Pengenalan.

Melihat kepada perkembangan ajaran sesat yang semakin banyak bercambah bagaikan cendawan tumbuh, timbul satu persoalan setakat manakah ajaran sesat boleh memberi kesan kepada keislaman dan keimanan seseorang pengikut dan pengasas ajaran tersebut selain ia memberi ancaman yang cukup besar kepada masyarakat dan negara yang tercinta dari aspek keharmonian masyarakat dan keamanan negara. Perkara ini perlu diberikan perhatian yang serius kerana ia melibatkan persoalan akidah. Ia adalah satu persoalan yang menyen urat tuh nadi kehidupan dan masa depan seseorang dan umat Islam keseluruhannya di dalam kehidupan dunia ini. Ia tidak sahaja berhubung kait dengan persoalan kehidupan di dunia, tetapi juga melewati alam akhirat. Kemuncak dari itu, persoalan akidah juga boleh menentukan status sesebuah negara sama ada ia merupakan sebuah negara Islam ataupun sebaliknya.

Sesiapa yang terbabit dalam kancah ajaran sesat, akidahnya akan terjejas iaitu ia boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam kesyirikan, kadang-kadang ia boleh menyebabkan seseorang itu murtad iaitu terkeluar daripada Islam dan dia termasuk dalam kalangan orang yang kafir. Murtad berasal daripada perkataan riddah daripada akar kata radda yang bermaksud kembali dan dinamakan sebagai murtad kerana dia kem bali kepada kekufuran.Menurut Ibn Manzur, murtad itu ialah kembali kepada kufur setelah menerima Islam. Ajaran sesat (bahasa Inggeris: Heresy) atau bidah (kadangkala ditulis sebagai bid'aah, bid'aah, dari perkataan bahasa Arab yang secara harfiah bererti "memulai"), menurut Oxford English Dictionary, adalah "pandangan atau doktrin teologi atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan doktrin Gereja Katolik atau Ortodoks, atau, dalam pengertian yang lebih luas, dengan doktrin gereja, keyakinan, atau sistem keagamaan manapun, yang dianggap ortodoks atau ajaran yang benar. Dalam pengertian ini, ajaran sesat
adalah pandangan atau doktrin dalam filsafat, politik, ilmu, seni, dll., yang berbeda dengan apa yang umumnya diakui sebagai yang berwibawa." Dalam sosiologi, Organisasi ajaran sesat,(bahasa Inggeris: cult) merujuk kepada kumpulan manusia yang menganut sesuatu kepercayaan dan amalan yang bertentangan degan norma masyarakat umum.

murtad Murtad dari sudut istilah pula ialah keluar daripada Islam kepada kekufuran atau kufur selepas Islam yang diikrarkan dengan lafaz dua kalimah syahadah serta patuh kepada hukum daripada kedua duanya. segala amalannya yang baik yang dilakukan sepanjang ha yatnya akan menjadi siasia.´ Hadith ini pula menerangkan bahawa orang yang telah menukarkan agamanya dengan kembali kepada kekufuran akan dikenakan hukuman bunuh kerana perbuatannya itu.´ Surah al-Baqarah 2:217. "organisasi ajaran sesat´ajaran sesat sentiasanya membawa kepada maksud konotasi yang buruk.T berfirman: Maksudnya: ³Dan sesiapa di antara kamu yang murtad (berpaling tadah) dari agamanya (agama Islam). rosak binasalah amal usahanya (yang baik) di dunia dan di akhirat. yakni penindasan golongan majoriti terhadap golongan minoriti. lalu ia mati sedang ia tetap kafir.w.a. Akibat daripada perbuatannya itu.Daripada itu. maka orang-orang yang demikian. Al-Qalyubi pula menyatakan murtad sebagai memutuskan pega ngan terhadap Islam dengan niat atau dengan perkataan atau dengan perbuatan sama ada berupa persendaan. Penamaan sesuatu oraganisi sebagai "organisasi ajaran sesat" kadang kala diasiosiasikan oleh pihak yang berkenaan sebagai satu bentuk "diskriminasi" ataupun satu bentuk "hemogoni golongan majoriti". yang diriwayatkan oleh Ibn µAbbas seperti berikut: Maksudnya: ³Ibn Abbas r. biasanya tiada satu oraganisasi yang sanggup menerima label ini. .w. dan mereka itulah ahli neraka. dia akan dikekalkan di dalam api neraka di akhirat kelak. Dalil daripada Hadith yang menyabitkan hukum murtad ialah sabda Rasulullah s. Ayat di atas menjelaskan bahawa seseorang Muslim yang telah murtad dan meninggal dunia di dalam keadaan tersebut. Al-Qur¶an dan al-Hadith telah menegaskan dengan jelas berkenaan dengan hukum murtad ke atas seseorang Muslim.a.W. telah bersabda: Sesiapa yang telah menukarkan agamanya maka hendaklah kamu membunuhnya. berkata: Rasulullah s. Golongan yang sentiasa diberi penamaan ini ialah golongan yang menganjurkan pergerakan "agama baru".a. Allah S. penghinaan atau kepercayaan. kekal mereka di dalamnya (selama-lamanya).Dalam bahasa sehari-harian.

Oleh kerana itu.´ (Q. Diambil dari ¶KAJIAN AJARAN SESAT DALAM PENGAJIAN ISLAM: SATU SOROTAN¶ oleh Engku Ahmad Zaki Engku Alwi Engku Ahmad Zaki Engku Alwi (PhD). akidahnya akan terjejas iaitu ia boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam kesyirikan. dia akan dikenakan hukuman yang paling keras iaitu hukuman bunuh dan di akhirat pula. Bidaah adalah mengada-adakan suatu perkara yang tidak ada asalny dalam syariat. Sesiapa yang terbabit dalam kancah ajaran sesat.Ibnu Rajab. Universiti Darul Iman Malaysia.´ (Q. walaupun bisa dikatakan bidah secara bahasa . Kampus Kusza Gong Islam Ajaran sesat atau bidaah dalam agama Islam bererti sebuah perbuatan yang tidak pernah diperintahkan mahupun dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tetapi banyak dilakukan oleh masyarakat sekarang ini. Sesiapa yang terbabit dalam kancah ajaran sesat. Jika perkaraa perkara baru tersebut bukan pada syariat maka bukanlah bidah. ³ Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. adalah pensyarah di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam. kadang-kadang ia boleh menyebabkan seseorang itu murtad iaitu terkeluar daripada Islam dan dia termasuk dalam kalangan orang yang kafir. dia akan dihumbankan ke dalam api neraka buat selama -lamanya. kadang-kadang ia boleh menyebabkan seseorang itu murtad iaitu terkeluar daripada Islam dan dia termasuk dalam kalangan orang yang kafir. emakaian P kata tersebut di antaranya ada pada : Firman Allah ta¶ala : ´ (Dialah Allah) Pencipta langit dan bumi. Perkataan Maknanya: sesuatu yang dianggap baik yang kebaikannya belum pernah ada yang menyerupai sebelumnya. kadang-kadang ia boleh menyebabkan seseorang itu murtad iaitu terkeluar daripada Islam dan dia termasuk dalam kalangan orang yang kafir. akidahnya akan terjejas iaitu ia boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam kesyirikan. yaitu ibadah yang pit tertentu syarat dan rukunnya. Islam menetapkan hukuman bunuh kepada sesiapa sahaja yang murtad atau keluar daripada agama Islam.s:46:9) Perkataan Maknanya: Dia telah merintis suatu cara yang belum pernah ada yang mendahuluinya.s. Di dunia. Sesiapa yang terbabit dalam kancah ajaran sesat.2:117) Firman Allah ta¶ala : ´ Katakanlah (hai Muhammad). akidahnya akan terjejas iaitu ia boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam kesyirikan.Hukum dari bidaah ini adalah haram.Nas-nas di atas mengisyaratkan bahawa jenayah murtad merupakan satu jenayah yang amat terkutuk di sisi Islam.Perbuatan dimaksud ialah perbuatan baru atau penambahan dalam hubungannya dengan peribadatan dalam erti sem (ibadah mahdhah).

Masalah ini akan diterangkan nanti dengan beberapa contohnya ketika membahas pembagian bidah. bukanlah bidah. Bahawa bidaah semuanya tercela (hadis Al 'Irbadh bin Sariyah dishahihkan oleh syaikh Al-Albani di dalam Ash Shahiihah no. walupun tidak ditentukan oleh nash secara khusus. pesawat terbang pada masa kini yang dulunya tidak ada inilah yang hakekatnya bid'ah hasanah.Biasanya pengucapan ini diadakan dalam bentuk ajaran yang wajib dipercayai oleh semua ahli.roket. Dengan memperhatikan definisi-definisi ini akan nampak tanda-tanda yang mendasar bagi batasan bidah secara syariat yang dapat dimunculkan ke dalam beberapa point di bawah ini : Bahwa bidah adalah mengadakan suatu perkara yang baru dalam agama.Imam as-Suyuthi. maka mobil ini adalah bid'ah namun bid'ah secara bahasa bukan definisi bid'ah secara istilah syariat dan contoh penggunaan sendok makan. InsyaAllah. namun masih relevan jika dikaitkan dengan hal -hal baru selama itu berupa urusan keduniawian murni misal dulu orang berpergian dengan unta sekarang dengan mobil.937 dan al Irwa no. Maka setiap apa-apa yang mempunyai asal dalam sariat termasuk bagian dari syariat bukan perkara bidaah.Dan persiapkanlah oleh kalian untuk mereka (musuh-musuh) kekuatan yang kamu sanggupi. menuduh bahwa syariat Islam masih kurang dan membutuhkan tambahan serta belum sempurna. beliau berkata. Adapun apa yang ditunjukkan oleh kaidah-kaidah syariat bukanlah bidah. mobil. Namun demikian pembuatan alat-alat seperti itu masuk ke dalam keumuman firman Allah Taala. Misalnya adalah apa yang bisa kita lihat sekarang: orang yang membuat alat-alat perang seperti kapal terbang. Dan contoh -contoh perkara ini tiada lain merupakan bagian dari perkara Ijtihadiyah.2455) Bahwa bidaah dalam agama terkadang menambah dan terkadang mengurangi syariat sebagaimana yang dika takan oleh Suyuthi di samping dibutuhkan pembatasan yaitu apakah motivasi adanya penambahan itu agama.Adapun bila motivasi penambahan selain agama. maka perbuatan ini adalah tindakan maksiat bukan bidah. karena sangatlah jelas bahwa hal ini menyalahi dalam meyakini kesempurnaan syariat.Menuduh Rasulullah Muhammad SAW menghianati risalah. Bidah adalah sebuah ungkapan tentang perbuatan yang menentang syariat dengan suatu perselisihan atau suatu perbuatan yang menyebabkan menambah dan mengurangi ajaran syariat.Demikian pula perbuatan-perbuatan lainnya. Jadi secara umum dapat diketahui bahwa semua bid'ah dalam perkara ibadah/agama adalah haram atau dilarang sesuai kaedah ushul fiqih bahwa hukum asal ibadah adalah haram kecuali bila ada perintah dan tidaklah tepat pula penggunaan istilah bid'ah hasanah jika dikaitkan dengan ibadah atau agama sebagaimana pandangan orang banyak. Bidah merupakan pelanggaran yang sangat besar dari sisi melampaui batasan-batasan hukum Allah dalam membuat syariat. Demikian juga meninggalkan satu amalan sunnah tidak dinamakan bidah. mikrofon.Contohnya meninggalkan perkara wajib tanpa udzur. Bersamaan dengan itu syariat tidak memberikan nash tertentu dan rasulullah tidak mempergunakan senjata itu ketika bertempur melawan orang-orang kafir. Ciri-ciri Mempunyai Pengucapan mengenai Alam Ghaib Pengucapan mengenai alam ghaib memberikan organisasi ini ciri-ciri agama. .Bahwa bidah tidak mempunyai dasar yang ditunjukkan syariat.Adapun mengadakan suatu perkara yang tidak diniatkan untuk agama tetapi semata diniatkan untuk terealisasinya maslahat duniawi seperti mengadakan perindustrian dan alat-alat sekedar untuk mendapatkan kemaslahatan manusia yang bersifat duniawi tidak dinamakan bidaah. tank atau selain itu dari saranasarana perang modern yang diniatkan untuk mempersiapkan perang melawan orang -orang kafir dan membela kaum muslimin maka perbuatannya bukanlah bidah.

Ajaran sesat bukan sahaja mempegaruhi kehidupan seseorang dengan memberikan pelbagai ajaran kepadanya.Ketua ajaran sesat biasanya mengenal diri sebagai nabi dan mempunyai kuasa-kuasa tertentu. Mempunyai seorang Ketua yang dipujakan seperti dewa Ajran sesat biasanya mempunyai seorang ketua yang dipuja seperti dewa. mereka akan mengelakkan diri daripada masyarakat umum.Mempunyai Sifat Anti-Masyarakat Satu sifat yang ketara untuk ajaran sesat ialah mempunyai sifat anti-masyarakat. Ini termasuk kawalan untuk bersosial dan juga kawalan bergerak Berikut adalah senarai ajaran yang telah diwartakan sesat di Malaysia oleh Majlis Agama Islam Malaysia. 1) Nasrul Haq 2) Budi Suci 3) Al Watan 4) Budi Suci Sejati 5) Jawa Faradin 6) Silat Sunda Pukulan Ghaib 7) Tusuk Hikmat 8) Ilmu Kebatinan 9) Potong Maya 10) Naluri 11) Kaula 12) Haqqullah Syahadah 13) Rampai 14) Wali Suci 15) Kalimat Sakti . ataupun bersikap sebagai "penyelamat" apabila berdepan dengan orang umum. Ajaran sesat sentiasanya menganggap golongan majoriti masyarakat adalah "bodoh" dan merekalah yang "bijak" kerana menganggap dirinya telah menemui "kebenaran". menganggapnya bersifat dosa ataupun "kotor". Mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap ahlinya Penyertaan seseorang ke dalam sesautu ajaran sesatakan mengubah tingkah lakunya. Mereka sentiasanya membenci masyarakat umum. malah kadang kala ajaran sesat juga menggunakan tindakan fizikal untuk mengawal ahlinya. Oleh itu.

T. Seman Al Banjari 34) Al Arqam 35) Golongan Anti Hadis 36) Ajaran Juruzon bin Abdul Latif (Hj. Ahmad Al Walidie(Pak Su)) 37) Syiah 38) Ajaran Hj.Maharsi Mahish Yugi 22) Abdul Manan bin Harun .T. Kahar Ahmad 40) Ajaran Ilmu Tajali Ahmad Laksamana 41) Ajaran Ilmu Hakikat @ Jahar Dumin Hulu Langat 42) Tarikat Mufaridiah 43) Ajaran Hassan Anak Rimau .Tolak Hadis Ilmu 23) Mentauhidkan Allah oleh Nasrun S.16) Silat Pukulan jarak Jauh 17) Ilmu Tenaga Dalam Hikmat 18) Zikir Sha'ban Islam Haq 19) Asal Wujud Garis Laksamana 20) Al Ma'zat 21) "Trancendentel Meditation".Ajaran Wali Sembilan 29) Tariqat Naqsyahbandiah Kadirun Yahya 30) Wali Sembilan 31) Khatijah binti ali @ Puan Tijah 32) Syed Mutalib Bin Syed Mohd. Qahar 28) Roslan Katimun . Nordin 33) Ajaran Mohd.Ghazali Othman Hulu Kelang 39) Ajaran Hj. Nordin Putih 27) Nasrun S. Qahar 24) Kumpulan Ikhwan / Al Mas 25) Kuasa Ghain (Tahan Diri) 26) Mohd.

Sama ada di zaman awal peradaban Islam 3 di alaf millenium mahupun akan datang.com/2009/06/senarai-ajaran-sesat-di-malaysia. kesesatan hawa nafsu.blogspot. Mat Zin al-Ghari 2 Penolong Pengarah Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) 1. tempat dan keadaan. Paparan isu kebanyakannya didedahkan oleh pihak media secara terbuka.44) Tarikat Aurad Ismailiah 45) Ajaran Martabat Tujuh 46) Tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol 47) Ajaran Sulaiman (Bahtera Nabi Noh) 48) Ajaran Ilmu Hakikat Hassan bin Jonit 49) Ajaran Ahmadiah / Qadiani 50) Ajaran Mohd. Nor Seman 51) Ajaran Ayah Pin 52) Ajaran Bahai http://pandangan2u. kejahilan. Memandangkan ia berkait rapat dengan agama. Kewujudannya merentasi masa. Antaranya. Isu ajaran sesat bersifat subjektif.Ia memerlukan penjelasan terperinci. Al-Qur¶an alKarim telah mengingatkan kita tentang bentuk kesesatan dari pelbagai sudut. pujuk rayu syaitan dan pengaruh persekitaran sama ada dari . PENDAHULUAN Fenomena kemunculan ajaran sesat seringkali berlaku. Zamihan Hj. maka perhatian terhadapnya diberi satu tumpuan.html AJARAN SESAT DAN BAHAYANYA TERHADAP AGAMA DAN NEGARA 1 Oleh: Hj.

Jordan. 302) 1.A. JAKIM. Bekas Guru Agama. Selangor. Persatuan Ulamak Negeri Melaka dan Persatuan Pegawai Syarak Negeri Melaka pada 3 April 2008M/26 Rabiµul Awwal 1429H di Auditorium Masjid Al-Azim. kita memerlukan definisi yang tepat dalam memahami hakikat ajaran sesat. Ajaran sesat ialah sebarang ajaran atau amalan yang . Bangi.teman. Mempunyai B.com 3 Kemunculan Nabi palsu seperti Musaylamah al-Kazzab. M. dalam Syariah & Pengajian Islam di Universiti Muµtah. Melaka. Sehubungan itu. Keterangan lanjut mengenai beliau boleh dicapai melalui: www. Mat Zin al-Ghari. al-Farq Bayn al-Firaq. Zamihan Hj. perubahan masa dan keadaan.d di UKM di bidang Usuluddin & Falsafah. Sesuatu fahaman atau ajaran tidak dikatakan salah atau sesat kecuali jelas kandungannya bertentangan dengan sumber perundangan Islam. Golongan Ahli Sunnah sepakat secara ijmaµ bahawa sesiapa sahaja yang mengaku menjadi Nabi selepas kewafatan Nabi s. 1997. (Hons) UKM dalam bidang Tasawuf dan Tarekat.Berasal dari Gua Musang.A. Tentunya indikasi ajaran sesat @ ajaran salah berbeza dengan prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaµah. Mudir Maahad Tahfiz.alghari@blogspot.Berumur 31 tahun. al-Aswad bin Yazid al-Ansi. 1 Dibentangkan dalam Seminar Pemantapan Aqidah dan Perpaduan Ummah Negeri Me laka 2008 anjuran bersama Majlis Agama Islam Melaka. Sedang mengikuti Ph. Bukit Palah. Sajah.w. Kelantan. 2 Beliau ialah Hj. hlm. adalah kafir lagi murtad (Abd al-Qahir al-Baghdadiyy. Dan kini bertugas sebagai Penolong Pengarah Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM). Jabatan Mufti Negeri Melaka. Hons.a.

Menurut Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. orang-orang yang sesat ialah orang-orang yang tidak berpengetahuan agama. Menurut sejarah bahawa ajaran sesat yang paling lama usianya di Malaysia ialah ajaran Taslim yang dibawah oleh . Tetapi yang ketaranya adalah datang dari pengaruh Syiah melampau seperti Sabaiyyah(3) Kaysaniyyah(4) dan oleh Syiah Ismailiyyah Batiniyyah(5) juga aliran teosofi(6). mulai bergerak secara senyap-senyap semasa Islam mula bertapak di Semenanjung pada abad ke 15 iaitu melalui konsep animisma(1) dinamisma(2) dan ajaran Hindu-Budha. kerana tidak berusaha untuk mempelajarinya atau orang yang berpengalaman agama yang tidak betul kerana dipelajari dengan tidak menurut peraturan dan jalan sebenarnya.dibawa oleh orang-orang Islam atau orang-orang bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut adalah ajaran Islam atau berdasarkan kepada ajaran Islam sedangkan hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan daripada Islam yang berdasarkan Al-Quran dan al-Sunnah serta juga bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. SEJARAH 2. Timbulnya ajaran-ajaran sesat dan amalan-amalan sesat dalam masyarakat Islam di Malaysia bukanlah satu perkara baru. Halaman 4.

Ahmad Matahari pada tahun 1870an di Kg. bukan sahaja di Kelantan tetapi di negeri-negeri lain. Ipoh. Pada 7 Julai 1979. Seronok. Sementara di Kelantan wujud ajaran sesat yang dikenali dengan ajaran Subud yang disebarkan dalam tahun 1950an dan ajaran Martabat Tujuh. Ajaran Subud hampir hilang tetapi ajaran Martabat Tujuh dipercayai masih hidup. Perak. Beberapa peristiwa yang menggugat ketenteraman dan keselamatan awam belaku berikutan dari ajaran sesat umpamanya pada 19 Oktober 1974 seorang dari kumpulan ajaran sesat 4 Sahabat di Kg. Kelantan telah mati ditembak dalam satu pertempuran dengan pasukan keselamatan. Hj. Hj. Abd. Pulau Pinang. Rantau Panjang. Kedap. Perak (Tn. Bayan Lepas. Wahab. Tajul Ariffin yang mengaku dirinya Imam Mahdi telah mencederakan imam masjid Rapat Setia. Negeri Sembilan dan lain-lain. . 68 tahun). Pada 19 Ogos 1979 peristiwa di Kerling. Sehingga kini setiap buah negeri di Malaysia terdapat ajaran-ajaran sesat yang disebarkan secara senyap-senyap dan ada kalanya mendapat sokongan daripada tokoh-tokoh kecil agama tempatan. Damanhuri b. Jumlah ajaran sesat telah bertambah dari masa ke semasa. Ajaran ini telah berkembang ke negeri-negeri lain seperti Kedah.Hj. Hari demi hari ajaran sesat telah bertambah dan hingga akhir tahun 1999 jumlahnya menjangkau lebih dari 100 ajaran yang diadukan ke Jabatan Agama seluruh Malaysia.

Kuantan. Lelaki berkenaan menyebarkan ajaran sesat yang berpusat di Inanam. Pada 1 Februari 1996. Sabah. Selangor. Kota Kinabalu.Selangor telah mati terbunuh apabila mereka sedang melakukan pemecahan Kuil Hindu di Kerling. Kota Kinabalu. Ismail (Kemboja) telah terbunuh apabila mereka menyerang Balai Polis Batu Pahat dan mencederakan ramai anggota polis. Sabah. Pahang. Sidek Mohamad kerana didakwa menghalang kegiatan mereka . pengikut ajaran Tabarani bertindak keterlaluan memukul Ketua Kampung. Satu peristiwa besar di Batu Pahat telah berlaku pada 16 Oktober 1980 di mana 8 orang dari kumpulan ajaran sesat yang dipimpin oleh Ahmad Nasir b. Pada 18 Mac 1996. dua orang lelaki warga Indonesia cedera ditembak selepas mengamuk dan cuba mencederakan orang ramai di Kompleks Sinsuran. Kampung Pandan Satu. kakitangan balai dan orang awam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful