SEJARAH PERKEMBANGAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI MALAYSIA.

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling mula diperkenalkan di dalam sistem persekolahan kita pada tahun 1960an. Selama ini perkhidmatan ini lebih menitik beratkan bimbingan kerjaya dan pelajaran. Untuk memberi perkhidmatan bimbingan kerjaya dan pelajaran di sekolah -sekolah kursus pendedahan selama seminggu diadakan dari masa ke semasa oleh Bahagian Sekolah untuk guru-guru yang menjalankan tugas-tugas bimbingan. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanan Dasar Pelajaran(1979) menegaskan tentang pentingnya perkhidmatan bimbingan dipertingkatkan lagi di sekolah-sekolah seperti dinyatakan dalam Perakuan 79. Adalah diperakukan Perkhidmatan Panduan Pelajaran dan Kerjaya di sekolah hendaklah dilaksanakan dengan sepenuhnya. Perkhidmatan ini hendaklah menitikberatkan kegiatan-kegiatan bimbingan dan tidak semata-mata kegiatan panduan kerjaya sahaja. Kementerian Pendidikan telah berusaha sejak tahun 1969 lagi untuk memberi latihan kepada guru-guru yang menjalankan kegiatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah mereka.

Beberapa jenis kursus telah diperkenalkan, di antaranya ialah: a. Mulai tahun 1969 guru-guru bimbingan diberi peluang menghadiri kursus

pendedahan bimbingan dan kaunseling anjuran Kementerian Pendidkkan selama seminggu dalam masa cuti penggal persekolahan. Kursus ini dijalankan sehingga tahun 1982. b. Mulai tahun 1980 Maktab Perguruan Ilmu Khas memperkenalkan kursus khas

selama setahun bagi guru-guru bimbingan untuk mendapatkan Sijil Perguruan Khas Bimbingan dan Kaunseling. c. Mulai tahun 1980 juga Universiti Kebangsaan Malaysia memperkenalkan Kursus

Diploma Kaunseling selama dua semester bagi guru-guru bimbingan yang berijazah.

e. Maktab Perguruan Ilmu Khas. Mulai tahun 1987 Institut Peguruan Sultan Idris Tanjung Malim memulakan KUrsus Diploma Bimbingan dan Kaunseling setahun bagi guru-guru bukan siswazah. Kuala Lumpur dipindahkan ke Institut Perguruan Darul Aman. masyarakat dan negara perlu dilaksanakan dengan secara seimbang dalam semua bidang seperti berikut:- . Bahagian Pendidikan guru mula memperkenalkan Kursus Dalan Cuti(KDC) bagi guru-guru bimbingan selama 7 atau 8 minggu semasa cuti penggal persekolahan. Jitra Kedah. Beberapa pusat KDC telah diwujudkan bagi menjayakan rancangan tersebut. Cheras. Maktab Perguruan Ilmu Khas mula meperkenalkan kursus khas selama 6 bulan bagi guru-guru bimbingan yang sudah menghadiri kursus KDC dan lulus pangkat cemerlang untuk mendapatkan Sijil Perguruan Khas Bimbingandan Kaunseling. g. Mulai tahun 1982 juga . Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang. kursus Kejurulatihan Program Pembimbing Rakan Sebaya dimulakan oleh Institut Aminuddin Baki. Bidang dan Tanggungjawab Kaunselor Bagi memastikan bahwa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan kauseling tercapai kaedah penyampaian perkhidmatan kepada kumpulan sasaran adalah amat penting .d. Mulai tahun 1989 kursus Perguruan Khas Bimbingan dan Kaunseling. berwawasan berketrampilan. Mulai tahun 1982 Universiti Pertanian Malaysia mula memperkenalkan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling selama 4 tahun . h. f. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju ke arah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri. berjiwa besar dan waja. Genting Highlands. Mulai tahun 1988. Kursus ini ialah selama tiga bulan termasuk praktikum. Keutamaan diberi kepada guru-guru yang mempunyai Sijil Perguruan Khas Bimbingan dan Kauseling serta berpengalaman mengajar selama 5 tahun. i. Mulai tahun 1984.

pembimbing rakan sebaya 2 Bidang Kerjaya Input a. tayangan video. Mengingat g. kem/perkemahan. Pendedahan kerjaya ( Peluang latihan kerjaya) g Penyebaran maklumat. Pemilihan mata pelajaran elektif 2. kaunseling individu. Pengurusan Diri e. Pemilihan matapelajaran elektif e. Inventori minat b. Pengumpulan maklumat kerjaya f. bengkel . bilblio kaunseling. Inventori personaliti d.Pengurusan Masa d.kaunseling kelompok. . Membaca b.1. taklimat. bimbingan individu. Menjawab soalan peperiksaan i. Bidang Akademik Input 1.tutor sebaya. Kemahiran Belajar a. Menghadapi peperiksaan 3.Mencatat / mengambil nota c. kolokium. Mendengar f.mento mentee. Pengumpulan maklumat pelajaran atau peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi Kaedah Bimbingan kelompok. kursus. Mengulangkaji h.

rehlah. . PRS.Pengendalian kendiri q. tayangan video. aktiviti simulasi.Pengurusan Tekanan h. kauseling individu. Kemahiran Rohani i. seminar.Kemahiran Sintesis m. Penyaringan maklumat g. bimbingan individu. pertandingan -pertandingan Buku Skrap Kerjaya dan Poster. kumpulan. kolokium. perkhemahan ibadah. forum.Kemahiran Komumikasi e Kemahiran Asartif/ Tegas Diri f. Bidang Psikososial & Kesejahteraan mental Input a.Senarai semakan masalah cMerujuk kad maklumat diri d.Kemahiran Aplikasi l.Kaedah Bimbingan kelompok. tayangan video.kaunseling keluarga. forum. bengkel. kem bina insan/ diri. Kemahiran Membuat Keputusan j.Kemahiran analisis kritikal n. 3. ceramah. Bimbingan kelompok. ceramah. bilbil kauseling. lawatan. kursus.Program Orientasi Kaedah Bimbingan kerjaya merentas ko-kurikulum. latihan dalam kumpulan.Kemahiran pengawalan diri k. seminar. lawatan.Perkembangan keremajaan p. Kokurikulum. Ujian Personaliti d..Pengekalaan penghargaan kendiri/ Self Esteem o. PRS.

Isu-isu kekeluargaan i. Kaedah Kaunseling individu. kaunseling keluarga.4. khidmat konsultansi.Kemahiran Sosial g. perkhemahan keluarga/ Hari keluarga/ Lawatan kerumah. kursus kemahiran keibubapaan.Kemahiran Penyelesaian Masalah c. Perkembangan individu c.Kemahiran Pemilihan Aktiviti keutamaan. Perkembangan remaja masa kini dan akan datang iii. ceramah. Komunikasi b.Kemahiran tegas diri e. Bidang Masalah Pelajar Input a.Kemahiran komunikasi b.Kepimpinan d. Pembimbinga Rakan Sebaya(PRS) f. pameran. Kerukunan dan kesejahteraan keluarga Kaedah Ceramah. bengkel. latihan dalam kumpulan. . seminar. kaunseling kelompok. 5. buletin keluarga. bengkel. Bidang Keibu-bapaan Input a. praktikum PRS. Kepimpinan ii. forum.lawatan kerumah.

melaksana dan mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.SPMV dan STPM. 7. 11.SENARAI TUGAS PERINGKAT : Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Menengah / Rendah JAWATAN : Pegawai Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah ( DG 3/ DG 6 ) 1. Mengelola dan melaksanakan aktiviri Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instruction) yang merangsang perkembangan pelajar secara optimun. berhubung Bimbingan dan Kaunseling. 6. melaksana.rokok dan alkohol. meyediakan dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. 10. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara profesionbal dan beretika. melaksana . Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah. 5.SPM . 8. Merancang. Merancang . mengawalselia serta menilai progrdam dan aktiviti pemilihan mata pelajaran elektif untuk peperiksaan seperti PMR. 4. 2. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kejian keperluan soal selidik. ibubapa dan bekas pelajar. mengawal selia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.Merancang. Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. kakitangan sekolah. Merancang. guru. Merancang . 9. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. pengtadbir. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultansi dan rujukan. Merancang. inhalan. menyedia. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. Mengumpul . Merancang. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. . melaksana. 3.

kursus ketatanegaraan dan sebagainya. 16.18 p. melaksana. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. 20.12. pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. instrumen.htm (2. motivasi. Merancang. http://smkzaba.m ) . menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.com/BK. Membuat penilian aktiviti.Menjadi Ahli Jawatankuasa dalam Majlis Perangan Sekolah. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. 21.Menjadi personel perhubungan/ seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.tripod. modul. Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. 13. 15. Merancang. kem jaya diri. 14. kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukannya. 18. 22. Menjadi penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah.Menjadi urusetia kepada jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. guru. 19. model. 17. guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful