You are on page 1of 10

Brussel 01-07-11

Opzeggen van GSM-, TV- of Internetabonnement na 6 maand kosteloos


Sociaal internettarief voor de minstbedeelden 10-puntenplan goedgekeurd Brussel, 1 juli 2011 - De ministerraad keurde vandaag op initiatief van Vincent Van Quickenborne, minister voor Telecommunicatie, een nieuwe telecomwet goed ter omzetting van de Europese Telecomrichtlijnen.

1. Verbreken GSM, TV en internetcontract goedkoper Veel consumenten ondertekenen GSM-, TV- of internetcontracten van 12 tot 24 maand. Wanneer ze nadien, voor afloop van het contract, naar een goedkopere operator willen overstappen is dat slechts mogelijk na het betalen van een schadevergoeding die kan oplopen tot vele honderden euro s. Daar komt nu een einde aan. De consument zal voortaan elk contract na 6 maanden kosteloos kunnen opzeggen. De operator zal dan geen enkele vergoeding kunnen vragen voor de nog resterende periode van het contract. Enkel voor producten (zoals een GSM-toestel) die de consument (quasi) gratis ontving bij afsluiten van het contract zal de restwaarde moeten vergoed worden.

2. Verbreken GSM, TV en internetcontract eenvoudiger Een abonnement opzeggen moet voortaan even gemakkelijk en vlot kunnen dan een

Brussel 01-07-11

nieuw abonnement aangaan. Indien men een abonnement kon aangaan door het versturen van een mail, moet men dit op dezelfde eenvoudige manier kunnen opzeggen. Geen aangetekende brieven meer.

3. Sociaal internettarief voor minstbedeelden 73% van de Belgische gezinnen beschikt reeds over een internetaansluiting. De 27% die nog geen internetaansluiting hebben, situeren zich vooral bij de minstbedeelden. Daarom is er een specifieke actie nodig om de digitale kloof te dichten. Oudere mensen, mensen met een leefloon of personen met een handicap zullen hun sociaal tarief voortaan ook kunnen gebruiken voor een maandelijkse korting van 8,40 euro op hun internetaansluiting. De prijs voor een internetabonnement kan daardoor dalen tot 12 euro.

4. Standaardfiche om eenvoudige tariefformules te vergelijken Alle telecombedrijven zullen de klant een eenvoudige fiche ter beschikking moeten stellen met duidelijke informatie over de kost en voorwaarden van het abonnement. Deze fiche zal voor alle bedrijven identiek zijn waardoor vergelijken van verschillende aanbiedingen stukken eenvoudiger wordt.

Brussel 01-07-11

5. Veranderen van vaste operator in n dag Het veranderen van mobiele operator lukt in Belgi al in n dag. In dat opzicht zijn we trouwens de snelste in Europa. Dit moet voortaan ook gelden als men kiest voor een andere operator voor een vaste lijn.

6. Gedaan met abonnementsverlengingen via telefoon Bedrijven contacteren geregeld klanten via de telefoon om hun contract te verlengen soms voor een periode tot 24 maand, al dan niet gecombineerd met een tijdelijke korting. Naderhand ontstaat dan geregeld discussie of de consument wel degelijk ingestemd had met het nieuwe contract. Om dergelijke situatie te voorkomen, moet de klant voortaan uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen met de verlenging van zijn contract. Daarna beschikt hij over 14 dagen bedenktijd om de verlenging van het contract alsnog te annuleren.

7. Bel-me-niet -lijst verplicht Mensen die niet langer thuis opgebeld willen worden voor marketingacties kunnen zich kosteloos registreren op de Bel-me-niet -lijst. Die lijst wordt beheerd door de Belgian Direct Marketing Association. Voortaan zullen echter ALLE callcenters de lijst moeten raadplegen vooraleer ze een telefooncampagne starten.

Brussel 01-07-11

8. Gedaan met buitensporige facturen Wanneer de consument vandaag abnormaal veel belt of surft in het buitenland ontvangt hij gratis een waarschuwings-SMS je van zijn operator. Dit systeem wordt ook verplicht voor binnenlands verbruik. Consumenten zullen daardoor niet meer geconfronteerd worden met onverwachte torenhoge facturen, veelal voor datacommunicatie.

9. Geen cookies op de PC zonder instemming surfer Een cookie is een klein bestandje dat tijdens het surfen op de PC geplaatst wordt met gegevens over de gebruiker zoals inloggegevens of taalvoorkeuren. Voortaan zal de consument voorafgaand zijn goedkeuring moeten geven vooraleer cookies op zijn PC mogen terechtkomen. Ons land zal daarbij opteren voor een werkbaar kader waarbij de consument kan bepalen of hij elke cookie individueel wil goedkeuren dan wel cookies van bepaalde sites automatisch aanvaardt. Dit zal gebeuren in overleg met de telecombedrijven en consumentenorganisaties.

10. Hulpdiensten makkelijk via SMS bereikbaar voor doven en slechthorenden 8% van de bevolking kampt met gehoorproblemen. Wanneer deze mensen dringend de hulpdiensten willen contacteren, zorgt dit voor praktische problemen. Het wetsontwerp voorziet daarom dat ze voortaan een SMS kunnen sturen naar het

Brussel 01-07-11

noodnummer 112. De hulpdiensten zullen bovendien in staat zijn snel de persoon via zijn GSM te lokaliseren.

De teksten worden nu overgemaakt aan de Raad Van State en zullen na de zomer ingediend worden in het parlement. De wet zal dan begin 2012 in werking treden.

Voor meer informatie: Ortwin De Vliegher, Woordvoerder van minister VAN QUICKENBORNE ortwin@Quickonomie.be 0475-90 43 08

Brussel 01-07-11

Rsilier son abonnement GSM, TV ou Internet sera gratuit aprs 6 mois


Les moins nantis bnficieront d un tarif social internet Le plan en 10 points du ministre approuv Bruxelles, le 1er juillet 2011 Le Conseil des ministres a approuv aujourd hui, l initiative du ministre des Tlcommunications Vincent Van Quickenborne, une nouvelle loi tlcom qui transpose les directives europennes en la matire.

1. Mettre fin son contrat GSM, TV ou internet sera moins coteux Bon nombre de consommateurs concluent des contrats GSM, TV ou internet de 12 24 mois. S ils souhaitent par la suite passer chez un oprateur moins cher avant la fin du contrat, ils doivent payer une indemnit qui peut se chiffrer plusieurs centaines d euros. Cette situation appartient dsormais au pass. Le consommateur pourra rsilier gratuitement son contrat une fois que les six premiers mois seront couls. L oprateur ne pourra pas lui rclamer d indemnit pour la dure rsiduelle du contrat. Pour les seuls produits (tel qu un GSM) que le client aura reus (presque) gratuitement la conclusion du contrat, il devra en payer la valeur rsiduelle.

2. Mettre fin son contrat GSM, TV ou internet sera plus facile Rsilier un abonnement doit dsormais tre aussi simple et rapide qu en contracter un

Brussel 01-07-11

nouveau. Si l on peut souscrire un abonnement en envoyant un simple mail, on doit pouvoir le rsilier tout aussi facilement. Plus besoin d envoyer un recommand.

3. Les moins nantis bnficieront d un tarif social internet 73% des mnages belges disposent dj d une connexion internet mais auprs des personnes dfavorises, ce pourcentage est moindre. Les sniors, les bnficiaires du revenu d intgration sociale et les personnes handicapes pourront dsormais aussi utiliser leur tarif social pour bnficier d une rduction mensuelle de 8,40 euros sur leur connexion internet. Le prix d un abonnement internet pourra ainsi baisser et ne coter que 12 euros.

4. Une fiche standard permettra de comparer aisment les formules tarifaires Tous les oprateurs de tlcommunications devront fournir au client une fiche simple contenant des informations claires sur le cot et les conditions de l abonnement. Cette fiche sera identique pour toutes les socits, ce qui facilitera nettement la comparaison des diffrentes offres.

Brussel 01-07-11

5. Changer d oprateur fixe sera possible en un jour Il est dj possible de changer d oprateur mobile en un jour en Belgique. Nous sommes d ailleurs les plus rapides en Europe cet gard. Cela sera dornavant aussi le cas si l on change d oprateur pour sa ligne fixe.

6. Fini la vente dtourne et les prolongations d abonnement par tlphone Les firmes contactent rgulirement la clientle par tlphone pour l inviter prolonger un contrat, parfois pour une priode allant jusqu 24 mois, en lui offrant ou non une rduction temporaire. Par la suite, se pose souvent la question de savoir si la consommateur avait bel et bien consenti ce nouveau contrat. Pour viter pareille situation, le client devra dornavant accepter expressment et par crit la prolongation de son contrat. Ensuite, il aura toujours 14 jours de dlai de renonciation pour annuler la prolongation de son contrat.

7. La liste Ne m appelez pas devra tre respecte Les personnes qui ne souhaitent plus recevoir d appels tlphoniques des fins de marketing peuvent dj s inscrire gratuitement sur la liste Ne m appelez pas , gre par la Belgian Direct Marketing Association. Dsormais, TOUS les centres d appel devront consulter la liste avant de lancer une campagne tlphonique.

Brussel 01-07-11

8. Fini les factures exorbitantes Actuellement, lorsque le consommateur tlphone ou surfe anormalement beaucoup l tranger, il reoit gratuitement un avertissement par sms de son oprateur. Ce systme est aussi obligatoire pour la consommation intrieure. Les consommateurs ne seront plus surpris par des factures exorbitantes, gnralement pour des communication data, auxquelles ils ne s attendaient pas. 9. Pas de cookies sur le PC sans accord de l internaute Un cookie est un petit fichier qui s enregistre sur l ordinateur de l internaute lorsqu il surfe sur la toile, et contient des informations sur lui, comme ses donnes d entre ou ses choix de langue. Le consommateur devra dsormais pralablement donner son accord avant que des cookies ne s installent sur son PC. Notre pays optera pour un dispositif oprationnel dans le cadre duquel le consommateur peut dcider s il veut accepter chaque cookie individuellement ou approuver automatiquement ceux de certains sites. Cela se fera en concertation avec les firmes de tlcommunications et les associations de consommateurs.

10. Les services de secours seront facilement accessibles par SMS pour les sourds et malentendants Huit pour cent de la population a des problmes d audition. Lorsque ces personnes veulent contacter les services d urgence, elles rencontrent des problmes pratiques.

Brussel 01-07-11

Le projet de loi prvoit donc qu elles pourront envoyer un SMS au numro d urgence 112. De plus, les services de secours pourront localiser rapidement la personne en dtresse via son GSM. Les textes sont prsent soumis au Conseil d tat et seront dposs au Parlement aprs l t. La loi entrera en vigueur dbut 2012.

Pour plus d informations : Ortwin De Vliegher, porte-parole du ministre VAN QUICKENBORNE ortwin@Quickonomie.be 0475-90 43 08