2011 m.

geguze- biirzelis

PENSININKAS
Leidzia JAV Lietuviu Bendruomenes Socialiniu reikalu taryba Lithuanian Human Services Council of the USA, INC 2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 Telefonas: 773-476-2655 Redaguoja Danute Bindokiene 7155 South Homan Ave., Chicago, IL 60629 El-pastas: dbindokas@netzero.net Administruoja Danguole Ilgenyte 2711 West 7pt Street, Chicago, IL 60629 Telefonas 773-476-2655

Prenumerata

metams:

Jungtinese Amerikos Valstijose - 15 (JAV) dol. Kanadoje ir kitur uzsienyje - 25 (JAV) dol. Atskiro numerio kaina - 1.50 (JAV) dol. Prenumeratos cekius rasyti administracijos adresu. Zumalas yra dvimenesinis

Turinys
A r save pazistame ? I s kriksci iskoi pasau 1· 1 scioms ojo 10
v· v

.4
.

6

Sis bei tas Sveikata - brangiausias turtas Patarimai patarimai patarimai Gero apetito! Auginkime! Skaitytoju kertelc Linksmiau

10 14 18 23 25 27 30

2011 m. geguze - birzelis

MOTINOS ISEJIMAS
Alfonsas Tyruolis
Motule, kai graudingu Su asara karti kancia [ neiinios kelius mane Likai dienoms, kurias tavo veidu riedejo, isleidai, tamsa uiliejo.

v•

Tu klaupdavai prie kryziaus vakaropi, Kada pavargus saule jiiron krinta, 1r skyrei mana dienq dangui globti Skausminga asara, maldon [pinta. Suduzdavo ta asara, kaip diiita [vakarq diena, kancios vien davus; Klauseis tik, kq padangej vejas kuzda, Klauseis tik vakarais ten varpo aido, Kaip tolumon nubega tonai sraviis, Kol angelas tave isvesti nusileido.

Atsisveikinimas

su motina.

MOTINAI
Juozas Mikuckis
Man asloj pirmqkart suklupus, Tu mazq kelei juodamos, Kai pirmq iodi tare liipos Jos saukesi taves - mamos! Kai nepatirti skleides burtai. Margo} pasaulio panoramoj, Pradejus meiles sapna kurti, Dziaugsme saukiau as: mama, mama! Kai apsuptam apgaules tinklo, [gele man klasta piktoji, Kai po nasta peciai palinko, Raudodams - mama! - as kartojau. 1r baigdams savo klaika drama, Kai visa jau cionai apkarto, Saukiu parklupes: mama, mama! Saukiu uztarusiq daug kartu.

-3-

AR SAVE PAZ(STAME?
Daugelis vyresniuju tvirtintu, kad taip, po tiek gyvenimo metu visgijie save neblogai pazista. Bet ar is tikruju? "Pensininkas" siulo perskaityti siuos septynis pavyzdzius, kurie pades atpazinti savaj] buda, Prie kiekvieno pavyzdzio pasirinkite raide, geriausiai atsakancia i klausima: kaip jus reaguotumete? Pabaige ir suskaiciave pliusus prie pasirinktu raidziu, suzinosite savo ternperamenta: a - cholerikas, b - sangvinikas, c - melancholikas, d - flegmatikas. 1. Susipazinai su geru zmogumi: a. susidraugausi ir nebesiskirsi; b. susidraugausi, bet netrukus juo nesidomesi; c. is pradziu biisi atsargus, bet juo toliau, tuo labiau prisirisi; d. ne nemanysi draugautitau gera ir vienam. 2. Kas nors tave izeide: a. supyksi ir ilgokai neuzmirsi; b. supyksi, bet atleisi labai greitai; c. is pradziu kesi, bet tau bus vis sunkiau su tuo zmogumi bendrauti; d. stengsiesi nuo to zmogaus pasitraukti. 3. Kas nors raves paprase padeti: a. padarysi, ko prase; b. pazadesi, bet dazniausiai netesesi; c. nepazadesi, bet paskui grausiesi - juk gal ir galejai padeti zmogui; d. tau bus sunku ko nors imtis. 4. Gavai darba: a.jj pradesi ir uzbaigsi; b. tuoj pradesi, bet vargu ar baigsi; c. tau sunku pradeti, o pradejus sunku atideti; d. jei issijudinsi pradeti, tikrai uzbaigsi. 5. Ar megsi kalbeti? a. kalbi, j ei taves klausomasi; b. tau ski bet kada ir bet ka; c. sneki, 0 paskui atrodo, kad galejai geriau pasakyti; d. tu verciau patyli. 6. Ufbaigei kok] darba: a. branginsi, vertinsi, nes tai tavo padaryta; b. pasidziaugsi ir greitai uzmirsi; c. vis atrodys, kad reikejo daryti kitaip; d. atsipiisi ir apie ji nebegalvosi. 7. Padarei nuodeme: a. pyksi ant saves, kad esi toks niekingas, kaltinsi kitus; b. is pradziu krimsiesi, bet netrukus uzmirsi; c. iskart nesisielosi, bet juo toliau, tuo labiau grausiesi; d. bus nesmagu, kad dabar j au tikrai teks atlikti ispazinti, Daugiausia zmoniu yra mi sraus temperamento, pvz.: sangvinikas, turintis melancholiko bruozu; cholerikas, turintis sangviniko ypatybiu ir t.t. Trumpiau sakoma: sangvinikas-melancholikas, cholerikas-sangvinikas ir pan. Kiekvieno temperamento zmogus turi ir geru, ir blogu biido savybiu. Choleriko teigiamybes: greitai orientuojasi, geras organizatorius, aktyvus, moka ir megsta vadovauti, nesitenkina smulkmenomis, laikosi zodzio, iskalbus, Neigiamybes: valdingas, greitai [sikarsciuoja, ilgai atmena bloga, kerstingas, nelabai zmoniu megstamas, nes atrodo garbetroska, uzsispyres laikosi savo nuomones, nej autrus zmonems. Sangviniko teigiamybes: greitos orientacijos, greitai pamirsta nuoskaudas, nekerstingas, Iinkes juokauti, lengvai sutariantis su kitais, atviras, nuosirdus. Neigiamybes: staigus, iimus ir uzmarsus, netesi pazado, uzmirsta pareiga, daug ko griebiasi, mazai ka uzbaigia, nepastovus, lengvabiidis, nuolat keiciantis savo nuomone.

-4-

Melancholiko teigiamybes: letos orientacijos, betjo isgyvenimai gilus, rimti, ramus, stropus, darbstus, letas, kuklus, mazakalbis, laikosi zodzio, saugo jam patiketas paslaptis. Neigiamybes: pernelyg tylus, uzdaras, tad lieka nesuprastas, jam stinga ryzto, iniciatyvos, nuolat abejoja, svyruoja, galvoja apie praeiti ir ateiti, tad nepasinaudoja dabarties teikiamomis galimybemis, Flegmatiko teigiamybes: Ietos reakcijos, ramus, rimtas, ne issisokelis, nuosekliai uzbaigia pradeta darba, nemegsta tusciai plepeti ar bruzdeti. Neigiamybes: neturi iniciatyvos, stokoja veiklumo, del savo letumo, vangumo linkes tik stebeti gyvenima, 0 ne veikti, judeti, jis daznai palaikomas tinginiu. "Sutelk mus, Viespatie" - interneto religines minties leidinelis (2011 m. kovas) MOTERYS IR VAISIAI Tvirtinama, kad moters charakter] galima pazinti ir is vaisiu, kuriuos ji labiausiai megsta. 1. Moteris, kuri visu labiausiai megsta obuolius, yra paprasta ir patikima; ji nemegsta romantikos ir ckspcrimentu. 2. Jeigu megstamiausias vaisius yra kriause, moteris vilioj anti, erotiska, uzburianti; ji linkusi lengvai [sizeisti ir ilgai nepamirsta nuoskaudu, 3. Megstancios vynuoges iesko malonumu, bijo vienatves. 4. Malonumu siekia ir braskiu megejos;jos taip pat megsta prabanga.jaukuma, yra zavios ir patraukia daug gerbeju. 5. Apelsinu megejos yra uzdaros, kuklios, savo vidu slepiancios nuo isorinio pasaulio.
-5-

MARIJAI
o. B. Audrone
Tau geguiyje suskyniau Daug ziedu Ir prie Tavo koju puokste Jll dedu. Ir jau nieko, nieko siandien Neprasau, Tik ziedai tebiina sventas Dziaugsmas Tau. lr jau nieko nieko zodziais Nesakau, Tik ziedai tebiina vienas Geris Tau. Aplankyti miisu zeme

Ateini,
Kai ziedai tokie Pavasariu Jauni. Nei kariinu, nei karaliu Neturiu, Tik geguiyje suskyniau Tau geliu.

:3~krik~cioni~kojo pasaulio
LAIMES RUMAI
Daug kas mums sako, jog pirmasis zingsnis, siekiant susikurti dvasios ramybe, yra priimti tai, ko negalime pakeisti. Kai issirengiame [kova, kurioje neturime jokios kontroles, tai tik susargdiname savo kuna ir dvasia, Tikriausiai butu daug prasmingiau savyje kurti toki nusiteikima, kuris skatina keisti musu gyvenime nerima nesancias aplinkybes. Suprantama, tokias aplinkybes, kurias imanoma pakeisti. Taip pat yra sakoma, kad arciausias kelias inepasitenkinima, tai uzsinoreti to, ko negalime tureti, liekant aklu tom gerybem, kurias jau turime. Visi matom namus, automobilius, kuriuos noretume tureti, noretume daugiau pinigu, ilgimes issvajotu atostogu ... Bet laimes paslaptis yra kitur: dziaugtis tuo, kajau turime. Svarbu gyventi ne svajoniu ir troskimu pasaulyje, 0 dabartyje. Turintieji gyvenimo patirti mus sako: gerekis gyvenimo groziu, ne daiktais. Jau vien tik priimdami savo seima ir draugus tokius, kokie j ie yra, randame dziaugsma, Savaime suprantama, kad nera reikalo biiti abejingiems blogio akivaizdoj, kai mes galime su tuo blogiu kovoti. Pirmiausia pasveriame aplinkybes tokias, kokios jos yra, ir, jei jos kenkia, ieskom keliu jas pakeisti. Kai liga mus uzgriuva, imames priemoniu, kad pasveiktume. Kai seimoj kyla nesutarimai, ieskom teisingo padeties ivertinimo ir budu atstatyti namuose ramybe, Daznai gal atrodys keista, bet turime ismokti priimti kitu dovanas ir meile, gerbti jl! dosnia sirdi, Su gera sekme ateina dziaugsmas, net pasijuntame esa to verti. Isgyvene griiiti, nepasisekimus, turime biiti isradingi. Dideliu laimejimu nebus, jei tik savo galva musime isiena, Prisimename senoves graiku Sisifo mita, kuriame jie piesia bevaisiu pastangu skausma, Sisifas buvo pasmerktas stumti didziuli akmeni i kalna, Kai pasiekdavo kalno virsiine, akmuo isslysdavo is ranku ir jis vel turedavo pradeti is naujo. Kovoje pries blogi turesime ismokti, kada reikia sustoti. Tai zinoti ir priimti j au savaime yra laimej imas. Priemimas tikroves, kurios negalime pakeisti, atrodytu labai paprastas. IS tiesu, kai zvelgiame i kasdienybe, tas tikroves priemimas daznai tampa tikru issukiu, nes rniisu ramus samprotavimas susikerta su jausmais. Kai pradedam suprasti, jog tikroyes priemimas nera baime, nuobodulys, ar tinginyste, vedanti mus pasiduoti tik rankos numojimu, tokiu subrendusiu elgesiu patiriam tikra atgaiva ir dziaugsma, Isbandymai paprastai parodo, kaip musu laimes nlmai pastatyti. Jei nuo vieno smiigio jie griiiva, tad a patiriama kancia bus tikra palaima, kuri mums sako: .Reikia tvirtesniu pamatu miisu Iaimes riimams". Ir Kristus savo Kalno pamoksla baigia apie ismintinga zmogu, kuris pasistate savo nama ant uolos (Mt 7:24-25).

Gediminas Kijauskas, SJ
Vilnius

SUSIPAZINKIME SU APASTALV DARBVKNYGA
Naujajame Testamente yra knyga, aprasanti apastalu veikla, vykdyta Sventosios Dvasios pagalba. Tai .Apastalu darbai"

-6-

(sutrumpintai - Apd). Si'l knyga parase evangelistas Lukas. Pirmoji Luko knyga (evangelija) skelbia Dievo Sirnu, antroji - Sventaja Dvasia, jos veikla Baznycioje. Apastalu darbu knygos tikslas ir uzmojis - parodyti nuostabu Evangelijos isplitima "visame pasaulyje", anot prisikelusio Jezaus zodziu: .Kai ant jusu nuzengs Sventoji Dvasia, jus gausite jos galybes irtapsite mana liudytojais Jeruzaleje ir visoje Judejuje bei Samarijoje, ir lig pat zernes pakrasciu" (apd 1,8). Naujausiojo popieziskojo visuotines baznycios statistinio zinyno duomenimis, didiji 2000 metu jubilieju pasitiko [spiidingai daug kataliku=- daugiau kaip milijardas. Daugumas ju gyvena Pietu bei Siaures Amerikoje ir Europoje. Afrikoje katalikai sudaro apie 15 proc., Azijoje per 10 proc., o Australijoje ir Rami oj 0 vandenyno salose apie 27 proc. visu vietos gyventoju, Sventojo Petro [pedinis sv, Tevas Jonas Paulius II per 20 popiezystes metu yra aplankes katalikiskas salis visuose zemynuose. Siuo metu pasaulyje dirba daugiau kaip 2,000,000 katechetu, kurie tesia apastalu pradeta darba, Geroji Naujiena is tikruju isplito "visame pasaulyje -lig pat zemes pakrasciu". Apastalu darbu knyga prasideda ispiidingu Jezaus zcngimo i dangu aprasymu. Cia taip pat pasakojama, kaip buvo isrinktas dvyliktasis apastalas Motiejus vietoje Jezu isdavusio Judo Iskarioto.Ispudingai pavaizduotas ir Sventosios Dvasios atsiuntimas Sekminiu diena, "Atejus Sekminiu dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga is dangaus pasigirdo uzesys, tarsi piistu smarkus vejas, Jis pripilde visa nama, kur jie sedejo, Jiems pasirode tarsi ugnies liezuviai, kurie pasidalije nusileido ant kiekvieno is ju. Visi pasidare pilni Sventosios

-7-

Dvasios ir pradejo kalbeti kitomis kalbomis, kaip Dvasia dave prabilti" (Apd 2, 1-4). Po to vyko atsivertimu banga, prasidejusi, isklausius apastalo Petro pamoksla, "Tie zodziai verte vere jiems sirdi, ir jie erne klausineti Petra bei kitus apastalus: .Ka mums daryti, broliai?' Petras jiems atsake: ,Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikstija vardan Jezaus Kristaus, kad biitu atleistos jums nuodernes, tada gausite Sventosios Dvasios dovana, Juk jums skirtas pazadas, taip pat jusu vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasisauks Viespats, miisu Dievas'" (Apd 2, 37-39). Apastalai drasiai liudijo prisikelus] Jezu - Mesija - Jeruzaleje, nors juos kankino, ikalindavo, grasino mirtimi. Per juos Dievas dare stebuklus. Aprasomas ivykis, kai apastalus is kalejimo stebuklingai isvede angelas ir jie tuoj pat vel erne skelbti Evangelija, Sventoji Dvasia suteike apastalams drasos, sviesos ir jegu, .Apastalai Jeruzaleje isgirde, jog Samarija prieme Dievo zodi, nusiunte tenai Petra ir Jona, Sie atvyko ir erne melstis uz samariecius, kad jie gautu Sventaja Dvasia, Mat ji dar nebuvo ne vienam jll nuzengusi, ir jie tebuvo pakrikstyti Jezaus vardu. Tuomet apastalai dejo ant ju rankas, ir jie gavo Sventaja Dvasia, Pamates, kad apastalu ranku uzdejimu teikiama Dvasia, Simonas pasiulc jiems pinigu ir prase: ,Duokite ir man ta galia, kad kam uzdesiu rankas, gautu Sventaja Dvasia'. Bet Petras tare jam: ,Kad tu prazutum su savo pinigais, jet sumanei uz pinigus nusipirkti Dievo devana! Sitame dalyke tu negali tureti ne maziausios dalies, nes tavo sirdis Dievo akivaizdoje neteisi. Verciau apgailek si'l savo nedorybe ir melsk Viespati - gal jis atleis tavo sirdies paklydima, Kaip matau, tu

pilnas tulzies ir esi nedorybes panciuose'. Simonas atsake: ,Melskite uz mane Viespati, kad manes neistiktujiisu zodziai' . 0 j ie, paliudije ir apsake Dievo zodi, pasuko atgal i Jeruzale, pakeliui skelbdami gerajanaujiena daugelyje Samarijos kaimu' (Apd 8, 14-25). Apastalu darbu knygoje daug kalbama apie apastala Paulin, kuri Jezus issirinko j au izeng~s i dangu: "nes jis yra mana rinktinis irankis, kuris nes mana varda tautoms, karaIiams ir Izraelio vaikams" (Apd 9, 15).
" Sutelk mus, Viespatie" - interneto religines minties leidinelis lietuviu jaunimui iseivijoje

PALAIMINTASIS POPIEZIUS JONAS PAULIUS II
S.m. geguzes 1 d. - Dievo Gailestingumo sekmadieni - Vatikane ivyko ypatingos iskilmes, kuriu metu buves popiezius Jonas Paulius II paskelbtas palaimintuoju. Sis sekmadienis popieziui Jonui Pauliui II buvo ypac prasmingas, nes butent jis visoje Baznycioje pirmaji sekmadieni po Velyku [vede Dievo Gailestingumo svente. Popiezius Jonas Paulius II mire (2005 m.) Dievo Gailestingumo sekmadienio isvakarese. Kataliku Baznycios istorijoje yra neiprasta, kad asmuo taip greitai po mirties paskelbiamas palaimintuoju - pastaraisiais simtmeciais pasitaike tik du tokie atvejai: popiezius Jonas Paulius II ir Motina Terese is Kalkatos paskelbti palaimintaisiais, praejus kiek daugiau kaip penkeriems metams po jlt mirties. Pries paskelbiant palaimintuoju, butina [rodyti, kad mirusiojo uztarimu yra ivykes stebuklas. 2007 metais tai buvo stebuklingas vienuoles Marie-Simon-Pierre pagijimas is Parkinson ligos, [vykes po to, kai ji melde popieziaus Jono Pauliaus II uztarimo, Turi [vykti dar vienas stebuklas, kad popiezius

biitu kanonizuotas. Karol JosefWojtyla (g. 1920 m.) popieziumi isrinktas 1978 m. spalio 16 d. ir sias pareigas ejo daugiau kaip 26 metus - iki savo mirties 2005 m. balandzio 2 d. Jis buvo vadinamas .Jceliaujanciu popieziumi", nes aplanke kone visus miisu planetos zemynus, suteikdamas progaj] pamatyti - ir susitikti - milijonams tikinciuju, Jonas Paulius II buvo pirmasis popiezius apsilankes Lietuvoje 1993 m. Beje Lietuvos vyskupai 20 l1-uosius paskelbe Dievo Gilestingumo metais.
Kelias

i sventum~

nelengvas

Daugeliui galbut atrodytu, kad isrinkimas popieziumi - vyriausiuoju Kataliku Baznycios vadovu Zemej e - j au atidaro vartus i paskelbima sventuoju. Taciau is esmes taip nera. Pradedant sv. Petru, kuri pats Kristus paliko savo vietininku, iki dabartinio popieziaus Benedikto XVI yra buve 265 popieziai. IS jlt tik 78 paskelbti sventaisiais ir 11 palaimintaisiais (iskaitant popieziu Jona Pauliu II). Pirmieji popieziai daugiausia mirdavo kankinio mirtimi, todel del ju paskelbimo sventaisiais nekildavo jokios abejones, Taciau per pastaruosius 500 metu, kai 1588 m. Vatikane buvo [vestas dabartinis grieztas sventumo paskelbimo procesas, palyginti nedaug popieziu pakelti i altoriaus garbe (is esmes tik popiezius Pijus X nuo to laiko paskelbtas sventuoju;

-8-

jis mire 1914 m., kanonizuotas 1951 m.)po to, kai Naujojo Tukstantmecio Madona juo labiau taip greitai po mirties. Popiezius pradejo savo piligrimine kelion~ 1999 m. Nuo s.m. balandzio menesio Dievo Jonas Paulius II pats is dalies ta tradicija sulauze, paskelbdamas Motina Terese pa- Motinos statula pastatyta St. John parapijos laimintaja, vos penkeriems metams praslinribose, Indiana valstijoje. Prie sios parapijos kus nuo jos mirties, 0 siemet ir popiezius yra taip pat [ruostos Kristaus kancios stotys. Benediktas XVI pastume i sal] ilga laukimo NAUJAS T. MARIJONl) VADOVAS laika, paskelbdamas palaimintuoju savo Svc. M. Marijos Nekaltojo Prasidejimo pirmtaka Jona Paulin II. Beatifikacijos, 0 juo labiau sventuoju kunigu marij onu generalinej e kapituloj e, vypaskelbimo, procesas paprastai uztrukdavo kusioje Romoje, isrinktas naujas kongregaciilgai - istisus desimtmecius ar net simtme- j os vadovas - Lenkij os marij onu provincij os cius. Pvz.: popiezius Viktoras, mires 1087 narys kun. Andrzej Pakula, kuris marijonams m., palaimintuoju paskelbtas 1887 m.; po- vadovaus seserius metus: 2011-2017 m. Marij onu kongregacij a XVII a. pabaipiezius Urbonas, mires 1370 m., palaimintuoju paskelbtas 1870 m.; popiezius Leonas, goje [kiire Stanislov Papczynski (po mirties mires 1082 m., kanonizuotas tik 1728-aisiais paskelbtas palaimintuoju). XIX a. carine irt.t. S.m. geguzes 1 d. sukako beveik 1,000 Rusija, valdziusi ir Lenkija, ir Lietuva, metu nuo to laiko, kai popiezius palaimin- uoliai naikino kataliku vienuolynus, tad ir tuoju paskelbe pries ji buvusi popieziumi. Marijonu kongregacijai grese isnykimas, Pats popiezius Jonas Paulius palaimintaisiais Taciau kaip tik tuo metu i kongregacija paskelbe du popiezius- Piju D; (m. 1878 m.) [stojo lietuvis Jurgis Matulaitis (veliau kuir Jonq_XXIII (m. 1963 m.). Yra tebesvars- nigas, arkivyskupas ir palaimintasis), kuris tomos popieziu Pauliaus VI, Jono Pauliaus kongregacija atnaujino ir ji erne klesteti, plestis. Siuo metu visame pasaulyje yra I ir Pijaus XII kanonizacijos bylos. 503 marijonai, tarp kuriu - 3 vyskupai, 350 MARIJA BAIGE KELIONF; kunigu, 59 klierikai, 48 broliai, 0 likusieji Cikagos ir apylinkiu (net tolimesniu - novicijai ir postulantai. Marijonai savo vietoviu) katalikai, be abejo, gerai prisi- namus ir misijas turi dvidesimtyje saliu, mena nuostabia Dievo Motinos Marijos veikia 9 provincijos irvikariatai. Didziausia statula, daugiau kaip desimt metu keliavu- provincija, turinti 259 narius, yra Lenkijoje. sia is parapijos i parapija, kur ja pamatyti Lietuvos provincijai priklauso 16 nariu, Dar ir prie jos koju pasirnelsti susirinkdavo neseniai Sv. Kazirniero lietuviu t. marijonu tukstanciai tikinciuju. 0 si statula, pa- provincijos centras buvo Cikagoje, taciau, vadinta Naujojo Tiikstantmecio Madona beveik nelikus lietuviu nariu, provincija (Our Lady of the New Millennium), yra buvo sujungta su lenku. Siai provincijai tikrai [spiidinga: pagaminta is nerudytebepriklauso pastatai, kuriuose nuo 1959 jancio plieno, sverianti 8,400 svarus, 34 m. yra [sikures .Draugas" (t. marijonai pedu aukscio. Jq_uzsake ir visas islaidas .Draugo" leidyba pereme 1916 m., taciau apmokejo Cikagos prierniescio Oak Lawn jau keleta desimtmeciujo darbuose aktyviai gyventojas Carl Demma, kuris mire tuoj nebedalyvavo).
-9-

Sis bei tas
LIETUVISKOS OPEROS TEKS PALAUKTI
Nors Lietuviu operai, ne taip seniai sventusiai savo veiklos pussimcio metu sukakti, netriiksta nei entuziazmo, nei j egu, nei geru noru, taciau nepalankios aplinkybes jau antrus metus is eiles "prikaisioja pagaliu i sekrningos veiklos ratus" ir sujaukia numatytus planus. Ne tik Cikagos ir apylinkiu, bet ir tolimesniu vietoviu lietuvius, lietuviskos operos megejus ir remejus, sukrete zinia, kad geguzes 15 d. turejusi ivykti Franz Lehar operetes "Gra[0 Liuksemburgo" premjera nukeliama i rudeni, Kodel? Nagi del to, kad (kaip ir pernai) solistai bei kiti talkininkai is Lietuvos negavo vizu atvykti i Amerika, Norime palinketi Lietuviu operos vadovybei ir chorui istvermes, kantrybes ir stiprybes. Lai pasitaikancios kliutys nebiina kartaus nusivylimo, 0 paskatinimo ir pasiryzimo zenklai! Budryte Nakiene, apie rasyt. Al~ Riita placiau kalbejo poete Egle Juodvalke, Mintimis apie marna ir j os kiiry ba pasidalij 0 j os dukra, dailininke Rasa Arbaite, kuri yra iliustravusi net 11A. Rutos knygu, Popietes programos muzikine dati atliko sol. Nijole Penikaite, akompanuojant muzo Juratei Lukminienei. Musu vyresnieji, be abejo, yra gerai susipazine su rasyt, Ales Rutos kiiryba - j os premijuotomis ir nepremijuotomis prozos bei poezijos knygomis. Jei kas noretu nuo savo atminties lentynu nupfisti metu slinkties dulkes arba apskritai susipazinti su rasytoja-poete Ale Ruta, gali apsilankyti Nacionalines Martyno Mazvydo bibliotekos tinklalapyje www.lnb.lt kur galima rasti paroda "Ale Ruta, gyvenanti po angelu sparnais", skirta kiirejos sukakciai pamineti.

"

SVEIKINAME POET~ JULIJ1\ S.m. geguzes 21 d. poete, rasytoja
Julija Svabaite Gylienc sulauke brandaus 90 metu amziaus, Gime ji Vilkaviskio apskrityje 1921 m. Likimo vejai buvo nubloske ir i Vokietija, ir i tolimaja Australija, 0 pagaliau-iJAV. Siuo metuji gyvena Cikagos priemiestyje, Lemont, IL. Nors Julija Svabaite gal but daugelis vadintu poete - yra isleidusi penketa eilerasciu rinkiniu: "Vynuoges ir kaktusai" (1963), "Septyni saules patckejimai" (1974), "Vilties ledine valtis (1981), "Ziemos erskctis" (1994), "Tu niekur neisej ai" (1991), bet rasiusi ir proza, ir net vaikams.

PAGERBTA RASYTOJAALE

RUTA

Lietuviu rasytoju draugija (pirm. Stase Petersoniene) s.m, balandzio 17 d. Ciurlionio galerijoje, Jaunimo centre, suruose popiete, kurios metu pagerbta rasytoja Ale Ruta Nakaite-Arbiene jos 95-ojo gimtadienio proga. Rasytoj a, gyvenanti Santa Monica, CA, popieteje negalejo dalyvauti, bet jai atstovavo dukra Rasa Arbaite su vyru, sunenas aktorius-rezisierius Kestutis Nakas ir kiekvienas, renginyje apsilankes rasytoj os bei j os kiirybos gerbej as. Programai vadovavo aktore Andre

-10-

J. Svabaites romanas "Stikliniai ramentai" 1985 m. premijuotas "Draugo" romanu konkurse, 0 1973 m. isleista apysaka vaikams "Gabriuko uzrasai". Siais leidiniais J. Svabaites kurybos kelias toli grazu neuzsibaige - neseniai pasirode jos linksmu nuotykiu rinkinys .Draugu laivelis", be to, ji yra dalyvavusi antologijose, spausdinusi eilerasciu periodikoje. Kurybingaja jubi liate metu nasta dar neprislege - ji daug skaito, sprendzia galvosukius, aktyviai domisi lietuvisku kultiiriniu bei visuomeniniu gyvenimu, jet daznai tenka sutikti [vairiuose renginiuose. Sveikiname poete Julija gimtadienio proga ir linkime dar daug sviesiu, kiirybingu metu!

mais. Zodinius intarpus paivairino muzika - fleita grojo Daina Polikaityte ir Marija Cyvaite, dainavo Dalia Lietuvninkiene, 0 nernaza staigmena dalyviams suteike muzo Fausto Strolios kurinio, parasyto V. Macernio eilerasciui .Pauksciai", pirma karta atlikimas, dainuojant Daliai Lietuvninkienei, akompanuojant Dariui Polikaiciui. Kaip grazu ir prasminga, kad giedrininkes suruose satrijieciui poetui Vytautui Macerniui gimtadienio svente!

NAUJAS LTSC TARYBOS PIRMININKAS
Lituanistikos tyrimo ir studiju centras (LTSC), [sikures Jaunimo centro patalpose, zinomas toli uz Cikagos ribu, 0 taip pat Lietuvoje, nes po jo sparnais glaudziasi Pasaulio lietuviu archyvas, ZileviciausKreiveno muzikologijos archyvas, Laisves kovu muziejus, Stasio Budrio vardo lietuviu fotoarchyvas, Lietuviu genocido tyrimo centras Amerikoje, Jono Dainausko vardo istorijos biblioteka, Lietuviu medicinos muziejus ir archyvas, vaizdiniu-garsiniu priemoniu bei periodikos skyriai ir kt. Per daugiau kaip 30 LTSC gyvavimo metu jame sukaupta daugybe svarbiu dokumentu, nuotrauku ir kitos vertingos medziagos, kuria pasinaudoja ir vietiniai tautieciai, ir is Lietuvos atvyke rinkti medziagos savo moksliniams darbams. LTSC reikalais riipinasi taryba, kuriai per eil~ rnetu yra vadovave zymiis visuomenininkai: dr. Tomas Remeikis, dr. Adolfas Damusis, dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Vytautas Bieliauskas, 0 naujausiu LTSC tarybos pirmininku isrinktas dr. Robertas Vitas. Jis girne ir augo Cikagoje, yra skautas-akademikas, isleides keleta knygu, deste politinius mokslus Loyola

GIEDRININKES PRISIMINE SATRIJIET!
Ateitininkiu korporacija "Giedra" s.m. balandzio 17 d. Pasaulio lietuviu centre (Lemont, IL) suruose malonia svente, kurioje pamineta poeto Vytauto Macernio 90 metu gimimo sukaktis. Nors poetas, kurio gyvenimo siiila anksti, jam esant vos 24 metu, 1944 m. nutrauke II pasaulinio karo audra, betjo poezija paliko, kaip vienas vertingiausiu [nasu lietuviu literatiiros lobyne. V. Macernis buvo ateitininkas, studijuodamas priklause studentu ateitininku meno korporacijai "Satrija", jo eilerasciai buvo spausdinami "Ateities" zurnale ir kitoje periodikoje. Per savo trumpa gyvenima yra sukiires kiek daugiau kaip 200 eilerasciu. Vienintelisjo eilerasciurinkinys - "Vizijos" - buvo isleistas Amerikoje. Renginyje buvo daug kalbeta apie poeta Vytauta, skaityta ir deklamuota jo poezija, poete Julija Svabaite, asrneniskai pazinojusi V. Macerni, pasidalijo prisimini-

-11-

universitete. Jo disertacija "The United States and Lithuania: The Stimson Doctrine of Nonrecognition", 1990 m. isleista tarpautines mokslines leidyklos "Praeger", laimejo Lietuviu kataliu mokslo akademijos Romoje ir Vlado Jokubeno fondo mokslines premijas. Didziausias dr. Vito organizacinis uzmojis lietuviu mokslininku gyvenime - reiksmingas [nasas, steigiant LTSC 1982 m. ir pletojant jo veikla, LTSC gyvenima dr. Vitas gerai pazista, nes icentro darbus buvo aktyviai [sijunges nuo pat jo [kurimo. KONFERENCIJA, SKIRTAJBANC SUKAKCIAI S.m. balandzio pradzioje Jungtinis Amerikos Pabaltieciu komitetas (ang. "The Joint Baltic American National Committee" - JBANC) JAV sostineje, Washington, DC, suruose konferencija, kurioje prasmingai pamineta sios jungtines visuomenines baltieciu - estu, latviu, lietuviu - organizacijos 50 metu sukaktis. JBANC sudaro Estu Amerikos taryba, Amerikos Latviu sajunga ir Amerikos Lietuviu taryba (ALT). Organizacija [kurta 1961 m. J a ikuriant, lietuviams atstovavo tuometinis ALT pirmininkas, .Draugo" redaktorius Leonardas Simutis ir ALT sekretorius, "Naujienl!" redaktorius Pijus Grigaitis. Lietuvos okupacijos desimtmeciais JBANC atliko daug svarbiu darbu, siekiant, kad JAV valdzia nepripazintu Baltijos valstybiu okupacijos, iskeliant okupantu daromas skriaudas ir pan. Tai buvo viena veiksmingiausiu organizaciju, kurioje bendram labui darniai darbavosi visu triju Baltijos saliu atstovai. Sukaktuvineje konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 30 prelegentu, ats-

tovaujanciu

[vairioms valdzios [staigoms,

tyrimo centrams ir ziniasklaidai. PSICHOLOGINES IR DVASINES PAGALBOS DRAUGIJA Tai pelno nesiekianti organizacija, laisvanorisku pagrindu jungianti visus Siaures Amerikoje gyvenancius lietuvius, kuriems rupi ir kurie nipinasi Siaures Amerikos Iictuviu dvasine bei psichologine gerove, taip pat kurie savo finansiniu ir darbiniu [nasu prisideda prie sios laisvanoriskos draugijos veiklos. Pagrindiniai draugijos uzdaviniai yra: 1. riipintis lietuviu bendruomenes JAV gerove, siekiant sumazinti socialine atskirti, gerinant psichologine, emocine ir dvasine sveikata, siekiant, kad butu galima siu problemu isvcngti; 2. sviesti Iietuviu bendruomene, formuoti tinkamas nuostatas apie aktualias psichologines, dvasines ir socialines problemas; 3. telkti iseivijos psichologus, socialinius darbuotojus, dvasininkus ir kitus socialineje bei dvasineje srityje dirbanciuosius, sprendziant aktualius profesinius klausimus; 4. vykdyti mokomaja ir svieciamaja veikla - organizuoti konferencijas, seminarus, diskusijas; 5. skatinti ir remti psichologines literaturos leidyba, Siekdama siu tikslu, Psichologines ir dvasines pagalbos draugija infonnuoja Lietuviu Bendruomene apie specialias programas; rengia konferencijas ir paskaitas lietuviskai visuomenei; ruosia, spausdina ir platina straipsnius; infonnacines brosiiiras; organizuoja savitarpio pagalbos grupes ir t.t.

-12-

Viena pagrindiniu draugijos veiklos sricii; yra Psichologines pagalbos linij os administravimas ir vedimas. Siq_linija nemokamu telefonu 1-866-438-7400 gali kiekvienas pasiekti pirmadieniais ir ketvirtadieniais tarp 6-10 val. yak. (Cikagos laiku). Kvieciami linija pasinaudoti visi, kuriems yra sunku, yra sunerime del savo ar artimuju geroves, kai jie isgyvena konfliktine situacija, istinka krize, isgyvena depresija, nerima, vienatve, turi sunkumu seimoje ar darbe, patyre smurta ar prievarta, nori pasikalbeti ir biiti suprastam, nori pasidalinti savo skausmu ar palengvinti nasta, arba nebezino, kur kitur kreiptis. Psichologines pagalbos linijos savanoriai suteiks psichologine ir emocine pagalba, nuosirdziai isklausys, pasidalins savo profesionalia patirtimi, suteiks rekomendaciju ir, kuo galedami, pades. Visi pokalbiai yra anonimiski ir slapti. NEBEKVIES "SEKLYCION" Daugiau kaip 25 metus Marquette Park apylinkeje rZ'z l l W. 71stStr.), Vyresniuju lietuviu centre, sekrningai veike Iietuviskas "Seklycios" restoranas, globojamas JAVLB Krasto valdybos Socialiniu reikalu tarybos. Pastaruoju metu tai buvo vienintele sioje apylinkeje likusi valgykla, pasizyminti sveiku, skaniu (ir nebrangiu) lietuvisku maistu.] sia valgykla rinkdavosi ne tik vietiniai lietuviai, bet ir is toliau atvykstantys paskanauti lietuvisku patiekalu. "Seklyciq" mego lankyti ir kitatauciai. Deja, nuo s.m. geguzes 1 d. "SeklyCios" restoranas uzvere duris - ne tik neaptarnaus atvykstanciu pietauti, bet maistas nebus isveziojamas i namus, ncigaliesiems. Visgi Vyresniuju lietuviu centras

tebegyvuoja ir be "SeklyCios" restorano. Treciadieniais cia tebevyksta [domios popietes susirinkimu salejc, siose patalpose tebedirba Socialiniu reikalu tarybos rastine, kurioje teikiami socialiniai patamavimai, tebeveikia .Paguodos telefono" centrine biistine, yra [sikurusi .Dirvos" laikrascio redakcija, .Pensininko" administracija, lietuviskos labdaros organizacijos - .Lietuvos vaiku viltis", "Lietuvos naslaiciu globos" komitetas, taip pat veikia Lietuvos Partizanu fondas ir Marquette Park specialios apsaugos rastine. Vyresniuju lietuviu centro rastines telefonas yra 773-476-2655 arba 773-4765999, el. pasto adresas: lhservices@sbc~lobal.
net

SVFtSKIME VARDINES Geguzes menesio populiaresni vardai: Anele (1 d.), Zigmas (2 d.), Pilypas, Jokubas, Aleksandras (3 d.), Irena, Mykolas, Pijus (5 d.), Stasys, Danute (7 d.), Viktoras, Audre, Dziugas (8 d.), Auste, Edita (9 d.), Motiejus, Gintaras, Milda (14 d.), Sofija (15 d.), Erikas (18 d.), Viktorij a (21 d.), Aldona, Rita (22 d.), Magdalena (25 d.), Algimantas, Vejas (26 d.), Rima (28 d.), Angele, Petronele, Gintautas (31 d.). Birzelio men.: Justinas (1 d.), Eugenijus (2 d.), Robertas (7 d.), Gintas, Ginte (9 d.), Diana, Vainius, Margarita (10 d.), Dainius (11 d.), Riita, Ramimas (12 d.), Antanas (13 d.), Jolanta (15 d.), Adolfas, Laura (17 d.), Vaiva (18 d.), Romualdas, Ramune, Dovilas (19 d.), Aloyzas (27 d.), Arvydas, Zenonas, Yanda (23 d.), Jonas (24 d.), Gediminas (27 d.), Leonas (28 d.), Petras, Paulius (29 d.), Adele, Emilija (30 d.).

-13-

Sveikata - brangiausias turtas
SVARBU ZINOTI
Jau ne karta ir "Pensininko" puslapiuose rasyta apie insulto (stroke) ir infarkto (heart attack) zcnklus - kaip pazinti, jei zmogu istinka sirdies smugis ar kraujo issiliejimas smegenyse. Nuo nedelsiant suteiktos pagalbos gali priklausyti sios negalios istiktojo pasveikimas ar net gyvybe. K vieciame visus savo skaitytojus sict informacija [siderneti ir kitus (seimos narius, draugus, pazistamus) suja supazindinti, Neurologai tvirtina, kad kritiskasis laikotarpis, per kuri insulto istiktajam turi buti suteikta pagalba, yra trys valandos! Jeigu per ta laika ligonis pateks i ligonine, bus isgelbeta ne tikjo gyvybe, bet panaikinti pavojingieji insulto padariniai, pvz., paralyzius, Todd nepaprastai svarbu insulta atpazinti ir jo istiktajam suteikti medicinine pagalba, Visgi ne visuomet instulto zcnklai yra labai aiskiis ir del to lieka nepastebeti arba nelaikomi pavojingais. Dabar gydytojai sako, kad ir eilinis zmogus gali atpazinti insulta is keturiu paprastu zenklu: 1. Paprasyti, kad insulto istikimu itariamas asmuo nusisypsotu - ar jis gali laisvai nusisypsoti abiem lupu pusem? 2. Paprasyti, kad jis pasakytu paprasta, trumpa sakini - ar jis gali aiskiai istarti visus zodzius? 3. Paprasyti, kad iskeltu aukstyn abi rankas - ar abi rankos vienodai iskyla virs galvos? 4. Paprasyti, kad iskistu liezuvi - jei ligonio liezuvis neislenda tiesiai, 0 linksta i viena ar kita bumos puse, arba yra "suriestas", tai taip pat gali bfiti insulto zenklas.

KAI S1\NARIAI BRASKA ...
Net kai kurie jaunesnio amziaus zmones patiria sanariu (ypac keliu ir klubu) skausma, brakstelejima atsistojus, ka bekalbeti apie vyresniuosius, kai tik retas ju nesiskundzia vis prasciau tarnaujanciais sanariais, Nors moderni medicina siulo [vairiausiu priemoniu, kaip sias negeroves pasalinti - pradedant vaistais, baigiant operacijomis - taciau gydytojai turi patarimu, nereikalaujanciu organizmo apsunkinti papildomais chemikalais ar operacijomis. Visu pinna - tai kiino, ypac koju raumenu sustiprinimas. Stipriis ir sveiki raumenys sumazina spaudima isanario kremzles ir jungiamuosius audinius (pvz., sausgysles). kaip tuos raumenis stiprinti, be abejo, zino kiekvienas: manksta, kasdieninis pasivaiksciojimas, plaukimas, vazinejimas dviraciu. Antra - atitinkamas kuno svoris. Kiekvienas papildomas antsvorio svaras padidina spaudima ikeliu sanarius 6-7 kartus! Trecia - taisyklinga kuno laikysena (posture). Kai zmogus sedi ar stovi susirietes, susilenkes, persikreipes, jo kiino svorio pusiausvyra nera taisyklinga, todd tas pasvirimas neigiamai veikia sausgysles bei raumenis.

°

o

KAS PER DAUG - NESVElKA
Populiariausi be receptu gaunami nuskausminimo vaistai acetaminophen, aspirin, ibuprofen, naproxen. Zinoma, tai tik veikianciojiju dalis, 0 vaistai, pagaljuos

-14-

gaminancias laboratorijas, turi atitinkamus pavadinimus (apie be receptu gaunamus nuskausminimo vaistus buvo rasyta s.m. kovobalandzio .Pensininko'' numeryje). Visi sie vaistai yra veiksmingi ir saugiis.jcigu laikomasi nustatytu doziu, Problemakyla tuomet, kai dozes padauginamos (apskaiciuota, kad tai daro apie 50 proc. pacientu), tuomet, uzuot padeje, vaistai gali pakenkti. Daugelis yra [sitikine, kad didesnis tableciu skaicius greiciau pades numalsinti galvos, sanariu, raumenu ar kuri kita skausma, taciau tai is esmes netiesa: pacientas gali nuryti ir kelias saujas tableciu, bet jl! veiksmingumas nepadides, 0 tik atsiras pasaliniu simptomu (ypac gali pakenkti inkstams, kepenims). Kai kurie be receptu perkami vaistai, nors skirti ne tiems patiems tikslams, visgi turi ta pacia sudeti, todel, imant keleriopus vaistus, birtina perskaityti ant [pakavimo uzrasus (ingredients) ir tik taip bus galima isvengti ju perkrovimo. Jeigu zmogus nuryja didziausia leistina kieki tableciu ir skausmas nedingsta arba nesumazeja, problema gali biiti daug gilesne ir biitina pasitarti su gydytoju. Pvz.: didziausia leistina ir saugi Ibuprofen doze per viena parayra 1,200 miligramu; didziausia Acetaminophen stipriausios rusies (extra-strenght; 500 mg) doze (24 val.) - 4,000 mg; reguliariosios rusies (regular-strength; 325 mg) - 3,900 mg arba 12 tableciu per para; Naproxen sodium stipriausios rusies doze - 660 mg; Aspirin stipriausios riisies (500 mg) - 4,000 mg, reguliariosios rusies (325 mg) - 3,900 mg arba 12 tableciu per para,

Naniraliai esantis augaluose kafeinas (kaip nikotinas ir kokainas) yra tik priemone kovoti su kenkej ais - padeda atsikratyti vabzdziais ir vabalais, kurie eda lapus, ziedus ir vaisius. Kafeinas randamas apie 60 rusil! augalu, taciau daugeliui geriausiai pazistami trys: kavos pupeles, arbatmedzio lapeliai ir kakao pupos. Daugiausia kafeino sunaudoj ama, geriant kava ir arbata (kakao milteliai ir sokoladas atsilieka tolokai). Kava pradeta auginti Etiopijoje mazdaug 4 sirntmetyje. Siuo metu didziausios kavos eksportuotojos yra Brazilija ir Kolombija. IS esmes kafeinas nera jau toks .mekaltas", kaip jo megejai ir pardavejai nori itikinti. Per didelis jo kiekis gali veikti kaip narkotikas ir issaukti sunkiai nugalima [proti, Pagal neurologu apskaiciavima, 100 miligramu kafeino per para sudaro .riba", kuriaperzengus, gresia [protis (addiction). Visgi nereikia pamirsti, kad tam tikra ki eki kafeino turi ir [vairiis kiti (nealkoholiniai) gerimai, kuriuos taip megsta j aunimas ir vyresniej i. Ypac daug kafeino turi vadinamieji "energijq_ zadinantys" gerimai. Tad ta "ribq" perzengti nera sunku, geriant kava ir tuos kitus skanius "birzgale!ius". Pvz.: Kavos puodelis (12 unciju) turi 203 mg kafeino; Starbucks kavines kava - 194 mg; tirpi (instant) kava - 144 mg; Red Bull gerimas (taip pat 12 unciju) 120 mg; Rockstar - 110 mg; Monster - 105 mg; Jolt - 72 mg; Mountain Dew - 55 mg; Diet Coke - 45 mg; Dr. Pepper-42mg; Coca-Cola-34mg; Pepsi - 37 mg; kafeino neturi 7-up, Sprite ir kai kurie kiti.

KAFEINAS
Zmones megsta gerti gerimus, turincius kafeino, nes tiki, kad jie suteikia energijos, zvalumo, "padeda pabusti".

REMUO, SKRANDZIO RUGSTINGUMAS
Apie siq_ problema jau buvo rasyta praejusiamc "Pensininko" numeryje (kovo-balandzio men.), taciau si karta kiek

-15 -

placiau apie rugstinguma malsinamcius, be recepto perkamus vaistus, nuolat [vairiais biidais persamus ir reklamuojamus. Cia paminesime 4 - populiaresniuosius: TUMS (Calcium carbonate) tabletes - sumazina skrandzio riigstinguma; paprastai vartojamos, kai simptomai nera labai stiprtis. Tableciu veikimo trukme 2-3 valandos, po to vel reikia j as ryti, j eigu simptomai tesiasi. Ypatingo pasalinio veikimo nera, nors kartais pasitaiko viduriu uzkictejimas, diegliai, padaznintas slapinimasis, dziiistanti burna, nemalonus skonis bumoje; retais atvejais - inkstu akmenys. (Turintys inkstu negalavimu, turetu pasitarti su gydytoju, pries vartojant TUMS.) ROLAIDS (Calcium carbonate kartu su magnesium hydroxide, vadinasi sil! vaistu veikimas "padvigubintas") - sumazina arba panaikina tuos pac ius skrandzio rugstingumo (acid) simptomus kaip ir TUMS; turi ir panasu pasalini veikima, taciau per didelis kiekis gali issaukti viduriavima, Galima vartoti, kada tik pasitaiko simptomai, bet daznai doze reikia pakartoti kelis kartus, kol jie pradingsta. ZANTAC (Histemine 2 receptor antagonist) - uzkerta kelia gausiam skrandzio rugscit; isskyrimui. Paprastai patariama vartoti nuolat pasitaikantiems skrandzio rugstingumo simptomams malsinti. Vaistai pradeda veikti po mazdaug valandos ir ju veiksmingumas tesiasi apie 12val. Pasaliniai veikimo simptomai yra galvos skausmas, pykinimas, vemimas, viduriavimas, viduriu uzkietejimas, miegiistumas. Vaistai nuryjami pries valgi, bet galima imti ir nevalgant. Geriausiai veikia, kai paimami pries gulant. PEPCID (ta pati sudetis kaip Zantac) - jl! veikimas visai panasus iZantac.

Visi sie vaistai kartais gali kiek susikirsti su vartojamais receptiniais vaistais, del to visgi verta pasakyti savo gydytojui, kad (ypac daznai) pavalgius tenka griebtis tableciu, raminanciu skrandzio sutrikimus ir riigstingumo sukeltus nemalonumus. KARP OS Tai, rodos, ne kazkokia pavoj inga liga, taciau galbut jokia kita odos problema nesulaukia tiek zmoniu demesio, kaip karpos. Kiekvienos salies tautosaka duoda daugybe patarimu, kaip kovoti su karpomis ir, be abej 0, visi tie patarimai yra veiksmingi, nes negydomos karpos ilgainiui savaime pranyksta. Paprastosios karpos (warts) dazniausiai atsiranda ant pirstu ir ranku. Jas sukelia Human papillomavirus (HPV). Karpos yra nepavojingos ir pranyksta be gydymo, bet zmones paprastai stengiasijomis atsikratyti, nes karpuotos rankos atrodo negraziai, karpos gali issiplesti i kitas kiino dalis, kai kuriais atvejais gali biiti skausmingos. Jas pasalina be recepto gaunami skysciai: Compound Warba Occlusal-HP (skystis savo sudetyje turi salicylic acid). Jeigu sie skysciai neveikia, tuomet reikia kreiptis pas gydytoja, kuris karpas specialiu biidu uzsaldo ir jos pranyksta. Beje, karpomis galima uzsikresti arba kitus uzkresti, to del biitina visuomet rankas laikyti sausas ir svarias. KAI DZrUSTA BURNA Si problema is pirmo zvilgsnio neatrodo labai svarbi, bet ji gali tapti net pavoj inga, ypac perzengusiems 65 metu amziaus slenksti, Su "sausra" bumoje paprastai kovoja bumoje esancios sesios seiliu liaukos (saliva glands). Seiliu sudeti sudaro

-16-

90 proc. vandens ir 1 proc. kitu medziagu, tarp kuri l!- antikimiai (anti bodi es). Seiles yra pirmoji fronto linija, uzkertanti kelia i burna patenkancioms bakterijoms. Seiles taip pat pradeda virskinimo procesa, sudrekina maista, kad lengviau butu galima nuryti, palengvina kalbejima ir naikina burnoje atsirandancias rugstis, kurios kenkia dantims. Nuolat dziustanti burna (xerostomia) gali biiti ne tik nepatogumas, bet pakenkti zmogaus savijautai ir net sveikatai. Kai burna sausa, sunku nuryti maista, kartais burnoje atsiranda zaizdeles ir nemalonus kvapas, sutriikineja Iiipos; si problema ypac skausminga turintiems dirbtinius dantis. Burna dziiista del daugelio priezasciu: a. jei miegama kvepuojant issiziojus, ryte burna bus isdzifrvusi; b. kai kurie receptiniai ir be receptu gaunami vaistai (pvz., decongestants, diuretics, antidepresants, sedatives ir kt.) taip pat gali sutrikdyti seiliu liauku veikima; c. Parkinsono liga, diabetas (cukralige), net kai kurios vezio rusys ir kt. gali buti dzitistancios bUl110S priezastimi. Retkarciais pasitaikancius dziustancios burnos simptomus galima panaikinti, daznai siurbciojant vandeni, vaisiu sultis ar kitus sky scius, valant dantis, ciulpint kieta, nesaldu saldainiuka, valgant sultingus vaisius, net be cukraus kramtomoji guma padeda burnos liaukoms gausiau gaminti seiles. Burna taip pat issausina tabakas, alkoholis, valgant sausus produktus. Jeigu tai nuolatine problema, kreiptis pas gydytoja,

kataraktai (Cataracts). Jie nesunkiai pasalinami, taciau sudaro daug nepatogumu ir, zinoma, islaidu, Wisconsin universitete (Madison, WI) penkerius metus vykdyti tyrimai parode, kad zmonems, pastoviai vartojantiems vadinamuosius "statin" vaistus (pvz., Lipitor Zocor, Pravachol), mazinancius cholesterol], kataraktu pavojus sumazejo 40-60 proc. "Statin" vaistai taip pat veiksmingai saugo nuo kai kuriu infekcinu bei kitu ligu,

RADIACIJA
Kai zemes drebejimas Japonijoje sudare pavoju atominems elektros jegainems, is kuriu pradejo sklisti radiacijos nuodai, zmones labiau susirupino siuo pavojumi. Taciau yra ir kitu radiacijos saltiniu, galinciu paveikti zmogu. Galbut dazniausiai eilinis asmuo su jais susiduria savo gydytojo ar dantisto kabinete ir ligonineje, kai atliekami [vairiis tyrimai, persvietimai, Nors paprastai sios proceduros yra savaime nepavojingos, nes naudoja labai mazus radiacijos kiekius, bet per ilgesni laika, ypac atliekant daznai ir daug tyrimu, tas radiacijos kiekis gali pasiekti pavojaus riba, Radiacijos poveikis zmogui matuojamas sivertais (sieverts - Sv). Zvilgtclckime inuolat atliekamus tyrimus ar persvietimus ir kiek jie pasklveidzia radiacijos: dantu persvictimas (dental x-ray) stomatologo kabinete - 0.005 tukstantuju sivertu (milIisieverts - mSv); kriitines/plauciu persvietimas - 0.02 mSv; mamograma - 0.7 mSv; sirdies kraujo indu persvietimas (scan) 1-3 mSv; viduriu persvietimas - 10 mSv; sirdies "Catscan" gali biiti iki 10-18 mSv, priklausomai kokia procedtira atliekama;

PADEDAISVENGTlKATARAKTV?
Daugiau kaip pusei JAV gyventoju, sulaukusiu per 70 metu, akyse issivysto

-17 -

Angiogram - 2-23 mSv ir t.t. Be to, radiacijos kiekis priklauso ir nuo persvietimo trukmes bet daznumo, 0 taip pat nuo paciento amziaus, Pasirodo, kad vyresniesiems radiacijos pavojus (medicinos, atominiu reaktoriu ar natiiraliai esantis gamtoje) nera tiek pavojingas, kaip jaunesniems. Ar verta del radiacijos baimes atsisakyti ligonineje atl iekamu tyrirnu, vartojant [vairia persvietimo aparatura? Zinoma, ne, nes tie tyrimai yra nepaprastai veiksmingi, nustatant sirdies, plauciu bei kitas pavojingas ligas. Taciau reikia ir atsargumo, nesidrovint gydytojo paklausti, ar tie tyrimai tikrai reikalingi, ar bus atliekami, tik norint "paziureti, kaip viskas atrodo",

***
Nijole .Iankute

Kaip atsvaitas slenku per siena Ir dingstu duru plysyje. Vosprasidejus mana diena, Isblesta vakaro delne ... Sviesos greiciu nuskrieja laikas, Nuplukdes debesis dienu. Jauciuosi vel tarytum vaikas, Paklydes kazkur; bet... einu. Einu, einu. Dar nevalia sustoti, Rankas nors sveria metu rysuliai. Dar neatvyko traukinys i stoti I nakti bega begiai spinduliais ...

patarimai patarimai patarimai
AR ESAME PASIRUOSF;? Niekas nezinome, kada i musu saugiu namu duris pasibels nelaime - ir ne tik pasibels, bet lauzte [sibraus vidun. Nelaimes galetume skirstyti idvi pagrindines dalis: a. kaijos apima tik viena asmeni ar jo seirna (netiketa liga, kaulo luzis, gaisras ar pan.); b. kuomet praziitingas pavojus nusiaubia platesne apylinke (stichines audros, siikuriniai viesulai, zemes drebejimas, teroristu ispuolis ir pan.). Modemiosios ziniasklaidos priemones suteikia galimybe greitai ir tiksliai suzinoti apie [vykusia nelaime bet kurioje musu planetos vietoje: ar tai butu stiprus zemes drebejimas (pvz., neseniai sukretes Japonija), ar praziitingi potvyniai, ar pavasario audru suverstos griuvesiu stirtos, ar gaivalingai besiplcciantys misku gaisrai. Be to, siais neramiais laikais nuolat, lyg Damoklo kardas, virs galvu kybo teroristiniu ispuoliu pavojus. Niekas negali uztikrinti, kad esame saugus nuo sill ir dar kitokiu nelaimiu, tad siiiloma bent is dalies joms pasiruosti, ypac jeigu reiketu staiga palikti namus (del cheminiu tarsalu issiliejimo, atominiu elektros jegainiu sprogimo, potvyniu, gaisro ar pan.) arba savo namuose ilgesniam laikui uzsidaryti nuo aplinkoje atsiradusiu pavoju,
Maisto ir van dens atsargos

Biitina is anksto paruosti ir saugioje, lengvai prieinamoje vietoje laikyti maisto,

-18-

vandens, birtiniausiu vaistu, tvarsciu ir panasiu reikmenu atsargas. Patariama net tureti dviguba ju kieki: paruosta deze, laikoma namuose ir i kuprine, Iagamineli ar lengvai pakeliama krepsi sudeta mazesni (pakankamai bent trims dienoms) maisto, vandens, vaistu, drabuziu rysuli, kur] galima greitai pasigriebti, jeigu bfitume priversti staiga palikti namus. Svarbiausia sill atsargu dalis yra vanduo. Be maisto zmogus gali ilgokai isbgyventi, bet paprastai kiekvienam kasdien reikia isgerti bent 8 stiklines (dvi kvortas) vandens. Vandens kiekis priklauso ir nuo esamu salygu: asmens judrumo, sveikatos, amziaus, dietos, klimato (jeigu oro temperatura labai auksta, reikes isgerti daugiau). Taip pat reiketu pasiriipinti papildomu vandens kiekiu virimui, nusiprausimui ir kitiems reikalams. Siiiloma skirti vienam asmeniui (vienai dienai) bent viena galiona vandens. Vanden] galima laikyti plastmasiniuose galionuose (pvz., nuo pieno ar vaisiu sulciu) ar metaliniuose induose. Nepatariarna naudoti stikliniu buteliu, nes jie greitai duzta. Vanden] sandariai uzdaryti ir laikyti vesioje vietoje. Induose vandeni pakeisti mazdaug kas 6 men. Nebtitina begti i parduotuve ir prisipirkti atsarginio maisto. Galima apsieiti su turimu konservuotu (pvz., [vairios sriubos, konservuoti vaisiai ir darzoves, zemes riesutu sviestas, uogienes), sausu ir kitaip paruostu maistu, kurio nereikia virti ar sildyti. Sausi maisto produktai (javainiai, saldiis ir nesaldus sausainiai, pieno milteliai ir pan.) ilgiau issilaikys, jeigu jq dezutes sudesime isandariai uzdaromus plastmasinius maiselius. Maistas paprastai gerai issilaiko apie 6 men., bet verta kartas nuo karto apziureti konservu skardinukes, ar jos neatrodo issi-

piitusios, pradejusios riidyti ir pan. Tokius konservus nedelsiant ismesti,
Vaistai ir pirmosios pagalhos reikmenys

Kiekvienuose namuose biitina tureti be receptu gaunamu vaistu ir [vairiu pirmosios pagalbos reikmenu, pvz.: aspirino ir aspirino savo sudetyje neturinciu (pvz., Tylenol, Advil, Aleve ir pan.) nuskausminimo vaistu; viduriavima stabdanciu (antidiarrhea), bet taip pat nuo uzkietejusiu vidurin (laxative) vaistu; vitaminu; skrandzio rugstinguma (antiacid) mazinanciu vaistu. Tarp ju - vazelino, termonetra, denaniruoto spirito (rubbing alcohol), peroksido (hydrogten peroxide) ar kito, bakterij as nuo odos naikinancio skyscio; dezinfekuojanciu slapiu sluosteliu (moistened towelettes) Butina tureti ivairaus dydzio tvarsciu, maries, vatos gniuzuleliu (cotton balls), guminiu ar plastmasiniu pirstiniu, tepalu, savo sudetyje turinciu antibiotiniu medziagu (antibiotic ointment). Vartojantys gydytojo prirasytus vaistus, turetu pasirupinti ir jq atsargomis, jeigu salygos sukliudytu pasiekti vaistine,
Kiti reikmenys

Pravartu tureti rankiniu svicstuvu (flashlights) ir jiems papildomu bateriju; mobilu telefona, nedidel], baterijomis veikianti radijo aparata, zvakiu, degtuku, Virsutiniu ir apatiniu drabuziu pakaitala, kokios 110rs apsaugos nuo lietaus, galvos dangu,

KAIP APSISAUGOTI NUO PLESIKl}
Plesikas, [silauzes i namus nakti ar tuomet, kai savininkai is jl! isvyksta, daznai nera tik atsitiktinis nusikaltelis, netiketai atklydes i apy linke ir atrades proga pasipelnyti. Tai gali buti asmuo, kuri pats

-19 --

savininkas jau buvo bent karta [sileides i savo namus ir suteikes proga apsidairyti, pastebeti vertingiausius daiktus. a. Vagis gali bfiti asmuo, neseniai isvales kilimus, dazes kambarius, atvezes is parduotuves nauja televizoriu, saldytuva ar kita daikta, b. Asmuo, kuris neseniai pjove jums zole ar kitus darbus atliko kieme ir paprase pasinaudoti tualetu-ten budamas atrakino langa, pro kur] nakti galejo [lipti i namus. c. Vagis kartais paskambina ar pas ibeldzia i duris - tik paziureti, ar kas namie; jeigu durys atidaromos, jis atsipraso, kad sumaise adresa arba sako ieskas kazkokio draugo. d. Vakare busimiej i plesikai pravaziuoja ar praeina gatve pro namus, kad pro neuzdengtus langus pamatytu, kas kambaryje vertinga; tad visuomet, uzdegus sviesas, patariama uztraukti uzuolaidas. e. Visi zinome, kad kruva nesurinktu Iaikrasciu prie duru, Iaisku prignista paste dezute, nenuvalytas sniegas - geriausi zenklai, kad savininkai ilgesniam laikui isvyke is namu ir kvieste kviecia vagis [silauzti; tad verta pasinipinti, kad tie "zenklai" aplink nama nesusikauptu, f. Kartais plesikas paskambina prie duru, rankose laikydamas rasikl] ir kazkokius popierius, tarytum atejes su kokiais svarbiais reikalais. Jeigu zmogus nepazistamas ar nelauktas, geriausia duru neatidaryti. Apskritai nereikia manyti, kad vagi galima atpazinti is isvaizdos - jis gali buti pasipuoses kaklaraisciu, kostiumu, deveti kurios darbovietes uniforma, g. Jei nakti uz prie duru pasigirsta kokie garsai - kazkas saukia, beldziasi, klykia, verkia vaikas ar pan., duru jokiu biidu neatidaryti. Jei [tariama, kad ivyko

kazkokia nelaime, paskambinti policijai 911 telefono numeriu. GERAAPSAUGA Pastaruoju metu daugelyje valstiju svarstomi (ir priimami) [statymai, suteikiantys teise eiliniam pilieciui tureti saunamaji ginkla, kuris esa apsaugos nuo visokiu netiketumu, Taciau yra ir kitu priemoniu - daug paprastesniu ir ne taip pavojingu, kurios gali atbaidyti nusikaltelius ir net isgelbeti gyvybe. Viena tokiu priemoniu - vapsvoms (sirserns) naikinti purskalai (Wasp spray). Nors tai skamba keistai, betjau daug kartu irodyta, kad butelis siq_nebrangiu ir lengvai parduotuvese (ypac vasara) randamu nuodu veikia tiek pat gerai, kaip brangiis "pepper sprays" ar kiti chemikalai. Be to, purskiamas sirsiq_nuodu skystis pasiekia apie 20 pedu nuotoli ("pepper spray" reikia naudoti is palyginti arti),jis laikinai apakins piktadari ir suteiks proga nuo jo pabegti, 0 busimasis vagis tures patekti i Iigonine, kad nuodus isplautu is akiu. Beje, kai kuriose savisaugos (self-defense) mokyklose taip pat patariama apsiginkluoti vapsvoms naikinti purskalais, kurie suteiks kuo geriausia apsauga, Antra priemone - patariama automobilio raktus laikyti prie lovos, kad biitu galima lengvai pasiekti, net tamsoj. Jeigu pasigirstu duztantis stiklas arba atidaromos namo durys, tereikia pagriebti raktus ir paspausti automobilio pavojaus signala (car alarm button). Nepaisant, ar automobilis garaze, ar pastatytas prie namo, garsus pavojaus signal as ne tik privers vagi kriipteleti, bet prizadins kaimynus, kurie tuoj prades dairy tis pro langus, kas driso sutrukdyti ju ramu miega. Automobilio

-20-

pavojaus signalu galima pasinaudoti ir kitais atvejais, pvz., jeigu sutemus reiketu iseiti is parduotuves (ar kitos vietos) ir eiti per tamsia aikste iki savo masinos. Paspaudus pavojaus signala, automobilis prades kaukti, jo sviesos zybcioti ir galbiit tai atbaidys nusikaltel], kuris tiinojo prie automobilio, laukdamas aukos. KAIP ELG TIS PAVOJAUS ATVEJU 1. Sakoma, kad stipriausias zmogus kiino taskas yra alkiine. Jeigu uzpuolimo atveju atsiranda proga, butina tuo pasinaudoti. 2. Jei uzpuolikas pareikalauja pinigines ar automobilio raktu, nepaduoti tu daiktu jam i rankas, 0 sviesti i sal] kiek galima toliau nuo saves; yra galimybe, kad uzpuolikas labiau susigundys pinigais ir skubes pasigriebti pinigine, nusisukdamas nuo aukos. 3. Kartais moterys, [sedusios iautomobil] (net tamsoj), dar neskuba [jungti variklio - paskaiciuoja pinigus, pasidazo, pcrziuri pirkiniu sarasa ir net neuzsirakina masinos duru! Nedoreliai tik ir dairosi tokiu progu - neilgai trunka prisokti prie masinos, atplesti duris ir [sibrauti ividu, Tad patariama, vos isedus i automobili, tuoj pat uzsirakinti visas duris, ijungti varikli, neatidarineti Iangu ir pradeti vaziuoti, 4. Jeigu pasitaikytu, kad kas nors jau tuna automobilyje ir [sako vaziuoti tolyn, verta visa jega uzminti benzino pedala ir trenkti i pinna. pasitaikiusi daikta: kita masina, stulpa, medi ar pan. - cia nera ko gailetis automobilio, kai pavojus gyvybei. Staiga issipiitusios oro pagalves vairuotoja isgelbes nuo suzeidimo, bet plesikui, lindinciam masinos gale, jos nepadcs.

Kai tik automobilis sustos, sokti laukan ir begti salin. 5. Jei automobilis pastatytas aiksteje, o ypac pozeminiame garaze, reikia dar daugiau atidumo: biitina visu pirma gerai apsidairyti, paziiireti i masinos vidu; jei salia pastatytas didesnis automobilis (minivan), verta isavo masina lipti is kitos puses; atkreipti demesi iautomobilius, pastatytus is abieju pusiu - jei kuriame sedi vienas vyriskis, geriau eiti, is kur atejai (pvz., parduotuves, banko) ir paprasyti apsauginio policininko, kad palydetu. PAVOJUS MIKROBANGEJE Mikrobanges viryklelcs (Microwave oven) virtuveje yra vienas naudingiausill daiktu. Joje galima greitai, saugiai, patogiai pasigaminti [vairius patiekalus, pasildyti skyscius ar maisto likucius, net kepti pyragus. Viryklele naudoti nereikia jokio patyrimo, mokslo - viskas paprasta, lengva. Bet ar is tikruju? Neseniai ziniasklaidoje pasirode pranesimas, kad vyriskis, noredamas mikrobangeje uzvirinti vandens puodeli, baisiai apsiplikino, kai, isemus is virykleles, vanduo is puodelio staiga istisko aukstyn ir apipyle jo veida, Be abejo, zmogus ne pirrna karta pasinaudojo viryklele. Nezinia kiek ilgai viryklele ta vandeni silde, bet, nustatytam laikui pasibaigus ir nuskambejus signalui, zrnogus iseme puodel], nors vandens pavirsius buvo ramus, be jokiu uzvirimo zenklu. Vos tikjis paeme puodeli i rankas, vanduo staiga sujudejo ir sove aukstyn. Atsidiirusiam ligonineje, gydytojai pasakojo, kad tai nera labai retas atsitikimas, nes tokiu karstu skysciu apsiplikinimu jiems tenka daznai matyti. Jie sake, kad niekuomet nereikia per ilgai kaitinti van-

- 21-

dens, neidejus iii ka nors: medini pagaliuka, arbatzoliu maiseli ar pan. (tik jokiu budu neideti kokio metalinio daikto). Kaitinamas iki uzvirimo, vanduo i save sutraukia visa, mikrobanges skleidziama, energija, Kaip ir kituose skysciuose, ne visuomet vandenyje pasirodo burbuliukai ar kiti virimo zenklai, kol indas su skysciu nepajudinamas, ii isimant. Tad, neskubcti isimti is mikrobanges, kol ta energija truput] issisklaido - bent 30 sekundziu, ARTIMO MElLE IR KASDIENYBE Artimo meile - vienas graziausiu ir paprasciausiu Dievo [sakymu - gali miisu aplinka padaryti grazesne, saugesne ir malonesne visiems. Bet kaip eilinis zmogus gali savo aplinkoje parodyti ta meile artimui, pats nepasirodydamas per daug agresyvus, [kyrus, net juokingai naivus? 1. Parduotuvej e ar kur kitur eilej e, leiskime kam nors kitam (ypac vyresnio amziaus zmogui, motinai su vaikuciais, sunkiai pirkiniais apsikrovusiam) eiti pirmam prie kasos. 2. Jeigu ilgiau netenka sutikti pazistamo zrnogaus (renginyje, baznycioje, gatvcj e), pasiriipinkime paskambinti ir pasiteirauti, ar viskas tvarkoj, ar nereikia kokios pagalbos, arba tik pasakykime, kad to asmens pasigedome. 3. Stenkimes kiekviename atrasti ka nors gera. 4. Visuomet suteikime mus [skaudinusiam ir atsiprasiusiam dar viena proga pasitaisyti. 5. Kai paklausiame: "Kaip laikaisi?", palaukime ir pasiklausykime, ka zmogus pasakys, uzuot ta sakini paverte tik paprastu pasisveikinimu. 6. Stenkimes visa para praleisti, nepa-

kele balso, ko nors neisbare. 7. Nevenkime pagirti, prikaskime liezuv], kai uzeina pagunda kritikuoti. 8. Skubekime padekoti (ne tik zodziu, bet ir rastu), kai kas mums ka gera padaro. 9. Nusisypsokirne nepazjstarnam zmogui. 10. Padekokime zmonems, kurie mums patamauja ar atlieka kokia paslauga: padavejarns valgykloje, pardavejams ir kasininkams parduotuveje ir pan.

PAVASARIO MAGIJA
Stasys Anglickis

Silkinio dangaus violetan Pakilo skambus vyturys. Taip gera gyvent ir myleti Kvapniuju ziedu siikury. IS pagirio pempe pakilo, Suulbo guvi meleta. Taip dziiigauja melynas silas. Taip klega nubudus gamta. Einu iprazydusi lauka, Brendu iiiksmingas girias. Tolybej mane lyg kas saukia Tiktai nesuprantama - kas. Glaudziuosi i sypsancia ieva Ir snervem jo kvapa geriu. Vel tekinas begu per pieva Tenai - link zaliu pagiriu, Pavasaris istiesia ranka Ir paberia jura geliu. Jam saules, jam sulciu pakanka Ir lobiu kaitros dideliu,

-22-

Gero apetito!
KAIPMATUOJAME?
Prityrusios seimininkes nelabai daug demesio kreipia i receptams reikalingus sausu produktu ar skysciu matus, 0 kartais apsieinama ir be [prastiniu matavimu: ziurpsnelis sen, saujele ten; kupinas saukstelis ar puspilnis puodukas - joms vis tiek. Visgi daugelis turime laikytis nustatytu produktu kiekiu: neriipestingai pamatavus skystus ar sausus produktus, patiekalas bus ne toks, kokio tikejomes, Sioje salyje iprasta produktus matuoti puodeliais, saukstais ar sauksteliais (reciau - uncij omis), bet Lietuvoje (ir kitur Europoje) produktai sveriami, uzuot puodelio - vartojamos stiklines. Nors daugelis pasitenkiname valgomaisiais saukstais bei arbatiniais sauksteliais, visgi tiksliau yra pasinaudoti tam skirtais sauksto ar saukstelio matais (measuring tablespoon; teaspoon), 0 didesniems sausu produktu kiekiams - stikliniais ar plastmasiniais puodeliais (measuring cups), ant kuriu skaiciais pazymeti kiekiai (kartais ir uncijos). 1. M atu oj ant skyscius: pripilti matavimo puodeli iki pazymetos atitinkamos vietos; nelaikyti puodelio rankoje, 0 pastatyti ant lygaus pavirsiaus, Matuojant lipnius skyscius, pvz., sirupa ar rnedu, visu pirma puodelio vidu ispurksti alyva, tuomet bus daug lengviau siuos skyscius ispilti. 2. Matuojant miltus: galima pasemti puodeliu arba iji [pilti, lokiu biidu neprikupinti puodelio, nes tesla bus per tirsta. Ncbutina miltus persijoti per sictcli, nebent kepamas labai trapus tortas, tuo atveju pir-

Paruosia Julija

rna pamatuoti, 0 po to persijoti. 3. Paprasta balta cukru matuoti panasiai kaip miltus ar kitus sausus produktus, taciau rudaji (sviesu ar tamsu) cukru butina puodelyje tvirtai suspausti taip, kad iskrestas neprarastu puodelio fonnos. 4. Ant kiekvienos sviesto lazdeles (ketvirtis svaro) ipakavimo paprastai pazymeti matai - kiek uniciju ar saukstu, Pagal tai galima apskaiciuoti sviesto, reikalingo receptui, kieki. Aliejus m atu oj am as puodukais, kaip ir kiti skysciai, 5. Prieskoniai matuojami tam tiksliui skirtais saukstais ar sauksteliais. 6. Paprastai 16 saukstu sudaro 1 puoduka; 2 saukstai - 1 uncija; 2 puod. - 16 unciju arba puse kvortos (one pint); 4 puod. - viena kvorta (quart) arba litra; 4 kvortos - viena galiona (one gallon).

SVENTADIENISKI PIETUS
4 viskiuko odele 2 riekeles riikytu lasinuku (bacon) 3 stambios morkos 4 vid. dydzio bulves 1 nedidelis svogunas 4 cesnako skilteles 1 saukstelis dziovinto salavijo (sage) 1 ir 2/3 puod. vistienos sultinio 2 saukstai alyvu aliej aus Yz saukstelio druskos 1;4 saukstelio paprikos milteliu 1 puod. tarkuoto Parmesan siirio 4 gabaliukai (saukstai) sviesto krutineles su kaulais ir

-23-

Marinadas

SVIEZIl) SPINATl) SALOTOS

4 puod. vandens 2 saukstai druskos 1/3 puod. medaus 1 saukstelis dziovinto salavij 0 ( sage) 1/4 puod. obuolinio acto (apple-cider vinegar) 1 citrinos sultys ir nutarkuota (tik geltonoj i dalis) zievele

1 (5 unciju dydzio) maiselis svieziu, nedideliu spinatu lapeliu (spinach) 1 puodelis mazu pomidoriuku (grape tomatoes) Y4 puod. kapotu graikiniu riesutu (walnuts) 1 gerai isnokusi avokada 2 saukstai svieziu citrinu sulciu 2 sauksteliai ryziu arba obuoliu acto Sumaisyti marinadui skirtus produk- (rice or apple vinegar) tus dideliame dubenyje, sudeti visciuko 1 saukstelis sukapoto cesnako krutineles, uzdengti folija ir palaikyti sal1 saukstelis nutarkuotos citrinos ziedytuve 8 val. arba per nakti. veles (tik geltonoji dalis) Isimti visciuka is marinado, nusausinti Y4saukstelio druskos popieriniais ranksluosteliais. 1/8 saukstelio maltu pipiru [kaitinti orkaite iki 350 laipsniu F. I 2 saukstai geros alyvu alyvos keturkampi keptuva sudeti supjaustytus lasinukus, nuskustas ir skersai (stambiai) Dubenyje sumaisyti spinatu lapelius, supjaustytas morkas, supjaustytas bulves, per puse perpjautus mazuosius pomidorus, supjaustyta svoguna, sutrinta cesnaka, sa- riesutus, nulupta ir smulkiai supjaustyta lavija, paprika, druska ir alyvu alieju, Viska avokada, gerai sumaisyti. Supilti sultini ir orkaiteje Mazame dubenelyje gerai sumaisyti pavirinti 30 min. citrinu sultis, acta, cesnaka, citrinu zievele, Isimti keptuva su darzovemis is or- druska, pipirus. Supilti alyva ir pamazu kaites, apibarstyti Parmesan suriu, sudeti maisyti, kol viskas gerai susimaisys, Uzpilu visciuko kriitineles, ant kiekvienos uzdeti paskaninti paruostas salotas ir nedelsiant po sauksta sviesto ir kepti orkaiteje dar 35 patiekti i stala, min., kol visciukas bus iskepes ir graziai parudaves,
-24-

Jl uqinhime!
KAIP AUGINTI DARZOVES?
Mielas Zalianyksti, sis mana klausimas atrodys juokingas, nes cia juk kokio ypatingo mokslo nereikia. Visgi noreciau vieno kito patarimo, nes pinna karta gyvenirne ruosiuosi pasinerti darzininkysten, Matot, tapau pensininku, sumazejo seima (tik rnudu su zmona pasilikome), sumazejo ir mana kiernelis, 0 vis delto noreciau kai ka pasiseti, pasisodinti, kad biitu ir pigesnes, ir sveikesnes darzoves. Atsakymas. Net nernanau saipytis is JUSl! klausirno, 0 noriu tik pagirti uz sumanyma savo kierne auginti darzoves, Nors netikiu, kad jurns siuo atveju reikia

Paruosia Zalianykstis

Pavasario darbai dade. V.K. Jonyno medzio raisinys.

patarimu, bet visgi galiu pasiiilyti keleta biidu, kurie palengvins ir supaprastins darba dade. 1. Dabar pats geriausias laikas sodinti darzoves (0 kai kurias - seti), Daugelis susigundo per anksti, vos tik pasitaiko viena kita siltesne diena. Bet iki geguzes menesio pabaigos ar net pinnosios birzelio puses dar orai nepastovus, gali uzklupti net salnos. Kai kurios darzoves, ypac pomidorai, nekencia salta oro - jie ne tik skursta, neauga, bet saknys pradeda puti ir augalas sunyksta. Apskritai per anksti pasodinti ar paseti augalai bilna silpnesni, netarpsta. 2. Siiilau "pagerinti" dirvozem], uzpilant geros, turincios daug organiniu medziagu, zemes (galima nusipirkti pas darzininkus ir kitose parduotuvese). Uzpylus ant lysves virsaus, gerai sumaisyti su esamu dirvozemiu, 3. Jeigu dado plotas nera didelis, verta nusipirkti dadoviu daigu, uzuot sejus seklas tiesiai izem~. Nors daigai brangiau kainuoja, kaip seklos, bet jie greitai isitvirtins ir prades tarpti. Pvz., pomidorus reiketu seti apie kovo menesi ir laikyti sviesioje, siltoje vietoje, kol pakankamai paaugs, kad biitu galima pasodinti lauke. Nupirkti pomidoru daigai palengvina ir darba, ir rupesti. 4. Kai kurias darzoves

-25-

(pvz., pomidorus, zimius ir kt.) butina paramstyti, priraisioti prie smaigu, kad neisvirstu ant zemes, Taip pat reikia prisiminti, kad kai kurie augalai uzima labai daug vietos, pvz., agurkai, cukinijos. Zinoma, agurku virkscias taip pat galima paremti arba [taisyti groteles, ant kuriu jos galetu vyniotis. 5. Atsargiai su nuodais! Darzas neisvengia kenkeju - ne tik piktzoliu, bet ir [vairiu vabzdziu, virksru, amaro ir kt. Vos tik ant augalu pasirodo kenkejai, daugelis griebiasi nuodu, taciau butina prisiminti, kad darzoves skirtos maistui: kenkejus galima isnaikinti ir be nuodu, nors tai pareikalaus daugiau darbo, budrumo ir kantrybes. 6. Pats svarbiausias patarimas - nepersitempkite! Juk darzas ne vien stalui, bet ir darzininko malonumui. Jeigujo prieziura pasidaro per sunki, jeigu reikalauja vis daugiau ir daugiau darbo, jegu, galbut verta i augintojo kelia zengti mazesniais zingsniukais,

nera labai paprasta, nes ne visi nuodai juos uzmusa. Paprasciausias vabalu naikinimo biidas - juos ranka nurinkti arba nuo augalu nukratyti istiklaini, kuriame [pilta kiek vandens. Veliau surinktus vabalus sunaikinti. Nors parduotuvese siiiloma vadinamuju "spq_stl!" - specialiu maiseliuj aponiskiems vabalams privilioti ir surinkti, bet is ju daugiau bedos, kaip naudos, kadangi chemikalai privilioja daugiau ir is toliau vabalu,

KAS tDA MELSVES?
Klausimas: vienas mano megstamiausill darzelio aug all! - melsves. Ir tai tikra laime, nes mano kiemelis ir darzelis kone visuomet skesta didziuliu kleviu pavesyje, Visa beda, kad mazdaug vidurvasari melsviu lapuose atsiranda vis daugiau ir daugiau skyIiu, Nepaisant, kaip atidziai apziuriu augalus, nepavyksta rasti kenkeju, kurie tas skyles isgrauzia. Gal galite ka patarti? Atsakymas. As manau, kad ne kazkokie vabaliukai ar viksrai gadina JUSl! melsviu (angl. hostas) lapus, 0 biitent moliuskai - smalziai (sie sliuzai nuo sraigiu skiriasi tuo, kad sraiges su savimi nesiojasi "nameli" - kiauta, 0 smalziai yra minkstakiiniai - be kiauto). Diena juos sunku pamatyti, nes smalziai minta daugiausia

JAPONISKA INVAZIJA
Dar ne taip seniai japoniskieji vabalai (Japanese beetles) Amerikoje buvo retenybe, 0 dabar kone kiekvienas juos pazista: mazdaug apie birzelio menesio vidurj darzeliuose, darzuose ir soduose pasirodo blizgantys, vario spalvos, mazdaug puses colio ilgio, kietasarviai vabalai. Jie labai megsta rozes, bet eda vaiskriimiu (ypac avieciu), dekoratyviniu medeliu ir krumu lapus (net ziedus), kai kuriu darzoviu ir geliu ziedlapius. Zemes pavirsiuj e j ie gyvena kiek daugiau kaip menes] laiko, tuomet padeda kiausinelius ir isnyksta, bet viksrai naikinamaji darba tesia toliau, esdami augall! saknis. Su j aponiskaisiais vabalais kovoti

Jei su "nameliu"

- tai sraige; be "namelio"

- smalZYs.

-26-

nakt], arba dregna, debesuota diena, kai oro temperatura pakyla bent iki 50 laipsniu F. Jie slepiasi po tankiais, ant dregnos zemes gulinciais, augalu lapais, akmenimis, pernykscio darzelio liekanomis ir pan. Visu pirma patariama sunaikinti smalziq sleptuves, nugrebstant pernykscius lapus, nurenkant akmenelius ar kitus daiktus, kur jie galetu patogiai tiinoti. Melsves verta praretinti, padalinant ir persodinant augalus, kad apie kiekviena biitu daugiau laisvos zemes, [eitu oro. Augalus laistyti ryte, kad per diena lapai nudziutu, Jeigu smalziu problema per daug neissipletusi, galima juos nurinkti ir sunaikinti, sumetant i muiluota vanden], Taip pat patariama vakare zemc apie melsves padengti sulankstytais, slapiais laikrasciu lapais - ryte tarp tu lapu susirinkusius sliuzus sunaikinti. Kai kas smalzius naikina, prie augall! izeme ikasant indeli, ikuri ipilta alaus - jo kvapas patraukia kenkejus, jie [krinta i indeli ir prigeria. All! indeliuose reikia kasdien keisti. Taip pat galima rasti nauju rnelsviu veisliu, kuriu lapu sliuzai nemegsta.

PELESIAI ANT LAPlJ
Ka daryti, kad mana darzelyje karkliuku lapu nepadengtu balti pelesiu milteliai? Atsakymas. Karkliukai (angl. phlox) ypac jautrus baltajam grybeliui - pelesiams. Nepaisant, kaip graziai jie zydi, kaip skaniai kvepia, baltais milteliais demeti augalu lapai darzelio nepuosia. Pelesiai puola ne tik karkliukus, bet ir kai kuriuos kitus augalus, pvz., zinijas. Geriausia priemone sios problemos isvengti - pasinipinti, kad augalai kasdien gautu kuo daugiau saules sviesos; laistyti ryte, kad lapai kiek galima greiciau nudzititu; nelaistyti "is virsaus", 0 ant saknu; isretinti karkliuku kriimelio sakeles, kad tarp jl! laisvai praeitu oras ir sviesa; augalus nesugriisti salia vienas kito, bet palikti tarp jl! erdves. Jeigu kitos priemones nepadeda, purksti pelesiams naikinti skirtais chemikalais (fungicides). Beje, yra jau isvesta nauju karkliuku veisliu, kurios atsparios pelesiarns,

Klausimas.

Esame labai dekingi savo skaitytojams, kurie paraso laiskeli, pasidalina savo kuryba ir mintimis! "Pensininkas" visu pirma yra JUSl! zurnalas, 0 visi zurnalo skaitytojai - viena, miela seima. Tad kvieciame ne tik "Pensininkq_" skaityti, bet jame bendradarbiauti, bent retkarciais parasant savo nuomone, pr isim inimu pluosteli, atsiunciant nuotrauka, Taip pat primename, kad .Pensininkas" - geriausia dovana gimtadienio, vardiniu, sukaktuviu ar svenciu proga. Kur gi kitur uz 15 dol.

gausite dovana, kuri net sesis kartus per metus primins JUSl! mielam asmeniui, kad apie ji (ar ja) galvojate, branginate, mylite?

DEMESIO!
"Pensininkas" nuosirdziai dekoja ilgametei zumalo administratorei Birutei Podienei uz taip kruopstu sill pareigu atlikima ir linki jai sveikatos, sekmes, daug maloniu, poilsingu dienu. Nuo 2011 metu pradzios .Pensininko" administravimo darba pereme Danguole Ilgenyte. Linkime jai sekmesl

-27 -

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus (sedi ketvirtas is kaires) isleistuves ir atsisveikinimas su tautieciais Hanau stovykloje 1946 m. rugsejo 8 d., pries isvykstant iJAY. Nuosirdziai dekojame Julijai Puodziukaitienei, atsiuntusiai "Pensininkui" si&_ istorine nuotrauka,

***
Sveciuojantis svenciu metu, teko sutikti moteri, kuri skundesi, kad jos vyras nera romantiskas. As jai patariau, kad pati turinti zengti pinna zingsni romantiskumo link! Ne visi vyrai tai supranta. Jie mano, kad pakanka uzdirbti seimai duona, Juk ne vien duona zmogus laikosi - moteriai is savo vyro reikia meiles, silumos, tik tuomet j i bus tikrai laiminga ... Dna Vasiene (Parma, OH) Poezija yra zodzio menas. Tai zodzio muzika. Tai nesibaigianti daina ... Prie sios grynosios poezijos priskirtinas ir Balio Augino "Zalioji giesme" eilerastis (zr, "Pensininkas". 2011 m. kovo balandzio nr.). Mes noretume zinoti, ar j is yra parases daugiau eiliu? Siek tiek biografiniu ziniu apie B. Angina ir apie kiekviena nauja

rasytoja, pasireiskianti "Pensininke". Noretume B. Augino poezijos dazniau matyti "Pensininke" .
Roie Somkaite, PhD (S. Orange, NJ)

Atsakymas. Balys Auginas (Augustinavicius) Iietuviu literatiiroj e - ne naujokas. Gime 1917 m. Estijoje, bet uzaugo ir mokslus baige Lietuvoje. Rasytojas, poetas, radijo darbuotojas, visuomenininkas. Nuo 1933 m. pradejo bendradarbiauti spaudoje. Rase proza, feljetonus, eilerascius, Nuo 1949 m. gyveno JAV. Mire 2001 m. Cleveland, OB. Isleides keleta poezijos rinkiniu: "Sirdimi i teviske", "Paparcio veduokle", "Giesmes zydejimo metai", "Sparnai akmeny", "NusidejeIio kankles", "Metaforl! smuikas", "Kaledl! paukste", 0 Lietuvoje 2000 m. - "Naml! pasvaiste" .

-28-

-Sirdingai aciu uz taip puiku zurnala: visko, visko jame pilna! Linkiu Dievo palaimos, kad j os siustu glebius!

Aldona Goldrajeh (Centennial, CO)
-Skaitau "Pensininkq", kad neuzmirsciau lietuviu kalbos. Kai kurie lietuviski laikrasciai turi daug nauju zodziq, kuriu as nesuprantu. Taip pat .Pcnsinmkas'' [domus ir duoda daug nauju, svarbiu informaciju,

Irene Blanco (Bensalem, PA)
-Linkiu geriausios sernes ir istvermes, Ieidziant si idomu zurnala!

Janina Racevicius (N Riverside, IL)
-Aciii jums, kad esate, kad mes visi skaitome jiisu zurnala, As visuomet randu nauju ziniu, kas reikalinga musu gyvenime.

- Itin malonu jau ir vel tarti .Jaba diena", nors tai as tariu tik karta imetus, kai tuo tarpu tu, mielas "Pensininke" mane lankai net seseta kartu metuose. Tavo apsilankymas yra ypac mielas, su ilgesiu laukiamas ir su dziaugsmu priimamas. Tu, kaip saul ute , prasiskverbusi tarp debesu, lyg ir apsvieti miisu amziau slegiamas dienas, praturtini musu saulelydi. Aciu tau, .Pensininke". Ta pacia proga leisk nuosirdziausiai padekoti tavo redakciniam kolektyvui, kuris taip atsidejes pasvencia savo jegas ir sumanuma, parodydamas supratima tiems, kuriu dienos po truputeli slenka pakalnen,

Teodoras J. Rotcas (Fairfield E. NSW, Australia)
- Labai malonu laukiu .Pensininko". skaityti. Visuomet

Regina Medernach (Gulfport, FL)
ir dar 50 dol. auka uz taip laukiama laikrasti, kad dar ilgus metus mus visus lankytu. Labai idomus ir mielas.

-Siunciu preumerata

Dna Rakauskiene

(Melrose Park, IL)

-Nepaprastai dziaugiuosi grazia zurnalo isvaizda ir turiniu!

Irena Gelaiiene (Hickory Hills, IL)
-Jusu darbo deka zurnalas [domus ir laukiamas. J. Reivytiene (Lombard, IL) -Baigiasi mana prenumerata, todel noriu ja pratesti. Siuliau, kad kiekvienas skaitytojas parupintu jums po viena nauja prenumerata, kaip dovana, Tai ir pradedu nuo saves: siunciu 100 dol. ir prasau taip paskirstyti - mana prenumeratos 1 m. pratesimui, dovanojama prenumerata dr, Nijolei Paronetto, auka "Pensininkui". Gyvuokite ir nepavarkite. Aciu uz gera zurnala,

Prakseda Stirbys (New Britain, CT)
-Siunciu prenumerata ir 10 dol. auka, Malonu skaityti .Pensininka"!

Janina Radvenis (Los Angeles, CA)
-Zumalo laukiu ir perskaitau malonumu. Viso geriausio jums! visa su

Dana Petkiinas (Union Pier; MI)
-Su dideliu malonumu skaitau .Pensininka". Dirbkite ir toliau puiku darba!

Angeli! Jonyniene (Berlin, CT)
- "Pensininkas" visada mielas ir [domus svecias, tad noriu ji uzsakyti ir savo giminaiciui Lietuvoje.

Roze Somkaite,

PhD (S. Orange, NJ)

Aldona Minelgiene (Olympia, WA)
-29 -

LINKSMIAU
GIESME APIE PASAULIO PABAIGL\
Czeslaw Milosz

Paruosia Plunksna

Grauzyte

MUSl) LIAUDIS APIE JUOKt\ Juokas isveikata iseina. Juoku galvos nepramusi. Juokiasi, kaip geleztele rades. IS ko kvaila pazinsi, jei ne is juoko. Paikam pirsta parodyk, tai ir juoksis. Kas nieko nebijo, tas bijo pajuokos. Kvaili juokai asarom pavirsta. Lengva juoktis is kito nelaimes. Kas ryte juokiasi, vakare verks. Sveikiausias juokas - pro asaras. KITOKS ZODYNAS Didvyris - aukstas, stambus vyras Eksportininkas - buves sportininkas Garbingas - kas turi garbanotus plauku [gula - isguletas [dubimas lovoje Klumpe - greitai suklumpanti mergina Lipinukas - vaikas, lipantis imedi Mandagus - kuris man duria Nosine - vieta nosims laikyti Nelabas - zmogus, kuris niekad nesisveikina Nualinti - isgerti visa all! Nuodugnus - graibstymas nuo dugno Pagaliau - vieta, kur daugiau pagaliu Protokolas - prota stiprinantis gerimas Pusdalyvis - zmogus, isejcs koncertui nepasibaigus Skydas - per daug praskiestas kisielius Smilkinys -procesijoje nesantis smilkytuva Suuostyti - visus laivus suvaryti iuosta Sventorius - labai pamaldus vyras Uolus - akmenuotas laukas Uzkiirys - mokantis greitai uzkurti Iauza

Tqdien, kai baigsis pasaulis, Bite skris aplink nasturtq, Zvejys taisys svytinti tinklq. Laimingi delfinai soks jiiron, Lietaus balutej zais zvirbliukai Ir gyvate bus auksaode, kaip visados. Tqdien, kai baigsis pasaulis, Moterys eis laukais, Prisidengusios skeciais, Girtuoklis imiges papievy gules, Darzoviu pirklys siikaus gatvej Ir geltonbure valtis i sala artes; Smuiko garsas supsis ore Ir i zvaigzdetq nakti nuves. Ir tie, kurie lauke iaibo ir griausmo, Bus apsivyle, Ir tie, kurie lauke zenklu ir arkangelo trimilo, Netikes, kad tai vyksta dabar, Kol saule ir menuo yra danguje, Kol bite kamane roie aplanko, Kol roietieji kiidikiai gimsta, Kas gi tikes, kad tai vyksta dabar! Tik zilas senelis, galejes but pranasu, Betgi ne pranasas, nes uzsiemes kitkuo, Kartos vis berisdamas pomidorus: Kito pasaulio gala nebus, Kito pasaulio galo nebus...
Verte Alfonsas Tyruolis

-30-

MiisQ

remeiai

Sie remejai liko nepaskelbti 2010 metais, tad atsiprasome ui pavelavimq ir kiekvienam nuosirdziai dekojame - ir kad skaito .Pensintnka ", ir kad savo auka paremia jo leidybql Po 35 dol. aukojo: Peter Dirda (Oak Lawn, IL) ir Eugenia Uselyte (Franklin Lakes, NJ); 25 dol. aukojo Julia Janonis (Chipley, FL); 20 dol. - Vytenis Silas (Chicago, IL); Po 15 dol. - Halina Molejus (Chicago, IL) ir Ona Zukauskiene (Chicago, IL); Po 10 dol. aukojo: Aloyzas Aidis (Bethesda, MD), Vacys Laniauskas (Palos Hills, IL), Elena Purtuliene (Niagara Falls, Ont., Canada), Agnes Bigelis (N. Riverside, IL), Aldona Druktenis (So. Pasadena, FL), Julius Karsas (Oak Lawn, IL), Eugenija Kolupailaite (Chicago, IL), Roma Mastis (Pinelias Park, FL), Aleksas Smilga (Chicago, IL), Lucille Stadalninkas (Los Angeles, CA), Brone Steikunas (Oak Lawn, IL); Po 5 dol. - Lile Milukiene (Plainview, NY), Elita Bender (Downers Grove, IL), Anne Ernst (Hortonville, WI), Giedre Kijauskas (Cleveland, OH), Brone Maleckas (Justice, IL), Jonas Mikulionis (Sterling Heights, MI), Valeria Simkus (Naperville, IL), Aldona Smulkstys (Chicago, IL), Sr.Tarcisia (Putnam, CT), Dana Stankaitis (Oak Lawn, IL).

LITHUANIAN HUMAN SERVICES COUNCIL OF THE USA, INC. 2711 West 71 st Street Chicago, Illinois, 60629

NONPROFIT ORG. U.S. POSTAGE PAID CHICAGO, ILLINOIS PERMIT NO. 2277

10/112009 Pranas Pranckevicius 1284 Camelot Ln. Lemont, IL 60439

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful