UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ – BUCUREŞTI SPECIALIZAREA DREPT CENTRUL TEHNOLOGIC DR.TR.

SEVERIN

CAIET DE PRACTICĂ

STUDENT : TRAISTARU PETRISOR ADRIAN ANUL IV FR

2011 Forma de învăţământ : FR Anul IV de studii universitare (2010-2011). Semestrul II 3 .2011 I. FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI Numele studentului : TRAISTARU Prenumele studentului : PETRISOR ADRIAN Prenumele tatălui : PETRE Instituţia de învăţământ superior : UNIVERSITATEA SPIRU HARET Facultatea : DREPT SI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Specializarea : DREPT Anii de studii universitare : 2007 .

ordine. instructiuni. etc. etc. hotarari.” Adresa : ………………………………………………………… Îndrumator desemnat : Avocat ………………………………… Cadrul de desfăşurare a activităţii : spatiu amenajat cu toate mijloacele fixe necesare si utile (birouri. baze de date electonice. practica judiciara.) Resurse materiale aflate la dispozitie : materialele si tehnica din dotarea biroului (produse de papetarie. calculator.) Programul orar al biroului : programul de lucru este de 8 ore – de la ora 09:00 la ora 17:00 - - - 4 . DESCRIERE DE ANSAMBLU Total ore de practică : 90 Perioada de desfăşurare : de la data de ……… pâna la data de ……… Total zile : 15 zile lucratoare Program de lucru zilnic : 09:00 – 15:00 Total ore/zi : 6 Firma gazda : - Denumire : Cabinet de avocat „………………………………. biblioteca. imprimanta. fotolii.II. legi.) Resurse informationale aflate la dispozitie : coduri. etc. arhiva. culegeri de spete.

.53 .. 2.. Asadar. adoptat la data de 28 octombrie 1998 (cu modificarile ulterioare). etc.221/2000 – aprobata prin Legea nr..Cetatenii beneficiaza de drepturile si libertatile consecrate prin Constitutie si prin legi si au obligatiile prevazute de acestea.. capitolul I – Art. REGLEMENTĂRILE LEGALE ÎN BAZA CĂRORA FUNCŢIONEAZĂ UNITATEA IN CARE S-A DESFĂŞURAT ACTIVITATEA DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE Cabinetul de avocat „. organizarea si activitatea Biroului individual raspunde in totalitate normelor stipulate de Legea 51/1995. al.....15..... raspunzand astfel prevederilor Constitutiei Romaniei.. 5 ..1 .....Avocatul promoveaza si apara drepturile.........2 .22 – art. al.. care stipuleaza in art..” este un cabinet de avocati ce a intrat pe piata serviciilor juridice propunand un nou stil... Ordonantei de Urgenta nr.452/2001 (cu modificari si completari).. Constitutia Romaniei stipuleaza in Titlul II – Drepturile.... libertatile si indatoririle fundamentale ale catatenilor. a codului deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana....Drepturile si libertatile fundamentale’’. Biroul individual de avocatura isi desfasoara activitatea in baza Legii 51/1995..III. libertatile si interesele legitime ale omului’’.’’ Capitolul II din Constitutie consacra in art...

.” si-a axat cu precadere activitatea in domeniile dreptului comercial....Legea profesiei de avocat nr...... DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR PRESTATE DE UNITATEA ÎN CARE S-A DESFĂŞURAT ACTIVITATEA DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE SI ORGANIZAREA ACESTEIA Organizarea si functionarea biroului este conforma urmatoarelor acte normative: .2005) si Hotararea nr.Ordonanta de Urgenta nr.. dreptului muncii si dreptului administrativ................221/2000 – aprobata prin Legea nr........... 6 .  Modalitati de reziliere a contractelor. Cabinetul de avocat „... 452/2001 (cu modificari si completari ulterioare) .......10.45/13.  Participarea la negocierea clauzelor contractuale.IV..2007 a Congresului Avocatiilor) .. 51/1995 .....Alte acte normative Inca de la infiintarea sa.. dreptului civil..  Avizarea formelor contractuale finale.  Aspecte legate de subcontractari....... dreptului contractelor...  Informarea clientului despre normele imperative ale legii..  Proceduri privind obligarea la indeplinirea fortata a obligatiilor....  Elaborarea si redactarea de opinii legale..........  Participarea la negocieri precontractuale...  Derularea procedurii de mediere.. Principalele subdomenii ce fac parte din sfera de competenta a Cabinetului de avocat „...F..  Proceduri de antrenare a raspunderii contractuale.....” sunt: • Consultanta comerciala:  Acordarea de consultanta in materia dreptului contractelor...Statutul profesiei de avocat (M. nr.10/30..  Stabilirea cadrului legal pentru relatia contractuala in faza de proiect..Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana ....O..06.

dizolvarea ori falimentul acestora. contencios administrativ (cu precadere procese-verbale de contraventie 7 .  de dreptul muncii (litigii de munca). precum  Asistenta juridica si reprezentare in litigiile de munca.  Elaborarea si redactarea de opinii legale pentru orice problema de dreptul muncii. • Dreptul de proprietate imobiliara:  Inscrieri in Cartea Funciara ale dreptului de proprietate. folosinta. uzufruct. precum si cu fuziunea.  Executarea silita individuala.  Inscrieri provizorii si notari in Cartea Funciara. regulamente interne. • Raporturi de munca:  Elaborarea si redactarea de contracte individuale de munca. actiuni in pretentii. litigii locative).  de dreptul familiei. • Asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti in litigii:  de natura comerciala (cu precadere somatii de plata si actiuni in pretentii – in stransa conexiune cu procedura recuperarii jurisdictionale a creantelor).  de natura civila (revendicari imobiliare. abitatie) si ale sarcinilor (ipoteci si privilegii imobiliare).  Recuperare silita jurisdictionala.  Insolventa. • Recuperari Creante:  Asistenta juridica si reprezentare in cadrul procedurilor de recuperare amiabila (out-ofcourt). superficie.  Actiuni in prestatie tabulara.  Reprezentarea societatilor comerciale in fata Registrului Comertului. si in cazul conflictelor de munca. Asistenta juridica in legatura cu constituirea si functionarea societatilor comerciale. ale dezmembramintelor acestuia (dreptul de uz.

Studierea din arhiva cabinetului a documentelor realizate in cauzele deja incheiate de cabinetul respectiv 6. la organele de urmarire penala sau in alte locuri 3. Organizarea si functionarea unui cabinet de avocatura (registre.V. Observarea atmosferei create pentru primirea viitorilor clienti si modalitatea in care sunt interpretate cauzele lor de catre cabinetul de avocatura 5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DESFAŞURATE 1. Participarea alaturi de avocat la audieri in instanta. Observare documentarii pe care o face un avocat inainte de prezenta in instanta sau in alte locuri specifice pentru reprezentarea unui client 8 . etc. contracte de asistenta judiciara. Asistarea la intocmirea unor acte procedurale specifice muncii de avocat 4.) 2. Observarea solicitudinii de care trebuie sa dea dovada un avocat in reprezentarea intereselor clientului care l-a angajat 7.

a obligat parata sa plateasca reclamantului cu titlu de cheltuieli de judecata 300 lei onorariu expert contabil . Drepturi banesti. evidenta din care rezulta cu certitudine faptul ca reclamantul a efectuat in mod regulat ore de munca peste programul de lucru.P. suma de 8.P. T.925 lei.Severin. Instanta a mai retinut. imprejurarea ca.A cu suma de 1. in contradictoriu cu parata SC A. precum si la plata dobanzii legale de la data introducerii cererii de chemare in judecata . instanta a apreciat ca in realitate acest document reprezinta o evidenta a orelor de munca prestate de fiecare salariat. pronuntata in dosar nr. in perioada la care se face referire in actiune. ore situate in afara programului de lucru stabilit prin normele interne ale societatii.P. 116 C. rezultatul negocierii fiind consemnat in procesul-verbal de conciliere din 28 februarie 2010. 6791 din 20 decembrie 2008. ar fi efectuat 384 ore suplimentare.A. m. in luna septembrie 2007.A. prin care solicita societatii parate plata orelor suplimentare. Judecatoriei Dr.A. la care se adauga suma de 1. Instanta a retinut ca. 7962/225/2011. Pentru a hotari astfel. Ore suplimentare.P. a efectuat 812 ore suplimentare. a obligat parata sa plateasca reclamantului T.522 lei lei.Tr. potrivit dispozitiilor regulamentului de ordine interioara a societatii parate.P. anterior introducerii cererii de chemare in judecata ce formeaza obiectul prezentei cauze.B. incepand cu data introducerii actiunii..B. contravaloarea acestor ore fiind de 8. partile au incercat o solutionare amiabila a cererilor reclamantului formulata la data de 20 decembrie 2009. SRL. condica are rolul de a tine evidenta prezentei salariatilor si a orelor efectuate peste program . 9 . Instanta a inlaturat apararile paratului prin care acesta a sustinut ca registrul depus la dosar de reclamant nu are natura juridica a unor foi de pontaj.Tr. in sensul dispozitiilor art. Imprejurarea ca reclamantul. reprezentand contravaloarea orelor suplimentare.500 lei pentru eforturile suplimentare cu ocazia implementarii proiectului X.Severin sub nr. rezulta si din cuprinsul mesajelor trimise prin posta electronica de catre reclamant colegilor de lucru care inregistreaza ora expedierii acestora.A.. parata a recompensat reclamantul T. a solicitat instantei de judecata obligarea paratei SC A. tribunalul a retinut ca. iar ora terminarii programului de lucru este 17.522 lei. potrivit dispozitiilor Regulamentului de ordine interioara al societatii parate cu privire la organizarea timpului de lucru in unitate. reprezentand drepturi banesti cuvenite pentru munca suplimentara depusa.A.B.30.925 lei. Dobanda legala. efectua ore suplimentare de munca. Mesaje electronice . ca o recunoastere de catre parata a sustinerilor reclamantului in sensul efectuarii de ore suplimentare. la care se adauga dobanda legala de 1. SRL la plata sumelor de 8.STUDIU DE CAZ ÎNTÂLNIT PE PERIOADA ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ Timp de lucru. din care rezulta fara echivoc ca parata recunostea imprejurarea ca T. a admis cererea reclamantului T.C. reclamantul T. Prin sentinta civila nr.forta probanta Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Dr. ora inceperii programului de lucru al salariatilor este 9. reprezentand dobanda legala calculata la suma susmentionata.C. si se propunea plata unui spor de 75%.522 lei.P. ele nereprezentand un mod de cuantificare al orelor de munca. Potrivit calculelor efectuate de expertul contabil A. 7962/225/2011.00. S-a apreciat ca.

a rezultat ca reclamantul nu isi respecta programul de lucru normal. reclamantul nu avea dreptul sa scoata din cadrul societatii nici un inscris care privea raporturile de munca. 111 alin. solicitarea expresa a angajatorului. 111 C.Impotriva acestei sentinte a declarat recurs in termen legal parata SC A. 7 si 9 C. astfel: Prestarea de ore suplimentare presupune intrunirea cumulativa a urmatoarelor conditii: aparitia unei necesitati obiective. in cadrul unitatii nu s-a ivit nici o situatie exceptionala de natura a determina necesitatea angajatorului de a solicita salariatului efectuarea de ore suplimentare. efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilita de art. care au declarat in mod expres ca registrele prezentate ca proba de catre contestatar nu aveau natura juridica a condicilor de prezenta . aratand ca potrivit art. pe de o parte. In baza angajamentului de confidentialitate. si ca pretinsele ore suplimentare au fost efectuate de catre reclamant fara a exista o necesitate obiectiva si nici o solicitare expresa a intimatei. Prin intampinarea formulata. durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana. Intentia legiuitorului a fost aceea de a proteja salariatul impotriva unor masuri excesive ale angajatorului. 111 alin. inclusiv orele suplimentare. Tot din depozitiile martorilor. Prin sentinta civila atacata. incadrand-o in notiunea de ore suplimentare. 208 alin. Instanta nu a luat in seama de pozitiile martorilor audiati. nesocotind prevederile art. care se baza pe obiective. astfel ca instanta judecatoreasca si-a intemeiat hotararea pe o proba nelegala. In speta. intrucat contestatarul intimat. In sfarsit. in mod nelegal. Se mai critica sentinta. 10 . (1) C. pr. ca efectuarea acestor ore nu a fost solicitata de catre societatea angajatoare. au fost nesocotite dispozitiile art. este interzisa. cu incalcarea dispozitiilor contractuale referitoare la angajamentul de confidentialitate . pr.B. Potrivit art.. apararea recurentei formulata prin motivele de recurs se intemeiaza pe sustinerea ideii ca orele suplimentare efectuate de catre reclamant nu au fost dovedite de catre acesta. programul de lucru in cadrul societatii era unul flexibil. iar pe de alta parte. criticand solutia pentru nelegalitate. in temeiul prevazut de art. angajatorul fiind singurul care poate formula o asemenea solicitare. acordul salariatului. ori instanta.. 118 alin. hotararea pronuntata. civ. (1) C. Potrivit depozitiilor martorilor. (1) C. instanta arata daca in speta au fost indeplinite aceste conditii cumulative si nici nu arata care sunt motivele pentru care aceste conditii nu sunt aplicabile in speta. civ. m. si nu pe respectarea stricta a programului de lucru.C. Astfel. 304 pct. m. a scos din cadrul unitatii inscrisuri cu caracter confidential. pe care ulterior le-a folosit ca probe in instanta. (2) C. iar corespondenta electronica nu constituie o proba . intrucat aceasta convocare nici nu a avut loc. m. Analizand actele si lucrarile dosarului din perspectiva criticilor formulate.. considerentele avute in vedere fiind urmatoarele: In esenta. aratand ca raportul de expertiza efectuat in cauza nu are anexate dovezile de primire ale convocarii.anexa la contractul individual de munca. Curtea gaseste recursul formulat ca fiind nefondat. isi intemeiaza hotararea pe proba cu e-mail.. intimatul a solicitat respingerea recursului ca nefondat. este nelegala. la nivelul anului 2007.. fapt pentru care era nevoit sa ramana la serviciu si dupa programul normal de lucru. si nu a avut in vedere neplata orelor prestate peste limita prevazuta de lege . Dispozitiile art. Recurenta mai critica sentinta. 111. In recurs nu s-au administrat probe noi. SRL. aratandu-se ca probele care pot fi administrate in cadrul unui proces sunt limitativ prevazute de lege. Recurenta arata ca proba cu inscrisuri administrata de instanta este nelegala. m. reglementeaza explicit ipoteza in care un salariat presteaza activitatea peste durata programului normal de lucru stabilita prin lege.

anexa la contractul lor de munca. prin care se arata ca incepand cu luna mai 2007. recurenta nici nu a invocat aspecte legate de nelegalitatea citarii partilor la efectuarea expertizei. nu poate fi retinut de catre Curte. 274 C. In baza art. civ. iar caracterul precis al acestor inregistrari cu privire la consemnarea riguroasa a orelor la care mesajele au fost transmise constituie probe de netagaduit sub aspectul faptelor de dovedit in aceasta speta. civ. Imprejurarea ca reclamantul a efectuat ore de munca peste programul de lucru a rezultat fara echivoc si din raspunsurile paratei la intrebarile nr. respingand in baza art. realizand o analiza judicioasa si coroborata a probelor administrate. intrucat depunerea inscrisurilor prin care s-a dovedit temeinicia pretentiilor deduse judecatii nu poate in nici un fel atrage nulitatea hotararii.Sustinerile recurentei referitoare la faptul ca nu a fost solicitata reclamantului efectuarea de ore suplimentare sunt infirmate prin probatoriul administrat in fata primei instante. 3 si 6 din interogatoriu.500 euro intimat . prin obiectiunile la expertiza efectuata in faza judecatii in prima instanta.reclamant. pr. Motivul de recurs referitor la modalitatea convocarii partilor in vederea efectuarii expertizei este de asemenea neintemeiat. intrucat aceasta forma de comunicare a informatiei constituie o modalitate obisnuita de lucru.. din depozitiile martorilor audiati si din chiar raspunsurile recurentei la interogatoriu a rezultat existenta unor sarcini de serviciu a caror indeplinire a condus la prelungirea duratei legale de munca . in paralel cu acest proiect. recursul ca nefondat. Din copia mail-urilor primite si transmise in afara programului de lucru. (1) C. in echivalent lei la data platii.. recurenta va fi obligata la plata catre intimat a sumei de cate 1. intrucat din inscrisurile dosarului rezulta ca atat partile. fiecare angajat fiind obligat sa isi indeplineasca si atributiile obisnuite de lucru. 312 alin. 11 . prima instanta a pronuntat o hotarare temeinica si legala. Nu poate fi retinuta apararea recurentei referitoare la forta probanta a inregistrarilor corespondentei electronice. Nici motivul de nelegalitate a sentintei atacate decurgand din incalcarea de catre reclamant a acordului de confidentialitate . reprezentand cheltuieli de judecata ce au fost dovedite prin inscrisurile depuse. Curtea o va mentine. cu atat mai mult cu cat nici nu s-a invocat si dovedit de catre recurenta vreun prejudiciu care sa-i fi fost produs prin folosirea acestor inscrisuri drept probe. pr. intreg departamentul de contabilitate a lucrat la fundamentarea unui nou sistem computerizat contabil. Apreciind ca. Mai mult. cat si consilierii parte pentru fiecare dintre partile litigante au fost convocati cu respectarea normelor legale imperative (fila 550 dosar fond).

etc. atmosfera.) : FOARTE BUNE : 90% In ce masura echipamentul avut la dispozitie a corespuns sarcinilor trasate : IN MASURA BUNA : 90% Nivelul de indrumare acordat de specialistul desemnat de firma gazda : FOARTE BUNA : 100% 12 .) Conditiile de desfasurare a activitatii de practica : EXCELENTE : 100% Conditiile de lucru (spatiu.CONCLUZIILE ÎNDRUMĂTORULUI DE PRACTICĂ 1.) Relevanta stagiului de practica pentru formarea ca specialist : FOARTE BUNA : 90% Gradul de incadrare a activitatii desfasurate in tematica recomandata: EXCELENT: 100% Gradul de folosire a cunostintelor dobandite in facultate : MOMENTAN BUN : 80% In ce masura sunteti multumit de abilitatile dobandite : MULTUMIT : 100% 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful