You are on page 1of 3

Senarai Persekutuan 1. Hal ehwal luar negeri 2. Pertahanan 4.Keselamatan dalam negeri 4.

Undang- undang sivil dan jenayah serta pentadbiran keadilan 5.Kewarganegaran 6. Jentera kerajaan Persekutuan 7.Kewangan 8.Perdagangan dan keusahawanan 9.Perkapalan 10. Perhubungan dan pengangkutan 11.Pendidikan 12.Kesihatan 13.Buruh dan keselamatan social 14.Akhbar dan penapisan 15.Syarikat Kerjasama 16.Siasatan dan penyelidikan 17.Perikanan 18. Kerjaraya dan tenaga pusat 19. Kebajikan orang asli

Senarai Bersama 1.Kebajikan masyarakat 2.Biasiswa 3.Perlindungan bagi perempuan, kanak-kanak dan orang muda

Perumahan 15. Pemulihan tanah.Penjagaan anak* 21. Perlindungan haiwan dan burung liar.4.Pencemaran makanan* *untuk negeri Sabah dan Sarawak sahaja .Kebudayaan dan sukan 16.Ternakan. Kesihatan awam.Perancangan Bandar dan luar Bandar ( di luar wilayah persekutuan ) 6.Pengambilan anak angkat* 22. lombong dan tanah dibinasa hakisan 11.Air dan elektrik* 13.Perancangan Bandar dan luar kampong 10.perkahwinan* 19.Perparitan dan penagiran 14. kebersihan dan penyakait berjangkit 9.Perkapalan* 12.Hiburan awam 17. taman Negara dan ternakan binatang 5.Nafkah* 20.derma 18. pencegahan dan penganiyaan terhadap binatang 7. Kutu rayau dan penjaja beredar 8.Perikanan* 23.wasiat* 24.

Jabatan ukur tanah* 13. Undang-undang Istiadat bumiputera* 11.Undang.Pertanian dan Perhutanan 5.Hari kelepasan am 8.Kastam Tempatan* 16.Perpustakaan 14.Pelabuhan negeri* 17.Muzium 15.hal ehwal agama 2.Perbadanan dan pihak berkuasa ditubuh oleh negeri 12.Undang-undang diri dan keluarga Islam 4.Bekalan air *untuk negeri Sabah dan Sarawak sahaja .undang tentang perkara negeri 10.Kerajaan Tempatan( diluar wilayah persekutuan ) 6. Penyu dan penangkapan ikan di sungai 9.Tanah 3.Senarai negeri 1.jentera kerajaan negeri 7.Siasatan negeri 18.