1

2. Evoluţia şi dezvoltarea tehnologiilor de tricotare pe maşini rectilinii de tricotat automate
Tradiţional, procesul tehnologic de fabricare a produselor de îmbrăcăminte din tricot pe maşini rectilinii de tricotat cuprinde următoarele operaţii principale: 1. Tricotarea în panouri dreptunghiulare; 2. Finisarea panourilor; 3. Croirea; 4. Confecţionarea; 5. Finisarea produselor de îmbrăcăminte.

2.1 Tehnologia de tricotare în panouri dreptunghiulare
Tehnologia convenţională de realizare a produselor de îmbrăcăminte din tricot este tricotarea în panouri dreptunghiulare, supuse apoi operaţiilor de croire şi confecţionare. Tricotarea în lanţ a panourilor dreptunghiulare constă în tricotarea succesivă a panourilor de acelaşi tip ce sunt despărţite prin zone de separare. Un panou dreptunghiular realizat pe maşini rectilinii de tricotat este constituit din patru zone principale, fiecare zonă având funcţii distincte în cadrul produsului, figura 2.1 .

ZD

C
un panou

ZT B

Figura 2.1 Panou dreptunghiular

În figura 2.1: B - reprezintă bordura panoului; ZT - reprezintă zona de trecere de la bordură la corp; C - reprezintă corpul panoului; ZD - reprezintă zona de despărţire între panouri. Zona de despărţire reprezintă o porţiune de legătură temporară între panouri şi conţine rânduri suplimentare de protecţie împotriva deşirării şi un rând despărţitor. Zona de despărţire leagă panourile tricotate succesiv în timpul tricotării şi în acelaşi timp le separă prin extragerea firului despărţitor. Rândurile suplimentare se tricotează în structură glat şi datorită proprietăţii de rulare a tricotului glat împiedică deşirarea ochiurilor aruncate în gol. Firul despărţitor are rolul de a separa panourile tricotate succesiv. Firul despărţitor se extrage manual din panou. După separarea panourilor prin extragerea firului despărţitor, panoul prezintă o margine de început nedeşirabilă şi margine de sfârşit deşirabilă, figura 2.2.

2
margine de sfarsit desirabila margine din stanga constituita din ochiuri de margine margine din dreapta constituita din ochiuri de margine

un panou

margine de inceput nedesirabila

Figura 2.2 Marginile panoului dreptunghiular

Bordura panoului prezintă elasticitate mare în comparaţie cu corpul panoului, asigurată în general de legătura patent. De regulă, lăţimea tricotului din bordură va fi mai îngustă decât lăţimea tricotului din corpul panoului. Ca să se asigure această condiţie, mărimea ochiurilor din bordură trebuie să fie mai mică decât mărimea ochiurilor din corpul panoului. În plus bordurile pot fi tricotate pe mai puţine ace decât corpul panoului. În acest scop, pe lăţimea activă a fonturii, acele pot fi selectate în raport 1:1, 2:1, 2:2 etc., determinând micşorarea numărului de şiruri şi implicit a lăţimii tricotului. Bordura poate fi tricotată şi pe mai multe ace decât corpul panoului, în cazul bordurilor cu elasticitate ridicată – prin folosirea funcţiei Doubling disponibilă pe staţia grafică M1 a firmei Stoll. De exemplu, în figura 2.3, bordura patent 1x1 pe ace selectate este tricotată pe 10 ace mai mult decât corpul panoului. În zona de trecere de la bordură la corp se fac îngustări succesive ale bordurii, prin mutarea unor grupuri mari de ochiuri din margine spre interior.

Figura 2.3 Trecerea de la bordură la corpul panoului în cazul folosirii funcţiei „doubling”

la trecerea de la bordură la corp se creează orificii datorate buclelor de început. figura 2. figura 2. de regulă. clape.4 Piese croite din panouri dreptunghiulare De asemenea. F F S M M Figura 2. Corpul se poate tricota în orice structură utilizând firele avute la dispoziţie pe maşina de tricotat. Apar. . o serie de faze tehnologice specifice tricotării după contur. Realizarea unei zone de trecere constituită dintr-un rând tubular pe toate acele determină micşorarea mărimii orificiilor. F F S M M Figura 2. spate şi mâneci să fie tricotate conform cu contururile şabloanelor pentru fiecare piesă în parte. însă. În acest caz. a închiderii de la faţă precum şi alte elemente cu rol decorativ şi funcţional (clape. figura 2.3 Zona de trecere face trecerea de la tricotarea bordurii la tricotarea corpului panoului. cunoscută ca tehnologia de tricotare a panourilor dreptunghiulare. spate sau mânecă. Atunci când pe lăţimea de lucru bordura se tricotează pe un număr mai mic de ace iar corpul se tricotează pe toate acele. aplicaţii decorative etc).4. Părţile componente ale panoului tricotat după contur sunt aceleaşi ca şi în cazul panoului tricotat sub formă dreptunghiulară.2 Tehnologia de tricotare după contur Tehnologia de tricotare după contur permite ca piesele de faţă.5. presupune tricotarea unui panou dreptunghiular cu dimensiuni ce permit încadrarea unui şablon de faţă. Corpul panoului reprezintă zona principală a panoului în care se găseşte. Când corpul panoului se tricotează pe mai puţine ace decât bordura este necesar transferul ochiurilor din ultimul rând al bordurii pe acele care continuă tricotarea corpului panoului. Producţia prin croire şi coasere. Formele conturate se obţin prin mărirea şi micşorarea numărului de şiruri de ochiuri pe lăţimea tricotului în diferite porţiuni. buzunare. se tricotează separat şi se aplică prin coasere reperele pentru finalizarea răscroielii gâtului.6. aplicaţii) se tricotează separat şi se aplică prin coasere. buzunare. 2.5 Repere tricotate după contur Elementele de produs cu rol decorativ funcţional (garnituri. desenul. în zona de trecere se transferă numai ochiurile de pe acele ce nu vor participa la tricotarea corpului panoului.

Într-un panou conturat se pot identifica o margine din stânga. Marginea tricotului reprezintă zona de margine a panoului în care structura desenului din corpul panoului este schimbată. . Numărul de ochiuri transferate reprezintă numărul de ochiuri care se transferă din margine spre interior la realizarea îngustărilor succesive.7. figura 2.4 Marginea decolteului Sfarsit nedesirabil prin incheiere ochi la ochi Ingustari succesive Marginea din stanga Margine din dreapta Numar de ochiuri transferate Linia punctelor de ingustare Ingustari succesive Tricotare pe latime constanta Largiri succesive Marginea din stanga Corp panou Marginea din dreapta Bordura Figura 2. acolo unde se realizează conturarea. o margine din dreapta. Lăţimea marginii poate fi de asemenea diferită pe cusătura laterală faţă de zona răscroielii mânecii. Îngustările succesive urmăresc reducerea numărului de ace în lucru şi se realizează prin transferul lateral al ochiurilor din margine spre interiorul tricotului. Structura şi lăţimea marginii panoului pot fi diferite în partea stângă faţă de partea dreaptă. Lăţimea marginii reprezintă numărul de ace din marginea panoului pe care se schimbă structura panoului. unde prezenţa acestor desene nu se pretează în marginile panoului. marginea decolteului sau a deschiderii feţei. Necesitatea realizării unei margini a panoului apare în special în cazul panourilor cu desene complexe de tip torsade.6 Părţile componente ale panoului tricotat după contur Lărgirile succesive urmăresc creşterea succesivă a numărului de ace în lucru şi se realizează de regulă prin introducerea în lucru a acelor în marginile corpului panoului însoţite de creşterea corespunzătoare a cursei conducătorului de fir. în cazul în care faţa produsului este formată din două piese. Aran.

figura 2.9 a. Panourile cu marginile conturate pot fi tricotate în lanţ sau bucată cu bucată. Sfârşitul nedeşirabil se realizează de regulă la conturarea decolteului rotund de la gât dar poate fi aplicat şi la conturarea răscroielii mânecii. .5 Margine Numar de ochiuri transferate Latimea marginii Figura 2. Zona de despartire Sens de tricotare Latimea de tricotare la sfarsit Latimea de tricotare la inceput Figura 2.7 Numărul de ochiuri transferate Sfârşitul nedeşirabil prin încheiere „ochi la ochi” prin tricotare urmăreşte obţinerea unei margini de sfârşit nedeşirabile. La tricotarea în lanţ trebuie asigurată condiţia ca lăţimea de tricotare la începutul panoului să fie identică cu lăţimea de tricotare la sfârşitul panoului.8 Panou conturat tricotat în lanţ Dacă forma şi dimensiunile panourilor nu permit acest lucru este necesară realizarea unui tricot de legătură între panouri (când lăţimea de tricotare la începuteste mai mare decât lăţimea de tricotare la sfârşit). figura 2.8.

sau pot fi realizate în condiţii foarte dificile. au rol funcţional în realizarea închiderii frontale a produsului. Tricotul de legătură reprezintă o pierdere tehnologică şi se realizează dintr-un fir ieftin. caz în care finalizarea acestora presupune realizarea unor faze simple de coasere cum ar fi: fixarea refileţilor la capete. se realizează pe reperul faţă al produsului de îmbrăcăminte din tricot şi au rol funcţional şi estetic. garnituri.10. în funcţie de varianta constructivă. În funcţie de varianta constructivă pot fi realizate integral pe maşina de tricotat. sau parţial. Butonierele şi marcajele pentru nasturi. Anumite variante constructive de buzunare. Buzunarele şi clapele. buzunare. caz în care finalizarea acestora presupune faze simple de coasere. Zona de despartire Sens de tricotare Latimea de tricotare la sfarsit Sens de tricotare Latimea de tricotare la sfarsit Latimea de tricotare la inceput a.10. În cazul tricotării bucată cu bucată lăţimile de tricotare la începutul şi sfârşitul panoului pot fi diferite. clape. marcaje etc.9 Legătura între panouri cu lăţimi diferite a.6 Tricot de lagatura A. aplicaţii decorative. închiderea pungii buzunarului etc. butoniere. Prin aplicarea acestei tehnologii se obţin economii mari de materie primă datorită eliminării unor operaţii de coasere ulterioare tricotării iar calitatea produsului cu elemente de produs integrate prin tricotare este superioară. Figura 2. De aceea. figura 2.3 Tehnologia de tricotare după contur cu elemente de produs integrate prin tricotare Tehnologia de tricotare după contur cu elemente de produs integrate perfecţionează tehnologia de tricotare după contur prin integrarea elementelor de produs de tipul borduri. lăţimea la început > lăţimea la sfârşit b. pot fi realizate integral pe maşina de tricotat. ca elemente componente ale produsului de îmbrăcăminte. Latimea de tricotare la inceput b. Pot fi drepte sau conturate şi pot fi finalizate la partea superioară cu rever şi guler. dar implică şi creşterea calităţii produsului.9 b. Buzunarele. Bordurile frontale. au rol estetic şi funcţional. lăţimea la început < lăţimea la sfârşit sau se procedează la aruncarea în gol a ochiurilor din margine (când lăţimea de tricotare la început este mai mică decât lăţimea de tricotare la sfârşit). având în vedere proprietatea de deşirabilitate a tricoturilor nu pot fi realizate numai prin faze de confecţionare. 2. au rolul de finalizare a închiderii la produsele cu reperul faţă din două părţi. Bordurile pentru închiderea frontală. figura 2. sau parţial.10. realizarea integrală sau parţială a buzunarului pe maşina de tricotat nu numai că elimină fazele de confecţionare a acestuia.10. figura 2. Cele mai uzuale .G. Se pot realiza într-o mare varietate de forme şi structuri.10. figura 2. figura 2. figura 2.

bordurile frontale pot fi drepte. Din punct de vedere al formei. 2.10. buzunarele tricotate integral pe maşina de tricotat pot fi grupate în 2 categorii: 1. Realizarea pe maşini rectilinii de tricotat a buzunarelor introduse se bazează pe principiul tricotării unor aplicaţii în relief pe suprafaţa panoului ce constituie piesa de faţă produsului de îmbrăcăminte din tricot. rever guler corp panou clapa buzunar zona de trecere bordura panoului butoniera marcaj pentru nasture Figura 2. figura 2. figura 2. 1. Aplicaţiile în relief pe suprafaţa panourilor pot fi realizate ca: . sunt elemente de produs cu rol funcţional iar realizarea acestora prin tricotare elimină din fluxul tehnologic maşinile automate pentru execuţia acestora prin coasere. buzunare introduse. Marcajele pentru poziţia nasturilor. Butonierele orizontale şi verticale.10.7 structuri sunt glat tubular şi Milano Rib. reprezintă semne pentru poziţia nasturilor plasate pe suprafaţa detaliului la tricotarea acestuia şi elimină din fluxul tehnologic operaţia manuală de realizare a acestora. buzunare stratificate.10 Elemente de produs integrate prin tricotare bordura pentru inchidere frontala Din punct de vedere constructiv şi tehnologic. conturate interior şi conturate exterior.

12 Schema de tricotare a unei aplicaţii închise 2. 19 18 17 16 15 14 13 12 11 Corpul panoului Aplicatia Corpul panoului Figura 2. În cazul aplicaţiilor închise se realizează legătura între rândul de început şi rândul de sfârşit al aplicaţiei. aceste ace reţin elemente (ochiuri sau bucle) din rândul de început al aplicaţiei. glat derivat dublat) sau pe două fonturi (patent dublat). a . Pentru tricotarea unei aplicaţii închise pe o suprafaţă tricotată plan se procedează după cum urmează: 1. b . aceasta se va tricota pe acele fonturii faţă pentru ca aplicaţia să se dispună pe faţa .aplicaţii deschise Aplicaţiile închise pot fi tricotate pe o singură fontură (glat dublat. În zona aplicaţiei se realizează eliberarea unor ace de ochiuri prin transfer. Pentru dublarea tricotului aceste elemente reţinute pe parcursul tricotării aplicaţiei vor fi aruncate peste firul alimentat în ultimul rând al aplicaţiei sau vor fi transferate alături de elementele din ultimul rând al acesteia. figura 2. aplicaţii deschise. secţiunile 1÷4 figura 2.8 1. aplicaţia rezultată constituie o zonă de tricot dublat legată de panou. Figura 2.12.aplicaţii închise. b.11a.11 Aplicaţii în relief pe suprafeţe tricotate plan. 2. aplicaţii închise. raportul tricotului patent trebuie astfel adoptat încât în zona aplicaţiei să existe ace libere care nu participă la tricotarea aplicaţiei. La realizarea aplicaţiilor închise pe baza legăturii patent. Dacă aplicaţia este în structură glat. Se tricotează corpul panoului până în zona aplicaţiei. aplicatia sens de tricotare sens de tricotare rand de inceput al aplicatiei legat cu randul de sfarsit si corpul panoului rand de sfarsit al aplicatiei legat cu corpul panoului rand de inceput (inceput nedesirabil pe ace fara elemente vechi) corpul panoului corpul panoului a.

5. Se reia tragerea generală. secţiunea 6. În zona aplicaţiei se realizează eliberarea unor ace de ochiuri prin transfer. Se reia tricotarea corpului panoului. 4.12.13. blocarea ochiurilor la nivelul liniei de aruncare se realizează prin tragere concentrată. Se tricotează rândul de început al aplicaţiei. secţiunea 12. Se tricotează corpul panoului până în zona aplicaţiei. aceasta nu poate fi realizată pe toate acele din zona aplicaţiei (decât la maşini cu fonturi auxiliare) ci numai pe anumite ace selectate.12. Pentru tricotarea unei aplicaţii deschise pe o suprafaţă tricotată plan se procedează după cum urmează: 1. secţiunile 1÷3. Se tricotează rândul de început al aplicaţiei pe acele eliberate de ochiuri.13 Schema de tricotare a unei aplicaţii deschise 2. 3. secţiunile 4÷5. rândul de început va fi glat derivat realizat cu desime . În timpul tricotării aplicaţiei acele din afara zonei aplicaţiei reţin ochiurile din ultimul rând. Aplicaţiile deschise . Se tricotează aplicaţia pe o fontură (este posibil pe toate acele din zona aplicaţiei) sau pe două fonturi (pe anumite ace selectate din cele două fonturi). Pentru ca începutul să fie strâns. figura 2. figura 2.12. figura 2.12. 6. Acele din zona aplicaţiei care nu participă la tricotarea aplicaţiei reţin elementele vechi din rândul de început. figura 2. secţiunile 7÷9.constituie elemente tricotate independent de corpul panoului (cu început propriu. secţiunea 10. La tricotarea aplicaţiei conducătoarele de fir vor fi limitate strict de o parte şi de alta a acelor pe care se tricotează aplicaţia. Tragerea generală este oprită. secţiunile 15÷19. 3. figura 2.13. secţiunile 6÷7. În rândul de sfârşit al aplicaţiei se realizează dublarea tricotului fie prin transfer de ochiuri fie prin tricotarea unui rând pe acele aplicaţiei angajând la tricotare atât acele care au tricotat aplicaţia cât şi acele ce au reţinut elemente din rândul de început al aplicaţiei. elementul nou format este legat la corpul panoului. 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Corpul panoului Aplicatia Corpul panoului Figura 2.13. nedeşirabil) iar în ultimul rând al aplicaţiei se face legarea cu corpul panoului. rândul de început se tricotează pe ace care participă la tricotarea aplicaţiei şi pe ace care nu participă la tricotarea aplicaţiei. figura 2. figura 2. se recomandă ca acesta să fie realizat cu valori mici ale adâncimii de buclare. figura 2. Se recomandă ca aplicaţia să fie tricotată cu un singur sistem pentru a evita apariţia segmentelor de fire pe marginile acesteia.9 tricotului.11 b. Conducătorul de fir care a participat la tricotarea aplicaţiei este deplasat în afara zonei de tricotare a panoului. Dacă aplicaţia este în structură patent. Dacă aplicaţia este în structură glat. figura 2.12.

13. Zona C . 2.13.închiderea pungii buzunarului.Continuarea tricotării corpului panoului. secţiunile 20÷21. Se reia tricotarea corpului panoului. Dacă aplicaţia este în structură patent.Clapa buzunarului . Zona B . Faze de confecţionare: . . figura 2. Se tricotează aplicaţia ca un element independent neconectat la panou.Refiletul superior . Zona D . rămân valabile toate observaţiile prezentate în etapa 4 de la aplicaţiile închise. figura 2. pungă tricotată pe acele fonturii faţă şi clapă. . după rândul de început se recomandă realizarea unui rând tubular pe acele aplicaţiei. Denumirile zonelor panoului sunt următoarele: Zona A . Pentru finalizarea buzunarului după tricotare.se tricotează ca o aplicaţie închisă în structură glat derivat.Corpul panoului .Punga buzunarului . Etapele descrise mai sus pentru cele două tipuri de aplicaţii sunt generale şi pot fi modificate în conformitate cu varianta constructivă a buzunarului. .glat pe acele fonturii faţă.fixarea capetelor refileţilor. Zona E .10 mare. 4.se tricotează ca o aplicaţie închisă glat dublat.Refiletul inferior . În figura 2. 5.Fir despărţitor ce fixează deschiderea buzunarului. secţiunile 8÷16. figura 2.14 sunt prezentate forma şi părţile componente ale unui buzunar introdus cu 2 refileţi glat dublat.tăierea şi înodarea firelor ancorate.se tricotează ca o aplicaţie închisă glat dublat. Faze manuale: . secţiunea 17.extragerea firului despărţitor.13. Zona G . Se realizează legarea noului element la panou fie prin transferul ochiurilor din ultimul rând al aplicaţiei pe acele care au reţinut ochiurile panoului fie prin tricotarea unui rând în care sunt angajate acele care au reţinut ochiurile panoului şi acele pe care s-a tricotat aplicaţia.se tricotează ca o aplicaţie deschisă pe bază de patent. 6. cu desime mare. se realizează următoarele faze: 1. Zona F .

Tricotarea buzunarelor stratificate ca elemente componente ale detaliului produsului de îmbrăcăminte din tricot se bazează pe principiul realizării pe anumite zone din corpul panoului a unui tricot stratificat. pungă glat derivat tricotată pe acele fonturii faţă şi clapă pe bază de patent 2.14 Buzunar introdus cu doi refileţi glat dublat.15. figura 2.15 Buzunar stratificat .11 G panoului F Refiletul superior Corpul B inferior sens de tricotare Refiletul C despartitor D Punga Firul E Clapa buzunarului buzunarului Pozitia pungii dupa extragerea firului despartitor A Corpul panoului Figura 2. partea de fata a buzunarului legatura intre straturi partea de spate a buzunarului zona de tricot stratificat legatura intre straturi zone de tricot plan Figura 2.

15. Zona panoului ce conţine buzunarul se tricotează folosind două sisteme de tricotare.12 Forma stratificată a buzunarului se obţine prin tricotarea independentă. Deschiderea buzunarului este nedeşirabilă.16.17 este prezentată forma constructivă a unui buzunar stratificat cu deschidere nedeşirabilă fixată prin fir despărţitor.16 Princiupiul de realizare a unei zone de tricot stratificat La fiecare deplasare a saniei port-came. În figura 2. figura 2. zona panoului din stanga buzunarului zona buzunarului zona panoului din dreapta buzunarului S x x bucla partea de spate a buzunarului F S x x partea de fata a buzunarului acul de legare17 acul de legare 6 bucla F Figura 2. Caracterizarea constructivă şi tehnologică a buzunarului se face pentru cazul în care acesta este plasat pe o suprafaţa tricotată plan. . Sfârşitul nedeşirabil se obţine prin încheiere “ochi la ochi” prin tricotare. Pentru ca pe acele de legare să nu rezulte un număr dublu de ochiuri faţă de zonele panoului din stânga şi din dreapta buzunarului conectarea între cele două straturi se face prin bucle netransformate în ochi. figura 2. unul din cele două conducătoare de fir (cel ce tricotează partea de faţă a buzunarului) este limitat în zona cu ace în lucru a panoului. Pentru ca acest conducător să nu împiedice tricotarea zonelor panoului din stânga şi din dreapta buzunarului el va fi în permanenţă cuplat la sistemul care se deplasează al doilea. alternativă a două suprafeţe plane (partea de spate a buzunarului şi partea de faţă) conectate între ele prin formarea alternativă de ochiuri pe câte un ac de legătură din cele două margini ale buzunarului.

după tricotare nu sunt necesare faze manuale sau de confecţionare. Structurile uzuale utilizate la realizarea bordurilor frontale sunt glat tubular şi Milano Rib. marcajele pentru nasturi şi coaserea nasturilor. se tricotează două suprafeţe independente de tricot glat conectate între ele în marginile buzunarului.glat pe acele fonturii faţă.Continuarea tricotării corpului panoului .Sfârşit nedeşirabil . Bordurile se realizează pe reperul faţă al produsului din tricot cu faţa din două repere şi reprezintă suportul pe care se realizează coaserea/tricotarea butonierelor. Bordurile pot fi drepte. Prin extragerea firului despărţitor. cu deschidere liberă. fără a fi funcţional. forma finală a buzunarului este integral obţinută pe maşina de tricotat.Corpul panoului .17 Buzunar stratificat cu deschidere nedeşirabilă fixată prin fir despărţitor Denumirile zonelor panoului sunt următoarele: Zona A . Zona D .zonă de tricot stratificat. figura 2. Zona E .realizat prin încheiere prin tricotare “ochi la ochi”.Corpul buzunarului .18. . Pentru finalizarea buzunarului.glat pe acele fonturii faţă. deschiderea acestuia este fixată cu ajutorul unui fir despărţitor. Zona B .13 E Corpul panoului D sens de tricotare Sfarsit nedesirabil Deschiderea buzunarulu i Firul despartitor B Corpul buzunarului A Corpul panoului Figura 2. Dacă buzunarul are un rol decorativ. conturate interior sau conturate exterior. buzunarul devine funcţional.

Tricotarea butonierei se realizează simultan cu tricotarea reperului pe care este plasată utilizând cel puţin două conducătoare de fir.18 Bordură frontală conturată Conturarea interioară înseamnă extinderea structurii bordurii după un anumit contur în corpul panoului reperului. de exemplu. Conturarea exterioară presupune. Din punct de vedere al orientării pot fi orizontale sau verticale.14 colt de guler -inceput automat conturare exterioara conturare interioara colt de reversfarsit nedesirabil Figura 2. Se recomandă adoptarea unei scheme de tricotare cu fir suplimentar despărţitor între colţul de rever şi colţul de guler pentru asigurarea tragerii la realizarea începutului automat. realizarea prin tricotare a unui colţ de guler şi a unui colţ de rever. Pot fi realizate pe borduri. Bordura Figura 2. buzunare etc. Colţul de guler presupune un început automat pe acele eliberate de ochiuri la realizarea colţului de rever. clape. . Colţul de rever se obţine prin realizarea unui sfârşit nedeşirabil din margine spre interior pe lăţimea dorită. În figura 2.19 Bordură Milano Rib Butonierele sunt elemente de produs cu rol funcţional. Butonierele verticale au deschiderea orientată pe direcţia şirului de ochiuri. figura 2.19 este prezentată schema de tricotare a unei borduri frontale în structură Milano Rib.20.

20 Principiul de realizare a butonierei verticale Marginile verticale ale butonierei sunt constituite din ochiuri de margine de tip patent. .21. Butonierele orizontale au deschiderea plasată pe direcţia rândului de ochiuri. Figura 2.21 Principiul de realizare al butonierei orizontale Marginea inferioară a deschiderii este un sfârşit nedeşirabil realizat prin încheiere ochi la ochi. semne de control la confecţionare. Prezenţa elementelor caracteristice patent în marginea butonierei determină delimitarea precisă şi stabilizarea marginii verticale a butonierei.15 cond. de fir 1 Figura 2. figura 2. Figura 2. Marcajele reprezintă semne realizate în timpul operaţiei de tricotare pentru o serie de faze şi operaţii ulterioare: semne pentru croire. Între cele două margini se recomandă realizarea unei separări cu fir suplimentar pentru asigurarea tragerii la realizarea începutului butonierei.22 este prezentată schema de tricotare a unui marcaj pentru nasture pe o bordura glat tubular. semne pentru poziţia nasturilor.22 Schema de tricotare a marcajului pentru nasture Tricotarea marcajului nu afectează timpul de tricotare al reperului. Marginea superioară este un început automat pe ace fără elemente vechi. În figura 2.

23 Produs tricotat integral Începuturile acestei tehnologii sunt vechi şi au fost determinate iniţial de necesitatea reducerii consumurilor de materie primă. linia rascroielii gatului la spate linia rascroielii gatului la fata linia umarului conturarea liniei rascroielii manecii maneca tubular largiri suucesive ale tricotului tubular bordura tubular bordura tubular inceput automat pe ace fara elemente vechi Figura 2. Tehnologia tricotării integrale fiind o metodă fără deşeuri realizează şi protecţia mediului înconjurător. Ca dezavantaje: tehnologia permitea tricotarea mânecilor doar în structură glat datorită transferurilor repetate ale ochiurilor mânecii spre interior. Produsul de îmbrăcăminte fiind fără cusături este foarte confortabil şi rezistent la purtare.4 Tehnologia de tricotare integrală sau completă Tehnologia de tricotare integrală sau completă reprezintă o etapă superioară în dezvoltarea tehnologiilor de tricotare pe maşini rectilinii. Odată cu introducerea selectării electronice şi a comenzilor electronice la maşinile rectilinii de tricotat s-a dezvoltat tehnologia tricotării după contur prin care a fost eliminată din procesul tehnologic operaţia de croire. prin care un produs de îmbrăcăminte este tricotat complet pe o singură maşină fără asamblări prin coasere. Prin tricotarea integrală produsul este obţinut într-o configuraţie tubulară. Dezvoltări spectaculoase ale acestei tehnologii s-au înregistrat în ultimul deceniu odată cu perfecţionarea maşinilor de tricotat şi a sistemelor electronice de programare a acestora. figura 2. mânecile şi corpul fiind tricotate separat. Este un pas important în progresul tehnologiei tricotării integrale prin care au fost eliminate parţial fazele de confecţionare. fiind necesare pentru finalizarea produsului doar fazele de încheiere a cusăturilor laterale şi aplicare a gulerului în răscroială. . Astfel. Capul de mânecă şi forma liniei răscroielii mânecii sunt obţinute prin îngustări succesive ale tricotului tubular. firma Stoll a prezentat pentru prima dată o maşină rectilinie pe care se tricotează un pulover având mânecile “asamblate” în răscroială prin tricotare dar cu cusăturile laterale deschise. Când cele trei detalii au ajuns la o lungime prestabilită sunt unite în porţiunea de început a răscroielii mânecii. iar durata programării şi costurile de programare erau mari necesitând în acest scop specialişti bine pregătiţi. Nu se poate aplica pe aceste maşini tricotarea după contur deoarece informaţiile de selectare sunt utilizate pentru desenul tricotului iar capacitatea de stocare a memoriei mecanice a mecanismului de comandă este redusă. pe maşinile cu selectare şi comenzi mecanice s-au putut marca anumite semne pentru croire. La Expoziţia Internaţională de Maşini Textile ITMA 91.23. Este cea mai avansată tehnologie de tricotare până în prezent. Linia umărului şi răscroiala gâtului sunt finalizate printr-un sfârşit nedeşirabil.16 2.

6. mâneca stângă. trebuie să existe cel puţin un ac liber ce serveşte ca suport pentru transfer lateral pentru un ac din fontura opusă. Aceste maşini au fost recent perfecţionate în sensul introducerii selectării individuale pe toată lăţimea a organelor auxiliare din fonturile suplimentare. Această necesitate de creare a unui “mediu de transfer” apare de exemplu la realizarea îngustărilor succesive ale tricotului tubular. Modificarea vitezei de tragere. 8. se realizează independent. Adaptarea permanentă a cursei conducătoarelor de fir cu lăţimea de tricotare. restricţiilor privind utilizarea unui număr redus de sisteme pe anumite zone ale produsului. .24 pentru puloverul cu mânecă de croială reglan şi figura 2. cu precizie. În acest moment cârligele pieptenului se deschid. a conducătoarelor de fir pe lăţimea fonturii. posibilitatea rotirii în sens invers a cilindrilor de tragere. eliberează tricotul iar pieptenele se deplasează în poziţia de repaus.corpul produsului – la sistemul central cu conducătorul de fir 2. Alocarea unor valori diferite ale adâncimii de buclare în cadrul aceluiaşi rând de ochiuri. fără acţionarea acelor de tricotat. Repoziţionarea automată. pasul ochiului va fi mai mare iar compactitatea tricotului mai redusă. Economia de materie primă este realizată însă în detrimentul productivităţii maşinii datorită numărului mare de deplasări ale saniei port-came pentru transfer de ochiuri. Un alt dezavantaj se referă la distanţa dintre acele angajate la tricotare dintr-o fontură. . Părţile componente ale produsului tricotat integral precum şi anumite elemente generale privind principiul de tricotare a acestora sunt prezentate în figura 2. Utilizarea unui pieptene de început acţionat automat pentru începerea tricotării pe ace fără elemente vechi. Posibilitatea modificării vitezei de tricotare în funcţie de anumite cerinţe tehnologice.mâneca stângă – la sistemul din stânga cu conducătorul de fir 3. Buclele de platină din rândul de început vor fi prinse şi trase de cârligele pieptenului de început. Selectare individuală a acelor pe toată lăţimea fonturii. la tricotarea sfârşitului nedeşirabil al tricotului tubular. 4. 9. corpul produsului şi mâneca dreaptă.17 Cerinţele constructiv-funcţionale impuse maşinii rectilinii de tricotat. la o maşină cu 2 fonturi. 3. Realizarea pe maşini rectilinii de tricotat a produselor complet tricotate şi încheiate sau cu grad ridicat de asamblare prin tricotare este determinată de necesitatea reducerii consumului de materie primă cât şi în scopul creşterii calităţii produsului şi îmbunătăţirii aspectului estetic prin eliminarea totală sau parţială a asamblărilor prin coasere. Creşterea distanţei dintre acele angajate la tricotare conduce la reducerea fineţii maşinii. Tricotarea celor trei părţi ale produsului.25 pentru puloverul cu mânecă de croială clasică. maşini prevăzute cu două fonturi principale cu ace de tricotat şi două fonturi suplimentare cu organe auxiliare (platine de transfer sau ace pentru transfer) ce servesc ca “mediu” de reţinere şi transfer lateral al elementelor formate pe acele fonturilor principale. mecanismul de tragere principal se închide şi realizează tragerea cu valoarea specificată în linia de tricotare respectivă. 7. Separarea acestora de bordură se face manual după evacuarea tricotului din maşină. oprirea tragerii tricotului. 2. rânduri suplimentare şi rânduri de separare. Rândul de început se tricotează cu fir elastic.mâneca dreaptă – la sistemul din dreapta cu conducătorul de fir 1. Cursa variabilă a saniei port-came. 10. În consecinţă. Sistem de blocare a elementelor vechi la nivelul liniei de aruncare: platine de închidere oscilante sau baghetă montată pe sania port-came. Pieptenul de început va realiza tragerea în continuare a tricotului până la tricotarea unei lungimi de tricot suficientă pentru a intra sub acţiunea mecanismului de tragere principal. Tricotarea produsului începe pe ace fără elemente vechi cu realizarea unei zone de separare de bordură constituită din rânduri de protecţie. la sisteme diferite cu conducătoare de fire diferite: . Între două ace angajate la tricotare dintr-o fontură. posibilitatea deschiderii comandate a tragerii tricotului. . 5. Pentru eliminarea acestui dezavantaj s-au construit maşini specializate pentru realizarea unor astfel de produse. indispensabile la realizarea unor astfel de produse se referă la: 1. deplasări în gol. Deplasarea laterală a fonturii mobile pe distanţe mari (aproximativ 2 inch). la producerea bordurii patent tubular.

de fir 1 S. din stanga cond.24 Schema tehnologică a produsului pulover cu mânecă raglan tricotat integral .patent tubular rascroiala gatului ingustari succesive ale tricotului tubular cond.18 Sfarsit nedesirabil Guler . de fir2 Linii cu puncte de ingustare d Legarea manecilor la corpul produsului sens de tricotare Maneca stanga Corpul produsului Maneca dreapta Largiri succesive ale tricotului tubular Bordura patent tubular Largiri succesive ale tricotului tubular d1 Inceput nedesirabil pe ace fara elementa vechi cond. din dreapta Figura 2. central d1 cond. de fir 3 S. de fir 2 S.

din stanga cond. de fir 2 S. de fir 3 S. central cond. din dreapta Figura 2.19 Sfarsit nedesirabil Linia umarului sfarsit nedesirabil Guler . de fir 2 Linii cu puncte de ingustare d Legarea manecilor la corpul produsului sens de tricotare Maneca stanga Maneca dreapta Corpul produsului Largiri succesive ale tricotului tubular Bordura patent tubular Largiri succesive ale tricotului tubular d1 d1 Inceput nedesirabil pe ace fara elementa vechi cond. de fir 1 S.25 Schema tehnologică a produsului pulover cu mânecă de croiala clasică tricotat integral .patent tubular rascroiala gatului ingustari succesive ale tricotului tubular cond.

figura 2.reprezintă diferenţa dintre numărul de ace în lucru la începutul tricotării mânecii (naînc) şi numărul de ace în lucru la sfârşitul tricotării mânecii (nasf. – nasf. Realizarea unui tricot patent tubular pe o maşină rectilinie de tricotat cu două fonturi se bazează pe tricotarea alternativă a “celor 2 părţi” A şi B ale tricotului tubular.20 Distanţa iniţială dintre zona cu ace pe care începe tricotarea mânecii şi zona cu ace pe care se tricotează corpul produsului. Transferul se realizează prin deplasarea fonturii mobile pe distanţa "d". În corpul detaliului pentru cele două mâneci se execută lărgiri succesive ale tricotului tubular în partea dreaptă pentru mâneca stângă şi în partea stângă pentru mâneca dreaptă. Transfer de ochiuri pentru retinerea ochiurilor partii B pe fontura S in timpul tricotarii partii A Transfer de ochiuri pentru refacerea distributiei ochiurilor partii B pe acele celor doua fonturi Tricotarea partii B pe acele ambelor fonturi bucla de platina patent Partea B a tricotului patent tubular bucla de platina patent S F Partea A a tricotului patent tubular Tricotarea partii A pe acele ambelor fonturi Transfer de ochiuri pentru refacerea distributiei ochiurilor partii A pe acele celor doua fonturi Transfer de ochiuri pentru retinerea ochiurilor partii A pe fontura F in timpul tricotarii partii B Figura 2. Tricotarea în continuare a corpului produsului cu mânecile legate continuă cu conducătorul de fir 2 la sistemul central. Conducătoarele de fir 1 şi 3 ce au participat la tricotarea separată a mânecilor sunt deplasate în afara zonei cu ace în lucru a produsului.26. După tricotarea mânecilor şi corpului produsului se realizează transferul şi deplasarea ultimului rând de ochiuri de la mâneci alături de zona cu ace în lucru a corpului produsului. . Tricotarea celor 3 părţi ale produsului se continuă cu zona de trecere şi corpul detaliului. Pentru maşina CMS 330 TC de fineţe 7E distanţa "d" corespunde lăţimii maxime a nucii conducătorului de fir (1``) şi se adoptă de opt paşi de ac. Această distanţă trebuie astfel adoptată încât să includă un număr par de ace şi să permită limitarea a două conducătoare de fir de pe şine diferite. = nlărg. ( nlărg).) şi reprezintă numărul de lărgiri succesive ale tricotului tubular. Pentru consolidarea legării mânecilor la corpul produsului se încrucişează ochiurile din marginile mânecilor cu ochiurile din marginile corpului produsului. n . n = naînc. Valoarea maximă a distanţei "d" nu trebuie să depăşească valoarea maximă a deplasării laterale a fonturii mobile exprimată în număr de paşi de ac. distanţa "d1". Pentru cele 3 părţi ale produsului se tricotează în continuare bordura în structură patent tubular.26 Principiul de tricotare a structurii patent tubular pe o maşină rectilinie cu 2 fonturi Între cele 2 etape de tricotare (a părţii A şi respectiv B) au loc etape de transfer de ochiuri prin care se urmăreşte aducerea şi reţinerea ochiurilor unei părţi a tricotului tubular pe acele unei singure fonturi în timpul tricotării celeilalte părţi pe acele ambelor fonturi. se adoptă astfel: d1 = d + n [nr. de ace] unde d reprezintă distanţa minimă dintre zona cu ace în lucru a mânecii (după efectuarea lărgirilor succesive) şi zona cu ace în lucru a corpului produsului.

Pe acele rămase în lucru după încheierea umerilor se tricotează gulerul patent tubular.găsirea soluţiilor atât tehnologice cât şi constructiv-funcţionale pentru reducerea timpului maşinii. finalizat prin sfârşit nedeşirabil prin încheiere “ochi la ochi”.perfecţionarea instalaţiilor de programare în scopul reducerii duratei de întocmire a programelor de tricotare pentru astfel de produse. a tricotului tubular. Gulerul este finalizat prin sfârşit nedeşirabil prin încheiere “ochi la ochi”. 2.24. forma liniilor cu puncte de îngustare precum şi înclinarea acestora se hotărăsc prin calculul de proiectare a formei. .24. .găsirea soluţiilor tehnologice de obţinere a formei produsului tricotat integral astfel încât să nu fie afectate posibilităţile tehnologice ale maşinii de realizare a anumitor desene de legătură. . .toate reperele produsului sunt realizate pe aceeaşi maşină din acelaşi lot de fire. Dimensiunile capului de mânecă. se tricotează rânduri incomplete de ochiuri pe fontura faţă (cu reţinerea ochiurilor pe acele neangajate la tricotare) şi rânduri de ochiuri complete pe fontura spate. figura 2.25. Înodarea şi tăierea capetelor de început ale firelor. din motive estetice. Avantajele acestei tehnologiei sunt numeroase: . numai pe fontura faţă. La puloverul cu mânecă de croială clasică se realizează o singură linie cu puncte de îngustare având forma reprezentată în figura 2. La puloverul cu mânecă de croială raglan se recomandă.calitatea asamblărilor prin tricotare este superioară comparativ cu cea a asamblărilor prin coasere. Nu se realizează faze de confecţionare. La produsul cu mâneca de croială clasică după realizarea răscroielii gătului şi a îngustărilor succesive pentru conturarea capului de mânecă se finalizează corpul produsului prin închiderea liniei umărului.se elimină operaţia de confecţionare. 3.nu mai există posibilitatea apariţiei în produs a defectelor de croire sau confecţionare.se elimină din procesul tehnologic operaţia de croire. după executarea îngustărilor succesive şi conturarea răscroielii gâtului se tricotează pe acele rămase în lucru gulerul în structură patent tubular. La produsul de croială raglan. Extragerea firelor despărţitoare. aplatizată. . Tăierea şi înodarea firelor ancorate. După scoaterea de pe maşină pentru finalizarea produsului se realizează doar o serie de faze manuale: 1. . Încheierea tricotării produsului se face prin aruncare în gol.forma finală a produsului se hotărăşte încă din etapa de proiectare a tricotului. Dezvoltarea acestei tehnologii se orientează în continuare către: .se realizează economie de materie primă prin eliminarea pierderilor la croire. realizarea a două linii cu puncte de îngustare paralele.21 Îngustarea progresivă a capului de mânecă precum şi delimitarea liniei de “asamblare” a mânecii cu corpul produsului se realizează prin îngustări succesive ale tricotului tubular. Linia umărului se închide prin încheiere “ochi la ochi”. . figura 2. . . Forma răscroielii gâtului la faţă se obţine prin conturarea în interior a tricotului tubular.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful