10.

INFORMACIJSKO DRUŠTVO I MEDIJI

U

okviru ovog poglavlja promiče se tržišno natjecanje u području elektroničkih komunikacija s naglaskom na zaštitu potrošača, te razvoj i širu dostupnost novih tehnologija i usluga poput usluge širokopojasnog pristupa Internetu. U području audiovizualne politike odnosno medija, naglasak je na zaštiti maloljetnika od neprimjerenih programskih sadržaja i oglašavanja te pravilima o teletrgovini i oglašavanju. Õ Hrvatski građani zbog usklađivanja s europskim zakonodavstvom mogu birati između velikog broja različitih operatora, zbog čega cijene postaju znatno niže. Omogućena je slobodna promjena operatora, uz zadržavanje dotadašnjeg broja i predbroja, bez obzira na mrežu u koju prelaze. Õ Ulaskom u Europsku uniju smanjit će se cijena poziva u roamingu, kada se korisnik nalazi na području Europske unije, koja u državama članicama od srpnja 2011. iznosi maksimalno 0,35 eura za odlazni poziv, a 0,11 eura za dolazni poziv (bez PDV-a). Õ Uveden je besplatan broj za hitne službe 112, koji se koristi u cijeloj Europskoj uniji. Õ U skladu s europskim propisima, stvoren je pravni okvir za uvođenje elektroničkog potpisa koji štedi vrijeme i smanjuje troškove poslovanja. Õ Trajanje reklamnih spotova unutar pojedinog sata u udarnom terminu na javnoj televiziji ne smije prijeći 4 minute.

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful