Мађарска

Печуј и Јужно Задунавље
Ближе него што мислиш

hungary.com

BUDAPEST

PÉCS

63
M7

6

7

DUNAÚJVÁROS
SIÓFOK
M6

64

SÁRBOGÁRD

65

61

M7

S

DUNAFÖLDVÁR
FONYÓD

SIMONTORNYA

TAB
LENGYELTÓTI

M7

M6

67

7

TAMÁSI

68

PAKS

MARCALI

61
M7

KALO

6
M6

65
63

51

TOLNA
KAPOSVÁR

DOMBÓVÁR

M9

SZEKSZÁRD
BONYHÁD

611

SÁSD

NAGYATÁD

Kárász

66

56

Mecseknádasd

KOMLÓ

66

Orfû

67

68

PÉCSVÁRAD

56

51

6

SZENTLÕRINC

M60

BARCS

M60

58

MOHÁCS

57

BÓLY

SELLYE
VILLÁNY

HARKÁNY
SIKLÓS

ТУРИСТИЧКЕ БЈУРО

2

BAJ

BÁTASZÉK

PÉCS

SZIGETVÁR

ТУРИНФРМ БЈУРО

M6

Јужно Задунавље
путовање

на сунчаној страни живота
Јужно Задунавље је посебан доживљај за нас Мађаре. Пролеће се одве буди прво у земљи,
а сунчана јесен овде нам греје душу најдуже. На терасама кафана у ценрту града још и
у новембру седимо у кошуљама кратких рукава, а смокве годишње три пута сазревају.
Становници великих градова одве ће наћи најситнија села, а становници равница романтичне
планине и шпиље. Државну границу овде обележав једна од три најчистијих река у Европи
– Драва, а поносни смо и на Геменц који са њом заједно ужива заштиту националног
парка са шумским поплавним подручјем блиској природи и највећом пространошћу на
континенту.
Гостољубивост овде није пословна потребштина него вишевековна традиција. Овде живи
највише мањина и у највећем броју у земљи, а планина Мечек је колевка домаћег сеоског
туризма.
Ако би смо требали сместити укусе Јужног Задунавља у једну кутију онда би прва била
сексардска и вилањска вина. Овим регијама су са две руке делили добре предуслове. Све
врсте које овде роде носе у себи укус сунца, ипак прво пробајте само она вина која су
карактеристична за овај крај: кадарку и „бикавер“ из Сексарда, вилањски (плави) опорто и
печујски цирфандли. Поред њих у замишљеној кутији било би и бадема – који овде цвета
прво у целој држави – плодова мечешких шума и кестена. Затим риба из Дунава и Драве,
дивљачи Геменца и Желица, лубеница из „Ормашага“ од којих слађе и сочније и не можемо
замислити. И немојмо заборавити мед и козји сир из малених села Јужног Задунавља који
има различит укус и облик у свакој кући.
Лековита и термална купатила регије била су потпуно обновљена у последњих пар година.
Поред велнеса у нашој регији се по први пут у земљи појавио селфнес – најновији правац
услуге за хармонију душе и тела.
Међутим многи нас посећују због традиционалних начина релаксације, сачувања
равнотеже: уживање чаробне прирпде на бициклу или на коњу. Није случајно да ће Печуј
и околина 2О11. године бити домаћин светског првенства у оријентационом трчању, да
одавде потиче „iron-man” вишеструки првак света из Боњхада, као и најбољи спортисти
спортова на води.
Живимо у здравој, природној, сликовитој средини са субмедитеранском климом, сатима
који спорије откуцавај уживајући фантастична вина. Будите и Ви део овог осећаја, доживите
и Ви исто, уживајте сунчану страну живота Јужног Задунавља.
Жужана Хеђи
регионални директор маркетинга

u.

út


vi
Fe

lsõ

út

Ha

Szeder

u.

ihá

u.

u.

u.

u.
Besenyõ

Török

Kun

Marx

a
rsf

Marx

Major
sz

as

Fels
õ

u.

Halá

ház

vám

õ
Fels

u.

u.

Béri B.

u.

Koller

u.

õma

Fels

u.

48-as tér

Vasvári Pál

u.

as

ersit

Univ

ján

lom

Egyetem

u.

L y ceu m

u.

Z

Sport

u.

u.

u.

u.

u.

.
su

Lenke u.

o
Laj

Zsinkó István

ntõ

ngö

Hara

u.

n
Istvá

Ádám

u.

R

s
öre

or

nd

u.

u.

u.

in

Vince

Székely

út
Havi-hegyi
Boldizs
ár u.

havi

Felsõ

c u.

Tettye

v i h eg
y

k
Bosnyá
u.

u.

u.

u.

Ha

lag

köz

u.

u.

e
Fisch

Fark

u.
Király u.
Búza

Király

u.

r Béla

u.

Könyök

u.
Tettye

u.

u.

Virág

Zöldfa

Papnövelde
köz

u.

szt

bet

a

u.

Ka
tal

út
u.

u.

Igná

c

Nap

Ótemetõ köz

u.

z
Hathá

út
u.


ter

Kálmán
u.
Derkovits
u.

r

skere

Erzsé

rnõ

oly

av
i

Endre

Hold

Kiss E

Ors

óh

nai
l-Ró
Ripp

o
Sánd

Vörö

део светске
dre

u.

Béla

nics
Dugo

u.

u.

Újvilág

g

u.

Törekvés

Losonc

u.

Csil

u.

Hegyalja

Csilla

u.

gy

u.

u.

u.

Na

Jókai

ge

s enyei

Zer

u.

c
Lán

Vörösmartyu.

u.

u.

d

ge

köz

Zer

Zsigmon

u.

pár

u.

u.

út

Hajnal

Torda

Hegyalja

zi út
Rákóc

ímár

T

u.

M

Domb u.

Al s

u.

rián u.

M.

u.

Tátra

u.
ar
agy

Balok
u.
tér
ány
Историјски
центар
Печуја
је најбогатији
у
u.
Piac tér
y
n
á
k
lo
доба,
aРимског
u. Средњој Европи у налазима из
Alsó B
зато је 2000.
године доспео на листу
културноs
u.
u.
u.
lmo
i
V
y
историјских
вредности
Унескоа.
a
n
l
so

u.

i
Told

Citrom u.Fellbach
Graz tér
tér

Tímár
Hal
tér

u.

u.

Kossuth tér

arku.

4

u.

ényi

Teré
z

Bercs

Mun
kác
sy Mihály

Goldm

u.

lós

u.
Fürdõ

u.

ik
Perczel M

u.

út

баштине Унескоа

Imre

y Fló

u.

z

Gyo

Ad y En

Majorossy

Nag

Jókai tér

Gábor u.

utcája

u.

Domonkos
u.

n
riá

Fló

Flórián
tér

János

n

tér

u.

Színház
tér

u.

Dischka Gyõzõ

u.

k

4óczi

u.

Anna

Mária

Széchenyi
Apá
ca
Ciszterci
köz tér
Király
u.

l

u.

József

k

Zrínyi Miklós

-

e
Fer

u.

ta u.
Ágoston Ágo

u.

Kis

ye

lmaso
Irga

Várady Anta

ly
Mátyás kirá

u.

u.

esek

ány

u.

nc
u. Fere

gy
Me

Me

n

ór

3

u.

öz
ek

u.

Ferencesek

Ignác

5

2

Pannonius

6

u.
g

u.

Janus
Szent István
tér

essy

T. u.

Szep

Esze

1

u.

elde
növ
Pap

nt M
Sze

i

yad

Hun

Káp

Dóm tér

p
Pa

sét

lde
öv e

ssy Imre u.

u.

u.

u.

u.

gothai

Szik

Zidina környék

János

Szentá

la u.

jo r o

alagút

u.

u.

Jás

Печуј

M

Ma

u.

u.

a
Kálvári

útja

vértanuk

u.

Ki

Ma enyhért

u.

Zerge

út
u.
z Gy.

talan

án

Mandula

ász

út

úl
Nyu.

k
Juhás

u.

rzõ
Cseöz
k

u.

Antal

u.

Aradi

Gerg
ely

u.

u.
.

zony u. u.
u. oldogass
r
izsá
sb
Bold Feren
c
nyi
u. jthé

u.

u.
Nyíl

u.

Mihály

Mecse

u.
Nyíl

Antónia

tónia
An

u.

Bány

avi

sõh

Fel

J.u

y
pár
szon
Gás
og as u.

n


Ist

Ótem
etõ
Tinódi
u.

u.

u.

Ilona

átúr
Bar h
Böc k

ld
Kisbo

u.

ál

rnõ

János

vári

szá th K
Mik

Gebauer E

Bes

Szõlõ

i

Kapos

u.
Vilmos


n
u.

Gergely

n

Babits Mihály u.

Haas Mihály
tér

r
opá
Gy

i

lat

as

g
Ma

u.

út

yad

á
álm

Hun

hK

ter

Tettye tér

út

u.

z át

lati

u.

fa
ye

tt
Te

gas

u.

k ló s

B öck Jáno

s

Som

Miks

Ma

gyi
i-he
Hav alja
Hegy

u.

u.

Tettye tér

Kiss József

Márton

Sz

út

ogász u.

éva

u.

Mil

õlõ

dûlõ

dûlõ

János

u.

s

Pálo

dûlõ

u.

sor

M
l yi
Káro

B

Bártfa

ly

i

Bártfa

dûlõ

Hunyad

Ha
v

út

u.


si

i

u.

lsõ

õg

Fe

ves

s

no

Feny

l


nyos

Á

u.

Fe
ls

Puskin

u.

На другој станици у гробници Петра и Павла
(Péter-Pál sírkamra) можемо видети приказивање
апостола из тог доба. Након осмоугаоне капеле
следи Гробница са ћупом (Korsós sírkamra).
Грађевина обојени зидова име је добила по
врчу и чаши које се налазе у удубљењу на северном зиду.

За свега неколико сати можемо упознати сакрални живот старовековне хришћанске заједнице.
Улаз у Посетилачки центар Цела Септихора
(Cella Septichora Látogató Központ) (1) је испод крошњи кестенова на тргу Сент Иштван.
На откривање старих споменика полазимо из
капеле са седам сводова по чему је и име добила. Улазна капија од специјаног стакленог
бетона и најбоље се изражава у мраку када је
осветљена са унутрашње стране - вреди је погледати у једнуој посебној ноћној шетњи. Посебан је доживљај прошетати се на монументал-

Pezsgőház Étterem (5)
(Szent István tér 12.)

Једна од најбољих
кухиња печујских
ресторана хармонично
обједињује месне
производе,
традиционалне локалне
укусе и очекивања
светских трендова
гастрономије. Вреди
пробати и печујски

шампањац.

На исто овом тргу, на месту некадашње степенасте фонтане налази се Ста-рохришћански
маузолеј (Ókeresztény Mauzóleum) (2) који је
био највеће место за сахрањивање на два нивоа. Зидови су му били украшени мотивима из
Старог завета. На изложби је изложен и један
саркофаг.

ном стакленом крову који прекрива ниво земље
из Римског доба.

Ако сте огладнели,
препоручујемо Вам:

Испод трга Сент Иштван у улици „Apáca”
број 8 и 14 (3) налази се капела и дупли гроб
обојеног зида, а шетајући улицом „Jókai” у Римском дворишту (4) налази се некадашња стамбена зграда из Римског доба и наићи ће мо на
остатке тролађног купатила са асписима које јој
је припадало.

Ако тражите смештај,
препоручујемо Вам:
Árkadia Hotel (6)
(Hunyadi út 1.)

Унутрашњи ентеријер
и свет боја хотела
одражава чисте линије
Баухаус-стила. Иако
има свега два спрата,
лифт свакоме омогућава
лако достизање било
које тачке хотела. Међу
удобним и пријатним
собама хотела свако ће
пронаћи за себе највише
одговарајућу.

út

i
av

ihá

út

õH

M
yi

L y ceu m

u.
u.

u.

Koller

lom

tal

in

u.

Vargha Damján

Jogász u.

u.

u.

u.

Sport

Liszt Fere
nc

Besenyõ

Török

v i h eg
y

Kun

Marx

út
Havi-hegyi

a
rsf

Marx

u.

u.
Béri B.

u.

õma

u.

Fels

ng

Hara

u.

u.

Tettye

havi

Felsõ

Zöldfa
Papnövelde
köz

c u.
Vince

u.

Ka

Virág

u.

Könyök

u.

u.
z

Kálmán
u.
Derkovits
u.

Boldizs
ár u.

u.
Tettye

u.

u.

k
Bosnyá
u.

u.

u.

Igná

c

Nap

Ótemetõ köz

u.

ter

Hathá

út
u.

s enyei

u.

Ha

u.

u.

Ádám

u.

u.

sz

kány
ó Balo

.

У Мађарској не постојиAls још један
u.
os толико
u.
u.
град
који располаже
са
Vilm
y
a
n
l
o
Zs
успомена из
Lenke u. грађавинарских
s
a
u.
ersit
Турског доба
Univ као Печуј. Није
i út
z
c
ó
k

48-as tér
случајно
даu. су путници у доба
Vasvári Pál
or
u.
nd
турске владавине околину
града
Zsinkó István

s
re

W
u.упоређивали са Рајем.
Dohány
u.
os
Laj
gy

Jókai

u.

Halá

n
Istvá

u.

u
öntõ

Na

u.

u.

as

Balok
ány

u.

u.
Major

ház

Fark

Vörösmartyu.

lag

Csil

szt

u.

la

er Bé

Fisch

vám
elsõ

F
Fels
õ

c
Lán

tér

rnõ

Kiss E

u.

u.

u.
Király u.
Búza

Piac
tér

skere

u.

av
i

доба

u.

Hold

r

Vörö

bet
Erzsé

dre

nics
Dugo

u.

u.

Турског

Losonc

g

Печуј
Törekvés

Újvilág

u.

u.

u.

S

zk

Bacsó Béla

B

u.

Hegyalja

u.

Csilla

u.

o
Sánd

köz

u.

a

u.

u.

oly

u.

Torda

pár

u.

György
Klimó

Hajn

Mag

Hegyalja

Király

u.

rián u.

fréd

u.

Ors

Al s

óh

Tátra

u.
yar

Gyo

Ad y En

Imre

c

u.

u.

u.

Majorossy

y Fló

Sán

d
ge

u.

u.

Zsigmon

z

út

Domb u.

Domonkos
u.

Imre
ssy
jo r o

u.

u.

M.

Czinderi

út

ár

Tím

Zer

Ma

Nag

u.

i
Told

Európa tér Terracina
tér

u.

u.

Rákóczi

-Zsilins

u

Szabadsá

6

Citrom u.Fellbach
Graz tér
tér
Opris Péter
tér

Bajcsy

Rét

6

u.

n
riá

Eötvös

u.

út

u.

ényi

Dischka Gyõzõ

Tímár
Hal
tér

Bercs

i

u.

cz

Kossuth tér

arku.

u.

Goldm

Teré
z

lós

u.
Fürdõ

u.

Ágo
u. ta

u.

Mun
kác
sy Mihály

k

u.

l

ly
Mátyás kirá
Zrínyi Miklós

u.

János

ik
Perczel M

Jókai tér

n

4

u.

Színház
tér

lmaso
Irga

tér

3

7

Várady Anta

z
Kórhá

u.

2

utcája

ncesek
u. Fere

Anna

Széchenyi
tér
Király

u.

Ágoston
tér

u.
Flórián
u. tér

Mária

e
Fer

e

Fló

Apá
ca
Ciszterci
köz
u.

u.

ány

-

József

1

Zidina környék

sét

u.

Gábor u.

Ferencesek

p
Pa

Kis

eld
n öv

la u.
Szik

u.

u.

u.

János

ór

Szent István
tér

u.

u.

Pannonius

Janus

köz

Me

u.

u.

gye

Me

nt M
Sze

Dóm tér

Ignác

u.

Barbakán
tér
Esze
T.

lan

ta
Káp

e
gy

essy

u.

u.

u.

Szep

u.

u.

i

5

u.

u.

elde
növ
Pap

M

u.

útja

vértanuk

Aradi

u.

Ki

Ma enyhért

u.

ai
a
Kálvári Szentágoth

alagút

yad
Hun

u.

u.
z Gy.

u.

Juhás

u.

u.

Mandula

u.

út

u.

u.

rzõ
Cseöz
k

u.

Antal

u.

Miklós

Nyíl

u.

Jás

út

úl
Nyu.

k

u.

u.

Gerg
ely

zony u. u.
u. oldogass
r
izsá
sb
Bold Feren
c
nyi
u. jthé

n

u.

Nyíl

út

György

Mihály

Mecse

tónia
An

u.
Antónia

u.

u.
.

J.u

y
pár
szon
Gás
og as u.

Ótem
etõ
Tinódi
u.

Bes

ld
Kisbo

Ilona

u.

u.

Ist

u.

rnõ

u.

ál

Gebauer E

János

vári

szá th K
Mik

Vilmos

an


n
u.

Szõlõ

i

Kapos

u.

ló s

Haas Mihály
tér

átúr
Bar h
Böc k

u.

r
opá
Gy

ász

ge

n

Babits Mihály u.

Gergely

út

ti

sla

ga

Ma

u.

ter

yad

á
álm

Hun

hK

Tettye tér

Bány

vi

õha

s
Fel

Zer

z át

lati

u.

ye

tt
Te

gas

út

u.

Ma

u.

u.

fa

út

s

Som

Miks

i
ny

Su

Mik

B öck Jáno

Zerge

u.

Székely

Tettye tér

Kiss József

gyi
i-he
Hav alja
Hegy

út

Egyetem

éva

Márton

Mil

u.

Sz

õlõ

dûlõ

dûlõ

Hun
yadi János

u.

s

Pálo

dûlõ

Fe
ls

i

u.

ly

dûlõ

sor

u.

l
Káro

Ha
v

út

i

Hunyad


si

lsõ

õg

u.

Fe

ves

s
no

Feny

ia

l
s Pá

Ányo

u.

kr

ác

Fe
ls

Puskin

Шетњу започињемо џамијом Гази Касим паше
(Gázi Kászim pasa dzsámija) (1), муслиманском
црквом са највећом основном површином у
Средњој Европи. Она данас служи као католичка црква украшена цитатима из Курана. На југоисточном зиду, према Меки видећемо михраб
и посуде за освећену воду. Шетајући улицом
Френцеш, улицом пешачке зоне са најлепшим
амбијентом доћићемо до остатка зидина купатила Меми паше (Memi pasa fürdője) (2). Раскош
некадашњег купатла са куполом можемо предпоставити на основу делимичне реконструкције
купатила.
Свега неколико корака одавде налази се џамија
Јаковали Хасана (Jakováli Hasszán pasa

dzsámija) (3) која је опстала заједно са минаретом и данас функционише као богомоља. Специфично је решење са којим су обезбедили одличну акустику: уградили су ћупове у зидове.

Ако сте огладнели,
препоручујемо Вам:

Читав дан можемо провести у „Турском добу“,
довољно је само да наставимо шетњу градом. На
спољашњим зидовима цркве „Szent Ágoston“
(Szent Ágoston templom) (4), на тргу Агоштон и
данас се виде сводни прозори карактеристични за турску архитектуру. У дворишту дечије
болнице на брду Рокуш, у живописној околини
стоји надгробни споменик (турбе) Идрис Бабе
(Idrisz baba türbéje) (5), један од најдрагоцењијих
грађевинарских споменика Турског доба у
земљи.

Укус, стил, квалитет
– овако бисмо могли
укратко окарактерисати
гостиону у којој се
гастрономија и уметност
заједно појављује.

Kalamáris Vendéglő (6)
(Rákóczi út30.)

Ако тражите смештај,
препоручујемо Вам:
Pátria Hotel (7)
(Rákóczi út 3.)

Модеран хотел у
историјском центру
града, са три звездице, у
непосредном суседству
џамије Јакобали
Хасан паше, припада
ланцу Данубиус. Са
тераса соба пружа се
јединствена панорама на
центар града и планину
Мечек.

u.

út

vi

út

Ha
lsõ
Fe

Havi-hegyi

u.

u.

a
rsf

Marx
rnõ

Kiss E

lag
Csil

szt

u.

Török

Besenyõ

Kun

Marx

havi

Felsõ

c u.
Vince

u.

Könyök

u.

u.

tem

u.

s

o
Vilm
y
a
ln
u.

u

o
Laj
gy

Na

Béri B.

n

u.

Istvá

u.

sz

as

L y ceu m

Halá

Ka

tal

in

u.

Fark

c

u.

u.

u.

Lán

u.

ntõ

ngö

Hara

u.

u.

u.

u.

u.

a

oly

u.

Ádám

En

u.

Ors

Márton

Tettye

Zöldfa

or
Sánd

skere

Papnövelde
köz

u.

Hold

nics

u.

u.

bet

dre

Újvilág

g

u.

Vörö

Kálmán
u.
Derkovits
u.

u.

u.

u.

u.

Virág

Hathá
z

ter

u.

Hegyalja

Béla

u.

Erzsé

Losonc

u.

Rip

u.

Törekvés

Ad y En

Al s

.

pár

Domb u.

u.

Vörösmartyu.

Torda

Gyo

Dugo

Boldizs
ár u.

u.

Tettye

Igná

c

Nap

u.

u.

Ótemetõ köz

u.

s enyei

Hajnal

Csilla

u.

u.

Mag

u.

r u.
izsá

köz

ge

u.

Bold Feren
c
yi
jthén

u.

Zer

Tátra

u.
yar

u.

rián u.

u.

To

Gábor u.

iklós
Perczel M

u.

út

Hegyalja

Imre

y Fló

Színház
tér

z

Базилика Светог Петра (Szent Péter köz
la
er Bé
Bazilika)óh(1) са четири торња
амблематично
Fisch
av
u.
i
ajor
је здање града Печуја.
Главну Mцркву
ház
u.
õvám
u.
ls
e
.
F
u
Király u.
печујксе
Бискупије
основане
1009.
године
Király
Búza
Fels
õ Ba
u.
u.
lokány
почели térсу градити
за време владавине
u.
Piac
tér
y
n
á
k
alo Орсеолоа.
краља Петра
u.
Alsó B
Majorossy

u.

Jókai tér

n

Ágoston
tér

Nag

u.

János

Mária

3

u.

u.
Flórián
u. tér

Anna

József

zony

u.

n

u.

Ignác

u.

utcája

u.

riá

essy

köz

e
Fer

Ágo
u. ta

Fló

Szep
u.

gye

Me

u.

ány

e

e

gy

Me

Kis

ór

u.

nt M
Sze

i
yad
Hun

u.

Zidina környék

sét

u.

p
Pa

eld
n öv

Domonkos
u.

János

u.

Jás

út

Ki

u. boldogass
s

u.

la u.
Szik

Imre
ssy
jo r o

ai
a
Kálvári Szentágoth

elde
növ
Pap

M

Ma

4

Széchenyi
Apá
ca
tér
Ciszterci
köz
Király
u.

esek

rzõ
Cseöz
k

Ma enyhért

u.

u.

u.

alagút

u.

n

tala

Pannonius

Szent István
tér

u.

y
pár
szon
Gás
og as u.

út

u.

1

nc
u. Fere

u.
z Gy.

u.

Káp

Janus

Ferencesek

Mandula

k

u.

Juhás

Gerg
ely

u.

útja

2
Dóm tér

u.

u.

úl
Nyu.

Mecse

Nyíl

Nyíl

Mihály

Antal

vértanuk

u.

Ótem
etõ
Tinódi
u.

u.

печујска Бискупија

u.

u.

tónia
An

Aradi

Barbakán
tér
Esze
T.

Ilona

án

ál

Bes

u.

v
Ist

János

vári

szá th K
Mik

u.

u.

u.

Babits Mihály u.

Haas Mihály
tér

Székely

út

k
Bosnyá
u.

u.

u.

út

d

u.
.

J.u

u.

ld
Kisbo

Szõlõ

i

Kapos

u.


n
u.

rnõ

u.

Miklós

György
Klimó

Zsigmon

u.

ge

n
Vilmos

Antónia

8

átúr
Bar h
Böc k

r
opá
Gy

ász

Хиљадугодишња

ló s

Gebauer E

yörgy

Gergely

út

ti

sla

ga

Ma

u.

ter

yad

á
álm

Hun

hK

Tettye tér

Bány

avi

sõh

Fel

Zer

z át

lati

u.

ye

tt
Te

gas

út

u.

Ma

u.

u.

fa

út

s

Som

Miks

i
ny

Su

Mik

B öck Jáno

Zerge

u.

u.

Tettye tér

Kiss József

gyi
i-he
Hav alja
Hegy

út

v i h eg
y

éva

Ha

Mil

u.

Sz

õlõ

dûlõ

dûlõ

n yadi János

u.

s

Pálo

dûlõ

u.

sor

M
l yi
Káro

Szeder

u.

ly
ihá

i
Hunyad

Ha
v

út

dûlõ

u.


si

i

õg

lsõ

Pál

Fe

ves

s

no

Feny

s
Ányo

u.

Fe
ls

Puskin

Ако сте огладнели,
препоручујемо Вам:
Dóm Vendéglő (3)
(Király u. 3.)

Изглед ентеријера
ресторана је смањена
макета Базилике.
Традиционална кухиња
јој је радо прихваћена и
од стране мештана и од
стране туриста.
Ако тражите смештај,
препоручујемо Вам:
Hotel Millennium (4)
(Kálvária u. 8)

Из 19. века остала је само доња црква која је
својевремено по величини била четврта у Европи. Након више преиначења Базилика данас
носи на себи јасне, неороманске стилске знаке.
У бочним капелама ређају се слике Берталана
Секеља и Кароља Лоца. Папа Јован Павле II је
приликом посете Печују, 1990.године подигао на
ранг Базилика минор. Вајарске успомене здања
– као рељефи код низводних степеница, дела
уметничког вајара Ђерђа Зале – данас обогаћују
грађу суседног музеја (Dóm Múzeum és Kőtár)
(2). Напуштајући хладовину Базилике на десној
страни трга изненадиће нас модеран споменик
Ференца Листа целог лика на балкону Бискупије.

Уметничко дело је подигнуто у спомен посете
композитора Печују. Настављајући шетњу у
улици Игнац Сепеши наћићемо збирку бискупа
Ђерђа Климоа која је једна од најбогатијих извора мађарске и европске историје културе.
Поклоницима обраћамо пажњу на „Máriagyűd”,
поклоничко место Марије које посећују Хрвати, Немци и Мађари из далеких крајева и
„Mecseknádasd”, родно место Свете Маргите
легендарне краљице Шкотске из 11. века.

Овај модеран,
квалитетан хотел налази
се у центру Печуја, на
јужној падини брежуљка
Калварије, на природно
заштићеном подручју, са
панорамом на Базилику и
центар града. Отворени
базен му блага вреди у
току лета.

út

i
av

út

õH

M
yi

s

Pálo

dûlõ

Fe
ls

i

u.

ly
ihá

l
Káro

Ha
v

út

dûlõ

Hunyad


si

i

õg

u.

lsõ

u.

u.

ia

sor

r
ok
ác

s

Ányo

Pál

Fe

ves

s
no

Feny

De
m

Fe
ls

Puskin

Havi-hegyi

L y ceu m

u.

u.

Koller

lom

u.

Béri B.

u.

õma

u.

Ka
tal
in

u.

Vargha Damján

Jogász u.

u.

Sport

u.

Fels

Besenyõ

a
rsf

u.

u.

u.

u.

u.

.
tõ u

n

ngö

Hara

u.

u.

u.

n

Ádám

Istvá

Piac
tér

út

Liszt Fere
nc

Kun

Marx

Marx

u.

havi

Felsõ

c u.
Vince

Tettye

Székely

út

k
Bosnyá
u.

Könyök

u.

u.

u.
Papnövelde
köz

Boldizs
ár u.

u.
Tettye

u.

z

Virág

Zöldfa

Kálmán
u.
Derkovits
u.

v i h eg
y

út
u.

u.

Igná

c

Nap

Ótemetõ köz

u.

ter

Hathá

út
u.

s enyei

Ha

sz

u.

Major
Halá

Balok
ány

u.

Fels
õ

ház

õvám

Fels

u.

tér

u.

u.
Király u.
Búza

Király

u.

u.

as
Fark

u.

Cs

szt

u.

la

er Bé

Fisch

u.

av
i

os
Laj
gy

u.

nics

rnõ

Kiss E

a

óh

u

Hold

bet

dre

or
Sánd

skere

Vörö

Erzsé

Losonc

Dugo

u.

Újvilág

Na

Jókai

u.
u.

c
Lán

u.

u.

Hegyalja

Törekvés

u.

Vörösmartyu.

u.

Csilla

u.

u.

u.

köz

u.

oly

u.

pár

Ors

Al s

u.

ge

T

Gyo

Domb u.

u.

György
Klimó

Zer

u.

Жолнаијев град

u.

rián u.

Forbát Alfré
d
c
Sán

u.

Tátra

Mag

Hegyalja

Ad y En

Imre

y Fló

u.

d

ge

r u.
izsá

Majorossy

rey Júlia

Zer

Zsigmon

u.

út

út

u.

u.

u.

u.

zony

Imre
ssy
jo r o

Nag

-Zsilin

Czinderi

Bold Feren
c
yi
jthén

Ma

Domonkos
u.

Terracina
tér

.

Európa tér

u.

z

Печуј своју слику града коју
y
alokán
u.
Alsó B
одређују керамиком
богато
u.
украшшене
фасаде,Vilшарени
u.
u.
mos
y
a
n
l
o
кровови може
захвалити
Zs
Lenke u.
s
a
међународно
познатој
ersit
Univ
zi út
m
ár
Rákóc Мануфактури
Tím 1000
48-as tér
порцулана Жолнаи
1
u.
Vasvári Pál
r
do 155
која овде делује више Sод
u.
án
Zsinkó István
res
ö
We година.
u.
Dohány
iM
Told

Opris Péter

Rákóczi tér

u.

Jás

u.
yar

u.

Citrom u. Fellbach
tér

10 11Graz tér

Bajcsy

Szabad

12

u.

Tímár
Hal
tér

ényi

u.

u.

Kossuth tér

u.

n

nká
c sy Mihály

Bercs

Teré
z

u.

Eötvös

7

arku.
Goldm

u.

k

út

u.

10

i

Rét

u.

cz

Színház
tér

Fürdõ

u.

l

Dischka Gyõzõ

14

u.

János

4
6
9
s

8
ik
utcája Jókai
Perczel M
tér 5
3 Mu
lmaso
Irga

z tér

Várady Anta

Kórhá

ly
Mátyás kirá
Zrínyi Miklós

Ciszterci
köz

Anna

Gábor u.

esek

Széchenyi
tér
Király

u.

ász

Печуј

n

Ágoston
tér

u.
Flórián
u. tér

Mária

u.

Ágo
u. ta

-

József

e
Fer

e

riá

Apáca u
.

u.

u.

ány

u.

u.

u.

p
Pa

Kis

eld
n öv

la u.
Szik

Zidina környék

sét

Fló

Szent István
tér

nc
u. Fere

János

ór

Janus

Ki

M

u.

nt M

Pannonius

köz

Me

u.

u.

gye

Me

Sze

Dóm tér

Ferencesek
u.

lan

ta
Káp

u.

Barbakán
tér
Esze
T.

u.

u.
e
gy

Ignác

u.

u.

2

u.

essy

u.

u.

u.

elde
növ
Pap

Szep

u.

u.

i
yad
Hun

u.

u.
.

Ma enyhért

u.

útja

vértanuk

Aradi

Mandula

ai
a
Kálvári Szentágoth

alagút

u.

13

rzõ
Cseöz
k

Bány

avi

sõh

Fel

J.u

u.

út
u.
z Gy.

Juhás

u.

u
80 .
0m
u.
c

u.

u.

Antal

u.

u.

u.

Nyíl

Gerg
ely

u.

u. boldogass
s

úl
Nyu.

k

u.

Miklós

Mihály

Mecse

Nyíl

út

György

u.

u.

r
opá
Gy

y
pár
szon
Gás
og as u.

n

Bes

ld
Kisbo

Ótem
etõ
Tinódi
u.

u.

Ilona

u.

éla
tónia
An

u.
Antónia

u.

grá

u.

Ist

u.

rnõ

u.

ál

n

Gebauer E

János

vári

szá th K
Mik

Vilmos

ala


n
u.

Szõlõ

i

Kapos

u.

i
ny

Su

Székely Be rt

ló s

Haas Mihály
tér

átúr
Bar h
Böc k

Zerge

n

Babits Mihály u.

ti
Gergely

út

Tettye tér

sla

ga

Ma

u.

ter

yad

á
álm

Hun

hK

lati

út

u.

ye

tt
Te

gas

u.

fa

z át

út

Mik

B öck Jáno

s

Som

Miks

Ma

u.

gyi
i-he
Hav alja
Hegy

u.

u.

Tettye tér

Kiss József

Egyetem

Sz

út

Márton

éva

u.

Mil

õlõ

dûlõ

dûlõ

Hun
yadi János

u.

држави једини Уметнички факултет у провинцији
и четврт која ће привлачити најмалђе где ће их
приковати представе луткарског позоришта Бобита, а родитеље тајне кулиса израде лутака.

Ако сте огладнели,
ако тражите смешта
препоручујемо Вам:
Hotel Palatinus (14)
(Király u. 5.)

Власник фабрике Вилмош Жолнаи постао је симбол креативности и иновације што је заслужио
освајањем најзначајнијих награда за технолошке
и уметничке новине на безброј сајмова и изложаба од Беча до Торина, од Париза до Калифорније.
Данас Кати Зоб модни креатор израђује и у Лондону веома популарне планове накита на бази
Жолнаијевог еозина, а и дизајнери 150 година
старе производње печујских рукавица радо користе еозин дугмади, украсе на најновијим моделима.
Еозин је назив једне врсте редукцијске глазуре која се наноси на површину посуде и после
каљења даје метално сјајну површину.
У програму Печуј 2010 – Европска престоница
културе истакнута инвестиција је била Жолнаи
културална четврт (Zsolnay Kulturális Negyed)
(1) која обухвата 35 хиљада квадратних метара на подручју Фабрике Жолнаи. Поред изложаба везаних за породицу оснивача и историју
фабрике и њену духовност овде ћемо наћи на
свету најимпозантнију приватну збирку – Збирку Ђуђи – која хисторизује и приказује предмете
из сецесије и која се вратила кући из Америке, у

Животно дело Жолнаија можемо погледати у
Музеју Жолнаи (Zsolnay Múzeum) (2) (Káptalan
utca 2.) у центру града. Један од најпознатијих
јавних споменика у Печују је Золнаијев бунар
(3) са главама бика. На главном тргу, на фасади
зграде Жупанијске самоуправе (4) (Széchenyi
tér 9.) симболе некадашње штедионице исто керамика чува. Одавде, свега неколико корака је
удаљен Жолнаијев бренд дућан (5) (Jókai tér
2.) где можете купити безброј ситних сувенира,
накита, али и озбиљне сервисе.

Патиниран хотел је
уметнички споменик,
сецесијксог стила,
украшен Жолнаијевим
керамикама налази
се у срцу центра
града, у пешачкој
улици, припада ланцу
Данубиус. Ресторан, хол
и рецепција, те велика
дворана за бал понос су
града.

У улици Кираљ, у главној пешачкој улицу у Печују
налази се Печујско народно позориште (6)
(Színház tér 1.) које исто располаже са керамичким фризима. Идући даље пажњу Бам обраћамо
на неоренесансну облогу фасаде Вашвари куће
(7) (Király u. 19.), те једном улицом ниже на ткз.
Чукаш кућу (8) (Perczel u. 14.). У свега једној
шетњи можете открити апотеку Серечен (9)
(Apáca u. 1.) која је уметнички споменик, палату
Поште (10) (Jókai u. 10.), преко пута ње бунар
„Tüke” (11), на раскрсници улица Сабадшаг и
Ракоци 100 година стари Золнаијев споменик
(12). Нешто мало даље, али не сме се пропустити погледати некадашњу Вашвари вилу (13)
(Jurisics u. 44.) на падинама Мечеку (данас је регионално седиште Мађарске академије наука).

Модерне Жолнаијеве
творевина исто можезе
срести у посебној
дворани Жолнаи
ресторана „Златна
патка“, у центру града
(Aranykacsa Étterem,
Teréz u. 4.).

av

Szeder

i

ly
ihá

út

õH
Fe
ls

dûlõ

u.

Felsõ

Béri B.

Könyök

dér
Tün

u.

as
ersit

u.

u.

u.

dûlõ

ö
We

r

do

án

S
res

u

u.

Ba

y

48-as tér

Vasvári Pál

Jogász u.

rló

u.
Török

Besenyõ

Kun

a
rsf

Marx

n

Ka

tal
i

u.
Egyetem

V

Sport

u.

Sa

u.

u.

Marx

u.

u.
Márton

u.

Sarló

Havi-hegyi

u.

havi

lnay

Zso

Kisbalokán

Koller

u.

u.

L y ceu m

u.

n

lom

sz

Istvá

u.

Felsõvámhá

Halá

as

u.

u.

z
ás
Vad

u.

Fark

õma

u.

u.

u.

u.

köz

u.

ntõ

u.

.
su

Fels

u.

u.

Endre

lag
Csil

bet

Béla

er
Fisch

u.

8

o
Laj
gy

u.

Székely

út
Ha

k
Bosnyá
u.

c u.
Vince

Tettye

Boldizs
ár u.

u.
Tettye

u.

u.
Virág

v i h eg
y

út
u.

u.

c
Igná

u.

u.

z

Zöldfa

Kiss E

u.

or

Papnövelde
köz

g

nics
Dugo

Sánd

szt

Erzsé

rnõ

Univ

Dohány

V

Шетњу вреди започети у улици
u.
Major
коју
улицу
Печујци
z
áКапталан
u.
ámh
v
õ
Fels
зову Улица музеја, у
Fels
õ Ba
u.
lokány
Музеју
Вазарелија z
u.
is
ny
á
k
árc
lo
a
Alsó B (Vasarely Múzeum) (1) N
(Káptalan u. 3.). Ditzs
u.
ilmo
ngö

Na

Lenke u.

u.

u.

u.

Hara

u.

u.

u.

Hold

Kiss E

a

Ádám

skere

Vörö

Kálmán
u.
Derkovits
u.

Újvilág

oly

dre

u.
Király u.
Búza

tér

u.

u.

Damján

u.

dûlõ

Nap

Ótemetõ köz

u.

ter

llõ

nai
l-Ró
Ripp

Hathá

út
u.

Se

Béla

u.

Hegyalja

u.

Csilla

u.

u.

s

Torda

u.

град
u.

c
Lán

u.

pár

ác

u.

Hajnal

Mag

u.

u.

Jókai

ge

s enyei

Zer

u.

Gyo

Ka

lap

u.

Ors

Al s

Vörösmartyu.

u.

u.

d

ge

köz

Zer

Zsigmon

u.

Tátra

Domb u.

u.

av
i

Piac
tér

u.

út

Törekvés

Losonc

zi út
Rákóc

Zsinkó István

z

u.
yar

Hegyalja

Király

u.

M.

u.

m

1000

út

u.
sár
oldiz

u.

óh

Imre

rián u.

i
Told

ényi

Bercs
u.

ár

Tím

u.

Jás

Печуј

Ad y En

u.

Gábor u.

arku.

Goldm

u.

Citrom u.Fellbach
Graz tér
tér
u. Opris Péter
tér

Tímár
Hal
tér

zony

Majorossy

y Fló

u.

lós

Kossuth tér
u.

u.

u.

n

u.

Mun
kác
sy Mihály

k

al

Dischka Gyõzõ

Teré
z

u.

7

u.
Fürdõ

u.

u.

János

Színház
tér

lmaso
Irga

u.

Nag

u.

ly
Mátyás kirá
Zrínyi Miklós

Anna

ik
Perczel M

Jókai tér

u.
Flórián
u. tér

Mária

Széchenyi
tér
Király

e
Fer

ász

модерних уметности

Ágoston
tér

u.

n

u.

Ignác

6
5

-

József

u.

Ágo
u. ta
u.

riá

essy

köz

u.

ány

e
veld

ór

Szep

utcája

esek
Ferenc

gye

Me

Zidina környék

sét

u.

p
Pa

Kis

Szik

Domonkos
u.

János

la u.

Imre
ssy
jo r o

u.

Fló

adi

Apá
ca
Ciszterci
köz
u.

u.
e
gy

Me

nt M
Sze

y
Hun

ván

u.

u.

elde
növ
Pap

Ma

u.

u.

4
1
3 u.

Pannonius

Eötvös

u.

u.
ai
a
Kálvári Szentágoth

alagút

M

B
yi Ferenc
jthén

út

u.

u.
z Gy.

2

Ki

Ma enyhért

u.

Mandula

k
n
ptala

rzõ
Cseöz
k

J

u.

u.
úl
Nyu.

Mecse
Juhás

u.

u.
.u.

u. boldogass
s

u.

Mihály

útja

us

12

u. G
erge
ly

u.

r
opá
Gy

y
pár
szon
Gás
og as u.

n

Ist

Ótem
etõ
Tinódi
u.

u.

u.

Ilona

átúr
Bar h
Böc k

ld
Kisbo

Haas Mihály
tér

Antal

vértanuk

m tér

Gergely

u.

János

ál

Bes

ga

Szõlõ

i

vári

Kapos

Babits Mihály u.

ti
sla

Ma

u.

út

yad

Hun

ter

Tettye tér

út

lati

u.

ye

tt
Te

gas

Bány

avi

sõh

Fel

u.

B öck Jáno

Lajo

u.

Zerge

Kiss József

s

u.

Ma

u.

u.

Tettye tér

gyi
i-he
Hav alja
Hegy

út

Pósa

Sz

éva

fa

yíl

Sorház

Lajos

dûlõ

Mil

Som

ónia
nt

Pósa

Bártfa u.

s

Pálo
õlõ

u.


n
u.

Kis

Bártfa

M
yi

piric
sizma
dûlõ
u.

u.

út

u.

Bártfa

u.

sor

u.

l
Káro

Ha
v

út

dûlõ

Ányo


si

i

u.

lsõ

ves

Feny
l
s Pá

õg

Fe

Fe
ls

Puskin

ковних уметника са прекретнице столећа (нпр.
Рипл-Ронаи) и поред дела Осморице (нпр. Пор,
Цобел), те анатгарде 1920-их година и радове
сентандрејске ликовне колиније. У дворишту
зграде налази се Камен-парк Пијера Секеља
(Pierre Székely Kőkert) (4). У другој згради
галерије, у улици Папневелде наћићемо преглед
радова од друге половине 1950-их година.
Свет Печуја одређује велики број савремених
уметника који овде живе и њихове активности. У
најимпозантнијој згади на главном тргу, на месту
некадашњег Хотела Надор, Галерија Надор(5)
(Széchenyi tér 15.) представља разне групе савремених уметника.

Ђезе Вазарели је рођен у Печују и стална изложба уметника, оснивача оп-арта једна је
од најквалитетнијих збирки у граду. Изложба
печујског музеја скоро у потпуности обухвата
дело уметника од ранијег времена са утицајем
Баухауса и аналитичко-геометријских графика до оп-арт дела која отварају у правцу
грађевинарства.
У суседној улици Јанус Панониус је изложба
дела Тивадара Костке Чонтварија (Csontváry
Kosztka Tivadar) (2) (Janus Pannonius u. 11.),
усамљеног великана мађарског сликарства.
Чонтвари је један од најпознатијих представника
„plen-air“-а, стваралац је слика попут „Усамље
кеда“ или „Грчко позориште у Тормини“. Уметничка каријера трајале је неких деценију и по,
број уметничких дела једва превазилази сто, а
ипак је један од најзначајнијих педставника модерног сликарства.
Модерна мађарска галерија (Modern Magyar
Képtár) (3) (Káptalan u. 4.)пружа одличан преглед из уметничких дела оснивача нађбањаи
сликарске школе, из делатности истакнутих ли-

У Парти галерији (Parti Galéria) (6) (Mária u. 1.)
поред изложаба савремених ликовних уметника
ради и дућан јединствене атмосфере где се нуде
одеће, предмети, антиквитети који репрезентују
етнокултуру регије.

Ако сте огладнели,
препоручујемо Вам:
Enoteca CORSO (7)
(Király u.)

Престижни ресторан
сврстан је међу 1О
најбољих у Мађарској
од стране струке. Исто
ту на приземљу у
бистроу „Зона“ нуде Вам
свакодневне укусе, по
свакодневним ценама,
на нивоу гастрономских
врхунаца. Овде ћемо
наћи и најбогатији избор
вина у граду.

Ако тражите смештај,
препоручујемо Вам:
Corso Hotel Pécs****(8)
(Koller u. 8.)

Чланове 16 годишњег уметничког друштва
„Közelítés Művészeti Egyesület“ чине некадашњи
и садашњи студенти јединог Факултета уметности у Мађарској у провинцији. Осим својих
пројеката представљају и дела својих гостију
младих уметника, међународне актуелне уметничке трендове.
Филхармонија „Панон“ (Pannon Filharmonikusok)
основана је 1811. године, 200 година су меродавни представници музичке културе Јужног
Задуваља. Прави је доживљај послушати њихов
концерт у Центру Кодаљ са фантастичном акустиком, изграђеног 2010. године у оквиру програма Печуј – Европска престоница културе.
Печујски театарски живот је један од
најзначајнијих центара у мађарској позоришној
култури захваљујући Печујском народном позоришту, Трећем позоришту, Универзитетској
сцени Јанус, Позоришту лутака „Бобита“ и
таквим професионално приватним групама као
„Маркусинхаз“.

Хармонија и елеганција.
Један од најновијих
хотела у Печују госте
очекује од маја 2010.
године. Специфичан је
по томе што на зидовима
соба и на галерији
предтсавља дела
савремених печујских
уметника.

Mecsek, Misina

u.

2

u.

5

s

u.

Szent István
tér

3

Apáca

csy Mih
ály

u.

u.

4

u.

Dischka Gyõzõ

u.

12

Rákóczi

Opris Péter
tér

11

u.

Városfal

Európa tér

Terracina
tér

Czinderi

u.

u.

Szabadság u.

6

Fellbach
tér

-Zs.

u.

Citrom

Bajcsy

Rét

út

10

Eötvös

Graz tér

u.

i

Jókai

cz

Kossuth
tér

u.

Jókai

u.
Júlia

Mun

ok

Szendre
y

3

Fürdõ u.

Szigeti külváros

é lépc

Déryn

s

Teréz

Zrínyi Miklós

v köz

u.

Boltí

ály

7
6

Perczel Mikló

5
Jókai tér

u.

Mátyás kir

u.

Király

4

u.

ma s
Irgal

7

3

fal

Város

3

l

tér

ray

Várady Anta

Kórház

u.

Ga

2

14

tér

h.

utcája

5

Város

9
u.

Hungária u.

Megy
e u.

Széchenyi

Alkotm
ány

József

Mária

1

Ciszt. köz

Ferencesek

Anna

6

rty

Szt. István tér

Janus Pannoniu

2

Vörösma

u.
Váro
sfal

6

Szerelem
lakatok

u.

rgy

1

2

ye

g
Me

u.

Gyö
Klimó

alan

Kápt

Barbakán- kert S é t a t é r

u.

Aranyoskút Eszperantó
park
u. tér

Ignác

Fo
rbá
tA
. u.

2

essy
S ze p

Sánc

1

u.

elde
növ
Pap

i

Rókusdomb

u.

u.

4
3

Dóm
tér
Esze T
amás u
.

bástya

sétány

yad

V

Szentá

alagút

Hun

árosfal

1
Barbakán
tér

Kálvág

4

u.

ch

útja

tanúk
Aradi vér Klebelsberg Kunó

.
Kodály Z. u

Kálváriadomb

u.

u.

.
Vilmos u

u.

5
Dam
jan
80
0 m13 i

. u.
Kacsóh P

Nyíl

Miklós

0m

la u.

z Gyu

Juhás

i
yad
Hun

.
tó k B

k
Mecse

Bar
100

u.

György

Railway station

Bus station

PUBLIC BUILDINGS

SIGHTS
World Heritage, Early Christian Mausoleum
museum, collection,

tourist information

university

town hall

community center

county hall

theatre

turkish building, mosque

protected park,tree

synagogue

gallery, exhibition room

post office

parking

memorial, statue, crucifix

roman catholic church, chapel

hospital, clinic

parking place; parking-house

ornamental well

greek ortodox church

medical emergency

restricted traffic area

ny

u.

Ágoston

Fló

lórián

n

riá

u.

av
i

Печуј - Турског доба
џамијом Гази Касим паше
1
купатила Меми паше
2
џамија Јаковали Хасана
3
цркве "Szent Ágoston"
4
споменик (турбе) Идрис
5
Бабе
Kalamáris Vendéglő
6
Pátria Hotel
7

H

Flórián
tér

Nag

u.

a

sty

A lsó -

u.

u.

Ady Endre

Imre
Majorossy

ór

Nagy F

nt M
Sze

4
tér

u.

Kis

u.
u.

u.

Ágota

u.

lde

növe

Pap

u.

Losonc

u.

l

Városfa

Печуј –део светске
баштине Унескоа
Посетилачки центар
1
Цела Септихора
Ста-рохришћански
2
маузолеј
Apáca” број 8 и 14
3
Римском дроришту
4
Pezsgőház Étterem
5
Hotel Arkadia
6

Márton

gothai

Papnövelde
köz

ária

sétá

Majorossy I. u.

s

Jáno

Domb u.

u.

Havihegy, Tettye

yF
lórián
u.

u.

Piac tér
Béri Balogh

u.

8

u.

u.

u.

48-as
tér

6
u.

Vasvári Pál u.
Zsinkó I.

Jogász u.

u.

út
u.

malo
m
Alsó

Liszt Fere
nc

Szigetvár, Harkány

PÉCS
HISTORIC CENTRE
TOURIST MINI MAP
NOTABLE SIGHTS

É

u.

Légszeszgyár

Dohány

u.

100 m
© FIRBÁS-TÉRKÉP STÚDIÓ 2008

Szekszárd, Budapest

Fels

u.

út

Rákóczi

m

1000

Egyetem

õma

.

ényi

u.

ár

Tím

u.

Lenke

lom

iM
Told

Koller

u.

Bercs

ark

Goldm

u.

1

Hal tér

u.

u.

u.
Ádám

L íc e u m

Gábor

. u.

.

Tímár

tér

u.

zy u.

Kisfaludy S

8

Хиљадугодишња
печујска Бискупија
Базилика Светог Петра
1
обогаћују грађу суседног
2
музеја
Dóm Vendéglő
3
Hotel Millennium
4

Búza

Király

u.

u.

u.

Kazinc

7
Király

u.

u.

János

u.

u.

Печуј – Жолнаијев град
Жолнаи културална
1
четврт
Музеју Жолнаи
2
Золнаијев бунар
3
Жупанијске самоуправе
4
Жолнаијев бренд дућан
5
Печујско народно
6
позориште
Вашвари куће
7
Чукаш кућу
8
апотеку Серечен
9
палату Поште
10
бунар "Tüke"
11
Золнаијев споменик
12
Вашвари вилу
13
Hotel Palatinus
14
Печуј – град
модерних уметности
Музеју Вазарелија
1
Тивадара Костке
2
Чонтварија
Модерна мађарска
3
галерија
Камен-парк Пијера
4
Секеља
Галерија Надор
5
Парти галерији
6
Enoteca CORSO
7
Corso Hotel Pécs
8

M7

7

SIÓFOK
64
65
M7

FONYÓD
TAB
LENGYELTÓTI

M7

67

7

TAMÁSI

68

MARCALI

61

M7

KAPOSVÁR

DOMBÓVÁR

Национални парк
611

SÁSD

NAGYATÁD

1

Дунав-Драва

66

KOMLÓ

нетакнута природа
68
3

Csokonyavisonta

SZIGETVÁR
6

BARCS
2

16

Национални парк Дунав-Драва са близу
50 хиљада хектара површине простире се
PÉCS
покрај Дунава од ушћа Шио до државне
границе и обухвата цео ток Драве у
Мађарској.
Разлог за заштиту националног
SZENTLÕRINC
M60
парка везан је за мноштво постојећих
живих и безживотних природних вредности
58 обе реке.

67

4

SELLYE

P

66

M60

Поплавно подручје Драве и њених притока, рукавци окружени
су галеријском шумом. У чистој води реке живи више од 5О
врста риба. У тршчацима скривају се многобројне колоније
чапљи. У шумама густих крошњи гнезде се црне роде и орлови. У Дравасентешу се налази Центар за презентацију
„Капија Драве“ (Dráva Kapu Bemutatóközpont) који посетиоцима приказује културно историјске и природне вредности
заштићеног подручја Подравине, па тако и старе мађарске
домаће животиње у демо-газдинствима. Са овде унајмљеним
бициклима можете направити комотну туру по равном, али
изузетно разноликом крају.

У једва узнемиреном поплавном подручју Геменц (Gemenc),
сликовите лепоте живе нарочите, заштићене животиње као
што су водомар, орао, црна рода и сокол. Геменц је познат и
по изванредном фонду јелена и дивљих свиња. Подручје је
проткано ртом - делом природним, уским каналима. Некада су
помоћу њих потапали унутрашња подручја и тако допринели
опстанку шума и привредника који тамо живе. На означеним
туристичким путевима и стазама Геменц се може слободно
посетити. Уколико са кануом пролазимо Старим Дунавом са
чуварима националног парка видећемо трагове грицкања дабра.
Беда-Карпанџа (Béda-Karapancsa) – доњи део тока мађарског
дела Дунава је један од најгушће насељених подручја где
живе орлови и црне роде. У неузнемиреним дубоким шумама
несметано се могу одмарати птице, док у шумским гајевима
живи мноштво заштићених врста цвећа. Музеј „Беле роде“ у
Келкеду приказује роде целог света, њихову путању селења,
навике исхране и прстеновање рода.

У близини Драве наћи ће мо на многобројне одличне лековите
бање. Препоручујемо Вам „Nagyatád” (1) где поред традиционалне лековите бање функционише и најлепша термална пла-

жа у регији; „Barcs” (2) са лековитом бањом органског стила
изграђеној у скорој пошлости; „Csokonyavisonta” (3) – дејство
лековите воде је без преседана; „Szigetvár” (4) где је поред
тврђаве обновљена, улепшана лековита бања, друга по популарности на Јужном Задунављу.

63
M7

7

DUNAÚJVÁ
SIÓFOK
64

SÁRBOGÁRD

65

61

M7

DUNA
SIMONTORNYA

TAB
LENGYELTÓTI

M

67

TAMÁSI
PAKS

61

Доживљаји,
паркови доживљаја
65

KAPOSVÁR

за целу породицу

DOMBÓVÁR

1

PATCA 3

SÁSD

66

67

SZIGETVÁR
6

18

SZENTLÕRINC

M6

63

TOLNA
M9

Bikal

611

6

SZEKSZÁRD

Ренесансно
BONYHÁD имање доживљаја
у Бикалу (bikali Reneszánsz
56
Élménybirtok) (1) први је тематски
парк доживљаја у Мађарској.
На јединстве начин оживљава
KOMLÓ
средњовековну Мађарску од јутра
BÁTASZÉK
до навече.
Уз суделовање
занатлија,
PÉCSVÁRAD
M6
66
56
вашарских мађионичара, борбом
2
прекаљених јахача и стрелаца,
увежбаним ловцима птица.
PÉCS

M60

Средњовековно село, Стари град, Главни трг, Ренесансна
палата и Витешко бојиште обухватају 7,5 хектара. У близу
35 зграда налазе се радионице, радње, ресторани, кафане и школа будућих витеза тог периода. У селу ћемо наћи
грнчара, радионице за плетење кошара и ковача, животиње
за миловање, млин и ресторан „Зелени орах“. У старом граду расположење свакодневице средњег века враћају нам 8
занатлија, породице које се појављују на улицама са сликама
из живота тог периода (пијаног кројача јури чангризива жена
са оклагијом), вашарски комедијаши. Пре и после подне на
две сцене – „Птичја позорница“ и „Витешко бојиште“ – гледаоце очекују занимљиве представе. Свако може испробати своју
снагу и вештину у бацању копља, стрелаштву. На крају дана
најбољи од најбољих постаће краљ Матија на церемононији
промовисања са изненађењем и посебним повластицама за
тај дан.

пирамида од конопца, професионални зид за пењање, јахање
и још много нтересентних ствари за испробавање очекује мале
и велике. У ресторану „Tepsifüles” сваки зец који је постао лав
ублажиће глад са брзим и укусним залогајима.
Салаш Катица (Katica-tanya) (3) у Патци је центар за активан
одном са фокусом на децу који оживљава традиционалан

Мечекстрем парк авантуре у Печују (Pécsi Mecsextrém
Kalandpark) (2) - ако се заиста желите слатко смејати са децом и пријатељима онда Вам је то најбоље место. Већ и сама
фигура парка (зец који урла као лав) указује на то да ће овде
и најмање храбрима доћи воља за игру. Стазе од конопаца,
летња боб стаза, кућа за играње, гокарт на ножни погон, интерактивни музеј природних познанстава, 4О метара дугачка
тврђава за играње, 9 метара дуг трипли тобоган, трамбулин,
начин живота близак природи. Нуде Вам око педесет врста
програма на пољу обртништва, упознавања околине, очувања
традиција и господарења. Госте очекује мноштво играчака и
напољу и унутра: огромна тврђава од пања са више нивоа,
амбар за игру, двоспратна кућа за играње, стаза са препрекама, строј за бацање камења, а традиције и знање предака представиће нам путем: мужењем крава, печењем хлеба,
сељачком снагом и испитом храбрости, јахањем. Викендом
под именом „Истакнути дани“ организују се програми везани
за дати период.

63
M7

51

6

7

DUNAÚJVÁROS
SIÓFOK
M6

64

SÁRBOGÁRD

65

61

SOLT

DUNAFÖLDVÁR
SIMONTORNYA

TAB

M6

TAMÁSI
PAKS

61

6

KALOCSA

M6

65
63

TOLNA
DOMBÓVÁR

51

M9

Обоји
SZEKSZÁRD

BONYHÁD

611

SÁSD

56

свој

66

живот поново

KOMLÓ
Magyarhertelend

KOVÁCSSZÉNÁJA

4

3

HUSZTÓT

2

Abaliget

5

Sikonda
1

Orfû

6

20

M60

M60

58

BAJA

55
ОниM6који ће посетити „Orfű”, „Abaliget”,
„Magyarhertelend”, 56
„Kovácsszénája” или „Husztót”
разумеће зашто такву поруку шаље ова област о
себи. Од Печуја се налази на 15 минута вожње аутом,
а бициклистичком стазом која је 51
недавно предата
нешто дуже, али од врха 7 км вози се низбрдо. Већ по
одласку на шумском путу очистиће се плућа, глава и
MOHÁCS
душа.
57

PÉCSVÁRAD

66

PÉCS

SZENTLÕRINC

BÁTASZÉK

BÓLY

У данашњем свету спокојно је стање када доживимо
успоравање времена, када нам нестају свакодневни терети са
рамена и када нам се отвара људска страна живота. Долина
Орфу је управо такво место. Мир, спокој, чист ваздух и лепота
докле очи могу да виде. „Orfű” (1) је заиста центар за дужи активан одмор са квалитетним аквапарком на једном језеру, а на
другом језеру пешчаном лажом са парком, екстремним стазама у неизграђеним шпиљама, означеним шумским пешачким
стазама, центром за спортове на води и млином у финкцији.
Фестивал Шумског лука, Дани пећи, алтернативни фестивал
„Fishing on Orfű” и Земаљски сусрети дечјих јахача су догађају
на основу којих је заслужено постао познат у целој земљи.
„Abaliget” (2) - поред климатичног лечилишта националног парка и изграђене пећине на обали језера за веслање, изграђен је
и Музеј шишмиша. „Kovácsszénája” (3) и „Husztót” (4) – лепо
негована, симпатична мала села која живе својим прирoдним,
мирним животом, са системом рибом богатих језера за риболов. „Magyarhertelend” (5) налази се у загрљају шума Мечека
са обновљеним, проширеним, сада већ и зими отвореним термалним купатилом.

„Sikonda” (6) је одавде свега пар километара, од Печуја на
15-ак минута. Захваљујући јединственој микроклими негативни иони ваздуха који смирују организам су у већини у долини. Годишња просечна средња температура је 3-5 0С степена
нижа од земаљског просека. Захваљујући пространим шумама релативна влажност ваздуха је висока, у просеку 60-80%.
Ваздух је чист без прашине, клица и дима. Промена притиска
ваздуха је релативно мала и то исто доприноси заштитном карактеру климе. Купатило које је овде изграђено 1928. године
обновљено је на основу принципа фенгшуија пре неколико
година. Данас је велнес хотел и купатило („Sikonda Wellness
Hotel *** és Fürdő”).

63

6

51

DUNAÚJVÁROS
M6

64

SÁRBOGÁRD
61

SOLT

DUNAFÖLDVÁR
SIMONTORNYA

M6

TAMÁSI

Ó

PAKS

KALOCSA

6
M6

65
63

51

TOLNA
M9

Миленијска културна
SZEKSZÁRD

BONYHÁD

56

Mecseknádasd

3

6

4

PUSZTABÁNYA

Óbánya

PÜSPÖK-

5 SZENTLÁSZLÓ
2

1

Zengõvárkony

PÉCSVÁRAD

PÉCS

57

M60

22

BÓLY

блага

Источног Мечека
BAJA

BÁTASZÉK

55

M6
„Pécsvárad”
(1) лежи у подножју највишег врха Мечека – „Zengő”
56
(682 m). Једно је од најстаријих насеља у земљи са веома богатом
историјском прошлошћу. Тврђаву у Печвараду основао је краљ
Сент Иштван, оснивач државе као бенедиктански манастир. Његов
51
први опат Астрик пренео
је круну из Рима за Иштвана који је увео
хришћанску веру. Највреднији део тврђаве је капела из 11. века, у
апсидама су видљиви фрагменти фресака: успомене византијског
MOHÁCS
стила уметности фресака најстарије су у земљи.

заштићеног пејзажа највећи је заштићени простор у Мечеку,
а главна знаменитост је долина потока, уједно најлепши пут
за излет у Истчном Мечеку између „Óbánya“ и „Kisújbánya”.
Позната збирка грначарија многе заинтересоване привлачи.
Подједнако Вам препоручујемо и смештај и кухињу у лепо
уређеном пансиону са коњушарницом.
До маленог „Püspökszentlászló”-а (5) са неколико бело окречених кућица са верандом можемо доћи за сат времена комотне шетње. Интересантна је капела са шиндром која стоји
у арбориту замка. Замак је изградио Пал Ласло Естерхази у
179О-им годинама. Печујска Бискупија иградила је овде кућу
за поклонике.

У трвђави редовно организују стрељаштво за децу, а они који
се унапред пријаве добиће и карту и оброк за „Zengő”-туру.
Град нуди још мноштво сталних поставки савремених уметника и музеј. Покривени базен показује јасне линије савременог
грађевинарства.

„Mecseknádasd” (6) је насеље немачког говорног подручја.
Некадашњи центар насеља је била капела Арпадског доба
Сент Иштван из 12. века. Према легенди на граници Надаша у „Rékavár”-у рођена је шкотска Сент Маргит. До рушевина

Суседни „Zengővárkony” (2) чувен је по музејима и народним
традицијама. Од 2000. године у малом насељу ради Музеј
јаја први у земљи који приказује писана јаја. Ризница сламе
је музеална збирка. Завичајна кућа у „Zengővárkony“-у сматра
се једном од најлепших стамбених кућа мађарске народне
архитеткуте и данас ради као радионица за ткање. Овде се
производи, а може се и купити локални специјалитет – увојак
платно.
„Pusztabánya“ (3) некада насеље, данас једно од
најпопуларнијих места за одмор источно-мечекшких туристичких стаза. „Pusztabánya“ је једно од оних насеља у околини у
којем су у 18. веку немачки досељени мајстори дували стакло.
Савремени уметници стакла повремено и данас користе пећи
које су остале.
„Óbánya” (4) (оригинално: Alte Glashütte) сасвим сигурно једно је од најсликовитијих насеља у регији. Овај округ

тврђаве води леп пут кроз шуму. Лако се може доћи до остатака рушевина тврђаве „Schlossbergen” из турских времена;
са веранде видиковца пружа нам се јединствен поглед. Госте
очекује мноштво народних и индустријских споменика: млинови, подруми, завичајна кућа. „Mecseknádasd” је једна од станица Винског пута Печуј-Мечек. У многим подрумима газде нуде
одлична вина и јела националне мањине.

63
M7

51

6

7

DUNAÚJVÁROS
SIÓFOK
M6

64

SÁRBOGÁRD

65

61

M7

DUNAFÖLDVÁR
SIMONTORNYA

TAB

M6

TAMÁSI
PAKS

61

6

KALOCSA

M6

65
63

TOLNA
DOMBÓVÁR

SVÁR

24
LYE

SOLT

51

M9

SZEKSZÁRD
BONYHÁD

611

SÁSD

66

KOMLÓ
KÁN 2
GORICA 3

1
GYÛRÛFÛ

4

66

Bükkösd
5

SZENTLÕRINC

Романтичан
56

Cserkút

M60

58

Западни Мечек

Осећај зеленог живота

PÉCSVÁRAD

M6

BÁTASZÉK

BAJA

56

„Zöld Völgy” (Зелена долина) простире се између западног
PÉCS
подножја Мечека и брда Желиц. Најзеленије и најмање
насеље је „Gyűrűfű” (1) са 22 душе. 2010. године 51
постао је
Главни град „Биодиверзитаса“ на основу такмичења које
је расписало УН. Стручњаци суMOHÁCS
за три дана нашли 3.342
57
врстеM60
живих бића који резултат је истакнут и у светским
BÓLY
размерима.

55

Део Зелене долине су: „Kán“, „Gorica“ и „Bükkösd“, мала
насеља из приче. Прва два насеља су изумрла, али треће
је поново настањено у последњих 15 година са људима који
„беже“ из града. У маленим белим кућицама већином живе гости, чак и зими уживајући у топлини црепаних пећи. У „Kán” (2)
је вредно направити једну екскурзију макар пешке, бициклом
или на коњу због специјалног хлеба пекара припремљеног на
основу историјског мађарског рецепта и теста с квасцем испеченог у пећи, због јахања и разговора у летњој кафани „Maci”
уз хлеб с машћу. „Gorica“ (3) – овде гости могу завирити у
био-газдовање у баштици за кухињу. „Bükkösd“ (4) – у месту
где се одржавају државна првенства јахања дугих стаза ради
више квалификованих коњушарница подржавајући табор природног одржавања коња. Овдашњи мед је чувен.
Оне - који ће пронаћи пут у ово место које се не налази у
навигацијским системима – очекује био-срећка. Елегантни,
спосртски и истрајни „кишбери“ коњи, врста су хунгариума, а овде живе на слободи и пружају удобно јахање, али и
стрељаштво можете испробати. Шумске, питоме стазе, означене тура-стазе везане за Плаву-туру стаза маме Вас у околне
шуме и за столове који нуде вечеру по жељи, печења из пећи
и био-произвводе. Укључујући се у оријентисано трчање наше
домаћице долазимо до фарме козјег сира у суседном селу што
замењује набавку из супермаркета. У исто време за оне мање
активне препоручујемо да са домаћином испробају мешање
цигље од земље. Гостинска кућа упија сунчеву енергију,
дрвенарија је обрађена мирисним воском меда, загађену воду
чисти трска. У квалификованим школама природе младу генерациу подучајаву на поштовање природе, на хармоничан
суживот и очување традиција. Много тога требамо научити од
њих!

„Cserkút” (5) - налази се на 1О минута од Печуја у подножју
планине Јакаб. Стрма јужна страна планине састоји се од
перми пешчара карактеристичне црвене боје од којег је вода и
ветар формирао нарочите стене и камене торњеве – „Babás”
и „Zsongor” – за које се везује више народних предања. Стеновите, шумске врхове обогаћују посебне биљке и разнолики
животињски свет. Ово је једно од највреднијих заштићених
подручја Мечека. До врха планине можемо доћи из више праваца на означеним стазама. Овде ћемо наћи рушевине манастира овде основаног реда палош. Непроцениве су вредности
остаци унутрашњих и спољних фресака на маленој цркви из
доба Арпада. Свакако Вам препоручујемо да погледате слике Петера Прокопа познатог сликара свештеника и мислиоца.
Насеље је познато и по квалитету угоститеља и познавању
народне кухиње.

DUNAÚJVÁROS

K
M6

64

SÁRBOGÁRD

65

61

SOLT

DUNAFÖLDVÁR
SIMONTORNYA

B

M6

TAMÁSI
PAKS

61

KALOCSA

6
M6

65
63

51

TOLNA

DOMBÓVÁR

M9

SZEKSZÁRD
BONYHÁD

611

SÁSD

56

66

KOMLÓ
BAJA

BÁTASZÉK

Историјски

PÉCSVÁRAD

66

M6

55

56

PÉCS

градови,

51

C

купатила и вински региони

M60

M60

BÓLY
5

Palkonya
6

SIKLÓS

26

1
2

58

HARKÁNY 7

57

Villánykövesd
4

3

VILLÁNY

MOHÁCS

„Mohács” (1) лежи тамо где
се Стари Дунав окреће. Град
је постао светски познат 2010.
године када је живи народни
обичај „Поход бушара“ доспео
на листу Светске културне
баштине Уенскоа.

Поход бушара за опраштање зиме организује се сваке године
и првенствено није атракција за примамљивање туриста, него
традиција која се преноси са оца на сина у шокачким породицама које одве живе. Деца се роде у то, науче и заслуже. Свака
заједница буша има своје обичаје начин на који се припрема и
како се појављује у току бурне недеље похода. Јунаштво је то
право! А онда, својеручно израђене маске и овчија крзна повлаче се на одмор на годину дана у дворишта кућа, у просторије
изграђене за ту сврху.
Из историјских књига позната Мохачка битка која је запечатила судбину државе 29. августа 1526. године одвијала се на
равници јужно од града. Погинуло је 28 хиљада мађарских витеза, на њихов спомен подсећа Историјски спомен парк: међу
масовним гробовима видећемо од дрвета израђене споменике
краља Лајоша другог, Пала Томорија, Дороће Канижаи, султана
Сулејмана.
Стил зграда подрума Винског пута Мохач-Бој, те вина, јела и
музика одражавају веома шарену слику од традиција Шокаца
до подунавске немачке мањине. Подрумско насеље „Bóly”-а (2)
је назначајније.
Вински пут Вилањ-Шиклош (Villány-Siklósi Borút) је први вински пут у Мађарској (1994.).
Грожђа црног вина производе се на источним планинама
историјског винског краја. Најраспространија врста грожђа
су опорто, плави франк, каберне франк, каберне савињон,
звејгелт и кадарка. Бела вина винског пута роде на великом
подручју, у средњем делу винског краја и западним падинама.
Најраспространије врсте су: ризлинг, липовина, шардоне, трамини, ризлинг са Рајне. Поред подрума „Villány”-а (3), те традиционалних подрумских села „Villánykövesd” (4) и „Palkonya” (5)
последњих година појавила су се велика винарства, гостионе

које прате светске трендове грађевинарства и услуга. Вилањ
данас већ има и вински-велнес хотел са четири звездице.
„Siklós” (6) је најјужнији град у Мађарској. Шиклошка тврђава
је својевремено била једна од најсавременијих стратегијских
здања и уједно једна од најзначајнијих грађевина мађарско ренесансног стила. Због реконструкције тврђаве у 2011. години
биће затворена више месеци. Ипак, град је вредно посетити,
јер поред зграда Турског доба, 2010. године је предат аквапарк
са термалном водом чија је грађевинска концепција пажње
вредна.
„Harkány” (7) - налази се на 2 км одавде. Посећују га и са
најудаљенијих тачака континента не само због уникатног
дејства лековите воде бање са историјском прошлошћу, него
и због позитивне климе, 2.1ОО-2.2ОО сунчаних сати годишње.
Болница која прима болеснике-туристе, а обновљена је из више
милијардног фонда, пружа удобност двокреветних хотелских
соба. Последњих пар година у граду отворени су квалитетни
хотели са три и четири звездице, многи од њих располажу са
сопственом лековитом водом и лекарским одељењима. Престижан конференцијски центар „Термал“ предат је 2010. године.

63
M7

7

SIÓFOK
64
65
M7

FONYÓD

SIMON

TAB
LENGYELTÓTI

M7

67

TAMÁSI

68

CALI

61

Kaposvár
65

7
KOZMAPUSZTA

Kaposmérõ
Bárdudvarnok

KAPOSVÁR

5

1

PATCA 4

Szenna

611

Bõszénfa
Hencse

8

67

68

28

SZIGETVÁR

град сликара

са пуно изненађењаBONYHÁD

6
3

DOMBÓVÁR

2

SÁSD
Капошвар лежи
у загрљају брда Желиц. У „граду
66
сликара“ рођен је Јожеф Рипл-Ронаи, истакнута
личност импресионистичког
сликарства.
KOMLÓ
Његова вила је данас музеј. Јанош Васари,
Шандор Галимберти, Лајош Кунфи – познати и
PÉCSVÁRAD
међународно признати сликари
везују се са више
66
нити за град и његов својевремен културни живот.
PÉCS

„Bőszénfa” (4) – на фарми јелена из непосредне близине можете видети свих пет врста мађарских великих дивљачи. Овде их
живи више хиљада, а неке од њих можете и помиловати, нпр.
„Ицири“ и „Пицири“, два јелена.
„Szenna” се налази поред Капошвара. У Етнографској збирци
на отвореноме (Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény) (5) у кућама на
ногама, у чађавим кухињама и у порти можемо се присетити
традиционалног сељачког газдовања. „Patca” (6) је рај за децу
где је све дозвољено: може се претворити у витеза бранећи зидове тврђаве изграђене од пања или у хусара у коњушарници.
А у амбару, у сену од главе до пете, свако се може разјарити.
У оближњем „Kaposmérő”-у (7) пружиће нам се увид у древну,
мађарску борилачку уметност у стрељаштво са коња на могући
најаутентичнији начин уз помоћ Лајоша Кашаија (Kassai Lajos)
вишеструког светског првака и рекордера Гиниса који нас води
кроз своје имање. Једна од курија у суседном „Bárdudvarnok”-у
Дела су им изложена у Музеју Рипл-Ронаи (Rippl-Rónai Múzeum)
(1) (Fő utca10.). Позориште Гергељ Чики (Csiky Gergely
Színház) (2) – амблематична зграда и представе привлаче заинтересоване и из далеких крајева, исто као и „Дани Дороће“ који
се организују у сезони карневала. Центар Капошвара изграђен
је углавном пре и после прекретнице 19.-2О. века, шири променадну атмосферу времена мира. Зграда позоришта која је
отворена 1911. године, Културна палата „Дуга“, Кућа науке и
технике – све су то бисери сецесијског стила који стил центар
Капошвара чува на више од 3ОО фасада. 2О1О. године главни
трг освојио је титулу „Најлепши главни трг у Мађарској“.
Капошварски аквапарк „Virágfürdő” (3) са својих 3.462 квадратних метара повезане водене површине једно је од највећих
таквих објеката у земљи. У пролеће 2О11. поново ће отворити
капије лековито купатило и базен у обновљеној форми.

(8) је ликовна колонија домаће уметности стакларства. Сваке
године, 1-ог маја и 2О-ог августа, на отвореном дану очекују заинтересоване за дување стакла.

Јахачка академија Панон (Pannon Lovasakadémia) и њена
светска такмичења одређују јахачки живот града. Хоби-јахаче
очекује јахачки салаш Меистро (Meistro Lovastanya).

„Kutas-Kozmapuszta” (9) – одве се налази Замак-хотел Хертеледи једини луксузни велнес хотел са пет звездица у регији
и коњушарницом са пет поткова. Голфски терен у оближњем
„Hencse”-у (10) на 90 хектара и са 18 јама рачуна се међу
најбоље у Европи.

Језеро „Deseda” и арборит су лепа излетишнка места, макар и
бициклом које можете унајмити у канцеларијама Туринформа.
Лети немојте заборавити купаће костиме код куће!

63

51

6

DUNAÚJVÁROS
M6

SÁRBOGÁRD
61

SOLT

DUNAFÖLDVÁR
SIMONTORNYA

M6

PAKS

KALOCSA

6
M6

Szekszárd

63
51

TOLNA

Sióagárd
2

град црног вина

M9

1

SZEKSZÁRD

HÁD

3

Grábóc
8

4

56

Sárpilis
5

6

AD

M6

Alsónyék

BAJA

BÁTASZÉK
56

30

и чаробне околине

Õcsény

55

Báta
7

51

Средиште жупаније Толна - „Szekszárd” поред грађевинског наслеђа познат је и по
култури вина. Од споменика истиче се опатска
црква на дворишту некадашње куће вармеђе.
Вреди потражити и Кућу уметности (1) која
ради у некадашњој синагоги, изложбе Музеја
„Wosinsky Mór”-a (2)

Оближњи „Sióagárd” (5) чувен је по народној ношњи и очувању
народних обичаја. Након претходног најављивања свратимо у
подрумско село „Leányvár“ са више од 300 подрума код баћа
Јаноша Фади Варге, краљевског главног кувара који ренесансне гозбе спрема према средњовековним рецептима по сопственом истраживању. Треба видети и вредну етнографску
збирку његове жене, госпође Вере у суседној куђи!
Ако из „Szekszárd”-а кренемо у другом правцу стићићемо у
„Sárköz”. Становници овог региона формирали су специфичан
облик живота према ритму промена малог и великог водостаја
Дунава и у мањој мери њене притоке „Sárvíz”-a. Насеља која
још у етнографском, културном смислу пропадају овамо су:
„Őcsény” (6), „Decs” (7), „Sárpilis” (8), „Alsónyék” (9) и „Báta”
(10). Ношња из „Sárköz”-а била је најимпозантнија некада међу
свим ношњама у земљи. Све се то приказује, у великоме и у
маломе, у завичајној кући и музеју лутака у „Decs”-у.

који је освојио прву награду „Музеја пријатеља гостију“ и наравно није слободно изоставити спомен куђу Михаља Бабича
(3) познатог песника, писца рођеног у овом грду. Најзначајнији
фестивали у „Szekszárd”-у су „Дани Сент Ласла“ у јуну и „Бербени дани“ у сепетембру.
Вински пут Сексард (Szekszárdi Borút) – врсте овог краја су
сексардска кадарка и сексардски „бикавер“ (бикова квр), али
познати винари града предњаче и у врстама великих француских црних вина. По мишљењу многих квалитет вина такмичи се са вилањскима, цена им је међутим приступачнија
могућностима обичних људи. Протеклих година основале су
се импозантве винарије, али људских размера, сачувавши аутентичност.

„Grábóc” (11) – српска црква и манастир у Грабовцу истиче
се и међу споменицима српске православне цркве у регији.
Импозантан, богато украшен иконостас је рад хвале вредних
руку Василија Остојића.

63

6

51

DUNAÚJVÁROS
M6

SÁRBOGÁRD
61

SOLT

3

DUNAFÖLDVÁR

Ozora

2

1

SIMONTORNYA

M6

ÁSI
PAKS

6
M6

65

Посетиоци тврђава Јужног Задунавља
могу да прате изванредна доба мађарске
историје од формирања државе, преко
ренесансе и споменика турске оспаде, све
до 18. века. Вреди посетити ове тврђаве
и приликом појединих приредаба као
KALOCSA
што су на пример Позоришни дану у
Шимонторњи средином лета или Летње
вечери у „Dunaföldvár”-у.

63

32

Zomba

4

TOLNA

Тврђаве
у Толни

51

„Ozora” (1) нас мами јединственом лепотом скривајући се
међу брежуљкастим падинама. Тврђава – изграђена 1416.
године на витким стубовима, са унутрашњим двориштем –
највише нас подсећа на једну својевремену талијанску градску
палату. У дворанама пре пар година лепо обновљене тврђаве
видећемо оригиналне великашке намештаје, предмете и
одећу тог времена. Изградили су и пар гостинских соба. Није
мала привилегија провести ноћ у двоје у једној тврђави!
Тврђава из Арпадовог доба у оближњој Шимонторњи
(Simontornya) (2) у средњем веку и доба ренесансе функционисала је као сјајан замак-тврђава. Приликом реконструисања
настојали су представити трагове протеклих 700 година. Поред изложбе са обрадом историјата и камена видећемо и вредан избор портрета из 18.-19. века под насловом „Племићка
прагалерија жупаније Толна“. Ову страст можете задовољити
са одличним коњима и лети и зими, у предивној околини на
фарми „Gácsi Ménesbirtok” у Шимонторњи.

„Dunaföldvár”(3) – ренесансни торањ тврђаве високо се издиже над Дунавом. Музеј у тврђави је прави куриозитет са
турским споменицима и са фрескама затвора које су сликали
некадашњи бећари. На дворишту тврђаве чека нас ресторан
са панорама терасом. Грнчарска радионица која ради овде
увек је отворена. Јахање је било нераздвојиво од живота владара тврђаве.

63
M7

51

6

7

DUNAÚJVÁROS

FOK
M6

64
65

SÁRBOGÁRD

Жупанија Толна:
61

SOLT

DUNAFÖLDVÁR

нека Вам буде наздарље!
SIMONTORNYA

TAB

3

Bikács

M6

TAMÁSI
2

PAKS

61
5

Tengelic
M6

65
63
1 GUNARASFÜRDÕ

DOMBÓVÁR

34

TOLNA
M9

6

4

„Gunarasfürdő” (1)
– налази се 3 км од
„Dombóvár” –а. Име
је добило по томе да
су му на некадашњим
просторима пливале
гуске и гусани. Жене које
су радиле на оближњим
земљама кукуруза у
KALOCSA
повратку кући прале су
ноге код извора. Оне су
причале после да су им
се реуматични болови
51
ублажили или нестали.

Од 2011. године у новом великом хотели са четири звездице гости ће имати привилегију да без улазнице, неограничено користе базене лековите бање. Купатило се налази на
огроном простору, припада му чак и једно језеро за веслање.
Препоручујемо свим генерацијама за лето.
„Tamási” (2) – велике се ствари дешавају на 7 хектара подручја
Термалног купатила: за 2011. годину оствариће се паравелнес центар са лековитом водом јединог у Европи. Једино
место где ће све служити госте који живе са инвалидитетом и
њихово друштво да заједно, активно проведу време и да се
душом и телом релаксирају, без препрека.
„Bikács” (3) – од Будимпеште је удаљен на 210 км. „Zichy Park
Hotel****” са 12 хектра површине обухватају шуме и подручја
заштићене природе. Ово је први селфнес центар у земљи у
којем специјални стручњаци брину о стварању и очувању
хармоније тела и душе гостију. У хотелу се налази: базен са
топлом водом, сауна, „Kneipp”-базен, у парку екстремнa стазa
од конопца за пењање, коњушарница, винарија са подрумом,
лилипутско сеоско двориште за децу, мало језеро и пешачке
стазе. Овде само на једну ствар требате пазити: да се што пре
пријавите ако желите добити место.

„Paks” (4) – лежи на десној страни Дунава у средини државе.
Знаменитост насеља је парк рушевина који представља Римско доба, а изграђен је на територији војног табора „Lussonium”
из Римског доба. На брду „Sánchegy” стоји тврђава „Bottyán” из
18.века. Лесни зид је природна знаменитост висок скоро 60
метра и најдебљи је у држави. Лесни зид је права сликовница
протеклих 2 милиона година историје земље. „Гастроблуз фестивал“ у Пакшу допринео је међународном познанству града
и привлачи међународне госте. Заинтересовани за технику
требају посетити посетилачки центар нуклеарне електране.
Оближњи „Tengelic” (5) познат је по велнес центру. Термално купатило „Hotel Orchidea” изграђено је у органском стилу,
углавном од дрвета и тако се хармонично уклапа у шумску
средину и природно језеро на чијој другој обали стоји романтична курија.

63
M7

7

DUNAÚJVÁROS
SIÓFOK

M

64

Снага чуда
65

SÁRBOGÁRD
61

M7

FONYÓD

DUNAFÖLD

SIMONTORNYA

Пет великих шумарских компанија ради у нашој регији. Љубитељима
LENGYELTÓTI
природе желимо обратити пажњу на њихове најлепше гостинске куће
TAMÁSI
у шумском окружењу изван сезоне лова, значи од пролећа до краја
PAKS
лета.
TAB

M7

67

7
68

MARCALI

61

M6

Gyulaj

M7

8

6
M6

65
63

TOLNA
DOMBÓVÁR

KAPOSVÁR

M9

SZEKSZÁRD

KASZÓ

4

BONYHÁD

611

SÁSD

KARDOSFA
SASRÉT 7
2

NAGYATÁD

56

66
6

KOMLÓ

NAGYMÁTÉ 5

67

68
3

ALEXANDRAPUSZTA

36

PÉCSVÁRAD

66

Pörböly
M6

BÁTASZÉK

1

56

PÉCS

SZIGETVÁR
6

MÉSZKEMENCE

5

SZENTLÕRINC

M60

У Екотуристичком центру „Pörböly” (1) „АД Газдинства
шуме и дивљачи Геменц“ чека Вас животињски и биљни свет
поплавног подручја, предметне успомене привреде шумарства
и дивљачи, изложба народне уметности „Sárköz”-а, Збирка пчеларства. Арборитум и торњеви за посматрање дивљачи очекују
и појединачне госте и групе гостију, а по Вашој потреби могу
обезбедити и смештај и исхрану. Одавде полази свакодневно
„Шумска железница Геменц“ (у зимском периоду са затвореним
вагонима и са грејањем). Поред железнице наћићемо шумске
стазе, игралишта, торњеве за посматрање, а помоћу места за
презентацију рибарства приказаће Вам јединствен животињски
и биљни свет овог краја из непосредне близине. Путовање можете проширити са бродарењем, са путовањем на коњским
колима, кануом, бициклом или шетњом шумским стазама, а по
потреби обезбедиће Вам и стручног водича.
Подручје Шумског и дрвоиндустријског акционарског друштва „Sefag” поноси се богатим шумама, великим дивљачима,
посебним природним специјалитетима. У Европи је био први
у освајању титуле Међународног резервата „небо са звездама“. У Желичком округу заштите околине, 20 км удаљено од
„Kaposvár”-а налази се „Kardosfa” (2). У овој посебној, чаробној
средини, далеко од сваког промета, изграђен је „Hotel Kardosfa”
екотуристички и конференцијски центар, са кухињом која нуди
одлична јела од дивљачи и са велнес одељењем.
Онима који желе упознати околину и природне вредности Подравине препоручујемо да потраже „Alexandrapuszta” (3) где их
чека најновија у модерном стилу изграђена гостинска кућа шумарства.

Познати „Kaszó” (4) је на подручју АД Шумарства „Kaszó”. Обухвата шуму „Kaszó” , језеро „Baláta” које чува посебно заштићене
природне вредности, малу железницу која овде саобраћа, мало
село и гостинску кућу која се скрива у дубини шуме са одмаралиштем, спортском халом и отвореним базеном. Радо ћемо
Вам препоручити суседну коњушарницу „Сента“ са кровом и са
квалификацијом четири поткове.
Од смештаја „АД Шумарства Мечек“ препоручујемо гостинске
куће у „Orfű”-у, квалитетне шумско-ловачке куће у „Nagymáté”-у
(5) и „Mészkemence”-у (6). У „Sasrét”-у (7) сликовите лепоте поред ловачке куће са обележјима замка ради и школа природе и
мала железница. Љубитељима авантуре препоручујемо номадни табор у „Sásvölgy”-у близу Хетвехеља.
Највећи понос Шумарског и ловачког АД „Gyulaj“ је да на
тренутној светској ранглисти трофеја јелена лопатара од првих
50, 11 потиче из „Gyulaj”-а (8). Оним гостима који одве не долазе с циљем лова омиљено место је „Lengyel-Аnnafürdő”. Образовни центар госте очекује са шумским стазана, бидиковцем, квалификованом школом природе, обучавањем заната,
рентирањем бицикла, излетима са видочем, номадним кампом
и гостинском кућом. Недавоно обновљену гостинску кућу на
обали језера радо препоручујемо гостима који су навикли на
комоцију градског живота.

Остале информације
Остале информације

Име
изграђене пећине Abaliget
АД Шумарства Геменц
бање Barcs
Zichy Park Hotel
Ренесансно имање доживљаја
Замак-хотел Пуцхнер
Деер Фарм Bőszénfa
Зелена долина
бање Csokonyavisonta
бање Gunaras
Gunaras Resort Spa Hotel
Тврђаву у Dunaföldvár
Hotel Orchidea
бање Harkány
European Lakes Golf & Country Club
Лајоша Кашаија
Јахачка академија Панон
АД Шумарства „Sefag”
Капошварски аквапарк „Virágfürdő”
Музеју Рипл-Ронаи
јахачки салаш Меистро
Позориште Гергељ Чики
АД Шумарства „Kaszó”
Sikonda Wellness Hotel
Замак-хотел Хертеледи
бање Magyarhertelend
Базилика Máriagyűd
бање Nagyatád
аквапарк Orfű
Тврђаву у Ozora
Салаш Катица
Жолнаи културална четврт
цркве „Szent Ágoston“
Мечекстрем парк
Трећем позоришту
Тивадара Костке Чонтварија
Музеју Жолнаи
Музеју Вазарелија
Модерна мађарска галерија
обогаћују грађу суседног музеја
„Маркусинхаз“.
Филхармонија „Панон“
Парти галерији
Позоришту лутака „Бобита“
џамија Јаковали Хасана
„АД Шумарства Мечек“
Универзитетској сцени Јанус
џамијом Гази Касим паше
Галерија Надор
Базилика Светог Петра
Посетилачки центар Цела Септихора
Ста-рохришћански маузолеј
Печујско народно позориште
Национални парк Дунав-Драва
Винског пута Печуј-Мечек
Тврђаву у rPécsvárad
Siklós Thermal Spa
Тврђаву у Siklós
Тврђаву у Simontornya
Faddi Varga János
Музеја „Wosinsky Mór”
Михаља Бабича
Вински пут Сексард
Етнографској збирци на отвореноме
бање Szigetvár
бање Tamási
АД Шумарства „Gyulaj”
Вински пут Вилањ-Шиклош
приказује писана јаја /музеална збирка
Замак-хотел Szent Gaál

38

адресе
Abaliget
Baja, Szent Imre tér 2.
Barcs, Május 1. u. 2.
Bikács, Kistápé-Liget
Bikal, Rákóczi u. 22.
Bikal, Rákóczi u. 22.
Bőszénfa, Malom u. 3.
Bükkösd
Csokonyavisonta, üdülőterület
Dombóvár-Gunaras, Alkotás tér 1.
Dombóvár-Gunaras, Kerner tér 1.
Dunaföldvár, Rátkai köz 2.
Felsőtengelic
Harkány, Kossuth L.u. 7.
Hencse, Kossuth u. 1-3.
Kaposmérő, Rákóczi u. 22.
Kaposvár
Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.
Kaposvár, Csík Ferenc sétány
Kaposvár, Fő u. 10.
Kaposvár, Keceli-bejáró
Kaposvár, Rákóczi tér
Kaszó
Komló-Sikonda, Fürdő u. 5.
Kutas-Kozmapuszta
Magyarhertelend, Bokréta u. 1/a.
Máriagyűd, Vujicsics u. 66.
Nagyatád, Széchenyi tér 11.
Orfű
Ozora, Várhegy utca
Patca
Pécs
Pécs, Ágoston tér
Pécs, Árpádtető
Pécs, Hajnóczy u. 41.
Pécs, Janus P. u. 11.
Pécs, Káptalan u. 2.
Pécs, Káptalan u. 3.
Pécs, Káptalan u. 4.
Pécs, Káptalan u. 8.
Pécs, Karvaly dűlő 6.
Pécs, Király u. 19.
Pécs, Mária u. 1.
Pécs, Mária u. 18.
Pécs, Rákóczi u. 2.
Pécs, Rét u. 8.
Pécs, Szántó K.J. u.1.
Pécs, Széchenyi tér
Pécs, Széchenyi tér 15.
Pécs, Szent István tér
Pécs, Szent István tér
Pécs, Szent István tér
Pécs, Színház tér 1.
Pécs, Tettye tér 9.
Pécs, Vince u. 9/2.
Pécsvárad, Vár u. 45.
Siklós, Baross G. u. 8/a.
Siklós, Vajda tér 8.
Simontornya, Vár tér 10.
Sióagárd-Leányvár
Szekszárd, Béla tér 1.
Szekszárd, Szent István tér 10.
Szekszárd, Táncsics u. 3.
Szenna, Rákóczi u. 2.
Szigetvár, Tinódi út 1/1.
Tamási, Hársfa u. 3.
Tamási, Szabadság u. 29.
Villány, Deák F. u. 22.
Zengővárkony
Zomba, Szentgálszőlőhegy 83.

телефони
+36 72498-766
+36 79324-144
+36 82565-500
+36 75532-919
+36 72459-546
+36 72459-546
+36 82570-519

мејлови
dunadrava@ddnp.kvvm.hu
gemenc@gemenczrt.hu
gyogyfurdobarcs@fibermail.hu
info@zichyparkhotel.hu
info@elmenybirtok.hu
info@puchner.hu
szarvas.boszenfa@sic.hu

+36 82475-624
+36 74460-335
+36 74465-335
+36 75341-176
+36 74532-720
+36 72480-251
+36 82481-245
+36 82477-061
+36 82528-311
+36 82505-100
+36 82317-012
+36 72314-011
+36 82517-903
+36 82528-450
+36 82445-181
+36 72582-060
+36 82568-400
+36 72421-296
+36 72579-000
+36 82351-802

csokonyafurdo@invitel.hu
gunarasfurdo@t-online.hu
sales@gunaras.hu
dunafoldvar@tourinform.hu
hotelorchidea@t-online.hu
harkanyfurdo@t-online.hu
info@europeanlakes.com
kassai@lovasijaszat.hu
info@sefag.hu
info@viragfurdo.com
titkarsag@smmi.hu
meistro@t-online.hu
titkarsag@csiky.hu
titkarsag@kaszort.hu
szobafoglalas@sikondafurdo.hu
reservation@hotel-hertelendy.hu
info@hertelenditermal.hu
gyudpleb@t-online.hu
gyogyfurdo@nagyatad.hu

+36 74498-652
+36 30411-6002

pipovar@gmail.com
info@katicatanya.hu

+36 72310-800
+36 72244-440
+36 72252-478
+36 72310-544
+36 72514-045
+36 72514-044
+36 72510-046
+36 72513-057
+36 20470-7266
+36 72310-539
+36 72212-842
+36 72210-301
+36 72313-853
+36 72508-200
+36 30291-6013
+36 72321-976
+36 72225-404
+36 72513-030
+36 72224-755
+36 72312-179
+36 72211-965
+36 72517-200
+36 30332-8608
+36 72466-577
+36 30741-8685
+36 72579-427
+36 74486-354
+36 74315-550
+36 74419-667
+36 72529-610
+36 302171-552
+36 73510-485
+36 74471-151
+36 74273-940
+36 72492-181
+36 72465-316
+36 74431-256

интернет
www.ddnp.hu
www.gemenczrt.hu
www.barcs.hu/termal
www.zichyparkhotel.hu
www.elmenybirtok.hu
www.puchner.hu
http://szarvasfarm.ke.hu
www.zoldvolgyert.digitalplus.hu
www.csokonyavisontafurdo.hu
www.gunarasfurdo.hu
www.gunaras.hu
www.hotelorchidea.hu
www.harkanyfurdo.hu
www.europeanlakes.com
www.kassai-lovasijaszat.hu
www.lovasakademia.hu
www.sefag.hu
www.viragfurdo.com
www.smmi.hu
www.meistro.hu/lovas
www.csiky.hu
www.kaszort.hu
www.sikondafurdo.hu
www.hotel-hertelendy.hu
www.hertelenditermal.hu
www.mariagyud.extra.hu
www.nagyatad.hu

www.katicatanya.hu
www.zsn.hu

mecsextrem@mecsekerdo.hu
info@pecsiharmadikszinhaz.hu
art@jpm.hu
art@jpm.hu
art@jpm.hu
art@jpm.hu

www.mecsextrem.hu
www.pecsiharmadikszinhaz.hu
www.jpm.hu
www.jpm.hu
www.jpm.hu
www.jpm.hu

info@markuszinhaz.hu
info@pfz.hu
partigaleria@gmail.com
bobita@bobita.hu

www.markuszinhaz.hu
www.pannonfilharmonikusok.hu
www.partigaleria.hu
www.bobita.hu

vadaszat@mecsekerdo.hu
mikuli.janos@pte.hu

www.mecsekerdo.hu
www.jesz.pte.hu

info@nadorgaleria.hu
iroda@pecsibazilika.hu
jelentkezes@pecsorokseg.hu
heritage.pecs@mail.datanet.hu
szervezes@pnsz.hu
dunadrava@ddnp.kvvm.hu
info@pecsmecsekiborut.hu
pecsvarad@tourinform.hu
info@siklosfurdo.hu
siklos@tourinform.hu

www.nadorgaleria.hu
http://pecsibazilika.hu
www.pecsorokseg.hu
www.pecsorokseg.hu
www.pnsz.hu
www.ddnp.hu
www.pecsmecsekiborut.hu
www.siklosfurdo.hu
www.siklosivar.hu

faddivarga@margitpince.hu
lovascs@wmmm.hu
info@babitsmuvhaz.hu
borut@enternet.hu
titkarsag@smmi.hu
furdo@szigetviz.hu
furdo@tamasistrand.hu
titkarsag@gyulajzrt.hu
info@borut.hu

www.margitpince.hu
www.wmmm.hu
www.babitsmuvhaz.hu
www.szekszardiborut.hu
www.szenna.hu
www.szigetvarigyogyfurdo.hu
www.tamasistrand.hu
www.gyulajzrt.hu
www.borut.hu

kastely@szentgaal.hu

www.szentgaal.hu

Тоуринформ Боњхад
H-7150 Bonyhád, Szabadság tér 2.
Tel: +36 74/451-342
Fax: +36 74/451-342
E-mail: bonyhad@tourinform.hu

Тоуринформ Келети-Мечек
H-7333 Kárász, Petőfi u. 36.
Tel: +36 72/420-074
Fax: +36 72/420-074
E-mail: karasz@tourinform.hu

Тоуринформ Шиклош
H-7800 Siklós, Felszabadulás u. 3.
Tel: +36 72/579-090
Fax: +36 72/579-091
E-mail: siklos@tourinform.hu

Тоуринформ Бољ
H-7754 Bóly, Erzsébet tér 1.
Tel: +36 69/368-100
Fax: +36 69/368-100
E-mail: boly@tourinform.hu

Тоуринформ Мохач
H-7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
Tel: +36 69/505-515
Fax: +36 69/505-504
E-mail: mohacs@tourinform.hu

Тоуринформ Сексарв
H-7100 Szekszárd, Béla tér 7.
Tel: +36 74/315-198
Fax: +36 74/510-131
E-mail: szekszard@tourinform.hu

Тоуринформ Домбовар
H-7200 Dombóvár, Szabadság u. 16.
Tel: +36 74/466-053
Fax: +36 74/466-053
E-mail: dombovar@tourinform.hu

Тоуринформ Наготад
H-7500 Nagyatád, Széchenyi tér 1/a
Tel: +36 82/351-506
Fax: +36 82/351-506
E-mail: nagyatad@tourinform.hu

Тоуринформ Тамаши
H-7090 Tamási, Szabadság u. 29.
Tel: +36 74/470-902
Fax: +36 74/470-902
E-mail: tamasi@tourinform.hu

Тоуринформ Дунафолдвар
H-7020 Dunaföldvár, Rátkai köz 2.
Tel: +36 75/341-176
Fax: +36 75/341-176
E-mail: dunafoldvar@tourinform.hu

Тоуринформ Орфју
H-7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
Tel: +36 72/598-116
Fax: +36 72/598-119
E-mail: orfu@tourinform.hu

Тоуринформ Харкањ
H-7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/a
Tel: +36 72/479-624
Fax: +36 72/479-989
E-mail: harkany@tourinform.hu

Тоуринформ Печуј
H-7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Tel: +36 72/213-315
Fax: +36 72/212-632
E-mail: pecs@tourinform.hu

Тоуринформ Капошвар
H-7400 Kaposvár, Fő u. 8.
Tel: +36 82/512921
Fax: +36 82/320-404
E-mail: kaposvar@tourinform.hu

Тоуринформ Печујварад
H-7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
Tel: +36 72/466-487
Fax: +36 72/466-487
E-mail: pecsvarad@tourinform.hu

Имресарио:
Припремљено по налогу АД Јужно
Задунавске регионалне дирекције
маркетинга Мађарског туризма
Припрема штампе:
VIVA Média Holding Kft.
Штампарија:
Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.
Бесплатно издање
Печуј, 2010

hungary.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful