Pendekatan Eklektif

Definisi Satu pendekatan yang diwujudkan hasil daripada gabungan dua atau beberapa pendekatan. Menggabungkan kedua-dua pendekatan deduktif atau induktif untuk menghasilkan satu strategi pengajaran. Bertujuan untuk menghasilkan satu strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih seimbang, berfaedah dan berkesan. Pelaksanaan Gabungan menggunakan pendekatan induktif dan deduktif. Model 1 Generalisasi contoh generalisasi

a) Penekanan kepada pendekatan deduktif Model 2 Contoh Generalisasi Contoh b) Penekanan kepada pendekatan induktif Ciri-ciri o o o o Menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik Boleh gunakan strategi Pemusatan guru, murid dan bahan Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan

Satu cara mengajar bahasa yang menggunakan pelbagai kaedah,tidak terikat kepada satu kaedah sahaja Guru boleh menggunakan usaha dan daya kretiviti sendiri Guru boleh mengajar mengikut kebolehan dan keupayaan kanak-kanak Membolehkan kanak-kanak dapat berfikir terus dalam bahasa yang dipelajari dan dapat menggunakan secara aktif Pendekatan ini banyak menggunakan latihan dalam pengajarannya. Contoh aktiviti a)- Mulakan pengajran dengan menyatakan atau menerangkan generalisasi. 1. Menerangkan objektif dan faedah pengajran 2. Menerangkan peraturan-peraturan atau hukum-hukum tentang aspek bahasa yang hendak diajarkan 3. Memberi definisi atau maksud-maksud tertentu 4. Memperlihatkan ciri-ciri, prinsip-prinsip, kandungan isi pembelajran, skop dan sebagainya

(d) Proses pembelajaran bahasa adalah bertujuan belajar untuk berhubung. (k) Keupayaan berkomunikasi adalah matlamat pembelajaran. (i) Penggunaan bahasa ibunda diterima di mana yang mungkin. GuruGuru memberi contoh-contoh untuk menerangkan generalisasi tersebut a. (j) Terjemahan boleh digunakan dengan syarat pelajar-pelajar mendapat faedah. ayat-ayat. rakaman. c. memenuhi tempat kosong. perkataan-perkataan berlawanan atau seerti. memadan. pelajar dapat memahami apa yang penting dalam bahasa ialah penggunaan bahasa itu dan bukan kegunaannya .b). menjawab soalan-soalan. (l) Bahasa diperolehi melalui proses cuba dan ralat. tetapi harus sesuai dengan umur dan minat. (e) Latih tubi boleh berlaku tetapi tidak digalakkan. (h) Percubaan untuk berkomunikasi digalakkan lebih awal. Contoh boleh diperlihatkan melalui gambar-gambar. konteks dan situasi sangat dipentingkan. Contoh-contoh hendaklah mencukupi b. menyambung dan melengkapkan. Aktiviti interaksi sosial Kebaikan dan kelemahan pendekatan komunikatif 1. (b) Dialog yang digunakan adalah tertumpu kepada fungsi komunikasi. bercerita. d. Pendekatan Komunikatif Definisi Ciri-ciri (a) Ia menekankan makna di dalam proses pengajaran. menunjuk cara. Aktiviti pendekatan komunikatif terbahagi kepada 2 1. Membuat aktiviti seperti membuat demonstrasi. melakukan aksi. petikan. (g) Apa sahaja alat yang boleh membantu pelajar-pelajar diterima. Contoh harus bergerak daripada yang konkrit kepada yag abstrak. Aktiviti komunikatif yang berfungsi a) berkongsi maklumat dengan kerjasama yang terhad b) berkongsi maklumat dengan kerjasama yang tidak kenal terhad c) berkongsi dan memproses maklumat d) memproses maklumat 2. (f) Pencapaian bahasa pada peringkat awal hanya setakat yang difahami sahaja. (c) Di dalam pendekatan komunikatif.

2 orang berpasangan • Murid A dan murid B diberi gambar sebuah bilik kosong yang serupa • Murid A akan menandakan barang di dalam bilik itu • Murid A akan memberitahu murid B nama barang-barang itu seperti meja radio. murid-murid dapat memilih unsur-unusur bahasa yang sesuai 8. murid akan lebih berkeyakinan untuk bertutur Kelemahan 1. langkah : penghayatan kendiri 5. . murid-murid juga boleh bertutur dan mendengar pertuturan yang terlibat dengan makna sosial yang mengambil kira ciri-ciri paralinguistik yang digunakan 4. akan melahirkan murid-murid yang boleh bertutur tetapi tidak berdasarkan bahasa standard pelaksanaan 1. Bila sesuai murid A dan murid B akan membandingkan gambar-gambar mereka. 7. murid-murid dapat menguasai dan menggunakan sistem bahasa dengan spontan dan fleksible 9. Aktiviti Komunikatif yang berfungsi (dijalankan di antara 2 orang atau lebih) • Kerja kumpulan. langkah : penilaian dan kejituan Contoh aktiviti 1). pengajaran bahasa lebih tertupukan kepada keadaan penggunaan bahasa sasaran dan kebudayaan bahasa itu. kerusi dan sebagainya. kemungkinan tidak semua murid ingin mengambil bahagian 3. tidak menekankan kepada pengajaran guru tetapi lebih tertumpu kepada pembelajaran murid yang berasaskan keperluan mereka 6. sukar dilaksanakan untuk murid yang lemah 4. • Kemudian murid B akan menandakan tempat barang-barang itu di gambarnya. sukar menyediakan pelbagai aktiviti lisan untuk murid-murid yang berbeza peringkat kebolehan dan kecerdasan 2. murid-murid dapat menyedari bahawa keadaan sosial dapat menwujudkan variasi dan kelainan-kelainan dalam Bahasa Melayu 3.2. • Murid B mesti mencari tempat barang-barang itu diletakkan oleh murid A dengan cara menyoal murid A. langkah : perancangan dan kemahiran 4. murid-murid akan mengetahui dan sedar bahawa bahasa sebagai alat perhubungan 5. murid-murid dapat membaiki dan membetulkan kesilapan sendiri 10. langkah : menimbulkan ransangan 2. langkah : persepsi 3.

Berkongsi dan Memproses Maklumat • Kerja kumpulan -5 .2). .orang • Membina cerita • Tiap-tiap seorang diberi potongan ayat-ayat • Tugas murid ialah membaca ayat-ayat mereka dan berbincang untuk menyusun ayat-ayat itu seupaya menjadi sebuah cerita yang lengkap tetapi setiap murid tidak boleh melihat dan membaca ayat-ayat orang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful