1

*

'

/,

.'

I

«M

111
llraffltwn

i

1
'.•'-,'*•;

BP

1
l
(

,'•''.*',,"

'••

il-'

•',">•
'

,'•'
,

1

,' ;

i

,''"'
l

l

:

''/v!]:

)'/''<!':

•''

.j

-i

WS

HlHllll M
'".

'•

'

,'('.',
, ..;'K'.!M.,!,>i'.'v:.' >,,!,' ':!,!'

11
'•'

'.',,

V
'

••';' ;;',' ''•;<:: ';'r.

'

:

'

1

..t

'''
r

'»>•'•..

Si

/'
'

'',

.''

',•.''",'•

HHHNwRf Hiiiiiiii
Ifflll:
'•'-' l :i

n™irKK

1

,'

IfiflVwliWHa!

HHHhH
ittSjfit''

Siy^wiSKrSHlKli

;/•

•!:'',!•.: ;'!'!

!

:;V :>:;!;;

^;-'

;'.''.';'

HBHBRng
SiWtfMiHWitt wr
»•'»,•

fiHffl
fflsvsafjt*

Digitized by the Internet Archive
in

2011 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/patrologiaecur04mign

PATROLOGLE
CURSUS COMPLETUS
SEU BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OEGONOMICA,

OMfflUM SS.
QUl

PATRIE DOCTORIM

SCRIPTORIIM 9DE

ECCLESIiSTIWM,

SIVE LATINORUM, SIVE GR^ECORUM,

AB JEVO APOSTOLICO AD TEMPORA INNOCENTII III (ANNO 1216) PRO LATINIS ET AD CONCILU FLORENTINI TEMPORA (ANN. 1439) PRO GRASCIS FLORUERUNT.

RECUSIO CHRONOLOGIGA
OMNIUM QU^ EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICiE TRADITIONIS PER QUINDECIM PRIORA
ECCLESIjE SiECULA,
JUXTA EDITIONES ACCURATISSIMAS INTER SE CUMQUE NONNULLIS CODICIBUS MANUSCRIPTIS COLLATAS, PERQUAIt DILIGENTLR CASTIGATA DISSERTATIONIDUS, COMMENTAIUIS, VARIISQUE LECTIONIBUS CONTINENTER ILLUSTRATAJ OMNIBUS 0PERIBU3 P03T AMPLISSIMAS EDITIONES IXlte TRIBUS NOVISSIMIS S/ECULIS DEBENTUR ABSOLUTAS DETECTIS, aucta; INDICIBUS PARTICULARIBUS ANALYTICIS, singulos sive tomos sive auctores ALICUJUS MOMENTI SUBSEQUENTIBUS, DONATAJ CAPITULIS INTRA IPSUM TEXTUM RITE DISPOSITIS, NECNON ET TITULIS SINGULARUM PAGINARUMMARGINEM SUPERIOREM DISTINGUENTIBUS subjectamque mateRli M significantibus, adornata; OPERIBUS cum dubiis, tum APOCRYPHIS, ALIQUA VERO auctoritate in ordine ad traditionem ecclesiasticam pollentibus, amplificata; ducentis et amplius locupletata indicibus auct6rum sicut et operum, alphabeticis, chronologicis, 6tatisticis, syntheticis, analyticis, analogici&, jn quodque rel13i0nis punctum, dogmaticum, morale, liturgicum, canonicum, disciplinare, historigum,- et cuncta alia sine ulla exceptione sed pr^bsertim duobus indicibu3 immensis et generalibus, alteko scilicet rerum, quo consulto, quiquid non solum talis talisve pater, verum etiam unusquisque patrum, ne uno quidem omisso, in quodlibet thema sgripserit, uno intuitu conspiciatur altero sgriptur^e sacr^e, ex quo lectorl comperire sit obvium quinam patres et in quibus operum suorum locis singulos singulorum librorum s. scriptur-e versus, a primo geneseos usque ad novissimum apocalypsis, commentati sint. editio accuratissima, c>eterisque omnibus fagile anteponenda, si perpendantur characterum nitiditas chartve qualitas, integritas textus, perfectio correctionis, operum recusorum tum varietas, tum humerus, forma voluminum perquam commoda sibique in toto patrologi.e decursu c0n3tanter similis, pretii exiguitas, pr/esertimque ista collectio, una, methodica et chronologica, sexgentorum fragmentorum opusculorumque hactenus hig illic sparsorum, primum autem nostra bibliotheca,ex operibus et mss. ad omnes /etates, locos, linguas formasque pertinentibus coadunatorum.
;
j )

m

SERIES IATINA
IN

QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESLE LATINiE
A TERTULLIANO AD INNOCENTIUM
III.

ACCURANTE
SIVE

J.-P.

MIGNE,

BIBLIOTHECiE CLERI EIXIVERS^E

CURSUUM COMPLETOIIUM

IIS

SINGULOS SCIENTI^E ECCLESIA STIC^ IIAMOS EDITOnE.

PATROLOGLE LATlNsE TOMUS
S.

IV

CYPRIANUS.

PARISIIS
APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET
IN VIA

J.-P.

MIGNE SUCCESSORES,
208,

DICTA

:

AVENUE DU MAINE,
1891

IHE INSTITUTE CF

I

M

STUOIES

LMSLEY PLACE

TOhONTO

6,

DEC

A 1931

Sl004

TRADITIO CATHOLICA.
SjECULUM
III.

ANNI

203-258.

S.

THASCII CJECILII

CYPRIANI
EPISCOPI

CARTHAGINENSIS ET MARTYRIS

OPERl OMNIA
AD STEPHANI BALUZII EDITIONEM EXPRESSA, ET PRJECIPUIS
MARTINI ROUTHII, FELLI, PAMELII, RIGALTII LECTIONIBUS ET NOTIS INSTRUCTA, VARIISQUE AUCTA OPUSCULIS, RECENTIUS IN LUCEM EDITIS.
PRvEMITTUNTUR

PATRUM MINORUM
OTJI

SjECULO TERTIO A TERTULLIANO AD CYPRIANUM IN ECCLESIA LATINA FLORUERE

SCRIPTA QU/E SUPERSUNT.
ACCURANTE ET DENUO RECOGNOSCENTE
Bibliothecse Cleri universse
SIVE CURSUUM COMPLETORUM IN SINGULOS SCIENTLE ECCLESIASTICE RAMOS EDITORE
J.-P.

MIGNE,

TOMUS POSTERIOR

PARISIIS
APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET
1N VIA DICTA
:

J.-P.

MIGNE SUCCESSORES,
208

AVENUE DU MAINE,

1891

ea
a\o

TRADITIO CATHOLICA.
v

ECUUJM

UJ.

ANNUS

SS0&-358

ELENCHUS
AUCTORUM ET OPERUM
|HAS( M
-

OUI IN

HOC TOIHO » ga

IV

CONTINENTUR

S.
l>
;

C ECILIUS CYPRIANfJB CAKTIIAGIXENSIS

EPISCOPUS ET MARTYR.
Qpl.

Marani Praeltdio. priani ab eodem adornata.
CtPRIAHI OPERl 1 PARS PRIOR.
l

m

9 73

S
I

STOI

^3
.1

Ol\

;i

PARS POSTERIOR.

de habita virginnjn.
le

*_»_
j~'~l

lapsis.

uiiii ite

Ecclesi

e.

509
«535

D iminica.
\l De
1>

tnelrianum Apologeticus,
!

561
-

id
i

'iui
ilita

vanilate.

583
603 625 645 663 677 705 809 817

irl

pe et
!),•

eleemosynis.
livore.
id

bono
| ,

patientiae.
et

martyrium.

,

jtimonia adversus Judaeos.
,ii, I,-

|i

ilis.V martyru.
[I
l

\
i.

3.

Lumperi dissertatio de S. Cypriani operibus
i.M).
I.

dubiis, deperditis

atqut eidem

tupporitis.
\

835
Opuxcula dubia.

disciplina el bono piidicitiu*. ad pcenitentiam.
\
\

851 859

"erd. II.

Opuscula supposita.

ricatoribus.

003
911 947 961

1)

Singularitate clericorum.

ibusionibus srcculi.
Di

duplici martj rio.

\

Cypriani Antiocheni pro martyrilms. m quam >ul> die passionis sua; dixit. lontibus Sin el Sion. rersus luda
i

985
9tf7

])I)-:

revelatione capitis B. Joannis Baptista;.

989 909 1007 1013
1021

Pascha compntus.
irrectione

mortuorum.
0. S.
/;.,

1053
Dissertatio de Cypriani libris

I).

Nicolai
ft
ilc

I.

N

'i

::i'.Y,

ad Demetrianum
4059
1115 1139 1155 1187

idolorum vanitate.
Dodwelli Dissertatioites Ctpriaiuc^ tres.
'/'/

Hi.M-.ii.i

rtio

/,

S. Cypriani rpistolam 8,

hi

\erlatio
itio

II,
lll

ad

de visionibus. Cypriani epistolam 24, de presbyteris doctoribus. S. de tecwado martyrii baptismo.

'r
,

in

i

ii

wth, preesidii, nalcc in libms S. Cy\lorum uanitate, de morlalilale, de opere et eleemosynis, de zelo et
i:u!h>>iii

Cyprianum nofte. S. Magdalenm Oxon.

livure.

1299

:

PRJEFATIO
IN

QUA
S.

POST ENUMERATAS SANCTI CYPRIANI OPERUM EDITIONES, DE

MARTYRIS

DOCTRINA PLURIRUS DISSERITUR

AUGTORE

D.

PRUDENTIO MARAN,

0.

S.

B.

luzii

Ad hanc prsefationem aggredienli nec S. Cypriani laudes persequi necessarium videtur, nec Balaborem commendare. Conspirans omnium in Cypriani admiratione consensus, favoris aucupia non desiderat editori suffragatur eruditionis fama et plurima in antiquis scriptoribus edendis et emendandis
:

1-9

industria. Multa

quidem exstant

Baluzii

laborum monumenta, nec cuiquam fere concedit, qui rem

litte-

rariam auctius ditaverit; sed, prseterquam quod ad boc extremum opus longo usu exercitatus accessit, nunquam aliis videtur operse et labori miuus pepercisse in vetustis codicibus undique comportandis

hac urbe abscedere anno 1710, consilium edendi Cypriani non abjecit, nec intermisit laborem, quem tamen, redu.x sub finem anni 1713, novo conatu repetiit, ac tandem typis ccepit
et evolvendis. Jussus

mandare anno

1717.

Jam prelum absolverat genuina Cypriani opera ac maximam partem

Baluzii anno-

tationum, cum eum utiliter laborantem vita defecit die 28 mensis Julii, anno aetatis 88, Cbristi 1718. Mortuo Baluzio, non sine htteratorum omnium desiderio, novse bujus editionis opus diu interruptum
pependit, sed, anno 1724, rev.

admodum

congregationis Sancti-Mauri, pluribus

domnus Dionysius de Sainte-Marthe, superior generalis rogante typographise regiae praefecto, rem uni ex suis commisit,
Pater
Baluzius intacta reliquerat,

qui libenter oneri successit, et ab alio adjutus telam a doctissimo viro noridum absolutam pertexere

conatus
aliis

est,

Patribus

cum iis edendis et emendandis quse percommode factum est, uberius de
satisfiat,
:

tum
illius

vero, ut in pluribus

rebus gestis Cypriani deque

doctrina disserendo.

Ut promissis
dentur.
Varise
in

nonnullse S. Martyris sententiaj in hac prsefatione,

quam

Vita Cypriani

proxime

sequetur, *quis ponderibus examinanda? sunt

sed antea varise

illius

operum

editiones recensendse vi-

operum Cypriani
:

editiones quse in ipsis typographiee incunabulis adornatse ac postea pluribus

locis repetitse sunt,

morantur

quanta fuerint hujus scriptoris legendi studia declarant. Tres antiquissimse meBomana, an. 4471, per Conradum Sweinheim et Arnoldum Pannartz ; Veneta, an. 1471,

per Vendelinum
«

Spirensem

;

tuni quse dicitur innominata

,

quia nec
:

urbis nec
«

typographi
habui,
»

nomen
inquit,

ascriptum. Testatur editor Oxoniensis
editiones vetustissimas,

usum

se esse
;

tribus editionibus

Ad manum

Spirensem anni 1471 innominatam, cui nec patria nec setas aftigitur, nec non illam Bemboldi anni 1512. » Sed tamen editio illa quse Spirensis vulgo dicitur, non Spirse, sed Venetiis excusa, ut jam observarunt eruditorum nonnulli et eorum errori, qui illam Spiraa attribuunt, locum dedit nomen Vindelini Spirensis, a quo perfecta fuit anno 1471. Nam Joannes Spirensis mortuus est Venetiisanno 1470, ejusque oflicio et laboribus in eadem urbe successit frater Vindelinus, cui proinde
;

debetur hsec

editio. Id patet

ex his versibus, qui ad calcem editionis librorum de Civilate Dei ab

eodem

Viudelino adornatse leguntur

Qui docuit Venetos exscribi posse Joannes Mense fere trino centena volumina Plini, Et totidem magni Ciceronis Spira libellos, Cceperat Aurelii subita sed morte peremptus Non potuit cceptum Venetis rlnire laborem. Vindelinus adest ejusdem frater et arte Non minor Hadriacaque morabitur urbe.
; ;

M. CGGG. LXX.

Ex

his
I,

tom.

maxime dubium videtur quod aif, post nonnullos alios, eruditus auctor Annalium Typograph. Vindelinum in Germaniam abiisse et anno 1571 Bartholdi opera ibi edidisse. Becenset idem scriptor

libros a Vindelino Venetiis ann. 1572 et 1577 e.ditos.

anno 1512, alia editio operum Cypriani ex typographia Bertoldi Bembclti et Joannis Waterloes. Accesserunt in hac edilione Cardinulia Christi opcra, Expositio in Symbolum Apostolorum et ssio S. Cypriani; libro sive epistola de Aleatoribus, et aliis nonnullis quse ad Bobertum Fortunatum
Prodiit Parisiis,

Patrol. IY.

1

H
missa fuerant,

I)

PRl DENTIl
l>

MARANl

12

11-12

'

u

Kod

tempus
;

rejectis.

dornm Cypriani operum
iiu

suscepil

vel potius, ut

enim Robertus Fortunatus proviuriain iveoguosivnipse testatur in epislola nuncupatoria ad Ruricium llle«

senatorinm, eo aut lectionihus aul rebus familiaribns occupato, Guillelmus Potetus
el

opus
post

insigne relegit, eraaculavit,

annotationibus quibusdam non oegligendis, locorumque

Bibliee el

aliorum
:

citationibns, v.l, ul aiunt, quolationibus ad
epistol uii

marginem perpulchre multoque cum
:

labore donavit

»

ab eodem Forlunalo apposila est, quse de utilitate librorum Cypriani, ac de ejus eloqnentia pertractat, cum hac inscriptione C. de P. Jacobo Grasolario, civi Veneto, salutem dicit. Cseterum, h«c editio satis accurata est, ac in multis, quee perperam in sequenlibus editionibus

nnncupatoriam,

alia

mntata fuerant, cum codocibus mss. consentit. Dicil Erasmos usum se esse - preesidio trium edilionum, inquit, « depravatius, el tamen beec alicubi profuit; cujusdam alterius, cujus Romanee, qua nihil vidi, Editio illa, quam Erasmus celeberrimo Badio attribuit, eadem videtur esse tilulus excidit, el Badianee.
i

Rembolli observal enim Erasmus librum de cardinalibus Christi Operibus » in editione Badiana sepa» id quod videre est in Rembolti editione, qua jam absoluta hoc opus ratom haberi reliquo volumine Alia edilio, cujus titulus exciderat, forte eadem fuit ac innominata. (Juod spectat iratim additom fuit.
;

.1

:

ad

Romanam,

lestatur Fridericus Rheinartus

usum

se esse

«

ambabus

illis

cx inclytee reipublicse Nori-

anno jam tum lxxi, arte lypographica \i\ adulta publici juris factis, Romana, haud dubie diversa ab illa qua m. ccc< Uenr. Gravius in edit. Colon. anno 154 i, preeter Badianam quamdam ot aliam, usum sc esse, nihil autem depravatius vidisse scribit, el Spirensi, cujus artifex Vindehnus quidam laudatur. » Gravium cum Erasmo confundil Reinartus nec cuiquam facile probabit Romanam editionem anni 1471, qua usum se esse dicit, diversam esse ab ea quam Erasmus commemorat.
bergensis
bibliotheca

benevolentissime

communicatis operum Cypriani

editionibus,

;

sanctorum Patrum editionibus praeclare de re ecclcsiastica et litteraria meritns est, esl desiderari. Prodiit, eo accuranle, Cyprianus an. 1520, Basileae, sed multo quam in superioribus editionibus locupletior. Primus enim in fol. cx officina Frobeniana lacem edidil Erasmns litteras de hseretieis baptizandis ad Quintum, adJubaianum et ad Pompeium, lib. tertium Testimoniorum, ac sententias episcoporum in concilio Carthaginensi terlio ejusdem diligentiee debentur tres tractatus, de Laude Murtyrii, de Disciplina et Boim Pudicitise, et ad Novatianum heereticum, qnos etsi Cypriano adjudicanl plerique ciilici, ncmo tamcn antiquissimos ct Cypriano dignos negaverit. Ili- adjunctae fuerunt duae orationes Cypriano affrctee. Sensit Erasmus. vir emunctae naris, ha'.c
Erasmus, qui
in tol

suam

Cypriano operam non passus
,

:

opera non esse Cypriani

;

sed,

quod

satis mirari

non possum, aliud opus, cujus auctor Diocletiani
;

et belli

adversus Turcas meminit,

inter certissimos Cypriani foetns ascribit

librum dico dc

JJuplici

Mdrtyrio ad
:

unatum

;

quo invento
inqnit,
1

visus est sibi,
«

si

ei

credimus,

magnum quemdam thesaurum
utinam
ac ingenii sui opus

invenisse

«

Hunc

iu vetustissima, »

bibliotheca repertum adjecimus;
liliri

et liceat csctera hujus viri salutifera

ipta pervestigare

Sed hujus

artiflcem esse
in

Erasmum,

Cypriano

subdidisse

pronuntial Henricns Gravius,
es
in
S

cui videtur bac

re

Pamelius

assentiri. Certe

haclenus nec hibliotheca,

qua hunc libmm eruit Erasmus, cognita cuiquam fuil; ncc

codo.x
,

manus

pervenit.

El

res

et

verba stylum Erasmi redolent; ct
ita

quo seusum esse indicat, cujusquam quod suspicionem auget nonnulla
,

ptnraa testimonia, ut observal Pamelius, Haec edilio ssepe

prorsus in hoc libro, ut

in

aliis

Erasmi elucubrationibus

redduntur.
-.
I

repetila variis in locis, ut Basilea? apud

fol.,

addil Fabricius 1540, fol., ut Coloniee 1525, 1544; ut
bis

etimdem Frobenium anno IS25, Lugduni 1528, 4537, 1544, 1554, Parisiis

iii

Sed de
milii

rebus tam

parum convenil
lias

inter eos qui scri|itores ecclesiasticos recensuere, aut libro-

111

n

1

texuere catalogos, nihil ut certo statuere possit,
fateor usu

quod
quara

llenricus
in

li.ilii/.in-.

notis

nisi <jui has omnes editiones oculis suis viderit, autem editiones insignis illa est ac preecipne memoranda, Gravius doctissimus Dominicanus anno 1544 Coloniae dicitur accurasse; sed monet hanc editionem non al> ipso Gravio adornatam fuisse sed ab alio, qui usus est p. 281

non venisse. Inter

1

,

quodam exemplari
contineuti
Venetiis
I.

edito, Gravii partim conjecturas,

partim ex codioe mss. varias lectiones ad marginem
;

Coloniaa anno 1520, apud llenricum Alopecium anno 1547, Antuerpiae anno 1541 potui-set 1542, apud Joannem Grinitum. Thomae addere lamesii Cyprianum redivivum Londini, 1600, numeratidem Fabricius, qui et de bis rebus et de iis a quibus Cyprianus vernaculis linguis illustratus, aut nonnulla illius opera separatim edita sunt, consuli
ensel Fabricius editiones Cypriani
:

operum

jiol>--i

.

Qoidquid ex Cypriani
liu-

0]

adhuc

in bibliothecis Iatebat,

id

Paulus Manutins et Guillelmus Moreadscrihi
:

lain

accurate collegerunt, ut nihil posl eos repertum fuerit quod Cypriano posset
Spectaculis
el

Pauli
29,

Hanutii opera lucem viderunt liber d
B3.

Epistolse in

ordine Pamelii,

5, 17, 19,

23, 26, 27,

Adhibiti sunl eodices vetQstissirai ad hanc editionem, quac

Romae

prodiit

apnd Paolum Manutium anno 1563. Nuncupata esl S. Carolo Borromeo qui, ut ibidem testatur Manutius, totus 111 eam curam incnbuerat, ul omnia Cypriani scripta, mendis antea deformata, in veterem illani integritatem ac »peciem, accersitn etiam Verona Miree vetustatis exemplari, accurata doctorum viiorum industria restituerentur. Transtulil Morelius in suam editionem quaecunque Paulus Manutius
hisqne addidil epistolas Firmiliani ad Cyprianum, Celerini ad Lucianum et Luciani reaponsionero, epistolam Celsiad Vigilium, libros de Aleatoribus adversus Judxos qui inseculi sunt Chrise

tenebris eruerat;

13

PILEFATIO.
sseculi,

14

tum. de duodecim Abusionibus

Camam

Gypriani, et carmina S. Marlyri ascripta. Prodiit editio

typographus, optime merilus. Nuncupatoriam epistolam Carolo IX inscripsit Adrianus Turnebus. In ea regem Christianissimum precatur ut liberos et uxorem Morelii, quos ille inopes reliquerat, benelicentia sua juvet, aliquidque elargiatur ad ses alienum, studio de republica benemerendi
;

anno 1564

sed, antequam absoluta esset, immorluus est huic labori doctissimus
et litteraria

13"14

de re eeclesiastiea

contraclum, luendum atque dissolvendum, ac annua Morelio ab Henrico rege constituta, sed quibus perfrui temporum iniquitas ac aerarii angustiae non permiserant, liberaliter restitui jubeat atque persolvi.

Cyprianum non auxit Pamelius, sed pluribus iocis ope codicum mss. emendavit, novo Epistolarum et aliorum operum ordine, eruditis notis, vita ex ipsius operibus collecta, indicibus copiosis illustravit. Antequam Manutii et Morelii editiones prodirent, jam Pamelius slatuerat hunc laborem suscipere sed
;

ejus consilium interpellarunt studia theologica ac profectio in Gallias. At ubi vidit duas illas editiones,

sperans se illarum et aliarum vetustiorum et codicum mss. praesidio aliquid accuratius et suis numeris
absolutius elaborare posse, tanto animi ardore in

opus incubuit, ut omnia typis matura essent anno
editio Antuerpia?

1566; sed Belgici motus
repetita est

moram

attulerunt. Prodiit
Parisiis

anno 1589, Colonio? 1617,

tandem baec autem 1574, 1603,

anno I568;ibidem

1616, 1644. Addit bibliotheca Barbe;

rina Paris. 1607 et
certa. In catalogo
vertit

dixi, non valde librorum bibliothecae Lugduni-Batavorum recensetur editio Colon. Agripp. 1575. AntePamelius Joannem Harrisium Anglum, Thoma? Moro quondam a secretis, qui idem consilium in-

1632, Fabricius Paris. 1633, et Colon. 1617, 1632

seu haec, ut

jam

tendebat edendorum
chii, jureconsulti

Cypriani operum. Is libenter Pamelium juvit variis sui exemplaris lectionibus operam eidem navarunt Joannes Clemens, medicus, etiam Anglus, necnon Antouius et Valerius CauUltrajectini fratres,

communicatis patris

sui

castigalionibus et conjecturis. Haec disci-

mus

ex Pamelio in epistola nuncupatoria, quae inscripta est Viglio

Zuichemo

Frisio, S.

Bavonis opud

Gandavenses praeposito.

Simon Goulartius edidit Genevae, anno 1593, opera Cypriani, ordinem Pamelii et contextum secutus, sed de suo addens longas et operosas ad legendum observationes, quibus Pamelium refellere et S. Cyprianum calvinistam facere conatus est. Prodiit Parisiis, anno 1648, editio Rigaltii, aucto libro de Rebaptismate,

quam

secuta est in

eadem

urbe, an. 1666, editio Priorii

cum

notis Higaltii et aliorum ad-

junctis Cypriano scriptis Minucii Felicis, Avnobii,
riun Religionum.

Commodiani, necnon
aliis

Julii

Firmici de Errore profanaprodiit anno tandem martyris, ac

Nova

editio

epistolarum Cypriani, praetermissis
:

pertractationibus,

1681

;

cujus titulus sic habet

« S. Caecilii

Cypriani, Carthaginensis episcopi ac

ad ipsum vel in simili causa scriptae epistolae lxxxiii, ordine Pameliano locatae, ex editione Goulartiana in sectiones divisae, et cum S. Augustini ad Cypriani argumenta de baptismo hae-

aliorum

quorumdam

reticorum responsionibus suo loco subjunctis, variis etiam Pameliii, Rigaltii aliorumque lectionibus et conjecturis, ut et Gratiani in decreto Lombardi in libris Sententiarum, ac Thomae Aquinatis in Summa
theologia?, allegationibus in

margine

notatis, et aliquot

denique utilibus indicibns seorsum

editae, studio

Friederici Reinharli theol. in Universit. Altdorfina P. P. et ecclesia? ibid. ministri. Altdorti typis et im-

pensis Henrici Meyeri, universatis typographi. »

Proxime secuta
notis

est,

anno 1682, Oxoniensis
ac
ipsius

editio e theatro Seldoniano,
illustrata,

cum

codicibus mss. collata,

Pamelii,

Rigaltii

etiam

editoris

pluribus

aucta

pertractationibus Arnoldi

Bonae-Vallis abbatis, Cypriani Antiocheni Confessione, et antiquo paschali computo. In hac adornanda

editione

duorum protestanlium episcoporum
;

enituit industria Joannis

Felli,

Oxoniensis episcopi, et
annales Cypria-

Joannis Pearsonii Cestriensis

quoruni primus editionis

summam
;

in se suscepit, alter

nicos, qui sancti Martyris operibus praeliguntur,

non

sine mulia eruditionis laude elucubravit. Haec editio

recusa est Bremae anno 1690, Amstelodami 1699. Ita Fabricius
editiones

sed aliter visum Casimiro Oudino, qui tres

commemorat
Cypriani

post

primam Oxoniensem.
editiones, nec honorifica

Nec

tot

operum

non paucorum hominum de novissima Oxoniensi

judicia Baluzium deterruerunt,
inesse vitia,

quominus novam

susciperet.

Nam, cum

videret singulis editionibus sna

dum

aut vitiosi codices mss. adbibentur, aut superiores editiones, ubi opus non erat,
sic

emen-

dantur, ubi opus erat, incastigata? relinquuntur, non desperavit S. Martyris contextum
posse,
xi t

purus

et intariiinatus

emendari tandem aliquando prodiret. In huc potissimum penso elaborandum sibi
Pamelio, Rigaltio et Anglis usui fuerant, alios circiter triginta
:

esse intelligens, proeter codicos mss. qui
in subsidium
sibi adhibuit.

Ilorum notititam infra subjiciam, qualem ex Baluzii notis colligere licuit nam, cum varias lectiones vir eruditus, e codicibus mss. excerptas, in exemplaribus editis inseruisset, distracta sunt ha?c exemplaria cum aliis bibhotheca? Baluziana? libris, ncque ex illis nisi perpauca reperire potui. Addidit

qua? in contextu
•illustrandis

immutanda

etiam Baluzius observationes et notas, in quibus plerumque rationem eorum reddit, judicaverat, interdum etiam, ut abundabat eruditione, in antiquis rebus
si,

stylum exacuit. Perinique facerem,
fuerit, ex

cum

illius

elucubratio praeter paucissimas paginas

ipso

adhuc vivente excusa

debita

illius

labori laude aliqnid in

me

derivarem

;

quin etiam

illius notas expendere, et cum ipso S. Cypriani contextu contendere per tempus non licuerit, judicium meura non interponam, sed publico assentiar. Non lamen dissimulare possim me sa?pe

cum mihi

I

.

I).

PRUDENT11 MARAN1
in

IG

um
e

Cypriani, ut ab homine docti simo

lanta

codicum ms^. copia

Beri par erat,

emend
;

Quoi

-

l.ini.i

pars typis mandata fuerat,

cum Baluzinm
libri

nobis

15"16

'

stulit.

Pro>ter

li

Warlyrii, et

dcRebap-

i[ni-

Ralu ius

cum
I

genuinis Cypriani
'iiu

operibus conjunxit, absoluti eranl
de
Verbis

de Boreo Pudt-

Hsereticum,
abbatis,

•;

U9

Arnoldi,

Domini

iin
ln-'

fuit.

iinii

pai

duobus aut tribus foliis exceptis. Iu his Atque equidem, si novam Cypriani operum editionem suscepissem, fateor raturum fuisse. Sed, cum intelligerem vicariam me operam ad

Cypriano ejusdem liber de quae supererant emendandis et
Ston,

duse

Orationes

in

cruce,

litionem abs
Pamelii,
<\\.

m

afferre, cautius

mihi agendum
iis

fuit.

Itaque relinui quidquid habuil

editio

sum Baluzio
re;

fuerat.

Sed ex
<i

quibus Angli Cyprianum onerarunt, necessarium

duxi

elucnbrati
''

Bonae-Vallis

Operibus sex dierum, et de
in

Laudibus beatse Virginis, ejus-

demque

tum ne volumen nimiam
recipi

molem

crescerel (auctum

enim
in

fuisset

deIres

tum quia
elucubrationes,
in

alia

exstant in bibliothecis nostris ejusdem Arnoidi opera, quas pari jure ac
debuissent. Placuit eruditis
viris,

hanc editionem
-

quos

consihum ad-

hibuimus,

ul

neuti

daretur,

Computum
ascripta

pascbale, quoil iidem Angli

ediderant, eliminare sta-

s;etcum opera Cypriano
omiserat. Eo libentius
Ide
illius
ic

ex editione Oxoniensi excerpsisset, istud dc industria

voluntati obsecuti sumus,
praeterea variarum

quod

hic libellus nec Cypriano tribui possit, nec
et

pro
ais

lectionnm sylva

longioribus notis luxuriet, quae

ad

institutam
liora

ejus

rationem accommodari non poterant. Haud equidem numeraverim inter meCypriani,

antiquitatis

monumenta Confessionem
Baluziua omittendam

qnam

editor

Oxoniensis

Latine

vulgavit; sed

tamen, qoia
ni

eam

inzenum, Eudo
iu

non esse judicavit, ac praeterea in pretio fuit apud Gregorium Photium, non modo illam in hac editione desiderari non passus sum, scd

locum latinae interpretationis, quam pluribus locis biulcam, innumeris aliis corruptam Angli lerant, Graecum ipsum contextum ex bibliotheca illuslrissimi comitis de Seignelaj liberaliter suppeditatum, ac novam interpretationem substiluere non dubitavi. Spuria opera sic edere instituerat Baluzius, ul babentur in Oxoniensi editione id quod perspici potest ex his quae typis, eo adhuc vivente, mandiximu cum viderem ex his monumentis nonnulla esse magni prelii, eaque quo saepius cum riano e naevos traxisse, vetustas editiones et antiquos codices mss. quotquot in hac urbe reperiri poluerunt, in subsidium vocavi, eorumque ope el praesidio plurima majorem in
:
i
-

.

modum
*

deformata, prsesertim
ilium
in

in libro

de Singulai

ricorum, Expositione Symboli, et Epistola Celsi

pristinum nitorem
post

reslitui, in
.

-

ille
-

notas

contextum

r<

interdum uberioi
'n

hoc etiam Baluzii vestigia premere non potui, quod cum ego varias lectiones margini apposuerim. Sed nec Baluzio mihi in sola contextus emendatione immoranti aliter facere
alia

fuit.
5.

Ad

b inc

emendandi contexlus operam
in

accessit,

quam

pro facultatis mediocritate, in

Cypriani doctrina,
I.

rebus

illius gestis

ad

criticae

normam

expendendis, navavimus.
BCCLESIJB.


fii

CYIillAM SENTENTIA DE DNITATE

ET

1NFALL1BIL1TATE

iriani scriptis
iiiiiiniii
<-;i|)iuiii

ad

veritatis

defensionem eruere

limur, ea quo magis perspicua sunt
eludi possunt; et

ula rejicere
in

quo majorem tertio Ecclehabuerunt, eo aptiora videntur ad eos permovendos qui tria Ecclesiae priora non audent. Scribebat Cyprianus doctis pariter el indoctis, ejusque doctrina non tantum
abatur, sed in Italiam uavigabat et ad remotissimas Occidentis Orientisque Ecclesias
illius

accommodata, co minus cavillando

A
•.

Itaque

de Ecclesia, de sacramentis, excepta de baptismo haereticorum

qusestione,

divinitat
illius
,

nonia, non unius episcopi, nec Ecclesiae unius, sed omnium imonia existimari debent. Quemadmodum autem unitatis amor inler virenituit,

t"l'

iin

praecipue
u

mditur,
'""

quam

omnera amoren
f

vehementius conimendatur, nihil accuratius clesise. Facile profecto ex ejus dictis tria polissimum perspiciet quisquis non mimo ejecil l°Ecclesiam quse a Christo per apostolos fundata est, omnibus
sic
in

ejus scriptis

niliil

.

:

!"

nec

perire, nec

ullo errore aut

schismate corrumpi posse; 3°
ita

ita

un.mi esse, ut quaecunque ab ea seclse discesserunt, ut a vera Ecclesia,
sint.

ab oeterna salute alienee
recentiore

Nota

iion

eranl
iii

invisibilis

Ecclesiae

commenta, quae longe

memoria exco-

qua zizania cum frumentOj vasa Bctilia cum aureis el ur [col. 344 quae super Petrum Domini voce fundata ullitudinem latius incremento fccunditatis extenditur, ac Domini lucc perfusa, per orbmn totum radio in qua u unus est, cujus a singulis in solidum pars tenelllr Unit. '' in qua mporum et successionuin vices episcoporum ordinatio et per episcopos constituatur, et. omnis actus Ecclesia- per eosdem
intelligit
in
, ;

''

'

'."
hortai

ln

his
I

et

aliis

i

nulla
Ecclesiae
invisibilis

residet suspicio Ecclesiae
is

invii

que enim lapso

m

a\

obsequautur, aat

1

7

PRJEFATIO.

18

confessores ut ad Ecclesiam invisibilcm rodeant; ncc episcoporum successionem habct Ecclesia invisibilis,

nec per tolum orbem radios suos diffundit.

1*7"1 8
fuisse
everti,

Sed, ne

<l

u

i

s

dicat Ecclesiam

primis

sseculis

hos titnlos meruisse, at postea rerum faciem

mutatam, occurrit
senserit, perspici

his

calumniis Cyprianus, ac visibilem illam Ecclesiam nullis
de Lapsis, ubi

hominum

viribus

nullo errore superari, nullo schismate dividi posse contendit. Quid de persecutionibus imperapotest ex libro

torum

horrendam

illam persecutionem, quani Decius

accendit, divino consilio

permissam

fuisse docet, ut pietatis
et

studium, longa pace refrigeratum, exsusciut ad confundendos quos inimicus laccsqui essent
« »

taretur;

sic

etiam persecutionem Galli
contra

Volusiani

Romse prorupisse observat,
Ecclesia...,

hsereticos et
seret,

retundendos ostenderet Dominus quse esset
quibus
diabolus
ut
suis

qui

parceret
:

(Epist.

lvhi).

Sic

de perpetuitate Ecclesiae

sentientem

nec hsereses nec schismata terrebant
mirari debere
posse

prsedicta

haec

sciebat a Christo et Apostolis,
infici,

nec

quemquam
corrumpi
(col.

cum

eveniunt (Epist.
declarat,

lv).

Nullo autem errore Ecclesiam
in

nullo schismate
sic

pluribus

locis

in

priinis
;

libro

de

Unitate
;

Ecclesise,

ubi

loquitur

502). « Adulterari

cubiculi sanctitatem- casto

Palre ei Filio et

non potest sponsa Cbristi incorrupta est et pudica unam domum novit, unius et iterum de pudore custodit... dicit Dominus Ego et Pater unum sumus Spiritu sancto scriptum est Et hi tres unum sunt. Et quisquam credit hanc unitatem
; : :
:

de diviua lirmitate venientem, sacramenlis ccelestibus cohserentem, scindi in Ecclesia posse, et volun-

tatum collidentium
tuniea
ejus

divortio

separari

!

»

Et paulo

post
a

:

«

Quia Christi populus non potest scindi,
est
:

per totum

textilis

et .coheerens

divisa

possidentibus non

individua,
;

copulata,
vestis et

connexa, ostendit populi nostri, qui Christum induimus, concordiam cohaerentem
signo declaravit
Ecclesise

sacramento
sic

unitatem.

Quis ergo

sic

sceleratus

et

perfidus, quis

discordise

furore

vesanus, ut aut credat scindi posse, autaudeat scindere unitatem Dei, vestem Domini, Ecclesiam Christi?»

Erat ergo perspectum saneto Martyri, quamvishaereses Ecclesiarn oppugnent, quamvis schismata nonriulias
illius

partcs

avellant,

Ecclesiam
infuscari,

tamen suo seinper robore

stare,

nec veritatem,

quam

Cbristus

illi

commisit,

ulla haeresi

aut unitatem schismate corrumpi posse. Hinc

inter sectas quse

ab

Ecclcsia discedunt, et Ecclesiam ipsam

tautnm ponit discriminis, quantum inter hominum et Dei opus ; quod cum sit a Christo una Ecclesia per totum mundum in multa membra divisa, item episcopatus unus multorum episcoporum concordi numerositate diffusus, ille post Dei traditionem, post connexam et ubique conjunctam catholicte Ecclesise unitatem, humanam conetur
ac Novatianum stultitise arguit,
«

facere Ecclesiam (Epist.

lii). »

Quod

ex his

principiis

necessario sequitur,
a

nunquam
:

accidere posse ut justa

sit

causa ab Ecclesia

quoscunque enim videbat ab Ecclesia discedere, eos propria sententia damnatos dicebat, ita ut necesse non esset aliud de illis judicium institui. Sic ait [Epist. xlix) Novatiim « qui ejici de Ecclesia et excludi habebat, judicium sacerdotum volunlaria discessione » prsecessisse « quasi evasisse sit pcenam, prsevenisse sententiam » et in libro de Unit. Eccles. (col. 513). « Aversandus est talis, » inquit, « atque fugiendus, quisquis fuerit, ab Ecclesia separalus. Perversus est hujusmodi, et peccat et esta semetipso damnatus (Vid. Epist. xl). » Ex his facile perspicitur unam prorsus et individuam esse Christi Ecclesiam, quamvis plures sectae veram se Ecclediscedendi, id etiam ssepe

Cypriano docetur

,

:

non potest quse errore et schismate non possit everti, possit. Id autem mirifice confirmant omnes Cypriani sententise. Ecclesiam « quas et vivit in aeternum et vivificat Dei populum (p. 409), » ita unam esse contendit, ut, si apud Novatianum fuit, apud Corneliurn non fuisse declaret (tom. 1, p. 1140). Hinc toties Ecclesia
siam Christi esse intendant.
et

Nam

plus

una

esse

a

qua sine scelere discedi non

hortus conclusus, fons signatus dicitur, ut in
polest,

eadem pagina

;

Sponsa
723,

Christi, qua3

sola

filios

generare

qua?que

cum

Christo

individuis

nexibus coha^ret

(p.

384, pp. 140,
(p.

147,

Ecclesise

catholicae

unitatem de divinse dispositionis dignatione venientem

128), »

« Hanc comparare non

195).

dubitat Cyprianus
(p. 196).

cum

unitate

Christi

(p.

132),

cum

unitate

Dei

(p.

202),

cnm

unitate Trinitatis

Atque hic
et

fuit

cardo

omnium

controversiarum quse Sancto Cypriano supervenerunt.

Cum

Felicissimus

quinque presbyteri nonnullos ex lapsis a Cypriani communione abstraxissent, ac speciosis causis ;suum prsetexerent, quantus dolor exstitit Cypriani in hac animarum silh creditarum pcrnicie quanto charitatis studio hortatur ut vitent lupos qui salutem promittunt, « ne qui deliquit veniat ad salutem » qui Eecjesiam spondent, dum id agunt, ut qui illis credit « in totum ab Ecclesia pereat
scelus
! ;

[Epp.

xxxvin et

xl). »

Nihil

autem
sic

aptius videbatur Cypriano ad

eos qui decepti fuerant deterrendos,

quam

ut eos demonstraret in Ecclesia

cum

episcopis et plebe Christi

communicare non posse,

si

schis-

matis duces sequantur. Revera

impressa erat et insculpta etiam plebecula; animis haec doctrina,

unam
feri

prorsus esse Ecclesiam, nec ab ea discedendi justam causam incidere posse, ut schismatis signispe redeundi in Ecclesiam ducerent et lactarent quos deceperant; sed fraudein nudavit ordinalio

Furtunati

quem pseudoepiscopum Carthaginensem
87), « prsestigia

constituerunt.
et

«

Namque

ii

quibus in prseteritum,
fallacia,

»

inquit Cyprianus (Ep. lv, p.

obtendebantur

dabantur verba

quod simul ad
,

Ecclesiam

regressuri

dicerentur,
et

posteaquam viderunt

iilic

pseudoepiscopum factum

frustratos

et

deceptos se esse didicerunt,

remeant quolidie atquc

ad Eeclesiam pulsant. » Novatiani factio,

ut

1).

PRI DENTI1 MABANl

20
traxit
:

pietatis pellf

nitidior eral

quam

Felicissimi, ita

majorem perniciem
et

ipsorum otiam confessorum
utar
[Ep. xliv), et

ikw penlrinzit fucatas color; gravavit Cyprianum
intolerabilis percolai
-

contristavit,

ut ejus verbis

paee

et

eoneordia separassenl
11
.

pene prostrati pectoris moastitia perstrinxit, quod semetipsia Christi grege et al> quod eos «.lo carcere prodeuntes schismaticus et bsereticus error
;

episset
felici

Epist.

Non parom
:

profuit bis confessoribus Cypriani adhortatio, ut illatum unitati

damnum

«

nam " cognito suo errore, » ut ait sanctus ICornelius (Epist. xlvi), reditu repararent ad Ecelesiam unde ezierant, simplici voluntate venerunt. » Confessi sunt errorem coram Cornelio et
iliis

19~20

Romano presbytero et ipsa plebe, cujus magnus concursus factus fuer.u, neque enim se ignorare « unum Deum declararunt ainceram suam mentem semper in Ecclesia fuisse unuin Christum esse Dominum, unum Spiritum sanctum, unum episcopum in Ecelcsia catholica b, et
quinque
episcopis, et
;

debere.
sibi

>

Si

qua tamen

secta

schismatis

notam

effugere, et

veree

Ecclesiae

pars videri posset, id

nec Ecclesise dogmata saltem in primordiis, nec ezteriorem religionis formam violaret. Sed Cyprianus contendit parvi referre «mid Novatianus doceat,
in

primis Novatiani secta vindicaret, ut quee

«

est qui in Ecclesia Christi
:

ille est, » inquit « quaJiscumque est, Christianus non [Epist. lii, /». 73 non est. » Idcm docet pluribus aliis in locis, prsesertim in cpistola «d Magnum, « Neqne cuim Dominus noster Jesus Christus, inquit, « cum in Evangelio suo ubi sic loquitnr p. l.ili iretur adversarios suos esse eos qui secum non essent, aliquam speciem hsereseos designavit, sed omnes omnino qui secum non essent, et secum non colligentes gregem suum spargerent, adversarios

cuui foris doceat. Quisquis

.

sooa esae ostendit, dicens

:

Qui non

est

tnecum, adversum

me

cst

;

cl

qui

mecum non

colligit, dispergit.

Item

beatus Joannes apostolus, nec ipse ullam bseresim aut schisma discrevit, aut aiiquos speciatim
posuit, sed universos qui de Ecclcsia
ete.
«

separes

exiissent,

Quamobrem
licet

declarat sanctus Martyr nc martvriuni
»

quique contra Ecclesiam facerent, antichristos appeliavit, quidem exlra Ecclesiam a damnatione liberare.
«

Ardeant

flammis,

inquitin libro de Unit. Eccles., p. 199,
erit illa tidei

et ignibus traditi

vel

objecti bestiis

animas suas ponant, non
ut in

corona, sed pcena perfidiae, nec religios&s virtutis exitus gloriosus,
coronari non potest.
i.ii,

sed desperationis interitus. Occidi

talis |>otost,

»

Eadem
par

sententia saepealias occurrit»

eodem

libro de 1'uit.. p. 198, et in Epist.

p. 71, et in lvii, p. 95.

admonendus ost caeleras omnes Ecclesias cum Cypriano do bis principiis conscnsisse, quamvis non easdem ac ille const-ciitiones deducerent, nec baptisma rejicerent haereticorum. Iloc enim argumento adversarios suos « Qui refellebat Cyprianus, quod Spiritum sanctum Ecclesiam nec haberi nec dari posse faterentur quanquam pertinaces alias indociles, » inquit (Episf. lxxvi p. 155 « vel hoc tamen confitentur, quod universi sive schismatici sive hseretiei, non babeant Spiritum sanctum et ideo baptizare quidem
Si quis

autem suspicetur Cyprianum amore

unitatis longius

quam

esl efferri,

is

:

,

,

;

sanctum non possunt, in boc ip>o a nobis tonenlur ut ostendamus nec baptizare eos omnino posse qui non babeant Spiritum sanctum. » Eodem argumenlo ciun ipse Cyprianus passim utitur, tuin etiam FirmiUanus (p. 147 Perspicuum ergo est el Cypriani testimonio ct omnium i[ui tunc erant Cbristianorum consensu, inter varias societates qua? sibi ehristianse religionis professionem arrogant, unam aliquam esse extra quam salus aaterna comparari non potest, sive leviler
possunt, dare autein Spiritum
.

erretur, sive

etiam

schismati

nulhts error

addaturj hedum ipsa

cum

sectis

ab ea avulsis in unius
cissse

communis

EcclesiaB

compositiomni venire
;

possit. Si quss

enim

sectse

ab Ecclesia ab

notas ot jura

verse Ecclesiae retineant

frustra veteribus sectis objecta fuil

episcoporum successio,

ot

episcopatus per
posse,

nunquam totum orbem unitas; frustra vetus Ecclosia unicam se esse sponsam, uunquam errare a se discedendi causam legitimam incidero posse, ac ne martyrium quidem discederitibus ad salutem contendit. Affingendus ergo impius et crudolis errortoti antiquee Ecclesise, vel potius Apostolis,
• •

a quibus

solis conflari potuit

mirificus

ille

consensus,

quem de

vcras Ecclesiee notis inter

omnes Christianos

conspirasse cemimus.

liis

Dodwello S. Cypriani de unitate sententiam examinanti placuerunt. Statuit enim in « non agi de illius Ecclesiae unilate quam catholicam bodic dicimus, qnse nimirum omnes ambitu suo per terrarum orbem Ecclesias particulares complectitur, sed dc ipsis duniix.it Ecclesiis particularibus quidem illud est quod probat [Dissert. Cypr., 7). » Verissimum
Mir.i

sont quae

S.

Martyris disputationibos

Dodwellos
diseedat

unnmquemque episcopum
ita

in

perari oportere, sed
:

tamen,
facile

si

cnm

sua ecclesia .principium esse unitatis, eique ab omnibus obtemaliis episcopis communicet; secus vero si al> universa Ecclesia
ct

Idnc enim

principium

potius discordiae
sic

schismatis foret

quam

unitatis.

Atque, ut

in

Cypriano

immoremnr.

demonstratur
illius

Ecclesise

unitatem

in

bis
Id

disputationibus a S.

Martyre

defendi, ut Ecclesia? nniversalis notio

animo semper observetur.
de

perspicitur ex ipso testimonio

quod DodweUus ad
fundatum,
copife
ot

causa; suae defensionem ex libro

Vnitnlc Ecdcsix excerpsit

rnulti radn, sod lunien

unum

n

inquit, p. 19.;, « et
rivi

rami arboris multi, sed
licet

Quomodo solis robur unum tcnaci radice
:

«

curn do fontr
unitas

nno

plurimi defluunt, numerositas

ditfusa

videatur exundantis

Jargitato,

unitas

non

capit.

pneciso

tamen servatur in origine. Avelle radium solis a corpore, divisionem lncis Ab arbore frange ramum, fractus gcrminare non poterit. A fonte praecide rivum, porrigit. Unum Sic et Ecclesia Domini luce perfusa per orbem lotum radios suos
quod ubiqne diffuuditur, ncc unitas corporis separatur. Ramos suos
in

tamen lumen

e

l,

universam

21

PR.EFATIO.

22

terram copia ubertatis extendit, profluentes largiter rivos latius expandit. Uninn tamen caput est, et origo una, et una mater feeunditatis successibus copiosa. » His verbis, « Eeclesia Domini luce perfusa per oibem totum radios suos porrigit, rainos suos in universam terram copia ubertatis extendit, » non
Ecclesue parlicularis, sed
universalis,
sivc

catholiete,
sic

unitas

descnbitur.

Idem confirmant quae
:

prae-

cedunt, quseque sequuntur. Ante allata verba
tenere et viudicare debemus,

loquebatur Cyprianus

maxime

episcopi qui

21 "22 m

unitatem firmiler Ecclesia preesidemus, ut episcopatum
«

Quam

quoque ipsum unum atquc indivisum probemus. Nerno fralernitatem mendacio fallat, nemo fidei veritatem perfida praevaricatione corrumpat. Episcopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur.
Ecclesia quoque una cst, quae in multitudinem latius incremento fecunditatis extenditur. » Post testi-

monium

a Dodvvello prolaturn, addit Cyprianus

:

«

Illius

foetu

nascimur,

illius

lacte

nutrimur, spiritu

ejus animamur. Adulterari non potest Sponsa Christi; incorrupta est et pudica... Quisquis ab Ecclesia nec perveniet ad Christi praemia qui segregatus aduiterae jungitur, a promissis Ecclesiae separatiir
:

relinquit Ecclesiam Cbristi. Alienus est, profanus est, hostis est. Habere

qui Ecciesiam

non habet Matreni,

Si

jam non potest Deum Patrem quisquam qui extra arcam Noe fuit, et qui extra potuit evadere

Ecclesiam
siam
Epist. xl,

foris fuerit evadit. »

fingit,
si

Lepidus ergo Cypriani interpres Dodwellus, qui sibi parlicularem Ecclesanctus Martyr unum toto orbe episcopatum commendat. Quid, cum lapsis declarat in ubi quis cum Felicissimo se conjunxerit, eum « postea ad Ecclesiam redire, et cum episcopis

et plebe Christi

communicare non posse;
»

»

cum

confessores hortatur in Epist. xuv, ut ad Ecclesiam
li
«
:

redeant; eisque post reditum gratulatur in Epist.
unitas, qiue
Ecclesiis

«

Quod

Eeclesiae veritas et evangelici sacranienti

a

nobis tenebatur,
nulla

inquit,

eorum

etiarn

cousensu ac vinculo necteretur;
Ecclesias
conslituta:

num
,

de

particularibus,

habita

unitatis

inler

omnes

ratione

videtur

disseruisse? »

magis adversarium Dodwello, quam Cypriani de episcopi singularitate principium, quod tamen maxime favere, existimat. Nunquam enim catholicae Ecclesiae unitatem accuratius defendit Cyprianus, quam cum unum in singulis ecclesiis episcopum esse debere contendit. Cum Novatianus Romae episcopatum invasisset, ac per emissarios suos idem facinus in aliis civitatibus tentasset, boc argumento illius fautores refellit Cyprianus, quod cum is solus episcopus sit, cujus episcopatus ab aliis collegis confinnatur et agnoscitur, si quis in ejus locum irruere audeat, nullam cum episcopis Ecclesiae catholicae communionern habere possit, ac proinde foris relictus pereat. « Factus est autem Cornehus, » inquit in Epist. li, pag. 68, « episcopus de Dei et Christi ejus judicio, de clericorum pene omnium testimonio, de plebis qme lunc affuit sutfragio, ct de sacerdotum antiquorum et bonorum virorum collegio, cum nemo ante se factus essct, cum Fabiani, id est, cum locus Petri et gradus cathedrae sacerdotalis vacaret; quo occupalo
Nihil
sibi

de Dei voluntate, atque omniurn nostrum consensione firmato, quisquis jam episcopus
fiat

fieri

voluerit, foris

necesse

est,

nec habeat ecclesiasticam ordinationem qui Ecclesiae non tenet unitatem.
aliis civitatibus

»

Eodem modo

demonstrat episcopos a Novatiano in

constilutos,

non

Christi Ecclesise episcopos esse, sed
epistola, p. 73, « qui episcopo in
fieri

humanse
nititur, et

Ecclesiae

:

« Nisi si

episcopus

tibi videtur, »

inqnit in

eadem

Ecclesia a sedecim coepiscopis facto, adulter atque extraneus episcopus

a desertoribus per

ambitum

cum sit Christiana Ecclesia per totum mundum in multa niembra divisa, item episcopatus unus episcoporum multorum concordi numerositate diffusus, ille post Dei traditionem, post connexam et ubique conjunctam catholicae Ecclesiae unitatem humanam conetur Ecclesiam facere, et per plurimas civitates novos apostolos suos mittat. ut quaedam, recentia institutionis sua? fundamenta constituat; cumque
jampiidem per omnes provincias
et per urbes singulas

ordinati sint episcopi in aetate antiqui, in tide

integri, in pressura probati, in persecutione proscripti ille

super eos creare

alios

pseudoepiscopos audeat.

Hinc contendit, etiamsi legitime fuissent ordinati, eos tamen pro legitimis episcopis agnosci non posse,
quia ab Ecclesia catholica discesserunt
:

«

Episcopatum autem,
et

» inquit, «

tenere non posset, etiamsi
»

episcopus prius factus a coepiscoporum suorum corpore

ab Ecclesiae unitate descisceret,

II.

REFELLUNTUR QUI EPISCOPOS APUD CYPRIANUM JURE DIVINO A PRESBYTERIS DISTINGUl NEGANT.

Quamvis episcopatus jura non possint accuratius defendi, quam a Cypriano defenduntur, non defuerunt tamen qui ex nonnullis ejus verbis ansam arriperent calnmniandi. Quod enim sanctus Martyr clcrum interdum in duos ordines dividere videtur, nempe in sacerdotes et ministros, ac sncerdotis ac prxpositi nomina cum ipsis presbyteris communicat, velut Epist. lxv, lxvui, lxxii et in libro de Lapsis, inde Salmasius et Blondellus concludunt presbyteros ab episcopis non jure divino, non diverso sacerdotii gradu esse distinctos. Si ejusmodi ratiuncula valeret, pari jure concludi posset ue diaconos quidem et alios minores clericos a presbyteris et episcopis jure divino distingui; saape enim Ecclesia dividitur in cleruin
et

plebem. Quod
si

si

diaconi et minores clerici

cum

presbyteris et episcopis clero comprehenduntur, quid

mirum

presbyteris, qui Eucharistiam consecrant et potestatem habent ligandi et solvendi, sacerdotis et

prsepositi

quidem Cyprianus plurimurn semper habuit honoris, et cum nihil agere soleret sine consilio cleri, ut ipse testatur in Epist. vi, non dubium quin prcsbyteris, utpote cum ipso sedenlibus, magnam auctoritatem attribuerit. At sacerdolii gradum a presbyteris distiuctum sibi vindicat. Queritur, in Episl. xi, quod quidain de presbylcris, nec Evangelii memores
episcopis

nomina cum

communia sunt?

Presbyteris

13

D.

1'iil

DENTIJ

MAUAM
»

24

nee eptsoopo honorem sacerdotii sui

et

eathedrs reservantes,
el

jam cum

lapsis

communicare

coepissent.

Alius ergo in episcopis ac in presbyteris sacerdotii gradus, ac proinde episcopi a presbyteris distinguuntur

non sdlurn aactoritate
Eptst. xxvu, p.
.i:

el

cathedra, sed etiam ordine

ab ipso Christo Lnstitatam
,

fuisse ei plurihus Cypriani locis perspicitur
et

cujus preecepta

autem sacerdotii distinctionem « Dominus noster, » inquil in monita observare debemus, episcopi honorem et Ecclesia?. suae
charactere. Banc
:
:

rationeni disponens ui Evangelio loquitur et dicit Petro Ego dieo tit>i. quia tn es Petrus, ei super istam !»tram gdifieabo Scefestam meam, et inferorum non vincent eam rt tibi dabo clnvcs regni P'"'' ct in ccehs, et quxcumque solveris super terram erunt rum; et qum Kgaveris super terram erunt ligata in ccrfts. Inde per temporum et successionum vices episcoporum ordinatio et Ecclesise ratio

2324

;

''

.-

>

decarrit,

ut

Bcclesia

snper episcopos constituatur

et

omnis actus
etc.

Ecclesiae

per eosdem

prsepositos

gabernetur.

Cum

hoc itaque divina lege fundatum
Sic

sit, »

Hnlta hic observanda ex quibus sancti Martyris sententia mirifice enitescit
snoeeasisse
apostolis.

:

declarat episcopos
»

etiam
»

in

Epist. xi.u,

«

unitatem a Domino

et

per apostolos nobis,
in
Epist,

inquit,

Lccessoribus traditam

docet. Vid, Epist.
«

i.xix.

ldem docet Eirmiiianus

ad

Cyprianum,
potestate

pag.

t

18,

episcopos apostolis

vicaria ordinatione » successisse. Sic etiam in concilio Carthaginensi, cui
«

prceeral Cyprianus, Clarus a Mascula,

Apostolis,

»

inquit (pag. 337), « nos successimus
» 2°

eadem

Ordinationem episcopalem a Christo mstitutam et divina lege fundatam pronuntiat Cyprianus. Quamvis enim ordinatus presbyter in hoc gradu aiiqnandiu ministrasset, prohe tamen sciebat sibi ad episcopalem gradum vocato alia ordinatione opus raisse. Nemo his temporibus meminerat quod Salmasius et Blondellus primis sa?eulis usurpalum fuisse
linxerunt, ut,

Ecclesiam Domini gnbernantes et credentium fidem baptizantes.

mortuo episcopo,

sine

nova ordinatione succederet antiquior presbyter,

vel

forte

qui

dignior videbatur, ut placet Blondello.

Ne

ipsi

quidem

schismatici, et

si

ad

omne

facinus paratissimi,

presbyteros ad episcopatum sine ordinatione ausi sunt promovere. Probe sciebat Novatianus presbyter

ne simulacrum quidem episcopatus sine nova ordinatione occupari posse, cum tres episco])os quos ex vilissima Ecclesia" parte per dolum acciverat, inclusos hora dccima, temulentos et crapula oppressos,

adumbrata quadam ct inani manuum impositione episcopatum sibi Lradere per vim cogeret (Euseb., Uist., hb. vi, c 43). 3° Ex his etiam perspicitur episcopos a solo Christo potestatem Ecclesiae gubernanda? accepisse. Ilinc toties apud Cyprianum « Dominus sacerdotes sibi in Ecclesia sua eligere et constituere »
dicitur, p.

59
»

:

hac ratione Cyprianus Cornelii episcopatum
lii,

«

de Dei, qui sacerdotes

facit,

voluntate

susceptum
cui

defendit (Epist.

p. 68 et 69). Vid. Ep. lv, p. 82, ct Ep. lxv, p. 113, Ep. lxix, p. 121.

Ex

hac episcopatus notione oriehatur

summa

Cypriani constantia in gubernanda et defcndenda Ecclesia sua,

judicem ad tempus a Deo datum esse sciret (pag. 122), « commissa divinitus castra fideli « Si maritus (p. 141). Impressa erat aliorum Afnca? episcoporum animis hsec sentenlia » inquit Venantius a Timisa, in consilio Carthag., p. 335, « amico sno comniendasfet peregre proficiscens, uxorem suam custodiendam, commendatam sibi illi quanta posset diiigentia conservaret, ne ab aliquo

cum

se

virtute

«

servabat

:

castilas ejus et sanctilas adulteraretur. Christus

Dominus

et

Deus noster ad Patreni proficiscens sponsam

suam
verba

nohis commendavit. »

Nescio
:

quod sacerdotium

Rigaltius et Baluzius diaconis affingunt in suis observationibus ad ha3c Cypriani
»

sacerdotii

Cyprianus hoc loco vigorem nequaquam presbyteris illis et diaconibus attribuit, sed potius se in illis objurgandis adhibitum demonstrat; idque ex his quaj sequunlur atque ex totius epislolae serie perspicitur. Neque huic
«

Item presbyteris el diaconibus non defuit sacerdotii vigor (Epist. xv).

Rigaltii ei Baluzii opiuioui favet

acceperunt, et [jra.-rogativa
periculo

quod Cyprianus absens in Epist. xui eorum apud Deum adjuvari possunt,

decernit, » nt qui libellosa marlyribus
si

incommodo

aliquo et inlirmitalis

occupati fueriut, non exspectata praesentia
vel
si

prsssentem,

presbyter repertus

non

fuerit,

ct
eis

nostra, inquit, apud presbyterum quemcunque urgere exitus coeperit, apud diaconum quoque
in

exomologesin

delicti sui

facere possint; ut,

mann

pcenitenliam imposita, veniant ad
»

Dominum

in hac explicanda hoc loco examinari possit. Sed ut a Cypriano non discedam, unum esl qnod observatum velim, nequaquam ab illo hanc prorinciam diaconia committi, ut peccatorum confessionem excipiant et poenitentiam imponant. Ha;c f^nim fuit illis temporibus disciplina, ul nemo ad pacem admitteretur ne in cxtremo quidem discrimine, nisi qui ante morbum peccala confessus fuisset, ac poenitentiam postulasset, ut lestatur Cyprianus in

cum

pace

quam

dari martyres litteris ad nos factis dcsideraverunt.

Non immorabor
est,

difficultate,

qasz

nimium

arcte

cum

sequentibus saeculis conjuncta

quam

ut

pra?scripta apud diaconum exomologesis in mortis articulo, non erat peccatorum apud 9acerdotes antea fieri debuerat, nec proinde diaconis communicatum fuit poenitentiae confessio, quae impoitendse mnnns. Quod autem ab eruditis viris jamdudum observatum est, duplicem esse exomologesiu, id conflrmatur cx Cypriani epistolis in lapsorum causa scriptis; in primis ex Ep. xn, ubi ait exomolegesin fieri u inspecta vita ejus qui agit poenitentiam. » Ex quo palet exomologesin, quam absolutio proxime
itt.

i.n.

Quamohrem

[uebatur

jam probata

et salis spectata

lupsi

poenitentia,

dislingui debere a confessione

peccatorum

poenitentiam ipsam prsecedente.
III.

PRIMATUS

ECCLESI/F.

ROMAN.E A

S.

CYPRIANO AGNITUS.
agnoscit. In disscn-

Sic

episcoporam

cur.i

defendit Cyprianus, et lcgitiinum

Romanee Scdis primatum

25
sione

PRiEFATlO.

20

quod Stephanus, primatu suo niiniuni confideret, sed de ipsius auctoritate fidem non movit. Sic enim tacito nomine Stephanum perstringit i:i Epist. i.xxi « Sed nec Petrus, inquit, quem priraum Dominus, elegit et super quem fundavit Ecclesiam suam, cum secum Paulus de circumcisione postmodum disceptaret, vindicftvit sibi aliquid insolenter aut arroganter assumpsit, ut diceret se primatum tenere et obtemperari a novellis et posteris sibi potius oportere » sic etiam Firmilianus juste indignari sc 25*26 dicitin Stephanum (pag. 146), quod qui « sic de episcopatus sui loco gloriatur, et se successionem Petri tenerecontendit, superquem 1'iindamenta Ecclesia? collocata sunt, multas alias petras indicat, et Ecclesiarura multarum nova aedificia constituat,
habuit
sa?pe qnestus est
:
:

quam

cnm Stephano

Stephanus, qui per successionum cathedram Petri habere se prsedicat, nullo adversus haereticos zelo exciLatur. » Agnoscit ergo Firmilianus in Stephano altiorem quemdam dignitatis gradum, et dum in eo congruens dignitati studium fidei desiderat, Petri primatum fatetur successione ad illum pervenisse. Petri ejusque successorura primatum « Petrus tame.n, » mquit pag. 123, « super quem a?diticata ab sa?pe alias commendavit Cyprianus eodem Domiuo fuerat Ecclesia, unus pro omnibus loquens et Ecclesiae voce respondens ait Bomine ad quem ibimus ? » Vid. pag. 128. Una Ecclesia a Doniino super Petrum origine unitatis et ratione fundata, »
esse
illic

dum

Baptisma sua auctoritate defendit.

»

Et paulo post

:

«

:

;

p.

125.

»

Nam

Pctro

super

quem
id

aedificavit

Ecclesiam et unde unitatis originem instituit et ostendit,
ille

potestatem istam dedit ut

solveretur in coelis quod
:

solvisset in terris. Et

post

resurrectionem
pag. 131,
Unitate Ecclesix
et

quoque ad apostolos
pag.
195
«

loquitur, dicens

Sicut misit

me

Pater, et ego mitto

vos. »

etc. (Epist. lxxiii,

vid. pag. 148 et 250).
:

Sed prsecipue considerandus nobis
:

est insignis locus

ex libro de
ta es

Loquitur Dominus ad Petrum

Ego

tibi

dico

inquit, quia
;

Petrus,

super

hanc
;

petram

sedificabo Ecclesiam

meam,

et portse

inferorum non vincent eam

ct tibi

dabo claves regni ccelorum

et

qux

ligaveris super terram, erunt ligata et in ccelis, et

quxcunque
:

solveris super tcrram, erunt soluta et in
:

corlis.

Et iterum eidem post resurrectionem
et
illi

suam

dicit

Pasce oves rneas

super

illura

unum

a?diticat

Ecclesiam suam,

pascendas
:

parem potestatem
unitatis

tribuat et dicat

Sicut misit

mandat oves siias quamvis Apostolis post resurrectionem suam me Pater et ego mitto vos accepite Spirilum sanctum si
,

;

;

cujus remiseritis peccata, remittentur

ilti; si cujus tenueritis, tenebuntur tamen, ut unitatem mauifestaret ejusdem originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit. Hoc erant utique et caeteri apostoli quod fuit Petrus, pari consortio prsediti ct honoris et potestatis sed exordium ab unitate profi; ;

ciscitur ut Ecclesia Christi

una monstretur.

»

Hoc testimonium

ita

protuli ut habetur in hac Baluzii editione, sed Cypriani
«

verba aliter leguntur in
»

editonibus Vanutii ac Pamelii, in quibus ha?c verba,

ut unitatein manifestaret,

additur, «

unam

cathe:

exordium ab unitate proficiscitur; habent ediliones illae una monstretur. Et pastores sunt omnes et grex unus ostenditur qui ab apostolis omnibus unanimi consensione pascatur, ut Ecclesia Christi una monstretur... qui cathedram Petri, super quem fundata esl Ecclcsai, descrit, in Ecclesia se esse confidit Usec in contextum irrepsisse Baluzius existimavit, cujus de senlentia ac rationibus eruditorum erit judicium sed observatum velim, si ea rctineantur qua? Oxoniensis editor et Raluzius expunxerunt nihil atfuturum quod non cum Cypriani doctrina optime quadret seu autem recidantur, reliquas testimonii hujus partes satis per se habituras momenti ad primatum Ecclesia? Romana?. Hospes sane et peregrinus
constituit
:

dram
«

» sic

etiam post ha?c verba,

«

Et primatns Petro datur, nt una Christi Ecclesia et cathedra

:

;

;

sit in

Cypriani doctrina,

catholicam astrui,

nominatim

in

primatum ab eo attribut ac unam gregem ac unam cum tot locis eumdem primatum defendat, ac unum gregem, unum episcopatum et, Epist. xv, unam cathedram commendet. Non magis mirandum quod in Ecclesia non esse
si

quis

miretur Petro

pronuntiet nefarios

illos

schismaticos, qui hoc uno episcopatu conculcato, hac una cathedra, qua? super

Petrum fundata est, deserta, humanam prorsus ecclesiam instituere tentabant. Non erat ergo cur Cypriani testimonium ab his verbis editor Oxoniensis, velut a quodam, ut ipse appellat, veneno purgasse fibi videretur. Quinetiam, qua? ab illo editorc in hoc testimonio et ab omnibus admittuntur, satis per se
valent ad

primatum demonstrandum. lllud 2° perspicitur in hoc Cypriani loco et in pluribus aliis, principium unitatis sine primatu esse non posse. Quis enini ei primatum deneget, a quo incipit uniias desiit unilas, ita nec et per quem ecclesia una monstratur? 2° Quemadmodum post Petruna non
primatus
et

principium unitatis, quod Christus auctoritate sua disposuit, quod eo consilio

institui,

ut
in

Necesse est igitur ut unitatem, ita principium ct vinculum unitatis, unde existimari potest quanti fecerit Ecclesiam Romanam Cyprianus, quam arcte afflixus fucrit principio unitatis, qui tanto unitatis amore accensus erat. Hinc illius indignitati [pag. 860], qnod schismatici ausi fuissent« ad Petri cathedram atque ad Ecclesiam principalem, unde unitas sacerdotalis exorta est, navigare. » Dictilant adversarii nostri primatum Ecclesia? Romana? defcndi a Cypriano, non quod juris quidquam in alias Ecclcsi is haberet, sed quia sedes erat et domicilium Imperii. Sed nihil absurdius hoc commento, nec quiaquam sibi persuadebit Cypriauum, cujus in omnibus scriptis
Ecclesia

una monstretur.

Ecclesia perseveraret,

amor, aut primatum illi Ecclesia? denegasse, ex qua sacerdotalem unitatem ortam fatebatur, aut proptcr urbis potentiam et magnitudinem detulisse, non propter unitatis principium. Hinc primatum sibi Ecclesia Romana repugnante nemiue, vindicabat quamvis Clcrus Romanus, Sede vacante, non omnem sibi auctoritatem sumeret, sed difficiliora quceque, in his lapsorum causam, ad
et factis spirat unitatis
;

:

D.

PRUDENTIl MAIiAXI

28

eleetioneao apieeopi integra aervaret, non tamen idcirco intermissus eratprimalos. oSalutant vos fratres», ioquil ilie eleras Epist. ui, inter Cyprianicas), in vinculis, et presbyteri et tota Kcclesia, qui sunl
i<

qu« ft ipu cnm summa lew ejusdem eleri, quee
Cyprianus,
•'1
111

sollicitndine

excubat

pro omnibus
in

de

lapsis

agebant,

qui invocant nomen Domini. » Hinc totum orbem terrarum missse fueruut, ut testatur

l.p. i.u.

boeCypriani loco Fellus et Simon Goulartius contendunt par consorlium honoris et potestatis eorumque successores peuitus pugnare cum priinatu; observat Vellus in not. ad '"' '""• lt " w, iHo martyre judice pro desperatis el perdrtis habendos esse qoibus minor videtur auctoritas episcoporum in Africa, quam vel Cornelii ipsius io Petri cathedra Romae
inter

apostolos

27 28

sedentis
Si
'I"
;l

Berel

prajudicatarum opinionum intermissio,
pari consortio honoris
;

nibil

facilius

foret,

quam

Cypriani

sensum

callere el

primatum cum
ac

Komidin

Mauritanise prsefuisse

Cyprianum Africse et parem tamen potestatem episcopi illarum provinciarum aChristo
el

poteslatis conciliare.

Nemo

nescil

tperant, hoc erant utique quod Cyprianus, pari consortio prffditi et honoris et polestalis scd his pneeral Carthaginensis episcopos. Quod si Cyprianus, duns par consortium honoris et potcstatis inter episcopos agnoscit, non idcirco delatam sihi jure ecclesiastico auctorilatem abjecit, cur Petrum ejusqne ires auctoritate ab ipso Christo tradita spoliasse videatur? Luce clarior est ejus sententia demoostral nnitatem tanti visam esse Christo, ut quamvis apostolis pai*em potestatem attribueret,
; :

unum tamen
>bus
el

aliis preeesse vellel itaque lioc crant apostoli quod fuit Petrus, scd excepto primatu. Joannes parem potestatem acceperaul ac Petrus, sed Christus unitatem nec a Jacobo nec a
;

Joanne incipere
Ex unus
:

voluit

;

soli

IVtrohunc

delulil

honorem.
locus

his

etiam

illustrari

polestalius Cypriani

ab iisdem

adversariis decantatus.
in

«

Episcopatus
Uuit. Eccles.

est cujns a
'

singulis in

solidum pars tenetur,
etsi
«

» inquit

ubidem Gyprianus

libro de

auaa declarat Cypri inus,
« uiiuin

singulis pastoribus portio gregis adscripta esl, etsi pastores rnulti »

stmf,

lamen gregem
vinculo

eos pascere, « et oves universas quas Christus sanguiue suo et passione
et idcirco

qua?sivit colligere et favere « debere, »

copiosum corpus
(juis

»

esse

sacerdotum concordiaj mutuaa
facere
ct

plutino atque unitatis
1

copulatum,

ut

si

cx

collegio
et

eorum haeresim
utiles
ct

gregem

isti

lacerare et vastare tentaverit, subveniant caeteri,

quasi pastores

misericordes oves

ovihii^ conspirans

Dominicasin gregem colligant (pp. 86 et 116). Sed copiosus ille sacerdotum namerus in pascendis non modo nihil detrahit primatui, sed etiam ducern et auctorem necessario postulat

summa esset futura omnium rerum perturbatio. Debent episcopi pro suo unitatis studio in rebus majoris momenti mutuas sibi operas tradere. debeut iu damnandis hoeresibus auctoritatem et consilia oonsociare sed quis neget in ejusmodi rebus prsecipuas illius partes esse debcre a quo « incipientem unitatis originem » Christus « stta aucloritate disposuit. »
alioqui
:

IV.

|)E

DISSENSIORE

S.

CTPRUNl CDM

S.

STEPHANO.

EX PR.ESCRIPTA A CHRISTO IOKMA

NULLOM BAPTISMA 1-HOBATUM STEPHANO, DATOM ESSET.

NISI

QUOD

Cuin

S.

Cyprianus

in

litteris

dicat, au1
alii

ab

eis dicta

referat,

quae de Baptismo hsereticorum scriptse sunt, mulla de adversariis suis non parvi interest ad ejus illustranda testimonia quid S. Stephanus et

Stephanum erroris accusarunt etiam e Catholicis plurimi humque omnium haereticorum baptisma comprobasse volnnt, etiam eorum qui formam a Christo praescriptam uon servabant. Quin etiam Lannoius Cyprianum sic defendit, ut, ipsi antiquitatem magis quam adversariis favere exstimet, « rem istam », ut ullius verbis utar; « non esse tidci, sed disciplinee » pronuntians (tom. vni p. 656). Demonstrare conabor Stephanum nihil aiiud docuisse, quam quod postea

Cypriani adversarii senserint, exponere.

cst, atque hanc illius doctrinam non aiitiqttitati contrariam esse, sed e media apostolorum traditione dimanasse. Amisimus -< p tas a Stephano papa epistolas de Baptismo haereticorum; sed quae Cyprianus ex epistola ad se scripta refert, ea omnem sancti pontificis accusandi ansam prsacidunt. Sic enim loquebatur Stephanus iu epistola ad fyprianum « Si quis ergo a qtiacunque ha>resi venerit ad nos, nihii. innovetur Ql 00 TRADiTi est, d! iii.uiiis Uli imponatur in pcenitentiam cum ipsi haeretici proprie altereorum ad se venientes uon baptizent, sed communicenttantum. nPerabsurde Bigaltius detorquet illud proprie ad eosqui proprie ob propriam aliquam causam dieuntur haeretici.»Liquet hanc vocem referri ad ca quae sequuntur, ita ut baeretici dicantur proprie non baptizare, sive proprio baptismonon imbuere alterutrum ad se venientes quale cst illnd Horatii, « diftlciie cst proprie communia dicere. » Verborum autem Stephani duse tantuni videntur afferri posse sententise. Vel enim ait hsereticos suum quemque proprium babere haptisma, sed tamen eo non imbuere allerutrum ad se venientes vel hoc statuit, haareticos proprium sibi non arrogare baptisma, quo venientes ad se baptizent, se commune et in sna et in aliis sectis revereri. Prima interprei i

omnium

consensu stabilitum

:

i:

;

:

Repugnaret omninoilla heereticorum in baptizando roprium varietas, ct in aliorum probando ac retinendo baptismate consensus. Cur enim unaquseque secta sibi et ab aliis discrepantem baptismum instituisset, nisi quia et Ecclesiffi et sectarum baptizatus parnm ad salutoin idoneus videretur? Quamobrem novum baptismum mstiluentibus conscnlancum erat aliorum
i

stare non potest, altera explorata et perspicua. \°

i

29

PR.^EFATIO.

30

baptisma rejicere. 2° Hsereticos hoc loco Stephanus Cypriano ad imitandum proponil. Etsi enim nterque
de baptismo magnifice sentiebat, uten^uc tamen exilitcr sentire alteri videbatur. De Baptismi sanctitate
et

majestate delrahi existimabat Cyprianus,
putabat,
si

si

datus ab haereticis valeret; Baptismo injuriam Stephanus

ergo hsereticos ad imitandum proponit, neccsse est ut in eis aliquid laudet, quod ad Baptismi commendationem valeat. At si haeretici praescriptam a Christo formam in baptizando violassent, nec tamen dubitassent dissimile aliorum baptisma comprobarej
fieri

vel in ipsis lnereticis rejiceretur.

Cum

caeremoniam, floccifacientium. 3° Ad illiistiand.ini Stephani senteutiam accedunt Firmiliani et Cypriani testimonia. « Stephanus in epistola sua dixit, inquit Firtnilianus, hsereticos quoque ipsos in Baptismo convenire. » Cyprianus poslquam verba
haee agcndi ratio

honiinum

fuisset Baptisma, ut inutilem et exsilem

Stephani retulit, ha?c addit

in

Ep. lxxiv.

«

Et

cum

singulse haareses singula baptismata et diversa peccata

habeant; hic

cum ouinium Baptismo communicans, universorum

293G

delicta

in

sinum suum
haereses

coacervata congessit. » Opponit Cyprianus
statuerat.

Stephani principio aliud principiuni, et singnlas

uuum et commune baptisma apud hsereticos esse Nec tamen Cyprianus idcirco tot baptismata numerat quot sunt hsereses, quod singulee haereses Baplismi formam immntassent; nemo enim id suspicabitur; sed quia singulse sunt unum veluti corpus
singula habere baptismata contendit, quia Stephanus

ab

aliis sectis et

ab Ecclesia separatum.

Launoius

et post

enm

auctor Bihliothecse Scriptorum ecclesiasticorum objiciunt perpaucos tunc existitisse
hsereticos

hsereticos qui in

nomine trium Personarum baptizarent; quamobrem omnes omnino

Stephano

probari, in his Marcionitas, ut ei exprobrant Firmilianus ac Cyprianus. Sed veteruin haereticorum instituta

Stephanum, ac Cyprianum et Firmilianum generatim convenit, hsereticos proprium sibi baptismum non habere. Ergo perpauci excipi possunt, qui communem baptizandi forniam perverterint. Testes ejusdem sententise citari possunt Clemens Alexandrinus et Tertullianus; quorum primus (Strom. I, pag. 317) haereticorum baptisma in Scripturis aquam alienam appellari observat, nec tamen hanc causam alTert quod Baptismi administrandi normam corruperint, sed quod alieni sint ab Ecclesia. Similiter Tertullianus
Stephano, Cypriano et Firrailiano notiora erant,
scriptoribus. At inter

quam recentibns ut modo vidimus,

Baptismo, cap. 15) haereticorum baptismum non eo nomine rejicit, quod illius administrandi ritum a Christo prsescriptum immutassent, sed quia « nullum habent consortium disciplinae nostrae, quos extraneos utique testatur ipsa ademptio communicationis. « Ad Luec etiam accedit Augustini testimonium, qui in libro ide Bapt., c. 25, sic Ioquitur « Quis nesciat non esse Baptismum Christi, si verba evangelica quibus symbolum constat illi defuerint? Sed facilius inveniuntur haeretici qui omnino non baptizent,
(libr. cle
:

quam

qui

illis

verbis

non

baptizent. »
,

de S. Doctoris haereticis accipiendum esse antiquioribus antem aliter judicandum putat. Nam quod quarto et quinto Ecclesise sneculo animadvertit Ausrustinus, id potiorijure de secundo et tertio asseverari potest. Neque enim defuerunt haereses, quee
Frustra

Launoius Augustini testimonium de sequalibus

cum

in

sectaj

primordiis

communem

baptizandi

normam

secuta? essent,

eam

postea immutarent, ut

snorum ad Ecciesiam catholicam reditum majori difticultate obstruerent. Id de Encratitis nominatim testatus Basilius can. i. Quanquam ne illi quidem pra;scriptam a Christo formam pervertebant, sed caeremonias quasdam aut adjecisse videntur aut detraxisse. Sic enim de illis Basilius can. 47 « Ne dicant In Patrem et Filium et Spiritum sanctum baptiz.iti sumus. » Quin etiam eorum baptismum non improbat rattim haberi, si qua inde major utilitas acccdat. Atque ipse, can. i, testatur fratres Zoiu et Laturninum
:
:

susceptos a se fuisse in cathedra episcoporum,
ritus initio

cum ab

hac haeresi redirent. Sed

si

Encratitue

communes

secuti fuerant et cutn novi aliquid

inducere voluerunt, non tamen pnescriptam a Christo

alii ejusmodi, quibuscum erat cum Encratits usurpatum retinuerint. Porro Marcionem in nomine trium Personarum baptizasse testis est locuples Cyprianus, qui ejus baplismum hoc argumento rejicit, quod non eamdem Trinitatem agnoscat ac Catholici « Numqttid hanc Trinitatem Marcion tenet? inquit in Epist. ad Jubaianwn, pag. 131. « Numquid eumdem asserit quem et nos Patrem creatorem? Numquid eumdem novit Filium Christum de Maria Virgine natum? » Fatebatur ergo Cyprianus tres Personas ab haereticis in Baptismo nominari, ac eo redactus erat, ut Trinitatem haereticos non eodem modo ac Catholicos interpretari diceret. Simili rationc Firmilianus Cnosticorum et Montanistarum baptisma rejicit quia primi non eumdem Patrem ac Catholici, Monttnistse non eumdem SpiritUm sauctum agnoscebant. Marcionem sic premit Tertullianus argumentis ex baptismo petilis, ut facile pateat cotnmunem baptizandi ritum ab hoc hseretico mtitatum non fuisse. Quserit enim lib. i, c. 28, quomodo regeneret Deus Marcionis qui non generavit; quomodo « Spiritum attribttat in baptismo, qui animam non prius contulit cur lavet hominem ntmquam apud se inquinatum, et in hoc tolum salutis sacramentum carnem mergat exsortem salutis. Narrat Epiphanius pag. 230, « non unum baptisma (apud Marcionitas), sed tna post delectum coiieedi, pro mortuis illorum catechumenis alios baptizari, ac mulieribus baptismi conferendi facultatem committis sed violatae baptismi formae Marcioneni non accusat. Valentini quoque et Apellis bapfismuni Stephanus ratum habuisse dicitur. Sed id ex ejns prjhcipiis sequebatur. Nam, cum certo

formam

violare ausi stint; an dtibium quin Marcionitse et

iinitima vicinitas,

baptismum

iri

Ecclesia catholica

:

;

teueret,
Filii

ut ei exprobrat

Firmilianus,
»

Baptismum administrari

«

invOcata

trinitate

nominum

Patris et

et

Spuitus sancti,

discedere constaret.

neminem prorsns excludere debuit, quem ab hac baptizajidi norma nou Quod si ipse Marciou, qui impietate omnos supcravit, in nomine trium Personarum

,

D.

PRl DENTll MARANI

32

baptiiabat,

non video cur non idem de Apelle et Valentino credalur. Cyprianus hoc unum hujusmodi bjicit, quod non eumdem Patrem ac Catholici eumdem Filium, eumdem Spiritum sanctum
ifiteantur;
nti-

eamdemque
adjung
et

ac

Patripassianos

,

lianum, p. 130.
'

Anthropianos Valentinianos Apelletianos Marcus inter Valentini sectatores celeberrimus
, ,

in

ado pane jusdem
i\.

vino

lib.

cap.

18,

ut

1

aul

cap. 12; omnia tnvocaHonis verba pronnntiabat, ut testatur [renoeus lib. i.-ti.un ex more lelebrabant. llinc eos provocal Ireneeus otferendo qnae preedicta sunt. » Non sententiam m
1,
il

isimile esl
ritibus

quibus

religi

la

Eucharisl

brandse

forma discedere, eos

in

Baptismi

oe

id

quidem
el

remonias impia

r.
nt

retinuisse quod Christus nominatim pra?scripserat. Multa sane in Baptismi absurda indnxerunt plerique Gnostici. Sed, ut observal Augustinus (lib. vi de Baptismus consecrari, tantum illa evangelica verba sine quibus non potesl
'

31 "32
quibus

"'

I"'

1

''*

l

"'''

evacuentur quaecunque
consecrari

in

prece vitiosa contra regulam

fidei

dicunliir:
suis,

malus alque perversus in aliquibus perversam precera afferat,
sine

adest Deus evangelicis verbis

Baptismus Christi
S

non potest,

et

ipse

sanctitical
« iis

sacramentum suum.

»

Cum

Aug
jentiam
et

ephanus, qui, ut refert Firmilianus

diceli.it

qui apud

baereticos baptizantur

sanctimoniam

Christi.

»

Quod autem spectatad eos

qui aut

aquam non abhibebant,

ant riun ut Christus praescripsit, baptizabant (quales exstitisse nonnulli videntur inter Gnosticos ethnici

qoam
aulli

h

autem
[ren. [ib.
1.

non dubium quin eos sine Baptismo Stephanus 111 Ecclesiam non admisisset. quales eranl qui it, tismi verba immutabant, nt tamen relinere el expritner jniti Patris omniura, in veritatem matrem omnium, in descendentem in m im
.
i

Jesum
I

n

cap

21, n.

''
.

Sed de ejusraodi ha
s

ideo nulla
fteri

fuit

controversia, ut Cyprianus
ici
>

irmilianus inten og itiones ipsas, qnali
145,

in Ecclesi

i

solebant, ah haere

servari testentur, pag.

non soluiu Augustini, Vincentii :i. qoi minime dubitarunt quin communem Ecclesiae sententiam Stephanus defendisset; Lirit -'il etiam Dionysii Alexandrini et Eusebii,-quorum pi ic ad Stephanum el de Stephano scripsit, nt in eo leniorem tantummodo senlentiara, el quamdam, ul in re nondum oranium consensu decisa, lefensam fuisse testatur, Hist. ideraret; alter vero antiquam traditionem al
131,

154.

Ad

li

1

riani et Firmiliani testimonia accedit auctoritas

tib. vii.

:

V.

S,

CTPBIAl

i:\ri\M

ADVERSARIORCM MlNl
STEPHANl
-!

:.
i


i

DE BAPTISMO
IS.,

l.\

CHRISTI NOMINE.

NTENTIA OH

Sed dno nobis suspersunt explicanda, utrum Stephanus hsereticorttm baptismo non solum characterem
iin|iriini,

sed etiam peccata dirnitti existimaverit; utrum satis esse duxerit in Chriati notnine baptizare,
"i

null

mentione. Cyprianus et Firmilianus sic semper adversarios refellunt, pe haereticis baptizantibus dimitti contenderent. « Dal honorera Deo, inquit Cyprianus Ep. i.wi\ qui apud eos qui in Deum blasphemant, remissionem peccatorum dari judicat?» El Firmiliann- Ep. i.w S ephanus, inquit, et qui illi consentiunt, conteudunl dimissionem peccatorum et secundam nativitatem in hsereticorum baptisma posse procedere, apud quos etiam ipsi confitentur Spiritum
1

Spiritus sancti facta
1

-1

isti

.

-

tnctum

nuri esse. »

Et infra,

«

dicunt euin qui

quomodocumque

fons baptizatur mente et fide sua gra-

Cyprianum missa, quam Stephani esse Pamelius et quaerendum non sit quis baptizaverit, quando is qui baptizatus sit, accipere remissara pcccatorum potuerit secundum quod crediJit. » Diflieile nou fuil Cypriano eL Firmiliano in ea opinion tdver iriis suis affingunt, manifestam pugnam demonstrare. Perabsur'lurn enim ionem peccatorum consectttus e se dicatur qui nondum accepit Spiritum sanctum» '•1 Christum in Baptismo induisse in quo nondurn habital Spiritus sanctus. Sed videntur summi ibi viri rianus el Firmilianus minus accurate interpretari sententiam adversariorum, quos verisiraile nou est tam ,t remissionem peccatorum sine Spiritu sancto comparari possc crederent. litus editor Litterurum summorum Pontiflcum Stephanura, dum remi iionem peccatorum in bapti baeresini duto agnoscit, vel de infantibus loqui, vel de adultis bonafide baptismum ab oeeulto haeretico tccipientibus, aut ab aperto in extremo vitae periculo. Quamvis autera doctissimo plurimum tribuam, aliara tamen viam inibo explicandae Stephani sententiae, quae mihi videtur illustrari posse ei his illius verbia a Firmihano citatis; « Hseresis quidem, aiebat, parit et exponit; exposiantem
tiain

qui posse. » ln Epistola a Jubaiano ad
« quoil

Baroniua existimant, scriptum erat,

>

1

I

ln1111

verbis

ba?resira

non

sibi

sed

Ecclesiae
filii

parere, vel potius
fieri

Ecclesiam per haeresim
ad Ecclesiam accedanl
simillima
;

pan
11011

re, ita ut

quos

paril haeresis,

sponsse
possint.

possint

si

tutem
Augustini

suscepti
ia

interitum effugere non

Stephani
11,

doctrinae

est haec

quippe,

«

inquil

lib.

1

de Bupt.,
viri

12, « et

apud
natui
>ulo

'

stra se de

semine
et

sui.

Sed

omnes per Baptismum parit, Esau de uxore natus, propter
polestatem, sed ex ancilla
ut

fraternam discordiam Beparatas esta populo Dei
propter
Dei non

Asar per uxoris quidem
accepit.

fraternam concordiam
obfnil

terram

promissionis

Unde Ismaeli
non
el

separaretur

a

mater

ancilla, sed obfuit fraterna discordia; et

profuit potestas uxoris, cujus
ex ancilla susceptus.

magis
. I

filius erat,
.

quia per ipsins jura conjugalia etin ancilla seminatus erat
.i"
1

Sic

^,

quod

csl in

Baptisrao, nascunlur quicunque nascuntur,

sed

si

concordent

33

PR.EFATIO.
fratribus, per unitatem pacis,
:

34

cum

sed in paterno semine agnoscendi

veniuntad lerram promissionis; nonde materno utero rursus ejiciendi, si autem in discordiaperseverent, ad Ismaelis funiculum pertinebunt. »

Immerito ergo Cyprianus

et

Firmilianus existimaruat

Stephanum

baeresi veluti sponsa^ Blios attribtiere,

haeresim veluti ancillam parere dixerit, ut quos ipsa peperit, bi ab Ecclesia, quge sola est sponsa, suscipiantur. Non absimili senlentia videtur peecatorum remissionem in baptismo hsereticorum agnovisse.

cum

Quemadmodum enim ejusmodi baptismus hancvim habet, ut quos peperit ancilla adsponsam pertineant, cum ab Ecclesia suscipiuntur sic, quamvis peccata non dimiltat in ha?resi manentibus, id tamen valct,
;

ut

33"34

redeuntibus ad Ecclesiam dimittanlur. Id egregie Augustinus explicat in libro
(Donatistae), inquit (n. 18), in

I

de Baptismo

:

communionibus ab Ecclesia separatis posse homines baplizari, qui tamen tunc prosit ad Christi Baptismus eadem sacramenti celebratione datur et sumitur ubi remissionem peccatorum, cum quis reconciliatus unitati sacrilegio dissensionis exuitur, quo ejus peccata tenebantur et dimitti non sinebantur. » Auctor anonymus libri de Rebttptismate nihil fere aliud probat, nisi hanc baptismi foiis accepti utilitatem ad remissionem peccatorum in Ecclesia cousequendam. Statuit p. 357, « invocationcm illam pristinam nominis Jesu, nuda et singularis si in errore sit constituta, non posse ad salutem prsestandam sufticere ne hac ratione, inquit, etiam etbnicos et luereticos abutentes nomen Jesu credamus ad salutem sine vera re atque inlegra posse pervenire. Quam tamen invocationem nominis Jesu correctione erroris et agnitione fidei veritatis, etabscissa omni labe prateritse conversationis, nivsterio Dei circa ejusmodi homines rite perpetratam, locum quem habitura non erat obtinere, et postremo in fide recta et ad integritatem signi prsestandam non obesse, supplemento ejus quod deerat
« Iiitelligant
: ;

accedente, per

quam

utile

est credere. »

Videntur ergo Cyprianus

et

Firmilianus,

cum adversariorum

sententiam non ex

pacificis

colloquiis ac disputationibus,

sed ex scriptis tantum iisque valde obscuris

cognitam haberent, minus intellexisse quid isti sentirent, et credidisse fidem illos et peccati dimissionem in hseresi non discedentibus admittere, quamvis de fide errori succedente loquerentur, ac peccalum ita
diimtti dicerent, ut haec dimissio tunc valeat

cum

ab haeresi disceditur.

Nunc alius error a sanclo pontifice propulsandus, cui verisimile non est Baptismum in solius Christi nomine probatum fuisse 1° Immerito in Stephano ejusque sociis vituperaretur ejusmodi loquendi ratio
:

quae et Scripturaj auctoritate et ccclesiastici sermonis usu
editor Episl.

firmata est, ut demonstrat

modo

laudatus

summ. Pont. 2° Quod spectat ad Stephanum, non eum hac in re erroris accusat Cyprianus, quamvis prima specie accusare videatur. « Non est auteni quod aliquis, » inquit in Epist. lxxh, « ad circumveniendam christianam veritatein Christi nomen opponat, ut dicat In nomine Jesu Chrisli ubicunque est quomodocunque baptizati gratiam Baptismi sunt consecuti. » Et paulo post « Quomodo ergo quidam dicuut foris extra Ecclesiam, imo et contra Ecclesiam, modo in nomine Jesu Christi ubicumque et quomodocumque baptizatumgentilem remissionem peccatorum consequi posse, quando ipse Christus gentes baptizari jubeat in piena et adunata Trinitate ? » Sed, ut hsec iutelligantur, observandum est Cyprianum hoc loco non id in adversariis culpare, quod triuni Personarum aliquam in Baptismo omitti posse dicerent, sed quod lidem in tres Petsonas necessariam negarent. Nam, cum Marcionitoe, et alii ejusmodi haarelici horrendas blasphemias in Patrem evomerent, contendit Cyprianus nihil illis prodesse nomen Christi, quia « sine Patre aut contra Patrem prodesse cuiquam solus Filius non potest. Quomodo inquit, non cognito, imo et blasphemato Deo Patre, qui apud haereticos Christi nomine baptizati dicuntur, peccalorum remissam consecuti judicantur? Rejicit ergo Cyprianus baptisma ab hsereticis in Christi nomine datum, non ob Patris proetermissionem, quee res in controversiam non veniebat, sed ob blasphemias in Pafrem. Hinc illud idem baptisma probat, si in Christi veritate administretur « Unde apparet, inquit, non ea statim suscipienda et assumenda quee jactantur in nomine Christi, sed quee geruntur in Christi veritate. » Idem ergo est Baptisma in Christi nomine, ac Baptisma a Christo institutum. Firmilianus qui hanc Cypriani epistolam legerat, atque hunc locum qui nunc in manibus est, ut pleraque alia, observationibus suis contirmat, Baptisma in Christi nomine dari existimat, cum in nuinine trium Personarum datur, neque in adversariis culpat quod Baptisma in Christi solius nomine ratum babeant, sed « quod non putant quaerendum esse quis sit ille qui baptizaverit, eo quod qui baptizatus sit, gratiam consequi potuerit invocata trinitate nominum Pafris et Filii et Spiritus sancti, quasi invocatio hsec nuda
:
:

:

nominum

sufficiat

ad remissionem peccatorum

et

Baptismi sanctificationem.

»

nnm

Quin etiam non modo Stephanus, sed ne ipse quidernauctor anonymus hbri de Rebaptismute, qui Cypriavehementi aceto perfudit, Baptisma in solo Christi nomine videlur probasse boc taruen errore illum
;

nomiue interpretatur quod ex forma a Christo praescripta confertur. Locus ipse qucm objicit Tillemontius rem aperte demonstrat « Multum interest », inquit anonymus scriptor pag. 358, « utrum in totum quis non sit baptizatus in nomine Domini nostri Jesu Christi, an vero in aliquo cluidicet cum baptizatur baptismate aquae, quod minus est, dummodo postea constet in veritate sincera fides in baptismate Spiritus, quod Ite, docete gentes, non dnbie majus est. Nec sestimes huic tractatui contrarium esse quod dixit Dominus Hnguite eos i;t nomine Patris et Filii et Spiritus sancti ; quia, cum hoc verum et recttim et omnibus modis in Ecclesia observandum sit, et observari quoque solitum sit, tamen considerare oportet quod
Tiliemontius laborasse contendit, sed prorsus immerito.
Is

enim Baptisma

in Christi

illud,

:

:

invocatio nominis Jesu non debet a nobis

futilis

videri propter

venerationem

et

virtutem ipsius nominis,

n. PRlDF.NTli

MARANl
aliqua? ah

36

inqnonomina

virlutes

omnes

solent Beri

>-i

Donnauquam eliam

qoibas concludit TUlemontius

hnnc scriptorem, elsi fatetur tres non tamen irritum baptismam pulare, si in solo Jesu nomine conferalur. Se.t aoster ille scriptor non :h ri-t iil sibi objicil ex verbis hi nomine Patrisei Filii etSpiritus sancti; sed illud, Docete gentes aeque ilind defeodit baplisma cai desil triam Personarum appellatio, sed cui desit « sineera Bdes, » et quod ait,
< i
:

hominibus extraneis. » Ex personas nominari solera in Ecclesia,

:

ln Ecclesi

i

observandam

et

observari solitum,

a

refertur ad

35-36
:

bsec verba

:

Ite,

docete gentes. Hinc

Judseorum more, de Christi immortalitate sensisse, uec ipsius unde sic concludit(p. 360 « Itaque quod ad ipsos discipulos hal uisse, his modis quibus retulimus inveniuntur, etquod multo gravius inet, oeque perfectam Bdem scriptum est, etiam alios baptizabant. » Non ergo agitur hoc loco de 1:1 Evangelioca a Joannem Personarom, sed res ut certa ac minime controversa ponitur, nec Baptisma in uomine appeliatione trium
«ntendit, cnra

baptizati sunl
:

mortem

el

resurrectionem credidisse

il

J.~'i .iinnl

hunc scriptorem aliud sonat, ut videre
Patris el Filii et Spiritus sancli.

est

t.'\

verbis

modo

citatis,

ae Baptisma aqaee, Baptisma

ln

li.xiiiii.'

Jam vero non longa
synodorum decreta
prselerquam
ut
in

disputatione opus est ut propugnalum a Slephano papa institutum ex traditionis

apostolicte fbntibus profluxisse
in

in Africa.

demonstremns. Vigebal utiqae hsec consuetudo, exceptis illis ecclesiis quas atiam sententiam detorserant. Nullum in Occidente vestigium iterati Baptismi ln Oriente testatur Eusebius Hist. I. vxt, c. 2) antiquara consuetudinem invaluiese,
sola

recipiendis

heereticis

manuum

impositio

cum

precationibus adhiberetur.

Morem

/Egypii

perspicimus ex teslimoniis Dionysii Alexandrini apud Eusebium in eodem libro exstanlibas. Minatus fuerat Stephanus se cum Cappadocia, Cilicia, Galatia et BniUmis regionibus non communicaturum ; at
iitill,.'

prorsos

de

Egypto querelae

;

quinetiam

Dionysius Alexandrinus,
Xystura,

magno

Ecclesiae

oonimodo,

interposuit se
duxit de

m

paciBcationem

dissidii

Quod autem

Romanum

pontificem, consulendum essc

homine jamdudum in Ecclesiam reverso, sed qui se impio el pleno blasphemiae baplismo initiaid dod solam Dionysii consensionem cum Ecclesia Homana, et aiienum ab tum fuisse memioeral iterando Baptismo animum declarat, sed etiam argumento est ad ipsius decessoribus Heracla aut Demetrio qui hunc hominera receperant, solitos non fuisse redeuntes haereticos baptizari. Huc accedit Basilii testimonium, qui baptismum Montanistarum Dionysio Alexandrino probatum fuisse asseverat can. 1. Quod ex uente Alexandrino objicitur Strom., p. 317), aquam haereticorum esse aquam alienam, id non al Baptismum irritum expiari probal sed contaminari qui Baptismum in haeresi jara adulti accipiunt
;

r,

;

nuilum visura esse non probat. Difficilior ad explicandum Hieronymus, qui in libro eeel testatur Dionysium Alexandrinum idem ac Cyprianum de baptismo ha?reticoScriptoribus rnm sensisse, ac plures ea de re litleras scripsisse sed hac in re pugnat Hieronymus adversa frontc cuni
sam
l

''nii el

;

lio.

tcstis cilari potest illius traditionis quam acerrime impugnavil. Neque enim Afriante baptismum alj ha^reticis datum iterabant; idque ipsos esse confessos perspicitur ex his « Qaod quidem adversus Stephanum vos dicere, Afri, potestis, cognita veritate, erroFirmiliani verbis rem vos consuetudinis reliquisse. » Ipse etiam Cyprianus, dum ait in Epist. a Jubaian. non novam autrepenlinam rem esse ut baptizentur qui ab haereticis iu Ecclesiam veniunt, sed multos annos esse ex quo Agrippino id episcopi in concilio statuerant, non obscure de novitate opinionis suae confitetur, illiusque fontem et caput Agrippinum agnoscit. Existimavit Augustinus inductum ab Agrippino morem, cum paulo a Cypriano revocatura fuisse. Sed id omnino pugnat, ut observavit Tillemontius, cum ln- Cypriani verbis ex Epist. '/'/ Jubaian. « Quando exinde (nempe ab Agrippino) usque in hodicrnum tut millia bsereticoram in provinciis aostris ad Ecclesiam conveisi don aspernati sint, neque cunctati, imo

ctiam Africa
decreta

,[i|iiiii

:

l

,

:

et

rationabUiter et libenter amplexi sint, ut lavacri vitalis et salutaris Baplismi gratiam consequerentur. » ianns consuetudinem jam stabilitam defendit, novam certe Agrippinus induxit, ut tot locis
>rvat
Ili-

Augustinus

in libris

de Baptismo.

testimoniis pliirimum addit ponderis sectarum consensus, quae

acceptum

in aliis sectis

Baptismum

iterare non audebant. Quis oon videt lol ecclesiarum lotque sectarum consensum non ab alio capite et fonte qnain ab aposlolis fluxisse, in re praesertim quffi maximis obstrucla difficultatibus, nec Scripturis

aperte indicata,

ne-' ullo

Ecclesiee decreto confirmata,

ita

tamen Catholicis

ct haereticis explorata erat, ut

eontraria opinio gravis error videretor.
j.otni".' nuiio interveniente universae
I

Nunquam

sane postaposlolos tam firma persuasio insculpi animis
;

decreto

sed potius haeresis

odium

et justissima cautio,

ne

aut hominibus non bapiizatis Eucharistia daretur, aul infanles in haeresi baptizati sine vero Baj)tismo morerentur, neeessitatem iterandi Baptismi plurimis attulissent.
VI.

Q01BU8 rOTI-MMIM BATJONIBOS SESE

NEC SACBAMENTA A MALIS CYPBUNDS DEFBNDEBIT. UWmiSTBATA, M (. TRADITIONEM BEJECIT.
S.

IN

ECCLESIA

dom lamen
incnlcaret.

Quamvis suam Ecclesia de haereticorum baplismo doctrinam ex ipso apostolorum ore accepcrit, fatenesi non fuisse banc traditionem ex illo genere quod omnium auribus quotidiana pnrdicatio

Nemo umquam
corpua
el

Ecclesiae

sanguinem Christi aut sine summo#scelere impugnare, quia
in

donoruin

sententiam de Christi et Spiritus Sancti divinitate, de mutatione el aliis ejusmodi rebus, sine summa negligentia ignorare potuit,
his

dogmatibus Christianorum aures in omnibus

ecclesiis cir-

37

PR/EFATIO.

38

cumsonabant. Utrum aulem haereticorum baptisma ratum necne habendum esset, id obscurari et die obsolescere potuit in multis regionibus, in quibus recipiendorum hsereticorura aut nullus erat usus aut

admodum

rarus. Quare mirari noii
si

debemus cur hac

in re preestantissimi viri erraverint.

dern facile investigari potuisset,

consultae fuissent anliquissimae ecclesise. quae

Ac veritas quinunquani haereticis ca-

ruerant quos oppugnarent, aut redeuntes in

3738 Ecclesiam reciperent

;

qualis erat in primis Ecclesia

Romana, cum
prretermissae

vetustissimos quosque haereticos constet in hanc

levissimam culpam

sustinet Cyprianus, qui

urbem sese contulisse. Sed hujus cautionis consuetudinem rabaptizandi non induxit in

ecclesiam suam, sed decessorum

suorum

auctoritate constitutam reperit.

Rationum momentis quibus utebatur Cyprianus, tantum inest splendoris, utse Augustinus sola Eeclesiae auctoritate in contrariam sententiam adducifateatur « Nec nosipsi », inquit 1. n tle Bapt., n. 5, « tale aliquid
:

auderemus
lidaretur. »

asserere, nisi universae Ecclesiae

concordissima auctoritate tirmati; cui

et ipse

(Cyprianus) sine

si jam illo tempore quaestionis hujus veritas eliquata et declarata per plenarium consilium soHoc autem potissimum argumento nitebatur Cyprianus haereses, cum ab Ecclesise unitate abscissa? sint et ex mortuis constent hominibus, non posse sanctificare, remissionem peccatorum et Spirituni sanctum dare. « Quis autem potest dare, » inquit in Ep. lxx, « quod ipse non habeat? Aut quomodo potest spiritalia agere, qui ipse amiserit Spiritum sanctum ? » Et in Ep. lxxi « Neque enim acci-

dubio cederet,

:

:

piunt

illic

aliquid ubi nihil est. » Et paulo post

:

«

Manifestum

est

Christi inter

mortuos computari, nec posse ab eo

vivitieari

alterum qui ipse non

antem eos qui non sunt vivat. » Ex

in Ecclesia his et aliis

ejusmodi testimoniis nequaquam id statuit Cyprianus, quod torum nonnulli, necessariam esse singulis ministris sanctitatem, ut sacramenta valide administrent. Loquitur de universa societate, non de privatis et quemadmodum Ecclesia? catholicae sacramenta, dum a malis administrantur, vim suam et effectum retinent precibus sanctorum et gemitibus coluinbae, sic apud haereticos, ubi omnes mortui sunt, sacramenta suo effeclu defraudari ac nulla prorsus esse existimabat, cum sibi persuadere non posset columbam, ut per malos ministros in Ecclesia catholica,
ex ejus verbis consequi existimarunt erudi;

ila

per hsereticos et schismaticos in haeresi et schismate baptizare. Sic explicandam Cypriani
:

« Quomodo autem mnndare », inquit in Ep. ex pluribus locis perspicitur potest apud quem Spiritus sanctus non est?... Aut quomodo baptizans dare

lxx,

« et

sanctificare

mentem aquam
:

alteri

potest, qui

ipse peccata sua deponere

extra Ecclesiam non potest? » Et in Ep. lxxiii, p. 132
»

remissam peccatorum « Nun-

quid de Ecclesiae fontibus rigare potest, qui intus in Ecclesia non est?
« si Ecclesia?
uti. »

Fatetur paulo post haereticos,

devoti et in Ecclesia constituti sunt, posse et Baptismo ejus et caeteris salutaribus bonis
in

Denique
:

eadem

epistola

(p.

133) conceptis verbis malos qui in Ecclesia sunt distinguit ab hac-

reticis

«

Porro aliud

est, inquit,

eos qui intus in Ecclesia sunt de

nomine

Christi loqui, aliud est eos qui

foris sunt et contra Ecclesiam faciunt, in nomine Christi baptizare. Quare qui hasreticis patrocinantur

non

putavit, aut

Paulus de fratribus posuit, sed ostendant si haeretico aliquid concedendum baptisma eorum probavit, aut si pertidos et blasphemos remissionem peccatorum accipere extra Ecclesiam posse constituit. » Eadeni habet Firmilianus p. 149. Hinc observat Augusid
si

proferant quod
fideni et

tinus

(1.

iv

de Bapt.)

sunt;

»

ac pluribus demonstrat

Cyprianum distinguere « inter eos qui mali foris sunt, et eos qui intus mali minime sequi ex hac distinctione, ut Ecclesia foris per haereticos non
per malos intus baptizat.
e Scripturis

baptizet,
Si

quemadmodum
Cypriano

petita a

argumenta non omni

verisimilitudinis colore destituta sunt, at quae

objectae ab adversariis traditioni respondet, ea tanti ingenii luce prorsus indigna.

Humanum

traditionem

maximis quibusque Ecclesiis summo consensu observatur, nec in ipsa Africa ante Agrippinum observari desierat. Cum autem ei objiceretur « Quid ergo liet de his qui in praeteritum de haeresi ad Ecclesiam venientes sine Baptismo admissi sunt? » sic respondet in Epist. ad Jubai. « Potens est Dominus misericordia sua indulgentiam dare, et eos qui ad Ecclesiam simpliciter admissi in Ecclesia dormierunt, ab Ecclesia? suae muneribus non separare. » In hac reponsione charitatem Cypriani et animi moderationem facile agnoscas; sed quod ei objiciebaappellat quod, nullius concilii auctoritate constitutum, in
:
:

tur,

cum

et adultos et infantes complecteretur, ipse

de adultis sese, ut potest, expedit, at de infantibus

in

haeresi baptizatis, et in

Ecclesia sine

novo Baptismo ante usum rationis morientibus, ne verbum
belle responderit Cyprianus,

quidem proloquitur.
Quamvis autem
auctoritatem
et

objectae traditioni

minus

floccifecit.

Nusquam exprimit
aut Epistolis
;

aut dicit quod

ei

non idcirco tamen traditionis Simon Goulartius in notis ad Epist. lxxiv,
et

multi

alii

protestantes affinxerunt, 1°

omnem
omnia

evangelicam
illa

apostolicam traditionem esse quaeren-

dam
et

in Evangehis, Actis
esse.

quae non possunt in his libris reperiri rejicienda

contemnenda

Non

videtur cceluui terra longius distare,
infallibilitate testimoniis

quam

Cypriani sententia ejusmodi commentis. 1° Ex ejus

de Ecclesiae
admiserit,

quae supra retulimus, perspici potest an aliam fidei regulam non contextum a traditione separatum 2° Cyprianus et Firmilianus nusquam queruntur quod traditionem Stephanus, ut fidei regulam, opponat. Fatentur hanc traditionein de Baptismo haereticorum non iterando observandam esse, si ab apostolis orta sit'; sed ortam negant ab

quam

Scripturae

;

apostolis, quia haeretici qui sub apostohs rediere,

jam

in Ecclesia baptizati fuerant (Epp. lxxiv et lxxv)

n.

PRUDENT1I MARANl
omnibus observara quee
sinl

40
ab origine tradita, veluti

Addil Firmilianus

eos qni
dies

Romas
;

sunl oon ea in
ei

Paschte
i

quo

facile intelligilur

quid de traditionibus non scripiis senserit

Finnilianus.

ab adversariis traditioni aliam opponit Gyprianus de qua ez utraque parte con\.v quisquam dicat, » inquit in Epist. «d Jubai. [pag. 133), quod accepimus ab apostolis
nisi

noc
in

sequimur, quando apostoli non
Ecclesia
sit

unam

Ecclesiam

tradidernnt et Baptisma

unum, quod non

nisi

eadem
;:in

constitutum

iatw
prol
-

m eodem
I

apostolis, cum apud haereticos baptiel neminem inveniamus ab Baplismo admissum esse et communicasse, ut videantur apostoli baptisma hssreti« Qnod et nunc facere oportel )»-i sacerdotes praecepta Episl. i\\i\. p. lii in
:

3940

:

1

divina

et

una

Dominicam et ad evantraditionem revertamur, et inde surgatactus nosiri ratio unde et ordo ct m atque ap< Traditum esl enim Dobis quod sit unus Deus el Christus unus, ct una spes et Bdes una, Baptisma unum, » etc. 4° Adeo Cyprianus el Firmilianus traditionem a Scripturis el
in

aliquo

nutaverit et vacillaverit veritas, ad originem

noii

divellunt, adeo

di

ducunt ab Ecclesise auctoritate

in

interpretandis Scripturis discedere, ut

ha?reticorom baptisma irritum esse boc etiam argumento pugnent, quod haeretiei nomen Patris et Filii Spiritus sancti atque etiam ipsas interrogationes, « Credis remissionem peccatorum et vitani eeternam
per Banctam Ecclesiam,
VII.
-

aliter

ac Ecclesia interpretarentur
S.

(p. 131, 145, 154).
1\

i

0\l

lltM

UIom

M

NON

CONFDNDIT

CYPRIANUS COM IMPOSITIONE MANl T.M
l.Vll.H

BLSRETICOS

REDEUNTES.

CONFIRMATIONEM

SACRAMI.\l\

NUMERAT.

\dn

levis hic

qusestio

ezcutienda, utrum Cyprianus eo errore laboraverit,

qnem

ei

a multis afiingi

video, ul impositionem

ill.mi

manuum, quam

haeretici

redeuntes accipere solebant, Confirmationis sacraDissert. n
sa?c.)

mentum
run
distare

esse crederet.

Eruditi viri Natalis Alexander

et auctor novae editionis Liltera-

rum Pont. scite illi quidem demonstranl impositionem manuum in bsereticos redeuntes longe sacramento Confirmationis nec Stephanum papam Confirmationem iterare voluisse, cum satis
;

contenderel

manum

hsereticis redeuntibus

imponere,

ul

acciperenl Spiritum sanctum. Sed iidem

Cyprianum existimanl adversariorum senteutiam minus intellexisse, sicque cum illis pugnasse, quasi Brmationem in hseresi cceptam iterarent. Proferuntur adversus Cyprianum haec ipsius teslimonia secundum pravam fidem, » inquit in Epist. ad Jubuianum, (pag. 131), « baptizari aliquis foris Q lod et remissam peccatorum consequi potuit, secundem eamdem Bdem consequi Spiritum sanctum potuit
i

>i

:

el

non

cst

necesse venienti
potuit, aut

manum

imponi,

ut

Spiritum sanctura consequatur
foris fuerat

et signetur.
:

Aut utrumque

enim
Dei

fides foris

neutrum eorum

qui

accepit, et pag. 136

«

Baptizari eos opor-

tet qui de

haeresi ad Ecclesiam veniunt, ul

qui legitimo el

unico sancta? Ecclesiae Haptismo ad
:

regnum
:

one divina prseparantur, sacramento ulroque nascantur, quia scriptum^est
jua
et

Nisi quis rena-

Spiritu,

non polest

introire

in

regnum;

»

et
si

in

Epist.

ad Stephanum, pag. 128

Tunc enim
iptum
sil
:

demum
Visi
:

plene sanclificari et esse
»>

filii

Dei possunt,

sacramento utrqque nascantur,

cum

quis renatus, etc.
sibi
sic

ginensi

Male ergo

In canidem sententiam loquitur Nemesianus a Tubulis in concilio quidam interpretantur, inquit,-ut dicant quod per manus impositionem

nctum accipiautet
atholica. »

recipiantur,

cum manilestum,

sit

utroque sacramento debere eos renasci

imonia

ndentor

explicari posse, nec mihi persuadent

Cyprianum

in re"

ante oculos posita

oscitantem errasse, ac res natura et usu Ecclesice adeo distinctas opinione confudisse. Illius autem sententiam certissimis vestigiis indagare licet in Epist. ad Quintum (p. 127), ubi sic loquitur « Et dicunt se
:

quando apud veteres haereseos prima adhuc fuerint initia, ut hi lii>: baptizati prius fuerant; quos tamen ad Ecclesiam revertentes et pcenitentiam agentes necesse non erat baptizare. Quod nos quoque hodie observamus, ut quos constet hir' baptizatos esse, el a nobis ad haereticos transisse, si postmodum, peccato suo cognito et errore diverita m e matricem redeant, satis sit in poenitentiam manum imponere; ut, quia ovis fuerat, ovem abalienatam el errabundam in ovile suum Pastor recipiat. » Non id agiturquam recte Cypriabane ii"- ad quid respondeat. Cum isti contenderent traditum ab aposlolis, ac semin

erem consuetudinem

sequi,

illic

mi

qui de Ecclesia recedebant et

1

i

i

acceptum in hseresi Baptisma non iteretur, sed redeuntibus cum Baptismate baereticis manus lantum in poenitentiam imponatur; respondet Cyprianus nonimmerito olim bsereticos sine Baptismo susceptos fuisse, quia prius baptizati in Ecclesia fuerant seque idem faprofltetnr, ui. bj qnos ex haereticis in Ecclesia baptizatis suscipiat, manum tantum in pcenitentiam
per
Ecclesia

m

observatum

fuisse, ut

;

'

imponat. Dno verbo, concedit adversariis hanc haereticoruin recipiendorum consuetudinem, quam tanto ndebant, et olim usurpatam fuisse, et a scipso, ubi quid simile inciderit, usurpari. At nemo diierit Cypriannm confirmationem aul in Ecclesiae primordiis iteratam credidisse, aut iterare voluisse,

manus in pcenitenliam esset imponenda. Immerito manuum ia haereticos redeantes impositionem cum sacramento Confirmationis confudisse accusatur. Sententiam Cypriani conflrmat in concilio Carthaginensi Crescens a Cirtha, qui baptizandos censet omqnotiea hsereticis
,

in

Ecclesia ante basresim baptizatis

nes ab baeren

et

sehismate redeuntes,

«

exceptis his sane qui in Ecclesia catholica fuerint ante baptizati,
in

qnia tamen ut per

manua impositionem

pcenitentiam Ecclesiaa reconcilientur.

»

Sed cnr Cyprianoa postuial ut qui

in heeresi

baptizati sunt, redeuntes ad Ecclesiam, « utroque sacra-

41

PR^EFATIO.
»

42

Quid aliud esse potest utrumque illud sacramentum, nisi Baptismus et ConGrmatio ? neque enim repugnat ut Cyprianus, ansa ab adversariis accepta, sacramentum Contirmationis iterandum esse concluderet, quamvis illud ab adversariis iterari minime suspicaretur sanctus Stepbanus et qui ab illo stabant, etsi baptisma haereticorum ratum babebant, fatebantur tamen Spiritum sanctum in ejusmodi £±\ -42 baptismo non conferri ac proinde redeuntibus ab hseresi necessarium esse aliud sacramentum, ut Spiritum sanctum acciperent, quem in hoeresi consequi non potuerant.

mento nascantur?

Haec difficultas solvi potest

:

;

Hoc autem sacramenlum erat manus impositio in pcenitentiam, sive sacramentum Pcenitentiae, quod teste Cypriano, Spintum sanctum pcenitentibus confert. Non inter alias causas quibus adductus Cyprianus pacem poenitentibus concesserat, hanc recenset quod necesse esse duxerit pcenitentes ad persecutionem sustinendam praaparare, et Spiritus sancti donis instruere. « Quando autem (Dominus) dicat, inquit, in traditis atque in confessione nominis constitutis spiritum Patris loqui, quomodo potest ad confessionem paralus aut idoneus inveniri qui non prius, pace accepta, receperit Spiritum Patris, qui, corroborans servos
;

suos,

ipse loquitur et confitetur in nobis (Ep. liv).

»

Quamobrem

Cyprianus,

cum

videret adversarios

negare opus esse Baptismo haereticis redeuntibus, sed tantum manus impositione, ut acciperent Spiritum sanctum, inde ansam arripiebat duplex sacramenti genus haereticis redeuntibus opus esse statueret, alterum ad peccatorum remissionem, alterum ad accipiendum Spiritum sanctum. In quo quidem generatim

Cyprianum
absimili

inter et adversarios conveniebat necessarium esse haereticis redeuntibus aliquod

sacramentum,

ut acciperent Spiritum

sanctum

;

sed necesse non erat hoc

modo

Vincentius a Tiburi in concilio Carthaginensi, assentitur adversariis necessariam esse
;

sacramentum nominatim designare. Non mascimus, inquit, pejores esse

nuum impositionem
ethnicos...

sed

eam

aliter ac

illi

interpretatur

:

« Haereticos

quam

Ergo primo per manus impositionem in
»

tunc possunt ad Christi pollititationem venire.
sed
illi

Assentitur adversariis Vincentius de

exorcismo, secundo per Baptismi regenerationem manus impositione ;
exorcismo. Minime ergo mirum si aanctum conferendum necessario, quamvis

manus impositionem

in poenitentiam intelligebant, iste in

Cypriano

cum

adversariis convenit de sacramento ad Spiritum

utrique illud sacramentum aliter interpretentur.

autem perspicitur Confirmationem semper in Ecclesia distinctum a Baptismo sacramentum Utrumque vocatur sacramentum et diversos sortitur effectus etsi enim in Baptismo accipitur Spiritus sanctus, ut tot locis Cyprianus observat, tamen praecipue Confirmationi attribuitur, quae novis praesidiis et Spiritus sancti donis corrobat eos qui jam in Baptismo Christum induerunt. Hinc idem

Ex

his

fuisse.

:

Cyprianus,

cum
:

ei

objiceretur « eis qui in Samaria baptizati fuerant, advenientibus apostolis Petro et

Joanne, tantum

manum

impositam

esse, ut acciperent

Spiritum sanctum

;

sic

respondet in

Epistola

ud

Jubaianum

Et idcirco, inquit (pag. 132), quia legitimum et ecclesiasticum Baptismum consecuti fuerant, baptizari eos ultra non oportebat, sed tantummodo quod deerat id a Petro et Joanne factum est, ut ora«

tione pro eis habita et

manu

imposita invocaretur et infunderetur super eos Spiritus sanctus.

Quod nunc
nostram

quoque

in Ecclesia geritur,

utqui in Ecclesia baptizantur, praepositis Ecclesiae offerantur, et per

orationem ac nianus impositiones Spiritum sanctum consequanlur, et signaculo Dominico consummentur. » Quis ex his non perspiciat Confirmationem non esse appendiculam quamdam Baptismi, sed verum et
distinctum a Baptismo sacramentum, quod a diaconis omnino administrari non possit, quodque non ad exteriora tantum dona pertineat, sed maxime ad agendam et intentius roborandam Baptismi gratiam, ita
ut utroque sacramento renasci dicamur. Atque id
episcopi in epistola ad

quidem

mirifice confirmant Cyprianus

et alii Africae
sit,

Numidas

:

«

Ungi quoque necesse

est,

inquiunt,

eum

qui baptizatus
»

ut, accepto

chrismate, id est unctione, esse unctus Dei et habere in se gratiam Christi possit.
explicare conabor. « Porro

Quae sequuntur obiter

autem Euchanstia est, » inquiunt iidem episcopi, « unde baptizati unguntur autem non potuit olei creaturam qui nec altare habuit nec ecclesiam. Unde nec unctio spiritalis apud hoereticos potest esse, quando constet oleum sanctificari et Eucharistiam fieri apud illos omnino non posse. » Optime hunc locum emendavit Baluzius, pro eo quod legebatur in antiquis editionibus, « Eucharistia et unde baptizati unguntur oleum in altari sanctificatur. » Porro non id dicit Cyprianus quod ab eo per metaphoram dictum existimant Rigaltius et Fellus, Eucharistiam esse oleum quo unguntur, sed potius Eucharistiam esse id unde oleum quo baptizatiunguntur, sanctificationem deducit quia videlicet oleum in altari sanctificabatur intei ipsas sacrificii preces.
oleo in altari sanctificato. Sanctificare
;

VIII.

PCTiNITENTM SACRAMENTUM

EX CYPRIANl TESTIMONIIS DEFENDITUR.

QUAM NECESSARIUM JUDICAVERIT,

QUAM SANCTE ADMINISTRARI VOLUERIT OSTENDITUR.
lllud

NONNULLA 1LL1US DICTA EXPLICANTUR.

etiam ex testimoniis
si

allatis

facile

perspicitur Pcenitentiam inter Ecclesiae sacramenta

tam

fuisse,

quidem generatim,

ut diximus, inter
:

numeraCyprianum ejusque adversarios conveniebat Pceni,

tentiam et Confirmationem esse sacramenta unde conceptis verbis declarat Cyprianus, ut modo vidimus, Spiritum Patris in Poenitentiae sacramento donari. Ut baptismum catechumenis sic lapsis absolutionem
et

pacem necessariam judicabat Cyprianus nam, cum latens in secessu videret se non tam cito rediturum et jam aestatem ccepisse, quod tempus infirmitatibus assiduis et gravibus infestatur, tam audientibus quam lapsis providendum existimavit, ut nec primi sine baptismo, nec lapsi sine pace morerentur. Tanti faciebat Cyprianus hanc remissionem delicti per sacerdotes factam (sic enim ipse appellat lib. de
:

Patrol. IV.

2

i).

PMJDENTtl MARANI

peg. I0| \, ut grande piaculum Mareiano Arelatensi admissum putaret, quod ipsius culpa ct crudebtate multi ex fratribos sioe paee annis superioribos obiissent (Ep. lxvii). Atque hsec causa sanctum Martyrem adduxit ut, inslante persecutione Galli <'t Volusiani, laps*os sub Decio, qui poenitentiam
.1

lapt

43"44

primo lapsus die non destiterant, ad pacem admitteret. Eum enim idoneum ad confessionem Christi futurum aon putabat <[m oon prius, p-ut- a sacerdotibus accepta, Spiritum Patris recepisset tum veio metoebat oe, -1 quis, relictis omnibus, fugiens el in tenebris atque in solitudine constitatus in
,

;

imputaretur <juod tam bonus communicatione decessisset Ep. liv), 1a bus patel qnam parum eos salutis cura BOlHcitet hoe sacramentum Qoccifaciunt, et ex sacramentorum albo expungunl, <juoi si «ruis <'\ lapsis ohm earuisset, non ex iis solum quorum adliat- infirma virtus erat, sed ex iis etiam quorum perfecta cbaritasomnibns rebus proGhristo abjiciendis elucebat, damnumgrande visum fuisset.
decessisset, sibi

latrones forte iucurrisset, aut in febribus et in languore
|m<-<»>t

miles sine
«

sine

£

1 i

omnino necessaria ct a Deo prsescripta suum, dum adhuc <i<ii deliquit in sseculo est, dum ailniitti coufessio ejus potest, duin satisfactio et remissio facta per sacerdotes apud Deum grata est » (lib. .Nan.it in eodem libro ultionis divinse miracula in cos nuper cdita qui peccata occulta ., p. 91 irdotum cognitioni subtraxerant j etiamsi scelus cogitatione sola susceptum sil id sacerdotibus dedarandum et contitendum docet. « Denique quanto et fide majores, inquit (p. 190), et timore meliores sunt qui, quamvis nullo sacrificii aut libelli facinore constricti, quoniam lamen de hac vel cogitaverunt, hoc ipsum apud sacerdoles D<'i dolenter et simpliciter confilentur, exomologesin conscientise faciunt,
.1

Confessio peccatorum
<

C3 priano vindicatur ut pars sacramenti

hortatur lapsos nt

singuli confiteantur delictum

1

.

,

aniiin sui

scriptum esse
ni
111

exponunt, salutarem medelam parvis licet et modicis vulneribus exquirunt, scientes Deus ncm irridetur. » Miror auctorem editionis Oxoniensis negasse ex hoc loco confessioauricularem consequi. Quin etiam sentenlias suoe testem citat Lombertum « Eruditissimus Lomber[><)iiiius
:
:

tus

<i

inquit in nota ad

hunc locum,

« recte

hinc colligit crimina secreta confessione et poenitentia apud
»

Deum

expianda, nec auricularem confessionem, quod voluit Pamelius, exinde confici.

At profecto Pame-

lium inter <'t Lombertum mirifice convenit, ac disertis verbis Lombertus secrctarum cogitationum confessionem sacerdotibus factam fuisse declarat. Nec sane ex verbis Cypriani aliud erui potest. Nam, cum constet confessionem occultorum criminum publice et omnibus audientibus factam aut saltem pr&scriptam non fuisse, lucc clarius est eos qui cogitationcs mnlas apud sacerdotes confitebantur, qui

exomologesin conscientiss faciebant, <jui animi sui pondus exponebant et vulneribus medelam exquirebant, peccata sua auribus alicujus sacerdotis deposuisse. Prseterea negari non polcst circumstantias omnes in poenitentia imponenda tanquam aurificis statera, examinatas fuisse; id diserte testatur Cypria,

nus

111

Epist.

1.11.

At

quomodo

sacerdoles convenientem cuique poenitentiam ob occulta peccata potuis-

sent imponere, nisi

vandum

est

a<limp!i'iidi

illis Japsi conscientiae suac inspiciendse copiam fecissent ? In quo quidem obserhanc cogitationum confcssionem non eximio quodam et non prsescripto pietatis ardore, sed pra:cepti divini necessitate contineri, « scientes scriptum essc ait Cyprianus Deus non
,
:

irridetur. »

Quo sanctior erat Cyprianus, eo vehementius cavit ne sacramentum quod ad hominum salutem tum est, in eorum pernictem converteretur. Quod autein illius bac in re studium excilavit, et
doctrins posteris prodendae occasionem dedit, nequitia
I

inslitu-

6x11111*

riano molestiam exhiberent,

tum

ut

nonnullorum presbyterorum qui, tum ut gratiam apud homines novo aucupio iuirent, lapsos onere poenifuit

tentise levarunt. In

ejusmodi homines studio

veritatis

acceusus

sic

invehitur S. Martyr in

lib.

de Lapsis
illa

:

aPaeem
bHliim,

est pax (p. 186), quam quidam verbis fallaabus venditant. uec Ecclesise jungitur qui ab Evangelio separatur. Quid iujuriam heneficium vocant? quid impietatem vocabulo pielatis appellant? quid eis qui flere jugiter et rogare Dominum suum debent, intereepta pcenitentise lamentatione communicare sesimulant? Iloc sunt ejusmodi lapsis quod grando Grugibus, quod turbidum sidus arboribus, quod armentis pestileus vastitas, quod navigiis saeva tempestas

putanl

esse inquit

Non

sed

:

solitimii

sstema? spei adimunt, arborem a

uavem scopulis, ne in communicationem tribuit, sed impedit ad salutem. Persecutio est baec alia et alia tentatio, per quam subtilis inimicus impugnandis adhuc lapsis occulta populatione grassatur ut lamentatio conquiescat, ut dolor sileat, ui delicti memoria evanescal, ut comprimatur pectorum gemitus, statuatur fletus oculorum, nec Dominum graviter offensum longa Memento unde plena poenitentia deprecelur, cum sciptum sit
punt,
<•(
:

radice subvertunt, sermone morbido ac lethale contagium portum perveniat, illidunt. Non coucedit pacem facilitas ista, sed tollit,

et

age pcenitentiam. Plura non referam
htteris quas

cum

cuique liceat Cypriani seutentiam oculis cernere in

prseclaris

iliis

de causa lapsorum ad clerum, ad plebem, ad confessores atque ad ipsos
enitescit in litteris confessorum Romanorum, imprimis Epistola (inter Cyprianicas xxxi) quam per totum orbem terrarum missam Cypriani. « Absit enim ab Ecclesia Romana, inquiunt, vigorem suum tam pro-

etiam1,
veio
Coisse
111

Ml l'
»x
1

-

Nri

minor Evangehi vigor

j

1

1.
1

i.I-mi

Romani
i.n

dieimus ei Epist.

fana tacihtate dimittere, et nervos severitatis aversa fidei majestatedissolvere, ut cum adhuc non tantum jaceant, sed et cadant eversorum fratrum ruinse, properata nimis remedia communicationum utique non
piofutur.i

pnestentur,

et

iiii[)ninantur, ut miseris

Qova per misericordiam falsam vhlnera veteribus transgressionis vulneribus ad eversiouem majorem eripiatur et pomitentia. Ubi enim poteril indulgentiaj

4S

PR^FATIO.
sic

46
si

medicina proficere,
dicere

etiam ipse medicus, intercepta poenitentia, \ndulget periculis,

tantummodo
intlectere

operit vulnus, nec sinit necessaria temporis remedia obducere cicatricem?

Hoc non

est curare, sed, si

verum volumus, potuerit non martyrum
:

occidere. » Tanta fuit hac in re Cypriani constanlia, ut nihil
hbelli

eum

quibus tamen non parum tribuebat, non imminens a nefariis presbyteris Carthaginensis civitatibus ab ipsis seditiones, cum in nonnullis provinciae periculum, non excitatse impetus in praepositos per mullitudinem factus esset, ac Carthagine quidam turbulenti per epistolam confessorum velut quibusdam facibus accensi, plus exardescere et pacem sibi datam extorquere coepissent.

4540

In eo perstitit S. Martyr

quod ante decreverat, ut res ad concilium integra servaretur; et arcere a communione sua non dubitavit, si quis ante illud tempus cum lapsis ausus esset communicare.

Nec tamen Cyprianum existimandum est justo severiorem fuisse. Nihil eo lenius fuit, nihil ad indulgentiam proclivius. Operam dabat ut nec acerbus aut durus aut in fratribus fovendis inhumanus videretur, nec iterum solutus esset ac facilis ad communicationem temere laxandam. Lapsis qui ad eum orantes scripserant « se delictum suum cognoscere et pcenitentiam veram agere, nec ad pacem temere
aut importune properare,
(Ep. xxvu),
»

summam humanitatem

exhibuit. « Quibus

quantum

gratulatus sim, iuquit

Dominus

testis est,

qui dignatus est ostendere quid ejusmodi et tales servi de ejus benignitate

mereantur.

» Praecipue

vero enituit lenitas Cypriani cum, instante Galli et Volusiani persecutione,

omnes
lamensic

omnino

milites Christi, qui

arma desiderabant

et prselium flagitabant, intra castra

Dominica

collegit, et

cum

aliis

episcopiis censuit eis qui de Ecclesia

Domini non recesserant, sed pcenitentiam agere

et

tari ac

Dominum

deprecari a primo lapsus sui die
lv
:

non

destiterant,

pacem dandam

esse.

Lenitatem suam

ipse describit in Epist.

«

Opto omnes, inquit,

in Ecclesiam regredi, opto universos commilitones
:

nostros intra Christi castra et Dei Patris domicilia concludi

remitto omnia, multa dissimulo studio et

voto colligendse fraternitatis; etiam quae in
delictis

Deum commissa
:

poenitentia revertentes

plusquam oportet remittendis pene ipse delinquo peccatum suum satisfactione humili et simplici

non pleno judicio religionis examino, amplector prompla et plena dilectione cum
sunt,
confitentes. »

Tota Cypriani et agendi et disserendi ratio commissam a Christo episcopis fuisse ligandi et solvendi
illius dicta

sed, ne sit adhibenda cautio et animi provisio demonstrat nonnulla in deteriorem partem rapiantur, ea breviter explicare conabor. Ait S. Martyr in libro deHab. Virg. (p. 173), « quod nulla sit venia ultra delinquere postquam Deum nosse coepisti; » in libro « Nou posse in Ecclesia remitti ei qui in Deum deliquerit, » idque probat ex his Testim. (c. 18, p. 314)

potestatem testatur, et in hoc judicio quanta

:

m

:

verbis

I

Reg., c.

n

:

« Si

delinquendo peccet vir adversus virum, orabunt pro eo Dominum. St autem in

Deum
non

peccet homo, quis orabit pro eo? » Sed
(p.

suam

ipse sententiam nitide exponit in libro de Exhort. Mart.,

264,

c. 4),

ubi idem testimonium citat; neque ex eo probat peccata in

Deum commissa

dimitti

tantum « non facile iguoscere Deum idololatris. » Nihil ergo de ligandi et solvendi potestate, sacerdotum detrahit; sed certis quibusdam legibus judices astringit, ita ut non dimittant quae non facile a Deo dimittuntur. Hinc, cum schismatici poenitentise onus lapsis eximerent, sic eos refellit in libro de Lapsis (p. 186) Nemo se fallat, nemo se decipiat, solus Dominus misereri potest veniam peccatis quae in ipsum commissa sunt, solus potest ille largiri qui peccata nostra portavit, qui pro nobis nec remittere aut donare doluit, quem Deus tradidit pro peccatis nostris. Homo Deo esse non potest major indulgentia sua servus potest, quod in Dominum delicto graviore commissum est, ne adhuc lapso et hoc
posse, sed
nihil de judicio
:

<<

:

:

accedat ad crimen,
est,

si

nescial esse prsedictum

:

Maledictus homo qui spern habet in homine.

Dominus orandus

Dominus nostra
»

satisfactione placandus est, qui

negantem negare

se dixit, qui

omne judicium de

hoc in loco Cyprianus martyres plurimum posse apud Deum non negat, sed in libellis quos dare solebant, modum quemdam et delectum requirit; ita eam tantum potestatem exagitat quam sibi nefarii presbyteri per fas et nefas arrogabant. At ubi praescriptse a Christo
Patre solus accepit.

Quemadmodum

et Ecclesia leges servantur,

tum

vero Cyprianus ratum apud

Deum

fieri

docet sacerdotis judicium. Hinc
satisfactio et remissio facta

lapsos hortatur in libro de Lapsis (p. 191), ut peccata contiteantur «

sacerdotes apud
posse
«

Deum

grata est. » Docet sub linem ejusdem libri

dum Deum

per

« pcenitenti, operanti, roganti, »

sacerdotes

clementer ignoscere, et in acceptum referre quidquid pro talibus et petierint martyres et fecerint ». Hac spe confisus, cum lapsi instante nova persecutione plurimum ardoris ad pugnam prse se

ferrent, prsescriptum

pulsantibus claudi,
solvi

tempus imminuit, ac nefas esse duxit (Epist. liv, p. 77) « Ecclesiam quando permisent ipse qui legem dedit uf ligata in terris etiam in coelis ligata essent,
illis

pcenitentiee

autem possent

illic

quee hic prius in Ecclesia solverentur.
accipi debet

»

In

eamdem sententiam
momenti

rebus majoris

Firmilianus (pag. 144), concilia singulisannis haberi, ut de inter se episcopi deliberent, ac « lapsis quoque fratribus et po^t lavacrum salutare

quod

ait

a diabolo vulneratis per poenitentiam medela quseratur non quasi a nobis, inquit, remissionem peccatorum consequantur, sed ut per nos ad intelligentiam delictorum suorum convertantur, et Domino plenius
;

satisfacere cogantur. »

Non negat sanctus

Praesul potestatem dimittendi peccata,

quam

in

hac ipsa Epistola
in

(p. 148) soli Ecclesiae catholicse

vindicat; sed verbis

modo

allatis

videtur inesse

quidam aculeus

Stepha-

num, quem Firmilianus credebat plus aequo sacramentorum effectum ne hseresi quidem
negat hominibus concessum esse ut peccata

et ministris et ritus exterioris observationi tribuere, quasi

Quod cum secus videretur Firmiliano, ad arbitrium suum dimittant. Non absimili sententia Origenes in
interpellari statueret.

D.

PRDDENTH MAUANI
subjici

48

Ubra
adulteria

contendil
td

non omnia peccata
esl

esse dimittenda, aut sola oratione et sacrifieio expianda,

sed queedam retineri,

47-48
I.N

'

l

1

deberej ac aoa refeUit qui se idololatrias condonare, fornieationes posse dimittera gloriabantur; quasi peripsorum precem pro iis qui
posnitentiae

h

ii-

perpetrarunt, peccatum ad

mortem

dimittatur.
GHAVISSIMIS CRimNlBOS NEGATA 1TF.R1T

I\.

CTMJl

AKHlt

\

vMl

3.

iM-HIAMM

COMMUMO

POST PCENITENTIAM.

Ecclesiaa Sed, ut facilius de Cypriani ejusque collegarum decrotis judicetur, paulo altius repetenda criminibus, ul Africanc diseiplina, ac braviter examinandum ntrum ante oetatem Cypriani gravissimis

idololutna» et homicidio, concessa necne pax post pcenitentiam fuerit. Qni poanitentiam, qnam sani contempserant, in extremo periculo petebant,
dis rejiciebantur, ut patet ex Epist.
i.u

ii,

saltem in Africa, primis

Cypriani

(p. 73)

:

pceni« Et idcirco, inquit, frater charissime,

su;e professione tenti.im non agentes, nec dolorem delictorum suorum totocorde et manifesta lamentationis atque in periculo testantes, probibendos omnino censuimus a spe communicalionis et pacis, si in infirmitate admonitio compellit; nec cosperint deprecari, quia rogare illos non delicti pcenitentia, sed mortis urgentis spectat ad eos qui dignus est in morle capere solatium qui se non cogitavit esse moriturum. » Quod autcm ante Cyprianum mature poenitentiara petebant, nemini dubium est quin pacem adulteris in Africa nonnulli Et quidem apud « episcopi negandam decreverint. ld diserte testatur ipse Cyprianus in Ep. lii (p. 72) non provincia nostra dandam pacem mcechis istic in
:

antecessoras nostros, inqmt,

quidam de

episcopis

putaverunt,

et in

totum pcenitentia? locum contra adulteria clauserunt.

»

Factum videlur hoc decretum

intra

de Pudicitia pacis adultens Qlud spatium quod aTertulUano ad Cyprianum effluxit. Nam Tertullianus in libro morem exagitat, seque ohm posl poenitentiam danda^ consuetudinem, ut communem Ecclesiae catholicae titulus, mquit cap. 2, ur ita sensisse dum in Ecclesia versaretur « Erit igitur et bic adversus Psychicos notam levitatis objecadversus mese quoque sententise retro penes illos societatem, quo magis hoc mihi in Cyprianus, ldololatras commemorat tent. » Quod autem opinati sunt eruditi viri severo illo decreto quod hsec fuisse, non valde probabilis videtur et homicidas, quorum scelus adulterio gravius est, comprehensos episcopi gravionbus pcenis conjectura. Fieri enim potuit ut nimiam adulterii licentiam nonnullis in locis
:

praesertim refrenandam judicarent, nec tamen de idololatria et homicidio idem statuerent, cum Quo autem odio tlagrabat apud omnes esset ne Montanistarum instituta in Ecclesiam induci viderentur. poenitentibus rehquisse, ut hujus h^resis severitas, conjici posset episcopos hoc saltcm solatii adulleris pcenitentiaj locum contra adulpacem in articnlo mortis acciperent. Sed hasc Cypriani verba, « et in totum omnino praaclusam fuisse indicant. Cur emm
teria clauserunt, » ut pcenitentiam, ita
iis

cavendum

etiam spem pacis

poenitentia

imposita non fuisset quibus post
:

annum

aut forte etiam citius danda pax erat,

si

ra mortis

periculum incidissent foturi .ir alii Qdeles?

quique,

si

e

morbo

evasissent,

pacem semel acceptam

retenturi erant, et

codem jure

restituta periculo acceperant, hoc beneficium cogebantur, ut patet ex Cypriam Ep. u\. in integrum valetudine servabanl, nec pcenitentiae cursum explere ac de idololatna et homiSed de adulteriis aliisque gravissimis peccatis ante hoeresim Montanistarum, quae variis sentenths locum dedecidio post ipsos Montanistas, multaj magnajque occurrunt difticultates, gravissimorum cnminum reos runi. Existimavit Petavius in not. ad Epiphan. (p. 231) primis sseculis

Nam

qui his temporibus

pacem urgente

communione

restitulos; atque incolumes, sive moribundos, Ecclesiai fere sceculum obtinuisse, sed a hanc severissimam discipliriam sub apostolorum tempora et ad Tertulliani Cypriani temponbus majores ad Zephirino pontifice, quod ad mcechiam spectat, paululum relaxalam, Natalis Alexander, dissert. vn in lenitatem progressos habuisse. Morinus lib. ix, de Pamit., cap. 20, et saculis pacem lapsis peracta pcemtentia Bist. iii tsee., in aliam pTorsus sententiam ivere, et primis illis Quod magis nnrere eoneessam fnisse contendunt, nec morientibus in decursu poenitentia? negatam. controversioe cardo est, utrique hac sentcnttarum varietate, insignem Tertulliani locum, qui totius

prohibitos fuisse, nec

unquam,

sive

m m
:

eamdem
«

est

quod neque omnium oculis exposita mentin non et homicidio apud Catholicos negari. Sed Tertullianum Petavius in re accusare non dubitant, suspicatur; nefatiae illum calumniae et putidi mendacii Morinus et Alexander primis saeculis affingenti, nec ..-orino rtris omnino assentiri possum, nec Petavio nimiam severitatem demonstrare aggrediar tna llla et Alexandro mendacii notam Tertulliano inurenlibus. Quamobrem exclusa m antiqua graviseima peccata idololalriam, homicidium et adulterium a pcenitentia et pace Ecclesia non fuisse, nec Tertullianum aliam Catholicis doctrinam ascribere. haec verba in hbro Primtun rationis momentum, illudque non leve, suppeditat ipse Tertullianus, cujus
»»

de Fudicilia, cap. o sententiam accipiunt. Inter utrosque convenit Tertullianum, cum ait lib. et cap. 12 « Ilinc Idololatram quidem et homicidam semel damnas, mcechum vero de medio excipis? » diserte docere pacem idololatnai idololatria?, neque sanguini pax ab Ecclesiis redditur;
:

de PcmHentia leguntur, cap. 4

seu carne seu spiritu, seu facto seu pcenitentiam spopondit. » fOluntate commissis, qni poenam per judicium destinavit, idem et veniam per « Itaque (hostis) observat, inquit, oppug,,.inatim idolol,iiras hoc benelicio non cxcludi declarat cap. 7 aut oculos concupiscentia carnali ferire, aut animum illecebris saeculanbus
:

«

Omnibus ergo

delictis, inquit,

:

nat, obsidet,
i

si

qua

poesit

rretire, aut

non

49 50

detorquere : terrenee poteetatis formidine evertere, aut a via certa perversis traditionibus licet ignoscentiae scandalis, non tentatiombus deficit. Ilaec igitur venena ejus providens Deus, clausa anua et intinctionis sera obstructa, aliquid adhuc permisit patere. Collocavit in vestibulo pceni-

hnem

J

49

PRiEFATIO.

b0

tentiam secundam, quse pulsantibus patefaciat. » Ita Tertullianus dum adhuc inter Catholieos versaretur. Montanista factus aliud docuit, sed repugnantibus Catholicis, quos sic loquentes inducit lib. de Pudic, « Cseterum Deus, inquiunt, bonus et optimus, et misericors et miserator et misericordise plucap. 2 rimus, quam omni sacrificio anteponit, non tanti ducens peccatoris mortem, quam poenitentiam, salvificator
:

omniumetmaximefidelium. ItaqueetfiliosDeimisericordesesse oportebit,donantesinvicemsicutetChristus donavit nobis non judicantes, ne judicemur. » Idem Tertullianus peccata dividit « in duos exitus, ac alia remissibilia, alia irremissibilia » esse statuit; sed fatetur Catholicos sibi hac in re adversari, eosque nullum prorsus peccatum irremissibile agnoscere « sed prius decidam, inquit cap. 3, intercedentem ex adverso
; ;

responsionem ad

eam

pcenitentise speciem

quam cum maxime
totum agenda

definimus venia carere.
;

Si

enim, inquiunt,
:

aliqua pcenitentia caret venia,
frustra agetur poenilentia
si

jam nec

in

tibi est

Omnis autem pcenitentia non erit agenda si frustra agatur. Porro frustra agetur, si venia carebit. » Hsec autem Tertulliani testimonia non de sola Africa accipi debent, sed de omnibus Ecclesiis, quas Montanistarum defensor oppugnat. Ubique enim vigebat heec disciplina, ac duobus primis saeculis viguerat, ut perspici potest ex Hermee libro secundo, Mandat. 4, in primis ex his quee Clemens apud Euseb. lib. in, cap. 23, de sancto Joanne Evangelista narrat. Nec omittenda Dionysii Corinthiorum episcopi ad Amastrianorum et alias Ponti ecclesias epistola, in qua prsecipiebat ut a quovis lapsu sive delicto, sive etiam
caret venia.
:

enim agendum est frustra porro agenda est ergo omnis veniam consenihil

quatur, ne frustra agalur, quia

haeretica pravitate redeuntes
2° Improbabile prorsus est

benigne susciperentur,

teste Eusebio, lib. iv, c. 23.

quod spectat ad mcechiam, de antiquee distemporibus Cypriani majores ad lenitatem factos esse progressus. Non quadrat hsec temporum distributio; nam moechia, ut modo vidimus, quse Tertulliani temporibus, omnium Catholicorum concessu, pacem impetrabat, hoc beneflcio apud nonnullas Ecclesias snb Cypriani antecessoribus exclusa fuit. Quomodo ergo disciplina tunc dimitigata dicitur fuisse, cum
quod
ait

Petavius, Zephirinum,

ciplinse severitate aliquid remisisse, ac postea

novas accessiones habuit severitatis? 3°
clusit,

Si

ex Tertulliani verbis concludere liceret quod Petavius coniis

sequeretur non homicidis solum et idololatris, sed
victi

etiam qui post fidem ad heeresim defecerant,
fuisse in Ecclesia
et

aut inter cruciatus

cesserant,

pacem immisericorditer negatam
:

catholica
si

:

sic

enim loquitur de

heereticis Tertullianus, c. 13

«

Hymensei autem, inquit,

Alexandri crimen,

et in isto

et in futuro sevo irremissibile est,

blasphemia

scilicet,

utique apostolus non adversus terminum Domini sub

blasphemiam mersos, unde et naufragos eos juxta fidem pronuntiavit, non habentes solatium navis Ecclesiee. Illis enim venia negatur qui de iide in blasphemiam negaverunt. » Et cap. ult. de iis qui tormentis superantur « Queeeunque auctoritas, inquit, queecunque ratio
spe veniee dedisset Satana?,

jam

a fide in

:

moecho

et fornicatori

pacem

ecclesiasticam reddit,
illi

eadem debebit

et homicidse et idololatris poenitentibus

colluctatum ssevitia dejecitCeeterum indignum Deo et illius misericordia, qui pcenitentiam peccatoris morti prsevertit, ut facilius in Ecclesiam redeant qui subando, quam qui dimicando ceciderunl. Urget nos dicere indignitas contaminata potius corpora revocabis quam cruentata? Quse poenitentia miserabiliter titillatam prosternens carnem an vero laniatam? » His in locis Tertullianus prima specie sic videtur argumentari, quasi ipsi cum Catholicis
in preelio confessionis tormentis
:

subvenire, certe negatori, et utique

quem

conveniat, nec eis qui a tiam concedi oportere
affingi possit. Fatetur

flde in
;

heeresim defecerunt, nec

iis

qui

cum

tormentis colluctati cesserunt, poeniten-

sed hsec severitas sic abhorret ab antiquee Ecclesise moribus, ut ei a

nemine

Cyprianus in Epistola ad Quintum, redeuntibus hsereticis qui in Ecclesia baptizati imponi debere, atque hujus consuetudinis originem ab ipsis Ecclesiee incunabulis repetere non dubitat iis autem quorum non animus sed corpus in dolore defecerat, quique
fuerant,

manum

in pcenitentiam

:

veniam non lacrymis, sed cruore

et vulneribus petebant,

quanta humanitas exhiberi soleret in Ecclesia,
liii,

tum

ex libro Cypriani de Lapsis, p. 185,

tum

ex ejusdem Epistola

perspici potest.

Quid igitur statuemus de Tertulliano ? ls sane totus errat in Montani castris ac secum pugnat, sed tamen nunquam sine aliqua ingenii luce delirat nec eum adeo crediderim desipuisse, ut omnibus hominibus ridendum se in aperto mendacio propinaret. Quamobrem illud effatum, « neque idololatriee neque sanguini pax ab Ecclesiis redditur, » non de Catholicis, sed de Montanistarum Ecclesiis interpretandum. Nomen ecclesise Tertullianus Montani sectse proprio quodam jure solet vindicare; velut cum eam vocat Ecclesiam Spiritus, Ecclesiam in tribus positam, cap. 21, aut cum ait cap. 10 « Cederem tibi si scriptura Pastoris, quee sola moechos amat, divino instrumento meruisset incidi; si non ab omni concilio Ecclesiarum, etiam vestrarum, inter apocrypha et falsa judicaretur. » Videtur sibi multum hono;
:

secundas attribuat. Aliud pioferam exemplum ex c. vn, ubi probat ovis et drachmee parabolas non convenire in mcechum aut fornicatorem, quia « simul apparuit, statim homo de Ecclesia pellitur, nec illi manet, nec gaudium confert repertrici Ecclesiee. sed luctum, nec congratulationem advocat vicinarum, sed contristationem proximarum fraterris

Catholicis habere,

si

eorum

Ecclesiis,

post Montani sectam

,

Cave putes Ecclesiee morem describi, quamvis generatim loquatur Tertullianus ; neque enim hsec Ecclesise charitatem redolent, sed inhumanitatem Montanistarum, qui digamos foris sistebant, ac jejunas pacis lacrymas « eumdem liminem liminis mcechis quoque et fornicatoribus 51 "52 fig e b ant profusuris, nec amplius ab Ecclesia quam publicationem dedecoris relaturis. » Liquet in ejusmodi locis non
nitatum.
»
!

Christi Ecclesiam, sed

Montani intelligendam

esse. Testis est ipse Tertullianus

quanta humanitate in Ecclesia

,i

D.

PRUDRNTD MARANl
:

52
13,

cafthohea ezeipi solerent qui poanitentiam petebant

«

Kt tu

quidem, inqnit cap.

poenitentiam mcechi

id exorandaia Draternitatem in Ecclesiam inducens, conciliatam et ooncmeratum, cum dedecore et liorrore compositum proeternia in medinm ante viduas, ante presbyteros, omnium Laciniaa invadentem,

omnium

lambentem, omnium genna detinentem, inque eum hominis ezitum quantis potes misericordiae illecebris bonus pastor et benedictns Papa concionaris, et in parabola ovis capras tuas quaens, tua ovis ne rursua de Epclesia exsiliat, quasi non exinde jaiu liceat quod ncc semel licuit. » Quemadrestigia

modum

ergo Tertulliuuus de

Montini

Ecclesia

loquitur,

cum

ait

mcecbum

et

fornicatorem, simul
ait,

upparuit, de Ecclesia pelli, sic etiam ad .Montanistarum synagogas

referendum quod

nequc

idololatriae

neqne sangnini pacem ab Kcclesiis reddi. Eodem modo interpretandum illud ex c. 13, « lllis euim venia negalur qoi da Bde in blasphemiam negaverunt. » Montanistarum haec severitas, non Gatholicorum quos
ipse Tertullianus

impugnat cap.

19,

quod

iis

qui « post lidem vivam » in hoeresim lapsi fuerant, veniam

concederent.

Sed

alia

superest solvenda difticultas, cur Tertullianus in bac controversia sic pugnet, quasi ipsius

adversarii

spem omnem

veniee idololatris et homicidis praecludant
<

;

idque argumenti loco arripiat, ul

Quid agit, inquit cap. 5, mollissima mcecbis et fornicatoribus eodem modo probet esse agendum. humanissima disciplina? Aut omnibus eis hoc esse debebis bcuti enim pacifici; aut si non omnibus, nostra esse. ldololatram quidem et bomicidium semel damnas, moechum vero de medio excipis, idololatriee successorem, homicidee antecessorem, utriusque collegam? Personee acceptatio est, miserabiliores

cum
et

;

pcenitentias reliquisli. » Et cap. 6
bis et

:

«

Dabis ergo el idololatriee et
:

omni

apostatoe veniam...

communica-

homicidae;

»

citat

cap. 19, verba Joannis

St confitemur delicta nostra, fidclis et justus est, ut di:

mittat ea nobis, et emundet nos ab
est,

ergo et ab

idololatria. »

omni injustilia ; tum addit « Nunquid ab immunditia? Aut si ita « Queecunque auctoritas, His adde quod ex cap. ultimo supra retulimus
:

quaecunque ratio mcecho

et fornicatori

pacem

ecclesiasticam reddit,

eadem

debebit et idololatree et

homi-

cidis pcenitentibus subvenire. »

Sed quibus notum et pertractatum est Tertulliani ingenium, his facilis erit in illius sententiani introitus. Defendendum susceperat quod in Montamstarum causa maxime nudum et adversariorum telis expositum erat. Nihil enim buic sectee majorem invidiam creabat, quam quod adulleros, fornicatores et digamos foris sisterent, nulla spe pacis ne in extremo quidem spiritu relicta. Quam igitur viam insistct Tertullianus ut se ex
remissibilia,

molesto

el difficili loco

expediat? Statuit duplex esse peccatorum genus. « Alia erunt

inquit cap. 2, alia irremissibilia.

Secundum quod nemini dubium
:

est

alia

castigationem

mereri, alia damnationem.

Omne

delictum aut venia expungit aut poena
differentiam dclictorum, inquit,

venia ex castigatione, pcena ex

damnatione.

»

Utitur deinde auctoritate Joannis quaedam peccala

distinguentis. «

Secundum hanc

non ad mortem et qua>dam ad mortem pcenitentiae quoque conditio discrimi;

natur. Alia erit quae

veniam consequi

possit, in delicto scilicet remissibili

alia quee

consequi nullo

modo

Hoc posito principio, declarat sibi propositum esse « specialiter possit, in de mcechiae et fornicationis statu examinare in quam delictorum partcm debeant redigi. » Sed quia sciebat hanc peccatorum distinctionem a Catholicis rejici, breviter eos refellendos putat, antequam mcechiam in peccatis nunquam dimittendis babcndam esse pugnet « Sed prius decidam, inquit, intercedentem
delicto scilicet irremissibili. »
:

ex diverso responsioncm ad

eam

poenitentiae speciem,

quam cum maxime
in

definivimus venia carere. Si

enim, inquiunt, aliqua pcenitentia caret venia,
frustra. Porro frustra agetur pcenitentia, si

totum agenda tibi est. Nibil cnim agendum est caret venia. Omnis autem pcenitentia agenda est. Ergo om-

jam nec

nis veniani consequatnr, ne frustra agatur, quia
carebit. »

non erit agenda, si frustra agatur. Porro frustra agetur, Hoc Catholicorum argumentum non belle refellit Tertullianus sed tamen, postquam si venia illnd sihi visus est optimis rationibus evertisse, tum vero quasi instar certissimi principii constaret queedam peccata esse irremissibilia, in id unum incumbit ut mcechiam et fornicationem ex eo genere esse « Idololatriam quidem el homicidium semel damnas, » non Catholicos ardemonstret. Quare cum ait guit, quasi pacem his peccatis vere denegent et cum adulteris liberalius agant; sed urget adversarium, quem sibi visus est fregisse et coegisse ut peccata quaedam graviora, ut idololatriam, homicidium, heeresim post susceptam lidem, dimitti non dcbere fateretur. Unde Tertullianus accommodate ad institutam
;
:

peccatorum divisionem, contendil adulterium, ut homicidio et idololatriae finitime vicinum, a spe venbc exclndendum aut si lenius agatur cum moeehis, homicidas et idololatras eodem jure esse debere. Ex his elucere arbitror pcenitentibus in Africa eamdem ac in aliis ecclesiis humanitatem patuisse neduin ex
; ;

his Tertulliani testimoniis colligere liceat, ut doctissimi viri fecerc, alias

etiam ecclesias severius

cum

lapsis egisse.

X.

UTRUM NOVA SUB

S.

CYPRIANO

INDICTA SIT DISCIPLINA, AC PRISTINA SEVERITAS

1N

SOLOS APOSTATAS ET

DESERTORES RETENTA ?
Illustratis, ut

potuimus, Tertulliani testimoniis,

facilior erit et solutior investigatio sententiae

Cypriani

fucum enim pluribus fecerat Tertullianus, ut et Cypriani sensum non belle acciperent. Tria autem examinanda occurrunt l°an disciplina sub Cypriano demitigata fuerit, pristina severitate in solos apostatas et
:

desertores

5354

retenta

;

an

lapsis in

decursu poenitentiae morientibus negata pax fuerit,

nisi libellos

53
a martyribus accepissent; 3°
fuerit,

PR.EFATIO.

54

annon saltem

poenitentia his qui sacrificaverant usque ad

mortem imposita

uec

communio

nisi in

mortis articulo concessa.

immutationem, existimat Albaspinaeus, lib. n Observal., idololatrise et aliis pacem sub Cypriano concedi coepisse, ita tamen ut adversus apostatas et desertores antiqua severitas vigeret. Non soltim Tertulliani testimoniis nititur doctissimus episcopus, verum etiam argumenti loco sumit quod nec Cyprianus nec Clerus Romanus de lapsis quidquam statuere ausi sint, sed concilii auctoritatem exspectaverint; tum etiam quod Cyprianus dicat se « necessitati temporum succu-

Quod

spectat ad disciplinee

gravissimis criminibus

buisse, » et nimioe remissionis suspicionem reformidet, quia « his qui libellis conscientiam
laverint, vel nefanda
sacrificia

suam macu-

commiserint, laxandam pacem putaverat (Epist. ui, pag. 67). » Unde contendit Albaspineeus non tam anxiam hujus rei deliberationem futuram fuisse, si concessae pacis in superioribus persecutionibus exempla praecessissent nec commissurum fuisse Cyprianum, ut quod ma;

jorum auctoritate firmaretur, id a se laxatum diceret. Non absimilis Petavii sententia, ut supra vidimus. Sed eruditum scriptorem preejudicata ex Tertulliani testimoniis opinio in errorem induxit nullum enim hac in re vestigium novitatis apud Cyprianum, quo nemo veteris disciplinae exstitit retinentior. Observat Martyr in Ep. lii (p. 62) quosdam ex suis antecessoribus pacem adulteris denegasse, et « in totum sed satis indicat hanc legem et a paucis episcopis fixam fuisse, ante quos pcenitentiee locum » clausisse nulla exstiterat; et sua eetate jam reiixam el abrogatam esse. Nec ipse nec quisquam alius in Africa meminerat spem pacis his qui in superioribus persecutionibus ceciderant, preeclusam omnino fuisse. Cum quidam presbyteri hipsis communionem ante actam pcenitentiam dedissent, eorum facinus aversatus cst Cyprianus, eosque contra Evangelium venisse declaravit sed in hoc tantum eos vituperat quod id « anle actam pcenitcntiam » concessissent, « quando oporteat ad heec per ordinem pervenire. » In omnibus epistolis quas scripsit in causa lapsorum et in libro de lapsis nihil prorsus reperias quo lapsi de pace in dubium vocentnr, modo parem peccatis pcenitenliam agant; sed Cyprianus instar principii certissimi ponit, Deum « pcenitenti, operanti, roganti posse clementer ignoscere, posse in acceptum referre quidquid pro talibus et petierint martyres et fecerint sacerdotes (p. 193). » Hortatur in eodem libro (p. 190)
: : :

« ut

confiteantur singuli delictum
Epist.

suum dum

satisfactio et remissio facta

per sacerdotes grata

est. » Sic

Romanus (in communionum utique non
etiam Clerus
fores, sed

inter Cyprianicas xxxi) ut merito castigat « properata nimis

remedia

profutura, » ita in lapsis desiderium pacis
et

non utique confringant,
:

adeant ad limen Ecclesiae,

non improbat, modo pulsent sane sed non utique transiliant. Notanda etiam
pcenitentiee
et in libro

heec verba

«

Multum

illis

proficiet petitio modesta, postulatio verecunda, humilitas necessaria, patientia

non

otiosa. »

lapsis

Mos erat in Ecclesia perantiquus, ut martyrum commendatio ad contrahendum impositee tempus valeret testeni hujus rei habemus Tertullianum in libro ad Martyres
:

de Pudkitia. Hinc etiam Cyprianus

:

«

In preeteritum semper, inquit Ep.

xi,

sub antecessoribus nostris
suis
lxvii,

factum

est,

ut diaconi

prseceptis gubernarent.

ad carcerem commeantes martyrum desideria consiliis » His addi potest memoratus a Cypriano in Epp. lii,

et

Scripturarum

lxviii,
:

omnium
scripserat

Ecclesiarum consensus in refellendo Novatiano,
enim, ut testatur Cyprianus Epist.
lii,

quem
:

pravee novitatis propria

manus arguebat

voce sua recitaverat litteras Gleri Romani, in quibus erat « ut » Ecclesiarum consensus in rejiciendis Montanistis lapsis infirmis et in exitu constitutis pax daretur
et

pariter enituerat.

Quod ergo Cyprianum
fuit opinio quee
illis

et

Clerum

Romanum
quod

adduxit ut

rem ad concilium integram

servarent,

non ea

attribuitur, sed

viribus suis diftiderent in ejusmodi causa, quee, ut ait Cyprianus

non paucorum, nec Ecclesiee unius aut unius provinciee, sed totius orbis causa erat. » Exami"Varii peccatorum gradus suis quique modulis pondeexamen prorsus inutile fuisset, si quotquot sacrificaverant, nullo discrimine exclusi a spe randi; quod veniee fuissent. Deinde vero in persecutione Decii lantus exstitit lapsorum numerus, ac tantum dedecus nomini Christiano inussere, qui, ut ait Cyprianus in libro de Lapsis (p. 183) ad prima statim verba minantis inimici fidem suam prodiderunt, ac ultro ad forum cucurrere, seque hortamentis mutuis in exitium impulerunt, ut non immerito deliberari potuerit an non severius aliquid quam in prioribus persecutionibus, in ejusmodi homines statueretur. Sed tamen videntur in concilio Carthaginensi leuitatis potius quam severitatis exempla constituta. Nam, ut modo videbimus, Libellatici qui jam pcenitentiam
Ep. xiv,
«

nandoe erant causee et voluutates singulorum, et

autem plena pcenitentiam imposita, sic tamen ut pace non defraudarentur si ante exactum pcenitentiee tempus in periculosum morbum inciderent. Nihil poterat lenius his temporibus constitui. Itaque fieri potuit ut concilii lenitatem reprehensam ab Antoniano defenderet Cyprianus, quamvis nova in hoc concilio disciplina inducta non fuisset. Utrumquc autem a se Cyprianus non sine librata diu et ponderata ratione factum declarat ut et vigente persecutione severitatem, et pace reddita indulgentiam adhiberet. At severitatem in eo enituisse non dicit, quod pacem omnino lapsis negandam decrevisset, sed quod eam per fas et nefas petentibus restitisset, atque excommunicationem inlentasset, si quis cum illis injussu suo communicaret sic etiam in lenitate quae subsecuta est, negat ecclesiasticas leges fuisse violatas, sed provisum fuisse contendit ut nec lapsi desperatione deficerent, « nec rursus censura evangelica solveretur, ut ad communicationem temere prosilirent. » « Nam sicut Uno verbo negat a se aut a Cornelio quidquam factum esse preeler exempla majonun
egerant, in ipso concilio admissi sunt
:

sacriticatis

:

:

D.

PRUDENTll MARANI

S6

55*56

ante coetorea nostri srepe fecerunt, inquit(p. 69) colligendis fratribus nostris charissimus frater

Doster (Coraelios' Qecessitati succubuit,

Pristinam seventatem inlerdum a Cypriano retentam Albaspinanis et post
Cod. Theod. p. 210
ex bis Epistolse
l.u

eum

Gotofredus

(lib.

xvi

verbis colligunt
si

:

«

Apostala" vero et desertores vel advcrsarii et

bo-tes et Christi Ecclesiam dissipantes, nec
limi pos>unt ad BcelerisB
l't

occisi

pro nomine foris fuerinl, admitti secundum ApostoEcclesiae unitatem tenuerunt. »
est

paeem, quaudo nec Spiritusnec

hoc pjpriani testimoniom explicetur, observandum
et

apostatas et desertores

non

eos dici, ut

Alhaspinauis

Gotofjredos putant, qui cx Juckeis etbnici aut Cbristiani fiebant, sed qui

nomen dabant

Felieissinn selusmati. 2°

Revocandum

cst in

memoriam quod

supra diximus, pacem
slatutuin erat,
id

mortis diserimine qui poanitentiam sani contempserant, qnia videlicet

illis negatam in dubium merito videbatur an sin-

eero animi atlectu resipiscereut.

Quod autem de ejusmodi bominibus

in

pluribus aliis

par erat observari, quorum aut insanabilis videbatur aut caeteris ovibus periculosa improbitas. Hinc cum multi, perspecta Felicissimi nequitia, remearent et ad Ecclesiam pulsarent, Cyprianus anxie ponderabat sollieite examinabat « qui recipi et admitli ad Ecclesiam deberent. Quibusdam enim, » inquit Epist.

t

i.v,

p. 87, « ita aut
nisi

crimina sua obsistunt, aut fratres obstinate et lirmiter renituntur, ut recipi omnino
scandalo
:

non possint

cum

et
«

periculo plurimorum.

»

Ad hos videntur

spectare Cypriani minae in

Sed et quisquis se conspirationi et factioni ejus adjunxerit, sciat se in F.cclesia nobiscum non esse communicaturum, qui sponte maluit ab Ecclesia separari. » Et in Epist. xl Si quis autem pcenitentiam agere et Deo satisfacere detrectans ad Felicissimi et satelhtum ejus partes concesserit, et se haereticae factioni conjunxerit, sciat se postea ad Ecclesiam redire, et cnm episcopis ct plebe Christi communicare non posse. » Has minas non omnino in rem contulit Cyprianus. Ipse enim tcstatur in Epist. lv, multos a se e schismate redeuntes esse susceptos, ac plebem gaudere et laetari solitam cum « tolerabiles et minus culpabiles » redirent. Quin etiam plebi interdum persuadebat, imo et unus atque alius, extorquebat, ut ex iis qui inemendabiles et protervi erant, nonnulli susciperentur obnitente plebe et contradicente,Cypriani tamen facilitale suscepti, pejores exstiterunt quam prius fuerant.
Epist. xxxviii, ubi sic loquitur
:

;

Non
lecto

absimili sententia Cyprianus

cum

pluribus

aliis

episcopis de virginibus quae

cum

masculis

iii

eodem

sic decernit. « Quod si obstinate perseverant, nec se ab invicem separant, impudica obstinatione nunquam a nobis admitti in Ecclesiam posse, ne exemplum sciant se cum hac sua ca-teris ad ruinam delictis suis facere incipiant. » Merito obstinatis ejusmodi peccatoribus, itidem ut

deprehensae fuerant,

pertinacibus schismaticis, non

modo

venia, sed etiam introitus in ecclesiam negabatur. Sed

si

cum

debitis

conversi cordis significationibus rediissent, ac diu

multumque

fores Ecclesiae pulsassent,

non dubium
ejusque

quin eos paterno sinu excepisset Cyprianus ct ad poenitentiam admisisset.
praecipui sectatores

Igitur Felicissimus

Cyprianus,

si

cum omnem illis

homines essent ad
in

omne

scelus parati,
:

non
id

Ecclesiam reditum praeclusisset

neque

ab Ecclesiae regulis videri deberet vestigium quoddam
discessisset

Cyprianum in omnes graviorum criminum reos observatce. 3° Objectus ab Albaspinaeo locus Cypriani non dicit apostatas et desertores, etiamsi relicto schismate sanguinem pro Christo fundant, ad Ecclesire pacem admitti non posse, sed tantum nihil illis martyrium extra Ecclesiam ad pacem prodesse posse, quia « nec Ecclesiae unitatem tenuerunt; » id quod saepe alias Cyprianus inculcat. Opponit ejusmodi desertores aliis lapsis poenitentiam in Ecclesia agentibus, et quos Dominus intus inveniet cum
disciplinre ante

mundum
XI.

judicaturus apparebit.
S.

UTRUM

CTPBIANOS LAPSIS

IN

DECIRSD PrENlTENTI* M0RIENT1BUS PACEM NEGAVERIT,
MARTYRIBUS ACCEPERANT.

IIIS

TANTUM EXCEP

TIS QUI L1BELL0S A

Pustquam probavimus Cyprianum nihil novi fecisse cum lapsis poenitentibus pacem concessit, sequitur Dl inquiramus an iisdem ante exactam pcenitentiam periculose aegrotantibus communionem negaverib nisi libellos a martyribus accepissent. Cyprianum contendit Petavius iis tantum pacem indulsisse, qui martyribus accepissent, caeteris vero ne in prtesenti quidem mortis discrimine id concessisse libellos alioqui nihil discriminis futurum fuisse inter istos et priores, quos tamen meliori aliqua condilione uti « Quoniam tamen video, inquit in Epist. xn, oportuit. Sed ipsa S. Martyris verba proferenda sunt facultatem veniendi ad vos nondum esse et jam aestatem ccepisse, quod tempus infirmitatibus assiduis et
i

:

gravibus infestatur, occurrendum puto fratribus nostris, ut qui libellos a martyribus acceperunt, et praerogativa eorum apud Deum adjuvari possunt, si incommodo aliquo et intirmitatis periculo occupati fuerint,

non

non exspectata praesentia nostra, apud presbyterum quemcunque praesentem, vel si presbyter repertus fuerit, el urgere exitus cceperit, apud diaconum quoque exomologesim facere delecti sui possint, ut, manu eis in poenilentiam imposita, veniant ad Dominum cum pace, quam dari martyres litteris ad nos
factis desideraverunt. »

Immerito Petavius ex hoc testimonio colligit pacem iis qui libellos non habebant, denegatam fuisse. Nam i° qui Cyprianum putet adeo aequitatis oblitum fuisse, ut iis qui poenitentiam subterfugiebant, « et audaci flagitatione ac violento impetu pacem extorquere » nitebantur, tam benigne provideret, « ad illorum violentiam interim quoque genere mitigandam » (Ep. xv); fervidos autem pcenitentes, qui se episcopi sui 2° judicio committere quam pcenitentiam declinare maluerant, sine pace et communione mori pateretur? Romanus Carthagincnsem, abscnte Cypriano monuerat « ut iis post lapsum infirmitate Clerns

5758

57

PR^EFATIO.

58

consilium non

et xv). » Atque hoc apprekensi essent et pcenitentes communionem desiderarent, subveniretur (Epist. modo non improbavit Cyprianus, sed etiam in Epist. xv declarat se standum » putasse « et cum » eorum « sententia, ne actus noster, inquit, qui adunatus esse et consentire circa omnia

m

debet, in aliquo discreparet. » At
ret, si

immane quantum
pcenitentibus

inter Cypriani et

Romanorum
et

agendi rationem distaindulgentia

cum

isti

pacem omnibus vere

dandam

esse admonuissent, Cyprianus
Ecclesiee

et

humanitale

in eos solos usus fuisset qui

peccato suo posnitentiee

adjecerant? 3°

Non obscure

indicat

Cyprianus in Epist.

fugam xn, quibus non
et

perturbatiouem
Cseteram quoque

libelli

sed pcenitentise opera
»

suffragabantur, eis periculose eegrotantibus

pacem multo

potiori jure esse

dandam.

Domini non Domini qui mites et humiles et poenitentiam vere agentesinbonis operibus perseveraverint, quominusillis quoque divinoremedio consulatur. » Persuasum ergo esse vult ejusmodi pcenitentibus fore ut « illis quoque divino remedio consu» atque hoc illis concedit ut solatium Ecclesiee legibus consentaneum, quodque nova decreta non Jatur desideraret. Neque enim data opera scribebat Epistolam xm ut ejusmodi lapsis provideret quibus et Ecclesiee consuetudo et Romani Cleri monita satis providerant, sed ut eorum tumultum comprimeret qui querelis suis Carthaginensem Ecclesiam incendebant. Atque id causee esse arbitror cur Cyprianus in Epist. xiv contirmas quee in decima tertia decreverat, niliil nominatim dicat de pace veris pcenitentibus in extremo periculo concedenda. Postquam enim locutus est de iis qui libellos a martyribus accepe« Cseteri vero qui, nullo libello a martyribus accepto, invidiam faciunt, quoniam non rant, heec addit paucorum nec Ecclesiee unius aut unius provinciae, sed totius orbis heec causa est, expectent de Domini protectione Ecclesise ipsius publicam pacem. » Non id profecto sancit Cyprianus, ut veris poenitentibus pax in exitu negetur (neque enim retexit quee in superiore epistola constituerat, sed ea potius confirmat, dum ait se « plene scripsisse ad hanc rem proximis litteris), » sed nonnullorum festinationem comprimit qui communionem petebant ante redditam Ecclesise pacem antequam gravi morbo tentarentur » hos jubet expectare dum pax Ecclesiee reddatur at pacem in exitu non negat: neque eos reprehendit quod a communione arceri se in exitu nollent, sed quod eam ante exsulum reditum peterent, ac « conpartem
plebis quee lapsa est, inquit, praesentia vestra fovete,

ut a fide et misericordia

deficiant, vestro solatio focillate.

Neque enim deserentur ab ope

et auxilio

:

:

fessores ipsos preevenire » vellent.

Sed objicit Petavius meliori conditione uti debuisse qui libellos acceperant, quam qui non acceperant; quod si omnibus concessa pax, nullum prorsus mter utrosque discrimen exstitisse. Existimat Tillemontius Cyprianum ingeniosa quadam charitate fecisse, ut cum preecipue aliquid in honorem martyrum concedere videretur, nihil tamen prsecipue concederet; et cum pacem iis tantum qui libellos habeant polliceretur, neminemprorsus ab hac indulgentia excluderet, quippe cum martyres adeo libellorum prodigi essent ut omnibus eorum liberalitaspateret. Sed si ea accommodatione usus fuisse qua illum Tillemontius usum
esse existimat, ac tacite lapsos

omnes

fuisset hortatus ut se

libellorum preesidio munirent, an paulo

post tanta arsisset indignatione in Lucianum, qui universis lapsis concedere ausus est quod plurimis concesserat.
suisset

jam antea

Deinde

vero' perinique

ut

pace

defraudati

morerentur

;

Cyprianus veros poenilentes ejusmodi periculo exponeque enim verisimile erat eos qui hactenus tam
in
libellis

timidi ac pudentes fuerant, audaciores
fessores in concedendis cautiores

deinceps

petendis futuros

:

aut

ipsos

etiam con-

non

fore
:

postquam eorum nimiam facilitatem castigaverat Cyprianus.
lexesset ut

Cyprianus

sic

interpretatur Morinus

Cum

pacemmoribundi non impetrarent qui poeniteniis

tiam sani non egerant, existimat eruditus scriptor decernere Cyprianum ut in

qui libellos a martyri-

bus acceperant, legis
frustra

severitas

non

servetur, ac

hoc preesidio destituti petiissent. Sed hoec congruit. 1 ° Nominatim requirit Cyprianus ut qui

honorem martyrum pax concedatur, quam interpretatio nec cum verbis nec cum mente Cypriani
illis

in

libellos a

martyribus acceperunt,

»

preerogativa etauxilio

eorum adjuvari apud Dominum
detrectent, quare,
si

in delectis suis » possint. Porro in his epistolis et in libro de Lapsis illud

non prodesse lapsis commendationem martyrum si pcenitentiam agere lapsi, post totCypriani et presbyterorummonita, in obstinato poenitentiee non agendae consilio perseverassent, an Cypriano visi essent idonei qui martyrum auxilio apud Dominum juvarentur ? Deinde vero, si omnibus libelloshabentibuspacemdecernebat, sive pcenitentiam egissent, sive non egissent
arcte tenet accurateque defendit,

quid necesse erat delictum habere, ac in conditionis loco requirere, ut martyrum auxilio adjuvari possent?
Lapsis ergo Cyprianus non pcenitentise onus eximit, sed potius ad pcenitentiam blande et leniter hortatur,

dum pacem

offert morientibus,

modo martyrum

meritis juvari possinl. Hinc in Epist. xiv laudat
,

presbyteros el diaconos quod lapsis ad patientiam hortati essent

ac pcenitentiam ab illo agi declarat qui divinis prseceptis mitis et patiens et sacerdotibus Dei obtemperans, obsequiis suis et operibus justis

Dominum
levis videri

expiatis quse

promeretur. Id autem deferre videtur martyrum meritis ut lapsis nondum ea poenitentia pacem per se ipsa in mortis discrimine impetret, martyrum commendatio sutfragetur. Nec
debet heec indulgentia,
si

temporum

illorum severitas attendatur.
id sine delectu et judicio
«

Etsi

enim

pcenitentibus

periculose segrolantibns pax dari solebat,

non tamen

concedebatur. Hinc Clerus

Romanus,
si

se

cum
si

pluribusepiscopis deliberata, censuit

eorum quorum
pcenitentis

vitee suee

finem urgens

est exitus

dilationem non potest ferre, acta pcenitentia et professa
lacrymis,

5960 frequentersuorum detestationefactorum,
animi signa prodiderint,

gemitibus,

si

fletibus

dolentis ac vere

cum

spes

D.
ndi

PRUDENTU MAHANl
ita

60
»

Mvuihhim bominem
in

uulla Bubstiterit]
ii*

demum

oaute et sollicitc subveniri,

etc. (Epist. xxxi).

Ipse Cyprianos,

EpisL nu, paeem

>«»iis

promittit« qui

mites et bumiles

et

pcenitentiam vere

ates in boais operibos perseveraverint.» i.\ lu> perspici potest

quo leuitatem
bi vel

et

indalgeutiam perducat

Cyprianus. Qnibus enim cousultum voluit iu Epistolis ziu
vel etian

et

xiv,

pmnitentiam seguiter egerant,

isimo delicto iUud addiderant,ut declinareut, ac dissensionibus

careol

:

quibus

factis

meruerant

ineepisaent
deerat, id
tia

Quamobrem

et querelis Ecclesiam permismorientibus negaretur, etiamsi pceuiteutiam paulo ante morbum primis concedil S. Martyr et quod eorum poenitentiae ad pacem impetrandam

ut

pu

martyrum

ineritis ezpieatur.

Postremis pariter consulit, atque ut tumultum comprimat, indulgenet

modo aversum pcenitentiee remediis animum deponant, quod sua sponte mancum ineboatum viderelnr, iJ martyrum meritis compensatum, e< presbyteris ratiun baberi jubet.
ui

eos utitur;

\II.

I

mr\i

i

oNflLll M

CARTHAGINENSE Imkmii.M \M 3ACR1FICAT1S PEB TOTU.M
i

Vir.i:

TBMPUS IMPOSUERIT.

Nnnealiud axaminandnm sequitur, an non saltem a>tate Cypriani gravioribns peccatis poenitentia per totuin vilse tempus imposita fuerit et communio ad ipsum mortis articulum dilata. Res dijudicari st ez consnetudine quse tunc vigebat, ut qni pacem in gravi morbo accepissent, ii, valetudiue rcstituta, reliquum pcenitentise tempus non explerent, sed eodem juiv essent ac fideles. ld prospicitur ex bis
riani verbis iu
pl icuit,

Epist

cu

pag. 69)

:

«

Si

qui

enim,

inquit,

iufirmitatibus occupanlur,

illis,

sicut

subvenitur. Postea lamen

quam subventum

est el periclitantibus ut,

paz data

est, offocari a

nobis non
patern.r

possunt opprimi, aut vi et nianu noslra in exitum mortis urgeri,
oeeesse
sit

quoniam morientibus paxdatur,

mori eos qui acceperint paeem,

cum magis

in

boc

indicium divinae pietatis et

lenitatis appareat,
tur. Et idcirco
si,

quod

qui pignus vitoe in data pace percipiunt, bi
pace,

accepta

cum semel

placuerit fratribus in

quoque ad vitam data pace teneancommeatus a Deo datur, ucmo boc debet in sacerdotibus criminari, exitu subveniri. » Non quadrat tantalenitas cum irrogata per lotum vittc

lempus pcenitentia; alioquin seepe usu evenisset, utqui post unum aut alterum pcenitentiae annum conmunionera in gravi morbo accepissent, iis e morbo evadentibus jam emeritus esset poenitentise cursus,
eadern causa ac forte etiam in leviore culpa triginla aut quadraginta anni superessent decurrendi. Nimia sane erat episcoporum iu judicando animadversio et rerum omnium considcratio et
interim
aliis in

cum

provisio,

tam grave incommodum non effugerent. Sed tamen videndum nobis est quid ea de re decreverit concilium f.artbaginense, in quo lapsorum causa paulo post redilum Cypriani dijudicata est. Decretum bujus concilii sic exposuitS. Hartyrin Ep. lii (p. 71) « Et ideo, inquit, placuit, exacainatis causis siugulorum, Libellaticos interim admitti, sacriQcatis in exilu subveniri. Non una fuit eruditorum de hoc canone sententia. Auctor Observationum criticarum in Bibtiothecam scriptorum Ecclesiasticorum
ut
:

quam

inLrat Libellaticos in ipso concilio

ad pacem protinus admissos

fuisse

;

acinter eos et sacrificatos id ponit

discriminis,
est post

quod lsti per totum vitaa tempus poenitentise addicti fuerint, primi vero interim admissi, id certum poenitentiae tempus exactum. Auctor ipse Bibliothecse idem de sacrificatis censet, quamvis pacem Libellaticis in ipso concilio concessam existimet fuisse. Assentitur ei Tillemontius de Libellaticis ac lllius censorem impugnat sed pluribus refellit quod uterque pro certo posuerat, iis qui sacrificaverant non alios pojnitentiafi quam vitae fines praescriptos fuisse. Hsec Tillemontii sententia multis bominibus tur anteponenda. Illud autem in primis observandum est duas illas de Libellaticis et de sacrificatis
;

qiwrsliones sic inter se nexas esse, ut quoe de alterutra dicantur, de utraque dicta videri debeant.
Libellatici statim in ipso concilio
.n

Nam

si

perhumaniter
detur,

restituti
si

sunt communioni, probabile non
decernitur
periculose

est sacrificatos

extremum

vitae

discrimen rejectos fuisse. Rursus
ante exitum

bis verhis, « placuit sacriiicatis in exitu subveniri, » ut

non

prohibetur ne pax
in concilio in t-xitu

sed

potius

intra

praescriptum

tempus aegrotantibus concedatur; perspicuum
po-nitentiam
is

erit Libellaticis,

impositam
.

fuisse,

sed concessam

quorum multo levior erat culpa, non communionem alioquin statutum fuisset, ut
;

quoquc

subveniretur.

Quod

spectat ad Libellaticos, liquethorum

verborum

«

placuit Libellaticos interim admitti,

»

hanc csse

sententiam, Libellaticos interim admissos ad

pacem

fuisse,

dum

sacrificati

pcenitentiam agerenl, id est

eodem
liv

decrelo et pacem Libellaticis
ait in

et

pcenitentiam sacrificatis decretam fuisse. Hinc Cyprianus in Epist.
iis
:

statutum fuisse

hoc concilio de

Libellaticos
ii-

eodem

decreto

minime

at qui sacrificaverant, ut agerent diu pcenitentiam plenam statuisset instante persecutione comprebendit. Anno sequenti cum

qui a primo lapsus die pcenitentiam egerant;

communionem

concedere, haec indulgentia ad eos tantum

spectabat qui sacrificaverant, quibusque imposita fuerat plena pcenitentia. At de Libellaticis nulla menUo, quos tamen maxime oporlebat indulgentiae participes fieri,si eam prius in concilio consecuti non
lui^sent.

(Juod

Qoinetiam Cyprianum cum Lihellaticis post concilium communicasse perspicimus ex Epist. lii. enim ait Cyprianus se nemini quidem ex lapsis prius communicassc, » quamdiu stcviit i>ersecutio, « postea tamen necessitati temporumsuccubuisse ; » idreferri non potest adsacrificatos (bisenimpcenitcntia iiiijiosita fuerat^, sed tantum ad Libellaticos. 61 "62 El cum ll£EC communicatio ininvidiam a Novatiano « Aut sive cordis, inquit, et renis scrutatorem vocaretur, sk euni refellit Cvprianus in eadem epistola
:

constituil et

judicem, per oinnia {pqualiter judicet
tibi

et

cum

sciat

scriptum esse
a latere atque

:

Ecce sanus factus

es,

jtm mli pecoare ne quid
quando multo
et

deterku

fiat,

fraudatores et

mcechos

comitatu

suo
illo

separet,

gravior et pejor

sit

incechi

quam

Lihellatici

causa,

cum

hic necessitate,

volun-

61
late peccaverit. »

PILEFATIO.
Exagitabat ergo Novatianus catholicos episcopos quod

62

cum

Libellaticis

communicarent.

Nec tamen omnibus Libellaticis concessa pax in concilio, sed iistantum qui poenitentiam egerant. Quamobrem frustra auctor Observationnm in Bibliothecam pluribus probat, quod a nemine riegatur, libelli

dimissum non fuisse. Altora pars decreti facile illustratur. Ac 1° quidemillud, « sacrifieatis in exitu subveniri » non poenitentiam adexlremum spiritum producendam, sed in gravi morbo tiniendam indicat, necin poenae sed in beneficii loco decretum fuit, si quidem Cyprianus in Epist. lii nimiae remissionis suspicionem ab hoc decreto removet, ac rationem redditcur episcopi ad hanc lenitatem et indulgentiam descenderint. 2° Idem decretum refertiu Epist. liv, scd paulo clarius « Statueramus jampridem, inquit, frater charissime, participato invicem nobiscum consilio, ut qui in persecutionis infestatione supplantati ab adversario et lapsi fuissent, et sacrificiis se illicitis maculassent, agerent din pcenitentiam plenam, et si pericuhim inflrmitatis urgeret, pacem sub ictu mortis acciperent. » Tota res ergo in eo vertitur utquid sit pcenitentia plena, utrum totum vitae tempus complexa, an certo quodam spatio definita fuerit, expendatur. At id facile perspicitur ex Epist. lix ubi queritur Cyprianus quod Victori, quondam presbytero pacem concessisset Therapius « antequam poenitentiam plenam egisset ante legitimum et plenum satisfactionis tempus sine petitu et
crimen
sine pcenitentia
,
:

,

,

,

,

conscientia plebis, nulla infirmitate ac necessitate cogente. » Erat ergo praefinitum aliquod pcenitentiae

tempus, cujus imminuendi potestas erat penes episcopum, modo causa aliqua gravis incidisset. Eamdem poenitentise plense notionem suppeditat Epist. lxii in qua Cyprianus et alii cum eo episcopi de virginibus quae cum masculis deprehensae in eodem lecto fuerant, decernunt, ut, « si poenitentiam hujus illiciti con,

cubitus sui egerint et a se invicem recesserint, inspiciantur interim virgines ab obstetricibus diligenter, et
si

virgines inventae fuerint, accepta communicatione ad Ecclesiam admittantur...

;

si

corrupta fuerit deprehensa, agat poenitentiam plenam, quia quae hoc crimen admisit
Christi adultera est
;

autem de eis aliqua non mariti sed
, :

et ideo sestimato justo tempore, postea exomologesi facta, ad Ecclesiam redeat. »

Brevis ergo poenitentia integris virginibus imponitur, corruptisautem plena « et justo
et

tempore sestimato

»

quemadmodum

in concilio Carthaginensi sancitum ut lapsi interim admitterentur,
ita

sacrificati pceni-

tentiam plenam agerent,

etiam hoc loco decernunt episcopi utvirgines interim inspiciantur, et integris

in Ecclesiam admissis, corruptae poenitentiam
pcenitentiae fuissent, necesse

plenam agant.

3° Si sacrificati

per totum

vitae

tempus

addicti

non

fuisset « ut

rum

;

» sed, ut observat Tillemontius,
XIII.

examinarentur causae et voluntates et necessitates singulonullum prorsus discrimen, nullus delectus exstitisset.
CHRISTI 1N EUCHARISTIA PRjESENTIA.

— DE

Ecclesiae doctrina de corpore et sanguine Domini apertis Cypriani testimoniis continetur. Quidquid de Eucharistia pradicat S. Martyr, eo spectat ut notio illa confirmetur quam prima auditione Christi verba animis afferunl. Pcrspici potest illius sententia ex his quae de sacramentis haerelicorum disscrit. Cur

enim
ab

in Epist. lxx, «

Eucharistiam

fieri

apud

illos

omnino non posse

»

censebat, nisi quia Christi verba ut

illis

frustra pronuntiari existimabat,

frustra invocari Spiritum sanctum,
satis esse

panem

et

corpus et sanguinem Christi? Sic etiam Firmilianus ut probet non
ut Ecclesiae preces et ritus serventur,
fuerat, ut «
et

ad eifectus

vinum faciat sacramentorum

exemplo

utitur insanae

cujusdam mulierculae quae frequenter ausa
et
»

invocatione non contcmptibili sacrificare se
et haereticorum

panem

Eucharistiam facere simularet, et

sacrificium
et

Domino non

sine sacramento solitae prsedicationis olferret.

Cyprianus inter Catholicorum

Illud ergo discriminis Firmilianus Eucharistiam ponebant, quod haereticis Spiritum sanctum

invocantibus nulla fieret
carerent.

donorum mutatio, Catholicorum autem preces nunquam hoc

mirabili effectu

Adeo persuasum et exploratum erat Cypriano de mirabili illo ecclesiasticae invocationis effectu, lapsis ante purgatam conscientiam communicantibus dicere non dubitet lib. cle Laps. (p. 186) « Vis
:

ut de infer-

tur corpori ejus et sanguini, et plus

modo

iii

Dominummanibns atque

ore delinquunt,

quam cum Domi-

ipsis percipitur;

» Non ergo sola fide corpus Christi in Eucharislia sumitur, sed vere et ab indignis nec corpus ab anima et diviuitate separatum est, sed ipse Dominus adest, ac in eum manibus et ore dclinquunt qui indigne communicant. Hinc ipsam Domini majestatern adesse declarat

num

negaverunt.

libro sic enim loquitur de puella qune, a nutrice ad idolum, deinde a parentibus ad Ecclesiam sanguinem Domini, quem diaconus reluctanti infuderat, non sine singultu rejecit. « In corpore atque ore violato, inquit, Eucharistia permanere non potuit. Sanctificatus in Domini sanguine potus de pollutis visceribus erupit. Tanta est potestas Domini » (Pag. tanta majestas 189.) Narrat ibidem Cyprianus aliud miraculum « Et quidem alius, inquit, quia et ipse maculatus sacrificio a sacerdote celebrato parfem cum caeteris ausus est latenter accipere, sanctum Domini edere et contrectare non potuit, cinerem ferre se apertis manibus invenit. Documento unius ostensum est Dominum recedere cum negatur. » Non ergo panis ex manibus hujus hominis evanuerat, sed ipse Dominus recesserat. 63" HaecautemCyprianus ea mente disserit, ut hominibus parum caute communicantibus, quid de hoc mysterio sciendum sit explanet. Quamobrem facile perspicitur quo sensu primis sreculis haec Christi verba,
in
:

eodem

delata,

,

!

:

64

et

hoc est corpus meum, hic est sanguis, etc. episcopi acciperent, cum ex his concludant Christi corpus sanguinem sumi, in ipsum Dominum ore et manibus delinquere qui indigne communicant, potestatem Domini et majestatem adesse, ac ipsum Dominum non sine miraculo e manibus contaminatis
,

«3
Si

D.

PRIDENTU
vini
faciat

M.VKANl
io
,
,

64

credita

lanc non fuisset

mutatio

preeea

quibns

Deoa

rogatur

ul

vinum

post ea sanguinem Ghiisti num, quseso sanguinem Ghristi, aih.il aliud jam nisi sanguis
Statuit adversus

Christi in calios' agnosceretar? Nihil aliud profecto agnoscit Cyprianus sexcentis locis.

eos qui

aqnam tantum

iti

matutinis sacriflciis offerebanl
Christi. Sic

,

indignum
et

esse Christiano vereri « ne per sapo-

rem

fini redoleat

sanguinem

ergo,

inquit, incipit et a passione Christi in pers6cutionibus

fraternitas retardari,

dum

in

ohlationibus discit de sanguine ejus

cruore

Quomodo autem possumus

propter Christum sanguinem fundere, qui sanguinem Christi erubescimus bibere(p. 109)

sangninem
prematur,
et

vocat, sed etiam cruorem, et
:

Ait etiam, pag. 106
sic

? » Non solum cumeosanguine comparare non dubitat qui in vems nostris fluit. Quomodo ad potandum vinum veniri non potest nisi botrus calcetur ante et

nos nec sanguinem Christi possemus bibere,
in

nisi

Christus calcatus prius fuisset et pressus,

calieem prior biberet,

quo credentibns propinaret?»
indignas detestatur, quia
«

Quemadmodum Cyprianuscommuniones
tur
(p.
i

sanctnm Domini corpus
et ore
»

»

profana-

ip.

20

.

quia

«

vis

infertur corpori et sanguini Domini, et in
instar piaculi

Dominum manibus

delinquitur

ducebatquod homines, ut ipsi videbatur, nou baptizati usurpata temere commuuicatione contingant corpus et sanguinem Domini (p. 149), » sic gratise dona quaeex Eucharistia percipi solent, ex corpore et sanguine Christi prsesenlibus repetuntur. Docel Cyprianus
186),

quemadmodum Firmilianus

milites Christi considerare debere « idcirco se quottdie calicem sauguinis Christi bibere,
ipsi

ut

possint

et
,

propter Cliristum sanguinem fundere.
iis

»

Hinc

,

cum

,

instante

Galli

et

Volusiani

persecutione

communionem
in

qui sub Decio lapsi fuerant, concedere decrevisset, indulgentiee hanc rationem
:

reddit

Ep.

i.iv,

p.

ts

«

Nam quomodo
si

,

inqnit

sangaioem saum faadere, poculum idoneos facimus,
tionis
•>

eis

militaturis Christi

si non eos prius admittimus? Et in Ep. lxiii (p. 107) « Calix Domiuicus sic bibentes inebriat ut sobrios faciat, ut mentes ad spiritalem sapientiam dirigat ut a sapore isto sseculari ad intellectum Dei unusquisque
,
:

docemus aut provocamus eos in confessione nominis saaguiaem denegamus? Aut quomodo ad martyrii ad bibendum in Ecclesia poculum Domini jure communica,

resipiscat

et
ita

quemadmodum

vino isto

communi mens
,

solvitur ct
,

anima relaxatur,

et

tristitia

omnis

exponitur,

epotato sanguine Domini e poculo salutari
ssecularis
lcetitia

oblivio conversationis pristinse

exponatur memoria veteris hominis, et flat mcestum pectusac triste, quod prius peccatis angentibus et

premebatur, divinre indulgentioe

resolvatur. » Quidquid ergo docet Ecclesia catholica de inutatione

panis et vini in corpus et sanguinem Christi, quidquid animo hac fide imbuto observari potest, idCypriani

menti impressum

et

insculptum fuisse perspicimus.
:

hunc locum ex Epist. i.xin « Sicautem in sanctificando calice Domini, » inqnit (p. 108) Cyprianus, offerri aqua sola non potest, quomodo nec vinum solum potest? Nam si viniiiii plebs tantUra quis olferat sanguis Christi incipit csse sine nobis. Si vero aqua sit sola incipit esse sine Christo. Quod autem utrumque miscetur, tunc sacramentum spiritale et cceleste perficitur. » Ex his colligit sanguinem Christi esse in calice, quemadmodum ipsa plebs eorum calice contineri dicitur. Sed adeo manifestum est discrimen, ul mirer hominem eruditum in his cavillationibus immorari. Quis enim unquatn dixit populum recedere cum species immutatoe sunt, et alia ejusmodi quse
Objicit nobis editor Oxoniensis
«
,
,

de Christi sanguine dicta modo retulimus
est

?

Quamobrem, cum

dicitur plebs esse

in

calice,

manifesta

Ggura quse neminem
sangais Christi,
in
calice,

latere,

hic e$i sanguis,
flat

etc, quotidie
quis

neminem commemorata
,

in erroris periculum conjicere possit. At post
et inculcata,

Christi verba,

post quotidianas in sacrificio preces, ut
nihil

figuram suspicari
et bibi,

potuisset

aliud

audiens

nisi

Christi

vinum sanguinem

esse

offerri

in calice

ac animas nostras corroborare ut

sanguinem pro Christo

fundamus?
Sed breviter nobis examinandum quid intersit inter rationes quibus aquam Cyprianus calici infundendam, et ea quibus vinum omnino necessarium esse persuadet. Sic enim ct Dominici sanguinis veritas patebit, et obiter n-.fellentur qui aquam a Cypriano, ut jure divino, non solum ecclesiastico, prsescriptam commendari volunt. S. Martyr evertere statuerat pessimam consuetudinem, qtisc apud nonnullos obrepserat, ut aqua sola in matutino sacrificio offerretur. Quamobrem demonstrat aquam non in Eucharistia, sed tantum in Baptismo ad proprium sacramenti effectum essentialem esse materiam, et « quotiescunque aqua sola in Scripturis nominatur, Baptisma prsedicari, et appcllatione aquse Baptisma significatum

semper esse; » at vero in Eucharistia « calicem mistum fuisse"quem Dominus obtulit et vinum quod sanguinem suum dixit, eumque docuisse exemplo magisterii sui calicem vini et aquse conjunctione misceri. » Binc aquamad mysticas lantum signiflcationes adhiberi demonstrat: « Aquas nam,

fuisse

qae popalos, inqait
niper

p.

108

,

Bignificare in Apocalypsi Scriptura divina declarat dicens
,

:

Aguse quas

vidisti,

quas tedet
in

meretrix

illa

populi

et

turbx

et

gentes

ethnicorum sunt

et

linguse.

Quod

scilicet

Nam, quia nos omnes portabat Christtis, qui et peccata in aqua populum intclligi, in vino vero ostendi sanguinem Christi. » Hactenus Cyprianus nccessitatem aquse elevat potius quam commendat. Sed tamen postea ait aquam 65"66 solam offerri non posse qnomodo nec vinnm solum potest, » et copulationem et conjunctionem aquse et vini sic misceri in calice Domini, « ut commixtio illa non possit ab invicem separari. » Animadvertendum est Cypriani consilium. Disserens cum hominibus aquam solam adhibentibus, utitur principio quod facile
perspicimus et

sacramento

calicis

contineri.

nostra portabat, videmus

65
concessuri erant, ne

PR^FATIO.
vinum quidera solum adhiberi debere. Nullo sane
illis

(JC

obstabat anticipata opinio

quominus id faterentur; quomodo nec vinum solum non quod metueret ne ejusmodi homines viiium solum offerrent non quod aquam seque ac vinum a Christo prsescriptam et ad essentiam sacramenti pertinere duceret, satis enim declaravit eam ad mysticas significationes adhiberi sed quia hsec comparatio ad vini necessitatem demonstrandam apposita erat, et ex incommodis quse vino solo adhibito consequerentur, multo graviora consequi patebat si aqua sola adhibeatur. Hinc quoties in hac epistola calicem mistum esse debere statuit, non id proprie refert ad aquain, sed ad vinum, quod hi quos refellebat, omittebant. Necessitatem vini longe aliter defendit Cyprianus. Demonstrat 1° Scripturae testimoniis, ut aquam in Baptismo, ita vinum in Eucharistia designari 2° prseceptum Christi longe gravissimum violari, si vinum omittatur. « Cum ergo, inquit (p. 107), neque ipse apostolus neque angelus de ccelo annuntiare possit aliter aut docere praeterquam quod semel Christus docuit et apostoli ejus annuntiaverunt, miror satis unde hoc usurpatum sit, ut, contra evangelicam et apostolicam disciplinam, quibusdam in locis aqua offeratur in Dominico calice, quse sola Christi sanguinem non possit exprimere. » Et p. 109 « Quod si nec minimade mandatis Dominicis licet solvere, quanto magis tam magna, tam grandia, tam adipsum Dominicse passioniset nostrae redemptionis sacramentum pertinentia fas non est infringere, aut in aliud quam quod divinitus institutum sit, humana traditione mutare ? » 3° Ex hac divini instituti temeraria immutatione
statuit
; ; :

quamobrem Cyprianus

aquam solam

adbiberi non debere,

;

:

quseiiarn

incommoda consequi

existimat Cyprianus?
:

«

Calicem etenim, inquit

(p. 106),

sub die passionis

accipiens, benedixit et dedit discipulis suis dicens

Bibite ex hoc omnes. Hic est

enim sanguis novi Testa-

menti, etc.

Qua in parte invenimus calicem mistum fuisse quem Dominus obtulit, et vinum fuisse quod sanguinem suum dixit. Unde apparet sanguinem Christi non offerri, si desit vinum calici nec sacrificium Dominicum legitima sanctiiicatione celebrari, nisi oblatio et sacrificium nostrum responderit passioni. Passio est enim Domini, « ut ait (p. 109), « sacrificium quod offerimus. » Idcirco ergo ex Cypriano vinum adhibendum in calice, quia cum Christus accepto vino dixerit Hic est sanguis, etc, si aqua sola adhibeatur, aqua remanebit, nec jam offeretur Christi sanguis, non eritpassio Domini sacrificium nostrum, nec
; :

idem
«

in passione oblatum est. 4° Commemorat etiam Cyprianus quot et quanta beneficia Domini et poculo salutari » percipiamus, ut demonstret quam damnosum sit aquam solam adhibere. Addit grande delictum esse de Christi « sanguine et cruore confundi, » nec jam eos posse « propter Christum sanguinem fundere qui sanguinem Christi erubescunt bibere. » Jam vero facile perspicitur quo sensu plebem, quo sensu sanguinem Christi in calice esse existimet Cypriauus. Plebis cum Christo conjunctionem aqua? cum vino conjunctione significari docet; et, aqua omissa, Christi quidem sanguinem offerri et passionem commemorari fatetur, sed tanem non leve incommodum fore si desit plebis cum Christo conjunctio. At vero sanguinem Christi in calice esse declarat, quia Christus dixit Hic est sanguis, etc, nec jam, si sanguis desit, sacrificium offerri possit et passio Domini celebrari quinetiam donis, quae sanguinem Christi potantibus promissa sunt, penitus defraudabimur.

offeretur

quod

e potato sanguine

:

XIV.

DE COMMUNIONE SUB UTRAQUE SPECIE.

sacrificium sub utraque specie offerendum esse, idque a Christo institutuni et prsescriptum esse contendat, non tamen communionem sub utraque specie necessariam judicabat, ut ex ejus principiis et ex consuetudine illius eetatis perspici potest. Neque enim quaecunque Christus fecit in institutione sacramenti ea omnia instar legis observanda ducebat, sed ea tantum quse ad essentiam sacra-

Quamvis Cyprianus

menti pertinent. Nam, cum
p. 109)
:

ei

objiceretur

Dominum

post ccenam obtulisse,
sic

sic

respondet (Ep.

lxiii,

«

Numquid ergo dominicum
mundi idem hac

post coenam celebrare debemus, ut

mistum calicem frequen-

tandis dominicis offeramus?Christum offerre oportebat circa

deret occasum et vesperam

vesperam diei, ut hora ipsa sacrificii ostenNos autem resurrectionem Domini mane celebramus. » Cur ergo
faciamus quod Christus

prsescriptum esse negat ut

in re

eum sacerdotem
sacrificii,

Christi vice vere fungi contendit, « qui id

quod ipsum Christum videat obtulisse? » utrum mane an post ccenam offeratur. Sed,

autem panis et vini quod Cbristus fecit imitatur, et offert secundum Ratio hujus rei ante oculos posita. Nihil refert ad naturam
fecit
:

in oblatione

si aqua pro viuo offeratur, institutum a Christo sacrificium penitus evertitur, nec ejus passio celebratur, nec sanguis in calice offeretur aut bibetur, sed

aqua communis. Ex his principiis perspici potest quid de communione sub utraque specie senserit Cyprianus. Necessariam et a Christo praeceptam credere non potuit, quippe cum ad essentiam sacramenti non pertineat. Totum enim Christum sub utraque specie agnoscit Cyprianus, illius majestatem in calice
reveretur,

eumque

recessisse declarat e

manibus hominis contaminati, in quibus loco Eucharistiae

cinis

inventus

est.

cum ipsius fide et doctrina, jam vidimus ex Cypriano exemplum puellce ex solo calice communicantis, quam consuetudinem nemo nescit in Occidente usque ad 67 "68 duodecimum sseculum perseverasse. Luce clarius est hanc puellam sub specie panis non commuConsentiunt antiquae Ecclesiaa consuetudines
nicasse

hanc enim historiam refert Cyprianus ut pateat in corpore atque ore violato Eucharistiam permanere non potuisse at, si speciem panis antea sumpsisset, nullum prorsus miraculum, nulla Cypriani ratio
;
:

exstitisset.

Attulimus etiam

exemplum

illius

qui in manibus Eucharistiee loco cinerem invenit

:

aliud exstat

D. PRl/RENTIl M.VRANl

68

stmtlliinum in

tum

tuit,

eodem dt Loptu libro mulieris cqjusdam qu», oum « arcam suam, in qua Domini sancmanibua indiguia tentaeset aperire, igne inde surgente deterrila est ne auderet attingere. »
IV.

-8, CYPRIANI BRHTBNTU DB

s u.HIFlt.IO,

DE IHRC.A TOIUO ET INVOCATIONE SANCTORUM.

Bocharistiam verum esse ac proprie dictum sacrificium testimonio suo contirmat Cyprianus. « Domioicse hostise veritatem * schismaticos « per falsa sacrificia profanare » ait in libro de Unit. Eccles. (pag.
800
.

Vera Dla hostia
Dei

quam Cyprianus
>

ofierri contendil in sola Ecclesia, ipse

incrnento immolatus.
nrdos
Patris,

Jesus Christus
el

Dominus
seipsum

saeritiiiiim

et Deus noster, primus obtulit,

modo inquit Ep. i.\m (p. 109), ipse estsummus et hoc fieri in sui commcmorationem
Christns est in altari
in altari,

pracepit.

Cum
:

ergo eadem victima quae in cruce oblata

cst, offeratur
».

non immcrito
«

ait

Cyprianns
riflcii

Passio est

Domini aacriflcium quod ofierimus

Negat in eadem epistola

sacrificium

Dominicnm
S

tegitima sanctificatione celebrari, nisi oblatio et sacrificium nostrum responderit passioni. »

a Christo iostituti
«

veritatem inde etiam demonstrat, quod a saccrdote Mclchisedech prafigu(p. 105), sacrificii
:

ratuin foeril.

Item

in

saeerdote Melehisedech, inquit

Dominici sacramentum prafl-

guratom videmus, secundum quod Scriptura divina testatur ct dicil Et Mclchisedech, rcx Salcm, protultt panem et rinum. Puitautem sacerdos Dei summi, et benedixit Abraham. Quod autem Melehisedech
tvptim Christi portarct declarat in Psalmis Spiritus sanctus ex persona Patris ad Filium dicens
hiciferum genui
te.
:

Ante

Tu

es

sacerdos in seternum secundum ordincm
et

Melchisedech. Qui ordo utique hic est

summi fuit, quod pancm quod Abraham benedixit. Nam quis magis sacerdos Dei summi quam Dominus noster Jesus Christus, qui sacriticium Deo Patri obtulit et obttilit hoc idem quod Melchisedech obtulerat, id cst panem et vinum, suum scilicet corpus et sanguinem ? »
de sacrificio
illo

veniens

inde desceudens quod Melchisedecb sacerdos Dei

et

vinum

obtulit,

;

[flcinm
(p.
l>sti
,

pro vivorum et mortuorum peccatis quod lapsorum nonnullis conimunio data

offertur.
sit «

Hinc queritur Cyprianus in libro de Lupsis

ante purgatam conscientiam sacriticio et

manu

Domini et minantis. » Cyprianus, in Epistola lx <td episcopos Numidas, testatur se singnloram qui ad redemptionem captivorum prompte ac libcraliter operati sunt, nomina subdidisse, ut eos episcopi in mente habeant, in orationibus suis, « et eis vicem boni operis in sacriliciis et precibus reprsesentent. » Quod spectat ad mortuos, egregium testimonium habemus, in Ep. lxvi, ud clerum et plebem Furnis consistentem. Antecessores Cypriani statuerant ne quis frater excedens ad lutelam vel curam clericum nominaret; ac si quis hoc fecigset, non offerretur pro eo ne sacriBcinm pro dormitione ejus celebrarelur. Neque enim apud altare Dei meretur nominari in sacerdotum prece, qui ab altari sacerdotes et ministros voluit evocare. Quainobrem, cum Victor quidam Geminium Fauslinum presbyteruni ausus esset tutorem constitucre, vetat Cyprianus ne « pro dormitione ejus fiat oblatio, aut deprecatio aliqua nomine ejus in Ecclesia frequentetur. » Frustra contendit auctor editionis Oxoniensis « bssc in fldei, spei et charitatis tesseram, non autem in animarum subsidium, aut purgatorii ignis ardoribus sstuantium refrigerium proestita fuisse, quia heec ad martyres imprimis spectabant. » Nibil agit hoc martyrum exemplum non offerebatur sacrilicium pro peccatis martyrum, omnibus exploralum esset eos in ccelo Deum videre. Quamobrem non codem loco nominaquippe cum bantur ac alii in Ecclesia? pace mortui ct quod ait Cyprianus in Ep. xxxiv, sacrificia pro illis offerri solita, id ipse Cyprianus ezplicat io Ep. xxxvn, ubi ait oblationes et sacrificia « commemorationes eorum » celebrari. Alia fuit ratio morientium in Ecclesiaj pace. Pro eorum peccatis sacrificium offerebatur, ut
:

sacerdotis, ante offensam placatam indignantis

:

videre est in liturgia quaj exstat
nostris qui in
ei

lib.

vm

Constitut. Apost., cap. 41, ubi

haec leguntur

:

«

Pro fratribus

Christo requieverunt oremus, ut

remittat

omne peccatum voluntarium
piorum,
esl
etc. »
si

ac

hominum amans Deus, qui animam defuncti suscepit, non voluntarium, et propitius clemensque factus collocot
sacrificium

eum

in regione

Nec mirum sane

veteres Christiani fidelibus defunctis

profuturum sperabant

;

quippe cum persuasum omnibus atque exploratum esset justorum animas quae e corpore solvuntur anteiiuaui peccata oinnia expiaverint, pcenis affici in altera vita eorumque beatitudinem differri. Hinc iis

metuebat clerus Romanua qui ante exactam pcenitentiam moriebantur, « Deo sciente, inquit Epist. xxxi, qnid de talibus faciat, et qualiter judicii sui pondera examinet. » Ejusmodi homines comparat Cyprianus cum iis qui vita pro Christo profusa aut saltem sancte exacta moriuntur. « Aliud est, inquit in aliud missum in carcerem non exire Epist. lii p. 72;, ad veniam stare, aliud ad gloriam pervenire
;

inde donec solvat novissimum quadranlem, aliud statim fidei ct virtutis accipere

mercedem

;

aliud pro
:

peccatis longo dolore cruciatum emundari et purgari diu igne, aliud peccata omnia passione purgasse aliud denique pendere in diem judicii ad sententiam Domini, aliud statim a Domino coronari. » Inutilis ,;t editoris Oxoniensislabor in hoc testimonio eludendo. Hunc carcerem etlongi prorsus Rigaltii

6970

-

doloris cruciatum et

ignem

diu

purgantem detorquent ad pcenitentiam
2° Si pcenilentiae labores

lapsis

imponi solitam a saceriis

dotibns. Sed 1° Illud saltem fateridebent exCypriani verbis consequi, temporales poenas

persolvenid rnagis

das snperesse quibus remissa; sunt a-teina-.
iis

Cyprianus

describit,

multo
in

congruit qui

ante exactnm poenitpiitia! cursum

moriuntur.

Nemo enim hanc opinionem
;

affinget

Cypriano, ejusmodi homines non ad veniam stare, sed ad veniam pervenire

non

niitti
;

carcerem,

donec solvant novissimum quadrantem, sed etiam

fidei et virtutis accipere

mercedem

non pro peccatis

69

PR^EFATIO.

70

longo dolore cruciatos mundari et purgari diu igne, non pendere in diem judicii, sed stalim a Domino coronari. 3° Cyprianus non solum martyres cum lapsis, sed etiam virgines cum adulteris comparat. Dubium non est quin de martyribus et virginibus mortuis loquatur, cum coronam illis statiin donari pronuntiat. Gur ergo eum de pcenitentium statu in hac tantum vita locutum credamus ? Prseclara sane esset atque egregia comparatio, martyres et virgines cum idololatris et adulteris in hoc conferre, quod
primi statim in altera vita coronentur, postremis vero poenitentise labor in hac vita subeundus sit. Sed si isti idololatrse et adulteri post incboatam pcenitentiam moriantur, an statim, ut martyres et virgines,

mercedem

et

coronam

accipient,

et

peccata omnia pcenitentia purgasse

videbuntur

?

Quis non videt

instiiutam a Gypriano comparationem ad futuram potissimum vitam referri? quippe cum in bac vita pcenitentium laborem sacrse virgines, quarum erat austerum vivendi genus, adsequarent, martyres vero longe superarent. 4° Illud « pendere in diem judicii »valde adversariis molestum. Putant Nicolaus Faber
et Rigaltius

affingi

beatitudinem justorum a Cypriano in diem judicii, exceptis martyribus, differri. Sed hsec opinio Cypriano non potest, qui hoc loco, ut jam observavi, non solum de martyribus, sed etiam de

virginibus loquitur. Saepe alias docet, prsecipue vero in libro de Mortalitate,

non solum martyres, sed

alios

etiam sanctos,
et innocentiee

cum

ex hac vita decedunt,

cum

Cbristo incipere regnare

;

virgines et puerosadcontinentise

ad refrigerium vocari. Illud ergo testimonium de quo nunc agimus, ad eos referri debet quos ante plenam poenitentiam mortuos in diem judicii generalis reservari existimat Cyprianus. Nec mirum si ejusmodi hominum beatitudinem usque ad hoc tempus difierat cum enim instare crederel adventum Domini, temporis spatium justo longius non poterat videri.

prsemium

feliciter pervenire, justos

;

Porro Cypriani sententia inde etiam illustratur, quod in die judicii martyrum merita pluribus in hunc diem pendentibus profutura declaret « Credimus quidem, » inquit in libro de Lapsis (pag. 187), « posse apud judicem plurimum martyrum merita et opera justorum, sed cum judicii dies venerit, cum post occasum sseculi bujus et mundi ante tribunal Christi populus ejus adstiterit. » Atque hsec quidem de iis qui sese in Ecclesia poenitentise submittunt qui autem extra Ecclesiammoriuntur, eos Cyprianus decfarat, etiamsi pro nomine occisi sint, numquam ad indulgentiam aliis in sinu Ecclesise morientibus promissam
:

;

perventuros.
fieri potest,

«

Et quia apud inferos confessio non est, inquit in

eadem

Epist.

lii,

nec exomologesis

illic

qui ex toto corde poenituerint et rogaverint in Ecclesiam debent interius suscipi et in ipsa

Doinino reservari, qui, ad Ecclesiam

suam venturus, de

illis

utique quos in ea intus invenerit, judicabit.
si

Apostatse vero et desertores et adversarii et hostes et Christi Ecclesiam dissipantes, nec

occisi

pro
in

nomine

fuerint, admitti

secundum Apostolum possunt ad

Ecclesise

pacem, quando nec Spiritus nec
vita prsescribitur,

Ecclesise tenuerunt unitatem. » Merito regat Cyprianus

exomologesin quae in hac

altera perfici posse. Sed perspicuum est ab eo agnosci indulgentiam
et bsereticis extra

quamdam

et

pacem, quse scbismaticis
aliis

Ecclesiam mortuis, etiamsi pro nomine occisi fuerint, prseclusa et denegata, Ecclesia mortuis et in adventum Domini reservatis concedetur.

in

Ex his patet communionem plenam pcenitentiam mortuis
creditum. Nec

quam Ecclesia calholica cum sanctis et martyribus et cum justis ante fovet, non novum esse commentum, sed dogma primis sseculis notum et
illam

hsec'communio hisnon placet qui ab unitate Ecclesise discesserunt; sed Cyprianus, cujus inter prsecipuas virtutes enituit unitatis amor, prseter ea quse ab illo in honorem martyrum decreta retulimus, duobus aliis in locis testatur quam arcta intercedat Ecclesiae prsesenti cum sanctis et martyribus « Tantum mementote necessitudo. Primus exstat in libro de Hab. Virg., quem sic concludit Cyprianus tunc nostri cum incipiet in vobis virginitas honorari. » Alterum testimonium legitur in Ep. lvh ad Cornelium, quem sic alloquitur Cyprianus « Memores nostri invicem simus, concordes atque unanimes, utrobique pro nobis semper oremus, pressuras et anguslias mutua cbaritate relevemus, et si quis istinc nostrum prior divinse dignationis celeritate prsecesserit, perseveret apud Dominum nostra dilectio, pro
si
:
:

mirum

fratribus et sororibus nostris

apud misericordiam
non

Patris

non

cesset oratio. » Frustra hsec editor Oxoniensis

eludere conatur. Virginitatem ait incipere bonorari
virgines
indicat.

cum

ad confessionis decus pervenit; sed Cyprianus
nec proinde martyrii sed virginitatis coronam

omnes generatim
Alterum locum

alloquitur,

solas martyres,

sic

interpretatur Fellus, quasi Cyprianus

cum
»

Cornelio paciscatur « ut

is
;

qui

superstes fuerit, cui in vivis diutius esse contigerit, precari pergat.

At manifesta est cavillatio

non
»

enim hoc precandi munus

ei

commendat Cyprianus,

qui superstes fuerit, sed qui « prior prsecesserit.
liceat precari.

Sed Fellus ex nostra interpretatione consequi negat, ut sanctos

Verum non animadvertit

quam

hsec arcte cohsereant

cum

invocatione sanctorum,
si

qua

j

si

priscis sseculis instar superstilionis Christo

injuriosse habita fuisset, vel potius

non

viguisset in tota Ecclesia, ut
in

eam

viguisse

71 "72

certissima

monumenta
et invocare.

testantur,

nunquam Cypriano

mentem

venisset virgines et martyres in antecessum precari

XVI.
Prsefationis

— DE
si

CHRISTI DIVINITATE, EJUSQUE GRATIA.

modum

transgrederer

in aliis Cypriani sententiis accurate vestigandis

immorarer. Nihil

enim

excogitatum est his posterioribus sseculis, ut recte observat Pamelius, quod non ex Cypriani testimoniis refellatur. De Christi divinitate sanctus Martyr data opera non pertractavit, sed, breves illius de Deo incarnato sententiee non minus habent roboris et momenti, quam uberior pertractatio. Christum
erroris

:

l

D.
et

PRFDENTII MARANI

72

Doiuinum

Deum

no>truin appellare solet, velut euni ait in Ep.

vm

(p.

15). «

Habemus advocatum

et

deprecalorem pro peccatia nostris Jesum Christum Dominum et Deum uostrum, » Elaborandum esse ut Christum judicem et Dominum et Deum nostnnn promereamur obsequiis docet ia Kp. l\ p. 99 » In Ep. Lxm « Jesus Christus Dominus et Deus noster sacriticii bujus auctor et doctor ; » UOStris. p. 104
.

:

et p.

109
,

:

Jesua Christus
kgil
el
'/(

Dominus
p.

et

Deus noster ipse

est

summus

sacerdos Dei Patris.

» In »

Ep. xlvu
Vid. Ep.

(p.
liv,

t>l

Deo

patri

pp. 9i

94 j Ep. lxv,

omnipotenti et Christo ejus Domino et Deo nostro salvatori. 113; Ep. lx.xiv, pp. 139 et 140; Ep. lxxvii, 1o8.
:

Deus docuit ; » et Deus pacis et concordis magisterqui docuit unitatem, sic orare unum pro omnibus voluit, (p. 208 quomodo in nno omnes Ipse portavit. » In libro dt Vanitate idolorum (p. 228) Cbristum similiter vocat in libro n Testim., bominem el Deum cx utroque genere Dimiiu nostrum, Deum cum homine mistum concretnm Deum esse et Deum vocari probat in Scripturis veteris et novi Testam., pp. 280, 287, 288, et ad eum referl preclarissima quseque testimonia. In libro de Exhort. murt. (p. 267), postquam retulit
In libro
«
:

Orat. Dom. (p. 204)

Oremus

itaque, fratres dileclissimi, sicut magister

;

illud Isaie,

1

.

Dommus

Deus tuus sunctus Isruelqui

te

salvum facio, addit

:

«
:

Qui et in Evangelio pro-

mittil

auxilium divinum Dei servis, in persecutionibus non defuturum dicens
de Bono patientiss docet Cbrislum in
:

Cum autem
non

vos tradiderint,

etc. » In libro

ccelis

adorari, ac precepisse Patrem ut Eilius adoretur;
et
silebit,

ad

eum

refert ha?c Scriptura? testimonia
;

Deus manifestus vcniet, Deus noster

virtutum prodibit, et alia ejusmodi
1'lique
it
ille

tum

addit: « Quis

autem

est qui tacuisse se prius dicit et

Dominus Deus non tacebit?

Hic est Deus noster, id est, non omnium, sed fidelium credentium Deus, qui cum m secundo adventu manifestus venerit, non silebit. » Non omittendus insignis locus ex EpiM. nd Jubaianum (p. 133), ubi docet Cyprianus conceptis verbis tres personas Patrem « Nam si, inquit, baptizari quis apud haereticos potuit, rt Kiliuin i-t Spiritum sanctum unum esse Deum
qui sicut ovis ad victimam ductus est
:

utique et remissam peccatorum consequi potuit. Si peccatorum remissam consecutus
est, et

est, et sanctificalus

templum
:

Dei factus est. Si sanctilicatus est el
:

templum Dei
nec hujus

factus est, quaero cujus Dei ? Si Creatoris,
fieri

si Don potuit, quia in eum noc credidit si Spiritus sancti, cum tres unum Cbristum

Cbristi,
sint,

potuit templum,

qui negat

Deum
:

quomodo

Spiritus sanctus placatus esse ei potcst qui

aut Patris aut
et

Filii

inimicus est
et hi tres
«

?

»

Vid. librum de Unit. Eccles., ubi citat hacc Scripturae testimonia

Ego

Pater

unum sumus,

unum

sunt. Vid. etiam Epist. lxxxvi (p. 139), ubi perabsurde dici contendit

eos qui foris baptizati sunt

Christum quidem induisse, sed Spiritum sancium non potuisse percipere,

quasi possit aul sine Spiritu Christus indui, aut a Christo Spiritus separari. »

Suinma

illa

in

Deum

incarnatum

pietas, quae in

scriptis

Cypriani

mirum

in

modum

elucet,

pariter

calebat in aliorum Africae episcoporum animis, ut perspicere

possumus ex

concilio Carthaginensi, in

quo
Quod

adfuerunt 87 episcopi ex Africa, Numidia
plebis

et

Maurilania,

cum

presbyteris et diaconis, praesente
:

etiain
«

mazima
est

parte. Nemesianus a Thubunis in hoc concilio sic loquitur (p. 330) de Spiritu sancto

nalum
natus
hujus

est, ei quod natum est de Spiritu Spiritus est, quia Deus Spiritus est, et de Deo Minus commode editor Oxoniensis illud, « de Deo nalus est, » sic explicat « Natus de Spiritu de Deo natus est. » At dicere debuisset Nemesianus « de Deo natum est. » Qui mediocriter attendet, hanc

de cnrne caro

est. »

:

loci videbit esse
sit et

sentenliam, quod ex Spiritu nalum est Spiritum esse, quia Spiritus sanctus,
sit

cum

interdum idem sonant), pro summa sua potestate Deus Spiritus eos efficit quos regenerat. Eortunatus aTuchaboriin eodem concilio sic loquitur (p. 332) « Jesus Christns Dominus et Deus noster, Dei Patris et creatoris filius, super petrara oedificavit Ecclesiam suam. » Kuchartius a Thenis (p. 333) « Fidem nostram et baptismatis gratiam Deus et Dominus noster Jesus Christus suo ore apostolos docens perimplevit dicens Ite et docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine
ex

Deo natus

sive processerit (haec e:iini

:

:

:

Patrit

ei Ibidem Felix ab Uthina « Nemini dubium est, sanctissimi consacerdotes, et non tantum posse hnmanam pifpsumptionem, quantum Domini nostri Jesu Christi adorandam et venerabilem majeslatem. » Venanlius a Timisa (p. 335) « Chrislus Dominus et Deus noster ad Patrem proficiscens sponsam suam nobis commendavit. »

YiUi

Sjiinins saneti.

»

:

:

Quemadmodum

de Incarnationis mysterio,

sic

etiam de acceptis ab incarnato Deo beneficiis raagnifice

sentiebat Cyprianus.

Jaradudum observarunt eruditi theologi Pelagianorum errores multo ante a S. Mai lyrenonfutatosfuisse^etimqueAugustinoplurimaadhujusha-resiseversionemsuppeditasse.Probesciebat

Cyprianus antiqua curasse
niqiiit in libro

73~74 Dominum advenientem sanasse « illaquae Adam portaveratvulnera, et venena serpentis
»

p. 237^.
II<d>it.

Hincbaptismum omnibusomnino necessariura essecredebat
180), « qui

:

«

Omnesquidem

»

ad divinum lavacrum veterem gratia lavacri salutaris exponunt, et innovati Spiritu sancto a sordibus contagionis antiqua; iterata nativitate purgantur. n n primis autem catholicum dogma defenditur in epistola 59,
virg. (p.

de

baptismi sanctilicatione perveniunt,

hominem

iilic

|

caeteri collegse qui in concilio adfuerunt numero 66 ad Fidum scripsere. quo opinioiiM crrore sibi finxerat infantes « intra secundum vel tertium diem quo nati sunt constitutos baptizari non oportere, et considerandam esse legem circumcisionis antiquae, ut intra octavum diem eum qui natus est baptizandum et sanctiticandum non putaret. » Longe aliud in concilio omnibus visum est, ac universi judicaverunt « nulli homini nato misericordiam Dei et gratiam denegandam. Porro autem, inquiunt, si etiam gravissimis delictoribus et in Deum multum ante peccantibus

qiMiii
I>

non solus Cyprianus, sed et

nescio

73

VITA
et a

S.

CYPRIANI.

74
prohibelur, quanto magis prohiberi

remissa peccatorum datur,

baptismo atque a gratia

nemo

non

debet infans,qui recens natusnihil peccavit, nisi quod,secundum
antiquae prima nativitate contraxit, qui ad

Adam

carnaliter natus, contagium mortis

quod

illi

remissam peccatorum accipiendam hoc ipso facilius accedit remittuntur non propria sed aliena peccata. » Contra superba Pelagianorum commenta, docet
locis

Cyprianus pluribus
pp. 238
et 243, et

nos quotidie peccare, ut in

libris de Orat.

Dom.,
qui,

p. 211

;

de Opere

et

Eleemosynis,

1.

in Testim., p. 54.

Christi gratiam innumeris in locis mirifice
cseca jaceret,
in
fieri

commendat Cyprianus,
Chrisliani docebant,
«

cum adhuc
et,

in tenebris et nocte

non posse credebat quod

ut quis renasci

denuo

posset, utque,

novam vitam

lavacro aquse salutaris animatus, quod prius fuerat exponeret,
(Epist.

corporis licet manente.

compage, hominem animo ac mente mutaret

ud Donat.).

»

Sed hunc errorem simul

cum

aliis

vitiis et erroribus deposuit, et Christi gratiam eo libentius deinceps prsedicavit,

quo pertinacius

rejecerat.

Videri possunt quai in hanc sententiam disserit in Epistola ad Donatum. Probat in Exhort. mart. (p. 167), ex pluribus Scripturse testimoniis « timendas non esse injurias et poenas persecutionum, quia major est

Dominus ad protegendum quam diabolus ad impugnandum. » Vid. pp.262, 268,273. In epist. 9 martyres « quia major est qui in nobis quam in hoc mundo, nec plus ad dejiciendum potest terrena poena quam ad erigendum tutela divina. » Plura vide in eadem epistola et in epist. 55 (p. 88). Huc referri possunt plurima alia Cypriani principia velut cum docet victoriam a Deo dari (p. 79) Deum victores sua dignatione facere (162, 285); Deum remunerare in nobis quidquid ipse prsestitit, honorare quod ipse fecit (169) nostrum nihil esse (305); neminem sibi quidquam assumere debere (212); totum Deo dandum (Ibid.). Evolvendus in primis liber de Orat. Dom., ubi docet orandum ut fiat in nobis voluntas Dei, ut Dei voluntas fiat in corpore et spiritu, ut facere possimus quod Deus vult ut in illis non
hortatur ad constantiam,
;
;

;

;

credentibus

fiat

voluntas Dei,

quemadmodum

in

nobis per fidem nostram voluntas Dei facta est
;

;

opus

enim

esse Dei voluntate ut in nobis iiat voluntas Dei

ut qui in baptismo sanctificati

sumus, in eo quod

esse coepimus

perseveremus

;

ut sanctificatio et vivificatio quae de Dei gratia sumitur, ipsius perfectione

servetur.

VITA

SANCTI CYPRIANI
EPISCOPI CARTHAGINENSIS ET MARTYRIS

CURA

D.

PRUDENTII MARAN

0.

S.

B.

ADORNATA.

Magnum

Christiana? religionis

quandiu in Ecclesia rerum quse tunc gestae fuerunt. Quamobrem suppeditat ejus vita amplissimam disserendi segetem, ac toto volumine opus esset si rerum ad eum pertinentium
et

lumen Cyprianus, micuit, magna pars fuit earum

*

75^ — de

cypriano nondum christiano. tinguendus est a cypriano antiocheno.
s.

— dis-

Cyprianum
runt;

in Africa

natum

esse

nemo

dissentit,

Carthagine ortum Prudentius et Suidas existima-

sedcum

S.

Martyr hoc beneticium Carthagini

modos persequi, si edita singularum virtutum exempla oculis subjicere, si
et

genus

acceptum non
«

referat, sed

tantum dicat

epist. 36

:

Ubi enim mihi aut melius possit esse aut
illic,

lsetius,

eximios animi sensus ex epistolis
in

et

aliis scriptis,

quam

ubi

me

Deus credere voluit

et

cres-

quibus

illius

instituerem. Sed
tractatio
,

mores non

mirifice
est

depinguntur eruere
loci

cere, » alia

eum

patria videtur in

lucem

extulisse.

hujus

ejusmodi per-

Vocabatur Thascius Cyprianus, ut patet ex senlentia
proconsulis et epist. 69. Quin etiam asciverat sibi
Gsecilii

de Cypriani rebus disserere, sed tantum eas ordine explicare,
sic

nec mihi

propositum

nomen,

teste
in

Hieronymo, ut gralum anipresbyterum Csecilium, cujus

ac

ipsa

etiam

scripta

temporibus notare. Nam,

mum
mento

et

amorem

cum

hsec elucubratio conjuncte

cum

sancti Martyris

opera ad Christum conversus fuerat, hoc
testaretur. Pontius
scripsit, res

monu-

necessaria non est longiorum testimoniorum appositio, quse quisque potest ex
ipso

scriptis

prodeat,

diaconus, qui Cypriani

R

Vitam

ab eo ante conversionem gestas

fonte

haurire

;

variisque

supersedendum
si

minus dignas
rel.

esse judicavit, quas litteris
illius vitse

mandanisi

observationibus, quse forte
S.

non essent omittendse

Itaque hsec
;

pars in oblivione et tene-

Cypriani vita

separatim ab ejus operibus in

bris jacet

nec quidquam certo scimus,

eum
ca-

lucem ederetur.

rhetoricam

summa

celebritate docuis?e, nec

iis

Patrol. IV.

3

VITA
rnisse wtits quse

S.

CYPRIANI.
i

70
PjrsBlerea
el

eum simulacrorum
esse

cultu
a
1

el

Christi

Eudocia.

ante hoc opus scripta fuerani

igaoratione conjuncta
ioqoit

solent

Kutati suut
no>
.

acta JustineB

Cypriani, ul

discdmus ex

libello

August. serm. 31

ed.),

de utriusque passione. 2°Credibile non est ejusmodi

muUti simt
tatns
est

postea etiam plnrimi senatores,
1101111'

mufre-

Cyprianus, cujus
[pse
.-.Tiliit,

memoriam
testatur

monumenta ad resCypriani Carthaginensis ornandas ficta fuisse, in quibus nihil erat omnino quod Cypriano Carthaginensi aplari posset

quentamos

ipse

cujus
impiae,

tuorit aliquando,

quam

nefariae,

quam

non locus martyrii
nus

el

non tempus, episcopatus, non res gestse
;

quam improbandse

ac

detestandae.

Nequaquam

el peregrinationes. 3°
ille

Si

nullus exstitisset CypriaJustina passus Ni-

tamenin Cyprianum nostrum conveniunt quae apud Gregorium Nazianzennm de Cypriano magicis artibus ante coaversionem dedito legimus in orat.
18
:

Antiochenus, qui

comediss dicitur,

cum quomodo de
utriusque

utriusque nomiue

dies festus scnculo quarto in loca

Nicomedise vicina

spicuum
respicere,

est

haec ad

Cyprianum Antiochenum
Carthaginensi coneffingens. Sed

induci,

quomodo

fama

omnium
18

ore
S.

quem Gregorius cum

celebrari

potuit? Illud autem ex oratione

fondit, unara

ex duabus personam

Gregorii Naz., qua; hahita est Constantinopoli, non

tamen, quia eruditus Oxoniensis editor

unum

exsti-

obscure

perspicitur,

Cyprianum
et

illum, cujus dies

Cyprianum contendit,
feruntur
in fabulis

et qiue de
el

AntiochenoB

feslus agebatur, uon

Carthaginensem, sed Antiocheconversionem, ut
uotissimos eventus prsedi-

numerat,
fuisse

ad res Carthaginensis

num

esse.

Nam

magicas artes
et

oxnandas composita
videtur
lllud

pronuntiat, non inutile

cipuos

illius vitse

rem szplorare.
negari non potest, res ^estas Cypriani
vetustissimis

cat Gregorius, ila ut duhitet

dientibus

res

illius
ait

gestas ignoret
post
ex

an quisquam ex au(p. 277). Quin converaionem
aliquo audivisse

Antiocheni
fuisse. Illiiin

monumentis
celebravit.

proditas

etiam

,

quod
esse

Cyprianum
id

Eudocia imperatrix eximiis versibus,
(Cod.
;

factum
testatur
r

eedituum,

se

Phutio
libros

184

,

Opus

in

tres

p, 281).

Probabile non est Cyprianum Carnoliiin his in

divisum erai
et

quorum primus

Justinoe con-

lhai, inensem

adeo

regionibus fuisse,
pertinentibus,

versionem

invictam a daemonibus virginitatem,

praesertim ex rebus ad
ut

eum minime
;

ac ipsius etiam Cypriani posl artis magicae facinora

Gregorium

incolse edocerent

sed luec

fama

et

mirabilem conversionem, baptismum,
iiu.-,

ostiarii

nm-

dies festus ad alium debent referri.

miracula ac tandem episcopatum continebat.
ipse
et

!n

.tlio

Cyprianus eventuum suoruni seriem

texebat,
alios
in

magicas artes quibus
nefarise

et sesc

ipse

et

Gregorium tam oscitanter errare non potuissc, ut episcopum Antiochcnum cura ~ Carthaginensi conlunderet neque enim si vere
Objicit Fellus S.
;

varias

formas mutaverat, peregrinationes
arlis

exstitissel

Cyprianus

ille

Autiochiae episcopus, qui
illo

ac

landem

fasfidium

,

et

animum
inji-

Nicomediae passus dicitur, nihil de
iii

ad Grego-

speratione,
ciebat,

quam

conscientia scelerum

aures perventurum fuisse, qui

el a

patre res tara

adspem
et

misericordiae divinae opera Eusebii

mirabiles mature

discere debuil, et per se ipse Nivicina

revocatuin narrabat. In tertio denique martyrium
Justinae

comediam
Sed, duin
tur,

et

loca

pervadcns cognoscere.

Cypriani descriptum erat.

H#e autem

Gregorium

vir eruditus culpari

non

pati-

Eudoeiamnonadartishcentiam,sedadhistoriaefidem
scripsisse

perspicitur,

tum

ex Gregorio Nazianzeno,

qui scriptam ab ipso Cypriano scelerum confessio-

quod unuin e.x duobus Gyprianis finxerit, in alium illam reprehensionem non multo leviorem conjicit, quod ad Cyprianum Carthaginensem retulerit

nem
ral

citat, et

eadem ac Eudocia de
tiiin
e.\

illo

commemo-

monumenta

illius aetati

et patriae et

rebus

76

orat- '8,

triplici

erurliti

antiqoitatis indagatores D.

monumento quod EdmnndusMarJustinae
et

gestis
illius

repugnantia. Verisimilior mihi videtur haec excusandi ratio
iis
:

cum

ci

recens

admodum

tene etD. [Jrainus Durand insuo Aneedotorum Thesatifo

cum

ediderunt,

Cypriani,

<

nempe
>

Conversione

77

c^

H)st I

quos alloquitur intercederet consuetudo, aliquot dierum secessuin attemperate

ejusdem Cypriani, ac utrius-J) ad ipsum diem fcslura rediisset, ut ipse testatur
(p. 275), satis proclivc fuit in

que Passione. Sic cum Endociae versibus consentit
trip.iriiiiiin

illud

opus

,

ut

minime
fuerit.

dubium

sit

accurate ediscendas

spatiis
,

labi

tam angustis ad res ct crrare. Quod
inter
,

qum

illiua
1111

manibus tritum
exstiti
1

Quis ergo

eum
pene

autem
chiae

ait

idem

Fellus

nullum

Antiofacile

nunqii

ibi

persuadeat, de quo exstant
vixisse dicitur

episcopos

Cyprianum

inveniri

id

onumenl
riini.

illius

lemporh quo
in

expedilur.

Non enim
Cyprianus
Tillemontius

Antiochiae
dicitur,
,

inagnee

episco,

aiqualia? Fabulae

remi

ttibus latebras qua?-

pus

fuisse

sed

alterius
silae
,

ut

uec qnisquam tam inepte mentitur, ut quae
vidisse se

observal

in

Phcenicia

ex

oemo
in

aul
et

audivisse meminit, ea uuper

qua Damasciuu perductus
garetur.

est,

ut

a

judice interro-

claii-imi luce

omniom

oculis invenisse fin-

gat. Porro tatetur ipse Pellus, cui

tamen hac

in re

Dtto ergo distinguendi sunt Cypriani, et in ora-

non omninu assentior, Confessionem Cypriani ante Conslantiai Lempora scriptam fuisse, id est circa
:llud

tionc 18 Gregorii Naz. quid Antiocheno, quid Car-

thaginensi conveniat
gorius,

expendendum. Quod

ait

Gre-

lempus

quo perfunclus martyrio creditur,
et

Cyprianum

nobili et senatoria

domo ortum

nempe suh

Dioelctiano

Haximiano,

ut

testatur

esse, id Tillemontius Cypriano nostro attribuit, ut

77
alteri
illi

VITA

S.

CYPRTANI.
.

78
veritatis

magno non

valde consentaneum

;

sed tom

^ mese
quod

nescius,

ac lucis
illis

alienus,

difficile

V, ubi agit de Cypriano Antiocheno, fatetur id

non
velut

prorsus ac
in

durum pro

tunc moribus opinabar

posse discerni.
conjecturis

Non immorabor
de Cypriano

in excutiendis aliis
tieri

salutem

milii divina indulgentia polliceba-

quse

solent,

tur, ut quis renasci

denuo posset, utque
corporis licet
ac

in

novam

quod Baronius et post eum alii runt Cyprianum jam senem ad Christianam

nonnulli existimareligio-

vitam lavacro

aqua>. salutaris
et,

animatus quod prius

fuerat exponeret,

manentc com-

nem

accessisse. Nituntur
sic

quodam

loco ex Epistola
:

page,
sibilis

homincm animo
est, illius

ad Donatum, ubi
possibilis,

loquitur Cyprianus

«

Qui

aiebam, tanta conversio?

mente mutaret. Qui posetc. » Sed
qui tam prseclari
ille

aiebam,

est

tanta conversio, ut repente
vel

tandem
fecit

animum

Christus infiexit, ac docilem

ac perniciter exuatur
teriae

quod

genuinum

situ

ma-

hortatibus

Csecilii presbyteri,

natnrahs obduruit, vel usurpatum diu senio

operis administer et interpres fuit;non

qui-

vetustatis inolevit? » At Cyprianus

numerat, sed de
ibidcm legimus,
runt. »

vitiis

loquitur,

non suos annos quse in homine

dem,
tor,

ut nonnulli opinati sunt,

Diadumeni prsecepnefas oppugnat,

sed idem potius qui in dialogo Minucii Felicis
fas et

etiam non sene vetustatem habent,
« et

cum

« alta, »

ut

Christianam religionem per

profunda penitus radice sedasuis

deinde ab Octavio strenue defensam libenter am-

Huc adde Cyprianum non de

tantum

B plectitur.
Csecilio,
est,

Amicitia quse Cypriano intercedebat

cum

rebus disserere, sed generatim
vitse

conditiones complecti,

omnes eetates ac quarum nullam prorsus
Christi gratia re-

tam

arcte beneficii magnitudine constricta

ut

excipicbant Christiani,

quam non

ejusque

eum in parentis loco diligeret Cyprianus, nomen ferre voluerit, ac in ipsius domo
:

novari et renasci posse dicerent. Liquet id ex his
quae sequuntur
discit in
:

vixisse videatur

«

Erat sane

illi

de nobis, inquit

«

Quando,

inquit,

parcimoniam

Pontius, conlubernium

viri justi et Iaudabilis

me-

epularibus ccenis et largis dapibus assue-

morise
qui

Csecilii, et setate

tunc et honore presbyteri,
sseculi

vit? et qui pretiosa veste conspicuus in auro atque
in

eum

ad agnitionem verse Divinitatis a

purpura

fulsit,

ad

plebeium

se

ac

simplicem

errore correxerat,

Hunc

toto

honore atque omni

cultum quando deponit? Fascibus
honoribus, privatus
et inglorius

ille

oblectatus et

observantia diligebat, obsequenti veneratione suspiciens,

non jam ut amicum animsc cosequalem, sed tanquam nova?. vitse parentem. Denique ille, Hic stipatus chentium cuneis, frequentiore comidemulsus ejus obsequiis, in tantum dilectionis imagminis honestatus, poenam pntat esse tatu ofiiciosi cum solus est. Tenacibus semper illecebris necesse mensse merito provocatus est, ut de sseculo exceest, ut solebat, vinolentia invitet, inflet supcrbia, _ dens arcessitione jam proxima commendaret illi iracundia inflammet, rapacitas inquietet, crudelitas^ conjugem ac liberos suos, et quem fecerat de sectse
esse

non

potest.

1

stimulet, ambitio deiectet, libido prsecipitet. » Hsec

communione participem, postmodum
tis

faceret pieta-

referenda duxi, nt pateret minus temperanter otio abuti qui Cyprianum hac pictura mores suos expressisse, et pristinse conditionis

hseredem.
Csecilii

in

Hoc contubernium, quod Cyprianum domo indicat vixisse, minus congruit
»

splendorem
si

et

opes

cum hominum eruditorum

conjecturis, qui Cypria-

descripsisse opinantur. Quse conjecturae

valeant,

num uxorem
cum

ac forte etiam liberos habuisse volunt
est,

dicendum

erit

eum
vitiis

fascibus fulcisse, et vinolentiae

religionem christianam amplexus
rei

quamvis
Pontius,

ac rapacitatis

laborasse,

quod neminem hac-

nullum prorsus hujus
scriptis

vestigium, nec in ejus

tenus video suspicatum.
II.

nec

in

illius

Vita

quam

scripsit

Catechumenus S. Cypriani conversione. sua distribuit, scque voto continentix obIncertum quo anno et tcmpore baptistrinxit.
bona

— De

deprehendatur.
Varii

cogitationum sestus
;

Cypriani

alternantis

conversionem demorati sunt
ritati

sed statim atque ve-

zatus.

ad oculos affulgenti

cessit,

totam se in eo
extulit. « Inter

Plurimum sane
namenti

Christianse

religioni accessit or-

profudit pietas, ac Scripturarum oracuhs exculta

et prsesidii conversione tanti ingenii;

acn

maturos fructus
fidei suse

in ipso

primordio

tum maxime

veritas

triumphare

visa est

cum

celeber-

rimum

78 niendacii doctorem acdefensorem cepit.

Non tamen prima aggressione victus est Cyprianus, sed, quod in homine inanium rerum cognitione inflato non valde mirum est, diu veritatem inler et errorem ancipiti sententia tluctuavit. Quod enim docet christiana religio de

prima rudimenta, ait Pontius, nihil aliud Deo dignum, quam si continentiam tueretur lunc enim posse idoneum fieri pectus et senxeri capacitatem pervesum ad plenam
credidit
;

79

nire,

si

concupiscentiam carnis lobusto atque in-

tegro sanctimonise vigore calcaret. Quis
tanti miraculi

umquam
nativitas

nova

in Christo creatione, id

meminit? Nondum secunda

somnii instar domestico argumento refellebat, vitia

necdum volens emendare, nec emendari posse existimans. Quos tum animi sestus expertus sit,
sua
sic

novum bominem verat, et jam veteres
cis

splendore toto divinse lucis oculaac pristinas tenebras sola luest,

paratura vincebat. Deinde, quod majus

cum

ipse in

Epistola ad
in tenebris

Donatum

edisserit

:

«

Ego,

de lectione divina quaadam

jam non pro

conditione

inquit,

cum

atque in nocte cseca jacesseculi

novitatis, sed pro fidei festinatione didicisset, stu-

rem, cumque in salo jactantis

nutabundus

tim rapuit quod invenit promerendo Domino pro-

ac dubius vestigiis oberrantibus fluctuarem, vitse

futurum.

Distructis

rebus

suis,

ad

inuigentiam

VIT.V S.

CYPRIVM.
ut,

S(.

pauperum sostentandara
b,

lota

pnedia pretio dispen- vecclesiastici eonsuetudo scrmonis,

cnm

ad bap-

dno bona simol junxit, ut et arabitionem 'ili sperneret, qno perniciosius oihil esl et

tismom nemo admitteretor
datse
vitse

nisi post

molta emenot

indicia,

ipsa

tamen renovatio
Catechesi
///

nova

misericordiam,
pnstulH,

qnam Deos
oec
ille

etiam
legis

sacriflciis

suis

creatio baptismi
Cyrilli
«

fructus esse diceretor. Hinc illud
(p.

qoam

qui

omnia mandata
:

Hierosolymitani
in

4B)

:

dixefat, fecit, impleret

et

prcepropera

Mortuus

peccatis
»

descendisti,

vivificatus

relocitate pietatis, pene

ante ccepil perfectos esse,

qnam

disceret.

»

Non convenit

inter ernditos

otrom

Christianis

Non dobium tamen quin ex catecbomenis qoos CyriUus erudiebat, non paoci jam magnos baberent in virtote progressus ac
ascendis in jostitia.
;

saeris initiatns esset

Cyprianus

cum
hsec

se continentiee

forte etiam continentiee voto sese nonnulli obliga-

lege obstriniit, ac bona

pauperibus distribuit, an

verant, ut observat doclissimus editor in notis ad
Cnl.

adhuc catechnmenns
ediderit. Sed,
vix
si

prseclara

duo

facinora

IV

(p.

<i:>'.

Non

est

hujus

instituti

usitatam

Pontii verba considerentorattentios,

sanctis

Patribos et

theologis disserendi

rationem

ambigendi locos
declarat

supererit.

Conceptis

enim
se-

explanare, sed certe ex ea perspicoom est Ponlium
et

verbis
fuisse

oondnm Baptismo

regeneratum
:

Cyprianum

inter se

Cyprianum cum
nativitas

hasc designavit

«

Non

p clare
tis

facta Cypriani sese ad

non pugnare dum alter praebaptismum praeparanet in

cunda

eom

ocolaverat,

sed

sola

locis
»

narrat, alter baptismo adjodicat qoidquid

paratora veteres ac pristinas tenebras vincebat.

ipsa baplismi administralione et in praevia medita-

Paulo post allata verba, Cyprianus dicitur
rudis Bdei
tur. »

«

adhuc

tione et exercitalioue consecutus fuerat

;

addo etiam

homo,

et cui forsitan

nondum
:

credere-

quidqoid

in

Confirmationis sacramento et in cor-

Idem efficitur ex his verbis Prsevenit tritura sementem, vindemia palmitem, poma radi»

poris et sangoinis Christi

communione, quse duo

sacramenta simul cum baptismo conferri solebant.

cem...

Et iufra

:

«

Quid aulem circa pauperes

Quo anno conversus
Nam,
ut
ait

fuerit et baptizatus Cypriainitio

episcopus faceret, qoos catechumenus diligebat?»

nus ex ejus episcopatus
Pontius,
«

existimari

debet.

Sed Tillemontius, acutissimi judicii scriptor, hoc

ad officium sacerdotii et
est,

testimonium Pontii, quod quidem fatetnr

in

dubium

episcopatus

gradum adbuc neopbytus
electus est. »

ut puta-

revocari non debero, conciliari vix posse existimat

cum Epistola ud Donatum, in qua Cypiianus, ul modo vidimus, emendationem morum et vita? mutationem ne cogitatione quidem
exorMiin

conversionis

Quare, cum episcobatur, novellus pus anno 248 aut 249 creatus fuerit,. ut modo videbimus, baptismus non incommode ad annum 244 ant 245 referetur. Alii ad annum 246 referunt, sed

primordio asseqoi se potuisse declarat, noiluin tam
fervidis
initiis
-il
:

^ de

his rebus

nilii!

videtur certo

posse constitui.

«

Desperatione molio-

Krustra autem inquiratur
zatus
sit.

rum,

inquit,

malis meis veluti

jam

propriis

ac

quo anni tempore baptiHoc sacramento initiatum fuisse mter
Pentecosten existimant
«

vernaculis favebam. » Prseterea baptismo acceptam

Pascha
alii

et

Pearsonius

et

refertemendationem
in expiatum
infodit,
-

morum suorum,
sevi

et «

postquam
se

nonnulli,

quia hoc temporis spatium ordiin Africa

undse genitalis auxilio superioris
pectos ac

labe detersa,

nandis lavacris
clsi
niliil
lii

porom desuper

lumen
esse

dies pra^cipue essent

deputatum erat. » Verum, baptismo consecrali,
aliis

lum vero agnovisse
difficile

se dicit facile

tamen vetabat quominus baptisma
si

tem-

quod antea

videbatur, geri posse quod

poribus daretur,
post

quoe causae incidercnt baptismi
vel

impossibile putabatur. »

Quomodo ergo

tot virtu-

solemnes dies differendi,
Probat
Tertullianus
si

etiam anticiie Baptismo

tura ornamenta ante baptismum consequi potuit? l't ba?c diflicultas expediatur, observandum est 1° minus ccurate Tillemontium arl initia Chrislianae

pandi.
nibil

in

libro

esse

incommodi

baptisma extra solemnes
:

dies justis de causis suscipiatur

«

Diem baptismo
Exinde

professionis referro dubias

illas

cogitationes
r\

solemniorem, inqnit, Pascba

praestat

Cyprianum ante conversionem huc et illuc Nondum enim credebat in Cbristum cum sicanimo fluctuaret, Bed, ut ipse narrat, « in teneqnse

Pentecoste ordinandis lavacris latissimum spatium
est

trahebant.

Cseterum

oinnis

dies

Domini
:

est,

omnis

hora,

omne lempus
dilatores

habile baptismo

si

de solemni-

bris atque in nocte ca?ca jacebat; in salo jactantis
ili

tafe interest,

de gratia nihil referl.
pluribus

»

Inertes
S.

autem

notabundus ac dobios
Quctuabat,
vitaj

vestigiis

oberrantiac

baptismi

castigiit

Gregorius

bn>
lacis

suae

nescius, veritatis

Nazianzenus in orat. 40, nec probat quod dicere
solobant
:

alienos.

80
;

Pacile

ergo Pontios

com Cy-

«

Luminum festum
:

exspecto

:

Paschatis

priaoo conciliatur oecmirom siprimus Cyprianum, postqnam veritati manosdedit, ad virtotis sommom evolasse lestalor, qoamvis Cyprianus ipse morum

festum pluris facio
Christo

Pentecosten
prasstat,

exspectabo.

Cum
in

81

baptizari
dio

com

Christo

resurrectionis

ad
»

vitam

redire,

Spiritus ad-

Boorom emendationem ante acceptum
rn!m animi sai
tiibuit,
»:t

fidei

donum

ventmn honorare.
Ait Ponlius
e

desperasset. 2° Non immerito Cyprianus renovatio-

multa Cyprianum adhuc plebeium
et
si

fe-

ndYara creationem baptismo at-

ad veterum exempla justorum,

quamvis multis jam virtutibus instructus ad baptismum accessisset. Sic enira semper tulit

rum

prceclare factum Scriptura; auctoritate
et

quod eocomproassequi

batum

laudalum videret,

id

iniitatione

81

VITA

S.

CYPRIAM.

82

conatum esse. Prophetiai dono ornatum fuisse Cypvianum multa ab eo ad Ecclesise utilitatem preecognita et preedicta testantur. Sed non desunt qui ex
Epistola ad Donatum,
sit,

^ sanitas

ab ipsa redundantia revocaverit, ct ad eloquentiam graviorem modestioremque restrinxeiit,
appetitur,

qualis in ejus consequentibas Litteris secure amatur,
religiose
diflicillime

quam

recens a Baptismo scrip-

impletur.

»

Hunc
per

jam tum

illum hujus doni et plurium aliorum
illa

librum Pontius inter opera Cypriaui primum recenset,

participem fuisse colligant. Sic enim dona

com-

dum

ait

Cyprianum
»

«

emolumentum

gratiae

memorat,
ipse
illis

sic alios

hortatur ad ea consequenda, ut
:

caruisse

non videatur
pateat
:

«

Nostrum tantum
illuc fidei

sitiat pectus, inquit, et

quantum

Quamvis autem solus loquatur Cyprianus, perspicitur tamen queedam forma dialogi. Promissum sermonem, reposcente
lidem proficientis
ostendisse.

capacis afferimus, tantum gratiee inundantis hauri-

Donato, exsequitur Cyprianus indulgente vindemia,
in horto

mus. Inde jam

facultas datur, castitate sobria,

mente

amcenissimo
fuisset et

;

egregie describit qualis ante

integra, voce pura, virtute sincera, in

medelam do-

baplismum
baptismus
;

quid in ipso operatus esset
accepti

lentium posse venenorum virtus exstinguere, ani-

atque, ut beneiicii a Christo

morum
infestis

desipientium labes reddita sanitate purgare,
jubere pacem, violentis quietem, ferocientiet erraticos spiritus, qui

magnitudinem commendet, seeculi vitia et pericula eleganter depingit. Fiuem dicendifacit inclinatojam

bus lenitatem, immundos
se

B

sole

:

tum, ut reliquum
cui

diei in

leetitia

duceretur,

expugnandis hominibus immerserint, ad confesetc. »

sionem nimis increpantibus cogere,
III.

De studiis et scriptis S. Cypriani a Baptismo usque ad Ordinationem.
est

memoria tenax erat et vox canora, hortatur ut Psalmos ex more aggrediatur in convivio sobrio. Videtur ergo Donalus non amicus solum,
Donatum,
sed etiam couvictor Cypriano fuisse. Sciebat quid

Non dubium

quin quod eflluxit lemporis a
id

Cypriano detraxisset quidque

ei

contulisset

mors

Baptismo ad Ordinationem,
ecclesiasticis evolvendis, iisque

omne Cyprianus

criminum,

vita

virtutum

;

insumpserit in Scripturis legendis, in scriptoribus

ccelestis militiee castris, et,

nomen suum dederat cum nihil ejus auribus

omnibus rneditandis

tam gratum

esset

et colligendis quee postea in luce et in oculis totius

nibus Cypriani

quam quod Deo gratum est, sermomirum in modum ducebatur. Circa

Ecclesiee deprompsit. Tertullianum inter scriptores
ecclesiasticos preecipue videtur

idem tempus

scriptus videtur liber de Vanitate Ido-

adamasse. Notum est

lorum, in quo, multa imitatione expressa, nonnulla

oninibus quod refert Hieronymus in libro dc Scriptoribus ecclesiasticis vidisse se «

etiam totidem verbis translata occurrunt ex

libris

quemdam Paulum
est,

Tertulliani adversus ethnicos, et ex dialogo Minucii
Felicis.

Concordiae,

quod

Italiee

oppidum

senem, qui

se

Redolent primordia conversionis nonnulla
accurate in hoc libro dicta, velut
variari, oportuissc

beati Cypriani jam grandis aetatis notarium,

cum

ipse

parum
pati, et

cum

ait

admodum
refcrreque

esset adolescens, Rornee vidisse diceret,
sibi

Cyprianus regna sorle

Christum

solitum

Tertulliani lectione

nunquam Cyprianum absque unam diem preeteriisse, ac sibi
videlisi

cum

passus esset, ad superos denuo regredi.
et

IV.

Cyprianus presbylerium

crebro dicere
cet significaus.

:

Da magistrum, Tertullianum
»

accipit.

Quo anno ordinatus episcopus.

sacerdotium statim Res

Sed,

legendi Tertulliani adeo studiligentiee adhibuit

gestse et scriptse in primordiis epincopatus.

diosus fuitCyprianus,
in

non minus

Observat Pontius in Cypriano ob eximios in vir-

ejus erroribus cavendis

vel potius
Ecclesite,

refellendis.

Nam,

ut

omittam unitatem

quam

a Ter-

tulliano violatam, strenue defendit Cyprianus, quot

exstant sancti Martyris sententiee de justa iu lapsos
indulgentia, totidem videntur esse in Teriullianum
aculei.

quod litterse Apostoli preescripserant, ut neophyti ad sacer« Presbyterium et sacerdotiuni non eveherentur dotium statim accepit, inquit quis enim non omnes
tute progressus
fuisse
:

minime observatum

:

honorum gradus

crederet

tali

mente credenti?
fecisse,

»

Addit multa illum presbyterum preeclarc
reli-

sed

Non multo post baptismum ad defensionem
gionis et ad

ea memorice nostrce

non

prodidit. Libenter assen-

morum informationemingenium
Ad hoc enim tempus
liber de

Cyprianus.

exacuit £) tior Pearsonio et Fello tres libros Testimoniorum a Cypriano presbytero scriptos esse, vel saltem in pertinent Epistola

ad Donatum, ac

ldolorum Vanitate.

Summa

episcopatus primordiis scriptos crediderim. In his
enini nullum exstat

quidem

elucet eloquentia in aliis operibus Cypriani,

eorum vestigium

quce postea

inest gravitas sententiarum ac verborurn splendor;

Cyprianus tanto animi ardore defendit, sive
lapsos

cum

sed Epistola ad

Donatum tanto

artificio

composita

nec sine pcenitentia recipiendos adversus

est ac tot elegantibus

ornata picturis, ut ea tempora

Felicissimum, nec a spe veniee excludendos adver-

minime

redoleat,

cum

Cyprianus in maximis rebus

gerendis et disserendis occupatus non

jam

exquisitas

Novatianum contenderet; sive cum unitatem Ecclesiee adversus utrumque tueretur; siye
sus

83

venustates

82
iv

elaboraret, sed orationis divitias sine

cum baptisma
esse puguaret.

extra Ecclesiam nullum et irritum
In tertio libro nonnulla depromit

fuco, sine pigmentisfunderet. Hinc preeclare

Augus-

tinus

lib.

de Doctr. ehristiana,

c.

14

:

« Est tale

Scripturee testimonia adversus heereticos et schis-

aliquid,inquit, in epistola beatissimiCypriani.

Quod

maticos, sed multo fuisset uberior et vehementior
si

ideo puto vel accidisse, vel consulto factum esse, ut
sciretur aposleris

in ipso

incendio atque inter motus ab heerescripsisset.

quam linguam doctriuee Ghristiaiiae

ticis

excitatos

Quin

etiam

quod

ait

83
lib.

VITA m, eap

S.

CYPRIANI.

84

fi i[ui

ijulium niensem anni 252. Sic enim solet Cyprianua it'ni|uis ia Deum deUquerit, inchoatos annoa pro integris aumerare id, etsi non incommoiie explanatum fuisse spero in prsafatione cap, elapsum a meuse januario aut februario anni 250 iiuiiiuin tamen significat minua attentum ad usque adPascha anni 251, biennium vocatin epist.
Noo posae
•>

H

in

ESodesia

remitti

:

eommotam

a

Novatiano controversiam.

Observat

10; similiter triennium interpretatur in epist,

.'>;$.

Kfllus nec Scriptorai testimonia his in libris

eodem
iisdem

Quare,

si

ordinatus fuisset circa Pascha anni 249,
julio anni

hhhIo eitari ac

in

aUis, nec Scripturee libros

quadriennium numerare poterat mense
282; sed
anni

nominibna deaignari; es quo scriptos esse confirinat

eum jam episcopum
perspicimus
ex

fuisse circa

Pascha
secessu

ante alia Cypriani opera. Inscripti sunt Qui-

249

epislohi 24

in

rino,

qiiem

tilium

appellat

Cyprianus,

cujusque

scripta, in

qua

ait se

Saturo die Paschse Lectionem
lloe

rogatn Seriptursa testimonia ad certa qoeedam capita revoeavit,
et prafationes
nihil de suo

semel atque iterum dedisse.
referri

apponens prseter

litulos

uon

possit

prime
in

et tertio libro

praemissas. Ilos

Cyprianus, referri

enim Pascha cmn ad annum 250, aberat enim tunc debetad annum «549 sed forte,
:

autem
t>'i

libros qni

Cypriano abjudicant, aut saltem

cuiii lectionem Saturo daret, recens erat ab Ordi-

tium ab Erasmo

lucem editum,

hi refelluntur

initione,

nec quidquam vetat cur
initio

in

prima

Haluzii ad

hos libros observatione,

quam

B dicamus
suscepit

anui 249.

Si

opene pretium
In presbyteri

est legere.

gradu non diu mansit Cyprianus,
ut

sed

paulo post,

ex

Pontii

testimonio perspisufticitur « jufacile

anno 248, quod fieri inticior, certe nou multo ante mensem julium suscepit. Quinquennium enim suo more, non quadricnniuin nuuierasset

eum ordinalum tamen Ordinationem optime potuissc non

citur,

mortuo episcopo Carthaginensi
el

mense

julio ineunte anni 252, si

dicio Dei

plebis favore.

«

Non tamen
honorem

ab

mense maio ordinatus fuissetanno 248.
Elapsum tempus ab
iuitio

eo impetratum est ut
«

tantum onus,

subirel,

sed

episcopatus usque ad
in

cum

in dilectionem ejus et

totus poillc

persecutionem Decii insumpsit Cyprianus
dis. Ait enini

emen-

pulus aspirantc Domino prosiliret, humiliter
secessit, antiquioribus

dandis suorum moribus et disciplihee legibus tucnin epist.
o.'i

cedens et indignum se

titulo

« in

quiete disciplina? »

tanti honoris existimans. » Sed, cuin populi studia
illius

serviisse.

Cum

maxiinain semper virginum curam
inilia episcoAlii lucc

necesse magis accenderenlur, ct fores

domus
aditus

gesserit,

non inconimode nonnulli ad
has adhortamur
»

copiosa fraternitas obsideret, ac per
sollicita

omnes

patus referunt librum dc Eabitu virginum.

charitas circuiret, cedere
tot

coactus est disignificatse.

vcrba,

«

atrectione

niagis

vinae

voluntati

rebus

manifestis

p

potestate,

presbyterum magis decere

quam quam epi-

Quamvis autem episcopatus invito et fugienti impositus fnerit, non defuerunt qui illius eleclioni, facta
conjuratione, interceil>T>'nt; inter quos quinque po-

scopum volunt;
aliis

sed Pearsonius haec verba Cypriani
;

modestiee attribuit

episcopalem auctoritatem vigere
velut
ut

in locis observat,
igitur,

cum

ait

Cyprianus
;

:

tissimum presbyteri nequitiam suara nobiiitarunt.
Exarsil plebis indignatio in obtrectatores Cypriani,
ut palet ex epist.

«

Audite

virgines,

parentem

audite,
»

quaBso, yos

docentem pariter ac monentem.

Hunc

W

;

sed nihil prsetermisit Cypria-

nus ut cxulceratas mcntes ad sanitatem revocaivt.
«

libnim rejicit Rigaltius post Dccii persecutionem, hoc fretus argumento quod a Pontio rccenseatur
inter ea Cypriani opera quibus caruisset Ecclesia,

amicissimos eos et inter necessarios computans,
>

mirantibns multis,
presbyteri

ait

Pontius. Al

quinque

illi

eonceptum venenum meduliis aluerunt, quod post aUqaot annos conflato schismate violenter •rupit. Aagustinos lib. n, deBapt., c. 7, Agrippinum

cthnicorum impetum Cyprianus prudenti secessu ctfugisset. Sed non vidit Rigaltius ipsum etiam
nisi

librum ad Bonatum a Pontio

sic

commemorari,
scriptum neino

quem tamen
negaverit.

initio

conversionis

Cypriani prsdecessorem vocat. Sed

huic proxime
73 ait

non

succes.^ii

Cyprianus, tum

<juia in e[>ist.

Ponlium Cypriani opera data occasione enumerarc, non niodo quai post sccessuin

Undc

patet

niiiltos

jam annos

esse et longani eetatem

ex quo 1) scripserat.
reji-

snb Agrippino decretum in concilio fuerat de
ido hssreticorum baptismo
ut
;

Circa

idem tempus,

id

i;st,

ante persecutionem,
scrip-

Pabianum CorneUi
lorem snnm.
Iluic

ita

tum quia in epist. 55 Donatum appeUal anleest,

sciipta existimatur epist. 60,
sit
«

quam Cypnanus

prcsbyteris et diaconis
»

et [ilebi Furnis con,

crgo, ut verisimiUimum

sistentibus,

de

quodain (iciniuio Victore

qui

proxime
-ii.r ni

snccessit.
epist.
•'>.'>,

[iii.uius in

aiino

2.'>2

scripta, « plcbi
» se

episcopatn quadriennio

jam probatum
liiisse

Geminium Faustinum presbyterum tutorem testameuto suo noininaverat. Jubet observari Cyprianus quod ijisius antecessores episcopi jampridem statuerant,
«

dicit.

Kx

fjinj

eum ordinatum
illius

concludunt

ne quis frater excedens ad tutelam vcl

anno
t-iin

2'ix,

qui de
si

rebas gestis pertractarunt.

tamen,

rationes accnratius -ubducamus,
res est,
fieri

non
illis

curam clericum nominaret, ac si quis hoc 1'ecisset, non offerretur pro eo, nec sacrificium pro dormitione ejus

eerta et explorata

quam

eruditis

celebraretur.

»

Deliberaverat ea de ie

viris

34
in

rideturj ac

optim>^ potuit ut initio

Cyprianus

cum

collegis qui praisentes aderant, et

atini

249 ordinatns, qnaluoc episcopatns annos nuli

eompresbyteris qui assidebant. Ssepe enim negolia
episcopos Africanos

merarel

ic

epist.

'>•>.

qua

scribi vix potuit ante

35

Carthaginem trahebant,

8o

VITA

S.

CYPRIANI

86

quibuscum episcopus Carthaginensiseontinuum ve-^ posset, querclas ad se detulcrit. Staluit oportere diaconum « agere audaciaj suae pcenitentiam, et luti concilium hahere poterat. Satis autem perspihonorem sacerdotis agnoscere » cilur, ut Pearsonius ct Tillemontius obscrvant, hauc et episcopo scriptam fuisse. Neque enim praeposito suo plena humilitate satisfacere. Hic facile epistolam in pace

gg

Geminius

ille,

saeviente persecutione,

tiliorum tu-

perspicitur auctoritas Cypriani,

non tam consilium

telam presbytcro commisisset, quem dignitas et munus quo fungebatur in medium discrimen conjecissel. Verisimile est

dantis

quam

prsecipientis et jubentis,

tum ob

sedis

dignitatcm,

tum quia

inito

cum

episcopis et pres-

Geminium

illum Faustinum,

byteris concilio

responsa dabat.

Nam

epistolse

ad

quem

Victor tutorem nominaverat, postea ejusdem

urbis factum esse episcopum. Adfuit

enim

concilio

Carthaginensi, anno 2oG, Geminius Furnitanus.

Pomponium et ad Rogatianum scripta? fucrunt non solum Cypriani nomine, sed etiam episcoporum quibuscum de propositis rebus deliberaverat. Nec

Tres alias epistolas ante

annum

2o0 scriptas pro-

mirum
sui

sane est

si

de gravioribus rebus

cum

episco-

nuntiat Pearsonius, sexagesimam

primam ad Eu-

pis consiliabatur, qui statueratab initio episcopatus
nihil

chratium de histrione

quodam

qui, etsi a theatro ces-

sine

consilio

cleri

et

consensu
quae

plebis

saverat, adhuc tamen artem suam docebat; sexagcsimam secundam ad Pomponium de virginibus quae cum masculis, cx quibus unus erat diaconus, deprehensae in eodem lecto fuerant sexagesimam quintam ad Rogatianum de quodam diacono qui
;

privata
13

sententia
facile
in

gerere.

Ex

his

deineeps

dicemus
Cypriani
clerici

quisque

perspiciet

quanta fuerit

hoc genere diligentia

et sedulitas, sive

ordinandi essent, seu quid aliud majoris rei
in illius
et

incipiendum. Laudat Pontius
pietatem
et

episcopatu

ei

contumelias et mjurias fecerat, nec dignitatis
Si

vigorem, misericordiam

censuram,

nee senectutis habita ratione.
litterae initio

scriptee

sunt hae

episcopatus, necesse est ut

jam
:

ti.m

summa
illius

fuerit Cypriani sapientiae existimaiio,

cum

gravem vultum et laetum, nec severitatem tristem nec comitatem nimiam, aversum a superbia saeculari animum, sed tamensineafTectatis penuriae sordibus,

responsa episcopi undique peterent

sed fa-

summam
V.

denique in pauperes charitatem, quos
dilexerat.

tendumnullam inesse his epistolis notam cur ad hoc tempus referantur. Crediderim potius Epistolam ad Rogatianum scriptam esse post molus a Novato ejusque gregalibus excitatos; ad hos enim videtur respicere Cyprianus cum ait « Haec sunt enim initia
:

catechumenus

De persecutione Decii ejusque initiis, magno lapsorum et confessorum numero.
forte accedunt aliquot

ac de

Electus in pace Cyprianus, ut ipse testatur epist.

haereticorum et ortus atque conatus schismaticorum

p

5o,annum unum cui in hoc rerum statu
percussum
alia scelera

menses,

traduxit. Circa initium hujus

male cogitantium, ut
ditur, sic altare tra

sibi

placeant, ut prseposilum

anni 250, Novatus presbyter ob uxoris uterumcalce
et

superbo tumore contemnanl. Sic de Ecclesia rece-

partum

abortione

expressum,

et

profanum

foris collocatur, sic

con-

in

judicium apud Cyprianum vocatus
cognitionis dies, sed persecutio
49).

pacem

Christi ct ordinationem atque
»

unitatem

est;

jamque aderat
(epist.

Dei rebellatur.

supervenit
elucet
in

Jaclitat
:

se

Pearsonius hoc

Cypriani

sapientia

his

litteris.

In
di-

presbyteri conjugati exemplo

sed

tamen uxorem
nec

sexagesima
vinae,

prinia

declarat

nec

majestati

non duxit Novatus tum cum
si

esset presbyter,

nec

evangelicae

disciplinae
si

congruere ut

presbyter retinuit, idcirco Ecclesiae vetitum ex

histrio

communicet. Quod

enim penuria hanc
sumptibus
sit

continentium numero presbyteros eligere.
Cypriani virtutibus latissimum

artcm exercere cogat,
tentari debere,

Ecclesiae

sus-

campum

aperuit

modo tamen
aut
si

contentus

fruga-

lioribus cibis

;

illic

Ecclesia hos

sumptus

persecutio Decii, de qua nobis pauca dicenda sunt, antequam res a Cypriano his molestissimis tem-

facere non possit, in suam eum invitat. In sexagesima secunda laudat Pomponium quod abstinuisset diaconum, qui cum virgine saepe manserat,

porihus gestas persequamur. Decius, occisis crudeliter Philippis et

imperio occupato, nihil prius

sibi

1) aut potius

sed et cacteros qui

cum

virginibus dormire

faciendum esse duxit, quam ut in Christianam religionem, quae sub Philippis ac superio-

consueverant. Auctor est ut inspiciantur virgines
diligenter ab obstetricibus, et
fuerint,
si

ribus imperatoribus

mirum

in

modum
et

creverat,
ita-

virgines inventae

omnes imperii
que
ct

sui

conatus converteret. Ccepit
odio,
ruinis

accepta communicatione in Ecclesiam adsi

suo

in

Philippos

Romanarum

mittantur,
iiliciti

tamen hactenus poenitentiam hujus
si ad eosdem cum eisdem in una

superstitionum,

quarum

hauc religionem

concubitus egerint, et a se invicem reces-

superstrui videbat, desiderio in Christianorum san-

serint.

Minatur graviorem censuram
si

guine parentari.

masculos reversae fuermt, aut

Persecutionem simul

cum

imperio

Decii

ccep-

domo

et

sub eodem tecto simul habilaverint. Coreas,
si

tam

fuisse

discimus ex locuplete teste, Dionysio
et

ruptis imponit pcenitenliam plenam, ac
stinate perseverent,

ob-

Alexandrino, qui defendendae
persecutione
«

tuendae in

hac

nunquam

in

Ecclesiam admitti

Ecclesiaj
»

plurimas partes sustinuit.

posse declarat. In scxagesima quinta laudat humilitatem Rogatiani quod,
et

Sed continuo,

inquit

apud Euseb.

(Hist., lib. vi,

cum pro

episcopatus vigore

cap. 41), imperii illius erga nos benignissimi
latio nobis nuntiata est, et

mu-

cathedrai auctoritate peenas de diacono sumere

gravissimus nobis mi-

Bl

\ll.\ S.

CUMUANI.
»

88

iKinnn torror intentabatnr. Jamqoe aderal edictum \ salulari fratribtu tradidistis.
imperatoris, ete.
*

Negat Tillemontius

Idem lestautur
c.
k,

Lactantius, in
hl>.

ez

liis

verbis sequi

Moysen

et

Riaximum Romsa omquippe

libro oV Mort* persec.

el

Orosius,

n,

c.

21.

nium primos confessos
ante martyr obierit

esse,

cum Pabianus

Qoare,
ante

eum nulluiu ezstet mensem januarium

vestigium persecutionia

quam

istiin

carcerem conjiceexcipit

anni 250, cojua mensis

renlur, sed tantum banc eos taudem anle Carthagi-

Pabiannm papam Romse passum esse constut. non aseentitur TiDemontius erudito AnnaUum Cypiiiimcaium auctori, qui Philippam mense ac Decium augusto anni 249 occisum e<se mense jolio exennte purpuram sumpsisse ezistimat. Non immerilo quidem statuitur Philippum utrumdie rigesimo
,

nenses retulisse. Sed tamen

nemincm

88
« pri-

Cyprianus, ac confessores ad quos scribebat,

mores

et duces ad nostri temporis preelium » signa movisse declarat. Multo ergo satius est haec de mar-

tyrum constantia
tota

in

cruciatibus

perferendis

,

ut

que periisse ante
Codice Justiniani

Qnem

anni 249, nec septein annos

verborum complezio postulat, accipere. Causam persecutionis repetit Cyprianus, in
Lapsis, ex Christianorum peccatis,

libro

imperasse, ut visum est
lib. iv,

Eusebio; quippe cnni in
tit.

<l<

16)

exstet rescriptum

quorum antiquam pietatem longa pax adeo corruperat, ut in
plerisque pecunise famcs, deliciarum amor, frau-

sub Decii nomine datum xiv Ual. oov., ^miliano
et

Aquilino coss.
;

;

videntur ergo

jam tum

Philippi

"

des et rapina*, matrimonia
ria,

cum

infidclibus, perju

periisse

sed

id

mense augusto
legem

contigisse

non proidib.

inimicitise et

maledicta

merito

culparentur.

batur
tiniani

:

quinetiam
(1.

cilat Tillemontius

cx Codice Jus-

Plurimos etiam episcopos infecerat corruptela, in
quibus
Cyprianus, non

vi, tit. 36)

a Philippo

datam

modo

saecularium rerum

octobr.

eodem .Emiliano

consule, cui

non

sine er-

procurationes et per alienas provincias negoliationis qua^stuosa
1

rore collega assignatur Peregrinus. Sed, qusecunqne Decio tribuantur imperii initia,

nundinas, sed etiam fraudes

et rapi-

nas

et

usuras castigat. Usus est Deus ad tol malo,

negari non potest persecutionem initioanni 250
viisse.

sse-

Caruerunt primordia crudelitate tormentoid

rum, non
tlictcesunt

quidem omnibus

in locis, sed saltem
alice

rum emendationem Decii persecutione quae et bonoium pielatem et constantiam mirifice exercuit, et eorum qui nomine magis quam vita christiani
erant, ignaviam et interiores aniini labes nudavit.

Carthagine, ubi primo confessoribus non

in-

poena;,quamcarcer, exsilium
elapsis,

;

sed, paucis

mensibus
Sic

nullum abfuit cruciatus genus. Aurelius, ut ait Cyprianus epist. 33, snb « oculis
r<

Hoc enim habuit siugulare haec persecutio, ut omncs omnino Christianos compreheuderet, saltem Carthagine, nec quisquam ex ea nisiautChristi confessor egregius, aut simulacrorum perlidus cultor, vel
libellaticus
lidei

ante paucorum, quando extorris fiebat, congressus est
;

at postea tneruit et in foro

congredi cla-

discederet.

Nam

singulis
-

exploraiuhe

riore virtute, ut

post magistratus etiam proconsu-

prsefiniebantur dies, ut ait Cy[)i ianus in lihro
(p. 182), sicque

lem vinceret

et post exilium

tormenta superarct.

»

de Lapsis

Existimat Tillemontius persecutionem citius Komae

dacter sistebat,

non solum qui sese aused etiam qui « professus intra diem
secessit, chrislia-

quam
fuisse

in

Africa sa;viisse, ac

Moyscn

et

Maximum,
quamvis

non

est, et

palrimonio derelicto

presbyteros Romanos, jani in

carcerem conjectos

num
dium

se esse confessus est. » Itaque nihil erat
:

me-

cum
in

persecutio in Africa incepit,

vel vita

pro Christo profuudenda erat aut

post Fabiani papse martyrium conjecti fucrinl, ut

saltem p;ttrimonium projicicndum, vel

utrumque

habetur

Bncherii Pontificali.

Non sane repugnat
in provinciis eru-

cum
Hist.
tt

scelere retinendum.

ut persecutio cilius
peril
;

Homae quam

perspicitur ex Dionysio Alexandrino,
(1.

Idem evcnissc Alexandrke apud Euseb.

sed

simus
ipsi

uititur,

tamen Cypriani verba quibus vir doctisnon id omnino demonstrant, quod
Ilomanos ante
in
carce,;

vi,

cap. 41). Deplorant

Romani

confessores

lnultorum pertotum pcne orbem ruinas, et grande
Aspice totum orbein

videtur, confessores

delictum per totum pene orbcm incredibili vastatio-

rem
pisse

conjectos fuisse
et

quam

Carthaginenses

sed

ne grassatum (Epist.

20j. » «

lantnm cruciatus

tormenta prius Romee inceWoysem

D pene vastatum,
et

inquit clcrus

Romanus
(i,

(epist. 31),

quam

Carthagine. Sic eniin loquitur Cypria2:;,

ubique jacere dejcctorum reliquias
Cyprianus
ipsius
epist. «

et ruinas. »

ous

in

epistola

-"/

et

Maximum
et

et ulios

Deilel etiain

infestam tempcscx parte,

^
11

:

«

Vos enim
prasliom

primores
facti

duces

ad

talem,

»

quse

plebeni,

maxima
Non

temporis
;

ccelestis

militise

prostraverat, ac etiam cleri portionem pcrstrinxerat,

signa movistia
geri

vos spiritalc certamen, quod nunc
virtutibus imbuistis;

quamvis serius

clerici ceciderint.

sine gra(p.

Deus

voluit, vestris

vos
at-

vissimo dolore meminit
«

in libro dc Lapsis

183),

-'entis belli

impetus primos immobili robore
stabilitate fregistis
;
:

ad prima statim verba minantis inimici, maxi-

que inconcussa
licia

indc

initia fe-

mum

fiatrum

nuinerum lidem suam prodidisse,

pugnandi orta sunt
sed
qni
in

inde vincendi auspicia

nec prostratum esse persecutionis impetu, sed voluntario lapsu seipsum prostravisse.

CCeperunt. Contigit hic per tormenta

consummari
jirtecedens

Non

exspecta-

martyria

;

congressionc
factus est,
est.

verunt, inquit, saltem ut interrogati negarent, ut

exemplum

virtutis

fratribus

cum marde

ascenderentapprehensi; ante aciem multi
congressione prostrati, nec

vicli,

sine

tyribns in bonore

commnnis
huc

Coronas vestras
ct

hoc sibi reliquerunt,

manu

^erias

inde

tradidistis

poculo

ut sacrificarc idolis vidcrcntur inviti; ultro ad

forum

89
currere, ad

VITA

S.
illi

CYPRIANI.
A tinus
Libellaticos interpretatur eos « qui

90

mortem sponte properaro

Quid

tempore

qui a magistratibus, vespera urgente, dilali sunt,

persecutionis per libollos se thurificaturos professi

quod ne eorum
hortamentis

differretur interitus etiam rogave-

erant

» (lib.

iv

de Bnpt., n. 6). Negat Baronius (ad

runl?... Ac multis proprius interitus satis

non

fuit

;

mutnis

in

exitium

suum populus
vita ante per-

an 233), Eibellaticos inde dictos quod libellos dedissent, sed quod accepissent; at Christum ab illis
negatumfuisse contendit. DubitatTilleinontius(tom.
d
,

impulsnsest, morsiuvicem lethali poculo propinata
est. »

Non omnium tamen lapsorum
fuit; testatur
«

not. 3 inpersecutionemDecii) utrumlibellosdede-

secutionem illaudata
epist.

enim Cypriauus
delapsis, humiles
et

rint

an acceperiat
sensisse

:

dedisse et accepisse suspicatur,

27,39

nonnullos extitisse

idemque

probat eruditum auctorem
alii

libri

et mites, et trementes et in Ecclesia

metuentes Deum,
et

qui

90
iii

defrequenti Communione. Multi

Libellaticos
(lib.

semper

gloriose

granditer

operati
»

ex datislibellis dictos existimant, velut Bosquetus
Eccles. Gallic, p. 132)
;

sunt, et opus

suum Domino
Chrisli
sacris

iinputaverunt.

Magtot

nonnulli etiam in actis

num

sane dedecus inussit nomini christiauo
a

pubhcis subscripsisse volunt.

Cum

huec sententiarum

hominum

ad

daemonum

aras

varietas conjiciendi et iuvesligandilibertatemrelin-

currentium ignavia; sed
splendoris accessit non
constantia

alia

ex parte,

plurimum

quat, quid mihi videatur exponere

non vcrebor. Exis-

eorum solum
cruciatus

fortitudine et
et

B

timo itaque Libellaticos nec voce nec scripto impie

qui

horrendos

inaudita

quidquam aut
tia?

facturos promisisse, aut a se factum

suppliciapro Christo superarunt, sed aliorum etiam

declarasse, sed idcirco vituperatos et justsepceniten-

innumcrabilium prudenti fuga qui, cum opes suas projicere maluerint quam impiis jussis parere,
inter

addictos fuisse,

quod

securitatis libellos a magis-

tratibus impetrassent ea lege et conditione, ut in
actis publicis scriberetur eos sacrificasse et

confessores, Cypriano judice
si

,

numerantur.

Christum

nunquam alias tanta lapsorum visa est multitudo, nunquam etiam tantus confessorum
Quare,
extitit

negare, quamvis

neutrum commisissent.

In hoc positum esse Libellatieorum crimen inde

grassata

numerus deinde vero, etsi persecutio ubique est, non tamen ubique daemoni suae artes successerunt. Scribit enim Clerus Romanus epist.
:

perspicitur

quam

Eleazaroministri regis proposuerant
libelli,

quod eorum fraus cum ea comparetur « Ac ne
:

quis vel

inquit Cyprianus in libro de Exhort.

3,

ad clerum Carthaginensem,
fide,

Romanam

Ecclesiam
terrore

stare fortem in

et

quosdam tantum

mart. (p. 271), vel alicujus rei oblata sibi occasione qua fallat,amplectatur decipientium malum munus
:

compulsos ruisse.

Illud

etiam ad religionis laudem
„,

nec Eleazarus tacendus
J

est, etc. »

Illud ergo

admi-

observandum
ac

est,

paucissimos cecidisse episcopos.
alios

serunt Libellatici quod Eleazarus admittere noluit,

innumerabiles

Ecclesiae

navem

inter

consenserunt ut sacrificasse dicerentur, egregioseni
longe
dissimiles.

horribiles procellas constanter gubernasse, et, pace
reddita, sic

At

si

voce pronuntiassent, vel

lapsorum vulnera curasse, ut qui perseVolusiano,
vincerent,
ut
testatur

scripto declarassent se sacrilicasse et

Christum ne-

cutioni Decii succubuerant, redintegrato certamine

gasse, ab

ejusmodi facto dehortatus esset Cyprianus

sub

Gallo ct

ut ab aperta impietate,non ut a callida simulatione.

auctor libri ad Novatianum hxreticum.
VI.

Idem
Libellatici

perspicitur

tum
in

ex

iis

locis in

quibus Libellaexcusatur,

— Inquo positum

eorum delictum qui

ticorum culpa lenitur

et

quodammodo

appclluti sunt.

tum etiam

ex

illis

quibus severius castigatur.

Saeviente Decii persecutione, visum est in Africa

Cum

Libellaticis concessa

pax in synodo Carthagisic

novum quoddamlapsorum genus
pellatisunt,et

qui Libellatici ap-

nensi carperetur a Novatiani sectatoribus,

fac-

materiam eruditorum hominum con(tom.
II,

tum synodi
nianum
est
et
:

defendit Cyprianu^, epist.

55, ad Anto-

jecturis dederunt. Opinati sunt Rigaltius (in notis ad

«

Cumergointer ipsosqui
sit diversitas,

sacriticaverunt,

epp. 14, 31
p.

Cypr.) et Natalis Alexander

inquit (p. 70), multa

quae inclementia

635)

Libellaticos dici eos qui,

numerata judici

quam

acerba duritia

Libellaticos

cum

iis

pecunia, libellum securitatisaccipiebaut, sicque a se J) qui sacriflcaverunt jungere, quando is cui libellus et impositam sacrificandi legem et intentatas relucacceptus est, dicat Ego prius legeram et episcopo
:

lantibus poenas redimebant. Sed hsec sentcntia sic

tractinte

cognoveramnon sacrificandum
non
licebat,

idolis,

nec

sua sponte omnibusargumentis nuda et incomitata
est, sic

simulacra servum Dei adorare debere; et idcirco,

ab eruditis

viris fracta

etexplosa, ut

novam
per-

ne hoc facerem quod
libelli fuisset

cum

occasio
nisi

refellendioperam nondesideret. Quis enim
suadeat grandepeccatum esse

sibi

oblata,

quem nec ipsumacciperem
magistratum

et poeiiitentia

expiau-

ostensa fuisset occasio, ad
vel alio eunte
licare

vel veni,

dum, quod

Scripturae exemplis et Petri Alexandrini
est,

mandavi Christianum
licere,

me

essc, sacri-

canone 12 comprobatum

nec

unquam

inconces-

mihi non

ad aras diaboli

me

vcnire

sum

fuit nisi

fugere instar sceleris

apud Montanistas, qui persecutionem damnabant? Multse aliae de
de quibiis nonita

non posse, dare
licet

me

ob hoc praemium ne quod non

Libcllalicis exstiteruntconjecturae,
facile sit dijudicare.

Existimatauctor Annalium Cy-

Nunc tamen etiam iste qui libello maculatus est, posteaquam nobis admonentibus didicit nec hoc se facere debuisse, etsi manus pura sit
faciam.
et os ejusferalis cibicontagia nullapolluerint, cons-

prianicorum(p.

I

7)

Libellaticos « actis publice habitis
» S.

coram magistratibus Christum negasse.

Augus-

cientiam tamen ejus esse pollutam, Qet auditis no-

MIV
bis et lamentator, el
iietur, at

S.

CYPRIANI.
tegitur.

02

quod

deliquerit

oonc admo- ^crimen, tamen publioe

Etcum totum

Bdei

oon

tain erimine

quam
el

errore deceptus,

sacramentum

in

confessione Cbristi

nominis in-

qnodjamde
testator.

ccBtero instructus

paralus sitcon1°

telligatur esse digestum, qui fallaces in excuaaiione
jligias quaerit, oegavit, et qui vutt videri
positis

Ei hisverbis perspicitor

LibellaUcoa
traxisse

pro-

noo ei

datis sed ex acceptis libellis

uomeo

adversus Evangelium

vel edictis

vel

legibua
pa-

wcreto confessos esse magistratui Christianos se totam rem ita attemperate tractatam, ut nec Cbristiaoos impie qoidquam dicere aut facere
sibi

satisfeciaae,

boo ipso jam paruil
»

quod
hic

videri

ruisse se voluit.
teri <-x Epistola

G-emellua

saoe

locua est ul-

ad Antonianum deprompto, quamvia
lenitatem, alter in

fideretor, oec judex in periculum venirel

;

3e

Oon

alter in

summam
aoimo
'

snmmam
diaboli

seve-

manom
oetnm
voee

Libellaticorum, oonosfuisse

91

pollotum.
consciis
si

ritatem inclinet. Testatur Clerus
ticos
sic

Romanus

Libeila-

sed solam conscientiam, quia videlicet scelus
vel
iii

illis

affeclos

fuisse, ut

laqueos

acta pnblica relatum fnerat. At
testati

scripto

esse

se

sacrificasse
et

et

evasuriQ2 S1 H viderenturj quod profecto Christianis in mentem non venisset, si impie quidquam aul
voce prolocuti fuissent, ant scripto teslali, Glerus

Christann
scelere

an
el

eorum linguas

manus

a

immunes

puras existimassel Cyprianos?
hac epistola condndant

Denique, qui
fuisse

ei

duo
aliis

B

LibellaUcorum

genera,

quorum

alii

Roraanusduo distinguit Libellaticorum genera, ul scribendo j n Epistola ad Antonianum, eorum qui in adfueranl, et eorum qui ne adesse quidem ansi
fuerant aut potuerant. Utrique
quia postremi licet « preesentes,
paritei'

multo graviua peccaasent, ex eo refellentur quod
sibi
v.it

culpantur,

maximefavereexisUmant.TomcamenimobserCyprianus
«

cmn

acta fiercnt,
sic scri-

inter ipsos

qui sacrificaverunt

»

non adfuissent, preesentiam suam utique ut
berentur mandando
scribendo non
fecissent. "

moltamesse diversitatem, non aliud inter LibellaUcos discrimen ponit uisi quod alii ad magjstratum venissent, alii mandassent alio eunte. Utrosque
83que peccasse non dubitat.

Porro de

iis

qni in

aderant

nemo

dixerit eos libellum

dedisse, aut verbo impie quidquamdeclarasse. In hoc

Hinc utrisque eodem

lauium vituperantur quod imperasseni ut acta

fie-

iemporeconcessapax inconcilioCarthaginensi,qood anno25l post Pascha habitum est. Quo quidem in
conciiio

rent,quodeorum
iu

«

consensu
»

licet

oon
«

a so

admissum
fallaccs
voluis*

crimen tamcn publice
senl

legeretur:
»

quod
;

cum

episcopi rationes
io

omnes accuratissime
.'i-.'

excusatione preestigias
"

qusssiissent

quod

subduxerint, ut
ous,

hac epist.

testatur CypriaLibella

videri
vel

propositis adversus
»

Evangelium

vel

nou eodem
-i

modo com omnilms

edictis
,,

legibns satisfecisse.
iu

Ergo qui adfuein

egisseol

insignia inter eos varietas fuisset.

Quid

rant,

cum

eadem
uisi

prorsus causa sint, uihil aliud

aotem ntrique

LibellaUci peccaverint, et qui per se

commisere
ipsis

ut

lictum

scelus

acta publica
ait

etqui peralioscura magistratu egerant,non exprimit

videntibus referretur.
eos
«

Qnamobrem, cum

Cyprianns;notissima enim res erat Antoniano;sed
ut

il-

rudsaltemex ejusverbisconstat,tale peccatum fuisse ne peccasse quidem sibi viderentnr. Al incredibile

non minus quam si ad Romanus nefarias aras accessisscnt, boc ipso quod ipsum conlestati fuerant » teneri id non ita accipiendum
clerus
;

prorsusestChristianos optimis

morum

praeceptis im-

quasi vocc
sed

pronuntiassent

se

ad aras accessisse.

lmtos adeo csscntiisse, utse sinescelere pronuntiare, aut scribere posse crederent. Egodiisaacrificavi,ego

quod consensissent

ut sceleris

noo commissi
preesentes,

publicum tauien testimonium exstaret. Simili sensu

Christom oegavi

;

nec

nisi

admonitiaCypriano disce-

idem Cleruseos

acta fecisse dicit qui «
»

rent hoc se facere nondebuisse.

Tam

aperta estejus-

cum
(pag.

acta fierent,

non adfueranl. Eodem modo
in

modi facinoris impietas, ut neminem prorsus latere potuerit, nisiquiomnem religionis sensum exuiaaet. Clerua Homanus, e[>ist. inter Cyprianicas 31 Libellaticorum culpam
nec

accipiendum quod de Martiali dicitur
119),
«

epist.

08

non molli brachio castigat, quidquam indicat quam quod D modo observavimus o Hoc nos non falso dicere,
tamen
aliud
:
•>

tum etiam illud ex libro de Lapsis sibi quominus agant pcenitentiam (p. 190), blandiantur qui, etsi nefandis sacrificiis manus non contaminaverunt, libellis tamcn conscienliam
nec
polluerunt. Et
eal
illa

professiO

denegantis conteatatio
Fecisse se
»

« superiores nostree litterae probaverunt, in qnihns vobia aententiam nostram dilucida exposi-

inquit,

Christiani (juod fuerat abnegantis.

dixit

quidquid alius faciendo commisit.

Non

dis-

lioneprotulimus,etadversu« eosqui seipsos infideles
illicila

erepat hic locus sentenlise Cleri
eos
"

Roraam adversus
nefariorum
libel»

nefariorum libellorum professione prodidediaboli laqueos
si

qui aeipsos infldeles

illicita

rant, qnasi evasuri irretientes illos

lorura professione prodiderant.
fecisse se

Dixit Libellaticos

viderentur, quo uon

minus quam
quod

ad

nefarias
contestati
illoa

quidquid

alius

faciendo commisit,
et

non

sent boc ipso

ipsum

quod voce pronuntiaret se negasse

sacrificasse,

fuerant,

tenerenlur ; sed etiam adversus
issent,
licet

qui

nam
re,

dicebat judici Christianum se esse et sacrilica-

preesentes

cum

fierent

non

ad aras diabdli venire non posse, ut legimus in
52; sed

adfuissent,

berenlur

cum preesentiam snam uUque ul sic scrimandando fecissent. Non enim immunis a
ut flerel

epist.
ea!

quia

illa

libclli

professio

hominia

quodammodo
el

negantis. Sic enim, antiquia edieodicibua

scelere qui

iraperavit,
licet

nec est alienus a
se

tionibus

octo

mss.
:

inspectis,

bunc

criminc cujus consensu

non a

admisaum

locuiu

legendum deprehendi

« et illa

professio est

93

VITA

S.

CYPRIANI.
sibi

94
visus est in epistola
:

dencgantis, conteslaLio est Christiani quod fuerat \ (ad an. 253), perspicere

abnegantis,

»

eodem

videlicet sensu

quo clerus Ro-

Plinii
«

ad Trajanum, ex qua profert h»c verba

manus
fecisse,

ait

eum

negasse qui fallaces

m

excusatione

Propositus est libellus sine auctoro

multorum no-

pr&stigias queeril, et qui vult videri edictis satis-

boc ipso jamparuisse.
spectat ad libellos a jndicibus datos,

Quod autem
idem
in
illis

scriptum fuisse non videtur ac in aclis

publicis. Gravius

enim

fuisset Libellaticorum pecca-

mina continens, qui negarent se esse Christianos aut fuisse, etc. » Sed non animadvertit Baronius bunc libellum non a Cbristianis oblatum fuisse, sed ab aliquo nomen suum celante, et multos nominatim utChristianos designante qui tamen negaverunt
se esse aut fuisse Christianas.

tum

si,

prseter testimonium actis publicis consignalibcllos servassent et oblata
illis

Rinc Trajanus Plinio
libelli

tum, ejusmodi
ostendisscnt,

occasione

respondens

ait

:

«

Sine auctore vero propositi
et

quod quidem

neca Cypriano, nec

nnllo crimine

locum habere debent, nam
»

pessimi

Romano objectum fuit. Ralionum momentis bactenus adbibitis unum adjiciam morem non fuisse 93 u ^ui hdem negabant, id scripto cona clero
:

exempli, nec nostri sajculi est.
VII.

Cypriamis secedit in persecutione justissimis
de cuusis.
Decii, ut in

'

signarent, sed

tantum

in acta referebantur. Aliter

Edictum

Africam perlatum

est,

statim

sentiunt Baronius (ad an. 304) et Tillemontius (Lom.
V, p. 451), ac

B

populi clamoribus exagitatus Cyprianus et ad leo-

locum proferunt ex

Actis

sanctarum

nem Q4t
piorum tempus

postulatus, prudenti receptu furorem im-

martyrum Agapes,
Christi

Chionise et Irenes, quae « jussae
protiteri » dicuntur.
(sic

declinavit,

negationem scriptam
illa

ditferri mallet,

Sed scripta

negatio, graece eyypacpo?

enim

faces incendio

cum coronam suain in ahud quam praesentia sua novas persecutionis admoveri. Non semel
absentem popularis
Pontius
»

Groecum contextum habuisse existimo),
est

nihil aliud

quaesitus est, sed ssepe alias in

quam

negatio actis consignata. Sic apud Eucap.
5)

furor exarsit.
sa>pc repetitis

Testatur

eum
esse. »

«

sutfragiis
«

seb.

(lib. xi Hist.,

mulieres quaedam coactse
« dictis

ad leonem

postulatum, ac

prose

fuerunt a duce Xeyew eyypa<pw;

ad acta

testi-

scriptionis gloriam

consecutum

Idem de

moniis

fateri » se Christianas fuisse, et

flagitiorum

ipse narrat
6). «

« toties

tlagitatum et quaesitum » (epist.
in circo, in

quse a Christianis gererentur conscias esse. Messaliani

Toties ad

leonem petitum

amphi» (epist.

apud Photium (Cod.
iyypaqjw;,

52)
dictis

dicuntur convicti

theatro, » atque etiam proscriptum se fuisse « applicito et
55). «
^,

fuisse
niis, »

id

est,

«

ad acta testimo-

adjuncto episcopatus sui nomine
publice legerctur
:

quod ad errores suos
i

rediissent. Hinc Basi-

Cum

Si quis

tenet vel

lius

(1.

de Buptismo, cap. 3) vocat promissiones

possidet de bonis Caecihi Cypriani episcopi Christia-

quibus in
6(xo),oytav, «

baptismo obstringimur,
veluti

aio-rap

eyypacpov

norum

(epist. 69). »

Quonam

se receperit

nescimus;

quamdam ad
(lib.

acla professionem. »
:

sed presbyteri et diaconi Romani, iniquis sermoni-

Unde etiam Optatus
dentium
gelorum.
»

u, n. 3i)

«

Fides cre-

bus decepti, parum aeque de
Vix dubium

illius

secessu judica-

et professio quae

apud acta
si

conticitur

Au-

runt antequam ab ipso de tota re certiores fierent.
est

quin

eum

nonnulli

alii

reprehende-

Libellaticorum crimen, et
in Africa
vinciis

famam
S.

ac

nomen
pro-

rint;

neque enim
si

illius

factum tanto studio defenet

potissimum habuit, non tamen
fuit
:

aliis

disset Pontius
fuisset.

probatum omnibus
arripiatur,
si

purgatum
arrepta

ignotum

nam Romae

Cornelius a

Forte vituperandi haec an*a olim

nefariis schismaticis in

hoc crimeu vocatus; ejussub Petro Alexan-

est, vel etiam hodie

quis censoris

dem

in Hispania convicti Basilides et Martialis epi-

partes sibi arroget; quod ipso absente

maxima
si

pars

scopi.

Quinetiam
scio

in /Egypto

tidelium turpiter ceciderit, constantior in fide, aut

driuo occurrit Libellaticorum genus quoddam, sed

saltem ad horrendum scelus tardior futura
scopi sui

epi-

haud

an ab Africanis diversum. Petrus Alexan5)

liberrimam confessionem audisset, aut

drinus (can.

pcenitentiai

sex

mensium
ijycoi

addicit
6teX66we; J)
eauxtov

praeclaram pro Christo

mortem

spectasset.

eos qui simularunt, sicut et David,
piwjiout;,
vycot

d>s

Sed

,

ut

a

Cypriano
in

reprehensionem
consilio,

omnem

w?

XEipoypacpYjo-avTe?,

vyuoi

d)?

dv6'

propulsemus

cjusmodi
viri,

paXovte? e8vtxou;, « vel ut altaria pertranseuntes,

vel

praestantissimi

Gregorius

quo duo alii Thaumaturgus et

ut

chirographum dantes,
»

vel

ut elhnicos

pro se

Dionysius Alexandrinus

eodem tempore utebantur,

immittentes.

Fatetur Petrus ejusmodi
prae se tulisse, xai
:

homines
[i^

non aperte impietatem
d7roypa^a[j.Evou<; ta

yujAvwc

upo; dpvYiaiv

ubi legeilduin videinterpretatur illud
«

eum communi Evangelii praeceplo paruisse, quod tum maxime observare debuit cum in ipsius potissimum nomen persecutio erumobservandum
est i°

tur emypa^aiievou;.

Zonaras

sic

peret, ac periculum esset ne

furorem gentilium in

chirographum,
molaturos.
»

o-uve6evTo

6uffdt,

pacti sunt se iin-

Sed haec promissio an apertae impie-

admonitus a Deo

plebem suam prasens accenderet. 2° Singulari modo fuit ut discederet « Dicata enim in
:

Latis specie caruisset? Credere homines, itidem nt Libellalicos

malim
in Africa,

ejusmodi

aliquam

omnibus Deo mens, » inquit Pontius, « et tides divinis admonitionibus mancipata credidit se, nisi Domino
latebram tuncjubenti paruissel, etiam ipsa passione
peccare.» Tuetur se Cyprianus Evang.elii praeceplo, in epistpla quam adClerum Romanum scripsit pur-

a judicibus accepisse
dici et

conditionem, quce

et tuLa ju-

Christiauo
alio

dicam de

nou aperte impia videretur. Nihil Libellaticorum genere, quod Baronius

»

VITA
gandisoi eaoaaj sed
deelarat jnssisse
ille

s.

f.M'i;l\\i.

Oli

in alia epistola,

Dominum

ut

nempe decima, a secederet. 3°Maximus

dicerunt.
Qdeliter,

Gomque
»

res

>

minus simpliciter
epist.
,

et

minus
fuissel
uliis

ul

ait

Cyprianus

13,

Cratrum Dumeraa qui absente Cypriano cecidit,
et cruciatibus

nuntiata

sive

ab

hoc subdiacooo

sive

ab

doq tormentia
toa est,

Christum aegare coacini-

(huuc eoim dod accusat Cyprianus), diuis epistolas

sed ad

prima statim verba miDantis
prodidit,
-

per

eumdem Clementium Cartbaginem
ipsius

niise-

mici

Bdem suam

ut

m

libro

dt

Lapsis

niiii,

alteram ad Cj prianum de morte Fabiaoi, quaa

legimos. Sic animo affectis melins oonaulere oon
poterat Cjprianns,

quidem ad nos perveuit, alteram ad

clerum;

qnam

-i

eos

ad

recedendom

quanquam
ad

ait

Cyprianus,
sit

«

aec quis scripserit, ncc

mplo suo hortaretur. i° Observat Pontiua divino eonsilio servatum esse Cyprianum, qui, cum Eccle-

quos

scriptum

significanter

expressum

»

fuisse. In
liuni
aisi

hac epistola, quse tertio loco
etsi

apud Pamoillius

maximam cladem
mici
arte jaculatos,

accepisset perseculione Decii,

volvitur,

uihil
sic

nominatim de Cypriano
tamen de
:

posset saucios bomines et varia expungentis ini-

hoDorifice dicitur,

secessu

adhibita

medicina?
vel

ccelestis

Loquuntur, ut illum minime probent

sic

de bono-

medela, pro qualitate vulneris
vel

secare interim

runi pastoruin notis disserunt, quasi eas desiderent
in

fovere.

Rem

exitus

comprobavit. Testatur

Cyprianoj

sic

denique gregis custodiam clero

enim auctor libri ad Novatianum hxreHeutn « illos B Carthaginensi commendant, quasi vidua esset epi qui prima acie, > id est « Deciaua persecutionc vulscopo ecclesia. Illud etiam Cypriano molestum esse
nerati fueruDt, hos postea, id
lio, ita

95

c?l

secuado prav

poleral

quod clerum Carthaginensem Romani

QQ

fortitei

perseverasse ut, contemnentes edicta

rogarent ul harura litterarum

exemplum ad quos-

et

nlarinm principum,hocinvictum haberent,quod non metuerunt exemplo boni pastoris animam
tradere et

cunque posset transmitteret per idoneas occasiones,
vel

suas faceret.

snam

sanguinem fundere, nec ullam
''<"

in-

Ilas cleri

Romani

litteras circa
;

mcnseni maiuni
sit

saDientis

tyranni ssevitiam recusare.
ul

Denique

collocat Tillemontius

sed verisimile dod

Roma-

orpore abfoit Cyprianus,

animo

et sollicitu-

nos de morle Fabii, qui die vicesima januarii martyr obiit, lani

dine omnibus rebus interesset, nec ullas episcopi
partea
preetermitteret.

sero

Cyprianum

fecisse certiorem.
rei

Discedens omnibus

rebus

Etiamsi perseculio facultatem hujus
ut conjicit Tiliemontius,

pr«clusisset,

providerat,
i<

pecuniam

apud

clericos

distiibuerat,

nimium tamen
el

intercede-

ui haberent plures unde ad necessitates et pressu-

batcommercii
ut de

Romam

inter

Carthaginem,

quam
«

ras

singulorum operari possint

(epist. 5).

»

Videtur

tam

insigni eventu per quatuor

menses

ru-

in secessu

assidue sacrificia obtulisse, ministrantep

mor

incertus esset et opinio dubia nutaret, » ut ait
epist. 4.

Victore diacono, qni euin
i

cum

aliis

nonnuliis comi-

Cyprianus

Deinde vero cx epistola Cclerini

itus fuerat

(Epp.

5,

37).

Aderant interdum plures
Aureliiiin et Celeri-

ad Lucianum (inter Cyprianicas 21) discimus sexaginta quinque confessores
nisse

episcopi, et

una cum Cypriaoo

Romam
aut

Cartuagine vcetiam
ante

num

ordinaverunt, ut patet ex epp. 33 et 34. Quiu
sacrificiis suis sic loquitur, ut

paulo

post

Pascha

forte

eliam de

frequenlem
in epist.

Pascba, quod boc anno incidit in diem 7 April. ex
cyclo Yictorii, aut 31 mart. ex cyclo Ilippolyti. Indicat

popnlnm congregasse
16, quse esl

videatur. Ait

enim
:

ad confessores Romanos

«

Et nos qai-

tamen

clerus

Romanus

in litteris

de quibus

dem,

vestri

diebus ac noctibus memoreS, et quaudo

nunc agimus, neminem Cartbaginc vcnissc ex quo
de secessu Cypriaui certior
fieri posset,

in sacrificiis

precem cum pluribus facimus,

et

cum

practer Cle-

in secessn privatis

precibus oramus, coronis ac lau-

mentium

subdiaconum. Multo ergo probabilius est

dibus vestris plenam a

Domino faventiam

poslulaet

mus.

i.iiiu

aulem
:!*,

Ecclesia3

curam presbyteris

banc epistolam mense marLio allatam fuisse. Sed objicit Tillemontius Cyprianuni in epistola
13,

diaconis comraisisset, ac praelerea, ut ipsias verbis

quani a?state scriptam fuisse constat,

sic

de

utar ex epist.
pos,

pro se vicarios misissel duos episcoet

bis Clcri

Romani
statim
:

litfcris loqui, ut eas

nuper missero
epist.

Caidouiam
el

Herculaaum, quibus adjunxeratD

sas esse dicat.
bis
litleris

Ouairit deinde cur,

cum Cyprianus
cum
«

Numidicum presbyteros, de omnibus referebatur, nec quidquam ab eo omissum qood quidem ad pauperes sublevandos, ad confesad

Rogatianum

responderit,

Romani tam

eum

rescripserint

nondum enim

id fecerant,

13 scriberet Cyprianus. Nibil probat illud,

nuper,

sores cohortaudos ac interdum etiam castigandos,

quod pro

varia rei considerandae ratione variam
epist. 05,

ad lapsorum ruinas reparandas, ad disciplinai obser-

habet sententiam. Cyprianus, in

quoddam

vationem

et Ecclesise
illius in

pacificationem pertineret. Sed,
secessu scriptas
alii

quia tilleras

aliter or-

antecessorum suorum decretum jampridem ac nuprr factum esse dicil. Potuit ergo dicere nuper se
accepisse epistolam ante qualuor menses acceptam,

dinant, non perfuDctorie nol<is examinanda res est.
VIII.

Romani Carthuginem tqwun Cyprianum secesaisse nuntintum
l)i:

litteris cleri

rnissis,

cum

prsesertim nulla alia per totum illud lempus

est.

epistola venisset. Eacilis et expcdita ratio est cur

Presbyteri et diaconi Romani, ad quos,

mortuo

Kabiano, rerum administrandarum s-imma redierat,
ex Clementio, aive, ut vocat Raluzius,

Cremenlio

Romani nondum Cypriauo respondissent mense julio; nondum enim suspiciones deposuerant, adbuc patebant eorum aures ioiquis sermonibus, utvidere
est initio epist. 13.

subdiacono Carthaginensi dc Cypriani secessu di-

Quaniobrem non rcspoudere

sta-

97

VITA

S.

CYPRIANI.

98

tuerant; hinc litteras

sed ejus clero inscripserunt

bium

sit

mense julio non ipsi Cypriano, quamvis minime duquin primam Cypriani epistolam accepis;

^ nibus

ernditis epistolarum Cypriani jactura, cogar

tamen eorum desiderium augere. Assentior enim
Tillemontio de epistolis
8, 7, 6,

36; at de octogeipsi

sent,etiamsiante
IX.

mensem maium
litteris

scriptanon
litteris

fuisset.

sima prima

et tricesima

septima nec

nec Pear-

Be prima Cypriani Romanorum

sione.

respon-

sonio assentiri possum, eas hoc tempore scriptas ct

De tredecim
scriptis

ante secundam res-

ponsionem

pcrlatis, ex quibus

simul cum illa Rotnam et multas desiderari ostenditur.

Homam Romam
111

missas fuisse. ltaque ex epistolis tredecim
missis
,

septem

tantum

mihi

videntur

superesse.

Primis

litteris Cleri

Romani

statim respondit Cy-

prianus, et de glorioso Fabiani exitu gratulatus est, de

quo antea rumor incertus erat. Quod autem spectat ad alteras ad clerum Carthaginensem scriptas, rem
prudenter tractandam esse judicavit.
vertisset in his litteris, «

Cum

animadnec ad
»

notatum velim, in tcstimonio Cypriani quod modo retulimus, undecim tantum epistolas designari, quamvis tredecim missee dicantur. Nam cum unam ad martyres post tormenta, et quinque alias de lapsis scriptas nominatim commemoret,
ud

nec quis

scripserit,

necesse est ut septem

alice

his verbis

comprehen-

quos scriptum

sit,

significanter

exprcssum

esse,

dantur

:

«

Nec

clero consilium,

ncc confessoribus

cumque eum
sus et chartee

« in
ipsoe.

iisdem

litteris et scriplura et sen-

g

exhortatio, nec extorribus
gatio,

quoque moverent, ne quid ex vero

quando oportuit objurnec universa? fraternitati ad deprecandam
nostra

vel subtractum esset vel

immutatum,

»

eamdem ad
« ut

Dei misericordiam allocutio et persuasio
defuit. »

Q7

i'l° s

epistolam authenticam remisit,

re-

Ex

his patet

conjecturarum operam et

cognoscerent an ipsa esset

quam

Clementio hypodiaubi ve-

oleum

eos perdere qui tredecim illas litteras sibi

cono perferendam

»

dederant

(epist. 4). At,

videntur inter Cyprianicas deprehendisse.

Ubinam
se

ram epistolam esse comperit, non exspectato Romanorum responso, iterum sciipsit purgandi sui causa, et actionum suarum rationem sedato corde exposuit,
missis etiam ad eos tredecim
variis
litteris,

enim septem

epistolas reperient quae his Cypriani

verbis respondeant?

ubi
«

illae

litterae

quas
»

ad

presbyteros et diaconos
testatur in epist. 37, ut

frequenter

scripsisse

quee ab ipso

de rebus, ex quo secesserat, scriptse, nullam

prorsus negligentise suspicionem relinquebant. Sic

autem has
egerim,
»

litteras

recenset Cyprianus
15,
«

:

«

Et quid

inquit in epist.

loquuntur vobis

martyrum et confessorum curam illis commendaret? Una tantum exstat ante tricesimam septimam. nempe quinta. Nullam prorsus habemus extorribus scriptam objurgandi causa, nullam « universae fraternitati ad deprecandam Dei
misericordiam.
(j fient
»

epistolae pro

temporibus emissse numero tredecim
in

Sed heec expressiora
8,

et planiora

quas ad vos transmisi,

quibus nec clero consi-

ex his quee de epistolis
:

7,

6,

3G,

dicenda

lium, nec confessoribus exhortatio, nec extorribus

sunt

nam

de tricesima septima in capite sequenti

quando
tati

oportuit, objurgatio, nec universee fraterni-

agemus, de octogesima prima cum ad persecutio-

ad

deprecandam Dei misericordiam
nostra
,

allocutio

nem

Galli et Volusiani

venerimus.
hse

legem

defuit quantum secundum timorem Dei Domino suggerente, nostra mediocritas potuit eniti. Posteaquam vero et tormenta vcnerunt, sive jam tortis fratribus noset

pcrsuasio
tidei

Dubium

esse

non potest quin
pacis

quatuor epistolee

et

scriptee fuerint, ut observat Tillemontius,

cum

spes
In

appropinquantis

Cyprianum

recreasset.

septima hortatur confessores ut magis ac magis proficiant in

tris, sive

adhuc
et

ut torquerentur inclusis,

ad corro-

Domino

;

« ut

cum

pro sua misericordia
»

borandos
travit.

confortandos eos noster sermo penelitteras feci

pacem

fecerit,

quam

se

facturum repromittit,

Item

quibus martyres et

novi et pene mutati ad Ecclesiam revertantur. In
octava audivisse se narrat in visione divinitus oblata
« Dic
illi
:

confessores consilio

meo quantum possem ad DomiPlebi

nica preecepta revocarem. Item presbyteris et diaco-

securus

sit,

QQ quia pax
est,

venlura est; sed

quoque ipsi, quantum potuimus, animum composuimus. de hoc etiam bis ad clerum litteras feci, etc. » Pernis

non

defuit sacerdotii vigor

quod interim morula

supersunt adhuc aliqui

.

:

qui probentur.

»

In sexta

autem

et tricesima sexta

hac una re reditum

suum
sit

interpellari testatur,
pacis.

quod

magni

est

inter Cyprianicas, ac

momenti tredecim illas litteras secernere utrum omnes exstent, an nonNullam prorsus
sed,
desi;

metuat ne auctor
sonins, ut se

rumpendee

Sed Pear-

hac

difticultate exsolvat,

comminisci-

nullse perierint investigare.

tur

:

«

Proconsulem, circa hoc tempus, martyrum
discessu persecutionem multo mitius in

derari patitur Pearsonius

preeter epistolam
et quin-

sanguine satiatum, Carthaginem reliquisse, et ab

quintam ad clerum, nonam ad confessores
que
alias de Lapsis,

hoc

illius

verbis Cypriani

nempe 10, H, 12, modo citatis accurale
6,

13, 14, quse

dies per magistratus Carthagine exercitam fuisse;

respondent,
illas

nam nem
post

post heec tempora ut de proconsule,

ita

de

epistolas 81, 37, 36, 8, 7,

inter

tredecim

tormentis aut vexatione in carcere nullam mentiolieri.

numerat quee

Romam

missee fuerunt. Contra Tilleillis

»

Sed notandum

in

epistolis

quas

montius quatuor epistolas ex

tredecim quae

Romam

missas fuisse constat, quasque Pearsonius

Romam
las 8,
7,

missoe sunt, periisse contendit; ac episto6,

36,

serius scriptas esse putat,
sit

nempe
homi-

hoc anno 250 exeunte. Quamvis molesta

nullum omnino pacis appropinquantis exstare vestigium. « Acies adhuc geritur, » inquit Cyprianus in epist. 14, « et agon
illas

quatuor

collocat,

YIT\
qootidie eelebratur.
-

S.
at

CYPRIANi;

100

lo

epist.

i

M

sen

^ antem Pearsonii opioiooe summa ordinis pertnrbatio

Homanos, quam Pearsonius meose
put.it, sic

indacta est

in epistolas

Cypriani. In epistola 7,

augusto ioeuote scriptam
lione

legitar in edi-

editioois Ozooieosis, qu«e est 36

apud Pamelium,
m

Ozoniensi

:

*

Cootiagii
»

aic

per

tormenta
I

metuil Cyprianus oe,

si

redeat,

auctor
ll

sit

rum-

martyria celebrari.
linnm.
ite

lo
est

Epistola Luciani ad
post

peadeB pacis;
ac

»>

in

epistola

autem

edit.

Oxon.,

quse

scripta

mensem maiom,

quee est 8 Pam., tormenta confessoribus recens inllicta
I

jam

incepta, perspici potest quid martyres

anto paucos dies p.i^i foissent
et

cum fame

et siti,

!

i't

l

memorari ezistimat Pearsonius. In epistolis t Oxoii., quoe sunt 7 et Pam., martyres jam
II

ignis vapore
illis

»

cruoiarentnr.

A

generatim

e

carcere solutos esse perspicitur. At io epist. 15

in

omnibus
pacis

epistolis quas de

lapsis loquuntur,

Ozon.,
X.

Pam., adhuc

inclusi carcere tenentur.

uulla

mentio non modo jam concesse, ut
io


tam

Or</o epistolarum Cypriani ante
(vl

decimam quintricesima

videlnr Pearsonio, sed ue appropinquantis quidem.

Lapsorum causam

reditum suum integram servari

jubet Cypri.uiu-, ac oecesse esse statuit ut Ecclesia

nona. si ptima.

Homanos scriptam;
Rxferenda

ac primo de quintu rt

ad aliud tempus

m

accipiat a

coocedat. At

Domino antequam nusquam indicat se de

lapsis

pacem

Eliminatis

illis

epistolis

ex

loco

non suo, jam
ordo,

persecutionis
res

B solutior
illarum

erit
quflB

et ezplicatior caeterarnra

tum
pos-

Bne divinitu3 cogooyisse, quamvis ea
se in

mazima

Homam

missaj fuerunt,

tum quas

apposita fnisset ad placandos lapsorum animos, qoi

tea Cyprianus

ingravescente

lapsorum tumultu

kmgum
si

tempns

drfferri

moleste ferebant. 2° Ex
saeviisse
:

epistola 8 perspicitui

persecutionem diu

Quod
quid
-i

duo unaaimes tantum possunt, inquit, unanimitas apud omnes esset?Quod si, se-

coodum pacem

99

quam

oobis Dominus dedit,

universis fratribus conveniret,jampridem de divina

misericordia impetrassemus quod petimus nec tandiu in hoc salutis et Bdei noslraj periculo fluctuare-

tum quas, -spe pacis divino inonitu ostensa, scripsit hoc anno 2oO exeunte. Prima omnium in secessu scriptarum ezistimatur ea quae apud Pamelium et in editione Ozoniensi quintum locum sortitnr. Hespondet enim his y erbis epist. IS « Nec clero consiliam defuit. » Pauperum curam clero commendat, ac petit « nihii illis desit, cum samma oninis quse rcdacta est, illic sit apud clericos distri-

100

:

mense eadem epistola ha?c leguntur Denique ad minimum famulum suum et in deliclis licet plurimum constitutum, et dignatione ejus r 1_J: „ „: :.„»_ mdignum, tamen :n j»ro sua circa nos bonitate vj ille mandare dienatus est Dic illi, inquit, securus sit,
mus.
n

Nod

potnit ergo ha?c epistola scribi
In

buta propler ejusmodi casus, ut haberent plures

aprili

anni

i'><K

:

unde ad necessitates
rari

et pressuras

singulorum opeet

possint.

»

Hortatur etiam,

invidias

decli-

nandse causa, non glomeratim nec per multitu-

*

1

:

dinem simul junctam confessores » visantur, ac « presbyteri quoque qui illic apud confessores
offerunt,

,•

...

.

quia paz ventura est

:

sed quod interim morufi
» Si

singuli
»

cum

singulis diaconis
facile

per vices
epistolis

supersunt adhuc aliqui qui probentur.
sit

ha?c scrip-

alternent.

Equidem

dederim ex

Cyprianus rnense

aprili

anno 250, cur adhuc an'.

quas

Homam
Sod,

Cyprianus misit purgandi sui causa,
quffi

num
i

in secessu latuit

ob persecutionem

cur

in epi-

nullam hodie exstare
sit.

huic quintse praeponenda

33,

quam anno
ait

2:in

ezeunte scriptam csse con«

stat,

Aurelium

suspicatum esse

pacem dum
(lib. iv

quod Pearsonius et Fellus praitcndunt primam oinnium ac stalim atque secessit Cypriaous, scriptam fuisse, id mihi persuadere
simi.

dediuit lectionemf » 3° Epistola 8 inscrijita est presbyteris et di

non pos-

eamque

S.

Augnstinus

de

Nam, cum

Cyprianus,

ut

Bapt.,

c. 2

,

ad clerum scriptam fuisse testatur.
his

Eam

sigillatim
ras,

non designct tredecim

illas

jam observavi, omnes litte-

timen Pearsonius respondere putat
verbii

Cypriani

cumque

populi Carthagincnsis casus, qui « ad

Sec universse fraternitati ad
et

deprecandam
nostra

Dei

misericordiam allocutio

persuasio

prima verba minantis inimici » tidem ejuraverat, maximum dolorem Cypriano attulisset, vix dubium
in tanta

defuit.

Deinde vero epistola universx fraternitati J) est quin clerum suum
ot patet ex epist.
tei
I.i:

rerum

difiicultate

scripta fuit ante tormenta,
at

consiliis siiis iinnavcrit,

cique aliquas litteras ante
litteris,

jim kormenta
epist. 7, in

inflicta

confessoribus fuisse
epist.
2.

hanc quintam scripsorit; aut saltem
liujus moleslian acceptsB nuntio

quas

tnr Cyprianus in

eadem

Idem dicendum
laudabili
vita

primum
inesse

scripsit,

de

qna Cyprianus confessores pluribus
confessionis

aliqua

tanti

doloris

significatio

debuit.

bortatur
kueantor,

ot

gloriam

Quare

non

credidori n

hanc opistolam
Fed

omnium

eorumque vitia aon paaca reprehendit in his qnod noonulh ertorres in patriam injussi rediissent. lode ansam arri]»it Pearsonius ut probet Cyprianum de bac epistola 7 loqui cum objurgationem extorribus non defnisse
dicit.

primam
scripta

fuisse
sit

scriptam;

cum

« circa cleri

dubium quin incolumitatem omnia
non

integra

»

essent,

cum

aliqua
,

confessoribus

oxhiberetur

adhuc humanitas ac proinle antequam

At

si

hanc
altero
totius

pars

cleri

Ecclesiam occultis molitionibus pertur-

epistolam commemorasset Cyprianus in Htteris ad

baret aut edictis Decii pareret, imo ante tormenta

derum Romaoom, noo
voibo, quod
epistolff

illam ex

uno aut
sed ex

confessoribus
ris

mense

aprili

inllicta,

anto torridio-

veluti

traoriens dixit,

carceris tenebras quse in Epistola Luciani

ad

consilio et proposito

designasset.

Ex hac

Celcrinum memorantur. Scripta? etiam

sunt ante

dOl

VITA
tres alije littera?,
,

S.

CYPRIANl.

102

eumdem menscm
confessoribus

«

in

quibus nec

^ sent
est

exhortatio
,

nec extorribus quando
alloculio et perscriptas fuisse

Cypriano nunliandi. Multo ergo verisimilius elucubratamfiiisse banc epist. 36 cum persecutio
et

oportuit objurgatio

nec universse fraternilafi ad

in dies

demitigaretur,

necdum

tainen confessores e

deprecandam Dei misericordiam
suasio defuit.
»
,

carcere soluti essent.
XI.

Judicat Cyprianus

ante

tormenta

sed

eas

ad nos non pervenisse
inflicta esse

Quinque S. Cypriani litterse de lapsis. Facinus presbyterorum qui communionem lapsis dederant, non dissimulavit.

ostendimus.

Non suspemionem

sed

Tormenta confessoribus
observant eruditi
viri.

mense

aprili

excommunicationem

illis

minatur.

Mappalicus in

quaestione

Plurimum
nefarise

solatii
;

percipiebat Cyprianus ex marty-

mariyr occubuit die Aprilis 17, ut marlyrologia testantur, cum pridie acerrimos cruciatus pertulisset, inter quos dicebat proconsuli
:

runi triumphis

sed hanc laetitiam contaminaverunt

nonnullorum
ei

presbyterorum
molestias

molitiones

«

Videbis cras

qui,
scnt,

cum
ab

ab

initio

episcopatus semper obstitis-

agonem.

» Scripsit

itaque Cyprianus boc mense, ut
epist. 9 ad martyreset con-

absenti
illis

gravissimas
tragcedise

exhibuerunt.
et

verisimile est, exeunte
fessores, in

Acta_'

materiam dedit antiqua

qua eorum laudes plena manu extollit, eosque hortatur ut « istum beatissimum martyrem et alios participes ejusdem congressionis, et comites
in fide
stabiles, in

laudabilis consuetudo,

quam

ad perniciem mullo-

g

rum convertere

conati sunt. Mos erat in Ecclesia
,

ut lapsis qui libellos a martyribus impetrassent

dolore patientes, in qurcstione

abquid de poenis canonicis
sub finem
in libro
libri de

episcoporum judicio

victorcs » sectentur.

Non dubium quin
»

hoec ipsa

sit

remitteretur. Exagitat hoc institulum Tertullianus
Pudicitia,

epistola
15, «

quam

scripsisse se ait

Cyprianus in

epist.

quod olim catholicus
qui

postquam tormenta venerunt.
post,
id est

ad Martyres laudaverat. Ejusmodi autem
ii

mense maio, Pearsonius et Tillcmontius post Baronium et Lombertum sciiptam existimant epist. 37, in qua Cyprianus presbyterisetdiaconis pauperumcuramcommendat, 101

Noh multo

hbellos non quilibet confessores dabant, sed

capite damnati eranf, aut saltem aliquos cruciatus

perpessi fuerant. Hinc Celerinus in Epist. ad Lucia-

num

rogat

«

ut

quicunque
»

102

P 1 01
'

'

"

ex con-

et etiam atque etiam hortatur

«

ut corporibus etiam
in carcere,
,

fessoribus « coronatus fuerit, Numeriae et Candidae

omnium
glorioso

qui, etsi torti

non sunt
excedunt
ut

tamen
et

peccatum remittat.
tur libelli,
tentiae

Quamobrem cum
carerent
,

Decii persenulli

exitu

mortis

impertiatur

cutionis initia cruciatibus

daban-

vigilantia et cura propensior, et dies

eorum quibus
celebrare

:

nemo ex
:

lapsis subterfugiendae pceni-

cxcediint

»

adnotentur

,

«

commemoi\ifiones

eoriun

inter

memorias martyrum
Tertullus,

C

ansam habebat, frigebant cupidi novarum rerum presbyteri at, postquam tormenta mense
aprili
inflicta

posset. Diligenter
«

observanda snnt quse sequuntur
inquit
,
,

sunt,

et nonnulli
libelli

ex

confessoribus

Quamquam

iidelissimus

et

martyrio coronati, lum
siasticis servato.

prodiere, sed

lamen
lit-

devotissimus frater noster
dine et cura sua

pro coetera

sollicitu-

debito honore et episcopi dignitati et legibus eccle-

quam

fratribus in
illic

operationis impertit, qui nec

omni obsequio circa corporum
mihi

Nam

martyres ad Cyprianum

teras direxerunt, et petierunt « tunc desideria sua

curam

deest, scripserit et scribat ac significet

examinari
Ecclesia
serit,

,

et

pacem

dari

quando

ipsa ante

mater
reduPrae-

dies quibus in carcere beati fratres nostri

ad im-

mortalitatem gloriosae mortis exitu

transeunt, et

celebrantur hic a nobis oblationes et sacriflcia ob

pacem Cyprianum « cem ad ecclesiam suam
» et

de misericordia Domini prior sumpdivina protectio
fecerit
(epist.
»

10).

Equidem etsi tot hominum eruditorum auctoritate plurimum movcor non tamen video cur mense maio id est in maximo pcrsecutionis incendio ha?c Cyprianum scripsisse velint, cum ipse cito commemorationes
»
,
, , ,

commemorationes eorum, quae mino protegente celebrabimus.

cito

vobiscum Do-

terea paucis dabantur
23.

libelli,

utperspicitur ex epist.

Mappalicus martyr matri tantum, quae lapsa

fuerat domestica pietate

commotus dederat;

nulli

prorsus Saturninus post tormenta adhuc in carcere
rv constitutus
;

sed paulo post servari

modusac

delec

tus desiit

:

«

Nam

Lucianus

et

ipse unus de con-

martyrum cum clero suo celebraturum Jam ergo refrigescens persecutio spem
reditus

se nuntiet.
illi

fessoribus flde
ut ait

quidem

calidus et virtute robustus, »
«

maturi

ibidem Cyprianus,
fundatus
se

sed minus
est,

Dominica
imperiti
,

afferebat

;

et

quae
6,

causae
8,

Tillemontium
rejiceret in
fi-

lectione

quaadatn conatus

moverunt

ut epistolas

7,

31

jampridem

vulgi

auctorem

constituens

ut

nem

anni

2b0, eaedem

movere debuerunt

ut de

manu

ejus scripti libelli gregatim multis

tricesima septima idem judicium mense maio martyres horrendis

ferret. Praeterea

Pauli darentur. » \tque hcec faciebat «

nomine non tantum

cruciatibus tor-

Paulo adhuc in carcere posito,
exce.-sum,

sed et post ejus

quebantur

;

sed

cum

epistola 36 scriberetur,

non
sed,

jam per vulnera martyrii coronam acquirebant,
si

mandatum. Aurelii quoque, adolescentis tormenta perpessi, nomine
dicens hoc sibi ab
illo

qui in coelum evolarent, id moriendo in carcere

libelli

multi

dati

sunt

ejusdem

Luciani
»

manu
hanc

sine tormentis assequebantur.

At mense Maio non
fuis-

scripti,

quod

litterasille

non nosset.

Videtur idem

morientium

in

carcere sine tormentis, sed vitam

Lucianus auctor fuisse libellorum
sententiam
scriptos
fuisse

quos

in

inter cruciatus

profundentium annotandi dies

audierat

Cyprianus

,

vn
epist.
11).«

\

-

CYPRIANt.
t

ini
»

Commnnicet

ille

cumsais.

Non-

et
«

audiebat et loquebatur ea quihus

Cyprianuin

DoUoe alioa notat Cyprianus
pienles in beneficiis
tur, aut o illicits negotiationis

qui personas accigratiflcaban-

Dominus monere
et

e1

instituere

»

dignahatur. ln
se

martyrum aot

Bpistola

ml Plebem declarat uosse

plebis

susb
lapsi

nundinae

aucupa-

quietem pariter
in satisfaclione
illos

timorem

;

nec dubitat quin

bantor.

Dei el deprecatione vigilarent, nisi

Non ignorabat Cyprianus quinque presbyteros imenta quibusdam confessoribus et bortamenta »
triboere,
ik*

quidam de
ut

presbyteris gratiflcantes decepisipsi

sent. Horlatur

singulos regant,

et

consilio

concordarent

clesiasticam
prflBcepta

disciplinam

com episcopo, ne eccum flde et quiete juzta
cpist. 40).
»

ac
1

secundum divina prsecepta ipsorum animos temperent. Totam rem inreditum
moderatione
sua

Domiuica contimivnt
tota res
io

Sed

siiiiin

integram servari jubet,
inquit
,

« ut,

cuni ad vos per

tamen, cura
varetur,

ad ipsius reditum integra serlibellorum
licentia,
lapsis

Dei

misericordiam,

venerimus, convocati
disciplinara et

neque
ante

bac

coepiscopi plures

secundum Domini
et

quidqoam

Ecclesiee

pacem

et

episcopi judi-

confessorum prsesentiam

vestram quoque senlitteras et

cium promitteretur, dissimulabat et patientiam tenebat, quasi verecundum silentium proficeret ad quietem (epist, 10). Sed quinque presbyteri nec
Evangelii, nec loci sui

tentiam, beatorum inartyrum

desideria

examinare possimus.
jj

»

Ex

his

Bpi&tolae <ul
»

Clerum
scriptas

,

«

diu

patientiam
epistolas

mini judiciutn, nec praepositum sibi
tantes,

memores, nec futurum Doepiscopum cogi-

meam
ante

tenui,

perspici potest tres illas

junium mensem

non

fuisse.

Sed mi-

novum

et

sub ;mtecessoribus Cypriani inao-

nus helle Tiilemontius existimat Cyprianum

non
fece-

dituni facinus ediderunt. Lapsis

pacem

el Eucharis-

solum libellorum licentiam
riint

,

sed etiam Eucharistiafi

tiam dederant

«

ante actam poenitenliam, ante exodelicti

profanataa facinus diu patienter tulisse.

Fucum

mologesin gravissimi atque extremi
ante

factam,

doctissimo viro bocc Cypriani verba in epist. 58
:

manum
»

ab episcopo et clero in pcenitentiam

(pag. 85)

impositam.

Tum

vero Cyprianus intellexit dissire tanti
et

mulandum non

esse in

momenti, ne ad
taciturnitas

quo non mea nec hominum, sed Dei causa cst, de eorum facinore non puto esse reticendum quod a primo statim persecutionis
«

Unum

illud in

perieulum plebis pariter

suum

nimia
animi

die,

cum recentiadelinquentium
sacrificiis

facinora ferverent,

procederet. Qnare, ut mali progressus supprimeret,
tres epistolas

et

nefandis non tantum diaholi altaria,

de eodem oleo etopera
plenas
:

scripsit,

sed adhuc raanus ipsa^ lapsorum atquc ora fumarent,

103

el

doloris

unam

ad martyres et

communicare
inlcrcedere

cum
uon

lapsis

et

pcenitentiai

agendss
concludit
erupit

confessores, aliam ad presbyteros et diaconos, ter-

destiterunt,
illo

Ex
lapsis

his

tiam ad plebem. Hae

litterse

sunt apud Damelium
:

C Tillemontius
persecutio
,

ab ipso

\ 04

die 9 110

undecima, decima, duodecima
alise

in

unaquaque duce

non defuisse qui

Eucharistiam

commemorantur. Martyres admonet «
fides

darent.
ut

a quibus

tam devote
lex
»

et

Nimium

restricte

(^vprianum doctissimus scriptor
nisi

fortiter servatur

Uomini, ab iisdem

quo-

interpcetatur. Hlius verba nihil aliud sonant

que

et

disciplina

Domini reservelur.
fieri

Mirari se

presbyteros

cum

lapsis

adhuc recenti eorura scelere
,

demonstrat quod non, ut olim
byteris
et

solebat, a pres,

communicasse.
illis

Revera
in

si

consideretur

tempus

diaconis

regantur et erudiantur

sed

temporibus

pcenitentia

solitum impendi

potius a

quibusdam presbyteris jura omnia perver-

dicere potuit Cyprianus sine absurda exaggeratione

tentibns pise

eorum voluntates
oportuerat

interpellentur. Hor-

presbyteros
tionis

cum
»

lapsis «

a primo statim perseculapsi
alii

tatur ergo Ut ipsi presbyteros doceant quae ex pres-

die

communicasse. Practerea, cum
deliquerint, sed
potuit ut
scelus

byteris eos audire

:

prssscribil ut,

in

non

eodem omnes tempore
serius,
fieri

dandis

libellis
,

antecessorum suorum vestigia seet

citius, alii

multi

perpaucis

quentes

sollicite

caute

petentinm

desideria

diebus post

admissum

communionem ab
Sic interpretandi
lota

ponderent, inspiciant et actum et opera et merita

singulorum, ipsorum quoque delictorum genera et
quabtates cogitent
;

D

improbis presbyteris acciperent.
Cypriani necessilatem affert
series et junctura.

deniojue quos ipsi vident, quos

Nam

presbyteri

rerum gestarum ansam turbandi
mareliam

norunt, quorum pcenitentiam satisfactioni proxi-

rapuere ex

lihellis
;

martyrum, qui post tormenta
Cyprianus
inflicta

inam conspiciunt
id

,

designent nominalim

libello, et
lit-

dari cceperunt

et

in

epist. 15, ut
,

episeopum

fldei

ac disciplinae congruentes

tyrum
«

libellos

post

tormenta

ita

teras dirigant.
In Epittola
<i'l

Clerum adhuc vehementius indig-

natur

in

presbyteros qui sanctum
insi

Domini corpus
si

profanare

fuerant.
,

Dcdarat,

«

ultra

in iis-

dem

perseveraverint
uti

o

osurum

se ea ut

admonitione
inlerim pro-

qua illum
per dies

Domiuus jubebat,

audaciam eorum commemorat communicarejam cceperant. » Unde etiam patet recens omnino fuisse facinus presbyterorum. ldem testatur in epist. \2, Ad Plebem « Audio tamen, inquit, quosdam de presbyteris... jam cum lapsis communicare ccepisse. » Sed, quod
post ipsos
libellos

qui

cum

lapsis

:

hibeantur offerre.

Nam

prseter nocturnas visiones,
« Spiritu

rem causamque maxime
ex eo

continet, declarat Cypria-

quoque implebatur

sancto pue-

nus in Epistoln ud Clerum presbyterorum facinus genere esse quod
ferri

rorum innocens

aetas, qua; in

extasi videbat oculis

et dissimulari

non

i05
possit
:

VITA
demonstrat
se

S.

CYPRlANt.
His litteris

106

diu

patientiam

tenuisse; A

sed,

cum quidam

plebis

tranquillitatem

turbare

clerus; sed paulo post Cyprianus, ad custodiam gregis semper attentus,

non respondit

conentur ac totum

sibi vindicent,

tacere ultra non

cum
et

videret sibi facultatem redeundi

nondum

esse,

oportere; dissimulasse se semper et pertulisse con-

jam

sestatem coepisse, quod tempus infirmita-

tumelias episcopatus, sed nunc dissimulandi locum

tibus assiduis et gravibus infestatur, et lapsis et

non

esse «
qui,

quando decipitur
magis

fraternitas a quibus-

audientibus providendum existimavit. Scripsit

ita-

dam

dum

sine ratione restituendse salutis plaulapsis obsunt. »
refellit,

sibiles esse cupiunt,

Tillemontius merito

Lombertum

qui haec

verba ejusdem Epistolse ad Clerum,

«

ut interim

probibeantur oiferre,

» sic

intcrpretatur quasi vetet

interim Cyprianus ne presbyteri offerant nomina

lapsorum.

Contendit

Tillemontius

suspendi
illis

hos
in-

presbyteros, aut saltem suspensionis minas
tentari, nec eos
fuisse Baronio,

13 ad Clerum, in qua edicit ut lapsis martyrum habentibus, si periculose segrotaverint, apud presbyterum quemcunque prsesentem, vel si presbyter repertus non fuerit, et urgere exitus coeperit, apud diaconum quoque exomologesin delicti sui facere liceat, modo tamen martyrum proerogativa apud Deum adjuvari possint. Cseteris qui non acceperant libellos, sed mites
epist.

que

hbellos

tamen deponi. Addit idem visum
cujus observa-

et

humiles pcenitentiam agebant, futurum promittit
illis

etanteeum Pamelio,

B ut

quoque divino remedio consulatur.
misericordia Domini

Simili-

tio in editiones Priorii et Felli translata.

Sed,

quod

ter praescribit ut audientibus divinam gratiam im-

pace

tot

hominum doctissimorum
« ut

dixerim, Cypria-

plorantibus

non denegetur.

nus his verbis,

interim prohibeantur offerre, »

Simili decreto lapsis consuluit in hac persecutione

non suspensionem, sed excommunicationem designat, neque hanc poenam in praesens tempus intligit, sed tantum minatur. Addit autem « Acturi et apud nos et apud confessores ipsos et apud plebem universam causam suam cum Domino permittente in sinum matris Ecclesise recolligi coeperimus
: :

Dionysius Alexandrinus. Ipse enim testatur in Epistola

ad Fabium Antiochenum
si

se prsecepisse
si

«

ut

morituris,

peterent, et

maxime

antea sup-

pliciter postulassent, venia indulgeretur,

quo bonse
lib. vi,

spei pleni ex hac

vita

migrarent » (Euseb.

cap. 44). Discrimen ponit Dionysius inter eos qui

haec,

inquam, addit, quia tunc deliberatus
essent deponendi necne hi

erat,

non
ut

pcenitentiam urgente periculo petebant, et eos qui
ante

utrum

presbyteri,

morbum

petierant.

Quamvis autem

in

hoc

placet Tillemontio, sed

utrum

eis esset

reddenda

necne communio,
tise

et

qua conditione, qua poenitenaliter

lege reddenda. Cyprianum non possum cum lego epist. 28,

interpretari

p

in

qua gratulatur

presbyteris suis diaconis, quod

ejusque diacono

105

Q 01

cum Gaio Diddensi communionem laDsis

non tam videatur accuratus esse qui nominatim requirit ut qui libellos a martyribus acceperant, eorum auxilio et prserogativa apud Dominum adjuvari possint, eamdem tamen utriusque sententiam esse crediderirn; nec dubito quin Dionysius pacem non condelectu babendo

quam Cyprianus,

dederant, communicare noluissent. Renovat in ea-

cessisset,

si

qui pcenitentiam audacter

106 detreca pluribus

dem epistola decretum suum, ut a communione sua arceatur quicunque ausus fuerit communicare
cum
lapsis. Sic

tassent, id

quod

in Africa

commissum

videmus.

etiam in

epist.

52 (pag. 67), severiquis ante consilium

Cum

respondisset clerus huic epistolae (questus
tot suis litteris nihil

tatem a se aliquando in lapsos adhibitam exponens,
decrevisse se

enim fuerat Cyprianus quod
immoderatis
et

narrat ut, «

si

responderet, ac simul consuluisset de quibusdam

nostrum,

» inquit, « et

ante sententiam de

omnium

communicationem accipiendam
scribit
litteris

fes-

consilio statutam, lapsis
luisset,

temere communicare vo-

tinanter urgentibus,
14, in

Cyprianus epistolam
statue-

ipse a

abstinere a
dere,

communione abstineretur. » Porro communione non idem est ac suspenapud Cyprianum, qui hac voce
velut

qua confirmat quod proximis
refellit
:

rat

de lapsis periculose aegrotantibus; vehementer
et
«

praesertim

autem
habent

castigat importunos illos
si

pacis

excommunicationem designat,

cum

ait

absten- f) eftlagitatores
in

Qui,

nimium properant,

inquit,

tum
et

a se esse Felicissimum in epist.

48;Jovinum
in

sua potestate quod postulant, tempore

Maximum

ob

nefanda

sacriiicia

concilio

ipso sibi

abstentos, epist. 55;

Novatianum per totum orbem

plusquam postulant largiente. Acies adhuc geritur et agon quotidie celebratur. Si commissi
vere et lirmiter pcenitet et fidei calor prsevalet, qui
differri

a sacerdotibus Dei abstentum, epist. 67. His ergo verbis, « nt interim prohibeantur offerre, » non

non

potest, potest coronari. »
lapsis

Videtur hac
ut
seipsos

solum sacerdotalis, sed etiam laica oblatio et communio auferenda denuntiatur. Illud etiam ex his
qu83 diximus perspicitur, hanc

oratione

Cyprianus

concedere
si

offerant judicibus;

neque enim,
dies
illis

eos voluisset
in

a Cypriano arrogatam fuisse,

poenam non statim sed minas tantum-

exspectare

,

dum

diceretur,

eorum

potestate esse

quod

postulant, dixisset. Erat sane

summa prudentia egentibus, intentatas fuisse. Atque id etiam confirmat cum eximia Cypriani in tacendis presbydifficillimis

modo,

ut

temporibus ac

vetitum ne quis se ultm offerret, idque declaravit

Cyprianus coram Paterno proconsule; sed ejusmodi
leges variis circumstantiis interdum cedunt. Multos

terorum nominibus
conditio, «
si

lenitas,

tum ab eo apposita

ultra in iisdem perseveraverint. »

enim videmus, velut apud Justinum logia, et apud Eusebium lib. viu,

in

minore Apo-

ultro judicein

Patrol. IV.

io:
-

\\\\ s
>,

CYPRIANI.
:

108

Sanare debuerani exuTceratas mentes litteree Cyconfessionem invocatos venisse ^ priani, in quibus justam severitatem lenjtas tempein quibos <i non vituperatur bsec libertas, mullo rabat; sed Lucianus, incitantibus nefariis presbyiper vituperanda, quos par erat minas io la] teris, novom facinus edidit. Scripsil Cypriano omreparare, ac imi oomini Christiano dedecus
ei
.i.l
-

Cbristum
l

ibi confiteri

ul

i

turpiter negaverant. Lau-

clesia!
tollit,

coelora

Romanee plena manu Cyprianus in epist. 57, quod prodenntc ad confiaceorrit

nomine « universis eos pacem dedisse, el hanc formam per Cyprianum aliis episcopis innotescere velle. » Quod autam addebat,
niuni confessorum
«

tendum

Cornelio,

properanter

et

venerit

de qoibos ratio constiteril
»

i
<

ii

id

post

commissma
conflandam
eliam
:

qoisquis audivit, oec singuli milites, sed tota simul
i

egerint,

id

ad

invidiam

Cypriano
'.'pist.

ad

pugnam

prodierint,

omnisqne

Ecclesia

spectabat, ut ipse observal
liberior
<>

23. Videtur
his

Romana

confessa

sit,

ac lapsi plurimi gloriosa

con-

queedam admonitio contineri
le

verbis

tassione restituti.
XII.
- !>>

Optamus
»

cum

sanctis marlvribus pacem haest

bere.
Epislola

XV

Ex hac Luciani epistola, quee
ortea seditiones,
in
<'t

17

apud

pau
Tot
rebua
a<l

Cypriani et )>ltiril>>is tumultu exorto scriptis.
S.

aliis

Pamelium,
«

in

provincia Cypriani
iinpetus per
sibi

per aliquot civitates

prsepositos

Ecclesise

pacificationem

fortiter ]}
epist.

mnltitndinem
pra?sentari
sitis a
<

factus, et

pacem confestim
territis

re-

prodenterque
ad
clerura

gestis,

scripsii

Cyprianus
sni

15

coegerunt,

et subactis

preepo-

Romannm, pnrgandi
ut

causa;

nec

infirmioribus. In ipsa ecclesia Garlhaginensi

aptius

quidquam

esse judicavit ad iniquas suspicio-

i

ii

ida.ni

turbulenti per hanc epistolam, veluti quifacibus
accensi, plus

repellendas,

de lapsis

quam litteras eum

Romam
aliis

mitteret quioque
pariter in

busdara

exarsere epist. 23.

octo

secessu

Scripsit ea de re

Cyprianus ad cleruui suuni epistolitte-

scriptis, r\

quibus duas tantum soperesse observaet

lam
ris

17, in

qua docel standum esse prioribus
dixerant confessores,
«

vimus,

oempe quintam ad clerum
in

nonam
:

ad

suis; et quia

de quibus

confessores. Mirilice autera elucet Cypriani charitas
el

ratio

apud
»

te

constiterit

quid

post

commissum
ut

animi moderotio
inest

ad Romanos

epist. 15

nulla

egerint,

inde concludit

voluisse confessores

<'iiini

animi

offensi significatio,

nuUee querelee;

lapsorum

causee examinarentur, ac perinique facere

rit,

quid egerit in secessu, breviter

qui tempus ad eara rem exspectare nolebant. Revera cenfessores,
etsi

exponit; et pro

summo

suo unitatis studio declarat

rem
si

ultra

legem

et

modum

se ni iis qnce lapsis

pcenitentibns concessit, standura
cleri

perducebant, quia tamen Cvprianus excomnuinica^

putasse
noster,
i

<M

cum Romani
«
i

sententia,
<-t

ne actus

tionera minatus fuerat

quis se inconsulto lapsis
ausi sunt petere ut ante

inquit,

qui adunatus esse
»

consentire ^*

communionem
Ecclesia;

daret,

non

omni Quinque

debet,
litteree

in

aliquo discreparet.

paccm, ante Cypriani judicium pax daretur.
in Epistola

qoas Cyprianus inter raotus a

Hinc Lucianus

ad Celerinum

petit ut plures

lapsis excitatos scripserat

non solum Roraanis, sed
se

Romanffl Ecclesise
ita

lapsi, qui ipsi
«

fuerantcommendati,

ettam ad plurimos episcopos missee fuerunt; jamque

107
eodem

'"'

rescripserant Cypriano

«

quoqoe

in
a

clesiffl

pacem habeant, cum Dominus ccepcrit ipsi Eccausaapud epipacem dare, etexposita

106

consilio

secundum

catholicara fidem stare,

scopum.
In
ii

»

Misitetiam Cyprianus ad clerum
et

suum

epi-

cum
quara
facti
;

Cyprtanus Caldonio episcopo respondit. Con-

stolam Galdonii,
his

quam

ipse Caldonio rescripserat.

suluerat

eum Caldonius

de nonmullis
teoti,

<•

qui, postea-

sucrificaverunt,
»

iterato

extorres sunt

inter qooa erat mnlier
i

oomine Bona, quse
vel

rerum angustiis peropportune superveneiii t litterffl cleri Romani, tum etiara confessorum, non illffl quidem ad Cyprianum (nondum cnim
accurate de
illius

esset

a

maritu ad sacrificanduin,

rebus cognoverant), sed primffl
alteree

potius non
feantis

ipsa sacrificasset, sed qui
;

tenebanl

quibus ipsa dicebal
etiam
facta
est

manus relucNon feci,
:

ad clcnim Carthaginensem,
confcssores.

ad Carthaginenses
epistola 15

Scriptae fuerunt
fuisset

anteqnam

ipsa
iii

extorris.

Ris

n Cypriani Romam
illis

perlata.

Ncutra ad nos

petentibus,

quamvis non dubitarel Caldoabluissent,
nihil

pervenit, sed ex Cypriani cpistola 23 discimus in
«

nms
I.

ipiin

prius delictum
nisi

tamen

Evangelii
legis
el

plenum vigorem
Dominicffl
»

et

disciplmam
laboranti
tolis fidci

statoere
aud.it

vomit

Cypriani
illius
«

occederet auctoritas.

robustam
Cypriano
viribus

viguisse, ac

Cyprianns

prudentiam, ac respondet
ablueriui
assistente

contra

invidiee

irapetum
preesidii

ejusmodi homines,
et

cum

omne
aibi

delictum,

resistenti
litteras

plurimum
se

attulisse.

maculam

prislinam,

Domino,
Caldonio
»

Easdem
epist. 31,

commemoiMt
ait
«

elerus

Romanus
litteris

in

potioie virtute deleverint, jacere ultra sob diabolo
i

dum

in superioribus

sen-

itos

aon

debere.

»

Mittii

tentiam suam

dilucida expositione » protulisse

«

libnini

'ii.ii

epistolis

nunxero quinque.

Hunc

adversus Libellaticos, necnon etiam contra eos qui
sacrificaverant
strasse.
Si

i.brnm Fellus Interpretatur

ipsum fasciculom quinet

lidem
suo

suam consensumque monet

im; Rigaltios
librum
Epia
ol

Baluzins

intelligunt

juri

honori

debito

attentus
litterse

d%
i

Lapsis; jed
inii el

is

nondum

erat compositus.

fuisset Cyprianus, leesissent

eum ejusmodi

Cald

ioCypriani
in

decimum

no-

ad clerum
Sed

cl

confessores eo preetermisso scriptee.
Ecclesise

num

et

vieesimum locum tenent

ordine Pamelii,

quidquid

proderat, gralum

ci

non

109
potuit

VITA
non accidere
;

S.

CYPRIANI.

no

ac stalim, ut in

maximo

be-

^

Necesse non erat Lucianum precibus fatigare,
qui nullum iu hoc geuere
sic

neficio, gratiasegit clero

Homano

et confessoribus.

Ac clerum quidem certiorem

facit

per epist. 23,

modum tenebat. Itaque respondct Celerino, ut Iapsis mulieribus nibil
videatur,

tum de
epist. 25

pristinis Luciani factis,
excitatis.

motibus ab eo

tum de novissimis Confessoribus autem per

eximium concedere

sed profuso in uni-

versos lapsos beneiicio eas comprehendere. Narrat

tum ob confessionis gloriam, tum etiam ob eximium disciplinae defendendae studium. Hae litterse 23 et 25 per Saturum et Optatum
gratulatur

sis

enim universos confessores « ex compacto univerpacem » dimisisse, ac Paulum martyrem, dum adhuc in corpore coram Christo tibi
esset, sibi dixisse
:

«

Luciane,

quorum primum Cyprianus lectohypodiaconum fecerat ad boc munus rem, alterum litterarum perferendarum. Cum enim oporteret illum per clericos scribere, sciret aulem plurimos ex
perlatae fueruut,
suis absentes esse,

dico, nt

si

quis post arcessitio-

nem meam
meo.
quas
>i

pacem Hinc pacem non
abs te

petierit,
iis

da

in

nomine
«

tantum nmlieribus
sed et
»

concedit quas Celerinus commendaverat,
scias, inquit,

paucos vero qui erant Carthagine,

ad animum nostrum pervcnire,

vix ad ministerium quotidiani operis sufficere, ne-

id est,

quarum cura

aliqua tangimur. Simili utilur
epist. 28,

cesse habuit novos aliquos constituere qui mitteren
tur.

loquendi ratione Trajanus in
« Pertinet ad

ad Plinium:
itinere

Sex

alias litleras

per eosdem clericos misit
17, 18,

ad B

animum meum,
»

inquit, quali

clerum Homanum, nempe epistolas
de quibus
Celerini

19et20,
litteras

m
et
se

provinciam pervemas.

Saeviebat

jam

locuti

sumus, ac praeterea

ad Lucianum, et
21 et 22, de

Luciani responsionem,

cum maxime, persecutio. cum aliis confessoribus ab
esse, ac sperare

autem nunc Narrat enim Lucianus
octo diebus iterato
cor.o-

apud Pamel.
XIII.

quibus pauca dicemus.
et

reclusum

marlyrum qui jam
aliis

— De Epistola Celerini ad Lucianum
Luciani.

Responso
versare-

nati fuerant, epistola in
«

socium brevi cum

futurum. Haec
scripta
dicitur

Annalibiis

Cyprianicis

Celerinus Carthaginensis,
lur,

cum Romae
Christo
edidisset,

mense maio jam
in

affecto, » sed prorsus

mendose.
universos

ibique

in

carcerem

pro

conjectus

Nam

ea

Lucianus diserte

declarat

eximia

constantiae

exempla

plurimum

doloris traxit ex lapsu

etCandidae, quae sacrificaverant.
ut verisimile
ait

duarum mulierum, Numeriae Harum una nempe,
ipsius soror erat, scque
laetitiae

universis lapsis pacem dedisse, quod tamen facinus non tentarunl, nisi post scriptam Cypriani epist. 15, ad Romanos, ut ipse Cyprianus

confessores

est,

Numeria,

testatur in epist.'23.
I

pro

illius factis in

hac die

Paschae, flen-

ii

his Celerini et Luciani litteris

commemoratur

tem

etcinerelacrymabundum 1" exegisse et dies exigere usque inhodiernum. Aliam pra?tereamulieremcommemorat,Etecusam nomine,
die ac nocte in cilicio
1'
*

^

Saturninus confessor,

quem
/

nonnulli

l

»

1

nnm Saturnino voluntcuni VMliiiimim
<r<\

iiiil

nnl iirrniAii^i Carthaginensi,

eumdem esse rrnmn quem Cypriaf~* 1 1 r\ »-»-»

J

nustestatur epist. 23, posttormentaadhucin carcere

non sacrificaverat, sed tamen ascenderat usque ad Tria Fata, et inde descenderat donaenim
quee
;

positum nullos

libellos

dedisse,

cuique una

cum

Aurelio inscripta erat epistola

Romanorum

confes-

numeraverat ne
sic

sacrificaret.

Harum

«

jam causa
»

sorum. At profecto duo distinguendi sunt Saturnini,

audita, preeceperunt
esse

109

eas praepositi tantisper

Romanus

et Carthaginensis.

Nam

Saturninus

donec episcopus constituatur.
ab

Hogat

cujus
in
id
«

nomine Lucianum Celerinus

salutat,
»

jam

ibi

ergo Lucianum Celerinus ut caeteris confessoribus
referat
fuerit,

poena ungularum fortiter confessus

fuerat

et

eis

petat «

ut

qui prior coronatus
»

autem de Carthaginensi \
potest.

1Q Saturnino intelligi
rei

istis

sororibus tale peccatum remittant.

non

Nam, cum
vel

haec scriberet Celerinus in die

Atque
gine

id

pelit

non suo tantum nomine, sed etiam
confessorum, ad <;uos Cartbaistae

laetitiae

Paschae,

nondum
saltem

Carthagine inllictaf'ierant

sexaginta quinque

tormenta,

nondutn hujus

fama,

Romam

venientes
in

mulieres

«

in

portum

nedum

ipse Saturninus post

tormenta in carcerem

descenderunt et

urbem levaverunt, eisque mi»

reductus

Romam

pervenire potuerat. Hinc Celeri-

nistraverunt et in omnibns foverunt.

Celerinus
quae

«

Carthaginensium confessorum Sperabat f) secundum earum pcenitentiam et opera » aliqui jam passi aut coronati fuissent. Deinde vero
nus ignorabat
an
«

penes confessores fecerant,

Christum
»

eis,

inter

molestias Cypriano exhibitas a Luciano, sulittera?

martyribus petentibus, induHurum.
epislolam diebus
verbis
« In
viri

LiqiTet

hanc

pervenerunt
Saturnino
et

confessorum
:

Romanorum
eodem decimam

paschalibus scriptam esse, ex his

Aurelio insciiptae
est

Lucianus

qua? Baluzius
laetitiae

ex antiquis codicibus eruit,
Paschae.
»

tempore,

id

paulo
,

post

epistolam

hac die

Existimant eruditi

Celerinum

scripsissc aliis

etiam confessoribus

et eoncessam licenter lapsis quintam Cypriani pacem, respondet Celerino et Saturninutn universis

sed videtur probabilius voluisse
stolain

eum

ut

hanc

episibi

salutat.

Necesse est ergo duos Saturninos distm-

Lucianus
esse

aliis

confessoribus legeret, ac
illis

guere. Ac Carthaginensem quidem
fuisse crediderim,

jam coronatum

communem
scire

cum
et
,

existimaret.
:

Non enim

cum

littera?

confessorum Roma-

aliud designant haec

Celerihi verba

«

Nam hoc
tuis
sic

debes

me

dominis

meis

fratribus
illis

norum ipsi et Aurelio inscripta? venerunt. Quod enim ait Cyprianus eum post tormeuta adhuc in
carcere constituturn nullos libellos dedisse, videtur
indicare

scripsisse

litteras

quas

peto pro

legere

digneris. »

eum non

aliler e carcere,

quam

martyrio

,

III

\ll
fuisse. Similiter ait
. :

\

S.

C\PRI.\Nl.

112
scripta est,
«

solutum

«

Paulo, cujus exceacarcere
posito
s.-iiptos

sum commemoral
Lucianom oomiae
dedisse
«

adhuc

Ld

Y paulo post hanc vicesimam quartam testetur nuper sibi scripsisse quosdan?
humiles
et
el

de lapsis

illius

lihellos
soluti

manu
eranl

sua

mites, ettrementes et metuentes
Ecclesia
»

Deum,

Certe

oondum
scriberet

confessores

qui

in

semper gloriose
illis

et

granditer

urcere
lain

cum

Cyprianus

hanc episto-

operati sunt,

seque

gratulatum esse ac Doostendere quid ejusmodi
»

Corruptum io epistola Celerini insignem locum conabor emendare. Sic legitor in editis Peto tamen, charissime, a Domino, ul, si ante
23.
:

niinum dignatum esse
et tales servi

«

de ejus benignitate inereantur;

liben-

<•

ter crediderim

hanc lapsorum epistolam
siniul

et Cypriani

cruore

illo

sancto

laveris,

si

prius passus fueris

responsionem
sas esse

ad clerum Carthaginem mis-

pro oomine Domini noslri Jesu Christi,
ters mese
te in

quam
vel

lit-

hoc

mnndo apprehendant,
his

nunc
Desu-

m apprehenderint, mihi ad
il.n

haec rescribas. »
,

unt

editores

in

verbis

nec

quidquam
Baluzii,

explicare potuerunt. At in codice ms.
niinc bibhothecse Regise, sic legitur
:

ohm
«

Peto tamen,
illo

Non eadem exstitit in oinnibus lapsis animi moderatio. Quidam enim ad Cyprianum scripserunt « pacem non dandam sibi postulantes, sed quasi jam datatn sihi vindicantes (epist. 29), » et, quod Cypriani indignationcm maxime commovit, sic scribebant ut « Ecclesise nomine
epist. 24.

cum

charissime, a Domino, ul ante cruore
laveris

sancto
Christi,

B litteras
27, ut

facerent. » Scripsit ad eos Cyprianus epist.

pro

nomine Domini
mete
in

nostri

Jesu

quam
vel

et litterffi
si

hoc mundo apprehendant;

eorum temeritatem reprimeret. Circa idem tempus certiorem illum

fecit clerus

nunc
»

apprehenderint, mihi ad hsec rescri!

Carthaginensis se ex concilio episcoporum qui aderant,

bas.

Pra>clara sane et digna marlyre sententia

cum

Gaio Diddensi, ejusque diacono

commu-

Confirmat hanc lectionem codex Gralianopolilanus,
qui habet
:

«

Peto tamen, charissime, a Domino, ut
illo, etc.

cum

nicandum non censuisse, quia communicaverant lapsis eorumque oblationes obtulerant, et ab
Laudat Cyprianus
epistolam
cleri sui

a

me

cruore

»

episcopis semel alque iterum moniti perstiterant.

XIV.

— Scribit S.
Saiuri
et

Cyprianits ud clerum de ordinaOptati.

conslanliam, jubet ut

tione

Varix lupsorum ad

quam ad

eos scribebat (est
si

autem

vice-

sanctum Cyprianum
porr
littersB
et

litterx.

communione sua Gaium Biddensem.
XXIII
et

XXIX

— Quo sciiptx. — De
clericos
lilteris

Clerus removet a

sima octava) episcopis legant, ac
teris

quis de presby-

temcleri

aut diaconibus suis, vel etiam de peregrinis
lapsis audeat,

communicare cum
sua arceatur.
fuisset

a

communione

Romani

confessorum
et

litteris.

Cum autem
et

consultus etiam a clero

Postquam Saturum
tuit

Optatum

constimisit,

de Philomeno

Fortunato hypodiaconis et

Cyprianus, eosque

Romam cum

Favorino acolytho, qui,
cessissent,

cum medio tempore

dis-

scribit

ad clerum

suum

epistolam 24, in qua ratio-

nem
clero,

reddit
;

cur novos clericos, inconsulto clero,
id

nuper redierant, tempus hujus rei dijudicandse nondum esse existimavit, eo qnod multi adhuc de
esset
et

creasset

quanquam ne

quidem
;

,

inconsulto
illos

clero abessent, ac

singulorum tractanda

factum esse

demonstrat

siquidem

limanda penitus
et

ratio

non tantum cum

«jampridem, inquil, communi consilio clero proximos feceramus, quando aut Satnro die Paschse
semel atque iterum lectionem dedimus, aut

collegis, sed

cum

plebe ipsa universa. Itaque

statuit

ut« interim

se a divisione

mensurna tantum
ecclesiastico

modo

contineant,

non quasi

a

ministerio

cum

presbyteris
;

doctoribus
inter

lectores
lectores

diligenter

privati esse vidcantur, sed ut integris

omnibus ad
»

probaremus
congruerent
ad clerum
clero solum
adscripti qui

Optatum

doctorem

noslram, inquit, prsesentiam diilcrantur.
Cyprianus
his

Tum

audientium constituimus, examinantcs
illis

\ \ \ an
in his qui

de rcbus

Romam
et

scribit epist. 20,

omnia quse
»

esse

debeut

per Fortunatum hypodiaconum, simulque
mittit et

H2

parabantur.

Sequentibus

saeculis

non

lapsorum epistolam

responsum suum,

proximi, sed etiam addicti

semel

gustinns, epist.
"

erant et et quas postea ad clerurn rescripserat. iterum legerant. Hinc Au- fj Sic autem inter se nexse sunt tres illse litterse, 63, conscientiam Severi implorat nempe 15, 23, 29, quas Romam misit Cyprianus,
et

iitrum

homo

qui in ecclesia meffi, inquit, dispen-

ut pene continenter scriptse videantur. iNon
est quin epist. 23
sit,

dubium

sationi credita

jam
»

legcre cceperat, et

non semel,

per Saturum et Optatum missa

sed iterum et tertio, non fuisse lector possit aut

anlequam

clerus

debeat judicari.
an. 402, ut

Decretum in concilio Milevitano quicumquo in ecclesia vel semel legerit,
nescire

15,

siquidem utique

Romanus respondisset epist. clerus Romanus eodem exempostrema, quse per For-

plo respondit. Quinetiam

ab alia ecclesia non tencatur.
i

tunatum missa
quas
litteras
sic

est,

tur

se

Tillemontius

Cyprianus

Jitteras

designet Cvprianus initio hujus epist. 24, ubi
loqoitur
:

procul dubio pro
illis

ante scripta videtur quam Romanorum accepissel. Nam summa sua humanitate gratias
molestissimis rebus tanto

«

Ne quid conscientiam vestram
mihi scriptum
sit

lateret,

egisset

quod

sibi in

fratres charissimi, quid

quidque

solatio

exstitissent.

Deinde vero,

quemadmodum
accessit,

ego rescripserim, utriusque
plurn
misi, et credo

epistolso vobis

vobis id

quod
in

rescripsi

exemnon

Cyprianus per Saturum et Optatum scribens dicebat
:

«

Post factas ad vos litteras... aliud
Iatere vos debuit
;

displiccre. » Sed,

cum Cyprianus

epist. 27, quse

quod nec ipsum

»

sic

etiam in

,

.

113
epistola per

VITA
Fortunatummissa
dixit
:

S.

CYPRIANI.

114
callidi

«

Posteaquam

^ ras fraudem
«

hominis

latere

non

potuisse-

ad vos

litteras feci,

quas misi per Saturum lectofratres nostri de

Nam, cum antehac,

inquiunt, quibus

ex ipsius Futu-

rem

et

Optatum hypodiaconum,
Deo
»

nequitiee cohorte venisset vexillarius Privati

quorumdam
agere
et

prospecta temeritate, qui pcenitentiam
satisfacere detrectant, litteras ad

rus et fraudulenter litteras

a nobis elicere curaret,
litteras

me

nec quid

esset

latuit,

nec

quas volebat

fecerunt.
cutse
rejicit

Quamobrem, cum
ejusmodi
litterae
,

sese

proxime conseneque

accepit. » Scripseratergo Cyprianus

aliquam de hoc
exstat in

sint

immerito postremas
;

Privato epistolam, de quo nihil prorsus
tribus litteris
epistola

Pearsonius in

mensem octobrem
ineunte
ipsa
scriptae

quas commemoravimus
aliis intercidit.

;

sed

haec

enim tam

sero collocandae sunt, ut quae anteaccepJulio

cum
in

multis

tum
missas

epistolae

responsum

quin hae Romanorumepistolae
fuerint
forte
his

Non dubium est magno usui Cypriano
atque
haec

Romani mense sepresponsio tembri. Multa enim concurrebant cur cito Romani
fuerint.

Atque

etiam

cleri

rerum

difficultatibus;
epistolis

nimis sero collocari videtur

causa exstitit

cur in

quas reliquo

hujus anni

tempore scriptas recensebimus, non

responderent

:

perturbatio ecclesiae Carthaginensis

iidem curarum aculei Cyprianum pungere videantur,

celerem medicinam postulabat;

detrahenda erat
silentium

compressis videlicet ad tempus seditiosis et
consilia
tacite

Cypriano molestia,

quam illiRomanorum

-D nefaria

intendentibus,

quae

anno

et iniquae suspiciones
est

attulerant. Probabilius ergo

sequenti ineunte perficere conati sunt.
Persecutio recrudescit; pax futura S. CyXV. priano revelatur. Res interim ab eo gestse et scriptx anno 250 exeunte recensentur.

mense Augusto venisse praeclarissimas illas Romani et confessorum litteras, qttae sunt apud Pam. 21 et24, ac tum epist. 15, quam Cyprianus purgaudi sui causa scripserat, tum etiam illi quam postea per Saturum et Optatum misit eximiam responsionem continent. Novatianus
ipso
cleri

Circa
37,,

mensem octobrem

scriptam conjicio epist.
et diaconos

in

qua Cyprianus presbyteros
carcere constitutis
dies

idem

admonet quod jam
fessoribus in

saepe illos admontierat ut con-

ut perspicilur ex epist. 52 Cypriani (p.

67), scripsit

omnis

diligentia

hanc

epist.

31

quacum
litteras

Cyprianum misit

Romanus simul ad Ecclesiae Romanae nomine
clerus

praebeatur, et

quibus in

carcere

excedunt,

annotentur. Laudat diligentiam Tertulli presbyteri

in Sicilia scriptas.

cum

in

confessoribus

omni humanitatis

officio

Tantum solatii ex his cleri Romani et confessorum litteris percepit Cyprianus, easque omnibus
adeo
tur
uliles fore judicavit, ut

juvandis,

tum

in diebus

quibus carcere transeunt,
ardore a Tillemontio

ibi significandis.

Hanc epistotam, minus commode
et

Saturo, qui eas vide-

p

in

maximo

persecutionis

Roma

retulisse,

mandaverit ut singulis desideIllas

aliis

collocatam, referre malui

ad

illud

tempus

rantibus describendi potestatem faceret.

etiam
ipse

quo, refrigescente persecutione, et confessoribus

ad clerum

suum

misit

cum

iis

quas

Romam

scripserat, simul

praecipiens (per epist.

52) ut et

magis in carcere quam inter tormenta morientibus, sperabat Cyprianus se cito sacrificia, Domino
protegente,
Srripta

sua scripta et illorum rescripta fratribus innotescant
:

cum

clero suo celebraturum.

sed

et,

si

qui

de peregrinis

episcopi vel

non multo
sit,

post videtur epist. 8,

cum
:

in

presbyteri vel diacones praesentesfuerint vel supervenerint, haec

visione divinitus oblata Cyprianus
illi

audisset
est.

«

Dic

omnia audiant,

et

si

exempla epiDiscimus ex
litteras

securus

quia pax venlura
est,

Sed quod

slolarum transcribere et ad suos perferre voluerint
facultatem transcriptionis accipiant.
epist.

interim morula
probentur.
»

supersunt adhuc aliqui qui

Persecutioadhuc gregem populabatur,

52 Cypriani has

cleri

Romani

per

ut statim addit Cyprianus, et

cum interdum

mitior

totum
siis

mundum

missas fuisse. et in notitiam eccleperlatas fuisse.
c aiB L

interdum asperior
ut observat

fuisset, videtur

sub ipsum finem
recruduisse

omnibus

et universis fratribus
epist. 40,

Tillemontius,
ait

violenter

Hinc declarat in
initio an. 251,

H3
«

scripta est

Quod enim

Cyprianus tormenta venisse

dum

semel placuisse

tam

nobis, inquit,

D 114
bere
,

confessores

quamconfessoribuset
episcopis vel in
constitutis, ut nihil

clericis urbicis,

item universis

videtur res

non tenent disciplinam, non mense aprili aut maio gestas in memoex
ejus
verbis
satis

nostra provincia vel trans

mare

riam revocare, sed praesentemrerum slatum descriidque
perspicitur.
« Quas aulem plagas, inquit, quae vulnera non meremur, quando nec confessores, qui exemplo caeteris ad bonos mores esse debuerant, teneant disciplinam? Itaque, dum quosdam insolenter

innovetur circa lapsorum cau-

sam,

nisi omnes iu unum convenerimus, etc. » Non multo post clerus Romanus in eamdem sen-

tentiam

respondit

litteris

Cypriani,

quae

scriptae

quidem, ut jam diximus, antequam Saturus
isset,

redi-

sed
in

fuerat,

tamen postquam ille Roma profectus hanc urbem a Fortunato subdiacono
necessitatem
clero

extollit

confessionis

suae

timida

et

inverecunda

jactatio,

tormenta venerunt. Haec patimur delicto et
»

perlatae,

Romano

attulerunt

merito nostro.

Videtur ad hoc tempus referendum

iterum scribeudi. Haec epistola apud Pam. est 30. Sub finem epistolae gratias agunt Cypriano quod suo

quod narrat Cyprianusin epist. 40, de quinque primoribus Carthaginis « qui edicto nuper magistratibus fuerant copulati, ut fidem (Christianorum) subruereul. »

more de

iis

quae ad Privatum

Lambesitauum

spec-

tant nuntiaverit.

Declarant etiam ante

illius litte-

Non enim

hic

visionem refert, ut non-

;

.

IIS
nulli existimarant, sed
;

VIT\

s.

CYPRIANI.

116

ivulnerum, an verecundiam morum et eximiam t.iin nec difficile credilu est quinque uvbis humilitatem. Celerinus quoque gravissimos cruprimores magistratui in edicto aliquo adversus cialus pertulerat, ac ipsum Decium, cujus sub oeulis torquebatur, virtutem suam laudare et admirari Christianos aut promulgando aut ezsequendo adjunctos fuisse. Quod autem addit Cyprianus, « Eacoegerat. Domestica illum exempla hortabantur nam avia ejus Celeriua, patruus et avuneulus Laudem nunc ratio, eadem rursns eversio per quinque

rem omnibus cognitam

et

presbyteros Pelicissimo copulatus ad ruinara salutis
inducitur,
»

rentinus et Egnatius niarlyrii
rant.

coronam reportavelectoris
illis

id

profecto non facinns presbyterorum
prsesignificatura
fuisse

Egregium
altius

illud

par adolescentium Cyprianus

risione aliqua

indicat,

sed

non

evexit,

quam ad
cum

munus, scd
«

potius

idem
>'i

Ecclesise a

ab

illis

periculum

creari,

presbylerii
et sportulis

bonorem, jam tum
iisdem

designavit,
»

ut

qnod

antea

magistratibus et

quinque

urbis

presbyteris

honorarcntur,

primoribus exstiterat. Violentam fuisse persecutionis

« et

divisiones

mensurnas
in

eequatis quantitatibus »

conclusionem

illud etiani

argumento est, quod,cuni
et

partirentur.

clerasCarthaginensisintegerhactenus
tanta

purus inter
ul

Celerinus,

Koma

Africam adveniens,
diligerent

cum

se

nonuullorum ruinas Cyprianus hoc anno exeunte scriptis, nempe 6 et 35 deploret. Eos autem qui lapsi sunl
fuisset,

malorum contagia

Cyprianum
facerent,

conlulisset, demonstravit ei quanti

in litteris

B

illuni

quantumque

llomani

confessores.
bendffi
bit

ex presbyterio fuisse, non inferiorum clericorum, numero inde conjici potest, quod Cyprianus presbvterum Numidicum, quem Carthaginensium presbyteroram numero ascripsit, mirabiliter servatum
fuisse dicat

Hanc causam habuit Cyprianus scriad illos epist. 10, in qua quidem sic descritraduxerant, ut non

qualuor anni tempcstates, quas incarcere con-

fessores

dubium

sit

quin hajc

epistola lioc scripla
sit.

anno 2b0 exacto aut saltem exeunte

ln

epist.

35,

ut

«

cum
et

clero (Cartha-

Postquam moriila
effluxit,

quam

prsedixerat

ginensij

Dominus

adjungeret

desolatam

per

Cyprianus,
vit

initium aliquod pacis degusta-

lapsum quorumdam presbyterorum copiam
sis

gloriodicit

ecclesia Carthaginensis, ac confessores e carcere

sacerdotibus

adornaret.

»

At idem non

soluti sunt.

Ilorum

maxima

pais confessionis glo-

de Aurelio
circa
ille

et Celerino gloriosis confessoribus,

quos

riam
tantse

optimis
laudi

moribus

tuebatur;

seJ

nonnulli

idem tempus

lectores ordinavit.

«

Presbyter

dedecores fucruut,
et lasciviam,

quibus Cyprianus
contentio-

Numidicus hortatu
lapidihus et
lateri

numerum
miserat,

martyrum fhmmis necatum ante se
tuo

copiosum

ebrietatem

arrogantiam,

nem

et

uxorem

suo adhaerentom concremalaTus aspexerat. Ipse se-

^

iu epist. 7.

promiscuacum mulieribus Idem eliam tangil in

cubilia exprobrat
epistola 6,
invitus in

quam

tam simul cum

caeteris

circa

idem lempus, cum adhuc

secessu

miustulatus, a hTia sollicile

inquirente invcntus, et
<

tenerelur, ad
eis

presbytcros et diaconos scripsit, ut

extractus et refocillatus, remanserat invitus.
<.\

Ilunc

prianus"^ad

episcopalum
;

promovere

statuerat

pauperum el maxime confessorum curam conmendaret. Quamvis enim confessores dimissi fuisnondiim tainen plena
Cyprianus,
tuni
et.-i

cnm Carthaginem rediisset

sed interim admonitus

scnt,

et liinia

pax illuxcrat.
et

et instrnctus dignatione divina,

eum presbyterorum
diaconoset plebem

Quamobrem
animo
res
Ecclesiae

Cartbaginem mente
reviseret,

Carthaginensium numero adscripsi t, ac hujus la>
titiae

ferebatur,

ut

suos

tum

ut

nuntium ad presbyteros
Epist. 33
.

et

componeret, tamen obsequi coactus

rescripsit

est sapienti presbyteri Tertulli consilio, qni auctor

Circa

idem tempus duo eximii
et

confessores a

riano
lectore
relius,
,

episcopis

qui

aderant ordinati sunt

Aurelius et Celerinus, prior quidem Aupaucis

eum locum ubi toties postulatus fuerat lam cito prodiret. Nondum extorres redeundi licentiam impetraverunt, et cum nonnullos
ei

fuerat ne in
,

ac

post

diebus

Celcrinus,
is

quem
honovisioneI>

tranquillior
renl,

Cyprianus Aurelio adjungere voluerat, sed

rerum status invitasset ut injussi redivehementer eos reprehendit Cyprianus in
e ' ,isL 7 Quin etiam adhuc orabal pacem
-

eadera
P.isclue

'

,a,,1 °

a,ll °

fcstll,u

<

coactus

esl

115
inter

cedere.
et

I)<:

hisordi-

plenissimam
1

prius

nationibus

Cyprianus presbyteros
certiores facit

matri, Liim

filiis ejtis

»

(Epist.

I).

diaconos ac
epist.

plebem universam
34. Hsec

per

35

XVI.
et

Vicarios pro se mittit Cyprianus.
Felicissimi.

Minx

autem eontigere
al

prima pacis

afful-

Dum
\\6

Cyprianusinsecessu moratur, neaucloresset
runqienda' pacis, qui consulere omnibus deet

geniia

gandia,

patet ex bis Cypriani verbis de
'i.'i
:

Aurelio in epist.
nobia,
i<l

a

Dominico
esl

legit

interim

bebat; interim scribit ad presbyteros
suos ep.
.'JG,

diaconos

est,

aospicatus
Erat

pacem dam dedicat
adolescens, in ac fidei lande
el

in

qua

ait se

ad eos venturum qiiando

lectioneni,

Aurelius

illustris

scripscrint, « rebus compositis,

ipsum veniredcbere,

annis adhu,: novellus, sed

in virtutis

provectns

:

lus

<

onfessus fuerat,

coram ma-

gistratibns, qni

enm

exsiHo damnarunt, et corara
est. I)n-

proconsule. cujus jussu acerrime cruciatus
bltat

Dominus ostcndere. » Dcinde hortatur ut « viduarum e f iniirmorum et oinnium pauperum curam diligentcr » habeant, « sed et peregrinis, siqui indigentes fuerint, sumpaut
si

ante

dignatus

fuerit

Cyprianus utrum

in

eo plus praedicet glorinm

tus » suggerant

«

de quantitafe mea propria,

in-

H7
quit,

VITA

S.

CYPRIANI.

U8
» Augendo autem, qui se Felicissimo idem minatur Cyprianus si ultra cum

quam apud Rogatianum compresbylerum
:

nos-

^ veraverunt.
sociaverat,
vellet

strum dimisi
erogata
sit,

queo quantitas ne forte

jam universa

eidem per Naricum acolythum aliam portionem, ut largius et promptius circa lamisi

eo perseveraverit.
Felicissimus

Non facile explicatur quid sibi cum « potentatu improbo et

borantes

fiat

operatio. » Observat Tillemontius vi-

deri ex his verbis Cyprianum. cederet, pecuniae
quisse.
In

cum Carthagine

disreli-

summam

apud Rogatianum

implicari fatetur.

quo quidem plurimis se difticultatibus Nam primo Rogatianus ante seest, sic

secum in morte non communicaturos qui Cypriano obtemperassent. Pro eo quod Baluzius posuit « in morte, » veterum codicum auctoritate nixus, habent aliee editiones « in
terrore violento » minaretur

monte,
morte,

»
»

sed sive legatur

« in

monte,

»

sive

« in

cessum Cypriani confessus
set

enim existimat
in carcere

an intentata ab ejusmodi homine excomminatus esset sese CaFelicissimum
videri

vir eruditus. Deinde vero, etiamsi prius discessis-

municatio violentum terrorem incutere potuit? non-

Cyprianus,

cum Rogatianus tamdiu

ne tunc potius terruisset
tholicos

si

jacuerit,

non videtur pecunise
Denique,
2i>
1

summa
heec

in tuto

apud
anno

coacturum ut secum communicarent? an
suo
affixis

eum
tat

fuisse.

cum

epist.
sit,

36

hominibus episcopo
detestantibus

et

250 exeunte aut

ineunte scripta

cur dubi

grave

incommodum

potuit,

Cyprianus an pecunia

quam
«

tanto ante dederat,

B

universa erogata fuerit? His incommodis permotus

communione hominis nequissimi carere? Equidem, quantum in re perobscura conjicere possum, suspicor Felicissimum non excommunicationemsolum,

apud Rogatianum « ad Rogatianum dimisi, » legendum conjicit, misi, » sed necesse non videtur immutare contextum neque enim heec verba necessario demonstrant Cyprianum Carthagine discedentem Rogatiano pecuniam commisisse, sed significare possunt
Tillemontius, pro his verbis,
;

sed etiam

mortem ipsam minatum

esse, ita ut se-

cum

in morte,

quam

intentabat,

non communica-

turos diceret qui Cypriano obtemperassent.

Cum
epist.

Cornelius territus fuisse videretur « minis parricidalibus »
Felicissimi, declarat
«

Cyprianus in

S.

Martyrem, cum ad
ipsius

eum

in secessu
soleret,

latentem
noluisse,

35, sua nihil interesse

aut a quo aut quando peri-

propria

quantitas

mitti

matur, mortis
recepturus.
parricidales
»

et

sanguinis preemium de
si

Domino
quis

ut heec pecuniee

summa

de more ad se perferretur,
reliquisse. Porro,

Quod

in

Cornelium

et

Cyprianum

eamque apud Rogatianum parum temporis effluxisset
rito

cum

minee

Felicissimi

proruperunt,

ex quo Rogatianus ac

miretur plebeculam ejusmodi minis ab eo exterritam fuisse?
/i

cseteri confessores e carcere exierant,

non imme-

dubitabat Cyprianus an universa heec pecunia

Cypriano diligenter paruerunt episcopi
teri

et

presby

esset erogata

quorum

vicaria opera absens utebatur, et Feli-

Preeter
et

Rogalianum, duos episcopos Caldonium

cissimum ejusque preecipuos sectatores excommunicarunt, ut patet ex epistola inter Cyprianicas 39,

Herculanum ac presbyterum Numidicum pro se vicarios miserat Cyprianus, ut expungerent « necessitates

quee

tamen non tam videtur

esse epistola

quam

li-

fratrum sumptibus.

si

qui etiam vellent suas
esset,
eetates

bellus excommunicationis publice propositus.

artes exercere,

desideria

additamento quantum satis eorum juvarent; simul etiam et

XVII.

— Schisma Felicissimi anno 251
est operee

ineunte.

— NoFelicis-

vatus unus

eorum et conditiones et merita » omnes optime nosset Cyprianus, «
que
illi

discernerent, ut
et

ex quinque schismalicis presbyteris. De epistola XL Cypriani.

dignos quos-

Non

pretium refellere quee de

et

humiles

et

mites ad ecclesiasticee admini-

strationis ofticia » promoveret. Sed,
et

cum

episcopi

simi sacerdotio minus belle opinatus est Baronius. Hunc enim laicum fuisse cum schisma conflavit,
testis

presbyteri

mandata

Cypriani

facesserent,

est

locuples

Cyprianus,

qui

Novatum
et
«

illi

supervenit Felicissimus, vir projecta temeritate et

diaconatum iisdem machinationibus quibus
vatiano episcopatum, conciliasse declatat
estj
:

NoIpse

summa
pungi,
«

audacia, ac intercessit

«

ne quis possit ex-

neve ea quee

»

desideraverat Cyprianus, -p
;

inquit episl

.

44>

qui Felicissimum satellitem
sciente,
istic

possent diligenti examinatione discerni

commi-

suum diaconum, nec permittente me, nec
sua
factione
et

natus etiam fratribus qui primi expungi accesserant, potentatu

ambitione

constituit...

Qui

secum
ripuit
et

in se

improbo et terrore violento, quod morte non communicarent. » Postea pro«

adversus Ecclesiam diaconum fecerat,

illic

episco-

cum

plurimis

ducem

pum
tuit

constituit.
nisi post

»

Porro heec ordinatio
;

fieri

non po-

se

factionis

seditionis
»

principem
factus
et

temerario furore
his

cone*

apertum schisma

nec ulla prorsus

testans.

Certior

de rebus

Cypria-

ratione

eam

Pearsonius ante schisma collocat,

cum

nus a Caldonio Rogatiano
ac

Herculano episcopis
presbyteris,

H7

Cyprianus, ut observat Tillemontius, hoc facinus

Numidico

scripsit

ad

nou recenseat
38). Ipse

inter scelera Felicissimi

(in
*'

epist.
i'

eos epislolam tricesimam octavam, in qua Felicis-

etiam Novatus,

H8
cum
si

ets i fax era

nu5

simum excommunicat, tum ob nefarium schisma,
tutn

incendii,

suam tamen nequitiam
conjungebat.
subiisset

initio schismatis

quod

«

ad fraudes ejus

et rapinas, quas, inquit,

obscure ferebat, nec sese
et aperte

Felicissimo palam
id ausus
fuisset,

dilucida veritate cognovimus, adulterii etiam cri-

Quod

men

accedit,

quod fratres

nostri, graves viri,
et

depre-

eaindem
licissimi

hendisse se nuntiaverunt,

probaturos sese asse-

excommunicationem ac alii Fesectatores. Nec citius anno 251 ineunte,

110

VITA

S.

CYPKIANI.
.^

120

nec eerioa coQoeari potael hoe schisma. Nam, ut

prohabiliter in
at

eumdem numcrum
Caius Diddensis,

veuiunt Donatus
6,

damonstrat Tillemoutiua adversus Peanoniom qui
illuti

Gordius, de qniboa agitur iu epist.

ac forte

rafarl

ad

annum

2i>s,

aollum prorsua

exal

it

eti.im quinto loco

quem Cyprianus
Qoatuor
et

Behiamatia vestigium in epiatolia anno 250 scriptisj

a

communione sua removet per
Donatus
et

epist. 28.

oec hujus

rei

nuntium ollom Cyprianua acceperat
epistolam
:* *>
,

presbyteri,

Fortunatus,

Novatus
paulo

eum
I

seriheret

quaa

schismaticia

Gordios,

scripserant
:

ad

Gyprianum

ante

erumpandi occasionem
laaia

defecit

Neque etiam seriusah Felicissimus oam quinque prededit.
;

schisma Felicissimi
indicat

qua de re scripserint non
declarat se
illis

Cyprianus, sed

rescribere

sbyteri, qui eirca Pascha sese nudarunt,

jam

illius

solum non potuisse, quando a primordio episcopatus
Btatuerat
plebis
nihil

partes aliquandiu occulte foverant,

sinc

consilio

cleri

et

sine

Statoerat Cyprianus Paacha hujus anni 251
ecclesia sua celehrare
:

in

consensu
(Epist. 6).

sua

privatim

sententia

gerere

pungebat enim illum

«

ex-

silium

jam

biennii, et a vultibus atque oculis (suoet

Postquam de quinque presbyterorum scelere
dicit

di-

rum) lugubns separatio, dolor jugis

gemitus qui
discruciabat,

Gyprianus, scripsit universae plebi epist. 40, in
nativis coloribus dcet stantes et

cum solnm continua
lacrymae
sacerdoti

lamentatione
noctibus

qua schismaticorum nequitiam
i> scribit,

diebus

ac

prolluentes,

quod
spes

unitatem Ecclesiae demonstrat,
hortatur,
istos

necdum complexibus (suorum)

inlisercre »

lapsos

quidem

ul

comparatam
«

in in

contingeret (epist. H). Sed huic dolori,

quem

persecutione laudem tueantur, hos vero ut

maturi reditus leniebat, cumulus accessit quinque

secunda hac tentatione spei
consulant
;

et paci suae fideliter »

presbyterorum perlidia, qui in apertum schisma, quod dudum improhis animis parturiebant, tandem ante Pascha hujus anni eruperunt, et Cyprianum
niinis et insidiis suis

eo redegerunt ut redire ante
«

tandem declarat persecutionis novissiet extremam tentationem, « quae et ipsa cito, inquit, Domino protegente transibit, ut reprsesenler vobis post Pascha>. diem cum collegis

mam

hanc esse

Pascha non auderct, ne ipso adveniesite
illic

tumultus

meis. » Observat Tillemontius scripsisse etiam ea

major

oriretur,

et

cum

paci et tranquillitati

dc re Cyprianum ad clerum, sed e[iistolam ad nos

episcopus providere in omnibus debeat, ipse mate-

riam seditioni dedisse
cerbasse videretur

et

persecutionem denuo exa-

non pervenisse. Commemorat enim Cyprianus in epist. 42 litteras ad clerum et ad plebem de Felicissimo
ac de ejus presbyterio a se scriptas, quaj
et ordinationeni et rationein rei gestae luqucbantur.

» (Ibid.).

Qoinque

illi

preabyteri,

cum jam antea
reverentia

conjuras-

seut contra episcopatum Cypriani, confessores non-

^

XVIII.

Redit Cyprianus persecutione sopita,
deliberat

et

cum
ante

nullos a debita episcopo
in vitia

avocassent et
« se

colleyis

impegissent prorsus inhonesta, palam

concilium scribit

causa bipsorum librum de Lapsis.
de

;

sed

ad lapsorum perniciem venenata sua deceptione
verterunt, eosque a medela vulneris sui » avocarunt, el « intermissis precibus et orationibus, qui-

Pax divinitus promissa cum Ecclesiue Africanaj tandem aliquando affulsisset, prodiit post Pascha Cyprianus e secessu, in quo annum jam et quatuor
circiter

bus Dominus longa et continua satisfactione placandus, ad exitiosam temeritatcm mendacio captiosae

menses

latebat.

Persecutionem sopitam tunc

fuisse ait in epist. 52,
dicit.

omnino sedatam

fuisse

non

pacis » invilarunt. His ctiam

Cyprianus Feli-

Hevera, quandiu vixit Decins, ejus crudclitas

cissimi

schisma, ut occultis auctoribus, attrihuit.
orla
ultro

Quamvis tot mala ab ejusmodi hominibns essenl, non optabat tainen Cyprianus ut se
ejicerent, sed

senteutiam,
ipsi

qnam

illius

indulgentia

effngerant, de se
tia, »

tulerunt, et« de Dei providen-

hoc nec volentc nec optante Cypriano,

immo
T)

et ignoscente ct tacente, « poenas

quas meruerant

rependerunt
ruin

»

Ibid.).

nalibut Cyprianicis ex

Miror sane Novatum in Annumero quinque presbyteroeo in epist.

semper metuenda fuit Christianis. Hinc Cornelius papa, mense Junio electus, scdebat intrepidus, teste Cypriano, epist. 52 (p. 69), « Roma; in sacerdotali cathedra, eo lempore cum tyrannus infcstus sacerdotibus Dei fauda atque infanda comminaretur. » Non videtur ergo hanc pacem alia res conciliasse, quani iiijcctus Decio metus a Lucio Prisco, qui cum Macedonia1 prsesset, imperium occupaverat in
,

hac provincia,

ct

vires suas

cuni Cothis adversus

eximi,
:

cum Cyprianus de
Idem
est

W

sic

Decium conjunxerat. Redeunti Cypriano Isetissimum
spectaculum
et

Ioquatnr

«

Novatus qui apud nos

primum

fuit, et

plurimos confessores,

in

quibus

discordiaa el

schismatis incendium seminavit, qui
cx fratribus ab episcopo scgregavit,

feminae etvirgines et pueri enitebant, et cseteram

quosdarn
qui

islic

slantium multitudineni, quibus nihil tanti fuerat ut
iinperatoris edicti parerent, in ecclesia congregatos

m

ipsa
alia

persecutione quaedarn

ad

evertendas fratrum
fuit.

mentes
est

persecntio noslris
satellitem

Ipse

intueri.Sedeumsollicitudinedistringebantlapsi,non
illi

qui Felicissimum

suum diaconum,

quidem qui vere

el

ex animo pcenilentiam

am-

nec permittente

me

nec sciente, sua factione et
etc. »

plcxi fuerant,

nam

istis

mirum

in

modum
«

gratulatus

ambitione constituil,

Erat etiam ex eodeni

fuerat, eique ostenderat

Dominus

quid ejusmodi et

numaro,

119

nt testatur

Cyprianus in

epist. 55,

120
suum

'•

a,es serv ' ^ e eJ us benignitale

mereantur;

»

Fortunatus,

quem

schismatici

pseudoepiscopum
alii

sedquiseapostatisetperfidisjunxerant,autpeccatuni
furto

Carthaginensem postea crearunt. Duo

non im-

quodam abscondcrc,aut cognitumpceni-

:

121
tentiae legibus

VITA

S.

CYPRIANI.
nec
in

122

subducere tentabant. Paulo post re- ^appellet,
in eos consti-

eum quidquam

dicat asperius.
fuit,

ditum Cypriani, multa Deus exempla
tuit

Mortuo Decio longe vehementior
est in Epistola

ut

videre

qui,

fuissent,
«

cum peccata sacerdotibus ad communionem accedere

confessi

non

ausi fuerant.
delicti

ad Antonianum, ubi tyrannum illum vocat ejusque crudelitatem depingit, adeo ut quod

Multi quotidie pcenitenliam

non agentes, nec

una vocula

in libro de Lapsis contentus fuit,

eaque

sui

conscienliam contitentes, immundis spiritibus

tam

leni, id

argumento

esse debeat

Decium adhuc

adimplebantur, multi usque ad insaniam mentis
excordes dementise furore
aliae

regnasse.

»

quatiebantur. Multae

Non
decreta
laticis

difficilius

probatur librum de Lapsis ante

iracundiae divinae ostensiones in ejusmodi ho-

concilium Carthaginense scriptum fuisse. Concilii

mines, ut discimus ex libro de Lapsis, tum vigente
persecutione,

nusquam

in

hoc libro memorantur

:

Libel-

tum etiam postCypriani reditum

editae

concessa pax in concilio. At non solum Li-

fuerunt

;

a

quibus

immunem non
quam
et

fuisse

narrat

bellaticis

Cyprianus in hoc
»

libro,

sed eos etiam

«

qui

puellam quamdam,

a nutrice ad simulacra
rei

de hoc vel cogitaverunt,
in «

hortatur ut non cessent

deductam, imprudens

insciens hujus

mater,

agenda

pcenitentia

atque in Domini miseri-

sacrificante Cypriano, in ecclesiam intulerat.

cordia deprecanda, ne quod minus esse in qualitate
neglecta satisfactione cumuletur.
»

Promiserat Cyprianus se de lapsorum

causa, sta- i* delicti videtur, in

tim ac rediisset,

cum

collegis suis inita
«

subductaque
clero conet ipsis

Scriptum esse librum inter prima redditae pacis
gaudia ex initio patet
:

ratione judicaturum,

ut praepositi

cum

«

venientes, praesente stantium plebe, quibus

fratres, Ecclesiae reddita est, et

Pax ecce, dilectissimi quod difficile nuper
est...

pro fide

et

timore suo honor habendus, disponere

incredulis et periidis impossibile videbantur, ope

omnia
14).

consilii

communis

religione

»

possent

(epist.

atque ultione divina securitas nostra reparata
exoptalus votis

Non

defuit prornissis;

sed videtur,

antequam

omnium
leetis

dies venit... Confessores,

concilium haberetur, librum de Lapsis scripsisse, ut

praeconio boni nominis claros et virtulis ac tidei

lapsorum animos ad
sonius post Decii

concilii decreta,

ut par erat,

laudibus

gloriosos,

conspectibus intuemur,
diu
inex-

suscipienda praepararet. Ilunc tamen librum Pear-

sanctis osculis adhterentes, desideratos
plebili

mortem

et auctor

Observationum

cupiditate

complectimur.

Adest

militum

in Bibliothccam Dupini post concilium Carthaginense

Christi cohors candida, etc. » Videtur ergo liber

compositum existimant. Negat utrumque Tillemontius gravissimis

de Lapsis

viam

stravisse

concilio

Carthagiuensi,
est.

de causis. Ac primo quidem hoc

quod paulo post reditum Cypriani habitum
Mense Maio hujus anni 251 collocatur
idque

argumento

utitur adversus Pearsonium, quod,

cum p

a Pearsonio,
«

Romani

confessores

eodem mense quo

caesus esl

cum
67),

verbis Cypriani quadrat

:

Secundum
epist.

Decius, in Ecclesiam redierint, liber iste de Lapsis,

quod tamen ante fuerat destinatum, inquit
52 (p.

qui ad eos ante reditum in Ecclesiam simul
libro de Unitate Ecclesix missus
est,

post

Decii rejici
et

non

possit.

Repugnat enim ut
tot

cum mortem in unum
omnes

persecutione sopita,

cum

data esset

facultas in

unum conveniendi, copiosus episcoporum numerus, quos integros et incolumes fides sua
et

eumdem mensem

insignes

eventus conji-

Domini tutela protexit,
ait

in

unum

convenimus.

»

ciantur, caedes Decii, nuntius hujus rei in

Adfuisse presbyteros et diaconos patet ex epist. 55.

provincias,
scripti et

pax Ecclesiae
missi,

Romam

duo libri a Cypriano ac confessorum reditus in
,

Quod
«

Cyprianus in eadem

epist. 52 et in epist.

55, episcopos scripsisse

ad Cornelium
»

et

de lapsis

Ecclesiam his

libris perlectis.

Pearsonium moverunt

participato

invicem consilio

statutum fuisse,
serius

quse initio libri leguntur, «

vina securitas nostra reparata
cludit

Ope atque ultione diest. » Ex quibus conreligionis Chris-

id

prima specie videtur concilium
;

habitum
est,

probare

nam

Cornelius mense junio electus

jam tum Decium

vexatae

nec statim
qui non ad

litteras

accepit ab episcopis Africanis,

tiana? pcenas dedisse.

Observat Tillemontius Decium

eum

aliquandiu, sed ad ipsius eccle-

Lucii Prisci defectione et

Gothorum progressibus sic impeditum fuisse, ut, jam tum Deus sanguinem Christianorum manifeste ulcisceretur et pacem
,

D

siam

litteras

suas mittebant,

donec legati quos
ibi

Romam
nuntium
fieri

miserant, certum de dissensione

exorta

referrent. Sed, ut observat Tillemontius,

in

Ecclesia

saltem Africana constilueret.

Verum

potuit ut ex episcopis qui concilio inlerfuerant,

indignum existimat Cypriano, ut qui pro imperatore quotidie precabatur, in illius calamitate exsnltaret.

multi adhuc Carthagine versarentur

cum

de legiCor-

tima Cornelii electione
nelium suo
et

constitit; qui

cum ad

Quare haec verba aut a Cypriano post Decii
addita, aut ad proconsulis supplicium, aut

aliorum nomine scripserint, non

mortem

immerito
liis

visi

sunt conjunctis

cum

Cornelio consi-

alium quemvis eventum referenda suspicatur. Sed

statuisse

quidquid de lapsis statuerunt. Haec

non video cur Cypriani verba de ipso Decio non-

dum

imperio et

vita spoliato,

sed

interpretari

metuamus.

Nihil

vetabat

jam oppugnato quominus
ultione

autem verba ex epist. 55, « concilio frequenter acto, » sic post Pearsonium interpretatur Tillemontius,

quasi concilium saepe repetitum fuerit,

ita

ut

Cyprianus,
illius

etsi

pro imperatore quotidie precabatur,

tamen calamitatem ex
cuin
prsesertim

121
ipsuni

divina

quibusdam episcopis Carthagine abeuntibus, quibusdam succedentibus, continuatum quodammodo
videri po.set.

repeteret,

Deciuin

non

VITA

S.

CYPRIANI.

124

ipua coDcilii deliberatio in iapsorum causis A aliuddeepiscopislapsisejusdem concUu deoretum;

dgudicandis

122
-

wraaU

estj <!

cnm Bumma

es-

ejusmodi hominea ad poanitentiam

«

quideni agen-

set eiretunsUntiaram varieUs,

deatia,
Alii

Unqaam

auriflcis

omnia singulari prustaUra, examinaU 9unt.
conta-

dam
cleri,

posse admitti, ab ordinatione

123
»

aotem
Prodiit

atque saeerdoUli bonore prohiberi,
in

enim oefando

tcrificio, alii solia ILbellis

coram episcopis
nius
epist.

concilio
ip^i

congregatis Kelicissiperspioitur
ex.

minati, vel etiam crimen sola cogitatione susceperant.
ip.

cum presbyUris
\i:

affixis, ui

N<>n seqnandi erant,
,

ait

Cyprianus epist

M

sed eos auditos episcopi condemnarunt

70

«

ille

1

1

1 1 1

ad sacrificium

nefandum sUtim
et

et abstinuerunt. «

Sed etJovinus

et

rolanUU
diu

prosilivit, el qui

relucUtus

congressus
pervenit;

scopi, ob nefanda sacrificia eterimina in se

Maximus epiprobaU

ad

hoe

funestam opus
et

neoessiUte

sententia aovero episcoporum condemnati, iterato
in coneilio abstenli
»

Ule qui et se

omnes suos

prodidit, et qui ipse
et libc-

sunt, ait Cyprianus in epist.

pro cunctis ad discrimen accedens, axorem
t
texit;

55

p. 84).

domam toUm
ille

periculi sui perfanctione profaci-

Quemadmodum
sione
tione,
»
» ut ait

in

hoc concilio

«

non consenet

qui inquilinos vel amicos snos ad
et

tantum episcoporum
Cyprianus, epist.

« sed
;>;>

comminadecretum

nus compulit,

qui iuquilinis et eolonis pepercit,
re-

(p. 85),

fratres etiam plurimos qiu extorres et profugi

H

est « ut

pcenitentiam non agentibus
:

nemo temere
pctitionibus

eedebant, in sna tecta
et offerena

et

hospitia recepit, oslendens
et inco-

pacem darel

»

ita juslis

marlyrum

Domioo multas animas viventes
alii citius; alii alii

aliquid honoris oausa,

ut

ferebat Ecclcsiu: consue-

lumes, quse pro una saucia deprecentur.

» Alii

de-

tudo, delatum fuisse crediderim.
Lapsis, queni Cyprianus
se

Nam

in

libro dc

nique serius lapsi fuerant,

ad posni-

in epist. 51,

nuper

legisse
in ipso

Untiam sUtira confugerant,
conati fuerant.
cilio

nimia libellorum a
effu-

Carthagine lestatur, unde etiam nonnulli
ut niniiam niarlvrum

martyribus acceptorum fiducia, hocremedium

conoUio lectum fuissc colliguut; iu hoe, inquam,
libro,

lUqne examinatss sunt
tn libello

m

con-

nonnullorum «
»

in rc-

Carthaginensi

«

causae et voluntates et necessi-

mitlendis passim donandisque peccalis
refellit

licentiam

tates

singulorum,
»

et

singulorum placita

Cyprianus,

ita
« si

eorum mandatis
justa,

aliquid fate-

conscripta sunt.

Ibid.) Ilunc libellum

non absimilibrum de

tur posse concedi,

si licita, si

non contra
si

lem

fuisse

canonibua poeniUntialibus merito obser-

ipsum Dominum
temperantis
fuerit
religiosa
(p.

a Dei

sacerdote facienda,
si

ob-

vavit Baronias,

nec

ulla prorsus ralione

facilis et

prona consensjo,
»

pctentis

Lapsis intelligit editor Oxoniensis in notis ad hunc

moderatio

(pag.

187).

Fatetur

locam. Videri possunt quee de concilii decretis
prsefatione diximas.

in

p

etiam

193)

Deum

in

acceptum referre posse
«
et,

quidquid pro veris pcenitentibus

petierint

marest

tpicatur Tillemontius
cilio

decretum

in

eodem con,

tyres et fecerint saccrdotes.

»

Quare verisimile

fuisse

ut,

si

qna instaret persecutio
h.-ec

lapsis

Mappalico martyri, qui matrem
noniiullis
pietate

suam

atque, ut in

ante prescriptum

tempus communio darctur.
pag. 71
«

ln

editionibus legilur, sororem domestica
aliquid concesimitati

hanc

illuui

suspicionem induxerunt
:

Cypriani

commotus commendaverat,

verba ex

epist. 52

Nec ad poeniUntiam
si

sum

fuisse, et aliis etiam qui

Lucianum
et

non
dili-

quis a nobis compelli potest, inquit,

poenitentisB

faerant, sed, ut praecipit Cyprianus epist.

U,

fruclus subtrahatur. Si prselium prius venerit, cor-

genter inspexerant

« et

actum

opera et merita

roboratas a nobis invenietur armatus ad piaelium.
Si
tio

singulorum, ipsorum quoque dclictorura genera et
qualitates, » et quos ipsi noverant, «

vero ante praslium infirmiUs urserit,
paeis et
>;a

cum
pacis

sola-

quorum

poeni-

communicationis abscedit.

»

Sed hujus
po^t

tentiam satisfactioni proximam

»

conspiciebant, eos

loei

videtur esse sentcntia,
id

spem

nominatiui libello designaverant.
XIX.

poeniUntiam consequendee

habere commodi, ut

— Pntdentia

sancti Cypriani in
et

comprimendo

lapsorum animos erigat et ad acrius pugnandum,
-i

schismate Novatiani,

confirmando episcopatu S.

qua

redierit occasio corroboret, quia, ut paulo
«

D
ei

Cornelii.

ante dixerat Cyprianus,

ad fidem
si

et

virtutem de

Defuncto gravissimis

molestiis

Cypriano,

quas

poeniUntia robur armatur; quod armari non poteiit.

nonnullorum raartyrum intemperans indul^enimpia schismaticorura temerilas exhibuerant,

si

quis desperatione deficiat,
id

ab Ecclesia dure
se

tia ct

et

crudeliUi
ilaria

gentiles
vel

vias

et

novae difficultates supervenerunt, exorta
ione, ac Novatiani hajresi
clesias
iii,

Romae

dis-

opera

convertat,

ad hscreticos
»

et

adilum
ijui

in varias ec-

9chismaticos

rejectus

ab Ecclesia transeat.

Pra;-

Untante. Post Fabianum,

die 20 Janua-

retum
nte

in

hoc concilio

fuisset ut lapsis

persecutione

communio
alii

daretur, non

id

omisissent Cyprianus et
iu

episcopi in epist. 54,
lapsis

qua quod decreverant de

ob instantem
Cornelio

anno 250, marlyr obiit episcopo caruerat Ecclesia Romana, ncc pastoris eligendi locum reliqueral Decii crudclitas. Sed tandera, tyranno absente, imperio in urbe Julio Valenti delato, cum tempus

[)>;r.secutionem in Ecclesiara colligendis, id

commodissimum oblatum

esset,

electus

est «

de

approbare non conantar ex

concilii

prioris aucto»

clericorum pene oninium tcstiraonio, de plebis quae
tunc adfuit suffragio et de sacerdotum antiquorum

riUU, sed

Spiritu

sancto soggerenU

ita se sta-

ieclarant.

Uemorat Cyjirianus

in epist.

55,

etbonorum virorum

collegio,

»

S. Cornelius,

vir-

,

125

VITA

S.

CYPRIANl.

126,

omni laude cumulatus, de quo quanta
rit

judicia feceperspici-

^ rent

firmiter ac

tenerent

»

(epist. 41). Ha?c

autem

Cyprianus ex pluribus

illius

epistolis

a Cypriano ea

mente ejusque

collegis provisa esse,

tur, praesertim

ex epist. 52. Constathanc electionem

faclatn fuisse post

Pascba
qtti

124 bujus anni 251,
babebat

si-

non quod eam in suspicionem vocarent ;inde etiam perspicitur, quod
ut Cornelii electionem stabilirent,

quidem Cyprianus,
festis,

Carlhaginem, elapsis diebus

Cyprianus

«

singulis navigantibus, ne

cum

125
»

rediit, concilium

cum

eollegis ciiin

scaudalo ullo navigarent rationem reddebat,

eos-

htijus electionis nuntius allatus est.

Quinetiam usest, si

quc bortabatur

« ttt Ecclcsiee catbolicae »

radicem ac
est,

que ad diem quartum junii electio differenda
Pearsonii conjecturas

matricem agnoscerent ac tenerent,
Corneliocommunicarent. Sed tamen
tur ;et

id

cum

sequamur

,

quse

probabiles

litterae

ad pres-

Tillemontio visaa sunt.
ficalibus
,

Nam, cum
et

ex duobus ponti-

byteros et diaconos, non ad Cornelium dirigeban-

alter a
tres

Bucherio promulgattis Cornelium

cumCyprianusac Cerealis Iladrumetum ante
et diaillius

duos annos,
alter a

decem dies sedisse dicat, Bollando editusunum S.Pontiticiannum,duos
menses
el tres dies

reditum legatorum venissent, acpresbyteros
conos
civitatis
,

absente Polycarpo episcopo,
;

menses

attribuat, Pearsonius, ex utrovisa

docuissent quid in concilio decretum fuisset

ipsi
lit-

que excerpens quae convenire

sunt

,

et

qiue

quoque quod

et ceeteri

observare cceperunt, et

minus quadrabant emendans,

Cornelium sedisse
dies existimat,

B

teras presbyterisetdiaconis

Romanis inscripserunt,

annum
251, ut

unurn, tres menses et

decem

sicque electionem refert ad diem

quartum

junii
Idi-

quamvis antea ad ipsum Cornelitim Polycarpi nomine litterse dirigereutur (Ibid.).

eam cum

ipsius

morte

conciliet,

quara

Antequam redirent

legati,

venerunt Carthaginem

bus Septembris anno 252 contigisse multis magnis-

que

indiciis patet.
«

Novatus, qui in Africa

primum discordise et schis»

matis incendium seminaverat,
epist. 49, «

ut

aitCyprianus in

Augendus cumque ex litteris quas secumferebant, etex eorum sermone atque asseveratione Novatiauum episcopum factum
missi a Novatiano Maxitnus presbyter et

diaconus, et Machanis quidam etLonginus

:

Romam

quoque ad evertendam Eccleillic

Cyprianus ejusque collegaj comperissent, a

commu-

siam navigans, similia

et paria molitus est. »

nione eos statim cohibendos esse censuerunt, refutatis

Dedit se Novatiano, eique suas artes et fecundum
dicavit. Novatianus, hoc administro conquinque presbyteros, nonnullos confessores ac partem plebis ad usus suos adjunxit, ac Cornefisus,
lii

interim ac retusis quse obslinate ac pertinaciter

ingenium

asserere tentabant.

Postquam reversi sunt

legati

cum

litteris

episco-

porum

qui ordinationi Cornelii interfuerant, super-

intercessit

electioni

,

variis

illum

criminibus

p

venerunt
et

Roma

duoalii episcopi Africani, Pompeius

accusans, in his quod libello sese contaminasset

Stephanus, qui,
« ipsi

cum totam rem

oculis suis vidis-

Cum
nus
et

utraque pars scripsisset in Africam,
plurimi
alii

ypria-

sent,

quoque ad instruendos (episcopos

Afri-

episcopi qui ad

eum

venerant,

canos)

manifesta

secundum gravitatem

ac tidem

rem dam

tanti

momenti omni animi

provisione tractanpreecepit ut

suam
Duos

indicia ac testimonia protulerunt (epist. 41). »
illos

intellexerunt.

Itaque Cyprianus

episcopos

Romam

missos fuisse existimat

clero et plebi legerentur litterae Cornelii « quae reli-

Pearsonius, utelectioni episcopi Romaniinteressent;
sed, ut observat Tillemontius,

giosam simplicitatem sonabant » illiusque « episcopatus ordinationem singulorum auribus intimavit;
»

praUerquam quod

nul-

lum

exstat

exemplum ejusmodi legationum, nec de
quidquam videntur cognoad hoc
si

quse

vero ex diverso adversus Corneliitm

futura electione Africani
visse, certe

ejtisque presbyteros in librttm

Carthaginem

«

trans-

legati

Romam
fuisset

munus

missi

missum congesta fuerant acerbationibus cnminosis, » ea penitus respuit epist. 42; sed tamen cum
episcopis compluribus
statuit

fuissent, necesse

non

Caldonium

et Fortunafuisset

tum postea

mittere, sed

commodius multo

qui in

unum

convenerant,
et

istorum, qui totatn

rem

oculis suis exploraverant

ut « legatis coepiscopis

Caldonio

Fortu-

reditum exspectare. Hos tamen Caldonius etFortuJ) natus occuparunt.

nato

Romam

missis,

omnia interim integra suspenillic

Adeo verum

est

non a

collegis

deretur, doncc iidem collegse, rebus

aut ad pa-

missos fuisse, sed aut persecutione ssevientefugisse,
aut negotiorum causa

cem redactis autpro veritate compertis, redirent. » Non ignorabant episcopi Africani satis fuisse, ex
veteri

Romara

profectos esse. Horura
et litteriscol-

testimonio

cum

legatorum narratione

more, ut

se Cornelius
;

episcopum factum per

lilteras nuntiar.it

sed, ut illius adversariis

omnem

legarum Cornelii eonsentienle, sic de legitimaistius ordinalione apud otnnes constitit, « ut nec necesse
fuerit ultra audiri

perturbandee Ecclesice eausam percluderent, litteras

eos qui a Novatiano

venerant

episcoporum aquibus ordinatus fuerat desiderarunt, et legatos miserunt qui has litteras referrent, et totam rem diligenter exploratam narrarent, « ut

missi

» (Ibid.).

XX.

— Quo

tempore erupit schisma Novatiairi.
interest ad

Sed non parvi

rerum

a Cypriano gesta-

tum demum, scrupulo omni de singulorum nbtis excusso, per omnes omnino in Africa
epis~opos
lcga?,
littera? tierent,

pectopositos
col-

rura ordinem, quo tempore scbisma conflaverit No-

vatianus, quo tempore ordinationem susceperit inquirere.

etCornelium universi

Opimti sunt Valcsius

et

Pearsonius eadem

illiusque corainunicationem, id

est catboli-

scbismatis initia fuisse ac anni 251. Tillemontius

Ecclesia?.

unitatem pariter et charitatem proba-

ante ardinationem Cornelii id conligissenegat. Ma-

;

IfJ

VITA

S.

(.YPRIANI.

128

sni est

momenti

in

aelii iu epiatola

ntraque sentontia testimonium ^ que presbyteris, qui se pariter cnm illo ab Ecclesite ad Fabium Antiochenum, ubi corpore abruperant, » fateor negatam apertis schis-

v

Pontifex testatur S. Moysen martyrem,

dum

ad-

maticis
sic

communionem
se

indicari.
«

Sed Grajcse voces
presbytefia

nuc d

20

byteris

Novatiano et quinque coinmunionem denegasse. Uude, cum
*

n

vivis esset,

presinter

optime redduntur,

cum quinque
illo
,

qui

127
»

pariter

cum

ab Ecclesia abrupe-

utrosque conveniat S.

Moysem sic

egisse r.um Nova-

runt.

Sic

autem interpretando

non

videtur

tiano palam et aperte scbismatico, Valesius etPear-

scbisma preecessisse negatam a Moyse communio-

sonius concludunt scbisma

cumanno

251 incepisse,
obiit, ut
:

nem,

sed potius subseculum esse.

qoia S. Moyses
«'-t

initio

hujus anniin carcere

Multa in

eodem

testinionio

hanc interpretationem
sic

in vetusto

Bucherii Pontiflcum catalogo

Tille-

confirmant.
sic

Factuni Moysis

narrat Cornelius,
ei

mo&tius vero, cnm certo teneat scbisma ante ordi-

ejus testiinonio utitur, ut et

laudem

tribuat,

nationem Cornelii non erupisse, mortem Moysis,

quaj ipsi

qnem

Gornelins ouper martyrio perfunctum fuisse

dicit, in

251. Sic

mensem novembrem rejicit ejusdem anni mediam inter utrosque viam inibo, ut ex

communis non sit cum onlnibus, et Novatiano ignominiam non levem inurat. Porro nec sancto martyri magna laus fuisset homines aperto
schismate implicalos, ettot episcopis, tot presbyteris
ac plebi

utraque sententia aliquid assumam, aliquid etiam
refellam. Etsi

"

pene universae detestatos, ad communioadmittere
;

nem

erupisse

enim schisma ante Cornelii ordinationon credam, videtur tamen multo
non
alferat S. Moysis
S.

nem suam non
totius orbis

nec

ipsis

schismaticis

communione

exclusis

magnum

oppro-

ante occultis molitionibus informatum el praparatuni, ita ut necessitatem
tyrii

brium

fuisset

unius martyris amissa communio.

mar-

Deinde vero

cum

Novatianus schismaticos conventus

cum

Tillcmontio ditferendi, nec mors

Moysis

cum

suis ageret,

an tunc eum cum

S.

Moyse com-

Bchisma ad initium anni 251,
sonio referre cogat.

cum

Valesio et Pear-

Necessariis rationibns pugnat Tillemontius
luni

nul-

tulisse dicemus ? Non rem jtempus fuisse. 2° Non videtur aptum ad eam dicit Cornelius communionem Novatiano negatam

municare voluisseet repulsam

Romse schisma ante Cornelii ordinationem ex1°S. Pacianus epist. 2 (pp. 56 et 60) et auc-

fuisse

ob apertum schisma, sed quod ejusaudaciain

stitisse.

et

furorem perspiceret Moyses. Satis multa improbe

tor libri ad

Novatianum haereticum, declarant Novatianum concepta ex Cornelii episcopatu individia in
Bchiama impulsum
fuisse. 2°

fecerat Novatianus, ut

cum

eo sic ageret Moyses, in

primis quod in persecutione a diaconis monitus ut
fratribus succurreret,

Novatum, qui schisma
fe-

non jam amplius presbyteilla

Carlhagine conllabat mense martio aut saltem
bruario, perabsurde Pearsonius

p rum

se

esse velle

dixerat. Haec
:

fuit

audacia

mense januario,

Va-

Novaliani,

hic

furor

lesiusfebruarioRomam transferunt. Deniquerepugnat ul schisma Roma; exortum ecclesia Africana
tandiu ignoraverit, nec ante ad scdandam dissensio-

nefaria consiliorum
byteris,

quem cum accederet conjunclio cum quinque presad
fuit S.

non

difficile

Moysi qui ad Ecclesise
si

perniciem rneditarentur prospicere, nec miruin

nem
non

miserit legatos,

quam de

Cornelii electione cer-

cum

eis

communicare

noluit. 3° Si

communionem
non

tior facta fuisset. Difiicile est profecto his rationibus
assentiri.

manifestis schismaticis S. Moyses denegasset,

solum quinque presbyteros, sed ctiam confessores
ipsius

Verum nec Tillemontio nec
favet
S.

adversariis

qni

Novatiano

sese

dederant

,

eadem
«

sententia

Cornelii

testimonium

,

sed

potius

probat

notasset.

Nam

quatuor confessores

de Carcere
» exce-

Moysem

in Novatiano

non apertum schisma, sed

prodeuntes scliismaticus et haereticus error
perat,

occultas machinationes multis

improbe
xai

factis

con-

ut ait Cyprianus epist. 51, eosque sibi ab

jnnctas condemnassc. Sic loquitur S. Pontifex apud

initio sociaverat. »

Novatianus, teste Cornelio apud
43),

Enseb.
(jiaprj;,

I.

vi,
'

c.

Y.\)

:

"Ov

Mwoy,; 6 (xaxapio?
xapr,v
,

Euseb.

(lib.

vi,

c,

in hos Novatiani gregales

r.-xt

r,a'.-i

:vay/o;
l-.:

|iapvup?Yrac
bi
m'711.1,,

tiva

xai

Bou|iaarJjv

(ioptv

•/-//•

tin

xattoVbv

a&cou J) sfed
iizoir&z

Bpaovtnta
-..
-.'A-

/.r:

r'r;i

«itovowtv
to(<

,

ixotvwvTjTov
aJT(S

jrtvre
r?,;

npeo6vripo«
1

a;j.a

kiataytUiaavi

tavtouc

l.y./.'//

'7'a;.

d

Queiu etiam (Novatianum)

idem esse debuit qui in quinque presbyteros erat tamen quinque tantum presbyteris communionem negat. Quod argumento est eum in Novatiano non apcrtum schisma, non manifestum cum Cornelio et omnibus episcopis Cornelio adheerentibus
bellum condemnasse, sed nefarias molitiones,
inita
et

Moses

,

inquit

,

beatissimus
f;t

martyr

,

qui

nuper

npud nos egregio
functus
esl
,

admirando dum adbuc in vivis

martyrio peresset

cum

quinque presbyteris
deterruerunt

Ecclesise

pertur-

audaciam
qui se pa»

banda; consilia, qu«3, pluribus Novatiani
dita,

vitiis

ad-

ejus ac furorem penpectiim habens a

communione

Moysem

sua aeparavit
riter

enm quinque

prpsbyteris,

communicaret.

quominus cum eo Martyrium Moysis non videtur

cum
«

illo

ab Ecclesia» corpore abruperant.

mense novembri,
tius

ut existimat Tillemontius, sed po-

Frustra vir eruditus ex.his verbis, nnper martyrio
functus,

ante ordinationem Cornelii contigisse. Constat

rem ante unum aut alterum roensem

martyres e carcere solutos fuisse

cum

Cornelius orillius

conti?i ii-f' colligit,

cum ejusmodi
Hisautem

loquendi ratio his
ante

dinatus est. Cur ergo solus Moyses particeps
pacis

quse ante flecem menses etiam
tigerunt, aptari possit,

verbis, «

annnm cum

conquin-

non fuisset, quse tam diu negatam eligendi episcopi copiam fecit? Deinde vero Moyses non in

129

VITA

S.

CYPRIANI.

130

carcere obiit, ut est in Bucherii catalogo, sed san-

^ collegae

plurimi qui ad

me

convenerant, exspectaviCaldonii et

guinem

pro Christo profudit, ut demonstrat Tillc,

mus adventum collegarum nostrorum
Fortunali, quos ad te

montius ex verbis Cornelii qui et admirando martyrio perfunclum
ab ordinatione Cornelii usque ad

eum

praeclaro

nuper

et coepiscopos noslros

declarat. Porro

qui ordinationi tuae affuerant, legatos miseramus,
ut, eis

mensem novem-

adventantibus et rei gestae veritatem repor-

brem, non videtur Christianorum sanguis Romse

tantibus,

majore auctorilate

et lucide

per eos pro-

1 28
«

fusus fuisse. Sedebat intrepidus Cornelius
in sacerdotali cathedra eo tempore,

batione, partis adversee improbitas frvuigcretur. »

Romae

cum

Liquet ergo Novatiani legatos

129

reditum Afri-

tyrannus infestus sacerdotibus Dei fanda atque in-

fanda comminaretur,

cum multo

patientius et tole-

rabilius audiret levari adversus se aemuluni princi-

pem, quam Romae
Cyprianus, episl. 52

constitui Dei sacerdotem, » ait
(p. 69).

canorum praesulum celeritate superasse, eosque inlerim communione prohibitos fuisse dum legatorum reditus exspectatur. Qui postquam redierunt, iisque supervenerunt duo alii episcopi Pompeius
et

Quamobrem, aut Decius
suum
differebat.

Stephanus, qui Cornelii ordinationi interfuerant,
et
litteris

per totum illud tempus crudelitatis suce satietatem
capere non potuit,aut id in reditum

tum vero

Italorum episcoporum quas
et

legati attulerant, et

Pompeii

Stephani testimoniis

Cum
et

ergo Cornelius evaserit, cui tamen potissimuni

B

sic illustrata et

confirmata res

est, « ut

nec necesse

infensus erat Decius,

non videtur Moyses praeclaro

fuerit audiri

ultra

eos qui a Novatiano venerant

admirando martyrio perfunctus mense novembri,

missi. » Similiter in epist. 42 narral

Cyprianus epi-

sed potius
rii

mense

januario, ut est in vetusto Buchecerte

scopos Africanos, postquam diversa pars episcopum
sibi

catalogo, vel

ante finem persecutionis,
et

constituit, acceptis litteris
«

ante

ordinationem Cornelii

apertum schisma

collegarum,
peio et

Novatiani.
XXI.

tam Cornelii quam viris, PomStephano, a quibus haec omnia cum lselitia
item adventantibus bonis
asserta sunt firmiter et probata,
»

— Quo

ternpore ordinatus Novutianus.

communi

tum

De ordinatione Novatiani non una est criticorum mense junio ordinatum ejusque legatos julio fuisse Novatianum putat Tillemontius id ineunte Carthaginem veuisse contigisse contendit posl comprobatam universae
sententia. Pearsonius ipso
, :

demum

litteras

ad Cornelium direxisse. Ergo No-

valiani legati ante

Carthaginem missi sunt quam

Caldonius et Fortunatus
forte etiam
si

Roma profecli fuissent, vel antequam Romam pervenissent. Nam,
suis

res

oculis

vidissent,

cur

litteris

tantum
testi-

Africae

judicio

ordinationem Cornelii. Non leves

quas attulerunt, ac non potius eorum quoque
et

rationes persuadent facinus

admissum
Cornelii

fuisse

an-

p monio niteretur Cyprianus, quemadmodum Pompeii
Stephani testimonio nititur? Praeterea testatur
epist. 41

tequam

Africa

ordinalionem

testimoniis

suis confirmaret. Sed,

piam, obiter

antequam id probare inciobservabo Pearsonium in his quae ad
Ait

Cyprianus in
ferebant

se « ex litteris,
et

quas secum

legati

Novatiani

ex eorum sermone

Cornehi ordinationem spectant dispensandis minus
accurate versari.
affecto

atque asseveratione, Novatianum episcopum fac-

enim

«

mense junio jam
et

Cyprianum accepisse Cornelii
Sed ex
his quae

collegarum
ac deinceps

litteras. «

jam diximus

dicemus, perspicitur episcopos Afros, acceptis Cornelii litteris, desiderasse ipsius

collegarum

litteras,

ac

tum demum ad tirmandam
incubuisse,

Cornelii ordinatiolitteras legati

nem

cum

has collegarum

retulerunt.

Cum autem

ordinatus fuerit mense

Junio Cornelius, legati post acceptum

hujus rei

lum » comperisse. Unde patet primum hujus rei nuntium a legatis Novatiani allatum fuisse, nec quemquam in Africa horrendum scelus ante eorum adventum suspicatum fuisse. Ex quo etiam confirmatur quod jam diximus, eos advenisse non solum ante Pompeium et Stephanum a « quibus heec omnia asserta et probata, » nempe episcopum constitutum esse a sediLiosis « contra sacramentum semel traditum divinae dispositionis et catholicae unitatis, » sed
etiam ante Caldonium
J)
ris

nuntium ab Afris missi, redire mense Junio cum litteris non potuerunt. Quod autem spectat ad ordinationem Novatiani,
facile

et

Fortunatum.

Nam

in litte-

quas Caldonius et Fortunatus a Cornelio ejusque

collegis attulerunt, scripta erant, ut teslatur Cor-

probatur adversus Tillemontium hoc scelus
fuisse

nelius epist. 46,

multa

quae.

praecesserant a confes-

commissum

paulo post ordinationem Cornelii,

soribus Novaliano adhaerentes designata, quaeque

ac forte etiam ipso
est Pearsonio.

mense junio exeunte, ut visum
legati a Novatiano missi in Afri-

redeuntes ad Ecclesiam non sine iacrymis confessi
sunt, in his
tica
«

Nam

circumventos commisisse se schismaauctores fuisse, ut paterentur
ei

cam venerunt antequam Roma
et Fortunatus,

rediissent Caldonius

et haeresis

quos episcopi Africani in hanc urbem

(Novatiano)

manus

quasi in episcopum imponi. »

ad

pacandas dissensiones miserant.
epist. 41, ubi narrat

Res

est

in

At

si

ejusmodi
episcopi

litterae

adventum lcgatorum Novahis legatis

promptu ex

Cyprianus legatos

tiani occupassent,
alii

non ex

Cyprianus et
a

Novatiani, statim atque Carthaginem venerunt et

primum

episcopatus

Novatiano

Novatianum episcopum factum nuntiarunt, a communione prohibitos fuisse, « refutatis interim ac
retusis quae obstinate ac pertinaciter asserere ten-

arrepti

nuntium accepisseut.
potest ergo defendi sententiam Tillemontii,

Non

tabant. »

Deinde haec addit

:

«

Nam

et

ego et

nec ulla prorsus ratione accuratissimus scriplor ordinationem Novatiani post reditum legatorum

131

Ml
Africanam,

\

S.

CYPRIANI.
sfid,

132
acceptts ex utraque parte litteris,

Afriec coilocat. lllnd autem

raalto improbabilias, ^ nelil:
in

omnia
nt

quod Ecclesiam,
..'hi

comprobando episeopatu jam consensisse ait com Novasaltera
est.

ad

reditum

legatorum integra

servafi

votoit,

iiiilluin

discordiee
si

locum relinqueret. Quare miest

tianos ordinaUis
iio tuni

Ba?c

Ifricanrje

ecclesise

con-

nime mirum
novit.

mazima indignatione comraotus

demom

enituit
i

cum

episeopis Cypriano
d<
v

statim atque de nefaria Novatiani ordinatione cog"-

sqoe collegis

]

1 1

Carthagine aderant,

tota re

admooiti

litteras

ad

Cornelium

scripserant.

Sed,

Existimat

Tillemontius

ez

epist.

(57

colligi

antequara Cyprianns episcopos Africanos de rebus

posse Novatianum,

cum
in

in

Africam

legatos misit,

Romans
quomodo
nuotiaret.
teris

Ecclesise

certiores
rnisit

faeeret,

Primitivum
oplst. il, ui

jam

Bcclesiss

hostem judicatum

fuisse, aut

saltem

presbyterum
!><

Romam
suis

com

130
.

Cornelium jam tum
legere

uhiversa Africa pro legilimo

ezcepti essenl farthagine legati Novatiani

Roraa? episcopo habitam fuisse. At nihil ejusmodi
esl

enim
ni<i

in
in

universam Africam
opist
12,

lit-

in epist. 67. Ait

quidem Cyprianus
Ecclesise

131
et

oon loqoitur
et

per Mettium
Pri-

Novatianum olim hoslem

judicatum,

bypodiaconum,
initiviiin

Nicephornm acolythum, qui
i<

cum

in

Africam legatos misissel, hinc a concilio
retulisse.

subsecuti sunt, perlata.

Sed

et

per pro-

plurimorufn sacerdotum sententiam
et

Addit

vinciam nostram, inquit, hsec eadem collegis

sin-Beum nuper retusum
orbem
a

rcfutatum

ot

per toluni
ei

gnlis in notitiam perferentes, ab his quoqoe fratres

sacerdotibus Dei

abstenlum. At

non

cnm litteris Tum cum autem
tros

diriuendos esse mandavimus. »
Africani

ezprobrat quod ordinatus fuerit cuni
episcopalus
esset, sed

jam

Cornelii

episcopi

a

Cypriano

totius
«

orbis

auctoritate

confirmatns

admoniti scriberent ad Corneliura, jam redierat
Primilivus presbyter

quod,

Cornelio in calholica Ecclesia de
ac populi suffragio

cum
ail

litteris

Cornelii, quibus
'<>!• :

Dei judicio et cleri

ordinato,

Cyprianns
per

lepist.

«

Placuit ut

profanum
collocare,

altare
et

erigere et adulteram cathedram

omnes omnino

isticpositoslilbersefierent, sieuti

sacrilega

contra verum sacerdotem
»

snnt, etc.
iin

Igitur ab ordinatione Novatiani ad con-

sacrificia offerre teutaverit.
i"

Africee in

comprobando episcdpato Cornelii
adventas

Denique observat Tillemontius Anlonianum, ad
scripsit

multa
tiani,

intercesserunt,

legatorum
itus

Novareditus

quem

reditns

legatorum
Tillemontius

Africae,

et

Prunitivi
Nititur
.

preabyteri.

:

his

Cypriani

verbis

ex

jam ex consilio Cypriani amplezum fuisse communionem Corneln antequain litteris NoVatiani commbtus iniquas de Cornelio ac Cypriano suspiciones acciperet. Verum
Cyprianus
epist. 52,

Quo Petri loco) occupato de Dei omnium oostrnm consensione lirmato, quisquis jam episcopos lieri voluerit, foris Unde condudil jam ab omnibus Ba1 necesse eet.
:i2

u

hoc Antoniani ezemplo sententia Tillemontii prorsns evertitur. Scripseral

voluntate, atque

enim Antonianus ad Cy-

priannm non solum
nicare.
»

se « cuni Cornelio

u

consensum, scd etiam cum Novatiano
Simui
«!

unum tenere non commuordinalioncm
reje-

opisaut saltem ab Africanis jura Cornelii
firmata

fuisse

ergo

et

Cornelii
illius

cum Novatianns
statu qui

ordiuatus

est.

Sed minus

comprobavit,
eit.

Novationnm
videHcfet

aemulum
Cypriani

animadvertit doctissimus criticus Cyprianum loqui
>

Quod autem Novatiani
postqtfam

littefas

serins videtur

rerum

tum

erat.

Cuni enim consen-

legisse,

hortatu

jam
Car-

bus universi orbis ad defensionem Cornelii conspi-

suam cum Cornelio communionem
facile

declaraverat, id

tamen conatibus suis desisterel Novatiabus, merito Cyprianus hunc illi consensum oppornt, atque hoc argumento non tam illius ordinatioraret, nec

conciliatur.
rejecti

Nam

legati Novatiani

cum

thagine

fuissent,

oppidatim
proinde

per civitates
potuit,

discurrere
tardins ad

coeperunt;

ac

fieri

ut

nem

qoara obstinatum
Ili.'

in

illa

retinenda
•>-',

animum
quod

Antonianum venirent. PraHerea aliam

oppugnat.
iscopo

iu

eadem
a

epist.

de Novatiani
objicit,

postea legationem aliasque littcras misit Novatianus, de quibus Cypriarinin loqoi non repugnat.

ordinatione loquens, hoc tantum
ni

ei

Ecclesia

sezdecim episcopis facto J) XXII.
opos
fieri

— Ordo

rerum a sancto Cypriano gestarum in
causa Cornelu.

adulter atque eztrai
ribus per

a desertoSic

ambitom
non
•>•>!

>

conatus
orbis

sit.

Similiter legatis

ergo totam

hanc

rernm

gestarum sericm

Novatiani

totiua

osura

objiciebat

tezere

possumus. Sialim atqne legatorum reditu

Cyprianos,

testimonium collegarum a quibus
Cornelius,
litteris
a

veritas tanta luce circumflnxlt, ut iterum Novatiani

lerat

Caldonio

et

legaros audiri necesse

non

esset, scripsit

Romam
cui

Kortunato
epiat.

allatis

coosignatam,

at

perspicitur

ex

Cyprranus

per

Primilivnin

presbytefum,

in

H.
!'•

mandatis dederat ut Cornelio narraret quaj in epiTillemontius cur ordinatio Novatiani
sdl

(jnreiit

stolam congerere longius fuisset. Heec est quadra-

statim

al)

Afrieanis rejecta
facta, »

« ut illicita et

contra

Bcelesiam
bibiti,
-i

ejusque Legati commnoione proCornelii
facilis
el

gesima prima epistola apud Pamelium. Scribunt deinde episcopi qui Carthagine aderaut ad alios
nniversse
luis

oondum ordinationem
comprobaverant. Sed

episcopi

Africa? episcopos,

eosque de Cornelii
certiores
faciunt,
esse
id

re-

Africani

expedita
j,

et

Novatiani

schismate

ac

responsio. N

m

*.^

pri in

o
-

vidirau

fratres

quam

dobitavit quin

leg lima

el

ordinatio Cor-

daut.

cum litleris Homam dirigendos Quod autem alios hortahantur,

manin

ip^i

133

VITA

S.

CVPRIANI.
;

i

.14

primis perfecerunt, ac communiler scripsetunt ad A est cessasse

nec videtur multum effluxisse tem-

Cornelium. Vix dubium est qnin
terae

ipsa? illa> sint lit-

Cypriani ejusque collegarum, in quibus testa(lib.

tur Eusebius

vi,

c.

43),

decretum fuisse

ut

enim quadragesima prima per 1'rimilivum presbyterum paulo post reditum legatorum, quadragesima seporis inter illas epi^t. 41, 42, 43. Scripta est

lapsis subveniretur ac

nefariae

ha?resis auctor ab
litteris

cunda paulo post
ante reditum
provinciis

litteras

concilii

ad Cornelium,
variis Africee
,

Ecclesia ejiceretur. Erant in iisdem

multa

Primitivi,

antequam ex
scriberetur
litleris

de Felicissimo ejusque
sissent

sociis,

de quibus quid sen-

ad Cornelium

quod tunc

episcopi

illis

auditis,

quidque pronuntiasillae

fiebatcum allatisa Primitivo
epist.

Cyprianus per

sent, Cornelio narrabant.

U

f

raeque

concilii, et
litterae

45 responderet.

ad

episcopos Africauos et ad

Cornelium

133

commemorantur a Cypriano in epist. 62, per Mettium hypodiaconumetNicephorumacolythum \ 32 missa. Per eosdem clericos misit Cyprianus exempla

Reditus Novi conatus Novatiani. XXIII. confessorum Romanorum in Ecclesiam hortalu Cypriani ; id ante concilium Romanum anni 251

contigisse ostenditur.

litterarum

quas a se de Felicissimo ejusque

Cum
legati, a
i> alios in

Maximus, Longinus

et

Machaeus, Novatiani

presbyterio ad clerum et plebem Carthaginensem
scriptas,

Cypriano ejusque collegis expulsi fuissent,

Fortunatum ad Cornelium miserat. Hortatur Cornelium ut eas
et

jam antea per Caldonium

Africam misit Novatianus, nempe Nicostra-

fialribus legi jubeat. Missa est ha?c epist. 42 an-

tequam rediisset Primitivus presbyter; nondum enim didiccrat Cyprianus ex litteris quas ille attulit molestum accidisse Cornelio quod auctor Adrumetinis fuisset ne ad Cornelium nominalim, sed ad

Novatum et Evaristum el Primum et Dionysium. Cyprianum ea de re monuit Cornelius litteris per Augendum confessorem missis, quae non exstant.
tum
et

Non multo

post, alia occasione oblata, iterum
scripsit

per

Nicephorum acolythum

ad Cyprianum

epist.

inter Cyprianicas 48, in

qua rogat ut
et

ipsius opera

Ecclesiam
aliquid

Romanam
,

scriberent. Suspicans

tamen
offensio

omnibuscoepiscopis et fratribusinnotescat Nicostratnin

Cyprianus
Cornelii

ac

metuens ne qua

mullorum criminum reum,

non solum panon

mentem
ut

subiisset,

demonstrat in eadem

tronae suse carnali, cujus rationes gessit, fraudes et

epist. 42 se pacis et unitatis studio

adductum
litterae

fuisse

rapinas fecisse,

verum etiam

Ecclesiae deposita

omnia integra servarentur, dum
Italiae

ab epi-

modica abstulisse; Evaristum vero auctorem
matis
fuisse, et

schis-

scopis

venirent.

successorem plebi cui ante praefuerat,
esse constitutum.

Praeter hanc epist. 42, alia brevior Mettio

com-

Zetum

in

locum ejus episcopum

missa
illum

est
facit

ad Cornelium, qiue

est 43. Certiorem

p

Postridie

quam

venerant legati Novatiani, superve-

Cyprianus se ad confessores schisma-

nit Nicephorus acolythus

cum

litteris Cornelii,

ex

ticos scripsisse, sed

mandasse Mettio

ut has litteras
nisi

quibus Cyprianus didicit et

alios

episcopos docuit

Cornelio legeret, nec eas redderet

Cornelius

quae ad Nicostratum et Evaristum attinebant. Postea
gratias egit Cornelio per epist. 49.

reddendas esse judicaret. Non verisimile est Mct-

tium a Cypriano

bis

missum

fuisse

Romam, semel

quidem cum Nicephoro ad epistolani 42, iterum ad quadragesimam terliam de confessoribus schismaticis perferendam. Hoc, inquam, verisimile non
fit
;

Sed idem Nicephorus alias litteras multo laetiores attulit, quibus Cyprianum Cornelius de reditu 'qualuor confessorum Maximi, Urbani, Sidonii et Macharii certiorem faciebat.

Cum quidam fratres

nun-

nam

Nicephorus,

quem cum

Mettio probabile

tiassent confessores ad sanitatem reverti, ac postea

est rediisse,

nuntium Cypriano de reditu confessoattulit.

rum optatissimum
simul ad Cornelium
lemontius.

Sed cur Cyprianus duas
dedit?

Urbanus etSidonius ad presbyteros venissent, aflirmantesMaximum presbyterumetconfessoremsecum
pariter cupere iu Ecclesiam redire, placuit Cornelio

litteras

Rem

solvit Til-

Cum

probe

sciret

Cyprianus litteras suas

ut ex ipsorum ore et confessione quae per lega-

Romee publice
stolae

legi solere,

prudenter breviori epi-

tionem mandaverant audirentur. Qui

cum

venissent

commisit, qua? in vulgus efferri nolebat. Prse-

D

et apresbyteris ipue gesserant exigerenlur, circum-

ter epist.

ad Confessores, quae

est 44, mittebat

illis

ventos se esse affirmaverunt, nec quid in

litteris

Cyprianus libros suos de Lapsis et de Unitate Ecclesise.

ipsorum nomine

per omnesecclesiasmissis inessetse

Ex quo

facilis

est conjectura

hunc librum de
fuisse,

scisse,atque ut abolerentur et e

memoria

tollerentur

Unilate Ecclesise circa

hoc tempus scriptum

quae prtecesseraut deprecati sunt.

Omui

actn ad Cor:

idque conhrmatur Pontii testimonio, qui
post librum de Lapsis recenset.

eum

statim

nelium perlato, jussitcontrnhi presbyterium adfuerunt episcopiquinque, et re ad deliberandum proposita,

Antequam has
sit

litteras acciperet Cornelius, scripsibi

sententiae a singulis dictse, quas Cornelius suis
litferis subjecit.

Cypriano per Primitivum presbyterum, ac
significavit

ad Cyprianum

His

ita gestis,

vene-

displicuisse

consilium
ei

Adrumetinis a
epist.

runtin presbyterium quatuorconfessoreset plerique
fratres, qui se eis adjunxerant,

Cypriano datum. Respondet
45, quae

Cyprianus per

summisprecibus defraternitatis con-

tum

scripta est

cum undique

Africani epi-

siderantes ut ea quae ante fuerant gesta in oblivio-

scopi

Romam

scriberent, ut se Cornelio adhserere

nem

caderent.

Cum
ait

autem magnus
Cornelius,

testarentur. In

rebus tanti momenti nec Cypria-

cursus factus fuisset, una vox erat

omnium

grafcias

num, ncc

clericos quos

Romam

mittebat verisimile

Ueo agentium,

gaudium

pectoiis la-

I.1N

VITA

S.

CYPRIAM.
quatuor

136

crymifl expriuaeQtefl, complectentes eos qnasi eo die A anle

Novatiani ordinationem. Sed non tam sero
illi

pcana carceria foisaent liberati. Confessores declara-

confessores, aul saltem ante concilium
rediisse iu Ecclesiam videntur.

rant sc Cornelinm sanctissima Ecclesise catholicee

Romanum,
Reditus
est

episcopnm Bgnoscere, confessi sunt
!••

se

imposturam
Pl"* tul11

confessorum

paucis

diebus subsecutns
«

circumventos
in

sed

tamen ainceram
ll
* '

novam legalionem

Novatiani.
ail

Novato enim
(epist.

mentem snam semper

Ecclesia raissej
esse,

illinc a
id est,
illic

vobis discedente,

Cyprianus

49),

non ignorarent nnnm Deum

unum
esse

Christum

135

proceUa
»

et turbine recedente, ex parte

134
rebus

Dominum
in

ac

unum

Spiritum sanctum,

unum
Ilis

quies facta cst.

Porro

a

prima legatione ad
:

episcopum

Ecclesia

catholica

debere.

hanc novain non inultuiu intercessit temporis
«

nam
ait

permotus Cornelius Maiimum presbyterum
jnssit

prostratus

virtutibus
«

Dei

»

Novatianus, ut
et

locum suum

agnoscere, caeteros

cum

ingenti

Cornelius (epist. 48),
et

eum Maximus
expulsi

Longinus
ejusque

populi suffragio recepit, ac
nipotenti. Hase

omnia remisit Deo omautem eademhora, eodem momento
scripta

Machasus fuissent

a Cypriano

ad

Cyprianum per

transmisit,

nempe per

denuo resurrexit. » Quibus ex verbis patet Novatianum non a Julio mense ad Novembrem fecollegis,

.'pi-t.

tliuni

Nicephorum acolydescendere ad navigandum destinantem stainter Cyprianicas 46, ac

riatum esse, sed accepta

damna

protinus reparare
industriis

B voluisse,
tionis

missis

peritioribus

magisque

tiin (limisii.

Carthaginensem ccclesiam
Cornelii
;

!a>titia

per-

legatis. Ergo reditus confessorum, qui novoe lega-

mderunt

littera

nec dubium quin eas

profectionem proxime contingit, non potest
rejici.

Cyprianns ad creteras Africae ecclesias miserit, ut
rogaverat Cornelius, cui respondit per epist. 47.
Seripserunt etiam confessores ad Cyprianum, eo-

in

mensem novembrem
ille

Deinde vero Nice-

phorus,

acolythus qui utramque epistolam et
attulit,

de nova legatione et de reditu confessorum

rumque
dil

epist. est inter

Cyprianicas 50.

llic

respon-

non videtur
ipse
lio
ille

clericus

fuisse

Romanus, sed

potius

Cyprianns per

Cornelii

epi.4. 52. Quae autem ex litteris desumpla narravimus, ea probant non so-

Nicephorus aeolythus

exeunte, vel augusto ineunte

quem Cyprianus jucum Mettio subillo

los confessores rediisse.Veneruntcumillisin presby-

diacono

Romam
hora,

miserat. Sic
:

enim de

Cornelius

terinm

«

plerique fratres qui se eis adjunxerant

;

»

loquitur epist. 46

«

Haec igitur, frater charissime,

quod quidem non videtur de plebe catholicapro conioribus deprecante inlelligi posse. Postea enim narrat Corneliusfraternitatisconcursum ;quem lum demum factum indicat fuisse cum omnem hunc p VJ jj j-ic actum populo insinuandum judicavit; ditficile est
i

eodem momento ad te per scripta transmisimus, et Nicephorum acolylhum, descendere ad navigandum destinantem, ad vos stutim eadem
diniisi. »
j
i

Quibus ex verbis patet hunc clericnm non

-i

•.

.

data opera a Cornelio

/-.!•• missum

r

fuisse,

sed potius,

j

i-

sane ut confessores qui multos auctoritate sua abstraxerant, nullos in

cum,
ret,

perfectis rebus

quarum causa

venerat, rediesse.

redeundo socios
est

et imitatores
est

sanctum Pontiticem oblata occasione usum
ei

haberent. Cornelii verba nonaliter interpretatus

Bincjam
vis

perferendam epistolam dederat de no-

Cyprianus
(epist. 41),

:

i

Quanto majus

gaudium,
ccelo

inquit,

tentamentis Novatiani, sed minime necessariam,

et in terris

pariter et in

super

aut qua> clericum mitti postularet, siquidem

jam

confessoribus ad Ecclesiam Dei

cum

gloria sua et

missus ea de re fuerat Augendus confessor, nec necesse erat alium postea mittere qui
ret.

cum

laude redeuntibus, et redeundi viam caeteris
et

idem nuntia-

Hicenim quosdam fratres nostros error induxerat, quod sibi eommunicationem confessorum sequi viderentur.
exempli suilide
probatione facientibus
!

Porro,

si

is

est

Nicephorus acolythus qui

cum

Meltio epist. 42 Cypriani pertulit, frustra

illius re-

ditusad mensem novembrem

dilfertur. Parvi refert

Qiio errore sublato, lux
est, et

omnium

pectoribua infusa

quod

in litteris Cornelii nulla fiat

mentio de Mettio

Ecclesia catholica ncc scindi nec dividi posse
est. »

subdiacono,

quocum Nicephorusacolythusprofeclus
:

umnstrata

Unde mirum
solis

videlur cur Cypria-

fuerat Carthagine

nam

similiter Mettius, ut supra

num

Tillemontius de

existimet. Tota res ab

narratui, quasi

eodem uno et eodem

confessoribus locutum J) vidimus in epist. '63, solus nominatur, quamvis erudito scriptore sic socius ei adjunctus esset Nicephorus.
die transacta fuerit.

Quod

spectat ad concilium

Romanum,reditu con-

Sed tamen ex

hi.-

Cornelii verbis, « adfuerunt etiam

fessorum omnino posterius videtur. Nullum prorsus
hujus concilii vestigiuin in
litteris

episcopi quinque, qui et hodie praesentes fuerunt,»

Romam

aut Car-

dooa

iJii:^

insumptos fuisse patet, quorum prior deperfecta,

tbaginem missis intra
ordinatione ad

illud

tempus quod a Cornelii
effluxit.

liberationem habnit de recipiendis confessoribus,
postridie vero absoluta et

redilum confessorum

Le-

magno

frater-

gati Caldonius et Fortunatus, qui

Carthaginem post

nhatii eoncurflu, quas pridie constituta fuerant.

Novatiani ordinationem rediere, non amplius

quam

Insignem hunc eventum Tillemontius
nius ad

et Pearso-

sexdecim episcoporum
credat

litteras

attulerunt.Quis ergo
Cornelii inconcilioLX

mensem Novembrem
^.'il

hujue anni 2ol refe-

jam tum ordinationem

rendum
habuit

pntant, post concilium

Romanum, quod
Pearsonio,
vel

episcoporum confirmatam

fuisse,

utsuspicatur

'lille-

hoc anno

Cornelius
octobri,
citius, ut

eum
ut

sexaginta episcopis

montius? Praeterea hoc
(lib.

concilium, teste
«

Eusebio
et

mense

placet

vi,

cap. 43), decrevit

Novatum quidem

eos
et

etiam mnlto

esifltimat

Tillemontius, ac

qui

una cum

ipso sese insolenter extulerant,

137

VITA

S.

CYPRIANI.

138

quicumque inhumanissimae

et a fraterna charitate A ejusque collegae

quibus scriheret et a quibus litteras
oporteret,
si

alienae ejus opinioni consentire praesumpserat, alie-

muluo
scribere
libello

accipere

quis

autem

praeter

nos ab Ecclesia habendos esse.
sic

»

At confessores

eos quos Cyprianus epistola sua complexus fuerat,

se

ante reditum gessere, sic redeuntes excepti

auderet,
esse

scirent

eum

vel

sacrificio

vel

sunt, ut excominunicati fuisse
cilio

sexaginta episcoporum

:

non videantur a connam, si ab hacsynodo
inschis-

136 in judiciuravocatiet excommunicati
ventos se esse et imposturam
passos, ac

maculatum, vel ununi de haeretieis, peiversum scilicet et profanum. Scriptum existimatur hoc anno pra?stan-

137

mate obduruissent, an dicere potuissent circum-

tissimuin Cypriani opus de Oratione Dominica.

Re-

mentem

censetur a Pontio
et

post librum de Unitale Ecclesise,

suam semper
nelium
teret
sic

in

Ecclesia fuisse? quis credit Corut

cum multa
jam

in

eodem

libro adversus

schismati-

eos receplurum fuisse,

omnia remit-

cos

vehementer

et copiose dicantur,

non male conet

Deo omnipotenti! non
et

sic agi

solet

cum ho-

cluditur

prodiisse

Felicissimi

Novatiani

minibus jam judicatis
mullo posterius;
frangerentur,

excommunicatis. Posterius
:

schismata

cum

haec scriberet Cyprianus.

ergo concilium reditu confessorum

sed

tamen non

Circa Paschae

prima solemnia

scripsit

Cyprianus

nam
ut

gravissimae causa suberant

cur cito haberelur, tum ut Novatiani partes penitus
tura

D

epist. 53 ad episcopos Fortunatum, Ahymnum, Optatura, Donatianum, Fortunatum, et Felicem, qui,

lapsorum

causa,

quoe

ad

cumessentincivitate Capsensi propter ordinationem
episcopi (Donatuii, ut verisimile est, Capsensis episcopi, qui loco

concilium rejecta fuerat, dijudicaretur.

XXIV.

— De gestis

et scriptis S.

Cypriani anno 252

sexagesimo nono sententiam

dicit in

ante persecutionem.

Damnatus toto orbe Novatianus non despondebat animum, sed per plurimas civitates novos apostolos suos mittebat, ut

suae

quaedam recentia institutionis fundamenta constitueret, et super legitimos

anno 257), consulti fuerant a Superio an ad communionem jamadmittendi essent Ninus, Clementianus et Florus, qui Christum conet plebe, postea inter fessi coram magistralu tormenta coram proconsule superati, poenitentiam
concilio Carthaginensi

episcopos crearet alios pseudoepiscopos. Id testatur

agere uon destiterant per hoc triennium, non illud

Cyprianus in Epistola ad Antonianum, scripta anno
251 exeunte aut 252 ineunte.

Jamdudum

litteras

quidem exactum sed inchoatum. Rera deciderc non ausi, ad Cyprianura detulerant, et scripserant
« ut

acceperat Cyprianus

ab

hoc Numidiae episcopo,

cum

pluribus collegis de hoc ipso plenissime

»

quibus se

cum

Novatiano non communicare, sed

tractaret.
di
1

Respondet Cyprianus reddendamejusmo-

Cornelio affixum esse signilicabat, atque ut earura-

horainibus comniunionem, seque ea de re

cum
»

dem

litterarum

exemplum ad
Sed postea
aliae

Corneliuni railtereIitterae

episcopis deliberaturum promittit «
nitati

quando solemet

tur, postulabat.

supervene

apud

suos
«

celebrandae
»

satisfecerint,

runt, in quibus nutare videbatur, Novatiani litteris

Carthaginem

venerint.

motus,
ratione

et

quam

iste

haeresim introduxisset,

qua

CorneJins

cura

Trophimo

et

thuriticatis

Vixdubium est quin promissum perfecerit in concilio quod Carthagine habitum hoc anno Idibus
Maii, ut
«

communicaret, sciscitabatur, ac ne
piebat. Sic ei re^pondet Cyprianus in

ipsius

Cypriani humanitatem in lapsos ae.quo

quidem animo acci-

ipse

testatur epist.

55

(p.

84).
in

Scribit

ibidem

Privatum, veterem haereticum

Lambe-

hac epist.52,

sitana colonia anle multos fere annos ob multa et

ut se et Cornelium mirifice defendat, et
tiano

cum Novarejiciat.

gravia delicta nonaginla et episcoporum simtentia

neniinem communieare posse

demonstret,
Li-

condemnatum,

et

Fabiani
»

»

papa; ac Donati Car-

nisiqui totius Ecelesiae

communioaem

thaginensis episcopi

litteris

severissime notatura,

quet scriptam esse epislolara post reditum confes-

sorum quos in Ecclesia cura Cornelio junctos esse dicit, post mortem Decii, quem tycannum appellat,
sed taraen apte concessam lapsis hoc

cum causam in hoc concilio agere velle se diceret admissum non fuisse. Huic concilio interfuerunt
episcopi sexaginta sex,
si

ibi,

ut

verisimillimum
res-

anno 252
iis

in-

D es ^
cit

propositis a Fido
fuit.
Is

episcopo quaestionibus
fuerat

dulgentiara, siquidem Cypriani defensio in

tauet

ponsum

per lilteras questus

quod
Victori

tum
rant.

versatur quae

Libellaticis

anno superiore
ille

Therapius episcopus Bullae

et confessor,

ut conji-

cacteris in

mortis periculo constitulis concessa fue-

Pamelius ex concil. Carth. an. 256,
presbytero,

idem videtur episcopos Numidas recensetur; quod etiam argumento est eum Cypriani monitis uon ie=titisse.
esse qui in titulo epist. 70,
inter

Non immerito Antonianus

quondam

nam nem

egisset,

antequam poenitentiam plepacem immaluro terapore dedisset.
infantibus

Praeterea

novam quamdam de

opinio-

Fidus proposuerat, in quibus morein antiquae

Emissarii Novatiani circa

hoc tempus

Maximum
:

circumcisionis

tenendum putabat,
«

ut infra octa-

pseudoepiscopum Carthaginensem feceruut sed hoc facinus tam ignobile et obscurum fuit, ut Cyprianus ne scribendum quidem ea de re Romam
judicaret.

vum diem non
hanc afferebat
:

baptizarentur. Inter alias rationes

Vestigium infantis

in primis par-

tus sui diebus constituti

mundum non
»

esse,

quod

Nam

paulo ante de collegarum consilio

unusquisque illud horreat exosculari.
sexaginta sex
fuisse

Respondent
objurgatum
c<

miserat Cornelio nomina integroruni et catholico-

episcopi

per epist.

47,

rum

in Africa

episcoporum, ut scirent

Cornelius

Therapium, nec tamen ablatam Victori
o

in-

Patbol. IV.

139

\ll

V

V

CUT.I.VNI.

140

munioneni. De infantibus autem propositam ab ao \ pugnandum paratum Fuisse perspicimus ex epist. S4. opimonem uao ore nniversi rejiciunt, et baptism Scripta esl circa idem tempus, ut observat Tillei

infantium

«

in

primo statim

nativitatis

suee

ortu

»

montius, epist. 64

«</

Epietetum

ct

plebem Assurihujus

pneelarissimis rationum

momentis defendunt. Boc autoni concilium seiagii ta sex episcopornm idem
prorsus esse perspicitur
a>-

tanam adversns
civitatis

Portunatianum , quondam
«

episcopum, qui, sacerdotio ob simulacrodejectus
sibi

illud

qitod

Idibus Maii
Vic-

rum cultum
et

pro integro agere volebat,
coeperat

»

habitnm hoc anno 232. Quod enim concessa
tori

episcopatum

vindicare.

Videtur

qnondam presbytero

laica

communio reprehenanni de-

Bpictetus,

quein Gyprianus fratrem appellat, Forfuisse.

sionem

138 lum effugit,argnmenloest nihiladhuc
ruisse de superioris

tunitiani loco constitutus

Non

solus Fortu-

detractum ac limatum
ereto, ac

natianns ex lapsis episcopis ejnsmodi facinus tentabat, sed observat

uondum pacem
lamen
illi>

pcenitentibus redditam fuis-

Cyprianus nonnullos

alios ideni

quae

indulgentia perpaucis mensibus
est.

aggrcssos csse,

cliun

139

stipes,

t>l

oblationes, et

post concilinm Idibns Maii habitum concessa
I

lucra desiderant, qnibus prius insatiabiles incuba-

ombertum merito
i

eastigat Pearsonius,

quod hoc

bant,

et

ccenis

atque epulis etiam nunc inhiant,
superstite in dies crudi-

coneilium sexaginl
posl

ses

episc

iporum nou multo
collocaverit.

qnarum crapulam nuper
ft tate

concihum anni superioris

Non

verisimile est posl concilium,

quod tamdiu in causis lapsornm dyndicandis occupatum fuit, aliud eodem anmo taui frequens convocalum fuisse, cum
prsesertim nollnra hujus rei vestigium exstet in
teris
lit-

tur ut, «

» Cum autem lapsos omnes bortemagniludinem delicli sui cognoscentes, a deprecando Domino non recedant, sed satisfactionibus immorantes ad Ecclesiam pulsent, » non inune-

ructabant.

rito ha^c epistola

ante concessam geueratim lapsis

anno superiore scriptis. Ai i>lem Pearsonins boc conciliuin in quo responderunt Fido sezaginta

indulgenliam scripta existimatur.
Rejectus, ut

modo

diximus, a concilio Carthagi-

sex episcopi. in anni 253
jicit,

mensem Septerabrem

re-

nensi Privatus pseudoepiscopum Carthagine consliluit

cum

episcopi, ut ipseexistimat, restituta pace,

Fortunatum, qui erat

«

unus ex quinque pres-

de rebus ecelesiasticis consiliarentur.
heec opinio

Non quadrat
:

byteris
tia

jampridcm de
ait

Ecclesia profugis, et senteu-

cnm

his

episcoporum verbis
ut

Qua?

res,

coepiscoporum,
ct

Cyprianus, epist. 55

(p. 83),

inquiunt, satis nou movit recessum es-e
nostri auctoritale,

a decreli
et

multorum

gravissimorum virorum, qui super
»

ante
et

legilimum tempus
urgente
«

hac priore anno

ad Cornelium

litteras fecerant.
ait S.

plenum
plebis,

satisfaetionis,

sine petitu et conscientia

Operani ad hoc scelus navarunl, ut ibidem
Martyr, Felix quidam, qui

nulla

inirmitate
ei

ac

necessitate

cum
et

illo

venerat,

quem

cogente, pai

concederetur.
Maii

Hsec optime conJ.im
poenitentiee

^

ipsc

exlra Ecclesiam in hseresi pseudoepiscopum

grnunl

Idilms

anni

252.

olim constituerat ; Jovinus
sacrificia

Maximus, ob nefanda

parlem non mediocrem adimpleverat Victor, reprehenditnr, quod plenum tempus non
i

unum
exeplebis

et crimina in se probata, sententia
et iterato

novem

episcoporum condemnati,
rihus
aliis

quoque a plu-

;

quinetiam

nihil

reprehenderetur

si

in concilio

anno

priori abstenti, Reposiin persecutionc

rogatn concessa pax fnisset. At profecto inunquam
episcopi

tus Salurnicensis, qui
ipse ceciderat, sed et

non tantum

tnn leniter
initia.

egissent
qui,
se

anno
sopila

253
Dccii

inter

maximam partem
sihi

plebis sua;

prima
ut

pacis
.

Narn
prse

per-

sacrilega

persuasione dejccerat. Hi quinque

cum
illis

utione

tantam

seyeritatem
si

tulerant,

paucis vel sacriticatis vel male

consciis Fortu-

excommunicationera minarenlnr,

qnis lapsos
Gnita
Galli

natum

sibi

pseudoepiscopum cooptarunt. Sed

ad
et

communionem
Volosiani
icrificiis

admitteret,

ii,

scclus ex senlentia
tassent viginti
turos,

non

successit. Nani

cum

dicti-

perseculione,

cum adhuc

manus

quinque episcopos Carthaginem venquinquc tantuni
producebant,

lapsorum

nefandis

fumarent, an adeo

non

sine mendacii infamia

remis-i fuere ut
ros
se

pacem coucessam non reprehensusi

reperti sunt. Deinde vero,
f ;l sa
'

quos antea decipiehant,

diceri nt

«

sine

petitu

et

conscientia r\ e ^
I)

se s P e

redeundi

in Ecclesiara

plebis conce-sa non fuisset ? Prsterea

nou vidennecespriore
lotius
in

lii

uhi viderunt pseudoepiscopum, fraude comperta,

tur

post

perseculionem
concilia,

Gaili

et

Volnsiani
quse
in

ad

Ecclesiam redieriinl. Itaque plures erant qui
illis

laria fuisse

quia

ex

his

de nefariis

hominibus judicaverant,

si

pres-

concilio
rei

de lapsis fuerant
;

facilis

fuH

byteri et diaconi numerentur,
illis

quam

qui tunc

cum

deliberatio

vel

potius

quia aut

nulli

bac

conjuncti videbantur. Probabat tamen Cypriact

pers tcutione, aut saltera
I

paucissimi videntur ceciin

nus

diligenter examinabat
in

ilor

Cyprianus

Epistola

57

eos

qui

recipi

quinam admitti et Ecclesinm deberent. Quidam enim recipi

Roma

Bob Decio

ceciderant,

confessionis

laudem

in boc secundo praelio adeptos fuisse. Idem testimoniuin saltem Africse tribuit auctor libri '/'/

non potcrant « sine scandalo et periculo plurimorum. » Fremebat enim plebs et reluctabatur
«

quoties inemendabiles et protervi, et vel adul-

Novat.

(p.

ll

.

Ilinc

Gypiianus
et

in

epist.

si

ad

leriis vel sacrificiis

contaminati, et post heec adhuc
»

Martyres,aoa plangit clades
inepist

funera suorum, ut

insuper de schismate ad Ecclesiam
plebi persuadebat,

redibant. Vix
tales admitti

9 sub Decio fecerat. Nec

mirum

si

victo-

imo extorquehat nl
justior
factus

resin hac

pugna

fuere quos tanto animi nrdore ad

consenlirenl

;

et

eral

fraternilatis

141

VITA quod unus atque
alius,

S.

CYPIUANl.
in

142

dolor ex eo

obtiuente plebe \ diuin unitatis

Petro constitutum agnoscit, ita

et contradicente, Cypriani

facilitate suscepti, pejo-

hoc loco,

res exstiterant

quam

prius fuerant (Ibid.)

negat minorem esse Afrorum episcoporum auctoritatem, immerito pronuntiat editor
etsi
:

Fortunati ordinatione adeo non movebatur Cy-

prianus ut ea de re protinus ad Cornelium scriben-

Oxoniensis primatum ab eo negari sed de his jam diximus in praefatione. Quamvis aulem de
Cornelii prudentise et constantife existimatione ha?c
epistola

dum

esse

non judicaret. Nactus tamen occasionem
clerici,

familiarissimi hominis et

per Felieianum

aliquid detrahere

posse

videretur,

eum

acolylhum,
rat

quem
;

Cornelius inAfricam

cum

Perseo

episcopo miserat, etiam de Fortunato isto scripse-

tamen admonere et rogare non dubitat Cyprianus ut de more suo has litteras clero secum prsesidenti
et sanctissimae

ad Cornelium sed, dum Carthagine Felicianus vel vento retardatur, vel accipiendis aliis epistolis
detinetur, Felicissimo
t.us

atque amplissimse plebi legat, adeo

cognita erat Cypriano et explorata virtus Cornelii.

est.

Is

enim

Romam properante prsevenRomam mittebatur cum litteris
cum
nefaria
illa

Constat hanc epistolam hoc anno 252scriptarn fuisse

Fortunati ad Cornelium,

factio,

prioris,
:

14:0 Africa ob scelernm infamiam ubique nota, Romam navigandum judicas- o esse dicit. Scripta autem non videtur Felicissimus stipatus set. Venit itaque Romam Junio exeunte, aut ineunte Julio.
et in

undique exclusa

commemorat enim Cyprianus concilium anui tum etiam aliud proximis Idibus Maii habitum hinc se plebi suse quadriennio jam probatum
;

nisi

mense

caterva et factione desperatorum, sed rejectus est
a Cornelio, et « vigore pleno quo episcopos agere
oportet, » pulsus de Ecclesia.

141

XXV.

Persecutio

revehitur

Hurtntur

Thibaritanos

ad

Cypriano. certamen. Lapsis

rent nefarii

Verum, cum dictitahomines Fortunatum a viginti quinque

pcenitentibus
alio Idibus

pacem

restituit

in concilio,

quod ub

Maii habito

distiiigui debet.

episcopis ordinatum esse,
gressi

cumque Cornelium

«

ag-

essent

attulerant
et

comminantes quod, si litteras quas non accepiset, publice eas recitarent,
et

multa turpia

probrosa

et ore suo

digna pro-

molestum erat Cypriani silentium, « minis atque terroribus eorum aliquantum commotus », duas simul epistolas Cypriano per Saturum acolythum scripsit, quarum prima pulsum constanter Felicissimum, altera commotum
ferrent, » Cornelius, cui
et exterritum ipsius Cornelii

quod Idibus Maii habitum diximus, satis multa usque ad persecutionemintercesserint, perspicuum est imperatores Gallum et Volusianum, qui anno 251 exeunte imperium adepti fuerant, per totum illud tempus nihil iracunde in Christianos egisse, nec suum in illos furoa concilio Corthaginensi,

Cum

rem

incitasse ante

mediam hujus anni
vita.

sestatem. At

violenta fuit persecutio, nec alium finem

habuit

quam

ipsa

imperatorum

Jam

nonnullse scintil-

animum

signiiicabat.

Q

Ise

emicuerant cum Cyprianus ad Corneiium scribe-

Permolestum

accidit

Cypriano quod,

cum

ret epistolam 55. Ait
in defor-

enim

« his ipsis

diebus

»

qui-

fendendo episcopatu Cornelii
titudinem declarasset, idem

summam
sibi in re

animi

bus scribebat, « ob sacriticia quse edicto proposito
celebrare populus jubebatur, clamore popularium

simillima a

Cornelio non referretur. Quapropter ad
sit epist.

eum

ad leonem denuo postulatum
scriplisse pestis

» se « in circo » fuisse.

55, dolorem suum minime dissimulans, quod Cornelius aures praebuisset schismaticis omni

Videtur indicendorum sacrificiorum causam attuilla

qnse sub Gallo et Volusiano ac cse-

sceleris

macula notatis

et

in

concilio

damnatis,

teris

deinceps principibus horrendum in

modum

sseviit.

conira episcopum populi universi suffragio in pace

Non multo

post

subsecuta

imperatorum

Galli et Volusiani

adversus Christianos edicta, quoaccepisset Cypriauus,
scripsit epist.
sta-

delectum, Dei auxilio in persecutione protectum,
collegis

rum prsecognitionem cum
56 ad Thibaritanos, quos
tuisset,

omnibus

iideliter

junctum, plebi suee

in

multis visionibus divinitus oblatis,

episcopatu quadriennio

jam probatum,

in quiete

cum

antea invisere

servientem disciplinse, in

tempestate proscriptum

consilium tunc conficere non potuit, sed

applicito et adjuncto episcopatus sui

nomine,

toties

ad leonem petitum,

in

circo, in

amphitheatro Do-

[) se «

minicse dignationistestimonio honoratum, ac nuper

etiam clamore popularium ad leonem denuo postulatum. Demonstrat nefas fuisse schismaticis
«

admonet Domini instruentis dignatione » cognovisse, idqne sciendum esse ac pro certo credendum et tenendum graviorem nunc quam antea etferociorem pugvicarias pro se litteras misit, in quibus eos

ad

nam imminere; deinde

vero ex Scripturis sanctis et

Petri cathedram atque ad Ecclesiam principalem, unde sacerdotalis unitas exorta est, » litteras ferre,
«

ex Christianoe religionis principiis colligit quidquid

ad persecutionem coustanter sustinendam incitare
poterat.

cum statutum
ubi

sit

omnibus nobis,
crimen

inquit, et

sequum
illic

sit

pariter ac jusfum, ut uniuscujusque causa
est

Vidctur

Cyprianum

detinuisse

quominus Thi-

audiatur
si

paucis desperatis et

admissum perditis minor videlur
.

.

.

,

nisi

baritanorum
dendi.

votis satisfaceret, imposita necessitas

esse

rebus ecclesise suse, imminente persecutione, provirsihil

aucloritas
etc. » Sic

episcoporum

in

Africa

constitutorum,

autem prius

sibi

faciendum arbitratus
praelium

episcopatus sui jura defendit Cyprianus,
unitatis in Ecclesia

hoc molestissimo tempore, quain ut omnes omniuo
milites Christi qui

ut

exordium

Romana,

ut ecclealibi

arma desiderabant
Domini

et

sia principali,

agnoscat;

et,

quemadmodum

flagitabant, intra castra
in concilio

colligerel; decrevit

parem

inter apostolos potestatem admittens, exor-

cum

episcopis xu, ut, examinatis singu-

1

,

\\\\
.\uims, pii
i

S.

RYPMANI.
J^
sororihus piv.vlur.
!!____

1'.4

lonim
e

lapsis
l

daretur qui nuMiit.-ntiam
.

B«C

pwedictio non multo post
^ est,
.

_

b

primo

die

non destiterant. Episcopi lapsus

r-»

*

1

.

_

_

in

Cornelio ezitum
. .

i

'

1

_

.

i»_.l_*avi

.,.!.. il.t

sortita

»

I

."»111

ijui

m.ipl t'l< obiit martyr
i . 1 .
I

I

I

certiorem ea de

re faciunt

Cornelium perepist.

84,
di-

seque
cont,

ita «

Baneto Spiritu soggerente »statuisse
Christi
iis

Centumcellis die 14 Septembris hujua anni 252, ut intor doctissimos quosque convenit. Interim Novatianns, ut Cyprianos observat, ut nec unitatis Eccle-

ac

sanguinem

non denegandum
se el

demonstrant qui suum pro Christo fusuros
acriter pugnaturos promittehant.
nelio
>

Addunt

sese

idem

nec ejus triuinphoruni particeps, quiescebat, nec eum omnino tetigit persecutio. Lucius,
siae,

ita

paternse
»

misericordiee

contemplatione

qui Cornelio successit,
dotii et exsilii

eodem

ferc tempore sacerest
;

placiturum

sperare. Miror hoc conciliura a Pear-

gloriam adeptus

sed paulo post

sonio confnndi
est.

cum

eo qnod Idibus Maii hahitum

revocatus, martyr obiit die quarto aut quinto
sis

Nam

l"

de rebns IdibusMaii deliberatis nullse
littersej

menanno 253, cum quinque mensibus ac paucis Martii

ad Cornelium synodi nomine scriptae sunl quippe,

cnm de Privato, quem synodns non admiserat, .»... , .__., tiun nedum Cyprianus ad Cornelium suo nomine Bcripserit, cum facultas oblata est Feliciani acoly..*...
i

Huic Cyprianus cum sacerdoconfessionem gratulatus fuissct per lilteras, tium et quse ad nos non pervenerunt, reditum etiam gratu_ latus et per epist. 58 suo et collegarum nonune
diebus prsefuisset.
praeter

ilii.

-2°

In

epist. 56, ex

qua concilium Idibus MaiiBSed,

hoc

lilterarum
Ecclesiae

officium,

quibus ad

habitum

fuisse

discimus, nullum exstat vestigium

commune gaudium
accedere testatur,
criiiciis

Romanse suum quoque

concessse lapsis indulgentiae

\ 4.2 se ^

tantummodo

ait se

non

\ 43
Deo

cessare « in saPatri et Christo

necessitas poenitentiae adversus Felicissimum ejns-

atque in

oralionihus

que

satellites

defenditur. Atque hinc patet hanc

Filio ejus

Domino

nostro

gratias agere et orare

epistolam in eilitione Oxoniensi immerito pra?poni

pariter atque petere ut qui perfectus est atque perli-

qninquagesimse quarlae, per quam Cornelius de concessa lapsis

ciens custodiat

et perficiat (in

Lucio confessionis glo-

communione
in

certior factus est.

:)°

Conci-

riosam coronam),

» etc; et

quasi prsevideret id quod

lium episcoporum xu,
est,

quolapsis datacommunio
habituro
lapsi
fuit,

instaute

persecutione

et hoste

postea evenit, Lucium idcirco revocatum fuisse ab cxsilio suspicatur, ut in oculis ecclesiae suse vitam

certamen indicente,

cum

arma desiderarent
seque
«

et Qagilarent, ut est in epist. 54,

ad

pugnam

pro Christo profunderet. Decreta Cornelii de lapsis Lucium confirmasse discimus ex Cypriano, qui Lu-

paratos esse et pro Domini sui

cium et Cornelium heatos martyres appellat, seque eorum memoriam honorare dicit, ac illosSpiritu Dei .^.. ....... ~. ........ .-.iiii... salute stare fortiter et dandam Quamobrem hoc consilium statim subsequi debuit^, plenos, et in glorioso marlyno conslilutos pcenilentia acta fruces >e pacem lapsis ceusuisse, et primus Romse confessusesl Cornelii confessio, tum communicationis et pacis ncgandum non esse aconsilioldibusMaiihabilo multo inlercesserunt

nomine ac pro sua pugnare » profiterentur ^.. D
,

i

» t

i

«

n~.|n.'

.i.l

persecutionem

et

Cornelii confessionem

:

litteris suis signasse lestatur (epist. 67).

Fortunati ordinalio, missa ah eo

Romam

legalio,

Corneliiad Cyprianum

littera* ac

Cypriani responsio.

Quamvis erumpentibus persecutionisscintillispostulatus fuerit ad leonem Cyprianus, non tamen secessit,

XXVI.
s.

S.

Comelio gratulaiur confessionis laudem

ut

in

persecutione sub
fuit.

Decio,

nec

pulsus

Cyprianus.
i'i

Confessores Carthaginenses co81,
'/>."//(

aut proscriptus

Primus Carthagine impetum

hortutur

epist.

in

hac persecuiione

iptam fuisse ostenditur anno 252.

ferocientis populi sustinuit, ut videre est in epist. gloriosus senex Rogatianus presbyter, qui in
81
,

Vana non
lionis,

fuit

Cypriani prsedictio futurse persecual»

persecutione Decii confessus fuerat,
solutus,
in

et, c

carcere

nec adhibitse

eo cautiones ad Christianos

duohus episcopis

et

Numidico presbytero

corroborandos optato exitu caruernnt. Romseprosiluit

ad\fi
:

irius terrore violento Chrisli
illic

castra tur-

bare

sed ?irtus
est,

prsecedentis episcopi publice

comprobata

ac

quodammodo
:

Romana
litcs,

confessa esl

omuis ad pngnani non singuli mi
ecclesia
.

D

regenda ecclesia Carthaginonsi adjunctus a Cypriano fuerat. ls cum primus in hac Galli et Volusiani persecutione conjectus in carcerem fuisset cum Felicissimo, quem Cyprianus quietum semper
et
rv* w\ /.rVPATl'.! IIC sobrium fratrem appellat, cum eodem coronatus
^
Jt
i
'

I

;

_-.

« i

r\

_-\ /-1

_t

sed lola castra prodierunt, accurrit
el

prope-

est.

Cseteros confessores in

carcere inclusos hor-

ranter

venit quisquis audivit. Plurimi ex his qui

»ub Decio lapsi fuerant, gloriosa confessione restituti sunt, ii>so dolore poenitentiae facti ad pra_lium
iores, ita

imitatur Cyprianus (in epist. 81). uL Rogatianum uteamtentnr, seque Dominum assidue precari ait

dem

ac

ille

coronam assequantur.

Inter hos confes-

utapparerel eosin prima persecutione
'>'

novse atque insuetse rei pavore trepidasse.Ha;c dist

in sores enitebant pueri et feminse, id quod etiam libro persecutione Decii contigisse perspicimus ex

imus ex

epist.

Cypriani, in qua Cornelio Cen-

ex de Lapsis (p. 181), et in perseculione Valeriani
epist. 77.

tnmcellis exsulanti gloriam confessionis gratulatur,
et

Lamtlem

confessionis

laudem adepti,

ut

cum

eo communicat quod providentia Domini
«

monentis instructus cognoverat,
j.iin

appropinquare
»>

fuecapite 24 observavimus, qui sub Decio lapsi debet, non rant. Quod quidem dc plurimis intelligi

certaminis

et

agonis nostri diem,
uter

inquit.

Rogat denique
graverit,

nl

ad

Dominum
et

prior

miac

tamen de omnibus; nam auctor libri ad JSovuti"nam, alios ex eorum numero adhuc peenitentiee
addictos

Deurn

pro

altero

pro

fratribus

commemorat. Sed

quia epist. 81

alii

Vale-

lio
riani,
alii

VITA
Decii

S.

CYPRIANI.
i

146
est

persecutioni

ascribunt, exponen-

eum argumento

dum

nobis est ad banc potius sub Gallo et Volu-

ad gloriam pervenisse. Confessores laudat quod futura tantum cogitent, ut ad

siano persecutionem referenda videatur.

Hanc epistokm Pamelius

et

Baronius inter postrepersecutione Vale-

complexum Domini perveniant, ut sequantur in omnibus Rogatianum, quem jam in multis rebus
imitati fuerant.

mas Cypriani numerant,
riani scriptam putant.

et in

Jam ergo pervenerat ad conspecest
illis

Hac potissimum ratione duet

tum Domini Rogatianus siquidem pervenire ad
conspectum Domini idem
ac

cuntur, quod

Rogatianus presbyter

confessor,

Rogatianum

in

quem

post Decii

persecutionem superfuisse con-

omnibus
in
ccelo,

sequi. Paraverat
in carcere.

Rogatianus primum
nisi

stat, in

hac epist. 81 vitam pro Christo

cum

Feli-

hospitium

Ubi secundum parabat,

cissimo dicatur profudisse. Atque id
ecclesiasticis

quidem
quibus,

tabulis

antecedens eos veluti metator quidam?

consentaneum

est, in

inquit

Denique

Deum

precatur Cyprianus ut id in quo an-

Baronius, Rogatiani et Felicissimo « una

die passoKal.

tecedebat eos Rogatianus, in ipsis consummetur et

rum

natalis solemnitas consignata est
»

vu

No-

ad coronam perveniant. Ergo jam ad hanc coronam

vembris.

Contra Pearsonius hanc epistolam sub

Rogatianus pervenerat,
cutione adeptus

quam cum

in Decii perse-

Decio scriptam esse contendit,

cum

lateret Cypria:

non

sit,

sed ante e carcere egressus

nus, idque probat ex primis episiolaj verbis
luto

«

Sa-

B sit

quam Cyprianus

e suo secessu, necesse est

hanc
Tillc-

vos, fratres charissimi, optans
frui,
»
si

ipse

quoque
loci

epistolam ad aliud tempus referri. Nititur

conspeclu vestro

me

ad vos pervenire

montius his verbis,
cedit, « ut

conditio permitteret,
e

autem

loqui solet Cyprianus
:

suo secessu, ut in

144

epist. 5

«

Et quoniam

epistola

viam facientem, vos antcRogatianum probet non obiisse cum haec scriberetur. At quis nescit linguae latina^
«

mihi interesse nunc non permittit
et in epist. 37

loci conditio; »
:

sterilitatem saepe

cogere ut ejusmodi voces usurin epist.

ad

eumdem clerum
»

»

Utinam

loci

pentur? Martyres

78 laudant Cyprianum
confitendi

et

gradus mei conditio permittcret ut ipse nunc

1 45

quod,

cum primus

signum extu-

prsesens esse possem!
his verbis
illius

Unde concludit Pearsonius
sui Valeriano, sed

non exsilium Cypriani

anima « non tantum martyrum de sseculo jam excedentium socia esse cceperit, sed et
leril, ipsius

sub Decio secessum denotari.

Locum autem
exis-

cum

futuris

ccelestem amicitiam » copulaverit. Si-

ex quo

mortuum Rogalianum

fuisse judicatur, in

mili prorsus

modo

confessores hortatur Cyprianus,

aliam prorsus sententiam accipiendum esse

timat, ac errorem in tabulas ecclesiasticas irrepsisse,
et

dum Bedam,
iliis

qui bas Cypriani litteras laudat,

Mappalicum martyrem sequantur. « Istum nunc beatissimum martyrem, inquit, et alios participes ejusdem congressionis et comitcs
in epist. 9, ut
in fide stabiles, in dolore patientes, in queestione

ex

docet Rogatianum et Felicissimum mar-

tyrio coronatos esse, Usuardus,

Ado

et alii sine exa-

victores, ut cseteri
et exhortor, ut,

quoque sectemini

et

opto pariter
et hos-

mine sequuntur.
Pearsonii sententia arridet Tillemontio; sed ta-

quos vinculum confessionis

pitium carccris simul junxit, jungat etiam consum-

men

multis rebus perspicitur hanc epistolam non

matio

virtutis et

corona

ccelestis. »
si

in secessu scriptam esse, sed Carthagine,
obiisset Rogatianus,

cum jam

Non

belle accepit Pearsonius haec verba, «
loci

me

non tamen sub Valeriano, sed et Volusiano. Nimium apertus est Cypriani contextus, quam ut Rogatianum et Felicissimum martyrio coronatos negemus antequam hanc epistolam scriberet Cyprianus. Locum inspiciamus.
sub Gallo
«

ad vos pervenire enim Cyprianum

conditio

permitteret. » Ait

his verbis designare «
et

locum in

quo prsesens

esse

conspectu confessorum frui

maxime

concupivit, sed loci, hoc est Carthaginis,

ubi persecutio
misisse. »

Quam

fidem, inquit, vos quoque retinentes et die

jam fervebat, conditionem non perVerum hac voce non Carthaginem, sed
sic

ac nocte meditantes, toto corde ad

Deum

prompli,

episcopalem auctoritatem designari perspicitur ex

contemptu prsesentium futura tantummodo cogitatis, ut ad fructum regni aeterni et ad complexum et osculum Domini et conspectum venire possitis, ut
sequamini in

plunbus Cypriani testimoniis;
J)
« «

in

epist.

11

:

Sollicitudo loci nostri et timor

Cum

illi

(martyres)

Domini compellit. » memores loci nostri ad me
Congruit
ipsi loco

omnibus Rogatianum presbyterum

litteras direxerint » (epist. 10). «

gloriosum senem, viam vobis ad gloriam temporis
nostri religiosa virtute et divina dignatione facien-

et officio sacerdotii nostri » (epist. 63).

Vid. epist.
epist.

65.

Quamobrem, cum
:

ait

Cyprianus in hac

tem

,

qui

cum

Felicissimo

fratre

nostro

quieto

81

« Saluto

vos, fratres charissimi,
frui, si

optans ipse

semper
ravit, et

et sobrio,

excipiens ferocientis populi imin carcere preepa-

quoque conspectu vestro
nire
loci

me

ad vos perve-

petum, primum hospitium vobis
metator quodam
orationibus

conditio

permitteret. Quid

enim mihi
vobis

modo
ut

que vos antecedit. Quod
assiduis
initiis

nunc quoconsummetur in vobis
vester,

optatius et lsetius posset accidere,

quam nunc

inhserere, ut complectemini

Dominum
»

deprecamur

,

ut

purae et innocentes et

me manibus illis quse Dominicam fidem servantes,
nunc ora
vestra, conspici
»

ad
et

summa

pergentibus quos confiteri
Nulla

facit,

sacnlega obsequia respuerunt? Quid jucundius et
sublimius

faciat
qtiae

fere vox hoc non Rogatianum pro Christo passum Vocat cum Cyprianus « gloriosum senem,

coronari.

in loco

quam

osculari

indicet.
»

etiam praesentem ab oculis vestris?

cum

hsec,

quod

inquam,

ait

Cyprianus, indicat se hac una re de-

\ITV
lineri

S.

CYPRIANI.
i

148
fuit,

quominus

invisal

martyres, quod melnal ne

oonjuncta
doa

multo aptior videtui
motus,

fuisse

ad ciencausa in

<li_'int,iU'
t.

oonspicuus oculos genliliura effugere non
ast

popalares

cum

calamitatis

Nec neeesse
scriberel
t
i

enn

abfuisse

Carthagine

Cbrislianoa rejiceretur.

su.i

enim

illuui

dignitas, etiamsi
potuil

XXVII.
iiiim.

Carthagine,

detinere

quominus

mitate.

los

martyres inviseret.

Nam

qni providebat ul

— Mira charitas S. Cypriani pestis cato— ReHgionem defendit adversus Demetria— Totius Carthaginensis prolixa in
in
ecclesiae

raartyree

non glomeratira oec per multitudinem
apud
i

redimendis cuptivis liberalitas.
Ai!

simnl junetara inviserentur, sed utpresbyteri quo-

persecutionem accedebal luos horrenda quae,

qoe

ijiii

illic

confi
-

offerebant, singuli

sub ipsis Deciis, ut verisimile est, incepta,
in

majorem
est.

cum

singnlis d

ilternarent (epist.
'

5),

inulto

modum

sub Gallo ct Volusiano grassata
ipsis

Uic

minua
h e
ut

,

ut

in

oculos

gentilium

Cypriani charitas in

ethnicorum oculis

enituit,

incurrena nova ineendia comraoveret. Quin etiam

consuetudo ante Cyprianum
episcopus
confes
in

in Africa vigebat,

et ad summam reipublicee utUitatem redundavit. Nam cum ctlmii omnes horrerentet fugerent coni

non
epp.
10
et

inviseret.
21,
id

Testatur
in

tagia ac suos

impie exponerent, ac, jacentibus tota

enim Cyprianns
I"

semper

civitate cadaveribus,

nemo

aliud

quidquam

respice-

itum sub antecessoribus suia factum esse,
el

ut 1» ret uisi lucra orudelia, tuin
tifex

vero Christi et Dei Ponlior-

presbyteri

diaconi

plenissime

circa

Evangelii

plebem uno

iu loco

congregatam vivido

im martyres et confessorea instruerent, et diaconi
.ul

tatu adduxil ut [lietatis oflicia

non solum

in doines-

carcerem corameantes martyrum desideria
.-t

ticos fidei, sed iu ipsos etiam ethnicos confcrrent;

consiliis suis

Scripturarum proeceptis guberna-

ac charitate intlammatus ca dixit quse,

si «

gentiles

renl

Nihil ergo vetat
sariis

quominus Cyprianura in ipsa rebus et antecessorum exemplo a
distentum
ha3C
scripsisse
sic

audire potuissent,

ait

Pontius, forsitan statim crede-

renti » Distrihuta sunt ergo continuo pro qualitale

confessorum
existimemus

conspectu

hominum

atque ordinum ministeria. Mulli qui an-

Neque .tiam dicere verebor non
fuisse
si

gustia paupertatis benelicia

sumptus exercere non
divitiis

4 46 Quomodo enim absentem
locuturum
sola dignitaa a
in ipsa

abfuisset

Carthagine.
loco Iatentem

poterant, plus

147

sumplibus exhibebant; com-

el in ;ibdito

pensantes proprio labore

mercedem
est

omni-

complexu martyrum arceret, quem
el

bus chariorem. Fiebat itaque exuberanlium opcriiin

urbe necessariae cautiones ab hoc gaudio

largitate ijuod

bonum

ad omnes, non ad

anlecessornra exempla removissent? Ilinc in epist.
9,

solos doraesticos fidei.
.

quam ad
sibi

martyres et confessoros
ait

in

secessu
siuiin

lnter bas persecutionis et pestis calamitates, scripsil

scriptara esse constat, non

secessum

in

Cyprianus librum adversus D&metrianum,
:

quem

hoc
sere.

molestom
ut in
-

esse,

quod eos non
in

possit invi-

Pontius his verbis designat
repercussis in se
iis

«

Per

quem

gentiles,

SignificaJ

urbis desiderium

epist.

37, at
bsereat,

quae nobis ingerunt, vinceren-

nequaquam
sed potius

martyrum complesibus
et libens

tur? » Ventitahat ad
ijiic

Cyprianum Demetrianus, eum-

ut

promptus

solemni minis-

Gyprianus,

«

oblatrantem adversus

Dcum

et

terio euncta cirea fortissimos fratres dilectionis ob-

verbis impiis obstrepenb

m,

»

minime idoneum ju«

sequia compleat. »

dicabal

quocum congrederetur,
sil>i

cum

nec doccre
reli-

ccongrail ergo hssc epistola Decii temporibus,

indocilem posse

videretur,

ncc impium

neque etiam Valeriani persecutioni, cujus primum
impetura sustinuit Cyprianus; nec
Pelicissiraus, sed
ipse uliis
ei

gione comprimere,
bere.
<•

nec

furentem lenitate cobidictitaret

Rogatianus
nt infra

et

»

Sed,
bella

cum idem Demetrianus
crebrius

omnibus,

vidcprse-

quod

surgant, quod lues,

quod

biraus,
tnlit.

facem

;i<l

contitendnm Christi nomen

l.unes saeviant,

quodque imbres
»

et pltivias serena

Hulto

commodius
pulsus
est

referetur epist. 21 ad perse-

longa suspendant,
tra noluit

Christianis imputari, tacere uldiffidenli.i'

cutii

'iilli et

Volnsiani, in qua Cyprianus nec
est,

Cyprianus; ac, ne silentium

Carth

nec sponle cessit; al

mi-J)non verecundise

tribueretur, lmic homini respon«

nime dubium
•iini

quin pro se ad aures et ad oculos

dendum

essc duxit,

pariter ct cteteris quos ipse

vicarias litteras miserit,
iiiiiiiiiii

cum

eos invii I

forsitan concitaverat, ct

adversum Christianos odia

Oculis dignitas

non sinei

,

maledictis vocibus seminando comites sibi plures radicis

ictobri

anni 252, qno Rogatianus

el Felicis-

atque originis

» sua? « pullul.itione » fecerat.
oriri quod quod eum gentiles non omni cruciatus genere tor-

simus passi dicuntur
cutio
-;!•.

in tabulis eci lesiasticis,

pe

Demonstral igitur calamitates non inde

iebal

;

cujus

rei

tesl

esl

Cornelius, qui
obiit.

Denm

Christiani colant, scd

mense septembri hujus anni martyr
nius ex popnli feroi ientis impetu,

Pearso-

colant, ejusque cultores

4110111

Rogotianus

queant

:

quamvis aulem haj calamilales ipsos etiam

excepisse dicitur, cf >i

->

t

.

Sl

ad persecutionem Decii
in

Christianos attingant, eas

tamen

solis

gentilibus

pertinere conclodit, quia
ilaris

s;r-|)f;

hac persecutione
.

nocere, non Christianis quos ad aeterna gaudia per-

temeritns in Cyprianum erupil
1

At

in

per-

ducunt. Lactantius (L

v, c. 4;

tlli

e

tmdem

popah* temei itatem expertrrat in epist. 55.
qtiai ciiin Galli pei

tum

a

Cypriano existimavit,

minus commode facut ad frangendum et

tas esl Cj pri tnas, al ipse

Deinde
1

convincendum Demetrianum
1

Scripturae potius

quam
Scd

^'.n

ctarum

el

philosophorum testimc-Dia

citaret,

149

VITA

S.

CYPRIANI.
»

158

praeterquam quod adhibendae erant Scripturae, ut
quid Christiani sentirent, quid sperarent, in promptu
esset,

sis

injectus « moeror atque cruciatus de periculo
libertatis, sed et

virginum, pro quibus non tantum
pudoris jactura deflenda
«
»

inest

profecto

sancti

Spiritus

testimoniis

videbantur. Quapropter

tanta vis ac tanta majestas, ut vel eos qui

maxime

prompte omnes

et libenter ac largiter subsidia

obduruerunt, permovere possint. (Vid. not. Baluz.)

Hunc librum

in

persecutione Galli et Volusiani

nummaria secundum

fratribus contulerunt,
fidei suae

semper quidem

flrmitatem ad opus Dei proni,

scriptum esse patet ex testimonio Pontii, qui

eum

nunc tamen,

recenset inter libros de Lapsis et de Unitale Ecclesiw post Decii

Cyprianus, magis ad opera salutaris contemplatione tanti doloris accensi. » Scripsit
ait

persecutionem

scriptos,

et

librum

itaque Cyprianus
ac

epist.

de Patientia, qui persecutionem Valeriani antecessit.

misit

«

sestercia

60 ad episcopos Numidise centum millia nummorum,

Idem etiam
221)
:

eftici

potest ex bis verbis Cypriani

cleri et plebis collatione collecta. »

Rogat eos sanc-

(p.

«

Ut memorias taceamus antiquas, et
cultoribus

tus Martyr ut,

si

quid tale deinceps acciderit, id

ultiones pro

Dei

saepe repetitas nullo

vocis proeconio
rei
satis
est,

revolvamus,

documentum
quodque

recentis
in

sine mora per litteras nuntient, « pro certo habentes Ecclesiam (Carthaginensem) et fraternitatem uni-

quod

sic celeriter

tanla
est,

versam ne haec

ultra tiant precibus orare;
et

si

facta

celeritate sic granditer

nuper secuta defensio
»

B

fuerint,

libenter

largiter

subsidia praestare. »

ruinis

rerum, jacturis opum, dispendio militum,

diminutione castrorum.

Legebatur

in superiori-

nomina singulorum qui ad hoc opus tam necessarium prompte ac libenter
Subdidit etiam Cyprianus
operati fuerant, ut eis episcopi vicem boni operis
in
sacrificiis et

bus editionibus,

«

ruinis

regum,

»

quibus verbis

Decios designari existimarunt eruditi. Sed, quamvis
Baluzius ex veterum codicum auctoritate posuerit
« ruinis

precibus repraesentarent;
et ipsi,

sed

et

collegarum

et

consacerdotum, qui
contulerant,

cum

prst1.-

rerum,
quae

»

nou minus manifesta
Deciis

descriptio

sentes essent, et suo et plebis suae

est

eorum

ob

vexatos

Christianos

dam

pro

viribus

nomine quaenomina addidit,
et

evenerunt,

nec referri potest ad Gordianos

aut

eorumque
Galli

summulas

significavit
initio

misit.

Haec

Philippos, qui Christianos

non sunt persecuti.
refellit,
alii

Pearsonius contigisse putat

anni 253,

cum

148
alii

Demetrianum quem Cyprianus
Africae,

negligentia barbaris nationibus in
fines

Romano-

proconsulem

unum

ex judicibus

rum

149 aditus pateret. Illud saltem videtur
banc epistolam post persecutionem enim librum de Lapsis
persecutione expurgatos, et curis ac
epistola conferat, facile intelliget Cartha-

fuisse opinati sunt.

Crediderim potius
dispulationes,

unum

ali-

statui

posse,

quem
crebra?

ex sophistis fuisse; idque satis persuadent

Decii scriptam fuisse. Si quis

cum Cypriano
et

calumnia? in
ei

cum hac
ginenses
laboribus

Christianos

criminationes

quas

exprobrat

sic et

Cyprianus,
rnala
ditos

nequaquam indicans potestatem cum hac mente conjunctam fuisse. Deccpisse eru(p. 219)
:

Cypriani immutatos fuisse, ut eosdem

esse vix agnoscas.

Nam, cum antea plurimos

in

hac

homincs videntur haec verba
aliquando et tu csto

«
»

Qui

Ecclesia diuturnitas pacis corrupisset, et patrimonii

alios judicas,

tui

judex.

Sed

amor

sacrificare simulacris adegisset,

nunc om-

hsec ad judicium forense

non pertinent, nec Demegeneraail,

nes, accepto rei in

Numidia

gestae nuntio, caplivi-

trianum nominatim
ipsa

petit Cyprianus, sed

tim gentiles, quibus, ut ibidem
adversa malos
esse,
et

vacabat « inter
periculis
tantis

in

tatem fratrum suam computant, omnes periculo virginum mcerent et excruciantur, omnes ad redimenda Dei templa certatim opes suas effundunt,

non de
220)

se magis, sed de altero judicare. »

Neque

omnes precantur
tunt.

ne

haec

ultra

fiant;

sed,

si

etiam ad Demetrianum proprie spectant haec verba
(p.
:

facta fuerint, libenter et largiter subsidia promit-

«

Innoxios, justos,

Deo charos domo

privas, patrimonio spolias, catenis premis, carcere
includis, gladio, bestiis, ignibus punis, etc, » sed

XXVIII.

De

libris

et

scriptis sub Valeriano

epistolis post persecutionem alque in primordiis Stephani

generatim ad omnes ethnicos, quos, ut
let

fieri

so-

J)

papae, annis 253 et 254.

in ejusmodi oralionibus, nunc singulari nu:

Non multo
die

post Lucii marlyrium, quod contigi^

mero, nunc plurali alloquitur. Paulo ante dicebat
«

quinto Marlii hujus anni 253, electus est Stc-

Adhuc insuper Dei servos
non
est

et majestati ac

nomini
adhuc

phanus, forte quia jam tum Christianos respirare
sinebant motus in imperio
excitati.

ejus dicatos injustis persecutionibus fatigatis. Satis

Nam mense
sui mili-

quod

ipse tu

Deum non

colis,

Maio, ut doctissimis criticis videtur, ultio sanguinis
tes,

insuper eos qui colunt sacrilega infestatione persequeris. »

Christianorum in Gallo

enituit,

quem

cum

repellendo yEmiliano, qui

Cypriani hortatibus accensa plebs Carthaginensis
libenter arripiebat,
si

occupaverat,
spoliarunt.

qua

se daret occasio charitatis

jam Italiam imparem viderent, imperio et vita Cum autem ^Emilianus ipse circa Aua militibus, qui

exercendee.

Quod tum maxime

declaravit

cum

octo

gustum mensem
rant

Numidise episcopi gravissimo casu perculsi quod
plures Christianos e Numidia, in his virgines Christo
dicatas, barbari abduxissent,

occisus fuisset,

imperium detuleimperio potitus est nemine
affulsit.

interpellante Valerianus, cujus aequitate et eximio

opem

Cypriani implo-

favore

summa

pax Ecclesise

Sed, sedata

rarunt.

Tum

vero communis Ecclesiae Carthaginen-

persecutionis procella, pestis ingravescebat.

Quam-

151

VII

V

s

CYPRIANI.

152

obrem Cyprianus, enm animadverteret « in plebe Ainquil Cyprianus, si in hoe operis agone currentes qoosdam vel imbecillitate animi, vel Bdei parvitate, dies nos vel redditionis vel persecutionis invenerit, vel dulcedine saecularis vitae, vel sexua mollitie, nusquam Dominus meritis nostris a<l praemium deerit. In pace vincentibus coronam candidam pro vel, quod majna est, veritatis errore, minus stare operibus (i.tliit; in persecutione purpuream pro t'»n titer, nec pectoria sni divinnm atque invictum
robnr exserere,
»

noo praetermisit occasionem doquo demonstrat ejus
ire

passione gerrainabit. »

cendas veritalis, ac prasstantissimom de Mortalitate

Ad initium anni

2.*>i

refertur epist.
Bcripsit

69,

librom

scripsit, in

esse

morad

ad Florentium Pupianum
j.un scx annis ecclesiam
ret.

Cyprianus,

quam cum

tem timere qui ad Christum
i[ui

nolit,

aos

autem

Carthaginensem guherna-

vere io Christum crednnl, laetari debere

cum

Papianus
et

ille

ante persecutiouem in Ecclesia

Christum vocantur. Narrat episcopnm quemdam,
qui pftch.it
in visione
:

fuerat

communicaveral

cum Cypriano;
«

sed

ut e
«

morbo evaderet, increpitnm
ipsis,
ini[iiit

esse

postea, scbismaticis se adjungens,

infanda, tur-

Nobis quoqne

(p. 234),
est,

pia, etiam gentilibus exsecranda, » de

Gypriano

te-

minimis

et

extremis quoties revelalum
et

quam
prae

mere
ausus

crediderat. Quin etiam lilteras ad
est, in

eum

scribere

frequenter

manifeste de Dei dignatione

quibus judicem se episcopi sui consacerdotes humiles esse dehere,
esse tollendum de

ceptum est ut contestarer assidue et puhlice pra?dicarem fratres nostros non esse lugcndos accersitione Dominica de ssecnlo liheratos! » Hunc lihrum
sic

*> stituens,

dicehat
sibi

designat Pontius post opus adversus Gentiles et
et

ante lihros dc Opere

Eleonosynn ac de Patientia

:

animo in quem inciderat, Ecclesiam propter. Cyprianum portionem sui in disperso hahere, omncs qui cum eo communicabant, [lolluto illins ore pollutos esse, et spem
scrupulum
vitaj eeternae

A quo Christiani mollioris aflectus circa amis-

communicationis

illius

contagione per-

sionem suorum aut, quod magis
cousolarentur spe fulurorum.
pace suh Valeriano
persecutionis
:

est, fidei

parvioris

didisse.
s

Cyprianus innocentiam suam ca quoc epidecehat gravitate et conslantia defendit,
si

»

Scriptns videtur in
inest signiticatio

opum

nulla

enim

et

impudenti obtrectatori,

temeritatis et superbiee

cum

peste

conjunctae;

quin

etiam
ct

atque insolentise vel sero poenitentiam agere coeperit,

Cyprianus hac
cutio venerit. «
tutae

calamitate

Christianos

armari

veniam

oflerl

:

«

Manente lamen, inquit,
et tihi

a[>itd

prseparari declarat, ut fortiter se gerant

cum
i

perseinquit,
te-

nos divinae

censuree respeclu

metu, ut prius

Excedunt

\ J50

ecce
,

m P ace

Doniinum

meum

consulam an

pacem

151
Ex

cum

gloria sua virgines

accenduntur

dari et te ad

communicalioncm

Ecclesise suai ad-

pidi,

constringuntur remissi, excitantur ignavi, deut redeant, genlilea

p

milti sua ostensione et admonitionc pcrmittit. »
his patet

sertores compcllunlur
n
t

cogunlur

hunc hominem non episcopum
sibi

fuisse, ut

credant,

vetus fidelium

populus ad
et

quietem
exercilus

nonnulli
dictioni

tinxerunt, sed laicum Cypriani juris;

voeatur,

ad

aciem

recens

copiosus

subjectum

cui

lamen

sese nefario schis-

rohore forliore mortis

colligitur,

pugnaturus sine metu
Hinc etiam nonnulli
sibi

mate suhtraxerat. Nec verisimilior eorum opinio
qui

cum

praelinm venerit, qui ad mililiam tem»

Pupianum

aliquid in persecutione

passum
:

esse
«

pore

mortalitatis accedit.

conlendunt, quia

dicit ci ("ypriaaus (p. 121)

metum suum hoc nomine

praetexebant, quod

forte claritatis et marlyrii tui

Ne dignitas nostra com:

pestis occasionem martyrii praeriperet; qua excusalione uti non potuissent. si qua tunc persecutio

municationc maculetur.

»

El p. 122

«

Persccutio

enim veniens
provexit,

te

ad

summam
:

martyrii sublimitatem

aditum ad martyrium aperuisset.

me autem
Caecilii

proscriptionis onere dcpressit
« Si

Hunn lamen lihrum sub Gallo scriptum existimat Pearsonins, anno 2.">2, « quia argumentum ab
instante persecutione et antichristo veniente duc-

cum
Sed
mili

publice legeretur

quis tenet vel possidet
»

de bonis
iu

Cypriani episcopi Christianorum.

his verbis manifesta est ironia;

nec ahsi-

ium

late

persequitur

»

Cyprianus.

Sed,

cnm
et

S

modo

Dionysius Alexandrinus Germani calum:

martyr jamdudum crederet mundi finem
christi

anli-Dnias

refellit

«

Sed
vu,

forlasse
c. 11), «

Germanus,

»

inquit

adventum
pace

instare,

hanc opinionem

in ijisa

ajmd Euseb.
se gesta. »

(lib.

multis fidei confes-

etiam
qnae

retinere

dchuit,

cum

pra>sertim lues

sionibus gloriatur, multa pra>dicare potest adversus

tom grassabatur, ana
lincui antecessuris. et

esse videretur ex rebns

Quinetiam indicat Cyprianus non defusi

mundi
euntis
in

Hinc ea>dem mundi persuspicioncs
scriptis,

turam reprehensioni matcriam,
piano in perseculione et
«

dc rehus a Pu-

antichristi et epistolis

appropinquantis
jiost

in

pace gestis inquiratur.
124),

libiis

perseculionem

De

iis

autem, inquit
vel

(p.

quae tu egisti vel

ut in libro de Vnit. Eecles. (pp. 199 et 20u), et in
episl.

in persecutione
te

in pace, stultum est ut velim

68, de Basilide

et

Martiah

(p.

120).

Proha-

judicare,

quando
est

tu

magis judiccm

te

nostri

bilius

ergo

esl

librum dr Mortalitate sub Valeriano

constitueris. »

scriptum esse anno 253 aut 254.
Liber de Opere
talitate
et

Non dubium
diis,

quin in Stephani pap.u primor-

Eleemosymt post lihrum de MorPacis

ac pace sub Valeriano vigente Gypriauus epi-

a

Pontio [>roxime recensetnr, ac proindc
est.
«

stolas

67

et

68

scripserit.
:

Sexagesimae septimee

snb Valeriano scriptoa
biec
libri

tempus designat
si

haec fuit occasio

Marcianus, Arelatensis episco-

concliHo

:

Si

expeditos,

cclercs,

pus, cura se Novatiano adjnnxisset atquc ah Eccle-

153
siae

VITA

S.

CYPRIANI.

154
Alius Felix de
tidei

catholicae unitate discessisset, servis Rei pceniet

^ locum
gusfa,

substitutos fuisse.

Caesarauveritatis

tentibus

dolentibus

et

Ecclesiam

laerymis

et

quem Cyprianus
illae

cnllorem ac

gemitu

et dolore pulsantibus divina 1 pietatis subsi-

defensorem vocat,
ecclesiae

litteris suis

confirmavit quidquid

dia claudebat; et

cum ab
et

episcopis nonduui absten-

scripserant ac legatis mandaverant.

tus videretur, jactabat se et praedicabat quod, No-

Lectae suut litterae et auditi legati in concilio

xxxvu

vatiano

studens
se

ejus

pervicaciam

seqnens,

a

episcoporum. Cyprianus qui praeerat
responderunt per
lita

et alii episcopi

communione

episcoporum segregasset. Scripsit
iterum ad Cyprianum Fauslinus
litteris acceptis,

epist. 68, Basilidis

non tam aboMartiali

ea de re semel

et

esse

quam cumulata

delicta,
;

nec rescindi posse

Lugdunensis. Ejus
bit

Cyprianus

scri-

ordinationem jure perfectam
fallaciam prodesse posse
sibi
;

neque etiam
sit

ad Slephanum papam, eumque etiam

atque

frustra tales

episcopatum
ejusmodi

etiam

hortatur ut plenissimas litteras in provinet

usurpare conari,

cum manifestum
Christi

ciam

ad plebem Arelate consistentem dirigat,
in ejus

quibus abstento Marciano alius
stiluatur; et

locum sub-

homines nec Deo sacrificia

Ecclesiae

prseesse posse, ncc

offerre

debere. Indignationem

suam
com-

cum

multi

ex

fratribus annis supe-

signiticant adversus episcopos qui depositis collegis

rioribus sine pace excesserint, vel caeteris subve-

favebant, ac plebi ipsi denuntiant

cum

talibus

niatur qui supersunt, qui

et

diebus

ac noctibus Jj

ingemiscunt. Rogat etiam ut sibi significet quis in

locum Marciani Arelate
ad

fuerit substitutus, ut sciat

quem

fratres

dirigere et cui scribere debeat.

municandum non esse, eorumque contactibus pollui qui cum illis illicila communicatione miscentur. Quae quidem sententianon modo habenas non laxat licentiae populari sed etiam eam refrenat ne
, ,

Hanc epistolam Cypriano Launoius abjudicavit, sed
ejus opinio sic inter eruditos explosa est, ut

arbitratu suo judicium de

episcopo suo ferat, aut
episcopis rejiciens, aut

actum

iegitime ordinatum ab

aliis

agat qui
Circa

eam

refellere velit.
alia

legitime depositum retinens.
res in

idem tempus

Hispaniis gesta

XXIX.

— Bissensiones de
:

baptismo exortse anno 253
Orientalibus

charitatem Cypriani, quae Africac finibus non conlinebatur, ad

exeunte

ac S. Stephanus ante curn

succurrendum exteris

ecclesiis

com-

movit.

Duo

episcopi, Basilides et Martialis, ob gra-

quam cum Afris ccrtavit. Tandem disserendo pervenimus ad celeberrimam
illam

vissima delicta deposili, sacerdotium jure ablatum
sibi
tria?

de ha?reticorum baptismo controversiam, in

vindicare audebant. Uterque nefando idololalibello

qua non parva haereticorurn aut schismaticorum manus universae
ecclesiae,

contaminatus
libelli

;

Basilides

adhuc insuinlirmitate
et se

Ecclesiee

bellum
,

indixit, sed insignes
Cilicia

per, praeter

maculam, cum

in

Africa,

Cappadocia

et finitimae
aliis

decumberet

in

Deum

152

blasphemaverat,
,

^

1

provincioe de re
siis

longe gravissima

cum

eccle-

blasphemasse

confessus

fuerat

et

episcopatum

153

decertarunt. Etsi

pro conscientiae suae vulnere sponte deponens, ad

sionis

incendio

luctuosa

autem rerum

in ipso dissen-

facies

exstitit

agendam pcenitentiam conversus
precans, et
salis

fuerat,
vel

Deum
,

de-

tamen ex commodis quae

in Ecclesiam ex

hac conChristo

gratulans

si

sibi

laico

com-

troversia fluxerunt, facile perspicitur

eam

municare contingeret.
diu frequentata, et

Marlialis

quoque

prseter

providente et dispensante natam fuisse, non solum
ut res tanti

gentilium turpia et lutulenta convivia in collegio
filios in

momenti

conflato et conspiranti

omnium

eodem

collegio extera-

consensu aliquando firmaretur, sed etiam ut haberent posteri quid in ejusmodi dissensionibus imitarentur.

rum gentium
tos

iuore apud profana sepulcra deposi-

et alienigenis consepultos, actis

etiam publice

Nam

baptismi

haereticorum

defensores
iis,

habitis

apud procuratorem ducenarium obtempe-

fraternse charitatis fcedus

non ruperunt cum
tieri

a

rasse se idololatriae et Christum negasse contestatus
fuerat.

quibus
bant
;

maximam
autem

sacramentis injuriam
et

vide-

Cum

uterque ob haec

et

multa

alia delicta de-

isti

cum

iis

quos ne Baptismo qui-

positus fuisset, Basilides, cujus in locum Sabinus

dem
r\

initiatos putabant, et

cum

iis

qui
et

Baptismum

de universae fraternitatis suffragio et de episcopornm
judicio substitutus fuerat,

morientibus infantibus denegare,

Eucharistiam

Romam
rei

pergens,Stepha-

non
ad

baptizatis porrigere videbantur,

communicare
Tillemontius

num
nim

longe positum et gestae
fefellit,

ac veritatis ignase

non dubitarunt. lnitium
qui

dissidii refert

ut

exambiret reponi

injusle

in

episcopatum de quo fueral jure depositus. Nominatim non dicit Cyprianus Martialem quoque
contendisse, sed id satis indicat

annum 256, quarnvis non improbet Pearsonium, primum Carthagineuse concilium autumno
in Oriente

Roinam
:

anni 255 habilum putat. Uterque prius in Africa

cum

ait

«

Sed

quam

pugnatum opiuatur. Qui Stephaobiisse

nec
ipse

Martiali

potest profuisse
delictis
»

fallacia,

quominus

num anno
exarsisse
causis

255

volunt

,

dissidium

citius

quoque

gravibus involutusepiscopatum

tenere non possit.

Videntur episcopi nonnulli in Hispania depositis
illis

episcopis

favisse

,

sed Ecclesiae Legionis

et

contendunt. Quamvis autem gravibus de Stephanum Tillemontius et Pearsonius anno 257 obiisse existiment, videntur tamen dissensionis primordia nimium sero collocare. Probare aggrediar controversiam
tari,

Asturicoe ct

Emerit» scripserunt ea de re ad episco-

pos Africanos, ac legatos miserunt Sabinum et Felicem, quos prohabile esl in Basilidis et Martialis

anno 253 exeunle ccepisse agicitiusque Stephamim cum Orienlalibus quam

cum

Afris decertasse.

MIA

.iiiiio

S.

CYPRIAM
lis

156

Cur de baptiamo disputari coaptnra
lib.

esse

putem ^
ad

vario discordin? goncre rumpentera,

253, auctor est Eusebius, qui eoneeplis vervn.
c. 4

Orientalibus,

quod nec vos

latere

modo cum conhdimus, modo
Stephani

bis declarat

Dionysium

in

litteris
«

vobiscum qui
observal
Orientalibus,

in meridie estis? » (p. 150). Preeclare

Stephanuu de baptismo
nbique ecclesias,
N
rati

scriptis indicasee

omnes
furorc,

Tillemontius

dissidiam

cum

inollito

jam persecutionis

quod Pirmilianus commemorat, non

Uirbulentam novitatem detestantes inter se
iniisee.

de Novatiani schismale, ut existimavit Lorabertus,
sed de baptismo
fuit in

paeem
sius

Yix ergo desierat peraecutio

cum
"2S3,

natum

fuisse.

Nam compressum
pontificatus Ste-

txortam de Baptismo controversiam sedare Dionyconaretur. Porro,

Orienle boc schisma
;

initio

eum

persecutio anno

phani
studii

nec Orientales, in his Firmilianus, minus
ipse

sedata ruerit mense Maio, Dionysius de

baptismo

quam

Stephanus adhibuere

in

hoc

ex-

ad Stephanum seriua boc anno ezeante scripsisse

stinguendo schismale,

non videtur. Censel Pearsonius, non improbante Tillemontio, erratam esee Bnsebii, qui quod dixerat

nedum pax inter eos et Stephanum rumperetur. Perpauci huic schismati favcad

bant, idque Antiochise, ut patet ex Epistola Dionysii

Dionysios de pace post dissensiones a Novatia-

Corndium apud Euseb.
ejus verbis colligitur

(lib.

vi,

cap.

46).

nis excitatas constituta, id de pace persecutionibus

Loquitur ergo Firmilianus de baptismo. lllud au-

ethnicorum snccedente dictum crediderit. Sed, ut sebius tam oscitanter bailucinatus dicatur, gra-

&

tem
sed

e.\

non eodem tempore
et

Slepbanum cum Orientalibus
variis

Afris decertasse,

vem aliquam causam
trate persecntionis

subesse oportet.

Distinguit

temporibus

et

niodis;

ac res Orientis

furorem a turbulenta noviergo credat

tate, et

pacem

inter ecclesias initarn a mollito per-

Becutionis

furore.

Quis

in

epistola

Dionysii uihil

tum

fuisse,

omnino de sedata persecufioue dicquamvis id Eusebius legisse se teste-

tum cum in Africa majorcm in modum turbarentur. Ilinc idcm Dionysius in epistola quam, morluo Stephano, ud Phileinoncm presbyterum llomanum scripsit, deprecatoram se pro Afris solis iuterponit; alque, ut Romanos
Ienius se habuisse

eadem de baptismo epistola nuntiabat Stephano, ut eventum omnino recentem,
tur? 2° Dionysius in
sedatos
esse

demitiget, demonstrat (apud Euseh.
c. 5) «

llist.

lib.

vn,

non ab Afris

solis

hunc morern tunc primum

motus

quos
si

Novatiani

hasresis

in

Oriente excilaverat. Sed,
line

cum hujus

dissensionis

conjnncta sunt controversise de baplismo pri,

inordia

serius

anno 255 poni non dcbent.

Sic

idem antea ab Orientalibus quod quidem perabsurdum in conciliis statutum videretur si istis Roma placatior quam Afris non fuisset. In epistola autem ad XysUun de Stephano
fuisse, » sed
;

invectum

enim de sedata dissensione loquilur Dionysius, ut id non multo posl persecutionem contigisse videatur.

p

ejusque

cum

Afris

concertatione disserens aiebat

prius illum ad se scripsisse de Ueleno et de Fir-

Quod enim

ait, «

omnes
»

ubiqueantistites uiium

miliano, ac de onmibus denique sacerdotihus per
Ciliciam, Cappadociara cunctasque linitimas provincias constitutis;

idemque

sentire, et

ob paccin insperato 154 factam
satis

incredibiliter la?tari,

indicat

malum

ante-

sese

ob

camdem causam ab
aiebat,
»

quam

radices ageret

sancitam
vesceret.
fnissot in

compressum fuisse, et paccm cum meluerctur ne dissensio ingraAt si nsque ad nnnum 256 decertatum
Oriente de Novatianorum scntentia, non
sic

illorum

comnumione discessurum, eo quod,

hsereticos

155
est

rebaptizarent.

IUud prius arluerelico-

gumento

Stephanum ante de eodcm
et
;

videtnr incendium multa die conlirmatum
slingui potuisse, ut nihil

ex-

rum baptisino cum Cilicia quam cum Africa pugnasse
sium de Heleno
et

finitiniis

provinciis

et

cum apud

Diony-

omnino ne fumi quidem
circa

Firmiliano graviter quereretur,
et Africanos cpiscopos
illi

aupereaaet. Huc accedit auctoritas Cypriani, qui in
epistola

nondum Cyprianum
sius, «

in

ad

Stephanum,
«

an.

25i

scripta,

offensionem venisse. Quod autem addebat Diony-

testator

lum
lum.

et

semper retusum et refutaper totnm orbem a sacerdotibas Dei abstenhunc

Novatianum

de his omnibus ego ad illum
;

scripsi orans

atque obtestans
illain

»

quis ex his verbis non colligat
,

• Si

ergo totus orhis in damnaudo Novatiano TJ epistolam

quam

teste

Eusebio,

unam

ad

jarn tnni conaenserat, epistola Dionysii quae

Stephanum
tam

scripsit,

episcoporum antea dissidcntium consensum nun-

Tillenionlius et
fuisse de
et

non Afrorum, ut opinati sunt Pcarsonius, sed corum causa scrip-

annum 256 revocari non potcst. Aliud argumentum in eamdcm sententiam suppeditat,
liabal

ad

quibus Stephanus scripserat,
proinde
sunt
illius

nempe
Illud

lleleni

Firmiliani, qui
prius
usi

ojtera et

quod secundo loco probandom suscepimus,
in

cilius

commcndatione
etiam
iu

quam

Afri.

Orienle
»i

quam

in

Africa

decertatum.

Neque
Africa

ea

qnam

refellimus opinionc occurrit in-

enim

dissensio ante in
est,

Oriente

quam

in

commoili, quod nimium multi eventus a Tillemontio et a

exorta

serins coflocari

poterit

anno 25 \ aut

Pearsonio intra

annum concluduntur
et

:

tres

exeunte 255.
Illud

synodi Carthaginenses, tot Cypriani epistolae, Stein in

autem dissidium prius

Cappadocia, CiliAfrica exarsisse
dictis
:

phani
ejusque

littera>

ad

Dionysium
satius est

ad

Cyprianum,
Afris

cia et linitimis provinciis

quam
in

modo cum
Longe

Orientalibus,

modo cum

patetex
k

his

Firmiliani

Stephanum
tot

dissensiones.

hanc rerum gestaEusebius
vn,

Quid humilius ant tenius

quam cum

episcopis

rum

varietatem temporihus dislinguere.
forte

pertotum

mnndum

dissensisse;

pacem cum singu-

Sed

objicietur

quod

ait

lib.

157
c.

VITA
npwTo; twv roTe Kwptavo?, etc. «

S.

CYPRIANI.

158

3,

Primus eorum

^

priano primi

dedcrunt sententise suce palam

et

qui tunc exstitere, Cyprianus, Carthaginensis episcopus. hareticos nonnisi per baptismutn ab errore
prius purgatos admiitendos cssc censuit. » Gerar-

aperte pi aedicanda?. Etsi cnim baptisma ab haereticis

dus

,

Joannes Vossius
;

et

Valesius Eusel)ium erroris
etsi

administratum rejicere solebaut, tamen ctun synodusCartbagine haberetur, consulendam illam duxerunt « de iis qui apud hcereticos et schismaticos
baptizari videntur, an ad Ecclesiam catholicam, quaj

accusant

sed Pearsonius,

recte observal adtcpwtoi;

ViTsus Valesium hsec Eusebii verba
ita

twv

to-ce

una
alii

est,

venientes baptizari debcant.
,

»

Cyprianus et

reddenda

essc, «

primus eorum qui tunc

exsti-

episcopi, inunero 31

ut patet ex
ipsi

titulo epist. 70,

non autem ut Valesius, « primus omnium, » parum tamen in Eusebio purgando promovit. Nain, cum Firmilianus Cypriani cequalis hcereticorum
tiTe, »

laudant Numidas quod

« et

veritatem et firmiillis

tatem catholicce regulce teneunt, seque
protitentur
posse. »

assentiri

baptisma longe ante Cyprianum rejecerit in concilio
Iconiensi,

neminem foris baptizari extra Ecclesiam Non multo post consultus eadem de re
in

cui se interfuisse testatur in epistola ad
sive

Cyprianus a Quinto
atque ut sciret
JJ

Mauritania
scripsit ad
in

episcopo per

Cyprianum, a?que Eusebius erroris arguetur,

Lucianum presbyterum,
«

eum
»

epist. 71

omnium

,

sive

aequalium

primum

hccc

statuisse

quid nuper

concilio coepiscopi
,

Cyprianum
huic

dixerit.

Longe ergo probabilius
eique

idcirco

cum

compresbyteris qui aderunt
epistola?

censuissent

primas Cypriano deferri, quia plurimum ponderis
sentontia?

addidit

,

multo

celebrior

exstitit

quam

Orientalibus

cum Stephano con-

exemplum illi misit. Neque etiam multum effluxit lemporis inter hanc epistolam et concilium secundum Carthaginense
ejusdem
,

troversia.

in
et series

quo multa quidem prolata atque transacta sunt,

»

XXX. Ordo
255
et

256, usque

rerum in Africa gestarum <inno ad concilium tertium Cartha-

sed illud in primis, quod Stephano papse Cypria-

nus cxx episcoporum qui cum ipso sederant no-

ginense.

mine
hujus
;

perscribit eos qui

apud hsereticosvel schisma«

De

initiis

dissensionis in Africa
tota

non valde

ticos tincti

sunt, redeuntes ad Ecclesiam baptizari

laborandum
Pearsonius
cat

nam

res in conjecturis posita.

oportere. Id Cyprianus testatur

diligenter

nuper

primum concilium Carthaginense revoad autumnum anni 255. Tillemontius, qui omnon improbat
quis ab ipso
;

expressum

»

fuisse,

cum

in Epistola

ad Quintum,

tum

in litteris

nia intra spatium anni 256 concludit,

stolee

ad cpiscopos Numidas. Utriusque epiexemplum mitlit Stephano cum epist. 72.

Pearsonium
statuere

nec forte improbetur

si

Addit in eodem concilio statutum esse consensu et
auctoritate

anni 255 initio controversiam deducat. Hoc tantum

communi
,

«

ut etiam in

si

qui presbyleri

possumus prius
«

inter se decertasse Afros

C

aut diaconi

qui

vel
et

Ecclesia catholica prius
perlidi ac rebelles

quam cum Stepbano.
felltintur

In Epistola

ad Numidas
»

re-

ordinati fuerint,

poslmodum

qui haereticos asserunt.
in Epistola

Tangit eos«

contra Ecclesiam steterint, vel apud

hoereticos

a

dem Cyprianus

ad Quintum.

Nescio

pseudoepiscopis et antichristis contra Christi ordinationein

etenim, inquit, qua praesumptioue ducuntur quidam

profana

ordinatione

promoti

sint

,

et

de collegis nostris,

tit

putent eos qui apud haereticos

contra altare
falsa

unum

atque divinum

sacriticia foris

156
zari

tincti sunt,

quando ad nos venerint, bapti»

ac sacrilega offerre conati sint, eos

quoque

non oportere.

Nec tamen hac institutorum

157

nac conditione suscipi

cum

reverluntur, ut

varietate pax et gratia dissiluere, ut ex Epistola

ad

Stephanum perspicitur.
deponcre,

«

Cseterum scimus, inquit

Cyprianus, quosdam quod semel imbiberent nolle
»

nec propositum

«

suum
semel

facile

mutare,

communicent Iaici, et satis habeant quod admittuntur ad pacem qui hostes pacis exstiterint, nec debere eos revertentes ea apud nos ordinationis et honoris arma retinere quibus contra nos pugnaverint. »

sed salvo inter collegas pacis et concordiae vinculo

qucedam propria, quae apud

se

sint usurpata,

retinere. » Nonnullos ex Africa

episcopos

pctere r\

Ad hoc tempus referre cogor legationem episcoporum quos concilium Africanum ad Stepbanum
misit.

videntur hsec Cypriani verba in Epistola ad Jubaia-

Hos legatos episcopos,
,

ait

Firmilianus, sic

num « Et nunc apud quosdam de nostris hsereticorum baptisma occupatum asseritur. » Per eumdem Jubaianum venit in Cypriani manus epistola ad:

suscepit Stephanus

«

ut

eos

nec ad sermonem
universa? ne quis
ut venientibus
et

saltem colloquii

communis

admitteret, adhuc iu-

super... pteeciperet

fraternitati

versus rebaptizanles scripta. Sed ea nec a

Stepbano

eos in

domum suam
et »

reciperet

,

non

papa, nec ab

ullo

ex transmarinis episcopis (luuc

solum pax
lianus

communio, sed
(p.

tectum

et hospi-

enim recta
nisset),

via

Carthaginem ad Cyprianum perre-

tium negaretur

150). Queritur etiam Firmi-

sed ab Afrorum aliquo videtur elucubrata.

Ipse etiam Jubaianus

priauo, sed

non omnino assentiebatur Cyadversum rebaptizationi animum signisi

quod Cyprianum Stephanus « pseudochristum et pseudoapostolum et dolosum operarium »
(p.

diceret
nisi

151). Haec profecto incredibilia

essent,

licabat, quia Novatianeuses,

quos ex Catholicis in

nitere^tur

duorum hominum
non
possit,

testimonio, quiet

partes suas allicerent, horrendos eos scelere rebaptizabant.

bus

fides derogari

Firmilinnum dico

Cyprianum, qui Firmiliani epistolam
el octo episcopi

latine reddi-

Decem

Numidee oceasionem Cy-

dit,

aut saltem auctoritate sua evulgavtt. Sed exa-

,

VII

\

s

(

MM5IVM.
in
ftpist.

100

min.md.i oobis

sut aingula Fuiniliani vciln, lum tvil, C. 5) ne lllms qaerelis, quae sua sponte satia graves sunt, oi r,|j.(T)v
tura ul

nd XystWR

:

Kai

toi;

aYaTwott
<I>tXii[Aovt,

xai

avintpzauviipoi;

Mowaitp

xai
Tcspi

aiiquid addater,

qoo lempore

el

modo

haec

auu^riyot; TcpoTspov iT^ivi.) ysvouevoi;, xai
aot Ypd^ouo"t,
ETcsTTstXa. «

twv auTwv
tc),ei6v<ov

acta sint dgudicemus.
Illud

rcpoTspov

jxjv

oXlya, xai vuv 8e Sta

primo perspicere mihi videor, hos legatos
ceieritate

Sed

et charissimis fratribus el
,

compresscripsi-

doo maxima

venisse, sed
fuisse.

famam eorum
enim Stephavenientibus
et

byteris Dionysio ac Philemoni
assensi fuerant, deque iisdem
rant,

qui prius Stcpbano

adventas pnenantiam

Vetnil

rebus ad

me

noa ne quis eoa

domo
-

exciperet,

a ut

antea

quidero breviter, nene vero pluribus

non solom pai
hssc

el

communio, sed

et

tectum

hos-

verbis scripsi.

Liquet ex
in

liis

verbis

Dionysium

et
as-

pitium oegarelor.

Nondum ergo venerant cum

Pbilemonem, cum antea

omnibus Stepbano
VIII],

Stephanns ediceret, cui spatium dederunl tum de ipsorum adrentu, tum de rebus in concilio gestis
endi.
iidii

sentirentur, postea ab eo aliquain

re dissensisse.
p.

Perabsurbe -autem Launoius (tom.

603)

Atqoe inde colligo hanc legationem
nl

ei his concludit lios duos presbyteros,

cum

antca

posse

irri,

Garthaginense qoamvisTillemootio secos videatur. Constat
A*

tertium

concilium

baptismum ab

haereticis

datum non

rejicerent

postea in Cypriani sententiam

concessisse.

Per-

enim Rogatianum a Cypriano in Cappadociam missum non fuisse oisi postqoam legati episcopi Roma
rerersisunt.

paucos fore arbitror qui Launoii conjecturam non
explodant.

Non enim

hic

tam igilur de dogmate
:

Sed

cum

concilium tertium Carthagi-

quam
illam

de dogmalis defendendi ralionc

nec Ste-

nense ealendis Septembris
Rogatianos,
teste

celebratum
,

fuerit

,

ac

pbani doclrinam improbat Dionysius, quippe cum
ipse

Pirmiliano

redire festinaverit,

sequeretur,

sed

in

eo

lenitatem

et

quia hibernum
potuit ut post

tempus

urgebat,

quomodo

fieri

coneilium episcopi legati

Romam

irent ac redirent, ac post

eorum reditum Rogatianon
ituin

moderationem requirit. Quapropter, cum ait Dionysium et Philemonem Stephano prius assensisse, deque iisdem rnbus ad se scripsisse
animi
:

oos

in

Cappadociam missus, redeundi ante biemem
Fatetur Tillemontius haec
sed tamen non repugnare con-

id

accipi

debel

de bac
esse

Stepbani scntenlia,
et

non

spatium haberet?
facile fieri potuisse;

communicandum
et
aliis
,

cum Heleuo
;

Firmiliano,

rebaptizantibus

quae pra\cipua fuit et dis-

tendit, posito videlicet
et

utramque legationem

reditum aceelerasse. At vidimus episcoporum

ct curarum ac sollicitudinum cordiarum origo Dionysiimateria.Quod si Stephani agendirationem

qui Romam missi suot, advenlum
Bed potius tardum exslitisse
;

non valde celerem quod quidem si aniin Epistola

Dionysius et Philemon

probare
id

aliquando desiefecisse

p

runt,

tum maxime vidcnlur
illas

cum eum
efferri

madvertisset Tillemontius, credoaiiter judicaturum
fuisse. Praeterea,

ud extremas
viderunt
;

discordiie signilicationes

cnm Stephanus

ad Cyest,

nec immerito

eorum

sapientia

miti-

prianum,

j

n

.-

1 *

ante conciliura

tertium missa

abstinendos putet rebaptizantes , valde dubito an hoc concilium legatos episcopos ejusmodi
exposuisset, ut eis
babilius ergo est legationem post
liiun

gatum existimamus edictum Stephani, quod ne ip.^e quidem Firmilianus ad exitum perductum
fuisse dicit,

periculo

ut legatis episcopis

tectum

et bospi-

Kom.ecommunionegaretur. Prosecundum conciFirmiliani deduci polest,

tium uegaretur.

Jam vero
ad
ter

Tillcroontii rationibus

non

difficile

est

missam

fuisse.

respondere. Verisimile esse non putat Stepbanum

Illud

eliam ex

verbis

primum

decreti Africani

nuntium tam vebemen-

edictom

158

Stephaai non

litum
clesia

fiii-so.

Incredibile
ut

omnino inremcolest in tam sancta Eccpiscopi
inlideles

exarsisse.

Sed baec

difficultas, qua; Tillemontio,

dissensionem in Africa incepisse existimanti,

magna

commissum,

lcirali

negalum
bospitiura

a

videbatur, cx bis quaede Oricnte diximus evanescit.

fratribua

hospitium

apud
et

quaererent.
a

Nec jam mirum estsi Stephano,

his quacipsi
,

159

Distinguit

Firmiliauns tectum et

cum

Asiaticis intercesserant

accenso

novas faces

pace et
ii!-:

communione

sermone

colloquii

commuadmissos

D

doloris Africana decreta

admoverunt.

declarat conceptis verbis episcopos « nec ad
colloquii

Quserit etiam Tilleinontius cur Stepbanus ad Cy-

sermonem saltem
fuisse
:

communis

»

prianura scripserit, silegatos,

necadcommunionem

'{iio. I

autera spectat ad tectum et hospitium,
et jussa

nec ad colloquium admisit. At minime repugnat ut

minas tantum

exprobrat, non

rem ipsam,
si

duo

illi

quos diximus presbyteri a sancto Pontilice
ut saltem

quam tamen oon

videtur omissurus fuisse
officio caruissent.

hoc

impetrarent

ad Cyprianum

scriberet;

m
in

humanitatis
Ecclesia

3° Verisimile

quanquam

Stephanus, cura his in litteris rebapti-

Romana,

quse

sanctis

presbyteris

zantcs abstincudos putet,

non raultum videtura sua

abundabat, aliquos tunc exslitisse qui se Stephanuin inter el Cyprianum medios interponerent ac
;

in legatos agendi ratioue discederc. lllud etiam argumenti loco sumit Tillemontius,

si

minus impetrareot a Stephaoo
ct

ut

legatos ad

quod Cyprianus
nihil

in

concilio

tertio

Cartbaginensi
:

communionem

colloquium admitteret, saltem

de his in legatos injuriis dixerit

unde

scrip-

eum

deterrerent quominus hospitio eos excipi ve-

tor doctissimus

concludit legationem post conciesse.

'.

Neque

enira aptiori
ait

tempore collocare posHist.,\ib.

lium terlium collocandara
lenitati,

Sed hoc silentium

sumus qood

Dionysiua apud Euseb.

quae

summa

fuit in

Cypriano, tribuendum.

:

161
In litteris

VITA

S.

CYPRIANI.

102
in

autem ad Pompeium,
nonnulla
S.

in quibus Stephani

^ epistolarum
seruerat.

quibus de baptizandis haereticis dishsereticorum,

epistola

refellitur,

Martyri durius in

Stephanum

dicta exciderunt,

quoe in tanta animi

Liber

de

Baptismo

cujus

auctor

moderatione conceptum ex maximis contumeliis dolorem indicant. Idem probant hsec verba ex
Epistolu

episcopus erat, ut alias probabimus, tam indignis
conviciis

Cyprianum
illud

appetit,

nt scriptum esse

non
Steser-

ad Jubaianum, qua? ante concilium tium ac non multo post secundum scripta
«

ter-

dubitem post

tempus quo Cyprianus ad
iis

est

phanum
bat.

scribens,

a

quibus dissentiebat,

Cur praevaricatores

veritatis,

»

inquit
? »

(p.

133),

vatae charitatis

et concordiae

testimonium tribue-

«

cur proditores unitatis cxistimamur

Legationem proxime seeuta

est

Epistola ad Ju-

Scripta etiam epist. 75 ad

Magnum, ppstquam
Quod enim vocat quod ait
;

baianum episcopum.
baptismo ab
stolam

Is

consuluerat Cyprianum de
dato, simulque miserat epi-

disputationis sestus nonnullos ex Cypriani adversariis

hsereticis

in convicia et maledicta abripuerat.
«

non a

se

sed

ab alio scriptam adversus
Refellit

eos

pertinaces et
fidei

indociles

»

sententiam Cypriani.
prianus,
su33

hanc epistolam Cy-

« praevaricatores

atque

Ecclesiae

proditores

etsummo

studio colligit quidquid ad eausae

intra ipsa septa Ecclesiae contra Ecclesiam stare, »

defensionem valere existimabat, servata semper animi moderatione et charitate, qua nihil antiquius habebat. Mittit etiam Jubaiano exemplum
epistolse

g declarat

haec

oratio
et

iliius

dolorem,
studium,

quod
cui

animi

moderationem
reperiret.

unilatis

maxime
non
et Pear-

consultum volebat, in omnibus
sonius

adversariis

ad Numidas et ad Quintum, ac forte etiam
:

Hanc tamen epistolam Baronius
in

proximae synodi decreta, de qua sic loquitur « Et nunc quoque cum in unum convenissemus tam
provincise Africae

primam omnium

de baptismo scriptam voepistolas

lunt, quia

ea Cyprianus priores
haec

non

quam Numidiae
» (p. 120).

episcopi

numero

commemorat. Sed ne
ris

quidem

epistola in litte-

septuaginla

et

unus,

hoc idem denuo sententia

ad Quintum

et

Jubuianum

et alios

memoratur.

nostra firmavimus
epistolam

Ex quibus patet hanc
concilium
scriptam

Prseterea
tius,

videtur Magnus, ut observat Tillemon-

non

multo

post

priores epistolas Cypriani notas et perspectas
:

fuisse, sed tamen postquam a Stephano lilterae venam in Epistola ad Stephanum testatur nissent
:

habuisse

assentiebatur
illius

unus tantum

enim ei in omnibus, ac animo scrupulus insidebat, an
ii

Cyprianus nonnullos a se dissentire,
in Epistola

«

sed salvo
»

inter caeteros haereticos

qui a

Novatiano venie-

inter collegas pacis et concordiae vinculo.

Contra
prae-

bant, baptizandi essent.
Quaesierat eliam

ad Jubaianum
(p. 132).

ait (p.

129)

:

«

Cur

Magnus quid Cypriano de

illis

varicatores veritatis, cur proditores unitatis existi-

C

videretur
De.i

«

qui in inlirmitate et languore gratiam

mamur

»

Jam tum ergo
laudaverat.

desiderabat in

consequuntur, an habendi sint legitimi Chriseo

adversariis

suis pacis et concordiae

studium quod
de bono

tiani, »

quod aqua

salutari

non

Ioti sint,

sed

scribens ad
Misit

Stephanum

perfusi.

Respondet Cyprianus ejusmodi homines
ac parvi referre
Sic

Jubaiano aliud munus,

libellum
:

legitimos essc christianos,
perfusi aut

quod

Paticntix, de quo sic loquitur (p. 137)

«

Servatur

aspersi fuerint.

autem

eos carpit

a nobis patienter et leniter charitas animi, collegii

qui baptisma
ecclesiastico

haereticorum probant, et baptismo
et sanctitatem

honor, vinculum
ter

fidei

efconcordia sacerdotii. PropPatientise,

majestatem suam

de-

hoc etiam hbellum de bono
conscripsimus,

quan-

rogabant, ut
designet, in
sos fuisse.

Romanam
qua notum

Ecclesiam

non

obscure

tum
tua

valuit nostra mediocritas, permittente

et inspirante,

quem

ad

te

Domino pro muobservaesse
t\
si

est clinicos a clero exclu-

dilectione transmisimus. » Praeclare
viri

runt eruditi

tam attemperate scriptum

hunc librum, ut controversiam quae tunc fervebat,

XXXI. De concilio tertio Carthaginensi. Miitit Cyprianus Rogutianum diaconum ad Firmilianum. De epistolu Firmiliani ad Cyprianum.

non magis
nulla

attigerit

160

Cyprianus,

quam

prorsus

exstitisset.
et

librum de Zelo

Livore scripsit

Non multo post alium eodem consilio.

Immoderata adversariorum studia justissimam metuendi causam attulerant Cypriano ne quid vulneris unitati Ecclesiae inureretur.

Quare, ut tanto

malo occurrat,
cilium cogit, et

Uterque recensetur a Pontio post librum de Opcre
et

161
cum

frequentius

quam

antea con-

episcopis nonnullis exterarum
et unitatis

Eleemosyna.

genlium consilia fovendse pacis
Stephani in Africam perlatae fuisgit.

conjun-

Cum
sent,

litterse

Pompeius Sabratensis episcopus,

idem,

ut

Quo autem anno
pretium
est

habita

sit

hoec synodus operee

verisimile est, qui ordinationi S. Cornelii interfuerat, significavit

inquirere. Tota res
;

pendet ex morte
uf concilium

Cypriano cupidum se esse epistoloe

Stephani papse

nam, cum nemo dnbitet quin die
est

Stephani videndae.

Morem

ei gerit

Cyprianus, atque

secunda Augusti obierit, necesse
Carthaginense tertium,

hanc epistolarn
Stephanus
Ecclesise
«

refellit

paulo

commotior,

quod
et

quod eo
est,

adhuc

vivente
illius

sacerdotes Dei veritatem Christi
»

Kalendis Septembris habitum

unitatem tuentes abstinendos

putaret

(epist. 74).

Simul Pompeio misit exempla aliarum

mortem anno habitum dicatur. omnes convenit Stephanum ordmatum

uno ante Satis autem

inler

fuisse an-

:

VITA
do
I

S.

CYPRIANI.

UiV

alii daos t.intuiu annoa sedisse, el anno 255 mortuum esse existimant alii qnatnor
:

kbm
\
\

ad

Stephanmm
scripsisse

ac

postea

de

Africanis

ad

-in ni

dicatur.

ei

ponlificatns

annos

tribuunt,

ejnsque

refernnt ad

annam
el

257.

Posterior sententia,

mortem quam
et

Stephaui

cum

Orientalibus

Nam, cum dissidium non illud quidcm cumistis

positum
ul

fuisset, sed

tameo demitigatum, ac
pacitice

Tillemontios
explicatior

Pearsonins secnti sont, solulior

cousuetndinem suam
ita

retinentibus bellum,

videtnr.

Nam,

si

mors Stepbani

refe-

dicam,

in

Africam postea translatum fuisset;
si

ratnr ad an. 255, concilium tertium Carthaginense

inniunt'

mirum

Dionysius non amplius ad Stenec ante studium

referendura
^idiiil.tn.*

erit

ad K alendas Septembris anni 254,

pbanum
qui
iilius

scripsit,

suum ad

res

concurrent Stephani

cum

AtVis

et

cum

pacificandas exsusciluvit

quam

de

rebns Afrorum,

Orientalibus coocertationes, quas temporibns divi-

opem

fortasse serius implorarunt, certo

ase

probavimns. Huc accednnt rationura inoel

cognovisset.

menta, quibus Tillemontius
Ulutl

Pearsonins nituntur;
Epislola

Exstant acta hujns
cui

lerlii concilii

Carbhaginensis,

imprimis,

«iuotl
«

Pirmilianus in

ad

adfuerunt

ex

provincia
i.xxxv,

Africa,

Numidia
lxxxvh,

et
si

Cyprianum
nos

lestetur

ante vigiati et duos fere an-

Uauritania episcopi

vel

etiam

lemporibns

mnltas accidisse
per Pontnm, ut

Alexandrum imperatorem calamitates per Cappadociam et ex hoc persecutio quoque gravis
post

nuinerentur duo absentes,

Pompeius Sabratensis

B

et

Dioga Leptimagnensis, qui vices suas Nalali ab

Oea commiserant.
pra?sente etiam
litterse

Cum
plebis

ergo in

unum

convenisscnt

adversnm nos Christiani nominis Beret. » Quamobrem, cum Alexander mortnus sit anno 235, annus ab ejns morte vicesimus secundus idem prorsus ac 256, ac

Ralendis Septembris

cum

presbyteris et diaconis,
parte, lectae sunt

maxima

Jubaiani ad Cyprianum, item Cypriani
et

ad

proinde hoc maxime anno fervebat

Jubaianum
tentiam

quas postmodum Cypriano Jubaianus

dissidium

de

baptismo nondumque

Stephanus

rescripserat.

Tum
ac

Cyprianus horlatus
pacifice

est

ut seu-

obierat. 2° Si

mortuus

fuisset

Stephanus anno 255,

libere

dicerent, «

neminem
si

qnomodo Cyprianus,
in re

qui anno 258 Idibus Seplem-

judicantes,

aut a jure communionis aliquem,

bris vilam pro Christo profudit, tandiu conticuisset
tanti momenti? Nibil enim per totum illnd tempus assignari posset quod ab eo aut ad causae aut ad rerum pacificationem BU83 defensionem
,

diversum senserit, amoventes. Neque euim quis-

quam nostrum, aiebat, episcopum se esse episcoporum constituit, aut tyrannico terrore ad obsequendi necessitatem collegas suos adigit
verbis
:

»

quibus

factum diceretur. Sed,
ad

si

controversia de baptismo

annum 256

referatur,

non valde niirum videtertium Carthaginense
litteras,

.,

bitur tpiod Cyprianus posl

Idem onines uno ore pronuntiarunt, ac ultimus oinnium Cyprianus sententiam suam in Epistola ad Jubaia-

Stephanum

notari observat B&ronius.

concilium,
eonticuerit,
incepit,
his

post scriptas

ad Firmilianum

num

plenissime expressam fuisse declaravit.

quia persecutio, quae

cum anno

257

Stabilitam hoc consilio inter Afros unitatem novis praesidiis

rebua agitandis locum non relinqueprobat Tillemontius
et

communire
inisit

statuit

Cyprianus. Rogaad Firmilia-

bat.
S.

Pluribus argumentis

tianuin

diaconum

cum

litteris

Stephanum martyrem
non exarserit
Papae
nisi

obiisse^

cum

perse-

oum, quibus
baptismo

eum de

dissensione

cum Stephauo
de
;

cutio

anno

257, inde concludit

certiorem faciebat. Videtur etiam misisse quae
ha?reticorum ad alios
laudat
illius

sancti illius

mortem ad mensem Augustum
esse, ac

scripserat

nam
ad
sua

ejnsdem anni referendam
celebratom
qn.-p

proinde conci-

Firmilianus
responsa,

adversus
in

Stephanum
Epistola

lium Carthaginense tertium, quod eo adhuc vivente
est,

ac nonnulla refert que

et iilteras Cypriani ad Firmilianum, an-

Jubaianum legunlur.
liano

Pergrata accidernnt

Firmi-

pariter sub hoc Pontifice scripbe sunt, ad

scripta Cypriani, qute

quidem
nec

se

quasi

nniii 25i;

pertinere.
difficultates

propria suscepisse
quae hanc Tillemonlii et
solvi

testaiur,

in

transcursu

:ipu«

legisse, sed saepe

repetita

memoriae mandasse. Sic
veritatem,
et

Pearsonii sententiam obstrnebant,
denliir ex bis quffl
siotif seriua in

posse vi-I)autem

respondct Cypriano, ut quse ab ipso dicta
retexat

modo observavimns de dissenAfrica quam in Oriente exorta. Hac
jam
oflicit

fuerant,

ad contirmandam

enim notaia distinctione, nilnl
tas

auctori-

raptim scribenti multa
dicta «xciderunl,

qua-dam addat ad cumulandam probationem. Sed in Stephanum iracundius
quae fortasse

Ensebii,

nec

necesse

est

accurato scriptori

pro eximia animi
nisi

mevom absurdum
non
facile

affingere.

Fatetur Tillemontius
posse

moderationc Firmilianus emendasset,
impatiens eripuisset. Haec autem
stola,

spatium

explicari
si

162
eum

cur

Dionysius

relegendae, ut par erat, epistolae llogatianus morae
Firmiliani
inter
epi-

Alexandrinus,
fuit,

Xyslus ne tolo quidem auno praead
litteras

tres

tamen
illius

dederit,

idque
ad

quae Latine

reddita exstat

Cypriani-

peneeutionis et

ex-ilii

molcstiis detentus,
,

cum

cas 75, sic Cypriani

163
graeca?

stylum redolet, ut non

Stephanum
ficultas, quae

decessorem

sub

quo

acriores

alium interpretem habuisse, videatur.
Fidus interpres
nullis in locis
«

eranl discordiae, semel tanlum scripsisset. Hsec dif-

linguae

ingjnium non(p. 143)

prima specie de Stephani annis
ct
si

ali-

retinuit.

Paulo post initium

quid deraendum
leviter

Xysto

addendnm

suadet, non

Contristantnr

(Angeli)

quando

vident diversas

imminnilnr

Dionysins de rebus Orientali-

quorumdam

raenles et scissas voluntatcs, quasi non

m
tantum unum
et

VITA

S.

CYPRIANI.

166
,

eumdem Deum

simul invocent,

^ Forte

persecutio

quae

paucis

postea

mensibus

sed separatis et divisis ab invicem nec confabulatio

jam possit esse aut sermo communis, » id est, quasi non tanlum unum et eumdem Deum simul non
quac postrema negatio apud Latinos, sed saepius apud Graecos. « Nisi si his episcopis quibus nunc (Pag. 145) minor fuit Paulus; » legendum putavit Pamelius

supervenit, animos a domesticis contentionibus ad religionis defensionem avocavit ; sed non alia res

periculum scbismatis ab
unitatis

Ecclesia

repulit,

quam

invocent

;

nonnunquam

amor

ex utraqne parte impressus animis

oinittitur

et insculptus.

:

utraque pars maximi momenti sententiam defendere. i\'on ignorabant
sibi

Videbatnr

Cypriani
zantibus
traditioni

adversarii
fieri

gravem injuriam
si

a

rebapti-

«

de quibus nunc:
£7rtax6uoi?

»

sed manifestus esthellenismus,
vuv
«

et Christi
tot

sacrainentis et apostolicae

ioO-eoi?

Tot?

his

episcopis

nunc

et

ecclesiis qua?,

vera fuisset Cybaptiut

existentibus. » Facilius bellenismus deprehenditur
in his verbis (p. 147)
:

priani opinio,
zatis

communionem hominibus non
ac
saepe

«

fallacia ipsa est, » id est

Idem error eadem.

est,

dsemonum

dedissent,

etiam

commisissent
morerentur.

infantes

baptismo

defraudati

Haec
ipsius

Narrat Firmilianus
a dsemone
afflatse,

(p.

146), historiam mulieris

Cypriano
epistolis,

fuisse objecta perspicitur,

tum ex

quae «

etiam hoc frequenter

tnm

ex libro de Bebaptismate. Parte ex
et

ausa
bili

est

,

ut

et

invocatione

non

contemplifacere

B alia
nem

Firmilianus

Cyprianus,

cum

haec qusestio

sanctificare se

simularet, et

panem et Eucharistiam sacrificium Domino (non) sine
»

nondum

in clarissima luce posita et constanti Ec-

sacra-

clesiae judicio

decisa esset,

pessimam consuetudiait
«

mento
«

sohtae prsedicationis offerret,

etc.

Legit

obrepsisse et graviter ab adversariis delinqui
«

Rigaltius,
solitae
;

cujus

nota in
»

edit.

Oxon. apponitur,

putabant.

Quae

ista obstinatio est, »

Cyprianus

precationis.

At nihil prorsus mutangraecis expressa sunt.

in Epistola

ad Pompeium (pag. 139)

quaeve prae-

dum

hsec

enim accurate de
sacrificio
fieri

sumptio

humanam

traditionem divinae dispositioni
et irasci

Preces in

solitae

vocantur

apud

anteponere, nec animadvertere indignari

Basil. (Epist. 241) ex^o-tao-iiica xYipOyfxaxa, « prsedica-

tiones ecclesiasticae. »

Deum quoties divina humana traditio ? »
prodi
(p.

prsecepta solvit et praeteril

Queritur in eadem epistola

Cum

existimaret Firmilianus adversarios suos in
foris
sic

auctoritatem haereticis attribui, lidem et veritatem
141).

baptismo

ab adultis suscepto Christi gratiam
eos refellit (p. 147)
: :

Veritatem
Dei

sibi

et

aliis

idem sen«

agnoscere,

«

Nam

si

non
in

tientibus

singulari

beneflcio

retectam fuisse

mentitur Apostolus dicens
tincti
estis,

Quotquot in Christo
illic

credebat, ut
frustra

eam

aliis ecclesiis

proponeret.

Proinde

Christum
est,

induistis, utique qui

quidam,

»

inquit in Epistola ad Jubaia-

Christo baptizatus

induit Christum

:

si

autem

G num
nem
quod

(p. 133), « qui ratione

vincuntur consuetudisit

induit Christum, accipere potuit et Spiritum sanc-

nobis opponunt, quasi consuetudo major

tum, qui
venienti ad
nitur, nisi

a

Christo

missus

est,

et

frustra

illi

veritate, aut
in

non id

sit in

spiritalibus

sequendum

accipiendum Spiritum manus imposi

melius fuerit a sancto Spiritu revelatum.

a Christo Spiritum induit, ut

apud
illic

Ignosci

enim potest

simpliciter erranti, sicut de
:

haereticos

sit

quidem
»

Christus,

non

sit

autem

seipso dicit apostolus Paulus
fui blasphemus et persecutor
et

Qui primo, inquit,
injuriosus, sed misefeci.

Spiritus sanctus.
induit, »
lis est

Illud «

nisi a Christo

Spiritum

idem

valet ac post

Christum

;

nec probabi-

rkordiam merui, quia ignorans
tionem vero
et

Post inspiraqui
in eo

conjectura Cauchii et Pamelii qui legendum
« nisi

revelationem factam,

putant,

a Christo Spiritum non
difficiliorem

induit. »

quod erraverat perseverat prudens
venia ignorantiae peccat
obstinatione
;

et sciens, sine

Alium locum longe
bor. De
in
(p.
iis

emendare conaFirmilianus

praesumptione enim atque
,

qui foris baptizati sine novo baptismo

quadam

nititur

cum
:

ratione

supe-

Ecclesia
149)
:

obierunt
Si

,

sic

statuit

retur. » Sic etiam Firmilianus
est,

«

Quale delictum
per Ec-

«

de saeculo excesserunt, in eorum

inquit (p. 149), vel illorum qui admittuntur,

qui apud nos catechizati quidem sunt, sedr\ priusquam baptizarentur obierunt, habentur. Non

numero

vel

eorum qui admittunt, ut non

ablutis

clesiae

lavacrum sordibus, nec peccatis expositis,

modo quam
tionem

dicunt
relicto

emolumentum

veritatis
etsi

et iidei,

ad

usurpata temere communicationecontingantcorpus
et

errore perveneraut,

consumma-

sanguinem Domini

? »

gratia? consecuti

Existimat Rigaltius

verbum

non sunt morte preeventi.» « babent » reponen-

Sed quo majoris momenti suam utraque pars
seutentiam esse duxit, eo magis in utrisque amor
elucescit unitatis.
fuisse
vinciae

dum

post

«

habentur,

» et sic

emendat

:

«

Habent,

non modo discunt emolumentum veritatiset fidei,» sed multo aptius legi posset, « Habent non modi-

non videtur magna animorum contentio, quamvis plures proIn Oriente

ab antiqua

et

communi

sententia

discre-

cum emolumentum
non modo

»

pro

«

non modico dicunt aut

parent. Dionysius Alexandrinus

cum

scriberet ad

discunt. »

164
Quid

XXXII. Nonnullse observationes adduntur in hanc de baptismo controversiam.
in

Stephanum, ut cum Asialicis rebaptizantibus placeret, summam episcoporum in Orienteconcordiam
laudabat. Ex
liberalius

165

mi ° patet Orientis episcopos
egisse

hac causa deinceps Stephanus ac Cy-

quam Stephanum

prianus egerint, nullo prorsus exstat monumento.

Revera Helenus

et Fiimilianus

cum Asiaticis. magno semper in

,

\ll

\

v.

CYPRIANI.
i sic

168

pretio

apud collegas fuerunt. Enituit
ei
*'t-t

etiana in Oclibri
</<

in coocilio Carthagineosi
:

\ 66 collegas alloquiquid singuli sen-

cidenle oduini
iptisnuite,
et

fuga schismatis. Auctor

tur

«

Superast ut de

liac ipsa re

conviciis

lacerat,

qucstionem
verto,
Lres

inter

Cyprianum indignis opprobriis (atetur tamen totam banc fratresagitatam fuisse. a animadlibri,

tiamns proferamus, ueminem judicantes aut a jure

communionis aliquem,si diversum
ventes.
»

senserit,

amoesse

Donatists olim de sancto Cypriano « quasi

inqnit inilio
potins

qnseailum apnd
oporteat
in

fra-

cum
i<

ipsius laude » dictitabant

eum menlitum

personam eorum qui in hseresi quidem sed in nomine Dei nostri Jesu Christi sint lincti, etc. » Slephanus nec idcirco tamen Africa justo ?ehe entior fuit
<iuiJ

observari

et

simpliciores collegas

in

verbo capere cogitasse,

ut,

tra

cum se diversum sentire prodidissent, tuncconquam promiserat, excommunicandos esse cen»

i

;

seret.
lib.
111

Sed Augustinus hanc calumniam
de Bnfii.,
c.
:>.

refellit

cum Romana etiam communicare desiit. Nullo sane exslat monumento alios episcopos Buam Afris communionem uegasse, et

cum

aliis Ecclesiis <•

Calidus sane

fuit

ac justo

vehementior Eirmilianus; sed tsmen unitatis amor
ln tota ejus spirat

rebaptizantes

abstinendos

putasse
in

,

ut

Stephanus
Ho-

tate
vis

putaveral. Quinetiam,

cum

ipsa Ecclesia

quidquam de uniEcclesie significantius dici potest. Hinc, quamveritatem maximi momenti defendere sibi
epistola, nec

mana duo
rint
rito

prffistantissimi presbyteri,

Philemon et 8 videretur, quia tamen
accesserat,
riis

Ecclesise

judicium nondum
pulat ac in va«

Dionysius, nt

modo

vidimus, mature animadverte-

codem modo agendum
inquit (p.
Iiv'n,

quid nimia Stephani severitas peccaret, me-

institutis

ad disciplinam pertinentibus.
in cffiteris

Se-

mihi existimare videor totam illam dissensione sub hoc quidem Pontitice eos
qni
ex

cundum quod,
diversitate

quoque

nem
exilus

habuisse

plurimis provinciis multapro locorum et
variantur, nec

nominum

primo animorum calore consequi
S.

tamen propter boc ab

poterant. Sub

Xysto, Stepbani

successore, elsi

Ecclesia1 pace atque unitate aliquando discessum
cst. »

perseeutk) domesticas rixas compescere aut saltem

inducias afferre

debuerat,

non tamen videtur de
refrixisse,
exsilii

XXXIII.
qui
bunt.

De

epistola
in

53

Baptismo
Dionysios
.itque
.id

statim

contentio
,

siquidem
molcstias

aquam solam
litleras

Cypriani adversus cos matutino sacrificio adhibe-

Alexandrinus

inter

in

ipso persecutionis incendio, tres litteras
scripsit, ut

Praeter

quas Cypriauus ad causae suae

Xystum

eum
est

ad lenitatem et conDionysii
et

defensionem
circa
,

scripsit, aliam,

non eadem de
conjicio,

re, sed

cordiam vocaret.
sacerdos
a

LJsus

consiliis

sanc-

eadem tcmpora scriptam
est,

nempc

Lissimus Hartyr; et
•>

idcirco «

bonus

pacificns
Ecclesiffi

sexagesimam tertiam, ad
verisimiilimum
Cartbaginensi sententiani

Cfficilium

episcopum, ut

Pontio vocatus creditur, et
inter

'

a Bilta, qui primus iu concilio
dixit.

Africans

diptychis

martyres

adscriptus
sedas-ct.
in-

Occasionem dedit

quod oatam sub Stepbano controversiam
lllum inter et Cyprianum

huic epistolse prava apud nonnullos inducta con-

communionem oon
epist. 8 J, in
-

sueludo, ut in matutino sacrilicio

aquam tantumEncratitffi,

terruptam

fuisse liquel ez

qua narrat

modo

adhiberent.

Neque

id

tamen, ut

Cyprianus se
quin

Romam

misisse qui de rebus Eccle-

odio vini a Dco creati, committebant,

nam

vespere

erla referrent.

De Dionysioautem non dubiuin
qui adhuc

calicem vino

mixtum

ofierebant. Demonstrat Cy-

cuin

Afris liberaliter egerit,

prianus

prava

bac consuetudine et Christi prai-

presbyter
desierat.
iti.

uimiam Stephani severitatem probare Eadem humanitas ab aliis pontilicibus
donec,
»

ceptum

violari, et
in

sanguis Christi

sacramentum penitus calice esse non possit
«

everti
nisi

cum

vinum

«

ut

ait

Augustinus

(lib.

i

de

adhibeatur. Ex his autem verbis,
ter
vel

et

viderit, fra-

Bapt.

,

plenario totiua orbis concilio quod salu-

cbarissime,

si

quis

de anlecessoribus nostris

berrimc senliebatur etiam remotis dubitationibus
Grmaretur.
»

ignoranter

vel simpliciter

non hoc observavit,

»

facile

perspicitur

boc vitium

non lunc primum

Sed

amorem

unitatis

nn-, cui

veritatem

nimirnm propterea Domiuus
Augustinus
el

prscipue declaravit Cypria- f) obrepsisse, sed ab annis invelerasse pluribus, ac proiude non in insignem aliquam ecclesiam, sed
(lib.
i

non aperuit,
c.

inquil
ejus
pia

de Bupt.,

potius in pagos

quosdam inductum

fuisse

:

nam,

si

18

,

"

ut

humilitas et charitas in
et

quid ejnsmodi

commissum

fuisset in

majoribus

ci-

custodienda salubriter Ecclesise pace pateseeret,

vitatibus, cito res aliis ecclesiis cognita indignatio-

non solum
posteris

illius

temporis

Christianis,
ut
ita

sed

etiam

nem omnium commovisset. Quare immerito
sonius
id

Pear-

ad
n

medicinalem,

dicam, notitiam
in
« lib.

ab episcoporum Carthaginensium aliquo
> si

signaretur.
sariis

Quamvis
sibi

magnum

errorem

adverin
iii

profiuxisse existimat. Illud enim,

ijuis

de an-

perspicere

viderelur,

tamen

bis

tecessoribus nostris,

»

non magis ad Cypriani quam
refertur
Cfficilii
;

quffistiouihus, ipua?, » ut ait

Augustinus

de

ad
sit

Caecilii

antecessores

sed

cum unus

Bapt.,

<

.

3

,

"

nondum
»

ehquatissima perspectione
«

episcopatus, suos ac

antecessorcs vocat

di-cussffi sunl,

minime dubitans quin
licentia libertatis
el

habeat

Cyprianus eos qui

dudum

Ecclesiae pra^fuerant.

omni- episcopus pro
iion p.j

potestatis
alio

Cur autem hanc epistolam exorta dc liaptismo
controversia scrijitam putem, conjecturam facio ex
his verbis
:

sos arbitrtum proprium, lamque judicari ab
sit,quam nec
ipse potesl

alterum judicare;»

«

Et quia

jam secundus

ejus adventus

169

VITA

S.

CYPRTANI.

170
esse

nobis appropinquat, magis ac magis benigna ejus A nus,
et,

parum

ratus
nisi

larga dignalio corda nostra luce veritalis
»

illu-

sune vocis erigeret,

quod Dei plebem credeutium fidem

classiro
et dica-

minat.

167

Majus quidpiara indicant ha?c vcrba,
in

tam Deo devolamquc virtutem divina
firmaret.
Scripsit itaque librum

\ QQ

lectione

quain ut de rebus
telligantur. Erat
lianis
nisi

bac epistola pertraclatis in-

de

Bxhortatione
testimoniis

enim exploralum omnibus Chrissanguinem Christi in calice esse non posse
idque

martyrii,

totum pene

ex

Scripturse

compositum. Frustra Baronius
sub Gallo collocant
;

et Fellus

hoc opus

vinum offeratur; atque in hoc genere perpauci

recensclur enim a Pontio diaet

peccabant,

metu magis

et

pravo

pudore,

cono post libros de Pdtientia
ut

de Zelo

et

Livore,

quain errore pertinaci. At in controversia

quam de

observat Tillemontius.

Cum autem

Cypriani

baptismo Cyprianus
tatem
sibi et

cum

tot Ecclesiis habuit, veri-

confessio et martyrium ipsius actis, quse iufra ap-

collegis

idem sentientibus singulari
ut

ponemus, consignata

sint,

non teram tempus

in

beneficio
capite

revelatam contendebat,

prsecedenti
illustratio-

iisdem rebus enarrandis, sed satis erit scriptas in

observavimus. ilanc uberiorem
et

hac perseculione epistolas breviter recensere.

nem,hanc benignam
cedit

largam Christi dignationem

Cura edixisset Valerianus ne Christiani conventus agerent et coemeteria ingrederentur, aut
si

obiter tangere videtur in hac epistola 63.

Huc

acin

quis

quod objectam consueludinis auctoritatem
de baptismo scriptis
tertia refellit.

B

huic

prsecepto

non

pareret,

capite

plccteretur,

epistolis

eodem modo ac

in

Cyprianus

omnium primus

in Africa

perseeutionis

sexagesima

Hanc tamen epistolam Pearsonius ad annum 233
collocat in Galli et Volusiani persecutione.

Tempus

persecutionis colligit
spectatione,
sacrificiis

tum

ex Christi adventus ex:

tum ex

his verbis (p. 109)

« Nisi si in

enim observarunt ubi Cyprianum « Quasi bonus et verus sic martyres alloquuntur quid nos discipuli secuti apud prsesidem didoctor, cere deberemus, prior apud acta proconsulis proexcepisse. ld
eruditi viri ex his verbis epist. 78,
:

impetum videtur

matutinis hoc quis veretur, ne per sa-

nuntiasti

;

et

tuba canens Dei, milites ccelestibus
congressionis prselium
spirilali

porem
ternitas

vini redoleat

sanguinem
in

Christi.

Sic ergo

armis instructos ad
tasti, et in acie

exci-

incipit et a passione Christi in persecutionibus fra-

prima pugnans
;

gladio diaet

retardari,
et

dum

oblationibus discit de
»

bolum

interfecisti

agmina quoque fratrum hinc
» etc.

sanguine ejus

cruore confundi.
Christi

inde verbis tuis composuisti,

Quod spectat ad
aperta
cst
illius

adventum, non minus
ut

Christum

summa

animi

lirmitudine
tertio cal. sept.

confessus

exspectatio,

supra

diximus,

coram Paterno proconsule

c. 28, in nonnullis Cypriani operibus, quse in pace ._-:_« .... t.. _n_! i-„ !_.t: :_ scriptaesse conslat. In allato autcm testimonio non

p ^

exsul deportatur in abditum et ,.. n u:_ „:„„!,„»..„ n :,... . qui Curubis dicebatur. Comitatus est

anno 257, abstrusum locum,

eum

::in exsilio
:

euni

metum Cyprianus
id

exprobrat

iis

quos

refellit,
;

Pontius diaconus, qui vitam ipsius

scripsit.

Eo au-

ne quis ex vini odore Christianus esse argueretur

tem

die

quo primum
est

in

cxsilii

loco

manserunt,

quomodo enim
ageretur
?

suspicati
in

essent

ethnici,

quos

monitus
res suas

Cyprianus visione nocturna de futuro
crastini,

penitus latebat quid
sed ne vini

Christianorum mysteriis

martyrio;

sed impetravit dilationem
die
illo

ut

matutinus odor minus ho-

quem

impetraverat, ordinaret.
ait

dignam homine sobrio speciem haberet. quam persecutionis lempus indicat Cyprianus, dum ait eos ad sanguinem in persecutionibus fundendum fieri tardiores qui ex sanguinis Christi communione tam leve iucommodum reformidant quamquam inanem illum metum non asseverando, sed potius conjiciendo reprenestam
et

Verum
Pontius
tus cst,

«
:

hic dies

unus significabat annum,

Hinc pacis potius

nom

eo die post exactum
illi

annum

corona-

quo hoc

ante

annum

fuerat ostensum. »

Eo autem

facilius

illi

rebus ecclesioa suse providere

ac in primis in sublcvandis pauperibus curas im-

;

pendere, quod sub Xysto
dote,
»

«

bono

et pacifico sacer-

ul ait Pontius, sedatse dissensiones

magnis
in exsi-

bendit.

eum

molestiis exsolverant.

Cum

Cyprianus

XXX IV.

Confessio

et

martyrium Cypriani.
addi

D lio

moraretur, multi

episcopi

constantiam ejus

Tot eximiis Cypriani de Ecclesia meritis, tot re-

imitati sunt,

eorumque exemplum secuta multiplex

bus prseclare gestis

nihil

posse

videbatur

plebis portio confessa est pariter

cum

eis

et pari-

prseter confessionis et martyrii
Christi

laudem. Utrumqiie
Vale-

ter coronata est, a prsepositis suis nec carcere

nec

dono consecutus

est in persecutione

metallo separata. Neque in hoc
et pueri defuerunt. Rcatornm

riani, qui

cum

Christianos ahquamditi privatim ac
fovisset, postca Macriani

publice

omni humanitate

nata, pars in

numero virgines martyrum pars coroahi metallis damcarcere remansit
;

arlibus inductus,

magnum

se
si

quemdam

ac felicem

nati sunt, ubi

quot serumnas pertnlerint perspici

imperatorem fore speravit

Christianam religio-

polest ex epistola 77,

nem oppugnaret.Cum

persecutio instaretin Africa,

nus gratulandi

quam magis quam
et

ad eos seripsit Cypria-

consolandi causa.Vincti

Fortnnatus episcopus, idem forle qui in

synodo
Cy-

erant pedes traversariis

compedibus; humija-

Carthaginensi dicitur episcopus a Tuccabori,

cebant sine lecto; panis exiguus prsebebatur; vestis
algentibus deerat
;

prianuni rogavit ut ad prseparandas et corroborandas

semilonsi capitis, capillus hor-

fratrum inentes de divinis Scripturis borta-

rebat. Inscripta est epistola coepiscopis, prcsbylcris
ct

menta componeret. Libenter obtemperavit Cypria-

diaconibus

ct csetcris

fratribus.

Simul misit pecuG

Patrol. IV.

171
nise

VITA

S.

CYPRIANI.
possit

172
fralernitas corroborescripsisse
dicitur,

rammam

suo et Quirini
et

nomine per Heren- 4 ubique bortatu eornm
el

nianum hypodiaconum,
et
t

l.ucanum

Haximum
iu locis

rari

Pro eo quod Valerianus
<•

Amantiiiin. acolylhos. Gratias

egerunt confes-

nl Csesariani,

quicumque

vel

prius confessi fue-

per tres diversas
Exstanl
T!>,

litteras,

quia variis
httorse,

rant, vel
in

nunc confessi

fuerint, confiscentur el vincti
»

laborabant.

169

a*

suntque

Csesarianas

possessiones descripti mittantur,
<<

Cyprianieas Ts,

SO.

inulto aptins legi posset

el scripti, » ut est in cod.

Cypriani

charitas Africse
si

Bnibus

non

contine-

Veron.,vel

«

etinscripti,

170
illa

ul ' n Colbert. 2442.

baturj
litteris

sed

eodiei

antiquissimo Bdes habenda, Augustipassi

Inter supplicia venicbat
niinia, ut patet ox
bis

inscripti
:

frontis igno«

hortatus est duos Blios martyres,
Felicitatem, qui Capuse in

verbis Pontii

Quis deni-

nnm

et

Campania

que

tot confessores

fronlium
et

notatarum secunda
martyrii

feruntur in

eadem Valeriani persecutione. Utriusimmen legitur in antiquis Hartyrologiis Bieroqne nymo ascriptis. Ezistimat TillemontiusCyprianum,
prseter
litleras

inscriptionc signatos,

ad exemplura

superstites reservatos, incentivo tuba? ccelestis ani-

inaret ? »

librum

de

Exhortatione

Marlyrii,
in

prsster

Postquam perlatum
rios missos esse qui
silio

est

ad Cyprianum frumentapcrducerent, con-

ad Confessores, alind opus

eamdem

sen-

eum Uticam

tentiam scripsisse.
I

Nam

Pontius,

postquam librum **

charissiraorum consensit ut de hortis suis in

thortaiionemartyrii commemoravit, ha?c addit:
lot

abdituin aliquem locum scccdcrct. Indc

ad eccleest 83,

(c

Quis denique

confessores frontium notataet

siam snam scripsit epistolam ultimam, quse
seque

i

-11111

secunda inscriptione signatos,
superslites reservatos,

ad exemplum
tubse

hanc

secedendi

causam
ut,

habuisse
in

narrat,

marlyrii
coelestis

incentivo

quod
ad

committere

noluerit

aliena civitate

animarel

? »

Porro,

cum

Pontius libros a

accepta super confessione sententia, exinde martyr

Cypriano scriptos boc loco recenscat, nec quid-

Dominum

proficisceretur; «

Quandoquidem ego,
proficisci, oratio-

qnam
ditus

dicat de
liis

epistolis,

librum aliquem

vir

eru-

inquit, et pro nic ot

pro vobis apud vos confiteri,

verbis indicari putat.

et ibi pati, ct exinde ad

Dotuiuum

Cnm

diu Curubis moraretur Cyprianus, Paterno

nibus continuis dcprecer, et votis omnibus exop-

proconsuli successit Galerius Haximus, qui Cyprianuni, ab exsilio revocatum,
in hortis

tem,

et

debeam.

»

Hortatur ut quietem

et tran-

manere

jussit

quillitatem teneant, ncc

quisquam tumultum morediit

dnm
nus

sententiam de

illo

ferret.

Hos hortos Cypriaac pretiura di-

veal, aul ultro se gentilibus offerat.

initio conversionis vendiderat,
;

Cum

rediisset

Carthaginem proconsul,
ait

Cy-

stribuerat pauperibus
tutos fuisse

sed
ex

ei

Dei indulgentia resti-p prianusin hortossuos,carnificemexspectans.<< Con-

discimus
suse

Pontio
ac

diacono.

Dum
die

veniebant interim,

Ponlius,

plures egregii et

autem

ecclesia?

prospicit,
in

diem
vulgus
ijui

e.x

clarissimi ordinis et sanguinis,
litate

sed et seeculi nobiejus
anti-

exspectat,

ut

promisso

visione martyrio coroin

genorosi,

qui, propter amicitiam
;

netur, varii

et incerti

sermones

sparsi

quam, secessum subinde suadcrent
esset

el,

neparum

eum adduxerunt

ut

Romam

mittcrcl

certa ct

exploratade rebus Ecclesiae referrent. Hi reditu suo nuntiaverunt rescripsisse Valerianum ad senatum
ut episcopi,

nuda suadela, eliam loca in quae secedeivt offerebanl. » Idem etiam suadcbant et fideles non

pauci.

Non

dubitasset discedere Cyprianus,
idera Pontius.
;

si

Deus

presbyteri
;

et

diaconi

in

continenti
egregii et

jussisset, ut observat

Tunc autem
hortari

animadvertantur
equites
spolientur, et
esse

senatores vero et viri

suadelis miniine annuit

sed moriendi juo Christo

Romani, dignilate
si,

amissa,

etiam

bonis

cupidus,
desinebat.

alios

etiam ad conslantiam

non

ademptis facultatibus, Christiani
;

perseveraverint, capite quoquc mulctentur

proconsulis,

Tandem cum mililibus

venit in horlos princeps, jussu
suis, ac

comprehensus
14

matronse, ademptis bonis, in exsilium relegentur;
ariani
vel

Cyprianus Christum postridie,

id

est

Septema Ponlio

quicumque

vel

prius

confessi

fuerant,

bris, anno 258, confessus est et sanguinem pro eo

nunc confessi
in

fuerint, confiscentur, et vincti in rv fudit, ut

perspici

potest ex

ejus Vita

irianas possessiones descripti mittantur. Adde-

scripta, et Actis

proconsularibus, ubi variee con-

bant Xystum
tuor

ccemeterio
die, et

animadversum octavo

fessionis et martyrii circumstantiee,

ad quas lecto-

Iduum Augustarum
;

cum

eo diacones quain-

sed
si

et

persecutioni quolidie praefectos

rem dimitlimus, accurate describuntur. Ulriusque monumenti contcxlum ex Actis Martyrum sinccris,
utpote accuratius
ibi

stare, ut
et

qui sibi oblati fuerint animadvertantur,
fisco

quam
est

in editionibus Cypriani

bona eorum

vindicentur. Libenter his de

castigatum,

cum

nonnullis doctissimi editoris notis

rebns certiores

collegas fecisset

Cyprianus,
:

sed

excerpsimus,
S.

Unum
sacras

quod adjiciam ad laudem
reliquias

non

erat facultas

clericorum quos mitteret

nam

Cypriani,

ejus

summa

cum

nniversi snb icluagonis constituti recedcre

omnino

veneratione in monaslerio Compendiensi a temporibus Caroli Calvi asservari.

sui

Carthagine non poterant, parali omnes, pro animi devotione, ad divinam et coelestem gloriam.

Hanc enim basilicam
magnitice
extruxit,

imperator

illc

in palalio suo

Tandem, oblata occasione,
episcopum,
epist. 82

scribit

ad

Successum

eamque

praeclarissimis

dotavit privilegiis,

ac

ibi

de rebus

Roma

allatis,

eum-

que rogat ut ha;c por eum collegis innotescant, ut

corpus sancti Martyris, quod ab Aarone Persarum rege legatis Caroli Magni concessum, ac Arelate ct

173

VITA

S.

CYPRIANI.

174

deinde Lugduni depositum fuerat, velnti eximimn

^ pestem
grassata
et

horrendam quse sub
est.

Gallo

et

Volusiano

quoddam praesidium ac ornamentum collocari voluit, ut Ado Viennensis et certissima ejusdem monasterii instrumenta teslantur.

Sed,

cum

libellus inscriptus sit

Moysi
esse

Maximo, quos anno 251 marlyrio coronatos
colligit

constat, nec pestisante Galli et Volusiani
,

imperium
hbclli in

171

XXXV. primvm de

Cypriano ascriptis ac Iribus epistolis a Baluzio vulgatis.
libris

Be

exarserit. inde

Fellus

auctorem

rebus ab
finxisse.

aptate

sua

172

remotis parum

commode
hunc
titu-

Rccensentur libride Spectaculis, de Laude Martyrii, dc Rebaptismate, de Pudicitia, ad Novalianum,
etc.

At

nodum
et

incidit Baluzius, qui

lum, ad Moysem
Tillemontii, qui

Maximum,

in

velustis codici-

Ad ca
ipsius

qua? de Cypriani gestis et scriptis disse-

bus desiderari testatur. His adde observationem
ex

ruimus, nonnulla videntur appingenda de ascriptis

quodam
II)

Dionysii Alexandrini

nomini operibus,
antiquitas.
eruit

iis

prsesertim quae sua com-

apud Euseb.

(lib. vit, c.

de diaconis peste con-

mendat
dicibus

Tres epislolas ex antiquis cosed eas eruditus criticus
est Cor-

sumptis testimonio, quod ad Decii tempor.t videtur
necessario referendum, hanc pestem sub

hoc im-

Baluzius,

genuinas esse non pronuntiat. Prima, quce
nelii

peratorc incepisse concludit, quamvis sub Gallo et

Cyprianum adversus pravam rebaptizandi novitatem, pree se fert manifestam fraudis et mendacii nolam quippe cuin hanc controversiam sub Cornelio natam non fuisse, ac summam sempcr consensionem Cornelium inter et Cyprianum intercessisse constet. Secunda prodit sub nomine Cypriani ad plebem Carthaginis sed a>tatem Cypriani non refert, aliud enim nihil loquitur nisi de Scripturarum traditoribus, et ab illius stylo adhuc longius remota est. Tertiam Cyprianus scribere
papae ad
;
;

Volusiano potissimum

saevierit.

Caeterum,

etsi

hoc

p

opus antiquum esse contendo, non tamen Cypriano
adjudicaverim
;

tanla est huic libello

cum

Cypriani

scriptis styli discrepantia.

Sequitur

in

editione Balnzii liber de Rcbaptismale,

sive adversus

rebaptizanles,

de quo consuli pos-

sunt notae Baluzii.

Opusa

nonnullis tribuiturUrsino
re-

monacho, qucm Gennadius, adversus eos qui
Ursini
in est

haptizabant, seeculo quarto scripsisse testatur. Quse

monachi

libro

contineri ait

Gennadius, ea
difticile

dicitur benedicto

ct

dilectissimo parenti Turasio,

hac de rebaptismate pertractatione non

ut

illius

animum

dolore

commotum

de

hlise

dormi-

animadvertere, nibil enim aliud agit auclor,

quicumque landem ille sit, nisi ut eos qui in ha> resi baplizati sunt non rebaptizandos, sed ad sanioiu libro Cypriani de Mortalitate simillima, sed stylus rem fidem conversis manus imponendasesse evincat. omnino diversus. Caeteruin monebo hanc epistolam Sed Ursinus monachus libelli hujus auctor videri inter opera Uieronymi jamdudum vulgatam, inQ non polest, nisi episcopus fuisse tertio saeculo divetuslis et recenlioribus editionibus sub nomine calur. Episcopum se esse noster ille scriptor diIlieronymi ad Tyrasium reperiri. « Siquidem per nos baptisma traserte declarat Non indignum opus Cypriano liber de Spectaculis,
tione consoletur. Nonnulla insunt
iis

quae leguntur

:

sive

eloquentiam spectes, sive evangelicum vigorem:

detur, inquit (pag. 360), integre et solemniter et

multa

concurrunt

probabilia

cur

ei

tribuatur.

per omnia quee

scrijita

sunt assignelur, atque sine
;

Scribit episcopus ad ecclesiam

suam, a qua aberat

ulla ullius rei sejiaratione tradatur

aut

si

a

minore

invitus; scribit eo

domum
Mulla
ex

Eueharistiae

tempore quo mos deferendae vigebat quod Christianis
,

clero per necessitatem

traditum fuerit, eventum
a nobis,

exspectcmus, ut aul suppleatur

aut a Doin

maxime cavendum
pridem
iisdein

erat ab ethnicorum moribus.

mino supplendum
tota
illa

reservetur.

»

Occurrunt

eodem
exor-

Terlulliano

imitatione

expressa

,

qui

scriptore sacculi tertii perspicuee notae. Sic

enim de

de rebus Carlhagine disseruerat.

controversia loquitur, ut

eam recens
talia

Nec mirum

est si in

magna

illa

urbe, cui nulluni

tam
354)

esse, et
«

adhuc vigere

indicet. Ait

enim (pag.
scandala

deerat spectaculorum genus, mali contagium ipsos
Christianos tentavit. Scd
tur

monstri simile esse episcopos
:

tamen causae non videnut
liber
illius

cogitare

propositum sibi esse turbulentis homi-

subesse

satis

graves

de

Spectaculis

D

nibus ut vel nunc

suum ncgotium agere
slatuit
(p.

incipiant

Cypriano

adjudicetur.
et

Nulla
his

mentio apud

persuadere.
citur,
utile

» In

ipso illo loco qui a Baluzio obji-

Pontium,
piopius

quamvis ex

qui inter Cypriani
S.

esse

357)

«

tot

annorum

opera edili fuerunt, nullus ad
accedat, mest
tudo, quani

Martyris styium
dissimiliet

lotque ecclesiarum, itemque apostolorum et episco-

tamen quaedam
Cypriano

aures legendo

assuetae

porum auctoritati cum bona ratione adquiescere, cum sit maximum incommodum atque dispendium
sanctissimae

contritae facile percipiant.

matris Ecclesise adversus prisca con-

Ascriptus est Cypriano liber de Laude martyrii,

sulta jiost tot seeculornm tantam seriem

nunc
»

pri-

quem Erasmus, Dupinus
toris

et Fellus otiosi

declama-

mum

repente ac sine ratione insurgere.

Colligi

foetum esse opinali sunt. At profecto aequius
erat de

ex his verbis non debet auctorem saeculo quarto
vixisse, sed

judicandum
tutis

eximio opere ad cohortandos

confessores composito non sine vivido

quodam
artifex

pie-

ardore,

quem

frigidus

verborum
locis

non

tantummodo eum in exaggerando non valde timidum fuisse. Nam, prseterquam quod ne quarto quidcm seeculo sine absurda exaggeratione
objicere
potuit « tot sseculorum tantam seriem, »
certe conceplis verbis declarat tunc

facile imitetur. Illud
l'is

etiam antiquitatem hujus opedeploret auctor

commendut, quod nonnullis

primum

con-

n

i

\il

\

s.

CYPRIANI.
i

17«

troversiam

de

l>.iptisnn>

Bsereticorum exarsisse;

heereticum Novatianum. His autem verbis indicat

quod sieculo tertio proprie congruit. Quin etiam CypriaDum ipsura, tncilo nomiuc, ul adhuc viventem
el

episcopum
tlniii

se esse, ac

perhumanite-r lapsis jamdu-

pcenitentiam agentibus consulentem, moleste

diversas
Statuit

partes

auctoiitate
p

sua

tuentem
uuus
>i

ferre

quod

suse

lenitati adv<

rsarium habeat bsereiufra,
i

oppuguat
versise

enim

jusmodi contro-

ticum
de
iis

Novatianum.
locutus
esl

Rinc
«

etiam

postquam
est

nullum

alium

esse

fructom

nisi

ut

qui

prima

acie,

« l

Deciana

coostantiae esse
ioaui

prudentise homo, qoicumque ille est, m< apud quosdara leves homines \ 73
gloria pra?dicctur,
el

persecutione vulnerati, postea,
lio

id est

secundo prav

» vicerant, addil

eorum
»

«

pares,hocestineodem
a

bsereticorum stupore
solatium
I

crimine lapsus sui adhuc usque constitutos nec ad
poenitentiam admittendos

prseditus,
soli

quibus hoc

unum

est,

si

non
sui

Novatianis judicari.

peccare

videantur, er
correxisse

vitia

universa-

174

Nondum
iiis

ergo auctor
qui

lmjus

operis

pacem
tjni

rum

ecclesiarum

apnd simillimos
C.\

concesserat

sub Decio lapsi fuerant. Non
;

impares celebretur. Qais

priano tam indignis
er-

modis conviciatus
roris,
in re

fuisset,

postquam maculara

cnim de aliis loquitur primo in prselio victi,
ait eos post

pares

illos

vocat eorum

iu

secundo viclores fuerant;

quem non sine summa animi moderatione nondum decisa defenderat, marlyrio abslersit,
nominis
exstitil in
,

JJ

ejusque

refrigerato

contentionis

sestu

longam Lemporum seriem agentes pcenas dare, et adhuc usque constitulos in eodem crimine lapsus, quod alii martyrio expiaverant. At
Cyprianus instanle
lapsos, qiii a in
Galli et

summa
priano

omnibus

ecclesiis celebritas ?

Volusiani persecutione
egerarit,

Existimavit Pamelius librum de Pudicitia a Cyin

primo lapsus die poenitentiam
collegerat, ac eis

secessu scriptum esse, nec sane indiguus

Dominicum gregem
dederat, ut

sanguinem
Christo fun-

videlnr sancto

Martyre, adeo insignis est pietatis

Christi

illos

ad

suum pro

notis; el ab episcopo absente ab ecclesia sua scrip-

dendum
dtiieta,

armarct.
in

lum

esse

i

onstat.

Sed

ad

styli

dissimilitudinem

Novalianus hoc

libro (p. 14) dicitur
ut

aliorum
flevisse.

accedit Pontii silentium, qui

eamaxime commemoille
sit,

rare debuit quse in secessu scripta fuerant. Peranti-

dnm in Ecclesia esset, Sed mirum est unde lianc sibi
gentise
in

propria

humanitatis

et dili-

quus

est

auctor,

quicumque tandem

ct

lapsis curandis laudem comparaverit.

persecutionibus
ginitas, inquil

nondum
pag.
i
,

sedalis scribebat. « Vir-

Videtur repugnare Cornelii testimonium, quiNova-

persecutionem non potest

tianum

in

persecutione Dccii fratribus auxilio indi-

limere,
>

dum

illam de securitate potestprovocare.

gentibus succurrere noluisse testatur apud Euseb.
(lib.

tamen Tillemontius hsec de persecutionibu> Wandalorum iutelligi possc atque ex prseclaijicit
;

vi, c. 43).

Sed forte hsec humanitatis cxistimainter Cyprianicas 31, qua? a

tio

ad Novatianum pervenit cx praeclarissimis Cleri
iitteris,

lis

de Christi

gratia testimoniis

suspicatur hunc

Romani

Nova-

scriptorem Augustino posteriorem
probabilis

esse. Sed minus hsc conjectura, cum apud Cyprianum ipsum multo plura, atque haud scio an expressiora

tiano scripta? in totuni

orbem

missse fuerunt, teste

Cypriano,

epist. 52.

I.ibrum Oc Mriilnribus non essc C.ypriani inter

occurrant ejusmodi testimonia.
Conslat auctorcin
Cypriani, nec
lici^

omiies convenit. Liquet ex initio fuilum esse alicujus episcopi, vel etiani, ul Bellarminus exislimavit,

libri

ud Novatianum sequalem
esse potest quin in paci-

dubium

Romani
tum
ris,
11011

Pontificis.

Antiquum opus
ratio. Serius
si

csse

demonscrip-

et

Ec< Lesise
I

faventibus

Valeriani

primordiis

strat Scripturse citandae

lamen

seripserit.

nam enim tantum persccutionem
''.1111

nui

immerilo vidcrctur,

in

ipsis presbyte-

merat post piim
iji.u.
1

quae sub Decio sseviit, et eo> qn

in

ul nonnulli

opinati sunt, vitiosam aleae connibil

cecideruut, in secunda victores fuisse dicit
11
.

suctudinem viluperaret. Sed
intelligi

vetat de

laicis

Videtm etiam Africanus

fuisse,
vix

tum

quia

hsec vcrba

:

«

sic linlit in Felicissimi

nomine, qui

notus eitra

Dominicum admissa,

el

Manus quse ad sacrificium quod ad salutem totius
»

Africam
3I--1IIH

fuit

:

«

(Juii adista

respondeant perveriufelicissimi

tiimi, vel

nunc

n hominis I)
et

pertinet,

dignatione suscipit, quai divina

pauci

sacramenta consummat.

Neque etiam controveraffictse,

(p. 9)

'.'

» tiiin

quia, solam Ecciesiam coeiesti ralione

siam ullam movere

possint, liber de Montibus Sina
liber de

baptizare pronuntians, hserelicorum baptisma non

Sion, duse Orationes Cypriano

obscure

rejicil

pag.

1

11
.

Sola

styli

dissimilitudo

duodecim cardinalibus Christi operibus. Celeberri-

TiJlemontium deterruit quominus hoc
priano
tribueret.

opus

Cy-

nmni

est

hoc postremum opus, quod Pamelius, aut
aut
sequalis
scriptoris

Sed tamen, prseler hanc ratio:

Cypriani,

esse

contendit.
esl

uem,
tor
et]

ali

ur afferri posse
libri

nam
«

declaral auc(sibi

Sed jamdudum ex codicibus mss. adjudicatus
Arnoido Bonsevallis abbati
cibus nunc Cypriano,
in

hujus

in

irdio,

cogitanti

dicecesi Carnutensi.
in vetustis codi-

intolerabiliter

animo

sestuanti

quidnam agere
irruptione,

Sequunlur qua?dam carmina, quse

berel

de miserandis fratribus quivulnerati,non

nunc Tertulliano
abjudicantur.

atficta, utri-

propria voluntate sed diaboli uevientis

que ab omnibus
XXXVI.

ciiticis

adhui usquc, hoc
utes pcenas

est,

per longam lemporum seriem
»

— De singularitate
ad YiijUium,
et

dcrkorurn, cpistola Celsi
uonnullis
aliis.

darent, ex adverso

exortum

alium liostem etipsius paternsepietalis adversanum

Non

leviter errarunt qui librum de Sinyuluritate

,

177

VITA

S.

CYPRIANI.

178

Clericorum Cypriano,

aut Origeni aut Augustino

^ Vulgatam
Statuere

rcvocarent; sed ssepe ex vetustis codici-

attribuerunt. Cypriano ct Augustino peuitus abjudicat
styli

bus vera legendi ratio dignoscitur.

dissimilitudo

,

et

Origeni

episcopalis

dignilas,

qua videtur auctor hujus operis ornatus
nounullis ratio probabilis cur bunc

bunc scriptorem tertio aut quarto ineunte sseculo vixisse. Episcopum fuisse
ergo
licet

fuisse. Visa est

declarat ipsius in regenda ecclesia et in
dis
clericis

admonen-

librum Origeni affingerent, quod laudari in boc
libio eos credercnt qui sese studio castitatis evirant,

sollicitudo,

quibus testatur

numquam
»

litteras suas defuisse, « quse per

absentiam nostram,

At

ii

nequaquam laudantur,
illos

vel potius cavet auctor

inquit, frequentiam

omnibus pensaverunt.
illis

Antc

operis ne laudare

videatur. Ail

enim

:

«

De

hunc librum scripserat

quibus

modo examinationis suspendo sententiam, relinquens alia disputatione promendam. » Atque,
etiamsi ejusmodi facinus

nium morum matim omnia
ricis

175

uoc

m

^ Dro proba-

« quse omcommendans, sumcontineret, qusecumque universis clegeneraliler ad dirigendam regulam competunt

epistolam,

instituta de lege

retur,

num

idcirco

tribuendus esset Origeni, qui
setate

disciplinse. »

quod adolescens commiserat,
probavit?

maturior im-

dicam de expositione in Symbolum, quod eximium opus, Hieronymo etiam adscriptum, nunc
Nihil

Sed nemo longius aberravit a vero
Oxoniensis, qui

quam

editor t>

omnium
Ruflino.

176
Paulo

judicio restituitur legitimo parenti

bunc librum

circa Redse

tempora
Mentior,

accuratius

examinanda

Celsi

ad

scriplum existimat. Liquet hunc scriptorem vixisse

Viijilium epistola. Nih.il aliud est hic libellus
pisefatio sivc epistola

quam

cmn

persecutiones
si

nondum

desiissent

:

«

nuncupatoria Celsi cujusdam

inquit,

non videmus exinde

interitus

plurimo-

senis christiani in Altercatiouem Joannis et Papisci;

ruin. Quanti et quales episcopi et clerici, simul et
laici,

quod opus ex graeco latinum a
episcopo nuncupavit.
tiqui illius libri,

se

factum Vigilio

post confessionum victoriarumque calcata cer,

Damnum

fecimus tum peran-

post magnalia ct signa vel usquequaque monstrata, noscuntur cum

tamina

mirabilia
bis

tum etiam
Hebrseus

latinae interpretationis;

omni-

sola exstat prsefatio sive epistola nuncupatoria.

Cum

bus naufragasse,
gare
«
!

cum vobmt

in

navi fragili navirefellit,

Jason

Cbristianus

cum

Papisco,

Judseo

nonnullos feminas babentes in domibus martyrium consccu»

Objiciebant clerici quos

Alexandrino, de veritate christianse religionis disseruisset,

ac Judseus, post plurimas obstinati animi

tos esse,

ut illorum innocens

conscientia proba-

retur. In martyrio, aiebant, ignoscitur nobis, sicut

indultum

est

parentibus. » Elucet etiam scriptoris

p

significationes, tandem oppugnatse veritati dedisset manus, litteris grsecis mandata sunt quse inter utrumque tanto studio fuerant disputata. Non constat

anliquitas ex ilbus de angelis opinione, quos putat
«

ab ipso

Jasone

scriptum
id

esse

colloquium

cum

feminis cecidisse.

»

Quod autem

ait

Chrislum

quamvis nemo aptius

facere potuisse videalur.

seipsum comparare Deo ausum non

esse, id profecto

Opus altribuebat S. Lucoa Clemens Alexandrinus in
sexto Hypotyposeon libro, ut testatur
scholiis

redolet setatem Ario antiquiorera, quse

nonnunerat,

Maximus

in
1,

quam ad Personarum distinctionem attentior quam ad aequalitateni defendendam.
quod
circa Bedse

ad librum Dionysii de Myst. Theol., cap.
prorsus

sed
1),

id

improbabile

est.

Ipse

Maximus

His rationibus nititur editor Oxoniensis (not.

Aristoni Pellseo ibidem adjudicat.

tempora de clericorum ccelibatu

Celsus Epicureus

cum

historias

Judseorum et

maxime
sia;

ferveret preesertim in Occidente controver-

Christianorum fabulas esse contenderet, ac operam

quod tunc revelationibus, ut hoc ipso in libro, conjugium sacerdotum prohibitum diceretur; quod hunc librum post Vulgatam vcrsionem in usu receptam scriptum fuisse constet. Sed nihil prorsus
agit petita ex revelationibus ratio, quse multo fre i i „„.„i;„ mo p„„„,,„i .„ +-, et quarto sseculo, quam quentiores tuerunt tertio f
circa Bedaj

ab utrisque

in nonnullis

allegorice interpretandis
in

adbibitam lloccifaceret,
Papisci

exemplum adducebat
avTiXoyiav,

cujusdam

et

Jasonis

quam, ut
ne
refel-

miseratione et odio diguiorem

quam

risu,

D

tcmpora. Jam

lendam quidem judicabat. Observat Origenes (iv Cels., p. 199) ex omnibus Cbristianorum libris alle gorias et enarrationes non contemnendo diccndi
. .

tertio

sseculo prohibitse
:

fuerant clericis mulieres subintroductse

nam

Paulo

genere contiuentibus,
qui vilior
sit

eum
multos

a Celso ac

electum esse

Samosateno, inter

et

ad

simplieiores lidc

alia

plurima, illud etiam crimini

verterunt Antiocheni Patres, quod

cum

imbuendos
vendos
;

aptior,

quam ad

intelligentiores

permo-

ipse ejus-

sed tamen nihil in eo occurrere contendit

modi mulieres, tum etiam,
byteri
epist.

ipso connivente, pres-

et

diaconi

habuissent.

Legi etiam potest,

quod odio dignum sit, nec aliud quidquam requirit ad Celsi condemnationem, nisi ut legatur ille liber,
«

62 Cypriani.

Quod
citat

spectat ad

Vulgatam ver-

in

quo describitur Christianus cum Judseo

disse-

sionem, num, qua?so, illam sequitui hic scriptor

rens ex scripturis Judaicis, et quse de Christo praedicta sunt in
altero

cum

sic

Apostolum

:

Posteriora quidem obli-

Jesum convenire demonstrans; idque
banc disputationem
strenue
et

viscens,

ad ea quae sunt anle petens, ad regulam ad palmam supernse vocationis Domini nos-

adversus

sequor,
tri

Judsei personse convenienter obnitente. »

Ex

his

Jesu Christi. Fccere id
ct

quidem

librarii

in

hoc

perspici potest quibus de rebus hoc in libro pertracLuin
fucrit
Colligit

hbro

multis

uliis,

ut

ScripLurie

tcstimouia ad

ex

Origenc Tillemontius

VITA hanc senientiam
incalcari,
»

S.

CYPRIANI.
.

180

al>

auclore bajus

libri

diligenter

pace viventem
dicere poluit.

nemo

spe et exspectatione martyrem

omnia sapientiee fontem

ac

principium

'

et actiones omnes quacumque de re placeatur, ac ne lare quidera quidquam quod illi displiceat; quippc cnm noo solum dicta et facta. sed etiam

Deo universorum credere,
illi

Sequitur

alius

tractatus

udversus
.

Judxos,

Cyfe-

eo referre ul

priano prorsus abjudicaudus.

ulto

absurdius

cere qui libram de revelatione Capitis beati Joahnis
Baptistse iuter

opera Cypriani ediderunt. Reperitur
io antiquissima Viudelici Spirensia

Lationes judicandae sint.

»

Sed banc sententiam
facit,

fabulosum opus
editione. Erasmi

Origenes Jasonis propriam uon
11111111'

sed

ut

comCbris-

nomini non
et

leve dedecus inusse-

principium commemorat
librornm.
initiiiiii

omuium apud
Qusest.
in

runl

II.

Gravius

Pamelius, qui librum de duplid

tianoa
talur

Hieronymus

Gen., les-

Vartyrio elucubratum ab eo et affictum Cypriano

Genesis in Altercatione Jasonis et Pu:

judicarunt. De hoc libello diximus in prsefatione.

pisci sic
citat

exponi

Tn Filio fecit Deus cazlum et terram;

De duodecim Abusionibus
jecturee, aliis laico
Patritio

saeculi

variee

sunt

con-

etiam illud ei

eodem
adde

libro

:

AoiSopia 6eou 6
est, libr.
li i

xpc(j.d[i£vo;,

Maledictio Deiqui appensus
Ilis

u tn

S. cuidam Erardo nomine, Hibernorum apostolo adjudicantibus. Opus
aliis

Bpist. a-l Galat.

Uaximum
ccelos
fuisse

<x

loco supra

Augustino tribuitur

in

mullis codicibus antiquia,
est.

eitato ait se legisse
nis
ei

septem

in

dialogo Ja*o-

3

ac

cum
in

illius

operibus editus

Testatur Kellus
fuisse,
et

Papisci.

Brevem autcm
Latinus

hanc pertrac«

olim
iu

linguam Anglorum translatum

tationem

indic.it

interpres, qui

Judaici

volumine

manu

scripto

homiliarum Saxonica:

177
ac
((

cordis obstinatam duritiam brevi monitione

rum
tj/ris.

reperiri sub hoc titulo
S.

Dc duodecim

abusivis,
et

leni

increpatione

mollitam

»

fuisse

dicil.

Sic

secundum disputationem
Cypriani longius dislat

Cypriani episcopi

mur-

enim emendavimus pro eo quod antea legebatur
Hebra?a monitione.
»

At nullum prorsus

monumcntum
Ccena

a pietate
Cypriani.

quam

178

Opinatns

est

Pamelius Jasonem

Hebramm

illum

Nihil

enim

aliud habet pra-ter ineptissinios jocos,
profanis,
sed,

christianum, qui Papiscum Judaeum Alexandrinum

non ex rebus
turis
sacris

quod Turca dignius
deductos.
Teslalur
(p. 390),

ad christianam religionem adduxit,
ac

eumdem

esse

(juam Christiano existimat Tillemontius, ex Scripper
fas

eum

de quo mentio

iit

Act., xvn, et xvi Epist.

ud

et

nefas

homduos; aed nullo prorsus momento
conjeclura.

nitilur haec

Salmasius in notis ad Flu\ ium Vopiscum

Non dubium quin
illius

vixerit

sa^culo

se-

se beneficio doctissimi jurisconsulli Jureti babuisse

cundo,

cum

disccptatio cognita Celso fuerit.
fuisse credide-

Episcopum aut saltem presbyterum
riin,

Hheinensi

hunc libellum manu scriptum ab Azelino monacho versibus redditum cum hoc titulo
:

siquidem

Papiscus

veritatis

luce

perculsus,

Ccana Azelini Rhemensis monachi,
ad

ut

signacnlum sumeret deprecatus Jasonem postu(juod spectat ad latinum interpretem,

dit

quam condiBenricum imperatorem, imitatus Cypnanum
»

lavit.
is

Carthaginensem.

Vide de eodem libro Casimirum

senem

Oudin.

se

esse

dicit

ac

Celsum vocari

;

disceptalionem

Nonnulla
vclut

alia
et

nomen
Scnecse

Cypriani
JSolx,

pra?.

sc

ferunt,

Jasonis Hebra-i christiani et Papisci Judai Alcxandrini latinis hlteris illuslrare aggressus est,
iii.inte
«

Tyronis

quas Cyprianum

ani»

auxisse vocabulis Christianorum usui aptis existi-

Dei ope et servata

verborum proprietate,

ut prasclarissimam victoriam,
pisci

quam

veritas ex Pa-

mat post Trithemium Gruterus, a quo ha? notae in lucem editaj sunt. Editum est ab Anglis sub noniine
Cypriani

cordc

reportaverat,

ad

cognilioiiem

Craece

compulum

Paschale, quod a Paulo diacono

nescientium transferret. Nuncupat interpretationem

designari cxistimant,

cum

ait

Cyprianum chroniquintum
Cordiaui

Buam

Vigilio episcopo, luin ut sacerdos utriusque

cam

valde ulilcm composuisse. Scriptoris setatem

lingaae peritua et sancti Spiritus veneratione vere-

indicat

computum

,

quod ad
ut

cnndus, auctoritate Spiritus sancti opus comjiro
baret et emendaret;

annuin, et consuies Arianum et

Papum
id

perducitur.
fuisse

tnm

ut hac

prima dilectionisj)
ab eo adscisce-

Non pmnino repugnat
nus
suadeat
serius

jam tum conversus
Sed
11011

petitione in discipulorum

numerum

Cyprianus existimetur, quamvis
conligisse.
liujus scriptoris styli barbaries

Pontius diaco-

retur. Ex qnibus perspicitur

(:i

eam urbem cui prseeral Vigilins, non multo anle venisse quam hoc munus offerret, llluui in hanc urbem ex
Celsum
altera

m

quadrat

cum

elegantia ser-

monis quam Cypriano

in

primordiis conversionis

studio fuisse pefspicitur ex Epistola ad Donatum.

parte

provincias

traxerat

fama

Vigilii;

nec

Heperit editor Oxoniensis duos libellos sub

nomine

geneclus, nec itineris longinquitas, nec

tribulatio

Cypriani, aiterum latine, alterum grsece scriptuin.

inopia atque pennriae deterraerant. Hunc Vigilium

Primi titulus Sccreta Cypriani : alterius
vou.

E-j/al KuTtpia-

Pamelius Tridentinum episcopum fuisse conjicit;

Utrumque, utpote fcedissiinse superstitionis ple-

wd quod
gratulatur,

Celsus

Vigilio

suo de futuro martyrio

nuin, luce prorsus

indignum

judicavit. Ha?c

autem

eumque ait Dei judicio martyrem destinatum fuisse cum rnirabili modo cpiscopus constitntns
est,
id

supposita videntur fuisse Cypriano Antiocheno, de

quo jam nobis agendum.

Vigilio Tridentino aptari

non

potest,

quem

saecnlo

quarto exeunte in

summa

EcclesiBe

,

181

VITA

S.

CYPRIANI.
fessio,

182
Christiani

XXXVIJ.

— De S.
duobus

Cypriani Antiocheni paznitentia,
libellis <id

et A

vocantur

Galileei,

id magnam
imperato-

aliis

eum

pertinentibus.

habet necessitudiuem
existi-

cum

eetate Juliani

Supra conati sumus probare Cyprianum Antio-

chenum non
illius

esse

hominem fabulosum,
Confessio,

ut

ris, quem nemo nescit hoc nomine Christianos solisatis apposita videntur ad hoc tum compellare
:

mavit Oxoniensis editor. Nunc consideranda nobis

tempus quee

in utroque libello

de inanibus magica

quod opus latine editum ab Anglis, greece et latine vulgandum duximus. Agemus etiam de duobus aliis libellis, nempe
Poenitentia sive

artis in Christianos

conatibus leguntur.
seeculi tertii institutis

Non pugnat cum
Justinee monasterii

commissa
legi-

virginum administratio, ut

Convcrsione Justinse
sione,

et

Cypriani, et utriusque Pas-

mus sub finem Conversionis; siquidem jam tum
exstitisse

quos conjuncte cum Confessione ex vetusto
D.

ejusmodi virginum ccenobia perspicitur

codice sancti Audoeni Rhotomagensis erutos, non
ita

ex Vita
nasio
circa
tertio

S. Antonii, qui
3),

sororem suam,

teste

Atha-

pridem duo eruditi
Ursinus Durand

viri,

Edmundus Maitene
toni. III

(n.

in

parthenonem educandam deduxit
:

et D.

Latine ediderunt,

annum

271

sed seeculo quarto magis

quam

Thcsauri anccdotorum.

congruit quod eadem Justtna capillos Deo

Existimavit

S.

Gregorius Nazianzenus Confessiofuisse. Ait

totondisse dicitur sub linem Confessionis. Testatur

nem
orat.

ab ipso marlyre scriptam
18
(p.

enim

in

B

Hieronymus

in

Epistola

ad Sabinianum, morem

278),

illum

« vitae

suee

turpitudinem

esse in ^Egypti et Syriee monasteriis, ut tam virgo

longa oratione proscindissc, ut ipsam quoque sce-

quam

vidua quee se Deo voverint, crinem monasleofferant

multis

lerum confessionem Deo muneris loco offerret, ac eorum qui ab improba et flagitiosa vivendi

riorum matribus

desecandum
fieri,

:

quod qui-

dem

addit

munditiei causa

quia ejusmodi

ratione

animum

via existeret. »
et qui triplex

revocant, ad melius sperandum Idem etiam existimant Tillemontius

feminee nec Javacro nec oleo utebantur. Hic autem

observabo ejusmodi virgines longe ab

illis

discre-

illud

monumentum

vulgarunt. Sed,

pare quas synodus Gangrensis anathemate damnavit;
«

quominus

his assentiar, detinent

me non solum

de quibus etiam Theodosius sanxit an.

390,

magicee artis quidam effectus fabulam redoleutes,
sed ipsa etiam
scriptio

ut feminee quee crinem

suum, contra divinas hupersuasee
professionis
;

magicarum operationum longa deexquisitse de singulis vitiorum forfrigidee

manasque
quidem

leges,

instinctu

etl79

absciderint, ab ecclesiee foribus arceantur
ut episcopus,

adeo
si

mis ambages, quee prorsus
curiosa magis consideratione

videntur, et
inti-

tonso capite feminam

in-

quam pungente
vero
is

troire permiserit, ipse

etiam
» etc.

cum

180 hujusmodi
prorsus ra-

mos sensus Cyprianum
obscure

dolore contineri. Deinde
in

qui _ contuberniis, arceatur
p. 61). Existimat

(Cod. Theod., tom. VI,

hoc libro loquentem inducit, non
se
in

Gothofredus

omnem

indicat

ejus

sceleribus enarrandis

dendi

capitis

morem
morem
aliis

a synodo

Gangrensi et a
vir

non certa semper et explorata sequi, sed ex iis quee a magis fieri solent, quid Cyprianus egisset conji« Probo concere. Ait enim Eusebius Cypriano
':

Tlieodosio in feminis fuisse

damnatum. Unde

doctissimus in
riis,

a Syriee et ^Egypti monasteascitum, velut in

ac postea ab

magnum
leges

fessionem tuam, qua mihi impietates a
et

te

admissas

nefas invehitur, ac non sine ingenti queritur dolore
«

non admissas
idcirco

enarrasti.

»

Numquam
Cypriano

heec scrip-

quod tandem mores

in potestatem

suam

sisset ipse

Cyprianus; sed alius his verbis admotot

net se

scelera

attribuisse

humanas et divinas perduxerint. » At Juce clarius est nec synodum Gangrensem, nec Theodosium ad
eas virgines respexisse, quas testatur Hieronymus,
etsi crines

non quod omnia ab eo commissa certo sciret, sed quod pleraque utpote a magis perpetrari solita celeberrimus magus evitasse non videretur. In quo
,

tonderent, velato tamen ac ligato esse
ait

capite

;

sed ad alias longe dissimiles, quee, ut

synodus Gangrensis, « precceptum subjectionis » quidem sinceri scriptoris officio functus est, qui dissolvebant, ava>0ovo-ai to 7tp6aTaY|Aa ty}; {moTayiis, quia fucum lectoribus facere noluerit, si quam in scribendo licentiam sibi sumeret. Quamvis ergo hocj) scilicet intecto capite incedebant. Unde Theodosius, opus non scriptum sit ab ipso Cypriano, non tamen cum ejusmodi feminee ab omnibus videri possent,
illius

conversio fabulis adscribenda; nec
elegit in

si

quis

episcopos deponi jubet

si

introitum

illis

in eccle-

hunc eventum

quo ornando
historiee

et ampliti-

siam concesserint.

cando elaboraret, idcirco
potuerit antiquioribus

summa

in suspiille

Cum
seeculi

ergo triplex illud

monumentum
sit,

pluribus

cionem vocanda, cum preesertim scriptor
et Justinee martyrii acta, ut
belli

uti

quarti notis signatum

sicque aliquo inlieri

monumentis quee Cypriani
legimus sub finem
«
li-

tervallo distel a

Cypriano Antiocheno,

potuit
aut.

ut

ad

historiee

summam

nonnulla

ornandi

de utriusque passione,
»

ab

initio

usque in

amplificandi causa adderentur. Displicet enim mihi
Justina

linem scripta

continebant.

super fenestram sedens

,

dum diaconum

Quod
?io,

spectat ad

tempus quo heec

scripta Confes-

Preeltum de Evangelio disserentem audit, ac per

etsi

huic operi nulla prorsus apud editorem
fides, illud

fenestram quotidie ab
ceri.

Oxoniensem
tini

tamen existimat Constan-

eodem diacono solita edoItem de Thecla Paulum audiente dictum in
non
tauti esse

imperio antiquius. Sed quod in Conversione,

hujus virginis Vita. Preeterea, quee latine tantum
exstant,

quae cjusdem scriptoris foetus videtur esse ac Con-

momenti debent quanti

cs-

-

Ni.rmv
grncus ipse
mutta
el

t.oiu».

mss.
natalia

184
Latini celebrant, vel ut

-••t

coutextus

:

nam, cum, latinam ^ rum

apud

Graecos,

Confessionis interpretationera

cum

graeco coutextu

die 2 Octobris, necesse esl
id

ut observat Tillemontius,

conferens,
addidisse,

InterpFetem
a

delraxisse,

multa

anno 304

contigisse.

in

plurimis

vero sensu
in
in

aberrasse

tingere

potuit;

quia Diocletianus hoc

Neque enim anno 303 conanno circa

deprehenderim, vereorne idem
evenerit.
prssclara

duas

alias partes

Binc
illa

nihil

reperias

Conversione

de

cutid

mensem novembrem Ftomae versabatur, nec perseante annum 304 adversus laicos exarsit
neque

prece

qua
in

Justina
ipso

Deiparam

teste

181

etiam anno 305, quia hoc anno Dioprovectus fuisse Cyprianus

Gregorio

Nazianzeno,
ut virgini

tentationis

discri-

cletianusjam mense maio imperium abdicaverat.
Videtur aetate

mine orabat,
combustis
a

Virgo succnrreret, nihil de
libris

cum
natns

Cypriano magicis

ante baptisei

vitam pro

C.hristo profudit.

Annos

triginta

mum,

rnhil de ostiarii

munere, quod

post

bap-

ex lEgypto in

Chaldaeam profectus
cst, ac

est,

ihique

com-

lismum commissum
/ ssunn
vit,

est.

Eadem

Forte

dc causa in

moratus
famara
v i

rediit in
t

patriam, ubi multis facinoribus

Cypiiani

et

Justinx judex qui eos

damnaCxsari

nomen adeptus
dedit

tandcm aliquando,
religioni. Posl anin

comes Orientis
:

dicilur, et Diocletiano sic scri-

cum

nefariae artis irritosin

Justinam conatus sen-

bit

Claudio
et

Diocletiano

cod.

Colbert.),

sisset,

nomen

Christianae
est, et

magno, terrx

maris domino, salutem. Sic

etiamBmim

presbyter factus

sexdecim anhis

hoc

Cyprianus et Justina Damascum accersuntur, quamvis

gradu
duxisse

182
,

exactis
in

Antbimo episcopo

successit.

apud Pbolinm Justinajam antea in hanc urbem migrasse, tunc autem solus Gyprianus eo perductus

Necesse est

eum

episcopatu

plures annos tra-

fuisse dicatur.

Cyprianum cum Juslina passum esse Nicomediae et Maximiano tum cum Diocletianus Nicomedise versaretur, ex Eudociac apud Phosub Diocletiano
tiuni

« siquidem mullorum corda illuminabat rbum Dei et convertebat ab omni haeresi et aogebat gregem Christi. » Anthimus autem Cypriani

per

decessor Optato Cledonia

successerat

,

a

quo

ACdesius

et

cum

Qlia Justina baplizati sunt; ^Edesius

testimonio perspicitur, et ex
si

ipsa

Passione.
die eo-

etiam presbyter creatus, quo minislerio per
et

annum

Ouud

passi sunt die 26 septembris,

quo

menses sex perfunctus

est.

NOTITIA CODICUM MSS.
QUl

AD

IIANC EDITIONEM

ADORNANDAM ADHIBITI FUERE.

CoutuliT.it Baluzius

cum

codicibus raanuscriptis plurima Gypriani o[ierum edita exemplaria, quse nobis
notis existimari

inspicere

non

licuit.

Sed ex ejus

potesl

quantum

industriae

ac laboris

in

hoc gencrc
S.

insumpserit. Nam, praeter codices qui Manutio, Pamelio, Bigaltio et Anglis usui fuerunt, habuit Baluzius
ac dilij?enter ciim editis contulit plures ex bibliotheca Regia, iu his vetustnm codicem qui olim fuit
Martini Tornacensis
:

ex bibliolheca autem Colbertina codices,

137, 782, 801, 24i2, et vetustissimum
:

1305, qui fut olim bibliothecae Thuaniae, et aliurn qui fuit olim collegii Puxeiiiis

ex bibliotheca

Remi:

giana

unum

velustissimum, et

dium recentiorem
Parisiensis,

:

unum

ex monasterio

S.

Diouysii iu
ilis

eadem urbe
clarissimi

plures etiam

tum ex

S. Victoris

tum

ex ipsiua Baluzii bibliotheca.

adde Segucriauum
viri

antc annos mille scriptum, Beccensem, Divionensem, Corbeiensem, Gratianopolitanum

Gasparis Boni, Burgundicum, Possatensem, Carnotensem, Lamonianum, Compeudieusem, Pithoeanum Sorbonicum, Monasteriensem, nnnc Parisiis in bibliotheca Augustinianorum suburbii S. Germani asser-

vatum,
Galli,

Floi

n,

Moyssiacensem, vetusturn librum qui
S.

fuit

Baymundi

episcopi

Acconensis; alios
a Pralis, S.

denique ex monasteriis
Montis
S.

Arnulphi MetensU,

S.

Michaelis iu periculo maris, S. Germani

Eligii

Praeterea missae ad Baluzium fuerunt varia? lectiones excerptae ex codicibus Vatica-

nis, ul patet ex ejus

nolisad Epistolam Cypriani xlvui. Ex his aulem codicibus, quos recensuimus, non:

nulli

ab Anglis

citari solent

scd tamen

sic illis utitur

Baluzius, ut eos contulisse

cum

editis

aut saltem

consnluisse videatur.

Adhibuimus etiam ad opera Cypriano ascripta veteres libros ex bibliotbeca llcgia, ex Colbertina, ex el Sangermanensi. Sed ad ea quae majoris sunt pretii accurate emcndanda et castiganda magno in primis usui fuerunt tres antiquissimi codices Bemigianus unus ad epistolam ad Vigilium, et duo Sangermanenses ad librum de Singularitate Clericorum et Exposiiionem in Symbolum.
Sorbonica, Victorina
,

,

D. Prud.

Maran.

-986-

185

1NDEX CAPITUM.

iM

INDEX GAPITUM
QUiE IN PR/EFATIONE, ET VITA
S.

CYPRIANI,

NUNG PRIMUM ADORNATA,

GONTINENTUR.

Pnrfatio, in qua, post enumeratas sancti Cypriani operum editiones, de S. Martyris doctrina pluribus disseritur. Pag. 9. Cypriani sententia de unitate et infallibilitate Ecclesiae, 15. Refelluntur qui episcopos apud Cyprianum jure divino a presbyteris distingui negant, 22. Primatus Ecclesiae Romanae a S. Cypriano semper aguitus, 23. De dissensione S. Cypriani cum S. Stephano. Nuilum baptisma probatum Stephano, nisi quod ex praescripta a Christo forma datum esset, 27. S. Cyprianus sententiam adversariorum minus intellexit. De baptismo in Christi nomine. Stephani sententia orta ab apostolis, 31. Quibus potissimum rationibus sese S. Cyprianus defenderit. Nec sacramenta a malis iu Ecclesia administrata, nec traditionem rejecit, 35. Confirmationem non confundit S. Cyprianus cum impositione manuum in haereticos redeuntes. Conflrmationem inter sacramenta numerat, 39. Pceniteittiae sacramentum ex S. Cypriani testimoniis defenditur. Quam necessarium judicaverit, quam sancte administrari voluerit ostenditur. Nonnulla illius dicta explicantur, 42. Utrum in Africa ante S. Cyprianum gravissimis criminibus negata fuerit communio post pceniten-

tiam, 47.

Utrum nova sub
retenta?51.

S.

Cypriano inducta

sit

disciplina, ac pristina severitas in solos apostatas et desertores

Cyprianus lapsis in decursu poenitentiae morientibus pacem negaverit, tiis tantum exceptis qui martyribus acceperant, 55. Utrum concilium Carthaginense pcenitentiam sacrificatis per totum vitae tempus imposuerit, 59.

Utrum

S.

libellos a

De Christi in Eucharistia praesentia, 62. De Communione sub utraque specie, 66.
Cypriani sententia de sacrificio, de purgatorio et invocatione sanctorum, 67. Christi divinitate, ejusque gratia, 71. Vita sancti Cypriani, nunc primum adornata, 74. De S. Cypriano nonduin Christiano. Distinguendus est a Cypriano Antiocheno, 73. De S. Cypriani conversione. Catechumenus bona sua distribuit, seque voto continentiae obstrinxit. IncerS.

De

tum quo anno et tempore baptizatus, 77. De studiis et scriptis S. Cypriani a baptismo usque ad ordinationem, 81. Cyprianus presbyterium et sacerdotiuin statim accipit. Quo anno ordinatus episcopus. Res
in primordiis episcopatus, 82.

gestae et scriptae

De persecutione Decii ejusque initiis, ac de maguo lapsorum et confessorum numero, In quo positum eorum delictum qui Libellatici appellati sunt, 89.

86.

Cyprianus secedit in persecutione justissimis de causis, 93. De litteris Cleri Romani Carthaginem missis, postquam Cyprianum secessisse nuntiatum est, 95. De prima Cypriani Romanorum litteris responsione. De tredecim litteris ante secundam responsionem scriptis et simul cum illa Romam perlatis, ex quibus multas desiderari ostenditur, 97. Ordo Epistolarum Cypriani ante decimam quintam ad Romanos scriptam, ac primo de quinta et nona. Referenda ad aliud tempus tricesima septima, 99. Qiiinque S. Cypriani litterae de Lapsis. Facinus presbyterorum qui communionem lapsis dederant, non dissimulavit. Non suspensionem sed excommunicationem illis minatur, 101. De epistola 15 S. Cypriani et pluribus aliis paulo post novo tumultu exorto scriptis, 107. De epistola Celerini ad Lucianum et responsio Luciani, 109. Scribit S. Cyprianus ad clerum de ordinatione Saturi et Optati. Variae lapsorum ad S. Cyprianum litterae. Clerus removet a communione sua Gaium Diddensem. Quo tempore litterae 23 et 29 scriptae. De Cleri Romaui et confessorum litteris, 111. Persecutio recrudescit pax futura S. Cypriano revelatur. Res interiin ab eo gestae et scriptae anno 250 exeunte recensentur, 113. Vicarios pro se mittit Cyprianus. Minae Felicissimi, 115. Schisma Felicissimi anno 251 ineunte. Novatus unus ex quinque schismaticis presbyteris. De epistola 40
;

Cypriani, 117. Redit Cyprianus, persecutione sopita, et cum collegis deliberat de causa lapsorum ; sed ante concilium scribit librum de Lapsis, 119. Prudentia sancti Cvpriani in comprimendo schismate Novatiani, et confirmando episcopatu S. Cornelii, 123.

Quo tempore erupit schisma Novatiani, 125. Quo tempore ordinatus Novatianus, 129. Ordo rerum a sancto Cypriano gestarum in causa

Cornelii, 131.

Novi conatus Novatiani. Reditus confessorum Romanorum in Ecclesiam concilium Romanum anni 251 contigisse ostenditur, 133. De estis et scriptis S. Cypriani anno 252 ante persecutionem, 137.

hortatu

Cypriani;

id

ante

Persecutio revelatur Cypriano. Hortatur Thibaritanos ad certamen. Lapsis pcenitentibus pacem restituit in concilio, quod ab alio Idihus Maii habdo distingui debet, 1 li.

oUI>o EPISTOLARI M

S.

CYPRIANI.

188

wvi
WVII.
WVlll.

Cornelio gratulatur oonfeasionis laudem s. Cyprianus. Confessores Cartbaginenses exhortatur per epist M.qoa in hac persecatione scriptam fuisse ostenditur anno MSl, 143. Mira charttas S. Cypriani in pestis calamitate. Religionem defendil adversns Demetriannm. Totius ecclesia Carthaginensis prolixa in redimendis captivis liberalitas, 148. De libris el epistolis posl persecutionem scriptis snb Valeriano atqne in primordiis Stepbani papae, anno
-

154,

149.

Wl\.

Dissensiones

de baptismo exorts anno 153 exeunte
i">i

:

ac

S.

Stepbanns anle
886,

cum

Orientalibns

quam cnm

Airis certavit,

w\.
XXXI.

Ordo el nens
i>..

series
167

rernm

in

Africa

gestarum anno

K6

el

usqne ad concilium tertiuin Carthagiad

.

concilio

lertio

Carthaginensi. Uittit Cyprianns Rogatiannm diaconnm
in

Pirmiliannm. De epistola

W\1I.
\W111.

Cyprianum, 161. Nonnullae observationes addnntnr
Firiniliani ad
I)-'

Epistola 6
el

W\l\
xxxv.

.

Confessio
!>-•

Cypriani adversus eos qui martyrium Cypriani, 169.
'•

hanc de baptismo controversiam, 168. aqnam sobvm in matubno sacriflcio adbibebant,

168.

WWl.

WW

II.

tribus epistolis a Raluzio vulgatis. Recenseutur Rebaptismate, de Pudicitia, <nt Novatianum, etc., 173. Jingularitate clericornm, epistola Celsi ad Vigilium, el nonnullis aliis, I7i'>. Cypriani Antiocheni Pcanitentia, el aiiis duobus libellis ad eum pertinentibus, 181.
libris

Cypriano

ascriptis, ac

primnm de
<ir

libri

de

ulis, ile

Laude martyrii,

ORDO EPISTOLARUM SASCTI GYPRIANI
QUEM PAMELIUS ET
ItALI/ZIlS SECLTI

SIM

.

COMPARATUS CUM ORDINE KDITIOMS OXONIENSIS.

F.D.

WOV.
EP.
»

OXOH

PaME!.. Baluz.
I

HAI..

Exponcta a Baluzio.
1

»
1

11

8

III

2
3
4

9 5
11

IV

V
VI VII VIII l\

5
6

13
11

7

10
16

8

X
XI
XII XIII

9

15
17

10
II

18

12
13

19 20
37 38 16 24

XIV

XV
XVI

14
IS

PagAd Donatum. Cl<'ri Romani ad clerum Carthapineuseui de secessu divi Cypriani. Ad preabyteros et diaconos Roujaj consistentes. Ad presbyteros el diaconos. Ad presbyteros el diaconos. Ad R<*»gnti«nnm presbyterum et caeteros coufessores. Ad clerum, de precando Deo. Ad martyres et confessores. Ad clerum, de quibusdam presbv teris qui temere pacem lapsis dederuut, necdum sedata perser.utione et citra conscientiam episco[)orum. Ad martyres et confessores qui lapsis petiernut pacem dari. Ad plebem. Ad clerum, de lapsis et catcchumenis, nn vacui exeant. Ad cleruin, de his qui ad pacem festinant. Ad presbyteros et diaconos Romae consistentes. Ad Moysen et Mnxiinum ct caeteros confessores.

193

7

8 9 lb.
li

13

16
18

225 230 232 233 235 240 245
250 253 956 258 260
261 264

19
21

22
Ib.

xvn
XVIII

16 17

XIX

18
19 20
21

Confessorum ad Cyprianum. Ad preabyteroe et diacouos, dc praecedeuti Caluonii ad Cyprianum.
I

23 24 26
Jb.

et

duabus sequculibus

cpislolis.

268 269
271

25
21

XX
XXI
XXII XXI 11

22
27

22

M
28
51

XXIV

Caldonio. Celerini ad Lucianum. I.uciani ad Celerinum. Ad clerum Romae consistentem, de mnltis confessoribus et de Luciani inverecundia et Celerini confessoria modcstia. lerum, de litteris Romaiu missis et de Saturo lectore ct Oplato
\

;iriani

27 28
Ib.

30
31

273 274 279 282

XXV
XX VI
XXVII

33
3i

M
30 32 38 39 40
7

xxvi XXIX

i

XXX
XXXI XXXII XXXI 11

XXXIV
x.xxv

xxxvi
XXXVII XXXVIII

12
41

42
43

XXXIX
XI. XI.

44 45

1

XI

.11

33 287 Ib. 288 confessores. Ifaximus, Nicostratus et alii confessores respondeut praecedenti epistolae 34 290 37 298 Cypriauus lap-i-. 38 300 Ad presbyteros et diaconos. 39 302 Ad presbyteros et diaconos Romrc consistentes. 40 303 Presbyteri et diaconi Romae consistentes ad Cyprianum. 42 307 C.leri Roinani ad Cyprianum /.5 315 Ad clernra Cartbagmenaem, de missis Romam et acceptis inde litteris 46 317 Ad clerum et plebcm, de Aurelio lectore ordinato. 47 320 Ad i-lerum et plebem, de Celerino lectore ordinato. 48 324 Ad eosdem, de Numidico ordinato presbytero. 49 326 Ad clerum, de cura pauperum et pere<irinorum. Ad clerum. ut confessoribus in carcere constitutis omnishumanitas praebeatur, 50 327 51 \i| i.aliloninm, Herculannm et ceeteros, de abstinendo Felicissimo. 329 Caldonii, Herculani et caeterorum epistola ad Cyprianum, de abstento Feli52 331 cissimo cum suis, 332 Ib. Ad plebem, de quinque presbytTis schiamaticis factionis Felicissimi. 55 339 Ad uornelium, quod ordinationem Novaliani non receperit. 56 Ib. Ad Cornclium, de ordinatione ejus a se comprobala el dc Felicissimo.

hypodiacono
et

factis.

Ad Moysen

Maxiinum

el caetcros

189

OPUSCULORUM SERIES
ED.

190
NOV.
ED.

OXON. Pamel. Baluz.
47

XLIll

4G 48
49
51

XLIV

XLV
XLVI
XLVIl
Xl.VIII

Ad euunlpm, quod ad confessores a Novatiano seductos Ad confessores Romanos, utad unitatem redeant. Ad GomeUnm, de Polycarpo Hadrumetino.

lilteras fecerit.

BAL. 58
Ib.

339 340
341
Ib.
Ib.

59
00
61

Cornelii ad Cyprianum, de confessoribns ad unitatem reversis

50
5-2

XLIX
L
LI Lll LIII

53
5'.

55

56 57 59
58 G0
Gl

LIV

LV
LVI
LVII LVIII

64 62 2
4

LIX

LX
LXI
LXII
LXIII

63 65
3
1

LXIV

LXV
LXVI
LXVII LXVIII

68 67 66 70
71

LXIX

LXX
LXXI
LXXII LXXIII

72 73 74 75 69 70
77 78 79
G

LXXIV

LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVIII

LXXIX

LXXX
LXXXl
!

80 81

LXXXII LXXXIII

117 121 124 126 128 129 138 FirmiUaniepiscopiCa3sareaeCappadociaeadCyprianum,coiiiraepistolamStephanil42 i 142 Ad Magnum, de baptizandis Novatianis et de iis qui in lecto gratiam consequuntur. * 158 159 Ad Nemesianum et cseteros martyres in metailo constitutos. Nemesiani, Dativi, Felicis et Victoris responsum ad Cyprianum. 161 162 Ad eumdem Lucii et cseterorum martyrum responsum. 163 Felicis, Jaderis, Poliani et eaeterorum martyrum re?ponsum ad Cyprianum. CyprianiadScrgium etRogatianum et cajteros confessoresincarccre conslitutos Ib. 165 Ad Successnm, de nuntiis Roma reversis persecutionem nuntianlibus. 166 Ad clerum et plebem, de suo secessu, paulo ante passiouem. 167 Comelii papae ad Cyprianum. Ib, Ad plebem Carthaginis. 168 Ad Turasium presbyleruin.
.

Cypriani ad Goruelium, responsum congratulatorium de illorum reditu ex schismale. Cornelii ad Cyprianum, de factioue Novaliani cum suis. Cypriani responsum ad Cornelium, de Novati sceleribus Maximi et caeterorum confessorum ad Gyprianum, de suo reditu ex schismate Gypriani ad confessorcs, de reditu es schismate congratulatona. Ad Antonianum, de Cornelio et Novatiano. Ad Fortnnatum et alios collegas, de iis qui per tormenta superantur. Ad Conielium, de pace lapsis danda. Ad Gornelium, de Fortunato et Felicissimo, sive coutra haerelicos. Ad Thibarilanos, de exhortalioue martyrii. Ad Gornelium in exsilio, de ejus confessione. Ad Lucium, Papain Komanum, reversum ab exsilio. Ad Fidum, de infantibus baplizandis. Ad episcopos Numidas, de redemptione fratrum ex captivitale Barbarorum. Ad Euchratium, de bistrione, Ad Pomponinrn, de virginibus. Ad Goecilium, de sacramento Dominici calicis. Ad Epictetum et plebem Assuritanorum, de Forlunaliauo, quondam eorum episcopo. Ad Rogatianum, de diacono qui contra episcopum contendit. Ad clerum et plebem Furnis consistentem, de Victore qui Faustinum presby terum tutorem nominavit. Ad Stephanum, de Marciano Arelatensi, qui Novatiano consensit. Pag Ad clerum et plebes in Hispania consistentes, de Basilide et Martiale. Ad Florentium Pupianum, de obtrectatoribus. Ad Januarium et eaeteros episcopos Numidas, de baptizandis haereticis. Ad Quiutum, de haereticis baptizaudis. Ad Stcphanum papam, de concilio. Ad Jubaianum, de haereticis baptizandis. Ad Pompeium, contra epistolam Stephani, de haereticis baptizandis.

62
G3 G4 C5

342
Ib.
Ib. lb.

'

GG 76
77 79

345 34G
34 8 Ib.

90 94

349 358
Ib.

96
97

359
Ib.

99
101

102 104
110 112
114 115

362 364 372 389 393 397 399 400
Ib.

408
Ib.

411

412
Ib.

413 414
Ib.

420 422 423 424 429 431 432 433 434

TRACTATUS.

ed.

NOV.
ED.

BAL.

Liber de Habilu virgiuum Pag Liber de Lapsis. Liber de Unitate Ecclesiae. Liber de Oratione Dominica. Liber ad Demetrianum. Liber de Idolorum Vanilate. Liber de Mortalitate Liher de Opere et Fleemosyna. Liber de Bono Palientiae. Liber de Zelo et Livore. Epistola ad Fortunatum, de Exhortatione

175
181

439 4G3

martyrii.

ED. NOV. BAL. ED. 261 651

Testimoniorum libritres adversus Judaeos. Pag.274
Liber primus. Liber secundus. Liber tei tius. Concilium Carthaginense Sententiae episcop. lxxxvii, de haereticis baptizandis. Liber de Spectaculis. Liber de Laude Martyrii. Anonymi liber de Rebaptismate.

193 204

216 225 229 237 247 255

493 519 545 565 583
C01

276 283 298
329 339 343 353

678 679 695 723
t.I.

621 637

779 787
t. I.

OPUSCULA VULGO ADSGRIPTA SANGTO CYPRIANO
EX EDITIONIBTJS OXONIANA ET BALUZIANA.

ED.

bal.
ij

ed.
et Sion. Oratio Cypriani Antiocheni pro martyribus.

De disciplina et bono Pudicitiae. Ad Novatianum haerelicum, quod vcniac non Crt denegandu.

Pai
lapsis spes

De Aleatoribus. De montibus Sina

bal. svi xxii

xxx

191

S

I

MMUA.M OPERUM IWRS
U>.

I.

KPlSToi.

l

192
En.

BAL.
\\\r,j

Orutio Cypriani antiocheni qnam mi1> die pasaionia sos diziL Pa{ Arnoldl abbalia Bons-Vallia Iractataa de Dovis&ioua verbia Domioi ro cra< juadem cardinalibo8 opehbua CbriaU. Carmeo, Genesia.

Pag Expoaitio in Symbolum aposloloram. Ad Vigilium episcopum, deJudaica iucredulitate.

BAL. czcvij

cc.x.wij

cxxvij
l\\i clix
cliu
«_ l

Carmen, Sodoma Carmen, ad Senatorem apoatalam.

v

i j

Tractatua adversua Judaaos qui insecuti sunt Doiuiuum. De Reyelatlone capitia beati Joannia Baptistn. De duplici martyrio ad Forlunatum.

ccxlj

ccxlvij
cclii

Bymnoa
l'

Victorioi Pictavxensia de cruce
clix clxj

Domini. SinguIariUle clericorom,

De duodecim abusionibus saeculi. Coena, Cypriano falso inscripta.
Confessio sancti Cypriani.

cclzzv
cclzzvij

ccxcv

ORI>0 EPISTOLARUM ALPHABETIGUS.

ED.

NOV.
ED.

ED.

NOV.
ED.
3'i2

PAM.

Antoniano,

LII.

Paa

Crecilio, I.XIII.

Caldonii Cypriano. XIX. Caldonio, XX. Caldonio, Herculano et cseteris, XXXVIII. Catdonii, Bercu/ani, etc , Cypriano, XXXIX. Celerini Luciano, XXI.
Cartbag., V.

60 104 27 28
51

345 372 271 273 329
331

Fiilem,

XUX.
Afrieance, LIV.

Eidem, LV. Eidem, l.Vll.

BAL. Pag, 63 79

94
77
1

Comolio aynodi
Donato,
II.

28
9

Eidem, Eidem,
Kl.«rentio

VI. VIII.

Ibid. 13
121

271 232 233

240
400 346 387

Pupiano, LXIX.
el aliis, 1.111.

Portunato

76
114 117

Fnraitanornm clero et plebi, I.XVI. Hiapaniarum clero et plebi, LXVIII. Jauuario et aliis Numidis, LX.
liadem, l.XX. Jubaiano, I.XXIII.
Lapsis, XXVII. Luciani Celerino, XXII. Lucio papas, I.vill. Eidem, X.

99
124

129 37 30 96
18

Eidem, XIII. Eidem, XIV.
F.id
iii,

21
16.

400 359 408 412 300 279 358 250 258
2»;o
2- .8

Epicteto et plebi Assuritanorum, LXIV. Euchratio, l.Xl. Felicis ciim a/iis Cypriano, I.XXX. Fido, 1,1 X. Firmiliani Cypriano, LXXV. Lucii episropi et aliorum Cypriano, I.XXIX. Matino, LXXVl. Martyribus et confessoribus, IX. lisdem, XI.

110
101

103 97 143 162

348 358 348 193 389 362 423 359 413 422
414

158
16

iMaximo

et aliis, XI.1V.
et

Maximi

aiiorum Cypriano,
I.I.

L.

lisdem, Cy.iriaui, Moysi et Maxinro cuni

aliis,

XVI.

lisdem.XXV.
Cypriano, XXVI. Nemesiauo et aliis, LXXVII. Ejusdem et aliorum Cypriano, LXXVIII.
Plehi Carlhagiuensi, Xil.

19 58 64 65 24 33
34

245 253 340 342
Ib.

264 288

Eorumdem

290
414 420

158
161
21

256
332 412 364 408 393 423 235 225 230
201

XVIII.

Eid-m, Eidem, Eidem, Eidem,

XXIV.
XXVIII. XXXII.

26 33 38

Eidem, XL.
1'ompeio, LXXIV 1'omponio, LXIIQuintO, I.XXl. Rogatiano episcopo, LXV. Rogatiano cum afiis, l.XXXI. Rogatiano presbytero cum aliis, VII. Romani Cleri Carthaginensi clero, III. Roroano Clero Cypriani, IV.
.

XXXVI.

45 49
50 46
47

287 300 315
32r.

Eidern, XXXVII. Clero et plebi Carthag., XXXIII. liadem, XXXIV. lisdem, XXXV. liadem, l.XXXIU. Confessorum Cypriano, XVII. Cornelii papw C>jpriano, XLVI.

Eidem,

XI. VIII.

Cornelio, XI. I.

Eidem, XLU. Eidem, Xl.lll. Eidem, XI. V. Eidem, XI. VII.

48 160 26 60 02 55 56 58 59
61

327 317 320 324
431
2ii8

52 138 102 126 112 163
11

7 8

Eidem.XV.
Eidem, XXIII. Eidem, XXIX.

23
31

341

39
40 42

342 339
Ib.
16.

Romani Cleri Cypriano, XXX. Ejusdem eidem, XXXI.
Slepbano papae, LXVII. Eidem, LXXU. Successo, LXXXII.
Tbibaritanae plebi, LVI.

341
16.

115 128 165 90

282 302 303 307 399
411 429

349

ORDO
EPISTOLARUM ET TRACTATUUM SANGTI CYPRIANI,
Accommodatus ad ea
quae

m Vita S.

Martyris disseruimus.

Non multo
pntus.

post

baptismum

epistola ad

Donatum

et liber de Vanitate idolorum.
initio episco-

Tres libros Testimoniorum
K
circa
rtola 66 initio

et

librum de Habitu virginum vel presbyter scripsit Cyprianus, vel

idem tempus

61, 02.

epi^ropatus anle p^rsecutionem Decii. Scriplfc ezistimantur in Annalibus Cyprianicis 65; sed ultima videtur potius scripta post hEeresim Novatiani rluse priores nulla
:

tempoiis nota sigualse.

193

EPISTOLA

I.

j94

250 in secessu sancti Cypriani epistola 3, quse est cleri Romani; 4, quae est responsio Cypriani. tredecim in epist. 15 eommemoratge, ex quil)us septem tantum habemus, nempe 5, 9, II, 10, 12, 13, 14. Hae Romam missae cum epist. xv vigente jam restate. Paulo post 19, quaa est Caldonii ad Cyprianum; 20, responsio Cypriani; 17, Lueiani et confessorum 18 ad presbyteros et diaconos; 22, Luciani ad Celerinum responsio. Celerini autem epistola, quse est 21, scripta fuerat diebus paschalibus. Sex illre epistolse Romam missse cum epistolis 23 et 25, paulo post scriptis. Eodem tempore epistola 24 et paulo post 27, 28, 29. Post epistolam Cypriani vigesimam nonam venerunt Roma epistolse 31 et 26. Tum scribit Cyprianus epist. 32, et paulo post accipit Roma epistolam 30. Circa mensem Octobrem epist. 37. Non multo post epist. 8. Eodem anno 250, exeunte vel etiam, si cui magis placeat, anno 251 ineunte, scriptse sunt epistolse 16, 35, 33, 34, 7, 6, 36, 38, 39, in epistolis 16 et 35, nulla pacis mentio; quin etiam in epist. 16 confessores, ut in media perseculione, ita laudat et hortatur Cyprianus. Anno 251 paulo ante Pascha epistola II, morante adhuc in secessu Cypriano. Non multo post Pascha ac reditum Cypriani, liber de lapsis. Paulo post reditum legatorum epistola 61, per Primitivum presbyterum, et ante illius reditum epistola 42, cum quadragesima tertia et quadragesima quarta ac libro de Unitale Ecclesix. Deinde epistola 45, paulo post reditum Primitivi. Epistohe 68 et 46, quae sunt Corneiii, et 50, quse est confessorum, allattf? per Nicephorum, qui cum Mettio, ut verisimile est, epistolas 42, 43, 44, detulerat. His tribus litteris respondet Cyprianus epistoias 49, 47, 51. Anno 252 ineunte, epistola 52 Eodem anno liber de Oratione Dominica. Circa Pascha epistola 53. Post Idus Maii epistola 59, 64, deinde 55, 56, 57.

Anno

Litterae

;

Anno Anno Anno Anno
67, 68.

252 252 255 254

exeunte

58, 81.

aut 253 liber adversus Demetrianum, et epist. 60. aut 254 liber de Morlalilale; nec multo post alius de Opere et eleemosyna. epist. 69. Forte eodem anno, aut saltem ante dissensionem Afrorum cum Stephano epislolse

255 circa autumnum epistola 70, tum 71. 256 paulo post Pascha epist. 72, tum 73, 74, 76. Circa idem tempus scripti libri de Patientia et de Zelo et Livore. Eodem anno K .lendis Septembris concilium tertium Carthaginense, tum instante hieme epistola 75, Firmiliani ad Cyprianum, epistola 63 post exortam de baptismo controversiam, ac forte

Anno Anno

anno

257.

Anno Anno

257 liber de Exhortatione martyrii. Eodem anno vel anno 258 epistolae 77, 78, 79, 80. 258, mense Augusto epistola 82, et paulo ante martyrium epist. 83.

D. P. Maran.

S.

THASCII CiECILII CYPRIANI
EPISCOPI GARTHAGINENSIS ET MARTYRIS

OPERUM PARS PRIMA.

— EPISTOLiE.
promissis admonitus satisfacit
I)ei
,

183-192
.„
i

EPISTOLA PRIMA
,

(1).

^

jam

ae multis gra-

r, ii. (Erasm., r, Pamel.,ep. n. nRigal., ep. iOxon., Lips., liber de Gratia Dei.)

tiam

per baptismum c r
sit

collatam

commendans
ad ocutum
ejus,

quantum

mutatus ab

illo signiflcat, et

demonstratis

mundi

erroribus,

ad contemptum
et

ad donatum

'.

a d assiduam denique lcctionem
tatur.
I.

orationem adhor-

argumentum.


cum

Promiserat Donato Cyprianus serillo

monem

se

habiturum dc rebus divinis

;

Ceecilius

Cyprianus Donato salutem. Bene ad-

Yariae lectiones.
1

4,

Ad Donatum de erroribus de Gratia Dei. Oxon. Gold.

mundi

et

contemptu ejus Camb. Dun.

Vict.

De

disciplina ad

Donalum

Vos.

Steph. Baluzii notee.
(1)

plerique

Hanc epistolam habent omnes editiones et libri veteres. Non exstat tamen in uno

autiquis, in

Veronensi nimirum

omnium

velustis-

bibliothecae Regise, in uno monasterii sancti Remigii, Remensis, in duobus monasterii Compediensis,

in

eo

quem habui

ex monasterio Sancti Mi-

chaelis in periculo maris, neque demum in Corbeiensi. Quod ideo annotandum esse arbitratus sum

quia vir doctissimus Nicolaus Rigaltius haud dubie lapsu memorise, vel per incogitantiam, in observalionibus suis ad opera sancti Cypriani refert plures varias lecliones istius epistolae ex codice
,

simo, in Seguieriano item antiquissimo, in duobus Vaticanis, in omnibus iis quibus usus est Guillelmus Morellius, in eo qui fuit Raymundi episcopi Acconensis, ut adnotalum reperi manu Simonis Goulartii, qui eo usus est, et in viginti et uno cum quibus ego contuli opera beati martyiis. Imo in codice sancti Eligii Atrebatensis ita scnptum
vidi in
stola.

calce

islius

epistola?

:

Explicit

prima

epi-

Rlam sanctus Augustinus
menta

citat,

ex eaque

frag-

Corbeiensi, in quo ea

Primum

illa

non habetur. locum oblinet in multis codicibus

refert in libro iv de Doclrina Christiana, 12o6. cap. 14, et in serm. 312, in nova editione pag.

S.

CYPRIANl OPERUM PARS
charissirae.

1.

EPISTOLE.
est,


cum
-,

raoBM

.'

.

193

Donate
el

:t

Nam

el

kprotsushoc tempus
mia
(4),

indulgente vinde-

promisisse

me memini,

reddendi

lempestivum
Variae

solutusanimus

194 m

quietem solemnes

tectiones.
Spir. Thu.
Vost, Yict.

1

Qnodir. Ben
i

Ro<i. 3.

Quo Lamb.

Eb. Lin. NC.

I.

Quo

indultis viudemiis resolulus

Steph. Baluzii notae.
ex Pra?fatione ejus ad libros Recotinitioninn sancti Clementis. Exstat in voluminc Qrationum M. Antonii Majoragii oralio adversus eos qui ornandee orationis studium et dicendi elegantiam vituperant, iu eloque in fide constar. umque opinionem vocat beeresiin. Paulus quocum que Cortesius in Procemio libri sui sententierum numero admiratus sum iliam Augustini censu(iainnat eos Iheologos qui disserendi elegantiam a ram in hao epistola, qua> tota de Deo est et repretheologia sejungunt. Et nihilominus verum est quod aorum corruplorum et depravatorum sssculi, reprehendendis gravitatem et eloquentiam sermoait sauctus Hieronymus in epistoia de Filio prodigo nis, tanquam si res Dei electissimis verbis gravisad papam Damasum, in ecclcsiasticis rebns non ntentiis rhetorice ornare fas non esset. J> qussri verba sed sensus. Iia etiam sensit Faustinua sin. Contra, si uspiam opus est eloquenlia, id vero in episcopus in Praefatione libri de Fide, contra Ariaprimis, mea quidem sententia, paiam csl obtinere nos « In causa, inquit, iidei non sermonum sublidebere in compositionibus ad majeslalem et glomilas icquirenda est, quando ipsa sola testimonia riam summi Dei pertinentibus , quamvis, ut ait sufticiunt. » sanctus Hilarius in libro n dc Trinitate, ad ea quse Rene admones. In libio Fuxensi scriptum est (-2) Dei sunt exsequenda sermo omnis infirmus sit. Yere admones, et in margine, AUi dicunt : liene. M icarius Mucius in Prafatione ad carmen Iianc porro lectionem esse meliorem, prseter auclosuum de Triumpho crucis « Negare non ausim, ritateni veterum exemplarium, probalur etijm aucinquit, eam esse divinarum rerum \ im atque digtoritate Kutini m prologo Homiliarum On^enis in nitateiu, ut nullo stylo assequi possimus, non taNumeros, apud Henricum Valesium, in adnotatiomen ita remotam censeo, ut Camaenis inaccessibiuibus ad Historiam Ecclesiasticam Busebii (pag. lem rear. » Nam, ut ait Novatianus, in libro de « Ulor verbis libi, frater, 129), ubi sic habetur Ad cogilandam et ad eloquendam Trinitate : « « liene admoncs, Donate charismarlyris. » Dei majestalem, et eloquentia omnis merilo muta sime. Nam et promisisse me meuiini. » Et jiaulo mens exigua est. » Exemplis talibus plena « Sed reddendso pollicitationi non tempestipost sunt omnia. Quis umquam reprebendit eloquentiam vum, ut i!le ait, sed tempestuosum nobis tempus in sancto Joanne Cbrysoslomo? qui eruditius aut ac lurbidum fuit. » Ex bis interim beati Cypriahi acutius A])oI((jetico Tertulliani? qui, ut ait sanclus verbis coliigi posse videlur lllum in hac epistola Hieronymus in epistola ad Magnum adversus Jo- /"> respondere ei qua Donatus cnm adinonuerat uli vinianum, cunetam sseculi continet disciplinam promissis ac recepto suo satisfaceret. Non inde laquid elegantius Octavio Minucii Felicis? Neque men colligi debet epistolium quod Pauielius invenit Arnobio sua defuit eloquentia. Lactantii libros in codico Camberonensi, quotlque nos invenimus divinarum Institutionum omnes consentiunt Tuletiam in veteri libro qui fuil Francisci Pithcei. inde, lianam eloquenti >m redolere. Euam lucubrationes inquam. colligi non debei epistolium illud, in cujus sancti Hieronymi, etsi is in epistola od Pammafronte positum est nomen Donati ad Cyprianum chium scribat dissimulandam ct fugiendam scribentis, esse admonitionem qua permotus Cyvenustalem in interprelalione ecclesias[nii prianus hanc epistolam ad eum dedit. Non dubilain inlerpretatione librotica, quam ipse vilavit bat Pamelius quin legitimus Donali fcetus essel rum sacrae Scriptura;, rheloricae tanien flosculis eamque seutentiam facile amplexus esl illustrissimus ubique abundanl et aiubiliosa eloquentia et illocardinaiis Paronius in Annalibus ecclesiasticis. Alii rum qui boc scribendi genere utunlur defensioillud ut spurium rejecerunt, quorum ego opinioui it nem in eadem epistola ad Magnum. Ex lubenter accedo. Et tamen arbitror istic, uti fecere quo nercsoario consequitur reprebensioni obnoxios Rigaltius et <'j/iscopus Oxoniensis, esse ponendum, esse auctores ecclesiasticos melioris notge, si cenne quam mihi negligentiam curiosus lector imputare sura a sancto Augustino lata adversus hanc Cypriapossit. Sic ergo habet ni epistolam justa est ac legitima. Quare amplec« Donalus Cypriano Credo te retinere, sanctistenda omnino inibi videtur Lactantii sententia qui sime Cypriane, quaj nobis fuerit apud oratores gar(lib. v, cap. I) ait s ientiam litterarum non modo rulitas, unus sensus, una cogitatio, individua dilecnibil nocere religioni atque justilise, sed etiam pro[) lio. Quare non et in divina lectione ita aniniis robodesse quamplurimum si is qui e;is didicerit, sit ramur, aut non ca semper nobis fuit cogitatio, sicul virtulibus instructior el veritate sapientior. Eiiam promitlebamus, ul simul credcremus. » anno 1483 procufavil edilionem Venelain is qui Donati nomen vulgatissimum erat in (3) Donate. operum sancti Cypriani ita loquilur in Prfefatione Afrirn, ut eliam scriptum est in capile tertio episu.i r satis animo ferre nequaquam iEquo stolse secunda; sancti Augustini ad l.leusium, Glopossum recentiorum quorumdam novam hseresim, rinm rt Felices. Sequenti sajculo, Lactantius librum qui nullum orationis florem sequentes putant quod de Mortibus Perseculorum scripsit ad Donalum conBzpolito limatoque traetatur eloquio rei sacree adfessorem, illum ipsum, ut opinari Iicet, cui dicavit modum offlcere. " Et paulo post « Nam si elo- etiam librum d^ Ira Dei. Perslo enini in ea senquentiam rem mediam esse agnoscunt, qua et recte tentia quam prompsi cuni ederem librum de Moruti et male possumus, quis mentis compos dicere fibus Pei necidorum Scio virum optimum el mihi au'b't non debere dogmatis Cbristiani professores reverendum Nicolaum Le Nourry aliter sensisse, in defendenda veritate ea uti qua in exlollenda etDonalum cui inscriptus est liber de Ira Dei pufalsitate omnes abusi sunt gentiles?» Ita eliam tassesensit Joannes Maldonatus scribens ad Petrnm MaEnnodius, lib. ix, epist(i; Indulgenle vindemia. durum « f.ur enim, inquil, Chrislus non habeat « Sit inter nos felicium vindemiarum vicecollo2 meliores oratores qnam diabolus? " In eadem qnoquiuin »
•.

Cyprianumque graviter reprehendit quod illam spumeo verborum ambitu ornaverit quia uimiruiu pntabat, ut opiuor, regnum Dei, ut verbis utar Sulpicii iu prologo libri </< Vita Soncii Martini, uou
1

:

:

:

;

'

:

:

i

,

:

:

:

t

i

j

i

r i

:

:

:

que sententia

fuisse

Joannem

Sicbardum

liquet

,

, ,

197
(5)

EPISTOLA
3

198

ac statas

anni fatiscentis
(7)

(6)

inducias sortitur

4
.

^ pectoris

Locus etiam

cam

die

convenit et mulcendis

sensibus ac fovendis ad

lenes

auras

blandientis

195
tibus

aulumni hortorum facies amcena consentit. Hic jucundum sermonibus diem ducere et studenB

Ac nc colloquium 6 nostrum arbiter profanus impediat, aul clamor intemperans familiae strepentis (10) obtundat petamus hanc sedem (11). Dant secessum vicina secreta ubi dum erratici palmitum lapsus (12) ncxibus pendulis
erudire
(9).
,

;

fabulis (8) in divina praecepta conscientiam

per

196

arundiues bajulas repuut, viteam porti-

Varise
3 Stalus Lam. Ben. Ebor. Lin. NC. 1. Reg. Ebor. Lin. NC. i. Ben. Voss. 4. Feriatur Thu. 1. Ben.

lectiones.

4.
5

Sed male. Ratas Foss. Vtct. 4 Sorliatur Lam. Bod. 3. s Stupentibus Vict. Eloquium Lam. Ebor. Lin. NC.

Steph. Baluzii notse.

tasse fuisse diversum ab eo cujus
inilio libri a

nomun

exstat

in r»

Diversos autem fuisse hinc se probare putavit vir optimus quod ex libro de Ira Dei
editi.

me

constitutum et ab aliis rebus rim concurrunt simul. »
(8)

ferire

nobiscum

inte-

Studenlibus

fabulis.

Ego semper existimavi
et

manifestum
ter dici

sit

Donatum

cui dicatus est fuisse recen-

locum hunc esse mendosum
frustra

viros

doctissimps

conversum ad religionem Christi, quod de alio non posse ait. Erravit in nomine vir clarissimus.

Transtulit ad Donalum ea quaepertinebant ad Demetrianum, cui dicatus est liber De Opifiiio Dei, ex quo

emendando vel explicando. Cum vero ei qusererem medicinam occurrit mihi commutandam forte an esse vocem
hactenus laborasse
in

eo

nostrorum mysteriorum. Donate. In codice sancti Arnulphi Metensis scriptum est « Bene admones, frater cha-

constat

Demetrianum rudem adhuc

fuisse

:

rissime Donate. » Solemnes ac statas. Multum variant in hoc (5) loco libri veteres. Quidam enim babent statutas pro ratas, alii ratas lutasque, vel 7-atas tantum. Unus vero babet solemnes ac ratas, et supra lineam vel statutas. Ego prsefero lectionem vulgalam, quae mihi videtur optima et certissima. Nam Cicero dixit alicubi solemne el statum sacrificium. In lege iii Cod. de Dilationib., legitur « Feria? sunt vel repentinae vel solemnes. » Solemnes autem jurisconsulti eas esse aiunt quse sunt anniversariae ac legilimae. Recte igitur Cyprianus dixit inducias sive ferias solemnes ac statas, quas ideo statas appeilari ait Festus. quia certo statutoque die observantur. Vide Macrobium lib. i Saturn., caput 1H, et Juretum ad Symmachum, lib. m, epist. 21, ad illum locum, el feriarum reliquise.
:

studentibus cum voce ludenlibus ut istic legatur ludentibus fabulis, ut apud Minucium fabulis fallentibus. Nam fabulis ludere dixit Ausonius in epistola « Suescat petertia ad librum, ut eat ad Probum ritis fabulis simul jocari et ludere. » Ludentibus
,
:

colloquium agebant Cyprianus et Donatus. Neque enim putandum
igitur fabulis, sed peritis et seriis,

^

~

fuisse ludicros aut rerum colleviorum, cum de rebus maximi momenti ad gloriam et religionem summi Dei pertinentibus nisi si, qui mos est tractaretur inter viros graves dialogorum, Donatum et se ipsum locutos esse supposuit Cyprianus quae numquam locuti erant, ut de se ipso et Varrone ait Cicero, in initio Academicarum Qusestionum. Julius Firmicus in prsefatione librorum de Institutione Matheseos : « Honestas et varias sermonum fabulas serebamus. » sensus enim non (9) Erudire. Deest hic aliquid est integer. Sed sunt pleraque istiusmodi in Cy-

est

eorum sermones

loquia

:

;

(6) Fatiscentis.

Id est fessi et labentis, ut

apud Vir-

priano. Cum videret autem Lombertus seusum non esse inlegrum, sic vertit hunc locum ac si Cypria« Conscientiam pecloris erudire nus scripsisset
:

gilium et Ovidium. Hanc lectionem, quae optima et verissima est, non inveni nisi in uno libro meo veteri optimo. Reliqui omnes et omnes editiones habent fatigantis. Lucretius, libro m, loquens de anima,

juvat. »
(10;

Famiiise strepentis.

epist.

ad

Sanctus Hieronymus, in Demetriadem, de Virginitale servanda

cum

dixisset auras, addit.

eam ceu fumum

dissolvi in altas aeris

eam laudat quod « inler gemmas et sericum, inter eunuchorum et puellarum catervas, et adulationem
ministeria familiae perstrepentis, et exquisitas epulas, quas amplae domus praebebat abundanasperitaiem laborem tia, appetisset jejuniorum vestium, victus continentiam. » Item in epistola ad Lxtam de instilutione filise, monet ne intersit nuptiis servitorum, neque familiae perstrepentis lusibus miscealur. Et in calce libri adversus Helvidium,
et
, ,

Siiuul aevo fessa fatiscit.

Et

lib. v dicit altas turres,

omnia vinci ab

aevo,

etiam saxa

et

Et delubra

deum simuTacraque
in

fessa fatisci.

D

Similem
Perpetuse ubi, pro

errorem
el

Actis

sanclarum

martyrum

annotavit Lucas Holstenius, eo quod legitur defatigationibus, censet legendum esse de factionihus. (Male codicum prope omnium et editiouum lectioni Baluzius ex uno libro substituit fatiscentis. Fatigantis enim idem est
Felicitatis

acjocantis, ludentis. Cf. Chr. Gfr. Mulleri obss. ad 5 loca epist. Cypr., Gerae 1779, p. 2 seq. GoldHORN.)
(7)

incommoda matrimonii rursum numerat familiam perstrepentem. (11) Petamus hanc sedem. Citat hunc locum Abselardus in exlremo libro n Theologix ChrisUanx. (12) Erratici palmitum lapsus. Cicero in libro de Senectute : « Vitis quidem, quae natura caduca est, et nisi fulta sit, ad terram fertur, eadem, ut se erigat, claviculis suis quasi manibus quidquid est
inter

toribus
illis,

Locus eliam. Cicero, in libro de claris Ora: « Sed, quod facilius sermo explicetur, sesi

Cum idem placuisset propter Platonis statuam consedimus. » Hieronymus, adversus Jovinianum lib. ii « Platonici quoque et Stoici in templorum locis et porticibus versabanlur. » Rusticus diaconus in Praefatione Dialogi adversus Acephalos « Silentium loci et lemporis commoditas et commune
dentes,

videtur,
in

agamus.

tum
:

propatulo

quam serpentem multiplici nacta complectitur lapsu et erratico ferro amputans coercet ars agricolarum, ne silvescat sermentis et in omnes partes « Hic pars fundatur. » Sidonius lib. v, epist. 17
, :

:

sub umbra palmilis adulti quam stipitibus altatis cancellatimque pendentibus pampinis superducta texuerat. » Vide infra in notis ad librum primum Testimoniorum adcersus Judseos, cap. 21 in voce
,

Cilicium.

S.

CYPRl.YNl OPF.RlM PARS

t.

-

EPISTOL.-K.
in

200
,0
.

com(13 frondeatecU [4 fererunt. Bene hic stu,,,,,,.. in iuuvs dia 111 nnra. 15 damusjel dnm in arbores et in
il 1.1
I

'.

,

I

.,i

I

.. ...

;

i

i

^ illecebris, ....
est.

me
,

oculus tuus
. .

(17)
.

Qxus

Tam

.

aure

„.

197
in

18)

quam " mente
diligis.

totus auditor (19)

vites

:

oblectaote

prospecta ocnios
el

amcenamus
et

,

es, ei tioc,
II.

amore quo
,

animum
obtulus
:

simul

16)

auditus instruit
tibi

pascit

s

Caeterum

quale

vel

quantum

est

quod

quamquam
est.

sola

uunc

gratia,

sola

cura

'

sermonis

Conlemplis voluptariae

visionis

luura veniat ex nobis? Exilis ingenii (20) angusta mediocritas tenues admodum fruges parit,

pectus

Variae

lectiones.

/

tsat

oiv.

quani mente Oxon.

Vites quas videmus liod. 3. NC. I. Spir. Pem. Et. Man Et vites Oxon. pascit Salis » Ul Cura nunc Mich. Oculos tuos Iimis es Oxon. " Quo ore qua Lam. Lin. NC. I. Ebar. Voss. 2 Tam ore quam Bod. 3. Sp r Rem. Erasm. Man. Morel. Quo more qua mente Thu. Vicl. O quam recta mente Voss i. Quam
lieg.

idemus Eb.

Ar.

Pam.

Lam.

Videmus obleclantem prospectum

Thu.

Steph. Baluzti nota?.
31)

Viteam porticum. Virgilius,

lib.

m

Georgico-

|j lilteram

llic uoctem liido ducunt, et pocula Fermento atqoe acidis imitautur vit

lajli
(

>a

sorhis.

Prudentius in Hamartigenia
Sepibus
et

:

densis valltntur vitearura.
:

Et

in

Ihjmno ante cibum
Hi<:

u et e converso. Confinnat autem lectioColberlini etiam ille qui fuil Ravmundi cpiscopi Acconensis, in quo scriptum erat « Oculus tuus lixus est. » Quare recte mea sententia fecil Lucas Fredericus Reinhartus, qui in sua Epislolarum sancti Martyris editione veterem lectionem revocavitj el ad marginem rejccit eam quam Rigal-

nem

libri

:

tius

substiluerat, Plinius, lib

xi, cap. 37

:

«

Animo

(lampinco Bracliia paluute luxuriant.
ubi
viti',1

autem videmus, animo cernimus. Oculi, ceu vasa queedam visibilem ejus partem accipiunt atque
,

(14)

Frondea

lecta.

Ex

Virgilio, lib.

iv

Georgico-

transmittunt. »
(18) Tum aure Antea legebatur tam ore quam mente, pessimo sensu. Neque cnim ore audimus, sed aures 1'mil. xlviu Auribus percipe oerba oris mei, et alibi saepe. Hunc Cypriani locum ego emendaveram ex certissima conjectura. Putabam autem me priinum fuisse qui illum emendasset verum postca deprebendi e.im emendationem fuisse factam ante me a Rigaltio in observationibus suis. Neque tnihi placet censura Gronovii censentis hanc Rigaltii emendationem non esse legitimam niliil enim ad bunc locum faciunt verba Plinii, attentus pendcns, qme Gronovius, lib. et Observat. iii cap. 1:2, afferl ut ostendat vocem e non esse mu:

rum

:

El frondea semper

Tecta pptunt.
Ovidius,
lib.

m Fastorum,
Frondea
facta casa est.

;

u Actuum aposlolicorum, dixit [rondeam eomam veris. Sic Cicero, enarraturus sermones inter ipsum. Quintum fratrem et Titum Pomponium Atticuiu habitos de legibus, cum dixisset Platonem cum Clinia et cum Laceda-monio Mogillo sestivo die in cupressetis Cnidiorum ct spatiis sylvestribus de institutis reruin publicarum ac de optimis legibus disputasse, ait se et Quintum et Atticum, inter proc is populos, in viridi opacaque ripa inambulantes, tum autem residenles, quaesiisse iisdem de rebus aliquid uberius quam forensis usus desideret. Sic Lucianus in Dialogo domus Socratem ait sub platano lrondenle et berba virescente et fonle limpido sedisse cum Pbaedro Myrrhinusio. Sirmondum in notis ad Sidonium, lib. n, epist.

Arator

lib.

:

C

in aure. Totus auditor. Plinius, lib. 1, cap. 7, loquens de Deo « Totus est visus, totus auditus. » Ilein Novatianus in libro de Trinitate : « Caderum ipse lotus oculus, quia lotus videt; tolus auris, quia totus
(19)
:

tandum

audit.

-

Domini

Hjnc sanctus Leo papain sennone Nativitatis « Dominus tuus ubique prassens. » Et C>:

prianus ipse,
:

in

inilio

libri

de Oralione

Dommica

I,

in
i)

verbo Hippodromus.
ln

Codex Ueccensis habet in auras, congruit cum bis quse sequunlur. Jdem codex 10) Animut timui « Anima simul et auditus instruitur et pascitur obtutus. » (I7 Ocultu luus. Uvbc est lectio velerum editioaures.
satis
:
y

« Deum (pag. 201), ait dire omnes et videre. »
{•20)

ubique esse praesentem, au-

Exilis
lertii

ingenii.

Hieronymus
:

in

Prajfalione

num

et

plnrimorum veterum codicum oplimaj
ita

notse.

Primus omuium Higaltius mutavit
luot fixus
esl

et edidit, oculos

Anglicana, Rigaltian im imitata est, quamvis in ea adnotatum -,it lectionem quam nos revocamus exslare in plnribus antiquis codicibus manuscrijilis. Miror autem eam lectionem, quae Latina non est, potuisse
editio

postea

D

Epistolam ad Galatas Exilis ingenii rivulum oix parvo strepentem murmure sentientes. Ruricius, episcopus Lemovicensis, lib. 1, episl. 10 « Me sciatis laborare egestate ac sterilitate exilis « Mei iningenii. » Symmachus lib. ix, epist. 10 genii exilitas etiam parum miratur. » Aliis verbis libri de in capite primo ldem dixit Laclantius
libri

in

:

:

,

Dei : « Quanlum possibilitas intelligentiae mea? pervidet. » Cassianus, in prsefatione Collationum " Li quantum tenuitas noslri suGecit ingeOpificio
:

placere
nlfei
d

hominibus
,

eruditis.
lib.

Ortam
i

permutation
1,

illam esse malitterarum et u

nii.

»

Julms Firmicus,
:

in prasfatione de Inslilutione

cap. 1, adnotat olim perscribendo, quod etiam aduotatum reperi in libro primo Prisciani. Itaque in epiatolarum sancti Cypriani codice, 1308 bibliolbeca tinsB, qui fuit olim Thuanas, diserte scriptum est oculos tuos (ixus eH. sed supra lineain littera ujuncta est cum his duabus vocibus,
e

quas

Qnintilianus,

mutari

sotitas

in

nl Bcirel

le stor

1

et
s

eam

esse ve-

ego ssepe vidi iii vetustis codicibus aliorum criptorum eumdein modum emendalionis servatum, nimirum ubi per errorem .-<criptaer.it lillera superposilam esse

ram lectionem qua;

iperposita erat.

Nam

nobis tenue est ingehium. » Pro quo Martialis lib. ix, epigr. 51, dixit pusillum ingenium. HieronymuSj in epitaphio Nepotiani « Grandes materias ingenia parva non sustinent. » Arnoldus Bonevallensis in editione Anglicana « Sublimes materias sublimium ingeniorum exigunt tractatores. » Recte. « Etenim magna ingenia, ut ail Velleius Palerculus, magnis adjutoribus egent. » Prgeclare Quintilianus in Prsefatione Oratoriarum Inslitutionum : « Ulud tamen in primis testandum est nihil prsecepta atque artes valere nisi adjuvante natura. Quapropter, cui deerit ingenium, non magis haec scripta sunt, quam de agrorum cultura
Matheseos
«

In

:

:

,

,

201
nullis

EPISTOLA
ad copiam fcecundi cespitis culminibus
12

I.

202
saeculi

(21) p^ tis

22

nutabundus ac dubius
23

vestigiis

ober-

ingravescit. Aggrediar

tamen
facit

facultate

13

qua valeo;
In judieiis,

rantibus fluctuarem, vitee

meoe nescius,
ac

veritatis

nam
bili

et

materia dicendi
1B

mecum um
pura

14
.

ac
illis

lucis alienus,

difficile

prorsus

durum pro

in concione
16

pro vox

rostris,

opulenta facundia voluvero de Domino
18

ambitione jactetur. C

tunc moribus opinabar quod in salutem mihi divina indulgentia pollicebatur, ut quis renasci (27)

198
sed
fortia,

^eo

17

est, vocis

sinceritas

non

denuo
aquee

posset

,

utque

in

novam vitam
24
,

lavacro

eloquentiae viribus (22) nititur ad fidei argumenta,

salutaris
et,

animatus
ac

quod

prius fuerat
26
,

rebus. Denique

accipe
(24)

non

diserta (23) sed
19

exponeret,
bilis 28 ,

corporis licet

23
21

manente compage

nec ad audientiee
20
,

popularis illecebram

hominem animo
aiebam,
perniciter oxuatur
rise

mente
vel

mutaret. Qui possi-

culto

sermone fucata

sed ad divinam indulgen-

est tanta conversio, ut

repente ac

tiam prsedicandam rudi veritate simplicia. Accipe

quod

genuinum

situ 29

mate-

quod sentitur antequam dic ilur, nec permoras temporum ionga agnitione colligitur, sed compendio
gratioe

naturalis obduruit,

vel

usurpatum diu senio
profunda penitus
discit

vetustatis inolevit? Alta haec et

maturantis bauritur.
21

radice

sederunt.

Quando parcimoniam

qui

epularibus coenis et largis dapibus assuevit? et qui
III.

Ego
(26)

cum

in tenebris (25) atque in nocte

B

pretiosa veste

conspicuus in auro atque in pur,

ceeca

199

jacerem,

cumque

in salo jactan-

pura

(28)

fulsit

ad

plebeium

se

ac

simplicem

Varise lectiones.

M Culmis Oxon.
concione Thu.
i

13

Facultatem Ben.
16

u Metum
17

Goul.
et

,s

In judicii

Foss.

Nobili Fab.

Domino

Deo

Foss.

Elde Domino

contentione Vict. Lin. Goul. Judicii 18 et de Deo Thu. Puree Voss. 4.

n ,0 Illecebras Ar. Lam. Fucatam Thu. 2I Ergo Pumel. nullis prxsidiis posuit. 22 Hujus omnes et mss. i6 J7 Manente materia Thu. Corporea Rigalt. Hominum ac mentem Vict. 28 Quid impossibilius aiebam, quam Pem. Lam. Eb. Reg. Quin Pem. Foss. Spir Rem. Manu. Cui Goul. Lam. Quomodo Voss. 4. i9 Genitum in sinu, nota marginalis vet. cod. Gemino situ Voss. 4. Spir. Genilum in sinu Bod. 3.
.

Steph. Baluzii notae.
sterilibus terris. » Idem, lib. vni, cap. 4, ait ut lercultu, sic animam disciplinis uberiorem fieri.
libri
si

aspexit et stultos in
talis

me mundanse

sapientiee diutius

ram

haberi sensus indoluit, ac fatuum prudentiee mor-

Ammiai.us Marcellinus, initio menta omnia mediocris ingenii
moturus. »
(21)

xvi

:

Instru-

suffecerint

com-

p

Culminibus. Ita

omnes
,

editiones ante Pamelia-

nam. Consentiunt etiam vetera exemplaria. Quanquam autem vox culmis quam Pamelius alteri subslituit, bona sit et bonum sensum constituat, revocandam esse putavi veterem lectionem, quee et ipsa optima est culmen enim significat summitatem alicujus rei. In codice Turonensi scriptum est culminibus, et supra lineam vel culmis.
:

sale condivit. Mox ut carnis caligo deseruit, per sentes dumosi ruris eirantia ,n herbam florei cespilis revolvi tutoque nisu melioris arbilrii cultum vestigia, illustrati pectoris Deo dicavi. » Minucius Felix de se « Cum, discussa caligine, de lenebrarum loquens profundo in lucem sapientiee et virtutis emerge-

ingenium

ccelesti

oculos

interior

:

(22)

Non

eloguentise

viribus.

Hieronymus
,

in

epi-

ad Pammachium pro libris suis adversus Jovinianum : « Porro eloquentiam quam pro Christo in Cicerone contemnis, in parvulis non requiras ecclesiastica interpretatio etiamsi babet eloquii venustatem dissimulare eam debet et
stola
;

,

,

fugere. »
(23)

Non

diserla.

Hieronymus
:

in

epistola

ad

Nepotianum, de vita clericorum « Audi igitur, ut neatus Cyprianus ait, non diserta, sed fortia. » Ruricius, lib.
i,

epist.

17

:

« Certi

sumus quod non
:

1)

tam diserta cupitis audire sed

Julianus Pomerius, lib. m, dc Vita contemplativa, cap. 34 « Prudentibus viris non placent phalerata sed forfoitia. »
(24) Nec ad audientiw Codex episcopi Acconensis Nec audientiae popularis illecebra culto sermone
:

lia. »

«

fucata. »
(25)

Ego

cum

in

tenebris.

Citat

hunc

locum

sanctus Augustinus, serm. 312, in nova editione. Videtur autem Sedulius ab hoc loco mutuasse quee de sua conversione ad Deum scribit in Epistola ad Macedonium : « Cum seecularibus igitur studiis occupatus, inquit, vim impatienlis ingenii, quod Divinitatis in me providentia generavit, non utilitati animee sed inani vitee dependerem, et lilterarise solatia disciplines lusibus infrucluosi operis non auctori, deservire, tandem misericors Deus rerum conditor clementius fabricam sui juris

presbyler Antiocbenus, apud 6, asserens fidem nostram etiam nos ali« Erravimus adversus gentiles quando, et simulacra quse ipsi finximus deos cceli ac terree putabamus auctores. » Commodianus, « Gens et ego fui, perversa mente Instruct. 2G moratus, et vitam istius sseculi veram esse putabam. » Vide etiam Instruct. 1 et 33. (26) In nocte cxca. Id est idololatria. Hieronymus, « Proponamus beatum Cyin caput lertium Jonee prianum, qui prius idololatriee assertor fuit, et in tanlam gloriam crevit eloquentiee ut oratoriam quoque doceret Carthagini, audisse tandem sermonem Jonee, et ad pcenitentiam conversum in tantam venisse virtutem ut Christum publice preedicaret, et pro illo cervicem gladio flecteret. » (27) Renasci. Non enim nascimur, sed renascimur Christiani. Tertullianus, in Apologetico : « Fiunt, non nascuntur Christiani. » Item Hieronymus in libro adversus Vigilantium et in Epistola ad Lsetam, de Institutione filiee. Apud Primasium, in Prologo commentarii in Epistolas Pauli, Christiani aiunt ad « Filios Abrahee non facit nativitas, sed Judseos fides. » Vide quae de Christianorum nativitate ait Munnulus a Girba in concilio Carthaginensi, et quaa Pontius diaconus in Vita Cypriani dicit de nativitate

rem. »

Lucianus,
lib. ix,

Rufinum,

cap.
:

:

:

:

ccelesti.

In auro... purpura. Hieronymus in Epistola (28) ad Heliodorum de laude vitee solitariee, et in Epi« In auro slola ad Lselam de Institutione filiee alque purpura ludere. » M. Cato apud A. Gellium, « Fures privatorum facinorum in lib. n, cap. 18 nervo atque in compedibus eetatem agunt, fures
: :

Patrol. IV.

s.

CYPRIANI OPEIU M P UiS
ille

I.

-

EPISTOLjE.
,

204

cultum quando deponit? Fascibus
tus el

(29)

oblecta- \ Sed

.

postquam
labe

unda? genitalis auxilio superioris

honoribus, esse

privatus

el

ioglorius

non
l,v
-

BBvi

detersa, in
se

ezpiatum pectus scrcnum ac

potest. Hic

stipatus clientium

cuneis,

200

purum desuper
coelitus

lumen
,

:

"''

infudii

,

postquam

,

quentiore comitatu ofQciosi agminis 30 honestalus,

spiritu

hausto

in

poenam putal

:tt

esse
(32

cum

solus est.

Tenacibus

nativitas

secunda reparavit
37
,

novum me homincm mirum in modum
,

semper iUecebris
rapacitas

necesse

est, ul solebat, vino-

protinus conQrmare sc dubia, paicre clausa, lucere

lentia invitet, iuflel superbia, iracundia inflammet,

tenebrosa

facultatem

dare quod prius

difticile
,

inquietet

,

crudelitas
"'

stimulet

,•

ambitio
a2

delectt-t, libido praripitcl

egomet quamplnrimis vitse
IV. Ha?c

;1

saepe

mncum. Nam,

ul ipsc

prioris

erroribus (34)

impli-

citu>

M
,

tenebar, quibns exui nie posse non cresic
el

quod impossibile putabatur 38 ut esset agnosccre 201 terrennm fuissc quod prius carnaliter natum delictis obnoxium viveret, Dei esse ccepisse quod jam Spiritus sanctus animarct Scis ipsc profecto et mecum pariter revidebatur, geri posse

derem
erara
veluti
,

viliis

adhserentibus

obsecundans
,

cognoscis quid detraxerit nobis quidve contulerit

desperatione
propriis ac

u meliorum

malis meis
.

mors

ista

criminum,

vita

virtutum. Scis ipse, nec
39

jam

vernaculis offavebam (35

pra-dico. In proprias laudes

(36)

odiosa

40

jactalio

Variae lectiones.
* Et libido prsecipitei Thu. " Ejro memini Ebor. lien. " Nam ipse Lam. Ebor. Voss. 2. Vict. 33 Impli** Segnis vitiis Thu. ss Eram 3 « calus Thn. Foss. desperatione Thum. Voss. Firt. Desuper se lumen 7 rt deest apud Pam. Rig. Ccepenml add. Voss. 4. Pulabatur esse, agnoscere lerrenum fuisse, quod prius 3 ul vere I>> esse Lam. Eb. Goul. Vict. Scribere in proprias llen. Ebor. Lam. In propriis laudibus * Oliosa Spir. Rem. Eras. Foss Vict. ftem.
i

Steph. Baluzii notae.
publici in auro atque in brosius, sive quis alius,
ait
:

purpura.
lib.
iii

»

Sanctus
,

Am- t»
3,

Officior

cap.

puto istic esse melius. Conlra paulo infra retiuui horroribus in hac ipsa Epistola, ut suo loco dicetur.
Ita scriptum vidi in quibusdam (38) Offavebam. libiis vetcribus, pro quo veteres editiones ante Ri-

rapinse

tamen occulta furta, divilum Senecu, epist. "G « Nemo ex istis quos purpuratos vides felix est, non m quibiis sceptrum et clilamydem in scena fabulffi
«

Servorurn

publicse. »

:

assignant. » Fascibus ille. Ista Cyprianum de se scripsisse censuil Guillehnus Cave, quia pulubat illum bonoribus in republica functum antequam fieret Christianus. Verum cum nuspiam inveniaraus illum
I)

o/focari

galtiannm adfavebam. Infra in epist. 5:2, videmus pro suffoceri, et ojfeclura pro effectura in causa baplisnii hajreticorum in sentenlia quam protulit Munnulus a Girba in concilio Carthagi(36, In proprias lauclcs. Ruricius, lib. n, epist. i « In propriis laudibus, sicut dicitur, esl odiosa jactatio. » lla vetus codex sancti Galli, pro quo Cani:

nensi.

honores, magistratus, imperia, nulla nos ratio movere pulest ul verba illa pertinere putemus im lUietorem fuisse scimus, sed non ad C; proconsulem, p nut prsesidem, noc ullo q, alio magistratu funclum. Error ille hinc orlus esl quod Cyprianum noslrum confudit cum Cypriano Antiocheno. Porro fascium rtecus el imperium dixit Columella in 1'nefali me iibrorum de Agri-

habuisse

sius edidit jactantia. Quo verbo usum esse Cyprianum salis conslat. Vera profeclo est illa Cypriani « Laus proprio sententiu. Unde illud vulgatum
:

sordescit
alienus,
et

in

Laudcl ore. » Proverbiorum xxi non os tuum. Augustinus in Epistola
:
:

le

ad

cultura.

« Et ideo de le narralio suavior nobis erat, <juia ea dicebal quaa ipse non posses, ne Officiosi agmmis. In uno ex veleribus libiis Ci quidem me inquirente, rescribere, ne luarum laugitur honeslioris agminis. Sic eliam habedum, quod sancta Scriptura jirohibet, fieres prtebal codez episcopi Acconensis. dicator. » Apud Eusebium, iib n Hist. eccles., cap. .;i Pcenamputat Vide quse de hoc argumento an30, multum viluperatur 1'aulus Samosatenus quod notui Casaubonus ad librum lerlium Suelonii in de se magnifice loquerelur, non ut episcopus, sed verbo Si "'» dominaris. ut sophista quidam et impostor. Plinius, lib. i, :;j lllecebris. In editionibus Pamelii \< ej.ist. H « Etenim, si alienaj quoque laudes parum el additui ml Pamelium vocem sequis auribus accipi solent, quam diflicile esl obillam addidisse conlra Bdem omuium velerum linere ne molesta videatur oratio de se ,ut de suis mplarium. Quod verum est. Ego enira illam in initio disserenlis. » Dionysius Halicarnasseus nisi in uno regio quod fuil olim sancli noi. Ilistoriarum suarum ait non futurum se esse mulMirtini Toi In Divionensi, in recentiore is. lum in propriis laudibus, quod audientibus graRemigiano, et in uno meo scriptum esl deditum. ves molestasquc esse sciret. Symmachus, lib. i, Quod mdicare videtur a aliqua justo banc vocem fuiase k Nempfl derides quod de me epist. 1 ai) eo qrui putarel deesse hic aliquid. Itaque arbitramdulgenlius praedicavi. Et hsec est vera atque tttt siim recte censuisse Anglos illam esse eiiminandigna reprehensio. Omnis quippe ostentatio non dain. quia quidquid assumicaret suspicione mendacii (33 /- liido \rrm ip tet. Seneea, epist. 10 « Tunc autur, proprium non putalur. Dehinc jactantia avara da< im acuit, libidinem irrilat, iracundiam, insligat. » laudis multum d 'coquit de pudore. » Hinc fortassis « Libido prsecipitat. » J) illud Symmachianum a Sidonio laudatum imodianus, Instruct. 83 « Ut vera laus omat, ita falsa castigat. » Cui sententise b interim admonendum est, quamvis res sil exi-

Valerium comitem

(

:

.

:

:

,

:

;

:

;

:

:

I

gui momenti, in veteri liliro Commodiani istic scripUelligeran eupis, jiro eo quod Sigaltius tun. helligera is. e lidit (34; Erroribus. 1'lerique libri veleres et editio:
\

i

nes omnes ante Idanulianam praferunt horroribus. Et tamen multi libri habent erroribus. Quod ego

consonat Anastasius papa in epistola ud Joannem episcopum Hierosolymitanum « Duplex enim causa me hoc poscere constringit, ne consacerdotis tui sensibus aut dolorem falsa laus ingerat, aut pudorem vera succendat. » Quintilianus, lib. iv, cap. 1
: :

«

Nonnunquam

contingit

relatio

meritorum,

de

20S
est;

EPISTOLA L

206
48 (40) firmitate vestigii tui 49 (39), si illapsa
si

quamvis non jactatum possit esse, sed gratum, quidquid non virtuti hominis adscribitur, sed
de Dei munere prsedicatur; ut esse cceperit fidci, quod ante peccatum
rit
4I

^ teneas
tantum

incedas,

in

Deum

viribus totis
s's

ac toto corde
esse ccepisti,

jam non peccare
est,

suspensus hoc
tibi

203

tantum quod
50

fueest

ad

licentiam

datur quanturn gratise

humani. Dei est inquam, 42 quod possumus. Inde vivimus, inde omne 43 hac pollenms, inde sumplo et concepto vigore
erroris
,

Dei

spiritalis

augetur.

Non enim, qui
est,
52

beneficiorum

202

terrestrium
ccelesti

mos

in

capessendo
vel

munere
est.

51

mensura

ulla

,

modus
finibus

Pro-

adhuc

positi

futurorum indicia prsenoscimus.

Sit

fluens

largiter Spiritus nullis

premitur

tantum timor innoeentise custos (37), ut, qui in menles nostras indulgentise coelestis allapsu clementer Dominus iniluxil 44 in animi oblectantis
,

nec

coercenlibus claustris
53
:

intra

certa

metarum

spatia frenatur

hospitio justa
cepta
46

45

obtemperatione tenealur,

ne ac-

Nostrum ter. quantum illuc
gratise

manat jugiter, exuberat affluentantum sitiat pectus et pateat
:

fidei S4

capacis afferimus,

tantum
facultas

securitas (38) indiligentiam pariat, et vetus
47

inundantis

haurimus.

Inde

jam

denuohostis oblrepat.
V. Cseterum,
si

datur,
si

castitate sobria,
55
,

mente

integra, voce pura,
(42)

tu innocentise,

justitise

viam

virtute sincera (41)

in

medelam dolentium

Varia?
4
<

lectiones.
43

« Dei omne Oxon. Sumpto vigore Voss. .. Peccatum fuerit Lam. Ar. Eb. Generis. NC. 1. clementer Dominus influxit Ar. Ebor. Inflixit, Ben. Lam. Bod. 3. Voss. 4 Spir. Quod in mentes nostras 46 45 Justam per orationem Ben. Ar. Necum accepta NC. \. Pem. Eras. Manut. Inluxit Morell. Vict. 4H 47 Justitise Semitam Lin. Teneas illapsa vetus Pem. Lam. Eb. Voss. Nec recepta Foss. 2. s. i. par. 49 Vestigiis tuis Voss. Qualis l oss. 4. Morell. Ebor. Thu. Foss. firmitate vestigii Lam. NC. 1. 53 Refrenatur Lam. 5i Gensura Lam. Eb. Lin. 51 Munere divino Vict. Ben. Ebor. Thu. Vict. Illic fide
44
1

r

Vict.

55

Sancta Ben.

Steph. Baluzii notae.
quibus verecundius dicendum erit sua quam aliena « Omnis sui vitiosa laudantis. » Et lib. xi, cap. 1 jactatio est, affertque audienlibus non fastidium modo, sed plerumque etiam odium. » Ante eum Cicero dixerat in libro I Officiorum « Deforme etiam praedicare. » Sciebat enim verum est de se ipso
: :

timel
t> cap.

Dominum.
11, ait
est.

nullus

Lactantius, in libro de Ira Dei religionem esse non posse ubi metus Item in libro iii Thebaidos et apud Petroin

nium

:

Primus

orbe deos
II,

fecit limor.

secundo Commentariorum de bello civili, libenter homines de suis laudibus prsedicare; quod non factitasse illum tradit Dio Cassius, lib. xxxvn. Et tamen idem Cicero putabat licere interdum de se magnifice prsedicare. Ait quippe in libro Officiurum : « Licet enim, Marce fili, apud te gloriari, ad quem et hsereditas hujus glorise et facinorum imitatio pertinet. » Idem in Oratione de Responsis aruspicum : « Potest quisquam in rebus magnis cum invidia versatus satis graviter contra inimici contumeliam sine sua laude respondere. » Plautus, in Amphitryone « Qui non deliquit, decet audacem esse, confidenter pro se et proterve loqui. » Licet enim
esse

quod Julius Csesar

nit, in

libro

:

Constantinum impeiaPietas enim vestra fructus misericordiee est. Potestas autem custos est disciplinse. » Ennodius, in Vita sancii Epiplianii, ait verecundiam esse matrem bonorum operum. (38) Ne securitas. Cyprianus, in libro de Lapsis « Traditam nobis disciplinam pax longa cor p. 13:2 ut ait T. Livius ruperat. » Secundse enim res ideoque eis non mullibro vi, negligentiam creant tum fidendum idem ait in libro xlii. Vide notas noslras ad librum sextum Salviani. Vium leneas. Quidam libri veteres prae(39) ferunt semitam. Pamelius, a quo cseteri acceperunt
Relatio Leonis papse

ad

torem inserta

actis

sexlse synodi

:

-<

:

,

;

aliquando excurrere in proprias laudes, exemplo sancti Pauli apostoli, in Epistola secunda ad Co rinthios (xi, 22) ut insipiens In qno quis audet dico audeo et ego. Uebrsci sunt , et ego , Israelitx
:

£

edidit
etc.

:

:<

Si

justitiam

teneas,
si

si

iilapsa

firmita
totis, »

to vestigii tui
(40) Illnpsn.

incedas,

in

Deum

viribus

,

,

sunt, el

ego. Ministri

Christi sunt, ut

minus sapiens

dico

plus ego. In sudoribus plurimis, in carceribus abundantius, in plagis supra modum, in morlibus
,

quis possit aliquando laudare explicat sanctus Augustinus in Psalmum gxliv. Exstat apud Plutarcbum libellus qua quis ratione se ipsum citra invidiam laudare possit. Arisloteles de semetipso, ut Valerius Maximus tradit lib. vn, cap. 3, in neutram partem loqui debere prsedicabat, quoniam laudare se vani, vituperare stulti esset. Nam in se dicere non est fere nisi scurrarum, ut ait Quintilianus lib. vi, cap. 3. Vide Demosthenis Orationcm de Corona. (37) Timor innocentix custos. Columella in prsefrequenter, etc.

Quomodo autem

se

Id est, si ita firmo pede viam jusliteneas ut ab ea non deflectas, ut non labaris Illapsa, id est, non lapsa. Libellus Precum Marcel« Inlapsa firmitate vestigii. » Quse lini et Faustini sunt verba Cypriani. Virtute sincera. Ista exciderunt in editioni(41) bus Pamelii et Rigaltii. Exstant enim in aliis et in multis antiquis codicibus. Anglicana editio repolise
:
:

suit.

fatione libri

xu

:

«

Melus plurimum confert ad

di:

ligentiam custodiendi. » T. Livius, lib. xxxiv _•._.!_ „ Disciplina l_r> V. « higni.l: custos infirmitatis quam -_.__ valiinter
,

cap.

optime timor continet. » Vegetius lib. iv, « Timor magis frangit insuetos. » Tertullianus lib. n, de Cultu feminarum : « Timor fun12
:

diores

damentum

salutis est. » In sapientix timor Domiui. Et

Psalmo
alibi
:

cxvm

:

Initium

Beatus vir qui

Mcdelam dolentium. Ita codex monasterii (12) Beccensis et codex episcopi Acconensis, Veronensis et unus Vaticanus Medellam dolentium. VeteIn medulla ndolescentium. res editiones habebant Morellius posuit In medulla adolenlium. In codice sancti Arnulphi Metensis scriptum est In medela adolentium. In uno regio et in uno meo Inde meT\ deld languentium. Atque hanc lectionem esse me•*-' _.__ _ J _ T. _ l _l iorem existimasse videtur Rigaltius, et vocem dolentium, quae hodie exstat in vulgatis editionibus, censet esse potius ab interprele quam ab auctore. Et quia in antiquis editionibus videbat scriptum quam scripturam esse In medulla adolescentium confirmant qusedam vetera exemplaria, hinc collegit
:
:

:

:

:

'

1

.

1

1

:

,

S.

(

\pw.\ni iwrs

i.

-

nuMoi.
ut in

E.

•>08

renenorum

43) virus

exstinguere

j

animo- ^tieri,
;

omoem
,

adversarii grassantis exercitura

rum desipientium
infestis
;

labes, reddita sanitate,

purgare

imperiosum jure dominetur
VI.

jubere pacem, violenbs quietem, ferocienerraticos spiritus (44
;, .

Atque

ul Ulustrius, veritate

patefacta, dilibi

tibus lenitatem immundosel

vini

muneris imiicia clarescant, lucem

ad cog-

qui

m

azpugnandis bominibus
minis

~

immerserint

M

,

nitionem dabo; malorum
operti

61 (46) caligine abstersa ,

ad

confessionem

increpantibus cogere, ut

(47) seeculi tenebras revelabo. Paulisper
in

te
i

reeedant, duris rerberibus urgere;
tantes, ejulanlea
k5
.

204

eonflic-

crede subduci

montis ardui
'" lU!

(48)

verticem celsio-

gementes incremento
videtur;
occulta

pcenae

rem, speculare
facies
;

205

rerum

infra

tejacentium

propagantis extendere, Qagris csedere, igne torrere.
Res
illic

et,

oculis in

diversa porrectis, ipse a ter-

geritur,

uec
Ita

plaga, et

renis

conlactibus
:

liber lluctuantis

mundi

turbines

poena

M

manifesta.

quod

esse

jam ccepimus

intuere

jam
ct

saeculi ct ipse

misereberis tuique adgratus,

ptus spiritus licentia

sua potitur; quod nec-

monitus

plus in

Deum

majore
62

laetitia

dum corpus ac membra mutavimus, adhuc carnalis aspeetus sseeuli nube caecatur. Quantus bic animi
potentatus, quantus vis est, non tantum ipsum esse
is

quod

evaseris gratulaberis. Gerne tu

itinera latro-

nibus clausa, maria obsessa prsedonibus, cruento

borrore castrorum bolla ubique

divisa

".

Madet

contactibus mundi, ut quis

,;

"

"

orbis

mutuo sanguine
publice
geritur.

;

et

bomicidium,

cum admitvocatur (50)
ac-

expiatus et purus nulla incur3antis inimici labe cased adlmc majorem ct fortiorem viribus piatur
,

tunt (49) singuli, crimen est, virtus

cum

Impunitatem sceleribus

Variae
34

lectiones.
Vicl.

Exstingui Thu. *' Detersa Lam.

"

Ad expugnandos bomines
6-

Cernes tu Ar. Pcm.

6J

Immerserant Thu. Diffusa A>\ Lam. Ebor. Ben.
5S

5

'Sed pcena Thu.

M Quia

Steph. Baluzii notae.
emendatissimum fore hunc locum si scriberetur In medelam dolescenlium. Verum ego hanc vocem nuspiam reperi. Itaque puto lectionem veterum librorum, quam retinui, praeferendam esse voci novse, qua) nullam aliam habet originem quam conjecturam Rigaltii. In epistola 5i, pag. 77, scriptum est
:

Sed haec vox neque
blandientium virus.
pisse.

in veteribus libris exstat

neque

in antiquis editionibus. Infra

malorum Hinc ergo videtur Erasmus accetamen
legitur

:

Merito trahebatur dolentiurn pcenitentia. » Porro medulla pro medela positum aliquando fuisse per errorem librariorum videre poterit lector in tomo Ca«

(47) Operti. Nescio qua auctoritate ductus Rigaltius maluit edere operlas contra omnium veterum librorum et editionum fldem. Nam epitheton illud nullc modo convenit cum tenebris, quse semper opertae

p
*-*

pitularhtm, pag. 1011. habent vclemo13) Veneilorum. Duo libri veteres
1

mm.
Errotieot spiritus. Infra in libro de Idolorum ii Spiritus iminceri et vagi. Ubi Vanitate, pag. 228 vide notas. Apologetiro : in Ejulantes. Tertullianus (45) « Chrislum timentes in Deo et Deum in Christo Bubjiciuntur servis Dei et Christi. Ita de contactu u nostro, contemplatione et repraesenla:

sunt. Nisi si vidit codicem sancti Arnulphi Metensis. in quo solo ieperi scriptum operlas. Scio Apuleium « Noctemque et opertas exoptat ultrc scripsisse tenebras. » Verum ejus auctoritas tanti non est ut inutari proplerea debeat oratio Cypriani. Nam ips€
:

,

Cyprianus, in libro de Opercet e/eemosynis, pag. 242. dixit « Oculi superfusi nigroris lenebris et nocU contecti. » Et Virgilius
: :

Nox Apud Ovidium

operit terras.
:

eliam de corporibus noslro imperio excedunt inviti et dolentes et vobis prsesentibus erubescentes. » Idem, adversus Scapunon tantum respuiinus, * Damones autem lam verum et revincimus et quotidie traducimus et de hominibns expellimus, sicut plurimis notum est. » « Hsec omnia sciunt plerique ves icius Felil tiutn ipsos (la;mones de semet.psis confiteri quo iobis et tormentis verboruin et orationis incendiis de corporibus exiguntur. » Julius Eirmi« Sic in corcus, de Errore profattarum religionum pore hominum constiluti dii vestri verbo Dei spiritualinm Qammarum igne torquenlur, et qui apud vos dii coluntur, apud nos religiosae fidei medela, Cbristi ffratin. huimmo subjacentes imperio et tormenta repugnantes austinent, et victi pcenis ultricimtur. » Lactantius, lib. IV, cap. 27 bu«
tione
Ignis
illius

corrcpli,

iEmus mons opertus nubibus. » adopertus nubibus aether. Loca nebulaPailadius lib. I, de Re rustica, tit. 3 absoluta. Et nihilominus Angli reti r rum noctibus
«
...Et thiidis
:

nuerunt editionem

Rigaltii.

Miror autem

eum mo-

:

nuisse scriplum esse operti in codice Corbeiensi in quo certum est non haberi epistolam ad Dona-

tum.

:

D

Hieronymus, in Epitaphk possemus in talem ascendero speculam de qua universam terram sub nostris pedibuj cerneremus, jam tibi ostenderetn tolius orbis ruinas
(48)

In

montis ardui.
«
si

Nepotiani

:

:

.

:

dsemonibus hoc signum sciet qni viderit, quatenus adjurati per Christum de corporibus quse obsederint fugiant. » Eliam reliquiae martyrum fugabant dgemones. In libello quippe Preeum Marcellini ei Faustini scriptum est de virtute [Uiarum Hufiniani rnartyris « Sciunt lioc Neapolitani in Campania, ubi reliquise cruoris ejus in obsessis corporibus daemonia affiigunt. » Vide Hieronvmum, in libro adversus Wigilantium, ubi idem testatur de reliquiis martyrum. Malorum. Erasmus addidit blandientium. (46
lanlo lerrori
sit
:

gentes genlibus et regnis regna collisa. » Matthseus Bossus, lib. i, epist. I, ad Philippum Parmensem, ii qua disputal de mundi fuga atque conlemptu « Quod tu quoque ut plene percipias, a caeteris animum oro parumper nverle atque veluti in sublim specula pone atque constitue, unde uno spectes e cernas intuilu quaa deorsum hic intcr homines mise randa et tetra geruntur. » S:c Mercurius, apud Lu cianum, in Contemplantibus, volens ostendere Cha ronti ea quae in orbe lerrarum fiebant, eum in excel sum monlem arboribus densum deducit, ut indi oiunia videre possit. «Ex sena(49; Homicidiurn cum admillunt. Seneca
:

tusconsultis
Virtus

(50)

vocatur.

Lactantius,

lib.

i,

«

Quo

cap. 18 plures

;

200
quirit,

EPISTOLA
non innocentise
Jam,
ora
si

I.

210

ratio,

sed

ssevitise 64

magni-

a

possit occidere peritia est, usns est, ars est. Sce-

tudo.
VII.

lus

ad urbes ipsas oculos
,

6S

tuos atque

test

non tantum geritur, sed et docetur. Quid poinhumanius, quid acerbius dici ? Disciplina
perimere quis
68 .

206
ludus,

convertas

celebritatem

(51)

otfendes

est ut

possit, et gloria est

quod peferis

omni sohtudine
ut
oblectet.

tristiorem.

Paratur

gladiatorius

rimit

Quid

illud,

oro

te,

quale est ubi se

libidinem

crudelium luminum sanguis
66 cibis
67

objiciunt quos nemo damnavit
(54),

(53), setate integra

Impletur in succum

fortioribus cor-

honesta

satis

forma

(55),

207

veste pretiosa

pus, et arvinse toris

membrorum

pinguescit, ut saginatus in

moles robusta puenam charius pereat.
;

(56)? Viventes (57) in ultroneum funus (58) ornantur, malis suis miseri gloriantur.
(59),

Pugnantad

bestias
lilios

Homo occiditur (52)

in hominis voluptatem

et ut quis

non crimine

(60),

sed furore. Spectant

Variae
64

lectiones.
s7
6S

urbes oculos Bod. 1. Siccurn Spir Bem. Lam. Ebor. NC. et arvinse roris Spir. Rem. Assidui nidoris Eras.
Vitii Lin.

53

Ad

66

Ad ruinam

corporis

membrorum

Ben.

Peremit Foss.

Steph. Baluzii notae.
senatusconsultis plebisque scitis sseva exercentur, populus irascitur et tam inique ut injuriam putet publice jubentur vetita privatim. » In comcedia ** quod non libenter pereunt Contemni se judient, Queroli scriplum est neminem dicere verum, et et vultu, gestu, ardore de spectatore in adversafalsum dicere crimen non esse, quia commune est, rium vertitur. » Tertullianus in libro de Spectaculis: id est vulgo fit, et ideo licilum est. Vetus auctor « Certe quidem gladiatores innocentes in ludum Altercationis Synagog.-eet Ecclesix, fol. 41 « Sed quoveniunt ut publicse voluptatis fiant. Etiam qui niam mos erat, crimen non erat. » damnatur in ludum, quale est ut de leviore delicto

R

et

!

:

Quo plures homines
derint
,

afflixerint,

spoliaverint,

occi-

nobiliores et clariores putant, et inanis glorise specie capti sceleribus suis nomen virtutis imponunt. » Seneca, Hercnle furenle : « Prosperum ac felix scelus virtus vocatur. » Idem, Hercule CEteo « Vitium impotens virtus vocatur. »
se
:

eo

Scelerique nefando Nomen erit secundse ad Amicum segrotum inter opera Hieronymi « Injuriam fecisse

Lucanus
virtus.

lib.

i

:

«

»

Auctor

epistolse

homicidas emendatione proficiant. » Et paulo « Imo qui propter homicidse pcenam probandam ad spectaculum venit, idem gladiatorem ad homicidium fiagellis et virgis compellit inviet Felicitatis tum. » Acta sanctarum Perpetuse « Cum populus illos in medio postularet ut gladio penetranti in eorum corpore oculos suos comites homicidii adjungeret, » etc. Prudentius in Hamartigenia
in

post

:

:

:

:

virtus est. »
(51)

Celebritatem.
:

Conlra
,

in

Epislola

Zosimi
,

Sanguinis humani spectacula publicus Gonsessus. Cbservant bilarem de funere plebern.

edit.

pa p£e ad Hesychium « Monachorum solitudo omni irequentia major. » Nam v^ ut ait Hieronymus Epitaphio Marceltse monachorum erat immodica multitudo Quippe monachi quibus interdictse erant civitates, deserta loca et vastas solitudines sequi atque habitare jubentur, ut est in Codice Tbeodosiano. Hieronymus, in Epistola ad Rusticum

m

uh

,

adverm& s

achum

,

Funditur humanus latiari in hinere sanguis, Consessusque illic spectantem solvit ad aram.
Platonis fera vota sui.

,

Quid desideramus urbium frequentiam qui de singularitate censemur? » Sed ista disciplina, ut ferme accidit, in diversum mutata fuit sequentibus temporibus monachi et
scripsit
:

monachum

«

Vide Lactantium, lib. v, cap. 20, Cassiodorum, et Muretum, in epistolam Senecse. lib. v, epist. 42 (53) Quos nemo damnavit. In editione Morellii legitur « Quos nemo damnavit ad bestias. » Sed istud
;
:

est

purum

glossema.
:

,

paulatim, relictis
runt.

sedibus suis, in urbes

commea-

institutionem, sciam, una et sola fidei regula irreformabili manente, ut Tertullianus ait, csetera conversationis et disciplinse admittere novitatem correctionis. Scio prseterea et mecum totus orbis scit ingentia commoda provenisse reipublicse Christianse ex monachorum inter nos habitantium conversatione

Non damno posteriorem hanc

JEtate integra. Pacuvius apud A. Gellium, feroci ingenio, « ^Etate integra, lib. xiii, cap. 28 facie procera virum. »
(54)
(55)

cum

Honesta forma. Codex Gratianopolitanus habet
Veste

venusta.
(56)

pretiosa.

Infra

in

libro

de Habitu
»

virginum, Paulo.
(57)

pag.

175

:

«

Aut veste

pretiosa,

ex

Viventes.

Pamelius adjecit juvenes ex codice

et ex.

studiis

eorum

in

communem, eamque mag-

Camberonensi.

Verum cum

ea auctoritas

sit

sin-

nam, Ecclesise ulilitafem. Sed a me obtinere non J) gularis, et non constet hic agi de juvenibus, sed possum quin damnem sarabaitas quosdam et gyrode viris fortibus, hsec vox sublata est in sequentivagos qui se eremitas esse aiunt, et nihii minus bus editionibus, quanquam lectio quse juvenes habet sunt, cum frequentissime derelinquant solitudines potest confirmari ex iis veterum locis quse refert suas et urbes frequentent aperte contra vitse forBulengerus in libro de Venatione circi, cap. 3.
prsescripserunt. Illud in primis fuisse paulo ante hos trecentos annos unum episcopum, Joannem videlicet episcopum Giennensem, qui, dimisso episcopatu, palam et publice professus est se velle ducere vitam eremiticam, et tamen semper residebat in curia Romana, et qui secundum institutum suum procul abesse debebat a tractationenegotiorum publicorum,
sibi

mam quam

ssepe miratus

sum,

(58) In ultroneum funus. Id est, se ipsi sponte et ultro destinant ad mortem. Funus autem istic signi-

ficatmortem, cadaver, non vero solemnia exsequiarum, utifusius ostendemus ad epistolam31 Cypriani. Non cepit ergo sensum bujus loci Lombertus. Sic
vertit Des gens d la fleur de leur aage, bien bien vestus, s'aprestent de sang froid pour faire ewx-mesmes leurs funfrailles. scripsit Pugnant ad bestias. Rigaltius (59j
:

enim

faits,

se

initiis nefandi schismatis quod post mortem Gregorii papse XI exortum est in Ecclesia Romana.
illius

totum dabat miscendis rebus in

:

« (60)

Pugnant

Seneca, epist. 7 « Nunc omissis nugis mera homicidia sunt » Idem lib. i de Vila beata, cap. 2 « Gladiatoribus quare
(52)

Homo

occiditur.

:

:

Interflcere se crimine. Arnobius, lib. u ob meriti causam, sed in gratam volupcap. 18, tatem consessorum. » Rufinus, lib. xi « Vindictam dari non crimini sed furori. »
:

Non

alios nullius

,

m

S.

CYPRIANI
ast,
el

OPERUM PARS

I.

EPISTOL.E.
(63)

212

patrea
Kt

;

frater

in

cavea

soror presto a

carmine"

recenserc. De parricidiis et incestis

>'-t.

Bpeetaculi

licet
,

pretium largior muceria
ut
!

horror [64) antiquus, expressa ad imaginem vcritatis aclione,

apparatofl

ampiincet

mmroribua
mater
e1

suis
;

mater
ot in
•"

replicatur, ue, saecuhs transeuntibus,

mtersit, huc,
1

proh dolor 69
T1

redimit

exolescat quod aliquaudo

commiasum
ticri

est.

Admonuniscelus

im impiia Bpectaeulia tamque
:ioii

diria et

funestia

netur
est.

Betas

omnia auditu
aavi

posse quod factum

put uit oculia

parricidis.
:2

Numquam

seuio dclicta moriuntur,

VIII. Goirferle
61
tria
bit

binc vultusad diversi

spectacnli
:

quani temporibus crimon obruitur,
oblivione sepeUtur.

numquam

uou

rjrhnua

pmnitenda contagia

(62)
tibi

in theaet dolori

Exempla

liunt quaj esse jani fa-

208

quuque conspicies quod
Cothornua

cinora destiterunt.

Tum

delectat in minis turpitudigesserit re-

et pudori.

est tragicua prisca facinora

nommagisterio(65)209 felquiddomi
lectiones.
1. 7i

Varice
Pro dolore Diversa Oxon.
*

:t

carminum

'' Duris sceleribus Pem. Voss. 2. Ebor. Lin. NC. Priso carmine Bod. 3. Facinora carminum Lam. E^or. facinora Oxon.

Vict.
7]

Lin.

NC.

Oculi plerique mss. el impr. Vict. Prisca 1. Ben. Thu.

Steph. Baluzii notae.
» Quod ille mihi videaunotatione marginali Nicolai ad editionem Pamelianam, ubi vir doctissimus « Pugnant ad bestias bestiae, non nomiscripsit ne, sed furore. » Sed non indicavit locum unde accepit hanc lectionem. At ego inveni ita scriptum libro Veronensi. Vocem vero bestix, fuisse in
•«

advcrsus Jovinianum parricidas ex sententia Pythagoreorum qui abietem quemcunque succiderint. Optatus, autem, in libro va advcrsus Donatislas ait illum esse homicidam qui nulla necessitate cogente, nulla jussione, nulla potestate, sed furore adactus, de voluntate sua fecerit quod prohibent leges. Widus monachus, in Epislola ad Heribertum archienostrorum, Miscellitneorum quffi certe inutilis est in hoc loco, neque in aliis in libro l piscopum, libris antiquis inveni neque in autiquis editionibus. pag. H2 « Fratenuc niortis crimen incurrit quis quis, cum potest, fratrem a morte miniine defendit. » Et hunc quoque locum infeliciter vertit LomberApuleius lib. vii Metamorphoseon « An ignoras eos tus, non sua culpa, sed quia exprimere voluit id quod legebat in editione Rigaltii. Sic ergo vertit etiam qui morituris auxilium salutare denegarint, Des bestes combattent ainsi contre des bestes, non quia coutra bonos mores id ipsum fecerint, solere pour expier leurs crimes, mais pour assouvir leur puniri ? » Pugnant gladiatores fureur. Verus sensus est iste Retinui hanc vocem, quamvis An(64) Horror. gli, auctoritate sumpta ad bestias, id est cum bestiis, non crimino, id est, ex codice Gronovii, illam non ad bestias damnati pro suis criminibus, sed expunxerint et hujus loco scripserint error, quam furore, ut videlicet se fortes ostondant et perilos iectionem reperi etiam in libro Fuxensi. Sed in in nrto gladiatoria. Recte igitur Angli sustulerunt omnibus aliis antiquis, qui sunt numero duo et vocera besti.-e ab hoc loco, quoniam, ut ipsi aiunt, antiquis editionibus scriptum est viginti, et in cum de hominibus agat auctor, minime putandus*-* horror. Itaque non audeo mutare contra tot auctoritatcs, prajsertim cum certum sit hanc lectionem est Ulos frigido et populari convicio bestias appellasse Ludurn bestiariorum dixit Sencca, epist. UiJ constituere bonum sensum. Sic apud Ciceronem, « AfFerunt ct 70. Vide eumdem, lib. n, de Ira Uei, cap. X, in oratione pro Milone, scribi debere et Symmachum lib. n, epist. 4C, cum notis Juroti. tamen oratori horroris aliquid, » non vero terroris, Ca3terum admoneo, Rigaltium in addendis ad obobservat Dionysius Lambinus. Apud Avitum Vien« Q)uis ergo mihi perservationes suas dicere scriptum esse errnre pro nensem, epist. 6, legitur suadcre conetur post errores funerum sepulcrum furore in libro Nicolai Fabri. Quod veruin non posse mundari ? » pro quo scriptum est horrores est. Diverri gpectaculi. Ita veleres libri fere omnes in codice Marnesii. Contra in libello Precum Marcel(61) veteres editiones. Pro quo Pamclius et alii cum in editione vulgata legatur et lini et Fauslini, « quod moveat ad horrorem, * in quibusdam vetustis post oum posuerunt diversa. Quam lectionem, ne codicibus scriptum est « quod moveat ab errore. » quid diasimulem, reperi in duobus antiquis codiHic interim locus utilis csse poterit ad emendandos cibus. auctoritas velerum similes errores ubi defuerit (62) Contaijia. Lubenter arripio occasiones qua3 se exemplarium. offerunt emendandi loca veterum scriptorum quee Prima fronte mihi videbatur rnihi videntur esse d.mravala. In Epistola quinta Magisterio. (6o) Hoimisdte papaa ad episcopos per Bispaniam conslimendum esse in hoc loco et emendandum ita esse tutos ita vulgo scriptum ost « Ab omni vos erranut legeretur magisterium. Nam ila scriptum vidi tium communione separetis. > Et in margine, conta- L) in duobus antiquis codicibus. Verum omnes alii gione. at iu vetu->tissimo et optiino codice bibliorepugnant, ilemque omnes editiones. Denique pethecaB Colbertinae legitur cognutione, et in alio ilem nitius inspicienti quid dicere voluerit Cyprianus vetustissimo monasterii sancli Romigii Remensis, persuasum mihi fuit illum scripsisse mugistei io, ita cum cognilione. Qux duae lectiones, quamvis falsa?, oslondelectari multitudinem ut dicere voluerit histrioncs turpitudines, et dunt legendum esse contagione. Contirmant autem idel mimos actitare II tjritia reprsesentare. Id quod fieri ait turpiludibanc lectionem oa queeprsecedunt. scriptum vidi in editione num magislerio, id est, magisterio impudicx arlis, (63; Parriadiis. Ita M flliana et in tredecim codicibus anliquis. Sic ut in epistola 61, ad Euchratium, arte quae magisetiam in suo se legisse testatur Gronovius, cap. 3, Ira esl turpitudinum docendarum, quod mimi maOhsertalwnum suarum in Scriptoribus ecclesiasticis. gistri sint ostendendarum turpitudinum. Nam setas lasciva magnam voluptatem capiebat ex illa licenAliae editiones et decem libri veteres habent parriqruoque addam, quamvia f>rtasse sit thealrorum. Inde est quod cum castiores esse cidis. Illud tia Hieronymurn. in Dialogo adrersus Peextra rern oporteat ludos spectante censore, ut ait Flavius pariicidam vocare eum qui cum possit Yopiscus, ih Caritw, cum M. Porcius Cato, ut lib. n, lagianos fiora" ;re non liberat, et iulibiu n cap. 10 tcstatur Valcrius Maiimus, ludos
i>

Puguaut ad bestias bestis.
ex

tur accepisse

:

-

:

:

:

:

p

:

:

:

:

:

\

:

.

213

EPISTOLA
»

I.

21<

cognoscere, velquidgerere possilaudire. Adultcrium
discitur (66)

vitia publicae auctoritatis

malo, quae pudica fortasse
(67) processerat,

dum

videtur

21

'>

eL '

lenocinante ad

ad spectaculum matrona

211

de

Steph
les spectaret,

Baluzii notae.
manifeste qui, per quod agnoscitur, tollit. Quid autem spei superest in hujusmodi homine ? Nemo in castra hostium transit, nisi projectis armis suis, nisi destitutis signi5 et sacramentis principis sui nisi paclus simul perire. An ille recogitavit eo tempore de Deo, positus illic ubi nihil est Deo ? Pacum, opinor, habehit in animo contendens pro auriga, pudicitiam ediscet, atlonitus in mimos. Imo in omni spectaculo nullum magis scandalum occurret, quam ipse ille mulierum et virorum accuratior cultus ipse in favoribus aut conspiratio aut
:

populus ut mimse nudarentur postu-

eo discedente, mox laetitia publica subsecuta est. In celebratione enim ludorum floralium, ut tradit Lactantius, feminae nudabantur ad lasciviam juvenum hominum oculis explendam. Quod etiam in Epistola lxxix testatur Seneca. Hinc ergo illustratur locus Cypriani paulo obscurior. « Ho(66) Adulterium discilur. Seneca, epist. 7 mines cum docent discunt. » Certum est ludos florales fuisse ludos impudentiae. et licentiam theatralem fuisse immoderatam et infinitam apud Romanos, multas illic turpitudines criminosas, multas in spectaculis impuritates, ut Salviani verbis utar, committi consuevisse. In theatrorum impudicitiam sic invehitur Tertullianus, lib. de Spectacl., c. 17 « Similiter impudicitiam omnem, inquit, amoliri jubemur. Hoc igitur modo etiam a theatro separamur, quod est privatum consistorium impudicitiai, ubi nihil probatur, quam quod alibi non probatur. Ita summa gratia ejus de spurcitia plurimum concinnata est, quam Atellanus gesticulator, quam mimus etiam per mulieres reprsesentat sexum pudoris exterminans, ut facilius domi quam in sccna erubescant quam denique Pantomimus a pueritia patitur in corpore, ut artifex esse possit. Ipsa etiam prostibula publicae libidinis hostise in scena proferuntur, plus miserae
lare erubuit, et
: :

B Psalmum
agent,

scintillas libidissensio inter se de commercio dinum conflabellant. Nemo denique in spectaculo ineundo prius cogitat, nisi -videri et videre. Sed tragoedo vociferante exclamationes ille alicujus prophetee retractabit. Inter effeminationis modos

secum comminiscelur,

et

cum

athletae
;

;

feminarum, quibus latebant, perque omnis dignitatis ora transducuntur, locus, stipes, elogium, etiam quibus opus non est, praedicatur. Taceo de reliquis, ea quee in tenebris et speluncis suis delitescere decebat, ne diem contaminarent. Erubescat senatus, erubescant ordines Poinpa vero diaboli, theatrorum insanise, equorum omnes. Ipsee illse pudoris sui interemptrices de gescursus in hippodromis, venationes in circo, et relitibus suis ad lucem et populuin expavescentes sequa hujuscemodi vanitas, de qua liberari se postumel anno erubescunt. Quod si nobis omnis impu C1UI.O ^..^vv^ Deo dicit Averle oculos meos, ne vi„„. „„ „ „, ..„ lans sanctus ^
in

praesentia

omnis

setatis,

dicturus est repercutiendum non esse poterit et de misericordia moveri defixus in morsus ursorum, et spongias retiariorum. Avertat Deus a cupiditatem. suis tantam voluptatis exiliosae Quale est enim de Ecclesia Dei in diaboli ecclesiam tendere ? de ccelo, quod aiunt, in coenum ? illas manus quas ad Dominum extuleris, postmodum laudando histrionem fatigare ? ex ore quo Amen in sanctum protuleris, gladiatori testimonium reddere, El? aiwva; alii omnino dicere nisi Deo Christo ? » Sic etiam Cyrillus Hierosolymitanus in Cateches. renunmystag. i, docet Christianos spectaculis tiasse, cum in baptismo pompis diaboli renuntiarunt « Poslea dicis, inquit, el omni pompse illius.
ille
:

:

^

non licet? Cum etiam scurrilitatem et omne vanum verbum judicatum a Deo sciamus, cur aeque liceat
flagilium est ? » Insitus erat ut ethnicorum animis tantus amor theatrorum, plures, teste Tertulliano, a Christianorum secta magis periculum voluptalis, quam vitae avocaret. Nec deerant qui Christianos exislimarent, « expeditum morti genus, ad hanc obstinationem abdicatione
facere videre quae

dennl vunitulem (Psal. gxviii, 37). Ne cordi sit theatri insania, ubi conspicias
tulantias

tibi

studio et mimorum pe-

omni contumelia et dedecore abundantes, atque effeininatorum virorum furoris et amentise plenas saltationes. Neque illa eorum qui in circensibus venerationibus sese feris exponunt, ut infeii-

cem alvum demulceant
:

;

qui ut ventrem alimentis

voluptatum erudiri, quos facilius vitam contemnant, amputatis quasi retinaculis ejus » (Ibid., cap. 1 et 2). Quamvis autem Christianis impermissa essent spectacula, nec hujus religionis hac in re severitas ethnicos ipsos lateret residebant tamen interdum in nonnullis Christianis hujus vitii, id est, spectaculorum amoris, veluti quaedam fibrae in quibus
,

ferarum deliniant, ipsi revera ventris immitium pabulum fiunt atque ut rectius dicam, pro ventre quem unum Deum noverunt, propriam vitam in
prsecipitium

Fuge etiam equorum

num

est

certaminibus objiciunt. quod prorsus insasupinasque animas dejicit spectaculum.
singularibus
curricula,

evellendis

non segniter sancti Patres elaborarunt. Inter rationum momenta, quibus uti solebant, videtur illud memorabile quod ex promissionibus baptismi ducebant, ut ex duobus locupletibus testi-

Haec enim omnia diaboli pompae exsistunt. » Nec omittenda quae leguntur in libro de Spectaculis, qui « Sed ut de hoc scenae S. Cypriano adscribitur inquinamento inverecundo transitum faciam, » inquit auctor
:

D

(6")

Matrona. Mulier

quse in

matrimonium cum

bus perspici potest, Tertulliano et Cyrillo Hierosolymitano, quorum primus sic loquitur in libro de Baplismo, cap. 24 « Quot adhuc modis perorabamus, inquit, nihil ex his quse spectaculis deputantur, placitum Deo esse, aut congruens Dei servis, quod Domino placitum non sit, si omnia propter diabolum instituta, et ex diaboli rebus instructa monstravimus ? nihil enim non diaboli est, quidquid Dei non est, vel Deo displicet hoc erit pompa diaboli, adversus quam in signaculo fidei ejeramus. Quod autem ejeramus, neque facto, neque dicto, neque visu, neque prospectu participare debemus. Caeterum nonne ejerarnus et rescindimus signaculum, roscindendo testationem ejus ? Numquid ergo superest ut ab ipsis ethnicis responsum flagitemus ? Illi jam nobis renuntient, an liceat Christianis spectaculo uti. Atqui hinc vel maxime intelligunt faclum Christianum de repudio spectaculorum. Itaque negat
:

:

viro convenit, ut ait A. Gellius, sed in primis nobilis et primi ordinis, non e plebe. Unde in libro Tertulliani de Pallio legimus matronas sine stola redargutas, quia stola erat insigne matronarum, quam mariti dabant novis nuptis, ut docet eliam et in libro secundo Cicero, in secunda Philippica ejusdem Tertulliani ad Uxorem notatur dives manomine inflata. Et apud Rufinum, lib. i in tronae Oseam « Mulier quee matronalibus illustratur insignibus. » In Actis passionis sanctarum Perpetuse et
; :

Felicitatis

ita

scriptum est

:

«

Ubia Perpetua ho-

nesta liberaliter instituta, matrona licet nupta, habens patrem et matrem. » In hoc loco intelligendo laboravit Lucas Hotstenius, vitio nimirum interpunc« Matrona, licet nupta, tionis, cum sit legendum
:

habens patrem et matrem. » Hinc matronalis sedulilas apud Columellam in Prwfatione libri duodecimi apud
;

-

CYPRIANI OPKIU.M PARS
88).

I.

EPISTOL.E.
avibus
prosilire.

216
Queere

ctaeulo rovertitui impudica

Adhuc deinde, A
^<-tiluis

ministris
possit

jam nunc an
pudicus. Deos

morum
iii,

quanta labes.qnee probrorum fomenta, qua
"•

osso qui
sllos
80

spectal
°I

integer vel

alimenta

vitiorum,

histrionicia

inqui::i

212
I\.

U0S

veneranlur imilantnr, liunt
delicta (72).

videre contra fosdus jusque

oascendi
!

pa-

miseris et religiosa
si

M

lientiam incesta turpitudinis elaboratam
tur

Eviran-

possis,

in illa sublimi specula

consti-

mai

honor omnisel vigor sexus enervati
dedecore
:

tulus,

oculos

tuos

inserere

secretis

,

recludere

corporis

mollitur, plusque

illic

placet
70
.

cubiculorum obductas

fores, et ad conscientiam lu-

quisquis virum in

feminam magis
ei crimine,
et

fiogcrit

ln

niinum

ponetralia

occulta

reserare

!

aspicias
82

ab
pu-

laudem
turpior
et

crescit

"

peritior

" quo

impudicis geri quod nec possit aspiccre frons
dica, videas

71) judicatur.
:

Spectatur hic, proh nefasl
talis ost?

quod crimen

sit et
8:)

viderc, videas

quod

libenter

*.

Quid non possit suadere qui

vitiorum furore dementes

gessisse se negant et

Movet sensus, mulcet affectus, expugnat boni pectorii

gerere festinant

:

libidinibus insanis in viros viri
illis 84

conscientiam fortiorem ;
auctoritas,

nec deest probri blanmolliore
pernicies

proruunt; Gunt quse nec
pes turpis infamat;
*>

possunt placere qui

dientis

ut auditu

faciunt. Mentior nisi ahos qui talis est increpat.Ture.t

hominibus obrepat. Exprimunt impudicam Venerem, adulterum Martem, Jovcm illum suum, non

evasisse se
sit.

conscium
Iidem

credit,

quasi conscientia (73) satis non
accusatores, in occulto
pariter et
rei, in

in publico

magis regno quam
.tmores

vitiis

principem,
~

in terrcnos

semetipsos censores
foris

cum

ipsis suis

fulminibus ardentem, nunc
9
,

nocentes

:

damnant

quod

intus ope-

m

plumas

oloris
in

albescere

defluere,

nunc

nunc aureo imbre puerorum pubescentium raptus
Varise

rantur

;

admittunt libenter quod
:

criminantur

audacia prorsus

cum admiserint 83 cum vitiis faciens 86

lectiones.
"'"'

Incitamenta Vict. Legemque nascendi ]'oss. 76 Et laudem consequitor Viet. Eo peritior Uod. 3n Florescere Spir. Rem. so Cum deos Voss. 4. 81 Miseris religiosa Hod. 3. Libenter admittitur Voss. 4. Si 8S •' Mens Lam. NC. 1. Ebor. Gementes Spir. liem. Erat. 8 * Illis ipsis Pam. Et alios cum admiserint & * Mor. Pro conviciis faciens Eras. Favens Lam. Ben. Ebor. Conviciis faciens Spir. Rem.
"•

7i

1

Steph. Baluzii notae.
auctor p. 341, « pudet referre quse dicuntur, pudet etiam accusare qufe fiunt, phas, adultororum fallacias, mulierum impudicitias, scurriles jocos, parasitos sordidos, ipsos quoque jiatresfainiliiis togatos modo stupidos, modo obscenos, in omnibus stolidos, in omnibus inverecundos. Et cum nulli hominum aut generi aut professioni ab improborum istorum seriiiono parcatur, ab oiiiiubus tamen ad spectaculum convenitur. Commune dedecus delectat, videre vel recognoscere otia vel discere. Concurritur illic ad pudorem publicum lupanaris, ad obscenitatis magisterium no quid secreto minusagatur quam quod in publico discitur; et inter ipsas leges docetur quidquid legibua interdicitur. Quid inter haec Christianus fidelis facit, cui vitia non licet nec cogitare, quid oblectatur siiiiulacris libidmis, ut in ipsis deposita verecundia audacior tiat ad criinina ? Discit et facere dum con,

imaginibus fornicationum omnis plebs animo fornicatur, et qui forte ad spectaculum puri venerant, a
theatro adulteri revertuntur. »
(69;

Erirnntur mares. Codex Laetiensis

:

«

Hebe:

C

honor in hominibus, et vigor, » etc. Infra, epist. 61 (70) Virum in feminnm fregerit. « Docens quo modo masculus frangatur in feminam. » Salvianus lib. vu, cap. 19 « Cum enim muliebrem habitum viri sumerent, et magis quam mulieres gradutn frangerent. » Arnobius lib. n « Vigorem virilitatis exponere ot in habitum femitatur maris
: :

narum
sloln

deliciasque moliire
:

»

Hieronymus
:

in

Epi-

fractus in feminam« Quae privata Tertullianus, in libro dc Spectaculis et propria sunl sceme, de gestu et flexu corporis mollitiae Veneris et Libcri immolent. » Lactantius, « Histrionum quoquc; impudici 20 lib. vi, cap. motus quid aliud nisi libidinos docent et instigant,

nd Ileliodorum

« Histrio

:

et in muliebrem incessum habitumque mollita impudicas feminas inhonestis cimi; apud Plinium, lib. v, epist. 16, malronalis Ambrosius, in gestibus mentiuntur ? » Sanctus grovittu; in libro secundo Terlulliani de Cultu feEpislola ad Sibinum episcopum « Quid utique tam minarum, mntronalia deroramenta, et ferix matrodeforme visibili spectaculo quam histrionicossinuare nnles in libro de Idololatria. Lampridius, in Helioeestus el femineo usu mollire membra » Prudenrjnbnlo Facta sunt S. C. ridicula de legibus J) tius, in Hamartigenia : « Turpe semivirorum mem• matron iIiIjus. » Elegans est et dignus referri locus bra theatrali spectat vertigine ferri. » Et infra

suescit videre. »

quorum enervata corpora

:

.'

:

imellaB de

maritis ad villas suas proficisci cu:

«

« Jucundius pientibus. Sic ergo ait lib. r, cap. 4 itaque viro si etiam matrona comitetur, cujus ut animus est delicatior. sexus, ita Quamobrem amcenitate aliqua demerenda erit, quo patientius moretur cum viro. » In lil)ello Precum Marcellini ct

Cernas mollescere cultu hcroas vetulos. » Colude Agricultura ait mella, in Prwfnlione librorum ajtatem suam miralam fuisse geslus etfeininatorum,

quod
tiuin.
(71)

B

niotu mentirentur,

natura sexuin viris dencgatum deciperentque oculos

muliebri spectan-

Damasuin papam in tantum a Fnuslmi scriptum matronis dilectum fuisse ut earum auriscalpius ilice^

est

VideQuintilianum, lib. n, cap. 1. Eo peritior quo turpior. Phgedra
:

Hippolyto

Bpud Ovidium
Relirjiosa

relur.

Apud Ovidium,
od.

Sed hsec scribebantur ab adversariis ejus. lib. n Metamorph., et lib. xvi Fastorum, tum etiam apud Silium Italicum, Juno vocatur Mairona tonantis. Vide Lambinum ad Horatium,
iii,

Pejor adullcrio turpis adulter abost.
(72)

dilecta.

Lactantius,

lib.

i,

cap.

20

:

lib.

2.

Quid mirum si ab hac gente universa flagitia manarunt apud quam ipsa vitia religiosa sunt ? »
«
(73)

(68; Reverlitur

impudiea.
:

Infra

in

libro de Habitu

« Quantum a proposito suo Virrjinum, pag. 179 vir^o doficit quando pudica quse venerat impudica « Ilaque in illis •;dit » S;ilviLmus lib VI, cap. 3
!

runt
satis

:

«

Quasi conscientin. Tres libri veteres prgefeQuasi conscientiam suam non posse effugere
sit.

non

»

:

217

EPISTOLA

I.

218

t impudenlia congruens impudicis. Nolo mireris \ pace rupta, forum litibusmugit insanum, hasta illic et gladius et carnifex praesto est, ungula effodiens, ore illo (74) quidquid quae loquunlur hujusmodi equuleus exlendens, ignis exurens, ad hominis corjam voce delinquitur minus est.
;

pus

213

214 uBum supplicia plura quam membra (77).
?

X. Sed tibi, post insidiosas vias, postdiver-

Quis inter ha?c vero subveniat

Paronus 89

?
90

praevavendit.

sas orbe toto multiplices pugnas, post spectacula vel

ricatur et decipit. Judex ? sed sententiam

cruenta vel turpia, post libidinum probra

vel lupa-

Qui sedet crimina vindicaturus admittit,
innocens pereat,
delicta, et
lit

et ut reus

naribus proslitutavel domcsticis parietibus obsepta,

nocens judex. Flagrant ubique

quorum quo

secrelior culpa,

major audacia

est,

passim multiformi genere peccandi per

forum forlasse videatur immune, quod ab
lacessentibus liberum, nullis
polluatur. Illuc

injuriis

improbas
fraude
liberi,

mentes

nocens
(78)
,

virus
ille

operatur.

Hic

malorum
flecte.

contactibus
illic

testamentum
illic

subjicit

falsum

capitali

aciem tuam

Pura

quae

conscribit;

hic

arcentur
;

haereditatibus

detesteris invenies,

magis oculostuos inde

divertes.

bonis donantur alieni
91

inimicus insiinfamat. Utro92

Incisee sunt licet leges
aere praelixo
87

duodecim

tabulis, et publice
88

mulat, calumniator impugnat,

testis

jura praescripta

sint, inter

leges

bique grassatur

in

mendacium criminum
audacia,

pro-

ipsas

(75)

delinquitur, inter jura peccatur.
illic

Inno-

g

stitutee vocis venalis

cum
93
.

interim nocentcs
Nullus de legibus

centia

nec

ubi

defenditur reservaiur. Saevit
(76)

nec

cum

innocentibus pereunt

invicem

discordantium rabies, et inter togas

metus

(79) est;

de quaesitore

(80),

de judice pavor

Variae
87 88

lectiones.

Publico 83re praefixo Pem. Lam. Eb. NC. 1. Voss. 2. Publica Voss. 2. Publica Voss. 4. Praefixa Spir. Rem. & Patronus scilicet Voss. 4. 90 Judex sententiam Voss. 4. 9i Inimicus insimulat, Proscripta Man. 92 calumniatur, impugnat testes, infamat verum, ubique grassalur Vict. Criminis Rig. Pem. Bod. 3. Voss. 2. "3 Lin. Spir. Rem. Man. Mor. Cum nocentibus innocentes pereunt Lam. Ben. Ar. NC. 1.

Steph. Baluzii notae.
f>re illo. Antea legebatur Hu(74) Hujusmodi. jusmodi ore illo. Quaedam vetera exemplaria me docuerunt hunc locum ita esse constituendum et interpungendum. Et ita ante me monuerat Gronovius, lib. m, Dissertat. cap. 12. Praeterea hae duae postremse voces perperam conjunguntur cum antecedentibus in vulgatis editionibus, cum quee supra dicuntur nullam cum his vocibus connexionem habeant. Nihil enim illic scriptum est de ore. Erasmus, Manutius, et Pamelius ediderunt ore illo pol:

libro

Fuxensi

:

« Inter treugas

pace rupta,

nondum
:

mvento vocabulo treugarum.

Quam (77; Quam membra. Aliae editiones habent membra sunt. Sic etiam legitur in quinque libris
veteribus. At cum vox illa ultima non exstet in reliquis exemplaribus antiquis quibus usus sum nec
in pluribus Anglicanis, et dictio sit elegantior abs-

Q

que voce
sustuli.

illa

quam puto
epist.
8,

Infra,

esse ex glossemate, « Quamvis pag. 16
:

eam
tor-

luto.

Sed hanc postremam vocem

neque veteres

querentur in servis Dei jam non
nera. »
(78/

membra
supponit.

sed vul-

libri, si

unum

excipias,

agnoscunt, neque veteres

Testamentum
alii

subjicit.

Quidam codices habent
est,

editiones.
(75)

subdicit,

substituit,

id
:

Valerius

Inter leges ipsas.
:

Hieronymus,
«

lib.

i,

pag.

4,

adversus Jovinianum

Quotidie moechorum

san-

guis effundetur, adulteria damnantur, et infer leges ipsas et secures ac tribunalia flagrans libido dominatur. » Symmachus, lib. n, epist. 52 « Nos legum
:

inane
cap.

nomen vocamus. » Valerius Maximus, « Legum victrix audacia. » Seneca 1
:

Maximus, lib. ix, cap. 4 « Cum falsum testamentum quidam in Graecia subjecissent. » A. Gellius lib. v, cap. 9 « Sortem nominis falsam subjici. » Julius Paulus, lib. iv Sentent. tit. 7 « Non tantum is qui testamentum subjicit. » Cicero, in Paradoxis
:
:

:

:

lib. ix,

«
«

Hcrcule

meatus, aliae circumscriberent nescios, testamenta supponerent falsa. » Lactantius, lib. v, cap. 9 Ovidius lib. v Tristium « Non enim de nostro sed de illorum numero semper exsistunt qui haereditates captant, testamenta supNon metuunt leges, sed ceditviribus aequum, ponunt. » Testamentorum msidias, dixit Plinius, Victaque pugnaci jura suh ense jacent. lib. xxix, cap. 1. lu Tito Livio vero, lib. x « Jam regi leges, non (79) Nullus de legibus melus. Cassiodorus, in PraefaJ) regere. » Seneca, lib. ix de Beneficiis « Deinde mores pravos corrigis cap. 28: tione Variarum « Legum praesidio qui plurimum illas peccaveauctoritate rectoris, audaciam frangis, timorem legirunt proteguntur. » Tacitus, lib. i Annalium « Iuvabus reddis. » T. Livius, lib. n dixit « Jus vi obrulido legum auxilio, » et infra « Victa est sine dubio tum. » Horatius, lib. i, sat. 3 lex. » Citat porro hunc Cypriani locum Agobardus, sed valde decurtatum, ut assolet. Jura iuventa melu iujusti futeare necesse est. (76) Inter togas. Infra in libro adversus Demetria(80; De quaesitore. Qui quaestionum judicia exercet, num, pag. 219 « Hostem quereris exurgere, quasi qui capitalibus judiciis praeest, ut loquitur Pompoet si hostis desit, esse pax inter ipsas togas possit. » nius, lib. n, D. de Origine juris. Ammianus MarcelSeneca lib. n de Ira, cap. 7 « Inter istos quos linus, lib. xxix, ait quaesitoris iniquitatem omnibus togalos vides nulla pax est. Tertullianus, in libro esse criminibus graviorem. Prudentius in Carmine de Pallio : « Plus togae laesere rempublicam quam de Hippolyto loricae. » Floruslib. iv, cap. 12 « Togas et saeviora
in Oratione

furente ait

arma vincere
pro Milone
:
:

Testamenta subjecta. » Arnobius, lib. n, c. 42 Idcirco animas misit ut viarum aliae infestarent
: :

leges.

« Silent

Et apud Ciceronem leges inter arma. »

:

,

:

m

:

:

:

:

:

:

»>

:

:

armis jura viderunt. » Illud quoque admoneri non incongruum est, in codice Tornacensi bibliothecs» regise scriptum esse. « Inter reges pace rupta, » et supra lineam, vel togas. Sed illam lectionem constat esse falsissimam, itemque eam quse exslat in

Iude fureus qusesitor ait Jam, tortor, ab uno Desine. Si vana esl quacstio, morte agitur.
:

Aliud est officium quaesitoris apud Julianum antecessorem.

- |!)

S.

CYPRIANI OPERUN |>ARS
non timetur. Ksse^
ost ».

I.

-

EPISTOL.F.
,

220
in
,

nullus.

Quod
B&)

potost redimi

81)

in

divitiis

quam
purporee

potontiain

eastris

M

,

in

jam

int.T

ooeeates iniioxiuni crimen

Malos

magistratu
ucentisa

quiequia

nd. imitatnr M
ol

speciem

in

principatu

m

offendit.

215

^

'»-

potestatem,
ost et
'

malorum blandientium
1'aeies
*

virus

sonsore jura poooatis,

cmpit lieitum osso (83 quod
roriini

occultum
la>ta,

arridontis ncquitia'

.niidem
;

publicum

ost.

Qnis

dlie

pudor, qose esse

sed calamitatis abstrusec

illeccbrosa fallacia
ubi,
in

possit integntas, ubi qui
soli ibi

damneut improbos desunt,
?

iustar

M

quoddam

a

216

veneni,

lethales

,j

U

i

daninenliir ooeurrunt

succos duleedino aspersa ealliditatc fallendi saporc
fortasse

XI.

Sed,
et

ne noa
studio

videamur

'

eligere

nicdicato,

poculum videtur
est
(84),

esse

quod sumitur
liausta

;

ubi

pejora,

destruendi per ea oculos

tuos

epota

res

pernicios

grassalur.

ducere

quorum
quaj

tristis

atque aversandus aspectus
melioris
offendat,

Quippc illum vides qui, aniielu clariorc conspicuus,
fulgere sibi videtur in

ora et vultus
tibi
illa

conscientiae

jam

purpura. Quibus hoc
,

4

sor-

ignorantia sa^cularis bona

opinatur

dibus emit
prius
3

ut fulgcat

quos arroganlium
fores
G

fastus

eliam fugienda conspicies. Quos honores putas esse, quos fasces, quam afHucnliam
Illic

ostendam.

perlulit,

quas superbas

matutinus

salutator (85) obscdit,

qnod tumcutiuin

contu-

Varia»

lectiones.

^ Criminis est Oxon. "'• Malus quisquis dum non imitalur Ebor. Lam. W Soli ubi Lam. Ebor. An. Thu. 7 tras. Morel. Voss. 4. Sed vidoamus Lam. Ebor. NC. 1. Nos videomus Bod. i. Manut. Morel. s Rigalt. omnta per tnterrog repetitas sextulit. » Magistratus ' Principatibus NC. \.Eb. Lam. Et omit. Uxon.

1

Calamitatis abstruste Pem. Voss. 2. sed omiss. 6 Voss. QuEe tumentuin Bod. Spir. Ren. Foss.

3

Cujusdam

Voss

2.

4

Quibus hic

Voss. 4.

J

Prius omittit

Steph.
'81)

Baluzii notae.

Quos

manus
niitur

potesl redimi. In lege Salica, tit. 55, quas praeeidi debuerat secundum legem redi-

n

mos non
<Ki)

est. »
esl. Multum variant in hoc loco quibusdam veteres editiones. In epota esi„; in aliis epotata, epotaris,

Capitularium, cap. 10, ia constituitur adversus perjurum ut perdat nianiiin vel redimat. Vidc Notas ad Reijinoncm, pag. 5!):;. Bl lamen erant qusedam peccata quse non edimebantur, veluti si quis perjurium fecisset lib. v C ipitulanum, cap. 19G « Si quis post pacem factam oum inimico suo eum occiderit », lib. vi, cap. 272. Illi enim manum perdere debent, neque eis licet eam redimere. (XJ) Malos quisquis. Tacitus, lib. iv Annalium « Etiam gloria ac virtus infensos habet, ut nimis ex propinquo diversa arguens. » Castigarecnim videtur (ut aiunt Lactantius, lib. v, cap. 9; et Hieronymus, ln Bpistola nd Virginem exsulem) quisquis ab ejus conversatione dissentit. Sulp. Scverus, lib. n Sacrx Historiw « Quippe semper inimica virtutibus vitia suut. et optimi quique ab improbis quasi cxprobrantes aspiciuntur. » Est enim, ut lib. n, cap. 12 et lih. iii, cap. 7, ait Quiutilianus, quaedam virtulum viUorum roe vicinia. Et Seneca, epist. 45, ait vilia sul, virtutum nomine obrepere et illis immixta trahere secum illas. Vereque dixit T. Livius mala bonis adluerere et in auimis hominum potentiora esse. Virl; A. Gellium, lih. vi, cap. 1. I) Captl hcitum esse. Tertullianus, in libro de Corona « Sed quod non prohihetur ultro permissum est. Immo prohibctur quod non ultro permissum est. • Sanctus Ambrosius in Epislola ad Paternnm « Prsstendis enim in litteris tuis quia permissum hoc divino jure connubium hujusinodi pignorihus existimatur eo quod non prohibitum. Ego autem et prohibitum assero. » Et paulo post « Quod si ideo permissum putas quia specialiter non est prohibitum, nec illud prohibitnm sermone legis reperias ae pater filiam suam accipiat uxorem...
lib.
:
;

pretio.

Et

m

"

Epota res
veteres
legitur
est,

libri

et

enim
lectio

epotalum

immo ctiam epotandum. Cum autem nos proeferimus reperiatur in multo pluribus antiquis codieibus quam aliae, confirment etiam illam codex Segnierianus et editiones quse Pamelianam antecesserunt, existimavinms illam esse revocandam. Caeterum quia Pamelius, ut editioni suae adderet auctoritatem alicujus vetustioris, adnotavit Gravium ita restituisse hunc locum uionendus esl lector istud non esse verum. Nam in editione quae dicitur Gravii aperte scriptum ost, epota res est, et in margine, epotavimus. Gronovius, lib. m Observat. cap. 21, monet so in Fuxensi codiee vidisse scriptum, cpola res esl. Quod verum

quam

:

:

est.
(85)

Matutinus salutator. Virgilius,
:
. .

lib.

n,

pag. 5
,.
-

;

Georgicorum

C

in S entem & DOnsallltautum Mmc

,.

..

foriblls
totls
:

domus

,

..

alta

vomit

* d ^*

™^ m

superb.s

Martialis lib. x, Epigr. 10

Mane

salutator limina mille teras.
:

:

:

e0 Horatius, Epodon xi, scripsit « Superba civium potentium limina. » Claudianus, lib. i, in « Turba salutantum latas ibi perstrepit Ruftnum aedes. » Eo autem processerat ambitio salutalionum milutinarum ut qui cupiebaut esse primi salutantes noctem vigilem ducerent ante januas erainentium
:

U

:

Numquid ideo licet quod non est prohibitum ? » Bz indulgenlia enim est quodcumque permittitur,
nt ait TertuUianue in libro de Bxhortatione castitatis. In Comoedia Queroli scriptum est falsuin dicere non esse crimen, quia commune est, et adulterium quoqu<j

D

crimen non esse, permitti nec prohiheri
tionis

et ideo licitum esse

quia nec

potest.
:

Synar/orjse

el

Ecclesi.e

«

Vetus auctor AltercaPro magno crimine

objiciuntur Jacob quatuor uxores.
^rat,

crimen non

erat.

Sed quoniam mos Nunc autem crimen est, quia

potestatum, ut docet Symmachus, lib. iv, epist. 41. Adnotat Suetonius Caligulam natura timidum ac diffidentem salutatorihus scrutatores semper opposuisse acerhissimos, sed eam consuetudinem omissam esse a Vespasiano. ^EIius Lampridius, in Vita Alexandri Severi scribit illum admisisse salutatores quasi unum de senatorihus, patente velo, admissionalibus remotis, cum antea salutare principem non « Salutatus lieeret, quod eos videre non poterat autem, inquit idem auctor, consessum obtulit omnihus senatoribus atque ideo nisi honestos et bonai famas homines ad salutationem non admisit, jussitque ut nemo ingrediatur nisi qui se innocentem noverit. Per pra^conera edixit ut nemo salutaret principem qui se furem esse uosset... » Contra Maximinus junior, ut tradit Julius Capitoliuus
:

;

;

221

EPISTOLA
7

I.

222

meliosa vestigia

stipatus

in

clientium

cuneos
9

?

\

XII.

Sed
ac

et

quos

12

divites opinaris continuantes

ante prsecessit, ut ipsum etiam salutatum

comes

saltibus saltus et, de
intinita

confinio pauperibus exclusis,

postniodum pompa pra3cederet, obnoxia non homini, neque enim coli moribus meruit sed potestati
!

sine terminis rura latius porrigentes,
et auri

quibus argenti

maximum pondus
aggeres

et

pecu-

ille,

sed fascibus.
,

turpes

abscessit,

cum cum

Honim denique auceps temporum

videas
(86)

exitus

niarum ingentium
strues,

vel exstructi
el >

vel defossee

palpator

218

nos

am

i nter divitias suas trepidos

privati fatus

nudum

desertor asseplagae

cogitationis incertse sollicitudo discruciat, ne praedo
vastet,

cla fcedavit (87).

Tunc

laceratae

domus

217
aura
,

ne percussor
13

infestet,

ne inimica cujusque
contingit. Suspirat
(88)
;

conscientiam feriunt, tunc rei familiaris exhaustaj
10

locupletioris invidia calumniosis litibus inquietet.

damna

noscuntur, quibus redemptus favor vulgi,

Non
ille

cibus securo

somnusve

et

caducis

atque inanibus votis popularis
il

in convivio, bibat licet

gemma

et

cum
sinu

quresita est. Stulta prorsus et vana jactura
trantis

frus-

spectaculi

voluptate
et

id

parare

voluisse

marcidum corpus torus mollior condiderit u vigilat in pluma (89); nec
epulis
,

alto

intelligit

quod nec populus acciperet

perderet magistralus?

miser speciosa

sibi esse supplicia,

auro

se alligatum

Variae lectiones.
9 SaluContumeliosis vestigiis Ar. Ben. Lam. Ebor. 8 Stipatus clientium Sper. Eras. Cuneis, Oxon. 11 Quod 10 Pem. Mor. Jactatio Pem. Voss. 2. Exhausta Spir. Rem. Eras. tantium Lambr. Eras 14 13 Condat Lam. Ebor. Lin. Securus Lam. Ebsr. Spir. Rem. Eras. Securos Voss. 2. Mor. Securum Voss. 4. Ben. Condidit.
7

Steph. Baluzii notse.
« In salutationibus

superbissimus erat, et

manum t>

a
«

gemma
i

sibi osculari patiebatur, nonpedes. » Simile quid apud Lucianum in Necromanlia, ubi irridet eos qui, cum in potestate constituti essent, felices et beatos salutantes se facturos putarent, si peclus dextramve porrigentes darent osculandam. De honore et jure salutationum multse exstant constitutiones in Codice Theodosiano. Plura de hoc argumento dici possent sed ista sufficiunt. Vide nihilominus Senecam epist. 91; et A. Gellium, lib. iv, et lib. xx, cap. 1 et sanctum Augustinum, lib. vi Confess., cap. 1. (86) Auceps temporum. Qui tempus aucupatur, ut ait Cicero, in Oratione pro Roscio Amerino. Id vero facere palpatores, id est adulatores, constat. In aliquot antiquis codicibus editionibus et legitur

porrigebat, et

genua

divite nostra suis. » Silius Italicus, lib. xn Poculaque Eoa luxum irritantia gemma. » Statius,

:

nunquam etiam

lib.

Thebaidos
»

:

«

Nec cura mero committere gem-

mas.

^Elius Spurtianus scribit Zenobiam usam esse vasis aureis gemmatis ad convivia. Latinus Pacalus Drepanius, in Panegyrico Theodosii : « Nisi

in gemmis capacibus glaciem flamma « Fumarent fregissent. » Sidonius, lib. n, epist. 13 » Idem, in Carmine n falerno gemmee capaces.

eestivam

:

:

;

;

rex ipse retenta. » Lucianus in Cataplo memorat pocula gemmis distincta, et Apuleius, lib. n Metamorphoseon, gemmas formatas in pocula vini. Hieronymus, in Vita Pauii eremitx : « Vos gemma bibitis, ille coucavis naturse manibus satisfecit. » Idem, in Epistola ad Paulum, alphabeto « Habeant sibi cseteri, si velint, suas Hebraico
«

Gemmatam pateram

:

anceps. (87) Assecla foedavit. Id est, nudum latus reliquit, uti recte explicatum est in Editione Anglicana.

bibant. » Seneca, epist. 119 « Utrum aureum poculum, an crystnllinum, an murrhinum, an Tiburtinus calix, an manus concava, nihil

opes,

gemma

:

sit

Quod evenisse Agrippinae matri Neronis notat Tacitus lib. xni Annalium, ubi ait desertam illam fuisse a turba salutantium postqnam et excubias militares
et in

C

Germanos custodes Nero removit. Hieronymus, Epistoia ad Furiarn, de Viduitate servanda « Nec
:

procurator calamistratus, nec formosus collactaneus, nec candidus et rubicundus assecla adhasreat lateri tuo. » Arcadius et Honorius AA. in Constilutione lata adversus Eutropium eunuchum in 1. xvn Cod. Theodos. de Pcems : « Divinum preemium consulatus lutulentum prodigium contagione fcedavit. » Hinc illun vulgatum « Omnia cesserunt eunucho consule monstra. » (88; Bibat gemma. Virgiiius, lib. u Georgicon, « Ut gemma bibat. » Et lib. i JEneidos
:
:

Ceeterum hic admonendum est Rigaltium edidisse bibat gemmas, et ideo Lombertum, qui Ils boivent illius editione utebatur, male vertisse des perles et de Vambre gris. Addidit tamen Lombertus hanc postremam vocem, cum nihil simile exstet apud Cyprianum. Sunt qui putant hoc genus tamen liquoris fuisse incognitum antiquis. Alii Diodorum Sicuaiunt esse succinum, de quo vide
refert. »
:

lum,
(89)

lib.

v.

Vigilat in
:

pluma. Seneca,

in libro

de Provi-

« Tam vigilabit in pluma d<>ntia,cnp.3 ia cruce. » Martialis, lib. ix, Epigr. xciv

quam
:

ille

Pervigil

pluma Caius ecce jacet. Hieronymus, in Epistula ad Marcellam, de iEgrolatione Blesillse « Illo tempore plumarum quoque dura mollities videbatur,
in
:

thoris jacere vix poterat. » Seneca, Hercule OEtseo : « Aurea nunquam tecta quietem, vigilesque trahit purpura noctes. » Prudentius, in Hamartigenia : « At nos delicias plumarum et linea Seneca, cap. 3 de Providenlia « Quanto magis « Vigilat tatexta sternimus. » Rigaltius scripsit huic invidendum est quam illis quibus gemma mi-rv men in pluma, » contra omnium veterum librorum nistratur. » Julius Capitolinus, in JElio Vero. « Data et editionum fidem. Puto autem illum addidisse etiam aurea atque argentea pocula et gemmata. » vocem tamen ex exemplari editionis Pamelianse quo
et in exstructis

Hic regina gravem gemiuis auroque poposcit Icnplerique mero pateram.

:

:

Item in Galieno « Gemmata vasa fecit. » Marxn, Epigr. 12 « Te potare decet gemma,» id est in vase gemmato, in vase gemmis ornato. Juvenalis, Sat. x « Cum pocula sumes gemmata. » Idem, in Satira v, ait parasito, si ei propinetur in convivio vas aureum, custodem dari qui numeret gemrnas. Propcrtius, lib. in, Eleg. iii « Nec bibit
:

tialis, lib.

:

:

Nicolaus Faber ulebatur, in cujus margine vir doctissimus eam posuerat sua manu, nulla mentione loci ubi invenerat. Certe non exstat in veteri libro monaslerii Fossatensis cum quo ille conlulit plurima loca sancli Cypriani. Eam tamen vocem retinuit editio Anglicana. Reinhartus explosit. Ceite non
est neceosaria.

:

223
teneri, et possideri
vitias
-

S.

CYPRIANl OPERUM PARS

1.

EPISTOL.E.
liceat. Et, o

224

magis
'-i
.

90

quam

possidere di- \ hoc tantum ne poBsidere alteri
ca?-

numi-

atque opes

Atque, o detestabilis

nuin quanta diversitas! bona appellant ex quibus
nullus
XIII.
illis

mentiom
!

et capiditatis insansB

219

profanda

nisi

ad res nialas usus est.

cabgo
pergit

cam

exonerare se

possit

et

levare

ponde-

ribus, pergit

magis fortunis aogentibas incabare,
cumulis
'";

ler

An tu honorum

vel illos

putas tutos,

illos salteni

in-

infulas et opes largas stabili iirmitate

poenalibos
clientes

pertinaciter ailhn-rere.
est,

securos, quos regalis aulse splendore fulgentes ar-

Nulla in

inde largitio
et

cnm

indigenti-

bus nulla partitio

pecuniam suam dicunt
ainicis,

quam,

velut alienam donii clausani, sollicito labore

costodiant,

ex
sibi

qua non

non

liberis

quic-

morum excubantiuni tutela circumstat? Major illis quam cssteris metns est. Tam ille temere (92) cogilur quam timetur. Exigit poanas pariter de potenl7 tiore sublimitas. sit licet satellitum manu septus
,

quaru, non

denique impertiont. Possident ad
Varice

et

clausum

220

ac prolcctum latus (93)

numeroso

lectiones.
detest. La»i. Instabilis Mor. NC. 1. Ebor. sensu procedente 7 16 Septuin Participatio, portio Larn. Eb. Ben. M. A.
'

15

Divitias.
3.

detestabilis Ebor. Lin.

Atque adeo

Opes.
Bod.

detest. Oxon. Divitias atque o detest. Gold.

Steph. Baluzii nota?.

Agamemin libro de Lapsis, t> iniperio regit, timet timentes. » Idem 90) Possideri magit. Infra pag. lKo « Possidere se credunt qui potius possi-. lso possi none « Metui cupiunt, metuique timent. » Eledentar. » Hieronymus in Epistola ad Paulinum de gans est in Oclaviu ejusdem auctoris Dialogus
,
:

:

Instilulione

Monachi

:

«

Crates

ille

quondam
]

ditissimus,

nas pergeret, iiitavit Be simul posse et virtutes et divitias possidere. » Item in libro secundo odversus Jovinianum et in Epistola consolatoria ad Juliunum : « Crates ille Thebanus, projeclo in inare non parvo auri pondere Abite, inquit, pessum, malse cupiditates. vos mgam, ne ipse mergar a vobis. » Projiciens autem opes suas in mare, ut docet Gregorius Nazianzenus, Orutione in tuudem Busilii, dixit « Crates Cratetem Thebanum libertate donat. » Sed illum propterea culpatum esse ab Apollonio Tyaneeo refert Philostratus, in Vita ejus lib. n, cap. 10. Seneca, cap. 22 de Vita beula : « Divitise mese sunt, tu divitiarum es. » Item, epist. 115 « Majore tornienlo pecunia possidetur quam quaeritur. » Item, •) nnial „ Nam minil ad illos nprtinpl rtnns falso « Vnm quod aH illns pertinet quos epist. 119 divitiarum nomen invasit occupata paupertas, sic divitias habent quomodo habere dicimur febrem, cum illa nos habeat. E contrario dicere debemus Febris illum tenet. Eodem modo dicendum est Divitite iilum tenent. » Valerius Maximus, lib. ix, « Procul dubio is non possidet divitias. cap, i sed a divitiis possessus est. » Simile quid apud v, Philostratum, in Vita Apollowi Tyanxi, lib.
:

cum ad philosophandum magnum auri pondus adjecit

Thebanus, homo Athenon

inter

Neronem

et

Senecam. Nero
:

ait

:

«

Ferrum

« Melius principem. » Seneca respondet fides. » Reponit Nero « Decet timeri Csesarom. » Seneca vero « At plus diligi. » Recte profecto. Adnotat enim Velleius Paterculus Csesarem, qucm Dio ( assius, lib. xxxvm et xlii, scribit natura placidum et mansuelissimum et nequaquam iracun-

tuetur

:

:

:

dum

ut fuisse, itemque Augustum, ita a patre, idem Dio, lib. xlvii testatur, edoctum, adnotat, inquam, Velleius Caesarem, cum ei Pansa et Ilirtius

:

consulerent ut principatum armis queesitum
teneret,

annis

respondisse, amari se

quam

diversum niniirum a Maximino, Capitolinus, persuasum erat, nisi crudelitate imperium non teneri. Nam amari, coli, diligi majus

timeri malle, cui, ut ait Julius

:

~
\J

1

I

:

imperio esse scripsit Symmachus, lib. x, epist. tit, in Relalione ad imperatores. Laudat Sidonius 1.^.,..™ Theodoricum, et KK .. ,,.,;. ^nr.n m Gothorum Tlmn/lA>;niim a lib. n, epist. Q regem n^i 3,
s ive
i

ponit inter preecipuas ejus
sentio.

laudes

:

«

Dicam quod
:

:

:

:

aliquando timor signum cst amoris, et Martialis dicit, lib. x, Epigr. lix « Res est imperiosa timor. » Vulcatius Gallicanus ait de Avidio Cassio « Meruit timeri quia non metuit. » Id ipsum dixerat Lucanus, lib. v « Meruilque timeri non meluens » Ammianus Marcellinus, lib. xv, adnotat Julianum imperatorem dilectimeri. »
: :

Timet

Et tamen

tum arctissime dum timerelur, et lib. xxvu, PrseAtque opes. Has duas voces, quas non inveni textatum pra?fectum Urbi, cum timeretur, amorem in anliquis editionibus neque in ullo eorum vetenon perdidisse civium quia maximo amori, ut rum exemplarium guibos utor, quee a Pamelio ait Mamertinus, maximus timor junctus est. Contra adjecta) sunt, et Gronovius, lib. iu Observat. cap. 12, infelicitate prinFlavius Vopiscus, queritur de monuit esse delendas, ego quoque putaveram omilti cipis Aureliani, qui cum esset optimus, timebatur debere, cum preesertim viderem Ciceronem, in libro quidem, sed non amabatur. Sunt enim aliquando ait ut deAmicitia, ponere discrimem inter divitias et opes. subjecti protervi et contumaces, quia opes ut colare. » Ait enim Divitise, ut utare Xenophon in libro v de Pxdia Cyri, metus et lex Verom nihil mutare volui, quia vidco receptam esse satis sunt ad amorem inhibendum. Sunt enim alihanc lectionem. Potest enim adjuvari ex discrimine 1) ijuando principes ita parum amantes subjectos ut se ab illis amari non curent, uti de Alexandro qrood Cicero ponit inter divitias atque opes. Lomde Bene/iciis, c. 15, aiens 18 ita vertit lnmc locum ac si voces illse non M. lostatur Seneca, lib. nt Cypriani, quia divitige et opes eodem vocabulo illum summum bonum duxisse terrori esse cunctis exprimuntur apud Gallos. mortalibus. Sane justum est ut populi obcdiant principibus eosque timeant alioqui corruit rcspuprimo de Tnm ilie timere. Cicero. in libro I decet blica. Sed tamen principes omni ope niti quibus " Etenirn qui se melui volunt a Offleii» uti faut se plus amari diligant quain timeri necesse est. » rnotuuntur, eosdem metuant ipsi ciebat Titus imperator, ob hoc vocatus Delicise « (Juis enim aut oum tdem, in libro <le Atnicitia generis humani. Sic se tutos praestabunt adversus diligil quem rnetuit, aut eum a quo se metui puinsidias et conspirationes, et se liberabunt a metu. " Seneca, lib. « Tande Clementia, cap. 9 Nam verum est quod multi prodidere, necesse esse necesse est timeat quantum timeri votum enim ut multos timeat quem multi timent. Nemo enim « Adjice nunc quod qui luit. » Idcm, epist. 10S potest terribilis esse securus, ut ait Seneca, epist. timetur timet. » Idem, lib. iv de Beneficiis, cap. i9
cap.
8.

(91)

;

,

:

;

i

;

,

:

i

:

:

:

«

Nec quisquam amat quos timot. » Non potest enim (ut idem ait in epislola 47, amor cum timore miscon. Sencca Qbdipo « Qui sceplra duo ssevus
.

108.
(93)

Protectum

latus.

Hinc

orta

dignitas

pro-

tectorum inclinantc imperio Romano, qui

ita dicti

225
stipatore

EPISTOLA
tueatur.

t.

226
rigat,

Quam
est

securos

non

sinit

esse

^ fons

imber

irrorat,

ita

se Spiritus ccelestis

subjectos,

tam necesse

non

sit el

ipse securus.
facit
18

infundit.

Ante ipsos terret potestas sua
ut occidat,
extollit 19

quos

esse

tuens,

Postquam auctorem suum, ccelum inanima cognovit, sole altior 26 et hac omni
id esse incipit

terribiles. Arridet ut saeviat (94), blanditur ut fallat,
illicit

terrena potestate sublimior,
esse se credit.

quod
castris

ut deprimat. Fcenore

quodain nocendi,
tatis

quam
(95),

fuerit

ampliorsumma

digni-

XV. Tu tantum,

quem jam

spiritalibus

et

honorum

tam major

exigitur usura

ccelestis militia signavit, tene incorruptam, tone so-

pcenarum.
XIV.

briam
igitur placida et fida tranquillitas,
(96)

religiosis virtutibus disciplinam. Sit
:

tibi

vel

Una

una

oratio assidua vel lectio

nunc cum

21

Deo loquere,
inslruat,
28
,

solida et firma et perpetua

securitas,

si

quis,

nunc Deus tecum
ille

:

ille

te prseceptis suis

ab his

inquietantis

sseculi

tuibinibus
(97),

extractus,

disponat.

Quem
:

ille

divitem fecerit

nemo
tibi

salutaris portus

statione

fundatus

ad cceltim

pauperem

faciet
29

penuria essenulla jam poteritcui
sagina saturavit.

oculos tollat
sus,

20

a terris, et ad

Domini munus admisproximus, quicquid

semel pectus

ccelestis

Jam

ac

Deo

suo mente

jam

auro distincta laqueariaet pretiosi marmoriscrustis

apud
Nihil

caeteros in rebus

humanis sublime ac
nihil
est.

magnum

222
tibi

ves t'ta domicilia sordebunt,
30

cum

scieris le

videtur, infra

suam

jacere conscientiam glorietur.
,

B excolendum

magis, te potius ornandum,

domum

appetere jam

desiderare

de saeculo

potest qui saeculo

major

inconcussa tutela
nis
21

221
22

es *>

<I

Quam stabilis, quarn uam perennibus bomundilaqueis
a?terno3 de terrena

hanc esse potiorem quam Dominus insedit templi vice, in qua Spiritus sanctus ccepit habitare.

Pingamus hanc

domum
:

pigmentis innocentiae,
heec

lu-

cceleste prsesidium, implicantis

minemus
in

31

luce justitiae

nunquam procumbet
pigmento
parietis

solvi, in

lucem immortalitatis
!

lapsum senio
auro
32

vetustalis, nec,

faece
tis

purgari

Viderit

quae in nos prius infestan-

aut

exolescente

fcedabitur.

Caduca sunt
33

inimici

pernicies insidiosa

grassata

sit.

PIus

quaecunque fucata sunt, nec fiduciam praebent possidentibus stabilem quse possessionis

amare compellimur quod futuri sumus, dum etscire conceditur et damnare quod eramus. Nec ad hoc pretiis aut ambitu aut manu opus est, ut hominis summa vel dignitas vel potestas elaborata mole 23 pariatur; sed gratuitum 24 de Deo munus (98) el
facile est ri .

non habent

veritalem

(I).

Hcec

manet

34

cultu jugiter vivido,

honore integro, splendore diuturno. Aboleri non
potest nec exstingui, potest tantum in melius cor-

pore redeunte formari.
XVI. Haec interim brevibus, Donate charissime
:

Ut sponte

sol radiat, dies

luminat

(99),

Varise
,8

lectiones.
s"

sl Oculos tollit Voss. 2. Bonis affluens Goul. Et gratuitum Voss. 2. Munus religiosa mente concis; 26 %7 Facile est. Sponle Lam. Eb. Nunc tu cum. Ar. Eb. Lam. Den. Solo altior Oxon. s8 s0 Mandatorum suorum fecerit Pem. Voss. 2. Fab. Esse excolendum Cum semel pectus Ar. Pem. 31 3S 3J Vos. 2. Lin. Illuminemus Pam. liig. PossessioniPigmentum parietis auro Lam. Ebor. Lin NC.l. u Firmitatem Manet Voss 3. bus Pem Lab. Bod.

Quam

facit

Aod.

3.

19

Fallat,

extollit

Pem.

Voss. 2.
!4

Morel. pitur Voss.

" Videre Mor. Videri Lam.

" Manu

Lin.

3

'

Steph. Baluzii notse.
sunt quod principis latus prolegerent. Imperatores Honorius et Tbeodosius, 1. ix Cod. Iheodos., de Domesticis et Protectoribus « Devotissimos protectores, qui armatam militiam subeuntes, non solum defendendi corporis sui, verum etiam protegendi lateris nostri soilicitudinem patiuntur, unde etiam Protectorum nomen sortiti sunt, inglorios esse non patimur. » (9i) Arridet ut sxviat. Infra, in libro dc Habitu Virginum, pag. 130 « Iiic diabolus blanditur ut fallat, arridet ut noceat, illicit ut occidat. » Ruricius, lib. n, epist. 12 « Blandilur ut capiat, famulatur ut teneat, illicit ut occidat. » (95) Honorum. Miror auctorem editionis quee dicitur Gravii, Pamelium, Rigaltium, et Anglos maluisse scribere bonorum. Etenim omnes editiones antiquae et omnia vetera exemplaria quibus usus
:

p

eo

quod Rigaltius edidit fundetur. Et quoque lectio reperitur in quibusdam
antiquis.
(98)

lamen ea
codicibus

Gratuitum
Morellius.
«

de Deo

inquit

munus. Eam sententiam, cum quidam non intelligerent,
;

verba alia curarunt

interseruerunt
:

Curarum de
et facile

imprimendum itaque Deo munus religiosa
est. »

mente concipilur
Erasmi.

Notat editionem

:

:

omnibus edi(99) Dies luminat. Haec exstant in tionibus ante Rigaltianam et in plerisque codicibus manuscriptis, etiam in Seguieriano et in eo quo Florus ulebatur, tum etiam in iis quos Angli viderunt. Et tamen illi quoque ea omiserunt in sua editione. Ula etiam in sua versione omisit Lombertus, non aliam ob causam quam quia non exstabat in editione Rigaltii. Reinhartus posuit dies

sum habent honorum vel honoris. In uno tamen illuminal. Regio, qui fuit olim monasterii sancti Martini Tor(1) Veritatem. Ita codex Seguierianus et alii veteres nacensis, mendose scriptum est bonorum. etiam ille quo Florus utebatur. l'ro quo Rigaltius (96) Et perpetua. Ista desunt in duodecim vetus- 1) omnium primus posuit firmitatem, ex libro, ut opitis exemplaribus optimis. Exstant tamen in septem. nor, Nicolai Fabri cujus supra feci mentionem. Si ratio habenda esset nuuieri ad numerum, exMiror autem eam lectionem, quam ipse Rigaltius ait pungenda essent. Videntur autem esse ex glosarbitrari se esse falsissimam, ab eo tamen positam semate. fuisse in textu Cypriani. Rigallianam editionem (97) Fundatus. Ita reposuimus secuti auctoritasecuti sunt Angli et Reinhartus.
tem optimorum librorum
et

veterum editionum pro

t&i

S.

i

YPRIAM oPKRCM PARS

1.

-

EPISTOI..1

.

228
II

nam,
trin
ctat,

etsi

facilem de bonitate
J,;
,

patientiam *\ inen-

\
(Paniel., ni
C.LERI
;

EPISTOLA

(5).

BOlidtm

tiuYm tntain sahltaris auditus obletuis

RigaI.,Baluz., Paris., n

;

Oxon.

Lips., vilt.1

nihilqut' lani

auribus giMluni

est

quam
ROMANI AD CLERIM CARTHAGWENSEM, DE
SECESSl
DIVI

qnod iu Deo 3T gratam est, moderari tamen dicenda *• debemus simol joncti el sspius collocntnri ••. Kt, qnoniam feriata nunc quies 2) ac tempus est
otiosum, quidquid inclinato
•"

CYPRIANI.

AHGUMENTUM.
secatione

Intcllcxerat clerus liomanus a Cre-

jam

sole

in vespela?ti,

vuntio hypodiacono scccssisse Cypriamun in per:

ram
«it

dici

superest,
COnvivii
•'

dncamus hanc diem
3)

nec

pro suo itaque
officii

zelo fidei,

clcrum Carinstruit,

vel
't

liora

gratiK ca'lestis immunis.

thaginenscm

224

S!u

'

mhnonet ac

S
tibi

psalmos

223
.

convivium sobrium

;

et ut

quid circa lapsos, intcna
pus,
1.

dum

abest illorum episco-

tenai
ei

munus
sit
;

memoria est, vox canora, aggredere hoc more w Magis chaiissimos pasces, si
spiritalis audilio, prolectet aures reli(4
.

fieri

oporteat.
(6)

Didicimus secessisse benedictum
a

papam

(7)

oobis

Cyprianum,
bis

Cremcntio
certa

(8)

subdiacono, qui a vocausa
:

giosa mulcedo

ad nos venit,

ex

quoci

utique

Variae
ss

lectiones.

!6 de bonitate patientiae Voss. 2. Mentem in Deum solidam Ar. Pem. Lin. 37 In Domino r Locuturi 38 In dicendo Fab., in Deo Spir. Itcm. Oxon. Atan. Morel. Desunt in Riy. et Pamel. Lm. Deo Lm Vou. 2. Elor. Impressi fere omnes. *• Inclinante Voss. 41 Psalmus Voss. ** Ex ore tuo magis Morel. *' Pasces sit Lam. Ebor. Bod. Lin. NC. I. Magis enim Fab.

Si facile

-'

:

Steph. Baluzii notae.
nunc quies. Ego puto errare eos qui t» I) Feriata ex his verbis et ex iis qua; statim sequuntur collegerunt Cyprianum frequentasse adhuc forum eo tempore quo scripsit hanc epistolam. Nam cum constet illam scriptam esse postquam Cyprianus

cantum

illa

finierat

cum me

audiendi
:

avidum

amplexus

est fidem Christi, probabile non est ilhim forum, adversus quod foititer declamat, frequentnsse cum illam scripsit. Adde quod Pontius in Vita ejus ait illum presbyterium et sacerdotium statim acce-

arrectisque adhuc auribus carminis mulcedo defi« Cultu xerat. » Sidonius, libro v, epistola 18 quas allernante mulcedine peracto vigiliarum, monnchi clericiquo psalmicines concelebraverant, quisqne in diversa secessimus. » Mulcebrilatem antc

Denique nuspiam invenitur illum fuisse senatorem ac forum frequentasse. Hora convivii. Tertullianus in Apologctico : (3 « Si honesta causn est convivii, reliquum ordinem
pisse.

hos ducentos annos dixit quidam frater Bertholdus ordinis fralrum Pra?dicalorum in opusculo quod inscriptum est Horologium devolionis. Inter jocos Andreaa Arnaldi exstat sequens distichum incerli
auctoris
:

sestimare qui
nihil

sit de religionis officio. Nihil vililatis, immodestise admittit. Non prius discumhatur quam oratio ad Deum pra^gustetur. Mquc orntio convivium dirimat. » Optatus, lib. vn « Omnistractatus in Ecclesia a nomine Dei incipiatur et ejus:

Quos auguis dirus Hos sanguis mirus
(b)

tristi

dulcedine pavit,

Christi dulcedine lavit.

Dei nomine terminetur. » Hieronymus in Epide vitando ^uspecto Contuheinio Personabil interim aliquis lector ad mensam et inter Psalmos dulcimodulamine aure, »etc. ldem in Epislola ad Marcellam qua earn invitat ut commigret Bethleem «Ambrosius noster refert se nunquam cibum Origene prsesente sine leclione sumpsisse, nunquam
stola
:

dem

c<

p ^

;

iesomnum

riisi

unus

e

fralribus sacris

lilteris

personaret, hoc diebus egisse et noctibus, ut et lectio orationem exciperei et oratio lectionem. » Ambrosii istius, qui amicus emt Origenis, pra^claram mentionem, ut id quoque obiter dicam, facit Eusebius, lih. iv, cap. 18. Iteium Hieronymus, in Epistola atl Euttochium de acceptis ab ea Munusculis ait
:

duo vetera exemplaria habuibibliotheca nuslra, aliud ex urbe Gralianopolitana. Angli unum habuere ex hibliotheca Bodleiana, Guillelmus Morellius, qui primus illain edidil, admonuit in litulo scriptam esse a Celerino ad Lucianum, haud dubie quia in veteri codice ex quo is eam descripsit sequebatur, ui in uno meo veteri in Grationopolitano, et in 199 Vaticano, post epistolam Luciani ad Celerinum. Pamelius vero, qui videbat illam non esse scriptam ab uno aliquo, sed a pluribus, neque ad unum Lucianum, qui presbyter non fuit, sed ad plures presbyteros conscriptam, titulum hunc mutare non est veritus, potissimum cum ex vicinitate litterarum contingere ut pro eo quod erat error poluerit substitulum sit a quopiam Celerim. cleri Homani Atque hanc Pamelii emendationem, quia bona est, seculie sunt posteriores editiones. Itaque in veteri
Istius epistola;

mus,

unum

e

Bempei comedendum esl ut cibum et oratio tnbaequatur el lcctio. » Ilem, in Iibro adversut FigiInter phialas philosophatur, et ad plalantium centas ii^uiiens Psalmorum modulalione mulcetur. » Vide qatt de hoc argumento ex Clemente Alexandrino et Eusebio Csesariensi adnotavit doctissimus et optimns amicus nostei Domnus Bernardus a Montefalcone In Notit ad Librum Pbilonis de Vita conlem• Ita tibi

libro
(G)

Beneditlum.

Non

nediclus ut observavit

est cognomen hoc loco BeSirmondus ad Sidonium, sed

D

plativa, p.

\-i'>
:

« EjusGeliius lih. xix, cap. 9 (4) Mukedo. A que linguae exercitationes doceret quse multas vo-

Veneris luptales rjullarnque mulcedinem ntque Musa; haberet. » Sanctus Hieronymus, seu quis alius. in E/i^tola ad Amicum wgrolum : « Pars est

epithetum quo Christianos viros plerique ornabant. Exemplis a viro doctissimo allatis addo ego Tertullianum in lihro de Pudicilia Zephyrinum vocare benedirfum pupam. Papam. Vetus codex meus, Papatcm. Sic (7) etiam in codicibus in editione Anglicana laudatis et in annotationibus Morellii. Sic etiam legebat Latinus Latinius in libris suis veteribus. Vide epist. 16
et 40.
(8) Crementio. Ita codex meus et editio Morellii. Quo etiam modo nominatum illum invenio in plerisque libris antiquis. Puto autem eam esse veram

enim procul dubio maximarum medelarum fraterni consolamiiits fructus et fomes dictorurn mulcedine
consolationis levan.f-n fessis animis introduxit. » Boetius, lib. n de Cotuolatione philosophite : « Jam

lectionem. Nam et Crementii martyris mentio est in Martyrologio Romano, xvi Kal. Maii.

221)

EPISTOLA

II.

230
dicetur nobis
est,

recte feceril, propterea

quod (9) sit persona insigimminente agone quem permisit Deus nis(10). Et
causa
44

^ inveniamur,
nostris
(i

quod

et

antecessoribus
prac-

3)

dictum

qui tam negligentes

in sa?culo eolludandi

cum

adversario

si-

positi erant,

mul

cuin servis suis, volens etiam angelis et bomivicerit co-

mus,
lanis

et

quoniam perditum (14) non requisivierrantem non correximus, et claudum non
46
,

nibus certamen boc manifestare, ut qui
ronetur, victus

colligavimus

et lac

eoruin (15)

edebamus,

et

vero reportaverit

4B

in se senten-

tiam, quae nobis manifestata est. Et
nobis, qui

cum incumbat
si

nique
in

videniur

225

prappositi (11) esse et

eorum operiebamur (Ezech., xxxiv, 3, 4). Deet ipse Dominus implens quee erant scripta Lege et Prophetis docet dicens " Ego sum
:

vice pastoris (12) custodire

gregem.

negligentes

pastor

bonus, qui

pono animam

mcam

pro ovibus

Variee
44

lectiones.
46

Colluctandi causa, simul
1.

cum

Vat.

1.

*5

Porlaverit Ozon.

Collegimus Vat.

1.

47

Prophetas dixit

Vat.

Steph. Baluzii notee.
libro
« Incipit epislola rescripta ad legitur a clero Romano. » Quod est aliquanto melius quam in editione Morellii. At in codice Gratianopolitano scriplum est « Celerini responsio ad Lucianum de cura pastoris et ad obviandam ido:

meo

Cyprianum

:

R B

manifestum est ex contextu epistolse clerum Romanum de nulla tum ecclesia guberuanda sollicitum fuisse quam de sua, ex usu nimirum ubique recepto, ut ecclesia episcopo viduata regeretur a clero ecclesise vacantis, ut agnoscit etiam Naclantus episcopus Clugiensis in tractatione de Papse et ConciQuod liquet etiam ex eo quod, post lii polestate.

lolatriam. » Nescio autem quam ob causam Angli inscriptionem istius epistolae rejecerunt arl margi-

nem. Non docendus erat primo intuitu lecto- a quibus et ad quos scripta erat epistola. Iidem refutant Rigaltium qui scripserat cleri vocem perperam trahi ad personas ecclesiasticas hominesque sacris ordinibus institutos designandos. Sane verum est Rigaltii observationem admodum prolixam esse verum paralogismum, in quo nihil sani, nihil veri scriptum est. Tertullianus in libro de Exhortatione castilatis « Diflerentiam inter ordinem et plebem constituit Ecclesias auctoritas. » Vide Opuscula Petri de Marca, p. 72, ubi agit de discrimine clericorum et laicorum ex jure divino. (9) Propterea quod. Haec duo vocabula, quae deerant in editione Rigaltii, nos revocavimus, quia
,

mortem papse Martini

:

istius nominis primi quia episcopatus cessavit spatio triginta et quinque dierum, presbyteri Ecclesise Romana? prsefuerunt, ut legitur in gestis pontificalibus, id est illi ex presbyterio Romano qui caeteris praeeminebant, id est archidiaconus, archipresbyter et primicerius, ut docet ejusdem Martini Epistola ad Eliterum. Hi enim locum reprsesentabant ponlificis. Ubi interim adnotabo vitio scriptoris factum videri ut archidiaconus istic nominetur ante archipresbyterum.
,

jam tum ita immunita erat disciplina Ecclesise Romanse, ut archidiaconus praeferretur archiprenisi

exstant in editionibus Morellii et Pamelii et in uno codice meo optimo. Rigaltius nullum velus exem- Ci plar habuit istius epistolae cujus auctoritate uteretur ad mutandam banc lectionem. Latinius putabat vocem quod esse delendam. Id est cui debeatur reve(10} Persona insignis. rentia, ut ait Quintilianus lib. vi, cap. 1 quam ideo honoraliorem personam vocat. Childebertus rex in constitutione edita a Sirmondo. In capitulari Metensi Pipini regis, cap. 2 « De ecclesiasticis vero qui supradicla facinora commiserint, si bona persona fuerit, » id est insignis, ut planum est ex iis quae sequuntur. Authenticam personam pro insigni dixit Philippus episcopus Firmanus apostolicse Sedis legatus in capite 26 Concilii quod apud Budam celebravit anno 1279. Vide tom. IV Capilularium pag. 1030 extrema. (11) Qui videmur praepositi. Nimirum quia post mortem episcopi Romani cura illius ecclesise incumbebat clero urbico. Ne quis ista cum Baronio, Binio, Papebrochio transferat ad preerogativam illius Ecclesise, ad quam sede vacante pertineat sollicitudo omnium ecclesiarum adeoque clericis Romanis, quod Petri Ecclesise essent administri, universalis gregis cura mandata nam etiam nostris temporibus, quamvis constet Sedis Apostolicse auctoritatem et potestatem valde explicatam et amplificatam fuisse, cardinales tamen, qui successerunt clericis urbicis, penes quos est regimen
;
:

Nam ex libro diurno Pontificum constat archipresbyterum primo loco nominatum ante archidiaconum in epistola a clero Romano scripta ad exarchum de transitu pontificis (12) Vice pastoris. Veteres libri habent pastorum. Nibil tamen mutare voluimus, quia constat hanc epistolam a clero Romano scriptam esse ad Cyprianum eo tempore quo Romana Ecclesia non habebat pastorem. David Blondellus, ut ostenderet presbyteros esse, in hoc loco ad vocem pastoris addidit
sbytero.

nimirum Christi. Sed profecto multum erravit. Istic enim per vocem pastoris manifeste intelligitur episcopus Romanus. Et tum, exstincto Fabiano, clerus Romanus regebat Ecclesiam vice pastoris donec
alius episcopus substituerelur in loco Fabiani.

D

Anlecessoribus noslris. Haec verba, quae quamobscuritatem Angli transtulerunt ad sacerdotes Judaeorum, quia certo constat illa ab Ezechiele scripta esse adversus eos. (14) Quoniam perdilum. Hic locus Ezechielis, qui valde mutilus est, multo integrior exstat in epistola 5i. Hsec verba et quee postea sequuntur sanctus Hieronymus illa explicans transtulit ad superbiam
(13)

dam habent

,

,

:

Ecclesiee

tudinein
clesias,
,

Romanee vacante sede, curam suam nullatenus extendunt ad
ut

et

sollici-

alias

ec-

perstringit. Haec sunt proprie ad supercilium episcoporum pertinet, inquit, eorum videlicet qui operibus dedecorant nominis dignitatem, et pro humilitate assumunt superbiam, ul honorem se putent consecutos, non onus, et quoscumque in Ecclesia viderint prsepotentes et Dei habere sermonem, opprimere videntur. » Ab his longe distabat Valerii cum Augustino humilis et a proprise laudis amore aliena agendi ratio.

episcoporum, quos
:

acriter

ejus verba

«

Quod

etiam

testatur

lauduno in cap. Item Alvarus Pelagius,

Guillelmus de MonteUbi majus de Elecl., in Sexto.
lib.
i

de

Planctu

Ecclesise,

cap. 20, ubi diserte scribit « quod vacante papatu nullus succedit papse in jurisdictione, etiam ccetus

Lac eorum. In uno veteri libro legitur lactem. Lactem Ia),a. Plautus, Bacchidibus « Quse nec lactein nec lanam ullam habent. » Sic apud Apuleium, lib. viii Metamorphoseon, No(15)

Glossae Philoxeni
:

:

cardinalium, nisi in minimis. » Vide etiam Jacobatium, lib. iv, art. 3; et Augustinum, de Anchonu, quaest. 3, art. 8, de potestate ecclesiastica. Certe

nius Marcellus adnotat antiquos dixisse lacte in nominativo.

231
-

S.

CYPRIAXI OPEIUM PARS

!.

EPISTOL.-E.
stat 67

2.12
in

rMnornu antem et oujuanon sunt propriseji bantur revocavimus, Bcclesia 227 (20) tum viderit lupiim vtnientem (16), rehnquit et flde, licet quidem terrorc ipso compulsi,
et

fwjit -\

tuput
sic
:

dispergit
dicit
'•'
:

eoa

Joan., \, II, 12

.

essent insignes persona?,

sive

quod apprehensi, timore
sive

Sed

et

Simom
Ait
ei

ThHgis
tm-ns

me

?

Respondii
xxi,

:

hominum
et

vererentur 58

:

quos quidem separatos a
ipsos eohortati
si

LiHgo.
II

Pasce

oves

Jwtn.,

17).

nobis uon dereliquimus, sed

sumus
in-

viMbuni

factum ex actu ipso quo cessit(t7)
et

hortamur agere pcenilentiam,
relicti

quo modo
co
qui
nobis,

cognoseimus,
ceninl.

cateri discipuli (18) similiter fe-

dulgentiam polerunt recipere
pnestare, ne,
si

ab
a

potest

fuerint

pcjores

226 "
sciatis

Nolumua ergo,
°,

fralres dilectissimi, vos

efliciantur.
III.

mercenarios inveniri

sed

bonos pastores, cum
si

Videtis ergo, fratres,
illi

quoniam
si

et

vos

hoc

tum uon minimum periculum incumbcre
fueritis

facere debelis, ut etiam

qui ceciderunt hortatu

non hortati
fnnditus

fratres

nostros stare

3l

infide

veslro corrigentes, animos eorum,
fuerint
iterato,

apprehensi

immobiles, ne

in pra?ceps

euntium M ad

idololatriam
so-

coutiteanlur,
et alia

ut

possint

priorcm
;

eradicetur fraternitas. Xec

enim hoc

errorem corrigere,

quae incumbunt vobis
si

lum

;

verbis

vos hortamur, sed discere poterilis

quae etiam et ipsa subdidimus, ut

qui in hanc
intir-

a pluribus a nobis ad vos venientibus

quoniam

eaB

tentalionem inciderunt, ca;perint apprehendi
mitate, et agant pcenitentiam facti
sui

omnia nos Deo adjuvanle

et

fecimus et facimus
ante

et desideeis

cnm omni
tuas

sollicitudine

et periculo saeculari,

rent
sive

communionem,
viduae,
sive
sive

ulique

subveniri
(21),

debel,

oculos plus babentes timorem Dei et poenas perpe-

clinomeni
hi

qui se exhibere

quam

5V

timorem hominum
et

et

brevem
et

inju-

non possunt,
exclusi

qui in
S9
,

carceribus sunt, sive

riam, non deserentes fratcrnitatem,

hortantes

de sedibus

suis

utique habere
(22)

debent
appre-

eos stare in fide

paratos esse ire^
36

cum Domino.

qui eis ministrent. Sed et catecumini

Sed

et

ascendentes (19) ad hoc

quod compelle-

hensi inlirmitate decepti esse non debebunt, ut eis

Varice lectiones.
48
51

Relinquens

et fugit

Vat. 2.
56

Ne praeceps

iens Oxon.
yi

esse debere ire Oxon. Imp. Ruerunt Oxon.

51 5 " Invenire Imp. Vestros stare Vat. 1. Oxon Simoni dicit Vnt. I. 55 Paratos * Ante oculos habentes magis quam Vat. 2. " Hsecsolum Vat. 2. 7 58 Revertuntur Ecclesia ista fortis in fide Impr. Attendentes ad hoc Inipr.

*9

s

~

Expulsi a sedibus. Vat.

1.

Steph. Baluzii notae.
(16)

cenarii, qui rant, et cum

Lupumeenientem. Ilieronymus, ibidem « Mer_i lucrum i__. _:i :.i_ tantum de gregibus conside
:

i

r< v^

(19)

f> „»....: ficaturi

Ascendenles, in Capitolium videlicet, ibi sacrij::„ „«„»,•„„, c^.,1 A~ «„ -« -i..-:u..a. n „ diis gentium. Sed de ea re pluribus agenms

lupum videriut, fugiunt, quorum nentia j:rex Dornini devoratur a bestiis agri. » Quo cessit. Locus obscurus. Lalinius mo(17) nuit in uno veteri codice legi gessit, in alio vero getlum. Sed in meo et in editione fcforellii legitur cesmt. Rigaltius ista refert ad teinpus illud quo, post appreheusum Christum a Judaeis, Petrus non proprie fugit, sed cessit sive abscessit nut recessit. Nam, ut est in Evangelio, sequebatur quidern Christum, sed ion^o inlervallo, quod fu^se speciem prSBbuit ideoque in Evangelio legitur discipulos omnes relicto Christo fugisse. Sed, quod Rigaltii pace dizerim et Anfdorum, qui ejus observationem adsciere, bujus loci cst sententia verbum Christi, Pasce ovet meas, ex actu ipso quo cessit, id est ex
;
:

ad cpistolam 55.

nit

[iiem liabnit ezitu implelum cognoscimus. Otppoeniin clerus Romanus Christum et aposlolos

vocat fortem, quia (20) Ecclesia. Romana, quam firma et mobilis constitit inter durissirnas persecutiones. Quanquam ne in hac quidern Ecclesia lapsi defuerunt, siquidem eorum causam clerus integram servavit ad electionem episcopi. Sed hi pauciores numero fuere quam Carthagine. (21) Clinomeni. Codex meus habet domeni, Gratianopolilanus chlidomeni ; Morellius posuit clydomeni, Latinius et Rigaltius clinomeni. Postea secuta est edilio Anglicana, in qua, rejectis caeteris lectionibus, absque ulla veterum librorum auctoritate, tantum ex conjectura sumpta ex epistola papa; Cornelii ad Fabiuin episcopum Antiochenum, quse Graece exslat apud Eusebium, scriptum est thlibomeni. Et quanquam ea emendatio videatur esse bona, transferenda tamen non erat in contextum

pastoribus Judajorum, nec Petro exprohrat fufram in passione Christi, sed laudat ejus diligentiam in pascendia ovlbus, quemadmodnni ei Christus jiost .i rectionem mandaverat. (IH, Ki cxlen discipuli. Suhjungit Rigaltius hanc cleri Romani epistolam Petrurn magis onerare quod ait et etrteri discipuli similiter fecerunl, tanquam ad exempliim Petri. Sed bssc ohservatio falsa est ut jam dixi; nec clerus Romanus his verbis, ct cxteri puU simililer fecemnt, indicat apostolos fugientem Petrum secutos esse, sed potius ejus exernplo in pascendis ovibus summum studium adhibuisse. Nihil magis alienum a proposito cleri Romani, quam a Petro et aliis discipulis exemplum ignaviae in pascendis ovibus repetere. Praeterea claudicat Rigaltii ratiocinatio Petrus fugit, fugerunt etiarn alii discipuli fugerunt igitur ad exemplum Pelri, qui dedit illis exemplum fugiendi. Malthajus enim et Marcus aiunt omnes discipulos relicto Christo fugisse, nulla Petri mentione.
, : :

absque

rnajori

auctoritale.

Nam

reliquae

lectiones

D

possunt etiam esse bonae. Cseterum ea emendatio, quam Angli videntur accepisse ex annotationibus Ilenrici Valesii ad Historiam ecdesiasticarn Eusebii, neque Valesii est neque Anglorum, sed illustrissimi viri Francisci Bosqueti, qui eam primus prolulit anno 1633, in libro primo Histnriarum Ecclesix Gallicanse. Porro quos Graeci vocant Ihlibomenos, Rufinus vertit indigentes, Baronius fluctuantes, valde diverso sensu. Vide primam Dissertalionem Cyprianicam viri clarissimi Henrici Dodwelli. (Ed. Lipsiensis sequitur conjecturam Dodwelli in Disserlat. Cypr., 1,7, legenClydonizomeni.) tis
:

(22)

Catecumini.
ita

Sic

scribere

placuit,
in

lum quia

invenimus scriptum

non soomnibus anti-

quis codicibus, sed in primis propter auctoritatem Commodiani, qui nos dubitare non sinit quin hoc

vocabulum vetuslis temporibus ita Sane in veteri glossario bibliothecse Catecumnus, instructus, audiens. In

scriberetur.
regiae
legi
:

veteri

item

^
233

,

EPISTOLA.
el,

111.

234
id
satis
colligi queat. Bcsvleratur autem Romaui ad quam respondet Cypria-

quod maximum est, corpora martyrum (23) aut cseterorum si non sepeliantur, grande periculum imminet eis quibus incumbit hoc opus. Cujuscumque ergo vestrum, quacumque occasione fuerit effectum hoc opus, certi sumus eum bonum servum aestimari, ut qui in minimo Qdelis
subveniatur;

ipso

epistola cleri

nus.
I.

Cyprianus presbyteris

et

diaconibus

Romse

consislentibus fratribus salutem.

Cum
et

de excessu

228
ut

229

Dom

viri

(25) collegee

mei rumor apud nos
opinio dubia

fuit constituatur super

decem
praestat

civitates. Faciat

ause,

incertus esset,

fratres

charissimi,

tem Deus, qui omnia

sperantibus in

nutaret, accepi a vobis litteras ad

me

missas per

omnes nos

in his operibus inveniamur. Salulant

Crementium

60 *

hypodiaconum, quibus plenissime
;

vos fratres qui sunt in vinculis, et presbyteri et tota
Ecclesia,

de glorioso ejus exitu instruerer

et exsultavi satis

quae

excubat pro

cum summa sollicitudine omnibus qui invocant nomen Domini.
et

ipsa

quod, pro integritateadministrationis

ejus,

consum-

matio quoque

honesta processerit. In

quo vobis

Sed
nos

et vos

60

pelimus mutua vice

memores

sitis

quoque plurimum gratulor quod ejus memoriam

nostri. Sciatis
;

autem Bassianum

(24) pervenisse ad

tam

celebri et illustri testimonio prosequamini, ut
et

et

petimus vos, qui habetis zelum Dei, harum

per vos innotesceret nobis quod

vobis
et

esset

htterarum

exemplum ad quoscumque
occasiones,
ut

poteritis

B

circa praepositi

memoriam

gloriosum,

nobis quo-

transmittere per idoneas
faciatis, sive

vel vestras

que

iidei

ac
61

virtutis

prseberet

exemplum.

Nam
utile

immobiles

in iide.

nuntium Optamus

miltatis,

stent fortes et

vos, fratres charissimi,

quantum sum ruina

perniciosa res est ad
praepositi (26),

sequentium lap-

in

tantum contra

semper bene valere.

est et salutare
III.

cum

se episcopus

per firmamentum
quibus nec quis
sit,

EPISTOLA
(Erasm.,

lidei fratribus praebet
Paris.,
iii
;

imitandum.
62

m,

21;

Pamel., iv

;

Rig., Baluz.,
ix.)

II.

Legi etiam alias litteras

in

Oxou., Lips.,

scripserit (27),

nec ad quos scriptum
est.

signifi-

AD PRESDYTEROS ET DIACONOS ROM^ CONSISTENTES.
quare Epistola hsec famiiiaris est Argumentum. argumento non indiget, potissimum cum ex titulo
;

canter expressum
litteris et

Et

quoniam me
vel

in

iisdem

scriptura et sensus et chartae ipsae

quoque
sit

moverunt ne quid ex vero
lectiones.
1 •2

subtractum

vel

Varise
80

Sed

et

nos Imo.

60 *

Clementium Oxon.

61

Quanto Lam. Ebor. NC.

Legi etiam litteras Oxon.

Steph. Baluzii notae.
« Catechumenus, instructus sive glossario meo audiens, pro eo cpuod adhuc doctrinam fidei audiat,
:

r< in

necdum tamen baptismum
Corbeiensi
et

recepit. » Et in libro Fuxensi, quando agitur de hoc hominum genere legitur Caticuminos, quod idem est. Notum quippe est litteras i et e saepe permutari solitas apud antiquos. Adnotat Holstenius in notis ad Acta sanctarum Perpetuae et Felicitatis cathecumini scriptum esse in vetustis membranis Casinensibus et apud Mombritium, existimare autem se
in

eo sseculo prolatas fuisse hujusmodi voces. Hieronymus in Episto/a ad Oceanum in causa matrimonii « Audiant cathecumini, qui sunt fidei candidati. » Sic apud Marium Mercatorem in editione
ita
:

anno uno. Vide Baronium in Notalionibus ad Mar~ tyrologium Romanum die iv Augusti. (24) Bassianum. Assentior Pamelio existimanti illum fuisse e clero Romano. Illius mentio est etiam in epistola 22, quse est Luciani ad Celerinum tum Romse constitutum. Fabiani episcopi Romani. Hoc (23) Boni viri. epithetum tribuere consuevit Cyprianus episcopis defunctis, ut in epistola 72, Agrippino episcopo Carthaginensi. Epistolse, ab Origine scriptae ad Fabianum, Romanae urbis episcopum, meminit Hierony-

mus

in

Epislola

ad

Pammachium

itemque Rufinus
1

in libro priore

et Oceanum Apologiarum suarum

adversus Hieronymum. Baronius, loquens de excessu Prsepositi. (26 Vide Cselium Calcagninum lib. i, epist. 9 et notas Papae Fabiani, notat illum a Cypriano nominatum ad Capituluria, p. 4250. modo collegitm, modo prwpositum, utpote qui, cum coepiscopus esset, potestate tamen in hierarchise (23) Corpora marlyrum. Ut diversa sunt hominum ingenia, ita diversse sunt opiniones. Hunc locum ecclesiasticae ordine caeteris ille praepositus esset Rigaltius interpretatus est de cura tantum sepe- r\ episcopis. Poterat Baronius suam illam opinionem liendorum martyrum. Ego vero eo usus sum ut confirmare auctoritate epistolae Bonifacii papse II ad ostenderem errare vehementer eos qui contendunt Eulalium, in qua episcopus Romanus dicitur esse veteres Christianos nullam curam habuisse reliunus ad quem possil recurri prxpositus. Verum quiarum hominum sanctorum. Id quod a me ostenBaronius sciebat epistolam illam esse suppositisum est in oratione quam habui publice Lutetias tiam. Officii mei est annotare errores commissos in cum in collegio regio interpretarer titulum Decre- interpretatione eorum quae scripta reperiuntur a talium de Reliquiis et Veneratione sanctorum. Tanta Cypriano enim tum cura erat sepeliendorum hominum sanc(27) Nec quis scripserit. Retinuimus lectionem quam torum ut nihil omitterent eorum cfuae poterant veteres editiones praeferunt, quam omnes lihri vedemonstrare eorum memoriam et venerationem teres confirmant. Primus Manutius posuit, nec qui erga eos; adeo ut Tertullianus, in Apologetico tesscripserint. Quse lectio bona non est. Nam epistola tetur plurioris et charioris suas merces Christianis ab uno scripta quae omnium nomine scripta erat sepeliendis profligasse quam diis fumigandis. Ex Lucianus scripsit; ut docet erat, ut in calce epist. 16 quo colligi posse videtur illos condidisse etiam eoetiam epist. 22, quae est Cypriani ad presbyteros et rum corpora odoribus Arabicis, quos in sepeliendis diaconos Romae consistentes, Sic in conciliis unus corporibus adhibitos fuisse constat. Sane Plinius, pro omnibus loquebatur, quemadmodum a nobis lib. xu, cap. 18, scribit Neronem plus cynnamomi observatum est in dissertatione de Concilio Telepin funere Poppsese incendisse quam Arabia producat lensi.
nostra,

pag.

347, legitur calecisnu

pro

catechismi.
;

D

,

,

:

Patrol. IV.

8

S.

CYPRIAM OPERUM PABS
epistolam

I.

-

EPISTOUE.
illic

230

iiniiiutatuin,

eamdem
28),

cnl

voa

authen- k redacta est
sit

»i apud clericos di.stributa propter

twani remiai

ut

recognoscatis

an ipsa

ejusmodi casus, ul haberent plurcs unde ad necessitates el pressuras
II.

quam Crementio
mendacio aliquo
ut
scire

h\ podiacono
est
si

perferendam

dedistis.

singulorum operari possint.
ad

Perqoam etenim grave
et

epistolse clericse verilas
est. Iloc igitur

Pelo

quoque

ut

fraude corrupta
et

solertia et sollicitudo fratres

procurandam quictcm vestra non desit 63 Nam etsi
.

possimus,

scripturam
sit

et

subscriptio-

231
et

P ro dilectione sua cupidisuntad con-

aem
quid

(21
sit

an
in

vestra (30)
v<

recognoscite, et nobis

vcniendum
illustravit

visitandum confessores bonos quos
gloriosis
ct
iniliis

ro

rescribite.

Opto vos,

fratres cba-

jam

divina

dignatio,

rissimi,

semper bene

valere.

tamcn cautc hoc,
IV (31).
rv.
;

non glomeralim

(33),

nec pcr

230
(Pamel., v;
Rig.,

EPISTOLA

mullitudinom simul junclam puto csse facicndum,
Lips

Bahu., Paris.,

Oxon.,

ne ox boc ipso invidia concitetur,
,

et

introeundi

v.)

Argi mkmim.
nus,

aditus dcnegctur, ct

dum

insatiabiles

totum volu-

Eortatur cierum suum D. Cypriaut
vice

mus, totum perdamus
videte ut
sit

(34). Consulite ergo et pro-

jnm

in

sccessu constitutus,

sua

ritc
6
'*,
'

cum tcmpcramcnto hoc
_
quoque qui
,.
.

agi lutius posillic

fungantur, neve qui<l aut constitutis in carcere aut deinde ut plebem in ris puupcrilnts dcsit
:
.

qmete contineant, ne,
in carcere visitandos

si

glomeratim ad martyrcs
illis

,

,.

.

J3 fessoros oilerunt,
'

p

ita ut J presbyteri

apud conet

singuh
°

cum

singuhs diacoms per ° l

concurrant, tandcm id

vices alternent,

quia et mutatio

personarum

ind rdi*ntur.
I.

vicissitudo
et

convenienlium minuit invidiam. Circa
et humiles,

omnia enim mites
Cyprianus presbyteris
diaconibus fratribus
gruit,

ut servis Dei con-

temporibus servire et quieti prospicere et

cbarissimis salutcm. Saluto vos ineolumis per Dei

plebi providere

debemus. Opto
65
,

vos, fratres chariset

gratiam, fratres charissiini, holus quod circa inco-

simi ac desiderantissimi

semper bene valere

lumitatem quoque vestram omnia integra esse cognoverim. Et quoniain mihi interesse nunc non
permittit loci conditio, peto vos pro Gde et reli-

noslri mcminisse. Fraternitatem

universam salutate.

Salutant vos (35) Victor diaconus et qui
Valcte.

mecum

sunt.

gione vostra fungamini

illic

et vestris partibus et

mris, u t nihil vel ad disciplinam vel ad diligentiam
desit.

EPISTOLA V
(Erasm., in, 20; Pamel., iv
;

(36).
, ,

Cjuantum autem ad sumptus suggcrcndos,
qui,

sive

illis

gloriosa voce

Dominum
iis

confessi, in

Rig Baluz., Paris Oxon., Lips., xiv.j

v;

carcere sunt constituti, sive

qui pauperes et in-

AD PRESBYTEROS ET DUCONOS.

digentcs laborant et tanien in
peto,
nihil
desit,

Domino perseverant, C Akgumentum. Ejusdem pene argumenti est cum cum summula (32) omnis quse prxcedenti, prwtcrquam quod confessores quoque
Yariae
lectiones.
tutius

83

Non

desinat

etsi

Morel.

Pem.

Rig.

6*

Hoc

possit impleri

Vat.

1.

85

Desideratissimi

Oxon.

Stcph. Baluzii notae.
Cypriano. Baronii observatio posset habere speciem si Cyprianus solura papam nominaret prwpotitum : at, cum certum sit illum omnes episcopos vulgo vocare prwpositos, ruit omnino sententia Baronii. Ilaque istic Cyprianus Fabianum papam vocat prwpositum, quia episcojius erat et collega Cypriani episcopi. Agendum est in rebus historicis simpliprocul ab omni affectu alioqui perit fides citer rerum. (28) Efristolam remisi. Vide qure de ea re dicuntur infra ad cpislolam 20 Scripluram el tuhscriptionem. Ita veteres libriD et veteres ediliones. Editio Manutii, scriptura et tubscriptio. Hanc aucloritatem secutse sunt posteriores editiones, eamque lectionem male mutatam fuisse ait Gronovms cap. li Observationum suarum
veri,
, ;

Summula. Antna legebatur summa. Sequi plaveterum librorum. Attamen Dionysianus hahet summa.
(32]

cuit auctoritatem

(33) Non f/lomeralim. Hoc loco usus est Holstenius in Notis ad Acta sanctorum Perpetuse et Felicitatis

ut probaret fideles Christianos caute et timide plerumque accessisse ad carceres, et fere singulos, ne sernetipsos perderent, aut invidiam concitarent apud persecutores, si catervatim eo influerent. Apud Angelum Politianum lib. i Epistolarum exstat Epistola Pomponii Lseti ad Politianum, in qua sic legitur
:

de altitudine ingenii tui cogito, non possum non admirari cur nostri graculatim et turmatim ad
« te
(3i)

Cum

non advolent. » Totum perdamus.
eelebrandi,
vult,

scopus Mimatensis
cilii

in libro
:

scriptum est, an a manu vettra. Quod puto ego esse ex glossemate, cum certum sit, uti mox dicebam, epistolas ab uno scribi solitas. In concilio Chalcedonensi, pag. 1091, ex nosim receniione legilur, cujus manus sit. Ubi vide annotationem Bustici. Prima epistolae istius editio prodiit ex typogra(31 phia Manutii. Rarissima sunt vetusta illius exemplaunum ex mea bibliotheca, ria. Ego quinque habui
;

in Scriptoribu» erclesiasticis. (30) An vestrn. In hbro Fuxensi

cap. 7

Guillelmus Durandi epin de Modo generalis Con« Proverbium vulgare est
:

Qui totum

totum perdit. Ecclesia

Bomana

sive

vindicat universa. Unde timendum est quod universa perdat. » Vide additionem nostram ad caput primum libri primi de Concordia Sacerdotii et Imperii.
(35) Salutanl vos. In codice sancti Eligii legilur Salutant vos Victor diaconus et qui cum eo sunt « Salulant vos Victor, fratres. » In Gratianopolitano sunt salutant. » et qui mecum pauca (36) In editione Anglicana adnotatum est exemplaria istius epistolse. Ego habui reperiri
:

«

:

:

aliud
terio

quod

fuit collcgii

Fuxensis, tertium ex monas-

terio saucti Dionysii

Bcmcnsis, rjuartum ex monasMontis Sancti Eligii, quintum ex urbe Gratia-

novem.

nopolitana.

237
sui
offlcii

EPISTOLA
vult

V.

"£8
moderatus existerem, nec
et

admoneri a
ac

clero,

ut humilitati j^ tus et

meum

conspectum

dent

operam,
;

presbyteris ac
secessus sui

diaconis

morem
rcddit.

publicum,

ma.xime ejus

loci ubi toties 70 flagita-

gerant

obiter etiam

causam

tus (39) et quajsitus
II.

fuissem, temcre committerem.

Est autem etiam hsec c numero epistolarum 13, de

Fretus ergo et dilectione et religione vestra,
satis novi, his litteris
illic

quibus infra epistola 15.
1.

quam
et diaconis fratribus sa-

et

hortor

et

mando

ut

Cyprianus presbyteris

vos,

quorum minime
prsesentia

invidiosa et
vice

non adeo

lutem. Optaveram quidem, fratres charissimi, ut universum232 c eriim nostrum integrum et incolumem meis litteris salutarem. Sed quoniam infesta tempestas, qua?. plebem nostram ex maxima parte prostravit, hunc quoque C6 addidit nostris doloribus
'

periculosa
circa

est,

mea fungamini
quomotamen inconet

gerenda ea quae administratio religiosa deHabeatur interim quantum potest

poscit.

do potest
cussa fide

pauperum cura, sed qui stantes gregem Christi non
et

reliquerunt,

cumulum
quos
tutos

ut

etiam

cleri

portionem

sua

strage

ut hisad tolerandam

penuriam suniptusper vestram

perstringeret,

oramus Dominum ut vos saltem,
cognovimus,

diligentiam siiggeratur, ne quod circa tidentes(40)

et in fide (37) et in virtute stare

tempestas non

fecit,

circa233
quamquam
vestitu
vel

laborantes necessi-

quoque

in

posterum per divinam misericor

tas faciat. Confessoribus

etiam gloriosis impertiatur sciam plurimos ex

ut ipse ad vos prosperare et venire

diam salutemus. Et quamquam causa compelleret deberem, primo
et

cura propensior. Et

his fratrum voto et dilectione susceptos,

tamen

si

cupiditate

desiderio
est,

vestri,

quse res in
ut

votis

qui
sicut

sunt qui vel

sumptu indigeant,

meis

summa

tum deinde
°7

ea quae circa

etiam pridem vobis scripseram
constituti,

cum adhuc
eis

utilitas communis exposcit plurimorum consilio examinata delimare (38) possemus, tamen potius visum est adhuc interim latebram et qnietem tenere respectu utilitatum aliarum quee ad pacem omnium nostrum pertinent, et salutem, quarum vobis a Tertullo

Ecclesiie

gubernacula

essent in carcere

subministrentur
sciant

tractare simul et

queecumque sunt necessaria, modo ut
vobis et

ex

instruantur

et

discant

quid,

secundum

Scripturarum magisterium, ecclesiastica disciplina
deposcat, humiles et modestos et quietos esse debere, ut

honorem
71
,

sui

nominis servent,

et

qui gloriosi

fratre liostro

charissimo ratio reddetur

:

qui pro

voce fuerunt
dignos
ut, in

sint et

moribus

gloriosi, faciant se

csetera

68

sua cura

quam impense

69

divinis operifuit ut

bus impertit, etiam hujus consilii auctor

cau-

^

omnibus Dominum promerentes, ad ccelestem coronam laudis suse consummatione per-

Variae lectiones.
66 70

Hinc quoque Foss. Nec iis locis in quibus

Vict.

Bod.

i.

67 71

Gubernaculum Oxon.
Ut qui
. . .

68

Sincera Vat.

2.

69

Impendens Oxon.

totiens Foss.

fuerint Man. Oxon.

Steph. Baluzii notae.
(37)

Quos

el

in fide.

tensis

et veteres editiones

Codex Fossatensis et Carno« Quos in conslanlia
:

et fidei virtute. »

Manulius mutavit
sit

et induxit aliam

lectionem. Lector judicabit utra

melior.
et

Utraque

enim bona
(38)

est,

Delimare.

Ita

libri

veteres

veteres edi-

tiones,

etiam
et

Morelliana,

Erasmica. Manutii editio, itemque codex Gratianopolitanus habent li:

mare.
lib.

Nonius Marcellus, limare, delimare, Plinius xxxiv, cap. 11 « Alii delimatam seris scobem

aceto spargunt. » In bulla Hadriani Papse I pro moiiasterio sancti Martini Turonensis. « Quod si abbas ejusdem monasterii nullo modo voluerit inter t\ Fidens juventus horrida brachiis. eos delimari, » etc. In simili privilegio pro monasterio sancti Dionysii in Francia ita scriplum est « Quemcumque Seneca tragicus, Hercule furente « Quodsi abbas ejusdem monasterii ullo modo vofortem videris, miserum neges. » Ipse Cyprianus luerit inter eos declamari. » Pro quo puto scriben« Manet in epistola 52, ad Antonianum, pag. 72 dum esse dclimari, ut in bulla sancti Martini. Bulla vero fidentium robur immobile, et apud timentes et Gregorii Papse V pro eodem monasterio diligentes corde toto Dominum stabilis et fortis sancti Martini « Quod si abbas ejusdem monasterii nullo perseverat integritas. » Idem, in libro de Morlalitate, modo voluerit inter eos sententiam delimare. » pag. 232 « Datur velocius tutela fidentibus, perfiFlagitatus, ad leonem, ut infra epist. 14 dis pcena. » In libro contra Demetrianum, pag. 221 (39) Bt 15. « Certi et fidentes, » alio sensu. Istic enim vox (40) Circa fidentes, id est fortes in fide, ut loquitur fidentes significat eos qui confidunt in promissioniApostolus. Certum est aliquot vetera exemplaria et bus Christi. Josephus, in libro de Imperio Rntionis, omnes ediliones ante Manutianam, etiam Spiren« Qui sapiens itaque et ex interpretatione Erasmi
:
:

victus necessitatem patientes. Ait ergo Cyprianus timendum esse ne ii qui inconcussa fide stantes sive fortes ftierunt, necessitate labantur, si eorum paupertati non subveniatur. Cicero, lib. iii Quoestionum Tusculanarum « Qui fortis est, idem fidens est. » Seneca, epist. 85. « Qui fortis est, sine timore est. » Cicero, lib. i Tusculanarum QuFestionum « Fidenti animo gradiatur ad mortem. » Ammianus Marcel« Hi quieti et cauti animi, isti linus, lib. xvi fidentes, grandissimis illis corporibus freti ; » et paulo post « Quos Romanus jam fidenter slravit. » Horat., 1. iii, Od. 3
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

sem, prseferre hanc leclionem. Alia, quae habet circa fidem exstat etium in aliquot antiquis codicibus et in posterioribus editionibus. Ego vero puto primam esse meliorom. Comparatio est inter fidentes, id est fortes et laborantes, id est pauperes et mdigentes, ut Cyprianus loquitur in epistola 4,

fortis,

hic totius

dominus

est passionis,

utpote qui

bene cogitatam prsecogitat, et acceptam respuit nusquam. » Eodem isto ultimo sensu quo vos /identes

nus,

usurpatur a Cypriano, Ammianus Marcelli« Rogaturi suppliciter pacem, xvn, dixit fidentes ad principis venere conspectum. »
lib.
:

S

CYPRIANI OPF.WM PARS

I.

EPISlol.

I

.

240

veniant Plusenim snperesl qaam ouod transaetum Ante mortem nf laudes videtnr, com scriptam sit
:

^ ipsorum testimonio et jodicio condemnati, ab eorum societale priventnr. Is enim demum confossor
illustris el

Aommmm tpumquam
AdeUt
tucflu
ii,

Eccle.,
et

u, 30

.

Et iteram
tibi

:

Esto
vit.v

verus est de quo

postmodum non eru-

od mortem,
.

dabo

coronam
:

bescit Ecclesia, sed gloriatur.
IV.

[Apoe.,
raverii

10

Et

Dominns qaoqae

dicat

Qui

tolc-

Ad

id

vero quod scripserunt mihi compres-

tuque ad Anem,

hic gaiuabttur

Matth.,

x, 22). p.is-

byteri nostri Donatus et
(44) et

Fortunatus
niliil

(43),

Novatus

Imitentar Dominum, qui sub ipso
sionis iion saperbior sed humilior

tempore
fuit.

Gordius, solus rescribere

polui,

quando

Tunc enim
dicens
:

discipnlornm
ego Utoi pedet
tuhetis

H

suorum pedes
magister
lauare.
et ei

lavit

primordio cpiscopatus mei statuerim nihil sine consilio vestro et sine conscnsu plcbis raea privaa

oestros,

Dominus, etvos
dedi
'-

tim sententia gerere. Sed,
tiam venero, tunc dc
iis

cnm ad

vos per Dei gra-

aUorum pedes

Exemplum enim

quce vcl gesta sunt vel

oobit ut sicnt ego feci
14,
i[ni,

oos faciatis

(Joan.,xm,

gerenda, sicut honor mutuus poscit, in
tractabimus. Opto vos
(4S),

commune
et

Ij

.

lteni Pauli apostoli

documenta sectentur 7 ',
et humilis perseveet

235

fratres charissi-

post carcerem

s;epe repetituni, post ilagella,
miti=>

mi ae dcsiderantissimi, scmper bene valere

mci

post bestias, circa
ravit,

omnia

meminisse. Fraternitatem quaj vobiscum est mul-

nec post tertium ccelum
sibi

paradisum quic:

B

tum

a

me

salutate, et utnostri

meminerit admonete.
VI.
Baluz.,

quam
gratis

insolenter assnmpsit dicens

234 Neque
1!'

Valete.

pnnem manducavimus ab aliquo vestrum,sed
[11 Thess., n, 8).

EPISTOLA
(Erasm.,
i,

m

laborc et

fatvjatione nocte et die operantes, ne

5

;

Pamel

,

vn

;

Rig.,

Paris, VI

;

quem vestrum gravaremus
III.

Oxon., Lips.,
Al)

xiii.)

BttC singula,
is

oro vos,

insinuate fratribus

ROGATIANUM PBESBYTEfiUM ET C^TEROS CONFESSORKS.

nostris. Et quia
(Luc., xiv, II),

exaltabititr qui se humiliaverit""
est ut

nunc

magis insidiantemadvermagis

Argumentum.


:

Rogatianum

et

caeteros co^ifessores

sarium

metuant. qui fortiorem quemque
et,

exhortatur ad

quo victus esl, superantem supcrare conatur. Dominus faciat 70 videre et salutari ntet ego iteram illos mature " componerc mentes corum ad serexhortationc vandam gloriam suam possim. Doleo enim quando
aggreditur,
acrior factus hoc ipso

disciplinam observandam, ne qui Christum voce confessi fuerant, operibus abnegare
obiter incrcpans

viderentur

quosdam corum
est

qui,

extorres facti ob fidem,
reverti

in

patriam tamen injussi
t5,

non verebantur, atque hoc
dicit,

nus infra

cpistola

extorribus
•'

quod Cypriaquando

audio quosdain improbe et insolenter discurrere et
ad ineptias vel ad discordias vacare
bra, et
;

Christi

memilli-

p

oportuit objurgationem non defuisse
cessu scriplam hanc epistolam patct.
1.

nam

in se-

jam Chrislum

confessa, per concubitus

Cyprianus nogatiano
charissimi
lidei

(46) presbylero et cseteris

citos (42) inquinari,

nec a diaconis aut presbyteris

confcssoribus fratribus salutem. Et
bis, fratres

jampridem

vo-

regi posse, sed id agere ut per

paucorum pravos

et

ac fortissimi, lilleras mise-

malos mores multorum et bonorum confcssorum quos vereri debcnt, ne gloria honesta maculetur
:

ram, quibus

ct virtuti vestraj verbis exultan-

tibus gratularer, et

nunc non aliud

in primis

vox

Variae lectiones.
ri

Faciatis

aliis

Foss.
79

Vict.

humiliavorint

tiod. 1.

: Man. Ver. Maturius

'

Sectemus Man.
7:

Salutare

et

aliquo, sed exhorlatione. Man.

74

Ab

Man

75

Exaltabuntur

Steph. Baluzii notae.
antiquis editionibus et in plerisque codicibus antiquis. Exstat tamen in uno meo optimo et in Gratianopolitano. Manutiana editio invexit, Pamelius monuit desiderari in codice Affligemensi. in Evangclio secundum Joannem, nos eam leclioI) (ii) Novatus. Et istud quoque nomen desidcralur nein rcvocavimus. in libro Fuxensi, quamvis hsec epistola bis in eo Concubitus illicitos. Infra, epist. 6, pag. 12 (42] descripta sit. « Turpi et infami concubitu. »Itemepist.62, pag. 103: (15) Opto vos. Hsec omnia desunt in antiquis libris « Conjacentium duorum lurpis et fceda dormitio sceleris et criminis confitelur. » Hieroet editionibus, et edita sunt primum a Munutio. qnantum Exstant tamen in meo et in Gratianopolitano. lOfl in epistola de vilando suspccto Contubernio Rogatiano. Censuit Pamelius hunc noga" Ad extremurn hoc dico, quod si ctiam haec con(46) tianum fuisse diversum ab eo cui inscripta est episcientia criminis vulnus non habet, habet tamen stola 81, quem editiones quaedam et quidam libri fnmn ignominiam. » Cassianus, Collat. xxi, cap. 33: " Voluntas veteres vocant juvenem, et ex illa epistola collegit ipsa culpabilis cst, et ad velocissimos nogatianum ad quem ista data est, martyrio conadulteriorum raptatur excessus consuetudo concusummatum fuisse eo tempore quo altera scripla bitus. » Dfl contubernalibus clericorum feminis vide est, quia sanctus Cyprianus ait illum caeteris conNotas Frontonis Duccei in librurn sancti Joannis fessonbus hospitium prseparasse in carcere, in quem Ctirysostomi adversut eos qui subintroductas hahenl, conjectus erat cum Felicissimo, et nunc quoque eos Petavii animadversiones ad Epiphanium agentem de anlecedere. Ista quidem videntur ostendere nogahseresi Antidicomarianitarum, et Henricum Valetianum fuisse martyrii candidatum. Sed non proAnnotationibus ad librum vi Bistorise ecclesium
(it)
: :

Dixcipulorum. Antea legebatur aposlolorum. Verum, quia iibri manuscripti et veteres editiones habenl diecipulorum, quo etiam modo scriptum est

m

tiatticx Busebii, cap. 39.
(43)

bant
istius

eum

subiisse martyrium.

Fortunatus.

Nomen

hominis deest in

241

EPISTOLA
animo frequenter

VI.

242

nostra complectiturquam ut laeto
ac

A sibi gratiam tenere

potuerunt

80 .

Rocedente ab

iis

semper gloriam vestri nominis praedicemus.Quid enim vel majus in votis meis potest esse vel melius

disciplina Dominica, recessit et gratia.
III.

Perseverandum nobis
;

est in arcto et in

an-

quam cum

video confessionis vestrae honore
Christi ?

gusto itinere laudis et gloriae
militas et

et

cum

quies et hu-

luminatum gregem
major
ex
est

Nam,
portio
:

c.um gaudere in

bonorum morum

tranquillitas Christianis

hoc omnesfratres oporteat, tum in gaudiocommuni
episcopi

236

gloria praepositi
illis

gloria (47) est.

enim Quantum dolemus
Ecclesiae

omnibus congruat, secundum Domini vocem, qui neminem alium respicit 81 nisi humilem et quietum et trementem sermonessuos (Isa., lxvi, 2), tum magis
hoc observare
qui
et

quos tempestas inimica prostravit,
vobis,

tan-

implere confessores

82

'

(51) oportet,

tum laetamur ex
potuit.
II.

quos diaholus superare non

ad

exemplum facti estis 237 quorum mores omnium vita
Nam,
sicut

caeteris fratribus,
et

actus debeat

pectoris noslri

Hortamur tamen per communem fidem, per veram circa vos et simplicem chaqui adversarium prima hac congres-

provocari.

Judau a Deo alienati sunt,

propter quos
ita

nomen

Dei blasphematur in gentibus,

ritatem, ut,

contra Deo chari sunt per

quorum

disciplinam

sione vicistis, gloriam vestram forti et perseveranti 78
virtute teneatis.

\dhuc

in saeculo

sumus, adhuc

in 1>

nomen Domini laudabili testimonio praedicatur, sicut scriptum est, Domino praemonente et dicente
:

acie constituti, de vita nostra (48)

quotidie dimi-

Luceat lumen vestrum coram hominibus, ut videant
opera vestra bona,
incozlis est(Matth.,
cit.
:

camus. Danda opera

est

ut post haec initia ad in-

ct clarificent v, 16).

Patrcm vestrum qui

crementa quoque veniatur, et consummetur in vohis quod jam rudimentis felicibus esse ccepistis. Parum
est adipisci aliquid potuisse
;

Et Paulus apostolus di-

Lucete sicut (52) luminaria in

mundo
:

(Philip.,

plus est

quod adepet na-

u, 15). Et Petrus similiter hortatur

Sicut hospites,

tus es posse servare (49); sicut et fides ipsa
tivitas salutaris,

inquit, et

peregrini, abslinete vos a

carnalibus desiconversatiout,

non accepta, sed custodita, viviflcat. Nec statim consecutio, sed consummatio hominem Deo servat. Dominus hoc magisterio suo
docuit dicens
:

deriis, quse militant adversus

animam,
bonam,

nem

83

habentes inter gentiks

84

dum

de-

tractant (53) de vobis quasi de malignis, bona opera

Ecce sanus factus

es,

jam
:

noli pec14).

vestra aspicientes
II, 12).

carc,ne quid

tibi detcrias fiat 19

[Joan., v,
«

Puta

magnificent Dominum (I Petr., n, Quod quidem maxima pars vestrum cuin
curat, et confessionis ipsius

hoc illum

(50) et

confessori suo dicere

Ecce con-

meo gaudio

honore

83

fessor factus es,
lerius
fiat.

jam

noli peccare, ne quid tibi de-

melior facta, tranquillis et bonis moribus gloriam

Salomon denique et Saul et caeteri multi, quamdiu in viis Domini ambulaverunt, datam
»

p suam
IV.

custodit et servat.

Sed quosdam audio inflcere

numerum

ves-

Varia?
78

lectiones.
.

runt Lam. Ebor. NC.
85

Aliquid tibi deterius contingat Bod. 1 non potueNon ambulaverunt,datam. 82 Confessores in terra Lam. NC. Bod. 1, 3. 1. Prospicit Ebor. NC. 1. Recipit Lin. 85 A 84 Conversationem vestram Pem confessionis ipsius honore Inter gentes Ebor. NC. 1. Lam
Fortiter

NC.

2.

79

.

.

1.

1

Bod

3.

Lin.

Steph. Baluzii notse.
(47)

Prsepositi gloria.

Quidam

libri

veteres habent

honor.

res quam parare. Quod etiam sensisse Maecenatem liquet ex Oratione ejus ad Augustum in libro lii
:

« Vincere scis, (48) De vita nostra. Id est, quotidie sumus in periejusdem Dionis. Apud T. Livium culo vitae nostrse. Hic est verus et genuinus horum Hannibal, victoria uti nescis. » verborum sensus. Non possum igitur assentiri Ri(50) Pula hoc illum. Membrum hoc deerat in angaltio scribenti istic agi de vita aeterna. Nibilo magis tiquis editionibus. Erasmus restituit. Exstat autem verum est haec verba ex epistola 13, pag. 23 « Vitae in multis codicibus anliquis. Deest in codice sancti ipsi omnium nostrum convenit, » habere eum senArnulphi. sum In epistola 20, pag. 36, scriptum est « Propter r^ (51) Implere confessores. IRigaltius scripsit, « imte interficimur tota die, » pro eo quod in capite octavo L* plere vos confessores. » Ego vero vocem vos, quae Epistolae ad Romanos legitur Propler te morlificaneque in antiquis editionibus habetur neque in anmur tota die. Hieronymus, in Epistola ad Rusticum tiquis codicibus, sustuli. Scio illam niliil officere « Nihil Christiano laboriosius, qui de vita quotidie sententiae Cypriani. Sed, quia alibi non inveni quani periclitatur. » Idem, in Epistola ad Suniam et Frelein editione Rigaltiana, existimavi esse tollendam. lam, tractans de loco illo Psalmi cxvm Id vero admoneo ne quis imputet niihi temeritaAnima mea in manibus meis semper, ait istius loci hunc esse tem. sensum « Quotidie periclitor, et quasi in manibus (52) Lucete sicut. Vide adnotationes Erasmi in cameis sanguinem meum porto. » Caius Caesar apud put secundum Epistolse Pauli ad Philippenses. Sallustium in Catilina « Libertas et anima nostra Ita nos reposuimus secuti lec(53) Detrectant.
:

:

:

:

:

:

:

,

in

dubio
(49)

est. »
lib.

Posse servare. Ovidius,
est virtus

n de Arte amandi

:

tionem meliorum librorum et veterum editionum. Codex Fuxensis et editio Rigaltii habent retractant.

Non minor

quam

quaerere parta tueri.

Sed
dia,

in lingua latina aliud est retractare, aliud de-

trectare.

T. Livius,

lib.

xxxvin
scit

:

«

Julius Caesar, in Oratione ad suos legatos et centuriones apud Dionem Cassium, lib. xxxviu, ait iisartibus et quaeri bona et retineri. Et M. Antonius, in oratione funebri in Csesarem, apud eumdem

nec quicquam aliud
:

quam

Cajca est invidetrectare vir-

dem

Dionem

tutes. » In eumdem sensum Apuleius in libro primo Floridorum « In magna civitate hoc quoque genus invenitur, qui meliores obtrectare malint quam
imitari. »

lib,

xuv,

scribit difficilius esse

conservare

S.

CYIMtlVM OPKIU M PAUS

1.

EPISTOL/E.

244

trum

al

laudein prascipai noniinis prava

saa con- Alere se audet et superbire,

immemor

et

factorum

servalione deatruere

qaoa etiam vos
8,;

ipai,

utpole

quse

illc

gessit
vel

8!i
,

et

mandatorum

quse nobis vel

amatoraa
gare
el

<'t

conaervatorea Liudis
et

veslre, objurdebetis.

per
noii

se

per apostolos suos tradidil?

Quod

si

eomprimere

emendare
•>»

Cum
de-

est

major domino suo scitus (Joan., xui,

15,

quanto enim oominis

reatri

pudore delinquitur,
et

16), tpii

Dominum
fuerit

sequuntur, liumiles et quieti et

qnando
moratnr
torns

aliqais tamalentas
55), alius io
est

lasciviens

laciturni vestigia ejua iraitentur,

eam patriam
at
(57),

238

u "de ex(5ti),

inferior

sublimior

tiat

,

lactiis

regreditnr,

apprehensua

Qui minimus fuerit in vobis, hic
ix, 48).

quando quisque 89 dicente Domino erit magnus (Luc,
:

non jam quasJ Christianus
pereal
tuni
? Inflari alii[uos et
:

sed quasi nocens
scrip-

tumere audio, cum

V.

Quid deinde
et

sit

Noh altum sapere, sed time. Si enim Doforte neo
ROfft., \i, 20, 21).

debet videri,
in itu

quam vobis exsecrandum quod cum summo animi nostri geillud,

minus naturaHbta rmnis non pepercit, ne
tibipareat

dolore cognovimus non

deesse

qui

Uei
il-

Dominus noster sicut ovis ad victimam ductus est, et sicut agnus coram tondente se sine voce sic non aperuit os suum
/- -.,

templa
lustrata

(58) et post

confessioncm sanctificata et

membra

turpi el infami concubitu suo plus

maculent, cubilia sua
i>

239

cuin ferainis (50) pro-

i.ni,

7).

JVon

sum, inqoit, conturnax,
<td

neque
et

iniscua"" (60) jungentes, quando, etsi
scieiitise

stuprumconest

eontradice

n

.

Dorsum meum posui
sputorum
(Isa., l,

ftmjclla

eorum
9I
.

desit,

hoc ipso grande crimen

mnxillns mens ad palmas. Faciem autem
avertt u faditate
.'>,

mcum non
Et quis-

quod illorum scandalo in aliorum ruinas exempla
nascuntur
Contentiones quoque et aemulationes
inter vos nullas esse oportet,

G).

quam

per ipsum nunc atque in ipso vivens extol-

cum pacem suam

no-

Yariae lectiones.
86

gessit
'"

87 M 1. Bod. 1. 2. Contradicens Lin. NC. 1. 2. 90 Pem. Quanto quisquis Oxon. Feminis permisceant Exempla monstrantur Lam. nascuntur Bod. 1. Ebor. Lin.

Conversationis
Voss.
2.

et

w Quanto quisque

laudis Lam. Ebor. NC.

Ille

in

lege

Lin.

NC.\.

Steph. Baluzii notae.
)l Aliquis temulentus. Antea legebatur alius ab aquis tnmulentus. id est a baptismo, ut interpretatur Rigaltius. Aliae editiones, ut idem annotat,

habent quando aliui aliquis vel quando unus aliquis. Quse postrema lectio exstat in codice Thuano. Vetus codex sancti Remigii Remensis habet, apud uquas; Corbeiensis. apud aquas lcmulentus ; TuroQuando unus apud aquas. Anj:li retinueiifnsis iunt veterem editionem, nullam aliam auctoritatem
:

sed propter quaedam latrocinia. » Ante Cyprianum sanctus Petrus dixerat in Epistola sua prima cap. 4 Nec quisquam vestrum tanquam fur aut homicida patiatur, aut tamquam maleficus, aut curas alienas agens,
:

sed

tamquam

Q

(58)

Christianus. Dei templa. Hieronymus, in Epistola ad Pauli:

num, de Institutione monachi plum anima credentis est. »

«

Verum

Christi tem-

pro lectione supposita a Rigaltio quam cujus tamen refellunt lectionem. ipsius Rigaltii Reinhartua quoque revocavit veterem lectionem. Bgo secutus sum auctoritatem codicis Seguieriani, Metensis, Beccensis, Gratianopolitani et Lamoatrerenles
,

niani.

Demoralur. H«ec lectio constans est in ediantiquis quam novis, et in antiquis exemplaribus manuscriptis. Et lamen Goulartius tnnotal nonnullos scribere denotatur et in marL'in<! sui excusi scripsit ita legere Bezam. libri Hanc quoque variam lectionem notavit Reinhartus in margine su* editiooia, ex Ri^altio nimirum, qui in Observationibus suis ait qusedam Cypriani exemplaria liabere denotalur. Sed ego eam lectionem non inveni nisi in uno codice Vaticano citato in
tionibus tarn
,

(59j Cubilia cum feminis. Rem tractat valde periculosam, ut notat etiam Marbodus, episcopus Redonensis in Epistola ad Iiobertum de Arbrissello. Nam, quia ille nimio continentiae zelo inter duas puellas nocte cubare ferebatur et eo modo conabalur accensum carnis ardorem exstinguere, novo et inaudito, ut ad eum scribit Goffridus abbas Vinaddit docinensis, sed infructuoso genere martyrii
;

n

margine exemplaris

rnei editionis

Manutianae

et

in

exemplari editionis Pamelianse quod fuit Nicolai Fabri. S:c etiam in margine editionis Lugdunensis anni 1530, scriptum reperi a quodam studioso. Existirnat autern Goulartius lectionem demoratur, si retineatur, posse idem signiticare quod moralur, prirna longa, id est insanit, seu rnorionem agit, quod a Graecis sumptum esse ait et a Suetonio usurpatum in Xerone. i'M>, Apprehensus Reposui vorern qu8B rnelius convenin; visa
>-^i

Golfridus illud nullo modo posse esse utile neque fructuosum quod contra rationem noscitur esse praesumptum. Videtur autcm Gotfridus id quod dixit de novo martyrii genere mutuatus ex libro primo sancti Ambrosii de Virginibus, cap. 2, ubi loquens de sancta Agnete « Novum martyrii genus, inquit. Nondum idonca pcense, et jam matnra victorife, certare difficilis, facilis coronari, » etc. Eleganter, ut solet, et prudenter Hieronymus in Epistola ad Lselam de Institutione filise « Quidam putant majoris esse virtutis praesentem contemnere voluptatem. Tamen ego arbitror securioris continentise esse nescirequod
:
:

quaerat. »
(60) Promiscua. Heec lectio, quam omnes editiones habent, quam confirmant libri veteres, optima est. Et tamen Rigaltius ei bonfe lectioni prselulit erroneam quae exstat in codice Thuaneo in quo, ornissa una litterula a librario, scriptum est promisca. Erratum est igitur in editione Anglicana, ubi adnotatum est in codice Thuano scriptum esse promiscua, cum contra Rigaltius in observationibus suis rationem reddiderit cur hanc lcctionem rejecerit. Apud A. Gellium legitur promisca, impromisca, impromisce in editione Henrici Stephani. Nicolaus Peroltus pag. 752, H85, adnotat veteres promiscam pro promiscue scripsisse. Promisce legi ajmd Macrobium pro promiscue in editione Henrici
;

cnm
ii

vetusti codices et prehensus : alii, et
T

atylo Cypriani. Quidam enim qnaxUun editiones liabent ut deqnidem optimi, unde npprehenile

v/.s.

V ide qua; notavi ad lihnirn

Laptis.

Quasi Christianus. A,pud Rufinum, lib. v. Ilisl. ecdet., c H, refertur BX Ajiollonio Alexandrum so(57,

Priacaa prophetisaa), qui semetipsom martyrem dicebat, indicatam fuisse apud iEmilium Prontinum

cinm

proconsulern Ephesi

:

«

Nou propter nomen

Christi,

Slcphani.

245
bis

EPISTOI A
dimiserit

VII.

246

Dominus,

et
te.

scriptum

sit

:

Diliges
et

^ cum
qui

proximum tuum tamquam
incusalis invicem, videte ne

Si autem mordetis

ferebam misi vobis ccl, sed et alia ccl proxime miseram. Victor quoque ex lectore diaconus,

consumamini ab invicem
etiamet maledictis
92
,

mecum

est,

misit vobis clxxv. Gaudeo

autem

{Galat.,v, 14, 15).

A
(I

conviciis

quando cognosco plurimos
tras
suis

fratres nostros pro sua

quseso vos, abstinete, quia neque malcdici regnum

dilectione certatim concurrere et necessitates vescollationibus

Dei consequuntur

Cor., vi,

10),

et

lingua quse
et

adjuvare.

Opto

vos
et

(64),

Christum
na

(61) confessa est,
:

incolumis

pura

cum

fratres

charissimi,

semper

bene valere

nostri

suo honore servanda est
et justa,

nam

qui paciiica et boChristi, loquitur,

meminisse.

secundum praeceptum
baptizati sumus.

Christum quotidie confitetur. Saeculo renuntiave-

(Erasm.,

iv,

4

;

EPISTOLA Parael., vm;

VII (65).

Oxon., Lips., xi; Rigalt.,

ramus

93

cum

Sed nunc vere
et

re-

Baluz., Paris., vn.)

nuntiavimus seeculo quando tentati
Deo, nostra omnia relinquentes,

probati

a

AD CLEKUM, DE PRECANDO DEO.

Dominum

secuti

sumus,
VI.
et

et fide ac

timore ejus stamus et vivimus.

Kjusdem fcre est argumenti cum Argumentum. duabus praecedentibus, prxterquam quod hic ad
preces exhortetur assiduas.

Corroboremus nos exhortationibus 94 mutuis, magis ac magis proficiamus in Domino, ut,
fecerit,

"

I.

Cyprianus presbyteris

et

diaconibus fratribus

cum, pro sua misericordia, pacem
se

quam

salutem.

facturum repromittit, novi
sive

et

pene mutati ad
correctos
(

timore

Quamquam sciam, fratres charissimi, quem singuli debemus Deo, vos quoque
admoneo tamen
96

pro
illic

Ecclesiam revertamur, et excipiant nos, sive fratres
nostri,

241
sam
atijue

assiduis orationibus et enixis precibus inet ipse religio-

gentiles, circa

omnia
et

9;i

at-

stanter incumbere,

que

iii

melius reformatos,
prius in

240

I

ui admirati

sollicitudinem (66) veslram ut

ad placandum

fuerant

virtutibus

gloriam, nunc admi-

rentur in moribus disciplinam. Et
ro (62) nostro, et

quamquam

cle-

jejuniis et lacrymis et

cere constituti, sed

nuper cum adhuc essetis in carnunc quoque denuo, plenissime

scripserim ut,

si

quid vel ad vestitum vestrum vel

ad victum necessarium fuerit, suggeratur, tamen

etiam ipse de sumpticulis propriis

(63)

quos meVariae

exorandum Dominum, non voce sola, sed et omni genere deprecatioms ingemiscamus. Intelligendum est enim et confitendum pressurse istius tam turbidam vastitatem, quse gregem nostrum maxima ex parte populata est et adhuc usque populatur, secundum peccata nostra venisse, dum viam Domini non tenemus (67), nec

lectiones.
1. 2.
°4

92

A
et

conviciis moledicis

NC.

2.

bus

precibus Lin. NC.

2.

9B

Saeculo renuntiamus Bod. 1. 2. Ebor. NC. 96 Religionem vestram, ut Rig. Incorruptos Bod.

Lam.

93

Exhortationi-

Steph. Baluzii notae.
Lingua qux Chrislum. Idem Cyprianus in r» egenis alendis humandisque. » Habuisse Cyprianum de Exhortatione martyrii, cap. 11 « Producbona constat de hortis ab eo venditis inter initia ta et exsecta prius lingua quse confessa Deum fuefidei su83 et Dei indulgentia restitutis testatur ipse rat. » Plinius, lib. vn, cap. 23 « Anaxarchus cum Cyprianus, epist. 63, et Pontius diaconus in Vita torqueretur, prsecisam dentibus linguam unamque ejus. opem indicii in tyranni os expuit. » Eamdem histo(6i) Oplo vos. Retinui editionem vulgatam, quse riam fusius refert Valerius Maximus, lib. m, cap. 3. bona est. Admoneo tamen editionem Spirensemj, Vide Cujacium, lib. xix Observat-, cap. 6. veterem Venetam, eam quae est Rembolti, Erasmi« Opto te, frater, » cam, et Morellianam praeferre (62) Et quamquam clero. Tamenetsi Rigaltius, qui primus hoc segmentum reperit in codice sancti Reet ita etiam scriptum esse in sedecim codicibus migii, illud cum ipsa epistola non ediderit, sed retuantiquis. Et heec quoque lectio optima est. Tamentamenetsi Angli secuti sint lerit inter observationes etsi enim epistola scripta sit ad plures, prsecipue excmplum Rigaltii, ego illud attexui epistolse, non tamen et nominatim scripta est ad Rogatianum, perdubitans quin sit Cypriani, quamvis in uno tantum sonam illustrem. Et ideo Cyprianus finem ei impoveteri libro repertum sit. Reinhartus non attexuit nens, clausulam valedictoriam, ut solet, ad eum epistolae, sed addidit in calce, admonens Rigaltium dirigere potuit. edidisse ex codice Remensi. (65) De precando Deo. Miror Rigaltium, qui sciebat sanctum Augustinum, 1. iv de Baptismo contra Dona(63) Sumpticulis propriis. Vel de quantUate propria, ut in epistola 36, pag 49, loquitur ipse Cytistat,, c. 2, ea verba referre tanquam Cypriani, scieprianus, id est ex bonis quse erant Csecilii Cypriani, tv bat prseterea ea haberi in quibusdam antiquis editioquorum mentio est in epistola 69, ad Florenlium. '' nibus miror, inquam, eum illa omisisse in sua. Non puto enim istud esse intelligendum de ea parte Illa etiam omiserunt Angli. Nos restituimus propter reddituum Ecclesiee quse ad episcopum pertinebat, auctoritatem Augustini et plurimorum veterum librorum. nondum inventa divisione bonorum, quia Ecclesia 1 nondum habebat divitias atque opes. Ea tum susten(66) Religiosam sollicitudinem. Heec est lectio omlibrorum et editionum. In Rigaltiana nium veterum tabatur oblationibus fidelium, quse gratuitse erant ac tamen scriptum est religionem vestram. Angli repovoluntarise, non coactse. Tertullianus, in Apologe(61)
,

libro

:

:

:

:

;

;

tico

:

«

vel

cum

Modicam unusquisque stipem menstrua die, velis, et si modo possis, apponit. Nam

suerunt veterem lectionem.
(67) Viam Domini non tenemus. Citat hunc quoque locum sanctus Augustinus in libro paulo ante lau-

nemo

compellitur, sed sponte confert. Hsec quasi deposita pietatis sunt. Nam inde non epulis nec potaculis nec ingralis veretrinis dispensatur sed
,

dato, cap.

3.

-.d.ita

5.

CYPRIANl OPERUM PARS

I.

EPLSTOL.E.

248
sit,

Dobia ad salutem

Fecit

non

cflBlestia mandala sarvamus. Dominni ooster voluntatem Patris, el nos facimua Domini volnntatem, patrimooio et

^

la

concordia,

cum
in

scriptum

Dcus qui inhabitarc

facit

unanimes

domo

(Psal.

lxvii, 7), et in Actis

apostolorum legamus, Tuvba autem eorum qui cre~

lucro Btodentes, soperbiam
bI

sectaotes, eemalatiooi
fidei

disseosioDi

vacantes,

simplicitatis et

ne-

gligentes, assculo verbis solis et
tiantes,

unusqoisque

sibi

placentes

plicentes.

Vapnlamas
sit
:

itaqae

non fadis renunet omnibus disat meremar, cum
<i>d
'''

animaac mcntc una agcbant (Act., iv, 32); Dominus sua voce mandaverit dicens Hoc est mandatum mcum, ut diligatis invicem (Joan., xv, Dico autem vobis quoniam, si duo17); et iterum
diderant
et
:

:

bus cx vobis convencrit

6

in

terra, dc

omni

rc

quam-

seriptum

Serous autem Ule
sui, et

cognoscit volun-

cnmque petieritis continget
CiBlis

vobis a Patrc

mco qui in

tatm domini

non paruerii

voluntati ejus,

cst

IMutth.,

xvm,

19).

Qnod

si

duo unanimcs

vapulabit multis
qusa verbera dod

Luc,

m,

47).

Quas autem plagas,

tantum possunt, quid
esset?

meremur, quando nec confessores, qni ezemplo caeteris ad bonos mores esse debuerant, teneant disciplinam?Ilaque,dum quosdam insoleoter extollit confessioois sure tumida
,J8

Quod

si

si unanimitas apud omnes secundum pacem quam nobis I)o-

ininus dedit universis fratribus convenirct, jampri-

dem de

divina miscricordia impetrassemus

quod

ct

in-

petimus, ncc tamdiu iu boc salutis et lidei nostrai
lluctuaremus.
si

verecunda

jactatio,

tormenta venerunt
sine

"

et

tor- -* periculo

Imo
in

vero,

nec venissent

menta

sine fine tortoris,

exitu damnationis,
id

fratribus luec mala,

unum

fraternitas fuisset

siuc solatio mortis, tormenta quae
facile dimittant,

coronani non

animata.
IV.

sed tamdiu torqueant
aliquis,

quamdiu deadeptus glo-

Nam

et

illud

ostensum
sibi

est,

quod sederet
;

jiciant

;

nisi

si

divina dignatione subtrac',

paterfamilias,

sedente

ad dexteram juvcne

tus, interipsa

cruciamenta profecerit

qui juvenis,anxiusetcum
tristis,

quadam indignationesubpartc
consistens rete

riam non termino
II.

supplioii, sed velocitate moriendi.

maxillam manu tenens, mcesto vultu sedesinistra

Hsec patimur delicto et merito nostro, 'sicut
:

bat.

Alius vero in

preemonuit divina censura dicens
legem
si

Si dereliquerint

portabat,

quod

se mittere, ut

circumstantem popu-

meam

et in judiciis

meis

2
,

non ambulaverint,
et

juslificationes

meas profunaverint
corum
(Ps>il.

prxcepta mca

non observaverint,
et

visitabo in virga facinora

corum

in

flagellis

delicta

lxxxiii, 31-33).

Virgas igitur et fiagella senlimus, qui Deo nec bonis factis placemus, nec pro peccatis satisfacinuis. /i

lum caperet, minabatur. Et cum mirarctur quid boc esset ille qui vidit, dictum est ei juvenem qui ad dexteram sic sederet, contristare et dolere quod illum vero in praecepta sua non observarentur sinislra exultare quod sibi daretur occasio ut a patrefamilias potestatem sumeret saeviendi. Hoc
;

Rogemus de intimo corde
cordiam Dei, quia
el

et

de tota mente miseri:

prius longe oslensum est,
tis

quam

tempestas vastita-

ipse addit dicens

Misericor-

hujus oriretur

7

(68).

Et vidimus impletum quod

diam autem meam non disperyam ab cis (Ibid.). Petamus et accipiemus et si accipiendi mora et tarditas fuerit, quoniam graviter ofTendiinus, pul;

semus, quia
xvui,

et

pulsanti aperietur [Matth., vu, 7, 8,
XI,

10; LUC,

0,

10),

242

s'

ni °do

pulsent

ostiuni preces, gemitus
insister^
oratio.
III.

et

lacrymse nostrae, quibus
elsi
sit

et

immorari

oportet

unanimis

Nam quod magis
et
:

suasit et compulit ut has

dum Domini praecepta contemnimus dum datae legis mandata salularia non tenemus, facultatcm nocendi inimicus minus armatos et ad repugnandum acciperet minus cautos jactu retis operiret. V. Oremus instanter et assiduis precibus ingemiscamus. Nam et boc nobis non olim 8 per viexprobratum sciatis, sionem, fratres charissimi quod dormitemus in precibus, nec vigilanter orefuerat ostensum, ut,
,

243

,

,

ad vos littcras scriberem, scirc debetis, sicut Domi-

nms. Et Deus utique
(/V</r.,
iii,

,

qui

quem

corripit

diligit

nus ostendere
esse in visione

revelare dignatus est
'
;

8
,

dictum

Pclitc rt impctratis

tunc dcindc

pra>ceptum plebi assistenti ut pro quibusdam pcrsonis

D

12), quando corripit ad hoc corripit ut emendet, ad hoc emendat ut servet. Excutiamus itaque et abrumpamus somni vincula, et instanter

dfHL nntis
r

sibi

peterent, in

petendo autem

ac vigilanter oremus, sicut Paulus apostolus praecipit dicens
iv, 2).
:

fui-se dissonas voces et

dispares

voluntates,

et

lustateorationi vigilantcs in ea (Coloss.,
et apostoli

vehementcr hoc displicuissr; illi qui dixerat, Pdite, et impetratis, quod plebis inaequalitas discreparet, nec esset fratrum consensio una el simplex et junc-

Nam
et

orare diebus ac noctibus
ipse disciplinae

non

destitcrunt, et

Dominus quoque

magister

cxempli nostri via frequenler et vigi-

Variae lectiones.
" In tormenta venerunt, tormenta Corb. Defecerit Oxon. - Viis Tumor Corb. Feceril V. /(. J 4 'Dissonantes voccs et dissipatas Dignatur Oxnn. Impetrabitis /W. 1 Vet. innom. meis l'o.s5. I. Pem. 7 Operarelur i Duo r;x vohis r;onvcnerint Bod. Lin. Et videmus Lin. Voss. 1, 2. conveneritis l\ig. 1, 3 8 Jam olim Erasm. • Vet. innom. Steph. Baluzii notae.
'

f

'

(08
tatis

Orirelur. In

uno codice regio
<(

legitur, « Vasti-

hujus accederet

tmpetOJ malitieB nostrae erga

dos ingrneret.
editiones. In

» Su<l alii

codices repu-jnant et omnes isimo codice R<:. igiaoo scrip-

« Tempestas vastationis hujus oriretur. » tum est « Tempestas vastis bujus operaIn Lamoniano retur. »
:
:

249
lanter oravit, sicut in Evangelio legimus
:

EPISTOLA
Exiit

VII.

250

in^jam

pectus illecebra soecularis enervet, vel ne larepulis

montem
vi, 12).

orare, et fuit pernoctans in oralione Dei

(Luc,

gioribus

mens gravata minus ad preces

quod orabat orabat ille pro nobis, cum peccator ipse non esset, sed aliena peccata 9 portaret. Adco autem pro nobis ille deprecabatur ut legamus alio loco Diocit autem Dominus adPetrum
Et ulique,
:

orationis evigilet.
VII.

Dissimulare bsec singula et apud conscien-

tiam

meam
10

solus

occultare

non

debui

,

quibus

:

unusquisque nostrum
ipsi

Ecce Satanas postulavit ut vos vexaret quomodo
ticum.

tri-

Ego autem rogavi pro
31).

te

ne deficiat fidcs tua

et instrui et regi possit. Nec apud vos hanc epistolam teneatis (70) occultam, sed legendam fratribus suggeratis. Inter-

denique

(Luc, xxn,
nostris ille
tur,
et

Quod

si

pro nobis ac pro delictis
et vigilabat

cipore (71)

et laborabat

et precaba-

enim quibus nos Dominus admonere instruere dignatur, ejus est, qui admoneri et
fratrem
aostro sciant, nec

et
in-

quanto nos magis insistere precibus et orare, primo ipsum Dominum rogare, tum deinde per ipsum Deo Patri satisfacere debemus? Habeums

strui

suum nolit. Probari nos a Domino unquam a tide qua in eum semel
sua
siuguli
veteris

credidimus, prsesentis pressune conflictatione deticiant.

advocatum

et

deprecatorem pro peccatis nostris
et

Delicta

recognoscentes,

vel

Jesum Cbristum Dominum

Deum

nostrum,

si

modo conversationem

hominis exponant.

modo

nos in prseteritum peccasse pceniteat, et con-

D Nemo
et

litentes

atque intelligentes delicta nostra, quibus
vel

enim retro attendens et superponens manum suam super aratrum aptus est regno Dei. Denique
uxor Lot, quee liberata, contra praeceptum, retro

nunc Dominum ofTendimus,
bulare in
viis ejus

de caetero nos am-

et prsecepta ejus

metuere spon-

respexit,

quod evaserat perdidit

(72).

Attendamus

deamus, Pater nos corrigit
in lide et pressuris

et tuetur, stantes
scilicet

tamen
Quis

non

posteriora,

quo diabolus revocat, sed priora,

atque angustiis,

Christo
:

quo Christus vocat. Oculos erigamus ad coelum, ne
oblectamentis et illecebris nos suis terra decipiat.

ejus firmiter adhserentes, sicut scriptum est

nos separabit a dilectione Christi? pressura, an an-

Unusquisque orat Deum, non pro

se

tantum, sed

an persecutio, an fames, an nuditas, an periculum, an gladius? (Rom., vm, 35.) Nihil horum
gustia,

pro omnibus fratribus, sicut Dominus orare nos
docuit; ubi non singulis privatam precem mandat,
sed oratione

potest separare credentes, nihil potest avellere corpori ejus et sanguini

communi etconcordi

prece orantes pro

cohserentes. Persecutio ista

omnibus
quielos,

jussit orare. Si
si

nos Dominus humiles et
si

examinatio

est

atque

exploratio

244
_...___

pectoris

nobis invicem copulalos,
si

circa

iram

nostri (69). Excuti nos
j

Deus voluit

et probari, sicut
^.

suam
_•

timidos,
•.

pra?senti
:

tribulatione
-.

correctos
_________

suos semper probavit; nec tamen in probationibus
ejus aliquando auxilium credentibus defuit.
VI.
,.:..,-„.:
:i:

_i"_.__i.___

^.tationibus
VIII.
fide

emendatosque conspexerit
_-.,.--

tutos ab inimici infes

245

exhibebit. Pracessit disciplina,

........

Denique ad minimum famulum suum
ille

et in

sequetur et venia.

delictis licet

plurimis constitutum et dignatione ejus

Nos tantum, sine cessatione poscendi

et

cum

indignum, tamen

pro sua circa nos bonitate
«

accipiendi, simplices et

unanimes Dominum
et fletu

mandare dignatus
sit,

est.

Dic

illi,

inquit, securus

deprecemur, cum gemitu pariter
tes, sicut

deprecan-

quia pax ventura est; sed quod interim morula

deprecari oporlet eos qui sint positi inter
et

est,

supersunt adhuc aliqui qui probentur.

»

Sed

plangentium ruinas

timentium
ll

reliquias, inter

et

de victu parco et sobrio potu divinis dignalioni-

bus

admonemur;

scilicet

ne vigore

ccelesti

sublime
Varia.;

numerosam languentium stragem et exiguam stantium firmitatem. Rogemus pacem ,2 maturius
lectiones.

9

Nostra peccata Lin. Voss.
\, 3.

I, 2.

Dod.

i.

Pem.

10 12

Ipsi ulique Oxon.

i1

Jacentium Bod.
i.

1.

Stantium pau-

citatem Lin. Pem. Bod.

Voss. 2. Thu. Foss.

Pacem

Ecclesiae suse Voss.

Dod.

3.

Steph. Baluzii notae.
(69)

Pectoris

nostri.

Dua. sunt hujus

loci

lectio- t\ tur

nes in antiquis codicibus. Eam quam nos retinemus invenimus in octo codicibus. Aliam, quse liabet peccati nostri, exhibent omnes editiones qu_e Pamelianam antecesserunt, eam vero prseferunt etiam undecim libri veteres eaque adjuvari potest ex eo quod in initio libri Job reperitur « Ut quseras iniquitalem meam et peccalum meum srruteris. Nostram vero confirmant plurima sacrae Scripturae loca in quibus Deus vocatur scrutator cordis et renis, ut ctiam adnotatur in calce episto.se octavse. In codico Flori scriptum erat peccati nostri. (70) Nec ipsi denique. Quamquam prior lectio, quse habet ulique, bona sit, eam prsetuli quse nititur
;

eo vocabulo usus esse in eodem sensu quo Cyprianus. Ait enim « Nec Agricola unquam per alios gesta avidus intercepit, sed centurio seu prsefectus incorruptum facti testem habebat. » Item Seneca, ljb. de Beneficiis, p 17 Urit illum et angit intercepti beneficii conscientia. » Q. Curtius,
:

:

:

intercipi. »

Alieno enim sanguine partam gloriam « Nam intercipere Arnobius, lib. iii scripta et publicalam velle submergere lectionem non est deos defendere, sed veritatis testificationem timere. » Cassianus, 1. ix, c. 11 « Intercipiens
lib.
:

xv

«

:

:

aucloritate
(71)

omnium

fere
id

veterum exemplarium.

supprimere, modo loquendi multum remoto a vera significatione hujus vocabuli. Et tamen Tacitus in Vita Agricolx videIntercipere,
est

efficaciam orationum » et Collat. lib. i, cap. 11 « Charitas nullo intercipintur tempore. » (72) Pcrdidit. Ita veteres editiones et omnes fere libri veteres. In uno tamen meo scriptum est indicit. Quod videtur esse melius. Invetustissimo Remigiauo
; :

percidit.

151

S.

CTPRIANl OPKRIM PARS

I.

EPISTOL-E.
victoriai

232

reddi, cito latebris nostris et periculis subveniri, \ natos,
iinpleri

quosdam vero ad coronam

jam

qac

'

'

tamulis suis Domintis digaatui osteo
isiae,

jamqtie proximos", universos autem quos agmine
glorioso carcer inclusit, pari ac simili calore virtutis

dere, redintegrationem Eccl
tis

securitatem salu-

nostne, post pluvias sorenitatem, post tenebras

ad gerendum certamen

animatos, sicut esse

lucem, posl procellas et turbines placidam lenitatetn, pia
t

oportet in divinis castris milites Cbristi, ut incor-

patennv dilectionis auxilia, divinee majesmagnalia, quibus
et
et

ruptam

fidei

iirmitatem non blanditiae decipiant,
terreant,

itis

solita

persequentium

blas-

non minoe

non cruciatus ac tormenta

phemia rettmdatur,
metur,
et

lapsornm pcenitentia reforperseverantium fiducia

devincant, quia major cst qui in nobis est

quam

fortis

et stabilis

qui est in hoc

mundo

(I

Joan.,

iv, 4),

nec plus ad
ad erigen-

glorietur.

Opto

vos, fratres charissimi,

semper bene

dejiciendum potest terrena pcena

quam

valere et nostri meminisse. Kraternilatem

meo no-

dum
trum
duces

tutela divina. Probata res est certamine fra-

mine

salutate, et ut nostri

meminerint admonete.
VIII.
,

glorioso, qui, ad
facti,

tormenta vincenda

caeteris

Valete.

exemplum

virtutis ac fidei praebuerunt,

KPISTOLA

congressi in acie donec acies succumberet victa. Qui-

(Erasm., n, 6; Pamel., ix; Rig., Baluz., Paris

vm;
t>

bus ego vos laudibus praedicem, fortissimi fratres?

Oxon. Lips.,

x.)

Hobur pectoris

vestri et

persevcrantiam
16

fidei,

quo

AD MARTYRES ET CONFESSORES.
Abgi mk.vtcm.

praeconio vocis exornem? Toleraslis

usque ad con-

Martyres Africse Cyprianus miris

summationem
doloribus
,7
,

gloriao

durissimam quaestionem, nec

modis a constantia commendans, invitat ad perseverantiam, exemplo Mappalici eorum
collegce.

cessistis, sed vobis polius supplicia cesserunt.

Kinem

quem tormenta non
(75)

dabant, coronae

Cvprianus martyribus et confessoribus in Christo
Doinino nostro et in Deo Patre perpetuam salutem.

dederunt. Quaestio
veravit,

gravior

18

ad boc diu perseut

non

ut

stantem fidem dejiceret, sed

Kxulto
fiatres,

Iaetus

et gratulor,

fortissimi

ac beatissimi

bomines
certamen

Dei ad

Dominum

velocius mitteret. Vidit
cceleste

cognita fide ac virtute vestra, in quibus
(73).

admirans praesentium multiludo
Dei,

certamen,
19
,

mater Kcclesia gloriatur

Gloriata est et nuper

certamen

spiritale,

praelium Christi

quidem cum confessione perstante suscepta pcena
est quae confessores Christi fecit extorres. Confessio

stetisse servos ejus voce libera,

mente incorrupta,
20
.

virtule divina, telis

quidem
(76)

seecularibus nudos, sed

tamen

246

praesens quanto in passione forlior,

armis
torti

fidei

credentes

armatos
(77),

Steterunt

tanto clarior et major in honore est. Crevit pugna,

torquentibus fortiores

et pulsantes ac

pugnantium gloria. Nec ab acie tormentorum metu, sed ipsis tormentis magis ac magis estis ad aciem provocati, fortes et stabiles ad maximi certaminis praelium u prompta devotione redistis (74). Ex quibus quosdam jam comperi corocrevit et

retardati eslis

n

laniantes ungulas pulsata ac laniata
runt.

membra

vice-

Inexpugnabilem fidem superare non potuit quamvis, rupta compage torquerentur in servis Dei jam non viscerum,
saeviens diu plaga repetita,

247

membra

(78),

sed

vulnera.

Kluebat sanguis

qui

Varise lectiones.
,5 " In plerisque Foss. Corb. Victoriae proximos Oxon. " Certaminis praemium Pem. Pretium Corb. ,8 Laniena Oxon. Laniatito Pem. ,7 Laniendi '« Tolerantes Finem dolorum Oxon. Pem. Utique Bod. 1. 19 Spiritale certamen, praelium Oxon. Spiritale praelium Christi. mora Bod. Lauio gravior Ben. Quaestio Thu. " Fidei ardentis armatos Pem. Vou. '2. Bod. 1, 3. Pem.

Steph. Baluzii notae.
(73) Ecclesia gloriatur. In codice sancti Arnulphi « Ecclesia gralulatur. Et nuper Metensla legitur qraidem. » In Carnotensi « Gratulatur vel gloriatur.
: :

vincendis praecipuam semper justorum fuisse virtutem, dum per omnia tentamenta patientes, semper invicti, tanto fortius vincerent quanto gravius
cap. 1, in ipsa quippe sanctorum patientia saevior eis contentionis rabies accendebatur, et velut pudore quodam fatigabantur,
pertulissent.
»
lib.

Btnnper.
7
1}

»

Apud Rufinum,

v,

berotione redistis. Iidem codices habent pro- I) Hisloria

martyrum Lugdunensium.

«

Ex

dislis.
',:>

Qumtio. Revocavi hanc lectionem,
el

quam

libri

editiones antiqusB praeferunt. In editione Manutiana acriptnm est laniena. Pamelius itaquoque posnit. Sed nostra lectio, qu33 nitilur auctoritate, recle congruit cum his quae paulo ante dicta sunt in " Tolerastis durissimam quasstionem, et infra, OTUBStione victores. » Angli prolulerunt quasdam varias lectiones qu83 probare possunt aliam lectionem posse esse bonam. 170 Credentes. Ilanc lectionem prasferunt veteres lihn et editiones, nisi quod interdurn vidi scriptum credentis. In libro tamen Divionensi et in recentiore Rernigiano legitur conntrmler. Quod mihi videtur melius. Sed mutare non sum ausus propter
veteres
:

quia major inesset cruciatis
tus. »
(78)

quam

cruciantibus vir-

Donatum,

Jam non membra. Sic supra, in epistola ad « Jam non membra, sed vulnera. » p. 5
:

Ammianus Marcellinus, lib. xxix, enarrans lanienam exercitam in Diogenem quemdam ut verba
:

placentia principi loqueretur, ait ; llum « Cum pcenis non sufficerent membra, » v: 'um combustum. Idem lib. xiv, loquens de Eusebic quodam misere cruciato ait illum ita evisceratum ul cruciatibus membra deessent. Sanctus Ambrosius in libro i de Virginibus, loquens de martyrio sanctae Agnetis « Fuitne in illo corpusculo vulneri locus ? » T. Li-

repugnanliam aliorum exemplarium.
77)

rorli

.

.

.

forliores.
:

Epittola

ad Eusebium

Severus in Sulpitius Sed his tolerandis atque

Quid jam integri esse in corpore loci adnova vuinera recipienda? » Justinuslib. n « Velut a singulis membris poenae exigerentur. » Elevius, lib. iv, «
:

253

EPISTOLA

VIII.

284

incendium persecutionis exstingueret, qui flammas ivirgo
et ignes illud fuit

in

uterum u

accipiet (83) et pariet filium, et

gehennae glorioso cruore sopiret.
spectaculum Domino
(79),

quale
sublime,

vocabitis

nomen

ejus

Emmanuel

(Ibid., 14). Hic

est

quam

quam magnum, quam

Dei oculis sacramento ac

devotione militis ejus acceptum, sicut scriptum est
in Psalmis, Spiiitu sancto loquente et

agon iidei nostree qua congredimur, qua vincimus, qua coronamur. Hic est agon quem nobis ostendit beatusPaulus apostolus, in quo oportet nos currere
et

ad nos pariter
Domini mors

ad coronam gloriae

(84)

pervenire

:

Nescitis, in-

monente

:

Pretiosa est in conspectu

quit, quia qui in stadio currunt,

omncs quidem curSic
currite

justoram ejus (Psal. cxv,
est quee

15). Pretiosa

mors

ha?c
21
,

runt,

unus tamen
Et
accipiant, nos

accipit
illi

palmaml

ut

emit immortalitatem pretio sui sanguinis

occupetis (85).

quidem ut corruptibilem coro(I

quae accepit

coronam de
suis et

22

consummatione

virtutis.

nam

autem incorruptam 25

Cor., ix,

Quam

laetus illic (80)

Christus fuit!

quam
vicit

libens in

24, 25). Item

suum certamen ostendens,
futurum

et

hostiam
:

talibus servis
lidei, et

pugnavit et

protector

dans credentibus tantum quantum se credit

se Domini jam libor 26

cito
,

esse promittens, ait

Ego

et

tempus instat assumptionis mcx. Bo-

capere qui sumit! Certamini suo adfuit, praeliatores atque assertores sui nominis erexit, corroboravit,

num agonem
Jam

certavi,

cursum

perfcci, fidem servavi.

supercst mihi corona justitise,
die,
et
ille

quam mihi

reddet

animavit. Et qui pro nobis
vincit in nobis.

mortem semel
:

vicit, i>

semper

Cum

vos, inquit, tradiderint,

Dominus in illa autem mihi, sed
ejus
(II

justus judex,

non solum
pro-

omnibus qui diligunt adventum

nolite cogitare

quid loquamini

dabitur enim vobis
vos estis qui

Tim.,

iv, 6-8).

Hunc

igitur

agonem per
et

in illa hora quid loquamini.

Non enim

phetas ante praedictum, per

Dominum commissum,
collegarum
fefelht

loquimini, sed Spiritus Patris vestri qui loquitur in
vobis (Matth., x, 19, 20).

per apostolos gestum, Mappalicus suo
promisso suo

Documentum

rei praesens

suorum nomine proconsuli rep"omisit. Nec
in
:

preelium praebuit.
tyris ore prorupit,

Vox plena Spiritu sancto de mar-

cum

Mappalicus (81) beatissimus
:

pondit exhibuit,

pugnara quam spovox fidelis et palmam quam meruit accepit.
et alios parti(86), milites et comites

inter cruciatus suos proconsnli diceret

«

Videbis
ac fidei
ccelestis

Istum nunc beatissimum martyrem,
cipes

cras

agonem.
23
,

»

Et quod

ille

cum

virtutis

ejusdem congressionis

testimonio dixit,
exhibitus

Dominus
est.

implevit.

Agon

in lide stabiles, in dolore

249 patientes,

in quaes-

et Dei servus in agonis promissi cer-

tione victores ut eaeteri

tamine coronatus
propheta

248
vn,

^ iC

es ^

agon quem
:

pariter et
et

quoque sectemini et opto exhortor; ut quos vinculum confessionis
virtutis et

Isaias ante praedixit (82) dicens

Non pu-

hospitium carceris simui junxit, jungat etiam
corona
ccelestis,

sillxim vobis

certamen cum hominibus, quoniam Deus
(Isa.,

p

consummatio

ut lacrymas

prsestat

agonem

13).

Et,

ut

ostenderet
:

matris Ecclesiae, quae plangit ruinas et funera plu-

quis hic

agon futurus

esset, addidit dicens

Ecce

rimorum, vos vestra

leetitia tergeatis, et

ceeterorum

Variae lectiones.
22 " Pretiosa vis sanguinis Corb. Coronam Dei Bod. 3. Pem. 2" Exhibitus est Bod. 1. Utero T/tu. Foss. Bod. 1, 2. et Adv. Jud. jam immobor Bud. 3. Delibor Foss. Corb.

" Agone
*5

ccelestis

Incorruptibilem Voss.

exhibitionis 2. Bod. 1.

Voss. 2
16

E g0

Steph. Baluzii notae.
ganter varia illa tornientorum et cruciatuum genera describuntur in libro i Silii Ilalici
:

Non

non verbera passim lacerum sciudentia corpus, Carniflcesve manus, penitusque infusa medullis Pestis, et in medio lucentes vulnere flammes
lctibus innumeris

ignes, candensque calybs,

Cessavere.

immarcescibilem glorise coronam. Hic Cypriani locus varie legitur in antiquis codicibus. Quidam enim babent coronam glorise, alii gloriam coronse. Hanc discrepantiam invexit audacia librariorum. Bonam lectionem habebat etiam liber Flori. Apud Cassianum lib. vi, cap. 3, lego coronse gloriam pro quo fortassis reponendum esset coronam gloPercipietis

n

rise.

Speclaculum Domino. Codices sancti Arnulpbi et Carnolensis babent Domini. (80) Quam Isetus illic. Iidem codices praeferunt in
(79)
illis.

85) VI occupetis. Postea sequebatur in quibusdam vetustis codicibus et editionibus Omnis autem qai
:

Mappalicus. Kalendarium Cartbaginiense (81) editum a Mabilonio xin Kalend. Maias martxjris Mappalici. At in Martyrologio monasterii Einsidlensis edito ab eodem Mabillonio est xv Kal. Maii, uti etiam in antiquis martyrologiorum scriptoribus. Sanctum Cyprianum fuisse sepultum in loco qui Mappalia vocatur scribit Victor Vitensis lib. i,
:

agonizat in omnibus continens est. Sed cum segmentum illud non inveniatur in multis codicibus, desit autem in editionibus Manutii et Morellii, cum videam hunc ipsum Pauli locum descriptum in libro
tertio

Testimonorium, cap.

26,

rursum non haberi

in Epistola

absque illo segmento, ad Fortunalum, de

cap. 5.
(82)

Prsedixit.

quiores et
promisit.

quaedam

Veteres editiones Manutiana antivetera exemplaria prseferunt

exhortatione martyrii in optimis et vetustissimis exemplaribus, expunxi ubique, quia existimo additum fuisse a quodam studioso ex Epistola Pauli, ubi exstat. Sic in pluribus Cypriani locis addita sunt segmenta ex libris sacrae Scripturae quae omissa putabant ii qui illa addiderunt. Vide adnotationes Erasmi in bunc Pauli locum.
(86)

Accipiet. In quibusdam codicibus antiquis (83) sciiptum est concipiet. Sic etiam editiones quea praecesserunt Erasmicam. Epistola beati Pelri, (84) Coronam gluricr. Ex. I

Ejusdem congressionis. Codex sancti Arnulphi
vet

habet coxisensionis, Carnotensis consensiunis
gressionis.

cun-

S.

'

UMIIWI OPLIUM PARS
- 7
,

I.

EPISTOL.E.
ac beatissimi fralres,
et nostri

256

qooqoe stantium

tirmitatein vestri exempli provosi

^ fortissimi

semper

in

Domino

catione solidetis. Si vos acitt voo.ivont
cato eoastanter, seientea vos sub

cer-

beue valore

meminisse. Valcte.
IX (93).
;

tauiinis vestri dies venerit, militate fortiter, dimi-

EPISTOLA

oculis

praesentia

Domini

(Erasui., ni, 14; Pamel., x; Rig., Baluz., Paris., ix

diniioare, eonfessiono

nomiuis ojus ad ipsius
AD

Oxon., Lips., xxi.)

gloiiam pervenire; qui non sic est ut scrvos suos tantum spootot, >od et ipse luctatur in nobis, ipse congreditur ipse ni ceruniinc agonis nostri et
,

CLEnrM,
PACE.M

DE QUTBUSSAM

PRESBTTERIS QUI

TBHERB

LAPSIS DSDBRURT, NECIHM SEDATA PEnSECU-

IIONB KT CITRA CONSCIENTIAM KPISCOPORl/M.

coronat pariter et coronatur. Quod si ante diem certaminis vestri, de indulgentia Doinmi, pax super-

Argumentum hajus
epistola
I

cpislohr habes infra in

hxc verba,
disci-

'*

:

« Presbytcris,

inquit, et diaconibus

tamen maneat voluntas integra (87) oonsoienlia gloriosa. Nec conlristetur aliquis ex vobis ijuasi illis minor sit qui ante vos torvenerit, vobis
et

non defuit sacerdotii vigor, u( quidam, minus
plinse

mcmores
lapsis
»

et

temcraria fcstinatione praecipitcs,

qui

cum

communicarc <am cceperant, com-

menta perpessi, victo et calcalo sa?culo, ad Dominuin glorioso itinere venerunt. Dominus scrutator est renis et cordis, arcana perspicit et intuetur
oooulta.
suflicit
est.

primercntur.
I.

Cyprianus presbyteris

et

diaconibus fratribus
lcnui (94), fratres

B

salutem. Diu palientiam
cbarissimi,

mcam

Ad coronam de eo 28
ipsius testiinonium

(88)

promerendam

quasi verecundum silenlium noslrum
:

sulum qui judicalurus
illa

proficeret ad quiotem

sed,

cum quorumdam im-

Ergo utraque
victorke

res, fratres charissimi (89), su:

moderata
plebis

et

abrupta preesumptio tementate sua ct
et

Domiconsummatione properarc buoc laetior, acceplo post gloriam commeatu (90) in Ecclosise laude ilorere. beatam Ecclesiam nostram, quam sic bonor divinae dignationis illuminat, quam
securior, ad
;

blunis pariter et illustris

bonorem martyrum
universaj
tacere ultra

confessorum pudorein et
conetur,

num

tranquillitatem turbare

tomporibus
illustrat!

nostris

gloriosus

martyruin

sanguis

non oportet, ne ad periculum et plebis et nostrum taciturnitas nimia procedat. Quod enim non periculum metuerc debemus de olfonsa Doniini quando aliqui de presbyteris (95),
pariter

Erat ante in operibus fratrum candida,

nunc

facta est in

martyrum cruore purpurea

:

ilo-

ribus ejus nec

lilia

nec rosae desunt. Certent nunc

memores, sed neque futurum Doinini judicium neque nunc sibi praepositum episcopum cogitantes, quod nunquam omnino
nec Evangelii nec
loci

sui

singuli ad utriusque bonoris

amplissimam dignita-

sub antccessoribus
et

(96)

factum

est, sibi

cum

contumelia

tem. Accipiant coronas vel de opere candidas, vel de passionc purpureas. In ccelestibus castris

conlcmptu
II.

prsepositi

totum

vindicent?

250

^

Atquc utinam non prostrata fratrum nostrosalute (97) sibi

et

quibus miles Cbristi ob gloriam coronetur. Opto vos (92),
(91)

pax

et

acies

babent

tlores

suos,

rum

omuia

vindicarent!

Contume-

liam episcopatus
lectiones.

251

nostri dissimularc el ferre

Varia;
17

Provocaverit Oxon.

,8

Dei Oxon.

Steph. Baluzii notae.
Voluntas integra. Hieronymus, lib. n, adversus : « In martyre enim voluntas. ex qua ipsa mors nascitur, coronatur. » Vide notas ad epistolam i>2, in verbo passus est. (88) Ad coronam de eo. Iidem codices babent ud coronam Dei. Sic etiam qusedam editiones. Fratres charissimi. Codex sancti Arnulpbi, (89)
IHI)

Spirensi,
illius
(9i)

tum etiam ex vetere Veneta. Pessimum

J'/rmianum

frutres dileclissimi.

(90; Acceplo commealu. Id est indulgentia permanendi in bac vita, uti recte explicat Rigaitius in scopos Numidas « Sententiam nostram non novam librum Tertulliani de Fugn persecnlione. J) promimus, sed jam pridem ab antecessoribus nostris (91) Pax et ucies. In libro de lelo el Urore, p. 260 statutam. » Non agitur istic de episcopis Cartha« Habet et pax coronas suas. » Et in libro de Opere ginensibus antecessoribus Cypriani, sed in univeret cleemosyws, p. 246: « In pace vincentibus corosum de episcopis qui Ecclesiam Africanam gubernam candidam pro ojteribus dabit, in persecutione naverunt ante Cyprianum, de septuaginta nimirum purpuream pro passione Keminabit. » In libro de concilio habilo sub episcopis quos interfuisse Bxhortaiione martyrii, ad Fortunantum, p. 374 In Agrippino docet sanctus Augustinus, in librode unico mtlitm, iii jinre conscientia COronabilur. Ilieronymus, Uuptismo, contra Petilianum, et lib in de Baptismo, in Epiitola ad Furiam, de Viduitate servanda; et contra Donalistas, cap. 12. in Epistola 'id Heliodorum, de laudo VitSB solitariie (97j Proslratu sulutc. Ita omnia fere vetera exem:

Angli in margine. Palienliam lenui. Arcadius et Honorius imperatores lib. xni Cod. Theodos., de desertoribus « Ut in his patientiam tenemus. » (95) Aliqui de preshxjteris. Angli putant hic agi de quinque presbyleris seditiosis de quibus videndte notse noslraj ad epistolam 38. (96) Anteeessoribus noslris. Infra, epist. 70, ad epi:

summarium posuerunt

;

m

:

:

:

Virginum lilia *;t martyrum rosas». Idem in Vita Mnlohi monachi « Habet et servata pudicitia martyrium suum. » Sanctus Ambrosius in Epislola ad « Sunt nobis queedam Simplicianum et in pace
«
: :

plaria et editiones

omnes ante Manutianam,

in

qua

praelia et in bello pax. »
'>!)
'>.;

Contra fratrum nostrorum salutem. » Sed hanc leclionem ego non reperi nisi maluit veterem antiquis. Reinharlus in duobus lectionem. Eam porro adjuvant hsec verba in episcriptum est
:

«

OptO

ioi.

Ilfcc

dcsunt

in libro Carnotensi.

Inscriptio

ijisiu.s

epistolss,

cujusmodi

istic

ponitur, descripta est ex codice nostro Fossatensi, ex vuteru Victorino, ex Michaelino, et ex editionc

Persecutionis infestatione pro« Persecutionis 37, pag. 50 tempestate prostrali. » Optatus Milevitanus, lib. i « Persecutio nonnullos funestam prostravit in morstola 11, strati ; »

pag. 2

:

«

et

cpistola

:

:

257

EPISTOLA
29
,

IX.

258

11S communisemper et pcrtuli. Sed ^ impositionem episcopi et cleri J accipiant, nunc crudo tempore, persecucationis dissimulandi nunc locus non est quando decipitur tione adhuc perseverante, nondum restituta Ecclea quibusdam vestrum, qui, dum fraternitas nostra siee ipsius pace, ad communicationem admittuntur sine ratione restituendae salutis plausibiles esse cuet offertur nomen eorum (2), et, nondum poenitenobeunt. Summum enim delictum piunt, magis lapsis

possem

sicut dissimulavi

252

esse

quod persecutio committi

coegit,

sciunt ipsi

tia acta,

nondum exomologesi
et

facla,

nondum manu
illis

etiam qui commiserunt,

cum

dixerit

Dominus

et

eis

ab episcopo

clero imposita, Eucharistia
sit
:

judex noster

:

Qui me confessas fuerit coram homi-

datur,

cum

scriptum

Qui
,

eclerit

panem aut

bi-

nibus, et ego illum confitebor in ccelis
est.

coram Patre meo qui
et

berit calicem Domini indigne

reus

erit corporis et

Qui autem me negaverit,
;

ego
:

illum

sanguinis Domini
III.

(I

Cor., xi, 27).

negabo (Matth., x, 32, 33)
peccata remittentur
filiis

etiterum dixerit
et
31

Omnia
30 .

hominum

blasphemise

turae

Sed nunc illi rei non sunt qui minus Scriplegem tenent. Erunt autem rei qui pra?sunt 34

Qui autcm blasphemnverit in Spiritum

sanctum,
setcrni

et hcec fratribus
positis, faciant

non habebit

32

remissam, sed reus

est

(98)

peccati (Marc,
:

m, 28, 29); item beatus Apostolus dixerit Non potestis calicem Domini bibere et caNon potestis mensse Domini licem deemoniorum.
communicare
et

ab eo et

non suggerunt, ut, instructi a praeomnia cum Dei timore et cum data praescripta observatione. Exponunt deinde
beatos martyres, et gloriosos servos Dei
ut,

B

invidise

3a

cum

Dei sacerdote committunt,
(3)

cum

illi

memo-

mensse dsemoniorum

(I

Cor., x,

20,

res loci

nostri

36

ad

me

litteras

direxerint, et

21). Haec qui subtrahit fratribus nostris, decipit mi-

petierint tunc

desideria sua examinari

seros (99); ut qui possunt, agentes pcenitentiam

(1)

quando

ipsa ante

mater nostra Ecclesia

pacem pacem de
et
hi,

veram, Deoque
et

Patri

33

et

misericordi precibus

misericordia Domini prior sumpserit, et nos divina
protectio

operibus suis satisfacere, seducantur ut magis
possent, plus cadant.Nam,

reduces ad ecclesiam

suam

fecerit,

pereant, etqui erigere se

sublato honore

quem

nobis beati

martyres

cum
(4)

cum

in

minoribus peccatis agant peccatores pceniet,

confessoribus servant, contempta Domini lege
et observatione,

tentiam justo tempore,

secundum
et

disciplinse

quam iidemmartyres

etconfessores

ordinem, ad exomologesim veniant,

per manus

tenendam mandant, ante exstinctum persecutionis

Variae lectiones.
30 Hominum. 3I Qui autem Bod. 2. Contumeliam... possum Oxon. Blasphemaverit Spiritum Oxon. Non habet Ar. Ebor. Larn. NC. 1. 53 Possunt agere pcenitentiam, Deoque Patri Ar. Lam. Ebor. Bor.% 34 Legem tenuerint, rei autem qui prsesunt Ar. Bor. 2. Lam. 35 NC. 1. NC. 1. Exponunt de invidia Lam. 36 Memores legis nostrse Lam. Ebor. NC. 1. Bod. Ebor. NC. 1. 2.

49

3*

Steph. Baluzii notae.
tem. » Lambinus putat apud Ciceronem in Catili- r< « Jacet ille nunc pronaria secunda legi debere « Plus enim est proslratusque est. » Et mox ait stratum esse quam jacere. » Quse sententia Lambini convenit cum his verbis Cypriani ex epistola « Nemo jacentes prosternat et depri40, p. 54 mat. » (98) Sed reus est. Pro his in vetustiore libro Remigiano scriptum est « Neque hic neque in venturo, » quod sumptum est ex capite xn Evangelii secundum Matthseum. Hieronymus in Epistola ad Marcellam de blasphemia in Spiritum sanctum « Probet itaque Novatianus aliquem de his qui sacrificare compulsi ante tribunal judicis respondisse omnia quse in Evangelio scripta sunt non a Filio Dei, sed a Beelzebud principe dsemoniorum esse profecta, et tunc poterit approbare irremissibilem in Spiritum sanctum
:
:

veteres editiones ante Manutianam prseferre ad misericordiam. Quam lectionem reperi etiam in codice Fossatensi, in Compendiensi vetere, et in recentiore Remigiano. Vetus Victorinus habet utramque lectionem. Etenim cum in illo scriptum primo fuisset
misericordi,

:

additum est supra lineam

vel

ad miseri-

cordiam.
Offertur nomen eorum. Hanc lectionem, quse (2) est vulgata, habent quinque libri veteres. In duobus aliis legitur « Offeruntur nomina eorum » in
: ;

:

Fuxensi, « Pro nomine eorum. » Alii quatuor et editio Manutii « Offertur nomine eorum. » Insignis est locus Tertulliani, in libro de Monogamia ubi agens de muliere juncta viro, quem repudiare non « Enimvero et pro anima ejus orat, et potest, ait refrigerium interim adposlulat ei, et in prima resurrectione consortium, et offert annuis diebus dormitionis ejus. » Vide scholia Jacobi Biblii ad Oratioesse blasphemiam. » nem Gregorii Nazianzeni in laudem Csesarii fratris (99) Miseros. Codex Fuxensis, innocentes. Id quod dicturus sum non pertinet ad explicationem loci -pv et disserlntionem v Cyprianicam Henrici Dodwelli. istius Cyprianici dicam tamen propter hanc vo-*-' Vide etiam tom. 11 Capitularium, pag. 1129. Ita codex Fuxensis et editio (3) Memores loci. cem, qua significantur etiam miseri apud AmmiaManutiana. Superiores editiones et plures libri venum Marcellinum. Scribit ille in libro xxvm, Valentinianum, hominem propalam ferocem, inter teres in editione Anglicana laudati habent legis nostrse. Atque hanc lectionem magis probat Gronovius imperandi exordium duos homines minime malos, in capite 14 observationum suarum in Scriptoribus Dioclem videlicet ex Comite largitionum Illyrici, ecclesiasticis, et ait Cyprianum hic intelligere evanet Diodorum ex agente in rebus, jussisse occidi gelicam legem, a qua arcessit disciplinam ecclesias« Quorum memoriam apud inquit Marcellinus ticam; et ut ostendat opinionem suam esse boMediolanum colentes nunc quoque Christiani, locum ubi sepulti sunt Ad. innocentes appellant. » Et nam, affert hunc locum ex Epislola sequenti, in qua mox eos ut martyres ait cultos fuisse a Christianis. sic legitur « Illi contra evangelicam legem, » et mox alia qusedam loca similia ex quibusdam aliis (1) Agentes pamitenliam. Multum variant in hoc Epistolis. loco vetera exemplaria. Ego amplexus sum lectioscriptum esl nem qufe mihi visa est melior. lllud interim ad(4) Domini lege. In libro Beccensi « Contempta Dominicse legis observatione. » moneo, pro eo quod istic scriptum est, misericordi,
:

:

,

:

:

:

,

,

:

:

»59

S.
,

CYPRlANI OPEREM PARS
j^
I.

I.

EPlSTOLvE.
martyribus
ct

260
confessoribus cha-

inetum

ante rediioiD aostram, ante ipsum pene

Cyprianus

inartviiiin

excessum^communicentcum
per

lapsis

253
minus

rissimis
et

fratribus

sahitem. Sollicitudo loci oostri
fortissimiac bealitteris

et offerantet

Eucbaristiam tradant, quando, etiamsi

Umor Domini
fratres

254 compellit,
(7),

martyrea

ealorem glorue
:i:
,

Scripturam

tissimi

admonere vos
et

nostris

eontemplantes

plus aliquid cuperent, a presby-

ut a

quibus tam devole
,

fortiter servatur tides

teris et diaconis

suggerentibus admoneri deberent,

sicut
IV.

semper

in prsBteritom

factum

cst.

Domini ;o ab iisdem lex quoque et Domini reservetur. Nam, cum omnes
Christi
sui,

disciplina
milites
41

Castigare
desinit

nos
nec

itaque
diebus.

divina

censura

nec

custodirc

oporteat

pnucepla imperatoris

noctibus

Praeter

noclurnas

tum

vos magis prapceptis ejus

obtemperarc

euim

visiones, per dics

Spirilu

quoque impletur apud nos sancto puerorum innocens tctas, quse in

plus convenit, qui exeraplum
virtutis et timoris Dei. Et

ca-teris facli estis et

credideram quidem presillic

cxstasi vidct oculis et audit et loquitur ea quibus

bytcros et diaconos qui

pi\T.sentes sunt

mo-

Uominus monere et instruere dignatur. Et audietis omni.i quando ad vos reducem me Dominos

nere vos et instruere plenissime

circa

Evangelii

legem, sicut in pra?,teritum sernper sub anlecessoribus nostris factum est, ut diaconi, ad carcerem
i>

nus
rarii

fecerit,
38

qui ut secederem jussit. Interim teme-

et incauti et

tumidi quidam inter vos, qui

commeantes, martyrum
et

42

desideria consiliis suis

hominem non
quoniam
si

cogitanl, vel

Deum
uti

timeant, scientes,

Scripturarum praeceptis gubcrnarent. Sed nunc
dolore cognosco non tantum
vobis non suggeri divina praccpta, sed adbuc
43
,

ullra in iisdem perseveraverint, utar ea
39

cum maximo animi
illic

admouitione

(o)

qua me

Dominus

jubet, ut

interim prohibeantur offerre, acturi et apud nos

potius impediri

ut ea quae a vobis ipsis et circa

apud sam causam suam, cum, Domino permittente, in sinum matris Ecclesia; recolligi coeperimus. De hoc ad martyres et confessores et ad plebem litteras
et
feci,

confessores ipsos et apud

plebem univer-

Dcum
liunt,

cauLe
a

et

circa

sacerdolem Dei honoriiice

qnibusdam presbyteris resolvantur, qui nec limorem Dei ncc episcopi honorem cogitantes
(cuni vos

ad ine

litteras direxerilis,

quibus exami-

quas utraque vobis legi mandavi. Opto vos,

nari desidcria vestra et
dari postulatis
in

fratres cbarissimi ac desiderantissimi, in

Domino

quibusdam lapsis pacem cum, persecutione finita, convenire
clero et
recolligi coeperimus),
illi

semper bene valere

et

nostri

meminisse. Valete.
(6).

unum cum

EPISTOLA X
(Erasm., ui, 15
;

contra

Evangelii

legem,

contra vestram quoque
. .

honorificam petitionem, ante actam pcenitcntiam,
Pamel., xi
;

Rig., Baluz., Paris.. x:

,

Oxod

Uds

xv)

C
in

e

exorao '°g esira
factam, ante

,

>

gfavissimi atque

extremi de(8)

,

AD MARTYRES ET CONFESSORES QUI LAPSIS PETIERUNT PACEM DARI.

licli

manum
id est,

ab episcopo et clero
illis

pcenitentiam impositam, offerre pro

(9) et

Arglmentlm hujus
epistola
\

epistolx habes infra in haec verba,

Eucharistiam dari,
profanare audeant,

sanctum Domini corpus
sit
:

6

:

«

Cum

comperissem eos qui sacrilegis
suas atque ora maculassent, vel

cum

scriptum

Qui ednrit
erit

contnctibus

manus

pnncm aut
II.

biberit calicem

Domini indigne, reus
(I

nefandis
sent,

libellis

nihilominus conscienliam polluis-

corporis et sanguinis Domini

Cor., xi, 27).

exambire nd martyrcs passim, confessores quoet

Et lapsis

quidem

potest in hoc vcnia concedi.
** ?

que importuna

gratiosa deprecatione corrumpere,

Quis enim non mortuus viviticari properet

quis

ut *ine discrimine et examine singulorum darentur

non ad salutem suam venire festinot? Sed piaepositorum est prasceptum tenere, et vel properantes
(10) vel

libellorum millia, contra Evangelii legem, lilteras
feci

quibus

martyres

et

confessores

consilio

meo

ignorantes instruere, ne qui ovium pasto-

quantum possem ad Domtnica praecepta
rem.
»

revoca-

res esse dehent lanii fiant.Ea
in

enim concedere quse
est
;

perniciem vertant, decipere

nec erigitur

Variae
flontemplantes contra legem Dei Oxon. 39 Perseverarint vitare admonitionem Mss. It. 4) Inveniri Corh. Impr. nientes martyres Ver
,r

lectiones.
Foss.
Vict.
41

Legem Domini Lips. s8 Interim morari 41 Honestos 40 milites Domino Oxon
44

Mich.

Veron.

Conve-

Vivificari optet Corb.

Steph.

Baluzii

notae.

Id est suspensionis censura, ut T) animadversionem ad Epiphanium in hseresi 59, quas Ci) Admonitione. interpretatur Baronius hunc Cypriani locum refeest Novatianorum. Ita veteres libri et veteres rens. (9) Offerre pro illis. Inscriptionem hujus epistola^ talem posuimus editiones. Quo etiam modo scriptum est in Epistola (6) qualem reperimus in plurimis antiquis exemplari« Offerre lapsis pacem.» sequenti. Manutius posuit bus et in vetustioribus editionibus. retinuit Morellius, ea mutatione insuper habita, Fraire». Antea legebatur marlyres, quod non veterem lectionem. Rigaltius sequi maluit editio(7) solet Cyprianus. Ego emendavi ex veteri