Hubungan Antara Akhlak, Aqidah Dan Ibadat Aqidah

Pengertian Aqidah Secara Bahasa (Etimologi) : ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan. Seperti keimanan

-

-

kepada Allah, Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, Para Rasul, Hari Akherat, dan keimanan kepada takdir Allah baik dan buruknya. Ini disebut Rukun Iman. sesuatu yang mengikat. Pada keyakinan manusia adalah suatu keyakinan yang mengikat hatinya dari segala keraguan.

Pengertian Aqidah Secara Istilah (Terminologi) : perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenteram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan.

Aqidah Ahli Sunnah Wal Jama¶ah pemahaman Islam yang telah diridhai oleh Allah sebagai agama bagi hamba-Nya. Aqidah Islamiyyh adalah aqidah tiga generasi pertama yang dimuliakan yaitu generasi sahabat, Tabi'in dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. keimanan yang pasti teguh; o Rububiyyah Allah Ta'ala o Uluhiyyah-Nya o para Rasul-Nya o hari Kiamat o takdir baik maupun buruk o semua yang terdapat dalam masalah yang ghaib o pokok-pokok agama dan apa yang sudah disepakati oleh Salafush Shalih dengan ketundukkan yang bulat kepada Allah Ta'ala baik dalam perintah-Nya o hukum-Nya maupun ketaatan kepada-Nya serta meneladani Rasulullah SAW.

-

ibadat-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful