KERTAS KERJA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PINANG TUNGGAL TAHUN 2011 DI BAWAH DASAR MEMARTABATKAN

BAHASA MALAYSIA DAN MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI) PENDAHULUAN 1.0 SMK Pinang Tunggal terletak di kawasan luar Bandar dan ia mempunyai 1,107 murid. (98.7 peratus muridnya terdiri daripada pelajar Melayu dan selebihnya India. Sekolah ini terletak 18 kilometer dari pusat bandar Sg Petani. Sekolah ini menjalankan persekolahan sesi pagi sahaja iaitu bermula dari jam 7.40 pagi hingga jam 2.00 petang. Jumlah guru ialah seramai 57 orang yang terdiri daripada 47 orang guru perempuan dan 10 guru lelaki. RASIONAL DAN JUSTIFIKASI 2.0 Pencapaian PMR dan SPM SMKPT masih lagi di bawah paras memuaskan dan scenario polimik yang digambarkan oleh pelajar-pelajar sekolah ini ialah mereka kurang minat dan menganggap BI adalah subjek yang rumit untuk belajar. Penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah sangat minima. Suasana persekitaran kampong yang menggunakan bahasa ibunda dan latarbelakang ibubapa yang kurang berpendidikan menambahkan lagi kurang minat pelajar-pelajar ini mempelajari bahasa Inggeris. Kedudukan geografi SMK Pinang Tunggal terletak di kawasan luar Bandar dan rata-rata sosio ekonomi penduduk sekitar berkerja sebagai buruk kasar, peniaga-peniaga kecil, pekebun dan bekerja sendiri menyebabkan penggunaan bahasa Inggeris semakin terpinggir. MATLAMAT 3.0 Matlamat panitia Bahasa Inggeris ialah untuk memupuk minat pelajar mempelajari Bahasa Inggeris di dalam dan luar bilik darjah. Adalah diharapkan matlamat ini akan dapat menguntungkan pelajar dan menaikkan prestasi sekolah dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris. OBJEKTIF 4.0 Pelan tindakan Memperkukuh Bahasa Inggeris di sekolah menggariskan objektif-objektif berikut :

4.1 Membina permuafakatan perkongsian dan jaringan guru dalam memperkasa
pengajaran melalui pengalaman dan strategi yang efektif di antara guru. 4.2 Guru Bahasa Inggeris hendak mudah didampingi , sahabat, mesra dan approachable oleh murid-murid. 4.3 Menekankan pentingnya penguasaan pendegaran, pertuturan, bacaan dan penulisan di kalangan pelajar-pelajar. 4.4 Membina keyakinan di kalangan pelajar untuk berkomunikasi secara lisan tau bertutur dalam bahasa Inggeris. 4.5 Meningkatkan nilai tambah dalam pembelajaran pelajar melalui aktiviti-aktiviti sokongan Bahasa Inggeris di dalam dan luar bilik darjah. 4.6 Mewujudkan suasana dan persekitaran Bahasa Inggeris yang kondusif di sekolah untuk memacu pembelajaran murid ke arah kecemerlangan akademik dan sahsiah.

Perkongsian bijak dan senegi antara guru digembeling bagi menjalankan program-program yang mantap dan berimpak. Sekurang-kurangnya satu jam seminggu untuk guru-guru Bahasa Inggeris. Dijanlankan 5 minit setiap hari pada perhimpunan harian dan 35 minit pada masa p&p kelas BI .sederhana dan cemerlang.0 Tatacara Pelaksanaan 5.0 Kumpulan Sasaran 6. 7. Reading Program 2. Reading Murid (individu/pasangan/kumpulan ) Bacaan berkesan dari aspek sebutan. (Language for Informational Use -gathering Information & processing information 1. 6. Idaham Ismail telah dilantik sebagi penyelaras program. Bahan disediakan oleh guru atau murid. To talk about interesting topics 2. Penglibatan murid secara individu/kumpulan secara giliran.3 Mulai Januari 2011 hingga November 2011 : Fasa 1. Role play/.Kerjasama dan komitment semua ahli panitia telah membolehkan beberapa program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik . – jumlah 1 jam. Mendapat maklumat. IMPAK Kemahiran Listening/Speaking.keyakinan diri berdiri berhadapan khalayak. 3.1 Program Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBI) adalah di bawah tanggungjawab Panitia Bahasa Inggeris. 7. pengetahuan.5 Pengisian Program KEMAHIRAN Listening & Speaking CADANGAN AKTIVITYI Penyampaian P&P BI yang berkesan(Language for Interpersonal Use) 1.4 7.Januari hingga Mei Fas 2 _ Jun hingga Oktober Sekurang-kurangnya satu jam seminggu untuk setiap murid. Cth : Read It Right.PELAKSANAAN PROGRAM 5. 5.1 Semua pelajar dan guru.guru Bahasa Inggeris serta warga sekolah Tarikh dan Jangka Masa Pelaksanaan. . intonasi dan stress.sketch Penyampaian P&P BI yang berkesan. Telling story.0 7.2 Program-program atau aktiviti yang dijalankan adalah bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan pelajar lemah. menambah vocabulary.1 7. Dijalankan melaui bengkel. En. Panitia menyediakan Pelaksanaan Program Memperkukuhkan Bahasa Inggeris peringkat sekolah dengan mengikut garis panduan pelan tindakan dan peklan operasi yang dirancang pada awal tahun. SASARAN Guru/Murid(individu) bercakap tentang tajuk/peristiwa/watak yg menarik.2 7. diskusi dan handout. sebutan yg betul.

00 3. sketch. aktiviti Listening & Speakin. Murid membawa buku nota 555 dan pen di perhimpunan harian. Murid (Kumpulan & individu Persembahan murid. PIBG . percambahan ilmu/idea/ pengalaman di kongsi bersama Memantapkan pengajaran berkualiti dan bersepadu . choral speaking. reciting poem/poetry Menambah minat murid.00 2. Menambah vocabulary. Membekal Fun Reading (himpunan cerita & read it right dan writing ) Language Arts / MODULE Sasaran Semua Pelajar Kos RM 50. action songs. Reading di atas.Language for Aesthetic Use 1. Role play. drama.00 RM 80. Semua Pelajar JUMLAH RM 1000 RM 1230. kreativiti dan kemahiran. Learn A Word A Day. Kutipan pelajar 2 PCG Panitia 3. pertandingan antara kumpulan/kelas/majlis sekolah. Murid (individu). perkaya bahasa dan struktur ayat/karangan Language Arts Penyampaian P&P BI yang berkesan. Persembahan Sketch Reading and Writing i. Aktiviti Listening and Speaking i. Anggaran Perbelanjaan 1. Pertandingan story telling ii.Writing Penyampaian P&P BI yang berkesan (Language for Informational UsePresenting Information) 1. Kemahiran Pedagogi & Profisiensi Sistem Bimbingan Taulan guru-guru untuk meningkatkan profisiensi serta kemahiran pedagogi Sistem Bimbingan Taulan Guru – Bengkel MBI/Mikro teaching. Semua Pelajar RM 300. Murid mencatat satu dua perkataan/proverbs/idioms sehari dr. Perkongsian pintar.00 Sumber Kewangan 1.

Penutup Program memperkukuh Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Kebangsaan Pinang Tunggal dilaksanakan bagi memupuk minat pelajar kepada pelajaran dan pengajaran Bahasa Inggeris. Aktiviti yang dirangka mengambil kira 4 komponen Bahasa Inggeris iaitu Listening. Harith B Abdul Rahim) Pengetua SMK Pinang Tunggal . Hj. program-progran sisipan yang mantap dan berkesan juga dapat meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dan seterus pencapaian akademik pelajar. Disediakan oleh: ____________ (Idaham Ismail) Penyelaras MBI Disemak oleh: ______ _______________ (Tn. Speaking. Disamping penyampaian guru yang berkesan bagi mempekukuh penguasaan Bahasa Inggeris. Reading dan Writing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful