1. Rumusan kepada maksud kaunseling ialah A. proses memberi panduan dan nasihat kepada orang yang memerlukan. B.

segala bentuk pertolongan kepada orang yang memerlukannya. C.proses pertolongan yang profesional bertujuan menolong individu memahami dirinya dan persekitaran. D.pertemuan bersemuka di mana kaunselor dan klien yang mempunyai kepentingan. 2. Berikut adalah rasional perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dilaksanakan di sekolah-sekolah, kecuali kesedaran tentang perbezaan individu menjadi lebih utama. perkhidmatan bimbingan dan kaunseling merupakan faktor utama menentukan kejayaan pelajar. C. perkembangan pendidikan begitu pesat, ibu bapa tidak berupaya membimbing pelajar dengan baik dan bermakna. D. membantu pelajar mendapat rangsangan ke arah pencapaian yang cemerlang dalam kurikulum dan kokurikulum. 3. Bahagian H: Pengukuran dan Penilaian dalam Kod Etika Kaunselor PERKAMA telah menjelaskan prosedur memilih ujian untuk klien. Apakah perkara yang perlu diberi pertimbangan dengan teliti oleh kaunselor mengikut kod etika tersebut? (A) Kebolehpercayaan dan kesesuaian dengan klien. (B) Kesahan, kebolehpercayaan dan kesesuaian ujian. (C) Kesahan, kebolehpercayaan dan jumlah item dalam ujian. (D) Kesahan, Kebolehpercayaan, kesesuaian dan jenis kelompok klien. 4. Isu kerahsiaan merupakan satu aspek penting dalam kod etika seorang kaunselor. Dalam situasi manakah yang membolehkan seseorang kaunselor mendedahkan kerahsiaan kliennya Klien pernah mencuri duit daripada rakan dan ibu bapanya Maklumat yang diberi oleh klien melibatkan seorang guru di sekolah C. Klien adalah anak saudara kaunselor dan mempunyai masalah rumahtangga D. Klien telah terlibat dengan jenayah dan menjalani perbicaraan di mahkamah 5. Hussain : Awak tak pernah buat kerja dengan baik. Hassan : Itu adalah kerana awak selalu cari silap saya. Dengan merujuk kepada teori Analisis Transaksional, apakah bentuk komunikasi yang digunakan oleh Hussain dan Hassan dalam dialog di atas. (A) Transaksi ego bersilang (B) Transaksi ibu bapa kepada ibu bapa (C) Transaksi kanak-kanak kepada ibu bapa (D) Transaksi kanak-kanak kepada kanak-kanak A. B. A. B.

dan IV sahaja D. A. Rumusan C. Pernyataan Tidak Kongruen di atas bermaksud (A) pengalaman yang sedikit antara kendiri dengan pengalaman (B) wujudnya tidak keserasian hingga berlakunya konflik dalam diri (C) apabila terdapat banyak persamaan antara kendiri dengan pengalaman (D) terdapat persetujuan dan penentangan dalam membuat keputusan penyelesaian masalah 8. merendah diri dan menimbulkan perlakuan suka menyendiri. Menurut Carl Rogers seseorang klien perlu menjalani sesi kaunseling apabila dia berada dalam keadaan tidak kongruen. Teori Teori Teori Teori Tingkah laku Pemusatan Perorangan Analisis Transaksional Rasional Emotif Tingkah laku 9.Teori kaunseling Y sangat menekankan peranan kaunselor untuk mewujudkan suasana kondusif yang membenarkan klien bergerak ke arah perkembangan kendiri. Manakah di antara teori di bawah merujuk kepada Teori Kaunseling Y A. II. I. Dia akan merasa kecewa.Manakah antara susunan yang berikut menerangkan pandangan Teori Rasional Emotif Tingkah laku yang dipelopori oleh Albert Ellis terhadap sifat semula jadi manusia. dan IV sahaja C. berhubung dengan orang lain dan mencapai kesempurnaan kendiri. berperasaan dan bertindak dan mereka melakukannya secara bertukar ganti. dan II sahaja B. Parafrasa . D. 10. Seorang kanak-kanak meminta wang daripada ibunya untuk membeli ais krim tetapi ibunya tidak melayani kehendaknya. I. emak tak sayang aku´. Kanak-kanak tersebut berkata ³Mmm. Manusia berupaya untuk mencorak persekitaran dan mempunyai kebebasan untuk mengawal dan menambahkan ruang kebebasan manusia. III.. I. tidak suka bergaul dengan orang lain dan tidak suka bercakap. berkembang. bergembira.6. Kaunselor : Ayu menyatakan cikgu bersalah kerana memberikan terlalu banyak tugas dan ini menyebabkan rancangan-rancangan TV yang Ayu minati terpaksa ditinggalkan. IV. Semua di atas II.. Manusia boleh belajar mempercayai dirinya. Manusia yang normal berfikir. Banyak sangat kerja sekolah yang terpaksa saya selesaikan yang cikgu beri.. B. Refleksi B. Teruklah cikgu ni. berfikir untuk dirinya. III. Manusia dilahirkan dengan potensi berfikir secara rasional dan tidak rasional sehingga menjadikan manusia berupaya mencintai. Klien : Nampaknya tak dapatlah saya menonton rancangan-rancangan televisyen yang saya minati. Pendekatan teori yang paling sesuai untuk menangani situasi di atas ialah (A) Tingkah laku (B) Transaksional Analisis (C) Pemusatan Perorangan (D) Terapi Tingkah laku Emosi Rasional (REBT) 7. C. membuat keputusan sendiri dan meluahkan perasaannya. II. Jenis kemahiran yang digunakan oleh kaunselor ialah A.

III dan V sahaja (C) II. B. II. III dan IV sahaja (B) I. C.´ D. Kaunselor : Nampaknya kamu mempunyai masa berkawan dan bermain tetapi tiada masa membuat kerja rumah. V. ³Nampaknya kaedah pengajaran guru yang menyebabkan anda mengantuk.D. Persekitaran.´ ³Anda selalu lewat masuk ke kelas. tetapi masih hendak menyalahkan guru pula. Asyik baca.III.´ . ³Saya pun berasa begitu semasa saya di bangku sekolah. konfrontasi memparafrasa merefleksi idea penerokaan kendiri 13. Klien : Saya selalu berasa mengantuk semasa pengajaran mata pelajaran sejarah. B. C. Sosial. Peringkat umur IV. II. Perbualan di atas menunjukkan kaunselor menggunakan kemahiran A. tetapi agak sukar untuk menyiapkannya kerana saya letih. (B) Satu proses komunikasi yang efektif antara klien dengan kaunselor (C) Satu proses interaksi antra individu untuk mmindahkan mesej kpd pihak lain ke arah mencapai kefahaman bsama. Entah apalah yang diajar oleh cikgu Farid. interpretasi 11. IV dan V sahaja 15. 14. Psikologikal II. petang pula saya bermain bola. Berdasarkan pernyataan di atas. III. Komunikasi interpersonal adalah penting dalam sesi kaunseling individu. IV dan V sahaja (D) III. Anuar : Selepas balik dari sekolah. ³Kasihan betul kerana terpaksa berada dalam kelas walaupun anda tidak memahami langsung apa yang disampaikan oleh guru. baca dan baca! Kurang sekali dia menggunakan alat bantu mengajar. (D) Satu proses komunikasi antara individu utk myampaikan mesej yg tepat bg mencapai hasrat dan kesefahaman bersama. Apakah yang anda faham mengenai komunikasi interpersonal? (A) Satu proses komunikasi dengan pihak kedua. Kerja rumah saya siapkan pada waktu malam. Fizikal. manakah respon yang menunjukkan penggunaan kemahiran interpretasi bagi pihak kaunselor? A. D. Peranan kaunselor pada peringkat penerokaan adalah (A) berkongsi perasaan dan berempati terhadap klien (B) mewujudkan hubungan yang terapeutik dan kemesraan (C) memahami dengan jelas kehendak klien dan cara menolongnya (D) mencari alternatif kepada cara pertolongan dan penyelesaian masalah 12. Apakah punca-punca utama yang boleh menjadi halangan dalam proses kaunseling ? I. (A) I. saya akan ke rumah kawan.

membuat sesuatu yang positif II. Umar murid Tahun empat selalu kelihatan pucat. Kaunselor : Hmm«. .Hmm « teruskan Berdasarkan dialog di atas. Berdasarkan situasi di atas. (D) Dorongan minima. II dan III sahaja (D) III. 18. Kadang kala Umar hanya mendiamkan dirinya sahaja. yang manakah merupakan peranan utama bagi ketua dalam kelompok bimbingan? A. Peringkat Peringkat Peringkat Peringkat konflik bersepadu permulaan penamatan 20. III dan IV sahaja (B) I . jenis perkhidmatan bimbingan yang manakah sesuai diberikan kepada Umar? (A) Akademik (B) Kerohanian (C) Bimbingan dan kaunseling individu (D) Bimbingan dan kaunseling psikososial 19. (B) Mencungkil. boleh mencelah ketika klien sedang bercakap V. Setiap kali guru mengadakan sesi soal jawab. Antara pernyataan berikut. II dan IV sahaja (C) I . D. bimbang. (C) Soalan terbuka. takut dan gementar. Manakah antara berikut pernyataan tidak berkaitan langsung dengan kepemimpinan kelompok ? (A) Kelompok autoritarian : Pemimpin berperanan penting (kelompok direktif). Sebagai Sebagai Sebagai Sebagai penentu keputusan penggerak perbincangan pencatat perbincangan pengantara perbincangan 21. B. tentangan mata dikekalkan IV. IV dan V sahaja 17. mendengar secara pasif III. E. memberikan perhatian dan menunjukkan minat (A) I . apakah kemahiran yang digunakan kaunselor ? (A) Parafrasa. Klien : Pada mulanya saya hanya nak berkawan-kawan saja. tertanya-tanya dan tidak puas hati di kalangan peserta? B. C.16. Bila guru memanggil namanya dia gugup dan tidak dapat menjawab dengan lancar. C. D. Langkah-langkah yang perlu anda patuhi ketika menggunakan kemahiran mendengar ialah I. cemas. Pada peringkat manakah dalam kaunseling kelompok berlaku keadaan seperti keliru.

gunakan grafik II. serius mengulangkaji D. Antara berikut. 25. B. mengurus masa III. suka membaca C. latar belakang dan minat yang sama D. D. Semasa menunggu bas.(B) Kelompok demokratik : Kepimpinan terbuka kepada ahli untuk membuat sebarang keputusan. rajin membaca B. suka menghidupkan suasana dengan jenakanya B. IV dan V sahaja D. anda merancang untuk mengadakan Program Peningkatan Prestasi Akademik bagi pelajar Tahun 6. I. II. Menentukan isi kandungan ± menyediakan jadual perlaksanaan ± menyediakan kertas kerja ± menentukan kumpulan sasaran dan tempat. ahli bebas melaksana kuasa dan peraturan. (D) Kelompok dinamik : Mementingkan perkembangan ahli secara berterusan. bijak mengurus masa 26. Aminah seorang murid yang rajin dan pandai. III dan IV sahaja 27. dia membaca majalah. pilih tempat yang sesuai IV. menghadiri kelas tusyen A. Pelakuan Aminah menunjukkan dia seorang murid yang A. (C) Kelompok laissez-faire : Pemimpin yang amat terbuka. Rekod profil dikatakan penting bagi kaunselor kerana (A) membantu pelajar memahami masalahnya (B) membantu kaunselor dalam memahami masalah pelajar (C) membantu pelajar dalam mencari penyelesaian masalahnya (D) membantu kaunselor dalam mencari penyelesaian masalah pelajar . Sebelum guru masuk ke kelas dia sempat meninjau nota ringkas untuk pelajaran hari itu. I. Bagi menjamin keberkesanan proses kaunseling tersebut. apakah aspek-aspek yang diperlukan untuk membantu murid belajar? I. Belajar secara menghafal dianggap kurang sesuai digunakan ketika mengulang kaji pelajaran kerana ini akan mengakibatkan A. Berbincang dengan pengurus sekolah ± menjemput penceramah ± menyediakan tempat. II dan III sahaja B. 22. C. cenderung kepada umur. Menyediakan kertas kerja ± membentangkan kertas kerja ± mesyuarat jawatankuasa kerja. beliau sewajarnya memilih murid-murid berdasarkan ciri-ciri berikut kecuali A. menyelesaikan masalah V. Cikgu Yusof ingin menubuhkan kelompok kaunseling yang terdiri daripada 8 hingga 12 orang murid. berani mengkritik. bersedia meluahkan perasaan dan belajar daripada orang lain C. Dalam perjalanan ke sekolah dia terus melihat-lihat nota yang dibuatnya semalam. Apakah urutan tindakan yang perlu anda lakukan sebelum melaksanakan program tersebut? A. I. C. III dan V sahaja C. D. mudah mesra dan komited terhadap kelompok 23. pengambilan pil rangsangan untuk menambah daya ingatan penguasaan dan pengamalan konsep dan idea menjadi lemah terjadinya lupaan apabila terlalu banyak fakta yang cuba dihafal murid cenderung menggunakan cara ini kerana mudah dan ringkas 24. B. Menentukan objektif ± membuat anggaran kewangan ± menentukan isi kandungan ± memilih penceramah. Sebagai Guru Bimbingan Sekolah Rendah.

melatih diri menjawab kertas soalan peperiksaan yang lepas bagi melatih kemahiran menjawab (A) I. mengetahui keperluan peperiksaan II. II. Mengenal pasti keperluan murid dalam perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling D. Ujian yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan emosi. mengulang kaji dengan teratur dan serta merta selepas nota lengkap disediakan V. merekod. III. Proses mengumpul dan menganalisis data secara sistematik bagi tujuan perkhidmatan yang berkesan C. Persediaan untuk menghadapi peperiksaan memerlukan murid mengikuti satu rancangan belajar yang tersusun I. Manakah antara berikut pernyataan berkaitan penyelidikan dalam perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling ? A.III dan IV sahaja (B) I. mengulang kaji pelajaran dari awal semester III. IV dan V sahaja 29. II. membuat persediaan akhir pada malam peperiksaan IV. III dan V sahaja (C) I.28. II. afektif dan motivasi murid adalah (A) Ujian Manual (B) Ujian Personaliti (C) Ujian Pencapaian (D) Ujian Kecenderungan BAHAGIAN B 30 markah . Menjadikan murid sebagai sample mengesan masalah untuk dibuat generalisasi 30. menganalisis serta memberi pentafsiran kepada data yang dikumpul B. IV dan V sahaja (D) I. Mengumpul.

seorang kaunselor perlu peka kepada halangan-halangan yang boleh menjejaskan perjalanan proses kaunseling. i) ii) (4 markah ) 3. Nyatakan empat contoh halangan dalam proses kaunseling (i) (ii) (iii) . Jelaskan tiga ciri asas yang perlu ada pada seseorang kaunselor dalam proses menolong.Jawab semua soalan dalam bahagian ini pada ruang yang disediakan. i) ii) iii) (6 Markah) Jelaskan dua impilkasi kepada klien apabila kaunselor berfungsi sebagai fasilitator dalam proses kaunseling. (a) Dalam bidang kaunseling. (a) Senaraikan empat strategi bimbingan yang diamalkan dalam kaunseling Islam. (a) Tugas kaunselor ialah untuk membantu dan membimbing klien mengenali masalahnya serta mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah. 2. (i) __________________________________________ (ii) __________________________________________ (iii) __________________________________________ (iv) __________________________________________ (4 markah) (b) Nyatakan tiga rasional Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling perlu diwujudkan di sekolah (i) ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ (6 markah) . 1.

(6 markah) BAHAGIAN C Soalan Esei 40 markah Jawab mana ± mana dua soalan dalam bahagian ini. ( 10 markah) . (10 markah) . (10 markah) (b) Bincangkan ciri-ciri penting yang terdapat dalam pendekatan Kaunseling Carl Rogers. Jelaskan lima fasa dengan beserta contoh yang terdapat dalam proses kaunseling.2. Sebagai seorang guru bimbingan. Setiap sesi akan berkembang dan berubah di mana ia bermula pada peringkat awal. (20 markah) 3.(iv) (4 markah) (b) Nyatakan enam kriteria memilih lokasi bilik kaunseling yang dianggap ideal. Proses kaunseling berlaku mengikut fasa-fasa tertentu di dalam setiap sesi yang dijalankan. Jelaskan lima tanda yang menunjukkan seseorang itu mengalami tekanan ketika menjalani kehidupan harian mereka. (a) Jelaskan lima kemahiran belajar (Isi Ceramah) yang perlu difokuskan oleh anda sebagai penceramah untuk disampaikan kepada audien ( 10 markah ) (b) Pelbagai program telah dirancang dan dijalankan oleh unit bimbingan dan kaunseling di sekolah bagi membantu murid menghadapi pelbagai gangguan dan tekanan dalam kehidupan harian mereka. Untuk menjelaskan bagaiman gangguan emosi dan fikiran berlaku Albert Ellis mengutarakan konsep A-B-C-D dan E Huraikan tentang konsep A-B-C-D dan E tersebut. pertengahan dan ke peringkat akhir. 1 (a). anda telah dijemput untuk menyampaikan ceramah bertajuk ³Kecemerlangan Dalam Peperiksaan³ kepada murid-murid Tahun Enam di sekolah yang berhampiran.

TERENGGANU SOALAN STRUKTUR 1. Nyatakan 4 langkah yang perlu dijalankan oleh guru berkenaan untuk mewujudkan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. (10 Markah) b) Huraikan kepentingan penstrukturan kepada klien yang mengikuti sesi kaunseling. (20 Markah) 4. Nyatakan 5 masaalah yang sering dihadapi oleh guru pembimbing dalam usaha membantu perkembangan diri murid-murid. (5 Markah) 3. 4. Seorang Guru Bimbingan baru ditempatkan di sebuah sekolah yang baru dibuka oleh kementerian. Berikan 4 kelebihan kaunseling kelompok dan kaunseling individu (4 Markah). Markah) Jelaskan 4 perkara yang perlu dipertimbangkan dalam menyediakan sebuah bilik kaunseling. Nyatakan 5 situasi ahli kelompok yang dapat dilihat oleh kaunselor dalam Fasa Bersepadu. Sesi kaunseling kelompok yang dinamik mampu berkembang dan menghasilkan sesuatu yang berkesan kepada setiap ahlinya pada setiap kali sesi berakhir. Kaunseling kelompok mempunyai 5 fasa. (4 Markah). Jelaskan 5 keadaan yang beliau maksudkan. Bincangkan 5 faktor keberkesanan kaunseling kelompok.SOALAN DARI KAMPUS SULTAN MIZAN . Nyatakan 4 ciri kepimpinan dalam kaunseling kelompok. (10 Markah) 3. (12 Markah . (10 M) 2. (10 Markah) Penstrukturan dalam sesi kaunseling dibuat untuk menyatakan halatuju dan perlaksanaan sesi kaunseling yang akan dilaksanakan : a) Huraikan perkara-perkara yang perlu dinyatakan oleh kaunselor dalam penstrukturan dan berikan contoh penstrukturan dalam bentuk dialog. ESEI Rogers menyatakan bahawa terdapat 5 keadaan yang perlu dan mencukupi bagi menghasilkan perubahan personaliti seseorang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful