COMPANIA / Societatea ................

Serviciul Protectia Muncii si P.S.I.
Nr.: __________ / ________________

Aprobat, Director general/ Director ...........

TEMATICA ANUALA DE INSTRUIRE A ANGAJATILOR
in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca ( completata cu principiile de aplicare )

5

Anul : 2011
Tematica anuala pe 2011 pentru efectuarea instructajului aferent celor trei tipuri de instruire ale angajatilor, cuprinde cele mai reprezentative legi si documente specifice din domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca. Coducatorii locurilor de munca vor selecta in functie de mediul de munca local precum si de structura de personal, acele teme pentru efectuarea instructajului prezentate mai jos, sau acele parti din acestea, care se preteaza in cel mai inalt grad specificului locului de munca unde isi desfasoara activitatea salariatul precum si tinand cont de momentul efectuarii instructajului (Ex. O.U.G. nr. 99/2000-privind temperaturi extreme). A. Instructajul Introductiv General ( I.I.G. la angajare ) :

1.

Legea 53/2003 - CODUL MUNCII cu modificarile ulterioare, aduse prin O.U.G. nr. 148/04.11.2008 publicate in M.O. nr. 765/13.11.2008: • Art. 171 - 187; Art. 254 - 256 ; 2. Legea nr. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: • Art. 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 16 – 17, 20- 25, 51 – 53; 3. HG 1425/2006 - NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca, Legea nr. 319/2006 : • Art. 1 – 2, 52 – 56, 74 – 89,101 – 107, 149 – 150; 4. Prezentarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala in Compania /Societatea ............................................ ; 5. Materiale specifice sau rezumate de sinteza editate de Serviciul Protectia Muncii si PSI si transmise apoi in format letric sau electronic ( ex. REZUMATE pentru INSTRUCTAJE INTRODUCTIV GENERALE ). B. Materialul legislativ utilizat pentru Instructajul la Locul de Munca ( I.L.M ) :

1.

HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare; 2. HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; 3. Legea nr. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: • Art. 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 16 – 17, 20- 25, 51 – 53; 4. HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca emisa sub nr. 319/2006 : 5. HG 1051/2006 – Cerinte minime de SSM la manipularea manuala a maselor ; 6. Primul ajutor la locul accidentului ( material de sinteza realizat de Serviciul Protectia Muncii si PSI); 7. Legea 108/1999 de infiintare a Inspectiei Muncii, organ de specialitate; 1

Obs... Hotararea 955/2010. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.. mijloace de interventie in caz de pericol. 3. Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea ... Instruirea Introductiv-Generala se va finaliza cu o verificare scrisa a insusirii cunostiintelor.. 9.lucratorilor temporari. O. 5.. 2.. folosind o Fisa de Test.. 11...... ...U. OUG 195/2002 .G... HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.. HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare..P. 4.... 6......Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei SSM.. HG 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. in special de afectiuni dorsolombare.....L. ....M. 9. 8.. HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.. ROF . Instructajul Introductiv-General trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: . 7...............Circulatia pe drumurile publice.......Prezentarea masurilor de prim ajutor.G ) Instruirea introductiv-generala se face pentru o durata minima de 8 ore : ....... Fisa de test verificata si notata cu calificativul obtinut se va pastra impreuna cu Fisa de Instructaj....... HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca...Legislatia de SSM... / C..Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii.. stingerea incendiilor. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.. HOTĂRÂRE nr....Lucratorul desemnat pe societate..Regulamentul de Organizare si Functionare al Companiei Societatii .. Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea . ... 10. semnalizarile interne. nr...I...): 2 5 ... Principii pentru Instructajul la Locul de Munca ( I. Lucratorii care nu si-au insusit cunostiintele prezentate in cadrul instructajului nu pot fi primiti la lucru.lucratorilor detasati sau delegati de la alta unitate..noilor angajati.8.. ..... 319/2006..... ) : 1... . pe baza unui test scris. HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori.. HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca... Materialul legislativ utilizat pentru Instructajul periodic ( I... evacuarea lucratorilor.. Instruirea efectiva se face de catre: .. PRINCIPII de aplicare : la TEMATICA DE INSTRUIRE PE ANUL 2011 Principiile de lucru pentru fiecare caz precum si metodele folosite la instruire sunt urmatoarele: Principii pentru Instructajul Introductiv General ( I....

. ori de cate ori este necesar ) Scop : Scopul instructajului periodic ( la 6 luni in cazul Societatii .durata este de minim 2 ore..inclusiv celor carora li se schimba locul de munca in cadrul unitatii..lucratorilor detasati sau delegati de la alta unitate..L. interventie.. .lucratorilor temporari.lucru respectiv. evacuare si de prim ajutor. Principii pentru Instructajul Periodic ( sau instructaje speciale.obligatoriu trebuie facute demonstratii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.masuri la nivelul locului de munca si postului de lucru privind acordarea primului ajutor.. stabilita la nivelul conducerii. .obligatoriu trebuie facute demonstratii practice privind utilizarea echipamentului 3 5 .... Cui se face instructajul si pe ce durata: ..lucratorilor temporari.. Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru ocupat de lucratorul instruit se face numai dupa verificarea cunostiintelor dobandite.. . precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca. .. . .. Cine face instruirea: . post de lucru sau functie exercitat Cui i se face I. . . Instruirea la locul de munca.prevederi ale reglementarilor de SSM privind activitati specifice ale locului / postului de munca. ) este de a reimprospata si actualiza cunostiintele in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca..masuri la nivelul locului de munca si la nivelul postului de lucru privind acordarea primului ajutor.. . .prevederi ale reglementarilor de SSM privind activitati specifice ale locului / postului de munca.... si pe ce durata: . ..M.noilor angajati dupa instruirea Introductiv-Generala.. . stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor..lucru respectiv.durata este de minim 8 ore.prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si postul de .informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca sau postului de lucru.... de catre seful ierarhic superior celui ce a efectuat instruirea si se consemneaza in Fisa de Instruire Individuala la rubrica Admis la lucru de la pagina 3 a Fisei. . ..inclusiv celor carora li se schimba locul de munca in cadrul unitatii.. si toate subunitatile sale.Scop : Prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca. . perioada de instructaj este de 6 luni ).Conducatorul direct al locului de munca Instructajul periodic cuprinde: . Cine face instruirea: . ( in Societatea .Conducatorul direct al locului de munca Instructajul la LM cuprinde: .lucratorilor detasati sau delegati de la alta unitate... .noilor angajati dupa instruirea Introductiv-Generala.informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca sau postului de lucru.prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si postul de .. dupa trecerea unui interval de timp numit perioada de instructaj.. a mijloacelor de alarmare.

3.....la executarea unor lucrari speciale cand se impune un instructaj initial. Personal TESA 4...... 6... instruirea periodica se face si se consemneaza in Fisa de Instruire la pagina 12.. HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare..G.cand au aparut modificari ale prevederilor legislative sau in conditiile activitatii specifice ale locului de munca.. a mijloacelor de alarmare......25..... 3. 5.... 2. HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea .... HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.G.. 6 – 7. 6. . 16 – 17. 1 – 3. 1.. 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători. 3.. 10 – 11.. 7.U... 20... 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: • Art. 4.. Suplimentar.. . 51 – 53... 319/2006 : ROF .. 10 – 11.. Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea .. 5. 1.. HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.... Magaziner.. .U.25..... 6 – 7... Legea nr.......Regulamentul de Organizare si Functionare al Companiei / Societatea .. O..... 20......... Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea.... 2.... 1 – 3.. în special de afecţiuni dorsolombare 4 .. 319/2006 : ROF . 51 – 53..... Legea nr. nr.cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare...... O. 5.individual de protectie... 51 – 53. Verificarea cunostiintelor dobandite se face de catre seful ierarhic superior celui ce a efectuat instruirea si se consemneaza in Fisa de Instruire Individuala... nr.la introducerea unor tehnologii de lucru sau proceduri noi de lucru. 319/2006 : HG Nr...la reluarea activitatii dupa accident de munca.... 16 – 17. inclusiv evolutii ale riscurilor sau aparitia unor riscuri noi.... interventie. 20. 1 – 3. HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr.. si in urmatoarele cazuri: . .. 7.25. HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea 2. Lucrator comercial (vanzator in Agentie) echipamentelor cu ecran de vizualizare. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu 4... 10 – 11. temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: • Art. HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca..... Legea nr.... HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr.. 16 – 17...Regulamentul de Organizare si Functionare al Companiei / Societatii . 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.... Programarea temelor de instruire pe profesii / meserii : 5 Profesia / Meseria Tema planificata pentru instruire 1... 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: • Art.. evacuare si de prim ajutor. 6 – 7...

. nr. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: • Art... 4.... Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea .. 10 – 11.........1..3. Legea nr.. Legea Sofer Instructiuni pentru postul de lucru: SOFER..– 2. O.. 20. Etc...2001 la utilizarea energiei electrice in medii normale 1. 4. 4.. nr. O. 10 – 11.. 51 – 53..... 319/2006 : HG Nr... 1. 6 – 7.07.. xx-xxx. HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr...... 51 – 53....5.... Electrician 5. 51 – 53..G. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: • Art. în special de afecţiuni dorsolombare 1.Regulamentul de Organizare si Functionare al Companiei / Societatii ..... 2... 6 – 7......25. 16 – 17. Ingrijitor 3.......... 319/2006 : ROF ..U. 1 – 3.. 2......Regulamentul de Organizare si Functionare al Companiei / Societatea . HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr.. 6. 463/12... NSSM nr...... 5 3..... 16 – 17... HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 7.. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: • Art. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca OUG 195/2002 Circulatia pe drumurile publice 3...... HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca... 6 – 7. capitolul 4... 319/2006 : ROF .. nr...... 5.. 1 – 3.... Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea . 20. 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători. 1 – 3...25. 6....U...... 16 – 17. Legea nr... 20..G..25... Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea .. 5 ..... 10 – 11.1 Art......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful