.

.

.

.

u toku rata izazvanog agresijom na Bosnu i Hercegovinu. padina na obodu Panonskog mora. Istina općina Čelić bila je organizirana i funkcionirala je u vrijeme austrougarske uprave. koje su u određenim periodima bile povoljne. slađe su ovdje nego igdje u svijetu. današnji Čelić. Njegovi ljudi i njihovi domovi Suncu na izlasku okrenuli su lica i prozore.8 km2 na kojoj živi oko 15. stećci i nekropole. godine. tokom administrativno-upravnih promjena i privredne reorganizacije prostora. a bliskim biljezima-bosančicom. geografski polažaj teritorija općine Čelić. Graniči se na istoku sa općinom Lopare. Sastavni dio je Tuzlanskog kantona. Današnja općina Čelić. maline. godine. breskve i kajsije. panonskom obodu. Administrativni. Čelić je sunčana ljepota majevičke podgorine. godine. blago zatalasane Posavine i Panonske nizije. poznatu po proizvodnji meda i voska.. Naziv Čelić izveden je od riječi ''Pčela'' o čemu postoji tumačenje da je čuveni Turski putopisac Evlija Čelebija u svom Putopisu iz 1533. . ovisio je od društvenih i političkih prilika. kulturni i privredni centar općine je grad Čelić. kruške. jabuke. na zapadu sa općinom Srebrenik i na jugu sa općinom Tuzla. Okamenjeni svjedoci burne historije ovih krajeva su i brojna mramorja. šljive.000 stanovnika. Obuhvata površinu od 136. Neolitska keramika i drugi arheološki materijali pronađeni na ovim prostorima kazuju da je čelićki kraj bio nastanjen u neolitu. ali i manje povoljne i nepovoljne. kupine..“(književnik Atif Kujundžić) Općina Čelić se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine na majevičko-posavskom. osnovana je 1993. Status općine Čelić je prestao u FNR Jugoslaviji 1962. Čelić Sunce obasjava cijeli dan. Historijski gledano. opisao kao kasabu sa imenom ''Pčelić''.7 GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE OPĆINE ČELIĆ „Čelić je prisojna strana Bosne i Hercegovine. kao i u vrijeme Kraljevine Jugoslavije i teritorij joj je bio znatno veći od današnjeg.Čelić je svako sretno jutro Bosne i Hercegovine. Jagode. smješten na magistralnom putu Tuzla-Brčko na mjestu gdje se sastaju rijeke Gnjica i Šibošnica. na sjeveru sa Distriktom Brčko BiH. Ovi srednjovjekovni nadgrobnici i danas nude poruke ili oporuke uklesane u dalekim.

Drijenča. jasna su poruka da ovaj kraj ima vrijedne potencijale za razvoj lovnog turizma. čine naseljena mjesta: Čelić . pogodno je za razvoj turizma. aluminijuma i stakla. Čelić je posebno poznat po jagodastom voću što predstavlja brend i tradiciju ovog kraja u okviru koje se od 1980. Istaknuti nosioci privrednog razvoja u najvećoj mjeri djeluju u sferi prerade i obrade: voća i povrća. te trgovine. plastike. žitarica i povrća. Područje Općine. Ratkovići. godine. Vražići. Brežuljkasti i blago brdoviti obronci planine Majevice sa nadmorskom visinom 140-711m i umjerenom kontinentalnom klimom. Šibošnica. dobri domaćini su garant aktivnog i ugodnog odmora u prirodi i s prirodom. . prijatan ambijent i dobri ljudi. Velino Selo i Visori.8 GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE OPĆINE ČELIĆ Ekološki ispravna hrana perspektiva je razvoja cjelokupnog područja. mlijeka. mermera i granita. održava jedinstvena Privredna manifestacija ''Dani jagodastog voća Bosne i Hercegovine''. metala. Ekološki ispravna hrana. Gornji Humci . drveta. Miladići. građevinarstva i usluga. Nahvioci. Sitari. Lukavica. Ljepote planinskih obronaka na kojima je smještena općina Čelić. predstavljaju dobre preduvjete za uzgoj voća. Donji Humci. a posebno seoskog koji je sve popularniji u suvremenom svijetu. Područje općine Čelić. Brezje. Brnjik.

a žena je 6515. Broj domaćinstava 3095.5328 stanovnika. ) Ukupan broj stanovnika općine Čelić je 12. Starosna struktura stanovništva općine Čelić je slijedeća: 1.godine. Muškaraca je 6013. Hrvati . Nacionalni sastav stanovništva: Bošnjaci .4200. zatim onih sa dva. Prosječna naseljenost 91. U toku te opće transformacije ranija domaćinstva postaju urbani tip porodice u kojoj je broj članova veoma reduciran uz tendenciju daljeg smanjivanja. tri ili četiri člana uz istovremeno smanjenje domaćinstava sa šest i više članova. 2.58 stanovnika/km².9451 . srednje dobi od 30-45 godina -1400 stanovnika i 4. mladi dobi od 15-30 godina -1600 stanovnika 3. . Srbi .9 SOCIO-EKONOMSKA KARAKTERISTIKA STANOVNIŠTVA OPĆINE ČELIĆ ( Podaci iz socio-ekonomske analize općine Čelić iz 2007. zatim s tokovima urbanizacije i deagrarizacije kao i s ostalim pojavama demografske tranzicije. Promjene u veličini domaćinstava izražene smanjenjem broja njihovih članova su u uskoj vezi sa smanjenim prirodnim priraštajem.528. djeca od 0-15 godina .1207. godine). preko 45 godina . ( podaci po popisu iz 1991. Analiza strukture domaćinstava prema broju članova u općini Čelić pokazuje tendenciju povećanja udjela samačkih domaćinstava.1597.

higijensko-epidemiološke usluge. U sklopu djelatnosti Ustanove. Sve ovo čini da zaštita zdravlja mladih ljudi u svim njegovim aspektima – fizičko. Zaštita zdravlja stanovništva. U ovom osjetljivom periodu života mladi se prilagođavaju novim potrebama unutrašnjeg i vanjskog okruženja i tada se pod različitim uticajima formiraju stavovi prema zdravlju i rizičnom ponašanju. kao i Projektom uvođenja kvaliteta i sigurnosti koju implementira AKAZ (Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu). Zdravlje je osnovni pokretač socio-ekonomskog razvoja. socijalni i psihološki razvoj društva u pravcu koji društvo želi da ostvari. samim tim što se u ovom životnom dobu prolazi kroz unutrašnju tranziciju iz djetinjstva u adolescentno i zrelo doba u kojem se snažno mijenjaju obrasci ponašanja. radiološke usluge kao i usluge iz oblasti specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite. pružaju se i usluge koje obuhvataju hitnu medicinsku pomoć. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Čelić je ustanova koja sprovodi primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva kroz implementaciju porodične/obiteljske medicine. što je osnova za stanje zdravlja u starijim godinama. mentalno i socijalno – predstavlja snažnu obavezu i odgovornost svih segmenata društva. Stretegijom Federalnog ministarstve zdravlja „Mladi i zdravlje”. . laboratorijske usluge. posebno ako se govori o zaštiti zdravlja mladih. Dom zdravlje Čelić u narednom periodu će posvetiti posebnu pažnju populaciji mladih kao vrlo osjetljivom segmentu društva.10 ZDRAVSTVO Zdravlje je sastavni dio ljudskog razvoja koji omogućava ekonomski. predstavlja stalno investiranje u društveni napredak i blagostanje. stoga. dok socio-ekonomske promjene neminovno utiču na zdravlje.

spolno prenosivih infekcija i HIV/AIDS-a. seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava. Zbog toga je veoma važno unapređivati pristup zdravstvenoj zaštiti za sve mlade u cilju smanjenja razlika u zdravlju.19 ZDRAVSTVO Strateški pravci su prvenstveno fokusirani na promociju zdravlja i prevenciju bolesti. bolesti ovisnosti. Korisnici Centra za socijalni rad Čelić (oktobar 2010. kao i predavanja o AIDS-u. prema raspoloživim podacima iz maja 2010. Prijateljski pristup mladima u pružanju zdravstvenih usluga treba osigurati u svim segmentima zdravstvenog sektora. dostupnosti.11 Strategija „Mladi i zdravlje“ razmatra probleme siromaštva. alkohola i opojnih droga. godine. obrazovanja. Dom zdravlja Čelić će posvetiti veću pažnju ovoj populaciji kroz intenzivnije aktivnosti na promociji zdravlja i zdravih stilova života. organizirana su edukativna predavanja za mladu poulaciju u osnovnim školama i srednjoj školi o štetnosti pušenja. stvaranjem prihvatljivog sistema baziranog na kvalitetu. . efikasnosti. hroničnih oboljenja i u drugim oblastima kada se za to ukaže potreba. U dosadašnjim aktivnostima. ali su usmjereni i na organizaciju i menadžment promjena razvojem prijateljskih usluga za mlade unutar zdravstvenog i nezdravstvenog sektora i stalno unapređenje kvaliteta i monitoriranje i evaluiranje ishoda svih aktivnosti. posebno u oblastima mentalnog zdravlja. S obzirom da. broj korisnika zdravstvenih usluga mladih starosne dobi od 16 do 30 godina iznosi 3285. ravnopravnosti i solidarnosti. marginalizacije pojedinih grupa mladih ljudi i nepokrivenost obaveznim zdravstvenim osiguranjem što pojedine mlade ljude dovodi do nejednakosti u zdravlju. nezaposlenosti. nasilja.godine) • Lica koja primaju stalnu novčanu pomoć – 86 • Lica civilne žrtve rata – 51 • Lica sa invaliditetom – 162 • Lica u stanju socijalne potrebe – 207 • Lica koja primaju dječiji dodatak – 473 • Djeca smještena u hraniteljsku porodicu – 2 • Djeca smještena u Zavod za vaspitanje muške djece i omladine – 2 • Djeca i mladi sa onesposobljenjem – 28 • Djeca pod starateljstvom . kao i prevenciji bolesti.

109 nezaposlenih. a značajan dio je bio zaposlen na području bivše Jugoslavije i Zapadne Evrope. Prema podacima iz dokumenta "Socio-ekonomska analiza općine Čelić 2007" broj zaposlenih u privredi iznosi 708. Kantonalno i Federalno Ministarstvo za boračka pitanja izdvaja sredstva za boračku populaciju u cilju stambenog zbrinjavanja. kao što su Kantonalno i Federalno Ministarstvo poljoprivrede u posticajnim sredstvima i kreditnim sredstvima pod povoljnim uslovima.000 stanovnika. godine bilo nezaposleno oko 40 % (uglavno sa srednjom stručnom spremom). Ukupan broj zaposlenih je 1.180. godine najveći dio stanovništva se bavio poljoprivredom. Značajan doprinos zapošljavanju i zbrinjavanju nezaposlenih daju i vladine institucije. Trenutno van područja općine Čelić radi preko 1.12 LJUDSKI RESURSI I TRŽIŠTE RADA Do 1992. Nezaposleni sa prostora općine Čelić su evidentirani na Kantonalnom zavodu za zapošljavanje-općinski Biro Čelić. U periodu do 1992. Prostor općine Čelić danas je znatno izmijenio privrednu sliku u odnosu na period prije 1992. godine vrlo mali broj ljudi se bavio privatnim poduzetništvom i to uglavnom zanatske i trgovinske djelatnosti obzirom da su propisi koji su regulisali rad privatnih preduzeća stupili na snagu tek krajem 80-tih godina.) evidentirano je 2. pomoć preduzećima pri zapošljavanju lica sa evidencije nezaposlenih. a van privrede 472 uposlena. . Procjenjuje se da je od ukupno radno sposobnog stanovništva po popisu iz 1991. Kantonalno i Federalno Ministarstvo za razvoj i poduzetništvo izdvaja sredstva za pomoć malim i srednjim preduzećima. Na Birou za zapošljavanje općine Čelić ( maj 2010. izdvajaju posticajna sredstva u svrhu pokretanja samostalnih djelatnosti. manji dio stanovništva je bio zaposlen u državnim i privatnim preduzećima. godine iz razloga intezivnog razvoja poljoprivredne djelatnosti i značajnog podsticanja poduzetničkih sposobnosti stanovništva. dodjela mehanizacije u svrhu unapređanja poljoprivredne proizvodnje. koji zajedno sa Federalnim zavodom za zapošljavanje povremeno izdvajaju sredstava namijenjena za zapošljavanje i implementiraju projekte u vidu privremenog zapošljavanja (pripravnici).

od 25-30 g. od 55-60 g. od 20-25 g. od 30-35 g. od 60-65 g. od 50-55 g. od 40-45 g.13 Nazaposlenost po kvalifikaciji NEZAPOSLENI NA PODRUČJU OPĆINE ČELIĆ NEZAPOSLENI 1 god. od 45-50 g. ukupno žena 123 58 275 237 315 306 271 199 178 116 89 2019 149 132 144 92 89 55 47 17 9 792 ukupno žena 76 39 66 65 72 80 71 50 52 26 13 571 2 238 36 35 37 26 27 16 17 13 169 190 159 131 129 85 77 953 2 21 9 5 5 11 3 2 58 2 18 19 17 10 8 5 1 80 2 13 9 1 2 od toga demobilisani borci RVI ukupno žena ukupno žena ČŠP* ukupno žena 4 1 3 1 5 1 2 3 1 UKUPNO *Članovi šehidskih porodica LJUDSKI RESURSI I TRŽIŠTE RADA . i više ispod 20 g. od 35-40 g.

U školi također djeluju i brojne sekcije. Nastavu pohađa 320 učenika. Stoga. OŠ Humci i jedna MSŠ Čelić. ukupno 21. instalateri centralnog grijanja. metodama. U sastavu Osnovne škole Čelić djeluje i jedna područna četverorazredna škola u Ratkovićima. Školu pohađa 300 učenika. Srednja škola ukupnim sistemom. MSŠ Čelić u Čeliću pohađa 335 učenika u sljedećim strukama: ekonomski tehničar. prehrambeni prerađivač.-2014. bravari. edukativnog. svim učenicima osigurava temelj za dalje samoobrazovanje u struci i uspješno nastavljanje školovanja kao i korištenje kulturnih i civilizacijskih dobara i vrijednosti. u okviru srednje škole planirane su mnoge aktivnosti za mlade. brigu za zajednicu u kojoj žive i spremnost za doprinos životu mladih na općini Čelić. Do sada je organizovalo brojne humanitarne i edukativne aktivnosti ( Jedan slatkiš . koje okupljaju veliki broj učenika koji su svojim trudom i zalaganjem u radu pokazali maštovitost. kao jedina ustanova srednjeg obrazovanja na području općine Čelić ima jako veliki značaj. Za period 2010. itd. kreativnost.U sastavu Osnovne škole Vražići djeluju i područna škola u Brnjiku i Velinom Selu. obrazovnog i humanog karaktera. JU MSŠ Čelić osnovana je 1993 god. Vijeće učenika MSŠ Čelić djeluje već dugi niz godina i svojim radom je pokazalo veliku zainteresovanost za probleme mladih u zajednici kao i svoju humanost.U sastavu Osnovne škole Humci djeluje i područna škola u Šibošnici. godina.). Srednja škola je u jedinstvenom odgojno-obrazovnom sistemu jedan od institucionalnih oblika organizovanja u okviru kojeg se omogućava razvoj ukupnih potencijala mlade ličnosti. tehnikama te primjenom savremenih tehnologija rada.jedno dijete. OŠ Vražići. Osnovnu školu Čelić pohađa 600 učenika.14 OBRAZOVNE INSTITUCIJE NA PROSTORU OPĆINE ČELIĆ Na području općine Čelić rade tri osnovne škole: OŠ Čelić. Pomoć za djecu bez roditeljskog staranja iz sela ''Mira'' Turija. automehaničar. . i od tada je izvela brojne generacija učenika. Drijenči i Lukavici. mehaničari. Za odgoj i obrazovanje srednjoškolske populacije brine se 28 profesora. poslovno-pravni tehničar.

15 1. godine. čuvaju se knjige. odgoju i obrazovanju. Sa posebnim naglaskom pristupit će se realizaciji projekata koji tretiraju problem ovisnosti (o alkoholu. U našoj JU „ Gradskoj biblioteci „ Čelić. ciljanim da najviše pomognu mladima u nastavi maternjeg jezika. zatim nasilja u porodici. što se. daju na čitanje učenicima. U našoj biblioteci učenice i učenici nalaze i uzimaju na čitanje knjige pisaca koji su zastupljeni u školskoj lektiri. međuljudskih odnosa. školstva. 2003. Školska biblioteka – Projekat ''Nova školska riznica znanja''. i drugim korisnicima biblioteke. ali i djela mnogih drugih autora koji se rado čitaju i preporučuju drugima. 3. aktivizma mladih. Centar za socijalni rad. Dom zdravlja. muzičkog i likovnog odgoja. 5. informatike itd. Multimedijalna učionica.-2014. JU „ Gradska biblioteka“ Čelić. i drugima. pa i sporta.-2011. godina. maloljetničke delikvencije. planirane su slijedeće aktivnosti: . Bibliotečki fond obuhvata oko 8. do iznalaženja adekvatnijeg prostora. Biblioteka je s radom počela 2004. biologije.) OBRAZOVNE INSTITUCIJE NA PROSTORU OPĆINE ČELIĆ Za školsku 2010. osnovana je odlukom Općinskog vijeća Čelić. trenutno je smještena u općinskim prostorijama.000 bibliotečkih jedinica. nego se posuđuju i radi produbljivanja i učvršćivanja znanja iz svih predmetnih oblasti što ih izučavamo tokom svoga školovanja i nadograđivanja svoje lične obrazovanosti (iz historije. časopisi i druga bibliotečka građa. sporta. MUP. ali i drugim oblastima znanja. fizike. 4. međuvršnjačkog nasilja. Naravno da se knjige ne posuđuju samo radi lektire i nastave maternjeg jezika. Opremanje prehrambene laboratorije. 2. koja im pomaže u školskom učenju. humanizma. godinu. opojnim drogama cigaretama i internetu). uz saradnju sa relevantnim institucijama na ovom području: općina Čelić. geografije. Video nadzor u školi U periodu 2010. godine. nauke ili kulture imaju svoju biblioteku s knjižnim fondom koji povećava u skladu s novim knjigama na tržištu i s finansijskim mogućnostima istih tih institucija. planirana je realizacija projekata iz oblasti ekologije. nastavnicima. hemije. prema određenim pravilima rada u biblioteci. JU „Gradska biblioteka“ Čelić Danas svaki grad i svaka ustanova ili institucija u našoj zemlji iz oblasti prosvjete. Edukativne radionice nenasilne komunikacije po Marshalu Rosenbergu.

Na usluge JU „Gradska biblioteka“ Čelić oslanjaju se učenici tri Osnovne škole: • O. . U opisu svojih djelatnosti JU „ Gradska biblioteka“ Čelić pored skladištenja. Fondacija za bibliotečku djelatnost i svim drugim javnim bibliotekama u Bosni i Hercegovini. uspješnu saradnju i svoje usluge JU „ Gradska biblioteka“ Čelić pruža i svim osnovnim i jednoj srednjoj školi na području Općine. pozorišnih predstava. bavi se i projektima iz oblasti kulture. Pored ovih institucija. JU„Gradska biblioteka“dobitnica je najvećeg priznanja Općine. „Humci“ u Humcima Više područnih škola: • Područna škola Ratkovići • Područna škola Brnjik • Područna škola Velino selo • Područna škola Šibošnica • Područna škola Drijenča I jedna Mješovita srednja škola: • MSŠ Čelić u Čeliću Ukupno oko 1 300 učenika Osnovnih škola i oko 400 učenika Srednje škole. izdavačkom djelatnošću kao i organiziranjem ranih pjesničkih i književnih večeri. te studenti kao i ostale kategorije građana. „Vražići“ u Vražićima • O. slikarskih izložbi i drugih kulturnih manifestacija. iz oblasti kulture. čuvanja i izdavanja knjiga.16 OBRAZOVNE INSTITUCIJE NA PROSTORU OPĆINE ČELIĆ JU „Gradska biblioteka“ Čelić ostvarila je uspješnu i prijateljsku saradnju sa: JU Narodna i Univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla. promocija. „Čelić“ u Čeliću • O.Š.Š. zatim. s matičnom bibliotekom JU Nacionala i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Sarajevo. Zlatni grb općine Čelić.Š.

U sivoj ekonomiji radi više od 80% mlade populacije.) registrovano je 2109 nezaposlenih lica. U starosnoj dobi od 15 do 30 godina. mjesecom 2009. te neperspektivnosti bosanskohercegovačkog društva. Veoma tešku ekonomsku situaciju mladih u Čeliću oslikava podatak da je ukupan broj uposlenih zaključno sa 12. godine iznosio 879 lica. a od toga je 360 ženskih osoba. Osim pomjeranja stanovništa izazvanim agresijom na BiH.17 SOCIO-EKONOMSKE KARAKTERISTIKE MLADIH Prema podacima općinskog Biroa za zapošljavanje Čelić (maj 2010. a razlozi za to su brojni. godine. nalazi se 1037 lica . u poslijeratnom periodu našu Općinu napustilo je dosta mladih ljudi koji su otišli zbog loših ekonomskih i socijalnih uslova. od kojih je 1119 žena. Najveći broj nezaposlenih mladih je u starosnoj dobi između 21-24 godine i to sa završenom SSS i KV spremom. Zbirni pregled po godinama starosti i stupnju stručnog obrazovanja godine starosti 15-18 19-20 21-24 24-27 28-30 Ukupno NK 10 4 7 4 44 28 58 39 80 54 PK 0 0 1 1 1 0 3 2 1 0 KV 3 0 45 16 73 21 43 19 62 32 VKV NSS SSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 18 120 67 43 25 33 23 VSS VŠS 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 8 4 1 0 UKUPNO Žena 13 88 243 156 177 677 4 39 118 90 109 360 . Broj mladih ljudi znatno je smanjen.

Podaci za kumulativnu analizu prikupljeni su u periodu januar 2008. za ove potrebe izdvojeno je 26. Udruženje žena Humci. Također sufinansira prevoz učenika koji pohađaju srednju školu u MSŠ Čelić u Čeliću. pomoći i nadzoru nad maloljetnim počiniocima krivičnih djela. školska takmičenja i nagrade. SDP.000. kantona i entiteta općina Čelić na rang listi koja broji 122 općine iz cijele BiH u odnosu na ukupan budžet zauzima 31. Društveno neprihvatljivo ponašanje djece i maloljetnika i razlozi zbog kojih oni dolaze u sukob sa zakonom posljedica su nepovoljnih postratnih okolnosti i ukupnih prilika u kojima maloljetnici žive.180. koje su postigle zavidne rezultate na općinskim i kantonalnim takmičenjima. U zadnje vrijeme aktivno djeluju organizacije mladih u sastavu pojedinih političkih partija i stranaka ( SDA.godine. Udruženje „U Toku“ Čelić. zatim. Udruženje žena Vražići. a na nivou kantona 2. brizi. mjesto. POMOĆ OPĆINE MLADIMA Sredstvima iz općinskog budžeta redovno se obezbjeđuju studentske stipendije. Položaj maloljetnika u sukobu sa zakonom u BiH uređen je posebnim normama u okviru Zakona o krivičnom postupku i Zakona o izvršenju krivičnih sankcija na državnom i entiteskom nivou. Na području općine Čelić djeluju tri sportska kluba: FK Čelić. FK Vražići. Odbojkaški klub invalida Čelić. te za ove potrebe u 2009. kulturno-umjetničko društvo „Zumbul“ Vražići.00 KM.00 KM. Udruženje građana „Usijela“ Nahvioci i BZK Preporod OO Čelić. sekcija folklora.18 SOCIO-EKONOMSKE KARAKTERISTIKE MLADIH Mladi na području općine Čelić uspješno djeluju u nekoliko neformalnih grupa. a koje sprovode Centri civilnih inicijativa (CCI). Vijeće učenika. koristeći podatke isključivo kroz pisanu korespodenciju i predstavljaju zvanične podatke resornih ili nadležnih institucija na nivou općine. Tokom 2009. . Evidenciju o izrečenim odgojnim mjerama vode organi nadležni za socijalnu zaštitu i školske ustanove. Na području općine Čelić mladi aktivno djeluju i u okviru Crvenog križa. MALOLJETNIČKA DELIKVENCIJA Maloljetnička delikvencija je neželjeni društveni oblik ponašanja. posebno nadarenim učenicima.-juli 2009.godini isplaćeno je 8. Osim odgojnih mjera i kazne maloljetničkog zatvora krivično zakonodavstvo propisuje i odgojne preporuke koje doprinose zaštiti. pri osnovnoj i srednjoj školi a to su: dramska sekcija. novinarska i literarna sekcija. na nivou Federacije BiH zauzima 8. SBIH). opasna i složena socijalno politička pojava. kulturno-umjetničko društvo „ Mladost“ Čelić. godine. mjesto. Prema analizi komparativne studije „Politika stipendiranja u BiH“ koja predstavlja prvi sveobuhvatni dokument za unapređenje i razvoj politike stipendiranja u BiH. mjesto.

ali po principu strogog selektiranja ne samo one proizvodnje koja će unaprijediti zapošljavanje stanovništva i umnožiti profit. nasadi šljive. a i danas predstavlja jednu od osnovnih privrednih djelatnosti kod većine stanovništva. Kada je riječ o voćarstvu. . Do agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. jabuke. U toj selekciji jagodasto voće ima svoje energetske prednosti jer pripada onoj vrsti hrane kod koje u mnogim dijelovima svijeta nije dostignut stupanj samodovoljnosti i još ima slobodnog prostora na stranom tržištu. Osnovne postavke prijedloga Srednjoročne strategije poljoprivrednog sektora za Federaciju Bosne i Hercegovine po svojim generalnim strukturnim usmjerenjima su poznate. što im pruža veću mogućnost i šansu da izradom projekata apliciraju kod određenih institucija kako bi dobili sredstva koja su im potrebna da bi se uspješno bavili poljoprivredom i tako bili konkurentni na tržištu. Osim individualnih poljoprivrednih proizvođača. a osobito za uzgoj voća. i u njima stočarstvo i voćarstvo su dva temeljna pravca domaćeg agrarnog sirovinskog razvitka. velike mogućnosti u upošljavanju mladih pruža stočarska proizvodnja. kruške. zatim. poljoprivrednom proizvodnjom.19 MLADI U POLJOPRIVREDNOJ DJELATNOSTI Na području općine Čelić. breskve i kajsije. U oblikovanju takve buduće poljoprivredne slike federalnog dijela Bosne i Hercegovine nesumnjivu prevagu odnijeli su njegova postojeća reljefna i klimatska geografija. poljoprivreda je predstavljala. Povoljni klimatski uvjeti i ekološke karakteristike opredijelile su strukturu poljoprivredne proizvodnje. odnosno proizvodnja mlijeka zbog blizine mljekare. povrća i nekih žitarica. višnje. Danas su poljoprivredni proizvođači organizirani u nekoliko zadruga i udruženja. uzgoj visokokvalitetnih voćnih vrsta bila je jedna od ključnih grana poljoprivrede na ovim prostorima. Poljoprivreda i proizvodnja hrane trebaju naći svoje mjesto u državi. trešnje. ovdje su najzastupljenije kulture jagodastog voća. te uzgoj junadi za potrebe mesne industrije. odnosno preradom. te ekonomske prednosti koje ova dva agrarna podsektora nude u pogledu zapošljavanja stanovništva te izgleda na domaćem i stranom tržištu. bavili su se i privredni subjekti: Fabrika za preradu voća i povrća “Frigos“ Čelić i zemljoradničke zadruge „Poljopromet“ Čelić i „Bratstvo“ Koraj. Osim voćarstva.

te usvajanjem suvremene tehnologije u poljoprivredi. . a osobito u uzgoju voća. kvalitetno tlo. Prihvatanjem činjenice podrške razvoja svih grana poljoprivrede.20 MLADI U POLJOPRIVREDNOJ DJELATNOSTI Priroda je ovom području podarila geografski položaj. omogućavaju proizvodnju ekološki ispravnih poljoprivrednih proizvoda koji se sve više traže na tržištima. otvaraju se mogućnosti i perspektive mladima za kvalitetnim bavljenjem poljoprivrednom djelatnošću i sticanju financijske dobiti te zapošljavanju na svojim imanjima. povoljne klimatske uvjete i takve ekološke karakteristike koje uz stručno obrazovanje i educiranje poljoprivrednih proizvođača.

ISTRAŽIVANJE POTREBA MLADIH OPĆINE ČELIĆ .

imenovana od strane Načelnika općine Čelić.2014. Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja Čelić“. član 9. Amir Delić. godina izvršeno je istraživanje potreba i položaja mladih na području ove Općine od strane radne grupe za izradu dokumenta i osoblja italijanske NVO CISP. godine. intervju i analize sadržaja. Suada Begić. predsjednik 2. probleme i potrebe. Amel Mehanović. član 7. Fahrudin Kevrić. član 3. a koji sadrži konkretne ciljeve i planove aktivnosti. predstavnici relevantnih ustanova (Javna ustanova „Gradska biblioteka Čelić“. član 10. član 5. 13. . član 6. Mješovita srednja škola „Čelić“ i Policijska stanica Čelić) koji u svom radu imaju stalni kontakt sa mladima. Cilj istraživanja je bio procijeniti i utvrditi broj i strukturu mladih te njihov trenutni položaj. Fahira Arnautović. Ermin Avdić. Azra Jahić. Mersad Tanjiić. Udruženje građana poljoprivrednih proizvođača „Zelena oaza“. Alisa Okanović. godina je dokument čijoj se realizaciji pristupilo u toku 2010. Nermin Okanović. član.2014. Sabina Isić i Vedo Tanović na čelu sa Jasminom Ovčina. Amila Šadić. član 4. U cilju izrade Strategije za mlade Općine Čelić za period 2010 .član 12. Anketiranje: Izradu anketnog upitnika te sprovođenje ankete na terenu je uradila Radna grupa za izradu dokumenta omladinske politike. U izradi dokumenta učestvovali su organi lokalne uprave. Mujo Čavalić. član i predstavnici mladih: 11. Centar za socijalni rad Čelić. Faik Osmić. Anketiranje je sprovedeno na uzorku od 188 ispitanika sa cijelog područja općine Čelić. član 8. u sastavu: 1. Za sprovođenje istraživanja korištene su klasične metode ispitivanja javnog mnijenja kao što su metoda anketiranja.član dok je analizu upitnika uradilo osoblje NVO CISP: Davorka Marković Krstić. Navedene metode i tip ispitanika i učesnika u sprovođenju istih su dale jasnu osnovu za formulisanje strateških ciljeva i mjera te izradu planova djelovanja.22 Strategija za mlade općine Čelić za period 2010 .

23 Koristeći postojeće upitnike a sa ciljem dobijanja demografskih podataka i podataka vezanih za oblasti kroz koje će se utvrđivati društveni položaj mladih izrađen je anketni upitnik koji se sastojao od 58 pitanja. prema svojim bitnim karakteristikama.). Od ukupnog broja ispitanika 49. Ukupno je anketirano 188 ispitanika.28% ispitanika su bile osobe ženskog pola što odgovara ukupnoj socio – demografskoj slici na području Općine. Nakon prve analize pristiglih upitnika uočeno je 7 neispravnih upitnika te je 181 upitnik uzet u razmatranje pri izradi analize. Odabrani uzorak predstavlja odnosno reprezentuje osnovni skup iz kojeg je izvučen a to su mladi ljudi od 15 do 30 godina sa područja općine Čelić. Prilikom planiranja sprovođenja ankete posebna pažnja je posvećena odabiru ispitanika koji predstavljaju mlade ljudi od 15 do 30 godina sa područja općine Čelić (iz svih MZ-a. Donji Humci. Drijenča. Gornji Humci . pri čemu svaka grupa ispitanika treba da. 90% 80% 70% 60% 49. Anketiranjem je pokriveno gotovo cijelo područje općine Čelić: Čelić . Ratkovići. Stratifikovani uzorak se inače primjenjuje kod složenih pojava. Šibošnica. a izbor ispitanika se vrši po principu slučajnosti.28% ženski 1 Prema popisu iz 1991 godine i procjenama Radne grupe za izradu strategije SPOL . zaposleni. Sitari. bude proporcionalno zastupljena u uzorku.72% 50% 40% 30% 20% 10% 0% muški SPOL 50.72% su bile osobe muškog spola a 50. Nahvioci. učenici i oni koji ne idu u školu.. Lukavica. nezaposleni.. Na osnovu procijenjenog broja mladih na području općine Čelić od oko 16001 utvrđen je veći stratifikovani uzorak od preporučenih 3-5% da bi se dobila što detaljnija slika o stanju mladih na području Općine. Vražići i Velino Selo. različiti interesi-hobiji . Brnjik.

15% STATUS STATUS 26.93% 25.56 % Najveći broj ispitanika. njih 35.67% ima završen zanat a 51.95% se izjasnilo kao nezaposleno.98% zaposlen/a učenik/ca student/ca .67 % 40.24 Ispitanici su podjeljeni u tri starosne grupe: I II III 26 do 30 godina 20 do 25 godina 16 do 19 godina 22. Od tog broja čak njih 10% ima završen fakultet.95% 11. 16.67% ima završenu srednju školu.78 % 36. Ostali ispitanici su se izjasnili kako slijedi: 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nezaposlen/a 35.

06% NACIONALNOST 4. .87% 4.60% 0.64% NACIONALNOST 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bošnjak Hrvat 5.60% Srbin BiH 4.60% ispitanika se izjasnilo kao BiH građanin i ako se radi o Bošnjacima koji su naveli da su veliki vjernici.57% ostalo 4.25 Nacionalni sastav i struktura stanovništva u općini Čelić su uzeti u obzir kada je rađena anketa te je struktura ispitanika oslikavala stvarno stanje na terenu: KATEGORIJA STANOVNIŠTVA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% domicilno stanovništvo povratnik izbjeglica/raseljeno lice 7.49% 87.17% 85.

00% 50% 40% 29. 22. Jedan od pokazatelja položaja mladih je i visok procenat onih koji su se izjasnili kao neoženjen/neudata.56% 1. 90% 80% 70% 60% OBRAZOVANJE 50. . Od njih 83.65% 30% OBRAZOVANJE 20% 10% 0% nezavršena osnovna škola završena osnovna škola završena srednja škola završen zanat 7.74% 11.33% njih 52% je starije od 19 godina.67% neoženjenih mladih osoba je nezaposleno i svi su se izjasnili da još uvijek žive sa roditeljima. osoba muškog pola koja pripada starosnoj grupi 16 do 19 godina i jedna osoba ženskog pola koja pripada starosnoj grupi 26 do 30 godina su nezaposlene. Osoba ženskog pola je udata i živi sa mužem koji je zaposlen dok osoba muškog pola živi sa roditeljima i još dva člana porodice a jedini prihodi koje ostvaruju je kroz poljoprivredu.05% završen fakultet Ispitanici koji su se izjasnili da nemaju završenu osnovnu školu.26 Obrazovni status ispitanika je predstavljen na grafikonu ispod.

68% 3.51% mladih se izjasnilo da živi sa roditeljima.06% ispitanika živi u šestočlanoj porodici dok je 1.08% . 6.06% 1 21.25% samo sa ocem a 12. 10. Od 5% ispitanika koji su se izjasnili da žive sami.27 CIVILNI STATUS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% oženjen/udata neoženjen/neudata 16.68% njih u osmočlanoj porodici.35% 10.59% 34.23%).50% se izjasnilo da živi samo sa majkom.25% živi sa oba roditelja. 2. Najviše ispitanika živi u porodicama sa 4 člana (njih 34. 81. BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 0.79% te 21.08%) a zatim u porodicama sa 3 i 5 članova (21.23% 6 7 8 9 1.56% 1.68% 5.67% 83.79% 2 3 4 5 21.76% je oženjeno/udato.33% CIVILNI STATUS 87.

BROJ NEZAPOSLENIH U PORODICI 1 čl.63% se bave poljoprivredom. Među zaposlenima je uglavnom otac dok je 19.76% ZAPOSLENI brat muž 6. zaposlen niko nije zaposlen 30.65% lično 19.33% 5. 30.71% sestra 1.72% majka 21. zaposlen 2 čl.52% 23.46% otac 46.39% mladih navodi da nemaju stalan izvor prihoda ali njih 83.28 U 40.39% 40.33% porodica radi samo jedan član porodice.57% 3.90% .71% ispitanika lično zaposleno. zaposlen 3 čl.

58 su učenici. . Od 17.92% 2.32% VAŽNOST POLJOPRIVREDE ZA OVAJ KRAJ 14. ali ne toliko ne znam Bez obzira na zaposlenje 82.42% onih koji su se izjasnili da se ne bave poljoprivredom 38.29 Da je poljoprIvreda važna za ovaj kraj pokazuje sljedeći grafikon na kojima se vidi da skoro 90% mladih ljudi smatra da je poljoprivreda osnov razvoja općine Čelić.21% veoma je važna važna je. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 82.71% je zaposleno a 22.58% mladih ili njihovih roditelja se bave poljoprivredom.

7. ima između 26 i 30 godina i završenu osnovnu ili srednju školu to znači da je već dugi niz godina na birou za zapošljavanje.08% mladih smatra da su mogućnosti zapošljavanje na Općini slabe. od ukupng broja mladih na evidenciji biroa za zapošljavanje muškarci zauzimaju 46.11% od ukupnog broja prijavljenih. Problemu zapošljavanja je posvećena posebna pažnja u anketi.61%.30% smatra da nema nikakvih mogućnosti dok 12.39%. što predstavlja 30.99% .93% mladih izjasnilo kao nezaposleno. godine broj prijavljenih nezaposlenih lica je bio 2. njih 33.109 od čega je 635 mladih ljudi.33%.30 ZAPOSLENOST I MLADI Prema evidenciji biroa za zapošljavanje općine Čelić krajem petog mjeseca 2010. 87. Sa grafikona na kome je prikazan status se može vidjeti da se 35. Kada je u pitanju spolna orijentacija. Značajan procenat.92 smatra da mogućnosti ipak postoje. a žene 53.30% 20.92% 7. MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA NA OPĆINI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% da ne vrlo malo nema nikakvih mogucnosti 12.79% 58.

18% 12. političke i rodbinske veze.70% 2. 2.15% da je to isključiva odgovornost države.15% 46. 100% 90% 80% 70% ŠTA DOPRINOSI TEŠKOM ZAPOŠLJAVANJU MLADIH ZAPOSLENOST I MLADI 59.31 Kao razloge teškom zapošljavanju mladih ispitanici su uglavnom naveli nepostojanje adekvatne politike zapošljavanja.42% mladih misli da su upravo mladi ti koji bi morali da se angažuju više na rješavanju ovog problema.71% Dosta su različiti promišljanja mladih na pitanje tko treba pomoći pri zapošljavanju mladih. te neusklađenost obrazovnih programa sa tržištem rada ali i kriminal.42% 35.76% 9.67% smatraju da se problem zapošljavanja može prevazići zajedničkim naporima a 35. korupciju. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% lokalna zajednica država svi zajedno sami mladi nešto drugo 15. 46.12% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% neuskladjenost obrazovnih programa sa tržištem rada nepostojanje adekvatne politike zapošljavanja nešto drugo 28.67% TKO BI TREBAO DA POMOGNE U ZAPOŠLJAVANJU MLADIH . nezalaganje mladih u javnom i političkom životu.

ZAPOSLENOST I MLADI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MOGUĆNOST UČESTVOVANJA MLADIH U LOKALNOJ POLITICI 37.33% su osobe ženskog spola te 11.43% 32. Međutim njih 18.32 Svi se uglavnom slažu da politika ima veliki uticaj na zapošljavanje.17% da malo ne ne znam Na pitanje da li bi bili spremni otići u drugi grad ili državu u potrazi za poslom 90.00% mladih je odgovorilo da bi a 10% njih da ne bi.11% onih sa završenim fakultetom. .44% smatra da postoje mogućnosti učešća mladih u lokalnoj politici dok 37. Samo je 1.44% 11.96% 18.96% njih smatra da ne postoje mogućnosti učešća mladih u lokalnoj politici.67% ispitanika odgovorilo da nema uticaja politike na zapošljavanje. Među onima koji ne bi napustili Čelić u potrazi sa poslom 83.43% njih smatra da postoji malo mogućnosti odnosno 32.

33 OBRAZOVANJE I MLADI Oko ¼ ispitanika nisu zadovoljni kvalitetom osnovnog i srednjeg obrazovanja dok su ostali zadovoljni ili smatraju da bi moglo biti bolje.17% 50% 40% 30% 20% 10% 0% da ne moglo bi biti bolje 24. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% u potpunosti djelimično ne prati ne znam 11. 100% 90% 80% 70% 60% 49.86% 25.78% izjavilo da ne zna.97% KVALITETET OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA Da obrazovni sistem prati potrebe mladih izjasnilo se 65% mladih dok je njih 7.33% OBRAZOVNI SISTEM I POTREBE MLADIH .78% 27.67% 7.22% 53.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% ODNOS UČENIK . 78.32% 21.79% .05% 30% 18.32%) do odličnog (12.97% ispitanika koji su odgovorili da nisu zadovoljni kvalitetom obrazovanja su izjavili da je odnos učenik profesor loš.34 82.99% 20% 10% 0% odličan vrlo dobar dobar zadovoljava loš 12.85%) .21% smatra da je odnos od zadovoljavajućeg (17.PROFESOR OBRAZOVANJE I MLADI 29.85% 17.

Kuhar EKONOMIJA.Tehničar računarstva .Farmaceutski tehničar OSTALE DJELATNOSTI: .Prehrambeni tehičar ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA: .Šumar MAŠINSTVO I OBRADA METALA: .35 Da bi trebalo uvesti nova zanimanja smatra 76.02% ispitanika.Medicinski tehničar . PRAVO.Građevinski tehničar .Konobar . ADMINISTRACIJA I TRGOVINA: .Limar ELEKTROTEHNIKA: . Kao primjere su naveli slijedeće škole i zanimanja: POLJOPRIVREDA I OBRADA HRANE: .Frizer MUZIČKA ŠKOLA: .Turistički tehničar .Muzički izvođač .Šumarski tehničar .Tehničar elektronike .Trgovački tehničar .Cvjećar-vrtlar .Zidar (moler.Mašinski tehničar . fasader) SAOBRAĆAJ: .Poljoprivredni tehničar .Trgovac ZDRAVSTVO: . keramičar.Defektolog MEDRESA VOJNA AKADEMIJA OBRAZOVANJE I MLADI .Muzički saradnik GIMNAZIJA: .Ugostiteljsko-kulinarski tehničar .Tehničar drumskog saobraćaja UGOSTITELJSTVO I TURIZAM: .Veterinarski tehničar .Električar GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO: .

65% ispitanika želi upisati fakultet.86% ispitanika bi željelo otići u inostranstvo (22. 24.11% pripadaju starijim starosnim grupama. trebali bi više saradjivati ne.65% ŽELJA NAKON SREDNJE ŠKOLE .65% 14.21% 43.36%) odgovorili da bi željeli završiti fakultet i naći posao te profesionalno usavršavati i upisati postidiplomski studij.LOKALNA ZAJEDNICA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% da.13% 22.21%) dok su neki iz skupine koja je odgovorila nešto drugo (njih 14.65%) ili drugi grad (2.73% 92. Od tog broja 51. SARADNJA ŠKOLA .36% 2.36 Čak 92. saradnja je sasvim dovoljna 7.27% OBRAZOVANJE I MLADI Kada je u pitanju nastavak obrazovanja poslije srednje škole 43. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% upisati fakultet ostati u svom mjestu i zaposliti se otići negdje u inostranstvo otići u drugi grad nešto drugo 17.89% su ispitanici koji su sad u srednjoj školi a 48.27% ispitanika smatra da bi se trebala poboljšati saradnja škole i lokalne zajednice.

net 19.37 MLADI . 14.77% 3.03% 2.77% ispitanika je izjavilo da ne koriste internet.46% 10.84% bi željelo otići u drugi grad odnosno državu.50% 19.32% 14.68% 43.01% putem oglasa na oglasnoj ploči Općine. preko internet portala i web stranice a 2.45% 4.74% 2. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% KORIŠTENJE INTERNETA 62. KULTURA. Zanimljivo je da među njima 26.INFORMISANJE.net Vražići.01% 17.62% INFORMACIJE O DEŠAVANJIMA U GRADU Gore navedeni podaci ukazuju na visok procenat onih koji koriste internet što se i potvrdilo u sljedećem pitanju.41% da ne vrlo rijetko često . SPORT I SLOBODNO VRIJEME Kada su u pitanju mediji i načini preko kojih mladi dobijaju informacije o dešavanjima u gradu mladi su naveli: kroz druženje sa prijateljima (43. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% web stranica općine Čelić internet portal Čelićonline oglasna ploča Općine putem lokalnih radio stanica preko prijatelja Humci.62%).92% bi željelo upisati fakultet a 53.

75% 24.65% mladih je izjavilo da slobodno vrijeme provodi u kafiću i to uglavnom svaki dan ili više puta sedmično. 53. 11.38 Odgovori na pitanje gdje mladi provode svoje slobodno vrijeme govori o tome koliko mlada populacija u Čeliću uspješno odolijeva apatiji i porocima i ako ih je 47.38% 4. 4.49% mladih slobodno vrijeme provode sa prijateljima.č ita m ili na vi de o s se ig ric am a m a se .62%).63% 0.30% 19.48% njih vrijeme provodi za računarom.63% je izjavilo da uči. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SLOBODNO VRIJEME PROVOĐENJE SLOBODNOG VREMENA 22. uslovi su loši moglo bi biti i bolje 16.00% sp or to m po ro di ci te le vi zo ra ra ču na ro m ka fić u ed uk uj em pr i ja te l ji u po m až em is pr ed za ba vi m kn j ig e. čita knjige ili se edukuje dok 22. bave se sportom ili pomažu porodici.57% ispitanika je izjavilo da svaki dan posjeti kafić.38% smatra da su uslovi zadovoljavajući.46% navelo alkoholizam kao najzastupljeniju negativnu pojavu na području Općine.81% 9.38% 38.63% USLOVI ZA RAZVOJ KULTURNIH I SPORTSKIH SADRŽAJA u kl ad io ni ca m a uč im .65% 11.48% 7. Njih 16.98% 44. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% uslovi su zadovoljavajući ne. se dr už im Mladi u Čeliću smatraju da bi uslovi za razvoj kulturnih i sportski sadržaja morali biti bolji (83. 16.

92% 23.07% smatra da su djelimično zadovoljene dok se 40.29% 37. njih 53.44% mladih je jako zainteresovano za sport a 28. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% veoma mnogo vrlo malo nimalo ne znam 1. Kada je u pitanju njihova zainteresovanost za sport i kulturne aktivnosti 54.22% ispitanika izjasnilo da potrebe mladih nisu zadovoljene.44% ZAINTERESOVANOST MLADIH ZA SPORT .02% SADRŽAJI KOJI NEDOSTAJU ZAJEDNICI SLOBODNO VRIJEME 37.67% 27.67% 54.36% 8.66% 0% sportski kulturnozabavni obrazovni politički ekološki nešto drugo 14.22% 16.20% onih koji su odgovorili da je to nešto drugo u biti smatraju da bi trebalo poboljšati sve navedene sadržaje. Njihovo mišljenje o tome koji sadržaji nedostaju prikazano je na sljedećem dijagramu: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 1.76% 14.39 Da su kulturne i sportske potrebe mladih zadovoljene u potpunosti smatra 6.33% za kulturne sadržaje.70% mladih.

89% 44. Ti ispitanici su naveli da slobodno vrijeme provode pored televizora.33% 28. družeći se s prijateljima ili čitajući.33% 18.44% SLOBODNO VRIJEME .40 50% onih koji su odgovorili da ne znaju da li su mladi zainteresovani za sport je takođe odgovorilo da ne zna da li su zainteresovani za kulturne sadržaje. ZAINTERESOVANOST MLADIH ZA KULTURNE AKTIVNOSTI 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% veoma mnogo vrlo malo nimalo ne znam 8.

23% mladih a od toga 5.31% 6.41 MLADI I LOKALNA ZAJEDNICA ¾ ispitanika je odgovorilo da na području općine Čelić ne postoji omladinska organizacija ili organizacija koja se bavi pitanjima mladih.08% onih koji smatraju da ne treba osnivanje omladinske organizacije njih 33.63% član sam omladinske organizacije član sam lovačkog udruženja član sam sportskog kluba član sam poljoprivrednog udruženja član sam političke partije ništa od navedenog nešto drugo .87%). Njih 94.33% je izjavilo da takve već postoje.97% 2. Osim onih prikazanih na grafikonu ispod ispitanici su još naveli da su članovi KUD (njih 3.57% 4. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5.52% ANGAŽOVANOST U OMLADINSKOM SEKTORU 60.57% njih članovi političkih partija.52% u radu omladinske organizacije dok je 16. Od 5. U omladinskom sektoru je angažovano samo 39.21% 3.92% smatra da postoji potreba osnivanja omladinske organizacije.77% 16.

Mladi su pokazali spremnost angažovanja u radu omladinske organizacije.86 po potrebi volontiralo dok je 5.04%). dok 58.18% 3. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% PODRŠKA INICIJATIVAMA MLADIH OD STRANE LOKALNE VLASTI 58.31% 32. 69. u potpunosti ne.41% 32.99% 30.04% 25.99% njih misli da lokalna zajednica podržava inicijative mladih ali da bi trebala više da se angažuje.61% se izjasnilo da bi vrlo rado a 24.04% MLADI I LOKALNA ZAJEDNICA OMLADINSKA ORGANIZACIJA KAO POKRETAČ RJEŠAVANJA PROBLEMA MLADIH Još jednom su mladi istakli da je neophodna saradnja mladih i lokalne zajednice (32.52% izjavilo da nije spremno volontirati u radu omladinske organizacije.34% 30% 20% 10. nikako djelimično da u saradnji sa lokalnim vlastima. ali nedovoljno nimalo . 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% da. 1/3 mladih smatra da lokalna zajednica ne podržava inicijative mladih.67% 10% 0% da. sigurno da nešto drugo 7.42 Dokaz za potrebom osnivanja omladinske organizacije potkrijepila su i mišljenja ispitanika o ulozi omladinske organizacije kao pokretača rješavanja problema mladih. u potpunosti ponekad.

ulaže dovoljno ne.00% 65.26% MLADI I LOKALNA ZAJEDNICA LOKALNA ZAJEDNICA I RJEŠAVANJE PROBLEMA MLADIH Međutim upravo je lokalna zajednica.75% mladih se ne obraća nikome za pomoć.26% misli da bi zajednica mogla posvetiti više pažnje rješavanju problema mladih.72% onih koji su izjavili da se ne obraćaju nikome za pomoć su mladi starosne grupe 26-30 godina i svi su se izjasnili da bi željeli da napuste BiH.07% 43. ako izuzmemo vjersku zajednicu. sporta i edukacije. 72.43 Ispitanici koji su izjavili da lokalna zajednica podržava inicijative mladih uglavnom smatraju da ista ulaže dovoljno u rješavanje pitanja problema mladih u oblasti zapošljavanja. 46. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10.00% 13.25% 0. kulture.00% se obraća porodici a zatim prijateljima (15. njih 65. ona institucija kojoj se mladi najmanje obraćaju za pomoć pri rješavanju problema. ulaže premalo mogla bi se više posvetiti 46.75% 15. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% porodici i roditeljima lokalnoj zajednici vjerskoj zajednici nikome prijateljima 6. 13.07% smatra da zajednica ulaže premalo dok 43.00% OBRAĆANJE ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU PROBLEMA .67% 10% 0% da. Najveći procenat mladih.00%).

21% da ne postoji potreba za takvom osobom te da je omladinska organizacija subjekt koji može najbolje izraziti potrebe mladih. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% previše premalo više nego dovoljno mogli bi i više malo nimalo 6.70% 22.59% 25. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% da 83.97% je izjavilo da se mladi uopšte ne bave politikom dok 6.43% POTREBA ZA SLUŽBENIKOM ZA MLADE 8. u institucijama vlasti treba postojati osoba zadužena za mlade te tko najbolje.91% 13.14% 25. 83.97% MLADI I LOKALNA ZAJEDNICA MLADI SE BAVE POLITIKOM Na pitanja da li smatraju da u Općini. 13.70% 5. po njihovom mišljenju može izraziti potrebe mladih.84% 2.84% a 2.43% ispitanika je reklo da postoji potreba. 8.44 Na pitanje koliko se mladi bave politikom mišljenja su bila podijeljena.52% ne znam .70% misli da se bave i previše.21% ne možda 5. Raspodjela odgovora po spolu i obrazovanju je ravnomjerna.

84% 79.35% 0.24% 1. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% zagarantovana ekonomska sigurnost mlade i stručne ljude na odgovornim funkcijama KARAKTERISTIKE LOKALNE ZAJEDNICE PO MJERI MLADIH 37. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% omladinske organizacije općinski organi vlasti političke partije vjerske zajednice ne znam nešto drugo 3.50% 37.87% 0. ¾ mladih ljudi smatra da su ekonomska sigurnost te mladi i stručni ljudi na odgovornim funkcijama glavne karakteristike lokalne zajednice po mjeri mladih.55% 1.56% mladih smatra da omladinske organizacije najbolje izražavaju potrebe mladih.21% ekološki zdrava sredina 7.84% ispitanika prema grafikonu iznad smatra da svi zajedno trebaju raditi u korist mladih.56% NAJBOLJE IZRAŽAVAJU POTREBE MLADIH MLADI I LOKALNA ZAJEDNICA 8.45 79.47% zakon i red manje normi i pravila 2.50% 13.10% 6.08% 8. 3.87% ispitanika se izjasnilo da su to općinski organi vlasti a oni takođe misle da je postoji potreba za službenikom za mlade.74% sve od navedenog ne znam .

Ravnomjerna je raspodjela po polu i starosnoj strukturi onih koji su se izjasnili kao neosigurani.21% da su učenici a 9. Njih 15.81% smatra da je taj problem prisutan u manjoj mjeri dok 17.46%).15% je navelo da je zaposleno (40% imaju završen fakultet a 60% srednju školu). kriminalitet (22. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% kriminal 22. .23% navelo da nije osigurano. 81.02% 11.86% 6. BOLESTI OVISNOSTI Mladi su u anketi odgovarali na pet pitanja vezanih za zdravstvenu zaštitu.77% ispitanika je izjavilo da je osigurano dok je 18. Gore navedeni odgovori na društveno negativne pojave se slažu sa informacijama koje daju javne institucije koje se bave ovim pitanjima. nasilje i narkomanija.46% 11. 47.51% mladih smatra da na području općine Čelić postoje problemi vezani za bolesti ovisnosti. 81.10% da su studenti. Njih 34.68% ispitanika misli da problemi ne postoje.88% NEGATIVNE POJAVE NA PODRUČJU OPĆINE 47.78% nasilje maloljetnička delikvencija alkoholizam narkomanija Osim ovih pojava navedeni su još korupcija i pušenje. bolesti ovisnosti.46 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA. Od negativnih pojava najveći procenat njih smatra da je to alkoholizam (47.88%) a slijede maloljetnička delinkvencija.

narkomanije.44% da ne možda . 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% da ne djelimično ali nedovoljno 16.63% ispitanika.63% 27.84% 51.20% 31. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ANGAŽOVANOST ORGANA VLASTI NA SPRIJEČAVANJU NEGATIVNIH POJAVA 53.93% 18.47 Osim ovih pojava navedeni su još korupcija i pušenje. kriminaliteta i maloljetničke delinkvencije smatra 53. Gore navedeni odgovori na društveno negativne pojave se slažu sa informacijama koje daju javne institucije koje se bave ovim pitanjima.96% ANGAŽOVANOST ZDRAVSTVA NA PREVENCIJI BOLESTI ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Da organi vlasti nisu dovoljno angažovani u obezbjeđenju njihove sredine i sprječavanju negativnih pojava. alkoholizma.

33% mladih izjasnilo da se osjeća sigurno.67% 10. a 10% njih se izjasnilo da se osjećaju veoma nesigurno.00% 10% 0% potpuno sigurno djelimično sigurno vrlo nesigurno ni sigurno ni nesigurno . odnosno djelimičmo sigurno u njihovoj sredini.48 Zbog toga se 73.11% OSJEĆAJ SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 37.22% 16. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 36.

80% 0.60% 8.62% 3. obrazovanje (7.87% ateista sam ne vjerujem baš pretjerano .60% 2.00% 9.49 PROBLEMI I POTREBE MLADIH Zapošljavanje (70.60%) su navedene kao oblasti unutar kojih mladi općine Čelić imaju najviše problema. sportski. kulturni i umjetnički sadržaji (9. kultura i umjetnost ostalo 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% veliki sam vjernik 65.40%).40% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% zdravstvo 7. PROBLEMI MLADIH 70.20%) i zdravstvo(1. slobodno vrijeme (8.20% 1.60%).40% obrazovanje zapošljavanje informisanje slobodno vrijeme sport.19% RELIGIOZNOST 27.80%).

spas • Vjerovanje u Boga. vjerovanje u Allaha dž. • Vjera predstavlja vjersko opredjeljenje jednog naroda i kulture jednog naroda. rješenje za bilo koji ovozemaljski problem. nadu. trudim se živjeti u skladu sa islamskim pravilima. religija je oblik društvene svesti u kome se prirodne i društvene sile prikazuju kao natprirodne. • Kad nemaš posla ni vjera ti nije toliko bitna. • Način života u skladu s moralnim normama. nešto što je samo moje u smislu prakticiranja i sopstvenih osjećaja. • Nešto što me ispunjava i čini me sretnim. sa svijetom i prirodom u kojoj se očituje mu • Opijum za mase. smirenim. • Religija je neodredjena veza izmedju čovjeka i velikog božanstva! • Vrlo je važna POTREBE MLADIH . • Sabur. sigurnost. • Ono bez čega čovjek ne može. odnosno Bogom. • Religija je duhovna povezanost sa nekim višim. pokoravamo se i slijedimo upute te više sile. nezavisne od čoveka. • Religija predstavlja jedan od najvažnijih bioloških funkcija čovjeka. • Sferu ljudske svijesti koja čovjeku daje mir i volju da čovjek napreduje u životu. Ne bih mogla zamisliti svoj život bez vjerovanja u jednog Boga. • Ništa posebno • Ne tako mnogo • Veoma je važna. prije svega njegov tjelesni i duševni integritet. prirode i istorije • Religija predstavlja vjersku ispovijest svakog pojedinca lokalne zajednice. iako obrazovanje stičemo u porodici i religija ima veliki uticaj na to • Duhovno utočište • Po meni je religija pokrenuta radi toga da bi se odredjena grupa ljudi drzala pod kontrolom i da bi se njome moglo manipulitsati • Sigurno da ima uticaj na moj život a u kojoj mjeri zavisi od situacije • Predstavlja ono čega bi se trebali svi pridržavati. Sretna sam što sam muslimanka i u religiji pronalazim svoj mir. zbog čega? Navodi čovjeka da čini dobra djela.š. biću ili predmetu kojoj vjerujemo. da ne mrzi i još puno toga pozitivnog! • To je lično pitanje svakog pojedinca i ne bi trebalo biti ovdje to pitanje. • Vjera u Boga. zadovoljstvo • Vid pokazivanja koliko nam znači te takodje religijom možemo pokazati svoju obrazovanost . da pomaže drugima. svetim bićem. pripadnost nekoj višoj sili. Dakle.50 Vjera za njih uglavnom predstavlja: • Smisao života. • Način života ili njegov bitan činilac • Duhovno blagostanje. svrha života. Religija je ta koja nas uči kako da uspostavimo i uredimo svoj odnos sa Stvoriteljem. • Vjersku pripadnost jednog naroda. duhom. da se obrazuje da bude čist tijelom.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SPREMNOST NA VOLONTERSKO UČEŠĆE U RAZVOJU ZAJEDNICE I HUMANITARNIM AKCIJAMA 70.92% je spremno učestvovati u razvoju zajednice i humanitarnoj akciji.63% se izjasnilo da ne bi a 17.72% POTREBE MLADIH 23. uvijek ne.24% 17.13% da bi možda uzelo učešća u nekoj od sljedećih organizacija koje se bave promicanjem ekološke svijesti i zaštite okoline: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SPREMNOST NA VOLONTERSKO UČEŠĆE U RADU ORGANIZACIJA KOJE SE BAVE ZAŠTITOM OKOLIŠA 76. Do sada je u nekoj humanitarnoj akciji učestvovalo 76. Međutim 93. nikada ponekad 76.20% nije.24% mladih bi uzelo učešća.08% da. 6.80% ispitanika dok 23.20% 6.63% možda da ne .13% 6.51 Mladi Čelića su pokazali znatnu zainteresovanost za učešće u humanitarnim akcijama i radu u organizacijama koje se bave promicanjem ekološke svijesti i zaštite okoline.

fabrika za preradu voća.. usvojiti zakon o radu i sprovoditi isti. • Veliko zagadjenje vode. a i mišljenju mojih drugova-ica pogrešno postavljene. • Jedan od najvećih problema koji je prisutan na našoj opštini jeste "stranačka opredijeljenost". prostora uredjenog za izletnike itd. prije svega se to odnosi na zapošljavanje podobnih u organima javne uprave. biciklističkih staza. • Bilo bi dobro kada bi se poduzelo nešto po pitanju već navedenoga u anketi. POTREBE MLADIH .) • Da. • Nedostatak planinarskih staza. nego stavove svoje porodice ili ljudi koji ih uvjere da su u pravu ti ljudi i da se tu nema više o čemu razgovarati i razmišljati. • Mobing i korupcija u svim sektorima društva • Podizanje na veći nivo komunikacije mladih u bilo kojoj sferi ili oblasti • Moralne norme ovoga društva su po mom mišljenju... mislim da je veliki problem što mladi često ne izražavaju svoje stavove i mišljenja. zašto to ne bi bila industrija . Umjesto da se na odgovornim funkcijama stavljaju i zapošljavaju stručne osobe • Problem ulaganja i razvijanja opštine ne smije samo da bude poljoprivreda i da ona bude okosnica razvoja opštine. • Odliv mladih ljudi iz sredine zbog nezaposlenosti • Pretjerana upotreba politike u negativne svrhe • Problem sa neobrazovanim i nekulturnim pojedincima u javnom sektoru od školstva do opštine.. odnosno nedostatak prostora za okupljanje i djelovanje mladih. informatika. Na kraju upitnika mladi su sa velikom ozbiljnošću dali dodatno mišljenje o problemima mladih u općini Čelić: • Raditi na edukaciji poljoprivrednika u ruralnim dijelovima općine. • Edukacija mladih uvođenjem kurseva (engleski jezik.ali mislim da bi nakon toga bili riješeni mnogi drugi problemi. • Kockanje? • Zaštiti radnike od rada na crno..52 Skoro pola ispitanika smatra da se u Bosni i Hercegovini ne poštuju ljudska prava dok njih 14. • Nedovoljno vođenje brige za periferna mjesta naše regije od strane općinskih vlasti..44% misli da se poštuju. • Problemi u komunikaciji mladih. • Zabraniti devastiranje i uništavanje prirodnih resursa a pogotovo riječnih korita i šuma ("radi se pod okriljem vlasti"). tj. a toga ima dosta na našoj opštini. • Skrenuo bih pažnju na korupciju i kriminal koji postoje na našoj opštini. a što je uzrok mnogih drugih problema zbog čega na našoj opštini mnoge stvari ne funkcionišu.

Svi se uglavnom slažu da politika ima veliki uticaj na zapošljavanje. kao osnovna čelija društva. Nezaposleni mladi ljudi. Mladi ljudi upravo u obrazovanju vide mogućnost izlaska iz situacije u kojoj se nalaze. Više od polovine ispitanika (59. Svaki drugi želi da nastavi svoje školovanje.53 ZAKLJUČCI ZAPOŠLJAVANJE I MLADI Broj nezaposlenih mladih osoba (635 prijavljeno na birou) te broj mladih osoba koje nemaju nikakvih prihoda predstavlja zabrinjavajuću većinu. ispitanici smatraju da se problem zapošljavanja može prevazići zajedničkim naporima. upisom na fakultet. je ugrožena vrlo malim procentom mladih koji stupaju u brak a i oni koji se odluče na taj korak uglavnom su prinuđeni da žive sa roditeljima. odnos profesor učenik te saradnja škola lokalna zajednica. Skoro 90% mladih smatra da su mogućnosti zapošljavanja jako slabe.18% smatra da prepreku predstavljaju neusklađenost obrazovnih programa sa tržištem rada. ili kroz neformalnu edukaciju. Jedan mali dio njih se izjasnilo da su upravo mladi ti koji bi morali da se angažuju više na rješavanju ovog problema. Porodica. a to je 1/3 radno sposobnih mladih ljudi na području Općine se uglavnom prijavljuju na biro i čeka da institucije riješe njihove probleme. OBRAZOVANJE I MLADI Uključivanje djece i mladih u obrazovni sistem je zadovoljavajuće ali su mladi nezadovoljni kvalitetom osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.12%) smatra da je najveća prepreka zapošljavaju nepostojanje adekvatnih programa i politika zapošljavanja dok 28. Pored odgovornosti instutucija. Samostalnost mladih je uslovljena ispunjavanjem nekoliko osnovnih uslova. . odnosno nikakve. Kao razlog nezadovoljstva kvalitetom obrazovanja istaknuti su izbor zvanja i zanimanja. 1/3 mladih između 26 i 30 godina je prijavljeno na birou za zapošljavanje već dugi niz godina. bilo formalno. Ona prije svega povezana sa zapošljavanjem koje direktno utiče na drugi indikator a to je životni standard. Percepcija mladih o problemu nezaposlenosti se ne razlikuje mnogo od percepcije mladih u cijeloj Bosni i Hercegovini.

54 MLADI .INFORMISANJE. Mladi uglavnom provode slobodno vrijeme sa prijateljima.92% smatra da postoji potreba osnivanja omladinske organizacije. Mladi su bili dosta kritični kada je u pitanu zadovoljenje kulturnih i sportskih potreba jer su naveli da smatraju da je potrebno stvoriti više prostora za kulturno. 60. ZAKLJUČCI .44% mladih je jako zainteresovano za sport a 28.65% mladih je izjavilo da slobodno vrijeme provodi u kafiću. Skoro 80% mladih smatra da omladinske organizacije najbolje izražavaju potrebe mladih ali da trebaju raditi zajedno sa institucijama vlasti što potvrđuje potrebu za službenikom za mlade. Jedan broj njih je izjavio da u slobodno vrijeme uči. MLADI I LOKALNA ZAJEDNICA Svaki dvadeseti ispitanik je član omladinske NVO ali njih 94. čita knjige. osobe zadužena za mlade. sportske i umjetničke sadržaje.99% njih misli da lokalna zajednica podržava inicijative mladih ali da bi trebala više da se angažuje. Visok je procenat mladih koji koriste internet. sportskog kluba. SPORT I SLOBODNO VRIJEME Kada su u pitanju mediji i načini preko kojih mladi dobijaju informacije o dešavanjima u gradu mladi su naveli: kroz druženje sa prijateljima . Mladi su istakli da je neophodna jača saradnja mladih i lokalne zajednice.77% mladih ljudi nije uključeno ni u jedan vid organizovanja mladih. lovačkog udruženja. 1/3 mladih smatra da lokalna zajednica ne podržava inicijative mladih. Mladi su najveći dijelom uključeni urad političkih partija. preko internet portala i web stranice te putem oglasa na oglasnoj ploči Općine. bave se sportom ili pomažu porodici. Uzimajući u obzir tešku materijalnu situaciju te uslove u kojima žive mladi ljudi na području općine Čelić sve je više mladih koji izlaze jednom mjesečno ili samo u rijetkim prilikama. Kao spona između mladih i institucija vlasti prepoznata je potreba postojanja službenog lica. Kada je u pitanju njihova zainteresovanost za sport i kulturne aktivnosti 54. KULTURA. Međutim pokazali su spremnost angažovanja u radu omladinske organizacije.33% za kulturne sadržaje. dok 58. edukuje se ili vrijeme provodi za računarom. 4. poljoprivrednog udruženja i KUD-a.

60%) su navedene kao oblasti unutar kojih mladi općine Čelić imaju najviše problema.60%). Jedan broj njih je zaposlen što navodi na zaključak da nisu osigurani jer privatni poduzetnici kod kojih rade neće da ih prijave. kulturni i umjetnički sadržaji (9. Grupa indikatora koja se bavi omladinskom politikom. Iznenađujuće nizak nivo zainteresovanosti mladih za učešće u radu političkih partija. 2/3 mladih svih nacionalnosti se izjasnilo kao veoma religiozno. percepcijom mladih o njihovom uticaju na donošenje odluka. Kako je samo trećina ispitanika član ili bi željela postati članom omladinske nevladine organizacije.55 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA. Pokazatelj da 89. Navedene negativne pojave uz kriminalitet i maloljetničku delinkvenciju utiču na to da se svaki deseti ispitanik izjasnio da se osjeća veoma nesigurno. BOLESTI I OVISNOSTI 18.20%) i zdravstvo (1. To je jasan signal strankama da treba da unaprijede svoje programe i prilagode ih interesima mladih.80%). Uočena je velika spremnost za učešće ali u isto vrijeme potreba za postojanjem formalne strukture in podrške od strane predstavnika lokalne vlasti. posebno srednjoškolaca. sportski. PROBLEMI I POTREBE MLADIH Zapošljavanje (70. od strateškog je interesa podržati formiranje. rad i omasovljenje takvih organizacija. alkohola i opojnih droga su navedene kao problem u kome bi se institucije vlasti i zdravstvo trebalo više angažovati pogotovo u prevenciji i edukaciji mladih. Na osnovu gore navedenog možemo reći da ohrabruje činjenica da loša ekonomska situacija ne utiče direktno na socijalne devijacije.40%).33% ispitanika smatra da bi se lokalna zajednica trebala posvetiti više rješavanju pitanja mladih veliki je signal lokalnim institucijama o neophodnosti odgovora na zahtjeve i potrebe mladih. ZAKLJUČCI . slobodno vrijeme (8. Sljedeća grupa indikatora ukazuje na percepciju mladih po pitanju učešća u humanitarnim akcijama i radu u organizacijama koje se bave promicanjem ekološke svijesti i zaštite okoline. obrazovanje (7. Tome dosta doprinosi i religija. te percepcijom omladinskog organizovanja i djelovanja daje zanimljive pokazatelje i upute za djelovanje. Društveno negativne pojave kao što su: konzumiranje cigareta.23% mladih je navelo da nije osigurano.

Omogućiti. Insistiranje na većem zapošljavanju mladih unutar državnih preduzeća i institucija 6. entitetskom i državnom nivou. automehaničari. Maksimalno se posvetiti izradi i implementaciji kvalitetnih programa zapošljavanja mladih 5.56 PREPORUKE 1. Nastaviti sa informisanjem i preventivnom edukacijom o narkomaniji i alkoholizmu među omladinskom populacijom 8. saobračajni tehničari. Posvetiti pažnju neformalnoj edukaciji mladih (edukacija iz oblasti infomacijskih tehnologija. strani jezici) 7. podržati i promovisati formiranje što većeg broja omladinskih i nevladinih organizacija na teritoriji Općine 9. Analizirati stanje sportske i kulturne ponude na teritoriji Općine te razvijanje iste za postojanjem formalne strukture in podrške od strane predstavnika lokalne vlasti. Omogućiti zadovoljenje svih potreba unutar slobodnog vremena mladih kako bi se uticalo na obogaćivanje individualnih kapaciteta 14. Imenovati službenika za mlade koji će predstavljati sponu između mladih i institucije vlasti 11. Unaprijediti kvalitet obrazovanja kroz uvođenje novih škola i zanimanja kao što su: gimnazija. zanimanja vezana za muzičku struku 4. PREPORUKE . Pronalaziti i promovisati mogućnosti zapošljavanja mladih u saradnji sa institucijama na kantonalnom. lokalnim poslodavcima i omladinskim organizacijama. Konkretnim projektima i rezultatima opravdati očekivanja mladih od općinskih organa vlasti 12. frizeri. volontirizam ). Ubrzati aktivnosti na usklađivanju obrazovnih programa sa tržištem rada 3. zanimanja građevinske struke . poslovni seminari. 10. Usmjerenim akcijama i konkretnim pomacima pokazati rast uticaja mladih na donošenje odluka na nivou Općine 13. političke partije. zanimanja medicinske struke. 2. Raditi na uključenju mladih u različite oblike društvenog angažmana (nevladine organizacije.

Osim toga nedostaje poduzetnički duh i ideje kod mladih.) Na osnovu gore iznesenog može se zaključiti su problemi mladih općine Čelić u oblasti zapošljavanja slijedeći: 1. mladi često odabiru zanimanja s kojima imaju malu mogućnost zapošljavanja 3. rješavanje stambenih pitanja. Jedan od uzroka za ovakvu situaciju je nedovoljna upućenosti mladih u ponudu i trend zanimanja uslijed čega mladi veoma često biraju zanimanja s kojima imaju malu mogućnost zapošljavanja nakon završene škole. Kad se ovome doda i podatak da se godinama u srednjoj školi u Čeliću školuju kadrovi ekonomista. vodoinstalatera i montera centralnog grijanja kojih najviše ima na evidenciji za nezaposlene slika o zaposlenosti mladih u općini Čelić je još nepovoljnija. Zbog toga dugo ne mogu naći adekvatan posao a dosta njih je prisiljeno raditi poslove za koje nisu stekli kvalifikaciji. prema podacima Biroa za zapošljavanje Čelić. poslovnih tehničara. Slijedeći bitan uzrok leži u tomer da mladi koji se nalaze na Birou za zapošljavanje ne poznaju metode i načine potrage za poslom te da nema saradnje između kreatora politike zapošljavanja. pad nataliteta itd.11 % nezaposlenih koji se vode na evidenciji Biroa su mladi starosne dobi do 30 godina. javljaju se porodične i socijalne krize u mladim porodicama (neodlučnost stupanja u brak. nosilaca poticajnih sredstava i nezaposlenih. Školovanje kadrova koji nisu u skladu sa potrebama tržišta rada je jedan od glavnih razloga zašto mladi općine Čelić nisu zadovoljni obrazovnim sistemom. 30.VŠS) 4. nepostojanje kvalitetnih programa zapošljavanja mladih (omladinski servis) PLAN DJELOVANJA . krize u brakovima.13% evidentiranih nezaposlenih mladih osoba je sa visokom stručnom spremom. Kao posljedicu svega toga imamo da nezaposlenost mladih vodi ka opadanju kvaliteta životnog standarda.57 PLAN DJELOVANJA PO OBLASTIMA ZAPOŠLJAVANJE Analiza stanja Prema anketi sprovedenoj za potrebe izrade Strategije za mlade. nedostatak radnog iskustva za polaganje stručnog ispita (VSS. privatne inicijative i samozapošljavanje nisu prepoznati kao način smanjenja nezaposlenosti 5. Mora se također naglasiti da je među nezaposlenim osobama određeni broj mladih koji rade „na crno“ na povremenim i privremenim poslovima čiji je tačan broj teško ustanoviti. Od ukupnog broja nezaposlenih na području općine Čelić. na prostoru Općine nema mogućnosti za zapošljavanje – nedostaju informacija o mogućnosti zapošljavanja 2. Kvalifikaciona struktura nezaposlenih je veoma nepovoljna jer ih je najveći broj sa srednjom stručnom spremom. jedan od najvećih problema mladih općine Čelić je nezaposlenost. Slijede oni koji imaju završeno osnovno obrazovanje a 0.

00 KM. Općina Čelić.00 KM . JU MSŠ Čelić TROŠKOVI: 2011-200. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Čelić . 2014-500.00 KM.00 KM. 06/2013. 06/2012. 2013-300.nedostatak informacija o mogućnosti zapošljavanja ŽELJENI REZULTAT: Mladi upoznati sa mogućnostima zapošljavanja AKTIVNOSTI: Okrugli sto: Mogućnost zapošljavanja mladih VRIJEME PROVOĐENJA: 06/2011. 05/2012.00 KM PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Mladi često odabiru zanimanja s kojima imaju malu mogućnost zapošljavanja ŽELJENI REZULTAT: Svi učenici završnih razreda osnovnih i srednje škole imaju podatke o aktuelnoj ponudi i potražnji zanimanja. 2014-300.58 PROBLEM: Na prostoru Općine nema mogućnosti za zapošljavanje. Biro za zapošljavanje. 05/2013.00 KM. 2013-500.00 KM. AKTIVNOSTI: Izrada biltena koji sadrži inforrmaciju o potrebnim kadrovima na području općine Čelić i distribucija u škole VRIJEME PROVOĐENJA: 05/2011. 2012-300. JU MSŠ Čelić TROŠKOVI: 2011-300. Osnovne škole. 05/2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Biro za zapošljavanje. 2012-200. 06/2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Privatni sektor.00 KM.

000. 2012-500.00 KM. 2014-500. nauke . 12/2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Služba za opću upravu općine Čelić.00K M. 1-2/2012.000.00 KM PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Privatne inicijative i samozapošljavanje nisu poznati kao način smanjenja nezaposlenosti ŽELJENI REZULTAT: Podrška osnivanju poljoprivrednih gazdinstava AKTIVNOSTI: Educiranje mladih u oblasti pokretanja biznisa u poljoprivrednoj djelatnosti VRIJEME PROVOĐENJA: 1-2/2011.00 KM . kulture i sporta TROŠKOVI: 2011-12.00 KM.59 PROBLEM: Nedostatak radnog iskustva za polaganje stručnog ispita (VSS.000. vodoprivrede i šumarstva TK-a. 1-2/2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Služba za privredu i promet općine Čelić. Ministarstvo poljoprivrede.00 KM.000.00 KM.Biro za zapošljavanje i Kantonalno ministarstvo obrazovanja. 1-2/2013. 2012-12. 12/2012. NVO TROŠKOVI: 2011-500.00 KM. Poljoprivredni zavod TK-a. 2014-12. 2013-500. 2013-12. 12/2013.VŠS) ŽELJENI REZULTAT: 10 mladih steklo radno iskustvo (odradilo pripravnički staž) na godišnjem nivou AKTIVNOSTI: Svake godine primiti 10 pripravnika na rad u općini Čelić i javnim preduzećima općine Čelić VRIJEME PROVOĐENJA: 12/2011.

00 KM.500. JU MSŠ Čelić TROŠKOVI: 2011-1. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Čelić. Biro za zapošljavanje. 2013-.60 PROBLEM: Nepostojanje kvalitetnih programa zapošljavanja mladih (omladinski servis) ŽELJENI REZULTAT: Osnovan Općinski omladinski servis (forma Privrednog društva) AKTIVNOSTI: -Osnivanje Općinskog omladinskog servisa -Provođenje kampanje o mogućnostima zapošljavanja mladih u povremenim i sezonskim poslovima VRIJEME PROVOĐENJA: Tokom 2012 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Sužba za privredu i promet općine Čelić. 2014- PLAN DJELOVANJA . 2012-.

automehaničar. Nedostaje vid stalne prekvalifikacije i dokvalifikacije za sticanje novih znanja i vještina i time sticanje uslova za lakše zapošljavanje. prehrambeni prerađivač. automehaničari. JU OŠ Humci i jedna srednja škola. Ne postoji Eko sekcija u kojoj bi mladi mogli ispoljiti svoju kulturu življenja i urediti sredinu u kojoj neposredno žive i borave. bravari. . Prema analizi problema mladih općine Čelić osim problema nezaposlenosti kojeg su ispitanici naveli kao najveći (35. kao problem. ili vrlo malo prati.27% ispitanika smatra da bi se trebala poboljšati saradnja škole i lokalne zajednice. I dalje se školuju kadrovi kojih ima isuviše na evidenciji Biroa za zapošljavanje i koji će veoma teško naći zaposlenje (ekonomski tehničari. Osim toga učenici nisu uključeni u procese reforme obrazovnog sistema. potrebe mladih. Oko ¼ ispitanika nisu zadovoljni kvalitetom osnovnog i srednjeg obrazovanja. poslovno-pravni tehničari.95 % ispitanika izjasnilo se kao nezaposleno) mladi su. Navedeno je i da odnos nastavnik-učenik nije zadovoljavajući. bravari). Mladi nisu zadovoljni saradnjom škole i lokalne zajednice. instalateri centralnog grijanja. čemu najviše doprinosi nedostatak vaspitnog djelovanja prosvjetnih radnika i loša komunikacija. JU MSŠ Čelić pohađa 335 učenika u slijedećim strukama: ekonomski tehničar. Mladi nisu zadovoljni opremljenošću kabineta za izvođenje praktične nastave kao i nepostojanjem stručnih kabineta za engleski i njemački jezik. naveli i nezadovoljstvo obrazovnim sistemom. dok učenici nisu ohrabreni da svoje sugestije izraze otvoreno. Ukupan broj učenika uključenih u osnovno obrazovanje iznosi 1120. Prema odgovorima mladih. Čak 92. JU OŠ Vražići. Ohrabruje to što mladi vide obrazovanje kao segment koji može bitno doprinijeti smanjenju siromaštva. Šibošnici. U okviru navedenih osnovnih škola djeluju i područne škole u Ratkovićima. Razlozi ovakvog izjašnjavanja su u tome da mladi smatraju da obrazovni sistem nije prilagođen njima i da ne prati. oni su veoma malo uključeni u razmatranje problematike obrazovnog sistema. Brnjiku. Nedostatak školske opreme i učila otežava nastavu i učenje. mašinci. predstavlja jednu od mjera za prevazilaženje siromaštva. sve se većinom svodi na suhoparno izlaganje novog gradiva i propitivanje putem kontrolnih i pismenih testova. poslovno-pravni tehničar. Mladi također smatraju da se nedovoljna pažnja se posvećuje neformalnom obrazovanju mladih. JU MSŠ Čelić. Velinom Selu. mehaničari. sa razvijanjem programa neformalnog obrazovanja kao načina za kvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih. Tuzli. Reforma obrazovnog sistema. Iako postoji formirano Vijeće učenika. Na raznim višim i visokoškolskim ustanovama studira 100 mladih iz Čelića. Mladi nisu dovoljno upoznati sa problemima ugrožavanja čovjekove životne sredine i tema ekologije nije dovoljno zastupljena u nastavnom procesu.61 OBRAZOVANJE Analiza stanja Obrazovanje predstavlja jednu od najznačajnijih društvenih djelatnosti i veliki broj mladih uključen je u sistem osnovnog i srednjeg obrazovanja. Na području općine Čelić djeluju tri osnovne škole: JU OŠ Čelić. dok su ostali zadovoljni ili smatraju da bi moglo biti bolje. Sarajevu. Drijenči i Lukavici. prehrambeni prerađivači. dok još 150 mladih s područja općine Čelić pohađa srednje škole u Brčkom.

2013. nedovoljna saradnja škole i lokalne zajednice PLAN DJELOVANJA PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Mladi nisu zadovoljni obrazovnim sistemom na području Općine i nisu uključeni u njegove reforme Mladi aktivno učestvuju u kreiranju obrazovne politike i njene reforme ŽELJENI REZULTAT: AKTIVNOSTI: Okrugli sto: Upoznavanje mladih sa zakonima o osnovnom i srednjem obrazovanju. 2014 TROŠKOVI: . 2013. mladi nisu zadovoljni obrazovnim sistemom na području Općine i nisu uključeni u njegove reforme 2. 2012. problemi mladih u oblasti obrazovanja su slijedeći: 1. 2012. 2014 VRIJEME PROVOĐENJA: ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Osnovne i srednja škola. mladi nisu zadovoljni angažovanjem Općine na rješavanju problema mladih 5. nedovoljan broj omladinskih organizacija i organizacija koje promovišu ekološku svijest i zaštitu okoline 6. loša je komunikacija i učenici nisu ohrabreni da svoje sugestije i nezadovoljstva izraze otvoreno 4. Služba za društvene djelatnosti općine Čelić 2011. obrazovni programi nisu usklađeni sa tržištem rada 3. odnos nastavnik-učenik nije zadovoljavajući. nedovoljna pažnja se posvećuje neformalnom obrazovanju mladih 8. Vijeća učenika osnovnih i srednje škole.62 Konkretno. nedostatak školske opreme i učila za izvođenje praktične nastave u MSŠ Čelić 7. Radionice sa vijećima učenika osnovnih i srednje škole: aktivno učešće u svim bitnim pitanjima vezanim za obrazovanje 2011.

sprovođenje istraživanja o stvarnim potrebama za navedenim obrazovnim profilima. 2012. Osnovne i srednja škola. 2014 PROBLEM: Odnos nastavnik-učenik nije zadovoljavajući. kulture i sporta TK. nauke. Učenici i nastavnici otvoreno. analizirati rasprave i donositi zajedničke zaključke. koje treba redovno provoditi. Služba za društvene djelatnosti općine Čelić TROŠKOVI: 2011. gdje je problem i kako ga riješiti“ 2. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011. Održavati redovne sastanke vijeća učenika sa nastavnicima i profesorima. 2013. procjena raspoloživosti nastavničkog kadra za nove obrazovne profile. pedagog. 2. Pedagoški zavod TROŠKOVI: 2011. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: 1. loša je komunikacija i učenici nisu ohrabreni da svoje sugestije i nezadovoljstva izraze otvoreno ŽELJENI REZULTAT: 1. mašinski tehničar VRIJEME PROVOĐENJA: 2011. prerađivači mlijeka. 2012. 2013. 2012. veterinarski tehničar. Aktivno vijeće učenika koje je snažan faktor kanalisanja problema u školama ka pozitivnom rezultatu AKTIVNOSTI: 1. otvaranje novih obrazovnih profila: gimnazija. 2014 PLAN DJELOVANJA . Ministarstvo obrazovanja. Održati okrugli sto na temu: „Komunikacija nastavnik-učenik. 2.63 PROBLEM: Obrazovni programi nisu usklađeni sa tržištem rada ŽELJENI REZULTAT: Mladi aktivno učestvuju u kreiranju obrazovne politike i njene reforme AKTIVNOSTI: Procjena preduslova za pretvaranje JU MSŠ Čelić u Gimnaziju. srednja škola. 2012. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Općina Čelić. 2013. Vijeće učenika osnovne i srednje škole. 2013. slobodno i odgovorno iznose probleme međusobne komunikacije.

64

PROBLEM: Mladi nisu zadovoljni obrazovnim sistemom na području naše Općine – mladi nisu zadovoljni angažovanjem Općine na rješavanju problema mladih ŽELJENI REZULTAT: Izgradnjom sportske dvorane svi učenici srednje škole imat će normalne uvjete za obavljanje sati tjelesnog odgoja AKTIVNOSTI: Započete radove na sportskoj dvorani privesti kraju VRIJEME PROVOĐENJA: 2011; 2012; 2013; 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, NVO, Općina TROŠKOVI: 2011; 2012; 2013; 2014

PLAN DJELOVANJA

PROBLEM: Nedovoljan broj omladinskih organizacija i organizacija koje promovišu ekološku svijest i zaštitu okoline ŽELJENI REZULTAT: Učenici razvijaju individualnu i kolektivnu ekološku svijest. U saradnji sa ekološkim društvima i samoinicijativno sprovode akcije i projekte zaštite okoliša. AKTIVNOSTI: Oformiti eko kutak u dvorištima osnovnih i srednje škole i uređivati ga kroz eko sekcije. Učestvovati u akcijama uređenja i zaštite okoliša na nivou Općine. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011; 2012; 2013; 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Eko sekcija u osnovnim i srednjoj školi, Udruženje građana „ Samostalni odred izviđača Vjetrenik“ Čelić, UG „Eko zeleni“ Čelić TROŠKOVI: 2011.-1.000 KM; 2012.-1.000 KM; 2013.- 1.000 KM; 2014.- 1.000 KM

65

PROBLEM: Nedostatak školske opreme i učila za kvalitetno izvođenje praktične u JU MSŠ Čelić ŽELJENI REZULTAT: Opremljeni kabineti i laboratorij za izvođenje praktične nastave prehrambenih prerađivača, mašinskih tehničara, Opremljen kabinet informatike Savremeni kabinet engleskog i njemačkog jezika. AKTIVNOSTI: Pisati mikro i makro projekte prema Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke te donatorima. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011; 2012; 2013; 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke NVO, Donatori Općina TROŠKOVI: 2011; 2012; 2013; 2014 PROBLEM: Mladi nisu zadovoljni obrazovnim sistemom na području Općine - nedovoljna pažnja se povećuje neformalnom obrazovanju mladih. ŽELJENI REZULTAT: 30 nezaposlenih od 19 do 30 godina završili kurs engleskog ili njemačkog jezika, ili kurs rada na računarima. AKTIVNOSTI: Organizovanje redovnih kurseva engleskogi njemačkog jezika i rada na računarima. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011; 2012; 2013; 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Biro za zapošljavanje, Služba za privredu općine Čelić, Gradska biblioteka. TROŠKOVI: 2011. - 500 KM; 2012.- 500 KM; 2013. - 500 KM; 2014. - 500 KM

PLAN DJELOVANJA

66

PROBLEM: Nedovoljna saradnja škole i lokalne zajednice. ŽELJENI REZULTAT: Stvoreni uslovi za kvalitetnu saradnju između škole i lokalne zajednice. AKTIVNOSTI: Rad na poboljšanju komunikacije i saradnje između lokalne zajednice i škole kroz zajedničke projekte, održavanje manifestacija, okruglih stolova o problemima mladih i obrazovnom sistemu, organizacija javnih tribina, stručnih skupova i sl. koji tretiraju problematiku mladih. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011; 2012; 2013; 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Osnovne škole, srednja škola, općina Čelić, lokalne institucije. TROŠKOVI: 2011. - 200 KM; 2012.- 200 KM; 2013. - 500 KM; 2014. - 500 KM INFORMISANJE I UČEŠĆE MLADIH U DRUŠTVENOM ŽIVOTU Analiza stanja Informisanje ima značajnu ulogu u razvoju savremenog društva i ono je veoma bitan segment u svakoj društvenoj zajednici od čijeg funkcioniranja znatno ovisi stanje članova te zajednice u političkom, ekonomskom, socijalnom i drugom pogledu važnom za raspoloženje građana. Općina Čelić nema nijedno elektronsko javno informativno glasilo (Radio „Avaz“ Vražići i „Glas Drine-studio Onix“ Čelić su privatne radio stanice) osim kvartalnog izdavanja općinskog biltena, općinske Web stranice i oglasnih ploča koje pružaju određene informacije građanima. Zbog ovakvog stanja mladi smatraju da su im uskraćene važne informacije o društvenim i ostalim zbivanjima te mogućnostima koje općina Čelić nudi za zadovoljavanje njihovih potreba. Kao direktna posljedica toga je nedovoljna uključenost mladih u društveni život pa su samim time i prilično pasivni. Mladi ne posjećuju u znatnijem broju kulturne i sportske manifestacije na prostoru općine Čelić. Osim toga na pitanje u analizi koliko se mladi bave politikom mišljenja su bila podijeljena. 87,71% je izjavilo da se mladi malo ili uopšte ne bave politikom odnosno da bi trebalo više dok 12,29% misli da se bave dovoljno odnosno previše. Na osnovu gore iznesenog može se zaključiti su problemi mladih općine Čelić u oblasti informisanja i učešća u društvenom životu slijedeći: 1. Mladi ne posvećuju dovoljno vremena tražeći informacije iz svih postojećih izvora 2. Mladi nisu dovoljno uključeni u lokalnu politiku i kreiranje vlasti

PLAN DJELOVANJA

2012.200 KM .LETCI . 2013.DEBATE VRIJEME PROVOĐENJA: 2011.150 KM.APELI KROZ DOSTUPNE MEDIJE . APELI KROZ DOSTUPNE MEDIJE .PANOI -KONTAKTI . Omladinske organizacije.200 KM.BILTENI .200 KM PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Mladi nisu dovoljno uključeni u lokalnu politiku i kreiranje vlasti ŽELJENI REZULTAT: Poboljšan sistem informisanja mladih o mogućnostima uključenja u lokalnu politiku i kreiranje vlasti AKTIVNOSTI: INFO-TRIBINE . 2014. 2012. .100 KM. 2013. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Omladinske organizacije.PANOI -KONTAKTI .67 PROBLEM: Mladi ne posvećuju dovoljno vremena tražeći informacije iz svih postojećih izvora. 2014..BROŠURE .DEBATE.200 KM. 2012. TROŠKOVI: 2011.LETCI .100 KM.BILTENI . 2013. ŽELJENI REZULTAT: Mladi posvećuju više vremena tražeći informacije “Informišući Se” AKTIVNOSTI: INFO-TRIBINE. općina Čelić . Administratori web portala TROŠKOVI: 2011.200 KM. .. . .BROŠURE . 2012. 2013. oglasne ploče VRIJEME PROVOĐENJA: 2011. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Služba za društvene djelatnosti općine Čelić. NVO. . Redovno ažuriranje web stranica. .

uz TV i internet. kulturno-umjetnički programi. gdje će se mladi okupljati. 2. Ako izuzmemo kulturno-sportske programe za vrijeme Privredne manifestacije „Dani jagodastog voća“. kao i neformalno obrazovanje. mladi uglavnom svoje slobodno vrijeme provode po kafićima. Kulturni i sportski sadržaji koji se trenutno nude su nedovoljni za zadovoljenje potreba mladih. Nepostojanje dovoljnog broja omladinskih NVO – koje bi bile pokretačka snaga rješavanja problema mladih. Analizom stanja prepoznati su slijedeći problemi: 1. 4.nepostojanje adekvatnog prostora za djelovanje mladih . ne postoji kulturni centar u kome bi se organizovale radionice. Uslovi za razvoj kulturnih i sportskih sadržaja nezadovoljavajući .Sportska dvorana PLAN DJELOVANJA . Uslovi za razvoj kulturnih sadržaja nezadovoljavajući. seminari. su bitan element formiranja ličnosti i kao takve neodvojiv dio razvoja društvene zajednice. 3. dobijati pravnu pomoć i dr. SPORT I SLOBODNO VRIJEME Analiza stanja Kulturne i sportske aktivnosti.sportske aktivnosti 5. BZK „Preporod“. Mladi svoje vrijeme provode prilično neorganizovano. Mladi smatraju da je jedan od načina da se prevaziđe ovakva situacija profesionalizacija kulturnog i sportskog društva. kursevi. FK „Čelić“ i nekoliko drugih slabo aktivnih organizacija. Nezainteresovanost mladih za kulturno . Sve ovo rezultira nezainteresovanošću mladih za volonterskim angažovanjem te apatijom.. Općinske ustanove i organizacije su objektivno u nemogućnosti ponuditi sadržajniji i češći kulturno-sportski program. informisati. U općini Čelić ne postoji omladinska NVO koja trenutno ima kapacitete baviti se ozbiljnijim programima. Nepostojanje prostora za sport u zimskom periodu . Inicijative i akcije postojećih formalnih i neformalnih udruženja ne realizuju se zbog nedostatka materijalnih i finansijskih sredstava te objektivnih uslova. razmjenjivati ideje.omladinskog centra.. Dana općine Čelić.68 KULTURA. Mladi na općini Čelić svoje potrebe za kulturnim i sportskim aktivnostima mogu sprovoditi kroz JU „Gradsku biblioteku“.

omladinska udruženja i druga udruženja koja se bave pitanjima mladih. materijalna i tehnička pomoć novonastalim i postojećim omladinskim udruženjima i udruženjima koji se bave pitanjima mladih AKTIVNOSTI: Pružiti pravnu. 2013.nepostojanje adekvatnog prostora za djelovanje mladih ŽELJENI REZULTAT: Formiran omladinski centar AKTIVNOSTI: Obezbijediti uslove za formiranje omladinskog centra . škole..2000 KM. 2014 . VRIJEME PROVOĐENJA: 2011. 2012. Objavljivanje javnog poziva za projekte mladih jednom godišnje. Centar za socijalni rad. Kantonalna i Federalna ministarstva TROŠKOVI: 2011. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011.2000 KM.69 PROBLEM: Uslovi za razvoj kulturnih i sportskih sadržaja nezadovoljavajući . 2012. kao i usvajanje zdravih životnih stilova. materijalnu i tehničku pomoć novonastalim i postojećim omladinskim udruženjima.2500 KM. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Općina Čelić.edukativne radionice: edukacija mladih iz oblasti promocije zdravlja i prevencije bolesti. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Općina Čelić i omladinska udruženja. Dom zdravlja.3000 KM . PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Nedovoljan broj omladinskih organizacija koje su prepoznate kao pokretač rješavanja problema mladih ŽELJENI REZULTAT: Pružena pravna. 2013 . 2012 . 2013.

VRIJEME PROVOĐENJA: 2011.000 KM . materijalna i tehnička pomoć novonastalim i sportskim udruženjima i sekcijama AKTIVNOSTI: Pružanje pravne. 2012. 2013. uvrštavanje BKC u budžet Općine. 2013. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Članovi tima za izradu strategije mladih i drugi TROŠKOVI: 2011.Ne postojanje kulturnog centra ŽELJENI REZULTAT: Formiran Bosanski kulturni centar AKTIVNOSTI: Obezbijediti uslove za formiranje BKC .000 KM. upošljavanje osobe u BKC.. 2012.-2.3. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Općina Čelić i Gradska biblioteka TROŠKOVI: 2011.2. 2012. finansijske i materijalne pomoći novoformiranim sportskim udruženjima i sekcijama VRIJEME PROVOĐENJA: 2011.-2. 2014.000 KM..70 PROBLEM: Uslovi za razvoj kulturnih sadržaja nezadovoljavajući . pronalazak i opremanje adekvatnog prostora.500 KM. 2014 PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Nezainteresovanost mladih za sportske aktivnosti ŽELJENI REZULTAT: Pružena pravna. 2012. 2013. 2013.

što utiče u velikoj mjeri na tjelesno i mentalno zdravlje mladih ljudi. Isključenost sa tržišta rada je jedan od osnovnih faktora socijalne isključenosti i ranjivosti mladih. utiče na njihov stav prema zdravlju i rizičnom ponašanju i na području naše općine. što čini značajan dio stanovništva kojem je neophodno pružiti sveobuhvatnu i adekvatnu podršku u njihovoj integraciji. 2014 ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA MLADIH Analiza stanja Na području općine Čelić udio mladog stanovništva u dobnoj skupini od 16 do 30 godina u ukupnom broju stanovnika je oko 25%. gdje su mladi marginalizirani i prepušteni sami sebi. Problemi mladih su vezani za veoma teško socio-ekonomsko stanje na području općine Čelić. Rastuće siromaštvo. te je kao posljedica nezaposlenosti mladih veliki broj njih socijalno isključen. 2012. nesigurno školovanje. PLAN DJELOVANJA . Vanjsko okruženje u kojem mladi ljudi žive karakteriše snažna socio-ekonomska tranzicija što ima značajne implikacije na zdravlje.71 PROBLEM: Uslovi za razvoj sportskih sadržaja u zatvorenim prostorima nezadovoljavajući ŽELJENI REZULTAT: Izgrađena sportska dvorana AKTIVNOSTI: Obezbjeđenje finansijske konstrukcije VRIJEME PROVOĐENJA: 2011. Federalna vlada TROŠKOVI: 2011.Kantonalna vlada. nezaposlenost mladih i opšti osjećaj nesigurnosti i neizvjesnosti neminovno pojačavaju stanje ugroženosti mladih i predstavlja rastući rizik po zdravlje stanovništva. kao posljedica poremećenih sistema vrijednosti i narušenih odnosa u obitelji i društvu uopće. kao i rizičan faktor za mnoge negativne aspekte psiho-socijalnog zdravlja. finansijski depriviran i nije stambeno zbrinut. 2012. 2014 ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Općina Čelić. 2013. 2013.

droga i psihotropnih supstanci 3. 2012. 2013 (prva polovina). VRIJEME PROVOĐENJA: 2011 (prva polovina). 2014 (prva polovina) ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Dom zdravlja. kao i porast nasilja u obitelji. uskraćujući na taj način svojoj djeci ljubav i podršku. Lagani porast poremećaja mentalnoga zdravlja što dovodi do povećanog broja neurotskih oboljenja. naročito kada je u pitanju pušenje. identificirani su sljedeći problemi mladih: 1. MUP TROŠKOVI: 2011. značajne promjene u načinu ishrane. internet i drugi mediji ŽELJENI REZULTAT: Stvoreni uslovi za kvalitetnu saradnju između škole i lokalne zajednice. nasilje među mladima. 2014. alkoholizam. narkomanija. PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Zloupotreba ovisnosti svih oblika. Centar za socijalni rad. a potom i do afektivnih poremećaja raspoloženja 4. povećana upoteba alkohola. internet i drugi mediji koji kreiraju neprihvatljive obrasce ponašanja 2. Promjene životnog stila u smislu usvajanja nezdravog životnog stila koje su socijalno uvjetovane – pušenje. dovode do sve češće pojave društveno neprihvatljivih oblika ponašanja kao što su maloljetnička delikvencija.72 Analizom trenutnog stanja iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. Zdravstvena neprosvijećenost i slaba informiranost o reproduktivnom i seksualnom zdravlju mladih kao i posljedicama izraženim kroz spolno prenosive bolesti 5. . 2012 (prva polovina).200 KM . kao i do somatskih poremećaja povezanih sa stresom. naročito kada je u pitanju pušenje.200 KM. alkoholizam. narkomanija. agresivno ponašanje i slično. Narušena uloga obitelji gdje su roditelji zapostavili djecu zbog preokupiranosti osobnim obavezama. . Zloupotreba ovisnosti svih oblika.. škole. .200 KM. AKTIVNOSTI: Edukacija mladih o štetnim efektima ovisnosti i izrada promotivnih materijala. 2013. reduciranje redovnih fizičkih aktivnosti.200 KM.

. reduciranje redovnih fizičkih aktivnosti. 2013 (prva polovina). kao i do somatskih poremećaja povezanih sa stresom. značajne promjene u načinu ishrane. Obezbijediti/vratiti ulogu Centra za mlade. . 2013 (prva polovina). kao i usvajanje zdravih životnih stilova.200 KM. . 2014. Općina TROŠKOVI: 2011.200 KM PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Lagani porast poremećaja mentalnoga zdravlja što dovodi do povećanog broja neurotskih oboljenja. MUP TROŠKOVI: 2011. 2012.73 PROBLEM: Promjene životnog stila u smislu usvajanja nezdravog životnog stila koje su socijalno uvjetovane – pušenje. Centar za socijalni rad. droga i psihotropnih supstanci. ŽELJENI REZULTAT: 1.200 KM. 2013. 2013. škole. 2012 (prva polovina). Mladi su educirani i informirani o svim pozitivnim aspektima zdravih stilova življenja 2. .200 KM. . 2014 (prva polovina) ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Dom zdravlja. . Pozitivni ekonomski efekti smanjenjem broja oboljelih 3. škole. Centar za socijalni rad.200 KM.200 KM. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011 (prva polovina).200 KM. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011 (prva polovina). povećana upoteba alkohola. 2014 (prva polovina) ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Dom zdravlja. 2012. 2014. .200 KM . Uspostavljen prijateljski odnos mladih i institucija na području općine AKTIVNOSTI: Edukacija mladih iz oblasti promociji zdravlja i prevencije bolesti. 2012 (prva polovina).. a potom i do afektivnih poremećaja raspoloženja ŽELJENI REZULTAT: Mladi su educirani o mentalnom zdravlju AKTIVNOSTI: Edukacija mladih i roditelja o mentalnom zdravlju.

. 2013 (prva polovina).200 KM . nasilje među mladima. 2014. dovode do sve češće pojave društveno neprihvatljivih oblika ponašanja kao što su maloljetnička delikvencija. AKTIVNOSTI: Edukacija mladih i roditelja o pravima mladih i značaju roditeljske pažnje. Mladi educirani o spolno prenosivim bolestima AKTIVNOSTI: Zdravstveno prosvjećivanje i edukacija mladih o seksualnom zdravlju i spolno prenosivim bolestima.200 KM.74 PROBLEM: Zdravstvena neprosvijećenost i slaba informiranost o reproduktivnom i seksualnom zdravlju mladih kao i posljedicama izraženim kroz spolno prenosive bolesti. 2012. . 2012. Mladi i roditelji upoznati o svim negativnim posljedicama nasilja u obitelji. 2014.. ŽELJENI REZULTAT: 1. škole.200 KM. 2014 (prva polovina) ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Dom zdravlja.200 KM. . Centar za socijalni rad. 2012 (prva polovina). VRIJEME PROVOĐENJA: 2011 (prva polovina). .200 KM. Mladi educirani o seksualnom zdravlju 2. MUP TROŠKOVI: 2011. 2013. 2014 (prva polovina) ODGOVORNE OSOBE-INSTITUCIJE: Dom zdravlja. 2013 (prva polovina). . kao i porast nasilja u obitelji. 2012 (prva polovina). .200 KM PLAN DJELOVANJA PROBLEM: Narušena uloga obitelji gdje su roditelji zapostavili djecu zbog preokupiranosti osobnim obavezama. . maloljetničkoj delikvenciji.200 KM. uskraćujući na taj način svojoj djeci ljubav i podršku. ŽELJENI REZULTAT: Mladi educirani o pravima mladih. škole TROŠKOVI: 2011. VRIJEME PROVOĐENJA: 2011 (prva polovina).200 KM. agresivno ponašanje i slično. 2013.

000.00 1.75 Pregled troškova po oblastima i godinama: 2011 (KM) 14.00 300.000.000.700.00 6.500.000.00 1.000.00 2. SPORT I SLOBODNO VRIJEME ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA UKUPNO (KM): Sredstva za realizaciju aktivosti iz Strategije za mlade općine Čelić sa planom aktivnosti za period 2010 – 2014.700.00 1.000.00 5.00 4.00 400.700.500.000.00 2.000.000.000.00 1.00 6.000.00 2.000.00 1.00 22.650.00 23.000.00 21.500.00 400.00 2014 (KM) 14.00 300.700.500.000.00 1.00 1.00 21.00 21.500.850.000.000.00 300.00 2013 (KM) 14.00 1. budžeta viših nivoa vlasti i donacija.00 21.00 . bi trebalo obezbijediti najvećim dijelom iz sredstava općinskog budžeta.000.00 4.000.500.00 2013 (KM) 14.00 1.00 1.000.900.00 4.00 1.500.500.00 2.00 20.00 2012 (KM) 14.000.700.500.00 4.00 350.00 ZAPOŠLJAVANJE OBRAZOVANJE INFORMISANJE KULTURA.00 1.00 300.00 2012 (KM) 14.500. SPORT I SLOBODNO VRIJEME ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA UKUPNO (KM) 14.00 22.000.500.00 350. 2011 (KM) ZAPOŠLJAVANJE OBRAZOVANJE INFORMISANJE KULTURA.00 2014 (KM) 14.00 5.

Strategija za mlade je usmjerena na poboljšanje statusa mladih. koji će dostaviti svim subjektima uključenim u Omladinsku politiku općine Čelić.76 Praćenje i procjena provođenja omladinske politike Strategija za mlade općine Čelić je napisana sa ciljem da predstavlja dokument koji planski i strateški prilazi rješavanju problema mladih općine Čelić. javna i privredna preduzeća. aktivnosti. ali i troškove. Radna grupa će periodično informisati OV Čelić ali i sve aktere uključene u implementaciju aktivnosti iz Strategije za mlade kao i krajnje korisnike odnosno mlade o rezultatima praćenja i procjene. ulaganje u potencijal mladih ljudi koji će biti nosioci razvoja općine i realizacije zacrtanih strateških projekata u narednim godinama. radna grupa će izraditi Operativni plan djelovanja za svaku godinu. . Stalna konsultacija osoba/institucija odgovornih i/ili uključenih u realizaciju aktivnosti. nevladin sektor i sve ostale strukture života i rada na području općine Čelić koji se tiče pitanje mladih. rezultirati će usklađivanju Strategije za mlade sa stvarnim potrebama mladih na terenu jer Strategija za mlade nije konačan dokument već proces koji traje i i koji je podložan izmjenama i dopunama. U cilju praćenja i procjene rezultata i efekata aktivnosti neophodno je da OV Čelić da zadatak Radnoj grupi za izradu Strategije da se periodično ili po potrebi sastaje kako bi sagledali provođenje u odnosu na planirane rezultate. Radi lakšeg provođenja usvojenog plana djelovanja. institucije i ustanove. aktivnosti i potrebna finansijska sredstva za njihovu realizaciju. Strategija sadrži definisane rokove za realizaciju pojedinih projekata. Nakon usvajanja Strategije za mlade na Općinskom vijeću Čelić. Provođenjem Strategija za mlade i u njoj predviđenog plana djelovanja po oblastima omogućit će se poboljšanje položaja mladih u ovoj općini. ovaj dokument dobija zakonsku snagu i postaje obavezujući za sve organe vlasti. Radna grupa će takođe odlučiti koje metode i instrumente će koristiti za praćenje i procjenu rezultata i efekata aktivnosti iz Strategije za mlade.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful