SC ROMTRANS SA ± IMPORTANT PRESTATOR DE SERVICII PE PIA A INTERN sI INTERNA IONAL A TRANSPORTULUI DE M RFURI SC ROMTRANS SA este în prezent cel mai

important exeditor din România, dispunând de un sistem de comunicatii foarte bine pus la punct, de aproximativ 2000 de angajati, o retea de noua agentii si zece puncte de lucru situate în toate punctele de frontiera, porturi, aeroporturi si în principalele orase. 2.1. Cadrul legal de functionare si obiectul de activitate al societatii. Societatea s-a înfiintat în anul 1952 iar obiectul de activitate, conform inregistrarii la Ministerul de Finante, ´realiyarea si supravegherea operatiunilor internationale de expeditii, tranzit, formalitati vamale, inchirieri si depozitare´. Organigrama de functionare cuprindea 17 departamente si 127 de angajati. Subordonata Departamentului International de Transport si Expeditii Internationale din cadrul Ministerului Comertului Exterior, ROMTRANS a colaborat cu companii straine si românesti implicate in activitati de comert exterior. În 1969, activitatile de închiriere, consultanta, depozitare si servicii conexe pentru nave si expeditii maritime si fluviale prin porturile românesti au fost preluate de NAVLOMAR, iar în 1970 obiectul de activitate al ROMTRANS a fost completat cu ´colectarea de taxe pentru autorizatiile de transport si a taxelor pentru utilizarea drumurilor publice de catre vehiculele straine intrate pe teritoriul României transportând bunuri in trafic international´. În 1972, ROMTRANS preia activitatea de depozitare pentru import si export prin depozitul vamal Bucuresti, utilizand agentia din Bucuresti. În 1974, ROMTRANS adera la FIATA iar în 1979 preia transportul containerizat intern si operatiunile portuare legate de programarea spatiului necesar desfasurarii transportului.

În 1989, obiectul de activitate s-a modificat si completat astfel: ´transportarea si retransportarea bunurilor pe cale ferata, rutiera, aeriana, prin posta, trafic containerizat si multimodal si alte activitati conexe, achizitionarea, organizarea si supravegherea bunurilor în traficul international, depozitarea si activitati conexe, transport de grupaj in vederea importului, exportului, tranzitarii, a mostrelor necesare desfasurarii târgurilor si expozitiilor internationale în România sau strainatate, a bunurilor necesare ambasadelor, organizatii culturae, sportive, politice, organizarea activitati vamuire. Dupa 1989, obiectul de activitate al ROMTRANS a fost din nou modificat pentru a face fata noilor cereri ale pietei, fiind completat cu operatiuni de export/import, transport rutier cu facilitati specifice, vânzari turistice, consultanta, alte operatiuni comerciale, orice activitate de transport maritim si fluvial, manipulare, amarare, operatiuni specifice zonelor libere, executarea documentelor folosind propria tipografie. Începând cu septembrie 1990, ROMTRANS s-a organizat in societate pe actiuni, cu numele de SC ROMTRANS SA, având un capital social de 508.000.000 lei. Cu aceasta ocazie s-a precizat obiectul de activitate al SC ROMTRANS SA: ´Realizarea de prestatii de servicii in domeniul transporturilor si expeditiilor internationale si activitati comerciale´. Detalierea obiectului de activitate, pe principalele activitati este urmatoarea: - îndeplinirea formalitatilor vamale, garantarea si plata taxelor vamale, în calitate de comisionar in vama; - organizarea de transporturi internesi internationale de marfuri import/export si de tranzit, în trafic maritim, fluvial, aerian, feroviar si postal, conventional si containerizat, ca expeditii complete si de tranzit, in trafic maritim, rutier, fluvial, aerian, feroviar si postal, conventional si containerizat, ca expeditii complete si consolidate; - colectarea si distribuirea partizilor de marfuri si bunuri;

- vlosirea, agenturarea si aprovizionarea navelor românesti si straine; - încasarea si plata taxelor de transport si a altor taxe în contul carausilor si agentilor comerciali; activitate de consultanta pentru firme din tara si strainatate în domeniul

transporturilor si expeditiilor internationale; - depozitarea de bunuri si marfuri; - operatiuni de manipulare, armare, talimanie, marcare, cântarire; - manevre portuare, remorcaj, pilotaj, alte operatiuni portuare; - curatare de hambare ale navelor, buncheraj; - transport rutier de marfuri; - transport pe calea ferata; etc Aceste activitati se pot realiza direct sau indirect, inclusiv prin crearea de noi societati. Urmare a maririi capitalului social, în1992, s-a trecut la emiterea de noi actiuni, ce au fost vândute salariatilor, actiune ce a transformat ROMTRANS într-o companie cu capital mixt ( de stat si privata ), unde angajatii detineau 5,25% din capitalul social, Fondul Proprietatii de Stat 70% si Fondul Proprietatii Private 30%. În noiembrie 1994, angajatii detineau 70,8% din totalul de capital social iar separat actionarii 29,2%. Ulterior, actiunile Asociatiei Angajatilor s-au transferat actionarilor companiei. Dupa privatizarea integrala, SC ROMTRANS SA îsi pastreaza în componenta o unitate centrala cu sediul în Bucurestisi noua agentii în tara, fara personalitate juridica. În 22.04.1996 s-a înfintat Agentia Romtrans Mol 1 Constanta Sud, cu sediul la Modulul 1 în

incinta portului Constanta Sud. Noua agentie are ca obiect activitati portuare´.

principal de activitate

´prestatii de servicii în domeniul transporturilor si expeditiilor interne si internationale si

Începând cu 1996 agentiile Romtrans din teritoriu se transforma in agentii tip sucursala fara personalitate juridica. Urmare a noilor reglementari privind activitatea de comisionar în vama, Romtrans a fost nevoita sa-si scoata din obiectul de activitate unele activitati care nu erau compatibile cu activitatea de comisionar în vama. Din aceste considerente, în ianuarie 1996 se înfiinteaza societatea Trans World Asig Srl, care a preluat din obiectul de activitate al SC ROMTRANS SA activitatea de intermediar în domeniul asigurarilor iar în iulie 1997 se înfiinteaza societatea Romtrans Impez SRL care a preluat de la ROMTRANS activitatile comerciale si de import-export. Asadar la ora actuala, SC ROMTRANS SA este formata din: - Centrala Romtrans ± Bucuresti; - 9 agentii, situate în: Arad, Bucuresti- Chitila, Constanta, Constanta-Sud Agigea, Galati Giurgiu, Iasi, Oradea, Valea lui Mihai; - 100 de puncte de lucru situate pe langa toate birourile vamale din România; - 9 societati mixte în România; - societati mixte si birouri în strainatate. În conformitate cu obiectul sau de activitate, SC ROMTRANS SA îndeplineste o gama importanta de atributii specifice, din care enuntam cele mai importante: y operatii de expeditii interne si internationale ale marfurilor de comert exteriorsau alte bunuri care se deruleaza la transport în traficurile interne si

internationaleferoviar, rutier, aerian si combinat prin porturile, aeroporturile si alte puncte terestre din strainatate; y y y y y y expediere si vamuire; dirijare la intern a marfurilor de import; calculatie tarifara; angajare de tonaj; operatiuni de zona libera, reparatii de mijloace de transport; tiparituri. Prin reteaua sa bine organizata, ROMTRANS SA colaboreaza cu peste 600 de firme de transporturi si expeditie internationale din peste 120 de tari. SC ROMTRANS SA este membra a: o F.I.A.T.A (Federation Internationale des Associations et Assimiles) din anul 1974; o Camerei de comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti (C.C.I.R.B.); o Asociatiei Nationale a Exportatorilor si Importatorilor din România (A.N.E.I.R). 2.2 Resursele SC ROMTRANS SA

Asa cum am aratat în subpunctul 2.1 SC ROMTRANS SA a fost înfiintata în 1952, având o diagrama similara cu a firmei SHENCKER-GERMANIA.

tractoare. Mol 1 S. o flota auto.destinate manipularii si depozitarii de marfuri.5t. preluându-se în gestiune acest spatiu. În 1972. având 127 de salariati. unde firma este operator exclusiv. .La data înfiintarii. prin preluarea activitatii de depozitare pentru operatiuni de import-export. Romtrans a folosit Agentia din Bucuresti. remorci si alte echipamente necesare. Giurgiu si Curtici Arad: o terminal propriu la Oradea. o depozite si platforme proprii în zonele libere Constanta. Aceste terminale sunt dotate cu motostivuitoare. Începând cu 1979 inteprinderea se va ocupa de transportul containerizat intern si a operatiunilor portuare legate de programarea spatiului necesar desfasurarii transportului. compusa din 90 de camioane marca Volvo. o terminal propriu în portul Constanta Sud. folosit pentru marfurilor pe umerase. cu capacitate de 20t si 40 de vanete de 3. inteprinderea era structurata în 17 deparetamente. În prezent. prin Depozitul Vamal Bucuresti. preluând anumita depozite din portul Constanta. infrastructura SC ROMTRANS SA este compusa din: o terminale proprii.

. grupaj si distributie de marfuri si la Antwerp+Belgia.375.12 lei ron. în valoare totala de 312. unde sunt organiyate pe lânga transporturi internationale si operatiuni de manipulari si depozitari marfuri. Curtici-Arad. terenuri pentru care dobândeste certificate de atestare a dreptului de proprietate. de unde sunt organizate transporturi si expeditii internationale de marfuri în trafic feroviar. maritim si aerian.151. ajungând astfel la un capital social de 23. Valea lui Mihai. cele mai importante birouri ROMTRANS sunt în Austria. Acest capital este divizat în 922. suma cu care societatea îsi va mari capitalul social.000 lei fiecare. Mai se cer mentionate firmele mixte în Munchen si Kehl din Germania si firmele cu capital integral Romtrans cum sunt Autosped-Viena si Romtrans-Ungaria. Dornesti. În reteaua exerna. În decembrie 1998 societatea a dobândit drept de proprietate asupra unui teren situat în Galati.000 lei.056. rutier.Patrimoniul societatii va creste prin achizitionarea de terenuri în Oradea.255 de actiuni în valoare de 25.

pe cale ferata. de grupaj. Mareting. societatea apeleaza la personal angajat pe perioada determinata dar procentul este nesemnificativ. serviciul expeditii maritime+aeriene. Juriduc. Oficiul pentru tehnica informatizata. Celelalte departamente functionale sunt: Resurse umane. Financiarcontabilitate. Tehnic-Administrativ. Tipografie. Manegementul calitatii. incluzând sistemul logistic distributia si formalitatile vamale pentru întreaga retea de oficii vamale din tara. În general se prefera angajarea de personal cu program complet de lucru dar în perioadele de vârf sau în cazul unor absente temporare prelungite ( concedii de matenitate). import si tranzit. Preturi si tarife. în cadrul societatii exista postul de expeditor international.maritim. Trbuie mentionat ca în cazul schemei de functii. pe lânga cele obisnuite. Prin cei 1850 de angajati bine pregatiti compania îsi ofera serviciile în toate tipurile de trafic. serviciul expeditii rutiere complet grupaj. containerizat.aerian. pentru operatiuni de export. rutier. .Centreala ROMTRANS are 212 salariati. Organigrama de functionare a socirtatii este cuprinsa in lucrare. Serviciile operative asigura realizarea efectiva a prestatiilor: serviciul expeditii feroviare. functie specializata iîn cadrul ROMTRANS. organizati în 3 servicii operative si 9 servicii functionale cre prin activitatea lor conexa asigura buna desfasurare a activitatii companiei.

efectuând inclusiv formalitati vamale în aeroporturile Otopeni si Baneasa. 2.În urma privatizarii complete a companiei în anul 1994. privind pregatirea agentilor vamalidin punctele de lucru din tara. urmareste evolutia statistica a indicatorilor economici. Expeditii speciale Romtrans organizeaza expeditii aeriene de import si export.3. Deruleaza expeditia exponatelor destinate târgurilor si expozitiilor organizate în strainatate. folosind negocierea directa cu partenerii. a fost necesara adoptarea unor strategi de dezvoltare si de promovare ale noilor servicii oferite de ROMTRANS. . negociaza si încheie contracte pentru reclame si publicitate. Amploarea si eficienta activitatii societatii ± oferta de servicii Dispunând de o baza materiala solida si de o retea de agentii si puncte de lucru situate în puncte strategice din tara. utilizsnd instrumente specifice de marketing. societatea presteaza urmatoarele activitati: 1. activitate care se va desfasura pâna în momentul integrarii României în Uniunea Europeana. oferind tarife flexibile pentru anumite servicii oferite. Astfel. departamentul de marketing s-a preocupat de atragerea de noi clienti si mentinerea celor existenti. participa la târguri si expozitii interne si internationale. Totodata departamentul de marketing asigura interfata între societate si Agentia Nationala a Vamilor. utiliyând mijloace promotionale orientate cate client. când activitatea vamala îsi va pierde obiectul de activitate. Deruleaza expeditia materialelor si echipamentelor destinate proiectelor industriale. Acest departament executa studii de piata.

depozitari. Deruleaza expeditia si transporul marfurilor conventionale prin Molul 1 Constanta Sud si zona libera Agigea (transbordari. Ofera ca agent de expeditie pentru armatorii din Zim Lines. manipulare: încarcare/descarcare la/ de la navele maritime si fluviale. le agentureaza si asigura aprovizionarea navelor maritime si fluviale. Transport maritim si containerizat Transporta pe cale maritima în mod containerizat si conventional din si catre destinatii situate pe toate continentele. Container Line Shanghai. China Shipping. Angajeaza spatii pe nave maritime si fluviale. Efectueaza operatiuni de expediere/preluare a containerelor de la beneficiari si furnizori. Stellar Lines New York.2. verifica documentele legate de acestea. Blue Container Lines Piraeus. navluri si timpi de tranzit competitivi din Constanta catre circa 160 de porturi din lume si organizeaza derularea transportului containerelor în România si tarile limitrofe. Transporta containere pe cale ferata din/spre Europa si tarile CSI. . Organizeaza si tine evidenta containerelor pe armatori.

Urmareste situatia expedierilor de containere pe CFR si intervine la CFR marfa port Constanta si Ferry Boat Constanta Sud. Întocmeste formalitati vamale pentru marfurile containerizate. 3.  Deruleaza transporturi agabaritice. CSI. Orientul Mijlociu si Apropiat. Trateaza si încheie cu firmele de pilotaj si de remorcaj maritimsi fluvial. . tratând cu armatorii tarifele de agenturare si aprovizionare. Expeditii rutiere. în si din diverse tari din Europa Centrala si de Vest. întelegeri cu armatorii români si straini privind prestatiile efectuate la navele acestora. tari din fosta Iugoslavie. Organizeaza si conduce zilnic evidenta operarii navelor. 4. Activitate de agenturare si aprovizionare de nave. Moldova. Transportul si expeditia marfurilor se realizeaza în trafic auto prin camioane complete. tarile Baltice. Efectueaza prin agentia Romtrans Mol 1 Constanta Sud activitate de agenturare si aprovizionare nave.

Germania. Austria. Slovacia. Iran. Franta. Luxemburg. Urmareste si avizeaza la cerera agentilor economici intrarea. Italia. CMR. Derularea la transport a expeditiilor de mic tonaj în trafic auto imoprt/export pe relatiile: Anglia. export si tranzit. Întocmeste toata gama de documente necesare în traficul international ± carneteTIR. arile Nordice. . Declaratii vamale. iesirea. Spania. verificarea. Siria. expedierea marfurilor de comert exterior. Polonia. custodie. Belgia. Derularea expeditiilor de grupaj export/import în relatia peste mare prin porturile Hamburg si Bremen. a coletelor în vederea controlului vamal. gestionarea. încarcarea/descarcarea. Elvetia. tranzitarea mijloacelor de transport auto. Asigura la cererea organelor vamale deschiderea/închiderea mijloacelor de transpor. Expeditii de grupaj. Ungaria. Iordania. 5. Asigura. Cehia. Îndeplineste formalitati de vamuire si de trecere a frontierei pentru mijloacele de transport auto la import. export sau tranzit. Olanda. Federatia Rusa. Portugalia. Efectueaza activitati de antrepozitare. remarcare a marfurilor de import. la cererea agentilor economici preluarea.

atât pentru parcursul românesc cât si pentruparcursurile externe. 6. coletarii. precum si pe liniile de ferry-boat Constanta-Derince si Constanta-Batumi. Efectueaya reexpedieri ale bunurilor la beneficiarii de import. Efectueaza reexpedierea si tranzitarea marfurilor de import care se vor vamui în alte puncte vamale. expeditii postale.  Efectueaza operatiuni de antrepozitare. Ofera taxe de transport reduse în traficul feroviar asigurând si plata acestora direct catre caile ferate. remarcare a marfurilor. transporturile derulate prin intermediul sau. cu garantarea taxelor vamale în contul importatorilor. custodie. Prelucreaza documentele si expeditiile efectuate cu camioane si vagoane colective. Orientul Apropiat. mesagerie la import si la export. Mijlociu si Îndepartat. tarile CSI. Expeditii feroviare. Preia si colecteaza în terminal marfuri destinate exportului. Urmareste si avizeaza la cerere.  Îndeplineste formalitati de vamuire. Transportul de marfuri în trafic feroviar import/export si tranzit pe reteaua SNCFR în relatia Europa de Est si Vest. . Efectueaza formalitati vamale de export-import în termenul legal prevazut de Regulamentul vamal. eliberând exportatorilor documente care sa ateste preluarea marfii în vederea expedierii.

Constanta. descarcare. Arad. tranzit. 7. încheie contracte cu clientii si furnizorii. locuri de depozitare.  Transmite oferte. reexpediere. pozitii si expeditii. Giurgiu. Participa la toate operatiunile de manipulare a marfurilor în tranzit cu mijloace proprii sau închiriate de la terti. Depozitarea si antrepozitarea marfurilor în bayele Romtrans din Bucuresti. Primeste si transmite la calea ferata dispozitiile de dirijare. Urmareste si avizeaza agentii economici despre operatiunile de încarcare. etc. Consultatii si asistenta tehnica în probleme vamale. Declararea marfurilor de import/export/tranzit în vederea vamuirii. Participa la operatiuni de descarcare/preluare cu mijoace proprii sau închiriate da la terti a marfurilor în tranzit.  Întocmeste toate formalitatile de preluare si expediere a marfurilor în tranzit. Tine evidenta gestionatra a tuturor marfurilor în tranzit pe partizi.  Prestatii specifice zonelor libere. loturi. 8. cotatii. Activitate de distributie. . Oradea. Acorda sprijin si intervine pentru buna desfasurare a transporturilor ce îi sunt încredintate. Iasi. 9. Activitate de tranzit. inclusiv de completare a scrisorilor de trasura CIM. Galati.

Toate garniturile de tren au în componenta 22 de vagoane ( deci 22 de camioane) si un vagon cuseta pentru soferi. se încaseaza contravaloarea biletelor de tren si a formalitatilor RO-LA. Ca o noutate în sfera de activitati a SC ROMTRANS SA este activitatea RO-LA. soferii au posibilitatea de a se odihni pe parcursul traseului efectuat în vagoane. preda organelor CFR pentru verificare. venind în sprijinul clientilor sai. tranzit. Înregistreaza si tine evidenta tuturor prestatiilor efectuate catre clientela. efectuarea documentelor aferente. parcare gratuita timp de 24 de ore si posibilitati de alimentare gratuita de combustibil. în/din terminal RO-LA a camioanelor care transporta marfuri în trafic international. mai putin lunea iar din Wely tot zilnic. Urmareste si avizeaza agentii economici despre operatiunile de încarcare. toate documentele garniturii de tren. Totodata se asigura în bune conditii debarcarea camioanelor cu ajutorul rampei mobile. destinatii a loturilor de marfa din terminalele de acumulare. foarte greu de obtinut. Trenurile pleaca zilnic de la Oradea si Arad. Urmareste si asigura încarcarea optima pe mijloacele de transport. la costuri mai reduse. a documentelor de transport internationale. Deasemenea se verifica starea vagoanelor si totodata starea cusetei destinate soferilor în ce priveste curatenia. Prin aceasta se întelege îmbarcarea/debarcarea pe vagoane platforma. Astfel se pot efectua transporturi în zone mai greu accesibile si fara sa mai fie necesare autorizatii de tranzit. partizi. Prin aceasta noua activitate. ce se desfasoara în terminalele de la Oadea si Arad. SC ROMTRANS SA doreste sa-si largeasca paleta de oferte. În acelsi timp. mai putin duminica. inaugurata pe liniile Oradea ± Welz (Austria) si Arad-Welz. Agentia Romtrans Oradea ofera clientilor sai servicii complete de efectuare a formalitatilor vamale de export.Se verifica gabaritul si starea tehnica a camioanelor sosite la îmbarcare. se întocmesc formalitatile vamale. descarcare. alimentarea cu apa si curent. . Totodata.

concurentii. feroviar. o distributie catre firmele de productie din tara iar în momentul realizarii produsului finit îl colecteaza. 3. Acesti factori sunt: firma însasi. Obiectul principal al activitatii de marketing îl constituie tocmai sincronizarea cererii cu oferta. . paleta de servicii oferite este cât mai larga posibil. tehnologici. de aprovizionare. maritim. de grupaj. politici. societatea efectuând transportul materiei prime de la firmele din exterior. În relatiile cu piata. clientii. natirali. distribuitorii.17 Micromediul este format din acei factori care influenteaza direct capacitatea firmei de servire a clientelei. antrepozitari de marfuri. activitatea firmei de transport este exprimata prin oferta. 3. culturali. comisionar vamal prin intermediul departamentelor sale specializate. lucrându-se cu lanturi de distributie. Macromediul este format din ansamblul factorilor sociali care actioneaza asupra micromarketingului firmei si anume: factorii demografici. îl gestioneaza si efectueaza operatiunea de exportare catre firmele beneficiare. furnizorii. Modul particular de formare a ofertei determina un raport specific întremicromarketing si macromarketing. Clientii si concurentii societatii ± promovarea activitatii.1. containerizat. Un alt tip de serviciu oferit este în activitatea de productie în sistem ´lohn´. COORDONATE ALE ACTIVIT II DE PIA A SC ROMTRANS SA SC ROMTRANS SA este cea mai mare societate de expeditii din România. economici. care pune la dispozitia clientilor sai servicii din domeniul transporturilor si expeditiilor internationale de marfuri în traficul aerian.Înterucât SC ROMTRANS SA este o societete de expeditii. Delimitarea transporturilor ca domeniu distinct al marketingului s-a datorat elementelor sale definitorii. rutier.

CLIEN II FIRMEI Clientii firmei sunt împartiti în 2categorii importante: o Clienti potentiali ± firma se adreseaza acestora cu serviciile sale sub forma de oferta. rutiera. .La nivel micro aplicarea conceptului de marketing presupune desfasurarea permanenta a unor cercetari al caror obiect îl constitue cunoasterea completa a mediului economic-social si adaptarea permanenta a ofertei de servicii de transporturi la modul de existenta si manifestare a cererii. aeriana. contabilitate. maritima. pe termen lung cu societatea. Modul în care se formeaza o oferta este diferit în cazul firmelor de transport.financiar. prin agentii de vânzari efectueaza vizite la diverse societati. deoarece o companie atât de mare nu poate fi condusa eficient. vânzari si cu echipa manageriala a societatii. facând expuneri cu oferta de servicii prestate de companie. fluviala. prezentând pliante si CD-uri. Implicarea conducerii are o importanta deosebita. o Clientii efectivi ± clientii care au deja contracte ferme. cu cel de cercedare-dezvoltare. impunând astfel o diferentiere a aplicarii marketingului în functie de calea de transport aleasa: feroviara. Se pune un accent deosebit pe lucrul în echipa si pe colaborarea între compartimentele companiei pentru ca fiecare angajat sa fie permanent la curent cu modificarile care apar si repercursiunile asupra celorlalte compartimente. Departamentul de marketing din cadrul societatii tine permanent legatura cu celelalte compartimente ale firmei. iar deciziile nu pot fi dintre cele mai bune fara ca managerii sa cunoasca principalele evolutii la nivel de compartiment. Departamentul de marketing al SC ROMTRANS SA.

într-o proportie similara ca valoare. Firmele foarte mari detin ponderea cea mai mica dar acest .evdente Rezultate 8% 21% 48% 23% Rezultatele obtinute în urma acestui studiu arata ca cea mai mare pondere în rândul clientilor o detin firmele mijlocii. În urma analizei sondajelor de opinie efectuate de chestionar în cadrul târgurilor si expozitiilor la care a participat. Rezultatele obtinute au fost urmatoarele: Categorii de firme/cienti Tabelul 9 Tipuri de firme Firme foarte mari Firme mari Firme mijlocii Firme mici Sursa: Romtrans SA . ROMTRANS a obtinut urmatoarele date cu privire la gradul de fidelitate fata de firma: Tipuri de clienti Tabelul 8 Tipuri de clienti Clienti statornici Clienti oczionali Fosti clienti Sursa: Romtrans SA .Tot în aceasta categorie intra si clientii ocazionali. fiind urmate de firmele mici si cele mari. firme cu un potential mai mic care apeleaza în special la expeditiile de grupaj efectuate de Romtrans.evdente Rezultatele obtinute 35% 39% 26% O alta informatie importanta obtinuta în urma sondajului a fost cea referitoare la categoriile de firme din care fac parte clientii.

oferind în prezent clientilor sai pachete complete de servicii si logistica aferenta. penteu a pune la dispozitia clientilor sai actuali precum si a celor potentiali logistica si servicii la un nivel de calitate superior. Este necesar ca în aceste conditii firma sa persiste pe de o parte în transformarea clientilor ocazionali în clienti statornici iar pe de alta parte sa depuna eforturi în vederea atragerii firmelor mari. Practic însa rigiditatea ofertei si modul specific în care se realizeaza contactul cu clientul confera concurentei trasaturi imperfecte mult mai pronuntate decât în cazul marfurilor.000 m2. CONCUREN II FIRMEI. Mediul concurential specific economiei de piata a constituit o provocare pentru societate pentru a-si îmbunatati si diversifica în permanenta activitatea. tangibilitatea serviciilor determina existenta unei ´concurente pure. începând de la colectare de marfuri. logistica depozitarii in bazele proprii situate în principalele orase ale tarii unde detine spatii acoperite de peste 60. .000 m2 si platforme de peste 215. În aceste conditii. Diferentiere ofertei ± se realizeaza prin cresterea complexitatii si diversitatii serviciilor oferite.lucru este compensat prin contracte de lunga durata si cu valoare mare. Mijlocele de actiune urmaresc obtinerea unui avantaj competitiv care este realizat prin livrarea unei utilitati mai ridicate consumatorului. firmele cu acelosi profil oferind servicii identice acelorasi consumatori. Romtrans SA detine în continuare segmentul principal al pietei specifice domeniului sau de activitate. transport intern si international. Teoretic. Diferentierea distributiei ± se asigura prin intermediul personalului de contact si al ambientei. în conditiile în care si cerintele pietei s-au ridicatstandarde internationale.

în special în Franta si Germania. . Schenkers ± depozitar. Societatea asigura în special servicii de curierat rapid. Calitatea serviciilor prestate ± este o modalitate eficienta de obtinere a unui avantaj competitiv. Dellamode ± transportator. cu filiale în toata Europa. cu filiale în toata Europa. firma de renume si cu vechime în acest domeniu este un competitor important al SC ROMTRANS. Productivitatea procesului prestatiei ± este exprimata de volumul de servicii realizat pe unitate de timp. care si-a facut de curând intrarea pe piata serviciilor intermodale. cu o suprafata de 40. În urma inaugurarii primului terminal de containere în zona capitalei. agent si expeditor specializat în domeniul confectiilor si tricotajelor. depozitar transportator si curier international. tranzitarsi expeditor. DHL Danzas ± expeditionar. SRL ± depozitar si expeditionar. aceasta societate s-a desprins din SC ROMTRANS creându-si propri baza de depozitare. Printre principalii concurenti ai Romtrans se pot enumera: SC Sorcetti Sped. în prezent diversificându-si activitatea. Un alt concurent important al SC ROMTRANS îl reprezinta firma SC Van der Vlist International Transport & Services Romania Srl. Trabuie mentionat ca firma a preluat întregul parc auto Militari. aceasta firma reprezentând un concurent serios pentru Romtrans. SC Ceta ± transportator (fosta baza auto Militari).000 m2 se asigura servicii complete de logistica. parte a grupului olandez Van de Vlist International BV.

O serie de deosebiri apar în functie de natura marfurilor. factori geografici. ROMTRANS a realizat modificari ale ofertei menite sa satisfaca cererile clientilor. o Ofertele competitorilor. dezechilibru determinat de variabilitatea ofertei si cererii. Acesta este motivul pentru care raportul cerere ± oferta este într-un permanent dezechilibru. repartitia geografica a furnizorilor si beneficiarilor. perioadele de supraoferta de capacitate alterând cu cele cu cerere ridicata. etc. adaptându-si oferta la necesitatile clientilor sai.Trebuie mentionat ca pentru anumite categorii de transporturi firmele concurente depasesc ca volum de activitate SC ROMTRANS SA. o Masuri adoptate de stat. dar pe ansamblu de activitati cumulate. etc. firma ramâne un lider pe piata. . climatici.18 Cererea prezinta un grad redus de elasticitate. prin diversificarea si personalizarea pachetelor de servicii. curenta. Cererea de transport de marfuri prezinta o peridicitate determinata de ciclul de activitati productive. Oferta de servicii este influentata de: o Existenta si calitatea infrastructurii. în timp ce oferta are un caracter rigid. Cererea de servicii de transport constitue o nevoie primara. Ea este dependenta într-un grad înalt de evolutia productiei. o Cererea de pe piata actuala. o Preturile practicate la cumpararea de mijloace de transport. Pentru a-si pastra pozitia Romtrans efectueaza in mod curent studii de piata pentru cunoasterea permanenta a cererii.

logistica marfurilor.acesta reprezentand teritoriul României.2.3. începând cu 1989 începe sa se ocupe si de operatiuni de import/export dupa cum reiese si din obiectul de activitate al Romtrans din acel an. În 1996 dupa privatizarea integrala integrala a Romtrans se înfiinteaza o noua agentie in incinta portului Constanta. densitati geografice diferite. Aceasta actiona doar pe teritoriul României. a colaborat cu companii straine si românesti implicate în activitati de comert exterior. cum sunt cele referitoare la structura ofertei. Agentia Romtrans Mol 1 Constanta Sud. piata. cunoasteforme diferite de localizare.500 km2 . activitati portuare. Pâna în anul 1979 piata Romtrans cuprindea un spatiu geografic de circa 237. Dimensiuni ale pietei SC ROMTRANS Privita prin conexiunea cu spatiul ± respectiv cu perimetrul in cadrul caruia se desfasoara confruntarea dintre cerere si oferta. Adoptarea corecta a unor decizii majore in activitatea de marketing. in 1979 ocupându-se de transportul containerizat intern. Dupa cum am aratat in capitolele anterioare societatea s-a înfiintat în anul 1952 si era subordonata Departamentului International de Transport si Expeditii Internationale din cadrul Ministerului Comertului Exterior. amploarea si dispersia retelei de distributie. organizarea vânzarilor. de spatiul economico-geografic unde urmeaza a se întâlni cererea cu oferte în functie de particularitatile existente într-un spatiu sau altul necesare. urmând a se4 opera delimitarile . cu sediul la Mol 1 în incinta portului Constanta Sud. precum si particularitati teritoriale în chiar continutul si modul de realizare a tranzactiilor pe piata. aceasta din urma fiind creata pentru a veni în ajutorul clientilor sai care desfasoara activitati de transporturi si expeditii interne si internationale. sunt direct legate de teritoialitatea pietei.

Astfel firma îsi deschide mai multe puncte de lucru si birouri de lucru în strainatate. ambalare. Republica Moldova. East Line Group înfiintata în 1996 la Tibilisi. manipulare. efectueaza asigurari în transporturi. unde desfasoara activitati de coordonare a caii ferate din republica Moldova si din zona Lvov-ului. Valea lui Traian si pentru a veni în antâmpinarea clientilor sai pe lânga aceste agentii mai detine si puncte de lucru situate pe lânga birourile vamale din România. . trafic feroviar si auto. În 1994 este înfiintata firma Romtrans GNBH Munchen. înfiintata în 1992 la Chisinau. cu sediul în Munchen. societatea ocupandu-se de organizarea si efectuarea serviciilor de transport. se ocupa de stocare. Belgia. aici societatea desfasoara activitati de transpotr marfuri pe uscat.Romtrans SA mai detine si noua agentii în Arad. este totodata inteprindere de expeditie de frontiera. Bucuresti-Chitila. aerian. Oradea. Dupa 1979 Romtrans începe sa-si mareasca aria de acoperire si deasemenea piata de desfacere a serviciilor sale.Constanta. cu scopul asigurarii unui nivel superior al deservirii beneficiarilor în procesul traficului de marfuri si persoane. import si revânzare de benzina si derivate din petrol. Romtrans Benelux înfiintata in 1997 la Anvers. care se ocupa de expeditii internationale în toate modalitatile de transport. deasemenea presteaza activitati de import/export pentru marfuri diverse. apa. Agigea. Moldomucr-Trans. Giurgiu. Georgia aceasta ocupându-se de activitatea de transport si expeditii internationale. grupare si degrupare a diferite sortimente de marfa. În 1995 se înfiinteaza firma Balcantir SRL în Chisinau. actioneaza ca agent maritimsi vamal. expediere si reexpediere. Iasi.

Tabelul 10 Distributia teritoriala a populatiei în cadrul tarilor membre UE. înregistreaza o densitate de 393 locuitori/Km2 în Belgia. Suedia cu circa 450 mii Km2 . Km2. Valori diferite ale acestui indicator au repercursiuni directe asupra gradului de concentrare a tranzactiilor si în general si a sistemelor de distributie utilizate în cadrul pietei. Germania. toate firmele din strainatate la care societatea este actionara activeaza ca puncte de lucru de sine statatoare si reprezinta firme mama in zona. Spania conturând o zona de mare concentrare a populatiei. ara Suprafata km2- . Asadar. Rontrans trebuie de asemenea sa retina variatiile sensibile ale densitatii populatiei pe cuprinsul pietei sale.A.075. unele dintre statele pe teritoriul carora îsi desfasoara activitatea. unde Romtrans detine puncte de lucru. Frantei. Marii Britanii.200 km2.) Densitatea -Nr. pâna la 20 locuitori/km2 în Finlanda si Suedia. a ajuns sa-si desfasoare activitatea pe o suprafata de aproximativ 20 mil. aceasta reprezentând suma teritoriilor statelor unde societatea îsi desfasoara activitatea. Italiei. în timp ce în unele tari nordice acest indicator are valori deosebit de scazute respectiv. în fruntea carora se situeaza Rusia cu 17. reunind astfel. Loc/km2- Ponderea populatiei . Spatiul comunitar la nivelul statelor pe teritoriile carora firma îsi desfasoara activitatea cuprinde o populatie însumând aproximativ peste 700 milioane locuitori. sub aspect economic teritoriile unor state de marimi diferite. Dupa aceste extinderi Romtrans S. Polonia si Italia cu câte peste 300 mii Km2. O pondere substantiala prin prisma numarului de locuitori revin Germaniei. fiecare cu peste 500 mii Km2.Populatia (mii loc. Finlanda. fiecare dintre ele având câte peste 58 milioane de locuitori.ROMTRANS mai este prezenta si în Austria cu firma Aurosped Viena înfiinsata în 1995 si în Ungaria cu Romtrans Hungaria înfiintata în 1998 firme cu capital integral Romtrans. Franta si Spania. specializate în transport si expeditii internationale de marfuri.

030 8. capacitatea pietei semnifica limitele în cadrul carora urmeaza a se desfasura tranzactiile si în general. ± Enciclopedia Europei. Alaturi de evidentierea acestei dimensiuni. spatiul geografic specific pietei Romtrans este rezultatul însumarii teritoriilor tarilor pe teritoriul carora îsi desfasoara activitatea. s.0 230.a. Editura Meronia.528 357.4 87.9%.032 97.urbane (%) Austria Belgia Germania Ungaria 83. în unele zone gradul de urbanizare fiind de peste 90%(Belgia 97%) iar în altele cum ar fi România de 54.4 97. .1 Sursa: Matei.871 30.8 67. vândute sau consumate efectiv la nivelul acestora cât si prin marimea sa probabila potentiala. sensibil diferentiat între tarile pe teritoriile carora îsi desfasoara activitatea. prin prisma numarului de locuitori capacitatea pietei poate fi exprimata. 2005 Implicatii majore de marketing în activitatea intreprinderii îl are si gradul de urbanizare.425 10.7 65. ca si în cazul marketingului international atât prin volumul efectiv al tuturor bunurilor si serviciilor achizitionate.9 107. precum si a particularitatilor structurale socio-demografice marcante. de dimensiuni variabile prin prisma suprafetei si a nimarului de locuitori.5 339.175 10. activitatile specifice de marketing. Analizati în strânsa legatura cu factorii demografici.214 93. Astfel. factorii economiciofera elementele necesare pentru o corecta evaluare a potentialului pietei.348 82. Bucuresti.H. Urmarind sa aduca o anumita piata teritoriala într-o forma cantitativa de exprimare.

ce arata cât dintr-o moneda este necesar pentru a cumparaaceeasi cantitate de bunuri si servicii ce se pot cumpara cu o unitate dintr-o alta moneda. adesea la utilizarea metodei indicilor puterii de cumparare. ca urmare a unei carente ale acestei metode. Volumul tranzactiilor este modalitatea la care se recurge cel mai frecvent pentru exprimarea capacitatii pietei. influenteaza implicit capacitatea si dorinta indivizilor si a organizatiilor de a efectua tranzactii.Afectând nivelul veniturilor pe ca re consumatorii le aloca pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor necesare consumului. factorii economici si în general economia.3 Locul SC ROMTRANS SA pe piata interna si internationala a serviciilor de transport. venitul mediu pe locuitor. pentru evaluarea pietelor actuale si a celor potentiale se apeleaza .ca volum si structura. care pentru Romtrans reprezinta o piata de desfacere a serviciilor sale constituie o sursa importanta de venituri si trebuie sa i se acorde o importanta mai ridicata. ele influentând decisiv dezvoltarea cererii si ofertei. . structura veniturilor si cheltuielilor de consum. sunt produsul intern brut -PIB. Evidentierea pe aceasta cale a capacitatii pietei face necesara o abordare pe planuri. Elemente specifice mediului economic sunt circumscrise situatiei economice de ansamblu a fiecarei tari. Desi. a indicatorului paritatea puterii de cumparare PPC. s-a impus în ultima vreme calculul si analiza comparativa intrarii. totusi. precum si compartimentul consumatorilor potentiali pe pietele respective. 3. Cresterea volumului de tranzactii într-o anumita tara arata ca tara respectiva. Între cei mai importanti indicatori macro economici la care se apeleaza pentru asigurarea unei rapide si cuprinzatoare informatii asupra starii economiei si în general a mediului economic al unor piete externe.

când inteprinderea a figurat cu transporturi.Municipiul Bucuresti a realizat un top al celor mai importante firme la nivelul municipiului Bucuresti si la nivel national. rata profitabililitatii productivitatea muncii. Având aproape 2000 de angajati. În Bucuresti.89 de puncte. venituri ce se situeaza peste media realizata de înteprinderile de transport foarte mari (306. În analiza realizata de Camera de Comert s-au avut în vedere mai multi indicatori pentru evaluarea performantelor: cifra de afaceri. SC ROMTRANS SA se claseaza în categoria firmelor foarte mari. ROMTRANS se situeaza pe locul 8. se poate observa o crestere cu 14%.lei). efortul de dezvoltare. y Indicatorul Rata Profitului este de 15% si claseaza firma pe locul 2.La începutul anului 2003 s-a efectuat o analiza a principalelor societati comerciale de catre o serie de publicatii importante. y La capitolul productivitate. Camera de Comert si Industrie a româniei. iar fata de anul anterior celui analizat înregistreaza o crestere cu 5% mai mare. în vederea realizarii unei clasificari.2 mil. Dupa evaluarea datelor rezultatele au fost urmatoarele: y ROMTRANS SA detine primul loc în categoria inteprinderilor foarte mari. Acest procent depaseste cu 4% media profitului realizat de societatile foarte mari în domeniul transporturilor.53 mil. având un punctaj de 191. având venituri de 661. ceea ce reprezinta o îmbunatatire a managementului în domeniul serviciilor de expeditii si . De asemenea.57 puncte.lei/angajat. un prim criteriu de clasificare al firmelor l-a constituit numarul de angajati. Fata de o perioada anterioara. 167.

între primele 100 de companii. MSC ROMANIA SHIPPING SRL. În cazul topului realizat de Camera de Comert si Industrie. Functia de evaluare ierarhizeaza anual înteprinderile. SPEDITION UMB SRL. lei. trofeu acordat pe baza criteriilor de performanta economica a companiei. Grupul Finmedia a publicat de asemenea un top al primelor 100 de firme performante din România. Conform topului elaborat de Consiliul National al Înteprinderilor Private Mici si Mijocii din România. fiind ierarhizate în clasa A+. la capitolul ´Activitati ale altor agenti de transport´. ACTUAL COM SRL. ROMTRANS se claseaza pe locul 1. ROMTRANS ocupa locul 1. De asemenea. între primele 100 de societati privatizate.urile realizate de publicatiile de specialitate. cu un profit brut de 215. În ceea ce priveste clasamentul pe domenii de activitate . conform unei scale având 5 trepte de valori de la 0 la 100 de puncte. ROMTRANS se situeaza în acest clasament pe locul 9.702. în fiecare an societatii i-au fost conferite distinctii în top. ROMTRANS se claseaza pe locul 8.y În ceea ce priveste efortul de dezvoltare realizat de înteprinderile de expeditie si taransport. ROMTRANS s-as clasat pe locul 95. 9 au fost identificate ca având o caracteristica deosebita. În functie de cifra de afaceri. TRANS CARGO INTERNA IONAL SRL. în anul de referinta 2003. Performantele economice sunt evaluate în dinamica lor într-o perioada de mai multi ani. TRANSFER INTERNATIONAL SPEDITION SRL.713 mii lei.5 mild. fiind urmata de OIL TERMINAL SA. ROMTRANS ocupa locul 1. GLOBE GROUND ROMANIA SRL. Dintre 32 de companii. . CONCEPT SA. în 2003 a primit din partea Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti premiul de performanta. ROFERSPEED SA. având o investitie de 664 mii lei/angajat. având o cifra de afaceri de 1425. Ca urmare a rezultatelor bune obtinute.

Expeditiile feroviare au cunoscut fluctuatii puternice ± dupa anul 1999 când s-au înregistrat cele mai mici încasari. veniturile obtinute din prestarea acestui tip de servicii dublându-se. dupa care veniturile au început sa scada. pentru o apreciere obiectiva s-au luat în calcul evolutia veniturilor obtinute pe mijloace de transport. Activitatea de expeditie rutiera a avut un trend descrescator în perioada analizata. În urma acestor rezultate. Expeditiile de grupaj au cunoscut în perioada analizata o dinamica impresionanta. Acest sector de activitate a înregistrat un procent de 6% din total cifra de afaceri. Astfel. RATB. acestea au cunoscut o perioada de revenire. în ultima perioada s-a înregistrat o stagnare. la aceasta ora ajungând la aproximativ 5% din totalul cifrei de afaceri. compania ar trebui sa acorde o atentie deosebita acestor servicii. În ce priveste traficul international aerian.8% din total cifra de afaceri. TAROM. ROMTRANS ocupa locul 14. veniturile obtinute în perioada analizata reflecta o pozitie în stagnare. atingând 2% din total cifra de afaceri. În analiza evolutiei veniturilor realizate de ROMTRANS in ultimii 5 ani. dupa companii precum: SNCFR. ajungând la doar 10% din cifra de afaceri.Referitor la primele 100 de companii furnizoare de servicii. primând totusi activitatea de derulare a expeditiilor de import-export. venita din partea unor firme ce deruleaza un volum mic de activitate dar care ofera servicii sub pretul pietii În ceea ce priveste expeditiile speciale. . ROMATSA. A existat o perioada de vârf în 1999. etc.3% din total cifra de afaceri. Acest fapt se datoreaza unei concurente neloiale. veniturile obtinute din transportul maritim cu containere au fost oscilante. în prezent figurând cu 10. atingând 10. evolutia lor fiind spectaculoasa.

specializata în transport si expeditii international de marfuri. astfel fiind necesara identificarea de solutii alternative la aceasta activitate. Astfel. expeditiile de grupaj. societatea este în prezent activa pe piata externa prin societati cu capital integral sau prin societati mixte unde detine capital majoritar. expeditiile speciale si aeriene precum si alte prestatii de servicii au înregistrat venituri oscilante. în conditiile în care economia româneasca nu esre înca stabilizata si având în vedere deficitul de plati al balantei externe. Din cele prezentate rezulta ca veniturile înregistrate de SC ROMTRANS SA au crescut semnificativ. Odata cu aderarea României la Uniunea Europeana. este prezenta în Austria. În schimb. Trebuie mentionat ca societatea a realizat în anul 2003 si 2004 un profit brut din expluatare dublu fata de cel obtinut în anul 2000. performanta realizarii unui asemenea indicator demonstreaza forta economica a societatii ROMTRANS SA si preocuparea permanenta de a detine un segment important al pietei pe care îsi desfasoara activitatea.Activitatea de vamuire ocupa o pondere de 38% din total profit brut si în distributia personalului. înfiintata în 1998. cu influente puternice.ceea ce reflecta o cerere instabila. operatiile de expluatare portuara din Constanta Mol 1. feroviare si cele ruttiere sunt cele mai reprezentative pentru activitatea societatii. practic aceasta activitate va disparea. cu ROMTRANS HUNGARIA. firme cu capital integral Romtrans. vânzari-prestatii si activitatea de distributie.9% o reprezinta veniturile provenite din activitatea de agenturare si aprovizionare nave. Diferenta de 17. cu firma AUROSPED Viena. înfiintata în 1995 si în Ungaria. . Urmare a unei politici manageriale strategice. direct asupra echilibrului structurii transportului de marfuri-import/export. Astfel.

Firma se ocupa de expeditii internationale. De asemenea presteaza activitati de import/export pentru marfuri diverse. unde Romtrans are participare de capital. societatea mai are în obiectul sau de activitate si operatiuni de comert en-gros si en datail pentru satisfacerea cererii de pe piata locala. cu scopul asigurarii unui nivel superior al deservirii beneficiarilor în procesul traficului de marfuri si persoane. îmbuteliere de apa minerala si bauturi racoritoare. grupare si degrupare a diferite sortimente de marfa. este totodata întreprindere de expeditie de frontiera. productie de marfuri alimentare si nealimentare si vânzare de marfuri prin magazinele proprii si ale tertilor. actioneaza ca agent maritim si vamal. înfiintata în 1992 la Chisinau.În ce priveste firmele cu capital mixt reteaua societîti este si mai extinsa putându-se mentiona: ROMTRANS Gmbh Munchen. efectueaza asigurari în transporturi. chatering. ROMTRANS BENELUX ± înfiintata 1997 la Anvers / Belgia. Societatea se ocupa de organizarea si efectuarea serviciilor de transport. EAST LINE GROUP ± înfiiintata în 1996 la Tbilisi / Georgia. Aceasta societate se ocupa de coordonarea activitatii caii ferate din Republica Moldova si din zona Lvov ± ului. Mai trebuie mentionata societatea MOLDOMUCR ± TRANS. BALCANTIR SRL ± infiintata în 1995 în Chisinau / Republica Moldova. inclusiv international. import si revânzare de benzina si derivate din petrol. ambalare. operatiunii de import-export. reambalare. productie si achizitii de marfuri diverse. în toate modalitatile de transport. manipulare. prestare de activitati de alimentatie publica. înfiintata în 1994. apa si aerian. activitate de turism extern si intern. se ocupa de stocare. expediere si reexpediere. Pe lânga activitatea de transport si expeditii internationale. trafic feroviar si auto. . Aici societatea desfasoara activitati de transport marfuri pe uscat.

Trebuie mentionat ca în activitatea de transport se apeleaza la carausi locali iar prin negocierea preturilor cu acestia se urmareste obtinerea de profit. cu carausii si agentii economici. Factorii actuali de influenta ai activitatii SC ROMTRANS SA . O parte din motivele care lovesc astazi în operatorii de transport sunt produse chiar de integrarea în Uniunea Europeana. 4. reprezentand firma mama în zona. Avînd alocat un anumit buget.Asadar. Fiecare firma stabileste relatii cu autoritati din domeniul vamal si de transport al tarii respective. încheie contracte cu clientii locali. recomandând serviciile oferite de compania mama. tariful curselor. Autorizatii. Actionând ca reprezentand al Romtrans în zona. toate firmele din strainatate la care societatea este actionara activeaza ca puncte de lucru desine statatoare. Aceste societati se ocupa de promovarea imaginii ROMTRANS. firmele mari par sa se descurce mai bine. cu asociatii ale transporturilor de pe piata locala. urmareste sa asigure comenzi de retur pentru camioanele românesti care se reîntorc în tara.1. societatile Romtrans care actioneaza pe pitele externe urmaresc desfasurarea unei activitati rentabile. impozite. stabilind relatii cu clientii din zona. PERSPECTIVE ALE ACTIVIT II SC ROMTRANS SA În prezent transportul international de marfuri traverseaza o perioada nefasta. Se pune problema: cum vor arata transportatorii într-o Europa unita si ce rol vor juca operatorii români? 4. fara sa stie c-t vor putea rezista. pretul carburantului. cursul valutar ± toate reprezinta motive de îngrijorare pe piata transportatorilor români iar rezultatul s-a rasfrânt asupra activitatii firmelor din domeniu: cele mici si medii îsi restructureaza activitatea ( îsi v-nd din autovehicule). dar nu se stie cât timp. poate cea mai dificila din ultimii 15 ani. De asemenea se ocupa de rezolvarea problemelor conflictuale ce pot aparea.taxe.

O alta problema ar fi invazia de marfuri variate din China. realitatea arata contrariul. Într-un fel. au scazut foarte mult tarifele la serviciile de transporturi. si firmele mari sunt într-o situatie similara. având în portofoliu si alte activitati în afara de transportul international. hotarâre care va fi luata si de oficialii Pietei Comunitare. Acest fapt a determinat autoritatile din Statele Unite sa adopte contingente la aceste marfuri. Marea majoritate a firmelor de transport. . asa cum s-a întâmplat pe piata Frantei si Olandei. cu preturi mult mai scazute). este un factor care influenteaza volumul serviciilor de transport international. La aceasta ora este o adevarata recesiune pe piata transporturilor în Europa ± în mod special volumul transportirilor rutiere a scazut. transporturile rutiere au un trend descendent si deci rata de profit este foarte mica. Conjuctura internationala. iar din tot portofoliul de activitati. În aceste conditii. care opereaza în transportul international rutier. Firmele mici. Costurile înregistrate de firme au si ele un trend crescator. în perspectiva aderarii României la Uniunea Europeana toate firmele din domeniu ar trebui sa-si accelereze programele de investitii astfel încât 2007 sa le gaseasca pregatite pentru o concurenta acerba. mai mult sau mai putin justificat ± combustibilul s-a scumpit si în România dar si în Uniunea Europeana. Pakistan sau Afganistan ( produse din bumbac sau semifabricate. îsi restructureaza activitatea pentru a putea supravietui. departe de a se mai gândi la investitii.Desi este momentul în care. cu trendul ascendent sau descendent al economiilor regionale sau mondiale. având o flota de 1015 autovehicule sunt hotarâte ca în decursul acestui an (2006) sa renunte la transportul international pentru ca sa ajuns sa nu mai fie o activitate profitabila. în mod deosebit la cele rutiere.

rovinietele si taxele de autostrazi la fel. transportatorii români sunt obligati sa foloseasca în traficul rutier international autovehicule EURO 3. de exemplu de pe piata Ungariei este un factor care influenteaza intr-o oarecare masura activitatea ROMTRANS si nu numai. concurenta ce vine. Este adevarat ca. Totodata. . Fiscalitatea devine tot mai apasatoare. bilaterale sau multilaterale pe rutele din cadrul Pietei Comunitare (exemplu Australia sau Italia) face ca multe companii. odata cu aderarea tarii noastre la Uniune. Aceasta este doar un exemplu de concurenta neloiala. interese. mai scumpe decât cele cumparate de transportatorii din tarile vecine. iar conditiile de creditare pentru investitii sunt în continuare slabe. cum ar fi uzul de influenta ± santaj. detinerea unor asemenea autorizatii nu va mai fi obligatorie dar între timp. Sau se mai poate mentiona ca pentru un singur transport de tranzitare a Ungariei se platesc 500 de Euro. care au posibilitate tehnica si organizatorica de a fi competitori seriosi pentru companii similare din Uniunea Europeana (cum este si ROMTRANS). coruptie. Stabilirea unor conditii egale de concurenta între transportatorii rom-ni si competitorii înregistrati în tarile membre ale Uniunii este în acest moment una dintre principalele probleme. Obligativitatea autorizatiilor de transport si madiu (ecologice). sa nu se poata manifesta competitional pentru simplul fapt ca sunt firme înregistrate într-o tara din afara UE. iar în cazul în care un exportator de pe piata româneasca primeste din partea unui transportator strain o oferta de transport cu 500 de Euro mai putin. Mai trebuie totodata amintita existenta unui numar limitat de autorizatii pe anumite culoare ± în special Italuia si Germania element care influenteaza si volumul de activitate al ROMTRANS pe aceste rute. Ar fi de mentionat ca tot concurenta neloiala duce la reorientarea clientilor mari în functie de criterii subiective. normal ca transportatorul român sa fie exclus.

Deasemenea nu trebuie omise restrictiile care exista pe anumite trasee sau circulatia limitata in orasele mari sau pentru anumite categorii de marfuri. operatiuni în zone libere etc. Ca atare.O alta problema ar fi patrunderea tot mai agresiva pe piata româneasca a marilor companii straine din domeniul transporturilor rutiere si logisticii care. dar totodata si activitatea societatilor mari. . Realizarea analizei SWOT 1. este influentata de aceste firme straine. societatea trebuie sa-si stabileasca corespunzator rutele de parcurs. Puncte tari: o Personal experimentat care da dovada de profesionalism. Legislatia nationala si internationala în domeniu sau cea referitoare la protectia mediului reprezinta factori de influenta a activitatii firmelor de transport. adaptându-si permanent activitatea la legislatia în vigoare. constuind o competitie serioasa pentru transportatorii locali. cum este cazul ROMTRANS. pot fi mai mici si astfel se pot pierde contracte importante. o Societatea acopera toate modalitatile de transport si asigura formalitatile care decurg din desfasurarea transportului (formalitati vamale. acesti mici operatori devin sclavi pe piata transporturilor internationale. pe anumite rute sau anumite categorii de servicii oferite. deoarece tarifele practicate de aceste companii. amabilitate si operabilitate.). Necesitatea obtinerii licentelor de transport si obligativitatea existentei garantiilor în cazul societatilor de expeditii influenteaza activitatea acestor operatori. practic încep sa acapareze aceasta zona. Aceste firme au preluat contracte mari fara sa aiba camioane inregistrate în tara si le subcontracteaza unor operatori locali de mici dimensiuni. În concluzie.

Ungaria. etc. fapt pentru care a primit Trofeul de excelenta din partea C. iar în peroiada 1997-2001 compania a ocupat locul I în toate topurile anuale.M. . o Cele 100 de puncte de lucru din tara si relatiile de parteneriat cu diferite tari asigura rapiditate si siguranta transporturilor. Posibilitatea extinderii capacitatilor prin investirea în echipamente (dotarea cu mijloace de transport controlate prin satelit).B.).coeficient ridicat de utilizare a capacitatilor de transport si depozitare. Oportunitati o o Promovarea societatii în strainatate. detine locul I an ce priveste efortul de dezvoltare.R. Puncte slabe o o o o o Dificultate în gestionarea resurselor materiale si umane.C. Cheltuieli mari cu salariile. Cheltuieli mari de întretinere. o Compania detine pozitia de leader în rândul înteprinderilor foarte mari. având o tendinta ascendenta în baza managementului îmbunatatit în domeniul serviciilor de expeditii si transporturi. Promovarea insuficienta îndeosebi în strainatate. compania având aproape 2000 de salariati. Austria.I. Tarife mai mari decât ale concurentei la unele servicii oferite. 2. 3.o Romtrans SA detine societati mixte si birouri în strainatate (în Germania. o Baza tehnico-materiala vasta si moderna. Belgia.

firmele mari care au preluat contracte de volum mare. 4. În realitate firmele îsi restrîng activitatea. se practica o concurenta neloiala.2 Repere ale evolutiei viitoare a pietei SC ROMTRANS SA Suntem în pragul integrarii României în Uniunea Europeana si deci. firmele mici au cheltuieli mai mici si pot oferi preturi mai mici.o Dezvoltarea serviciilor alternative oferite ± identificarea de servicii noi ± transport în regim aver-night. Amenintari o Concurenta. si aria de acoperire pentru a putea face fata concurentei acerbe ce se anunta. în ansamblu. de masura în care ei s-au pregatit sa înteleaga costurile integrarii si standardele de exigenta pe care trebuie sa le atinga pentru a face fata competitiei deosebit de acerbe în care vor intra. fluctuatia cursului valutar. Un studiu realizat în anul 2004 de Asociatia europeana a camerelor de comert ± Eurochambers ± arata ca numai 4% dintre companiile din România erau complet informate asupra legislatiei comunitare si ca 41% . Reusita înteprinzatorilor români pe Piata unica europeana va fi determinata. Analize recente indica faptul ca daca România ar fi fost primita de îndata în rândul statelor membre ale Uniunii Europene. acest fapt duce deasemenea si la micsorarea pietei de desfacere. 4. 85% dintre firmele românesti nu ar fi rezistat presiunii concurentiale. terminal de containere ± Bucuresti. înteprinderile ar trebui sa-si accelereze programul de investitii pentru a putea fi pregatite pentru concurenta acerba ce va sosi odata cu integrarea. o Mediulinstabilîn care firma îsi desfaoara activitatea: inflatie. urmând a disparea de pe piata.

E. Romtrans a urmarit obtinerea de informatii în ceea ce priveste Piata Unica. dar odata cu integrarea va fi mult mai accesibila. Cu toate acestea Romtrans nu si-a diminuat activitatea si începe.E. o cunoastere a acesteia cât mai profunda aducând nenumarate avantaje societatii în ceea ce priveste lupata ce va avea loc in urma integrarii României în Uniunea Europeana. dupa cum am aratat nu doreste sa-si reduca activitatea. una din cele mai de seama state membre ale Uniunii Europene.nu începusera deloc pregatirile pentru integrare.dar îsi indreapta atentia catre Piata Unica Europeana pe care este prezenta. prin intermediul sucursalelor sale romtrans derulând programe de cercetare si prospectare a pietei pentru a o putea întelege mai bine si astfel sa fie pregatita în momentul integrarii României în Uniunea Europeana. În urma studiilor realizate. datorita acestui fapt societatea doreste sa-si extinda raza de actiune si pe teritoriul altor state pentru a putea opera în continuare ca. mai ales pentru cei mici si mijlocii. cum ar fi Germania. si astfel se va diminua o mare parte a activitatii firmei. Transportatorii externi fiind mult mai puternici si mai experimentati reprezinta o amenintare la adresa transportatorilor autohtoni. aceasta din urma ocupând în 2004 locul 1 in ntopul mondial al exportatorilor si locul 2 in topul mondial al importatorilor. . din contra. Este evident ca în pregatitea firmelor pentru Piata Unica trebuie sa creasca gradul lor de constientizare a complexitatii normelor si regurilor comunitare ce trebuie transpuse si respectate. comisionar in vama. Integrarea o va gasi pregatita pe SC Romtrans care detine puncte de lucru în state membre ale Uniunii Europene. Spre deosebire de celelalte societati Romtrans. in urma integrarii se vor desfiinta barierele tarifare cu tarile membre U. activitatea nemaiputând fi perturvbata de eliminarea taxelor vamale cu statele membre U.

acestia putând sa-si reduca cheltuielile legate de carburanti. Prin asigurarea unei depline transparente în compararea preturilor. printr-un astfel de procedeu.Din acest motiv inteprinderea si-a îndreptat atentia catre SUA. reglementari privind controlul fuziunii firmelor. asigurând importante beneficii economice. pentru a se evita sa se ajunga. strategice si politice în cadrul integrarii economice. Consumatorii mai meticulosi situti în diferite zone ale spatiului euro vor avea posibilitatea sa caute mai usor cele mai bune preturi pentru un anumit produs. Totusi adoptarea ´euro´ de catre România ar aduce nenumarate avantaje inteprinzatorilor auhohtoni. sa contribuie la reducerea preturilor. facându-i mai competitivi pe Piata Unica Europeana. la preturi scazute pentru consumatori. Motive ce stau la baza îndreptarii atentiei firmei Romtrans catre Piata Unica Europeana: reglementari privind eliminarea acordurilor restrictive ale concurentei si a abuzurilor de pozitie dominanta ( de genul întelegerilor între concurenti pentru a fixa anumite preturi pe piata). la o pozitie dominanta a unor firme si a se asigura cresterea gamei bunurilor oferite pe piata. Moneda unica face mai lesnicioase calatoriile persoanelor si compararea preturilor la efectuarea cumparaturilor în zona euro. scazând însa interesul fata de Asia. moneda euro ar trebui sa atenueze discrepanta tarifelor mari ale nivelului pretului bunurilor si serviciilor oferite în cadrul Pietei Unice Europene. . Moneda euro va inlesni prcesul de comparare a nivelului preturilor îndeosebi la unele produse simple ± cum sunt carburantii auto ± acest fapt avantajând si transportatorii români. Canada si alte state de pe continentul Americii si Africii. Între beneficiile directe si imediate se înscriu riscul redus al ratelor de schimb. eliminarea costurilor de schimb valutar si crearea unui sistem mai transparent pentru consumatori.

. specificul promovarii în servicii rezida din dificultatea prezentarii unui produs intangibil. Din acest punct de vedere.a. în cadrul Uniunii Europene. pot beneficia de anumite drepturi speciale pentru a desfasura activitati în domeniul serviciilor de interes economic general ± servicii postale. convingere i reamintire si a servit unei multitudini de obiective luând forme practice din cele mai diverse. necreat în momentul promovarii si care poate varia foarte mult fata de acest moment.3. Astfel. dintre care cu precadere intangibilitatea. transportul feroviar si cel aerian. - monitorizarea subventiilor acordate de catre stat. Perspective ale activitatii de marketing la SC ROMTRANS SA ± mijloace de promovare Politica de promovare a companiei constituie componenta de baza a sistemului comunicatiei firmei cu mediul. - interzicerea cartelurilor interzicerea abuzului de pozitie dominanta 4. în special caracteristicile serviciilor. mai bune si de durata. producerea si distributia energiei electrice s. Asupra activitatii promotionale îsi pun amprenta. de stat sau particulare. - drepturi speciale si liberalizarea unor activitati publice. variabilitatea si inseparabilitatea. promovarea a avut un rol de informare. spre a contribui la cresterea coeziunii economice si a favoriza crearea unor noi locuri de munca.- liberalizarea sectoarelor economice si în care mai exista situatii de monopol ( de exemplu în telecomunicatii). unele înteprinderi. în mod traditional. în ansamblul Uniunii.

pe lânga toate tehnicile clasice utilizate. Reclama poate fi vazuta în ziare de specialitatea cu tiraj mare precum: Bursa. Business Week. Publicitatea prin presa scrisa ± constituie o forma de transmitere a mesajului slab. Sea and Air Transport. Obiectivul firmei este. Relatii interpersonale ± dintre personalul de contact si clientii. cât si cea periodica. iar atunci când este corect folosita are un randament excelent. Mesagerul Economic. Pagini Nationale. Book of the List. situatia a impus aparitia unor noi metode adaptate la specificul serviciilor. Marca proprie si bunul renume. Anuarul Transporturilor. de a aplica principiile de baza în relatiile cu clientii. în special înaintea sarbatorilor de iarna. pe de o parte acela de a-si forma. mentine si fideliza clientela. Pagini Galbene. Publicitatea prin cataloage s-a realizat pe doua pagini. utilizata de catre ROMTRANS. dar i în reviste de specialitate precum Cargo & Bus. constituie un mijloc important de transmitere a mesajelor publicitare. Globe World Directories for Land. respectiv de a transmite mesaje decente. ROMTRANS utilizeaza publicitatea în scopul prezentarii ofertei de servicii pe care o pune la dispozitia clientilor.Astfel. International Register of Forwarding Agents. Economistul. Expediteur . prin care se prezinta oferta de servicii pe tipuri de transport puse la dispozitia clientilor fiind mentionate cele noua agentii din tara. În acest sens s-au transmis mesaje prin: Pagini Aurii. ROMTRANS apeleaza la caest tip de promovare sporadic. loiale si veridice. ROMTRANS punând accent pe: Elemente interne ± personalul de contact. iar de pe alta. Atât presa cotidiana. precum si informatii despre locatia lor i facilitatile oferite.

indicatoare etc. agende si calendare. aeroporturi si în orasele mari. ROMTRANS utilizeaza în mod constant pliantele. . catalogul firmelor de transport si auto. reviste(Bursa. Ca posturi TV. acestea reprezentând mijloace deosebit de eficiente. În general a apelat la publicitatea prin televiziune în perioadele în se ofera reduceri de preturi sau alte facilitati importante. de instrumente sunt larg utilizate de catre ROMTRANS. În categoria suporturi publicitare prin tiparituri s-au editat cataloage. panourilor publicitare a insemnelor luminoase. atât pe drumurile nationale( vezi Bucuresti Ploiesti. ROMTRANS a utilizat acest mijloc de promovare sporadic. se pot enumera: Prima Tv. TVR1 si Antena1. Principalele posturi de radoi la care societatea a apelat pentru a-si promova activitatea au fost: România Actualitati.Addressbuch. pliante. Radio Delta. Publicitatea prin radio/TV ± constituie un mijloc de acoperire rapida a publicului dar selectivitatea acestui public fiind scazuta. Cargo-Jurnal. Astfel. cât si în zonele de vama(afise. în porturi. având sigla firmei si toate informatiile esentiale mentionate. în functie de politica adoptata de firma în diferite momente. perioada de difuzare a fost înaintea unor sarbatori si a sezonului estival. Aceste pliante sunt distribuite în toate cele 100 de puncte de lucru de unde sunt furnizate clientilor. Pliantele sunt realizate cu o grafica în policromie. precum si în toate punctele de frontiera. panouri. Radio Contact. în imediata apropiere a aeroportului Otopeni). Universul Afacerilor). Publicitatea exterioara include utilizarea în scopuri publicitare a afiselor. inclusiv o harta nationala care indica locatiile societatii.).

Cu acest prilej s-a elaborat un catalog aniversar în care s-a facut o prezentare generala a societatii si principalele servicii oferite. harti personalizate si calendare. Firma este preocupata în a-si perfectiona. intensifica i diversifica demersurile comunicationale. în functie de cantitatea transportata sau distanta. dupa frecventa transporturilor. Relatiile publice reprezinta un ansamblu de mijloace folosite de catre institutii i intreprinderi pentru a crea un climat de încredere în rândul propriului personal. oferind chiar anumite facilitati. dupa gradul de ocupare a mijlocului de transport etc. ROMTRANS realizeaza aceasta prin reducerea tarifelor si promovarea preturilor preferentiale în functie de clientii care au contract cu firma pentru un volum mare si permanent de operatiuni. constituind pe termen scurt un mijloc promotional deosebit de eficient. Ele poarta sigla cu numele si adresa societatii. ROMTRANS aplica tehnica de promovare a vânzarilor prin vizite facute la potentialii clienti. numarul de telefon. relatiile publice având un loc bine definit în politica promotionala a ROMTRANS. care sunt folosite ca material de protocol pentru partenerii de afaceri si pentru personalul firmei. Mai ales clientilor traditionali. precum i în rândul publicului. se expune gama de servicii prestate. . de fax si adresa de emaill.De asemenea au fost editate agende. unde se fac prezentari ale firmei. pentru atragerea a cât mai multi clienti. Reducerile au loc în special în extrasezon. Totodata firma ofera facilitati. Anul 2002 a reprezentat aniversarea a 50 de ani de ROMTRANS. .

Utilizarea relatiilor publice ca tehnica de promovare urmareste crearea unui climat favorabil în vederea obtinerii unor rezultate viitoare superioare. conferind firmei credibilitate. ROMTRANS SA a utilizat aceasta tehnica promotionala din dorinta de a informa permanent clientii. lansarea de stiri si articole în publicatii de profil. ROMTRANS urmareste: Cresterea si consolidarea notorietatii. Demersurile comunicationale ale firmei se îndreapta în doua directii: pe de o parte vizeaza publicul intern ± personalul angajat. dejunurile oficiale. conferinte de presa. calatorii de studiu în vederea schimbului de experienta cu specialisti din alte tari. Diferentierea ofertei de cea a concurentei. discursurile. Obiectivele vizate de actiunile de relatii publice sunt subordonate obiectivului principal al politicii globale de comunicare. Astfel. de a primi raspunsurile si opiniile acestora cu privire la ofertele sale. metoda la care numeroase firme apeleaza tot mai des din dorinta permanenta de a gasi mijloace cât mai originale si eficiente. O alta metoda de promovare este comunicarea prin eveniment. . iar pe de alta parte publicul extern ± clientii societatii. O mai buna informare a publicului tinta cu privire la firma si la serviciile oferite. a simpozioanelor. motivare si pregatire. întâlniri de natura seminariilor. pentru personalul firmei se organizeaza seminarii de informare. Folosind aceasta metoda. Comunicare cu publicul extern este realizata prin: interviuri.

în momentul în care societatea ia decizia participarii la asemenea eveninmente. care presupune costuri reduse si are un impact deosebit în special în sfera afacerilor. dar sunt necesare o serie de îmbunatatiri cum ar fi activitatea unor adrese de e-mail care sa faca permanent legatura cu diferiti specialiti ai firmei precum si posibilitatea realizarii de programari online pentru clienti. În concordanta cu cerintele actuale ale pietei serviciilor de transport. în vederea promovarii societatii pe plan extern i prin aceasta metoda. misiunea firmei fiind redefinita prin includerea urmatoarelor coordonate: si mai multa promptitudine în relatiile cu clientii. ROMTRANS îsi adapteaza permanent strategiile. Astfel. Personalizarea în grad înalt a serviciilor. are în vedere obiectivele care se ating prin prezenta ± numarul de firme cu care se poate lua contact si oportunitatile ce pot aparea si totodata resursele financiare care se pot aloca pentru participare. participarea la un astfel de eveniment poate fi deosebit de eficienta pentru firma. S.C. Flexibilitate pe parcursul desfasurarii prestatiei. atragerea interesului clientilor potentiali fata de intreprindere i ofertele sale. . În cadrul elaborarii strategiei de matketing. Internetul reprezinta astazi un mijloc eficient de promovare. Pagina actuala constituie un pas în promovarea societatii. ROMTRANS S. participa cu regularitate la târgurile si saloanele specializate organizate în tara dar si la cele din strainatate.A.Crearea unei imagini favorabile. Exactitatea si precizia în informatiile transmise.

penetrarea pe noi piete si mai ales crearea interesului si mentinerea loialitatii clientilor. înnoirea serviciilor. Diferentierea serviciilor oferite pietei ± crearea unor pachete de servicii personalizate si preferentiale în functie de frecventa cu care se apeleaza la serviciile companiei.Obiectivele stabilite pentru perioada viitoare sunt urmatoarele: Crearea unei imagini favorabile referitoare la prestatia personalului. În cadrul campaniei promotionale de îmbunatatire a imaginii se va sublinia faptul ca firma este o societate cu capital integral privat(S. Ca elemente calitative specifice se pot enumera: . Pentru perioada viitoare. SC ROMTRANS si-a propus sa abordeze urmatoarele strategii: În cadrul politicii de produs: societatea urmareste diversificarea si diferentierea serviciilor oferite prin extinderea ofertei si personalizarea acestora.). Instrumentele folosite de societate sunt: personalizarea serviciilor. Alte obiective importante ale societatii sunt mentionarea relatiilor cu partenerii actuali. marca si simbolurile ROMTRANS SA. a operabilitatii si solicitudinii acestora. Cresterea cifrei de afaceri în perioada viitoare cu 25% fata de anul trecut. Intensificarea relatiilor publice prin participarea la manifestari si evenimente.A. evidentierea angajatilor.

pentru volum mare si permanent de activitate. a tarifului. respectarea orarului. În ce priveste politica de pret se va tine cont de: oferta de servicii ± globala sau pe componente ale serviciului. În politica de promovare. pachet de servicii sau serviciu oferit. modalitatea de transport. servicii suplimentare prestate pe durata sau la sfâritul transportului.- durata transportului. . startegia de pret elaborata pentru fiecare. strategia preturilor moderate. perceptia pretului de catre clienti ± indicator al calitatii si sigurantei serviciilor oferite de ROMTRANS ± preturi preferentiale în functie de clientii ce au contract cu firma. costuri. pastrarea integritatii de orice fel a marfurilor transportate. relativ stabile în timp pentru servicii de calitate. diversificarea ofertei. societatea va urmari: obiectivele strategice propuse pe termen lung ± realizarea de contracte cât mai avantajoase. cerere ± solvabilitate si elasticitate.

- implicarea promovarii vânzarilor de servicii. CD). În acest sens. tiparituri. Dezvoltarea activitatii de transport intern. Asadar. planificarea distributiei. dezvoltarea sistemelor logistice. ROMTRANS va actiona în special asupra: obiectivele propuse.) si electronice(internet.- efectele produse de folosirea publicitatii clasice(mass ±media. Dezvoltarea serviciilor de transport internationalla nivelul punctelor de lucru. etc. în perspectiva aderarii României la Uniunea Europeana. târguri. largirea parcului de mijloace de transport. modernizarea pachetului de servicii oferit. utilizarea marketingului direct. Prin politica de distributie. principalele alternative de dezvoltare compensatorie a paletei de servicii oferite clientilor sunt: 1. Totodata. Politica investitionala a firmei: presupune investitii în logistica si în baza materiala ± prin dezvoltarea si modernizarea celei actuale. utilizarea relatiilor publice. Dezvoltarea activitatii de logistica. toate punctele de lucru ce activeaza pe lânga birourile vamale din tara au fost prelucrate în vederea schimbarii profilului de activitate ± se va trecela . societatea trebuie sa gaseasca alternative la activitatea de vamuire ce va disparea odata cu aderarea. 2. 3.

2. ambalare/reambalare. În prima faza este necesara identificarea de comenzi i apelul la retea. Bacau. Astfel. În ce priveste facilitatile oferite de retea. Piatra Neamt si Satu Mate. Cluj. Brasov. se poate mentiona darea în folosinta a înca trei depozite moderne: Arad. 1. si Timioara.actvitatea de depozitare de marfa. Este vorba de trei tipuri de prestatii: 3.Craiova. Dezvoltarea serviciilor de transport international la nivelul punctelor de lucru. care va rezolva comanda. acestea sunt cel putin doua: . Dezvoltarea activitatii de logica vizeaza doua aspecte: unul de competenta prin cresterea ofertei de servicii complete de colectare ± depozitare ± distributie marfuri si unul investitional care constituie o prioritate la nivelul manageriatului ROMTRANS. Dezvoltarea activitatii de transport intern este poate Ä cea mai la îndemâna´ punctelor de lucru din teritoriu. transporturi interne. Constanta. care reprezinta cheia convingerii clientului. Servicii prestate independent ± incasari integrale. Servicii cu asistenta din partea serviciilor operative. având în vedere ca reteaua ROMTRANS coordonata de la Arad. distributie. De asemenea este în derulare investitia privind constructia depozitului de la Timioara ± ( prevazut a se finaliza la sfârsitul anului curent) si în proiect constructia unui depozit la Cluj si finalizarea unei prime faze a investitiei în logistica din Bucuresti(autostrada). Bucureti. în special cele pe cae feroviara si rutiera.ambele cu scadenta în 2005.

. Activitatile programului de marketing vor fi permanent îmbunatatite. Pâna în anul 1990. Dezvoltarea activitatii de grupaj si distributie interna ± initiativa a fost recent aprobata si constitue primul pas spre trecerea la implementarea sistemului integrat de distributie tip ´over-night´.Procentul de vânzari realizat cu ocazia actiunilor de promovare a vânzarilor. Ulterior. inclusiv testarea preliminarea a vânzarilor la fiecare dintre actiunile de promovare a vânzarilor. a reprezentat pentru Romtrans o mare provocare: societatea a fost nevoita sa-si elaboreze si adapteze permanent strategii de marketing. Practic activitatea de grupaj va oferi prompt în timpul noptii între bazele de acumulare si cele de distributie.- Tarife Ä pe un singur drum´ în cele mai multe situatii. în acest sens fiind necesare calcule. conducerea firmei va înteprinde o serie de actiuni pentru a îmbunatatii eficienta publicitatii. În noua lupta competitionala. Tarife reduse substantial în cadru traficului de Ä marfa balansata´ ± aici fiind vorba de asigurare retur pentru camioanele venite în zona cu marfa din reteaua ROMTRANS. cercetari de piata. aparitia concurentei. 4. analize permanente de conjunctura si indici. Romtrans a detinut monopolul activitatii de transport si expeditii interne si internationale în România.Costurile promovarii raportate la încasarile rezultate din vânzari. în special a celei neloiale. Trebuie urmariti indicatori precum: . precum si organizarii terminalelor de colectare.Numarul de solicitari de informatii ce rezulta în urma unei demonstratii. pentru a se cunoaste permanent si cât mai exact mediul în care firma îsi desfasoara activitatea. . . De asemenea.

-/Dinamica tot mai accelerata a comertului international. cererea pentru organizarea unor activitati de transport pentru paroduse tot mai variate. În prezent. de o deosebita importanta pentru activitatea curenta a societatii. penetrând pietele est-europene unde fac investitii de volum mare. însotit si neânsotit. Societatea îsi propune sa-si intensifice actiunile de identificare de noi clienti. toti . a firmelor unde participa cu capital. Aceste firme reprezinta competitori importanti pentru firmele nationale. o reprezinta deschiderea pietei românesti. specializata în transport de maxima siguranta an acest domeniu.Romtrans a plecat din start cu avantajul notorietatii. pe distante mari. al personalului profesionist si al bazei materiale complexe. a agentiilor sale din tara. în toate tipurile de servicii oferite. Aici se include si activitatea de curierat rapid desfasurata de SC TRENS COURIER SERVICE SRL. unde societatea participa cu capital. prin firma SC ROMTRANS HOLIDAY SRL. Prin firma SC ROCOMBI SA din Bucuresti. În acest context general. Piata acestor servicii este în continua dezvoltare. sunt organizate si vândute servicii si prestatii de transport combinat cale ferata-rutier în trafic intern si international. diversificarea exporturilor si extinderea ariei geografice a acestora au pus în fata transporturilor internationale sarcini noi. Desigur. tot mai complexe. unde SC ROMTRANS are capital majoritar. în vederea maririi segmentului de piata acoperit. Dar nu trebuie omis faptul ca marile companii straine din domeniu au tendinta de asi extinde activitatea. Prin firma TRANSCHIM SA. numarul firmelor ce activeaza în acest domeniu creste. în urma aderarii României la Uniunea Europeana. este în continua crestere. De asemenea. acestea specializându-se pe diferite tipuri de prestatii. localizata în Eforie Sud si specializata în activitate hoteliera si de restaurante se ofera clientilor în sezonul estival si nu numai servicii de o foarte buna calitate.

trebuie sa functioneze eficient pentru a contribui la procesul dezvoltarii economice internationale. . deci implicit transporturile.factorii de decizie politica la nivel international sunt de acord ca sectorul servicii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful