A sikerhez vezet út Els lépés Az önmagaddal szembeni igényszint növelése.

Leírni minden olyan dolgot, amelyet többet nem akarsz elfogadni az életedben, mindent amit nem vagy hajlandó tovább tolerálni, további mindent, aminek az elérésére törekedsz. Második lépés A bizonyosság érzése. Ki kell fejlesztened magadban a bizonyosság érzését, hogy képes vagy elérni és el is akarod érni a kit zött új céljaidat. Harmadik lépés Annak érdekében, hogy az elkötelezettségedet fenntartsd, az eredmények eléréséhez a legjobb stratégiákra van szükséged. A legjobb startégia, ha találsz magadnak egy szerep-modellt, olyan valakit, aki már elérte azt az eredményt, amire vágy, majd hasznosítanod kell az tudását. Tanuld meg t le, hogy cselekszik, mi a legf bb meggy z dése, hogyan gondolkodik. A tudás önmagában nem elég! Cselekedned id kell. El fordul, hogy a személyes vezet d éppen nem tud semmi újat mondani, de leglább emlékeztet arra, amit már tudsz, és rávesz, hogy azt meg is tedd. 1.Érzelmi jártasság Úgyszólván mindenhez, amit tenni akarunk, meg kell változtatnunk annak a módját, ahogy érzünk. Mi késztet rá, hogy azt csináld, amit csinálsz? Mik a leggyakrabban tapasztalt érzelmek kiváltó okai? 2.Fizikai egészség meg rzése Légy tudatában, hogy kézben tartod az életedet egy olyan testben, amely vitalitást sugároz és lehet vé teszi nagy eredmények elérést. 3.Jártasság a kapcsolatépítésben Hogy lehetsz képes min ségi kapcsolatok teremtésére ± els sorban önmagaddal, majd másokkal. 4.Pénzügyi jártasság M köd képes életterv kell. Minél több pénzed van, valószín annál nagyobb nyomást érzel. Meg kell tanulnod, miként lehet megváltoztatni mindazt, ami életedben sz kös körülményeket hoz létre, majd azt, hogy miként kell következetesen megtapasztalni a gazdagság átélését és megtartását, továbbá gyarapítása szempontjából lényeges értékeket, meggy z déseket és érzelmeket. 5.Okos id gazdálkodás Úgy tekintsük az id t, úgy torzítsuk és manipuláljuk, hogy szövetségesünkké váljék, ne ellenségünkké. Hogyan kell legy znöd az azonnali jutalom iránti vágyadat, id t hagyva ezzel, hogy a gondolataid, tetteid ± s t még a saját képességeid is ± elérjék teljességüket. Ragadd meg azokat a dolgokat, amelyeket hasznosnak gondolsz és kezdd is azokat rögtön alkalmazni. Hogyan kezeld bármely kihívás okát, és hogyan változtasd azt meg a lehet legkisebb er feszítéssel. Csupán egyetlen, az általad rendszeresen használt szavak és kifejezések között szepel szó megváltoztatásával azonnal megváltoztathatod az életre vonatkozó érzelmi szemléleted. Miként cselekedjél életed minden egyes napján ± egyetlen meggy z désed megváltoztatásával er teljesen megváltozhat boldogságérzeted szintje is.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful