Băiatul şi învăţătorul - Jean de la Fontaine Vreau să v-arăt în fabula de faţă Apucătura unui dascăl prost.

Zburdând pe lângă Sena fără rost, Un băieţaş făcu o boroboaţă. Căzând, se aninase într-un ciot De salcie şi începu să ţipe Şi auzindu-l, dascălul netot, Discursul şi porni să se-nfiripe: - ”Uitaţi-vă la el, împieliţatul: I s-a-nfundat, acum, cu colindatul! Aşa păţesc zănaticii, să ştii, Când se tot ţin mereu de nebunii! O, vai de capul bieţilor părinţi: Asemenea potăi îi scot din minţi! N-au zi, sărmanii, fără supărare. Mai bine s-ar lipsi de-aşa vlăstare!...” Cum creanga se lăsase peste ape Şi începea să crape, Abia-abia mai reuşi să-l scape... Nu vestejesc aici un singur prost, Că din păcate-n viaţă-s o grămadă Trăncănitorii ăştia fără rost Şi moraliştii serbezi, de paradă, Ce-s pururi gata, depăşind măsura, Să dea cu gura. - ”Prietene, dojenile îţi curmă Şi scapă-mă!... Mă dăscăleşti pe urmă Bătrânul şi copiii săi - Jean de la Fontaine Cum se gândea că moartea ca mâine-o să-l răpună, Bătrânul îşi adună feciorii să le spună: - Vedeţi mănunchiul ăsta puternic de săgeţi Legate împreună?... Ia rupeţi-l, băieţi! S-a străduit zadarnic feciorul cel mai mare Şi-a spus: - Să-ncerce alţii! Eu nu mă simt în stare. Se opinti, la rându-i, din răsputeri, mezinul; Se chinui şi prâslea, dar în zadar fu chinul, Căci maldărul rămase întreg, nebiruit; O singură săgeată măcar nu s-a clintit. - Ce slăbănogi! le spuse bătrânul. Veţi vedea Ce poate, la nevoie, şi neputinţa mea... Credeau că se ascunde vreo glumă dedesupt; Dar, desfăcând mănunchiul, el rând pe rând le-a rupt. - Aţi înţeles că pilda la dragoste vă-ndeamnă. Trăiţi în armonie! Unirea, forţă-nseamnă... E şubredă puterea când nu-i unită snop. Ce-nseamnă-un strop? Nimica! Dar un noian, potop!

ca judecata s-o grăbim. Să se umfle: .Jean de la Fontaine Broasca a zărit un bou Impozant la-nfăţişare Şi. Ia spune. .Bondarii şi albinele .Atuncea. deşi doar cât un ou. Dar. Din fagure. În faţa unei viespe conflictul a ajuns. Începu atunci. refuzară. E cât trebuie. oare? . defel. ea n-a aflat mai mult. Cum nu-i erau în minte toţi factorii prea clari.Mă rog.Ajunge. se-nţelege. cu trup prelung puţin. Decât să zăbovim. Aduşi ca să declare.Nici acum! . S-a adresat unor furnici. Se văzu la fel de mare. întreaga miere. că le-aparţine. . tot mai lipseşte. . piere.Încă nu. Şi viespea a dat mierea măiestrelor albine..Jean de la Fontaine La treabă se cunoaşte un meşter priceput.. . Câţiva bondari voiră să-l ia. o albină. În vremea asta scade. zumzuitoare.Nu. Nu s-a adus nici o lumină. Cum pretindeau acestea şi câteva albine. Se va vedea apoi. În zbor. Putând fi şi bondari. Şi. Bondarii. nici Precum acţionase. O simplă cercetare nu ar fi fost de-ajuns. urmărind să facă lumină cu-orice preţ. părând a fi albine. tot atât de bine. De şase luni procesul de faţă-i dezbătut Şi astăzi el arată la fel ca la-nceput. Purcese viespea-jude la încă un judeţ. umflându-se mai tare. de-alături. Dar.Ei. . toţi martorii susţin Că vietăţi cu aripi. De o culoare-ntunecată. iată!. surată. E mult mai bine să lucrăm. cred. atât bondarii. Cu fel de fel de încâlcite declaraţii Şi câte şi mai câte obscure peroraţii. cât şi noi. Broasca şi boul . Şi. la ce e bun acest tumult Interveni. E timpul. pe-altă broască o întreabă. cine Putea-va scoate faguri aşa cum se cuvine. Cu sucul dulce. Un fagure de miere era ca şi pierdut. ar fi rămas de-ocară. Să fi-ncercat. degrabă. dădeau întruna roată Acelui cuib de miere.

Că altfel n-o s-ajungă în viaţă la oraş: . vecinul tău de lângă casă Pe tine toate grijile le lasă. Cu un pas semeţ călcând. fără habar. Să ne întoarcem la un câine de care ne-a vorbit Esop.Cum fac atâţi zeloşi din lume Să-şi prindă umbra lui anume.” Dar Murgul boiernaş Refuză şi îşi vede de drum. Măgarul. În saloane. abia de scapă Şi-ajunse iar la mal: Pierdute-s umbra ca şi prada acelui animal.. Şi Murgul duse toate poverile în spate. copleşit de-aşa poveri .Jean de la Fontaine În lumea asta se cuvine Să te ajuţi cu orişicine. răpus De-atâta greutate. precum şi pielea Măgarului în plus.Jean de la Fontaine Doi catâri pe-o cale: Unu-ovăz purtând. cu banii taxelor pe sare.”Ar fi nimica toată o parte din samar.Broasca iată că plesneşte. Câinele care-şi lasă prada pentru umbră . Aşa încât Măgarul muri pe drum. Dar cum intrase pân'la brâu. Înţelepţi de felu-acesta Întâlneşti adeseori.Jean de la Fontaine Se va-nşela oricine de îşi va lua drept scop . Ca şi marii-aristocraţi. Toţi burghezii vor palate. Celălalt. Îi dete drumul şi se-aruncă după imagine în apă. Iar marchizul vrea să aibă.. . Cei doi catâri . Tare mândru-acesta de ce-avea-n spinare. paji stilaţi. Căit. Dintr-un vârtej. Prinţişorul are şi-el ambasadori.Fiind în slujba unor mari boieri Rugă un Cal ce-avea pe dânsul şa O parte din povară doar să-i ia. Văzându-şi câinele acesta răsfrântă prada într-un râu. Murind. O altă povară n-ar fi vrut nicicând. Calul şi Măgarul .

Adio. vino să primeşti Sărutul dragostei frăţeşti. Aleargă şi-ntr-o clipă au să ajungă-aici. Cobor ca. Ai tăi şi tu. Din partea noastră-a tuturor . Pentru el scăpare nu-i Şi lovit se zbate-n chin. mă grăbesc. să fim cu toţi amici. deplin satisfăcut: ”Să poţi să-nşeli pe-nşelător. pe-o creangă. Cocoşul şi vulpoiul . fără-ndoială. N-ai fi fost acum răpus. cocoşul cel bătrân şi-a zis. Să vii să te sărut. iată. . Deci. vulpoiul îi vorbi. Rămâne-n altă zi Succesul să-l cinstim. Puteţi din astă-seară în voie să jucaţi. să ştii că pentru mine Nu cred că este O mult mai bună veste Decât e cea a unei păci depline Şi-s bucuros s-o aflu de la tine. Căci douăzeci de poşte am azi de străbătut. Iar eu zac aici şi mor. Mai mult ca sigur este Că-s curieri şi-aduc aceeaşi veste. Se reped asupra lui. ca de la fraţi. Dacă-ndeplineai la moară Rosturi ca şi mine-ncalte. a fugit. că zăresc venind încoace pe cărare Doi câini de vânătoare. Vine-o ceată de duşmani. i se-adresează un vulpoi Te-nştiinţez că de acum nicicând nu vom mai fi-n război.atunci a zis – Ceea ce mi s-a promis? Semenul ce-n urmă vine Scapă de răufăcător. Celălalt catâr i-a spus: . . Şi-l lovesc în chip şi fel. fără teamă. sta un cocoş de pază. de bună seamă.Nu e totdeauna bine Să ai treburi prea înalte. de două ori e mai plăcut!” .cu dulce glas. Să-i ia sarcina de bani. Dar. .tot sprijinul. pe loc îl ţin. .Tot suna din clopoţel.Amicul meu. Vă veţi vedea de treburi.Prietene . Râzând. Am de parcurs drum lung. Să fie sigur. cocoşu-i spune. Era bătrân cocoşul şi-avea o minte trează.Asta e . Te-aştept să-mi faci plăcerea chiar în acest minut.Jean de la Fontaine Într-un copac. De stratagema sa nemulţumit. împreună. Trag de frâu. E pace generală Şi poţi.

E dreptul celui tare. Ştiţi doar că eu sunt cap încoronat Şi n-aveţi. Cât face caşul . . şi-a treia îmi revine. de drept mi se cuvine. ai fi Desigur. se-nţelege. A doua parte. sora lor. Îşi cască pliscul cât mai tare. Căzându-i prada. nimic de reproşat.Jean de la Fontaine (Capra. Ţinând în plisc un caş gustos. zise. cinstite corb! Cât de frumos eşti! Să te sorb! Şi glasul tău de-ar străluci Asemeni penelor. junca şi oaia în frăţie cu leul) Odată. mieros: . să arate ce glas are. care-i spune-n faţă: . S-au învoit cu leul. Şi ea le dă de ştire părtaşilor îndată. Vulpoiul îi vorbi. o înhaţă Vulpoiul. de vreme ce e rege. precum o ştiţi prea bine. .O! să trăieşti. capra. Fiind şi cel mai aprig. junca şi oaia.Stimate domn.să nu mai cadă Vreodată linguşirii pradă. Dreptatea leului . Nu-şi mai încape corbu-n pene Şi. De-a patra dacă una din voi s-atinge-acum. leul pe gheare socoti: . vecinul lor senior. Pe cea dintâi oprind-o.Corbul şi vulpoiul .Îmi aparţine. La pagubă şi la câştig să fie De-a pururea cu toţii în frăţie. iarăşi. Pe loc o şi sugrum. ţinu a le vorbi Şi în bucăţi egale tot cerbu-l împărţi. iată. pasărea măiastră! Vrăjit de vorbele viclene. Atras de-aroma ce-i era pe plac. Un cerb în cursa caprei curând se prinde..La pradă suntem patru..şi învăţul! Chiar de-ar fi fost bătut cu băţul Nu ar fi fost mai încurcat Sărmanul corb ce s-a jurat – Mult prea târziu . Cu toţi de faţă. în pădurea noastră Chiar Phoenix.Jean de la Fontaine Sta corbul cocoţat într-un copac. cred. linguşitorul Îşi află lesne-ascultătorul.

în multe caturi. Ouăle cu coaja mică Erau ouă de furnică. . Şi nemaigăsind nimica. Dete fuga-mpleticit La vecina lui. Straie ce mai am pe mine. Erau saci cu mei pe paturi. Plăpând ca foaia de ceapă.Jean de la Fontaine Şi-a pierdut vara cântând. bat-o vina! În loc să ia din cămări Şi să dea. Niscai boabe de-mprumut. Magazia cu făină Era sub o rădăcină. un belşug Rânduit cu meşteşug. furnica. mi-e şi ruşine. Uite ce ţi-aş fi cerut. Boloboace: struguri boabe.Greierele şi furnica .. Până pe la Mărţişor. Greierele. la rând. Mălai galben şi zahar. dar nu să mor. Am rupt opinci şi obiele De calc de-a dreptul pe piele. de nemâncare S-a prins burta de spinare. De gol ce-s. . Poţi să-ntrebi dacă nu sunt Om cinstit şi de cuvânt. pune-ntrebări. aşa. Să mă ierţi. Încă de la arătură N-am mai pus nimic în gură. Pornind viscolul să bată. Adunaţi într-o firidă. M-a uitat şi Dumnezeu. Vreau să rabd. Luat de vânt. În dulap şi-ntr-un sertar. Într-un beci închis cu scoabe. Sunt în picioarele goale. Va să zică. şi flămând. i-a spus. târât de apă.. Şi mă jur.. Ce păcat că gospodina E zgârcită. Căci cumetrele îşi fac Prăjituri şi cozonac.. deodată.. dumitale. că-ţi voi Da cu dobândă înapoi. maică. Că aşa o fi bogatul. A văzut.. Plin cu tot ce-ai fi râvnit. Muşuroiul sta clădit. Sâmburi roşii de stafidă. Şi.Mă rog. Am rămas de capul meu. Nu se pomenea fărâmă De gânganie sau râmă.

Şi eu trăiesc asemeni: această spaimă rea Îmi stinghereşte veşnic somnul. Şi Murgul duse toate poverile în spate. Că altfel n-o s-ajungă în viaţă la oraş: .Cum de ceri cu împrumut? Astă-vară ce-ai făcut? Zise potrivindu-şi baba Negri-i ochelari cu laba. Calul şi Măgarul . Nopţi cu nopţi şi zi de zi. . primejdii calea le-o aţin. . deschişi chiar dacă ochii-I tin. Astă vară am cântat. Murind. De grijă şi de spaimă.Fiind în slujba unor mari boieri Rugă un Cal ce-avea pe dânsul şa O parte din povară doar să-i ia. . Căci ce putea în adăpostu-i să facă altceva? Căzuse într-o sumbră stare: E trist şi ros de-nspăimântare. i-i mintea ca năucă. N-au bucurii depline. fără habar. copleşit de-aşa poveri .să spună ar putea O minte înţeleaptă. răpus De-atâta greutate. Stă cu urechile ciulite şi vorba o îngaimă. precum şi pielea Măgarului în plus. . Dar frica se îndreaptă? De altfel.”Ar fi nimica toată o parte din samar. Măgarul. Căit.Darnic mai vârtos cu sfatul.” Dar Murgul boiernaş Refuză şi îşi vede de drum.Jean de la Fontaine Un iepure şedea pe gânduri.fricoase din natură Nenorociri îndură! Nu pot să-nghită-n pace Mâncarea ce le place. ”Fiinţele . în vizuina sa. . vecinul tău de lângă casă Pe tine toate grijile le lasă.spunea . Iepurele şi broaştele . ştiu. Am cântat cri-cri." Tot frământând acestea-n gând..Jean de la Fontaine În lumea asta se cuvine Să te ajuţi cu orişicine.Ai cântat! îmi pare bine! Acum joacă dacă-ţi vine! Şi calica de mătuşă Trânti ivărul la uşă.îndreaptă-te! .Ce să fac? De mi-e iertat.. gri-gri. această frică Nu este nici la om mai mică. Aşa încât Măgarul muri pe drum.

broaştele din mal.şi-ndată a fugit. Şoricelul. Pe care-l ia drept un semnal Că trebui să fugă .îi înspăimânt.. Deodată bietul animal Aude chiar un fâşâit. ajunse la o baltă. aţăria. Cu toate că e anevoie Să crezi c-o namilă ca el Ar fi având cândva nevoie De un pârlit de şoricel. fii bun cu orişicine: Adesea ai nevoie chiar de mai mici ca tine. ”Şi eu pe alţii .. Odată. Făcând să se deşire. vezi bine.Jean de la Fontaine Pe cât îţi stă-n putinţă.s-ar zice. şi truda depusă pe-ndelete Mai rodnice-s adesea ca forţa şi mânia. Cum am s-arăt prin două exemple. Leul şi Şoricelul . în sfârşit Ca-n spaimă să nu fie de altul depăşit. îndată. Şi-l lasă-n viaţă (fapta avea să-i prindă bine). dar neputând să iasă. Pornind să hoinărească prin lume. De data asta craiul jivinelor s-abţine. Răcnind. S-apropie de plasă şi roade un ochete. ca la un semn. zărindu-l într-o plasă. ." Nu e fricos pe lume . Întocmai cum şi alţii mă sperie pe mine. se saltă Şi-n apă au ţâşnit. Fug animalele ca de prăpăd.Ce să fie?.zise . teleleu. Atâta e în pilde povaţa de bogată.O umbră sau un foşnet . Chiţ-Chiţ se pomeneşte sub laba unui Leu. Trezite. Tot alergând. de îndată. deci.şi febra îl apucă. De unde-mi vine atâta voinicie? Să fiu eu un războinic? . Răbdarea. Îndată ce mă văd... sărind zadarnic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful