Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2011 Proba E. d) Proba scrisă la FIZICĂ BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE • • • Varianta 9 Se punctează oricare alte modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor. Nu se acordă fracŃiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.
(45 de puncte) Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p

A. MECANICĂ A. Subiectul I Nr.Item SoluŃie, rezolvare I.1. c 2. d 3. a 4. b 5. c TOTAL pentru Subiectul I A. Subiectul al II - lea II.a. Pentru: Mişcare uniformă a = 0 Ftr − Ftot .rez = 0

4p 1p 1p 1p 1p 4p 3p 1p 2p 1p 4p 1p 2p 1p 15p 3p

Ftot .rez = Frez.locom + 3Frez.vag
b. rezultat final: Ftr = 11000 N Pentru: Ftr′ − Ftot .rez = (M + 3m )a rezultat final: a = 0,35m/s2 Pentru: T − Frez.vag = ma rezultat final: T = 9000N Pentru: −Ftot .rez = (M + 3m )a′

c.

d.

∆v 0 − v = ∆t ∆t rezultat final: v = 11 m/s TOTAL pentru Subiectul al II-lea a′ =
A. Subiectul al III - lea III.a. Pentru: reprezentarea corectă a greutăŃii şi a forŃei de tensiune reprezentarea corectă a reacŃiunii normale reprezentarea corectă a forŃei de frecare b. Pentru: a=0 N = mg cos α − T sin β

3p 1p 1p 1p 4p 1p 1p 1p 1p

T cos β − mg sin α − µN = 0
rezultat final: T =

mg (sin α + µ cos α ) cos β + µ sin β

Probă scrisă la Fizică Barem de evaluare şi de notare 1

Varianta 9

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare c. Pentru: LG = −mgh 4p 2p 1p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 15p

d.

h = D sin α rezultat final: LG = −mgD sin α Pentru: ∆Ec = LGcob + LFf

LGcob = mgD sin α LFf = − µ mgDcosα
rezultat final: Ec = mgD ( sin α − µ cosα ) TOTAL pentru Subiectul al III-lea

Probă scrisă la Fizică Barem de evaluare şi de notare 2

Varianta 9

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ B. Subiectul I Nr.Item SoluŃie, rezolvare I.1. d 2. d 3. a 4. c 5. b TOTAL pentru Subiectul I B. Subiectul al II - lea II.a. Pentru: p0V1 = ν 1RT1

(45 de puncte) Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p 3p 1p 1p

p0V2 = ν 2RT2
rezultat final: b.

V1 =2 V2

1p 4p 1p 1p 1p 1p 4p 2p 1p 1p 4p 1p 1p 1p
5

Pentru: Energia internă a sistemului termodinamic format din ansamblul celor două gaze nu se modifică în timpul procesului U = ν 1CV 1T1 + ν 2CV 2T2 U ′ = ν 1CV 1T + ν 2CV 2T rezultat final: T = 412,5 K Pentru: m1 + m2 = 2ν

c.

µ ν ( µ1 + µ2 ) = 2ν µ rezultat final: µ = 16 g/mol
Pentru: p (V1 + V2 ) = (ν 1 + ν 2 ) RT

d.

p0V2 = ν 2RT2 V = 3V2
rezultat final: p ≅ 0,9 ⋅ 10 Pa TOTAL pentru Subiectul al III-lea B. Subiectul al III - lea III.a. Pentru: reprezentare corectă b. Pentru: p1V1 = ν RT1

1p 15p 3p 3p 4p 1p 2p 1p 4p 2p 1p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 15p Varianta 9 3

L = ( p2 − p1 )(V3 − V1 )

c.

rezultat final: L = 4986 J Pentru: ∆U = ν CV T3 − ν CV T1

T3 = 6T1
d. rezultat final: ∆U = 18697,5 J Pentru: Qcedat = Q34 + Q41

Qcedat = ν CV (T4 − T3 ) + ν Cp (T1 − T4 )

T4 = 3T1 rezultat final: Qcedat = −23683,5 J TOTAL pentru Subiectul al III-lea
Probă scrisă la Fizică Barem de evaluare şi de notare

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU C. Subiectul I Nr.Item SoluŃie, rezolvare I.1. b 2. a 3. c 4. d 5. d TOTAL pentru Subiectul I C. Subiectul al II - lea II.a. Pentru: U AB = I3 R3 b. rezultat final: U AB = 2,4 V Pentru: E1 = I1R1 + I3 R3

(45 de puncte) Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p 3p 2p 1p 4p 2p 1p 1p 4p 3p 1p 4p 1p 1p 1p 1p 15p 4p 3p 1p 3p 2p 1p 4p 1p 1p

c.

d.

I2 = I1 − I3 (dacă sensul ales pentru I2 este de la A la B) rezultat final: I2 = 0,14 A Pentru: E3 − E2 = I2R2 − I3 R3 rezultat final: E3 = 3 V Pentru: E ′ I1 = 1 R1 ′ I2 = E 2 − E3 R2 ′ ′ = I1 + I2

I AB rezultat final: I AB = 0,6 A TOTAL pentru Subiectul al II-lea C. Subiectul al III - lea III.a. Pentru: 2 W = R ⋅ I1 ⋅ (t1 − t0 ) rezultat final: W = 2400 J b. Pentru: R η= R + r2
c. rezultat final: η = 80% Pentru: Ep E2 ; I2 = I1 = R + r2 R + rp

rp =

E E  r1 ⋅ r2 , E p = rp  1 + 2  r1 + r2 r2   r1

2p

d.

Pentru: E2 Pmax = 2 4r2

4p 3p 1p 15p Varianta 9 4

rezultat final: Pmax = 6,25 W TOTAL pentru Subiectul al III-lea Probă scrisă la Fizică Barem de evaluare şi de notare

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare D. OPTICĂ D. Subiectul I Nr.Item SoluŃie, rezolvare I.1. a 2. c 3. b 4. b 5. b TOTAL pentru Subiectul I D. Subiectul al II - lea II.a. Pentru: rezultat final: β = 3 b. Pentru: x2 =β x1 (45 de puncte) Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p

3p 3p 4p 1p 1p 1p 1p 4p 1p 1p 2p 4p 1p 2p 1p 15p 4p 1p 3p 4p 1p 1p 1p 1p 3p 2p 1p 4p 2p 2p 15p

1 1 1 − = x 2 x1 f x1 = −10 cm
c. rezultat final: f = 15cm Pentru: reprezentarea unei lentile convergente poziŃionarea obiectului între Fob şi centrul optic al lentilei construirea imaginii virtuale A 'B ' Pentru: ' − x1 = − x1 + d
' x2 = ' x1 ⋅ f ' x1 + f

d.

' rezultat final: x2 = 24cm TOTAL pentru Subiectul al II-lea D. Subiectul al III - lea III.a. Pentru: reprezentarea pe axe a mărimilor fizice şi a unităŃilor de măsură reprezentarea corectă a dependenŃei liniare b. Pentru: hν 1 = Lextr + Ec1

hν 2 = Lextr + Ec 2 E − Ec 2 h = c1 ν1 −ν 2
c. rezultat final: h = 6,6 ⋅ 10 −34 J ⋅ s Pentru: Lextr = hν − Ec pentru oricare set de valori

rezultat final: Lextr = 3,32 ⋅ 10 −19 J d. Pentru: nu se produce efect fotoelectric justificare corectă TOTAL pentru Subiectul al III-lea

Probă scrisă la Fizică Barem de evaluare şi de notare 5

Varianta 9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful