You are on page 1of 204

Franz Bardon

Wtajemniczenie do Hermetyzmu

Droga prawdziwego Adepta

Copyright 2006 FranzBardon.pl

Spis treci
Przedmowa do drugiego wydania niemieckiego ........................................................................ 7 Wprowadzenie ............................................................................................................................ 8 Obraz Maga pierwsza karta Tarota: Objanienie symbolizmu ............................................. 10 CZ I ................................................................................................................................... 12 Elementy................................................................................................................................... 13 Pierwiastek ognia ..................................................................................................................... 14 Pierwiastek wody ..................................................................................................................... 15 Pierwiastek powietrza .............................................................................................................. 15 Pierwiastek ziemi ..................................................................................................................... 15 wiato ...................................................................................................................................... 16 Akasha, czyli pierwiastek eteru ................................................................................................ 16 Karma: Prawo przyczyny i skutku ........................................................................................... 16 Czowiek: Ciao ........................................................................................................................ 17 Dieta ......................................................................................................................................... 20 Paszczyzna materialna, czyli materialny wiat ....................................................................... 22 Dusza, czyli ciao astralne ........................................................................................................ 24 Paszczyzna astralna ................................................................................................................. 26 Duch ......................................................................................................................................... 28 Paszczyzna mentalna ............................................................................................................... 29 Prawda ...................................................................................................................................... 30 Religia ...................................................................................................................................... 32 Bg ........................................................................................................................................... 32 Ascetyzm .................................................................................................................................. 33 CZ II .................................................................................................................................. 36 Krok I ....................................................................................................................................... 37 Wprowadzenie ...................................................................................................................... 37 Magiczne ksztacenie ducha ................................................................................................. 37 Obserwacja myli ............................................................................................................. 37 Dyscyplina myli .............................................................................................................. 38 Opanowanie myli ............................................................................................................ 39 Magiczne ksztacenie duszy ................................................................................................. 39 Introspekcja (samopoznanie)............................................................................................ 39 Magiczne ksztacenie ciaa ................................................................................................... 41 Ciao materialne, czyli ziemskie ...................................................................................... 41 Tajemnica oddychania...................................................................................................... 41 wiadome pobieranie pokarmw ..................................................................................... 43 Magia wody ...................................................................................................................... 44 Krok II ...................................................................................................................................... 47 Autosugestia, czyli tajemnica podwiadomoci ................................................................... 47 Magiczne ksztacenie ducha ................................................................................................. 49 Magiczne ksztacenie duszy ................................................................................................. 50 Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego ................................................................................ 51 Krok III ..................................................................................................................................... 54 Wprowadzenie ...................................................................................................................... 54 Magiczne ksztacenie ducha ................................................................................................. 54 Magiczne ksztacenie duszy ................................................................................................. 57 Element ognia ................................................................................................................... 57 Element powietrza ............................................................................................................ 58 2

Element wody ................................................................................................................... 59 Element ziemi ................................................................................................................... 60 Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego ................................................................................ 60 Praktyka akumulacji energii witalnej ............................................................................... 61 Addenum do kroku III .......................................................................................................... 62 Impregnacja pokoju .......................................................................................................... 63 Biomagnetyzm ................................................................................................................. 64 Krok IV .................................................................................................................................... 70 Wprowadzenie ...................................................................................................................... 70 Magiczne ksztacenie ducha ................................................................................................. 70 Magiczne ksztacenie duszy ................................................................................................. 72 Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego ................................................................................ 74 Krok V ...................................................................................................................................... 79 Wprowadzenie ...................................................................................................................... 79 Magiczne ksztacenie ducha ................................................................................................. 79 Magiczne ksztacenie duszy ................................................................................................. 81 Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego ................................................................................ 86 Krok VI .................................................................................................................................... 92 Wprowadzenie ...................................................................................................................... 92 Magiczne ksztacenie ducha ................................................................................................. 92 Magiczne ksztacenie duszy ................................................................................................. 94 Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego ................................................................................ 96 wiadome tworzenie elementali....................................................................................... 96 Krok VII ................................................................................................................................. 102 Magiczne ksztacenie ducha ............................................................................................... 102 Magiczne ksztacenie duszy ............................................................................................... 103 Magiczne jasnowidzenie ................................................................................................ 105 Magiczny rozwj astralnego jasnosyszenia .................................................................. 108 Rozwj astralnego jasnoczucia ...................................................................................... 109 Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego .............................................................................. 111 Akt tworzenia ................................................................................................................. 113 Magiczne oywianie obrazw ........................................................................................ 124 Krok VIII ................................................................................................................................ 127 Magiczne ksztacenie ducha ............................................................................................... 127 Magiczne ksztacenie duszy ............................................................................................... 131 Wielkie Teraz ................................................................................................................. 131 Fluid elektryczny i magnetyczny ................................................................................... 133 Kontrola nad fluidem elektrycznym: metoda indukcyjna .............................................. 133 Kontrola nad fluidem magnetycznym: metoda indukcyjna ........................................... 134 Kontrola nad fluidem elektrycznym: metoda dedukcyjna ............................................. 135 Kontrola nad fluidem magnetycznym: metoda dedukcyjna ........................................... 135 Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego .............................................................................. 137 Magiczny wpyw poprzez elementy ............................................................................... 137 Wpyw poprzez element ognia: spalanie ........................................................................ 138 Wpyw poprzez element powietrza: wyparowywanie ................................................... 138 Wpyw poprzez element wody: mikstura ....................................................................... 139 Wpyw poprzez element ziemi: rozkad ......................................................................... 139 Kondensatory fluidw .................................................................................................... 140 Przygotowanie prostego kondensatora fluidw ............................................................. 142 Zoony, uniwersalny kondensator fluidw ................................................................... 142

Eliksiry ycia .................................................................................................................. 144 Przygotowanie staego kondensatora fluidw ................................................................ 144 Przygotowanie magicznego lustra .................................................................................. 145 Krok IX .................................................................................................................................. 148 Magiczne ksztacenie ducha ............................................................................................... 148 Wprowadzenie ................................................................................................................ 148 Praktyka jasnowidzenia przy uyciu magicznych luster ................................................ 149 adowanie magicznego lustra ........................................................................................ 150 Magiczne lustro jako brama do wszystkich podanych paszczyzn ............................. 151 Magiczne lustro jako poczenie komunikacyjne pomidzy yjcymi a zmarymi ludmi ........................................................................................................................................ 152 Zastosowanie magicznego lustra jako pomocy w kontaktowaniu si z mocami, istotami etc. .................................................................................................................................. 153 Magiczne lustro jako rodek wpywania na siebie lub innych ....................................... 153 Magiczne lustro dla impregnacji pokoju oraz leczenia chorych .................................... 154 Magiczne lustro jako nadajnik i odbiornik ..................................................................... 154 Magiczne lustro jako instrument emanacji do impregnacji pokoju oraz leczenia chorych ........................................................................................................................................ 156 Magiczne lustro jako narzdzie obrony przeciw zym i niechcianym wpywom .......... 158 Magiczne lustro jako mechanizm projekcji wszystkich energii, mocy, istot, obrazw etc. ........................................................................................................................................ 158 Magiczne lustro jako telewizor ...................................................................................... 159 Magiczne lustro jako pomoc do poznawania przeszoci, teraniejszoci i przyszoci 160 Magiczne ksztacenie duszy ............................................................................................... 162 wiadoma separacja ciaa astralnego od fizycznego...................................................... 162 Impregnacja ciaa astralnego czterema fundamentalnymi, boskimi atrybutami ............ 166 Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego .............................................................................. 167 Leczenie chorych za pomoc fluidu elektromagnetycznego.......................................... 167 Magiczne adowanie talizmanw, amuletw i kamieni szlachetnych............................ 170 Realizowanie yczenia za pomoc elektromagnetycznych sfer w akashy (woltowanie) ........................................................................................................................................ 177 Krok X .................................................................................................................................... 179 Magiczne ksztacenie ducha ............................................................................................... 179 Magiczne ksztacenie duszy ............................................................................................... 185 Komunikacja z bstwami ............................................................................................... 188 Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego .............................................................................. 188 Brahma i Shakti .............................................................................................................. 188 Sugestia .......................................................................................................................... 189 Telepatia ......................................................................................................................... 190 Hipnoza .......................................................................................................................... 190 Masowa hipnoza fakirw ............................................................................................... 191 Czytanie myli ................................................................................................................ 191 Psychometria .................................................................................................................. 192 Wpywanie na pami .................................................................................................... 193 Praca w akashy ............................................................................................................... 194 Impregnacja pokoju na odlego ................................................................................... 194 Przesyanie wiadomoci przez powietrze ....................................................................... 194 Eksterioryzacja ............................................................................................................... 195 Magiczna niewidzialno ............................................................................................... 196 Praktyki z czterema elementami .................................................................................... 198

Zjawisko lewitacji .......................................................................................................... 200 Zjawiska przyrody .......................................................................................................... 201 Wadza nad yciem i mierci ........................................................................................ 201 Epilog ..................................................................................................................................... 203

Przedmowa do pierwszego wydania niemieckiego


Nie ma wtpliwoci, e ten, kto jest zainteresowany odnalezieniem prawdziwej wiedzy, moe na prno poszukiwa niezawodnej metody szkolenia przez lata, a nawet i przez cae ycie. Z pomoc tych instrukcji ucze moe rozpocz realizowanie swojego najarliwszego yczenia - drogi do perfekcji. Tsknota za tym podniosym celem cigle zmuszaa ucznia do zbierania rnorakich ksiek i prac, ktre uwaane byy za najlepsze w szczeglnym temacie magii. Jednake w wikszej czci zebrane prace s jedynie ozdobione elokwentnymi i obiecujcymi sowami, lecz maj niewiele albo nie maj niczego do zaoferowania wzgldem waciwej praktyki. Po jakim czasie ucze odkrywa, e nie potrafi zrozumie wszystkich zebranych metod, i cel, za ktrym tskni, niestety wymyka si i oddala. Nawet kiedy neofita rozpoczyna prac nad swoim rozwojem z zalecanym kursem instrukcji, jego dokadno i dobra wola nie daj adnych zadowalajcych rezultatw. Ponadto nikt nie potrafi udzieli jednoznacznej odpowiedzi na cigle powracajce, dokuczliwe pytanie: Czy droga, ktr obra, jest dla niego waciwa? Boska Opatrzno posiada zrozumienie dla wszystkich oddanych ludzi, szukajcych i czekajcych z cierpliwoci. Boska Opatrzno zdecydowaa, e nasta waciwy moment, i poprosia jednego ze Swoich Wybracw, aby zoy uniwersalne dzieo na rce dcych do boskiej prawdy. To Wielkie Dzieo oparte jest na wieloletnich, praktycznie zdobytych i udowodnionych przez wtajemniczonego wnioskach ze wszystkich dziedzin Najwyszej Wiedzy. Franz Bardon uwaa t prob Boskiej Opatrznoci za swj najwitszy obowizek i w tej pracy zaprezentowa czytelnikom swoj teoretyczn i praktyczn wiedz z czystym sumieniem, bez denia do bycia uznawanym czy sawnym. Naley wspomnie, e w swoich poprzednich wcieleniach Franz Bardon mia za swoich wielkich mistrzw i nauczycieli najwyszych wtajemniczonych Orientu i w ten sposb zosta pobogosawiony przez Bosk Opatrzno. Prosty styl tej pracy zosta wybrany celowo, aby umoliwi wszystkim poszukiwaczom prawdy, niezalenie od ich wieku i profesji, natychmiastowe rozpoczcie radosnego zadania odkrywania swojej wasnej, prawdziwej doskonaoci, aby z pewnoci osign ostateczny cel, ktrym jest stanie si jednoci z Bogiem. Skoro wol Boskiej Opatrznoci byo, aby te dziea zostay napisane i wydane, to rwnie pozostaje w gestii Boskiej Opatrznoci, aby byy one dostpne dla tych, ktrzy d do pracowania nad swoim duchowym wzrostem wedug niezawodnych metod. Mona susznie stwierdzi, nie przesadzajc, e jest to pierwsze od niepamitnych czasw tak wyczerpujce dzieo, ktre zostao udostpnione publicznie. Otti Votavova 1956

Przedmowa do drugiego wydania niemieckiego


W przecigu kilku miesicy pierwsze wydanie tej pracy zostao wyprzedane, co byo do przewidzenia. Patrzc wstecz, nie jest to niespodziank, kiedy wemie si pod uwag jej bogat i niespotykan zawarto. Aby zadowoli wszystkich zainteresowanych tym zbiorem instrukcji, Franz Bardon zdecydowa si, w porozumieniu z wydawc, na opublikowanie cakowicie nowej i poprawionej drugiej edycji w stosunkowo krtkim czasie. Wtajemniczenie do Hermetyzmu nie tylko dotaro do wielu prawdziwych poszukiwaczy w Niemczech, lecz rwnie w wielu innych krajach Europy. Wielu naukowcw, ktrzy s zainteresowani prawdziw drog ku doskonaoci, ma j w swoim posiadaniu. W krtkim czasie ksika ta odnalaza drog na inne kontynenty do Ameryki, Australii czy Azji. Ci wszyscy, ktrzy maj szczcie i posiadaj egzemplarz tej ksiki, s zapewne bardzo wdziczni wydawcy. Franz Bardon wyraa tutaj swoj wdziczno za wielki entuzjazm, z ktrym wydawca zgodzi si wyda jego dziea. Autor take korzysta z okazji, aby w drugim wydaniu Wtajemniczenia do Hermetyzmu szczerze podzikowa wszystkim czytelnikom za wiele listw. Uwaa on, e to wyjtkowe zainteresowanie jego pracami, ktre udostpni ludziom na prob Boskiej Opatrznoci, jest najwiksz nagrod za to zadanie. Autor z profesji nie jest pisarzem, lecz naturopat, i jest cakowicie pochonity t profesj. Misja, ktr powierzya mu Boska Opatrzno, ma gwnie prowadzi wszystkich poszukiwaczy prawdy na drog ku doskonaoci. Jednake z braku czasu niemoliwe jest zajmowanie si yczeniami indywidualnych osb, co z pewnoci powinno by zrozumiae dla czytelnika. Jasno wynika z wielu listw, ktre autor otrzyma, e niektrzy czytelnicy chcieliby omin niektre kroki, czy te woleliby wykonywa te wiczenia, ktre bardziej im odpowiaday. Jednake takie podejcie nie jest poprawne z hermetycznego punktu widzenia; w tej ksice autor wspomina o tym wiele razy i mocno podkrela, e nie mona si spieszy, poniewa rezultatem bdzie nie tylko poraka, lecz ucze moe take narazi si na rnorakie niebezpieczestwa. Fundamentalne wiczenia opublikowane w tym zbiorze instrukcji prowadz do rozwoju ciaa, duszy i ducha. Wspistnienie tych praktycznych wicze, tak zwanych zdolnoci okultystycznych, moe by dobre dla ucznia, poniewa bdzie on mg ulepszy swoje istnienie na Ziemi wedle swojej woli, gdy kady ma inne potrzeby, inne ideay i inne cele. Kady, kto bdzie pracowa caociowo, praktycznie i sumiennie, krok po kroku, bdzie w stanie zadba o swoje materialne sprawy samodzielnie. Autor yczy wszystkim prawdziwie boskich bogosawiestw, wiele cierpliwoci, najwikszej wytrwaoci i najwyszej mioci dla tego radosnego zadania w nauce hermetycznej. Niech wszystkie przysze wydania jego pierwszego tomu dotr do wszystkich dcych do tej wiedzy. Otti Votavova Maj 1957

Wprowadzenie
Kady, kto sdzi, e znajdzie w tej ksice zbir przepisw, dziki ktrym bdzie mg bez wysiku uzyska honor, saw, bogactwo i wadz, czy te inne rodki do unicestwiania swoich wrogw, ten powinien wiedzie, e ostatecznie bardzo zawiedziony odstawi t ksik na bok. Wiele sekt, religii i tym podobnych, tak samo jak i wiele szk myli filozoficznej, przez sowo magia rozumie nic wicej ni tylko czarnoksistwo i konspiracj z mrocznymi siami. Nie jest zaskakujce, e wielu ludzi obawia si nieco na samo wspomnienie tego sowa. Prestydygitatorzy, iluzjonici, szarlatani, tzw. magicy scenowi i inni, czsto naduywaj koncepcji magii, co powoduje, i do magicznej wiedzy zawsze odnoszono si z pewnym lekcewaeniem. Od niepamitnych czasw Magi 1 byli zawsze uwaani za najwyszych wtajemniczonych sowo magia wywodzi si od nich. Tak zwani czarodzieje nie s wtajemniczonymi - s oni jedynie imitatorami Tajemnic, ktrzy wykorzystuj niewiedz i atwowierno osoby jak i caego spoeczestwa, aby osign swoje egoistyczne cele poprzez oszustwo i nieszczero. Prawdziwy mag gardzi takimi dziaaniami. Magia jest w rzeczywistoci wit nauk. Jest to, w najprawdziwszym znaczeniu tego sowa, wiedza wszelkiej wiedzy, poniewa uczy nas ona, jak rozumie i uywa uniwersalne prawa. Ilekro masz do czynienia z prawdziwym wtajemniczeniem, nie istnieje adna rnica pomidzy magi a mistycyzmem, czy te innymi podobnymi koncepcjami, niezalenie od tego, jakich nazw uywa si w panujcej ideologii. Trzeba kroczy wedug tych samych podstaw, w zgodnoci z tymi samymi uniwersalnymi prawami. Wedug uniwersalnych praw biegunowoci dobra i za, aktywnoci i biernoci, wiata i cienia, kada nauka moe by uyta dla dobrych i zych celw. Na przykad waciwym przeznaczeniem noa jest krojenie chleba, lecz moe sta si on niebezpieczn broni w rkach mordercy. Wszystko zaley od charakteru danej osoby. To prawo dotyczy wszystkich obszarw wiedzy okultystycznej. W mojej ksice wybraem dla ucznia okrelenie mag jako symbol jego aspiracji ku najwyszemu wtajemniczeniu i najwyszej wiedzy. Wielu czytelnikw jest prawdopodobnie wiadomych tego, e Tarot nie jest gr karcian suc do celw wrbiarskich czy do przepowiedni. Jest to ksiga wtajemniczenia, w ktrej zawarte s symbolicznie najwiksze tajemnice. Pierwsza karta na okadce tej ksiki przedstawia Maga, ktry reprezentuje panowanie nad elementami i podaje klucz do pierwszego arcanum - do tajemnicy niewypowiadalnego imienia Tetragrammaton, kabalistycznego JOD-HE-VAU-HE. Odnajdziemy tutaj bram wtajemniczenia dla magw. Czytelnik zda sobie naprawd spraw, jak znaczce i jak uniwersalne jest zastosowanie pierwszej karty Tarota. W adnej innej do tej pory wydanej ksice prawdziwe znaczenie pierwszej karty Tarota nie zostao tak jasno opisane jak w tej pracy. Ten system jest uoony z najwiksz trosk i z najwysz rozwag to nie jest metoda spekulatywna, lecz rezultat trzydziestu lat bada, praktycznych wicze i cigych porwna do wielu innych systemw rnych l, tajnych stowarzysze i wiedzy Orientu, ktre s dostpne jedynie dla szczeglnie uzdolnionych i wybranych osb. Jest on nota bene przeznaczony do powszechnego uytku,

Magowie (staropers. magu, l.mn. magi).

sdzc z mojego wasnego dowiadczenia. Wszyscy moi uczniowie dowiedli, e jest to najlepszy i najbardziej uyteczny system. To jednak nie znaczy, ani ja tak nie twierdz, e ta ksika odpowiada na wszystkie pytania odnonie magii czy mistycyzmu. Jeli wszystko odnonie tej wyszej wiedzy miaoby zosta spisane, to objoby to wiele tomw. Mona powiedzie, e ta praca jest waciwie wejciem do prawdziwego wtajemniczenia jest pierwszym kluczem uywania uniwersalnych praw. Bez wtpienia znajdziesz fragmenty wiedzy hermetycznej w pracach rnych autorw, lecz czytelnik nie znajdzie prawie adnej ksiki, ktra opisywaaby pierwsz kart Tarota w takich szczegach jak ta praca. W kadym miejscu tego kursu poczyniem wszelkie starania, aby by jak najbardziej zrozumiaym, by najwiksze prawdy byy dostpne dla wszystkich. Wyrazi prawd w prostych sowach tak, aby bya zrozumiaa dla kadego, byo bardzo trudnym zadaniem. Pozostawiam ocenie czytelnika to, czy osignem powyszy cel. W kilku przypadkach uznaem za konieczne powtarzanie pewnych stwierdze, aby podkreli wyjtkowo wane rzeczy i aby oszczdzi czytelnikowi czasu na ich odszukiwanie. W przeszoci wiele osb zainteresowanych naukami tajemnymi, tak samo jak i wielu uczniw nauk okultystycznych, skaryo si, e nie mieli adnej okazji, aby zosta wtajemniczonym przez osobistego mistrza czy przewodnika (guru), a przez to prawdziwa wiedza bya dostpna jedynie dla wyjtkowo zdolnych czy utalentowanych. Wielu prawdziwych poszukiwaczy musiao przeszukiwa wiele tomw ksiek, aby tu i tam uzyska zaledwie bysk pere prawdy. Kady, kto powanie podchodzi do swojego rozwoju i kto nie dy do tej tajemnej wiedzy z czystej ciekawoci, czy te dla zaspokojenia swoich wasnych dz, odnajdzie w tej pracy waciwego przewodnika do wtajemniczenia. Nie istnieje aden ziemski wtajemniczony, niezalenie od tego jak wysokiego byby poziomu, ktry mgby zaoferowa neoficie wicej, ni jest oferowane w tej ksice. Jeli szczery ucze i uwany czytelnik odnajdzie w tej ksice to, czego nie mg znale w adnej innej pracy, to ta ksika cakowicie spenia swoje zadanie. Franz Bardon

Obraz Maga pierwsza karta Tarota: Objanienie symbolizmu

10

Na dole obrazu s symbolicznie przedstawione krlestwa mineraw, rolin i zwierzt. Kobieta po lewej stronie i mczyzna po prawej s plusem i minusem w istocie ludzkiej. Hermafrodyta stojca po rodku, mczyzna i kobieta w jednej osobie, jest symbolem rwnowagi pomidzy pierwiastkiem mskim i eskim. Fluid elektryczny i magnetyczny s pokazane jako czerwony i niebieski kolor, fluid elektryczny czerwony; magnetyczny - niebieski. Obszar gowy u kobiety jest elektryczny zatem jest czerwony. Obszar genitaliw jest magnetyczny przez to niebieski. U mczyzny jest odwrotnie obszar gowy jest magnetyczny, czyli niebieski, a genitalia s elektryczne, czyli czerwone. Ponad hermafrodyt jest glob jako symbol kuli ziemskiej, ponad ktr symbolizowany jest mag z czterema elementami. Powyej mczyzny s elementy aktywne, element ognia jako kolor czerwony i element powietrza jako kolor niebieski. Ponad kobiet s elementy pasywne element wody jako ziele i element ziemi jako kolor ty. Na rodku jest otaczajcy maga i rozszerzajcy si w d do globu kolor ciemnofioletowy jako symbol pierwiastka akashy. Nad gow maga jest srebrny kwiat lotosu o zoconym brzegu. Jest on przyczony niewidzialnym pasmem jako symbol boskoci. W rodku kwiatu lotosu jest rubinowoczerwony Kamie Filozoficzny, poprzez ktry, jako symbol kwintesencji, wyraona jest caa nauka hermetyczna. W tle, z prawej strony, jest zocistote soce, a po lewej stronie jest srebrzystobiay ksiyc, jako plus i minus w makrokosmosie i mikrokosmosie, fluidzie elektrycznym i magnetycznym. Ponad kwiatem lotosu, tworzenie jest symbolizowane przez kul, ktrej wntrze symbolizuje siy prokreacyjnego plus i minus, akt tworzenia, akt prokreacji wszechwiata. Nieskoczone, wieczne, nieograniczone i niestworzone jest symbolicznie wyraone poprzez sowo AUM i poprzez przejcie od ciemnego fioletu do czerni.

11

CZ I TEORIA

Wielka tajemnica Tetragramu, czyli kabalistycznego Jod-He-Vau-He

Motto: Jak na grze, tak i na dole. Hermes Trismegistos

12

Elementy
Wszystko, co zostao stworzone, powstao poprzez dziaanie elementw. Odnosi si to zarwno do makrokosmosu, jak i do mikrokosmosu, do duych, jak i do maych wiatw. Zajm si wic tymi energiami na samym pocztku wtajemniczenia i skupi szczeglnie na ich ogromnej wadze. Literatura okultystyczna do tej pory bardzo mao mwia o energiach elementw. Z tego powodu uwaam, i moj odpowiedzialnoci jest unie zason okrywajc te prawa. Jest to oczywicie zadanie trudne owieci niewtajemniczonych w taki sposb, aby nie tylko byli wiadomi istnienia i dziaania elementw, lecz aby byli take w stanie praktycznie wykorzystywa te energie w przyszoci. Cay wszechwiat mona porwna do mechanizmu, w ktrym tryby oddziauj na siebie nawzajem i s wspzalene. Nawet koncepcja bstwa, jako najwyszej rozumnej istoty, moe zosta skategoryzowana wedle aspektw analogicznych do elementw. Bardziej precyzyjny wywd podany jest w pniejszym rozdziale zajmujcym si koncepcj Boga. W najstarszych, staroytnych, orientalnych dzieach elementy nazywane s tattwas. W europejskiej literaturze zwracamy na nie uwag jedynie co do ich pozytywnego oddziaywania i otrzymujemy ostrzeenia o ich niekorzystnym wpywie. Innymi sowy, pod wpywem tattwas okrelone dziaanie moe zosta przedsiwzite lub nie. Precyzja tego faktu nie powinna budzi adnej wtpliwoci. Jednak wszystko, co do tej pory zostao opublikowane, ukazuje jedynie ograniczone aspekty dziaania elementw. Ich dziaanie mona w sposb wystarczajcy na wasny uytek okreli poprzez ksiki o astrologii. Ja jednake spenetruj sekrety elementw gbiej. Z tego powodu wybraem inny klucz taki, ktry jest analogiczny do klucza astrologicznego, lecz nie ma z nim w zasadzie nic wsplnego. Przedstawi, jak uywa tego klucza na wiele rnych sposobw, ktre do tej pory nie byy czytelnikowi znane. W kolejnych rozdziaach bd w odpowiedniej kolejnoci i szczegowo opisywa poszczeglne zadania, analogie i oddziaywania elementw. Nie tylko zostanie odkryta teoria, lecz uwaga zostanie rwnie zwrcona na praktyk, gdy w niej wanie znajduje si najwiksze arcanum. Nawet w Tarocie, najstarszej ksidze mdroci, ta wielka tajemnica elementw zapisana jest poprzez fakt, i pierwsza karta Tarota przedstawia Maga, ktry posiada wiedz i kontrol nad elementami. Na tej karcie miecz symbolizuje element ognia, rdka element powietrza, kielich element wody, a moneta element ziemi. Jest zatem oczywiste, e staroytne tajemnice przedstawiay Maga jako pierwsz kart Tarota i, co za tym idzie, wybray kontrol nad elementami jako pierwszy akt wtajemniczenia. Honorujc t tradycj, elementom powic najwicej uwagi. Co wicej, stanie si oczywistym fakt, e klucz do elementw jest uniwersalnym remedium, przy pomocy ktrego mona rozwiza wszystkie problemy, jakie mog si pojawi. Kolejno tattwas wedug hinduizmu jest nastpujca: Akasha Tejas Waju Apas Prithivi pierwiastek eteru pierwiastek ognia pierwiastek powietrza pierwiastek wody pierwiastek ziemi

13

Wedug nauk Hindu, cztery pospolitsze tattwas wywodz si z pitej tattwa pierwiastka akashy. Zatem akasha jest pierwiastkiem przyczynowym i, jako pita energia, uwaana jest za tzw. kwintesencj. W odpowiednim rozdziale tej ksiki bardziej szczegowo opisz czytelnikowi akash, najczystszy z elementw. Poza tym, w nastpnych rozdziaach wyrniane bd specyficzne waciwoci kadego z elementw, zaczynajc od najwyszych paszczyzn, a koczc na najgstszej materii fizycznej. Do tej pory czytelnik zapewne zda sobie spraw z tego, e nie jest atwym zadaniem analizowa wielk tajemnic stworzenia i znajdowa odpowiednie sowa, ktre umoliwi mu zgbienie tej materii i uchwycenie jej obrazu. Analiza elementw jest przeprowadzana z du szczegowoci i podkrelona jest ich praktyczna warto, aby kady naukowiec, niezalenie od tego, czy jest chemikiem, lekarzem, magnetopat, okultyst, magiem, mistykiem, kabalist, joginem itp., mg wynie z tego praktyczne korzyci. Cel tej ksiki zostanie wypeniony, jeli uda mi si nauczy czytelnika zgbia t materi przynajmniej do momentu, gdy bdzie w stanie uywa praktycznego klucza w tej dziedzinie wiedzy, ktr si interesuje.

Pierwiastek ognia
Zostao ju wspomniane, e akasha, czyli pierwiastek eteru, jest przyczyn formowania si elementw. Wedug orientalnych zapisw, pierwszym elementem, ktry powsta z akashy, jest Tejas pierwiastek ognia. Element ten, tak samo jak i pozostae, dziaa nie tylko na naszej paszczynie fizycznej, lecz we wszystkim, co zostao stworzone. Podstawowe atrybuty pierwiastka ognia to ciepo i ekspansja. Dlatego na pocztku kadego stworzenia istnieje ogie i wiato. Nawet Biblia zaczyna si sowami: Fiat lux Niech stanie si wiato. wiato oczywicie ma u swej podstawy ogie. Kady element ma dwa bieguny aktywny i pasywny, czyli pozytywny (+) i negatywny (-) - dotyczy to rwnie elementu ognia. Plus jest zawsze konstruktywny, kreatywny i prokreacyjny, natomiast minus jest rozkadajcy i destrukcyjny. Kiedy mwimy o elemencie, musimy zawsze mwi o obu podstawowych atrybutach. Religia zawsze przypisywaa dobro czci aktywnej, a zo czci pasywnej. Jednake nie ma ani dobra, ani za to s jedynie ludzkie koncepcje. We wszechwiecie nie istnieje ani dobro, ani zo, poniewa wszystko zostao stworzone wedug niezmiennych praw. W tych prawach odzwierciedlone s pierwiastki boskoci i jedynie poprzez poznanie tych praw jestemy w stanie zbliy si do boskoci. Jak wspomniano wczeniej, pierwiastek ognia posiada atrybut ekspansji, ktry dla lepszego zrozumienia nazwiemy elektrycznym fluidem. Pniej odkryjemy podstaw dla analogii pomidzy elektrycznym fluidem i materialn elektrycznoci. Elementowy pierwiastek ognia jest aktywny i ukryty we wszystkim, co zostao stworzone w caym wszechwiecie od najmniejszego ziarenka piasku do najwikszych widzialnych rzeczy, tak samo jak i w tym, co niewidzialne.

14

Pierwiastek wody
W poprzednim rozdziale zaznajomilimy si z powstaniem i atrybutami pozytywnego elementu ognia. W tym rozdziale opisz przeciwny pierwiastek, pierwiastek wody. Tak samo jak i ogie, pierwiastek ten powsta z akashy, pierwiastka eteru. Jednake w porwnaniu z ogniem ma on cakowicie przeciwne atrybuty, gdy jego podstawowe waciwoci to zimno i kurczenie si. Tutaj rwnie mamy do czynienia z dwoma biegunami: aktywny biegun jest konstruktywny, yciodajny, odywczy i zachowawczy, podczas gdy negatywny, tak jak i w ogniu, jest rozkadajcy, fermentujcy, rozdzielajcy i rozpraszajcy. Poniewa fundamentalnym atrybutem tego elementu jest kurczenie si, to wanie z niego wywodzi si fluid magnetyczny. Woda, tak samo jak i ogie, jest aktywna na wszystkich obszarach. Wedug prawa tworzenia, pierwiastek ognia nie moe istnie samodzielnie, lecz musi zawiera w sobie biegun przeciwny pierwiastek wody. Te dwa elementy, ogie i woda, s podstawowymi elementami, przy pomocy ktrych wszystko zostao stworzone. W konsekwencji wszystko musimy czy z tymi dwoma gwnymi elementami i, co wicej, z elektrycznym i magnetycznym fluidem jako przeciwnymi biegunami.

Pierwiastek powietrza
Kolejnym elementem wywodzcym si z akashy jest element powietrza. Wtajemniczeni nie uznaj tego pierwiastka za prawdziwy element oddaj mu natomiast miejsce mediatora pomidzy pierwiastkiem ognia i wody, gdzie pierwiastek powietrza ustanawia, mona by rzec, neutraln rwnowag jako porednik pomidzy aktywnym i pasywnym dziaaniem wody i ognia. Wszelkie stworzone ycie zostao wprawione w ruch poprzez wzajemne oddziaywanie aktywnych i pasywnych biegunw ognia i wody. Majc pozycj mediatora, pierwiastek powietrza uzyska od ognia atrybut ciepa i od wody atrybut wilgoci. ycie nie byoby moliwe bez tych dwch waciwoci. Daj one rwnie pierwiastkowi powietrza dwie biegunowe polaryzacje pozytywne dziaanie bieguna yciodajnego i negatywne dziaanie bieguna destrukcyjnego. Powinienem jeszcze doda, i w przypadku wymienionych elementw nie mamy do czynienia ze zwykym ogniem, wod i powietrzem, ktre naprawd s jedynie ich pewnymi aspektami na paszczynie materialnej. Tutaj mamy do czynienia wycznie z uniwersalnymi atrybutami elementw.

Pierwiastek ziemi
Powiedzielimy, e pierwiastek powietrza waciwie nie stanowi prawdziwego elementu to samo tyczy si pierwiastka ziemi. Oznacza to, e poprzez wzajemne oddziaywanie tych elementw, jako ostatni powsta element ziemi, ktry poprzez swoj specyficzn waciwo zespalania, zawiera trzy pozostae elementy. To wanie atrybut zespalania da trzem powyszym elementom konkretn form. Rwnoczenie dziaanie tych trzech elementw zostao ograniczone, co zaowocowao powstaniem przestrzeni, miary, wagi i czasu. 15

Wzajemne oddziaywanie trzech elementw razem z elementem ziemi stao si czterobiegunowe. Pierwiastek ziemi mona zatem uwaa za czterobiegunowy magnes. Fluid w polaryzacji elementu ziemi jest elektromagnetyczny. Poprzez aktywno wszystkich elementw w czwartym elemencie, ziemi, mona wytumaczy wszelkie stworzone ycie. Poprzez realizacj majc miejsce w elemencie ziemi, zaistniao fiat niech si stanie. Szczegy dotyczce specyficznych dziaa elementw w rnych sferach i wiatach, takich jak krlestwo przyrody, zwierzt, ludzi etc., czytelnik bdzie mg odnale w nastpnych rozdziaach. Najwaniejsze jest, aby czytelnik uzyska oglny zarys warsztatu dziaa cech elementw w caym wszechwiecie.

wiato
Podstaw dla wiata jest pierwiastek ognia. wiato nigdy by nie powstao bez tego pierwiastka. Tak wic jest ono aspektem ognia. Kady element ognia moe zosta przeksztacony w wiato i vice versa. Wanie dlatego wiato zawiera wszystkie jego specyficzne waciwoci. Jest rozwietlajce, penetrujce i ekspansywne. Przeciwnoci wiata jest ciemno, ktra pochodzi od pierwiastka wody i posiada waciwoci przeciwne. wiata nie daoby si rozpozna bez ciemnoci, poniewa bez ciemnoci wiato nie mogoby istnie. To wiadczy o tym, e wiato i ciemno powstay poprzez wzajemne oddziaywanie dwch elementw, ognia i wody. Tak wic wiato posiada, jako przejaw swojego dziaania, atrybut pozytywny, a ciemno atrybut negatywny. To wzajemne oddziaywanie jest aktywne we wszystkich obszarach.

Akasha, czyli pierwiastek eteru


Opisujc elementy kilka razy wspomniaem, e wywodz si one z pierwiastka eteru. Tym samym pierwiastek eteru jest najwysz, najpotniejsz, najbardziej niewyobraaln pierwotn egzystencj, pierwsz przyczyn wszystkich rzeczy i wszelkiego tworzenia jest to sfera przyczynowa. Co za tym idzie, akasha jest bezprzestrzenna i bezczasowa jest niestworzona, nie do zrozumienia i nie do zdefiniowania. Niektre religie nazywaj j Bogiem. Jest to pita, pierwotna energia to jest to, co stworzyo wszystko i utrzymuje wszystko w rwnowadze. Jest rdem i czystoci wszystkich myli i idei, jest wiatem przyczynowym, w ktrym wszelkie tworzenie si utrzymuje, od sfer najwyszych do najniszych. Jest to kwintesencja alchemikw. Jest to Wszystko we Wszystkim.

Karma: Prawo przyczyny i skutku


Prawo przyczyny i skutku jest niezmiennym prawem, ktre ma swoje rdo w pierwiastku akashy. Kada przyczyna wytwarza odpowiadajcy jej skutek. Jest to wszdzie uznawane jako najwysze prawo. Kady uczynek ma swj skutek i w konsekwencji rodzi owoce. Co za tym idzie, karma nie powinna by uwaana za prawo dla naszych dobrych uczynkw, tak jak naucza filozofia Orientu. To, e posiada ona duo gbsze znaczenie jest faktem oczywistym, biorc pod uwag to, czego si do tej pory dowiedzielimy. Ludzie instynktownie czuj, e 16

wszystko dobre rodzi jedynie dobre owoce, a wszystko ze musi mie zo jako swoj konsekwencj. Mwi o tym stare przysowie: jakie ziarno, taki plon. Kady musi zna i respektowa to niezmienne prawo. Prawo przyczyny i skutku dotyczy take elementowych pierwiastkw. Nie bd wchodzi w dalsze szczegy tego prawa, ktre mona wyrazi w kilku sowach, a ktre jest jasne i oczywiste dla kadego logicznie mylcego czowieka. Prawo rozwoju jest przedmiotem prawa przyczyny i skutku. Co za tym idzie, rozwj jest aspektem prawa karmy.

Czowiek: Ciao
Prawdziwym obrazem Boga jest czowiek, ktry zosta stworzony na podobiestwo wszechwiata. Wszystko, co mona znale we wszechwiecie w duej skali, jest odzwierciedlone w czowieku w maej skali. Dlatego wanie czowiek nazywany jest mikrokosmosem, w przeciwiestwie do wszechwiata makrokosmosu. W czowieku ma w rzeczywistoci miejsce cay cykl natury, a zadaniem tego rozdziau jest nauczy go odkrywa, obserwowa, poznawa i opanowywa. Nie bd opisywa fizycznych procesw zachodzcych w ludzkim ciele, gdy mona to odnale w odpowiedniej literaturze. Zamiast tego postaram si nauczy, jak obserwowa czowieka z hermetycznego punktu widzenia i owieci tych, ktrzy s zainteresowani sposobem, w jaki mona waciwie wykorzystywa podstawowy klucz dziaanie elementw w odniesieniu do ludzi. Znane przysowie mwi: W zdrowym ciele zdrowy duch. Gboka prawda zawarta w tych sowach stanie si jasna dla kadego, kto studiuje czowieka. Z pewnoci pojawia si pytanie: Czym jest zdrowie z hermetycznego punktu widzenia? Nie wszyscy bd w stanie od razu na nie odpowiedzie, gdy wikszo ludzi bdzie tumaczyo koncepcj zdrowia z cakowicie indywidualnego punktu widzenia. Jednake w Hermetyzmie, zdrowie jest rozumiane jako cakowita harmonia energii, ktre dziaaj w ciele poprzez podstawowe atrybuty elementw. Do wyzwolenia widocznego efektu nazywanego chorob nie jest konieczna dugotrwao powanej dysharmonii elementw. Sama dysharmonia w postaci dolegliwoci ju jest powanym zakceniem dziaania elementw w ciele. Tym samym bardzo wane jest, aby nowicjusz powici ca swoj uwag ciau. Zewntrzny widok ciaa przypomina pikn szat, a wszelkie pikno we wszystkich swoich aspektach - od ogu w d, do najmniejszych szczegw - jest take aspektem boskiej natury. Generalnie, pikno to nie tylko to, co nas cieszy i budzi nasz sympati, poniewa sympatia i antypatia zale od wzajemnego oddziaywania elementw. Prawdziwe zdrowie jest wymogiem duchowego wzrostu. Jeli chcemy y w piknym otoczeniu, to musimy aranowa nasze mieszkanie, nasz dom, czy jak w tym przypadku nasze ciao, w sposb pikny i harmonijny. Zgodnie z uniwersalnym prawem, elementy musz w ciele spenia okrelone funkcje elementy s przede wszystkim konstruktywne, zachowawcze i rozkadajce. Pozytywna cz ciaa ta, ktra jest konstruktywna - jest aktywn czci elementw. Zachowawcza, czyli rwnowaca cz, uzyskiwana jest poprzez czenie neutralnych czci elementw, a rozkadajca cz w ciele jest tworzona przez negatywne atrybuty elementw.

17

Co za tym idzie, pierwiastek ognia w swojej aktywnej postaci, ze swoim elektrycznym fluidem, przypisywany jest aktywnemu, konstruktywnemu i ekspansywnemu dziaaniu, a przeciwiestwo tych dziaa jest przypisywane jego formie negatywnej. Pierwiastek wody w swojej aktywnej postaci wpywa na dziaania konstruktywne, a w negatywnej na rozkadajce dziaania wszystkich pynw w ciele. Pierwiastek powietrza otrzyma zadanie regulowania w ciele elektrycznego fluidu ognia i magnetycznego fluidu wody oraz utrzymywania ich w rwnowadze. Jest on wic uznawany za element neutralny czy te mediacyjny. Tak jak zostao ju wspomniane w fundamentalnym kluczu w odniesieniu do energii pierwiastka ziemi, ma on za zadanie utrzymywa w ciele efekty czy dziaania wszystkich trzech elementw razem. Pierwiastek elementu ziemi w swojej aktywnej formie jest stymulujcy, wzmacniajcy, konstruktywny, zachowawczy itp. W swojej negatywnej formie jest tego przeciwiestwem. Rozwj, tak samo jak i starzenie si ciaa, jest przedmiotem dziaania pierwiastka ziemi. Mona przytoczy wiele innych analogii w odniesieniu do dziaania elementw w ciele, lecz na razie te wyjanienia powinny wystarczy. Od zarania dziejw, wtajemniczeni nigdy nie pisali szczegowo o dziaaniu elementw, by moe, aby zapobiec naduyciom, chocia te dziaania i ich skutki byy im dobrze znane. Podzielili oni ludzkie ciao na trzy podstawowe koncepcje, przypisujc gow pierwiastkowi ognia, miednic pierwiastkowi wody, a klatk piersiow pierwiastkowi powietrza jako pierwiastkowi mediacyjnemu pomidzy ogniem i wod. Oczywistym jest, jak trafni byli w takim uoeniu ludzkiego ciaa, poniewa wszystko, co jest aktywne, i wszystko, co jest ogniste, ma miejsce w gowie. W miednicy za ma miejsce rzecz przeciwna, jak niesie pierwiastek wody wydalanie, dziaania pynw etc. Klatka piersiowa zwizana jest z powietrzem i wypenia tym samym funkcj mediacyjn, poniewa oddychanie odbywa si tam do mechanicznie. Pierwiastek ziemi ze swoj spoistoci, energi, ktra reprezentuje wszystko razem, w zasadzie reprezentuje cae ludzkie ciao, ze wszystkimi komi i skr. Teraz moe pojawi si pytanie: w jaki sposb akasha, czyli pierwiastek eteru, ukazuje si w materialnym ciele? Ten, kto bdzie nad tym gboko kontemplowa, bdzie w stanie samemu odpowiedzie na to pytanie pierwiastek eteru w swojej najprostszej materialnej postaci jest ukryty we krwi i w nasieniu oraz we wzajemnym oddziaywaniu tych dwch substancji w substancji witalnej bd w witalnoci. Dowiedzielimy si, e element ognia wytwarza w ciele fluid elektryczny, a element wody fluid magnetyczny. Kady z tych fluidw ma dwubiegunow radiacj, aktywn i pasywn, a wsplny wpyw i wzajemne oddziaywanie wszystkich czterech biegunowych emanacji przypomina czterobiegunowy magnes, ktry tosamy jest z tajemnic Tetragramu - Jod-HeVau-He kabalistw. To dlatego elektromagnetyczny fluid w ludzkim ciele, w swojej zewntrznej emanacji, nazywany jest magnetyzmem ycia lub magnetyzmem witalnym, odem jest rwnie znany pod innymi nazwami. Prawa strona ciaa u praworcznej osoby jest aktywnie-elektryczna, a lewa strona jest pasywnie-magnetyczna. Osoba leworczna ma odwrotn polaryzacj. Intensywno emanacji fluidu elektromagnetycznego cakowicie zaley od pojemnoci danej osoby innymi sowy zaley od intensywnoci dziaania

18

elementw w ciele. Im mocniej i bardziej harmonijnie zachodz te dziaania, tym intensywniejsza jest emanacja. Jeli tego wymaga konieczno, dana osoba, przy pomocy konkretnych wicze, jak rwnie przy dobrym podejciu i dokadnym rozwaeniu tych praw, moe zarwno zmniejszy, jak i zwikszy pojemno, si i moc efektu fluidu elektromagnetycznego, odu. Sposb, w jaki mona tego dokona, bdzie opisany w praktycznej czci tej ksiki. Elektryczny i magnetyczny fluid w ludzkim ciele nie ma bezporednio nic wsplnego ze zwyk elektrycznoci i magnetyzmem s one jednak analogiczne. Prawo analogii jest bardzo wanym czynnikiem w naukach hermetycznych i posiadanie tej wiedzy pozwoli adeptowi osiga przy pomocy tego klucza wielkie cuda. Jeli chodzi o pokarm, to elementy w nim zawarte s wymieszane. Pobieranie tych elementw wyzwala chemiczny proces, poprzez ktry elementy w naszym ciele zostaj zachowane. Pobieranie jakiegokolwiek rodzaju pokarmu w poczeniu z oddychaniem wyzwala, z medycznego punktu widzenia, proces spalania. Hermetyzm uwaa ten proces za duo wicej ni tylko chemiczn procedur. Widzi on wzajemny rozkad pokarmu, podobny do ognia, ktry jest podtrzymywany poprzez podkadanie palnych substancji. To dlatego cae ycie zaley od cigego dostarczania palnych substancji, tj. z pokarmu i poprzez oddychanie. Wskazane jest dostarczanie rnych rodzajw pokarmu, ktre zawieraj podstawowe substancje elementw, aby kady element otrzyma substancje niezbdne do jego podtrzymania. Gdybymy przez cae ycie byli skazani na jeden rodzaj pokarmu, to nasze ciaa zachorowayby, tzn. wytworzona byaby w nich dysharmonia. Poprzez rozkadanie pokarmu i powietrza, elementy s zasilane substancjami, ktre je utrzymuj i przez to ich aktywno jest rwnie podtrzymana. Jest to dla czowieka naturalna kolej rzeczy. Gdy bdzie brakowao niezbdnej substancji energetycznej, czyli paliwa, dla tego czy innego elementu, reakcja bdzie natychmiastowa. Ten brak przejawia si w funkcjach, ktre s od tego elementu zalene. Na przykad, kiedy element ognia osiga w ciele wysoki poziom efektywnoci przez brak jego poywienia, to jestemy spragnieni, element powietrza sprawia, e jestemy godni, element wody powoduje uczucie zimna, a element ziemi tworzy zmczenie. Z kolei przesycenie elementw w ciele 2 , wywouje zintensyfikowane efekty w konkretnym obszarze. Przewaga elementu ognia wytwarza w ciele pragnienie ruchu i aktywnoci. W przypadku elementu wody wzmagaj si procesy wydalnicze. Przesycenie elementu powietrza ogranicza przyjmowanie jakiegokolwiek pokarmu. Przesycenie elementu ziemi objawia si w aspektach ycia seksualnego, lecz niekoniecznie wyraa si poprzez popd seksualny w ziemskim znaczeniu. Moe objawia si zewntrznie, na przykad w starszym wieku, poprzez bodce do wzmoonej fizycznej aktywnoci czy kreatywnej pracy. Z chemicznego, a prawdopodobnie i z alchemicznego punktu widzenia, elektryczny i magnetyczny fluid, w swoich aktywnych i pasywnych biegunowociach, maj za zadanie tworzy kombinacje kwasw we wszystkich organicznych i nieorganicznych ciaach. W aktywnym sensie s one konstruktywne, a w negatywnym - rozkadajce, rozpuszczajce i destrukcyjne. To tumaczy biologiczne funkcje w ciele. Kocowym rezultatem jest cykl ycia:
Nadmierna aktywno elementu i jego przewaga s odrbnymi rzeczami. Nadmierna aktywno jest "dopominaniem si" o poywienie, podczas gdy przesycenie elementu w ciele jest spowodowane nadmiarem tego poywienia. Obie te sytuacje s krtkotrwae i nie s cile powizane z rwnowag elementw w osobowoci / ciele astralnym - przyp. tum.
2

19

zaczyna ono istnie, rozwija si, dorasta i odchodzi takie jest istnienie, czy te ewolucja wszystkiego, co stworzone.

Dieta
Aby utrzyma harmoni elementw w ciele naley przyj umiarkowany styl ycia. Ilekro w dziaaniu elementw wystpi dysharmonia, gdzie jeden z nich bdzie dominujcy lub osabiony, naley wwczas odpowiednio dopasowa pobieranie pokarmu, tak aby kierowa elementy na waciwe kanay lub przynajmniej aby wywrze na nie odpowiedni wpyw. Dlatego te w rnych przypadkach przepisywane s rne diety. Od niepamitnych czasw nawet pospolity czowiek dochodzi do tego wniosku poprzez liczne obserwacje, nie posiadajc zrozumienia waciwej przyczyny. Kiedy zakcenie elementw jest tak due, e dysharmonia staje si widoczna, to ju nie mamy do czynienia z sam dysharmoni, lecz z chorob. Oznacza to, e jeli chcesz cakowicie wyzdrowie i chcesz, aby ciao znw funkcjonowao normalnie, musisz zastosowa bardziej skuteczne rodki przywracajce wymagan harmoni. Wszystkie znane nam dzisiaj metody leczenia oparte s na tej podstawie. Powstrzymam si od podawania szczegw tych metod, gdy s one powszechnie znane i dostpne. Generalnie, naturopata wykorzystuje dziaania czy wpywy termiczne, takie jak kpiele, kompresy, okady, zioa, masae etc. Alopata wykorzystuje koncentraty remediw, ktre wywouj efekt odpowiadajcy elementom i majcy wywoa wyzdrowienie. Homeopata poprzez swoje metody leczenia stymuluje przeciwny element, similia similibus curantur, aby sprowadzi zagroony element z powrotem do rwnowagi wzgldem jego biegunowoci. Poprzez swoje metody, elektrohomeopata pracuje bezporednio z elektrycznym i magnetycznym fluidem, aby poprzez odpowiednie ich wzmacnianie rwnoway element, ktry wypad z harmonii, - oczywicie w zalenoci od rodzaju danego schorzenia. W ten sposb kada metoda leczenia ma na celu przywrcenie zachwianej rwnowagi elementw. Moliwoci magnetopaty s znacznie wiksze dziki jego wiedzy o wpywie elementw na nasze ciao. To pozwala mu by skuteczniejszym przy pomocy swoich energii, zwaszcza kiedy ma zdolno wiadomego pobudzania elektrycznego i magnetycznego fluidu, by zintensyfikowa ich przepyw do tej czci ciaa, ktra popada w dysharmoni. W tej ksice powiciem specjalny rozdzia praktyce tej metody leczenia. Jak dotd, szczegowo przedstawione zostay jedynie oglne funkcje ciaa. Lecz kada cz ciaa jest rwnie, analogicznie do dziaa elementw w caym ciele, uwarunkowywana przez konkretny element wyraajcy si w polaryzacji danej czci ciaa. Interesujcy jest fakt, e w ludzkim organizmie moe w niektrych organach istnie przepyw fluidu elektrycznego z zewntrz do wewntrz, przy odwrotnym przepywie fluidu magnetycznego, co wpywa na funkcje caego organizmu w sposb analogiczny i harmonijny. Przy innych organach ma miejsce sytuacja odwrotna - fluid elektryczny dziaa z wewntrz na zewntrz, a fluid magnetyczny z zewntrz do wewntrz. Wiedza o tej biegunowej emanacji znana jest w naukach hermetycznych jako okultystyczna anatomia ciaa. Niezwykle wane jest, aby kady adept posiada wiedz o jej dziaaniu, jeli chce on pozna swoje ciao, wpywa na i je kontrolowa.

20

Dalej przedstawi okultystyczn anatomi ludzkiego ciaa 3 w odniesieniu do elektrycznego i magnetycznego fluidu, tj. w pozytywnych i negatywnych sferach aktywnoci. Informacja ta bdzie wielce korzystna dla magnetopaty, gdy bdzie on w stanie przy pomocy elektrycznego czy magnetycznego fluidu leczy konkretn cz ciaa, w zalenoci od tego, gdzie powstaa choroba. Ta wiedza moe by jednak wielce korzystna rwnie dla innych. Gowa Przednia cz gowy jest elektryczna. Ty gowy i prawa strona s magnetyczne. Lewa strona i wntrze s elektryczne. Oczy Przednia i tylna cz oczu s neutralne. Prawa i lewa strona s elektryczne. Wewntrzna cz jest magnetyczna. Uszy Przednia i tylna cz uszu s neutralne. Prawa strona jest magnetyczna. Lewa strona jest elektryczna. Wntrze jest neutralne. Usta i jzyk Przednia i tylna cz oraz prawa i lewa strona s neutralne. Wntrze jest magnetyczne. Szyja Przednia i tylna cz oraz prawa strona szyi s magnetyczne. Lewa strona i wntrze s elektryczne. Klatka piersiowa Przednia cz klatki piersiowej jest elektromagnetyczna. Tylna cz jest elektryczna. Prawa strona jest neutralna. Lewa strona jest elektryczna. Wntrze jest neutralne. Brzuch Przednia cz jest elektryczna. Tylna cz i prawa strona s magnetyczne. Lewa strona jest elektryczna. Wntrze jest magnetyczne. Donie Przednia i tylna cz s neutralne. Prawa strona jest magnetyczna. Lewa strona jest elektryczna. Wntrze jest neutralne. Palce prawej doni Przednia i tylna cz s neutralne. Prawa i lewa strona s elektryczne. Wntrze jest neutralne. Palce lewej doni Przednia i tylna cz s neutralne. Prawa i lewa strona s elektryczne. Wntrze jest neutralne. Stopy Przednia i tylna cz s neutralne. Prawa strona jest magnetyczna. Lewa strona jest elektryczna. Wntrze jest neutralne. Mskie genitalia
Przedstawiony opis okultystycznej anatomii ciaa dotyczy ciaa astralnego. Zatem strony (przd ty, lewo, prawo) nie s stronami fizycznego ciaa - przyp. tum.
3

21

Przednia cz jest elektryczna. Tylna cz oraz prawa i lewa strona s neutralne. Wntrze jest magnetyczne. eskie genitalia Przednia cz jest magnetyczna. Tylna cz oraz prawa i lewa strona s neutralne. Wntrze jest elektryczne. Koniec krgosupa i odbyt Przednia i tylna cz oraz prawa i lewa strona s neutralne. Wntrze jest magnetyczne. W zalenoci od potrzeb, adept moe na podstawie tej okultystycznej anatomii tworzy dalsze analogie w zakresie czterobiegunowego magnesu. Alchemik zauway, e ludzkie ciao to prawdziwy Athanor 4 , w ktrym zachodzi najpeniejszy alchemiczny proces wielkie dzieo, czyli tworzenie Kamienia Filozoficznego. Tym sposobem koczymy rozdzia o ciele. Nie twierdz, e opisaem wszystko, lecz przynajmniej wymieniem najwaniejsze aspekty w odniesieniu do elementw, czyli czterobiegunowego magnesu, i odkryem tajemnic Tetragramu w odniesieniu do ciaa fizycznego.

Paszczyzna materialna, czyli materialny wiat


W niniejszym rozdziale nie bd opisywa materialnego wiata, krlestw mineraw, rolin ani zwierzt. Nie bd te przedstawia fizycznych procesw zachodzcych w naturze. Jestem pewien, e byo to wystarczajco omwione w szkoach, na przykad fakt, e istnieje biegun pnocny i poudniowy, jak tworzy si deszcz, jak powstaje burza itp. Pocztkujcy adept powinien by mniej zainteresowany tymi rzeczami, a bardziej swoim deniem do poznania wiata materialnego poprzez elementy i ich biegunowoci. Nie musz wspomina, e na naszej planecie istnieje ogie, woda, powietrze i ziemia. Jest to jasne dla wszystkich. Niemniej bardzo uyteczne jest, by adept zaznajomi si z przyczynami i skutkami dziaa czterech elementw oraz wiedzia, jak ich prawidowo uywa na innych paszczyznach wedug odpowiednich analogii. To, w jaki sposb znajc materialne elementy mona kontaktowa si z wyszymi paszczyznami, bdzie opisane w dalszym rozdziale o praktyce magii. Obecnie wane jest, by wiedzie, e na Ziemi dziaania elementw w swojej najsubtelniejszej postaci ksztatuj si w ten sam sposb jak w ciele czowieka. Nakrelajc analogie do ludzkiego ciaa, z pewnoci odkryjesz, jakie istniej odwzorowania do elementw, i zobaczysz, e analogia do ludzkiego ciaa jest suszna. W rozdziale o ciele rozprawialimy o stylu ycia i dziaaniu elementw w odniesieniu do ciaa jeli adept opanuje uywanie elementw w ich najbardziej subtelnej formie, to bdzie w stanie dokonywa w swoim ciele rzeczy cudownych. A nawet wicej bdzie mia on pen wiadomo, e w tej dziedzinie nic nie jest niemoliwe. Element ziemi zawiera w sobie czterobiegunowy magnes z jego polaryzacj i dziaaniem pozostaych elementw. W naturze, pierwiastek ognia w swojej aktywnej postaci ukazuje si jako pierwiastek oywiajcy, a w swojej negatywnej postaci - jako pierwiastek destrukcyjny i
Athanor jest to alchemiczne, w peni zamknite, naczynie, w ktrym dokonuje si cay proces alchemicznej transformacji - od materii podstawowej do Kamienia Filozoficznego - przyp. tum.
4

22

rozkadajcy. Pierwiastek wody w swojej negatywnej postaci dziaa przeciwnie. Pierwiastek powietrza, ze swoj dwubiegunow polaryzacj, jest w naturze pierwiastkiem neutralnym, rwnowacym i zachowawczym. Poprzez swoj specyficzn cech spjnoci, element ziemi ma u podstawy dwa wielkie, fundamentalne elementy ognia i wody, razem z ich neutralizacj poprzez pierwiastek powietrza. Powinien zatem uchodzi za najgstszy z materialnych elementw. Poprzez wzajemne oddziaywanie elementw ognia i wody, mamy, jak byo wspomniane w odniesieniu do ciaa, dwa podstawowe fluidy elektryczny i magnetyczny. Powstay one wedug tych samych praw, ktre odnosz si do ciaa, i rwnie wzajemnie na siebie oddziauj. Wszystko, co zachodzi na Ziemi w materialnym sensie, jest powodowane przez te dwa elementy z ich fluidami. Warunkuj one wszystkie procesy chemiczne wewntrz i na zewntrz Ziemi, w krlestwie mineraw, rolin i zwierzt. Mona wic przypuszcza, e elektryczny fluid znajduje si w rodku Ziemi, a fluid magnetyczny na jej powierzchni. Magnetyczny fluid powierzchni Ziemi przyciga i utrzymuje wszystkie materialne i zoone rzeczy, z wyczeniem waciwoci pierwiastka wody, czyli spjnoci. Poprzez specyficzne atrybuty kadego ciaa, ktre zale od skadu elementw, kady obiekt ma, w odniesieniu do fluidu elektrycznego, szczegln emanacj - tak zwane wibracje elektronowe, ktre przycigane s przez oglny fluid magnetyczny caego materialnego wiata. To przyciganie nazywamy ciarem. Co za tym idzie, ciar jest przejawem siy przycigania ziemskiego. Dobrze nam znana sia przycigania elaza i niklu jest jedynie maym przykadem imitacji zjawiska zachodzcego na du skal na caej Ziemi. To, co na Ziemi znamy jako magnetyzm i elektryczno, jest przejawem czterobiegunowego magnesu. Wiemy rwnie, e poprzez odwracanie biegunw moemy wytworzy elektryczno z magnetyzmu, a przy pomocy mechanicznych rodkw moemy ponownie uzyska magnetyzm z elektrycznoci. Przeksztacenie jednej siy w drug jest alchemiczn czy te magiczn procedur, ktra z biegiem czasu staa si tak pospolita, e przestano j uwaa za alchemi czy magi, a zaczto przypisywa fizyce. Na tej podstawie widzimy zastosowanie czterobiegunowego magnesu. W odniesieniu do prawa mwicego o zagadnieniu magnetyzmu i elektrycznoci nie tylko w ciele jak wspomniano w poprzednim rozdziale lecz rwnie w materialnym wiecie, kady hermetyk dokadnie wie, e jak na grze, tak i na dole. Kady adept, ktry wie jak na wszystkich paszczyznach uywa mocy elementw, czyli wielkiej tajemnicy Tetragramu, jest rwnie w stanie osiga wielkie rzeczy w naszym materialnym wiecie rzeczy, ktre kto z zewntrz uwaaby za cuda. Adept jednake nie widzi w tym adnych cudw, gdy, opierajc si na znajomoci praw, bdzie on w stanie wytumaczy nawet najbardziej niezwyke zjawiska. Wszystko na Ziemi - wszelki rozwj, dorastanie, ycie i mier - zalene jest od praw, ktre zostay tutaj opisane. Przez to adept w peni dostrzega, e fizyczna mier nie oznacza dezintegracji, odejcia w nico, lecz to, co nazywamy unicestwieniem czy mierci, to nic innego ni przejcie z jednego stanu do drugiego. Materialny wiat wywodzi si z pierwiastka akashy, ktry jest nam znany jako eter. wiat jest rwnie kontrolowany i utrzymywany przez pierwiastek akashy. Przez to zrozumiaym jest, e to wanie na przenoszeniu elektrycznego bd magnetycznego fluidu poprzez eter oparte s wszystkie wynalazki zwizane z komunikacj na odlego, takie jak: radio, telegraf, telefon, telewizja. Dotyczy to rwnie wszystkich, stosujcych elektryczny i magnetyczny fluid w eterze przyszych wynalazkw, ktre zostan jeszcze odkryte. Podstawowe zasady i prawa byy, s i zawsze bd takie same.

23

O dziaaniu konkretnych magnetycznych i elektrycznych fluidw na paszczynie materialnej mona by napisa bardzo ekscytujc i obszern ksik. Jednak uwany czytelnik, ktry podj decyzj kroczenia drog wtajemniczenia i ktry nie jest zniechcony studiowaniem podstawowych zasad, sam odkryje wszystko o rnorodnociach energii i ich waciwociach. Owoce jego pracy bd wystarczajco nagrodzone zdobyt mdroci.

Dusza, czyli ciao astralne


Poprzez subtelniejsze wibracje elementw, poprzez polaryzacj elektrycznego i magnetycznego fluidu, czowiek waciwy, dusza, wywodzi si z pierwiastka akashy, czyli z delikatniejszych wibracji eterycznych. Funkcjonowanie elementw w ciele fizycznym jest takie jak funkcjonowanie duszy, czyli ciaa astralnego. Dusza poczona jest z ciaem poprzez czterobiegunowy magnes i jego specyficzne atrybuty. To zjednoczenie ma miejsce, analogicznie jak w ciele, poprzez elektromagnetyczny wpyw elementw. Aktywne zachowanie elementw, czyli tzw. elektromagnetyczny fluid duszy, nazywamy matryc astraln, a take yciem. Matryca astralna, czyli elektromagnetyczny fluid duszy, nie jest w rozumieniu okultystycznym tosama z aur, o ktrej powiem w dalszej czci. Jest elementem czcym ciao i dusz. Pierwiastek ognia jest w duszy przyczyn tego, co jest konstruktywne, pierwiastek wody jest oywczy, pierwiastek powietrza jest rwnowacy, a pierwiastek ziemi jest w duszy przyczyn rozwijania, budowania i utrzymywania. Ciao astralne wykonuje dokadnie te same funkcje co ciao materialne. Czowiek zosta wyposaony w pi zmysw odpowiadajcych piciu elementom, poprzez ktre ciao astralne, czyli dusza, odbiera percepcj wiata fizycznego. Odbieranie i urzeczywistnianie piciu zmysw w astralnym i materialnym ciele zachodzi poprzez naszego niemiertelnego ducha. To, dlaczego ten duch jest niemiertelny, zostanie wyjanione w pniejszym rozdziale. Bez ducha dziaajcego w duszy, ciao astralne byoby pozbawione ycia i rozpucioby si, pozostawiajc elementy skadowe. Duch nie mgby dziaa bez porednictwa duszy. Z tego powodu ciao astralne jest siedliskiem wszystkich atrybutw posiadanych przez niemiertelnego ducha. W zalenoci od swojego rozwoju i dojrzaoci, duch posiada rny rodzaj wibracji elektrycznego i magnetycznego fluidu, ktre dusza ukazuje na zewntrz w postaci czterech temperamentw. W zalenoci od dominujcego elementu wyrniamy temperament choleryka, sangwinika, melancholika i flegmatyka. Temperament choleryka wywodzi si z elementu ognia, temperament sangwinika z elementu powietrza, temperament melancholika z elementu wody, a temperament flegmatyka z elementu ziemi. Sia i wibracja danego elementu w rnych waciwociach odpowiada sile, ywioowoci oraz ekspansji danych wibracji fluidw. Kady z tych czterech elementw, ktry okrela temperament czowieka, w swojej aktywnej postaci posiada dobre cechy, a w pasywnej formie przeciwnie cechy ze. Szczegowy opis dziaania elementw byby zbyt obszerny. Dla pocztkujcego adepta lepiej bdzie, jeli sam odkryje dodatkowe dziaania elementw poprzez medytacj, gdy suy to konkretnemu celowi na drodze do wtajemniczenia. Niemniej, oto kilka przykadw 5 :
Cechy tutaj podane s orientacyjne i su jedynie za przykad. S one zbyt oglne, by przy ich pomocy wykonywa wiczenia astralne kroku pierwszego - przyp. tum.
5

24

Temperament choleryka w swojej polaryzacji aktywnej posiada nastpujce dobre cechy: aktywno, entuzjazm, gorliwo, determinacja, odwaga, kreatywna energia, wytrwao etc. Temperament choleryka w swojej negatywnej postaci posiada nastpujce ze cechy: nienasycenie, zazdro, pasja, draliwo, ktliwo, nieumiarkowanie, pragnienia destrukcyjne etc. Temperament sangwinika w swojej polaryzacji aktywnej posiada nastpujce dobre cechy: przenikliwo, pracowito, rado, pomysowo, dobroduszno, jasno, brak zmartwie, promienno, niefrasobliwo, optymizm, wawo, niezaleno, czujno, ufno etc. Temperament sangwinika w swojej negatywnej postaci posiada nastpujce ze cechy: atwe obraanie si, lekcewaenie, pasja do plotek, brak wytrwaoci, przebiego, gadatliwo, nieszczero, zmienno etc. Temperament melancholika w swojej polaryzacji aktywnej posiada nastpujce dobre cechy: respekt, lito, umiarkowanie, pokora, powaga, usuno, gorliwo, zayo, zdolno pojmowania i medytacji, wspczucie, spokj, tumienie emocji, wnikliwo, nadmierna ufno, przebaczanie, agodno etc. Temperament melancholika w swojej negatywnej postaci posiada nastpujce ze cechy: obojtno, przygnbienie, niemiao, brak zainteresowania, nieustpliwo, lenistwo etc. Temperament flegmatyka w swojej polaryzacji aktywnej posiada nastpujce dobre cechy: respekt, reputacja, wytrzymao, przezorno, determinacja, powaga, stao, skrupulatno, dokadno, koncentracja, wstrzemiliwo, punktualno, powcigliwo, adekwatno, niezawodno, poczucie odpowiedzialnoci, solidno, ostrono, zdolno przeciwstawiania si, stanowczo etc. Temperament flegmatyka w swojej negatywnej postaci posiada nastpujce ze cechy: pytko, niedbalstwo, lekcewaenie, obojtno, nieodpowiedzialno, lkliwo, powolno, ociao, lenistwo, niesolidno, maomwno etc. Charakterystyka temperamentw tworzy podstaw charakteru osoby w zalenoci od tego, ktry atrybut dominuje. Intensywno uzewntrzniajcych si konkretnych cech zaley od biegunowoci elektrycznego i magnetycznego fluidu. Cakowity wpyw dziaa temperamentw skutkuje emanacj, ktra jest nazywana aur. Zatem aury nie mona porwnywa do matrycy astralnej, gdy pomidzy nimi istnieje wyrana rnica. Matryca astralna jest czc, wic substancj pomidzy ciaem i dusz, podczas gdy aura jest emanacj dziaa rnych cech elementw, majc u swych podstaw form aktywn bd pasywn. Ta emanacja tworzy w caej duszy okrelon wibracj, ktra odpowiada okrelonemu kolorowi. Na podstawie tego koloru wtajemniczony, przy pomocy astralnych oczu, moe wyranie widzie swoj wasn aur bd te aur innych istot. Ci, ktrzy potrafi widzie astralnymi oczyma, przy pomocy aury potrafi nie tylko okreli podstawowy charakter czowieka, lecz mog oni take postrzega dziaanie lub biegunowo wibracji duszy oraz mog by w stanie wpywa na t wibracj. Temat ten zostanie bardziej szczegowo omwiony w rozdziale zajmujcym si introspekcj. Tym samym, temperament osoby wpywa na jej charakter, a to razem wzite, poprzez swoje dziaanie, ostatecznie tworzy emanacj duszy, czyli aur. Z tego powodu wysoce wtajemniczeni lub wici zawsze byli przedstawiani na obrazach z aureol, ktra jest tosama z aur, ktr wanie opisalimy. Poza charakterem, temperamentami i dziaaniami elektromagnetycznego fluidu, ciao astralne posiada dwa orodki w mzgu. Pierwszym jest siedziba normalnej wiadomoci, ktra jest

25

umiejscowiona w gwnej czci mzgu, a drugim jest podwiadomo, przeciwiestwo normalnej wiadomoci, ktra umiejscowiona jest w mdku. Wicej szczegw odnonie ich funkcji odnajdziesz w rozdziale zatytuowanym Duch. Jak zostao ju powiedziane w odniesieniu do elementw, dusza podzielona jest w taki sam sposb jak ciao. Funkcje, energie i waciwoci psychiczne, czyli astralne, maj swoje siedziby w duszy w konkretnych orodkach, ktre filozofia hinduska okrela jako lotosy (czakry), analogiczne do wszystkich elementw. W naukach hinduizmu pobudzanie tych czakr nazywane jest Kundalini Joga. Nie bd wdawa si w dalsz dyskusj na temat tych lotosw czy orodkw, gdy wiedz na ten temat mona naby poprzez odpowiedni literatur. Wspomn jedynie, e najniszym orodkiem jest muladhara, czyli orodek ziemi, ktry pooony jest w najniszej czci duszy. Nastpny orodek jest wodny, w hinduskiej terminologii nazywany jest svadhisthana, a pooony jest w okolicy organw seksualnych. Orodek ognia bdcy centrum duszy, pooony jest w okolicy ppka i nazywany jest manipura. Orodek powietrza, elementu rwnowacego, umiejscowiony jest w okolicy serca i nazywany jest anahata. Orodek eteru, czyli pierwiastka akashy, mona znale na obszarze szyi, a jest nazywany visuddha. Kolejny orodek, centrum woli, rozumowania i intelektu umieszczony jest pomidzy brwiami i nazywa si ajna. Najwyszym i najbardziej boskim orodkiem jest tysicpatkowy lotos zwany sahasrara, z ktrego wszystkie energie pozostaych orodkw bior swj pocztek i s kierowane. Zaczynajc od najwyszego orodka, susumna, czyli dobrze nam znany pierwiastek akashy, biegnie wzdu plecw w d do najniszego orodka ziemi, jakby pync przez kana. Jest on odpowiedzialny za poczenie wszystkich orodkw i regulowanie przepywu pomidzy nimi. Rozbudzanie Wowej Mocy w poszczeglnych orodkach opisz w innym rozdziale. Przy opisywaniu duszy naszym gwnym zadaniem jest ustanowienie i jasne przedstawienie powiza elementw w duszy z ich pozytywn i negatywn polaryzacj. Staje si oczywistym, e ciao i dusza we wszystkich swoich dziaaniach yj i funkcjonuj tak, e ich utrzymanie i destrukcja s przedmiotem niezmiennych praw czterobiegunowego magnesu tajemnicy Tetragramu i podporzdkowuj si im. Jeli osoba dca do wtajemniczenia bdzie uwanie nad tym medytowaa, to jasno zrozumie funkcje ciaa i duszy oraz uzyska waciwy, w odniesieniu do pierwotnych praw, pogld na ich interakcj.

Paszczyzna astralna
Paszczyzna astralna, czsto opisywana jako czwarty wymiar, nie zostaa stworzona z czterech elementw, lecz jest stopniem gstoci pierwiastka akashy. Jest zatem wszystkim, co si w materialnym wiecie wydarzyo, dzieje obecnie oraz bdzie miao miejsce w przyszoci. Jest dla wszystkiego rdem, regulacj i istnieniem. Jak zostao ju wspomniane, akasha w swojej najsubtelniejszej postaci jest dobrze znanym eterem, w ktrym, midzy innymi, rozchodz si wibracje elektryczne i magnetyczne. Jest to zatem rwnie sfera wibracji, w ktrej swe rdo ma wiato, dwik, kolor, rytm i wszelkie ycie we wszystkim, co stworzone. Skoro akasha jest rdem wszelkiego istnienia, zrozumiaym jest, e wszystko znajduje w niej swoje odbicie czyli wszystko, co ju zaszo i zostao utworzone, wszystko, co obecnie si dzieje i jest tworzone oraz wszystko, co bdzie miao miejsce i zostanie stworzone. Dlatego wanie na paszczynie astralnej odnajdziesz emanacj wiecznego, ktre nie ma ani pocztku, ani koca, i tym samym jest bezczasowe i bezprzestrzenne. Adept, ktry bdzie umia porusza si po tej paszczynie, odnajdzie w niej

26

wszystko - niezalenie od tego, czy jest to przeszo, teraniejszo, czy przyszo. To, jak daleko bdzie siga jego percepcja, zaley od stopnia jego doskonaoci. Wikszo religii, okultystw i spirytualistw opisuje paszczyzn astraln jako wiat po drugiej stronie. Dla adepta jasne jest, e nie istnieje taka rzecz jak ycie obecne i ycie przysze; ten wiat i wiat, ktry nadejdzie po obecnym. Dlatego nie boi si on mierci, gdy ta koncepcja jest mu obca. Kiedy substancja czca ciao astralne i fizyczne rozpuci si przez rozkadajce dziaanie elementw, czy te poprzez nage zerwanie matrycy astralnej, nastpi to, co pospolicie nazywane jest mierci, a co w rzeczywistoci jest jedynie przejciem ze wiata ziemskiego do wiata astralnego. Adept nie boi si mierci, gdy na podstawie tego prawa wie, e nie wkracza w nieznane. Poprzez opanowanie elementw moe, midzy innymi, osign polunienie matrycy astralnej, co zaowocuje separacj ciaa astralnego od ziemskiej powoki. To pozwoli mu przy pomocy jego astralnego ciaa m.in. na odwiedzanie najbardziej odlegych miejsc i na wchodzenie na rne paszczyzny. W zjawisku tym odnajdziemy waciwe wytumaczenie opowieci, w ktrych niektrzy wici byli nie tylko widziani w tym samym czasie w rnych miejscach, lecz nawet dziaali tam. Paszczyzna astralna posiada rnego rodzaju mieszkacw. Przede wszystkim s tam osoby zmare, ktre opuciy ziemski wiat i trwaj tam w stopniu gstoci odpowiednim dla ich duchowej dojrzaoci. Wedug rnych religii jest to opisywane jako niebo albo pieko, lecz adept odbiera to jedynie jako symbol. Im bardziej doskonaa, szlachetna i czysta jest istota, w tym czystszym i subtelniejszym stopniu gstoci sfery astralnej bdzie przebywa. Ciao astralne zaczyna si stopniowo rozpuszcza, a bdzie odpowiadao czstotliwoci wibracji danego poziomu paszczyzny astralnej, czyli innymi sowy, a stanie si z tym poziomem identyczne. To ujednolicenie zaley od dojrzaoci i duchowej doskonaoci, jak dana istota osigna w ziemskim wiecie. Poza wspomnianymi zmarymi ludmi, paszczyzna astralna zamieszkana jest przez wiele innych istot, z ktrych wymieni tylko kilka gatunkw. Istniej tam na przykad tzw. elementaria istoty tylko z jednym lub kilkoma cechami, zalenymi od wibracji dominujcego elementu. Utrzymuj si z wibracji, ktre s waciwe czowiekowi, a ktre ludzie wysyaj na paszczyzn astraln. Istniej midzy nimi takie, ktre ju osigny pewien poziom inteligencji. Niektrzy magowie uywaj tych niszych si dla swoich wasnych, egoistycznych celw. Kolejnym rodzajem istot s tzw. larwy, ktre powstay z matrycy astralnej poprzez celowe lub niewiadome, intensywne emocjonalne mylenie. Nie s one prawdziwymi istotami, lecz jedynie formami, ktre dziki pasjom i namitnociom zwierzcego wiata utrzymuj si przy yciu na najniszym poziomie paszczyzny astralnej. Ich instynkt przetrwania sprowadza je do sfery tych ludzi, ktrych pasje je przycigaj. Prbuj one, bezporednio lub porednio, rozbudzi i przywoa upione w czowieku pasje. Jeli formom tym uda si wzbudzi w czowieku odpowiadajc im pasj, wtedy karmi si, utrzymuj i wzmacniaj poprzez emanacj, jak wytwarza ona w czowieku. Osoba obciona wieloma pasjami przynosi ze sob, na najnisze sfery swojej paszczyzny astralnej, mnstwo takich larw i rozgrywa si z nimi wielka walka. Fakt ten w temacie magii odgrywa wan rol. Wicej na ten temat mona znale w rozdziale zajmujcym si introspekcj. Istniej rwnie inne elementaria i larwy, ktre mona stworzy sztucznie w sposb magiczny. Szczegy odnajdziesz w praktycznej czci tej ksiki.

27

Istnieje jeszcze jeden rodzaj istot, ktrego nie mona przeoczy, gdy adept bdzie do czsto mia z nimi do czynienia na paszczynie astralnej. S to istoty czterech czystych elementw. Istoty elementu ognia s nazywane salamandrami, elementu powietrza - sylfami, elementu wody - syrenami lub rusakami, a elementu ziemi - gnomami lub goblinami. Mona powiedzie, e istoty te reprezentuj poczenie pomidzy paszczyzn astraln i ziemskimi elementami. To, jak kontaktowa si z takimi istotami, jak je kontrolowa i jak przy ich pomocy co osign, zostanie opisane w praktycznej czci tej ksiki, w kroku dziesitym. Istnieje rwnie wiele innych istot, takich jak: satyry, drzewne nimfy, wodne elfy etc., ktre mona doda do powyszych. To wszystko moe brzmie jak bajka. Jednak na paszczynie astralnej jest rzeczywistoci, tak samo jak rzeczywiste s wszystkie istoty ziemskie. Jasnowidzce oczy adepta mog je wszystkie zobaczy, jeli sobie on tego yczy, a sam jest w stanie si z nimi kontaktowa. Ta moliwo natychmiast usuwa wszelk wtpliwo co do ich istnienia. Dlatego te adept musi najpierw nauczy si obserwowa, zanim bdzie w stanie osdza.

Duch
Zostao wczeniej wspomniane, e czowiek zosta stworzony na obraz Boga i e skada si z ciaa, duszy i ducha. Z poprzednich rozdziaw wiemy, e ciao i dusza su jedynie jako powoka, okrycie dla ducha, gdy s tylko przejciowe. Zatem jedynie duch jest czci niemierteln i obrazem Boga. Trudno jest analizowa co boskiego, co niemiertelnego i co wiecznego i odnajdowa przy tym waciwe sowa. Jednak nawet tutaj, tak jak i przy kadym innym problemie, moemy skorzysta z pomocy klucza czterobiegunowego magnesu. Z najwyszego pierwotnego pierwiastka (akashy), ze rda istnienia, z doskonaej duchowej substancji zosta stworzony duch, duchowe EGO (JA), ze szczeglnymi waciwociami elementw, ktre nale do niemiertelnego ducha stworzonego na obraz Boga. Pierwiastek ognia, cz impulsywna, jest wol. Pierwiastek powietrza ukazuje si w intelekcie. Pierwiastek wody poznajemy jako ycie i uczucia. Pierwiastek ziemi ukazuje si jako zjednoczenie wszystkich trzech elementw w wiadomoci ego. Wszystkie inne atrybuty ducha maj u swojej podstawy te cztery pierwotne pierwiastki. Charakterystyczna cz pitego pierwiastka pierwiastka eteru (akashy), przejawia si w swoim najwyszym aspekcie jako wiara, a w najniszej postaci jako instynkt przetrwania. Kady z wspomnianych tutaj czterech elementowych pierwiastkw posiada duo wicej aspektw odpowiadajcych prawu analogii biegunowoci, czyli pozytywnym i negatywnym stronom elementw. One wszystkie razem tworz ego ducha. Moemy wic przypisa energi, moc i pasj pierwiastkowi ognia. Pami, moc osdzania i rozrniania przypisywane s pierwiastkowi powietrza, sumienie i intuicja pierwiastkowi wody, natomiast egotyzm, instynkt przetrwania i rozmnaania ziemskiej czci ducha. Wymienianie wszystkich wartoci ducha w odniesieniu do elementw byoby zbyt obszerne. Pocztkujcy adept moe rozszerza list tych wartoci samodzielnie poprzez intensywne medytacje i dokadne studiowanie tego tematu w odniesieniu do praw analogii czterobiegunowego magnesu. Jest to bardzo wartociowa praca i nigdy nie powinna by

28

zaniedbywana, gdy prowadzi do wielkich osigni i pewnych rezultatw w zakresie poznania i opanowania elementw. W tych trzech rozdziaach zajmujcych si ciaem, dusz i duchem, przedstawiem czowieka w jego najbardziej doskonaej postaci. Musi by dla ucznia oczywistym, jak bardzo posiadanie wiedzy o swoim wasnym mikrokosmosie potrzebne jest dla wtajemniczenia, a konkretnie dla praktyki magii i mistycyzmu w rzeczy samej, dla wszystkich tajemnic. Wikszo autorw, przez cakowit niewiadomo czy te z innych powodw, omijaa t niezwykle wan cz, ten fundament.

Paszczyzna mentalna
Tak jak ciao fizyczne ma paszczyzn ziemsk, a ciao astralne, dusza, ma paszczyzn astraln, tak i duch ma swoj wasn, mentaln sfer, czyli paszczyzn. Jest to sfera ducha ze wszystkimi jego energiami i mocami. Zarwno sfera materialna, jak i astralna, powstay poprzez cztery elementy z akashy, czyli pierwiastka przyczynowego odpowiedniej sfery. Tak samo sfera mentalna zbudowana jest na tych samych podstawach ona rwnie powstaa z pierwiastka akashy ducha. Poprzez odpowiednie dziaanie, duch tworzy wewntrz siebie czterobiegunowy magnes i, analogicznie jak w ciele astralnym, ukazuje on na zewntrz elektromagnetyczny fluid jako rezultat dziaa elementw zalenych od ich biegunowoci. Tak wanie ciao mentalne zachowuje si w mentalnej, czyli duchowej sferze. Tak jak ciao astralne poprzez elektromagnetyczny fluid astralnego wiata tworzy matryc astraln, tzw. astralny od, tak samo elektromagnetyczny fluid wiata mentalnego tworzy matryc mentaln czc ciao mentalne z astralnym. Matryca mentalna - mentalny od, tzw. substancja mentalna - bdc najsubtelniejsz form akashy, reguluje i utrzymuje w ciele astralnym dziaanie ducha. Ta mentalna substancja jest rwnoczenie elektromagnetyczna i suy za przekanik myli oraz idei do wiadomoci ducha, skd oddziauje poprzez astralne i fizyczne ciao. Zatem matryca mentalna, mentalny od, ze swoim dwubiegunowym fluidem, jest najsubtelniejsz substancj w ludzkim ciele, jak moemy sobie wyobrazi. Sfera mentalna jest rwnoczenie sfer myli majcych swoje rdo w wiecie idei, w akashy ducha. Kada myl poprzedzona jest podstawow ide, ktra w zalenoci od swojej waciwoci przyjmuje konkretn form, i poprzez pierwiastek eteru - innymi sowy poprzez matryc mentaln - dociera do wiadomoci ego jako myloksztat, czyli plastyczny obraz myli. Zatem czowiek nie jest twrc swoich wasnych myli ich rdo mona znale w najwyszych sferach akashy, czyli w sferze mentalnej. Duch czowieka jest, mona by rzec, odbiornikiem jest on anten dla myli, ktre pochodz ze wiata idei, w zalenoci od pozycji i sytuacji, w jakiej si znajduje. Skoro wiat idei jest wszystkim we wszystkim, to moemy powiedzie, e kada nowa myl, kada nowa inwencja - w skrcie, wszystko, co ludzie uwaaj za wytwr ich wasnego geniuszu - zostay wzite z tego wiata idei. Czerpanie stamtd nowych pomysw zaley od podejcia i dojrzaoci ducha. Kada myl ma w sobie cakowicie czysty element, zwaszcza, kiedy zawiera ona idee abstrakcyjne. Jeli myl oparta jest na kilku zaczerpnitych ze wiata idei kombinacjach, wtedy w swoich postaciach aktywne s rne elementy, razem ze swoj wzajemn emanacj. Jedynie myli

29

abstrakcyjne posiadaj czyste elementy i czyste emanacje biegunowe, gdy schodz one bezporednio z przyczynowego wiata idei. Na podstawie tej wiedzy moesz stwierdzi, e, biorc pod uwag ich dziaanie, istniej myli czysto elektryczne, czysto magnetyczne, obojtne i neutralne. W sferze mentalnej kada myl ma swoj form, kolor i wibracj w zalenoci od jej idei. Poprzez czterobiegunowy magnes ducha myl dociera do wiadomoci, skd jest przekazywana do realizacji. Wszystko stworzone w fizycznym wiecie ma swoj przyczyn - poprzez myl i wiadomo ducha - w wiecie idei. Tu rwnie znajduje swoje odbicie. Jeli nie mamy bezporednio do czynienia z ide abstrakcyjn, to moemy wyrazi kilka postaci tej myli. Takie myli s elektryczne, magnetyczne lub elektromagnetyczne zawsze w zalenoci od rodzaju waciwoci elementu obecnego w myli. Paszczyzna fizyczna jest zwizana czasem i przestrzeni. Paszczyzna astralna, sfera przejciowego, czyli transformowalnego ducha, jest zwizana przestrzeni. Paszczyzna mentalna jest bezczasowa i bezprzestrzenna. To samo dotyczy wszystkich waciwoci ducha. Jednak przez czce ogniwo mentaln i astraln matryc, ktre w swoich oglnych postaciach s zwizane czasem i przestrzeni ciao mentalne potrzebuje okrelonego czasu, aby stao si w peni wiadomym danej myli. Ksztatowanie myli jest rne u kadej osoby, gdy zaley ono od dojrzaoci ducha. Im bardziej dojrzaa i duchowo rozwinita jest dana osoba, tym szybciej w jej umyle formuj si myli. Tak jak paszczyzna astralna ma swoich mieszkacw, to samo tyczy si paszczyzny mentalnej. Poza myloksztatami, zamieszkana jest przede wszystkim przez zmarych, ktrych ciaa astralne zostay, na skutek ich dojrzewania, rozpuszczone przez elementy, a ktrym, w zalenoci od ich doskonaoci, przypisano siedziby w takim obszarze sfery mentalnej, ktry jest dla nich waciwy i do nich analogiczny. Poza tym, sfera mentalna jest rwnie sfer elementali. S to istoty stworzone, wiadomie bd niewiadomie, przez ludzi, poprzez powtarzajce si, intensywne mylenie. Istota elementala nie jest na tyle, aby wytworzy lub przyj dla siebie powok astraln. Dziaa tym samym jedynie w sferze mentalnej. Rnica pomidzy myloksztatem a elementalem jest taka, e myloksztat ma u swojej podstawy jedn lub wicej idei, natomiast elemental wyposaony jest w okrelon ilo wiadomoci i tym samym posiada instynkt przetrwania. Poza tym jednak nie rni si bardzo od innych yjcych istot mentalnych - moe nawet mie t sam posta, co myloksztat. Adept czsto si nimi posuguje. To, jak tworzy, utrzymywa i wykorzystywa te istoty do rnych zada, przedstawione bdzie w praktycznej czci tej ksiki. O sferze mentalnej mona by jeszcze wiele powiedzie - zwaszcza o specyficznych waciwociach konkretnych istot. Lecz to, co zostao przedstawione, powinno wystarczy na zacht do pracy i posuy za podstawow wiedz o paszczynie mentalnej.

Prawda
Teraz zostawimy mikrokosmos, czyli czowieka z jego ziemskim, astralnym i mentalnym ciaem, a skierujemy swoj uwag ku innym zadaniom, ktrymi pocztkujcy adept bdzie

30

musia w niedugim czasie si zaj. Problem prawdy stoi ponad wszystkim. Wielu filozofw czsto zajmowao si tym zadaniem i my rwnie bdziemy musieli do niego podej. Zajmiemy si tutaj tylko tymi prawdami, co do ktrych posiadamy precyzyjn wiedz. Prawda u danej osoby zaley od poznania. A skoro wszyscy nie mamy jednego i tego samego poznania, to nie moemy generalizowa problemu prawdy. To dlatego kada osoba, jeli jest szczera, ma swoj wasn prawd przy swoim punkcie widzenia, zalen od wasnej dojrzaoci i dowiadczenia. Tylko ten, kto pozna i opanuje absolutne prawa makro- i mikrokosmosu, moe mwi o prawdzie absolutnej. Kady jednak uznaje pewne aspekty absolutnej prawdy. Nikt nie wtpi w istnienie ycia, woli, pamici i intelektu. Z pewnoci kady wstrzyma si przed zaprzeczaniem tym rzeczom. Prawdziwy adept nigdy nie bdzie zmusza do zaakceptowania jego prawdy nikogo, kto nie osign okrelonego poziomu dojrzaoci. Dana osoba znowu widziaaby prawd ze swojego punktu widzenia. Bezcelowe jest zatem omawianie wyszych prawd z osobami niewtajemniczonymi, z wyjtkiem tych, ktrzy d do tych prawd i zaczynaj do nich dojrzewa. Kady inny przypadek jest, z magicznego punktu widzenia, niewaciwy. Rozwa sowa wielkiego Mistrza Chrzecijastwa: Nie rzucajcie swych pere przed winie. Zdolno do odrniania wiedzy od mdroci rwnie naley do prawdy. Wiedza na wszystkich poziomach ludzkiej egzystencji zaley od dojrzaoci, chonnoci umysu, inteligencji i pamici, niezalenie od tego, czy otrzymalimy nasz wiedz poprzez czytanie, przekaz i komunikacj, czy poprzez inne dowiadczenia. Istnieje ogromna rnica pomidzy wiedz a mdroci. Zdecydowanie atwiej jest zyska wiedz ni mdro. Mdro w adnej mierze nie zaley od wiedzy, chocia do pewnego stopnia s one identyczne. rdo mdroci jest wewntrz Boga, w pierwiastku przyczynowym, w akashy, na wszystkich paszczyznach materialnego, astralnego i mentalnego wiata. Zatem mdro nie zaley od intelektu ani pamici, lecz od dojrzaoci, czystoci i perfekcji danej osobowoci. Moesz rwnie uwaa mdro za stan rozwoju ego. Zatem poznanie nie przechodzi przez umys, lecz i to w szczeglnoci przez intuicj, inspiracj. Stopie mdroci jest tym samym okrelony poziomem rozwoju danej osoby. Nie oznacza to, e powinnimy zaniedbywa wiedz. Wrcz przeciwnie - wiedza i mdro musz i rami w rami. Dlatego te adept bdzie dy do rozszerzania zarwno wiedzy, jak i mdroci, gdy w rozwoju nie mona pozostawi w tyle adnej z tych rzeczy. Kiedy wiedza i mdro utrzymuj w rozwoju adepta to same tempo, posiada on moliwo rozumienia i rozpoznawania wszystkich praw mikro- i makrokosmosu - nie tylko z punktu widzenia mdroci, lecz rwnie z intelektualnego punktu widzenia, innymi sowy dwubiegunowo - i uywania ich dla swojego rozwoju. Jedno z wielu praw, pierwszy gwny klucz, tajemnica Tetragramu, czyli czterobiegunowego magnesu na wszystkich paszczyznach, zostao ju opisane. Skoro jest to uniwersalny klucz, mona uy go do rozwizania wszystkich problemw, wszystkich praw, kadej prawdy. W skrcie, mona uy go do wszystkiego, o ile adept rozumie, jak go waciwie uywa. Z biegiem czasu, gdy jego rozwj bdzie szed naprzd, i bdzie si doskonali w naukach hermetycznych, pozna on duo wiksz ilo aspektw tego klucza i bdzie musia uzna je za niewzruszalne prawa. Nigdy wicej nie bdzie bdzi w ciemnoci i niepewnoci, lecz bdzie nis w swoim rku pochodni, ktrej wiato rozwietli ciemnoci niewiedzy.

31

Ten krtki opis powinien adeptowi wystarczy, by wiedzia, jak podchodzi do problemu prawdy.

Religia
Pocztkujcy mag wyznaje wiar religii uniwersalnej. Odkryje on, e kada religia ma swoje dobre aspekty, lecz rwnie i ciemn stron. Bdzie on zatem zatrzymywa dla siebie to, co najlepsze, a nie bdzie zwraca uwagi na saboci. Nie znaczy to, e musi on zna kad religi, lecz wszystkim powinien okazywa waciwy respekt. Kada religia ma swj wasny pierwiastek Boga, niezalenie od tego czy mamy do czynienia z Chrzecijastwem, Buddyzmem, Islamem, czy czymkolwiek innym. Generalnie, mag moe pozosta wierny swojej wasnej religii. Nie bdzie on jednak usatysfakcjonowany oficjalnymi dogmatami swojego kocioa, a bdzie stara si spenetrowa boy warsztat gbiej. I taki jest cel naszego wtajemniczenia. W odniesieniu do uniwersalnych praw, mag stworzy swj wasny punkt widzenia wszechwiata, ktry tym samym bdzie jego prawdziw religi. Zauway on, e kady obroca religii bdzie stara si zaprezentowa swoj religi w jak najlepszym wietle, nie zwaajc na jej saboci. Wszelka religijna prawda jest wzgldna i jej rozumienie zaley od dojrzaoci danej osoby. Zatem adept nie przeszkadza nikomu w tym zakresie, nie prbuje odwrci go od jego prawdy, nie potpia go ani nawet nie krytykuje. W gbi serca moe on wspczu fanatykom czy ateistom, nie okazujc tego na zewntrz. Niech kady trzyma si tego, w co wierzy i co go uszczliwia i zadowala. Gdyby wszyscy trzymali si tej zasady, nie byoby na Ziemi ani nienawici, ani niezgody religijnej. Nie byoby podstawy dla rnicy opinii i wszystkie filozofie czy te wszystkie religie mogyby wspistnie szczliwie. Zupenie inn rzecz jest, gdy osoba poszukujca, nieusatysfakcjonowana materializmem lub dogmatami, a podajca duchowego pokarmu, zwraca si do adepta o porad i owiecenie. W takim przypadku adept zobowizany jest zapewni poszukujcemu, w zalenoci od jego zdolnoci poznawczych, duchowe wiato i poznanie. Mag nie powinien szczdzi czasu ani wysiku, by przekaza poszukujcemu swoje duchowe bogactwo i poprowadzi go ku wiatu.

Bg
Ludzko od pierwotnych czasw wierzya w co wyszego i ponadzmysowego - w co, co czcia, niezalenie od tego, czy bya to upersonifikowana koncepcja Boga, czy nie. Wszystko, czego czowiek nie mg uchwyci lub zrozumie, byo zawsze przypisywane wyszym mocom, jakie uznawaa jego intuicja. W ten sposb narodziy si ludzkie bstwa, zarwno dobre, jak i ze (demony). Z biegiem czasu czczono bogw, anioy, bstwa, demony i duchy, niezalenie od tego, czy naprawd yy, czy istniay tylko w wyobrani. Koncepcja bogw gina razem z rozwojem intelektualnym ludzkoci - zwaszcza, kiedy wiele zjawisk wczeniej przypisywanych bogom mogo by wytumaczonych przez nauk. Prba szczegowego opisania rnych wierze w bogw na przestrzeni caej historii ludzkoci wypeniaby wiele tomw. Spjrzmy na koncepcj Boga z punktu widzenia maga. Przecitnemu czowiekowi koncepcja Boga suy jako podparcie lub jako punkt odniesienia dla jego ducha, aby uwolni si on od niepewnoci i nie zagubi si. Wanie dlatego Bg zawsze pozostaje niemoliwy do 32

zrozumienia, pojcia i wyobraenia. Zupenie inaczej jest w przypadku maga - on zna Boga we wszystkich aspektach. Odnosi si do swojego bstwa z najwikszym szacunkiem, gdy wie, e zosta stworzony na Jego obraz. Wie, e jest czci Boga. Zatem swj najwyszy idea, swj najwyszy obowizek i swj najwitszy cel widzi on w stawaniu si jednoci z bstwem, w stawaniu si czowiekiem-bogiem. Urastanie do tego egzaltowanego celu opisz w dalszej czci. Synteza stawania si jednoci z Bogiem ley w rozwijaniu boskich idei, zaczynajc od najniszego poziomu do najwyszego do punktu, gdzie osignie si jedno z uniwersalnym. Wasnemu uznaniu pozostawione jest, czy chce si porzuci swoj indywidualno, czy j zatrzyma. Ludzie, ktrzy osign tak wielko, zazwyczaj powracaj na Ziemi, by wypenia szczeglnie wite zadania bd misje. Podczas tego urastania wtajemniczony mag jest rwnoczenie mistykiem. Dopiero kiedy porzuci on swoj indywidualno i stanie si Jednym, z wasnej woli przechodzi w stan rozpadu, ktry w terminologii mistycznej nazywany jest mistyczn mierci. Ukazuje to, e w prawdziwym wtajemniczeniu nie istnieje mistyczna ani magiczna droga. Istnieje tylko jedno prawdziwe wtajemniczenie, ktre czy obie koncepcje, w przeciwiestwie do wikszoci mistycznych i duchowych kierunkw, ktre natychmiast, poprzez medytacj czy inne duchowe wiczenia, zajmuj si najwyszymi problemami bez wczeniejszego wypracowania drogi przez poziomy najnisze. Mona to porwna do osoby, ktra od razu wstpuje na uniwersytet, a nigdy nie uczszczaa nawet do podstawwki. Konsekwencje takiej jednostronnej edukacji s w niektrych przypadkach bardzo cikie, a czasami nawet drastyczne - w zalenoci od uzdolnienia danej osoby. Ten bd mona najczciej przypisa do faktu, i wikszo materiaw na ten temat pochodzi z Orientu, gdzie materialny i astralny wiat opisywane s jako maya (iluzja) i przez to powica si im niewiele uwagi. Przedstawienie szczegw nie jest moliwe, gdy wykraczaoby poza zakres tej ksiki. Jednake dobrze zaplanowany rozwj, krok po kroku, nie zaowocuje porak lub cikimi konsekwencjami, gdy proces dojrzewania jest powolny, lecz bezpieczny. Cakiem indywidualn spraw jest, czy adept za swoj koncepcj Boga obierze Chrystusa, Budd, Brahm, Allacha bd kogokolwiek innego. We wtajemniczeniu wszystko zaley od idei. Mistyk bdzie podchodzi do swojego Boga jedynie poprzez wszechogarniajc mio. Jogin rwnie zajmuje si najczciej tylko pojedynczym aspektem Boga - bhakti jogin stoi na ciece mioci i dewocji, raja jogin i hatha jogin s na ciece woli, czyli samokontroli, a jnana jogin jest na ciece mdroci i poznania. Jeli przyjrzymy si koncepcji Boga z magicznego punktu widzenia - w odniesieniu do czterech elementw, tak zwanego Tetragramu, niewymawialnego, najwyszego - wtedy: pierwiastek ognia jest zwizany z wszechmoc i wszechogarniajca energi, pierwiastek powietrza obejmuje mdro, czysto i przejrzysto, z ktrych powstaje uniwersalna prawo. Mio i wieczne ycie przypisywane s pierwiastkowi wody, a wszechobecno, niemiertelno i, co za tym idzie, wieczno, nale do pierwiastka ziemi. Razem te cztery aspekty tworz najwysz Bosko. Kroczmy t drog do najwyszego aspektu Boskoci w sposb praktyczny i krok po kroku, zaczynajc od najniszej sfery, by osign prawdziwe spenienie Boga w nas samych. Chwalmy szczliwego czowieka, ktry osignie ten cel podczas swojej ziemskiej egzystencji. Odrzumy lk przed cierpieniem, gdy wszyscy osigniemy ten cel.

Ascetyzm

33

Od niepamitnych czasw wszystkie religie, sekty, ideologie i systemy edukacyjne najwiksz wag przypisyway ascetyzmowi. W przypadku niektrych systemw orientalnych, ascetyzm przeistoczy si w fanatyzm, ktry w wielu przypadkach powoduje wielk krzywd. Kiedy ascetyzm wpada w skrajno, staje si nienaturalny i nieprawy. Generalnie, umartwianie ciaa jest tylko jednostronne, tak jakby kto mia rozwija tylko jedn stron ludzkiego ciaa, a zaniedbywa drug. Kiedy ascetyzm suy ciau w postaci diety, dla wyeliminowania rnych nieczystoci albo usunicia schorzenia i zrwnowaenia dysharmonii, wtedy uycie tych rodkw jest suszne. Strze si jednak wszelkich skrajnoci. Dla kogo, kto wykonuje cik prac fizyczn, gupot byoby pozbawia swoje ciao substancji absolutnie niezbdnych dla jego utrzymania, tylko dlatego, e prywatnie zajmuje si on jog czy mistycyzmem. Takie radykalne rodki nieuchronnie prowadz do powanych konsekwencji w zakresie zdrowia danej osoby. Wegetarianizm nie jest konieczny dla rozwoju duchowego danej osoby, chyba e suy on konkretnemu celowi, jak na przykad detoksykacja bd oczyszczenie ciaa. Okazjonalna abstynencja od misa, czy w ogle jedzenia wyrabianego ze zwierzt, zalecana jest tylko dla cile okrelonych magicznych dziaa, w tym samym czasie co przygotowywanie si do nich i tylko przez pewien okres. Abstynencja od wspycia seksualnego rwnie naley do tej kategorii. Pomys, e jedzenie misa powoduje nabywanie cech zwierzcych, jest nonsensem i wywodzi si z ideologii, ktra nie zna penych i prawdziwych praw pierwotnych. Mag nie zwraca najmniejszej uwagi na te wyobraenia. Dla magiczno-mistycznego rozwoju mag musi jednak praktykowa umiarkowanie w jedzeniu i piciu oraz prowadzi zrwnowaony styl ycia. Nie mona jednak poda dokadnych instrukcji, gdy styl ycia kadego maga jest spraw bardzo indywidualn. Kady powinien jednak wiedzie, co jest zgodne z nim samym, a co nie, i jego witym obowizkiem jest utrzymywanie wszdzie rwnowagi. Istniej trzy przykady ascetyzmu: 1. Duchowy, czyli mentalny. 2. Psychiczny, czyli astralny. 3. Ziemski, czyli materialny. Przy pierwszym punkcie konieczna jest dyscyplina myli, uszlachetnianie duszy poprzez kontrolowanie pasji i chci jest konieczne przy drugim, a harmonizowanie ciaa poprzez umiarkowany i naturalny styl ycia konieczne jest przy trzecim rodzaju ascetyzmu. Bez tych trzech rodzajw ascetyzmu waciwy magiczny wzrost jest nie do pomylenia. Musz one by rozwijane rwnoczenie i rwnolegle do siebie. aden z nich nie moe by zaniedbany i aden nie powinien zyskiwa priorytetu ponad innym, inaczej rozwj bdzie jednostronny. Metoda osignicia tych celw bdzie wyjaniona w praktycznej czci tej ksiki. Zanim zakocz cz teoretyczn, ktra ilustrowaa podstawy, radz kademu, by nie tylko czyta t cz, lecz aby staa si ona jego mentaln wasnoci poprzez intensywne refleksje i medytacje. Ten, kto zamierza by magiem, zobaczy, e ycie zaley od dziaania elementw w rnych paszczyznach i sferach. Te siy dziaaj wszdzie - wida to w wielkich i maych rzeczach, w mikro-, jak i w makrokosmosie, w rzeczach doczesnych i wiecznych. Moesz z tego wywnioskowa, e nie istnieje mier w prawdziwym tego sowa znaczeniu - zamiast

34

tego wszystko cigle yje, przeksztaca si i staje doskonaym, zgodnie z prawami pierwotnymi. Dlatego mag nie boi si mierci, gdy fizyczna mier jest jedynie przejciem do bardziej subtelnej sfery, do paszczyzny astralnej, a stamtd do paszczyzny duchowej itd. Mag nie wierzy w niebo ani pieko. Kapani rnych religii nawizuj do tej koncepcji, aby utrzymywa swoich wiernych pod kontrol. Ich kazania budz lk przed piekem i czycem oraz nios obietnic nieba dla moralnie dobrych ludzi. Dla przecitnej osoby, jeli jest ona religijna, ma to swoje dobre strony, poniewa przynajmniej bdzie ona staraa si by dobr ze strachu przed piekem. Z drugiej strony, te moralne prawa su magowi do uszlachetniania duszy i ducha. Uniwersalne energie mog dziaa jedynie w uszlachetnionej duszy, szczeglnie kiedy ciao, dusza i duch byy wiczone i rozwijane rwnoczenie.

35

CZ II PRAKTYKA

36

Krok I Wprowadzenie
W tej czci ksiki zajmiemy si praktyczn stron wtajemniczenia. Musimy cigle pamita, e niemoliwe jest osignicie i utrzymanie magicznej rwnowagi, jeli ciao, dusza i duch nie s wiczone rwnoczenie. W teoretycznej czci tej ksiki zwrciem uwag czytelnika na zagroenia jednostronnego wiczenia czy rozwoju. Wszystko wymaga okrelonego czasu. Nie naley si zatem spieszy podczas okresu rozwoju. Fundamentalnymi warunkami s: cierpliwo, wytrwao i nieustpliwo. Twj wysiek przyniesie ci olbrzymie korzyci, jeli powicisz si swemu rozwojowi. Jeli zdecydujesz si wstpi na ciek magii, to regularne wiczenie uczy swoim witym obowizkiem. Dla innych ludzi bd miy, przyjacielski i wyrozumiay, lecz wobec siebie bd nieustpliwy i bezlitosny. Jeli bdziesz zachowywa si w ten sposb, to moesz spodziewa si w magii jedynie pozytywnych wynikw. Nigdy nie potpiaj ani nie krytykuj nikogo i najpierw uporzdkuj swj wasny dom. Nie pozwl nikomu na wejrzenie do twojego wewntrznego sanctum. Mag nigdy nie mwi o swojej drodze, swoim wzrocie i sukcesach. Milczenie zawiera w sobie najwiksz moc, a im lepiej wykonujesz to zalecenie, tym bardziej dostpne i atwiejsze do osignicia staj si te energie. Zorganizuj swj dzie w taki sposb, aby powica na swj wzrost tak duo czasu, jak to tylko moliwe. Nie musisz spdza czasu jedzc i pijc, czy te marnowa go w bezwartociowym towarzystwie. Czas pynie jak woda i nigdy nie wraca. Okrel konkretn ilo czasu, ktrej musisz przestrzega niezalenie od okolicznoci. Wyjtki s dozwolone tylko w nieuniknionych sytuacjach. Czowiek jest stworzeniem nawykw i kiedy ju przyzwyczai si do wicze o konkretnej godzinie, wtedy potrzeba wicze bdzie przychodzia automatycznie. Tak jak potrzeba jedzenia, picia i snu, to samo tyczy si wicze musz sta si one nawykiem. Powodzenie zapewnisz sobie jedynie przestrzegajc powyszych wskazwek. Nie bdziesz szed naprzd, jeli nie bdziesz bardzo pracowity. Bd usiowa uoy instrukcje w taki sposb, aby nawet najbardziej zajta osoba bya w stanie wykonywa wiczenia. Ci z was, ktrzy maj duo czasu do swojej dyspozycji, mog wykonywa dwa czy wicej wicze w odpowiedniej kolejnoci.

Magiczne ksztacenie ducha


Obserwacja myli
Usid wygodnie w fotelu lub po si na kanapie czy ku. Zrelaksuj cae swoje ciao, zamknij oczy i obserwuj bieg swoich myli. Na pocztku zauwaysz, e zalewaj ci myli dotyczce spraw ycia codziennego, twojej pracy i spraw z ni zwizanych, czy te dotyczce twoich trosk. W stosunku do tych myli powiniene sta si cichym obserwatorem, cakowicie wolnym i niezalenym. wiczenie to moe by proste bd trudne, zalenie od twojej sytuacji i obecnego stanu umysu. Kiedy pojawiaj si trudnoci, nie tra biegu myli i nie tra poczucia siebie, lecz uwanie obserwuj swoje myli. Nie zasypiaj podczas tego wiczenia. Jeli si zmczysz, to natychmiast przerwij wiczenie i od je na czas, kiedy postanowisz, e nie padniesz ofiar zmczenia. Ludzie z Orientu, np. z Indii, opukuj bd myj twarz i grn cz ciaa zimn wod, aby pozosta czujnym i nie traci cennego czasu. Aby zapobiec nadmiernemu zmczeniu i sennoci moesz przed rozpoczciem wiczenia wzi kilka gbokich oddechw. 37

Z czasem ucze samodzielnie rozwinie te i inne, podobne, metody. To wiczenie kontroli umysu musi by praktykowane rano i wieczorem, zaczynajc od piciu minut. Kadego dnia to wiczenie powinno by przeduane o jedn minut, aby w cigu tygodnia by w stanie obserwowa i kontrolowa swoje wasne myli przez co najmniej dziesi minut bez najmniejszego rozkojarzenia. Ten okres czasu jest niezbdny dla przecitnego czowieka. Jeli jednak jest on niewystarczajcy, wwczas moesz go wydua, w zalenoci od wasnej zdolnoci percepcji. Bd sumienny we wszystkim - wykonywanie tego wiczenia w popiechu mija si z celem. Rozwj kadej osoby jest bardzo indywidualn spraw. Pod adnym pozorem nie powiniene przechodzi do nastpnego wiczenia zanim w peni nie opanujesz obecnego. Uwany ucze zauway, jak bardzo oblegany by na pocztku przez myli i jak szybko one przepyway, e trudno byo mu je wszystkie zapamita. Zauway on jednak, e w miar wiczenia myli bd staway si mniej chaotyczne i bd stopniowo sabn, a w kocu jedynie kilka myli bdzie wyaniao si w wiadomoci, jak gdyby z bardzo daleka. Musisz powici swoj najwiksz uwag wiczeniu kontroli myli, gdy jest ono niezwykle wane dla magicznego rozwoju jest to fakt, ktry pniej zrozumiesz. Jeli opanujesz to wiczenie w stopniu wystarczajcym, to moemy zaj si nastpnym wiczeniem w rozwoju mentalnym.

Dyscyplina myli
Nauczylimy si obserwowa nasze myli. Nastpne wiczenie upora si z mylami, ktre nieustannie, wbrew naszej woli, naprzykrzaj si nam, i pozwoli na powstrzymywanie ich przed pojawianiem si w naszych umysach. Na przykad musimy by w stanie odrzuci od siebie myli o zadaniach i rozdranieniach naszego ycia zawodowego, w czasie gdy jestemy w domu lub zajmujemy si sprawami prywatnymi. Musimy unika wszelkich myli, ktre nie dotycz naszego ycia osobistego, i musimy umie stawa si natychmiast inn osob. I na odwrt: kiedy jestemy w pracy czy w inny sposb wykonujemy nasz profesj, wtedy wszystkie nasze myli musimy kierowa ku pracy i nie pozwala im na przebywanie w innym miejscu, takim jak nasz dom czy sprawy osobiste. Naley to praktykowa, a stanie si nawykiem. Przede wszystkim musisz przyzwyczai si do wykonywania wszystkich zada z pen, wiadom uwag, niezalenie od tego, czy dotyczy to twojej profesji, czy ycia osobistego, i niezalenie od tego, czy jest to co wanego, czy nie. Naley to wiczenie wykonywa przez reszt swojego ycia, gdy wyostrza ono ducha oraz wzmacnia wiadomo i pami. Gdy osigniesz ju pewn sprawno w praktykowaniu tego wiczenia, to moesz przej do nastpnego. Wyglda ono nastpujco: utrzymuj pojedyncz myl czy ide przez duszy okres czasu, podczas gdy nieugicie tumisz wszystkie pozostae myli, ktre prbuj si do niej doczy. Do tego celu wybierz jakkolwiek ide, bieg myli, czy te jakkolwiek inn, odpowiedni koncepcj, wedle wasnego uznania. Utrzymuj t koncepcj ca swoj moc. Odpieraj energicznie wszystkie pozostae myli, ktre nie maj nic wsplnego z t, na ktrej opare wiczenie. Na pocztku bdzie ci si to udawao jedynie przez kilka sekund, potem bd to ju minuty. Musisz by w stanie utrzymywa pojedyncz myl i poda za ni przez co najmniej dziesi minut.

38

Opanowanie myli
Po opanowaniu poprzedniego wiczenia, moesz przej do nastpnego. Nauczymy si teraz tworzy cakowit pustk umysu. Zrelaksuj cae swoje ciao, lec wygodnie na sofie bd ku, albo siedzc w wygodnym fotelu. Zamknij oczy. Energicznie odpieraj wszelkie myli, ktre bd ci atakowa. Nie moesz pozwoli, by cokolwiek pojawio si w twoim umyle zachowywana powinna by jedynie cakowita mentalna pustka. Utrzymuj wtedy ten pusty stan umysu bez rozkojarzania si i bez zapominania siebie. Na pocztku bdzie ci si to udawao jedynie na kilka sekund. Jednake, poprzez regularne wiczenia bdzie wychodzio to coraz lepiej. Kiedy bdziesz potrafi utrzymywa ten stan przez pene dziesi minut, bez zapominania siebie ani zasypiania, wwczas cel tego wiczenia zostanie osignity. Zapisuj dokadnie w dzienniku magicznym swoje sukcesy, poraki, czas trwania wicze, przerwania czy przeszkody (szczegy podane s w rozdziale Magiczne ksztacenie duszy). Ten dziennik daje uczniowi rodki do badania wasnego rozwoju. Jeeli ucze bdzie prowadzi go sumiennie, pozwoli mu to na osignicie lepszych rezultatw z nastpnymi wiczeniami. Przygotuj konkretny plan na jutrzejszy dzie bd na nadchodzcy tydzie i wicz samokrytycyzm.

Magiczne ksztacenie duszy


Introspekcja (samopoznanie)
W naszym domu, tzn. w naszym ciele i duszy, cigle musimy odnajdowa drog. Dlatego pierwszym zadaniem jest poznanie samego siebie. Warunek ten wymagany jest przez wszystkie systemy inicjacji, niezalenie od ich rodzaju. Bez samopoznania prawdziwy rozwj na wysokim poziomie nie jest moliwy. Podczas pierwszych dni ksztacenia duszy zajmiemy si praktyk introspekcji, czyli badaniem i obserwacj wasnego charakteru. Za dziennik magiczny i spisuj w nim wszystkie negatywne cechy swojej duszy. Ten dziennik jest wycznie do twojego uytku i pod adnym pozorem nie powinien by on nikomu prezentowany. Jest to tak zwana ksika kontroli. Przy wiczeniu samokontroli musisz by bezlitosny i bardzo surowy w stosunku do samego siebie, jeli chodzi o wady, saboci, naogi, pasje, pragnienia i wszelkie inne negatywne cechy charakteru. Bd nieustpliwy w stosunku do samego siebie i nie upikszaj adnej ze swoich wad czy saboci. Medytuj i kontempluj nad samym sob - umieszczaj si w rnych sytuacjach swojej przeszoci i rozwaaj, w jaki sposb si zachowywae, odnotowujc rnorodne saboci i wady, ktre zaistniay w tamtych okolicznociach. Zapisuj wszystkie saboci w ich najdrobniejszych niuansach i wariacjach. Im wicej odkryjesz, tym lepiej. Nic nie powinno pozostawa w ukryciu; wszystko powinno zosta odsonite, zarwno wane saboci, jak i te nic nie znaczce. Szczeglnie uzdolnieni uczniowie odkrywaj setki wad w najdrobniejszych odmianach. Uczniowie ci posiadaj zdolno do poprawnego medytowania i gbokiego penetrowania wasnych dusz. Umyj swoj dusz do idealnej czystoci i wymie z niej wszelki brud. Ta analiza samego siebie jest jedn z najwaniejszych czci magicznej pracy przygotowawczej. Wiele systemw okultystycznych zaniedbao j i dlatego nie osigny one dobrych rezultatw. Przygotowawcza praca astralna, psychiczna, jest najwaniejszym 39

skadnikiem osignicia rwnowagi magicznej. Bez niej stay wzrost rozwoju nie jest moliwy. Powicaj na samokrytyk kilka minut kadego ranka i wieczora. Jeli bdziesz mie kilka wolnych chwil w cigu dnia, wykorzystaj je; rozmylaj intensywnie nad tym, czy jakie saboci nie kryj si gdzie w zakamarkach. Jeli jakie odkryjesz, odnotuj je natychmiast, aby ich nie zapomnie. Ilekro odkryjesz jak wad, nie zwlekaj, lecz natychmiast j zapisz. Jeli w cigu jednego tygodnia nie uda ci si odkry wszystkich swoich wad czy saboci, to na badania powi kolejny tydzie, a wypenisz swj spis przewinie. Jeli bdziesz w stanie skoczy go w cigu tygodnia czy dwch, to przejd do nastpnego wiczenia. Poprzez bardzo gbok i intensywn kontemplacj, prbuj przypisywa kad ze swoich negatywnych cech jednemu z czterech elementw. W swoim dzienniku magicznym powi kolumn lub stron na kady z czterech elementw, pod ktrym bdziesz wypisywa swoje wady. Jeli nie jeste pewien, do ktrego elementu przypisa jak cech, wtedy dodaj kolejn kategori - nierozpoznane. W miar postpu w rozwoju, bdziesz w stanie okreli, do ktrego elementu te cechy nale. Przykadowo, elementowi ognia mona przypisa takie cechy jak: porywczo, zazdro, nienawi, mciwo, zo; elementowi powietrza bezmylno, chepliwo, zarozumiao, plotkowanie, marnotrawstwo; elementowi wody obojtno, apati, nieczuo, zgodliwo, niedbalstwo, niemiao, przekor, niekonsekwencj; elementowi ziemi obraalsko, lenistwo, nieodpowiedzialno, niezgrabno, melancholi, nielogiczno. Podczas kolejnego tygodnia medytuj nad powyszymi kategoriami i podziel cechy kadej z nich na trzy grupy, zapisujc to w dzienniku magicznym. W grupie pierwszej znajd si negatywne cechy, ktre maj na ciebie najwikszy wpyw i pojawiaj si przy kadej, nawet najmniejszej sposobnoci. Druga grupa obejmie negatywne cechy, ktre pojawiaj si rzadziej i maj mniejszy wpyw. W ostatniej grupie odnotowujesz te negatywne cechy, ktre pojawiaj si z rzadka, od czasu do czasu, i maj na ciebie bardzo niewielki wpyw. Ten podzia dotyczy rwnie kategorii nierozpoznane. Cay czas bd sumienny, gdy jest to bardzo wane. To wszystko naley wykona w ten sam sposb z cechami pozytywnymi. Trzeba je przypisa elementom i kategorii nierozpoznane, a potem w kadej kategorii podzieli na trzy grupy. Na przykad aktywno, entuzjazm, determinacj, miao, odwag przypiszesz elementowi ognia; pracowito, rado, sprawno, yczliwo, pocig do pracy, optymizm elementowi powietrza; pokorno, skromno, wstrzemiliwo, zapa, wspczucie, wyciszenie, spokj, wybaczanie, agodno elementowi wody; natomiast respekt, wytrwao, sumienno, gruntowno (dziaania), rozwag, zrwnowaenie, ostrono, dokadno, poczucie odpowiedzialnoci elementowi ziemi. Dziki tym wiczeniom otrzymasz dwa astralne zwierciada duszy: czarne, ktre reprezentuje wszystkie twoje astralne negatywne cechy, i biae, z twoimi dobrymi i szlachetnymi cechami charakteru. Te dwa magiczne zwierciada powinny by uwaane za prawdziwe lustra okultystyczne i nikt poza ich wacicielem nie ma prawa si w nich oglda. Jeszcze raz podkrelam, e bardzo wane jest, aby waciciel tych zwierciade pracowa nad nimi bardzo sumiennie i dokadnie, aby kocowym rezultatem byo prawdziwe lustro magiczne. Jeli w trakcie swojego rozwoju natkniesz si na wicej cech, dobrych lub zych, pozytywnych lub negatywnych, dodaj je do swoich istniejcych zapisw. Te dwa magiczne zwierciada daj

40

magowi zdolno do dokadnego okrelania elementu, ktry dominuje w czarnym i biaym zwierciadle. Ta wiedza jest absolutnie niezbdna do osignicia magicznej rwnowagi. Cay twj przyszy rozwj jest od tego zaleny.

Magiczne ksztacenie ciaa


Ciao materialne, czyli ziemskie
Rozwj ducha i duszy musz i rka w rk z rozwojem naszej zewntrznej powoki, ciaa fizycznego. adna cz naszego ego nie moe zostawa w tyle czy by zaniedbywana. Rano, zaraz po wstaniu z ka, wyszczotkuj ciao mikk, naturaln szczotk 6 , a skra stanie si lekko rowawa. To otworzy pory i pozwoli im lepiej oddycha. W ten sposb w znacznym stopniu ulysz te swoim nerkom. Nastpnie umyj cae ciao, lub przynajmniej grn jego cz, zimn wod, a nastpnie natrzyj si szorstkim rcznikiem, a bdziesz czu przyjemne ciepo. Bardziej wraliwe osoby, zwaszcza podczas zimniejszych pr roku, mog zaczyna od letniej wody i stopniowo przechodzi do zimniejszej. 7 Niech ta procedura stanie si twoj codzienn rutyn i utrzymuj j przez reszt swojego ycia. Eliminuje ona zmczenie i ma bardzo odwieajce dziaanie. Dodatkowo, kadego ranka wykonuj wiczenia rozcigajce, by twoje ciao byo elastyczne. Nie opisz adnych konkretnych wicze fizycznych - kady powinien wykonywa to, co najlepiej mu odpowiada w zalenoci od stanu kondycji fizycznej. Gwnym celem jest tutaj to, by twoje ciao stao si gitkie.

Tajemnica oddychania
wiczeniom oddechowym naley powici baczn uwag. Kade yjce stworzenie oddycha. Bez oddechu nie byoby ycia. Oczywiste jest, e mag powinien wiedzie znacznie wicej ni to, e wdycha tlen z azotem, ktre absorbowane s przez puca, a wydycha azot. Puca nie mog istnie bez oddychania i poywienia. Wszystko, czego potrzebujemy do ycia, wszystko, co utrzymuje ycie oddychanie i poywienie - jest czterobiegunowe, posiada cztery elementy plus pity element witalny, czyli pierwiastek akashy, jak zostao to wyjanione w teoretycznej czci tej ksiki traktujcej o elementach. Wdychane przez nas powietrze posiada subtelniejszy stopie gstoci ni materialne, fizyczne poywienie. Obie te rzeczy wedug praw uniwersalnych maj jednak t sam natur - obie s

Naturalne wosie, najlepiej niedwiedzie; nie nylonowe przyp. tum. W obecnych czasach t procedur mona z powodzeniem zastpi prysznicem. Jednake zalecane jest, aby zaczyna od takiej temperatury, do ktrej jeste przyzwyczajony, a potem stopniowo bra coraz zimniejszy prysznic, majc na uwadze ilos dostpnego czasu oraz stan swojego zdrowia przyp. tum.
7

41

czterobiegunowe i su utrzymywaniu ciaa przy yciu. Spjrzmy bliej na funkcje oddychania. Tlen zwizany jest z elementem ognia. Azot jest zwizany z elementem wody. Element powietrza jest elementem porednim. Element ziemi jest tym, co utrzymuje tlen i azot razem. Akasha, eter, jest pitym elementem, pierwiastkiem prawa, przyczyny i boskoci. Tak jak w wielkim wszechwiecie natury, tak i w tym przypadku elementy maj swoje biegunowoci, fluid elektryczny i magnetyczny. Nawet kiedy oddychasz normalnie, instynktownie, twojemu ciau dostarczana jest taka ilo substancji elementowej, jaka jest konieczna dla jego normalnego utrzymania. Zaopatrzenie w substancj elementow jest zatem zalene od jej konsumpcji. Zupenie inaczej jest, gdy zaczynasz oddycha wiadomie. Kiedy do wdychanego przez siebie powietrza przeniesiesz abstrakcyjn lub konkretn myl, ide czy koncepcj - wtedy pierwiastek akashy przyjmie j i przeniesie do substancji powietrza poprzez elektryczny i magnetyczny fluid. Tak zaimpregnowana substancja powietrza, kierowana przez puca do krwiobiegu, odgrywa podwjn rol. Po pierwsze, materialne czsteczki elementw su utrzymywaniu ciaa. Po drugie, elektromagnetyczny fluid, naadowany ide lub koncepcj, poprowadzi elektromagnetyczne powietrze zabarwione ide poza krwiobieg, poprzez matryc astraln do ciaa astralnego, a stamtd do niemiertelnego ducha poprzez matryc mentaln. Z magicznego punktu widzenia jest to rozwizanie tajemnicy oddychania. Wiele duchowych szk filozoficznych, na przykad system hatha joga, korzysta ze wiadomego oddychania i podaje na to instrukcje nie znajc samej procedury. Niektre z tych wicze oddechowych s skrajne i, w rezultacie, wielu uczniw doznaje uszczerbku na zdrowiu. Ma to miejsce, kiedy wiczenia oddechowe wykonywane s bez pomocy dowiadczonego nauczyciela (guru). Do czsto pojawia si sytuacja, w ktrej niedowiadczona osoba zwiedziona jest obietnic szybkich rezultatw w zdobywaniu mocy okultystycznych. W rzeczywistoci mona to osign znacznie szybciej poprzez uniwersalny system wtajemniczenia prezentowany w tej ksice. Zatem ilo wdychanego powietrza nie jest tak wana jak jego jako w odniesieniu do idei, ktr umieszcza si w substancji powietrza. Z tego powodu nie jest konieczne ani wskazane, aby przeadowywa puca powietrzem i niepotrzebnie je w ten sposb przemcza. Zamiast tego, wykonuj wiczenia oddechowe powoli i spokojnie, bez popiechu. U si wygodnie, lec na ku bd siedzc w wygodnym fotelu. Zrelaksuj cae ciao i oddychaj przez nos. Wyobra sobie, e razem z powietrzem wdychasz zdrowie, wyciszenie, wewntrzny spokj, sukces 8 bd cokolwiek, co chcesz osign w pierwszej kolejnoci 9 , i e przechodzi to do caego ciaa poprzez twoje puca i krew. Obraz idei musi by tak intensywny, by wdychane przez ciebie powietrze byo tak bardzo zaimpregnowane twoim yczeniem, jakby stao si ju ono rzeczywistoci. Podczas tego wiczenia nie moe pojawi si najmniejsze powtpiewanie.
Nie chodzi tutaj o materialny sukces, ale o sukces w wiczeniach wasnego rozwoju przyp. tum. Te cztery waciwoci s wan czci podstawy dla pniejszych wicze. Powinno si je wykonywa w podanej tutaj kolejnoci, po jednej waciwoci na raz, a ucze bdzie czu, e osign swj cel podczas tego wiczenia przyp. tum.
9 8

42

Aby unikn znuenia, wystarczy rozpocz od siedmiu oddechw rano i siedmiu wieczorem. W zalenoci od swoich zdolnoci, stopniowo zwikszaj ilo oddechw. Bezpiecznie bdzie zwiksza t liczb codziennie o jeden rano i jeden wieczorem. Kiedy wykonujesz te wiczenia, nie spiesz si ani nie przesadzaj, gdy wszystko wymaga czasu. Nie zmieniaj jednego yczenia na drugie, dopki to pierwsze nie speni si cakowicie. Wysoce uzdolniony ucze osignie sukces najwczeniej po siedmiu dniach. Wszystko zaley od podejcia i od siy wyobrani. Niektrzy uczniowie mog potrzebowa kilku tygodni, aby zrealizowa swoje yczenia, podczas gdy inni mog potrzebowa nawet miesicy. Nawet sam rodzaj yczenia moe w znacznym stopniu wpywa na okres czasu potrzebny na jego spenienie. Dlatego zalecane jest, aby na pocztku yczenia nie byy samolubne, lecz raczej powinny by wybierane z wymienionych powyej, takich jak zdrowie, wyciszenie, wewntrzny spokj i sukces. Kiedy wykonujesz wiczenia oddechowe, nie przekraczaj trzydziestu minut. Pniej powinno wystarczy dziesi minut rano i dziesi wieczorem.

wiadome pobieranie pokarmw


To, czego si nauczylimy o oddychaniu, dotyczy rwnie pobierania pokarmu dla naszego ciaa. Zachodz tutaj te same procesy elementowe co podczas oddychania, z tym wyjtkiem, e ich dziaanie jest mniej subtelne i bardziej fizyczne. yczenia zaimpregnowane w jedzeniu maj znaczny wpyw na paszczyzn materialn, gdy s wystawione na najbardziej materialne emanacje elementw. Mag powinien zatem bra to pod uwag, jeli chce osign co w zakresie swojego ciaa lub innych materialnych ycze. Przy kadym posiku, jedzenie, ktre masz za chwil zje, postaw bezporednio przed sob. Moliwie najsilniejszym wyobraeniem koncentruj si na myli, e twoje yczenie urzeczywistnia si w jedzeniu tak skutecznie, jakby byo ju rzeczywistoci. Jeli bdziesz sam, gdzie nikt ci nie przeszkadza i nikt ci nie oglda, przytrzymaj rce nad jedzeniem i pobogosaw je. Jeli nie masz takiej moliwoci, zaimpregnuj przynajmniej swoim yczeniem jedzenie, ktre spoywasz. Moesz przy tym rwnie zamkn oczy. Moe to wyglda jakby odmawia modlitw przed posikiem, co w zasadzie czynisz. Potem zjedz posiek powoli, lecz wiadomie, z wewntrznym przekonaniem, e twoje yczenie przechodzi razem z jedzeniem do caego ciaa, w kady najdrobniejszy nerw. Pobieranie jedzenia musi by dla ciebie witym aktem, podobnym do Komunii w Chrzecijastwie. Dla magicznego rozwoju niekorzystne jest zatem jedzenie w popiechu. Dla magicznej impregnacji ycze dobre s wszystkie rodzaje jedzenia i napojw. Zawsze jednak zjedz i wypij wszystko, co zaimpregnowae; nic nie powinno pozosta. Nigdy nie czytaj podczas jedzenia. Ten zy nawyk dotyczy niestety wielu ludzi. Podczas posiku niewskazana jest rwnie rozmowa. Powiniene je majc na uwadze jedynie podtrzymywanie swojego yczenia. Dodatkowo uwaaj, by nie dodawa innego yczenia, zwaszcza przeciwnego. Na przykad, jeli do wiadomego, magicznego oddychania masz yczenie zdrowia, to podczas posiku nie moesz koncentrowa si na yczeniu sukcesu. Najbardziej korzystne jest wyraanie tego samego yczenia zarwno przy oddychaniu, jak i przy jedzeniu, aby unikn przeciwnych emanacji czy wibracji w swoim ciele. Pamitaj o przysowiu: apic dwie sroki za ogon, nie zapiesz adnej.

43

Ten, kto w wiadomym pobieraniu pokarmu wemie za przykad tajemnic Eucharystii, odnajdzie tutaj do niej analogi. Uchwyci on prawdziwe i pierwotne znaczenie sw Chrystusa: Jedzcie i pijcie, to jest ciao i krew moja.

Magia wody
Woda odgrywa jedn z najwaniejszych rl nie tylko w naszym codziennym yciu, bdc absolutnie niezbdn do picia, przygotowywania jedzenia, mycia, wytwarzania pary w fabrykach etc., lecz rwnie w naszym magicznym rozwoju. Element wody jest ogromnie wanym czynnikiem. W teoretycznej czci zostao ju wspomniane, e magnetyzm, czyli sia przycigania, jest zwizana z elementem wody. Wanie t waciwo bdziemy wykorzystywa w naszym rozwoju. We wszystkich ksikach zajmujcych si leczniczym magnetyzmem, emanacj odu etc., przeczytasz, e woda moe by namagnetyzowana czy te naadowana odem. Jednak bardzo mao wiadomo na temat tego, w jaki sposb zwikszy t waciwo albo jak mona j wykorzysta w inny sposb. Nie tylko woda, lecz wszystkie pyny posiadaj specyficzn waciwo przycigania, co w poczeniu z kurczliwoci powoduje, i maj one zdolno do zatrzymywania wpyww, dobrych i zych. Moemy zatem uwaa element wody, a zwaszcza jego fizyczn odmian, za akumulator. Im zimniejsza woda, tym wiksza jej zdolno kumulowania. Woda osiga najwiksz wchanialno w temperaturze +4C, kiedy ma najwikszy ciar waciwy. Ten fakt nie ma zbyt wielkiego znaczenia, gdy rnice stopnia wchanialnoci wody (czy innych pynw) do 6C s tak niewielkie i tak trudno dostrzegalne, e jedynie dobrze wyksztacony mag bdzie w stanie je zauway. Jeli poprzez podgrzanie woda stanie si letnia, jej wchanialno gwatownie zanika. W temperaturze 36-37C woda staje si dla magnetyzmu neutralna. Uwaga! Mamy tutaj do czynienia z konkretnymi waciwociami siy przycigania, bdcej rezultatem interakcji elementw, i jej praktycznym znaczeniem w odniesieniu do magnetyzmu. Impregnacja yczeniem (poprzez pierwiastek akashy obecny w kadej substancji, rwnie i w wodzie) moe by dokonywana na kadym obiekcie i przy kadej temperaturze. Kawaek chleba, gorca zupa czy kubek kawy bd herbaty moe zosta magicznie naadowany. Ten rodzaj adowania nie zaley od zdolnoci kumulacyjnej elementu wody, lecz dokonywany jest poprzez pierwiastek przyczynowy, pit si elementow, i dziaa poprzez elektromagnetyczny fluid odpowiednich elementw. Zwrcenie uwagi na t rnic jest wane dla uniknicia bdw. Cakiem niemoliwe jest na przykad namagnetyzowanie talerza gorcej zupy, gdy kumulacyjna sia elementu wody rwnowaona jest przez ekspansj ciepa obecnego w wodzie, jeli wzronie ono ponad 37C. Mona jednak t zup zaimpregnowa danym yczeniem. Zajmijmy si teraz praktyk magii wody. Od teraz, ilekro bdziesz my rce, koncentruj si intensywnie na tym, e nie tylko zmywasz brud ze swojego ciaa, lecz rwnie nieczystoci ze

44

swojej duszy. Myl, e oczyszczasz si z chorb, problemw, braku satysfakcji czy poraek i e przenosisz je na wod. Ilekro jest to moliwe, myj si pod bierzc wod, aby brudna woda od razu odpywaa, i koncentruj si na myli, e twoje saboci odpywaj razem z wod. Jeli do dyspozycji masz jedynie miednic, to nie zapomnij o natychmiastowym wylaniu uytej wody, aby nikt nie wszed z ni w kontakt. Moesz rwnie na chwil zanurzy swoje donie w zimnej wodzie i koncentrowa si na myli, e magnetyczno-astralna sia przycigania wyciga z twojego ciaa i duszy wszelkie saboci. Bd cakowicie przekonany, e wszystkie wady przechodz do wody. Po krtkim czasie bdziesz zaskoczony efektem tego wiczenia. Ta woda rwnie powinna by wylana natychmiast po uyciu. wiczenie to jest nadzwyczaj skuteczne, jeli wykonuje si je latem w rzece, gdzie moesz zanurzy cae ciao (oczywicie z wyjtkiem gowy). Moesz to wiczenie wykonywa rwnie w odwrotny sposb najpierw magnetyzujc bd impregnujc wod yczeniem. Musisz by przekonany, e poprzez mycie si t wod, jej moc przechodzi na twoje ciao i twoje yczenie si spenia. Jeli kto ma wystarczajco duo czasu, moe te wiczenia wykonywa jedno po drugim. Najpierw przenoszc wszystkie negatywne cechy na wod (biec lub w oddzielnym naczyniu), a potem myjc si wod zaimpregnowan yczeniem. Zmywajc negatywne cechy, moesz uywa myda. Kobiety, poza tymi dwoma wspomnianymi moliwociami, maj rwnie trzeci: mog koncentrowa swj magnetyzm na tym, e woda znacznie odmadza, odwiea, uelastycznia i przez to uatrakcyjnia wygld ich twarzy i cery. Zalecane jest wic nie tylko mycie twarzy, lecz rwnie zanurzanie jej w wodzie na kilka sekund. Powtarzaj to co najmniej siedem razy w trakcie jednej sesji. Moesz te do tej wody doda odrobin boraksu. Mag ma jeszcze jedn moliwo, ktrej nie mona przeoczy. Jest to magnetyczna kpiel oczu. Z rana mag zanurza swoj twarz w przegotowanej poprzedniego dnia wodzie (uywajc odpowiedniego naczynia) i otwiera w niej oczy. Przewraca wtedy oczyma rwno siedem razy. Na pocztku oczy bd pieky, lecz jest to przejciowe; przyzwyczaj si one do tego wiczenia. Jeli masz saby wzrok, dodaj do wody odrobin ziela wietlika (Euphrasia Officinalis). Kpiele oczu sprawiaj, e oczy s bardziej odporne na zmiany pogodowe, wzmacniaj postrzeganie, poprawiaj saby wzrok, a oczy staj si czyste i lnice. Nie zapomnij odpowiednio namagnetyzowa wody przeznaczonej na ten cel i zaimpregnowa jej swoim yczeniem. Zaawansowani uczniowie, ktrzy wicz jasnowidzenie, mog tym wiczeniem zwikszy swoje zdolnoci jasnowidcze. To wiczenie koczy fizyczny rozwj i ksztacenie ludzkiego ciaa w kroku pierwszym. Podsumowanie wicze kroku I

45

I. Magiczne ksztacenie ducha 1. Obserwacja myli 2. Dyscyplina myli 3. Opanowanie myli Ad 1: Ad 2: Ad 3: Obserwacja myli - wiczenie dwa razy dziennie od piciu do dziesiciu minut. Dyscyplina myli - unikanie konkretnych myli, ktre powstaj. Utrzymywanie wybranej myli. wiczenie pustki umysu. Prowadzenie dziennika magicznego. Samokrytycyzm. Planowanie biegw myli na nastpny dzie lub na nadchodzcy tydzie.

II. Magiczne ksztacenie duszy 1. Introspekcja, czyli samopoznanie 2. Przygotowanie zwierciade duszy (biaego i czarnego) w odniesieniu do elementw na trzech paszczyznach ich dziaania. III. Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego 1. Przyjcie normalnego i zrwnowaonego stylu ycia jako nawyk. 2. Poranne wiczenia. 3. wiadome oddychanie 4. wiadome jedzenie (tajemnica Eucharystii) 5. Magia wody Na kade z tych wicze powinnimy przeznaczy od czternastu dni do miesica. Ten przedzia czasu przeznaczony jest dla osb, ktre ju wczeniej praktykoway medytacj i koncentracj. Uczniowie, ktrzy nie maj dowiadczenia w Hermetyzmie, bd prawdopodobnie potrzebowali wicej czasu i musz przeduy okres wicze w zalenoci od wasnych potrzeb. Sukces zaley od indywidualnoci ucznia. Przejcie do nastpnego kroku bez wczeniejszego opanowania, czyli poprawnego ukoczenia obecnego kroku, mija si z celem. 10 Koniec kroku I

Pene ukoczenie pierwszego kroku moe zaj wiele miesicy. Nie powinno to zniechca osb dcych do wtajemniczenia, gdy rozwj duchowy jest bardzo indywidualn spraw. Tak dugi okres czasu wymagany do ukoczenia tego kroku jest zazwyczaj skutkiem braku teoretycznej wiedzy. Teoria powinna by czytana wiele razy, a stanie si mentaln wasnoci ucznia. Rwnie wszystkie instrukcje powinny by wykonywane precyzyjnie, a wiczenia nie powinny by przerywane, gdy ucze bdzie si wtedy uwstecznia przyp. tum.

10

46

Krok II Autosugestia, czyli tajemnica podwiadomoci


Zanim zaczn opisywa poszczeglne wiczenia tego kroku, chciabym wyjani tajemnic podwiadomoci i jej praktyczne znaczenie. Tak jak normalna wiadomo ma swoje siedlisko w duszy i aktywowana jest przez cerebrum [gwn cz mzgu], umiejscowione w gowie, tak samo podwiadomo jest waciwoci duszy i umiejscowiona jest w cerebellum [mdku], z tyu gowy. Majc na uwadze praktyczne uywanie magii, przypatrzmy si psychologicznym funkcjom cerebellum, czyli podwiadomoci. Kady czowiek, ktry jest wiadom swych piciu zmysw, moe by uwaany za normalnego. Innymi sowy, jego sfera normalnej wiadomoci jest nietknita. Oznacza to, e taka osoba ma zdolno cigego uywania funkcji swojej normalnej wiadomoci. Nasze badania potwierdziy, e we wszechwiecie, a tym samym w czowieku, nie ma takiej siy, ktra by nie miaa swojego przeciwiestwa. Moemy zatem uwaa podwiadomo za przeciwiestwo normalnej wiadomoci. To, co nasza wiadomo pojmuje poprzez mylenie, czucie, wol, pami, rozumowanie i intelekt, w podwiadomoci odzwierciedlane jest w sposb przeciwny. Z praktycznego punktu widzenia, nasz podwiadomo mona uzna za naszego przeciwnika. Bodziec czy impuls do wszystkiego, co dla nas niepodane, jak nasze pasje, wady i saboci, wywodzi si z tej sfery wiadomoci. Zadaniem ucznia podczas introspekcji jest rozszyfrowa dziaanie swojej podwiadomoci w odniesieniu do klucza elementw, czyli czterobiegunowego magnesu. Jest to warte duego wysiku, gdy poprzez wasne kontemplacje i medytacje ucze osignie pene zaufanie do siebie . Podwiadomo jest bodcem do wszystkiego, czego sobie nie yczymy. Nauczmy si przeksztaca ten antagonistyczny aspekt naszego ego, by nie tylko by nieszkodliwy, lecz wrcz aby pomaga nam realizowa nasze wasne cele. W materialnym wiecie podwiadomo, aby si urzeczywistnia, potrzebuje czasu i przestrzeni dwch podstawowych praw, ktre musz posiada wszystkie rzeczy, eby by przeniesionymi ze sfery przyczynowej do rzeczywistoci. Kiedy z podwiadomoci usuniemy czas i przestrze, wtedy ta przeciwna polaryzacja przestaje wywiera na nas swj wpyw - w konsekwencji jestemy w stanie poprzez podwiadomo zrealizowa wszystkie swoje yczenia. Kluczem do praktycznego zastosowania autosugestii jest nage odczenie podwiadomoci. Jeli na przykad chcemy na naszej podwiadomoci odcisn ide, e jutro, czy te w innym czasie, nie poddamy si jakiej pasji, jak palenie czy picie alkoholu, to podwiadomo bdzie miaa wystarczajco duo czasu, aby ustawi na naszej drodze bezporednie lub porednie przeszkody. W wikszoci takich przypadkw, zwaszcza jeli nasza sia woli jest nierozwinita i saba, podwiadomoci prawie zawsze uda si nas zaskoczy i pokona. Z drugiej strony, jeli impregnujc podwiadomo yczeniem, wykluczymy z niej koncepcje czasu i przestrzeni, to bdzie oddziaywa na nas jedynie jej pozytywny biegun, ktry razem z nasz normaln wiadomoci sprawi, e impregnowanie yczeniem powinno odnie oczekiwany sukces. Ta wiedza i moliwoci z ni zwizane maj najwiksz wag dla magicznego rozwoju i tym samym naley je zawsze bra pod uwag przy wiczeniu autosugestii. 47

Zwrot, jaki wybierasz dla autosugestii, musi by zawsze wyraony w czasie teraniejszym, w formie imperatywnej. Nie powiniene mwi: Rzuc picie / palenie / cokolwiek. Prawidow form jest: Jestem niepalcy; jestem niepijcy bd te Nie lubi pali / pi 11 itp., w zalenoci od tego, co chcesz sugerowa w pozytywnym lub negatywnym znaczeniu12 . Kluczem do autosugestii jest forma danego zwrotu. Musisz zawsze rozwaa to w kadym aspekcie, jeli chcesz wykonywa autosugesti poprzez podwiadomo. Noc, kiedy czowiek pi, jego podwiadomo dziaa najskuteczniej i najgbiej. Podczas snu aktywno normalnej wiadomoci jest zawieszana, a w jej miejsce dziaa podwiadomo. Zatem najbardziej receptywnym czasem dla przyjmowania wyrae autosugestywnych jest moment, kiedy senne ciao odpoczywa w ku, tj. tu przed zaniciem jak i zaraz po obudzeniu si, kiedy czowiek jest jeszcze w poowie rozbudzony. Nie znaczy to, e inny moment jest dla autosugestii niewaciwy - te dwa s najbardziej odpowiednie z powodu najwikszej receptywnoci podwiadomoci. Wiedzc o tym, mag nigdy nie pozwala sobie zasn z negatywnymi emocjami, takimi jak zo, smutek, zmartwienie, ktre maj niekorzystny wpyw na jego podwiadomo, ktra po zaniciu nad tym pracuje. Pamitaj zatem, aby zawsze zasypia, majc pogodne i harmonijne myli o sukcesie, zdrowiu i przyjemnych uczuciach. Zanim zaczniesz wiczy autosugesti, przygotuj may acuszek czterdziestu koralikw. Sznurek z supekami wystarczy. Dziki niemu unikniesz liczenia i odwracania uwagi, kiedy w kko bdziesz powtarza wyraenie sugestywne. Moe to suy rwnie jako pomoc w liczeniu wszelkich rozkojarze zachodzcych podczas wicze koncentracji i medytacji. Wystarczy, e przesuniesz jeden koralik czy wze przy kadym rozkojarzeniu. wiczenie autosugestii jest naprawd bardzo proste. Najpierw z yczenia, jakie chcesz speni, stwrz krtkie zdanie w czasie teraniejszym w formie nakazujcej. Na przykad: Czuj si z dnia na dzie lepiej; Jestem niepalcy / niepijcy; Jestem zdrowy, zadowolony, szczliwy. Teraz moemy ju przystpi do waciwej praktyki. Rozpocznij to wiczenie tu przed zaniciem. We koraliki / supeki do rki i powtarzaj to zdanie, czyli wyraenie sugestywne niskim gosem - moesz te szepta lub wymawia je w mylach. Wybierz jeden z tych sposobw w zalenoci od swojej preferencji lub danych okolicznoci. Za kadym powtrzeniem przesuwaj palcami jeden koralik. Kiedy osigniesz koniec sznurka, wiesz, e powtrzye to zdanie czterdzieci razy. Przy tej praktyce wane jest, by wyobraa czy wizualizowa plastycznie fakt, i twoje yczenie stao si ju rzeczywistoci, musisz by o tym w peni przekonany. Jeli po ukoczeniu wiczenia nie jeste zmczony, to zajmij si myl, e twoje yczenie ju si spenio, i utrzymuj t myl, a z ni zaniesz. Zawsze powiniene stara si, aby przenie yczenie ze stanu obudzenia do stanu snu. Jeli zaniesz, powtarzajc yczenie, zanim dojdziesz do czterdziestego koralika, to cel tego wiczenia mimo wszystko zostanie w peni osignity.

Naley zauway, e nie wszystkie podawane przez Bardona przykady s zgodne z prezentowan przez niego teori. Ma to zapewne na celu zachci adepta do wasnej eksperymentacji w doborze formu autosugestywnych. - przyp.tum. 12 Chodzi tutaj o nabywanie cech pozytywnych i eliminowanie negatywnych przyp. tum.

11

48

Rankiem, kiedy nie jeste jeszcze w peni obudzony i masz troch czasu do dyspozycji, to powiniene sign po koraliki i jeszcze raz powtrzy wiczenie. Niektrzy ludzie, z rnych powodw, budz si kilka razy w cigu nocy. Mog oni w takich momentach powtarza to wiczenie, co sprawi, e speni oni swoje yczenia szybciej. Teraz pojawia si pytanie: jaki rodzaj ycze moe zosta speniony przy pomocy autosugestii? Przede wszystkim mona speni kade yczenie dotyczce umysu, duszy i ciaa, np.: uszlachetnienie charakteru, pozbycie si zych cech, saboci, dysharmonii, przywrcenie zdrowia, usunicie lub nabycie rnych zachowa, rozwj umiejtnoci etc. yczenia nie majce nic wsplnego z osobowoci, jak np. wygranie na loterii, nigdy nie zostan spenione w ten sposb. Nie zmieniaj jednego yczenia na drugie, dopki nie jeste w peni usatysfakcjonowany wynikami pierwszego. Osoby, ktre praktykuj te wiczenia powanie i systematycznie, szybko przekonaj si o korzystnym wpywie autosugestii i bd korzysta z tej metody przez reszt swojego ycia.

Magiczne ksztacenie ducha


W pierwszym kroku magicznego ksztacenia ducha nauczylimy si kontrolowa i opanowywa wasne myli. Teraz przejdziemy do nauki zwikszania zdolnoci mentalnej koncentracji, aby umocni si woli. Umie przed sob kilka przedmiotw, np. n, widelec, owek, pudeko zapaek, i utkwij w nich wzrok na jaki czas. Sprbuj zapamita dokadnie ich ksztaty i kolory. Nastpnie zamknij oczy i sprbuj wyobrazi sobie plastycznie konkretny obiekt, dokadnie w tej samej postaci, jak rzeczywicie on posiada. Jeli obiekt zniknie z twojej wyobrani, sprbuj go z powrotem przywoa. Na pocztku ten eksperyment bdzie si udawa jedynie przez kilka sekund, lecz jeli wytrwasz i bdziesz powtarza to wiczenie, obiekt bdzie pojawia si coraz wyraniej, a jego zniknicia bd rzadsze z wiczenia na wiczenie. Nie zniechcaj si pocztkowymi porakami, a jeli poczujesz si zmczony, zmie obiekt na inny. Na pocztku nie wicz duej ni dziesi minut, lecz po jakim czasie moesz wydua to wiczenie po trosze a do trzydziestu minut. Aby kontrolowa rozkojarzenia moesz uy koralikw lub supekw opisanych w rozdziale dotyczcym autosugestii. Przy kadym rozkojarzeniu przesuwaj jeden koralik. Dziki temu bdziesz w stanie okreli, jak wiele rozkojarze miao miejsce podczas wiczenia. wiczenie jest zakoczone, jeli potrafisz utrzyma jeden obiekt przez pi minut bez adnych przerw. Gdy ju to osigniesz, moesz przej do wyobraania obiektu przy otwartych oczach. Tutaj obiekt powinien sprawia wraenie zawieszonego w powietrzu i powinien by widoczny w tak plastycznym ksztacie, aby zdawa si by namacalnym. Poza wyobraanym obiektem nie moesz zwraca uwagi na widziane otoczenie. Sprawdzaj (kontroluj) rozkojarzenia przy pomocy koralikw. Jeli uda ci si utrzyma jakikolwiek obiekt plastycznie zawieszonym w powietrzu przez pi minut bez najmniejszego problemu, to wiczenie to jest zakoczone. Po wiczeniach koncentracji wizualnej, zajmijmy si koncentracj suchow. Na pocztku pewn rol musi odegra kreatywna wyobrania. Tak naprawd nie mona powiedzie: wyobra sobie tykanie zegara, gdy koncepcja wyobrani generalnie dotyczy reprezentacji

49

wizualnej, czego nie mona powiedzie o wiczeniach suchowych. Dla lepszego zrozumienia powinnimy powiedzie: wyobra sobie, e syszysz tykanie zegara. Zastosujemy wic ten wanie zwrot. Teraz wyobra sobie, e syszysz tykanie zegara na cianie. Na pocztku uda ci si to jedynie przez kilka sekund, tak samo jak i w poprzednich wiczeniach. Lecz nie ustajc w wiczeniach, bdziesz w stanie sysze dwik coraz wyraniej. Koraliki tutaj rwnie bd przydatne dla liczenia rozkojarze. Nastpnie sprbuj sysze tykanie zegarka na rk lub odgos dzwonw w rnych tonacjach. Moesz rwnie przeprowadza inne eksperymenty koncentracji suchowej, jak np.: brzmienie gongu, rne odgosy motw, pukania, drapania, szorowania, odgos uderzenia pioruna, lekki szum wiatru wzmagajcy si do szalejcej burzy, melodie grane na skrzypcach, fortepianie czy innych instrumentach. Kiedy wykonujesz te wiczenia, najwaniejsz rzecz jest utrzymywanie si w granicach koncentracji suchowej, nie pozwalajc na wyobraenia obrazowe. Jeli takie wyobraenia si pojawi, natychmiast je odsu. Brzmienie dzwonu nigdy nie moe wywoywa wyobraenia samego dzwonu. To wiczenie jest zakoczone, kiedy jeste w stanie utrzymywa wyobraenie suchowe przez pi minut. Kolejnym wiczeniem jest koncentracja czuciowa. Sprbuj wytworzy uczucie zimna, ciepa, cikoci, lekkoci, godu, pragnienia i zmczenia, i utrzymywa to odczucie przez co najmniej pi minut, bez nawet najmniejszego wyobraenia wizualnego czy suchowego. Jeli posiade zdolno koncentracji w takim stopniu, e jeste w stanie stworzy i trwale utrzymywa kade odczucie, moesz przej do nastpnego wiczenia. Teraz rzumy troch wiata na koncentracj wchow. Wyobra sobie, e wchasz zapach rnych kwiatw, jak re, lilie, fioki czy innych woni, i utrzymuj te wyobraenie, nie pozwalajc na pojawienie si wyobraenia obrazu danego kwiatu. Sprbuj te praktykowa z rnego rodzaju nieprzyjemnymi zapachami. wicz ten rodzaj koncentracji, a bdziesz w stanie stworzy wyobraenie jakiegokolwiek zapachu i utrzyma je przez co najmniej pi minut. Ostatnie wiczenie dotyczy koncentracji smaku. Musisz koncentrowa si na smaku bez mylenia o jakimkolwiek jedzeniu, piciu i bez jego wyobraania. Zacznij od najbardziej wyrazistych smakw, jak sodki, gorzki, kwany i sony. Kiedy ju osigniesz odpowiedni biego w powyszych smakach, moesz eksperymentowa ze smakami dowolnych przypraw. Jeli uda ci si stworzy wraenie wybranego smaku i utrzyma je przez co najmniej pi minut, cel tego wiczenia jest speniony. Niektrzy uczniowie odkrywaj, e jedne z tych wicze s dla nich atwiejsze, a inne s trudniejsze. Ukazuje to, e funkcje mzgu dotyczce danego zmysu byy zaniedbywane lub niewaciwie rozwijane. Wikszo systemw zwraca uwag na jedn, dwie bd, w najlepszym przypadku, trzy funkcje. wiczenia koncentracji wykonywane ze wszystkimi picioma zmysami umacniaj twj umys i si woli. Uczysz si nie tylko jak kontrolowa wszystkie pi zmysw, lecz rwnie jak je dalej rozwija i w peni nad nimi panowa. Dla magicznego rozwoju s to wiczenia najwyszej wagi i nigdy nie powinny by zaniedbywane.

Magiczne ksztacenie duszy

50

W pierwszym kroku magicznego ksztacenia duszy ucze dowiedzia si, jak praktykowa introspekcj. Odnotowywa swoje dobre i ze cechy w odniesieniu do czterech elementw i podzieli je na trzy grupy. W ten sposb utworzy dwa zwierciada duszy, dobre (biae) i ze (czarne). Reprezentuj one jego charakter psychiczny, czyli astralny. Badajc te zapiski, ucze musi odkry, ktre siy elementw s w nim dominujce zarwno dla dobrej, jak i zej strony, i musi on za wszelk cen dy do stworzenia rwnowagi wpywu elementw. Bez rwnowagi elementw w ciele astralnym, czyli w duszy, magiczny wzrost czy rozwj nie bdzie moliwy. Co za tym idzie, w tym kroku musimy stworzy psychiczn rwnowag. Jeli pocztkujcy mag posiada wystarczajc ilo siy woli, moe przej do opanowywania pasji czy cech, ktre wywieraj na niego najwikszy wpyw. Jeli nie posiada on wystarczajco silnej woli, moe zacz z drugiej strony, rwnowac najpierw swoje mniejsze saboci i walczc z coraz to wikszymi wadami i sabociami, kawaek po kawaku, a uzyska nad nimi kontrol. Ucze ma trzy moliwoci opanowywania swoich pasji: 1. Systematyczne stosowanie autosugestii, ktre byo wczeniej opisane. 2. Przeksztacanie pasji w przeciwne wartoci poprzez autosugesti lub poprzez czste medytacje nad nimi i cige zapewnianie siebie o dobrych wartociach. 3. Uwaga i wola. Uywajc tej metody, nie pozwolisz na wyzwolenie si pasji, zwalczajc j w zarodku. Jest to najtrudniejsza metoda i jest odpowiednia tylko dla ludzi o odpowiednio silnej woli lub chccych uzyska si woli poprzez zwalczanie swych pasji. Jeli ucze ma wystarczajco duo czasu i chce jak najszybciej posuwa si w swoim rozwoju, to moe uywa wszystkich trzech metod na raz. Najlepiej jest kierowa wszystkie metody na jeden cel, np. wiadome jedzenie, magi wody itd. Wtedy sukces przyjdzie szybko. Celem tego kroku jest osignicie rwnowagi elementw w duszy. Ucze powinien zatem szybko i pewnie pozby si tych pasji, ktre najbardziej powstrzymuj go przed odniesieniem sukcesu w sztuce magii. Pod adnym pozorem nie powinien on zaczyna wicze z nastpnych krokw, zanim cakowicie nie opanuje w peni wicze kroku drugiego, zwaszcza rwnowaenia elementw. Przez cay czas naley dy do uszlachetniania swojego charakteru, lecz na tym poziomie musz by wyeliminowane te ze wartoci, ktre najbardziej hamuj rozwj.

Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego


wiczenia magicznego ksztacenia ciaa fizycznego z kroku pierwszego, takie jak: mycie si codziennie zimn wod, wycieranie si szorstkim rcznikiem, szczotkowanie ciaa od gowy do stp, wiczenia fizyczne, poranna gimnastyka, magia wody, wiadome jedzenie etc., maj by kontynuowane i musz sta si codziennym nawykiem. Trening ciaa w drugim kroku zmienia wiczenia oddechowe. W poprzednim kroku nauczylimy si oddycha wiadomie i przenosi yczenie wdychane razem z powietrzem (poprzez pierwiastek Akashy), poprzez puca, do krwiobiegu. W tym rozdziale opisz wiadome oddychanie porami skry naszego ciaa.

51

Nasza skra spenia dwie funkcje, tj. oddychanie i eliminowanie (wydalanie). Zatem mona uwaa skr jako drugi zestaw puc i nerek. Kady powinien teraz rozumie, dla jakich wanych powodw zalecane byo szczotkowanie, nacieranie, mycie zimn wod i wszystkie inne czynnoci. Przede wszystkim miao to na celu cakowicie oczyci nasze puca i czciowo nasze nerki oraz pobudza pory do wikszej aktywnoci. Nie wymaga tumaczenia, jak korzystne jest to dla zdrowia. Z magicznego punktu widzenia, wiadome oddychanie porami ciaa jest dla nas wielce wane, wic od razu przechodzimy do praktyki. Usid wygodnie w fotelu lub po si na kanapie bd ku i zrelaksuj wszystkie minie. Myl, e z kadym wdechem oddychaj nie tylko puca, lecz rwnie cae ciao. Bd w peni przekonany, e razem z pucami, rwnie kady pojedynczy por twojego ciaa otrzymuje si witaln i dostarcza jej ciau. Powiniene czu si jak sucha gbka, ktra zanurzona w wodzie chciwie j wchania. Podczas wdechu musisz czu dokadnie to samo. W ten sposb sia witalna przechodzi z pierwiastka eteru i z twojego otoczenia do ciebie. To przechodzenie siy witalnej przez pory kada osoba bdzie odczuwaa w inny sposb, w zalenoci od charakteru. Kiedy jeste w stanie, dziki powtarzaniu tego wiczenia, robi rwnoczesny wdech poprzez puca i cae ciao, to uyj tego w metodzie oddychania yczeniem, tj. oddychaniem zdrowiem, sukcesem, spokojem, opanowywaniem pasji, czy inn, potrzebn rzecz. Spenienie si twojego yczenia (ktre musi by uoone w czasie teraniejszym i w formie nakazu) jest przyjmowane nie tylko przez puca i krwiobieg, lecz rwnie przez cae ciao. Kiedy osigniesz biego w tym wiczeniu, moesz wpywa magicznie rwnie na wydech. Przy kadym wydechu moesz wyobraa sobie, e eliminujesz przeciwiestwo swojego yczenia, takie jak: saboci, wady, zmartwienia etc. Kiedy ju uda ci si robi wdech i wydech pucami i caym ciaem, wiczenie jest zakoczone. Nastpne wiczenie dotyczy kontroli nad ciaem. Sztuk jest spokojne i wygodne siedzenie i trzeba si tego nauczy. Usid na krzele w taki sposb, aby krgosup by wyprostowany. Na pocztku moesz opiera si o oparcie krzesa. Trzymaj stopy razem, aby tworzyy kt prosty z kolanami. Sied w rozlunieniu, bez napinania mini, a rce po na udach. Nastaw budzik, aby zadzwoni po piciu minutach. Teraz zamknij oczy i obserwuj cae swoje ciao. Na pocztku zauwaysz, e minie staj si niespokojne z powodu impulsw nerwowych. Ca swoj si zmu si do wytrwania w tym spokojnym siedzeniu. Chocia to wiczenie zdaje si atwe, jest ono trudne dla pocztkujcych. Jeli kolana cigle maj tendencj do rozchodzenia si, moesz na pocztku zwiza je sznurkiem. Jeli jeste w stanie siedzie bez adnego drgnicia i wysiku przez pi minut, to kade nastpne wiczenie wyduaj o minut. Jeli uda ci si usiedzie spokojnie, wygodnie i bez adnego problemu przez trzydzieci minut, wtedy wiczenie jest ukoczone. Kiedy dojdziesz do tego miejsca wicze, to zauwaysz, e adna inna pozycja nie bdzie dawaa takiego odpoczynku i regeneracji jak ta. Jeli kto chce uy wicze postawy ciaa do celw rozwoju siy woli, to moe przyjmowa jakkolwiek postaw, o ile jest w stanie siedzie w niej wygodnie i spokojnie bez adnych przeszkd przez pen godzin. Hinduskie nauki jogi polecaj i opisuj rne pozycje nazywane asana, twierdzc przy tym, e ich opanowanie daje rwnie moliwo osignicia rnych mocy okultystycznych. To, czy te moce s uwalniane poprzez asany same w sobie to trudno powiedzie. Dla naszego wasnego magicznego rozwoju potrzebujemy odpowiedniej postawy ciaa (asany) - opisywana tutaj jest najprostsza, ale nie ma znaczenia, jak wybierzemy. Ta postawa

52

suy do wyciszania ciaa i zwikszania siy woli. Przede wszystkim duch i dusza potrzebuj niezakconego dziaania ciaa fizycznego; bdzie to szczegowo opisane w dalszych wiczeniach. Kady ucze, ktry wykonujc wiczenia pierwszego i drugiego kroku, staje si bardzo zmczony, mentalnie i psychicznie, i czsto zasypia podczas wicze koncentracji i medytacji, powinien wykonywa te wiczenia we wspomnianej pozycji. Ucze powinien wiczy ten rodzaj kontroli nad ciaem rwnie w swoim codziennym yciu. Jeli bdzie uwanym obserwatorem, to zauway wiele okazji do praktyki. Na przykad, jeli czujesz si zmczony, to zmu si do zrobienia czego, niezalenie od tego czy miaoby to by jakie hobby, czy krtki spacer. Jeli jeste godny, poczekaj z posikiem p godziny; jeli chce ci si pi, nie pij od razu, lecz poczekaj chwil. Jeli zwyke wszystko robi w popiechu, zmu si do wolniejszego tempa. Z drugiej strony, jeli dziaasz powoli, wicz szybkie wykonywanie swoich czynnoci. Kontrolowanie i zmuszanie ciaa oraz nerww poprzez si woli pozostawione jest uznaniu ucznia. Tu koczymy wiczenia kroku drugiego. Podsumowanie wicze kroku II I. Magiczne ksztacenie ducha 1. Autosugestia, czyli odkrycie tajemnic podwiadomoci. 2. wiczenia koncentracji: a. wizualnej (optycznej), b. suchowej, c. czuciowej, d. wchowej, e. smakowej. Naley dalej wykonywa i pogbia wiczenie unikania myli (pustki umysu). II. Magiczne ksztacenie duszy 1. Magiczno-astralna rwnowaga w odniesieniu do elementw, transformacja, czyli uszlachetnianie charakteru: a. poprzez zwalczanie negatywnych wartoci lub kontrolowanie ich, b. poprzez autosugesti, c. poprzez przeksztacanie, transformacj w cechy przeciwne. III. Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego a. wiadome oddychanie porami ciaa, b. wiadoma postawa ciaa, c. kontrola ciaa w codziennym yciu wedle uznania. Przed zaniciem naley utrzymywa i zabiera w sen jedynie najpikniejsze i najczystsze myli. Koniec kroku II.

53

Krok III Wprowadzenie


Wiedza, odwaga, wola i milczenie s czterema filarami podstawy, na ktrej spoczywa witynia Salomona, czyli mikrokosmos i makrokosmos, na ktrych zbudowana jest wita nauka magii. Kady mag musi posiada te fundamentalne, zwizane z czterema elementami, atrybuty, jeeli chce osign w tej witej nauce to, co najwysze i ostateczne. Kady moe posi magiczn wiedz poprzez piln nauk, a opanowanie praw przywiedzie go, krok po kroku, do najwyszej mdroci. Wola jest aspektem siy woli, ktry mona naby dziki nieustpliwoci, cierpliwoci i wytrwaoci w witej nauce, a zwaszcza w jej praktycznym uyciu. Ci, ktrzy chc nie tylko zaspokoi swoj ciekawo, lecz szczerze wej na ciek prowadzc do najwyszych poziomw mdroci, musz posiada nieugit wol. Odwaga: ten, kto nie obawia si powice ani przeszkd; kto jest obojtny na opinie innych ludzi; kto cigle skupiony jest na celu, niezalenie od tego czy odnosi sukcesy, czy poraki ten odkryje tajemnic. Milczenie: samochwaa, ktry duo mwi i eksponuje swoj mdro, nigdy nie zostanie prawdziwym magiem. Prawdziwy mag nigdy nie bdzie stara si by autorytetem; wrcz przeciwnie, uczyni on wszystko, by si nie zdemaskowa. Milczenie jest si! Im bardziej milczysz o swoich praktykach, dowiadczeniach i wiedzy bez odseparowywania si od innych ludzi, tym wiksza bdzie nagroda od Najwyszego rda. Ten, kto chce zdoby wiedz i mdro, musi zrobi wszystko, aby naby te cztery wymienione fundamentalne wartoci, gdy bez nich nic nie osignie w witej magii. Teraz zaczynamy wiczenia kroku trzeciego.

Magiczne ksztacenie ducha


W kroku II nauczylimy si praktykowa koncentracj zmysw. wiczylimy kady ze zmysw poprzez wiczenia koncentracji. W tym kroku rozszerzymy nasz koncentracj, pracujc ju nie z jednym, a z dwoma lub trzema zmysami rwnoczenie. Przytocz kilka przykadw, z ktrych kompetentny ucze bdzie w stanie opracowa i rozwin swoje wasne pole dziaania. Wyobra sobie zegar z ruchomym wahadem wiszcy na cianie. Twoje wyobraenie musi by tak kompletne, jak gdyby ten zegar naprawd wisia na cianie. W tym samym czasie prbuj postrzega tykanie tego zegara przy pomocy swojego zmysu suchu. Sprbuj utrzyma to podwjne wyobraenie wzroku i suchu przez pi minut. Ponownie, na pocztku bdzie ci si to udawao jedynie na kilka sekund, lecz przy czstym powtarzaniu, bdziesz w stanie to udoskonali i utrzymywa przez wymagan dugo czasu. Praktyka czyni mistrzem! Powtarzaj to wiczenie z podobnym obiektem, takim jak gong, gdzie nie tylko syszysz jego brzmienie, lecz rwnie widzisz osob uderzajc w niego. Sprbuj wizualizowa strumie i 54

szum wody lub pole yta koyszce si na lekkim wietrze, rwnoczenie suchajc szumu tego wiatru. Dla odmiany moesz rwnie stosowa wasne eksperymenty, ktre bd wykorzystywa dwa zmysy, na przykad wzroku i czucia (zmysu dotyku), czy nawet trzy. Wszystkie zmysy musz by stymulowane i rozwijane koncentracj. Szczegln wag naley przywiza do zmysu wzroku, suchu i czucia, ktre w nauce magii, s najwaniejsze dla jakiegokolwiek dalszego postpu ucznia na jego caej magicznej ciece. Zatem praktykuj pilnie kadego dnia. Gdy ju jeste w stanie utrzyma dwie lub trzy koncentracje zmysowe na raz przez co najmniej pi minut, to wiczenie jest zakoczone. Jeli podczas wicze koncentracji dowiadczysz zmczenia, to natychmiast je zakocz i od na bardziej dogodny czas, kiedy jeste mentalnie bardziej rozbudzony. Wystrzegaj si zanicia podczas wicze. Z dowiadczenia wiemy, e najbardziej dogodnym na nie czasem s wczesne godziny poranne. Kiedy ju osigniesz okrelony poziom koncentracji opisany powyej i jeste w stanie rwnoczenie stosowa dwa lub trzy zmysy przez pi minut, to moesz przej do nastpnego wiczenia. Ponownie, przyjmij wygodn pozycj, jak stosujesz do wszystkich wicze koncentracji. Zamknij oczy i wizualizuj tak plastycznie, jak tylko moesz, obszar, ktry jest ci dobrze znany wiosk, konkretne miejsce, dom, ogrd, k, wrzosowisko lub las. Utrzymaj t wizualizacj. Upewnij si, e utrzymujesz kady szczeg, jak kolor, wiato i form. To, co wizualizujesz czy wyobraasz sobie, musi by tak prawdziwe, jakby by osobicie obecny w tym konkretnym miejscu. Absolutnie nic nie powinno uciec twojej uwadze i nic nie powinno by przeoczone ani ominite. Gdyby straci obraz bd gdyby sta si on rozmyty, natychmiast przywoaj go na nowo, lecz duo wyraniej ni poprzednio. To wiczenie mona uzna za ukoczone, jeli jeste w stanie utrzyma obraz w wyobrani przez co najmniej pi minut. Nastpnie sprbuj doda do tych scenerii koncentracj akustyczn. Jeli wizualizujesz pikny las, to w tym samym czasie suchaj piewu ptakw, szumu wody w maym potoku, szelestu wiatru, bzyczenia pszcz etc. Jeli powiedzie ci si z t sceneri, wybierz inn, podobn, lecz tym razem sam j nakrel. Wszystkie powysze wiczenia maj by praktykowane przy zamknitych oczach. wiczenia te s ukoczone, jeli udaje ci si wyobraa kady obszar, miejsce czy wiosk przez co najmniej pi minut przy zastosowaniu dwch lub trzech zmysw rwnoczenie. Kiedy ju osigne ten poziom koncentracji, musisz osign ten sam poziom umiejtnoci z tym wiczeniem, lecz przy otwartych oczach. Dokonuje si tego, skupiajc oczy na jednym punkcie lub wpatrujc si w pust przestrze bd w absolutn nico. Kiedy praktykujesz to wiczenie, twoje fizyczne otoczenie musi przesta dla ciebie istnie, a wybrany obraz ma powsta przed twoimi oczyma jak fata morgana zawieszona w powietrzu. Kiedy uda ci si utrzyma jeden obraz przez co najmniej pi minut, wybierz nastpny. wiczenie to jest ukoczone, kiedy przy otwartych oczach moesz przywoa obraz jakikolwiek sobie yczysz i utrzyma go przez pi minut jednym lub wiksz iloci zmysw. Wszystkie przysze wiczenia koncentracji powinny by praktykowane w dokadnie taki sam sposb tak jak po przeczytaniu ksiki pozwalasz, by obrazy opisanych w niej zdarze przeszy przez twoje oko umysu. Nauczylimy si, jak wyobraa sobie miejsca i lokalizacje, ktre widzielimy i znamy. Nastpnym krokiem jest wyobraanie sobie miejsc, wiosek i miast, ktrych nigdy nie widzielimy. Na pocztku wyobraamy sobie te miejsca przy zamknitych oczach, a kiedy

55

uda si nam to przez pi minut z dwoma bd trzema zmysami rwnoczenie, to nastpnie praktykujemy to samo wiczenie koncentracyjne z oczami otwartymi. wiczenie jest zakoczone, kiedy uda ci si utrzyma ten obraz z otwartymi oczyma przez co najmniej pi minut przy zastosowaniu dwch lub trzech zmysw rwnoczenie. Z pozbawionych dynamiki obiektw, takich jak: miejsca, wioski, miasta, domy i lasy, przechodzimy do ywych stworze, jak: psy, koty, ptaki, konie, krowy, cielta, kurczaki. Wyobra je sobie dokadnie w ten sam sposb jak wszystkie inne obiekty, ktre byy przedmiotem naszych wicze koncentracji najpierw, przez pi minut z zamknitymi oczyma, a nastpnie przez pi minut przy oczach otwartych. Kiedy ju to osigniemy, wyobraamy sobie zwierzta w ruchu na przykad kota myjcego si, apicego mysz lub pijcego mleko, szczekajcego i biegncego psa, ptaka w locie itp. Ucze moe wybra te bd inne sytuacje zalenie od jego woli. wiczenie jest najpierw praktykowane z zamknitymi oczyma, a nastpnie z otwartymi. Jeli wykonasz je z zamknitymi oczyma przez pi minut i przez pi minut z otwartymi, wiczenie jest zakoczone i moesz przej do nastpnego. W ten sam sposb wyobraaj sobie ludzi najpierw przyjaci, bliskich, znajomych, zmarych znajomych i przyjaci, a potem obcych i ludzi, ktrych wczeniej nigdy nie widziae. Najpierw wyobraaj sobie ich twarze, oczy, brwi, nos, usta, zby, rysy twarzy, szczki, policzki, uszy, wosy, skr, a potem ca gow, koczc na ubraniu noszonym przez t osob. Zawsze praktykuj najpierw z zamknitymi oczyma, a nastpnie z otwartymi, przez co najmniej pi minut, zanim przejdziesz do wyobraania ludzi w ruchu, na przykad idcych, pracujcych, mwicych. Jeli uda ci si z jednym zmysem, wizualnym, to dodaj zmys akustyczny, by sysze jak osoba mwi, wyobraajc sobie, e syszysz jej gos. Zrb wysiek, by twoje wyobraenie odpowiadao rzeczywistoci, na przykad brzmienie czy wysoko gosu, mwienie powoli bd szybko. Suchaj gosu w wyobrani w dokadnie ten sam sposb, jak dana osoba naprawd mwi, najpierw z zamknitymi oczyma, a nastpnie z otwartymi. Kiedy ju uda ci si wykona te wiczenia, zacznij wyobraa sobie osoby cakowicie obce, ludzi, ktrych nigdy wczeniej nie widziae. Wizualizuj rne cechy twarzy i gosy. Niech bd mczyznami lub kobietami, w dowolnym wieku. Nastpnie wizualizuj ludzi innych ras, mczyzn, kobiety, dzieci, modych i starych, pochodzcych z Indii, Afryki, Chin czy Japonii. Gdyby potrzebowa jakiej pomocy w odniesieniu do stymulacji wizualnej, zapoznaj si z ksikami czy czasopismami w tym temacie. Wizyty w muzeach s bardzo wskazane w tym celu. Kiedy ju to wszystko osigniesz i jeste w stanie utrzymywa ten obraz przez pi minut z oczami zamknitymi i otwartymi, wwczas magiczne ksztacenie ducha w trzecim kroku zostao zakoczone. Ukoczenie tych najtrudniejszych wicze wymaga uporu, cierpliwoci, determinacji i wytrwaoci. Ci uczniowie, ktrzy chc da z siebie ten konieczny wysiek, bd wielce usatysfakcjonowani z mocy, jak nabd dziki tym wiczeniom koncentracji i bd j doskonali w nastpnym kroku.

56

wiczenia koncentracji zawarte w tym kroku nie tylko wzmacniaj si woli i zdolno koncentracji, lecz rwnie si intelektualn i mentaln. Wznosz one magiczne zdolnoci ducha i s wstpnymi wiczeniami dla przenoszenia myli, telepatii, podry mentalnej, jasnowidzenia i dla wielu innych rzeczy. Zatem te wiczenia s absolutnie konieczne. Aspirujcy mag nie dokona postpw bez tych zdolnoci. Zatem do wszelkich stara, by pracowa z nimi skrupulatnie i sumiennie.

Magiczne ksztacenie duszy


Zanim zaczniesz te wiczenia, musisz ju posiada astraln rwnowag elementw w duszy wytworzon przez introspekcj i samokontrol. Inaczej wyrzdzisz sobie wielk krzywd. W dalszym rozwoju powiniene kontynuowa prac nad uszlachetnianiem swojego charakteru, lecz prac z elementami ciaa astralnego powiniene zaczyna tylko wtedy, gdy jeste absolutnie pewny, e aden z twoich elementw nie gruje nad innym. Zadaniem tego kroku jest przyswojenie fundamentalnych atrybutw charakterystyki elementw i dowolne przywoywanie ich oraz rozpuszczanie. Ju znamy teori dziaania elementw, a teraz poczymy teori z praktyk w nastpujcy sposb.

Element ognia
Ogie, ze swoj ekspansj we wszystkich kierunkach, jako swj specyficzny atrybut posiada ciepo - jest zatem kulisty (sferyczny). Przede wszystkim ten atrybut powinnimy nabywa i wedle woli przywoywa go w swojej duszy i w ciele. W magicznym szkoleniu ciaa fizycznego kroku II wybralimy postaw, czyli w naukach Hindu asan, siedzc. Kiedy przyjmujemy t postaw, pozwala nam ona pozostawa w niej wygodnie i bez przerw przez dugi czas. Od tego momentu bdziemy uywa tej terminologii dla atwiejszego zrozumienia i bdziemy odnosi si do niej jako do asany. Pierwszym krokiem tego wiczenia jest przyjcie wybranej asany i wyobraenie, e jest si w rodku elementu ognia, ktry, w ksztacie kuli, obejmuje cay wszechwiat. Wyobra sobie, e wszystko dookoa ciebie jest ogniste, nawet cay wszechwiat. Teraz zacznij wdycha element ognia poprzez swj nos i wdychaj go rwnoczenie caym ciaem (wdychanie porami ciaa). Wdychaj gboko i rwno, rytmicznie, bez kompresji powietrza czy napinania puc. Ciao fizyczne i astralne musz by jak puste zbiorniki, do ktrych z kadym oddechem wdychasz czy wcigasz ten element. Ciepo elementu musi by z kadym oddechem zwikszane i przekazywane ciau. Ciepo, jak rwnie ekspansywna sia, musz si stale zwiksza, tak samo jak ogniste napicie, a bdziesz czu si ognicie gorcy. Cay proces wdychania elementu przez ciao jest oczywicie czysto wyobraeniow procedur i musi by praktykowane z plastyczn wizualizacj konkretnego elementu.

57

Zacznij to wiczenie od siedmiu wdechw elementu ognia i z kadym udanym wiczeniem zwikszaj t liczb o jeden wdech. W zasadzie, dwadziecia do trzydziestu oddechw powinno wystarczy. Tylko ci uczniowie, ktrzy s fizycznie silni i ktrzy posiadaj ogromn si woli, powinni przekracza t liczb wdechw, w zalenoci od swoich moliwoci. Jeli liczenie przeszkadza ci w koncentracji, po prostu uyj koralikw. Na pocztku bdziesz postrzega wyobraane ciepo jedynie astralnie (w duszy). Jednake z kadym wiczeniem ciepo staje si coraz bardziej odczuwalne fizycznie rwnoczenie z astralnym. Ciepo moe zwikszy si do takiego stopnia, e temperatura moe wznie si do poziomu pocenia si czy nawet gorczki. Jeli ucze do tego czasu ustanowi w swojej duszy rwnowag elementw, to taka akumulacja elementu nie wyrzdzi mu krzywdy. Kiedy ju ukoczysz wiczenie wyobraanej akumulacji elementu ognia, wyobraalnie czujesz ciepo i ekspansywn si ognia. Nastpnym krokiem jest usunicie elementu ognia. Wdychaj normalnie przez usta, a wydychaj element ognia do caego wszechwiata poprzez usta i cae ciao (wydychanie porami ciaa). Wydychanie elementu ma nastpi tyle razy ile byo wdechw. Innymi sowy, jeli zaczynasz to wiczenie od siedmiu wdechw, to musisz zrobi rwnie siedem wydechw. Ilo wdechw musi odpowiada liczbie wydechw. Jest to bardzo wane, gdy po ukoczeniu tego wiczenia ucze musi czu, e nie zostaa w nim nawet najmniejsza czstka elementu. Rwnie uczucie ciepa, ktre zostao wytworzone, musi cakowicie znikn. Jest zatem zalecane uywanie koralikw przy wdychaniu i wydychaniu. Na pocztku te wiczenia naley praktykowa z zamknitymi oczyma, a nastpnie z otwartymi. Alexandra David-Neel, tybetaska badaczka i podrniczka, opisuje w swoich ksikach podobny eksperyment nazywany tumo, ktrego praktykowanie przypisuje si lamom. Jednake to wiczenie jest - z praktycznych wzgldw i zwaszcza dla Europejczykw - niepene i nie moe by polecone studentom magii. Istniej w Oriencie adepci, ktrzy przez lata praktykowali to wiczenie, ktre w ich jzyku nazywane jest sadhana. Mieli zdolno kondensowania elementu ognia do takiego stopnia, e mogli chodzi nago i boso bez odczuwania zimna; nawet gdy byli owinici mokrym materiaem, wysycha on w bardzo krtkim czasie. Wpywali oni na otoczenie poprzez akumulacj elementu ognia, a zatem mieli bezporedni wpyw na sam natur - nie tylko byli w stanie topi nieg i ld w promieniu kilku metrw, lecz rwnie na odlego wielu kilometrw. Te i podobne zjawiska mog by wytworzone przez Europejczyka, jak rwnie przez kad inn osob, o ile spdzi ona wystarczajco duo czasu z tymi wiczeniami. Jednake dla naszego wasnego magicznego wzrostu czy rozwoju, kontrolowanie tylko jednego elementu nie jest ani wane, ani potrzebne. Musimy kontrolowa wszystkie elementy, gdy z magicznego punktu widzenia jest to jedyne waciwe podejcie.

Element powietrza
To wiczenie dotyczy elementu powietrza. Stosowana praktyka jest taka sama jak przy elemencie ognia, tylko musimy wyobraa sobie inne uczucie. Przyjmij t sam, wspomnian, wygodn asan, nastpnie zamknij oczy i wyobra sobie, e jeste w rodku przestrzeni powietrza, takiej, ktra zajmuje cay wszechwiat. Nie postrzegasz niczego, jeste cakowicie niewiadomy swojego otoczenia, nic nie istnieje dla ciebie poza tym, e przestrze obejmujca cay wszechwiat jest wypeniona powietrzem. Wdychaj element powietrza do

58

pustego wehikuu duszy i do ciaa fizycznego poprzez oddychanie caym ciaem (pucami i porami ciaa). Kady oddech dodaje porcj powietrza i wypeniasz swoje ciao coraz wiksz jego iloci. Musisz utrzyma obraz, e z kadym oddechem twoje ciao jest wypenione powietrzem w takim stopniu, e przypomina balon. W tym samym czasie musisz wyobraa sobie, e twoje ciao robi si coraz lejsze, tak lekkie jak samo powietrze. Uczucie lekkoci ma by tak intensywne, e ostatecznie, z powodu jego lekkoci, przestajesz czu swoje ciao. Zacznij wiczenia z elementem powietrza w dokadnie ten sam sposb jak z elementem ognia - od siedmiu wdechw i siedmiu wydechw. Gdy ju zakoczysz wiczenie, musisz czu, e nawet najmniejsza czstka elementu powietrza nie pozostaa w ciele i musisz czu si dokadnie tak samo jak przed rozpoczciem tego wiczenia. Aby nie musia liczy swoich wdechw i wydechw, uyj koralikw lub wzekw na sznurku. Zwikszaj liczb wdechw i wydechw przy kadym wiczeniu, lecz nie przekraczaj czterdziestu. Wtajemniczony, poprzez cig praktyk, osignie zjawiska takie jak: lewitacja, chodzenie po wodzie, latanie w powietrzu, przemieszczanie ciaa fizycznego i wiele innych rzeczy, zwaszcza jeli bdzie si on koncentrowa na tym jednym elemencie. Jednake prawdziwi wtajemniczeni nie s usatysfakcjonowani jednostronnymi zjawiskami, gdy nie jest to celem dla prawdziwego maga. Prawdziwi magowie chc duo gbiej spenetrowa rozumienie i kontrol, chcc osign duo wicej.

Element wody
Przyjmij asan, zamknij oczy i zapomnij o caym otoczeniu. Wyobra sobie, e cay wszechwiat jest nieskoczonym oceanem, a ty jeste umiejscowiony w samym rodku. Z kadym oddechem cae ciao jest wypeniane tym elementem. Musisz czu chd wody w caym ciele. Jeli wypenisz je elementem wody poprzez siedem wdechw, musisz rwnie wydycha go siedem razy. Kiedy wydychasz, usuwasz element wody z ciaa, tak e po ostatnim wydechu nie pozostaje nawet najmniejsza jego czstka. Ponownie, uywaj koralikw. Pamitaj, by zwiksza ilo wdechw i wydechw przy kadym wiczeniu. Im czciej bdziesz praktykowa to wiczenie, tym wyraniej bdziesz czu element wody z jego atrybutem chodu. Musisz czu si praktycznie jak brya lodu. Kade wiczenie nie powinno przekracza dwudziestu minut. W tym czasie powiniene by w stanie uczyni swe ciao lodowatozimnym, nawet w najgortszy dzie lata. Adepci Orientu kontroluj element wody w takim stopniu, e bardzo atwo osigaj dziki niemu wielkie zjawiska. S w stanie wytworzy deszcz podczas najgortszego okresu w roku, w czasie suszy; ale mog te uczyni co przeciwnego - zatrzyma deszcz. Mog odgania burze, uspokaja szalejcy ocean, kontrolowa wszystkie zwierzta pod wod itp. Prawdziwy mag wie, jak to jest dokonywane i nie potrzebuje adnego wytumaczenia.

59

Element ziemi
Element ziemi jest ostatnim elementem. Zaczynasz swoje wiczenie od dokadnie tej samej postawy, jak przy wiczeniach z innymi elementami. Teraz wyobra sobie, e cay wszechwiat skada si tylko z ziemi i siedzisz w jego rodku. Nie wyobraaj sobie ziemi jako bryy gliny, lecz jako gst, ziemist substancj. Specyficznym atrybutem substancji ziemi jest gsto i grawitacja (ciko). Wypeniasz swoje ciao t cik substancj przy pomocy metody oddychania caym ciaem. Ponownie, zacznij od siedmiu wdechw i z kadym wiczeniem zwikszaj t liczb o jeden. Poprzez koncentracj musisz by w stanie gromadzi tak duo substancji ziemi w swoim ciele, by byo cikie jak ow i, z powodu tej cikoci, masz si czu, jakby by sparaliowany. Metoda wydychania tego elementu jest taka sama jak w przypadku innych elementw. Kiedy ukoczysz to wiczenie, powiniene czu si tak samo jak przed jego rozpoczciem. Czas trwania nie powinien przekracza dwudziestu minut. W Tybecie to wiczenie, sadhana, jest jednym z czsto praktykowanych przez lamw: medytuj oni nad kawakiem gliny, rozamuj na czci i ponownie nad tym medytuj. Prawdziwy mag rozumie jak kontrolowa element ziemi w duo prostszy sposb, schodzc bezporednio do rda, i tym samym nie musi odwoywa si do tak trudnych procedur medytacyjnych. Kolory indywidualnych elementw mog by pomocne przy wykonywaniu wicze koncentracji: ogie - czerwony powietrze - niebieski woda - zielono-niebieski ziemia - ty, szary lub czarny. Uywanie powyszych kolorw podczas wicze, stosujc odpowiedni kolor do konkretnego elementu, jest spraw indywidualn nie jest to absolutnie konieczne. Jeli wyobraanie koloru czyni wiczenie atwiejszym, uywaj go na pocztku. Pamitaj, e gwny cel tych wicze jest skierowany bezporednio na zmys odczuwania. Po praktykowaniu tych wicze przez duszy okres czasu, ucze musi - jeli chodzi np. o element ognia - by w stanie wytworzy taki poziom ciepa, e kiedy zmierzy si temperatur termometrem, to wskae on gorczk. Te wstpne wiczenie kontrolowania elementw jest absolutnie konieczne i trzeba powici mu najwysz uwag. Wtajemniczony, posiadajc zdolno kontrolowania elementu ziemi, moe wytworzy wiele rnych rodzajw zjawisk. Moe on samodzielnie nad tym medytowa. Kontrola elementw jest najmniej znanym obszarem w magii bardzo mao byo powiedziane na ten temat, gdy zawiera on najwiksze arcanum. Jest to zatem najwaniejszy temat w nauce magii. Kto nie posiada zdolnoci kontrolowania elementw, nie bdzie w stanie niczego wanego osign w dziedzinie magicznej wiedzy.

Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego

60

Do tego miejsca wiczenia pierwszego kroku tego kursu musz ju by nawykiem i ucze musi je praktykowa do koca. Trzeci krok jest przedueniem drugiego. Postawa siedzenia spokojnie w absolutnym bezruchu ma by rozszerzona do trzydziestu minut. W kroku III oddychanie porami caego ciaa bdzie bardzo wyspecjalizowane i skierowane ku konkretnym organom. Ucze musi posiada zdolno oddychania porami kadej, dowolnej czci ciaa. Zaczynajc od stp, a na gowie koczc. Zacznijmy praktyk. Przyjmij asan i zamknij oczy. Przenie swoj wiadomo w jedn z ng. Nie ma znaczenia, czy zaczniesz od lewej, czy od prawej nogi. Wyobra sobie, e noga, tak jak puca, wdycha i wydycha energi witaln ze wszechwiata razem z oddychaniem przez puca. Wyjaniajc, energia witalna jest wdychana (absorbowana) z caego wszechwiata i poprzez wydychanie jest usuwana (rozadowywana) i zwracana caemu wszechwiatu. Jeli wykonasz to przez siedem oddechw, to zrb to samo z drug nog. Nastpnym krokiem jest rwnoczesne oddychanie obiema nogami. Gdy ci si uda, kontynuuj z rkoma, najpierw jedna potem druga, a nastpnie obie rce w tym samym czasie. Kiedy osigniesz podane rezultaty, kontynuuj z nastpnymi organami, takimi jak: genitalia, jelito grube, jelito cienkie, odek, wtroba, ledziona, puca, serce, krta i gowa. Te wiczenia s pene, kiedy jeste w stanie oddycha kadym, nawet najmniejszym organem ciaa. To wiczenie jest bardzo wane, gdy da ci zdolno kontrolowania kadej czci i organu ciaa, adowania go witaln energi, stymulowania i przywracania do zdrowia. Jeli jestemy w stanie dokona tego z wasnym ciaem, powinnimy by w stanie bez trudnoci dokona tego w innym ciele poprzez przeniesienie naszej wiadomoci. Przenoszenie energii magnetycznych jest bardzo wane w sztuce magicznego leczenia. Zatem zwracaj ogromn uwag na te wiczenia. Innym wiczeniem magicznego szkolenia ciaa fizycznego jest akumulacja energii witalnej. Nauczylimy si wdycha i wydycha energi witaln ze wszechwiata poprzez oddychanie porami caego ciaa. Teraz zaczniemy akumulacj energii witalnej.

Praktyka akumulacji energii witalnej


Przyjmij swoj postaw, wdychajc energi witaln ze wszechwiata do ciaa poprzez puca i wszystkie pory. Tym razem nie wydychaj energii witalnej z powrotem do wszechwiata, lecz zatrzymuj j w ciele. Dokonuje si tego, nie mylc o niczym podczas normalnego wydychania zuytego powietrza - przy kadym nowym wdechu musisz czu zwikszenie energii witalnej i jej akumulacj w ciele. Musisz te czu w sobie napicie tej energii, jak gdyby bya ona skompresowan par. Wyobra sobie, e ta skompresowana energia witalna promieniuje z twojego ciaa na zewntrz, podobnie do elementu grzewczego lub kaloryfera. Z kadym oddechem, jaki bierzesz, sia napicia czy moc tej emanacji si zwiksza, coraz bardziej i bardziej, stajc si coraz silniejsza i bardziej przenikajca (przenikliwa). Z praktyk i powtarzaniem tych wicze ostatecznie bdziesz w stanie emitowa penetrujc emanacj energii witalnej na kilometry. Musisz by w stanie dosownie czu to napicie, t penetrujc moc swojej emanacji. Praktyka czyni mistrzem! Zacznij to wiczenie od siedmiu

61

wdechw i zwikszaj o jeden wdech kadego dnia. To wiczenie nie powinno przekracza dwudziestu minut. W praktyce, to wiczenie jest stosowane tylko do okrelonych zada i eksperymentw. Do leczenia chorych ludzi, telepatii, magnetyzowania obiektw etc., wymagana jest ogromna ilo penetrujcej energii witalnej. Kiedy ju nie potrzebujesz tej energii w tak skumulowanej postaci, wtedy ciao musi by uwolnione z tego napicia i przywrcone do naturalnego stanu. Nie jest zalecane pozostanie w naenergetyzowanym stanie w codziennym yciu. Miaoby to niepodany wpyw na twj system nerwowy i prowadzioby do nerwowoci i zmczenia oraz powodowaoby wiele innych szkodliwych konsekwencji. To wiczenie koczy si wydychaniem nagromadzonej energii i przywrceniem jej wszechwiatu poprzez wyobrani. Zatem wdychasz tylko czyste powietrze, a wydychasz napicie energii witalnej, a czujesz, e osigne rwnowag. Po duszym okresie, mag bdzie w stanie uwolni witaln energi do wszechwiata w jednej chwili, w sposb wybuchowy, tak jak rozerwanie wypenionej powietrzem dtki. Ta forma rozadowania powinna by praktykowana jedynie wtedy, gdy stae si biegy we wspomnianej wyej metodzie i kiedy ciao osigno okrelony poziom elastycznoci. Kiedy osigne okrelony poziom biegoci w tej metodzie, czyli innymi sowy, kiedy opanowae nage rozadowanie, to moesz zacz praktykowa ten sam eksperyment z indywidualnymi czciami ciaa, powoli i krok po kroku. W szczeglnoci skupiaj si na doniach. Wtajemniczeni skupiaj si rwnie na oczach i tym samym s w stanie kontrolowa i uwizi swoj wol nie tylko jedn osob, lecz znaczn ich liczb, czasami nawet tumy. Mag, ktry ma zdolno adowania swoich doni w ten sposb, posiada bogosawione donie. W tym ley tajemnica bogosawiestwa, nakadania doni na osoby dotknite chorobami i tym podobnych rzeczy. wiczenia trzeciego kroku s ukoczone, kiedy osigne zdolno gromadzenia energii witalnej nie tylko w caym ciele, lecz rwnie w kadej pojedynczej jego czci; musisz te by w stanie wysya t nagromadzon energi na zewntrz. Opanowanie tych wicze koczy magiczne szkolenie ciaa fizycznego w kroku trzecim.

Addenum do kroku III


Do czasu, gdy sumiennie praktykujcy ucze osignie ten poziom swojego magicznego rozwoju, zauway on, e nastpio oglne przeksztacenie jego charakteru. Jego magiczne zdolnoci zwikszyy si we wszystkich sferach. Na paszczynie mentalnej ucze osign silniejsz wol, wiksz odporno, lepsz pami, atwiejsz moc obserwacji, jak rwnie i czystszy intelekt. W sferze astralnej ucze zauway, e sta si spokojniejszy i bardziej zrwnowaony; jego upione zdolnoci zaczynaj si ukazywa w zalenoci od jego chci. W materialnym, czyli fizycznym wiecie, ucze zauway, e sta si zdrowszy, peen wigoru i odmodzony. Jego energie witalne znacznie wyprzedzaj energie witalne wielu jego

62

towarzyszy, a w swoim codziennym yciu ucze osignie wiele dziki swojej emanujcej energii. Na przykad, poprzez t energi (czyli promieniujc moc) moe oczyci jakikolwiek pokj, w ktrym si znajduje, z wszelkich niechcianych wpyww i naadowa go swoj energi witaln. Ma rwnie moliwo, nawet na odlego, z powodzeniem pomaga chorym i cierpicym, gdy moe wysya emanujc energi na kilometry; t sam energi moe adowa obiekty swoimi yczeniami. To tylko kilka przykadw. Ucze na wasnej drodze odkryje jak, gdzie i kiedy moe stosowa swoje magiczne zdolnoci jak najwaciwiej. Ucze zawsze powinien pamita, e te zdolnoci mog by uyte dla dobra, jak i dla samolubnych celw. Zatem zawsze pamitaj o tym bardzo wanym przysowiu: Jaki siew, taki plon. Cel ucznia powinien zawsze by skierowany ku najlepszemu. Praca z magnetyzmem daje wiele rodzajw moliwych wariacji, wic by ucze uzyska lepsze pojcie, wymieni kilka z nich.

Impregnacja pokoju
Oddychajc poprzez puca i pory swojego ciaa, wdychasz energi witaln. Uywajc mocy swojej wyobrani, wcinij t energi witaln w swoje ciao do momentu, gdy promieniuje dynamicznie. W tym momencie twoje ciao powinno by jak wietlista moc, punkt skupienia bd poncy punkt. Z atwoci mona byoby stwierdzi, e jest ono indywidualnym socem. Z kadym wdechem zwikszaj skompresowan energi witaln jak i wietlist moc i wypenij ni pokj. Przy pomocy emanujcej energii (promienistej mocy) pokj powinien by dosownie tak jasny, jakby wiecio soce. Poprzez powtarzanie i kontynuowanie wicze moliwe jest, by owietli ciemny pokj lub pokj w nocy w takim stopniu, e znajdujce si w nim obiekty bd dobrze widoczne nie tylko przez praktykujcego ucznia, lecz rwnie przez niewtajemniczonych, gdy wiato witalnej energii moe by poprzez t metod zmaterializowane jako wiato dnia, co w rzeczywistoci jest tylko stosowaniem mocy wyobrani. Mag nie bdzie usatysfakcjonowany samymi tymi zjawiskami, gdy bardzo dobrze wie, e energia witalna posiada uniwersalny charakter. Nie tylko przenosi jego idee, myli i yczenia, lecz rwnie manifestuje jego wyobraenia. Moe on osign wszystko poprzez t energi; jednake realizowanie tego jest kwesti plastycznego wyobraania. Kiedy ucze wypenia pokj swoj emanujc energi, musi rwnie wyobraa sobie, co prbuje osign na przykad, e pokj bdzie oczyszczony z wszelkich astralnych i magicznych wpyww, albo e one znikn, albo e nie tylko mag bdzie czu si dobrze i zdrowo w tym pokoju, lecz rwnie kady kto tam wejdzie i bdzie przebywa. Co wicej, mag moe zaimpregnowa swj pokj yczeniem waciwej inspiracji, sukcesu i tym podobnych rzeczy, czyli odnonie wszystkiego, co wykonuje. Magowie, ktrzy zaszli dalej, maj moliwo chronienia swojego pokoju i w momencie gdy niechciani gocie tam wejd, czuj si niespokojnie i nie chc tam pozosta. Taki pokj jest zaimpregnowany pojciem ochrony i strachu.

63

Moesz rwnie zaimpregnowa pokj w bardziej stabilny sposb. Innymi sowy, gdy osoba wejdzie do pokoju bez zezwolenia, bdzie ona wyrzucona ze skutkiem paraliujcym. Tak jak przypuszczasz, mag ma niezliczone moliwoci do dyspozycji i na podstawie tych instrukcji moe on doj do wielu innych metod. Przy wydechu, mag moe zwrci zgromadzon energi witaln wszechwiatu i utrzyma emanujc energi czy te wietlist moc w pokoju przy pomocy swojej wyobrani. Ma rwnie inn moliwo: poprzez swoj wyobrani moe on wysa energi witaln bezporednio ze wszechwiata do pokoju bez wczeniejszego gromadzenia jej w swoim ciele, zwaszcza kiedy osign okrelony poziom biegoci w jej gromadzeniu. Moe on nawet impregnowa w ten sposb pokj swoimi yczeniami. Nie ma adnych granic, gdy wyobrania czy siy z si woli i wiar, w parze z mocnym przekonaniem. Kiedy mag wykonuje ten rodzaj pracy, nie jest ograniczony konkretnym pokojem, lecz moe impregnowa dwa lub wicej pokoi, czy nawet cay dom, swoj energi yciow i energi emanujc albo przez siebie, albo bezporednio ze wszechwiata przy uyciu podanej wyej metody. Skoro moc wyobrani nie zna ani czasu, ani przestrzeni, ta praca moe by wykonywana nawet na najwiksz odlego. Z czasem, przy uyciu tej techniki, mag bdzie w stanie naadowa jakikolwiek pokj, duy lub may, daleki lub bliski. Respektujc swj etyczny rozwj, bdzie on dokonywa jedynie dobrych i szlachetnych rzeczy i dziki temu jego moc bdzie nieograniczona. Praktyka czyni mistrzem!

Biomagnetyzm
W tym rozdziale poznamy inny specyficzny atrybut energii witalnej. Ten atrybut jest niezwykle wany dla naszej pracy magicznej. Ju wiemy, e kady obiekt, zwierz, czowiek, myloksztat moe zosta naadowany energi witaln i odpowiednim yczeniem. Energia witalna posiada cech akceptowania, poddawania si wpywowi czy te czenia z jakkolwiek myl, nawet mylami i uczuciami, ktre s cudze. Z tego powodu skoncentrowana energia witalna szybko scali si z innymi mylami i tym samym osabi efektywno zaimpregnowanej myli. Myl moe nawet zanikn, chyba e mag, poprzez czste powtarzanie, wzmocni jej napicie. Czynic to, stymuluje on myl czy ide, co czsto jest wielk strat czasu i czasami rwnie niekorzystnie wpywa na powodzenie impregnacji. Podany wpyw jest skuteczny tak dugo, jak dugo zachowuje swj waciwy kierunek. Jeli ju tak nie jest, to energia witalna sabnie bd zanika i miesza si z innymi wibracjami, a jej efekt stopniowo maleje. Aby zapobiec takiemu zajciu, mag musi zaznajomi si z prawem biomagnetyzmu. Energia witalna nie tylko dostosowuje si do jednej idei, koncepcji, myli lub uczucia, lecz rwnie akceptuje koncepcj czasu. To prawo czy ten specyficzny atrybut energii witalnej musi by wzity pod uwag przy pracy z ni, bd pniej, przy pracy z elementami. Za kadym razem gdy pracujesz z impregnacj yczenia przy uyciu energii witalnej, musisz zawsze bra pod uwag zarwno czas, jak i przestrze. Kiedy pracujesz magicznie, musisz zawsze stosowa si do nastpujcych zasad: 1. Praca z pierwiastkiem Akashy jest bezczasowa i pozaprzestrzenna. 2. W sferze mentalnej pracujesz z czasem. 3. W sferze astralnej pracujesz z przestrzeni (forma i kolor).

64

4. W wiecie materialnym, czyli fizycznym, pracujesz rwnoczenie z czasem i przestrzeni. Przy pomocy kilku przykadw uczyni prac z biomagnetyzmem zrozumia. Za pomoc energii witalnej naaduj pokj yczeniem, by czu si w nim dobrze i zdrowo. Ograniczasz, albo lepiej, zamykasz t energi yczeniem, e jej wpyw ma pozosta stay, dopki jeste w tym pokoju i przebywasz w nim. Kiedy opucisz pokj czy nawet nie ma ci przez duszy okres, wpyw stale odnawia si i stabilizuje. Gdy kto wejdzie do tego pokoju, nie wiedzc, e jest w nim obecna akumulacja energii witalnej, to bdzie si czu w nim dobrze. Czasami moesz wzmocni gsto i si promienistoci w swoim pokoju, mieszkaniu czy domu, powtarzajc swoje yczenie. Kiedy mieszkasz w domu, ktry jest potraktowany w ten sposb, energia witalna, ktra jest w ten sposb zamknita, bdzie cigle miaa dobry wpyw na twoje zdrowie i ciao. Energia w tym konkretnym pokoju bdzie miaa wibracj-yczenie jedynie na zdrowie. Jednake, jeli chcesz w nim praktykowa wiczenia, ktre maj do czynienia z inn ide-wibracj, ktra nie ma nic wsplnego ze zdrowiem, wtedy nie osigniesz dobrych rezultatw, jakie by osign w pokoju, ktry w ogle nie jest naadowany czy te naadowany yczeniem zgodnym z twoj ide. Jest zatem zalecane, by impregnowa pokj ide-wibracj, ktrej potrzebujesz do biecych wicze. Moesz rwnie naadowa yczeniem piercie, kamie etc., i ktokolwiek bdzie go nosi, napotka sukces i dobry los. Istniej dwie metody adowania i okrelania limitu czasowego. Pierwsza metoda jest nastpujca: moc wyobrani i koncentracj yczenia naaduj kamie lub metal witaln energi i okrel czas. Moesz wybra, by energia zostaa w obiekcie na zawsze i nawet cigaa wicej energii ze wszechwiata, stale zwikszajc swoj moc, by sprowadza sukces i dobry los tak dugo, jak dugo osoba bdzie nosia ten obiekt, niezalenie od tego, czy bdzie to obrczka, piercionek z kamieniem, kamie etc. Moesz te naadowa konkretny obiekt na krtki okres czasu, na przykad w taki sposb, e wpyw ustanie natychmiast, gdy speni si okrelony cel. Druga metoda jest nazywana adowaniem uniwersalnym. Procedura jest taka sama, tylko zmieniasz koncentracj yczenia, by trwao tak dugo, jak obiekt (piercionek, kamie, biuteria) istnieje. Niezalenie od tego, kto bdzie go nosi, bdzie przynosi tej osobie dobry los, sukces itp. Uniwersalne adowanie tego rodzaju, jeli jest wykonane przez wtajemniczonego, zachowuje energi w penej skutecznoci na wieki. Poprzez historie egipskich mumii wiemy, e te rodzaje energii i mocy mog wci by efektywne nawet po tysicach lat. Jeli talizman czy obiekt, ktry by naadowany dla konkretnej osoby, wejdzie w posiadanie kogo innego, nie bdzie mia wtedy adnego wpywu. Jednake jeli pierwotny waciciel odzyska wasno, wtedy talizman automatycznie odzyska skuteczno. Jest jeszcze jeden obszar, w ktrym mona zastosowa energi witaln - sztuka uzdrawiania, nazywana leczcym magnetyzmem. Ilekro mag leczy chor osob, niezalenie od tego czy robi to osobicie, czy przez nakadanie rk, czy na odlego poprzez wyobrani i wol, musi on zawsze rozway prawo czasu, jeli chce osign wielki sukces. Najpowszechniej uywan metod magnetyzowania jest ta, w ktrej magnetopata przy pomocy wyobrani tworzy przepyw energii witalnej ze swojego ciaa do chorej osoby, najczciej przez swoje rce. Ta metoda wymaga magnetopaty, ktry jest cakowicie zdrowy i

65

ktry ma wystarczajcy zapas energii witalnej, by nie zagrozi wasnemu zdrowiu. Widziaem smutne przypadki, w ktrych magnetopata, poprzez uycie zbyt duej iloci wasnej energii witalnej, tak bardzo zaszkodzi swojemu zdrowiu, e by bliski zaamania nerwowego poza wszystkimi innymi efektami ubocznymi, jak choroba serca, astma itd. Konsekwencje tej natury s nieuniknione, kiedy magnetopata zuywa wicej energii witalnej, ni jest w stanie odnowi, zwaszcza jeli ma wielu pacjentw w tym samym czasie. Ta metoda ma te inny minus: magnetopata przenosi swoje wasne astralne, czyli psychiczne, wibracje i cechy charakteru na pacjenta poprzez swoj energi, i poprzez to porednio astralnie wpywa na niego. (Istniej dostpne ksiki w temacie magnetyzmu). Dlatego te wymagane jest, eby magnetopata mia dobry i szlachetny charakter. Z drugiej strony, kiedy magnetopata ma do czynienia z pacjentem, ktrego cechy charakteru s gorsze ni jego wasne, to porednio przyciga on te ze wpywy z pacjenta do siebie, co jest pod kadym wzgldem dla niego niekorzystne. Hermetycznie wywiczony magnetopata nie rozszerza wasnej energii witalnej na pacjenta; zamiast tego, ciga on energi witaln ze wszechwiata i z koncentracj yczenia zdrowia pozwala jej pyn bezporednio przez swoje rce do chorej osoby. Obie te metody wymagaj czstego powtarzania magnetyzowania, jeli pacjent ma osign szybkie wyzdrowienie, gdy dysharmonia, czyli siedlisko choroby, szybko absorbuje i konsumuje przekazan energi, i pragnie jej wicej. Dlatego zabieg trzeba szybko powtrzy, jeli chcesz unikn pogorszenia si stanu. Zupenie inaczej jest, gdy magnetopat jest mag. Pacjent poczuje ulg dopiero wtedy, gdy mag otworzy si astralnie, czyli psychicznie, a konkretnie, kiedy wykona w swoim ciele dynamiczn akumulacj energii witalnej i zacznie emanowa tymi wietlnymi promieniami na chor osob. Mag moe z powodzeniem stosowa wiele metod, lecz zawsze musi utrzymywa wyobraenie z koncepcj yczenia, e pacjent bdzie dobrza z godziny na godzin, z dnia na dzie. Wymieni kilka metod, ktre mag moe zastosowa w leczeniu chorb. Przede wszystkim mag musi by dobrze obeznany w rozpoznawaniu chorb i ich symptomw. T wiedz mona uzyska poprzez studiowanie odpowiedniej literatury. Jest oczywiste, e dobra znajomo ludzkiej anatomii jest konieczna. Mag z pewnoci nie bdzie tak nierozwany, by leczy choroby, ktre wymagaj natychmiastowej interwencji chirurgicznej; rwnie choroby zakane nie powinny by pod jego wyczn opiek. Poza leczeniem medycznym, ma on w powyszych przypadkach moliwo przyspiesza proces leczenia i agodzi bl; moe osiga to nawet na odlego. Byoby dobrym dodatkiem, gdyby praktycy medycyny specjalizowali si w tej dziedzinie i poza sztuk zgodn z oficjaln medycyn, rozumieli, jak stosowa praktyk magiczn. Dlatego odnonie tego rodzaju leczenia mag powinien zajmowa si jedynie tymi pacjentami, ktrzy s mu przekazywani przez lekarza medycyny, albo te pracowa razem z lekarzem, by unikn bycia oskaronym o szarlataneri bd znachorstwo. Przede wszystkim, mag powinien mie w umyle jeden cel dobro chorej osoby. Nie powinien pracowa w zamian za korzyci pienine czy inne egoistyczne zaspokojenie, takie jak chwaa i uznanie. Powinien myle jedynie o najwyszym ideale dobroci; wtedy bogosawiestwo bdzie nieuniknione. Ten rodzaj pomocy jest najbardziej bogi. Przytocz

66

kilka najpowszechniej uywanych metod, ktre mag moe uywa bez ryzyka naraania swojego zdrowia i energii nerwowej 13 . Przed podejciem do ka chorej osoby zrb co najmniej siedem wdechw pucami i porami caego ciaa, skumuluj ogromn ilo energii witalnej ze wszechwiata do swojego ciaa i pozwl tej energii byszcze jak soce najjaniejszym wiatem. Poprzez powtarzane wdychanie energii witalnej pracuj, by wytworzy emanacj energetyczn na odlego co najmniej dziesiciu metrw od swojego ciaa, co jest rwne witalnej energii dziesiciu ludzi. Musisz czu, e zgromadzona energia witalna lni jak soce w twoim ciele. Jeli jeste w pobliu pacjenta i uzyskujesz t promienisto, on od razu poczuje ulg ogarnie go przyjemne uczucie i jeli choroba nie jest zbyt bolesna, to od razu poczuje si dobrze. Twoim przywilejem jest przenie zgromadzon wietlist energi na pacjenta w bardzo indywidualny sposb. Wyszkolony mag nie musi uywa magicznych ruchw ani nie musi nakada rk. Wszystkie te metody s tylko zewntrznymi manipulacjami i w tym samym czasie wspomagaj wyraanie jego woli. Jest w peni stosowne, jeli mag wemie jedn czy obie rce pacjenta i bdzie pracowa z wyobrani. Moe mie oczy zamknite bd otwarte; moe patrze na pacjenta, jeli chce, lecz nie musi tego robi. Tutaj dziaa jedynie swoj wyobrani. Mag moe te siedzie obok pacjenta podczas caego przekazywania energii bez wchodzenia z nim w fizyczny kontakt. Wyobra sobie, e emanujca energia, ktra ci otacza, przepywa w ciao chorej osoby i jest wciskana w nie poprzez twoj wyobranie - penetruje i rozwietla wszystkie jego pory. Podczas gdy to robisz, nakazujesz swojej woli, e skompresowana wietlista energia sprowadza wyzdrowienie chorej osoby. Kiedy to robisz, musisz stale wyobraa sobie, e chora osoba dobrzeje z godziny na godzin, e z kadym dniem wyglda zdrowiej. Musisz nakaza wietlistej energii nie opuszcza ciaa pacjenta, a jego zdrowie bdzie w peni przywrcone. Kiedy adujesz ciao pacjenta wietlist energi ilociowo, wtedy w zalenoci od choroby bdziesz w stanie sprowadzi zaskakujco szybkie wyzdrowienie. Promienisto zdrowej osoby siga okoo jednego metra. Po chwili powtrz procedur adowania, lecz musisz wzmocni napicie wietlistej energii, ktr zgromadzie poprzez koncentracj. Sukces, ktry osigniesz, zaskoczy ci. Po pierwsze wietlista energia nie moe uciec, gdy zamkne j i nakazae jej stale si odnawia. Po drugie okrelie ram czasow, w ktrej ciao ma stawa si zdrowsze godzina po godzinie, z dnia na dzie. Po trzecie obwodem ciaa okrelie przestrze, jak ma zajmowa energia. Zalecane byoby zamkn emanujc energi na okoo jednym metrze wok ciaa, co jest rwne emanacji przecitnej osoby. Przy pomocy tej metody wypenie fundamentalny warunek materialnego prawa czasu i przestrzeni. Przy stosowaniu tej metody mag zauway, e jego wasna wietlista energia, ktr przekaza pacjentowi, nie znika, lecz dalej jest tak intensywnie wietlista, jak bya na pocztku. Jest tak dlatego, e skompresowana energia witalna w ciele automatycznie si odnawia, tak jak w naczyniach poczonych, a zatem natychmiast odnawia zuyt emanujc energi. Zatem mag moe leczy setki chorych ludzi bez naraania swojej energii nerwowej ani duchowej, czyli mentalnej.
13

Poprzez energi nerwow rozumiana jest tutaj oglnie energia potrzebna do normalnego funkcjonowania organizmu przyp. tum.

67

Istnieje jeszcze jedna metoda, ktr mag moe uy, a ktra pozwala mu leczy cae ciao albo tylko chor cz. Jest to dokonywane poprzez wcinicie energii witalnej bezporednio poprzez pory przy pomocy wyobrani, by stale odnawiaa si ze wszechwiata, a leczenie bdzie ukoczone. Nawet tutaj nie powiniene zaniedba wyobraania yczenia ograniczenia w czasie i przestrzeni, w ktrej wyzdrowienie ma by w peni osignite. Powysza metoda moe by stosowana jedynie przy pacjentach, ktrych energia nerwowa nie jest zupenie wyczerpana, aby byli oni w stanie przetrwa okrelon ilo napicia spowodowan energi witaln. W przypadku dowiadczonego maga zgromadzona energia witalna jest ju energi zmaterializowan, to znaczy skondensowan fizyczn energi, ktr mona porwna do elektrycznoci. W porwnaniu z innymi metodami jest ona najbardziej popularna, gdy jest bardzo prosta i wyjtkowo skuteczna. Inn, bardzo szczegln metod jest taka, w ktrej przy pomocy wyobrani mag pozwala pacjentowi wdycha swoj wasn emanujc wietlist energi. Jeli pacjent ma zdolno koncentracji, moe robi to samodzielnie; w innym przypadku mag musi wykona wyobraanie za pacjenta. Praktyka ta jest wykonywana nastpujco: wietlista energia maga emanuje w obszarze okoo dziesiciu metrw. Skoro mag jest w bliskim otoczeniu pacjenta, unosi si on dosownie w wietle wietlistej energii maga, ktra jest zaimpregnowana yczeniem cakowitego uzdrowienia. Niezwykle wane jest, by chora osoba, ktra ma zdolno koncentrowania si, bya absolutnie przekonana, e z kadym oddechem wdycha wietlist energi maga i tym samym dobrzeje. Musi myle bardzo intensywnie, e leczca energia zostaje w nim i e stopniowo zdrowieje, nawet kiedy maga ju nie ma w pobliu. Jeli chora osoba nie jest w stanie si koncentrowa albo gdy mag ma do czynienia z chorymi dziemi, to samodzielnie musi wyobraa sobie, e chora osoba wdycha emanujc witaln energi maga z kadym oddechem i kieruje j do krwi, tym samym wpywajc na zdrowienie. Rwnie tutaj mag musi zebra koncentracj yczenia, e wdychana energia cigle pozytywnie wpywa na ciao pacjenta. Jest to oddychanie energi witaln wykonywane z ciaa maga poprzez ciao innej osoby. Tutaj moemy odnie si do cytatu z Biblii, jako dowodu stwierdze do tej pory podanych w tej ksice. Kiedy Chrystus zosta dotknity przez chor kobiet majc nadziej na wyzdrowienie, natychmiast poczu ubytek energii witalnej i do towarzyszcych Mu uczniw powiedzia: Kto mnie dotkn!. Zawsze pamitaj, e czas i przestrze musz by brane pod uwag, ilekro pracujesz z energi witaln i magnetyzmem. Majc to na uwadze, podaem kilka przykadw odnoszcych si do leczenia chorb i mgbym wymieni duo wicej metod w odniesieniu do leczenia z punktu widzenia magnetyzmu, czy w ktrych magnetyzm mgby by z powodzeniem zastosowany. Na przykad, mag moe skontaktowa si z duchem pacjenta, kiedy pi, i stosowa wiele rnych metod leczenia. Poza magicznym leczeniem chorych ludzi przy pomocy energii witalnej, mag ma moliwo uywania do tego elementw, magnetyzmu i elektrycznoci. Szczegowe opisy wszystkich metod i moliwoci leczenia wypeniyby bardzo obszern ksik. By moe bd mia w przyszoci okazj wyda ksik o metodach okultystycznego leczenia z magicznego punktu widzenia i udostpni j tym magom, ktrzy s zainteresowani tym tematem. Jednake teraz pozostawiam to na przyszo. W tej pracy jedynie odwouj si do kilku metod leczenia w odniesieniu do koncepcji czasu i przestrzeni, innymi sowy, do magnetyzmu.

68

Wysoce wtajemniczeni i wici, ktrych wyobrania jest rozwinita w takim stopniu, e wszystko, co sobie wyobraaj, natychmiast staje si rzeczywistoci we wszystkich sferach, nie potrzebuj adnej z tych metod. Musz oni jedynie wyrazi yczenie czy wol, a natychmiast staje si ona rzeczywistoci. Kady mag powinien dy do osignicia tego wysokiego poziomu duchowego rozwoju. Podsumowanie wicze kroku III I. Magiczne ksztacenie ducha 1. Koncentracja myli z dwoma lub trzema zmysami rwnoczenie 2. Koncentracja myli na obiektach, obszarach i miejscach. 3. Koncentracja myli na zwierztach i ludziach. II. Magiczne ksztacenie duszy 1. Oddychanie elementami: wdychanie elementw do caego ciaa. a. ogie ciepo b. powietrze lekko c. woda zimno d. ziemia grawitacja (ciko) III. Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego 1. Zachowanie wicze kroku I, ktre musz sta si nawykiem. 2. Akumulacja energii witalnej: a. oddychanie pucami i porami w caym ciele b. oddychanie pucami i porami w indywidualnych czciach ciaa. Addenum do kroku III 1. Impregnacja pokoju. 2. Biomagnetyzm. Koniec kroku III.

69

Krok IV Wprowadzenie
Zanim zaczn opisywa trudniejsze wiczenia, chc ponownie podkreli, e ucze, chcc osign absolutny sukces na magicznej ciece, musi by cierpliwy i nie przyspiesza swojego rozwoju. Jest zatem absolutnie konieczne, by opanowa wszystkie poprzednie wiczenia zanim przejdzie si do poniszych.

Magiczne ksztacenie ducha


W tej czci ksiki opisz przenoszenie wiadomoci na zewntrz. Musimy wiedzie, jak dowolnie przenosi nasz wiadomo do kadego obiektu, zwierzcia lub czowieka. Zacznijmy wiczenie: Najpierw umie przed sob jakie obiekty, ktrych uywasz codziennie; rb to w ten sam sposb jak w kroku II, kiedy praktykowae wiczenia koncentracji na obiektach. Nastpnie przyjmij asan siedzc i skoncentruj si na krtk chwil na jednym z obiektw - zapamitaj jego form, kolor i rozmiar. Teraz wyobra sobie, e stae si tym konkretnym obiektem musisz tak jakby czu i postrzega jak ten konkretny obiekt i przyj wszystkie jego atrybuty. Musisz czu, jak bardzo zamknity jeste w obszarze, w jakim si znajdujesz, i ktry moesz opuci jedynie poprzez zewntrzny wpyw. Musisz rwnie wyobrazi sobie cel obiektu, w ktry si przeksztacie poprzez swoj wyobrani. Dziki intensywnej koncentracji powiniene by w stanie rwnie obserwowa swoje otoczenie z punktu widzenia obiektu i przyj jego proporcje i stosunek z innymi obiektami. Jeli, na przykad, obiekt jest pooony na stole, to powiniene czu stosunek do stou, jak rwnie do innych obiektw na stole i wewntrz pokoju, w ktrym wszystkie s umiejscowione. Jeli uda ci si wykona to wiczenie z jednym obiektem, to praktykuj dalej z innymi. To wiczenie jest zakoczone, kiedy uda ci si poczy swoj wiadomo z kadym wybranym obiektem do takiego stopnia, e przybierasz form, wielko i cechy obiektu oraz kiedy jeste w stanie pozostawa w obiekcie przez co najmniej pi minut bez przerwy. Podczas tego wiczenia ciao fizyczne musi by cakowicie omijane i zapomniane. Nastpnie wybieraj wiksze obiekty do swojego skoncentrowanego przeniesienia wiadomoci, takie jak: kwiaty, roliny, krzewy, drzewa etc. wiadomo nie zna ani czasu, ani przestrzeni, jest zatem pierwiastkiem akashy. Nie zniechcaj si pocztkowymi porakami zwizanymi z niezwyk natur wicze. Cechy, ktre zapewni ci podany sukces to cierpliwo, upr i wytrwao. W pniejszym czasie ucze w peni zda sobie spraw z przyszej wagi tych wstpnych wicze w temacie magii. Kiedy ucze opanuje przenoszenie swojej wiadomoci do obiektw nieoywionych, nastpnym oczywistym krokiem jest przenoszenie wiadomoci do istot ywych. Wczeniej wspomniaem, e wiadomo jest poza czasem i przestrzeni, zatem gdy wykonujemy nasze wiczenia z ywymi istotami, nasz wybrany obiekt nie musi by przed nami fizycznie. Do tego miejsca ucze musi posiada zdolno dowolnego wyobraania kadej istoty.

70

Zacznij to wiczenie, przenoszc swoj wiadomo do wyobraonej formy kota, psa, konia, koza etc. Rodzaj obiektu wicze nie jest wany - moe to by rwnie mrwka, ptak czy so. Najpierw wyobra sobie zwierzta w bezruchu, a potem w ruchu chodzce, biegnce, pezajce, latajce lub pywajce, w zalenoci od zdolnoci konkretnego zwierzcia. Ucze musi by w stanie przenie swoj wiadomo do dowolnie wybranej formy i w niej funkcjonowa. wiczenie jest ukoczone, kiedy ucze moe pozosta w tej pozycji przez co najmniej pi minut bez przerwy. Wtajemniczeni, ktrzy praktykuj to wiczenie przez wiele lat, s w stanie zrozumie kade zwierz i mog kontrolowa je swoj wol. W zwizku z tym przychodz na myl legendy o wilkoakach, razem z innymi rnymi historiami, gdzie czarownicy zamieniaj si w zwierzta. Dla maga te legendy i bajki maj duo gbsze znaczenie i duo wiksz wag ni dla przecitnego czowieka. Te historie bez wtpienia opisuj czarnych magw, ktrzy nie chcieli by rozpoznani, gdy dokonywali swoich bezbonych, nikczemnych czynw, a zatem przyjmowali te zwierzce formy w niewidzialnym wiecie. Dobry mag potpia takie dziaania, a jego duchowe umiejtnoci pozwalaj mu rozpoznawa takie istoty i rwnie identyfikowa prawdziw form tej osoby. Te wstpne wiczenia nie su kuszeniu ucznia do wykonywania takich dziaa. Raczej przygotowuj go na wysz magi, w ktrej, dla pewnych przedsiwzi, musi przyjmowa wysze boskie formy, w ktre przeniesie swoj samowiadomo. Kiedy ju jeste w stanie, poprzez to wiczenie, przyj swoj wiadomoci kad zwierzc form i utrzyma to wyobraenie przez pi minut bez przerwy, wwczas praktykuj to samo wiczenie z ludmi. Pocztkowo wybieraj znajomych, przyjaci, czonkw rodziny, krewnych - ludzi, z wyobraaniem ktrych nie masz problemw; pe i wiek nie maj znaczenia. Musisz by w stanie przenie swoj wiadomo do ciaa innej osoby w takim stopniu, e postrzegasz si, i jeste i mylisz jak osoba, ktrej obraz przywoujesz. Nastpn czci tego wiczenia jest przejcie od ludzi, ktrych dobrze znasz, do cakiem obcych - ludzi, ktrych nigdy nie widziae; a skoro nigdy nie widziae tych ludzi, musisz ich sobie wyobrazi. Ostatecznie na eksperymentalne obiekty wybieraj ludzi innych ras. wiczenie jest zakoczone, kiedy jeste w stanie przenie swoj wiadomo na co najmniej pi minut do ciaa, ktre wizualizowae. Jednake, im duej jeste w stanie utrzyma swoj wiadomo w tym wyobraonym ciele, tym wiksze bd tego korzyci. Poprzez to wiczenie mag zyskuje moc wizania si z kadym czowiekiem. Bdzie zna uczucia i myli, ktre powstaj w wiadomoci osoby, ktrej obraz przywoa i bdzie zna jej przeszo i teraniejszo, sposb zachowania. Mag moe nawet dowolnie wpywa na t osob. Zalecane jest jednak pamitanie o przysowiu: Jaki siew, taki plon. Mag nigdy nie zastosuje swojego wpywu dla zego celu czy te nie zmusi innej osoby do wykonania czego wbrew wasnej woli. Jeli wielka moc nad kadym czowiekiem nadana magowi przez to wiczenie jest przez niego uywana dla dobra ludzkoci, to zejd na niego bogosawiestwa. To da magowi rozumienie, dlaczego w Oriencie uczniowie obdarzaj swojego mistrza najczystsz mioci. Wielbic swojego mistrza, ucze wie si instynktownie z jego wiadomoci - w ten sposb bdzie on porednio pod jego wpywem, co zaowocuje szybszym i bezpieczniejszym postpem. Dlatego orientalne metody nauczania uwaaj obecno mistrza (guru) za absolutnie konieczne dla rozwoju uczniw. To, co jest w

71

Tybecie znane jako ankhur, oparte jest na tej samej zasadzie, lecz w odwrotnym porzdku mistrz wie si ze wiadomoci swojego ucznia i przekazuje mu moc i owiecenie. Mistycy stosuj t sam metod, tzw. pneuma-transfer. 14

Magiczne ksztacenie duszy


W tym rozdziale bdziemy dalej rozszerza nasz prac z elementami. Do tej pory nauczylimy si gromadzi wewntrz nas jeden element poprzez oddychanie pucami i porami ciaa oraz postrzega w ciele jego konkretne waciwoci. Teraz nauczymy si, jak adowa elementem poszczeglne czci ciaa. Mona zastosowa tutaj dwie metody, jednake mag musi opanowa je obie. Metoda 1 Jak byo to opisane w kroku III, wdychaj konkretny element poprzez puca i pory, do caego ciaa, i gromad go, a nastpnie rb wydech bez wyobraania sobie czegokolwiek. Przy wdechu wyobraaj sobie uczucie charakterystycznego atrybutu elementu. Jeli jest to element ognia, charakterystycznym atrybutem bdzie ciepo; jeli jest to woda, wyobraaj sobie zimno; jeli powietrze, wizualizuj uczucie lekkoci; a kiedy jest to ziemia, bdzie to ciko. Zacznij od siedmiu wdechw, lecz zamiast przywraca zgromadzony element wszechwiatu i wyobraa jego znikanie, kieruj element do konkretnej czci ciaa, jeszcze bardziej kompresujc jego konkretny atrybut i wypeniajc nim t cz ciaa. Musisz czu skompresowany element z jego charakterystycznym atrybutem duo bardziej intensywnie w jednej czci ciaa, ni gdy czujesz to w caym ciele. Tak jak kompresowana jest para, by uzyska wicej cinienia, tak samo minie, koci i skra danej czci ciaa musz by przeniknite elementem. Kiedy ju mocno czujesz konkretny atrybut elementu w napenianej czci ciaa, to rozpu go poprzez cae ciao przy pomocy wyobrani i rozaduj poprzez wydychanie z powrotem do wszechwiata (jak jest to opisane w kroku III). To wiczenie musi by praktykowane zamiennie z kadym elementem i z kadym wewntrznym i zewntrznym organem. Istnieje jednak bardzo wany wyjtek, o jakim trzeba pamita: nie praktykuj tego z sercem ani z mzgiem. Jeli nie chcesz wyrzdzi duej szkody, nie gromad adnego elementu w sercu ani w mzgu, czy to swoim wasnym, czy innej osoby. Jedynie mistrzowski mag, ktry jest bardzo dowiadczony w kontrolowaniu elementw - ten, ktry jest panem elementw - moe przyj pewn ilo akumulacji w sercu i mzgu bez wyrzdzania sobie krzywdy, gdy taki mistrz zna swoje ciao i ma nad nim kontrol. Moesz jednake dostarcza kademu organowi, nawet sercu i mzgowi, konkretne atrybuty elementw, lecz nie kumuluj ich. Osoba pocztkujca powinna powstrzyma si od kumulowania elementw czy energii witalnej w sercu lub mzgu, zwaszcza jeli nie jest jasnowidzem i nie posiada zdolnoci obserwowania funkcji konkretnych organw. Kiedy kumulujesz elementy czy energi witaln w caym ciele, wtedy mzg i serce jest oglnie przystosowane do tej akumulacji, poniewa moc tego napicia nie jest skierowana na jaki konkretny organ, lecz jest rozprowadzana na cae ciao.

14

Pneuma w jzyku greckim oznacza midzy innymi duch bd oddech.

72

Szczegln uwag naley powici doniom i stopom. Powiniene nauczy si opanowania akumulacji elementw i witalnej energii w swoich doniach i stopach, gdy jest w tych miejscach uywana w praktycznej czci magii. Bardzo szczegln uwag powiniene powici palcom. Istnieje jeszcze inna moliwo rozadowywania elementu z organu lub czci ciaa. Zamiast przywracania elementu najpierw do caego ciaa, aby stamtd go uwolni, poprzez oddychanie porami, do wszechwiata, moesz te rozadowa cay element bezporednio z czci ciaa do wszechwiata przy pomocy wyobrani. Ta druga procedura jest znacznie szybsza. Mag musi by wprawiony w obu metodach i rozumie to, jak ich dowolnie uywa. Metoda 2 Druga metoda akumulacji elementu w czci ciaa jest dokonywana poprzez przeniesienie si ze wiadomoci do konkretnej czci ciaa, pozwalajc wdycha i wydycha jej w ten sam sposb jak przy oddychaniu porami. Wdychasz element kadym oddechem, ktry bierzesz, a wydychasz normalnie; innymi sowy, zachowujesz element, ktry wdychasz. Kiedy masz uczucie, e zgromadzie wystarczajc ilo danego elementu w konkretnej czci ciaa, uwolnij element poprzez wydychanie; innymi sowy, przywracasz go wszechwiatu, z ktrego go wczeniej wdychae. Ta procedura jest oczywicie szybka i prosta, lecz wymaga okrelonej umiejtnoci w przenoszeniu swojej wiadomoci. Musisz rwnie umie akumulowa energi witaln w kadej, dowolnie wybranej czci ciaa. Kiedy ju perfekcyjnie opanujesz t praktyk, moesz przej do nastpnego wiczenia. Wiemy, e ciao ludzkie jest podzielone na cztery gwne regiony w odniesieniu do elementw. Przypomnimy je dla lepszego zrozumienia: 1. Element ziemi: od stp do ud, z koci ogonow, wczajc w to organy reprodukcyjne, czyli genitalia. 2. Element wody: obszar brzuszny z jego wewntrznymi organami, takimi jak: jelita, ledziona, pcherz, wtroba, odek, a do przepony brzusznej. 3. Element powietrza: klatka piersiowa, puca, serce, a do szyi. 4. Element ognia: gowa ze wszystkimi jej organami. Celem nastpnego wiczenia jest adowanie konkretnych obszarw ciaa odpowiednimi elementami. Jest to dokonywane w nastpujcy sposb: Przyjmij swoj ulubion asan. Poprzez puca i oddychanie porami wdychaj element ziemi, z jego charakterystycznym atrybutem cikoci, do ziemskiego obszaru swojego ciaa, to znaczy od stp do genitaliw i koci ogonowej. Wdychaj element ziemi siedem razy. Wydech wykonuj normalnie, aby obszar ziemi w twoim ciele zosta wypeniony elementem, ktry na niego wpywa. Utrzymaj element ziemi w obszarze ziemi i kontynuuj, wdychajc siedem razy element wody regionem wody, obszarem brzusznym, bez wydychania elementu wody, tak aby obszar wody rwnie zosta wypeniony swoim elementem. Nastpnie kontynuuj w ten sam sposb z nastpnym elementem. Wdychaj element powietrza siedem razy i wypenij obszar klatki piersiowej. Zatrzymaj go w tym obszarze bez wydychania. Nastpnie przejd do obszaru gowy; wypenij go, wdychajc element ognia siedem razy. Nie wydychaj elementu ognia, aby obszar gowy zosta nim wypeniony.

73

Kiedy wszystkie obszary ciaa s naadowane odpowiednimi elementami, musisz pozosta w tej pozycji przez mniej wicej dwie do piciu minut, a nastpnie przejd do rozpuszczania elementw. Zacznij tam, gdzie skoczye. W tym przypadku zacznij od gowy, od elementu ognia. Siedem razy wykonuj normalny wdech, lecz przy kadym wydechu (rwnie siedem razy) wydychasz element ognia z powrotem do wszechwiata. Kiedy obszar gowy jest oczyszczony z elementu ognia, przejd do obszaru powietrza, nastpnie obszaru wody i na kocu do obszaru ziemi, a cae ciao zostanie cakowicie oczyszczone ze zgromadzonych elementw. Kiedy osigniesz okrelon biego w tych wiczeniach, moesz rozszerzy je, nie tylko wypeniajc konkretne obszary ciaa odpowiednimi elementami, lecz rwnie kompresujc odpowiednie elementy w tych obszarach. Procedura jest taka sama, jak ta wanie opisana, w ktrej zaczynasz od elementu ziemi i koczysz na elemencie ognia. Rwnie proces rozpuszczania elementw jest taki sam, jak ten opisany przed chwil. Te wiczenia s rwnie wielkiej wagi, gdy sprowadzaj materialne, czyli fizyczne ciao, jak rwnie i ciao astralne, czyli psychiczne, do harmonii z uniwersalnymi prawami elementw. Jeli mag z jakiego powodu dowiadczy dysharmonii, to wystarczy, e bdzie praktykowa powysze wiczenie, i natychmiast na nowo ustanowi harmoni. Bdzie dowiadcza przyjemnego wpywu penej uniwersalnej harmonii nie tylko przez kilka godzin, lecz caymi dniami, co stwarza w nim i podtrzymuje uczucie pokoju i bogoci. Harmonia elementw w ciele oferuje kilka innych moliwoci: 1. Przede wszystkim ucze jest chroniony od wszelkich destrukcyjnych wpyww pochodzcych z negatywnej strony elementw. 2. Kiedy ucze osignie magiczn rwnowag, odkryje, e jest w rodku rnych zaj; widzi wszystkie prawa, wszystkie powstajce i gince w uniwersalnej, prawdziwej perspektywie. 3. Ucze nie jest dowiadczany przez wiele chorb i sprowadza rwnowacy efekt na wasn karm, a tym samym i przeznaczenie; staje si on coraz bardziej odporny na wszelkie niekorzystne wpywy. 4. Oczyszcza swoj mentaln i astraln aur i wzmacnia swoj mentaln i astraln matryc. 5. Budzi swoje magiczne zdolnoci; jego intuicja przyjmuje uniwersalny charakter. 6. Jego astralne zmysy s wzmocnione. 7. Jego zdolnoci intelektualne s zwikszane.

Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego


Do tego momentu wiczenia pierwszego kroku powinny sta si ju czci twojego ycia, codziennym nawykiem. wiczenia drugiego kroku powinny by wykonywane w zalenoci od dostpnego czasu i, jeli tylko jest taka moliwo, pogbiane i umacniane. Do tego miejsca musisz mie zdolno stosowania si w najdrobniejszych szczegach do kadego ascetyzmu, ktremu si poddasz, bez ulegania pokusom czy nawet bez walki z nimi. wiczenia trzeciego kroku powinny rwnie by udoskonalone i pogbione do granic moliwoci.

74

Pozycja ciaa i koczyn musi by opanowana do takiego stopnia, by by w stanie pozostawa w siedzcej asanie godzinami bez dowiadczania najmniejszej przeszkody, nerwowoci, napicia czy skurczw mini. Emanujca energia musi by zwikszana, pogbiana i musi sta si bardziej ekspansywna, to znaczy bardziej dynamiczna; jest to dokonywane przez wyobrani, moc wyobrani i gbsz medytacj. Mag musi nauczy si praktycznie stosowa emanujc energi we wszystkich okolicznociach i sytuacjach. Musi doj do miejsca, w ktrym kade yczenie przeniesione na emanujc energi natychmiast staje si rzeczywistoci. To pozwoli mu pomaga cierpicym w przypadku choroby lub wypadkw; i bdzie on w tym wzgldzie bogosawiony. Teraz zajmiemy si tematem niezbyt dobrze znanym, konkretnie postawami ciaa, gestami i pozycjami palcw, ktre s powszechnie znane jako rytuay. Fundamentalna zasada rytuaw skada si z potwierdzenia idei czy biegu myli przez zewntrzn form ekspresji, bd na odwrt, jest to przywoywanie lub te, jak jest to nazywane w hermetyzmie, ewokowanie idei czy biegu myli poprzez gest lub dziaanie. Ta fundamentalna zasada ma zastosowanie do wszelkiej magii rytualnej. To potwierdza nie tylko, e kada idea czy kade istnienie moe by wyraone poprzez zewntrzne dziaanie, lecz moe to zosta rwnie zwizane z konkretnym zadaniem. To, co nie otrzyma lub nie nosi swojej nazwy, symbolu czy zewntrznego znaku, nie posiada znaczenia ani wagi. Wszystkie magiczne procedury s rytuaami opartymi na tej pierwotnej tezie i od zarania czasu kady system religijny mia swoje konkretne akty kultu. Istnieje oczywicie rnica co do wagi tych rytuaw. Bardzo mao z tego tematu zostao udostpnione powszechnie, lecz byo najczciej chowane w najwikszej tajemnicy, bdc tematem zarezerwowanym wycznie dla wysokich kapanw i wtajemniczonych. Kady rytua suy konkretnemu celowi, niezalenie od tego czy jest to sowne czarodziejstwo Tybetu, pozycje palcw wykonywane przez kapanw w Bali lub podczas aktw czci w Oriencie, czy rytualne ewokacje magw. Synteza zawsze pozostaje jedna i ta sama. Kiedy kto o czym zawiadcza bd zeznaje w sdzie, wznosi praw do w wycignitymi trzema palcami jako potwierdzenie prawdomwnoci - to rwnie moe zosta uznane za gest magiczny. Z punktu widzenia chrzecijastwa trzy wycignite palce symbolizuj trjc. Kada z wielu l i sekt ma swoje wasne rytuay. Na przykad wolnomularze s zwizani konkretnym znakiem, sowem i uciskiem doni. Wiele rzeczy mona na ten temat powiedzie z historycznego punktu widzenia, lecz takie studium byoby cakowicie pozbawione znaczenia dla praktyki magii czy dla magicznej edukacji. Prawdziwy mag nie ulega wpywom, gdy czyta w rnych ksikach, w jaki sposb inny mag rysuje magiczny okrg i uwaa go za symbol nieskoczonoci, boskoci i nietykalnoci, czy te o tym, jak przenosi swoje geniusze 15 i anioy do tego okrgu dla swojej ochrony, albo jak lama rysuje swoj mandal i podczas swych rytuaw uwaa swj thatagatos za symbol strzegcego bstwa. Mag nie potrzebuje instrukcji, ktre s dla niego obce. Jest on wiadomy tego, e s to tylko punkty skupienia dla idei i pamiciowe pomoce dla ducha. W kroku IV mag nauczy si jak opracowywa wasne rytuay, akty czci, gesty i pozycje palcw. Oczywicie, wszystko zaley od jego indywidualnoci i zmysu postrzegania. Wielu magw dokonuje znaczco wicej przy pomocy prymitywnych rytuaw ni filozoficzny spekulant
Geniusze s rodzajem istot zamieszkujcych rne planetarne sfery. Opisy geniuszy, inteligencji i innych istot, jak rwnie sposoby ich przywoywania, mona znale w drugiej ksice Bardona Praktyka magii ewokacyjnej przyp. tum.
15

75

przy pomocy skomplikowanego aktu czci. Nie istniej konkretne wytyczne ucze musi dziaa intuicyjnie i musi rozumie, jak wyrazi kad ide, kady bieg myli, jak rwnie to, co chce zrealizowa, w postaci odpowiedniego gestu, pozycji palcw czy poprzez rytua. Na przykad, z pewnoci nie wyraziby symbolicznie gestu bogosawiestwa zacinit pici. W zalenoci od okolicznoci czy sytuacji, w ktrej si znajduje, opracuje on indywidualny, bezpretensjonalny rytua, ktry zastosuje w cakowitej tajemnicy, nie bdc przez nikogo dostrzeonym. Istniej magowie, ktrzy praktykuj magi rytualn, stosujc ruchy palcw, trzymajc donie w kieszeniach, nawet w towarzystwie wielu ludzi, z ktrych nikt nie zdaje sobie z tego sprawy. Jest to dokonywane przez uycie elementw w odniesieniu do analogii piciu palcw: palec wskazujcy ogie kciuk woda palec rodkowy akasha palec serdeczny ziemia may palec powietrze prawa do elementy pozytywne lewa do elementy negatywne Ten przykad powinien wystarczy. Naucz si przypisywa cakowicie indywidualne znaki stosowne do rnych idei. Utrzymuj te znaki w tajemnicy, gdy jeli kto inny zastosuje ten sam znak do tej samej idei, osabi on ide (efektywno yczenia), cigajc twoj energi. Ilekro chcesz szybko speni swoje osobiste yczenie, zwi je ze swoim maym rytuaem czy gestem. Najlepiej z gestem palcw. Wyobra sobie, e poprzez ten gest twoje yczenie staje si rzeczywistoci, a raczej, e ju stao si rzeczywistoci. Tutaj rwnie ma zastosowanie prawo, e okrelanie idei czy yczenia musi by w czasie teraniejszym oraz w postaci rozkazu. Wyobraanie, e to staje si rzeczywistoci w poczeniu z gestem czy rytuaem, musi by na pocztku wykonywane intensywnie z poczuciem pewnoci - jak we wczeniejszym wniosku - z przekonaniem i niewzruszaln wiar w sukces. Na pocztku maj by stosowane zarwno rytua, jak i wyobraenie. Pniej, kiedy w peni pochonie ci wyobraenie yczenia i jego realizacja, bdziesz automatycznie, bez zauwaania tego i bez wiadomoci, czu si zmuszony do uycia gestu czy rytuau. Kiedy osigniesz punkt, e yczenie staje si zautomatyzowane w wyobrani, wtedy odwracasz procedur - wykonujesz gesty lub rytua, a wyobrania czy konkretna energia automatycznie wyzwala skutek. Jest to waciwy cel rytuau, gestu, pozycji palcw lub postawy ciaa. Kiedy rytua z wyobraeniem jest zautomatyzowany, to wystarczy tylko wykona rytua, aby osign zamierzony efekt czy wpyw. Naadowana bateria daje najlepsze porwnanie wszystko, czego potrzeba, to odpowiednie poczenie, aby mie dostpn ca jej elektryczno. Czste powtarzanie wyobraania gestu czy rytuau, ktry wybrae, ustanawia magazyn energii w sferze przyczynowej pierwiastka akashy, ktry, w zalenoci od yczenia lub celu, przyjmuje wymagan wibracj (fluid elektromagnetyczny), kolor, brzmienie i wszystkie konieczne analogie. Mona by poprawnie stwierdzi, e wszystkie te rzeczy s bezporednimi krwinkami caej struktury tego magazynu energii. Kiedy ten magazyn jest adowany poprzez czste powtarzanie, sam rytua uwalnia wtedy cz energii z magazynu i wytwarza potrzebny skutek. Jest zatem niezwykle wane, by nikomu o nim nie mwi;

76

inaczej kto inny mgby zuy ten zapas energii tym samym rytuaem i osign ten sam skutek bez adnego wysiku. Jednake za wszystkie konsekwencje odpowiedziaby twrca rytuau. Istniej loe, kace nowicjuszom praktykowa rytuay, przez ktre taki magazyn energii jest automatycznie adowany. To daje wyszym wtajemniczonym darmow dostaw dla ich wasnego magazynu energii i mog go oni uywa bez adnego wysiku ze swojej strony. Kiedy ucze dojdzie do momentu, w ktrym sam moe uywa energii z tego magazynu, oznajmia si mu, by uywa tego rytuau moliwie jak najmniej. Ta wiedza moe da ide, e pewne ruchy polityczne i partie porednio wykonujce magiczne procedury w postaci swoich pozdrowie czy gestw powitania, rwnoczenie stale dodaj energii witalnej, nawet w maych ilociach, do ich wsplnego magazynu poprzez stae powtrzenia. Taki gest by uywany przez Narodowo-Socjalistyczn Niemieck Parti Pracy (NSDAP = Nationalsozialistiche Deutsche Arbeiter Partei). Pozdrowieniom towarzyszyo wzniesienie prawej rki, ktre byo reprezentatywnym gestem mocy. Jednake, kiedy taki wsplny magazyn energii sta si potny i by naduywany dla chciwych i podych celw, wwczas duchowo naadowana energia, ze wzgldu na swoj polaryzacj, zwraca si przeciwko swoim twrcom czy zaoycielom. Rezultatem jest upadek i destrukcja, nie wspominajc o nienawici, pod wpywem ktrej ogromna ilo ludzi bya uwiziona, gdzie wielu cierpiao i marniao, podczas gdy inni byli niewinnie skazywani na mier, a jeszcze inni stali si ofiarami pl bitewnych - i wszystko to wytworzyo przeciwn polaryzacj, ktra przyczynia si do rozpuszczenia tego magazynu energii. To samo prawo ma zastosowanie w jednakowym stopniu do wszystkich innych aktw czci, rytuaw i praktyk kultw, niezalenie od tego, czy s one wykonywane przez religie, sekty czy loe. Cudowne uzdrowienia w miejscach pielgrzymek czy w witych miejscach opieraj si na tej samej, fundamentalnej zasadzie. Dewocyjny wierzcy ciga duchow energi z pierwiastka akashy poprzez jego mocn i niewzruszaln wiar w wity obraz czy posg (ikon). Ta energia jest akumulowana przez wyznawcw i w ten sposb osigane s cudowne efekty. Mag, ktry jest waciwie poinstruowany, zawsze znajdzie prawdziwe wytumaczenie dla takich czy podobnych zjawisk, na bazie uniwersalnych praw. Jeli by sobie tego yczy, mag mgby na podstawie swojej wiedzy o prawach biegunowoci, uy energii, ktra zostaa zgromadzona w takim kultowym magazynie dla swoich wasnych celw i tym samym osign takie cudowne uzdrowienia i wiele innych, zdawaoby si cudownych, zaj. Jednake etyczny mag stojcy wysoko uwaa takie dziaanie za kradzie i tym samym nigdy nie zniyby si do takiego poziomu, gdy ma wiele innych moliwoci do swojej dyspozycji. Te przykady s podawane jedynie dla informacji czytelnika. Teraz wrcimy do biecego tematu - rytuaw. Jak zostao wczeniej wspomniane, kada idea, yczenie i wyobraenie moe sta si rzeczywistoci poprzez rytua niezalenie od paszczyzny, w ktrej dziaasz, czy to fizycznie, astralnie lub duchowo. Czas, ktry upynie zanim to stanie si rzeczywistoci, zaley przede wszystkim od duchowej dojrzaoci, a po drugie od dokadnoci w uywaniu rytuau. Mag powinien zawsze wybiera rytuay, ktrych bdzie mg uywa przez reszt swojego ycia; jako takie powinny by to rytuay o uniwersalnym charakterze. Im mniej jest ycze, tym szybciej osignie si sukces. Jeli rytuay, ktre zostay wybrane, nie daj na pocztku podanego efektu, nie dodawaj adnych innych rytuaw. Na pocztku powiniene by naprawd zadowolony z jednym rytuaem, lecz nie powiniene przekracza trzech. Gdy

77

mag osignie ten poziom rozwoju, bdzie zna swoje ograniczenia odnonie swoich zdolnoci adowania. Podsumowanie wicze kroku IV I. Magiczne ksztacenie ducha Przeniesienie wiadomoci na zewntrz: a. w obiekty, b. w zwierzta, c. w ludzi. II Magiczne ksztacenie duszy 1. Akumulacja elementw: a. W caym ciele b. W poszczeglnych czciach ciaa przy pomocy dwch metod. 2. Ustanowienie harmonii elementw we waciwych obszarach ciaa: a. Ogie : gowa b. Powietrze: klatka piersiowa c. Woda: brzuch d. Ziemia: ko ogonowa, genitalia, nogi. III. Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego Rytuay i ich praktyczne zastosowanie: gesty, postawy ciaa, pozycje palcw. Koniec kroku IV.

78

Krok V Wprowadzenie
Mdrzec Archimedes powiedzia kiedy: Poka mi punkt we wszechwiecie, a porusz Ziemi!. 16 Bardzo mao osb naprawd zna znaczenie tego stwierdzenia. Zawiera ono wielk okultystyczn tajemnic, a dokadnie tajemnic czwartego wymiaru. Wszyscy pamitamy, jak nas uczono w szkole, e wszystko ma form kamie, rolina, zwierz lub czowiek, innymi sowy wszystko ma fizyczne ciao jak rwnie dugo, szeroko i wysoko. Jeli wyobrazimy sobie jaki obiekt, na przykad kul, i przez jej rodek przepucimy dwie linie, to na ich przeciciu uzyskamy punkt, tak zwany punkt gbi. I to jest punkt, ktry Archimedes mia na myli, gdy jest to rdo, punkt wyjcia i punkt wejcia; jest to jdro kadej formy. Kada forma, obserwowana z tego punktu, jest proporcjonalnie obiektywna, co znaczy, e forma zdaje si by w jej prawdziwej rwnowadze. W tym ley tajemnica czwartego wymiaru, koncepcja czasu i przestrzeni, koncepcja bezczasowoci i bezprzestrzennoci, jak rwnie i tajemnica magii przestrzeni. Bardzo korzystne jest dla ucznia dogbne medytowanie nad tym tematem, gdy zbliy go to do gbi, o jakich nie ni, a wysoki stopie intuicji bdzie jego nagrod. Magiczne ksztacenie ducha w kroku pitym jest powicone magii przestrzeni.

Magiczne ksztacenie ducha


W poprzednich wiczeniach ucze naby okrelon zdolno koncentracji i nauczy si dowolnie przeksztaca swoj wiadomo, czyli przystosowywa j do kadej formy, pozwalajc mu patrze dalej i gbiej. Informacje podane w pitym kroku ucz nas, jak przenosi wiadomo do centralnego punktu kadej formy, od najmniejszego atomu do najwyszych wszechwiatw. Poprzez to, ucze nie tylko nauczy si rozumie czy pojmowa jakkolwiek form z jej rodkowego punktu, lecz nauczy si rwnie, jak j z tego punktu kontrolowa. Zdolnoci nabyte po ukoczeniu poniej podanych wicze maj ogromne znaczenie dla wszystkich przyszych magicznych praktyk, poniewa jedynie poprzez te wiczenia mona ustanowi mentaln, czyli duchow rwnowag w odniesieniu do swoich ycze. Duchowa rwnowaga jest konkretnym, fundamentalnym atrybutem akashy, czyli przyczynowego pierwiastka ducha. Zatem zacznijmy praktyk. Zacznij wiczenie w znanej pozycji siedzcej. Umie przed sob jaki wikszy obiekt, na przykad pik, szecian czy kostk. Na pocztku zalecane jest, by obiekt by cakowicie jednolity. Obserwuj jeden z tych obiektw uwanie przez krtk chwil. Nastpnie zamknij oczy i przenie swoj wiadomo do punktu gbi, innymi sowy do dokadnego rodka obiektu. Wyobra sobie, e jeste w rodku obiektu; musisz rwnie poczu, e tam jeste. Przeniesienie wiadomoci musi by tak intensywne, e jeste cakowicie niewiadomy swojego fizycznego ciaa. To wiczenie jest bardzo trudne, lecz uczyni ci mistrzem. Nie zniechcaj si pocztkowymi porakami, lecz dalej wicz wytrwale. Skoro jestemy przyzwyczajeni jedynie do trzech wymiarw, na pocztku napotkamy trudnoci, lecz bd si one zmniejsza z wiczenia na wiczenie. Stopniowo bdziesz si do tego przyzwyczaja i
16

Istnieje kilka wersji tego stwierdzenia.

79

bdziesz w stanie koncentrowa si w punkcie gbi kadego obiektu. Kiedy osigniesz biego w pozostawaniu w centrum wybranego obiektu przez co najmniej pi minut, to jeste gotowy na nastpne wiczenie. Jeli to ci si uda, to wybieraj do swojego wiczenia obiekty, ktre nie s symetryczne. Za kadym razem, gdy praktykujesz to wiczenie, musisz by w stanie przenie swoj wiadomo do rodka (punktu gbi) dowolnie wybranego obiektu i czu, e jeste nie wikszy ni ziarenko maku, czy nawet tak may jak atom. Jeli bdziesz w stanie wykonywa to wiczenie za kadym razem bez przeszkd, przejd do nastpnego wiczenia, prbujc z punktu gbi okreli rozmiar i form obiektu. Im mniejszym si wyobraasz, im bardziej twoja wiadomo si kurczy, tym wikszy dla ciebie musi by obwd czy ekspansja obiektu. Wybrany obiekt musi reprezentowa dla ciebie cay wszechwiat. Utrzymaj to uczucie tak dugo, jak tylko moesz. Jeli uda ci si wykonywa wiczenia bez przerwy zarwno z symetrycznymi, jak i asymetrycznymi obiektami, moesz przej do nastpnego wiczenia. Te wiczenia mona uwaa za zakoczone, kiedy osigniesz ten sam poziom sukcesu z kadym wybranym obiektem. Po dugiej praktyce tego wiczenia posidziesz zdolno spogldania przez kady obiekt i bdziesz intuicyjnie zyskiwa wiedz o materialnej, jak i duchowej strukturze obiektu. Rwnoczenie posidziesz te moliwo wpywania na kady obiekt z jego punktu gbi, innymi sowy - z jdra, i dowolnego adowania go magicznie, a w ten sposb impregnowania mentalnej sfery kadego obiektu swoim yczeniem. W czwartym kroku nauczylimy si opanowywa to poprzez akumulacj energii witalnej z zewntrz do wewntrz. Ten krok daje nam dojrzao, by dokona tego samego, lecz w duo intensywniejszej postaci i z wewntrz na zewntrz. Mag musi by w stanie osign to samo ze zwierztami i ludmi. Musi by rwnie w stanie dokona tego z obiektami, ktre nie s bezporednio w jego zasigu widzenia. Nasza wiadomo nie zna granic, zatem mag moe przenosi swoj wiadomo na wielkie odlegoci. Kiedy ucze osignie ten punkt w swoim rozwoju, moe przej do nastpnego wiczenia, a dokadniej do przenoszenia swojej wiadomoci z ciaa do czwartego wymiaru swojego ciaa, jego maego wszechwiata, mikrokosmosu, pierwiastka akashy jego wasnego istnienia. Praktyka wyglda nastpujco: Usid wyciszony w swojej zwyczajnej asanie i zamknij oczy. Przenie swoj wiadomo do rodka swojego ciaa, do splotu sonecznego. Musisz mie poczucie, e jeste zaledwie kropk, atomem w punkcie gbi, czyli w centralnym punkcie, ktry jest umiejscowiony pomidzy splotem sonecznym z przodu a tyem krgosupa. Ten centralny punkt jest punktem gbi twojego ciaa. Sprbuj pozosta swoj wiadomoci w tym punkcie przez co najmniej pi minut; uyj zegarka bd innego czasomierza. Obserwuj swoje ciao z tego punktu gbi. Im mniejszym siebie wyobraasz, tym wiksze i bardziej obszerne bdzie twoje postrzeganie obwodu ciaa, ktre bdzie si zdawao by dla ciebie jak wielki wszechwiat. Bdc w tym punkcie gbi, medytuj i uywaj tych bd podobnych sw: Jestem centralnym punktem mojego ciaa i std okrelam moc!. Nie zniechcaj si pocztkowymi trudnociami. Jeli bdziesz w stanie wykona to przez kilka sekund, wicz dalej, a z sekund powstan minuty. Ucze musi by w stanie pozostawa swoj wiadomoci w tym punkcie gebi przez co najmniej pi minut. Kiedy ucze poprawnie ukoczy ten krok, musi w kadej chwili i w kadej sytuacji by w stanie przenie si do tego punktu gbi, pierwiastka akashy, i stamtd rozpoznawa dziaanie wszystkiego, co dotyczy jego wasnego istnienia. Prawdziwy magiczny stan transu jest przeniesieniem wiadomoci do swojego wasnego pierwiastka akashy, jest to wstpny krok do czenia si ze wiadomoci kosmiczn. Praktyka czenia si ze wiadomoci kosmiczn bdzie opisana w innym kroku.

80

Magiczny stan transu nie powinien by mylony z tym, co przywouj duchowe media. Moe powsta pytanie: jak czsto mamy do czynienia z prawdziwym duchowym medium? Najczciej mamy do czynienia z oszustami i szarlatanami, ktrzy mami atwowiernych. Prawdziwe duchowe medium osiga stan transu przez modlitw, piew lub pewnego rodzaju medytacj, bd przeciwnie, przez bierno ducha (pustk umysu), poprzez ktr przywouj oni spontaniczne przesunicie wiadomoci. Kiedy czowiek znajduje si w takim stanie, to moliwe jest, e elementy, zmarli ludzie i inne niskie istoty wejd do astralnego oraz do fizycznego ciaa i zawadn nim, by pobudza go do dziaania. Z hermetycznego punktu widzenia, takie eksperymenty s uwaane za stan optania, nawet jeli czasami mamy do czynienia z dobrymi istotami. Prawdziwy mag nie wtpi, e takie eksperymenty mona przeprowadzi w przypadku prawdziwych spirytualistycznych prb; bdzie on wspczu takim mediom. Mag ma moliwo kontaktowania si z tymi istotami w inny i wiadomy sposb. Szczegy dotyczce tego czytelnik czy ucze znajdzie w innym rozdziale.

Magiczne ksztacenie duszy


Praktyczne instrukcje czwartego kroku nauczyy nas, jak ciga cztery elementy z wszechwiata do naszego ciaa. Najpierw nauczylimy si gromadzi elementy w caym ciele, a potem w kadej indywidualnej czci, by przywoa napicie elementu. To napicie, ktre jest wytwarzane przez akumulacj elementw, jest rwnie nazywane dynamik. Z kolejnymi wiczeniami, ciao staje si coraz bardziej elastyczne w odniesieniu do napicia wywoywanego przez gromadzenie elementw i coraz bardziej odporne na napicie przy tym wytwarzane. Tym wiczeniem wykonamy nastpny krok i nauczymy si, jak wysya i kontrolowa elementy na zewntrz, gdy praktyczna magiczna praca nie jest moliwa bez tej umiejtnoci. Zatem niezwykle wane jest cakowite opanowanie tej praktyki. Usid w swojej asanie. Z pomoc wyobrani wdychaj element ognia z jego charakterystycznym atrybutem ciepa poprzez puca i pory, do caego ciaa, a wydychaj normalnie. Kiedy twoje ciao bdzie zawierao znaczn ilo ciepa i zgromadzisz wystarczajc ilo elementu ognia, wypu go poprzez wyobrani, przez splot soneczny, i wypenij nim pokj, w ktrym teraz jeste. Kiedy rozadowujesz element ze swojego ciaa, musisz mie uczucie, e ciao jest cakowicie od niego uwolnione, innymi sowy, e nic nie pozostaje i e element, ktry zgromadzie w swoim ciele, teraz rozszed si po caym pokoju. Jest to podobne do wiczenia, jakie praktykowae, impregnujc pokj energi witaln. Powtarzaj to wiczenie kilka razy, akumulujc element ognia i nastpnie rozadowujc do pokoju. Za kadym razem, gdy go rozadowujesz, gromadzisz coraz wicej elementu ognia w pokoju. Gdy jeste ju od niego wolny, musisz czu i postrzega zgromadzony element w pokoju na swoim wasnym ciele, i czu, e pokj rzeczywicie sta si ciepy. Gdy ju osigniesz okrelon biego z praktyk tego wiczenia, ciepo w pokoju nie tylko bdzie subiektywne (czyli wytwarzane przez umys), lecz rzeczywiste. Jeli kto wejdzie do pokoju wypenionego elementem ognia, bdzie naprawd czu ciepo, niezalenie od tego czy jest magiem, czy nie.

81

Termometr wskae nam zasig naszej wyobrani w miejscowym gromadzeniu elementu ognia i pokae, e w pokoju istnieje rzeczywiste ciepo i jest ono wyczuwalne. Sukces tego wiczenia zaley od twojej woli i tego, jak obrazow si ma twoja wyobrania. Wymogiem tego kroku nie jest wytwarzanie fizycznego ciepa, ktre da si zmierzy termometrem. Jeli mag jest szczeglnie zainteresowany tym rodzajem zjawisk i chce poda w tym kierunku, to moe specjalizowa si w powyszych instrukcjach i wycznie praktykowa to konkretne wiczenie elementu. Jednake prawdziwy mag nie bdzie usatysfakcjonowany takimi maymi zjawiskami i bdzie pracowa nad swoim dalszym rozwojem, gdy jest cakowicie przekonany, e bdzie mg z czasem osign duo wicej. wiczenie wysyania elementu ognia na zewntrz, do pokoju, jest ukoczone, kiedy mag wyranie czuje w nim ciepo. Kiedy to osignie, uwalnia zgromadzony element ognia do nieskoczonoci, rozpuszczajc go we wszechwiecie w kulistej formie, we wszystkich kierunkach. Jeli pokj wiczebny zostanie naadowany elementem, mag, jeli chce, moe opuci pokj bez rozpuszczania elementu. Moe rwnie zamkn element w pokoju na dowoln ilo czasu, w podobny sposb jak impregnacja pokoju w poprzednim wiczeniu. Cay sukces zaley od woli i wyobrani maga. Naley wspomnie, e nie zaleca si zostawia pokoju ze zgromadzonym w nim elementem na duszy czas, gdy duchy, czyli istoty tego konkretnego elementu, bd w takiej atmosferze psotnie dokazywa, zazwyczaj kosztem maga. Wicej szczegw na ten temat bdzie w rozdziale zajmujcym si prac z duchami elementw. Naley rwnie wspomnie, e jeli mag praktykuje te wiczenia na onie natury, na obszarze nie otoczonym cianami lub na wolnej przestrzeni, to musi stworzy pokj za pomoc swojej wyobrani. Rozmiar pokoju pozostawiony jest decyzji maga. Wyobrania nie zna granic, niezalenie od tego, gdzie j stosujesz. Ucze wykona wiczenia z pozostaymi trzema elementami w dokadnie ten sam sposb co z elementem ognia. wiczenia po elemencie ognia powinny by praktykowane z elementem powietrza, nastpnie elementem wody, na elemencie ziemi koczc. Sposb, w jaki ucze przejdzie przez te wiczenia, pozostawiony jest jemu, gdy to bardzo zaley od dostpnego czasu i moliwoci. Jednego dnia moe wykonywa wiczenia z jednym elementem, a nastpnego z kolejnym, bd moe te gromadzi element ognia rano, element powietrza w poudnie, element wody wieczorem i element ziemi nastpnego ranka. Uczniowie, ktrzy maj wystarczajco duo czasu do swojej dyspozycji i ktrzy posiadaj wystarczajc si woli, mog praktykowa wszystkie cztery elementy, jeden po drugim. Ci uczniowie dokonaj wielkich postpw w kontrolowaniu elementw i tym samym szybko bd szli naprzd. Kiedy ucze moe kontrolowa w ten sposb wszystkie cztery elementy, moe przej do nastpnego wiczenia. Poprzednie wiczenie nauczyo maga, jak uwalnia wdychany element poprzez splot soneczny do pokoju. W nastpnych wiczeniach mag nauczy si, jak element, ktry zgromadzi poprzez oddychanie pucami i porami, moe by uwolniony do pokoju nie tylko przez splot soneczny, lecz rwnie przez wydychanie go wszystkimi porami ciaa, tym samym przywoujc akumulacj elementu w tym pokoju. Ma to by praktykowane z kadym

82

elementem. Rozpuszczenie elementw do nieskoczonoci, do wszechwiata, jest dokonywane w ten sam sposb jak opisany w poprzednim wiczeniu. Kiedy ucze opanuje to wiczenie cakowicie, przechodzi do nastpnego wiczenia, ktre jest takie samo, z jednym wyjtkiem. wiczenie nie jest wykonywane w caym ciele, lecz tylko w jego konkretnych czciach. W magii najczciej stosowane s donie i palce, zatem ucze musi przywizywa do nich najwiksz uwag. Ucze gromadzi konkretny element w jednej bd obu doniach, oddychajc przez pory, co pozwala mu maym ruchem doni uwolni cay element z prdkoci byskawicy, do pokoju bd wybranej przestrzeni; w ten sposb natychmiast impregnuje pokj danym elementem. Praktykujc to wiczenie regularnie, opanujesz je. Ucze musi praktykowa to wiczenie z wszystkimi czterema elementami i musi opanowa je w caoci. Kiedy je ukoczy, moe wej na nastpny szczebel drabiny swojego magicznego rozwoju. Usid w asanie. Wdychaj element ognia poprzez puca i pory caego ciaa, a nastpnie skumuluj element ognia w caym ciele, a bdziesz postrzega odczucie ciepa. Wyobra sobie, e zgromadzony element ognia tworzy kul ognia w splocie sonecznym, ktra jest skondensowana do rednicy okoo dziesiciu do dwudziestu centymetrw. Ta skondensowana kula musi by tak ognista i jasna, by przypominaa jaskrawo soca. Kiedy ju zostanie to osignite, wyobra sobie, e ta ognista kula wylatuje swobodnie z twojego splotu sonecznego. Musi by wyobraana jako gorca do biaoci i emanujca ciepem, dopki dryfuje w pokoju. Wyobraaj sobie t kul ognia tak dugo, jak tylko moesz. Kiedy wycigniesz ku niej donie, musisz postrzega ciepo, jakie emanuje. Zakocz wiczenie albo powoli rozpuszczajc kul ognia do wszechwiata, albo nagle eksplodujc j w nico. Musisz sta si biegy z obiema metodami. Nastpnie wykonuj t sam procedur z elementem powietrza, wody i na kocu ziemi. Aby lepiej wizualizowa element powietrza, nadaj kuli kolor bkitnego nieba, gdy bdziesz j kondensowa. Wizualizacja wody powinna by atwiejsza ni powietrza. Jednake, jeli bdziesz mia trudno z elementem wody, to wyobra j sobie jako kulist bry lodu. Z pewnoci nie bdzie trudno wyobrazi sobie element ziemi jako kul gliny. Kiedy ju wykonasz to wiczenie ze wszystkimi czterema elementami w kulistych postaciach i opanowae je w tej formie, moesz i dalej, stosujc t sam metod i formujc inne ksztaty z elementw. Na pocztku wybieraj proste ksztaty, takie jak szeciany, stoki, piramidy etc. Moesz uwaa to wiczenie za ukoczone, gdy uda ci si kondensowa wszystkie cztery elementy w kady ksztat, jaki sobie yczysz, i wysa je na zewntrz. Nigdy nie zaczynaj nastpnego wiczenia, dopki nie opanujesz cakowicie obecnego. Nastpne wiczenie opisuje wysyanie elementw bezporednio z wszechwiata. Praktyka jest nastpujca: Usid w swojej asanie i oddychaj spokojnie, bez wysiku. Wyobra sobie, e cigasz element ognia z nieskoczonej przestrzeni, z wszechwiata i e wypeniasz pokj, w ktrym obecnie jeste, elementem ognia. Wyobra sobie, e wszechwiat to niezwykle dua kula, z ktrej wszystkich stron cigasz element ognia do pokoju, wypeniajc go nim. Wyobra sobie, e element ognia jest w swojej najbardziej eterycznej i subtelnej postaci, gdy wychodzi ze swojego pierwotnego rda, a im niej go cigasz, tym staje si bardziej skondensowany, fizycznie gstszy i gortszy. Podczas tego wiczenia musisz dowiadcza ciepa na wasnym ciele. Im bardziej skondensowany jest zgromadzony element, tym wicej ciepa. Musisz czu si prawie jak w piecu. Gdy ju to wykonasz, rozpu ponownie element do nieskoczonoci poprzez swoj si woli i wyobrani.

83

Powtrz t sam procedur z elementem powietrza, ktry rwnie cigasz ze wszystkich stron kulistego wszechwiata w d, do siebie, wypeniajc nim pokj i kondensujc go. Praktykujc to wiczenie, musisz mie odczucie unoszenia si w nieskoczonym oceanie powietrza, w peni wolny od wszelkich przycigajcych si czy grawitacji. Jeli poprawnie wykonae to wiczenie, powiniene czu si lekki jak balon. Rozpu skondensowany element powietrza do swojej pierwotnej substancji, tak jak to wykonae z elementem ognia, co byo wyjanione w poprzednim wiczeniu. Wykonuj t sam procedur z elementem wody. Wyobraaj sobie, e cigasz element wody na d z nieskoczonego oceanu. Na pocztku wyobraaj go sobie w formie zimnej pary, ktr coraz bardziej kondensujesz, gdy zblia si do twojej osoby i pokoju. Wypenij cay wiczebny pokj t zimn par i wyobra sobie, e jeste w rodku tego wyobraonego elementu wody. Musisz czu lodowate zimno, a bdzie powodowao gsi skrk na twoim fizycznym ciele. Gdy tylko dowiadczysz tego zimna, rozpu element wody z powrotem do jego oryginalnej formy i do nieskoczonoci. To pozwala magowi uczyni swj pokj wicze chodnym i wygodnym w przecigu kilku chwil, nawet w najgortszy dzie lata. Wykonuj t sam procedur dla elementu ziemi. cignij z wszechwiata szar substancj podobn do gliny. Im bliej siebie j cigasz, tym staje si ona coraz bardziej brzowa. Wypenij pokj bardzo gsto t cik substancj. Musisz czu grawitacj i jej kohezyjn si, tak samo jak i jej nacisk na twoje ciao. Kiedy osigniesz kontrol nad tym elementem poprzez to odczucie, to rozpu element ziemi z powrotem do jego pierwotnej substancji, tak jak to zrobie z pozostaymi elementami. Ta procedura pozwala nam ciga elementy z wszechwiata w d i materializowa je, gdziekolwiek je skoncentrujemy, bez przepuszczania ich przez ciao; wszystko dzieje si na zewntrz ciaa. Mag musi w peni opanowa obie metody. W tym miejscu swojego rozwoju, kiedy wykonuje takie zadanie jak leczenie chorb lub tworzenie sucych duchw czy elementariw, musi materializowa konkretny element poprzez swoje wasne ciao. Jednake w pozostaych przypadkach powinien bezporednio kondensowa element uniwersalny. Kiedy ju mag opanuje te wiczenia, moe przystpi do nastpnego. Nastpne wiczenie dotyczy elementu, ktry jest cigany z wszechwiata, lecz nie w sposb opisany w poprzednim wiczeniu, gdzie wypeniae elementem pokj. Zamiast tego, element jest kondensowany do wybranego ksztatu. Jest to podobne do tych wicze, gdzie ksztaty byy kondensowane w ciele (splot soneczny) z elementu i wisiay w powietrzu na zewntrz ciaa. Rnica polega tutaj na fakcie, e formowanie tych ksztatw nie nastpuje w ciele, lecz zachodzi poprzez stworzenie ksztatu w powietrzu. Zatem mag musi posiada zdolno stworzenia kuli ognia, kuli powietrza, kuli wody i kuli ziemi. Kiedy ju uda si idealnie stworzy te kule, powinien wwczas z tych elementw formowa rne ksztaty, ktre bd unosi si przed nim w pokoju. Po okrelonej iloci czasu, rozpuszcza te kule z powrotem do wszechwiata. W kadym przypadku mag musi zawsze wyranie czu charakterystyczny atrybut elementu, z ktrym pracuje. Musi rwnie osign taki poziom biegoci, e nawet niewtajemniczony, czyli osoba nieobeznana w sprawach magii, jest w stanie postrzega i widzie dany element. To ju s osignicia na bardzo wysokim poziomie, ktrych rezultaty s osigane poprzez cik prac w tej konkretnej dziedzinie. Ucze w cigu tych wicze musi by w stanie kondensowa kady element z wszechwiata i posiada wiedz o tym, jak kompresowa go do dowolnego ksztatu. Taki jest cel wspomnianego wyej wiczenia. Kady mag, ktry wyszkoli si w ten sposb, posiada zdolno kondensowania elementu w takim

84

stopniu, e staje si on fizyczn moc czy energi. Zatem moesz elementem ognia rozpali ogie nawet z najdalszej odlegoci. Na pocztku praktykuj przy pomocy swojej wyobrani, kompresujc kul ognia - ktr cigne bezporednio z wszechwiata, bez przepuszczania jej przez swoje ciao - do maej kulki, a stanie si wiecc iskr. Nastpnie skieruj t iskr na wczeniej przygotowan wat nasczon atwopaln substancj, tak jak eter, benzyna lub alkohol. Nastpnie przygotuj w ten sam sposb drug iskr z elementu powietrza, a kiedy ta druga iskra dotknie pierwszej na wacie, to wata powinna si zapali. Kiedy mag odniesie sukces w tym maym eksperymencie, powinien sprbowa tego samego z knotem zwykej wiecy, a nastpnie z lamp naftow. Ma to by dokonywane nie tylko w pobliu maga, lecz rwnie na odlego. Co wicej, moesz umieci iskr ognia w szklance lub butelce i w to samo miejsce uderzy iskr wody. Gdy tylko te dwie iskry si dotkn, oba elementy eksploduj i szko rozbije si na tysic kawakw. Skoro mag zna te prawa i panuje nad nimi, moe wymyla takie i podobne mae gry, chocia prawdziwy mag nigdy nie bdzie traci zbyt duo czasu na takie rzeczy. Wie rwnie, e moe poprzez elementy stworzy naturalne zjawiska, takie jak: byskawice, pioruny, deszcz i ogromne burze; ma on rwnie moliwo rozpdzania, zatrzymywania i rozpuszczania ich. Wszystkie te moce dla przecitnej osoby mog si zdawa cudami, lecz dla maga s spraw oczywist i wycznie jego decyzji pozostawiony jest wybr, czy chce specjalizowa si tylko w takich zjawiskach, czy planuje kontynuowa swj magiczny rozwj. Spomidzy innych zjawisk wie on rwnie, jak fakirzy Orientu tworz zjawisko drzewa mango, w ktrym drzewo wyrasta z nasiona i wydaje owoce w przecigu godziny; jest to moliwe dziki opanowaniu i kontrolowaniu elementw. Ucze ma jeszcze jedn moliwo: fizycznie kontrolowa materialn kondensacj elementu, wkadajc skondensowan form do czystej szklanki bd jeszcze lepiej - destylowanej wody. Ta procedura powinna zosta powtrzona kilka razy. Badajc wod, ucze odkryje nastpne rezultaty: z elementem ognia woda smakuje gorzko, z elementem powietrza - sodko, z elementem wody - cierpko, a z elementem ziemi - stchle. Kiedy ju zastosuje si powysz procedur, mona rwnie dowie to chemicznie, zanurzajc kawaek papierka lakmusowego w wodzie, ktra zostaa w ten sposb zaimpregnowana. Jeli woda bya waciwie i dogbnie zaimpregnowana, to papierek lakmusowy wykae kwasowo przy aktywnych elementach, ktrymi s ogie i powietrze, a reakcja na elementy wody i ziemi bdzie zasadowa. Czy ten eksperyment nie przypomina wszystkim o weselu w Kanie Galilejskiej, gdzie Chrystus zamieni wod w wino? Jedynie tak wysoce wtajemniczony jak Chrystus, dokona tego cudu transformacji od wewntrz, poprzez opanowanie pierwiastka akashy wody, a nie poprzez wpyw elementw z zewntrz. To koczy opanowanie elementw magicznego szkolenia duszy w kroku V. Nikt nie powinien przechodzi dalej, dopki wszystkie niniejsze wiczenia i zadania nie zostan wykonane. Wszystkie wiczenia uoone s w naturalny sposb i jedne zale od drugich. Mam nadziej, e nikt nie skusi si na praktykowanie tylko wybranych wicze czy metod, zaniedbujc pozostae. Przede wszystkim taka osoba nie osignie zamierzonych rezultatw, a co wicej, narazi wasne zdrowie. Te aspekty powinny zawsze zasugiwa na uwane ich potraktowanie przez aspirujcego maga. Jednake ci, ktrzy kocz jedno wiczenie po drugim we waciwej kolejnoci, sumiennie i z sukcesem, mog poda swoim rozwojem magicznym z czystym sumieniem.

85

Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego


W tym kroku zajmiemy si wiczeniami, ktre z magicznego punktu widzenia umoliwiaj wiadom, pasywn komunikacj z niewidzialnym. Te metody nosz pewne podobiestwo ze spirytyzmem, lecz mag zauway, e te wiczenia nie zamieniaj go w bezmylne narzdzie, ktre spirytyci nazywaj medium. Mag nie powinien sta si pacynk dla niekontrolowanych si; przeciwnie, kieruje on swoje energie wiadomie i w tym samym czasie uczy si, jak ich wiadomie uywa. W odniesieniu do tego, rozwaa on prawa niewidzialnego wiata, jak i wiata fizycznego. Przede wszystkim wiczenia lewitacji s koniecznoci w pasywnej komunikacji z niewidzialnym, gdy su do przygotowania czci ciaa tak, by istota moga by w nich obecna. Usid w wygodnej pozycji przy stole i po na nim obie donie. Zacznij gromadzi witaln energi w swojej prawej doni. Nastpnie uyj swojej zdolnoci koncentracji, by kontrolowa swoje donie i palce sam swoj wol, a nie przy pomocy mini. Kiedy ju to osigniesz, uwolnij zgromadzon energi witaln przy pomocy wyobrani z powrotem do wszechwiata. Teraz zacznij waciwe wiczenie lewitacji. Zgromad element powietrza w palcu wskazujcym prawej doni. Nastpnie, moc koncentracji, wyobra sobie, e palec wskazujcy jest lekki jak powietrze. Nastpnie wyobra sobie, e podnosisz swj palec wskazujcy swoj wol, podczas gdy do i pozostae palce pozostaj bez ruchu na stole. Musisz czu, e podnosisz palec wskazujcy swoj wol, a nie miniami odpowiedzialnymi za jego podnoszenie. Gdy tylko osigniesz uniesienie palca, to obni go swoj wol. Jeli przerwiesz koncentracj, gdy palec jest uniesiony, natychmiast opadnie. Moesz tego sprbowa, lecz tylko by upewni si, czy kontrol nad tym ma twoja wola, czy twoje minie. Kiedy jeste w stanie dokona lewitacji palca wskazujcego prawej doni przy pomocy swojej woli, to praktykuj to samo wiczenie z pozostaymi palcami. Dalej praktykuj to samo wiczenie z palcami lewej doni. wiczenia lewitacji s ukoczone, kiedy moesz podnie i opuci wszystkie palce obu doni przy pomocy swojej woli. Kiedy ju to osigniesz, sprbuj podnie w ten sposb ca do, najpierw praw, a potem lew. Gdy praktykowae to wiczenie przez jaki czas i udao ci si, rozszerz je, podnoszc za pomoc woli nie tylko do i przedrami a do okcia, lecz rwnie ca rk. Te wiczenia mona dalej rozszerza, podnoszc rwnoczenie obie rce przy pomocy swojej woli. Gdyby mag rozszerza te wiczenia do miejsca, gdzie ostatecznie objyby cae ciao, to bez wtpienia bdzie on w stanie lewitowa w powietrzu caym ciaem przy pomocy woli. Mgby chodzi po wodzie bez zanurzania, lata w powietrzu i dokona wielu innych rzeczy. Jednake osignicie ich wymagaoby wielu lat praktyki. Wtajemniczeni bardzo wysokiego poziomu s w stanie wykonywa te rzeczy z atwoci bez lat wicze, gdy te rzeczy czy zjawiska zale od dojrzaoci magicznej i rozwoju danej osoby. Mag, ktry osign wysoki poziom dojrzaoci, nie bdzie uywa takich zjawisk bez wanego powodu, zwaszcza nie bdzie zaspokaja ciekawoci innych ludzi. Na tym poziomie naszego rozwoju powinnimy by zadowoleni samym poruszaniem domi i palcami przy pomocy swojej woli. Osignwszy ten punkt, zajmiemy si kolejnym przygotowujcym wiczeniem, ktre jest konieczne dla pasywnej komunikacji z niewidzialnym. Praktyka jest nastpujca: Usid przy stole, umie rce na blacie i pozostaw je w bezruchu. Wyobra sobie obrazowo, e twoja prawa duchowa do wychodzi z twojej fizycznej doni. Umie swoj praw astraln do obok fizycznej bd pozwl jej przelecie przez st i spocz na twoim kolanie.

86

Musisz uwaa t wyobraon duchow do za swoj prawdziw do. Zaowocuje to tym, e w fizycznej doni wytworzy si mentalnie puste miejsce, ktre ma form zewntrznej doni. Gdy to zachodzi, myl, e fizyczna do jest nieuszkodzona i obecnie jest w czwartym wymiarze, w pierwiastku akashy. Gdy jeste w stanie wykona to przez kilka chwil, umie swoj mentaln, czyli duchow do z powrotem w fizycznej i uwaaj wiczenie za ukoczone. To wiczenie ma by powtarzane, a uda ci si dokona eksterioryzacji swojej duchowej doni w opisany sposb przez duszy okres czasu, co najmniej pi minut. To wiczenie mona rwnie praktykowa w ten sam sposb z lew doni, lecz to pozostawiam twojej wasnej decyzji. Gdy ju osigniesz dobre rezultaty, jeste przygotowany na komunikacj z niewidzialnym w pasywny sposb. Kiedy przygotowujesz si w ten sposb, to wyranie widzisz, jak magiczne przygotowanie wielce rni si od przygotowania spirytystw, ktrzy pozostaj pasywni, trzymajc w doni owek i pisz bd rysuj obrazy. Magowi pozostawiam osd, czy te przekazy ktre spirytyci nazywaj medialnym pisaniem czy medialnym rysowaniem naprawd pochodz z czwartego wymiaru, czyli, jak to okrelaj, z drugiej strony, czy te pochodz jedynie z podwiadomoci danego medium. Do, ktra jest w tej metodzie eksterioryzowana, jest naprawd przenoszona do czwartego wymiaru i moe by widziana przez istot bdc w tej sferze, ktra moe zatem uy tej doni, by przekazywa wiadomoci do naszego fizycznego wiata. Gdy ucze wykona te wiczenia, osignie zdolno kontaktowania si z istotami w czwartym wymiarze. Mag bdzie przede wszystkim stara si skontaktowa ze swoim anioem strem, swoim przewodnikiem duchowym, tym, z ktrym ma najbliszy zwizek. Kady ucze magii wie, e Boska Opatrzno nadaa mu tak istot przy urodzeniu. Ten anio str ma za zadanie pilnowania, prowadzenia i inspirowania swojego podopiecznego. Ten przewodnik czy anio str moe by zmarym czowiekiem bd istot czy inteligencj jeszcze nie wcielon na tej planecie wszystko zaley od rozwoju osoby i od karmy. Ta istota troszczy si o duchowe dobro podopiecznego, zazwyczaj a osignie dojrzao. Im bardziej intelektualnie dojrzaa jest osoba, tym mniej uwagi powica mu duchowy przewodnik, zwaszcza takim osobom, ktre nie maj absolutnie adnych wspomnie o swoim przewodniku, wic jest wtedy coraz mniejszy kontakt. Wiele mona powiedzie w odniesieniu do stanowiska, rangi i podziau stopni takich przewodnikw, jak rwnie i odnonie ich dziaa, lecz to wykraczaoby poza zakres tej ksiki. Mag dostaje moliwo komunikowania si ze swoim przewodnikiem duchowym i moe si bezporednio od tej istoty dowiedzie wszystkiego, co chce. Mag moe by pewien, e duchowy przewodnik bdzie pierwszym, ktry si ujawni, o ile jego intencje, by uszlachetnia swj charakter, s prawdziwe i szczere, oraz jeli pracuje on wytrwale, uparcie i z zainteresowaniem nad swoim magicznym rozwojem. Przede wszystkim ucze powinien dy do ustanowienia wiadomego kontaktu ze swoim przewodnim duchem. Ponisze wiczenie opisuje t praktyk: Do tego wiczenia potrzebujesz wahadeka, lecz nie musi to by konkretny jego rodzaj. Obrczka, gwd czy jakikolwiek may obiekt przywizany do jedwabnej nici moe suy za wahadeko. Owi koniec jedwabnej nitki kilka razy dookoa swojego palca wskazujcego, pozwalajc wahadeku oscylowa 20-25 cm od palca. To wiczenie wykonuje si, umieszczajc donie na stole. Umie okie doni, ktra trzyma wahadeko na stole i podnie do pod takim ktem do stou, by przestrze pomidzy wahadekiem a blatem stou wynosia

87

okoo 2-3 cm, pozwalajc mu wisie swobodnie w powietrzu. Zatrzymaj w tej pozycji okie i do. Kiedy wahadeko stoi w miejscu, umie pust szklank, wazon czy jakikolwiek inny obiekt, ktry wyda dwik, gdy wahado go dotknie, 5-7 cm z boku wahada. Kiedy wszystkie przygotowania zostay wykonane zgodnie z tymi instrukcjami, dokonaj eksterioryzacji swojej mentalnej doni z doni fizycznej, ktra utrzymuje wahado, i umie mentaln do bezporednio obok doni fizycznej. Nastpnie wejd w stan transu na kilka chwil, jak byo to opisywane w rozdziale ksztacenia ducha, przenoszc swoj wiadomo do rodka brzucha; w tym momencie jeste w czwartym wymiarze. Kiedy jeste w tym stanie, przywoaj swojego przewodnika duchowego i popro go w swoim duchu, eby zechcia ukaza si tobie poprzez magicznie przygotowan do. Podczas tej komunikacji pozosta spokojny i obserwuj wahado, rwnoczenie proszc swojego przewodniego ducha, by podczas odpowiadania na pytania, dotkn wahadem szklanki raz dla nie, dwa razy dla nieokrelony, a trzy razy dla tak. Bdziesz zaskoczony tym, e wahado zacznie si porusza i bdzie dawao waciwe odpowiedzi na twoje pytania w przedstawionej wyej postaci. Bardzo wraliwe osoby zauwa rwnie, e ich do jest poruszana rk inn ni ich wasna. Bdziesz prawdopodobnie czu, e twoja do jest jedynie rkawiczk, ktra zawiera inn do, ktra nie jest twoj wasn, a ktra porusza wahadem. Istniej rwnie ludzie, ktrzy nie maj tych dowiadcze, a zamiast tego maj poczucie, e yczenie prowadzi myli, porednio wywoujc reakcj mini doni, co z kolei porusza wahadem. Wszystkie te zajcia s cakowicie indywidualne i zale od osobistych inklinacji. Jeli nie uda ci si pierwsza prba dokonania kontaktu ze swoim przewodnikiem duchowym, nie zniechcaj si. Wytrwao prowadzi do sukcesu. Po kilku prbach kademu uczniowi uda si kontaktowa ze swoim przewodnikiem duchowym. Kiedy ju ustanowisz to poczenie, moesz swojemu przewodnikowi zadawa pytania, albo mentalnie, albo na gos, na ktre bdzie on odpowiada w sposb wczeniej uzgodniony, czyli: tak, nie, nieokrelony. Przede wszystkim powiniene zadawa pytania, ktre dotycz samego przewodnika duchowego na przykad, czy chce si tobie ujawni, czy wczeniej wciela si na planecie Ziemia. Powiniene zadawa tego rodzaju pytania. Kiedy ju ustanowisz kontakt poprzez wahadeko, moesz zamiast niego uywa okrgej tabliczki. Tabliczka bdzie okrgym dyskiem podzielonym na wiele czci, odpowiadajcym poszczeglnym literom alfabetu. Kade miejsce jest przypisane literze. W rodku tabliczki pozostaw okrge miejsce. Trzymaj wahado nad tym miejscem i bdzie ono wskazywao litery, ktre bd literowa odpowiedzi na twoje pytania. Odpowiedzi i informacje, jakie w ten sposb otrzymujesz od swojego duchowego przewodnika, s bardziej precyzyjne i dokadne ni uzyskiwane przy pomocy wahadeka. Kiedy ju osigniesz podany sukces z tabliczk, moesz to udoskonali i przygotowa wiksz tabliczk, ktra bdzie zawieraa wicej informacji poza alfabetem. Moe oczywicie zawiera alfabet, lecz rwnie takie informacje jak liczby, miejsca z tak, nie, nieokrelony, dni tygodnia i godziny. Ponownie, pozostaw miejsce na rodku tabliczki jako punkt startowy swojego wiczenia. Ta tabliczka nie wymaga wahadeka. Jest ono zastpione przez ma szklank, przewrcon do gry dnem. Flamastrem narysuj strzak na dole szklanki, by suya za wskazwk. Trzymaj doln cz szklanki pomidzy swoim palcem wskazujcym a rodkowym. Czubek strzaki bdzie wskazywa konkretn liter. Aby uatwi przesuwanie szklanki, moesz na tabliczce pooy szyb. Ucze moe opracowa takie i wiele innych pomocy. Rnorodne inspiracje mona zaczerpn z ezoterycznej czy spirytualistycznej literatury; s to oczywicie jedynie pomoce, ktre pniej stan si cakowicie niepotrzebne.

88

Inn metod, jakiej mona uy przy pytaniu swojego duchowego przewodnika, jest podniesienie swojego palca wskazujcego magicznie przygotowanej doni. Popro go, by podnis palec raz dla nie, dwa razy dla nieokrelony i trzy razy dla tak. Jeli uda ci si z palcem wskazujcym, to wykonuj to samo rwnie z innymi palcami. Niektrzy uczniowie odkryj, e ich palec wskazujcy reaguje najlepiej, u innych bdzie to palec rodkowy lub serdeczny. To oczywicie zaley od zrcznoci samego palca; jednake do wszystkich przyszych wicze tego rodzaju naley uywa palca, ktry reaguje najlepiej. Mag bardzo doceni t metod, gdy pozwala mu ona komunikowa si pasywnie z niewidzialnym wiatem, czy to ze swoim duchowym przewodnikiem, czy ze zmarym czowiekiem, nawet w okolicznociach, gdzie tabliczka lub owek nie mog by zastosowane na przykad w towarzystwie innych ludzi, wrd natury etc. Moesz nawet trzyma swoje rce w kieszeniach i dostawia odpowiedzi tak i nie pord duego tumu, zwaszcza kiedy osigne w tym szczegln biego. Kiedy opanujesz te wiczenia, moesz przej do mediumicznego pisania. Metoda jest nastpujca: Umie przed sob na stole kawaek papieru i we owek do rki, tak jak normalnie go bierzesz, gdy chcesz pisa. Nastpnie owi gumow opask swj kciuk, palec wskazujcy i rodkowy, lecz nie za mocno. Gumowa opaska suy uwolnieniu ci od koniecznoci koncentrowania si na trzymaniu owka. Nastpnie wejd w stan transu, przygotuj magicznie swoj do w opisywany wczeniej sposb, przywoaj swojego duchowego przewodnika i popro go, by pisa przy pomocy twojej doni. Na pocztku moesz pisa tylko nierozrnialne linie, potem pewne prawidowe sowa, lecz po kilku prbach powstan zrozumiae sowa i zdania. Zawsze miej przy sobie wystarczajc ilo papieru, gdy moesz potrzebowa wicej ni jedn czy dwie strony. Wszystkie pytania uzyskaj odpowied w sposb bezporedni. Poprzez powtarzane wiczenia nabdziesz takiej biegoci, e nie dowiadczysz adnych trudnoci przy praktykowaniu medialnego pisania. Ta metoda pozwala ci rwnie komunikowa si ze zmarymi znajomymi, krewnymi i czonkami rodziny. Poprzez to wiczenie, mag dowie si, e w rzeczywistoci nie ma ycia tutaj i ycia po mierci, lecz s to tylko poziomy gstoci w czwartym wymiarze, gdzie istniej rnego rodzaju istoty, a mier nie oznacza dla maga koca, lecz jest jedynie przejciem do czwartego wymiaru. Opisz pokrtce kilka rodzajw medialnego pisania, ktre mag moe uy w odniesieniu do wasnych skonnoci: 1. Automatyczna metoda mechaniczna: przy stosowaniu tej metody do pisze cakowicie automatycznie. Mag nie wie, co bdzie pisa, ani co konkretny duch zamierza pisa. Wiadomo moe by take w jzyku obcym, ktrego mag nie zna, a nawet nigdy o nim nie sysza. Rezultatem tej metody mog by te rysunki czy obrazy. 2. Metoda inspiracyjna: jest to najpowszechniej uywana metoda. W tej technice wiadomo ukazuje si w sposb podobny do mylenia na gos, czy to wewntrz, czy na zewntrz danej osoby, zawsze tak, jakby mia wczeniejsz wiedz o tym, co istota zamierza pisa. Ta metoda pasywnej komunikacji przy czstym powtarzaniu zmieni si w syszalne mylenie i syszenie. Postrzegasz wiadomoci albo z gbin swojej duszy, albo syszysz je z zewntrz.

89

3. Metoda intuicyjna: ta metoda daje ci poczucie, e sam piszesz. Zadawane pytania natychmiast uzyskuj odpowied. Zdaje si, e znasz odpowied na pytanie. Jest to forma jasno-wiedzy. Do pisze sowa i zdania z pen wiadomoci i nic nie jest zasyszane czy pod wpywem inspiracji. Metody mog si rwnie pojawia w sposb mieszany. Na przykad, moe si zdarzy, e pojawi si na wp automatycznie i na wp inspiracyjnie czy intuicyjnie, bd rwnoczenie inspiracyjnie i intuicyjnie. To, ktra z tych metod jest dominujca, okae si po dugiej praktyce. Kada metoda jest dobra i wiarygodna, o ile jest stosowana waciwie i szczerze. Praktyka czyni mistrzem! Teraz chciabym wnie kilka uwag odnonie pyta, kiedy powinny by kierowane do istot i odnonie otrzymywanych odpowiedzi. Przede wszystkim, mag nigdy nie powinien chwali si swoimi wiczeniami i sukcesami. Im bardziej milczy odnonie swojej komunikacji ze wiatem niewidzialnym, tym lepiej bdzie dla niego. Co wicej, jeli chodzi o wybr pyta, zawsze pamitaj, e masz do czynienia z istotami, ktre s przedmiotem praw innych ni te, ktre rzdz ludmi na paszczynie fizycznej. Bd wiadom, e istoty, ktre kiedy yy na Ziemi, stay si zdezorientowane, gdy nasza paszczyzna fizyczna jest trjwymiarowa, a zatem zalena od czasu i przestrzeni, podczas gdy nie dotyczy to sfery czwartego wymiaru. Jedynie istoty wysoce rozwinite s w stanie da ci waciwe informacje odnonie czasu, pewnych wydarze, przyszoci etc. Zatem mag dla dobra wasnej magicznej edukacji bdzie ogranicza swoje pytania do istot czwartego wymiaru do tematu ich domu i samego czwartego wymiaru. Pniej, gdy ucze rozwinie swoje duchowe zmysy, nie bdzie koniecznoci, by pasywnie komunikowa si z niewidzialnym wiatem, gdy on sam bdzie w stanie dokona tego, co jaka istota moe mu przekaza. Pasywna komunikacja ma suy tylko jednemu celowi: dowiedzeniu istnienia innego wiata i przekonaniu ucznia o tym fakcie, gdy jest to wiat, do ktrego wszyscy wejd i bd w nim y po odejciu z tej paszczyzny fizycznej, trjwymiarowego wiata. Podsumowanie wicze kroku V I. Magiczne ksztacenie ducha Magia przestrzeni II. Magiczne ksztacenie duszy Wysyanie elementw na zewntrz: a. poprzez wasne ciao, zgromadzone poprzez splot soneczny b. dynamicznie zgromadzone poprzez donie, zwaszcza palce c. projekcja zewntrzna, bez przepuszczania ich przez ciao. III. Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego Przygotowanie do pasywnej komunikacji z niewidzialnym wiatem: a. uwolnienie wasnej doni b. przygotowanie palcw z pomoc wahadeka, owka, tabliczki etc. Pasywna komunikacja: a. z wasnym anioem strem b. ze zmarymi ludmi i innymi istotami.

90

Koniec kroku V

91

Krok VI Wprowadzenie
Zanim opisz wiczenia kroku VI, chc szczeglnie podkreli, e wszystkie poprzednie wiczenia musz by w peni ukoczone, by utrzyma rwnowag podczas wchodzenia na wyszy poziom rozwoju. Niczemu nie suy omijanie kroku lub wyczenie bd zaniedbanie jakichkolwiek wicze. Te braki stayby si bardzo zauwaalne i byoby pniej bardzo trudno jakiemukolwiek uczniowi nadrobi taki czy inny ubytek (krok czy wiczenie) w swoim rozwoju. Sumienno jest konieczna dla sukcesu.

Magiczne ksztacenie ducha


W tym kroku zajmujemy si medytacj nad duchem. W teoretycznej czci tej ksiki ju omawialimy w szczegach sfer mentaln i mentalne ciao, innymi sowy - ducha. Zadaniem tego kroku jest uzyska jasny obraz swojego wasnego ducha ze wszystkimi jego funkcjami w odniesieniu do czterech elementw, jak rwnie nauczy si, jak odrnia te funkcje, co moe by osignite poprzez konkretn medytacj. Atrybuty ducha w odniesieniu do czterech elementw s nastpujce: wola jest przedmiotem pierwiastka ognia; intelekt ze swoimi rwnolegymi aspektami, takimi jak rozsdek i pami, jest przedmiotem elementu powietrza; czucie ze wszystkimi swoimi aspektami jest przedmiotem pierwiastka wody; a wiadomo ze swoimi wszystkimi aspektami, jak czenie wszystkich trzech elementw, jest przedmiotem elementu ziemi. Zanurz si myl w siebie. Obserwuj siebie i funkcje ducha i medytuj nad nimi. Musisz posiada zdolno jasnego wyobraania sobie kadej funkcji w odniesieniu do konkretnego elementu. Kiedy jeste w stanie jasno odrnia funkcje ducha, czyli kiedy masz ich cakowicie jasny obraz, wwczas moesz i dalej. To wstpne wiczenie ma ogromne znaczenie, gdy umieszcza maga na paszczynie mentalnej w pozycji do wpywania, panowania, wzmacniania i odczania tych funkcji za pomoc konkretnych elementw, nie tylko w sobie, lecz rwnie i w innych. Kolejnym wiczeniem, ktre musi by praktykowane, jest takie, w ktrym upewniasz si, e ciao mentalne wypenia ciao astralne i e te dwa ciaa razem zajmuj ciao fizyczne, jak rka wypeniajca delikatn, jedwabn rkawiczk, a na tej rkawiczce masz zaoon kolejn rkawiczk z duo gstszego i ciszego materiau. Twoja rka musi poczu obie rkawiczki. I dokadnie tak musisz odczuwa cae ciao mentalne - musisz czu swojego ducha w subtelnym ciele astralnym i ciao astralne w gstym ciele fizycznym. To uczucie jest duchem. Wykorzystaj kad moliw okazj, by nad tym medytowa. Kiedy jeste pewien, e twj duch wypenia ciao astralne i ciao fizyczne, wyczuwa je i porusza nimi, i e wszystkie dziaania s tak naprawd wykonywane przez ducha poprzez te dwie powoki, to niniejsze wiczenie jest ukoczone i moesz przej do nastpnego kroku. Czy to wiadomie, pwiadomie czy prawie podwiadomie, kady wykonuje pewne dziaania, kierujc si wewntrznym bd zewntrznym impulsem, nie zwracajc na niego uwagi. Nastpne wiczenie nauczy ci dokonywa dziaa w peni wiadomie, zaczynajc od maych czynnoci, z czasem przechodzc do wikszych. Powiniene prbowa wydua czas 92

trwania kadego wiadomego dziaania. Okrelenie wiadomie nie oznacza, e osoba jest skupiona na duchu, lecz z wyobrani i odczuciem, e dziaania dokonuje duch przy pomocy duszy i ciaa materialnego. Na przykad, id ulic i nie myl o fakcie, e id, lecz e mj duch idzie i porusza astralnymi i fizycznymi stopami. To samo dzieje si z ramionami i wszystkimi innymi czciami ciaa. Jeli jeste w stanie wykona w ten sposb jakiekolwiek dziaanie przez co najmniej dziesi minut, to cakowicie opanowae to wiczenie. Im duej moesz to wykonywa bez adnych efektw ubocznych, jak zawroty gowy czy zachwianie rwnowagi, tym lepiej. Z tego powodu zalecane jest najpierw wybieranie maych dziaa w krtkim okresie czasu i pniejsze ich rozszerzanie. wiczenie to jest wane, gdy pozwala uczniowi dokona dziaania duchowo, jak rwnie i astralnie, w poczeniu z ciaem fizycznym, zalenie od tego, czy pracuje on w mentalnej, czy astralnej sferze. Takie dziaanie jest nazywane dziaaniem magicznym. Ucze powinien teraz rozumie, dlaczego niewtajemniczeni i osoby, ktre nie zostay wyszkolone w naukach magicznych, nie odnios sukcesu, jeli chodzi o rytuay magiczne - ci ludzie nie posiadaj zdolnoci do magicznego wykonania rytuau, czyli nie s przygotowani do pracy mentalnej i astralnej w poczeniu z materi fizyczn. Na przykad, kiedy magnetopata kadzie swoje donie na pacjencie lub stosuje magnetyczne ruchy, musi rwnoczenie pozwoli na emanacj swojej duchowej i astralnej doni, a podczas gdy magnetyzuje, musi wyobraa sobie, e duchowa energia przenika i wpywa na ducha, energia astralna przenika i wpywa na ciao astralne, a energia fizyczna przenika i wpywa na ciao fizyczne. Inaczej osignie on jedynie czciowy sukces, gdy pacjent skada si ze wszystkich trzech elementw ciaa, duszy i ducha. Oczywistym wnioskiem dla maga jest, e ciao mentalne moe jedynie wpywa na sfer mentaln, czyli ducha, ciao astralne moe jedynie wpywa na sfer astraln, czyli dusz, a ciao fizyczne moe wpywa na wiat materialny. To prawo trzeba respektowa. Zatem konieczne jest, by mag zaadaptowa mentaln, jak rwnie i astraln dyspozycj, by wykonywa dziaania bd jako duch, bd w poczeniu z dusz. Kiedy ju bardzo dobrze zrozumie ten problem i doskonale opanuje praktyk, moe i dalej w swoim rozwoju. Nastpnym zadaniem jest magiczne ksztacenie zmysw. Lecz najpierw bardzo wane wiczenie przygotowawcze: podobnie, jak w poprzednim wiczeniu, masz wiadomo, e to nie twoje fizyczne oczy wszystko widz, lecz to duch wszystko postrzega za pomoc astralnych i fizycznych oczu. Medytuj nad tym problemem tak czsto, jak to tylko moliwe. Musisz wyobraa sobie przez co najmniej pi minut, e duch patrzy przez twoje fizyczne oczy i rzeczywicie widzi. Im duej jeste w stanie w tym trwa, tym lepiej. Tutaj rwnie zostaniesz mistrzem przez stae powtarzanie tego eksperymentu. Osignwszy w tym wiczeniu sukces z oczyma, zajmij si uszami, uwiadamiajc sobie, e to nie twoje fizyczne ucho odbiera fale dwikowe, lecz wszystko postrzegaj mentalne uszy przy pomocy astralnych i fizycznych uszu. Jeli osigniesz te same rezultaty jak w przypadku oczu, przejd w ten sam sposb do zmysu czucia. Wyobraaj sobie, e duch wyczuwa obiekty przy pomocy astralnego i fizycznego ciaa, np. zimno, ciepo etc. Praktykuj dokadnie ten eksperyment, a opanujesz go z oczyma, uszami i czuciem. Jeli chcesz rozwin specjalne zdolnoci, prbuj dokonywa tego samego ze zmysem wchu i smaku. Lecz najwiksz uwag powiniene powici trzem zmysom: wzroku, suchu i czucia, ktre s najbardziej uyteczne dla praktyki magii. Jeli osigniesz dobre rezultaty z mentalnym potwierdzeniem zmysw, sprbuj dostosowa swojego ducha do dwch zmysw w tym samym czasie. Zacznij od oczu i uszu. Jeli uda ci si to robi przez co najmniej pi minut, bez przerwy,

93

dostosuj swojego ducha do trzech zmysw na raz, czyli do widzenia, syszenia i czucia. Jeli jeste w stanie to wykona, to naprawd poczynie postpy w swoim magicznym rozwoju. Te wstpne wiczenia s bardzo wane dla tak zwanego jasnowidzenia, jasnosyszenia i jasnoczucia i powinny by opanowane perfekcyjnie. Gwne wiczenia ucze odnajdzie w kroku VII tego kursu instrukcji.

Magiczne ksztacenie duszy


W pitym kroku nauczylimy si wysyania elementw na zewntrz. W tym miejscu pjdziemy krok dalej i nauczymy si opanowywa pierwiastek akashy w odniesieniu do elementw. W teoretycznej czci tej ksiki byo wspomniane, e elementy wywodz si z pierwiastka akashy i tym samym s przez ten pierwiastek kontrolowane i utrzymywane w rwnowadze. Mag, ktry po dugim wiczeniu osign sukces z elementami, bdzie rwnie w stanie kontrolowa najdelikatniejszy pierwiastek - astralny eter. Praktyka jest nastpujca: Usid, zamknij oczy i przyjmij swoj asan. Wyobra sobie, e jeste w nieskoczonej przestrzeni, ktrej jeste rodkiem. Tutaj, w nieskoczonej przestrzeni, nie istnieje gra, d ani boki. Ta nieskoczona przestrze jest wypeniona najdelikatniejsz substancj energetyczn, uniwersalnym eterem. Sam w sobie eter jest bezbarwny, lecz naszym zmysom jawi si jako ciemnofioletowy, prawie fioletowo-czarny. Zatem wyobraamy sobie t eteryczn substancj w tym kolorze. Wdychaj substancj eteru poprzez puca i kieruj j wiadomie do swojej krwi. Kiedy ju osigniesz okrelony poziom biegoci, to praktykuj wiadome oddychanie pucami i porami ciaa, tak samo jak przy energii witalnej, z jedn tylko rnic: zamiast wdycha akumulacj energii witalnej, wypeniaj cae ciao eterem o wspomnianym kolorze. Praktykujc to wiczenie, musisz utrzymywa uczucie pokrewiestwa z ca nieskoczon przestrzeni. Podczas tego wiczenia musisz by rwnie cakowicie oddzielony od tego wiata i musisz przyzwyczai si do tego niezwykego stanu umysu. Pod adnym pozorem nie moesz straci wiadomoci lub zasn. Jeli ogarnie ci zmczenie, natychmiast przerwij i kontynuuj innym razem, kiedy bdziesz bardziej wypoczty mentalnie. Kiedy ju osigniesz podany sukces z oddychaniem akash poprzez pory ciaa, moesz przej do nastpnego wiczenia. Wiemy ju, e akasha jest pierwotnym rdem, sfer wszelkiej przyczyny. Kada celowa przyczyna, taka jak yczenie, myl, czy wyobraenie, stworzona w tej sferze razem z dynamicznym przekonaniem, musi by zrealizowana z pomoc elementw, niezalenie od poziomu czy sfery, na ktrej ta realizacja musi by wykonana. Jest to jedna z najwikszych tajemnic magii i uniwersalny klucz dla maga, ktry zrozumie jej zakres pniej w swoim wasnym rozwoju. Ucze zawsze powinien skupia swj umys na swoim wasnym rozwoju etycznym, co z pewnoci pomoe mu czyni jedynie dobre i szlachetne rzeczy. Nasze nastpne wiczenie bdzie dotyczyo absolutnej kontroli nad elementami we wszystkich trzech sferach przy pomocy pierwiastka akashy. wiczenie jest nastpujce: Siedzisz w swojej asanie, wdychajc strumie akashy poprzez puca i pory, wypeniajc ni cae ciao. W tym miejscu chciabym nadmieni, e akashy nie da si skumulowa jak energi witaln. Przy kadym wdechu musisz wyobraa sobie, e zaczynasz kontrolowa cztery elementy. Kiedy to robisz, myl, e ju posiadasz zdolno do kontrolowania elementw i e elementy speni wszystko, co im rozkaesz, niezalenie od paszczyzny, na ktrej realizacja

94

twojego yczenia ma si speni. Kiedy jeste w tym stanie, z kadym oddechem musisz czu moc, jak masz nad elementami. Wiara i przekonanie o twojej mocy nad elementami musi by niewzruszona. Nie moesz pozostawi miejsca na najmniejsz wtpliwo. Kady, kto pracowa sumiennie ze wszystkimi wiczeniami kadego kroku, po duszej praktyce zyska absolutn wadz nad elementami. Mag, ktry osign magiczn rwnowag w odniesieniu do elementw, ktry zrwnoway i uszlachetni swj charakter, i ktry posiada najlepsze zalety i najwysze ideay, szybko uzyska te moce. Bdzie czu, e jego wiara staje si twarda jak skaa i bdzie absolutnie pewien swojego przekonania, ktre wyklucza wszelk wtpliwo. Z drugiej strony osoba, ktra nie pracowaa wystarczajco solidnie, czy te uczniowie, ktrzy omijali jakiekolwiek kroki i zaniedbywali wiczenia, bd czuli powtpiewanie w rnej problematyce, a wpyw jednego elementu, ktry trzyma ich w szachu, nie pozwoli si opanowa. W tym momencie ucze zda sobie spraw, dlaczego tak wielki nacisk jest kadziony na skrupulatno i wytrwao przy wykonywaniu wicze. Na drodze rozwoju nie moe by adnej luki; inaczej ucze zostanie w tyle i rozwizanie niektrych problemw bdzie ogromnie trudne. Ucze, ktry jest pewien, e kontroluje elementy, szybko zauway, e z atwoci udaje mu si wysyanie elementw na wszystkich paszczyznach, czy to na zewntrz, czy do wewntrz; dla niego bdzie si to zdawao dziecinnie proste. Kiedy mag osign ten punkt, moe przej do przenoszenia swojej mocy nad elementami na odpowiednie rytuay. Mwiem o tym szczegowo w rozdziale zajmujcym si rytuaami. Mag formuje jakikolwiek rytua sobie yczy poprzez pozycje palcw i gesty doni, w ktre przenosi moc. Dziki swojemu rozwojowi, mag bdzie mia wystarczajc intuicj do swojej dyspozycji, by skomponowa rytua odpowiedni dla konkretnego elementu. Moe on przypisa mu samodzielnie wybrane sowo (formua) i poczy z okrelonym dwikiem odpowiadajcym elementowi. Niemoliwe jest popenienie tutaj bdu, gdy rytuay s cakowicie indywidualne, czysto osobiste. Zatem rytuay, jakie mag komponuje dla tego celu, nie mog by przekazywane komukolwiek! Inna osoba, uywajc tych rytuaw, mogaby osign ten sam sukces w kontrolowaniu elementw jak mag, ktry je skomponowa; jednake dziaoby si to kosztem energii maga. Jeli osoba, ktra nie posiada adnej magicznej dojrzaoci, stosuje takie rytuay, wyrzdzi sobie znaczn szkod, jak rwnie i tym, dla ktrych ten rytua zosta uyty. Zatem w tym przypadku mag powinien by szczeglnie ostrony i wybiera rytuay, ktre moe uywa niezauwaenie nawet wrd tumw na przykad rytua z pozycjami palcw, ktry moe by wykonany z rk w kieszeni. Prawdziwy mag bdzie uwaa to ostrzeenie za w peni uzasadnione. Przede wszystkim, mag powinien stara si skomponowa rytua dla sfery astralnej, w ktrym pobudza element do dziaania i rwnoczenie drugi rytua, ktry natychmiast rozpuci t moc. W ten sposb naley postpi z pozostaymi trzema elementami, tym samym tworzc osiem rytw dla sfery astralnej i osiem dla tworzenia fizycznego. Gdy tylko te ryty stan si automatyczne po dugim okresie wiczenia i powtarzania, bdzie wystarczao samo uywanie rytuau, poprzez ktry dany element natychmiast zaczyna dziaa ku celowi, ktry ma by osignity. Jeli mag chce przerwa ten efekt, to wystarczy uy rytu odwoujcego. Ta metoda powinna sta si nawykiem, ktry czyni wykonanie atwym i moliwym bez adnego wysiku wyobrani. Wspomniaem wczeniej, e poprzez dziaanie elementw zarwno w astralnym, jak i mentalnym wiecie, mag jest w stanie osign wszystko. By uzyska ten stan dojrzaoci, wymagana jest ogromna ilo cierpliwoci, wytrwaoci i pracowitoci. Nawet wtedy, gdy ucze rozwija si na coraz wyszych poziomach, powinien pracowa nad opanowaniem

95

elementw, a stanie si prawdziwym mistrzem. Jeli posiada wysokie ideay i chci do wykonywania dobrych uczynkw, by pomaga ludzkoci, Boska Opatrzno pobogosawi go, obdarzajc nieoczekiwanymi zdolnociami, by mg je jak najlepiej wykorzysta.

Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego


W tym kroku adne ksztacenie ciaa nie jest ju konieczne, lecz bdziemy praktycznie wykorzystywa okultystyczne moce, jakie ucze naby poprzez wszystkie wiczenia, o ile skrupulatnie wykonywa wszystkie metody, i praktyki naprawd stay si nawykami. Ucze moe oczywicie pogbi wiczenia, by osign wikszy sukces. Niemoliwe jest opisanie caej praktyki magii, jak ucze ostatecznie opanuje, gdy wymagaoby to kolejnej ksiki. Ja wybior tylko niektre, najbardziej interesujce fakty. W midzyczasie ucze osign wystarczajc dojrzao, by bez wyjtku odnosi sukces w niszej magii, zwaszcza jeli kieruje si jedynie wysokimi i szlachetnymi ideaami.

wiadome tworzenie elementali


W przeciwiestwie do myli, ktre zamieszkuj mentaln sfer w swych formach czy ksztatach, elementale s istotami o okrelonym stopniu inteligencji, ktre s wiadomie stworzone przez maga. Elementale s w stanie wykonywa konkretne zadania na paszczynie mentalnej, mona je zatem uwaa za posuszne sugi maga. Mag moe stworzy cae zastpy tych sug, zalenie od swoich potrzeb. Przy tworzeniu elementali, ktre nazywane s rwnie magicznymi elementalami, mag moe osign prawie wszystko w sferze mentalnej, niezalenie od tego, czy chodzi o jego wasn sfer, czy o obc. Z powodu wielkiej rnorodnoci podam tylko kilka przykadw. Poprzez elementala, mag moe dowolnie wpywa na myli innej osoby, moe chroni siebie bd innych ludzi przed obcymi bd negatywnymi wpywami, moe zmienia przyjaci we wrogw i wrogw w przyjaci. W kontaktach z innymi ludmi mag moe tworzy korzystn atmosfer i moe kadego ludzkiego ducha, ktry nie jest rozwinity, uczyni przedmiotem swojej wasnej woli. Biznesmen moe zwikszy swj krg klientw. Istnieje jeszcze wiele innych sposobw, w jakie elementale mog dobrze suy. Prawdziwy mag bdzie zawsze mia na myli dobry, szlachetny i altruistyczny motyw, jeli chce wznosi si wyej i ostatecznie osign najwysze poziomy magicznej dojrzaoci. Tworzenie elementali jest bardzo proste. Jest kwesti wyobrani maga; jednake naley wzi pod uwag nastpujce zasady: 1. Elementalowi naley nada ksztat, ktry odpowiada yczeniu, jakie chcemy speni. Ksztat musi by stworzony poprzez intensywn wyobrani. 2. Ksztat, tzw. wehiku, musi posiada nazw. Wszystko, co istnieje - niezalenie od tego czy ma form, czy nie - posiada nazw; co, co nie jest nazwane, nie istnieje. 3. Zadanie elementala musi by odcinite poprzez wol i moc wyobrani, a rozkaz, jaki jest nadawany, musi posiada skutek, jaki ma wyzwoli. Instrukcje dla elementala musz by formowane jako rozkaz w czasie teraniejszym, jak byo to opisywane w rozdziale zajmujcym si podwiadomoci. 4. Niezalenie od tego, czy masz do czynienia z elementalem o cigym, czy ograniczonym dziaaniu, to jego skuteczno musi zosta na nim odcinita. 96

Te cztery podstawowe zasady musz by respektowane, jeli osoba zamierza z powodzeniem pracowa z elementalami. Opisz praktyk w jeszcze bardziej zrozumiay sposb, jako ilustracyjny przykad tego, jak mona to wykona: Zamy, e mag przy pomocy elementala zamierza polepszy lub wzmocni czyj pami, czy inn intelektualn zdolno. Mona to osign w nastpujcy sposb. Mag wyobraa sobie uniwersalny ocean wiata i z tej wietlistej substancji formuje du kul wiata. Poprzez wyobrani, kondensuje t kul coraz bardziej, a uzyska ona rednic okoo 30-50 cm. Z powodu kompresji tego wiata, kula przypomina promienisto soca. Mag impregnuje wtedy wietlist kul yczeniem i mocnym przekonaniem, e posiada ona konkretn energi i zdolno, by rozbudzi, wzmocni i polepszy podan mentaln zdolno, jak pami, elokwencja itd., w osobie wybranej przez maga. Gdy tylko mag uformuje to soce, t kul, nadaje jej stosowne imi, na przykad Lucis. Co wicej, okrela on limit czasowy, jak dugo ta kula pozostanie i bdzie dziaaa w sferze mentalnej okrelonej osoby. Jest to dokonywane w nastpujcy sposb: Jeste skuteczna w sferze mentalnej wybranej osoby, a ta osoba w peni nie posidzie podanej zdolnoci i a ta zdolno nie stanie si nawykiem. Gdy czas trwania zostanie okrelony, mag wydaje rozkaz elementalowi powrci i rozpuci si w oceanie wiata natychmiast po wykonaniu swojego zadania. Wyraajc to magicznie, narodziny i mier elementala s okrelone w dokadnie ten sam sposb jak los czowieka czy innej ywej istoty. Skoro elemental nie zna czasu ani przestrzeni, jest kierowany do mentalnej sfery okrelonej osoby. Wysyanie elementu zachodzi do gwatownie, jak gdyby poczenie pomidzy tob a elementalem zostao zerwane. W tej samej chwili zajmij si czym innym i nie myl o elementalu, jaki wanie stworzye. Wyobraone zerwanie poczenia mona poczy z poegnalnym gestem; moesz te uy konkretnego gestu przy tworzeniu elementala. Wszystko to oczywicie zaley od ucznia, ktry na tym poziomie rozwoju musi by tak zaawansowany, e posiada zdolno - dziki intuicji, jak rozwin - do samodzielnego inicjowania takich i podobnych instrukcji. Im bardziej taki elemental jest odczony od maga, tym bardziej jest skuteczny w mentalnej sferze osoby, dla ktrej zosta stworzony. Moe pracowa niezalenie w sferze mentalnej i nie bdzie w aden sposb ograniczany umysem maga. Zalecane jest od czasu do czasu ponowne naadowanie elementala, by nada mu wiksz moc ekspansji. Dokonuje si tego poprzez wywoanie elementala po nazwie mu nadanej, ze sfery mentalnej danej osoby, nadanie mu wikszej dynamiki poprzez now akumulacj wiata, i ponowne wysanie. Gdy tylko elemental speni wymagane zadanie, rozpuci si w oceanie wiata. Ten przykad powinien wystarczy, by poda magowi zasad postpowania przy tworzeniu elementali. Eksperyment opisany tutaj jest czsto uywany przez wtajemniczonych w celu inspirowania i wzmacniania uczniw, ktrzy s nisko w rozwoju. Teraz omwmy odmienny, lecz poniekd bliski temat, ktry zaznajomi nas z tzw. larwami: Rnica pomidzy elementalem i larw jest taka, e elemental jest wiadomie tworzony przez maga, podczas gdy larwa tworzy si w odpowiedniej sferze mentalnej mimowolnie, poprzez cikie emocjonalne podekscytowanie, niezalenie od rodzaju tego pobudzenia. Im silniejsze i cisze podekscytowanie, tym wicej mentalnej substancji czowiek traci i tym silniejsza, bardziej skondensowana i ywotna staje si larwa, zwaszcza kiedy to samo psychiczne podniecenie powtarza si czsto i regularnie.

97

Mimowolne tworzenie si larwy w sferze mentalnej zachodzi u wszystkich ludzi, czy s magicznie wyksztaceni, czy nie. Nie ma znaczenia czy s modzi, czy starzy, inteligentni czy nie, czy wiedz o takich sprawach, czy te nie. Kiedy psychiczne pobudzenie ustaje i osoba nie zwraca uwagi na spraw, ktra spowodowaa t ekscytacj, larwa stopniowo znika samodzielnie, a ostatecznie rozpuszcza si i znika cakowicie. Zatem w mentalnej sferze odnajdziesz stay cykl narodzin i mierci larw spowodowany psychicznym podnieceniem, a zawsze dzieje si to kosztem mentalnej substancji czowieka. Przyczyn takiego psychicznego pobudzenia moe by wiele rnych powodw; zazwyczaj jest to strach, al, szok, zmartwienie, nienawi, zazdro itp. Ksztat, ktry larwa przyjmuje, zaley od przyczyny psychicznego podniecenia i jest zawsze symboliczny. Kady, kto ma wiedz na temat symbolizmu, bdzie mia o tym jasne pojcie. Na przykad, myl o mioci bdzie zawsze symbolizowana w ksztacie serca, podczas gdy byskawica i strzay s symbolami myli nienawici. Pomimo tego, e larwy - ci niechciani mentalni mieszkacy - nie mog by zobaczone przez normalnego czowieka, to istniej, i dobrze wyksztacony mag ma moliwo postrzegania ich na paszczynie mentalnej. Mentalna substancja wraliwych lub atwo ekscytujcych si ludzi bardzo atwo si dzieli, niezalenie od tego, czy s magicznie wyksztaceni, czy nie; zatem formowanie si larwy jest u nich atwiejsze i bardziej intensywne. Tacy ludzie szkodz sobie, swojemu zdrowiu, a zwaszcza swoim nerwom, lecz rwnie uszkadzaj swoje intelektualne zdolnoci i mog nawet wpywa na innych, wysoce podatnych na to ludzi. Pochodz z tego wszelkie rodzaje masowej psychozy. Nie ma potrzeby, by opisywa w szczegach masow psychoz, gdy kady posiada dowiadczenia odnonie tego problemu i moe poczyni obserwacje. To prowadzi do konkluzji, e larwa staje si tym silniejsza, im bardziej osoba powraca do rda psychicznego pobudzenia i zwraca na nie wiksz uwag. Kiedy larwa jest bardzo wysoce skondensowana, a jej pragnienie i skonno samozachowawcza staje si wiksza, to bdzie ona prbowaa rozszerzy swj czas ycia na tak dugo, jak tylko moe. Zatem wykorzysta kad moliwo, aby kusi ducha tej konkretnej osoby, eby zwrcia ona uwag na rdo ekscytacji i stale je podsycaa. Taka dobrze wypielgnowana larwa moe sta si zgub czy katastrof dla osoby wraliwej bd atwo podniecajcej si. Rwnie wiele chorb mentalnych, takich jak mania przeladowcza, jest skutkiem larw. Wiele ludzi yje pod bdnym wraeniem, e przeladuje ich lub niszczy czarny mag, podczas gdy w rzeczywistoci stali si po prostu pionkami wasnych fantazji, ofiarami swojej larwy, ktr sami stworzyli. Ci ludzie zazwyczaj nie zdaj sobie z tego sprawy, a nie opuszcz swojej miertelnej powoki. Istnieje bardzo may odsetek ludzi, ktrych kto magicznie przeladuje. Pomyl o wielu ofiarach Inkwizycji w przeszoci! Bez wtpienia istnieje pewna korzy dla przecitnego czowieka, gdy stary porzdek si zmieni, ustpujc miejsca nowemu, w ktrym jeli pogldy czowieka s ze, nie zostan zmienione na stosie. Lecz wylano dziecko z kpiel, nie dotykajc rda tej sprawy i nie weryfikujc wyszych praw. Teraz mag zda sobie spraw, dlaczego tak wielki nacisk zosta pooony na wag introspekcji, kontrol i opanowanie myli, na samym pocztku praktycznej czci tej pracy. Zakadajc, e osoba nie kontrolowaaby swoich myli si woli podczas swojego rozwoju, to bez wtpienia niewiadomie tworzyaby larwy, ktre wczeniej czy pniej stayby si przyczyn zguby. Teraz zamierzam opisa inn grup stworze istniejcych w sferze mentalnej, konkretnie grup fantazmw. Rnica pomidzy larw a fantazmem jest nastpujca: larwa cakiem niewiadomie przyjmuje ksztat w sferze mentalnej, stosowny do motywu jednej lub powtarzanej psychicznej emocji, podczas gdy fantazm przyjmuje okrelon form

98

wywodzc si z fantazji czowieka. Dokadnie w ten sam sposb jak w przypadku larw, fantazm jest wzmacniany i oywiany przez powtarzane przywoywanie obrazu, niezalenie od jego tematu, i bdzie w stanie wpywa nie tylko na paszczyzn mentaln lub astraln, lecz rwnie na poziom fizyczny. Dwa przykady mog posuy za ilustracj tego tematu: Bardzo wyranym przykadem jest tak zwana mania magicznego przeladowania, ktr opisz z dwch konkretnych punktw widzenia, w odniesieniu do fantazmw. Istniej ludzie, ktrzy posiadaj wrodzone grone bd demoniczne rysy twarzy i ich zewntrzna aparycja w konsekwencji tworzy impresj czarnego maga, lecz oni prawdopodobnie nie maj najmniejszego pojcia o jakiejkolwiek nauce, a co dopiero o magii. Wystarczy, by atwo ulegajca sugestiom, emocjonalnie pobudliwa czy w inny sposb prna osoba, spotkaa si z takim czowiekiem - czy to w subowej, czy w osobistej sprawie - i nasz obiekt testu, jak go nazwiemy, bdzie natychmiast mia poczucie silnej antypatii i wstrtu wobec antagonisty. Moe si zdarzy, e ta osoba bdzie zachowywaa si dziwnie, mimowolnie czy te niewiadomie. Pierwsz myl, jaka wejdzie do umysu obiektu testu, bdzie to, e ma do czynienia z czarnym magiem. Moe, z jakiego powodu, ta osoba ma zbyt wysokie mniemanie o tym rodzaju ludzi i pierwszy krok ku wasnej sugestii zosta ju uczyniony. Wczeniej czy pniej zaczn pojawia si mae, dziwne incydenty dnia codziennego, a wina za nie bdzie zawsze zrzucana na tamt osob, podczas gdy s to normalne zajcia. Od teraz uwaga jest zamieszana, osoba cigle si obserwuje, a obraz tamtego staje si coraz bardziej wyrany. Dana osoba ju czuje si przeladowana. Oczy demonicznie wygldajcej osoby s coraz bardziej byszczce, jego wizerunek pojawia si w snach, obraz staje si coraz bardziej ywy, a ostatecznie pojawia si nawet przy dziennym wietle. W kocu osoba stale yje pod wraeniem bycia przeladowanym w kadej chwili. Z pomoc bardzo ywej wyobrani, obraz moe zosta skondensowany do takiego stopnia, e staje si widoczny nawet dla innych, podobnie wraliwych osb. Gdy nasz obiekt testu czuje si w ten sposb przeladowany, z obrazem cigle dziaajcym w jego umyle, moe zosta przekonany do wszystkiego, nawet do najgorszego. Szuka pomocy, zaczyna si modli, robi wszystko, co moe, by wyzwoli si spod tego strasznego wpywu; zaamuje si nerwowo, stopniowo staje si szalony i koczy popeniajc samobjstwo bd reszt swojego ycia spdza w szpitalu psychiatrycznym. Fantazm wypeni swoje zadanie. Jednake, jak ciki jest szok, gdy w sferze mentalnej taki duch przekonuje si, e popeni dobrze zorganizowane, magiczne samobjstwo! C za gorzkie rozczarowanie! Nasz demoniczny czowiek oczywicie nie ma najmniejszego pojcia o tym, co si stao, i nigdy nie zda sobie sprawy z tego, e by czynnikiem w caym zajciu. Jego twarz i zachowanie byo jedynie form, wzorem, z ktrego nasz obiekt testu stworzy destrukcyjn istot, fantazm, ktrego ostatecznie sam sta si ofiar. Takie i podobne smutne przypadki zdarzaj si czciej ni ludzie myl, czasami szybciej, bardziej drastycznie, w innych przypadkach powoli, przebiegle i podstpnie. Lecz gdyby omieli si powiedzie przeladowanej osobie prawd, to nigdy nie uwierzy, gdy fantazm dobrze wie, jak powstrzyma swoj ofiar przed ucieczk. Jeli prowadzca rka Boskiej Opatrznoci zaprowadzi tak nieszczliwie przeladowan osob do prawdziwego maga, ktry odkryje sztuczki fantazmu, bdzie mia on cikie zadanie przekonania ofiary, poprowadzenia jej na waciw ciek i nauczenia jej innego, normalnego sposobu mylenia. W niektrych przypadkach, zwaszcza jeli ofiara jest cakowicie pod wpywem fantazmu, osoba pomagajca bdzie musiaa rzeczywicie by bardzo stanowcza, a czasami nawet drastyczna, by przywrci mentaln rwnowag osoby. Drugi przykad ukazuje to samo zajcie, lecz z innym podstawowym motywem:

99

Tutaj mamy do czynienia z fantazmem erotyzmu: narodziny takiego fantazmu jeli w ogle moe uy stwierdzenia narodziny maj miejsce w twarzy, piknym ciele ywej osoby, czasem jest to fotografia, ilustracja pornograficzna, czy co podobnego, co ma na celu powodowanie podania, seksualnego instynktu, niezalenie od tego, czy jest to osoba pci eskiej, czy mskiej. Zakadajc, e osoba jest zakochana, a nie ma adnej moliwoci zaspokojenia swojego osobistego pragnienia, tym silniejsze i bardziej namitne staje si to pragnienie, a w tym samym czasie insynuacje fantazmu staj si silniejsze, gdy yje on wycznie dziki mylom o pragnieniach. Im bardziej dana osoba stara si oprze tej niezaspokojonej mioci, tym bardziej natrtny staje si fantazm. Na pocztku pojawi si w snach i pozwoli swojej ofierze rozkoszowa si najcudowniejszym odtworzeniem mioci. Troch pniej bdzie on prowokowa seksualny instynkt i pozwala na stosunek seksualny w snach ofiary. Polucja tworzona w ten sposb pomaga fantazmowi stawa si gstszym i coraz bardziej wpywa na ofiar, gdy sperma reprezentuje si witaln, ktr fantazm wsysa jak wampir. Nie chodzi tutaj o fizyczn sperm, lecz o zwierzc si witaln zgromadzon w spermie. Ofiara traci grunt pod nogami, jego sia woli znika, a fantazm stopniowo zyskuje kontrol. Jeli los nie jest na tyle askawy, by owieci tak osob w por i znale dla niej odpowiednie rozkojarzenie, to sposb dziaania fantazmu bdzie skutkowa coraz groniejszymi efektami. Osoba stanie si zagubiona, przestanie je, nerwy bd nadpobudliwe itp. Miosny fantazm moe zosta skondensowany przez niezaspokojon pasj do takiego stopnia, e przyjmuje cielesne formy, wykorzystujc swoje ofiary przez onanizm, czy inne sztuczne stymulacje genitaliw. Tysice ludzi pado ofiar fantazmw poprzez popenienie samobjstwa, bdcego skutkiem rozczarowania w mioci czy niezaspokojonych pasji. Ten problem przywouje wspomnienie prawdziwych zaj redniowiecznych inkubw i sukkubw oraz zwizanych z nimi procesw o czarownictwo. Zaiste, bardzo niebezpieczna przyjemno! W wietle dwch wymienionych przykadw, mag moe zaobserwowa dziaanie fantazmw. Moe nawet tworzy je samodzielnie; jednake ryzykuje, e wczeniej czy pniej bdzie on ulega ich wpywom i bdzie przez nie kontrolowany. Mag wie, co si dzieje w przecitnej osobie i jak wiadomie tworzy te fantazmy w sposb magiczny, lecz nigdy nie bdzie on zwiedziony, by samemu stosowa te techniki, pamitajc o magicznym przysowiu: Mio jest prawem, lecz mio podug silnej woli. Pozosta jeszcze jeden temat wymagajcy wyjanienia - fantomy. Fantomy s oywionymi formami zmarych osb. Powic szczegln uwag temu tematowi, by unikn wielu bdw i pozwoli kademu oddzieli ziarna od plew. Kiedy czowiek zostawia swoj mierteln powok, od razu znajduje si w czwartym stanie skupienia, zazwyczaj nazywanym drug stron. Bez adnej substancji poredniczcej taka istota nie moe dziaa w naszej trjwymiarowej sferze, tak samo jak ryba nie moe pywa bez wody. To samo dotyczy istot, ktre przeszy na t drug stron. Wspominanie, wychwalanie, rozalanie si nad zmarymi i pami o nich bd cze im oddawana stworzy i oywi wyobraone obrazy zmarych, ktre jako rezultat czstych powtrze bd miay raczej dugie trwanie ycia. Te obrazy stworzone przez ywe osoby nazywamy fantomami. Ten rodzaj fantomw ukazuje si w duej liczbie tak zwanym spirytystom, osobom ewokujcym, wrbitom etc. Gobliny i duchy s niczym innym jak fantomami, ktre karmi si, kondensuj i utrzymuj poprzez emocje i przywizanie osb opuszczonych, jak w przypadku fantazmw. Mona to atwo stwierdzi, kiedy w tym samym czasie, lecz w rnych miejscach przywoywana jest dana istota i wszdzie tam pojawia si poprzez tak zwane medium. Jest to

100

oczywicie nic wicej jak fantom tej konkretnej zmarej osoby, gdy fantomw mog by tworzone setki. Bardzo smutne jest, e spirytystyczne medium zawsze myli te fantomy z prawdziw zmar osob. W ten sposb wykonywane jest duo artw, oszustw i kamstw. Z tego powodu mona zaobserwowa, e na przykad jedno medium komunikuje si ze znanym przywdc czy generaem, drugie z artyst, trzecie ze witym, innym razem z faraonem, a zaraz potem z anioem. Zatem nie jest zaskoczeniem, e ten konkretny obszar wiedzy ma do czynienia z zastpem przeciwnikw i wymiewcw z powodu jego iloci wprowadzania si w bd. Nic dziwnego, e fantom ma tak silny instynkt samozachowawczy, e wywiera wampiryczny efekt na medium, czy nawet na caym kole, i rzeczywicie staje si nieszczciem dla wszystkich w bezporednim kontakcie. Oczywicie, nie oznacza to, e prawdziwy mag, ktry opanuje czwarty stan skupienia, czyli pierwiastek akashy, nie bdzie w stanie komunikowa si ze zmar osob lub z inteligencj jeszcze nie wcielon. Praktyka medialnego pisania bya ju tutaj prezentowana. Poza tym, kady mag jest w stanie przy pomocy wyobrani stworzy obramowanie, ksztat, przenie si w czwarty stan skupienia i nakoni czy nawet zmusi podan istot do wejcia w t form i ukazania si zewntrznemu wiatu. Ta praktyka naley do dziedziny nekromancji i magii ewokacyjnej i nie ma nic wsplnego z oglnie znanym spirytyzmem. Prawdziwy mag bdzie uywa tej praktyki tylko w ekstremalnych przypadkach i nie bdzie przywoywa istoty ze swojej sfery, gdy wszystko, co istota czwartego stanu skupienia ma do powiedzenia czy wykonania w materialnym bd astralnym wiecie, moe by dokonane przez samego maga poprzez jego dojrzao. Podsumowanie wicze kroku VI I. Magiczne ksztacenie ducha 1. Medytacja nad wasnym duchem 2. Stawanie si wiadomym zmysw w duchu II. Magiczne ksztacenie duszy 1. Przygotowanie do opanowania pierwiastka akashy 2. wiadome przywoywanie stanw transu poprzez akash 3. Opanowanie elementw z pierwiastka akashy poprzez indywidualny rytua III. Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego 1. wiadome tworzenie stworze a. Elementali b. Larw c. Fantazmw d. Fantomw Koniec kroku VI.

101

Krok VII Magiczne ksztacenie ducha


W szstym kroku ucze nauczy si, jak by wiadomym swojego wasnego ducha, jak dziaa wiadomie w fizycznym ciele jako duch i jak wiadomie uywa zmysw. W tym kroku ucze nauczy si, jak wiadomie ksztatowa i uywa waciwoci ducha, czyli ciaa mentalnego. Lecz, tak jak zawsze, naley wzi tutaj pod uwag analogi elementw. Jak zostao wczeniej wspomniane, element ognia moe zosta przeksztacony w wiato, i vice versa. Bez wiata nie byoby moliwe postrzeganie kolorw przez nasze oko, zatem bez istnienia wiata nie moglibymy uywa swoich oczu. Z tego punktu widzenia oczywiste jest, e zmys wzroku jest analogiczny wobec elementu ognia. Ten element, w odniesieniu do ducha, ukazuje okrelon waciwo woli. Mentalna cz naleca do elementu powietrza jest intelektem ze wszystkimi jego aspektami i jest przypisywana suchowi. Element wody ducha jest wyraany poprzez czucie bd ycie. Te trzy elementy ducha: ogie, powietrze i woda, razem tworz pierwiastek ziemi ducha, ktry ukazuje si w okrelonej jakoci wiadomoci. Pierwiastek akashy w swojej najprostszej formie wyraa si jako sumienie. Mag od razu zrozumie ogromn wag tej analogii, o ile rozwin si tak dalece, by osign magiczn rwnowag w astralnym ciele poprzez wiczenia introspekcji. Nastpnym zadaniem do wykonania bdzie analizowanie swojego ducha i odkrycie, ktre elementy s w nim dominujce. W przypadku ludzi majcych bardzo siln wol, ktra nie oznacza uporu, dominowa bdzie oczywicie element ognia. Jeli dominujcy jest intelekt czy inteligencja, ze wszystkimi swoimi aspektami, to najsilniejszym jest element powietrza. W przypadku maga, ktry ma przede wszystkim charakter emocjonalny, to najwiksz rol odgrywa w nim element wody. Jeli ma sab pami, a jego wiadomo czsto ulega rnym wpywom, to mona by pewnym, e dominujcym elementem jest ziemia. Ta klasyfikacja suy ustanowieniu skutecznoci elementw w duchu i uoeniu rozwoju tak, by sabsze elementy byy rwnowaone poprzez odpowiednie wiczenia koncentracyjne i gbok medytacj. Mag nie moe pozwoli na dominacj elementu ognia, wody, powietrza czy ziemi i musi wiedzie, jak pogrupowa wiczenia, by intensywno jego pracy neutralizowaa elementy. Wytumacz ten problem szczegowo na przykadzie: Zamy, e intelekt maga jest na bardzo wysokim poziomie, jego wola jest saba i nie posiada dojrzaoci intelektu. Musi wic on wzmocni swoj wol poprzez odpowiednie wiczenia koncentracyjne, ktre sprowadz element ognia do ducha. Powinien gwnie wybiera wiczenia, ktre rozwijaj oczy, wiczenia optycznej wyobrani, gdy oczy odpowiadaj elementowi ognia. Lecz jeli mag ma siln wol, a saby intelekt, to dojdzie do wniosku, e musi najwiksz uwag powici wiczeniom wyobrani suchowej, tj. musi wybiera wiczenia koncentracji i medytacji, ktre w peni angauj uszy. Jeli mag ma siln wol i bardzo dobry intelekt, lecz jego ycie emocjonalne bd uczucia w pewien sposb zostaj w tyle, to bdzie musia uczyni swojego ducha bardziej

102

emocjonalnym, co mona osign poprzez wiczenia wyobrani i medytacje, ktre bardzo silnie wpywaj na uczucia. Jeli mag zauway, e jego astralne oraz mentalne ciao skania si gwnie ku elementowi ziemi - co oznacza, e jego myli pojawiaj si w duchu bardzo powoli i e wpada w depresj - to przede wszystkim musi wiczy swoj wiadomo przy pomocy odpowiednich wicze. Mag musi rozwin swojego ducha do doskonaej harmonii w odniesieniu do elementw i wybiera wiczenia odpowiadajce elementom i rwnoczenie zmysom, tak aby wola (ogie), intelekt (powietrze), uczucia (woda) i wiadomo (ziemia) byy wzmacniane i rozwijane rwnomiernie. Wynikiem tego opisu jest ponisza tabela, ktr przytocz dla podsumowania. Elementy Zmysy Jako wiczenie ogie oczy wola optyczne powietrze uszy intelekt akustyczne woda postrzeganie uczucia emocjonalne ziemia smak, wch wiadomo rozszerzanie wiadomoci Akasha Wszystkie razem Sumienie Realizacja teraz, chwili obecnej

Pierwiastek akashy rozwija si samoczynnie poprzez wiczenia koncentracji, wic nie ma potrzeby wchodzi w szczegy. Nie ma rwnie potrzeby przytacza konkretnych wicze koncentracji i medytacji w odniesieniu do konkretnych jakoci elementw dominujcych; ucze moe z atwoci samodzielnie je stworzy. Jeli ma sab wol, na swoje wiczenia koncentracji wybierze wyobraanie obiektw, obrazw etc. Ucze przeszed ju przez te wiczenia w kroku drugim. Powyszy schemat harmonii jest pewnego rodzaju wskazwk, kompasem, dziki ktremu mamy odkry, ktry element jest dominujcy i ktre wiczenie musi by wykonywane bardziej intensywnie. Pierwiastek akashy ukae si mu jako rezultat bycia w harmonii z t hermetyczn klasyfikacj.

Magiczne ksztacenie duszy


W kroku sidmym zajmiemy si bardzo szczeglnym tematem, ktry dotyczy rozwoju astralnych zmysw w odniesieniu do elementw. Wszystkie wiczenia zawarte w poprzednich krokach bd oywia, rozwija i wiczy astralne zmysy maga. Pomimo tego, dodatkowy trening jest wymagany w przypadkach, gdzie ucze ma ograniczone moliwoci w niektrych ze swoich zdolnoci, gdy kady czowiek ma inne talenty. Zatem stosowne jest przytoczenie tutaj wicze, ktre pomog magowi atwo i szybko rozwin zmysy ciaa astralnego. W magicznym ksztaceniu ducha kroku szstego ucze naby umiejtno stawania si wiadomym swego ducha i dziaania jako duch zarwno poprzez ciao astralne, jak i fizyczne. Idc dalej, przedstawi jedno z najbardziej interesujcych zagadnie, mianowicie jasnowidzenie. Wydano wiele ksiek w tym temacie, lecz ze wszystkich, ktre wpady w moje rce, adna nie moga dawa magowi korzyci praktycznej wikszej ni minimalna. Zatem niezwykle wane jest zajcie si tematem jasnowidzenia w szczegach.

103

Generalnie, jasnowidzenie jest nazywane drugim wzrokiem. Jest rwnie rozumiane jako widzenie poza czas i przestrze - w przeszo, teraniejszo lub przyszo - bd te jako widzenie zmarej osoby. Bardzo maa liczba autorw opisaa t zdolno psychologicznie lub podesza do niej z innego punktu widzenia. Zatem naszym dodatkowym zadaniem bdzie poddanie jasnowidzenia dogbnemu badaniu. Przede wszystkim mag zapozna si z faktem, e istnieje kilka rodzajw jasnowidzenia. Pierwszym rodzajem jasnowidzenia jest zdolno wrodzona. Pojawia si, kiedy jest nadana osobie w niewidzialnym wiecie lub kiedy osoba sprowadza j ze sob do obecnego istnienia z poprzedniego wcielenia. Jest to najlepszy rodzaj jasnowidzenia, lecz mao osb moe si tym cieszy. S oni urodzonymi jasnowidzami i rozwinli t zdolno do tego stopnia, e mog natychmiast uy jej praktycznie bez duego wysiku wasnego. Drugi rodzaj jasnowidzenia wyraa si jako skutek mimowolnego przemieszczenia elementw i ujawnia si samoczynnie w duchu. Zatem mona to uwaa za patologiczn manifestacj tej zdolnoci. Co wicej, choroba, szok bd depresja emocjonalna rwnie moe wywoa jasnowidzenie. Zazwyczaj ukazuje si to u ludzi, ktry utracili swoj normaln rwnowag przez atak czy apopleksj, zaamanie nerwowe lub poprzez fizyczn bd psychiczn traum, ktrej towarzyszy mniej lub bardziej wyrany przejaw jasnowidzenia. Jednake dla praktykujcego maga ten rodzaj jasnowidzenia jest niepodany, gdy wczeniej czy pniej doprowadzi do cakowitego zaamania i nie tylko ta zdolno bdzie cakowicie utracona, lecz moe to rwnie by szkodliwe dla zdrowia i ostatecznie moe prowadzi nawet do mierci. Powinno si wspczu takim jasnowidzom, nawet jeli ich sukces byby przekonujcym dowodem. Ludmi nalecymi do tej samej kategorii s osoby, ktre majc predyspozycje do bycia medium, otrzymay zdolno jasnowidzenia wywoan przez jakie istoty. Ten rodzaj jasnowidzenia rwnie nie jest zalecany dla praktykujcego maga, gdy takie osoby zazwyczaj kocz w szpitalach dla obkanych. Wielu pacjentw tych instytucji jest w nich przez to, e zajmowali si tematem spirytyzmu, nie majc adnego prawidowego prowadzenia. Swoj beznadziejn kondycj zawdziczaj swojemu dzieu, niezalenie od tego czy ich motyw zajmowania si tym przedmiotem by powany, czy nie; czy by jedynie ciekawoci, czy jakim innym powodem. Kolejnym rodzajem jasnowidzenia, ktry naley do tej grupy, jest wymuszone stwarzanie jasnowidzenia przy pomocy narkotykw, takich jak: opium, haszysz, meskalina (peyotle), soma (Asclepias acida) etc. Praktykujcego maga te niebezpieczne rodki nie bd interesoway, gdy w wikszoci przypadkw prowadz one do uzalenienia, co paraliuje fundamentalne moralne i duchowe zasady, wol i ostatecznie energie nerwowe, szkodzc zdrowiu i rozwojowi osoby. Odnotowane byy miliony takich przypadkw w Oriencie i Okcydencie, jak rwnie w reszcie cywilizowanego wiata. Niedojrzay mag moe oczywicie bada te moliwoci, by upewni si w taki czy inny sposb o istnieniu jasnowidzenia, bd jakiegokolwiek innego nadnaturalnego zjawiska, lecz zazwyczaj nie koczy si to prostym przekonaniem i staje si nawykiem, a jest to sedno caej sprawy. Nastpnie tacy magowie odnajduj si w takim samym uwarunkowaniu jak wszyscy inni, ktrzy dotknici s tym naogiem. Dlatego te nie opisuj w tej ksice adnej metody, ktra mogaby poprowadzi maga do eksperymentowania z takimi rzeczami. Podam jedynie niegrone metody, w ktrych jasnowidzenie bdzie automatycznym rezultatem dojrzaoci ducha danej osoby i bdzie tym samym towarzyszyo wyszemu rozwojowi.

104

Kolejny rodzaj jasnowidzenia jest wywoywany poprzez osabianie bd czciowy parali oczu. Wikszo ksiek, ktre ucz jasnowidzenia poprzez wpatrywanie si w obiekt, magiczne lustro, krysztaow kul bd szlachetne kamienie, ma pewn warto. Jednake nie s one odpowiednie dla wszystkich. Te pomoce w rozwoju jasnowidzenia s uyteczne jedynie w rkach wyszkolonego maga, lecz jasnowidzenie nie powinno by wywoywane przez wpywanie na nerw optyczny, a przedmioty powinny suy jedynie za pomoc dla oka, ktre ju jest wiadomie wywiczone. Z magicznego punktu widzenia nie istnieje aden obiekt, niezalenie od tego jak jest wychwalany czy precyzyjnie zbudowany, ktry mgby sprowadza dar jasnowidzenia. Sama zdolno jasnowidzenia zaley od talentu, psychicznego, czyli astralnego rozwoju i dojrzaoci danego maga. W kolejnym rozdziale, gdzie opisz produkcj kondensatorw fluidw, zawarte s rwnie instrukcje tworzenia magicznych luster i innych pomocy. Uczc si, mag powinien by wiadomy, e wszystkie wspomniane tutaj obiekty s jedynie pomocami, a nie samym czynnikiem, ktry wywouje podany rezultat, czyli prawdziwe jasnowidzenie. Ostatecznie, opisz ostatni rodzaj jasnowidzenia, ktry jest rezultatem waciwego magicznego rozwoju i jest powodowany przez systematyczne rozwijanie jasnowidzcych oczu. Zdecydowaem si przytoczy w tej ksice sekretn magiczn metod, ktra nie bya ujta w adnej ksice, lecz ktra, z hermetycznego punktu widzenia, jak rwnie wobec analogii z prawami elementw, jest bardzo praktyczna i uyteczna. Poniej znajdziesz praktyk rozwoju astralnych zmysw.

Magiczne jasnowidzenie
Zanim opisz waciwe wiczenie, chc przypomnie, e mamy tutaj do czynienia z aspektem wiata. Jak wiesz, wiato jest aspektem elementu ognia, a zatem jest analogiczne z wol i oczami. W konsekwencji, celem tego eksperymentu jest zintensyfikowanie wyobraenia wiata, tj. optyczne wyobraanie wiata do takiego stopnia, by dao nam to sukces, do jakiego dymy. Przyjmij swoj asan. Wyobra sobie, e uniwersalne wiato, ktre jest identyczne z naszym wiatem sonecznym pod wzgldem promienistoci i formy, absorbujesz z wszechwiata do swojego fizycznego ciaa, wdychajc przez puca i pory, bd jedynie absorbujc je poprzez wyobrani. Kiedy praktykujesz to wiczenie, musisz uwaa swoje ciao za pust przestrze, ktr wypeniasz uniwersalnym, promienistym, biaym wiatem. Nastpnie, moc swojej koncentracji, zaimpregnuj to wiato w swoim ciele atrybutem jasnowidzenia. Innymi sowy, wyobraaj sobie, e wiato przenika wszystko, widzi wszystko i widzi poprzez wszystko. Dla tego wiata ani przestrze, ani czas nie stanowi przeszkody. Musisz by tak bardzo przekonany o tym atrybucie wiata, e nie pojawia si nawet najmniejsza wtpliwo. Jeli jeste osob religijn, to atwo bdzie uwierzy, e to uniwersalne wiato jest czci Boga, ktry jest w posiadaniu wszystkich atrybutw tutaj przytoczonych. Kiedy ju w swoim ciele zabsorbujesz w ten sposb wiato z tymi atrybutami i czujesz wewntrznie jego napicie i penetrujc moc, wwczas kumuluj go przy pomocy wyobrani od stp i doni ku gowie, kondensujc je do takiego stopnia, e obejmuje ono obie gaki oczne. Jednake, jeli wolisz,

105

moesz najpierw nagromadzonym wiatem napeni jedno oko, a potem drugie, wedug powyszej procedury. Istniej magowie, ktrzy oywiaj i rozwijaj jasnowidzco tylko jedno oko, a drugie pozostaje wolne i nierozwinite. Decyzji ucznia pozostawione jest pjcie w lad za tym przykadem. Jednake moim zdaniem bardziej korzystne jest rozwinicie jasnowidzco obojga oczu. Kiedy ju ukoczysz kumulowanie wiata w swoich gakach ocznych, to wyobra sobie, e twoje oczy posiadaj teraz wszystkie cechy, ktre byy skoncentrowane w wietle. Ucze powinien pozostawa w tym wiczeniu przez co najmniej dziesi minut. Kiedy ju osigniesz wewntrzn pewno, e twoje oko czy oczy, ktre zostay poprzez wyobrani wypenione uniwersalnym wiatem, posiadaj atrybuty tego wiata, to przy pomocy wyobrani rozpu wiato albo bezporednio z oczu do uniwersalnego oceanu wiata, albo pozwl wpyn do caego ciaa w swojej oryginalnej postaci i rozpuci si stamtd do uniwersalnego wiata. Mona stosowa obie metody. Obie s tak samo skuteczne, a rezultaty - identyczne. Bardzo wane jest jednak, eby oczy stay si normalnie receptywne po rozadowaniu z nich wiata. Powd jest taki, e astralnie rozwinite oczy maga nie mog sta si tak wraliwe, e nie bdzie on w stanie rozrni tego, co postrzega normalne oko, od tego, co postrzega oko jasnowidzce. Jeli mag zaniedba cakowite rozpuszczenie skondensowanego wiata, to moe si zdarzy, e jego oczy pozostan jasnowidzce i nie bdzie on w stanie odrni tego, co fizyczne, od tego, co duchowe. Musi zatem mie swoje jasnowidzenie pod kontrol i uywa go tylko wtedy, gdy uwaa to za wartociowe. Jeli bdzie czsto powtarza to wiczenie, uzyska w tym niesychan biego. W przecigu kilku chwil bdzie w stanie przygotowa swoje jasnowidzce oczy, oczy wiata, i korzysta z nich. Kiedy oczy s przygotowane w ten sposb, s w stanie widzie wszystko, co mag chce zobaczy. Niezalenie od tego czy jego fizyczne oczy s otwarte, czy zamknite; czy wpatruje si w krysztaow lub szklan kul, byszczc powierzchni czy magiczne lustro, jego jasnowidzce oczy bd widziay wszystko. Jednake jako tego, co bdzie chcia oglda, zaley od czystoci jego charakteru. Jeli chcesz osign szybsze rezultaty w jasnowidzeniu, istnieje doskonay rodek zioowy, ktry jest rwnie bardzo skuteczny dla twoich fizycznych oczu. Zatem bdzie on korzystny dla ludzi ze sabym wzrokiem i innymi chorobami oczu, zarwno z magicznego punktu widzenia, jak i zdrowotnego. Do przygotowania magicznego pynu-ognia dla oczu potrzebne s nastpujce skadniki: 1. 2. 3. 4. Dua butelka destylowanej wody. Kwiaty rumianku (suszone bd wiee). wietlik (suszony bd wiey). 7-9 cienkich wierzbowych bd leszczynowych gazek, ktre atwo moesz znale w naturze. Usu z nich licie. Przytnij gazki, by byy rwnej dugoci, i zwi razem sznurkiem w kilku miejscach. Nastpnie ususz je w ciepym miejscu blisko pieca, a najlepiej na socu lub w suchym powietrzu. 5. Bdziesz potrzebowa rwnie troch papieru filtrujcego (bd czystego ptna czy gazy) i lejka.

106

Kiedy ju pozyskasz wszystkie te skadniki, moesz zaczyna przygotowywanie waciwego pynu. Wlej jedn czwart litra wody destylowanej do czystego pojemnika 17 , doprowad do wrzenia, dodaj dwie yeczki kwiatw rumianku i jedn yeczk ziela wietlika. Niech gotuje si to przez kilka sekund, nastpnie zdejmij naczynie z ognia i przykryj pokrywk. Odstaw na okoo dziesi minut. Nastpnie przefiltruj napar i przelej do innego czystego pojemnika. Kiedy wystygnie, we gazki wierzby bd leszczyny i zapal je z jednego koca. Wtedy zanurz palcy si koniec w przygotowany napar. Ta procedura przenosi fizyczny element ognia do naparu, ktry mona w tym momencie uzna za kondensator fluidu. Wyjani to szczegowo w innym rozdziale. Ten pynny kondensator mona ponownie przefiltrowa i przela do czystego pojemnika; jeli przelewasz to do butelki, moesz uy lejka i umieci w nim papier filtrujcy. Filtrowanie jest konieczne, by usun wszelkie moliwe nieczystoci jak drzazgi, drobinki wgla drzewnego i popi wytworzone przez zanurzenie poncych gazek w naparze. Pyn jest nastpnie przelewany do miski bd na spodek. Nastpnie umie go przed sob. Przez puca bd pory, lub rwnoczenie oboma sposobami, wdychaj element ognia do ciaa i wypenij nim cae ciao. Nie wymaga to zwracania szczeglnej uwagi na intensywno ciepa, ktre mimo wszystko zauwaysz. Zamiast tego, kieruj uwag na element ognia, ktry staje si nosicielem yczenia, jakie przenosisz na ten element moc swojej wyobrani. Kiedy ju skoczysz, tak jak przy wykonywaniu wiczenia z akumulacj wiata, i masz swoje yczenie, czyli wzmocnienie fizycznych oczu i rozwinicie oczu astralnych, to poprzez splot soneczny bd przez jedn z doni lub wydychajc, wylij element ognia do tego pynu. Jeli czujesz, e jeden raz nie wystarczy, powtrz cae wiczenie kilka razy, lecz nie wicej ni 7-9. Poprzez t procedur kondensator sta si bardzo siln i skuteczn esencj, ktra nie tylko dobrze wpywa na fizyczny wzrok, lecz rwnie wzmacnia, oywia i rozwija zmysy astralne. Trzymaj ten kondensator fluidu w chodnym miejscu, w czystej, szczelnie zamknitej butelce. Ten pyn do oczu moe by uywany do poprawy sabego wzroku bd do przygotowywania oczu dla magicznych celw. Przygotowany w ten sposb kondensator fluidw moe by bez wahania uyty dla istniejcego sabego wzroku poprzez zaaplikowanie kilku kropel do kadego oka, gdy poczenie tych dwch zi wzmacnia oczy i jest przeciwzapalne. Jednake dla praktyki magii, to znaczy dla rozwijania astralnych zmysw, wystarczy owin troch baweny gaz, tak jak tampon, bd uy czystego kawaka ptna. Ptno nawila si potem kondensatorem fluidw i podczas wiczenia stosuje na oczy jako kompres, by oywi oczy wiatem. Pniej, gdy astralne oczy bd wystarczajco rozwinite, nie bdzie konieczne stosowanie kompresu zawierajcego kondensator fluidu, gdy kumulacja wiata w gakach ocznych wystarczy. Przy czstym powtarzaniu, kiedy fizyczne oczy s wystarczajco rozwinite poprzez wiczenia wiata, wszystko, co trzeba wykona, to skierowa swoj uwag na astralne oczy i wyrazi yczenie widzenia tym okiem bd oczyma. Poza stosowaniem kompresu przez czas trwania wiczenia, moesz rwnie stosowa go na noc; w ten sposb bd one automatycznie efektywne podczas nocy. Lecz procedura ta ma rwnie wad - z powodu penetracji elementu ognia przy czstym uywaniu kompresu, oczy i powieki stan si nadwraliwe. Byoby zatem duo bardziej korzystne, gdyby stosowa kompres jedynie na czas wicze. Podczas wicze kompres powinien by utrzymywany na miejscu przez banda, by zapobiec jego spadniciu bd poruszeniu si. Ta magiczna operacja nie moe by wykonywana w obecnoci innych ludzi. Kompres i esencj naley trzyma przez jaki czas,

17

Garnek bd inne naczynie z nierdzewnej stali.

107

by nie ponawia wszystkiego przed kadym wiczeniem. Naley te uwaa, by nie wpady one w rce niekompetentnych osb, nawet czonkw rodziny. Jeli ucze wiernie i sumiennie pracowa ze wszystkimi poprzednimi krokami, bdzie w stanie przy pomocy opisanych metod rozwin swoje jasnowidzce oczy w cakowicie bezpieczny sposb w przecigu kilku miesicy. Jeli posiada wyjtkowy talent, moe mu si uda nawet w przecigu kilku tygodni. Zyska rwnie zdolno wypeniania wszystkich przyszych zada i dziaa odnonie magicznej wiedzy, ktre s jeszcze przed nim. Niemoliwe byoby wypisanie kadego pojedynczego sukcesu osignitego dziki tym wymienionym metodom jasnowidzenia, gdy s one zbyt rnorodne. Zatem magowi pozostawiony jest wybr stopnia penetracji, jaki chce rozwin poprzez swj astralny wzrok. Mag powinien by jednak uprzedzony, by nie chwali si swoj nowonabyt umiejtnoci, ani te, co jest jeszcze bardziej powane, naduywa tych zdolnoci do szkodzenia innym. Zdolnoci te musz by uywane jedynie dla korzyci ludzkoci. Czas i przestrze przestaj by przeszkod dla maga i nic si nie ukryje przed jego jasnowidzcym wzrokiem.

Magiczny rozwj astralnego jasnosyszenia


Rozwj astralnego jasnosyszenia suy prawie temu samemu celowi co jasnowidzenie. Astralne jasnosyszenie ma w swojej podstawie zdolno do postrzegania gosw swoim zmysem suchu, nawet na najwiksze odlegoci, i rwnoczenie rozumienie jzyka kadej istoty. Na pocztku zdolno ta wyraa si w postaci mylenia na gos, ktre pochodzi z wewntrz, z obszaru serca lub splotu sonecznego. Po przyzwyczajeniu si do tej praktyki i wiczeniu jej przez duszy okres czasu, astralne jasnosyszenie rozwija si do takiej doskonaoci, e postrzegasz wszystko wyranie swoim nadnormalnym zmysem suchu, podobnie do przeprowadzania konwersacji z osob. Kady mag musi posi t umiejtno, gdy bez niej bardzo trudno byoby dokona postpu w magii. Zatem absolutnie konieczne jest przypisywanie takiej samej wagi zarwno astralnemu jasnowidzeniu, jak i astralnemu jasnosyszeniu, a wymagane wiczenia nie mog by zaniedbywane pod adnym pozorem. A to, co zostao powiedziane w stosunku do astralnego jasnowidzenia, rwnie odnonie uwarunkowa powstajcych przy patologicznych zajciach, ma rwnie zastosowanie do jasnosyszenia i jasnoczucia. Temat jasnoczucia bdzie poruszony po tym rozdziale. Zajmijmy si teraz praktyk jasnosyszenia. Do tego wiczenia potrzebny jest kondensator fluidw i baweniana wata. Z baweny przygotuj tampony wystarczajco due, by wypeniy ucho. Zwil tampony kondensatorem fluidu i umie je przed sob. Ta procedura jest podobna do opisanej przy rozwoju astralnych oczu, tylko w tym przypadku adujemy do ciaa element powietrza, wdychajc go przez puca i pory. Cae ciao jest wypenione powietrzem jak balon. Wyobra sobie, e pierwiastek powietrza przywouje zdolno jasnosyszenia w twoim astralnym i fizycznym ciele. Kiedy ju osigniesz wewntrzn pewno, e element powietrza jest wystarczajco zaimpregnowany twoim yczeniem i wyobraeniem, przejd do wysyania tak przygotowanego elementu powietrza przez splot soneczny bd przez donie, lub te wydychajc go w dwa baweniane tampony. Jest to dokonane najpierw poprzez wypenienie caego ciaa elementem powietrza, a nastpnie skondensowanie go do takiego stopnia, e nie

108

jest wikszy ni te dwa tampony. Moesz magicznie zaimpregnowa oba tampony lub wypenia jeden po drugim ca iloci elementu powietrza. Sukces tego eksperymentu zaley gwnie od przekonania i mocnej wiary, e ta zdolno rozwinie si szybko. Jako kondensator fluidu dla tego wiczenia moesz uy silnego wywaru kwiatw rumianku w destylowanej wodzie. We dwie yeczki kwiatw rumianku na kubek wody, przefiltruj po zaparzeniu i trzymaj ten pyn w chodzie, by zapobiec jego splenieniu. Spleniay kondensator nie jest nieskuteczny, lecz jest niehigieniczny. Kiedy ju raz bd wicej razy naadujesz oba baweniane tampony elementem powietrza, czy to pojedynczo, czy oba na raz, to umie jeden z nich w kadym uchu tak jak zatyczk do uszu, by kana suchowy by cakowicie zatkany. Poprzez wyobrani wprowad do caej gowy pierwiastek akashy i przenie si ze swoj wiadomoci do obszaru uszu, wyobraajc sobie, e posiadasz zdolno absolutnego jasnosyszenia. Nastpnie wyobra sobie, e akasha, ktr wprowadzie do swoich uszu, natychmiast przywouje dar cakowitego jasnosyszenia. Kiedy ju w ten sposb medytowae i koncentrowae si przez duszy okres czasu, rozpu pierwiastek akashy ponownie do uniwersalnej akashy, wyjmij tampony z uszu i trzymaj je w bezpiecznym miejscu, by nikt inny nie mia do nich dostpu. Jednake, jeli zdarzy si, e pomimo wszelkiej ostronoci tampony wejd w rce innej osoby, bdziesz musia przygotowa nowe. Musisz rwnie poprzez wyobrani rozpuci skumulowany element powietrza z tamponw. Jeli masz wystarczajco duo czasu, korzystne bdzie przygotowywanie nowych tamponw przed kadym wiczeniem i adowanie ich za kadym razem. Jeli chcesz uywa astralnego syszenia, wszystko, co musisz zrobi, to skierowa pierwiastek akashy wielkoci twojego kanau suchowego do wewntrznej czci obu uszu. Po dugim czasie wiczenia bdziesz w stanie uywa swojego jasnosyszenia dla swoich celw. Gdy ju nie bdziesz potrzebowa tej zdolnoci, wyprowad akash z uszu z powrotem do uniwersalnej akashy. Mentalne i astralne syszenie jest rozwijane poprzez wprowadzanie do kanaw suchowych pierwiastka akashy, a fizyczne jasnosyszenie osigniesz z pomoc skoncentrowanego elementu powietrza. Kady, kto intensywnie nad tym problemem medytuje, od razu odkryje zwizek i moe porwna to do dziaania bezprzewodowego, gdzie eter, jako pierwiastek akashy w materii i powietrzu, odgrywa podobn rol jako przekanik fal dwikowych.

Rozwj astralnego jasnoczucia


Zanim zaczniemy rozwj astralnego jasnoczucia, we swj magiczny dziennik i przenie si do czasu, kiedy zajmowae si szczegow introspekcj i swoimi rnymi pozytywnymi i negatywnymi cechami. W tamtym czasie okrelalimy, przy pomocy magicznego lustra, ktre cechy elementw w nas dominoway. To, jak wana bya introspekcja, jest wyranie widoczne poprzez fakt, e dominacja danego elementu wskazuje na nasz astralny orodek czucia. Jeli dominowa element ognia, to naszym orodkiem czucia jest gowa, a konkretnie czoo; jeli powietrze, to jest to serce; w przypadku dominacji elementu wody, jest to splot soneczny; a jeli by to element ziemi, to orodek czucia jest w doniach bd udach. Kiedy ju w ten sposb okrelimy nasz astralny orodek czucia, moemy rozpocz praktyk: Musimy wykonywa t sam sekwencj jak w przypadku rozwijania dwch pozostaych zmysw. Do tego wiczenia potrzebujemy kawaka flaneli, ptna bd baweny, ktra

109

zostaa bardzo lekko nawilona kondensatorem fluidu. Kondensator fluidu do tego celu moe ponownie by silnym wywarem z rumianku. Ta procedura wymaga naadowania swojego ciaa elementem wody poprzez oddychanie pucami oraz porami i rwnoczesne yczenie, by ten element przywoa w tobie jasnoczucie. Poprzez jasnoczucie rozumiemy zdolno odczuwania i wyczuwania wszelkich zjawisk i energii, ktre zachodz w elementach i w akashy. Zdolno psychometrii rwnie naley do tej kategorii, tak jak postrzeganie kadego obiektu, na przykad listu, odnonie jego przeszoci, teraniejszoci i przyszoci. Do tej kategorii naley rwnie zdolno materializowania kadej myli czy istoty, niezalenie od tego czy jest to istota samodzielnie stworzona, czy istniejca ju w akashy. Istniej rwnie inne zdolnoci, ktre s poczone z czuciem i z uczuciami, a ktre s uwaane za cz jasnoczucia; nawet intuicja ma swoje rdo w jasnoczuciu. Te kilka przykadw powinno wystarczy za wytumaczenie tej zdolnoci. Teraz przejdmy do praktyki: Gdy tylko skumulujesz element wody w caym ciele poprzez oddychanie porami i pucami, naaduj go zdolnoci jasnoczucia poprzez intensywne wyobraanie. Musisz by cakowicie przekonany, e impregnacja jest wystarczajco silna, by rozbudzi t zdolno w twoim ciele astralnym. Nastpnie, za pomoc wyobrani wylij element wody poza ciao, przez splot soneczny, czoo, donie bd poprzez wydychanie, i skumuluj go w kawaku flaneli, ptna lub bawenianego tamponu, ktry wczeniej namoczye kondensatorem fluidu. Moesz powtrzy adowanie materiau, lecz nie wicej ni 7-9 razy. Tego wiczenia nie powiniene praktykowa w swojej asanie; zamiast niej, u si wygodnie na sofie czy ku, w zalenoci od moliwoci, ewentualnie po si na pododze. Konieczne jest, by lea pasko na plecach, z lekko podniesion gow. Innymi sowy, gowa powinna by wyej ni reszta ciaa. Dla rozwoju astralnego jasnoczucia nie uywa si bezporednio elementu wody, lecz magnetycznej siy przycigania wody. Zanim zaczniesz swoje wiczenie, po materia nawilony kondensatorem fluidu na wczeniej okrelonym orodku czucia. Zamknij oczy. Nastpnie wyobra sobie, e cae ciao unosi si w uniwersalnym elemencie wody, tak jakby byo na rodku powierzchni nieskoczonego oceanu. Wszystko, co czujesz, to woda, woda, woda. Bd bardzo uwany, gdy podczas tego wiczenia istnieje wielka tendencja do zanicia. Pomimo bycia tego wiadomym, istnieje moliwo, e zaniesz. Jeli to si zdarzy, musisz postanowi, e nastpnym razem nie padniesz ofiar snu, gdy jeli to stanie si nawykiem, bdziesz mia ogromn trudno z utrzymaniem rozbudzenia podczas swoich wicze. Praktykujc wspomniane wiczenie, przenie swoj wiadomo do orodka czucia i myl, e magnetyczna moc wody zawartej w tobie, oywia najdrobniejsze czsteczki twojego orodka czucia i przywouje astralne jasnoczucie. Musisz by w stanie wyobraa sobie magnetyczn si przycigania wody tak intensywnie, e staje si ona niezaprzeczaln rzeczywistoci. Kiedy ju jeste mocno przekonany, e poprzez dug medytacj wystarczajco oywie orodek czucia, to stopniowo eliminuj wyobraenie uniwersalnej wody i rozpu element wody zawarty w tobie do elementu uniwersalnego. Usu materia i zwr zawarty w nim element wody z powrotem do elementu uniwersalnego, co koczy to wiczenie. Jeli chcesz praktycznie wykorzysta orodek czucia, to wystarczy przenie do niego swoj wiadomo, a ta zdolno natychmiast si uruchomi. Istnieje jeszcze jedna rzecz, jak powinno si wzi pod uwag: dla rozwoju astralnych zmysw widzenia, syszenia i czucia dobrze jest praktykowa codziennie, a zostan doskonale rozwinite, nawet jeli moesz powica tym wiczeniom bardzo mao czasu. Moesz by pewien, e szybko ci si uda. W tym miejscu powstrzymam si od opisu rozwijania pozostaych zmysw, gdy nie s one tak wane dla praktycznego uytku maga.

110

Od ucznia zaley opracowanie swoich wasnych wicze dla rozwoju pozostaych zmysw, uywajc wspomnianych wicze jako przykadw. Zdolnoci, jakie nabywasz poprzez astralny rozwj zmysw s tak daleko idce, e nie wymagaj dalszego wyjanienia. Rado, jak czerpie si z sukcesu w tych wiczeniach, moe by porwnana do radoci osoby, ktra stracia wzrok na wiele lat i nagle go odzyskaa.

Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego


Kiedy mag opanuje zewntrzn projekcj elementw i rozumie jak wysya czy przywoywa kady element z siebie i bezporednio z wszechwiata, to posiada rwnie zdolno dowolnego tworzenia elementariw dla siebie i dla innych oraz uywania ich. Bdzie w stanie tworzy istoty, ktre bd mu wiernie suyy nie tylko na paszczynie mentalnej, lecz rwnie astralnej i fizycznej, zalenie od tego, jak mag uformuje te elementaria, czyli jak skondensuje je mentalnie, astralnie bd fizycznie. wiadome tworzenie myloksztatw, czyli elementali, byo omawiane i tumaczone szczegowo w poprzednim rozdziale. Rnica pomidzy elementalem a elementarium jest taka, e elemental jest tworzony na podstawie wiadomego myloksztatu poprzez wyobrani i si woli maga i jest skuteczny gwnie, dla niego i dla innych, na paszczynie mentalnej, paszczynie myli. W porwnaniu do niego, elementarium jest duo bardziej penetrujce i trwae w swoich skutkach, gdy jest tworzone z jednego bd wielu elementw. Waciwy akt prokreacji czy tworzenia elementarium, tak samo jak procedura, ktrej mag musi przestrzega, bdzie w tym rozdziale wyjaniony szczegowo na podstawie praktycznych przykadw. Intuicja, jak mag naby poprzez wiczenia, zapewni mu potrzebn pomoc do stworzenia wasnych wicze zalenie od konkretnego celu, jaki bdzie chcia uzyska w danym przypadku. Mag, zgodnie ze swoim etycznym rozwojem, z pewnoci nie omieli si tworzy elementariw dla zych celw, gdy byby celem surowego odwetu ze strony niewidzialnego wiata. Poprzez wiedz o tworzeniu elementariw, mag otrzymuje niezwykle potny klucz, ktry pozwala mu dokona wszystkiego na paszczynie mentalnej, astralnej i fizycznej. Mag musi by stale wiadomy tego, e odpowiedzialno za czyny elementarium nie spoczywa na tym stworzeniu, lecz na nim samym. Elementaria s posusznymi instrumentami w rkach maga, ktre lepo podaj za jego wol i speniaj kade jego yczenie, niezalenie od tego czy jego intencje s dobre, czy ze. Nie moesz oczekiwa od piekarza wykonywania pracy stolarza, ani nie moesz oczekiwa, e elementarium, jakie stworzye do konkretnego celu, speni zadanie, do ktrego nie zostao stworzone. Z tego powodu nie moesz nigdy nadawa elementarium dwch bd wicej zada, gdy w tych okolicznociach nie wykona ono adnego we waciwy czy pewny sposb. Co wicej, zawsze rozwaaj analogi elementw. Byoby ze i bezprawne dla maga stworzy elementarium dla siebie, ktre nie byoby zgodne z analogi elementw. Odnonie formy elementarium nie istniej adne ustalone granice dla wyobrani maga; wybr formy jest pozostawiony jego woli i intuicji. Jednake unikaj wybierania formy, ktra przypomina yjcego lub zmarego czowieka, ktrego znae lub z ktrym jeste wci w kontakcie, gdy bardzo atwo mona byoby wej do mentalnego czy astralnego ciaa tej osoby i wyrzdzi jej wielk krzywd. Poza tym, mag naraziby si na niebezpieczestwo, gdy z racji swojej

111

dziedziczonej inteligencji, elementarium moe obrci si przeciw magowi w chwili jego nieuwagi i wyrzdzi mu wielk krzywd. Elementarium posiada niesamowit zdolno wampiryzowania maga bd wpywania na niego porednio w czasie snu i moe przysporzy wielu innych problemw. Kady mag powinien potraktowa to ostrzeenie bardzo powanie. Co wicej, elementarium naley nada imi w momencie tworzenia. Nie wybieraj pospolitego imienia. Samo wymienienie imienia elementarium sprowadzi je natychmiast w poblie maga. Jeli masz kilka elementariw, zapisz ich imiona, na wypadek gdyby je zapomnia. Nie powierzaj tych imion adnej osobie, gdy kady umiejtny mag mgby przej wadz nad tymi elementariami i atwo by nimi manipulowa. Energia i skuteczno elementarium zaley od jego adunku. Im silniejsza wola maga, tym wiksza zewntrzna projekcja elementw. Elementarium naadowane do takiego stopnia jest duo bardziej penetrujce i skuteczne. Czasami elementarium moe zosta skondensowane do takiego stopnia, e staje si widoczne nawet dla nieszkolonego fizycznego oka. Mag moe, w zalenoci od potrzeb, sprawi, by takie elementarium dziaao widzialnie bd niewidzialnie. Czas ycia elementarium zaley od celu, dla jakiego zostao stworzone, i musi zosta okrelone na samym pocztku aktu tworzenia. Kiedy elementarium osigno swj cel, mag musi rozpuci je poprzez wyobrani do jego oryginalnego elementu. Nigdy nie zapomnij przeprowadzi procesu rozpuszczenia, gdy po ukoczeniu swojego zadania, elementarium staje si bardzo atwo niezalene, co jest rezultatem jego instynktu samozachowawczego. Jeli w tym miejscu mag zapomni rozpuci elementarium, wymknie si ono spod jego kontroli i stanie si wampirem. Mag jest odpowiedzialny za wszystkie karmiczne konsekwencje, ktre taki wampir stworzy. Przy pracy z elementariami naley zawsze kierowa si wielk ostronoci i sumiennoci. Wielu magw okrela sposb rozpuszczenia elementarium ju w momencie tworzenia. Na przykad, niszcz lub pal imi elementarium, uywajc okrelonego rytuau czy znaku, wykonujc okrelony gest lub uywajc wczeniej okrelonej formuy. Skoro to wszystko jest spraw cakowicie indywidualn, pozostaje to wycznie wyborem maga. Szczegln uwag naley powici aktowi rozpuszczania. Jeli mag posiada akt rozpuszczenia w swojej dyspozycji cay czas, to zawsze jest w pozycji, by wywiera na elementarium cakowite posuszestwo, groc mu natychmiastowym rozpuszczeniem. Mag musi by cakowicie przekonany wzgldem siebie, e ma absolutn wadz skaniania elementariw do bezwarunkowego posuszestwa i do cakowitego ich kontrolowania. Jest to absolutnie konieczne, jeli nie chce sta si kukiek wasnych tworw. Im lepiej, bardziej wiernie i bardziej skutecznie elementarium mu suy, tym wicej mag zdobdzie dowiadczenia. Im bardziej ufne staje si elementarium, tym mniej skonny do jego rozpuszczenia staje si mag. Cay czas musi nad tym panowa i nie moe ulega takim uczuciom, gdy inaczej moe sta si zaleny od swoich wasnych istot. Zatem bdzie stosowne nadawa elementariom jedynie krtki okres ycia, a jeli zajdzie potrzeba, stworzy nowe w ten sam sposb. Nie oznacza to, e naley tworzy co tydzie nowe elementarium dla tego samego celu, lecz byoby bardzo niekorzystne trzyma to samo elementarium przez lata. Kiedy mag tworzy elementaria dla wasnego uytku, powinny by formowane z projekcji elementw poprzez jego ciao, podczas gdy elementaria tworzone dla innych powinny by formowane poprzez projekcj elementw bezporednio z wszechwiata. Mag jest wiadomy tego, e istnieje niewidzialne poczenie pomidzy nim a elementarium, ktre moe by wykorzystane, jeli miaby tworzy elementaria dla innych ludzi poprzez projekcj przez wasne ciao. Kady mag powinien by w stanie odkry dlaczego tak jest.

112

Co wicej, naley rwnie omwi miejsce trzymania elementarium. W Oriencie elementaria s nazywane yidam i s one wyganiane do tak zwanego kylichor, gdzie s trzymane bezpiecznie. Kylichor jest diagramem zbudowanym z kamienia, ktry jest powizany z yidam i aden obcy nie ma dostpu do tego miejsca. Wywiczony mag nie potrzebuje takich odosobnionych miejsc; wystarczy, e trzyma on elementarium w okrelonym miejscu w cianie, gdy jest wiadomy faktu, i elementarium nie podlega czasowi ani nie wymaga okrelonej przestrzeni. Elementarium bdzie si czuo tak samo dobrze w cianie, jak i w otwartym pomieszczeniu. Duo korzystniej jest trzyma go bezpiecznie w cianie bd wikszym trwaym obiekcie, gdy powiniene unika przechowywania go w obszarze, gdzie stale obecni s ludzie. Jeli zdarzy si, e osoba znajdzie si w tym samym miejscu co elementarium, opanuje j pewien niepokj; mog take wystpi inne nieprzyjemne konsekwencje. Na samym pocztku aktu tworzenia mag okrela jak elementarium bdzie nazwane, albo wypowiadajc jego imi szeptem bd w myli, albo poprzez ruch rki, gest czy rytua. To pozostaje w indywidualnej preferencji maga. Zanim zaczn opis praktyki waciwego aktu tworzenia, powinienem podkreli, e mag nie powinien ogranicza si wycznie do niego, gdy jest to jedynie maa cz praktyki magii i jedynie wskazwka co do tego, jak powinien uywa swoich energii. Mag nie powinien si w tych metodach specjalizowa; wrcz przeciwnie, jeli jest w stanie doskonale wykona te praktyki, dalsze moliwoci stan si dla niego dostpne. Ta cz magii ma by wykonywana jedynie na pocztku, a od maga zaley wykorzystanie jej, by pomc sobie oraz innym ludziom. To jest midzy innymi celem tego tematu.

Akt tworzenia
Istniej cztery podstawowe metody tworzenia elementariw: 1. Projekcja jednego elementu w gotow form, niezalenie od tego czy bdzie to forma mentalna, astralna lub fizyczna. 2. Projekcja kilku elementw w gotow form, ktra moe by form mentaln, astraln bd fizyczn. 3. Projekcja jednego elementu bez adnej bezporedniej formy, ktra zostanie stworzona przez sam element. 4. Projekcja kilku elementw, ktre samodzielnie stworz dla siebie form. Wytumacz wszystkie cztery metody w postaci praktycznych przykadw. Metoda 1 Umie przed sob obiekt, form bd ksztat, jaki chcesz nada elementarium. Na przykad, moesz wybra kul wykonan z drewna lub szka, ktra moe by pena bd pusta w rodku. Nawet wiksza gumowa pika bdzie odpowiednia. Poprzez moc swojej wyobrani, cignij podany element z wszechwiata i wyobra go sobie w wybranej formie, aby bya 113

ona cakowicie wypeniona elementem. Obojtne czy jest to gumowa pika, szklana lub drewniana kula, czy cokolwiek innego. W ten sam sposb postpuj z kadym elementem, z ktrym chcesz pracowa, z wyjtkiem akashy. Zawsze wybieraj element, ktry odpowiada twojemu yczeniu czy idei. Powtarzaj t projekcj kilka razy musisz mie poczucie w swojej wyobrani, e coraz wicej substancji danego elementu si formuje, kumuluje i kompresuje. Kiedy jeste pewien, e kumulacja elementu osigna taki punkt, e moe zrealizowa twoje yczenie, to zaimpregnuj ukoczone elementarium skoncentrowanym yczeniem, celem, jakiemu elementarium ma suy. Co wicej, nadaj elementarium imi, gdy nie moe ono bez niego istnie. W tym samym czasie okrel czas ycia, podczas ktrego musi ono wypeni swoje zadanie. Zakadajc, e wybrae element ognia, staje si ono elementarium ognia, a zatem masz ognist kul. Jeli elementarium jest tworzone z elementu wody, to kula bdzie wygldaa jak ze szka. Jeli jest ono stworzone z elementu powietrza, to kula bdzie miaa niebieskawy poblask. A jeli z elementu ziemi, bdzie miao kolor gliny. O ile wypenie wszystkie instrukcje, wyjmij elementarium z obiektu i wylij na jego misj. Lecz zanim je wylesz, naka mu powrci do kulistego obiektu natychmiast po wykonaniu zadania. W ten sposb dostajesz moliwo kontrolowania, czy elementarium wykonao ju zadanie, poprzez zblienie wahadeka do jego formy. Jeli po ukoczeniu zadania elementarium powrcio do swojej oryginalnej formy, to wahadeko wykae wibracje, gdy elementarium ma bardzo silne magnetyczne i elektryczne emanacje. Ten test z wahadekiem jest bardzo wany, gdy daje magowi moliwo okrelenia, czy elementarium wykonao swoje zadanie. Kiedy ju osigniesz konieczn dojrzao, bdziesz w stanie obserwowa prac elementarium przy pomocy jasnowidzenia. Jeli wahadeko nie wykazuje adnej wibracji, jest to dowodem, e elementarium nadal pracuje, tj. e jeszcze nie wykonao zadania. Kiedy wysyasz elementarium na jego misj, musisz by wiadomy, e nie jest ono ograniczone czasem ani przestrzeni; nie istniej dla niego adne granice i, jeli to konieczne, moe przelecie dookoa wiata w jednej chwili. Musisz by mocno przekonany, e elementarium wykona twoj wol i twoje rozkazy w okrelonym czasie. Nie moe pojawi si w twoim umyle najmniejsza wtpliwo odnonie sukcesu jego misji. Gdy tylko zostanie ono wysane, musisz natychmiast zerwa poczenie pomidzy sob i elementarium, czyli przesta o nim myle. Mona to osign albo umieszczajc si w stanie cakowitej pustki umysu, albo skupiajc swoj uwag na innym temacie. Musisz cakowicie zapomnie o elementarium. Im lepiej to wykonasz, tym bardziej dogbnie i z mniejszymi przeszkodami bdzie ono dziaa przy wykonywaniu swojej misji. Kiedy okrelony czas min, przy pomocy wahadeka upewnij si, czy elementarium wrcio do swojej formy. Jeli wrcio, moesz rozpuci je we wczeniej okrelony sposb, ktry jest, jak wspomniaem, cakowicie indywidualny. Rozpuszczenie moe by dokonane przez spalenie jego imienia, przez rytua bd przez wymwienie jego imienia od tyu niskim gosem. Rozpuszczenie moe by rwnie wykonane poprzez normaln wyobrani, podobnie do metody zalecanej przy wysyaniu elementw. Jeli sobie tego yczysz, moesz te zastosowa elementarium gdzie indziej dla takiego samego zadania. Jeli elementarium nie wrcio do formy w okrelonym czasie, moesz przyj za pewnik, e twj rozkaz nie zosta satysfakcjonujco wykonany. W tym momencie przywoaj elementarium z powrotem i spowoduj wiksz kumulacj okrelonego elementu poprzez bardziej intensywne jego wyobraanie i projekcj. Nastpnie wylij elementarium ponownie do jego zadania, a podany efekt zostanie osignity. Powysz procedur mona

114

powtarza tak czsto, jak to jest konieczne. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy dae elementarium zadanie, dla ktrego energia i napicie mu zapewnione nie s wystarczajce. Nie zapominaj, e skuteczno elementarium zaley od twojej mentalnej dojrzaoci, zatem od twojej zdolnoci kondensowania elementu. Zaley rwnie od twojej woli, przekonania i emanacyjnej wiary, ktra jest w stanie poruszy gry. Wspomniana metoda tworzenia elementariw jest najatwiejsza i najprostsza. Mag stosuje t metod dla prostych skutkw i dla jasno zdefiniowanych bd bardzo ograniczonych idei i wpyww, ktre nie wymagaj adnej szczeglnej inteligencji na przykad: by wyda rozkaz innej osobie, by zaoferowa ochron w nieskomplikowanej sytuacji etc. Jak zostao wspomniane wczeniej, poprzez elementaria moesz osign skutki mentalne, astralne i fizyczne. Ta metoda pozwala rwnie tworzy elementaria bez stosowania materialnej formy, tj. bez szklanej kuli czy gumowej piki. W takim przypadku wylij dany element do myloksztatu i zastosuj dokadnie t sam procedur, jak w przygotowywaniu go w materialny sposb. Oczywicie w ten sposb jest duo trudniej stworzy elementarium. Jednake ma to t przewag, e tak form mona przenosi do miejsc, gdzie na fizyczne ciao nie byoby zbyt wiele miejsca, na przykad w rg pokoju, w cian, czy w inne miejsca, gdzie zetknicie si z innym czowiekiem byoby niemoliwe. Ta metoda daje magowi wiele moliwoci odnonie zastosowa i cakowicie jego intuicji s pozostawione cele, dla ktrych chce zastosowa stworzone elementarium. Na przykad moe poprzez elementarium chroni swj dom czy mieszkanie; moe rwnie tworzy bardziej dogodn atmosfer dla siebie etc. Tak jak kad nauk mona zastosowa dla dobrych rzeczy, jak i wykorzysta dla zych, tak i ta metoda moe by naduywana dla egoistycznych i zoliwych celw. Na przykad, biznesmen moe stworzy elementarium, ktre dostarcza mu duo klientw. Wszystkie nawiedzone domy, uczynione takimi przez zoliwego maga, znajduj swoje wytumaczenie w elementariach, ktre s wiadomie tworzone dla nieprzyjemnych celw. Szanujcy si mag nigdy nie zniy si do takich praktyk. Metoda 2 Chocia w tej metodzie mona wybra dowolny ksztat dla swojego elementarium, taki jak statuetka, lalka lub co podobnego, to zaznajomi ci z idealn sekretn praktyk. We 2/3 gliny i 1/3 pszczelego wosku; te proporcje naley rozumie nie jako ciar, lecz jako objto. Wymieszaj glin z ma iloci ciepej wody, by powstaa gsta masa, i dodaj do tego wosk, cakowicie roztopiony albo tylko rozgrzany do mikkoci. Ugniataj oba skadniki, a bd bardzo dobrze zmieszane. Nie uywaj zbyt duo wody do przygotowania gliny, gdy masa zrobi si zbyt mikka i bdzie trudno z ni pracowa. Jeli nie masz prawdziwego pszczelego wosku, mona uy do tego innego tustego bd woskowatego skadnika, jak j, stearyna, parafina, czy inne substancje generalnie uywane do produkcji wieczek. Te skadniki powinny by jednak uywane w ostatecznoci, gdy pszczeli wosk jest duo lepszy. Kiedy wszystkie skadniki zostan poprawnie zmieszane i ugniecione, moesz z glinianej mieszanki uksztatowa bd wyrzebi zamierzony ksztat elementarium. Jeli chcesz nada elementarium ksztat czowieka, to musisz nada glinianej mieszance t szczegln form. Kiedy gliniana figurka jest wci mikka i ciepa, we dugi gwd bd podobny obiekt i w go w obszar gowy w d ku stopom, wzdu krgosupa, tworzc kana, pust przestrze

115

wewntrz figurki. Upewnij si, e otwr i kana s wystarczajco due. Wypenij to puste miejsce a do otworu w gowie kondensatorem fluidw, nastpnie zatkaj otwr glin, kiedy gliniana figurka jest wci mikka, by kondensator fluidw nie wypyn. Moesz rwnie wypeni glinian figurk kondensatorem fluidw po tym, jak ju wystyga i stwardniaa; nastpnie zatkaj otwr ciekym pszczelim woskiem bd woskiem z poncej wieczki. Przygotowanie magicznych kondensatorw bdzie wyjanione w odpowiednim rozdziale. Jeli intencj maga jest stworzy elementarium dla swoich wasnych celw, musi on zatka otwr w figurce bawenianym tamponem zawierajcym kilka kropel jego wasnej organicznej prima materia. Ta pierwotna materia jest alf i omeg, przez ktr rozumiem kilka kropel jego krwi bd nasienia. W tym konkretnym przykadzie jedno bd drugie cakowicie speni zadanie, lecz zdecydowanie bardziej efektywne bdzie, jeli obie te pierwotne mumiae bd poczone. Jeli magiem jest kobieta, to kropla jej krwi wystarczy dla tego celu. Najpierw zaimpregnowany baweniany tampon musi by woony do pustego miejsca w glinianej figurce, a nastpnie na niego wlewa si kondensator fluidw. Kiedy to zakoczysz, zatykasz otwr. Taka gliniana figurka jest wedug praw magii idealnym ksztatem dla stworzenia elementarium. Rozmiar figurki nie ma adnego znaczenia; jednake im jest wiksza, tym atwiej pracowa z ni za pomoc wyobrani. Umiejtny mag nie potrzebuje figurki wikszej ni 10 cm. Kiedy mag tworzy elementarium dla innej osoby i formuje glinian figurk, to nigdy nie mona dodawa do kondensatora fluidw pierwotnej materii maga, gdy wyrzdzi on sobie wielk krzywd. Adresat figurki byby w stanie wpywa na maga porednio bd bezporednio poprzez mentalne, astralne i fizyczne poczenie, nie tylko w pozytywnym sensie, lecz rwnie w negatywnym. Na przykad, jeli gliniana figurka przygotowana przez maga przy pomocy jego wasnej mumiae bdzie zanurzona w zimnej wodzie, spowoduje, e bdzie on dowiadcza chodu; z drugiej strony, jeli figurka bdzie wystawiona na wielkie gorco, to mag bdzie dowiadcza gorczki. Istnieje oczywicie wiele innych moliwoci, ktre s moliwe dziki magiczno-sympatycznej wizi, lecz powstrzymam si od wymieniania ich, by nie zwodzi ucznia na ze tory. Gliniana figurka, ktra zostaa tutaj opisana, moe rwnie by naadowana tylko jednym elementem i elementarium moe by stworzone w sposb opisany w poprzedniej metodzie. Jednake opisz tutaj sam praktyk drugiej metody. We figurk w swoj lew do i potrzyj j delikatnie swoj praw doni, jak gdyby oywiajc j swoj energi witaln. Nastpnie kilka razy wydmuchnij powietrze na figurk, jak gdyby budzc j do ycia. Nadaj elementarium imi, jakie wybrae, wymawiajc je na ni kilka razy. Magowie chrzecijanie mog nawet ochrzci figurk jak nowonarodzone dziecko. Podczas tej ceremonii figurce nadawane jest imi. Ta procedura jest oczywicie kwesti preferencji maga, lecz nie jest konieczna. Przede wszystkim mag musi upewni si, e elementarium posiada pene ciao w glinianej figurce. Gdy tylko figurka otrzymaa imi, wypenij swoje ciao elementem ziemi poprzez oddychanie elementem, nastpnie wylij element ziemi na zewntrz, przez donie bd splot soneczny, i wypenij figurk tym elementem, zaczynajc od stp, a koczc na obszarze genitaliw. Kiedy adujesz figurk, te czci musz by dynamicznie skondensowane elementem ziemi. Wszystkie charakterystyczne atrybuty ziemi, takie jak ciko, grawitacja etc., musza by obecne w najniszej czci figurki. Jest to dokonywane poprzez koncentracj, mocn wol i przekonanie, e element ziemi ze wszystkimi swoimi atrybutami na stae pozostaje w figurce i tam dziaa.

116

Postpuj w powyszy sposb z elementem wody, ktry wysyasz do brzusznego obszaru glinianej figurki. Nastpnie z elementem powietrza w obszarze klatki piersiowej i ostatecznie z elementem ognia, ktry przenosisz do obszaru gowy. Kiedy ju przy pomocy wyobrani wylesz wszystkie cztery elementy do figurki, moesz by pewien, e stworzye dla swojego elementarium ciao astralne przy pomocy tych elementw, e przyjo ono ksztat figurki i wedle twojego yczenia moe wyj z figurki i przyj rozmiar, jaki sobie yczysz. Ciao astralne twojego elementarium bdzie zawsze poczone niewidzialnym sznurem z materialn powok, w naszym przypadku z lalk, i ycie oraz egzystencja elementarium zaley od fizycznej lalki; zatem gdy tylko elementarium wykona swoje zadanie, musi ponownie przybra rozmiar glinianej figurki, czyli innymi sowy, musi natychmiast wej i zjednoczy si z figurk. Do tego miejsca moesz powtarza ten eksperyment kilka razy, by zwikszy efektywno, ktra w odniesieniu do tej konkretnej procedury jest osigana przez gbok medytacj. Gdy tworzenie astralnego ciaa elementarium jest ukoczone w opisany tutaj sposb, moesz zacz formowa jego ciao mentalne w nastpujcy sposb: Moc wyobrani uformuj ciao mentalne w glinianej figurce, mylc, e jest utworzone z najdelikatniejszych eterycznych substancji, i zobrazuj, jak zajmuje ca form figurki. Poprzez koncentracj umie w gowie figurki wszystkie zdolnoci duszy i ducha, ktre chcesz by posiadaa, i zintensyfikuj te zdolnoci poprzez medytacj. Jeli nie masz niezwykych ycze, koncentruj si na czterech konkretnych atrybutach ducha: woli, intelekcie, uczuciach i wiadomoci, i pogbiaj je swoj medytacj nad nimi. Kiedy jeste pewien, e gliniana figurka zostaa wystarczajco naadowana i tym samym jest w stanie wykonywa twoje yczenia czy spenia zamierzony efekt, to nastpnym krokiem jest budzenie elementarium do ycia. Skumuluj tak duo wiata z wszechwiata w swojej prawej doni, eby promieniowaa bia powiat, jak soce. Trzymaj glinian figurk w swojej lewej doni i trzymaj promieniujc praw rk kilka centymetrw nad ni. Wdmuchuj swj ciepy oddech do obszaru ppka figurki i wymie imi elementarium na gos w ten obszar. Podczas tej procedury wyobraaj sobie, e wiato twojej prawej doni staje si coraz sabsze z kadym oddechem, gdy przepywa do figurki. Natychmiast po pierwszym wydechu na figurk wyobra sobie, e zaczyna bi w niej serce i e krew zaczyna cyrkulowa. Twoje wyobraenie musi by tak dynamiczne, by mg wyranie i fizycznie wyczu ycie w glinianej figurce. Po sidmym oddechu wiato w twojej doni powinno cakowicie wygasn i znajdowa si w figurce. Astralna forma twojej glinianej figurki jest teraz pulsujca i ywa. Przy smym oddechu koncentruj si na idei, e fizyczne ciao figurki absorbuje twj oddech i zaczyna normalnie oddycha. Przy dziewitym oddechu, zawoaj elementarium jego imieniem i krzyknij gono i ekstatycznie: yj! yj! yj!. Ostatnie yj musi by wypowiedziane z wielkim entuzjazmem i z ogromnym przekonaniem, z towarzyszc niewzruszaln wiar, e podane elementarium zostao stworzone. Moesz by pewien, e zgodnie z analogicznymi prawami natury zostaa wydana na wiat doskonaa istota. Gdy dojdziesz do tego miejsca, moesz albo i dalej, albo owin figurk kawakiem czystego jedwabiu dla przyszego uytku. Jedwab jest znany jako najlepszy magiczny materia izolacyjny. Figurka musi by przechowywana w miejscu niedostpnym dla

117

kogokolwiek poza tob, gdy adna osoba poza tob nie powinna wej z ni w kontakt. Wszelka dalsza praca jest ju kwesti wyobrani. Jeli chcesz i dalej, postaw figurk przed sob i wyobra sobie, e astralne i mentalne ciao wychodzi z figurki. Wyobraaj sobie elementarium jako miniaturowego czowieka. Wyborowi maga pozostawione jest okrelenie, czy elementarium jest istot msk, czy esk; to zawsze zaley od zadania, jakie elementarium ma wykona. Ta sama logika ma zastosowanie odnonie ubrania elementarium; ten wybr rwnie pozostawiony jest magowi. W odniesieniu do nadanego zadania, moesz poczy elementarium z wybranym rytuaem poprzez wyobrani, by uroso w mgnieniu oka do wybranego rozmiaru. Od pocztku odcinij na swoim elementarium, e musi ono przyj rozmiar, jaki okrelie. Moesz sprawi, e przyjmie ono rozmiar krasnala bd olbrzyma. Jest to kwestia woli i yczenia maga i zaley od celu elementarium, czy powinna mu zosta nadana bardziej czy mniej pikna forma. Skoro astralne i mentalne ciao jest niezalene od czasu i przestrzeni oraz skoro materia nie jest przeszkod, mag musi przy pomocy wyobrani zaimpregnowa elementarium tym atrybutem na samym pocztku. Podczas pracy z elementarium zalecane jest, by mag zwiza wane procedury z rytuaem wasnego wyboru. Powodem ku temu jest to, e jeli mag pracuje z elementarium przez duszy czas, podana procedura wykonywana jest w tak mechaniczny sposb, e nie trzeba duej uywa swojej siy woli czy wyobrani; zamiast tego, rytua poczony z t konkretn procedur samodzielnie wyzwoli energi i skutek. Przy dugotrwaej pracy z elementarium bdzie ono miao moliwo skondensowania si do tego stopnia, e staje si widzialne dla kadego fizycznego, niewyszkolonego oka. Moe mie to miejsce wedle yczenia maga, a czasem nawet automatycznie. Zalecane jest jednak, by elementarium pracowao niewidzialnie, co ustala si z elementarium poprzez wyobrani. Elementarium, ktre zostao stworzone w opisany sposb, bdzie najpierw wypeniao zadania mentalne, potem astralne, a kiedy byo stosowane przez dugi okres czasu, moe nawet wykonywa zadania fizyczne. Jednake, to zaley od celu, dla jakiego zostao stworzone przez maga. Cel czy zadanie musi by doczone do elementarium w momencie jego tworzenia. Pniej bdzie trudniej wszczepi do niego nowe cechy. Zatem, zanim mag zacznie tworzenie elementarium, powinien opracowa plan, gdzie wszystko jest uwanie brane pod rozwag. Mag nie powinien nigdy pozwoli elementarium przerosn siebie, nawet wtedy, gdy stao si tak silne, e moe dokonywa wielkich mentalnych, astralnych i fizycznych zada. Kiedy elementarium wykonao swoje zadanie, zawsze zamknij je z powrotem w jego ciele przy pomocy rytuau, jaki wybrae, i nigdy nie pozwalaj elementarium posiada wasnej woli, niezalenie od tego, czego dotyczy. Mag musi by cay czas przekonany o swoim autorytecie i swoich magicznych mocach. Musi rwnie by pewien, e zawsze jest panem ciaa elementarium w glinianej figurce innymi sowy, e jest jego panem ycia i mierci. Jeli zniszczy si glinian figurk bd jeli wyleje si z niej kondensator fluidw, rezultatem bdzie mier, czyli rozpuszczenie elementarium. Skoro gliniana figurka powinna zawsze by owinita czystym jedwabiem, moesz by pewien, e astralne ciao elementarium nie moe ani opuci, ani wej do swojego ciaa, gdy przeszkadza w tym jedwab. Bardzo wane jest, by o tym pamita. Kiedy wysyasz elementarium do wykonania okrelonego zadania czy innych obowizkw, figurka musi by wolna, to jest odwinita, by oddzieli elementarium z figurki. Jeli przypadkowo owiniesz figurk jedwabiem, gdy astralne ciao jest na zewntrz, elementarium zostanie natychmiast

118

zabite, czyli rozpuci si. Tak samo mona natychmiast zabi maga, gdyby dotkno si jego fizycznego ciaa, gdy jego ciao astralne jest poza ciaem fizycznym, gdy sznur czcy ciao astralne z fizycznym zostaby przez to zerwany. Jak widzisz, elementarium, jakie tworzysz, trzeba traktowa dokadnie w ten sam sposb jak czowieka. Jeli chcesz rozpuci elementarium, nie powinno by to dokonywane gwatownie, gdy energia, jaka bdzie uwolniona, pochodzi od samego maga, i nagy jej powrt mgby wyrzdzi mu krzywd, zwaszcza jeli jego elementarium jest w stanie wywoywa silne fizyczne efekty, ktrych nawet sam mag nie jest w stanie wytworzy. W tym konkretnym przypadku rozpuszczenie powinno by wykonane stopniowo. Zatem te sprawy trzeba rozway przed stworzeniem elementarium, by nie zyskao tak duej siy, ktra przekroczy fizyczne, astralne i mentalne moce maga. Istniej dwie metody, jakie polecam do rozpuszczenia elementarium. Pod adnym pozorem jego rozpuszczenie nie powinno zaj gwatownie. Na przykad, figurka nie powinna by spalona bez rozadowania jej. Zawsze bierz pod uwag fakt, e elementarium jest naprawd czci twojej jani, twojego wysanego ja, szczeglnie przy uyciu tych metod. Kade nage rozpuszczenie skutkowaoby siln magiczn niekorzyci. Kiedy mag nie posiada wystarczajcej odpornoci bd jeli nie jest w inny sposb zabezpieczony przed takimi skutkami, to moe dowiadczy cikiego ubytku na zdrowiu, np.: choroby serca, zaamania nerwowego, rnych rodzajw paraliu, chorb mentalnych etc. Zatem zawsze zalecana jest ostrono w praktyce magii. Zawsze cile wykonuj polecenia i stosuj si do podawanych zasad. Obserwuj je, a nigdy nie narazisz swojego ycia, nie dowiadczysz uszczerbku na zdrowiu ani niczego innego. Jedynie nieracjonalna i bezmylna osoba, ktra nie zna i nie obserwuje praw, moe wyrzdzi krzywd sobie i innym. Czowiek rozsdny i szlachetny bdzie bogosawiestwem dla ludzkoci, bdzie czyni jedynie dobro i siga wysokich poziomw w magii nigdy nie naruszy on praw natury czy ducha. Proces rozpuszczenia elementarium jest taki sam, jak proces mierci w czowieku. Jeli podczas aktu tworzenia nie jest od razu okrelona metoda rozpuszczenia, to trzeba wybra inn procedur. We glinian figurk do rki i wyobra sobie normalny proces oddychania ciaa astralnego. Poczuj bicie serca i pulsowanie krwi. Nastpnie wypenij swoj praw rk akash, ktr wyobraasz sobie w kolorze fioletowo-czarnym. Nagle wysyasz akash jak byskawic w postaci strzay w serce glinianej figurki. Poprzez t procedur rozpucie swoje elementarium. Serce stano i oddychanie ustao. Wycignij mentalne ciao z figurki, gdy, poprzez uderzenie akashy, sznur pomidzy mentalnym i astralnym ciaem zosta zerwany. Gdy tylko wyobrazisz sobie ciao mentalne na zewntrz figurki, rozpu je poprzez wyobrani do uniwersalnego wiata, podobnie jak wyparowuje para wodna. Gdy ju ukoczye to zadanie, zacznij rozpuszcza ciao astralne w figurce poprzez wyobrani, wyparowujc po kolei wszystkie elementy do ich elementw uniwersalnych. Zacznij od elementu ognia z gowy figurki, potem element powietrza z obszaru klatki piersiowej, nastpnie element wody z obszaru brzucha i ostatecznie element ziemi ze stp. Otwrz wydrony kana bd, jeli chcesz, moesz rozbi gow figurki. Kondensator fluidw zawarty w pustej przestrzeni figurki musi by wchonity w wystarczajco duy kawaek bibuy, ktr nastpnie palisz. Sam glinian figurk mona uy ponownie dla nowego elementarium, topic j i na nowo ugniatajc. Jednake byoby bardziej korzystne zniszczenie jej poprzez spalenie bd

119

zakopanie w odlegym miejscu, do ktrego nikt nie ma dostpu. Jest to normalny sposb rozpuszczania. Teraz opisz inn metod, ktra jest najczciej stosowana, kiedy elementarium skondensowao si do takiego stopnia, e posiada moliwo wykonywania fizycznych zada lub gdy stao si tak potne, e przeciwstawia si autorytetowi maga i przewysza go. Aby zabezpieczy si przez wszelkimi magicznymi negatywnymi skutkami bd przed przebiegoci elementarium, naley ponisze instrukcje wykona w najdrobniejszym szczegle. Przygotuj kpiel tak gorc, jak tylko jeste w stanie wytrzyma, i u si w wannie. W lewej doni trzymaj glinian figurk owinit jedwabiem. Prawa do jest naadowana akash. Lew rk, w ktrej trzymasz figurk, usu jedwab. W momencie gdy trzymasz nag figurk bezporednio nad wod, wylij niszczcy promie akashy w serce figurki. W tym samym momencie, zanurz figurk pod wod i myl, e caa jej energia, wszystkie jej zdolnoci, jej cae ycie przechodzi do ciebie z pomoc wody, w twoje ciao, w twoj dusz, w twojego ducha. Ta procedura jest bardzo szybkim unicestwieniem stworzonej istoty, twojego elementarium. Twoje ciao, dusza i duch przyjmuj jego ycie w tolerowalnym stopniu. Nadmiar energii pozostaje w wodzie i chroni ci przed magicznym negatywnym skutkiem. Gdy to wykonasz, wyjd z wody i wytrzyj si do sucha. Pozostaw figurk w wodzie, a woda cakowicie wystygnie. Jedwab, ktrym figurka bya owinita, rwnie powinien zosta w wodzie. Spu wod bd wylej j, lecz upewnij si, e nie wejdzie ona w kontakt z inn osob. Jeli jeste jasnowidzem i widzisz, e figurka wci emanuje aur, zanurz j ponownie w gorcej wodzie i koncentruj si, e woda absorbuje wszelkie pozostae w niej ycie. Figurka oczywicie rozpuci si pod wpywem gorcej wody, a kondensator fluidw, jako pyn, zmiesza si z wod. Nawet jeli nie widzisz emanacji, moesz powtrzy t procedur na wszelki wypadek. Da ci to pewno, e wszelkie ycie zostao usunite z elementarium. To, co pozostanie z figurki i jedwabiu, musi zosta spalone bd zakopane. Poprzez t procedur elementarium jest martwe i przestao dla ciebie istnie. Zanim zakocz t metod, chciabym da magowi pracujcemu z elementariami jeszcze kilka wskazwek, ktre s bardzo wane dla praktyki. Tak jak godzina mierci czowieka jest okrelana przez los z dokadnoci do minuty, tak i ty musisz okreli godzin mierci elementarium, ktra musi by przestrzegana co do minuty. Innymi sowy, okrel czas ycia swojego elementarium w trakcie jego tworzenia, nawet jeli ten czas rozciga si na kilka lat. Zalecane jest zatem trzymanie zapisw, by by pewnym, e nie zapomnisz. W przypadku gdy twoje elementaria s tworzone w taki sposb i s tak skondensowane, e moesz rozmawia z nimi jak z ludmi, to bd one prboway przekona maga, czy nawet grozi mu, by ich nie niszczy. Pod adnym pozorem mag nie moe wchodzi w takie umowy ani poddawa si takim grobom. Gdy to zrobisz, prdzej czy pniej utracisz kontrol nad swoimi elementariami i mog przyczyni si one do twojego upadku. Nawet jeli elementaria suyy ci zawsze wiernie i polubie je, musisz tak samo je zniszczy, beznamitnie, z zimn krwi. Kiedy godzina mierci nadejdzie, musisz przystpi do rozpuszczenia. Zacznij proces rozpuszczenia bez alu, tak jakby wykonywa jakikolwiek inny rodzaj magicznej operacji.

120

Okrelanie dokadnej godziny mierci elementarium jest wane z tego wzgldu, e gdyby mag umar na skutek wypadku, a czas ycia elementarium jeszcze si nie skoczy, to rozpuci si ono samoczynnie w okrelonym momencie, nawet jeli ty, jako zmary mag, masz moliwo wykona proces rozpuszczenia w sferze akashy, o ile jeszcze bdziesz tym zainteresowany. Nie bd opisywa tutaj jak tego dokona, gdy dalece wykraczaoby to poza zakres tej ksiki. Bdc jednak na poziomie astralnym, jako wiadomy mag, zrozumiesz to automatycznie. Jeli, w takim przypadku, elementarium nie ma okrelonego czasu ycia, innymi sowy, nie zostaa mu wyznaczona konkretna godzina mierci, to bdzie yo setki lat po mierci jego twrcy i bdzie w stanie si utrzymywa. W midzyczasie moe rozwin si w ducha, poltergeista lub wampira, a mag, jako jego twrca, bdzie w akashy odpowiedzialny za wszystkie czyny przez niego dokonane. W tym miejscu moe powsta pytanie: jak wiele takich czy podobnych elementariw moe mag stworzy? Odpowiedzi jest oczywicie: tyle, ile mag chce stworzy dla wasnych celw i ilu potrzebuje dla innych ludzi. Niektrzy magowie maj cae zastpy elementariw, ktre s ich sugami i wiernie wypeniaj wszystkie zadania, do ktrych zostay stworzone. Zatem, na przykad, mag moe mie rne elementaria, ktre z wyprzedzeniem informuj go o nadchodzcych niebezpieczestwach; inne, ktre go ochraniaj; i jeszcze inne, ktre przynosz mu wiadomoci itd. Mijaoby si z celem wymienienie wszystkich moliwoci, gdy kada z nich jest cakowicie indywidualna i zaley od yczenia, ktre mag chce zrealizowa poprzez elementaria. Mwice obrazy, filary i statuetki w wityniach staroytnych cywilizacji znajduj wytumaczenie w magii elementariw. Legenda o Golemie, ktry zosta oywiony i stworzony przez mdrca Rabbiego Low z Pragi, oparta jest na tworzeniu elementariw, z wyjtkiem tego, e w przypadku Golema tworzenie byo przywoane poprzez rytua kabay. Kady, kto zna kabalistyczny mistycyzm, jest zaznajomiony z tymi faktami. Jednake synteza pozostaje taka sama jak w przytoczonej metodzie. Metoda 3 Zanim opisz praktyk trzeciej metody, chciabym wspomnie, e nie jest ona powszechnie znana, a stosowana jest jedynie przez niektrych wtajemniczonych Orientu. Jeli mag zdecyduje si praktykowa trzeci metod, naturalnie musi wzi pod uwag wszystko, co napisaem o tworzeniu elementariw. Przede wszystkim musi mie plan dziaania, m.in. cel tworzenia elementariw, co oznacza, e jego zadanie musi by dokadnie przemylane i musi mie jego czysty obraz. Co wicej, trzeba rozway ksztat, jaki zamierza on wybra i okreli, czy chce stworzy istot msk, esk, czy nawet hermafrodyt. Musi rwnie od razu okreli stosowne imi, czas ycia, dzie i godzin jego mierci co do minuty i zapisa j. Jeli elementarium ma suy dla wasnych celw maga, adowanie jest dokonywane przez wysyanie z ciaa maga. Jeli elementarium jest dla kogo innego, projekcja jest dokonywana bezporednio z wszechwiata. Co wicej, musi on okreli metod, jak chce uy do przywoania elementarium, czy bdzie to rytua, formua, gest etc. Musi rwnie okreli, czy elementarium bdzie zwizane z glinian figurk czy z czym innym, na przykad talizmanem, pentaklem 18 czy innym obiektem. Musi rwnie okreli
18

Pentakl jest figur pentagramu wpisan w koo. Najczciej jest to symbol wyryty na maym okrgym dysku.

121

miejsce przetrzymywania swojego elementarium, by nie weszo w kontakt z obcymi lub niczego niepodejrzewajcymi ludmi. Kiedy te wszystkie szczegy bd przemylane i waciwie zapisane w zeszycie, by mag mia peny przegld swojego planu dziaania, moe zacz praktyczn prac. W tej metodzie opisz elementarium tworzone z elementu ognia, ktre bdzie suyo wasnym celom maga. Mag rysuje na kartce papieru okrg. W rodku tego okrgu rysuje dwa kwadraty w ten sposb, e tworz one rwny omiokt. Ten omiokt wskazuje, e jest to symbol czterech elementw w ich pozytywnej i negatywnej manifestacji. Sam okrg reprezentuje obejmujcy wszystko pierwiastek akashy, rdo, z ktrego cztery elementy pochodz. W rodku omiokta narysuj samodzielnie wybrany znak, ktry okrela symbol elementarium. Papier uywany do tego musi by wystarczajco duy, by pomieci stworzone elementarium tak, by mogo swobodnie sta na swoim znaku w rodku omiokta. Ten sam rysunek grawerujesz potem na maym okrgym obiekcie, najlepiej miedzianym, srebrnym bd zotym dysku kady inny metal rwnie moe by uyty. Dysk powinien mie rednic okoo jednego centymetra. Jeli nic innego nie jest dostpne, mona posuy si kawakiem drewna. Oczywicie duo korzystniej jest wygrawerowa dysk metalowy, zwaszcza majc do czynienia z elementarium, ktre ma mie dugi czas ycia. Tej metody uywaj Lamowie w Tybecie. Duy rysunek nazywaj wielkim kylichorem, a may dysk - maym kylichorem, ktry chowaj przy sobie, jeli to jest konieczne. Istnieje jednak jedna rnica w Tybecie wielki kylichor nie jest rysowany na papierze, jak tutaj opisano, lecz jest tworzony z kamieni w ukrytym miejscu, do ktrego nikt nie ma dostpu. Wielki kylichor ma rednic 3-4 m. Dla naszego celu wielki kylichor wystarczy narysowa na papierze czerwonym atramentem bd innym pynem, ktry nie jest atwo usuwalny. Kiedy wszystkie prace przygotowawcze zostay ukoczone, moesz zacz waciwe tworzenie elementarium. Zacznij od przyjcia swojej asany. Roz przed sob przygotowany rysunek wielkiego kylichora i po may kylichor dokadnie w rodku wielkiego. Gdy tylko to zrobisz, wymw imi, ktre wybrae dla elementarium. May kylichor suy teraz za punkt startowy i punkt odniesienia dla projekcji elementw. Poprzez puca i oddychanie porami moesz albo od razu wdycha do ciaa element ognia zaimpregnowany swoim yczeniem, albo moesz oywi go poprzez wyobrani, po tym jak wylesz go ze swojego ciaa. Jeli chcesz osign szybsze rezultaty, moesz bez wahania stosowa obie metody. Teraz wylij element ognia ze swojego ciaa i skumuluj go do takiego stopnia, e caa zawarto twojego ciaa jest skompresowana do rozmiaru maej iskry ognia. Zamknij t iskr na powierzchni maego kylichora. Powtrz t procedur przynajmniej siedem razy, koncentrujc i kumulujc element na powierzchni maego kylichora oraz czc kad skoncentrowan iskr z kolejnymi, by kade powtrzenie zwikszao rozmiar iskry. Po powtrzeniu tej procedury siedem razy, iskra powinna ju przyj rozmiar maego pomienia, mniej wicej o rozmiarze pomienia wieczki. Jeli to ci zmczyo, moesz przenie ten may pomie za pomoc dowolnej metody i schowa go w miejscu, gdzie zamierzasz trzyma elementarium. Miejsce schowania powinno by w cianie bd w innym niedostpnym miejscu. Nastpnie zdejmij may kylichor z wielkiego kylichora i trzymaj w bezpiecznym miejscu; jeli tak bdzie korzystniej, to trzymaj go przy sobie. Zwi bd z wielki kylichor i rwnie trzymaj go w bezpiecznym miejscu. To koczy pierwsze zadanie.

122

Nastpnym razem, wszystko, co musisz zrobi, to rozwin wielki kylichor przed sob, umieci may kylichor w jego rodku i przywoa istot nadanym jej imieniem, po czym na powierzchni maego kylichora pojawi si pomie. Powtrz projekcj elementu ognia i pozwl, by ogie zwiksza swj rozmiar z kad kumulacj. Kiedy ju skumulowae ogie do takiego stopnia, e osign rozmiar i wysoko elementarium, jakie chcesz stworzy, moesz poprzez wyobraenie przeksztaci ogie w ksztat, jaki chcesz nada elementarium. To koczy tworzenie elementarium. Aby osign wiksz intensywno dla elementarium, moesz przez dusze okresy czasu adowa go elementem ognia. Im czciej powtarzasz t procedur, tym wiksza bdzie skuteczno twojego elementarium. Podstawowa zasada pozostaje taka sama jak w dwch poprzednich metodach, tylko e tutaj adowanie zawsze ma miejsce na wielkim kylichorze. Gdy przywoujesz elementarium, wystarczy, e zastosujesz rytua wybrany do tego zadania bd wemiesz may kylichor w do i nastpnie wydasz elementarium swj rozkaz. W Tybecie ta metoda jest bardzo powszechna i takie elementarium jest nazywane yidam. Unicestwienie yidam zachodzi poprzez proces rozpuszczenia przy pomocy wyobrani wedug informacji podanych w metodzie 1 i 2 w tym rozdziale, o ile nie opracowae wasnej indywidualnej metody rozpuszczania. Istnieje duy zakres moliwoci, do jakich moesz uywa takiego elementarium; zatem niemoliwe jest wymienienie ich wszystkich. Na przykad, istniej yidam, ktre s tworzone wycznie dla celu leczenia chorych, inne przenosz obiekty, przekazuj wiadomoci uczniom i przyjacioom, chroni maga i daj mu zna o grocym niebezpieczestwie, wpywaj na inne osoby etc. Moe to by wszystko, czego zayczy sobie jego twrca. Jednake nie jest zalecane dawanie zbyt wielu zada dla yidam. Najlepiej bdzie rozwin tylko jedn zdolno i tylko jedn sfer dziaania. Instrukcje podane w poprzednich metodach jasno wskazuj, e czas ycia kadego elementarium naley bacznie obserwowa. Od woli maga zaley stworzenie tak wielu yidam, ile sobie yczy. Naley podkreli, e yidam moe by stworzony z kadego innego elementu, a nawet ze wszystkimi czterema elementami na raz, w ten sam sposb. Jednake procedura ze wszystkimi czterema elementami jest inna w tym znaczeniu, e nie zaczynasz od elementu ognia, lecz od elementu ziemi, potem element wody i powietrza, a element ognia jest ostatni. To koczy procedury trzeciej metody. Metoda 4 Ta metoda pozwala ci stosowa wielki i may kylichor, jak byo to opisane w metodzie 3, lecz z t rnic, e od pocztku wyobraasz sobie pen form elementarium. Elementarium stworzone w ten sposb jest od razu ukoczone. Efektywno i moc takiego elementarium jest zwikszana przez czste powtarzanie projekcji elementw. Ta metoda jest oczywicie duo trudniejsza, lecz dowiadczony mag, ktry posiada dobr wyobrani, dokona tego bez adnych trudnoci. W Oriencie, elementaria, czyli yidam, s tworzone wanie w ten sposb, a za modele dla wyobrani odnonie ich ksztatu su obrazy demonw i bstw. Wszystkie inne uwarunkowania, takie jak: czas trwania, adowanie, nadawanie imienia, przywoywanie, przechowywanie, sfera aktywnoci, cel i sposb rozpuszczania, s dokadnie takie same jak w poprzednich trzech metodach.

123

Magiczne oywianie obrazw


Magiczne oywianie obrazw rwnie naley do czterech metod tworzenia elementariw. Istnieje wiele opowiada o obrazach, szczeglnie przedstawiajcych witych, o witych statuetkach w miejscach czci bd pielgrzymek, ktre emanuj wyjtkowo siln magiczn energi. Ci, ktrzy modl si do nich i je czcz, dowiadczaj cudownych efektw na swoim ciele, duszy i duchu. Bogosawiona cisza, spokj i religijna atmosfera, ktrych dowiadczaj zwiedzajcy w kocioach i miejscach pielgrzymek, z pewnoci jest wszystkim znana i nie wymaga dodatkowych wyjanie. Wszystkie uzdrowienia, ktre dziej si w tych miejscach, mona przypisa oywieniu obrazw i statuetek. Uzdrowienia te mona nawet sprawdzi naukowo, chocia nie zostaj one w ten sposb do koca wyjanione. Szczeglna atmosfera, ktra otacza te obiekty, powoduje ich emanacj, ktra bya tworzona przez uwag i oddawanie czci tysicy wielbicieli i wiernych. Jednake ten rodzaj oywiania obrazw i statuetek witych jest cakowicie mimowolny, czyli wykonywany niewiadomie. Z magicznego punktu widzenia istnieje wiadome oywianie obrazw itp. obiektw. Na dalszych stronach znajdziesz do tego praktyczne instrukcje. Jak zostao wspomniane na pocztku tego rozdziau, wiadome magiczne oywianie obrazw naley do metod, ktre zajmuj si tworzeniem elementariw. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy do oywienia wybierzesz normalny obraz, czy te portret witego. Synteza jest i pozostaje ta sama, a jedynie emanacja i cel rni si w kadym przypadku. Przede wszystkim wane jest, by wiedzie, e nigdy nie powinno si oywia obrazu przedstawiajcego osob, ktra jeszcze yje. Taka osoba dowiadczyaby wielkiej szkody na skutek wspczulnego poczenia z jej ciaem, dusz i duchem poprzez niewidzialny sznur, ktry stworzyby podobiestwo pomidzy ni a oywionym obrazem. Rwnie nie naley oywia obrazw, ktre skaniayby do niemoralnego zachowania, jak na przykad obrazy czy zdjcia erotyczne etc. W tych okolicznociach mag ryzykuje przywoanie elementarium, ktre moe sta si wampirem, inkubem bd sukkubem dla samego siebie. Nigdy nie twrz w ten sposb elementariw, by suyy zaspokajaniu pasji. Te rodki bezpieczestwa powinny by stosowane przez kadego, kto chce praktykowa oywianie obrazw poprzez ponisz praktyk: Jeli wybierzesz obraz olejny, to nie stosuj bezporednio na nim kondensatora fluidw, pomimo tego e przyczynioby si to do intensyfikacji i przyspieszenia tworzenia elementarium. Zamiast tego, wytnij kawaek bibuy bd kartonu odpowiadajcy rozmiarowi obrazu, namocz go kondensatorem fluidw i pozwl cakowicie wyschn. Kiedy przygotowae t ma pomoc, otwrz ty obrazu i umie spreparowany papier z wyschnitym kondensatorem fluidw bezporednio za obrazem. Nie ma znaczenia, czy obraz jest namalowany na ptnie, jedwabiu, papierze lub innym materiale. Teraz umie na tym kawaek zwykego papieru bd kartonu i przymocuj gwodmi bd tam klejc. Ma to zabezpieczy przed kurzem. Teraz obraz jest przygotowany do oywienia. Powie obraz na cianie bd umie przed sob na stole. Teraz przy pomocy wyobrani zacznij formowa ciao mentalne, w ksztacie, formie i rozmiarze identycznym do obrazu, jaki wybrae. Jeli obraz przedstawia jedynie cz caej osoby, na przykad tylko twarz i grn cz ciaa, to musisz mentalnie uzupeni brakujce czci. Jeli dany obraz jest mniejszy ni zwykle, na przykad jest to mae zdjcie, to trzeba wzi to pod uwag podczas pracy. Pozostae kroki tej procedury s takie same jak przy

124

drugiej metodzie tworzenia elementariw, gdzie uywano gliniano-woskowej figurki. Kiedy ju umiecisz wyobraenie ciaa mentalnego w obrazie, to za pomoc wyobrani przenie do tego ciaa odpowiednie atrybuty ducha, ktrymi s wola, intelekt, uczucia i wiadomo. Po tym wyobraaj sobie okrycie ciaa mentalnego. W tym okryciu musisz skoncentrowa si na moliwociach, sferze dziaalnoci etc., czyli wszystkim, co uwaasz za podane. Jeli masz do czynienia z elementarium, ktre jest przeznaczone dla innej osoby, to nie moesz wysya elementw poprzez wasne ciao; zamiast tego, wymagany element musi by pobrany bezporednio z wszechwiata. Jeli jest to obraz oywiany dla wasnych celw, to zalecane jest wysyanie elementw poprzez wasne ciao. Moesz wysa jeden element albo wszystkie; moesz nawet przenie w wybrany obraz pierwiastek akashy. Jeli zdecydujesz si pracowa ze wszystkimi czterema elementami, to musisz wykonywa ich projekcj dokadnie w ten sam sposb, jakby tworzy caego czowieka. Gdy tylko wylesz elementy do ciaa astralnego i nadasz portretowi okrelon gsto, przywoaj go do ycia. Procedura przywoywania do ycia jest taka sama, jak przy gliniano-woskowej figurce opisanej w metodzie 2 tego rozdziau. Moesz rwnie zastosowa ten sam proces rozpuszczenia, o ile nie przygotowae bardziej stosownej metody, ktra jest bardziej dla ciebie wygodna. Kiedy po czstym powtarzaniu, elementarium staje si wyjtkowo skondensowane, zalecane jest, by mag nie trzyma go w obrazie; zamiast tego, moe trzyma je w cianie za obrazem. Kiedy mag oywi obraz, moe pozwoli elementarium wyj i uywa go dla swoich celw w sposb opisany poprzednio. Jeli jednak zdecyduje si pozostawi elementarium w obrazie, to moe sta si ono tak skondensowane, e bdzie widoczne dla osb, ktre nie s wtajemniczone. Zatem strze si chwalenia takimi osigniciami; lepiej jest utrzymywa praktyk w cisej tajemnicy, by nie by uwaanym za czarnego maga czy czarownika. Statuetki, popiersia etc., mona oywi w ten sam sposb, jednake kondensator fluidw musi by jako umieszczony wewntrz obiektu. Jeli nie da si tego wykona, to kondensator fluidw musi by zastosowany zewntrznie i musi on wyschn. W wietle tych przykadw przekazaem bardzo wany rozdzia o praktyce magii, na podstawie ktrego kady mag moe wypracowa wiele wasnych metod. Ja uznaem za stosowne przytoczy jedynie te cztery metody, ktrych zastosowanie bdzie z pewnoci jasne dla wszystkich. Trzeba te od razu powiedzie, e uczniowi, ktry nie przeszed skrupulatnie przez wszystkie poprzednie kroki, nigdy nie uda si stworzy waciwego elementarium, doskonaego pod kadym wzgldem. T uwag kocz krok sidmy. Podsumowanie wicze kroku VII I. Magiczne ksztacenie ducha Analiza ducha w odniesieniu do praktyki. II. Magiczne ksztacenie duszy Rozwijanie astralnych zmysw z pomoc elementw i kondensatorw fluidw. a. Jasnowidzenie b. Jasnosyszenie c. Jasnoczucie III. Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego 1. Tworzenie elementariw czterema rnymi metodami.

125

2. Magiczne oywianie obrazw. Koniec kroku VII

126

Krok VIII Magiczne ksztacenie ducha


W tym rozdziale zajm si tematem, ktry jest niezwykle wany dla dalszego rozwoju w magii opuszczaniem fizycznego ciaa, czyli innymi sowy, separacj ciaa mentalnego, a nastpnie astralnego, od ciaa fizycznego. Kady mag, ktry pracowa sumiennie ze sztuk magii, musi posiada umiejtnoci: opuszczania swojego fizycznego ciaa w kadej chwili, podrowania na due odlegoci, zwiedzania innych kontynentw, czyli, oglnie mwic, przemieszczania si tam, gdzie sobie tego yczy. Dla dowiadczonego maga ta, zdawaoby si skomplikowana, zdolno jest bardzo prosta. Tak jak gob opuszcza swj gobnik, tak proste powinno by dla maga opuszczenie swojego fizycznego ciaa i pojawienie si w tej samej chwili tam, gdzie chce by, mogc wszystko widzie, sysze i czu. Ta zdolno nie suy magowi jedynie dla zaspokojenia jego ciekawoci i pozwolenia mu przyglda si temu, co si dzieje, lecz powinno to by uywane dla korzyci innych ludzi. Jego duch moe przemieszcza si w dowolne miejsce wiata w mgnieniu oka, poniewa materia nie jest dla niego przeszkod, a czas i przestrze rwnie dla niego nie istniej. Oddzielenie ciaa mentalnego od fizycznego nie tylko pozwala magowi porusza si swobodnie po naszej planecie, lecz jego ciao mentalne moe rwnie podrowa do innych sfer, w zalenoci od jego dojrzaoci. W ten sposb uczy si poznawa cay wszechwiat i jeli zajdzie taka potrzeba, moe w pewnym stopniu dziaa w tych konkretnych sferach. Waciwym powodem dla mentalnej, czyli duchowej, podry jest poznanie caego wszechwiata, innymi sowy makrokosmosu. To wyzwanie powinno by bliskie sercu kadego maga. Mona by powiedzie wiele teorii o tej zdolnoci i o wszystkim, co jest z ni zwizane. Ksika ta jednak zajmuje si praktyk, wic nie bdziemy spdza czasu na opisach dowiadcze i zdarze. Mag musi samemu je dla siebie zgromadzi, aby doj do wasnych przekona. Skierujmy zatem nasz uwag od razu na praktyk, na rozwj mentalnego podrowania, ktre w rzeczywistoci jest przeniesieniem wiadomoci, przeniesieniem umysu, czyli ducha. Zaleca si uczniowi najpierw przejcie wicze przygotowujcych, by uzyska wstpny trening. Nastpujce wiczenie jest bardzo wanym wstpnym wiczeniem dla podry mentalnej: usid w swojej zwykej asanie naprzeciw lustra, ktre powinno by wystarczajco due, by widzia si w caoci. Jeli masz do dyspozycji due lustro, to logiczne jest, e odlego pomidzy tob a lustrem bdzie mniejsza, ni gdyby mia mae lustro; przy mniejszym musisz si od niego dalej, by mc widzie cae swoje odbicie. Obserwuj swoje lustrzane odbicie przez kilka minut. Potem zamknij oczy i swoim okiem umysu wyobraaj sobie swoje lustrzane odbicie w kadym szczegle. Jeli jeste w stanie moc swojej wyobrani odtworzy kad cech swojego odbicia w najdrobniejszych szczegach, to przejd dalej. Jeli nie jeste w stanie tego dokona, to powtarzaj t procedur, a osigniesz zdolno wyobraania w umyle kadej cechy swojego lustrzanego odbicia. Szczegln uwag naley zwrci na gow i wyraz twarzy. Kiedy uda ci si w kocu wyobrazi sobie swoje lustrzane odbicie w kadym szczegle zgodnie z oryginaem, to przenie wiadomo do tego odbicia do takiego stopnia, e masz poczucie, i jeste obecny 127

w tym odbiciu. To przeniesienie wiadomoci ma na celu nauczy ci obserwowa ciao fizyczne z wntrza swojego lustrzanego odbicia. Kiedy ju ci si to uda, sprbuj obserwowa, wci od strony lustrzanego odbicia, wszystkie obiekty, ktre w nim wida. To wiczenie bdzie na pocztku bardzo trudne, wic posu si swoj wyobrani i wizualizuj obiekty znajdujce si w pobliu. Z czasem, po przeniesieniu si w lustrzane odbicie z pewnoci bdziesz w stanie postrzega od razu wszystko tak wyranie, jakby obserwowa to fizycznymi oczami. Kiedy ju osigniesz te umiejtnoci, zdobdziesz dojrzao, by podrowa mentalnie. Ponownie przestrzegam przed wykonywaniem jakichkolwiek prb praktykowania tego wiczenia, jeli wczeniejsze wiczenia nie zostay sumiennie wykonane krok po kroku. wiczenia separacji wiadomoci od ciaa fizycznego mog powodowa silny rozstrj mentalny u sabszych osb. Z tego powodu to ostrzeenie jest cakowicie zrozumiae i tylko ci uczniowie, ktrzy opanowali wiczenia wszystkich poprzednich krokw, mog, bez adnej obawy o szkodzenie swojemu zdrowiu czy duchowi, podchodzi nie tylko do tego wiczenia, lecz rwnie do wszystkich pozostaych. Do wiczenia waciwej mentalnej podry nie potrzeba lustra. Praktyka wyglda nastpujco: przyjmij swoj asan i skoncentruj si na swoim duchu. Kiedy jeste w tej postawie, myl, e to twj duch wszystko widzi, syszy i postrzega, cakowicie niezalenie od czasu i przestrzeni, i moe porusza si swobodnie, jakby by poczony z fizycznym ciaem. T procedur naley wykonywa za kadym razem przed podr mentaln. Im gbsza medytacja, tym silniejsze dowiadczenie czucia i pewnoci, e twj duch jest nieograniczony i w zalenoci od woli moe swobodnie opuci ciao fizyczne, oraz tym szybszy i wikszy sukces osigniesz w mentalnym podrowaniu. Medytacja powinna zaj tylko kilka minut. W momencie kiedy osigniesz wewntrzne uczucie wolnoci i rozczenia, wyobra sobie, e wychodzisz z fizycznego ciaa jak z powoki i e stoisz tu obok niego. Musisz rozumie, jak przenie swoj wiadomo do swojego ducha w taki sposb, e masz rzeczywiste poczucie stania obok ciaa fizycznego, jakby wylizgn si z ubrania. Ma to zaj w dokadnie taki sposb przy pomocy twojej wyobrani, zwaszcza e wystarczajco dugo praktykowae odczuwanie swojego ducha w formie i rozmiarze ciaa fizycznego w lustrzanym odbiciu. Nastpnie sprbuj zobaczy swoje fizyczne ciao w taki sposb, jakby siedziao w twojej asanie, jak gdyby nie naleao do ciebie. Czsto powtarzaj ten stan wiadomoci bycia nieograniczonym, jak rwnie stanie obok siebie. Kiedy jeste w tym stanie, twoim pierwszym zadaniem jest uwana obserwacja fizycznego ciaa. Przy zamknitych fizycznych oczach, a otwartych oczach duchowych, obserwuj kady szczeg fizycznego ciaa, na przykad wyraz twarzy. Obserwuj spokojny, miarowy oddech, ubranie, krzeso, na ktrym siedzi twoje fizyczne ciao. Na pocztku wszystko jest oparte na mocy wyobrani, pniej nie bdzie ju potrzeby wyobraania tego sobie. Kiedy, po czstych powtrzeniach tego wiczenia, jeste cakowicie pewny, e stoisz w peni wiadomy obok ciaa fizycznego i obserwujesz je, to pjd krok dalej i skieruj uwag na odbieranie bezporedniego otoczenia. Nawet tutaj twoja wyobrania bdzie ogromn pomoc. Zawsze powracaj do swojego fizycznego ciaa po skoczeniu wiczenia. Wejd do ciaa tak, jakby wlizgiwa si w ubranie, a nastpnie rozbud si i od razu zbadaj, czy wszystko, co sobie wyobraae, jest w rzeczywistoci prawdziwe. Musisz osign w swojej wyobrani niezachwian pewno, e wyobraenie twojego ducha postrzega w rzeczywistoci wszystkie obiekty w pokoju tak wyranie i tak prawdziwie, jakby oglda je fizycznymi oczyma. Kiedy, po duszym okresie praktyki, osigniesz w tym sukces, przejd do nastpnego wiczenia.

128

Przenie si obok fizycznego ciaa, tylko tym razem zamiast sta, prbuj chodzi w przd i w ty po pokoju. Wykonuj to tak, jakby by zaleny od ciaa fizycznego. Suy to wywiczeniu poczucia uziemienia, co na pocztku jest bardzo wane, gdy twoja wasna lekko i poczucie bezczasowoci i bezprzestrzennoci mog czsto kusi, by porusza si olbrzymimi krokami. Twoje fizyczne ciao nie jest do tego przyzwyczajone i na pocztku naley tego absolutnie unika, by mona byo osign wyran separacj ciaa mentalnego od fizycznego. Duo pniej, po dugich wiczeniach, moesz uywa praw sfer mentalnych. Kiedy ju uda ci si chodzi krok po kroku w ty i w przd po pokoju, to otwrz drzwi, tak jakby by w ciele fizycznym, i sprbuj opuci pokj, krok po kroku. Na pocztku po prostu wejd do ssiedniego pokoju i wykonuj t sam procedur jak w poprzednim wiczeniu, wyobraajc sobie wszystkie obiekty w tym pokoju. Gdy tylko wrcisz do ciaa fizycznego, badaj, czy te obiekty s identyczne z tymi, ktre widziae w wyobrani. Kiedy ju wiesz z pewnoci, e moesz porusza si i postrzega wszystko przy pomocy swojego ciaa mentalnego dokadnie tak jak w ciele fizycznym, to osigne dojrzao, by pj dalej. Praktyka czyni mistrza! Caa tajemnica mentalnej podry jest zawarta w jednej tylko rzeczy: praktyce, praktyce i jeszcze raz praktyce. Wielkiej wagi tych wicze nie da si wystarczajco podkreli, gdy s one wstpnymi wiczeniami do astralnej separacji od ciaa. Jest to rwnie znane jako ekstaza, gdzie nie tylko duch, lecz rwnie dusza, razem z duchem, oddziela si od fizycznego ciaa, co omwi szczegowo w rozdziale o magicznym ksztaceniu duszy kroku dziewitego. Kiedy ju moesz swoim duchem porusza si po domu czy mieszkaniu tak jak fizycznym ciaem, to moesz zacz wypuszcza si na zewntrz domu czy mieszkania na krtkie odlegoci. Na pocztku wystarczy odwiedzi ssiada, przyjaciela bd znajomych, ktrzy mieszkaj w bezporednim ssiedztwie i ktrych dobrze znasz. Kiedy ju zbierzesz okrelone dowiadczenia poprzez te wiczenia, musisz rozszerzy swoje pole dziaania i zbiera wraenia nie ograniczajce si tylko do obiektw. W tych wiczeniach twoja wiadomo jest ksztacona do takiego stopnia, e uzyskuje zdolno postrzegania wrae zmysowych, takich jak: syszenie, widzenie i czucie w ciele mentalnym tak jak w ciele fizycznym. Konsekwentne wiczenie podry mentalnej doprowadzi do tych rezultatw. Kontynuuj odwiedzanie znajomych i przyjaci, by odkry, czym si zajmuj w danym momencie. Na przykad moesz zobaczy osob wykonujc swoje codzienne zajcia. Na pocztku moesz zastosowa swoj wyobrani, lecz jeli chcesz odkry, czy wyobraany przebieg zdarze jest zgodny z rzeczywistoci, czyli innymi sowy, czy to, co sobie wyobraae, jest identyczne z tym, co si naprawd dzieje, to wystarczy, e wyobrazisz sobie, i ta osoba, obserwowana mentalnym ciaem, wykonuje co zupenie innego czy przeciwnego. Jeli jeste w stanie wyobrazi to sobie z tak sam atwoci, to mona przyj z pewnoci, e adne ze zdarze nie odpowiada faktom i e wszystko jest wci jedynie twoj wyobrani. Oznacza to, e nie moesz i dalej, a powiniene kontynuowa to wiczenie, a osigniesz taki poziom rozwoju, gdzie bdziesz w stanie odrni fakty od wyobrae. Na pocztku bdziesz jedynie wyczuwa, e twoje wyobraenie naprawd odpowiada rzeczywistoci, gdy w tym miejscu rozwoju zmysy s bardzo wycofane z ciaa fizycznego i przeniesione do ciaa mentalnego. Pniej nie trzeba bdzie si

129

niczego obawia, gdy osigniesz cakowit pewno w odniesieniu do tych spraw i, w rezultacie, bdziesz w stanie rozrnia, czy to, co widziae, syszae i czue mentalnym ciaem, to fakt, czy wyobraenie. Po duszym okresie praktykowania tych wicze, zdolno ta bdzie bardzo zwyczajna dla kadego maga. Nie ma znaczenia, gdzie mag wysya czy przenosi swoje ciao mentalne; bdzie on postrzega to, co dzieje si w tym miejscu w danym czasie, w zalenoci od okolicznoci, ktre maj miejsce. Jeli dojdziesz tak daleko, e nie czujesz si zmczony, gdy podrujesz na wiksze odlegoci, chodzc tak jak w ciele fizycznym, to osigne wystarczajcy poziom dojrzaoci, by zaj si prawem bezczasowoci i bezprzestrzennoci. W tym miejscu oddziel swoje ciao mentalne od fizycznego w opisany sposb i myl, e nie jeste zwizany czasem ani przestrzeni. Kiedy jeste w ciele mentalnym, medytuj, e moesz natychmiast przenie si tam, gdzie sobie yczysz. To mocne przekonanie jest nabywane poprzez czst, gbok medytacj w ciele mentalnym. Jeli chcesz by gdzie swoim mentalnym ciaem, to wszystko, czego potrzebujesz, to wyobrazi sobie, e ju tam jeste, i natychmiast si tak stanie. Jeli chodzi o wiksze odlegoci, to nie osigniesz satysfakcjonujcej pynnoci, dopki nie bdziesz nieustannie i cierpliwie wiczy i regularnie wizualizowa, e przeniose si w dane miejsce. Dopiero kiedy jeste cakowicie przekonany, e twoje zmysy postrzegaj wszystko, niezalenie od tego, gdzie twoje ciao mentalne si przenioso, niezalenie od odlegoci czy pory dnia, dopiero wtedy nadszed czas na odwiedzanie miejsc cakowicie ci nieznanych. Kiedy przechodzisz dalej, nie powiniene zarzuca sporadycznych odwiedzin miejsc, ktre znasz. To, co twoje zmysy postrzegaj podczas mentalnych podry, nie moe da najmniejszych wtpliwoci, e to, co widziae, syszae i czue, byo prawdziwe. Aby przyzwyczai si do tych wszystkich nowych wrae, musisz praktykowa przez dugi czas i z wielk dokadnoci. Dlatego te zalecane jest odwiedzanie ciaem mentalnym obszarw tropikalnych, wybrzey, obszarw miejskich, bieguna pnocnego i poudniowego; w skrcie - zwiedzanie wszystkiego, co sobie yczysz zobaczy. Kiedy ju praktykujesz to przez duszy okres, staniesz si biegy w przenoszeniu si, gdziekolwiek sobie zayczysz, i bdziesz w stanie widzie, sysze i czu wszystko, co tam ma miejsce. Celem podry mentalnej jest nie tylko postrzeganie wszystkiego, co obecnie zachodzi w danym miejscu na Ziemi, do ktrego osoba przybdzie, lecz rwnie jest to bycie aktywnym tam, gdzie jeste obecny swoim ciaem mentalnym. Na przykad naszymi mentalnymi oczyma mona nie tylko widzie kad chorob, jak dotknity jest czowiek, lecz rwnie posiada si moliwo leczenia tych chorb w tamtym miejscu i czasie bd korzystnego wpywania na potrzebujc osob. Wszystkie sukcesy i dziaania, jakie osigne wczeniej przy pomocy elementariw na paszczynie mentalnej, teraz moesz osign samodzielnie swoim ciaem mentalnym. Ostatecznie, kiedy w caym fizycznym wiecie poprzez podr mentaln czujesz si jak w domu i planeta Ziemia nie ma ci nic nowego do zaoferowania, to zwiedzaj swoim ciaem mentalnym inne sfery, by nawiza kontakt z innymi istotami i nabywa wiedz, ktra wykracza poza rozumienie przecitnej osoby. Przejcie do innej sfery nie jest bardzo trudne wystarczy mentalnie skupi si na sferze, jak chcesz odwiedzi swoim ciaem mentalnym, po czym jeste chwytany i wznoszony pionowo w gr, jak przez wir. Przejcie z naszego,

130

materialnego wiata do innej sfery odbywa si tak gadko, e moesz lata dookoa caego wiata w mgnieniu oka. W tym przypadku mag musi zgromadzi swoje wasne dowiadczenia i z tego powodu nic wicej nie mona powiedzie. Podczas praktykowania mentalnej podry mag dowiadczy zmczenia prawie niemoliwego do pokonania, ktremu musi si z caych si opiera. To zmczenie jest rezultatem poluniania si czcego sznura, tj. sznura ycia pomidzy astralnym a mentalnym ciaem, ktry zosta stworzony przez separacj ciaa mentalnego od fizycznego i ktry stale przywouje przeniesienie wiadomoci, a tym samym wywouje to zmczenie. Poprzez cig praktyk mag przyzwyczai si do projekcji swojego mentalnego ciaa i nie bdzie ju dowiadcza tego zmczenia. Opanowanie mentalnej podry, ktre zostao tutaj wyjanione, jest koniecznym, wstpnym przygotowaniem do projekcji ciaa astralnego, ktrej praktyka zawarta jest w magicznym ksztaceniu duszy kroku dziewitego.

Magiczne ksztacenie duszy


Wielkie Teraz
Ten, kto doszed do tego miejsca swojego rozwoju, musi bardzo sumiennie i dokadnie uwaa na to, co myli, zwaszcza przy pomocy swojej plastycznej, trjwymiarowej wyobrani. Zdolno koncentracji, jaka zostaa obudzona przez dugie, regularne wiczenia, przywouje penetrujce obrazy w akashy, ktre s poprzez plastyczne mylenie oywiane do bardzo wysokiego stopnia, a tym samym zaczynaj stawa si rzeczywistoci. Zatem zawsze miej jedynie szlachetne i czyste myli i staraj si zmieni wszystkie swoje pasje w dobre wartoci. W tym miejscu rozwoju dusza maga musi by uszlachetniona do tego stopnia, e nie jest ona w stanie tworzy zych myli czy le komu yczy. Mag musi by zawsze przyjacielski i uprzejmy i musi pomaga innym, kiedy tylko moe, wspomaga rad i uczynkami, musi by hojny, rozwany, dostosowujcy si i dyskretny. Musi by wolny od ambicji, wyniosoci, arogancji i chwalenia si. Te pasje bd si odzwierciedla w akashy, a skoro pierwiastek akashy posiada analogi harmonii, to akasha postawiaby najwiksze przeszkody na ciece maga, by utrudni mu dalszy rozwj. Akasha moe nawet uczyni dalszy rozwj niemoliwym. Przychodzi na myl powie Zanoni Edwarda Bulwer-Lyttona, gdy wspomniany w niej stranik granicy to nic innego jak akasha. Zatem stranik granicy upewnia si, e wysokie, czyli wite, tajemnice nie bd dostpne dla niedojrzaych i niegodnych. Nawet jeli taka osoba miaaby przepisa tajemnice, to akasha znalazaby odpowiednie rodki, by mentalnie zwie tak osob i wzbudzi w niej wtpliwoci bd zaj j dziaaniami losu, chronic wite tajemnice w kady moliwy sposb. wite tajemnice zawsze pozostaj zamknite dla niedojrzaych, nawet kiedy s opublikowane w setkach ksiek. Prawdziwy mag nigdy nie kieruje jakiejkolwiek nienawici ku adnej religii czy sekcie. Jest on wiadomy, e kada religia ma swj konkretny system, ktry powinien prowadzi do Boga, a zatem respektuje to. Wie, e kada religia popenia bdy, lecz powstrzymuje si od potpiania ich, gdy kady dogmat suy duchowej dojrzaoci jego wyznawcw.

131

Poprzez wasny rozwj, magowi dana jest dojrzao, by swoimi mentalnymi oczyma patrze poprzez kad myl, kady uczynek i kade dziaanie - przesze, teraniejsze lub przysze. Pojawi si zatem pokusa, by potpia ludzi. Czynic tak, bdzie on narusza boskie prawa i tworzy dysharmoni. Taki mag nie jest jeszcze wystarczajco dojrzay i akasha zamgliaby jego zdolnoci jasnowidzenia, a Maya by go zwioda. Musi on wiedzie, e dobro i zo ma swj powd istnienia i kade z nich musi wypenia swoje zadanie. Mag moe da reprymend, czy te wskaza saboci i bdy danej osoby, kiedy jest o to bezporednio poproszony, lecz musi to by wykonane z dyskrecj, by nie mona tego byo uzna za strofowanie. Prawdziwy mag akceptuje ycie w takiej postaci, w jakiej si toczy - cieszy si dobrem i uczy si ze za, i nigdy nie jest przygnbiony. Mag zna swoje wasne saboci i uczyni kady wysiek, by je wyeliminowa. Nie bdzie mia wyrzutw sumienia, gdy s to negatywne myli, a zatem trzeba ich unika. Wystarczy uzna wasne bdy i nigdy do nich nie wraca. Byoby zatem bardzo ze, by rozpamitywa przeszo i aowa kadej nieprzyjemnoci, ktr los postawi na twojej ciece. Jedynie sabi cigle narzekaj i oczekuj litoci. Prawdziwy mag jest wiadomy faktu, e przywoujc przeszo, oywia tym samym jej obrazy, przez co pojawiaj si nowe przyczyny, ktre stawiaj nowe przeszkody na jego ciece. Wanie dlatego mag powinien y wycznie w teraniejszoci i patrze w przeszo tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Powinien czyni jedynie te plany na przyszo, ktre s absolutnie konieczne. Dziki temu powstrzyma si od marze i wielkich iluzji i nie bdzie zbdnie marnowa energii, ktr naby tak wielkim wysikiem, a tym samym nie da podwiadomoci okazji do postawienia przeszkd na swojej ciece. Mag pracuje nad swoim rozwojem z determinacj, bez zaniedbywania swoich materialnych obowizkw, ktre powinien wypenia z wymagan sumiennoci, tak samo jak zadania, jakie przyj dla swego duchowego wzrostu. Zatem musi by bardzo surowy dla siebie i odnonie swojego rozwoju, zawsze skromny i zawsze dyskretny. Skoro pierwiastek akashy nie zna czasu ani przestrzeni, jest zatem stale aktywny w teraniejszoci, gdy koncepcja czasu jest zalena od naszych zmysw. Zatem zalecane jest dla maga dostosowa si do akashy najmocniej jak potrafi. Musi on uznawa akash za wielk chwil obecn i odpowiednio do tego myle i dziaa. Zdolno koncentracji w odniesieniu do elementw zaley od magicznej rwnowagi i jest rwnoczenie najlepsz metod do sprawdzenia, nad ktrymi elementami w ciele astralnym trzeba jeszcze wzmocni kontrol. Na przykad: tak dugo jak element ognia bdzie wpywa na maga astralnie w taki czy inny sposb, bdzie on dowiadcza trudnoci z wiczeniami plastycznej wizualizacji. W przypadku elementu powietrza bdzie dowiadcza trudnoci z wiczeniami koncentracji akustycznej; w przypadku elementu wody bdzie dowiadcza trudnoci z wiczeniami koncentracji w odniesieniu do uczu; w przypadku elementu ziemi bdzie dowiadcza trudnoci w kontrolowaniu swojej wiadomoci. W przypadku gdy mag ma trudno w kontrolowaniu swojej wiadomoci - co jest wane dla podry mentalnej bd do osignicia stanu transu, gdzie przejcie wiadomoci jest konieczne - ten rodzaj wiczenia bdzie powodowa rozmaite trudnoci i bdzie on musia bardziej intensywnie zaj si tymi wiczeniami koncentracji, ktre wpywaj na ten konkretny element. Zatem bdzie musia kontynuowa wiczenia koncentracji i pogbia je. Znakiem magicznej rwnowagi s wysokie osignicia we wszystkich wiczeniach na koncentracj: wizualnych, akustycznych, czuciowych i wiadomociowych. Kiedy mag osign ten poziom rozwoju, musi by w stanie utrzyma w umyle jedn koncepcj przez pitnacie minut bez najmniejszej przerwy, niezalenie od elementu, jakiemu ona odpowiada. Ogromnie wane jest

132

to, e jedno wiczenie koncentracji nie moe by bardziej udane od innych; mag nie moe skania si ku jednemu wiczeniu bardziej ni ku innym. Jeli tak si dzieje, to jest to pewny znak, e rwnowaga elementw w ciele, duszy i duchu nie zostaa w peni osignita. Aby uzyska magiczn rwnowag, ucze bdzie musia wiczy sumiennie i intensywnie. Jeli zdecyduje si tego nie robi, to wszystkie jego wady stan si przeszkodami we wszelkiej jego przyszej pracy duchowej. Teraz przechodzimy do waciwego magicznego ksztacenia duszy tego kroku. Konkretnie zajmujemy si tutaj OR i OB kabalistw oraz kontrol nad elektrycznym i magnetycznym fluidem.

Fluid elektryczny i magnetyczny


Wedug informacji podanej w teoretycznej czci tej ksiki, istniej dwa podstawowe fluidy: magnetyczny i elektryczny, ktre maj swoje rdo w czterech elementach. Fluid elektryczny wywodzi si z elementu ognia, natomiast fluid magnetyczny ma swoje rdo w elemencie wody. Element powietrza jest elementem rwnowacym pomidzy ogniem i wod. Element ziemi jest dwubiegunowy, zatem zawiera oba fluidy i jest elektromagnetyczny; w rodku jest elektryczny, a na powierzchni - magnetyczny. W odniesieniu do wspomnianych praw, te dwa fluidy dziaaj we wszystkich sferach: fizycznej, astralnej i mentalnej. S przyczyn wszystkiego, co istnieje. Teraz nabdziemy wiedz i uzyskamy kontrol nad tymi fluidami. Osigajc to, mag moe robi wszystko we wszystkich sferach, niezalenie od tego, czy ma do czynienia ze sfer mentaln, astraln czy wiatem fizycznym. Skuteczno fluidu w kadej z tych sfer zaley od dojrzaoci maga i od tego, jak intensywnie i efektywnie jest on w stanie rozwin przyczyn w odpowiedniej sferze. Istniej dwie fundamentalne metody pracy z tymi fluidami: metoda indukcyjna i dedukcyjna. W tym kroku mag nauczy si, jak stosowa obie metody. Zaczniemy od fluidu elektrycznego.

Kontrola nad fluidem elektrycznym: metoda indukcyjna


To konkretne wiczenie moe by praktykowane w siedzcej bd stojcej pozycji, zalenie od indywidualnej preferencji. Kiedy ju przyjmiesz odpowiedni pozycj, zamknij oczy i wyobra sobie, e twoje ciao jest puste i e jeste w rodku ognistej kuli, ktra wypenia cay wszechwiat. Musisz wyobraa sobie, e ognisty element jest rozgrzany do biaoci i tak jaskrawy jak Soce. Skoro ju nauczye si odczuwa konkretne atrybuty elementw, kiedy wysyae je w kroku pitym, to skoro mamy tutaj do czynienia z elementem ognia, to automatycznie poczujesz ciepo na powierzchni swojego ciaa bez potrzeby zwracania na to szczeglnej uwagi. Kiedy praktykujesz to wiczenie, powiniene postrzega ekspansj elementu ognia w swoim ciele. Musisz wyobraa sobie, e uniwersalny element ognia ekspansywnie wciska wiato do twojego pustego ciaa. Im intensywniej i bardziej ognicie wyobraasz sobie t uniwersaln ognist kul, tym wicej wiata bdzie ekspansywnie wcinite ze wszystkich stron poprzez pory twojej skry do wntrza ciaa. Zostanie ono naadowane wiatem. Musisz czu kompresujc moc wiata w swoim ciele i postrzega je 133

jako balon do pena napompowany wiatem. Kompresujca moc wiata musi przej z zewntrz do wewntrz. Bdziesz uderzony uczuciem penoci, do ktrego nie jeste przyzwyczajony, podobnym do uczucia, jakby mia wybuchn. Oddychaj spokojnie podczas tego wiczenia, gdy poprzez dynamiczn kumulacj wiata bdziesz chcia wstrzymywa oddech, a tego trzeba absolutnie unika. Kiedy ju stworzye siln akumulacj wiata, ktra jest rwnie nazywana dynamizacj wiata, i kiedy masz uczucie, e za chwil wybuchniesz, w tym samym czasie zauwaysz, e cae ciao, a zwaszcza czubki palcw, jest naadowane silnym elektrycznym prdem. Odcinij wyranie to uczucie w swojej pamici, gdy to jest wanie ten opisywany fluid elektryczny. Gdy tylko uda ci si ta akumulacja, przy pomocy wyobrani pozwl uniwersalnemu ogniowi znikn, a zostanie cakowicie usunity. W tym samym czasie wyobraaj sobie, e zgromadzone wiato ganie, e moc ekspansji stopniowo sabnie, a wszystko wewntrz i na zewntrz ciebie staje si cakowicie usunite. To koczy pierwsze wiczenie indukcyjnej metody przywoywania elektrycznego fluidu. Kiedy po kilku wiczeniach osigniesz wpraw w tworzeniu w sobie fluidu elektrycznego wedle yczenia, to osigne miejsce, w ktrym moesz zacz impregnowa ten fluid wybranym yczeniem. Jedyn rzecz, jaka pozostaa do zrobienia, jest wyobraanie sobie, e zgromadzone w tobie wiato, czy raczej elektryczny fluid zawarty w wietle, zwiksza i wzmacnia aktywne energie w twoim duchu, duszy i ciele fizycznym. W ten sposb budzisz z zewntrz do wewntrz wszystkie aktywne zdolnoci, cechy itp., ktre s w tobie, a ktre nale do elementu ognia i powietrza. Na przykad daje to moliwo zwikszenia swojej siy woli, wiary i wadzy nad elementami do nadnaturalnego poziomu. Niemoliwe jest opisanie sowami zakresu potgi i mocy, jak nabywasz w ten sposb, lecz twoje wasne dowiadczenie przekona ci najlepiej. W poprzednich rozdziaach regularnie podkrelaem, jak absolutnie konieczne jest uszlachetnianie wasnej duszy, bycie wolnym od pasji i aspirowanie do osignicia magicznej rwnowagi. Jeli osoba wci ulegajca pasjom, ktra nie osigna swojej penej magicznej rwnowagi, praktykuje to wiczenie, jak rwnie wszystkie nastpne, to poprzez aktywacj jedynie zwikszy intensywno swoich pasji. Wtedy nie bdzie w stanie ich kontrolowa i to przypiecztuje jej los. Kady doceni wag tego ostrzeenia, ktre nie jest pustym sowem czy wykadem o moralnoci. W peni zrwnowaony czowiek nie ma si czego ba. Wrcz przeciwnie, ma moliwo wzrasta i moe zrealizowa swoje najwysze ideay.

Kontrola nad fluidem magnetycznym: metoda indukcyjna


Procedura z fluidem magnetycznym jest dokadnie taka sama jak wspomniana wczeniej metoda z fluidem elektrycznym. Przyjmij swoj asan i wyobra sobie, e jeste pusty i posiadasz zdolno przyjmowania fluidu magnetycznego. Zamknij oczy i wyobra sobie, e cay wszechwiat jest wypeniony wod, a ty stoisz w rodku tego wszechwiata. Automatycznie poczujesz wilgotno i chd na powierzchni ciaa, lecz nie skupiaj na tym caej swojej uwagi, lecz wizualizuj, jak twoje ciao absorbuje magnetyczn energi z uniwersalnego elementu wody, podobnie jak sucha gbka wrzucona do wody. To wiczenie wyobraania musi by stale rozwijane, a poczujesz wewntrz siebie dynamizacj, ktra przypomina w peni napompowan opon i ktra daje ci znak, e dalsza akumulacja jest niemoliwa. Magnetyczny fluid sam w sobie jest postrzegany jako kurczca, przycigajca

134

moc. Kiedy osigne granic kumulowania magnetycznej energii, stopniowo pozwl wyobraeniu wygasn w nico i rozpu zgromadzon magnetyczn energi w nieskoczono. Kiedy jeste w stanie atwo rozrni elektryczny i magnetyczny fluid, bdziesz posiada umiejtno, tak jak przy fluidzie elektrycznym, wzmocnienia tych zdolnoci, ktre nale do elementu wody i ziemi, na przykad zdolnoci mediumistyczne, jasnoczucie, psychometri, odczytywanie myli, pismo automatyczne i wiele innych.

Kontrola nad fluidem elektrycznym: metoda dedukcyjna


Dwie poprzednie metody musz by cakowicie opanowane, zanim zaczniesz praktykowanie tej metody. Metoda dedukcyjna jest podobna do metody indukcyjnej, lecz kolejno jest odwrotna. Poprzez oddychanie pucami, porami, obiema technikami na raz bd poprzez sam wyobrani zgromad w ciele element ognia z wszechwiata, stosujc t sam procedur, jakiej nauczye si przy wdychaniu i kumulowaniu elementw. Nie powiniene kierowa uwagi na ciepo wytwarzane przez element ognia, gdy bdziesz postrzega je automatycznie. Nagromadzony element ognia powoduje ogromn ekspansj, skutkiem ktrej jest potna emanacja fluidu elektrycznego z ciaa na zewntrz. Jest to odczuwane przez skr caego ciaa, jakby byo si podczonym do elektrycznej aparatury o wysokiej czstotliwoci. Poprzez czste powtarzanie i zwikszanie akumulacji elementu, emanacja fluidu elektrycznego stale si zwiksza, staje si bardziej penetrujca i bardziej stabilna i moe by skondensowana do takiego stopnia, e moe by widziana i wyczuwana przez osoby, ktre nie s wyszkolone. T energi mona zwikszy do takiego stopnia, e mona zawieci lamp neonow. Te wiczenia oczywicie nie s przeznaczone do takich celw i takie eksperymenty powinny suy jedynie nabraniu pewnoci siebie; poza tymi przypadkami, energia ta ma by uywana jedynie dla wyszych i szlachetnych celw. Kiedy osigniesz poziom maksymalnej akumulacji elementu, tj. maksymalnej emanacji, stopniowo pozwalasz temu wyobraeniu zgasn w nicoci i rozpuszczasz element ognia razem z fluidem elektrycznym z powrotem do wszechwiata. To uwalnia ciao z elementu i tym samym koczy wiczenie.

Kontrola nad fluidem magnetycznym: metoda dedukcyjna


Dedukcyjna metoda kontrolowania fluidu magnetycznego jest podobna do poprzedniego wiczenia, dedukcyjnej metody kontrolowania fluidu elektrycznego, tylko z t rnic, e zamiast elementu ognia, stosujemy tutaj element wody. Zgromad element wody tak dynamicznie, jak tylko moesz, do swojego wyobraonego pustego ciaa. Kumulacja elementu wody moe by dokonana poprzez oddychanie pucami, porami, przez obie te metody razem bd poprzez sam wyobrani. Nawet jeli czujesz wilgo i chd podczas gromadzenia elementu wody, to gwn uwag kieruj na zewntrzn powierzchni skry. Bdziesz postrzega kurczliwy chd i przycigajc moc, jak gdyby by to prawdziwy magnes, zwaszcza na powierzchni skry. Na pocztku, zanim si do tego przyzwyczaisz, ten fluid bdzie mia efekt paraliujcy, zwaszcza kiedy jest intensywnie dynamizowany.

135

Kiedy ju osigniesz granic akumulacji, to poprzez wyobrani stopniowo rozpu element wody razem z fluidem magnetycznym z powrotem do wszechwiata, co koczy to wiczenie.

***
Wszystkie cztery metody musz by cakowicie opanowane, by w przecigu kilku chwil wykona kad z nich poprzez wyobrani i wytworzy indukcyjnie magnetyczny i elektryczny fluid. Osigniesz to poprzez czste i nieustanne wiczenie. Bd bardzo uwany, gdy kontrolowanie tych fluidw jest bardzo wane. Poprzez te dwie uniwersalne moce wszystko jest w zasigu, niezalenie od sfery, w ktrej mag chce wywrze swj wpyw. Na pocztku te wiczenia naley wykonywa z oczami zamknitymi, pniej - z otwartymi, niezalenie od okolicznoci, w jakich si znajdujesz. Wane jest, by wiedzie, e przy kadej z tych czterech metod mag bdzie mia tendencj do napinania swoich mini lub wstrzymywania oddechu, a tego naley ze wszech miar unika. wiczenia te naley praktykowa ze spokojem i by pozbawionym trosk. Nie powinny te by zauwaalne przez nikogo. Mag zauway, e metoda indukcyjna suy kierowaniu energii ze wszechwiata do wewntrz, tj. do ciaa, duszy i ducha, podczas gdy metoda dedukcyjna wysya energi, fluid, z wewntrz na zewntrz. Kiedy ju osigniesz wymagane dowiadczenie ze wszystkimi czterema metodami, moesz rozszerzy wiczenie metody indukcyjnej. Kiedy fluid elektryczny osignie maksymalny limit, rozpu zewntrzny element ognia w nico poprzez wyobrani, zatrzymujc fluid z jego napiciem i elementem ognia wewntrz swojego ciaa. Kiedy mag zatrzyma ten fluid przez znaczn ilo czasu, tak dugo jak tylko moe, to powinien stopniowo rozpuci go we wszechwiecie. Mag powinien wykonywa t sam procedur z fluidem magnetycznym. Nie przechod dalej, dopki nie opanowae bardzo dobrze tych dwch metod. Wspomniane metody kontroli elektrycznego i magnetycznego fluidu s pewnego rodzaju wiczeniami wstpnymi i kiedy mag osignie wysoki poziom biegoci ze wszystkimi czterema metodami, moe przej do gwnej metody kontrolowania fluidu elektromagnetycznego, ktrej opis jest nastpujcy. Zwr uwag na t analogi: gowa i klatka piersiowa odpowiadaj fluidowi elektrycznemu, podczas gdy brzuch, uda i stopy odpowiadaj fluidowi magnetycznemu. Teraz zadaniem maga jest w opisany sposb naadowa stopy, uda i brzuch do splotu sonecznego fluidem magnetycznym, a gow, szyj i klatk piersiow fluidem elektrycznym. Mag musi by w stanie naadowa kolejno tymi dwoma fluidami te dwa obszary ciaa tak dynamicznie, e ma on odczucie, e zaraz go rozerwie. Po dugim czasie praktyki uda si mu zachowa oba fluidy. Kiedy doszed do tego miejsca w swoim rozwoju, kompresuje fluid elektryczny w prawej stronie klatki piersiowej poprzez wyobrani, tworzc w ten sposb pust przestrze w obszarze serca. Zalecane jest nieadowanie lewej strony klatki piersiowej przy adowaniu grnej czci ciaa fluidem elektrycznym. Gdy to osigniesz, cignij zgromadzony fluid magnetyczny z dolnej czci ciaa poprzez lew cz klatki piersiowej do caej lewej doni, po czubki palcw, gdzie go kumulujesz. Teraz twoja lewa do staje si magnetyczna i posiada kurczliw, chodn emanacj. Wykonaj t sam procedur z praw

136

doni, gromadzc w niej fluid elektryczny, cigajc go z grnej czci ciaa, czyli z gowy i prawej strony klatki piersiowej. Poprzez t procedur prawa do staje si elektryczna. Mag odczuje ekspansywn, gorc energi elektryczn w swojej prawej doni, a zwaszcza w czubkach palcw. Jeli w tym momencie nie masz osobistego zastosowania dla obu tych energii, rozpu je poprzez wyobrani, z doni do wszechwiata. Kiedy w peni opanujesz te wiczenia, staniesz si panem fluidu elektromagnetycznego, panem tych dwch uniwersalnych energii, przy pomocy ktrych mona osign wszystko. W innym rozdziale opisz kilka moliwoci zastosowania tych fluidw. Bogosawiony niech bdzie mag, ktry ma elektryczne i magnetyczne donie, gdy takie donie mog sta si prawdziwym bogosawiestwem dla ludzkoci.

Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego


Jeli mag opanuje wszystkie wczeniejsze wiczenia ksztacenia ciaa fizycznego, to nie potrzebuje adnych dodatkowych instrukcji. W nastpnych rozdziaach ogranicz si zatem do podania rnych instrukcji i sugestii, ktre mog by przydatne. Poniej opisz metod wywierania wpywu poprzez uycie elementw, ktr mag moe uy, by wpywa na siebie bd innych.

Magiczny wpyw poprzez elementy


Jeli chodzi o t metod, to nie ma znaczenia, czy wpywasz na siebie, czy innych. W odniesieniu do elementw istniej cztery warte wymienienia metody: 1. 2. 3. 4. Ogie poprzez spalanie; Powietrze poprzez wyparowywanie; Woda poprzez mikstur; Ziemia poprzez rozkad.

Istniej setki wariacji i moliwoci wpywania poprzez elementy, ktre mona przytoczy, a nawet mona o tym jednym temacie napisa ca ksik. Jednake ogranicz si do jednego przykadu na element. Przy pomocy tych przykadw mag bdzie w stanie zwikszy swoj praktyczn wiedz i bdzie rwnie w stanie opracowa swoje wasne metody. Te cztery metody wywieraj skutek na najbardziej subtelnej astralnej matrycy materialnego wiata i powoduj, e elementy tej paszczyzny wywieraj swj wpyw, ilekro mag stosuje je porednio. Jeli mag zdecyduje si wpywa na czowieka, to fizyczne elementy ze swoimi analogiami dziaaj poprzez czc substancj pomidzy astralnym i fizycznym ciaem. Mag, ktry cakowicie kontroluje elementy na kadej paszczynie, nie potrzebuje adnej z tych metod. Osignie on swj cel tak samo szybko i z t sam pewnoci poprzez wpyw bezporedni. Lecz czasami nawet najwyszy mag uyje niszych mocy po prostu dlatego, e zarwno najnisze, jak i najwysze moce su mu i suchaj go. Jednake magowie, ktrzy nie osignli wyszego poziomu dojrzaoci, lubi uywa tych niszych praktyk, by realizowa swoje yczenia, gdy te moce lepo suchaj woli maga, ktry wie, jak je 137

kontrolowa. Teraz moe pojawi si pytanie: jaki jest cel tych niszych mocy i metod oraz jak je uywa i do czego stosowa? Odpowiem na to pytanie dwoma przykadami. Zamy, e ucze magii, ktry nie osign koniecznej biegoci, prosi o pomoc wysoce rozwinitego brata, gdy pomimo wszelkich wysikw nie jest on w stanie samodzielnie wyeliminowa pasji lub odziedziczonej cechy charakteru, chyba e bdzie traci znaczn ilo cennego czasu, walczc ze swoj pasj i rwnowac j. W tym przypadku brat moe wpyn na pasj poprzez dany element, stosujc odpowiedni metod, i moe albo osabi negatywn form wpywajcego elementu, by ucze mg atwiej walczy ze swoj pasj, albo moe nawet cakowicie usun wpyw elementu. Drugi przykad: zamy, e mag ma wyleczy chroniczn chorob przy pomocy elementw i e kilka bezporednich sesji nie osignie podanego skutku, a czste ich powtarzanie bdzie zbyt czasochonne. W takich przypadkach moe on przywoa te moce do pomocy. Istnieje w tej kategorii wiele sytuacji, gdzie mag moe stosowa pomoc elementw. Moe on uywa wszystkich energii czy mocy, o ktrych ma wiedz. Bardzo wane jest jednak, by cay czas jego czyny i motywy byy szlachetne, gdy z tego punktu widzenia, wszystko, co jest czyste, pozostaje czystym. Kiedy mag pracuje ze wszystkimi czterema metodami, ma on trzy sfery aktywnoci: skutek natychmiastowy; skutek ograniczony czasem; stay skutek, ktry z czasem ganie, jeli procedura nie zostanie powtrzona.

Wpyw poprzez element ognia: spalanie


Przygotuj kawaek flaneli bd bibuy o rozmiarze 10x10cm. W ostatecznoci moesz posuy si zwykym papierem. Nawil go wybranym kondensatorem fluidw i pozwl powoli wyschn. Nastpnie umie przygotowany papier przed sob i swoj wyobrani poprzez materialne elementy skoncentruj swoje yczenie na przygotowanym papierze lub flaneli. W tym miejscu nie zapomnij ograniczy skutku. Okrel, czy skutek powinien by natychmiastowy, ograniczony czasem, czy stay. Kiedy papier jest cakowicie naadowany twoim yczeniem, spal go w otwartym ogniu bd w pomieniu wieczki. Kiedy papier si pali, koncentruj si ponownie, e poprzez palenie bibuy czy flaneli uwalniana jest energia, ktra wprawia w ruch fizyczne elementy, by wytworzyy podany skutek. Pozostay popi nie ma adnej magicznej wartoci i moesz go wyrzuci tak jak normalny popi. Moesz sformuowa skutek w taki sposb, e bdzie on natychmiastowy, gdy tylko osoba, dla ktrej ta procedura jest przeznaczona, zje czy wypije co ciepego bd gdy wejdzie do ciepego pokoju albo wejdzie w kontakt z czym ciepym. Poprzez t procedur mona wysa element ognia do bibuy, naadowa go yczeniem i przypisa uniwersalnemu elementowi ognia bd pierwiastkowi akashy dla celu wyzwolenia skutku. Istnieje oczywicie wiele innych procedur, lecz ten przykad powinien wystarczy jako uyteczna wskazwka dla maga.

Wpyw poprzez element powietrza: wyparowywanie

138

Nalej wody do maej, metalowej miski, aby tylko przykry dno na kilka milimetrw. Do tej wody dodaj kilka kropel kondensatora fluidw, ktry jest kompatybilny z elementem powietrza. Jeli nie masz takiego kondensatora, to moesz uy kondensatora uniwersalnego. Postpuj w dokadnie ten sam sposb jak z poprzednim elementem, czyli wylij swoje yczenie do pynu poprzez koncentracj. Gdy tylko ukoczysz t procedur, umie metalow misk nad pomieniem nie mona uywa podgrzewania elektrycznego i pozwl naadowanemu yczeniem pynowi wyparowa. Podczas gdy woda wyparowuje, kieruj swoj uwag na wznoszc si par i koncentruj si na tym, e yczenie jest absorbowane przez element powietrza i e najbardziej subtelny pierwiastek powietrza ma je zrealizowa. Kontynuuj koncentracj, a wyparuje ostatnia kropla pynu, co zakoczy eksperyment. Podczas impregnacji yczeniem moesz doda rozkaz, e osoba, na ktr chcesz wpyn, bdzie z kadym oddechem wdychaa ten pierwiastek powietrza, poprzez ktry yczenie ma si zrealizowa. Jest to tylko jeden przykad; istnieje wiele podobnych wariacji wywierania wpywu poprzez pierwiastek powietrza, ktre mag moe samodzielnie sformuowa.

Wpyw poprzez element wody: mikstura


Znajd miejsce ze wie, czyst, biec wod; moe to by rdo, may strumyk, czy nawet rzeka. We ze sob nowy kubek, szklane naczynie bd waz. Podczas eksperymentu upewnij si, e nikt ci nie zauway. Napenij pojemnik wod i dodaj do niej kilka kropel kondensatora fluidw odpowiadajcego elementowi wody. Moesz uy uniwersalnego kondensatora fluidw, jeli odpowiedni dla elementu wody nie jest dostpny. Postpuj w dokadnie ten sam sposb jak z poprzednim elementem, tzn. impregnuj wod swoim yczeniem. Kiedy przygotowana woda jest odpowiednio naadowana twoim yczeniem, ekstatycznie wylej j do biecej wody, wydajc stosowny rozkaz, ktry najbardziej subtelne czci elementu wody od razu wykonaj. Ilekro dana osoba wejdzie w kontakt z elementem wody, na przykad myjc si, pijc, moknc w deszczu etc., element wody bdzie natychmiast stawa si aktywny i uwalnia okrelony efekt. Ten przykad powinien wystarczy magowi za konieczn informacj dla sporzdzenia wasnych metod, ktre bd tak samo skuteczne.

Wpyw poprzez element ziemi: rozkad


Pracujc z tym elementem, masz dwie moliwoci: 1. Wykonuj t sam procedur co w poprzednim eksperymencie, uywajc wody z rzeki bd deszczwki i dodajc do niej troch kondensatora fluidw odpowiedniego dla elementu ziemi. Nie uywaj do tych eksperymentw wody z kranu. Moesz uy uniwersalnego kondensatora fluidw, jeli nie masz takiego, ktry odpowiada elementowi ziemi. Moesz rwnie pracowa bezporednio z kondensatorem fluidw, bez rozpuszczania go w wodzie. Wykonywane jest to w nastpujcy sposb: wlej zaimpregnowany kondensator fluidw w ziemi i koncentruj si intensywnie, e ziemia absorbuje ten pyn i e element ziemi uwalnia podany efekt. Dla tego eksperymentu wybierz miejsce, gdzie masz cakowit prywatno, np. wasny ogrd bd szerokie, otwarte przestrzenie polan czy pl. Jeli mieszkasz w miecie i nie masz takich moliwoci, wystarczy doniczka kwiatowa zawierajca troch gleby.

139

2. Wytnij otwr w jabku bd gruszce, a jeszcze lepiej w ziemniaku, i wlej do otworu kondensator fluidw, ktry jest waciwy dla elementu ziemi. Jeli nie masz kondensatora fluidw analogicznego do elementu ziemi, to moesz uy kondensatora uniwersalnego. Nastpnie postpuj w ten sam sposb jak w poprzednim eksperymencie naaduj ziemniak, impregnujc go swoim yczeniem. Nastpnie zakop go w ziemi i czynic to, koncentruj si na tym, e element ziemi uwolni podany skutek. Magia sympatyczna i mimiczna take nale do tej kategorii, ktra rwnie jest nazywana transplantacj; tutaj nie pracujesz z kondensatorami fluidw, lecz z mumiae. Mumiae to substancje otrzymane z fizycznego ciaa, takie jak wosy, paznokcie, krew, pot, mocz etc. W tej ksice nie opiszemy tego niszego rodzaju magii, gdy kady mag, ktry chce si tym zaj, moe opracowa wasne techniki. Te dwa przykady powinny wystarczy, by uczyni wpywanie przy pomocy elementu ziemi zrozumiaym. Otrzymawszy te instrukcje, mag powinien by w stanie opracowa swoje wasne metody, w ktrych jego intuicja poprowadzi go waciw drog. Te przykady ilustruj, e decydujcym czynnikiem jest wywiczona wola maga, ktra skania uniwersalne elementy do wyzwolenia podanego skutku. Procedura moe by dowolnie powtarzana, a podany efekt zostanie osignity. Mag moe uywa tych eksperymentw rwnie do wpywania na siebie. Istnieje jeszcze inna metoda wpywania na siebie, gdzie podany efekt jest wykonywany z pomoc elementw przez istoty elementw: salamandry, sylfy, rusaki i gnomy. W mojej drugiej ksice, Praktyka magicznej ewokacji, opisz, jak takie istoty si przywouje i jak staj si widzialne, by suy magowi.

Kondensatory fluidw
Na kady obiekt moesz wpyn przy pomocy wyobrani i woli, adujc go elektrycznym bd magnetycznym fluidem albo adujc go elementami lub akash. Poprzez prawa analogii i dowiadczenie dowiedziono, e nie kady obiekt i nie kady pyn jest odpowiedni do gromadzenia lub zachowywania w nim skondensowanej energii czy mocy przez duszy okres. Tak jak elektryczno, magnetyzm i ciepo maj swoje dobre i ze przewodniki, tak samo dotyczy to wyszych energii i mocy. Dobre przewodniki maj olbrzymi zdolno akumulacji, gdy posiadaj zdolno magazynowania i zachowywania energii, ktra zostaa w nich umieszczona poprzez koncentracj. W naukach hermetycznych takie akumulatory s nazywane kondensatorami fluidw. Istniej trzy ich gwne kategorie: stae, pynne i gazowe. Do podstawowej grupy staych kondensatorw fluidw nale przede wszystkim ywice i metale, spord ktrych najlepsze jest zoto. Najmniejsze lady zota, nawet atomowe czsteczki, nadaj niesychan zdolno kondensacji jakiemukolwiek pynowi. Dlatego te zoto w maych ilociach dodawane jest do kadego kondensatora fluidw. Pniej podane zostan wszystkie szczegy. Druga grupa skada si z lakierw, olejw, tynktur i ekstraktw zoonych z ywic, ktre s wytwarzane z okrelonych rolin. Tak jak zoto zajmuje pierwsze miejsce wrd cia staych,

140

gdy jest analogiczne do Soca i mocy wiata, ludzka krew i nasienie reprezentuj zoto pord cia pynnych. Mae lady krwi czy spermy dodane do pynu nadaj mu doskona zdolno akumulacji, a czasem mog nawet cakowicie zastpi zoto. Na trzeci grup skadaj si kadzida, zapachy, wody zapachowe i opary. Jednake s one mao znaczce dla praktyki magii, wic powstrzymam si od ich szczegowego opisywania. W tej ksice opisz jedynie najwaniejsze kondensatory fluidw, ktre s potrzebne dla praktyki magii. Jeli miabym opisa wszystkie rne rodzaje kondensatorw, procesy ich przyrzdzania i metody zastosowania, jak rwnie opisa szlachetne i pszlachetne kamienie (ktre trzeba byoby zaczy, gdy s one doskonaymi kondensatorami), to wypenioby to bardzo obszern ksik. Istniej dwa rne sposoby na przygotowanie kondensatorw fluidw. Pierwszym rodzajem s kondensatory proste, czyli uniwersalne, ktre s przygotowywane z jednej substancji bd z jednej roliny i mog by uyte do prawie kadego celu. Drugim rodzajem s kondensatory zoone, ktre s przygotowywane z kilku substancji bd rolin, a zatem posiadaj wyjtkowo silne zdolnoci kumulacyjne. Skoro drobna ilo zota musi by dodana do kadego kondensatora, mag powinien skupi si najpierw na zocie. W niektrych specjalistycznych sklepach z asortymentem fotograficznym mona spotka rozpuszczalny w wodzie chlorek zota, aurum chloratum, ktry jest uywany do barwienia papieru fotograficznego. Jeden gram chlorku zota rozpuszczony w 20 gramach destylowanej wody tworzy cudown tynktur zota. 5-10 kropel tej tynktury wystarczy na 100 gramw kondensatora fluidw. Osoby majce dostp do laboratorium mog stworzy tynktur zota poprzez elektroliz. Preparaty ze zotem mona rwnie atwo dosta w aptekach homeopatycznych czy w innych miejscach sprzeday remediw homeopatycznych lub elektro-homeopatycznych. Homeopatyczne remedia zota s najczciej roztworami chlorku zota bd tynkturami stworzonymi poprzez proces elektrolityczny. Na przykad Aurum chloratum D1-D3, Aurum muriaticum D1-D3, Aurum metallicum D1-D3. Kady, kto jest zaznajomiony z homeopati, wie, e D oznacza decymaln potencj remedium. Jeli nie jeste w stanie uzyska tynktury zota z powyszych rde, moesz rwnie przygotowa j samodzielnie wedug instrukcji staroytnych alchemikw, gdy procedura jest bardzo prosta. We kawaek zota najwyszej jakoci, im czystsze zoto, tym lepiej, chocia wystarczy zwyczajne, 14-to karatowe. Forma, w jakiej ono jest, nie ma znaczenia; moe to by piercionek, broszka, acuszek czy wieczko od zegarka kieszonkowego. Potrzebujesz rwnie destylowanej wody; jeli nie bdzie dostpna, uyj deszczwki. Nalej do naczynia dziesi razy wicej wody, ni wynosi waga twojego zota. Na przykad, jeli masz 10 gramw zota, to musisz uy 100 gramw destylowanej wody. Nastpnie umie zoto nad ogniem, a stanie si rozgrzane do czerwonoci. Gdy si rozgrzeje, ostronie umie je w pojemniku z destylowan wod. Jakiejkolwiek metody uyjesz do przytrzymywania zota nad ogniem - czy to na odpowiednio wygitym drucie, czy par szczypiec - upewnij si, e ten drut czy szczypce nie wejd w kontakt z wod. Najlepsz metod jest gruby drut, z ktrego po prostu spucisz zoto do wody. Pamitaj, kiedy rozgrzane do czerwonoci zoto wpadnie do wody, bdzie ona pryskaa, wic uwaaj, by si nie poparzy. Szczeglnie chro swoje oczy! Upewnij si, e tylko zoto wchodzi w kontakt z wod bd jest w niej zanurzone. Pozwl wodzie i zotu cakowicie wystygn. Musisz powtrzy t procedur 7 do 10 razy. Kiedy ju to zrobisz, powiniene osign tynktur zota, ktrej potrzebujesz. Pamitaj, e kiedy tyle razy zanurzysz rozgrzane do czerwonoci zoto w wodzie, to stracisz znaczn ilo wody, szczeglnie, jeli pracujesz z ma jej iloci. Kiedy rozgrzane do czerwonoci zoto jest tak gwatownie schadzane przez wod, utlenia si. Innymi sowy, w tym procesie uwalniane s

141

ze zota drobne atomowe czsteczki, a tym samym woda staje si nasycona zotem. Ten pyn, czyli tynktura zota, musi by przefiltrowany przez kawaek ptna, papieru filtrujcego bd baweny, najlepiej umieszczony w lejku, a nastpnie powinien by przechowywany dla swojego celu. Ta tynktura ma tak wielk potencj, e potrzebujesz nie wicej ni 5 do 10 kropel na 100 gramw kondensatora fluidw. Zoto, ktre byo uyte do przygotowania tynktury, powinno by dobrze wyczyszczone rodkiem do czyszczenia zota, a nastpnie moe by uyte ponownie. Staroytni alchemicy nazwali t nasycon wod - czy jakkolwiek inn esencj rolinnego pochodzenia, w ktrej schodzono rozgrzane do czerwonoci zoto - kwintesencj zota poprzez proces rozgrzewania. Bya ona uywana jako dodatek do innych alchemicznych remediw leczcych. Jednake nasz intencj jest uycie tej tynktury do naszych kondensatorw fluidw.

Przygotowanie prostego kondensatora fluidw


We jedn gar wieych bd suszonych kwiatw rumianku, umie je w garnku i wlej tyle zimnej wody, by byy cakowicie zanurzone. Przykryj pokrywk i gotuj przez okoo 20 minut. Pozwl temu naparowi ostygn, lecz nie zdejmuj pokrywki. Gdy ju wystygnie, przefiltruj go, wlej do czystego garnka i odparuj, gotujc na wolnym ogniu, a zostanie go okoo 50 gramw; kilka kropli rnicy w ktrkolwiek stron nie ma znaczenia. Podczas caego procesu garnek musi by przykryty pokrywk. Kiedy ekstrakt rumiankowy ostygnie, zmieszaj go z 50-cioma gramami alkoholu. Alkohol zachowa ekstrakt rumianku. Dodaj do tej mikstury okoo 10 kropel tynktury zota. Jeli zamierzasz uy tego kondensatora dla wasnych celw, moesz znacznie zwikszy jego skuteczno, dodajc swojej wasnej krwi bd spermy, zbierajc najlepiej obie te rzeczy na baweniany tampon, zanurzajc go w kondensatorze i mocno wstrzsajc. Nastpnie przefiltruj kondensator przez bawen, ptno bd papier filtrujcy i przechowuj dobrze zamknity, najlepiej w ciemnopurpurowej butelce, w ciemnym i chodnym miejscu, gotowy do uycia. Kondensator fluidw przygotowany w ten sposb nie straci swojej efektywnoci przez wiele lat. Przed kadym uyciem wstrznij go mocno, a po uyciu dobrze zamknij i cigle przechowuj w ciemnym i chodnym miejscu. Moesz przygotowa kilka uniwersalnych kondensatorw fluidw, uywajc tej samej procedury. Moesz uy rosyjskiej herbaty bd oryginalnej herbaty chiskiej, z kwiatu biaej lilii (te s najlepsze), lici topoli, korzenia pokrzyku, kwiatu arniki lub kwiatu akacji. Prosty kondensator fluidw przygotowany z jednego rodzaju zi czy rolin bdzie suy normalnym celom, jak wpywanie poprzez elementy czy rozwijanie astralnych zmysw z jego pomoc.

Zoony, uniwersalny kondensator fluidw


Kiedy chcesz osign szczeglnie mocn akumulacj energii lub gdy chcesz wykona zadania, ktre maj wywrze fizyczny wpyw jako dodatek do wpywu mentalnego i 142

astralnego, na przykad przy tworzeniu elementariw, oywianiu obrazw czy innych zjawiskach materializacji, to moesz wspomc si zoonym kondensatorem fluidw, ktry zawiera nastpujce ekstrakty rolinne: Korze dziglu, licie szawi, kwiaty lipy, skrka ogrka, nasiona dyni, kwiaty bd licie akacji, kwiaty rumianku, kwiaty, licie lub korzenie lilii, kwiat bd kora cynamonu, parzce licie pokrzywy, licie mity, licie topoli, kwiaty lub licie fiokw albo dziki bratek, licie bd kora wierzby i wiey, zielony lub suszony tyto. Istniej trzy rne metody przygotowania. W pierwszej, najprostszej, we rwne objtociowo nie wagowo iloci wszystkich wspomnianych zi i umie je w duym garnku. Wlej do nich zimn wod, by je cakowicie pokrya, przykryj cao pokrywk i gotuj ten napar przez 30 minut. Nastpnie pozwl mu ostygn, przefiltruj go, przelej przefiltrowany pyn do czystego garnka i gotuj powoli, a stanie si tak gsty, jak tylko moliwe, bez przypalania go ani zbytniego wysuszenia. Nastpnie dodaj objtociowo tyle alkoholu, ile pynu otrzymae z ekstrakcji naparu, a na kade 100 gramw tej mikstury ekstraktu i alkoholu dodaj 10 kropel tynktury zota i swojej krwi bd spermy, lub ich obu. Wstrznij tym wszystkim, dokadnie przefiltruj i przelej ten kondensator do ciemnych, purpurowych butelek, zatkaj je dobrze i przechowuj gotowe do uycia w chodnym i ciemnym miejscu. Druga metoda przygotowania zoonego kondensatora fluidw jest nastpujca: umie wszystkie wspomniane zioa w rwnych objtociowo, a nie wagowo, ilociach w szklanym soju, wystarczajco duym, by pomieci je wszystkie, i zalej je spirytusem lub alkoholem o jak najwyszym procencie. Dobrze zamknij ten sj i na 28 dni odstaw do ciepego miejsca, by dokonaa si ekstrakcja. Nastpnie wycinij cay napar przez kawaek ptna bd inn form prasy, a potem dobrze przefiltruj. Dodaj tynktury zota, 1 kropl na kade 10 gramw mikstury zi i alkoholu. Moesz te doda swojej krwi i spermy. Nastpnie wlej wszystko do butelek i trzymaj wycznie do wasnego uytku. Ju nie trzeba dodawa alkoholu dla przechowania. Trzecia metoda wymaga troch wicej czasu i wysiku; jest jednak najlepsza. Przygotuj wszystkie wspomniane zioa indywidualnie. Moesz przygotowa kade z nich, uywajc metody tworzenia prostego kondensatora fluidw, gdzie uywalimy kwiatw rumianku, bd moesz zastosowa drug metod, gdzie przygotowujesz te ekstrakty rolinne, zalewajc zioa spirytusem. Kiedy ju przygotujesz wszystkie ekstrakty, zmieszaj je w rwnych proporcjach, dodaj odpowiedniej iloci tynktury zota i przechowuj w chodnym i ciemnym miejscu. Stosujc jedn z powyszych metod, przygotuj cztery nastpujce kondensatory fluidw, ktre su wpywaniu na elementy. Roliny konieczne do tego celu to: Dla elementu ognia cebula, czosnek, pieprz, nasiona gorczycy. Ten kondensator fluidw nie moe wej w kontakt ze skr, a zwaszcza z oczami, gdy wywouje podranienia. Dla elementu powietrza orzechy laskowe bd licie lub kora leszczyny, owoce jaowca, patki lub licie ry, nasiona kolendry. Dla elementu wody owies bd przycite odygi owsa, siemi rzepakowe lub ostatecznie rzepa, burak cukrowy, odygi bd licie piwonii, licie albo kora wini.

143

Dla elementu ziemi korze, licie lub nasiona pietruszki, kminek, babka zwyczajna szerokobd wskolistna, kwiat godzika bd melisa. W oczach niewtajemniczonego wspomniane przepisy musz zdawa si cakowicie nielogiczne, a z farmakologicznego punktu widzenia mog si wydawa cakowitym nonsensem. Zajmujemy si tutaj jednak nie skutkiem farmakologicznym, a magicznym. Oko wtajemniczonego, ktre rozpoznaje tajne znaczenia rolin, zobaczy prawidowe powizania poprzez gbok medytacj. Opierajc si na prawach analogii, moglibymy uoy setki takich przepisw. Jednake te instrukcje powinny wystarczy i dobrze suy celom maga. Wszystkie przepisy tutaj wspomniane wywodz si z praktyki magii i dowiody swojego dziaania. Lecz zanim zakocz rozdzia o pynnych kondensatorach fluidw, chciabym w pewnym stopniu nawietli temat, ktry jest czci alchemii, a mianowicie eliksiry ycia.

Eliksiry ycia
Prawdziwe eliksiry ycia alchemikw s niczym wicej jak niesychanie zoonymi kondensatorami fluidw, ktre s przygotowywane w analogii do elementw i trzech paszczyzn ludzkiej egzystencji oraz s odpowiednio magicznie naadowane. Esencje uywane s dla sfery mentalnej; tynktury - dla sfery astralnej; sole i ekstrakty - dla sfery materialnej, a wszystkie z nich s odpowiednio adowane. Eliksiry przygotowane w ten sposb wpywaj nie tylko na fizyczne ciao czowieka, lecz rwnie na ciao astralne i mentalne. Takie eliksiry s nie tylko dobrymi leczcymi remediami, lecz rwnie dynamicznymi remediami regeneracji. Zatem eliksiry prawdziwych alchemikw to nic innego jak wymienite kondensatory fluidw.

Przygotowanie staego kondensatora fluidw


W nastpnym kroku opisz prawdziw magi lustra, waciw praktyk z magicznym lustrem. Zatem niezmiernie wane jest, by mag rozumia, jak stworzy magiczne lustro. Potrzebuje do tego staego kondensatora fluidw, ktry skada si z siedmiu metali, a s to: Ow jedna cz; Cyna jedna cz; elazo jedna cz; Zoto jedna cz; Mied jedna cz; Mosidz jedna cz; Srebro jedna cz; ywica aloesu jedna cz; Wgiel drzewny trzy czci; Wgiel kamienny siedem czci. Wspomniane skadniki staego kondensatora fluidw s mierzone objtociowo, a nie wagowo. Wszystkie skadniki musz by sproszkowane. Bardziej mikkie metale, jak ow i cyna, mona rozdrobni, uywajc szorstkiego pilnika, podczas gdy do twardszych metali 144

potrzebujesz delikatniejszego pilnika. Utucz ywic aloesu w modzierzu na proszek, chyba e kupisz j ju w formie sproszkowanej. W ten sam sposb przygotuj oba rodzaje wgla. Kiedy wszystkie skadniki s sproszkowane, zmieszaj je dobrze ze sob, i ta mikstura bdzie waciwym staym kondensatorem fluidw. Elektro-magikum staroytnych magw i alchemikw jest niczym innym jak synnym kondensatorem fluidw, ktry zoony jest z nastpujcych skadnikw: 30 gramw zota; 30 gramw srebra; 15 gramw miedzi; 6 gramw cyny; 5 gramw oowiu; 3 gramy elaza; 15 gramw rtci. Jak wida, we wspomnianym kondensatorze fluidw reprezentowane s wszystkie planetarne metale. Z tego stopu metali byy wykonywane magiczne lustra, dzwony i inne podobne obiekty. Stae kondensatory fluidw, ktre poleciem, s tak samo dobre i wielokrotnie si sprawdziy.

Przygotowanie magicznego lustra


Istniej dwa rodzaje magicznych luster: zwyke, paskie lustro i lustro wklse. Mona uy zwykego, paskiego bd wklsego lustra, ktre zostanie pokryte srebrnym amalgamatem lub czarnym lakierem, bd te pynnym lub staym kondensatorem fluidw. Lustra pokryte pynnym bd staym kondensatorem fluidw maj specjaln warto dla naszej magicznej praktyki. Zatem przy pomocy kilku przykadw opisz, jak si je robi. 1. Dla najprostszych magicznych luster z kondensatorem najlepsz jest powierzchnia zwykego lustra bd miski, najlepiej wykonana ze szka, ktre mona pokry pynnym bd staym kondensatorem fluidw. 2. Wytnij okrgy dysk z kartonu, okoo 20-50cm rednicy, zalenie od tego, jak due chcesz mie magiczne lustro. Z bibuy bd papieru filtrujcego wytnij kolejny dysk tego samego rozmiaru co dysk kartonowy, namocz go kondensatorem fluidw lub nanie go rwnomiernie kilka razy pdzlem bd bawen, a cakowicie przeniknie papier, a nastpnie pozwl mu wyschn. Potem przyklej bibu do kartonowego dysku, pozwl im wyschn, i magiczne lustro jest gotowe do uycia. Kady powinien by w stanie przygotowa tak proste lustro. Ci, ktrzy nie chc ksztatu okrgego, mog wybra owal bd wielokt. Jeli chcesz, moesz rwnie oprawi swoje lustro. Moesz do niego zastosowa prosty kondensator fluidw, lecz bardziej zalecany jest zoony. 3. Trzecia metoda jest identyczna z drug; innymi sowy, wykonaj te same kroki, lecz dodatkowo nanie bardzo cienk warstw przezroczystego lakieru na ca powierzchni bibuy, ktra ju jest zaimpregnowana pynnym kondensatorem fluidw. Nastpnie, poprzez drobne sito posyp sproszkowany stay kondensator fluidw na powierzchni zaimpregnowanego, polakierowanego papieru. Kiedy to lustro wyschnie, bdzie od razu

145

gotowe do uycia; jest to rwnie najlepsze magiczne lustro, gdy zawiera oba kondensatory fluidw i tym samym jest szczeglnie waciwe dla praktyki magii. 4. Przygotowanie wklsego lustra rwnie nie jest trudne ani skomplikowane. Moesz dosta wklse szko z fabryki szka bd w sklepie z zegarami. Szko uywane do zegarw ciennych czy duych zegarw stojcych jest bardzo dobre. Moesz te uy naczy, ktre uywane s w laboratoriach do odparowywania. Kilkakrotnie pokryj wypuk stron szka czarnym lakierem spirytusowym lub lakierem nitro, ktry jest uywany do malowania samochodw i zawiera aceton, przez co szybko wysycha. Aby zaaplikowa kondensator fluidw, najpierw na cienk warstw przezroczystego lakieru na wkls stron lustra, a nastpnie posyp j staym kondensatorem fluidw poprzez drobne sito i pozwl wyschn. Jeli chcesz uy magicznego lustra do optycznego jasnowidzenia, powiniene oprawi je w czarn, drewnian ram, i wtedy bdzie gotowe do uycia. 5. Jeli nie jeste w stanie naby wklsego szka, a chcesz wykona wklse magiczne lustro, to zamiast szka moesz uy kawaka drewna, ktre odpowiednio uksztatujesz, bd kawaka kartonu, ktry mona atwo ksztatowa, gdy jest wilgotny. Moesz rwnie stworzy proste, niedrogie i atwo dostpne wklse lustro z tej gliny, gipsu czy podobnych produktw. Zmieszaj t glin bd gips z kondensatorem fluidw w taki sposb, by mona byo t substancj ugniata i formowa. Uformuj to lustro rkoma, pozwalajc, by powoli wysychao, bez pojawiania si adnych szczelin. Jeli mimo ostronoci pojawi si szczeliny, to wypenij je tym samym wilgotnym materiaem i pozwl mu cakowicie wyschn. Wyszlifuj gotow form papierem ciernym, a bdzie cakowicie gadka. Wtedy na na wkls stron bezbarwny lakier i posyp j staym kondensatorem fluidw poprzez drobne sito, a nastpnie pozwl wyschn. Potem stron wypuk i brzegi pokryj czarnym lakierem. Teraz lustro jest gotowe do uycia. Lustro wasnorcznie stworzone z gliny czy gipsu jest duo bardziej skuteczne ni lustro przygotowane ze szka, gdy posiada dwa bardzo skuteczne kondensatory fluidw, pynny i stay. Jedynym minusem jest to, e w porwnaniu do innych, lustro to jest cikie i duo atwiej si tucze. Jeli pozostaa ci jaka ilo staego kondensatora fluidw po skoczeniu przygotowywania lustra, trzymaj go w bezpiecznym miejscu, gdy bdzie uywany do innych celw, na przykad do magicznej rdki, ktr moesz wykona z dojrzaej gazi; powinna by prosta i mie okoo 30-50cm dugoci. Wydr w jej rodku otwr przez jej ca dugo i wypenij staym kondensatorem fluidw. Zatkaj i zapiecztuj rdk, ktra potem jest magicznie adowana do rnych dziaa, jak akty woli, przenoszenie do innych istot, odpdzenia itp. Wicej szczegw odnajdziesz w mojej drugiej ksice, Praktyka magii ewokacyjnej. Podsumowanie wicze kroku VIII I. Magiczne ksztacenie ducha 1. Przygotowanie do podry mentalnej. 2. Praktyka podry mentalnej a. W pokoju b. Na mae odlegoci c. Odwiedzanie znajomych, krewnych etc. II. Magiczne ksztacenie duszy

146

1. 2. 3. 4. 5.

Wielka chwila obecna Brak ycia przeszoci Przeszkody w koncentracji jako miernik magicznej rwnowagi Astralne ciao i wiato Opanowanie elektrycznego i magnetycznego fluidu

III. Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego 1. Magiczny wpyw poprzez elementy 2. Kondensatory fluidw a. Proste kondensatory b. Zoone kondensatory c. Kondensatory fluidw dla magicznych luster d. Przygotowanie magicznego lustra przy pomocy kondensatora fluidw Koniec kroku VIII

147

Krok IX Magiczne ksztacenie ducha


Wprowadzenie
W magicznym ksztaceniu duszy kroku VII zajmowalimy si tematem jasnowidzenia. Teraz ponownie powic temu tematowi sporo uwagi. Rne instrukcje osignicia tej zdolnoci opublikowane przez wielu autorw nie przyniosy podanych rezultatw, zatem nikt nie by w stanie osign tej zdolnoci poprzez instrukcje podane w tych publikacjach. Nawet utalentowane osoby o mediumistycznych predyspozycjach osigay w jasnowidzeniu jedynie czciowe efekty, ktre i tak z czasem zanikay. Zazwyczaj dotykay ich rne choroby, takie jak choroba oczu, osabienie wzroku, rozstroje nerwowe etc. Gwnym powodem tych chorb jest fakt, e osignite jasnowidzenie nie byo konsekwencj waciwego mentalnego i astralnego rozwoju, lecz byo wywoane na si, a tym samym byo jednostronne. Tym samym stao si chorob, a nie zdolnoci. Jeli praktykujesz jakkolwiek z tych niepenych instrukcji, bdzie to bez wyjtku prowadzi do nienaturalnego, patologicznego zatrzymania elementu, co bdzie skutkowao nadwraliwoci jednego z organw zmysowych. Moliwe jest zatem, e poprzez t nadwraliwo zmysy bd postrzega wraenia z astralnego lub mentalnego wiata, lecz wszystkie te percepcje bd zalene od duchowego podejcia osoby wykonujcej te instrukcje, oraz od jej dojrzaoci i karmy. Zatrzymanie elementu mona podzieli na cztery gwne grupy. S to: 1. Zatrzymanie pierwiastka ognia: do tej grupy nale wszystkie eksperymenty z jasnowidzeniem, ktre polegaj na wpatrywaniu si w obiekt, np.: wpatrywanie si w kryszta, skupianie si na kropce czy punkcie, wpatrywanie si w byszczc substancj, jak czarny atrament, czarna kawa, lustro itd. 2. Zatrzymanie pierwiastka powietrza: do tej grupy nale wszystkie eksperymenty z jasnowidzeniem dokonywane poprzez palenie kadzide, wdychanie narkotycznych oparw, gazw itp. 3. Zatrzymanie pierwiastka wody: tutaj zatrzymywanie pierwiastka jest dokonywane przez eksperymenty z narkotykami i alkaloidami, takimi jak: opium, haszysz, soma czy meskalina, ktre wchodz do krwiobiegu poprzez proces trawienia. 4. Zatrzymanie pierwiastka ziemi: do tej grupy nale wszystkie praktyki, ktre powoduj podzielenie bd przeniesienie wiadomoci, np: taczenie, koysanie grn czci ciaa, obracanie gow etc. Do tej grupy nale rwnie wszelkie mimowolne i chorobowe wizje chorych umysowo oraz wszystkie patologiczne przypadki wyzwalane przez strach, przeraenie, zo i wyczerpanie. Mona powiedzie duo wicej o rnorodnoci tych praktyk i o ich niebezpieczestwach i minusach. Te krtkie opisy powinny jednak prawdziwemu magowi wystarczy. Oczywistym wnioskiem jest, e zatrzymanie pierwiastka nie tylko powoduje szkod na zdrowiu, lecz rwnie powanie powstrzymuje duchowy rozwj zwaszcza kiedy takie bd podobne eksperymenty s praktykowane przez dugi okres i staj si nawykiem. Osoba powtpiewajca moe upewni si o istnieniu wyszych mocy za pomoc tych czterech gwnych grup, lecz jeli nie bdzie ona w stanie kontrolowa siebie bd elementw, atwo

148

ulegnie pokusom niszych mocy. Kiedy raz im ustpisz, bardzo trudno bdzie ponownie si wznie! Jedynie dobrze wywiczony mag, posiadajcy wol tward jak stal, kontrolujcy elementy i majcy rozwinite swoje astralne zmysy krok po kroku poprzez indywidualne wiczenia wyoone w tej ksice, moe pozwoli sobie na tymczasowe zatrzymanie jednego z pierwiastkw nie naraajc na adne niebezpieczestwo swojego ciaa, duszy i ducha. Prawdziwy mag posiada moliwo ponownego ustanowienia elementowej rwnowagi w swoim ciele, duszy i duchu poprzez wiczenia. Rwnie jego sukcesy w praktyce jasnowidzenia s bardzo satysfakcjonujce, gdy on nie eksperymentuje, lecz wiadomie pracuje ze swoimi nabytymi zdolnociami, ktre s jedynie czci jego duchowego i psychicznego rozwoju.

Praktyka jasnowidzenia przy uyciu magicznych luster


Jak wiemy, istniej dwa rodzaje magicznych luster: 1. Lustra optyczne, wykonane z paskiego bd wklsego szka i pokryte z jednej strony amalgamatem srebra bd czarnym lakierem. W przypadku lustra wklsego lakierowana jest strona wypuka, a strona wklsa jest czysta i byszczca. Krysztaowe kule oraz metalowe paskie i wklse lustra rwnie nale do kategorii luster optycznych. Nawet powierzchnia stojcej wody moe suy za lustro optyczne. 2. Drugi rodzaj magicznych luster jest przygotowywany za pomoc kondensatorw fluidw, tak jak opisaem to w poprzednim kroku tej ksiki. Mag musi przede wszystkim wiedzie, e to nie samo lustro zapewnia sukces w magii luster towarzysz mu astralne i mentalne zdolnoci, rozwinite w poprzednich wiczeniach. Mag uwaa magiczne lustro jedynie za pomoc, niezalenie od jego rodzaju, postrzega je jako narzdzie. Nie oznacza to, e mag nie moe pracowa bez lustra, lecz skoro magia lustra oferuje tak wiele zastosowa, mag zazwyczaj decyduje si na korzystanie z niej. Mag, ktry wykonywa instrukcje z tej ksiki i praktykowa je krok po kroku, powstrzyma si od siedzenia naprzeciw magicznego lustra i mczenia swoich nerww wzrokowych poprzez wpatrywanie si w nie. On nie praktykuje w ten sposb; praktykuje we waciwy, magiczny sposb. Zanim jednak opisz indywidualne praktyki, wymieni kilka przykadw, gdzie magiczne lustro moe by bardzo pomocne: 1. Przy pracy z wyobrani, gdzie wymagane s wiczenia wzrokowe; 2. We wszystkich przypadkach adowania fluidem, energi, moc etc.; 3. Jako brama do innych paszczyzn, ktre chcesz zwiedzi; 4. Jako rodek komunikacji z ywymi i zmarymi ludmi; 5. Jako rodek kontaktowania si z mocami, istotami etc.; 6. Jako instrument emanacji do impregnacji pokoju, leczenia chorb etc.; 7. Jako rodek wpywania na siebie bd innych; 8. Jako magiczny nadajnik i odbiornik; 9. Jako narzdzie obrony dla odpdzania szkodliwych i niepodanych wpyww; 10. Jako narzdzie emanacji wszelkich mocy i obrazw, jakie sobie yczysz;

149

11. Jako zestaw telewizyjny; 12. Jako rodek do eksplorowania teraniejszoci, przeszoci i przyszoci. Niemoliwe byoby wymienienie wszystkich moliwoci, gdy magiczne lustro jest uniwersalne w swych zastosowaniach. Zatem dla intuicyjnego maga nie byoby trudne rozszerzenie tej listy na podstawie wspomnianych 12-tu przykadw. Usid w swojej asanie w odlegoci 1-2m przed magicznym lustrem. Owietlenie podczas wicze nie ma znaczenia. Zacznij od wyobraania sobie jednego obiektu po drugim na powierzchni magicznego lustra. Obiekty te musz by tak wyranie widoczne otwartymi oczyma, jak gdyby byy tam naprawd. To wstpne wiczenie nie powinno stanowi dla ciebie adnej trudnoci, gdy stae si w midzyczasie mistrzem wyobrani. Utrzymaj koncepcj obiektu przez kilka minut, zanim j rozpucisz poprzez wyobrani. Jeli wci dowiadczasz trudnoci z wyobraaniem sobie obiektw, zacznij swoje wiczenia od wyobraania kolorw, a dopiero potem przejd do obiektw. Wczeniej wspominalimy, e optyczne wyobraanie jest analogiczne z pierwiastkiem ognia. Logiczne jest zatem, e jedynie ci magowie, ktrzy kontroluj element ognia, osign znaczcy sukces w magii lustra. Kiedy udaje ci si wyobraa obiekty nieoywione, przejd do wicze wyobraania ronych rodzajw zwierzt. Gdy to ci si uda, zacznij z ludmi, pocztkowo z przyjacimi i znajomymi. Wyobraaj sobie ich wyrazy twarzy. Pniej wyobraaj sobie wyrazy twarzy obcych i ludzi innych ras. Nastpnie rozszerz swoje pole wyobrani do caego ciaa czowieka. Kiedy jeste w stanie wyobraa sobie czowieka na powierzchni lustra - czy to mczyzn, czy kobiet, niezalenie od tego, czy znasz t osob, czy nie - to przejd do wyobraania domw, obszarw, miejsc etc. Praktykuj, a osigniesz w tym wyjtkow biego. Dopiero gdy osigniesz wszystkie te zdolnoci, bdziesz magicznie przygotowany do waciwego uywania magicznego lustra. Te wstpne wiczenia wyobrani s niezwykle wane, gdy mentalne, astralne i fizyczne oczy musz si najpierw przyzwyczai, by rozrnia rozmiar i wyrazisto impresji - inaczej bdziesz widzia jedynie rozmazane obrazy. Pod adnym pozorem nie moesz pozwoli, by podczas tych wicze na lustrze samoczynnie pojawi si jakikolwiek obraz, co moe bardzo atwo zdarzy si tym, ktrzy posiadaj predyspozycje mediumistyczne. Zatem natychmiast odrzucaj wszystkie obrazy, ktre samoczynnie pojawiaj si na powierzchni lustra, niezalenie od tego, jak pikne i fantastyczne mog by, gdy wszystko, co widzisz wbrew swojej woli, to halucynacje i odzwierciedlenia myli twojej podwiadomoci, ktra uwielbia pojawia si i zwodzi maga, by przeszkodzi mu w jego pracy. Podczas wstpnych wicze odkryjesz, e im wiksze lustro, tym atwiej pracowa z nim wyobrani.

adowanie magicznego lustra


Nastpnym zadaniem jest zaznajomienie si z adowaniem luster. Mag musi by w stanie gromadzi na powierzchni lustra podan energi poprzez wyobrani, czy to poprzez siebie, czy bezporednio z wszechwiata, i by w stanie rozpuszcza j ponownie w wyobrani, do jej pierwotnego rda. Naley umie wykonywa nastpujce metody adowania: 1. kolejno wszystkimi czterema elementami; 2. akash;

150

3. wiatem; 4. fluidem elektrycznym; 5. fluidem magnetycznym. Kiedy mag uzyska biego w adowaniu luster, bdzie to oznaczao, e osign dojrzao, by kontynuowa inne eksperymenty dotyczce luster. Przytocz kilka przykadw opisujcych ich metody.

Magiczne lustro jako brama do wszystkich podanych paszczyzn


Upewnij si, e podczas tego eksperymentu nic z twojego otoczenia ci nie przeszkodzi. Usid przed swoim lustrem w wygodnej pozycji i naaduj jego powierzchni pierwiastkiem akashy, ktry twoje ciao wchonie z wszechwiata poprzez oddychanie porami i pucami. adowanie lustra swoj osobist akash moe by wykonane przez rce bd bezporednio przez splot soneczny. Nastpnie cakowicie zapomnij o swoim fizycznym ciele i myl jedynie jako duch, ktry moe przyj dowolny ksztat czy rozmiar. Myl, e twj duch zmniejsza si do takiego stopnia, e moe wej w lustro. Kiedy przeszede przez lustro za pomoc wyobrani, znajdziesz si na paszczynie astralnej. Pozosta tam przez chwil w peni wiadomy. Rozejrzyj si dookoa bez utraty wiadomoci lub zanicia. Gdy to osigniesz, powr przez lustro i zjednocz si ze swoim fizycznym ciaem. Na pocztku bdziesz na paszczynie astralnej otoczony przez ciemno. Jednak po czstych powtrzeniach tego wiczenia zaczniesz postrzega wiato. Ogarnie ci uczucie wolnoci, niezalenoci, bezczasowoci i bezprzestrzennoci, gdy bdziesz na paszczynie astralnej, ktra jest powszechnie znana jako druga strona. Po czstym powtarzaniu tego wiczenia ostatecznie wejdziesz w kontakt ze zmarymi ludmi i innymi istotami paszczyzny astralnej. Jeli chcesz zobaczy jak zmar osob, natychmiast si z ni skontaktujesz. Poprzez czste wizyty w sferze astralnej poznasz wszystkie prawa w niej obowizujce, jak rwnie miejsce, ktre bdziesz zajmowa, gdy opucisz ciao fizyczne. Strach przed mierci zniknie na zawsze. Kiedy jeste na paszczynie astralnej i koncentrujesz si na wzniesieniu na wysz paszczyzn, to szybko dowiadczysz delikatniejszych wibracji i ogarnie ci uczucie wyjtkowej lekkoci, eterycznoci. Bdziesz w stanie wej w kontakt z istotami wyszych sfer. Zostaniesz wtajemniczony w wiedz i dowiadczenia, ktrych aden miertelnik nie bdzie w stanie ci da. Zawsze bdziesz powraca do fizycznego ciaa z duchowymi wibracjami wyszego rodzaju, ktre s nieopisywalne. Duchowe sfery, jakie moesz odwiedzi, zale od twojej kontroli nad elementami i od twojej duchowej i astralnej czystoci - szlachetnoci twojego charakteru. Nie istniej ustalone granice odnonie nabywania wyszej wiedzy. Kiedy zbierzesz wystarczajco duo dowiadcze w tych sferach, moesz w ten sam sposb kontaktowa si rwnie z wyszymi, wietlistymi istotami. W tym przypadku jednak nie aduj lustra akash, lecz koncentracj wiata, ktre przypomina jaskrawo soca. T metod moesz bez wtpienia odwiedza nisze sfery, na przykad elementy i ich istoty. Wszystko, co musisz zrobi, to naadowa lustro elementem sfery, jak chcesz odwiedzi. Kiedy przechodzisz przez lustro, musisz przyj ksztat odpowiadajcy danej paszczynie. Jeli chcesz odwiedzi krlestwo gnomw, to nie tylko musisz naadowa lustro elementem ziemi, lecz musisz rwnie przenie swojego ducha w ksztat gnoma i napeni si cakowicie elementem ziemi.

151

To samo tyczy si duchw powietrza sylfw, duchw wody - rusaek oraz duchw ognia salamander. Kiedy poznasz te paszczyzny, odkryjesz, e dowiadczenia, jakie zyskasz, s tak cudowne i obszerne, e o kadej z tych paszczyzn mona by napisa cae tomy. W mojej drugiej ksice, Praktyka magicznej ewokacji, szczegowo opisz, jak duchy odpowiednich elementw mog by przywoane przez maga na ziemi i jak mona je wykorzysta do wykonywania okrelonych zada.

Magiczne lustro jako poczenie komunikacyjne pomidzy yjcymi a zmarymi ludmi


Jeli chcesz uy lustra, by komunikowa si z przyjacielem czy znajomym lub nakaza komu by napisa do ciebie lub ci odwiedzi, wykonaj nastpujc procedur: Naaduj powierzchni lustra akash i medytuj, e akasha jest wszdzie pomidzy tob, lustrem i przyjacielem i e nie istnieje ani czas, ani przestrze. Utrzymaj to uczucie w gbokiej medytacji i rwnoczenie pragnij zobaczy swojego przyjaciela w lustrze. Chwil pniej zobaczysz t osob jak w panoramicznym filmie i bdziesz rwnie widzia jej otoczenie oraz to, czym si obecnie zajmuje. Rwnoczenie bdziesz czu si tak, jakby osobicie sta obok niej. Jeli otoczenie jest ci dobrze znane, to moesz potwierdzi, czy to, co widziae w lustrze, jest prawd, od razu odwiedzajc to miejsce poprzez podr mentaln. Jeli waciwie wiczye swoje astralne zmysy, to twoje dowiadczenia, tak samo jak praca z magicznym lustrem, potwierdz si przez podr mentaln i bd odpowiada faktom. Gdy jednak tak nie jest, wtedy naley powtarza ten eksperyment tak czsto, jak to konieczne, a bdziesz absolutnie pewien, e to, co widzisz, odpowiada rzeczywistoci; mona to atwo potwierdzi poprzez osobiste badanie. Jeli osoba, z ktr si skontaktowae, pi, to w wyobrani moesz przycign do swojego lustra ducha, ktry jest oczywicie ciaem mentalnym, i skondensowa go swoj wol do takiego stopnia, e wydaje si, i ta osoba naprawd stoi przed tob. Gdy tylko to wykonasz, wydaj swoje rozkazy dla tej osoby. Jej podwiadomo moe przeciwstawia si twoim rozkazom i prbowa je odrzuci. Aby tego unikn, stosuj t sam metod, ktra bya opisana w rozdziale o autosugestii, czyli musisz wydawa rozkaz zawsze w czasie teraniejszym i w formie rozkazu. aden prawdziwy mag nie upadnie tak nisko, by wydawa rozkaz, ktry z magicznego punktu widzenia bdzie powodowany wtpliwym motywem, gdy zawsze bdzie on wiadom faktu, e pierwiastek akashy srogo by go ukara. Istnieje jeszcze inna moliwo w tym zakresie: mona nawiza astralny kontakt z innym magiem bdcym na tym samym poziomie rozwoju. Inny mag bdzie sysza to, co powie si do lustra, a dzielca odlego nie bdzie miaa adnego znaczenia. Czasami sowa wypowiadane na odlego s tak dwiczne, e mog by odebrane nawet przez inn osob bdc w pobliu i posiadajc odpowiedni wraliwo. Zmare osoby przywoywane s do pojawienia si w lustrze w ten sam sposb, lecz musisz skoncentrowa si na akashy i wyobraa sobie osob bd intensywnie myle, e ta osoba 152

powinna si pojawi. Jeli wzywasz zmar osob, ktra nie bya ci znana, koncentruj si na punkcie odniesienia w czasie, gdy ta osoba ya. Nastpnie przywoaj imi tej osoby w akashy, oczekujc na pojawienie si jej w medytacyjnym stanie umysu. W bardzo krtkim czasie zmara istota pojawi si w lustrze i bdziesz bdzie mg wyrazi swoje yczenia. Na pocztku komunikacja ze zmar osob bdzie pewnego rodzaju myleniem na gos. Pniej, jeli bdziesz sobie tego yczy, bdziesz w stanie komunikowa si werbalnie. Mag ma dodatkowo jeszcze jedn moliwo: moe sprawi, e posta zmarej osoby wyjdzie z lustra, a nastpnie moe skondensowa j poprzez element ziemi do takiego stopnia, e stanie si widzialna nawet dla osoby niewywiczonej. Od maga zaley, jak daleko yczy sobie i w tej specjalistycznej pracy. Mona przywoywa i kondensowa rwnie inne istoty, lecz szczegy tej problematyki bdzie mona odnale w mojej drugiej ksice, Praktyka magicznej ewokacji, gdy naley stosowa przy tym okrelone reguy postpowania.

Zastosowanie magicznego lustra jako pomocy w kontaktowaniu si z mocami, istotami etc.


Metoda ta bdzie opisana w szczegach w ksice Praktyka magicznej ewokacji. Ponisze uwagi zaczone s jedynie dla zaspokojenia ciekawoci: gdy mag aduje swoje lustro akash i za pomoc wyobrani rysuje odpowiednim elementem na jego powierzchni sygil czyli symbol danej istoty oraz wymawia jej imi analogicznie do uniwersalnych praw, to bdzie w stanie nawiza z ni kontakt. Daje to magowi moliwo uzyskania od tej istoty wszystkiego w obszarze jej okrelonej wartoci, wiedzy i mocy, jak posiada. Oczywicie ma to zastosowanie rwnie do wszystkich innych istot i mocy.

Magiczne lustro jako rodek wpywania na siebie lub innych


Kade magiczne lustro moe suy jako doskonae narzdzie wpywania na samego siebie zwaszcza gdy jest naadowane kondensatorem fluidw. W tym wzgldzie istnieje wiele zastosowa, ktre s zbyt liczne, by je wszystkie wymieni. Tutaj podam tylko kilka praktycznych przykadw: Poprzez wyobrani lub oddychanie pucami i porami cigaj w swoje ciao wiato z uniwersalnego oceanu wiata, a poczujesz, e jasnoci i gorcem przypominasz soce. Zaimpregnuj to wiato koncentracj na yczeniu, na przykad e wiato albo jego emanacja nadaje ci intuicj, inspiracj lub inn podan umiejtno, bd e pozwala ci rozpozna okrelon prawd. W wyobrani przepu strumie wiata przez donie na powierzchni lustra i kumuluj je tam, a z twojego ciaa wyjdzie do lustra ostatnia iskra wiata. Uformuj z tego wiata bia, promienist sfer soca, ktre emituje niezwykle intensywne promienie. Od razu powtrz t procedur adowania kilka razy pod rzd, a bdziesz pewien, e lustro zostao naadowane do takiego stopnia, e promienie emitowane z niego przenikaj twoje ciao, dusz i ducha tak intensywnie, e uwalniaj podany wpyw. Poprzez swoj si woli, wyobrani i mocne przekonanie zwi to wiato z powierzchni lustra na tak dugo, jak potrzebujesz, a potem rozpu je. Musisz by cakowicie przekonany o skutecznoci i wpywie wiata, by adne powtpiewajce myli nie pojawiy si w twoim umyle. To wanie niewzruszalne przekonanie nadaje promieniom wiata tej ogromnej dynamicznej 153

energii, ktra tworzy prawie fizyczny skutek. Wiele lat temu naadowaem magiczne, wklse, szklane lustro do takiego stopnia, e pko na setki maych kawakw. Po tym wydarzeniu zbudowaem dla tego celu lustro z drzewa dbu. Sid przed lustrem i medytuj o prawdzie, ktr chcesz pozna, bd o problemie, jaki chcesz rozwiza. Jeli po medytacji uyjesz w sobie pierwiastka akashy lub jeli wejdziesz w stan transu, szybko osigniesz swj cel. Pracujc w ten sposb bdziesz przyjemnie zaskoczony rezultatami, a pniej, jaki by nie by przedmiot medytacji, bdzie ci ciko obej si bez tej praktyki. Jeli swoje magiczne lustro chcesz trzyma naadowane, nie moe by ono widoczne dla innych ludzi. Jednym z najlepszych materiaw izolacyjnych jest jedwab. Powiniene zatem owija we swoje lustro. Moesz rwnie kierowa promienie swojego magicznego lustra na ko i pozwoli im by aktywnymi przez ca noc, by mogy wpywa na twoj podwiadomo gdy pisz - aby osign cel, jaki sobie postawie. Jeli chcesz osign jeszcze szybsze rezultaty, moesz zwikszy efekt za pomoc autosugestii. Oczywiste jest, e w ten sposb bdziesz w stanie nie tylko rozbudzi swoje rozumienie i zdolnoci oraz rozwija je w wikszym stopniu, lecz bdziesz rwnie w stanie wpywa na swoj dusz i ducha w dowolnym kierunku. Jeli nie potrzebujesz wpywu lustra bd jeli potrzebujesz innego rodzaju naadowania do innego rodzaju pracy, na przykad emanacji akashy, elementw czy fluidw, to poprzez wyobrani usu najpierw pierwsze naadowanie w odwrotnej kolejnoci i rozpu wiato z powrotem do wszechwiata. Moesz rwnie za pomoc promieni wpywa na inne osoby, lecz wtedy musisz naadowa je poprzez wyobrani bezporednio z wszechwiata. Dla maga metoda ta otwiera ogromn rnorodno moliwoci, z ktrymi moe eksperymentowa, na przykad: hipnoza, stany mediumistyczne i magnetyczny sen, ktre dla intuicyjnego maga s cakowicie zrozumiae, a zatem odpowiednio zaaranuje on ich praktyk.

Magiczne lustro dla impregnacji pokoju oraz leczenia chorych


Podobn praktyk jest impregnacja pokoju za pomoc magicznego lustra. Naaduj swoje lustro fluidem odpowiadajcym twojemu yczeniu, takim jak wiato, biomagnetyzm czy akasha, i skumuluj go poprzez wyobrani bezporednio z wszechwiata do takiego stopnia, e promienie rozejd si na wskro pokoju, ktry chcesz zaimpregnowa. Podczas tej akumulacji ustal okres efektywnoci. Moesz, jeli to konieczne, napromieniowa cay pokj, w ktrym mieszkasz, na dni czy nawet miesice, w celu osignicia sukcesu, zdrowia, inspiracji, spokoju etc. Bdziesz rwnie w stanie zwikszy akumulacj, kondensujc napicie poprzez czste powtarzanie adowania. Oczywiste jest, mona e w ten sposb wyleczy dowoln chorob, o ile naaduje si lustro w odpowiedni sposb. Mona nawet posadzi chor osob naprzeciw lustra i poczuje si ona lepiej w przecigu kilku minut, w zalenoci od mocy zgromadzonej w lustrze.

Magiczne lustro jako nadajnik i odbiornik

154

Magiczne lustro moe by zastosowane dla oywiania obrazw i przekazywania dwikw, tak jak radiostacja, ktra ma nadajnik i odbiornik. Pokrtce opisz dwie praktyki, ktre kady mag moe bez wysiku wykona, o ile ukoczy wszystkie poprzednie kroki. Pierwsza praktyka opisuje wzajemn animacj obrazw lub myli pomidzy dwoma magami o jednakowym stopniu rozwoju. Odlego pomidzy nimi nie ma znaczenia - moe to by dziesi, tysic kilometrw, czy nawet wicej. Moliwoci komunikacji s wielorakie moe ona zaj poprzez myli, obrazy, korespondencj, sowa lub uczucia. Praktyka zawsze pozostaje ta sama i zawsze zastosowanie ma ten sam pierwiastek akasha. Opisz teraz uycie lustra-nadajnika, podczas gdy osoba, na ktra wpywamy, nic o nim nie wie. Na pocztku zalecane jest, by mag dostosowa odpowiedni procedur wobec partnera, ktry osign ten sam poziom rozwoju lub przynajmniej bardzo dobrze kontroluje pierwiastek akashy. Ustal ze swoim partnerem dokadny czas nadawania i odbierania. Moe si to odbywa w tym samym czasie. Zacznijmy praktyk maga, ktry nadaje. Przede wszystkim musi on naadowa lustro akash i poprzez jej pierwiastek przenosi si w stan transu. Poprzez wyobrani eliminuje on koncepcj czasu i przestrzeni pomidzy sob a odbiorc do tego stopnia, e czuje si, jakby sta obok swojego partnera. Jak wiemy z poprzednich eksperymentw, to uczucie pojawia si potem cakowicie automatycznie. Na pocztku przekazuj jedynie proste symbole, takie jak okrg czy koo, z yczeniem, by odbierajcy partner mg zobaczy je w swoim lustrze. Odbierajcy musi przed transmisj jedynie naadowa swoje lustro akash, wprowadzi si w stan transu za pomoc pierwiastka akashy i koncentrowa si na fakcie, e wyranie widzi w lustrze wszystko, co jego partner przesya. Jeli obaj magowie s na tym samym poziomie rozwoju, wtedy symbol czy obraz, ktry nadajcy mag wysya w lustro, bdzie widzialnie postrzegany przez odbierajcego maga. Zamiecie si rolami, gdy czas nadawania i odbierania min - nadajcy mag staje si odbiorc, a odbierajcy nadawc. Zalecane jest zawsze posiadanie umiejtnoci zarwno nadawania, jak i odbierania. Nie powiniene zniechca si pocztkowymi porakami. Bd zdeterminowany i pracowicie kontynuuj praktyk. Po kilku prbach z pewnoci osigniesz sukces. Kiedy jeste biegy w odbieraniu prostych obrazw, mona wzmocni wiczenie, wybierajc bardziej skomplikowane, a z czasem obrazy ywych ludzi, miast i wiejskich scenerii. Jest to dokonywane w podobny sposb jak pierwsze wiczenia przygotowujce odnonie wyobraania w lustrze. Kiedy mag uzyska niezbdne dowiadczenie, moe przej do nastpnego wiczenia, czyli do transmisji myli bez wyobraenia do przekazywania myli, ktre s postrzegane jedynie przez intelekt. Kiedy nabdziesz wystarczajce dowiadczenie jako nadawca i odbiorca, to id krok dalej i za pomoc wyobrani sprbuj na lustrze napisa krtkie sowa, ktre odbiorca moe przeczyta w swoim lustrze. Po tych sowach bd zdania i ostatecznie bdziesz w stanie przekazywa cae wiadomoci tekstowe z jednego lustra do drugiego. Kiedy osigniesz optyczn zdolno transmitowania, to przejd do nastpnego kroku, do transmisji akustycznej, gdzie ty jako mag nadajcy zaczynasz, mwic jedno bd dwa sowa do lustra z yczeniem, by odbiorca mg je usysze. Nastpnie odbierajcy mag przygotowuje si, wchodzc w stan transu poprzez pierwiastek akashy, i czeka na dwikow wiadomo w ustalonym czasie. Na pocztku wiadomo bdzie przychodzia w postaci mylenia na gos. Z wiczenia na wiczenie bdzie jednak coraz bardziej wyrana, a bdzie podobna do rozmowy przez

155

telefon. Z czasem, po dugiej praktyce, transmisja dwikowa bdzie tak wyrana, jak gdyby przekazywane sowa byy wypowiadane bezporednio do ucha odbiorcy. Kiedy jeste biegy w wysyaniu i odbieraniu krtkich sw, moesz zacz nadawanie i odbieranie krtkich zda, a przy cigej praktyce staniesz si wystarczajco biegy, by przekazywa i odbiera pene wiadomoci i informacje. W Oriencie wielu wtajemniczonych stosuje t metod, by przesya pomidzy sob wiadomoci. Zdolno ta nazywana jest wiadomoci poprzez powietrze. Naley to rozumie symbolicznie, gdy w rzeczywistoci jest to dokonywane przez pierwiastek akashy. Uwaam, e cakowicie logicznym i nie wymagajcym dodatkowego wyjanienia jest fakt, e pomidzy nadawc a odbiorc mog by rwnie przekazywane uczucia czy jakiegokolwiek rodzaju emocje. Kiedy mag osignie zdolno nadawania i odbierania od magw z tego samego poziomu rozwoju, bdzie on rwnie w stanie przechwytywa rozmowy lub transmisje obrazw, ktre zachodz pomidzy innymi magami, w podobny sposb, jak przy szerokopasmowych transmisjach radiowych. Rwnie w magicznej terminologii okrelane jest to jako podsuchiwanie. W tej czci rozdziau opisz magiczne lustro jako przekanik myli, sw i obrazw do ludzi, ktrzy nie s magicznie wyksztaceni i nie maj najmniejszego pojcia, e rzeczy mog by w ten sposb przekazywane czy te e mona na nich w ten sposb wpywa. Wszystko, co mag musi zrobi, to wysa w lustro naadowane akash swoje intencje z yczeniem, by zostay one przekazane tej konkretnej osobie. Kiedy mag wprowadzi pierwiastek akashy pomidzy siebie a nieprzygotowan osob, wiadomo bdzie przez ni przyjta zgodnie z jej tendencjami. Jeli jednak mag nie osign poziomu biegoci wymaganego dla tej praktyki, to osoba, na ktr chce wpyn, w momencie przekazywania wiadomoci stanie si niespokojna i zacznie intensywnie myle o nadawcy, o magu. Z czasem, osoba odbierajca wiadomo bdzie postrzegaa j jako swoj wasn myl i nie bdzie miaa moliwoci rozrnienia, czy wiadomo zostaa przekazana, czy te pochodzi z jej wasnego wntrza. Jeli interesuje to maga i jeli specjalizuje si w tej dziedzinie transmisji, to moe danej osobie zasugerowa, e myli i komunikacja pochodz bezporednio od niego. Ta praktyka skutkuje albo od razu, albo w trakcie przekazu. Mag moe rwnie przeprowadzi przez lustro transmisj, ktra ma sukcesywny lub czciowy skutek, bd tak, ktra dotrze do odbiorcy tylko wtedy, gdy jest on receptywny. Ta chwila zazwyczaj ma miejsce, gdy danej osobie nic nie przeszkadza, nie jest rozkojarzona przez zewntrzne wpywy; wtedy przyjmuje transmisj np. zanim zapadnie w sen albo tu po obudzeniu si. W tych przypadkach mag czy myl, yczenie, przekaz z rozkazem, e to, co zamierza przesa danej osobie, bdzie przez ni przyjte, gdy pojawi si odpowiednia receptywno. Tak dugo jak przekaz nie jest przyjty, jego skutek trwa i pozostaje na powierzchni lustra. Gdy tylko wiadomo zostanie wysana, czyli lustro speni swj cel, a myl lub wiadomo bdzie poprawnie odebrana, wtedy powierzchnia lustra ponownie stanie si czysta. Mag moe zajmowa si swoimi obowizkami nie zwracajc uwagi na przekaz, a lustro bdzie tworzyo swj skutek automatycznie, a wiadomo zostanie naprawd odebrana.

Magiczne lustro jako instrument emanacji do impregnacji pokoju oraz leczenia chorych

156

Magiczne lustro moe by stosowane rwnie w tym zakresie, a w rkach umiejtnego maga moe by doskonaym narzdziem jego rozwoju. Praktyka impregnacji pokoju jest nastpujca: Jeli pracujesz w pokoju, na ktry chcesz dla swoich celw wpyn poprzez magiczne lustro, to musisz naadowa je poprzez wasne ciao. Jeli cel ma by korzystny dla innych osb, to energie do adowania lustra cignij bezporednio z wszechwiata; nie pozwl tym energiom przechodzi przez swoje ciao. cigasz zatem ogromn ilo wiata, albo bezporednio z wszechwiata, albo poprzez wasne ciao, i w wyobrani wysyasz je w skondensowanej formie na powierzchni lustra. Procedura akumulacji musi by powtarzana, a zgromadzone wiato przyjmie form kuli bd dysku, rozprzestrzeniajc olniewajce, biae wiato na cay pokj, podobnie do silnej, jasnej lampki. Poprzez intensywne powtarzanie tego wiczenia musisz nie tylko widzie w wyobrani to emanujce wiato, lecz musisz rwnie czu, jak pynie ono bezporednio przez twoje ciao, niczym promienie X. Na podstawie twojego przekonania i wiary, przenie wyobrani swoje yczenie do wiata i robic to, myl, e wiato automatycznie zwiksza moc z godziny na godzin, dzie po dniu, i e emanujca moc staje si coraz bardziej penetrujca i dynamiczna. Okrel skuteczno w ten sam sposb, jaki zosta opisany przy biomagnetyzmie, albo okrelajc, e emanujca moc ma by skuteczna przez okrelony okres bd e ma mie efekt trway. Do tego wysanego wiata twojego wyobraonego soca przenie zadanie lub yczenie, ktre emanujca moc ma wypeni. Na przykad: sukces, inspiracj, rozszerzenie intuicji, spokj, zdrowie etc., zalenie od tego, czego najbardziej potrzebujesz. Kiedy ju ukoczysz to zadanie, umie swoje magiczne lustro w takiej pozycji, by mogo dziaa jak emitujcy wiato projektor, aby stale by poddawany tej emanacji. W tym momencie magiczne lustro nie potrzebuje dalszej uwagi, gdy automatycznie pracuje dalej jako instrument emanacji, ktry wpywa na ciebie bd innych ludzi okrelon cech, a zatem bdziesz stale pod jej wpywem. Ciko bdzie podoa swojej pracy, wiczeniom, badaniom i medytacjom bez tej metody. Jeli w przypadku leczenia choroby, lustro ma by magicznie naadowane dla siebie bd innych w celu cakowitego wyzdrowienia, to zauwaysz, e moesz dokona znacznie wicej, kiedy jeste w mocy emanacji lustra. Nie bdziesz rwnie czu si zmczony. Chora osoba, ktra wejdzie do pokoju lub ktra jest bezporednim obiektem emanacji magii lustra, dowiadczy natychmiastowej ulgi w odniesieniu do swojej choroby. Stopie efektywnoci zaley od stopnia akumulacji na powierzchni lustra. Moc oddziaujc z magicznego lustra mona wpywa na wicej ni jedn osob jednoczenie. Tak naprawd oddziaywanie bdzie skuteczne na tyle osb, ile tylko zmieci si w pokoju. Metoda ta jest doskonaym narzdziem dla profesjonalnych magnetopatw czy tych magw, ktrzy dziaaj w obszarze leczenia chorb lub wpywania na ludzi. Emanacje impregnacji pokoju, leczenia bd wpywania nie s ograniczone do pokoju. Emanujca moc moe by przekazywana poprzez wyobrani nawet na najwiksze odlegoci do jednej lub kilku osb. Wyobraanie musi by jednak dostosowane do istniejcych okolicznoci. Nie musimy podkrela, jak cennym instrumentem emanacji jest magiczne lustro w rkach maga i jak wiele rnych moliwoci ma do zaoferowania.

157

Mag nigdy nie naduyje swojego magicznego lustra i nie sprowadzi na nie niesawy, uywajc go do rozszerzania na innych zych wpyww.

Magiczne lustro jako narzdzie obrony przeciw zym i niechcianym wpywom


Magiczne lustro moe by zastosowane jako narzdzie obrony. Jednak impregnacja emanujcej mocy lustra musi by odpowiednio zmieniona. Impregnacja pokoju, obszaru, miejsca, lub domu, ktry ma by chroniony, musi by naadowana emanujc moc wiata w taki sposb, by jego promienie zapobiegay wtargniciu wszelkich niepodanych i niekorzystnych wpyww albo bezporednio odsyay je do rda. Jeli masz do czynienia z negatywnymi wpywami, to zastosuj impregnacj wiatem. Jeli jednak chcesz odizolowa pokj czy przestrze zarwno od negatywnych, jak i z pozytywnych wpyww, to impregnacja lustra lub pokoju jest odpowiednio adowana akash, a potem poprzez wyobrani przenoszony jest w ni atrybut nietykalnoci i nieprzenikalnoci. Jak ju wczeniej byo czsto wspominane, przy pracy z pierwiastkiem akashy akumulacja jest niemoliwa, gdy akasha nie moe by kumulowana. Impregnacja yczeniem za pomoc wyobrani moe by jednak czsto powtarzana dla celu osignicia dynamicznej skutecznoci. Mag moe wedug uznania przygotowa tyle luster, ile potrzebuje dla rnych celw. Mag nie moe wyizolowa pokoju akash, jeli pracuje z teletransmisj bd teleodbiorem, gdy uniemoliwioby to zarwno nadawanie, jak i odbieranie. Szczegy odnonie odpdzania nieprzyjaznych wpyww, izolacji konkretnych miejsc za pomoc magicznego lustra dla osignicia nie zakconej pracy przy wykonywaniu magicznych procedur etc., mona bdzie znale w moim drugim dziele, Praktyka magicznej ewokacji. Poza moliwoci stosowania magicznego lustra jako instrumentu obrony, istniej inne korzyci: na magicznym lustrze mona uy i praktycznie stosowa wszystkie dobrze znane fluidy: magnetyczny, elektryczny i elektromagnetyczny. Rodzaje rnych mocy i energii, jakie s potrzebne dla kadego indywidualnego przypadku, zale od pracy i rodzaju skutku, jaki mag chce osign.

Magiczne lustro jako mechanizm projekcji wszystkich energii, mocy, istot, obrazw etc.
Magiczne lustro moe by rwnie zastosowane by kondensowa wszystkie energie mentalnej i astralnej paszczyzny do takiego stopnia, aby mogy by postrzegane przez ludzi bez magicznego wyksztacenia. Nie mamy tutaj do czynienia z iluzjami czy sugestiami, gdy myli czy istoty, za pomoc praktyk tutaj podanych, mog zosta skondensowane do tego stopnia, e mona zrobi im zdjcie. Oto instrukcja praktyki: Powierzchnia lustra adowana jest skondensowanym elementem ziemi. W tym przypadku nie gromadzisz jednak elementu ziemi w swoim ciele, gdy to mogoby wywoa parali. Zamiast tego, poprzez wyobrani kumulujesz element ziemi bezporednio z wszechwiata na powierzchni lustra. Im bardziej intensywna kumulacja elementu ziemi, tym bardziej 158

skondensowana i widzialna bdzie aparycja tego, co chcemy wywietli. Zalecane jest zatem powtrzenie kumulacji elementu ziemi kilka razy. Jeli teraz chcesz sprawi, by koncepcja, idea, obraz bd elemental sta si wyranie widzialny dla innej, nie przeszkolonej, osoby, wykonaj co nastpuje: W wyobrani skieruj pierwiastek akashy tylko do gowy osoby albo, jeli wolisz, do caego jej ciaa, i podczas tej procedury ogranicz skuteczno pierwiastka akashy w tej osobie jedynie na czas trwania eksperymentu. Jeli masz do czynienia z koncepcj, ide, ktr chcesz uczyni widzialn, poprzez wyobrani umie obraz lub koncepcj na powierzchni lustra z tak wyrazistoci, jakby byy rzeczywistoci. Niech ta koncepcja pozostanie na powierzchni lustra. Jeli osoba, na ktr wpyne pierwiastkiem akashy, spojrzy na lustro, zobaczy koncepcj tak, jakby ogldaa film. Ten sam rezultat mona w podobny sposb osign elementalami, elementariami i fantazjami, ktre sam stworzye. Kiedy jednakprzywoujesz istot z astralnej bd innej paszczyzny, to pokj, w ktrym istota ma si ukaza, musisz najpierw wypeni pierwiastkiem akashy, przynajmniej w czci dookoa lustra. Oczywicie duo bardziej korzystne jest wypenienie pierwiastkiem akashy caego pokoju. To przygotowanie nie byoby konieczne, jeli masz drugie lustro, ktre zajmuje si impregnacj tego konkretnego pokoju pierwiastkiem akashy. Kiedy wszystkie przygotowania s ukoczone, wejd w stan transu, wprowadzajc w siebie pierwiastek akashy, i bdc w tym stanie, przywoaj konkretn istot zamieszkujc astraln bd inn paszczyzn. O ile nie opanowae praktyk magii ewokacyjnej opisanych w mojej drugiej ksice, Praktyka magicznej ewokacji, bdziesz usatysfakcjonowany przywoaniem z paszczyzny astralnej osoby zmarej, co dokonywane jest za pomoc wyobrani. Poprzez cech skumulowanego elementu ziemi obecnego w lustrze, obrazy czy istoty materializuj si do takiego stopnia, e mog je widzie i sysze nawet niewyszkolone osoby. To, co wida, nie jest halucynacj i, jak ju byo wspomniane, mag moe nawet sfotografowa obraz skondensowany poprzez element ziemi. Lecz pamitaj! - obrazy skondensowane w ten sposb maj duo wyszy poziom wibracji ni nasze normalne wiato. Oczywicie, te wysze oscylacje nie mog by uchwycone na kliszy, gdy nie odpowiadaj naszym oscylacjom wiata. Kiedy robisz takie zdjcia, czas nawietlenia powinien by ustawiony na najmniejszy moliwy, co najwyej 1/1000 sekundy. Nie ma znaczenia, czy jest dzie, czy noc; czy lustro jest owietlone, czy nie. Jeli jednak chcesz sfotografowa lustro z tem, to bdziesz potrzebowa odpowiedniego owietlenia, inaczej jedyn rzecz, jak uchwycisz na filmie, bdzie zmaterializowany w lustrze obraz. Najlepiej jest uy aparatu z pytkami wiatoczuymi 19 . Przy fotografowaniu istot paszczyzny mentalnej naley uy niebieskiego filtru. Dla wszystkich innych istot, zmarych ludzi etc. naley uy filtru fioletowego. Dla istot, ktre skadaj si tylko z jednego elementu, jak istoty elementw, uyj filtru rubinowego. Zdjcia zjawisk zachodzcych w naturze, zwaszcza dotyczcych magii natury, naley robi wycznie z filtrami tymi. Kolory filtrw s analogiczne z odpowiednimi paszczyznami. Co wicej, mag moe wywietli przeszo, teraniejszo lub przyszo danej osoby.

Magiczne lustro jako telewizor

To oczywicie dotyczy technologii z lat 50-tych XX w.; obecne czue klisze i szybkie migawki aparatw fotograficznych zapewne dadz jeszcze lepszy efekt.

19

159

W naszym magicznym lustrze moemy oglda zdarzenia, ktre maj miejsce dla osb nam znanych lub nieznanych, nawet na najwiksze odlegoci. Jak zwykle, dla tego celu lustro jest adowane pierwiastkiem akashy. Gdy to wykonasz, pozosta w spokojnej i wygodnej pozycji i poprzez akash wywoaj stan transu. Z tego stanu akashy, koncentruj si na konkretnej osobie, ktrej dziaania i zachowanie chcesz obserwowa. Kiedy koncentrujesz si na tej osobie, myl, e magiczne lustro jest duym teleskopem, przez ktry widzisz wszystko nawet z najwikszej odlegoci. Od razu, tak jak w filmie, zobaczysz osob oraz jej otoczenie. Na pocztku te obrazy bd troch rozmyte, lecz po czstych powtrzeniach tego wiczenia, obrazy stan si tak wyrane, e pojawi si uczucie, i dana osoba jest w bezporednim ssiedztwie. Bdzie to tak przekonujce, e mona zakada, e stoi si tu obok osoby z obrazu. Nawet jeli odlego wynosi tysice kilometrw, nie ma to adnego znaczenia. W celu zweryfikowania i absolutnego upewnienia si, e wszystko, co chcemy widzie, odpowiada rzeczywistoci, mona wyobrazi sobie t sam osob wykonujc inn czynno. Jeli poprzez astralne zmysy uda si to zobaczy z pen wyrazistoci, to rzeczy, jakie widzielimy, byy faszywe, a wiczenie naley powtarza, a uzyska si zdolno odrniania faktw od iluzji. Pod umiejtn opiek maga, nawet niewywiczona osoba moe bra udzia w takim rodzaju telewizji. Magowie szczeglnie wyksztaceni i dowiadczeni w tej dziedzinie magii bd w stanie nawet na najdalsze odlegoci robi zdjcia zdarze i obrazw przy uyciu czerwonego filtra. Jeli nie jeste zainteresowany sprawami fizycznymi, a bardziej interesuje ci badanie na odlego zdarze zachodzcych w yciu emocjonalnym, charakterze i uczuciach danej osoby, to wystarczy, e nie bdziesz myla o fizycznym ciele tej osoby, a jedynie wyobrazisz sobie jej ciao astralne. Po chwili zobaczysz aur i cechy charakteru tej konkretnej osoby w rnych odcieniach kolorw, z ktrych poprzez prawa analogii moesz wycign logiczne wnioski odnonie jej charakteru i umiejtnoci. Jeli nie jeste zainteresowany ani fizycznymi czynnociami, ani astralnymi cechami charakteru, a jedynie chcesz oglda ducha tej osoby, to nie myl w ogle o jej ciele fizycznym i astralnym. W tym przypadku pojawi si obrazy odpowiadajce duchowi i moesz poda za biegiem myli danej osoby nawet z najdalszej odlegoci. Jak wida w przytoczonych przykadach, moliwe jest czytanie myli osoby nawet z najwikszej odlegoci. To, do jakiego stopnia chcesz opanowa te zdolnoci, zaley jednak cakowicie od twojej woli.

Magiczne lustro jako pomoc do poznawania przeszoci, teraniejszoci i przyszoci


Dokadne studiowanie przeszoci, teraniejszoci i przyszoci innych ludzi jest jednym z najtrudniejszych zada przy pracy z magicznym lustrem. Zrozumiae jest, e mag moe postrzega w lustrze rwnie swoj przeszo i teraniejszo jak film, lecz z pewnoci powstrzyma si on od tego. Jeli mag chce zaspokoi swoj ciekawo i za pomoc magicznego lustra odkry, co przyszo dla niego niesie, nie bdzie to dla niego trudne, gdy 160

wystarczy, e skupi sw uwag na tym temacie i ujrzy kady szczeg swojej przyszoci. Istnieje jednak minus: w momencie, w ktrym mag zobaczy w magicznym lustrze swoj przyszo, pozbdzie si swojej wolnej woli. Mona to porwna do pustej skorupy, ktr trzeba wypeni, bez moliwoci, e co mona dla tego lub przeciw temu zrobi. Oczywicie zupenie inn spraw jest to, gdy pierwiastek akashy w swojej najwyszej formie, ktr nazywamy Bosk Opatrznoci, daje magowi ostrzeenia o nadchodzcych zagroeniach w jakiejkolwiek formie - bez wysiku ze strony maga, by zobaczy swoj wasn przyszo czy te uzyska jakkolwiek informacj na ten temat. Kiedy mag otrzymuje takie ostrzeenie, powinien koniecznie si do niego zastosowa, gdy zlekcewaenie go doprowadzioby do wielkiej szkody. Mag, ktry osign ten poziom rozwoju bdzie w stanie okreli, czy ostrzeenie pochodzi od istoty, niezalenie od jej paszczyzny, czy te bezporednio z pierwiastka akashy. Magiczne lustro jest doskona pomoc dla maga, by bada przeszo, teraniejszo i przyszo ludzi, ktrzy nie s magicznie wyksztaceni, lecz w ktrych mag ma szczeglne zainteresowanie, poniewa wszystkie myli, wraenia, uczucia i fizyczne uczynki s szczegowo zapisywane w akashy, czyli pierwiastku przyczynowym. To umoliwia magowi w kadej chwili czyta w akashy jak w otwartej ksidze, czy to poprzez magiczne lustro, czy bezporednio w stanie transu. Wszystko, co mag musi zrobi, to waciwie przygotowa si do tego zadania za pomoc wyobrani. Tak dugo, jak mag nie opanuje tej procedury, obrazy, ktre bd si pojawia, nie bd uoone w logicznej sekwencji, bd bd pojawia si sporadycznie. Jednak z czasem i czstym powtarzaniem tego wiczenia, na powierzchni lustra zaczn pojawia si obrazy, jeden po drugim, we waciwej sekwencji zdarze w odniesieniu do przeszoci. Ogldane obrazy bd tak wyrane, jakby mag samodzielnie dowiadcza tych zdarze. Mag moe zacz od teraniejszoci i krok po kroku, zdarzenie po zdarzeniu, przechodzi wstecz, do dziecistwa i do czasu narodzin. Nie jest jednak zalecane podanie dalej ni czas narodzin, chocia w zasigu moliwoci jest pjcie za duchem tej konkretnej osoby poza czas jej narodzin, do jej wczeniejszych wciele. Mag powinien by jednak ostrzeony, gdy jeli uzyska jakie informacje o przyszoci swojej bd innych ludzi, jak rwnie o wczeniejszych wcieleniach swoich lub innych, to wmiesza si w sprawy Boskiej Opatrznoci i jego ciekawo bdzie miaa srogie konsekwencje. Przede wszystkim natychmiast stanie si tak stary jak wszystkie poprzednio przeyte okresy wciele razem wzite, a fakt ten wywoa w nim bardzo nieprzyjemne uczucie i brak zainteresowania dalsz egzystencj. Po drugie, stanie si odpowiedzialny za wszystkie bdy, ktre popeni w swoich wczeniejszych wcieleniach. Jedyn korzyci byoby to, e staby si wiadomy dowiadcze swoich wczeniejszych y, lecz ten fakt nigdy nie zrekompensuje niekorzyci. Jeli mag z bardzo szczeglnego powodu chce dowiedzie si czego o przyszoci jakiej osoby, to wystarczy, e wejdzie w stan transu. Jeli mag osignie w tej praktyce wielk biego, to nic nie pozostanie dla niego ukryte. Najwyszym poziomem, jaki mag moe osign przy pracy z magicznym lustrem, jest zdolno jasnowidzenia zdarze we waciwej sekwencji o sobie i innych osobach, na mentalnej, astralnej i fizycznej paszczynie. Nie

161

mog ju nic doda w odniesieniu do stosowania magicznego lustra, gdy mag osignie ten poziom rozwoju. Opierajc si na przykadach tutaj podanych, bdzie on w stanie opracowa swoje wasne praktyki.

Magiczne ksztacenie duszy


wiadoma separacja ciaa astralnego od fizycznego
W tym kroku mag nauczy si jak poprzez wiadom praktyk oddziela swoje ciao astralne od fizycznego. Bdzie w stanie przenosi si, gdzie zechce, nie tylko duchowo, lecz rwnie astralnie. Swoim astralnym ciaem moe uda si, gdzie tylko zechce i gdzie jego astralna obecno jest wymagana. Separacja ciaa astralnego, jak wkrtce dowiadczymy, jest rna od mentalnej podry lub stanu transu wywoywanego przez pierwiastek akashy. Stan, podczas ktrego astralne i mentalne ciaa s oddzielane od fizycznego, nazywany jest w terminologii okultystycznej ekstaz. Prawdziwy mag ma moliwo udania si ciaem astralnym, gdziekolwiek zechce. W wikszoci przypadkw wystarczy jednak podr mentalna bd wejcie w stan transu. Co do zasady: ciaa astralnego poczonego z mentalnym, lecz rozczonego od ciaa fizycznego, uywa si jedynie do wykonania dziaa, ktre wymagaj magicznego dziaania fizycznego. Przy dokonywaniu projekcji ciaa astralnego naley zachowywa wielk ostrono, gdy, w przeciwiestwie do podry mentalnej, teraz oba ogniwa czce jedno pomidzy mentalnym i astralnym ciaem, a drugie pomidzy ciaem fizycznym a astralnym, ktre nazywane s mentaln i astraln matryc s odseparowane od ciaa fizycznego, a jedynie cienki, srebrzysty, elastyczny sznur ycia czy ciao mentalne i astralne z ciaem fizycznym. Kiedy mag jest w tym stanie, a jaka osoba - niezalenie od tego, czy jest wyksztacona magicznie, czy nie - dotknie fizycznego ciaa maga, to ten cienki sznur ycia si zerwie i poczenie z ciaem fizycznym bdzie natychmiast zerwane. Skutkiem bdzie fizyczna mier maga. Ogromnie wane jest zatem, by tu przed pocztkiem wicze i kiedy jeste w tym stanie, absolutnie upewni si, e nikt nie bdzie mia okazji dotkn twojego fizycznego ciaa. Zerwanie sznura moe by spowodowane tym, e elektromagnetyczny fluid danej osoby wywiera tak silny efekt na sznurze i nawet mag, ktry zaszed daleko, nie moe si temu fluidowi oprze. Jeli nasza wspczesna medycyna zbadaaby ciao pozbawione ycia w ten sposb, to jako przyczyn mierci podaaby zawa serca, czy nawet zator. Kiedy ciao fizyczne jest w stanie ekstazy, jest bez czucia i bez ycia - nie ma oddechu ani bicia serca. Poniszy opis tej praktyki zapewnia potrzebne wyjanienia. Ten stan jest form zawieszonego ycia. Zawieszone ycie podczas ekstazy zachodzi na skutek patologicznego efektu, ktry moe by atwo wytumaczony przez kadego maga. Powinno si jednak doda, e matryca mentalna - cz czca ciao mentalne z astralnym jest utrzymywana w dziaaniu przez normalne oddychanie, ktre poprzez puca dostarcza krwi cztery elementy i akash. Wszyscy wiemy z dowiadczenia, e bez oddechu nie ma ycia. Matryca astralna, ktra czy ciao astralne z fizycznym, utrzymywana jest przy yciu poprzez pobieranie pokarmw. Mag powinien teraz w peni rozumie poczenie pomidzy pobieraniem pokarmw a oddychaniem i bdzie teraz w stanie odkry prawdziwe powody dla wiadomego oddychania i jedzenia, ktre byy integraln czci wicze poprzednich krokw. Jeli na tym etapie rozwoju zaniedba si jedno bd drugie, to skutkiem bd 162

dysharmonie, choroby i inne niedogodnoci. Wiele mentalnych i psychicznych nieprawidowoci powodowanych jest nieregularnoci bd zaniedbywaniem tych dwch czynnikw. Dlatego te od samego pocztku podkrelane byo, e ciao, dusza i duch musz by rwnomiernie rozwijane i utrzymywane. Jeli fizyczne ciao nie jest w stanie harmonii, nie jest wystarczajco silne i elastyczne, i jeli nie posiada odpowiedniego poziomu dopywu fluidu elektromagnetycznego poprzez substancjalne i bogate w witaminy poywienie, a tym samym wystarczajcej elastycznoci matrycy astralnej, to wiczeniami ekstazy mona wyrzdzi sobie wielk krzywd. Bardzo wane jest zatem, eby mag zda sobie spraw, e wszystkie ascetyczne wiczenia, ktre dyktuj czy promuj abstynencj od jedzenia jako cz swego praktycznego systemu rozwoju s skrajne i karygodne. Wiele orientalnych praktyk, ktre dyktuj ascetyzm i wiczenia ascetyczne s jednostronne i nie s przeznaczone dla ludzi nie pochodzcych z Orientu. S one niezwykle niebezpieczne dla tych, ktrych fizyczna dyspozycja nie jest zgodna z istniejcymi warunkami klimatycznymi. Jeli jednak mag w rwnym stopniu rozwin wszystkie trzy poziomy istnienia, czyli swoje ciao, dusz i ducha, to nie ma powodu do martwienia si, e pojawi si jakiekolwiek nieprawidowoci w jego mentalnym, astralnym czy fizycznym ciele. Jedynie ci, ktrzy nie wykonuj systematycznie instrukcji z tej ksiki, i ci, ktrzy podczas swojego rozwoju nie zwracaj uwagi na ostrzeenia, mog spodziewa si, e bd dotknici okrelonymi niezrwnowaeniami. Mag nie powinien zatem zaczyna wiczenia dokonywania projekcji ciaa astralnego, jeli nie jest absolutnie pewien, i cakowicie opanowa wszystkie poprzednio zalecane metody. Najbardziej stabilna cz, matryca astralna, ktra czy ciao z dusz, przy podry mentalnej pozostaje w fizycznym ciele, podczas gdy przy projekcji ciaa astralnego wycigana jest z fizycznego ciaa. Dlatego te przy praktykowaniu wicze ekstazy musisz by podwjnie ostrony. Waciwa praktyka dokonania projekcji ciaa astralnego jest bardzo prosta, zwaszcza kiedy opanujesz podr mentaln. Separacja ciaa astralnego od ciaa fizycznego dokonywana jest w nastpujcy sposb: Sid w swojej asanie - chocia te wiczenia mona rwnie praktykowa na leco. Nastpnie wyjd z fizycznego ciaa ciaem mentalnym. Teraz przenie swoj wiadomo do ciaa mentalnego i obserwuj swoje ciao fizyczne. Bdzie si ono wyglda, jakby spao. Wyobra sobie, e twoje ciao astralne, tak jak mentalne, jest wycigane z ciaa fizycznego poprzez twoj wol. Forma ciaa astralnego musi by taka sama, jak twojego ciaa mentalnego i fizycznego. Zcz si ze swoim ciaem astralnym, wchodzc w form astraln. Podczas tego wiczenia ogarnity bdziesz dziwnym uczuciem, jakby ciao astralne nie naleao do ciebie. Musisz zatem natychmiast ustanowi wiadome poczenie pomidzy matryc mentaln a astraln. Co wicej, nie uda ci si utrzyma swojego ciaa astralnego w wyobrani, gdy ciao fizyczne bdzie stale przycigao astralne jakby poprzez niewidzialny sznur. Jeli w tym samym czasie obserwujesz swoje fizyczne ciao podczas wykonywania tych wicze, to zauwaysz i dowiadczysz podczas tego eksperymentu zakce oddechowych. Jednak w momencie, w ktrym poczysz ducha z ciaem astralnym i od razu zaczniesz wiadomie oddycha, natychmiast poczujesz si poczony z ciaem astralnym. Na pocztku, kiedy jako duch czysz si w ten sposb z ciaem astralnym tu obok ciaa fizycznego, skup ca swoj uwag na oddychaniu i na niczym innym. wiczenie to naley praktykowa tak dugo, a przyzwyczaisz si do oddychania w swoim ciele astralnym, ktre wycigne z ciaa fizycznego i umiecie obok niego, a ktre duchowo poczye z ciaem mentalnym.

163

Jak widzisz, jedynie wiadome oddychanie w ciele astralnym umoliwia polunienie si astralnej matrycy. Kiedy oddychanie w twoim mentalnym i astralnym ciele stao si nawykiem poprzez czste powtarzanie, moesz przej do nastpnego kroku. Przestajesz oddycha w swoim fizycznym ciele, gdy zaczynasz oddycha w swoim ciele astralnym. Poprzez t separacj fizyczne ciao wpada w stan letargu, koczyny staj si sztywne, a twarz blada, przypominajc kogo, kto umar. Jednak, gdy tylko przerwiesz oddychanie obok swojego fizycznego ciaa i chcesz zakoczy wiczenie, to zauwaysz natychmiast, e ciao astralne bdzie przycigane przez ciao fizyczne jak magnes i normalny proces oddychania w ciele fizycznym rozpocznie si na nowo. Gdy tylko twoje ciao mentalne innymi sowy ty ze swoj wiadomoci duchowo poczysz si ze swoim fizycznym ciaem tak, e astralne i mentalne ciao przyjmie fizyczn form, to stopniowo odzyskasz swoje zmysy. To koczy wiczenie. To, co normalnie nazywamy umieraniem, nastpuje wedug tej samej sekwencji. Istnieje jednak dua rnica: matryca pomidzy fizycznym i astralnym ciaem ulega zniszczeniu. Kiedy zachodzi normalna mier i zrywa si astralna matryca pomidzy astralnym i fizycznym ciaem, z powodu choroby czy innej przyczyny, to ciaa astralne i mentalne nie mog znale zakorzenienia w ciele fizycznym i tym samym automatycznie odejd, chcc czy nie chcc. To zajcie przenosi oddychanie na ciao astralne bez wiadomoci tej zmiany u danej osoby w ciele astralnym. Dlatego zmare istoty pocztkowo nie czuj rnicy pomidzy fizycznym a astralnym ciaem. Dopiero stopniowo staj si wiadome faktu, e fizyczne ciao nie moe by przez nie uyte i e ciao astralne podlega innym prawom (prawom pierwiastka akashy). Pisaem ju o tym w poprzednich rozdziaach o paszczynie astralnej. W konsekwencji, praktyka celowego wysyania ciaa astralnego jest imitacj procesu umierania. Udowadnia to, e jeste bardzo blisko granicy pomidzy yciem a tym, co nazywamy mierci. Postpuj zatem ostronie. Kiedy mag w peni opanuje projekcj ciaa astralnego, to 1) strach przed mierci przestanie istnie i 2) mag pozna dokadnie proces swojej mierci i bdzie wiedzia, gdzie jest jego przyszy dom, gdy ju opuci ciao fizyczne. Po wielokrotnym praktykowaniu wiczenia oddzielania ciaa astralnego od fizycznego, stajesz si tak przyzwyczajony do oddychania w ciele astralnym, e nie jeste ju duej tego wiadomy i dowiadczasz w ciele astralnym takich samych odczu, jak gdyby by w ciele fizycznym. Jeli chcesz powrci do ciaa fizycznego, to musisz wiadomie wstrzyma oddech w ciele astralnym, by ciao astralne mogo oddzieli si od ciaa mentalnego i by mogo przyj ksztat ciaa fizycznego. W chwili gdy ciao astralne przyjmie form ciaa fizycznego, ciao fizyczne wznawia oddychanie i dopiero wtedy powrt do ciaa fizycznego jest moliwy. Trzeba cigle mie to na uwadze, gdy ciao mentalne podlega zupenie innym prawom i dlatego nie oddycha w tym samym rytmie co ciao fizyczne, gdy jest poczone z ciaem astralnym. Dopiero gdy przyzwyczaie si do wychodzenia z i wchodzenia do swojego ciaa fizycznego swoim astralnym i mentalnym ciaem oraz osigne zdolno opuszczania i powracania do fizycznego ciaa wedle woli, przy wszelkich koniecznych rodkach ostronoci w odniesieniu do oddychania, wtedy moesz udanie wyj z fizycznego ciaa. W tych wstpnych wiczeniach nie oddalaj si bardziej ni stanie tu obok fizycznego ciaa. Wtedy masz wybr: albo sta obok fizycznego ciaa, albo przyj jego obecn pozycj, czyli w tym przypadku swoj asan.

164

Nastpne wiczenie jest nie tylko obserwacj ciaa fizycznego, lecz rwnie najbliszego otoczenia, tak jak wykonywae to przy podry mentalnej. Tak naprawd jest to ta sama procedura musisz postrzega (rozrnia), czu i sysze kady obiekt. Jest jednak rnica: w tym przypadku duch nosi ubranie; w naszym przypadku jest to ciao astralne, ktre umoliwia bardziej fizyczn prac. Na przykad: jeli odwiedzisz jakie miejsce swoim ciaem mentalnym i obserwujesz zajcie, ktre przywoaoby dobre bd ze odczucie fizycznie, to nie poczujesz ani nie postrzeesz go swoim ciaem mentalnym, i nie wpynie to na ciebie w aden sposb. Jeli jednak dowiadczysz tego samego zdarzenia swoim ciaem astralnym, to bdziesz czu to tak intensywnie, jakby by tam bezporednio obecny swoim ciaem fizycznym. W nastpnym wiczeniu stopniowo prbuj odchodzi krok po kroku od fizycznego ciaa. Na pocztku poczujesz, e jeste si przycigany do ciaa fizycznego, jakby niewidzialn moc podobn do tej, jak magnes dziaa na elazo. Mona to wytumaczy w ten sposb, e sznur pomidzy ciaem astralnym a fizycznym jest pielgnowany, zachowywany i utrzymywany w rwnowadze przez najsubtelniejszy fluid. Projekcja ciaa astralnego poprzez wiczenia jest wiadom procedur sprzeczn z prawami natury elementw i trzeba to pokona. Poruszanie ciaem astralnym wymaga zatem znacznie wikszego wysiku ni poruszanie ciaem mentalnym. Pocztkowo oddal si od fizycznego ciaa na kilka krokw i natychmiast wr. Skoro magnetyczna sia przycigania stale chwyta i wpywa, bdzie wyzwalaa w twoim astralnym ciele rne rodzaje odczu, np. strach przed mierci itp. Te uczucia rwnie naley pokona. W tym kroku musisz panowa nad wszelkimi przypadkami tego rodzaju. Z kadym wiczeniem zwikszaj dystans od ciaa fizycznego. Z czasem bdziesz w stanie przeby coraz wiksze odlegoci. A im dalej moesz odej ciaem astralnym od fizycznego, tym slabsza jest sia przycigajca do ciaa fizycznego. Pniej, kiedy zawdrujesz bardzo daleko, do trudne bdzie powrcenie do fizycznego ciaa. Stajesz przed niebezpieczestwem, jeli zwiedzasz paszczyzny czy obszary fascynujce do tego stopnia, e na myl o powrocie do fizycznego ciaa pojawia si w tobie uczucie smutku. Musisz by zatem absolutnym panem swoich odczu. Jeli nie jeste w stanie tego opanowa, a zadomowisz si ciaem astralnym na paszczynie astralnej i fizycznej, to staniesz si zmczony yciem i bdziesz wola nie wraca ju do ciaa fizycznego. Jeste ogarnity pragnieniem, by si uszkodzi sznur czcy z fizycznym ciaem. Gdyby mag to wykona, byoby to tosame z popenieniem samobjstwa w ciele fizycznym. Na dodatek byoby to powanym wykroczeniem przeciwko Boskiej Opatrznoci, miaoby zatem konsekwencje karmiczne. Zrozumiae jest, e pokusa, by popeni takie samobjstwo, jest ogromna, zwaszcza jeli mag musi w fizycznym wiecie wiele cierpie, a na innych paszczyznach dowiadcza bogoci. Jeli mag rozwin projekcj astraln do takiego stopnia, e moe podrowa ciaem astralnym na wszelkie odlegoci, to ma okazj stosowa t zdolno do rnych celw. Mag moe przenie si ze swoim ciaem astralnym, gdziekolwiek zechce - moe leczy chorych, gromadzc i kondensujc w swoim astralnym ciele magnetyczny i elektryczny fluid, a potem przenoszc je na chor osob. Leczenie ciaem astralnym jest duo bardziej penetrujce ni samo przenoszenie myli. Leczenie mona wykona rwnie przy podry mentalnej, tylko e fluidy, z ktrymi mag bdzie pracowa, bd skuteczne jedynie na paszczynie mentalnej chorej osoby.

165

Co wicej, mag ma moliwo wywierania innych wpyww. Na paszczynie astralnej mag moe skondensowa w swoim ciele astralnym element ziemi i zmaterializowa si do tego stopnia, e moe pojawi si przed wtajemniczonym czy niewtajemniczonym i by widoczny przez nich fizycznymi oczyma, jak rwnie syszany i wyczuwany. Sukces maga w tym zakresie zaley od iloci czasu, jaki powici on praktyce tych wicze i od jego zdolnoci kumulowania elementu ziemi w ciele astralnym. To prowadzi do logicznej konkluzji, e mag jest rwnie w stanie wykonywa swoim ciaem astralnym zadania fizyczne. Swoje wytumaczenie znajduj tutaj zjawiska takie jak stukajce dwiki, wpywanie na ziemskie sprawy itp. Dla maga nie istniej adne granice, a obszar magii, w jakim chce si specjalizowa, jest cakowicie jego wyborem. Wie on rwnie, jak wszystkiego dokona - moe skondensowa tylko cz swojego ciaa, np. jedn rk, podczas gdy druga pozostanie w stanie astralnym. Jeli swoj wyobrani chce przyspieszy wibracje elektronw w obiekcie, to moe rwnie sprawi, e obiekt zniknie sprzed oczu innych ludzi i zostanie przeniesiony do sfery astralnej - wszystko oczywicie w zalenoci od mocy i rozwoju maga. W tych okolicznociach fizyczne obiekty nie s ju przedmiotem praw fizycznych - staj si astralne. Przenoszenie za pomoc ciaa astralnego obiektw nawet na najwiksze odlegoci, a nastpnie przywracanie ich do ich oryginalnej postaci jest dla maga zadaniem prostym. To zjawisko zdaje si by iluzj w oczach osoby niewtajemniczonej, lecz mag, ktry doszed do tego miejsca w swoim rozwoju, moe tworzy takie, a nawet wiksze zjawiska, ktre byyby uwaane za cuda. Te wyjanienia czyni oczywistym, e wszystkie te zjawiska nie s cudami; dla maga cuda w prawdziwym sensie tego sowa nie istniej. Wie on jedynie, jak stosowa wysze moce i prawa oraz zna skutek ich dziaania. Mona by poda wicej przykadw w zakresie tego, czego mag moe dokona swoim astralnym ciaem. Jednak dla osoby szukajcej owiecenia, te wskazwki wystarcz.

Impregnacja ciaa astralnego czterema fundamentalnymi, boskimi atrybutami


Kiedy mag osignie ten poziom w swoim rozwoju, to zacznie ubiera swoj koncepcj Boga w konkretne idee. Mistyk, jogin itp., ktry by ksztacony jednostronnie, widzi w swoim bstwie tylko jeden aspekt, ktry czci i ku ktremu kieruje najwiksz adoracj. Jednak prawdziwy wtajemniczony, ktry podczas caego rozwoju zawsze krok po kroku wykonuje instrukcje w odniesieniu do czterech elementw, ubierze koncepcj Boga w cztery aspekty w odniesieniu do uniwersalnych praw: wszechmoc odpowiada elementowi ognia, mdro i wszechwiedza odpowiadaj elementowi powietrza, niemiertelno odpowiada elementowi wody, wszechobecno odpowiada elementowi ziemi. Na tym poziomie zadaniem maga bdzie medytowa nad tymi czterema boskimi aspektami w odpowiedniej kolejnoci. Gbokie, intensywne medytacje pozwol magowi bezporednio dosign poziomu ekstazy z jedn z tych boskich cech i scali si z ni do takiego stopnia, e postrzega siebie jako t konkretn cech. Mag musi dowiadczy tego z kad z tych czterech cech Boga. Sposb, w jaki zaaranuje to wiczenie pozostawiony jest jego decyzji - moe on medytowa jedn z cech, a bdzie pewien, e spersonifikowaa si w nim. Musi postpowa w ten sposb ze wszystkimi cechami. Jeli czas na to pozwala, moe on wykonywa medytacj w taki sposb, e podczas jednego wiczenia moe medytacyjnie przywoa wszystkie boskie cechy w odpowiedniej sekwencji. Medytacja musi by praktykowana tak

166

intensywnie, tak dogbnie, tak wytrwale i tak przekonujco w sobie, e astralne ciao staje si jakby identyczne z dan cech. Koncepcja Boga posiadana przez maga jest uniwersalna i zawiera wszystkie cztery atrybuty Boga w odniesieniu do uniwersalnych praw. Mag powinien zatem zwrci szczegln uwag na te medytacje, gdy nie mona od nich odstpi. S absolutnie konieczne, by sta si on jednoci z Bogiem. Kiedy mag osignie zdolno tworzenia wewntrznego obrazu wszystkich czterech boskich cech - co mona osign jedynie przez gbok medytacj - to osignie dojrzao niezbdn do nawizania tego kontaktu. Czytelnik odnajdzie opis tej praktyki w ostatnim kroku tej ksiki. Z czasem medytacje te bd miay skutek uboskawiania ducha i duszy maga, a ostatecznie, analogicznie wpyn na jego ciao fizyczne i pozwol mu nawiza poczenie ze swoim Bogiem, co jest celem i podstaw tego rozwojowego kursu instrukcji.

Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego


Ucze, ktry praktycznie przechodzi przez wszystkie metody, nie potrzebuje ju adnych wicze dla fizycznego ciaa. Wszystko, co jest teraz wymagane, to intensyfikacja mocy, ktre rozwin, i stosowanie ich na tak wiele sposobw, jak to tylko moliwe. Na dalszych stronach odnajdziesz niektre instrukcje, ktre zgodnie ze swoim rozwojem moesz z atwoci wykonywa po odrobinie praktyki.

Leczenie chorych za pomoc fluidu elektromagnetycznego


Cudown i wit odpowiedzialnoci jest suenie cierpicej ludzkoci swoj moc. Mag w swej mocy moe osiga cuda, jeli chodzi o leczenie chorb, tak jak wielu witych czynio w przeszoci i wci robi obecnie. aden naturopata, magnetopata czy uzdrawiajce medium, nie rozumie uwalniania dynamicznych mocy w odniesieniu do pierwotnych praw tak jak mag. Warunkiem jest jednak, by mag posiad wystarczajc wiedz o okultystycznej anatomii fizycznego ciaa w odniesieniu do elementw i ich efektywnoci w pozytywnej i negatywnej postaci - inaczej niemoliwe bdzie wpynicie na siedlisko choroby. Mag moe natychmiast rozpozna przyczyn kadej choroby - poprzez pierwiastek akashy, albo poprzez jasnowidzenie. Moe zatem zacz bezporednio wpywa na przyczyn choroby. Jeli przyczyna jest w sferze mentalnej, to mag musi przede wszystkim wpywa na ducha pacjenta, by na nowo ustanowi w nim harmoni. Jak byo wspominane wczeniej, sfera mentalna moe jedynie wpywa na paszczyzn mentaln, sfera astralna skutkuje jedynie na paszczynie astralnej, a sfera fizyczna wpywa jedynie na paszczyzn fizyczn. Mag musi zawsze zwraca uwag na ten fakt. Transmutacja z jednej paszczyzny na inn moe by wykonana jedynie poprzez subtelniejsz energi dziki odpowiedniej matrycy. Zatem myl nie moe wytworzy fizycznej energii - nie moe usun fizycznej choroby. Lecz skoncentrowana myl, ktra zawiera wiar i przekonanie, moe wytworzy silne wibracje w sferze mentalnej pacjenta, ktre s kierowane poprzez matryc mentaln do ciaa astralnego. Ten wpyw nie siga jednak dalej ni dusza pacjenta. Taki wpyw pobudza pacjenta do mentalnego skupienia na procesie leczenia, dziki ktremu pojawiaj si wibracje konieczne do wywoania leczenia, lecz nic ponad to. Osigana jest zatem mentalno-astralna ulga i 167

pacjent wewntrznie, ze sfery mentalnej, zapocztkowuje przyspieszony proces leczenia. Lecz ten wpyw nie wystarcza dla fizycznych chorb, zwaszcza gdy pacjentowi brakuje ju wewntrznie wielu energii koniecznych do odnawiania substancji i fluidw wymaganych dla fizycznego leczenia. Sukces zatem byby mao znaczcy i leczenie byoby jedynie subiektywne. Do tej kategorii nale nastpujce metody leczenia: sugestia, hipnoza, autosugestia, leczenie wiar, leczenie przez modlitw itp. Mag docenia te metody, lecz na nich nie polega, uywajc ich jedynie jako drugorzdne pomoce. Dla maga te metody nie maj wartoci, ktra jest im przypisywana w niezliczonych ksikach. Prawdziwy magnetopata, ktry poprzez okultystyczny trening i stosowny styl ycia ma wielki nadmiar witalnego magnetyzmu do dyspozycji, pracuje duo bardziej skutecznie. Nie potrzebuje on wiary czy przekonania swojego pacjenta ani adnego rodzaju sugestii, hipnozy czy aureoli. Ten rodzaj magnetopaty aduje nadmiar swojej witalnej energii do astralnego ciaa pacjenta i osiga duo szybsze wyzdrowienie, gdy jego magnetyzm posiada duo wiksz elastyczno i tym samym wzmacnia astraln matryc chorej osoby. Magnetopata posiadajcy t zdolno, moe rwnie udanie wyleczy dziecko, ktre samo nie moe przyczyni si do swojego wyzdrowienia poprzez wyobrani czy podwiadomo. Porwnujc magnetopat do maga, rnice s znaczce, gdy mag ma zdolno, jeli czas pozwala i jeli specjalizuje si on w sztuce leczenia, by leczy setki pacjentw dziennie bez dowiadczania jakiejkolwiek utraty swojej witalnoci. Mag stosuje uniwersalne prawa i, swoim wpywem, bezporednio dotyka chorych fizycznych organw bez przechodzenia przez astralne ciao i jego matryc. W konsekwencji, mag moe wywrze duo wikszy skutek na chorym organie ni jakakolwiek osoba utalentowana w sztuce leczenia wymieniona do tej pory. W pewnych okolicznociach proces leczenia moe by tak zdumiewajco szybki, e ortodoksyjna medycyna uznaaby go za cud. Nie jest moj intencj wpaja prawdziwemu magowi generalne zasady leczenia chorych, gdy jestem pewien, e bdzie on mia swoj wasn metod pracy za pomoc praw, jakich si nauczy. Wystarczy, e zapewni mu jedynie kilka wskazwek. Jeli pacjent cierpi z powodu saboci bd rozstroju ducha, ktremu naley przywrci harmoni, mag bdzie pracowa z wol i wyobrani. W tym przypadku, mag musi by w peni wiadomy dziaania swojego ducha, by ani jego astralne, ani fizyczne ciao nie podjo si wpywania, gdy tylko jego duch bdzie skuteczny. Caa uwaga musi by skupiona na duchu - fizyczne ciao i dusza musz by cakowicie ignorowane, aby skuteczno ducha na duchu bya intensywna. Na przykad, jeli pacjent jest w agonii bd jest nieprzytomny, mag ma moliwo pomc pacjentowi odzyska wiadomo. Jeli przyczyna choroby bdzie w ciele astralnym, wtedy mag bdzie musia pracowa ze skumulowan energi witaln, ktr zaimpregnuje yczeniem wyzdrowienia. Przele kumulacj do astralnego ciaa pacjenta bezporednio z wszechwiata, nie pozwalajc, by przesza ona najpierw przez jego ciao. Stosujc t metod, mag unika osabienia swojej wasnej witalnoci i jednoczenie zapobiega wymieszaniu si chorego odu pacjenta z jego wasnym odem. Jeli przyczyna choroby jest natury fizycznej i dotknity jest organ w fizycznym ciele, wwczas mag stosuje elementy oraz elektryczny i magnetyczny fluid. Jeli pacjent ma siln budow, to mag stosuje jedynie te elementy, ktre maj uzdrawiajcy wpyw na chorob - na przykad stosuje element wody, gdy pacjent jest dotknity wysok gorczk. Element, ktry mag wprowadzi w pacjenta, samoczynnie uformuje odpowiedni fluid, elektryczny bd

168

magnetyczny, a pacjent musi wykonywa tryb ycia, reim diety, wiczenia oddechowe, spoywa leczce zioa, bra odpowiednie kpiele i tak dalej, zgodnie z elementami. Jeli ciao chorej osoby jest tak sabe, e nie ma nad nim wadzy i nie posiada zdolnoci absorbowania potrzebnych mu elementw, a skutkiem tego potrzebny fluid nie moe si samoczynnie uformowa, to mag nie ma innego wyboru jak naadowa chory organ odpowiednim fluidem. W tym konkretnym przypadku naley zwrci baczn uwag na okultystyczn anatomi w odniesieniu do polaryzacji. Organ, ktry zajmuje si funkcjonowaniem magnetycznego fluidu nigdy nie powinien by adowany fluidem elektrycznym, jeli nie chcesz wyrzdzi pacjentowi krzywdy. W organach, gdzie oba fluidy s aktywne, zalecane jest, by mag naadowa fluidy w odpowiedniej kolejnoci. Na przykad, jeli mag leczy gow, powinien naadowa fluidem elektrycznym przedni cz gowy, czoo, lew i wewntrzn stron gowy oraz mzg, natomiast praw stron i ty gowy oraz mdek - fluidem magnetycznym. Nakadanie rk bdzie dobr alternatyw, lecz nie jest to absolutnie konieczne. Jeli jednak zdecyduje si na t metod, to musi zastosowa swoje donie odpowiednio do danego fluidu. W przypadku ludzkiej gowy, mag wpywa na czoo i lew stron gowy praw doni, ktra jest doni elektryczn, a na ty i praw stron gowy lew doni, ktra jest magnetyczna. Mag niezwykle dobrze wyksztacony w praktyce leczenia nie musi stosowa leczcych ruchw czy nakadania rk - osiga wszystko swoj dobrze wywiczon wyobrani. Musi wiedzie, jak poprzez wyobrani prowadzi magnetyczny bd elektryczny fluid nawet do najmniejszych organw. Dla ilustracji: w przypadku oka musi by w stanie prowadzi magnetyczny fluid do wewntrznej czci oka, a elektryczny fluid do prawej i lewej strony powierzchni gaki ocznej. Mag bdzie w stanie nie tylko udanie wyleczy wiele chorb oczu i polepszy wzrok, lecz bdzie rwnie w stanie sprawi, e lepy odzyska wzrok, o ile nie wystpuje u niego aden organiczny defekt. Mag musi naadowa neutralne czci ciaa elementem nalecym do tego konkretnego obszaru bd skumulowan energi witaln. Nie byoby powanym bdem omin neutralne czci, gdy emanacja fluidw porednio wpywa na neutralne punkty organw. Jeli masz do czynienia z pacjentem, ktrego cae ciao jest dotknite chorob, na przykad w przypadku choroby nerwowej bd choroby krwi, to caa prawa strona pacjenta musi by naadowana fluidem elektrycznym, a caa lewa strona fluidem magnetycznym. Wykonujc adowanie obu fluidw w odpowiedniej kolejnoci, jeli stan pacjenta nie jest receptywny, mag moe rwnie naadowa elementy odpowiadajce obszarom ciaa. Mag powinien powstrzyma si od wyjtkowo dynamicznej akumulacji elementw w chorym ciele, gdy chora osoba niezbyt dobrze znosi tak ogromne napicie. Najskuteczniejsz magiczn metod leczenia jest ta, kiedy mag wpywa na ducha, dusz i fizyczne ciao chorej osoby w odpowiedniej kolejnoci. Mag posiada wiedz, jak tego dokona, opierajc si na wspomnianych przykadach i analogicznych prawach uniwersalnych, wic nie potrzebuje adnych konkretnych instrukcji. Czy moliwe jest, by prawdziwy, wysoce rozwinity mag cakowicie wyleczy nawet choroby zdajce si nieuleczalnymi? Odpowiedzi na to pytanie jest: o ile chora osoba ma wszystkie swoje organy i nie brakuje ani jednego, prawdziwy mag ma moliwo wyleczenia kadej choroby, nawet najciszej. Mag przeczyta jednak najpierw w ksidze przeznaczenia, w akashy, czy wolno mu interweniowa i w jakim stopniu, gdy niektre choroby s przedmiotem karmy, czyli pacjent musi odkupi si poprzez chorob za czyny popenione w jego obecnym bd wczeniejszym yciu. Mag moe jednak by wezwany, by zagodzi bd cakowicie wyleczy chorob. Prawdziwy mag moe rwnie powodowa prawdziwe cuda na podstawie

169

tego, co widzi w akashy, wykonujc instrukcje podane w tej ksice i zawsze biorc pod uwag uniwersalne prawa. Najwysi wtajemniczeni, ktrzy obaskawili nasz planet swoj obecnoci, dokonywali najwikszych cudownych uzdrowie i wskrzesze z umarych, biorc pod uwag uniwersalne prawa, swoje moce i fluidy. Nie miao jednak adnego znaczenia, czy zdolno do realizowania ich wiary odgrywaa rol wiadomie czy niewiadomie, czy te byo to ywe sowo kabaa. To, jak daleko mog zaj cudowne uzdrowienia maga poprzez zdolno realizacji, zaley od stopnia jego rozwoju.

Magiczne adowanie talizmanw, amuletw i kamieni szlachetnych


Wiara w talizmany, amulety i drogocenne kamienie siga zarania dziejw. Ma swoje rdo w fetyszyzmie, ktry do dzisiejszego dnia powszechny jest pord prymitywnych nacji. Wiara w talizmany i podobne rzeczy przetrwaa od tamtych czasw do dnia dzisiejszego, lecz zmienia swj charakter w zwizku ze wspczesnym stylem ycia. Czym, jeli nie talizmanami, s te wszystkie maskotki, pentakle, piercienie i brosze, ktre maj przynie szczcie? Dzisiaj szczeglnie cenione s kamienie urodzeniowe 20 . Jeli nie byoby nic prawdziwego, czy nawet magicznego, w naturze talizmanw, to myl o nich i wiara w ich dziaanie zniknaby ju dawno temu. Wyjanijmy wic to troch i oddzielmy ziarno od plew. Celem talizmanu, amuletu lub kamienia urodzeniowego jest wzniesienie, wzmocnienie i utrzymanie poziomu wiary i pewnoci w noszcej go osobie. Przez fakt, e osoba zwraca znaczn uwag na swj talizman, jej podwiadomo jest autosugestywnie skaniana w podanym kierunku i mona w ten sposb osign efekty w zalenoci od jej inklinacji. Nic dziwnego, e materialista lub naukowiec-ignorant potpia takie wierzenia, wymiewa je i krytykuje, uwaajc je za przesdy. Prawdziwy mag ma jednak waciw wiedz o tych sprawach i nie jest usatysfakcjonowany noszeniem talizmanu, jedynie by zwikszy swoj wiar i pewno, lecz przede wszystkim bdzie stara si zbada poczenie prawa z talizmanami. Mag wie, e talizmany zawdziczajce swoje istnienie wycznie wierze, s cakowicie nieskuteczne w rkach niewierzcej bd sceptycznie nastawionej osoby. Mag ze swoj wiedz i prawoci pjdzie jednak krok dalej. Zanim jednak przeanalizujemy t syntez, poznamy wiele rnic. W rkach maga talizman jest niczym wicej jak narzdziem, punktem odniesienia, czym materialnym, z czym moe zwiza swoj moc, przyczyn bd fluid. Ksztat obiektu i jego materialna warto nie maj dla niego adnego znaczenia. Nie zwraca on rwnie uwagi na mod, pikno i szlachetno materiau. Dla maga reprezentuje to obiekt, z ktrego pomoc, wic w nim moc, tworzy przyczyny, ktre uwalniaj podane skutki niezalenie od tego, czy osoba noszca taki obiekt wierzy w to, czy nie. Pentakl, w przeciwiestwie do talizmanu, jest konkretnym obiektem, ktry jest w harmonii z prawami analogii podanego skutku, mocy, zdolnoci i przyczyny. Kiedy mag przygotowuje i aduje taki pentakl czy talizman, musi bra pod uwag stosowne prawa analogii. Mag woli

Chodzi tutaj zapewne o kamienie dobierane wzgldem znaku zodiaku, ktre nastpnie traktowane s jako amulet majcy przynosi szczcie itp. - przyp. tum.

20

170

pentakl od talizmanu w celu nawizania kontaktu z istotami wyszego wiata i nie ma znaczenia, czy te istoty s dobre, czy ze; czy s Inteligencjami 21 , geniuszami, czy demonami. Amulet jest boskim lub witym zwrotem z Biblii, mantr, zdaniem wyraajcym cze dla bstwa, zapisanym na pergaminie lub papierze. Do kategorii amuletw naley noszenie rnego rodzaju magicznych rolin, jak na przykad mandragory, co zapewnia okrelon ochron lub sprowadza jaki inny rodzaj korzystnego efektu. Co wicej, do kategorii amuletw naley rwnie noszenie: kondensatorw fluidw w staej bd ciekej formie, bibuy zaimpregnowanej kondensatorami fluidw, naturalnego magnetytu lub maych magnesw w ksztacie podkowy. Na kocu chciabym wspomnie o szlachetnych i pszlachetnych kamieniach, ktre s szczeglnymi kondensatorami fluidw i byy uywane od staroytnych czasw dla ochrony, dla osignicia sukcesu i leczenia chorb. Na podstawie teorii koloru i twardoci, astrologia przypisaa kademu kamieniowi konkretny efekt i zalecaa osobom urodzonym w danym znaku zodiaku noszenie okrelonego kamienia na szczcie. Jednak dla prawdziwego maga dobrze wiadome jest, e te astrologicznie wybrane kamienie szczcia maj niezauwaalny skutek, zwaszcza dla tych, ktrzy nie wierz w te sprawy - dla nich kamienie urodzeniowe s cakowicie bezwartociowe. Jednak kamienie odpowiadajce astrologicznym skutkom s receptywne i nadaj si do waciwego adowania magicznego w odniesieniu do ich twardoci, skadu chemicznego i koloru. Mag moe bra pod uwag te astrologiczne argumenty, lecz w adnej mierze nie jest od nich zaleny. Jeli chce, moe magicznie naadowa kady kamie - nawet najmniej korzystny z astrologicznego punktu widzenia - do takiego stopnia, e okrelone rezultaty zostan osignite niezalenie od tego, czy dana osoba w to wierzy, czy nie. Wynik zawsze bdzie zgodny z tym, co nakae mag. Po omwieniu rnych rodzajw i wariantw talizmanw, amuletw, pentakli i szlachetnych kamieni, omwi teraz dziesi rnych metod adowania: 1. adowanie sam wol w poczeniu z wyobrani 2. adowanie poprzez czasowo okrelon kumulacj energii witalnej i impregnacji yczeniem 3. adowanie poprzez wizanie elementali, elementariw i istot uwalniajcych podany skutek 4. adowanie poprzez indywidualne bd tradycyjne rytuay 5. adowanie poprzez magiczne formuy, mantry, tantry itp. 6. adowanie poprzez kumulacj elementw 7. adowanie poprzez elektryczny i magnetyczny fluid 8. adowanie poprzez kumulacj mocy wiata 9. adowanie kulami elektromagnetycznymi (wolty) 10. adowanie poprzez operacje magiczno-seksualne Kada ze wspomnianych metod adowania ma wiele wariacji. Jeli miabym poda opis ich wszystkich, wykroczyoby to poza zakres tej ksiki. Mag, ktry doszed do tego poziomu, ma moliwo stworzenia wasnych metod poprzez swoj intuicj. Dziesi wspomnianych tutaj metod suy jedynie za wskazwki, wic podam jedynie skrcony opis kadej z nich.

1. adowanie sam wol w poczeniu z wyobrani


W tym kontekcie Inteligencja jest to okrelenie na konkretny rodzaj istot szczegowe wyjanienie tego tematu mona znale w ksice Praktyka magicznej ewokacji Franza Bardona przyp. tum.
21

171

Ta metoda jest najatwiejsza i najprostsza, a jej skuteczno zaley od siy woli i zdolnoci wyobraania maga. Kady talizman, kamie, pentakl, z wyjtkiem papierowych i pergaminowych amuletw, musi by oczyszczony z fluidw, zanim mag zacznie adowa go magicznie. Najlepsz i najskuteczniejsz metod, ktr mona stosowa do tego celu, jest magia wody. We szklank wieej, zimnej wody, w ktrej zanurzysz talizman. Skoncentruj si na fakcie, e woda wyciga z talizmanu wszystkie ze wpywy. Aby to osign, utrzymaj swoj koncentracj przez chwil. Jednak po kilku minutach bardzo intensywnej koncentracji musisz by cakowicie przekonany, e wszystkie ze wpywy zostay pochonite przez wod i e twj talizman jest teraz wolny od wszystkich tych wpyww. Nastpnie wysuszasz talizman. Masz teraz pewno, e talizman jest podatny na twj wpyw. Ten rodzaj defluidyzacji musi by wykonany z kadym niepynnym talizmanem, niezalenie od metody jego adowania. Nastpnie we talizman do rki i wyobrani wkadaj w talizman skuteczno swojego yczenia z najbardziej intensywn si woli, niewzruszaln wiar i najwiksz pewnoci. Ustal czasowy limit skutecznoci swojego yczenia, czy ma ono trwa okrelon dugo czasu, czy ma by stae. Co wicej, naley okreli, czy talizman ma by skuteczny tylko dla jednej osoby, czy dla kadego kto go nosi. Naaduj lub wyobra sobie w czasie teraniejszym, e podany skutek jest ju obecny. Poprzez czste powtarzanie moesz zwiksza moc napicia yczenia, jakie skoncentrowae w talizmanie. Dziki temu emanujca moc talizmanu staje si bardziej intensywna i penetrujca. Podczas koncentracji przenie uczucie, e skuteczno talizmanu pozostanie i bdzie si automatycznie zwiksza, nawet kiedy o nim nie mylisz. Jeli talizman ma suy komu innemu, skutek powinien by taki sam. Kiedy naadowae talizman swoj najwiksz moliw moc w odniesieniu do twojej najlepszej wiedzy i sumienia, to talizman jest gotowy do uycia.

2. adowanie poprzez czasowo okrelon kumulacj energii witalnej i impregnacji yczeniem


Przed naadowaniem talizman naley zdefluidowa, w sposb opisany w poprzednim punkcie. Jeli talizman ma suy osobistemu uytkowi, to musisz zgromadzi energi witaln w swoim ciele (zobacz instrukcje z kroku III). Kiedy ju intensywnie naadowae swoje ciao energi witaln, to przez swoj praw rk przelij t energi w talizman, a nastpnie skompresuj j do tego stopnia, e zajmie cay ksztat talizmanu, amuletu czy kamienia. adujc talizman, musisz wyobraa sobie, e absorbuje lub wsysa on energi witaln i zachowuje j na tak dugo, jak sobie tego yczysz. Musisz dziaa z przekonaniem, e z czasem skuteczno talizmanu nie zmniejszy si poprzez noszenie czy uywanie. Wrcz przeciwnie zwikszy si. Witalna energia, ktra zostaa wchonita przez talizman i skompresowana do nienobiaej promienistoci, odzwierciedla jasno wiecce soce. Twoja wyobrania musi by rozwinita do tego stopnia. Gromadzc energi witaln w swoim ciele, natychmiast przenie na ni yczenie skutecznoci talizmanu. Czas skutecznoci moe rwnie by okrelony poprzez wyobrani. Zawsze wybieraj czas teraniejszy, by wyrazi wewntrzne przekonanie, e talizman jest w peni skuteczny od razu po adowaniu. Nigdy nie wybieraj dla talizmanu wicej ni jedno yczenie, zwaszcza gdy te yczenia si wykluczaj. Najbardziej skutecznym adowaniem jest takie, ktre ma speni tylko jedno yczenie. Co wicej, zalecane jest wybieranie tylko tych ycze, ktre s moliwe do wykonania, a naley unika adowania fantazji, ktrych nie mona wypeni. To prawo ma zastosowanie do wszystkich rodzajw talizmanw i wszystkich metod adowania. Najlepsz metod dowiedzenia intensywnoci takiego adowania jest uycie wahadeka.

172

Kiedy adujesz talizman dla innej osoby, nie kieruj gromadzonej energii witalnej przez swoje ciao, lecz kondensuj j bezporednio z wszechwiata i poprzez wyobrani wprowadzaj do talizmanu. Wszystkie pozostae instrukcje pozostaj takie same.

3. adowanie poprzez wizanie elementali, elementariw i istot uwalniajcych podany skutek


W poprzednich krokach szczegowo opisaem tworzenie elementali i elementariw. Elemental i elementarium mog by przywizane do talizmanu, pentaklu, amuletu czy kamienia. Zwizanie osigane jest poprzez wybrane sowo, rytua lub gest, jaki opracujesz, albo przez wyobrani. Wszystko, czego do tego potrzeba, to wymwi bd wykona ustalony wczeniej gest, rytua, sowo czy formu, a zwizany elemental wyzwoli okrelony skutek. W tym miejscu mag musi mie wystarczajc dojrzao, by wiedzie, kiedy zwizywa elementala bd elementarium z talizmanem. Z pewnoci bdzie on uywa elementali, by wpywa na sfer mentaln, a elementariw - dla wytworzenia astralnych bd fizycznych skutkw. W ten sam sposb mona rwnie przywizywa do talizmanu inne istoty, jeli mag chce osign specyficzne efekty. Kady mag ma t moliwo, o ile sumiennie pracowa nad swoim rozwojem. Kontakt z istotami moe by ustanowiony poprzez pasywn komunikacj, przez magiczne lustro bd przez wywoanie transu w akashy. W tym temacie adne dodatkowe instrukcje nie s konieczne. W tym miejscu mag musi wiedzie, co zrobi i jak to zrobi.

4. adowanie poprzez indywidualne bd tradycyjne rytuay


Ta metoda jest najczciej praktykowana przez magw Orientu, ktrzy obdarzeni s ogromn cierpliwoci, absolutnie konieczn dla tego rodzaju adowania. Orientalny mag wykonuje rk, palcami, czy nawet jednym palcem cakowicie indywidualny znak nad talizmanem, bd wykonuje ten znak w powietrzu bezporednio talizmanem. Kieruje swoj koncentracj na podany efekt, jaki powinien mie talizman. Powtarza ten rytua kilka razy dziennie. Poprzez dugie powtarzanie tworzy on tak silny wolt 22 w akashy, e podany skutek bdzie osignity. Jeli, poprzez dugie powtarzanie tego rytuau, magiczny wolt w akashy stanie si wystarczajco silny, to wystarczy wykona ten rytua talizmanem lub nad nim bez wysiku wyobrani czy umysu. Mag zaznajomiony z kaba bdzie wiedzia, e musi rytualnie naadowa swoj wasn bateri w akashy 462 razy, co odpowiada liczbie kabalistycznej, przez 462 dni, by ten rytua wytworzy automatyczny efekt. To adowanie jest wykonywane bez wielkiego wysiku, lecz jest bardzo mczce i dugie, a europejski mag rzadko wykae taki nadmiar cierpliwoci, by w ten sposb osign rezultat, jaki moe uzyska szybciej za pomoc jednej z metod opisanych tutaj. adowanie poprzez rytua tradycyjny jest atwiejsze i do ustanowienia kontaktu wymaga jedynie kilku powtrze, a efekt jest tak ogromny, e graniczy z cudem. Jednak ten rodzaj tradycyjnych rytuaw adowania, ktrego nie mog opisa, naley do tajemnych l, stowarzysze, sekt etc. Mag dobrze wyszkolony w jasnowidzeniu, moe atwo posi te tajemnice, lecz ryzykowaby moliwo przyapania na gorcym uczynku. Magowie Orientu, ktrzy pilnuj swoich rytuaw pod przysig mierci, bez litoci wystpuj magicznie przeciwko kademu, kto narusza wasno ich rytuaw bez pozwolenia. Ostrzegam zatem
Wolt jest okreleniem dobranym przez autora specjalnie dla podkrelenia analogii z napiciem elektrycznym przyp. tum.
22

173

kadego maga przed takim zachowaniem. Rytuay te s zazwyczaj gestami, poprzez ktre nad talizmanami wykonywane s tajne znaki rnych bstw, Ishta Devatas. S one bardzo podobne do rytuaw indywidualnych, ktre opisaem. Bez wtpienia, takie adowanie ma niezwykle silny skutek, gdy ten rodzaj rytuau jest prawdopodobnie wykonywany przez setki kompetentnych magw i tradycyjnie przechodzi z pokolenia na pokolenie. Ucze, ktry osign odpowiedni poziom dojrzaoci, nagradzany jest takim rytuaem. Ta tradycja nagradzania wartociowej osoby rytuaem, ktry rwnoczenie ustanawia kontakt z odpowiedni bateri, nazywany jest w Oriencie ankhur bd abhisheka.

5. adowanie poprzez magiczne formuy, mantry, tantry itp.


Ta konkretna metoda adowania jest jedn z najwikszych i najpotniejszych, gdy wymaga wysokiego poziomu wiedzy i ogromnej iloci przygotowa, ktre opisz szczegowo w moich dwch kolejnych ksikach, Praktyka magicznej ewokacji oraz Klucz do prawdziwej kabay. Z tego powodu ogranicz si tutaj jedynie do krtkiej wzmianki. Pierwszy rodzaj adowania jest wykonywany przez powtarzanie magicznej formuy, gdzie istota stosowna dla tego celu wyzwala podany skutek. adowanie poprzez mantry dokonywane jest poprzez wite zdanie, ktre suy oddaniu czci bstwu, Japa Joga, ktre jest wiele razy adowane mentalnie bd wypowiadane w talizman odpowiedni dla tego celu. W ten sposb materializowany jest atrybut tego konkretnego bstwa - i pewne jest, e mona poprzez to osign ogromne skutki na wszystkich paszczyznach. adowanie poprzez tantry jest odpowiednio stosowan magi sowa, gdzie konkretne kosmiczne moce odnajduj swoje zastosowanie poprzez litery, sowa etc., ktre s stosowne dla danego celu w odniesieniu do kosmicznego rytmu, tonu, koloru i waciwoci.

6. adowanie poprzez kumulacj elementw


Ta metoda adowania jest oferowana magowi, ktry praktycznie, krok po kroku, ukoczy wszystkie wiczenia do tego miejsca. Jeli mag chce osign skutek poprzez pierwiastek elementu, naaduje wybrany talizman bd pentakl elementem, ktry zapewnia stosowny skutek. Samo adowanie dokonywane jest w taki sposb, jaki zosta opisany w punkcie 2 tego rozdziau odnonie gromadzenia energii witalnej, lecz zamiast energii uywany jest odpowiedni element. Dla osobistego uytku, gromadzenie elementu jest wykonywane we wasnym ciele, podczas gdy dla talizmanu przygotowywanego dla innej osoby, element jest pobierany bezporednio z wszechwiata. Na przykad, jeli mag ma problem w zakresie kontrolowania danego elementu, uywa dla ochrony elementu przeciwnego, adujc nim talizman. Poprzez elementy mona osign wiele innych skutkw. Mag, ktry jest dowiadczony w kontrolowaniu elementw, bdzie w stanie poprzez swoj intuicj opracowa podane wariacje.

7. adowanie poprzez elektryczny i magnetyczny fluid


Stosowanie elektrycznego i magnetycznego fluidu stanowi jedno z najsilniejszych adowa. Jeli zamierzonym celem talizmanu jest ochrona, tarcza, odpromienienie czego bd wywoanie jakiej aktywnoci, to w tych przypadkach stosujesz gwnie fluid elektryczny. Jeli talizman ma mie skutek przycigajcy i ma sprowadza sympati, szczcie i sukces, to 174

stosujesz fluid magnetyczny. adowanie dokonywane jest w ten sam sposb jak gromadzenie energii witalnej czy elementw. Jeli talizman ma by uywany osobicie, kumulacja jest wykonywana przez odpowiedni stron ciaa, a nie w caym ciele. Fluid magnetyczny jest gromadzony dynamicznie w lewej stronie ciaa i wysyany w talizman poprzez lew rk, podczas gdy fluid elektryczny gromadzony jest w prawej stronie ciaa i wysyany do talizmanu poprzez praw rk.

8. adowanie poprzez kumulacj mocy wiata


By osign subtelniejsze efekty, jak wzrost mocy okultystycznych, intuicji i inspiracji, naaduj talizman zgromadzon energi wiata. adowanie zachodzi w ten sam sposb co akumulacja energii witalnej, razem z impregnacj yczeniem, ograniczeniem czasu itd. wiato skompresowane w talizmanie musi przypomina soce, lecz musi wieci janiej ni zwyke wiato soneczne. Talizman dla osobistego uytku jest adowany skumulowan energi wiata poprzez wasne ciao, a jeli talizman jest przeznaczony dla innej osoby, adowany jest energi wiata bezporednio z wszechwiata. Poza tym naley przestrzega wszystkich innych oglnych zasad.

9. adowanie sferami elektromagnetycznymi (wolty)


Jeli chcesz powstrzyma karmiczne wpywy, by chroni siebie przed wpywami z innych sfer i jeli zamierzasz uoy swoje przeznaczenie zgodnie ze swoimi yczeniami, naaduj talizman magicznym woltem, czy to dla wasnych celw, czy dla innej osoby. Ta metoda adowania jest nazywana woltowaniem i stanowi najdokadniejsz imitacj pierwiastka akashy. Tej metody adowania powinien uywa jedynie mag, ktry dy do do osignicia najwyszego z celw, poczenia z Bogiem, by nie obcia si ingerencj w akash. Byo ju czsto powtarzane, e wszystko, co istnieje, zostao stworzone poprzez dwa fluidy rodkami czterech elementw. W odniesieniu do uniwersalnego prawa, elektryczny fluid jest zawsze w rodku. Na powierzchni fluidu elektrycznego, gdzie ustaje ekspansja, zaczyna pracowa fluid magnetyczny i tutaj jest on najsabszy. Odlego od centralnego punktu do powierzchni fluidu elektrycznego jest dokadnie taka sama jak odlego od pocztku fluidu magnetycznego do jego powierzchni, gdzie magnetyczna sia przycigania jest najsilniejsza. To prawo ma zastosowanie tak samo na ma, jak i na du skal zarwno w mikrokosmosie, jak i w makrokosmosie. To prawo naley bra pod uwag adujc wolt. Jeli dla swojego celu, chcesz naadowa woltem talizman, pentakl czy kamie wykonaj, co nastpuje: Ca moc, jak masz do dyspozycji, dynamicznie zgromad elektryczny fluid w prawej stronie ciaa. Po skondensowaniu go w siln elektryczn iskr, wylij go poprzez praw rk, palcem wskazujcym do rodka talizmanu. Musisz widzie t iskr, jakby bya rozgrzana do czerwonoci. Wykonaj t sam procedur z fluidem magnetycznym, gromadzc magnetyczny fluid w lewej stronie ciaa i kierujc go poprzez lew rk, palec wskazujcy i wysyajc go w taki sposb, by kulist elektryczn iskr owin magnetycznym fluidem tak, by staa si ona niewidoczna. Wyobraaj sobie skompresowany fluid magnetyczny w kolorze niebieskim. Kiedy ju to wykonae, to rezultatem powinna by maa niebieska kula, obejmujca cay ksztat talizmanu. To koczy przygotowanie woltu i gdy tylko elektryczny fluid zacznie promieniowa wewntrz, a magnetyczny fluid na zewntrz woltu, zaimpregnuj t kul ukoczony wolt swoim yczeniem i okrel czasowy limit jego skutecznoci.

175

Jeli pniej zdecydujesz si zwikszy jego adunek, co prawdopodobnie nie bdzie konieczne, to wszystko, co musisz zrobi, to skondensowa fluid magnetyczny, a zawarty w nim fluid elektryczny zintensyfikuje si automatycznie. Taki wolt ma tak potny magiczny skutek, e nawet zmienia karm zgodnie z twoim yczeniem. Mag, ktremu uda si to wykona, nie jest ju przedmiotem zwykej karmy, a jest jedynie przedmiotem dla Boskiej Opatrznoci. Kiedy mag naaduje talizman woltem dla innej osoby, stosuje t sam wspomnian procedur. Jednake nie ciga elektrycznego i magnetycznego fluidu ze swojego ciaa - zamiast tego, pobiera je bezporednio z wszechwiata. Mag powinien stosowa adowanie woltu dla innej osoby jedynie wtedy, gdy nakazuj to okolicznoci. Musi by absolutnie pewien, e ta konkretna osoba ma bardzo wysokie ideay, jest szczera w swoim rozwoju, a przeladowana wycznie przez karm. Jasnowidzce oczy maga bd to w stanie okreli. Jego intuicja wskae rwnie waciw decyzj odnonie tego, czy wolno mu ingerowa, czy nie. W tym miejscu swojego rozwoju, mag jest cakowicie odpowiedzialny za wszystkie konsekwencje wynikajce z takiego dziaania. Kiedy taki magiczny wolt zostanie wysany do maego magnesu w ksztacie podkowy, w taki sposb e sfera obejmie cay magnes, to nawet niewierny Tomasz byby zdumiony ogromem efektw, jakie ten magnes mgby wywoa.

10. adowanie poprzez operacje magiczno-seksualne


Istnieje jeszcze jedna metoda adowania, ktr pokrtce opisz. Z etycznych i moralnych powodw powstrzymam si od opisywania praktyki tej metody w szczegach. Jeli jednak mag bdzie medytowa nad t metod, bdzie w stanie doj do szczegw tej praktyki. Powstrzyma si jednake od niej, gdy w midzyczasie nauczy si wielu innych metod adowania. Jedynie etyczny, wysoce rozwinity mag moe omieli si praktykowa t metod, gdy dla czystego wszystko pozostaje czyste. W rkach niemoralnej osoby, te praktyki przyniosyby wicej krzywdy ni poytku. Z t wiedz mona uczyni wiele szkd, a wysokie moce, takie jak mio, nigdy nie powinny by naduywane. Dlatego te opis tej metody bdzie bardzo krtki i ogranicz go do podstawy, na ktrej oparta jest ta metoda adowania. Przede wszystkim konieczne s szczeglne przygotowania, gdy bez nich ta operacja si nie powiedzie. Operacja magiczno-seksualna podejmowana dla jakiegokolwiek celu jest witym aktem, modlitw, gdzie imitowany jest miosny akt tworzenia. Wszystko, co zostao stworzone we wszechwiecie, stao si poprzez akt mioci. Magia seksualna oparta jest na tym uniwersalnym prawie. Oczywicie powinno si tutaj pracowa z podobnie mylcym partnerem pci przeciwnej, ktry przeszed to samo magiczne ksztacenie. Mski mag reprezentuje aktywny, prokreatywny pierwiastek, podczas gdy eska partnerka reprezentuje pasywny, yciodajny pierwiastek. Kobieta-mag, zaznajomiona z opanowywaniem elektrycznego i magnetycznego fluidu, musi zmieni swoj polaryzacj, by jej gowa staa si magnetyczna, a jej genitalia elektryczne. Odwrotnie jest w przypadku mskiego maga jego gowa staje si elektryczna, a jego genitalia magnetyczne. Wspycie pomidzy tymi partnerami wytwarza niezwykle silne dwubiegunowe napicie mocy. Przy wykonywaniu tego aktu mioci rezultatem nie jest nowe ycie, lecz podana przyczyna razem z jej skutkiem. Tutaj zarwno niszy, jak i wyszy podwjny biegun jest wprawiony w ruch, dziaa tutaj czterobiegunowy magnes, Jod-He-Waw-He, najwysza tajemnica mioci, Tworzenie. Jak atwo ten akt tworzenia - najwyszy jaki istnieje na wiecie - mgby by zredukowany do

176

przyziemnego podania i prowadzi do zatracenia? Wygnanie biblijnego Adama i Ewy z raju odnajduje w tym swj najwyszy symbolizm. Mag, ktry omiela si podej do najwyszej z wszystkich praktyk, musi opanowa wysze oraz nisze strumienie, by ostatecznie przenie adowanie w swj talizman. Jeli mag znieway ten wity akt przyziemnym podaniem, spotka go ten sam los co Adama i Ew, ktrzy utracili przywilej radowania si owocami raju. Intuicyjny mag z atwoci zrozumie, jak ogromny jest to symbolizm i uzna za prawidowe to, e zachowam milczenie o najwyszej ze wszystkich tajemnic.

Realizowanie yczenia za pomoc elektromagnetycznych sfer w akashy (woltowanie)


W poprzednich paragrafach tego rozdziau opisaem tworzenie woltu poprzez elektromagnetyczny fluid. Procedura dla woltowania w akashy jest taka sama, tylko e elektromagnetyczna sfera musi by wiksza. Praktyka jest nastpujca: Ca moc, jak masz do dyspozycji, zgromad elektryczny fluid w prawej czci ciaa. Wylij go poprzez wewntrzn stron prawej doni na zewntrz, a nastpnie uksztatuj go poprzez wyobrani w kul, ktrej pozwolisz unosi si w powietrzu bez ogranicze. Tej projekcji dokonujesz nie poprzez swj palec wskazujcy, lecz bezporednio przez wewntrzn stron prawej doni. Ta ognista kula musi by rozpalona do czerwonoci, zwikszajc si dynamicznie przez czste gromadzenie i wysyanie do niej fluidu elektrycznego. Ten rodzaj akumulacji i dynamicznego adowania naley wykonywa, a kula osignie rednic jednego metra. T sam procedur naley wykona z fluidem magnetycznym. Zaczynasz wysya magnetyczny fluid na zewntrz poprzez wewntrzn stron lewej doni, owijajc elektryczn kul fluidem magnetycznym warstwa po warstwie, a caa kula osignie rednic dwch metrw. Kiedy to osigniesz, elektromagnetyczny wolt jest ukoczony. Jeli mag przygotowuje taki wolt dla innej osoby, to elektryczny i magnetyczny fluid powinny by cignite bezporednio z wszechwiata. Kiedy elektromagnetyczny wolt najpotniejszy istniejcy akumulator magiczny zostanie przygotowany z najsilniejszym wyobraeniem, najmocniejsz wol i niewzruszaln wiar, to mag moe zaimpregnowa go odpowiedni koncentracj yczenia. Poprzez swoj wyobrani tworzy on podan przyczyn, ktr powinien wywoa wolt. Kiedy mag okreli czas ycia swojego magicznego woltu, to przy pomocy wyobrani wystrzeliwuje go w prawie ekstatyczny sposb do nieskoczonego wszechwiata - do makrokosmosu, do wiata przyczynowego, czyli do akashy. Mentalnie odcina poczenie ze swoim woltem - gdy tylko go wystrzeli, natychmiast przestaje o nim myle. Intencjonalnie zapomina o wolcie i kieruje swoj uwag na inne sprawy. Wspomniane tutaj adowanie woltu jest jedn z najpotniejszych operacji, jakie mag na obecnym poziomie rozwoju jest w stanie wykona. To pozwala mu by panem zarwno samego siebie, jak i innych. Przyczyna, jak przenis swoim woltem w akash, wyzwoli swj skutek i nie ma znaczenia, czy ma on zaj na mentalnej, astralnej, czy fizycznej paszczynie. Mag docenia t wielk i odpowiedzialn moliwo i bdzie poprzez ni wykonywa jedynie szlachetne uczynki zarwno dla swojej korzyci, jak i dla innych, dla ktrych odway si wykona t operacj. 177

Mag, ktry zaszed t cik ciek tak daleko, poprzez trudne wiczenia, ktre s czym duo wicej ni ascetyzm, wyrwna swoj karm do tego stopnia, e nie wyrzdzi mu ona adnej szkody. Mag nie jest ju przedmiotem zwykych kolei losu. Sta si panem wasnego losu. Jedynie Boska Opatrzno w swoim najwyszym aspekcie moe wpyn na jego wol. Podsumowanie wicze kroku IX I. Magiczne ksztacenie ducha Praktyka jasnowidzenia poprzez magiczne lustra: 1. Spogldanie poprzez czas i przestrze 2. Wywieranie skutku na odlego poprzez magiczne lustro 3. Rne dziaania projekcyjne poprzez magiczne lustro II. Magiczne ksztacenie duszy 1. wiadoma separacja ciaa astralnego od fizycznego 2. Impregnacja ciaa astralnego czterema boskimi atrybutami III. Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego 1. Leczenie chorych poprzez elektromagnetyczny fluid 2. Magiczne adowanie talizmanw, amuletw i kamieni szlachetnych 3. Realizacja yczenia poprzez elektromagnetyczne sfery w akashy, znane jako woltowanie Koniec kroku IX

178

Krok X Magiczne ksztacenie ducha


Zanim mag rozpocznie praktyk dziesitego, ostatniego kroku tego kursu instrukcji, powinien dogbnie przejrze wszystko, czego si nauczy, i upewni si, e posiada stuprocentow kontrol oraz jest biegy w kadym aspekcie praktyki zaprezentowanej do tej pory. Jeli tak nie jest, musi on zaj si nadrobieniem wszystkiego, czego mu brakuje, i zrobi wszystko, co w jego mocy, by cakowicie rozwin wszystkie swoje zdolnoci. Wszelki popiech w odniesieniu do wasnego rozwoju jest bezcelowy i w dalszej perspektywie niekorzystny dla praktyki magii. Aby zapobiec przyszym rozczarowaniom, mag musi da sobie konieczny czas i cigle systematycznie pracowa. Mag musi by wiadomy faktu, e ten ostatni krok koczy jego magiczny rozwj w odniesieniu do pierwszej karty tarota, i musi by przygotowany na wysze magiczne zadania, ktre opisz w nastpnych dwch pracach: Praktyka magicznej ewokacji oraz Klucz do prawdziwej kabay. Jeli istniej jakie luki w jego rozwoju, to nigdy mu si nie uda kontrolowa wyszych mocy. W tym konkretnym przykadzie nie ma znaczenia, czy ukoczy ten kurs instrukcji kilka miesicy wczeniej czy pniej. To, co jest najwaniejsze, to fakt, by mag nigdy nie straci z oczu swojego celu i by zawsze poda do przodu, a osignie najwysze wysokoci boskiego poznania. Przegldajc swj rozwj do tego miejsca, mag zda sobie spraw, e przeszed dugi dystans na swojej ciece do doskonaoci, duszy ni oczekiwa. Mag musi jednak by rwnie wiadomy tego, e jest to jedynie pierwszy szczebel na drabinie, ktr zamierza si wspina. Medytujc nad tym, jak wiele wiedzy i dowiadczenia musi jeszcze zebra, pokoni si w duchu, z wielk czci, przed bosk fontann mdroci. Nie bdzie ju pychy, ambicji czy wyniosoci ani adnych zych jakoci w jego sercu, gdy im gbiej penetruje boski warsztat, tym bardziej skromnym i receptywnym si staje. Pierwszym zadaniem, jakie nadane jest magowi w dziesitym kroku, jest uzyskanie wiedzy na temat sfery elementw. Swoim ciaem mentalnym odwiedza on indywidualne sfery elementw, tzn. przenosi swoje ciao duchowe do krlestwa gnomw, czyli duchw ziemi, potem krlestwa rusaek, czyli duchw wody. Nastpnie poznaje krlestwo sylfw - duchw powietrza, a ostatecznie krlestwo salamander, znane rwnie jako krlestwo ognia. Dla niewtajemniczonego krlestwa te zdaj si by bajk i bdzie on prawdopodobnie uwaa je za utopi. Dla prawdziwego wtajemniczonego nie istniej legendy i bajki, bo naley je rozumie symbolicznie, gdy kryj one wiele gbokich prawd. W tym sensie ma to zastosowanie do gnomw, rusaek, sylfw i salamander. Mag moe, na podstawie wasnych obserwacji, dowie sobie, e te istoty naprawd istniej. Jednak osoba, ktra nie jest wyksztacona magicznie i ktrej zmysy nie s rozwinite w duchowy sposb, jest skupiona wycznie na fizycznym wiecie i tym samym nie moe wyobrazi sobie egzystencji innych istot, a co dopiero udowodni sobie ich istnienie. Wiele osb jest tak ogarnitych materializmem spowodowanym przez ich czysto materialny styl ycia, e nie rozumiej oni niczego, co istnieje poza fizycznym wiatem, a co jest wyej i daleko poza ich zakresem postrzegania. Cakiem inaczej jest oczywicie w przypadku wyksztaconego maga, ktrego zmysy s wiadomie rozwinite. Posiada on moliwo widzie i postrzega wicej oraz moe udowodni sobie istnienie wyszych mocy, paszczyzn i istot. Jest to prawdziwy cel tego kursu instrukcji by rozwin ludzi do takiego stopnia, e 179

nie tylko postrzegaj i kontroluj wiat fizyczny, lecz rwnie sfery wysze. Nie bdziemy jednak wybiega na przd i wdawa si w podobne tematy. Tutaj mamy tylko do czynienia z praktyk tego, co musimy zrobi, by osign wiat elementw. W poprzednich rozdziaach nauczylimy si, e istniej krlestwa elementw, ktre zawieraj nie tylko same konkretne elementy, ale rwnie odpowiadajce im istoty. Rnica pomidzy czowiekiem a istot elementu polega na tym, e czowiek skada si z czterech, a raczej z piciu elementw i jest przez nie kontrolowany, podczas gdy istota elementowa zoona jest jedynie z najczystszej substancji elementu, do ktrego naley. W odniesieniu do naszej koncepcji czasu taka istota ma prawdopodobnie dusze ycie ni czowiek, lecz z drugiej strony nie posiada niemiertelnego ducha. Zasad jest, e taka istota rozpuszcza si ponownie w swoim wasnym elemencie. W tym miejscu powstrzymam si od opisywania jakichkolwiek szczegw, gdy mag dowie si tego z wasnych praktycznych dowiadcze, ktre s moliwe poprzez przeniesienie jego ducha. Mag musi rozumie, jak przenie si do krlestwa elementw i jak ustanawia kontakt z jego istotami. Sposb przywoywania tych istot do fizycznego wiata, w pasywny i aktywny sposb, bdzie szczegowo opisany w moim nastpnym dziele, Praktyka magicznej ewokacji. Mag musi by przede wszystkim wiadomy, e krlestwo elementw nie jest naszym fizycznym wiatem, zatem nie moe przenie si tam bez odpowiednich kwalifikacji. Istota elementw moe by zrozumiana jedynie przez istot pokrewn. Naley bra pod uwag t okoliczno. Ptak moe jedynie komunikowa si z innym ptakiem, dlatego istota elementu nie moe zrozumie czowieka; i tym samym, sama moe by zrozumiana jedynie przez istot z tego samego elementu. Jeli istota elementu chce skontaktowa si z czowiekiem, musi przyj ludzk form i ludzkie atrybuty. Te przykady powinny wystarczajco wyjani magowi, dlaczego w poprzednich krokach musia praktykowa wiczenia transformacji. Gnom nigdy nie zrozumie czowieka i vice versa. Podczas tej procedury albo mag przeksztaca si w gnoma, albo gnom staje si czowiekiem. Zatem, zanim mag wejdzie do krlestwa duchw ziemi, musi przyj form gnoma. Jeli mag nie wie, jak wyglda gnom, moe uy jasnowidzenia, albo w stanie transu, albo poprzez magiczne lustro, by go zobaczy. Zaobserwuje, e gnomy s maymi istotami podobnymi do krasnoludkw z bajek. Zazwyczaj maj dugie brody, nosz czapki, maj dugie wosy i byszczce oczy, a ich strojem s surduty z kapturami. Taki gnom pojawi si magowi w magicznym lustrze. Mag zauway rwnie, e kady duch ziemi nosi ma lampk i kada z nich ma inn wietlisto. Lampy pomagaj tym ziemskim duchom odnajdywa drog w ich podziemnym krlestwie. Kiedy mag zobaczy gnoma w magicznym lustrze lub przez jasnowidzenie, musi jedynie przyj jego ksztat w duchu, czyli na paszczynie mentalnej. Musi jeszcze zidentyfikowa si z elementem ziemi, czyli musi naadowa ca swoj form elementem ziemi, lecz bez adnej kumulacji. W tym momencie nie pozostaje magowi nic poza zejciem do podziemnego krlestwa, czyli w ziemi. W tym rodowisku otoczy go uczucie mroku, wic za pomoc wyobrani utworzy latarni, ktra absolutnie piknym wiatem rozwietli ciemnoci. W pocztkowych podejciach nie zauway on duej zmiany. Jednak po powtarzaniu tej procedury mag stanie si przyzwyczajony do ciemnoci do takiego stopnia, e bdzie w stanie rozrni istoty, ktre maj tak sam form jak on, i z tymi istotami bdzie chcia nawiza kontakt. Po czstych prbach zauway, e te istoty staj si coraz bardziej wyrane i bdzie on w stanie obserwowa je przy wykonywaniu rnych czynnoci. W krlestwie ziemi

180

magowi nie wolno przemwi do jakiegokolwiek ducha ziemi, a on sam nie przemwi bezporednio do niego. Mag musi by cay czas wiadomy tego prawa i nigdy jako pierwszy nie zadawa pytania. Moe si zdarzy, e pracujc razem z gnomami, mag jest kuszony, by zrobi jak uwag, lecz nigdy nie moe sobie pozwoli zachowa si w ten sposb. Inaczej ryzykuje, e duchy ziemi przejm nad nim kontrol, podczas gdy celem tego wiczenia jest to, by mag uzyska kontrol nad nimi. Jeli takie nieszczcie spadnie na maga, moe si zdarzy, e gnomy, poprzez swoje rne praktyki magiczne, schwytaj go poprzez element ziemi i e on sam stanie si duchem ziemi. W tym momencie nie miaby on moliwoci powrci do swojego fizycznego ciaa. Po pewnym czasie mentalny sznur pomidzy astralnym a fizycznym ciaem zerwaby si, co skutkowaoby fizyczn mierci maga. Medyczna diagnoza przyczyny zgonu brzmiaaby: atak serca. Mag, ktry poprzez magiczne szkolenie posiada cakowit kontrol nad sob i ktry zawsze bierze pod uwag to prawo, nie ma si czego obawia. Wrcz przeciwnie, w chwili gdy gnomy zainicjuj konwersacj, bd uwaa maga za istot na wyszym poziomie ni one same i stan si jego najlepszymi przyjacimi. Prawo mwice, e mag nie moe pierwszy odezwa si do duchw ziemi, ma zastosowanie jedynie do pierwszych wizyt. Pniej, gdy tylko gnomy s przekonane, e mag przewysza je inteligencj i si woli, bd nie tylko czerpa rado z tej relacji, lecz rwnie stan si jego najbardziej unionymi sugami. Duchy ziemi s duchami najbliszymi czowiekowi i bd mu suy z radoci, zwaszcza kiedy rozpoznaj jego wyszo. Mag powinien odwiedza krlestwo gnomw tak czsto, jak to tylko moliwe, i powinien robi to, a krlestwo to nie bdzie miao mu nic nowego do zaoferowania. Mag moe si wiele nauczy od gnomw i nie istnieje adna ksika, ktra daaby mu tyle tajemnic o krlestwie ziemi, ile moe si nauczy czy dowiadczy w tym krlestwie. Na przykad moe nauczy si od gnomw wszystkiego o mocy i skutkach rnych zi oraz tego, jak osign magiczn moc nad pewnymi kamieniami. Uzyska wiedz o ukrytych skarbach i wielu innych rzeczach. Bdzie rwnie naocznym wiadkiem wszystkiego, co istnieje w ziemi, na przykad rde wody, wgla, rudy etc. Poza tym bdzie si uczy od gnomw, obserwujc je przy wykonywaniu rnych magicznych praktyk, ktre mona wykona poprzez element ziemi. Z czasem mag zauway, e pord duchw ziemi istniej rne grupy inteligencji. Spotka gnomy, ktre naucz go alchemii. Kiedy mag ostatecznie czuje si w krlestwie gnomw jak w domu i zbierze wszelk wiedz, jak jest w stanie sobie przyswoi, to moe zacz zwiedza nastpne krlestwo, krlestwo duchw wody. Mag powinien przygotowa si w ten sam sposb jak przed odwiedzeniem duchw ziemi i powinien najpierw zobaczy ksztat ducha wody w swoim magicznym lustrze. Mag zauway, e duchy wody s z wygldu bardzo podobne do ludzi; nie ma rnicy w ksztacie i wielkoci. Przyjte jest, e duchy wody nazywane s rusakami bd nimfami, ktre s eskimi duchami wody i s bardzo pikne, lecz istniej rwnie mskie duchy wodne. Kiedy mag odwiedza krlestwo wody, nie musi przyjmowa formy eskiego ducha wody. Moe jednak tak wybra, jeli sobie tego yczy, transformujc si w rusak. Przemienienie si w rusak ma t korzy, e mag nie bdzie przedmiotem ich umizgw, gdy s one nie tylko olniewajco pikne, lecz rwnie bardzo natrtne i maj skonnoci erotyczne.

181

Gdy tylko mag jest mentalnie przygotowany, wypeniwszy si elementem wody, tj. gdy zaimpregnuje swojego ducha wod, przenosi si gdzie do duego jeziora bd oceanu, w zalenoci od yczenia i preferencji, i duchowo schodzi w gb wody. Tutaj dowiadczy tego samego procesu co w krlestwie gnomw na pocztku nie od razu spotka duchy wody, lecz poprzez czste eksperymentowanie oraz poprzez inspiracj szczerego yczenia komunikacji z duchami wody ostatecznie przycignie je. Na pocztku napotka jedynie istoty eskie, ktre poruszaj si w wodzie swobodnie, tak jak ludzie. Bardzo rzadko mona spotka nieprzyjazn rusak. Tutaj rwnie rzdzi okrelona klasa inteligencji, gdy chocia wszystkie rusaki s bardzo pikne, mag spotka bardziej inteligentnych i krlewskich przewodnikw, ktrzy s obdarzeni szczeglnym piknem i inteligencj. Mag zauway, e te istoty nie tylko wykonuj swoje tace, lecz rwnie wykonuj rne zadania. Nie miaoby celu opisywanie jakichkolwiek szczegw, gdy mag bdzie w stanie dowiadczy tego samodzielnie. Tutaj rwnie ma zastosowanie prawo, e mag nigdy nie moe przemwi pierwszy do ducha wody; musi czeka, a istota si do niego zwrci. Mag nauczy si tak duo o elemencie wody od tych inteligentnych przewodnikw, e mgby pisa cae ksiki na ten temat. Nie tylko nauczy si wszystkiego o yciu ryb, rnych rodzajach wodnych rolin, kamieniach pod wod itd., lecz rwnie zaznajomi si z rnymi praktykami magicznymi elementu wody. Strze si jednak pikna tych istot! Powanie ostrzegam przed lepym zakochaniem si w rusace i tym samym przed utrat rwnowagi. Taka mio mogaby sta si dla maga fatalna. Nie oznacza to, e nie moe on bawi si z rusakami. Musi pamita o motcie: mio jest prawem, lecz mio podug silnej woli. Rusaka jest w stanie tak bardzo zafascynowa maga swoim niezwykym piknem, urokiem i niebezpiecznym erotyzmem, e staje on w obliczu niebezpieczestwa stania si jednym z tych duchw, co bez wtpienia spowoduje jego fizyczn mier. Jak wielu magw byo ofiarami takiej nieszczliwej mioci! Zatem mag powinien by stay i wada swoimi pasjami, gdy jest to najbardziej atrakcyjne krlestwo w sferze elementw i jeli mag podda si swoim pasjom, to wpadnie w rce rusaek na dobre. Kiedy mag osign zdolno dowolnego odwiedzania krlestwa wodnych duchw i nauczy si od tych istot wszystkiego, co element wody ma do zaoferowania na temat magicznej wiedzy, to skieruje swoj uwag na nastpne krlestwo - krlestwo duchw powietrza. W przeciwiestwie do krlestwa wody, ktrego mieszkacy chtnie komunikuj si z ludmi, duchy powietrza s niemiae w stosunku do ludzi. Z wygldu s podobne do duchw wody: maj pikne figury i s przewanie eskie, lecz znajdziesz rwnie formy mskie. W tym konkretnym przypadku mag nie musi przybiera ksztatu, ktry przypomina duchy powietrza. Moe zaimpregnowa swoj osob, swojego wasnego ducha, elementem powietrza i poprzez wyobrani przej do obszaru powietrza, w ktrym chce, by duchy powietrza nawizay z nim kontakt. Nawet jeli po czstych powtrzeniach magowi nie udaje si skontaktowa z duchami powietrza przez dugi czas, nie powinien nigdy traci cierpliwoci. Jego gwnym punktem skupienia powinno by dostrzeenie duchw powietrza za wszelk cen, a w kocu mu si to powiedzie. Na pocztku mag zaobserwuje, e duchy powietrza bd go unika, lecz nigdy nie powinien zniechca si tym zachowaniem. Zobaczy najpikniejsze istoty z cudownymi ciaami eterycznymi, ktre s gadkie i pene wdziku. Mag powinien imitowa te duchy swoim wasnym duchem, unoszc si i przelizgujc w ty i w przd, bdc unoszonym przez powietrze. Gdy si tego nauczy, wkrtce duchy powietrza podejd do niego i przemwi. Ponownie mag musi pamita o prawie i nie by pierwszym, ktry przemwi do ducha powietrza, niezalenie od tego, czy jest to mczyzna czy kobieta. Maga moe spotka ten sam los z duchami powietrza, jaki by wspomniany przy dwch poprzednich krlestwach elementowych.

182

Kiedy, po wielu prbach, kontakt z duchami powietrza zostanie nawizany, mag nauczy si od tych istot wszystkiego w odniesieniu do elementu powietrza. Odkryje wiele praktyk i sekretw, o ktrych przecitna osoba nie ma pojcia. Kiedy mag posiada dogbn wiedz na temat elementu powietrza i jego istot oraz panuje nad wszystkimi powierzonymi mu magicznymi prawami i praktykami, moe przej do duchw elementu ognia, z ktrymi rwnie musi si skontaktowa i dobrze je pozna. Istoty elementu ognia w pewien sposb przypominaj ludzi, lecz maj kilka szczeglnych cech, jakich przecitna osoba nie posiada. Konsekwentnie zalecane jest, by mag zobaczy ksztat ducha ognia przy uyciu magicznego lustra. Ogldajc te duchy w magicznym lustrze, mag zauway, e maj mniejsze twarze ni ludzie i anormalnie cienkie, dugie szyje. Zatem mag przeniesie swojego ducha do formy ducha ognia. Nastpnie naaduje t form czystym elementem ognia i przejdzie duchem do krateru bd aktywnego wulkanu, najbardziej znanego miejsca zamieszkania duchw ognia. W poprzednim elemencie mag zauway, e duchy powietrza byy wszdzie i w cigym ruchu. Tak samo, a nawet intensywniej, jest z duchami ognia, ktre stale migoc jak pomienie. Ponownie ma tutaj zastosowanie prawo jak przy duchach pozostaych trzech elementw mag nie moe pierwszy odezwa si do ducha ognia, nawet jeli przeksztaci si w jednego z nich. W tej sferze rwnie istnieje hierarchia inteligencji - im bardziej inteligentny jest duch ognia, tym bardziej harmonijna i pikna jest jego forma. Najwysze duchy ognia najbardziej przypominaj ludzi i zrozumiae jest, e mag bdzie wola komunikowa si z bardziej inteligentnymi istotami. W odniesieniu do praktyki magii mag uzyska wiele wiedzy i nauczy si, czego mona dokonana poprzez element ognia. Kiedy ju sta si wystarczajco zaznajomiony z duchami ognia, tj. z przywdc w kraterze, ustanowi z nimi zwizek i nauczy si od nich wszystkiego, co mg, przechodzi do odwiedzania duchw ognia zamieszkujcych rodek Ziemi. Te duchy s znacznie wiksze i maj duo bardziej dogbn wiedz ni te, ktre zamieszkuj kratery. Jedynie gdy mag uzyska ca wiedz o elemencie ognia, moe z czystym sumieniem powiedzie, e sta si absolutnym panem elementw. Podczas swoich wizyt u istot czterech elementw mag przekona si cakowicie, e kada elementowa istota, niezalenie od tego, jak jest inteligentna i jak bardzo szeroka jest jej wiedza, jest zoona z jednego elementu. Czowiek zawiera za wszystkie cztery, a na dodatek pity element, pierwiastek Boga lub Boskiej Opatrznoci. Mag zacznie teraz waciwie rozumie, dlaczego Biblia stanowi, e czowiek jest najdoskonalszy ze wszystkich istot i stworze i e czowiek zosta stworzony na obraz Boga. Pragnienie niemiertelnoci u istot elementowych jest wielkie - zazdroszcz ludziom tej przewagi. W tym mona znale wytumaczenie ich ustpliwoci. Zrozumiae jest, e kada istota elementowa dy do osignicia niemiertelnoci i e mag moe nada tak niemiertelno istocie elementu. W tym momencie nie jest moliwe opisanie tej procedury w szczegach, lecz kady mag, ktry osign ten punkt swojego rozwoju, posiada taki poziom intuicji, by uzyska t informacj. Jak duo wiedzy mag moe zyska od istot elementw, okae si poprzez jego wasne dowiadczenia. Logicznym wnioskiem jest, e te dowiadczenia przenios si do pamici, tj. do fizycznego ciaa. Mag bdzie rwnie w stanie praktycznie uy tych eksperymentw na paszczynie fizycznej. Mag, ktry osign ten poziom rozwoju posiada zdolno wykonywania w magii natury rzeczy uchodzcych w oczach niewtajemniczonych za cuda.

183

Dziki postpowi maga i uzyskaniu dogbnej wiedzy o krlestwach czterech elementw, praktycznym ich kontrolowaniu i ogromnym zwikszeniu swoich dowiadcze, jest on teraz gotowy, by ustanowi wiadomy kontakt ze swoim duchowym przewodnikiem, guru czy geniuszem. Jak byo wspominane w rozdziale o pasywnej komunikacji ze wiatem poza, kady czowiek otrzymuje od Boskiej Opatrznoci anioa, by towarzyszy mu na jego ciece ycia, by prowadzi go i pilnowa jego duchowego rozwoju. Pierwszy raz mag nawiza kontakt ze swoim anioem strem, gdy praktykowa pasywn komunikacj. Ilekro mag prbowa skontaktowa si ze swoim anioem strem, byo to dokonywane przez jasnowidzenie i widzia go albo w stanie transu, albo w magicznym lustrze. Teraz mag osign poziom stworzenia widzialnego kontaktu ze swoim anioem strem na paszczynie mentalnej. Praktyczna procedura kontaktowania si z nim nie jest bardzo trudna, zwaszcza jeli ujawni si on magowi ju wczeniej, gdy w peni opanowa podr mentaln. Praktyka dokonania widzialnego poczenia z twoim strujcym duchem wymaga tylko jednej rzeczy, konkretnie: by w swoim duchu wyobraa sobie, e wznosisz si w gr prosto jak strzaa, jakby by pochwycony przez wir. Moesz rwnie zastosowa inn procedur: wyobraaj sobie, e nie jeste zabierany w gr, lecz e jeste lekki jak pirko i jeste odpychany przez Ziemi. Rodzaj procedury koncentracji, jak wybierze dana osoba, jest jednak indywidualnym wyborem. Po kilku prbach mag odkryje, ktra metoda najlepiej mu pasuje. Kiedy mag, swoim duchem, wznosi si wyej i wyej, a Ziemia zdaje si by nie wiksza ni maa gwiazda, i jest od niej cakowicie odcity, unoszc si we wszechwiecie, musi skoncentrowa si na yczeniu, by ukaza si mu jego przewodnik bd by by przez niego przycignity. Nawet jeli nie zajdzie to od razu, to mag po kilku prbach spotka si i nawie wizualny kontakt ze swoim przewodnikiem, czyli anioem strem. Pierwsze spotkanie ze swoim duchowym przewodnikiem jest bardzo pamitnym przeyciem dla maga, gdy od tego momentu ma on moliwo kontaktowa si z nim bezporednio za pomoc suchu i mowy. Co wicej, bdzie rwnie dla niego ogromnie wane dowiedzenie si, kiedy, jak i pod jakimi warunkami moe on kontaktowa si ze swoim duchowym przewodnikiem w kadej chwili. Ucze musi wykonywa instrukcje duchowego przewodnika. W tym momencie guru przejmie dalsze prowadzenie maga. Kiedy kontakt z guru zosta ustanowiony, mag wchodzi w ostatnie stadium swojego mentalnego rozwoju. W tym miejscu wiat materialny ma bardzo niewiele do zaoferowania i dlatego bdzie on zwiedza inne sfery. Mag dokonuje tego, wznoszc si z Ziemi prosto jak strzaa, i koncentruje si na sferze, ktr chce odwiedzi, a zostanie przycignity przez ni zgodnie ze swoj wol. Dla jego ducha nie ma koncepcji czasu i przestrzeni i moe w przecigu chwili odwiedza kad sfer, samodzielnie bd ze swoim przewodnikiem. W odniesieniu do kabalistycznego Drzewa ycia, musi poda wedug odpowiedniej sekwencji. Zatem mag najpierw odwiedzi sfer Ksiyca, potem Merkurego, Wenus, Soca, Marsa, Jowisza i ostatecznie sfer Saturna. Na wszystkich sferach spotka zamieszkujce je istoty oraz nauczy si wszystkich istniejcych praw i tajemnic w praktycznym sensie. Kiedy mag uzyska zdolno odwiedzania i kontrolowania wszechwiata, to jest sferycznego planetarnego systemu istot, jego mentalne, czyli duchowe ksztacenie jest ukoczone. Sta si magiem doskonaym, Bratem wiata, prawdziwym wtajemniczonym i dokona wiele, lecz jeszcze nie osign wszystkiego.

184

Magiczne ksztacenie duszy


W teoretycznej czci tej ksiki wspominaem o koncepcji Boga. Mag, ktry doszed do tego poziomu swojego rozwoju, moe przystpi do realizacji koncepcji Boga. Zanim jednak zacznie pracowa z ostatni faz swojego rozwoju, musi przeanalizowa, czy cakowicie opanowa kady krok magicznego ksztacenia duszy, czy osign magiczn rwnowag i czy uszlachetni swoj dusz do takiego stopnia, e moe w niej mieszka bosko. Wiele religii mwi o praktycznym poczeniu z Bogiem, lecz gwnie z wasnego punktu widzenia. Konkretnie, e jeli modlisz si do Boga w formie proby, z czci bd wdzicznoci, to poprzez t procedur ustanowie ju kontakt z Bogiem. To stwierdzenie oczywicie nie usatysfakcjonuje maga, ktry przeszed cik drog rozwoju do tego poziomu. Dla maga Bg jest najwysz, najbardziej prawdziw i najbardziej praw koncepcj, jaka istnieje. Z tego powodu, od samego pocztku swojego wtajemniczenia, mag nauczy si respektowa t praworzdno uniwersalnych praw i obserwowa j, gdy koncepcj Boga naley rozumie jako wynik praworzdnoci wszechwiata. Nie ma znaczenia, do jakiej religii mag naley: do chrzecijaskiej, ydowskiej, buddyjskiej, islamskiej, hinduskiej, wyznania Brahmy, czy do innego nurtu religijnego. Jeli jest on na ciece wtajemniczenia, musi bez wyjtku respektowa w swojej koncepcji Boga uniwersaln praworzdno. Chrzecijanin bdzie jako swj najwyszy idea czci Jezusa Chrystusa i obdarza Go rwnie czterema jakociami, fundamentalnymi atrybutami, ktre ukazuj si we wszechobecnoci. Te cztery fundamentalne wartoci to: wszechmoc; mdro, czyli wszechwiedza; wszechmio, czyli miosierdzie; oraz niemiertelno. Mag nie bdzie postrzega swojego Chrystusa jako manifestacj obdarzon tylko jedn jakoci, lecz w odniesieniu do uniwersalnych praw analogicznych z czterema elementami bdzie czci go jako najwysz Bosko. Ma to rwnie zastosowanie dla wyznawcy buddyzmu czy jakiejkolwiek innej religii. Jeli mag wykonuje swoj prac waciwie i osign magiczn dojrzao, to na tych czterech podstawach z ich fundamentalnymi atrybutami odpowiadajcymi elementom ustanowi swj pierwiastek Boga i te cztery fundamentalne aspekty jego bstwa reprezentowa bd jego najwysz koncepcj Boga. Koncepcja Boga nie musi by poczona z jakkolwiek osob yjc obecnie czy dawno temu - moe by ona wyraona w sposb symboliczny. Nie ma adnego znaczenia, czy mag jako symbol swojego najwyszego bstwa obierze Chrystusa, Budd, Devi, Soce, wiato czy pomie. Tutaj nie jest wane wyobraenie, lecz jako, ktr umieszcza w tym wyobraeniu. W kadym razie, niezalenie od religijnej wiary czy ideologii, wyobraenie Boga musi by najwysze, najdrosze, najbardziej cenne i najbardziej czcigodne ze wszystkich rzeczy, ponad ktrym nie istnieje aden nad-bg. Mag moe komunikowa si ze swoim Bogiem na cztery rne sposoby: 1. mistyczno-pasywny, 2. magiczno-aktywny, 3. konkretny, 4. abstrakcyjny. Prawdziwy mag powinien opanowa wszystkie cztery formy. Oczywicie cakiem indywidualn spraw jest, ktr z tych form mag wybierze dla staego kontaktu.

185

Mistyczno-pasywna forma jednoci z Bogiem jest charakterystyczna dla wikszoci witych i dla wierzcych, przed ktrymi boski pierwiastek odkrywa si w stanie ekstazy. Kiedy mag stosuje t metod, nie wie, w jakiej formie Bg mu si ukae. Jednak sposb, w jaki ukae si Bg, wyraony bdzie w sposb zgodny z najwysz koncepcj Boga u maga. Jeli mag jest chrzecijaninem, moe to zaj w postaci staego symbolu, takiego jak Duch wity w postaci biaej gobicy czy sam Chrystus w postaci krzya. To wszystko jest jednak drugorzdne. Nacisk musi by pooony gwnie na jako lub atrybut boskoci, ktry ukazuje si magowi. To, jak dogbnie, jak potnie i jak penetrujco Bg ukae si osobie, zaley od jej duchowej i astralnej dojrzaoci. Ten sposb objawienia dowiadczony bdzie przez wszystkich ludzi, ktrzy poprzez gbok medytacj bd modlitw wchodz w stan ziemskiej ekstazy. Wszyscy mistycy, teozofowie, jogini bhakti etc. uwaaj ten sposb objawienia za spenienie ich celw. Historia podaje nam wiele przykadw tych mistycznych zjednocze z Chrystusem-Bogiem, zatem nie jest konieczne indywidualne ich opisywanie. Drugim rodzajem objawienia si Boga jest forma magiczno-aktywna, ktra jest charakterystyczna dla wikszoci magw. Wyksztacony mag bdzie prbowa dotrze bd skontaktowa si ze swoim bstwem poprzez inwokacj. Tutaj rwnie mona powiedzie, e jest to forma ekstazy, lecz w przeciwiestwie do poprzedniej manifestacji towarzyszcej, jest to tworzone celowo, krok po kroku. Kiedy mag stosuje t metod objawienia, wchodzi do swojego wntrza, tj. duch maga wznosi si i spotyka Boga w poowie drogi, gdy Bg w poowie schodzi do maga. Inwokacja bstwa w ten magiczno-aktywny sposb jest teurgiczn, prawdziwie magiczn metod. Metoda ta moe by zastosowana przez maga, kiedy rzeczywicie osign stosowny poziom dojrzaoci. Rodzaj stosowanej inwokacji jest spraw indywidualn, gdy w tym przypadku adna konkretna metoda nie istnieje. Zarwno mistyczno-pasywna, jak i magiczno-aktywna inwokacja Boga mog zaj w konkretnej bd abstrakcyjnej formie. Konkretna inwokacja jest tak, gdzie wyobraasz swoje bstwo w okrelonej formie, podczas gdy inwokacja abstrakcyjna polega na koncepcji abstrakcyjnej idei Boga w oparciu o Jego boskie wartoci. Praktyka indywidualnych moliwoci objawienia koncepcji Boga jest niezwykle prosta. Mag w najgbszym zanurzeniu, ktrym jest pierwiastek akashy, czyli w stanie transu, medytuje o swoim Bogu i Jego jakociach, a kiedy, podczas tej medytacji, pojawia si mu oczekiwany symbol Boga, mona to uwaa za mistyczno-pasywn metod objawienia. Jeli jednak mag przywouje indywidualne jakoci swojego bstwa przy pomocy swojej twrczej medytacji albo na zewntrz, albo wewntrz siebie, niezalenie od tego, czy wyobraa je konkretnie, czy abstrakcyjnie - to jest to magiczno-aktywna inwokacja Boga. Kady, kto osign ten poziom swojego rozwoju, osignie nie tylko magiczno-pasywne zjednoczenie z Bogiem, lecz rwnie magiczno-aktywne. Z tego powodu preferuj konkretn i abstrakcyjn metod, ktre mog by przez maga opanowane. Doskonaym wiczeniem wstpnym dla konkretnej manifestacji bstwa byoby umieszczenie przed sob obrazu, figurki czy symbolu czczonego bstwa. Mag siedzi w swojej asanie i intensywnie skupia niepodzieln uwag na obrazie, a obraz Boga pojawi si, gdy jego oczy s zamknite. Kiedy mag skupi swoj uwag na obrazie poprzez wspomnian procedur, powinien rwnie widzie obraz czczonego bstwa na biaej powierzchni, ktr powinien ustawi obok obrazu bstwa. Wizualizacja jego bstwa jest doskonaym wiczeniem wstpnym, gdy pozwala magowi mie obraz Boga przed sob.

186

To wstpne wiczenie naley powtarza, a mag bdzie w stanie o kadej porze, w kadych okolicznociach i w kadym miejscu, bez wysiku wyobraa sobie swoje czczone bstwo jako ywe. Potem moe przej do czenia wyobraonego obrazu z odpowiednimi boskimi atrybutami. Na pocztku nie bdzie w stanie rwnoczenie wprowadzi do wyobraonego obrazu wszystkich czterech podstawowych boskich atrybutw, nad ktrymi medytowa w poprzednim kroku. Bdzie si zatem koncentrowa kolejno na kadym atrybucie. Ta konkretyzacja boskich atrybutw w wyobraonym obrazie jest bardzo wana i naley t procedur powtarza, a bstwo maga zostanie obdarzone tymi czterema fundamentalnymi atrybutami do tego stopnia, e bd one przez niego postrzegane. Kiedy ju to zostanie osignite, mag bdzie wyobraa sobie obraz swojej czci nie jako obraz, lecz jako yw istot, aktywn i promienist, z tak intensywnoci, jakby jego bstwo, jego osobisty Bg naprawd sta przed nim ywy. Jest to tak zwane konkretne zjednoczenie ze swoim bstwem na zewntrz siebie. Im czciej mag praktykuje t metod, tym silniej i skuteczniej widoczne i wyczuwalne bstwo bdzie si przed nim pojawia. Kiedy mag czuje, e w inwokowanym obrazie zawar wszystko, co wie o koncepcji i realizacji Boga, to powinien nastpnie skoncentrowa si na tym, e to ywe bstwo, ktre pojawia si przed nim promienicie, ze wszystkimi czterema boskimi fundamentalnymi atrybutami, zajmuje jego ciao, czyli innymi sowy wchodzi do jego ciaa i zajmuje miejsce jego duszy. Mag powinien powtarza t procedur, a czuje w sobie bstwo do takiego stopnia, e traci swoj osobist wiadomo i postrzega si jako wyobraone bstwo. Mag przyjmuje skonkretyzowane atrybuty swojego wyobraonego obrazu poprzez czste powtarzanie stawania si jednym ze swoim bstwem - w tym miejscu jego bstwo dziaa poprzez niego i nie jest on ju swoj osobist jani. Zatem mag dowiadcza konkretnego zjednoczenia ze swoim osobistym Bogiem - to ju nie jego wiadomo, dusza ani duch przemawiaj przez jego usta, lecz manifestujcy si duch Boga. Tutaj mag jednoczy si ze swoim Bogiem i jako skutek tego zjednoczenia przyjmuje wszystkie boskie fundamentalne atrybuty swojego bstwa. Metoda konkretyzujcego zjednoczenia z Bogiem jest najwaniejsza dla wszystkich przyszych magicznych praktyk, gdy mag musi posiada zdolno jednoczenia si z kad istot poprzez wykonywanie tej samej procedury, niezalenie od religii. Praktyka ta jest absolutnie konieczna w magii ewokacyjnej oraz w teurgii, gdy jest to jedyna metoda, poprzez ktr mag moe w kadej chwili ustanowi jedno z bstwem i kierowa podporzdkowane istoty do wykonywania jego woli. Oczywiste jest, e mag poprzez t metod osign zdolno czenia si z pierwiastkiem Boga do takiego stopnia, e wszystkie moce skonkretyzowanego bstwa, z ktrym si on astralnie jednoczy, staj si rwnie jego mocami i pozostaj w nim, nawet jeli nie jest bezporednio poczony z t koncepcj. Wtajemniczeni definiuj te boskie atrybuty najczciej jako magiczne zdolnoci, moce lub siddhi. Kiedy mag opanuje konkretne zjednoczenie ze swoim Bogiem, zaczyna realizowa abstrakcyjn form zjednoczenia z Bogiem. Na pocztku moe czy koncepcj boga z zewntrzn koncepcj, tak jak wiato, ogie etc. Jednak pniej nie bdzie potrzebowa jakichkolwiek pomocy i wszystko, co musi zrobi, to jedynie wysya jako, najpierw na zewntrz, a potem w siebie. W tym przypadku jako boskiego atrybutu musi by poczona z organem w odniesieniu do elementw, aby na przykad wszechmoc postrzega abstrakcyjnie w gowie, mio w sercu etc. Jeli poprzez czste powtrzenia tej praktyki identyfikujesz si z abstrakcyjn koncepcj Boga do takiego stopnia to nie musisz ju wyobraa sobie czci ciaa cztery fundamentalne atrybuty mog by poczone w jedn ide, ktra pozwala nam

187

postrzega wewntrznie nasz koncepcj Boga w najwyszej moliwej formie. Poprzez czste powtarzanie, manifestacja Boga jest pogbiana do takiego stopnia, e osoba identyfikuje si z Bogiem. Zjednoczenie z Bogiem musi by tak dogbne, e Bg jest ani wewntrz, ani poza magiem podczas medytacji. Inaczej mwic, przedmiot i obiekt musz si scali jedno w drugie do takiego stopnia, e nie istnieje nic poza Jestem Bogiem bd jak ujmuj to hinduskie Wedy: Tat tvam asi Oto ty!. Jest to rwnie fundamentalna koncepcja hinduizmu, e ty, atman, jeste jednoci z Brahman. Gdy mag osign ten poziom, ukoczy swj magiczny rozwj w astralnej formie i wszystko, co musi teraz zrobi, to pogbia swoje medytacje i wzmacnia swoj bosko poprzez dalsze wiczenia.

Komunikacja z bstwami
Kiedy mag doszed do takiego poziomu w swojej realizacji Boga, e moe czy si z kad istot, z kad inteligencj, z kadym wyszym boskim istnieniem, to jest w stanie w dowolnej sferze dziaa nie jako mag, lecz jako Bg. To koczy ostatni krok magicznego ksztacenia duszy. W tym temacie nie mam magowi ju nic wicej do powiedzenia, gdy sta si jednoci z Bogiem i cokolwiek mwi czy rozkazuje w stanie zjednoczenia z Bogiem, efekt jest taki, jakby przemwi sam Bg. Posiada on rwnie wszystkie cztery fundamentalne atrybuty swojego bstwa, z ktrym jest poczony.

Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego


Brahma i Shakti
Osoby, ktre znaj inne systemy wtajemniczenia, bd w stanie odnale pewne paralele pomidzy moim systemem a innymi, gdy wszystkie cieki, ktre prowadz do prawdy, musz by takie same. Dla przykadu odnios si do systemu hinduskiej jogi, zajmujcego si wow moc, a ktry odpowiada systemowi tajemnic egipskich, ktre opisaem. W kundalini jodze ucze zachcany jest przez guru, by medytowa nad orodkiem muladhara, ktry umiejscowiony jest przy koci ogonowej, i by praktykowa w tym miejscu wiczenia pranajamy. Jeli dokadnie zbadamy symbolizm tego orodka, to zdamy sobie spraw, e ma on ksztat tego kwadratu, zawarty w nim jest czerwony trjkt, a na jego rodku jest fallus owinity przez wa trzy i p razy. Muladhara jest pierwszym, najbardziej prymitywnym i najbardziej materialnym orodkiem, ktry symbolizowany jest przez jednego sonia z odpowiedni bogini umiejscowionych w jednym rogu. W Indiach sposb symbolicznego wyraania nazywany jest laya joga. Jest jasno zdefiniowany i reprezentuje w jodze klucz do wtajemniczenia dla pierwszego kroku. Istniej oczywicie rne interpretacje tego symbolu, lecz poprawne jest to, e: kwadrat reprezentuje 188

ziemi, trzy wierzchoki trjkta reprezentuj trzy krlestwa wiat materialny, astralny i mentalny, fallus reprezentuje si prokreacji, wyobrani, podczas gdy w reprezentuje ciek i wiedz. Wiadome jest uczniowi, e pierwiastek ziemi zoony jest z czterech elementw i nie wymaga to dalszych wyjanie. Uczniowie jogi musz przede wszystkim pozna i nauczy si kontrolowa trzy wiaty, czyli wiat materialny, astralny psychiczny, i mentalny - duchowy. Muladhara czakra jest diagramem inicjacji i odpowiada pierwszej karcie tarota. W Indiach nigdy nie jest podawana tak jasna definicja i nie jest to bezporednio wyjaniane. Wniosek ten musi by osignity przez samego ucznia, gdy kontroluje on orodek muladhara, co oznacza, e osign poziom rozwoju na duchowej ciece, ktry odpowiada diagramowi muladhara. Istnieje suszny powd, dla ktrego orodek muladhara nazywany jest orodkiem Brahmy, gdy na tym poziomie rozwoju ucze jogi rozpozna Brahm, bstwo, w najbardziej staej manifestacji. Brahma jest wiecznoci, niezbadanym, uniwersalnym, niedefiniowalnym, samonapdzajcym si i spokojnym, czyli jest czci pozytywn. Brahma nie tworzy si sam z siebie - wszelkie tworzenie dokonywane jest przez jego Shakti, pierwiastek eski. W orodku muladhara Shakti jest reprezentowana przez wa, ktry owija fallusa. Uywa ona mocy tworzenia symbolizowanej przez fallusa, czyli innymi sowy, wyobrani. Mona by o tym orodku powiedzie duo wicej, lecz dla dojrzaego maga takie wytumaczenie powinno wystarczy, by rozpozna on wsplne paralele istniejce pomidzy systemami religijnymi a systemami wtajemniczenia. Zatem wyobrania jest Shakti, czyli moc Kundalini, ktr mag musi stopniowo rozwin. Mag, ogldajc wstecz cay nasz dziesiciokrokowy system rozwoju, zda sobie spraw, e ta moc tworzenia, ta falliczna moc, czyli wyobrania i jej rozwj, odgrywa w rozwoju najwiksz rol. W dziewitym kroku zakoczyem ju ksztacenie ciaa fizycznego. Dlatego w tym rozdziale ogranicz si do opisania niektrych mocy okultystycznych. Mag nie musi ich wszystkich opanowa, lecz w jego rozwoju nic nie powinno go zadziwi - musi zna wytumaczenie kadego okultystycznego zjawiska.

Sugestia
W rozdziale zajmujcym si podwiadomoci, omawiam ten temat, opisujc autosugesti. Ta sama procedura ma zastosowanie, kiedy sugestia uywana jest na innych osobach. Wymogiem jest jednak, by formua sugestii bya precyzyjna, w czasie teraniejszym i w formie rozkazu. Mag zawsze bdzie przenosi podan sugesti do podwiadomoci osoby, ktra nie ma odpowiedniej dojrzaoci. Sugestia moe by wykonana na gos bd telepatycznie. Bardzo atwo jest magowi wykona sugesti nawet na najdalsze odlegoci. Moe tutaj stosowa dwie metody: odwiedzi dan osob swoim duchem, najlepiej podczas snu, lub moe poprzez akash wyeliminowa odlego pomidzy sob a t osob, by wpyn na ni sugestywnie. Oczywiste jest, e sugestia na odlego moe by te wykonana przy uyciu magicznego lustra. Mag ma rwnie inn moliwo: moe okreli, kiedy sugestia ma nastpi, gdy nie jest ograniczony do teraniejszoci. Moe to zaj w jakiej przyszej chwili - czas, kiedy sugestia ma zadziaa, przenoszony jest do podwiadomoci danej osoby.

189

Telepatia
Telepatia jest tematem zwizanym z sugesti. Bardzo atwo jest magowi przenie swoje myli do innej osoby. Wszystko, co musi zrobi, to przenie swoje myli jedynie do ducha tej osoby, a nie do ciaa czy duszy. Mag wyobraa sobie jedynie ducha tej osoby, do ktrego przenosi myl. Mag ma rwnie moliwo zasugerowania osobie, e myl pochodzia od maga bd innej osoby, a moe te pozostawi osob w przekonaniu, e bya to jej wasna myl. Przy przenoszeniu myli mag musi rozway wszystkie te szczegy. Na najdalsze odlegoci mona przenosi nie tylko myli, lecz rwnie i uczucia. Mag przy pomocy swoich mocy zawsz bdzie przekazywa jedynie dobre myli. Jestem przekonany, e aden ucze czy mag nie pozwoli sobie naduy tych mocy. Myli mona sugerowa lub przekazywa wbrew woli danej osoby. Mag posiada kontrol nad elementami, wic ma moliwo telepatycznie zatrzyma przepyw myli u danej osoby i odcisn na niej myli, ktre uwaa za wane czy podane.

Hipnoza
Hipnoza jest tematem zblionym do telepatii i sugestii, poprzez ktry czowiek jest wprowadzany w sen i pozbawiany wasnej wolnej woli. Hipnoza jest z magicznego punktu widzenia aktem nikczemnym i mag nie bdzie zwraca wielkiej uwagi na ten temat. Nie oznacza to, e mag nie ma moliwoci wywoania snu, niezalenie od osoby. Praktyka jest bardzo prosta. Mag zawiesza funkcje ducha, albo poprzez swoj wol, albo poprzez elektromagnetyczny fluid, a dana osoba natychmiast zasypia. Nie ma znaczenia, czy mag stosuje tutaj koncepcj telepatii czy sugestii. Moe on, jeli tego chce, stosowa te pomoce nie jest jednak od nich zaleny. Prawie wszystkie ksiki napisane na temat hipnozy polecaj uycie telepatii bd sugestii. Jednak mag, ktry kontroluje te magiczne moce, nie potrzebuje adnej z tych metod, gdy w momencie gdy wyobrazi sobie dan osob bez fizycznego ciaa i duszy - rwnie jeli je zignoruje lub cakowicie zawiesi czy sparaliuje wol osoby poprzez swoj wyobrani - to ta osoba stanie si od razu nieprzytomna. Takie dziaanie wystawia podwiadomo podatn na wszelkie rodzaje sugestii. Ten akt przemocy, ktry ingeruje w ludzk indywidualno, jest z magicznego punktu widzenia praktyk niezalecan. Zatem mag bdzie si odwoywa do hipnozy, niezalenie od jej rodzaju, jedynie dla szlachetnego celu, na przykad gdy chce przekaza dobre sugestie ze szczeglnie silnym skutkiem. Nawet kiedy osoba chce by zahipnotyzowana, mag powinien, jeli to moliwe, powstrzyma si od tego. Prawdziwy mag zawsze powstrzyma si od zaspokajania ciekawoci ludzi poprzez eksperymenty hipnotyczne. Jedynie gdy jest w wielkim zagroeniu, dowiadczony mag moe stosowa form szokowej hipnozy poprzez sparaliowanie na kilka chwil ducha agresora promieniem byskawicy z elektromagnetycznego fluidu. Metoda ta powinna by stosowana jedynie w sytuacji krytycznej. Jest wysoce nieprawdopodobne, by okolicznoci tej natury powstay podczas ycia maga. Naukowo dowiedziono, e zwierzta rwnie mona zahipnotyzowa. Mag, ktry chce zahipnotyzowa zwierz, jeli zajdzie taka konieczno, bdzie celowa w instynktown stron zwierzcia, przez co nawet najwiksze i najsilniejsze zwierz natychmiast straci przytomno.

190

Masowa hipnoza fakirw


Masowa hipnoza wykonywana przez hinduskich fakirw i iluzjonistw, a ktra ma tak wielu wielbicieli, moe by przez maga z atwoci osignita. Fakirzy, ktrzy zajmuj si takimi eksperymentami, nie maj wiedzy o tym, skd pochodz te zjawiska. Ich tajemnica jest tradycj przekazywan z pokolenia na pokolenie. Kiedy dany pokj czy przestrze zostanie naadowana pierwiastkiem akashy, wtedy wszyscy obecni w tym miejscu s nim przeniknici i dominuje on w kadym z obecnych. Wszystko, co zostanie umieszczone w pierwiastku akashy, musi sta si rzeczywistoci, gdy jest on pierwiastkiem przyczynowym. Na podstawie tego prawa mona z atwoci wytumaczy, jak fakirzy, poprzez masow hipnoz, mog tworzy te iluzje przed swoj publicznoci. Mag moe w opisany sposb stworzy masow hipnoz. Fakir przyzywa akash do pokoju poprzez tradycyjne sowo bd formu i przenosi do niej obrazy, ktre ma zobaczy publiczno. Czste powtarzanie tego eksperymentu staje si tak automatyczne, e fakir nie musi uywa wyobrani, akashy czy zdarzenia, jakie publiczno chce zobaczy. W tym miejscu wystarczy, e fakir wypowie formu akashy, aby utrzyma publiczno pod czarem. Nastpnie wszystko, co musi zrobi, to wypowiedzie niskim gosem w krtkich zdaniach, tantrach i we waciwej kolejnoci to, co publiczno chce zobaczy, a publiczno wizualnie postrzee te zdarzenia w dokadnie takiej sekwencji. Nie jest trudne uwierzy, e te magiczne formuy s autentyczne, gdy takie sekrety s tradycyjnie przekazywane przez setki lat z rodziny na rodzin. Obecny waciciel takiej tradycyjnej formuy nie jest nawet wiadomy tego, jak moc uwalnia. Jest jedynie wiadomy tego, e wydarzy si dana rzecz, gdy wypowie dan formu, i e inna rzecz zdarzy si przy innej formule, bez badania przyczyny tych zaj. Iluzje, ktre s sprowadzane przez pierwiastek akashy, s bardzo podziwiane przez tych, ktrzy nie maj pojcia o istnieniu wyszych magicznych praw. W Indiach takie przedstawienia s biznesem. Jeli chcesz zrobi zdjcie lub sfilmowa te eksperymenty, ku twojemu rozczarowaniu, na filmie nie znajdziesz nic poza fakirem siedzcym spokojnie z umiechem na twarzy i jego asystentami. Ten wydajcy si tajemniczym eksperyment moe by zatem atwo wyjaniony na podstawie magicznych praw. Jeli mag sobie tego yczy, moe zajmowa si tymi tematami, czy nawet w nich specjalizowa. Jednak ten rodzaj eksperymentw nie ma adnego wpywu na dalszy rozwj maga. Wspominam te zjawiska jedynie dlatego, by mag mia o nich pojcie i odnajdywa dla nich wytumaczenie z magicznego punktu widzenia.

Czytanie myli
Temat czytania myli uzyska spory publiczny rozgos i wyraone zostao w tym temacie wiele rnych opinii. Dla dowiadczonego maga jest to sprawa oczywista i uwaa on to za efekt uboczny swojego duchowego rozwoju. Zalenie od osobistego podejcia maga, czytanie umysu moe zachodzi w postaci obrazw, inspiracji lub intuicji. Nie musimy podkrela faktu, e myli osoby mog by odczytywane niezalenie od odlegoci nie jest to nic innego jak konsekwencja pracowania w akashy. Kada myl, kade sowo i kady czyn jest szczegowo zapisywany w wiecie przyczynowym, w akashy, co byo wyjanione w rozdziale zajmujcym si ni. Jeli mag skupia si na umyle danej osoby i naaduje si akash, moe odczyta obecne myli tej osoby. Jeli takie jest jego yczenie, przy odrobinie 191

wysiku moe rwnie przeczyta myli z najdawniejszej przeszoci. Kiedy mag zajmowa si czytaniem myli przez duszy okres czasu i osign w tym odpowiedni biego, bdzie w stanie odczyta kad myl, nawet najbardziej ukryt. Myli formuj si albo intelektualnie, albo wyobraeniowo. Myli, ktre s uformowane przez wyobrani, s atwiejsze do odczytania. Mag moe osign doskonao w odczytywaniu myli tylko wtedy, gdy sta si absolutnym panem wasnego ducha, ycia swoich myli, czyli innymi sowy - panem swojego wiata idei. Jest to wymagane; inaczej bdzie w stanie odczytywa myli jedynie czciowo bd tylko te najsilniejsze. Zatem czytanie myli nie stanowi problemu - wszystko, czego potrzeba, to kontakt ducha z duchem. Mag musi sam czu si jak duch. wiczenia poprzednich krokw pomogy mu to osign. Wszystko, co musi zrobi, to nawiza poczenie pomidzy sob a dan osob. Jest to dokonywane poprzez rozpoznawanie jedynie ducha danej osoby i cakowite ignorowanie jej duszy i ciaa fizycznego. To pozwoli magowi zebra wszystkie myli, jakie chce pozna.

Psychometria
Psychometria jest zdolnoci umoliwiajc poznanie historii dowolnego obiektu: listu, biuterii, antyku etc. Jeli jest to konieczne, mag moe nawet pozna przyszo i wszystkie zajcia, ktre s zwizane z danym obiektem, czy to przesze, teraniejsze czy przysze. Mag, ktry krok po kroku praktykowa kade wiczenie tej ksiki i ktry poprawnie rozwin swoje astralne zmysy wzroku, suchu i czucia, bdzie posiada t zdolno jako efekt uboczny swoich rozwinitych astralnych zmysw. Zatem wykonywanie eksperymentw w tej dziedzinie nie stanowi problemu dla maga, ktry osign ten poziom rozwoju. Bierze on obiekt do rki bd umieszcza go na czci ciaa, ktra jest odpowiednia dla bliszego zbadania obiektu. Jeli mag chce zobaczy zdarzenia w postaci obrazw, czyli zbada je wizualnie, dotyka obiektem swojego czoa. Jeli chce postrzega te zdarzenia poprzez inspiracj, czyli akustycznie, umieszcza obiekt w obszarze serca. Jeli chce bada obiekt intuicyjnie bd przez swoje uczucia, to umieszcza go na splocie sonecznym lub po prostu trzyma go w doni. Po koncentracji na tym, co chce wiedzie o obiekcie, przenosi si do akashy, czyli w stan transu. Swoimi duchowymi oczyma, uszami i uczuciem odczytuje poszczeglne zdarzenia z przeszoci, teraniejszoci i przyszoci. Mag moe rwnie uy magicznego lustra. Na przykad mag moe w ten sposb, uywajc antycznego przedmiotu, odkry wszystkie zdarzenia, ktre poczone s z tym obiektem, od pocztku do koca, jak by oglda film. Dodatkowo, gdy mag dostanie list - niezalenie od tego, czy od osoby bliskiej, czy zupenie nieznanej - posiada zdolno, by wizualizowa t osob i czyta myli w duchu tej osoby, w momencie gdy ten list pisaa. Innymi sowy, mag ma moliwo czytania pomidzy wierszami kadego listu. Zdolno kontaktowania si, czy to fizycznie, astralnie, czy duchowo, z kad osob, ktra miaa do czynienia z danym obiektem, jest rwnie czci psychometrii. Kady obiekt, niezalenie od jego rodzaju, jest czc substancj pomidzy fizycznym ciaem, dusz i duchem maga a danej osoby. Zrozumiae jest rwnie, e mag moe przy pomocy obiektu odczyta myli osoby nawet na najwiksz odlego W tym samym czasie mag staje si zaznajomiony z psychiczn stron osoby - innymi sowy, moe z atwoci okreli jej cechy charakteru i rozwj duszy w wiecie akashy. Ma to rwnie zastosowanie do strony fizycznej,

192

gdy mag moe rwnie pozna przeszo, teraniejszo i przyszo, gdy tylko ustanowi w akashy poczenie pomidzy dusz swoj a tej osoby. Wariacj psychometrii jest psychografia, ktra nie ma wielkiego znaczenia dla maga i sama wyjania si na podstawie tego, co zostao ju powiedziane. Nadawca, na przykad listu, nie tylko moe by poprzez to czce ogniwo zidentyfikowany i zbadany we wszystkich fazach i kwestiach swojego istnienia, lecz sam obiekt moe rwnie suy dla ustanowienia poczenia z osob, by wpyn na ni duchowo, astralnie bd fizycznie. Na podstawie tego przykadu mag zauway, e psychometria jest odmian jasnowidzenia.

Wpywanie na pami
Pami, jak ju wiemy, jest intelektualnym atrybutem posiadanym przez kadego czowieka, o ile jego pi normalnych zmysw jest nietknitych. Pami jest rwnoczenie odbiornikiem myli i idei ze wiata mentalnego, a zatem rwnie ze wiata akashy. Wiemy rwnie, e wszystkie myli i idee przenoszone s do akashy i e pami przywouje je stamtd z powrotem do wiadomoci poprzez swj atrybut receptywnoci. Kiedy mag sta si panem w akashy, ma on moliwo wpywa na pami w poredni i bezporedni sposb. W sposb bezporedni wzmacnia on pami swoj wyobrani poprzez odpowiedni element czy elektromagnetyczny fluid bd jedynie wpywajc na podwiadomo. Przy pracy z pamici mag ma rwnie moliwo, by poprzez swoj wyobrani z atwoci dowolnie rozmy, usun, zawiesi czy osabi okrelone idee, myli i wizualne wspomnienia w wiadomoci, a tym samym w pamici. Poredni sposb wpywania na pami polega na tym, e mag wpywa na pami porednio poprzez pierwiastek akashy. Mag, ktry moe oglda sekwencj idei i obrazw kadej osoby w akashy, moe rwnie je wymaza albo poprzez wyobrani zniszczy, oddzieli lub osabi poczenie pomidzy obrazami w akashy a dan osob. W wietle tego faktu mag ma moliwo okradzenia kadej osoby ze wspomnie, lecz powinien by wiadomy skutkw naduywania tej zdolnoci. Nikt, kto aspiruje do etycznego rozwoju, nie bdzie czyni takiej rzeczy. Mag bdzie uywa tej zdolnoci, jedynie gdy zajdzie taka potrzeba, by osabi lub wymaza ze dowiadczenia bd negatywne zdarzenia ycia, ktre pozostawiy w pamici osoby gboki lad. Tutaj mag moe zrobi wiele dobrego, wymazujc wiele nieszczliwych mioci, zych wspomnie i rozczarowa, ktrych osoba nie jest w stanie przezwyciy. Mag moe rwnie wykona t sam procedur, jeli sam dozna wielkiego rozczarowania bd dla innych emocjonalnych zmartwie, ktre nastpiy, zanim zacz swj magiczny rozwj, a ktre wci nawiedzaj jego pami. Jeli wymae te obrazy w akashy, to nigdy ju nie wkrocz do jego pamici. Jednak gdy uda mu si kontrolowa je poprzez swoj wol, autosugesti czy jakkolwiek inn metod, wtedy nie trzeba bdzie stosowa tak drastycznej interwencji w akashy, by usun te konkretne obrazy. Patologiczny symptom utraty pamici moe by wyjaniony przez tymczasowy parali poczenia ze wiatem mentalnym, a zatem rwnie z akash. Takie uwarunkowanie jest ju jednak dysharmoni, chorob, mentalnym niezrwnowaeniem, jeli zachodzi na skutek rnych przyczyn, np. z powodu szoku itp.

193

Praca w akashy
W poprzednim rozdziale zostalimy poinformowani, e poprzez akash mona wpywa na pami i e mona wymazywa okrelone wizualne wspomnienia. Wysoce rozwinity mag moe jednak w odpowiednich okolicznociach i dla susznych celw nie tylko wymazywa okrelone idee i wizualne wspomnienia w akashy, lecz poprzez swoj si woli i moc wyobrani moe rwnie usuwa przyczyny, ktre s zapisane w akashy, a ktre oddziauj na maga oraz na innych ludzi w postaci przeznaczenia. Jeli mag chce wyeliminowa przyczyn, ktr osoba stworzya dla siebie podczas swojego ycia, to musi stworzy inn przyczyn, ktra wywrze odpowiedni skutek na przeznaczeniu tej osoby. Interwencja w przeznaczenie czowieka, czy dotyczy to samego maga, czy innej osoby, musi mie wany powd. Jeli mag chce dokona takiej interwencji, musi by w stanie usprawiedliwi swoje dziaania przed Bosk Opatrznoci. Wymazywanie przyczyny i tworzenie nowej, bardziej lub mniej korzystnej, najlepiej jest wykona poprzez elektromagnetyczny wolt, jak byo to opisane w dziewitym kroku magicznego ksztacenia ciaa fizycznego. Istniej oczywicie inne metody, lecz wszystkie z nich oparte s na woli i wyobrani, ktra jest czci woli. Mag moe dokona wasnych wyborw. To, e mag moe zmieni przeznaczenie czy wymaza jego przyczyny, a tym samym rwnie grzechy (w religijnym znaczeniu, gdy grzech jest jedynie moralnym spojrzeniem religii), byo ukazane przez Chrystusa nastpujcymi sowami: Komu ja odpuszcz grzechy, s mu odpuszczone na wieki.

Impregnacja pokoju na odlego


Poprzednio omawialimy impregnacj pokoju, w ktrym przebywa mag. Polecam rwnie uycie rnych pomocy dla impregnacji pokoju, na przykad magicznego lustra z kondensatorami fluidw. To, o czym nie wspomniaem, to fakt, e mag moe rwnie impregnowa pokj na odlego. Mag ma dwie moliwoci. Pierwsza jest nastpujca: podruje swoim duchem bd ciaem astralnym do pokoju, ktry zamierza impregnowa. Gdy tam si znajdzie, poprzez wyobrani impregnuje pokj zgodnie ze swoim yczeniem. Dziki umiejtnociom maga oczywicie nie ma znaczenia, gdzie ten pokj jest umiejscowiony. Maj tutaj zastosowanie te same zasady, ktre byy wspomniane w rozdziale o impregnacji pokoju. Druga moliwo jest nastpujca: przy pomocy akashy moe poczy swj pokj z pokojem, ktry chce zaimpregnowa, by w akashy oba stay si jednym. czc jeden pokj z drugim, mona omin nawet najwiksze odlegoci. Drugi pokj bdzie zaimpregnowany tym, czym mag zaimpregnuje swj wasny, niezalenie od odlegoci pomidzy nimi.

Przesyanie wiadomoci przez powietrze


W Oriencie przekazywanie wiadomoci przez powietrze pomidzy magami i adeptami jest do popularn praktyk, szczeglnie w Tybecie. Niezalenie od odlegoci pomidzy 194

osobami czy pokojami, przenoszone jest to przez pierwiastek akashy, gdzie czas i przestrze nie maj znaczenia. Gdy istnieje ten warunek i jeste z kim w kontakcie, to nie tylko moesz odczytywa i przekazywa myli, lecz moesz rwnie fizycznie przekazywa i odbiera wiadomoci, jeli wprowadzisz elektromagnetyczny fluid w te dwa bieguny czasu i przestrzeni, ktre s omijane w caej procedurze, czyli innymi sowy, poczone akash. Na przykad: gdy spenione s wymagane warunki, sowa czy zdania wypowiadane w pokoju maga mog by fizycznie syszane bardzo wyranie w pokoju, z ktrym mag jest poczony poprzez akash. Jeli osoba obecna w tym odlegym pokoju odpowie, to bdzie to wyranie syszalne w pokoju maga, tak jakby odpowiadajca osoba bya w nim obecna. Elektromagnetyczny fluid musi by wytworzony w ten sam sposb, jaki by opisany w rozdziale zajmujcym si woltowaniem, lecz z jedn rnic: wolt nie powinien by tworzony w postaci kuli, lecz w ksztacie pokoju. Takie elektromagnetyczne poczenie akashy umoliwia przekazywanie mwionych sw i zda na wielkie odlegoci. Te mwione wiadomoci mog by rwnie syszane i postrzegane przez ludzi niewtajemniczonych czy niewyksztaconych magicznie. Poprzez sumienn praktyk ta metoda pracy moe by fizycznie zmaterializowana do takiego stopnia, e ma fizyczne skutki. Nie mamy tutaj do czynienia z transmisj myli, lecz z transmisj fizycznie wypowiedzianych sw, ktra naszej nauce znana jest jako nadawanie i odbieranie bezprzewodowe. Eter, w ktrym podruj oscylujce fale sw, jest pierwiastkiem akashy, a elektrycznoci konieczn do tego zadania jest w naszym przypadku fluid elektromagnetyczny. Mag z dowiadczenia wie, e wszystko, czego nauka dokonuje w fizyczny sposb, niezalenie od rodzaju stosowanej energii, czy to elektrycznoci, magnetyzmu, ciepa etc., moe by rwnie dokonane magicznie. W ten sposb przenoszone mog by nie tylko sowa i fale dwikowe, lecz rwnie obrazy. W tak magicznie przygotowanym pokoju, gdzie obrazy staj si widoczne poprzez wyobrani, zmaterializowane obrazy mog by rwnie postrzegane przez ludzi, ktrzy s akustycznie poczeni z pokojem, w ktrym dziaa mag. Porwnaj to ze wspczesn technologi, a konkretnie z telewizj. Nie powinno zatem by zaskoczeniem, e uczucia, zapachy itp. rwnie mog by przekazywane przez akash i elektromagnetyczny fluid nawet na najwiksze odlegoci. Dziaanie elementw rwnie mona przekazywa w ten sposb. Fizyczny eter nie zosta jeszcze w peni spoytkowany i przyszo nauczy nas, e moemy przenosi nie tylko fale dwikowe na podobiestwo radia i obrazy na podobiestwo telewizji, lecz rwnie i inne energie. Jest to szerokim polem dziaa nauki i jestem pewien, e w przyszoci w ten sposb bd na dalekie odlegoci przekazywane te fale cieplne. Mag mgby uczyni wiele sugestii i wiele propozycji odnonie rnych rzeczy, jakie mona dokona poprzez eter, i mgby bardzo atwo sprowadzi magiczn wiedz do harmonii z technologiczno-fizyczn i chemiczn nauk. Na podstawie uniwersalnych praw mag posiada zdolno tworzenia wielkich wynalazkw, lecz wszystko, co byoby przedwczenie odkryte w biegu ewolucji, przyniosoby magowi srogie konsekwencje.

Eksterioryzacja
Podczas kursu wtajemniczenia zawartego w tej ksice mag nauczy si oddziela swoje mentalne i astralne ciao od ciaa fizycznego - w tym miejscu nie jest to ju dla niego zaskoczeniem. Moe go jednak zaskoczy fakt, e wykonywanie niektrych z tych zada nie

195

wymaga separacji caego mentalnego czy astralnego ciaa - wystarczy oddzielenie konkretnych czci ciaa i ich eksterioryzacja. Skoro mentalne i astralne ciaa nie s zwizane czasem i przestrzeni, daje to magowi okazj przenosi przy pomocy wyobrani indywidualne czci ciaa na wielkie odlegoci, jeli oddzieli je w akashy. Na przykad daje to magowi moliwo przeniesienia jednego bd obojga oczu, gdziekolwiek zechce, i odbierania wrae tak, jakby by tam obecny fizycznie. Moe to by dokonane bez marnowania caej energii, ktra byaby konieczna dla przeniesienia caego mentalnego czy astralnego ciaa. T sam procedur mona zastosowa dla mentalnego lub astralnego ucha, co daje magowi moliwo syszenia na ogromne czy nieskoczone odlegoci. Na pocztku mag bdzie w stanie dokona eksterioryzacji jedynie na ciele mentalnym, lecz z czasem bdzie on w stanie dokona tego zarwno mentalnym, jak i astralnym ciaem. Bdzie w stanie rwnoczenie widzie i sysze wszystko swoimi przeniesionymi oczyma i uszami bez wchodzenia w stan transu, czyli w wiat przyczynowy. Kiedy mag uzyska wymagan biego w wiczeniach oczu i uszu, postpuje w ten sam sposb z eksterioryzacj doni oraz stp. Zaczyna od swoich doni duchowych, a nastpnie w poczeniu z domi astralnymi. Kiedy kondensuje je poprzez element ziemi, moe sprawi, e stan si one fizyczne. Zrozumiae jest rwnie, e mag moe ujawnia si poprzez stukajce odgosy, na ogromne czy nieograniczone odlegoci, poprzez donie, ktre zostay zmaterializowane do fizycznej postaci. Ostatecznie, po dugiej praktyce bdzie w stanie porusza przedmiotami. Mag mgby dokonywa wielu psotliwych dziaa, lecz bdc na tym poziomie swojego rozwoju nie bdzie bawi si czym takim i nie bdzie stroi dziecinnych artw. Zdolno telepisania pomidzy dwoma yjcymi ludmi rwnie znajduje tutaj swoje wytumaczenie. Kiedy dowiadczony mag poprzez wyobrani eksterioryzuje swoje mentalne i astralne donie i wyobrazi sobie, e eksterioryzowana do jest tam, gdzie przygotowano papier i owek, mentalna i astralna do maga moe przej kontrol nad doni jego partnera nawet na najwiksz odlego i podobnie do mediumistycznego pisania z kroku pitego, moe on pisa normalne wiadomoci. Poprzez takie dziaanie moliwe jest, nawet na najwiksze odlegoci, przekazywanie dokadnego charakteru pisma maga. Wrd wtajemniczonych ten rodzaj dziaania nazywa si telepisaniem pomidzy ywymi ludmi. Kiedy mag osign okrelony poziom kompetencji w eksterioryzowaniu swoich doni jak rwnie swoich stp, zalenie od yczenia maga w ten sam sposb mog by przenoszone obiekty, na ogromne odlegoci. W nastpnym rozdziale opisz, jak przenoszony obiekt uczyni niewidzialnym. Kiedy mag eksterioryzuje swoje oczy czy uszy gdzie poza swoje ciao, zauway on, e podczas tego eksperymentu nie moe widzie czy sysze swoimi fizycznymi oczami i uszami. Nie bdzie w stanie widzie swoimi fizycznymi oczami, nawet jeli bd otwarte. Podczas eksterioryzacji koczyny, na przykad doni, pozostanie ona bez ycia, sztywna, a duchowa i astralna koczyna powrci i poczy si ponownie z fizycznym ciaem.

Magiczna niewidzialno
Wiele bajek i historyjek opowiada o czarowniku, ktry mg sta si niewidzialny, bd o magicznym piercieniu, ktry czyni niewidzialnym - jedynym wymaganiem byo zaoenie

196

piercienia na palec i obrcenie go, a stawae si niewidzialny. W wielu ksikach odnajdziesz opisy talizmanw i kamieni, ktre mog uczyni ich nosiciela niewidzialnym; podane s rwnie instrukcje ich wykonania. adna z nich nie jest jednak pewna ani uyteczna dla waciwej praktyki. Na podstawie uniwersalnych praw i tego, czego si do tej pory nauczylimy, dowiedziemy i opiszemy, e z magicznego punktu widzenia moliwe jest sta si niewidzialnym bd spowodowa zniknicie obiektu. Przede wszystkim istniej trzy rodzaje niewidzialnoci: duchowa, astralna i fizyczna. Czynienie niewidzialnym ciaa mentalnego nie ma szczeglnej wartoci, lecz mog zaistnie w yciu sytuacje, gdzie ta praktyka moe by bardzo uyteczna. Jeli mag chce przenie si mentalnie i astralnie do miejsca, w ktrym nie chce by wykryty przez istoty danego elementu czy sfery, bd przez rozwinite zmysy innego dowiadczonego maga, moe on uy mentalnej niewidzialnoci. Na przykad gdy mistrz chce mentalnie odwiedzi ucznia, by go sprawdzi. Mistrz moe by w bezporednim ssiedztwie ucznia, czynic si niewidzialnym, nawet jeli zmysy ucznia s ju wysoce rozwinite. Co wicej, mag moe by obecny, gdy czarni magowie wykonuj swoje ze magiczne rytuay, by odkry wszystko i, jeli to konieczne, wywrze odpowiedni wpyw, bez bycia zauwaonym przez nich i ich istoty. Istnieje rwnie wiele innych sytuacji, ktre mog zaj w yciu, gdzie trzeba uczyni si mentalnie lub astralnie niewidzialnym. Procedura uczynienia ducha niewidzialnym jest bardzo prosta. Jest to dokonywane przez napenienie akash ciaa mentalnego, od gowy do stp. Kiedy jest to wykonane, ciao mentalne od razu znika dla oczu kadej istoty, gdy akasha jest przezroczysta i pozbawiona wibracji. Jeli duch maga zaangauje si w jak dziaalno na ktrej z mentalnych sfer, jego dziaania bd zapisane w pierwiastku akashy i, nawet pomimo bycia niewidzialnym, mgby by odkryty poprzez jasnowidzenie. Aby temu zapobiec, po wypenieniu ciaa mentalnego akash, mag musi uformowa czarne okrycie otaczajce cae ciao. Nie jest wane, czy to okrycie ma ksztat kuli, czy jest jajowate - mag musi by pewien, e zgromadzona akasha jest cakowicie odizolowana, i nie moe zapomnie o obszarze nad gow i pod stopami. Kiedy ju w ten sposb uczyni si niewidzialnym, to zanim zacznie gdziekolwiek podrowa, musi skoncentrowa si na fakcie, e poprzez akash jego dziaania s cakowicie neutralne, nie bd zapisane w akashy i nie zostawi adnego ladu. Ta koncentracja jest absolutnie konieczna - w przeciwnym razie mag musi oczekiwa, e mimo wszystko bd w akashy zapisywane nowe przyczyny, nawet jeli nieczytelnie. Mag jest osobicie odpowiedzialny za wszystkie dziaania, jakie wykonuje, gdy jest niewidzialny w wiecie duchowym. Przeznaczenie tutaj go ju nie dotyczy, gdy jest panem akashy - sta si wadc przeznaczenia. Jest przedmiotem jedynie Boskiej Opatrznoci i odpowiada wycznie przed Ni. Jeli mag naduyje tych praktyk, bdzie mia do czynienia z Bosk Opatrznoci, a nie z przeznaczeniem. Jeli jego uczynki bd przyczyn zych wpyww, moe si zdarzy, e Boska Opatrzno porzuci maga, skazujc go na samotne ycie we wszechwiecie jako indywidualno, ktra jest zalena tylko od siebie. Jedyna moliwo wsparcia od Boskiej Opatrznoci zostanie wtedy utracona. Mag moe by pewien, e jest to znacznie gorsze ni kltwa. Nie miaby nikogo nad sob i, wczeniej czy pniej, bez wtpienia dowiadczyby swojego zniszczenia. Caa jego indywidualno byaby na asce jego odizlowania. Kady dowiadczony mag dobrze rozumie znaczenie tej sytuacji z magicznego punktu widzenia. Kiedy mag opanuje niewidzialno podczas swych podry mentalnych, t sam procedur mona zastosowa dla eksterioryzacji ciaa astralnego. Ma tutaj zastosowanie ta sama praktyka adowania caej osobowoci akash, tj. adowanie mentalnego i astralnego ciaa

197

razem. Maj tutaj zastosowanie wszystkie opisane wczeniej instrukcje. Z magicznego punktu widzenia moliwe jest uczynienie si niewidzialnym rwnie na paszczynie fizycznej. W tym jednak przypadku dokonywane jest to poprzez wiato, a nie akash. Ilo wiata, jakim naley wypeni ciao fizyczne, musi odpowiada wietlnej intensywnoci, ktra ma miejsce w danej porze dnia. Jeli akumulacja wiata bdzie zbyt intensywna, mag nie bdzie niewidzialny, lecz przezroczysty, promienisty i wietlisty jak soce. Uczynienie si niewidzialnym fizycznie nie jest atwym zadaniem i prawdopodobnie bdzie wymagao lat praktyki i samokontroli. Jedynie wysi adepci, jeli nie adepci najwyszej rangi, s w stanie wykonywa to zadanie idealnie. Kiedy mag osign ten stopie biegoci w praktyce, e moe uczyni niewidzialnym swoje mentalne, astralne, a moe nawet fizyczne ciao, to bdzie rwnie w stanie uczyni niewidzialnym kady obiekt wedug yczenia i bez wielkiego wysiku. Istnieje rwnie inna metoda czynienia obiektu niewidzialnym. Jest to dokonywane za pomoc wyobrani w poczeniu z akash poprzez przemienianie obiektu z jego formy staej do formy astralnej, co powoduje zniknicie obiektu sprzed oczu niewtajemniczonych, ktrych zmysy nie s magicznie rozwinite. Obiekt przeksztacony w form astraln, moe by przeniesiony przez ciao astralne istoty lub maga. Moe by to rwnie indywidualna cz ciaa, na przykad do, i ponownie nie ma granic w odniesieniu do odlegoci. Kiedy obiekt zosta przeniesiony z miejsca na miejsce, pozostaje tylko jedna rzecz - by mag przenis obiekt z formy astralnej z powrotem do formy fizycznej. Ten rodzaj teleportacji obiektu moe rwnie by wykonywany przez istoty duchowych medium, chocia ma to miejsce bardzo rzadko. Jednak jest to moliwe, jeli akurat bdziesz mia do czynienia z niezaprzeczalnym zjawiskiem materializacji. Wszystko, co moe opanowa najwysza planetarna i pozaplanetarna inteligencja, moe te by wykonane przez maga, ktry zna uniwersalne prawa i osign ten poziom rozwoju. Istnieje jeszcze inna metoda osignicia niewidzialnoci. Jest to dokonywane poprzez rozkojarzenie zmysw, jak hipnoza i zbiorowa sugestia. Dodatkowo istnieje metoda niewidzialnoci tworzona przez istoty, ktre przywouj w fizycznym ciele tak czstotliwo oscylacji, ktra odpowiada wiatu, i tym samym tworz niewidzialno. W mojej drugiej ksice, Praktyka magicznej ewokacji, zawarte s szczegowe instrukcje odnonie niewidzialnoci tworzonej przez istoty.

Praktyki z czterema elementami


Mag, ktry chce specjalizowa si w stosowaniu czterech elementw, ma wiele moliwoci. By tego dokona, musi, poprzez regularn praktyk, kondensowa, czyli materializowa element, z ktrym pracuje, do takiego stopnia, e moc elementu staje si bezporedni moc fizyczn. Gdy to udoskonali, moe na przykad, kondensujc element ziemi w swoim ciele, uzyska niewraliwo, ktr demonstruj hinduscy fakirzy. Moe on przebija ostre obiekty przez swoje minie bez odczuwania najmniejszego blu czy tracenia kropli krwi i nie pozostawi to nawet blizny. Fakirzy osigaj zdolno leenia na ou ostrzy w pewnym stopniu przez autosugesti, lecz mag moe osign ten sam efekt znacznie szybciej przez element ziemi.

198

Mag moe leczy due rany, swoje lub innej osoby, bezporednio pod swoimi domi poprzez element ziemi, nie pozostawiajc blizny. Rana na kilka centymetrw, ktra w normalnych okolicznociach wymagaaby kilku szww, moe by przez maga wyleczona w przecigu minut. Mag ma rwnie moliwo, kondensujc element ziemi na zewntrz siebie, zmaterializowa kad myl, koncepcj czy istot, zmar bd niepersonifikowan, do takiego stopnia, e staje si widzialna nawet dla oczu niewtajemniczonych i moe by nawet fotografowana. Mag moe kadego natychmiast sparaliowa, wysyajc element ziemi, jak byskawic; nie ma znaczenia, czy jest to czowiek, zwierz, czy nawet jego najwikszy wrg. Istnieje oczywicie wiele innych moliwoci, wiele innych zastosowa, ktre mog by dokonane przez element ziemi, lecz w tej chwili te wskazwki powinny wystarczy. Jeli mag wysya i intensywnie kondensuje w sobie element wody, jest w stanie oprze si najwikszemu gorcu bez adnej szkody, takiej jak spalenie si czy poparzenie. Jeli wyle element wody do swoich doni, bez wahania bdzie w stanie trzyma w nich rozgrzane do czerwonoci wgle lub stal bez poparzenia si. W tych okolicznociach mag moe sta na rodku poncego stosu i jego fizyczne ciao nie ucierpi w najmniejszym stopniu. Istniej zapisy takich zaj w Biblii, gdzie mody czowiek pozosta nietknity, bdc w rozpalonym piecu. Jan, ktry by ulubionym apostoem Chrystusa, by wrzucony do kota z gotujcym si olejem i nic mu si nie stao. Teraz powinno by dla maga jasne, e te zdarzenia przeszoci nie s jedynie legendami, lecz naprawd si zdarzyy, i e te, zdawaoby si, cuda mog by dokonane przez kontrolowanie elementw. Jeli element wody bdzie wysany na zewntrz i skondensowany, ugasi kady ogie czy poar niezalenie od wielkoci. Element powietrza oferuje tak samo wiele moliwoci eksperymentw na granicy cudw i mog one by osignite w ten sam czy podobny sposb do ju wspomnianych. Poprzez skumulowanie w sobie elementu ognia mag jest w stanie oprze si najwikszemu zimnu. Tybetascy lamowie, kondensujc element ognia, s w stanie wytworzy w sobie tak ogromne gorco, e nawet w bardzo niskich temperaturach mokre rczniki umieszczone na ich ciaach wysychaj w krtkim czasie. W Tybecie ta praktyka jest znana jako tumo. Mag ma moliwo, wysyajc element ognia na zewntrz, z atwoci zapala jakkolwiek paln substancj. Opisy zdarze podobnych do tego mona odnale w Biblii, gdzie stosy namoczone wod byy zapalane poprzez element ognia. Niezaprzeczalne jest, e rolina, czy nawet drzewo, uschnie po wysaniu w nie elementu ognia - na dowd swej mocy Chrystus sprawi, e uscho drzewo figowe. Dokona tego, biorc pod uwag to samo prawo, z jedn tylko rnic wykona projekcj, stosujc magiczne sowo, czyli uy kabay, ktra skonia element ognia do poredniego wykonania jego polecenia. Poprzez elementy mona uwolni czy dokona o wiele wicej magicznych efektw. Na podstawie uniwersalnych praw w odniesieniu do elementw kady dowiadczony mag ma moliwo odkrycia i waciwego wykonania tego rodzaju eksperymentw.

199

Zjawisko lewitacji
Po przestudiowaniu uniwersalnych praw mag dojdzie do konkluzji, e grawitacja zaley od magnetycznej siy przycigania Ziemi. Zatem lewitacja jest zlikwidowaniem grawitacji. Istniej dwie metody, ktre mog by uyte do zlikwidowania grawitacji oddziaujcej na wasne ciao. Pierwsza metoda jest nastpujca: poprzez cige wiczenia adowania i gromadzenia elementu powietrza, vayu tattwa, podstawowy atrybut tego elementu jest realizowany do tego stopnia, e czowiek staje si lekki jak pirko i wznosi si z ziemi jak balon. Druga metoda ma swoje rdo w kontrolowaniu elektromagnetycznego fluidu. Kiedy, poprzez kumulacj magnetycznego fluidu, mag osignie w ciele jego gsto odpowiadajc jego wadze ciaa, czyli jeli zrwnoway grawitacyjn si Ziemi, to ta sia przestaje istnie grawitacja jest zlikwidowana. Kiedy mag jest w ten sposb naadowany magnetycznym fluidem, praktycznie nie bdzie w kontakcie z podoem i moe nawet porusza si po powierzchni wody, niezalenie od jej gbokoci. Jeli skondensuje magnetyczny fluid jeszcze bardziej, moe wznie si z ziemi w powietrze i podrowa w dowolnym kierunku poprzez skondensowany element powietrza bd przez prd powietrzny, ktry jest w stanie wytworzy. Prdko, z jak bdzie podrowa przez powietrze, zaley tylko od jego woli. Wielu joginw posiada zdolno wykonywania takich zjawisk lewitacji. Rwnie Biblia podaje, e Chrystus chodzi po powierzchni wody. Oczywiste jest, e z podanych do tej pory instrukcji mag moe dokonywa lewitacji obiektw oraz ludzi, nawet tych, ktrzy nie maj dowiadczenia w sztuce magii. Akumulacja magnetycznego fluidu, ktra konieczna jest dla tej operacji, moe by wykonana przez wyobrani wyksztacon w nauce magii bd poprzez inne praktyki, takie jak kabaa, istoty, duchy etc. Likwidowanie elektrycznego fluidu w ciele i dominacja fluidu magnetycznego moe zaj wiadomie bd niewiadomie, jak w przypadku spirytystycznych mediw transowych i somnabulikw, gdzie elektryczny fluid jest likwidowany przez stan transu, a zatem dominujcy staje si fluid magnetyczny. Ludzie lunatykujcy ogarnici s magnetycznym fluidem przez strat fluidu elektrycznego, ktra najczciej zachodzi, gdy pi. Zaobserwowano wiele razy, e lunatycy s lekcy jak pirko i mog chodzi po cianach jak muchy - nawet najbardziej niedostpne miejsca nie stanowi dla nich przeszkody. Mog oni rwnie z atwoci chodzi po kablach. W przypadku lunatykw, magnetyczne przeadowanie podczas snu moe by przypisywane wpywowi Ksiyca. Dlatego ludzie, na ktrych wpywa Ksiyc, s nazywani luna-tykami. Jest to uwaane za dysharmoni, niezrwnowaenie elektromagnetycznego fluidu i w konsekwencji, za sytuacj patologiczn, czyli chorob. Osoba dotknita tak chorob moe by wyleczona, lecz jedynie przez harmonizowanie fluidu elektrycznego, czego mona dokona poprzez zwikszenie elektrycznego fluidu w ciele. To krtkie wytumaczenie lewitacji powinno wystarczy dla dowiadczonego maga. Moe on samodzielnie rozszerzy je dalej. Logiczne jest, e w przypadku siebie, czy te innej osoby bd obiektu, moe rwnie wytworzy efekt przeciwny, czyli wiksz si przycigania czy grawitacji, ciar. Tutaj mag dziaa w ten sam sposb, tylko e pracuje z fluidem elektrycznym, a nie magnetycznym. Wszystko to oparte jest na uniwersalnym prawie, e dwie energie tej samej polaryzacji si odpychaj, a dwie energie przeciwnej polaryzacji si przycigaj.

200

Zjawiska przyrody
Dowiadczony mag, przy pomocy elementw i elektromagnetycznego fluidu, moe by bardzo skuteczny w przyrodzie, na ma bd du skal. Wszystko, czego mag potrzebuje, to przestrze wikszych rozmiarw, w ktr moe wysya i kondensowa dowolne moce. Na przykad poprzez wysyanie elementu powietrza mag moe wpywa na wiatr. Poprzez wysyanie elementu wody mag moe stworzy opad, cik ulew, czy nawet stay, przecigy deszcz. Poprzez elektromagnetyczny fluid moe przywoywa burze, wysyajc w powietrze elektryczne i magnetyczne wolty, ktre si zderz i tym samym stworz byskawic. Kondensujc magnetyczny fluid, mag moe rwnie, nawet z najdalszej odlegoci, automatycznie przyciga element wody i tym samym powodowa deszcz. Mag moe oczywicie dokonywa rwnie przeciwnego zjawiska, zatrzymujc deszcz i rozganiajc chmury. Moe wytworzy grad bd skierowa go gdzie indziej. Mag moe dokona wszystkich tych efektw poprzez elementy lub elektromagnetyczny fluid. Lamowie w Tybecie bardzo udanie praktykuj ten rodzaj magii pogodowej. Dowiadczony mag zna mechanizmy wszystkich tych metod i ma moliwo osigania tych samych efektw wasnymi mocami, o ile specjalizuje si w tej dziedzinie. Moe robi to rwnie dobrze jak tybetascy lamowie, ktrzy dokonuj tych rzeczy za pomoc swoich ceremonii, magicznej ewokacji istot i tantr.

Wadza nad yciem i mierci


Mag, ktry cakowicie kontroluje elementy i elektromagnetyczny fluid, jest rwnie panem ycia i mierci kadego czowieka. Nigdy jednak nie omieli si on grozi yciu swoich blinich, nawet jeli posiada wiedz o tym, jak spowodowa magiczn mier. Istnieje wiele moliwoci - powstrzymam si jednake od jakiejkolwiek szczegowej instrukcji, by nie wodzi maga na pokuszenie. W zwizku z uniwersalnymi prawami moliwe jest rwnie, by mag, ktry osign wysokie poziomy kontroli nad okultystycznymi umiejtnociami i mocami, wskrzesza umarych. Poprzez swoje wysoce wyksztacone zmysy mag naby zdolno obserwowania elementw w ciele, duszy i duchu oraz skutecznoci fluidu elektromagnetycznego. Co wicej, moe on widzie sznur czcy fizyczne, astralne i mentalne ciaa oraz wie, jak naley na wszystko wpyn wedug uniwersalnych praw. Przywrcenie dwch pocze poprzez elementy i elektromagnetyczny fluid jest dla dowiadczonego maga prost procedur. W przypadku gdy aden wany organ nie jest zniszczony, mag moe wykona zmartwychwstanie, czyli przywrcenie do ycia, o ile Boska Opatrzno na to pozwoli. Mag moe rwnie odwrci, czyli zlikwidowa, mier spowodowan przez byskawic czy podobne zajcia, niezalenie od tego, czy jest to mier osoby czy zwierzcia. W takim przypadku wszystko, co mag musi wykona, to nawiza kontakt z tym duchem w akashy i wiadomie wprowadzi elektromagnetyczny fluid pomidzy dusz i ducha, by umocni poczenie pomidzy nimi. Wykonuje t sam procedur z duchem i dusz w stosunku do ciaa fizycznego i wytwarza stosown harmoni poprzez elektromagnetyczny fluid i elementy. Poprzez podobne do pioruna naadowanie ciaa pierwiastkiem wiata, zmary jest wskrzeszany do ycia. Jest to synteza zmartwychwstania w sposb magiczny. Dokonywana jest przez energi elementw i elektromagnetycznego fluidu,

201

niezalenie od tego, czy jest to dokonywane przez wol, czy jak inn metod. To, e wtajemniczeni wskrzeszali umarych rwnie jest znanym faktem. Zanim zakocz krok X, chciabym podkreli, e nie wszystkie magiczne zdolnoci tutaj wymienione musz by przez maga opanowane. Podaem jedynie wskazwki co do tego, jak z pomoc uniwersalnych praw mag moe tworzy zjawiska graniczce z cudami. Zakres, w jakim mag zechce si specjalizowa w tej czy innej metodzie, jest oczywicie jego spraw. Na podstawie uniwersalnych praw speniony wtajemniczony, adept, moe tworzy wszelkie magiczne zjawiska wymienione w tym rozdziale, a nawet duo potniejsze. To koczy cay kurs instrukcji dla pierwszej karty tarota. Jeli kto podj decyzj, by wykonywa ten kurs instrukcji w praktyce, ma on moliwo penego rozwoju. Praktyka nie moe by opisana janiej ni w tym kursie. Do tej pory sposb, w jaki opisaem tutaj praktyk, by nauczany w wityniach Tajemnic tylko kilku wybranym. Trzeba nadmieni, e ten kurs instrukcji krok po kroku nie moe by wykonany w krtkim okresie - moe to zaj wiele lat. Lecz powanie nastawiony ucze nie bdzie tym zniechcony, gdy na podstawie tej wiedzy bdzie on w stanie cakowicie spenetrowa pierwszy poziom wtajemniczenia. Jest to powodem, dla ktrego pierwsza karta tarota, Mag, jest rwnie wejciem do prawdziwego wtajemniczenia. Po przeczytaniu tej ksiki wiele osb, ktre wymiewao magi, prawdopodobnie bdzie musiao zmieni swoj opini, gdy magia jest czym zupenie innym od tego, za co jest uwaana. Magia jest najtrudniejsz wiedz na Ziemi, ktra musi by nie tylko opanowana w teorii, lecz przede wszystkim w praktyce. Duo atwiej jest zyska intelektualn wiedz, ni sta si prawdziwym Magiem. Podsumowanie wicze kroku X I. Magiczne ksztacenie ducha Wzniesienie ducha na wysze paszczyzny II. Magiczne ksztacenie duszy 1. wiadome zjednoczenie ze swoim osobistym Bogiem 2. Komunikacja z bstwami etc. III. Magiczne ksztacenie ciaa fizycznego Rne metody osigania magicznych zdolnoci Koniec kroku X

202

Epilog
We wprowadzeniu do tej ksiki wspomniaem, e praca wtajemniczenia nie jest rodkiem na osignicie bogactwa, mocy, honoru czy szacunku. Zamiast tego ogranicza si ono do powanego studium czowieka-mikrokosmosu, w odniesieniu do wszechwiatamakrokosmosu, razem z jego prawami. W konsekwencji, czytelnik uzyska zupenie wyjtkowe spojrzenie na temat magii i nigdy nie bdzie znia tej staroytnej mdroci do poziomu czarw czy innych niskich rzeczy. Kady czytelnik oczywicie oceni to dzieo z osobistego punktu widzenia. Osoba cakowicie materialistyczna, ktra nie wierzy w nic, a uznaje jedynie fizyczny wiat i nie posiada adnej wiedzy o rzeczach nadprzyrodzonych, bdzie uwaaa to dzieo za czyst fantazj. Jednake celem tej ksiki nie jest rozbudzi w takiej osobie wiar, czy sprawi, by zmienia swj umys i bronia innego punktu widzenia. Ta ksika przeznaczona jest dla czytelnikw, ktrzy s poszukiwaczami czystej prawdy i wyszego poznania. Dla takich ludzi praca ta jest rzeczywicie najwikszym skarbem. Wiele razy ludzie byli przekonywani, czy nawet zmuszani, by wyznawa okrelon filozofi, co zazwyczaj skutkuje tym, e zyskujemy dowiadczenie, i rne szkoy mylenia walcz ze sob z powodu zazdroci lub pogardy dla innej ideologii. Prawdziwy mag bdzie aowa tych ludzi, sekty czy filozofii, lecz nigdy nie bdzie nikogo nienawidzi, przeladowa ani upokarza. Mag bdzie zawsze obdarza tak osob stosownym respektem, niezalenie od cieki poszukiwania Boga, jak ta osoba wybraa, czy kierunku, w jakim zmierza. Jest to smutne, lecz prawdziwe, e teozofowie, kler, spirytyci etc., walcz ze sob, jakby tylko ich wasna cieka moga prowadzi do Boga. Kady, kto szuka cieki do Boga, powinien wzi sobie do serca sowa Chrystusa, wielkiego Mistrza Mistykw: Kochaj bliniego swego jak siebie samego. Te sowa powinny by witym przykazaniem dla kadego poszukiwacza na duchowej ciece. Wiele istot, ktre odeszy z naszego fizycznego wiata nie miao na Ziemi okazji, by dostpi prawdziwego poznania. Ich duch w wyszych sferach lamentowa nad faktem, e prawdziwa wiedza nie bya oglnie dostpna na Ziemi, a w przeszoci bya zarezerwowana jedynie dla specjalnie wybranych. Zatem Tajemnice, ktre byy zapiecztowane przez tysice lat, teraz s prezentowane krok po kroku przez Bosk Opatrzno tym mieszkacom Ziemi, ktrzy naprawd d do prawdy i poznania. Owoce poznania nie wpadaj w rce przez samo czytanie tych dzie musz one by stworzone przez cik prac, wielkie trudnoci i wiele przeszkd. Wielu czytelnikw, jeli nie wikszo, chce najpierw by przekonana o prawdzie praw, zanim w nie uwierz, i tylko wtedy zdecyduj si wstpi na ciek wtajemniczenia. Prawdziwy mag jest w peni wiadomy, e ten punkt widzenia jest niewaciwy. Mag jest przekonany, e wiar naley najpierw naby i rozwija poprzez wtajemniczenie. Czytelnik moe uzyska intelektualn wiedz poprzez czytanie tych prac, lecz nigdy nie uzyska mdroci. Wiedz mona przekaza, lecz mdro da si naby jedynie poprzez dowiadczenie i poznanie, a to zaley od duchowej dojrzaoci osoby, co z kolei zaley od duchowego rozwoju, ktry jest osigany poprzez praktyk na ciece wtajemniczenia. Kady, kto przeczyta co o prawdziwym tarocie wie, e poza pierwsz kart, ktra w egipskich tajemnicach jest symbolizowana przez Maga, istnieje jeszcze dwadziecia jeden kart, nazywanych arkanami wikszymi. Kada z tych kart zawiera inny system wtajemniczenia. Poza dwudziestoma dwoma kartami arkan wikszych tarota, istnieje pidziesit sze arkan mniejszych, ktre symbolizuj mniejsze Tajemnice, i kada z tych kart wymaga dalszego opisu. Ile Boska Opatrzno pozwoli mi napisa o kolejnych kartach

203

tarota i jak wiele z tego, co jest zapisane, bdzie opublikowane, jest cakowicie zalene od woli Boskiej Opatrznoci. Po uwanym przestudiowaniu kursu instrukcji, czytelnik dojdzie do wniosku, e w rzeczywistoci nie ma biaej i czarnej magii. Co wicej, nie ma rnicy pomidzy magi a mistycyzmem, niezalenie od tego, jak te nauki si nazwie i jaki obior kierunek. We wprowadzeniu wskazywaem, e kada nauka moe suy dobremu bd zemu celowi. Wniosek, e istnieje czarna magia, spowodowany jest faktem, e do dzisiaj wikszo ludzi nie ma waciwego pogldu na temat magii. W poszczeglnych rozdziaach i w odpowiednim wykadaniu metod powtarzam dobitnie, e wiedza ta przeznaczona jest jedynie dla najszlachetniejszych celw. Dodatkowo, regularnie wspominaem, e mag musi, podczas swojego rozwoju, uszlachetni charakter do maksimum, jeli nie chce zatrzyma si w swoim wzrocie, bd co gorsza, cofn si. Uszlachetnienie duszy idzie w parze ze wzrostem i rozwojem. Kady, kto jest zainteresowany jedynie osigniciem okultystycznych zdolnoci i mocy, by chwali si nimi, bdzie pracowa na prno, gdy wyroki Boskiej Opatrznoci s nieubagane i wczeniej czy pniej usunie ze swojej cieki kogo, kto dy jedynie do okultystycznych mocy. Okultystyczne zdolnoci s jedynie skutkami ubocznymi. Moesz uwaa je za kompas duchowego rozwoju - przeznaczony jedynie dla szlachetnych celw i dla pomocy swoim blinim. Dlatego te s one zarezerwowane jedynie dla prawdziwego maga. Kiedy wchodzisz na ciek wtajemniczenia, nie musisz zmienia swojej ideologii odnonie religii, gdy prawdziwa religia jest tak naprawd praktyk wtajemniczenia opisan tutaj i kada religia moe harmonizowa z tym systemem inicjacji. Zanim jednak zdecydujesz si wej na ciek prawdziwej inicjacji, zadaj sobie pytanie: czy uwaasz prawdziwe wtajemniczenie za religi, jak chcesz praktykowa jako dzieo swojego ycia, ktre bdziesz wypenia niezalenie od wszystkich przeszkd i trudnoci, ktre napotkasz, i czy nigdy nie opucisz tej cieki, gdy ju na ni wstpisz?. Musisz uzna za oczywisty wniosek, e wymagana jest ogromna, prawie nadludzka ilo wytrwaoci i cierpliwoci, nieustpliwa wola i maomwno odnonie postpw. ycz sukcesu i boskiego bogosawiestwa wszystkim czytelnikom, ktrzy wybrali ten kurs instrukcji za swego przewodnika w doskonaleniu samych siebie. Franz Bardon

204