BAB 2

KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN

1.Konsep Etika 2) sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. nilai moral yang baik / buruk masyarakat menganalisis, menilai, sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. guru perlu menjaga kod etika demi status, akhlak dan maruah.

Kod Etika Keguruan

Tanggungjawab terhadap pelajar mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar bersikap adil terhadap pelajar merahsiakan maklumat ikhtisas membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran menunjukkan cara berpakaian, pertuturan dan tingkah laku memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak -anak mereka. Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar, masyarakat atau negara Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang ta at setia, bertanggungjawab Menghormati masyarakat tempat berkhidmat Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru denga n ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan se jawat dihadapan pelajar atau ibu bapa. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. Berusaha menunaikan tanggungjawab. Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. Sentiasa mengawasi diri supaya tid ak mencemarkan nama baik profesion perguruan. Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. 3) Akauntabiliti Guru;

Konsep Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu Tanggungjawab kepada profesion perguruan Leslie Kaplan & William Owings (2001), akauntabiliti guru sebagai; kualiti guru kualiti pengajaran.

Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat. Kemahiran interpersonal. Membentuk soalan penilaian. Pengurusan bilik darjah Memotivasikan pelajar Pengurusan disiplin

Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan memp unyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik Refleksi Kendiri Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. bermaksud keikhlasan dan kejujuran Institut Integriti Malaysia . Membantu rakan sejawat Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN. Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran. Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa Memberi sumbangan sukarela kepada negara. Akauntabiliti terhadap profesion Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.kesempurnaan Nillsen 2004. Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. 4) Integriti Guru 5) Integriti bermaksud wholeness atau completeness . Menjadi suri teladan yang baik kepada murid -murid.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan pad u kepada individu dan organisasi Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari -hari Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti. Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid. . Bersikap adil dengan setiap murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful