ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.

2 CIOCÂRLIA DE SUS JUDEŢUL CONSTANŢA

PLAN MANAGERIAL ~cu părinţii colectivului de elevi~
An şcolar 2004 - 2005 OBIECTIVE: I. ACTIVITATEA DE MANAGEMENT 1. să se aleagă Comitetul de părinţi 2. să informeze părinţii in legătură cu legislaţia şcolară 3. să aducă la cunoştinţa părinţilor a Regulamentului de Ordine Interioară II. ŞCOLARIZARE – FRECVENŢĂ 4. să se implice Comitetul de părinţi al clasei în activităţi ce urmăresc îmbunătăţirea frecvenţei la cursuri 5. să se urmărească continuu starea de sănătate a elevilor în vederea înlăturării absenteismului II. IMBUNĂTĂŢIREA BAZEI MATERIALE A CLASEI ŞI A CONDIŢIILOR DE ÎNVĂŢARE 1. să se prezinte părinţilor regulile de igienă 2. să se solicite sprijinul părinţilor la igienizarea şi întreţinerea clasei III.SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI DISCIPLINĂ 3. să se prezinte oferta curriculară a şcolii 4. să se analizeze situaţiile şcolare lunare 5. să se îndrume părinţii în legătură cu pregătirea temelor şcolare, a programului şcolar

Clasa I

ÎNVĂŢĂTOR, TUDOR CARMEN

TUDOR CARMEN .2005 Clasa I NR. Analiza situaţiei şcolare 2. Alegerea noului curriculum-ului la decizia şcolii 3.. 2 CIOCÂRLIA DE SUS JUDEŢUL CONSTANŢA PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII PENTRU ANUL ŞCOLAR 2004. Îmbunătăţirea frecvenţei 3. Alegerea Comitetului de părinţi 2. tabere 1. Prezentarea regulilor de igienă 3. Îmbogăţirea frecvenţei şi evitarea întârzierilor 3.mai ÎNVĂŢĂTOR. Programul zilnic al elevilor 4. TEMATICA LECTORATELOR SEM. Prezentarea ofertei curriculum-ului la decizia şcolii pentru anul şcolar 2005 -2006 5. Prezentarea conţinutului disciplinelor pe semestrul al II-lea 4. Oferta curriculară a şcolii pentru anul 6: 2003.ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. Timpul liber al elevilor 4.ian 18.mar 26. Familia şi pregătirea elevilor pentru lecţie 1. Oferta curriculară a şcolii 1. Raportul de activitate pe semestrul I 1.2004 3. CRT 1. 2. 2.feb al II-lea 18. Sprijinul colectivului de elevi în organizarea de drumeţii şi excursii. Îndrumarea părinţilor in vederea îmbunătăţirii rezultatelor la învăţătură 2. 2. Îndrumarea părinţilor in vederea îmbunătăţirii rezultatelor la învăţătură 1.sept 1. 1. DATA 17. Raport de activitate pe semestrul al II-lea 2.nov 20.dec 21. 2. Organizarea festivităţii de premiere I 15. Cunoaşterea legislaţiei şcolare şi a Regulamentului de Ordine Interioară 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful