O R D R E

M A R T I N I S T E

Rituál Uzmierenia

(Lóža Neznámych Filozofov)

Pre súkromnú potrebu členov Lóže Neznámych Filozofov

Majiteľom tohto rukopisu je Sestra\ / Brat\ ....................................... a svojim podpisom sa zaväzuje, že materiál nebude šíriť ďalej.

:

....................................... Podpis člena Lóže

- 2 -

RITUÁL UZMIERENIA Aby mohla byť táto operácia prevedená, musí si operatér za pribúdajúcej Luny pripraviť nasledujúce rituálne predmety: 1) Rúcho operatéra: Biela róba z bieleho ľanového plátna splývajúca na dva prsty od zeme, so šnúrou rovnakej farby, ktorá bude na ľavej strane zaviazaná dvojitým uzlom. Jeden pár plátenných sandálov, podšitých z vnútornej strany korkovou vložkou. 2) Kadidelnica: Zaobstaráme si bronzovú alebo striebornú kadidelnicu, potom spravíme jej exorcizmus a nasledovné posvätenie za použitia náležitých formuliek. 3) Operačná vôňa: Skladá sa zo zmesi samčieho kadidla, mastixu v slzách, šafranu, korenia, škorice, klinčekov a štipky sírneho kvetu. Zmes živíc je potrebné dobre rozotrieť a korenie dobre rozomlieť. 4) Svätená voda: Dávame prednosť dažďovej vode, alebo lepšie – rose. Svätenú vodu si pripravíme za pomoci formuliek, ktoré sa nachádzajú v knihe „Le sacramentaire du rose+croix“. 5) Rituálny meč: Obstaráme si oceľový meč v tvare kríža, alebo dýku s plamennou čepeľou, dlhou 30 cm a potom ho exorcizujeme a posvätíme ako bolo povedané vyššie. 6) Operačný kruh: Použijeme rituálny kruh operácie Aliancie, alebo kruh operácie Rovnodennosti. Kruh bude trojitý a to pre okultný zmysel, pretože žiadny nepriateľ nemôže spoznať povahu našej operácie a tým ju zmariť. Tri kruhy nás ochraňujú na troch úrovniach: mentálnej, astrálnej a hmotnej.

- 3 -

7) Sviečky manifestácie: Používame sviečky v pomere 70% liturgického vosku a 30% včelieho vosku. Závada čistoty sviečky je v protiklade k úspechu operácie. (Poznámka: Táto operácia musí byť konaná 9krát za pribúdajúcej Luny, od 23 hodiny do polnoci /slnečná hodina/. Počnúc polnocou zachováme mlčanie pre kontempláciu vzniknutých „javov“, v prípade ak sa „javy“ prejavia, a zapisujeme si ich na papier atramentom.)

(Operačný kruh)
Po správnej príprave všetkých rituálnych začatia operácie, bude potrebné vymietať a miesto za použitia formuliek pre purifikáciu naplníme pomocou imaginácie celé oratórium a to nasledovne: Zlatožltá Strieborná Červená Oranžová Svetlomodrá Zelená Tmavomodrá – – – – – – – nedeľa pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota predmetov a v deň posvätiť operačné oratória. Následne farebným svetlom,

Pokračujeme exorcizmom a posvätením Sviečok manifestácie. Potom ich položíme na zem, tvárou k východu, vystrieme nad ne pravú ruku a recitujeme nasledujúcu modlitbu:

- 4 -

– „Vosk, očisťujem a posväcujem ťa v mene JHWH a cnosťami a mocou, ktoré mi Ním boli dané. Buď teda určený a posvätený mojim slovom a úmyslom k službe, ktorú ti určím a ktorá mi umožní podržať pochopenie vecí, ktoré mi budú dané invokovanými Nebeskými Duchmi, podľa vo mne zrodenej moci, pre Najväčšiu Slávu Boha. Buď teda v mojich očiach spravodlivým a pravdivým, takým, akými boli svetlá, ktoré privilegovaní a vyvolení Stvoriteľom používali pri svojich operáciách, konaných v prospech duchovnej Reintegrácie ľudstva. Amen.“ 8) O rituálnom ohni: Začíname štyrmi sviečkami a jedným kahančekom. Štyri sviečky budú umiestnené na štyroch písmenách Tetragrammatonu – JOD y, HE h, VAV w, HE h a kahanček (fialovej farby) umiestnime na písmeno ŠIN v.

Zoberieme posvätené zápalky a povieme nasledujúce slová: – „Zaprisahávam ťa, Ó Duch (+) AURIEL, nech invokujem premocným Božím Menom TETRAGRAMMATON ADONAJ AGLA a mocou Tvojou ako aj mojou, aby Tvoj duchovný Oheň prežiaril hmotu, ktorú posväcujem v lone týchto kruhov. Nech sa živelný oheň, ktorý v nej sídli, zjednotí s tvojím a prispeje k duchovnému Svetlu Ľudí Túžby a nech sú tak vyzbrojený Tvojim Ohňom Života. Amen.“ Pokračuje sa zapálením Ohňa. k východu, nasledujúce slová: Potom intonujeme, tvárou

– „Pre najväčšiu Slávu Večnej Myšlienky AB+. Pre najväčšiu Slávu Večnej Vôle BEN+. Pre najväčšiu Slávu Večného Činu VE RUACH HA KODEŠ+.“ Teraz je zapálený oheň. Hneď nato zapálime fialový kahanček, ktorý je umiestnený v centre teurgického kruhu na písmene ŠIN v a prednesieme nasledujúce slová: – „ELY, agros patrum nostrorum Lumen Divine clementiae tuae propitius aspira et cordibus nostris ignem tui amoris accende ut tibi gratum exhihere possimus holocaustum, qui vivis in aeternum.“ – „Pane, podpor našu otčinu Božským Svetlom tvojej dobroty a zapáľ v našich srdciach oheň svojej Lásky, aby sme mohli priniesť príjemnú obeť Tebe, čo žiješ vo večnosti.“

- 5 -

– „Ó, čisté Svetlo, očisti svojim žiarivým jasom moju dušu a moje pery, nech slovo, ktoré prenesiem, pôsobí pre Najväčšiu Slávu Večného JHVH, pre moje poučenie a pre povznesenie mne podobných.“ Dýchneme trikrát do plameňa kahančeka, ktorý držíme v pravej ruke, slovo ŠIN a pripojíme formulku: – „ŠIN, ŠIN, ŠIN; In quamque die tel, tel, tel, invocavero te ve lansiter exaudi me.“ Potom položíme kahanček na písmeno ŠIN a zostaneme stáť, držiac obidve ruky v pravom uhle k tvári, telo a hlava sú naklonené: – „Príď, Duch Svätý, Ó, AURIEL +, obklop oheň, ktorý ti je zasvätený, aby bol tvoj Trón mocným a dominujúcim nad všetkými oblastiam univerzálneho sveta. Vládni podľa môjho zámeru a odstráň z tohto kruhu všetkých duchov temnôt, omylu a zmätku, aby mohli mať naše duše prospech z plodov prác, z ovocia, ktoré dáva Boh tím, ktorý sa javia byť hodnými toho, aby nimi prenikol. Preto ťa volám, Ty mocné Svetlo AIN SOF ÓRu, pre Najväčšiu Slávu Živého a Skutočného Boha: RUACH ELOHIM CHAIM, EHJEH AŠER EHJEH, TETRAGRAMMATON ADONAJ, AGLA EMETH. Amen.“ Potom treba zobrať oheň kahančeka v strede kruhu a zapáliť sviečku východu intonujúc: JOD. Pokračuje sa zapálením západnej sviečky, intonujúc: VAV. Potom zapálime sviečku na severe, intonujúc: HE a končíme južnou sviečkou, intonujúc: HE. 9) O ohni kadidelnice: Zapálime uhlie kadidelnice, vraviac: – „Boh Abrahámov, Boh Izraela, Boh Jákoba, ráč požehnať tejto ohnivej bytosti, aby prijala cnosť a moc priťahovať dobrých Duchov a moc odháňať nepriateľov a fantómy. Skrze Teba presvätý ADONAJ, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.“ Pravú ruku dáme nad kadidlo a povieme: – „Pane, ráč požehnať a posvätiť túto bytosť vône, nech je blahodarným liekom pre ľudský rod a spásou našich tiel a duší, invokáciou Tvojho presvätého Mena EHJEH AŠER EHJEH. Nech stvorenia, ktoré sem prídu a ucítia vôňu tohto kadidla, prijmú zdravie tela a duše skrze Toho, ktorý stvoril Svety. Amen.“ Potom vhodíme kadidlo na rozžeravené uhlie a povieme: – „ELY, per ineffabile nomen tuum TETRAGRAMMATON IOD HE VAU HE qui primitias sacrifien de manu servi tui Abel grates habuisti qui Abrahe holocaustum non despexisti clemens hoc holocaustum

- 6 -

quod indignus offero recipere digneris et gratiam tui spiritus et amoris in me infundere que triumphans imperat in aeternum.“ – „ELY, skrze Tvoje Nevysloviteľné Meno TETRAGRAMMATON JOD HE VAV HE, Ty, ktorý si bol kedysi vďačný za obeť učinenú rukou tvojho služobníka Ábela, Ty, ktorý si opovrhol obeťou Abraháma, ráč dobrotivo prijať túto obeť, ktorú Ti prinášam ja, nehodný, a zasej do mňa milosť svojho Ducha a svojej Lásky. Ty, ktorý triumfujúc vládneš vo večnosti. Amen.“ Tvárou k východu zoberieme do pravej ruky meč a urobíme tri okruhy v smere hodinových ručičiek a uzavrieme tak kruh. 10) Modlitby vykurovania operačného teurgického kruhu: (Začíname východom a točíme sa v smere hodinových ručičiek). 1 okruh: – „Ó Večný JHVH +, nech táto vôňa, ktorá ti je prinášaná vo vnútri týchto kruhov, sa stane skutočným obrazom čistoty môjho slova a mojich úmyslov, pre Tvoju Najväčšiu Slávu a Spravodlivosť. Amen.“ 2 okruh: – „Ó Večný JHVH +, nech táto vôňa, ktorá ti je prinášaná ako obeť z čistoty mojej duše, má taký istý úspech ako tá, ktorú Ti obetoval Zorobabel uprostred Babylonu za vyslobodenie zvyšku Izraela. Zbav ma tiaže temnôt ktoré ma obklopujú a udržujú v núdzi o tvoju Vôľu a Poznanie. Vypočuj moju modlitbu, moje slovo a moju vôľu. Amen.“ 3 okruh: – „Ó Večný JHVH +, nech je odteraz moja modlitba skutočným kadidlom, ktoré Ti budem prinášať naveky. Nech je táto vôňa symbolom horlivosti s ktorou Ťa budem invokovať pre moje uzmierenie, aby som bol skutočne zjednotený s Tebou: RUACH ELOHIM CHAIM, EHJEH AŠER EHJEH a nech Tvoj nebeský Anjel (teraz menujeme Anjela, ktorého ideme evokovať), tento ochotný strážca, ktorého volám do stredu tohto trojuholníka, hoci ho nevidím, nech mi je oporou v tomto nízkom svete. Amen.“ (Krátka prestávka na meditáciu) Nato nasypeme kadidlo na uhlie a vykonáme niekoľkokrát za sebou cvičenie stredového piliera. Pravým palcom, namočeným v oleji pomazania, narysujeme rovnoramenný kríž (+) a intonujeme formulku posvätenia:

- 7 -

– „Sanctifica me Deus et adjuva me eripe de manu uniquitatis animam meam.“ Kľačiac tvárou k východu intonujeme: EHJEH ....................................... JAH .......................................... JHVH ELOHIM ........................... EL .......................................... ELOHIM GIBOR .......................... JHVH ELOHA VE DAATH ............. JHVH CABAOTH ......................... ELOHIM CABAOTH ...................... SHADAI EL CHAJ ...................... ADONAJ MELEK ......................... JHVH ........................................ JHHV ........................................ JVHH ........................................ HVHJ ........................................ HVJH ........................................ HHVJ ........................................ VHJH ........................................ VHHJ ........................................ VJHH ........................................ HJHV ........................................ HJVH ........................................ HHJV ........................................ AJAH ........................................ BJAH ........................................ GhJAH ...................................... DJAH ........................................ HJAH ........................................ VJAH ........................................ ZJAH ........................................ CHJAH ...................................... TJAH ........................................ IJAH ........................................ KJAH ........................................ LJAH ........................................ MJAH ....................................... NJAH ........................................ SJAH ........................................ GHJAH ...................................... PJAH ........................................ CJAH ........................................ KJAH ........................................ RJAH ........................................ ŠJAH ........................................ TJAH ........................................ Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja Šemja teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu teflu

- 8 -

Operácia pokračuje recitovaním nasledujúcich žalmov: 34, 51, 91, 119. Žalm 34: „Dobrorečiť budem Adonajovi v každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach. Nech sa mi chváli duša Adonajom, nech čujú pokorní a zaradujú sa! Zvelebujte so mnou Adonaja a spoločne vyvyšujme Jeho meno! Hľadal som Adonaja a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz. Tí, čo na Neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapýri. Tento úbožiak volal, Adonaj ho počul a pomohol mu zo všetkých jeho súžení. Anjel Adonajov táborí vôkol tých, čo sa Ho boja, a zachraňuje ich. Okúste a spoznajte, že dobrý je Adonaj! Blahoslavený je muž, čo dúfa v Neho! Bojte saAdonaja, Jeho svätí, lebo nemajú nedostatku, čo sa Ho boja. Levíčatá biedia a hladujú, ale tí, ktorí Adonaja hľadajú, nemajú nedostatku v ničom dobrom. Poďte, synovia, a počúvajte ma, Adonajovej bázni chcem vás vyučovať. Kto je ten muž, čo má rád život, ktorý miluje dni a užívať chce dobré veci? Chráň si jazyk pred zlým a svoje pery od lživých rečí; odstúp od zlého a rob dobre, hľadaj pokoj a snaž sa oň! Adonajove oči upreté sú na spravodlivých a Jeho uši na ich volanie. Tvár Adonajova je proti zločincom, aby ich pamiatku vyhladil zo zeme. Keď spravodliví kričia, Adonaj ich počuje, zo všetkých súžení ich vytrhuje. Blízky je Adonaj tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Adonaj. Ochráni všetky jeho kosti, ani jedna z nich nebude zlámaná. Nešťastie usmrtí bezbožného a pykať budú tí, čo nenávidia spravodlivého. Adonaj vykúpi dušu svojich sluhov a z tých, čo v Neho dúfajú, nik pykať nebude.” Žalm 51: „Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ. Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; umy ma a budem belší ako sneh. Daj, aby som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia. Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou

- 9 -

spravodlivosťou. Pane, otvor moje pery a tvoju slávu. Veď ty nemáš záľubu v obete, mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený; skrúšeným a poníženým. Buď dobrotivý, Sionu, vybuduj múry Jeruzalema. Potom obetné dary a žertvy; potom položia zvieratá.“ Žalm 91:

moje ústa budú ohlasovať ani žertvu neprijmeš odo Bože, ty nepohŕdaš srdcom Pane, a milosrdný voči prijmeš náležité obety, na tvoj oltár obetné

„Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: "Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj." Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru. Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne. Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň. Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš. Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.“ Žalm 119: „Blahoslavení, ktorých cesta je bez úhony; ktorí chodia v zákone Adonajovom! Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom; oni nerobia neprávosti, ale po Jeho cestách kráčajú! Ty nariadil si svoje rozkazy, aby sa verne zachovávali. Ó, kiež sú pevné moje cesty pri zachovávaní Tvojich ustanovení! Potom sa nezahanbím, keď pohliadnem na všetky Tvoje príkazy. Ďakovať Ti budem z úprimného srdca, keď naučím sa Tvojim spravodlivým právam. Ustanovenia Tvoje budem zachovávať; neopúšťaj ma nadobro! Ako zachová mladík svoj chodník čistý? Keď bude zachovávať Tvoje slovo. Hľadal som Ťa celým srdcom; nedaj mi poblúdiť od Tvojich príkazov! Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil. Požehnaný si, Adonaj! Vyuč ma svojim ustanoveniam. Svojimi perami vyratúvam všetky súdy Tvojich úst. Teším sa ceste Tvojich svedectiev viac ako všetkému bohatstvu. Rozmýšľam o Tvojich rozkazoch a hľadím na Tvoje chodníky. V Tvojich ustanoveniach sa kochám, na Tvoje slovo nezabúdam. Rob dobre svojmu sluhovi, aby som žil a zachovával Tvoje slovo. Otvor mi oči, aby som videl zázraky Tvojho zákona. Som len hosťom na zemi; príkazy svoje neskrývaj predo mnou. Skrúšená je moja duša

- 10 -

túžbou po Tvojich súdoch ustavične. Nadutých karháš; prekliati sú, ktorí blúdia od Tvojich prikázaní. Vzdiaľ hanu odo mňa i opovrhnutie; lebo zachovávam Tvoje svedectvá. Hoc zasadajú kniežatá a proti mne sa radia, Tvoj sluha premýšľa o Tvojich nariadeniach. Tvoje svedectvá sú mojou rozkošou, ony sú mojimi radcami. O prach sa lepí môj život; obživ ma podľa svojho slova. Vyrozprával som svoje cesty a Ty si ma vyslyšal; vyuč ma svojim ustanoveniam. Daj mi pochopiť cestu Tvojich rozkazov a budem premýšľať o Tvojich divných skutkoch. Slzí mi duša od zármutku; pozdvihni ma podľa svojho slova. Odvráť odo mňa cestu lživú, z milosti daruj mi svoj zákon. Vyvolil som si cestu pravdy a Tvoje práva položil som pred seba. Držím sa Tvojich svedectiev; nezahanbuj ma, Adonaj! Pobežím cestou Tvojich príkazov, keď uľavíš môjmu srdcu. Nauč ma, Adonaj, ceste svojich príkazov, ich zachovávanie Ti bude odmenou. Urob ma chápavým Tvoj zákon zachovávať a pridŕžať sa ho celým srdcom. Voď ma cestou svojich prikázaní, lebo v tom mám záľubu. Nakloň mi srdce k svojim svedectvám, nie k ziskuchtivosti. Odvráť mi oči od pohľadu na márnosť; obživ ma na Tvojej ceste. Splň svojmu sluhovi svoj sľub daný tým, ktorí sa Ťa boja. Odvráť odo mňa potupu, ktorej sa hrozím; lebo Tvoje práva sú dobré. Po Tvojich rozkazoch túžim; spravodlivosťou svojou obživ ma. Nech príde na mňa Tvoja milosť, Adonaj, spasenie Tvoje podľa Tvojej reči, aby som mohol odpovedať svojmu utŕhačovi; lebo dôverujem Tvojmu slovu. Nevynímaj nadobro z mojich úst slovo pravdy, lebo očakávam Tvoje súdy. Chcem plniť Tvoj zákon na večné veky, ustavične a chodiť slobodne; veď hľadám Tvoje rozkazy. O Tvojich svedectvách chcem hovoriť, pred kráľmi sa nezahanbím. Budem sa kochať v Tvojich príkazoch, ktoré som si zamiloval. Zdvihnem dlane k Tvojim príkazom, ktoré som si zamiloval, a budem rozmýšľať o Tvojich ustanoveniach. Pamätaj na slovo dané svojmu sluhovi, na ktoré si mi Ty dal nádej. To mi je útechou v mojej biede, lebo Tvoja reč ma obživuje. Hoc sa mi nadutí náramne posmievajú, od Tvojho zákona sa neuchýlim. Rozpomínam sa na Tvoje odveké súdy, Adonaj, a potešil som sa. Zlosť ma zachvátila nad bezbožníkmi, ktorí opúšťajú Tvoj zákon. Ustanovenia Tvoje sú mi piesňami v príbytku môjho putovania. Na Tvoje meno v noci spomínam, ó Adonaj, a zachovávam Tvoj zákon. Toto sa mi dostalo, lebo som zachovával Tvoje rozkazy. Riekol som: Adonaj, mojím údelom je Tvoje slová zachovávať. Hľadám Tvoju priazeň celým srdcom; zmiluj sa podľa svojho sľubu nado mnou. O svojich cestách premýšľam a obraciam si nohy k Tvojim svedectvám. Ponáhľam sa a neotáľam zachovávať Tvoje príkazy. Povrazy bezbožných ma objali, ale na zákon Tvoj som nezabudol. O polnoci vstávam oslavovať Ťa za Tvoje spravodlivé práva. Som druhom všetkých, ktorí sa Ťa boja, tých, ktorí plnia Tvoje rozkazy. Adonaj, plná je zem Tvojej milosti; vyuč ma svojim ustanoveniam. Dobre si naložil so svojím sluhom, ó Adonaj, podľa svojho slova. Vyuč ma rozvahe a poznaniu; lebo verím Tvojim príkazom. Skôr, ako som trpel, blúdil som; teraz však zachovávam Tvoju reč. Ty si dobrý a dobre robíš; vyuč ma svojim ustanoveniam. Pyšní vešajú na mňa lož; hoci ja celým

- 11 -

srdcom dodržiavam Tvoje rozkazy. Stučnelo im srdce ako sadlo; ja sa však kochám v Tvojom zákone. Dobre mi, že som bol pokorený, aby som sa učil Tvojim nariadeniam. Pre mňa je lepší zákon Tvojich úst ako tisíce zlata, striebra. Tvoje ruky ma učinili a upevnili; urob ma chápavým, aby som sa naučil Tvojim príkazom. Uzrú ma bohabojní a budú sa tešiť, pretože očakávam Tvoje slovo. Viem, Adonaj, že sú Tvoje súdy spravodlivé, že si ma právom pokoril. Nech mi je útechou Tvoja milosť, podľa Tvojej reči svojmu služobníkovi! Nech príde na mňa Tvoje zľutovanie, aby som žil, pretože Tvoj zákon mi je rozkošou. Nech sa zahanbia pyšní, že mi neprávom krivdili; ja však uvážim Tvoje rozkazy. Nech sa obrátia ku mne tí, čo sa Ťa boja, a tí, čo poznajú Tvoje svedectvá. Kiež mi je srdce bezúhonné v Tvojich nariadeniach, aby som nebol zahanbený. Prahne mi duša po Tvojej spáse; Tvoje slovo očakávam. Prahnú mi oči po Tvojej reči, keď hovorím: Kedy ma potešíš? Hoci som sťa mech v dyme, nezabúdam na Tvoje nariadenia. Koľko dní zostáva Tvojmu sluhovi? Kedy vykonáš súd nad mojím prenasledovateľom? Jám nakopali pre mňa pyšní, ktorí nie sú podľa Tvojho zákona. Tvoje prikázania sú pravda sama; bez príčiny ma prenasledujú. Ó, pomôž mi! Bezmála by ma boli zničili na zemi; no ja som neopustil Tvoje rozkazy. Podľa svojej milosti obživ ma, aby som zachoval svedectvo Tvojich úst. Adonaj, naveky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Z rodu na rod je Tvoja pravda; zem si upevnil, takže stojí. Do dnešného dňa stoja, ako si usúdil; veď všetko to sú Tvoji sluhovia. Keby Tvoj zákon nebol býval mojou rozkošou, bol by som zahynul vo svojej biede. Ja nikdy nezabudnem Tvoje rozkazy; veď nimi si ma obživil. Tvoj som ja, spas ma, lebo hľadám Tvoje rozkazy. Číhajú na mňa bezbožní, aby ma zahubili; ja si však všímam Tvoje svedectvá. Videl som medze každej dokonalosti; Tvoj príkaz siaha veľmi ďaleko. Ó, ako milujem Tvoj zákon! Celý deň o ňom premýšľam. Svojimi príkazmi robíš ma múdrejším nad mojich nepriateľov; ony sú moje naveky. Rozumnejší som ako všetci moji učitelia; lebo Tvoje svedectvá sú mojím premýšľaním. Som rozvážnejší ako starci, lebo zachovávam Tvoje rozkazy. Od každej zlej cesty zdržiavam si nohy, aby som Tvoje slovo dodržal. Od Tvojich súdov som sa neuchýlil, lebo Ty si ma vyučil. Aké sladké sú Tvoje reči mojim ďasnám a nad med mojim ústam! Z rozkazov Tvojich zmúdrievam; preto nenávidím každý lživý chodník. Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom. Prisahal som a dodržím, že budem Tvoje spravodlivé práva zachovávať. Ó Adonaj, náramne som pokorený; obživ ma podľa svojho slova! Ó Adonaj, obľúb si obete mojich úst a uč ma svojim právam. Dušu mám stále na dlani; no na Tvoj zákon nezabúdam. Bezbožníci mi nastavili osídlo; od Tvojich rozkazov však nepoblúdim. Dedičstvom sú mi tvoje svedectvá až naveky; lebo sú radosťou môjmu srdcu. Naklonené je moje srdce plniť Tvoje ustanovenia navždy až do konca! Ja nerozhodných nenávidím; ale Tvoj zákon milujem. Ty si mi clonou, štítom; na Tvoje slovo čakávam. Vzdiaľte sa odo mňa, zlostníci, aby som mohol zachovávať príkazy svojho Boha. Podopieraj ma podľa svojej reči, aby som ožil,

- 12 -

a nezahanbi ma v mojej nádeji. Podporuj ma, aby som bol spasený a stále hľadel na Tvoje ustanovenia. Ty zavrhuješ všetkých, ktorí poblúdili od Tvojich ustanovení; lebo ich podvod je márny. Odstraňuješ všetkých bezbožníkov zeme ako trosky; milujem preto Tvoje svedectvá. Telo mi trnie strachom pred Tebou, bojím sa Tvojich súdov. Konal som právo a spravodlivosť, neponechaj ma mojim utláčateľom. Zaruč sa za mňa, svojho služobníka, nech ma pyšní neutláčajú. Prahnú mi oči po Tvojej spáse, po Tvojej spravodlivej reči. So svojím sluhom nalož podľa svojej milosti, vyuč ma svojim ustanoveniam. Som Tvojím sluhom, urob ma chápavým, aby som poznal Tvoje svedectvá. Je čas, aby Hospodin zasiahol; Tvoj zákon porušili. Milujem preto Tvoje príkazy nad zlato i nad rýdze zlato. Preto všetky Tvoje príkazy mám za úplne správne; každý lživý chodník nenávidím. Tvoje svedectvá sú predivné; preto ich moja duša zachováva. Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými. Roztváram ústa, dychtím, lebo túžim po Tvojich príkazoch. Obráť sa ku mne, buď mi milostivý podľa práva milujúcich Tvoje meno. Upevni svojou rečou moje kroky; nech nepanuje vo mne žiadna neprávosť. Vykúp ma z útlaku človeka, aby som dodržiaval Tvoje rozkazy. Nad svojím sluhom rozjasni svoju tvár, vyuč ma svojim ustanoveniam. Potoky v ôd mi ronia oči, keď ľudia nezachovávajú Tvoj zákon. Spravodlivý si, Adonaj, a priame sú Tvoje práva. Vydal si svoje svedectvá v spravodlivosti a v mnohej vernosti. Moje horlenie ma zožiera, že moji protivníci zabudli na Tvoje slová. Tvoja reč je prečistá a Tvoj služobník ju miluje. Maličký som a opovrhnutý; na Tvoje rozkazy však nezabúdam. Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť večná; zákon Tvoj je pravda. Úzkosť a tieseň ma zastihli; príkazy Tvoje sú mi rozkošou. Spravodlivosť Tvojich svedectiev je večná; urob ma chápavým, nech žijem. Ja volám celým srdcom, vyslyš ma, Adonaj; ustanovenia Tvoje budem zachovávať. K Tebe volám, spas ma, aby som plnil Tvoje svedectvá. Pred svitom vstávam; volám o pomoc; a dúfam v Tvoje slovo. Oči mi predbiehajú nočné stráže, aby som premýšľal o Tvojej reči. Počúvaj hlas m ôj podľa svojej milosti; obživ ma, Adonaj, podľa svojich práv! Blízko sú, ktorí ma s podlosťou prenasledujú; od Tvojho zákona sú ďaleko. Ó Adonaj, Ty si blízko a všetky Tvoje príkazy sú pravda. Dávno viem z Tvojich svedectiev, že si ich založil naveky. Zhliadni na moju biedu a vytrhni ma; lebo som nezabudol na Tvoj zákon. Rozsúď m ôj spor a vykúp ma; podľa svojej reči obživ ma. Ďaleko je spása od bezbožníkov; lebo nehľadajú Tvoje ustanovenia. Veľké je Tvoje milosrdenstvo, ó Adonaj; obživ ma podľa svojich práv. Mnoho je tých, čo ma prenasledujú a sužujú; ale od Tvojich svedectiev sa neuchýlim. Keď vidím odpadlíkov, cítim odpor, lebo nezachovávajú Tvoje slovo. Pozri, veď milujem Tvoje rozkazy; ó Adonaj, obživ ma podľa svojej milosti! Pravda je jadrom Tvojho slova a všetko Tvoje spravodlivé právo naveky. Kniežatá ma prenasledujú bez príčiny; no srdce sa mi bojí iba Tvojho slova. Ja sa radujem Tvojej reči ako ten, ktorý hojnú korisť nachádza. Nenávidím lož, protiví sa mi; Tvoj zákon milujem. Sedemkrát za deň Ťa chválim pre Tvoje

- 13 -

spravodlivé práva. Tí, čo milujú Tvoj zákon, majú hojne pokoja a nemajú sa o čo potknúť. Mám nádej na Tvoju spásu, Adoanaj, a splním Tvoje príkazy. Moja duša zachováva Tvoje svedectvá a preveľmi ich milujem. Zachováva Tvoje rozkazy a Tvoje svedectvá, lebo pred Tebou sú všetky moje cesty. Adonaj, nech príde moja prosba pred Teba; urob ma chápavým podľa svojho slova. Nech príde k Tebe moje úpenie; vysloboď ma podľa svojej reči! Prekypujte mi, pery, chválou; lebo Ty ma učíš svojim ustanoveniam. Nech m ôj jazyk ospevuje Tvoju reč, lebo všetky Tvoje príkazy sú spravodlivé. Nech mi je Tvoja ruka na pomoci; lebo som si vyvolil Tvoje rozkazy. Túžim po Tvojej spáse, Adonaj, a Tvoj zákon mi je rozkošou. Nech žije moja duša a chváli Ťa a Tvoje práva nech mi pomáhajú! Zblúdil som ako ovca stratená; hľadaj si svojho služobníka, lebo som nezabudol na Tvoje príkazy.” Ďalej: – „Ó, môj Bože, vyhovej mojej modlitbe a moje žiadosti cnosťou svojich Svätých Mien: TESTAMIAH, THELAMIAH, IGBAHIAH, GEBIRIARON BEHIRIARON, ADIRIARON, MEHARIAH, TELATIAH, SEHEGANGHIAH, GHERIRIAH, REGARIAH, KERMIAH, SCHIGIONIAH, CHEIAH, SENGALIAH DEARIAH, GERAREIAH, NISMARIAH, GALGALIAH, TACHAIAH, RAMIAH TOREREIAH, BUNGHELIAH, GHEMAMIAH, NEMAMIAH, TABTABIAH, BAHAEMIAH KATHAKIAH, HANIAH, KEMALIAH, TSEHARIAH, PEKODKADIAH, LEMINARIAH GOREIAH, IAH, EL, SEHARIAH, THAMTHELIAH, JATABELCHAIAH, TSANGADIAH, VEHAEL, ELIAH, KADOSCHIAH, SCHATHODRIAH.“ Postupne sa otočíme k štyrom svetovým stranám: VÝCHOD, ZÁPAD, SEVER, JUH, prenášajúc zároveň štyri mená ich Duchov, vraviac: – „Zaprisahávam ťa (+) (+) (+) (+), ktorý si tu prítomný viditeľne a neviditeľne, buď svedkom môjho protestu, v ktorom chcem žiť a umrieť a zaprisahávam aj (+) (teraz sa povie meno evokovaného Anjela), môjho súčasného strážcu. Amen.“ – „NOE, ENOCH, MOSHEH, IOHESHOUAH, MESSIAS, ráčte mi pomáhať a poctiť ma svojou prítomnosťou. Amen.“ Invokácia Božstva: (Poznámka: počas čítania rituálneho textu /Invokácia Boha a zaklínanie Anjelov/, stojí operatér uprostred kruhu a kahanček s písmenom ŠIN v má medzi oboma nohami. Tvárou je obrátený k východu). – „Ó, KADOŠ! Ó, KADOŠ! Ó, KADOŠ! Kto mi umožní byť takým, akým som bol na počiatku svojho božského stvorenia? Kto mi umožní navrátiť sa do duchovných cností a mocí, ktoré som prijal od večnosti?“ - 14 -

– „Ó, Večný JHVH, tvojmu milosrdenstvu sa zapáčilo ustanoviť Duchov presvätých, aby bdeli a pracovali v môj prospech. Ustanovil si ich vo veľkom počte, cnostných a mocných, na zem aj na nebesia, do všetkých vecí, ktoré si stvoril pre uskutočnenie svojich nariadení. Dovoľ, Ó, JAWEH, nech zložím k nohám Tvojho Trónu svoje modlitby prostredníctvom Tvojich nebeských Anjelov, z mojej núdze a nádeje. Daj môjmu slovu silu. Daj mojim príkazom moc.“ – „Invokujem Ťa a dovolávam sa Ťa preto počas celého života a najmä počas tohto uctievania.“ Konjurácia Anjelov: – „Zaklínam vás všetkých, slobodný Duchovia stvorenia, konajte svoju moc a schopnosti, ktoré vám pridelil JAWEH podľa svojej vôle a podľa potreby jeho ďalších stvorení! Ó, vy, splnomocnenci a zanietený vyslanci Slávy, Spravodlivosti a Milosrdenstva JAWEHO, príďte (prenesie sa meno Duchov 4 živlov a meno evokovaného Anjela), príďte ku mne! Ó, čistý Duchovia, príďte a spoznajte svojho brata, lebo JAWEH ma vypočul. Jeho milosrdnosť vo mne pôsobila a som očistený. Moje slovo sa stalo takým, akým bolo na svojom počiatku. Večný JAWEH ma spolu s vami postavil na moje pôvodné miesto duchovnej slávy! Chváľme JAWEHO! Amen.“ – „Ó, vy všetci, Duchovia ktorí obývate a pozemské oblasti. Zaklínam vás všetkých: a brázdite nebeské

– „Ó, (+) RAFAEL, Ó, (+) MICHAEL, Ó, (+) GABRIEL, Ó, (+) URIEL, skrze Sväté Meno Večného JAWEHO, zjavte sa mi, viditeľne a neviditeľne, v uhloch tejto práce, ktoré som zasvätil vášmu príbytku a vašej inteligencii, aby ste mohli byť svedkami mojich pozemských a duchovných diel ktoré teraz konám. Príďte Duchovia (meno atď.) a pomáhajte mi v tento deň. S pomocou Boha plne zverujem pod vašu ochranu svoje astrálne, mentálne a fyzické telo a zverujem pod ňu aj všetkých tu prítomných Bratov. Príďte ku mne podľa sily a moci môjho slova a na môj príkaz.“ – „Spoznajte vo mne Stvoriteľovho človeka a cieľ jeho tvorby. Áno, on stvoril všetky svoje diela aby som ich mohol používať, stvoril ich k môjmu prospechu a pre moje šťastie. Buďte teda dochvíľni a verný mojej invokácii, skrze moc, ktorú mám teraz nad vami. V Mene Živého Boha IOH, Duchovia obdarený rôznymi schopnosťami pre prospech človeka, zaklínam vás všetkých, upriamte svoje pohľady, svoju starostlivosť a svoje cnosti na mňa ....... (meno operatéra) a na každého z mojich tu zhromaždených bratov, v Mene JAWEHO. Zaklínam vás v Mene AB + BEN + VE RUACH HA KADOŠ + Amen.“

- 15 -

– „Skrze tieto tri Mená citujem (+) RAFAELA do východného uhla.“ – „Skrze tieto tri Mená citujem (+) GABRIELA do západného uhla.“ – „Skrze tieto tri Mená citujem (+) URIELA do severného uhla.“ – „Skrze tieto tri Mená citujem (+) MICHAELA do južného uhla.“ – „A upútavam do trojuholníka (+) (povie meno Anjela, ktorý bude evokovaný), svojho nebeského blížneho a strážcu.“ – „Zaklínam vás, ó, vy Duchovia, ktorých som práve pripútal do štyroch uhlov a do stredu evokačného trojuholníka. Hľaďte na to, že som nebol pokúšaný Duchom Zla, ktorý chce neprestajne rušiť naše diela.“ – „Zaklínam vás ešte, chráňte ma proti podlým nepriateľom, ktorí usilujú o moje zdravie a o moje šťastie na tomto svete a ktorí usilujú o môj pozemský blahobyt. Rovnako chráňte všetkých, ktorí sú mi drahí. Nech na nich dopadne pravica Všemocného Boha JAWEHO a zmarí ich plány. Skrze všetky moje sily a schopnosti, skrze všetky vaše cnosti a skrze strašné Meno pomstychtivého a pustošiaceho Boha JAWEH ELOHIM CABAOTH, preklínam Satana a jeho zlých duchov, odstupujem od akýchkoľvek ich diel, či už v povahe, predstave, myšlienke, vôli či v čine a odstupujem od všetkého čo by bolo protikladné čistote môjho srdca a mojej duše.“ – „Skrze Mená RUACH ELOHIM, CHAJIM, EHJEH AŠER EHJEH, EMMANUEL, IAO, IAO, IAO, VABE 10+, VABE 10+, VABE 10+, VAUR 10+ AGLA JAWEH ADONAJ EMETH a skrze pomocníkov RAFAELA, MICHAELA, GABRIELA URIELA, ruším pôsobenie všetkých druhov pozemského a duchovného nebezpečenstva, ktoré by zvrátený Duchovia mohli spôsobiť buď proti mojej forme, pasívnej bytosti, či proti mojej duchovnej bytosti. Ruším akékoľvek spojenie medzi nimi a mnou, aby už nemali na mňa, tu prítomných bratov a na tých, za ktorých sa modlíme, žiadny vplyv a to ani v tomto živote, ani v nasledujúcom. Amen.“ – „Skrze tri mená Boha: IOH, IOAH, IAOH, ktoré mi udelili moc nad každou stvorenou bytosťou v tomto Univerze, vyzývam a zaklínam vás všetkých, Duchovia ktorých som invokoval: (+) RAFAEL, (+) MICHAEL, (+) GABRIEL, (+) URIEL, vy, ktorí ste pripútaný v uhloch a (meno anjela), ktorý si v strede evokačného trojuholníka, aby ste dali najavo písmenom, hieroglyfom alebo tvarom ohňa svoju Teurgickú prítomnosť, ktorou sa musíte manifestovať na tomto posvätenom mieste a stretnite sa s mojimi túžbami a mojou neotrasiteľnou vôľou. Zaklínam Vás Duchovia

- 16 -

mocnými menami Stvoriteľa: AB+ BEN+ VE RUACH HA KODESH+, RUACH ELOHIM CHAJIM, AHJEH AŠER EHJEH, IAO, IAO, IAO, VABE 10+, VABE 10+, VABE 10+, EMMANUEL, VAUR 10+, YAWEH ADONAJ, ELOHIM TZABAOTH, AGLA, EL, JAH, TETRAGRAMMATON JOD HE VAU HE, EMETH. Amen.“ – „Ó, ty, ktorého som si dnes vybral za m ôjho strážcu a sprievodcu, ó, (+) (povedať meno evokovaného Anjela), príď ku mne bez meškania, prejav sa na moje volanie, buď zaodetý a vyzbrojený duchovnou a božskou mocou, aby som ňou mohol upevniť všetky svoje schopnosti.“ – „Nech naše zjednotené cnosti a moci pôsobia spolu vo všetkých mojich dielach, tak ako v občianskych tak aj v domácich, pozemských a duchovných. Buď svedomitý a naklonený mojim prianiam v každom okamihu života. Zaprisahávam ťa, Ó (+) (meno anjela) v mene Stvoriteľa YAWEHo, upovedom ma o všetkých udalostiach, šťastných či nešťastných, ktoré budú sprevádzať všetky moje pozemské či duchovné činy. Vnukni mi všetky opatrenia, ktoré musím vykonať pre moje zachovanie ako aj pre svoju potrebu, v pozemskom ako aj v duchovnom. Bdej nado mnou, ochráň ma pred nástrahami démonov, pomôž mi zvíťaziť nad nepriateľmi, sprevádzaj moju vôľu a moje skutky, kiež mojím spojenectvom s tebou sú moji pozemský a duchovný nepriatelia skolení a zničení, kiež vďaka tvojej podpore ich zvrátené cnosti a sily nikdy nepremôžu mňa ani mojich blízkych.” – „Nech ich plány a nástrahy sú zhatené mojou mocou ktorá sa zdvojnásobila, mojou svätou vôľou a znásobením mojej viery vo Večného YAWEHo. Amen (+).“ O prepustení Entít: – „Anjeli Svetla a Mieru! Ó, (...........intonovať mená Anjelov) Poslovia Božskej Sláva a Moci.“ – „Nech dym tohto kadidla Osvetľuje a Blahoslaví! Uchovajte si vo vašej pozornosti svedectvo mojej vďaky!“ – „Ó, (mená), Duchovia Svetla a Poznania, ráčte mi dávať nádherný poklad Vašej Inšpirácie, Vašej Pomoci a Vašej Podpory. Nech medzi nami vládne naďalej Božský Mier (intonovať Božské Meno ktoré vládne anjelovi). Amen (+).“ Teraz zapáľte čisté kadidlo a trikrát recitujte chválu Bohu, Kľačiac smerom k východu: – „Chvála a Sláva Tebe, Pane Bože, Živý a Skutočný: EHJEH AŠER EHJEH, RUACH ELOHIM CHAJIM, TETRAGRAMMATON JOD HE VAU HE,

- 17 -

ADONAJ, EHJEH, AGLA (povedať meno Boha ktorý vládne evokovanému anjelovi) na veky vekov. Amen.“ (Krátka prestávka) Nasleduje malý vymietací pentagramový a hexagramový rituál Zeme. Potom otvoríme mečom Teurgický kruh. Potom musíte svojou imagináciou rozpustiť svetlo, ktoré bolo nahromadené v oratóriu, do Univerza.

(Poznámka: pri kontempláciu „zjavov“ či „prítomností“ musíme sledovať trojuholník východ, západ a sever. Juh neberieme v úvahu, lebo je to miesto, kde sa zjavujú zlí duchovia.)

- 18 -

- 19 -