Contoh teks pengacara Majlis yang dapat dijadikan panduan bagi menyediakan tugasan anda.

MAJLIS PERASMIAN

SEMINAR MELAYU MAHAWANGSA

ANJURAN

FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI

DENGAN KERJASAMA

GABUNGAN PENULIS NASIONAL (GAPENA)

18 19 JULAI 2006

(KETIBAAN KETUA MENTERI MELAKA, NYANYIAN NEGARAKU DAN PUTRA GEMILANG) (Para hadirin dipersilakan berdiri untuk menghormati ketibaan KM, menyanyikan lagu Negaraku dan Putra Gemilang) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam sejahtera. Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Mohd. Ali Mohd. Rustam, Ketua Menteri Melaka, merangkap Pengerusi Lembaga Pengarah Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam. Yang Berbahagia, Profesor Madya Dr. Azali Mohamed, Timbalan Naib Canselor, HEP dan Alumni, Universiti Putra Malaysia yang mewakili Naib Canselor, UPM. Yang Berbahagia, Prof. Madya Dr. Hj. Rosli Talif, Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, UPM. Yang Berbahagia, Tan Sri Datuk Profesor Emeritus Dr. Hj. Ismail Hussein, Ketua Satu Gabungan Persatuan Penulis Nasional (GAPENA),

para peserta seminar. Ali Rustam. Pemanis kata selamat datang. Terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kehormat dan para pembentang kertas kerja. Datuk Seri Mohd. merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Seminar. Sirih berlipat bersama pinang. timbalan-timbalan dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. ketuaketua jabatan. . Doa dipohon supaya berkat. Awal Bismillah pembuka bicara. Pinang berasal Pulau Mutiara. Tetamu-tetamu kehormat. Alhamdulillah. serta para hadirin dan hadirat sekalian kerana bersama-sama memeriahkan majlis pada pagi ini. FBMK. para sarjana dan pembentang kertas kerja. kerana dengan berkat limpah kurnia-Nya yang amat banyak. Buat menjolok sarang penyengat.Yang Berusaha. Tetak buluh panjangnya tujuh. Penyelaras Unit Dokumentasi Warisan Melayu dan Peribumi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat. dapat kita berkumpul pada pagi yang berbahagia ini dalam Seminar Melayu Mahawangsa anjuran Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi deng kerjasama Gabungan Persatuan an Penulis Nasional (GAPENA) dan Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam. Seminar yang bertemakan Rekayasa Citra Melayu Sebagai Mahawangsa ini menjadi lebih bermakna lagi. atas kesudian melapangkan masa untuk bersama-sama di majlis ini. hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Dengan berkat kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Puan Hajah Halimah Hassan. Angkat tangan jari sepuluh. bersyukur kita ke hadrat Allah SWT.

Mari tuan sama-sama amati. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berusaha. 3. selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Seminar untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan hormatnya dipersilakan. Mohd. Puan Hajah Halimah Hassan. Fauzi Jumingan untuk membacakan doa. Singgah berlabuh di Tanjung Jati. (BACAAN DOA DAN APABILA SELESAI) Alhamdulillah.Bagi memakmurkan lagi majlis kita pada pagi ini. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ucapan sebagai alu-aluan. Mohd. (UCAPAN PENGERUSI DAN APABILA SELESAI) Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Hajah Halimah Hassan atas ucapan itu tadi. Fauzi Jumingan atas bacaan doa itu tadi. majlis dengan sukacitanya mempersilakan Dr. (UCAPAN ALU-ALUAN PENGERUSI) Dayung sampan dulu-duluan. Kapal berlabuh di Kuala Rengit. (UCAPAN TNC) Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan Para hadirin sekalian. . 2. Dipersilakan.

Dapat kami menumpang sinar. Azali Muhamad atas ucapan itu. Kita tiba ke puncak acara. Tuan umpama bulan di langit. Seterusnya kita ikuti pula ucapan sambutan Timbalan Naib Canselor. (UCAPAN PERASMIAN KM MELAKA) Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan Para hadirin sekalian. untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Profesor Madya Dr. Profesor Madya Dr. 4. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia. Majlis dengan penuh rendah hati mempersilakan Yang Amat Berhormat. Dari Melaka pergi ke Serdang. (UCAPAN KETUA MENTERI. (UCAPAN TIMBALAN NAIB CANSELOR DAN APABILA SELESAI) Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia. Titipkan amanat barang sedikit. Datuk Seri Mohd. Ali Rustam untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan seminar ini. Singgah sebentar di Bukit Serindit. Tuan umpama bintang gemilang.Semat jerami di Sungai Muar. PUKULAN GONG DAN APABILA SELESAI) . Azali Muhamad. Dengan segala hormatnya dipersilakan.

. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Azali Muhamad. Air laut tenang-tenangan. Tanam selasih tepi perigi. Ali Rustam kerana sudi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Seminar Melayu Mahawangsa ini. Profesor Madya Dr.5. Rustam. Azali Muhamad kerana sudi menyampaikan cenderamata. (PENUTUP) Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan para hadirin sekalian. Seterusnya dipersilakan pula Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. (PENYAMPAIAN CENDERAMATA) Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat. Terima kasih sekalung budi. Ibarat berenang dah sampai di tebing. Azali Muhamad untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Amat Berhorma Datuk Seri Mohd. Profesor Madya Dr. Ali t. Cenderamata tanda kenangan. majlis mempersilakan Yang Berbahagia. Datuk Seri Mohd. (Penyampaian cenderamata) 6. (Penyampaian cenderamata dan apabila selesai) Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia. Rosli Talif untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Ibarat berjalan dah sampai di halaman. Sebagai tanda penghargaan.

Akhir kata. Majlis turut mempersilakan tetamu-tetamu kehormat dan seluruh para hadirin untuk menyaksikan pameran di ruang berkenaan.Ibarat terbang dah hinggap di dahan. hadirin dan hadirat yang sudi melapang masa kan untuk bersama-sama memeriahkan majlis ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan sokongan padu dalam menjayakan Seminar Melayu Mahawangsa ini. (PENGUMUMAN KM MENINGGALKAN MAJLIS) Para hadirin sekalian. Azali Muhamad atas kesudian untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Bagi pihak seluruh anggota jawatankuasa Seminar. Ibarat mendaki dah sampai di puncak. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Yang baik itu ketentuan Allah. Dipersilakan. Terima kasih kepada semua tetamu kehormat. 7. Jangan disimpan di dalam peti. majlis sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat. majlis seterusnya mempersilakan Puan Hajah Halimah Hassan untuk menjemput dan mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan Yang Berbahagia Timbalan Naib Canselor untuk menyaksikan pameran Melayu Mahawangsa di Bangunan Sanggar Bahasa dan Komunikasi. Kalau ada jarum yang patah. Ali Rustam dan Yang Berbahagia. Datuk Seri Mohd. Yang cela itu kelemahan diri. . Profesor Madya Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times