INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA I PROSTATITIS Jovana Divljaković, Nenad Ugrešić Infekcije urinarnog trakta su na drugom mestu prema učestalosti

infekcija u opštoj populaciji, iza infekcija respiratornog sistema. Kod žena infekcije urinarnog trakta su najčešće infektivno oboljenje. Infekcije urinarnog trakta mogu zahvatiti bilo koji deo urinarnog sistema: uretru (uretritis), mokraćnu bešiku (cistitis) ili bubrege (pijelonefritis). Vrlo retko zahvataju ureter (mokraćovod). Podela infekcija urinarnog trakta može se izvršiti prema prisustvu odn. odsustvu funkcionalnih i strukturnih oštećenja urinarnog sistema na komplikovane infekcije odn. nekomplikovane infekcije. Pacijenti koji su posebno izloženi riziku za nastanak komplikovanih infekcija su oni čija istorija bolesti ukazuje na policističnu renalnu bolest, nefrolitijazu, neurogenu bešiku, imunosupresiju, zatim trudnice i pacijenti koji imaju ugraĎen kateter ili drugi urološki instrument. Terapija pacijenata sa rizikom za nastanak komplikovanih infekcija se značajno razlikuje od terapije pacijenata sa nekomplikovanom infekcijom koji vrlo dobro odgovaraju na jednostavnu terapiju antibakterijskim lekovima. Vrlo je uobičajena podela infekcija urinarnog trakta na infekcije donjih delova urinarnog trakta (uretritis, cistitis) i infekcije gornjih delova (pijelonefritis). Važno je uočiti da ovakva podela nema direktne veze sa stepenom ozbiljnosti infekcije (pr. blag pijelonefritis). Podela infekcija urinarnog trakta prikazana je na Slici 1.

procenat devojčica koje će imati infekciju urinarnog trakta je 9 puta veći nego dečaka. stoga bakterije koje se kreću ascedentnim (uzlaznim) putem. lakše stižu do mokraćne bešike. kolonizuju je i inficiraju. Nakon prve godine života procenat se znatno povećava kod devojčica. Incidenca ovog poremećaja kod žena je trideset puta veća nego kod muškaraca. S druge strane.coli. Uretra žene je takoĎe kraća nego kod muškaraca (što se vidi na slici 1). lakše dospevaju i inficiraju urogenitalni put.pijeloneritis infekcije gornjih delova urinarnog trakta infekcije donjih delova urinarnog trakta cistitis uretritis Slika 1: Urinarni trakt muškarca i žene sa mestima infekcija Infekcije urinarnog trakta se javljaju u svim životnim dobima. Podaci pokazuju da je Incidenca ovog poremaćaja veća je 5-8 puta kod muške novoroĎenčadi nego kod devojčica do jedne godine starosti. Na godišnjem nivou zabeleženo je da 11% žena ima simptome infekcije urinarnog trakta. Za ovakvu razliku u odnosu izmeĎu polova objašnjenje se nalazi u anatomskim predispozicijama žene. pokazano je da sekrecija tečnosti iz prostate inhibira rast bakterija. Genitoanalno rastojanje je kraće kod žena nego kod muškaraca. pa bakterije poput E. koje predstavljaju normalnu mikrofloru digestivnog trakta. pa u periodu izmeĎu prve i pete godine. s tim što se razlika u procentima povećava. dok se samo 3% javlja lekaru zbog ovih tegoba. Čak 50% žena će u toku života barem jednom imati infekciju urinarnog trakta. Ovakav trend se zadržava i tokom života. .

u 5-10% slučajeva uzročnik je Staphilococcus saprophyticus. potreba za vrlo brzim mokrenjem (urgentnost) i prisustvo krvi u urinu (hematurija). U 70-95% slučajeva mikroorganizam koji dovodi do infekcije je Escherichia coli. fenomenologija i dijagnoza Nekomplikovane infekcije urinarnog trakta u 95% slučajeva uzrokuje jedan patogeni mikroorganizam. a retko to mogu biti druge enterobakterije poput Proteus mirabilis. predstavlja jedan od najčešćih uzroka akutnog nekomplikovanog cistitisa (sinonim cistitis medenog meseca.Etiopatologija. učestalo mokrenje malih količina urina (frekventnost). honeymoon cystitis)        izostanak mokrenja nakon seksualnog odnosa istorija predhodne epizode cistitisa upotreba spermicidnih agenasa. Diferencijacija infekcija donjih delova urinarnog trakta i genitalnih infekcija je važna jer različiti mikroorganizmi izazivaju ova dva tipa infekcija i osetljivost uzročnika na antibakterijsku terapiju je različita. bilo prisustvo dijafragme ili upotreba prezervativa obloženih spermicidnim supstancama deficijencija estrogena se povezuje sa nastankom cisititisa trudnoća dijabetes kod starijih žena (i kod starijih muškaraca) neurološki poremećaji ili ugradnja uroloških instrumenata Simptomi koji sa velikom verovatnoćom ukazuju na infekciju nižih delova urinarnog trakta su: osećaj žarenja ili bol pri mokrenju (disurija). sa preko 90% verovatnoće može se reći da je u pitanju infekcija donjih delova urinarnog trakta. Kako su žene populacija koja najčešće oboljeva od urinarnih infekcija. eng. ili Klebsiella spp. Ukoliko je prisutna kombinacija navedenih simptoma uz odsustvo simptoma koji bi ukazali na genitalnu infekciju (kao što su vaginalna iritacija i promene u vaginalnom sekretu). prevashodno akutnog nekomplikovanog cisitisa. utvrĎeni su faktori rizika za nastanak ovog poremećaja i oni uključuju:  seksualni odnos 24 do 48 sati pre pojave simptoma. .

dobijaju se nakon 7 dana. Ukoliko je potrebno urinokulturu treba ponoviti 2 sedmice nakon završetka tretmana. seksualno aktivnih žena./ml). a javljaju se nespecifični simptomi kao što su promene u mentalnom statusu ili gubitak apetita. mentalnom retardacijom i oštećenim razvojem ploda. Broj bakterija u urinu koji se smatra značajnim je više od 105 kolonija bakterija/ml urina (c. urgentnosti ili bola pri mokrenju. ili više od 103 kolonija bakterija/ml urina za infekcije izazvane Staph. asimptomatska bakteriurija. povraćanje i jak bočni bol. Za postavljanje dijagnoze infekcija urinarnog trakta nije dovoljno samo prisustvo simptoma. Stoga poseban značaj se pridaje terapiji infekcija urinarnog trakta u trudnoći.3 oC). Dalja analiza uključuje urinokulturu.coli i druge Enterobacteriaceae. Infekcije urinarnog trakta u trudnoći povezuju se sa smrću fetusa. Terapija infekcija urinarnog trakta U donošenju odluke o primeni terapije korisno je infekciju urinarnog trakta klasifikovati u jednu od sledećih kategorija: akutni nekomplikovani cistitis. ponovna infekcija. koja se radi u slučajevima rekurentnih (povratnih) infekcija ili komplikovanih infekcija.coli). Akutni nekomplikovani cistitis i simptomatska abakteriurija se najčešće javljaju kod mladih. nauzeja. simptomatska abakteriurija.u. i detekcija leukocitne esteraze. Asimptomatska bakteriurija javlja se i u oko 7 do 8% trudnica. detekcija i kvantifikacija bakterija u urinu i antibiogram izolovanog soja. Rezultati urinokulture. poput E. saprophyticus. prostatitis. ili više od 102 kolonija bakterija/ml urina kada su prisutni simptomi za E. Učestalost poremaćaja klasifikovanih na ovaj način je različita u odreĎenim grupama pacijenata. Asimptomatska bakteriurija je čest poremećaj kod starijih pacijenata kod kojih izostaju uobičajeni simptomi poput učestalosti mokrenja. već je neophodno da se pri analizi urina utvrdi značajan broj bakterija. Ponovnu ili rekurentnu infekciju može izazvati isti . Terapiju treba započeti empirijski pre nego što stignu rezultati urinokulture. Komplikovana infekcija urinarnog trakta podrazumeva prisustvo funkcionalnih i strukturnih oštećenja urinarnog trakta (ozbiljan pijelonefritis).f. Analiza urina podrazumeva i odreĎivanje sledećih parametara poput piurije (prisustvo više od 10 leukocita/mm3 urina). test na nitrite (pozitivan test ukazuje na prisustvo bakterija koje redukuju nitrate. ili Candida spp. komplikovana infekcija urinarnog trakta.Simptomi infekcije gornjih delova urinarnog trakta su: povišena telesna temperatura (iznad 38.

preporučeni tretman i klasifikacija lekova koji se koriste u trudnoći Tip urinarne infekcije Antibakterijski lek FDA klasifikacija lekova koji se koriste u trudnoći# C Napomene Trimetoprimsulfametoksazol (160/800 mg) Trimetoprim Akutni nekomplikovani cistitis Fluorohinoloni (norfloksacin. kod pacijenata osetljivih na sumporne komponente Lekovi druge linije zbog rezistencije bakterija i cene C C B B C B B B B C C B Za sada najmanja rezistencija Jednodnevna terapija pojedinačnom dozom od 3g Ukoilko pacijentkinja izveštava da je imala skore seksualne odnose. i. Najefikasnija trodnevna terapija. ciprofloksacin.) Ampicilin Terapija prvog izbora. nastalu usled infekcije. Terapija rekurentnih infekcija zavisi od učestalosti (2-3 puta godišnje. sprovodi se terapija u trajanju od 10 do 14 dana ovim lekovima Ako je infekcija izazvana . ili neki drugi patogeni mikroorganizam (reinfekcija). levofloksacin) Nitrofurantoin Fosfomicin. Tabela 1: Tipovi urinarnih infekcija. Prostatitis predstavlja inflamaciju prostate i okolnog tkiva. ili više od 3 puta godišnje). primeniti i terapiju za Chlamidia trachomatis Monitoring pacijentkinje na 2 sedmice Ukoliko stanje pacijenta ne zahteva hospitalizaciju.trometamin Simptomatska abakteriurija Asimptomatska bakteriurija kod trudnica* Komplikovana infekcija urinarnog trakta (umeren do ozbiljan pijelonefritis) Trimetoprimsulfametoksazol Amoksicilin Amoksicilin klavulanat Cefaleksin Nitrofurantoin Trimetoprimsulfametoksazol (per os) Fluorohinoloni (per os. što je prikazano u tabeli 1. Ovakva kategorizacija infekcija urinarnog trakta olakšava izbor odgovarajućeg antibakterijskog leka i dužine terapije. 2 puta dnevno Efikasan kao i kombinacija sa sulfametaksazolom.uzročnik/uzročnici kao prethodni put (relaps).v.

nitrofurantoinu (91.v. aeruginosa Navedenu profilaktičku terapiju započeti nakon eradikacije uzročnika. terapiju Ukoliko je pacijent bio hospitalizovan u poslednjih 6 meseci.1%).) Cefalosporini širokog spektra dejstva (i.v. ili ima kateter postoji verovatnoća da je došlo do razvoja multi-rezistentnih organizama ili da je uzočnik infekcije P.Gram (+) kokama Aminoglikozidi (i. mecilinamu (95. ali ne postoje adekvatne i dobro kontrolisane studije na trudnicama ILI studije na životinjam su pokazale da postoje štetni efekti za plod.studije na životinjam su pokazale da ne postoji rizik za plod. izbor odgovarajućeg antibakterijskog leka i dužinu terapije treba bazirati na sledećim činjenicama:  Osetljivost najčešćih uzročnika infekcije na antibakterijske lekove na osnovu podataka za odreĎeno geografsko područje Epidemiološka studija ARESC sprovedena na ženama sa akutnim nekomplikovanim cistitisom u 9 Evropskih zemalja i Brazilu pokazala je da je dominantni uzročnik E.v.studije na životinjam su pokazale postoji rizik za fetus i nema adekvatnih dobro kontrolisanih studija na trudnicama.) Ceftazidim Piperacilin Aztreonam Meropenem Imipenem Trimetoprimsulfametoksazol Trimetoprim Nitrofurantoin Norfloksacin B B B B C C C B C Kod ozbiljnih stanja koja zahtevaju i. Dužina profilaktičke terapije je 6 meseci Rekurentna infekcija (češća od 3 puta godišnje)** # B.8%).4%). ali adekvatne i dobro kontrolisane studije na trudnicama nisu pokazale rizik za plod u bilo kom trimestru primene C. lek može biti upotrebljen jedino ako potencijalna korist od terapije prevazilazi mogući rizik za plod *asimptomatska bakteriurija često ne zahteva antibakterijski tretman.coli (76. Osetljivost E. osim kod trudnica i dece **rekurentne infekcije koje je javljaju manje od 3 puta godišnje leče se kao pojedinačne infekcije S obzirom da se terapija nekomplikovanih infekcija urinarnog trakta započinje empirijski.coli na antibakterijske lekove bila je najviša prema fosfomicinu (98.8%). Najniža osetljivost ove bakterije .

ali tolerancija i rezistencija bakterija su ograničavajući faktori .1%). a pojava neželjenih efekata manja kod trodnevnog režima. komplijansa je bolja.coli niža od 20%  Alternativni antibiotici su ciprofloksacin.sulfametoksazolu (70. Sporedni efekat antibiotika može da bude stvaranje rezistentnih sojeva bakterija. Prednost jednodnevnoj terapiji treba dati kod postkoitalnih infekcija (infekcije nakon seksualnog odnosa) i simptomatske bakteriurije. ali je manja mogućnost za pojavu neželjenih efekata. U skladu sa gore navedenim preporuke za otpočinjanje terapije nekomplikovanih infekcija urinarnog trakta bile bi sledeće:  Fosfomicin trometamol i nitrofurantoin se preporučuju kao terapija prvog izbora  Trimetoprim-sulfametoksazol (kotrimoksazol) ili trimetoprim sam mogu biti lekovi prve linije u zajednicama gde je poznato da je rezistencija E. norfloksacin.5%). Njihova efikasnost je komparabilna sa gore navedenim antibioticima.  Farmakokinetičke osobine leka Treba favorizovati antibakterijske lekove koji se u velikom procentu izlučuju putem mokraće  Dužina terapije Trodnevna terapija je pokazala najviše koristi za pacijenta.  Neželjeni efekti antibiotika Neželjeni efekti antibiotika su obično blagi do umereni i uključuju gastrointestinalne smetnje i vaginalnu kandidijazu.pokazana je prema ampicilinu (45. Efikasnost trodnevne terapije je komparabilna sa sedmodnevnom terapijom. a zatim prema trimetoprim. Jednodnevna terapija pokazuje manju efikasnost u odnosu na trodnevnu terapiju. Stoga bi terapiju trebalo prilagoditi pojedinačnom pacijentu. levofloksacin i ofloksacin.

upotreba je opravdana (ovakav pristup trebalo bi zadržati vezano i za primenu amoksiklava)  U zajednicama u kojima je zabeležena visoka rezistencija E.coli na ove antibiotike. Cefalosporini prve i druge generacije i aminopenicilini nisu pogodni za empirijsku terapiju Terapija akutnog pijelonefritisa Stepen ozbiljnosti akutnog pijelonefritisa (blag. ako je pokazana osetljivost patogena na kotrimoksazol.sulfametoksazol (kotrimopksazol) nije odgovarajući izbor za empirijski tretman zbog učestale rezistencije sojeva E. pacijent se podvrgava i.coli mogu se primeniti i aminoglikozidi ili karbapenem  Terapiju ozbiljnog akutnog pijelonefritisa kod pacijenata kod kojih se per os terapija ne može primenjivati zbog nauzeje i povraćanja treba primeniti i. dok ako je u pitanju ozbiljan oblik akutnog pijelonefritisa. Kod blagih i umerenih oblika pacijent se leči van bolničkih uslova peroralnim antibioticima. prema preporukama navedenim u tabeli 1.v. . ceftibuten) su alternativa fluorohinolonima  Trimetoprim. umeren ili ozbiljan) odreĎuje potrebu za hospitalizacijom pacijenta i način primene antibiotika. MeĎutim.v. meĎutim sve češća rezistencija na ove lekove ograničava njihovu primenu u pojedinim zajednicama  Cefalosporini treće generacije (cefpodoksim proksetil. antibiotskoj terapiji i hospitalizuje se. Terapija akutnog pijelonefritisa se započinje empirijski prema sledećim preporukama:  Terapiju blagog do umerenog akutnog nekomplikovanog pijelonefritisa treba sprovesti u trajanju od 10 do 14 dana oralnim antibioticima  Fluorohinoloni u toku 7 do 10 dana predstavljaju lekove prve linije.

Da bi se ispoljio efekat arbutozida (odn. pa je upotreba pripravaka od celog lista efikasnija od primene izolovanog arbutozida. Danas se dosta spekuliše o primeni Vaccinium macrocarpon (brusnice) u terapiji i prevenciji infekcija urinarnog trakta. potrebno je da pH urina bude iznad 7. inhibicija mikrozomalnih enzima (interakcija sa lekovima). primenu preparata brusnice u profilaksi rekurentnih urinarnih infekcija ne treba preporučivati. . Preparati brusnice se preporučuju u prevenciji rekurentnih infekcija urinarnog trakta. Pretpostavlja se da i druge komponente iz lista imaju sinergističko dejstvo sa arbutozidom. Za antimikrobnu aktivnost odgovoran je glikozid arbutozid. starijih pacijenata…).ili K. Ekstrakti brusnice su pokazali efikasnost u in vitro i in vivo ispitivanjima na životinjama.Biljni preparati u terapiji i prevenciji infekcija urinarnog trakta Upotreba biljnih preparata kod problema sa urinarnim traktom je vrlo česta u tradicionalnoj medicini. U skladu sa trenutno dostupnim podacima. Arctostaphylos uva-ursi (medveĎe uvo) je žbun čiji se listovi koriste u terapiji infekcija nižih delova urinarnog trakta. što se postiže primenom Na. problemi sa digestivnim traktom. zbog čega je ukus manje opor i nema neželjenih efekata na digestivni trakt. meĎutim meta analizom pokazana je efikasnost u prevenciji jedino kod mladih žena.bikarbonata i smanjenim unosom namirnica životinjskog porekla. Preporučene doze uva-ursi su 3g listova ekstrahovanih u 150 ml hladne ili ključale vode. dok nema dokaza o efikasnosti u drugim populacionim grupama ( dece. Pripremom u hladnoj vodi izbegava se ekstrakcija tanina. pa su navedene preporuke zasnovane na dosadašnjim dokazima. U oblasti fitofarmacije obično nedostaju dobro kontrolisane kliničke studije. meĎutim podataka o efikasnosti u terapiji infekcija urinarnog trakta kod ljudi nema. njegovog aglikona hidrohinona). odnosno njegov aglikon hidrohinon. Dugotrajnu primenu preparata brusnice ograničavaju neželjeni efekti poput dobijanja na težini ( zbog prekomernog unosa šećera). Primena uvae-ursi u prevenciji urinarnih infekcija se ne preporučuje zbog mogućeg kancerogenog potencijala aktivnih principa. i ovakav infuz uzimati do četiri puta dnevno.

U slučajevima sindroma hroničnog karličnog bola pored primene antibiotika opravdana je i farmakoterapija antagonistima α adrenergičkih receptora ili inhibitorima 5 α reduktaze.asimptomatski inflamatorni prostatitis Na prvom mestu terapija prostatitisa zasnovana je na primeni antibakterijskih lekova. pre . Kategorija IV . U njihov sastav pored komponenti sa antimikrobnim dejstvom (poput uvae ursi) ulaze i komponente sa diuretičkim efektom kao što su Betulae folium (list breze). Prostatitis Inflamatorno oboljenje prostate i okolnog tkiva uzrokovano infekcijom naziva se prostatitis. Diuretički efekat imaju i koren i plod peršuna (Petroselinum crispum). Urticae folium ( list koprive). NIH klasifikacija i definicija prostatitisa NIH definicija i klasifikacija prostatitisa Kategorija I . utvrĎen je povećan broj leukocita mikroskopskim pregledom sekreta iz prostate. neurološki poremećaji koji zahvataju mokraćnu bešiku) Pacijent bez simptoma. Izbor odgovarajućeg antibakterijskog leka zavisi od osetljivosti uzročnika infekcije i farmakokinetičkih osobina leka (postizanje visokih koncentracija na mestu infekcije.Urološki čajevi se često koriste kod infekcija urinarnog trakta.sindrom hroničnog karličnog bola Definicija i simptomi Akutna infekcija prostate koja se manifestuje simptomima kao što su: često i bolno mokrenje. lokalni karlični bol i mijalgije Rekurentna infekcija prostate koja se manifestuje epizodama bakterijske infekcije urinarnog trakta Može biti inflamatorni (IIIA) ili neinflamatorni (IIIB) u zavisnosti od prisustva. odn. prikazanu u Tabeli 2. visoka temperatura. urogenitalni kancer.hronični bakterijski prostatitis Kategorija III .akutni bakterijski prostatitis Kategorija II . odsustva leukocita u sekretu prostate. Osnovna manifestacija je karlični bol koji nije nekog drugog porekla (aktivan uretritis. Tabela 2. bol u karlici. Nacionalni institut za zdravlje (NIH) uspostavio je internacionalno prihvaćenu klasifikaciju prostatitisa.

Pacijentkinja nema temperaturu. norfloksacin i drugi) u najvećem broju slučajeva predstavljaju lekove prvog izbora. Na pitanje lekara da li je primetila neke genitalne promene.T.T. imala je tri epizode infekcije donjeg dela urinarnog trakta. Koji bi bio pristup ovoj pacijentkinji? . pacijentkinja se oseća dobro i nema hroničnih bolesti. cefalosporini treće generacije sa ili bez aminoglikozida  Trimetoprim.svega u prostati). a ako je potrebno produžava se i 6 do 12 sedmica. i to derivati penicilina širokog spektra dejstva.  U ozbiljnim slučajevima akutnog prostatitisa (kategorija I) antibiotici se mogu primeniti parenteralno. Pacijentkinja saopštava da ovi simpromi traju 3 dana. Ima redovne seksualne odnose uz primenu prezervativa obloženih spermicidnim sredstvom. Osim navedenog problema. učestalo mokrenje malih količina u urina i urgentnost. U predhodnih godinu dana pacijentkinja A. pacijentkinja odgovara da nema promena u vaginalnom sekretu niti je prisutna vaginalna iritacija. kao vid kontracepcije.sulfametoksazol može biti terapija izbora ako je poznata osetljivost patogena Slučaj 1: Pacijentkinja A.  Fluorohinoloni (levofloksacin. (28 godina) javlja se lekaru zbog problema pri mokrenju kao što su bol. Terapija traje 4 nedelje.

287: 2701-10 2. JAMA. Matzke. Simel DI. R. Nadler RB. Brown PD. 20: 285-93 .Literatura: 1.C. Murphy AB. Antimicrobial Selection in the Treatment of Pyelonephritis. Taylor A.R. Naber KG. 19: 368-74 7... N Engl J Med 2003. Fihn SD. M.. DiPiro. Curr Opin Urol 2009. Nallamothu BK. G.T.L. New York: McGraw-Hill Companies 2005 4. 349: 259-66 5. Wagenlehner FME. 6: 457-61 3.L. Acute Uncomplicated Urinary Tract Infection in Women. G. Yarnell E. Curr Inf Dis Rep 2004. 69: 71-84 6. J. 6. Macejko A. Talbert. Chronic Prostatitis Menagment Strategies.. Bent S. Botanical medicines for the urinary tract. Pharmacotherapy: A Patophysiologic Approach. Fihn SD. Does This Woman Have an Acute Uncomplicated Urinary Tract Infection. Yee. Drugs 2009. World J Urol 2002.th ed. 2002.. Weidner W. An update on uncompicated urinary tract infections in women. Posez. eds.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful