You are on page 1of 1

Întreprinderea a construit un imobil al cărui cost este de 25.000 u.m. Acest imobil a fost dat în folosinţă pe l iulie N. La 31.12.

N, activul este evaluat la valoarea sa justă, estimată la 25.300 u.m. De la data punerii în funcţiune, imobilul a fost amortizat pentru 500 u.m. La 31.12.N+1, valoarea justă a imobilului este de 26.000 u.m. Să se prezinte înregistrările contabile la 31.12.N şi la 31.12.N+1, ştiind că societatea foloseşte pentru evaluare modelul valorii juste, în conformitate cu IAS 40 „Investiţii imobiliare". La 31.12.N se contabilizează următoarele: -anularea amortizării cumulate, prin imputare asupra valorii de intrare a imobilului de plasament: Amortizarea Imobilelor de plasament = Imobile de plasament 500 -recunoaşterea diferenţei dintre valoarea justă a imobilului de plasament şi valoarea sa contabilă [25.300 - (25.000 - 500)]: Imobile de plasament = Venituri din imobile de plasament 800 La 31.12.N+1 se recunoaşte variaţia valorii juste (26.000 - 25.300): Imobile de plasament = Venituri din imobile de plasament 700 Până pe l august N, întreprinderea a ocupat un imobil cu birouri, imobil care se află în proprietatea sa. Pe l august N, societatea 1-a închiriat altor societăţi, astfel încât imobilul a devenit imobil de plasament. La această dată se cunosc următoarele informaţii privind imobilul: valoarea justă 14.000 u.m., valoarea de intrare 10.000 u.m., amortizarea cumulată 4.000 u.m. Presupunem că valoarea justă devine 13.500 u.m. la 31.12.N şi 14.200 u.m. la 31.12.N+1. Să se contabilizeze schimbarea clasificării imobilului la l august N şi evaluarea acestuia la 31.12.N şi la 31.12.N+1, ştiind că societatea foloseşte modelul valorii juste, în conformitate cu IAS 40. Schimbarea clasificării imobilului la l august N generează următoarele înregistrări contabile: -anularea amortizării cumulate, prin imputare asupra valorii de intrare a clădirii: Amortizarea clădirilor = Clădiri 4.000 -recunoaşterea imobilului de plasament, evaluat la valoarea justă, şi a diferenţei dintre valoarea justă a imobilului de plasament şi valoarea sa contabilă [14.000 - (10.000 4.000)] ca elemente de capitaluri proprii: Imobile de plasament = % 14.000 Clădiri 6.000 Rezerve din reevaluare 8.000 La 31.12.N se recunoaşte diminuarea valorii juste (14.000 - 13.500): Cheltuieli cu imobile de plasament = Imobile de plasament 500 La 31.12.N+1 se recunoaşte variaţia valorii juste (14.200 - 13.500): Imobile de plasament = Venituri din imobile de plasament 700