C 1342 HITUNGAN 1

i

MODUL
POLITEKNIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Utaraan b 2 (U2, T2)

c a

1 (U1, T1)

3 (U3, T3)

d 4 (U4, T4)

e

f

g

h

Timuran

C1342 HITUNGAN 1
JASNI BIN MD. ZAIN (POLISAS) CHE MAT NOOR BIN CHE IBRAHIM (POLISAS)

310 Kelulusan : Diploma Ukur Tanah (UTM) Jawatan : Pensyarah Teknik . ZAIN : Unit Ukur Tanah Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Semambu 25350 Kuantan Pahang Darul Makmur Telefon : 09-5661300 ext. 310 Kelulusan : Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembanguan Tanah) (UTM) Diploma Ukur Tanah (UTM) Jawatan : Pensyarah Teknik Nama Alamat : CHE MAT NOOR BIN CHE IBRAHIM : Unit Ukur Tanah Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Semambu 25350 Kuantan Pahang Darul Makmur Telefon : 09-5661300 ext.C 1342 HITUNGAN 1 ii BIODATA PENULIS MODUL C1342 – HITUNGAN 1 Nama Alamat : JASNI BIN MD.

Semua ayat berbentuk arahan dipamerkan dengan jelas. 4 3 2 1 Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju Arahan : Tandakan √ pada ruangan skor yang dipilih. Saya boleh melaksanakan semua arahan yang diberikan dalam unit ini. Penggunaan modul ini menarik minat saya. FORMAT Susun atur muka surat adalah menarik. B. Pendaftaran: ____________ : ____________________________________ Nama Penulis Modul : ______________________________ Sila gunakan skala berikut untuk penilaian anda. Maklum balas boleh membantu mengenalpasti kesilapan saya.C 1342 HITUNGAN 1 iii SOAL SELIDIK MODUL OLEH PELAJAR Tajuk Modul : _________________________ Kod Modul : _____________ Nama Pelajar : _______________________ Kursus No. 1 SKALA 2 3 4 1 2 3 4 GRID KURIKULUM . Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ELEMEN PENILAIAN A. Jadual yang digunakan tersusun dengan teratur dan mudah difahami. ISI KANDUNGAN Saya faham semua objektif dengan jelas. Saiz font yang digunakan adalah senang untuk dibaca. Saya boleh mengikuti unit ini dengan mudah. Soalan dalam aktiviti adalah mudah dijawab. Saiz dan jenis gambar serta carta yang digunakan sesuai dengan input. Gaya penulisan menarik. Saya boleh menjawab soalan-soalan dalam penilaian kendiri. Carta dan gambar senang dibaca dan difahami. Cara persembahan idea adalah menarik. Saya faham pada idea yang disampaikan. Teks input disusun dengan cara yang mudah difahami. Semua arahan yang diberikan mudah difahami. Unit ini memudahkan saya mempelajari & memahami topik ini. Ayat-ayat yang digunakan mudah difahami.

Kosain.2.2 Menyelesaikan masalah segitiga dengan menggunakan Formula Sain. Menukarkan Bering Bulatan Penuh Kepada Bering Sukuan Dan Sebaliknya.2.3 2. bering dan jarak. 2.1 Segitiga yang hanya mempunyai dua jarak sempadan dan satu sudut (bukan sudut kandung). 2. Menghitung Sudut Dalam Daripada Dua Nilai Bering.3 1.4 Segitiga yang mempunyai dua sempadan dan satu Segitiga yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang sudut kandung.2 1.C 1342 HITUNGAN 1 iv Grid kurikulum modul ini adalah berdasarkan kepada kurikulum yang sedang digunakan di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia.2. Formula Setengah Sudut dan Formula Tangen Napier bagi :2. 2. Menghitung Bering Daripada Satu Sudut Dalam Dan Satu Bering Yang Diketahui. melibatkan koordinat.2. UNIT 2: TRIGONOMETRI UKUR:Masalah Segitiga (3 JAM ) 2. .2 Segitiga yang mempunyai ketiga-tiga sempadan.1 1.1 Menyelesaikan masalah segitiga tepat.4 1 2 5 8 UNIT 3 6 9 4 7 Bering Dan Sudut (2 JAM) Perbezaan Di antara Bering Sukuan Dengan Bering Bulatan Penuh. TOPIK PENGENALAN TRIGONOMETRI UKUR TRABAS UKUR KOORDINAT UNIT 1: PENGENALAN: 1.

Hitungan Latit Dan Dipat. tinggi objek dan sudut pugak dalam masalah ketinggian dan jarak. Definisi Latit Dan Dipat. Data Yang Hilang Dan Pengiraan Luas Dengan Kaedah DMD (4 JAM) TRABAS UKUR: 7. Menghitung Keluasan Trabas Menggunakan Kaedah Dua Kali Jarak Meridian (DMD). UNIT 5: TRABAS UKUR: 5.2 UNIT 7: Ketepatan Linear Trabas.1 trapizam.2 5.1 6. .C 1342 HITUNGAN 1 v UNIT 3 : TRIGONOMETRI UKUR: 3. Ketepatan Linear dan Pelarasan Trabas (3 JAM) TRABAS UKUR: 6.1 5.2 Menghitung Bering Dan Jarak Untuk Data Yang Hilang.1 7.1 Masalah Ketinggian Dan Jarak (2 JAM ) Menghitung jarak mendatar. Pelarasan Trabas Dengan Kaedah Transit Dan Bowditch.3 UNIT 6: Menyelesaikan masalah sempadan segiempat dan Konsep Trabas Ukur (3 JAM) Maksud Trabas Terbuka Dan Trabas Tertutup. UNIT 4 : TRIGONOMETRI UKUR: Masalah Sempadan Segiempat dan Trapizam (3 JAM ) 1.

Menghitung Bering Dan Jarak Daripada Dua Nilai Koordinat Yang Diketahui. Menghitung Koordinat Persilangan Antara Dua Garisan.1 8.1 9. Jarak Serta Satu Nilai Koordinat. Jarak Dan Koordinat (6 JAM) Menghitung Koordinat Jika Diberi Nilai Bering.C 1342 HITUNGAN 1 vi UNIT 8: KOORDINAT: 8. Menghitung Keluasan Trabas Menggunakan Kaedah Koordinat.2 Menghitung Koordinat Trabas Tertutup Menggunakan Borang Latit Dan Dipat. .3 Masalah Bering.2 8. Pengiraan Luas Dengan Kaedah Koordinat (4 JAM) UNIT 9: KOORDINAT: 9.

Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut:- OBJEKTIF INPUT Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus setiap pembelajaran. objektif am dan khusus dinyatakan. MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam aktiviti. Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari. Modul ini dibahagikan kepada 9 unit. Setiap unit disediakan dalam jilid yang sama. 2. unit dan halaman. Muka surat dinomborkan berdasarkan kepada kod subjek. 4. C 1342 / UNIT 1 / 5 Subjek Unit 1 Halaman 5 3. AKTIVITI Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara aktif untuk menguji kefahaman anda. . Pada permulaan unit.C 1342 HITUNGAN 1 vii PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL 1. Anda perlu ikuti dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan.

Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. PRA-SYARAT KEMAHIRAN & PENGETAHUAN Pra-syarat untuk mengikuti modul ini adalah lulus dalam matematik di peringkat SPM. PERNYATAAN TUJUAN Modul ini disediakan untuk kegunaan pelajar-pelajar Semester 1 yang mengikuti kursus sijil/diploma di Jabatan Kejuruteraan Awam. Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui unit sebelumnya dan yakin dengan pencapaian anda. 6. . MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalansoalan yang dikemukakan dalam penilaian kendiri. Ianya bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang konsep sesuatu unit ke arah pembelajaran kendiri atau dengan bimbingan daripada pensyarah.C 1342 HITUNGAN 1 viii PENILAIAN KENDIRI Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap unit. Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan. 5.

penukaran bering bulatan penuh kepada bering sukuan atau sebaliknya. membuat pelarasan trabas dengan kaedah Transit dan Bowditch. menghitung koordinat jika diberi nilai bering. mendefinisi serta menghitungkan latit dan dipat.C 1342 HITUNGAN 1 ix OBJEKTIF AM Di akhir modul ini. • Memahami maksud koordinat kutub dan koordinat segiempat. jarak serta satu nilai koordinat. menghitung ketepatan trabas. memahami dan menyelesaikan masalah segitiga.. • Mempelajari. Kosain. menghitung bering dan jarak daripada dua nilai koordinat yang diketahui. pelajar-pelajar akan dapat: • Mempelajari dan memahami maksud bering. • Memahami maksud trabas terbuka dan trabas tertutup. sudut. bering bulatan penuh. menghitung koordinat persilangan antara dua garisan. . menghitung sudut dalam daripada dua nilai bering serta menghitung bering daripada satu sudut dalam dan satu bering yang diketahui. bering sukuan. mengguna Formula Sain. masalah ketinggian dan jarak dan masalah sempadan segiempat dan trapizam. menghitung bering dan jarak untuk data yang hilang dan menghitung keluasan trabas menggunakan kaedah Dua Kali Jarak Meridian. Formula Setengah Sudut dan Formula Tangen Napier. menghitung koordinat trabas tertutup menggunakan borang latit dan dipat serta menghitung keluasan trabas menggunakan kaedah koordinat.

1984. 5. London: Edward Arnold. Engineering Surveying: Theory and Examination Problems for student. Land Surveying. Ab. 2.C 1342 HITUNGAN 1 x PERALATAN & SUMBER YANG PERLU DIGUNAKAN BERSAMA MODUL 1. New York: McGraw Hill.A. London: Butterworths. 1984. Philip. Bannister A and Raymond . Surveying for Civil Engineers. 1981. Shepard. Surveying. Schofield. RUJUKAN 1. 2nd. Surveying Problems & Solutions. 2000. Plymouth: MacDonald & Evans. J. Universiti Teknologi Malaysia. 3.P 1983. Mesin kira ( Calculator ) Borang Jilid Kiraan. W. Edition. Ramsey. Kissam. 6. 4. Skudai Johor Darul Takzim. Asas Ukur Kejuruteraan. 2. F. 5th ed. 1968. S. Hamid Mohamed. . Wilson. London: Pitman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful