PELAN TINDAKAN PERLAKSANAAN INSTRUMEN PENGESANAN MURID BERMASALAH DALAM PEMBELAJARAN TAHUN 2011

BIL AKTIVITI TARIKH TEMPAT TINDAKAN CATATAN

1

Taklimat kepada Ketua Sektor Pendidikan Swasta 05/04/2011 / Pendidikan Khas JPN Taklimat pelaksanaan instrument kepada JPN & PPD Taklimat PPD kepada guru pemulihan

BP Khas

-

2

1015/04/11

JPN terlibat

Sektor Pendidikan Swasta (Pegawai Pemulihan Khas)

Pegawai BP Khas ikut zon

3

-

Print instrument Laksana saringan

11 15/04/11

PPD

Pegawai Pendidikan Khas/Pegawai Akademik

Guru Besar 4 Mentadbir instrument pengesanan Kutipan keputusan saringan 5 Analisa data Hantar data bersih kepada BPKhas PPD 27/04/11 / FasiLinus linustegar2011@gmail.com Emel: 13 20/04/11 Sekolah Guru Pemulihan Khas

y Pemantauan yang berterusan. y Penyediaan Pelan Tindakan setiap kali selepas saringan. SASARAN (ETR) 2010 2011 2012 80 90 Menambah y Taklimat kepada pengetahuan dan pentadbir dan gurumaklumat guru LINUS pentadbir dan guru berkaitan proses dalam pentaksiran melaksanakan saringan. MATLAMAT Melahirkan murid yang dapat menguasai asas literasi dan numerasi setelah mengikuti pendidikan tahap 1. y Menggalakkan pihak sekolah mengambil inisiatif menambah bahan bacaan atau BBM. y Mengadakan mesyuarat verifikasi data LINUS setiap kali selepas saringan dilaksanakan.Sunday. program LINUS. OBJEKTIF AKTIVITI INDIKATOR PENCAPAIAN 100% guru dapat mengisi data dengan betul dan tepat melalui portal. literasi. December 5. y Mengadakan Bengkel BBM kepada guru-guru LINUS. y Mesyuarat Post-mortem setiap kali selepas saringan dilaksanakan. ISU 2 Peningkatan P&P guru dalam program LINUS MATLAMAT Melahirkan guru yang berkebolehan serta kreatif. . 2010 Pelan Strategik PEJABAT PELAJARAN DAERAH DAERAH KUBANG PASU PELAN STRATEGIK JANGKA PANJANG (TAHUN 2010-2012) POGRAM LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) ISU 1 Bilangan murid yang dapat menguasai asas literasi dan numerasi. OBJEKTIF AKTIVITI INDIKATOR PENCAPAIAN 90% guru yang beropsyen Bahasa Melayu mengajar literasi. SASARAN (ETR) 2010 2011 2012 80 90 100 Mencapai 100% y Mengadakan penglibatan guru Taklimat LINUS dalam program kepada semua guru LINUS. OBJEKTIF STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 100% murid dapat menguasai konstruk 1-2 selepas saringan 2 SASARAN (ETR) 2010 2011 2012 80 95 100 Mencapai KPI y Menggalakkan pihak yang ditetapkan sekolah mengadakan iaitu 100% murid taklimat/mesyuarat dapat bersama-sama ibu menguasai bapa. tahun 1. ISU 3 Tahap kefahaman pentadbir dan guru dalam program LINUS MATLAMAT Melahirkan warga sekolah yang berinformasi dan komited dalam bidang pendidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful