T.C.

BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

Hazırlayan Pınar KARAMAN Uzman Yardımcısı

İSTANBUL MAYIS 2010

ÖNSÖZ

İhracat yapan şirketlerin genel amacı, daha fazla pazara ulaşarak yeni müşteriler kazanmaktır. Yapılan pazar araştırmaları sonucu bulunan potansiyel müşteriler ile ilk adım genellikle yazışmalarla atılmaktadır. Bu yazışmalar potansiyel müşterinin, mektubu yazan firmayı ilk değerlendireceği ve hakkında ilk izlenimini edineceği süreçlerdir. Bu sebeple, rekabetin çok yoğun yaşandığı günümüzün iş dünyasında, etkili bir iş mektubu daha ilk noktadan itibaren karşı tarafla iyi ilişkiler içinde olmayı ve başarılı işler yapılmasını sağlayabilir. Etkili bir iş mektubu yazmak için, mektupta olması gereken temel özellikleri bilmek ve uygulamak gerekir. Bu özellikler çalışmamızda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, etkili bir iş mektubu yazma da diğer tüm işler gibi çaba ister, ne kadar çok şey öğrenilip bunlar kullanılırsa, geri dönüş alma oranı da o kadar artar. Bu çalışmada; iş mektubunun içeriği, yapısı ve çeşitli konularda mektup ve cümle örneklerine yer verilmiştir. Ayrıca teknolojinin hızlı gelişimi ile gittikçe daha da küçülen dünyada, e-posta kullanımının şirketler arası yazışmalarda oldukça arttığı gözlemlenmektedir. Bu sebeple, elektronik posta yoluyla yazışma konusu da çalışmamızda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Çalışmanın ilgili çevrelere faydalı olmasını dileriz.

İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ - İGEME

II

İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ ................................................................................................................. İÇİNDEKİLER .................................................................................................... 1. MEKTUBUN ŞEKİLSEL ÖZELLİKLERİ ................................................. 2. ETKİLİ BİR İŞ MEKTUBUNUN ÖZELLİKLERİ ................................... 2.1. Açıklık ................................................................................................ 2.2. Az ve Öz Olma ................................................................................... 2.3. Bütünlük ............................................................................................. 2.4. Doğruluk ............................................................................................ 3. İŞ E-POSTASI ................................................................................................. 4. FAKS MESAJI ................................................................................................ 5. ÇEŞİTLİ KONULARDA MEKTUP ÖRNEKLERİ ................................... 5. 1.İhracatçı Firmayı Tanıtıcı Mektup ..................................................... 5.2. Bilgi Talebine Cevap .......................................................................... 5.3. İstek Sonucu Yapılan Teklif ............................................................... 5.4. Siparişin Kabulü ................................................................................. 5.5. Siparişin Reddi ................................................................................... 5.6. Sipariş Yerine Getirilirken Yapılan Yazışmalar ................................ 5.6.1. Üretimin Başladığını Bildirme ............................................ 5.6.2. Sevkiyatın Bildirilmesi ........................................................ 5.6.3. Faturalama ………………………………………………… 5.6.4. Ödemenin Gecikmesi ........................................................... 5.6.5. Ödemenin Alındığını Teyit Etme ......................................... 5.7. Reklam Verme .................................................................................... 5.8. Uluslararası Ticaret Fuarlarına Katılma İsteği ................................... 5.9. Uluslararası Kuruluşlardan Bilgi Talebinde Bulunma ....................... 5.10. Firma Profili ...................................................................................... 5.11. Çeşitli Değişikliklerden Haberdar Etme ........................................... 5.11.1. Ticaret Ünvanı Değişikliği ................................................. 5.11.2. Fiyatta Değişiklik ............................................................... 5.12. Özür Mektupları ................................................................................ 5.12.1. Teslimattaki Gecikme ......................................................... 5.12.2. Kalite ................................................................................... ULUSLARARASI KISALTMALAR VE KARŞILIKLARI ............................ KAYNAKÇA ......................................................................................................... II III 1 12 12 15 16 16 16 20 22 22 25 29 35 37 40 40 41 41 43 43 44 45 46 48 50 50 51 52 52 53 55 66

III

Sözü edilen hususlann aynntıları ve diğer fiziksel özellikler mektubu yazan kuruluşun tercihine göre değişiklik göstermektedir. mektupta hangi konuları ele almanız gerektiğini size hatırlatacak ve gereksiz detayları metinden çıkarmanızı sağlayacaktır. Bu kurallar. antetli kağıt. Yeni bir görüşme için tarih belirleme Bu işlem. iş mektupları birbirleri ile daha önce hiç iş yapmamış firmalar için birbirleri hakkında ilk izlenim oluştururken. Mektubun şekilsel unsurları.a. Mevcut iş ilişkisinden memnuniyetini bildirme 2. mevcut iş ilişkisi içerisinde olan firmalar için ise ilişkilerinin devamlılığını sağlamak adına önem taşımaktadır. Görüşme esnasında konuşulan bir fikirin değerlendirmesi.a. Şu soruları kendinize sormalısınız: Mektubu yazma amacım nedir? Mektubu yazdığım kişi kimdir. mektubun ana fikri nedir? Sonuç olarak konuyla ilgili ne yapılmasını istiyorum/ne bekliyorum? Örneğin. mektupta yer almasını istediğiniz kafanızdaki düşünceleri bir kağıda taslak halinde aktarmanızda fayda vardır. muhatap. Görüşme için teşekkür etme b. tarih. ana bölüm.1. İş mektupları belli ilkeler ve kurallar çerçevesinde oluşturulmaktadır. Daha önceden de belirtildiği gibi. bilinen özellikleri nelerdir? Ne söylemek istiyorum. MEKTUBUN ŞEKİLSEL ÖZELLİKLERİ Bir iş mektubu yazmaya başlamadan önce. sıra neyin nereye koyulması gerektiğine gelir. adres. mektubun içeriği kadar önemlidir. Önemli olan öncelikle yazacağınız mektubun amacını belirlemek ve karşıdaki kişinin beklentilerini dikkate alarak. detayları aktarma 3.a. neleri bilmesi gerektiğini ve neleri bilmesine ihtiyacı olmadığını belirlemektir. mektupta ele almak istenen konular taslağa şu şekilde aktarıldı: 1. kapanış cümlesi ve imza olarak ifade edilmektedir. Mektupta nelerden bahsedileceği belirlendikten sonra. hitap. 1 .

faks. Ayrıca. Antetli kağıtta bulunması gereken temel özellikler şunlardır: Şirketin logosu veya grafiksel sembolü Şirketin ismi (Tam ticari ünvanı) Açık adres İletişim bilgileri (Telefon. “Your 1023/B2 letter dated March 23”. “Your Ref. mektubun sunum şeklinin de önemi vardır. Etkili bir antetli kağıt. mektubun genel görünümü açısından faydalı görülmektedir. Şayet mektup antetli kağıda yazılmıyor ise. tarih sola dayalı olarak ve noktalama işareti 2 . sağa veya sola dayalı olarak yazılabilir. gönderici adresinin altına (arada 1-2 satır boşluk bırakarak). her yeni sayfaya yeni bir paragrafla başlamaya çalışılmalıdır.” bölümüne ise eğer önceden gelen bir yazıya cevap veriliyorsa gelen yazışmadaki tarih ve sayı yazılmalıdır. sayfanın sol üst kısmına el ile yazılarak). İlk sayfadan sonraki sayfalar için sadece şirket ismi ve logosunun basılı olduğu bir kağıt veya düz beyaz bir kağıt (antetli kağıt ile aynı boyutta ve kalitede) kullanılabilir. eğer mektup 1 sayfadan daha uzun olacaksa. antetli kağıdın sadece ilk sayfada kullanılması gerektiğidir. “Our Ref. Bu kısımda. “Your phone call today” gibi ifadeler kullanılabilir Tarih Tarih. tarih ve alıcının ismi bilgileri bulunmalıdır. ilk olarak okuyucuda ciddi bir fima izlenimi yaratır. sayfa numarası (otomatik sayfa numarası şeklinde ayarlanarak değil.Antetli Kağıt ve Zarf İş mektuplarının okuyucu üzerinde iyi bir ilk izlenim yaratması açısından. e-posta adresi) Web sitesi adresi Bu konuyla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise. Referans Mektubun sol üst kısmında referans yer almalıdır. göndericinin ismi ve adresi sayfanın sağ üst kısmına yazılmalı. Son dönemlerde iş mektuplarında sıklıkla kullanılan tarz olan tam sola dayalı tam blok formatında (full block format). Standart uzun zarf ve buna uygun yatay bir katlama kullanımı. İlk sayfayı takip eden sayfalarda mutlaka. “Your advertisement in Times”. sokak ve cadde isimlerinde kısaltmalardan kaçınılmalıdır.” bölümüne mektubu yazan firmanın kendi yazışmalarında kullandığı tarih ve sayı numaraları.

Alıcının Adresi Tarihin 2 satır altına alıcının ismi. ay kısmını rakamla ifade etmekten kaçınılmalıdır.2010 tarihi İngiltere’de 11 Ocak 2010 olarak anlaşılırken. "Dear Sirs" daha genel bir ifade şeklini oluşturmaktadır. Eğer muhatap kişi biliniyorsa ünvanı da yazılmalıdır. 3 . Alıcının zarf üzerinde de olması gereken isim ve adresini içermelidir. ünvanı. Hitap Kuruluşlara gönderilen mektuplarda genel bir hitap biçimi olarak "Gentlemen". "Ms" ise medeni durumu bilinmeyen bayanlara hitaben kullanılmakla beraber. kendisine mektup yazılan şirket/kuruluş/kişinin adı ve adresi bulunur.1. plc 21 Windsor Road Birmingham B2 5JT United Kingdom Mr Robert Miles Chairman Bethany Bagel Company 25 Francis Avenue Boston. daha az resmi bir hava yaratır. 11 January 2010 (gün. Bu sebeple bu tarih. A. Massachusetts 02222 United States Muhatap Sol tarafta tarihin altında kalacak şekilde.D. "Dear (isim)" ise normal olarak ismi ile hitap ettiğiniz bir şahıs ile olan yazışmalarda uygun bir ifade şekli olup. evli bayanlar için “Dear Mrs (Soyad)” veya bekar bayanlar için “Dear Miss (Soyad)” kullanılmaktadır. Örneğin. yıl) şeklinde yazılmalıdır.B. ay. 2010 şeklinde de yazılabilir.kullanılmadan yazılmaktadır. firma ismi ve firmanın adresi yazılmalıdır. zarfın üzerine yazılan adres ile aynı olmalıdır. Tarih yazarken. kuruluşlar ile ilgili özel kişilere yapılan yazışmalarda erkekler için "Dear Mr (Soyad)”. 11.’de 1 Kasım 2010 olarak anlaşılmaktadır. günümüzde nezaket gereği tüm bayanlara yönelik olarak kullanılan hitap biçimidir. Örnekler: Ms Iris Tan General Manager Soft Toys. Buraya yazılan adres. January 11. Bu tarih. “Dear Sir" genellikle matbu olarak hazırlanmış mektuplarda kullanılırken.

22. isteğe bağlı oluşturulan bir kısım olmakla beraber. “4 point plan” (4 nokta planı) adı verilen bu plan. satırlar arasında ise tek satır aralığı (singlespaced) boşluk bırakılmalıdır. “Dear Sir or Madam” hitap şekli kullanılabilir. bs. Bu nedenle bu bölümün bir plan çerçevesinde düzenlenmesinde fayda vardır.Ana Bölüm Mektubun ana bölümü. Yine alıcının belli olmadığı hallerde “To Whom It May Concern” (İlgili kişiye) ifadesi kullanılabilmektedir. aşağıda açıklanmaktadır1. Bu bölüm. Times New Roman 12 pt veya Arial 10 pt’dur. Eğer mektup kısa ise satırlar arası boşluk 1. 2004).5 satır aralığı da yapılabilir. Örnek 1: Non-payment of invoice 322/17 Örnek 2: Visit to Singapore Mektup Metni . mektubun en önemli bölümüdür. Hitap kısmından sonra 1 boş satır bırakılarak yazılır. Model Business Letters. hitap cümlesi veya varsa konu cümlesinin iki satır altından başlar. (London: Prentice Hall. Paragraflar arasında çift satır aralığı (12 pt). 1 4 .Eğer mektubunuzu bir firmanın ismini bilmediğiniz bir yöneticisine yazıyorsanız. Başlık Mektubun başlık kısmı. Genellikle iş mektubu sadece bir konu üzerine yazıldığında kullanılan bir kısımdır. mektubun ana konusu hakkında bilgi veren bir cümleden oluşur. Shirley Taylor. E-mails & Other Business Documents. yazan kişinin karşı tarafa anlatmak istediği tüm düşüncelerini aktardığı bölüm olup. 6. Yazı fontu olarak ise genellikle kullanılanlar.

(. Giriş Bu paragraf basit olarak yazma sebebinin açıklandığı bölümdür..tarihli . geçmişte yaşanan bir olaya veya daha önceki bir yazışmaya gönderme yaparak.) 5 . kişiye veya belgeye atıfta bulunarak başlama..) Karşı taraftan yapmasını bekledikleriniz/Sizin yapacaklarınız (İhtiyaç duyulursa süre bitimi tarihi verilebilir..) It was good to meet you again at the conference/fair held last week..) KONUYLA İLGİLİ YAPILACAKLAR (Sonuç) 1 cümlelik bir kapanış cümlesi..GİRİŞ (Geçmiş ve Temel Bilgiler) Bu mektubu neden yazıyorsunuz? (Amacınız nedir?) Geçmiş bir mektuba. AYRINTILAR (Veriler ve Rakamlar) Bilgi verme /Bilgi isteme Konuyla ilgili tüm detayların sunulması. Bu paragrafta. Okuyucuya sizin hakkınızda ilk izlenimi vermesi açısından önemli bir paragraftır. ilk defa yazışılan bir firma ise firmanızı tanıtarak veya genel olarak konuyla ilgili amacınızı belirterek başlanmalıdır. KAPANIŞ Şimdi bu 4 bölümlük planı daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim: 1. (Mantıklı bir akış çerçevesinde paragraflara bölünebilir. (Geçen haftaki konferansta/fuarda sizinle tekrar görüşmek güzeldi. konuda bilgi sorduğunuz/istediğiniz mektubunuz için teşekkür ederiz. Örnekler: Thank you for your letter dated (tarih) enquiring/asking for information about (ilgili konu).

. Elektronik Ticaret ve Pazarlama. fiyat. vd. Ürünün fiziksel özellikleri (hammadde. Oteli’nde yıllık konferansımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Yapılacaklar (Sonuç) Bu bölümde konuyla ilgili bundan sonra karşı taraftan beklentileriniz veya sizin yapacaklarınız anlatılır. bu kısımda şikayet konusu olayın neden gerçekleştiği açıkça anlatılmalıdır. Sonuç olarak hangi çeşit mektup yazılırsa yazılsın.. Aynı zamanda siz de karşı taraftan bilgi isteyebilirsiniz. 2009).. referanslar gibi bilgiler de bu kısımda aktarılabilir2. this issue will be conveyed to our solicitor. bs. bütünleyici özellikler (imaj. dağıtım) gibi konularda karşı tarafa bilgi verilir. 3. gerekirse ayrı konular ayrı paragraflarda ele alınmalıdır.) Bu örneklerde görüldüğü gibi açılış buna benzer cümlelerle yapılmalı ve konuyla ilgili 1-2 cümle daha eklenerek paragraf tamamlanmalıdır. 1. biçim. (7 gün içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde.We wish to hold our annual conference at . tasarım. koku. Ayrıntılar Bu bölümde okuyucunun bilmesi gereken tüm bilgiler verilmelidir. 6 . Örnekler: If payment is not received within seven days. kalite ve üretim belgesi. Ayrıntılar basit ve açık şekilde ifade edilmeli. (Ankara: İGEME Yayını. ürünle karşılanan ihtiyaç (ihtiyaç giderilirken elde edilen faydalar). Ayrıca ürün ile ilgili test. Eğer karşı tarafın daha önce yazdığı bir şikayet mektubuna cevap veriliyorsa.Hotel in September.) 2 Zeynep İyiler. bu konu avukatımıza intikal edecektir. 2.. ( Eylül ayında . renk.).. karşı tarafa iletilmek istenen tüm detaylar bu kısımda açık ve net bir şekilde belirtilmelidir. mektubun ana konusu bir ürününüzü tanıtmak ise bu kısımda söz konusu ürün ile ilgili tüm detaylara yer verilir. Örneğin. 147.

Sizinle yakın zamanda görüşmeyi bekliyoruz. • Eğer hitap cümlesi “Dear Sir”. Please let me know if you need any further information. A prompt reply would be appreciated. "Respectfully yours". Should you need any further information.4. "Yours truly" ve "Truly yours" soğuk ifadeler olarak kabul edilmekte ve seyrek kullanılmaktadır. “Dear Mrs Paisley” veya “Dear Sam” gibi cümleler ise. Gelecek aydaki konferansta sizi görmeyi bekliyoruz. “Dear Madam” ve “Dear Sir or Madam” ise. I look forward to seeing you next month’s conference. Örnekler: I look forward to meeting you soon. "Yours sincerely" ve "Sincerely" ifadeleri ise giderek yaygınlaşmaktadır. "Yours respectfully" ve "Respectfully" özel bir ayırım yapılmak istendiğinde ya da üst düzey kamu görevlisi bir şahıs için. "Sincerely yours". Acele cevap verirseniz memnun oluruz. kapanış cümlesi “Yours Sincerely” olmalıdır. (İsmini bilmediğiniz kişilere yapılan hitaplarda) • Eğer hitap cümlesi “Dear Mr Leighton”. "Cordially yours" ve "Cordially" ise aynı zamanda iyi bir arkadaş olarak kabul edilen kişiler için kullanılmaktadır. please do not hesitate to contact me. kapanış cümlesi “Yours faithfully” olmalıdır. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen bildiriniz. “Dear Sirs”. lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin. Ana bölümünün yazımı bittikten sonra mektubun kapanışı yapılabilir. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa. (İsim veya soyadını bildiğiniz kişilere yapılan hitaplarda) 7 . “Best wishes” gayri-resmi bir kapanış cümlesi olup. özellikle e-postalarda daha yakın ilişki olduğunuz kişilerle yazışmalarınızda kullanılabilir. Kapanış Mektubun içeriğine uygun olarak 1 cümlelik bir kapanış cümlesi yazılır. Bitiriş cümlesi mektubun son satırının iki satır altında yer almaktadır.

Ana bölümde ise. Firma ismi yazılmıyorsa. sadece anlam açısından gerekli olan yerlerde noktalama işaretleri kullanılır. 8 . direk imza ile başlanabilir.NOT: Son dönemlerde yaygın olarak kullanılan tam blok (full blocked) formatında. Tam blok formatta imza kısmı da diğer kısımlar gibi sola dayalı olarak yazılır. İmza Mektubun bitiriş cümlesinden 4-5 satır sonra mektubun imza kısmına geçilir. (İmza) LESLEY BOLAN (Mrs) General Manager NOT 1: Mektubu yazan kişi erkek ise isminden sonra (Mr) belirtilmezken. yazan kişi bayan ise genellikle isminden sonra (Mrs). imza da sağa dayalı olarak yazılır. gerek duyulması halinde mektubu yazan kişinin bağlı olduğu firma ismiyle başlanır. ona vekaleten imzalıyorsa “pp” (per procurationem) sözcükleri isimden önce kullanılır. hitap cümlesinde olduğu gibi kapanış cümlesinden sonra da noktalama işareti kullanılmaz. İmzanın altına mektubu yazan kişi ismini soyadını (sadece baş harfler büyük veya tüm harfler büyük olabilir) yazar. (Miss) veya (Ms) eklemek uygundur. Bunun hemen altına mektubu hazırlayan kişi imzasını atar. mektubu yazan kişiden farklı ise ve onun adına imzalıyorsa “for”. NOT 2: Eğer mektubu imzalayan kişi. Eğer mektup blok veya semi-blok formatında yazılmışsa (tarihin sağa dayalı olarak yazıldığı formatlar). Bunun da altına ise kişinin firmadaki pozisyonu yazılır. İmzaya. Örnekler: Yours faithfully. (İmza) PATRICK ASHE Chairman Yours sincerely.

. tarih. “Please find enclosed . Enclosures (2) 2 Enclosures encs. Blok formatın. Proforma invoice NOT 1: Mektubun ana metninde. 9 . (2) Birden fazla ek olması durumunda. blok formatı veya semiblok formatı da kullanılabilir.. tam blok formattan tek farkı. buna ek olarak paragrafların ilk cümlesi içeriden başlamaktadır. for EDWARD NATHAN Chairman Ekler Eğer mektupla birlikte bir ek belge gönderilecekse.”.Örnek: Yours faithfully... “We are pleased to enclose . Semiblok formatta da aynı şey geçerli olup. Bu durumda. Encs. bunlar maddeler halinde açıklanır: Encs. mektubun imza bölümünün 2 satır altına aşağıdaki ifadelerden biri yazılarak bu husus ifade edilebilir. Product brochure 2. enc. encl..”.. Encl.” türünde cümleler kullanılabilir. “We have enclosed .. kapanış cümlesi ve imza bölümünün sağa dayalı olarak yazılmasıdır.. eke koyulan dosya hakkında bilgi verilebilir. (2) 2 encs.. çalışmamızda genellikle tam blok formatı üzerinden örnekler verilmiştir.. Ancak kişinin kendi tercihine göre. (2) 1. Örnekler: Enclosure Enc. NOT 2: Son yıllarda iş mektuplarında gittikçe yaygınlaşması nedeniyle.

Hoping to be helpful and looking forward to welcoming you as our customer as well. We would like to inform you that it is also possible to follow our catalogue and make online purchases on our website at http://www.selyahirdavat. Yours sincerely (İmza) Hüseyin Selya Manager Enc.selyahirdavat. Product catalogue 10 . We are pleased to enclose our latest brochure.com. Please let us know if you consider placing a trial order for the product you are interested in so as to have an opportunity to test its efficiency.tr.com.tr Our Ref : B02-1002-ABWC Your Ref: Your fax message dated 10 January 2010 12 January 2010 Mr Kenneth Beare Administrative Director Victory Building&Materials 2333 Visita Avenue Olympia WA 98501 Australia Dear Mr Bear Thank you for your request dated 10 January asking for the latest edition of our catalogue.Şekil Esaslarına Uygun Mektup Örneği (Tam Blok Formatı) SELYA HIRDAVAT Mahmutpaşa Caddesi No:86/5 İkitelli 340009 İstanbul-TURKEY http://www.

tr adresli web sitemizden de kataloglarımızın takip edilmesi ve elektronik ortamda satın alım gerçekleştirilmesi mümkündür.selyahirdavat. Saygılarımla (İmza) Hüseyin Selya Müdür Ek: Ürün kataloğu 11 . Yardımcı olabildiğimizi umar. gelecekte sizi de müşterilerimiz arasında görmek isteriz. Ayrıca http://www.com.SELYA HIRDAVAT Mahmutpaşa Caddesi No:86/5 İkitelli 340009 İstanbul-TURKEY http://www.com. İlgilendiğiniz ürünün etkinliğini test etme şansını sağlaması açısından.tr Referansımız : B02-1002-ABWC Referansınız : 10 Ocak 2010 tarihli faks mesajınız 12 Ocak 2010 Mr Kenneth Beare Administrative Director Victory Building&Materials 2333 Visita Avenue Olympia WA 98501 Australia Sayın Bay Beare Kataloğumuzun son sayısına yönelik 10 Ocak tarihli talebiniz için teşekkür ederiz.selyahirdavat. En yeni kataloğumuz ekte gönderilmektedir. bir deneme siparişi düşünmeniz durumunda bize bildirmeniz yeterlidir.

ana metini paraglaraflara bölebilirsiniz.” cümlesi yerine.. Bunu yazın: I have arranged for a repeat order to be sent to you today. 33.. Örneğin. “yönetim kurulumuz tarafından . age. Aktif cümleler daha açık. Aktif cümleler (etken fiiller) kullanın. Örnekler3: Bunun yerine: Arrangements have been made for a repeat order to be despatched to you immediately..1.. 12 . “Yönetim kurulumuz . Eğer mektupta kullanılan dil yeterince açık değilse. kararına varmıştır. mektubunuzu okurken kafası karışacak ve vermek istediğiniz mesajı tam olarak alamayacaktır.. I have looked into this matter. söylenmek istenilen şey direkt olarak dolandırılmadan söylenmelidir. 3 Taylor. mektubunuz yeterince anlaşılır mı. Bu sebeple iş mektuplarında açık ve sade bir dil kullanılmalı. daha canlı ve daha kişiselleştirilmiş olmaları açısından. aynı zamanda anlamasını da sağlamalıdır. net cümlelerinizle siz okuyucuyu yönlendirmelisiniz. mesajı alıcı istenildiği gibi alamayacak ve iletişim süreci başarılı bir şekilde tamamlanamayacaktır... Açıklık Etkili bir iş mektubu. okuması kolay mı. kararına varılmıştır. Aksi takdirde alıcının. sadece mesajı alıcıya iletmekle kalmamalı. Bu planda da görüldüğü üzere genel olarak mektupların ana bölümünü dört paragrafa bölmekte fayda vardır. Bunun için daha önce bahsettiğimiz 4 kısım planını kullanarak. The cause of your complaint has been investigated. Kendinizi okuyucun yerine koyup mektubunuzu okuduğunuzda.2. okuyucunun okuması daha kolaydır. ETKİLİ BİR İŞ MEKTUBUNUN ÖZELLİKLERİ 2.” cümlesi kullanılmalıdır. Okuyucunun ne demek istediğinizi tahmin etmesine izin vermeden. ana mesaj net olarak anlaşılıyor mu kontrol etmekte fayda vardır.

Bunu yazın: Unfortunately we are unable to help you on this occasion. karşı tarafa yapılmak istendiğinde pasif cümleler kullanılmalıdır (Daha diplomatik bir dil): “Your application for credit has been reviewed carefully. agresif ve kaba üsluplerden kaçınılmalıdır. it does not meet the criteria established by our company for first time credit accounts. Örneğin cümlede kimin yaptığı değil. aynı anlamı daha basit kelimelerle yakalamaya çalışmalı. Mektubu yazarken kullandığınız üslup oldukça önem taşımaktadır. Örnekler: Bunun yerine: We can not do anything about your problem.” Vurgu yapmak istediğimiz sözcüğü özne olarak başa getirilmelidir: “Our restaurant has been recommended by all the leading hotels in Singapore.Ancak bazı durumalarda aktif yerine pasif cümleler (edilgen fiiller) kullanmak daha uygundur. Doğal ve saygılı bir dil kullanın. Genellikle yumuşak. bunu yaparken de saygılı olmaktan da ödün vermemelisiniz. ne yapıldığı önem taşıyorsa: “An unfortuntate mistake was made. Ağdalı kelime/cümlelerden kaçınmalı. bunu “nasıl” söylediğiniz de çok önemlidir. a charge account cannot be opened for you at this time. For this reason. nazik ve pozitif bir üslup kullanılmalı. 13 . This problem may be resolved by connecting the wires as shown in the hand book. Ne söylediğinizin yanı sıra. This problem would not have happaned if you had connected the wires properly.” Vurgu. Unfortunately.” Uygun bir üslup kullanın. mektubu yazan kişiye değil.

Mektubunuzda eski moda ve uzun cümlelerden kaçınmalı ve sadece gerekli olduğu kadar sözcük kullanmalısınız. Sık sözcük tekrarlarından kaçının. Örnekler: Bunun yerine: We are in receipt of your letter dated 12 June.30 on Wednesday. Bunun yerine: My flight arrives at 3. Bunu yazın: I am pleased to tell you We do not expect prices to rise.30 on Wednesday 12 June. Modern terminoloji kullanın. I enclose Please let me know Ancak karşı tarafın bilmesi gereken detaylar mutlaka yazılmalıdır. Örneğin. Please favour us with a promt reply. Böylece doğal ve açık bir dil kullanmış olursunuz.Örnekler: Bunun yerine: I have pleasure to inform you We do not anticipate any increse in prices. boya sektöründe faaliyet gösteren bir firma tarafından yazılan bir iş mektubunda 14 . Bunu yazın: My flight BA 121 from London Heathrow should arrive at Singapore Changai Airport at 15. Ancak sözcük tekrarlarından kaçınmak için eş anlamlı sözcük kullanımı da dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. İş mektuplarında aynı sözcüklerin sık tekrarından kaçınmak gerekir. Enclosed herewith you will find Please be good enough to advise me Bunu yazın: Thank you for your letter dated 12 June. I hope to receive a prompt reply.

Mektubun uzunluğu arttıkça karşı tarafın konuya odaklanmakta zorlanacak ve cevap verme süresi uzayacaktır. 1-2 kez “colour”. Mektup. Bu nedenle bir iş mektubu ne çok kısa ne çok uzun olmalı. Bu konu ile ilgili aşağıdaki örnekler incelenebilir: Bunun yerine: I should be glad if you would In spite of the fact that With regard to Conduct an investigation In the very near future At a later date We would like to ask you to Due to the fact that Keep in mind the fact that Bunu yazın: Please Despite About Investigate Soon Later Please Because veya Since Remember that 15 . 2. Zira “shade” sözcüğü aynı zamanda “renk tonu” anlamına da gelmektedir. Ancak bundan gayri resmi cümleler ve kelimeler kullanılması anlaşılmamalıdır.“colour” (renk) sözcüğünün sık tekrarını önlemek için. 1-2 kez de aynı anlama gelen “shade” sözcüğünün kullanımı karışıklığa yol açabilecektir. Bu nedenle iş mektubu konunun derinliğine göre 1-2 sayfayla sınırlandırılmalı ve daha önceden de bahsedilen 4 kısım planına uygun bir şekilde paragraflara ayrılmalıdır. Az ve Öz Olma Günümüzün modern iş insanının 1 günde pek çok dökuman okumak durumunda kalması göz önüne alındığında. Az ve öz olmanın bir diğer özelliği ise uzun deyim ve cümlelerden kaçınmak ve konuyu en kısa ve basit şekilde dile getirmeye çalışmaktadır. konuyu az ve öz anlatmalıdır. Mektubun uzunluğu göreceli bir kavram olmakla birlikte. yazılacak iş mektuplarının da gerçek anlamda okunmasını ve anlanmasını sağlamak oldukça önemlidir. gönderilecek kişiye göre elbette ki resmiyetini korumalıdır.2. kimsenin 3-4 sayfalık bir iş mektubu okumak istemeyeceği de aşikardır.

Bütünlük Karşı tarafa iletilmek istenen tüm bilgilerin mektupta yazıldığından emin olmak gerekmektedir. 16 .3. kontrollü bir yaklaşımı gerektirmektedir. noktalama işaretleri kontrol edilmeli. cümleler açık. yazış tarzınızdır. Yani bir iş e-postasında da metin anlamlı paragraflara bölünmeli ve her paragrafın kendine özgü bir içeriği olmalı (4 kısım planını hatırlayın). çalışmamızın bu bölümünde bir iş e-postası yazarken nelere dikkat edilmesi gerektiği incelenmiştir. anlaşılır olmalı. Bu sebeple.2. yazdığı mektubun ithalatçıya karşı kendisini temsil ettiğini unutmamalıdır.4. İnsanların sizin hakkında kısa sürede fikir sahibi olmasını sağlayan tek şey. Doğruluk Mektupta yazılan bilgilerin doğru olmasına dikkat edilmelidir. basit ve doğal bir dil kullanılmalı ve diğer dikkat edilmesi gereken hususlar uygulanmalıdır. birçoğumuzun hayatının vazgeçilmez bir iletişim aracı haline gelmiştir. iş hayatında da kendine önemli bir yer bulmuştur. 3. çalışmamızın önceki bölümlerinde anlattığımız iş mektubu yazarken dikkat edilmesi gereken kuralların tümü uygulanmalıdır. Karşı tarafa şayet biliniyorsa ismini de kullanarak doğru bir şekilde hitap edilmelidir. aynı zamanda maliyet bakımından da ucuz bir araçtır. Mektup metni yazıldıktan sonra mutlaka dilbilgisi. Ancak önemli olan bu şeyi “nasıl” yazdığınızdır. paragraflar arasında boşluk bırakılmalı. Eposta sadece hızlı bir iletişim aracı değil. 2. Yanlış anlamaya mahal verecek eksik veya fazla bir bilgi yer almamalıdır. net. E-posta ile dünyanın her yerindeki insana kısa bir sürede birşeyler yazarak göndermek mümkündür. yazım hataları düzeltilmelidir. İŞ E-POSTASI Elektronik posta. E-postanın da yazılı bir iletişim aracı olması sebebiyle. Bu sebeplerle insanların özel-kişisel hayatlarında kullanımının yanında. Ancak e-posta kullanımının iş hayatındaki kullanımı birçok avantaj taşısa da. İhracatçı. Cümleler ve paragraflar bir anlam bütünlüğü çerçevesinde sıralanmalıdır.

“Don’t Delete” (Silme).E-posta yazarken dikkat edilmesi gereken konular4: E-posta mesajının “From” (Kimden) kısmına kendi isminizin. bir sürü imla ve noktalama hatası taşıyan bir e-mail. “Dear Mr Ben Cooper” gibi şeyler yazılmamalı. 4 Taylor. CC (Carbon copy) kısmına. hem karşı tarafın anlamasını zorlaştıracak hem de yazan kişinin kendisine saygı duymadığını düşünmesine yol açacaktır. yazdığınız konunun özü hakkında bilgi veren ve anlam bütünlüğü taşıyan en fazla 4-5 sözcükten oluşan bir cümle yazılmalıdır. E-postaya yazacağınız konu cümlesi (subject). “URGENT!!!” (ACİL!!!) gibi başlıklar da konulmamalı. Konu kısmına “Buy” (Satın Al).) okunacağına karar verdiği kısımdır. iletişim bilgileri. 17 . İmla ve noktalama işaretleri kontrolünüzü. Aksi takdirde. “Free” (Ücretsiz) gibi kelimeleri içeren başlıklar konulması da hem e-postanın spam filtrelerine takılma hem de karşı tarafın mesajı okumadan silme olasılığını arttıracaktır. Dolayısıyla buraya. konu ile alakasız insanların değil. karşı tarafta agresif bir izlenim yaratmanıza yol açaçaktır. sadece e-postayı okuması gerekli olan insanların e-posta adreslerini yazın. Bu kısma “Hi John”. web sitenizin adresi gibi bilgiler bulunmalıdır. “gönder” tuşuna basmadan önce mutlaka yapın. E-posta mesajınızda antetli kağıt kullanmak istiyorsanız. Sadece 1-2 dakikanızı alacak bu kontrol işleminde sadece yazım hataları değil. gerek duyulması halinde mesajın amacı veya önem derecesi ana metinde belirtilmelidir. aynı zamanda cümle ve paragrafların anlam bütünlüğünü de kontrol etmeli. E-postanın tamamı büyük harflerle asla yazılmamalıdır. yarın. bu tarz hitaplar iş mektubunda olduğu gibi metnin hitap bölümüne konmalıdır. soyadınızın ve firmanızın isminin yazılmasına dikkat edin. Ayrıca konu hakkında hiçbir ipucu vermeyen “REMINDER!!!” (HATIRLATMA!!!). Eğer bu yöntemi kullanmayacaksanız. karşı tarafın ilk göreceği ve e-postanın ne zaman (şimdi. gelecek hafta veya hiç. 60. “For Only” (Sadece). mesajınızın imza bölümünde kendi isminiz ve soyadınızdan sonra mutlaka firmanızın ismi. age. Bu.. yazdığınız her metnin altına otomatik şekilde antetli kağıdınızın yerleşmesini sağlayabilirsiniz. gerekiyorsa bütünlüğü bozan cümleleri metinden çıkarmalı veya yeni cümleler eklemelisiniz.

E-postanıza bir belge eklerken (attachment). E-posta kullanımı. Bu işlem. Bu durum. Örnekler: I’ll be pleased to help you sort out this problem. I see what you mean and can appreciate your concern. “you” yerine “u” yazmak gibi.E-postada sözcükler kesinlikle kısaltılmamalıdır. Bir tatile çıkacağınızda veya herhangi bir sebeple işyerinizden 1 veya daha fazla gün uzakta olacağınızda ve internet erişiminizin olmaması durumunda. Bunun için bir anti-virüs programı ile belgeyi taratabilirsiniz. elektronik ortamda herşeyin daha hızlı gerçekleşmesi. gelen e-postalara otomotik olarak ofiste olmadığınızı yazan cevaplar gönderebilirsiniz. e-postalarında hızlı bir şekilde yanıtlanmasını gerektirir. karşı tarafın sizden ne zaman geri dönüş alabileceğini bilmesine olanak sağlar. cümlelerde duyguları belli eden biraz daha yumuşak ifadeler kullanılabilir. Gerçekten de. belgenin virüs taşımadığından emin olun. insanlarda bunu en kısa sürede yanıtlama gerekliliği baskısı yaratır. e-postanızın ayarlarında “out-of office” aracını aktif hale getirerek. Buna ek olarak. “thanks” yerine “tnks”. E-postanın. normal posta yoluyla gönderilen bir iş mektubundan daha az resmi olduğu aşikardır. bunu kısa bir e-posta ile karşı tarafa bildirmenizde fayda vardır. Bu sebeple eğer ayrıntılı bir inceleme yaparak cevaplamanızı gerektiren bir e-posta almışsanız ve yanıtlamanız birkaç günden daha uzun sürecekse. I hope I can shed some light on this problem very soon. karşı taraf mesajı aldığınızdan ve bunun üzerinde çalıştığınızdan haberdar olmuş olur. hangi günden itibaren işinizin başında olacağınızı veya acil durumlarda kiminle irtibata geçilmesi gerektiğini de mesajınıza yazabilirsiniz. Örneğin. 18 . I appreciate your understanding in trying to resolve this issue. Böylece. gayri resmi bir format kullanımını anlamına gelmese de. “are” yerine “r”. En fazla 1-2 gün içerisinde yanıtlanmış bir e-posta karşı tarafta firmanız hakkında olumlu izlenimler uyandırır.

yazmaya başlamadan önce değil. please contact Melissa Stalwart at mstalwart@mycompany. age. Sitenize verilen “giriş sayfası” e-maille davet ettiğiniz kişilere anlattığınız bilgileri destekleyici. Gönderdiğiniz kişinin adresini yazdığınız “To” (Kime) satırını. deyimleriyle yazın. İlk e-mailde “attachement/ekleme dosya” göndermemeye çalışın.Örnek: I will be away from office from 4 June until 10 June. (İçerisinde ortalama 200 paragraf ve resim depolama sitelerine – flickr gibi – link barındıran bir mail ortalama olarak 700 KB boyutunda olur. Mail boyutu 900 KB sınırını aşmamalıdır. tüm yazınızı bitirdikten ve kontrol ettikten sonra doldurun./. 149. Bu sınır üzerindeki mailler Firewall’lar tarafından çoğunlukla içeriğe bakılmaksızın “SPAM” olarak etiketlenirler. yazı tamamlanmadan önce yanlışlıkla “Send” (Gönder) butonuna tıklayıp e-maili gönderme ihtimalini ortadan kaldırmış olursunuz. Bunu bir alışkanlık haline getirirseniz. Metinde cevap verme linkleri olabilir.-“ karaketerleri kullanılmamalıdır. If you need an immediate response. 19 . Firewall uygulamaları özellikle subject (konu) alanında “?” (soru işareti) içeren maillere karşı çok daha hassastırlar.!. Şeklinde başlasın.com or phone 800-555-4567. Onun diliyle. Bunların dışında aşağıdaki hususlar da e-posta yazımında büyük önem taşımaktadır5: Subject (konu) kısmında kesinlikle “?. Patrick Ashe Chairman Eğer acil cevap almak istediğiniz bir e-posta göndericekseniz ve karşı tarafın mesajınızı okuduğundan emin olmak istiyorsanız. 89.) 5 İyiler. Ayrıca firmanın sitesine yapılan yönlendirmelerde URL’yi tam verin: http://www. Müşterinin bakış açısını bildiğinizi gösterin. e-postanızı gönderirken ayarlarınızdan “okundu bilgisi iste” seçeneğini seçerek gönderebilrisiniz. ext. ilgili bölüm olsun.

Bu kısımdan sonra ise alıcın ismi. Bu nedenle Mailing yaparken potansiyel alıcıları 15’erlik gruplar halinde hazırlayarak yollama işlemi yapılırsa sorun yaşanmayacaktır. tarih ve sayfa sayısı gibi bilgiler yazılmalıdır. Afrika ve Latin amerika ülkeleri gibi. BCC (Görünmeyen Karbon Kopya) kullanın. Mesajlarınızın veya adreslerin kopyasını daima başka bir PC’de veya harici diskte tutun. Bunu ana metin ve imza bölümleri takip eder. Hafta ortasında ve yoğun olmayan saatlerde gönderin. Faks mesajında da iş mektubunda dikkat edilmesi gereken tüm kurallar uygulanır. 4. Bu sebeple eğer bir maili aynı anda 60 kullanıcıya yolluyorsak Firewall sırasıyla 1’den 20’ye kadar olan maillerin dağıtımına izin verecek ancak diğer mailleri SPAM olarak işaretleyip göndermeyecek veya sistemin ayarına göre direkt olarak silecektir. refereans. Sisteminiz çökerse. faks numarası. Arka plan beyaz ve formatı basit olursa yüklemesi kolay olur.Mail içerisinde resim kullanılması mail’e attach edilmiş olarak değil. Kağıdın antetli kağıt olması ve mesajın başlangıcına “FAX MESSAGE” (FAKS MESAJI) ibaresinin yer alması önemlidir. FAKS MESAJI Günümüzde firmalar arasında çok kullanılan bir başka iletişim şekli de faks mesajıdır. Bu kısmın devamında ise “heading” (başlık) yer alır. firması. 20 . Hızlı yükleme için HTML kullanmayın.) Çok sayıda kişiye gönderim yapıyorsanız.). verilerinizi kaybetmemiş olursunuz. gönderenin ismi. (Gönderdiğiniz kişinin bulunduğu yerdeki saat dilimine dikkat edin. popüler resim depolama siteleri üzerindeki linkleri ile gönderilmelidir. Dolayısıyla yazışma yapacağınız firmanın bulunduğu ülkenin veya sadece o sektörde yaygın olarak hangi iletişim şeklinin kullanıldığını araştırmanızda ve buna göre yazışmanızı hazırlamanızda fayda vardır. Bilgisayarlarımızdan mail yolladığımızda MAIL SERVER her maile bir sayaç numarası ekler.. Bazı ülkeler veya bazı sektörlerdeki firmalar iş yazışmalarında özellikle faks mesajını tercih ediyor olabilir (Örneğin.

I will be travelling up to Kuala Lumpur on Sunday. Low Chwee Leong 6 Taylor. July 14 on MH989 which departs from Singapore Changi Airport Terminal 2 at 15.uk FAX MESSAGE To Company Fax Number From Ref Date Number of Pages (including this page) Susan Gingell. I am very grateful to you for offering to meet me at the airport. 19. Managing Director LCL/DA 6 June 2010 1 VISIT TO SINGAPORE Thank you for calling me in the morning regarding my trip to Singapore next month. age. July 8. 21 .Örnek: İngiltere’de iletişim sektöründe faaliyet gösteren bir firma Singapur’a bir iş ziyareti planlamıştır. General Manager Asia Communication (Singapore) Pte Ltd 65 6767677 Low Chwee Leong. Turner Communications 21 Ashton Drive Sheffield S26 2ES Mobile Phone specialist Tel +44 114 2871122 Fax +44 114 2871123 Email turnercomm@intl. My flight SQ101 will be arriving at 18. Accommodation has been arranged for me at the Supreme International Hotel.45 hours. I look forward to meeting you. gidecek taraf kendisini Singapur’da karşılayacak olan firmaya seyahat tarihi ve şekli ile ilgili bilgi vermektedir6. Scotts Road. Bu ziyaret hakkında.30 hours on Monday.

Bu tip durumlarda ihracatçı firma. we will be happy to send you any further information. Dear Sirs Our Company is the exporter/producer of (ürünün ismi) and we would like to introduce you to our company and its products. If you are interested. we look forward to your prompt reply. Uluslararası ticari yazışmalarda.5. Yours faithfully (İhracatçının İsmi) 22 . ÇEŞİTLİ KONULARDA MEKTUP ÖRNEKLERİ 5. 1. birbiri ile daha önce hiç iş yapmamış firmalar arasında olmaktadır. yurtdışında kendi ürünlerini satabileceği potansiyel bir müşterinin iletişim bilgilerini bir dergideki reklamdan veya internette yaptığı araştırmalar sonucu bulmuş olabilir. bu tür yazışmalarda en çok kullanılan formu ana hatları itibariyle göstermektedir. İhracatçı Firmayı Tanıtıcı Mektup Uluslararası ticaretteki yazışmaların büyük bir kısmı da. beraberinde ürün kataloğunu da yollayabilir. Thanking for your kind interest. İngilizce ve Türkçe olarak aşağıda sunulmuştur. ihracatçıların ilk kez temasa geçecekleri bir ithalatçıya yazabilecekleri mektup örneği. kendi firmasını kısa bir şekilde tanıtan ve amacını belirten bir mektup yazıp. Örneğin ihracatçı bir firma. We may be available in the near future to discuss the subject with you as well. Enclosed is a brochure which gives you general information about our products. Bu mektup.

particularly in European markets. Saygılarımla (İhracatçının İsmi) Üstte yer alan mektup örneğinde görüldüğü gibi. “Special orders are accepted. İlginize teşekkür eder.) verilebilir. değerler vb.” • İthalatçı ülkenin bulunduğu ülke piyasasına özellikle girme isteği vurgulanabilir. ürünler.” “İhracatta. sertifikalar. size daha fazla bilgi göndermekten memnuniyet duyacağız. pazarlar.Sayın Baylar Şirketimiz (ürün ismi) üreticisi/ihracatçısıdır ve sizleri şirketimiz ve ürünlenmiz hakkında bilgilendirmek istiyoruz. “We have already experience in export business. Bu hususu belirtmek isteyebilir. ihracatta deneyim sahibidir. cevabınızı çok geçmeden almayı dileriz. ilk paragrafta ihracatçı firma amacını belirtmektedir. Ürünlerimiz ve fiyatları ile ilgili genel bilgiler veren bir broşür ilişiktedir. Firmanın mevcut koşulları ve ihracat konusundaki deneyimlerine göre mektupta yer alabilecek ilave hususlar olabilir. Bu konuyu görüşmek için yakın bir gelecekte karşılıklı olarak da görüşebiliriz. Aşağıda çeşitli cümleler yer almakta olup bunlar mektuba ilave edilebilecek alternatif ifadelere örnek teşkil etmektedir.” “Özel sipariş kabul edilebilir. we are planning to have our products distributed by a well-known importer / wholesaler in your country. özellikle Avrupa piyasalarında deneyimimiz vardır. İlgilendiğiniz takdirde. “Since we have recently received many requests for our products from your country. İstenirse bir sonraki paragrafta firma hakkında kısa bir bilgi (firma geçmişi. • Firma.” 23 .” • Firma. yeri. üretim konusunda ihtisaslaşmış olabilir ve özel sipariş kabul edebilir.

ürünlerimizin ülkenizde tanınmış bir ithalatçı / toptancı tarafından dağıtımının yapılmasını planlamaktayız.” Şayet ithalatçıyı bilgilendirebilecek daha detaylı bilgileriniz varsa. I would like to visit you at your office during my stay. ürünlerimize yönelik çok sayıda talep aldığımız için. We already have customers in your country and. Therefore.) Dear Mr (İthalatçının ismi) (Mektubun We are the exporters of (ürünün ismi) and would like to introduce amacının açıklanması) ourselves and our products to you. Brochure and Product Catalogue (Gelecekte gerçekleştirileck olaylar hakkında bilgi verilmesi) 24 .“Son zamanlarda ülkenizden. you will fınd a list of the companies with whom we do verilmesi) business. With this letter. I look forward to your confirmation and meeting you soon. (Bu imkan ürüne göre mümkün olabilecektir ve genellikle ilk yazışmadan sonraki aşamalarda gerçekleştirilmesi daha uygundur.The list of companies 2. • Hazır ürün örnekleriniz olabilir ve bunları numune olarak mektubunuzla birlikte gönderebilirsiniz. in the detaylı bilgi enclosure. Yours sincerely (İhracatçının ismi) Enclosure (2): 1. I would appreciate it if you could inform me about the timing that is most convenient for you. They represent the range of quality and the specifications (Konu hakkında that we offer. örneğin: • Bir ülkeyi ziyaret edecekseniz ve görüşmeyi planladığınız yeni firmalar mevcut ise. we are sending our company brochure and product catalogue. İthalatçıyı bu konuda bilgilendirebilirsiniz. • Aynı ülkede halihazırda temasta bulunduğunuz. referans olabilecek düzeyde iyi firmalar olabilir. I shall be in your country on (tarih) and my intention is to stay there for a week. ziyaret öncesi firmanızı ve ürünlerinizi tanıtıcı bir bilgi mektubu gönderebilirsiniz.

Firma Listesi 2. Bu talep genel olarak firmanız hakkında bilgi talebi olabileceği gibi. spesifik bir ürününüz hakkında da olabilir. Halihazırda ülkenizde müşterilerimiz bulunmaktadır. Bu durumda ihracatçı firma aşağıdaki gibi bir mektup yazabilir7: 7 age. 25 . Bu mektup ile birlikte size.) almış olabilir ve sizden ürünleriniz ve fiyatlarınız gibi çeşitli konularda bilgi talebinde bulunabilir. uluslararası ticari kuruluşlardan. yurt dışındaki ithalatçı bir firma görmüş ve kataloglarını ve fiyat listelerini istemiştir. bir dergiye vermiş olduğu reklamı. İGEME’den. firmanız hakkında bilgiyi çeşitli kaynaklardan (uluslararası tanıtım kataloglarından. Broşür ve Ürün Kataloğu (Gelecekte gerçekleştirilecek olaylar hakkında bilgi verilmesi) 5.2. ithalatçı firmayı sorusu hakkında bilgilendiren bir mektup yazmalısınız. 65.Sayın Bay (İthalatçının ismi) (Mektubun Biz (ürünün ismi) ihracatçısıyız ve size kendimizi ve ürünlerimizi amacının açıklanması) tanıtmak istiyoruz. Ben (tarih) tarihinde ülkenizde bulunacağım ve ülkenizde (süre) bir hafta kalmak niyetindeyim. verilmesi) Ekte bizimle iş yapmakta olan firmaların bir listesini bulabilirsiniz. Bilgi Talebine Cevap İthalatçı firma. Orada bulunduğum süre içinde sizi ziyaret etmek istiyorum. Her durumda. En yakın zamanda görüşmek üzere teyidinizi bekliyorum. vermiş olduğunuz reklamdan. size sunduğumuz kalite ve ürün özelliklerini detaylı temsil etmektedir. Bunlar. Sizin için uygun olan zamanı bana bildirmenizden dolayı memnuniyet duyacağımı belirtirim. vb. Örnek 1: Elektrikli ısıtıcı üreten ve ihracatını yapan bir firmanın. firma broşürümüzü ve ürün kataloğumuzu (Konu hakkında bilgi gönderiyoruz. Saygılarımla (İhracatçının ismi) Ek (2): 1.

the FX21 model. Saygılarımla (imza) 26 . En yeni ısıtıcımız olan FX 21 modelinin özellikleri ile ilgileniyor olabilirsiniz. lütfen benimle 6234917 numaralı telefondan irtibata geçiniz.Dear Mrs Johnson Thank you for your letter enquiring about electric heaters. You fill find details of our terms in the price list printed on the inside front cover of the catalogue. You may consider placing a trial order for the product you are interested in so as to have an opportunity to test its efficiency. yakıt harcamasında hiçbir artış olmadan. Kataloğumzun ilk sayfasında yer alan fiyat listesinde şartlarımızı bulabilirsiniz. You may be particularly interested in our newest heater. diğer önceki modellere göre %15 oranında daha fazla ısı vermektedir. bir deneme siparişi vermeyi düşünebilirsiniz. Without any increase in fuel consumption. this model gives out 15% more heat than earlier models. bu modeldeki materyalin yüksek kalitesini görmenizi de sağlayacaktır. Bu aynı zamanda. Son kataloğumuzu eklemekten memnuniyet duyarız. Yours sincerely (imza) Sayın Bayan Johnson Elektrikli ısıtıcılar hakkında bilgi isteyen mektubunuz için teşekkür ederiz. Bu model. This would also enable you to see for yourself the high quality material in this model. If you have any questions please contact me on 6234917. İlgilendiğiniz ürünün etkinliğini test etme şansını sağlaması açısından. I am pleased to enclose a copy of our latest illustrated catalogue. Herhangi bir sorunuz olursa.

which is especially suitable for rough and uneven surfaces. niteliğine. yurt dışındaki bir ithalatçı firma numune talebinde bulunmuştur. Considering your purposes. Yours sincerely (imza) 8 age. If you feel it would be helpful to have a discussion. Meanwhile.Mektup örneğinde görüldüğü üzere. Today we have sent you a range of samples especially selected for their hardwearing qualities. Örnek 2: Yer döşemesi üreten ve ihracatını yapan bir firmadan. Bu konu ile ilgili ihracatçı firmanın cevaben yazdığı mektup örneği aşağıdadır8: Dear Mr King Thank you for your request for the samples of our floor coverings. ilk paragrafta kataloğun ekte olduğu bilgisini veren firma. we recommend you the sample number 5. Sizden bilgi isteyen firmanın büyüklüğüne. yazdığı mektuba göre daha ayrıntılı bir ürün/firma bilgisi verebilirsiniz. we enclose our price list which also shows the details of our terms and conditions for trading. ikinci paragrafta ise kısa bir ürün tanıtımı yapıyor ve fiyat listesine atıfta bulunuyor. 27 . we will arrange for our technical representative to come and see you. 68. We encourage you to test the samples provided. Please contact me on 3456891 if you need any further help.

sigorta ve navlun dahildir.Sayın Bay King Yer döşemelerimizin numunelerini isteğiniz için teşekkür ederiz. Gönderilen numuneleri test etmenizi öneririz. 4) We produce only products of the highest quality. 4) Sadece yüksek kalitede ürünler üretmekteyiz.bs. 1) Fiyatlar numuneler üstünde belirtilmiştir. 2) Fiyatlarımıza ambalajlama. özellikle sert ve pürüzlü yüzeylere uygun olması açısından 5 numaralı numuneyi öneririz. Daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunuzda lütfen benimle 3456891 numaralı telefondan irtibata geçiniz. ticaret şart ve koşullarımızın ayrıntılarını gösteren fiyat listemiz ekte sunulmaktadır. 6) Our enclosed samples are carefully marked and our export prices are also indicated. 6) İlişikte gönderdiğimiz numuneler dikkatli biçimde damgalanmış olup ihracat fiyatlarımız da belirtilmiştir. Bu aşamadan sonra. Bahsettiğiniz amaç için. Türkçe-İngilizce Ticari Yazışma El Kitabı. (İstanbul: ABC Yayın. 28 . 1993). 3) Bu işte en düşük kar payı ile çalıştığımız için fiyatlarımız böylesine düşüktür. Saygılarımla (imza) Bu konu ile ilgili kullanılabilecek çeşitli cümle kalıpları9: 1) Our prices are indicated on the samples. 92. Bugun size özellikle dayanıklı özellikte seçilen bir numune grubu yolladık. 3) Our prices are so low because we work with the smallest profit margin in the business. 5) The quality of our products will satisfy you in every respect. 2) Our prices include packing. 5) Ürünlerimizin kalitesi sizi her açıdan memnun edecektir. 9 Artun Altıparmak. insurance and freight. Bu arada. teknik temsilcimizin sizinle iletişim kurmasını sağlayacağız. konunun tartışılmasının yardımcı olacağını düşünürseniz. 2.

gün içerisinde iade edilmedikleri takdirde bütün numunelerin size fatura edileceğini bildirmek isteriz. Payment: irrevocable letter of credit Delivery: ... 7) ... ithalatçının mektubunda belirttiği (belirtmişse) tüm ayrıntıları göz önüne alarak... we enclose the sample of . items. . Bu durumda.. See our brochure for all technical details.... each Packing: you will (not) be billed... If you have any additional questions. Yours faithfully (imza) 29 .7) We would like to inform you that you will be invoiced for all the samples if they are not returned to us within . days after receipt of order. İstek Sonucu Yapılan Teklif Yurtdışındaki ithalatçı firmalar sizinle ilk yazışmalaında veya birkaç yazışmadan sonra satın almayı düşündükleri ürününüz için sizden bir teklif yapmanızı isteyebilirler. feel free to contact us. We assure you that these our lowest prices for the above-stated quantities.. At the same time.. days... Based on your annual requirement of .3. Aşağıda bu durum için yazılmış bir mektup örneği verilmektedir: Gentlemen Thank you for your request for quotation of..... we make the following offer: Price: from factory. istediği miktarda ürün için teklifinizi yapabilirsiziz.. which you requested. 5.

3) Size en uygun teklifimizi yolluyor ve yakın zamanda sizinle çalışmayı ümit ediyoruz.. 10 age..Baylar ..... istemiş olduğunuz teklifinizi yolluyoruz. Tüm teknik ayrıntılar için broşürümüze bakınız... 2) Bilgi isteyen mektubunuza teşekkür ediyor. aşağıdaki teklifi sunuyoruz: Fiyat: fabrikada teslim... 2) We thank you for your inquiry and are sending you the desired offer. Bu mektupla birlikte size istemiş olduğunuz . Ödeme: gayri kabili rücu akreditif Teslimat: siparişin kabülünde . Ambalajlama: fatura edil(mey)ecektir. Yıllık . 95. 1) Size aşağıdaki teklifi yapmak istiyoruz. adet mal isteğinizi esas alarak.. tarihli teklif isteğinize teşekkür ederiz.. Yukarıda belirtilen miktarlar için en düşük fiyatlarımızı verdiğimize sizi temin ederiz. 4) This is the best offer we can make you.. 4) Bu size verebileceğimiz en iyi tekliftir. 3) We are sending you our most favourable offer and look forward to doing business with you soon.... Başka sorularınız olursa bizimle temes etmekte tereddüt etmeyiniz... Saygılarımızla (imza) Teklifte bulunma kullanılabilir10: Giriş cümleleri: konusunda yazılacak mektuplarında aşağıdaki cümle kalıpları 1) We would like to make the following offer.. numunesini yolluyoruz. adedi .. gün sonra. 30 .

(free on truck) 6e) Kamyonda teslim 6f) free house/office 6f) Eve/işyerine teslim 6g) free (railroad) station. 3) Fiyatlarımıza ambalajlama dahildir. sea-worthy. 5) Fiyatlarımıza ambalajlama. 2) . (dahil değildir.o..a.. . ex-factory... tarihli bilgi isteyen mektubunuza cevap olarak aşağıdaki fiyatları veriyoruz 3) Our prices (do not) include packing. 6h) ..) 6b) Fabrika teslimi ambalajlama dahil 6c) f. (cost. ex-works.. insurance and freight. 4) Fiyatlarımıza sigorta dahildir.o. limanda teslim 6i) c.s. (cost and freight) 6i) Fiyat ve navlun 6j) c.) 4) Our prices (do not) include insurance. 6g) .. (free alongside ship) 6d) Geminin bordasında teslim 6e) f. (tren) istasyonunda teslim 6h) free harbor . . 1) Fiyatlarımızın tümü ilişikteki fiyat listesinde belirtilmiştir. irısurance. & f.) 5) Our prices include packing. ex-mill 6a) Fabrikadan teslim (fiyatı) 6b) from factory. inclusive of packing (container. sigorta ve navlun dahildir.f.Fiyat bildirimleri: 1) Our prices are all quoted in the enclosed price list.t. . .r. 2) In reply to your inquiry of . freight) 6j) Fiyat. etc. (free on rails) 6c) Vagonda teslim 6d) f.i. 6) Our prices are to be understood as: 6) Fiyatlarımız aşağıda görüldüğü gibidir: 6a) from factory. (dahil değildir. sigorta ve navlun 31 . we quote the following prices.

insurance and freight.. 32 . 8) Our prices are marked on the samples... gümrük masrafları hariç 6l) c. 1) Our products are carefully tested to ensure quality before they leave the factory.6k) c.. / Fiyatlar numuneler üstünde belirtilmiştir. weeks.. navlun ve komisyon 6o) Packed (crated) 6o) Paketlenmiş 6p) Free warehouse 6p) Depoda teslim 7) In spite of rising production costs.i. tarihine kadar geçerlidir.. Fiyatlarımıza ambalajlama. freight without customs charges) 6k) Fiyat.. 2) Fiyatlarımız ancak bugünkü hammadde fiyatlarında değişiklik olmadığı takdirde geçerlidir. and commission 6n) Fiyat. 2) The prices are valid only if the current prices of raw materials do not change. sigorta. 8) Our prices include packing..i.. without customs charges (cost. our prices have remained stable.f.. 9) Bu işte en düşük kar payı ile çalıştığımız için fiyatlarımız böylesine düşüktür. hafta süreyle bağlı kalacağız. sigorta. 3) Bu teklifimize . sigorta ve navlun. sigorta ve navlun dahildir. 2) Kaliteleri yüksek olduğundan ürünlerimiz dış piyasalarda çok aranmaktadır..... 4) We will invoice you at prices in effect on the day of shipment. 3) We will adhere to this offer for . 7) Artan üretim maliyetlerine karşın fiyatlarımız sabit kalmıştır.f. with customs charges 6l) Fiyat. 1) Fiyatlarımız . insurance. Teklifin geçerliliği 1) Our prices are binding/valid until . havayolu taşıma ücreti 6n) c. 9) Our prices are so low because we work with the smallest profit margin in the business... gümrük masrafları dahil 6m) c. 2) As a result of their high quality. our products are in great demand in export markets.i. 4) Faturayı sevkiyat yapıldığı tarihteki fiyatlar üzerinden düzenleyeceğiz. Kalite ve garanti 1) Ürünlerimiz fabrika çıkışından önce dikkatli bir kalite kontrolünderı geçirilmektedir.f air freight 6m) Fiyat.i. sigorta ve navlun.f.

5) We guarantee the replacement of defective parts at no cost up to … months after delivery... 4) Stokumuz tükenmeden ihtiyacınızı karşılamanızı öneririz.. 5) Hatalı parçaları teslimattan sonra…aya kadar ücretsiz olarak değiştirmeyi garanti ediyoruz.. 2) We always maintain a large stock in all sizes. Therefore. Enclosed please find our new price lists... 3) In view of your delay in ordering.. 3) Siparişinizi derhal yerine getirebiliriz.’dır. 4) All of our products are delivered with a certificate of guarantee. Miktar ve ebatlar 1) The minumum quantity for an order is . 3) We are able to execute your order immediately.. 1) Asgari sipariş miktarı . 3) Sipariş vermede geç kaldığınızdan . Bu nedenle yeni siparişleri kabul edemiyoruz. 2) Teklif edilen fiyatlarla size mal göndermemiz artık mümkün değildir. İlişikte size yeni fiyat listelerimizi sunuyoruz.. 4) We advise you to cover your needs before our stock is sold out. 1) Teklif edilen malların mevcudu kalmamıştır. tarihli teklifimizi geri almak zorundayız. Teklifin geri alınması 1) The goods offered are no longer available.... 4) Ürünlerimizin tümü garanti belgeriyle teslim edilmektedir.. yıllık garanti veriyoruz. 2) It is no longer possible for us to supply you with goods at the prices quoted.. we must withdraw our offer dated ..3) Makinelerimize... 2) Tüm bedenlerde/ebatlarda/büyüklüklerde geniş bir stokumuz her zaman mevcuttur.. 3) We give a … year guarantee on our machines. we are unable to accept new orders. Ambalajlama 1) Mallarımızın ambalajlanması şöyledir: 1) Our goods are packed in: 1a) Crates 1a) Sandıklar 1b) Containers 1b) Konteynerler 33 .

4) We confirm your specified date for delivery. Teslim süresi 1) We can deliver the goods right away. 7) Our packing is well suited for long distance shipments. 3) En erken bir ay sonra teslimat yapabiliriz.1c) Barrels 1c) Variller 1d) Cartons 1d) Mukavva 1e) Baskets 1e) Sepetler 1f) Bales 1f) Balyalar 1g) Crates on pallets 1g) Paletler halinde 2) Packing charges are included in the price. 7) Ambalajlamamız uzun yol sevkiyatına uygundur. 4) Crates may not be returned. 3) Packing charges will be invoiced. 5) Boş sandıkları iade ettiğiniz taktirde fatura edilmiş ambalajlama giderlerinin yarı tutarı geri ödenecektir. 5) We allow you half of the invoiced amount for packing if you return the empty crates. 34 . 2) Ambalajlama giderleri fiyata dahildir. 3) Our earliest delivery would be in one month. 4) Teslimat için belirttiğiniz tarihi teyit ederiz. 6) We will pack precisely in accordance with your instructions. 8) We always pay careful attention to packing. 8) Ambalajlamayı her zaman büyük dikkatle yaparız. 3) Ambalajlama giderleri fatura edilecektir. talimatlarınıza kesin bir biçimde uyularak yapılacaktır. 6) Ambalajlama. 4) Sandıklar iade edilemeyebilir. 1) Malları derhal teslim edebiliriz. 2) Delivery can be made by the end of next week. 2) Teslimat gelecek hafta sonuna kadar yapılabilir.

We will have your order ready for delivery on (tarih). ithalatçı ürünler hakkında az çok bilgi sahibi olurlar ve ihracatçı firmadan bir siparişte bulunur.. Sevkiyat (…. Siparişin Kabulü Sipariş öncesi yapılan çeşitli yazışmalar sonucunda.. days to manufacture the goods.. güne ihtiyacımız vardır.) tarihinde hazırlanmış olacaktır.. Shipment will be made in accordance with the conditions of our offer dated (tarih)...... 6) We will need . Saygılarımızla (imza) 35 . We confirm the receipt of your order dated (tarih) for the shipment of (ürün ismi)..5) We cannot promise a definite delivery date. Yours sincerely (imza) Sayın . (Ürün ismi) sevkiyat ile ilgili (…) tarihli siparişinizi aldığımızı teyit ederiz. 7) Mümkün olan en kısa zamanda teslim edebilmek için elimizden geleni yapacağız... 5.. 5) Kesin bir teslim tarihi vaat edemeyiz... 7) We will do all we can to deliver as soon as possible.. 6) Malları üretmemiz için . Alınan bu siparişi değerlendiren ihracatçı firma..4.. siparişi kabul etmesi durumunda bir mektup ile durumu bildirir. Siparişiniz teslimatı yapılmak üzere(…. Örnek 1’de bu durumda yazılabilecek genel bir mektup örneğine yer verilmiştir.) tarihli teklifimizde yer alan koşullara uygun olarak yapılacaktır. Örnek 1: Dear ..

36 . and welcome you as one of our customers. Basmaların mektubunuzda belirttiğiniz fiyatlar üstünden tedarik edileceğini teyit ederiz. Sevkiyat gelecek hafta başında bizim araçlarımızla yapılacaktır. We feel confident that you will be completely satisfied with these goods and that you will find them of exceptional value for money. age.Örnek 2: Yurt dışındaki ithalatçı bir firma size ilk kez sipariş vermiş olabilir. Bu ilk siparişinizin gelecekte başka işleri de beraberinde getirmesini ve başarılı bir iş ilişkisini başlatmasını dileriz. Saygılarımla (imza) 11 Taylor. 104. Bununla ilgili olarak ithalatçı firmaya yazılmış örnek bir mektup aşağıda yer almakatadır11: Dear Mr King We are very pleased to receive your order dated June 18 for cotton prints. we are enclosing a copy of our catalogue. We hope that our handling of your first order with us will lead to further business between us and mark the beginning of a happy working relationship. Delivery will be made by our own vehicles early next week. As you may not be aware of the wide range of goods we have available. Sahip olduğumuz geniş ürün çeşidinin tamamını bilemeyeceğiniz düşünülerek ekte kataloğumuz gönderilmektedir. Bu ürünlerden tamamıyla memnun kalacağınızdan ve onların paranızın değerini tam olarak karşılayacağından eminiz. müşterilerimiz arasına katıldığınız için en içten dileklerimizi iletiriz. Yours sincerely (imza) Sayın Bay King 18 Temmuz tarihli pamuklu basma siparişinizi almaktan memnuniyetimizi bildirir. We confirm the supply of the prints at the prices stated in your letter.

.. Bu malı en erken .. at the the earliest....) months.. Örnek 1: Aşağıdaki mektup örneğinde. adet . Teslimatın geç yapılmasını kabul edip etmeyeceğinizi lütfen bildiriniz. ihracatçı firma üretiminin tümünü başka ithalatçı firmalara sattığından dolayı. age. we are not in a position to deliver your order since our entire production is sold out for the next (. We very much regret not being able to meet your order...5......’i isteğinize uygun olarak . tarihli ... tarihine kadar teslim etmemiz imkansızdır. tarihinde yolllayabiliriz.of article number. no’lu maldan ..Siparişin kabulü ile ilgili kullanılabilecek çeşitli cümle kalıpları12: 1) We thank you for your order dated .. 4) Unfortunately we are unable to deliver the item . Siparişin Reddi Bazı zamanlarda çeşitli nedenlerden dolayı. We will be able to send you this item by .... 4) Maalesef siparişinizde bulunan . 3) We shall fill your order for.. Yours sincerely (imza) 12 Altıparmak.. of article number.... no’lu malla ilgili siparişiniz için teşekkür edriz. adet siparişinizi mümkün olduğu kadar süratli bir şekilde yerine getireceğiz. 140...... as per your request... siparişi reddettiğini açıklamaktadır: Dear .. Kindly inform us if this late delivery is acceptabe.for . 5.. 2) We hereby accept your order as per your instructions. Unfortunately... but will be in touch with you as soon as our stocks are available.. in your order by . 2) Siparişinizi talimatlarınıza uygun olarak kabul ettiğimizi işbu mektupla bildiririz. ithalatçı firmanın verdiği siparişler reddedilebilir.as quickly as possible. 1) . 3) ... We have received your order for shipment dated (tarih). 37 .......

Saygılarımızla (imza) Örnek 2: İthalatçı firmanın istediği fiyatlardaki indirim oranı. Siparişinizi karşılayamamaktan ötürü üzgünüz ancak. 35 percent as we only allow a 25 percent trade discount to all our customers regardless of the quantity they buy.) ay için üretim stokumuzun tamamı satılmıştır... in this instance. bs... firmanıza uygun olmayabilir13: Dear . Our prices are extremely competitive and it would not be worthwhile supplying on the allowance you have asked for.... Thank you for your order.... çünkü önümüzdeki (.... stoklar müsait olduğunda sizinle temasa geçeceğiz.Sayın ... viz. Unfortunately. Sevkiyat talebinizi içeren (….. 1998). 8.. (London: Oxford University Press.. No . Therefore. I regret that we have to turn down your order. which we received today.... Handbook of Commercial Correspondence... Maalesef şu anda siparişinizi teslim edebilecek durumda değiliz. 38 . Yours sincerely (imza) 13 A.) tarihli siparişinizi aldık.... we do not feel that we can offer the trade discounts which you have asked for. Ashley. 64.

Uygun olmayan koşullar: 1) Delivery could not possibly be promised within the time given in your letter. Bu durumda siparişinizi geri çevirmek zorunda olduğumuz için üzgünüz. Bugün aldığımız. %35 oranında talep ettiğiniz indirimi ne yazık ki size sunamayacağız. ancak %25 oranında indirim uygulayabiliyoruz.. and therefore we cannot offer long term credit facilities. and a fast turnover.. bu nedenle istediğiniz ölçüde bir indirim yapmak mümkün değildir.. 81. Çeşitli durumlarda yazılabilecek örnek cümleler aşağıda verilmiştir14: Stoklar tükendiği için red: 1) We are sorry to say that we are completely out of stock of this item and it will be at least six weeks before we get our next delivery .. Fiyatlarımız ciddi ölçüde rekabetçidir... çünkü tüm müşterilerimize. 2) Hızlı bir ciro ve düşük kar marjlarıyla çalıştığımızdan ürünlerimizi talep ettiğiniz oranda bir indirimle sunmak bizim için hesaplı olmayacaktır. 39 . Ancak. 14 age. … no. low profits. Lütfen belirtilen zamanda bizimle temas kurunuz. düşük kar ve hızlı bir ciro ile çalışmaktadır. 3) Our company relies on quick sales. 2) It would be uneconomical for us to offer our products at the discounts you suggest as we work on a fast turnover and low profit margins.Sayın . bu nedenle uzun vadeli kredi imkanı sunamamaktayız. 1) Bu ürünün tamamının stoklarımızda tükendiğini ve bir sonraki teslimatı en az altı hafta sonra alabileceğimizi bildiririz. mektubunuzda belirtilen zaman dilimi içinde gerçekleştirilemeyecektir. satın aldıkları miktar ne olursa olsun.. 3) Firmamız hızlı satış. bu please contact us then. Saygılarımızla (imza) Siparişin reddedilmesi için başka nedenler de olabilir.lu siparişiniz için teşekkür ederiz. 1) Teslimat.

000 units.. 2) Firmamız haftada 30...1. Yours sincerely (imza) Sayın . 5. Üretimin Başladığını Bildirme Dear ..6. . 1) Ürettiğimiz gömlekler tek renkli ve düzineler halinde satılmaktadır. We never sell individual garments. (ürün ismi) gönderilmesine ilişkin siparişlerinizle ilgili olarak. With reference to your order dated (tarih) for the shipment of (ürünün ismi) we wish to inform you that the goods you ordered are in production and will be ready for shipment by (tarih)....000 kalem üretecek tesislere sahip değildir. tarihine kadar gönderilmeye hazır olacağını size bildirmek isteriz.. 2) Our factory does not have facilities to turn out 30.000 kalemden fazla siparişi karşılamamız mümkün değildir.. 2) Fabrikamız ürünlerini sadece kesilemeyen 30 metrelik rulolar halinde satmaktadır. Sipariş miktarının çok az olması: 1) The shirts we manufacture are sold in one colour and by the dozen. Sipariş Yerine Getirilirken Yapılan Yazışmalar 5. tarihli …. Tek başına gömlek satılmamaktadır..000 units a week.. sipariş verdiğiniz malların şu anda üretilmekte olduğunu ve . 1) Küçük bir firma olduğumuzdan 20... 2) Our factory only sells material by 30-metre rolls which cannot be cut up.6..Sipariş miktarının çok fazla olması: 1) We are a small firm and could not possibly handle an order for 20...... Saygılarımızla (imza) 40 .

. We wish to inform you that your order No .... dated . Saygılarımızla (imza) 5. no ile sipariş edilen mallar bugün sevkedilmiştir..2.. tarihinde . Your order was shipped today.5.6... Sevkiyatın Bildirilmesi Dear .6..... TIR’la (fiyat)’a fob olarak sevkedilmiştir... Mallar (şirket ismi) aracılığıyla....3. Enclosed you will find the invoice for the complete shipment.... We would be very pleased to be of service to you again... .. Faturalama Dear . The goods were shipped by truck through … (şirket ismi) at … (fiyat) fob..... Yours sincerely (imza) Sayın .. We hope you will find this shipment satisfactory and we look forward to receiving your additional orders.. Yours sincerely (imza) 41 . was shipped today. başka siparişlerinizi de bekleriz.... Bu sevkiyattan memnun kalacağınızı umar.

4) May we once more remind you of our conditions of payment.. olmak üzere ….’dır. Faturayla beraber yazılabilecek cümleler: 1) While making out our invoice. 2) Faturadaki fiyatların fabrika teslim fiyatları olduğunu bilmenizi rica ederiz.... at a price of …….. adet yollamış bulunuyoruz. Saygılarımızla (imza) Faturalama ile ilgili kullanılabilecek cümleler15: 1) On …. Siparişiniz bugün gönderilmiştir. 15 Altıparmak. factory...Sayın . each. 142... olmaktadır. tarihli fiyat listemizdeki fiyatlarımızı son defa uyguladığımızı bildirmek istiyoruz.. 3) We would like to inform you that this is the last time that the prices were charged according to our price list dated …. İstemiş olduğunuz özel indirim bu hesaba dahil edilmiştir. 1) Faturamızı düzenlerken sipariş toptan olduğu (ödeme peşin yapıldığı) için gerekli indirimi yapmış bulunuyoruz. 2) We wish to adivise you that our prices on the invoice are f. tutmaktadır. Size tekrar hizmet edebilmekten çok memnun kalacağız. is …… 3) ….. %.o. of our item No …. we already took into consideration a discount for quantity (cash payment). Toplam tutarı. age. we forwarded to you ….. 2) The amount billed out for our latest delivery adds up to…. tarihli teslimatımız için ödenmesi gereken miktar ….. indirim uygulandıktan sonra …. 3) Size …. The requested special discount is already included in this amount... 3) The amount due for our delivery on ….. 42 . %.b.. The total amount will come to …… less a quantity discount of …. tanesi …. Sevkiyatın tümüne ait fatura ilişiktedir. 4) Ödeme koşullarımızı bir kez daha size hatırlatmak istiyoruz. no’lu malımızdan.. 2) Faturalandırılan son teslimatımız …. 1) …… tarihinde size ….

) tarihli siparişinizle ilgili mallar (.. Ödemenin Alındığını Teyit Etme İthalatçı firmanın size yaptığı ödemeyi bir mektupla teyit etmek istiyorsanız ya da karşı tarafın böyle bir talebi varsa.... 43 . we have not received the payment yet. acilen .. Pursuant to your order dated (tarih). However..... urgently request that you forward the sum of (ihracat bedeli döviz tutarı) ….. 143.. yazılacak mektupta aşağıda yer alan örnek cümle kalıplarından yararlanılabilinir16: 16 age.. Yours sincerely (imza) Sayın ..) tarihinde sevkedilmiş bulunmaktadır.6.. Bu nedenle. Ödemeye ilişkin teyidinizi bekliyoruz.4. ancak henüz tarafımıza herhangi bir ödeme ulaşmamıştır.. days after receipt of the shipment.. Saygılarımızla (imza) 5. (.5.. According to the terms agreed.5..... gün sonra yapılması gerekiyordu. payment should have been made (gün sayısı) . ödemenin sevkiyatın yapılmasından ... tutarındaki ödemeyi göndermenizi rica ediyoruz. Ödemenin Gecikmesi Dear .. Şartlarımıza göre. We..... therefore. We await confirmation of payment. your goods were shipped on (tarih).. . ....6...

7.. the balance of your account is now . 4) Havalenizin bugün alınmasıyla. Thank you..... 2) We thank you for the prompt payment of our invoice dated ... (amount. we are also interested in advertising in this magazine..... 5.. 3) After your remittance of .. 3) . therefore.. Yours faithfully (imza) 44 ... 2) . (meblağ. Thanking you in advance for your co-operation.. Reklam Verme (Reklam Ajansı veya Dergiye) İsim ve adresi Dear Sirs (Şirket ismi) company manufactures (ürün ismi) and is interested in expanding trade with importers in (ülke ismi)... 1) .. tarihli faturamızın derhal ödenmesinden dolayı teşekkür ederiz. We should be grateful.... we remain. 4) After today’s receipt of your remittance.. tarihli havalenizin alındığını teşekkürlerimizle teyit ederiz.1) We confirm the receipt of your remittance of .. bizimle olan hesabınız kapanmıştır/sıfırlanmıştır. if you could send us the necessary forms and information on prices for advertising space... currency). As a large number of traders that deal in (ürünün ismi) subscribe to (dergi ismi).. döviz cinsi) dır. tarihli havalenizden sonraki hesap bakiyeniz . . your account with us has been settled..

We should be grateful if you would provide us the necessary forms for this purpose and any information you may have for participants. We would also be interested in receiving information on any governmental or private financial assistance programmes that may exist to help participants from developing countries. Thanking you in advance for your interest. bize gerekli formlarla birlikte reklam alanlarının fiyatları hakkında bilgi verirseniz müteşekkir kalırız. (Ürün ismi) ile uğraşan çok sayıdaki ithalatçı (dergi ismi) dergisine abone olduğundan biz de bu dergiye reklam vermek istemekteyiz... Saygılarımızla (imza) 5. Yours faithfully (imza) 45 . İşbirliğinizden dolayı şimdiden teşekkür ederiz. our company is interested in participacing in the (fuarın adı) on (tarih). Uluslararası Ticaret Fuarlarına Katılma İsteği (Katılmak İstenen Fuar Fuar İdaresinin isim ve adresi) Dear Sirs As a producer and exporter of (ürün ismi)..8.(Reklam Ajansı veya Dergiye) İsim ve adresi Sayın . Dolayısıyla.. (Şirket ismi) şirketi (ürün ismi) üretmekte ve (ülke ismi)’deki ithalatçılarla ticareti geliştirmek istemektedir...

(Katılmak İstenen Fuar Fuar İdaresinin isim ve adresi) Sayın Baylar (ürün ismi) üreticisi ve ihracatçısı olan firmamız. Bu nedenle. Yours faithfully (imza) 46 . (tarih) tarihinde düzenlenecek olan (fuar ismi) Fuarı’na katılmayı düşünmektedir. We should be grateful if you would send us information on the (ülke ismi) market for these products. Saygılarımızla (imza) 5.9. gerekli formları ve katılımcılar için gerekli bilgileri bize temin ederseniz müteşekkir kalırız. İlginize şimdiden teşekkür ederiz. Uluslararası Kuruluşlardan Bilgi Talebinde Bulunma (Kuruluşun Adresi) Dear Sirs (Şirket ismi) company produces (ürün ismi) and is interested in expanding its exports of these items. together with a list of importers and any studies available on the subject. The enclosed brochure will provide you with an indication of the type of our products. we remain. gelişmekte olan ülkelerin katılımcılarına sağlanan kamu veya özel mali yardım programları hakkında bilgi almayı da istemekteyiz. Thanking you in advance for your assistance. Ayrıca.

Bize bu ürünler için (Ülke ismi) piyasası hakkında bilgi. Ekteki broşür size ürünlerimiz hakkında fikir verecektir. Yardımınız için şimdiden teşekkür ederiz. Saygılarımla (İmza) 47 . ithalatçı listesi ve konu hakkındaki mevcut çalışmaları gönderirseniz müteşekkir kalırız.(Kuruluşun Adresi) Sayın Baylar (Şirket ismi) Şirketi (ürün ismi) üretmekte ve bu ürünlerin ihracatını geliştirmeyi istemektedir.

..........10.... WHAT WE DO Exporter Manufacturer Agent Others 3..5....... export experience.................…………………… Fax : .…………………… 1. enlargement projects. Firma Profili Name of the company : ... etc....... non-profit... production and/or warehouse facilities: Equipment: (list of exact models) Representatives abroad: (names and addresses) 2.... OUR FUTURE Expansion Plans: (Investments... Address : .....…………………… Tlx : . Tel : .....) Responsible for export: Name: Title: Legal Status: (Private................ limited liability......) Bank references: Value of assets: Number of employees: Administration: Production: Total: Size of factories.... etc....... etc......................) 48 ............... WHO WE ARE Brief story of the foundation: (including date of establishment......... Zip Code/City : .............. co-operative..... including government or other credits for expansion......................... governmental...

.. Tlx : .. sınırlı sorumluluk vs......... Fax : ......... ihracat tecrübesi vb....... 1...... GELECEĞİMİZ Büyüme planları: (Yatırımlar........ kamu.... kooperatif.................. Posta Kodu/Şehir : ..................................…………………...............) İhracat sorumlusu: İsim: Görevi: Yasal Statüsü : (özel...... Adres : .......... YAPTIĞIMIZ İŞ İhracatçı İmalatçı Acenta Diğerleri 3....................... KİMLİĞİMİZ Kuruluşun kısa tarihçesi: (Kuruluş tarihi.... üretim ve/ veya depolama olanakları: Teçhizat: (Tam modellerin listesi) Yurtdışındaki temsilcilikler: (isim ve adresler) 2...............) 49 .. Tel : ...…………………..........…………………. tevsi projeleri.. kar amaçlı olmayan.) Banka referansı: Varlıkların değeri : İş yerinde çalışanların sayısı : İdare : Üretim : Toplam : Fabrikanın büyüklüğü.....Firma Adı : . büyüme için planlanan kamu kredileri ve diğer krediler vs.............

11. we have recently changed the name of our business from [Old Name] to [New Name]. Muhasebe departmanınızı bu değişiklikten haberdar eder ve personeli bu duruma göre yönlendirirseniz müteşekkir oluruz. Yeni antetli kağıdımızda görüldüğü üzere. bu sektörde saygınlık kazanmamızı sağlayan aynı ürün ve hizmetleri sunuyor olacağız. Ticaret Ünvanı Değişikliği Dear ………. We would appreciate it if you would bring this announcement to the attention of your accounts payable department and direct them accordingly. As our new letterhead indicates. Thank you for being one of our valued customers. Çeşitli Değişikliklerden Haberdar Etme 5. cooperation in this matter.1.11. There has been no change in management and we will be providing the same products and fine service on which we have built our reputation in the industry. Değerli müşterilerimizden biri olduğunuz için teşekkür eder.. Yours sincerely (İmza) We appreciate your Sayın ……. şirketimizin ismini (eski isim)’den (yeni isim) ‘e değiştirmiş bulunmaktayız. Yönetimde bir değişiklik yapmamakla beraber.. işbirliğiniz için minnetlerimizi sunarız.5. Saygılarımızla (İmza) 50 .

. tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listemizi gözden geçirmeniz için ekte sunuyoruz. we must unfortunately increase the cost of our merchandise to you. Saygılarımızla (imza) 51 . ancak artık bu kaçınılmaz durumu sürdüremeyeceğiz. Yours sincerely (imza) Sayın ……. Aşağıdaki mektup örneğinde. Hammadde fiyatlarındaki artıştan dolayı ürünlerimizin fiyatını ne yazık ki artırmak zorundayız. We have avoided raising our prices for as long as possible. Fiyatlarımızı arttırmaktan mümkün olduğunca kaçındık. We have enclosed our new price list for your review which goes into effect on [Date]. ihracatçı firma bir fiyat artışına gitmiş ve bu durumu müşterisine açıklamaktadır. Değer verdiğimiz ticari hesabınız için teşekkür ediyor. We wish to thank you for your valued account and know that you will understand the necessity for this price increase. Fiyatta Değişiklik Kimi zaman çeşitli durumlardan dolayı ürünlerinizin fiyatlarında değişiklik yapabilirsiniz. Any orders placed between now and [Date Of Increase] will be [honoredIhonoured] at the lower prices. (Fiyat artış tarihi)’ne kadar yapacağınız siparişler eski fiyatlar üzerinden değerlendirilecektir. ….. Bu durumu müşterilerine duyurmanızda fayda vardır. Dear …….5.11. but we can no longer prolong the inevitable.2. Due to the increase in raw material costs. bu fiyat artışının gerekliliğini anlayacağınızı biliyoruz.

4) Teslimattaki gecikmeye sipariş departmanımızdaki yanlış planlama neden olmuştur. karşı taraf size bir şikayette bulunabilir.12.1. 5) İhracat departmanımız şu anda aşırı bir iş yükü altında olduğundan …. bu durumu karşı tarafa gerekçeleri ile birlikte açıklamakta fayda vardır.. tarihli siparişinizi kararlaştırılan süre içerisinde sevk etmemiz mümkün değildir. 145. teslimatta bir gecikme yaşanmış veya ambalajlama ithalatçının istediği şekilde yapılmamış olabilir. We would like to assure you that in the future your orders will receive preferred attention. 2) Lütfen bu gecikme için özürlerimizi kabul ediniz. within the agreed period. 3) Üretim departmanımızın programındaki bir dikkatsizlik siparişinizi gecikmeli olarak sevk etmemize neden olmuştur. olumlu bir çerçevede.12.5. 4) The delay in delivery was caused by incorrect planning in our order department. uzlaşmacı ve açıklamacı bir bakış açısıyla cevap verilmelidir. Veya ürünler kırılmış/bozulmuş/hasar görmüş şekilde ulaşmış olabilir. 17 age. 3) An oversight in the schedule of our production department resulted in our delayed shipping of your order. Örneğin ürününüzün ihracatı sırasında. 5) Our export department is so overburdened with work at the moment that we are unable to ship your order dated …. Özür Mektupları Dış ticaret işlemleri sırasında çeşitli nedenlerden dolayı aksaklıklar yaşandığında. Söz konusu aksaklıkla ilgili sizin herhangi bir suçunuz olmasa dahi. Teslimattaki Gecikme Çeşitli nedenlerden dolayı ithalatçı firmayla önceden kararlaştırılan teslimat tarihine sipariş yetişmeyebilir. 2) Please accept our apologies for this delay. Bu şikayetler mutlaka dikkate alınmalı ve cevaplanmalıdır. Karşı taraftan henüz bir şikayet gelmemiş olsa dahi. Buna benzer durumlarda. Siparişlerinizin ileride özel bir dikkatle ele alınacağına sizi temin etmek isteriz. 1) Teslimattaki gecikme dolayısıyla özür diliyoruz. bu durumlardan duyulan üzüntü ve şikayetlerin dile getirilmesi ve buna cevaben karşı tarafın sunduğu özürler ve gerekçeler de yazışmalar yoluyla olabilir. 52 . Aşağıda bu konu ile ilgili örnek cümleler verilmiştir17: 1) We offer our apologies for the delay in delivery. 5. mektup yazarken agresif ve kırıcı olmamaya dikkat edilmeli.

. 4) Only after thorough examination can we recognize your claim of an incomplete delivery. 3) Önümüzdeki birkaç gün içerisinde temsilcimiz Bay . 7) Please accept our apologies for this delay.. 1) By error... 2) Because your last order was delivered correctly we would like to ask you to recheck our shipment carefully. 4) Teslimatta eksiklik bulunduğuna ilişkin şikayetinizi ancak sıkı bir inceleme sonunda kabul edebiliriz. bunu açıkça ve olumlu bir tavır içinde belirtmelisiniz.. 1) You ordered . 1) Sipariş ettiğiniz . fatura ederken göz önünde tutacağız.. our represantative. Örneğin. 7) Lütfen bu gecikme için özürlerimizi kabul ediniz. 162.. yolladığınız malların kalitesinin düşüklüğünden şikayet etmişse ve siz de ithalatçının haklı olduğunu düşünüyorsanız..2. We ourselves were let down by one of our suppliers. 53 .... 3) In the course of the next few days.. 2) Son siparişinizle ilgili teslimat eksiksiz yapıldığı için sevkiyatımızı dikkatli bir şekilde tekrar gözden geçirmenizi rica ederiz.. Kalite İthalatçı. 18 age. tedarikçilerimizden birinin sözünü yerine getirmemesidir. therefore your complaint about an incomplete delivery of the ordered amount is not in order. ithalatçının eksik teslimatla ilgili bir şikayetine karşılık sizin tamamiyle haklı olduğunuz bir durum söz konusu ise. 5.. Bu duruma düşmemizin nedeni. Bunu... Düşük kalitedeki bu malları lütfen geri gönderiniz.. We will take this into account when invoicing you...6) Please excuse our delay in delivery. konuyla ilgili bir özür mektubu yazılmalıdır18.. kalem malı teslim etmiş bulunuyoruz. 2) .12. will pass to check your complaint about an incomplete delivery. 1) Size yanlışlıkla düşük kalitede mal gönderilmiştir.’in düşük kaliteli olmasından dolayı özür dileriz. Bu nedenle. sizi ziyaret edip eksik teslimatla ilgili şikayetinizi inceleyecektir. items and we delivered them. Please send us the low quality articles back.... eksik teslimat yapıldığına ilişkin şikayetiniz yersizdir. we supplied you with goods of a lower quality. 6) Teslimatta geciktiğimiz için bizi bağışlayınız. Mr . 2) Please excuse the poor quality of article .

54 . çeşitli örnek olaylara özgü hazırlanmış mektuplardır... We are prepared to allow you a discount of ... Your complaint is therefore unfounded. 3) Size yollanan malların kalitesi bu yılın . 2) Söz konusu mallar sipariş verdiğiniz kaliteye uymaktadır. Yazılacak konuya göre..... 3) The quality of the goods sent to you corresponds precisely to that of the samples delivered on . kaliteyle ilgili şikayetin yersiz olduğunu ve bu konuda firmanızın haklı olduğunu düşünüyosanız. cümleler içindeki kelimeler veya cümleler değiştirilmelidir... tarihli siparişinizde istediğiniz kaliteyi belirtmemiştiniz.. bunu mektubunuzda kibar bir şekilde belirtebilirsiniz: 1) We sent you exactly the quality ordered. Ancak...’lik bir indirim yapmaya hazırız....3) Please excuse our error in the quality of your last order. 4) In your order dated . 4) .. 3) Son siparişinizin kalitesiyle ilgili yaptığımız yanlışlıktan dolayı lütfen bizi bağışlayınız... Düşük kaliteli mallar için size % . of this year.’inde teslimatı yapılan numunelerin kalitesine tamamen uymaktadır.. % for the low quality items.. 2) The goods meet the quality you ordered.. NOT: Çalışmada kullanılan mektup örnekleri.. Bu nedenle şikayetiniz yersizdir.... 1) Size tam sipariş ettiğiniz kalitede mal gönderdik.. you did not mention quality.

ULUSLARARASI KISALTMALAR VE KARŞILIKLARI Kısaltma A.A. a.a.r. a.c.v. a.d. Agcy. A.F. A.H. A.P. a/c a/o A/C A/d a/s (ekonomi) A/S (deniz taşıma.) A/S (ticaret) A/S (bankacılık) A/V Acc ACC/ACCOM ad/advt Afft. aflt. AI Alt. amt. an. Anch. approx. arbtn./ arbtror art. asap assd. Assigt. Assn. Att. Gen. att.At.,/ Atty. attn. Av. İngilizce karşılığı Always Afloat Against all risks Actual cash value Ante diem/before date Agency Advance Freight After Hatch Additional Premium Account Account of Account current After date At sight Alongside Account Sale Account Sales/After sight Ad valorem Accepted,Acceptance Accommodation Advocate Affidavit Afloat First class Alternate Amount Anno Anchorage Approximately Arbitration/Arbitrator Article As soon as possible Assessed Assignment Association Attorney General Attorney To the attention of Average 55 Türkçe karşılığı Daima yüzer halde Tüm risklere karşı Gerçek nakit değeri Gününden önce/vadesi gelmiş Acenta Peşin avans navlun Kıç ambar ağzı Ek prim Hesap, hesaba Hesabı Cari hesap Vadesinden sonra İstatistik pozisyonu / Madde Bordada Satış hesabı Satış hesabı/Görüldükten sonra Kıymet üzerinden Kabul edilmiştir, kabul Konaklama Avukat Yeminli yazılı ifade Yüzer halde 1. sınıf Yedek/Vekil Miktar Yılda Demir yeri Tahmini Tahkim (arbitraj) İstatistik pozisyonu / Madde Mümkün olan en kısa sürede Tahakkuk etmiş Devir, temlik Dernek, birlik Başsavcı Vekil/Dava vekili Dikkatine Ortalama

(Hava) konşimento Borç senedi defteri Yükü (dökme) boşaltmaya B.B.B. Before Breaking Bulk başlamadan önce b.d. (bankacılık) Bills discounted/Bank draft İskonto edilmiş senet/ Banka keşidesi Sığlıkta gerekli minimum su çekimi B.D. Bar Draught Her iki tarih dahil B.D.I. Both Dates Inclusive Both ends, at both load/ discharge l. küpeşteler, 2. yükleme/boşaltma B.E. limanları ports Ticaret Heyeti B.O.T. Board of Trade b.p. By procuration (power of attorney) Vekaleten imzaya yetkili Alıcı opsiyonu B.U. Buyer’s option Tahsile verilen senetler B/C Bills for collection Bristol kanalı B/Ch. Bristol Channel Nakil yekün b/d Broughtdown Poliçe, ciro ile devrolunan kıymetli B/E Bill of Exchange evrak Gümrüğü ödenmemiş transit mal B/G Bonded goods Sağlık sertifikası/Dökme yük için B/H Bil1 of Health/Bulkhead gerekli düşey bölme Banknot B/N Banknote B/P (bankacılık) Bills payable Borç senedi B/P (ticaret) Ödenecek senetler Bill payable Alacak senedi B/R Bills receivable B/S (deniz Gemi mülkiyetini devreden vesika Bill of Sale taşıma.) Yükleme ve boşaltma kuralları B/T Berth terms B/S (b.s) Satış faturası/Bilanço Bill of Sale/Balance Sheet (bankacılık) Denge bal. Balance Tahvil Bd. Bond Tahta, mukavva Bds. Boards Müflis bkpt. Bankrupt Varil bre. Barrel Tahsil senetleri Bs/c Bills of collection Para/Sent/Durum c Currency/Cents/Case/ Senet tahsili ve teslim C and D Collection and Delivery Para olarak verilen kredi C. B. Cash Credit Birikmiş temettü C. div. Cumulative dividend Vesaik mukabili ödeme C.a.D. Cash against documents Teslimden önce ödeme C.b.d. Cash before delivery c.d. Cash discount/Certificate of deposit Kasa iskontosu Teminat makbuzu awb B.B. Airwaybill Bill Book 56

Mal Bedeli ve Navlun Cost and Freight Sahil koruma Coast Guard Büyük avaryadan yükün hissesine Cargo’s proportion of General C.G.A. düşen Average Gümrük Dairesi C.H. Custom House Peşin para C.i.a. Cash in advance Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun C.I.F. Cost, Insurance, Freight Cost insurance, Freight, Commission Mal Bedeli, Sigorta, Navlun, C.I.F.c.and I. Komisyon ve Faiz and Interest Alıcının bulunduğu istasyona teslim C.L. Carload Lot Teslimattan önce ödeme C.B.D. Cash Before Delivery Teslimat anında öderne C.O.D. Cash on Delivery Liman teamülü, usulü C.O.P. Custom of the Port Sevkiyat anında peşin C.o.S. Cash on shipment Vergi, rüsum gemi kiralayana ait C.P.D. Charterers Pay Dues Cari hesap c.a Current Account Cari kur c.r. Current rate Kredi cr. Credit Cash by return mail/Cash on receipt Dönüş postası geldiğinde c.r.m. ödenecek/emtia alındığında ödenecek of merchandise Geminin dönüşünde c.r.s. Cash by return steamer Sipariş verildiğinde ödeme c.w.o. Cash with order Sermaye hesabı C/A Capital account Nakli yekün c/f Carried forward Takas Dairesi C/H Clearing House İmalat belgesi c/m Certificate of manufacture Menşe Şehadetnamesi C/n Certificate of Origin C/N (ticaret) Alacak dekontu Credit Note C/N (bankacılık) Credit Note Kredi dekontu Aracılığı ile (eliyle) Peşin para ile c/o Care of/Cash order sipariş Mal bedeli ve navlun c&f Cost and freight Gemi kira kontratı C/P Charter Party Carr.pd. Taşıma ücreti ödenmiş Carriage paid (cge.pd.) Konşimento karşılığı peşin ödeme cash b/I Cash against bill of lading Kasiyer, veznedar Cash. Cashier Merkezi Avrupa Saat Dilimi CET Central European Time Şartlı satış cd. Sl Conditional sale Ödenen masraflar Ch.pd. Charges paid Önceden ödenen masraflar ch.ppd. Charges prepaid Çek chq. Cheque C.F. C.G. 57

Deft.a. D.k.cl.L. D.A.P. (ticaret) D.a.cert. D. Conf.W. Comm.d.o. Temiz. D/D D/N D.W. D.b. savunucu Defendant Amortisman Depreciation Bölüm/kısım Department Clean bill of lading Cleared Collect/collection Commission Confirm/confirmed Consular certificate Certified/certificate Cartage Current/Currency Demand Draft Debit Note Despatch half Demurrage Documents against acceptance Documents against discretion of collecting bank Deposit account Delivery at Frontier Documents against payment Drawback Despatch Discharging only Dead Freight Despatch Loading Only Deposit pass-book Days after sight Dead Weight 58 . Coll. (bankacılık) D. reddi rüsum.s.A.C.F. Yalnız boşaltmada dispeç Ölü navlun. Decl. Cons. Pişmanlık navlunu Yalnız yüklernede dispeç Mevduat cüzdanı İbrazından sonraki günler Geminin toplam ton ağırlığı Gemiyi ortalama çektiği su hattına Dead Weight Cargo Carry Capacity kadar batırabilecek yük ve bu yükü taşıma kapasitesi Kabulden sonraki günler Days after acceptance Kabul karşılığı vesaik Documents against Acceptance İbrazında ödenecek poliçe Demand draft Borç dekontu Debit note Teslimat emri Delivery Order Ödeme karşılığı vesaik Documents against Payment Teminat makbuzu Deposit receipt Teslimat Delivery Ambar makbuzu Dock warrant Borç zimmet Debit Beyanname/deklare edilmiş Declaration/Declared Müdafı.P.B. Ctge.C. d/a D/A (ticaret) D/D D/N D/O D/P D/r D/y D/W deb. D. D. D.d.O. d. D. d.A. d.F. curr. ctf. Depr.b/l cld.C. eklentisiz konşimento İlişkisiz Senet tahsili/tahsil etme Komisyon Teyit/teyitli Konsolusluk sertifikası Tasdikli/sertifika Nakliye Ücreti Cari/Para Görüldüğünde ödenecek poliçe Borç Dekontu Surastarya yarısı kadar dispeç Vesaik mukabili kabul Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılığında vesaik Mevduat hesabı Hudutta teslim Vesaik mukabili ödeme Gümrük resmi iadesi.1/2 D. dept.

b.g.g. indirim Dağıtma/Distribütör Temettü/Taksim Aynı.div. Poliçe/kambiyo senedi Poliçe eklenmiş Belgesiz poliçe İskonto.C. esp.dft.g. e. aynen Düzine Keşide eden İbrazından ödenecek poliçe/vadeli poliçe Hata ve noksanlar hariç Ay sonunda Hata1ar hariç Örneğin Avrupa Para Birimi Olağanüstü Kazanç Vergisi Geminin tahmini varış tarihi Gemirıin tahmini ayrılış tarihi Her. do doz. Distr.e e.T.a. F.q. E. F.e. Ex. e. A. ds dft e. F. İnt. Ex.S.and o.D.( ex. F. ECU E.d.a.a. beher Ekleri Ciro edilmiş/ciro Özellikle Kambiyo/Döviz kuru/ Borsa Faiz hariç Kar hissesi olmadan. Div.T.and. ea encl. .D. EXQ EXW Draft Draft attached Clean draft Discount Distribute/Distributor Dividend/Division Ditto Dozen Drawer Sight draft/Date draft Errors and omissions excepted End of month Errors excepted For example European Currency Unit Excess Profit Duty Expected Time of Arrival Expected Time of Departure Each Enclosure Endorsed/endorsement Especially Exchange Ex interest Ex dividend (um) Exclusive.A. temettüsüz Hariç.d. E. f.P. dft/a. F.m. end. f. Dr. F. ex.a.o. dz.) exl.D. dft/c Dis. excluding Ex Quay Ex Works Ex factory Ex warehouse For cash Free of all average Fast As Can Fair average quality Free Alongside Ship Freight and Demurrage Freight bill Free discharge Fully good Free of general average 59 f/c f.A. rnüstesna Rıhtımda teslim İşyerinde teslim Fabrikada teslim Depoda teslim Peşin para ile Her türlü avaryadan muaf Mümkün olan süratle Uygun ticari kalite Geminin yanında teslim Navlun ve sürastarya Navlurı senedi faturası Boşaltma masrafları gemiye ait olmaksızın Tamamen iyi kalite Genel avaryadan muaf .

O. Wt. F. G.T.M.l.fwrd.I.Q.M. Ücretsiz Faizsiz Kat’i teklif.) F. Yanaşma yeri olsun. f. ht. Bkz.I. Stowed Free In and Out.T. fr.I.o.O.I. frt.O. F.a.O. Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.S.b. ve istif giderleriyle ilgisi yoktur. H. (deniz taşıma. ve tanzim giderleriyle ilgisi yoktur. teminat Garanti/garanti edilmiş Merkez (büro) Beygir gücü Yüksek su çizgisi Saat Uzunluk .x. Gtee.i. p.T. F. FRT.O. gr.f. hrs. f.R.R.a. F.S.S.c. g. f. F. (deniz taşıma. F. Full interest admitted Free into bunkers Free In and Out Free In and Out. Stowed and Trimmed Free of charge Free of interest Firm Offer Free On Board Free On Rail Free On Truck Free On Quay Fully paid Floating (open) policy Freight ton Free of Turn Full Terms Free Trade Wharf Foreign exchange Freight forward Freight collect Freight prepaid Freight General average Gross Good merchantable brand Gross Register Tonnage Gross weight Guarantee Guarantee/Guaranteed Head Office Horse Power High Water Mark Hours Height 60 Kabul edilmiş tam faiz Ambara teslim Taşıyıcının yükleme ve boşaltma giderleriyle ilgisi yoktur.T. F.pp.) F. f.P. F.O.T.P.O16 kg.(gtd.I. H.W.T. F.W.B. Bağlayıcı teklif Gemi bordasında teslim İstasyon rayında teslim Vagonda teslim Rıhtımda teslim Tümüyle ödenmiş Serbest (açık) poliçe 224O (veya 2OOO) libre ağırlığında hacim birimi navlun ton-1.O. Serbest Ticaret Limanı Döviz Navlun vadeli Navlun tatısil edilecek Navlun peşin ödenmiş Navlun Genel avarya Brüt İyi kalite Sicile kayıtlı gros ton Brüt ağırlık Garanti.T.O.o. gr. G. ) H. Gtee.O. Coll. f. frt.) F.B. (deniz taşıma. F.i.O. olmasın gemi varışındarı sonra astorya günleri sayılır.O. F. Bkz. F.

i. int. L/C (l. B. inv. M.A. inclusive Instant (present month) Irredeemable Joint account Letter of advice Long bill Life Boat Telegram Country Destination Telegram Country Origin Letter of hypothecation Lower Hold Length Overall Letter of Credit Letter of deposit Ledger Liquidation. m.U.C.s. m.) M. M/R Marg.D.) L/D Led. j.P. L. Liq. L. I/c I/F İ/F I/I Incl.C.O.İ.O.d.L. mat.O. M.a. dahil Cari ay İtfa edilemez (gayri kabulürücu) Müşterek hesap İhbar mektubu Uzun vadeli senet Can Filikası Telgraf gönderildiği ülke dilinde Telgraf-çekildiği (gönderen) ülke dilinde İpotek mektubu Dip ambar Geminin tam boyu Akreditif Rehin senedi Defterikebir Tasfiye. L.c.D.O.H.h. imp. nezaretçi olarak Yetersiz karşılık. L. L. m. Invoice Book Id est Import Interest Invoice I owe you In charge of Insufficient funds Insufficient funds Indorsement irregular Included.e.I. months sight Mate’s Receipt Ordino Margin Maturity 61 Fatura defteri Yani. tasfiye edilmiş/ likid Sınırlı Ay Ayın tarihi/tarihten sonraki aylar Emanet senedi İmalatçı Deniz sigortası poliçesi En düşük iskonto oranı Havale emri Çoğu/azı armatör opsiyonunda Ödemeden sonraki aylar İbrazından bir ay sonra Yükleme ordinosu Marj Vade . demek oluyor ki İthalat Faiz Fatura Size borcum. fon Yetersiz karşılık Gayri muntazam ciro Dahil edilmiş. L.a.B. L. Inst.b. L. Irr.p. mfr. MLR M.O.1iquidated/liquid Limited Month Months date/months after date Memorandum of deposit Manufacturer Marine Insurance Policy Minumum lending rate Money Order More or Less In Owner’s Option Months after payment Months after sight. M/D (m.O. Ltd. borç senedi Görevli.O. I.

N. on cons.p.S. Register Tonnage No account Not applicable Not exceeding No funds National Negotiable Muhtıra Rehinli Ay Daima yüzer halde değil Tarih konmamış Hazırlık Mektubu Aksi ifade edilmemiş ise Numaralar Net hasılat. o. o. wt.R. n. mtg.S. gelirler Net tescil tonu Hesabı yok Geçersiz Geçmeyecek Karşılıksız Ulusal Ciro ve devredilebilir Kiralayan komisyonu hariç yükleme/boşaltma masrafları gemiye Free of Charterer’s commission ait değil. O.s. p. N.a. O. ono. O/o.O. n.Mem.d. o.A. optional Stoku tükenmiş Out of stock Fazla mesai Overtime Power of Attorney/ Private account Vekaletname/Özel hesap Özel/küçük avarya Particular average Yıllık Per annum Ödenmiş Paid 62 .d.(mortg. Net Terms NPV n.T.D. not otherwise specified Numbers Net proceeds Net. İtibari değeri olmayan No Par Value Net ağırlık Net weight Talep halinde/Kredi Limitini aşma on demand/overdraft Açık poliçe Open policy Armatör riskinde Owner’s Risk Kapanmamış (hesap) Outstanding Açık barınak güverteleri Open Shelter Decker Emin bir liman One Safe Port Kabul halinde/namına. o. o. n. O. O/a.p.s. opsiyona bağlı Option. n/f natl.R. (o/s) OT P/A P. neg.A.S.o opt.e. Omissions excepted Emrine Order of Konsiye olarak On consignment Veya en yakın teklif Or nearest offer Tek fıyat One price only Opsiyon. Memorandum Mortgage Month Not Always Afloat Not dated Notice of Readiness Not otherwise stated. O. nos. n/a n/a n/e.) mth. o/c.R.o. pd.A.p.P. hesabına On acceptance/ On account Fazla masraf yükleme Overcharge Atlamalar dikkate alınmamıştır. N.

Rev. p. Rev. A /C . P.D.pkg. Package Profit and loss Partial loss Pass Book Port of Call Port of Refuge Pay on return Promissory note Purchase Per procuration Prepaid Prompt Premium Post script Payment Please turn over Partly paid Par value Quantity in Owner’s Option Quality Quantity Running days Refer to acceptor Re-credited Refer to drawer Refer to endorser Remit. prem.s. reg. ref.( recpt. P.d. rec. nicelik Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler Muhataba rnüracaat Tekrar kredi verilmiş Keşideciye müracaat Cirantaya müracaat Para transferi. Ödeme Lütfen çeviriniz Bir kısmı ödenmiş Nominal değer Miktar armatör opsiyonunda Kalite.O. (R.A. ppt.) pchs. ciro Gelir hesabı Teslimata red İadeli taahhütlü. makbuz Alınmış Referans Kayıtlı Makbuz Geri dönmüş Tashih. revizyon Gelir.C.) R/C r/d (bankacılık) r/e rem. çabuk Prim İmzadan sonra mektuba birşey eklenmek istendiğinde kullanılır.R. RSVP s. rept. pd. Q.l. cevabı ödenmiş Lütfen cevaplayınız Senedi protesto ettikten sonra kabul . p. qty.O. pto. p. recd. P/N (p.P. p.r. qulty.and l.) retd. ppd. rev.O.o. R. nitelik Miktar. p.O.) r/a. receipt Received Reference Registered Receipt Returned Revision Revenue Revenue account Refused on delivery Replied paid Please reply Supra under protest 63 Ambalaj Kar ve zarar Kısmi ziyan Tasarruf Cüzdarıı Uğranılacak liman Sığınılacak liman Karşılığında ödeme Emre yazılı senet Satınalma Vekaleten imzaya yetkili Önceden ödenmiş Acele. pro. R.O. (deniz taşıma. R.v.B. ptly. p.n. P. havalesi Alınmış. p. Pt. remittance Received.

UGT ult.p. S.I. senet etkili Avarya dahil . yetkili memur Muhtelif borçlular Muhtelif alacaklılar Mizan Gladora Toplam kayıp Telgrafla para havalesi Ciro Zilyetlik makbuzu Nakil.) s/d b/ L S/D sgd.B.N. TR (T/R) tr.P.H. val.t. T. t. (s.t.m. ex) S. V/A W.o. S. Drs. (t. Ex. shipt.W.F. S/D (s/d.p.A. Supt.C. S. Sy. last month Value Value-added tax Value as in original policy Voucher attached With Average 64 etme. S. S. St. T. Sy.o.&h.A.) t.E.D. v. Sales Book Salvage charges Stowage Factor Sundays and Holidays Excepted Sundays and Holidays Included Shipment Shipowner’s Liability Sundry Persons’ account Stock exchange Shipper’s Weights Subject to approval Sight draft Sight draft with bill of lading attached Sea damaged Signed Shipping Note Standard Operation Procedure Superintendent Sundry debtors Sundry Creditors Trial Balance Tweendeck Total loss Telegraphic money order Turnover Trust receipt Transfer Telegraphic transfer Time Charter Tariff Urgent Ultimo. avarya İmzalanmış Sevkiyat bildirisi Standart operasyon presedürü Şef.d.O. S/N s. aktarım Telgrafla para havalesi Zamanla sınırlı gemi kira1ama sözleşmesi Gümrük tarifesi Acil Geçen ay Değer Katma değer vergisi Kıymet (değer) orjinal poliçedeki gibi Vesika. T/C tar.O. s. T.L.B. S.L.a.C.l. protestolu senet Satış Defteri Kurtarma masrafları İstif faktörü Pazar ve tatiller hariç Pazar ve tatiller dahil Sevkiyat. s/a .X.H. T.S.o.Crs. v. nakliyat Armatör yükümlülükleri Muhtelif şahıs hesabı Menkul kıymet borsası Yükleyici (sevkiyat) ağırlıklan Onaya bağlı Görüldüğünde ödenmesi gereken poliçe Konşimento eklenmiş ibrazında poliçe Denizde hasara uğramış.

W. w.S.a. wt. ekstra ve sürastarya uluslararası ölçülere göre Yükün geminin doğal şekline göre ayırılıp.B.p. W. y.g.B.W.T.D.R.N. x.in.W. W. Extras and Demurrage per World Scale With Vessels Natural Segregations Weather Working Days With other goods With particular average Without margin Warehouse warrant Wharf Warehouse Wholesale Weight Ex interest Year Yearly Boş gemiye denge arttırmak için alınan safra Batı Avrupa Saat Dilimi Yanaşmış olsun veya olmasın Savaş riski Fiat. W.S. wholes.(RED) W.I.N.V. whse.E.O.) yrly. w. w/m w/w whf. (yr. Water Ballast West European Time Whether in Berth or Not War risk Rates. yerleştirilmesi Hava şartları uygun çalışma günü Diğer mallarla birlikte Özel avarya dahil Marjsız Antrepo makbuzu Rıhtım Antrepo Toptan satış Ağırlık Faizsiz Yıl Yıllık 65 . W.o.

2002. Over 300 Successful Business Letters For All Occasions. The AMA Handbook of Business Letters. California: Writing&Editing At Work.com http://careerplanning. bs. 1998. Sue. İyiler. David Thomas. 2009.bs. Handbook of Commercial Correspondence. Chicago: NTC Business Books.KAYNAKÇA Altıparmak.about. Edward Coleman. Zeynep. Shirley.htm 66 . İstanbul: ABC Yayın. Gülsoy. Model Business Letters. Bond. İhracatta Yazışma Örnekleri.shirleytaylor. 2. How To Make It Professional And Effective. Smith. Baugh. New York: Barron’s Educational Series. bs. Ashley. L. New York: American Management Association.bs. 2004. 2. A. Alan. 1. London: Prentice Hall. http://www. 1. E-mails & Other Business Documents. bs. 1998. Maridell Fryar. Artun. 6. London: Oxford University Press. Taylor. Jeffrey L.com/od/communication/a/email_tips. Handbook For Business Writing. Türkçe-İngilizce Ticari Yazışma El Kitabı. 1994. 2002. bs. 8. 3. Seglin.1. Lisa A. 2006. Ebru. Ankara: İGEME Yayını.bs. Ankara: İGEME Yayını. bs. Elektronik Ticaret ve Pazarlama. 1993..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful