KERTAS KERJA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PINANG TUNGGAL TAHUN 2011 DI BAWAH DASAR MEMARTABATKAN

BAHASA MALAYSIA DAN MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI) PENDAHULUAN 1.0 SMK Pinang Tunggal terletak di kawasan luar Bandar dan ia mempunyai 1,107 murid. (98.7 peratus muridnya terdiri daripada pelajar Melayu dan selebihnya India. Sekolah ini terletak 18 kilometer dari pusat bandar Sg Petani. Sekolah ini menjalankan persekolahan sesi pagi sahaja iaitu bermula dari jam 7.40 pagi hingga jam 2.00 petang. Jumlah guru ialah seramai 57 orang yang terdiri daripada 47 orang guru perempuan dan 10 guru lelaki. RASIONAL DAN JUSTIFIKASI 2.0 Pencapaian PMR dan SPM SMKPT masih lagi di bawah paras memuaskan dan scenario polimik yang digambarkan oleh pelajar-pelajar sekolah ini ialah mereka kurang minat dan menganggap BI adalah subjek yang rumit untuk belajar. Penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah sangat minima. Suasana persekitaran kampong yang menggunakan bahasa ibunda dan latarbelakang ibubapa yang kurang berpendidikan menambahkan lagi kurang minat pelajar-pelajar ini mempelajari bahasa Inggeris. Kedudukan geografi SMK Pinang Tunggal terletak di kawasan luar Bandar dan rata-rata sosio ekonomi penduduk sekitar berkerja sebagai buruk kasar, peniaga-peniaga kecil, pekebun dan bekerja sendiri menyebabkan penggunaan bahasa Inggeris semakin terpinggir. MATLAMAT 3.0 Matlamat panitia Bahasa Inggeris ialah untuk memupuk minat pelajar mempelajari Bahasa Inggeris di dalam dan luar bilik darjah. Adalah diharapkan matlamat ini akan dapat menguntungkan pelajar dan menaikkan prestasi sekolah dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris. OBJEKTIF 4.0 Pelan tindakan Memperkukuh Bahasa Inggeris di sekolah menggariskan objektif-objektif berikut :

4.1 Membina permuafakatan perkongsian dan jaringan guru dalam memperkasa
pengajaran melalui pengalaman dan strategi yang efektif di antara guru. 4.2 Guru Bahasa Inggeris hendak mudah didampingi , sahabat, mesra dan approachable oleh murid-murid. 4.3 Menekankan pentingnya penguasaan pendegaran, pertuturan, bacaan dan penulisan di kalangan pelajar-pelajar. 4.4 Membina keyakinan di kalangan pelajar untuk berkomunikasi secara lisan tau bertutur dalam bahasa Inggeris. 4.5 Meningkatkan nilai tambah dalam pembelajaran pelajar melalui aktiviti-aktiviti sokongan Bahasa Inggeris di dalam dan luar bilik darjah. 4.6 Mewujudkan suasana dan persekitaran Bahasa Inggeris yang kondusif di sekolah untuk memacu pembelajaran murid ke arah kecemerlangan akademik dan sahsiah.

2 Program-program atau aktiviti yang dijalankan adalah bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan pelajar lemah. diskusi dan handout. (Language for Informational Use -gathering Information & processing information 1. Perkongsian bijak dan senegi antara guru digembeling bagi menjalankan program-program yang mantap dan berimpak. 5. menambah vocabulary. Role play/.0 7.3 Mulai Januari 2011 hingga November 2011 : Fasa 1. Cth : Read It Right. 7. 6. Bahan disediakan oleh guru atau murid. SASARAN Guru/Murid(individu) bercakap tentang tajuk/peristiwa/watak yg menarik. 7.0 Kumpulan Sasaran 6. Idaham Ismail telah dilantik sebagi penyelaras program. En. Panitia menyediakan Pelaksanaan Program Memperkukuhkan Bahasa Inggeris peringkat sekolah dengan mengikut garis panduan pelan tindakan dan peklan operasi yang dirancang pada awal tahun.1 Program Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBI) adalah di bawah tanggungjawab Panitia Bahasa Inggeris.5 Pengisian Program KEMAHIRAN Listening & Speaking CADANGAN AKTIVITYI Penyampaian P&P BI yang berkesan(Language for Interpersonal Use) 1. To talk about interesting topics 2.2 7.guru Bahasa Inggeris serta warga sekolah Tarikh dan Jangka Masa Pelaksanaan.keyakinan diri berdiri berhadapan khalayak. Reading Murid (individu/pasangan/kumpulan ) Bacaan berkesan dari aspek sebutan.sederhana dan cemerlang.sketch Penyampaian P&P BI yang berkesan. Sekurang-kurangnya satu jam seminggu untuk guru-guru Bahasa Inggeris.0 Tatacara Pelaksanaan 5.1 Semua pelajar dan guru. Telling story. Penglibatan murid secara individu/kumpulan secara giliran. 3. Reading Program 2. pengetahuan. intonasi dan stress. Dijalankan melaui bengkel. sebutan yg betul. Dijanlankan 5 minit setiap hari pada perhimpunan harian dan 35 minit pada masa p&p kelas BI .1 7.PELAKSANAAN PROGRAM 5.Kerjasama dan komitment semua ahli panitia telah membolehkan beberapa program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik . – jumlah 1 jam. . Mendapat maklumat. IMPAK Kemahiran Listening/Speaking.Januari hingga Mei Fas 2 _ Jun hingga Oktober Sekurang-kurangnya satu jam seminggu untuk setiap murid.4 7.

00 RM 80. Kemahiran Pedagogi & Profisiensi Sistem Bimbingan Taulan guru-guru untuk meningkatkan profisiensi serta kemahiran pedagogi Sistem Bimbingan Taulan Guru – Bengkel MBI/Mikro teaching. action songs.00 2. Menambah vocabulary. Role play. Murid membawa buku nota 555 dan pen di perhimpunan harian. Murid mencatat satu dua perkataan/proverbs/idioms sehari dr. Murid (Kumpulan & individu Persembahan murid. Persembahan Sketch Reading and Writing i. Kutipan pelajar 2 PCG Panitia 3.Language for Aesthetic Use 1. Aktiviti Listening and Speaking i. aktiviti Listening & Speakin. reciting poem/poetry Menambah minat murid. Membekal Fun Reading (himpunan cerita & read it right dan writing ) Language Arts / MODULE Sasaran Semua Pelajar Kos RM 50.00 3. Murid (individu). Learn A Word A Day. percambahan ilmu/idea/ pengalaman di kongsi bersama Memantapkan pengajaran berkualiti dan bersepadu . kreativiti dan kemahiran. pertandingan antara kumpulan/kelas/majlis sekolah. Perkongsian pintar.00 Sumber Kewangan 1. sketch. perkaya bahasa dan struktur ayat/karangan Language Arts Penyampaian P&P BI yang berkesan. Semua Pelajar RM 300. Pertandingan story telling ii. PIBG . Anggaran Perbelanjaan 1. choral speaking. Reading di atas. Semua Pelajar JUMLAH RM 1000 RM 1230.Writing Penyampaian P&P BI yang berkesan (Language for Informational UsePresenting Information) 1. drama.

Aktiviti yang dirangka mengambil kira 4 komponen Bahasa Inggeris iaitu Listening.Penutup Program memperkukuh Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Kebangsaan Pinang Tunggal dilaksanakan bagi memupuk minat pelajar kepada pelajaran dan pengajaran Bahasa Inggeris. Reading dan Writing. program-progran sisipan yang mantap dan berkesan juga dapat meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dan seterus pencapaian akademik pelajar. Disamping penyampaian guru yang berkesan bagi mempekukuh penguasaan Bahasa Inggeris. Disediakan oleh: ____________ (Idaham Ismail) Penyelaras MBI Disemak oleh: ______ _______________ (Tn. Speaking. Harith B Abdul Rahim) Pengetua SMK Pinang Tunggal . Hj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful