DPPD – Modul I Didactica – prof. Neamţu C.

Constantin Păunescu” Iaşi

profesor Adela SEREA Şcoala Specială

PROIECT DIDACTIC
Data: 19.05.2011 Clasa: a VIII-a B Profesor: Barghiel Wilhelmina Aria curriculară: Om şi societate Disciplina: Educaţie moral - civică Titlul lecţiei: Şi noi luptăm pentru copilărie Tipul lecţiei: Lecţie de sistematizare şi consolidare Obiectiv cadru: Cunoaşterea valorilor fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului Obiective de referinţă: 1. Să exprime păreri personale cu privire la comportamentul civic în diverse situaţii. 2. Să cunoască drepturi şi îndatoriri ale copilului. 3. Să compare situaţii care privesc drepturile şi îndatoririle copilului. Obiective operaţionale: a) Cognitive O1: Să enumere cel puţin 5 drepturi ale copilului; O2: Să explice cu cuvintele lor ce drepturi ale copilului sunt încălcate în situaţia trafic şi/sau de exploatare prin muncă; O3: Să descrie pe scurt imagini în care sunt prezentaţi copii victime; O4: Să numească minim 5 caracteristici ale copilului / familiei copilului la risc; O5: Să identifice modalităţi de combatere a traficului de copii şi/sau a exploatării prin muncă a copiilor b) Psiho-motorii O7: Să scrie vizibil, citeţ pe coli mari; O8: Să păstreze o poziţie corectă pe tot parcursul orei; c) Afective O9: Să participe cu interes la toate etapele lecţiei; O10: Să lucreze individual şi în echipă.
1

de perform. imagini. Pregătirea materialelor necesare pentru lecţie. Desfăşurarea lecţiei: Etapele lecţiei Moment organizatoric Captarea atenţiei O9 5 Ob. În prima fază.DPPD – Modul I Didactica – prof. conversaţia. 10 să Convers pentru copilărie şi le explică copiilor încadrarea a-ţia Min. copii vor trebui să răspundă la următoarele întrebări: • • • • • O3 10 Copilul este fată sau băiat? Ce vârstă credeţi că are? Din ce ţară credeţi că este copilul? De ce este echipat sau îmbrăcat în acest fel? Ce moment al zilei este reprezentat în imagine? Răspunsurile vor fi notate de un elev pe o foaie mare. Mijloace de învăţământ: foi mari. explicaţia. Neamţu C. copii participe cu interes Anunţarea titlului or lecţiei Desfăşurarea lecţiei şi obiectivel 3 Profesorul scrie pe o foaie mare titlul Şi noi luptăm activităţii în tema DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI Pentru început. Discutii pe marginea exploatarii copiilor. exerciţiul. profesorul va proiecta 2-3 imagini Convers care reprezintă copii traficaţi şi va îndemna copiii să a-ţia. Timp (min. Convers a-ţia Min. Convers a-ţia. O1 O2 5 5 Profesorul cere copiilor să se gândească la copilul care este subiectul imaginii. 10 copii să privească cu interes Imaginile şi să participe Problem a-tizarea la discuţie . le privească cu atenţie. markere. Constantin Păunescu” Iaşi profesor Adela SEREA Şcoala Specială Metode şi procedee: Problematizarea. explicaţi a 2 Metode şi mijloace Evaluare / Stand.) 2 Conţinutul activităţii (Activitatea profesorului şi a elevilor) Organizarea sălii şi a colectivului de elevi. Aceleaşi imagini vor fi şi în explicaţi forma printată astfel încât elevii să le poată privi de a aproape.

profesorul va solicita copiilor să Problem a-tizarea personalizeze portretul realizat anterior. Profesorul va stimula elevii să numească drepturile care îi sunt încălcate acestui copil. ale copilului la risc Exerciţi a ul ul Elevii vor fi solicitaţi să facă aprecieri despre cum s. un animal favorit? Care este situaţia social-economică copilului? De ce a ajuns victimă? Copilul este bătut. explicaţi a Exerciţi Elevii să numească minim 5 drepturi ale copilului şi min 5 caract. ei şi colegii lor. răspunzând la întrebări ca: • • • • • • • • • Cum se numeşte copilul? De cât timp este victimă a traficului? Copilul are părinţi.Convers au descurcat la oră. Constantin Păunescu” Iaşi profesor Adela SEREA Şcoala Specială Ulterior. Neamţu C. Aprecieri asupra 3 Exerciţi ul Convers a-ţia.DPPD – Modul I Didactica – prof. Scurtă dezbatere pentru identificarea de modalităţi de combatere a traficului de copii şi/sau a exploatării prin muncă a copiilor. a-ţia 3 . este victima abuzului sau exploatării? Cine sunt prietenii sau duşmanii copilului? Ce i-ar plăcea copilului să facă? Care sunt cele mai plăcute şi cele mai neplăcute amintiri ale copilului? O4 O2 5 5 Li se va explica elevilor că pentru a răspunde la unele întrebări trebuie să-şi imagineze. surori. fraţi. Scurtă discuţie pentru punctarea caracteristicilor O5 2 copilului / familiei la risc. pornind de la întrebarea CE PUTEM FACE NOI? Va fi realizat un exerciţiu de vizualizare dacă timpul permite.

4 . Neamţu C. Constantin Păunescu” Iaşi profesor Adela SEREA Şcoala Specială activităţii Profesorul va face aprecieri individuale şi frontale.DPPD – Modul I Didactica – prof.