Singer Magdolna

Kettős fejlődés
TARTALOMJEGYZÉK I. A kezdetek Előzmények Segítővé válásom Dani élettörténete Részlet Dani naplójából Rövid összefoglaló II. A segítő kapcsolat Első találkozás: mint cseppben a tenger Célok meghatározása A rogersi alapelvek alkalmazása A segítő beszélgetések nyelvezete Konfrontáció A segítés aktív módja Az énbevonás hibái Szupervízori segítség Önfeltárás, önkép Beszédváltás, ventilláció Dani segítő attitűdje, modellkövetés III. Reflexiók Stigmatizáltnak lenni Függőség a kapcsolatban Változás, értékteremtés A humor, mint a megbékélés eszköze Milyen vagyok? Nemet mondás képessége, határok Milyen vagyok? Együttérzés − közöny, szimpátia − antipátia Milyen vagyok? Interjú Danival Összegzés IV. Köszönetnyilvánítás V. Mellékletek Részletek Dani naplójából Műfaji meghatározás: Szájtépés Szájtépés 2. Vers

1

A kapcsolatra utaló részletek A mosolygó bohóc Jegyzet Irodalom I. A KEZDETEK Előzmények A Budapest Hospice Ház orvos-igazgatónője meghívott szakértőként részt vett egy vitában, a televízióban. Ugyanezen a fórumon jelen volt egy halálos betegségben szenvedő fiatalember is, Dani. A TV felvétel után az igazgatónő megkeresett, hogy elvállalnám-e Dani támogatását, mint önkéntes segítő? Igennel válaszoltam. Röviddel ezután arról értesített, hogy Dani kórházban van, öngyilkosságot kísérelt meg, és megkérdezte, meg tudnám-e azonnal látogatni? Ez a látogatás volt az indulása a két éve tartó segítő kapcsolatnak. Életemnek ebben a szakaszában munkám és a családom mellett többféle képzésen vettem részt és angol nyelvet tanultam. A hospice szolgálat során váltogatni szoktam a kórházi beteglátogatást a házi gondozással. Az otthonában látogatott beteggel kapcsolatos nagyobb felelősséget ebben az életszakaszban nem tudtam vállalni, így hetente egyszer a Szent Margit Kórház onkológiai osztályát látogattam. Miért mondtam mégis igent? Emberi és szakmai kíváncsiságból. A hospice-ban eltöltött évek alatt kizárólag daganatos betegségben szenvedőkkel kerültem kapcsolatba. Az AIDS betegségnek csak a rettegett híre jutott el hozzám. Kíváncsi voltam, milyen egy ilyen betegség, és milyen annak átélőjének lenni. Humánumból. A doktornőt megindította Dani szomorú sorsa: elsősorban elhagyatottsága. Néhány mondat után magam is átéreznem, mennyire fontos Dani mellé a segítség. Segítővé válásom Hospice önkéntes segítőként dolgozom kilenc éve. Több éves hospice munkám során gyakorlati ismereteim napról napra bővültek, valamint a szakirodalom szorgalmas olvasójaként − az olvasmányok és a saját tapasztalat integrációjának eredményeképpen − magabiztos tudásra tettem szert. Beiratkoztam a mentálhigiénés képzésre is, hogy segítő foglalkozásomat professzionális szinten műveljem. 2002 februárjában ismertem meg Danit, az AIDS betegségben szenvedő fiatalembert. A közel két éve tartó segítő kapcsolat során, nagy tapasztalatom ellenére, számtalan hibát elkövettem. A dolgozat célja, hogy a Danival való segítő kapcsolaton keresztül bemutassam, hogy a mentálhigiénés képzésen tanultakat elsajátítottam, és azt a gyakorlatban képes vagyok

2

alkalmazni. Ez utóbbit ugyan még nem tudom bizonyítani, ellenben hiszem, hogy a fejlődésünk lassú folyamatában meghatározó tényező tévedéseink felismerése, és a dolgozat bővelkedik ezekben a felismerésekben. Célom továbbá a minden nehézség ellenére megmutatkozó kettős fejlődés: a segítő, és a segített személy fejlődési útjának bemutatása. Dani minden botladozásom ellenére jól van, és kapcsolatunk jelenleg is tart. A segítővé válás fokozatai Bakó Tihamérnak, valamint kollégáinak megfigyelései szerint a következők: − a szívvel-lélekkel való gyógyítás időszaka − az átmenet − a szakemberré válás időszaka 1 Hospice munkám első éveiben az első lépcsőfokon álltam, a szívvel-lélekkel segítés időszakában, amikor a munkaeszközünk a teljes jelenlétünk, elfogadásunk, és a szeretetünk. Azt tapasztaltam, hogy ha megajándékozom a beteget és önmagamat a teljes figyelemmel, és képes vagyok az empátiára, akkor nagy hibákat nem követhetek el. A hospice szakirodalom rendszeres tanulmányozása pedig megalapozta azt a reményemet, hogy az intuitív módon adott reakcióim − a szakértelem talajából kiindulva − a legmegfelelőbb válaszokat szülik. Ha mégis hibáztam, utólag elemezve viselkedésemet, azonnal tudatosult bennem: nem figyeltem eléggé, nem voltam teljesen jelen. Tanulmányaim során megismerkedtem a rogersi alapelvekkel, amelyek ekkorra már elsősorban az „aha élménnyel” ajándékoztak meg, és szinte a gyakorlatom alátámasztását találtam meg bennük méltó tolmácsolásban, valamint mélyebb megértést tettek lehetővé, ösztönös-laikus tudásom megszilárdulását. A sok éves szolgálat során egyre tudatosabbá váltam, laikus segítőből hospice szakemberré. Hittem önmagam korrekciós képességében és szakértelmemben. A mentálhigiénés képzés második évében találkoztam Danival. A sok éves tapasztalatnak köszönhetően kezdetben nem okozott nehézséget a segítő támogatá, később azonban kevésnek bizonyult a meglévő tudásom. Dani ugyanis nem az a halál felé tartó beteg volt, akikkel hospice munkám során találkoztam. Kiderült, hogy szívós küzdelme a betegséggel szemben eljuttatta oda, hogy esély van arra, hogy még éveket tudhat magáénak. Így a hospice halálba kísérésből magam sem tudom, mi lett. Nem működtek a bevált sémák, rutin. Más problémák keletkeztek, az életteljes ember problémái, nem megfeledkezve természetesen az állandó fenyegetettségről a halál közelségében. Az alaphelyzet változása magasabb követelmények elé állított, amelyeknek nehezen tudtam megfelelni. Felismertem, hogy a „szívvel-lélekkel segítés” már nem elég, ugyanakkor még nincs elég eszköz a birtokomban. Nem vagyok szakembere még a mentálhigiénés szemléletű hospice beteg kísérésnek. Minthogy azonban a „szívvel lélekkel gyógyítás” alapja is a rogersi alapelvek ismerete, így a Danival való segítő kapcsolatom a hibák mellett lényeges pozitív, változást elősegítő elemeket is tartalmazott. Dolgozatomban igyekszem reálisan feltárni mind a sikeresen

3

alkalmazott segítő elemeket, mind pedig a kapcsolatban elkövetett hibákat, elsősorban a fejlődés, változás szándékával. Dani élettörténete Budaörsön született munkásszülők nem kívánt gyermekeként.
A perinatális kutatások szerint a magzatot ért negatív hatások – elutasított terhesség − kihatással vannak a születendő gyermek lelki egészségére. Anyja szavaival: „rühelltem az egész terhességet”. Sok jel utal arra, hogy a csecsemőkori anya-gyermek kapcsolat is sérült. Felnőttkori viselkedészavarainak oka kereshető többek közt a csecsemőkori megkapaszkodási frusztrációban.2 Az ebben az időszakban megalapozódó ericsoni „ősbizalom”, amely jól működő anya-gyermek kapcsolat esetén életre szóló alapot ad az önbizalomhoz, és a másik emberhez fűződő szeretetkapcsolat kialakításához – szintén sérült.2 „Az élet nem a bizalom háza” − hangoztatja Dani. Ha az anyai gondoskodás kielégítő, a csecsemő mindenhatónak éli meg magát. Ha nem, nárcisztikus sérelem éri, omnipotenciája állandósul. „Betegségemig azt hittem, körülöttem forog a világ.”2

A Dani elbeszéléseiből megismert anya nem volt képes megadni gyermekének az érzelmi biztonságot. Dani önmagáról alkotott ismereteit: önképének alakulását károsan befolyásolta anyja vele szembeni negatív attitűdje. Életének meghatározó krízise öt éves korában éri. A falu szélén, a hegyoldalba vájt pinceházból szép, kétszintes sorházban kapnak lakást. A költözés napján a kisfiút ottfelejtetik a kiürült lakásban. Sötét este jön végre érte egyik nagyobb testvére. Máig égető kérdés Dani lelkében ez az érthetetlen anyai magatartás, amely tovább rombolta önmagáról − elfogadhatóságáról, szerethetőségéről − alkotott képet. Az iskola sem nyújtja számára a befogadó, támaszt nyújtó közösség megtartó erejét. Második osztályos, amikor újabb krízist kell átélnie. Talál az osztályban egy lehullott iskolabélyeget, amit eltesz a táskájába. Kegyetlen megtorlás a következménye: a nyolc éves kisfiút „Iskola tolvaja” feliratú táblával a hátán végigvezetik az iskola összes tantermén. A földre hullott bélyeg bőrébe égve begyógyulatlan sebként lángol egész iskolai évei alatt. Megbélyegzettként elszigetelődik társaitól. Anyja a hír hallatára nem képes segítően, védelmezően reagálni, ellenkezőleg, brutálisan megveri.
A lelki egészség fejlődése szempontjából alapvető fontosságú az ún. érzelmi alapszükségletek kielégítése. Az ember mindig másokkal való kapcsolatában fejlődik, így az érzelmi alapszükségletek kielégítő emberi kapcsolatok útján elégíthetők ki. Ha ezek a szükségletek hiányt szenvednek, „lelki alultápláltság” keletkezik. Mi történik egy olyan kisgyermeket ért sérelem esetén, akit egy lelkileg nem egészséges anya fogad? „Nem az történik-e, hogy a már meglévő lelki megterhelésekhez még újabbak adódnak, és a belső feszültség magasfeszültséggé válik? Ez a magasfeszültség a gyermek lelki létét fenyegeti (nem túlzás!): egyrészt csalódásból, agresszióból, lelki sérülésből, másrészt anyai védelem iránti erős vágyakozásból tevődik össze.”3

Apja – akivel kölcsönösen nem szeretik egymást − elhagyja őket, amikor Dani tizenkét éves. Anyja egyedül marad az öt gyerekkel a teljesen kifosztott lakásban. Idegösszeroppanással hónapokra kórházba kerül. A két nagyobb gyerek kamaszkorú, élik az életüket, a kiskamasz Danira marad két kistestvérének gondozása. Felnőtt felelősséggel viseli gondjukat, viszi őket iskolába − egyiküket Budapestre, a Vakok és Gyengén Látók Intézetébe − főz, mos, takarít. Majdnem beleroppan az erőfeszítésbe, de végül , megerősödik a terhek alatt. „Tizenkét évesen erős felnőtté váltam!” Harmadik krízis: anyja üzen neki, siessen a kórházba, mert meg fog halni. Amikor kétségbeesetten beszalad, anyját egy kártyapartiban találja, nagy nevetések közepette. Otthoni helytállásáért elismerésre éhezik, ehelyett anyja gúnyos megjegyzések céltáblájává

4

teszi a betegtársak előtt. Ekkor ő kap idegösszeroppanást, napokig nem tud megszólalni. Bent tartják a kórházban, míg anyját hazaengedik a kicsik gondozására. Dani gyógyulása után továbbra is részt vállal kistestvérei nevelésében. Anyja a családfenntartó, dolgozik egész nap, nem képes kielégítően gondoskodni gyermekeiről.
Daninak bőségesen kijutott a megterhelő élethelyzetekből. A lelki krízisállapot jellemzője, hogy az egyén olyan helyzetbe kerül, amit nem képes a szokásos megoldásmódjaival megoldani, új eszköz pedig még nincs a birtokában. A belső feszültséggel járó, nyugtalan és kétségbeesett állapotban a személy a szokásos megoldásokat végigpróbálva, sokszor meggondolatlanul idegen megoldások után kapva, megkísérel kijönni a krízisből. Egy krízis megbetegíthet, alkohol és drogfüggőségbe taszíthat, legvégső esetben öngyilkosságba kergethet bennünket. Ha azonban sikerül úrrá lennünk a krízisen, akkor gazdagabbá, érettebbé válhatunk általa.4 Dani fejlődéstörténetében mintha számtalan öngyilkossági kísérlete ellenére is ezt a megerősödött ént követhetnénk nyomon.

A serdülőkor bonyolult és megterhelő lelki folyamatait Dani esetében további nehézségek terhelik. A család felelősségének súlyát gyermekként cipelve meg kellett tapasztalnia másságát is, a kortárs csoporttól való különbözőségét, amikor felismeri homoszexuális hajlamait. Tizenhárom évesen találkozik a pénzkereseti lehetőségnek egy számára járható módjával: fürdőkben külföldi férfiaknak kínálja magát. A titok hordozójaként magánya tovább mélyül. Többször kísérel meg öngyilkosságot.
A homoszexualitás eredete nem ismert. Számos kutató szerint biológiai, genetikai tulajdonságokban kell keresni az okokat, mások szerint szerepet játszik a pszichoszexuális fejlődés zavara, a nemi szerepek és azonosulási minták elégtelen hatása, vagy a heteroszexuális érdeklődés traumatizálódása. A homoszexuális identitás kialakulása több szakaszban megy végbe. Első szint a szenzitizáció, amikor már kisiskolás korban, a társas tapasztalásokban az illető különbözőnek érzi magát a többi társától. (Például kevésbé sportosnak vagy éppen túlságosan is annak.) Második szint, a felismerés szintje, az identitáskrízis. A nemi érés kezdetekor felismerik, hogy saját nembeli társaikhoz vonzódnak, és ez a felismerés nagy belső feszültséget, identitásválságot okoz. Tudják, hogy homoszexuálisok, akiket a társadalom megbélyegez. Harmadik szint az identitásfelvállalás. Bár a homoszexuális identitást ennek a folyamatnak az elején felvállalják, ez még nem jelent teljes elfogadást. Vannak, akik igyekeznek heteroszexuálisnak látszani, vannak, akik szélsőségesen kezdenek viselkedni, mert alkalmazkodnak a szélesebb társadalom homoszexualitásra vonatkozó sztereotípiáihoz, megint mások elkezdenek homoszexuális közösséghez alkalmazkodni. Végül a negyedik, az elköteleződés szintje, az identitás integrációja, ahova azok jutnak el, akik lehetséges életformaként fogadják el a homoszexualitást. Az identitás integrációját a szexualitás és az érzelmi kötődés összefonódása, az életformával való elégedettség kifejezése és a homoszexuális identitás nyilvános vállalása mutatja.5

Tizennégy évesen kereskedelmi szakközépiskolába jelentkezik, majd érettségi után pénztárosként helyezkedik el egy ABC-ben. Kifejezetten szereti munkáját, mellette folytatja kiegészítő jövedelemszerzését. Folyamatosan támogatja családját. Később felmondja állását és kizárólag a prostitúcióból él. Életének ez a szakasza viharos, szerelmekben, kapcsolatokban, élményekben, fájdalmas csalódásokban és megaláztatásokban bővelkedik. Felhagy a prostitúcióval és két évet utcán tölt, a hajléktalanok sorsát éli. Később takarításból tartja el magát, ekkor anyjával és bátyjával él a szülői házban. Kiválóan dolgozik, így hamarosan egy kórházi osztályokon tevékenykedő takarítóbrigád vezetésével bízzák meg. Jól keres, csapatát eredményesen vezeti. Örül a profin elvégzett munkának, örül az osztályvezető orvos elismerésének. Harminc éves, amikor élete legsúlyosabb krízisét éli át: TBC-s betegségével szanatóriumba kerül, itt derül ki, hogy AIDS-es. Súlyos depresszióval reagál, hetekig csak fekszik otthon a szobájában, erős szuicid késztetésekkel. Segítség nélkül sikerül megoldania ezt a krízist, megtanul élni a betegség tudatával. Titkolja állapotát, egy alkalommal azonban, amikor fulladási rohama miatt mentő jön érte, kiderül. Anyja megijed és elhárítja a segítséget, a kórházban sem látogatja. Így Dani a kórházból már nem haza megy, hanem egy hajléktalan szállóra kerül.

5

Annus nem engedi. Szeretnék meghalni. a szálló nyújtotta lehetőségekkel. az emberi kontaktusok elsődleges hiányában kereshetőek.Életében a stigmatizáció nagy szerepet játszik. végül az AIDS betegség. Hideg van! Hideg volt az egész életem! Soha nem volt senki. de még jobban fáj. Kisiskolásként egy kisebb vétkéért közösítették ki. hogy a tornaórán nem merek levetkőzni. Már nem akarok új házba költözni. hogy megvernek az antennával. Annus! Le akarják vágni a lábam. Jelenleg egyszerre három előítéletet kiváltó terhet visel: homoszexuális. és ő üt. nagyon fáj. de viszonylag rendezetten folyik – köszönhetően újrakezdési képességének. Szögbe léptem. Ma loptam egy iskolabélyeget. Kit érdekel. aki megmelegített volna. és szenved a szoros emberi − családi. bánt. Hisz nem is loptam. mint rendkívül erős kirekesztettséget okozó stigma. Istenem segíts! Beteg vagyok. Öt éves vagyok. Értem jön a testvérem. A papírral. Megvetnek. Ez nem igaz! Hidegnek hideg van. vége. szeretném kérni. baráti. vérzik a lábam. Nem hiányzom a leltárból? Sötét van. Lázas vagyok. ahol megbarátkozik helyzetével. Részlet Dani naplójából Hideg van! Szeretném kérni. szerelmi − kapcsolatok hiányától. (A téma súlyossága miatt erre még visszatérünk a továbbiakban. Fáj. Élete a megadott keretek között. Én szégyellem.6 Danival közel két éve állok segítő kapcsolatban. hogy meghalhassak én. Nem szeretnek. csak találtam. ahogy embert még soha. Annus szeret. ezt mindig is tudtam. Esik az eső. és hajléktalan. mindenki biztatja anyámat. Sziasztok. Az első hideg 12 évese koromban ért. hogy öngyilkosságot kísérel meg. Miért nem akar engem senki? Az egész életemet meghatározta ez a „felejtés”. ahol szeretnek. anyám úgy megvert. Sebészet. üssön. Kanyaró. Dani szenvedései előli menekülés lehetősége már gyermekkorában az öngyilkosság volt. Lelki egyensúlyának veszélyeztetettségének hatására alkalmazott öndestruktív viselkedése mintegy életsémájává vált. fáj. Még mindig üt. most végre meghalhatok. elutazom olyan helyekre. miért? Az apám utál. hogy „Iskola szégyene”. Haza kellett mennem. ahol lehet. egy glottgatya van rajtam. ez immáron a huszonegyedik kísérlete élete során. Az anyám jó. Nem jön értem senki. itt vagyok felejtve. fázom. de ő szeret. legfontosabb kapcsolatának elvesztése annyira lesújtja. 6 . később homoszexualitása miatt bélyegezték meg. de gondolatai nem tudnak leszakadni betegségéről. és szenvedéseiben is újra és újra megtalált optimizmusának. Borzasztóan szégyellem magam. genetikai. Bár az öngyilkosságok elkövetésében biológiai. félek. „Iskola tolvaja” végigvezettek az iskola összes termében. pszichiátriai tényezők is szerepet játszhatnak. ezt követte a hajléktalanokat sújtó negatív attitűd. korán megismerkedik az előítéletek okozta bántásokkal. Barátjának. hogy emberek legyetek! Szeretném kérni. (De szeret?) Lassan megszokom. most vagyok 12 éves. Én rontottam el valamit. hogy segítsetek. Daninál az okok a környezeti körülményekben: a zilált családi viszonyokban. AIDS-es. Végre most megmutatom. Családjával hosszú évek óta nem találkozott. végre vérmérgezést kaptam. Én nem loptam. betegségének nehézségeivel sújtottan. ráírták a hátamra.) Továbbra is a hajléktalan szállóban él.

de ő még mindig szeret. még mindig szeret. Ő nem. Kettévágtam a combom. az anyám (szeretem) kitelefonált a kórházból. Nem akarok élni. amit nem akar (szeretem az anyám). Annuska hol vagy? Most 13 éves vagyok. mi lesz. 12 éves vagyok. Már nem hiszek abban. mostam és próbáltam összetartani a családom. Megint nem akartam élni. Elájultam. . hogy baj van a szívemmel. én igen. Hideg van. Annuska most kellenél. Annust nem érdekli. az semmi. (Szeretem az anyám). kurva lettem! Szégyellem. Megvett 50 Ft-ért. Nem kérem senkitől az estét. Megint féltem. de még él. Öngyilkos leszek. még fáj. Nem segített. Annuska segíts! Ma 36 éves vagyok. nem akarok élni! Hideg van. Annus. Kórházban járok. Rövid összefoglaló 7 . félek. Annus beteg − rákos − kivágják a nyelvét. lépten nyomon megaláz. Már nem volt semmi. Fölakasztottam magam. Betegen tanulok. rohantam a kórházba és az anyám nevetve ultizott. A „családom” egy pénzkereső automatának néz. fázom. de „dolgozom” is. megint öngyilkos lettem.) 12 évesen fekszem a porban a szar pénzért és szeretem az anyám. titkon ezt várják tőlem. Ez az ember szintén ver. 12 éves vagyok! Az apám megpattant. Főztem. és nem szeretnék élni. Szegény Annusért sokat vernek. A „gyenge”! Már nem volt Annuska. (Szeretem az anyám. Bementem. ne haljon meg. Már nincs kiút. Annust megveri a „családom”. hogy meg fog halni. Most derült ki. Fölmostak. hiányzol. Annus ápol. Megkaptam a harmadik idegösszeroppanást. megvernek. Megjelenik egy férfi. Megint megvertek. Most vagyok ötödször öngyilkos. Drága Annus. Nem jó. Most érzem. Annus segítséget kér tőlem. Senki nem hiszi. Jól menő kurvaként nagyon nagy pénzt kerestem. azt hiszem az anyám beteg. Kurvaként megvertek. Engem ne verjen senki. Nem bírok. Szeretlek Annus. az anyám idegösszeroppanást kapott. amire egy 12 éves gyerek akkor rábólint. Megint beteg lettem (csonthártyagyulladás). hogy beteg vagyok. 12 éves vagyok. Felkavart a fájdalom. fáj mindenem. Véres helyzet. És a lábam. mit mentem. hogy meghalhatok. Nem kérem a rettegést. Utálom ezt az embert. Még mindig 12 éves vagyok. Annuska meghalt.Még mindig vérzik. Szégyellem magam. mit jelent betegnek lenni. Annus szeret. Annus szeret. aki nagyon kedves.

Néhány alkalommal a változatosságot. Rendszeresen beszéltünk telefonon is. Ide üljek az ágyra? Hová máshová. Rövid ideig hetente.Danival 2002 februárjában találkoztunk öngyilkossági kísérlete után a kórházban. hogy képes legyek saját túlsegítésem helyett Dani önerőinek mozgósítására. csak nem vár rám egy zaklatással teli jövő. Pedig az utóbbi időben már értékes az élet számomra. meglepő kreativitás szabadult fel az írás segítségével. jaj. oda-vissza negyven. az életút áttekintést előmozdító találkozásaink is voltak: állatkert. első találkozás. Kapcsolatunk második évének elején Dani egészségi állapotának stabilizálódását követően megbízást kaptam a Budapest Hospice Házban egy új program beindítására. még egy szék sincs. Segítettem felvenni a megszakadt kapcsolatot családjával. Elképesztően rideg ez a kórterem. cigit. amely egy időre szintén alkalmas eszköznek bizonyult az önfeltárásra. ahol találkozhatott testvéreivel. Rossz hír. Folyosó végén egy fiú. és mindkettőnk örömére mindeddig szunnyadó. Kissé „anyáskodó” szeretetem. Népliget. Csinos a ruhája is. Előtte hússzor akartam véget vetni 8 . de ritkán személyes ügyintézésben is segítettem (nyugdíjintézet. Daninak hívják. ez csakis ő lehet. ez a várakozó álldogálás. majd nyugdíjkor megadja. − Tizenkilencedik öngyilkosságom. szülőhely. Amióta AIDS-es vagyok. nem veszik nagyon zokon ezt a váratlan eltávozást. aminek következményeként számos ponton túlléptem a segítő munka javasolt kereteit. no majd sietek. A kapcsolat részemről gyors és erős érzelmi bevonódással indult. amelynek következtében látogatásaimat Dani átlagosan kéthetenkénti Hospice Házba való érkezései váltották fel. Azt mondja. lelkiállapotból való kimozdulást segítő. budaörsi önkormányzat). rohanás. Dani javaslatomra naplót kezdett írni. És mikor érek oda. meg egy Zsaru Magazint. mint egy óra. mert nem jó várni. Ezt követően egy éven keresztül látogattam a Dózsa György úti hajléktalan szállón és a Szent László Kórházban. Városliget. Fertőző osztály valahol hátul. Találkozásaink elsősorban segítő beszélgetésekből álltak. majd közel egy éven keresztül heti két alkalommal találkoztunk (végén ismét visszacsökkentve heti egy látogatásra). vigyek neki kávét. mert Dani élvezettel és nagy tehetséggel élt ezekkel a lehetőségekkel. Nyugtatgatom a gyerekeket. valamint a telefonos kapcsolattartáson. fordulok. remélem. A SEGÍTŐ KAPCSOLAT Első találkozás: mint cseppben a tenger Csak térülök. túlzó felelősségvállalásom felismerésekor azonnal elfogadtam a felkínált szupervíziós segítséget. Nem tetszik a hangja. Ezek az eszközök megsokszorozták a segítés hatékonyságát. túlgondoskodásom. majd személyesen vittem el Danit egy távoli faluba. nem lehet több húsz percnél. És ha kaphatna egy süteményt… Ja. Jelenleg a segítő kapcsolat ezeken a találkozásokon alapul. húsz az út. a megdermedt élethelyzetből. egy bajban lévő ember lefejthetetlen kapaszkodása? A sarki közértben minden van. Milyen helyes fiú. Dani kiváló verbális kifejezőkészségének elismeréseképpen egy diktafont kölcsönöztem számára. krízis esetén elérhető voltam. összesen nem több. Ismerős hely nekem ez a Lipót. alkalmanként két órás időtartamban. II.

külön szobában aludnom. független. akkor talán megkönnyebbülhettem volna. amikor megismerkedtünk. ilyen nincs. Ez egy átmeneti szálló hajléktalanoknak. maradhatok. Nem csinálok semmit egész nap. Aztán abbahagytam. tavaly összesen tíz hónapig voltam bent. ha nem lett volna ilyen vonzódása. rokkantnyugdíjat. nem lehet felismerni sem. − Igen. hát én nem tehetek róla! Így születtem!” Tudja. − Ja. szeretnek. elfordult tőlem. aztán nem tudom mi lett. Azt mondta. krémekre. örült. magammal is szigorú vagyok. ő ezt nem akarja végignézni. 25 éves koromig prostituált voltam. de most semmit nem éreztem. de nincs esélyem. nem keresett egyszer sem. evőeszközök. egyebek. Valaki a szállón keresett. már hét évesen észrevettem. ha nem kenem. Mindet magamra költöm. Korábbról ismerem milyen az. hogy abbahagyja. kihívta a mentőket. hogy megszabadult tőlem. ahogy vesszük. benne a bejátszást a Philadelphia című filmből. Szűkösen élek. mert megnézte a TV-műsort. ismer mindenki. annak születtem. a barátom családja engem tesz felelőssé a fiúk haláláért. gyógyszerekre. Azóta sem láttam. ha nem tetszik valami. Tizenhatezer forintot kapok. de nem szorulok senkire. elvitt a mentő. Azt mondta. Nagy kapcsolat volt. Csak itt tértem magamhoz. Az arcom hámlik. A családom meg elhagyott. Most élni szeretnék. De nem én csábítottam el. Ha elmehettem volna a temetésre. De könnyen jött pénz könnyen megy. hogy kirakjon. szépen éltünk. de nem tudok róla. Tele voltam arannyal. színészkedni. − Erre büszke vagyok. Aztán mindenféle jött az életemben. kicsi gyerekei vannak. Beosztom a pénzem. de nem tartalékoltam. nem akar így látni. − Még időben jöttek. De nem tehettem. legszívesebben a világba kiáltottam volna: „Emberek. Én voltam neki az első. karkötők. Jó. Korábban volt pénzem. félt. rossz a vérkép. Kritikus természetem van. Ha nem ápolnám magam. Éppen csak egy ágy. magam határoztam így. mintha a családom lenne. szeret engem. hogyan hal meg egy AIDS-es fiú. Négyen vagyunk testvérek. nem lehetett volna. majd pedig a betegség… Már nem sok van hátra. Akkora szobám van. csak öcsémmel tartom a kapcsolatot. jó ürügy volt a betegségem. nem voltam magamnál. mint egy nagyobb fajta WC. amelyben látta. hogy beteg vagyok. − Magát hibáztatják – bólintok. Amikor már így hámlik a bőr. A László Kórházban hónapokat töltök. nővérem is fél. Egyszer eszem egy nap. Százig számoltam. meg sok egyéb tünet… ez már a vége. már a végén járok. időben kell leállni. − Az anyja megijedt… − Á. Ha elmehettem volna a temetésre… Meleg vagyok. megvetést. Ez az öngyilkossági kísérletem azért volt. Bevettem egy csomó gyógyszert. Meghalt a 19 éves barátom. lehet kicsit. Nagyon szeretek ott lenni. de amikor kiderült. jól éltem. − Önálló. Jó döntés volt. És hát színlelni kellett. az orvosok. ápolónők… 9 . − Vállalja önmagát… − Megtanultam vállalni… Nem volt könnyű… Nincsenek barátaim. de napi 24 órát Hamletet játszani! Aztán már nem érdekelt. Kimosták a gyomromat. Nem akartam ezt a megaláztatást. ebből élek. Ezért amikor felnőttem és átéltem azt a sok támadást.az életemnek. másoknak is megmondom. − Tudatosan eldöntötte. nem így néznék ki. aki azért lett öngyilkos. külön tányér. de külön asztalnál kell ennem. egy éjjeliszekrény és egy kis szekrény fér el benne. tudja. sokáig bántott az emberek megbélyegzése. pár órát naponta. Anyámmal éltem. akkor azért más lenne. Most egy hajléktalan szállón lakom. rám törte az ajtót. − A barátom 17 éves volt. megértem. mert nem mehettem el a barátom temetésére.

Ezek a feltételek a segítő személy magatartásában rejlenek: mennyire képes a figyelemre. Célok meghatározása Kezdetben tekintettel a betegség súlyosságára. a mentálhigiénés képzésen a már jól ismert személyközpontú megközelítés. hogy mennyire kongruens. a toleranciám pedig 10 . érző figyelemre. csak a hajlandóság a meghallgatásra. az empatikus beleérzésre. micsoda naivság még mindig. mint módszernek alapos elsajátítását mentálhigiénés szakemberré válásom feltételeként kellett tekintenem. A minden emberben meglévő természetes segítő szándék csendesen megbújt ösztöneim mélyén. ennek a szerencsétlen sorsú fiúnak az élete. mégis. Egy pár fülre van szükség. meglepetésemre. még hogy húsz perc. hömpölyög ki az élet. A rogersi alapelvek alkalmazása a Danival való segítő kapcsolatomban Bár ismertem és alkalmaztam a rogersi alapelveket. zúdul. másfél órája hallgatom ezt a fiút. − Életminőség javítása saját erőforrásainak feltárásával. A tanultak tükrében a segítő beszélgetések utólagos elemzése során láthatóvá váltak a viszonylag jól alkalmazott. mint inkább a segítő személy ama képessége. újabb megvilágításba került. menni végre. − Megbékélési folyamat segítése (önmagával. a segítő kapcsolat céljai a következők voltak: − Dani lelki egészségének védelme. és a kevésbé elsajátított elemek. mennyire képes megteremteni az optimális feltételeket a segített személy saját erőforrásainak biztosítására. amíg az emberekhez való negatív attitűdöm nem változott pozitív irányban. 7 Feltétel nélküli elfogadás Mindaddig nem is jutott eszembe. A célok később kiegészültek az alábbiakkal: − Önsegítés hatékonyságának növelése. Rogers elméletének döntő részét képezik a segítő személyére vonatkozó tételek. − Kapcsolatok bővítése. A hatékonyság nem annyira valamely technikának a helyes alkalmazásának függvénye. − A félelmek és szorongások oldása. nem számít. Ki kellene másznom a fájdalom rám rakódott hordaléka alól. sorsával).Hogy repül az idő. személyiségének erősítése. a segített személy feltétel nélküli elfogadására. hogy segítő szolgálatot végezzek. semmi sem számít. és máris nyílik az ajtó. − Támogató családi kapcsolatok megtalálása. hogy idegen vagyok. másokkal. A gyógyító beszélgetésnek. hiszen mindig ez van. semmi másra. és abban. − Örömet és kibontakozást jelentő tevékenységek megtalálása.

elmúlik az aggodalma. Látván látom Dani olykor devianciába hajló viselkedését. ajándék lett volna egy laza délután. depressziós vagyok. a kórházi zárójelentés keserítette el. talán szégyenkezik előttem. mi hiányzott. Bizalmatlan. a férfi engem hívogat. ivott a hűtőben lévő borból? − Még ha csak ez lenne… Dani le van forrázva. Kedvesen. Betegségemmel.alulmaradt az átlagember szintjéhez viszonyítva. Látom. már megint hiába jöttem. amikor képes vagyok ezeket megfelelően visszajelezni. gyorsan.) „Dani vigye vissza a kulcsokat. Gondoltam. öniróniával. valahová tartozás. A nagyra becsülést megelőzi egy sokkal nagyobb szerencse: felismerem. mitől voltam megfosztva. de ez mit sem von le elfogadásomból. másnap telefonál. önbizalom erősödése.” − Miért. − Nem. dolgozó emberek kasztjába. Danival való kapcsolatomra azonban kifejezetten jellemző a feltétel nélküli elfogadás. ha elveszítjük. A további napok: úszás a boldogságban. humorosan. gyanakvó. Nem viszi vissza a kulcsokat. Ez a szeretetteljes viszonyulás természetesen változásom ellenére sem sikerül mindig. Dani néhány naponta összetűz valakivel. Talán ha látja. dehogy. Semmi kedvem nem volt felkerekedni. mert eszembe jutnak a segítő szerepemben elkövetett hibák. bölcs megfigyeléseit nagyra becsülöm. el van bocsátva. önfeltárásának még további mélységeiben is gyönyörködhetem. Dani személyiségének rendszertelenül megnyilvánuló értékes kincseit. könnyedén. hazaszáguldok. kórházi tartózkodásommal kaptam ajándékba egy bizonyos képességet az emberek elfogadására. 11 . A feltétel nélküli elfogadás nem pusztán a személyközpontú terápia tartozéka. Megértően azt gondolom. csak akkor értékelünk bizonyos dolgokat. sírva fogadott. Szeretetteljesen válaszolok.” Éjszakánként takarít. Kelletlenül felcihelődtem és bementem a kórházba. Micsoda szerencséje van velem ennek a fiúnak! Jól látom egyenetlenségeit. „Tudod. Csalódott voltam. A férfi újabb hívásakor habozva. Danit behívják próbatakarításra. Sikerélmény. én újra és újra Danit kergetem. miközben délutáni előadásomra készülök. kusza monológját át-átszövő mély éleslátását és életismeretét. Egy hirdetésre jelentkezve felhívunk egy munkáltatót. egy levélke fogad: „Ne haragudj. eddig azt hittem. vissza az egészséges. kihalászom a tengerként hömpölygő beszédáram között úszó gyöngyöket. aztán még nagyobb mellénnyel előadja nekem. Jól is tettem. ellenben humorát. Most azt látom. egyáltalán! – Hibát hibára halmoztam − mondja belátóan. hanem egy alapvető viszonyulás embertársaink iránt. Nagy balhét csinál. Két nap múlva megyek Danihoz. Ebben maradtam magammal. nem tudom őt magára hagyni. hogy a kocsim minden külön értesítés nélkül Dani felé vette az irányt. − Én is − gondolom. Pár nap múlva hív a munkáltatója (Dani nem merte a szálló számát megadni. Értesíteni meg elfelejtett. de megadom a hajléktalanszálló számát. amikor meghökkenve tapasztaltam. A gyerekek elutaztak három napra erdei táborba. magasan nyeri a versenyt. Többedmagával takarít. és élvezem a gondtalan otthonlétet. már távolságból rálátva. Úgy tűnt. megtalálom. ha visszakapjuk. Magdi. hogy nem ítélkezem. akkor is. Olyankor. de haragot nem éreztem. ahol kiderült.” Na. − Nagyon haragszol? – kérdezi. nagyon vágytam rá. állandóan rosszat feltételező személy segítő kapcsolatában sem képes az elfogadó és szeretetteljes hozzáállásra. Valóban. Dani hazament délelőtt.

Felfedeztem. hogy ember. jelzésekből meg lehet érteni bonyolult összefüggéseket és ki is lehet fejezni azokat. amely tudatosítja. hogyan összpontosítsam a figyelmemet a beteg emberre. és megfordítva. ma sem megy minden nehézség nélkül. Ez azért is egy örömteli tény. Ez nem pusztán tiszteletadás embertársamnak és mondanivalójának. ha magam is kapni szeretnék az együttlétből. felismeri. hogy a barátja. aki iránt ellenszenvvel viseltettem. Amint a pont közeledni kezd. Eleinte kifejezetten nehéz volt. amíg valami oknál fogva nem kerültünk bizalmasabb kapcsolatba. Ennek önmagában véve is terápiás értéke van. Őszinte törekvés van bennem.9 12 . és nem feltétlenül kívánnék odautazni. hogy bárki. és nem pusztán a testemet hoztam a találkozásra. bizalommal feltárt érzéseinek. Azt gondolja farkas. És persze. így azonnal felfigyelek a figyelmetlenségemre és visszatérek a jelenbe. ahova jobb sorsom védelméből csak messziről tekintgetnék. akkor nem unatkozom. hogy készen álljak a spontán reakciókra. hogy a fromm-i értelemben vett birtokló emberből létezővé váljak. Soha nem történt meg velem.” Az együtt átélt közös élmények. ha már sokadszor hallom a történetet. így ez a kontextus gazdagabb. mint az ugyanannyi mérvű ismeretség és ugyanannyi közös élmény talaján lenne. tényleg félszavakból. a figyelmemet. mert más téren nem ennyire egyértelmű a segíteni tudásom. A teljes figyelem ugyanis több puszta információk begyűjtésénél: megérezzük a másik embert a szavakon túl. hogy valóban feltétel nélkül el tudok fogadni egy személyt. és ebben az utalásos kommunikáció lehetőségei nagyobbak. a véleményemet. ugyanez a fiatalember nem kívánna közelebbi kapcsolatba kerülni egy „kalandvágyó háziasszonnyal”. akkor is. ha valóban segíteni akarok. Figyelem. és ekkor tud kialakulni bennünk a reakció a másik felől érkező szeretetre is. akkor sem. szaktudásomat. Így aztán. akkor jól teszem. hogy létező emberként képes legyek új elképzeléseket alkotni. és amint a közelébe ér. ha figyelek. a lelki megterhelésnek – mint a hiányzó lelki egészség következményének – kifejeződése lehet. hogy a megismerésre való törekvés nélkül a hajléktalanszállón élő.Alapvetően tehát Dani fürödhetett egy mindeddig talán még ilyen kitartóan soha meg nem tapasztalt elfogadásban. ami segít: tapasztaltam már életem során. látja. azaz legyen bátorságom elengedni amim van. ahogyan ő nevezett gondolatban az első találkozásunk alkalmával. hogy a hibás emberi magatartás is a szenvedésnek. hanem ellenkezőleg: minden esetben kiderült számomra ember mivolta és velem való hasonlósága. része van annak a tanult diagnosztikus gondolkodásnak. A megismerés folyamatában kerülnek elő a számunkra kedves tulajdonságok. akkor sem. csakis addig tudott megfelelni a rútságáról alkotott képnek. az előítéleteimet.3 A másik. hogy ha figyelek. a ráérzéseimet. De állandó kontroll alatt tartom magam. Abban. az ismerősség a szeretet kialakulásának alapja. mint ahogyan később majd látjuk. „A pásztor a havason a távolban fekete pontot lát közeledni. azaz teremtő módon részt venni az együttlétben.”8 Hozzátenném. AIDS betegségben szenvedő fiatalember olyan távoli galaxis lenne számomra. hogy ha kellően mélyre láthattam. „A szeretetteljes kapcsolatban nagyobb fokú az önfeltárulás (self-disclosure). akkor elborzadva fordultam el a látványtól. Ez önvédelem. ha érdektelen a mondanivaló. jelenlét Évekkel ezelőtt megtanultam. hanem az együttműködésemet.

ritkán tesz fel konkrét kérdéseket. minden manipulációnak. hanem a probléma szubjektív megélésében. heti két alkalommal látogattam Danit.10 Visszajelzéseim kezdetben mindössze annak verbális kifejeződése volt.Empátia Egy segítő kapcsolatban legfontosabb a segített személy megértése. mire van szüksége. Az empatikus segítő tehát hagyja szabadon beszélni a személyt. magam sem tudok elmélyülni a válaszban. és bár érdeklődést fejeznek ki.10 13 . empatikus kapcsolódásokkal. Nem kérdezősködik. nem ad tanácsot. a mimikában. vagy alig tudatos. Az empatikus segítő hagyja az egyént szabadon beszélni. több kell. A német iskola az empátiás viselkedésnek a visszajelző. megértett tartalmakat megfelelő nyelvi formába öltse. Amikor rendszeresen. a beszélgetés során azonban felszínre kerülnek. hiszen a szenvedés gyökere nem a problémában magában van. és képes voltam teljesen belépni az ő világába. A megértésben az empátia a legfontosabb. mert a segítő olyan mozzanatokra utal. Mindent szeretnék megtudni – és semmit sem tudok meg igazán Daniról. szemben az igazi. hogy a beszélgetés puszta ventillációra redukálódjon. A visszatükrözés során az egyén önmagáról szerzett ismeretei kibővülnek. Tringer az emocionális élmények verbalizációjáról beszél. Ha azonban nem akarjuk. Empátiánk segítségével láthatóvá válik. hogy a felfogott. ami a szemkontaktusban. nem kritizál. érdekel a mondandód. Megtapasztalom az ilyen találkozások felszínességét. és lehetőleg optimálisan alakítani. mert így lehet belülről.10 Rogers ellene volt minden befolyásolásnak. A terapeuta aktív törekvése. A Hospice Házban tett ritkább látogatásai alkalmával azonban kérdéseket teszek fel. és ráhangolódik az illető közléseire. a testbeszédben megnyilvánult: figyelek rád. hogy a számunkra kézenfekvő megoldások miért elképzelhetetlenek a bajban lévő számára. ami a segített számára rejtett. Ezek a kérdések saját kíváncsiságom kielégítését szolgálják.”10 A segítő a segítettre szorítkozik. Azt vallotta. aki magából kiindulva alkothatja meg jövőjét. a segített személy látószögéből elképzelni a helyzetet. hanem a viszonyulásban valamilyen változás létrehozása. ha kellő idő áll rendelkezésemre. Nem gyűjt információkat. legjobban a személy tudja. tükröző oldalát hangsúlyozza. ő az. az átélésben. hogy akkor tudok inkább megfelelni ezeknek az elveknek. A terápia sikeressége nem kis részben ezen a verbalizációs mozzanaton múlik. mert további kérdések tolakodnak a fejemben. Ezért a segítés módja nem magának a problémának a megoldása. csak a feltételeket kell megteremteni. folytasd bátran. „Mint ahogy a növényre is nyugodtan rá lehet bízni a fejlődést és növekedést. akkor volt türelmem figyelmesen hallgatni őt. az ő belső megismerő folyamataira és nem kívülről felépített rendszerre épít. a kliens belső élményvilágát igyekszik követni és az önfeltárási folyamatot előmozdítani verbalizációval és visszatükrözéssel. Megfigyeltem. ám szelektív megerősítő hatása következtében mégis a segítő adja meg a folyamat általános vezérfolyamát.

Kongruencia A kongruens segítő őszinte. empátiás megértéssel. és az ennek kapcsán kialakult beszélgetés a félelemről lehetőséget adtak a látens szorongás felismerésére. a fejtartásom. Hitelességét az adja. de feltétlen tudni kell. Amikor Dani időnként megbetegedett: lázas lett. nem is annyira verbális közléseinkben. Gyakran mesélte el rémálmait. felfogott közlést magunk is rendezzük. vagy csak kevéssé? Verbalizációval. Ezzel a strukturálással segítjük a benne kavargó. szíve hevesen vert. megragadására. 14 . és elfogadással. ami az önfeltárást segíti. Ha nem tudatos és célirányos a terelés. amikor a töretlen figyelmünkről biztosítjuk partnerünket. Minthogy a segítés lényegi eleme a segítő személy tudatossága és célirányossága – a segített személy belső élményvilágára alapozva – a szakértő visszajelzés hiánya nem segíti elő a terápiás folyamatot. ill. akkor nagy valószínűséggel hibás a terápiás munka. Viola Dioszeghy tanulmányát ismertetve bemutatja a félreértések mibenlétét. gesztusainkban. majd így feldolgozva jelezzük vissza. strukturáljuk. hogy mennyi zavart okoz a nondirektivitás fogalma. És hogyan nem tudtam segíteni. Visszajelzéseimben abban próbáltam segítséget nyújtani. amelyet csak most tanulok. „Elkerülhetetlen a befolyásolás. az álmokon túlmutató szimbolikus üzeneteket is. Az álmok elemzése. Ez az a tudatosság. megemelkedett a vérnyomása.10 Végül a visszajelzés legmagasabb szintje. A visszajelzés magasabb szintje. hanem megnyilvánulásainkban. rejtett utakon „nondirektíven” is számtalan információt közlünk. A kongruencia pozitívan hat a beszélőre – csakúgy. a mimikám. sokszor szenvedést okozó érzelmek feldolgozását. Buda Béla „Végleg el kell búcsúzni a „nondirektív” jelzőtől!” című tanulmányában arra hívja fel a figyelmet. hiteles. nem is kell ezért küzdeni ellene. valamint belső állapotával. és számos egyéb tünet keserítette életét. melyeknek ereje még napvilágban is vad erővel idézte fel az éjszaka rettenetét. Ez nem mindig volt felismerhető. milyen irányba viszi a terapeuta a pácienst. A segítő kapcsolatban nem elég egy belső elfogadás. annak viselkedésünkben tükröződnie kell. teljes figyelemmel. a személytelen közlések leválasztása a személyestől. hogy minden megnyilvánulása összhangban van azzal. visszatükrözéssel. az általános közérzeti problémákon túl előjött halálfélelme is. mint a feltétel nélküli elfogadás – és további őszinte megnyilatkozások lehetőségét teremti meg. hiszen koncentrált figyelmem segítségemre volt ebben. bár Dani a segítségem nélkül is tökéletesen tájékozódott az álmok rejtjeles világában. a klienst. metakommunikatív módon is a figyelmet tükrözte viselkedésem: a tekintetváltásaink. a bólogatásaim. hogy Dani felismerje az általános összefüggéseket.Hogyan tudtam segíteni az önfeltárási folyamatot? Jelenléttel. Ez azonban csak egy lépéssel több a reagálás elemi szintjénél. de álmai vallottak erről. Danival való beszélgetések alkalmával többnyire sikerült a figyelmemet rá összpontosítanom és ilyenkor ezzel összhangba került a viselkedésem is. fulladási rohamok kínozták. amikor az elhangzottakat általános összefüggésbe állítjuk.”11 A verbalizáció segítségével az empatikusan megértett. és a testtartásom. A tükrözésnek ezt a szintjét a későbbiekben még képes voltam valamennyire elsajátítani. amit mond. A kommunikációelmélet alaptétele szerint lehetetlen nem kommunikálni.

− No. semmit nem aludtam. már amennyire férfiak ezek. Munkámat ugyan magam osztom be. hiszen ez nem jelent több időt. mint határozott válaszokat adni. belehelyezkedésnek köszönhetően. Ehhez a csodához szólj hozzá! Menj az ablakhoz. Ám ezen a teljességen rést ütött a korlátok felállításában való gyengeségem. − Itt ülök két férfi közt. különös tekintettel az egyébként is gyanakvó. hát sehogy. A segítő kapcsolat legnehezebb pontja számomra a határok betartása. a valóban gyönyörű hegyeket. − Hol vagy? − Pécsett. Elnyertem a bizalmát. ha nem beszélek kötetlen munkaidőről. Felmerült bennem. rugalmas. hogy ne meneküljek hazugságba. Ő persze nem igazán érzi át. Ugyanakkor mennyivel egyszerűbb főnökre hivatkozni. vagy este. a nem-et mondani tudás volt. Aztán mégis sikerülhetett az átélés. Könnyebb. Hogy aludtam. Magdi. de nem érdemes. Úgy érzem. Ugyanakkor mégsem. éppen így válhattam hiteles személlyé számára. összeomlana alattam a talaj. hogy kérlelni kezd? − Menj az ablakhoz. Ez a tény meglepetésként ért és önvizsgálatra késztetett. védelmi bástyákat kell építenem. hogyan vészelte át az éjszakát? Felhívtam. hivatalos munkaidőre. Semmi szükség nem lenne a hazugságra. Danival való kapcsolatunkat alapvetően meghatározta kongruens viselkedésem. gyere ide hozzám. Gyurival Visegrádra utaztunk. Meg hát amúgy is. ugye? Zavartan bámultam a Dunakanyar panorámáját. akkor sem könnyen. mert ha te becsapnál. a családi életünkbe való beszűrődése ellen. mert váratlanul potyogni kezdenek a könnyei az ölébe: − Annyit csalódtam már. Többször gondoltam Danira. hogy nem csak önmagunkkal vagyunk összhangban. nem élhetek vissza vele. megmutatja naplóját. − Igen. Én azonban kizárólag délután fél kettő és fél négy között tudom szabaddá tenni magam. vajon a tegnapi kétségbeejtő hír után hogy van. hanem a beszélővel is. Képtelenségem a lágy. nagyon szép – dadogtam. mert nem akarok hazugságot csempészni a kapcsolatba. csak más időbeosztást. Félek talán. Ittasnak tűnt. Ügyetlenül és zavartan tébláboltam a korlátlan segíteni vágyás és az ésszerű határok meghúzása között. a sikeres empátiának. mégis megtettem. hogy bármikor mehetek. az borzalmas lenne. honnan látom? A bizalomról beszél Dani: − Még most is bizalmatlan vagyok egy kicsit. hogy hogyan kell belegyömöszölnöm az életembe a találkozásainkat. hogy jobb. egyre inkább feltárja minden titkát. Jesszusom. ez nem lehet. úgy látszik már rutinosan hazudok. Nos. − Gyönyörűek a hegyek. Ott állsz már? − Igen. el sem tudom képzelni. Védtem magam és a családomat a segítő kapcsolat parttalanná válása. nem? Csodálatos a kilátás. elutaztam. kivagyok. Szeretlek. bizalmatlan természetére. gyakran mondja. ezt nem tudom elgondolni sem. − Nem tudok menni. a szomszéd utcából is mondhatnék nemet.Rogers a kongruenciát úgy is érti. Nem. Néha egyszerűbbnek tűnt hazugságba menekülni. ehhez a csodához szólj hozzá. délelőtt is. ebben a korban már önmagam számára fontos. Tétováztam. de a gyerekek kérlelhetetlen rendbe sorolnak. honnan van ez. ám mégis határozott keretek megtartása dolgában tőlem idegen és méltatlan helyzetekbe sodort. annyian becsaptak… 15 . kész vagyok.

Amikor például következetesen a homoszexuális szót használtam. csak szórakozott vagyok. vagy semmilyen módon nem éltem a segítésnek ezzel a lehetőségével. amellett. a becsapott kamaszt. a megcsalt férfiút. Konkrétság Mindkét részről célszerű. amely utalásokként jelennek meg a beszédfordulatokban. Én is sajnálom őt. és semmi különösre nem gondolok. egyúttal kifejeződésévé is vált. amely tartalmazza az ismert szóhasználatot. kibámulok a kerten túlra. Csak néha nem figyelek. Amikor ilyet tapasztaltam. egyéni sajátosságokat.Siratja szomorú múltjában a becsapott kisfiút. hogy figyelmeztessen a számára rosszul csengő kifejezések korrigálására. de Dani nem reklamál. A segítő beszélgetések nyelvezete Nyelvhasználat Egy kapcsolatban óhatatlanul létrejön egy csakis a szereplőkre jellemző nyelv. Soha nem foglak becsapni. vagy súlyosbíthatja a meglévő önértékelési zavarokat. zavarban vagyok. és néha fogalmam sincs. A feltétel nélküli elfogadás elvének is árthat. mi az az empátia. az utcára. Dani – gondolom. egy pillanatra sikerül átélnem csalódásainak végtelen sorát. a saját nyelvhasználatunkat ehhez igazítjuk. Elképzelem a közönyös arcomat és elszégyellem magam. Sajnálja magát. vagy pedig ritka más esetekben frusztrációm 16 . Leleplezve érzem magam. rám néz. néha érzéketlen vagyok.10 Danival való kapcsolatunkban kialakult kettőnk közös nyelve. értékes lehet. Konfrontáció Ügyesen. Kellő körültekintés nélküli konfrontáció azonban árthat. most mit tegyek vele. Dani kifejezte rosszallását a szóval kapcsolatban és javasolta helyette a meleg szó használatát. Daniban volt annyi bátorság. vagy más módon tereltem a konkrétság felé. hogy segíti a magam eligazodását a közölt mondanivalóban. és a visszatükrözések során adott jelzésekben is világosságra törekedtem. Az ilyen ráhatás. kértem. Dani felpillant.10 Az én magatartásom a két véglet között mozgott. együtt érzek a síró emberrel. a nyelvi fordulatokat és a kapcsolat történetét. remélhetőleg a nyelvi szerkezet rendeződésével emocionális hatásfokkal is bírt Dani számára. amely hozzájárult a kapcsolat intimitásához. Kölcsönösen átvesszük a másik szófordulatait. és néha elveszett a részletekben. hogy mondjon példát. nem tudtam visszajelezni ezt. A segítőnek feladata is a segített személy nyelvi adottságaihoz való idomulás. bár világosan felismertem az ellentmondásokat. kisebbrendűségi érzéseket hozhat felszínre. Ha mégsem sikerült tökéletesen az alkalmazkodásom. hogyan vigasztalhatom meg? Aztán hirtelen már nem vagyok jelen. Dani beszámolói időnként homályosak voltak számomra. Ugyanígy. Ha felmértük az illető által használt fogalmakat. inkongruenciájára. magam sem használtam homályos és bonyolult nyelvezetet. óvatosan konfrontálni a segített személyt a megnyilatkozásaiban megmutatkozó ellentmondásosságra.

Távozásakor derült ki a félreértés: esze ágában sem volt sürgetni engem. Danival 11 órát beszéltünk meg a Hospice Házban. hogy arcsérülése miatt kint vár rám valahol. hívom! – mérgeskedtem. Figyelemreméltó. hogy én képes vagyok hirtelen repülőgéppé alakítani a kocsimat. indulatok által vezérelve és a segítés halvány szándéka nélkül próbáltam megértetni Danival viselkedésének – számomra elfogadhatatlan voltát. Végül személyesen vittem el Danit kocsival az ország szinte legtávolabbi pontjára egy eldugott kis faluba. később a megtalált húgának. Szintén aktív segítés volt. hogy lényeges változást hozna Dani érzelmi életében. útban a Hospice Ház felé. A segítés aktív módja Hittem abban. hogy ne jöjjön előbb. akkor a segítés más hangsúlyt kapott. hogy Dani. hogy zaklat engem. hogy Dani számára szinte egyetlen személy vagyok. szerveztük a találkozót. Kértem. Segédkezik a döntések előkészítésében − természetesen nem a kliens helyett – és segít eljutni a probléma megfogalmazásától az alternatívák végiggondolásán keresztül a döntésig. súlyos betegsége ellenére szerencsés esetben megélhet még hosszú éveket. Megérkezésem után jól leteremtettem Danit. akihez bármikor bizalommal fordulhat. mert fogadóórán leszek. hogy ő ott van fél órával előbb. hogy Dani kint vár már rám és azt kéri. Ezt a segítő szerepében találtuk meg. Ebben aktívan is részt vettem. hogy ekkor Dani nem volt képes megvédeni magát. Amikor pedig felismertem. növeli kiszolgáltatottságát. bűntudata. Amikor megtudtam. Nem. célokat. Rendkívül lassú léptekkel − szinte helyben járva és azt feltételezve. A személyközpontú terápia sem nélkülözi a segítő aktív részvételét a segített számára megfelelő alternatívák kidolgozásában. Ennek a folyamatnak előmozdításában a terapeuta aktívan részt vehet. a családjával való kapcsolatfelvétel. Átértékelődtek a célok. csak szégyent érzett amiatt. közösen telefonáltunk önkormányzatokhoz. kisfiam tanítónőjével találkozom. mert nem akarja magát mutogatni.. aki csak zavartan szégyenkezett. és ez függő helyzetbe hozza őt. Dühös lettem: attól. amikor megkérdeztem. számomra pedig kényelmetlen. de terelgettem Danit a családdal való találkozás felé. irányított beszélgetéssel próbáltam megoldást találni Danival közösen. melyet a hajléktalan szálló lakói között gyakorolhat. az nem jelenti azt. Bár számtalan esetben igenis képes volt önérvényesítésre. majd igenlő válaszára reagálva megajándékoztam két füzettel. hívott a betegkoordinátor. évtizedek állnak Dani rendelkezésére –. nem érez-e kedvet napló írásához. pusztán arra akart figyelmeztetni. hívjam fel.10 17 . a helyzetben fellépő önértékelési zavara meggátolta azt. és beszélgetéseink alkalmával közösen próbáltuk megtalálni a Dani életébe elégedettséget hozó feladatokat. ezúttal (számomra) indokolatlan szégyenérzete. és tollal.eredményeképpen. Fél 11-kor azonban.

valami arra késztetett.A fentebb felsorolt aktív segítségeim Danival közös erőfeszítések voltak. kiegészítő jövedelem. profi. nézelődj. ahelyett. Danival való kapcsolatomban azonban mégis megtörtént az önfeltárás. az évek hosszú során keresztül egyetlen betegnek sem említettem. és együtt telefonálhatnánk… − Jó. ezt csak te tudod megoldani… − Vehetnénk újságot. de azért kérdezősködj. Csak annyit legalább. milyen lehetőségek adódnak a helyzet javítására: segélyek. Ezt a tartózkodó magatartást sikeresen elsajátítottam a hospice szolgálatban eltöltött évek alatt. Odaadtam Daninak írásaimat. és a függőség növekedését eredményezheti. míg az általam kínált megoldás önbizalma csökkenését. közösen megnézhetnénk. Ugyanígy a kis rokkantnyugdíja miatti nélkülözést azon a módon próbáltam megoldani. a szociális munkás nem segít. tevékeny életet akar élni. véleményeim általában nem kaptak szerepet beszélgetéseinkben. Előfordultak azonban olyan helyzetek. Ideje lenne elbúcsúznom. én is voltam beteg. hogy mondjak magamról pár bizalmas szót. nem úgy. s amely deviancia Dani fiatalkori magatartására is jellemző volt. és így tovább. Neked kell keresni. hogy ne gyógyuljon meg. szponzorálás. de hogy én miért nem? Én miért nem? Néhány találkozással később tehát odaadtam a betegségemről szóló könyvet is Daninak. nem kívánom. heti két délutánom helyett hol tartok már! Meg is mondom neki. maga meggyógyult! Én meg nem! Ilyenkor olyan irigy vagyok. annyi ismerősöd van. ha nem is a beszélgetéseinkben. amely betegségemről és gyógyulásomról szólt. meg hogy miért kezdtem ezt a munkát. 18 . Az énbevonás hibái Saját életem részletei. hogy valamikor én is voltam súlyos beteg. a csudába! Mit magamra nem vállalnék. le vagyok százalékolva. amint odaérek… − Nem jó. Magdi. Nincs nekem erre időm. már nyolc éve. amely kamaszkorának kilengéseit tartalmazta. mégis úgy látom. hogy a csudába keressek munkát. Ez önerejébe vetett hitének növekedéséhez vezetett volna. valamint nagylányom írása. Bár végül Dani találta meg a hirdetést és közösen telefonáltunk. te biztosan tudsz valami céget. Mások számára az sem volt tudható. én nem is vállalhatok hivatalosan munkát. Biztatására ezt aztán további írások követték: egy betegekkel való kommunikációról szóló tanulmány. Annyira jól van. mit tehetnék? Hívom a Hospice Házat. amikor helyette oldottam meg lényeges kérdéseket. talán az sem ártana. most jövök rá. hogy munkát akar vállalni. rák. felelősséget vállal a munkájáért. Ezúttal azonban mindjárt az első találkozásunk végén. tapasztalataim. Nyomja a vállamat ez az újabb csomag. felmegyek az Internetre. Vásárolok Expresst. hogy magam vittem neki rendszeresen élelmiszerkiegészítést. operáció… . nem tudnának egy állást Daninak? − Nem. sehol semmi. hogy feltérképezze. amikor Dani kikísért. ha néhány szót mondanék magamról. amúgy ne törd magad. Imád takarítani.Hát látja. hogy önkéntes segítő vagyok. hogy abban segítettem volna. nem a megfelelő módon nyújtottam segítséget. Kilenc éve megjelent szubjektív naplómat. amely fecsegő módon vallott szerzőjéről. Legyek szíves keressek neki állást. ez a szálló szociális munkásának a feladata. Ezt a segítő kapcsolat legsúlyosabb hibájaként értékelem. Ó.

bár kétségtelen. Hamar világossá vált számomra. szükségletei alapján bizonyos mértékig és megfelelő mérlegelés után megengedett. később mélyült. hiszen én is belülről éltem át a halállal szembeni fenyegetettséget. hogy ebben a kapcsolatban veszélyes vizekre evezek. mintha egy unatkozó. hogy az irány ismeretében a kérdéseim által a fejlődés kirajzolódjon. nem találtam magyarázatot. ami mérföldekkel közelebb dobott bennünket egymáshoz. amikor a beteg kérésére mi magunk mesélünk életünkről: ez azonban csak a bevezető. ezért örömmel fogadtam a szupervízori segítséget. Számtalan egyéb támasznyújtás mellett még egyik legfontosabb segítség a terápiás szemlélet tudatosítása volt. További segítséget jelentett szupervízorom részéről a figyelmem ráirányítása a Dani felől felém irányuló kontrollra. és örömében felkiáltott. amikor aktív erőfeszítéseim ellenére sem jutottunk el az önfeltárás magasabb fokáig. Ez a folyamat azonban nem egy töretlenül felfelé ívelő vonal.Elolvasta a könyvemet. azonnal megnyilvánuló „aha” élmények nélkül. kalandvágyó háziasszony látogatná. önkép Dani beszélgetéseink alkalmával egyre bátrabban fejezte ki belső élményeit: érzéseit. voltak beszélgetések. a bátorság keresése az életút áttekintése érdekében. Saját szerepem definiálása nagy előrelépést jelentett. Útmutatást kaptam arra nézve is. Szupervízori segítség Danit megszeretnem egy pillanat műve volt. megtakarítottunk több találkozásnyi időt. amikor megrendítő mélységek tárultak fel. hangulatait. Önfeltárás. Voltak találkozások. hiszen már-már veszélybe került a személyes szféra is. amikor Dani érzéseinek elemzése során számára váratlan felismeréshez jutott.12 Az írások intimitása azonban túl volt ezen a határon. így Dani öntudatlanul képes volt hatást gyakorolva rám előnyökhöz jutni. így az első és legfontosabb kérdés éppen ennek a túlzott bevonódásnak a kezelése volt. hanem eseteinek megbeszélésén keresztül segítsem. Dani sokat megtudott rólam. hogy részemről rendkívül szűkszavúan. Találkozásainkkor a könyvélmények következtében szó került rólam is. szétfolyóbb és differenciálatlan volt kifejezésmódja. és a családomról.10 Polcz Alaine egy tanulmányában „szerepmegfordításnak” nevezi. inkább Dani elemezte az olvasottakat. A segítő kapcsolatban bizonyos rokonszenv megléte elengedhetetlen feltétel. ám történetünk elemei változékonyak. Dani állapotromlására adott reakcióim az objektivitás kárára tolódtak el. hogy a megszokottól eltérő viselkedésemmel veszélyeztessem a segítő kapcsolatot. és sok esetben új felismerésekhez jutott érzelmeinek rendezése és kifejezése által. Beszélgetéseink legfelemelőbb pillanatai pedig azok voltak. és voltak beszélgetések. Kezdetben homályosabb. 19 . elemzővé vált. Hogy vajon mi késztetett arra. A segítő kapcsolatban az önfeltárás a segített személy aktuális igénye. hogy így mégis más. amikor nem jutottunk túl a ventilláció megkönnyebbítő aktusán. A személyes bevonódás túlzott mértéke azonban akadályozhatja a segítő folyamatot. hogy Dani segítő szerepét ne direkt tanácsokkal. indulatait. Hosszú távon felismerhető a fejlődés. „Áldozati szerep” és „anya szerep” vállalásával akár hajlandó lettem volna feláldozni a nyári közös családi utazásunkat is. Elmondta.

azóta kétségbeesett és érzékeny. nincs ereje védekezni. önkép gazdagodása a mélyben láthatatlanul zajló folyamatokban lassan. amúgy is mennyi baja van. Tudatosan alkalmazni a verbalizációt. 20 . hogy meg fog halni. csak jót gondol a halálról. különben is. elege volt abból is. csak csendre vágyik. de hát azért mégis csak egy ismeretlenbe lép az ember. nem bírja ezeket a bántásokat. − Jobb is így. nem kell. Iszonyúan elszállt az ereje. A monológ dialógussá tevése aktív erőfeszítést igényelt volna tőlem. gyenge már. levegőt sem kap. A korrekció feltétele az önfeltárás. Hallgatom. nem kap levegőt. de ez a menetelés. nagyon gyenge lett. és az út odáig. Nagyon fél. Miért nem működött az empátiás segítség: Dani által közölt kétségbeejtő hír felfogása. akkor az ugyancsak Rogers által javasolt kongruens viselkedés szerint. beismerni tehetetlenségünket? Csak jelenlétem. jó volt. És akkor egy ilyen durva bántás. hanem egyáltalán. és megállíthatatlan a további romlás is. de mondanivalóm híján van minden bölcsességnek. Másnap a kórházban visszatér a beszélgetésünkre: az életemet mentetted meg! − Én? Hiszen csak semmitmondó vigasztalásokat tudtam mondani. Délután zokogva telefonált Dani. így nem jöhet létre korrekció sem. kiszáll. beteg és retteg. és végtelenül tanácstalan vagyok. nem kér több kezelést. strukturált anyag visszajelentése. iszonyú. ne menjek holnap látogatni. Elege van. Szép volt. Retteg. Beszédváltás. hogy rossz lesz. erőtlen. de az érzéketlen monologizálás csak kezdetben és később krízishelyzetben volt jellemző rá. nem. amikor Danival valami rossz hírt közöltek és én ott ültem mellette szótlanul? Elő lehetett volna venni a személyközpontú terápia alapján tanultakat. Ez gyógyíthatatlan. halálosan retteg. jobb már − kesergett. Vajon miért nem működött tudatosságom. hogy az önismeret bővülése.10 Dani ugyan nagybeszédű. ventilláció A dialógust nélkülöző beszédfolyam átmeneti megkönnyebbülést eredményezhet ugyan. ami Danit a telefonhoz kergette. Kaposi szarkóma a neve az újabb rémségnek. Mélyen átérzem elkeseredését. de nem tudom hogyan segíthetnék. ami elkezdődött. hogy erősnek mutassa magát. Sikerült is valamennyire megnyugodnia a ventilláció eredményeként.„Ezért szeretek veled beszélgetni. együttérzésem és meghallgatni tudásom segített – már amennyire segített. itt hagyja a kórházat a fenébe. hogy ezzel is segítsem a benne dúló kaotikus érzelmek feldolgozását? Vagy ha ez nem megy. Szerencsére félre tudtam tenni a feladatomat. de hogy ennyire! Elege van. megértése után a magam által rendezett. és amióta tudja. mert megbántotta egy ápolónő. Rendben. ez a sértés teljesen leszívta az energiáját. Nagy baj esetén mindketten tehetetlenek voltunk. és feléje tudtam fordulni teljes jelenlétemmel. hogy lukak vannak a tüdején. gyenge. hát miért kell belerúgni még. fájdalmai vannak. amely csak dialógikus feltételek mellett lehetséges. elege van. elmegy. de folyamatosan történik. mert annyi mindent megtudok magamról!” Remélem azonban. Nincs ereje az élethez sem. erre azonban csak kisebb probléma esetén voltam képes. sem én nem tudtam őt befolyásolni. sem ő nem tudott továbblépni. nemcsak a kórházba. de mivel a visszajelzésekre érzéketlen. Néha-néha megszólalok. egy haldoklóval. tudta. Nem erős. elmegy a kórházból. elég volt.

Áramlottak a szobájába a szállótársak. A játszótéren várt. ezer itt az országban és milliók a világban… Akik meg lekésték. de nem én! Lekéstem!” − Nehéz. hogy feltalálták az AIDS ellenszerét. meghallgattál! Tudod mit jelent ez? Valójában megmentetted az életem. heteken át. akinek kipanaszoljam magam. − Mert örülök én. mert amilyen állapotban voltam… Az. már a folyosón elered a szava. ragyogó arccal. akkor 6-8 hónap maximum. modellkövetés 21 . amikor csengett a telefonom. ha nincs. vége. Kiengedtem a gőzt. Ma alig hogy hazaértem. hogy a sivatagban vagy. csak egy dolgot reméltem. ha nincs fertőzés. meggyógyulnak az ismerőseim. Ennyi volt a segítséged. kibírod kilométereken át. és én fel tudlak hívni. Ismét és ismét ki kellett mondania: „De nem nekem. nagyon nehéz − mondja. van kihez forduljak. hogy nem következik be az életemben. Visszanyeli. meggyógyul Olga barátnőm. mint a szelep kiengedése a kuktán. az felbecsülhetetlen értékű. behívták az én kezelőorvosomat. és megtelik a szeme könnyel. az otthoni gyógyszerek beállításától. rettegek. azok elhullnak sorban. feldúlt a hangja: − Emlékszel.− Meghallgattál Magdi. ezzel együtt kell neki ez a betegség. elviselhetetlen feszültség szállt el az éterbe. Gyere. Nagyon félek. hogy tényleg baj van. azzal nem tudnak már mit kezdeni. ennyi történt. együtt éreztél velem. most azonnal! Éreztem. Kész. tudod. Hallgattad tegnap a híreket? Óránként bejelentették. meg hitem szerint nem is úgy működik ez a túlvilág. Nem voltál türelmetlen. − Meg tudod fogalmazni. már nyújtod a karod. Bár nem tartom magam rossz embernek. nagy dolog ez. Gondoltam meg kellene ölelnem. többet érne minden szónál. hogy ne éljem meg. mint én. rohantam hozzá. de most sem tud mást mondani. Tőle aztán hallhattam. − Tényleg. De csoda ez? Jézus is félt. de persze nem tudtam. Nehéz. Dani segítő attitűdje. összerogysz. Aki polirezisztens a gyógyszerekre. Meghalni úgy. nem kevesebb és nem több. akikben én tartottam a lelket. mint amit tegnap mondott. Mégis félek. és vissza tudtam menni a szobámba lefeküdni. egy lehetetlen színű új öltönyben. Éjszaka még a TV-ben egy beszélgetést is láttam. Az a hatalmas. megértettél. hogy odaadtad a telefonszámodat. Meggyógyítják a gyerekeket. ha egyáltalán szükség lenne utána bármire is. éppen teríteni kezdtem a gyerekeknek. neki is kétségei voltak: „Miért hagytál el engem?” Danit a konyhában találom. csak egyet kértem. konkrétan mitől félsz? – kérdeztem. amit úgy is tudtam. már látod a vizet. amikor már ott vagy a folyónál karnyújtásnyira. elkezdődött a visszaszámlálás. Bármilyen kis fertőzés azonnal végzetes lehet. napokon. van kinek elpanaszoljam a keservemet. Az orvos szerint. és akkor. összeszedi magát. akkor összetörök a kórházban néhány dolgot. hogy az ujjad vége belelóg a vízbe. Olyan. viharosan távozok. kurvára nehéz! A megnevezhetetlen színű öltönyre potyogtak a könnyei. Az immunrendszere nulla. Csak hát nehéz. mitől is? Hát… az ítélettől. Bicegünk törött lábával a szobájába. meghalsz úgy. Azt mondta. ezzel elzárom magam a további kezelésektől. érzem. már érzed a szádban az életedet megmentő vizet. És te rendelkezésre álltál. az eredmények után érdeklődött Dani. és az a sok száz. és akkor nem bírod tovább. a színész srác. Most is velem van az Isten. hogy nem nekem találták fel. rettenetesen fél. Az orvossal beszéltek telefonon. − Rohadt dolog ez Magdi. Dani hangja kétségbeesetten sikoltott bele a telefonba.

Világos és pontos diagnózist állított fel a „segítő beszélgetésről”. velük nem parolázott. de az alábbi beszámolója bizonyítja. hogy elhagyta őt a barátnője. Találkozásunkkor mindkét kazettát átadta. amellett felvillant valamit humorából is. nem vagyok én lelki segélyszolgálat. megbeszéljük a dolgomat. és saját maga ventillálásaként egy másik kazettára mondta a fiúnak szánt közléseit. ez meg mi volt? Mit károghatott az a fiú. de hatvannak nézett ki. − Be szeretnék mutatkozni: Kovács János vagyok. A szálló elesettjei pedig egymásnak adták a kilincset Dani szobája előtt. Az orvosok megkönnyebbülve adták át helyüket egy-egy beteg mellett. Elborzadt saját segítő viszonyulásán. hogy kisgyermekkorában anyja megégette a kezét. Közösen átbeszéltük. néztük a TV-t. de már esnél be az ajtómon. örült hogy támogatást nyújthat az embereknek. A kórházban különösen kibontakoztathatta segítő képességeit. mint segítő valóban értékelhetetlen volt: meg sem hallgatta a fiút. Mivel akkoriban kapta a diktafont tőlem. hogy nem célja. 19 éves. Teljességgel képtelen volt a figyelemre. − Én vagyok. Erről időnként büszkén vallott. és az a kérdésem… − Ne ugorj te csak sehova. Tolnai Danit keresi. Egy óra múlva Ferikénél üldögéltünk. aztán már pucol is ki a szobából. Értelmet talált ebben a szerepben. egy teljesen lelakott alak. félre vagy informálva. ő meg elmorogja a nevét. Egy éjszaka egy síró fiatal fiú kopogtatott az ajtaján. sejtelmem sincs. Azt mondja. empátiára. és ő fogadta őket a leglehetetlenebb időpontokban is. ha tehetetlenek voltak reményvesztettségük láttán. hiszen a sorstársak között ő rendelkezett talán a legtöbb belső erővel és életigenléssel. Egy seregnyi fiatal jött az emeletre. folyamatosan ő beszélt. szokása volt mindent felvenni. Bejött egy új pasas. Kapcsolatunk előrehaladtával Dani segítő szerepe egyre meghatározóbb lett. Érted ezt? Csak összenéztünk. szúrtam magam. Dani. vagy negyven éves volt. aki igyekezett megvigasztalni őt. tanácsokat osztogatott és önmagával példálózott. A fiatal fiú eredetileg arról panaszkodott. A szálló elviselhetetlen most. ezért mintegy jóvátéve vétkét. magyaráz nekem hosszan. Nyújtja a kezét. majd azt mondja határozottan: − Este még beugrok hozzád. és mintegy továbbadta. Daninak azonban nem kellett a hibáira felhívnom a figyelmét. A többiek meg ott maradtak kinyújtott kézzel. de azért a történet sejtet valamit. Daninak ez az eset sok 22 . így a beszélgetésnek is nyoma maradt. mert önmaga volt legjobb kritikusa önmagának. hogy önmagát. Elmesélte. Béla is ott volt. Nyújtom én is. még be sem mutatkoztál. Danit felzaklatta a beszélgetés – rárímelt saját soha fel nem dolgozott története − ezért hajnali három órakor a játszótérre ment.Dani segítő affinitása már a kapcsolatunk kezdetekor megmutatkozott. mondták. Tudod. ahol meghallgatta a felvételt. elemeztük a segítő beszélgetést. Példa volt számára a segítő hivatás. Egyik fiú. úgy próbálta becsületre nevelni. majd amikor meghallgattam. amit kapott. Órákig kesergett Daninak. meg aztán különben is. hozzád lehet menni a problémákkal. de valójában anyja által mindig is nélkülözött szeretete okozta vigasztalan gyászát. mint önzetlen segítőt tüntesse fel. kizárólag egy Tolnai Daninak akarta elhabogni a nevét ez az alkoholista alak. alaposan megvitattuk. drogos voltam.

amiből az alábbi írások születtek: Mikor sírnak a vállamon. aminek az lett az eredménye. Viszont néhány nap múlva azt tapasztaltam. és hosszú percekig csak a figyelmét nyújtani az érzelmi válságban lévő embernek. Kimondottan jólesett. szorongó emberrel osztozom meg. Furcsa kettőség van bennem. Szeretem. hogy erősek. de szeretem őket. szeretem. ma már pontosan tudom. szeretni kell. Kijöttem a kórházból és rögtön abba is hagytam az ötféle nyugtató szedését. mert ezt a . Segítő szerepéről így ír naplójában: Két napja ápolom a szomszéd lelkét. ettől működik. amiért csak azért nincs lelkiismeret furdalásom. akinek a saját problémája ugyanolyan fontos. úgy. Vagy nem? Az életem megerősítését ezek az emberek adják. hogy csendben maradhatok. hogy ez nekem kell. Nem tartom magam megváltónak. hogy segíthettem neki. Én azt szeretném. ahogy sírnak. szeretem. amíg élek. a kórházi személyzet előtte ajánlott neki. Szóval lassan már receptre is kapható leszek. amíg emlékeznek rá. szeretem. nem biztos. hogy mi a baja. akik körülvesznek. Szeretem az embereket. valahogy én is több lettem ez által. A gyengék a többek. hanem a soron következő panaszkodó. mégis egyfajta missziónak. lenne-e kedve kipróbálni a segítő helyzeteiben a hallgatás gyakorlását. hogy addig jussak az emberek eszébe. Lepattant a felesége. REFLEXIÓK Stigmatizáltnak lenni 23 . Mint később megtudtam. hogy tudatosan törekedtem volna rá. milyen „úgymond” önzetlenül segíteni egy emberen. És még meg is lopta! Most érzem igazán át. amikor megkérdeztem. Így van rá némi esélyem. amit jólrosszul csinálok. Nem vagyok képzett. egyszerűen csak szeretni. mint nekem az enyém. mint nekik. mindkettőnk épülésére. Egy színész addig színész. hogy gyengék. szeretem. ahogy nevetnek. szolgálatnak fogom fel. technikák nélkül. háromhavi házasság után. ahogy vannak. Legalább akkora szükségem van ezekre a beszélgetésekre. Dani elgondolkodott a kérdésen. Ez sosem könnyű. hogy napokig felfokozott állapotban voltam. Talán nagy szavaknak tűnnek az itt leírtak. hogy anélkül. mintha testileg-lelkileg ki lennék fosztva. Nem dolgom. Egy alkalommal. Szerintem valaki addig él. én mégsem érzem annak. Ki. mert a lehető legnagyobb természetességgel élem. nyer egy ilyen kapcsolatom? Én nyerek. III. A kórházban sikerült egy harminc éves srácot kirángatnom a depresszióból. így könnyebb. az elején egy-egy ilyen beszélgetés után teljesen üresnek éreztem magam. én profitálok a legtöbbet a dologból. amit talán tényleg érdemes átadni. amíg másoknak szükségük van rá. hogy átadjam énemnek azt a részét másoknak. hogy nagy változást hozott az ő laikus segítő hivatásában. ők is nyernek. Azért nem.profitot” nem tartom meg magamnak. amíg valakinek hiányzik.. Egy időben el lettem volna ragadtatva saját emberi nagyságomtól.tanulsággal szolgált és méltán remélhető. Szegény most tudta meg.

a „betegségelőny” privilégiumáról pedig teljesen Dani sem akar lemondani.”16 Azonban nem mindig. Úgy gondolom. az AIDS felszínre hozza halálfélelmünk legfontosabb tényezőit. minden helyzetben éri hátrányos megkülönböztetés Danit. „Mindig érdemes szembeszegülni azzal a folyamattal – bár olyan idős. miért kell még bökdösni is minket?! – kérdezett Dani engem. kérlelhetetlenül érvényesül – amelynek során a betegségek jelentésre tesznek szert (azaz az emberiség legmélyebb félelmeinek jelképévé válnak). sőt meghatározó személyisége a szálló életének. és ő képtelen a szokásos lelki erejével szembefordulni. de előnyökkel is bír. és ezáltal stigmatizálják a bennük szenvedőket. látta a TV-ben. hogy egyéb tulajdonságai milyen hatást tennének rájuk. A betegség nem csak kirekesztő. szenvedve. Betegségét is elfogadta lassan. A stigmának a különböző jegyei arra késztetik mindazokat. A nő valóban akart vele beszélni. és arcát. akik találkoznak a stigma viselőjével. konfliktusokkal terhelt életvitele ellenére megszerették őt. majd hányása miatt fél órára a mosdó foglya lett. Megtehetné még. besorolná a belső érésének oltárán felajánlott áldozatok közé. mint Krisztus a keresztjét. sorscsapásként robbant be a halál korábban nem tapasztalt visszaszorításának nyugalmába. A hajléktalan szálló lakói befogadták. széket kellett hozni neki. Cél. akit vártál. tehát megérdemli. reggel mégis kibuszozott Budaörsre az elkészült személyi igazolványért. Miért nem elég ennyi. − Halálraítéltek vagyunk. hogy mint egy lehetőséget az értékteremtésre. hanem homoszexuális kisebbséghez tartozóként hosszú évek alatt megtanulta vállalni magát. hogy a 24 . de sokan nevezik Isten büntetésének is. hogyan kapcsolódnak össze e „tiltott területek” (szexualitás és halál tabuja) korunk talán legfélelmetesebb betegségében. Dani mindezen lehetőségek közül egyikkel sem élt. hogy az illető beteg „maga kereste magának a bajt”. ráadásul elsősorban a homoszexualitás és a halál kérdését. de gondtalanul isznak a sörös üvegéből is.”15 Az AIDS járványra leggyakrabban alkalmazott metafóra a „pestis”. Elterjedt nézet. hogy a segített személy saját erőit aktiváljuk. és viselné tűrve. Függőség a kapcsolatban Minden segítő kapcsolatban arra kell törekedni. ő maga is erősen sajnálta meggondolatlanságát.Dani az előítéletek okozta támadások elől menekülve választhatna az elhárító mechanizmusok teljes választékából. és ezek révén hatékonyan csökkentjük az illető lehetőségeit az életben. A legkülönfélébb diszkriminációkkal élünk. mint egy ketrecbe zárt állat. ezzel segíthet másoknak. Egész éjjel rosszul volt. hogy erre én sem tudom a választ. ha úgy érzi. szeretné megkérni. az AIDS-ben. tekintet nélkül arra. amely a szexuális eltévelyedőkre. és úgy látszik. nevét adja. mint maga az emberiség. hogy hátat fordítsanak az illetőnek. hogy a támadás túl erős. A biztonsági őr odakurjantott az előadó nőnek: − Itt az az „éces”. sőt egyenesen a perverzekre sújt le. A kirekesztő félelem sem jellemző az itt élőkre. tartson előadást az iskolában a gyerekeknek. Sűrűn bocsánatot kértek a biztonsági őr miatt. vagy kitérni.13 vagy megvastagított bőrt növesztve. A segítségnyújtás lényege a segítség önmaga megsegítéséhez. Danival nemcsak kezet fognak. 14 „Érdekes megvizsgálni. teknőcpáncélja mögé rejtőzve lapulhatna. ülünk a siralomházban. E betegség. Előfordul azonban. akivel beszélni akarsz! A sorban állók hangosan méltatlankodtak: − Minek jön ide az ilyen! Dani rosszul lett. mely erősen ostromolja a szexualitás. tudva.

25 . mint vele óránként diskurálni. − Akkor jó éjszakát − búcsúzik leforrázva. De. 5-12 éves koráig. hogy ez a szeretet hétfőn. mint amiről az alábbi három részlet szól. azt megjegyzem. nem egy használati tárgy. Magdi? − Nem − mondom zavartan. félre tudok tenni. azt gondolom. Készülődöm a mentálhigiénés csoport maratoni foglalkozására. időbeli korlátozottságát és célhoz kötöttségét. Hospice munkámban azonban nem szoktam meg ezt a gondos tervezést. Éppen az önismereti foglalkozás kezdetekor hív megint. hogy tőlem független. furcsa mindez. Célszerű már kapcsolat kezdetén tisztázni a segítés mibenlétét. én pedig meg sem hallgatom. testvére. hogy van nekem más dolgom is. mert mintha Daniként érezném. Tanácstalan voltam. születésnapi ünneplés. nem is érek rá. ami Danié. Mélységes szégyenérzet tölt el. Este éppen a legmeghittebb családi együttlétbe csörög bele a hívása: − Te kerestél. később azonban elfáradtam. akkor nem meglepő. Otthon elsodornak a családi események. Ingerült hangon válaszolok: Nem tudlak most visszahívni. gesztusommal. meg neheztelek is. barátja. Nekilátok szétválogatni az érzelmek kupacát. Miért nincsenek kapcsolatai. Nem telefonálok egész nap. nagy nehezen egy év alatt eljutottunk oda. de kezdődik a csoport. És ha én a segítő munkámban nem törekedtem eléggé annak elérésére. És ha huzamos ideig minden kedden és csütörtökön Dani megtapasztal egy intenzív szeretetet. és a segítő kapcsolat konstruktív átértékelése nehézséget okozott. joggal remélheti. a barátnőm is kétségbeesetten hív. további érzéseket generálok benne. hogy a lányának gyomorrákot diagnosztizáltak. hogy hívjam vissza. Frusztrációm következtében elveszítem a türelmemet. hiszen Dani érző ember. hét órakor telefonál. anyai. Elmaradt a szerződéskötés is. egy hatalmas szülést élt át. aggódom is. szoros emberi. hogy bizalommal van irántam. egyhuzamban kiöntötte élete meghatározó szakaszát. Könnyebb nem hinnem neki. hiszen kapcsolatunkat mint laikus önkéntes segítő kezdtem. Éjjel megírta. dramatizálja a helyzetet. Miért én vagyok az egyetlen személy. de azért együtt örülök Danival. kétségbeesésében hív. azt füstölgöm magamban. hosszan mesél. bejöttem gyógyszerért. időmet és szeretetemet bőkezűen felajánlva. és csak fokozatosan indultam el a mentálhigiénés segítségnyújtás professzionálisabb szintje felé. nem érek rá. baráti kapcsolatai is kialakuljanak. akihez fordulhat ilyenkor. holott Dani érdeke fáradtságomtól függetlenül is ezt kívánta volna. Minden lépésemmel. szerdán. kér.növekvő belső önállósulás eredményeképpen fokozatosan csökkenjen a segítőtől való függőség. nem alkalmas! − A kórházban vagyok. igaz. Ülök a szétválogatott kupacaim fölött. mert a kapcsolat mindhalálig szól. szeretője. Katartikus élmény. azonban ha nem érek rá. aludni sem bírt. Ez rettenetes. hogy olyan helyzetek keletkeztek. Szombat reggel. Nagy bátorsággal vetettem bele magam a kapcsolatba. ami az enyém azt megtartom. de itt rossz hírek vannak… ezt szeretném elmondani – magyarázkodik Dani. Hívnám is. amit ha ráérek gondozok. most bajban van. és düh is. szombaton és vasárnap sem szűnik meg létezni. akit hívhat? Ezt most jól elszúrtam. bűntudat. minden szünetben őt kell vigasztalnom. Sokszor eszembe jut Dani. asszonyi. háziasszonyi teendőimet végzem sietve. pénteken.

hogy halálosan meg volt rémülve két napon keresztül. elkeseredett. nagyon ellustult. hogy valaki szőröstül-bőröstül elfogadja őt. hogy ő méltó a szeretetre. hogy mennyire kiszolgáltatott. és szereti. aki értékeli őt. Felismerem. aki baj esetén felhívható. mint amit önszántadból és örömmel nyújtani tudsz. Valaki nem egyszer-kétszer. De az az igazság. Beszélgetünk a lehetőségeiről. Eltántoríthatatlanul. Van valaki. kitartóan. lesújtva a rossz hírtől. igazi kapcsolatok nélkül. Megjelenésemmel javult Dani élete: Dani azt élheti át. Együttérzésre vágyva felhív. segít. mint a múlt évben. Nehéz éjszakája volt. köszöni. hogy rettenetesen szégyelli a tegnapi telefont. aki igazán érdeklődik iránta. kitart mellette. mert ma azzal kezdte. alkotó és gyógyító energiák szabadultak fel. feldolgozás. eljössz-e ma. mentegetőzöm. de tegnap szörnyen rossz volt. kérek még többet. Szabódott. Azt is felismerem. megérti. ott ül a kórházban a folyosón. sőt odahívható. hogy hozzám fordul. Azt mondja. Tűzön-vízen át. Reggel hívom. életútvizsgálat módja. hogy én el akarom őt hagyni. amiért engem terhel. mit gondol. De valóban. akikkel az én segítségemmel vette fel a kapcsolatot. Bizonyítékul szolgálok arra. Beszélek neki arról. a róla alkotott vélemény. Lehet rám számítani. nem megelégedni a szálló felszínes kapcsolataival. hogy a tegnapi eset rádöbbentett arra. én hoztam abba a helyzetbe. Van családod. leírta a naplójába is. Időnként leutazik a családhoz. − Nagyon kétségbe voltam esve. és megkérdeztem. Személyemben hű olvasóra talál. fél. bocsánatot kér. mennyire egyedül van. elég volt belőlük. hanem folyamatosan. kreatív elfoglaltságot talál magának. Akár hajlandó vagyok veszélybe sodorni pusztán hiúságból. A naplóírás ötlettel örömteli. feltartóztathatatlanul hetente kétszer. amit tud. akkor ez hízeleg a hiúságomnak. lépnie kell a világ felé. Abban sem voltam biztos. Eddig megbúvó hatalmas. hogy soha többé. Itt ez az ember. mit jelentek neki. én pedig ingerülten lerázom. Az írás ventilláció is. cigarettát. A szállón megváltozik a státusa. így is mennyi segítséget kap tőlem. Dani félreértett valamit. hónapok óta látogatja. mert érdemes a megbecsülésre. önfeltárás. csak én vagyok neki. mert ezt én csináltam vele. nagyon haragudott is rám.Elképzelem a helyzetet. Lehet róla tudni. Beszélünk az előző napról. Viszek neki élelmet. el akarja valakinek panaszolni. és a végstádiumban is. egy óramű pontosságával megérkezem. kis gyerekeid. hogy amikor arról mesél. − Mert milyen alapon nyomasztalak téged. Van valaki. Elviszem néha ügyet intézni. én meg rátelepszek. szégyelli is magát. ki kell mozdulnia. hogy a végsőkig vele lesz. Aztán megint csak ott találja magát. igaz barátja. Harmadannyit sincs kórházban. azt mondja. Hát ez igaz. szoros emberi kapcsolataim. Nekem van családom. Világosan látszanak a segítő kapcsolat hibái. egyensúlytalan helyzet. Hétfőn bejön a Hospice Házba. Bejelenti. hogyan lehetne ezen változtatni? Helyesel. Van egy elképesztően jó hallgatója. de nincs családja. munkád. Végre hosszasan kiöntheti a lelkét. ha nem vagyok kéznél. minden téren pozitív a változás? 26 .

órák? Jó alvások. egészségünk magától értetődősége? Fájdalom nélküli napok.17 Lemondások. Hiányzik a család. perspektívát. Új kapcsolatot már nem remél. Változás. Nem lát maga előtt célt. jól meg kell tanulnia használni. Mindezt önerőből. Megjelenek az életében: Többet és változatosabbat ehet. egyre szűkül tér és idő. ők sem írnak. ebédjét beosztja. kirándulások. nem akarom. hogy tolakodónak tartsanak. (Miért ciki ezt beismerni?) Sok ember van körülöttem. (Pozitívumokat még lásd. nagy utazások. Részlet Dani naplójából: Itt a Húsvét. Mire kiépítene egy kapcsolatot. öntudatos. amikor észrevette. Senkinek nem írok. De ki gondol az elmenő gyászával? Egy beteg „sok kis halálnak” nevezte veszteségeinek sorát: amikor nem tudott már többé autót vezetni. meghalna: „Nincs értelme már. rémálmok nélküli éjszakák? Hámló bőr helyett pirospozsgás arc. ott agresszió. amit kitűzhetnénk? A gyász szóról az elhunyt személy hozzátartozója jut eszünkbe. önérzetesen visszautasítva anyja segítségét. gyógyszerek helyett szaftos pörkölt? És hol vannak az elveszett kapcsolatok. krémekre költi. Kijárt magának napi egy ingyen ebédet. hogy már nem képes mozdulatlanul tartani a kezét. Nagy belső tartása van.13 Mi lehet egy gyógyíthatatlan beteg jövőképe? Mi lehet az a cél. Ahol bűntudat. A háttérben megjelennek a destruktív erők. Elintézett magának a hajléktalan szállón egy külön szobát. a szexualitás lehetősége? Szűkül. éjszakába nyúló táncos-beszélgetős baráti találkozások? Hová tűnik a gondtalanság.” 27 . amikor nem volt képes már egyedül felmenni a lépcsőn. A haver szerint a helyemben még egy tartós tejet is megfontolna. hogy érdemes-e. Független volt. A segítő kapcsolat egyik célja az elveszett remény újjáépítése. Veszít öntudatosságából. a maradék pénzt gyógyszerekre. hol a társtalálás reménysége. mégis magányosnak érzem magam. aki segítő hivatásra adja a fejét. Hová tűnik az alkotó munka? Hová tűnnek az erőt kívánó és erőt adó séták. Egyedül képes megoldani az életét. Megjelenik kapcsolatunkban a szégyen. nem szorul segítségre. mint fenn. pénzéből marad másra is. betegen.) Ám: Kiszolgáltatottabbá válik.Tizennyolcezer forint nyugdíjból élt. Kis nyugdíját. Megoldotta. hogy a szállón ne kelljen fizetnie. veszteségek hosszú sora. úgy gondolja. A segítés kétélű eszköz. a bűntudat. Még egy új cipőt is meggondol az ember. értékteremtés A lelki beteg megreked a múltban és a jövőjét reménytelennek látja.

Az utolsó hónapok pedig soha nem tapasztalt kiteljesedést. 28 . Bárcsak tudtam volna negyven évvel ezelőtt. Rogers „növekedési potenciálnak” nevezett el. a gyógyíthatatlan betegekre általában is jellemző. hogy képes lettem volna bármikor is ennyit nőni. tétova kilengéseivel és dühödt visszafordulásaival együtt is. akár meghal. ahol a cél talán egy belső béke megtalálása lehet. így még nekem is volt módom találkozni velük. a „valamivé válás” utolsó lehetőségét tartogatja magában. Mint korábban állítottam. Egy idős hölgy. amelyet Szent-Györgyi Albert „drive”-nak.7 Ez az önmegvalósító tendencia. soha meg nem valósuló álommá válik. és valamiféle általunk kijelölt elképzelés. máskor pedig valami rossz hír váratlan riadalma majdnem ismét visszasodorta valami korábbi érzelmi helyzetbe. örömöt és békességet hoztak számára. hogy megtapasztalhatjuk saját nagyléptékű fejlődésünk örömét. hogy szembesülünk gyógyíthatatlan betegségünkkel. empatikus hozzáállás a segítés leghatékonyabb módja. a küzdelem azért. már túljutott számtalan érzelmi állomáson. így az emberben is. hogy meghalok. a terápia sikeres volt. Egy szintén rákbetegségben szenvedő.”18 Mire Danival találkoztunk. amelyhez betegségének felismerését követő lelki szenvedések által jutott hozzá. egy olyan úton. nem zárul le akkor. és együtt haladni Danival hegyen-völgyön át. A jövő ködös homályba vész. és egy viszonylagos. mint amit korábban átélt. vagy akár órák hozhatják meg azt a nem remélt fordulatot. így fogalmazta meg ezt a változást: „Az elmúlt három hónapban többet éltem.” 20 Fokozatosan csillapodott agressziója és feneketlen bánata. remények. hogy akár életben marad. és azzal. Dani már megismerkedésünkkor birtokolta azt a tudást. „Nem vagyok benne biztos. hogy „váljunk valamivé”. „A jövő és a múlt átengedésének gondolata minden bizonnyal az egyik legnagyobb teljesítmény. ugyanazt a depressziót már soha nem érte el. mint egész életemen át. Ez nehéz feladat. megbékélés állapotába. Végigtekintve tehát ezen az úton. aki betegsége első hónapjaiban gyűlölködéssel fordult ápolói felé. hogy a kiteljesedés minden ember alapvető belső törekvése. vagy teljes megbékélés eléréséhez nyújtott támogatás. mivel képes volt felnőtté válni. csak is rá jellemző egyéni érzelmi állomásokon is. és az értő visszatükrözés. amit most tudok. mindezek arra a hitre alapozva. célok. hogy kiteljesedjünk. veleszületett késztetés van. A halálos betegségben szenvedő ember végső életszakasza értékes idő. Néha már úgy tűnt elérkezett a teljes elfogadás. A „majdnem” fontos kötőszó ebben az esetben. napok.Értelmüket vesztik a korábbi tervek. pszichoterápiában részesülő fiatalasszony a terápia végére úgy nyilatkozott. Mivel azonban ezek az érzelmek nem mondanak végleg búcsút. idealizált cél elérésére ösztönözni. önmaga tökéletesedésére törekvő. Nem is sejtjük. Ebben az esetben is a rogers-i elfogadó. hogy éppen az utolsó hónapok. megértő. ha nem kellett volna szembesülnöm annak a lehetőségével. illuzórikus. hiszen nem lehet a folyamatokon végighajszolni a személyt. mégiscsak fellelhető egy haladási irány. és először Kübbler-Ross által feltárt stációkon19 és a Tolnai Dani féle. amire egy haldokló képes lehet. Minden élő szervezetben. mert ugyanazt a dühöt.”21 Dani mellett az egyik feladatom ezeknek az értékeknek a felismeréséhez való hozzásegítés.

ez a valamennyi. megváltozott. majd a szálló körül sétálunk. ugyanezt a sorsot választaná. Ha nem olvasok erről sokat. − Nem gondolod. amelyen nem lehet változtatni. még ha óvatosan nyitnám is a kilincset. hogy a személyes tragédiát győzelemmé alakítsuk át. amikor reménytelen helyzetbe kerülünk. ajándék ez a betegség. Nem a halál várásának ideje. Sokat nevelt rajta ez a betegség. meg miért pont ő. Amikor többé már nem tudunk egy helyzeten változtatni – gondoljunk csak az olyan gyógyíthatatlan betegségre. Nem áltatjuk magunkat. vagy sem. sehogy sem mehetek. Én nem tudtam. de bizakodóan reméljük. ragaszkodik hozzá.Többször és határozottan kijelentette. meg micsoda igazságtalanság. ezt képtelen odaadni. indulatoktól. akarja-e a betegséget. jól tudom. Ezt szeretném tudatosítani. sem a testi szenvedéstől. indulhatna jobbra is. Hét hónapot vártam vele. ilyesmi különben is „mindig csak másokkal történik meg”. hogy megőrizhető. de most sem tudom szabad-e ilyen könyvet adni egy gyógyíthatatlan betegnek? Az a visszatérő dilemmám. hogy már semmiképpen nem lennél az a Dani. akivé a betegsége által lett. de töretlenül jó hangulatban. Ez mind egyszerre. aki a betegség előtt? Valamennyi csak megőrizhető. ott állhatna három évvel ezelőtt az útelágazásban. Ebben a szorongásban dereng fel egy biztató érzés: a megtalált értelem lehetősége. hogy ez az utolsó idő értékes idő. egytől egyig megkímélné az élet? A rémület nem tud elhatalmasodni. Dani azt fejtegeti. immár nyakunkba csöpörgő esőben. hogy ez értékes idő. de közben a pokolba vele. kezében a döntés jogával. a gazdagodásához: A Lehel téri piacon bóklászunk. hát ezért szeretek én veled beszélgetni. hogy még akkor is megtalálhatjuk az élet értelmét. hogy tanúságot tegyünk a legjobb értelemben vett. ajándéknak tekinti ezt a betegséget. belső küzdelmektől. annyi mindent megtudok magamról! A Daniéhoz hasonló történetek. Mert ilyenkor az számít. lehet több akár. de balra is. tudjuk. hiszen ez átélhetetlen. ha magam is nem tapasztalom meg a sokévi szolgálat során. ami arra való. Azt mondja. „Soha nem szabad elfelejtenünk. az értelem megtalálása feletti örömünk segít mindezek elviselésében. meg a rohadt életbe. Hiszen csak csatlakozók vagyunk. nem adná a betegségét. amikor szemtanúi lehetünk ennek a belső fejlődésnek. de ott ólálkodik a szorongató kérdés körülöttünk. ez nem ment meg a kétségektől. Nem tetszik neki. mert ha beszélek. 29 .” 22 Odaadtam kedvenc könyvemet. Váratlanul megáll és azzal a számomra kedves. mint az operálhatatlan rák – az a kihívás ér bennünket. Hiszen ne titkoljuk el. Sőt. a személyiségében bekövetkezett változáshoz. az élete árán is ragaszkodik ahhoz az új Danihoz. mint az egész életünk. Ha választani kellene. valamiféle kreatív szabadulás útját a félelmek és szenvedések útvesztőjéből. Nézelődünk a maga kellető zöldségek és gyümölcsök között. egyedülállóan emberi lehetőségről. hogy magunkat változtassuk meg. nincs „lelke”. − És ha meggyógyulhatnál? Ha megőriznéd ezt a változást? − Nem hiszek abban. minden halálos betegségben szenvedő emberrel való találkozásban benne van a saját sorsunk fenyegetettségének rettenete: én is így végzem talán? És vajon a szeretteimet mindet. Attól. oda nem adná semmiért. hogy a nehéz helyzetet kiemelkedő emberi teljesítménnyé változtassa. amikor olyan sorssal nézünk szembe. az általa nyújtott ajándékhoz. nem? − Ez nem elég nekem. utat mutatnak számunkra. de nem mehetek ajtóstul a falnak. kisfiús mosollyal az arcán felkiált: − Látod. hogyan adjam tudtára a betegeknek.

amiről azt sem tudtam. megélnie létezése misztériumát. Sajnálják. De ki mer itt gyengének látszani? Ez néha sírni való. hiába tudom. nem válik azzá neki is. pont azt igyekeznek elrejteni. Hogy a szívében éljen az az érzés. és annak. Fellélegzek. az élménynek. Hát. amire számítottam. örül a felfedezéseknek. a fenébe. mint inkább „emberi közelségre vágyik. mennyire csak a kapcsolatok a fontosak. Végig azon törtem a fejem. Nem gondoltam volna. segítőknek. hogy már nem lehetek sokáig köztük. szentségelve távozom az élők sorából. De mégis… hogyan beszélhetnék erről? Ez a könyv elmondja helyettem. és az embereket összekötő szeretetet. ezt eddig is sokan mondták. az elfogadás. hogy ezek az emberek a durva. láttatni. Dani az első 45 oldal után: − Szörnyű.hogy én azt állítom. Marie de Hennezel francia pszichológusnő hosszú évek haldoklók mellett eltöltött tapasztalata szerint a kérdések közt gyötrődő beteg ember nem is annyira válaszokra kíváncsi.” 23 Dani így ír naplójában: „Egy feladatom van már csak. És én. de fölösleges. nem kellett volna odaadnom. mint én. hanem mert olyan dolgokat kezdek felfedezni. ennyire emberi érzések kimutatására képesek. hogy ajtót bevágva. de csak mostanában látom. Miért kell mindig megjátszani magunkat? Nem azért akarok élni. hogy még jobban közelebb került önmagához. A végére kikerekedett számára pontosan az a mondanivaló. Dani azt fejtegeti. hogy szeressen és szeressék. amit mindnyájan szeretnénk látni. hogy másoknak jobb legyen. amely segít megnyílnia az őt átható transzcendensnek. hogy a világon van. Korábban képes volt átgázolni mindenkin − persze csak olyan hétköznapi módon. a megértés. Mert az ember „spirituális szükséglete” voltaképpen abban áll. hogy mennyi a bajotok velünk? Mert erről ír a könyv. Azt akartam tudatni veled – gondolom csüggedten. − Ellenkezőleg. Rájött. amelyet másoktól kapni vágyik. hogy a betegsége nagyon megváltoztatta. Persze ezt a többiek előtt igyekeznek titkolni. ami nélkül lehet élni. Hát elhibáztam. Bolondok. Dani. Legközelebb azzal fogad. Gyönyörű könyv. Ez jólesik. Ó. Talán célzás. hogy gazdagító időszak. nem volt könnyű olvasnom. És boldog tőle. hogy valóban így is érzik. esek kétségbe. Hogy mennyi a szépség és érték. hogy tudja: a legvégső pillanatig megadatik neki. ahogyan legtöbbünk − ma már több benne a szeretet az emberek iránt. szeretni és elfogadni az engem körülvevő világot. mert igenis az elfogadás vesz körül engem is.” A „játszóterünkön” üldögélve. és sok szeretetet és segítséget kapok. saját időm végeztével lehet. tulajdonképpen minden lázadozása ellenére hálás a betegségének. sokszor primitív stílusukkal ilyen mély. miért adtad ezt a könyvet? Mit akartál vele? Az elején éppen az AIDS-es fiú halála. mindkét oldalon. hogy milyen nehéz nektek.” Pár hónappal később így ír: „A többség itt a szállón idősebb. hogy kiolvasta a könyvet. 30 . mit mondjak.

sem semmilyen fa. Nem értette. Ha már a Népliget közelében jártunk. amúgy sem tudta merre van az új otthon. hogy ne zavarhassanak! Danit elvittem a kórházba a receptekért. a növények tavasz ellenére valahogyan elnyűttek. újra és újra megvizsgálják ennek a folyónak minden egyes cseppjét. Máskor a feltörő emlékek hallgatójaként. és mint egy lelkes idegenvezető magyarázta a látnivalókat. Örültünk a lehetőségnek. kényszerítő igényt éreznek az „életútvizsgálatra” és a feldolgozásra. Végül hazatalált. csak őt felejtették el. Sokáig csak a hallókészülékéről beszél. − A melegek nem azok. Azt tudta. az biztos. amikor a kistestvéreit nevelte. ahogyan egy baráti látogatás alkalmával üldögél az ember a családi ház kertjében egy vén diófa árnyékában. Időben és térben végigjártuk gyermekkora keserű emlékeit. nem kell?” Vettem egyet kétezer-ötszáz forintért. és időztünk el egy-egy állomáson. ki kinek a tanítványa volt. Érdeklődő személyként rendelkezésére álltam. „Most lehet venni nagyon olcsón sírhelyet. Nézd ezt a csípőmozgást: ez nem az én tanítványom. amikor nyakába szakadt a kistestvérei 31 . és elkezdett emlékezni: Az a szörnyű elhagyatottság öt éves korában! Ott megtört benne valami. És a mellette lévőt is. emlékezve. Bor nincs. Csak sírt magányosan és reményvesztetten. hogy csak ő maradt ott. hogy akar valamit mondani. időtlenül. hogy megnézhetjük gyermekkora helyszíneit is. hogy megtörténhessen hosszú üres körök után a megnyílás. Félt a sötétben egyedül. de néha előfordult. Mesélt életének arról a korszakáról. a filmszerűen elém tárt múltbéli eseményeket megérteni igyekvő szemlélőként teremtettem lehetőséget a bizalommal feltárt élet közös átélésére. Megmutatta. éhesen és reménytelenül elhagyatottan vagy nyolc órán át.A súlyos betegek tekintetüket elmúlt életük folyamára irányítják. Hatalmas területet bejártunk az ágak között hajladozva. amikor még köze volt ehhez a világhoz. Várt sírva. akik pusztán csak egymás felé vonzódnak. Látni. 12 évesen. külön társadalom. Úgy ülünk a kórházi szobájának a teraszán. Emlékezett. A bolondnak is megéri. sem diófa. borozgatva. de sose kapott magyarázatot erre a szörnyűségre. félve. Besötétedett. hogy nem csak képzeletben utaztunk visszafelé a múltjában. „Jutányos áron”. és hol küszködött. de elindulni sem mert a kietlen környéken. a testvéreit elvitték. Külön kultúra. szomorkodott. hanem fizikailag is megtettük ezt az utazást: Ma segítettem a személyi igazolvány cseréjét intézni Budaörsön. Bevezetett a sűrű fák közé. meghallgatásommal segítettem ezt a folyamatot. hol felejtették ott öt évesen. valami nem stimmel. de a nap vigasztalóan süt és a vendég ráérősen hallgatja a mesélő kedvében lévő vendéglátót. meg a kórházi életről. amely a melegek rendszeres találkahelye. És a rá oly nagyon jellemző öniróniával mosolygott fájdalmas jövőjén: − Itt vettem sírhelyet magamnak. Valóságos szociográfiai tanulmány volt barangolásunk. Amikor nagyobb lett. de tudta. – magyarázta Dani − iskolák vannak. számtalanszor az anyja fejéhez vágta a történteket. szűk ösvényen haladva bujkáltunk az ágak között. ráérősen. melyik nagyasszonyhoz tartozott. hol született. Tanúja és segítője lehettem ennek a folyamatnak Dani életében. Tényleg rendelkezésre kell állni. Felhívott egy ismerősöm. Dani meginvitált a Népliget olyan területére.

− Csak nem megmondta nekik?− fedezte fel az asszisztensnő a piros jelet a papíron. 32 . nem ehhez volt szokva. a pincér eltakarította a vendéget az ő asztalától. Amikor kijött az asszisztensnő. hogy ő megérkezett. számban a jégkocka. A bátrabbak is elmenekültek. mit jelent az. majd egész nap fel sem tűnik neki. hogy vannak magasabb rendű értékek is. Magdi. Elégedett vagyok az életemmel. mint a külsőségek. hogy megmutatta. szórakoztató. mennyire kreatívan lehetséges a humort. ami csak lehetséges. jól ment neki. a tepsi nyikorog a fémen. A legmenőbb meleg szórakozóhelyre járt. jól meg van fázva! − Még ha csak megfázás lenne! TBC-m van. Van. így könnyebb kibírni. Sokan voltak. aki idős kort él meg. szakács legyen-e. Pirossal jelölt papírjuk láttán azonnal behívják őket. Idős néni nézett rá szánakozva: − Szegény. Váratlanul bölccsé vált. A humor. Éles ésszel elleste a túlélési manővereket. törődő. Elkezdett éktelenül köhögni. a túlélésért való harcot. tudta már mi a megfelelő válasz. de azért ez mégiscsak túlzás. Egyszer azonban mégsem. még inkább felfogta. betolva a hűtőkamrába. Lassan megtanulta. tartalmas életem volt. Ott leszek egy tepsiben. vagy kereskedő? Végül a kereskedelem mellett döntött. érzelmeket. és én nem leszek a kórteremben. megtapasztalt. Dani különösen elkápráztatott engem azzal. hogy egy anya ottfelejti a pincesoron a kisfiát. vigasztalásul magamhoz veszek egy jégkockát. mellesleg becsapta a kuncsaftokat. Egy boltban ez adott. de AIDS-es vagyok. kedves. Pénztáros lett és teljesült a vágya. A röntgenre mentő viszi őket az pár méterre lévő pavilonhoz. Kiürült a terem fele. Ha ő megjelent. Megváltozott az élete. A kórboncnok halálosan unja a munkáját. jössz a kórházba látogatni. Sértődötten fekszem. megtanulta a felelősséget. hová tűntek a többiek? − Én nem tudom − ártatlankodott Dani. nincs okom rá. csodálkozva nézett körül: − Hogy-hogy senki nincs. nem panaszkodhatom. Látta a felnőttek életét. tudta hova kell kifeküdni napozni. Mesélt anyjához fűződő reménytelen kapcsolatáról. mindenki rá figyelt. Az orvos unottan néz rám. Akkoriban volt már bevétele a másik üzletből is. Így azonnal mindenki tudta. hogy elveszítette. csalást. de semmit nem élt. Volt fenn és lenn. vidám volt. Emlékezett a dilemmára. − Még ha csak az lenne. ahol a hátsó feljárón mennek fel. hogy a humor mekkora segítséget jelenthet a bajok elviselésében. Egy ápolónő készségesen levezet a boncterembe. jó. hogy minél több ember vegye körül. a játszmákat. fiatalember. a szeretet nélkülözéséről. Egy napon majd. a hazugságokat. rengeteg emberrel került kapcsolatba. persze árt nekem a nap. Kihúz a hűtőből. átélt sokféle helyzetet. ha ajánlatot kapna. A HIV fertőzöttek kórházi osztályán minden vizsgálat helyben történik.gondozása. ilyen fiatalon TBC-s. a zenekar abbahagyta a számot és azonnal az ő kedvencét kezdte játszani. mint állandóan kéznél lévő eszközt használni sorsunk elfogadásához. − Én sokat éltem. − Jaj. Kiment a megfelelő strandra. rém kellemetlen hang. mint a megbékélés eszköze A betegek mellett eltöltött évek alatt sokszor tapasztaltam. A legfontosabb szempont az emberi kapcsolatok voltak. Ott fagyoskodom.

belém vág.”24 Nos. De ki vagyok én? Embertársai iránt csupán meleg érzelmekkel viseltető ember? A segített személlyel szemben mindig csak töretlen elfogadást és empatikus megértést érző valaki? Vágyakozva nézünk a segítőre. nyakig a szerencsétlen életében. a franc se fog egy új koloncot a nyakába venni. Semmi bájolgás. A francba. Milyen vagyok? Nemet mondás képessége. Na. nem akarsz több beteget. de máris vár rád a következő. itt van ez a hat fokos figura. nyomorultul egyedül a pusztában. aha. látom a következőt. ilyen szeretnék én is lenni. Ott vár téged. nézzük ezt a pofát. vajon ki van a jóságosra festett segítő álarc mögött Rogers rájött. Nem használ. nem visz a lábad. hogy saját viselkedésében az álarc viselése nem célravezető. ennyi pénzért. aki saját magánéleti kérdéseire a segítő szerepben reméli megtalálni a válaszokat. Még az is felmerült bennem. ha szívélyesnek látszom. Én már látom Magdi. bolond leszek. segíts nekem Magdi! De te megrántod a vállad. mintha tudnám a megoldást. 33 . dolgom van. ha úgy teszek. mikor valójában mérges és kritikus vagyok. itt a Dani. gyorsan. az embert csak ugráltatják. na ezt sem kell többet látogatni. essünk neki. Te meg elmész. ha egyszer nem tudom. hagyjál békén!” És mennél tovább. És én vajon rájöttem-e? Megfigyeltem. és ott találod magad máris. na nézze meg asszonyom. határok Rogers azt mondja: „A másokkal való kapcsolataimban arra a következtetésre jutottam.Fenébe is. eleged van mindenből. ő az. ha nyugodtan és kedvesen viselkedem. én milyen vagyok? Ideje lerántani a leplet erről a segítő szerepben tetszelgő nőről. Nem jó. te leordítasz: „Nem és nem! Nem segítek. Úgy teszel. ő az. őt ismerjük. amikor éppen ellenséges vagyok. mennyire nem törekszem semmire. hol a szike. Ideje megmutatni. még ezt is meg kell ma csinálnom. onnan kiállt neked. Nem használ. vagy nárcisztikus kielégülés vágya által űzve keres segítő hivatást. hogy hosszú távon nem segít. de nem tudsz. 25 Ő az. mikor éppen bizonytalan és rémült vagyok. fenébe. arany ember. Ilyen lehetek én is kívülről. jó ember. A fapofa morog. még le kell adnom a jelentést a 22-esbe. ha magabiztosnak akarok tűnni. hogy kedves sem vagyok. ha másnak mutatkozom. nyomorúságos hetvenezerért. mint aki nem hallja. Hozom a szokott formámat. aztán ne tartson fel. aki hatalomvágya. Nem használ. Te meg nézel. mert nem visz rá a lélek. mennyire egyszerű vagyok. végre. mint ami vagyok. aki természetesen nem én vagyok. De az illető csak kiabál. Nos nem a segítő szindrómásról beszélek.

ha menni kell. csütörtökön is. egyre fáradtabb vagyok. jövő csütörtökön is. Éppen mesélek a gyerekeimnek. fontos. a segítségemre van szüksége. egyik napról a másikra. rájött. Miért kell nekem mérgesnek lennem ahhoz. vagy a jövő héten. Tragikus arckifejezés sem.Semmi mézmocsár. Menni kell. még mennyi a feladat! Talán nem kellene még csökkenteni a látogatások számát. ne háborgass most ezzel. mire meglátom. Nincs menekvés. Lankadok. Arra vágyott volna. Nincs kec-mec. holnap is az lesz. mióta beszél folyamatosan. kínosan éreztem magam. Mérges lettem: nézd Dani. Fél év után kezdek fáradni ettől a kapcsolattól. 34 . semmi nem indokolja a heti két látogatást. át kellett csoportosítani. egyszerre mindez. Ma elmaradt egy ügyintézés. „Hivatalból elvezényeltek. De mindig? Minden helyzetben? Amikor félek. amikor fáradok a több hónapos megterheléstől? Amikor nem tudok nemet mondani? Tegnapelőtt. Hívom rohanvást. hogy bemenjek hozzá. És még mindig mennyi a rendeznivaló. ma is. Mentegetőzve ugyan. Azt hiszem ittasan. Beszélnem kellene vele… Aranyos kölyök ez a Dani.” „Nincs beleszólásom. Fulladási rohama volt. senki nincs életveszélyben. hogy rendelkezésre álljak? Nagy dilemma ez. ha a család megsínyli. Danit nem lehet rakosgatni. hogy fogja viselni? Remélem a stáb jó ötletekkel lát el. Mit mondjak Daninak. akár szakítás. egek. Pont. Már nem volt rosszul. feladás. Vasárnap volt. már örvendezem. Nem hiszem. Ugyanakkor meg nem kellene-e mindent elkövetnem. Nem rakosgathatom. majd holnap. csak egy együtt érző hallgatóra vágyott. beszippant ez a kapcsolat. nagyon is érthető. mit vállaltam. Út közben azért ráhangolódom. De ha nem vagyok képes kimondani a nemeket. Segíteni szeretne a sógornőjén. érzem. mint a katonának. Megyek most is. vasárnap kórházba került. mit fog szólni.” „Ez a helyzet Dani. Kötelesség. nem baj. mint a programjaimat. jövő hétfőn is. azutáni hétfőn és azutáni csütörtökön is… Meddig? Ha ilyen jól van (hál’ Istennek). lecke. „Kevés az önkéntes. mennyi a mondanivalója mindig. egy hónapja is az volt. lankadok. hát menni kell”. kedves és egészséges barátomat hallgatnám. Egyik este 9 órakor hív. nem fogom tudni védeni határaimat. a gyerekekkel foglalkoztam. Délután felhívott a kórházból. esti együttlét helyett kellett volna Danival törődnöm. de erre kért. és beborít a feladat. hogy kifejezzem a gondjaimat? Miért nem tudok asszertíven viselkedni. Hetente egy bőven elég. most ismét elfáradtam. mintha egy szeretett. Hiszen érthető. akkor drámai vége lehet. hogy este kilenckor kell nekem tennem bármit is. gyengeség és erő van benne. Nehéz volt visszautasítanom. úgy alakultak a dolgok. azonnal hívjam vissza. Sürgős. Egyszer jövök hetente. hogy segélykiáltásokkal fordul felém. mi lesz még ebből. Kicsit ijedt voltam. verstanulás. hogy felelőtlenség a tétlensége. „acting out”. és elfogadóan. mit tegyünk. Akkor. lefektetésük. Fél év után volt egy hullámvölgy. amikor mennem kell. Azt hiszem természetes és mélyen gyökerező elfogadásom teszi ezt lehetővé. a Hajni probléma tegnap is az volt. abból kijöttem. Nincs kibúvó. erősen szégyenkezve. higgadtan képviselni az érdekeimet? A szupervízorom szerint is ritkítani kellene a találkozásokat Danival. hogy terhessé válik a kapcsolat. menni kell. mennyi esendősség.

Most akkor persze nem csökkentem a találkozásokat. „Hogyan csökkentsem a látogatások számát?” Legközelebb előrukkolok. Hogy megtanuljuk a másikra figyelést. előttem van kisfiús mosolya. ha ölelésről van szó. időnként mennyire nem vagyunk képesek átélni a másik szenvedéseit. Néha meg nem. hogy ebben a hospice szolgálatban az ember a jobbik énjével találkozik. Hogy szenved. nem éppen ideális a segítő szerepem. Daniként élem meg. 35 . de hiszen erről volt szó kezdettől. Mindez igaz. akkor érzem a bennem felbukkanó szeretet érzését. A szeretet is hogy van? Ezzel jobb a helyzet. Aztán egy este bebújok a paplan alá a széles franciaágyon. annyira vár. Nem is jut eszembe hosszú ideig. és magával ragad. és halálosan félek. valóban őrület. Ó Istenem. eszed ágában sincs meghalni. én pedig egy hospice-os vagyok. szimpátia − antipátia Azt állítom. Mint egy Intercity. Ez a helyzet. Hogy közben megszerettem? Nem változtat a lényegen. retteg? Élem az életemet. csakúgy. pszichoanalitikus. ha szükséges. mert tudom. Egész éjjel fuldoklom. De megláthatjuk azt is. Különben is. még csak nem is mentálhigiénés szakember. Anyai érzések. A válasz is könnyedén jön: hiszen természetes. Én félnék élni egy ilyen szívvel. közömbös pillantást vetek a látványra. ha felbukkan is. Imádkozni kezdek érte. meg a családoddal is összehoztalak. mint találkozásunk hajnalán. a hallgatást. Milyen vagyok? Együttérzés − közöny. Könnyedén teszem. mint nyolc hónappal ezelőtt. vágtat eszeveszetten. annyira számít rám. Tedd ide a kezed. Otthon. nincs most szükség sűrű segítségre. akkor minden egyes találkozás egy újabb várbevétel Dani számára. Ha együtt vagyunk. nézd csak a szívem őrületét. A mentáhigiénés csoportot szupervíziónak használom. Őrület. hogyan tehetném. Talán a piacos séta után? Az biztos. ha eszembe jut Dani. Néha szinte közömbösen gondolok arra. és hirtelen összeszűkül velem a tágas szoba. és rövidesen meg fogok halni. Ó. mennyire jólesik most. négy gyerekem mellett egy ötödik. − És tudom. bennem a csoport ereje. számíthatok rád. megtanulunk háttérbe szorulni. Ez igaz. hogy mondhatok magamról valami jót is: mindig odaadóan hallgatom őt. Félelem. Fekszem a keskeny ágyon. jól vagyok. Dani remekül érzi magát.” − Megfulladok a köhögéstől. de megölelném. ma mi vár ránk? Aztán elkezd beszélni. én szintén. Nem tettem. nem vagyok egy könnyen mozdulós. bújócskát játszik velünk. megvagyok. nem szociális munkás. És ő viszonozta. Magdi. hogy meghal Dani. hogy meg vannak számlálva a napjaim.hiszen jól vagy. már nem ugyanaz a helyzet van. és már haladok is tovább a dolgomra. nagyon szarul vagyok. Egyik alkalommal azt éreztem. mint a szeretet átélésének érzése. hogy a beszélgetésünk nagyon közel hozott bennünket egymáshoz. fojtóan feszülnek rám a falak. lásd be. meg fog halni. Búcsúpuszikor mégis magamhoz öleltem egy pillanatra. Az együttérzés. hogy egy cellaszerű szobában vagyok. Első percekben még kis idegenkedés. megtanuljuk az alázatot. Lásd be. szegény fiú. több. a szomszédom már meghülyül.

szívós. mit gondolsz? − Remélem sokáig. Meg kellene ölelni. Kezdetben találkozásaink alkalmával beszélgetéseinket inkább monologizálás jellemezte. amikor sírt a padon. hogy már hamarosan a túlvilágon lehetek. Aztán van. ha hagynám. amely gyógyulást elősegítő tényező. Most van. − És meddig tart ez a kapcsolat. és elindult egy gyógyító folyamat. Nem nagyon visz ez sehová… − Mi a jó ebben a kapcsolatban? − Hát. azokat szóban. hogy hogyan hatolna tovább és tovább. ha sokáig tart. ez az egyetlen lehetséges válasz. egy „önmagával folytatott párbeszéd. elmondja milyen jó nekem. De azt nagyon. senkim. De különben is. mint egy fatuskó. nemhogy egy beteg gyenge ember. Önfeltárása egyre magasabb fokú lett. Danit kérdezte rendezőnő: − Miért kedveled a Magdit. mint az önkifejezés eszköze. később a nyelvi szerkezet megváltozott. mesélte a szörnyű hírt. Nincs családom. Mert ha addig tart. aki gondol rám. rendezettebbé. Naplóírása. aki borzalmasan sajnál. − Milyenek a többiek? − Több típus van. majd dialógusképessé vált. Önmagáról érzelmileg hangsúlyos tartalmakat hívott elő. szigorúan számon kéri. Lehet tudni. Milyen vagyok? Interjú Danival Tegnap forgatás volt. aki törődne velem. Ez nagyon sok. ameddig az életem. Eleinte kedves. Aztán van. szegény szerencsétlent. akihez tartozom. nyelvi struktúrákba rendezte. megtéríteni. és teljesen összeomlik mellettem a nagy sajnálatban. erre nincs mit mondani. jön. Gondoltam. több szempontból is. egyben mindkettőnk örömforrásává is vált. − hogy ha testileg vagy lelkileg rossz állapotba kerülök. Nem is merül el a sajnálatban. egy sportoló is megszégyenülne tőle. hogy van valaki.Pénteken. Összegzés A kedvező feltételeknek köszönhetően Daniban elindult egy folyamat. elbeszélgetünk.” Ez a folyamat gazdagodását. aki meg akar gyógyítani. Hogy meddig tart… hát ameddig egymás agyára nem megyünk… vagy a halálig. Életút áttekintése felismerések és katarzisok sorozatán keresztül folyamatosan történt és történik. de amikor nem vagyok vevő az ötleteire. hogy elkezdődött a visszaszámlálás. De csak ültem mozdulatlanul. A másik a bigott vallásos. ádáz haragra gerjed. Nem akar megváltani. Az írás feltáró és elemző szerepén 36 . növekedését eredményezte. Aztán jó az a tudat − nem élek vissza vele. meggyógyítani. mert sokat számít nekem. milyen segítő? − Őszinte. egy táblázatban írjam le pontos időbeosztásomat. természetes. írásban megfogalmazta. erre nincsenek érvényes vigasztaló szavak. az egyik az erőszakosan megváltó: előír nekem bivalyerős tornagyakorlatokat. van kit felhívnom. Végén már én szánom őt. mindössze az utasításait kell követnem. csak ültem mellette. és fájdalmas feldolgozó munka kezdődött. Legyen egy füzetem. Ez nagyon jó. akkor azért is jó. és aztán ott ülünk ketten magunk alatt összeroskadva. Az alkotó íráson keresztül tiszteletet ébresztő.

a határok tartásának nehézségei. A Rogers által felállított 7 fokú élménymélységet vizsgáló skálát tekintve is jól nyomon követhető Dani változása. nőtt felelősségvállalása a szálló lakói iránt. de legfőképpen Hantos Ágnes mentálhigiénés családorvos tanulmányából. amikor még vonakodott attól. hiszen eddig önmaga számára is rejtett képességeit mutathatta fel. Hiányzott az asszertív önérvényesítés részemről. A második év némi tudatossága már a mentálhigiénés tanulmányok következménye volt. túlbeszélő stílust dialógus és elcsendesedett figyelem váltotta fel. és tőle magától. hogy igazi énjét megmutassa. lehetségessé vált az önmaga iránti szeretet. azaz felismeri. hogy önerősödésének következménye az a tény is. egészen addig. segítőhöz méltatlan lehengerlő. A segítő beszélgetésekben az irány és a haladás íve gyengén volt megjelölve. valamint a kettős fejlődés útjára tekintve azonban a segítő kapcsolat mérlege mégis pozitívan értékelhető. A velük való beszélgetés struktúrája is megváltozott: a kezdeti. Tanultam Dani életéből. Végül ez az önszeretet kiterjedhetett más emberek szeretetére is. a célok pontosabb körvonalazása. Szerepem volt a függőség kialakulásában és annak fenntartásában.kívül sikerélmény ajándékát is nyújtotta Daninak. hogy a hibák felett nászt üljek. A csapatmunka hiánya: vállamon akartam vinni az egész pszicho-szociális problémahalmazt. mégsem tehetem. egészen a kezdeti bizalmatlanságtól. alapos átgondolás. a célok világosabb megfogalmazása. hiszen legtöbbet azokból tanultam. sokat megtudtam önmagamról és segítő szerepemről. Feltételezhető. hogy a korábbi két évhez viszonyítva a segítő kapcsolat óta harmadannyit tartózkodott kórházban. tanár. amely egyben a lelki egyensúly megtalálásának eszköze is. a felém irányuló kontroll. Dani nehéz helyzetéhez képest jól van. újságíró. és ezzel kivívta az én. amikor meghaladta az erőmet a kérés. Egyfelől a képzés temérdek 37 . mert a segítő foglalkozásúak etikai szabályainak „ne árts” elve megakadályozza. és reálisan értékeli a benne zajló érzelmeket és így döntéseit effektíven képes meghozni. (Újraélhetve a történteket. Sokat tanultam kapcsolatunk első évében. hiszen mindkettőnk elvitathatatlan gazdagodását eredményezte. hibás volt az önsegítéshez való segítés. szívesen ragaszkodnék a hibáimhoz ismételten. valamint néhány ismerősének elismerését. amikor már a lényeges események tulajdonképpen a terápiás ülésen kívül történnek. fejlődött érzelmi érzékenységem. Szerető viszonyulásomnak. a segítésnek egy magasabb. szociális munkás. nem vontam be a szálló szociális munkásait és a hospice team-et. így értékteremtővé váltak. elemzés során. azaz a hospice betegkísérés mentálhigiénés szemléletű megközelítése. Hiányzott a szerződéskötés. Létrejöhet egy szerződéskötés. feltétel nélküli elfogadásomnak köszönhetően nőtt önmaga elfogadásának képessége. Ám legalább annyit tanultam a dolgozat írásakor: a visszatekintés. így a verbalizációval nem tudtam jól élni. professzionálisabb szintje. és a tapasztalatok tükrében a kapcsolat új alapokra helyezhető.) A mentálhigiénés szemlélet lényegét a Tanakodó című könyvből értettem meg pontosan egy mentálhigiénés jogász.26 A segítő kapcsolat nehézségei és hibái: A túlzott bevonódás. Kettőnk jelenlegi kapcsolatát vizsgálva. lelkész.

aközben segít nekem. amit beraktam az iskolatáskámba. A hatás azonnali volt. és így módja legyen demonstrálni erkölcsi felháborodását. hogy kicsit én is közelebb kerüljek ehhez az óhajtott állapothoz. és miközben megható igyekezettel halad a „valamivé válás” útján. eltörpültek azokhoz a dolgokhoz képest. illetve mindezek adására nevel. egy olyan éremnek. hiszen egy egységben gurul. az összes testvérem és a bútorok mind fönn voltak a kocsin. kétségbeesés. Mikor 38 . Ez a következőként történt. aki két éve viseli kapcsolatunk áldását és terhét. A doktornő szimbolikus értelemben levetette a fehér köpenyt. A dolog szépséghibája csak az volt. hogy mit éreztem akkor. kezd fény vetülni az útra. a szavai közt megbújó igényét. azonnal meg is bélyegeztek. Ez az emlék legalább olyan kellemetlen. összefüggések felismerésére. Köszönet érte elsősorban Daninak. értetlenség. a fromm-i értelemben vett birtoklás elhagyására. szaktudást. Egy nagyon kieső területen laktunk szomszéd közel távol sem. amelynek birtokában magabiztosan végezhetjük mentálhigiénés szemléletű munkánkat. Emlékszem. mint később kiderült. hogy ez a tudás szerényen megbújva csak alapként szolgáljon a segítő kapcsolatban. hogy került hozzám. hogy engem ott felejtettek. Hiszen önmagunk segítése és a másokon való segítés ugyanannak az éremnek a két oldala.ismeretet ad. illetve pánik. a létező ember szemléletére. hogy loptam. Föl kellett állnom az egész osztály előtt és be kellett ismernem. hiszen nem akartam ellopni. MELLÉKLETEK Részletek Dani naplójából Műfaji meghatározás: szájtépés Első emlékem öt éves koromra tehető. és életem rövid kilenc éve alatt átélt borzalmak. ekkor írták fel egy rajzlapra az alábbi szöveget: . félelem. majd az iskola összes osztályában körbevezettek. azaz mentálhigiénés szemléletű orvossá. A doktornő így válhatott emberségesebb és egyben hatékonyabb segítővé. intuícióit és a segítés következményeiben terjedjen ki térben és időben. amely a megfellebbezhetetlen tekintély álarca mögé bújtatta. mint amilyen emlékezetes mind a mai napig. remélt segítségnyújtás pontos definicióját. korlátlan befogadóképességre. az elvárt. és persze könnyen meg is találták. halad a „valamivé válás” célja felé. Ma már szavakba tudom foglalni. fogja át a segített személy teljes horizontját. Sorrendbe téve kb. másfelől azonban ugyanennek a szemléletnek e tanulmányokon keresztül megértett lényege éppen az. vagy így. vagy úgy ismétlődtek. A szünetben mindenkinek a holmiját átkutatták. Arra tanít. Egyfajta tágasságra.. és meghallotta az idős és tanulatlan néni öndiagnózisát. (Lehetőleg minél nagyobb hanggal). harmadik osztályos koromban találtam száz forint értékű iskolabélyeget (akkor még volt ilyen). amelyen járnom kell. szabadságra. Megtanít továbbá szerénységre. vegyük észre saját bölcsességét. hogy mindenki jól lássa.ISKOLA TOLVAJA” és ezt a papírt erősítették a hátamra. saját jelzéseit. V. amely felé haladni kívánok. alázatra. Ezek az ott felejtések később az egész eddigi életemen át különböző formákban. irány az új lakás. amik még vártak rám. amely kifejezi az egy-séget is. Nos. hogy a segített személy felé forduljunk teljes figyelmünkkel. döbbenet. 27 Van tehát kijelölt cél. Mivel elfelejtették megkérdezni.

és a végén. szinte még élveztem is. hogy a tanárnőm elájult a végén. abból élt. Ennek a dögnek azonban semmi nem volt elég jó. egy botcsinálta tolvaj. ahol röntgen szemekkel vizslatták őket. Két évig nem történt semmi. később megvetettem és gyűlöltem. Ami ezután történt az szinte leírhatatlan.. azt azonnal a gyámügynek jelentették. hogy idegen férfiakkal ivott. Reggel a két testvéremet oviba vittem. és főleg nagy hangon mindig. ennél jobban nem lehet emberrel elbánni. hogy mindent elvégeztem-e velük kapcsolatban. hogy otthagyja anyámat. A bátyám (tiszta apja) ugyan így viselkedett. és beszámolt mindenről. Először féltem tőle. de mekkorát tévedtem! A legrosszabb az egészben mégis az volt. A testvéreim közül az egyik 15. A testvéreimet olyan tisztán és rendezetten tartottam. Egyszerűen szartak az egészre. Ettől teljesen bevadultam. Mindig önálló voltam. egy kedves. Ezzel sikerült 39 . amikor hazajött. Akkor azt hittem. szeretetreméltó szélhámos.markecolt”.végigvezettek az osztálytermeken az ominózus táblával a hátamon. és én is nagyon önálló voltam. átvágtak. így volt ez akkor is. A mi családunk igazából sosem élt úgy. Bár addigra volt jócskán tapasztalatom az emberi gerinctelenségből. hogy mi is történt valójában. Ekkor már öten voltunk testvérek. ekkor jött ki az osztályfőnököm. Így reggel ötkor keltem. anyám olyan brutálisan megvert. Neki tökéletesen elég volt. aki soha nem várt tőlem semmi konkrét teljesítményt. segítség nélkül. hogy csak akkor van esélyem vele szemben. ez egy 110 nm-es lakás esetén. hogy mekkora balek voltam. pofátlanul a falhoz állítottak. mivel már volt jövedelmük. hogy eszébe sem jutott megkérdezni. Soha életükben még csak szikrája sem volt bennük a felelősségnek. Anyám. hogy már legendás volt. egyszerűen kifosztotta. ez családi örökség. vagy valamilyen rokon. Folyamatosan terrorizált. akkor meg akartam halni!! Ma már tudom. és mindenképp bizonyítani akart. és mindenhol felvettem a kesztyűt vele szemben. Hazamentem az iskolából. Gyakorlatilag apám csak azt hagyta a lakásban. Bármi áron. Minket nagy ívben leszart. Teljesen pánikba estem. amikor a pali már elég részeg volt. és az addig normálisan berendezett lakás szinte teljesen ki volt ürítve. de ez az időszak fizikailag és érzelmileg teljesen hazavágott. Kevesen keserítették meg úgy az életem. Kilenc éves voltam. ezt nem szabad szem elől téveszteni. és kórházba került. szinte adta magát. ha szeretik. becsaptak és mind közül az anyám vitte a prímet. ő simán csavarogni kezdett. mindig volt legalább két idegen. és rájöttem. Így nyíltan. ha az ő módszereivel élek. A gyámügyis akkor került hivatalba. tehát javában kamaszok. akkor azt hittem ez olyan kevés és olyan könnyű. legalábbis az elején. nem akármilyen feladat volt. A végén ott tartottunk. . Lakott velünk egy asszony. idegösszeomlást kapott. Ma már pontosan tudom. rendet tettem. Életemnek abban a szakában ő volt az egyetlen. hogy a háztartás teljes egészében az én nyakamba szakadt. a másik 16 éves volt. mint én. így rám. ahogy általában szokás. és abszolút nem rendültek meg a történeten. Ez nem panasz. Három napig iskola mellé jártam. Így maradtam két gyerekkel. teljesen felelőtlen és gátlástalan lett. és valami hihetetlen és aljas trükköket vetett be ellenem. és bármi gondjuk volt. Anyám kórházba került. Alkoholista volt szegény. amikor apám úgy döntött. Rajta kívül évekig nem is tudtam senkit szeretni. talán mert ugyanolyan nyomorult volt. akik szinte mindketten vakok voltak. A gyámügy teljesen rám mászott. hogy meg is haltam!!! Megalázott voltam és mélységesen igazságtalannak éreztem a helyzetet. ma úgy mondanánk. hogy el akarta vinni a két gyereket. A nővérem tűrte a legkönnyebben. és a két kisebb testvéremre egyaránt. mint az a nő. Tizenkét éves lettem. Annus. Sőt. a testvéreimet még a lakásból sem engedtem ki. ami ruha rajtunk volt. ez az új helyzet teljesen összezavart.

hanem a lelkemet próbálta olyan halottá tenni. jó lenne. szemmel láthatóan igen jó állapotban volt. Képes voltam elajándékozni a reggelimet. hogy engem hibáztat az apám viselkedése miatt. hogy győztem. Büszke is voltam. és meg akartam halni. Hát. Tudtam. a gyámügyist kis híján meglincselték. mire kijött 61 kg-ról 50 kg-ra fogytam. Az öcsém fizikailag és lelkileg hasonló állapotba került. hogy milyen fasza gyerek vagyok. hogy behívattak a tanácsra. de embert még soha nem szerettem úgy. hogy a szeretet egy olyan adottság. sajnáltam és szerettem. 39 kilóra csökkent a súlyom. azt kötelességből csinálta. Viszont kétségtelenül megnyomorodtam lelkileg. Ez a jelenség. Ez soha nem volt egyszerű. hogy miképp viselkedjünk. Az anyám nem fizikailag hagyott magamra. hogy közöltem. és később el is vette feleségül. hogy teljesen fölfogtam. amíg anyám haza nem jön. Egy jellemző epizód anyámra. és hogy mennyivel könnyebb dolgom lesz. Akkor még nem értettem. Élnem kellett (miatta). Az öcsém az egyetlen. Nem vagyok szentimentális. a másik ember semmibe nem vételéről. így legalább az anyám is felnőtt). hisz látni akar. amit mi hibásan életnek nevezünk. Bármit csinált. akkor is azt szeretném. addig bárkit is meglátok a lakásban. hogy vagy így. Az apámmal kapcsolatosan még hozzá tartozik az is (nehogy túl egyszerű legyen). Jó lett volna. amikor meghallottam nevetni. aki a mai napig is önzetlenül szeret.elérnem. mégiscsak szeret. az apám az anyám bátyjának a lányával lépett le. Minél jobban éreztem a szeretet hiányát. egy kis 40 . ami a többségből hiányzik. hogy az egész környezete meggyűlölte. Mindenki büszke volt rám. ha csak magamra lesz gondom. Az emberek többsége összekeverte a szeretetemet a dörgölőzésemmel. A kártyatársainak és a többi beteg előtt is úgy viselkedett. Ezután jött a kanyaró. fontos vagyok neki. így . rögtön felvágtam az erem a bal kezemen. amikor megláttam kártyázni. utána elvágom a saját nyakam. Anyám mikor megérkeztem épp kártyázott. Ha mégegyszer kezdhetném. és 12 évesen 30 éves lettem. Boldog szülinapot! Aláírás: A sorsod. A megbeszélés végeredménye az lett. leszúrom a testvéreimet. ezt csak azért írom ide.. amikor áttaposnak rajtunk. Anyám másfél hónapot volt kórházban. amit nem értettem. (Ez ma is így van. dicsértek. hanem sokkal inkább a szolgája. felnőttem egy perc alatt.) Ő viszont soha nem szeretett engem. nagy hangon nevetgélt. mint amilyen az övé. ez . egy szerencsétlen kis bolond. szinte transzban rohantam be a kórházba. embertelennek tartották (az is volt). mint az anyámat.. idegösszeomlást kaptam. mi történik abban a pillanatban. Az anyám gyerekként elhagyott. bár többször odavágta. de tőle tanultam meg azt.távozása” után minden rosszabb lett. Ez nem történt meg. Az anyám kötelességből ápolt. Egy jótékony ájulás mentett meg attól. mint én. A lelke (ha volt) teljesen kihűlt. Pedig tényleg nem akartam.csak” idegösszeroppanást kaptam. Az apám . ha feltenném az i-re a pontot. Lazán palira akartak venni. hogy megőrüljek. hogy ő legyen az anyám. A hatás azonnali volt. soha nem szeretetből. A legszörnyűbb az volt. mintha nem is a megbízható szorgalmas gyereke lennék. míg végül rájöttem arra. Borzasztóan megijedtem. Soha nem voltak az anyámmal szemben nagy elvárásaim. ha szeret. hogy képet lehessen alkotni a gátlástalanságáról. akkor. hisz elismer. A vége az lett. Anyám mártírt csinált magából. és hiányozni is fog. Furcsa. (Nos. Mindezt bizonyítandó..sajnos” nem sikerült. vagy úgy. annál erősebbé vált bennem a mások iránti szeretet. ezt a mai napig nem hevertem ki.

gyomrom nem volt hozzá. hogy viszonylag rövid idő elteltével hol ez. ez jó a szórakozóhelyeken. hogy mikor bukom le. ármányt ilyen szépen becsomagolva még nem. de ekkor találkoztam velük személyesen is. hiszen sokan szerettek volna. de korántsem olyan jó. hogy ki is az Úr a háznál. hol az meg akar tanítani úszni. akik közt tárgyalás nélkül kioszthattak volna simán 100 évet. ezt pontosan tudtam is. elkezdődött egy más folyamat. ahogy én akartam.. amikor eladtam a testem (és a lelkem is). Ez nagyon hamar megváltozott. Ki így. a buliknak éltem. dölyfös. a . és az ár. semmi esélyem nem volt arra. ki úgy. hogy az egész csak illúzió. szerettem és hirtelen testileg is elkezdtem rohamosan fejlődni. Sok gonosz és szemét dolgot láttam már az életemben. Talán akkor még meg sem érdemeltem volna. Nem a pénz kellett. hanem a .. hamar rájöttem. Úgy látszik sem a szeretettel. de ennyi hazugságot. Ekkor már 184 cm magas voltam. Úgy váltam a szeretet koldusává. és piszkosul csinos. fizetek. mégis hagytam. és főleg mások hogy néznek ki. Egyre ismertebb kezdtem lenni a pesti éjszakákban. már az első alkalommal a keresztnevén szólítják az erkölcsrendészeten.. nélkülöztünk.szó”. ami tökéletesen működött. ez óriási felkészültséget és szervezést követelt. majd bementem a medencébe. holott én igen jó úszó voltam. már nem csak hogy nem engedtem. mert ha mégis. Közben szorgalmasan tanultam. hogy 41 . Ezekben az időkben váltam hideg. A pénzem növekedésével egyenes arányban nőtt. Így 16-17 évesen három-négy fiút futattam. jó buli volt. Bár tudtam. pláne egy korombéli srácnak. hogy igazán nagy bulit csapjak. kijutnom. hogy azt hisszük az életről. az élet az egyetlen. Ez nem segített. az életemmel fizettem (jelen idő). Nagyon sokat gürcöltünk. Tizenhárom évesen számomra a nemi hovatartozásom már nem volt kérdés. Hamar rájöttem mekkora hatalom a pénz. mostantól mindig tele voltam pénzzel és aggodalommal. hogy mire vagyok hajlandó.. így észre sem vettem. hogy befolyásolható. Ezek az emberek teljesen hamis csillogással teli életet tettek elém. Minden esetben. Mivel önkéntes . számító. és bár erre nekem is volt lehetőségem. Sőt.szeretetért. de hamar rájöttem a dolog lényegére. Ez egy nagyon furcsa világ. teljesen céltalan és üres életét élni.baráti” köröm is. Az elején minden úgy történt. könyörtelen. hanem az ügyfél. már nem én szabtam meg. Ezért a . Most már tisztában voltam vele. Ez keserű csalódás volt. hogy észre sem vettem. ami egy idő után megmutatja. 13 éves voltam. hogy megint jól palira vagyok véve.) Érdekes. az azonnal és viszonylag hosszú időre befolyásolta az üzlet menetét. Akkor ezt keményen büntették. hullámos barna hajú. Egyre inkább kezdett foglalkoztatni. mire az apám kibaszását sikerült nagyjából kiigazítanunk és újra talpra tudtunk állni. Az életem teljesen megváltozott. de kiépítettem egyfajta védekező mechanizmust. A tizenharmadik születésnapomat egy strandon töltöttem egyedül. Rendkívüli figyelmet is. Egyszer ötvenöt órát voltam fogdán. ha szexuális viszonyra fény derül. hogy nézek ki. vagy hamarosan itt lesz az én időm. Olyan sleppel vettem magam körül. hogy eljött. hogy megtörténjenek a dolgok. ha az embert. pont a vendégeimnek köszönhetően. (Nagy ár. Nagyon furcsa volt. Elkezdtem az aranyifjak csillogóvillogó. sem a szerelemmel nem igazán volt szerencsém. honnan fúj a szél. Az okosabbak a más talpára. Napozással kezdtem. Elvégre őket csukták volna le.úszásoktatóim” mind férfiak voltak. Elkezdtem sportolni. Ekkor még fiatalkorú voltam. Ebbe a felismerésbe utána bele is halunk. Kevés pénzem volt. így a vendégeim részéről teljesen biztonságban voltam. Bedőltem. pénzéhes géppé. nem lehetett lazáskodni. Közben rengeteget buliztam. mire híre ment a dolognak és sikerült. A melegekről már hallottam ugyan.szeretetetért” mint utóbb kiderült.

Hamar belátom. közben egyre éhesebb vagyok. Nézem ezeket a . hogy elkezdődik a lelkemben egy pozitív változás. Megfogadtam. A haverok szép lassan kezdtek elmaradni.fényem” kezdett halványodni. és amikor meghalt. segítsenek rajtam néhány hétig. mekkora hiba volt. Már nem voltam szép. szinte ellenségesen nézem őket. szóba sem jöhet. Napokig bolyongok a városban. ezt nagyon későn vettem észre. nehéz fizikai munkára pedig alkalmatlan vagyok.. Három nap múlva be kellett szöknöm az állatkertbe. és eddig ismeretlen létezési forma. Ma már pontosan tudom. egyre olcsóbb lettem. mondván. milyen csodálatosan nézek ki. a nyálam csurog. mint ahogy én azt elképzeltem. és ezt szavakba is öntik. ki akarok szállni a buliból. úgymond „marj bele mindenkibe”. és kezdem magamhoz venni jogos jussomat.. mikor rám néztek és meglátták. mert nem is akartam látni. Szájtépés 2. Kezdetét vette egy számomra teljesen új. elvezetett odáig. én meg mindjárt éhen döglök. hogy az utcán találtam magam. kőkemény alkoholista. a nap bármely szakában kapható voltam a legkülönbözőbb geciségekre. és ekkor jött két és fél év utca egy teljesen hibásan értelmezett erkölcsi normáért.rohadékokat” etetik. majd a lakásom is elveszett. így ők váltak a rosszindulatom célpontjává. csak azért. és ez sajnos látszik is rajtam. és egyre többet kezdtem el inni. Végül úgy döntök beszököm.. hogy prostiként boldoguljak. hogy nem fekszem le senkivel. hanem elkezdtem úgymond megfizetni mindenért. bezzeg ezeket a . ahogy ez a sok hülye mindenféle jó kajával traktálja őket. még csak szóba sem álltak velem. és napi 14 óra 420 Ft-ért. erősen 42 . igazán magam sem tudom. még csak észre sem vettem. ahogy sétálok éhesen.dögöket” és irigy vagyok. szó szerint. Mivel eddig is dolgoztam.barátaim” a klientúrámmal együtt teljesen eltűntek. legalább keresek is. A pia miatt előbb az állásom. Mai fejjel nagyon is látom. amit nyugodtan nevezhetünk viharosnak. hogy ne dögöljek éhen. Másnap jelentkezem a köztisztasági hivatalban alkalmi munkára. mint azok. A régi . Kit érdekel. hogy mekkora szükség volt erre az élethelyzetre.szeressenek. abban a hitben. Így. Hát ennyi volt a . A régi . Minden jóindulat és segítőkészség elkezdett haldokolni bennem. például hatalmas botrányok közt elköltöztem otthonról. Ez korántsem volt olyan egyszerű. és elindul egyfajta felmelegedés. viszont ehhez a korszakhoz kötődik az is. Végül is életem addigi 26 éve. itt legalább minden este kifizetnek. Séta közben egyszer csak ott találom magam a medvék ketrece előtt. Fölkerestem őket. Elkezdődött egy cél nélküli.sikeres” kiugrásom története. Döbbent és utálkozó arcokat látok. újból átfagynak a csontjaim. és semmi nem sikerül. és a medve elé ledobált cukrot ettem. földig ér. így fel sem fogtam. és ha véletlenül mégis. hogy a sok barátom majd simát átsegít a nehézségeken. bár ez még akkor fel sem tűnt. Ugyanolyan gyűlölni valóvá váltam. Többször kaptam figyelmeztető jelet. sőt még csinos sem. újból kitaszítottnak. Az első napon kidolgoztam a belem (azt az üreset). Hihetetlen pofára esés volt. Amikor veszem fel a fizetésemet. és végtelenül nyomorultnak érzem magam. Huszonhat éves vagyok. Ekkor az állatkert által soha nem látott . Sajnos. akiket én gyűlöltem. és ekkor beugrik az isteni szikra. Túl sokáig voltam vak.. elkezdtem munkát keresni. akkor azonnal találtam ilyen-olyan mentséget magamnak. így legalább jól vagyok lakva. Bárhová megyek (ma úgy mondanánk állásinterjúra). mindenféle finomságot.. ha már az utcán vagyok.. Kezdtem sportot űzni mások megalázásából.bátor” cselekedetre szánom el magam. megvetésük nem ismer határokat. pont az állatkert előtt találom magam. hogy minek. hogy éhségem csillapítása ebben a formában hosszú távon nem megoldható. hogy szép lassan saját ellenségemmé válok. tehát az. Amikor ezeket a sorokat írom. című folyamat. éheztem. Lehajolok. szándékosan nem életformáról beszélek.

Végre megint fel vagyok véve. hogy nálam mi a helyzet. ő már várt. röhej.. Kell. amíg dolgoztam. Egész nap . én lekapcsolom a radiátort és bezárom a melegedőt. Ez a barom meg el is hiszi. szégyellek ránézni. ő nem.. nincs munka. kulccsal a kezemben támaszkodom a falnál és hányok. Engem. hogy szeret. hát mi folyik itt. meghívom reggelire. és azt eszi. tuti.Csak meg akartuk melegíteni a kezünket”. ezért alig iszik. megállíthatatlanul. az ilyen ajánlat nagyon ritka. minden héten küldi haza a pénzét. Leírhatatlan. hozzám se ér. alig bírok aludni.támolygok. ő boldog. szó nélkül odaadja és alszik tovább. nem fogadom el. Ő rám néz (utálom. ha talál. ez a kis hülye a pofámba röhög. A főnököm egy buta fasz. hát ez . Ez a fasz már megint beszél. na mindegy. amit érzek. Meghívom ezt a kis senkit egy pohár borra.otthon” vagyok.. viszont az már önmagában is jó jel. hogy szégyelled magad. kezd hideg lenni. hogy dögölnétek meg. hogy akard. hogy ezekkel. ez döbbenet. beszél hosszú történetet.Meg kellett tenned. Észhez tértél? Elbőgöm magam. amit a szemetesben talál. Semmit nem aludtam. én sírok. mint ezeknek összesen. Hányingerem van. az első ellenőrzési ponton a melegedőben találom az egyik csoportot. hogy nem lehet köztünk semmi. Kiindulok . amikor akarok. Tudtam... szarul vagyok. megsértődik. nem fogadja el. a főnök bejelenti a nagy hírt. ő otthon van. mint akkor. Én szabadnapos vagyok. azt mondja. vidéken van. mert ő nem meleg. Elmondja.. Ez nem normális. nem szóltam semmit. mint a ló. máshol iszom..ezt vártam”. akkor alszom normális lakásban. nappal munka az utcán. a kisujjamban több van. Irigylem a pakkot. és azt. ő dolgozik. Emberek. Ma nagyon fáradt vagyok és egyébként is utálok mindenkit. ezentúl tisztelettudóbban beszél velem a többiek előtt. . Mindenki engem néz és gratulál. . majd megszokod. . izzadok. hogy beteg. hoz nekem vacsorát.” Teljesen össze voltam zavarodva. Kezdek spórolni. Sokat 43 . mikor . mint a mérgezett egerek. Megkezdődik a szokásos munkaelosztás. egyik csoportot sem találtam a melegedőben.. hát mit képzel ez magáról. ki fogom nevezni a jövő héttől munkavezetőnek. Most már biztos. és még ő magyarázza nekem. bár tudja. ahogy nagyobbnál nagyobb pakkal a kezükben rohangálnak. akivel dolgozom. hogy minden szava igaz. November vége van. elémegyek. miről beszélsz. éjjel alvás az utcán. már a barátom. már nem akkor. és amikor beérünk. hát kit érdekel ez a kis senki? Hála az égnek ez a nap is véget ért.Más is fázik. Mesél az anyjáról. Aznap még nyolc helyre kellett mennem. sehol nem vesznek fel. Nem. hátha visszahív. már nem tegez. mi a fasznak. Teljesen kétségbeesve mentem haza. ezért megszondáznak: „Maga nem részeg. . Nem sokáig bírok szívből örülni.” Igyon kevesebbet esténként. hogy ide felvesznek ezek közé. munka nélkül maradsz. hogy az éhségtől van. maradok még. egy hétig nem mehetek dolgozni. ez a kis senki meg dolgozik helyettem.gyönyörű” még én örülök.. üres voltam. . talán beteg. mégsem éreztem soha annyira senkinek magam. én ezt nem akarom. úgy látszik a büszkeségemből még maradt valami.Magában van némi szervező készség. nagyon fázom. még soha nem vigyáztak így 420 Ft-ra. Másnap berúgtam. ha visszautasítod. már ők sem tegeznek. hogy van hova rohanniuk vele.neked még van esélyed”.. ma azt mondta. Másnap hivat a főnök. mutat egy jó helyet. és beszél. így nem. így nem. hisz nem ezt akartam. hát erre jól rábasztam. . Az orvosi vizsgálat két napig tart. miről beszélsz. gondolkozz. .” Nem mondom meg. Sőt még biztat is.hazaérek”. hogy buzi. Amíg nincs orvosi papír. hát mi a franc folyik itt?! Már három hónapja lakunk a Népliget egy eldugott részén. Eljött az első Karácsony az utcán. éjfélkor mégis felkeltem érte. mondom ennek a hülyének. Elérkezett ez a rohadt tél. mit keresek én itt. hogy hazudik így akar levenni! Másnap megtudom. lakásra gyűjtök meg kocsira. de ez őt nem zavarja. ez egy rohadt nap. hajtassa ki a belüket. mi az. Vissza akar hívni. hát kinek képzeli ez magát? Este nem megyek mégse a szokott helyre. ahogy néz). elfogadom.. és egész odáig így volt. ne maradjak éjszaka egyedül. itt a Karácsony. és ne vegyüljön ezekkel. dolgozzatok!” Szó nélkül kimennek a melegedőből.dolgozni”. csak a kocsmában van meleg. meleg van. ma korábban végez. legyen követelő. Sírok.Valaki” lettem.

ki hozta. sokat ittam.életem” rugdal a . mert nekem még korán volt meghalni. hol vagyok. az a baj csak. Miért nem haltam meg akkor? Mert nem kívánságműsor. és sír a lelkem. mit számít a gazdag kurva. majd csúszok. egy örökkévalóságnak tűnik. irány a szanatórium.iszom. Kiújult a TBC-m. amikor szabadnapos vagyok. és megindul előttem a 44 . Újra otthon vagyok. Kijutottam a halál és az élet mezsgyéje közti távolság húsz méterére. koszos helységet elkezdem berendezni. hogy miért nem kapok több lázcsillapítót. majd végleg. centiről-centire. Bejön a főnővér. álmodom. de már nem azért. az asztalunk). iszonyú hideg volt. Az ajtót. felráz és mosolyog (ez a nő szerintem még az életében nem mosolygott). de nem mentem. És miért élek még? Mert hiányzik kétszáz gépelt oldal a történetből. Az a hely. Már nem is érdekel. ez nagy hiba. Hivat a főnök. Boldog két hét. Az agyam. Álmomban ezt a pici. rossz kedvem az egész Karácsonyra. isteni szerencse. biztos féltékenyek. és kijönnek a metróból értem. hogy milyen sokan vannak.. hisz tüdőgyulladás és egyéb okok miatt kórházba visznek. ez majdnem az életembe került. Délben ebédosztás. Gondoljatok bele. Sokat gondolkodtam azóta ezen. ami elválaszt az aluljárótól nyitva felejtettem. a nővérek is tartózkodóbbak lettek. hogy meleg vagyok. Újévre ráül. ő is. miről is van szó. berakjuk a két pad közé (ami az ágyunk. hogy van. az orvosnőm kerül. három óra alatt derült ki. Az. Új állásom van. mit éltem át akkor. Lopunk egy fát. és reggel együtt indulunk kocsmázni. Az . mintha valaki direkt keltett volna fel. futja. Szóval fekszem. azt nem én döntöttem el. Akkor meglátnak. meg akar pihenni. a főnök megígérte.cél” felé. így nehezen. próbálok mozdulni. Fázom és iszonyú fájdalmaim vannak. A Kálvin téri sózóládára mentem aludni. és mint utóbb kiderült. mindegy. vagy talán valami más. elkezdek mászni lassan. vajon hány megmászásra való sósláda van még előttem. Csak azt nem értem. Boldog vagyok. és leesek. jól keresek. hogy ez a kétszáz oldal mikor készül el. amit akár a testemnek érezhetnék. ami miatt olyan sokan fagynak meg az utcán. itt a nagy lehetőség. ha találkozunk elpirul. jeges nyelvek vegyék át a hatvan kilós szarhalom felett a hatalmat. hogy honnan van ez a sok prém. Sehol senki. és úgy általában jól mennek a dolgaim. és eddig észre sem vettem. és már alszom is. egyszerűen finom és főleg meleg. Szegény. pénzünk van. és talán a tüzifa is túl sok. Most tuti eltört mindenem. Boldogan alszunk el. abba sokan belehalnak. Nem is értem. elindulni. nem látható. Nagyon családias lett ez a helység. vagy hagyni. és tehetetlenül hagyom − mást nem is tehettem volna − hogy új esélyt kapjak a következő sósládára. Ő hazament. Még mindig lázas vagyok. mert ingyen van. Most már tudom. Pénzem van. amíg megnézem az órám. hogy azért. Hirtelen ébredek. hogy a helyem biztos. Ma valami történt. centinként araszolva lejutok. előbb látogatóban. Próbáljátok meg elképzelni. hogy nehezen bírom felrakni a falakra. ezért nem. Menni. hogy milyen tágas. Ma már tudom. akik sósládát lesznek kénytelenek megmászni. hogy fagyos hidegtől dermedt. hogy mondjam meg neki. Hiszem. Írhattam volna kétezer oldalt is. volt ettől rosszabb is. hogy épp a pia. így nincs esélye. hisz a kandallótól alig férek el. és szégyenlősen pislog rám. hívott. mondja. sebaj. amikor belegondolok. örülök. ha a hideg a fájdalmamon kívül engedne mást is érezni. Furcsa. hajnali fél három. amit akkor átéltem. fáj már a só. most kezdem magam igazán jól érezni. nincs pánik. Ebéd közben nosztalgiázok. több mint egy órája vagyok úton. aki voltam. hogy TBC-m van (mától egy darabig nem mosolygok). csak azt nem értem. mint mindig. elfogadjuk. mintha egy kriptában lennék. ahol a sós ládát tarják az utcán. én is szeretem. de sikerült elaludnom. ebben a pillanatban érek erőm végső határára.. csak nem úgy. hisz csupa sósláda azóta is ez az egész élet. már megint lázas vagyok.

amiről tudtam. meg fog halni. szinte bármiről szégyenkezés nélkül beszélhetek vele. mindenki. hát persze megtudták. elfut. ez rák! „Nem. Nem váltam hirtelen jó tündérré. Végre csütörtök. hogy az ember föl sem bír fogni egy ilyen helyzetet. Bár ez még így is csak a 45 .” (Ez részeg. Mind a két osztályon át kell menni. Találkozom az orvosnőmmel. a télikabát már túl meleg. megérkezünk. hogy ez innen már nemcsak az enyém. bár még mindig a foteljában ülök.. Már nem. Na mindegy. hogy szerelmes belém és kirúgták. nem az a tény borított ki. igenis felfogja! Ami most járna nem kaphatom Amit most kaptam nem járhatom Fáj ez az egész de ez járható Hát megjárom én ha ez adható Most fáj a lelkem fáj most nagyon fáj benne minden de fogható érzem. szegény. anyagilag is könnyebb. Vettem egy tavaszi dzsekit. több mint egy órán át. ez a lemondás és a remény keveréke volt. hogy nem csak az enyém. Sokat jelent ez a kapcsolat. nem értem. de nagy a baj.. Egy „normális” beszélgetésre van kilátás Magdival.) . nagyon. egy ilyen hírt csak így? Már nem vagyok a szobában. és ebben a dologban nem volt már önsajnálat. és túl nehéz. Sokan mondják azt.” „A frászt hozza rám!” „Nem rákos. amit közöltek velem. érzem szeretnek. Izomlázam van. Próbálom vigasztalni. mit más nem ez nem felvehető és felvenni nem bírom mert nem elvihető A kapcsolatra utaló részletek Március eleje Nem érzem magam valami jól. Érdekes. sír. a közérzetem sem valami fényes. Mióta Magdit ismerem és hoz némi kaját. . maga… hm… AIDS-es.” Sajnálom őt. furcsán mértéktartó. hanem mindannyiunké. nem. sokkal inkább az a fajta súly. no meg nem iszom. iszonyúan köhögtem. Az orvos kedves.Nagyon sajnálom. mégis valahogy megéreztem azt. mégsem ez a döntő. Március 31. már nem vagyok sehol. Hajnalban keltem.hosszú folyosón. és most.Maga…” „Maga mi?” Jeges rémület fog el. hát hidd el.

hogy nem! Jó. amit a beteges gyanakvásod eléd citál. Ő le tudná írni normális keretek közt. Nehéz velem. nem keseredek meg teljesen. Május 10. és a Magdiban úgy érzem. Viszonylag jól vagyok. mint hittem. hogy a sors. Ma szinte csak én beszéltem. Megint keresed a mögöttest! Sok mindent másképp látok. hiszen egy olyan beszélgetést írok le. és gondolatoknak. Néha nagyon fárasztó tudok lenni.) Remélem. üresfejű fecsegővel hoz össze a sors. de minek? (Két év alatt huszonkétszer voltam kórházban. Vadhúst fognak leégetni a testemről.) Minden alkalommal valami új problémát találnak. Valakiben meg kell bíznod! Ő az. kifújjuk és elszáll. Bár igyekeztem közömbösnek tűnni a telefonban. Ezen igencsak meglepődtem. úgy látszik. hogy negatív felhangot kapna a történet. még egy másikat is. Érzelmileg teljesen kiszolgáltatott állapotba kerültem. amiket a bennem lévő. hogy ezek a látogatások vajon neki mit jelenthetnek. Minden apróságért a plafonon voltam. hogy tud jól hallgatni. Megbántottam? Remélem nem. Május 6. A Magdival szemben nagyon egoista módon viselkedtem. sőt. az élet durvább. talán mégis el kell mondanom.töredéke azoknak az eseményeknek. Odaadtam a naplóm elejét és sikerült megértenie a hangulatát. megbízhatok. mert nem az az igaz. mások által elültetett jogos bizalmatlanságom bennem tart. Április 12. mint a pipafüst. Pánikszerű telefonálgatásba kezdtem. És ez így fair. (Ez nem mindig örömteli. Pár napig nagyon nehéz volt. mégsem vagyok olyan bonyolult. viszont az életem intő példa lehet másoknak. A családját teljesen figyelmen kívül hagytam az egoizmusom miatt. ahogy így le van írva. amelyik húz. A vizsgálatok elkezdődtek. Egyre szarabbul érzem magam. nagyon szégyelltem magam utána. ilyen semmiségért soha többé nem hívom föl. Miért adtad oda a naplód? Mert alig ismert. hogy szeretnek. amit idő hiányában (az ő idejéről beszélek) a naplómmal folytatok. most lyukak (újabbak) keletkeztek a tüdőmön. Ő nem ilyen. tényleg mindig azt a lovat veri. hogy semmi komoly. Mindenem fájt és fénysebességgel csináltam mindent. Tudom. Érdekes. Próbálom megérteni. Nem kellett rágódnom a leírtakon. hiszen a beszéd az olyan. Végre látott egy darabot a múltamból. mit érzel. emlékezz. ami kimondottan jól esett. Sajnos betegek a gyerekei (remélem. Viszont még óvatosnak kell lennem. hogy egy unatkozó. és ő is ideadta a róla szóló könyvet. csak szimulálnak) illetve. Nem jön a Magdi ez nem jó hír. Pedig hogy féltél. Erre a pánik sem mentség! Bocsánatot kérek. 46 . Nem remélem. Tegnap sikerült igazán bensőséges viszonyba kerülnöm Magdival. anélkül. Még szerencse. egy csomóan átvágtak! Figyeld jobban. Rettegek a vizittől. Az idén negyedik alkalommal vagyok kórházban.

hogy ide soha többet nem jöhetek vissza. állásom már nem volt. Nyugdíjam még. hiszen kitódultak a közös udvarra a látványosság miatt. szeretem ezt a négy négyzetméternyi függetlenséget. fizikai rosszullétet éreztem a mosolygó. nehogy a többi beteg az osztályon megtudja. hogy nincs hova mennem. mekkora teher vagyok. vagy vidám embereknek még a látványától is. amit az osztályon dolgozóktól kaptam és kapok folyamatosan. Kínos helyzetbe hoztam. így maszk nélkül még a folyosóra sem mehettem ki. Lassan javulni kezdett az állapotom. Ha most valaki azt mondja. ami benne még van. a legsötétebb depresszióba zuhantam. hogy érdekel valakit. és ez megijesztett. a mai napig hálával tölt el. Mind jobban teret nyert az életemben az ima. hogy az egész családom és az összes szomszéd. Visszaéltem azzal az alázattal. az az emberség. mivel evvel egyre közelebb került az eltávozás napja is. ezt tisztán éreztem. azonnal megértettem. Az orvosaimnak is feltűnt. Ezt komolyan szégyellem. de csak akkor szóltak. és tudtam. Ha így haladok. én magam se tudtam megszólalni. pénz és iratok nélkül kerültem be a kórházba. mintha rajtam kívül más nem is létezne. mikor a mentő egy orvosnővel megérkezett és elmondtam. Az előzmények után boldogan léptem be a hajléktalanok táborába. hogy a kutya sem kíváncsi rám. Ugyanis nem tudtam. hogy az osztályon mindenki más is AIDS beteg. (Ő egy rohadt AIDS-est nem visz sehova!). az orvosnak. gyakorlatilag folyamatosan imádkoztam. Ez a kapcsolat azóta is számtalan nehéz helyzeten átsegített. ez nem volt valami becsületes. akkor az összes kapcsolatomat el fogom veszíteni ezzel az érző és értékes emberrel. akik eddig nem is sejtették. hogy nagyon téved. Most már tudom. Túl nagy terhet teszek a vállára. és egy papucsban. amikor már biztos volt. 47 . így mégsem voltam annyira egyedül. Magdi előtti életem Élénken él bennem még az a kép. hogy megkaptam a TBC-t. A kórházban az orvosokon és a nővéreken kívül nem nyitotta rám az ajtót senki. Mérhetetlenül meggyűlöltem mindent és mindenkit. a döbbenettől szinte teljesen lebénulva álltam. Meg akartam halni. így kerültem a hajléktalan szállóra. Hosszú hetek teltek el így. elkezdtek helyet keresni nekem. és mind a mai napig segít. hogy nincs hova hazamennem. azonnal értesültek erről. Az undor és az ismeretlentől való rettegés felváltva ült ki az arcukra. szinte rettegtem. Közben attól féltem. és olyan ordítozásba kezdett. Egy gatyában. hogy AIDS-es vagyok. és én egyre közelebb kerültem az összeroppanáshoz. hogy mi van velem. ennek egyáltalán nem örültem. mi az igazi bajom. mindenkit elüldözök magamtól. hogy el tudja képzelni. kezdett visszatérni a hitem. Időközben kiderült.Úgy látszik. hogy mi a bajom. amikor mentőt kellett hívni. itt élek ma is. annak csak azt tudom mondani. lassan személyes kapcsolatba kerültem az Istennel. Amikor megtudták. egy szál cigarettáért képes lettem volna eladni még a lelkem is. és végtelenül jólesett. ezt ugyanis egyszerűen nem lehet elképzelni. A hatás szinte leírhatatlan volt. hogy mikor küldenek haza. mert kis híján megfulladtam. aki az életem részévé tudott válni. Iszonyúan megijedt. keserű és csalódott voltam. aki szeretni próbál.

hogy jöjjön be hozzám. Az összes gyógyszerem beszedtem. ő figyelmesen hallgatott. ettől még nehezebb volt az egész. Második és egyben utolsó látogatóm egy nő volt. vagy a konyhába. a beszélgetés is nehezen indult. nem voltam keserű. Teljesen nyugodnak tűnt. az ablakon rács. Kerültek. 48 . így az ágy végére ültettem le. és igyekeztek még a tekintetem elől is kitérni. Miután kiszúrtam a bagót. borzasztó nehéz. és egyáltalán nem érdekelt. hogy kettesben maradtunk. Hamar kiderült. Csak ültem az ágyamon. Belépett Magdi A zárt osztályon tértem csak magamhoz − nem örültem − fehér csempe. nem mondom. Mikor belépett a szobámba és szembesült a látvánnyal. alig vártam. Egész nap a szobámban ültem (gyakran ma is). hogy meleg vagyok. egyfolytában az járt a fejemben. hogy könnyű volt. hogy mit gondolnak rólam. Kezdetben zavart a sok idegen ember. először azt gondoltam. a szó valódi értelmében figyelt rám. hirtelen elhallgattak. hogy elmenjen. Egyre feszültebb lettem. hogy könnyen indult a beszélgetés. kortalan. Tudta rólam. Ő nem dohányzott. nagyon lassan ment a beilleszkedés. hogy feltűnés nélkül távozzak ebből a világból. már nem haragudtam. nem ismertem senkit. Nem tudom. Soha életemben nem láttam korábban. miért vagyok 100 %-kos rokkant. talán a barátom halálának híre. de számomra a legfontosabb a cigi volt. A „főnöke” kérte meg. Gyakorlatilag csak én beszéltem. nehezen viseltem a sok szabályt. így érthetően meg voltam lepve. művelt. én gonosz módon végig élveztem a zavarát. mi volt az utolsó csepp a pohárban. mintha leprás lettem volna. Végig állva maradt. már csak az foglalkoztatott. az örökös titkolózás. és a ruházatom enyhén szólva is hiányos volt. hisz mindketten ismeretlenek voltunk a másik számára. tudom. szinte lebénult. sőt. nyugodt voltam. A szobámban még egy szék sem volt (biztonsági okokból). ez némileg segített. így a látogatás hamar véget is ért.Sok mindent meg kellett tanulnom az új helyzetemben. és két kényszerzubbony volt a falon. akivel az interjúban találkoztam. hogy miért nem dolgozom. nem tévedés. kimondottan szégyenlős fiú. Magas. így nem volt közös témánk. de hát ez az igazság. körülöttem egy nagy halom gyógyszer. így egyszer és mindenkorra vége szakadt a találgatásoknak. egy jóravaló. valami tévedés lehet. az ajtón csak kívül volt kilincs. Végül egy TV-nek adott interjúban mindent elmondtam. csinos. A szociális munkásom volt az első látogatóm. néhány mondatot váltottunk csak. megpakolva mindennel. és visszafogott. A riport után napokig ki sem mozdultam a szobámból. lakonikus egykedvűséggel vettem tudomásul az új helyzetet. A helyzetet tovább rontotta. hogy mit gondolnak rólam. ha mégis kimentem a folyosóra. Nem mondhatnám. ez nem volt valami szép. így fogalma sem volt tantaluszi kínjaimról. hozzám jött. Egy szatyorral érkezett. és igyekeztem méltósággal meghalni.

(Neki meg arról nem lehetett fogalma. ez lassan bár. ha ellenséges nem is voltam. a halálvárás töltötte ki a napjaimat. ekkor még eszembe sem jutott. néha szándékosan. Ennek az lehetett az oka. és a belőle áradó nyugodt elegancia nagyban hozzájárult ahhoz. Rengeteget beszélgettünk. Magdi (mert ez a neve) mérhetetlen türelmével és szerénységévvel nagy hatást gyakorolt rám. hogy akár az életvezetésemben. Az ő kitartásának köszönhetem. egyszerűsége és visszafogottsága. Miatta kezdtem odafigyelni magamra. van egy ruhám. hiszen előtte az égadta világon nem törődtem semmivel. hogy ma ott tartok. mintegy tesztelve őt. alig tudta leplezni megdöbbenését. hogy van hol laknom. hogy minden lehetőségem − köztük az életem is − bizony ilyen mértékben korlátozott. hogy kibírhatatlanul viselkedtem. bár mindig tagadtam. hogy komoly barátság kezdete ez. azt. de legalább kezdte érteni azt. és szembesült a négy négyzetméteres életteremmel. aki képes olyannak elfogadni. talán a sok gyógyszer. teljesen kielégített az. 49 . a beszédstílusomra. így egyre vidámabbak lettek a találkozások. ahol tartok. és ez új volt a többi lakó és tágasabb környezetemnek is. Nem izgatott a külsőm. akár az aktivitásomban. de zavarodott mindenképp. hogy van valaki. és azt. egyre fontosabbak lettek azok a napok. Gyakran előfordult. nem oktatott ki. hogy könnyen oldódtam volna. amilyen vagyok. hogy régen elszoktam már attól. de változni kezdett. de nem mondhatom. lassan igényelni kezdtem az emberek társaságát. hogy elfelejtettem. hogy az élet más területén is kb. ez a figyelmessége jellemzi a kapcsolatunkat mind a mai napig. Több. aminek én enyhén szólva nem örültem. ő figyelmesen hallgatott. hogy mindezeket én rendeltem. talán a szomszéd srác által kínált. Görcsösen viselkedtünk mind a ketten. igen nagy a szerepe. Viszonylag sokáig nem tudtam mit kezdeni az új helyzettel. hogy mindig odafigyelt rám. és kimondottan jólesett. életem első füves cigarettája miatt. hogy mit gondolnak rólam mások. ki tudja?) A második találkozás a szállón valamivel jobb volt. figyelni kezdtem a megjelenésemre. ennek később hangot is adott. Amikor először feljött hozzám. hogy lassan a bizalmamba fogadtam. pontosabban beszéltem én. és nem haltam éhen. ekkora a mozgásterem. mégis. Az ilyen találkozások alkalmával általában én beszéltem. mint két év távlatából bátran ki merem jelenteni. egyre több időt kezdtem eltölteni a szomszédaim társaságában. hogy találkozni fogunk. zárkózottságom fokozatosan enyhülni kezdett. amikor tudtam. Miután belépett az életembe. Soha nem osztott tanácsokat.

hogy sírni csak a győztesnek szabad. és ez biztonságot ad. hogy rájöjjek. Bocs. mit képzeltem erről az egészről. mint a patron.. Furcsa. és egy fáradt. A bennem lakozó bohóc már csak ritkán örül (a ritka is nagy ajándék).Egyre többen jöttek hozzám. amit nem igazán értek. hogy bohócnak lenni porond nélkül. szétfolyó. Egyáltalán. hiszen pontosan ismertem azokat a körülményeket. inkább szomorúnak és töprengőnek mondanám (ha nem tépelődnék). még akkor is megkönnyebbülök. hogy a felém irányuló törődés nem az én személyemnek. Szinte adósnak érzem magam pusztán azért. hogy kapcsolatba lépjek-e az . ha tudatosul az emberekben. idegen vagyok a saját világomban. hogy úgy is részt vehetünk egy temetésen. hogy szeret. hiszen bohócként éltem (vidám bohócként) és bohócként halok majd meg (szomorú bohócként). hogy hozhattam magam ilyen helyzetbe. rosszul sminkelt bohóc lett az egészből. Ezekről a „segítői” ügyködéseimről gyakran beszélgettünk Magdival. gondolkodtam. Borzasztó dolog megélni azt. Hiba volt ezt a kapcsolat fölvételt erőltetni. hogy a halott még él. Lassan azt látom. amik közé újra bekerültem. aki mellett állnak. Nem is értem mi nem tetszik. sokkal inkább az őket körülölelő környezetnek szól. ami egyszer durrant egy nagyot.enyéimmel”. hogy észrevettem volna. 50 . egy halott mellett állni. A mosolygó bohóc Egy elhúzódó családlátogatás eredménye Mit keresek én itt? Furcsa helyzet állt elő. és a porba hullik a könnyünk. Sokáig hezitáltam. akiben feltétel nélkül képes vagyok megbízni. a meghajlással vannak még gondok. Csak nekünk halt meg. a . (Megint zavarban vagyok). talán nem is a sminken múlik. olyan. hiszen a bohócnak csak a sminkre van ideje. Életemben nem éreztem még ilyen magányosnak magam. Egy mosolygó bohócról akartam írni. Bohócként már a kezemben van a kalap. és ezt még fel is fogni… Hát ez tragédia.vesztes” mi a lófaszt csináljon? Jó. de ugyanúgy elsikkadtam. Amikor ezeket a sorokat leírom − nagyon gondolkozom − akkor érzem át. hogy a . Sokszor hallottam már. Ma ő az egyetlen barátom. Ma érzelmileg úgy érzem magam. Mindig a pornak könnyebb. Csillogtam egy fél órán át. Adós vagyok még egy kiadós temetéssel is (ahol lehet látványosan szenvedni). . ennek köszönhetően a stílusom − remélem − folyamatosan javult. amihez − ma már − semmi közöm nincs. a személyiségem romjairól nézek körbe. neki legalább nem kell könnyeznie.. kérdem én. Egy olyan világban egyedül maradni. én pedig kezdtem mind jobban beleélni magam a „segítő” szerepbe. ügyes-bajos dolgaikkal.. itt állok egy 11 tagú család közepén. vagy érezni azt. mint medernek lenni folyó nélkül. mint a tüzijáték kilövés után. és nem értem. mint vak kutya a gyíkokra. hogy anélkül. ahol sokan vesznek körül. Talán ma érzem át a mosolygó koldus és a por viszonyát. Nagy hiba volt. Vajon melyik a nehezebb. A felelősség mindig a porondszűkítőké. A legszomorúbb az egészben az. ha leszid. ahogy térdelünk benne. mert tudom. hogy a mai napig szükségem van sminkre. mert nem játszom el a nagy beteget. ez az a világ. hogy én vagyok az a halott.szeretett” családom jelenléte kellett ahhoz.

9. Birtoklás és létezés. 1991. Budapest. 2001/ősz 19. Frenkl Szilvia: Életesemények. Híd Alapítvány − Párbeszéd Alapítvány.o. 1988. Carl: Ilyen vagyok. 16. Hantos Ágnes: Mentálhigiéné a családorvoslásban 231. Budapest. o. Bakó Tihamér: Töréspontok mentén. 24. Eric Fromm. Budapest. OPI. 2002 176. Korda Kiadó. Bakó Tihamér: Verem mélyén. Bernáth László − Révész. egyetemi jegyzet 25. Elisabeth: Éretté válni a halálra. HIETE. Animula Kiadó. Erős Ferenc: Megismerés.o. 8. 1999.o. Gondolat Könyvkiadó. Budapest. Jelenits István − Tomcsányi Teodóra: Egymás közt egymásért. Budapest. Cole. 1998 6. Kübler-Ross. Susan: Az AIDS és metafórái. 21. Budapest. Viktor E. MTA Politikai Tudományok Intézete. 26. 2. HÍD Alapítvány. Kharón. 2002. 4. Ian. 1994. 1980. 1997. Buda Béla: Mentálhigiéné. SOTE. 20. o. Tertia Kiadó. Michael: Fejlődéslélektan. György: A pszichológia alapjai. Huszár Ilona: A pszichiátria vázlata. HÍD. Magvető. identitás. Tankönyvkiadó. Frankl. Budapest. Rogers. Kübbler-Ross. 23. Tomcsányi Teodóra − Grezsa Ferenc − Jelenits István. Szenes Andrea: Igen. HÍD. A fejlődéslélektan tükrében. Budapest. Új Mandátum Könyvkiadó. Kecskemét. 14. 44. Fodor László – Tomcsányi Teodóra: Segítő kapcsolat. Ainsworth-Smith. Tanakodó. 12. Sontag. Budapest.o. Fejezetek a szupervíziós munkából. A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései. Bang. 2000. Buda Béla. Budapest. Elisabeth: A halál és a hozzá vezető út. Bostoni előadás. Goffman. Budapest. FELHASZNÁLT IRODALOM 51 . Rogers Carl R. 2002. Jelenits István − Tomcsányi Teodóra: Egymás közt egymásért. 1983. segítő szindróma. 5. Polcz Alaine: A halál iskolája. 26. Jelenits István − Tomcsányi Teodóra: Egymás közt egymásért. Psycho Art. Erving.: A személyközpontú megközelítés alapjai. 255. Animula Kiadó. 3.17. Budapest. Európa Könyvkiadó. 1988. o. 1998 7. 131. Budapest. Frederik. Könyv a krízisről. 1999. Tringer László: A gyógyító beszélgetés. o. 13. Müller. 14. Ruth: A segítő kapcsolat. Osiris Kiadó. 11. 1990 10. Budapest. 27.o. 1992. Kárpáthy Ágnes: A gyász szociológiája. Budapest. 1999. 1990 17. Semmelweis Egyetem – Párbeszéd Alapítvány Budapest. 1999. Budapest.o. Európa. Hennezel. 1990 18. 1989. előítélet. Marie de − Jean-Yves Leloup: A halál művészete. segítő identitás. Szembenézni a halállal – elengedni menni.JEGYZETEK 1. Budapest. 2002. Monika: A gyásztanácsadás szerepe a hospice gondozásban. Releaxa Kft. Stigma és szociális identitás 15.: És mégis mondj Igent az Életre! Pszichoteam MMK. Kharón 2002 tél/tavasz 22. Animula Kiadó. Claire: Hipnoterápiás kapcsolat halálosan beteg pácienssekkel. Budapest. A szeretet a lélektan szempontjából 33. 1998. 28.

1999. Budapest. Ursus Kiadó. Tanulmányok a vallás és lélektan határterületeiről. Budapest. 1997. A. SOTE Magatartástudományi Intézet – MAPET – Végeken Alapítvány. 1993. Budapest. Budapest. Budapest. 1984. SOTE. 52 . Budapest. Németh Erzsébet: Kommunikáció. Hegedűs Katalin: Hospice alapismeretek. Római Katolikus Szeretetszolgálat Ifjúság-és Családsegítő Csoportja és a Szeged-Csanádi Püspökség. Budapest. 2002.1993. Dass. 2000. 1988. 1994. Eliot: A társas lény. Osiris Kiadó. SOTE. Relaxa Kft. SOTE. Budapest. 1999. Magyar Thanatológiai Alapítvány. Budapest. Budapest. 1994. A halál és a gyász. Buda Béla: Mentálhigiéné. 1980. R. Budapest. Budapest. Európa. Animula Kiadó. 1999. Fischer Eszter: Nehéz együttélés. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei.Allport. Hegedűs Katalin (szerk): Halálközelben A haldokló és a halál méltóságáért I.). 1995. Budapest. SOTE-Officina Nova. Animula Kiadó. Peter: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati kézikönyve. Bang. Saxum Kft. Súlyos betegek és haldoklók pszichés gondozása. Párbeszéd Alapítvány − HÍD Alapítvány. 1996. Budapest. 1999. 1998. 1988. JPTE Budapest. Gondolat Könyvkiadó. Pécs. Helikon kiadó. Budapest. G. Polcz Alaine: Ideje a meghalásnak. Szemelvények a személyközpontú megközelítés elméletéből és gyakorlatából. 1999. 1995. Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései. Polcz Alaine: Meghalok én is? A halál és a gyermek. Feuer Mária − Anna Füri: Az élet végső dolgai. Budapest.: Szociológia [Sociology]. Fordulópont. Lüssi. Gondolat Könyvkiadó. Norbert: A haldoklók magányossága. Medicina. október Galambos Katalin: A kommunikáció elmélete és gyakorlata. Budapest. Paul: Hogyan segítsek?. Pont Kiadó. Kairosz Kiadó. Egy érintetlen dimenzió. Pilling János (szerk): A halál és a haldoklás kultúrantropológiája. 2003. Századvég Kiadó. kutatás. Joseph P: A társas érintkezés pszichológiája. 1997. G. Homoszexuálisok a heteroszexuálisok társadalmában. II. Buda Béla: Empátia. Popper Péter: Fáj-e meghalni? Saxum Kft. Pilling János (szerk): A haldoklás és a gyász pszichológiája. Budapest. Budapest. Bagdy Emőke: Határmezsgyén. 1997. Buda Béla: A halál és a haldoklás szociálpszichológiai tényezői és folyamatai Kharon. Gondolat Könyvkiadó. Mihály (ed. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Marie de: A meghitt halál. 1999. Ruth: A célzott beszélgetés. Budapest. Elmélet. gyakorlat. Forgas. Hennezel. 1995. Budapest. Szeretetszolgálat és Szeged-Csanádi Püspökség. Tankönyvkiadó. Giddens.K. Budapest. Budapest. Budapest. 1998. Bagdy Emőke: Mentálhigiéné. 1994. 1989. Jelenits István − Tomcsányi Teodóra: Tanulmányok a vallás és lélektan határterületeiről. Animula Kiadó. Aronson. Budapest. Elias. Medicina Könyvkiadó Rt. 1997. Ram − Gorman. Budapest. Budapest. C. Elekes.: Gondolatok az életről és a halálról. Budapest. Jung. 1989. Budapest. Hunyady György: Szociálpszichológia. 1983. Magyar Hospice Alapítvány. Kossuth Kiadó. Hegedűs Katalin (szerk): Lélektől lélekig. Hárdi István: Pszichológia a betegágynál. Feuer Mária: A nagy megpróbáltatás. 1997. Galambos Katalin: A személyiséglélektan alapjai. Gondolat. Animula Kiadó. Hárdi István: Lelki egészségvédelem.: A személyiség alakulása. JPTE FEEFI. 1999. képzés. 1993. 1994. W. 1997. A beleélés lélektana. 1997. Gerevich József: Közösségi mentálhigiéné.

Carl R. OPI. Smith. OPI. Budapest. 1983. mint metafóra. Medicina Kiadó. Thanatológiai Szemle. Budapest. 1983. Magyar Könyvklub. Vannesse. Sontag. 9-62. Élmények és töprengések Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról. Carl R. 2004 (VIII. 1991. Rogers. Segítő kapcsolat egy AIDS betegségben szenvedő fiatalemberrel. 1995. évf. Rinpocse: Tibeti könyv életről és halálról. Budapest.)/1-2. 2003. Budapest. Budapest. szám. Budapest. Edge 2000. Budapest. LESZ Animula Egyesület. 1993. Budapest.Relaxa Kft. Susan: Kommunikáció az ápolásban. Medicina Könyvkiadó Rt. 1983. Európa Könyvkiadó. 53 . Richard: A jó halálról. Kharón. Rogers. Susan: A betegség.: Az empatikus létezési mód: egy el nem fogadott létmód. Valamint a Kharón Thanatológiai Szemle kiadványai Megjelent: Singer Magdolna: Kettős fejlődés. 2000. Alfred: Hallgatástól a meghallgatásig.Reoch. Carl R. Szenes Andrea: Igen.: A szabadság elsajátítása. 1998. Rogers.: Valakivé válni. Budapest. Szögjal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful