PELAN TINDAKAN PERLAKSANAAN INSTRUMEN PENGESANAN MURID BERMASALAH DALAM PEMBELAJARAN TAHUN 2011

BIL AKTIVITI TARIKH TEMPAT TINDAKAN CATATAN

1

Taklimat kepada Ketua Sektor Pendidikan Swasta 05/04/2011 / Pendidikan Khas JPN Taklimat pelaksanaan instrument kepada JPN & PPD Taklimat PPD kepada guru pemulihan

BP Khas

-

2

1015/04/11

JPN terlibat

Sektor Pendidikan Swasta (Pegawai Pemulihan Khas)

Pegawai BP Khas ikut zon

3

-

Print instrument Laksana saringan

11 15/04/11

PPD

Pegawai Pendidikan Khas/Pegawai Akademik

Guru Besar 4 Mentadbir instrument pengesanan Kutipan keputusan saringan 5 Analisa data Hantar data bersih kepada BPKhas PPD 27/04/11 / FasiLinus linustegar2011@gmail.com Emel: 13 20/04/11 Sekolah Guru Pemulihan Khas

OBJEKTIF AKTIVITI INDIKATOR PENCAPAIAN 90% guru yang beropsyen Bahasa Melayu mengajar literasi. MATLAMAT Melahirkan murid yang dapat menguasai asas literasi dan numerasi setelah mengikuti pendidikan tahap 1. literasi. y Mengadakan mesyuarat verifikasi data LINUS setiap kali selepas saringan dilaksanakan. y Penyediaan Pelan Tindakan setiap kali selepas saringan. y Mesyuarat Post-mortem setiap kali selepas saringan dilaksanakan. . SASARAN (ETR) 2010 2011 2012 80 90 100 Mencapai 100% y Mengadakan penglibatan guru Taklimat LINUS dalam program kepada semua guru LINUS. y Menggalakkan pihak sekolah mengambil inisiatif menambah bahan bacaan atau BBM. OBJEKTIF AKTIVITI INDIKATOR PENCAPAIAN 100% guru dapat mengisi data dengan betul dan tepat melalui portal. December 5. tahun 1. ISU 2 Peningkatan P&P guru dalam program LINUS MATLAMAT Melahirkan guru yang berkebolehan serta kreatif. 2010 Pelan Strategik PEJABAT PELAJARAN DAERAH DAERAH KUBANG PASU PELAN STRATEGIK JANGKA PANJANG (TAHUN 2010-2012) POGRAM LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) ISU 1 Bilangan murid yang dapat menguasai asas literasi dan numerasi. SASARAN (ETR) 2010 2011 2012 80 90 Menambah y Taklimat kepada pengetahuan dan pentadbir dan gurumaklumat guru LINUS pentadbir dan guru berkaitan proses dalam pentaksiran melaksanakan saringan. program LINUS. ISU 3 Tahap kefahaman pentadbir dan guru dalam program LINUS MATLAMAT Melahirkan warga sekolah yang berinformasi dan komited dalam bidang pendidikan. OBJEKTIF STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 100% murid dapat menguasai konstruk 1-2 selepas saringan 2 SASARAN (ETR) 2010 2011 2012 80 95 100 Mencapai KPI y Menggalakkan pihak yang ditetapkan sekolah mengadakan iaitu 100% murid taklimat/mesyuarat dapat bersama-sama ibu menguasai bapa. y Mengadakan Bengkel BBM kepada guru-guru LINUS. y Pemantauan yang berterusan.Sunday.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful