ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.

2 CIOCÂRLIA DE SUS JUDEŢUL CONSTANŢA

PLAN MANAGERIAL ~cu părinţii colectivului de elevi~
An şcolar 2004 - 2005 OBIECTIVE: I. ACTIVITATEA DE MANAGEMENT 1. să se aleagă Comitetul de părinţi 2. să informeze părinţii in legătură cu legislaţia şcolară 3. să aducă la cunoştinţa părinţilor a Regulamentului de Ordine Interioară II. ŞCOLARIZARE – FRECVENŢĂ 4. să se implice Comitetul de părinţi al clasei în activităţi ce urmăresc îmbunătăţirea frecvenţei la cursuri 5. să se urmărească continuu starea de sănătate a elevilor în vederea înlăturării absenteismului II. IMBUNĂTĂŢIREA BAZEI MATERIALE A CLASEI ŞI A CONDIŢIILOR DE ÎNVĂŢARE 1. să se prezinte părinţilor regulile de igienă 2. să se solicite sprijinul părinţilor la igienizarea şi întreţinerea clasei III.SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI DISCIPLINĂ 3. să se prezinte oferta curriculară a şcolii 4. să se analizeze situaţiile şcolare lunare 5. să se îndrume părinţii în legătură cu pregătirea temelor şcolare, a programului şcolar

Clasa I

ÎNVĂŢĂTOR, TUDOR CARMEN

Oferta curriculară a şcolii pentru anul 6: 2003. 2. Organizarea festivităţii de premiere I 15.mar 26. Prezentarea ofertei curriculum-ului la decizia şcolii pentru anul şcolar 2005 -2006 5.nov 20. Îmbogăţirea frecvenţei şi evitarea întârzierilor 3. DATA 17. tabere 1. Familia şi pregătirea elevilor pentru lecţie 1. Sprijinul colectivului de elevi în organizarea de drumeţii şi excursii. Îmbunătăţirea frecvenţei 3. 2. Programul zilnic al elevilor 4. Alegerea noului curriculum-ului la decizia şcolii 3. Raportul de activitate pe semestrul I 1. 1. Îndrumarea părinţilor in vederea îmbunătăţirii rezultatelor la învăţătură 1. TEMATICA LECTORATELOR SEM. CRT 1.ian 18. Prezentarea conţinutului disciplinelor pe semestrul al II-lea 4.feb al II-lea 18.. 2. Raport de activitate pe semestrul al II-lea 2.mai ÎNVĂŢĂTOR. TUDOR CARMEN . Cunoaşterea legislaţiei şcolare şi a Regulamentului de Ordine Interioară 3.sept 1.dec 21. Timpul liber al elevilor 4.2004 3.2005 Clasa I NR. Alegerea Comitetului de părinţi 2. 2 CIOCÂRLIA DE SUS JUDEŢUL CONSTANŢA PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII PENTRU ANUL ŞCOLAR 2004. Prezentarea regulilor de igienă 3. 2. Analiza situaţiei şcolare 2.ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. Îndrumarea părinţilor in vederea îmbunătăţirii rezultatelor la învăţătură 2. Oferta curriculară a şcolii 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful