You are on page 1of 138

©2010 Sony Corporation 4-257-661-41(2

)
PRS-650
Gebruikershandleiding
Digital Book Reader
Klikken voor onmiddellijke toegang!
Inhoudsopgave Index
2
Inhoudsopgave Index
GEFELICITEERD
Uw Reader Touch Edition™ is uitgerust met deze
handige functies:
ª
Zuivere aanraking – Een hoogwaardig
aanraakscherm waarmee u moeiteloos kunt
navigeren door te wrijven om pagina's om te
slaan en te tikken om een bladwijzer toe te
voegen, notities te nemen en te markeren.
ª
Lettertypezoom – Vergroot het tekstformaat
naar wens of zoom in op beelden om deze
van dichterbij of duidelijker te bekijken.
ª
Woordenboek – Dubbelklik op een woord
om te weten wat het betekent of hoe het
wordt vertaald.
Lees snel verder, er valt nog zoveel meer te
ontdekken!
ª
Personaliseer het standby-scherm met uw
favoriete foto.

Inhoudsopgave Index
ª
Organiseer de bibliotheek op uw Reader™ met
behulp van de functie Collecties om het boek
dat u wilt lezen terug te vinden.
ª
Verlies de tijd nooit uit het oog met de
klokweergave* (telkens wanneer u op de
OPTIONS-knop drukt).
* Stel de tijd in met de instelling [Datum en tijd] (
¯
90).
Raadpleeg deze Gebruikershandleiding voor meer
informatie.
4
Inhoudsopgave Index
Nuttige functies
Annotatie
ª
Een bladwijzer maken (
¯
9)
ª
Een woord/woorden markeren (
¯
40)
ª
Een notitie in handschrift toevoegen (
¯
41)
ª
Een notitie toevoegen (
¯
42)
Formaat wijzigen
ª
Het tekstformaat aanpassen (
¯
47)
ª
De paginamodus wijzigen (
¯
48)
Inzoomen (
¯
49)
Inhoudsweergave aanpassen (
¯
52)
5
Inhoudsopgave Index
Zoeken
ª
Notities zoeken in een boek (
¯
44), in boeken
(
¯
46)
ª
Trefwoorden zoeken (
¯
55)
ª
Een boek zoeken (
¯
5)
Naar een pagina gaan (
¯
57)
Woordenboek
ª
Wanneer u een boek leest (
¯
60)
ª
Als applicatie (
¯
82)
ª
Lijst van reeds opgezochte woorden (
¯
6)
Periodieken lezen (
¯
65)
Collectiebeheer
ª
Aanmaken (
¯
68)
ª
Inhoud toevoegen (
¯
70)
ª
Verwijderen (
¯
72)
6
Inhoudsopgave Index
Andere applicaties
ª
Handschrift (
¯
77)
ª
Kladblok (
¯
80)
ª
Fotoviewer (
¯
8)
ª
Audiospeler (
¯
85)
Ondersteunde bestandsindelingen (
¯
119)
Specificaties (
¯
19)
7
Inhoudsopgave Index
Hoofdstuk 1
Aan de slag .................................................. 8-20
Onderdelen en bedieningselementen ............... 8
De Reader opladen .................................................. 12
Tips om energie te besparen ............................... 14
Hoe eBooks kopen ................................................... 17
Ondersteuning .......................................................... 18
Specificaties ............................................................... 19
Aan de slag
8
Inhoudsopgave Index
Onderdelen en
bedieningselementen
H
Aan/uit-schakelaar
Doel Handeling
Inschakelen of
activeren vanuit
de slaapmodus*
1
Naar rechts verschuiven en snel loslaten.
Activeren van de
slaapmodus
Verschuiven en snel loslaten. Het stand-
byscherm*
2
wordt weergegeven.
Volledig
uitschakelen
Wanneer de Reader niet in slaapmodus staat,
verschuiven en meer dan seconden
vasthouden. Volg de instructies op het scherm.
*
1
Het batterijverbruik wordt geminimaliseerd in de slaapmodus.
*
2
Meer informatie over [Standby-scherm] vindt u op
¯
94.
|
Laad-/bedrijfslampje
Rood: bezig met laden
Oranje: tijdens het opstarten/afsluiten/openen intern geheugen
Uit: uit/slaapmodus/Reader in gebruik
Aan de slag
Onderdelen en bedieningselementen
9
Inhoudsopgave Index
Memory Stick Duo™-
media
SD-kaart
Y-teken
Y-teken
|
Memory Stick PRO Duo™-sleuf
M
Toegangslampje geheugenkaart
Licht oranje op bij toegang tot de geheugenkaart.
Æ
SD-kaartsleuf
Opmerking
ª
Zie
¯
112 voor meer informatie over het gebruik van een
geheugenkaart.
Æ
Stylus
Wordt gebruikt voor nauwkeurigere handelingen. Zorg
ervoor dat u de bijgeleverde stylus gebruikt. Plaats
bijgeleverde volledig in de houder wanneer u deze
niet gebruikt.
Onderdelen en bedieningselementen
10
Inhoudsopgave Index
|
Aanraakscherm (
¯
23)
Tik zacht op het scherm met een vinger of met de
bijgeleverde stylus om de Reader te bedienen.
Æ
< >-knoppen (Pagina omslaan)
Druk op < (vorige) of > (volgende) om de pagina om te
slaan.
Houd < of > ingedrukt om continu pagina's om te slaan.
|
-knop (Hoofdscherm) (
¯
29)
Geeft het menu [Hoofdscherm] weer.
m
-knop (Formaat) (
¯
47)
Geeft een hulpprogramma weer om het tekstformaat
te wijzigen, een pagina te zoomen en een
paginamodus te selecteren.
h
OPTIONS-knop (
¯
31)
Hiermee geeft u het menu weer met optionele functies.
Onderdelen en bedieningselementen
11
Inhoudsopgave Index
h
– VOL +*
1
Volumeknop (
¯
87)
Hiermee past u het volume aan tijdens het afspelen
van een audiobestand.
*
1
De +-knop is voorzien van een voelstip voor extra
gebruikscomfort.
h
. Hoofdtelefoonaansluiting
h
1 Micro USB-aansluiting (
¯
12)
Wordt gebruikt voor het overzetten van gegevens en
het opladen van de Reader.
m
RESET-opening (
¯
96)
m
Openingen voor bevestigen van optionele klep
Op dezelfde opening in de linkerbovenhoek van de
Reader kan een optionele accessoireklep worden
bevestigd.
De Reader opladen
12
Inhoudsopgave Index
De Reader opladen
Laad uw Reader op door deze aan te sluiten op uw
computer via de USB-kabel (bijgeleverd).
De laadtijd bij een volledig lege batterij bedraagt ongeveer
uur via een USB-aansluiting of ongeveer 2 uur met de
optionele netspanningsadapter (PRSA-AC1).
Beginnen met
laden Laden voltooid!
Laadtijd tot
3 uur
Licht rood op
Batterij aan het laden*
Wordt uitgeschakeld
Laden voltooid
* Het scherm zal na ongeveer 5 minuten verschijnen wanneer
het laden start vanaf een volledig lege batterij.
De Reader opladen
1
Inhoudsopgave Index
Opmerkingen
ª
De Reader wordt alleen opgeladen wanneer de
aangesloten computer ingeschakeld is.
ª
De Reader kan niet worden gebruikt wanneer deze via USB
aangesloten is op een computer.
Statusaanduidingen tijdens het laden
Pictogram en bericht Status
[Batterij aan het laden] Bezig met laden. Het batterijpictogram
geeft de resterende batterijlading niet
aan tijdens het opladen.
[Laden voltooid] Volledig opgeladen
[Laden gestopt] De Reader is de batterij niet aan
het laden.
Volg de instructies op het scherm.
Tip
ª
Tijdens het laden met de optionele netspanningsadapter
(PRSA-AC1) wordt weergegeven in de statusbalk
(
¯
0). wordt weergegeven wanneer het apparaat
volledig opgeladen is.
De batterijstatus controleren in de statusbalk (
¯
30)
tijdens het gebruik
Batterij laden aanbevolen
Tips om energie te besparen
14
Inhoudsopgave Index
Tips om energie te besparen
De batterij laden
\ Stop het laden van uw Reader pas wanneer
de aanduiding aantoont dat het laden
voltooid is (
¯
12).
\ De laadtijd bij een volledig lege batterij
bedraagt ongeveer uur wanneer u het
toestel aansluit op de USB-poort van een
ingeschakelde computer, en 2 uur wanneer u
het aansluit op de optionele
netspanningsadapter (PRSA-AC1).
\ Als u uw Reader bedient tijdens het laden
met de optionele netspanningsadapter, is
het mogelijk dat het langer duurt vooraleer
de Reader volledig opgeladen is, afhankelijk
van hoe deze wordt gebruikt.
Aanbevolen temperatuur
Gebruik uw Reader binnen het aanbevolen
temperatuurbereik (
¯
19).
Tips om energie te besparen
15
Inhoudsopgave Index
Handelingen die meer energie verbruiken
In de volgende gevallen is het mogelijk dat er
meer energie wordt verbruikt.
\ Bij het bekijken van inhoud met veel
afbeeldingen
\ Bij het afspelen van audiobestanden
\ Bij het bekijken van een korte diashow
\ Bij het gebruik van een externe
geheugenkaart
\ Wanneer u vaak geheugenkaarten plaatst en
uitwerpt
\ Bij een grote hoeveelheid gegevens op een
geheugenkaart
\ Bij het bekijken van ePub- en pdf-bestanden
die slechts gedeeltelijk beantwoorden aan
de documentnormen
\ Bij gebruik van de functies annoteren,
zoeken op trefwoord en zoeken in het
woordenboek
Tips om energie te besparen
16
Inhoudsopgave Index
Tips voor energiebeheer
\ Wanneer u de Reader langer dan een dag
niet zult gebruiken, schakelt u deze volledig
uit (
¯
8, 89).
\ Bewaar de Reader niet gedurende lange
periodes met een lege batterij. Dit kan het
laadvermogen van de geïntegreerde
herlaadbare batterij verminderen.
\ Wij raden het gebruik van de optionele
netspanningsadapter aan (PRSA-AC1). De
prestaties van een lader van een andere
fabrikant kunnen niet worden gegarandeerd.
\ Gebruik de Reader binnen het aanbevolen
temperatuurbereik (
¯
19).
Hoe eBooks kopen
17
Hoe eBooks kopen
Om eBooks te kopen en over te zetten naar de Reader,
moet u eerst de volgende stappen uitvoeren.
1 Installeer de software Reader™ Library.
2 Creëer een account voor de eBook Store.
3 Kies en download eBooks.
4 Autoriseer uw computer en Reader.
5 Selecteer de gekochte eBooks en zet ze over naar uw
Reader.
Na de eerste stappen hebt u alleen nog stappen en 5 nodig
om van meer eBooks te genieten. De Reader wordt geleverd
met stapsgewijze instructies die de bovenstaande initiële
stappen beschrijven. U kunt deze instructies op deze manier
raadplegen.
Pc: klik in het menu Start op "Deze computer"
("Computer" voor Windows Vista, Windows 7) en
dubbelklik vervolgens op het station "READER".
Versleep "eBooks overzetten naar de Reader" naar uw
bureaublad.
Mac: dubbelklik op "READER" op het bureaublad en
versleep "eBooks overzetten naar de Reader" naar het
bureaublad.
Dubbelklik op "eBooks overzetten naar de Reader" en volg
de stapsgewijze instructies.
Ondersteuning
18
Inhoudsopgave Index
Ondersteuning
Raadpleeg eerst "Problemen oplossen" (
¯
96) en de
Help van Reader Library om het probleem op te lossen.
Ondersteuningswebsite
support.sony-europe.com/eBook/PRS
Specificaties
19
Inhoudsopgave Index
Specificaties
Modelnaam
PRS-650
Voedingsbron
Ingebouwde oplaadbare batterij: ,7 V gelijkstroom, 940 mA
USB-communicatie: Hi-Speed USB (voldoet aan USB 2.0)
Levensduur batterij (doorlopend afspelen)
Volledig opgeladen batterij: ongeveer 10.000 keer
opeenvolgend de pagina omslaan als u alleen leest*
1
*
1
Gemeten met behulp van tekstgebaseerde gegevens in
ePub-indeling en een volledig opgeladen batterij, waarbij
pagina's opeenvolgend worden omgeslagen (ongeveer
1 pagina per seconde) binnen het aanbevolen
temperatuurbereik. De werkelijke levensduur van de
batterij kan variëren afhankelijk van het gebruikspatroon
en het apparaat.
Capaciteit beschikbaar voor de gebruiker
Ong. 1,4 GB na initiële instelling
Afhankelijk van de grootte van de voorgeladen fragmenten,
kan de beschikbare geheugencapaciteit variëren.
Gebruiks-/laadtemperatuur
5°C tot 5°C
Specificaties
20
Inhoudsopgave Index
Afmetingen (b/h/d)
Ong. 118,8 × 168 × 9,6 mm
Gewicht
Ong. 215 g
Scherm:
Elektroforetisch scherm 152,4 mm diagonaal
600 × 800 pixels, 0,151 × 0,15 pixels/mm
Grijstinten met 16 gradaties
Uitbreidingssleuven
Memory Stick PRO Duo™-sleuf, SD-kaartsleuf
Zie
¯
112 voor meer informatie over het gebruik van een
geheugenkaart.
Optionele accessoires:
Netspanningsadapter voor Reader (PRSA-AC1)
Wijzigingen in ontwerp en specificaties voorbehouden
zonder voorafgaande kennisgeving.
21
Inhoudsopgave Index
Hoofdstuk 2
Basisbediening ...............................................22
Inhoud lezen ...................................................36
Collecties .........................................................68
Applicaties ......................................................76
Instellingen .....................................................88
Problemen oplossen ......................................96
Bijlage ........................................................... 106
Basisbediening
22
Inhoudsopgave Index
Over de
Gebruikershandleiding
Volg de onderstaande instructies wanneer u deze
Gebruikershandleiding in de Reader leest.
De paginakoppelingen gebruiken
Tik op een paginakoppeling om rechtstreeks naar de
betreffende pagina te gaan (bv.
¯
4). Als u wilt
terugkeren naar de vorige pagina, drukt u op OPTIONS
+
tikt u op [Ga naar]
+
[Vorige weergave].
Een pagina vergroten
Zie "Inzoomen" (
¯
49).
De schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen
afwijken van de eigenlijke afbeeldingen op de Reader.
De koppelingspictogrammen gebruiken
Tik op een van de pictogrammen aan de onderkant
van de pagina om "Inhoudsopgave" of "Index" te
bekijken.
Basisbediening
Aanraakscherm
2
Inhoudsopgave Index
Aanraakscherm
U kunt verschillende bewerkingen uitvoeren met een
vinger of de bijgeleverde stylus (
¯
9).
Eén keer tikken: een item selecteren
Dubbeltikken: voor bladwijzers (
¯
9), onmiddellijk
zoeken in woordenboek (
¯
60), woord zoeken (
¯
55),
markeren (
¯
40), enz.
Voorbeeld: een bladwijzer aanmaken (
¯
39)
Aanraakscherm
24
Inhoudsopgave Index
Tip
ª
Als u een bladwijzer wilt verwijderen, dubbeltikt u op de
bladwijzer.
Wrijven
In de paginaweergave wrijft u over het scherm om een
pagina om te slaan. Raadpleeg
¯
90 om de
voorkeuren te wijzigen.
Wrijven en vasthouden
Wrijf over de pagina en houd deze vast om
herhaaldelijk pagina's om te slaan.
Aanraakscherm
25
Inhoudsopgave Index
Slepen
In de inzoommodus (
¯
49), tikt u op en versleept u het
scherm om de weergegeven pagina te
herpositioneren. In de applicatie [Handschrift] (
¯
77)
of de functie [Aanmaken/Bewerken] (
¯
41), kunt u met
de bijgeleverde stylus (
¯
9) of met een vinger op het
scherm schrijven.
Dubbeltikken en slepen
Dubbeltik op het eerste woord, versleep uw vinger of
de stylus traag naar het laatste woord en laat
vervolgens los om opeenvolgende woorden te
selecteren (
¯
40).
Aanraakscherm
26
Inhoudsopgave Index
Schermtoetsenbord
Het schermtoetsenbord wordt gebruikt om woorden
te zoeken (
¯
55), een tekstmemo aan te maken (
¯
42,
80) en op te zoeken in het woordenboek (
¯
62).
Invoergebied
Doel Voer uit in invoergebied
Bewerken Tik om de cursor te positioneren.
Een teken
verwijderen
Tik waar u de cursor wilt positioneren
en tik op om het teken vlak voor
de cursor te verwijderen.
Het invoeren
voltooien
Tik op [OK], [Zoeken] of [Gereed].
Aanraakscherm
27
Inhoudsopgave Index
Doel Voer uit in invoergebied
Een regeleinde
invoeren
Tik op [Return].
Opmerking
ª
[Return] kan niet worden gebruikt
bij [Zoeken].
Het toetsenbordtype
wijzigen
Tik op [12] om over te schakelen
naar het toetsenbord met symbolen.
Tik op [Abc] om terug te keren.
Het tekentype
wijzigen
Tik op om over te schakelen naar
het toetsenbord met hoofdletters. Tik
op om over te schakelen naar
extra tekens.
Reeds opgezochte
woorden invoeren
Tik op één van de eerder ingevoerde
woorden die onder het invoergebied
worden weergegeven.
Opmerking
ª
De toetsenbordgeschiedenis
(eerder ingevoerde woorden)
bewaart alleen woorden (eventueel
met koppelteken) van 4 tot 15
letters. Nummers en andere
symbolen worden niet bewaard.
Aanraakscherm
28
Inhoudsopgave Index
Optionele tekens invoeren
Als u tikt op een tekentoets en deze blijft aanraken,
worden er optionele tekens weergegeven.
Menu Hoofdscherm
29
Inhoudsopgave Index
Menu Hoofdscherm
Druk op de -knop (Hoofdscherm) om het menu
[Hoofdscherm] te openen.
Periodieken (
¯
65)
Laatst gelezen inhoud
Tikken om boekenlijst weer te
geven (
¯
36)
Nieuw geladen boek(en)
Collectielijst (
¯
68)
Bladwijzers en annotaties
(
¯
46)
Instellingen van Reader (
¯
88)
Meer applicaties (
¯
76)
Statusbalk (
¯
30)
Menu
[Hoofdscherm]
Tip
ª
[Nieuwe levering] wordt weergegeven wanneer een
periodiek wordt overgezet.
Menu Hoofdscherm
0
Inhoudsopgave Index
Over de statusbalk (
¯
29)
Pictogram Beschrijving
Huidig tekstformaat (
¯
47).
Huidige paginapositie in de liggende modus (
¯
54).
Huidige paginapositie in de modus 2- of
-kolommenindeling (
¯
48).
Pagina-aanduiding. Tik hierop om naar een
andere pagina te gaan (
¯
57).
Tijdsaanduiding; Reader toont de huidige tijd
gedurende 5 seconden in het midden van de
statusbalk nadat de knop OPTIONS werd
ingedrukt, en keert dan terug naar de vorige
weergave (ofwel blanco of de pagina-aanduiding).
Volumeniveau-aanduiding; verschijnt alleen wanneer
de volumeknop wordt ingedrukt (
¯
11, 87).
Een ongeldige bewerking.
Audioweergave op de achtergrond.
Batterijstatusaanduiding (
¯
1).
Menu OPTIONS
1
Inhoudsopgave Index
Menu OPTIONS
Wanneer u op de OPTIONS-knop (
¯
10) drukt, wordt
het menu weergegeven voor verwante
supplementaire functies.
Items in het menu OPTIONS
De volgende items worden weergegeven in alfabetische
volgorde. Wanneer het menu OPTIONS wordt weergegeven,
zullen niet alle hieronder weergegeven items in alle
omstandigheden worden weergegeven.
Item Beschrijving/Referentiepagina
[Afspelen hervatten] Het afspelen van audio hervatten (
¯
87).
[Audio beveiligen],
[Boeken beveiligen],
[Tekeningen bev.],
[Publicaties bev.],
[Aantekeningen bev.],
[Foto's beveiligen]
Audio, boeken, tekeningen,
publicaties, tekstmemo's of foto's
beveiligen tegen per ongeluk
verwijderen (
¯
75).
[Audio verwijderen],
[Boeken verwijderen],
[Collecties verwijderen],
[Tekeningen verw.],
[Publicaties verw.],
[Aantekeningen verw.],
[Notities verwijderen],
[Foto's verwijderen],
Audio, boeken, collecties, tekeningen,
publicaties, tekstmemo's, notities en
foto's selecteren en verwijderen van
de Reader (
¯
74).
Menu OPTIONS
2
Inhoudsopgave Index
Item Beschrijving/Referentiepagina
[Bladwijzer
toevoegen]
Creëert een bladwijzer op de pagina
(
¯
9).
[Bladwijzer
verwijderen]
De bladwijzer op de pagina
verwijderen (
¯
9).
[Boek verwijderen],
[Tekening verw.],
[Publicatie verw.],
[Aantekening verw.]
De geopende tekening, publicatie of
tekstmemo of het geopende boek
verwijderen van de Reader.
[Collectie
hernoemen]
De naam van een collectie wijzigen
(
¯
69).
[Diashow aan]/
[Diashow uit]
Een diashow met foto's starten/
stoppen (
¯
8).
[Ga naar] [Historie]: navigeren door eerder
bekeken pagina's (
¯
59).
[Inhoudsopgave]: de inhoudsopgave
weergeven.
[Pagina selecteren]: naar een andere
pagina gaan (
¯
57).
[Vorige weergave]: terugkeren naar
de eerder bekeken pagina (
¯
59).
[Herhalen] Audiobestanden herhaaldelijk
afspelen (
¯
87).
[Informatie] Informatie over de inhoud weergeven.
Menu OPTIONS

Inhoudsopgave Index
Item Beschrijving/Referentiepagina
[Inhoud toevoegen],
[Toevoegen aan
Collectie]
Inhoud toevoegen aan een collectie
(
¯
70).
[Inhoud
verwijderen]
Inhoud verwijderen uit een collectie
(
¯
7).
[Nieuwe collectie],
[Nieuwe Tekening],
[Nieuwe Aantekening]
Een nieuwe collectie (
¯
68), een
tekening (
¯
77) of tekstmemo creëren
(
¯
80).
[Notities] [Aanmaken/Bewerken]:
instrumenten weergeven voor het
toevoegen van een bladwijzer,
markeren, met de hand schrijven en
verwijderen van annotaties (
¯
41).
[Lijst]: geeft de lijst [Notities] van de
inhoud weer (
¯
44).
[Verbergen]/[Weergeven]: annotaties
weergeven/verbergen (
¯
59).
[Oriëntatie] De oriëntatie van het scherm wijzigen
naar staand of liggend (
¯
54).
[Shuffle On]/
[Shuffle Off ]
Alle audiobestanden in willekeurige
volgorde afspelen (
¯
87).
[Sorteer:] De sorteervolgorde van de lijst
wijzigen (
¯
6).
Menu OPTIONS
4
Inhoudsopgave Index
Item Beschrijving/Referentiepagina
[Speelt nu af ] De audiospeler weergeven (
¯
86).
[Standby-scherm
select]
Foto's selecteren voor het stand-
byscherm (
¯
84).
[Terug naar Lijst] De inhoudslijst weergeven.
[Verder lezen] Geeft de laatst gelezen pagina van de
inhoud weer.
[Vorige weergave] Terugkeren naar de vorige bekeken
pagina.
[Weergave
aanpassen]
Aanpassen hoe inhoud wordt
weergegeven (
¯
52).
[Weergeven:] Wijzigt de weergave van de lijst.
[Woord logboeken
vrw]
Eerder opgezochte woorden in het
woordenboek selecteren en
verwijderen (
¯
64).
[Woord logboeken:
boek]
[Woord logboeken:
periodiek]
Geeft in een boek of periodiek een lijst
weer van de laatste 100 woorden die
eerder in het woordenboek werden
opgezocht (
¯
6).
[Woord logboeken:
woordenb.]
Geeft in een woordenboek een lijst
weer van de laatste 100 woorden die
eerder werden opgezocht (
¯
82).
Menu OPTIONS
5
Inhoudsopgave Index
Item Beschrijving/Referentiepagina
[Woordenboek
veranderen]
Een lijst met woordenboeken
weergeven die geselecteerd kunnen
worden.
[Zoeken] In de inhoud op trefwoord ingevoerd
via het schermtoetsenbord (
¯
56).
A/
Y
Geeft het vorige/volgende menu
OPTIONS weer.
Tip
ª
Het ingedrukt houden van de knop OPTIONS gedurende
2 seconden, is hetzelfde als tikken op of drukken op
OPTIONS
+
tikken op [Terug naar Lijst].
Inhoud lezen
6
Inhoudsopgave Index
Boeken lezen
Tik op [Boeken] in het menu [Hoofdscherm] om een
boekenlijst weer te geven. Tik op een gewenst boek
om het te openen.
Tikken om een boek te
openen
Tikken om naar de vorige
pagina te gaan
Tikken om de sorteervolgorde
te wijzigen
Schuifbalk
Titel
Datum van
overdracht
naar Reader
Weergave Status-
pictogram (
¯
37)
Tips
ª
Zie
¯
1 voor meer informatie over het menu OPTIONS.
ª
Meer informatie over het overzetten van eBooks naar de
Reader vindt u op
¯
17.
Inhoud lezen
Boeken lezen
7
Inhoudsopgave Index
Statuspictogram
Pictogram Status
Net overgezette of ongelezen inhoud.
Beveiligde inhoud (
¯
75).
/
Inhoud op een geheugenkaart.
Dagen tot de vervaldatum.
[Verlopen] wordt weergegeven
wanneer het boek is verlopen.
Boeken lezen
8
Inhoudsopgave Index
Bewerkingen op een paginaweergave
: een
toegevoegde
notitie.
Tik om de
toegevoegde
notitie te
bekijken.

: met de
hand geschreven
memo.
Tik om de
bijbehorende
thumbnail te
zien. Tik op de
thumbnail om in
volle grootte te
zien.
Wrijf over het scherm om de
pagina om te slaan
Dubbeltikken
om een
bladwijzer toe
te voegen
Dubbeltikken om
woordenboek te openen/
te zoeken/markering toe te
voegen
Tikken om naar een
andere pagina te gaan
Annotatie
9
Inhoudsopgave Index
Annotatie
Een bladwijzer toevoegen
Aanmaken:
– Dubbeltikken: dubbeltik op de rechterbovenhoek
van de pagina (
¯
2).
– Via het menu OPTIONS: [Bladwijzer toevoegen]
(
¯
1)
– Via het menu OPTIONS: [Notities]
+
[Aanmaken/
Bewerken] (
¯
41)
Verwijderen: dubbeltikken op een bladwijzer.
Een notitie toevoegen in een bladwijzer: zie
¯
42.
Annotatie
40
Inhoudsopgave Index
Een woord/woorden markeren
Markeren op een paginaweergave:
– Een woord: dubbeltik op een woord.
– Opeenvolgende woorden: dubbeltik en sleep (
¯
25).
– In het pop-upvenster tikt u op de stift om te
markeren.
Stift
Sluiten
– Markeren kan in het menu OPTIONS: [Notities]
+

[Aanmaken/Bewerken] (
¯
41).
Verwijderen:
– Via het menu OPTIONS: [Notities]
+
[Aanmaken/
Bewerken] (
¯
41).
Een notitie toevoegen in een markering: zie
¯
42.
Annotatie
41
Inhoudsopgave Index
Een notitie in handschrift toevoegen
Druk op OPTIONS

tik op [Notities]

tik op
[Aanmaken/Bewerken]gebruik de stylus of uw
vinger om een lijn te tekenen.
Pen
Notities in de inhoud
weergeven (

44)
Stift Wissen
Bladwijzer
Automatisch opslaan
en afsluiten
Verwijderen van een getekende lijn/markering: tik op
en veeg over de getekende lijn of markering.
Opmerkingen

Zorg ervoor dat u tijdens het schrijven geen ander deel van
het scherm aanraakt. Dit kan de notities die u schrijft met
de stylus of uw vinger beïnvloeden.

Om ervoor te zorgen dat uw notities correct worden
opgeslagen, mag u de notities niet te dicht tegen de rand van
het scherm met de hand schrijven.

Als u moeilijkheden ervaart bij het schrijven met de hand
of tekenen op uw Reader:
- Zorg ervoor dat u geen overmatige druk uitoefent op het scherm.
- Zorg ervoor dat u niet te snel met de hand schrijft of tekent.
- De notitiefunctie is niet geschikt voor het maken van erg
gedetailleerde tekeningen of het schrijven van kleine tekens.
Annotatie
42
Inhoudsopgave Index
Een notitie toevoegen
1 Tik op een bladwijzer of gemarkeerd woord
+

[via Tekening] of [via Toetsenbord].
Om een handgeschreven notitie toe te voegen, tikt
u op [via Tekening].
Pen
Wissen
Sluiten
Om een memo met ingetikte tekst in te voeren
(
¯
26), tikt u op [via Toetsenbord].
Opmerking
ª
Wanneer u een notitie toevoegt aan de gemarkeerde
tekst in [Aanmaken/Bewerken], deselecteert u
eventuele annotatiepictogrammen en tikt u vervolgens
op de markering.
2 Voer een notitie in
+
tik op [Gereed].
wordt toegevoegd aan de bladwijzer of de
markering. Om de toegevoegde notitie te bekijken,
tikt u op een bladwijzer of markering met .
Tekenzone
Annotatie
43
Inhoudsopgave Index
Opmerkingen

Zorg ervoor dat u tijdens het schrijven geen ander deel van
het scherm aanraakt. Dit kan de notities die u schrijft met
de stylus of uw vinger beïnvloeden.

Om ervoor te zorgen dat uw notities correct worden
opgeslagen, mag u de notities niet te dicht tegen de rand
van het scherm met de hand schrijven.

Als u moeilijkheden ervaart bij het schrijven met de hand
of tekenen op uw Reader:
- Zorg ervoor dat u geen overmatige druk uitoefent op het
scherm.
- Zorg ervoor dat u niet te snel met de hand schrijft of
tekent.
- De notitiefunctie is niet geschikt voor het maken van erg
gedetailleerde tekeningen of het schrijven van kleine
tekens.
Een notitie bewerken
Tik op een bladwijzer of markering met


[Bewerken]

bewerk de notitie

tik op [Gereed].
Een notitie verwijderen
Tik op een bladwijzer of markering met


[Verwijderen]

[Ja].
Een notitie zoeken
44
Inhoudsopgave Index
Een notitie zoeken
Zoeken naar notities in een boek
1 Druk op OPTIONS
+
tik op [Notities]
+
[Lijst].
Een lijst met alle bladwijzers, markeringen en met
de hand geschreven memo's in het huidige boek
wordt weergegeven.
Kop
Nummer geannoteerde
pagina
Type notitie (
¯
45)
Tikken om het sorteertype
te wijzigen
Tip
ª
Zie
¯
1 voor meer informatie over het menu
OPTIONS.
2 Tik op een notitie.
De pagina met de geselecteerde notitie wordt
weergegeven.
Een notitie zoeken
45
Inhoudsopgave Index
Pictogrammen en soorten notities in de lijst [Notities]
Pictogram Soorten notities
Bladwijzer
Bladwijzer met een met de hand
geschreven notitie
Bladwijzer met een tekstnotitie
Markering
Markering met een met de hand
geschreven notitie
Markering met een tekstnotitie
Memo in handschrift
Tip
ª
U kunt instellen dat de notities op de Reader en in Reader
Library worden samengevoegd bij het synchroniseren.
Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer
instructies.
Een notitie zoeken
46
Inhoudsopgave Index
De notities in alle inhoud vinden
1 Tik op [Alle notities] in het menu
[Hoofdscherm].
Een lijst met alle bladwijzers, markeringen en met
de hand geschreven memo's in alle inhoud wordt
weergegeven.
Kop
Datum van annotatie/Titel
van boek of periodiek/
Publicatiedatum/Nummer
geannoteerde pagina
Type notitie (
¯
45)
Tikken om het
sorteertype te wijzigen
Tip
ª
Zie
¯
1 voor meer informatie over het menu
OPTIONS.
2 Tik op een notitie in de lijst.
De pagina met de geselecteerde notitie wordt
weergegeven.
Formaat wijzigen
47
Inhoudsopgave Index
Formaat wijzigen
Druk op (
¯
10) om het formaat te wijzigen.
Formaataanduiding
Sluiten
Tekstformaten
Het tekstformaat aanpassen: een van de
tekstformaatpictogrammen selecteren en sluiten.
Opmerkingen
Wanneer u PDF-bestanden bekijkt in een ander formaat dan
[S] (klein), kan het volgende zich voordoen.
ª
Het formaat [S] (klein) is het standaardtekstformaat. Als er
een ander tekstformaat geselecteerd wordt, is het mogelijk
dat het tekstformaat niet correct gewijzigd wordt.
ª
Functies als markeren, zoeken of tijdelijk selecteren van
een woord werken mogelijk evenmin correct.
ª
Tabellen en afbeeldingen worden mogelijk niet correct
weergegeven.
ª
Het formaat van een pagina met uitsluitend beelden kan
niet worden gewijzigd.
Formaat wijzigen
48
Inhoudsopgave Index
De paginamodus wijzigen
U kunt een pagina vergroten door de paginamodus te
selecteren.
1 Druk op
+
tik op [Pagina-modus].
2 Tik op een van de volgende items.
Menu [Pagina-modus]
Item van [Pagina-modus] Beschrijving
[Origineel] De oorspronkelijke lay-out van de
pagina weergeven.
[Zonder marges]*
1
De marges verwijderen.
[2-kolommen
indeling]
De pagina in numerieke volgorde weergeven
door de pagina in vier te verdelen.
[-kolommen
indeling]
De pagina in numerieke volgorde weergeven
door de pagina in zes te verdelen.
[Volledige pagina]*
2
De pagina vergroten tot een volledige pagina.
*
1
Afhankelijk van de inhoud is het mogelijk dat een pagina
niet kan worden vergroot.
*
2
De modus [Volledige pagina] kan alleen worden gebruikt
met het scherm in liggende modus (
¯
54).
Opmerking
ª
Om een met de hand geschreven memo in te voegen, moet
de paginamodus opnieuw worden ingesteld op [Origineel].
Formaat wijzigen
49
Inhoudsopgave Index
Inzoomen
De huidige pagina kan vergroot worden. De vergroting
kan ook worden vergrendeld, zodat de locatie en de
graad van vergroting behouden kunnen blijven. Deze
functie is nuttig wanneer u een boek met gescande
beelden leest.
1 Druk op
+
tik op [ Inzoomen].
Tip
ª
Tegelijkertijd op en > drukken in het scherm voor
paginaweergave vergroot de pagina onmiddellijk met 10%.
2 Versleep de zoomregelaar of tik herhaaldelijk
op + of – op de zoombalk tot de pagina is
gezoomd tot het gewenste percentage.
Inzoomen
Zoomregelaar
Uitzoomen naar originele formaat
Formaat wijzigen
50
Inhoudsopgave Index
Een specifiek beeld of een bepaalde kolom zoomen
tot schermformaat
Dubbeltik op het beeld dat of de kolom die u wilt
vergroten.
Het beeld- of kolomformaat wordt automatisch
vergroot om in het scherm te passen, en de vergroting
versleep vergrendeld.
Tip
ª
In de inzoommodus kunt u naar de volgende/vorige
pagina gaan met de modus zoomvergrendeling
([ Vergrend.]).
Formaat wijzigen
51
Inhoudsopgave Index
De inzoommodus gebruiken
Tik op Doel
De oriëntatie van het scherm wijzigen.
De paginabreedte aanpassen aan de schermbreedte.
De paginahoogte aanpassen aan de schermhoogte.
[ Vergrend.] De zoomverhouding en het vergrote deel
vergrendelen. Het boek kan worden
gelezen zoals het wordt weergegeven.
[ Ontgrend.] Terugkeren naar de inzoommodus.
Om het venster met vergrendelde zoom te
behouden, drukt u op om af te sluiten. Wanneer
u het boek de volgende keer opent, wordt het
scherm met vergrendelde zoom hersteld.
/ / / * De pagina verschuiven. U kunt de pagina
ook verschuiven door een pagina waarop u
wilt inzoomen, te verslepen of erop te tikken.
Controleren welk deel van de pagina wordt weergegeven.
|
Terugkeren naar de originele weergave.
* Wordt weergegeven in de inzoommodus.
Opmerking
ª
In de inzoommodus kunnen de paginakoppelingen niet
worden gebruikt.
Inhoudsweergave aanpassen
52
Inhoudsopgave Index
Inhoudsweergave aanpassen
Een pagina die niet goed gelezen kan worden, zoals een
gescand of kleurendocument, kan leesbaarder worden
gemaakt door de helderheid en het contrast aan te passen.
1 Druk op OPTIONS
+
tik op [Weergave aanpassen].
2 Tik op een van de volgende items.
Item Beschrijving
[Origineel] De pagina weergeven in de
oorspronkelijke kwaliteit.
[Verzadigd] Verbetert de leesbaarheid door het
contrast te versterken.
[Details] Compensatie achtergrondlicht; duidelijke
weergave van details in een donkere zone.
[Helderder] De helderheid verhogen.
[Donkerder] De helderheid verminderen.
[Op maat]
Instelling op maat (
¯
5).
3 Tik op | om de instelling toe te passen en af
te sluiten.
De wijziging zal alleen worden opgeslagen in de
inhoud die wordt aangepast. Kies [Origineel] wanneer
de standaardinstelling moet worden hersteld.
Inhoudsweergave aanpassen
5
Inhoudsopgave Index
Instelling op maat
1 Tik op
+
versleep de schuifregelaar, of tik
herhaaldelijk op of tot de pagina de
gewenste helderheid en het gewenste contrast
heeft.
Schuifregelaar
Herstelt de waarde van
eerdere instellingen op
maat.
2 Tik op | om de instelling toe te passen en af
te sluiten.
De wijziging zal alleen worden opgeslagen in de
inhoud die wordt aangepast. Kies [Origineel] (
¯
52)
wanneer de standaardinstelling moet worden
hersteld.
Schermoriëntatie
54
Inhoudsopgave Index
Schermoriëntatie
De schermoriëntatie kan worden gewijzigd in staand
(verticaal) of liggend (horizontaal), door in het menu
OPTIONS [Oriëntatie] te selecteren.
Om de richting van de schermoriëntatie te wijzigen,
raadpleegt u [Scherm-oriëntatie] (
¯
91).
Staand Liggend
Positieaanduiding
Zoeken
55
Inhoudsopgave Index
Zoeken
Door een woord/woorden te selecteren
ª
Om een woord te kiezen, dubbeltikt u op een
gewenst woord in de paginaweergave. Om
opeenvolgende woorden te selecteren, raadpleegt u
"Dubbeltikken en slepen" (
¯
25).
Het volgende scherm zal verschijnen.
Zoeken
Sluiten
ª
Om te annuleren, tikt u op | en tikt u gelijk waar in
de paginaweergave.
ª
Om de geselecteerde woorden te zoeken, tikt u op .
Het scherm met het zoekresultaat zal verschijnen. De
resultaten zijn gemarkeerd op de pagina.
ª
Om te annuleren tikt u op | en sluit u af.
ª
Om te navigeren tikt u op of om naar het
vorige/volgende resultaat te gaan.
Zoeken
56
Inhoudsopgave Index
Via het schermtoetsenbord
1 Druk op OPTIONS
+
tik op [Zoeken]
+
voer een
woord in met het schermtoetsenbord (
¯
26)
+

tik op [Zoeken].
Het scherm met het zoekresultaat zal verschijnen.
De resultaten zijn gemarkeerd op de pagina.
2 Tik op of om naar het vorige/
volgende resultaat te gaan.
Om te annuleren tikt u op | en sluit u af.
Tip
ª
Alvorens te zoeken, kan een geselecteerd woord worden
gewijzigd.
Dubbeltik op een woord
+
druk op OPTIONS
+
tik op
[Zoeken]
+
pas het woord met het schermtoetsenbord
aan in het invoergebied
+
tik op [Zoeken].
Naar een pagina gaan
57
Inhoudsopgave Index
Naar een pagina gaan
Met de schuifregelaar
Tik op het paginanummer dat wordt weergegeven in
de statusbalk
+
versleep de schuifregelaar of tik op
een punt op de balk voor paginaverspringing.
Schuifregelaar
Balk voor
paginaverspringing
Paginanummer
Sluiten
Tip
ª
Naar een pagina verspringen kan vanuit het menu
OPTIONS. Druk op OPTIONS
+
tik op [Ga naar]
+
[Pagina
selecteren].
Naar een pagina gaan
58
Inhoudsopgave Index
Volgens paginanummer
Tik op het paginanummer dat wordt weergegeven in
de statusbalk
+
[Pagina # invoeren]
+
tik op de
cijfertoetsen om het paginanummer in te voeren
+

[Ga]. Het toestel gaat naar de opgegeven pagina.
Invoergebied
-toets (Verwijderen)
Als het ingevoerde paginanummer groter is dan het
aantal pagina's in het boek, zal de Reader de laatste
pagina weergeven. Als 0 wordt ingevoerd, zal de eerste
pagina worden weergegeven.
Naar een pagina gaan
59
Inhoudsopgave Index
Door op een koppeling te tikken
De koppeling wordt gemarkeerd op het scherm
weergegeven. Tik op de koppeling om naar de
gekoppelde pagina te springen.
Opmerking
ª
Als een hyperlink gemarkeerd is, drukt u op OPTIONS
+
tik
op [Notities]
+
[Verbergen] om de markering te verbergen.
Terugkeren naar de vorige weergegeven pagina
Druk op OPTIONS
+
tik op [Ga naar]
+
tik op [Vorige
weergave].
Naar eerder bekeken pagina's terugkeren
Druk op OPTIONS
+
tik op [Ga naar]
+
[Historie]
+

(vorige weergave) of (volgende
weergave)
+
|.
Ingesloten woordenboeken gebruiken
60
Inhoudsopgave Index
Ingesloten woordenboeken
gebruiken
Onmiddellijk zoeken naar de betekenis of de vertaling
is mogelijk met de ingesloten woordenboeken.
1 Dubbeltik op een woord.
De kop van de definitie van het woord wordt
weergegeven.
Mogelijke
woorden
(
¯
62)
Definitiegebied
Woordenboek
Titel van huidige woordenboek
Tips
ª
Tik op
Y
om om te schakelen en in een ander
woordenboek te zoeken.
ª
De Reader wordt geleverd met 12 ingesloten
woordenboeken.
– 2 Engelse woordenboeken
– 10 vertalende woordenboeken
Hiermee kunt u Engelse woorden vertalen naar het
Frans, Duits, Spaans, Italiaans of Nederlands, en
omgekeerd.
Ingesloten woordenboeken gebruiken
61
Inhoudsopgave Index
2 Tik op of het gebied met de definitie.
De definitie wordt volledig weergegeven in de
woordenboekviewer. Om naar de volgende pagina
te gaan, wrijft u over het scherm of drukt u op de
< >-knoppen (Pagina omslaan) (
¯
10).
Definitiegebied
(Toetsenbord) (
¯
62)
Tips
ª
Door te dubbeltikken op een woord in het definitiegebied,
wordt het geselecteerde woord opgezocht in hetzelfde
woordenboek. Als u wilt terugkeren naar de vorige
bekeken definitiepagina, drukt u op OPTIONS
+
tikt u op
[Vorige weergave].
ª
Vanaf het menu OPTIONS kunnen de volgende functies
worden gebruikt.
– Overschakelen naar een ander woordenboek en opnieuw
zoeken.
– Woorden weergeven die eerder in het geselecteerde
woordenboek werden opgezocht (
¯
6).
Ingesloten woordenboeken gebruiken
62
Inhoudsopgave Index
Woorden weergeven met dezelfde eerste letters als
het ingevoerde woord
Tik op of (toetsenbord) (
¯
26).
De lijst van woorden die in aanmerking komen, wijzigt
dynamisch wanneer het woord in het invoergebied
gewijzigd wordt.
Lijst met mogelijke woorden
Aantal items en
paginanummer/ totaal
aantal pagina's
De pagina verschuiven
Invoergebied
Ingesloten woordenboeken gebruiken
6
Inhoudsopgave Index
Lijst van eerder opgezochte woorden
1 In de paginaweergave drukt u op OPTIONS
+

tik op [Woord logboeken: boek].
De opgezochte woorden worden opgesomd in
volgorde van meest recent opgezochte woorden.
Woord en definitie
2 Tik op het gewenste woord.
Ingesloten woordenboeken gebruiken
64
Inhoudsopgave Index
Woordlogboeken verwijderen
Druk op OPTIONS
+
tik op [Woord logboeken vrw]
+

tik op het selectievakje van elk woord dat u wilt
verwijderen
+
[Gereed]
+
[Ja].
Tip
ª
Een lijst van woorden die in een woordenboek werden
opgezocht, kan ook worden bekeken door te drukken op
OPTIONS
+
tik op [Woord logboeken: woordenb.] wanneer
u het definitiegebied bekijkt (
¯
61) of de lijst van
mogelijke woorden (
¯
62).
Periodieken lezen
65
Inhoudsopgave Index
Periodieken lezen
U kunt kranten/magazines lezen via [Periodieken] in
het menu [Hoofdscherm].
1 Tik op [Periodieken] in het menu
[Hoofdscherm].
Tip
ª
De recentst overgezette periodiek wordt weergegeven
als [Nieuwe levering] in het menu [Hoofdscherm].
2 Woorden weergeven met om naar de
publicatielijst te gaan.
Tip
ª
Zie
¯
1 voor meer informatie over het menu
OPTIONS.
Periodieken lezen
66
Inhoudsopgave Index
3 Tik op een gewenste publicatie in de lijst.
Publicatiedatum
Kop
voorpagina
Schuifbalk
Weergave Status-
pictogram (
¯
37)
Tikken om de sorteervolgorde
te wijzigen
Tikken om naar de vorige
pagina te gaan
Tikken om een
publicatie te openen
Tip
ª
Zie
¯
1 voor meer informatie over het menu
OPTIONS.
Periodieken lezen
67
Inhoudsopgave Index
4 Gebruik de navigatiebalk om te lezen.
Bewerkingen voor een onderdeel
Vorig onderdeel Terugkeren naar de eerste pagina Volgend onderdeel
Bewerkingen voor een artikel
Vorig artikel Terugkeren naar de eerste
pagina van het onderdeel
Volgend artikel
Tips
ª
Annotaties kunnen worden toegevoegd (
¯
9).
ª
Zie
¯
1 voor meer informatie over het menu OPTIONS.
Collecties
68
Inhoudsopgave Index
Collecties
Aanmaken
U kunt gewenste inhoud op de Reader groeperen in
een collectie.
1 Tik op [Collecties] in het menu
[Hoofdscherm]
+
[Nieuwe collectie].
[Nieuwe collectie]
Tip
ª
Druk op OPTIONS
+
tik op [Nieuwe collectie] om een
collectie te creëren.
Collecties
Collecties
69
Inhoudsopgave Index
2 Voer met het schermtoetsenbord de naam in
van de collectie (
¯
26)
+
tik op [OK].
3 Tik op [Intern geheugen], [Memory Stick™] of
[SD-kaart] om te selecteren waar u de collectie
wilt aanmaken
+
tik op [OK].
Een nieuwe collectie wordt aangemaakt in de lijst
[Collecties].
Tip
ª
U kunt een collectie aanmaken/synchroniseren met Reader
Library. Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer
informatie.
De naam van een collectie wijzigen
Tik in de lijst [Collecties] op de collectie
+
druk op
OPTIONS
+
tik op [Collectie hernoemen]
+
voer een
nieuwe collectienaam in met behulp van het
schermtoetsenbord
+
tik op [OK].
Collecties
70
Inhoudsopgave Index
Inhoud toevoegen
Uit de collecties
Opmerking
ª
Alleen inhoud die zich op dezelfde fysische locatie als de
geselecteerde collectie bevindt, kan worden toegevoegd.
1 Tik op [Collecties] in het menu
[Hoofdscherm]
+
tik op een aangemaakte
collectie.
2 Druk op OPTIONS
+
tik op [Inhoud toevoegen]
+
[Boeken] of [Periodieken].
Selecteer in de lijst met periodieken een periodiek
en vervolgens een publicatie.
3 Tik op de miniatuur van een gewenste inhoud
+
[Gereed].
Collecties
71
Inhoudsopgave Index
Uit de lijst met boeken of publicaties
1 Druk in de lijst met boeken of publicaties op
OPTIONS
+
tik op [Toevoegen aan Collectie].
2 Tik in de collectielijst op een collectie waaraan
u de inhoud wilt toevoegen.
3 Tik op de miniatuur van de gewenste inhoud
+

[Gereed].
U kunt toegevoegde inhoud bekijken in de
collectielijst.
Tip
ª
Om alle boeken of publicaties te selecteren, drukt u op
OPTIONS in de lijst [Boeken toevoegen] of [Publicaties
toevoegen]
+
tik op [Alles selecteren].
Collecties
72
Inhoudsopgave Index
Een collectie verwijderen
Zelfs als u een collectie verwijdert, blijft alle inhoud in
de collectie bewaard op de Reader.
1 Tik op [Collecties] in het menu
[Hoofdscherm].
2 Druk op OPTIONS
+
tik op [Collecties
verwijderen].
3 Tik op het selectievakje van de collecties die u
wilt verwijderen
+
[Gereed]
+
[Ja].
Tip
ª
U kunt een collectie ook verwijderen met Reader Library.
Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer
informatie.
Collecties
7
Inhoudsopgave Index
Inhoud verwijderen
Zelfs als u de inhoud in een collectie verwijdert, wordt
de overeenstemmende inhoud bewaard op de Reader.
1 Tik op [Collecties] in het menu
[Hoofdscherm]
+
tik op een collectie.
2 Druk op OPTIONS
+
tik op [Inhoud
verwijderen].
3 Tik op de miniatuur van de inhoud die u wilt
verwijderen
+
[Gereed]
+
[Ja].
Tips
ª
Om alle inhoud te selecteren, drukt u op OPTIONS na stap
2 hierboven
+
tik op [Alles selecteren].
ª
Wanneer u inhoud verwijdert in [Boeken] of
[Periodieken], wordt de overeenstemmende inhoud
eveneens verwijderd uit de relevante collecties.
Inhoud verwijderen
74
Inhoudsopgave Index
Inhoud verwijderen
Voorbeeld: lijst [Boeken]
1 Tik op [Boeken]
+
druk op OPTIONS
+
tik op
[Boeken verwijderen].
Om te verwijderen: tik op een boekthumbnail met
een lege selectievakje.
Alle boeken wissen: druk op OPTIONS
+
tik [Alles
selecteren].
Om het verwijderen te annuleren: tik op een
boekthumbnail met een aangevinkt selectievakje.
Het wissen van alle boeken annuleren: druk op
OPTIONS
+
tik op [Alles deselecteren].
2 Tik op [Gereed]
+
[Ja].
Geselecteerd aantal items
(Beveiligen)
Selectievakje
Tip
ª
U kunt ook het boek verwijderen dat momenteel wordt
weergegeven. Druk op OPTIONS op de paginaweergave
+

tik op [Boek verwijderen]
+
[Ja].
Inhoud beveiligen
75
Inhoudsopgave Index
Inhoud beveiligen
Voorbeeld: lijst [Boeken]
1 Tik op [Boeken]
+
druk op OPTIONS
+
tik op
[Boeken beveiligen].
Om te beveiligen: tik op een boekthumbnail met .
Alle boeken beveiligen: druk op OPTIONS
+
tik op
[Alles beveiligen].
De beveiliging opheffen: tik op een boekthumbnail
met .
De beveiliging van alle boeken opheffen: druk op
OPTIONS
+
tik op [Alles onbeveiligen].
2 Tik op [Gereed].
Geselecteerd aantal items
(Beveiliging opheffen)
(Beveiligen)
Opmerking
ª
Deze beveiligingsfunctie werkt alleen op de Reader. Beveiligde
inhoud kan nog steeds op de computer worden verwijderd.
Applicaties
76
Inhoudsopgave Index
Applicatiemenu
Via het menu [Applicaties] krijgt u toegang tot nuttige
functies zoals muziek beluisteren tijdens het lezen van
een boek, tekst of een handgeschreven memo
aanmaken, enz.
Tik op het tabblad [Applicaties] in het menu
[Hoofdscherm].
Alle foto's weergeven (
¯
83)
Meest recente foto's
Lijst maken van/creëren van
handgeschreven notitie(s) (
¯
77)
Meest recente tekeningen
Audiospeler (
¯
85)
Om tekstmemo('s) aan te maken/te
bewerken/weer te geven (
¯
80)
Het geselecteerde woordenboek
gebruiken (
¯
82)
Applicaties
Applicatiemenu
77
Inhoudsopgave Index
Tekeningen maken
1 Tik op [Handschrift] bij [Applicaties] in het
menu [Hoofdscherm].
2 Tik op [Nieuwe Tekening].
[Nieuwe Tekening]
Tip
ª
Druk op OPTIONS
+
tik op [Nieuwe Tekening] om een
tekening te maken.
Applicatiemenu
78
Inhoudsopgave Index
3 Tekeninhettekengebiedmetdebijgeleverde
stylusofmetuwvinger

tikop[Gereed].
Als u een lijn wilt wissen, tikt u op

tik of wrijf
over een deel van de lijn.
Pen
Tekengebied
Wissen
Sluiten
Tips

Als u op [Nieuw] tikt, wordt de huidige tekening
opgeslagen en wordt een nieuwe tekeneditor geopend.

Nieuwe tekeningen worden alleen opgeslagen in het interne geheugen.
Opmerkingen

Zorg ervoor dat u tijdens het schrijven geen ander deel van
het scherm aanraakt. Dit kan de notities die u schrijft met
de stylus of uw vinger beïnvloeden.

Om ervoor te zorgen dat uw notities correct worden
opgeslagen, mag u de notities niet te dicht tegen de rand van
het scherm met de hand schrijven.

Als u moeilijkheden ervaart bij het schrijven met de hand
of tekenen op uw Reader:
- Zorg ervoor dat u geen overmatige druk uitoefent op het scherm.
- Zorg ervoor dat u niet te snel met de hand schrijft of tekent.
- De notitiefunctie is niet geschikt voor het maken van erg
gedetailleerde tekeningen of het schrijven van kleine tekens.
Applicatiemenu
79
Inhoudsopgave Index
Gemaakte tekeningen bekijken/bewerken
Na stap 1 (
¯
77) de thumbnail van een tekening die u
wilt weergeven. Tik op [Bewerken] en volg stap
hierboven.
Een tekening/tekeningen verwijderen/beveiligen
Tik op [Handschrift] onder [Applicaties] in het
menu [Hoofdscherm], druk op OPTIONS
+
tik op
[Tekeningen verw.] of [Tekeningen bev.].
Raadpleeg de voorbeeldinstructies voor het
verwijderen van boeken bij "Inhoud verwijderen"
(
¯
74) voor meer informatie over verwijderen.
Raadpleeg de voorbeeldinstructies voor het beveiligen
van boeken bij "Inhoud beveiligen" (
¯
75) voor meer
informatie over beveiligen.
Tip
ª
Na stap 1 (
¯
77) tikt u op de thumbnail van een tekening
die u wilt weergeven en drukt u op OPTIONS
+
tik op
[Tekening verw.] om de weergegeven tekening te
verwijderen.
Applicatiemenu
80
Inhoudsopgave Index
Tekstmemo's aanmaken
1 Tik op [Kladblok] bij [Applicaties] in het
menu [Hoofdscherm].
2 Tik op [Nieuwe Aantekening].
[Nieuwe Aantekening]
Tip

Druk op OPTIONS

tik op [Nieuwe aantekening] om
een tekstmemo te creëren.
3 Voer met het schermtoetsenbord tekst in in
het invoergebied (

26)

tik op [Gereed].
Tips

Als u op [Nieuw] tikt, wordt de huidige tekstmemo
opgeslagen en wordt een nieuwe tekstmemo-editor
geopend.

Nieuwe tekstmemo's worden alleen opgeslagen in het
interne geheugen.
Applicatiemenu
81
Inhoudsopgave Index
Tekstmemo's bekijken/bewerken
Na stap 1 (
¯
80) tikt u op een memo om die weer te
geven. Tik op [Bewerken] en volg stap (
¯
80).
Een tekstmemo in de lijst verwijderen/beveiligen
Tik op [Kladblok] onder [Applicaties] in het menu
[Hoofdscherm], druk op OPTIONS
+
tik op
[Aantekeningen verw.] of [Aantekeningen bev.].
Raadpleeg de voorbeeldinstructies voor het
verwijderen van boeken bij "Inhoud verwijderen"
(
¯
74) voor meer informatie over verwijderen.
Raadpleeg de voorbeeldinstructies voor het beveiligen
van boeken bij "Inhoud beveiligen" (
¯
75) voor meer
informatie over beveiligen.
Tip
ª
Na stap 1 (
¯
80) tikt u op een memo om die weer te geven
en drukt u op OPTIONS
+
tik op [Aantekening verw.] om de
weergegeven memo te verwijderen.
Applicatiemenu
82
Inhoudsopgave Index
Ingesloten woordenboeken gebruiken
1 Tik op [Woordenboek] bij [Applicaties] in
het menu [Hoofdscherm].
De naam van het momenteel geselecteerde
woordenboek wordt bovenaan in het scherm
weergegeven. Om naar een ander woordenboek
over te schakelen, drukt u op OPTIONS
+
tik op
[Woordenboek veranderen].
2 Een woord invoeren met het
schermtoetsenbord (
¯
26)
+
tik op het
mogelijke woord.
De definitie wordt volledig weergegeven in de
woordenboekviewer (
¯
61).
Woorden weergeven met dezelfde eerste letters als
het ingevoerde woord
Tik op (toetsenbord) (
¯
62).
Een lijst weergeven van reeds opgezochte woorden
Druk op OPTIONS
+
tik op [Woord logboeken:
woordenb.].
Raadpleeg
¯
64 voor meer informatie over het
verwijderen van woordlogboeken.
Applicatiemenu
8
Inhoudsopgave Index
Foto's weergeven
U kunt foto's bekijken die in het interne geheugen of
op een geheugenkaart zijn opgeslagen. U kunt uw
favoriete foto's ook instellen voor het stand-byscherm.
1 Tik op [Foto's] bij [Applicaties] in het
menu [Hoofdscherm].
2 Tik op de thumbnail van de gewenste foto in
de lijst.
Tips
ª
Zie
¯
1 voor meer informatie over het menu OPTIONS.
ª
Zie "Ondersteunde bestandsindelingen" (
¯
119).
ª
Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer
informatie over het overzetten van foto’s via Reader
Library naar de Reader.
Een diashow instellen
Druk op OPTIONS
+
tik op [Diashow aan].
Meer informatie over het instellen van de duur van een
diashow vindt u onder [Diashow] bij
[Applicatievoorkeuren] (
¯
91).
Applicatiemenu
84
Inhoudsopgave Index
Instellen als stand-byscherm
In de lijst [Foto’s] drukt u op OPTIONS
+
tik op
[Standby-scherm select]
+
tik op de miniatuur van de
gewenste foto
+
tik op [Gereed].
U kunt de instellingen van [Standby-scherm]
configureren via het menu [Instellingen] (
¯
94).
Tip
ª
Wanneer er twee of meer foto's geselecteerd zijn, wordt de
weergegeven foto gewijzigd telkens wanneer de Reader
overschakelt naar de slaapstand (
¯
8).
Inzoomen op een foto
Druk op (
¯
10) om naar de inzoommodus te gaan.
Versleep de zoombalk (
¯
49) en verschuif het beeld
door het te verslepen.
Tip
ª
Dubbeltik waar u verder wilt inzoomen. Het gedubbeltikte
gebied zal automatisch gecentreerd worden weergegeven
na het inzoomen.
Applicatiemenu
85
Inhoudsopgave Index
Audiobestanden afspelen
Door gebruik te maken van een optionele
hoofdtelefoon, kunt u genieten van audiobestanden.
1 Tik op [Audio] bij [Applicaties] in het menu
[Hoofdscherm].
2 Tik op een gewenst album om naar de
audiolijst te gaan.
3 Tik op een gewenst audiobestand en speel het
af.
Het afspeelscherm wordt weergegeven (
¯
86).
Tips
ª
Zie
¯
1 voor meer informatie over het menu OPTIONS.
ª
Zie "Ondersteunde bestandsindelingen" (
¯
119).
ª
Meer informatie over het overzetten van audiobestanden
naar de Reader met behulp van Reader Library vindt u in
Reader Library Help.
Opmerking
ª
Alleen de thumbnail van een album of audiobestand met
albumhoesinformatie kan worden weergegeven in de
albumlijst.
Applicatiemenu
86
Inhoudsopgave Index
Bewerkingen op het afspeelscherm
Albumhoes
Pictogram Herhalen
Pictogram Willekeurig
Afspelen/pauzeren
Voortgangsbalk voor
afspelen
Volumeaanduiding
Afspeelpictogram wordt
weergegeven tijdens het
afspelen
Afspeelpositie
Naar het begin van het
vorige (of huidige na
meer dan 3 seconden
afspeeltijd)
audiobestand gaan
Naar het begin van het
volgende audiobestand
gaan
Applicatiemenu
87
Inhoudsopgave Index
Doel Handeling
Een song pauzeren
Tik op H.
Het afspelen hervatten
Tik op Þ.
Naar het vorige/volgende
audiobestand gaan
Wrijf over het afspeelscherm.
Naar het begin van het vorige (of
huidige) audiobestand/het begin
van het volgende audiobestand
gaan
Tik op m/Þ.
Opmerking
ª
Naar het begin van het huidige
audiobestand gaan na meer dan
seconden afspeeltijd.
Een audiobestand snel
terugspoelen/snel
vooruitspoelen
Versleep de aanduiding voor de
afspeelpositie of tik op de
voortgangsbalk voor afspelen.
Het volume regelen Druk op de volumeknop. De
volumeaanduiding wordt
weergegeven op de statusbalk.
Songs herhalen
Druk op OPTIONS
+
tik op [Herhalen]
+

tik op [Uit], [Één song] of [Alle songs].
: één song herhalen
: alle songs in het album herhalen
Songs afspelen in willekeurige
volgorde
Druk op OPTIONS
+
tik op [Shuffle
On] of [Shuffle Off ].
: afspelen in willekeurige volgorde
Geluid dempen Houd de volumeknop ingedrukt. Druk
nogmaals op de volumeknop om het
geluid opnieuw in te schakelen.
Instellingen
88
Inhoudsopgave Index
Instellingen wijzigen
Tik op het tabblad [Instellingen] in het menu
[Hoofdscherm].
[Algemene instellingen] (
¯
90)
[Datum en tijd]
[Datum- en tijdsformaat]
[Bladomslag-voorkeur]
[Menutaal]
[Toetsenbord]
[Scherm-oriëntatie]
[Applicatievoorkeuren] (
¯
91)
[Woordenboek]
[Diashow]
[Systeembeheer] (
¯
92)
[Energiebeheer]
[Vergrendeling]
[Standby-scherm]
Instellingen
Instellingen wijzigen
89
Inhoudsopgave Index
[Initialisatie] (
¯
95)
[Instellingen herstellen]
[Verw. toetsenbordhist.]
[Geheugen formatteren]
[Over]
Systeem- en wettelijke informatie over de Reader
weergeven.
[App. uitschkln]
De Reader volledig uitschakelen.
Instellingen wijzigen
90
Inhoudsopgave Index
Menu-items van [Algemene
instellingen]
[Datum en tijd]
Tik op een veld om te wijzigen.
Voer een getal in door te tikken op het numerieke
klavier.
Tik op [OK] om de wijziging toe te passen.
Tip
ª
De datum en tijd van uw Reader worden na de connectie
door de Reader Library automatisch gesynchroniseerd met
uw computer.
[Datum- en tijdsformaat]
Tik op [M-D-J] of [D-M-J] om de datumnotatie te
selecteren.
Tik op [12 uur] of [24 uur] om de tijdsnotatie te
selecteren.
Tik op [OK] om de wijzigingen toe te passen.
[Bladomslag-voorkeur]
De wrijfrichting instellen om pagina's vooruit om te
slaan.
De standaardinstelling is wrijven naar links.
Instellingen wijzigen
91
Inhoudsopgave Index
[Menutaal]
De taal selecteren voor de menu's en berichten van de
Reader.
[Toetsenbord]
Het schermtoetsenbord van uw voorkeur selecteren.
[Scherm-oriëntatie]
De draairichting instellen voor het wijzigen van
staande naar liggende oriëntatie.
Menu-items van
[Applicatievoorkeuren]
[Woordenboek]
Een standaardwoordenboek selecteren.
[Diashow]
De diashow in-/uitschakelen en de duur ervan instellen
tot maximaal 60 seconden.
Opmerking
ª
Afhankelijk van het formaat van de foto's, is het mogelijk
dat de diashow langer duurt.
Instellingen wijzigen
92
Inhoudsopgave Index
Menu-items van [Systeembeheer]
[Energiebeheer]
Met Energiebeheer vermijdt u dat de batterij onnodig
wordt gebruikt.
Energiebeheer werkt als volgt:
ª
Na 10 minuten inactiviteit wordt de slaapstand van
de Reader automatisch geactiveerd en wordt het
batterijverbruik geminimaliseerd.
ª
Na 2* dagen inactiviteit wordt de Reader
automatisch volledig uitgeschakeld en wordt er
geen batterijlading meer verbruikt.
* Als de batterij bijna leeg is, wordt de Reader volledig
uitgeschakeld na 2 dagen inactiviteit.
Opmerking
ª
De slaapstand van de Reader wordt niet geactiveerd na
10 minuten inactiviteit, zelfs niet als [Energiebeheer]
ingesteld is op [Ja], als:
– het apparaat met de bijgeleverde USB-kabel aangesloten
is op een computer
– het apparaat aan het laden is met een
netspanningsadapter (PRSA-AC1) (optioneel)
– er een audiobestand wordt afgespeeld of er een diashow
is ingesteld
Instellingen wijzigen
9
Inhoudsopgave Index
[Vergrendeling]
De Reader vergrendelen met een Pass-code.
Tik op [Ja] om een Pass-code in te stellen.
Voer een getal in van vier cijfers door te tikken op het
numerieke klavier.
Tik op [OK] om de Reader te vergrendelen.
Om te ontgrendelen, voert u de Pass-code in en tikt u
op [OK]. Tik vervolgens op [Nee] om de Reader te
ontgrendelen, en tik op [OK].
Opmerkingen
ª
[0000] is de fabrieksinstelling.
ª
Het valt aan te bevelen om een notitie te maken van uw
Pass-code en die op een veilige plaats te bewaren,
gescheiden van de Reader.
ª
Als u uw Pass-code vergeet, neemt u contact op met de
klantendienst van Sony (
¯
18); bij het ontgrendelen van
uw toestel zal alle inhoud echter worden gewist.
ª
Wanneer de instelling [Vergrendeling] is ingeschakeld,
wordt de Reader niet herkend door uw computer. Stel deze
functie in op [Nee] alvorens de verbinding te maken.
Instellingen wijzigen
94
Inhoudsopgave Index
[Standby-scherm]
Het stand-byscherm instellen tijdens de slaapstand. Bij
[Nee] wordt niets weergegeven in de slaapstand.
ª
[Foto weergeven]: stel in op [Ja] om de
geselecteerde foto's weer te geven op het stand-
byscherm. Meer informatie over de foto's vindt u bij
"Instellen als stand-byscherm" (
¯
84).
ª
[Bericht weergeven]: stel deze optie in op [Ja] om
berichten weer te geven op het stand-byscherm.
Instellingen wijzigen
95
Inhoudsopgave Index
Menu-items van [Initialisatie]
[Instellingen herstellen]
De standaardinstellingen van de Reader herstellen.
Na het herstellen moet u opnieuw de eerste
instellingen doorvoeren.
[Verw. toetsenbordhist.]
Woordvoorspellingen verwijderen voor het
schermtoetsenbord.
[Geheugen formatteren]
Het interne geheugen van de Reader of van een
ingevoerde geheugenkaart formatteren. Met
formatteren wordt alle inhoud op de geselecteerde
opslag verwijderd.
Opmerking
ª
Maak vóór het formatteren een back-up van de gegevens
die u wilt behouden op uw computer, via Reader Library.
Merk op dat beveiligde inhoud ook wordt verwijderd
tijdens het formatteren.
Problemen oplossen
96
Inhoudsopgave Index
Problemen oplossen
Als de Reader niet correct werkt, voert u de volgende
stappen uit om te proberen het probleem op te lossen.
1 Reset de Reader door in de RESET-opening te
drukken met een voorwerp met een fijne punt
of een paperclip

verschuif na 5 seconden de
aan/uit-schakelaar om de Reader te herstarten.
Het opnieuw instellen is niet van invloed op de
inhoud en instellingen die op de Reader zijn
opgeslagen.
Opmerkingen

De bladwijzers, markeringen, met de hand geschreven
memo's of instellingen kunnen worden verwijderd als u
het apparaat reset.

Het scherm verandert niet nadat u in de RESET-opening
hebt gedrukt. Verschuif de aan/uit-schakelaar om de
Reader te herstarten.

Druk niet in de RESET-opening met een breekbare punt
zoals van een mechanische potlood. Dit kan ervoor
zorgen dat de RESET-opening geblokkeerd raakt.
2 Controleer de lijst met symptomen (

97).
3 Als het om een probleem met Reader Library
gaat, kunt u zoeken naar informatie in de Help
van Reader Library.
4 Zoeken naar informatie op de
ondersteuningswebsites (

18).
Problemen oplossen
Problemen oplossen
97
Inhoudsopgave Index
Symptomen
Stroomvoorziening
De batterij kan niet opgeladen worden.
¬
Als op het scherm [Laden gestopt] wordt weergegeven,
controleert u de voorwaarden om de Reader weer te
laden (
¯
12). Als u de Reader laadt door deze aan te
sluiten op uw computer, zorgt u ervoor dat uw computer
ingeschakeld is.
¬
Laad de batterij op bij een temperatuur tussen 5 °C en
5 °C (
¯
19).
De levensduur van de batterij lijkt kort.
¬
De werkingstemperatuur is lager dan 5 °C. Dit komt door
de batterijkenmerken en duidt niet op een storing.
¬
De Reader verliest automatisch batterijkracht, zelfs
wanneer deze gedurende een lange periode niet wordt
gebruikt. Wij raden u aan de Reader opnieuw op te laden
voor u deze inschakelt.
¬
De batterij is nog niet volledig opgeladen. Laad de
Reader op tot het laad-/bedrijfslampje dooft. (Het
batterijpictogram geeft de resterende batterijlading niet
aan tijdens het opladen.)
Problemen oplossen
98
Inhoudsopgave Index
¬
Door de aan/uit-schakelaar te verschuiven, schakelt de
Reader over naar de slaapstand. Er wordt nog een kleine
hoeveelheid batterijlading verbruikt. Om het
batterijverbruik te minimaliseren, en alvorens de
slaapstand te activeren, verschuift u de aan/uit-
schakelaar en houdt u deze langer dan seconden vast
om de Reader uit te schakelen.
¬
in de statusbalk geeft aan dat de Reader een
audiobestand afspeelt, wat batterijvermogen verbruikt. Ga
naar het afspeelscherm en stop het afspelen, indien nodig.
De Reader kan niet worden ingeschakeld.
¬
Mogelijk is er vocht gecondenseerd. Wacht enkele uren
en schakel de Reader in.
¬
De batterij is leeg. Laad de Reader op door deze aan te
sluiten op een computer met behulp van de bijgeleverde
USB-kabel (
¯
12).
Scherm
Het duurt enige tijd voordat het scherm wordt weergegeven.
¬
In een koude omgeving, zoals buitenshuis, kan het enige
tijd duren voordat het scherm wordt weergegeven. Dit
komt door de schermkenmerken en duidt niet op een
storing.
¬
Het kan even duren voor het opstartscherm van de
Reader wordt weergegeven na deze te hebben gereset of
uitgeschakeld.
Problemen oplossen
99
Inhoudsopgave Index
Het scherm is vastgelopen.
¬
Reset de Reader door in de RESET-opening te drukken.
Verschuif vervolgens de aan/uit-schakelaar om de Reader
weer in te schakelen (
¯
8).
Bediening via aanraking werkt niet.
¬
Condens- of stofvorming op het aanraakscherm kan
storingen veroorzaken. Zie “Over het reinigen” (
¯
112)
voor meer informatie.
¬
Voorwerpen die op het aanraakscherm worden geplaatst,
kunnen storingen veroorzaken. Schakel de slaapstand in
of schakel de Reader uit wanneer u deze niet gebruikt.
Inhoud lezen
Een boek kan niet worden gelezen.
¬
Als het boek een vervaldatum heeft, moet u controleren
of het boek al is verlopen (
¯
7).
Een boek dat werd overgezet vanaf uw computer kan niet gelezen
worden.
¬
Mogelijk zijn uw Reader, uw computer of beide
apparaten niet geautoriseerd door Reader Library.
Raadpleeg de Help van Reader Library (
¯
17).
¬
U hebt mogelijk geprobeerd inhoud te lezen die eigendom
is van een andere gebruiker. Inhoud die eigendom is van
een andere gebruiker, kan niet worden gelezen.
¬
De autorisatiegegevens zijn mogelijk beschadigd omdat het
apparaat werd uitgeschakeld terwijl inhoud werd gelezen.
Maak de autorisatie van uw computer en de Reader
ongedaan en autoriseer deze opnieuw via Reader Library.
Raadpleeg Reader Library Help voor meer informatie.
Problemen oplossen
100
Inhoudsopgave Index
¬
Het boek kan beveiligd zijn door Digitale-rechtenbeheer
dat niet wordt ondersteund. Controleer de bron van het
boek voor de compatibiliteit.
¬
Het boek kan een niet-ondersteunde bestandsindeling
bevatten. Controleer de ondersteunde
bestandsindelingen (
¯
119).
[Verder lezen] werkt niet of de bladwijzers ontbreken.
¬
Als de bestandsstatus is gewijzigd (zoals in de volgende
gevallen), kunnen gegevens voor [Verder lezen] of
notities zijn verwijderd.
ª
Een RTF-/PDF-/tekstbestand is bewerkt.
ª
Een boek dat is aangeschaft met een geautoriseerde
Reader, wordt gelezen op een andere niet-
geautoriseerde Reader nadat het boek is overgezet met
een geheugenkaart.
U kunt een overgezet boek niet vinden.
¬
Beveiligde inhoud op de Reader kan verwijderd zijn als deze
na de connectie verwijderd werd van uw computer. Het valt
aan te bevelen om de inhoud met Reader Library te beheren.
¬
Boeken die naar de Reader worden overgezet door
synchronisatie, worden automatisch verwijderd als
dezelfde boeken in Reader Library worden verwijderd
vóór de synchronisatie. Raadpleeg de Help van Reader
Library voor meer informatie.
¬
Verwijder geen mappen of bestanden uit de map
"database" in de Reader. Doet u dit wel, dan kunnen er
notities of inhoud verloren gaan.
Problemen oplossen
101
Inhoudsopgave Index
Audiobestanden afspelen
Een audiobestand kan niet worden afgespeeld.
¬
Audiobestanden die niet worden ondersteund op de
Reader, kunnen niet worden afgespeeld. Meer informatie
over ondersteunde audiobestanden vindt u bij
"Ondersteunde bestandsindelingen" (
¯
119).
Er is geen geluid hoorbaar.
¬
Zet het volume hoger als dit laag is ingesteld (
¯
11).
¬
Als er geen geluid wordt uitgevoerd via de
hoofdtelefoon, moet u controleren of de
hoofdtelefoonstekker stevig is aangesloten op de
hoofdtelefoonaansluiting (
¯
11).
Foto's weergeven
Een foto kan niet worden weergegeven.
¬
Fotobestanden die niet worden ondersteund op de
Reader, kunnen niet worden weergegeven. Meer
informatie over ondersteunde fotobestanden vindt u bij
"Ondersteunde bestandsindelingen" (
¯
119).
¬
Een grote foto kan mogelijk niet worden weergegeven
en het bijbehorende bestand wordt niet in de lijst
weergegeven. Verwijder het fotobestand met Reader
Library.
Problemen oplossen
102
Inhoudsopgave Index
Verbinding met de computer
De Reader kan niet worden bediend.
¬
De Reader kan niet worden gebruikt wanneer deze via
USB aangesloten is op een computer.
De Reader kan niet worden herkend door uw computer.
¬
Er wordt een USB-hub of USB-verlengsnoer gebruikt voor
de aansluiting. De werking kan niet worden gegarandeerd
bij aansluiting via een verlengsnoer of USB-hub. Sluit de
USB-kabel rechtstreeks aan op de computer.
¬
Koppel de USB-kabel los van de Reader en sluit deze na
een tijdje opnieuw aan.
¬
Als de Reader vergrendeld is, zal deze niet door uw
computer worden herkend. Stel [Vergrendeling] in op
[Nee] (
¯
9).
¬
Terwijl de Reader is aangesloten op een computer, mag u
de computer niet inschakelen, opnieuw opstarten,
uitschakelen of activeren vanuit de slaapmodus. De
Reader kan door deze bewerkingen onherkenbaar
worden voor de computer. Koppel de Reader los van de
computer voordat u deze bewerkingen uitvoert.
¬
Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.
¬
Er is mogelijk een probleem met de USB-poort op de
computer. Sluit de bijgeleverde USB-kabel aan op een
andere poort op de computer.
¬
Het kan enige tijd duren voordat de software wordt
herkend door de computer. Wacht een ogenblik.
Problemen oplossen
10
Inhoudsopgave Index
¬
Als het probleem niet wordt verholpen met de
bovenstaande oplossingen, drukt u in de RESET-opening
van de Reader (
¯
96), schakelt u de Reader weer in en
sluit u de bijgeleverde USB-kabel weer aan.
Inhoud kan niet van de computer worden overgezet naar de Reader.
¬
Er is niet voldoende vrije ruimte in het geheugen van de
Reader. Controleer [Over] (
¯
89) voor meer informatie
over vrije ruimte in het interne geheugen, en verwijder
daarna ongewenste gegevens.
¬
De Reader is niet geautoriseerd. Autoriseer de Reader via
Reader Library. Raadpleeg "Uw computer en het Reader-
apparaat machtigen voor eBookwinkels" in de Help van
Reader Library.
De Reader kan niet worden herkend door Reader Library.
¬
Koppel de USB-kabel los van de Reader en sluit deze
opnieuw aan.
De Reader wordt instabiel wanneer deze is aangesloten op een
computer.
¬
Er wordt een USB-hub of USB-verlengsnoer gebruikt voor
de aansluiting. De werking kan niet worden
gegarandeerd bij aansluiting via een verlengsnoer of
USB-hub. Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op de
computer.
Problemen oplossen
104
Inhoudsopgave Index
Geheugenkaart
Inhoud op een geheugenkaart kan niet worden gelezen/
afgespeeld/weergegeven op de Reader.
¬
Controleer of de geheugenkaart in de juiste richting in de
mediasleuf is geplaatst (
¯
9).
¬
Controleer of u een geheugenkaart gebruikt die wordt
ondersteund door de Reader (
¯
112).
¬
Maak de aansluiting van de geheugenkaart voorzichtig
schoon met een zachte doek als deze vuil is (
¯
11).
¬
De Reader is niet geautoriseerd; raadpleeg "Uw computer
en het Reader-apparaat machtigen voor eBookwinkels"
in de Help van Reader Library.
¬
Wanneer u de geheugenkaart in de Reader plaatst, kan
het enige tijd duren voordat de Reader de
inhoudsbestanden op de geheugenkaart herkent als er
veel inhoudsbestanden zijn opgeslagen op de
geheugenkaart.
Inhoud kan niet worden overgezet naar een geheugenkaart.
¬
Ontgrendel de wispreventieschakelaar als deze is
vergrendeld.
¬
Er is niet voldoende vrije ruimte op de geheugenkaart.
Controleer [Over] (
¯
89) voor meer informatie over vrije
ruimte op de geheugenkaart, en verwijder daarna
ongewenste gegevens (
¯
74).
Problemen oplossen
105
Inhoudsopgave Index
¬
Het is niet mogelijk om met de Reader inhoud
rechtstreeks over te zetten naar een geheugenkaart.
Gebruik Reader Library om inhoud over te zetten.
Een geheugenkaart wordt niet herkend door de Reader of Reader
Library.
¬
Als een geheugenkaart geformatteerd werd op uw
computer, is het mogelijk dat u deze niet meer kunt
gebruiken op de Reader en met Reader Library. Wanneer
u een geheugenkaart wilt formatteren, moet u deze
formatteren met de Reader (
¯
95).
Inhoud op een geheugenkaart kan niet worden verwijderd.
¬
Ontgrendel de wispreventieschakelaar als deze is
vergrendeld.
¬
Schakel het kenmerk 'alleen-lezen' van de inhoud op uw
computer uit.
Bijlage
106
Inhoudsopgave Index
Veiligheidsmaatregelen
Richtlijnen voor het verwijderen van de Reader
De ingebouwde oplaadbare batterij van de Reader kan worden gerecycled. Verwijder
de batterij niet zelf, maar neem contact op met Service en ondersteuning van Sony
(
¯
18).
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met
gescheiden inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het
moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband
met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht. Dit betreft de accessoires: Hoofdtelefoon
Bijlage
Veiligheidsmaatregelen
107
Inhoudsopgave Index
Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool
voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De
chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden
toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in
verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient
deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om
ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het
product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch
materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij
veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u
contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Veiligheidsmaatregelen
108
Inhoudsopgave Index
Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor
apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-
0075 Japan. De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt
veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 7027 Stuttgart,
Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in
de afzonderlijke service/garantie documenten.
Veiligheidsmaatregelen
109
Inhoudsopgave Index
Veiligheidsinformatie
ª
De opgenomen inhoud is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik. Voor ander
gebruik van de inhoud is toestemming van de houders van het auteursrecht
vereist.
ª
Sony is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/downloaden of voor
beschadigde gegevens als gevolg van problemen met de Reader of de computer.
ª
Zorg ervoor dat u geen kortsluiting veroorzaakt bij de contacten van de Reader
met metalen voorwerpen.
ª
Als er een onderdeel van het apparaat dat warm wordt gedurende een lange
periode in contact komt met uw huid, kunt u last hebben van
brandwondensymptomen, zoals roodheid, zwellen enz., zelfs als de temperatuur
gematigd is. Vermijd langdurig contact, vooral als u een gevoelige huid hebt.
ª
Vervanging of reparatie voor schade en barsten ten gevolge van het gebruik van
het apparaat vallen niet onder garantie.
ª
Laat het toestel niet vallen en overbelast het niet.
ª
Stel de Reader niet bloot aan zeer fel licht, extreme temperaturen, vocht of
trillingen.
ª
Wikkel de Reader nooit in een voorwerp wanneer het apparaat wordt gebruikt met
de netspanningsadapter. De warmteontwikkeling in de Reader kan storing of
schade veroorzaken.
ª
Plaats geen zware voorwerpen op de Reader en stel de Reader niet bloot aan
hevige schokken. Dit kan een storing of schade veroorzaken.
ª
Laat de Reader niet achter op een instabiele ondergrond.
ª
Stel de Reader niet bloot aan water. De Reader is niet waterdicht.
ª
Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen.
− Laat de Reader niet vallen in een gootsteen of ander voorwerp dat is gevuld met
water.
− Gebruik de Reader niet op vochtige locaties of in slecht weer, zoals in de regen of
sneeuw.
− Laat de Reader niet nat worden.
Als u de Reader aanraakt met natte handen of de Reader in een nat kledingstuk
bewaart, kan de Reader nat worden, waardoor een storing kan optreden.
ª
Het scherm is breekbaar. Wees voorzichtig wanneer u de Reader gebruikt.
ª
Prik mensen niet met de bijgeleverde stylus.
Veiligheidsmaatregelen
110
Inhoudsopgave Index
ª
Wees voorzichtig met de stylus en buig deze niet; bekras het aanraakscherm ook
niet met de stylus.
ª
Gebruik de bijgeleverde stylus alleen voor bewerkingen op het aanraakscherm.
ª
Gebruik deze stylus niet als deze beschadigd of vervormd is.
ª
Voorwerpen die op het aanraakscherm worden geplaatst, kunnen storingen
veroorzaken. Schakel de slaapstand in of schakel de Reader uit wanneer u deze
niet gebruikt.
ª
Plaats geen betaalkaarten met een magnetische codering in de buurt van de
magneet die geïntegreerd is in de Reader. Doet u dit wel, dan wordt de kaart
mogelijk onbruikbaar door de magnetische invloed.
Over warmteontwikkeling
De Reader kan warm worden als deze wordt opgeladen of gedurende lange tijd
wordt gebruikt.
Over de hoofdtelefoon
Verkeersveiligheid
Gebruik de hoofdtelefoon niet terwijl u autorijdt, fietst of een gemotoriseerd
voertuig bestuurt. Dit kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en is in veel
gebieden wettelijk verboden. Het kan ook gevaarlijk zijn om muziek met een hoog
volume af te spelen terwijl u wandelt, met name bij oversteekplaatsen voor
voetgangers. U moet zeer goed opletten of het apparaat niet gebruiken in mogelijk
gevaarlijke situaties.
Gehoorbeschadiging voorkomen
Gebruik de hoofdtelefoon niet op een hoog volume. Gehoorspecialisten
waarschuwen tegen voortdurend en langdurig gebruik op hoog volume. Als u gesuis
in uw oren hoort, verlaagt u het volume of stopt u het gebruik.
Rekening houden met anderen
Houd het volume op een gematigd niveau. Op deze manier kunt u geluiden uit de
omgeving horen en rekening houden met de mensen om u heen.
Waarschuwing
Als het onweert terwijl u de Reader gebruikt, moet u de hoofdtelefoon onmiddellijk
afzetten.
Veiligheidsmaatregelen
111
Inhoudsopgave Index
Over software
ª
Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig kopiëren van de software
of de bijgeleverde handleiding, of het verhuren van de software zonder
toestemming van de eigenaar van het copyright.
ª
SONY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade of verlies van
omzet veroorzaakt door het gebruik van de bij de Reader geleverde software,
inclusief verlies geleden door derden.
ª
De software die bij deze Reader wordt geleverd, kan alleen worden gebruikt met
apparatuur die hiervoor is bedoeld.
ª
De softwarespecificaties kunnen door de voortdurende verbeteringen aan het
product zonder voorafgaand bericht worden veranderd.
ª
Het gebruik van deze Reader met software anders dan de bijgeleverde software
valt niet onder de garantie.
ª
Afhankelijk van de types tekst en tekens wordt de tekst in Reader Library mogelijk
niet correct weergegeven op het apparaat. Mogelijke oorzaken zijn:
− De capaciteit van de Reader.
− De Reader functioneert niet normaal.
− De inhoudsinformatie is geschreven in een taal of met een tekenset die niet
wordt ondersteund op de Reader.
ª
De mogelijkheid om talen van Reader Library weer te geven, is afhankelijk van het
geïnstalleerde besturingssysteem op uw computer. Voor de beste resultaten moet
u ervoor zorgen dat het geïnstalleerde besturingssysteem overeenkomt met de
taal die u wilt weergeven.
− We bieden geen garantie dat alle talen correct worden weergegeven in Reader
Library.
− Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden
mogelijk niet weergegeven.
ª
In deze handleiding wordt aangenomen dat u bekend bent met de basisfuncties
van Windows of Mac OS. Raadpleeg de betreffende handleidingen voor informatie
over het gebruik van uw computer en besturingssysteem.
ª
Als u de apparaatsoftware van de Reader bijwerkt, kunt u ervoor zorgen dat uw
Reader beschikt over de nieuwste functies. De nieuwste software-updates kunnen
worden uitgevoerd via het updatemenu bij Hulp voor Reader Library –
“Controleren op updates”.
Veiligheidsmaatregelen
112
Inhoudsopgave Index
Over voorgeladen inhoud
Er is voorbeeldinhoud vooraf geïnstalleerd op de Reader, zodat u deze meteen kunt
uitproberen. De vooraf geïnstalleerde voorbeeldinhoud is bedoeld om de lees-,
weergave- en luisterfuncties te testen.
Opmerking
ª
Als u de voorbeeldinhoud verwijdert, kunt u deze niet herstellen. Sony kan u ook geen
vervangende inhoud leveren.
Over het reinigen
ª
Maak de Reader schoon met een zachte doek, zoals een reinigingsdoekje voor
brillen.
ª
Als de Reader zeer vuil is, kunt u deze schoonmaken met een zachte doek die licht
is natgemaakt met water of een zacht reinigingsmiddel.
ª
Gebruik geen schuursponsjes, schuurmiddel of oplosmiddelen, zoals alcohol of
benzine, want hiermee kunt u de behuizing beschadigen.
ª
Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
ª
Maak de hoofdtelefoonstekker regelmatig schoon.
ª
Als u op het aanraakscherm tikt of sleept met een vuile stylus, kan het oppervlak
van het scherm worden beschadigd. Veeg de stylus schoon met een droge doek
wanneer deze vuil wordt.
Opmerkingen over geheugenkaarten
Verwijder de beschermkaart uit de geheugensleuf vooraleer u een geheugenkaart
(optioneel) plaatst.
U kunt de volgende geheugenkaarten gebruiken met de Reader.
Memory Stick Duo-media™ Memory Stick Duo™
Memory Stick PRO Duo™
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™
SD-kaart SD-kaart
SDHC-kaart
Veiligheidsmaatregelen
11
Inhoudsopgave Index
Over Memory Stick Duo™
Een Memory Stick Duo™ is een compact IC-opnamemedium met grote capaciteit. Dit
medium werd niet alleen ontworpen voor het uitwisselen/delen van digitale
gegevens met producten die Memory Stick Duo™ ondersteunen, maar ook om dienst
te doen als een verwijderbaar extern opslagmedium waarop gegevens kunnen
worden opgeslagen.
Opmerkingen
ª
De werking van een Memory Stick Duo™ van Sony van maximaal 2 GB is getest met de Reader.
Een correcte werking met alle types Memory Stick Duo™ wordt echter niet gegarandeerd.
ª
De werking van SD-kaarten van maximaal 2 GB is getest met de Reader. De werking van alle SD-
kaarten kan echter niet worden gegarandeerd.
ª
Een M2™ Duo-adapter moet bevestigd worden om een Memory Stick Micro™ te kunnen
gebruiken in een sleuf voor een Memory Stick Duo™.
ª
Door het bestandssysteem dat wordt gebruikt op een Memory Stick™, is het formaat van over te
zetten bestanden beperkt tot minder dan 4 GB.
ª
Gegevens van meer dan 12 MB kunnen niet in één sessie worden opgenomen.
ª
Een Memory Stick™ van standaardformaat kan niet gebruikt worden met dit product
ª
Het maximale aantal songs dat kan worden opgenomen op een Memory Stick PRO™ is 65.55.
Over SD-kaarten
De SD-kaart voldoet aan de norm voor compacte geheugenkaarten en wordt vaak
gebruikt als opslagmedium voor digitale fotocamera's.
Opmerkingen over het gebruik van geheugenkaarten
ª
Plaats een geheugenkaart met het label naar boven gericht in de correcte sleuf tot
deze vastklikt.
ª
De Reader voldoet niet aan het volgende:
− MagicGate™-norm*.
− auteursrechtbeveiliging van SD-kaarten.
* MagicGate™ is de collectieve naam voor technologieën voor inhoudsbeveiliging
die zijn ontwikkeld door Sony.
ª
U kunt gegevens die op een geheugenkaart zijn opgeslagen, niet opnemen of
verwijderen als de wispreventieschakelaar is vergrendeld.
ª
Bewaar een geheugenkaart in de bijbehorende houder wanneer u de
geheugenkaart meeneemt of opbergt.
Veiligheidsmaatregelen
114
Inhoudsopgave Index
ª
Raak de aansluiting van de geheugenkaart niet aan met blote handen of metalen
voorwerpen.
ª
Buig de geheugenkaart niet, laat deze niet vallen en stel deze niet bloot aan
hevige schokken.
ª
Probeer een geheugenkaart niet uit elkaar te halen of aan te passen.
ª
Laat een geheugenkaart niet nat worden.
ª
Vermijd het volgende om gegevensbeschadiging te voorkomen. Sony biedt geen
garantie voor beschadigde gegevens.
− Een geheugenkaart verwijderen of de Reader uitschakelen terwijl gegevens
worden gelezen of geschreven.
− De Reader gebruiken op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan statische
elektriciteit of elektrische storing.
ª
Plak geen andere labels dan het speciale label op het labelgebied.
ª
U mag de Reader niet gebruiken/opbergen op plaatsen waar deze wordt
blootgesteld aan:
− zeer hoge temperaturen, zoals een auto die in de zon staat.
− direct zonlicht.
− hoge luchtvochtigheid of corrosieve stoffen.
ª
Plaats geen incompatibele geheugenkaarten, omdat deze een storing kunnen
veroorzaken.
ª
Gebruik geen vervormde geheugenkaart of adapter.
ª
Als u probeert een Memory Stick Micro™ te plaatsen zonder eerst een M2™ Duo-
adapter te bevestigen, kan deze vast komen te zitten.
ª
Verwijder een geheugenkaart niet uit de mediasleuf terwijl gegevens op de
geheugenkaart worden bewerkt. Als u dit wel doet, worden de bewerkte gegevens
niet opgeslagen.
ª
Houd zowel geheugenkaarten als adapters buiten het bereik van kleine kinderen
om te verhinderen dat deze per ongeluk worden ingeslikt.
ª
Als u het apparaat formatteert, worden alle bestanden, zelfs beveiligde
beeldbestanden, verwijderd.
ª
Wij raden u aan een back-up te maken van belangrijke gegevens. Als u de naam
van een map wijzigt of een map verwijdert via de pc of bestanden verplaatst uit de
map "database" naar een andere map, is het mogelijk dat gegevens die
opgenomen zijn op een geheugenkaart verloren gaan of niet meer kunnen
worden afgespeeld op dit apparaat.
Opmerking betreffende auteursrechten
115
Inhoudsopgave Index
Opmerking betreffende
auteursrechten
De inhoud van elk boek dat vooraf geladen is op dit product, is een werk waarop
copyright rust en is bewerkt met medewerking van de uitgever.
Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig kopiëren van de gegevens
van dit product of de inhoud van deze handleiding (illustraties, verwante
documenten enzovoort) zonder toestemming van de eigenaar van het copyright.
Daarnaast is het gebruik van de gegevens van dit product of de inhoud van deze
handleiding niet toegestaan zonder toestemming van Sony, met uitzondering van
persoonlijk gebruik.
Met uitzondering van persoonlijk gebruik, is het gebruik van audio of foto's die u
opgenomen hebt in strijd met de copyrightwetten, tenzij u hiervoor voorafgaande
toestemming hebt gekregen van de eigenaar van het copyright. Overeenkomstig
kan een Memory Stick™ die beelden of gegevens bevat die beschermd zijn alleen
worden gebruikt binnen de wettelijke beperkingen.
ª
Sony, het Sony-logo, "BBeB", "Reader", "Reader Touch Edition" en de bijbehorende
logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
ª


, "Memory Stick", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG
Duo", "Memory Stick Duo", "Memory Stick Micro", "M2", "MagicGate" en de
bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Sony Corporation.
ª
Bitstream is een gedeponeerd handelsmerk en Dutch, Font Fusion en Swiss zijn
handelsmerken van Bitstream Inc.
ª
Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Media zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
ª
Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de
Verenigde Staten en andere landen.
Opmerking betreffende auteursrechten
116
Inhoudsopgave Index
ª
Deze PRS-650 bevat Adobe® Reader® Mobile-software onder licentie van Adobe
Systems Incorporated, Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Alle
rechten voorbehouden. Adobe en Reader zijn handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated.
ª
MPEG Layer--audiocodeertechnologie en -patenten onder licentie van Fraunhofer
IIS en Thomson.
ª
Dit product bevat software ontwikkeld door The OpenSSL Project voor gebruik in
de OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) Copyright© 1998-2008 The
OpenSSL Project. Alle rechten voorbehouden. Dit product bevat coderingssoftware
geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dit product bevat software
geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Raadpleeg de
"GEBRUIKERSOVEREENKOMST" in de boekenlijst op de Reader voor meer
informatie over de OpenSSL-licentie.
Alle andere systeemnamen en productnamen die worden gebruikt in dit document
zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de respectieve eigenaars.
Daarnaast worden de symbolen voor handelsmerken ™ en gedeponeerde
handelsmerken ® niet gebruikt in dit document.
Programma ©2010 Sony Corporation
Documentatie ©2010 Sony Corporation
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
117
Inhoudsopgave Index
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Dit product bevat de volgende software die onder de GNU General Public License
(hierna vermeld als "GPL") en/of GNU Lesser General Public License (hierna vermeld
als "LGPL") valt.
U mag de broncodes van deze softwareproducten downloaden, aanpassen en
opnieuw verspreiden.
busybox
dosfstools
freetype
intiscripts
kernel
linux-kernel-headers
make
MAKEDEV
modules
mtd
nandboot
procps
sourceryg++
tar
udev
util-linux
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
118
Inhoudsopgave Index
Zie hieronder voor de algemene voorwaarden betreffende GPL en LGPL.
De broncode voor deze softwareproducten is beschikbaar op de website van Sony.
Ga naar de volgende URL om deze te downloaden:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Houd er rekening mee dat Sony niet ingaat op vragen met betrekking tot de inhoud
van de broncode.
Raadpleeg de "GEBRUIKERSOVEREENKOMST" in de boekenlijst op de Reader voor
meer informatie over de GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.
Ondersteunde bestandsindelingen
119
Inhoudsopgave Index
Ondersteunde
bestandsindelingen
De volgende bestandsindelingen kunnen beheerd
worden met Reader Library en overgezet worden naar
de Reader.
Boek
ª
EPUB-bestand (bestandsextensie .epub)
EPUB (OPS versie 2.0) wordt ondersteund
ª
PDF-bestand (bestandsextensie .pdf )
Ondersteuning is gebaseerd op de specificatie PDF 1.6.
ª
BBeB (bestandsextensie .lrf of .lrx)
ª
Tekstbestand (bestandsextensie .txt)
ª
RTF-bestand (bestandsextensie .rtf )
ª
Word-bestand (bestandsextensie .doc of .docx)*
1
*
1
Wanneer u Windows gebruikt, dient Microsoft Word
geïnstalleerd te zijn op uw computer. Word-bestanden
worden door Reader Library automatisch geconverteerd
naar RTF-bestanden tijdens het overzetten naar de Reader
of een compatibele geheugenkaart.
Ondersteunde bestandsindelingen
120
Inhoudsopgave Index
Audio
ª
MP-bestand (bestandsextensie .mp)
Er moet worden voldaan aan de volgende
specificaties om een MP-bestand te importeren.
– Bitsnelheid: 2 tot 20 kbps
– Bemonsteringsfrequentie: 22,05, 44,1 kHz
– Het bestand mag niet beveiligd zijn.
ª
AAC-bestand (bestandsextensie .mp4, .m4a, .mov of .qt)
Er moet worden voldaan aan de volgende
specificaties om een AAC-bestand te importeren.
– Bitsnelheid: 40 tot 20 kbps
– Bemonsteringsfrequentie: 24,0, 44,1, 48,0 kHz
– Het bestand mag niet beveiligd zijn.
Foto
ª
JPEG-bestand (bestandsextensie .jpg of .jpeg)
ª
GIF-bestand (bestandsextensie .gif )*
ª
PNG-bestand (bestandsextensie .png)
ª
BMP-bestand (bestandsextensie .bmp)
* Voor een GIF-bestand met animaties wordt alleen het
eerste frame weergegeven.
Systeemvereisten
121
Inhoudsopgave Index
Systeemvereisten
Reader Library is compatibel met de volgende
besturingssystemen.
Besturingssysteem Beschrijving
Microsoft Windows 7
(2/64 bit)
Windows 7 Starter
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Ultimate
Microsoft Windows
Vista (2/64 bit)
Windows Vista Home Basic met
Service Pack 2 of hoger
Windows Vista Home Premium met
Service Pack 2 of hoger
Windows Vista Business met Service
Pack 2 of hoger
Windows Vista Ultimate met Service
Pack 2 of hoger
Systeemvereisten
122
Inhoudsopgave Index
Besturingssysteem Beschrijving
Microsoft Windows
XP (alleen 2 bit)
Microsoft Windows XP Home Edition
met Service Pack of hoger
Windows XP Professional met Service
Pack of hoger
Windows XP Media Center Edition
2004 & 2005 met Service Pack of
hoger
Apple Macintosh
(alleen 2 bit)
Mac OS X versie 10.6. of hoger
Mac OS X versie 10.5.8 of hoger
Mac OS X versie 10.4.11 of hoger
Processor Windows: 800 MHz Celeron-processor
of sneller
Macintosh: Intel, PowerPC G-, G4- of
G5-processor
RAM 128 MB of meer (minimaal 512 MB
voor Windows 7, Windows Vista)
Vrije ruimte op de
vaste schijf
Windows: 100 MB of meer
Macintosh: 60 MB of meer
Afhankelijk van de hoeveelheid
inhoud is er mogelijk meer ruimte
vereist.
Systeemvereisten
12
Inhoudsopgave Index
Beeldscherm Hoge kleuren of meer, 1024 × 768
pixels of meer (Ware kleuren, 1280 ×
1024 pixels of meer aanbevolen)
Andere apparaten USB-poort (compatibel met High-
Speed USB), aanwijsapparaten zoals
muis of trackpad
ª
Internetverbinding (breedband aanbevolen, hiervoor
worden mogelijk kosten in rekening gebracht) is ook
vereist op uw computer.
ª
Reader Library wordt niet ondersteund door de volgende
omgevingen:
– Een ander besturingssysteem dan de bovenstaande
– Zelfgebouwde computer of zelfgebouwd
besturingssysteem
– Multi-boot-omgeving
– Omgeving met meerdere beeldschermen
124
Inhoudsopgave Index
Inhoudsopgave
GEFELICITEERD ........................................................2
Nuttige functies .......................................................4
Hoofdstuk 1
Aan de slag
Onderdelen en bedieningselementen ............................ 8
De Reader opladen ...............................................................12
Tips om energie te besparen .............................................14
Hoe eBooks kopen ................................................................17
Ondersteuning .......................................................................18
Specificaties .............................................................................19
Inhoudsopgave
125
Inhoudsopgave Index
Hoofdstuk 2
Basisbediening
Over de Gebruikershandleiding ......................................22
Aanraakscherm ......................................................................2
Schermtoetsenbord ........................................................26
Menu Hoofdscherm .............................................................29
Menu OPTIONS ......................................................................1
Inhoud lezen
Boeken lezen ...........................................................................6
Annotatie..................................................................................9
Een bladwijzer toevoegen ............................................9
Een woord/woorden markeren ...................................40
Een notitie in handschrift toevoegen .......................41
Een notitie toevoegen ....................................................42
126
Inhoudsopgave Index
Een notitie zoeken ................................................................44
Zoeken naar notities in een boek ...............................44
De notities in alle inhoud vinden ...............................46
Formaat wijzigen ...................................................................47
De paginamodus wijzigen ............................................48
Inzoomen ............................................................................49
Inhoudsweergave aanpassen ...........................................52
Schermoriëntatie ...................................................................54
Zoeken ......................................................................................55
Naar een pagina gaan ..........................................................57
Ingesloten woordenboeken gebruiken ........................60
Lijst van eerder opgezochte woorden ......................6
Periodieken lezen ..................................................................65
127
Inhoudsopgave Index
Collecties
Collecties ..................................................................................68
Aanmaken ...........................................................................68
Inhoud toevoegen ...........................................................70
Een collectie verwijderen ..............................................72
Inhoud verwijderen .........................................................7
Inhoud verwijderen ..............................................................74
Inhoud beveiligen .................................................................75
Applicaties
Applicatiemenu .....................................................................76
Tekeningen maken ..........................................................77
Tekstmemo's aanmaken ................................................80
Ingesloten woordenboeken gebruiken ...................82
Foto's weergeven .............................................................8
Audiobestanden afspelen .............................................85
128
Inhoudsopgave Index
Instellingen
Instellingen wijzigen ............................................................88
Menu-items van [Algemene instellingen] ...............90
Menu-items van [Applicatievoorkeuren] .................91
Menu-items van [Systeembeheer] .............................92
Menu-items van [Initialisatie] ......................................95
Problemen oplossen
Problemen oplossen ............................................................96
Symptomen ........................................................................97
Bijlage
Veiligheidsmaatregelen ................................................... 106
Opmerking betreffende auteursrechten ................... 115
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE ............................... 117
Ondersteunde bestandsindelingen ............................ 119
Systeemvereisten ............................................................... 121
129
Inhoudsopgave Index
Inhoudsopgave ................................................................... 124
Index ....................................................................................... 10
Index
130
Inhoudsopgave Index
Index
Symbolen
-knop (Hoofdscherm)
.........................................10, 29
OPTIONS-knop ..............10, 31
-knoppen (Pagina
omslaan) ..............................10
-knop (Formaat)
.................................. 10, 47, 84
[Alle notities] ............29, 46
[Applicaties] ..............29, 76
[Audio] .........................76, 85
[Boeken] .....................29, 36
[Collecties] .................29, 68
[Foto's] .......................76, 83
[Handschrift] .............76, 77
[Hoofdscherm] ................29
[Instellingen] ............29, 88
[Kladblok] ...................76, 80
[Periodieken] ...........29, 65
[Woordenboek]........76, 82
[2-kolommen indeling] .....48
[3-kolommen indeling] .....48
A
Aan de slag .............................. 8
Aanraakscherm .............10, 23
Aan/uit-schakelaar ................ 8
De Reader opladen ........12
Standby-scherm
............................. 34, 84, 94
[App. uitschkln] ...............89
Alle notities .....................29, 46
Annotatie................................39
Applicaties .............................76
Applicatiemenu ...................76
Audio ............................. 85, 120
Audiobestanden
afspelen ...............................85
[Aanmaken/Bewerken]
.........................................33, 41
[Aantekeningen bev.]
.........................................31, 81
[Aantekeningen verw.]
.........................................31, 81
Index
131
Inhoudsopgave Index
[Aantekening verw.] ....32, 81
[Afspelen hervatten]...........31
[Algemene instellingen]
.........................................88, 90
[Alles selecteren]/
[Alles deselecteren] .........74
[App. uitschkln] ....................89
[Applicatievoorkeuren]
.........................................88, 91
[Audio beveiligen] ...............31
[Audio verwijderen] ............31
B
Basisbediening .....................22
Batterijstatus ..................13, 30
Bewerkingen op een
paginaweergave ...............38
Bijlage ................................... 106
Boeken ....................................36
Boeken lezen .........................36
[Bladomslag-voorkeur] ......90
[Bladwijzer toevoegen]
.........................................32, 39
[Bladwijzer verwijderen]
................................................32
[Boeken beveiligen] .....31, 75
[Boeken verwijderen]
.........................................31, 74
[Boek verwijderen] .......32, 74
C
Collecties .........................29, 68
[Collectie hernoemen]
.........................................32, 69
[Collecties verwijderen]
.........................................31, 72
D
De notities in alle inhoud
vinden ..................................46
De Reader opladen .............12
Batterijstatus ....................13
Laad-/bedrijfslampje
...................................... 8, 12
Statusaanduidingen
tijdens het laden..........13
USB-aansluiting .......11, 12
Index
132
Inhoudsopgave Index
De paginamodus wijzigen
................................................48
Diashow .................... 32, 83, 91
[Datum en tijd] .....................90
[Datum- en tijdsformaat]
................................................90
[Details] ...................................52
[Diashow] ...............................91
[Diashow aan]/
[Diashow uit]...............32, 83
[Donkerder] ...........................52
E
eBook Store ...........................17
Een bladwijzer toevoegen
................................................39
Een collectie aanmaken ....68
Een collectie verwijderen
................................................72
Een ingesloten
woordenboek gebruiken
.........................................60, 82
Een notitie in handschrift
toevoegen ..........................41
Een notitie toevoegen .......42
Een notitie zoeken ..............44
Annotatie ..........................39
Pictogrammen en
soorten notities in de
lijst [Notities] .................45
Een woord/woorden
markeren .............................40
Energiebeheer. ..............88, 92
Aan/uit-schakelaar........... 8
De Reader opladen ........12
Tips om energie te
besparen ........................14
Standby-scherm
............................. 34, 88, 94
[App. uitschkln] ...............89
[Energiebeheer] ............88, 92
Index
133
Inhoudsopgave Index
F
Functies...................................... 4
Formaat.wijzigen..................47
Foto's..................................76,.83
Diashow................ 32,.83,.91
Inzoomen....................49,.84
Ondersteunde.
bestandsindelingen.
......................................... 119
Standby-scherm.
.............................. 34,.84,.94
[Diashow]....................88,.91
[Diashow.aan]/.
[Diashow.uit]...........32,.83
[Standby-scherm]....88,.94
[Standby-scherm.select].
.....................................34,.84
Foto's.weergeven.................83
[Foto's.beveiligen]................31
[Foto's.verwijderen].............31
G
Geheugenkaart..............9,.112
GNU.GENERAL.PUBLIC.
LICENSE.............................. 117
[Ga.naar].................... 32,.57,.59
[Historie]......................32,.59
[Inhoudsopgave].............32
[Pagina.selecteren].
.....................................32,.57
[Vorige.weergave].
.....................................32,.59
[Geheugen.formatteren].
..........................................89,.95
H
Handschrift........ 41,.42,.76,.77
Een.notitie.zoeken..........44
[Notities]............... 33,.41,.44
Herhalen...........................32,.87
Hoe.eBooks.kopen...............17
Hoofdtelefoonaansluiting.
.................................................11
[Helderder]..............................52
[Herhalen]........................32,.87
Index
134
Inhoudsopgave Index
[Historie]..................................32
I
Inhoud.beveiligen................75
Statuspictogram..............37
Inhoud.lezen..........................36
Inhoudsweergave.
aanpassen............................52
Inhoud.toevoegen...............70
Inhoud.verwijderen.............74
Instellingen.............................88
Instellingen.wijzigen...........88
Inzoomen.........................49,.84
[Informatie].............................32
[Inhoudsopgave]..................32
[Inhoud.toevoegen].....33,.70
[Inhoud.verwijderen].
..........................................33,.73
[Initialisatie].....................89,.95
[Instellingen.herstellen].
..........................................89,.95
K
Kranten..............................29,.65
Kladblok............................76,.80
Schermtoetsenbord.......26
Koppeling.........................22,.59
L
Laad-/bedrijfslampje...... 8,.12
Lijst.van.eerder.opgezochte.
woorden...............................63
[Lijst]...................................33,.44
Lijst.[Boeken]..........................36
Status-.pictogram...........37
Sorteren.......................33,.36
[Sorteer:].............................33
[Weergeven:]....................34
[Zoeken].............................35
M
Magazines........................29,.65
Mediasleuf................................ 9
Index
135
Inhoudsopgave Index
Memory Stick PRO Duo™
.........................................9, 112
Memory Stick PRO Duo™-
sleuf ......................................... 9
Menu Hoofdscherm ...........29
Menu [Instellingen] .....29, 88
Menu OPTIONS ....................31
[Menutaal] ..............................91
N
Naar een pagina gaan ........57
Koppeling ..................22, 59
[Ga naar] .............. 32, 57, 59
[Pagina selecteren]
....................................32, 57
[Vorige weergave]...32, 59
Notitie ........................ 39, 42, 44
Annotatie ..........................39
Een bladwijzer
toevoegen .....................39
Tekening .....................41, 42
Een notitie zoeken .........44
Een notitie in handschrift
toevoegen .....................41
Woorden markeren .......40
[Notities] .............. 33, 41, 44
Nuttige functies ..................... 4
[Nieuwe Aantekening]
.........................................33, 80
[Nieuwe collectie].........33, 68
[Nieuwe Tekening] .......33, 77
[Notities] ................... 33, 41, 44
[Aanmaken/Bewerken]
....................................33, 41
[Lijst] ............................33, 44
[Verbergen]/[Weergeven]
...........................................33
[Notities verwijderen] ........31
O
Onderdelen en
bedieningselementen ...... 8
Ondersteunde
bestandsindelingen ..... 119
Ondersteuning .....................18
Opmerking betreffende
auteursrechten............... 115
Index
136
Inhoudsopgave Index
Openingen voor bevestigen
van optionele klep ...........11
Over de
Gebruikershandleiding
................................................22
[Op maat] ...............................52
[Oriëntatie] ......................33, 54
[Origineel] .......................48, 52
[Over] .......................................89
P
Periodieken .....................29, 65
Periodieken lezen ................65
Pictogrammen en soorten
notities in de lijst
[Notities] ..............................45
Problemen oplossen ..........96
Publicaties .......................66, 71
[Pagina-modus] ....................48
[Pagina selecteren] ......32, 57
[Publicaties bev.] ..................31
[Publicatie verw.] .................32
[Publicaties verw.] ...............31
R
Reader Library ......................17
Reset .........................................96
RESET-opening ..............11, 96
S
Schermoriëntatie .................54
Inzoommodus .................51
[Oriëntatie] ................33, 54
[Scherm-oriëntatie]
....................................88, 91
Schermtoetsenbord ...........26
[Toetsenbord] ...........88, 91
[Verw. toetsenbordhist.]
....................................89, 95
SD-kaart ...........................9, 112
SD-kaartsleuf........................... 9
Shuffle ..............................33, 87
Sorteren ...........................33, 36
Specificaties ...........................19
Standaardinstellingen .......95
[Instellingen herstellen]
....................................89, 95
Index
137
Inhoudsopgave Index
Standby-scherm...... 34,.84,.94
Statusaanduidingen.tijdens.
het.laden..............................13
Statusbalk................................30
Statuspictogram...................37
Stylus.......................................... 9
Symptomen............................97
Systeemvereisten.............. 121
[Scherm-oriëntatie]......88,.91
[Shuffle.On]/[Shuffle.Off ].
..........................................33,.87
[Sorteer:]..................................33
[Speelt.nu.af ].........................34
[Standby-scherm]..........88,.94
[Standby-scherm.select].
..........................................34,.84
[Systeembeheer]............88,.92
T
Tekening.................... 41,.42,.77
Tekeningen.maken..............77
Tekstmemo's.aanmaken....80
Tips.om.energie.te..
besparen..............................14
Toegangslampje.
geheugenkaart.................... 9
[Tekeningen.bev.]..........31,.79
[Tekeningen.verw.].......31,.79
[Tekening.verw.]............32,.79
[Terug.naar.Lijst]...................34
[Toetsenbord].................88,.91
[Toevoegen.aan..
Collectie].......................33,.71
U
USB-aansluiting..............11,.12
V
Veiligheidsmaatregelen.
.............................................. 106
Volumeknop....................11,.87
[Verbergen]/[Weergeven].
.................................................33
[Verder.lezen].........................34
[Vergrendeling]..............88,.93
[Verw..toetsenbordhist.].
..........................................89,.95
[Verzadigd].............................52
Index
138
Inhoudsopgave Index
[Volledige pagina] ...............48
[Vorige weergave]
........................... 32, 34, 59, 61
W
Woordenboek ......... 60, 82, 91
Woordenboek
veranderen ...... 35, 60, 91
[Woord logboeken:
woordenb.] .............34, 64
Woordenboek veranderen
.................................. 35, 60, 91
[Weergeven:] .........................34
[Weergave aanpassen]
.........................................34, 52
[Woordenboek] ....................91
[Woordenboek veranderen]
................................................35
[Woord logboeken: boek]
.........................................34, 63
[Woord logboeken:
periodiek] ............................34
[Woord logboeken vrw]
.........................................34, 64
[Woord logboeken:
woordenb.] .........................34
Z
Zoeken .............................35, 55
Zoeken naar notities in een
boek ......................................44
[Zoeken] ...........................35, 56
[Zonder marges] ..................48

GEFELICITEERD
Uw Reader Touch Edition™ is uitgerust met deze handige functies:

Zuivere aanraking – Een hoogwaardig  aanraakscherm waarmee u moeiteloos kunt navigeren door te wrijven om pagina's om te slaan en te tikken om een bladwijzer toe te voegen, notities te nemen en te markeren. Lettertypezoom – Vergroot het tekstformaat  naar wens of zoom in op beelden om deze van dichterbij of duidelijker te bekijken. Woordenboek – Dubbelklik op een woord  om te weten wat het betekent of hoe het wordt vertaald.
Lees snel verder, er valt nog zoveel meer te ontdekken! Personaliseer het standby-scherm met uw  favoriete foto.

Inhoudsopgave

Index

2

Organiseer de bibliotheek op uw Reader™ met  behulp van de functie Collecties om het boek dat u wilt lezen terug te vinden. Verlies de tijd nooit uit het oog met de  klokweergave* (telkens wanneer u op de OPTIONS-knop drukt).
* Stel de tijd in met de instelling [Datum en tijd] ( 90).

Raadpleeg deze Gebruikershandleiding voor meer informatie.

Inhoudsopgave

Index 

Nuttige functies Annotatie Een bladwijzer maken ( 9)  Een woord/woorden markeren ( 40)  Een notitie in handschrift toevoegen ( 41)  Een notitie toevoegen ( 42)  Formaat wijzigen Het  tekstformaat aanpassen ( 47) De  paginamodus wijzigen ( 48) Inzoomen ( 49) Inhoudsweergave aanpassen ( 52) Inhoudsopgave Index 4 .

in boeken  ( 46) Trefwoorden zoeken ( 55)  Een boek zoeken ( 5)  Naar een pagina gaan ( 57) Woordenboek Wanneer u een boek leest ( 60)  Als  applicatie ( 82) Lijst van reeds opgezochte woorden ( 6)  Periodieken lezen ( 65) Collectiebeheer Aanmaken ( 68)  Inhoud toevoegen ( 70)  Verwijderen ( 72)  Inhoudsopgave Index 5 .Zoeken Notities zoeken in een boek ( 44).

Andere applicaties Handschrift ( 77)  Kladblok ( 80)  Fotoviewer ( 8)  Audiospeler ( 85)  Ondersteunde bestandsindelingen ( 119) Specificaties ( 19) Inhoudsopgave Index 6 .

..................................... 8 De Reader opladen ................ 8-20 Onderdelen en bedieningselementen ...............................................................18 Specificaties ................................Hoofdstuk 1 Aan de slag ................................17 Ondersteuning .................................19 Inhoudsopgave Index 7 .....................................................12 Tips om energie te besparen ...........................14 Hoe eBooks kopen..........................

Aan de slag Onderdelen en bedieningselementen  Aan/uit-schakelaar Doel Inschakelen of activeren vanuit de slaapmodus*1 Activeren van de slaapmodus Volledig uitschakelen Handeling Naar rechts verschuiven en snel loslaten. Wanneer de Reader niet in slaapmodus staat. Verschuiven en snel loslaten. *2 Meer informatie over [Standby-scherm] vindt u op  94. *1 Het batterijverbruik wordt geminimaliseerd in de slaapmodus.  Laad-/bedrijfslampje Rood: bezig met laden Oranje: tijdens het opstarten/afsluiten/openen intern geheugen Uit: uit/slaapmodus/Reader in gebruik Inhoudsopgave Index 8 . Volg de instructies op het scherm. verschuiven en meer dan seconden vasthouden. Het standbyscherm*2 wordt weergegeven.

Onderdelen en bedieningselementen Memory Stick Duo™media -teken SD-kaart -teken  Memory Stick PRO Duo™-sleuf  Toegangslampje geheugenkaart  SD-kaartsleuf Zie   112 voor meer informatie over het gebruik van een geheugenkaart. Zorg ervoor dat u de bijgeleverde stylus gebruikt. Opmerking Wordt gebruikt voor nauwkeurigere handelingen.  Stylus Licht oranje op bij toegang tot de geheugenkaart. Inhoudsopgave Index 9 . Plaats bijgeleverde volledig in de houder wanneer u deze niet gebruikt.

 -knop (Formaat) ( 47) Geeft een hulpprogramma weer om het tekstformaat te wijzigen.Onderdelen en bedieningselementen  Aanraakscherm ( 23) Tik zacht op het scherm met een vinger of met de bijgeleverde stylus om de Reader te bedienen.  OPTIONS-knop ( 31) Hiermee geeft u het menu weer met optionele functies. Inhoudsopgave Index 10 .  -knop (Hoofdscherm) ( 29) Geeft het menu [Hoofdscherm] weer. Houd < of > ingedrukt om continu pagina's om te slaan. < >-knoppen (Pagina omslaan) Druk op < (vorige) of > (volgende) om de pagina om te slaan. een pagina te zoomen en een paginamodus te selecteren.

  Hoofdtelefoonaansluiting   Micro USB-aansluiting ( 12) Wordt gebruikt voor het overzetten van gegevens en het opladen van de Reader. *1 De +-knop is voorzien van een voelstip voor extra gebruikscomfort. Inhoudsopgave Index 11 .Onderdelen en bedieningselementen  – VOL +*1 Volumeknop ( 87) Hiermee past u het volume aan tijdens het afspelen van een audiobestand.  RESET-opening ( 96)  Openingen voor bevestigen van optionele klep Op dezelfde opening in de linkerbovenhoek van de Reader kan een optionele accessoireklep worden bevestigd.

De Reader opladen De Reader opladen De laadtijd bij een volledig lege batterij bedraagt ongeveer uur via een USB-aansluiting of ongeveer 2 uur met de optionele netspanningsadapter (PRSA-AC1). Beginnen met laden Laden voltooid! Wordt uitgeschakeld Laadtijd tot 3 uur Laden voltooid Licht rood op Batterij aan het laden* * Het scherm zal na ongeveer 5 minuten verschijnen wanneer het laden start vanaf een volledig lege batterij. Laad uw Reader op door deze aan te sluiten op uw computer via de USB-kabel (bijgeleverd). Inhoudsopgave Index 12 .

Volg de instructies op het scherm. [Laden voltooid] Volledig opgeladen [Laden gestopt] De Reader is de batterij niet aan het laden. Het batterijpictogram geeft de resterende batterijlading niet aan tijdens het opladen. De  Reader kan niet worden gebruikt wanneer deze via USB aangesloten is op een computer.De Reader opladen De  Reader wordt alleen opgeladen wanneer de aangesloten computer ingeschakeld is. De batterijstatus controleren in de statusbalk ( 30) tijdens het gebruik Batterij laden aanbevolen Inhoudsopgave Index 1 . wordt weergegeven wanneer het apparaat volledig opgeladen is. Opmerkingen Statusaanduidingen tijdens het laden Pictogram en bericht Status [Batterij aan het laden] Bezig met laden. Tip Tijdens het laden met de optionele netspanningsadapter  (PRSA-AC1) wordt weergegeven in de statusbalk ( 0).

en 2 uur wanneer u het aansluit op de optionele netspanningsadapter (PRSA-AC1). afhankelijk van hoe deze wordt gebruikt. is het mogelijk dat het langer duurt vooraleer de Reader volledig opgeladen is. Aanbevolen temperatuur Gebruik uw Reader binnen het aanbevolen temperatuurbereik ( 19).Tips om energie te besparen Tips om energie te besparen De batterij laden  Stop het laden van uw Reader pas wanneer de aanduiding aantoont dat het laden voltooid is ( 12).  Als u uw Reader bedient tijdens het laden met de optionele netspanningsadapter. Inhoudsopgave Index 14 .  De laadtijd bij een volledig lege batterij bedraagt ongeveer uur wanneer u het toestel aansluit op de USB-poort van een ingeschakelde computer.

en pdf-bestanden die slechts gedeeltelijk beantwoorden aan de documentnormen  Bij gebruik van de functies annoteren. zoeken op trefwoord en zoeken in het woordenboek Inhoudsopgave Index 15 .  Bij het bekijken van inhoud met veel afbeeldingen  Bij het afspelen van audiobestanden  Bij het bekijken van een korte diashow  Bij het gebruik van een externe geheugenkaart  Wanneer u vaak geheugenkaarten plaatst en uitwerpt  Bij een grote hoeveelheid gegevens op een geheugenkaart  Bij het bekijken van ePub.Tips om energie te besparen Handelingen die meer energie verbruiken In de volgende gevallen is het mogelijk dat er meer energie wordt verbruikt.

schakelt u deze volledig uit ( 8. 89). Inhoudsopgave Index 16 . De prestaties van een lader van een andere fabrikant kunnen niet worden gegarandeerd.  Wij raden het gebruik van de optionele netspanningsadapter aan (PRSA-AC1). Dit kan het laadvermogen van de geïntegreerde herlaadbare batterij verminderen.Tips om energie te besparen Tips voor energiebeheer  Wanneer u de Reader langer dan een dag niet zult gebruiken.  Bewaar de Reader niet gedurende lange periodes met een lege batterij.  Gebruik de Reader binnen het aanbevolen temperatuurbereik ( 19).

Dubbelklik op "eBooks overzetten naar de Reader" en volg de stapsgewijze instructies. 1 Installeer de software Reader™ Library. Versleep "eBooks overzetten naar de Reader" naar uw bureaublad.Hoe eBooks kopen Hoe eBooks kopen Om eBooks te kopen en over te zetten naar de Reader. Windows 7) en dubbelklik vervolgens op het station "READER". Mac: dubbelklik op "READER" op het bureaublad en versleep "eBooks overzetten naar de Reader" naar het bureaublad. 17 . 4 Autoriseer uw computer en Reader. Na de eerste stappen hebt u alleen nog stappen en 5 nodig om van meer eBooks te genieten. Pc: klik in het menu Start op "Deze computer" ("Computer" voor Windows Vista. De Reader wordt geleverd met stapsgewijze instructies die de bovenstaande initiële stappen beschrijven. 5 Selecteer de gekochte eBooks en zet ze over naar uw Reader. 2 Creëer een account voor de eBook Store. 3 Kies en download eBooks. moet u eerst de volgende stappen uitvoeren. U kunt deze instructies op deze manier raadplegen.

Ondersteuningswebsite support.sony-europe.com/eBook/PRS Inhoudsopgave Index 18 .Ondersteuning Ondersteuning Raadpleeg eerst "Problemen oplossen" ( 96) en de Help van Reader Library om het probleem op te lossen.

Gebruiks-/laadtemperatuur 5°C tot 5°C Inhoudsopgave Index 19 .0) Levensduur batterij (doorlopend afspelen) Volledig opgeladen batterij: ongeveer 10.Specificaties Specificaties Modelnaam PRS-650 Voedingsbron Ingebouwde oplaadbare batterij: . kan de beschikbare geheugencapaciteit variëren. waarbij pagina's opeenvolgend worden omgeslagen (ongeveer 1 pagina per seconde) binnen het aanbevolen temperatuurbereik.4 GB na initiële instelling Afhankelijk van de grootte van de voorgeladen fragmenten. Capaciteit beschikbaar voor de gebruiker Ong.7 V gelijkstroom.000 keer opeenvolgend de pagina omslaan als u alleen leest*1 *1 Gemeten met behulp van tekstgebaseerde gegevens in ePub-indeling en een volledig opgeladen batterij. 940 mA USB-communicatie: Hi-Speed USB (voldoet aan USB 2. De werkelijke levensduur van de batterij kan variëren afhankelijk van het gebruikspatroon en het apparaat. 1.

15 pixels/mm Grijstinten met 16 gradaties Uitbreidingssleuven Memory Stick PRO Duo™-sleuf.6 mm Gewicht Ong.8 × 168 × 9. 118.4 mm diagonaal 600 × 800 pixels.Specificaties Afmetingen (b/h/d) Ong. 215 g Scherm: Elektroforetisch scherm 152. Inhoudsopgave Index 20 . Optionele accessoires: Netspanningsadapter voor Reader (PRSA-AC1) Wijzigingen in ontwerp en specificaties voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.151 × 0. 0. SD-kaartsleuf Zie  112 voor meer informatie over het gebruik van een geheugenkaart.

..........88 Problemen oplossen ..................................68 Applicaties .................Hoofdstuk 2 Basisbediening ...........................................96 Bijlage ...................................................................76 Instellingen ..........................36 Collecties ........................................................................................................... 106 Inhoudsopgave Index 21 .......................................22 Inhoud lezen .................

Als u wilt terugkeren naar de vorige pagina. De schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van de eigenlijke afbeeldingen op de Reader.  4). De paginakoppelingen gebruiken Tik op een paginakoppeling om rechtstreeks naar de betreffende pagina te gaan (bv. drukt u op OPTIONS  tikt u op [Ga naar]  [Vorige weergave]. Inhoudsopgave Index 22 . Een pagina vergroten Zie "Inzoomen" ( 49). De koppelingspictogrammen gebruiken Tik op een van de pictogrammen aan de onderkant van de pagina om "Inhoudsopgave" of "Index" te bekijken.Basisbediening Over de Gebruikershandleiding Volg de onderstaande instructies wanneer u deze Gebruikershandleiding in de Reader leest.

enz. Eén keer tikken: een item selecteren zoeken in woordenboek ( 60).Aanraakscherm Aanraakscherm U kunt verschillende bewerkingen uitvoeren met een vinger of de bijgeleverde stylus ( 9). woord zoeken ( 55). Voorbeeld: een bladwijzer aanmaken ( 39) Dubbeltikken: voor bladwijzers ( 9). onmiddellijk Inhoudsopgave Index 2 . markeren ( 40).

Wrijven In de paginaweergave wrijft u over het scherm om een pagina om te slaan. Raadpleeg  90 om de voorkeuren te wijzigen. dubbeltikt u op de bladwijzer. Inhoudsopgave Index 24 .Aanraakscherm Tip Als  u een bladwijzer wilt verwijderen. Wrijven en vasthouden Wrijf over de pagina en houd deze vast om herhaaldelijk pagina's om te slaan.

versleep uw vinger of de stylus traag naar het laatste woord en laat vervolgens los om opeenvolgende woorden te selecteren ( 40). In de applicatie [Handschrift] ( 77) of de functie [Aanmaken/Bewerken] ( 41). Dubbeltikken en slepen Dubbeltik op het eerste woord. kunt u met de bijgeleverde stylus ( 9) of met een vinger op het scherm schrijven.Aanraakscherm Slepen In de inzoommodus ( 49). Inhoudsopgave Index 25 . tikt u op en versleept u het scherm om de weergegeven pagina te herpositioneren.

[Zoeken] of [Gereed]. Tik waar u de cursor wilt positioneren om het teken vlak voor en tik op de cursor te verwijderen. 80) en op te zoeken in het woordenboek ( 62). Invoergebied Doel Bewerken Een teken verwijderen Het invoeren voltooien Inhoudsopgave Voer uit in invoergebied Tik om de cursor te positioneren. Tik op [OK]. een tekstmemo aan te maken ( 42. Index 26 .Aanraakscherm Schermtoetsenbord Het schermtoetsenbord wordt gebruikt om woorden te zoeken ( 55).

Tik om over te schakelen naar op extra tekens. Reeds opgezochte Tik op één van de eerder ingevoerde woorden invoeren woorden die onder het invoergebied worden weergegeven. [Return] kan niet worden gebruikt  bij [Zoeken]. wijzigen Tik op [Abc] om terug te keren. Opmerking Opmerking Inhoudsopgave Index 27 .Aanraakscherm Doel Een regeleinde invoeren Voer uit in invoergebied Tik op [Return]. Het tekentype om over te schakelen naar Tik op wijzigen het toetsenbord met hoofdletters. Het toetsenbordtype Tik op [12] om over te schakelen naar het toetsenbord met symbolen. De  toetsenbordgeschiedenis (eerder ingevoerde woorden) bewaart alleen woorden (eventueel met koppelteken) van 4 tot 15 letters. Nummers en andere symbolen worden niet bewaard.

Aanraakscherm Optionele tekens invoeren Als u tikt op een tekentoets en deze blijft aanraken. Inhoudsopgave Index 28 . worden er optionele tekens weergegeven.

Menu Hoofdscherm Menu Hoofdscherm Druk op de -knop (Hoofdscherm) om het menu [Hoofdscherm] te openen. Laatst gelezen inhoud Tikken om boekenlijst weer te geven ( 36) Nieuw geladen boek(en) Collectielijst ( 68) Bladwijzers en annotaties ( 46) Instellingen van Reader ( 88) Menu Meer applicaties ( 76) [Hoofdscherm] Statusbalk ( 30)  Periodieken ( 65) Tip [Nieuwe levering] wordt weergegeven wanneer een  periodiek wordt overgezet. Inhoudsopgave Index 29 .

verschijnt alleen wanneer de volumeknop wordt ingedrukt ( 11. en keert dan terug naar de vorige weergave (ofwel blanco of de pagina-aanduiding). Tik hierop om naar een andere pagina te gaan ( 57). Audioweergave op de achtergrond. Reader toont de huidige tijd gedurende 5 seconden in het midden van de statusbalk nadat de knop OPTIONS werd ingedrukt. Huidige paginapositie in de modus 2. Huidige paginapositie in de liggende modus ( 54). Een ongeldige bewerking. Batterijstatusaanduiding ( 1). Pagina-aanduiding.of -kolommenindeling ( 48). Inhoudsopgave Index 0 . Tijdsaanduiding. Volumeniveau-aanduiding.Menu Hoofdscherm Over de statusbalk ( 29) Pictogram Beschrijving Huidig tekstformaat ( 47). 87).

zullen niet alle hieronder weergegeven items in alle omstandigheden worden weergegeven. [Aantekeningen verw. publicaties.]. [Boeken verwijderen]. tekeningen. Audio. tekstmemo's of foto's beveiligen tegen per ongeluk verwijderen ( 75). collecties.]. [Tekeningen verw. [Collecties verwijderen].].]. De volgende items worden weergegeven in alfabetische volgorde. Wanneer het menu OPTIONS wordt weergegeven. [Notities verwijderen]. [Tekeningen bev. Inhoudsopgave Beschrijving/Referentiepagina Het afspelen van audio hervatten ( 87). [Foto's verwijderen]. tekstmemo's. Index 1 . Audio. [Boeken beveiligen].]. publicaties.Menu OPTIONS Menu OPTIONS Items in het menu OPTIONS Wanneer u op de OPTIONS-knop ( 10) drukt. tekeningen. wordt het menu weergegeven voor verwante supplementaire functies. Item [Afspelen hervatten] [Audio beveiligen]. [Foto's beveiligen] [Audio verwijderen]. boeken. [Publicaties bev.]. boeken. notities en foto's selecteren en verwijderen van de Reader ( 74). [Aantekeningen bev. [Publicaties verw.

[Historie]: navigeren door eerder bekeken pagina's ( 59). [Inhoudsopgave]: de inhoudsopgave weergeven. De geopende tekening. De naam van een collectie wijzigen ( 69). Index 2 [Herhalen] [Informatie] Inhoudsopgave .]. Een diashow met foto's starten/ stoppen ( 8). Audiobestanden herhaaldelijk afspelen ( 87). [Tekening verw. [Aantekening verw. [Publicatie verw. [Vorige weergave]: terugkeren naar de eerder bekeken pagina ( 59). Informatie over de inhoud weergeven.Menu OPTIONS Item [Bladwijzer toevoegen] [Bladwijzer verwijderen] [Boek verwijderen].]. [Pagina selecteren]: naar een andere pagina gaan ( 57). De bladwijzer op de pagina verwijderen ( 9).] [Collectie hernoemen] [Diashow aan]/ [Diashow uit] [Ga naar] Beschrijving/Referentiepagina Creëert een bladwijzer op de pagina ( 9). publicatie of tekstmemo of het geopende boek verwijderen van de Reader.

Een nieuwe collectie ( 68). Index [Oriëntatie] [Shuffle On]/ [Shuffle Off ] [Sorteer:] Inhoudsopgave . [Nieuwe Tekening]. [Nieuwe Aantekening] [Notities] Beschrijving/Referentiepagina Inhoud toevoegen aan een collectie ( 70). Inhoud verwijderen uit een collectie ( 7). De oriëntatie van het scherm wijzigen naar staand of liggend ( 54). een tekening ( 77) of tekstmemo creëren ( 80). [Verbergen]/[Weergeven]: annotaties weergeven/verbergen ( 59). markeren.Menu OPTIONS Item [Inhoud toevoegen]. Alle audiobestanden in willekeurige volgorde afspelen ( 87). [Toevoegen aan Collectie] [Inhoud verwijderen] [Nieuwe collectie]. De sorteervolgorde van de lijst wijzigen ( 6). met de hand schrijven en verwijderen van annotaties ( 41). [Aanmaken/Bewerken]: instrumenten weergeven voor het toevoegen van een bladwijzer. [Lijst]: geeft de lijst [Notities] van de inhoud weer ( 44).

Foto's selecteren voor het standbyscherm ( 84).] Beschrijving/Referentiepagina De audiospeler weergeven ( 86). Inhoudsopgave Index 4 . Terugkeren naar de vorige bekeken pagina.Menu OPTIONS Item [Speelt nu af ] [Standby-scherm select] [Terug naar Lijst] [Verder lezen] [Vorige weergave] [Weergave aanpassen] [Weergeven:] [Woord logboeken vrw] [Woord logboeken: boek] [Woord logboeken: periodiek] [Woord logboeken: woordenb. Geeft in een woordenboek een lijst weer van de laatste 100 woorden die eerder werden opgezocht ( 82). Aanpassen hoe inhoud wordt weergegeven ( 52). Geeft in een boek of periodiek een lijst weer van de laatste 100 woorden die eerder in het woordenboek werden opgezocht ( 6). Geeft de laatst gelezen pagina van de inhoud weer. De inhoudslijst weergeven. Eerder opgezochte woorden in het woordenboek selecteren en verwijderen ( 64). Wijzigt de weergave van de lijst.

Inhoudsopgave Index 5 . Tip Het  ingedrukt houden van de knop OPTIONS gedurende 2 seconden. Geeft het vorige/volgende menu OPTIONS weer. is hetzelfde als tikken op of drukken op OPTIONS  tikken op [Terug naar Lijst].Menu OPTIONS Item [Woordenboek veranderen] [Zoeken] / Beschrijving/Referentiepagina Een lijst met woordenboeken weergeven die geselecteerd kunnen worden. In de inhoud op trefwoord ingevoerd via het schermtoetsenbord ( 56).

Tikken om naar de vorige pagina te gaan Tikken om de sorteervolgorde te wijzigen Titel Datum van overdracht naar Reader Weergave Statuspictogram ( 37) Tikken om een boek te openen Schuifbalk Tips Zie   1 voor meer informatie over het menu OPTIONS. Tik op een gewenst boek om het te openen. Inhoudsopgave Index 6 . Meer informatie over het overzetten van eBooks naar de  Reader vindt u op  17.Inhoud lezen Boeken lezen Tik op [Boeken] in het menu [Hoofdscherm] om een boekenlijst weer te geven.

Beveiligde inhoud ( 75). / Inhoudsopgave Index 7 . Dagen tot de vervaldatum. [Verlopen] wordt weergegeven wanneer het boek is verlopen. Inhoud op een geheugenkaart.Boeken lezen Statuspictogram Pictogram Status Net overgezette of ongelezen inhoud.

Boeken lezen

Bewerkingen op een paginaweergave
: met de hand geschreven memo. Tik om de bijbehorende thumbnail te zien. Tik op de thumbnail om in volle grootte te zien. : een toegevoegde notitie. Tik om de toegevoegde notitie te bekijken. Wrijf over het scherm om de pagina om te slaan

Dubbeltikken om een bladwijzer toe te voegen

Tikken om naar een Dubbeltikken om woordenboek te openen/ andere pagina te gaan te zoeken/markering toe te voegen Inhoudsopgave Index 8

Annotatie

Annotatie
Een bladwijzer toevoegen
Aanmaken: – Dubbeltikken: dubbeltik op de rechterbovenhoek van de pagina ( 2). – Via het menu OPTIONS: [Bladwijzer toevoegen] ( 1) – Via het menu OPTIONS: [Notities]  [Aanmaken/ Bewerken] ( 41) Verwijderen: dubbeltikken op een bladwijzer. Een notitie toevoegen in een bladwijzer: zie  42.

Inhoudsopgave

Index 

9

Annotatie

Een woord/woorden markeren
Markeren op een paginaweergave: – Een woord: dubbeltik op een woord. – Opeenvolgende woorden: dubbeltik en sleep ( 25). – In het pop-upvenster tikt u op de stift om te markeren.
Sluiten

Stift

– Markeren kan in het menu OPTIONS: [Notities]  [Aanmaken/Bewerken] ( 41). Verwijderen: – Via het menu OPTIONS: [Notities]  [Aanmaken/ Bewerken] ( 41). Een notitie toevoegen in een markering: zie  42.

Inhoudsopgave

Index

40

Annotatie Druk op OPTIONS  tik op [Notities]  tik op [Aanmaken/Bewerken]   gebruik de stylus of uw vinger om een lijn te tekenen.Zorg ervoor dat u geen overmatige druk uitoefent op het scherm. . Als  u moeilijkheden ervaart bij het schrijven met de hand of tekenen op uw Reader: . Dit kan de notities die u schrijft met de stylus of uw vinger beïnvloeden. Inhoudsopgave Index 41 . Opmerkingen Zorg ervoor dat u tijdens het schrijven geen ander deel van  het scherm aanraakt. . mag u de notities niet te dicht tegen de rand van het scherm met de hand schrijven.De notitiefunctie is niet geschikt voor het maken van erg gedetailleerde tekeningen of het schrijven van kleine tekens.Zorg ervoor dat u niet te snel met de hand schrijft of tekent. Stift Wissen Pen Bladwijzer Automatisch opslaan en afsluiten Notities in de inhoud weergeven ( 44) Een notitie in handschrift toevoegen Verwijderen van een getekende lijn/markering: tik op en veeg over de getekende lijn of markering. Om ervoor te zorgen dat uw notities correct worden  opgeslagen.

tikt u op [via Toetsenbord]. deselecteert u eventuele annotatiepictogrammen en tikt u vervolgens op de markering. tikt u op een bladwijzer of markering met . Om de toegevoegde notitie te bekijken. Wanneer u een notitie toevoegt aan de gemarkeerde  tekst in [Aanmaken/Bewerken]. Pen Sluiten Tekenzone Wissen Om een memo met ingetikte tekst in te voeren ( 26). tikt u op [via Tekening]. wordt toegevoegd aan de bladwijzer of de markering. Opmerking 2 Voer een notitie in  tik op [Gereed].Annotatie Een notitie toevoegen 1 Tik op een bladwijzer of gemarkeerd woord  [via Tekening] of [via Toetsenbord]. Inhoudsopgave Index 42 . Om een handgeschreven notitie toe te voegen.

De notitiefunctie is niet geschikt voor het maken van erg gedetailleerde tekeningen of het schrijven van kleine tekens. Een notitie verwijderen Tik op een bladwijzer of markering met [Verwijderen]  [Ja]. Om  ervoor te zorgen dat uw notities correct worden opgeslagen. Als  u moeilijkheden ervaart bij het schrijven met de hand of tekenen op uw Reader: . Dit kan de notities die u schrijft met de stylus of uw vinger beïnvloeden. . .Zorg ervoor dat u niet te snel met de hand schrijft of tekent. Opmerkingen Een notitie bewerken Tik op een bladwijzer of markering met  [Bewerken]  bewerk de notitie  tik op [Gereed]. mag u de notities niet te dicht tegen de rand van het scherm met de hand schrijven. Inhoudsopgave Index  43 .Annotatie Zorg ervoor dat u tijdens het schrijven geen ander deel van  het scherm aanraakt.Zorg ervoor dat u geen overmatige druk uitoefent op het scherm.

markeringen en met de hand geschreven memo's in het huidige boek wordt weergegeven.Een notitie zoeken Een notitie zoeken Zoeken naar notities in een boek 1 Druk op OPTIONS  tik op [Notities]  [Lijst]. Een lijst met alle bladwijzers. Inhoudsopgave Index 44 . 2 Tik op een notitie. De pagina met de geselecteerde notitie wordt weergegeven. Tikken om het sorteertype te wijzigen Kop Nummer geannoteerde pagina Type notitie ( 45) Tip Zie   1 voor meer informatie over het menu OPTIONS.

Een notitie zoeken Pictogrammen en soorten notities in de lijst [Notities] Pictogram Soorten notities Bladwijzer Bladwijzer met een met de hand geschreven notitie Bladwijzer met een tekstnotitie Markering Markering met een met de hand geschreven notitie Markering met een tekstnotitie Memo in handschrift Tip U  kunt instellen dat de notities op de Reader en in Reader Library worden samengevoegd bij het synchroniseren. Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer instructies. Inhoudsopgave Index 45 .

Tikken om het sorteertype te wijzigen Kop Datum van annotatie/Titel van boek of periodiek/ Publicatiedatum/Nummer geannoteerde pagina Type notitie ( 45) Tip Zie   1 voor meer informatie over het menu OPTIONS.Een notitie zoeken De notities in alle inhoud vinden 1 Tik op [Alle notities] in het menu [Hoofdscherm]. De pagina met de geselecteerde notitie wordt weergegeven. markeringen en met de hand geschreven memo's in alle inhoud wordt weergegeven. 2 Tik op een notitie in de lijst. Een lijst met alle bladwijzers. Inhoudsopgave Index 46 .

zoeken of tijdelijk selecteren van  een woord werken mogelijk evenmin correct. Als er een ander tekstformaat geselecteerd wordt. kan het volgende zich voordoen. Het  formaat van een pagina met uitsluitend beelden kan niet worden gewijzigd. Sluiten Tekstformaten Formaataanduiding Het tekstformaat aanpassen: een van de tekstformaatpictogrammen selecteren en sluiten. Tabellen en afbeeldingen worden mogelijk niet correct  weergegeven. Wanneer u PDF-bestanden bekijkt in een ander formaat dan [S] (klein). Inhoudsopgave Index 47 Opmerkingen . Functies als markeren.Formaat wijzigen Formaat wijzigen Druk op ( 10) om het formaat te wijzigen. Het  formaat [S] (klein) is het standaardtekstformaat. is het mogelijk dat het tekstformaat niet correct gewijzigd wordt.

1 Druk op  tik op [Pagina-modus]. 2 * De modus [Volledige pagina] kan alleen worden gebruikt met het scherm in liggende modus ( 54). indeling] [-kolommen De pagina in numerieke volgorde weergeven indeling] door de pagina in zes te verdelen. 2 Tik op een van de volgende items. Menu [Pagina-modus] Item van [Pagina-modus] Beschrijving [Origineel] De oorspronkelijke lay-out van de pagina weergeven. De pagina in numerieke volgorde weergeven [2-kolommen door de pagina in vier te verdelen.Formaat wijzigen De paginamodus wijzigen U kunt een pagina vergroten door de paginamodus te selecteren. [Volledige pagina]*2 De pagina vergroten tot een volledige pagina. *1 Afhankelijk van de inhoud is het mogelijk dat een pagina niet kan worden vergroot. Inhoudsopgave Index 48 Opmerking . [Zonder marges]*1 De marges verwijderen. Om  een met de hand geschreven memo in te voegen. moet de paginamodus opnieuw worden ingesteld op [Origineel].

De vergroting kan ook worden vergrendeld. Tegelijkertijd op en > drukken in het scherm voor  paginaweergave vergroot de pagina onmiddellijk met 10%. Deze functie is nuttig wanneer u een boek met gescande beelden leest.Formaat wijzigen Inzoomen De huidige pagina kan vergroot worden. zodat de locatie en de graad van vergroting behouden kunnen blijven. 2 Versleep de zoomregelaar of tik herhaaldelijk op + of – op de zoombalk tot de pagina is gezoomd tot het gewenste percentage. 1 Druk op Tip  tik op [ Inzoomen]. Inzoomen Zoomregelaar Uitzoomen naar originele formaat Inhoudsopgave Index 49 .

Formaat wijzigen Een specifiek beeld of een bepaalde kolom zoomen tot schermformaat Dubbeltik op het beeld dat of de kolom die u wilt vergroten. Inhoudsopgave Index 50 .of kolomformaat wordt automatisch vergroot om in het scherm te passen. en de vergroting versleep vergrendeld. Het beeld. Tip In  de inzoommodus kunt u naar de volgende/vorige pagina gaan met de modus zoomvergrendeling ([ Vergrend.]).

De paginahoogte aanpassen aan de schermhoogte. Controleren welk deel van de pagina wordt weergegeven. Terugkeren naar de inzoommodus.] De zoomverhouding en het vergrote deel vergrendelen. De paginabreedte aanpassen aan de schermbreedte. wordt het scherm met vergrendelde zoom hersteld. te verslepen of erop te tikken. Wanneer u het boek de volgende keer opent. Om het venster met vergrendelde zoom te behouden. Terugkeren naar de originele weergave. Inhoudsopgave Index Opmerking 51 . In  de inzoommodus kunnen de paginakoppelingen niet worden gebruikt. drukt u op om af te sluiten.Formaat wijzigen De inzoommodus gebruiken Tik op Doel De oriëntatie van het scherm wijzigen. / / / *  * Wordt weergegeven in de inzoommodus. Het boek kan worden gelezen zoals het wordt weergegeven.] [ Ontgrend. U kunt de pagina ook verschuiven door een pagina waarop u wilt inzoomen. [ Vergrend. De pagina verschuiven.

1 2 Druk op OPTIONS  tik op [Weergave aanpassen]. kan leesbaarder worden gemaakt door de helderheid en het contrast aan te passen. Item [Origineel] [Verzadigd] [Details] [Helderder] [Donkerder] [Op maat] 3 Tik op  om de instelling toe te passen en af te sluiten. Beschrijving De pagina weergeven in de oorspronkelijke kwaliteit.Inhoudsweergave aanpassen Inhoudsweergave aanpassen Een pagina die niet goed gelezen kan worden. Compensatie achtergrondlicht. Inhoudsopgave Index 52 . Kies [Origineel] wanneer de standaardinstelling moet worden hersteld. De helderheid verhogen. Verbetert de leesbaarheid door het contrast te versterken. De helderheid verminderen. zoals een gescand of kleurendocument. De wijziging zal alleen worden opgeslagen in de inhoud die wordt aangepast. Instelling op maat ( 5). Tik op een van de volgende items. duidelijke weergave van details in een donkere zone.

2 Tik op  om de instelling toe te passen en af te sluiten. of tik herhaaldelijk op of tot de pagina de gewenste helderheid en het gewenste contrast heeft. Inhoudsopgave Index 5 . Schuifregelaar Herstelt de waarde van eerdere instellingen op maat. De wijziging zal alleen worden opgeslagen in de inhoud die wordt aangepast.Inhoudsweergave aanpassen Instelling op maat 1 Tik op  versleep de schuifregelaar. Kies [Origineel] ( 52) wanneer de standaardinstelling moet worden hersteld.

door in het menu OPTIONS [Oriëntatie] te selecteren. raadpleegt u [Scherm-oriëntatie] ( 91). Om de richting van de schermoriëntatie te wijzigen.Schermoriëntatie Schermoriëntatie De schermoriëntatie kan worden gewijzigd in staand (verticaal) of liggend (horizontaal). Staand Liggend Positieaanduiding Inhoudsopgave Index 54 .

 Om te annuleren tikt u op  en sluit u af. Inhoudsopgave Index 55 . Het scherm met het zoekresultaat zal verschijnen. raadpleegt u "Dubbeltikken en slepen" ( 25).  Om de geselecteerde woorden te zoeken. Het volgende scherm zal verschijnen. tikt u op  Om te annuleren. dubbeltikt u op een gewenst woord in de paginaweergave. tikt u op  en tikt u gelijk waar in . De resultaten zijn gemarkeerd op de pagina.Zoeken Zoeken Door een woord/woorden te selecteren  Om een woord te kiezen. Om opeenvolgende woorden te selecteren. of om naar het  Om te navigeren tikt u op vorige/volgende resultaat te gaan. Sluiten Zoeken de paginaweergave.

Dubbeltik op een woord  druk op OPTIONS  tik op [Zoeken]  pas het woord met het schermtoetsenbord aan in het invoergebied  tik op [Zoeken]. kan een geselecteerd woord worden  gewijzigd. 2 Tip Alvorens te zoeken. Het scherm met het zoekresultaat zal verschijnen. De resultaten zijn gemarkeerd op de pagina. Inhoudsopgave Index 56 .Zoeken Via het schermtoetsenbord 1 Druk op OPTIONS  tik op [Zoeken]  voer een woord in met het schermtoetsenbord ( 26)  tik op [Zoeken]. Om te annuleren tikt u op  en sluit u af. Tik op of om naar het vorige/ volgende resultaat te gaan.

Sluiten Balk voor paginaverspringing Schuifregelaar Paginanummer Tip Naar een pagina verspringen kan vanuit het menu  OPTIONS. Inhoudsopgave Index 57 . Druk op OPTIONS  tik op [Ga naar]  [Pagina selecteren].Naar een pagina gaan Naar een pagina gaan Met de schuifregelaar Tik op het paginanummer dat wordt weergegeven in de statusbalk  versleep de schuifregelaar of tik op een punt op de balk voor paginaverspringing.

Naar een pagina gaan Volgens paginanummer Tik op het paginanummer dat wordt weergegeven in de statusbalk  [Pagina # invoeren]  tik op de cijfertoetsen om het paginanummer in te voeren  [Ga]. Invoergebied -toets (Verwijderen) Als het ingevoerde paginanummer groter is dan het aantal pagina's in het boek. Inhoudsopgave Index 58 . zal de eerste pagina worden weergegeven. Het toestel gaat naar de opgegeven pagina. zal de Reader de laatste pagina weergeven. Als 0 wordt ingevoerd.

Tik op de koppeling om naar de gekoppelde pagina te springen.Naar een pagina gaan Door op een koppeling te tikken De koppeling wordt gemarkeerd op het scherm weergegeven. Opmerking Terugkeren naar de vorige weergegeven pagina Druk op OPTIONS  tik op [Ga naar]  tik op [Vorige weergave]. Als  een hyperlink gemarkeerd is. drukt u op OPTIONS  tik op [Notities]  [Verbergen] om de markering te verbergen. Naar eerder bekeken pagina's terugkeren Druk op OPTIONS  tik op [Ga naar]  [Historie]  (vorige weergave) of (volgende weergave) . Inhoudsopgave Index 59 .

Spaans. Woordenboek Mogelijke woorden ( 62) Tips Titel van huidige woordenboek Definitiegebied Tik  op  om om te schakelen en in een ander woordenboek te zoeken. De  Reader wordt geleverd met 12 ingesloten woordenboeken. De kop van de definitie van het woord wordt weergegeven. Duits. en omgekeerd. Italiaans of Nederlands. – 2 Engelse woordenboeken – 10 vertalende woordenboeken Hiermee kunt u Engelse woorden vertalen naar het Frans. 1 Dubbeltik op een woord.Ingesloten woordenboeken gebruiken Ingesloten woordenboeken gebruiken Onmiddellijk zoeken naar de betekenis of de vertaling is mogelijk met de ingesloten woordenboeken. Inhoudsopgave Index 60 .

De definitie wordt volledig weergegeven in de woordenboekviewer. Vanaf het menu OPTIONS kunnen de volgende functies  worden gebruikt. – Woorden weergeven die eerder in het geselecteerde woordenboek werden opgezocht ( 6). – Overschakelen naar een ander woordenboek en opnieuw zoeken. Als u wilt terugkeren naar de vorige bekeken definitiepagina.  wordt het geselecteerde woord opgezocht in hetzelfde woordenboek. drukt u op OPTIONS  tikt u op [Vorige weergave]. Definitiegebied (Toetsenbord) ( 62) Tips Door te dubbeltikken op een woord in het definitiegebied.Ingesloten woordenboeken gebruiken 2 Tik op of het gebied met de definitie. Inhoudsopgave Index 61 . wrijft u over het scherm of drukt u op de < >-knoppen (Pagina omslaan) ( 10). Om naar de volgende pagina te gaan.

Ingesloten woordenboeken gebruiken Woorden weergeven met dezelfde eerste letters als het ingevoerde woord Tik op of (toetsenbord) ( 26). De lijst van woorden die in aanmerking komen. Lijst met mogelijke woorden Aantal items en paginanummer/ totaal aantal pagina's De pagina verschuiven Invoergebied Inhoudsopgave Index 62 . wijzigt dynamisch wanneer het woord in het invoergebied gewijzigd wordt.

Woord en definitie 2 Tik op het gewenste woord. Inhoudsopgave Index 6 .Ingesloten woordenboeken gebruiken Lijst van eerder opgezochte woorden 1 In de paginaweergave drukt u op OPTIONS  tik op [Woord logboeken: boek]. De opgezochte woorden worden opgesomd in volgorde van meest recent opgezochte woorden.

Tip Een  lijst van woorden die in een woordenboek werden opgezocht. kan ook worden bekeken door te drukken op OPTIONS  tik op [Woord logboeken: woordenb. Inhoudsopgave Index 64 .] wanneer u het definitiegebied bekijkt ( 61) of de lijst van mogelijke woorden ( 62).Ingesloten woordenboeken gebruiken Woordlogboeken verwijderen Druk op OPTIONS  tik op [Woord logboeken vrw]  tik op het selectievakje van elk woord dat u wilt verwijderen  [Gereed]  [Ja].

[Periodieken] in 1 Tik op [Periodieken] in het menu [Hoofdscherm]. 2 Woorden weergeven met om naar de publicatielijst te gaan.Periodieken lezen Periodieken lezen U kunt kranten/magazines lezen via het menu [Hoofdscherm]. Tip Zie   1 voor meer informatie over het menu OPTIONS. Inhoudsopgave Index 65 . Tip De  recentst overgezette periodiek wordt weergegeven als [Nieuwe levering] in het menu [Hoofdscherm].

Periodieken lezen 3 Tik op een gewenste publicatie in de lijst. Inhoudsopgave Index 66 . Tikken om naar de vorige pagina te gaan Tikken om de sorteervolgorde te wijzigen Publicatiedatum Kop voorpagina Tikken om een publicatie te openen Schuifbalk Weergave Statuspictogram ( 37) Tip Zie   1 voor meer informatie over het menu OPTIONS.

Inhoudsopgave Index 67 .Periodieken lezen 4 Gebruik de navigatiebalk om te lezen. Bewerkingen voor een onderdeel Vorig onderdeel Terugkeren naar de eerste pagina Volgend onderdeel Bewerkingen voor een artikel Vorig artikel Terugkeren naar de eerste pagina van het onderdeel Volgend artikel Tips Annotaties kunnen worden toegevoegd ( 9).  Zie   1 voor meer informatie over het menu OPTIONS.

[Nieuwe collectie] Tip Druk op OPTIONS  tik op [Nieuwe collectie] om een  collectie te creëren. Inhoudsopgave Index 68 .Collecties Collecties Aanmaken U kunt gewenste inhoud op de Reader groeperen in een collectie. 1 Tik op [Collecties] in het menu [Hoofdscherm]  [Nieuwe collectie].

Tik op [Intern geheugen]. Inhoudsopgave Index 69 . [Memory Stick™] of [SD-kaart] om te selecteren waar u de collectie wilt aanmaken  tik op [OK].Collecties 2 3 Voer met het schermtoetsenbord de naam in van de collectie ( 26)  tik op [OK]. Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer informatie. Tip U  kunt een collectie aanmaken/synchroniseren met Reader Library. De naam van een collectie wijzigen Tik in de lijst [Collecties] op de collectie  druk op OPTIONS  tik op [Collectie hernoemen]  voer een nieuwe collectienaam in met behulp van het schermtoetsenbord  tik op [OK]. Een nieuwe collectie wordt aangemaakt in de lijst [Collecties].

Tik op de miniatuur van een gewenste inhoud  [Gereed]. 3 Inhoudsopgave Index 70 . Druk op OPTIONS  tik op [Inhoud toevoegen]  [Boeken] of [Periodieken]. Selecteer in de lijst met periodieken een periodiek en vervolgens een publicatie.Collecties Inhoud toevoegen Uit de collecties Alleen inhoud die zich op dezelfde fysische locatie als de  geselecteerde collectie bevindt. Opmerking 1 2 Tik op [Collecties] in het menu [Hoofdscherm]  tik op een aangemaakte collectie. kan worden toegevoegd.

U kunt toegevoegde inhoud bekijken in de collectielijst. Inhoudsopgave Index 71 . Tik in de collectielijst op een collectie waaraan u de inhoud wilt toevoegen. Tip Om  alle boeken of publicaties te selecteren. drukt u op OPTIONS in de lijst [Boeken toevoegen] of [Publicaties toevoegen]  tik op [Alles selecteren].Collecties Uit de lijst met boeken of publicaties 1 2 3 Druk in de lijst met boeken of publicaties op OPTIONS  tik op [Toevoegen aan Collectie]. Tik op de miniatuur van de gewenste inhoud  [Gereed].

1 2 3 Tip Tik op [Collecties] in het menu [Hoofdscherm]. blijft alle inhoud in de collectie bewaard op de Reader. U  kunt een collectie ook verwijderen met Reader Library. Inhoudsopgave Index 72 . Tik op het selectievakje van de collecties die u wilt verwijderen  [Gereed]  [Ja]. Druk op OPTIONS  tik op [Collecties verwijderen].Collecties Een collectie verwijderen Zelfs als u een collectie verwijdert. Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer informatie.

Tik op de miniatuur van de inhoud die u wilt verwijderen  [Gereed]  [Ja]. Om  alle inhoud te selecteren. wordt de overeenstemmende inhoud bewaard op de Reader. 1 2 3 Tips Tik op [Collecties] in het menu [Hoofdscherm]  tik op een collectie.Collecties Inhoud verwijderen Zelfs als u de inhoud in een collectie verwijdert. Wanneer u inhoud verwijdert in [Boeken] of  [Periodieken]. Druk op OPTIONS  tik op [Inhoud verwijderen]. drukt u op OPTIONS na stap 2 hierboven  tik op [Alles selecteren]. Inhoudsopgave Index 7 . wordt de overeenstemmende inhoud eveneens verwijderd uit de relevante collecties.

Geselecteerd aantal items (Beveiligen) Tip Selectievakje U  kunt ook het boek verwijderen dat momenteel wordt weergegeven. Alle boeken wissen: druk op OPTIONS  tik [Alles selecteren]. Om het verwijderen te annuleren: tik op een boekthumbnail met een aangevinkt selectievakje. Druk op OPTIONS op de paginaweergave  tik op [Boek verwijderen]  [Ja].Inhoud verwijderen Inhoud verwijderen Voorbeeld: lijst [Boeken] 1 Tik op [Boeken]  druk op OPTIONS  tik op [Boeken verwijderen]. 2 Tik op [Gereed]  [Ja]. Het wissen van alle boeken annuleren: druk op OPTIONS  tik op [Alles deselecteren]. Om te verwijderen: tik op een boekthumbnail met een lege selectievakje. Inhoudsopgave Index 74 .

Beveiligde  inhoud kan nog steeds op de computer worden verwijderd. Inhoudsopgave Index 75 Opmerking . De beveiliging van alle boeken opheffen: druk op OPTIONS  tik op [Alles onbeveiligen]. Geselecteerd aantal items 2 (Beveiliging opheffen) (Beveiligen) Deze beveiligingsfunctie werkt alleen op de Reader. Om te beveiligen: tik op een boekthumbnail met . Tik op [Gereed]. De beveiliging opheffen: tik op een boekthumbnail met .Inhoud beveiligen Inhoud beveiligen Voorbeeld: lijst [Boeken] 1 Tik op [Boeken]  druk op OPTIONS  tik op [Boeken beveiligen]. Alle boeken beveiligen: druk op OPTIONS  tik op [Alles beveiligen].

Applicaties Applicatiemenu Via het menu [Applicaties] krijgt u toegang tot nuttige functies zoals muziek beluisteren tijdens het lezen van een boek. Alle foto's weergeven ( 83) Meest recente foto's Lijst maken van/creëren van handgeschreven notitie(s) ( 77) Meest recente tekeningen Audiospeler ( 85) Om tekstmemo('s) aan te maken/te bewerken/weer te geven ( 80) Het geselecteerde woordenboek gebruiken ( 82) Inhoudsopgave Index 76 . Tik op het tabblad [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm]. enz. tekst of een handgeschreven memo aanmaken.

Tik op [Nieuwe Tekening]. [Applicaties] in het [Nieuwe Tekening] Tip Druk op OPTIONS  tik op [Nieuwe Tekening] om een  tekening te maken.Applicatiemenu Tekeningen maken 1 2 Tik op [Handschrift] bij menu [Hoofdscherm]. Inhoudsopgave Index 77 .

Als  u moeilijkheden ervaart bij het schrijven met de hand of tekenen op uw Reader: . . Nieuwe tekeningen worden alleen opgeslagen in het interne geheugen. Als u een lijn wilt wissen. mag u de notities niet te dicht tegen de rand van het scherm met de hand schrijven.De notitiefunctie is niet geschikt voor het maken van erg gedetailleerde tekeningen of het schrijven van kleine tekens. Inhoudsopgave Index 78 Opmerkingen . Om  ervoor te zorgen dat uw notities correct worden opgeslagen. wordt de huidige tekening opgeslagen en wordt een nieuwe tekeneditor geopend. tikt u op  tik of wrijf over een deel van de lijn. Pen Wissen Sluiten Tekengebied Tips Als  u op [Nieuw] tikt. .Applicatiemenu 3 Teken in het tekengebied met de bijgeleverde stylus of met uw vinger  tik op [Gereed].  Zorg ervoor dat u tijdens het schrijven geen ander deel van  het scherm aanraakt.Zorg ervoor dat u niet te snel met de hand schrijft of tekent. Dit kan de notities die u schrijft met de stylus of uw vinger beïnvloeden.Zorg ervoor dat u geen overmatige druk uitoefent op het scherm.

Inhoudsopgave Index 79 . Raadpleeg de voorbeeldinstructies voor het beveiligen van boeken bij "Inhoud beveiligen" ( 75) voor meer informatie over beveiligen.]. Een tekening/tekeningen verwijderen/beveiligen Tik op [Handschrift] onder [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm].] of [Tekeningen bev. Tip Na  stap 1 ( 77) tikt u op de thumbnail van een tekening die u wilt weergeven en drukt u op OPTIONS  tik op [Tekening verw. Tik op [Bewerken] en volg stap hierboven. druk op OPTIONS  tik op [Tekeningen verw.] om de weergegeven tekening te verwijderen.Applicatiemenu Gemaakte tekeningen bekijken/bewerken Na stap 1 ( 77) de thumbnail van een tekening die u wilt weergeven. Raadpleeg de voorbeeldinstructies voor het verwijderen van boeken bij "Inhoud verwijderen" ( 74) voor meer informatie over verwijderen.

Applicatiemenu Tekstmemo's aanmaken 1 2 Tik op [Kladblok] bij menu [Hoofdscherm]. Voer met het schermtoetsenbord tekst in in het invoergebied ( 26)  tik op [Gereed]. Inhoudsopgave Index 80 . [Nieuwe Aantekening] Tip 3 Tips Druk op OPTIONS  tik op [Nieuwe aantekening] om  een tekstmemo te creëren. wordt de huidige tekstmemo opgeslagen en wordt een nieuwe tekstmemo-editor geopend. Als  u op [Nieuw] tikt. Nieuwe tekstmemo's worden alleen opgeslagen in het  interne geheugen. [Applicaties] in het Tik op [Nieuwe Aantekening].

Raadpleeg de voorbeeldinstructies voor het verwijderen van boeken bij "Inhoud verwijderen" ( 74) voor meer informatie over verwijderen. Raadpleeg de voorbeeldinstructies voor het beveiligen van boeken bij "Inhoud beveiligen" ( 75) voor meer informatie over beveiligen.] om de weergegeven memo te verwijderen.]. Tik op [Bewerken] en volg stap ( 80).Applicatiemenu Tekstmemo's bekijken/bewerken Na stap 1 ( 80) tikt u op een memo om die weer te geven. Een tekstmemo in de lijst verwijderen/beveiligen Tik op [Kladblok] onder [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm]. Inhoudsopgave Index 81 . Tip Na  stap 1 ( 80) tikt u op een memo om die weer te geven en drukt u op OPTIONS  tik op [Aantekening verw. druk op OPTIONS  tik op [Aantekeningen verw.] of [Aantekeningen bev.

drukt u op OPTIONS  tik op [Woordenboek veranderen]. De naam van het momenteel geselecteerde woordenboek wordt bovenaan in het scherm weergegeven. Een woord invoeren met het schermtoetsenbord ( 26)  tik op het mogelijke woord. De definitie wordt volledig weergegeven in de woordenboekviewer ( 61). Raadpleeg  64 voor meer informatie over het verwijderen van woordlogboeken.Applicatiemenu Ingesloten woordenboeken gebruiken 1 2 Woorden weergeven met dezelfde eerste letters als het ingevoerde woord Tik op Tik op [Woordenboek] bij [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm]. Een lijst weergeven van reeds opgezochte woorden Druk op OPTIONS  tik op [Woord logboeken: woordenb. Inhoudsopgave Index 82 . (toetsenbord) ( 62).]. Om naar een ander woordenboek over te schakelen.

Inhoudsopgave Index 8 . Meer informatie over het instellen van de duur van een diashow vindt u onder [Diashow] bij [Applicatievoorkeuren] ( 91). U kunt uw favoriete foto's ook instellen voor het stand-byscherm. Zie  "Ondersteunde bestandsindelingen" ( 119). Een diashow instellen Druk op OPTIONS  tik op [Diashow aan]. Tik op de thumbnail van de gewenste foto in de lijst. Zie   1 voor meer informatie over het menu OPTIONS.Applicatiemenu Foto's weergeven U kunt foto's bekijken die in het interne geheugen of op een geheugenkaart zijn opgeslagen. 1 2 Tips Tik op [Foto's] bij [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm]. Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer  informatie over het overzetten van foto’s via Reader Library naar de Reader.

Het gedubbeltikte  gebied zal automatisch gecentreerd worden weergegeven na het inzoomen.Applicatiemenu Instellen als stand-byscherm In de lijst [Foto’s] drukt u op OPTIONS  tik op [Standby-scherm select]  tik op de miniatuur van de gewenste foto  tik op [Gereed]. U kunt de instellingen van [Standby-scherm] configureren via het menu [Instellingen] ( 94). Tip Wanneer er twee of meer foto's geselecteerd zijn. Inzoomen op een foto Druk op ( 10) om naar de inzoommodus te gaan. Versleep de zoombalk ( 49) en verschuif het beeld door het te verslepen. Tip Dubbeltik waar u verder wilt inzoomen. wordt de  weergegeven foto gewijzigd telkens wanneer de Reader overschakelt naar de slaapstand ( 8). Inhoudsopgave Index 84 .

Het afspeelscherm wordt weergegeven ( 86). 1 2 3 Tips Tik op [Audio] bij [Hoofdscherm].Applicatiemenu Audiobestanden afspelen Door gebruik te maken van een optionele hoofdtelefoon. Zie  "Ondersteunde bestandsindelingen" ( 119). Tik op een gewenst audiobestand en speel het af. Meer informatie over het overzetten van audiobestanden  naar de Reader met behulp van Reader Library vindt u in Reader Library Help. Inhoudsopgave Index Opmerking 85 . Alleen de thumbnail van een album of audiobestand met  albumhoesinformatie kan worden weergegeven in de albumlijst. kunt u genieten van audiobestanden. Zie   1 voor meer informatie over het menu OPTIONS. [Applicaties] in het menu Tik op een gewenst album om naar de audiolijst te gaan.

Applicatiemenu Bewerkingen op het afspeelscherm Albumhoes Afspeelpositie Naar het begin van het Naar het begin van het vorige (of huidige na volgende audiobestand meer dan 3 seconden gaan afspeeltijd) audiobestand gaan Inhoudsopgave Index Pictogram Herhalen Pictogram Willekeurig Afspelen/pauzeren Voortgangsbalk voor afspelen Afspeelpictogram wordt weergegeven tijdens het afspelen Volumeaanduiding 86 .

Songs herhalen Songs afspelen in willekeurige volgorde Geluid dempen Inhoudsopgave Index 87 . Druk op de volumeknop. Tik op /. : één song herhalen : alle songs in het album herhalen Druk op OPTIONS  tik op [Shuffle On] of [Shuffle Off ]. : afspelen in willekeurige volgorde Houd de volumeknop ingedrukt. [Één song] of [Alle songs].Applicatiemenu Doel Een song pauzeren Het afspelen hervatten Naar het vorige/volgende audiobestand gaan Naar het begin van het vorige (of huidige) audiobestand/het begin van het volgende audiobestand gaan Een audiobestand snel terugspoelen/snel vooruitspoelen Het volume regelen Handeling Tik op . Wrijf over het afspeelscherm. Tik op . Opmerking Naar het begin van het huidige  audiobestand gaan na meer dan seconden afspeeltijd. Druk nogmaals op de volumeknop om het geluid opnieuw in te schakelen. De volumeaanduiding wordt weergegeven op de statusbalk. Druk op OPTIONS  tik op [Herhalen]  tik op [Uit]. Versleep de aanduiding voor de afspeelpositie of tik op de voortgangsbalk voor afspelen.

Instellingen Instellingen wijzigen Tik op het tabblad [Hoofdscherm]. [Instellingen] in het menu [Algemene instellingen] ( 90) [Datum en tijd] [Datum.en tijdsformaat] [Bladomslag-voorkeur] [Menutaal] [Toetsenbord] [Scherm-oriëntatie] [Applicatievoorkeuren] ( 91) [Woordenboek] [Diashow] [Systeembeheer] ( 92) [Energiebeheer] [Vergrendeling] [Standby-scherm] Inhoudsopgave Index 88 .

Inhoudsopgave Index 89 . [App. toetsenbordhist.Instellingen wijzigen [Initialisatie] ( 95) [Instellingen herstellen] [Verw. uitschkln] De Reader volledig uitschakelen.] [Geheugen formatteren] [Over] Systeem.en wettelijke informatie over de Reader weergeven.

Instellingen wijzigen Menu-items van [Algemene instellingen] [Datum en tijd] Tik op een veld om te wijzigen. Tik op [OK] om de wijziging toe te passen. Voer een getal in door te tikken op het numerieke klavier. Tik op [OK] om de wijzigingen toe te passen. Tik op [12 uur] of [24 uur] om de tijdsnotatie te selecteren. De standaardinstelling is wrijven naar links. [Bladomslag-voorkeur] De wrijfrichting instellen om pagina's vooruit om te slaan. Tip De  datum en tijd van uw Reader worden na de connectie door de Reader Library automatisch gesynchroniseerd met uw computer.en tijdsformaat] Tik op [M-D-J] of [D-M-J] om de datumnotatie te selecteren. [Datum. Inhoudsopgave Index 90 .

is het mogelijk  dat de diashow langer duurt.Instellingen wijzigen [Menutaal] De taal selecteren voor de menu's en berichten van de Reader. [Toetsenbord] Het schermtoetsenbord van uw voorkeur selecteren. Inhoudsopgave Index 91 Opmerking . Afhankelijk van het formaat van de foto's. Menu-items van [Applicatievoorkeuren] [Woordenboek] Een standaardwoordenboek selecteren. [Scherm-oriëntatie] De draairichting instellen voor het wijzigen van staande naar liggende oriëntatie. [Diashow] De diashow in-/uitschakelen en de duur ervan instellen tot maximaal 60 seconden.

als: – het apparaat met de bijgeleverde USB-kabel aangesloten is op een computer – het apparaat aan het laden is met een netspanningsadapter (PRSA-AC1) (optioneel) – er een audiobestand wordt afgespeeld of er een diashow is ingesteld Inhoudsopgave Index 92 Opmerking .Instellingen wijzigen Menu-items van [Systeembeheer] [Energiebeheer] Met Energiebeheer vermijdt u dat de batterij onnodig wordt gebruikt. wordt de Reader volledig uitgeschakeld na 2 dagen inactiviteit. Na  2* dagen inactiviteit wordt de Reader automatisch volledig uitgeschakeld en wordt er geen batterijlading meer verbruikt. De  slaapstand van de Reader wordt niet geactiveerd na 10 minuten inactiviteit. Energiebeheer werkt als volgt: Na  10 minuten inactiviteit wordt de slaapstand van de Reader automatisch geactiveerd en wordt het batterijverbruik geminimaliseerd. zelfs niet als [Energiebeheer] ingesteld is op [Ja]. * Als de batterij bijna leeg is.

Tik op [Ja] om een Pass-code in te stellen. voert u de Pass-code in en tikt u op [OK].Instellingen wijzigen [Vergrendeling] De Reader vergrendelen met een Pass-code.  Het  valt aan te bevelen om een notitie te maken van uw Pass-code en die op een veilige plaats te bewaren. Stel deze functie in op [Nee] alvorens de verbinding te maken. Voer een getal in van vier cijfers door te tikken op het numerieke klavier. Tik vervolgens op [Nee] om de Reader te ontgrendelen. en tik op [OK]. Om te ontgrendelen. bij het ontgrendelen van uw toestel zal alle inhoud echter worden gewist. Wanneer de instelling [Vergrendeling] is ingeschakeld. [0000] is de fabrieksinstelling. neemt u contact op met de klantendienst van Sony ( 18). Opmerkingen Inhoudsopgave Index 9 . Tik op [OK] om de Reader te vergrendelen. gescheiden van de Reader.  wordt de Reader niet herkend door uw computer. Als  u uw Pass-code vergeet.

[Bericht weergeven]: stel deze optie in op [Ja] om  berichten weer te geven op het stand-byscherm. Bij [Nee] wordt niets weergegeven in de slaapstand. [Foto weergeven]: stel in op [Ja] om de  geselecteerde foto's weer te geven op het standbyscherm. Inhoudsopgave Index 94 . Meer informatie over de foto's vindt u bij "Instellen als stand-byscherm" ( 84).Instellingen wijzigen [Standby-scherm] Het stand-byscherm instellen tijdens de slaapstand.

[Verw. [Geheugen formatteren] Het interne geheugen van de Reader of van een ingevoerde geheugenkaart formatteren. via Reader Library. Na het herstellen moet u opnieuw de eerste instellingen doorvoeren. Merk op dat beveiligde inhoud ook wordt verwijderd tijdens het formatteren.] Woordvoorspellingen verwijderen voor het schermtoetsenbord. Met formatteren wordt alle inhoud op de geselecteerde opslag verwijderd.Instellingen wijzigen Menu-items van [Initialisatie] [Instellingen herstellen] De standaardinstellingen van de Reader herstellen. toetsenbordhist. Opmerking Inhoudsopgave Index 95 . Maak vóór het formatteren een back-up van de gegevens  die u wilt behouden op uw computer.

Dit kan ervoor zorgen dat de RESET-opening geblokkeerd raakt. Verschuif de aan/uit-schakelaar om de Reader te herstarten. Het  scherm verandert niet nadat u in de RESET-opening hebt gedrukt. Opmerkingen De  bladwijzers. Als het om een probleem met Reader Library gaat. met de hand geschreven memo's of instellingen kunnen worden verwijderd als u het apparaat reset. 1 Reset de Reader door in de RESET-opening te drukken met een voorwerp met een fijne punt of een paperclip  verschuif na 5 seconden de aan/uit-schakelaar om de Reader te herstarten.Problemen oplossen Problemen oplossen Als de Reader niet correct werkt. Druk niet in de RESET-opening met een breekbare punt  zoals van een mechanische potlood. voert u de volgende stappen uit om te proberen het probleem op te lossen. kunt u zoeken naar informatie in de Help van Reader Library. Inhoudsopgave Index 96 . Zoeken naar informatie op de ondersteuningswebsites ( 18). 2 3 4 Controleer de lijst met symptomen ( 97). Het opnieuw instellen is niet van invloed op de inhoud en instellingen die op de Reader zijn opgeslagen. markeringen.

) Inhoudsopgave Index 97 .Problemen oplossen Symptomen Stroomvoorziening De batterij kan niet opgeladen worden. Als u de Reader laadt door deze aan te sluiten op uw computer.  De werkingstemperatuur is lager dan 5 °C. De levensduur van de batterij lijkt kort. zelfs wanneer deze gedurende een lange periode niet wordt gebruikt. zorgt u ervoor dat uw computer ingeschakeld is.  Laad de batterij op bij een temperatuur tussen 5 °C en 5 °C ( 19).  De Reader verliest automatisch batterijkracht. Dit komt door de batterijkenmerken en duidt niet op een storing. (Het batterijpictogram geeft de resterende batterijlading niet aan tijdens het opladen. Wij raden u aan de Reader opnieuw op te laden voor u deze inschakelt. Laad de Reader op tot het laad-/bedrijfslampje dooft. controleert u de voorwaarden om de Reader weer te laden ( 12).  Als op het scherm [Laden gestopt] wordt weergegeven.  De batterij is nog niet volledig opgeladen.

schakelt de Reader over naar de slaapstand.  in de statusbalk geeft aan dat de Reader een audiobestand afspeelt. Er wordt nog een kleine hoeveelheid batterijlading verbruikt. wat batterijvermogen verbruikt.Problemen oplossen  Door de aan/uit-schakelaar te verschuiven. kan het enige tijd duren voordat het scherm wordt weergegeven. Laad de Reader op door deze aan te sluiten op een computer met behulp van de bijgeleverde USB-kabel ( 12). indien nodig. verschuift u de aan/uitschakelaar en houdt u deze langer dan seconden vast om de Reader uit te schakelen. Scherm Het duurt enige tijd voordat het scherm wordt weergegeven. Ga naar het afspeelscherm en stop het afspelen.  Mogelijk is er vocht gecondenseerd. en alvorens de slaapstand te activeren. Wacht enkele uren en schakel de Reader in.  De batterij is leeg.  Het kan even duren voor het opstartscherm van de Reader wordt weergegeven na deze te hebben gereset of uitgeschakeld.  In een koude omgeving. Dit komt door de schermkenmerken en duidt niet op een storing. Om het batterijverbruik te minimaliseren. De Reader kan niet worden ingeschakeld. Inhoudsopgave Index 98 . zoals buitenshuis.

 Mogelijk zijn uw Reader.Problemen oplossen Het scherm is vastgelopen. kan niet worden gelezen.  De autorisatiegegevens zijn mogelijk beschadigd omdat het apparaat werd uitgeschakeld terwijl inhoud werd gelezen. uw computer of beide apparaten niet geautoriseerd door Reader Library. moet u controleren of het boek al is verlopen ( 7). kunnen storingen veroorzaken.  Als het boek een vervaldatum heeft. Maak de autorisatie van uw computer en de Reader ongedaan en autoriseer deze opnieuw via Reader Library.  Voorwerpen die op het aanraakscherm worden geplaatst. Inhoudsopgave Index 99 .  Condens. Inhoud lezen Een boek kan niet worden gelezen.of stofvorming op het aanraakscherm kan storingen veroorzaken. Bediening via aanraking werkt niet.  Reset de Reader door in de RESET-opening te drukken. Een boek dat werd overgezet vanaf uw computer kan niet gelezen worden. Inhoud die eigendom is van een andere gebruiker. Schakel de slaapstand in of schakel de Reader uit wanneer u deze niet gebruikt. Raadpleeg de Help van Reader Library ( 17).  U hebt mogelijk geprobeerd inhoud te lezen die eigendom is van een andere gebruiker. Zie “Over het reinigen” ( 112) voor meer informatie. Raadpleeg Reader Library Help voor meer informatie. Verschuif vervolgens de aan/uit-schakelaar om de Reader weer in te schakelen ( 8).

Inhoudsopgave Index U kunt een overgezet boek niet vinden. Controleer de bron van het boek voor de compatibiliteit.  Als de bestandsstatus is gewijzigd (zoals in de volgende gevallen). Het valt aan te bevelen om de inhoud met Reader Library te beheren. Een  RTF-/PDF-/tekstbestand is bewerkt. worden automatisch verwijderd als dezelfde boeken in Reader Library worden verwijderd vóór de synchronisatie.Problemen oplossen [Verder lezen] werkt niet of de bladwijzers ontbreken.  Het boek kan een niet-ondersteunde bestandsindeling bevatten. kunnen gegevens voor [Verder lezen] of notities zijn verwijderd.  Boeken die naar de Reader worden overgezet door synchronisatie.  Het boek kan beveiligd zijn door Digitale-rechtenbeheer dat niet wordt ondersteund.  Beveiligde inhoud op de Reader kan verwijderd zijn als deze na de connectie verwijderd werd van uw computer.  Verwijder geen mappen of bestanden uit de map "database" in de Reader. wordt gelezen op een andere nietgeautoriseerde Reader nadat het boek is overgezet met een geheugenkaart. Een  boek dat is aangeschaft met een geautoriseerde Reader. 100 . Doet u dit wel. dan kunnen er notities of inhoud verloren gaan. Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer informatie. Controleer de ondersteunde bestandsindelingen ( 119).

kunnen niet worden weergegeven. Verwijder het fotobestand met Reader Library. moet u controleren of de hoofdtelefoonstekker stevig is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting ( 11). Meer informatie over ondersteunde audiobestanden vindt u bij "Ondersteunde bestandsindelingen" ( 119).  Fotobestanden die niet worden ondersteund op de Reader.  Zet het volume hoger als dit laag is ingesteld ( 11).  Audiobestanden die niet worden ondersteund op de Reader. kunnen niet worden afgespeeld.  Een grote foto kan mogelijk niet worden weergegeven en het bijbehorende bestand wordt niet in de lijst weergegeven. Foto's weergeven Een foto kan niet worden weergegeven. Er is geen geluid hoorbaar.  Als er geen geluid wordt uitgevoerd via de hoofdtelefoon.Problemen oplossen Audiobestanden afspelen Een audiobestand kan niet worden afgespeeld. Meer informatie over ondersteunde fotobestanden vindt u bij "Ondersteunde bestandsindelingen" ( 119). Inhoudsopgave Index 101 .

 Het kan enige tijd duren voordat de software wordt herkend door de computer. uitschakelen of activeren vanuit de slaapmodus. Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op de computer. zal deze niet door uw computer worden herkend. mag u de computer niet inschakelen. De Reader kan door deze bewerkingen onherkenbaar worden voor de computer. Stel [Vergrendeling] in op [Nee] ( 9).  Er wordt een USB-hub of USB-verlengsnoer gebruikt voor de aansluiting. Wacht een ogenblik. Sluit de bijgeleverde USB-kabel aan op een andere poort op de computer. Koppel de Reader los van de computer voordat u deze bewerkingen uitvoert. De werking kan niet worden gegarandeerd bij aansluiting via een verlengsnoer of USB-hub. opnieuw opstarten. De Reader kan niet worden herkend door uw computer.  Terwijl de Reader is aangesloten op een computer.Problemen oplossen Verbinding met de computer De Reader kan niet worden bediend.  Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.  De Reader kan niet worden gebruikt wanneer deze via USB aangesloten is op een computer. Inhoudsopgave Index 102 .  Als de Reader vergrendeld is.  Er is mogelijk een probleem met de USB-poort op de computer.  Koppel de USB-kabel los van de Reader en sluit deze na een tijdje opnieuw aan.

schakelt u de Reader weer in en sluit u de bijgeleverde USB-kabel weer aan.Problemen oplossen  Als het probleem niet wordt verholpen met de bovenstaande oplossingen. De werking kan niet worden gegarandeerd bij aansluiting via een verlengsnoer of USB-hub. De Reader kan niet worden herkend door Reader Library.  De Reader is niet geautoriseerd. Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op de computer.  Er wordt een USB-hub of USB-verlengsnoer gebruikt voor de aansluiting. Raadpleeg "Uw computer en het Readerapparaat machtigen voor eBookwinkels" in de Help van Reader Library.  Er is niet voldoende vrije ruimte in het geheugen van de Reader. De Reader wordt instabiel wanneer deze is aangesloten op een computer.  Koppel de USB-kabel los van de Reader en sluit deze opnieuw aan. drukt u in de RESET-opening van de Reader ( 96). Inhoudsopgave Index 10 . Controleer [Over] ( 89) voor meer informatie over vrije ruimte in het interne geheugen. Inhoud kan niet van de computer worden overgezet naar de Reader. Autoriseer de Reader via Reader Library. en verwijder daarna ongewenste gegevens.

Problemen oplossen Geheugenkaart Inhoud op een geheugenkaart kan niet worden gelezen/ afgespeeld/weergegeven op de Reader.  Controleer of de geheugenkaart in de juiste richting in de mediasleuf is geplaatst ( 9). Controleer of u een geheugenkaart gebruikt die wordt  ondersteund door de Reader ( 112).  Wanneer u de geheugenkaart in de Reader plaatst. kan het enige tijd duren voordat de Reader de inhoudsbestanden op de geheugenkaart herkent als er veel inhoudsbestanden zijn opgeslagen op de geheugenkaart. Controleer [Over] ( 89) voor meer informatie over vrije ruimte op de geheugenkaart.  De Reader is niet geautoriseerd. Inhoud kan niet worden overgezet naar een geheugenkaart.  Ontgrendel de wispreventieschakelaar als deze is vergrendeld. raadpleeg "Uw computer en het Reader-apparaat machtigen voor eBookwinkels" in de Help van Reader Library. Inhoudsopgave Index 104 .  Er is niet voldoende vrije ruimte op de geheugenkaart.  Maak de aansluiting van de geheugenkaart voorzichtig schoon met een zachte doek als deze vuil is ( 11). en verwijder daarna ongewenste gegevens ( 74).

 Als een geheugenkaart geformatteerd werd op uw computer. moet u deze formatteren met de Reader ( 95).  Schakel het kenmerk 'alleen-lezen' van de inhoud op uw computer uit. Inhoudsopgave Index 105 .Problemen oplossen  Het is niet mogelijk om met de Reader inhoud rechtstreeks over te zetten naar een geheugenkaart. is het mogelijk dat u deze niet meer kunt gebruiken op de Reader en met Reader Library.  Ontgrendel de wispreventieschakelaar als deze is vergrendeld. Wanneer u een geheugenkaart wilt formatteren. Een geheugenkaart wordt niet herkend door de Reader of Reader Library. Gebruik Reader Library om inhoud over te zetten. Inhoud op een geheugenkaart kan niet worden verwijderd.

Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled.Bijlage Veiligheidsmaatregelen Richtlijnen voor het verwijderen van de Reader De ingebouwde oplaadbare batterij van de Reader kan worden gerecycled. neemt u contact op met de gemeentelijke instanties. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product. Verwijder de batterij niet zelf. Dit betreft de accessoires: Hoofdtelefoon Inhoudsopgave Index 106 . het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. maar neem contact op met Service en ondersteuning van Sony ( 18). Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt.

Inhoudsopgave Index 107 . neemt u contact op met de gemeentelijke instanties.Veiligheidsmaatregelen Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.004 % lood bevat. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.0005 % kwik of 0. voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld.

of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie documenten. 7027 Stuttgart. Duitsland. 1080075 Japan. 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo. Inhoudsopgave Index 108 .Veiligheidsmaatregelen Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen De fabricant van dit product is Sony Corporation. Hedelfinger Strasse 61. De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH. Voor service.

waardoor een storing kan optreden. kunt u last hebben van brandwondensymptomen.  Vervanging of reparatie voor schade en barsten ten gevolge van het gebruik van het apparaat vallen niet onder garantie. Voor ander gebruik van de inhoud is toestemming van de houders van het auteursrecht vereist. vooral als u een gevoelige huid hebt.  Stel de Reader niet bloot aan water.  Prik mensen niet met de bijgeleverde stylus.  Sony is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/downloaden of voor beschadigde gegevens als gevolg van problemen met de Reader of de computer. zwellen enz. Dit kan een storing of schade veroorzaken.  Laat de Reader niet achter op een instabiele ondergrond. − Gebruik de Reader niet op vochtige locaties of in slecht weer. Wees voorzichtig wanneer u de Reader gebruikt. extreme temperaturen. − Laat de Reader niet vallen in een gootsteen of ander voorwerp dat is gevuld met water. De Reader is niet waterdicht. Als u de Reader aanraakt met natte handen of de Reader in een nat kledingstuk bewaart. De warmteontwikkeling in de Reader kan storing of schade veroorzaken.  Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen. Inhoudsopgave Index 109 .. zoals in de regen of sneeuw. vocht of trillingen.  Wikkel de Reader nooit in een voorwerp wanneer het apparaat wordt gebruikt met de netspanningsadapter. Vermijd langdurig contact. − Laat de Reader niet nat worden.  Als er een onderdeel van het apparaat dat warm wordt gedurende een lange periode in contact komt met uw huid.  Het scherm is breekbaar.  Zorg ervoor dat u geen kortsluiting veroorzaakt bij de contacten van de Reader met metalen voorwerpen. zelfs als de temperatuur gematigd is.  Laat het toestel niet vallen en overbelast het niet. kan de Reader nat worden.  Plaats geen zware voorwerpen op de Reader en stel de Reader niet bloot aan hevige schokken.  Stel de Reader niet bloot aan zeer fel licht. zoals roodheid.Veiligheidsmaatregelen Veiligheidsinformatie  De opgenomen inhoud is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik.

Veiligheidsmaatregelen  Wees voorzichtig met de stylus en buig deze niet.  Plaats geen betaalkaarten met een magnetische codering in de buurt van de magneet die geïntegreerd is in de Reader. kunnen storingen veroorzaken. verlaagt u het volume of stopt u het gebruik. Doet u dit wel. Op deze manier kunt u geluiden uit de omgeving horen en rekening houden met de mensen om u heen. Dit kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en is in veel gebieden wettelijk verboden. Gehoorbeschadiging voorkomen Gebruik de hoofdtelefoon niet op een hoog volume. U moet zeer goed opletten of het apparaat niet gebruiken in mogelijk gevaarlijke situaties. Waarschuwing Als het onweert terwijl u de Reader gebruikt. Gehoorspecialisten waarschuwen tegen voortdurend en langdurig gebruik op hoog volume.  Gebruik de bijgeleverde stylus alleen voor bewerkingen op het aanraakscherm. Inhoudsopgave Index 110 . Over warmteontwikkeling De Reader kan warm worden als deze wordt opgeladen of gedurende lange tijd wordt gebruikt. Rekening houden met anderen Houd het volume op een gematigd niveau. dan wordt de kaart mogelijk onbruikbaar door de magnetische invloed.  Voorwerpen die op het aanraakscherm worden geplaatst. bekras het aanraakscherm ook niet met de stylus. Als u gesuis in uw oren hoort. fietst of een gemotoriseerd voertuig bestuurt. Het kan ook gevaarlijk zijn om muziek met een hoog volume af te spelen terwijl u wandelt. Schakel de slaapstand in of schakel de Reader uit wanneer u deze niet gebruikt. moet u de hoofdtelefoon onmiddellijk afzetten. met name bij oversteekplaatsen voor voetgangers.  Gebruik deze stylus niet als deze beschadigd of vervormd is. Over de hoofdtelefoon Verkeersveiligheid Gebruik de hoofdtelefoon niet terwijl u autorijdt.

 De softwarespecificaties kunnen door de voortdurende verbeteringen aan het product zonder voorafgaand bericht worden veranderd.  De mogelijkheid om talen van Reader Library weer te geven.  Als u de apparaatsoftware van de Reader bijwerkt. Raadpleeg de betreffende handleidingen voor informatie over het gebruik van uw computer en besturingssysteem. Inhoudsopgave Index 111 . De nieuwste software-updates kunnen worden uitgevoerd via het updatemenu bij Hulp voor Reader Library – “Controleren op updates”. inclusief verlies geleden door derden. Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat het geïnstalleerde besturingssysteem overeenkomt met de taal die u wilt weergeven. of het verhuren van de software zonder toestemming van de eigenaar van het copyright. kunt u ervoor zorgen dat uw Reader beschikt over de nieuwste functies.  Afhankelijk van de types tekst en tekens wordt de tekst in Reader Library mogelijk niet correct weergegeven op het apparaat. − We bieden geen garantie dat alle talen correct worden weergegeven in Reader Library.  SONY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade of verlies van omzet veroorzaakt door het gebruik van de bij de Reader geleverde software.Veiligheidsmaatregelen Over software  Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig kopiëren van de software of de bijgeleverde handleiding. Mogelijke oorzaken zijn: − De capaciteit van de Reader.  Het gebruik van deze Reader met software anders dan de bijgeleverde software valt niet onder de garantie. − Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden mogelijk niet weergegeven. kan alleen worden gebruikt met apparatuur die hiervoor is bedoeld.  In deze handleiding wordt aangenomen dat u bekend bent met de basisfuncties van Windows of Mac OS. is afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem op uw computer. − De inhoudsinformatie is geschreven in een taal of met een tekenset die niet wordt ondersteund op de Reader.  De software die bij deze Reader wordt geleverd. − De Reader functioneert niet normaal.

 Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt. Opmerkingen over geheugenkaarten Verwijder de beschermkaart uit de geheugensleuf vooraleer u een geheugenkaart (optioneel) plaatst.Veiligheidsmaatregelen Over voorgeladen inhoud Er is voorbeeldinhoud vooraf geïnstalleerd op de Reader. zoals een reinigingsdoekje voor brillen.  Maak de hoofdtelefoonstekker regelmatig schoon. want hiermee kunt u de behuizing beschadigen. Sony kan u ook geen vervangende inhoud leveren.  Als u de voorbeeldinhoud verwijdert. De vooraf geïnstalleerde voorbeeldinhoud is bedoeld om de lees-. zodat u deze meteen kunt uitproberen. U kunt de volgende geheugenkaarten gebruiken met de Reader. Memory Stick Duo-media™ Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™ Memory Stick PRO-HG Duo™ Memory Stick Micro™ SD-kaart SDHC-kaart SD-kaart Inhoudsopgave Index 112 .  Als u op het aanraakscherm tikt of sleept met een vuile stylus. zoals alcohol of benzine.  Gebruik geen schuursponsjes.  Als de Reader zeer vuil is. kunt u deze schoonmaken met een zachte doek die licht is natgemaakt met water of een zacht reinigingsmiddel. kan het oppervlak van het scherm worden beschadigd. kunt u deze niet herstellen.en luisterfuncties te testen. Veeg de stylus schoon met een droge doek wanneer deze vuil wordt. Opmerking Over het reinigen  Maak de Reader schoon met een zachte doek. weergave. schuurmiddel of oplosmiddelen.

 Door het bestandssysteem dat wordt gebruikt op een Memory Stick™. niet opnemen of  verwijderen als de wispreventieschakelaar is vergrendeld. Opmerkingen Over SD-kaarten De SD-kaart voldoet aan de norm voor compacte geheugenkaarten en wordt vaak gebruikt als opslagmedium voor digitale fotocamera's. Dit medium werd niet alleen ontworpen voor het uitwisselen/delen van digitale gegevens met producten die Memory Stick Duo™ ondersteunen. Inhoudsopgave Index 11 . is het formaat van over te zetten bestanden beperkt tot minder dan 4 GB.55.  De werking van een Memory Stick Duo™ van Sony van maximaal 2 GB is getest met de Reader.  Gegevens van meer dan 12 MB kunnen niet in één sessie worden opgenomen.  Een M2™ Duo-adapter moet bevestigd worden om een Memory Stick Micro™ te kunnen gebruiken in een sleuf voor een Memory Stick Duo™. Opmerkingen over het gebruik van geheugenkaarten  Plaats een geheugenkaart met het label naar boven gericht in de correcte sleuf tot deze vastklikt.  De Reader voldoet niet aan het volgende: − MagicGate™-norm*.  Bewaar een geheugenkaart in de bijbehorende houder wanneer u de geheugenkaart meeneemt of opbergt. maar ook om dienst te doen als een verwijderbaar extern opslagmedium waarop gegevens kunnen worden opgeslagen. * MagicGate™ is de collectieve naam voor technologieën voor inhoudsbeveiliging die zijn ontwikkeld door Sony. U kunt gegevens die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.  De werking van SD-kaarten van maximaal 2 GB is getest met de Reader.  Een Memory Stick™ van standaardformaat kan niet gebruikt worden met dit product  Het maximale aantal songs dat kan worden opgenomen op een Memory Stick PRO™ is 65. Een correcte werking met alle types Memory Stick Duo™ wordt echter niet gegarandeerd.Veiligheidsmaatregelen Over Memory Stick Duo™ Een Memory Stick Duo™ is een compact IC-opnamemedium met grote capaciteit. De werking van alle SDkaarten kan echter niet worden gegarandeerd. − auteursrechtbeveiliging van SD-kaarten.

omdat deze een storing kunnen veroorzaken. kan deze vast komen te zitten. − De Reader gebruiken op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan statische elektriciteit of elektrische storing. worden de bewerkte gegevens niet opgeslagen.  Houd zowel geheugenkaarten als adapters buiten het bereik van kleine kinderen om te verhinderen dat deze per ongeluk worden ingeslikt. Sony biedt geen garantie voor beschadigde gegevens.  Vermijd het volgende om gegevensbeschadiging te voorkomen.  Gebruik geen vervormde geheugenkaart of adapter.  Wij raden u aan een back-up te maken van belangrijke gegevens. − direct zonlicht.  Verwijder een geheugenkaart niet uit de mediasleuf terwijl gegevens op de geheugenkaart worden bewerkt. Als u dit wel doet.  Plak geen andere labels dan het speciale label op het labelgebied. verwijderd.  Plaats geen incompatibele geheugenkaarten. − Een geheugenkaart verwijderen of de Reader uitschakelen terwijl gegevens worden gelezen of geschreven. zoals een auto die in de zon staat.  Als u het apparaat formatteert. Inhoudsopgave Index 114 .  Als u probeert een Memory Stick Micro™ te plaatsen zonder eerst een M2™ Duoadapter te bevestigen.  U mag de Reader niet gebruiken/opbergen op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan: − zeer hoge temperaturen.  Laat een geheugenkaart niet nat worden.  Probeer een geheugenkaart niet uit elkaar te halen of aan te passen. Als u de naam van een map wijzigt of een map verwijdert via de pc of bestanden verplaatst uit de map "database" naar een andere map.  Buig de geheugenkaart niet. zelfs beveiligde beeldbestanden. − hoge luchtvochtigheid of corrosieve stoffen. is het mogelijk dat gegevens die opgenomen zijn op een geheugenkaart verloren gaan of niet meer kunnen worden afgespeeld op dit apparaat. worden alle bestanden.Veiligheidsmaatregelen  Raak de aansluiting van de geheugenkaart niet aan met blote handen of metalen voorwerpen. laat deze niet vallen en stel deze niet bloot aan hevige schokken.

het Sony-logo. verwante documenten enzovoort) zonder toestemming van de eigenaar van het copyright. "BBeB". gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. tenzij u hiervoor voorafgaande toestemming hebt gekregen van de eigenaar van het copyright. "Reader". Daarnaast is het gebruik van de gegevens van dit product of de inhoud van deze handleiding niet toegestaan zonder toestemming van Sony. "Memory Stick PRO-HG Duo". Overeenkomstig kan een Memory Stick™ die beelden of gegevens bevat die beschermd zijn alleen worden gebruikt binnen de wettelijke beperkingen. "Reader Touch Edition" en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.  Bitstream is een gedeponeerd handelsmerk en Dutch. Windows. "M2". Windows Vista en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.  Sony. "Memory Stick Duo". is het gebruik van audio of foto's die u opgenomen hebt in strijd met de copyrightwetten.  . "MagicGate" en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Sony Corporation. Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig kopiëren van de gegevens van dit product of de inhoud van deze handleiding (illustraties. "Memory Stick Micro". Font Fusion en Swiss zijn handelsmerken van Bitstream Inc.  Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc. "Memory Stick". "Memory Stick PRO Duo".  Microsoft.. is een werk waarop copyright rust en is bewerkt met medewerking van de uitgever. met uitzondering van persoonlijk gebruik.Opmerking betreffende auteursrechten Opmerking betreffende auteursrechten De inhoud van elk boek dat vooraf geladen is op dit product. Inhoudsopgave Index 115 . Met uitzondering van persoonlijk gebruik.

Alle andere systeemnamen en productnamen die worden gebruikt in dit document zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de respectieve eigenaars. Adobe en Reader zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.com).com).  MPEG Layer--audiocodeertechnologie en -patenten onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson. Programma ©2010 Sony Corporation Documentatie ©2010 Sony Corporation Inhoudsopgave Index 116 .org/) Copyright© 1998-2008 The OpenSSL Project. Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated.openssl. Raadpleeg de "GEBRUIKERSOVEREENKOMST" in de boekenlijst op de Reader voor meer informatie over de OpenSSL-licentie. Dit product bevat coderingssoftware geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.  Dit product bevat software ontwikkeld door The OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. (http://www. Alle rechten voorbehouden. Dit product bevat software geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft. Daarnaast worden de symbolen voor handelsmerken ™ en gedeponeerde handelsmerken ® niet gebruikt in dit document. Alle rechten voorbehouden.Opmerking betreffende auteursrechten  Deze PRS-650 bevat Adobe® Reader® Mobile-software onder licentie van Adobe Systems Incorporated.

busybox dosfstools freetype intiscripts kernel linux-kernel-headers make MAKEDEV modules mtd nandboot procps sourceryg++ tar udev util-linux Inhoudsopgave Index 117 .GNU GENERAL PUBLIC LICENSE GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Dit product bevat de volgende software die onder de GNU General Public License (hierna vermeld als "GPL") en/of GNU Lesser General Public License (hierna vermeld als "LGPL") valt. U mag de broncodes van deze softwareproducten downloaden. aanpassen en opnieuw verspreiden.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Zie hieronder voor de algemene voorwaarden betreffende GPL en LGPL. Inhoudsopgave Index 118 . Raadpleeg de "GEBRUIKERSOVEREENKOMST" in de boekenlijst op de Reader voor meer informatie over de GNU GENERAL PUBLIC LICENSE. De broncode voor deze softwareproducten is beschikbaar op de website van Sony.sony. Ga naar de volgende URL om deze te downloaden: http://www.net/Products/Linux/ Houd er rekening mee dat Sony niet ingaat op vragen met betrekking tot de inhoud van de broncode.

doc of . Boek EPUB-bestand (bestandsextensie .lrx)  Tekstbestand (bestandsextensie .epub)  EPUB (OPS versie 2.lrf of .docx)*1  *1 Wanneer u Windows gebruikt.rtf )  Word-bestand (bestandsextensie .6.0) wordt ondersteund PDF-bestand (bestandsextensie .Ondersteunde bestandsindelingen Ondersteunde bestandsindelingen De volgende bestandsindelingen kunnen beheerd worden met Reader Library en overgezet worden naar de Reader. dient Microsoft Word geïnstalleerd te zijn op uw computer.txt)  RTF-bestand (bestandsextensie . BBeB (bestandsextensie . Word-bestanden worden door Reader Library automatisch geconverteerd naar RTF-bestanden tijdens het overzetten naar de Reader of een compatibele geheugenkaart.pdf )  Ondersteuning is gebaseerd op de specificatie PDF 1. Inhoudsopgave Index 119 .

Ondersteunde bestandsindelingen

Audio
MP-bestand (bestandsextensie .mp) 

– Bitsnelheid: 2 tot 20 kbps – Bemonsteringsfrequentie: 22,05, 44,1 kHz – Het bestand mag niet beveiligd zijn. AAC-bestand (bestandsextensie .mp4, .m4a, .mov of .qt) 

Er moet worden voldaan aan de volgende specificaties om een MP-bestand te importeren.

Er moet worden voldaan aan de volgende specificaties om een AAC-bestand te importeren.
– Bitsnelheid: 40 tot 20 kbps – Bemonsteringsfrequentie: 24,0, 44,1, 48,0 kHz – Het bestand mag niet beveiligd zijn.

Foto
JPEG-bestand (bestandsextensie .jpg of .jpeg)  GIF-bestand (bestandsextensie .gif )*  PNG-bestand (bestandsextensie .png)  BMP-bestand (bestandsextensie .bmp)  * Voor een GIF-bestand met animaties wordt alleen het eerste frame weergegeven.

Inhoudsopgave

Index

120

Systeemvereisten

Systeemvereisten
Reader Library is compatibel met de volgende besturingssystemen.
Besturingssysteem Beschrijving Microsoft Windows 7 Windows 7 Starter Windows 7 Home Basic (2/64 bit) Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Ultimate Microsoft Windows Windows Vista Home Basic met Service Pack 2 of hoger Vista (2/64 bit) Windows Vista Home Premium met Service Pack 2 of hoger Windows Vista Business met Service Pack 2 of hoger Windows Vista Ultimate met Service Pack 2 of hoger

Inhoudsopgave

Index

121

Systeemvereisten

Besturingssysteem Microsoft Windows XP (alleen 2 bit)

Apple Macintosh (alleen 2 bit)

Beschrijving Microsoft Windows XP Home Edition met Service Pack of hoger Windows XP Professional met Service Pack of hoger Windows XP Media Center Edition 2004 & 2005 met Service Pack of hoger Mac OS X versie 10.6. of hoger Mac OS X versie 10.5.8 of hoger Mac OS X versie 10.4.11 of hoger Windows: 800 MHz Celeron-processor of sneller Macintosh: Intel, PowerPC G-, G4- of G5-processor 128 MB of meer (minimaal 512 MB voor Windows 7, Windows Vista) Windows: 100 MB of meer Macintosh: 60 MB of meer Afhankelijk van de hoeveelheid inhoud is er mogelijk meer ruimte vereist.

Processor

RAM Vrije ruimte op de vaste schijf

Inhoudsopgave

Index

122

Systeemvereisten

Beeldscherm Andere apparaten

Hoge kleuren of meer, 1024 × 768 pixels of meer (Ware kleuren, 1280 × 1024 pixels of meer aanbevolen) USB-poort (compatibel met HighSpeed USB), aanwijsapparaten zoals muis of trackpad

Internetverbinding (breedband aanbevolen, hiervoor  worden mogelijk kosten in rekening gebracht) is ook vereist op uw computer. Reader Library wordt niet ondersteund door de volgende  omgevingen: – Een ander besturingssysteem dan de bovenstaande – Zelfgebouwde computer of zelfgebouwd besturingssysteem – Multi-boot-omgeving – Omgeving met meerdere beeldschermen

Inhoudsopgave

Index

12

...................................................................................................18 Specificaties......12 Tips om energie te besparen................................................................................Inhoudsopgave GEFELICITEERD ...................................19 Inhoudsopgave Index 124 .........................................................................17 Ondersteuning ...............................................4 Hoofdstuk 1 Aan de slag Onderdelen en bedieningselementen .................................................................................2 Nuttige functies ............... 8 De Reader opladen ...14 Hoe eBooks kopen .....................

.......................................................41 Een notitie toevoegen .....................................................................................................................29 Menu OPTIONS ...............................9 Een bladwijzer toevoegen ....40 Een notitie in handschrift toevoegen ........................................................26 Menu Hoofdscherm .........1 Inhoud lezen Boeken lezen ...........................................22 Aanraakscherm ............................................................6 Annotatie...............................9 Een woord/woorden markeren ......2 Schermtoetsenbord ..................................................42 Inhoudsopgave Index 125 ..........................................................................................................................................Hoofdstuk 2 Basisbediening Over de Gebruikershandleiding .......

.............................................................................................................................................................................54 Zoeken ...................................................................................................49 Inhoudsweergave aanpassen .......60 Lijst van eerder opgezochte woorden....65 Inhoudsopgave Index 126 ........................................Een notitie zoeken .....................................................................57 Ingesloten woordenboeken gebruiken .........................46 Formaat wijzigen .............................................44 Zoeken naar notities in een boek ...................................55 Naar een pagina gaan......47 De paginamodus wijzigen ...48 Inzoomen ............................................................44 De notities in alle inhoud vinden ..............................................................................52 Schermoriëntatie ..................6 Periodieken lezen ..................

.....................85 Inhoudsopgave Index 127 .....................................................................82 Foto's weergeven ...............................................................................................................................................................8 Audiobestanden afspelen .................70 Een collectie verwijderen ...............................................74 Inhoud beveiligen .....68 Aanmaken ..80 Ingesloten woordenboeken gebruiken ........................................72 Inhoud verwijderen ...............75 Applicaties Applicatiemenu ..............................77 Tekstmemo's aanmaken ..................Collecties Collecties .....................................................76 Tekeningen maken .....................................................................................................................................................68 Inhoud toevoegen ..................7 Inhoud verwijderen ........................................................................................................

....................... 106 Opmerking betreffende auteursrechten .... 119 Systeemvereisten ........... 117 Ondersteunde bestandsindelingen ....97 Bijlage Veiligheidsmaatregelen ..................................................................................88 Menu-items van [Algemene instellingen] .................... 121 Inhoudsopgave Index 128 .....95 Problemen oplossen Problemen oplossen ..............Instellingen Instellingen wijzigen ...............................................................96 Symptomen................................................ 115 GNU GENERAL PUBLIC LICENSE ...................................................90 Menu-items van [Applicatievoorkeuren].........92 Menu-items van [Initialisatie] ................................................................................................................................91 Menu-items van [Systeembeheer] ......................

..........Inhoudsopgave ....................................... 10 Inhoudsopgave Index 129 .................. 124 Index ........................................................................................

............31.. 85......89 Alle notities ............. 76 [Audio] .............. 41 [Aantekeningen bev......76.. 29 OPTIONS-knop .............31..29........ 85 [Boeken] .........33.....................29 [Instellingen]..........29...... 82 Inhoudsopgave Index [2-kolommen indeling] .......... 77 [Hoofdscherm] .....85 [Aanmaken/Bewerken] ......34.. 83 [Handschrift] ..... 46 [Applicaties] . 31 -knoppen (Pagina omslaan)......... 94 [App.10 -knop (Formaat) .......48 [3-kolommen indeling] ............. 65 [Woordenboek].10....... 84 [Alle notities] ................ 8 Aanraakscherm .......................................... uitschkln] . 81 130 ................. 23 Aan/uit-schakelaar ......................................................... 88 [Kladblok] ..10................................................ 81 [Aantekeningen verw....................... 46 Annotatie....29..........29.76 Audio ..76.10.......................] ... 80 [Periodieken] .......76................29. 8 De Reader opladen.....29............Index Index Symbolen -knop (Hoofdscherm) .76.................................................... 36 [Collecties] .................................. 120 Audiobestanden afspelen .........39 Applicaties ....] .....48 A Aan de slag ....29. 68 [Foto's] ....12 Standby-scherm .............................76 Applicatiemenu .............. 84..... 47...............................10...............................76....................................

31 [Algemene instellingen] ..................................31 [Audio verwijderen] ....Index [Aantekening verw................... 74 [Boek verwijderen] ..................... 75 [Boeken verwijderen] ............................... 106 Boeken .......... 81 [Afspelen hervatten].......29..................31..........32 [Boeken beveiligen]........... 8.......88.......46 De Reader opladen ..90 [Bladwijzer toevoegen] ....................74 [App..................... uitschkln] ...................... 39 Inhoudsopgave Index D De notities in alle inhoud vinden ................................. 72 B Basisbediening ........... 91 [Audio beveiligen] ..........13...........................................................36 Boeken lezen ..............31 [Bladwijzer verwijderen] .. 90 [Alles selecteren]/ [Alles deselecteren] ..............31....88... 74 C Collecties ..... 69 [Collecties verwijderen] ..36 [Bladomslag-voorkeur]................................. 12 Statusaanduidingen tijdens het laden.....32.......32.32..............38 Bijlage ................................ 12 131 ..32.. 30 Bewerkingen op een paginaweergave .........22 Batterijstatus ......31.....13 Laad-/bedrijfslampje ..................................13 USB-aansluiting ...............11...........................12 Batterijstatus .....................] ......89 [Applicatievoorkeuren] .... 68 [Collectie hernoemen] ........................................................................

.......................41 Een notitie toevoegen .................................39 Pictogrammen en soorten notities in de lijst [Notities] ..........32..68 Een collectie verwijderen .................................... 8 De Reader opladen.......90 [Datum....52 E eBook Store ............72 Een ingesloten woordenboek gebruiken ........................................ 91 [Datum en tijd] ...................88...................................89 [Energiebeheer] ........ 94 [App...........48 Diashow ............. ...............12 Tips om energie te besparen ............14 Standby-scherm ........... uitschkln] ...............42 Een notitie zoeken ........................................ 83 [Donkerder] ................17 Een bladwijzer toevoegen ......... 88........39 Een collectie aanmaken . 82 Een notitie in handschrift toevoegen ...32.................. 92 Inhoudsopgave Index 132 .......................... 92 Aan/uit-schakelaar.....................en tijdsformaat] .....40 Energiebeheer.......90 [Details] ...........................................................................................45 Een woord/woorden markeren ...44 Annotatie .88......................................... 83..Index De paginamodus wijzigen ..............................52 [Diashow] .91 [Diashow aan]/ [Diashow uit].....34..................60.....

selecteren].....32....94 [Diashow]..............84 Ondersteunde..........................112 GNU....... 119 Standby-scherm............59 [Historie]...........beveiligen]..87 133 Inhoudsopgave Index .83 [Foto's...............41........34..32......32 [Pagina....33.......41.... ................. 4 Formaat..83 Diashow.32.31 G Geheugenkaart. .59 [Inhoudsopgave]...zoeken.57 [Vorige......................................49......aan]/.............uit].wijzigen.....................91 [Diashow.....notitie......... .....32......52 [Herhalen]..PUBLIC.................................34...88........9.......... [Diashow..................................88......Index F Functies...weergeven....83 [Standby-scherm]................. bestandsindelingen........44 Herhalen...........91 Inzoomen.....76........47 Foto's...................... .....weergave].. LICENSE.76......GENERAL.....32...... .....32..89........31 [Foto's...... 117 .. .57......naar]...............select].....................94 [Standby-scherm............................77 Een..84....................44 [Notities].....87 Hoe.....kopen......95 H Handschrift.........83....32........................................eBooks........32...........................verwijderen]........................ .............................. [Ga....42..84 Foto's......formatteren].........11 [Helderder]......................17 Hoofdtelefoonaansluiting....59 [Geheugen.....

..............89.............74 Instellingen..29..................herstellen]........... ..............35 M Magazines... 8......37 Inhoud.........verwijderen]..........75 Statuspictogram............wijzigen..76....33................van..73 [Initialisatie]...................pictogram.32 K Kranten...........................................70 Inhoud...........................toevoegen....33..................36 [Sorteer:]............................22............65 Mediasleuf..............................70 [Inhoud.37 Sorteren..............29.33..26 Koppeling.........12 Lijst..........88 Inzoomen......................89.33.................[Boeken]......44 Lijst....95 [Instellingen.. 9 Inhoudsopgave Index 134 .49........32 [Inhoud.....59 I Inhoud......eerder....beveiligen.............................. woorden...............opgezochte.......verwijderen.................. .............88 Instellingen.............. aanpassen.....63 [Lijst].....32 [Inhoudsopgave]....................................lezen.............................................84 [Informatie].....33 [Weergeven:]...........52 Inhoud.toevoegen].........................................95 L Laad-/bedrijfslampje..................36 Inhoudsweergave.....................36 Status-............65 Kladblok.................80 Schermtoetsenbord....34 [Zoeken]............Index [Historie].....

............33..32.............33............. 80 [Nieuwe collectie]..41... 9 Menu Hoofdscherm ...................22............44 Een notitie in handschrift toevoegen ...Index Memory Stick PRO Duo™ ......... 59 Notitie ...33...... 77 [Notities] ..........................................................29 Menu [Instellingen] ...... 57...33.......... 41......................39............18 Opmerking betreffende auteursrechten. 41.................. 42 Een notitie zoeken ... 68 [Nieuwe Tekening] .................. 41 [Lijst] ............................................32.....57 Koppeling ............... 112 Memory Stick PRO Duo™sleuf. 44 [Verbergen]/[Weergeven] ..33 [Notities verwijderen] ... 42................29......... 88 Menu OPTIONS . 4 [Nieuwe Aantekening] ....... 115 135 .......41 Inhoudsopgave Index Woorden markeren ..... 59 [Ga naar] ...................................... 44 Annotatie ..91 N Naar een pagina gaan.................................9.............39 Tekening .............................. 44 Nuttige functies .............33..............33......33....31 [Menutaal] .............. 8 Ondersteunde bestandsindelingen ................32.....39 Een bladwijzer toevoegen . 44 [Aanmaken/Bewerken] ....... 119 Ondersteuning ...................40 [Notities] .31 O Onderdelen en bedieningselementen ...................... 57 [Vorige weergave]........... 59 [Pagina selecteren] .....................................

..........17 Reset............... toetsenbordhist..... 91 [Verw...33..26 [Toetsenbord] .........9...........................48..31 Inhoudsopgave Index ..95 [Instellingen herstellen] .. 71 [Pagina-modus] ........96 RESET-opening ..............................................] ..............................54 Inzoommodus ............45 Problemen oplossen .........................................29. 91 Schermtoetsenbord ..............22 [Op maat] ....... 54 [Origineel] ............................................ 36 Specificaties.......................................88.......19 Standaardinstellingen .......65 Pictogrammen en soorten notities in de lijst [Notities] ........ 112 SD-kaartsleuf.. 95 136 P Periodieken.................. 95 SD-kaart ....88...........................31 [Publicatie verw...........32 [Publicaties verw... 87 Sorteren .....................89 R Reader Library ........ 9 Shuffle ......32...] .....11.................. 54 [Scherm-oriëntatie] ..................................51 [Oriëntatie] .......89..................................... 52 [Over] ...... 65 Periodieken lezen ..] .......................33......................33.33........................................11 Over de Gebruikershandleiding ..... 96 S Schermoriëntatie ..............52 [Oriëntatie].....................................................89......96 Publicaties .....................Index Openingen voor bevestigen van optionele klep..............66. 57 [Publicaties bev.................48 [Pagina selecteren] .] .

..............Off ].....94 ............................ 9 Symptomen..........................33 [Verder...........................33........]................34 [Toetsenbord].84 [Systeembeheer]......om....................]..42....30 Statuspictogram.energie......32.........verw......71 U USB-aansluiting........91 [Toevoegen..............aan...tijdens..34..95 [Verzadigd]...............aanmaken..................77 Tekeningen..........laden.].. besparen..79 [Tekening....................................77 Tekstmemo's....89.....31..........Index Standby-scherm.....select]........... 9 [Tekeningen..........80 Tips....33 [Speelt..........88...94 [Standby-scherm. Toegangslampje.maken...... ..................84..............88.... 106 Volumeknop..........14 Inhoudsopgave Index .............87 [Sorteer:].......................92 ...37 Stylus...............................34 [Vergrendeling]..................te........nu......................... .. ............................31..13 Statusbalk..... 121 [Scherm-oriëntatie].34 [Standby-scherm]...............verw......toetsenbordhist....naar...................41.34.......Lijst].88.......................11......lezen]...88.... het. .......].52 137 T Tekening.................bev. geheugenkaart......79 [Terug..93 [Verw......87 [Verbergen]/[Weergeven]...............91 [Shuffle...12 V Veiligheidsmaatregelen..........33......On]/[Shuffle......... Collectie]................................79 [Tekeningen....af ]...............11...97 Systeemvereisten... Statusaanduidingen. ...................88.............

.48 Inhoudsopgave Index 138 ......34 [Woord logboeken vrw] .................................Index [Volledige pagina] ..34.................. 91 Woordenboek veranderen .............................................44 [Zoeken] ............. 60.] .......35..............................35 [Woord logboeken: boek] .34....................................................34 Z Zoeken .... 82........................................... 64 Woordenboek veranderen ..................... 59......................48 [Vorige weergave] ...........35.................... 91 [Weergeven:] ...35................. 63 [Woord logboeken: periodiek]........... 61 W Woordenboek ....] ......60................34... 52 [Woordenboek] ... 64 [Woord logboeken: woordenb................ 34........ 55 Zoeken naar notities in een boek .91 [Woordenboek veranderen] .................35...........34...... 56 [Zonder marges] ......................... 60...... 91 [Woord logboeken: woordenb....32..........34 [Weergave aanpassen] ......