BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

PERSBERICHT

Telenet Tecteo Bidco NV doet een bod voor de vierde 3G-vergunning
Brussel, 27 juni 2011 – het BIPT heeft een bod ontvangen van de NV Telenet Tecteo Bidco voor de vierde 3G-vergunning voor een bedrag van € 616.656,8/maand. Drie operatoren beschikken sinds 2001 over een 3G-vergunning: Belgacom, Mobistar en KPN Group Belgium. Op 15 maart 2011 publiceerde het BIPT een oproep tot kandidaten voor de veiling van de gebruiksrechten van de frequenties in de 2,1 GHz-band, conform het 3G-koninklijk besluit. De termijn voor de indiening van de kandidaturen verstreek op 29 april 2011. Op die datum werd een kandidatuur van Telenet Tecteo Bidco ontvangen. Na afloop van de ontvankelijkheidanalyse heeft het BIPT vastgesteld dat deze kandidatuur ontvankelijk is. Op verzoek van de kandidaat, de NV Telenet Tecteo Bidco, heeft het BIPT erin toegestemd om de datum voor het indienen van haar bod tot 27 juni 2011 om 10 u uit te stellen. Op 27 juni 2011, einddatum voor het indienen van een bod, heeft het BIPT van de kandidaat een bod ontvangen voor het gehele beschikbare spectrum (1950,1-1964,9 MHz /2140,1-2154,9 MHz) voor een bedrag van € 616.656,8/maand. De vierde operator beschikt over twee betalingswijzen: ofwel betaalt hij de enige heffing van M€ 71,5 in één keer ofwel in jaarlijkse schijven. Het BIPT zal de 3G-vergunning kunnen bekendmaken zodra het de volledige administratieve procedure heeft afgesloten, wat tegen half juli 2011 gepland is. Telenet Tecteo Bidco NV heeft eveneens laten weten dat het gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om het voorbehouden spectrum in de banden 900 MHz en 1800 MHz te verwerven met het oog op een eerste ingebruikname op 27 november 2015. De toekenning van de gebruiksrechten wordt geregeld door de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 en overeenkomstig het 3G- en het 4G-koninklijk besluit. Op de website www.auction2011.be vindt u alle nuttige informatie over het verloop van de veiling. Luc Hindryckx, voorzitter van de Raad van het BIPT: “We zijn verheugd over de komst van een vierde 3G-operator. Deze zal de concurrentie op de markt voor mobiele telecommunicatie nog meer stimuleren en zal bijdragen tot een gevarieerder aanbod en een verlaging van de tarieven voor mobiel internet tot maximaal profijt van de consument”. Voor meer gedetailleerde inlichtingen: Dirk Appelmans Woordvoerder Tel.: 02 226 87 67
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan 35 - 1030 Brussel Tel. 02 226 88 88 Fax 02 226 88 77 http://www.bipt.be

Meer info: www.bipt.be BIPT Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan 35 1030 Brussel Tel. : 02 226 88 88 Fax: 02 226 88 77 info@ibpt.be

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful