Data Kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka.

Cth : a)Jenis pekerjaan seseorang(Petani/Nelayan/Pegawai /dll). b)Status Pernikahan(Belum Berkahwin/Berkahwin/Duda). c)Kepuasan seseorang(tidak puas/cukup puas/sangat puas) Data jenis ini perlu dikuantifikasikan supaya boleh boleh diolah dengan menggunakan statistik. Penyelidikan Kualitatif dilaksanakan dalam bidang Sains Sosial untuk memahami fenomena dan kebudayaan sosial . Kepentingan : • • Melalui penghuraian data dalam bentuk teks, pengkaji dapat memahami secara mendalam tentang fenomena di bawah kajian. Ia adalah kerana tingkah laku dan emosi manusia, ciri-ciri dan situasisituasi persekitaran sukar difahami sepenuhnya dengan hanya menggunakan angka-angka. KAEDAH ANALISIS DATA KUALITATIF KAEDAH TIPOLOGI , KAEDAH TAKSONOMI , KAEDAH PERTIMBANGAN TETAP, KAEDAH INDUKSI ANALITIK , KAEDAH ANALISI MATRIKS , KAEDAH STATISTIK KUASI , KAEDAH ANALISIS PERISTIWA , KAEDAH ANALISIS METAFORIKAL , KAEDAH ANALISIS HERMENEUTIKAL , KAEDAH ANALISIS PERBINCANGAN , Kaedah tipologi

Satu kaedah pengelasan data dalam kategori mengikut corak dan tema tertentu.

• •

Secara ideal, setiap data haruslah tidak bertindih antara satu sama lain. Cth: a)Lofland &Lofland(1995) – mengkategorikan data mengikut aksi, aktiviti, makna, penyertaan, perhubungan dll.

yang akan menjadi idea asas kepada data kualitatif tersebut. Kaedah taksonomi • Satu kaedah tipologi yang lebih kompleks . hipotesis-hipotesis dibentuk dan laporan ditulis berdasarkan kepada hipotesis –hipotesis tersebut. pengkaji mengenalpasti perbezaan yang tetap antara petunjuk-petunjuk teks tersebut. • Dengan cara ini. . Kaedah induksi • • Merupakan kaedah lama. • Seterusnya. Kaedah pertimbangan tetap • • Banyak digunakan pada tahun 60-an. Kaedah analilsis matriks • Dikenali sebagai kaedah analisis logikal. hipotesis lain yang berkaitan dengan tingkahlaku tertentu dikenalpasti .• Kelebihan : pengkaji dapat menghuraikan data secara sistematik dan jelas. Dilaksanakan dengan merujuk data kajian yang dikupulkan(spt catatan pemerhatian) dan kemudian membina satu hipotesis berkaitan dengan tingkahlaku yang dijumpai dalam data kajian. Dilaksanakan dengan merujuk data kajian yang telah dikumpulkan(spt catatan pemerhatian)dan mencari petunjuk bagi teks (tingkahlaku/ciri-ciri) dan seterusnya menamakan atau mengekodkan mereka dalam catatan tersebut • Dengan membandingkan kod-kod tersebut. yang mengandungi beberapa lapisan konsep yang disusunkan dalam taksonomi. • Lapisan konsep yang lebih tinggi dalam taksonomi merupakan konsep lanjutan kepada lapisan konsep yang lebih rendah.

Melalui kaedah ini. mmberi maksud kpd suatu objektif bwh kajian. “guru seperti harimau” & seterusnya memeriksa samada data temu bual yang dikumpulkan daripada pelajar memberi maksud tsbt. • Objek tsb mstlah suatu teks/teks analog yg mengelirukan. iaitu titik permulaan dan titik berakhir suatu Kaedah analisis metaforikal • Pengkaji akn membina bbrp metafor & melihat samada metafor itu bersesuaian dgn data kajian. pengkaji akan mengenalpasti rangka suatu perkara yang dinyatakan oelah para responden. penghuraian data kajian bertujuan memberi kefahaman yg jelas . “guru sbg payung”. Dilaksanakan dengan menulis atau melakar gambaran kasar tentang suatu perhubungan sebab dan akibat suatu perkara yang dikumpulkan dalam data kajian. tdk lengkap. • Penghuraian data scr hermeneutikstik ialah 1 cara menjelaskan. & kurang jelas. Ia tdk melihat maksud teks scr objektif.• Dilaksanakan dengan menulis atau melakar gambaran kasar tentang suatu perhubungan sebab dan akibat suatu perkara yang dikumpulkan dalam data kajian. Olh itu. Kaedah analisis peristiwa • • Dikenali sebagai kaedah analisis mikro atau analisis rangka. Kaedah statistik kuasi • • Dikenali sebagai kaedah analisis logikal.dgn cara ini pengkaji dpt mbuat laporan ttg peranan guru bdasarkan metafor-metafor tsbt. KAEDAH ANALISIS HERMENEUTIKAL • Mementingkan maksud teks yg diberikan olh responden dlm situasinya. • Cth: dlm kajian bertajuk “Peranan guru dr kaca mata pljr” pengkaji menggunakan metafor-metafor –”guru sbg pelita” .

Catatkan ide anda dalam beberapa ruangan • Susun ide dalam kelompok tertentu.Umum kepada khusus. Langkah menganalisis data tektual • Dapatkan ide keseluruhan .pengkaji dpt membaca maksud sbnr responden&bukan hny mksud teks yg djangkakan olh pengkaji .Baca keseluruhan transkrip. kategorikan . KAEDAH ANALISIS PERBINCANGAN • • Dilakukan dgn mggunakan bbrp pngkaji utk mmbincangkan data kajian. • Olh itu. pengkaji mengenalpasti corak soalan kajian & cara melaporkan hasil kajian.• Penghuraian haruslah dr seluruh teks kepada sbhgn teks dlmnya. dalam kelompok yang sama Analisis data Apakah perkara-perkara yang perlu dikodkan? • • • Situasi dan konteks Perspektif Cara peserta berfikir terhadap sesuatu peristiwa atau manusia • Proses .& seterusnya balik kepada seluruh teks semula. Melalui perbincangan bersama. Catatkan ide yang muncul dalam minda • Mula dengan satu transkrip yang diminati .

. • Fungsi program-program tersebut adalah sama : buat pencarian teks yg terkandung dlm data kajian. program Atlas. pelbagai program komputer utk analisis data kualitatif telah direka.ti dan Nudist adalah program analisis kualitatif yg popular. Hasil pencarian ditunjukkan dlm unit data (ayat / paragraf) dan frekuensi. • • Biasanya.• • • Aktiviti Strategi Perkaitan dan struktur sosial PROGRAM KOMPUTER UNTUK ANALISIS DATA KUALITATIF • Pada masa ini. teks dikodkan sebelum pencarian dilakukan. • Biasanya digunakan apb data yg dikumpulkan : – – – Banyak Tidak tersusun Tidak mempunyai rangka tertentu (cth : temubual tidak berstruktur) • Pada masa ini. Peratusan teks tersebut dlm seluruh data kajian juga ditunjukkan. • Tujuan : membantu dlm menganalisis data utk pelbagai kaedah penyelidikan kualitatif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful