SURSE DE ALIMENTARE

Sursele de alimentare sunt utilizate în măsurările electrice ca surse etalon de tensiune, surse de activare pentru măsurarea mărimilor pasive din punctul de vedere metrologic si surse pentru alimentarea montajelor electronice în curent continuu si determinarea punctului static de funcţionare (P S F). Utilizarea ca surse etalon a fost prezentata în capitolul l (v. subcap. 1.4). în cele de fata se prezintă la modul general sursele de alimentare a căror schema bloc (compusa din transformatorul de reţea, circuitul de redresare, stabilizatorul de tensiune si filtre, mai puţin elementele de reglare si comutare) este arătata în figura 3.1.

11

o—i —

Transfoi — mator de re ţea

Circuite de redresare

Filtru

— L- Stabili 0- 1 1 zator

Redresor

.J

-

LSarcjn â

Fig. 3.1

Transformatorul este cunoscut de la cursurile "Maşini si acţionari electrice" si 'Tehnologie electronica" (unde se face si un proiect de transformator de reţea). Blocul de redresare se realizează după scheme care au fost predate la cursul "Circuite si dispozitive electronice", unde sunt tratate si filtrele de netezire si schemele stabilizatoare de curent si tensiune. La acelaşi curs sunt prezentate si schemele de redresare reglabile, în paragraful etaloane de tensiune din capitolul l au fost prezentate si doua scheme de stabilizatoare. De aceea, în continuare, se vor prezenta numai indicii de performanta si calitate ai surselor de alimentare, procedeele de determinare a lor si câteva scheme practice ale unor surse de alimentare.

3.1. REDRESOARE MONOFAZATE
Redresoarele monofazate au schema bloc arătata în figura 3.2. Transformatorul modifica mărimea tensiunii alternative si izolează circuitul de reţea. Redresorul propriu-zis este circuitul neliniar care transforma tensiunea alternativa din secundarul transformatorului într-o tensiune cu componenta continua U0. Filtrul trece jos "netezeşte" forma de unda reducând componentele alternative ale tensiunii de ieşire (u-) .

150
o — o

Măsurări electronice

r i i i 1

•1,6
E tajul Transfo rd e m to l d a ru e re ţea redresare R d s ru m n fa a e re o l o o z t Filtrul trece Jos l

r ------ 1
| |

juJuc
0

>

ir

iISardnţJ.i ii

i=lQ Fig. 3.2

Privit dinspre bornele de ieşire, redresorul accepta, în curent continuu, o schema echivalenta ca aceea din figura 3.3. Dependenta tensiunii continue redre_ -T Mo, o-----sate C/o de curentul de sarcina 70, numita caracteristica externa (fig. 3.4,a), poate fi Redresorul ca sursă neliniara, caz în care rezistenta de ieşire R0 de tensiune continuă (fig. 3.3) nu este constanta si este asociata Fig. 3.3 tangentei la caracteristica externa pentru un curent de sarcina 70 dat. Ea poate fi determinata prin măsurări cu un montaj ca cel din figura 3 A J). Forma căzătoare se datorează: căderii de tensiune pe rezistenta interna R, (echivalenta) a sursei de alimentare, depăşirii limitelor etajelor stabilizatoare, fluxului de scăpări din tranformatorul de reţea, rezistentelor de contact etc.

gol
( D > ff l

n
3 n
M JU

C B

o

tUn

Curentul de sarcină a

Fig. 3.4

Cu acelaşi montaj se măsoară si rezistenta interna:

*,=.*"*
Ca mărimi de interes în ceea ce priveşte performantele redresorului, se menţionează randamentul redresării: r| =

rabsorbiîale Ia reţea

iar tensiunea redresata este de 71 forma: M (O = Ri(t) = C/o + componente alternative.8. componenta continua sau valoarea eficace a componente i alternativ e componenta continua în figurile 3.7 curentului de sarcina (z) sunt prezentate în figura 3.5). secundarul cu n2 spire si rezistenta r2.5 u < t )Rj n ătate Se considera caracteristica diodei semiconductoare liniarizata ca în figura 3. Aici modelul curentului de sarcina corespunde dezvoltării în serie Fourier: i(f)=I„\- l cosco? 2cos2co? 37C (3. tensiunii redresate (u) si Fig. 3. Pentru redresarea monoalternanta formele de unda ale tensiunii electromotoare (e2~). adică: amplitudinea componentei alternative de frecventa minima y =. 3. 3.1 ) unde — este valoarea componentei continue.9.) si a redresorului în punte (fig.Surse de alimentare 15 1 si factorul de ondulatie al tensiunii si al curentului de sarcina. 3. 3.7 se reprezintă schemele redresoarelor monoalternanta (fig. (3. dubla alternanta cu transformator cu priza mediana în secundar (fig.5 la 3.2 ) . n2.6.7).t-2 'Al Kt) \ legCt) Kt) \ - rn D l• ) _ 7 1 E= —E ? i ^^ n 1 j (n^^rg pe jum r\ Fig. Transformatorul are primarul cu nv spire si rezistenta rt.

9 Pentru celelalte doua scheme (de redresare dubla alternanta) formele de unda sunt cele din figura 3. iar curentul de sarcina are modelul: (2 4 4 i(t)=IM\ —+—cos2co?--------cos4co? + .10 .5) Fig. 71 371 1571 (3.4) iar Rj' este rezistenta serie totala definita prin relaţia: (3..1 71 o---------> (3. 3.6 ) Fig.152 Măsurări electronice U u .10.3 ) (3.8 Fig.. 3. 3.

\ r l + r2 (i ") Curentul maxim prin sarcina. l Principalii parametri ai redresoarelor fără filtru \v Schema Mărimile s. 3. £ r 2E2 £2 CO 7C co 27C CO 7C 471 771 2V2 7 71 8 TI2 . /0 Valoarea efectiva a curentului prin sarcina. 3.Surse de alimentare 15 3 Tensiunea redresata are o dezvoltare în serie de forma (3.2) unde: 9F Jl - 71 u (3. Io ~~ E2 !± =±M_ 2 7C !± =±M_ 2 7C UR M Frecventa minima a componentelor alternative Factorul de utilizare al transformatorului. T) Curentul maxim prin diode.7) T.• — 1+> . electrice Caracteristica externa. / Randamentul redresării.5) Redresorul dubla alternanta cu priza mediana în secundar (flg..1. pe care îi arătam în tabelul 3.7 ) o Din cele de mai sus rezulta cu uşurinţa principalii parametri ai redresoarelor fără filtru. E JJ U E2 K'7 K RI 2 R . / AO Tensiunea inversa maxima pe diode. E 2 R+ Ri' 2/M 7C IM 2 71 8 +f 0 . 3. IM Curentul mediu prin sarcina. i '0 0 i '0 (n Y * '= . Tabelul 3. 7T 71 12 71 4 1 + f) ( 4 1 + f) ( IM IM IM IM . U0=U 0(I0) Redresorul monoalternanta (flg. / AM Curentul mediu prin diode.6) U u 2E2 Redresorul dubla alternanta în punte (flg.• * + 2 (l ") E2 R + Rt ' IM 71 IM_ (n Y Ri'=Ri + \—\ ri + r (l ") E2 R + Rt ' 2/M 7C IM o "<u 2 y U 0 K ( «2 Y Ri'=Ri + \-2.

13 sunt prezentate formele de unda idealizate pentru redresorul monoalternanta. In ambele situaţii tensiunea rezultata maxima (în gol) este E2.154 Măsurări electronice Date utile pentru proiectarea transformatorului de reţea sunt cele prezentate în tabelul 3.11 Pentru „netezirea" curentului se utilizează filtre capacitive.8 Jl2 — — (jumătate din înfăşurare) E± -2 x — 2l 2-J2R 4 El 2i/2R 9. Filtrarea cu „filtrucapacitate" se realizează aşa cum rezulta din schemele din figurile 3. 71 Factorul de utilizare al transformatorului este definit astfel: . ./T v ^-057 2 5 7 Randamentul redresării (comparaţie) Observaţii Ar = 0. = °' 7- 4-._ puterea de curent continuu în sarcina puterea aparenta în secundar Fig. Idealizarea consta în neglijarea rezistentei echivalente serie ( R. unde s-a neglijat Rf' în raport cu R . =0).2 Date utile privind proiectarea transformatorului de reţea Schema Mărimea electrica Monoalternanta Dubla alternanta cu priza mediana în secundar Dubla alternanta în punte Puterea de curent continuu în sarcina. Tabelul 3. în figura 3. 3. E2 E 2 71 EI 2E2 2E2 7C TlR 2E2 2E2 7C TlR tVo Valoarea efectiva a tensiunii în secundar Valoarea efectiva a curentului în secundar Puterea aparenta totala în secundar Factorul de utilizare al TlR E2 —= (jumătate din înfăşurare) c1 1 /2 £2 R E 2 •fi E 2 R^2 El 2R 40 ^ .12.29 n Saturarea miezului datorita curentului continuu în secundar ~ t) <-ir> S 2 "' 2 y 71 .2.11 si 3.

13 . 3. 3.Surse de alimentare 15 5 uCt) R Fig.12 Fig.

0 10 100 10 Fig. 1. i N \ 0.15.1). Daca se introduce o rezistenta serie suplimentara (pentru limitarea curentului la pornirea schemei). Rezultatele sunt aceleaşi pentru schema în punte si pentru cea cu transformator cu priza mediana.0 0 ^^ =* . Ele se pot reprezenta grafic aşa cum se vede în diagramele din figurile 3.pentru a asigura tensiunea t/o ceruta la bornele sarcinii.15 sunt prezentate nomograme pentru tensiunea continua normată (pentru schema monoalternanta fig.0 10 wRC 100 1000 1000 1. d. iar pentru schema dubla alternanta cu transformator cu priza mediana sau în punte . dioda . a factorului de ondulatie y=/3(cotfC) si a raportului IAN/IAO = f4((aRC).2 ^ 0 C .1 CJRC Al te rn an ţa " •• ^ ^ _ **» « v 1. precum si caracteristicile tensiunii redresate C/ 0 = /2(rotfC). c.l5.a.14.5 0 ^^ o o r I t n ţ a • • H . s *^ •^ ^ ^ ! Dublă 0.pentru a suporta curentul. Pentru o rezistenta de sarcina R data se va alege condensatorul C pentru a satisface Jinpus . Dependentele factorului .b. caracteristica unghiului de conduc ţie ? = ?2 . 3. aceasta se va include în valoarea lui RI . iar tensiunea în secundar E2 .156 Măsurări electronice Prin calcule se deduc. în figura 3.?i = fi(TRC). b.fig 3.14 O proiectare mai precisa se face pe baza unor curbe calculate cu luarea în considerare a rezistentei RI (care are valorile din tabelul 3. a. 3. în aceasta ipoteza simplificatoare.

(fig. respectiv.Surse de alimentare 15 7 de ondulatie y si.15.15.0 10 URC 100 100 0 Fig. a raportului IAN/IAO de coftC se reprezintă grafic ca în figurile 3. 100 90 80 70 B 60 :? 40 30 20 10 1000 10 0 90 . (mE2/Rl} TI . deci u(t}= U0 = const. dar presupune capacitatea C suficient de mare pentru ca pulsaţiile tensiunii redresate sa se neglijeze într-o prima aproximaţie.d.8 ) =-(sine-6cose). 80 cxj7 0 L J ^.l5. Se obţine: (3. b O a treia posibilitate de calcul include efectul rezistentei serie.60 ID 5 0 0.1 1. 3.3.c si .respectiv . 3. a.16).

17 fi. c.0 100200 \ \ "Jo sS !\\\ 1000 100 0 100200 n=l pentru rt=2 pentru dublă alternantă Fig.15.5 0.0 0.0 2.în figura 3.17^. caracteristica externa normată.în figura 3.17'f. 3.158 Măsurări electronice 7t(l . . — S "j|j "s^ Mono A Dublă alternanţa ? s/R < ^ţ 0'1 r!s vv w VIO 100 70 50 30 20 10 7. Semiunghiul de conduc ţie 6 este reprezentat în figura 3. 'vJţ^S ^ W 1 v NV n 10 20 30 wRC \Ss vS 'h.COS 6) I AO sin6-6cos6 (3. iar raportul curenţilor . s Âi > ^ N ' ^ A iţ S^' SS\ "V ^\ \S Jv ^\ .0 3.0 2.11 ) unde: m = l pentru redresorul monoalternanta si m = 2 pentru redresorul dubla alternanta.03.10 ) mR (3. în ambele scheme. .3 0. d .2 n1 u .

fig.01 0..050. 3.02 0..05 0.005 0.010.OQ5 0. T).' 0.01 0.02 Rf/nR c Fig.1 Factorul de ondulatie pentru montajul monoalternanta este (v.17 0.03 0.0 0. U --' LJ .07 <R|'b 1 2 1 0 2 N S s s o Ls z ^ n° u 35< n ^ u ^ m =1 M=£ monoal'ternan ţ o dubl ă ţa oltefnan 4 =0 0. m onoalternair =£ dubla alterna cu^ 60 o n .u<t> U0 „ =1 nţc.12) [/n AU n-e . (3.1 X *f .05 0. 1.06 0.18): y=. 3.4 0 n ... n .s** ** ''' Fig 3.0 2 V 3 ) S " < • • 0.2 -- n i 3-S — — 5 n=l ri o noal tern curta m=2 dubla alternantei O 0.02 R...Surse de alimentare 15 9 Ae2<tX.04 0. .16 .

160 Măsurări electronice iar pentru dubla alternanta: 7C-29 (3.19. în prima etapa se calculează tensiunea continua C/0 si pulsaţiile A U la bornele lui Ct la fel ca la schema cu „filtru-capacitate" cu C = Cl si rezistenta de sarcina R + Rf .18 In cazul redresorului cu filtru în TC. uC -t) Fig.13 ) Formulele de mai sus sunt valabile pentru valori mai mici ale lui 6 (C mare.15 ) m (f>RC2 f (m = l pentru monoalternanta si m = 2 pentru dubla alternanta). pulsaţii mici). 3. 3. ca cel din figura 3.R A U = R R+R . •f .14) (3. m coC (3. Redresor non< sau dubi alternantă AU Fig.19 în a doua etapa se calculează U0 si AC/ cu relaţiile: „• «R ef . calculul se face în doua etape.

Ai. Este de dorit ca S sa fie cât mai mare.17) Schema echivalenta a stabilizatorului. iar R0 cât mai mica. K=\RL dat pune în evidenta influenta rezistentei de sarcina. maxima) pentru tensiunea de intrare si curentul de sarcina se notează UIm . .16 ) definit la curent de sarcina constant.. cu tensiunea de intrare si respectiv curentul de sarcina este descrisa de următorii parametri: .Surse de alimentare 16 1 3. Variaţia incrementala a tensiunii stabilizate u0.20 Limitele de variaţie (valoare minima. A « 0 Fig. este aceea din figura 3.. 3.coeficientul de stabilizare: s =M> Au0 A/L=0 (3. tensiunea de ieşire (w0) si curentul de sarcina iL prin sarcina RL. rezistenta la ieşire: r . Variaţiile mărimilor electrice se notează cu Au.20) sunt tensiunea si curentul de intrare (u. UIM .=0 (3. l "o =—— Ai.Au0. ILM . STABILIZATOARE DE TENSIUNE Parametrii unui stabilizator de tensiune (fig 3. ^ 1 AUQ j |R. AiL . respectiv ILm .21 Aw. 1i i i \ Pi .21. notat cu K si definit prin: A n.2. Un alt coeficient de stabilizare. Valorile nominale se notează cu litere mari. privit de la bornele de ieşire. 3. h n Stabilizator de tensiune Y 1 \ O' Fig. z/).

20) A/t se foloseşte montajul reprezentat în schema din figura 3. unde A/L este data de diferenţa celor doua indicaţii ale ampermetrului A pentru doua valori diferite.162 Măsurări electronice Se vede ca poate fi calculat punând R L ^°° în expresia lui K . . iar variaţia de curent este data de cele doua indicaţii ale ampermetrului AL. î = l Trr â- (3.2 2 .23J).si U\): AU L =V L -V 2 =V\ U . Calculul dinamic (de semnal mic) al lui S se poate face cu ieşirea stabilizatorului pusa în gol. P ro te ja re a su rse i se fa c e p rin lim ita re a c u re n tu lu i la o v a lo a re fix a . ). P r i n „ î n t o a r c e r e a " c u curentului ren tu lui se înţe lege o m icşora re a —K l u i i L ( c u r e n t u( lk i e ş i r e ) a s t f e l c a : sc F ig.2 2 M0 = O ~ ~ *L ='-s e (v a lo a re a c u re n tu lu i is c d e p i n d e d e s c h e m a m o n t a j u l u i ) . a şa c u m se a ra ta în curentului d iag ram a d in fig u ra 3 . P e n t r u m ă s u r a r e z i s t e n t e i i n t e a nset a b i l i z a t o r u l u i d e t e n s i u n e . Variaţia de tensiune AC/ L este indicata de voltmetrul V pentru doua valori diferite ale tensiunii de intrare (U. si U\ (A/£ = /£|£/ -ILu. e v e n tu a l Un p ro g ra m ab ila ..c u re n a L ita a / im re tu lu i d e ie şire .2 2 (d rea p ta 'întoarcerea* î n t r e r u p t a ) .-V\ v \.=const. Fv=- (3. (3. Randamentul stabilizatorului este dat de relaţia: [/ „/. 3. a şa c u m se v e d e în fig u ra 3 . RL si RL .la C/. R.21 ) R. n o t a t a c u a r R: s i d e f in ita p rin : Z •tu R -ist U ..ale sarcinii (M. notat cu Fv si definit prin: AU. = IL\R -I. Pentru determinarea factorului de stabilizare. )• .19) C ara cte ris tic a d e ieşire a u n u i stab iliza to r d e ten s iu n e este a p ro x im a tiv o riz o n ta la. se foloseşte montajul indicat în figura 3.23 &. S biliza a ta re E x ista si carac teristic i cu /tensiunii lim ita re „ p rin în to a rc e re " .

* — ^ Sursa de tensiune etalon Kete a °\ U~ U- Reţea L «L J Reţea 3.2. .1. Stabilizatorul parametric în schema din figura 3. 163 /~ ^ Stabilizator de tensiune năsurat (\ i l . 3.24^?). curentul minim. .Surse de alimentare AU.24. 3.24 Parametrii diodei sunt: tensiunea nominala standardizata. curentul maxim (determinat de puterea disipată maxim admisibila). coeficientul de variaţie al tensiunii cu temperatura si rezistenta dinamica Re.a dioda stabilizatoare de tensiune (dioda Zener) este exploatata în porţiunea caracteristicii în care tensiunea la borne este aproximativ constanta (fig. "L —»- Fig.

dioda Zener DZl este polarizata de generatorul de curent format de 7| .164 Măsurări electronice 10 5 O a a/grcD -5 -10 ~Â 10 14 18 Fig.25 Ultimele doua mărimi depind de curentul de lucru I L . în figura 3.25.26 în schema următoare din figura 3. Concomitent. R2 si R3.28 este reprezentata schema bloc a stabilizatorului cu element de control (reglaj) serie. Variaţia coeficientului de temperatura a în funcţie de tensiunea de stabilizare U. este indicata în figura 3. acest amplific ator de curent permite stabilizarea la variaţii ale curentului de sarcina mult mai mari decât variaţiile de curent admise de dioda Zener. Stabilizatoare electronice cu tranzistoare Se realizează după o schema ca cea din figura 3.2.27.2.26. 3. Fig. DZ2. 3. în acest mod se reduce efectul variaţiei tensiunii de intrare. 3. culeasă la bornele diodei DZ. în schemele cu reacţie se asigura o stabilizare mai buna. pentru a asigura compensarea termica în jurul unui anumit curent de lucru. unde tranzistorul TI amplifica diferenţa între un eşantion al tensiunii de ieşire si tensiunea de referinţa. Pentru U z > 6 V se pot pune în serie cu dioda Zener una sau mai multe diode pn deschise. .29 este o schema de baza. Ca urmare. tensiunea stabilizata este mai mare decât tensiunea pe dioda Zener folosita ca element de referinţa. alegerea diodei se face în primul rând pe criterii de coeficient de temperatura sau rezistenta dinamica. ce are repetor pe emitor (cu tranzistorul 7) intercalat între dioda Zener si sarcina. Schema din figura 3.

3. 3.27 Fig.Surse de alimentare 16 5 Fig.29 .28 Fig. 3.

Stabilizatoare de tensiune cu amplificator operaţional Se realizează după schema din figura 3. care este. în acest caz dioda de referinţa este încărcata doar de curentul de baza al tranzistorului T\B. provocând modificarea nedorita a punctului de funcţionare.30 Variaţiile curentului prin 7\ se transmit însă diodei DZ. Tensiunea de referinţa apare la ieşire amplificata: (3. în fapt.2. 3. 3. Din acest motiv se prefera o alta schema. un amplificator cu reacţie negativa.32.22 ) . R2.3. ca cea din figura 3.31 unde catodul diodei este la poFig. care utilizează un amplificator diferenţial (cu tranzistoarele TIA si T\B) ca detector si amplificator de eroare. atunci când stabilizatorul funcţionează corect si C/0 este constanta. în aceeaşi schema se arata si utilizarea unei perechi Darlington pe post de tranzistor de control. Aceasta se poate realiza printr-un generator de curent ca în figura 3.166 Măsurări electronice Fig. Reacţia negativa de tensiune serie se aplica prin divizorul R\. la care amplificarea în bucla deschisa este foarte mare. HZ- 3.31 tenţial constant.30. O alta ameliorare a schemei consta în "prestabilizarea" alimentarii tranzistorului amplificator. deci a tensiunii de referinţa.

adică nu este necesar ca . 3.3. T2 si a transformatorului 7>2. Demodularea este de tip asincron. ceea ce este necesar pentru separarea galvanica a acestora. fiind destinata pentru alimentarea traductoarelor electronice care funcţionează în conexiune bifilara. cu tranzistoare cu silic iu. Rezistenta de ieşire este si ea micşorată prin reacţie. deoarece amplificatorul are o impedanta de intrare foarte mare. rezistente cu pelicula metalica etc. Ploieşti. Curentul maxim al sursei de alimentare a circuitului de intrare pentru o rezistenta de maximum 1200 ohmi este între 4 si 20 mA. Curentul din circuitul traductorului este modulat cu ajutorul oscilatorului O.Surse de alimentare 16 7 R l R 2 Fig. Protecţia la scurtcircuit este realizata prin rezistenta RI de limitare a curentului si prin siguranţe fuzibile.32 Sursa de referinţa lucrează practic în gol. Schema bloc a sursei ELX 422 este aceea din figura 3. 3.33. în scopul înlesnirii aplicaţiilor practice. Sursa ELX 422 este prevăzuta cu separare galvanica atât între reţea si bornele de alimentare ale traductorului. se face o prezentare a surselor din sistemul unificat SEROM si a altor doua surse care sunt utilizate în mod curent si în laboratoarele de electronica. a doua tranzistoare de separare TI. Sursa este realizata cu componente electronice de mare fiabilitate. 3. cât si între ieşirea traductorului si intrarea aparatelor secundare.3.1.G.P. Sursa individuala cu separare galvanica ELX 422 Sursa este un element auxiliar de automatizare din cadrul sistemului electronic unificat. EXEMPLE DE SURSE DE ALIMENTARE în cadrul acestui subcapitol sunt prezentate câteva dintre sursele de alimentare utilizate în laboratorul de Măsurări electronice din U. în continuare. Transformatorul de reţea Trl are doua înfăşurări secundare: una pentru alimentarea circuitului de intrare si alta pentru alimentarea circuitului de ieşire.

este fixata prin standarde. si un curent maxim de l A.2. stabilita în funcţie de sarcina traductorului si de condiţiile de mediu în care funcţionează acesta. iar în cazul sursei ELX 422 este asigurata cu sase diode Zener pe circuitul de ieşire din sursa. Sursa de alimentare multipla ELX 423 Aceasta sursa are la ieşire o tensiune minima de 25 V c. de pe care se transmite la ieşire un semnal unificat de tensiune.33 Pentru alimentarea amplificatorului operaţional cu tensiune stabilizata se foloseşte un circuit integrat CI de tipul A 78C 20. pentru curentul maxim de 20 mA în circuitul de alimentare al traductorului TR. Are la baza o schema clasica de stabilizator de tensiune. Aceasta tensiune minima. deoarece asigura o tensiune minima. realizata printr-un circuit integrat uA 732. sursa si traductoare se pot introduce separatoare galvanice sau se foloseşte o sursa cu separator galvanic. realizata cu un tranzistor T4 si un condensator C.c. T4. . fata de masa electrica a circuitului de ieşire.2 Fig. Sursa ELX 422 are protecţie intrinseca. Curentul furnizat la ieşire permite alimentarea prin distribuitoare până la 50 de traductoare. 3. prevăzut cu reacţie negativa. Demodularea se realizează cu tranzistoarele T3. în cazul în care este necesara o separare galvanica între distribuitoare. Semnalul de la ieşirea demodulatorului este aplicat unui amplificator operaţional a.168 Măsurări electronice blocul sa fie sensibil la faza semnalului de intrare. Ieşire Tr.3. 3.

Prin aceasta se asigura o separare galvanica a circuitelor intrare/ieşire ale unui aparat de circuitele reţelei de alimentare. Prin utilizarea transformatorului 7>2. Aceasta măsura de precauţie este necesara pentru localizarea efectului unei defecţiuni la un singur aparat.a.Surse de alimentare 16 9 Problema separării galvanice include doua aspecte: . si demodulat. Prin folosirea transformatorului de separare Trl circuitul de intrare este separat galvanic de circuitul de ieşire.separarea galvanica a circuitelor de intrare de circuitele de ieşire ale unui aparat.34. Ieşir Tr. Modularea semnalului de intrare se face prin comanda joncţiunii baza colector a tranzistorului TI. Se observa ca pentru separarea circuitului de intrare de circuitul de ieşire. semnalul de intrare este modulat. . Aceasta măsura de precauţie este necesara pentru a preveni deteriorarea mai multor aparate în cazul conectării greşite a unei tensiuni de alimentare mai mari. Pentru liniarizarea caracteristicii statice ieşire-intrare s-a introdus o reacţie negativa prin intermediul rezistentei Rc din circuitul colectorului tranzistorului T3. amplificat în c.l •24V e Fig.separarea galvanica a circuitelor reţelei de alimentare de schemele aparatelor de automatizare. Separarea galvanica a circuitelor de intrare de circuitele de ieşire si separarea galvanica a circuitelor de alimentare de circuitele intrare/ieşire sunt probleme rezolvate prin utilizarea unui separator galvanic ELX 251 care este un ele ment auxiliar în sistemul unificat electronic. Pentru modulare si demodulare sunt folosite înfăşurări separate ale transformatorului 7>2. . Schema acestui separator galvanic este prezentata în figura 3. conectat la ieşirea oscilatorului electronic. 3. circuitul de intrare este separat galvanic fata de punctul de masa al bornei ob alimentare. iar demodularea în mod identic cu tranzistorul T2.34 Pentru modulare se foloseşte un oscilator alimentat de la borna de alimentare de + 24 V fata de punctul de masa generala.

în figura 3. tranzistorul TI este blocat. max. care este un amplificator operaţional în regim de amplificare-inversare. Distribuitor pentru alimentarea traductoarelor ELPX 425 Pentru alimentarea traductoarelor se folosesc sursele electronice ELX 423 (care dau 37 V. Semnalul de ieşire. Se foloseşte o schema simpla pentru convertorul de tensiune . în cazul căderii sursei principale. . si însumată cu tensiunea de intrare modulata prin intermediul transformatorului de separare Trl. 3. La apariţia unui curent mai mare de 50 mA. 3. l A. tranzistorul se saturează. ceea ce provoacă anclansarea releului R0 de semnalizare. una principala si^una secundara.3. c. în unele scheme de alimentare a traductoarelor se folosesc doua surse de alimentare.35 este prezentata schema simplificata a distribuitorului ELX 425. ELX 424 cu separatoare galvanice.c.170 ___________________________________________________Măsurări electronice Tensiunea de reacţie este modulata cu ajutorul tranzistorului T4. Sursa multipla cu separare galvanica ELX 424 Aceasta sursa da o tensiune minima de 24 V c.3. în c. alimentate de la puncte diferite ale reţelei de curent alternativ. un releu R2o comuta alimentarea distribuitorului de la o sursa secundara. Din punctul de vedere al capacităţii sursei de alimentare se pot folosi 5 distribuitoare care ar putea alimenta până la 5 grupe de câte 10 traductoare.curent ieşire deoarece puterea semnalului este asigurata de amplificatorul electronic A. ceea ce sursa ELX 425 le are realizate. câte o rezistenta reglabila Rs si câte o rezistenta fixa R2. atunci când un traductor prezintă un scurtcircuit este necesara o semnalizare optica. Rezistenta reglabila serveşte pentru adaptarea alimentarii unui traductor la rezistenta de linie. Pe fiecare linie de alimentare a unui traductor este montata o siguranţa HI. însă alimentarea unui traductor uneori trebuie efectuata cu protecţie individuala la scurtcircuit si. Aceasta serveşte pentru alimentarea a 10 traductoare. Saturarea tranzistorului 7\ determina aprinderea lămpii de semnalizare D3 (un LED) si saturarea tranzistoarelor T3 si T4. în plus. având o schema clasica) si ELX 422. Când în linia de alimentare a traductorului TRl nu exista un scurtcircuit. pentru un număr de maximum doua traductoare montate în conexiune bifilara. prevăzut cu o protecţie prin dioda (D5) a tranzistorului T4.4. folosind oscilaţii de aceeaşi frecventa ca la modulare-demodulare.3. prin contactul normal deschis K2. este preluat de borna plus a alimentarii si un punct al rezistentei de colector Rc. Soluţiile adoptate în construcţia sursei multiple cu separare galvanica sunt identice cu cele descrise în prezentarea surselor ELX 423 si a separatorului galvanic ELX 251. în desen fiind prezentate numai doua.

5.curent. Tensiunea Ui serveşte pentru alimentarea pe doua fire a traductorului TR. R^ si stabilizata (R^. ceea ce simplifica operaţiile de întreţinere.. D6. Alimentarea cu . Rezistentele reglabile RV2 si RV3 servesc pentru stabilirea gamei de variaţie a curentului. D2). Rezistenta de linie RVi serveşte pentru stabilirea zeroului fals în funcţie de lungimea liniei. 10 mA. în funcţie de valoarea mărimii măsurate va rezulta un semnal unificat de ieşire în domeniul 4 .. se obţine un semnal unificat de curent 2 . Pentru alimentarea cu + 15 V a acestui convertor tensiune -curent se foloseşte o redresare în dubla alternanta (D 3.. 3. Tensiunea din secundarul Tr\ este redresata în dubla alternanta (Di..Surse de alimentare 17 1 Fig.36. în vederea obţinerii si a unui semnal de ieşire în domeniul 2 .. care împreuna formează un convertor de tensiune . filtrare (C3) si stabilizare (Rio. ca de exemplu înregistratoarele electronice. Sursa de alimentare FE 100 Aceasta sursa de alimentare se foloseşte pentru alimentarea traductoarelor în sistemul 'pe doua fire" (fig. Sursa de alimentare FE 100 este specifica sistemului electronic de elemente de automatizare. 3.. D7).15 V se obţine prin etajul grupului de stabilizare R9. 20 mA trece în rezistentele R3 si RV3 si cu ajutorul amplificatorului operaţional Al si a tranzistorului T. C2.. Pentru aceasta semnalul 4 . D4).3. care poate avea o rezistenta variabila. D5). Sursa de alimentare în varianta FE 100B este prevăzuta cu un modul încadrat punctat pe figura 3..35 Distribuitoarele pentru alimentarea traductoarelor sunt prevăzute si cu comutatoare individuale pentru fiecare traductor. 10 mA. la care măsurarea se face prin alimentarea traductoarelor după sistemul "cu doua fire". fiind montata separat sau în interiorul unor aparate. în funcţie de varianta utilizata se introduce sau se scoate suntul care conectează modulul auxiliar. . filtrata (Ci. 3. 20 mA.36).

fig. Sursa stabilizata 30 V .elementul de reglaj serie (ERS) menţine sau reglează tensiunea si curentul de ieşire m concordanta cu comenzile impuse de operator prin reglajele principale Pv (tensiune constanta) si Pc (curent constant). . sau (circuit SAU) de amplificatorul comparator de curent (ACi si AC2) când sursa lucrează în modul de lucru curent constant. iar tensiunea continua este filtrata de grupul LC. Ea este realizata după o schema de principiu care asigura concomitent performante superioare si randament ridicat.37): .3.172 Măsurări electronice +o — 4eOnA TR Fig.tensiunea de alimentare de la reţea este aplicata unui transformator (77? l) care furnizează în secundar tensiunea de alimentare pentru puntea redresoare comandata (PRC) ce asigura o cădere de tensiune constanta pe elementul de reglaj serie (ERS) independent de condiţiile de ieşire. 3.6. prin intermediul amplificatorului de comanda. 3. Puntea redresoare comandata este formata din diode si tiristoare ale căror unghiuri de aprindere (deschidere) sunt controlate de un amplificator comparator si oscilator autoblocat (BCT). Acest element de reglaj serie este comandat de către amplificatorul comparator de tensiune (4CC7) când sursa lucrează în modul de lucru tensiune constanta. Principiul de funcţionare al sursei este următorul (v.15 A tip 1-4115 este un aparat electronic utilizat în laboratoarele electronice pentru testări. .36 3.15 A tip 1-4115 Sursa stabilizata 30 V .

38.5 V si curenţi între O si 2 A. . . 3.7. Pentru o citire mai exacta a tensiunii de ieşire. Sursa se alimentează de la reţeaua de c.37 De asemenea circuitul SAU da semnalele pentru circuitul care semnalizează modul de lucru (C.. 6 V. aparatul dispune de un afisaj numeric cu 3 cifre (comutatoare dinamice). + 5.protecţia la supratensiune este realizata cu un tiristor comandat de un circuit (CST) la care pragul de anclansare este stabilit cu un potentiometru aflat pe panoul sursei (Pst). se face în mod continuu cu ajutorul unor potenţiometre plasate pe panoul frontal.6 V). Sursa stabilizata de tensiune continua (7. furnizate de stabilizatorul tensiunii de referinţa (STR) alimentat dintr-un transformator de reţea TR2. al curentului limita si al nivelului de acţionare a protecţiei la supratensiune. Valoarea tensiunii de ieşire si a curentului de ieşire se citesc simultan pe doua instrumente amplasate pe panoul frontal. ..pentru alimentarea tuturor elementelor din schema se folosesc tensiuni stabilizate ( + 12 V .5 V / 2 A) tip 1-4103 Sursa stabilizata de tensiune continua 1-4103 este un aparat de laborator destinat în principal alimentarii montajelor electronice cuprinzând circuite integrate logice care necesita pentru alimentare tensiuni continue cuprinse între O si 7.Surse de alimentare 17 3 TR2 AC. de 220 V / 50 Hz si funcţionează după schema bloc din figura 3.3. -<ACUHSAU h J Fig. S) cu ajutorul celor doua LED-uri Lt si Z^. 3. iar modul de lucru în care operează sursa este afişat prin doua diode LED.a. Reglajul tensiunii de ieşire.

Tensiunea nestabilizata de la ieşirea redresorului Red l este înseriata cu elementul de reglaj serie ERS si cu o rezistenta serie RS pentru sesizarea curentului care trece prin sarcina. Semnalul obţinut la ieşirea acestuia modifica rezistenta echivalenta a elementului de reglaj serie ERS (comanda fiind în funcţie fie de curent. Protecţia la supratensiune este de tip "Crowbar" si funcţionează astfel: o tensiune proporţionala cu valoarea tensiunii de ieşire se aplica la intrarea unui amplificator diferenţial comparator ADC. furnizate de stabilizatorul tensiunilor de . I) mărginit de axele de coordonate si de dreptele U = 7. prin intermediul amplificatorului de comanda A C2. în acest fel. doua tensiuni de alimentare pentru redresoarele Red l si Red 2.174 Măsurări electronice +5V O -IOV Fig. prin cele doua înfăşurări secundare. fie de tensiune). 3. Amplificatoarele diferenţiale ADU si ADI primesc la intrare semnale proporţionale respectiv cu tensiunea si curentul de la ieşirea sursei. care furnizează. semnalul de la ieşirea amplificatorului diferenţial comanda declanşarea elementului de scurtcircuitare ESC plasat în paralel pe ieşirea sursei. La depăşirea unei anumite valori de prag. daca se impun valorile Ui pentru tensiunea de ieşire si /i pentru curentul limita. Pentru alimentarea tuturor elementelor din schema-bloc se folosesc tensiunile stabilizate de + 5 V si -10 V.38 Tensiunea de alimentare de la reţea este aplicata unui transformator Tr. Ieşirile lor se aplica printr-un circuit 'SAU" la intrarea amplificatorului de comanda ACI.5 V si 7 = 2 A. Se observa ca. sursa îşi alege singura modul de funcţionare (în regim de "generator de tensiune constanta" sau de "generator de curent limitat"). în funcţie de valoarea rezistentei de sarcina de la ieşire. Ea poate avea ca punct de funcţionare oricare din punctele interioare dreptunghiului din planul (U. o rezistenta de sarcina determina funcţionarea sursei în regim de generator de curent limitat.

doua lămpi: LI si LI .o borna de masa..o siguranţa pentru intrarea reţelei (Fi ). . sunt scurtcircuitate).tensiunea de ieşire.doua borne (+ S) si (. (t/2). .butoane pentru acţionarea potentiometrelor de reglaj: Up . .S) . sunt scurtcircuitate). 3. conectarea si deconectarea tensiunii de la reţea. în cazul funcţionarii normale. în apropierea circuitelor care urmează sa fie alimentate..5 V 2A este indicat în figura 3. dimensiunile de gabarit reduse (100 x 160 x 240 mm) oferă posibilitatea plasării lui pe mesele de lucru..pentru programarea din exterior a curentului (care.curentul limitat. (72). Aspectul exterior al aparatului © SURSĂ STABILIZATĂ O-7.doua borne: ( + ) si (-) .aparatul de măsurat indicator cu scala (O . res pectiv "generator de tensiune constanta".39 .trei borne: (/O..comutatorul K 2 . Panoul frontal cuprinde: . . . \ .reglajul nivelului protecţiei la supratensiune si respectiv.39. 2) A . (73) . PI . . (C/3) .pentru co mutarea instrumentului de măsurat la măsurarea tensiunii sau a curentului. în cazul funcţionarii normale.pentru sesizarea la distanta ("remonte sensing").pentru curent.pentru programarea din exterior a curentului (care.pentru indicarea regimului de funcţionare al sursei: "generator de curent limitat". Aparatul a fost conceput pentru a lucra în interior.Surse de alimentare 17 5 referinţa STR alimentat de la redresorul Red 2. Fig.5) V pentru tensiune si VA (O .trei borne: (Ui). Panoul din spate cuprinde: . 7. .pentru conectarea sarcinii. .o siguranţa pentru curentul în sarcina (F2). P2 (cu întreruptorul KI) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful