JUNI2011

BORDSCHEMA

03 03 04 06 08 09 10 11 14 15 15 16 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 39 40 40 41 41 42 44 44 45 45 47 48 48

UITHANGBORD Redactioneel Viering 50 jaar in gerenoveerd VTI Harelbeke Vernieuwde P-Vleugel in VTI Kortrijk Vernieuwde praktijklokalen VTI Gullegem op 28 mei 2011 Opendeurdag VTI Harelbeke op 21 mei 2011 Opendeurdag VTI Gullegem op 28 mei 2011 Opendeurdag VTI Kortrijk op 29 mei 2011 Een leerling vertelt...zeven jaar in het VTI SCHAKELBORD Gelijke onderwijskansen in VTI Kortrijk-Harelbeke-Gullegem PRIKBORD 2B op tweedaagse naar Zonnebeke 2B op bezoek bij TVH VTI Harelbeke, een veilig nest! VTI Gullegem ontmoet jeugdauteur Jonas Boets Calcutta Sponsor Aid Sportdag VTI Gullegem 23ste editie fietstocht (100 km) Da’s proper! - VTI Kortrijk in de prijzen! Sleutelen aan je toekomst - Naar Haspengouw Studiereis 4BSO naar de deltawerken in Nederland - Studiebezoek van 6TA en 7BAE aan Volvo Projectweek Ardennen 5 en 6TA maken driedaagse studiereis naar Duitsland 4TB gaat op werfbezoek naar verkaveling Bistierlant in Harelbeke - Opleiding “veilig werken op hoogte” De firma Caparol in de afdeling bouw De firma Weber op demodag in de afdeling bouw - Uitstap Future Painter met 5BSD, 6BSD en 7BDRS 50-dagen met het 6de jaar architecturale & binnenhuiskunst 50 dagen met 6TB en 6BA - Met 5 en 6 TSO-KSO naar toneelvoorstelling “Trip” in Kortrijk VTI Kortrijk in de prijzen - 6BCVS of 6de jaar beroeps centrale verwarming-sanitair 7de jaar fotolassen 1+2 - Inleefstage 5BE in abdij Westvleteren Vingervlug aan de slag tijdens de “week van het ontwerpen” - Het vlot van de Medusa - 5KBK Werkgroep erfgoed VTS Kortrijk - Archief van de erfgoedcel te raadplegen op internet Gepensioneerden op uitstap NAAMBORD Familienieuws In memoriam SPEELBORD Studentarbeid in 2011 SCOREBORD Avonturentrophy in Harelbeke Laureaten sport VTI Kortrijk - VTI Gullegem sport juni 2011 PLAKBORD Plakbord INFOBORD Verkoopdagen schooljaar 2011-2012 - Opleidingen aan VTI Kortrijk-Harelbeke-Gullegem Inschrijvingen tijdens de vakantie MUURBORD Prettige vakantie

Dit tijdschrift kwam tot stand dankzij Irmgard Callens en Willy Verheye, coördinatie; Els Witdouck, lay-out; Patricia Comeyne en Monique Lefebvre, kopiewerk; en de vele auteurs en fotografen.

UITHANGBORD

REDACTIONEEL

P

rettige vakantie

‘Wat is het weer snel gegaan ...’ Een groter cliché bestaat er niet … En toch hoor je dit dezer dagen wel vaker. Voor we het goed en wel hebben beseft tussen de vele schoolactiviteiten, uitstappen en projecten door was het einde van schooljaar 2010-2011 in zicht. Als we terugblikken op 2010-2011, dan onthouden we uit de onderwijsactualiteit zeker de aangekondigde onderwijshervorming. In september publiceerde minister Smet een conceptnota waarin hij een ingrijpende aanpassing van het middelbaar onderwijs voorstelt. In onderwijsmiddens is daar ondertussen flink over gedebateerd. Ook onze school is daar actief mee bezig. Onderwijs voor wetenschap en techniek verdient in een hertekening van het secundair onderwijs immers een mooie en vooraanstaande plaats en daar willen we in de toekomst samen voor ijveren. Op de voorbije opendeurdag konden wij alvast tonen dat we elke dag werken aan een goed uitgebouwd en modern nijverheids- en kunstonderwijs : actuele onderwijsmethodes, up-to-date investeringen, blijvende inspanningen voor vernieuwing van klaslokalen en werkplaatsen en een grote dynamiek bij leerlingen en leerkrachten. Initiatieven die volgend schooljaar zeker vervolgd worden. Bij het einde van dit schooljaar blikken 325 leerlingen uit het 6de en 7de jaar niet alleen terug op hun voorbije schooljaar maar ook op hun onderwijstijd in het VTI. Op woensdag 29 juni vieren we samen met hen op feeste-

lijke wijze het behalen van een getuigschrift of diploma. Sommigen van hen zullen volgend jaar kiezen voor het hoger onderwijs, anderen voor het volgen van een extra jaar in het VTI of voor de start van een loopbaan op de arbeidsmarkt. Wat hun keuze ook wordt, met een diploma wetenschappen of techniek op zak hebben zij heel wat troeven voor een veelbelovende toekomst. We wensen hen alvast alle succes toe. Maar nu maken we eerst tijd voor een verdiende zomervakantie. Voor we de poort van dit schooljaar laten dichtvallen, kijken we in dit nummer van op het bord nog eens achterom naar de vele activiteiten en realisaties in het voorbije derde trimester. En dan … tijd om de batterijen op te laden en te genieten, tijd om te rusten of te reizen, tijd voor ontspanning of een uitdagende inspanning, tijd voor een fietstochtje of een terras, kortom tijd voor alles wat uitgesteld raakte in de voorbije maanden… Geniet er maar van. Graag tot ziens in september ! Barbara Heyde, pedagogisch directrice

3

UITHANGBORD

VIERING 50 JAAR IN GERENOVEERD VTI HARELBEKE

O

p vrijdag 20 mei vierde VTI Harelbeke zijn 50-jarig bestaan in een gerenoveerd gebouw. Myriam Devriendt, algemeen directrice, verwelkomde de ruim 120 genodigden: leden van de Raad van Bestuur, vicaris Filip Debruyne, burgemeester Rita Beyaert, de schepenen Rik en Francis Pattyn, deken Wilfried Aneca, directieleden van diverse scholen, personeelsleden en gepensioneerden van het VTI.

Willy Messiaen, directeur van het VTI van Harelbeke, gaf een historisch overzicht van de voorbije 50 jaar zowel op infrastructureel als op onderwijskundig vlak.

Francis Pattyn, schepen van Onderwijs en oud-leerling, schetste in zijn toespraak het belang van de schoolinfrastructuur voor het welzijn en de leerprestaties van de leerlingen. Tevens plooide hij de toekomstplannen open van de stad Harelbeke waar op korte termijn ongeveer 1000 wooneenheden bijkomen. In dit opzicht is aandacht voor scholen en onderwijs belangrijk. Tevens beloofde hij dat de stad verder zal blijven investeren in mobiliteit en veiligheid.

Het ensemble Tertia met leerkracht Bart Feys (piano), Mirjana Decock (cello) en Lieve Decoster (dwarsfluit) zorgde voor de muzikale omlijsting met o.a. Hijo de la Luna van Meccano.

In het paasnummer 1960 van de VTSK Kroniek, het driemaandelijks tijdschrift van de Vrije Technische Scholen, stond de start van de school aangekondigd onder de titel ‘Het grote nieuws: het VTSK-complex krijgt een vertakking op Harelbeekse bodem!’. De reden voor de bouw van dit eerste filiaal was tweeledig: het VTI Kortrijk was te groot geworden en ‘het probleem van de weggevaren vooral bij de onbezonnen, jongste leerlingen die op grote afstand van de school wonen’. De eerste steenlegging gebeurde in alle intimiteit (de bouwvergunning was immers wellicht nog niet in orde). Het gebouw werd opgetrokken als een zogenaamd skelet of geraamte in gewapend beton en wekt daardoor een zeer lichte, elegante indruk: alleen het gelijkvloers kreeg wanden in bakstenen, de verdiepingswanden die 30 cm buiten het gelijkvloers vooruitspringen, zijn grotendeels in glas! Ze geven dus een indruk van overvloedige klaarte en luchtigheid. Tot Pasen 1961 bolden de leerlingen van het oriëntatiejaar van Harelbeke iedere dag heen en weer met de bus naar Kortrijk. Nadien was het gebouw al gedeeltelijk afgewerkt om de eerste klas onderdak te bieden. De volgende jaren werd de school verder uitgebouwd

4

UITHANGBORD

en werden er ook renovatiewerken uitgevoerd: een nieuw dak, nieuwe elektriciteit en ook de verwarming, ondertussen op aardgas, werd gerenoveerd. De verkoop van de terreinen naast de school bracht geld in het laatje van de vzw VTS dat onmiddellijk werd geïnvesteerd in gevelrenovatie en nieuwe sanitaire voorzieningen. Er werden twee AGIOn-dossiers opgemaakt: de gevelrenovatie werd uitgetekend door architect Lieven Dejaeghere en gerealiseerd door de firma Vandenbussche uit Aalter die voor de uitvoering van de ramen een beroep deed op de firma Allaert uit Harelbeke. De sanitaire voorzieningen werden gerealiseerd door achitect Francis Catteeuw en uitgevoerd door de firma Six uit Izegem. Zoals elke school kende het VTI van Harelbeke ook op het vlak van onderwijs de nodige hervormingen. In 1982 werd het Vernieuwd Secundair Onderwijs ingevoerd en

in 1989 over heel Vlaanderen de ‘eenheidsstructuur’. Ondertussen bereidt men een nieuwe hervorming voor. Ook het aantal leerjaren evolueerde: lange tijd de eerste drie jaren, later ook een vierde jaar industriële wetenschappen en vanaf september 2000 nog enkel een eerste graad A en B-stroom. Tijdens de receptie, aangeboden door de stad Harelbeke, werd muziek gedraaid uit de sixties, gebracht door Guido Barrezeele, leerkracht Frans op rust en bekend als gewezen radiopresentator van het huidige Radio 2. Tevens kon men de fototentoonstelling bezoeken die begon bij de geweigerde bouwaanvraag en de eerste schetsen van het gebouw en die niet alleen de evolutie van het VTI maar ook die van de fotografie toont: van zwart-wit over kleur naar de digitale multimediatoepassingen. Willy Messiaen, directeur VTI Harelbeke

5

UITHANGBORD

VERNIEUWDE P-VLEUGEL IN VTI KORTRIJK

A

an de architect werd de opdracht gegeven om de klaslokalen gelegen aan de rand van de overdekte speelplaats volledig te vernieuwen. De voorwaarde was dat ze moeten voldoen aan een aantal kwaliteitseisen waardoor de leerlingen op een aangename en didactisch goed uitgeruste manier les kunnen krijgen. Na een grondige prospectie en een goede voorbereiding van het dossier konden de werken vorig jaar in november starten. Met de uitbraak van de ramen, het uitbreken van de vloeren, het verwijderen van alle leidingen tot het afkappen van het pleisterwerk werd de gelijkvloerse ruimte volledig in ruwbouw gezet. Enkel de gemetselde muren bleven nog overeind en dan nog… Door de plaatsing van een metalen ligger werd een tussenmuur tussen twee lokalen verwijderd en omgebouwd tot één groot lokaal. Deze grote ruimte wordt het nieuwe geïntegreerde openleercentrum. Zo zullen de leerlingen er terecht kunnen voor o.a. opzoekingswerk aan de nieuwe computers of kan er in groepjes aan projecten gewerkt worden. De integratie van dit openleercentrum moet mogelijkheden bieden tot actieve werkvormen en nieuwe vormen van hedendaags onderwijs. Na uitvoering van de ruwbouwwerken kon gestart worden met de afwerking. Eén van de kwaliteitseisen was de akoestiek. Om alles in een rustige klassfeer te laten verlopen werd veel aandacht besteed aan de geluidsisolatie. Zowel het plafond als de achterwand in de klaslokalen werden akoestisch geïsoleerd. Het plafond werd uitgevoerd in gyprocplaten doorprikt met grote en kleine ronde openingen voor de akoestiek. De achterwand werd uitgevoerd met een geluidsabsorberend doek verborgen achter houten planchetten op geregelde afstand van elkaar geplaatst. Ook de ventilatie kreeg de nodige aandacht. Via een

buiskanaalsysteem is er een continue gecontroleerde afzuiging en aanvoer van verse lucht in de lokalen. De verlichting, het sanitair en de centrale verwarming werden eveneens onder handen genomen. Niet alleen over het gebruik van materialen is goed nagedacht maar ook over de kleuren. In de vloeren werden drie warme grijstinten verwerkt. De architect stelde voor om met een vlechtmotief te werken waardoor een speels geheel ontstaat. Witgeschilderde muren en plafonds brengen samen met de witte gordijnen de nodige eenvoud en rust in de lokalen. Of zoals de architect het uitdrukt : de kleuren in het lokaal worden gevormd door de leerlingen, de ene leerling heeft een blauw T-shirt aan, de andere een groen hemd. De ene heeft een bruine boekentas, de andere een gekleurde sportzak… Daarnaast werden alle klaslokalen ook voorzien van multimedia zoals digitale smartborden. Het bord van 1,5m x 1,5m vooraan in de klas is dus een computerscherm. Met eenvoudige vingeraanraking aan het bord kan men de computer bedienen. Er is ook internet aanwezig waardoor leerkracht en leerlingen over alle mogelijkheden beschikken. De goeduitgeruste klaslokalen, voorzien van nieuwe tafels en stoelen, moeten samen met de vele mogelijkheden en het transparant gebruik van het openleercentrum zorgen voor een aangename en kennisvolle leeromgeving voor de leerlingen. De officiële opening vond plaats op onze opendeurdag, in aanwezigheid van de heer Lieven Libeer, burgemeester van Kortrijk. Stefan Witdouck, technisch directeur

6

UITHANGBORD

7

UITHANGBORD

VERNIEUWDE PRAKTIJKLOKALEN VTI GULLEGEM OP 28 MEI 2011

A

l enkele jaren wordt er in de afdeling elektriciteit tussen VTI Gullegem en VTI Kortrijk samengewerkt rond de inhoud van verscheidene cursussen. Op deze manier wordt de overstap voor de leerlingen van VTI Gullegem naar VTI Kortrijk sterk vergemakkelijkt. Beide groepen van leerlingen hebben dezelfde vooropleiding met identiek dezelfde cursussen. Toen VTI Gullegem een tweetal jaren geleden volledig geïntegreerd werd in VTI Kortrijk, was het al snel duidelijk dat er naar infrastructuur toe, ook enkele ingrijpende veranderingen zouden gebeuren. Niet alleen het cursusmateriaal maar ook de praktijklokalen moesten op elkaar afgestemd worden, zodat de verdere samenwerking nog verbeterd kon worden. Dit alles gebeurde in overleg met beide partijen. Een dergelijke ingrijpende verandering is uiteraard geen eenmanswerk. Samenwerken was ook hier de boodschap. Verschillende leerkrachten van VTI Kortrijk kwamen een handje toesteken, soms vergezeld van leerlingen die hun kennis en vaardigheden in een reële situatie konden toepassen. Het eindresultaat mag dan ook gezien worden. Dit konden de bezoekers aan de opendeur met eigen ogen vaststellen. Voor velen was het een echt waaweffect. Na zoveel werk te hebben verricht, door zoveel verschillende partijen, moest daar wel een officiële opening aan gekoppeld worden. Waarvan hier enkele sfeerbeelden. Vincent Hallaert, leerkracht elektriciteit

8

UITHANGBORD

OPENDEURDAG VTI HARELBEKE OP 21 MEI 2011

9

UITHANGBORD

OPENDEURDAG VTI GULLEGEM OP 28 MEI 2011

10

UITHANGBORD

OPENDEURDAG VTI KORTRIJK OP 29 MEI 2011

afdeling bouw

afdeling elektriciteit

afdeling beeldende kunst

opgefriste ruimte beeldende kunst door de afdeling schilderwerk en decoratie

afdeling mechanica

afdeling mechanica

11

UITHANGBORD

infostand op de overdekte speelplaats

inschrijvingen

eerste graad

minibarbecuestel uit de afdeling mechanica

afdeling garage

afdeling schilderen-decoratie

12

UITHANGBORD

afdeling hout

ruimtewezen van Jordy Sabbe, leerling uit 2B4

stand leerlingenraad

Wiktoria Golebowska uit 4KBAK van Bubblegum head

Qutab Adil uit 4BM van Nameless

demonstratie van capoeira

13

UITHANGBORD

EEN LEERLING VERTELT... ZEVEN JAAR IN HET VTI

I

k ben toegekomen in het VTI Kortrijk om het derde jaar mechanica te volgen. Ervoor heb ik de eerste graad gedaan in het VTI Harelbeke. Toen ik toekwam in het VTI om mijn derde te doen was alles nog heel nieuw: de eerste schooldag, nieuwe school, nieuwe vrienden. Toch was ik niet alleen ook omdat er een paar vrienden van mijn vorige school waren meegekomen naar het VTI Kortrijk. Toch blijft de eerste schooldag altijd de bangelijkste. Alles viel erg goed mee, ik deed de technische richting in mechanica. Dan ben ik overgegaan naar het vierde beroep mechanica. Dat waren weer andere klasgenoten, maar alles viel goed mee. Met sommige mensen van vroeger in de tweede graad zit ik nu nog in het zevende jaar. Achter het vierde heb ik gekozen voor automechanica, niet onmiddellijk de makkelijkste richting voor een meis-

je, maar het interesseerde mij door thuis. Ik kende mensen die sleutelden aan hun wagen en dat leek me wel iets. De richting op zich was in het begin wel wennen, vooral omdat ik minder sterk ben dan de jongens toen uit mijn klas en dat viel wel op. Ook naar het zesde automechanica toe viel dat steeds op, wat normaal was. Toch ben ik mijn jaar met goede resultaten geëindigd, waar ik toch wel trots op ben. Ik werd goed aanvaard in klas en ook door de leerkrachten. Het was een leuke richting om te doen. Nu zit ik in het zevende jaar auto elektriciteit. Ik koos voor het zevende omdat het mij wel interesseerde en ik nog niet goed wist of ik al klaar was om te gaan werken. Nu denk ik wel klaar te zijn. Het VTI was een goede keuze, ik heb veel ervaring opgedaan en het was een goede voorbereiding op het latere werkleven. Ik heb er een heel leuke tijd beleefd. Vermandere Gwendolyn, leerlinge uit 7BAE

14

SCHAKELBORD

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN IN VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM

M

clus. GOK staat voor gelijke onderwijskansen. Een GOKcyclus duurt 3 jaar. Om de drie jaar wordt op basis van leerlingenkenmerken een extra urenpot berekend die alleen gebruikt mag worden voor initiatieven om de kansen van de leerlingen op een succesvolle schoolloopbaan zo groot mogelijk te maken. In 2008 kreeg onze school voor de periode 2008-2011 72 lesuren. Er werden daarmee door zo’n 25 leerkrachten initiatieven opgestart rond leerbegeleiding en remediëring. Op het einde van zo’n cyclus wordt de school bezocht door de onderwijsinspectie om de werking door te lichten. Op 29 maart 2011 was er voor onze school die GOKOnze zoon is opgegroeid in een kleine dorpsgemeenschap. Hij ging naar de plaatselijke ‘kleine’ dorpsschool waar er een intens contact was tussen ouders en leerkrachten. In de lagere school stelden wij als ouder en leerkracht problemen vast met spelling en lezen. Er werd een onderzoek gestart bij het CLB en daar werd een lichte vorm van dyslexie, een taalprobleem, vastgesteld. Resultaat: een jaartje overzitten en opstarten van logopedie. Toen hij moest overstappen naar het secundair onderwijs kozen wij opnieuw voor een ‘kleinschalige’ school waar hij van alle richtingen kon ‘proeven’. Daar kreeg hij ondersteunende maatregelen voor taal. Na twee jaar moest er opnieuw een keuze gemaakt worden. Een heel aantal scholen werden bezocht, zijn keuze viel op technisch-theoretisch onderwijs. Zou men hem ook ondersteuning kunnen geven in een andere school? Het zou het VTI Kortrijk worden ‘elektromechanica’. Wij hadden wel een beetje schrik van de grootte van de school. Na een gesprek met de leerbegeleiding bleek er geen enkel probleem te zijn: hij zou opgevolgd worden. Hij werd dus wel degelijk zeer goed opgevolgd: kon steeds een beroep doen op de leerbegeleider(s), mocht zijn proeven doen in de ‘accentklas’ en kreeg zo de kans om zijn examen op computer met spellingscontrole te maken en kreeg hij ook meer tijd. Elk jaar werden deze maatregelen geëvalueerd en opnieuw in de vorm van een contract tussen school, ouders en leerling vastgelegd. Door deze maatregelen groeide zijn zelfvertrouwen en kon hij de technisch-theoretische richting blijven volgen. Hij kreeg meer voldoening in zijn prestaties door de stimulans van zijn leerkrachten waardoor hij ook meer zin had om te studeren. Ook de logo, die hij nog lang bleef volgen, was hier een zeer grote hulp in. Nu is hij bijna afgestudeerd en krijgt hij, dankzij de hulp van de leerbegeleider(s) van het VTI en de logo, de mogelijkheid om verder te studeren en eventueel zijn bachelor diploma te behalen. Wij als ouder zijn heel tevreden over de ‘zorg op school’ in het VTI Kortrijk en willen hierbij nog eens alle leerkrachten van harte bedanken. Ouders van een leerling uit 6TEM.

et het einde van dit schooljaar eindigt voor VTI Kortrijk - Harelbeke - Gullegem de derde GOK- cy-

controledag. Twee inspecteurs van het departement onderwijs waren de hele dag aanwezig in VTI Kortrijk en gingen in gesprek met directie, GOK-medewerkers, leerkrachten en leerlingen. De dag werd afgerond met een toelichting bij het verslag aan de directie. Het resultaat is schitterend ! We halen een totaalscore van 3,3 op 4. Het GOK-team kreeg bevestiging en waardering voor de concrete actie voor de leerlingen en het grote draagvlak en de medewerking door alle leerkrachten. In september start een nieuwe GOK-cyclus. Het is voorlopig nog wachten op de concrete info van de overheid. We kunnen in elk geval nu al vooropstellen dat we zullen blijven kiezen voor heel concrete acties in het belang van de leerlingen ! Barbara Heyde, pedagogisch directrice
Tijdens een stressvolle examenperiode zorgt de accentklas voor een positieve invloed. Door die extra opvolging, de kans tot het stellen van een vraag, de verminderde tijdsdruk, extra aandacht... creëert de school meer concentratie bij onze zoon en dat kan alleen maar goed zijn voor het eindresultaat. Ook als ouder kunnen we op die manier meer gerelaxt uitkijken naar een periode waarin onze zoon hard moet werken. Ouders van een leerling uit 5TB

15

PRIKBORD

2B OP TWEEDAAGSE NAAR ZONNEBEKE Op donderdag 19 mei stond ik voor een keer vroeg op. Ik had mij vlug gewassen en om 7.30u. stond ik al op school. Het viel mij op dat iedereen vroeg op school was. Iedereen was goedgezind, want we mochten met de fiets op 2-daagse vertrekken naar Zonnebeke. Joepie !!!!! We vertrokken om 9u. samen met onze leerkrachten. De wielerploeg van dhr. Verheye begeleidde ons tijdens de fietstocht en zette alle kruispunten af zodat we nergens hoefden te stoppen. Tijdens de rit hadden we een klein beetje regen, maar dat kon de pret niet bederven. Het was wel even schrikken na een valpartij, gelukkig zonder veel erg. Na een tussenstop kwamen we om 12.30u. aan in het Lotegat waar we sliepen. We werden onze kamer toegewezen en aten dan eerst onze picknick op. Toen startte onze eerste activiteit : het leger-dril-spel. Tijdens dit spel moesten we opdrachten uitvoeren met de gehele groep. Zo speelden we : “uittrekkerke”, “ritsesositse”, “fietsenmaker” en “stratego”. Het was alvast een goede opwarmer. Tijdens stratego werden we in twee groepen verdeeld : de groene en de oranje ploeg. Kimberly, Maggie en ik konden de groene verf bemachtigen en hebben ons haar dan ook maar geverfd. Mooi hoor …Na dit spel keerden we terug naar de kampplaats waar de koks een barbecue hadden klaargemaakt. Deze was heel lekker. Na het eten moesten we ons klaarmaken voor het nachtspel. Sommige jongens kwamen vragen om hen te schminken in meisje. We hebben ze allemaal een potloodlijntje, mascara en lippenstift opgedaan. Toen zijn we naar het bos vertrokken. De meisjes waren verkleed in heksen, sommige jongens in meisjes. Het nachtspel was heel eng, want we moesten een tocht doen in het donker. En de leerkrachten ons maar doen verschieten … Na het nachtspel kregen we nog een lekkere kop verse soep. Toen was het bedtijd, maar we hebben dan eigenlijk nog een beetje kattenkwaad uitgestoken. Als de leerkrachten kwamen kijken, doen alsof je slaapt. Maar als ze weer weg waren …ambiance. Toen we ’s morgens opstonden, zijn we ons eerst gaan douchen om de verf uit ons haar te krijgen en om de schmink van de jongens hun gezicht te krijgen. Na het ontbijt speelden we een tegen allen. Het was een spel waarbij de gehele groep een hoop opdrachten kregen. We moesten er dan zoveel mogelijk zien te klaren. Enkele opdrachten waren : een half uur tegen een boom praten, een stuk zeep oplossen in water, iedereen rode lipstift aandoen en dan een kus op een wit blad geven, iemand inpakken als een mummie met toiletpapier. Toen was het weer tijd om te eten. Na het eten hebben we nog een versje en een liedje gezongen om de koks te bedanken, want het eten was heel lekker. Het was dan al tijd om terug naar huis te vertrekken. Tijdens de fietstocht naar huis is er een iemand gevallen omdat zijn stuur gebroken was. Tegen 16.00u. waren we weer allemaal veilig in school aangekomen. Het was super leuk en een ongelofelijke ervaring. Hopelijk doen ze het volgend jaar opnieuw. Bedankt aan alle mensen die dit mogelijk gemaakt hebben. Het was heel chic. Kiliana en Kimberly, leerlingen uit 2B

16

PRIKBORD

2B OP BEZOEK BIJ TVH

O

p 14 en 21 maart trokken we met de klassen BVL een voormiddag naar het bedrijf Thermote & Vanhalst in Waregem. Deze uitstap werd ons aangeboden door het Beroepenhuis uit Gent, een organisatie die jongeren tussen 10 en 14 graag warm wil maken voor technische en praktisch-uitvoerende beroepen. Helemaal op maat van onze jongeren dus! Eerst kregen de leerlingen van de praktijkleraar een voorbereidende les waarin ze alvast kennismaakten met de verschillende beroepen. Enkele dagen later was het dan zo ver, het bezoek aan het bedrijf zelf. Thermote & Vanhalst, een familiebedrijf gespecialiseerd in heftrucks en hun onderdelen, zou ons een hele voormiddag een blik achter de schermen gunnen. De leerlingen kregen eerst wat algemene informatie over het bedrijf en over de veiligheidsvoorschriften en daarna trokken we het bedrijf binnen en konden we aan de slag. Elk groepje kreeg ook een fototoestel mee waarmee ze zelf de foto’s mochten maken van hun bezoek. Op iedere afdeling stond een eigen medewerker van TVH ons te woord, die kort uitleg gaf over wat zijn functie in het bedrijf was en ons daarna zelf liet proberen. Aan de eerste stand konden de leerlingen een praatje maken met Bart, een mecanicien. Al gauw liet hij de leerlingen bewijzen wat ze waard waren en mochten ze zelf een zuiger lossen, snelkoppelingen aansluiten of een dichting monteren. Daarna maakten de leerlingen kennis met Linsey, een herstelster elektronica, die hen een herstelde joystick voor de bediening van een heftruck liet testen.

Even later kwamen de leerlingen bij verpakker Gregory terecht, die hen geduldig toonde hoe alle bestelde heftruckonderdelen geschikt verpakt worden, van stukken van enkele millimeters tot enkele meters groot en in de meest uiteenlopende vormen. Elk stuk heeft zijn geschikte verpakking nodig, want TVH levert zijn onderdelen over de hele wereld en in een zo kort mogelijke tijdsspanne. De laatste halte ten slotte was bij Cindy, een orderpickster. Zij toonde onze leerlingen de werking van het automatische magazijn en hoe je elk onderdeel op een efficiënte manier uit dat magazijn kan ‘picken’. Na de uitleg kunnen de leerlingen zelf proberen enkele orders te picken. De leerlingen volgden de rondleiding geboeid en vonden het interessant om met de werknemers zelf te kunnen praten. Ze stelden dan ook veel vragen. Het was een leerrijke voormiddag voor iedereen! Jani Catteeuw, lerares Nederlands-geschiedenis-mavo

17

PRIKBORD

VTI HARELBEKE, EEN VEILIG NEST!

I

n de week van 2 tot 6 mei organiseerde onze kleine en fijne campus een projectweek met als werktitel “VTI Harelbeke, ’n veilig nest”. Tijdens deze week werden de leerlingen ondergedompeld in het thema veiligheid en dit in de ruimste zin van het woord: verkeersveiligheid, veiligheid in het atelier en op de werkvloer, gezondheid met sport en eetgewoonten, ecologie en milieu, lichaamshouding, energieverbruik, pestgedrag, gevaren van onveilig internet en gehoorschade door muziek. In het klassenuurtje maakte iedere klassenleraar met zijn of haar klas een eigen nestkastje om deze nestwarmte te symboliseren. In de lessen P.O. kreeg ieder huisje een eigen kleurtje met creatieve inbreng. Grote nestkasten werden in elkaar gebokst om de school te versieren. De computeropdrachten en het bezoek aan IMOG leerden onze leerlingen omgaan met ons milieu en afvalverwerking. In de lessen TAK werden pronkstukjes vervaardigd met recyclagematerialen. Eveneens in de lessen TAK maakte iedere leerling een verschillend nestkastje van een verschillend vogeltje en dit werd telkens aan de eigen persoonlijkheid gelinkt. Tijdens de les Frans kwam “la sécurité routière” aan bod en in aardrijkskunde werd gezonde voeding met verschillende landen verbonden. In de les geschiedenis had men het over de soms vreemde eetgewoonten van de Romeinen. In RTE volgde een leuk spel rond energiezuinig werken. De film “Mean Creek”, een verhaal over pestgedrag met heel zware gevolgen, werd getoond en in elke klas besproken. In de loop van deze 18

week kregen de leerlingen elke dag een gezond hapje of drankje aangeboden: een sojadrankje, een appelsapje, een sinaasappelsapje, een tomatensapje, een peer, een fruitbrochette … Vooral het tomatensapje deed heel wat leerlingen een vreemde snoet opzetten! Vrijdag was er dan uiteindelijk de grote apotheose. De dag startte al om 8.00 uur met een gezond ontbijt op school. Daarna werd met brochettestokken één groot nest in elkaar gestoken. Iedere leerling mocht zijn “stokje” bijdragen en zo werd er samen gebouwd aan één groot nest. Na het beluisteren van het speciaal geschreven themalied dat door de leerkracht M.O. werd ingezongen, werd het startsein gegeven voor verschillende workshops. In een doorschuifsysteem mochten de leerlingen proeven van enkele filmpjes rond lawaaihinder met internetopdracht en gehoortest, een gezelschapsspel rond zuinig energieverbruik en een veiligheidsspel waarbij 1000 kilometer afgelegd moesten worden aan de hand van allerlei opdrachten. Als collectief middagmaal werd een groot buffet met vele groentjes, rijst, pasta, vlees en kaas voorzien. Om het geheel sportief af te ronden trokken leerlingen en leerkrachten naar het fitnesscenter waar heel wat zweetdruppels vloeiden. We kunnen terugkijken op een geslaagde week die heel wat voeten in de aarde had, maar de vele inspanningen loonden alvast de moeite! Jan Quaegebeur, leraar Frans Alexander Vanhoucke, leraar TOP-TAK-hout

PRIKBORD

19

PRIKBORD

VTI GULLEGEM ONTMOET JEUGDAUTEUR JONAS BOETS

D

ankzij een fijne samenwerking met de bibliotheek van Wevelgem werd VTI Gullegem ook dit jaar weer uitgenodigd voor een meet en greet met een jeugdauteur. Jonas Boets, bedenker van de succesvolle spionageverhalen met Sam Smith in de hoofdrol, wilde ons graag te woord staan. Deze talentvolle, jonge auteur kwam op vrijdag 29 april uit het Antwerpse naar Gullegem afgezakt om de lees- en schrijfmicrobe door te geven aan onze leerlingen van de eerste graad. Het succes van zijn verhalen heeft hij te danken aan de ideale mix van fantasie en humor. Hij wist zijn enthousiasme voor het lezen en schrijven van verhalen op onze leerlingen over te brengen door enkele spannende en leuke fragmenten uit eigen werk voor te lezen en hij demonstreerde bovendien enkele trucs die zijn hoofdpersonage Sam Smith in de spionageschool leert. Meteen had Jonas Boets er een schare fans bij. Isabelle Vervelghe, lerares Nederlands Jonas Boets schrijft mooie verhalen over Sam Smith. De illustraties op de boekenkaften zijn ook mooi. Het was tof toen hij het theezakje verbrandde en de goocheldoos gebruikte. Hij kan goed vertellen en maakt veel grapjes. Dzhabrail en Fabian (1A8) Hieronder enkele reacties van leerlingen Jonas Boets schrijft mooie spionageverhalen. Zijn grote voorbeeld was James Bond. Daardoor ontstaat Sam Smith. Zijn papa is acteur in de jongerenserie Spring en in de Aspereeks. Jonas Boets is zeer ambitieus. Chevy Decherf (1B4)

Jonas Boets komt uit Antwerpen en heeft een raar accent. Als kind las hij graag de boeken van Thea Beckman. Voor de spionageverhalen van Sam Smith liet hij zich inspireren door 007. Hij heeft al 9 boeken over Sam Smith. Sam Doornink (1B4)

Jonas Boets was vroeger leerkracht, maar wilde eigenlijk profvoetballer worden. Sinds zijn 20ste is hij auteur van kinder- en jeugdboeken. Hij vertelde ook veel over zijn eigen leven en zo kwamen we te weten dat zijn vader acteur is. Dieter en Thijs (1A8)

Hij kan niet alleen goed schrijven, maar ook goed vertellen. Zijn voorstelling was interessant en grappig. Robbe en Arne C. (1A8)

We mochten na de voorstelling allerlei dingen aan hem vragen en hij beantwoordde alles met veel enthousiasme. We kregen allemaal zin om zijn boeken te verslinden. Gennis Capon (1B4)

20

PRIKBORD

CALCUTTA SPONSOR AID

H

oe Calcutta Sponsor Aid precies werkt, kwam dokter Aimé Vermeersch uit Gullegem aan de eerstejaars van VTI Gullegem verduidelijken aan de hand van vele foto’s en beelden. In 1985 trok hij met zijn vrouw voor het eerst naar India. De confrontatie met de vele straatkinderen en de grote armoede lieten een diepe indruk op hen na. Ze wilden iets doen… iets waarvan ze met zekerheid wisten dat de geboden hulp ook echt ten goede kwam aan de straatkinderen in India. Er werden heel wat contacten gelegd, streken bezocht en gesprekken gevoerd met plaatselijke verantwoordelijken en geleidelijk aan groeide hun initiatief uit tot een organisatie, Calcutta Sponsor Aid, die kinderen financieel adopteert. Op die manier krijgen die kinderen een veel grotere kans om uit de armoede te geraken en zich op een menswaardige manier te ontwikkelen. CSA voorziet in alles wat een kind nodig heeft om onderwijs te kunnen volgen. Ook de gezondheidszorg wordt gewaarborgd door CSA. Sinds vorig schooljaar hebben alle leerlingen uit VTI Gullegem zich ingezet om kinderen uit de CSA-familie financieel te adopteren. Een mooi initiatief dat we ook dit jaar wilden voortzetten

met de hele school. De prijs voor de financiële adoptie van een kind bedraagt 150 euro voor 1 jaar. Aan de leerlingen wordt gevraagd om het nodige geld bijeen te brengen via een sponsortocht. Op woensdag 1 juni trokken we met zijn allen op pad voor een wandeling doorheen het Provinciaal Domein “Bergelen”. We volgden het aangeduide “Meiboompad”,over een afstand van 10 km, met start en aankomst aan ‘t Goet te Wynckele in Gullegem. Onderweg was er een bevoorrading voorzien. Van harte dank aan onze leerlingen voor hun grote inzet!!! Koplopers voor het ophalen van sponsorgelden in de eerste graad waren: Boyd Warnez (1B4), Michiel Sarwar (2A9) en Gautran Ghillemyn (1A7). In de tweede graad haalden in volgorde Sem Vermeersch, Frederik Soubry en Charles Deryckere (allen uit 4IW) de hoogste score. Willy Verheye, leraar mechanica namens de werkgroep zingeving

21

PRIKBORD

SPORTDAG VTI GULLEGEM - 23ste EDITIE FIETSTOCHT (100 km)

W

e trokken langs meestal landelijke wegen naar de provincie Henegouwen.

Na Dottenijs bereikten we Pecq en via de dorpskern van Kain beklommen we de Mont-Saint-Aubert! (2,4 km met een niveauverschil van 125 m) Als tussendoortje stond de kasseistrook van Blandain nog op het menu. Na een stevig middagmaal in TemHet wedervaren van een aantal leerlingen uit 1A8 lees je hieronder.
- Het beklimmen van de Mont St.-Aubert was zeer leuk, maar lastig. In het restaurant was het lekker eten. Op de piste was het eens iets anders! Geoffrey Tremerie - Mijn fietspartner was Stef, een heel toffe kerel, hij kon goed fietsen. We hadden iedere keer tussenspurten en hij won ze allemaal! We kwamen aan in Templeuve om een stevig middagmaal op te peuzelen, we hadden allemaal heel veel honger. Robbe Debuyck - Toen we vertrokken, was het wegdek nog nat omdat het nog maar net had geregend. Het leukste aan de fietstocht vond ik dat we op de piste van Roubaix mochten rijden, dat was de eerste keer in mijn leven en het is voor herhaling vatbaar. Dank u wel voor de leuke dag! Lars Catteeuw - Het was ook leuk dat we soms een vrije zone hadden en dat we dan mochten sprinten. De piste was cool, ook dat we daar vrije zone hadden. Het was ook goed dat de Bondtrappers mee waren en dat ze de weg afzetten voor ons. Artuur Coppens - Het was lekker eten in het restaurantje en er was een goede sfeer. Ik had nog nooit op de piste van Roubaix gereden. Ik reed helemaal bovenaan! Toen ik op de kasseiweg reed, spanden mijn bovenspieren op. Nicholas Vande Kerckhove - Het was lastig op de berg en het was voor mij onmogelijk om de eerste te zijn. Gelukkig waren er pauzes. Jammer dat we niet mochten afdalen op eigen tempo. En ik doe de volgende keer zeker mee! Dzhabrail Dzahabrailov - De piste was ook de max. Je fietst daar en je weet welke toprenners daar gewonnen hebben zoals Tom Boonen, Cancellara, Merckx en vooral De Vlaminck. Om de 25 km stoppen vond ik wel tof omdat we dan konden bijtanken en iets eten. Dus is heel de fietstocht geslaagd, maar ook leuk dat er van de Vlaamse Wielerbond en de Bondtrappers mee waren, ze hielpen ons als het nodig was. Gregory Laevens

pleuve (België) reden we naar de piste van Roubaix. Vervolgens ging het dan via Estaimpuis opnieuw richting Gullegem. Proficiat aan alle deelnemers voor hun enthousiasme, doorzettingskracht en sportiviteit. Tevens veel dank voor het engagement van alle medewerkers! Willy Verheye, leraar mechanica

22

PRIKBORD

DA’S PROPER!

“D

a’s proper” is een educatieve workshop over afvalbeheer voor leerlingen uit het vierde en vijfde jaar van het secundair onderwijs. Da’s proper behandelt uiteenlopende onderwerpen zoals sorteerregels, recyclage, preventie, hergebruik, zwerfvuil, sociale economie, duurzame ontwikkeling en wetgeving. Deze onderwerpen werden aangebracht met een quiz. Daarna volgde een debat aan de hand van uitspraken. Die werden in kleine groepjes voorbereid, om daarna klassikaal te worden besproken. Niet iedereen is op voorhand overtuigd dat afvalbeleid een belangrijk thema is. Door vragen rond bijvoorbeeld de sorteerregels van pmd of zwerfvuil in de schoolomgeving, door het debatteren over het nut van het voorkomen van afval of de recyclage ervan, komen er nieuwe inzichten. Zo wordt het bijvoorbeeld opeens duidelijker waarom er papier moet worden gesorteerd in de klas of waarom er verschillende containers in de werkplaatsen staan. Als we het sorteren, kan het meestal worden gerecycleerd. Dat zorgt voor een minder grote afvalberg, een behoud aan grondstoffen (ijzererts, aardolie…) en een minder verbruik van energie en water. En dat is natuurlijk beter voor ons, maar ook voor onze (toekomstige) kinderen en kleinkinderen, alsook voor alle andere

mensen op onze planeet. Da’s proper wordt aan onze vierdes TSO/KSO kosteloos aangeboden met dank aan Fost Plus en IMOG. Meer info over Da’s proper!: http://www.fostplus.be/Teachers/Pages/Nice_and_clean.aspx Meer info over GREEN vzw: www.greenbelgium.org Angelique Quequin, lerares Nederlands-Engels Griet Bogaert, lerares Engels-Okan Inge Gorré, lerares Nederlands

VTI KORTRIJK IN DE PRIJZEN!

O

p 5 mei streden 46 leerlingen autotechniek uit heel Vlaanderen om de “Gouden Autosleutelhanger” en de bijbehorende titel van “beste leerling autotechniek”. Er namen 23 scholen en opleidingscentra deel met elk een team van twee leerlingen. Deze leerlingen volgen les in het laatste jaar autotechnieken. In de eerste voorronde werkten de teams een aantal praktische en theoretische proeven af. In al deze proeven stond de moderne autotechnologie centraal. Na de voorronde selecteerde een professionele jury vier leerlingen die onderling streden om de eerste prijs. Voor onze school behaalde Shedley Vandenabeele de derde plaats in het algemeen klassement. Tevens was hij ook de beste deelnemer van de leerlingen van het voltijds onderwijs. Jan Deprez, afdelingsverantwoordelijke garage

Shedley Vandenabeele 6TA en pedagogisch directrice 3e graad Barbara Heyde

23

PRIKBORD

SLEUTELEN AAN JE TOEKOMST

A

ls school hebben we de opdracht om onze leerlingen te begeleiden in de goede studiekeuze. De voorbereidende jaren van het secundair onderwijs laten de leerlingen vooral kennismaken met de verschillende beroepsvelden. Op die manier kunnen ze proeven en ontdekken van wat later hun beroep kan worden. Binnen de afdeling garage voorzien wij met superweinig middelen een tweewekelijks lesuur auto voor leerlingen van de tweede graad BSO. Op die manier proberen we op onze manier onze leerlingen te laten “schitteren”. Maar…ook al vinden wij “schitterende mensen” superbelangrijk…zonder basismateriaal (schroevendraaiers, potsleutels…) lukt dat ons minder goed. We kunnen deze leerlingen in dit proces van hun studiekeuze niet verplichten om dit basismateriaal aan te kopen. De financiële druk voor ouders van leerlingen in het beroepsonderwijs is al groot genoeg. Op die manier ontnemen we leerlingen misschien de kans om het beroep of de job van hun leven te ontdekken. Daarom hebben wij bij de groep Cera een projectondersteuning ingediend voor de aankoop van een 8-tal basissets. Ons project werd weerhouden en financieel ondersteund voor een bedrag van 2000 euro. Frank Laverge, leraar autotechniek NAAR HASPENGOUW

O

p 3 mei werd door de leerlingen van de afdelingen 6TB/6TH/6TA/6TEI/6TMV een geografische excursie naar Haspengouw gemaakt. Onder leiding van een ervaren plaatselijke gids werden de leerlingen wegwijs gemaakt in de landschapselementen van deze unieke Belgische streek. De vakwerkhuizen van Vochtig-Haspengouw, de fruitgaarden van de Haspengouwse overgangsstreek, de mergelkuilen van Droog-Haspengouw en nog tal van andere bezienswaardigheden werden deels te voet,

deels met de bus verkend. Op de middag werd een bezoek aan de fruitveiling van Borgloon gebracht. De gids wees de leerlingen op een aantal technische aspecten van de veiling. Vooral de geautomatiseerde inpakafdeling genoot hierbij grote belangstelling. Na een terugreis met de gebruikelijke Belgische files werd deze 12 uur durende, maar leerrijke uitstap om 19.00u. afgesloten. Luc Rammant, leraar aardrijkskunde-wiskunde

Foto’s werden genomen door Stijn Demeulenaere uit 6TH 24

PRIKBORD

STUDIEREIS 4BSO NAAR DE DELTAWERKEN IN NEDERLAND

O

p 7 juni 2011 was het zover. Om 7u.30 werden we al op school verwacht. Dat was vrij vroeg, maar de sfeer zat er meteen wel in. Voor we op de bus stapten, moesten we onze rugzak in de bagageruimte leggen, want eten en drinken mocht niet op de bus. Maar goed, we vertrokken meteen richting Middelburg. We reden onder meer door de lange Westerscheldetunnel en kwamen zo’n 2 uur na ons vertrek in Middelburg aan. Daar werd de groep gesplitst: onze klas 4BSD samen met enkele leerlingen van 4 BB mochten de laatste 22 km tot aan het eiland Neeltje Jans op de Oosterschelde met de fiets afleggen. De andere helft van de groep reed met de bus meteen door, maar zou dan in de namiddag terugfietsen. Halverwege de tocht hielden we even een pauze aan de voet van de Veerse dam. Daar stond een frituur. Sommigen kochten al een hamburger, maar voor mij was dit nog te vroeg. Het was amper 11 uur. Met onze prima fietsen volgden we dan gezellig de kustlijn. Het was een ideaal fietsweertje! We reden over de Veerse dam en de spectaculaire Oosterscheldekering tot op het waterpark Neeltje Jans. We bezochten het museum over de deltawerken en moesten daar een opdrachtenboekje invullen. We bekeken ook een inte-

ressante film over de bouw van de Oosterscheldedam. Daarna kregen we tijd om nog wat vrij in het park rond te wandelen en nog enkele attracties te bezoeken. Er was een grote, leuke waterglijbaan met bootjes, een show met zeehonden, een turbine waarin windkracht 12 werd nagebootst en een walvisexpo. Het mooiste vond ik echter het indrukwekkende aquarium met noordzeevissen! Gewoon prachtig! Rond 16 uur vertrok de bus weer richting Middelburg. Daar pikten we de leerlingen van 4BH en 4BB op die eerder waren teruggefietst. Gelukkig begon het pas te regenen toen we al op de bus zaten. Iets na zeven uur kwamen we weer op school aan. Het was een toffe dag geweest! Maarten Senepart, leerling uit 4BSD

STUDIEBEZOEK VAN 6TA EN 7BAE AAN VOLVO

O

p donderdag 28 april trokken de leerlingen van 6TA en 7BAE op studiebezoek naar Trucks Volvo Gent en het Technisch Center Volvo Trucks in Brussel. In de voormiddag werd de assemblagelijn van Volvo Trucks bezocht. Hier kregen de leerlingen stap voor stap te zien hoe men een vrachtwagen in elkaar steekt. Vertrekkend van twee chassisbalken waar de assen op gemonteerd worden, groeide elke vrachtwagen geleidelijk aan tot een volledig voertuig. Eens de motor erin geplaatst is en de cabine erop staat wordt elke vrachtwagen nog aan een controle onderworpen op de rollentestbank. Dan pas kan hij de fabriek verlaten en aan de klant worden afgeleverd. In de namiddag trokken we naar het Technisch Center in Brussel. Hier kregen de leerlingen een demonstratieles over het I-shift systeem van Volvo en het Canbus systeem dat in hun vrachtwagens gebruikt wordt. Dit I-shift systeem laat toe dat de versnellingen automatisch op- en af geschakeld worden, om het werk van de bestuurder wat lichter te maken. Via Canbus wordt de overvloed van elektronische signalen via digitale codes door heel het elektrisch systeem verstuurd. Groot was dan ook de verwondering toen de lesgever tegelijkertijd

twee motoren van op afstand liet starten. De leerlingen vonden deze dag weeral zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. Palmer Verbrugghe, leraar autotechnieken

25

PRIKBORD

PROJECTWEEK ARDENNEN

Z

oals ieder schooljaar zijn de leerlingen van 6BVW voor een week intensief rijden met de vrachtwagens naar de Ardennen geweest. Het programma omvatte een heenrit langs landelijke, bochtige wegen tot in Malmédy. Iedere leerling zat minstens twee uur effectief aan het stuur! We logeerden in de jeugdherberg van Bévercé, vlak bij het natuurgebied van de Hoge Venen. ‘s Avonds was er een oriëntatietocht met stafkaart voorzien, onder toezicht van een expert ter zake, dhr. Debeuf. De volgende ochtend, na een stevig ontbijt, deden we met de vrachtwagen een plaatselijk parcours. Niet gemakkelijk, we leerden er rijden op steile hellingen, adembenemende afdalingen en haarspeldbochten nemen.

Na de middag gingen we mountainbiken op nagelnieuwe fietsen met meneer Debeuf. Het was geen lachertje. Wat een prachtige streek! Er stond vervolgens nog een avondrit gepland in de duisternis. Een ervaring die we nog nooit gehad hebben. Deze nachtrit bracht ons door uitgestrekte bossen langs het circuit van Francorchamps. Opnieuw volgde een korte nachtrust. Donderdagmorgen kregen de meesten onder ons het lastig op de lange rit die heel de Ardennen doorkruist. We namen een lunchpauze in Marche-en-Famenne en we hadden geluk met het mooie weer.

‘s Avonds mochten we vrij gaan eten in het stadje Malmédy. Vrijdagmorgen kuisten we de kamers op en reden we in konvooi terug naar Gullegem. Deze week in de Ardennen was voor ons allen een fantastische ervaring! Met dank aan de leraars vanwege Rowan, Niels, Robbert, Michiel, Wesley, Yorick, Dennis, Dylan, Ciarian en Dévo. Dennis Beunnens en Dévo Verhaeghe, leerlingen uit 6BVW

26

PRIKBORD

5 EN 6TA MAKEN DRIEDAAGSE STUDIEREIS NAAR DUITSLAND

O

p woensdag 23 maart hebben wij met het 5de en de 6de TSO autotechnieken het Technik Museum van Speyer bezocht. Dit was onze eerste uitstap van de driedaagse die we maakten in Duitsland. Er zijn hele mooie dingen te bewonderen in het museum. Zoals de spaceshuttle Buran, de Boeing 747, ook veel oldtimers, de onderzeeër U9 en nog veel meer. Voor ons was dit een unieke kans om bij te leren.

De volgende dag bezochten we het Mercedes Museum in Stuttgart. Het gebouw is een architectonisch pareltje.

Groepsfoto bij het standbeeld van Juan Manuel Fangio die met een Mercedes racewagen 8 Grand Prix wedstrijden won.

De laatste dag bezochten we het Porsche Museum, dat ook in Stuttgart gelegen is.

Doorsnede van een Porsche. Geschreven door de leerlingen van 6TA 27

PRIKBORD

AFDELING BOUW EN SCHILDERWERK EN DECORATIE 4TB GAAT OP WERFBEZOEK NAAR VERKAVELING BISTIERLANT IN HARELBEKE

O

p maandag 9 april trokken we met de klas van 4TB op werfbezoek naar een verkaveling in Harelbeke. Er zullen bijna vierhonderd huizen gebouwd worden en de firma Stadsbader was volop bezig met de voorbereidende werkzaamheden. We kregen uitleg van Stijn Deconinck, de werfleider. Er worden verscheidene wegen aangelegd en de terreinen worden bouwrijp gemaakt. De vrachtwagens en bulldozers rijden er voortdurend op en af. Er ligt een grote berg aarde om aanvullingen te doen. Eerst wordt de grond afgegraven met grote graafmachines. Dan worden de rioleringsbuizen gelegd volgens het principe van een gescheiden rioleringsstelsel. Boven de buizen komt een funderingslaag van steenslag, een asfaltlaag en een toplaag. We zagen hoe de arbeiders een grote betonbuis in een metalen geleiding vier meter diep onder de grond plaatsten. Er zijn ook nog meerdere zaken die onder de weg zitten, en die we zelden te zien krijgen: hydrant voor water, glasvezelkabels, plaatsen van een straatkolk. Het was een interessante uitstap. Dieter Vande Kerckhove, leerling uit 4TB OPLEIDING “VEILIG WERKEN OP HOOGTE”

H

et was de laatste weken heel druk in een uithoek van de open speelplaats. De leerlingen van het 5de jaar van de afdelingen bouw, schilderwerk en decoratie en hout konden ook dit schooljaar een speciale opleiding “veilig werken op hoogte” volgen. Eerst kregen onze leerlingen een halve dag uitleg in klas van een preventieadviseur van Adhesia. Op een aanschouwelijke manier maakten de toekomstige technici kennis met de specifieke gevaren van het werken op hoogte en met de preventiemaatregelen. Pas als je de gevaren van iets correct kan inschatten, kan je ook de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. Later konden de jongelui een volle dag proeven van de praktijk: het deskundig monteren en demonteren van verschillende systeemsteigers. Kaderstellingen, rolsteigers en buizenstellingen, allemaal kwamen ze uitgebreid aan bod. En er werd gewerkt in de buitenlucht, in weer en wind, zoals in de werkelijkheid. Kortom een boeiende opleiding. Piet Opsomer, stafmedewerker bouw en schilderwerk en decoratie 28

PRIKBORD

DE FIRMA CAPAROL IN DE AFDELING BOUW In de week van 16 mei 2011 kwam de firma CAPAROL om samen met de leerlingen van 7BRB de laatste nieuwe technieken rond isoleren en bepleisteren van buitenmuren aan te leren. Het bedrijf kwam drie dagen ter plaatse om dit praktisch met de leerlingen uit te voeren. Het is een techniek die meer en meer toegepast wordt in de renovatie van gebouwen, leerlingen moeten zich bewust zijn dat ook bij een renovatie de EPB-norm gehaald moet worden. Goed en nauwkeurig werken bij het plaatsen van isolatie zorgt ervoor dat je een perfect luchtdichte constructie kunt maken. De nodige hulpmiddelen konden toegepast worden om hoeken en aansluitingen aan ramen en bestaande muren zorgvuldig uit te werken. De theorie werd op de werkvloer gegeven door de heer Stefaan Bonny van de Firma Caparol, telkens aansluitend werd overgegaan tot het uitvoeren van de verschillende technieken, bijgestaan door een professionele vakman die de leerlingen uitlegde en voortoonde hoe ze tewerk moesten gaan. Na het plaatsen van de isolatie hebben de leerlingen op de tweede dag de basispleister kunnen aanbrengen. Er werd gekozen voor een carbonpleister om een muur te hebben die enige slagkracht kan opvangen. Dit is een basispleister die versterkt is met carbonvezels. De basispleister wordt telkens nog eens versterkt met een wapening om barsten te vermijden. De derde dag konden de leerlingen de eindpleister plaatsen. Zo is de muur afgewerkt en bestand tegen stof en water. Met de leerlingen gaan we geen uitdaging uit de weg, het logo van het VTI werd verwerkt in één van de muren, zo hebben de leerlingen ervaring opgedaan dat niet alle muren vlak moeten zijn, maar je de kans hebt om er een fantasie in aan te brengen. Het eindresultaat mag gezien zijn. Nu nog het logo inkleuren en het werk is af. We willen bij deze de firma CAPAROL bedanken voor de goede samenwerking en het ter beschikking stellen van de nodige materialen om dit allemaal te kunnen uitvoeren. Philip Verstraete, leraar bouw

29

PRIKBORD

DE FIRMA WEBER OP DEMODAG IN DE AFDELING BOUW Op dinsdag 3 mei 2011 hadden we weer een samenwerking met de nijverheid, de firma Weber kwam een demonstratie geven aan ons leerlingen van 7BRB en 6BRA betreffende lijmtechnieken in de bouw. In de voormiddag hebben de leerlingen van 7BRB kennis kunnen maken met de verscheidene technieken om gevelstenen te verlijmen. Er werd een korte theoretische uitleg gegeven om daarna zelf de nieuwe technieken te kunnen toepassen. Het verlijmen van stenen is niet meer weg te denken uit de bouwwereld. Zowel snelbouwstenen als gevelstenen worden regelmatig verlijmd. Bij ons werd de nadruk gelegd op het verlijmen van gevelstenen. Dit kan zowel manueel gebeuren met een spuitzak als machinaal. Voor kleinere werken wordt gewerkt met de spuitzak, bij grotere werken wordt gebruik gemaakt van een spuitmachine om de stenen te verlijmen. In de namiddag hebben de leerlingen van 6BRA kunnen aansluiten om het verlijmen van tegels te verfijnen. De eigenschappen van een goede verlijming op verschillende ondergronden en met verschillende materialen werden duidelijk en professioneel uitgelegd. De leerlingen konden er kennis maken met verschillende soorten lijmen om tegels te verlijmen, ze leerden de eigenschappen van de verschillende lijmen kennen en ze eveneens toepassen. Het was een verrijkende dag voor de leerlingen. Op de opendeurdag werd een project uitgewerkt met als toepassing het verlijmen van gevelstenen en lijmen van tegels op een chappe. Philip Verstraete, leraar bouw

UITSTAP FUTURE PAINTER MET 5BSD, 6BSD en 7BDRS

O

p donderdag 5 mei gingen we met het 5de, 6de en 7de jaar van de afdeling schilderwerk en decoratie op daguitstap naar Future Painter in Gent. Future Painter is een themadag die door een aantal grote verffabrikanten en verdelers van gereedschappen georganiseerd wordt. Veel Vlaamse schildersscholen waren op dit evenement aanwezig. En allemaal hadden ze hun “Future Painter zuil” mee. Een aantal weken voor Future Painter had iedere deelnemende school immers een ruwe, blanco zuil en een zak vulmiddel ontvangen waarmee een creatief geheel gemaakt moest worden. De tijd om van ontwerp tot realisatie te komen was heel kort, veel te kort, en we vielen jammer genoeg niet in de prijzen. Aan de hand van kaarten werden de klassen in groepjes ingedeeld. We mochten deelnemen aan diverse activiteiten georganiseerd door de verschillende bedrijven. Zo waren er onder andere standen van Akzo Nobel, Festool, Storch... Men had ook aan de hongerige magen gedacht. Tijdens de middagpauze konden we ter plekke, onder een stralende zon, genieten van gratis frietjes en drankjes die we zomaar konden afhalen in een frituur die ter plaatse opgesteld stond.

In de namiddag konden we onze eigen creaties ontwerpen op panelen met materialen die door Future Painter voorzien werden. Na de afsluiter, waarbij er nog de mogelijkheid was om prijzen te winnen, keerden we tevreden naar het VTI terug. Emre Hanci, namens de leerlingen van 5BSD, 6BSD en 7BDRS

30

PRIKBORD

50-DAGEN MET HET 6DE JAAR ARCHITECTURALE & BINNENHUISKUNST

6

architecturale & binnenhuiskunst viert vrolijk en toekomstgericht 50-dagen.

lijke documentatiemappen, catalogi en staalkaarten. Nauwelijks voldaan van professioneel enthousiasme, fietsten we op de middag naar de woning van Lieven, klasleerling, die zich graag als gastheer aanbood. Het triumviraat van heerlijk zomerweer, zwembad en barbecue bleek onverbreekbaar, een terechte formule op de juiste dag en best gezellig als bijna eindpunt van hun secundair onderwijsparcours. Met dank aan Lieven en alle leerlingen 6KABK voor de goede organisatie en teamspirit. Chris Verstraete, leraar kunstvakken

Een gezonde mix van een boeiend beursbezoek ‘s morgens en nadien een weldadig, zomers zwemtafereel, inclusief barbecue, tekenden deze dag als een aangename herinnering. Architect@work, een heel interessante ontmoetingsplaats voor uitsluitend professionelen, bracht de leerlingen bijzonder concrete confrontaties met diverse gerenommeerde bedrijven binnen het vakgebied, met de nieuwste materiaaltoepassingen en technieken. Uitzonderlijk kregen de leerlingen de opportuniteit gratis deel te nemen en zich gretig vol te stouwen met rijke-

31

PRIKBORD

50 DAGEN MET 6TB EN 6BA Vooraleer de laatstejaarsleerlingen straks nieuwe horizonten gaan verkennen in het werkveld of bij het verder studeren moet er nog een tandje worden bijgestoken voor de GIP en de eindexamens. We lieten dat niet aan ons hart komen en op vrijdag 6 mei vierden 6TB en 6BA samen hun laatste 50 dagen op het VTI! We planden een leuk verrassingsreisje (dank voor het vertrouwen in de juffen en meesters). Met ons beperkt budget konden we geen verre oorden voorstellen (maar dichter bij huis kan even gezellig zijn). We startten de dag met een lekker ontbijt en enkele leuke opdrachten… Daarna trokken we richting station voor een onbekende bestemming. We werden verwelkomd in de manege van Kerselare. We konden er een uurtje paardrijden en genieten van een barbecue met alles erop en eraan in het zonnetje. Voor het toetje kwam het lokale ijskarretje met een ambachtelijk ijsje langs. Voldaan keerden we terug huiswaarts en na wat omzwervingen (en neen, vrouwen kunnen zich niet goed oriënteren) kwamen we veilig terug aan in Kortrijk. Wij hebben er alvast van genoten, Herman Marichal, leerlingendienst Frank Laverge, leraar autotechniek Sophie Deshayes, lerares Frans Valerie Nulens, lerares godsdienst

MET 5 en 6 TSO-KSO NAAR TONEELVOORSTELLING “TRIP” IN KORTRIJK

G

etuigenis van Stephanie Pattyn, stagiaire sociaal verpleegkundige, CLB Groeninge die samen met de leerlingen van het 5e en 6e jaar TSO-KSO de toneelvoorstelling van ‘Trip’ heeft bijgewoond in het Arenatheater in Kortrijk. Deze voorstelling ging door op woensdag 15 maart 2011 en werd gesponsord door de Rotary van Kortrijk. Trip Het toneelstuk ‘Trip’ is een monoloog. Tijdens het stuk moet je zelf beslissen of het personage schuldig is aan de dood van zijn vriendin of niet. Doorheen het toneelstuk kom je het hele leven van het personage te weten. We springen van het heden naar het verleden. Vroeger was het leven perfect, vol drugs, vrienden, liefde en geluk. Plots lijkt het allemaal te veranderen. Alles verandert, alleen hij blijft dezelfde. Hij raakt alles en iedereen kwijt. Alles gaat kapot, ook zijn leven. Als toeschouwer word je actief betrokken bij het stuk, het personage ziet plots zijn vriendin of zijn vrienden in het publiek: direct en confronterend. Op de vraag of hij schuldig is of niet, kan ik moeilijk een antwoord bieden. Alles hangt af vanuit welke perceptie je naar het verhaal kijkt. Wat zijn je eigen waarden en normen? Hoe ga jij om met drugs en 32

alcohol? Stephanie Pattyn, stagiaire sociaal verpleegkundige CLB Groeninge

PRIKBORD

AFDELING MECHANICA VTI KORTRIJK IN DE PRIJZEN

V

TI Kortrijk Laureaat van de scholenwedstrijd sanitair en verwarming editie 2010-2011

Op vrijdag 17 juni is de winnaar bekend gemaakt van de scholenwedstrijd editie 2010-2011 ingericht door de confederatie bouw West -Vlaanderen. Het is de 3de keer dat VTI Kortrijk de 1ste prijs wegkaapt. Aan de overwinning is een waardebon van € 800 verbonden voor de aankoop van materiaal voor de afdeling sanitair-CV. VTI Waregem werd 2de, VTI Roeselaere 3de , VTI Ieper 4de en VTI Oostende 5de . Een dikke proficiat aan de leerlingen van het 6de jaar sanitair-centrale verwarming en hun leerkrachten.

vlnr. Stefaan Witdouck(technisch directeur) Alex Vande Walle (stafmedewerker mechanica), Jordy Coupille(6BCVS), Jens Gystelinck (6BCVS),Maxiem Vermeulen (6BCVS), Angelo Vlaeminck (6BCVS), Youri Lambert (6BCVS),Clarysse Geert (technisch adviseur mechanica), Filip Kesteloot (leerkracht sanitair), Stijn Claerhout (leerkracht Centrale verwarming) en burgemeester Lieven Lybeer

6BCVS OF 6DE JAAR BEROEPS CENTRALE VERWARMING-SANITAIR

W

e nemen de uitdaging aan!

In november van dit schooljaar, kregen we de oproep om een ventilatie – display systeem uit te bouwen voor de firma Van Marcke. Het moest een demonteerbare opstelling zijn, die verscheept kon worden naar Malta. Daar is in mei een congres gehouden voor installateurs onder het motto: ”Samenwerken aan de toekomst”. We kregen ondersteuning van vzw GREEN Belgium, die in Europees verband samenwerkt met SIEU. Scholen worden aangesproken en begeleid om een milieuproject binnen de klas te bespreken. Het werd uiteindelijk een heuse opstelling, waar heel wat denk- en montagewerk aan te pas kwam. Op de persvoorstelling eind maart kregen we heel wat positieve reacties. De burgemeester van Kortrijk was aangenaam verrast en feliciteerde ons met ons knap werk. Als oud-leerling van onze school weet hij de opleidingen binnen onze school naar waarde te schatten. Bart Deltour (Van Marcke) : Bij deze wil ik jullie nogmaals bedanken voor de excellente samenwerking bij het ontwerpen en uitwerken van onze ventilatie-display. Het is mede door jullie inzet en enthousiasme dat we erin geslaagd zijn dit project binnen de krappe, gestelde termijn af te werken. Indien we binnen de firma nog dergelijke projecten hebben, zal ik zeker niet nalaten om met jullie contact op te nemen. Leen Van Gijsel (vzw GREEN): Jullie hebben in team een unieke prestatie geleverd. Daar moeten jullie bijzonder trots op zijn! Onze algemeen en technisch directeur vinden het be-

langrijk dat in onze school dergelijke uitdagingen durven aangegaan worden. De afdelingsverantwoordelijken van de afdeling mechanica weten hoeveel werk/tijd leerlingen en leerkrachten hebben geïnvesteerd in deze opdracht. Uiteindelijk waren de leerlingen aan beurt om over het hele project uitleg te geven. Van voorbereiding tot de afwerking. De persconferentie werd afgesloten met een receptie aangeboden door de school. Er werden nog heel wat vragen gesteld over dit type ventilatiesysteem. Er was heel wat interesse. Volgend jaar willen we op de opendeurdag de opstelling weer in onze school en ze voorstellen aan het brede publiek. Leerlingen en leerkrachten 6BCVS.
Een derde van de opstelling van onderaf. Je bemerkt de aan- en afblaasmonden.

Bovenzicht van de ventilatiekanalen die gemonteerd zijn op transparante kunststofplaten.

Een totaal beeld. Door de kanalen op een hoogte van 2,20 meter te bouwen kun je er gemakkelijk onderdoorlopen en de nodige metingen uitvoeren die noodzakelijk zijn bij het afstellen van het ventilatiesysteem “D”.

33

PRIKBORD

7DE JAAR FOTOLASSEN 1+2

H

ieronder enkele realisaties van 7BFO 1+2

moto-aanhangwagen

kip-aanhangwagen

combi-aanhangwagen

gereedschapskast + werkbank

AFDELING ELEKTRICITEIT - INLEEFSTAGE 5BE IN ABDIJ WESTVLETEREN

O

p woensdagochtend 15 juni vertrokken we met de hele klasgroep van 5BE en vijf leerkrachten richting Westvleteren. Drie dagen lang zouden de leerlingen daar renovatiewerken uitvoeren in drie opslagruimten van het oude klooster. In het oude klooster was de opdracht noodverlichting ophangen en aansluiten alsook wat databekabeling trekken. Na een korte rondleiding startten de leerlingen heel enthousiast de werkzaamheden, tijdens de werkzaamheden kwamen ze ook in contact met de bewoners van het klooster die af en toe eens kwamen kijken. De eerste dag sloten we af met een zwempartij en wandeling. De tweede dag werden de werkzaamheden aangevat om 8 uur, het enthousiasme waarmee de leerlingen werkten was opvallend. “Het is tof dat het eens voor echt is, dat we ons werk niet hoeven te demonteren op het einde van de dag”, waren veel gehoorde uitspraken. Na de avondmaaltijd van frietjes en stoverij bezochten we het claustrum waar de leerlingen heel aandachtig de uiteenzetting volgden over het leven in het klooster, daarna volgden we de slotdienst in het klooster. De bedstee werd opgezocht na een zoektocht in Ieper. De derde dag waren sommigen al niet meer zo fris, 34

maar toch werkten ze heel hard door om tegen de middag alles klaar te hebben. Na de middag vertrokken we richting Kortrijk. De leerlingen waren fier over hun geleverde werk en de leerkrachten waren trots op de klasgroep. Beter kon dus niet. Geert Devolder, adjunct-afdelingsverantwoordelijke elektriciteit-elektronica-informatica

PRIKBORD

AFDELING KUNST VINGERVLUG AAN DE SLAG TIJDENS DE “WEEK VAN HET ONTWERPEN”

G

ebruikte voorwerpen hergebruiken. RE-USE Second life

Soms bekruipt je het gevoel om een oud gebruiksvoorwerp niet zomaar weg te gooien, maar het een andere fucntie te geven. Velen onder jullie hebben waarschijnlijk al dergelijks ervaren. Je kunt tenslotte niet alles naar het containerpark dragen of het in de kringloopwinkel achter laten. In dat laatste geval vind je waarschijnlijk zelf dat er iemand anders misschien toch nog iets nuttigs mee kan aanvangen. Er een andere bestemming aan geven. Je ziet in het voorwerp een tweede bestemming, je kunt het “verbouwen”, “ombouwen” of onderdelen ervan verwerken in een totaal ander “iets”. Er een nieuwe functie aan geven. Dit was de opdracht voor de leerlingen van de kunstafdeling (KSO) in het 4de en 5de jaar Beeldende & Architecturale Binnenhuiskunst in het kader van de “Week van het Ontwerpen”. Ieder jaar opnieuw krijgen zij de uitdaging om een creatieve “architecturale” oplossing aan een gegeven thema uit te werken. Dit jaar werd de nadruk gelegd op “reuse” of herbruik van iets. Een “second life” of tweede leven te ontwikkelen van een bestaand meubel. In de

kringloopwinkels werd op zoek gegaan en heel vlug vonden ze een aantal “bruikbare”, uit de leefwereld van jaren geleden, oude meubeltjes. In beperkte tijd, tijdens de ateliers in zowel de beeldende als architecturale kunsten, werden deze door de leerlingen omgetoverd tot opnieuw bruikbare objecten. Deze objecten werden tentoongesteld op de jaarlijkse “Stad van Ontwerpers” tijdens de “Week van het Ontwerpen” (22 tot 26 juni) in de oude loodsen van de NMBS in de Magdalenastraat in Kortrijk. Jan Joye, leraar architecturale en binnenhuiskunst en schilderwerk en decoratie

HET VLOT VAN DE MEDUSA - 5KBK (VRIJE BEELDENDE KUNST)

H

et vlot van de Medusa - naar Théodore Géricault

Dit project werd gerealiseerd naar aanleiding van het feest 150 jaar kanaal Kortrijk-Bossuit. Het werd de aanzet om al schilderend te reflecteren over de maatschappelijke en beeldende draagwijdte van dit onderwerp. De jongensdroom bij uitstek om de rivier te mogen overvaren, de wereldzeeën te veroveren staat in fel contrast met de harde werkelijkheid van overleven, solidariteit, politieke keuzes en beslissingen. Wij stelden ons de vraag hoe het komt dat vandaag vluchtelingen zeeën overvaren op zoek naar een betere toekomst? Hoe overleeft men op zo’n vlot? Hoe komt het dat bepaalde landen de grenzen sluiten voor schipbreukelingen, asielzoekers en hulpbehoevenden? En dat wij Westerlingen in omgekeerde richting tijdens vakanties in het verlaten land op zoek gaan naar exotische ontspanning? Ons vlot is een drijvend beeldhouwwerk. Gebouwd vanuit het standpunt van de passagier, gebouwd vanuit hun dromen. Een ideaalbeeld van hun bestemming, een fata morgana. Zij neemt de vorm aan van een drijvende utopische stad badend in het witte weelderige licht. Het vlot bezit een gloed van verlangen, een verlangen naar gelukzaligheid en beterschap. Wij

willen de toeschouwer laten meevaren in de wijde wereld van het beeldend brein. Eindeloos op drift, met het lot van het vlot.

35

PRIKBORD

WERKGROEP ERFGOED VTS KORTRIJK

D

e erfgoedcel stelt het goed en … ijvert in stilte voort om alles wat met de geschiedenis en de decennialange activiteiten van ons instituut te maken heeft op te sporen, te ordenen en voor het nageslacht te bewaren. Onze groep bestaat nog steeds uit een aantal gedreven oud-leraren-VTI die regelmatig van gedachten wisselen, systeem trachten te steken in bergen archiefmateriaal en het hele bestand binnen de kortste tijd toegankelijk proberen te maken voor alle mogelijke geïnteresseerden. Wij blijven ervan overtuigd dat onze “erfgoedwerking” een valabel initiatief is voor het vrijwaren van de rijke geschiedenis van onze school/scholen… en uit de geschiedenis wordt de toekomst geboren! Wij zijn dan ook zeer gelukkig om het feit dat de directie onze werking ten volle stut en ondersteunt. We kregen onlangs een aangepaste ruimte toegewezen voor onze administratie. Wij hebben nu ook een nieuwe up-to-date pc-installatie ter beschikking en onder één van de “bogen” op de overdekte speelplaats wordt momenteel een voorlopige opslagruimte geïnstalleerd en ingericht waar wij voor de komende jaren met omvangrijkere archiefstukken terecht kunnen. Wij zitten daar trouwens in letterlijke zin in één van de oudste erfgoedlocaties van ons aller steeds maar moderniserend, evoluerend VTI. Gelukkig hebben we in ons midden ook enkele compu-

terfanaten die dezer dagen druk in de weer zijn om ons hele archief toegankelijk te maken voor leerkrachten, leerlingen en belangstellenden. Het mag niet zijn dat de rijkdom aan materiaal dat wij al bijeen sprokkelden en dat met monnikengeduld werd gedigitaliseerd in onze huidige internetwereld onbereikbaar zou zijn voor VTIbelangstellenden. Wij doen dan ook een warme oproep aan geïnteresseerde VTI-collega’s om onze erfgoedrangen te komen versterken. Van harte welkom! Namens de werkgroep erfgoed, Freddy Gies

ARCHIEF VAN DE ERFGOEDCEL TE RAADPLEGEN OP INTERNET

T

ot op heden beschikken wij over een ruim archief bestaande uit foto’s, documenten en video’s. Op de schoolserver hebben wij eveneens een archiefruimte. Hierop hebben wij al het grootste deel van de 6345 bestanden opgeslagen. Wat het publiceren van ons archiefmateriaal betreft, hebben wij gekozen voor “photo sharing” via internet en niet voor de volledige integratie op de webserver van de school. Op naam van “VTI KORTRIJK-ERFGOED” is een account gecreëerd op de photo sharing site “flickr”. Hierop staan momenteel 197 foto’s, ingedeeld in 9 sets. Op de website van de school zal een link “erfgoed” gecreëerd worden voor rechtstreekse toegang tot de website van flickr, waar men dan alles kan raadplegen, opslaan en afdrukken. De naam van onze photo sharing website is : www.flickr.com/photos/vtikerfgoed.

Ga gerust maar eens kijken op deze site, het is de moeite waard. Sidon Demeulemeester en Lucien Malfait

Een aantal leden van de ergoedcel (vergadering van 10-06-2011) vlnr. André Deboeuf, Sidon Demeulemeester, Marc Lottin, Frans Doornaert, Omer Lefebvre, Michel Folens, Jan Callens en Lucien Malfait

36

PRIKBORD

GEPENSIONEERDEN OP UITSTAP De seniorenwerking leeft! In de voorbije maand werden drie uitstappen gepland : een natuurexploratietocht rond de Gavers met een ervaren gids, een busuitstap naar Breendonk en de Maerlant-route en een fietstocht rond Damme. Onder leiding van collega Jean-Pierre De Roo, gediplomeerd natuurgids, werd aan de deelnemers een rondleiding door de Gavers voorgeschoteld. Jean-Pierre wist ons zowat drie uur te boeien met een mix van weetjes over flora en fauna, aangevuld met talloze details over het ontstaan door de geschiedenis heen van het provinciaal domein de Gavers, het op één na grootste van West-Vlaanderen. Dit was een experiment dat zeker voor herhaling vatbaar is. Er werd zelfs geopperd om ditzelfde parcours eens in het najaar te volgen om de verschillen in de natuur te kunnen waarnemen. Als je dacht de Gavers te kennen omdat je daar al enkele keren doorgelopen bent, kom je wel even bedrogen uit, want wat een mooie wereld gaat voor je open als je op al die details gewezen wordt die aan je aandacht voorbijgaan als je de deskundige uitleg van een gids mist. Ook de busuitstap naar Breendonk was een succes. Onder leiding van een paar gidsen werd ons een duidelijk beeld geschetst van wat daar een hele tijd geleden zoal gebeurd is. Eén ding is zeker: het werd daar bij momenten beangstigend stil. Voor velen van ons ging een gesloten boek open… Wat iemand zijn evennaaste toch kan aandoen! Daar zijn gewoon geen woorden voor. Zoiets kan je niet doodzwijgen. En het is goed dat daar heel veel jongere mensen naartoe gaan. Ook zij hebben het recht te weten en te zien ! Verschrikkelijk echter om te beseffen dat de mensheid daar uiteindelijk niets van geleerd heeft, want dergelijke mensonwaardige dingen gebeuren nog overal in de wereld om ons heen… Erg toch dat je de halve nacht in je bed slapeloos ligt te woelen omdat je die criminele passages niet uit je hoofd kan zetten! Het Fort van Breendonk was een emotionele voltreffer voor al wie mee ging. Op de foto’s een zicht op het fort, uitleg in de voormalige folterkamer en de lugubere plek waar vele mensen opgehangen werden. Het bezoek aan de brouwerij van Duvel-Moortgat ten slotte was een aangename kennismaking met een bedrijf dat steeds aan belang wint zowel op nationaal als internationaal vlak. Op een ludieke manier werd ons uitgelegd en getoond hoe alles daar in zijn werk gaat. Uiteraard kon achteraf de kwaliteit van de productie aan een zeer gesmaakte proeftest onderworpen worden. Alles bijeen beleefden de deelnemers een boeiende uitstap. Philippe Espriet, leraar Nederlands op rust

37

NAAMBORD

FAMILIENIEUWS Er kwam een kindje bij Torah, dochtertje van Ann Sophie Verschelde (lerares VTIK) en Stijn Van Royen Ymke, dochtertje van Kevin De Bruyne (leraar VTIK) en Anke Opsomer

Onze dierbare overledenen (03/’11) De heer Stephan Vandaele, oom van Jeän-Kjenton (3THG) (03/’11) De heer Michel Devogele, groot vader van Bjorn Devriese (4BH3g) (03/’11) De heer Patrick Masselis, oom van Gilles Cottijn (2A9g) (04/’11) Mevrouw Carine Moreels, tante van Bert Depoortere (5TH2) (04/’11) Mevrouw Denise Deprez, grootmoeder van Frode Allegaert (5BH4) (04/’11) De heer Jaçques Catteau, grootvader van Florent Lefebvre (2A2) (04/’11) De heer Lode Deschoemaeker, leraar VTI Kortrijk en Harelbeke (04/’11) De heer Wim De Brie, oud-leraar lichamelijke opvoeding VTI Kortrijk (1988-2003) (04/’11) De heer Noël Helin, schoonvader van Herman Marichal (leerlingbegeleider VTIK) (05/’11) Mevrouw Lea Verstraete, echtgenote van Lucien Malfait (leraar op rust VTI Kortrijk) (05/’11) De heer Georges Plancke, schoonvader van Gerard D’Hulster (leraar op rust VTI Kortrijk) (05/’11) Mevrouw Sofia Mostin, grootmoeder van Brigitte Callemeyn, onderhoudspersoneel VTI Kortrijk (05/’11) De heer Romain De Doncker, leraar op rust CDO Kortrijk (05/’11) De heer Jozef De Tollenaere, schoonvader van Didier De Smet (leraar VTI Kortrijk) (05/’11) Mevrouw Elvire Elza Eggermont, overgrootmoeder van Mateo De Poortere (1A8) (05/’11) Mevrouw Jacqueline Schreel, grootmoeder van Bram Muylle (3TIWg) (06/’11) Mevrouw Lien Matton, dochter van Etienne Matton (leraar op rust VTI Kortrijk), oud-leerlinge plastische kunsten VTIK schooljaar ’78 tot ‘80 (06/’11) De heer Michel-Emmanuel Alphonse Jean Marie van Boxel, schoonvader van Johan Lefevere (leraar VTIK) (06/’11) De heer Jan Borghs, grootvader van Michelle Moelans (lerares VTIK) (06/’11) De heer Norbert Vandaele, grootvader van Jeän Demeulenaere (3THg)

38

NAAMBORD

IN MEMORIAM

de heer LODE DESCHOEMAEKER Geboren op 24 februari 1953 en overleden op 19 april 2011 LERAAR WETENSCHAPPEN - AARDRIJKSKUNDE In dienst vanaf: september 1991

UITVAART LODE Goeiemorgen Meneer Deschoemaeker, zeiden de leerlingen. Goeiemorgen Lode, zeiden de collega’s. Of mag ik nog één keertje Schumie zeggen? Deschoemaeker … Schumacher … Schumie … leerlingen springen creatief om met bijnamen. Aan diezelfde leerlingen van jouw klas vroeg ik welke herinneringen zij hadden aan hun meneer Deschoemaeker? Een kleine bloemlezing … Meneer Deschoemaeker, je was een leuke leerkracht met heel veel kennis. Je lessen waren interessant en je legde alles goed uit. Je was altijd vrolijk en je maakte ons aan het lachen. Meneer Deschoemaeker, je was een leerkracht waar je echt naar kon luisteren. Je zorgde voor de nodige animatie en elke les werd er wel iets verteld waar we mee konden lachen. Meneer Deschoemaeker, je was een heel wijs man. Bij al onze vragen hoorde steeds een uitgebreid antwoord met een leuk en soms pittig verhaaltje. Je stond altijd klaar om elke leerling te helpen. Je was streng maar rechtvaardig. Onze leerlingen liegen er niet om. Als collega’s kunnen wij al die zaken enkel maar beamen. Lode, we kenden je als een heel warme en aangename collega. Je kennis was enorm. Geen enkel geografisch plekje, geen plantje of vogeltje of jij kende het niet alleen, je wist er bovendien nog een hele vertelling rond te breien. Ik vergeet nooit die rondleiding tijdens een weekendje aan zee. Na een twee uur durende wandeling stapte de gids op ons af met de vraag: “Mag ik eens iets vragen? Wie is die man bij jullie eigenlijk? “ We keken de gids met vragende ogen aan. “ Ja, het is verdorie de eerste keer in 20 jaar dat iemand hier meer weet dan de gids zelf over de fauna en de flora aan de kust. Wie is die man toch?”. Ons trotse antwoord bleef niet lang uit. “Die man, dat is onze Schumie, onze leerkracht aardrijkskunde en bio”. Dank je, Lode, voor al je gedeelde kennis! Je schaafde die uitgebreide kennis dan ook voortdurend bij. Je keek uren en uren naar National Geographic, je stuurde honderden mailtjes met mooie natuurplaatjes en levenslessen, je las Eos van begin tot einde, je verslond alle mogelijke kranten en tijdschriften. Na een weekend of een vakantie kwam je terug aan op school met een tiental uitgeknipte artikels en je had voor iedereen wel iets bij. Dat typeerde je ook, Lode. Aan jou mocht je werkelijk alles vragen. Geen enkele moeite was jou te veel om iemand met raad en daad bij te staan. Collega’s konden prima met jou samenwerken en dit in de beste verstandhouding. Dank je, Lode, om steeds weer voor iedereen in de bres te springen! Legendarisch was ook je aanwezigheid op schoolfeestjes. Je zorgde steeds voor de sfeer en bij momenten was je echt niet meer te houden. Je moppen waren soms even pikant als je spaghettisaus. Een dag zonder lachen was een verloren dag. Je straalde die vrolijkheid en die opgewektheid uit van ’s morgens vroeg. Waar sommige collega’s nog last hadden van ochtendhumeur, kwam jij meteen met enkele rake opmerkingen voor de dag. Door je enthousiasme en je gulle lach wist je de groep steeds weer op sleeptouw te nemen. Dank je, Lode, voor je vrolijke en sfeervolle inbreng! Je hield van natuur en cultuur, je hield van boeken en muziek, je hield van je gezellige tuintje met fontein, je hield van lekker en vooral veel eten, je hield van een glaasje op zijn tijd, je hield van ambiance en sfeer, je hield van een helpende hand, maar vooral … Lode, jij hield van mensen en je was graag onder de mensen! De voorbije week werd er in de leraarskamer een rouwhoekje met tal van foto’s van je ingericht. De foto’s zijn allemaal zo sprekend. Ook het bijhorende tekstje typeert jou helemaal. Het gaat als volgt … Een man vol kennis en wijsheid Een grap en een grol van tijd tot tijd Wat in je omging, was soms moeilijk te gissen Lode, we zullen je keihard missen!

39

SPEELBORD

STUDENTENARBEID IN 2011

R

egels studentenarbeid versoepelen in 2012!

Je bent jong, je zit op school en je zoekt een studentenjob voor het weekend of de vakantieperiode want je wil graag een centje bijverdienen, misschien je studies helpen bekostigen of je droomt van een bromfiets, een nieuwe laptop of gsm. Door actief te zijn als jobstudent leren jongeren ook omgaan met de arbeidsomstandigheden in de beroepswereld. Hoe oud moet je zijn om te mogen werken? - Minderjarigen die minstens 15 jaar oud zijn en nog voltijds naar school gaan. - Leerlingen die deeltijds onderwijs volgen die tijdens hun opleiding niet met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst werken. -Studenten die niet meer aan de schoolplicht onderworpen zijn (+18 jaar). Hoeveel verdient een jobstudent? Er bestaat geen jobstudentenloon. Je krijgt net hetzelfde loon als een andere werknemer in dezelfde functie en met dezelfde classificatie. Er wordt wel een lagere schaal toegepast als je minderjarig bent. Doe navraag bij het ACV of de VZW Jobwerking vooraleer je je contract tekent en dit ten laatste op de dag dat je begint te werken. Wat is de RSZ- of solidariteitsbijdrage? Of jobstudenten al dan niet sociale bijdrage en bedrijfsvoorheffing moeten betalen op hun loon, hangt af van hoelang ze werken en in welke periode. Studenten kunnen in de zomermaanden(juli, augustus en september) in totaal 23 dagen werken tegen een verlaagde sociale zekerheidsbijdrage van 2,5% voor de student zelf en 5% voor de werkgever. Buiten de zomerperiode mag de student eveneens 23 dagen aan de slag (als jobstudent) tegen een verlaagd tarief van 4,5% voor de werknemer en 8% voor de werkgever. Let op: het is dus niet zo dat jobstudenten tijdens de zomervakantie 46 dagen mogen werken tegen dit gunstige tarief. Werk je meer dan 46 dagen, dan wordt er een sociale zekerheidsbijdrage van 13,07% van het loon ingehouden alsook bedrijfsvoorheffing. Deze bijdrage geeft je dan wel recht op vakantiegeld. Ga je soms aan de slag als speelpleinmonitor? Zolang je dit maximum 25 kalenderdagen per jaar doet, hoef je geen sociale zekerheidsbijdrage te betalen. De combinatie speelpleinmonitor voor 25 dagen en 2 x 23 dagen met studentenovereenkomst is dus perfect mogelijk.

Blijf je als jobstudent ten laste van uw ouders? - Je betaalt geen belasting en blijft thuis ten laste van je ouders als je minder dan 2 890 EUR netto ontvangen hebt of minder dan 4 170 EUR netto als je vader of moeder alleenstaande is. Let wel: alimentatie wordt vrijgesteld tot 2 890 EUR. Als 80% van je totale alimentatiegeld boven dat bedrag gaat, dan moet je dat teveel meetellen als inkomsten. - Je betaalt geen belasting, maar je bent als student fiscaal niet meer ten laste van je ouders indien je netto tussen 2 890 EUR en 6 830 EUR ontvangen hebt. Je ouders zullen dus meer belastingen moeten betalen. - Heb je meer dan 6 830 EUR netto verdiend, dan zal je belastingen moeten betalen in 2012 en ben je thuis niet meer fiscaal ten laste. Wat zijn de gevolgen voor je kinderbijslag? Werken als jobstudent heeft geen gevolgen voor de kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin de jongere 18 wordt. Voor 18-plussers is weer enig reken- en telwerk vereist. Tijdens het 1e, 2e en 4e kwartaal (inclusief kerst- en paasvakantie) mogen studenten maximaal 240 uren per kwartaal werken. Als ze die grens overschrijden, verliezen ze de kinderbijslag voor het gehele kwartaal. In het 3e kwartaal (juli, augustus,september) zijn er geen beperkingen. Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2012 Deze nieuwe regeling geeft jobstudenten de vrijheid 50 vrij te kiezen dagen per jaar te werken. Een contract kan dan over een volledig jaar lopen. Nu is dat nog begrensd tot 6 maanden. Er komt ook één bijdrageregeling die de werkgever 5,42 % laat betalen en de jobstudent 2,71 %. Een ‘teller studentenarbeid’ zal enerzijds de student toelaten te controleren of de door hem gepresteerde dagen wel aangegeven zijn en anderzijds zal de werkgever het aantal dagen dat een jobstudent elders al gepresteerd heeft kunnen opvragen. Wil je meer informatie over de wetgeving, arbeidsvoorwaarden, je rechten en plichten als jobstudent dan kan je surfen naar volgende websites:www.vdab.be, www. jobwerking.be, www.acv-enter.be. Tünde Debaere, lerares bedrijfsbeheer

40

SCOREBORD

AVONTURENTROPHY IN HARELBEKE

W

oensdag 4 mei 2011 namen 12 sportievelingen van 6TTW en 6TIW deel aan de avonturentrophy in Harelbeke en behaalden een verdienstelijke 12de (6TTW) en 6de plaats (6TIW) op een totaal van 20 ploegen.

Vijf sportproeven stonden die namiddag op het programma: klimmen en speleo, surfplankrace, mountainbike, vlottenbouw en oriëntatieloop. Deelnemers : 6TTW (Wouter Vandersyppe, Niels Vanneste, Manon Pieters, Maarten maene, Shauni Dekoker, Zahra De vos, Lander Toye) 6TIW (Michiel Dobbelaere, Hannes Van De Walle, Jan Bonnier, Mino Gardezi, Jarne Liagre)

41

SCOREBORD

LAUREATEN SPORT VTI KORTRIJK

B

ij het einde van het schooljaar werden in het VTI Kortrijk de sportkampioen in de bloemetjes gezet.

De winnaars van de vier reeksen minivoetbal werden gehuldigd. Daarnaast Mike Demiddele als SVS-judokampioen, Ben Abdallah als SVS pingpong kampioen,

Niels Vanneste met zijn 3de plaats in de zwemwedstrijd van stad Kortrijk, Khoda Moradi Payman als sportpersoonlijkheid van de school en de broers Dzankhayev als Europese kampioenen worstelen. Stefaan Meert, technisch adviseur coördinator

VTI GULLEGEM SPORT JUNI 2011 VTI Gullegem niveau laureaat Met de nieuwe landelijke promotie ‘Schoolsport geeft kleur’ willen Bloso en de Stichting Vlaamse Schoolsport alle jongeren uit de Vlaamse secundaire scholen aanzetten tot meer sportbeoefening in en buiten de school. Voor het VTI uit Gullegem was het opnieuw raak: op de jaarlijkse SVS-apotheose in de Topsporthal in Gent werd aan onze school het hoogste niveau toegekend: laureaat ++! Een mooier slot van een alweer druk schoolsportjaar konden wij ons niet indenken. Atletiekbrevetten - vijfkamp op school Het derde trimester staat op school traditiegetrouw in het teken van de atletiek. De vijfkampformule blijft het doen: 60m-spurt, verspringen, hoogspringen, hockeybalworp en tenslotte de 2.400m-loop. De uitdaging om schoolrecords en leerjaarrecords te doen sneuvelen en nieuwe persoonlijke besttijden neer te zetten wordt bij de leerlingen telkenjare groter. Alle leerlingen ontvingen een atletiekbrevet op naam én een klasprofiel: er werden 43 gouden, 14 zilveren, 31 bronzen en 35 deelnamebrevetten uitgereikt. 42 Open Deur – 28ste editie Minivoetbaltornooi Basisscholen Eindwinnaar Sint Eloois-Winkel ging de ploeg uit Heule Koffiestraat A en Gullegem A vooraf. Gullegem B en Heule Koffiestraat B eindigden respectievelijk vier en vijf. Alle scholen ontvingen uit handen van directieverantwoordelijke dhr. Debackere een prachtige trofee. Alle spelertjes én hun begeleiders, scheidsrechters en verantwoordelijken werden bedacht met een persoonlijk aandenken.

SCOREBORD

Sportapotheose op school In het VTI Gullegem staat ‘juni-maand’ gelijk aan ‘huldigen’: huldigen van onze Sport-actieve School, huldigen van onze sportdagkampioenen, huldigen van onze verdienstelijke atleten. Ten slotte is er als apotheose nog de huldiging van de sport-actiefste leerling schooljaar 2010/2011! Deze titel wordt toegekend, niet alleen op basis van opvallende prestaties, maar ook sportattitudes (zoals deelname aan zoveel mogelijk sportactiviteiten, inzet en volharding, medewerking aan sportinitiatieven, fair play…) worden niet over het hoofd gezien. Met geringe voorsprong maar oververdiend, wist Lowie Vitse uit klas 4TIW de titel ‘Sport-actiefste leerling van het schooljaar 2010-2011’ in de wacht te slepen. In de eindstand ging hij Charles Deryckere (4TIW) en Thibault Soens (1A7) vooraf. Zevenentachtig leerlingen uit onze school namen dit schooljaar aan minstens één sportactiviteit deel. Zij werden daarom in het eindklasSportdag 2011

sement opgenomen. De top10 werd, samen met alle andere verdienstelijke atleten, tijdens de sportapotheose op school nog ‘s flink in de bloemetjes gezet…! Zij kregen allen een trofee en/of een naturaprijs! En ook hier keerde niemand met lege handen huiswaarts…

…rest ons nog een oprecht woordje van dank richting állen die de schoolsport nauw aan het hart dragen: directie, collega’s, ondersteunend personeel, ouder- en feestcomité, onderhoudspersoneel, ouders en niet in het minst de talrijke leerlingen. Dank voor uw enthousiaste medewerking aan de vele initiatieven, zowel in als buiten school. Moge dit relaas een uitnodiging zijn voor alle leerlingen (én toekomstige leerlingen!) om volgend schooljaar op woensdagnamiddag geregeld de sportschoenen aan te trekken om zo de VTIG-kleuren waardig te verdedigen. Schoolsport geeft kleur! Aan allen een deugddoende, zonnige en… sportieve vakantie. Johan Platteau, leraar LO

43

PLAKBORD

PLAKBORD

44

INFOBORD

VERKOOPDAGEN SCHOOLJAAR 2011-2012
VTI KORTRIJK donderdag 30 juni 2011 van 16 tot 19.30 uur (alleen tweedehandsboeken voor 2e en 3e graad) vrijdag 26 augustus 2011 zaterdag 27 augustus 2011 VTI GULLEGEM woensdag 31 augustus 2011 (startdag) van 9 tot 10 uur : tweedejaars van 10 tot 11 uur : derdejaars van 11 tot 12 uur : vierdejaars van 13.30 tot 15.30 uur : onthaalnamiddag voor de nieuwe leerlingen van 15.30 tot 17.30 uur : boekenverkoop voor de nieuwe leerlingen
OPLEIDINGEN AAN VTI KORTRIJK - HARELBEKE - GULLEGEM

VTI HARELBEKE woensdag 31 augustus 2011 (startdag) van 9 tot 11 uur : boeken tweedejaars van 14 tot 17 uur : tijdens de onthaalnamiddag van de eerstejaars

van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur van 10 tot 13 uur

TROEVEN VOOR JOUW TOEKO

OPLEIDINGEN AAN VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM TROEVEN VOOR JOUW TOEKOMST

KUNST
master academische of professionele bachelor

3de graad

6de jaar

vrije beeldende kunst
5de jaar
K

architecturale en binnenhuiskunst
K

2de graad

4de jaar

beeldende en architecturale kunsten
3de jaar
K

K -H -G VTI Kortrijk, VTI Harelbeke en VTI Gullegem K-G VTI Kortrijk en VTI Gullegem K VTI Kortrijk

WETENSCHAPPEN
master academische of professionele bachelor

3de graad

6de jaar

industriële wetenschappen
5de jaar
K

industriële ICT
K

elektromechanica
K

techniek wetenschappen
K

2de graad

4de jaar

industriële wetenschappen
3de jaar
K-G

elektromechanica
K

techniek wetenschappen
K

1ste graad

2de jaar

2de leerjaar A wetenschappen 1ste leerjaar A wetenschappen

K-H-G

1ste jaar

K-H-G

K-H K-G K

45

3de graad

2de graad

1ste graad

3de graad

2de graad

1ste graad

46
autotechnieken
K K K

TECHNIEKEN

professionele bachelor tewerkstelling

INFOBORD

7de jaar

stuur- en beveiligingstechnieken K

6de jaar

elektrische installatietechnieken bouwtechnieken houttechieken

5de jaar

mechanische vormgevingstechnieken

K

K

4de jaar

elektrotechnieken
K K K-G

mechanische technieken

bouwtechnieken

houttechnieken

3de jaar

K-G

2de jaar
K-H-G K-H-G

2de leerjaar A mechanica-elektriciteit 2de leerjaar A bouw- en houttechnieken 1ste leerjaar A technieken
K-H-G

1ste jaar

PRAKTIJK
tewerkstelling

7de jaar
K K

industriële elektriciteit auto-elektriciteit fotolassen

K

bijzonder transport

renovatie bouw
K K

K

decoratie en restauratie schilderwerk

interieurinrichting

K

6de jaar

elektrische installaties auto carrosserie
K K K

vrachtwagenchauffeur lassen constructie

5de jaar

centrale verwarming en sanitaire installaties
K

schilderwerk en decoratie
K

ruwbouwafwerking
K

ruwbouw
K

houtbewerking
K

K

K

4de jaar

elektrische installaties basismechanica

schilderwerk en decoratie
K K

bouw
K

hout
K-G

3de jaar

K

2de jaar
(+ schilderen-decoratie)

2de leerjaar B : elektriciteit - metaal
K-H-G

2de leerjaar B : bouw - hout
(+ schilderen-decoratie) K-H-G

1ste jaar

1ste leerjaar B

K-H-G

OKAN : onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (VTI Kortrijk)

INFOBORD

INSCHRIJVINGEN TIJDENS DE VAKANTIE VTI KORTRIJK Oudenaardsesteenweg 168 8500 Kortrijk T 056 21 23 01 www.vtik.be Iedere werkdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur en op zaterdagvoormiddag van 9 tot 13 uur. De school is gesloten van 17 juli t.e.m. 7 augustus 2011 en op 11 juli en 15 augustus 2011.

VTI HARELBEKE Stasegemsesteenweg 40 8530 Harelbeke T 056 71 14 93 www.vtik.be

Van vrijdag 1 juli t.e.m. zaterdag 9 juli, zaterdag 16 juli en van zaterdag 20 augustus t.e.m. woensdag 31 augustus 2011. Elke werkdag van 14 tot 19 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur.

VTI GULLEGEM Oude Ieperstraat 65 8560 Gullegem T 056 41 27 93 www.vtigullegem.be

Van vrijdag 1 juli t.e.m. zaterdag 9 juli, zaterdag 16 juli en van zaterdag 20 augustus t.e.m. woensdag 31 augustus 2011. Elke werkdag van 14 tot 19 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur.

CENTRUM VOOR DEELTIJDS ONDERWIJS Scheutistenlaan 8 8500 Kortrijk T 056 25 92 08 www.cdokortrijk.be - 2 dagen school en 3 dagen werk - voor jongeren vanaf 15 tot 20 jaar - 20 opleidingen voor jongens en meisjes - samenwerking met meer dan 190 bedrijven

Van 1 juli tot en met 8 juli van 9 uur tot 16.30 uur; van 16 tot en met 31 augustus van 9 u. tot 17 uur; of na afspraak.

CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS CVO VIVO Scheutistenlaan 12 8500 Kortrijk T 056 23 66 62 www.cvovivo.be - levenslang leren in uw streek - een ruim aanbod op maat van de cursist - ook kortlopende cursussen

Op 2 juli van 9 tot 12 uur en vanaf 16 augustus van 14 tot 20.30 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. Gesloten op vrijdag. INFOBEURS: zaterdag 27 augustus van 10 tot 17 uur. Het centrum is gesloten van 4 juli t.e.m. 15 augustus 2011.

47

collage van tekeningen gemaakt door de leerlingen van 2B1+2B2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful