TEKS UCAPAN SEMPENA MAJLIS PENUTUP KURSUS PROTOKOL, ETIKET SOSIAL DAN PENGURUSAN MAJLIS RASMI OLEH TUAN

HJ. ADNAN BIN IBON TIMBALAN KETUA PENGARAH (PENGURUSAN) BAHAGIAN HAL-EHWAL UNDANG-UNDANG PADA 23 FEBRUARI 2011
1

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, barisan urus setia, puan penceramah serta Tuan-tuan dan Puanpuan yang dikasihi sekalian;

Alhamdulillahirabbil alamin wasalatu wasalamu ala syaidina Muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Segala pujian
2

Dengan izin Allah kita dapat bersama-sama pada petang ini di dalam majlis penutup Kursus Protokol. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang.a. Jabatan Perdana Menteri. Etiket Sosial dan Pengurusan Majlis Rasmi.bagi Allah Subhanahu Wataala dan salam sejahtera ke atas junjungan kita Nabi Muhammad s. 3 .w.

4 etiket sosial dan .Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Urus Setia kerana menjemput saya untuk merasmikan majlis penutup dan penyampaian Sijil bagi kursus ini. Ucapan penghargaan juga kepada Puan Rosita bt Rahim. Ketua Program Konsultasi dan Pembangunan Latihan kerana sudi untuk menyampaikan kursus protokol.

satu Majlis Rasmi Jabatan akan diadakan di PICC yang akan 5 .pengurusan majlis rasmi yang telah berlangsung selama 2 hari. Untuk makluman Puan Rosita. adalah pegawai dan kakitangan rasmi peserta kursus ini yang terpilih sama untuk ada mengendalikan sebagai majlis-majlis majlis. Sebagai permulaan pada 25hb ini. jabatan doa pengacara pembaca mahupun penyambut tetamu.

Saya yakin apa yang tuan-tuan dan puan-puan pelajari dan perolehi sepanjang tempoh kursus ini sedikit 6 .dirasmikan oleh YAB Perdana Menteri. Sehubungan itu adalah menjadi harapan saya dan jabatan agar semua pegawai dan kakitangan yang terlibat pada hari tersebut dapat mengaplikasikan sebaik mungkin apa yang telah dipelajari selama 2 hari ini bagi membantu kelancaran majlis tersebut.

7 .sebanyak akan dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam menjalankan majlis-majlis Jabatan kelak dengan lebih teratur dan lancar di samping dapat meningkatkan kemahiran diri dan pengetahuan secara amnya.

Saya juga berharap agar objektif kursus yang telah dirancang dapat dicapai setelah melalui tempoh 2 hari berkursus. Saya difahamkan objektif kursus ini adalah untuk memberi amalan pendedahan protokol dan secara etiket komprehensif sosial dalam mengenai urusan pengendalian majlis serta memberi panduan dan bimbingan tentang kaedah pengurusan majlis berasaskan konsep dan 8 .

Di samping itu.sensitiviti protokol dalam konteks majlis. Saya percaya pelbagai elemen penting yang telah tuan-tuan dan puan-puan pelajari di 9 dalam kursus ini bagi . ia juga bertujuan untuk meningkatkan kefahaman tentang keperluan dan pentingnya amalan protokol dan etiket sosial dalam pengendalian majlis khususnya majlis rasmi yang akan mencerminkan imej dan budaya korporat jabatan.

menerangkan mengenai tatacara dan etika semasa menghadiri sesuatu majlis rasmi. 10 . tatacara dan etika semasa berkomunikasi di pejabat dan termasuklah etika berpakaian serta penampilan. Perkara ini penting diterapkan agar tuantuan dan puan-puan mempunyai amalan dan nilai sosial yang tinggi dan lebih beretika serta berkeyakinan semasa berada di dalam suasana formal.

Amalan nilai etika dan protokol yang baik mencerminkan sikap profesionalisme tuan-tuan dan puan-puan semua sebagai penjawat awam. Sikap profesionalisme yang tinggi pula akan dapat memberikan gambaran kepada orang awam betapa warga kerja jabatan mempunyai nilai komitmen dan dedikasi yang tinggi di dalam melaksanakan tugas yang 11 .Tuan-tuan dan puan-puan.

Pencapaian Diutamakan”.diamanahkan. Sikap profesionalisme inilah yang akan dapat meningkatkan keyakinan dan persepsi orang awam terhadap kualiti sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan secara amnya dan dapat mencapai matlamat Satu Malaysia yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri dengan slogan “Rakyat Didahulukan. 12 .

Transformasi budaya ini tidak akan dapat dilakukan di dalam masa sehari atau melalui kursus yang dianjurkan seperti hari ini.Justeru. komitmen dan usaha yang 13 . setiap jabatan perlu melakukan transformasi sepertimana yang sering diuar-uarkan oleh YAB Perdana Menteri kita. Ia memerlukan tekad. di dalam membudayakan sikap profesionalisme ini.

14 .berterusan dari semua pihak daripada peringkat atasan hingga ke peringkat organisasi yang paling bawah. Tuan-tuan dan Puan-puan yang dirahmati.

serta . Tuan/puan perlu sentiasa kreatif memperlengkapkan diri dengan kemahiran semasa.Perkhidmatan awam masa kini amat memerlukan pegawai yang inovatif dan kreatif dalam memikirkan apa yang terbaik. inovatif dalam mencari peluang bagi mendedahkan diri kepada perkara-perkara 15 baru. Kita memerlukan inovasi dan kreativiti yang lahir daripada anggota perkhidmatan kita sendiri.

Amalan ini hendaklah sentiasa dipraktikkan sehingga menjadi budaya dan turut diikuti oleh rakan-rakan dan kakitangan lain dalam organisasi. besarlah harapan saya agar tuan-tuan dan puan-puan dapat berkongsi ilmu yang diperoleh daripada 16 . Sehubungan itu. contohnya melalui majlis-majlis ilmu atau kursus seperti ini.agresif dalam mempelajari ilmu untuk mempertingkatkan kecemerlangan diri.

kursus ini dengan rakan-rakan yang lain agar ilmu yang diperoleh dapat dikongsi bersama demi kepentingan jabatan dan agar perjalanan majlis-majlis jabatan akan datang dapat dijalankan dengan lebih baik lagi dengan adanya kerjasama dari semua pihak. 17 .

pihak urusetia yang telah bekerjasama dan berusaha 18 . Ketua Program Konsultasi dan Pembangunan Latihan yang telah bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan selama 2 hari. Etiket Sosial dan Pengurusan Majlis Rasmi ini terutamanya kepada Puan Rosita bt Rahim. saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Kursus Protokol.Akhir kata.

19 .untuk memastikan Kursus ini berjaya dilaksanakan serta para peserta kursus yang Berjaya menamatkan tempoh dua hari kursus ini.

Bahagian Hal-Ehwal UndangUndang. Sekian. Etiket Sosial dan Pengurusan Majlis Rasmi.Maka dengan lafaz BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM saya dengan rasminya menutup Kursus Protokol. t 20 .b. Jabatan Perdana Menteri. wabillahitaufiq walhidayah wassalamualaikum w.

21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful