You are on page 1of 53

· FEMAP9.

2
INTRODUCTIE

.,

Sept. 2006

Voorwoord
Deze handleiding is bedoeld om nieuwe gebruikers gemakkelijker met FEMAPte kunnen laten beginnen. Deze handleiding iszeker niet bedoeld ter vervanging van het manual. Het programma FEMAPheeft een groot scala aan mogelijkheden. Oak is een gestructureerde aanpak wenselijk am zo efficient mogelijk met het programma am te kunnen gaan. Om die reden heeff een beginnende gebruiker tijd nodig am zich het werken met het programma eigen te maken. Hierbij moet deze handleiding een hulp zijn.
In deze handleiding komen de belangrijkste aspecten voor het modelleren van een

Eindige ElementenMethode model met het FEMAPaan de orde. Eerstzullen de belangrijkste aspecten die van belong zijn bij het uitvoeren van een analyse worden besproken. Vervolgens worden enige voorbeelden behandeld waarbij de preprocessing, de berekening en de postprocessing aon de orde komen. Het uitvoeren van een berekening wordt besproken voor de programma's FEMAP structural, CAEFEMenNX/Nastran, haewel FEMAPeen interface heeft met veel meer rekenprogramma's.

2

Inhoudsopgave

Aigemene

inleiding

2

De gebruikersinterface

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3

Het grafische scherm Het menu met de commando's De knoppenbalken De Model Info tree De Entity Editor De EntitySelector De Data Table De Message and ListWindow

De stappen voor het maken van een analyse

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4

Het beschrijven von de geomefrie Het vostleggen van de materiaaieigenschappen Het vostleggen van de eigenschappen van de elementen Hef genereren von elementen en knopen Het aonbrengen van de ondersteuning van de constructie Het aanbrengen van de belosting op de constructie Het uitvoeren van de berekening Het onderzoeken van de berekeningsresultaten

Voorbeelden

4.1 4.2 4.2 Appendix A;

Voorbeeld 1: Een portaal Voorbeeld 2: Eenstrip met niet constante breedte Voorbeeld 3: Een l-profiel met plaotelementen Het uitvoeren van een berekening met NX/Nastran

3

1

Aigemene inleiding

FEMAPis een grafische pre- en postprocessor voor programma's gebaseerd op de Eindige ElementenMethode. Dot wit zeggen dot met FEMAP een analysemodel kan worden aangemaakt en dot een invoerfile voor een analyseprogramma naar keuze (FEMAPheeft interfaces voor meer dan 20 rekenprogramma's) kan worden gemaakt. Dit is de functie van preprocessor. Nadat de berekening is uitgevoerd kunnen model en berekeningsresulta"ten worden ingelezen. Deze resultoten kunnen op verschillende manieren zichtbaar worden gemaakt en worden afgedrukt. Dit is de postprocessing. FEMAP draait onder Windows, de analyseprogramma's niet allemaal. Draait een analyseprogramma niet onder Windows dan moet voor her uitvoeren van de berekening Windows tijdelijk worden verlaten. Behalve het aanmaken van een model is het mogelljk gegevens van een CADpakket in te lezen en deze te bewerken tot een rekenmodel. De gebruikersinterface bestaat buiten het grafisch scherm uit: - het menu met de commando's - meerdere door de gebruiker in te stellen knoppenbalken - een Model Info tree - een Entity Editor - de Entity Selector - een Data Table - een Status Bar - een Message and ListWindow Het openingsscherm is hieronder weergegeven.
_ f}

x

:0

: -s

Id 1:H5~ i'..'J :. i ill I 0 II) 0 e "I i'l1 '\; ": 4>1 ill: m f..§ a.. I~ ~. ('/il
Ll

+
;~

H l¥ g I~ ~ i::! Ei'! 9' ~~ T>~ T c~, ,~ ~: ,~ ~ I of I ., If" ,;f;I [,d'~~ 1',jl ~ ~ g @ '" 4Jt ~ ~.<2 M; ~ Ifi ~ ~ ~ *,. : 1=0 ~ 1"" ffi [I Ell {} {.} {.} {1."I} (1,) &I ~.

.:
_

~Mndd ]Ilfo

ill

:._ ..0

A

[ocr-dlfll1lte Sy~tE!ms

G~.[]m@~r}'
A.naly~es R~~lIl'l:s
YiE!.Y.lS

iH"83 Model ~*I-'rnIl j
t• ~

r-'! €j
I :mi

Groups;

....

7.r

•••

_

SelectiDn

list

: Oata TabJe

.:;);I-.JI

~

..'

,I>
is

=1·.i id %- :): 6' 61
~ Mes!la1,l-e:!I

Orilta Ieble

lacked,

[It'e5~

{lie unlock

J...

;~~d(S!~(lI[!o~tf.d ...
S.[]"lid(I~IltI.LtD

1 ;:':"~d(s)Selected•.• SOld! PlIS:ieS Gecm~try Che>t:kinlJ netere All unlocdtnq 1 P'<Irt(s).,.

Bij het activeren van een commando wordt de gebruiker steeds geconfronteerd met een 'dialog box'. Deze zijn voor aile commando's voorzien van eenzelfde structuur. 4

Communicatie gebeurt door middel van het toetsenbord of door middel van de muis. Om tot een model te komen moeten een aantal zaken worden vastgelegd. Deze zijn: 1) de materiaaleigenschoppen 2) de elementeigenschappen 3) de knooppunten en de elementen 4) de ondersteuning van de constructie 5) de belosfing van de constructie Alsdit isgedaan kan de berekening worden uitgevoerd. Hierna kunnen de berekeningsresultoten zichtboar worden gemaakt. Deze stappen worden in deze handleiding achtereenvolgens beschreven.

5

De vernieuwingen zlin: knoppenbalken die naar eigen inzicht zijn in te stellen interface voor meerdere modellen Model Info Tree . Entity Editor een vernieuwde entity selector Data Table Status Bar nieuwe funktionaliteit van de Message en ListWindow Deze zaken worden verder in dit hoofdstuk verder toegelicht.1 De gebruikersinterface Het grafische scherm Een groot verschil tussen FEMAPversie 9 en de voorgaande versies is de nieuwe gebruikersintertace (ook wei GUI genoemd.2 2. Graphic User Interface). 6 .

o. Dit symbool is het symbool dot op de knop voor hetzelfde commando staat.!I..t:ll. ~>. erte Data.92 tss 4. Vlel..ilges Ie:' 26. Pit Top vor.!a[.. S(<!J~ !lDto!llt~ 9<197 1)355 vgctceed .g (art~ourfCrit~rl~ O:Jta...0Qdlng Contour/Cried. hetzelfde geldt voor nu verschenen commando's.__ /llAnglo" Arrg1e:tocuee.} {.O~dlnO belorrted D~.. ~!&'l-. t~Cll...! ~~i{~I. zie hieronder.dlrrt.897j: T~lll Tr()nsl.--..ation Coniau..Mj~e:s.t -40 ~ettlt.::dl2.1EB~ ~ Meiir.--_-.!.---' l(j~no D~folrn@dDete ••..<73 ~=========: ':-_.JI 'I O"'P"' Set c<\EFEM L:2) [)Qform..['jg(._ 1.'lL.2..l OptlDns l. . POint .WICtit.. Lo~DefDrml!!dDo!It.ont. 71._ ~di • '!Ie & ." percjcl.lppoSle corners Zoals te zien isstaat er een symbool voor de commando s..• .' L..22 j Entity ~ .. ... RElc:~"flIj~Ln l'IIortplane sneered by I Do~ ..t.mel I31gent.J COOHJl. Alsje met de muis een menu aanklik don klapt dot open. '288 (QPY R~di~1 CCIPY. I 7 .? 1= "'" ~ EEl a ··'l'ir..: LonlOUj double~Pit Bot v.J I\afl£!ct EditDrt_--_:_-----.r~-rr---"---------j -. ~d.l.-__ .•x 1855.} ~} ~ IE ~ • M ~ . LCW.-. 174. _..~+.2 Het menu met de commando's De beschikbare menu's zijn te vinden op de bovenste regel.kular".:8 PeropE'n!il. .1 11.l~ I:E {} {...

8 .cl Cursor Position DFmm.-_-_ _ !\ Se~eLtfoi'l list r-rcde! nnelvses r.~ i:~ . I lSeyboald I u'Of Command.~5 i Entity Io~ 72.. fll ~.3 De knoppenbalken Onder de verschillende menu's zijn een aantal commando's ondergebracht. .j . "9. ':----.2~ Q~p"t Set CAEFEI.dify bi!it !letel:e ~roup 1f_le. De knoppenbalk "Custom 1" isdor de gebruiker zelf aongemaokt.57. Toollla" Toolb~. maar er willekeurige naam kan gekozen worden._. I uriem Il~". o Close BijToolbars kan worden aangegeven welke knoppen balken zichtbaar moeten zijn. ~ 60.lC::. §I~~ ~ ~ j ~ g @ '" ~ "40 •.-.6. De gebruiker kan zelf instellen welke knoppenbalk actief isen welke niet.rcles OSpline.S.:.s DLine. Onderaan staat het commando "Customize". Erkomt dan een menu op waarin de verschillende kno enbolken kunnen worden geactiveerd..s: L!<lMenu Bar llaf. lOl:ldinr.N. de naam "Custom 1" is de default naam. voor ieder menu is een knoppenbalk aanwezig.w DVi8w Il:..!lto!l •• .!Idy· rlJc~: ·HO.--...n'taur/Cr'itBrl-!l D. ElelTient~!S?O Lo~drq Contour /Crlb=rlli Dece. "'_j [II .5 '106.--------:-:-:-----.lelp _e « Q ~r"lt.i~ i os ~. View Options lOo!lcif(! Deformed pete .Y5:tems A ~. Lo~dinr..nd.. MCSS. Go met de muis op de knoppenbalk staan (maakt niet uit waar) en druk op de rechter muisknop.22 EdUor ~x -~J ~i ~HI ~.w ~·ndf.1 ~Solid' DSu!face.-. LI [(](]l'dini!lle Geomct~y ~. DC.l Oefam~d O.ce.J c.o : l3e Tools G~ornetr't' ~el r.mo.2..-0::---' RtI. IU L2) oformedl2.. I _Qption...o t...} ~. ::3e. ~llll: I!! 00 "2.todol ~Vi. 4_273 .-~ ~: ltJ-(!i:..!!tl!i. Q_elote ~Sel.~IQOQO +1{~H:I~~r::ljiij0 "S". g:: '? l:li fc ~ Mod!!:! InfD ss U.::.!lllon Eoraour: PII T op '1DnMiS:D~ Ccrecur dDu'ble: Ph {I(]L ~'or'"""'li~lJ~ o 15. -_--_-_-~'~~_~. Via dit commando kunnen de knoppenbalken naar eigen inzicht worden aangepast.ommand..'h ro1Q. OCurv"" 0" Surf.• De knoppenbolken "Model" tot en met "Post" zijn stondoard aonwezig.(!gC5 i========~t~~~~~:~/~~:!~~·Oata. 997): 1 ntcl T I.2 ~4 !J7 e3..te~ulls '-'i~ws: '208 Curves On sereees 117.

~ ~. zichtbaar. ~.~ Close Bij Commands worden per menu de commando's muis naar een knoppenbalk worden gesleept.!~:A~ . ~~ .alog bo~ to a loolbar.Tooillars command Cate..r. Deze kunnen met de 9 . Close Save 5aV8 As . I Q ptions I Commands: T c add a ccmmen d to a toolbar: select a category and drag the oul of this di...Qories: Tool. •• Import Geometry " .. b U I'ZiI Q '!:s I Timed Save.. Geometry Model Mesh Modify List Delete GrouP View Willdow somma n tis I!. [j New Open ....eybo~rd I User Command.

. Materials : [" . Systems gi [31".. Coordinate Systems Geometry r±J..Show when selected Door nu de cursor op het rnoteriolte plaatsen en te dubbelklikken goan de gegevens van het materiaal naar de Entity Editor. tl:t Selection List j ~"'~ ~'''~ .2...J~ Analyses OO"'.1 ."..'I'. Model Info '(~~ Model Info .Fe360. Properties en Materials opengeklapt.83 .Collapse/ Expand ......'~:r. Dit kan worden gedaan door op het +-teken te klikken. E [-lxy functions Properties 1 . Coordinate g. 10 ..~ loads Constraints Contact L. plaat 6 mm l.tifiru r Geometry $-:f~ i Results Views Groups ~-:r .lI.4 De Model Infotree De Model Info Tree iseen view tree waarmee aile informatie van het model zichtbaar gemaakt kan worden. B3 Model :_-[]~ Analyses : ~t g~~~I~~ !±I---J.oF- ffi.j ~"'A :-"'!J rn--{mJ i__...Send to Data Table . .. N-mm : L..·!iJ Views i.~ : LLt:f:i.Reload from model ..I LG. S·"G".:' ~~ Results Groups Rechts de Model Info Tree met Model. .. In de knoppenbalk boven zijn de volgende funkties anwezig: .

. . rnrn ISOTROPIC 55 1.. Tension Alpha O.5 De EntityEditor In de Entity Editor kunnen gegevens die daar aanwezig zijn worden bekeken en worden angepast. E G Nu Tension Compress 0.2E-5 0.Copy to Clipboard .Categorized .2.Collapse/ Expand .. C:\Documenten\FEr. Update Model .. _j eJ~ O:@ .Show when selected Data kan in de Entity Editor worden geplaatst vanuit de Model Info Tree of via de Entity Selector.Alphabetic . 0.Default Laver 7.8E-6 B Mati Values ." - B General .Materiall Density Damping Ref Temp O... O..Reload from model . 210000. II . 80000. 1. .-1AP K til Startl In de knoppenbalk boven zijn de volgende funkties anwezig: .. Entity Editor lill 'OJ) i::s.:.3 Q./ .J 1!ll! IIttl". Material 1 Title II-laterial Type Color Layer Fe360. I z'" =-= I .. Lock/Unlock .. II ".J . r·....

y r~'fi None Point _p.------- Select Single Item Select r"ilultiple Show Tooltips T\ Text 12 .. [!§] ... 9 Voorheen moest een selectie worden gemaakt tijdens het uitvoeren van een commando..±:::J Add To Selection .2. l..+~ . Oak kunnen gerelateerde entities gelijk worden geselecteerd (bijvoorbeeld de knopen van een element.. nu kunnen entities worden geselecteerd voordat een commando is geactiveerd..~ ~ . Linksde Entity Selector.6 De Entity Selector FEMAP kent een meer geavanceerde entity selector dan de voorgaande versie.. of het moteriaal en de property die bij een element hoort).... Iseen selectie gemaakt dan kan door drukken op de rechter muisknop een scherm worden geacfiveerd waarin de bewerkingen staan die op dat moment mogelijk zijn.r. rechts de Selector Mode. _~ Remove From Selection Normal Query Front I"til r~1 ~~ ~ I~ I L~ [§J ==:0::1~ ~ ~ -----CSys r'Jode Element r'lIaterial Property Loads Constraints ~ [ii] ~I!t! ~ ~ ----- Select Any Inside Select All Inside Select Related [pi \~ . Uitgeklapt geeft geeft dit de volgende menu's: ~~+~ ~ '----~"'----. Sl!t! '" ~~ ~ -----1 ~ ~ T ~ Curve Surface Solid -I. ... .

7 De Data Table De Data Table biedt een mogelijkheid om gegevens van het model in tabelvorm te presenteren.8501 135.6783 51 69 l. Erkan een lettertype gekozen worden en het is mogelijk afbeelding te imporferen.plaat 6 mm 5 2.7826 147.plaat 6 mm l.8 De Message and ListWindow De Message and ListWindow is voorzien van zgn. Gegevens worden in de Data Table geplaatst door deze in de Entity Selector te selecteren. Op deze manier kan een berekeningsverslag in de Message and ListWindow worden gemaakt en vervolgens worden overgezet naar bijvoorbeeld Word..5739 Output Vector Pit Bot vonMises Pit Bot vonMises Pit Bot vonMises Pit Bot vonMises Pit Bot vonMises oueElement 156. 10 15 33 Prop 10 l. in de Data Table geplaatst.2..7435 136. als deze op dit moment worden gepresenteerd. 13 .plaat 6 mm Element Topology_ Quad4 Quad4 Quad4 _Q_uad4 Quad4 Output Vector Pit Top vonMises Pit Top vonMlses Pit TOQ_ vonMises Pit Top vonMises Pit Top vonMises Out~ Element 130. Dot wil zeggen dat de Message and ListWindow gebruikt kan worden als editor. Selecteert men bijvoorbeeld een aantal elementen dan worden behalve de gegevens van het elementen oak de spanningen.262 142.2547 128.3535 167. Press the unlock.~ C:\D_o(Urnenten\. Data Table is locked.plaat 6 mm l." 1I3 startj . Rich Format..1274 127.plaat6 mm l..0079 120.FEMAP Voordat gegevens naar de Data Table kunnen worden geschreven moet deze worden "Unlocked"..

" .".o'd t•. Deze kunnen een voor een worden gedefinieerd..j G . Deze zijn aan te maken in het menu Geometry.8 verder worden toegeJicht.-. De bespreking zal van algemene aard zijn en niet aan de hand van een voorbeeld. : te ~ ~: @ t=> ~ 12 r:.} ~I ~J Iii! ['ii . t. maar FEMAPbiedt ook de mogelijkheid am knopen en elementen te genereren. Om deze geometrie te beschrijven kan gebruik worden gemaakt van: punten.""j ~' lto.. 3...'::'1 ~.'iI Go tJ g f." 14 . Hierbij wordt dan veelal uitgegaan van een eerder gedefinieerde beschrijving van de geometrie von de te analyseren co nstructie.3 De stappen voor het maken van een analyse Nu zullen de stappen die nodig zijn om een analyse uit te voeren uitvoeriger worden besproken.Il: • +~ • : .." ' . Il [j ~ ~£ I Loadin Po.1 tot en met 2.<!! i ~ ill ~.<clId G~ometrll Engh~. F "'" F!l EEl ll3 B3 {} toj {. Om een analyse uit te voeren moeten de volgende stappen worden doorlopen: 1) het beschrijven van de geometrie 2) het vastleggen van de materiaaleigenschappen 3) het vastleggen van de eigenschappen van de elementen 4) het genereren van elementen en knopen 5) het aanbrengen van de ondersteuning van de constructie 6) het aanbrengen van de belasting op de constructie 7) het uitvoeren van de berekening 8) het onderzoeken van de berekeningsresultaten Deze stappen zullen in de hoofdstukken 2. oppervlakken en volumes.. lijnen.1 Het beschrijven van de geometrie Voor een EEM-analyseiseen model nodig met knopen en elementen. :\!. In hoofdstuk 3 en verder zulien een aantal voorbeelden worden besproken.~ ~ q .

zoals lijnen.Het beschrijven van de geomeiTie gaat via het commando Geometry._.j 15 . Ermoet op gelet worden dat bij een geometrie elementen van het juiste type worden gegenereerd. 4 lijnen die het vlak omsluiten of een aantal achter elkaar liggende lijnen.volume-element van het type Brick solid . Voorbeeld van een Surface: V1 ----------_.balkelement oppervlak . Erzijn verschillende soorten geometrien. De volgende combinaties zijn mogelijk: lijn . Volumes en solidszijn beide 3-dimensionale geometrienVolumes zijn 3-dimensionale geometrien die zijn gegenereerd met de commando's die hiertoe van oudsher 01 in FEMAPaanwezig zijn.plaatelement volume . oppervlakken. --------------. Een surface iseen vlak dot wordt bepaold door de 4 punten. Solidsworden gegenereerd met een van de solid modelers (ACISof Parasolid) die in FEMAPProfessionelaanwezig zijn. volumes en solids. te wet en Surface en Boundary Surface. Isde constructie beschreven dan kan de geometrie gebruikt worden om elementen en knooppunten te genereren.volume-element van het type Brick of Tetraheder Een voorbeeld van een geometriy line ishier onder gegeven: I j F""' I I I I FEMAPkent twee soorten oppervlakken.

eventueel met een oantol gaten er in..Een Boundary Surface is een vlak dat wordt omsloten door een willekeurig aontol lijnen.. Voorbeeld van een Boundary Surface: V1 o L \ ------. 16 .

.- --------_.-..Een voorbeeld van een Volume is hieronder weergegeven: ----~"-----------------l . .-.-.-..-._ .---.-._ .--_-------- No het vostleggen van de grootte van de elementen kon no selectie van de geometrie deze worden voorzien van elementen.---. Eenvoorbeeld van een Solid is hieronder weergegeven: ~1"" . -._-..-.-.-. 17 ._-_. .. .---._ _ "_. .-.-.--.-.....-.'.-.._-"_.-.

QK Cancel Nonin. wanneer echter een materiaal wordt gebruikt sluitje af met CANCEL. 1160.\ I C.."r» Hier dienen aile materiaal eigenschappen ingevuld te worden. 3D Orthotropisch.f<il Im" ill t..2 Het vastleggen van de materiaaleigenschappen In FEMAPkunnen 5 materiaaltypes worden beschreven namelijk : Isotropisch.t Dit levert het volgende pulldown menu: Dehne Isolropic Malerial lD ~ SlillnO'" YOLrngsModulus. Specific Heal. Deze gegevens kunnen in de database worden opgenomen door 'Save' aan te klikken.. n ii'i! 01 E p ~ '" j" .-------.. ]78E.Sct(:. 2D Anisotropisch en 3D Anisotropisch... 2D Orthotropisch.._ Shear Modulus-!i Poj"nn'.. ~ [I] ~ l+' ~ " !:Ii p F.~ I31IIJ rn {} W {>} I'/}I'. q." Tension Compression Shear Mass Density 1160. 13 lill"IFe 360... .!! Conduclivily.6 _ 1210000 ISOooO Damping Caelfici".Il1rt_liHatr.]. Afsluiten doe je door OK te kiezen.. j..>. Mildl!1 83 I] r·~AI'IilIV!i1:!:lii P-(£Il I--'it'] R'C!~llt!i VI(!'Io\I!i r~(j·mll"s I "h.. Cp In In f ~nGlian' » ..lr...: (iecmc. nJ! 103 J12E. N'mm Lim~ S~. [. _~x e ' + ~ 1i!8: .""~!' e ' : ~ . Door "Load" te kiezen kunnen eerder vastgelegde materiaaleigenschappen geselecteerd worden. Aisje zelf een moteriaal wilt creeren moeten deze materiaaleigenschappen ingevuld worden en moet het materiaal een naam worden toegekend in het "Title" gedeelte.l._. Nu zol weer hetzelfde scherm verschijnen dit is bedoeld voor het opgeven van een 2e materiaal soort. Expansion Coef!...(tJt-u)lU.j 1i.nl 10 Ratio.~ ~: ({ ~ <1 -..In het mededelingenscherm (onder) isnu de mededeling " Material 1 Created" verschenen.5 192 Thermal=-i"'_. 'f oliI (. ~ @ "-I. 18 . q...3.' -".L.. Deze materioal formuleringen geven de mogelijkheid om verschillende materiaaleigenschappen te besc hrijven. Het vastleggen van een materioal kan met het menu MODEL-MATERIAL.

Elsm/Propelty TYQe .! r r r r r r: r: TlIbe Curved Bej T."s. Kieser het eerder gedefinieerde materiaal.Plale Material T ra~~"mse 5 hear 0.None . eS::5. Bijhet activeren komt FEMAPmet het pulldown menu voor een plaatelement. In "StressRecovery" wordt de afstand vanaf de hartlijn tot de buitenste kant ingegeven.g~s Mas3"M... dient eerst het betreffende typete worden geselecteerd met de button Elem/Property Type. N·mm .F" :80.. Druk voor afsluiting op Enter en daarno op Cancel.3 Het vQstleggen van de eigenschappen van de elementen Met het commando MODEL.en volume-elementen.~3. ploot. ~_... .3.!!Iit'~ r t: r Rjgid S tifh. Door het aanklikken van 'Elem/Property Type.' Thickness.8 '" Bij "Material" kun je door het naar beneden wijzende pijltje kiezen uit de eerder gedefinieerde materialen. Erkan onder anderen gekozen worden tussen lijn-.Ignore ' blankorT. M a Slide trix Line Elemen! QK Material Orientation Cancel j 1 Wordt een Plate element gebruikt. Alser 01 eerder eigenschappen gedefinieerd waren kunnen deze door Load worden aangeroepen. bl~nk or TZ blank 01 1"::1 0-.~~. . --'B~ndi~g J 0.B)(isjJmmettic §olid r: c: . Pial e M alel iaI M emb-8 end COllPlihg'j 0.Other E le mente F-":J r r . dan kan "Cancel" worden gekozen.. Tavg or n 11~6 . I '~uelur~~ass@rea_J_o~.- QJi::O-..b!be I r Shear Pa. 121tT"3 10. Deline Prope.4 r-jo-.. ---'.. ..~1 r: Mernbrene r Eeam Ling Curyed Beam Spring DOE Spring §_ap Plot Onl~ r c: r r...~ Laminate Plot OnlY Bending o nil' Plane Strain r: c: . Ii r ft". Voor het opgeven van de eigenschappen von een ander elementtype.' verschijnt het onderstoande scherm en kan een onder type element worden geselecteerd: Element / Property Tl'pe EJ Parllbolic]i:lemenls L' PI me EIementsr'"1 ane EIemens- r r r: Ro.ls/t 'J"'o-.M.nd Stillness.~ 51. In het kader "Property values" worden plaatdikte en andere zoken aangegeven. 19 .PROPERTY kunnen de eigenschappen von de elementen beschreven worden.PLATE Element Type ~ateriaI11 .61* Reeov"ry ( Defalrll=T 12) ..----'-- TS bear~~1em Thickness.ty . Top fiber 8otlom Flbe! 10 B I 0.!. Property slues EI v . t!!.

Mesh Control. 512ttOlt~EO!:e. _...~--- . 0. .eornetry 1I 1E··m 't. I!fltwe-en.* I •• !Jl . :p~~83rnlE{}{.t ~fn' . L_ ~ -_ ----'-. ~DIN tlo!llp . ~ustom S'le Along Curve.rhol !i..l." Erkan een default grootte worden gekozen.r] ~!il} cr- ~ B iI I M'a~ l~t.1ode1 .<I>' _ 0' X ~~. trJ. er._ Size On :io~'d. ~tdo iools G~Ofliotry !'. '1.• -. M Vie:tEI os ~ >IM.II!-. -:E ...~c~~» ~..1<) II» ~ ~ ~iHfl ._... •• -. " ~ J .Sele.. Stlift+PIO "I' '_ "!ll g~ =s :at .. Relle(t Cop::! Altrlbu~ Attdbutfl~ Along> Curve.~3t€. JQE't/l. Sf. 2~ ~ \ -+_j ~ [oordlnate Syne..diLilllJ'" Remesb. (.q..------ i- _Jrfl Attntll •zes AtPoIUt".. Cl ..f!C-u~e.-f{lCoEI". g:::... . Hierander worden de eerder getoonde geometrien met de elementen weergegeven.. Size #Jl0l'"lQ C!£I've..nt-et. In de geometrie moet de grootte van de te genereren elementen worden vastgelegd en vervolgens kunnen de elementen worden gegenereerd. @ ...cUulIUst c~ Raoliill SC'~ 8.~. maar er kan ook voar worden gekozen om op verschillende plaatsen verschillende elementgrootten vast te stellen..}{·}{~}{''''rilI~·q I> " ~ Modd Inro ~nnE!'~iDfl !rl9l'1~itian. !!lO$l1o.t I~. Fll ~or~SIze . Het vostleggen van de grootte van de elementen wordt gedaan met het commando Mesh . ID M~ped I!1_Bsn [Ii"'.:t '" ~ os Q" ~ n..'.rowtn. ·r:!ID'ilCW5 ::..ms Mo-d'~j AUorJIY!j:e:!t R~sIJIt§ GrQl~IJS E. Ll L. VI 20 .ttrl~ute_!.-----.~.On~lid. list D_elet-e ~l1Up !£.o:o"(1-=_r.)...s'iaM 011 SUTf lice.o.."m.j·rLl C • ~ l~I'~ (.'" @ ..:.3.4 Het genereren van elementen en knopen Het genereren van elementen en knopen kan worden gedaan uitgaand van een geometrie..- Points an Suri~c"!:.

V1 ~---~-~~_j L~ I - __j I .. ---_- ____ I 21 .

.d'I .'. : Ere rods G![O'"Iletry ~~~~~. '.-~t __ ~ t!.CONSTRAINT. I}F 0 II~ :£ L . l\l\[!m0IE "'@.~ tho: lk"kd:.-. Equation .J.~.~IEI1 :3 .d5~'.} Wl /t. Wordt er bijvoorbeeld Nodal gekozen dan verschijnt er een venster waar knooppunten gekozen kunnen worden waarvan vrijheidsgraden worden onderdrukt.. : OS ") g. ~ .. (.... ~j... en Copy .EJ:iDrI"..c~ . ... 5_q!.:.. Aile ondersteuningen worden beschreven in een ondersteuningsset (= Constraint set). .} {.-:-C"".Enter Node{~l to Select m I Cancel' Kieseen oantal knooppunten en druk daarna op OK.ri!lups I ."'lTut __ ---l~ i-4ill §.:' I toad . Eris nu een Constraint Set gemaakt.". I _J> 1l!:1iIJ~:. t..~>fp oj ® F ~ -jp ho .6'1'e". x .:.... [. rverschijnt E dan een venster woarin je de set een naam kunt geven.' ~ ..It k itJ ~ ~.3. Entity Selection . .aadn.ble [ I~b:!:cd.:..._ f-------- .._.... Deze is nu ook actief dit is te zien aan het verschijnen van C 1 in het scherm. t..dify !:.:.lr5alld ~m~lr'y En)i.. nu de mogelijkheid te Eris kiezen Nodal. J't. ----.. On ~'" On C!.~ . FYo:.cy L__ ~ I !TB LID R~. -l I C..+I:t..:... ce set btle Om een Constraint set te creeren kies MODEL..oe".." ~~OIJU1lI.CONSTRAINT.....ult!: Vi ews - Selectfon List L...~ ~ ~ m=t ~ ol.1st ~E!t[! ~DUp :tlflW Y'ill'ldow ljep _ " X r5 f. ~. tlet!!tlal. aM" Col+E i~ 1:1.lll'leill MQ.i .t.ilM T:.." ~ I () '1 If ... " OI+HIB"2: "_ : 1.tr~._-_ ._:::Sh:.1 '"s' "... Kiesnu SET.} ~ 13· : MDdl!!:llnfD I ItJ J. D. U .:.~mm~"""""""IE~~~~mm~==~=========== ~od'el. sy".g Po!!r.. 4. i [ntltyfdltol' w r.'od..... NoaaloCl")r:!!te...Ie"." ptoperty".. f:.dina'. : Messages l.:':::..'1 l( b li!iI ~ .U Coo..:J Iii] 2'3 I ~ ~ umltiiMfMMM ~ ~_j 1 . aile constraints die nu worden vastgelegd worden opgeslagen in de actieve set. Function".c m ~~ b..-.::Q... Nu verschijnt het volgende scherm: 22 .·":.__.!:atbn. Geom~try OOB3Mocl!:J ~-~ Anal"'i1-e~ _C I'... Kiesnu weer MODEL.5 Het aanbrengen van de ondersteuning van de constructie De commando's in dit hoofdstuk maken het voor de gebruiker mogelijk te kiezen tussen verschillende soorten opleggingen en/of inklemmingen om het model te ondersteunen..Q [OJ ~ ~ 'il :1=>. druk daarna op OK..:F'2~1 "i.~~83 ill EB {} {.'-"q.

1 ~..ltiSy!!! .-~_--J! Hier kunnen de verschillende vrijheidsgraden (in het yak aangeduid mel DOF.. RX= rota tie rond x-es. GI»bal Rectangular Constraint Set .yj. enzovoort.etf.mm..wat staat voor degree of freedom) onafhankelijk van elkaar worden onderdrukt. 1 ... Wordt bijvoorbeeld FIXEDingedrukt dan worden aile vrijheidsgraden geactiveerd...". Vl U CI 1234C6 L Behalve het symbool voor een constraint (een blauwe driehoek) kan door middel van een code worden aangegeven welke vrijheidsgraden zijn onderdrukt.. ..__.. De betekenis van de codes is: TX= translatie in x-richting. Hierbij is: 1: de translatie in x-richting 2: de trcnskrtie in y-richting 3: de translatie in z-richting 4: de rotatie om de x-os 5: de rota tie am de y-as 6: de rotatie om de z-os 23 . Het resultaat is hieronder weergegeven..y fu~~~tr_\l Z SymmellY -~ Sy._.. QI( ·1 I . ·X 8ntiSwn - I-y AntiS~rn I. ZAt.Create Nodal Constraints/DOF m CoordSys ~ ... - j •.

l Coordln et e ~~.Q~-:--_ Ir~ __..ent .Illm'l£atioll • ..Nodal.~6tJ I~ tecked. dus moak eerst een set aan.fy ~'t Q.dS. ~1 . Corrs1r~nt Iloa)".. m ~r . ~ri:ul. ~ t" ~ i "'" I .... Na het selecteren van de knopen verschijnt het volgende scherm.. O~llami:: AMI'~slS.. Date T~e 1 tille Evenals bij ondersteuningen worden belastingen in een set ondergebracht.." '~OJ:".'Jill" OJ" [" [. ou-e ~ Model )nJ'o g?J c. . .. _ I> ~ r1000].1 x .J.1a. ... Eile 1000is G~Dml!!lr''t' r-. l..y ".''':. I'r::out[ "-y .. '5J... Als dit is gebeurd is dit...MtTr~fer. one"""". . . t121ti!!riel ..~~:. ~.J. Indien een belasting op een knoop aangebracht moet worden gebruik don het commando Model. Cf.e.IJU.•..' Velocil. ~~aamm~~mm=~l)ll . :Ie ~: ~ _ +~.I~one P' j'""-S"::oo::::'cj=--- Flo. I -+'J ..' €:':: G!. 'UII'-I. Gf:iJomet. _.Load ..iE! ~ra~ ~Icw ~ndow ma~~~BE~~~Z=========~~ tit!:'P ~ 1:"a 1l'I. ~ Entity Edltcll' ~X ill ~~~~~ g~ ~'. t" _il=""'F~EIlIiEEB liZ! ~ f.g ::3 _ i'P (."+:!:i)r'l'i! 0 ~ 01rE E~ ~tc .. ~-~ ~_~ Q I ~ i!!l tJ J.~~ :~:.r--:-lOo-.. tlOO~.J' 'F'{2. tot dit gewijzigd wordt.'W.acl I~~:::. I.i ..J I:I. ~.FO'OO'" .I}-"~'t= .-:. ne l..." L ~ ME!:5sag'-!5 loading Pur~::..:rr. Nodal on FgC(I.:'_J _.u b i~ OF .acl:..3. de actieve set en er verschijnt links boven in het scherm de code "L1".H1 m {){"}{o}f~{/.. '. =. <...... E..' Rotational Velocity Acceleration Rotational Acceleration Funotion F 10• FY FZ Dependence ·IO:.F2~1 ~ont.:1j C.'.6 Hetaanbrengen van de belasting op de constructie Het oanbrengen van een belasting op een constructie wordt gedaan met het commando Model ~ Load..r e =t~~I~~es Re!JUlbI: I Sy . l NOTIlne~rArullysis". fli.....tJ t'otQd. Cttl+N e + ~H! g I~ 4 ~"i~IiJ@. p~cperl.ele. ~-=CI:c:.}t>!IEr'" _ 6 x .oIld~m!!:hy E~r. Create Loads on Nodes Uptitled _E"leUs .. Pl'es<... .' 10"Nons 3 Cancel I 24 QK 1 .tin.~." ~··EmViews t'Y =f ~s_. . :. Force Moment Displacement E rforced Rotation m Coord Sj!s ..' ntt.

het isdus niet noodzakelijk de componenten in het globale assenstelsel op te geven.Hier echter ook voor een moment. Het resultaat ishieronder weergegeven. Als een kracht opgegeven moet worden kunnen hier de componenten in X-. Merk op dot rechts boven in het scherrn ook het assenstelselkan worden geselecteerd. een voorgeschreven verplaatsing of warmteproductie (thermische analyse) worden gekozen. 6000. v: en z-richtlnq worden opgegeven. ~·'···I·'''·'H 6000. I i L I _j I ! ! i 25 .

te weten: Appendix A: Appendix B: Appendix C: Het uitvoeren van een berekening met FEMAP Structural Het uitvoeren van een berekening met CAEFEM Het uitvoeren van een berekening met NX/Nastran 26 . Voor een aantol programma's wordt dit in een van de appendices beschreven. De manier waarop dit moet worden gedaan is afhankelijk van het te gebruiken programma.3.7 Het uitvoerenvan de berekening Nadat het model isgemaakt inclusief de randvoorwaarden (ondersteuningen en belasting) kan de berekening worden uitgevoerd.

:0' IIslD r. Zo geeft Draw Model iedere elementrand weer. De vervorming kan ook worden weergegeven door middel van Vector.jaei ~ •••• .. Met name dit laatste wordt hier besproken. te weten: 1) XYStyle 2) Model Style 3) Deformed Style 4) Contour S'ryle Via XY Style kunnen twee grootheden in een grafiek tegen elkaar worden uitgezet. J Mod!. !b'i'~w"M".. Zo geeft None . ew Select i m Default XY View Model Slyle -~~l .. De postprocessing wordt gestart met het commando View ._ •• _J .. Deformed geeft de vervormde constructie. 27 .. Bijeen statische analyse wordt dit minder vaok toegepost.8 Het onderzoeken van de berekeningsresultaten Het onderzoeken van de berekeningsresultaten (ook wei postprocessen genoemd) kan worden gedaan aan de hand van geprinte uitvoer of door het zichtbaar maken van de resultaten op het beeldscherm. _BijModel Style kan worden aangegeven hoe de constructie wordt weergegeven.Select. BijDeformed Style kan worden aongegeven hoe (en of) de vervorming wordt weergegeven... Het volgende scherm wordt verkregen: .3. QKl Erzijn vier categorien parameters.. kies catagorie Postprocessing en optie Deformed Style."... Hierbij wordt de verploatsing weergegeven met een vector. bijvoorbeeld een uitwijking tegen een aanstootfrequentie.rr r . •• ~.!1 Data ..Model Only de niet vervormde constructie. De vervorming kan zo zijn dat de grootste wordt opgeschaald tot een percentage van de grootste afmeting van de constructie of als de werkelijke vervorming vermenigvuldigd met een bepaalde factor..Options.yickHidden Line Full. waarbij eventueel de grootte van de verplaatsing wordt bijgeschreven.!:!iddet:l Line xt Data.of volume-elementen). __ . Dit isin te stellen bij View ." r XY Xi IIsSeJ Xi II-S Set ('" Ee'atures V_glue r 'IS Eosition r _Q. terwijl Hidden line niet die elementranden weergeeft die aan de achterzijde van het element liggen (volumeelementenj of die achter een onder element liggen (plaat.

:1) cermmd(l1. De optie Beam Diagram is erg geschikt om berekende grootheden (bijvoorbeeld het buigend moment.33):Td<lT~ J Voorbeeld van een weergave Vector: Vl OJp. deze optie iserg geschikt bij gebruik van plaat.en volume-element en.t 0>8tM (C 1 1.{11.33): Tdlj T~O'1 Contour Style is een optie waarmee in het bijzonder berekende spanningen (maar ook verplaatsingenj kunnen worden weergegeven. 28 . Bijde optie Contour wordt de grootte van de spanning in kleur weergegeven.-.Voorbeeld van een weergave Deformed: V1 L1 C1 \ \ \ I ClJ\pJ! 9. de dwarskracht of de buigspanning) weer te geven.! SEt ()l8tM Ie 1 L 1) 1'Iro.

1) Top von MISE!S Voorbeeld von een weergove Beam Diagram: WPJI Set D'EFEM (C 1 L 1) Ctctcuc 89am EndI\ Z Bilnd Iron.Voorbeeld von een weergove met de optie Contour: CAEFEM {C:1 L.nt L 29 .

Daar woar de kans bestaat te veel in herholing te vallen zal noar voorliggende hoofdstukken worden verwezen. De voorbeelden zullen zoveel mogelijk stop voor stop worden doorlopen.4 Voorbeelden In dit hoofdstuk werden enige voorbeelden behondeld om het bovenstaande noder toe te lichten. 30 .

1 Voorbeeld 1: Een portaal Hier wordt de analyse van een portoal (dot in het vorige hoofdstuk 01 te zien was) behandeld. ).4. L x 123-450 123456 1 Tot het model wordt gekomen door de volgende stoppen te doorlopen: 1) pioafs punten in de hoeken 2) trek lijnen tussen de punten 3) leg de moteriaaleigenschappen vast 4) leg de elementeigenschoppen vast 5) bepaal het aontol te genereren elementen langs de lijnen 6) genereer de elementen (en knopen) 7) bepoal de ondersteuning van de constructie 8) bepaal de belasting 9) sla het model op 10Jstart de berekening 11) onderzoek de berekeningsresultaten 31 . '~T····I~ 6000. Het uiteindelijk model wordt hieronder getoond.

10..--. Youngs Modulus.Points Dit levert het volgende resultaat: " t. Fl..2E.. met Save). CllnduclivifJ). ]1. L1 01 ..CUfVe Line ..Point i _j vt ct I Treklijnen tussen de punten met het commando GeometfY . ' 32 . ' §..Plaats punten in de hoeken met het commando GeometfY Dit levert het volgende resultaat: V. Stiffness==~-..> -I NOl)linear» I. ~: Thermal' E xp~nsiDn Codf.ayer ~ _ Ty~a.5 Cp ~ ------ 10. 5peCific !:leal.I Matefial r !.~=c-.' De hier zichtbare waarden kunnen worden ingegeven via het toetsenbord of kunnen worden gehaald uit de library met het commando Load (deze waarden moeten dan wei eerder zijn opgeslagen. . 15.lnG6cm~ .--. e Leg de materiaaleigenschappen vost met het commando ModelHier verschijnt het volgende menu: Define Isotropic Material Ei Paletta .

-I.PLATE Element Type Property a Hend Stilfness. Ignore Zo te zien is FEMAPmet een plaatelement terug gekomen.Tran..~.DOE Spring r t r. Het volgende menu verschijnt: Selecteer Beam en druk op OK. .PlateM"terjal . -r: r Ct.-"----..Plate Malenal Memb·Bend C~uDlin>J 10 Nons . Dit moet worden veranderd door het indrukken van de button Elem/Property Type. 121/1""3 TSbe~r!Me".! Nu krijgen we het volgende menu: Dcfttit! PIOPfllty . Element I Properly Type EI r Par<>troljc r.Leg de elementeigenschappen vast met het commando ModelHet volgende menu verschijnt: Define Property . (J[AM Element T rpc m 33 .~I/leclt~ Pia" e Eleme"t. E3 1 Bs<ndi~g·IO..eve"" Shear·IO . Thickness)s/t 10: 10:10:-'-.r.infl .~' - .\t"d Bear" Sp.. gap PIQtOnl!.

Het vastleggen von de doorsnedegrootheden van veel voorkomende doorsneden kan handig via de Shape optie. Dr_gw Section I iE3 .Size Along Curve Selecteer een lijn waarvoor de elemenfgrootte moet worden bepoald. Na selectie van een l-profiel en het invoeren von de benodigde afmetingen krijgen we het volgende: Section Defmitlon J3 ClOSS ~h"pa 4 111!JI'"lm. . operty .Mesh Control .aUii_II!I!N I) I :£II z ~"--------~--------~2 ~ NOTE: Only Are8. Bepaol het aontal te genereren elementen longs de lijnen met het commando Mesh . waarna het volgende scherm wordt verkregen.tv_olgendemenu verschijnt: D"fine p. 34 .. Merk op dot de lokale v-os noar boven is gericht dit is von belang bij het genereren vonde elementen.D EAt. Dru~nu op OK en hE. Shear and Offsels most be computed manually. Torsion. Momenls and Products of Inertia and Stress R'ecovery LocauOII1s are csiculilled.! E lemenl Ty pe No het drukken op OK is het elementtype vastgelegd.

.sedEdges .---' ..i...GI~b~1 Reclangul~1 I Genereer de elementen (en knopen) met het commando Mesh ..Mesh Size Along CUI"es ~ABSh 5i2e~~=_""'''''''-'''''---'~""''''''''''''''"''''''' i3 I .17 MinErelf1 {m.1irte.Spacing~--~~~'. Met deze vector wordt het lokale xv-vlck van het element vostgelegd. !ieomelric r ~iased Bias Elemenl5.. ' co I Number of ~Iements r r.-. Cancel Uiteindeli"kwordt het vol ende verkre en: VI L1 CI ----"--. E. Vector locate· Define Element Orientation Vector i3 '.. " .~~-.s_ase I X jo~ lip xjr"i"""': .. .Geometry ~ Curve Selecteer de lijnen... hierna verschijnt het volgende menu: ' Geometry Mesh Options Selecteer de property en druk op OK.----~-.EI~fI1 o~...e ...----.s P: Mill Elem 011 [..~- I I r I m lO. IV: Il1f).Oji1er Edge~ . r. .[0Y.--.Qual . I 35 ...Node.--. Nu verschijnt een menu waarin de orientaHevector moet worden bepaald..Io.

31 ..~4 ~ _36 .: " ..33 .Rotate -Isometric.25 .Q .. Hiertoe wordt eerst het model gedraaid met het commando View ._3 Bijdeze afbeelding isde knooppuntsnummerl ing aangezet via View ~ Options Nu kan nog worden gecontroleerd of de orientatie van de balk in de ruimte juist is. l I I I L .24 .1 .19 . dit geeft het volgende beeld.].26 _:27 .t' .f1 t~ .fs dO ". dat wil zeggen dat bij de horizontale balk de flenzen horizontaalliggen en dat bij de vertikale balken de flenzen loodrecht op het vlak van tekening staan.Nu is er het vol ende resultaat: VI 11 C1 'r.17 ~~15 _ ta . JI 36 .. 16 .20 .

Nu kan de doorsnede van de balk worden getekend in het model met het commando: View .··· I 2...:ntities and ColOl lools and View Style Element Shape r o Po~tProc-eS!lirlg O_Une!Plane DI1I\J b. Text Node Node ._Show Fiber Thickne. J.A. Pel m Const raint Element Element .. Labels."q I i .Show Inertia Ratio _s".V'( View View D ptrons rr 'Show DrientatiDr.j' Label Paremeters Coordinate 5Y' tern Point Curve Curve· Mesh 5 ize ·Surface Boundary .Directions E Ism ent _ 0 if seis/R elea"BS Volume No inzoomen op de rechter bovenhoek wordt het volgende beeld verkregen.. I /4l.- I I ' ~.. ".Options en kiesdaarbij de volgende instellingen. -<_(' 1-:.->-""'" 1 ~ 37 .. ~/1" I I IN • _ j~~""" ~ I : ir'. I\ i .. 1.. 13 DeJalllt).

worden geoctiveerd. Selecteer de knopen waarvan vrijheidsgraden moeten worden onderdrukt. Zijn er al sets aangemaakt dan worden de constraints in de actieve set geplaotst.•_1! 38 .2= ______ . Moeten aile vrijheidsgraden worden onderdrukt dan kan de button Fixed worden ingdrukt. die onderdrukt moeten worden. Druk op OK en de constraints zijn aongemaakt.Ondersteuning van de constructie Bepoal de ondersteuning van de constructie met het commando Model ~ Constraint ~ Nodal Constraints moeten in een set worden opgeslogen. Dit resulteert in het volgende: V1 C1 "' L " . Na op OK te hebben gedrukt verschijnt het volgende scherm: Cfeate Nodal Constrainls/DOF i3 Linksonder kunnen de vrijheidsgroden. Iser nog geen set aangemaakt dan verschijnt een scherm waarin dat gedaan kan worden.

I Sia het model op met het commando File .Belasting op de constructie Bepaal de belasting met het commando Model . een verplaatsing of een warmteproduktie als belosting worden opgegeven.Save as Start de berekening zoals besproken in hoofdsfuk 2.. Iser nog geen set aangemaakt dan verschijnt een scherm waarin dot gedaan kan worden.. Dit resulteert in het volgende: V1 L1 C1 . Word'r een kracht gekozen dan moeten de componenten worden opgegeven.~ .Nodal Belostingen rnoeten in een set worden opgeslagen. OOO[}. I~ 123d56 " 123456 ! I r ! . . 39 . Selecteer de knopen waarvop de belastingen moeten worden aangebracht. Zijner 01sets aangemaakt dan worden de belastingen in de actieve set geplaatst. Hier wordt de instelling als boven gebruikt. No op OK te hebben gedrukt verschijnt het volgende scherm: C.(ional Acceleration Zoals te zien is kunnen behalve een kracht ook een moment. " 0' . rechts boven kan het coordinatenstelsel waarin dit gebeurt worden gekozen. Druk op OK en de krachfen zijn aangemaakt.eate Loads on Nodes I:Jn@ed £i Moment Displacement Enforced Rotation Velocity R otetionel \IelocilY Accelereticn Rot.load . " : " GOOD.

18 Node Maximum' Minimum 22..a Value 11. Druk op OK en kies achtereenvolgens Deform en Beam Diagram zodat de volgende beeldenworden verkregen. ' Contour Vectors.32. Dit geeft de mogelijkheid om de resultaten te selecteren die bij Deformed Style en Contour Style moeten worden weergegeven.32 0.Select Het volgende scherm verschijnt: View Select 13 Druk op de button Deformed and Contour Data.Postprocessen Onderzoek de berekeningsresultaten met het commando View . 33167533. 40 . immers het lokale xy-vlak was in het vlak van tekening geselecteerd). Gmt EI Delaulf)(Y:JiB!') '(.1 Kiesbijvoorbeeld de totale translatie voor Deformation en het moment om de z-os (deze staat loodrecht op het vlak van tekening. C.. -30629962. Het volgende scherm verschijnt: Select PostProcessing Data \)ecliGP [JptiOIllS-'_"~-'--'-=-C~-.!\:ul Madel' CilEFEM Static .. nee! .

9n.V1 L1 C1 ~ Qdrut&t L 123456 123456 0'EFEMIC1 ___ ~~ L:1) ~s ..--. L:n I'!>amErdAZ 6erd Mcmnt 41 .~ • ..331 Tela T"">I.~~ Cefcura:j(11.. ~~=-·~ ' _j Set 0'EfEM (Cl..

QK Ca~(. .1 Cl II II -ffl JR Eerstwordt de omtrek beschreven met rechte lijnen en een cirkel: (\ \_/ L Maak nu de afrondingen met het commando Modify .. Cwve 13 Badius 124 2 123 1m With Center Near ~--. M lrim Curve 1 P T.::v~'1o..:G laba~Rectangu~ E1. L1 Cl II I r-k-YI I r- ~ rn w '"' "'f-r" I\.' 1-_r.Fillet Dit geeft het volgende scherm: Fillet Cu.e[ . L VI 1. V. De strip heeft een verlopende breedte en ter ploatse van de breedte overgang een afrondingsstroal.im Curve 2 ~IO..2 Voorbeeld 2: Een strip met niet constante breedte In dit voorbeeld wordt getoond hoe een strip wordt gemodelleerd met ploatelementen.Yes Curvei ." £aramet8r~ .4. Het model dot we willen modelleren is hieronder aangegeven.I' 42 . I.J 'H- _j ~ ~+ V-J<' "f.

.__.~~ ._~~-.~._...-~-~_ I I \ ". - 1 Nu moet de grootte van de elementen longs de lijnen worden aangegeven met Mesh .oK ._~.Surface.~--. (/ i.-._~ __ ..-. Genereer nu elementen met het commado Mesh .-.-.. Ma~ El8nlenle.._ .Geometry . _ Nu wordt de boundary aangemaakt met het commando Geometry ...s I M".--.._~ . ._ ._ .11 Irjar\gles g.Mesh Size .ra_~_.1._._. Het resultaat is onder weergegeven: v.spect t Boundaries Rati!) with more than 1'7 Qyiok·Cwl bouaderies r r._T___.en resulteert in het volgende scherm: V. R_._ j L-.~.jadd ~ when a" in~emal aO!::lleo "liE: within degrees of S$ degree._. EI Min E'emenlslietween ..~.~_~. __ .Along Curve Met de optie Bias is het mogelijk de grootte van de elementen niet gelijk te verdelen. Cancel 43 .-. __ .. ( I .o::::01'--0::- . Selecteer de boundary en het volgende scherm verschijnt: Automesh Surfaces .--._.Boundary Surface..._._.. Selecteer aile lijnen en de boundary wordt aangemaakt.-__..l! iterations ~mooth To 120 r:lo:-::._. . L1 C' 1 \ '-------------------------------. __ ~_~~. L1 C1 _._.-.: .~.--. ~_...

VI 11 cr I--I-- II -\ I J-_g I\.\ "~ \ . 44 . ... . VIf!J- ~ Na het uitvoeren van de berekening kunnen de resultaten worden onderzocht met View .} f~ 1+ L VI L1 C1 II $1 . )j/E K..1 is behandeld. . dit geeft: "I>L:"'" L Jr-\.. If '::L 7"f.. 1--1. .._.i r N-. Dit geeft de volgende resultaten.-1 r-t ll I rt CfJ Y I "r/-l'R ._._.. ._. _.. ~~ . j-f.1 f{ L' .J.~ ~. L v.._ L 1+ 1 J m JR .N_l . -\ -fCiJ.. • i I Breng linksconstraints aan en plaats krachten op knopen bij het got op de manier die in hoofdstuk 3._.Drukop OK en de elementen en knopen worden gegenereerd.Select Via Deformed and Contour Data worden de totale translatie en de Von Mises spanningen boven op de plaat geselecteerd._._ .< .

~ f-- k.058~):T[)t81 Tmnalatlnn I{ ~I ~~ ji\" ~ _ _j en Sol: CAEfEM (C:I L:1) Pit Tup lJoI'\M~"S.4 'It- T Ifll ILL rr I- ¥:-! I " omput Sel: CAEFEM (C:l L:l) D(lform.es 45 .:!-d(:O.

Dit wordt gedaan met het commando Mesh ~ Extrude . Achtereenvolgens moeten de te extruderen lijnen worden geselecteerd. Deze doorsnede moet nu 1000mm in z-richting worden geextrudeerd waarbij plaatelementen worden gegenereerd.Size Along Curve. Het resultaat is hieronder gegeven. waardoor het zeker is dat er op de symmetrielijn een rij knopen komi'.Curve. Bijhet extruderen van de verticale lijn (hier ontstaat het Hjf) moeten dan op precies dezelfde posities knopen ontstaan. Het model zoals dat er uit moet gaan zien ishieronder weergegeven. V! L1 C1 I .-_I I I Eerstwordt een materiaal en twee properties aangemaakt.~------------.4. Eerstworden punten op de juiste plaats gezet en daarna worden lijnen getrokken. de juiste property worden geozen en moet de vector opgegeven worden in welke richting moet worden geextrudeerd. Daarbij onstaat op de lijn waar lijf en 46 . Omdat er twee plaatdikten zijn moet dit proces twee maal worden doorlopen. Twee properties omdat de dikte van het lijf en de dikte van de flenzen niet gelijk zijn. Het model wordt gegenereerd door een aantallijnen die de doorsnede weergeven te extruderen.3 Voorbeeld 3: Een l-proflel met plaatelementen In dit voorbeeld wordt het modelleren en het analyseren van een I-profiel getoond.----- De flenzen bestaan uit twee lijnen. VI Ll C1 L -------<>--. Op de lijnen wordt een elementgrootte aangegeven met het commando Mesh ~ Mesh Control .-.

.~~~1~:0:::::::JI .Extrude .."""""""""'"="..".: Mat. "1 L1 C1 47 .. Generation Options Method~--=---:--.... O--~~~- IL:::::. Vector Locale· f!ase Select Vector to EXlrude Along 13 lip X 10 XI ..c.. P!op"rt~ j1.c"--.EJ~ r... . waardoor de elementen niet aan elkaar zijn verbonden.eUing$c r. Daarna verschijnt het volgende scherrn.. EJ r hlse £urrst1t'..flenzen op elkaar aansluiten een dubbele rij knopen.Curve moeten de lijnen worden geselecteerd.1 Dit geeft het volgende resultaat. ilK 'I .. No het actieveren van het commando Mesh . Dot moet wei gecorrigeerd worden.OP~IOns . yector (' t~orm.plaat 10 mm QK 1'-3--:-Cj-~! Cancel ElementsalongLength Druk op OK en het volgende scherm verschijnt.:h Iil rigln~1 [Iiltitl~$ ..

. J . Oil"levert: V1 11 C1 _____ . Dit levert (met Hidden Line geselecteerd in View Select): VI LI Cl Dot er op de aansluitlijn van flens en lijf een rij dubbele knopen is._. .Coincident I De dubbele knopen kunnen worden samengevoegd met het commando Tools Nodes.. Daarna geeft de afbeelding met Free Edge het volgende: VI Ll C1 48 .kan zichtboor worden gemaakt door Free Edge te selecteren in View Select.Het lijf moet nu nag worden gedaan. selecteer aile knopen en zet de optie Merge aan. Check .

-----. Wordt de balk links ingeklemd en rechts van een verticale kracht naar beneden voorzien dan ziet het model er als voigt uit: V1 L1 C1 . Een afbeelding van de vervormde constructie is hieronder gegeven.Vervolgens moeten constraints en een belasting worden aangegeven. I 2): uta! ranelutlon r r van de Von Mises 49 . Nu het model opslaan en de berekening uitvoeren. output Sci: Cf\EFEM (C~1 l: iJ D ercrrne d'(1 .

. PI~'liev~I nplit . zoals: het opslaan in een database het ophalen uit de database kopieren naar een andere set en het maken van combinaties.. D.oad ... Met Analysis Sets kunnen meerdere operaties worden uitgevoerd. Tijdens de berekening worden een aantal datablokken aangemaakt (deze kunnen heel groat worden) en deze komen in de directory waar het model is opgeslagen.. E. te weten: 1) met het commando Model. !iew .j D n~. gave. . Er verschijnen de volgende schermen waarin allerlei opties kunnen worden aangezet.Appendix A: Het uitvoeren van een berekening met NX/Nastran 1 Appendix A: Het uitvoeren van een berekening met NXlNastran Nadat het model is gemaakt inclusief de randvoorwaarden (ondersteuningen en belasting) kan de berekening worden uitgevoerd.dit. Om die reden is het niet verstandig het model op een floppy op te slaan. Het uitvoeren van een berekening kan op drie manieren worden gestart. Ais een Analysis Set aanwezig is kan de berekening worden opgestart door op de knop Analyze te drukken. . Om een Analysis Set te maken moet op de knop New worden gedrukt.. hlultiSeL Copy Qelete !. Deze set blijft onderdeel van het model en hoeft niet voar iedere berekening opnieuw te worden aangemaakt. E:<porl Ac1iv8 ..Qne Hierin moet eerst een Analysis Set worden gemaakt met het commando New..Analysis 2) met het commando File· Analyze Ad 1) jf1tMiM"§ Slmi-44"b" 8'M'i~ftijL: Met dit commando wordt de Analysis Set Manager opgestart.

.aV8 . Iil·· M ester 8J NA5TAAN N. I I'"' Constreints : LHnlilled "" Lo." New. t±i .d. .... Door herhaaldelijk op de knop Next te drukken passeren zo een 7 tal schermer Door op OK te drukken verlaat men deze cyclus en verschijnt het volgende scherm: het volgende scherm: MMii§'3Hi'6ita"j5'Hie'M~·i.~'e . Input iew 8n.".Appendix A: Het uitvoeren van een berekening met NX/Nastran 2 Analysis frogr em B nalysis Type '!Ulalic .. .... i···· T "IJpe AnalY'~ . New.".pq!1 ....s_.. Defined load .®t-l El :. Executive ~nal'yZ8.NX N sstre n j T ype Slelic ...I. I .. r Bun An atvsis Using VisQ INe~t. : 1.8ou"".. Na het drukken op de knop Next verschijnt een scherm waarin parameters voor de solver kunnen worden ingesteld. .ve. Pre .Dp\ions !±i" M a ster A eque sts and Conduons !. Solver: fiX N estr an Static Ac!ive.."" . Local I±l.')' Co"d~ion.copy Qelele ~." f:diL Dane .. til . 0 Co..An.o.. Hequests and Condilio". Preview Input ! ! j .Unlilted Q. I"" Till.. : Untillod B ..... AOlj".S elver .QK Cancel Selecteer hier NX/Nastran als analyse programma (is al geselecteerd als NXfNastran in de Preferences als default analyse programma is ingesteld).. 8' r S j. Locel Oplion. E..NA5TRAI. .. .. No Cases Defined I"" I Mu~ligeL .. . Meer instellingen kunnen nu zichtbaar worden gemaakt door op een tekst te dubbelkl ikken.IOle Il:i" 0 Ulpul Bequests "" I...STAAN NA5 TAAN Bulk D ala GEOMCHECK M 0 DElCH E CK MulliS".. til.

1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 L 1 1 l''OeC! iiORCE ~OOCE E'ORCE ~ORCE FORCE FORCE FORCE FORCE roses FORCE FORCE FOI1CE l~ORC£ ['ORCi! 1 1 1 l 1 O. _QK Cancel ::1 1 Hier kunnen nu veranderingen worden aangebracht. 1 1 1 1 1. o. 'II:lt1t'll":IUt .667 Q . Druk hiervoor op de knop Preview Input.o.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.. " .:J _:j _:j la . 667 0. 1200 1201 1:202 12~.. GRD?!lT • " [ORD2C 1 +JlX ]JAC1 1.. E+8 PARAH. Dote It 1I1I1t1l'~ 1I1I.:::J o ~ Nu kunnen wijzigingen worden aangebracht Preview. O. PARAli... 1.. Het volgende scherm verschiint dan: (1 )( _ l )( HIlT HhSTEI!(S) 10 SOL SSI'hTICS TlHE 10000 CEllO ECHO ... _tt_tt~:It. 1l.~ItItIl· . IhHHlecl 1. O.-166.. r &1O~'l'e f 1205 1206 1207 120B 1209 0 0 0 0 0 1. 1204 D. [d~.. G67 o ."OOCE +nx U.Untitled ..lI'-lIt101t'''jII II' S 5 1 $ 5 S t ccn tJy Uel"~i'=lon Trens Le tcr~x"Qr.-166.tI. 6.-1 PARAH. er kan bijvoorbeeld voor een De berekening kan worden opgestart door in de Analysis Set Manager op de knop Analyze te drukken.Appendix A: Het uitvoeren van een berekening met NX/Nastran Dubbelklikken op een tekst leidt er toe dat het scherm. O.Ejevie .-16 s ...-lG6. l..-16& .~tr~~tt1l'·_1I' __ iltt. u. GG.J . ·_ 11"111101 110 II·" M M . 1. O.nt £ cuetions Other DOF Sets M_QsterASET] [ Kinematic lliUPORT) OMIT QSET CSEI jl_SET 3 JmmtIilm J1 .:. None 10 r'Jone .. None Ne~t__. CORD25 !'.ren t roses roncs FORCE 2 1 0 O.. 1.-166_GE.IIII... O.-HfI..II.·I!X )lhCl 1. Dubbelklikken op Loads levert: Boundary Conditions ..667 .-16(.:J _:j . From Constraint Set IO. 1.67 O.. AUT05PC..!.-1G6. 1.-:Uiii ~' Primary Sets hondr aints boads jnitial Conditiuns Constra. None IO..R I STRES (FLOor.. 0 0 0 0 1.-166.6G7 0... ~ .None jO .-166.-_.-1 ••.-166.-166. COmr..-166.OT) • hLL (P~CT. tttt_:lt_It1t~ttlt •• ttll"JtIl. O.neOTrlOD..:J la . O.7 " . (na het activeren van de optie Edit .Ge7 D.II .:J ... s PARAH. Er kan ook voor worden gekozen eerst de inputfile te bekijken (en zo nodig te wijzigen). IHI:IIIt .o . commr1) FORC..:strnn Sun Jan 18 tl X FlilihP 20: II.60'7 0.6. 601 0.!ilillfll'.. a. None .ux DISPL. ~Elf.U OLGAO (P).7 ".. 0. GG7 0. Hode l.lItllI~jj... 0. • S~C • 1 BEGIU ~"tX $ If'~ hrL • ALL r..6E... a. '.667 Ci'.. HonE '3 )~ ~ )( 5 )( 6 )( 7 >< B H '3 )( 10 > nx.: (PlOT I • ALL .. 1.OOE·Olf.II.-166.ltran ~or 8..P05T. G67 o .. 1..? 09 20001 tt . 58 t 1 O. 1...It . O.:J Ja . o.-1&6.hE' Loed 1191 11'92 11 93 119·1 11'3''5 11'36 1197 11 '38 H'3g.30 11K Ho!I..] 0.. lla[!. O. 0.. n:ll lJ~i i 1t*IIC'JI'1I-1I! M'IHH!-Jt 1t. o. wordt geopend. 1 0.hCZ' 1 ax lloa-=-. 1.-' ••. YES PA~it..HO PnRAH. None jO. ·tr'IIrIlJl'1f-iII'lt M IHIItllt.7 0.G67 0. andere loadset worden gekozen. .HAliUiTIO.. G67 D..667 a 0. waar de betreffende parameter kan worden ingesteld.-I·lIX IIAC2 0 0- f or 1.CEHEtrr {PLOT l • SE'Cm...If.-16b . ·"" .

21 15 37: l'l Hi 37:.iuJl... Editor _I!l~' m_· __ . Groups Lcvc-s . 1 MDdel e I0 MQ.21 IS 31.:AM..oI.I w is 31.._.§! EI~neflt:s.. !O(JJ~ tl1e£h (j "': 4 .IIJ~.Appendix A: Het uitvoeren van een berekening met NXjNastran De berekening kan worden gestart met het indrukken van de knop Analyze.'. X GJ.tM I ClD. _ 01 x ffJ {} {t} ~} ~} ~ D 1g:: ~ ~ i $ .boriz_ hcde.inVl£:ri.7.. Er moet dan wei een Analysis Set aanwezig zfjn.u LJ I.ehine: Inl.l. • '''''l.2.i.21 HK UlLSTFil. : Calli~lg or UiflVerU' VeritvDriVr:l:t: ~.. . ~ EBL'lil I!l.().. -".~ sereencn l...·1 liIi" !')16:e &". ~e G~OmBtry £omect r10dcl . Ad 2) Met het commando File . Xl:' s. Version: !.n" Rou'.t.l : pen t."" rllM ("' fDB A l-: rJ IB '\ m Ell E1-.1 (l31.: L192 if]Sta.4/2ll Mo.Ist !2ulcre ~roup ~ ~"'" I:!elp 0 0 0 I + R Iff g p tnro Jo:. Coordinate Systems Geumetry ConncctJIJI15 Hodol Analyscg -Ir~ nesuns Current Fhysic:a Phys Lce Pagl"9' P~9ing Virtllal m§ ~::~---------~~. De gebruiker kan nu beginnen met postprocessen. Analysts Monitor rr:SS.~~~ ..'.:!lt ". : II~ F<Ola.el as: t. Umo<l.!!!In:stln"tad Sun OEC 3 is: 31: 21 E1eginnin~ Analysis All SSE x.i.!:ws.ucy_ E Qukl.-..' . +~ • [~ • I t.-~\lh.Z'.i:.. Il2I r.dif'}' !:.:._!j resource limits: 1 neme'rv : L 111!:!rnory eveci Leb Ie : filo eave: f a le stee evat.t1t1 operations have bo!:1 All JiMX enere t i ooe have been e: ! Entity J:.moSS II!l"nut.'&.fgTrll9t rr:..L.~ I "!J ~. . ~ J:J i:« e 11E!8l t'i:) • ~ H1'.e : UK U~st.__j VorifvOri ..'t """"PWith".Analyze kan de berekening direkt worden gestart."" V.n. e.21 15 31.liII or' I ~ '5 ~ 1'3 '0 :l"l ~ ai.Q.tI Aut.l..l 15' 37: Zl 15 :.A$' ~ti:ill?! ·".=========:::... Fle~· Nodes: ~Zl...1ild Liel!!lllS6 Fi . J Grp: a Out: 3 Nadat de berekening klaar is worden de resultaten automatisch aan de FEMAP database toegevoegd. waarna het volgende scherm verschijnt. . .~(s): '27 ~ ""' _J .!H 0 .:.. -~ s· 'iI' ~P!1 .lincio .st Virtual eve i Lab.X X'[@4[!1g.37 Prop: 0 ld: 1 Con.Leb Ie: llE:mory lI1E!mOTY: ! JAi . .'.-------------.wilh N. ..gn _ Elapsed Tline: 00:00:C6 r.