Creaza cont nou

AUDIT PUBLIC INTERN
economie

ALTE DOCUMENTE

cultura ess litate orturi

CUPRINS CAPITOLUL I - NOTIUNI GENERALE DESPRE AUDIT 1.1. Notiuni generale pag. 2 ………………………………………………

na

1.2. Reglementare standarde – IIA – IFACI - norme profesionale de bune practici …………………………. pag. 4 CAPITOLUL II - AUDITUL PUBLIC INTERN ………………. pag. 6 CAPITOLUL III - AUDITUL DE SISTEM 3.1. Abordarea auditului ………………………………………….. pag. 9 CAPITOLUL VI - PLANIFICAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN. STUDIU DE CAZ

DOI LA SUTÃ SCHIMBÃ TAXA PE VALOAREA A TEORIA CANTITATIVA INFLATIEI ROMANIA IN ECONOMI MONDIALA PROGRAM DE COMPLET SISTEMUL FRAC - PACK 532 TICLENI Implementarea legislatiei co vederea dezvoltarii durabile Factori de productie Leadership tranzactional Consideratii generale privin globala OFERTA
þÿ

ca

4.1. Planificarea auditului public intern ……………...…………. pag. 11 4.2. Studiu de caz …………………………………………..…….. pag. 23 4.2.1. Ministerului Economiei si Finantelor Publice ……. pag. 23 4.2.2. Studiu de caz ………………………………………… pag. 23 BIBLIOGRAFIE …………………………………………… …… pag. 46 CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE DESPRE AUDIT 1.1. Notiuni generale

Auditul intern este considerat în lume o profesie care a prins contur de-a lungul anilor, cautân mereu necesitatilor în continua schimbare pe care le au organizatiile. Auditul intern, axat la începutu probleme contabile, a devenit astazi un instrument puternic de depistare a principalelor riscuri ale or Ca functie, auditul intern are o aparitie relativ recenta, situata, dupa unii autori, în perioada crizei eco 1929 din Statele Unite ale Americii. Întreprinderile erau atunci afectate de recesiunea economica si e de orice natura erau la ordinea zilei. Toate conturile au fost minutios analizate în vederea unei reduc Dar marile întreprinderi americane foloseau deja serviciile Cabinetelor de Audit Extern, organisme i care aveau misiunea de a certifica conturile, bilanturile si situatiile financiare. Ca pretutindeni, se ca de reducere a cheltuielilor si s-a realizat ca pentru a duce la bun sfârsit activitatea de certificare, audi trebuiau sa efectueze numeroase activitati pregatitoare: inventare de orice natura, analize de conturi, diverse si variate etc. Atunci s-a sugerat în mod normal ca anumite activitati pregatitoare sa fie prelu personalul întreprinderii. Cabinetele de Audit Extern si-au dat acordul cu conditia unei anumite supe

Astfel au aparut acesti „auditori”, care efectuau activitati de audit, în sensul în care era înteles dar „interni” deoarece faceau parte din întreprinderi. Ei participau la activitatile curente ale audito însa fara a întocmi sintezele si concluziile. Într-un fel, subcontractanti ai Auditorilor Externi, realizarea obiectivului fixat initial: reducerea taxelor întreprinderilor. Astfel s-a nascut cuvântul, nu

Auditul este o examinare metodica realizata in vederea determinarii daca activitatile si rezultatele re subiectul examinat satisfac dispozitiile prestabilite si daca aceste dispozitii sunt puse in opera intr-un si apt in vederea atingerii obiectivelor"

Auditul se foloseste, atat cu titlu preventiv,in cadrul unui program de audit pentru aprecier unei organizatii, a unui proces, a unui procedeu, calificarea si urmarirea unui furnizor, dar si cu ti

situatii delicate: faliment (insucces) al prestatiilor, stari de lucruri.

Auditul intern este, in interiorul unei intreprinderii sau al unui organism, o activitate ind aprecierea sau controlul operatiilor; el este in serviciul Conducerii. In acest domeniu, el este un co drept functie estimarea si evaluarea eficacitatii altor controale.

Obiectivul auditului intern este de a asista membrii Conducerii in exercitarea eficace a resp lor furnizând analize, aprecieri, recomandari si comentarii pertinente referitoare la activitatile exami

Auditorul intern este vizat de toate fazele activitatii intreprinderii care intereseaza Conduc implica faptul de a apela pâna la aspecte contabile si financiare pentru atingerea unei inteleg operatiilor examinate. Pentru a ajunge la acest obiectiv final sunt implicate activitatile urmatoare: o

examinarea si aprecierea sinceritatii, suficientei si aplicarea controlului contabil operational si promovarea unui control eficace la un cost rezonabil;

o verificarea conformitatii cu politicile, a planurilor si a procedurilor stabilite; o verificarea la ce punct activele societatii sunt justificate si prezervate de pierderi de o verificarea exactitatii informatiilor utilizate de catre Conducere; o evaluarea calitatii actiunii in punerea in executie a responsabilitatilor asumate; o recomandarea de ameliorari operationale.

Auditorul este persoana care are calificarea si care este mandatat pentru a conduce toate c unui audit. o Nu apartine unei caste superioare si nu este investit cu nici o putere; o Constata fapte; o Respecta principii deontologice stricte; o Apartine unui corp nou de meserii creat in ultimii ani.

Responsabilitatile auditului intern in cadrul organizatiei trebuie sa fie clar stabilite de catr

Autoritatea sa trebuie sa permita auditorului intern accesul deplin la documente, la bunuri si la perso un raport cu subiectul controlat. Auditorul intern trebuie sa fie liber sa verifice, sa estimeze valoarea planurilor, a procedurilor si a rapoartelor interne si externe. Responsabilitatile auditului intern sunt: o

de a informa si consilia Conducerea, in acord cu deontologia Institutului In Auditorilor Interni;

o de a coordona activitatile sale cu cele ale altor grupe de control, astfel incât sa gara bine posibil securitatea controalelor si eficacitatea organizatiei.

In indeplinirea functiilor sale, un auditor intern nu are asupra activitatilor pe care le con responsabilitate directa, nici autoritate. Din aceste motive, controlul si avizul auditorului intern nu t un mod sa descarce alte persoane de exercitarea responsabilitatilor care le-au fost repartizate.

Independenta este esentiala pentru eficacitatea auditului intern. Ea se obtine, in primul rând sau si prin obiectivitatea sa: o

statutul functiei de audit intern si sustinerea pe care i-o aduce Conducerea sunt majori ai actiunii si ai valorii sale. Din acest motiv conducatorul functiei de audit i sa fie atasat unui compartiment a carui autoritate acopera un domeniu intins recomandarile sale, o actiune eficace, adecvata actiunii sale eficace vis-à-vis de r auditorului;

o obiectivitatea este esentiala functiei de audit. Pentru acest motiv, un auditor intern defineasca si sa puna in loc proceduri in orice activitate normala supusa la controlu ar fi de natura sa compromita independenta sa.

Auditul intern este o profesie care se bazeaza pe un cadru de referinta recunoscut în lumea î daca, datorita varietatii mediilor în care este practicat, acesta trebuie sa se adapteze pentru a particularitatile legislative si de reglementare ale fiecarei tari, regulile specifice care guverneaza anu de activitate (sectorul bancar, de exemplu) sau pur si simplu marimea si cultura organizatiilor.

Acest cadru de referinta serveste drept baza pentru pregatirea unei diplome profesionale re plan mondial, eliberata pe baza unui examen de specialitate, CIA (Certified Internal Auditor) ca pentru exercitarea auditului intern, echivalentul diplomei de expertiza contabila în cazul revizuirii co Cadrul de referint&# 15515u2022p 259; cuprinde:

Cuvânt înainte la lucrarea „Norme pro auditului intern”. • sprijinul pentru dezvoltarea profesionala. parcurgând un proces amplu de armonizare cu cerintele vietii economico-sociale.2. editata de Ministerul Finantelor Publice. • modalitatile practice de aplicare (MPA) care comenteaza si explica normele si re mai bune practici. admitând totusi posibilitatea unor adaptari în functi reglementarile nationale. (Lois Vaurs – Delegat general. Modalitatile practice de aplicare nu au aceeasi putere executorie. Ele indica buna practica acceptata pe plan pentru auditul intern în întreaga lume. Cunoasterea si aplicarea acestui cadru de referinta ofera organizatiilor si organismelor de re asigurare privind nivelul de profesionalism al auditorilor interni. precum si ale seminariilor. deci mai credibil. Principiile si regulile prevazute de codul deontologic si de norme au un caracter obligatoriu. un caracter dinamic si puternic proactiv. • normele profesionale pentru practica auditului intern care îi ghideaza pe audito vederea îndeplinirii misiunii si în gestionarea activitatii lor. octombrie 2002) 1. • codul deontologic care furnizeaza auditorilor interni principiile si valorile ce le orienteze practica profesionala în functie de contextul lor specific. care precizeaza ca auditul intern efectueaza misiuni de asigurare si de c domeniile sale de responsabilitate sunt riscul. Acestea reprezinta referinta se recomanda cu tarie punerea lor în aplicare. constituit în principal din lucrari doctrina. Am subliniat expresia buna practica deoarece este folosita din ce în ce mai sensul celor expuse mai sus. reprezentând cadrul general si un instrument de lucru p conducerea auditului.• definitia auditului intern adoptata în luna iunie a anului 1999 de Consiliul de Ad IIA. din documente ale colocviilor si conferintelor. ci mai ales sa te privezi de un mijlo eficace si. doar o abordare metodica poate aduce un plus de valoare organizatiilor. De multe ori se confunda cu bunul plac sau cu afirmatia ca daca si altii au procedat la . N acestora înseamna nu numai sa te situezi în afara profesiei. Reglementare standarde – IIA – IFACI – norme profesionale de bune practici Standardele internationale în domeniul auditului intern reprezinta rezultatul a zeci de ani de domeniu. controlul intern si guvernarea întrep finalitatea sa este aceea de a aduce un plus de valoare organizatiilor. Amatorismul nu mai are ce cauta în auditul intern. permanenta.

Simplul fapt ca. Aceasta din urma nu este departe de adeva facuta mentiunea ca bunele practici. persoana sau grupul care face evaluarea (auditorul intern). 2. disciplina evaluarii si îmbunatatirii eficientei proceselor de management al riscurilor. dovedindu-si universalitatea. Natura si aria misiunii de asigurare sunt stabilite de auditorul intern. persoana sau grupul direct implicate în procesul. În general. Ajuta o organizatie sa-si îndeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica. s multor ani de experienta si au trecut testul timpului. de respectare a normelor (co sistemul de securitate si principiul atentiei cuvenite în audit. Ele pot avea în vedere aspecte financiare. putem aplica si noi acea metoda. respectarea standardelor sporeste încrederea în au precum si masura în care conducerea se poate baza pe constatarile.întâmplat nimic rau. vom continuare atât definitia auditului intern cât si unele delimitari terminologice menite sa facilitez adecvata a unor termeni care apar în aceasta definitie. asigurarile si recomandarile aud în vedere faptul ca prezenta lucrare se doreste a fi accesibila unui spectru larg de cititori. obiectiva. u a mai procedat asa cum avem intentia sa o facem si noi. nu ne da drept ca avem de-a face cu o buna practica în domeniul respectiv. Tocmai datorita celor prezentate mai sus. despre care se mentioneaza în domeniul auditului intern. în scopul obtinerii unei opinii sau a unor concluzii independente cu privire sistem sau alt subiect.” Serviciile de asigurare presupun evaluarea obiectiva de catre auditorul intern a documentelo (dovezilor de audit). control si guvernanta Auditorilor Interni. si nu numai. men valoare si sa îmbunatateasca operatiunile unei organizatii. fara efecte negative vizibile. . Auditul intern este o activitate independenta. sistemul sau subiec (proprietarul procesului). de performanta. în serviciile de asigurare sunt implicate 3 parti: 1. de asigurare si consultanta. iunie 1999 – Sursa: IIA Standards 2004) Serviciile de asigurare reprezinta o examinare obiectiva a documentelor justificative (dovezilo scopul obtinerii unei evaluari independente cu privire la procesele de management al riscurilor guvernanta pentru organizatie.

experienta si autoritatea necesare pentru sarcina. Natura si aria misiunii de consultanta sunt convenite cu Serviciile de consultanta implica în general 2 parti: 1. 672/2002 privind auditul public intern. b. Exemplele includ consiliere. Serviciile de consultanta (potrivit standardelor IIA) au natura consultativa si sunt prestate cererea unui client care angajeaza misiunea. fara însa a compromite independenta si obiectivitatea CAPITOLUL II AUDITUL PUBLIC INTERN Potrivit Legii nr. cunostintele. potrivit glosarului IIA. facilita procese si training. a caror natura si arie sunt convenite cu clientul si care au ca scop adaugarea d îmbunatatirea proceselor de guvernanta.3. persoana care ofera consultanta (auditorul intern). ce evalueaza si eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului. fara intern sa-si asume responsabilitati de conducere. care da asigurari si consiliere cond buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice. Activitati participative de audit intern prestate pentru conducerea de nivel mediu sau depasesc serviciile conventionale de asigurare si consultanta. consultanta. perfectionând activitatile entitatii publice. persoana sau grupul care foloseste evaluarea (utilizatorul). management al riscurilor si control din organizatie. persoana sau grupul care cere si primeste consultanta (clientul care angajeaza m În prestarea serviciilor de consultanta auditorul intern trebuie sa pastreze obiectivitatea si nu responsabilitati de conducere. 2. reprezinta activitatile de îndrumare si. . a publica sa-si îndeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica. a controlului si a administrare. dar sunt limitate de parametrii st prestate doar cu posibilitatile. cu modificarile si completarile ulter public intern este activitatea functional independenta si obiectiva. Consultanta. Activitatile de consultanta pot fi: a. reactive: prestate la cerere. proactive: oferite ca parte din gama de servicii de audit. înrudite cu aceasta a clientului.

27 (1 Totodata. Curtea de Conturi este definita ca „Institutia suprema de control financiar modului de formare. de administrare si întrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sec (art.U. Obiectivul general al unui audit financiar este acela de a furniza asigurarea ca situati examinate sunt complete si întocmite cu acuratete. cu si completarile ulterioare. 77/2002). 16 (3).G. 27 (1-d).În România. Curtea de Conturi a României are urmatoarele atributii: a.1999. republicata. b. eficace si ef identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestor b. din Legea de organizare si functionare a Curtii de Conturi nr. daca prin aceasta se afectea statului. urmareste calitatea gestiunii economico-financiare. urmareste economicitatea. regulilor procedurale si metodologice care le sunt aplicabile. cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic. care îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile O. c. completata prin Legea nr. nr. 75/01. auditul de sistem reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conduc intern. sub aspectul respectarii principiilor. iar operatiile economice s-au efectuat în conform si reglementarile relevante în vigoare AUDITUL PERFORMANTEI . c. auditul de regularitate reprezinta examinarea actiunilor asupra efectelor financ fondurilor publice sau a patrimoniului public. eficienta si eficacitatea achizitiilor publice – art. unitatilor teritoriale administrative sau institutiilor publice ori se creeaz sarcina acestora – art.06. În concordanta cu prevederile legii. 1. analizeaza calitatea gestiunii financiare din punct de vedere al economicitatii eficacitatii – art. 94/1992. în definirea tipurilor de audit public intern se arata ca: a. Prin aceasta se reuseste delimitarea de auditul financiar pe care îl realizeaza Camera A România. auditul performantei examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea o sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si ap rezultatele sunt conforme cu obiectivele.

Auditul economicitatii activitatilor administrative în raport cu principiile si p management performant. o sarcina importanta a auditorilor performantei este aceea de a verifica o preocupare constanta în aceasta directie. precum si a procedurilor urmate de entitatea auditata pentr deficientelor identificate. o combinatie a doua dintre acestea sau poate fi un audit complet ce înglobeaza t componente. Auditul eficientei utilizarii resurselor umane. Indiferent ce tip de audit abordeaza. Acest tip de audit solicita adesea auditorului examinarea rezultatelor din punctul d economicitatii. examinându-s masurile întreprinse de entitatile auditate cu privire la respectarea principiilor economicitatii. pot exista situatii când auditul financiar poate include elemente de auditare a perfo actiuni si programe sau chiar a întregii activitati a institutiei publice. cunoscute fiind ca cei „trei E”. eficacitatii. a modului de masurare si urmarire a in performanta. eficientei si eficacitatii. Auditul eficacitatii performantei referitoare la îndeplinirea obiectivelor entita auditul impactului efectiv al activitatii entitatii în comparatie cu impactul acesteia. Pornind de la aceasta. folosind rationamentul sau profesional. Un audit al performantei poate fi un audit al economicitati eficacitatii. Masurarea rezultatelor în raport cu obiectivele propuse în concordanta cu cei „3 E” (economicita eficacitate)constituie o necesitate pentru managerii de la toate nivelele. auditul performantei poate implica examin performantei realizate. de asemenea. b. Standardele INTOSAI stabilesc ca auditul performantei este: a. a altor resur examinarea sistemelor informationale. c. Auditul performantei analizeaza daca „banii publici au fost bine cheltuiti”. Conform legii. În asemenea cazuri clasificare depinde de scopul principal al acestuia. financiare. În practica. inclusiv auditul public int . reprezentantii Curtii permanent în atentie sistemul de control intern al entitatii auditate. ministerele si unitatile subordonate au în responsabilitatea lor organizarea si modului de functionare a sistemului de control intern.Standardele internationale INTOSAI definesc auditul performantei ca „un audit al ec eficientei si eficacitatii cu care entitatea auditata utilizeaza resursele în scopul îndeplinirii respo sale”.

la o anal se pot identifica anumite posibilitati de delimitare a celor doua abordari ale auditului performantei. Deosebirile încep sa apara când se vorbeste de functiile auditului exercitat de Curtea de Co principala responsabilitate a acesteia este sa verifice:  conturile generale anuale de executie a bugetului de stat.integranta a acestui sistem. Pe de alta parte. Acest aspect este posibil datorit organizare a auditului public intern si anume la cel mai înalt nivel. încearca sa-i afle punctele slabe si sa ajute managementul în gasi adecvate cai de îmbunatatire a acestuia. fapt ce-i va permite sa obtina un grad de asigurare sporit realizarea obiectivelor organizatiei.  contul anual de executie al fondurilor speciale. fata de structurile auditate. D Curtea de Conturi analizeaza calitatea gestiunii financiare din punct de vedere al economicitatii eficacitatii acesteia.  conturile fondurilor de trezorerie. conferindu-i-se. astfel.  contul anual de executie al bugetelor locale. auditul intern are ca scop principal evaluarea sistemului de control intern ca abordare metodica si sistematica. functionala. ceruta de lege. Daca din punctul de vedere al specialistilor în domeniul auditului putem admite ca.  contul anual de executie al bugetului asigurarilor de stat. prec gestionarii patrimoniului public si privat al statului si asupra administrarii unitatilor teritoriale. administrare si utilizare a resurselor financiare ale statului si sectorului public. abordarea se aseamana foarte mult cu cea a auditului public intern.  raportul anual privind datoria publica a statului si situatia garantiilor  guvernamentale pentru credite interne si externe primite de alte persoane juridice . Curtea de Conturi este institutia suprema care exercita control financiar ex-post asupra formare. Din aceasta perspectiva. vedere al entitatilor auditate confuzia este mare si datorita faptului ca atât auditul public intern public extern este privit ca un audit extern organizatiei respective.

CAPITOLUL III AUDITUL DE SISTEM Abordarile auditului difera în functie de anumiti factori.1. pentru fiecare obiectiv trebu toate fenomenele care ar putea conduce la nerealizarea acestuia în conditii de eficienta. inclusiv cele din sectorul public. Nevoile conducerii la vârf. 3. reprezentata 1. pot fi atinse într-o anumita masu de maturitatea gestionarii riscurilor asociate acestora. 3. Experienta. Cu alte cuvinte. auditul de sistem p ideea ca fiecare organizatie poate fi perceputa ca un singur sistem. care contribuie la rândul sau întregului. atât cele generale cât si cele specifice (de linie). competenta si disponibilitatea resurselor de audit. cu ar fi: 1. în sensul ca managerii trebuie sa aiba permanent în atentie o secventa logica. Obiectivele. Abordarea auditului Asa cum se precizeaza si în subcapitolul rezervat Guvernantei corporative. Odata identificate riscurile potentiale urmeaza ca managementul (atât cel de top cât si ce . Maturitatea gestionarii riscurilor în organizatii. Natura ariei examinate. OBIECTIVE 2. economicita si echitate sociala. 4. Este deosebit de interesant modul de abordare a organizatiilor de catre expertii în audit inte Europene. care lucreaza pentru atingerea ob fiecare parte componenta a acesteia va putea fi privita ca un subsistem. este înfiintata pentru aducerea la unor obiective bine definite. fiecare organizatie. RISCURI ASOCIATE 3. ASIGURARE Astfel. 2. CONTROALE INTERNE 4.

neconformitati. CAPITOLUL VI PLANIFICAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN . Un audit de sistem complet si corect abordat ar trebui sa aiba în vedere sistemele în ansam final sa poata concluziona în ce masura institutia centrala.dispuna masuri de implementare ale tuturor formelor de control intern adecvate pentru a împiedica m riscurilor asociate. Rolul auditului public intern este acela care rezulta chiar din definitia consfintita de acte incidente. prin planificare baza analizei riscurilor asociate principalelor activitati ce se desfasoara în organizatiile din responsabilitate. la atingerea obiectivelor sau rezultatelor În opinia specialistilor. Un subsistem poate fi definit ca un ansamblu de elemente. Acestea sunt derulate pe o perioada. printr-o abordare sistematica si met primelor trei componente ale secventei logice prezentate. cât si elemente ce tin de performanta. cu privire la modul de atingere a obiectivelor stabilite la fie organizatiei. un audit de sistem complet va aborda atât elemente specifice conformitatii activitatilor cu actele normative care le reglementeaza. si anume de a efectua o evaluare independenta. obiectivele care-i revin din planul de guvernare. Acest lucru poate fi realizat în practica derulând o singura misiun mare amploare. si prin alocarea considerabile din partea responsabililor auditului public intern. Auditul intern are responsabilitatea de a furniza asigurarea privind organizatia în ansamblu ( de activitate a auditului intern). Toate aceste actiuni trebuie întreprinse de manageri în procesul de gestionare a riscuril obtinerii unei asigurari rezonabile. ce conluc mod prestabilit. iar rezultatele obtinute sunt corobora sa se contureze asigurarea ce poate fi data la nivel de ansamblu. pe baza unor proceduri si procese definite. Auditul va oferi asigurare privind sistemul de ansamblu analizând elementele (subsistemele) în cadrul unor misiuni specifice. privind auditul public intern). în scopul oferirii de asigurari si consiliere sistemul de control intern atasat obiectivelor organizatiei. dar numai la organizatii cu un domeniu restrâns de activitate.. resurse etc. care în prezen la 3 ani (Legea nr. la nivelul careia este organizat auditul. prejudicieri ale patrimoniului. misiunile de audit public intern abordeaza organizatiile secvential. activitati. În practica. cu standardele sau bune domeniile analizate. deoarece nu se poate vorbi de sisteme p conditiile în care exista iregularitati. 6727/2002.

realiza data pe an. înainte de a o accepta. e) determinarea punctajului total al riscului. Programul misiunilor de audit intern trebuie sa se bazeze pe o evaluare a riscurilor. sa ia în calcul în ce masura aceasta poate aduce un plus de valoare managementul riscurilor si functionarea entitatii. responsabilul pentru activitatea de trebuie.STUDIU DE CAZ 4. g) ierarhizarea activitatilor care urmeaza a fi auditate. Atunci când îi este propusa o misiune de consultanta. c) stabilirea factorilor de analiza a riscurilor si nivelele de apreciere ale acest d) stabilirea nivelului riscului pe criterii de apreciere. Planificarea auditului public intern Auditorul trebuie sa elaboreze si sa documenteze un plan general de audit prin care sa se de cuprindere si desfasurarea auditului.1. Aspectele ce trebuie luate în considerare de catre auditor în dezvoltarea unui plan general de audit in a) identificarea activitatilor auditabile. Comunicarea si aprobarea . Responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie sa realizeze o planificare bazata pe riscuri pe prioritatile activitatii de audit intern în concordanta cu obiectivele entitatii. La stabilirea acestui proces. f) clasarea activitatilor pe baza analizei riscurilor. auditorul intern trebuie sa ia în calcul punctele d managementului si Consiliului organizatiei. b) identificarea riscurilor inerente asociate activitatilor. Misiunile care au fost acceptate trebuie sa fie integ de audit. h) elaborarea tematicii in detaliu a activitatilor auditabile. i) elaborarea planului de audit intern anual.

responsabilitatea si functionarea activitatii de audit intern. aspectele legate de guvernanta corporativa. Gestionarea resurselor Conducatorul activitatii de audit intern trebuie sa se asigure ca resursele alocate acestei a adecvate. Rapoarte transmise managementului si Consiliului Conducatorul activitatii de audit intern trebuie sa raporteze periodic managementului si C privire la scopul. a asigure o acoperire adecvata a activitatilor si sa minimizeze suprapunerile. impactul oricarei limitari a resurselor. Aceste rapoarte trebuie sa includa. Consideratii referitoare la planificare La planificarea misiunii. în rap stabilit. de asemenea. Politici si proceduri Conducatorul activitatii de audit intern trebuie sa stabileasca politicile si procedurile car activitatea de audit intern. inclusiv modificarile intermediare s în vederea examinarii si aprobarii acestora. Planificarea misiunii Auditorii interni trebuie sa elaboreze si sa înregistreze un plan pentru fiecare misiune. autoritatea. obiectivele. sau solicitate de acestea. aspecte legate de expunerile la riscurile se de controlul acestora. suficiente si alocate efectiv în vederea realizarii planului de audit aprobat.Responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie sa comunice managementului s planurile privind activitatea de audit intern si resursele necesare. . plan c aria de aplicabilitate. calendarul si alocarea resurselor. auditorii interni trebuie sa ia în considerare: ⇒ obiectivele activitatii care este revizuita si mijloacele prin care activitatea îs desfasurarea. Conducatorul activitatii de audit intern trebuie sa s asemenea. precum si alte aspecte necesa executive si Consiliului. Coordonarea Conducatorul activitatii de audit intern trebuie sa comunice celorlalti prestatori interni si exte de asigurare si de consiliere informatiile necesare si sa îsi coordoneze activitatile cu acestia.

responsabilitatile fiecarei asteptari ale clientului. Resurse alocate misiunii Auditorii interni trebuie sa stabileasca resursele adecvate atingerii obiectivelor misiun personalului din cadrul departamentului de audit intern trebuie sa se bazeze pe o evaluare complexitatii fiecarei misiuni. neregularitatilor. Programul de lucru al misiunii Auditorii interni trebuie sa elaboreze un program de lucru care sa permita îndeplinirea . a constrângerilor de timp si a resurselor disponibile. Obiectivele unei misiuni de consultanta trebuie sa abordeze procesele care privesc riscurile guvernanta organizatiei în limita convenita cu clientul. a cazurilor de neconformitate. Obiectivele misiunii Obiectivele trebuie sa fie stabilite pentru fiecare misiune în parte.⇒ riscurile semnificative legate de activitate. responsabilitatile fiecarei parti si alte asteptari ale clientului. resursele utilizate. Auditorii interni trebuie sa stabileasca cu clientul misiunii de consultanta o întelegere obiectivele. precum si a altor expuneri semnificative. obiectivele sale. Obiectivele misiunii trebuie sa reflecte rezultatele acestei evaluari. auditorii interni trebuie sa stabileas întelegere scrisa cu acestia în legatura cu obiectivele. un cadru sau model relevant de control. auditorul intern trebuie sa tina cont de probabilita erorilor. La planificarea unei misiuni pentru partile din afara organizatiei. aria de aplicabilitate. ⇒ oportunitatile de îmbunatatire semnificativa a sistemelor de management si contro activitatii. precum si mijloacele prin care impactul potential al riscului este mentinut la un nivel acceptab ⇒ adecvarea si eficacitatea sistemelor de management si control al riscurilor activitatii. acest acord trebuie sa fie documentat. Pen semnificative. aria de aplicabilitate. La elaborarea obiectivelor misiunii. inclusiv în ce priveste restrictiile cu privire la comunicarea rezultatelor misiu la dosarul misiunii. Auditorii interni trebuie sa realizeze o evaluare preliminara a riscurilor relevante pent revizuita.

Realizarea misiunii Auditorii interni trebuie sa identifice. înainte d aceste dosare unor terti. Conducatorul activitatii de audit intern trebuie sa stabileasca reguli privind pastrarea dosar Aceste reguli trebuie sa fie în conformitate cu regulamentele organizatiei. precum si cu alte cerin reglementari adecvate. evalua si înregistra informatiile pe durata misiunii. Aceste reguli trebuie sa fie în cu regulamentele entitatii. Documentarea informatiilor Auditorii interni trebuie sa documenteze informatiile relevante în vederea justificarii c rezultatelor misiunii. Acest program de lucru trebuie sa fie îndosariat. evalueze si sa documenteze informatii suf atingerea obiectivelor misiunii. Conducatorul activitatii de audit intern trebuie sa stabileasca reguli privind atât custodia dosarelor misiunii. precum si cu alte cerinte legale sau reglementari adecvate. Programul de lucru al unei misiuni de consultanta poate varia din punct de vedere al continutului.misiunii. în functie de natura misiunii. daca este cazul. Prin programul de lucru trebuie sa se stabileasca procedurile ce urmeaza a fi aplicate pentru analiza. Identificarea informatiilor Auditorii interni trebuie sa identifice informatii suficiente. fiabile. Ace obtina acordul conducerii superioare executive si/sau consultanta juridica. Analiza si evaluarea Auditorii interni trebuie sa-si bazeze concluziile si rezultatele misiunii lor pe analiz corespunzatoare. . analizeze. cât si transmiterea lor catre terti interni sau externi. relevante si utile pen obiectivelor misiunii. Programul de lucru trebuie sa fie apro implementarea sa si orice ajustari trebuie sa fie aprobate cu promptitudine. Conducatorul activitatii de audit intern trebuie sa controleze accesul la dosarele misiunii.

constructiva. conducatorul activitatii de audit intern si conducerea executiva trebuie sa . si • Efectul neconformitatii asupra misiunii. rezultatelor trebuie sa cuprinda: • Standardul(ele) care nu a(u) fost respectat(e) în totalitate. Daca nu pot lua o deci la riscul rezidual. Solutionarea acceptarii riscurilor de catre management Atunci când conducatorul activitatii de audit intern considera ca managementul a accepta riscului rezidual care poate fi inacceptabil pentru entitate.Calitatea comunicarii util. clara. conducatorul activitatii de audit inte discute acest aspect împreuna cu conducerea executiva la cel mai înalt nivel. Comunicarea neconformitatii cu Standardele Atunci când nerespectarea Standardelor are un impact asupra unei anumite misiuni. • Motivul sau motivele neconformitatii. Activitatea de audit intern trebuie sa monitorizeze implementarea dispozitiilor managemen rezultatelor misiunii de consultanta în limitele în care acestea au fost convenite cu clientul. concisa. Monitorizarea evolutiei Conducatorul activitatii de audit intern trebuie sa stabileasca si sa mentina un sistem ca monitorizarea actiunilor întreprinse ca urmare a dispozitiilor managementului în baza rezultatelor co Responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie sa stabileasca un proces de implementarii rezultatelor a care sa permita monitorizarea si garantarea faptului ca masurile luate d au fost implementate în mod eficient sau ca managementul a acceptat sa-si asume riscul de a nu într masura. completa si rea Daca o comunicare finala contine o eroare sau o omisiune semnificativa. obiectiva. conducatorul activ intern trebuie sa comunice informatiile corectate tuturor partilor care au primit versiunea initiala. Erori si omisiuni Comunicarea trebuie sa fie corecta.

Întocmeste ordinul de misiune (Anexa 2) în conformitate cu planul de audit intern. Analizeaza si aproba planul anual de audit. Întocmeste referatul cuprinzând criteriile de selectare a misiunilor de audit. Semneaza ordinul de misiune întocmit în conformitate cu planul de audit intern aprobat de catre Consiliul de Administratie.Declansarea misiunilor de audit intern în conformitate cu planul de audit aprobat.Întocmirea planului de audit intern în conformitate cu cerintele standardelor de audi Premise: . 4. 3. 2. Întocmeste planul anual de audit intern (Anexa 1). PLAN DE AUDIT INTERN Scopul: . Comitetul de Audit Consiliul de Administratie ORDIN DE MISIUNE Scopul: . Comitetul de Audit 2.Consiliului pentru solutionarea acestei situatii. Consiliul de Administratie 3. Analizeaza si aproba planul anual de audit Premise: . Activitati: sef Departament Intern Audit 1. Activitati: sef Departament Intern Audit 1.Planul de audit intern reprezinta cadrul de actiune pentru Departamentul de Aud întocmeste de catre seful acestui departament. Primeste ordinul de misiune semnat .Ordinul de misiune reprezinta mandatul dat de catre Comitetul de Audit Depart Audit Intern pentru demararea misiunilor de audit intern în conformitate cu planul de audit in Ordinul de misiune are rolul de a preciza clar obiectivele misiunii de audit intern.

Activitati: sef Departament Intern Audit 1. 5. Aloca un numar ordinului de serviciu. Numeste seful misiunii de audit intern. Iau la cunostinta ordinul de serviciu si sarcinile repartizate.Repartizarea sarcinilor de serviciu pe auditorii interni astfel încât sa se poata demara misiunea de audit intern. pe baza planului anual de audit intern si a misiune. cu privire la declansarea misiunii de audit intern.si initiaza procedurile de demarare a misiunii de audit intern ORDINUL DE SERVICIU Scopul: . 4. in baza ordinului de misiu Comitetul de Audit. Repartizeaza sarcinile de serviciu pe fiecare auditor în parte.Ordinul de serviciu reprezinta mandatul de misiune dat de catre Departamentul de si se întocmeste de catre seful acestui departament. Asigura copii ale ordinului de serviciu fiecarui membru al misiunii de audit intern 6. 2. Întocmeste ordinul de serviciu (Anexa 3) pe baza planului de audit intern. Premise: . Secretariatul Auditorii interni NOTIFICAREA PRIVIND DECLANsAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Scopul: .Informarea sefului activitatii ce urmeaza a fi auditata. 3.Prin aceasta notificare se urmareste sa se asigure desfasurarea în conditii corespunzatoare a misiunii de audit. . Premise: .

Retin domeniile de interes în vederea includerii în planul de audit al misiunii.Activitati: Auditorii 1. Verifica notificarea. Audit 2. Pregatesc notificarea (Anexa 4) catre serviciul / activitatea ce urmeaza a fi auditata în vederea transmiterii acesteia cu 30 zile înainte de declansarea misiunii de audit intern. Colectarea informatiilor presupune: ⇒ Identificarea principalelor elemente ale contextului economic în care entitatea auditata îsi desfasoara activitatea.Colectarea de informatii privitoare la structura/ activitatea auditata astfel încât au familiarizeze cu domeniul ce urmeaza a fi auditat si identificarea factorilor de reusita a misiunii de audit. Semneaza notificarea 4. ⇒ Cunoasterea cadrului legislativ . .Colectarea informatiilor în aceasta etapa va permite ulterior divizarea pr activitatilor auditate în sarcini elementare. identificarea riscurilor proprii fiecarei sarcini si evaluarea lor. Premise: . 3. studiaza particularitatile activitatii afacerii in contextul general al sef Departament Intern Auditorii COLECTAREA sI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR Scopul: .normativ care reglementeaza activitatea entitat auditate.

regulamentele de functionare. IDENTIFICAREA sI ANALIZA RISCURILOR Scopul: . Identifica responsabilitatilor pe persoane. Apreciaza factorii de reusita a misiunii de audit.Studiaza circuitul informatiilor în cadrul structurii auditate. 3. regulamentele si normele aplicabile structurii / activitatii auditate. ⇒ Identificarea surselor potentiale de informatii care ar putea fi folosite ca probe ale a Activitati: Auditorii 1. proceduri scrise ale structurii / activitatii auditate etc. 4. 5. relevante pentru stabilirea obiectivelor misiunii de audit in ⇒ Identificarea si evaluarea riscurilor semnificative. Realizeaza proceduri analitice privind performanta structurii / activitatii auditate în vederea analizei riscurilor si calitatii managementului (daca acesta este unul din obiectivele misiunii).Aprecierea unui risc se realizeaza în functie de: . fise ale posturilor. Premise: .⇒ Identificarea sistemelor de control pentru o evaluare prealabila a punctelor forte si ⇒ Retinerea constatarilor semnificative si recomandarilor din dosarul permanent si audit intern precedente. Obtin în vederea analizei: organigrama.Procedura urmareste identificarea riscurilor specifice structurii / activitatii audita controlului intern din cadrul structurii / activitatii auditate. Identifica legile. 6. 2.

sef Departament Intern 8. Precizeaza criteriile de evaluare a riscurilor. a riscurilor si criteriilor de evaluare a acestora. lista activitatilor auditabile. ⇒ calitatea controlului intern. Realizeaza. Organizeaza o sedinta de analiza a obiectivelor de audit. Identifica riscurile asociate pentru fiecare sarcina elementara. Pentru fiecare activitate auditabila se stabilesc sarcini elementare. 3. 5. ⇒ probabilitatea producerii riscului. Activitati: Auditorii 1. aceste riscuri fiind identificate pe baza misiunilor de audit anterioare. pe baza informatiilor culese. 4. mijloace. ⇒ gravitatea consecintelor directe si indirecte ale producerii riscului. 7. Dupa caz. poate dispune reevaluarea .⇒ natura si specificul activitatii / functiei auditate. Evalueaza riscurile identificate. Întocmesc Tabelul Analiza riscurilor Audit 9. Riscurile potentiale impun recomandari de audit. 6. 2. Precizeaza dispozitivele specifice fiecarei sarcini (obiective. sistem informational). Stabilesc obiectivele de auditat ca urmare a riscurilor identificate.

Desfasurarea în bune conditiuni a misiunii de audit intern. Întocmeste programul misiunii de audit intern. Retin Tabelul Analiza riscurilor în dosarul misiunii de audit intern. Aproba Tabelul Analiza riscurilor. Auditorii .Programul misiunii de audit este un document de lucru al echipei de audit inter întocmit în baza tematicii detaliate. Definirea obiectivului auditului intern. 11. Auditorii 10. 4. 4. Retin programul de audit în dosarul misiunii. analize etc ) precum si repartizarea acestor activitati pe membrii ech intern si perioadele de timp în care respectivele activitati vor fi executate. Elaborarea procedurilor de audit. Colectarea si prelucrarea informatiilor cu privire la activitatea auditata. cu respectarea tutur procedurilor în vederea acoperirii tuturor obiectivelor auditabile si a riscurilor asociate acestora. teste. 3. 2.obiectivelor si riscurile identificate. Pentru fiecare obiectiv sunt precizate activitatile concrete de efe cuantificari. Aplica prevederile programului în efectuarea misiunii de audit intern. Evaluarea riscurilor si ierarhizarea acestora. Activitati: sef Departament Intern Audit 1. Organizeaza o sedinta de analiza a programului misiunii de audit intern cu toti auditorii desemnati. ELABORAREA PROGRAMULUI MISIUNII DE AUDIT Scopul: . 3. PROGRAMUL MISIUNII DE AUDIT COMPONENTE DE BAZA 1. Premise: . 2. controale.

4. 3.Participantii la sedinta de deschidere sunt membrii echipei de audit si sefii structu auditate. Urmarirea aplicarii recomandarilor. 8. a membrilor echipei de audit intern. Revizuirea documentelor. Elaborarea foii de identificare si analiza a problemei. 7. 12. Activitati: 1. Prezentarea raportului de audit intern Comitetului de Audit. 14. 6. 10. într-un cadru organizat. stabilirea persoanelor cu care auditorii trebuie sa lucreze. 13. Elaborarea chestionarelor. sEDINŢA DE DESCHIDERE Scopul : . a scop obiectivelor urmarite si procedurilor de lucru. 2. prezentarea aprofundata a obiectivelor generale ale auditului intern. Elaborarea proiectului de raport de audit intern.Prezentarea. programului de audit etc. Colectarea probelor de audit. 15. Locul de desfasurare este locul de desfasurare al activitatii auditate. prezentarea tematicii si obiectivelor misiunii de audit. prezentarea echipei de audit intern. Premise: . Prelucrarea rezultatelor. 9. Discutarea proiectului de raport de audit intern cu structurile auditate si contradictiilor. 11. Completarea chestionarelor. fie pentru a efectua teste . Finalizarea raportului de audit intern.5.

5. Efectueaza testarile si procedurile stabilite în programul de audit. Colecteaza documente care sa serveasca la argumentarea concluziilor finale. COLECTAREA PROBELOR DE AUDIT Scopul: . 5.Colectarea informatiilor si probelor de audit în conformitate cu obiectivele fixa astfel probele de audit în baza carora auditorii vor formula constatari. 7. Premise: . 3. Activitati: Auditorii 1. extinderea verificarilor si testelor în seful misiunii de audit . logistica misiunii. prezentarea procedurilor de audit. Apreciaza daca probele obtinute sunt suficiente. Revede si aproba fisele de lucru si Fisele de Identificare si Analiza Problemelor. 6. sefului Departamentului de Audit Intern. 4. În functie de constatarile incluse în FIAP poate propune. concluzii si propuneri pent deficientelor identificate.lua interviuri si a culege informatii precum si stabilirea calendarului întâlnirilor. 2. relevante.Asigurarea unei baze documentare relevante si rezonabile pentru formularea co concluziilor auditorilor. complete. 6. Analizeaza si aproba testele. Întocmesc foile de lucru si Fisele de Identificare si Analiza Problemelor – FIAP.

2. riguroasa si solida pentru formarea unei opinii privind obiectivele auditate.Prezentarea cadrului general. Efectueaza modificarile necesare in documentele întocmite. Revizuirea documentelor din punct de vedere al continutului si formei. În cazuri deosebite. auditorii utilizeaza prob consemnate în Fisele de identificare si analiza problemelor si in Formularul de constatare si raportare a iregularitatilor. 3. obiectivelor. Redacteaza proiectul raportului de audit .sef Departament Intern limita obiectivelor de audit ale misiunii. asigurându-se ca probele de audit cuprinse în dosarul misiunii de audit intern asigura formar Activitati: 1. concluziilor si recomandar auditorii interni. Premise: . Premise: . Audit 8.Pregatirea si organizarea documentelor astfel încât acestea sa reprezinte o baza relevanta.Auditorii revad documentele de lucru din punct de vedere al continutului si formei.În elaborarea proiectului de raport de audit intern. dispune extinderea testelor si verificarilor si orice alte masuri pe care le considera necesare REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU Scopul : . ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERN Scopul: . Intocmesc Nota centralizatoare a documentelor de lucru. constatarilor. Activitati: Auditorii 1.

Analizeaza proiectul raportului de audit. PROIECT RAPORT DE AUDIT INTERN Pagina de titlu si cuprinsul Cuprinde denumirea misiunii de audit intern. Transmite sefului Departamentului de Audit Intern proiectul raportului de audit împreuna cu probele de audit. Introducere sef Departament Intern Auditorii Se precizeaza denumirea misiunii. Stabileste daca exista constatari în proiectul de raport de audit care trebuie sa fie transmise departamentului juridic pentru revizuire din punct de vedere juridic. Efectueaza modificarile propuse de seful Departamentului de Audit Intern.2. Audit 4. durata misiunii de audit. Se prezinta datele de identificare a misiunii de audit intern (echipa de auditori. 3. 5. perioada auditata. structu auditata. tipul de audit si baza legala a misiunii (planul anual de au speciale). 7. Precizeaza pentru fiecare constatare din proiectul raportului de audit proba de audit care sustine respectiva constatare. 6. Include proiectul de raport de audit în dosarul misiunii de audit intern. persoanele contactate în timpul misiunii de audi .

si sunt subliniate acele recom pâna în momentul derularii prezentei misiuni de audit. Se prezinta distinct constatarile cu caracter pozitiv (în vederea gen constatarile precizând iregularitatile semnalate. Precizarea obiectivelor Obiectivele de audit prezentate în raportul de audit intern coincid cu cele înscrise în programu Precizarea elementelor metodologice Sunt precizate: metodologia. materiale întocmite în cursul misiunii de audit intern). documen cursul misiunii. pentru care se precizeaza caile de eliminare a semnalate. Constatarile si recomandarile auditorilor Auditorul trebuie sa se pronunte asupra obiectivelor de audit intern în ordinea în care su programul de audit.Activitatea / structura auditata sa aiba posibilitatea de a analiza proiectul raportului . Se prezinta modul de desfasurare a misiunii de audit intern (caracterul misiunii de audit s audit utilizate: sondaj / verificari exhaustive. clar. Constatarile care implica raspundere juridica vor fi redactate cu precizarea explicita a acte încalcate si sunt consemnate în acte constatative bilaterale anexate raportului de audit intern. Sunt sintetizate recomandarile misiunilor de audit anterioare. Constatarile efectuate trebuie prezentate sintetic. documentare. Aceste comunicate imediat atât conducerii cat si celor ce se ocupa cu Guvernanta. Concluziile auditorilor sunt formulate în baza constatarilor facute si a probelor de a Concluziile trebuie sa fie pertinente. cu trimiteri la anexele raportului de aud se afla probele de audit retinute.Se precizeaza activitatea / activitatile auditata(e) si sunt prezentate informatiile sintetice aceasta (acestea). tehnicile si instrumentele de audit intern folosite în cadrul mis intern. nu au fost implementate. obiective si nu trebuie sa fie disproportionate în raport cu c care se bazeaza. proceduri si metode utilizate. TRANSMITEREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERN Scopul: .

4.Reuniunea de conciliere este pregatita de auditori. Includ în dosarul misiunii de audit contestatia structurii auditate. Transmite contestatia sa la proiectul de raport în termen de 7 zile de la data primirii proiectului de raport de audit. Premise: . Analizeaza contestatia depusa de structura auditata. 6. 3.Discutarea contestatiei depuse de conducatorul structurii / activitatii auditate si a c propunerilor formulate în proiectul de raport de audit. REUNIUNEA DE CONCILIERE sef Departament Intern Auditorii Scopul: . Audit 5. 8. Precizeaza în raportul de audit aspectele retinute din contestatia entitatii auditate. Structura / entitatea 2. Premise: . Analizeaza proiectul de raport de auditata audit intern. 7. o reuniune de conciliere.a formula punctul sau de vedere la constatarile si recomandarile echipei de audit. daca se considera necesar. care formuleaza punctele l . Activitati: sef Departament Audit 1. Transmite proiectul de raport la Intern structura / activitatea auditata. cuprinzând toate opiniile si recomandarile echipei de audit.Proiectul raportului de audit transmis la activitatea / structura auditata trebuie sa bine fundamentat pe baza probelor colectate. Stabilesc daca se justifica convocarea unei reuniuni de conciliere. Solicita. Stabilirea calendarului de implementare a re si a persoanelor responsabile cu implementarea recomandarilor. daca este cazul.

seful 3. Pregatesc. Analizeaza constatarile. Întocmesc o Minuta a reuniunii de conciliere MONITORIZAREA MISIUNII Scopul: . Auditorii. Audit 2. datei si orei reuniunii de conciliere. în termen de 15 zile de la primirea contestatiei depuse de structura / activitatea auditata. Activitati: Auditorii 1.seful Departamentului de Audit Intern raspunde de supervizarea misiunii de audit Activitati: Auditorii sef Departament Intern 1. Stabilesc calendarul de implementare a recomandarilor Auditorii 4. reuniunea de conciliere. . Informeaza conducerea structurii / activitatii auditate asupra locului. Stabileste masurile necesare pentru ca misiunea de audit sa-si realizeze obiectivele. Prezinta sefului Departamentului de Audit Intern documentele din dosarul misiunii de audit intern.referitoare la contestatia depusa de entitatea auditata. toate obiectivele stabilite. 2. concluziile Departamentului de audit si intern si conducerea structurii / activitatii recomandarile din proiectul de raport de audit în vederea clarificarii auditate punctelor de vedere divergente.Asigurarea faptului ca în misiunea de audit intern au fost atinse. Premise: . în conditii de calitate.

sef Departament Audit 2. Auditorii 3. concis. Verifica existenta si relevanta probelor retinute de auditori.Se urmareste trimiterea raportului de audit intern la persoanele cuprinse în lista raportului. Premise: . Verifica daca raportul de audit intern este clar. Semneaza Raportul de audit intern si Intern planul de actiune pentru implementarea recomandarilor. 5. acopera obiectivele de audit stabilite etc. managementului si Comitetului de Audit. Verifica executarea riguroasa a programului de audit al misiunii. riguros. 6. Transmit raportul de audit intern si planul de actiune pentru implementarea recomandarilor structurii / activitatii auditate. Verifica daca raportul de audit intern a fost elaborat la termenul fixat.3. 4. Conducatorul structurii / 4.Raportul de audit intern este trimis conducerii structurii / activitatii auditate. Activitati: Auditorii 1. Primeste raportul de audit intern si activitatii auditate planul de actiune pentru implementarea recomandarilor . Transmit raportul de audit intern si planul de actiune pentru implementarea recomandarilor sefului Departamentului de Audit Intern. DIFUZAREA RAPORTULUI DE AUDIT INTERN Scopul: . managementului societatii si celor însarcinati cu Guvernanta.

Transmite auditorilor.Verificarea masurii în care recomandarile auditorilor au fost implementate. Ministerul Economiei si Finantelor Publice asigura desfasurarea activitatilor din domenii de interes publi social. Ministerului Economiei si Finantelor Publice Ministerul Economiei si Finantelor Publice este una dintre cele mai importante institutii guvernamentale din R exercitând o influenta determinanta asupra domeniului economic în general. eficacitatea si oportunitatea actiunilor întreprinse de catre conducere activitatii auditate pe baza recomandarilor cuprinse în Raportul de audit intern. Structura / activitatea 3. STUDIU DE CAZ 4. asigurând utiliza financiare în concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei agentilor economici.MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII RECOMANDĂRILOR Scopul: . Ministerul Economiei si Finantelor Publice îndeplineste urmatoare . o Nota de informare cu privire la stadiul de implementare a recomandarilor auditorilor. Sintetizeaza notele de informare primite si raporteaza periodic celor Audit Intern însarcinati in Guvernanta stadiul de implementare a recomandarilor auditorilor interni subliniind cazurile de nerespectare a termenelor de implementare 4. Prin red veniturilor.Urmarirea implementarii recomandarilor de catre auditorii interni este un proce constata caracterul adecvat. Prin atributiile încredintate si structura sa. la termenele auditata stabilite.1.2. Activitati: Auditorii 1. Întocmesc Fisa de urmarire a recomandarilor 2.2. cel economic. Premise: . Verifica implementarea recomandarilor la termenele stabilite. cu orientare speciala asupra aspectelor f Ministerul Economiei si Finantelor Publice raspunde de administrarea generala a finantelor publice. seful Departamentului de 4. cel al apararii nationale si ordinii publice.

În teritoriu. Ministerul Finantelor Publice deruleaza. În centrala Ministerul Economiei si Finantelor Publice. sindicatele. Pentru buna desfasurare a activitatilor reclamate de îndeplinirea functiilor sale.  administreaza datoria publica. Un numar de 26. din care 75% cu studii superioare. din care 49% cu stud . aflate sub co secretari de stat si a unui secretar general.  asigura evidenta centralizata a bunurilor ce constituie domeniul public al statului. în cadrul celor 28 de directii specializate. organizarea pe Directii Generale ale Finantelor Publice judetene corespund administrativ-teritoriale a României.  Un sistem de comunicare interna si externa. în domeniul sau de comp  asigura un mediu de afaceri concurential si predictibil. patronatul si alti exponenti ai soc Fiecare functie are sarcini specifice.  reprezinta interesele României în relatiile internationale.418 angajati. o serie de functii-suport.  Un sistem informatic modern. care includ:  Un management al resurselor umane. activeaza 1.  elaboreaza si supravegheaza cadrul legal în domeniul contabilitatii.295 de angajati.  Reprezentarea intereselor statului în instantele judecatoresti.  elaboreaza si implementeaza politica fiscala a guvernului.  exercita controlul financiar public intern. pe plan intern.  coreleaza politicile fiscale si bugetare cu celelalte politici economico-sociale.  administreaza veniturile statului.  Asigurarea legaturii cu Parlamentul. elaboreaza si implementeaza politica bugetara a guvernului.

Reglementarile legale pe baza carora s-a înfiintat Trezoreria sunt: Legea contabilitatii nr. agentilor economici. Este un sistem n reprezinta în fapt o coordonata a reformei sistemului financiar în România si prin care statul îs disponibilitatile de fonduri utilizate direct sau indirect. pentru protejarea finantelor publice de influentele rezultate de inflatie. p operatii financiare efectuate în contul institutiilor publice. monetar. mijlo extrabugetare si fondurile speciale. precum si a fondurilor cu destinatie speciala. modificarile importante survenite în rolul si structura sistemului financiar si bancar. Trezoreria statului este organizata si functioneaza ca directie generala în cadrul Ministeru Publice (unitatea de management a trezoreriei statului).82/ 1991 si Hotarârea Guvernului nr. a bugetului asigurarilor sociale de stat. valutar si a datoriei publice. cu 400 În România. evo valutar. gestiunea datoriei publice. prin trezoreria finantelor publ utilizarea resurselor statului cu eficienta sporita de catre institutiile din sectorul public sub controlul organelor financiare. s-a realiza exercitarii controlului prin organele proprii ale Ministerului Finantelor asupra : urmaririi s obligatiilor cuvenite bugetului de catre agentii economici. începând cu anu organizata derularea executiei financiare a sectorului public prin trezoreria statului. a bugetelor locale. în subordinea Ministerul Economiei si Finantelor Publice se afla Oficiul Concurentei. trecerea evolutia cursului valutar. constituirea si utilizarea venituril institutiilor publice. modificarile importante survenite în rolul si structura privatizare. alocarii fondurilor în conformitate cu destinatiile prevazute de lege. efectuarii cheltuielilor de catre institutiile publice din creditele bugetare aprobate. De asemenea.78/15 februarie 1992. ORGANIZAREA sI ATRIBUŢIILE TREZORERIEI FINANŢELOR PUBLICE Prin Trezorerie este posibila cunoasterea si rezolvarea implicatiilor specifice gestiunii financia plus.activeaza în cele 471 de unitati teritoriale alaturi de cei 4. cu ocazia întocmiri executiei bugetului public. Ministerul Finantelor Publice reprezinta organul de specialitate al administratiei publice subordinea Guvernului. cu personalitate juridica. respectarea destinatiei fondurilor aprobate prin lege de catre Parlamentul Rom si întarirea raspunderii ordonatorilor de credite în gestiunea banului public. Trezoreria Statului este sistemul unitar si integrat prin care statul asigura efectuarea ope . Conform prevederilor acestor acte normati Finantelor Publice a fost autorizat sa organizeze contabilitatea Trezoreriei privind executia de casa a stat. Trezoreria faciliteaza folosirea de catre Ministerul Finantelor Publice.600 angajati ai Directiei Generale a Vam acestia. Astfel. a instrumentelor de analiza fundamentala si de supraveghere a realizar financiar. persoane fizice sau juridice prin asigurare platitori. si d asigurarii. care aplica strategia si programul de guvernare finantelor publice.

 la nivel local: Trezorerii municipale organizate ca directii în cadrul Administratii municipale.  îndosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii desfasurate. care sunt prevazut .  urmareste implementarea în operatiunile trezoreriei a noilor reglementari pe linia execu partea de venituri. precum si evidenta analitica pe platitori în cazurile stabilite d vigoare. bugetului trezoreriei statului. controlul si sintetiza financiare ale trezoreriilor din teritoriu. si a altor o statului.  raspunde de pastrarea si evidentierea tuturor documentelor ce fac obiectul activitati urmarind circuitul acestora în cadrul legal.încasari si plati privind fondurile publice. conform subdiviziunilor clasificatiei buge si pe bugete competente. inclusiv cele privind datoria publica. trezoreriile din municipii.  verifica si avizeaza prelevarea din venituri bugetare încasate a sumelor pentru constituirea stimulare a personalului potrivit. reglementarilor legale. în conditii de siguranta si în conformitate cu dispozitiile legale.  conduce evidenta veniturilor încasate pe surse. Serviciul ( biroul ) încasare si evidenta veniturilor :  verifica documentele de încasare în numerar si prin virament a veniturilor bugetului de s asigurarilor sociale de stat.cât si la niv teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. bugetelor locale.  asigura la finele anului închiderea conturilor sintetice si analitice de venituri. în cadrul acesto competente. orase si perceptii sunt unitati dire având în principal urmatoarele atributii pe sectoare de activitate: a. în scopul realizarii operatiunilor financiare ale sect astfel:   la nivel central: Directia generala a Trezoreriei Statului. fondurilo veniturilor extrabugetare si altor fonduri din pnctul de vedere al legalitatii si încadrarii core  asigura încadrarea corecta a veniturilor bugetare pe surse si bugete competente în co legislatia in viguare. la nivel judetean: Directii judetene ale Trezoreriei Statului în cadrul Directiilor finantelor publice judetene. Trezorerii orasenesti ca servicii în cadrul Administratiilor financia Trezorerii comunale organizate ca servicii în cadrul Administratiilor financiare com Daca la trezoreriile judetene functia de baza o constituie coordonarea. cu desfasurarea pe capitole si subcapitole.  îndeplineste orice alte atributii repartizate de conducerea unitatii. Trezoreria statului este conceputa ca un sistem unitar atât la nivel central .  stabileste la finele anului sinteza încasarii veniturilor pe localitati si.

conduce evidenta analitica a conturilor de cheltuieli si disponibilitati deschise pe minist publice subordonate si elibereaza extrasele de cont împreuna cu documentele justificative conduce evidenta zilnica a platilor în numerar pe simbolurile planului de casa. la serviciul administrarea si contabilitatea c al trezoreriei statului jurnalele de înregistrare a cheltuielilor si documentele justificative baza înregistrarii. bugetelor locale. verifica operatiunile înregistrate în conturile de cheltuieli cu creditul conturilor “ Cas corespondent al trezoreriei “.potrivit titlurilor executorii emise de organele în drept asigura la finele anului închiderea operatiunilor în conturile de cheltuieli. precum si în limita dis aflate în cont. bugetul asigurari stat si bugetele locale si asigura evidenta acestora pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. conduce evidenta analitica a cheltuielilor bugetului de stat. aplicând prevederile din normele metodologice. verifica documentele justificative si deschide pe seama ordonatorilor de credite conturile si de disponibilitati. asig deosebit respectarea încadrarii platilor în limita creditelor bugetare repartizate pe clasificatiei bugetare. sub semnatura sefului de serviciu. exercita controlul asupra documentelor de plati prezentate de ordonatorii de credite. transmite. verifica si vizeaza bilanturile contabile prezentate de institutiile publice. pe capitole si titluri cheltuielilor din fonduri speciale si din venituri extrabugetare pe titulari. etc ). bugetulu sociale de stat. dupa caz. întocmeste jurnale zilnice de înregistrare a platilor prin conturile deschise pe seama m institutiilor publice. întocmeste periodic si la finele anului sinteza cheltuielilor bugetare si propune masuri pen executiei de casa în bune conditii. precum si respectarea termenelor scadente pentru depozit. bugetului trezoreriei statului si în cadrul acestora.                 trezoreriei Serviciul (biroul) verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice. ordine de plata. urmarind exactitatea soldurilor conturile purtatoare de dobânda.b. înregistrând în ordinea cronologica si sistematica operatiile efectu baza de documente justificative ( cecuri. indicîndu-se corect contur analitice. verifica documentele privind repartizarea creditelor din bugetul de stat. potrivit prevederilor din bugetele aprobate. asigurând evidentierea pe obiective si surse. . verifica documentele privind finantarea investitilor institutiilor publice din fonduril extrabugetare. verifica fisele de calcul a dobânzilor la vedere si depozit. stabileste plafoane de casa pe institutii si întocmeste graficul lunar de plati în numerar. urmareste executarea creantelor bugetare si a altor creante în conformitate cu legislatia în înfiintarea de popriri asupra disponibilitatilor institutiilor publice si agentilor aconom conturi deschise la Trezoreria Ilfov.

asigura rambursarea la termenul stabilit a val a certificatelor de trezorerie vândute si prezentate de persoanele fizice. asigura pastrarea si utilizarea. pe emisiuni distincte acestora. conduce zilnic evidenta intrarilor si iesirilor de numerar. ca si a dobânzii la vedere pentru certificatelede trezorerie transformate . care sunt prevazut trezoreriei. ridica numerar din contul de disponibil deschis la Banca Nationala în scopul asigurarii n numerar pentru efectuarea platilor prin casierie. îndeplineste orice alte atributii repartizate de conducerea Directiei Generale. întocmeste jurnale încasari si de plati si al casei-tezaur. care sunt normele trezoreriei. îndeplineste orice alte atributii repartizate de conducerea unitatii. organizeaza si efectueaza operatiunile de încasare din vânzarea certificatelor de trezor termenelor de începere si închidere a emisiunilor. Serviciul (biroul) casierie-tezaur.    c. pe termene. la rascumpararea certificatelor de trezorerie. urmareste încadrarea în plafonul de casa si depune suma ce depaseste plafonul în con statului deschis la banca comerciala sau la directia judeteana de trezorerie si contabilitate caz. stabileste soldul zilnic. numara si împacheteaza corespunzator numerarul încasat.inclusiv a dob perioadei subscrise. urma legal al acestora. pe care le transmite în termen. urmareste circuitul documentelor de încasari si plati în numerar în scopul asigurarii integri îndosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii. cu ajutorul evidentei specifice pentru documentele cu reg certificatelor de trezorerie în forma materializata si dematerializata. asigura integritatea si securitatea numerarului existent în casierie în timpul zilei operativ în conditii de siguranta la finele zilei operative. vânzare si gestiune a titlurilor de stat si cert trezorerie efectueaza operatiunile de încasari si plati în numerar pe baza documentelor de înc verificate de serviciul (compartimentul) încasarea si evidenta veniturilor sau verificarea cheltuielilor institutiilor publice. închiderea si sigilarea caselor în prezent adjunct si a detinatorului de chei si predarea sub semnatura în grija celor în drept operative. raspunde de pastrarea si evidenta tuturor documentelor ce fac obiectul activitatii. verifica. scadente si valori nominale. confrunt din jurnalul de casa cu cel faptic existent în casierie. dupa caz. întocmeste periodic situatii privind miscarea numerarului. îndosariaza si arhiveaza documentele care au facut obiectul activitatii serviciului.              urmareste implementarea în operatiunile trezoreriei a noilor reglementari pe linia execu partea de cheltuieli.

întocmeste lucrari privind executia de casa a bugetului de stat. care sunt prevazut trezoreriei. Serviciul (biroul) contabilitatea trezoreriei statului             asigura contabilitatea sintetica si analitica privind executia de casa a bugetului de stat. termene. bugetulu sociale de stat. precum si a contului trezoreriei statulu întocmeste zilnic si lunar balante de verificare. acorda viza de control financiar preventiv pentru operatiunile specifice activitatii de trezor asigura lucrarile de încheiere a executiei financiare la finele anului. a celor rascumparate. urmareste încadrarea dobânzii acordate din bugetul de stat si din bugetul trezoreriei statul bugetare deschise si repartizate cu aceasta destinatie. fondurilor speciale si extrabugetare. îndeplineste orice alte atributii repartizate de conducerea unitatii. precum si dobânzilor aferente acestora. d. bugetului trezoreriei statului. îndeplineste orice alte atributii repartizate de conducerea unitatii. conduce contabilitatea certificatelor de trezorerie si a celor transformate în certificat vândute populatiei. exercita sarcinile specifice legate de operatiunile cu numerar. care sunt prevazut trezoreriei. asigura efectuarea operatiunilor de decontare interna si cele prin directia judeteana de contabilitate publica. a veniturilor extra fondurilor cu destinatie speciala. întocmeste balantele de verificare. benefici acoperire. bugetelor locale. îndosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii. înregistreaza dobânzile legale la fonduri speciale si alte disponibilitati purtatoare de dobâ legii. precum si situatiile de raportare zilnice si periodice pri si rascumpararea certificatelor de trezorerie conform normelor Ministerului Finantelor Pub urmareste circuitul strict al tuturor documentelor legate de vânzarea si rascumpararea ce trezorerie. bug bugetului asigurarilor sociale de stat. urmareste implementarea în operatiunile trezoreriei a noilor reglementari pe linia executi casa. pregateste si elibereaza zilnic extrase de cont pentru conturile de venituri si cheltuieli.pe care le analizeaza. prin inregistrarea în conturile sintetice si analitic cronologica si sistematica a tuturor operatiunilor de încasari si plati. . valori nominale. pe baza documentelo si a planului de conturi. pre conturile de disponibilitati. asigurând în acest scop numerarul necesar. precum si întocmi contabil anual si trimestrial. pe emisiuni.     de depozit.

exercita controlul asupra documentelor de plati prezentate de agentii economici asigurân încadrarii platilor în limitele disponibilitatilor aflate în cont. vânzare si gestiune a titlurilor de stat si certificatelor de tre BIBLIOGRAFIE 1 2 Legea nr. întocmeste periodic situatii în vederea realizarii de raportari sau informari.e. 500/11 iulie 2002 Privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi. verifica lunar dobânzile calculate si evidentiate în extrasele de cont pentru disponibilit conturile de disponibilitati ale agentilor economici si stabileste masuri de aplicare a referitoare la plata dobânzilor reglementate de acte normative. la serviciul administrarea si contabilitatea co al trezoreriei statului jurnalele de înregistrare a cheltuielilor si documentele justificative c baza înregistrarii. Directia de Mures. Compartimentul administrarea conturilor agentilor economici             verifica documentele prezentate si deschide pe seama agentilor economici. 94/1992 Legea nr. Studiu de caz Studiul de caz este realizat in cadrul Administratiei Finantelor Publice Tg Mures. 4. 77/2002 Privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi. Serviciul (biroul) casierie-tezaur. transmite agentilor economici extrasele de cont împreuna cu documentele justificative. conturi aplicân din normele metodologice. raspunde de pastrarea si evidenta tuturor documentelor ce fac obiectul activitatii. sub semnatura sefului de serviciu. transmite.2. înregistrâ cronologica si sistematica operatiunile efectuate numai pe baza de documente justifica corect conturile sintetice si analitice. urmând al acestora. prin popriri asupra disponibilitatilor agentilor economici aflate în conturi deschise la trezo potrivit titlurilor executorii emise de organele în drept. modificata si completata cu . întocmeste jurnale zilnice de înregistrare a platilor prin conturile deschise. modificata si completata cu Legea nr. verifica operatiunile înregistrate în conturi cu creditul contului “Cont corespondent a precum si operatiunile privind platile pentru impozite si taxe datorate. urmareste executarea creantelor bugetare în conformitate cu legislatia în viguare. îndeplineste si alte atributii repartizate de conducerea unitatii.2. îndosariaza si arhiveaza documentele ce au facut obiectul activitatii serviciului.

37/29 ianuarie 2004 reglementarilor privind auditul intern. Pentru aprobarea Cartei auditului public intern referitoare la obiectivele auditului 1 3 1 4 1 5 Ordinul ministrului finantelor publice nr. Pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern. . 332/25 februarie 2000 generale pentru organizarea si functionarea auditului intern în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 252/3 februarie 2004 Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 362/5 mai 2000 audit intern si stabilirea atributiilor generale pentru efectuarea acestora. Ordonanta de Urgenta a privind organizarea si functionarea Guvernului României nr. De aprobare a Normelor Generale privind exercitarea activitatii de audit public intern. iunie 2003 Hotarârea Guvernului României Privind structura organizatorica si nr. Ordinul ministrului finantelor Privind aprobarea Normelor metodologice nr. 77/2002 Ordonanta Guvernului Privind finantele publice României nr. Legea nr. 84/18 martie 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. Legea nr. Ordonanta de urgenta a Privind activitatea de audit financiar Guernului României nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv. 672/19 decembrie privind auditul public intern 2002 Ordonanta Guvernului Pentru modificarea si completarea României nr. 72/30 august 2001 preventiv. 75/1 iunie 1999 Hotarârea Guvernului României Privind organizarea inspectiilor pentru nr. 38/2002 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv. 725/28 iunie 2003 efectivele Ministerului Administratiei si Internelor.3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 Legea nr. 63/28 Ministerului Administratiei si Internelor. 119/31 august 1999 Ordonanta Guvernului Privind auditul intern si controlul financiar României nr.

ditata de Ministerul Finantelor Publice.ro/bibliotecadigitala A fost util? Daca documentul a fost util si crezi ca merita sa adaugi un link catre el la tine in site Copiaza codul in pagina web a site-ului tau. Bucuresti. 1993.mfinante. <a Document Info Accesari: 4002 Apreciat: Comenteaza documentul: Nu esti inregistrat Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta Creaza cont nou Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. Editura ExpertConsult. Ghita Marcel. 2006 www. 2011 ) . Mircea Ghita. Traditie si actualitate. Florentina Sas practice. 16 iulie 2002. Editura Aeternitas. 2003.ro www. Jacques Boulescu. Bucuresti. Marcel public intern. Alba Iulia. Bucuresti. Teoria si practica auditului intern. Audit intern.556/7 octombrie 2003 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 Avizul Renard. Consiliul Legislativ din România. Referitor la proiectul de Lege privind auditul public intern. Editura Economica. precum si la drepturile si obligatiile auditorilor interni din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. Audit public intern – aspecte teoretice si Ghita Razvan. Curtea de Conturi a României. 2005 Briciu Sorin.ase.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful