You are on page 1of 21

Analiza contabilă a evenimentelor şi a tranzacţiilor economice.

Întocmirea registrelor de contabilitate
În cadrul analizei contabile, trebuie să surprindeţi următoarele etape: natura tranzacţiei; elementele care se modifică; sensul modificării; stabilirea conturilor corespondente şi a părţii contului care se va modifica (D sau C); formula contabilă.

Aplicaţia 1. Efectuaţi analiza contabilă a următoarelor evenimente şi tranzacţii economice:
se ridică numerar din casierie în valoare de 2.000 lei şi se depune în contul deschis la bancă;  se majorează capitalul social prin încorporarea de rezerve în valoare de 3.000 lei;  se achiziţionează mărfuri în valoare de 7.000 lei de la furnizori, plata efectuându-se ulterior;  se restituie o rată în valoare de 1.000 lei aferentă unui credit bancar pe termen lung;  în procesul de producţie, se consumă materii prime în valoare de 4.100 lei;  se achiziţionează materii prime în valoare de 300 lei şi materiale consumabile în valoare de 700 lei, plata efectuându-se pe loc, în numerar. Întocmiţi Registrul-jurnal. 

.

03.lei Nr. crt. 1 Data Documen t (fel. O tipografie are la începutul lunii martie o datorie către furnizori în valoare de 10.11 De reportat Aplicaţia 2.000 Cred it 531 Casa 03.000 2.Registrul-jurnal prezintă în ordine cronologică toate înregistrările contabile care au la bază documente justificative.000 lei şi disponibilităţi în contul curent deschis la bancă în valoare de 17.000 lei. nr.11. În cursul . nr 1. data) Conturi Explicaţie Debit Ridicare numerar din casierie şi depunere în contul deschis la bancă 512 Conturi curente la bănci Sume Debitoar Creditoar e e 2. Unitatea Expert SRL Registrul-jurnal . N Depunere numerar.

. În cursul lunii mai............. Toate fişele de cont sunt centralizate în registrul de contabilitate numit Cartea Mare...000 lei Salarii de plătit Conturi la bancă Mărfuri Creanţe 7......... Doc..... tipografia plăteşte jumătate din datoria către furnizori şi achiziţionează hârtie în valoare de 2. Se cere: a) efectuaţi analiza contabilă a evenimentelor şi a tranzacţiilor economice... Se dau următoarele elemente: Clădiri Capital social Materii prime Furnizori 15.......000 lei 5.. cont Data Explicaţii Debit coresp Fel Nr Simbol cont Pagina Credit D/C Sold Total Aplicaţia 3. se consumă hârtie în valoare de 5........ în procesul de producţie...000 lei 30...000 lei 17....000 lei În cursul lunii ianuarie au loc următoarele evenimente şi tranzacţii economice: . Simb.extras D C D C D C RD TSD RC TSC RD TSD RC TSC RD TSD RC TSC Unitatea Fişa de cont pentru operatii diverse ................. Cartea Mare ...forma simplificată. societatea achiziţionează hârtie în valoare de 1....500 lei...... c) întocmiţi fişa de cont pentru contul 401 Furnizori... Se cere: a) efectuaţi analiza contabilă a evenimentelor şi a tranzacţiilor economice...500 lei de la furnizor...000 lei. De asemenea. b) întocmiţi fişele conturilor .... pe credit comercial.... Aplicaţia 4............ plata efectuându-se în luna iunie....000 lei 18.....lunii martie.500 lei. b) întocmiţi fişa conturilor în formă simplificată.. O societate producătoare de felicitări are la începutul lunii mai un sold al contului 301 Materii prime în valoare de 4...000 lei 15...000 lei 3......

000 lei 1.01.000 lei.N.01.N.N. Extras din Registrul-jurnal: . stornarea în rosu a operaţiei de achiziţie a mărfurilor. o datorie faţă de furnizori în sumă de 10.11.11.000 lei 301 Materii prime = 401 Furnizori 1.01.000 lei .000 lei. La data de 15 noiembrie.000 lei 1. se cumpără pe credit comercial un autoturism în valoare de 20.N. achiziţie materii prime: 1.000 lei 1. Aplicaţia 7.000 lei Descoperiţi eroarea şi ajutaţi contabilul să corecteze eroarea.N. acesta a înregistrat de două ori factura privind achiziţia unor materii prime în valoare de 1. se încasează. se plăteşte.01. achiziţia de mărfuri cu plata Aplicaţia 6. iar numerarul rămas este depus în contul curent deschis la bancă. Despre o societate se cunosc următoarele informaţii: Solduri la începutul lunii ianuarie: Elemente Capital social 101 Capital Terenuri 211 Terenuri Solduri 10.   plata datoriei către furnizori.000 lei 301 Materii prime = 401 Furnizori 1.a) b) c) d) la data de 05.  stornarea în negru a operaţiei de achiziţie a materiilor prime.N.data de 15. Efectuaţi analiza contabilă a evenimentelor şi a tranzacţiilor economice.  stornarea în negru a operaţiei de achiziţie a mărfurilor. la data de 27. în numerar.A.000 lei.000 lei.000 lei Mărfuri = Furnizori Mărfuri = Furnizori Furnizori = Mărfuri Furnizori = Numerar 1.000 lei. Stabiliţi corespondenţa dintre formula contabilă şi natura tranzacţiei: Formule contabile 1.000 lei 7.data de 15. la data de 22. Aplicaţia 5. se achită salariile datorate angajaţilor din contul de la bancă. achiziţie materii prime: 1.  Natura tranzacţiei achiziţionarea de materii prime cu plata imediată.000 lei .000 lei. la data de 11.000 lei. 1.  ulterioară. 1. în numerar. de la clienţi suma de 15. Tom este contabilul societăţii Admera S. 1.000 lei.

ca urmare a retragerii unui acţionar.000 lei 5121 = 704 Conturi la bănci în lei Venituri din lucrări executate şi servicii prestate 1.000 lei 1. .500 lei.000 lei 3.500 lei Capital Decontări cu asociaţii privind capitalul 5. s-a plătit datoria faţă de furnizor: 1. s-a înregistrat diferenţa pozitivă în valoare de 800 lei. plata se efectuează ulterior: 1. întocmiţi fişele conturilor (forma simplificată).000 lei 401 Furnizori = 1.000 lei 1.500 lei 101 = 456 1. rezultată din reevaluarea unui teren: 800 lei 211 Terenuri = 105 Rezerve din reevaluare 5121 Conturi la bănci în lei 800 lei 3. s-a încasat în contul de la bancă 500 lei pentru serviciile prestate: 1.Creanţe clienţi 411 Clienţi Datorii către furnizori 401 Furnizori Disponibil în contul de la bancă 5121 Conturi la bănci în lei Evenimente şi tranzacţii care au avut loc în luna ianuarie: 1.000 lei 4.000 lei Pe baza acestor informaţii. s-a încasat în contul deschis la bancă jumătate din creanţa faţă de clienţi: 500 lei 5121 = 411 500 lei Conturi la bănci în lei Clienţi 2. s-a diminuat capitalul social cu 1.

 la data de 30.N. Se cere: .11.000 lei din datoria totală.500 lei 70.  la data de 11.200 lei aferentă creditului bancar contractat.000 lei de la furnizorul Omega.000 lei ? În cursul lunii noiembrie.N.000 lei de la banca InvestBank. O fabrică de ceasuri p următoarea situaţie la începutul lunii noiembrie: Elemente Echipamente tehnologice (213) Clienţi (411) Capital social (101) Furnizori (401) Sold iniţial 794.11.11.11.000 lei 210. a plătit rata scadentă în valoare de 32.N. a plătit furnizorului Omega 375.  la data de 13.Cartea Mare D C D C D C RD TSD RC TSC RD TSD RC TSC RD TSD RC TSC D C D C D C RD TSD RC TSC RD TSD RC TSC RD TSD RC TSC D C D C D C RD TSD RC TSC RD TSD RC TSC RD TSD RC TSC Aplicaţia 8.N. a contractat un credit pe termen lung în valoare de 740. a achiziţionat echipamente de producţie în valoare de 650. societatea a efectuat următoarele tranzacţii:  la data de 02.

se obţine un utilaj din producţie proprie la costul de producţie de 50. 16. durata de viaţă utilă fiind de 5 ani. se consumă materii prime în valoare de 22.000 lei. se vinde autoturismul la preţul de vânzare de 45.000 lei. se vinde un echipament integral amortizat la preţul de vânzare de 10. se vând mărfuri în valoare de 15. se achiziţionează un program informatic în valoare de 25. se achiziţionează o clădire în valoare de 800.000 lei.000 lei. TVA 19%. 7. 2. Cumpărări de bunuri şi servicii TVA deductibilă Vânzări de bunuri şi servicii TVA colectată 3. 10. societăţile plătitoare de TVA trebuie să înregistreze taxa pe valoarea adăugată. TVA 19%. valoarea de intrare a acestuia este de 125. se achiziţionează mărfuri de la un furnizor la costul de 30.000 lei.000 lei. se contractează un credit bancar pe termen lung în valoare de 37.000 lei (plata ulterioară).000 lei.000 lei. se obţin produse finite la costul de producţie de 35.000 lei. 20. TVA 19%. 11. se plăteşte dobânda aferentă creditului în valoare de 150 lei. Aplicaţia 9.000 lei la preţul de vânzare de 20. TVA 19%. TVA 19% (pe credit comercial).000 lei.000 lei. societatea deţine un stoc de ciocolată înregistrat în contabilitate la valoarea de 30. 13.000 lei. societatea trebuie să recunoască o pierdere din depreciere. se încasează 50% din creanţa privind produsele finite.000 lei. 18. 12. 6. 5. Analizaţi următoarele evenimente şi tranzacţii economice: 1. 17. 8. . se vând produsele finite unui client. (încasare ulterioară). 15. se primeşte factura de telefon în valoare de 7. la preţul de vânzare de 40. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este un impozit indirect suportat de consumatorul final. 21.000 lei. se constată că valoarea realizabilă este doar de 25. TVA 19% (pe credit comercial).000 lei. TVA 19%.000 lei. La orice achiziţie şi vânzare de bunuri şi servicii. se efectuează plata datoriei către furnizorul de maşini. se înregistrează amortizarea anuală a maşinii achiziţionate. întocmiţi registrul de contabilitate Cartea Mare. 19. se achiziţionează materii prime în valoare de 25. iar pentru restul se primeşte un bilet la ordin. se achiziţionează pe credit comercial un mijloc de transport în valoare de 50. 14. TVA 19% (plata imediată din casierie).- efectuaţi analiza contabilă a tranzacţiilor economice. se emite un bilet la ordin pentru datoria faţă de furnizorul de mărfuri. 9. TVA 19%. se plăteşte avansul către salariaţi în valoare de 100.000 lei. 4.

Contribuţii şi impozite suportate de angajaţi  Contribuţia la asigurările sociale (CAS)  Contribuţia la asigurările sociale de sănătate (CASS)  Contribuţia la fondul de şomaj  Impozit pe veniturile de natura salariilor Contribuţii suportate de angajator  Contribuţia la asigurările sociale (CAS)  Contribuţia la asigurările sociale de sănătate (CASS)  Contribuţia la fondul de şomaj . 32.000 de acţiuni cu valoarea nominală de 50 lei/acţiune şi valoarea de emisiune de 60 lei/acţiune.250 lei. 33. contribuţia la asigurările sociale de sănătate 19..500 lei.250 lei.reprezintă cheltuieli pentru angajator 27. se plătesc datoriile către bugetul statului. 25.750 lei.se reţin din salariul angajatului . din datoria totală faţă de salariaţi se efectuează următoarele reţineri: contribuţia la asigurările sociale 33. Adunarea Generală a Acţionarilor aprobă solicitarea unor acţionari de retragere a capitalului în valoare de 30.000 lei. se efectuează plata datoriei către acţionari. 28.250 lei.000 lei.000 lei. 23. 24. contribuţia la asigurările sociale de sănătate 19. contribuţia la fondul de şomaj 3. se încorporează rezerve în valoare de 20.250 lei.000 lei. .000 lei şi numerar în contul deschis la bancă 60. Adunarea Generală a Acţionarilor decide majorarea capitalului social prin emisiunea a 2. 31. contribuţia la fondul de şomaj 1. 29.000 lei pentru majorarea capitalului social.000 lei.. se înregistrează datoria totală faţă de salariaţi în valoare de 350. 34. societatea este acţionată în instanţă de către un client care îi cere despăgubiri în valoare de 5.22. impozit pe salarii 45. se înregistrează contribuţiile entităţii pentru salarii astfel: contribuţia la asigurările sociale 68. se utilizează prime de emisiune în valoare de 1.000 lei.000 lei în capitalul social al societăţii. materii prime în valoare de 10. . se înregistrează transferul capitalului social subscris nevărsat la capital social subscris vărsat. 26.. se plătesc salariile nete. avocaţii societăţii sunt de părere că societatea va pierde procesul. Capital social = Număr de acţiuni x Valoarea nominală 30. se încasează aportul astfel: sub forma unui utilaj în valoare de 50..

000 lei 1) 641 Cheltuieli cu salariile personalului 4111 Clienţi = 421 Personalsalarii datorate % 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 4427 TVA colectată 401 Furnizori Natura tranzacţiei 3.190 lei 1.190 lei 1.190 lei 2) 1.000 lei a) Plata salariilor b) Înregistrarea salariilor 1. Stabiliţi corespondenţa dintre formula contabilă şi natura tranzacţiei: Formula contabilă 3.Aplicaţia 10.190 lei = 1.000 lei 3) 190 lei % 605 Cheltuieli cu energia şi apa 4426 TVA deductibilă 6451 Contribuţia unităţii la asigurările sociale 6452 Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj 6453 = a) Înregistrare factura de energie electrică b) Plata facturii de energie electrică 4) 585 lei = 4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale 4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj 4313 585 lei a) Înregistrare contribuţii salariat b) Înregistrare contribuţii angajator 165 lei 165 lei = 30 lei = 30 lei .000 lei a) Încasare creanţă b) Vânzare mărfuri 190 lei 1.

Formula contabilă Contribuţia unităţii la asigurările sociale de sănătate 855 lei 421 Personal-salarii datorate = Contribuţia unităţii la asigurările sociale de sănătate % 4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale 4314 Contribuţia personalului la asigurările sociale de sănătate 4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 855 lei 285 lei Natura tranzacţiei 195 lei a) Înregistrare contribuţii angajator 15 lei b) Înregistrare contribuţii salariat 5) 360 lei .

Aplicaţia 11.000 lei Cheltuieli Casa în cu salariile lei personaluli c) se obţin produse finite din procesul de producţie: 10.000 lei lei Produse Materii finite prime d) se achiziţionează mărfuri de la funizori: 1.500 lei 6811 = 2133 1. Didi este junior accountant la SC Dexter SRL.190 lei 1.000 lei 371 Furnizori Mărfuri 190 lei 4423 . Verificaţi dacă a procedat corect! a) se înregistrează amortizarea mijloacelor de transport: 1.500 lei Cheltuieli Mijloace de de exploatare transport privind amortizarea imobilizărilo r b) se înregistrează salariile cuvenite personalului: 5.000 345 = 301 10. În cursul lunii octombrie a contabilizat tranzacţiile de mai jos.190 lei % = 401 1.000 lei 641 = 5311 5.

380 lei 4111 = % 2.TVA de plată e) se majorează capitalul social prin emisiunea de noi acţiuni: 500 lei 109 = 1012 500 lei Acţiuni Capital proprii subscris vărsat f) se achită contribuţiile sociale datorate de angajator din contul bancar: 1.380 lei .300 lei 975 lei 6451 Conturi la Contribuţia bănci în lei unităţii la asigurările sociale 275 lei 6452 Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj 50 lei 6453 Contribuţia unităţii la asigurările sociale de sănătate g) se vând mărfuri cu plata ulterioară 2.300 lei % = 5121 1.

000 lei 380 lei h) se înregistrează deprecierea unui utilaj: 100 lei 6813 = 2131 100 lei Cheltuieli Echipam de ente exploatare tehnologi privind ce ajustările pentru deprecierea imobilizărilo r i) se achiziţionează rechizite: 119 lei % = 401 100 lei 303 Furnizori Materiale de natura obiectelor de inventar 19 lei 4426 TVA deductibilă 119 lei .Clienţi 371 Mărfuri 4423 TVA de plată 2.

000 281 = 2111 11.850 lei k) descărcarea din gestiune a terenului vândut anterior: 11.000 lei lei Amortizări Terenuri privind imobilizările corporale l) se achiziţionează o clădire: 23.850 lei 15.j) se vinde un teren: 17.000 212 Furnizori lei Construcţii 3.800 % = 401 lei 20.850 4111 lei Clienţi = % 7583 Venituri din vânzarea de active şi alte operaţii de capital 4427 TVA colectată 17.000 lei 2.800 4426 lei TVA deductibilă 23.800 lei .

500 lei 5121 Conturi la bănci în lei = 4111 Clienţi 3. Stabiliţi natura tranzacţiei pentru următoarele formule contabile: a) 3.m) se plăteşte comisionul bancar 119 lei % = 5121 100 lei 627 Conturi la Cheltuieli bănci în cu serviciile lei bancare şi asimilate 19 lei 4426 TVA deductibilă 119 lei Aplicaţia 12.500 lei .

700 lei 30.000 lei c) 2.000 lei 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevărsat 1.700 lei .000 lei g) 35.000 lei % 2813 Amortizarea instalaţiilor. mijloacelor de transport. animalelor şi plantaţiilor 6583 Cheltuieli cu cedarea activelor şi alte operaţii de capital = 2131 Echipamente tehnologice 2.000 lei 5.000 lei 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2812 Amortizarea construcţiilor 1.500 lei 500 lei d) 10 lei 627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate = 5121 Conturi la bănci în lei 10 lei e) 300 lei 666 Cheltuieli privind dobânzile = 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 300 lei f) 1.700 lei % 2133 Mijloace de transport 4426 = 404 Furnizori de imobilizări 35.500 lei 2.b) 1.

TVA deductibilă h) 6.700 lei 404 Furnizori de imobilizări = 5121 Conturi la bănci în lei 35.500 lei i) 35.000 lei 2813 Amortizarea instalaţiilor. animalelor şi plantaţiilor = 2131 Echipamente tehnologice 35.700 lei j) 500 lei 1011 Capital subscris nevărsat = 1012 Capital subscris vărsat 500 lei k) 47.500 lei 345 Produse finite = 711 Variaţia stocurilor 6.600 lei 40. mijloacelor de transport.600 lei l) 200 lei 471 Cheltuieli înregistrate în avans = 5121 Conturi la bănci în lei 200 lei m ) 35.000 lei 7.000 lei .600 lei 461 Debitori diverşi = % 7583 Venituri din vânzarea de active şi alte operaţii de capital 4427 TVA colectată 47.

950 lei 5.950 lei .000 lei 950 lei % 371 Mărfuri 4426 TVA deductibilă = 401 Furnizori 5.160 lei 1.160 lei 421 Personal-salarii datorate = % 4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale 4314 Contribuţia personalului la asigurările sociale de sănătate 4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 4.n) 4.425 lei 975 lei 75 lei 1.685 lei o) 800 lei 1068 Alte rezerve = 1012 Capital subscris vărsat 800 lei p) 200 lei 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul = 5121 Conturi la bănci în lei 200 lei r) 400 lei 5121 Conturi la bănci în lei = 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul 400 lei s) 5.

000 lei 1.900 lei t) 14.900 lei 10.000 lei 421 Personal-salarii datorate = 5311 Casa în lei 14.ş) 11.000 lei .900 lei 4111 Clienţi = % 701 Venituri din vânzarea produselor finite 4427 TVA colectată 11.