ISI KANDUNGAN Kata – Kata Aluan Jawatankuasa Peningkatan UPSR 2011 Bidang Tugas Jawatankuasa Program Kecemerlangan UPSR

2012 • • • Matlamat Rasional Objektif

MUKASURAT 3 4 5

6

Strategi Kecemerlangan UPSR 2011 Misi Sekolah Visi Sekolah Matlamat Strategik Sekolah Misi unit kecemerlangan UPSR 2011 Isu Strategik Kecemerlangan UPSR 2011 Matlamat Strategik Unit Kecemerlangan UPSR 2011 Strategi Unit Kecemelangan UPSR 2011 Pencapaian UPSR 2003 hingga 2010 dan Unjuran 2011 Pelan Tindakan Peningkatan UPSR 2011 Pelan Taktikal Unit Kecemerlangan UPSR 2011 • • • • • Kelas Tambahan Ujian Bulanan Perjumpaan Waris Motivasi Murid Kem Kecemerlangan UPSR

7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

• • •

Latih Tubi Klinik UPSR Qiamullail

22 23 24

Kelas Tambahan • • • • • Rasional Objektif Perlaksanaan Jadual Kelas Tambahan Siang Jadual Kelas Tambahan Malam

25

26 27 28

Harapan Objektif Rasional Ujian Pencapaian UPSR • • • Definasi UPSR Matlamat UPSR Penilaian Wajib Tambahan

29 30 31 32

Matlamat dan Objektif • • • • Sekolah Murid Guru Ibubapa

33

2

KATA-KATA ALUAN
Assalamuailaikum.. Bersyukur kita ke hadrat Allah kerana masih berupaya untuk mencurahkan jasa dan bakti serta dapat melaksanakan tanggungjawab kepada anak-anak didik kita yang akan menduduki peperiksaan UPSR pada tahun ini. Tahun 2011, SK KAMPONG KEDA akan memberi mandat kepada 76 orang muridnya untuk menduduki peperiksaan UPSR dan sasaran kami pada tahun ini adalah, 10 orang 5A . Pada tahun 2010 sekolah mendapat 58.0% Lulus Semua Mata Pelajaran (LSMP) manakala sasaran tahun 2011 ialah 86.84 (66) % (LSMP). Kami warga pendidik dan juga jawatankuasa UPSR sekolah ini sekali lagi akan berganding bahu dan memerah keringat untuk melaksanakan pelbagai aktiviti terutama sekali “PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR 2011” demi untuk kejayaan. Kerjasama semua pihak amatlah dihargai terutama PIBG dan badan-badan tertentu untuk membantu dan memberi sokongan kepada pihak sekolah.

3

Akhir sekali pihak Jawatankuasa UPSR mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah, sedang dan yang akan membantu sama ada berupa wang ringgit, tenaga, buah fikiran, harta benda dan sebagainya demi untuk kebaikan bersama. Semoga sokongan yang anda berikan akan dapat melicinkan lagi perjalanan pihak pengurusan kami. Sekian , wassalam.

“BERMUAFAKAT KE ARAH KECEMERLANGAN” “BERSAMA MENINGKATKAN KUALITI PENDIDIKAN”

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR 2011
PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA 1 SETIAUSAHA 2 SETIAUSAHA PEPERIKSAAN BENDAHARI PENYELARAS TAHUN 6 AHLI JAWATANKUASA : PN. ZAINDUN BINTI IBRAHIM : PN HJH. DAHARAH BINTI ZAINOL : EN MOHD NAZRI BIN MASJUNI : PN SHAHIZA BINTI HASSAN : EN MOHD RASHID BIN ADAM : PN NORIHAN BINTI KAMARUDDIN : EN MOHD PAUZI BIN KAMSAH : EN MOHD YUSOFF BIN ISHAK : EN ISKANDAR BIN SIJI

4

: EN ZAINON BIN AZIZ : PN NORDANI BINTI AYOUB : EN MOHD NASROM BIN ABD GHANI : PN SAFIZA BT ISMAIL : PN HASRIAH BINTI MD DAUD : EN MOHD LUTFI BIN MAT DAUD : EN ABD AZIZ BIN ABD GHANI : EN MOHD FISAH BIN HAJI IBRAHIM

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA
1. Merancang program, aktiviti dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi calon UPSR 2011. 2. Mengadakan perjumpaan dengan waris/penjaga untuk berbincang permasalahan yang boleh menjejaskan prestasi calon. 3. Mengkaji dan menganalisa keputusan ujian/peperiksaan calon dari masa ke semasa berdasarkan "headcount". 4. Mencari sumber kewangan bagi pembiayaan sesuatu program. 5. Memperbanyakkan dan mempelbagaikan pakej soalan-soalan latihan. 6. Mengadakan kelas tambahan dan kelas bimbingan khas. 7. Menyediakan analisa/laporan untuk tindakan pihak sekolah.

5

PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR 1. MATLAMAT Pencapaian dan kemampuan calon UPSR 2010 adalah tahap sederhana dan lemah. Oleh itu, pihak sekolah dan jawatankuasa kecemerlangan UPSR 2011 telah menyediakan satu pelan tindakan untuk memastikan prestasi pada tahun ini mencapai tahap cemerlang. Antara agenda penting yang hendak dicapai ialah; 1.1 Semua murid dapat menguasai semua kemahiran belajar dan teknik menjawab soalan UPSR dalam pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. 1.2 1.3 Membina semangat jati diri, setiakawan dan kerjasama antara rakan sebaya. Memastikan sekurang-kurangnya 65 daripada 75 calon yang menduduki UPSR mencapai tahap kelulusan yang minima. Target peratus yang diletakkan pada tahun ini ialah 86.66% melepasi keputusan UPSR 2010 iaitu 58.0%. 2. RASIONAL 2.1 2.2 Dapat membahagikan murid kepada beberapa kumpulan tertentu mengikut tahap pencapaian akademik. Dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran berdasarkan tahap penguasaan murid.

6

2.3

Dapat meningkatkan tahap kelulusan hasil daripada program yang telah dirancang dan diikuti dengan hasil usaha gigih.

3. OBJEKTIF 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Mencapai prestasi UPSR seperti yang terdapat dalam unjuran Lulus dalam semua matapelajaran UPSR termasuk PEKA dan KAFA. Mencapai kecemerlangan prestasi akademik SK Kampong KEDA. Membentuk calon yang bersemangat, berkeyakinan dan ada kemahuan untuk mencapai matlamat Menyediakan calon yang bersedia menghadapi peperiksaan dan mampu mengatasi masalah.

STRATEGI KECEMERLANGAN UPSR 2011
1. Pengagihan guru mengikut option. Tumpuan guru hanya pada satu mata pelajaran UPSR sahaja. 2. Guru memberi bimbingan dan penumpuan kepada murid-murid yang lemah dan sederhana. 3. Memperbanyakkan latihan dan kerja rumah. 4. Mengambil tindakan terhadap murid yang ponteng kelas tambahan. 5. Mengadakan "klinik" bagi semua mata pelajaran untuk mengatasi masalah murid lemah. 6. Memperbanyakkan bahan-bahan ulangkaji. 7. Mengadakan program-program bimbingan dan kaunseling.

7

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG KEDA 09200 KUPANG, KEDAH DARUL AMAN MISI SEKOLAH
 Memantapkan pentadbiran, pimpinan, perancangan dan

pemantauan dalam pengurusan sekolah.  Melahirkan murid yang berkualiti, celik huruf dan celik IT pada akhir tahun 6.  Meningkatkan kecemerlangan sahsiah dan disiplin murid melalui programprogram yang efisyen dan efektif.  Melaksanakan aktiviti kokurikulum melalui pendekatan inovatif untuk mempertingkatkan bakat dan kemahiran murid.

8

 Menyediakan

peralatan

dan

kemudahan

pengajaran

dan

pembelajaran yang kondusif dan berkesan kepada murid.  Mewujudkan budaya kerja cemerlang di kalangan guru dan staf sokongan bagi menjayakan visi sekolah.

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG KEDA 09200 KUPANG, KEDAH DARUL AMAN VISI SEKOLAH
Sekolah Kebangsaan Kampong KEDA akan menjadi sebuah sekolah yang cemerlang dalam bidang kurikulum dan kokurikulum di peringkat daerah menjelang 2015

9

MATLAMAT STRATEGIK SEKOLAH
MISI SEKOLAH: Melahirkan murid-murid yang berkualiti, celik huruf dan celik IT pada akhir tahun 6. Matlamat Strategik:  Memastikan guru-guru menggunakan peralatan dan perisian yang dibekalkan secara maksima.  Memastikan Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Kampong KEDA sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan dan sumber rujukan.

 Memastikan pengurusan dan perancangan panitia mata pelajaran berfungsi dengan lebih berkesan.  Membentuk murid ke arah keseimbangan jasmani, rohani, emosi dan intelek agar dapat menyesuaikan diri di sekolah dan dengan masyarakat.

10

 Menyediakan insan yang berkualiti dalam semua aspek untuk menghadapi masa depan dengan lebih mencabar.  Meningkatkan prestasi murid dalam kurikulum.

MISI UNIT KECEMERLANGAN UPSR 2011
Murid menguasai kemahiran belajar dan teknik menjawab soalan UPSR dalam semua mata pelajaran UPSR.

ISU STRATEGIK KECEMERLANGAN UPSR
Meningkatkan keputusan UPSR 2011 daripada 58.0% kepada 86.66%
11

MATLAMAT STRATEGIK UNIT KECEMERLANGAN UPSR 2011
Pencapaian dan kemampuan dalam UPSR 2010 adalah pada tahap baik. Oleh itu, pihak sekolah telah mengambil satu pelan tindakan untuk memastikan tahap pencapaian yang lebih baik dan membanggakan. Agenda yang hendak dicapai ialah: 1. Murid-murid dapat menguasai semua kemahiran belajar dan teknik menjawab soalan UPSR dalam semua mata pelajaran UPSR 2. Membina semangat jaya diri, kerjasama, setiakawan untuk kemajuan diri pelajar. 3. Memastikan sekurang-kurangnya 65 daripada 75 orang calon UPSR akan mencapai kelulusan minima dalam UPSR

12

Strategi unit kecemerlangan UPSR
1. Pengagihan guru mengikut opsyen, tumpuan seorang guru hanya kepada satu mata pelajaran UPSR sahaja. 2. Guru memberi bimbingan dan penumpuan kepada muridmurid yang lemah dan sederhana. 3. 4. Memperbanyakkan latihan dan kerja rumah. Mengadakan kelas tambahan dari awal tahun sehingga menjelang UPSR. 5. 6. 7. Mengadakan klinik khas bagi setiap mata pelajaran. Membuat latihan untuk semua mata pelajaran. Program Peningkatan Kesedaran Murid dan Waris.

13

14

KEPUTUSAN UPSR 2003 HINGGA 2010 DAN UNJURAN 2011 TAHUN BIL. CALON HADIR 61/61 PEMAHAMAN
BIL LULUS % LULUS

PENULISAN
BIL LULUS % LULUS

BAHASA INGGERIS
BIL LULUS % LULUS

MATEMATIK
BIL LULUS % LULUS

SAINS
BIL LULUS % LULUS

KESELURUHAN
BIL LULUS % LULUS

CALON 5A

2003

50

81.97

53

86.89

33

54.1

46

75.41

46

75.41

7

21.2

-

2004

42/43

36

85.71

34

80.95

23

54.76

27

64.29

32

76.19

22

52.46

-

2005

42/43

39

90.7

35

81.4

18

41.9

29

67.4

33

76.7

17

39.5

5

2006

53/53

49

92.45

40

75.47

19

35.85

36

67.72

42

79.29

17

32.07

-

2007

68/69

63

92.6

55

80.9

45

65.2

52

75.4

51

73.9

43

62.31

4

2008

79/79

74

93.7

70

88.6

61

77.2

57

72.2

67

84.8

52

65.82

2

2009

75/75

67

89.3

62

82.7

52

69.3

62

82.7

64

85.3

49

65.3

6

2010
UNJURAN

81/81

81

93.8

77

93.8

53

65.4

60

74.07

66

81.48

47

58.02

10

2011

75

71

94.6

71

94.6

66

88

68

90.66

69

92

65

86.66

10

15

PELAN TINDAKAN PENINGKATAN UPSR 2010

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

AKTIVITI Mesyuarat Jawatankuasa UPSR Pengajaran dan Pembelajaran Pembahagian Murid dan Unjuran Ujian bulanan & Peperiksaan Pertengahan Tahun Analisis Ujian / Peperiksaan Kelas Tambahan Petang & Pagi Kelas Malam Percubaan Negeri & Daerah Teknik Menjawab Soalan Perjumpaan Waris Gerak Gempur Matapelajaran Percubaan UPSR Negeri Lain Laporan Ujian Berpusat Kelas tambahan Waktu Cuti Projek Kepong Kem Kecemerlangan UPSR Klinik UPSR Majlis Bacaan Yasin / Solat hajat Qiamullail

JAN
X X X X X X X X X X

FEB

MAC
X

APR

MEI
X

JUN

JUL
X

OGO

SEPT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

X

X X X X X X X X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X

UPSR PADA 13, 14, 15 SEPT 2011

16

PELAN TEKTIKAL UNIT KECEMERLANGAN UPSR 2011 ISU STRATEGIK MISI UNIT MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF UNIT STRATEGI UNIT
AKTIVITI

: : : : :
TANGGUNGJAWAB

Penambahbaikkan keputusan UPSR 2010 Murid menguasai kemahiran belajar dan teknik menjawab UPSR Menepati matlamat sasaran 86.66% UPSR 2011 Melahirkan murid cemerlang dalam UPSR 2011 Meningkatkan peranan guru, waris, dan murid yang menyeluruh.
KOS (RM)
2150 TARIKH MULA TARIKH AKHIR Ogos PELAN KONTIGENSI INDIKATOR KEJAYAAN

KelasTambahan

Guru mata pelajaran

Februari

Mengadakan kelas tambahan Menjalankan ujian setiap bulan Mengadakan perjumpaan waris dan perbincangan isu murid-murid Program Motivasi untukcalon UPSR Mengadakan Kem Kecemerlangan UPSR Memberi latihan dan kerja rumah Ceramah Teknik Menjawab UPSR Mengadakan OJamullail

Mendedahkan murid dengan soalan UPSR Mengetahui tahap pencapaian murid Meningkatkan kesedaran tentang peranan waris Meningkatkan kesedaran dan jati diri murid Meningkatkan jati diri murid Menyesuaikan diri dengan soalan-soalan UPSR Mendedahkan murid-murid kepada teknik menjawab soalan UPSR Meningkatkan kepentingan ilmu dan ketahanan rohani

Ujian Bulanan Perjumpaan waris

Guru mata pelajaran AJK Unit Kecemerlangan UPSR Unit Bimbingan & Kaunseling Unit Bimbingan & Kaunseling Guru mata pelajaran

-

Februari Mac

September Ogos

150

Motivasi Murid Kern Kecemerlangan UPSR LatihTubi

250

Februari Mei Februari

Julai Julai September

2000

100

Klinik UPSR

AJK Unit Kecemerlangan UPSR Panitia Pendidikan Islam

400

Julai

Ogos

Oiamullail

400

Mac

Julai

17

PELAN OPERASI UNIT KECEMERLANGAN UPSR NAMA PROGRAM / AKTIVITI OBJEKTIF : : KELAS TAMBAHAN Latih tubi soalan berformat UPSR

LANGKAH

PROSES KERJA Mesyuarat Kali Pertama dan Taklimat Penasihat/PKl

TEMPOH 1 JAM

TANGGUNGJAWAB

1

Agenda-.Mengedarkan jadual kelas tambahan Mesyuarat Kali Ke-2

Penasihat dan PK1

2

Agenda: Memastikan guru-guru dan murid-murid melaksanakan kelas tambahan Mesyuarat Kali Ke-3

1 JAM

Guru-guru mata pelajaran; BM, Bl, SN, MT

3

Agenda : Post mortem kelemahan dan kekuatan serta penilaian

1 JAM

PK 1 dan guru-guru mata pelajaran

18

PELAN OPERASI UNIT KECEMERLANGAN UPSR NAMA PROGRAM / AKTIVITI OBJEKTIF : : UJIAN BULANAN & PEPERIKSAAN PERCUBAAN NEGERI LAIN Menguji tahap pencapaian murid

LANGKAH

PROSES KERJA Mesyuarat Kali Pertama dan Taklimat Penasihat/PKl

TEMPOH

TANGGUNGJAWAB

1

Agenda:Menentukan tarikh pelaksanaan Mesyuarat Kali Ke-2

1 JAM

Pengerusi, AJK dan guru-guru tahun 6

2

Agenda: Penentuan tarikh dan cara-cara pelaksanaan Mesyuarat Kali Ke-3 Agenda : Mengumpul data/keputusan ujian dan analisa Mesyuarat Kali Ke-4

1 JAM

Guru-guru mata pelajaran; BM, Bl, SIM, MT

3

1 JAM

Pengerusi, S/U dan guru-guru mata pelajaran

4

Agenda : Post mortem kelemahan dan kekuatan serta penilaian

1 JAM

Semua ketua panitia dan guru-guru mata pelajaran tahun 6

19

PELAN OPERASI UNIT KECEMERLANGAN UPSR NAMA PROGRAM / AKTIVITI OBJEKTIF : : PERJUMPAAN WARIS Meningkatkan kesedaran tentang peranan waris

LANGKAH

PROSES KERJA Mesyuarat Kali Pertama dan Taklimat Penasihat/PKl Agenda: Membincangkan tarikh perjumpaan waris Mesyuarat Kali Ke-2

TEMPOH

TANGGUNGJAWAB Pengerusi, AJK dan guru-guru tahun 6

1

1 JAM

2 Agenda: Pengagihan tugas, melaksanakan strategi yang dirancang Mesyuarat Kali Ke-3 3 Agenda : Post mortem kelemahan dan kekuatan serta penilaian

1 JAM

Guru-guru tahun 6 & AJK PIBG

1 JAM

Semua guru-guru mata pelajaran tahun 6

PELAN OPERASI UNIT KECEMERLANGAN UPSR

20

NAMA PROGRAM / AKTIVITI OBJEKTIF

: :

MOTIVASI MURID Meningkatkan kesedaran Kepentingan belajar dan peperiksaan UPSR

LANGKAH

PROSES KERJA Mesyuarat Kali Pertama dan Taklimat Pengerusi Agenda : Penentuan tarikh pelaksanaan Mesyuarat Kali Ke-2

TEMPOH

TANGGUNGJAWAB PK HEM, Kaunselor dan guruguru tahun 6

1

1 JAM

2

Agenda: Penubuhan JK Kerja dan pengagihan tugas, pelaksanaan, maklumat kepada waris Mesyuarat Kali Ke-3

1 JAM

PK HEM, Kaunselor dan AJK kerja

3

Agenda : Post mortem kelemahan dan kekuatan serta penilaian

1 JAM

PK HEM & Kaunselor

PELAN OPERASI UNIT KECEMERLANGAN UPSR

21

NAMA PROGRAM / AKTIVITI OBJEKTIF

: :

KEM KECEMERLANGAN UPSR Menjana dan menggembleng potensi murid kearah meningkatkan kecemerlangan diri

LANGKAH

PROSES KERJA Mesyuarat Kali Pertama dan Taklimat Pengerusi Agenda : Penentuan tarikh pelaksanaan Mesyuarat Kali Ke-2

TEMPOH

TANGGUNGJAWAB PK HEM, Kaunselor dan guru-guru tahun 6

1

1 JAM

2

Agenda: Penubuhan JK Kerja dan pengagihan tugas, pelaksanaan, maklumat kepada waris Mesyuarat Kali Ke-3

1 JAM

PK HEM, Kaunselor dan AJK kerja

3

Agenda : Post mortem kelemahan dan kekuatan serta penilaian Mesyuarat Kali Ke-4

1 JAM

PK HEM & Kaunselor

4

Agenda : Post mortem kelemahan dan kekuatan serta penilaian

1 JAM

Semua guru-guru mata pelajaran tahun 6

PELAN OPERASI UNIT KECEMERLANGAN UPSR

22

NAMA PROGRAM / AKTIVITI OBJEKTIF

: :

LATIH TUBI Memahirkan murid dalam setiap tajuk / kemahiran

LANGKAH

PROSES KERJA Mesyuarat Kali Pertama dan Taklimat oleh Setiausaha Program Peningkatan UPSR

TEMPOH

TANGGUNGJAWAB

1

Agenda : Penentuan jumlah bilangan latihan bagi setiap mata pelajaran Mesyuarat Kali Ke-2

1 JAM

Setiausaha Program Peningkatan UPSR dan Guru-guru tahun 6

2

Agenda: Pemilihan bahan (buku/fotokopi), perbelanjaan dan pelaksanaan Mesyuarat Kali Ke-3

1 JAM

Guru-guru mata pelajaran; BM, Bl, SN, MT

3

Agenda : Post mortem kelemahan dan kekuatan serta penilaian

1 JAM

Penasihat, PK 1 dan Guru-guru mata pelajaran

PELAN OPERASI UNIT KECEMERLANGAN UPSR

23

NAMA PROGRAM / AKTIVITI OBJEKTIF

: :

KLINIK UPSR Pendedahan kepada teknik menjawab soalan UPSR

LANGKAH

PROSES KERJA Mesyuarat Kali Pertama dan Taklimat oleh Pengerusi

TEMPOH

TANGGUNGJAWAB Pengerusi, AJK dan Guru-guru tahun 6 Guru-guru mata pelajaran; BM, Bl, MT, SN

1 Agenda : Penentuan tarikh pelaksanaan 2 Mesyuarat Kali Ke-2 Agenda: Pengagihan tugas memilih penceramah Mesyuarat Kali Ke-3 3 Agenda : Memastikan guru melaksanakan strategi yang dirancang Mesyuarat Kali Ke-4 4 Agenda : Post mortem kelemahan dan kekuatan serta penilaian

1 JAM

1 JAM

1 JAM

Guru-guru mata pelajaran; BM, Bl, SN, MT

1 JAM

Guru-guru mata pelajaran; BM, Bl, SN, MT

PELAN OPERASI UNIT KECEMERLANGAN UPSR NAMA PROGRAM / AKTIVITI : QIAMULLAIL

24

OBJEKTIF

:

Meningkatkan kepentingan ilmu dan ketahanan emosi dan rohani

LANGKAH

PROSES KERJA Mesyuarat Kali Pertama dan Taklimat Pengerusi Agenda : Penentuan tarikh pelaksanaan Mesyuarat Kali Ke-2

TEMPOH

TANGGUNGJAWAB Panitia Pendidikan Islam & Guru – guru tahun 6

1

1 JAM

2

Agenda: Penubuhan JK Kerja dan pengagihan tugas, pelaksanaan, maklumat kepada waris Mesyuarat Kali Ke-3

1 JAM

Panitia Pendidikan Islam & Guru – guru tahun 6

3

Agenda : Post mortem kelemahan dan kekuatan serta penilaian

1 JAM

Panitia Pendidikan Islam & Guru – guru tahun 6

25

PELAN OPERASI UNIT KECEMERLANGAN UPSR NAMA PROGRAM / AKTIVITI MASA : : KELAS TAMBAHAN Februari 2011 hingga September 2011

RASIONAL Program ini amat perlu bagi memastikan murid benar-benar bersedia dan memiliki tahap keyakinan yang tinggi untuk menghadapi UPSR. Program ini dijalankan diluar waktu persekolah biasa iaitu di waktu petang, hujung minggu dan waktu cuti penggal. Pengemblengan masa dan tenaga ini untuk memperbaiki kelemahan murid dengan memperbanyakkan aktiviti pemulihan dan pengayaan. Di samping membiasakan murid dengan soalan-soalan yang mirip kepada soalan UPSR sebenar, serta menambah penguasaan pembelajaran dan memperbaiki kelemahan. Semoga program ini dapat merealisasikan “UPSR Cemerlang, Kedah Gemilang” untuk tahun 2011. Insyaallah.

OBJEKTIF ≈ ≈ ≈ ≈ Mempertingkatkan tahap persediaan dan keyakinan murid sebelum menghadapi UPSR. Membiasakan murid dengan soalan-soalan mirip UPSR, dengan membuat latihtubi yang bersistematik. Menyediakan aktiviti pemulihan bagi murid yang lemah dan untuk murid murid yang telah menunjukkan prestasi yang baik akan dibuat penambahbaikan. Membantu murid membuat pengisian masa mengulangkaji dengan lebih sistematik dan tersusun.

26

PELAKSANAAN ≈ Program ini dilaksanakan dalam tiga sesi iaitu Kelas Waktu Petang, Kelas Malam dan Kelas Cuti Terancang. ≈ Kelas Waktu Petang diadakan pada pukul 2.00 petang hingga 4.00 petang, pada hari Ahad hingga hari Khamis kecuali hari Rabu mengikut giliran mata pelajaran. ≈ Kelas Waktu Malam diadakan pada pukul 8.00 malam hingga 10.00 malam, pada hari Ahad hingga hari Rabu mengikut giliran mata pelajaran. ≈ Kelas Cuti Terancang dilaksanakan sebanyak 3 sesi iaitu: - Cuti Pertengahan Penggal 1 - Cuti Pertengahan Tahun - Cuti Pertengahan Penggal 2 ≈ Masa perlaksanaan Kelas Cuti Terancang ialah 8.00 pagi hingga 1.30 petang iaitu sebanyak 4 slot.

27

JADUAL KELAS TAMBAHAN SIANG
HARI MASA 2.00 - 4.00 PTG MATA PELAJARAN KELAS 6 AMANAH BAHASA MELAYU 6 ARIF 6 AMANAH BAHASA INGGERIS 6 ARIF 6 AMANAH SAINS 6 ARIF EN MOHD NASROM BIN ABD GHANI EN MOHD NAZRI BIN MASJUNI EN ZAINON BIN AZIZ EN MOHAMAD PAUZI BIN KAMSAH PN NORIHAN BT KAMARUDDIN GURU BERTUGAS PN NORDANI BT AYOUB

AHAD

ISNIN

2.00 - 4.00 PTG

SELASA

2.00 - 4.00 PTG

RABU

REHAT UNTUK AKTIVITI KOKURIKULUM 6 AMANAH MATEMATIK 6 ARIF EN MOHD RASHID BIN ADAM PN HASRIAH BT MAT DAUD

KHAMIS

2.00 - 4.00 PTG

Sila pastikan anak tuan / puan dapat hadir ke kelas tersebut Disahkan Oleh,

................……………………..,

28

PN ZAINDUN BT IBRAHIM GURU BESAR SK KAMPONG KEDA

JADUAL KELAS TAMBAHAN MALAM (CONTOH)
HARI MASA 8.00 – 9.30 MLM MATA PELAJARAN KELAS 6 AMANAH 6 ARIF 6 AMANAH 6 ARIF 6 AMANAH 6 ARIF 6 AMANAH 6 ARIF REHAT GURU BERTUGAS

AHAD

ISNIN

8.00 – 9.30 MLM

SELASA

8.00 – 9.30 MLM

RABU

8.00 – 9.30 MLM

KHAMIS

Sila pastikan anak tuan / puan dapat hadir ke kelas tersebut Disahkan Oleh,

29

.................…………………….., PN ZAINDUN BT IBRAHIM GURU BESAR SK KAMPONG KEDA

30

HARAPAN

Diharap “Program Kecemerlangan UPSR 2011” ini dapat dilaksana dengan jayanya, semoga membuahkan hasil yang diharapkan. Apa yang kita mahukan daripada

program ini hanyalah kejayaan anak-anak didik kita dalam UPSR 2011. Pencapaian yang terbaik dalam kualiti dan kuantiti akan cuba direalisasikan melalui program ini dan kerjasama semua pihak perlu menjadi satu ikatan yang padu untuk menjayakannya.

Akhir kata, marilah kita sama-sama mendoakan agar program ini akan berjalan dengan lancar dan bermanfaat kepada anak-anak didik kita di SK. Kampong KEDA. Semoga segala usaha yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan akan diberkati oleh Allah s.w.t. Insyaallah.

31

OBJEKTIF

Melahirkan murid yang cemerlang dalam akademik serta seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Melahirkan murid berbudaya suka berusaha, bertanggungjawab dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Melahirkan murid yang berpotensi dengan budaya belajar yang tinggi. Meningkatkan kualiti dan kuantiti 5A dalam UPSR. Meningkatkan keyakinan dan jati diri murid untuk menghadapi UPSR. Meningkatkan penguasaan kemahiran dan teknik menjawab soalan UPSR. Mempunyai matlamat dan halatuju yang betul dalam mengejar ilmu dan kejayaan.

32

RASIONAL

Memastikan setiap murid mengetahui bentuk soalan, teknik menjawab soalan dan kemahiran dalam pembelajaran. Berkongsi idea dan mengembeling tenaga antara guru, ibu bapa dan murid untuk mempertingkatkan kecemerlangan. Menyediakan kemudahan prasarana kepada murid untuk mengulangkaji pelajaran dan mendapat maklumat serta bimbingan yang betul daripada guruguru. Membimbing serta melatih murid mengisi masa lapang secara terancang dengan aktiviti yang berfaedah. Memantapkan lagi pemuafakatan , perpaduan, disiplin dan keyakinan diri muridmurid.

33

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH ( UPSR )
Definisi UPSR: UPSR adalah singkatan daripada Ujian Pencapaian Sekolah Rendah.Ujian bermaksud satu penilaian yang bersistematik. Pencapaian pula bererti tahap pencapaian yang boleh dikesan dan diukur setelah seseorang murid melalui proses pengajaran dan pembelajaran. UPSR adalah kemuncak penilaian dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR ). Bidang – bidang kemahiran yang dianggap sesuai dalam kurikulum diuji. Keselarasan soalan-soalan adalah menjadi teras dalam penggubalan soalan supaya mencapai tahap ujian. Matlamat UPSR. Untuk mengukur tahap pencapaian murid-murid di Tahun Enam setelah berada selama enam tahun di sekolah rendah sama ada boleh menguasai atau tidak kemahiran-kemahiran membaca, menulis dan mengira mengikut bahasa penghantar masing-masing.

Mata Pelajaran Teras dalam UPSR. 1. Bahasa Melayu ( Pemahaman ) 2. Bahasa Melayu ( Penulisan ) 3. Bahasa Inggeris 4. Sains 5. Matematik Penilaian Wajib Tambahan PAFA - Penilaian Asas Fardu Ain PEKA - Penilaian Kerja Amali Sains

34

MATLAMAT DAN OBJEKTIF
SEKOLAH
1. Sebagai satu langkah ke arah pencapaian Target 2011. 2. Menaikkan pencapaian sekolah agar merealisasikan Sekolah Cemerlang. 3. Satu modul tentang gambaran kerja dan budaya kerja sekolah untuk perhatian yang sewajarnya dari semua pihak.

MURID
1. Memberi kecemerlangan yang semaksimum mungkin kepada murid. 2. Meningkatkan keyakinan murid dalam situasi sebenar peperiksaan. 3. Menguatkan penguasaan murid terhadap kemahiran yang diajar bagi kegunaan peperiksaan. 4. Mendedahkan budaya peperiksaan dengan terancang dan tersusun. 5. Sebagai satu proses ulangkaji kemahiran dengan pendekatan contoh-contoh soalan. 6. Mengurangkan skop pemikiran murid terhadap maklumat yang tidak penting dalam peperiksaan.

GURU
1. Berpeluang untuk menyampaikan idea baru dan rahsia kebolehan tertentu. 2. Mengukuhkan lagi semangat perpaduan, bekerjasama dan pengorbanan dalam kumpulan kerja di sekolah. 3. Membuktikan kepada masyarakat setempat pengorbanan guru di sekolah agar mendapat perhatian dan pertimbangan yang wajar dari masyarakat. 4. Realiti kerelaan guru mengatasi peruntukan masa sebenar. 5. Sama-sama merancang dan berusaha bagi mencapai Sekolah Cemerlang.

IBUBAPA
1. Sedar akan pentingnya sekolah sebagai satu elemen penting dalam proses
pembudayaan dan ketamadunan dunia hari ini. 2. Meyedari untuk memberi sokongan moral, tenaga dan kewangan demi kejayaan anak-anak. 3. Mengetahui dimana punca kelemahan sebenar anak mereka.

35

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful