2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
1
PERINCIAN TAJUK TUDINGAN
TILAWAH AL-QURAN (KEFAHAMAN) / TINGKATAN SATUBerdasarkan ayat di atas :
1. Pengertian kalimah:
a) _.> - petunjuk
b) ,1`..ll - orang yang bertaqwa
c) _.`..¡`. - orang yang beriman
d) _.1±.`. - membelanjakan
e) _.>l±.l¦ - orang yang berjaya

2. Konsep takwa:
 Menyerah diri dan takut kepada Allah SWT serta mengkagumi kebesaran dan
kekuasaanNya dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan
laranganNya.

3. Ciri-ciri mukmin yang bertakwa:
 menunaikan solat 5 waktu
 beriman dengan hari akhirat
 percaya kepada perkara ghaib
 membelanjakan harta pada Allah SWT
 beriman dan beramal dengan ajaran al-Quran


BIL TAJUK
TAHUN
06 07 08 09 10
1. Al-Quran Menjana Kecemerlangan (al-Baqarah : 1- 5) //
2. Mencontohi Kepatuhan Malaikat (al-Baqarah : 34–37) /
3. Berbudi Berbakti Cara Hidup Mukmin (al-Baqarah : 83) //
4. Sabar Menghadapi Ujian Allah SWT (al-Baqarah : 155-156) //
5. Makanan Halal & Haram Menurut Islam (al-Baqarah :168) /
6. Kepentingan Doa Dalam Hidup Mukmin (al-Baqarah : 201) /
7. Arak Judi Memusnahkan Kehidupan (al-Baqarah : 219) //
8. Keagungan Dan Kekuasaan Allah SWT (al-Baqarah : 225) //
9. Berpegang Teguh Dengan Agama Allah (al-Baqarah : 256) //
10. Sifat-sifat Allah SWT (al-Baqarah : 284 - 286) /
TAJUK 1 : AL-QURAN MENJANA KECEMERLANGAN HIDUP (AL-BAQARAH : 1- 5)
.l¦ ¸ il: ´...÷l¦ N ..´¸ «.· _.> ´,1`..ll ' _·¦ _.`..¡`. ..-l!. _.`..1`.´.
:.l¯.l¦ !.·´. ¯.±.´.·¸´¸ _.1±.`. ¯ _·¦´. _.`..¡`. !.· _,.¦ i.l| !.´. _,.¦ . il¯.·
:,>N!.´. ¯`= _.`.·.`. ' i..l`.¦ _ls _.> . ¯.±.¯¸ i..l`.¦´. `.> _.>l±.l¦ '

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
2
4. Kelebihan orang yang bertakwa:
 mendapat kejayaan hidup
 reda / tabah menghadapi musibah
 dikasihi Allah / diredai oleh Allah SWT
 tidak mudah terpengaruh dengan unsur negatif

5. Cara-cara menjadi mukmin yang bertakwa:
 berakhlak mulia
 membaca al-Quran
 sentiasa menunaikan solat
 rajin mengulangkaji pelajaran

6. Perkara-perkara ghaib di dalam ayat:
 Seksaan kubur
 Beriman kepada kitab
 Beriman kepada al-Quran
 Beriman kepada hari akhirat

7. Cara-cara beriman kepada al-Quran:
 sentiasa membaca al-Quran
 menyakini isi kandungan al-Quran
 menjadikan sebagai sumber rujukan
 menjadikan al-Quran sebagai cara hidup

8. Maksud perkara ghaib:
 Perkara yang tidak mampu difikirkan oleh akal manusia tetapi boleh diketahui melalui
al-Quarn dan Hadis seperti alam roh, Syurga dan Neraka

9. Kelebihan al-Quran berbanding dengan kitab-kitab yang lain:
 bahasanya tiada tandingan
 ajaran kekal sepanjang masa
 meliputi semua aspek kehidupan manusia
 isi kandungannya terpelihara hingga kiamat

10. Janji Allah SWT kepada mereka yang sentiasa mengamalkan ajaran al-Quran:
 jiwa menjadi tenang
 diberi ganjaran / pahala
 hidup bahagia dunia dan akhirat
 mudah menerima ilmu Allah SWT

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
3

1. Pengertian kalimah:
اناسحا : berbuat baik

ةولصلا اوميقاو : dan dirikanlah solat

2. Perintah-perintah Allah SWT kepada Bani Israil berdasarkan ayat di atas:
 menunaikan solat
 mengeluarkan zakat
 menyembah Allah yang Esa
 membantu anak-anak yatim
 berbuat baik kepada kaum kerabat
 berbakti kepada kedua ibu dan bapa
 berkomunikasi sesama manusia dengan baik

3. Islam mewajibkan kita berbakti kepada ibu bapa kerana:
 kedua-duanya hampir kepada kita
 mereka memberikan kasih sayang kepada kita
 keredaan Allah SWT terletak kepada keredaan ibu bapa
 ibu bapa merupakan orang yang amat besar jasa kepada kita
 ibu bapa merupakan orang yang amat besar jasa kepada kita

4. Cara-cara berbakti kepada ibu bapa:
 bercakap dengan lemah lembut
 mendoakan kesejahteraan mereka
 menjaga perasaan mereka terutama ketika mereka tua
 mematuhi suruhan mereka selagi tidak bertentangan dengan agama

5. Cara-cara berbakti kepada kaum kerabat:
 membantu mereka
 menziarahi mereka
 menghormati mereka
 bercakap dengan menggunakan bahasa yang baik

6. Tanggungjawab umat Islam terhadap anak yatim dan orang-orang miskin:
 bergaul dengan baik
 memberikan pertolongan
 menjaga perasaan mereka

7. Fungsi solat dalam kehidupan muslim:
 menghubungkan seseorang dengan Allah SWT
 mencegah daripada melakukan perkara mungkar
 menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia

:|´. !..>¦ _.:.. _.. _..´¸`.| N _...-. N| ´<¦ _·´.l!.´. !.!.>| _:´. _.¯,1l¦
_...´,l¦´. _.÷..´.l¦´. ¦.l.·´. !.ll !´.`.`> ¦..,·¦´. :.l¯.l¦ ¦..¦´.´. :.é,l¦ ¯.. `..,l´..
N| *,l· ¯.÷.. ...¦´. _..,-¯. ¯¯

TAJUK 2 : BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN (AL-BAQARAH 83)

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
4
8. Fungsi zakat dalam kehidupan muslim:
 membantu umat Islam
 membantu ekonomi negara
 merapatkan hubungan sesama manusia

9. Dua hikmat Allah SWT memerintahkan orang-orang mukmin supaya membantu
anak- anak yatim dan orang-orang miskin:
 untuk menggembirakan hati mereka
 supaya mereka tidak merasa tersisih

10. Sebab-sebab yang boleh memutuskan silaturrahim sesama muslim:
 tiada sifat saling mengunjungi
 tidak memberi bantuan ketika diperlukan
 melakukan sesuatu perkara yang boleh menyakitkan hati

11. Pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas:
 Allah SWT sahaja yang berhak disembah dan ditaati
 Umat Islam dituntut menyayangi, menghormati dan berbakti kepada ibu bapa
 Allah SWT memerintahkan umat Islam mendirikan solat dan mengeluarkan zakat
Berdasarkan ayat di atas,

1. Pengertian kalimah:

لوملا نم : dari harta

نيربصلا : orang-orang yang sabar

2. Jenis-jenis ujian Allah SWT terhadap manusia:
 kelaparan / kebuluran
 kekurangan hasil tanaman
 kegawatan ekonomi / kekurangan harta
 perasaan takut dan gerun kepada musuh
 kematian / kehilangan orang-orang yang disayangi

3. Sebab Allah SWT menguji manusia dengan perkara di atas untuk :
 menguji ketaatan manusia
 menguji keimanan manusia
 melahirkan mukmin yang gigih
 bersifat positif, kreatif dan inovatif
 berusaha memperbaiki kelemahan
 mendidik jiwa supaya reda, sabar, bersyukur dan bertawakal.>.´.l¯..l´. .`_:. ´. .¯.>'¦ ~.>l¦´. 1.´. ´. _´..N¦ ±.N¦´. .,..l¦´. ,:·´.
_·¸..¯.l¦ ¸'' _·¦ ¦:| .±.´...¦ «.,.¯. ¦.l!· !.| ´< !.|´. «.l| _.`->´¸ ¸''

TAJUK 3 : SABAR MENGHADAPI UJIAN ALLAH (AL-BAQARAH : 155-156)
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
5
4. Contoh ujian-ujian besar yang dihadapi oleh Rasulullah SAW:
 ditahan duri
 diletakkan racun
 sekatan bekalan makanan
 kematian isterinya Siti Khadijah
 kematian bapa saudaranya Abu Talib
 cedera parah dalam peperangan Uhud
 pemulauan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Mutallib

5. Tiga akibat kepada seseorang yang tidak sabar menanggung ujian Allah SWT:
 tidak bersyukur
 mudah putus asa
 gagal dalam hidup
 tidak dapat mengawal hawa nafsu

6. Tiga pengajaran daripada ayat di atas:
 sabar membawa kejayaan
 setiap manusia akan diuji oleh Allah SWT
 Allah SWT menurunkan ujian untuk menguji keimanan manusia
 Orang yang bersabar mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT

1. Maksud kalimah :
a) ,.>l¦ - arak
b) ¸...l¦´ - judi
c) ¸..é"..| - dosa besar
d) _.`,>±.. - kamu berfikir
2. Maksud arak:
 sejenis cecair atau minuman yang memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal
fikiran seseorang

3. Maksud judi:
 segala jenis permainan yang mempertaruhkan wang atau harta benda untuk mendapat
keuntungan tanpa usaha

4. Punca seseorang menjadi peminum arak dan penjudi:
 pengaruh rakan sebaya
 jahil dalam pengetahuan Islam
 menghadapi tekanan / keperitan hidup
 ingin mengecap kemewahan hidup tanpa berusaha
i..l:`.· s ,.>l¦ ¸...l¦´. ¯_· !.±,· "..| ¸..é ×±...´. !.ll !.±..|´. ¸.é¦ .
!.±-±. ..l:`.·´. ¦:!. _.1±.`. _· ´.±-l¦ l.´ _..`. ´<¦ `.>l ·..N¦ ¯.÷l-l
_.`,>±.. '¸'

TAJUK 4 : ARAK DAN JUDI MEMUSNAHKAN KEHIDUPAN (AL-BAQARAH : 219)
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
6
5. Kesan judi terhadap institusi kekeluargaan:
 lupa tanggungjawab
 hidup dalam kemiskinan
 membawa perceraian keluarga
 pendidikan dan kehidupan anak-anak terabai

6. Cara mengatasi sikap suka berjudi dan minum arak:
 benci kepada arak dan judi
 mengelak dari tempat maksiat
 sentiasa mengingati Allah SWT
 berkawan dengan orang berilmu

7. Langkah mengatasi kegiatan perjudian dan arak:
 penerapan nilai-nilai murni
 menutup premis arak dan judi
 mengadakan kempen anti arak dan judi
 menguatkuasakan undang-undang Islam

8. Hukuman ke atas peminum arak dan penjudi:
 Peminum arak – 40 sebatan
 Penjudi – didenda & dirampas hasil judi

9. Kesan penyalahgunaan dadah kepada individu, masyarakat dan negara:

a) Individu:
 mengabaikan perintah Allah SWT
 merosakkan kesihatan rohani dan jasmani
 mengabaikan tanggungjawab pada keluarga

b) Masyarakat:
 menjadi huru-hara
 hidup dalam ketakutan
 masyarakat mementingkan diri

c) Negara:
 menghalang kemajuan
 ekonomi menjadi mundur
 dipandang hina oleh negara luar

10. Hikmah pengharaman arak dan judi kepada individu, masyarakat dan negara:

a) Individu:
 bersyukur dengan nikmat akal
 berdisiplin dn bertanggungjawa
 dapat berbakti kepada keluarga, masyarakat dan negara

b) Masyarakat:
 masyarakat aman dan harmoni
 bekerjasama memajukan negara
 bergaul mesra antara satu sama lain

c) Negara:
 dihormati oleh negara luar
 kemajuan ekonomi dapat dicapai
 dapat merancang pembangunan negara
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
7
11. Persamaan antara arak dan judi:
 membahayakan kesihatan
 menghalang kewarasan akal
 meruntuhkan institusi kekeluargaan
 membawa kepada amalan maksiat

12. Kesan buruk pengambilan dadah:
 merosakkan kewarasan akal
 mengabaikan tanggungjawab
 mendorong melakukan jenayah
 dipandang hina oleh masyarakat

13. Pengajaran ayat:
 Bersedekah dan menderma adalah amalan mulia
 Setiap umat Islam wajib menghindari arak dan judi
 Arak dan judi boleh memporakperandakan kehidupan manusia
1. Pengertian kalimah:
a. _·¦ - agama
b. _-l¦ - kesesatan
c. ..l. - Maha Mengetahui

2. Sebab Islam tidak memaksa orang kafir memeluk Islam:
 supaya beriman secara ikhlas
 supaya agama Islam tidak dihina
 untuk mengelakkan permusuhan
 bagi menjamin hak kebebasan beragama

3. Maksud thaghut dalam ayat di atas:
 orang menentang hukum Allah SWT
 berhala, syaitan dan kefahaman yang membawa kepada kekufuran

4. Contoh amalan thaghut:
 menyembah berhala
 melakukan maksiat dan perkara yang dimurkai Allah SWT

5. Kesan amalan buruk thaghut:
 jenayah berleluasa
 dimurkai Allah SWT
 masyarakat berpecah-belah
 terdedah kepada perbuatan maksiat
N :¦,´| _· _·¦ .· _... .:´,l¦ ´. ¯_-l¦ .· ¯,±>. ..-.Ll!. .¡`.´. ´<!.
.1· i...`.¦ :´.`¸`-l!. _..'.l¦ N »!.±.¦ !> ´<¦´. ×..- ..l. '''

TAJUK 5 : BERPEGANG TEGUH DENGAN AGAMA ALLAH (AL-BAQARAH : 256)
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
8
6. Kelebihan orang yang berpegang kepada agama Allah SWT:
 selamat di dunia dan akhirat
 tabah menghadapi ujian hidup
 diredai dan dikasihi Allah SWT
 memperolehi kejayaan dalam hidup
 terhindar daripada melakukan kejahatan
 istiqamah dalam melakukan sesuatu urusan

7. Akibat tidak mengikut ajaran Islam:
 hidup tidak tenteram
 terdorong untuk melakukan kejahatan
 semua amalan kebajikan tidak diterima oleh Allah SWT
 hidup dalam kesesatan / tidak memperolehi hidayat Alllah SWT

8. Ciri-ciri mukmin yang berpegang kepada agama Allah SWT:
 ikhlas
 menjaga masa
 melaksanakan ibadat
 bermanafaat kepada orang lain
 berilmu pengetahuan yang luas

9. Pengajaran ayat di atas:
 setiap muslim wajib menjauhi amalan dan kepercayaan thaghut
 Islam melarang umatnya memaksa orang lain memeluk agama Islam
 penyebaran dakwah hendaklah dilakukan dengan terancang dan bijaksana

TINGKATAN 2

BIL TAJUK
TAHUN
06 07 08 09 10
1. Hidayah Sumber Kehidupan (Ali Imran : 8) /
2. Ilmu Penyuluh Kehidupan (Ali Imran : 18) /
3. Menginsafi Kekuasaan Allah SWT (Ali Imran : 26) /
4. Menghargai Sunnatullah (Ali Imran : 27) /
5. Perpaduan Asas Kesejahteraan (Ali Imran : 103) /
6. Dakwah Tanggungjawab Bersama (Ali Imran : 110)
7. Segera Bertaubat dan Beristighfar (Ali Imran : 133-136) /
8. Mencontohi Dakwah Rasulullah SAW (Ali Imran : 159) /1. Pengertian kalimah:
a. «>..l.l¦´ - malaikat c. ,.¸-l¦ - Maha Berkuasa
b. .l-l¦¦.l`.¦´ - orang yang berilmu d. `.,÷ >l¦ - Maha Bijalksana

TAJUK 1 : ILMU PENYULUH KEHIDUPAN (ALI IMRAN : 18)
.±: ´<¦ .«.¦ N «.l| N| ´ .> «>..l.l¦´. ¦.l`.¦´. .l-l¦ !.,!· 1`.1l!. N «.l| N| ´.> ',.¸-l¦
`.,÷>l¦ ¸¯

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
9
2. Pengertian ilmu:-
 bahasa – pengetahuan
 Istilah – pengetahuan sebenar terhadap sesuatu perkara

3. Hukum menuntut ilmu:-
 Wajib

4. Maksud Ulul Ilmi dalam ayat:
 golongan yang memiliki ilmu pengetahuan seperti ulamak, cendikiawan dan guru.

5. Golongan yang mengakui kebijaksanaan dan keesaan Allah SWT dalam ayat:
 malaikat
 orang yang berilmu

6. Martabat / kelebihan orang yang berilmu:
 menjadi tempat rujukan
 dihormati oleh masyarakat
 disayangi / diredai oleh Allah SWT
 maju dalam semua aspek kehidupan
 diangkat darjat kepada yang lebih tinggi

7. Implikasi / kesan buruk tidak memiliki ilmu:
 mudah ditipu
 dibenci oleh Allah SWT
 kehidupan tidak sempurna
 dipandang hina oleh masyarakat
 tidak dapat membezakan antara yang baik dan buruk

8. Peranan ilmu:
a) kepada individu:
 dapat menguasai pelbagai kemahiran
 dapat melaksanakan ibadat dengan betul
 menyedari tentang kekuasaan dan kebesaran Allah SWT

b) kepada masyarakat:
 dapat membina tamadun bangsa
 memudahkan integrasi dalam kehidupan
 melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab

c) kepada negara:
 memajukan negara
 menstabilkan ekonomi
 negara aman dan damai
 disegani oleh negara luar

9. Cara-cara meningkatkan ilmu:
 menghayati ciptaan Allah SWT
 mendampingi golongan bijak pandai
 sentiasa membaca bahan bacaan ilmiah

10. Cara mewujudkan budaya membaca dalam masyarakat:
 menanam budaya membaca sejak dari kecil
 mengadakan kempen cintai ilmu / bulan membaca
 mewujudkan perpustakaan bergerak / perpustakaan desa

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
10
11. Perkara yang menghilangkan keberkatan ilmu:
 tidak mengamalkan ilmu
 melakukan dosa besar seperti berzina
 menderhaka kepada ibu bapa dan guru

12. Peranan orang yang berilmu:
 menyelamat dari kesesatan
 meningkatkan taraf hidup masyarakat
 membasmi kemiskinan dan buta huruf

13. Pengajaran ayat:
 Kita wajib menuntut ilmu sepanjang hayat
 Ilmu sangat penting kepada setiap muslim untuk mengenal Allah SWT
 masyarakat bukan Islam memandang tinggi kepada umat Islam yang berilmu
1. Pengertian kalimah:
a. il.l¦ - kuasa pemerintahan
b. ¸¯.>l¦ - kebaikan
c. ,..· - Maha berkuasa

2. Maksud ”Allah SWT memepunyai kuasa pemerintahan” ialah:
 Allah SWT mempunyai kuasa ke atas seluruh makhluknya secara mutlak

3. Allah SWT berkuasa memuliakan atau menghinakan sesiapa yang
dikehendakiNya. Contoh kemuliaan yang telah dikurniakan oleh Allah SWT
kepada kaum Bani Israil ialah:
 ramai rasul diutuskan dalam kalangan mereka
 Allah SWT memberi makanan berupa al-Manna dan as-Salwa
 Allah SWT menyelamatkan mereka daripada kekejaman Firaun

4. Contoh penghinaan Allah SWT terhadap kaum Bani Israil:
 dihina dengan azab Neraka
 mereka disesatkan di padang pasir selama 40 tahun
 hati mereka menjadi keras sehingga menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhamad
SAW

5. Faktor-faktor yang menyebabkan kehinaan seseorang:
 malas berusaha
 meninggalkan perintah Allah SWT
 melakukan segala larangan Allah SWT
 mengabaikan hubungan baik sesama manusia

_· ¯.±ll¦ il.. il.l¦ _.¡. l.l¦ . '.!:· ~¸..´. l.l¦ ´.. '.!:· ,-.´. .
'.!:· ´_..´. . '.!:· ì.´,. ¸¯.>l¦ i.| _ls _´ .`_: ",..· ''

TAJUK 2 : MENGINSAFI KEKUASAAN ALLAH SWT (ALI IMRAN : 26)
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
11
6. Cara menghargai nikmat kurniaan Allah SWT:
 menggunakan nikmat ke jalan yang diredai
 reda dengan Qadak dan Qadar Allah SWT
 berusaha mempertingkatkan kemajuan diri dan masyarakat
 menyumbangkan untuk kesejahteraan keluarga, masyarakat dan negara

7. Pengajaran daripada ayat di atas:
 umat Islam hendaklah menginsafi kekuasaan Allah SWT
 setiap muslim perlu menghindar sikap sombong dalam hidup
 orang beriman dituntut menghargai nikmat pemberian Allah ke jalan yang baik

Berdasarkan ayat di atas :

1. Pengertian kalimah:

ليلا : malam

ىحلا : hidup


2. Maksud sunnatullah:
 peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT sejak azali lagi ke atas makhluknya

3. Tanda-tanda kekuasaaan Allah SWT berdasarkan ayat di atas:
 proses kejadian manusia
 kejadian siang dan malam

4. Hikmat kejadian siang dan malam:
a) siang:
 menjalani aktiviti harian mereka
 sesuai untuk manusia mencari rezeki
 berjuang membina tamadun dan negara

b) malam:
 dapat beramal ibadat
 untuk manusia berehat
 menjalani aktiviti bersama keluarga

5. Hikmah Allah SWT menjadikan sesuatu mengikut sunnahNya:
 membuktikan kekuasaan, kebijaksanaan dan perancanganNya yang sempurna
 supaya manusia membuat kajian dan mengambil pengajaran terhadap ciptaan Allah SWT
 supaya manusia dapat menggunakan nikmat kurniaan Allah SWT dengan cara yang betul


~l.. _,l¦ _· ¸!±.l¦ ~l..´. ´¸!±.l¦ _· _,l¦ ~,>.´. ¯_>l¦ . ·¯..l¦ ~,>.´.
·¯..l¦ ´. ¯_>l¦ ·`¸¯,.´. . '.!:· ¸¯.-. .!.> '¯

TAJUK 3 : MENGHARGAI SUNNATULLAH (ALI IMRAN : 27)
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
12
6. Proses kejadian manusia:
 nutfah - (air mani) / ovum & sperma
 alaqah - (segumpal darah) / zigot
 mudghah - (seketul daging) / embrio
 Idghom - (tulang)
 Tulang yang dibalut dengan daging -(fetus)
 Lembaga yang lengkap ditiupkan roh

7. Hikmah proses kejadian manusia:
 menunjukkan kekuasaan Allah SWT dalam ciptaanNya
 manusia perlu membuat perancangan dalam melakukan aktiviti
 mengajar manusia supaya menjalani kehidupan dengan penuh disiplin

8. Pengajaran yang boleh diambil daripada ayat di atas:
 semua makhluk di alam semesta terikat dengan sunnatullah
 kejadian manusia, siang dan malam menjadi bukti kekuasaan Allah SWT
 setiap manusia telah dijamin rezekinya oleh Allah SWT dan mereka perlu berusaha
mendapatkannya
 matlamat kehidupan manusia di dunia adalah untuk mendapat kesejahteraan di dunia dan
kebahagiaan di akhirat


1. Maksud kalimah:
a)«.>´¸ - rahmat
b).l1l¦  - hati
c)¯.>¯¸.!:´. - bermesyuaratlah dengan mereka

2. Sifat-sifat terpuji di dalam ayat:
 pemaaf
 berazam
 bertawakal
 lemah lembut
 mendoakan kebaikan untuk orang lain

3. Faedah mengamalkan sifat terpuji di dalam ayat:
 mewujudkan perpaduan
 masyarakat aman dan damai
 diredai / disayangi oleh Allah SWT
 disukai / dihormati oleh masyarakat
 mengeratkan silaturahim / kasih sayang
TAJUK 4 : MENCONTOHI DAKWAH RASULULLAH SAW (ALI IMRAN : 159)
!..· «.>´¸ ´. ´<¦ ·.l ¯.±l ¯.l´. ·.´ !L· 1.ls .l1l¦ ¦.´.±.N .
il¯.> .s!· ¯.·..s ¯,±-.`.¦´. ¯.> ¯.>¯¸.!:´. _· ¸¯.N¦ ¦:¦· ·.´¸s ¯_´´..· _ls
´<¦ _| ´<¦ ´.>´ _´´...l¦ ¸''2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
13
4. Bukti Rasulullah SAW mengamalkan sifat-sifat terpuji ketika berdakwah:
 Lemah lembut – ketika orang Yahudi meletakkan sebilah pedang di leher Rasulullah
SAW, dengan lemah lembut Rasulullah menjelaskan bahawa hanya Allah SWT yang
dapat menyelamatkan Baginda.
 Mendokan keampunan untuk orang lain – Rasulullah memohon keampunan untuk
umatnya ketika dalam Perang Badar sedangkan Baginda terluka.
 Pemaaf – Baginda memaafkan musuhnya ketika Pembukaan Kota Mekah.
 Bertawakal – berserah kepada Allah SWT dalam Perang Badar walaupun tentera Islam
sangat sedikit.

5. Maksud mesyuarat:
 perbincangan utnuk mendapat kata sepakat bagi sesuatu urusan.

6. Hikmah bermesyuarat:
 melancarkan urusan
 mengelak dari perpecahan / permusuhan
 mendapat persetujuan bersama / mencapai kata sepakat
 mewujudkan sifat kerjasama / menghindarkan sifat mementingkan diri sendiri

7. Implikasi / kesan buruk tidak mengamalkan mesyuarat:
 umat Islam menjadi lemah
 memutuskan semangat kerjasama
 menimbulkan perselisihan / salah faham
 rancangan tergendala / tidak berjalan lancar

8. Maksud tawakal:
 berserah kepada Allah SWT setelah berusaha dan berikhtiar dengan bersungguh-sungguh

9. Hikmah bertawakal:
 tidak menyalahkan orang lain
 tabah menghadapi kegagalan
 menggalakan lebih kuat berusaha
 merendah diri ketika menerima kejayaan

10. Kebaikan sifat pemaaf kepada musuh:
 dihormati / disegani oleh musuh
 diberkati / diredai / disayangi / disukai oleh Allah SWT
 dapat mengatasi permusuhan / persengketaan / pergaduhan

11. Pengajaran ayat:
 Mesyuarat sangat penting dalam membuat sesuatu keputusan
 Sifat pemaaf dan memohon keampunan adalah asas penting untuk berjaya
 Setiap umat Islam hendaklah bertawakal kepada Allah SWT dalam semua urusan

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
14
TINGKATAN TIGA

BIL TAJUK
TAHUN
06 07 08 09 10
1. Memohon Keampunan & Rahmat Allah SWT (Al-A‟raf : 2) //
2. Meyakini Hari Kebangkitan (Al-A‟raf : 57 - 58) //
3. Memanfaatkan Anugerah Allah SWT (Al-A‟raf : 179) //
4. Mengingati Allah Menenangkan Hati (Al-A‟raf : 205 - 206) /
5. Menunaikan Kewajipan Solat Jumaat (Al-Jumaat : 9 – 11) //

Berdasarkan ayat di atas,

1. Pengertian kalimah:

!..¹L : kami telah menzalimi
!´..±.¦ : diri kami sendiri
انلرفغت مل : Engkau tidak mengampuni kami
!..>¯,.´. : memberi rahmat kepada kami

نيرسخلا : golongan yang rugi

2. Maksud zalim:
 melakukan sesuatu di luar batasan / meletakkan sesuatu bukan pada yang hak

3. Maksud zalim terhadap diri sendiri:
 melakukan dosa terhadap Allah SWT

4. Maksud keampunan Allah:
 penghapusan dosa oleh Allah SWT kepada hamba yang berdosa dan memohon taubat
kepadaNya

5. Empat langkah untuk mendapatkan keampunan Allah SWT:
 beristighfar
 menemplak diri
 tidak berputus asa
 mengaku kesalahan diri
 bertaubat kepada Allah SWT
 menyesal atas kesalahan yang dilakukan

6. Cara-cara untuk mendapatkan rahmat Allah SWT:
 bertaubat dengan ikhlas
 berlaku adil terhadap orang lain
 melaksanakan ibadat dengan sempurna serta ikhlas
 berazam tidak akan mengulangi dosa yang dilakukan
 membelanjakan harta di jalan Allah SWT ketika senang dan susah
TAJUK 1 : MEMOHON KEAMPUNAN & RAHMAT ALLAH SWT (AL- A’RAAF : 23)
N!· !´.`.´¸ !..¹L !´..±.¦ _|´. `.l ¯,±-. !´.l !..>¯,.´. _·.>´.l ´. ´.¸..>l¦ '¯

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
15
7. Pengajaran ayat di atas:
 umat Islam tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah SWT
 mengakui kesalahan dan menyesali dosa yang telah dilakukan adalah sifat terpuji
 orang yang beriman hendaklah mencontohi taubat yang dilakukan oleh Nabi AdamBerdasarkan ayat di atas,

1. Pengertian kalimah:

بيطلا دلبلاو : negeri yang baik
.«.´.-´¸ : rahmat Allah SWT
_.¯..l¦ : orang yang mati
.¯.Ll¦ : baik
ﯿ نوركش : bersyukur

2. Bukti yang menunjukkan Allah SWT Maha Berkuasa:
 mengeluarkan pelbagai buah-buahan
 menjadikan angin pembawa berita gembira
 menjadikan awan dan hujan pembawa rahmat
 menjadikan tanah yang gersang menjadi subur


3. Sebab angin dikatakan membawa berita gembira kerana:
 membawa awan mendung yang mengandungi hujan
 mengandungi beberapa jenis gas untuk semua kehidupan

4. Proses kejadian awan:
 air di permukaan bumi seperti di laut tersejat menjadi wap air disebabkan haba sinaran
matahari
 wap air yang ringan naik ke atmosfera
 apabila wap air ini bertemu dengan udara sejuk ia akan menjadi titisan air
 titisan air yang kecil terapung ke atmosfera kerana disokong oleh daya pengapungan udara
 titisan air akan berkumpul lalu membentuk awan


TAJUK 2 : MENYAKINI HARI KEBANGKITAN (AL- A’RAAF : 57-58)
´.>´. .¦ `_.¯,`. ~..¯,l¦ ¦´¸:· _.. _.. .«.´.-´¸ ´_.> ¦:| ·l·¦ !.!>. N!1.
«..1. .l ·¯.. !´.l,.!· «. ´.!.l¦ !.>,>!· .«. . _´ .,.:l¦ l.´ ~,>´
_.¯..l¦ ¯.>l-l _.`,é.. '¯ .l¦´. ´.¯.Ll¦ ~`,>´ .«.!.. _:¦. .«.´ ¸ _¦´. ±.>
N ~`,>´ N| ¦´.>. il.é .¯¸.. ·..N¦ .¯.1l _.·¸>:· '¯

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
16
5. Proses kejadian hujan menurut ayat di atas:
 terbentuk awan
 awan bertambah berat / mendung
 angin meniup awan kearah yang dikehendaki Allah SWT
 awan yang berat akan jatuh menjadi titik-titik hujan

6. Proses kitaran hidup manusia:
 ia dijadikan hasil percampuran antara sperma dan ovum
 dihidupkan
 dimatikan
 dihidupkan semula

7. Perbezaan antara orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur.

Orang yang bersyukur Orang yang tidak bersyukur
 rajin dan ikhlas dalam ibadat
 sabar menghadapi musibah
 reda walaupun menerima nikmat
yang sedikit
 malas dan berpura-pura dalam ibadat
 suka mengeluh dan berputus asa apabila
ditimpa musibah
 tamak walaupun menerima nikmat yang
banyak

8. Maksud bersyukur:
 menyatakan rasa terima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat yang dikurniakan

9. Cara-cara bersyukur:
a) melalui hati:
 redha dan qanaah dengan segala pemberian Allah SWT
 bertambah cinta kepada Allah apabila menerima nikmat

b) melaui lisan:
 memperbanyakkan zikir
 menyampaikan dakwah @ nasihat secara hikmah

c) melalui amalan / anggota:
 menggunakan nikmat Allah SWT ke arah kebaikan
 memelihara ibadat wajib dan meningkatkan ibadat sunat

10. Pengajaran ayat di atas:
 Manusia hendaklah mensyukuri nikmat Allah SWT dan menggunakannya ke jalan yang
benar
 Allah SWT mencipta angin, awan dan hujan sebagai rahmat yang besar kepada seluruh
alam
 Kita hendaklah yakin dengan kekuasaan Allah SWT untuk mematikan dan menghidupkan
manusia
 Membudayakan dan sikap suka mengkaji dan menyelidik untuk pembangunan negara dan
membina tamadun ummah


2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
17

1. Maksud kalimah:
´..±>l - untuk Neraka Jahannam
>'¦ - jin
.N¦´ - manusia
'..l· - hati
_`.s¦ - mata
_¦:¦´. - telinga
2. Empat nikmat kurniaan Allah SWT di dalam ayat:
 Hati
 Akal
 Mata
 Telinga

3. Fungsi hati, akal, mata dan telinga untuk mendapat hidayah Allah SWT:
 Hati - menyakini keesaan & kekuasaan Allah SWT
 Akal - membezakan yang hak dan batil
 Mata - melihat bukti-bukti kekuasaan Allah SWT
 Telinga- mendengar seruan Allah SWT

4. Contoh salahguna nikmat Allah SWT:
a) nikmat mata:
 menonton filem lucah
 melihat aurat bukan muhrim

b) nikmat telinga:
 mendengar umpatan / cacian
 mendengar lagu-lagu yang melalaikan

c) nikmat akal:
 berfikir perkara lucah / maksiat
 berfikir ke arah keburukan / kerosakan

d) nikmat hati:
 enggan muhasabah diri
 lalai mengingati Allah SWT

TAJUK 3 : MEMANFAATKAN ANUGERAH ALLAH SWT (AL- A’RAAF : 179)
.1l´. !.¦´¸: ´..±>l ¦¸..é . ´>'¦ .N¦´. ¯.> '..l· N _.±1±. !..
¯.>´. _`.s¦ N _.¸.¯.`. !.. ¯.>´. _¦:¦´. N _.`-´.`.· !.. i..l`.¦ ..-.Nl´ ¯_. ¯.>
´_.¦ i..l`.¦ `.> _.l±.-l¦ ¸¯'

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
18
5. Akibat menyalahgunakan nikmat hati, telinga, mata dan akal:
 tidak berdisiplin
 hati menjadi keras
 bertindak mengikut nafsu
 dibenci / dipandang hina oleh masyarakat
 terpegaruh dengan perkara maksiat / negatif / keburukan
 diazab / diseksa / diberi balasan oleh Allah SWT di akhirat

6. Peranan hati, akal, mata dan telinga:
 meningkatkan keimanan kepada Allah SWT
 meningkatkan kesedaran tentang tanggungjawab sesama manusia
 membuktikan kewujudan Allah SWT dengan memerhati ciptaanNya

7. Perbezaan penggunaan nikmat Allah SWT antara manusia dengan haiwan:

Manusia Binatang
-mampu berfikir & faham -mampu melihat & mendengar
-beriman & menjadi khalifah -tidak mempunyai tanggungjawab
-sentiasa berusaha mencari perubahan
hidup
-tiada perubahan & hidup dengan sifat tabie

8. Pengajaran ayat:
 Umat Islam hendaklah menghindari segala perbuatan yang keji
 Penyalahgunaan nikmat akan menerima balasan daripada Allah SWT
 Penglihatan, pendengaran, akal dan hati adalah nikmat Allah yang paling bernilai
1. Maksud kalimah:
¦.`..¦´. - orang yang beriman ¯¸N¦ - bumi
:.l¯.ll - menunaikan solat / solat «-.>l¦ - Jumaat
_.·¸¯,l¦ - sebaik-baik pemberi rezeki _..l-. - kamu mengetahui
´<¦,´: - mengingati Allah


TAJUK 4 : MENUNAIKAN KEWAJIPAN SOLAT JUMAAT (AL-JUMAAT : 9-11)
!..!.. _·¦ ¦.`..¦´. ¦:| .:.. :.l¯.ll . .¯.. «-.>l¦ ¦¯.-`.!· _|| ,´: ´<¦ ¦.'¸:´. ×..l¦
¯.>l: ¸¯.> ¯.>l _| `...´ _..l-. ' ¦:¦· ·´,.· :.l¯.l¦ ¦.`,:..!· _· ¯¸N¦ ¦.-.¯.¦´. .
_.· ´<¦ ¦.`,´:¦´. ´<¦ ¦¸..´ ¯>l-l _.>l±. ¸¸ ¦:|´. ¦.¦´¸ :,.>´ .¦ ¦´.> ¦.´.±.¦ !.¯.l| ì.´,.´.
!.,!· ¯_· !. ..s ´<¦ ¸¯.> ´. .±ll¦ ´.´. :,.>.l¦ ´<¦´. ¸¯.> _.·¸¯,l¦ ¸¸

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
19
2. Perintah Allah SWT dalam ayat:
 sentiasa mengingati Allah SWT
 segera menunaikan solat Jumaat
 tinggalkan urusan jualbeli pada waktu solat Jumaat
 berusaha mencari kurniaan / nikmat / rezeki Allah SWT

3. Larangan Allah SWT dalam ayat:
 mengabaikan urusan dunia
 melewat-lewatkan ke masjid
 lalai dari mengingati Allah SWT
 berjual beli pada waktu solat Jumaat

4. Sebab dituntut segera menunaikan solat Jumaat:
 dapat beriktikaf dalam masjid
 mendapat pahala saf pertama
 dapat mendengar nasihat dari khutbah
 dapat berzikir / bertahlil / bertahmid / beristighfar
5. Hikmah dituntut bekerja selepas solat Jumaat:
 hari Jumaat bukan khusus untuk beribadat
 membuktikan Islam tidak mengabaikan urusan dunia
 membuktikan Islam agama seimbang dunia dan akhirat

6. Kepentingan solat Jumaat:
 mendisiplinkan diri
 membentuk perpaduan
 menambahkan ilmu pengetahuan
 mengukuhkan keimanan kepada Allah SWT
 mendapat rahmat dan keampunan Allah SWT

7. Kepentingan solat Jumaat dalam pembangunan ummah:
 sebagai saluran informasi terkini
 mengeratkan hubungan silaturahim
 membentuk ummah berakhlak mulia
 mengatasi masalah sosial dalam masyarakat

8. Sebab dituntut sentiasa mengingati Allah SWT:
 supaya tidak lalai
 supaya rezeki diberkati
 menghilangkan sifat tamak

9. Pengajaran ayat:
 Insan yang cemerlang dapat mengimbangi keperluan dunia dan akhirat
 Kita hendaklah sentiasa mengingati Allah SWT dan patuh segala arahanNya
 Umat Islam hendaklah meninggalkan urusan jual beli apabila waktu solat Jumaat
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
20
BAHAGIAN HADIS
TINGKATAN SATU

BIL TAJUK
TAHUN
06 07 08 09 10
1. Pengenalan Hadis /
2. Al-Quran & Hadis Panduan Hidup Mukmin / / /
3. Ilmu Pengetahuan Asas Kejayaan /1. Pengertian hadis:
 Bahasa : Baharu, khabar, berita
 Istilah : Setiap ucapan, perbuatan, pengakuan dan sifat yang disandarkan
kepada Rasulullah SAW

2. Peranan hadis dalam Islam:
 sumber hukum kedua
 menjelas dan menghuraikan kandungan al-Quran

3. Perbezaan di antara hadis dan al-Quran:

Hadis Al-Quran
 lafaz dan makna daripada
Rasulullah SAW
 boleh dibaca ketika hadas besar
 tidak boleh dibaca dalam solat
 sumber hukum kedua
 tidak disyaratkan berwuduk ketika
membaca / menyentuh

 lafaz dan makna daripada Allah
 boleh dibaca dalam solat
 sumber hukum pertama

 disyaratkan berwuduk ketika menyentuh

4. Perbezaan di antara hadis Qudsi dan hadis Nabawi:

Hadis Qudsi Hadis Nabawi
 lafaz daripada Rasulullah, makna
daripada Allah SWT
 wahyu Allah yang diungkapkan
kembali (semula) oleh Rasulullah
 lafaz dan makna daripada Rasulullah
SAW
 perbuatan, perkataan dan pengakuan
Rasulullah SAW

5. Syarat-syarat perawi hadis:
 Adil
 Islam
 Baligh
 Berakal
 Kuat hafazan
 Menjaga tulisan
 Waspada / berhati-hati
TAJUK 1 : PENGENALAN HADIS
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
21
1. Pengertian kalimah:

ُتْمَشَ ت - naklaggnit ukA

ََِِشِ ٍَا - arakrep aud

اِ ىّ يِضَت َِِى - tases kadit umak

ٌُِ تْنّضَََ ت ُِْإ - gnagepreb umak

2. Kita wajib berpegung teguh kepada al-Quran dan Hadis:
 supaya iman kita teguh
 agar selamat di dunia dan akhirat
 keduanya merupakan sumber utama dalam menentukan hukum
 mengelak daripada hilang pedoman / terdedah kepada perkara negatif

3. Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk memahami al-Quran:
 memahami tafsir dan huraiannya
 berusaha membacanya dengan betul
 mengkaji ilmu berkaitan dengan al-Quran dan Hadis

4. Kelebihan / kesan orang yang memahami al-Quran dan Hadis:
 mendapat ganjaran / pahala
 sentiasa berada di jalan yang benar
 dikurniakan hidayah oleh Allah SWT
 dapat membezakan antara yang hak dengan batil

5. Akibat menolak dan mempersendakan ajaran al-Quran dan Hadis:
 hilang keberkatan dalam hidup
 terkeluar daripada Islam (murtad)
 umat Islam akan berpecah belah
 berlaku masalah sosial dalam masyarakat
 tidak mendapat hidayah daripada Allah SWT
 setiap amalan baik tidak diterima oleh Allah SWT

6. Pengajaran hadis:
 Al-Quran dan Hadis panduan utama umat Islam
 Orang yang mempersendakan al-Quran dan Hadis akan terbatal iman
 Orang yang berpegang dengan ajaran al-Quran dan Hadis tidak akan sesat
TAJUK 2 : AL-QURAN & HADIS PANDUAN HIDUP MUKMIN
هاق ٌيصو ُٔيع لا ًيص بْىا ِع ْٔع لا ٍضس جشَشٕ بأ ِع : اَ ٍ اِىّيِضَ ت َِِى ََِِِشٍَِ ا ٌُِنُِِف ُتْ مَشَت
اَ َِهِت ٌُِتْنّضَََت ُِْإ : ِ ك ٍِّثَّ َحُّْصَو لا َباَ ت ( لىاٍ ٓاوس )

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
22

TINGKATAN DUA

BIL TAJUK
TAHUN
06 07 08 09 10
1. Mencegah Kemungkaran Tanggungjawab Bersama / /
2. Sedekah Pemangkin Kesejahteraan //
1. Pengertian kalimah:

ِساّ ْىا - manusia

ُشَِّ شىا  - matahari

ٌحَ قَذَ ص - sedekah

ُحَ ثُّّطىا - yang baik

ها ِجَلّص - solat / sembahyang

2. Maksud sedekah:
 sesuatu benda yang berharga atau amalan yang memberi manfaat yang diberikan kepada
orang yang memerlukan

3. Contoh bagi amalan sedekah yang berikut:
a)Perkataan yang baik:
 Contoh: Bertahlil, bertasbih, mengucapkan salam atau memberi nasihat.

b)Membuang perkara-perkara yang menyakiti di jalan
 Contoh : Membuang halangan di jalan seperti duri,kaca dan sebagainya.

4. Amalan-amalan lain yang dikira sedekah selain yang dinyatakan dalam hadis:
 mentaati kedua ibubapa
 bercakap dengan sopan santun
 membantu rakan dalam pelajaran


5. Syarat yang menentukan sedekah untuk mendapat pahala:
 jujur
 ikhlas kerana Allah SWT
TAJUK 3 : SEDEKAH PEMANGKIN KESEJAHTERAAN

ٌَِ شُٕ ٍِِتَأ َِِع َهاَ ق َُِْٔعُلا َ ٍِضَس َجَ س : ُلا ُ هِىُصَس َهاَ ق ( ﺺ  َلُص ّ وُم ًٍِ ىََ ّوُم ٌحَقَذَص ِ َُِٔيَع ِساّ ْىا ٍَِِ ًٍَ
اَ هَُِيَع ُُٔيَِِذَ تَف ِِٔتّتاَ د ٍِف َوُجّ شىا ُُِِِعُ تَو ، ٌحَقَذَص ِ َُِِْْثلا ََُِِت ُهِذِعَ ت ،ُشَِّشىا ُِِِٔف ُعُيْطَت ُعَفِشَت ِوَأ اَ هَُِيَع َُٔى
ٍَُِِتَو ، ٌحَقَذَص ِ جَ لّصىا ًَىِ إ اَ هُِِشََِت ٍجَ ىْطُخ ِّوُنِتَو ،ٌ حَقَذَص ُ حَثُّّطىا ُ حََِيَنْىاَو ، ٌحَقَذَص ُ َٔعاَ تٍَ َِِع يَ رَلا ُط
ٌحَقَذَص ِ قَِِشّطىا .
( ٌيضٍو ٌساخثىا ٓاوس )

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
236. Adab-adab bersedekah:
 bermanis muka
 tidak mengungkit
 bersedekah dengan ikhlas
 barang yang baik dan halal
 menyembunyikan pemberian sedekah daripada pengetahuan orang lain

7. Kesan amalan sedekah kepada pemberi dan penerima:
a) Kesan terhadap pemberi:
 mendidik diri bersifat pemurah
 membersihkan diri dari sifat tamak dan sayangkan harta
 memberi dorongan ke arah mempertingkatkan pendapatan agar dapat terus bersedekah

b) Kesan terhadap penerima:
 hilang perasaan dengki terhadap orang kaya
 dapat mengecapi nikmat pemberian Allah SWT
 memberi dorong ke arah berdikari dalam memperingkatkan taraf hidup

8. Pengajaran hadis di atas:
 Amalan sedekah dapat melahirkan masyarakat harmoni
 Amalan bersedekah dapat mengeratkan hubungan silaturrahim dalam masyarakat
 Setiap muslim perlu berusaha meningkatkan ekonomi agar dapat menyumbang kepada
tamadun Islam

TINGKATAN TIGA

BIL TAJUK
TAHUN
06 07 08 09 10
1. Amalan Mukmin Cemerlang / / /
2. Ihsan Terhadap Binatang //

1. Pengertian kalimah:

ُسىُ هّ طىَا - bersuci سِىُ ّ - cahaya

ُِاََِ َِلا - iman ُحَ قَذّ صىا - sedekah

ُِازُلا - al-mizan / timbangan ُشِ ثّصىا - sabar

ءاَ َّ ضىا - langit ِضِسَلْا - bumi
TAJUK 4 : AMALAN MUKMIN CEMERLANG

ٍِتَأ َِِع َهاَ ق ٌِ شَعِ شَلا ٌِِصاَع ِِت ْثِساَلا ِلِىاٍَ : لا ُ هِىُصَس َهاَ ق ) ﺺ  : ُِاَ ََِِلا ُشْطَش ُ سىُهّطىَ ا
َو ِ ضِ سَ لْاَو ِ ءاَ َّضىا ََُِِت اَ ٍ ُلََِت ِوَأ ُِلِ ََت ل ُذََِذْ ىاَو لا َُاَ ذِ ثُصَو ،ِ ُازُلا ُ لََِت ِل ُذََِذْ ىاَو ُجَ لّصىا
هاَو ٌ سِ ىُّ َُٔضْفَ ّ ُعِئاَثَف ِوُذِغَ َ ِساّ ْىا ّوُم َلَُِيَع ِوَأ َلَى ٌحّجُ د ُُاءِشُقىاَو ٌ ءاَ ُِض ُ شِثّصىاَو ٌ ُاَ ِٕ شُت ُحَقَذّص اَ هُقَ تِعَ ََف
اَ هُقِ تِىٍُ ِوَأ ( ٌيضٍ ٓاوس ) 

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
24

جَلّصىاَ - solat


2. Maksud (ُسىُ هّ طىَا) dalam hadis:
 suci / bersih hati daripada sifat dengki, curang, dendam, sombong dan ujub

3. Contoh bersuci:
 wuduk
 istinjak
 tayammum
 mandi wajib
 mandi sunat

4. Amalan mukmin cemerlang dan kelebihannya:

Amalan mukmin cemerlang Kelebihan
Wuduk
 dosa kecil terhapus
 jiwa sentiasa tenang
 anggota sentiasa bersih
 wajah bercahaya dan berseri
Tahmid
 menguatkan ingatan
 melatih diri sentiasa bersyukur
 mendapat pahala yang memberatkan timbangan (al-
Mizan)
Tasbih
 mendapat ketenangan hati / jiwa
 membersihkan diri daripada syirik
 mendapat pahala yang memenuhi antara langit dan
bumi
Solat
 muka berseri-seri
 mencegah kemungkaran
 mendapat kesihatan jasmani
 mendapat cahaya di dunia dan akhirat
Sedekah
 menggugurkan dosa
 dihormati masyarakat
 mendapat keberkatan
 sebagai bukti keimanan kepada Allah SWT
Sabar
 mendapat hidayah
 dapat menyelesaikan masalah
 mendapat keampunan Allah SWT
Membaca al-Quran
 mendapat ketenangan
 menjadi penawar kepada manusia
 menjadi petunjuk ke arah kebaikan
 dapat membezakan antara kebenaran dengan
kebatilan

5. Cara-cara berakhlak mulia terhadap Allah SWT dan manusia:
a) Terhadap Allah SWT:
 melakukan amalan fardu dan sunat
 sanggup berkorban harta, masa dan nyawa ke jalan Allah SWT

b) Terhadap manusia:
 memelihara hubungan baik seperti menjaga adab berkomunikasi, suka membantu,
bertegur sapa dan bermuka manis.
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
25

6. Maksud (َلَى ٌ حّ جُد ُُاءِشُ قىاَ و) – al-Quran hujjatun laka:
 Al-Quran menjadi pembela untuk seseorang di hari akhirat.


7. Amalan yang mendapat pembelaan al-Quran:
 memuliakan al-Quran
 memahami maksud ayat yang dibaca
 menyakini al-Quran sebagai panduan hidup
 membaca al-Quran dengan beradab dan bertajwid

8. Maksud (َلَُِيَع ِوَ أ) – al-Quran hujjatun alaika:
 Al-Quran menjadi pendakwa ke atas seseorang di hari akhirat

9. Amalan yang menyebabkan pendakwaan al-Quran :
 menghina al-Quran
 ragu-ragu terhadap al-Quran
 enggan memahami maksud al-Quran
 mengingkari hukum yang terdapat dalam al-Quran

10. Pengajaran hadis:
 Setiap amalan yang berkualiti akan mendapat pahala
 Setiap mukmin hendaklah menunaikan amalan fardu dan sunat
 Al-Quran menjadi pembela dan pendakwa ke atas manusia di akhirat

1. Pengertian kalimah:

َةَتَم - nakbijawem حَ ذِتّزىا - nahilebmes

َُاَضِدِلْا - nashi ukalreb َُٔ تَشْ فَش - aynuasip

َحَ يِتِقْىا - hunubmem َُٔ تَذُِِتَر - nahilebmes nawiah

2. Maksud ihsan terhadap binatang:
 membuat kebaikan seperti bertimbang rasa dan tidak menganiayai ketika menyembelih.

3. Kepentingan belas kasihan (ihsan) terhadap binatang:
 mendapat ganjaran dan rahmat Allah SWT
 melahirkan masyarakat penyayang dan penyantun
 menunjukkan rasa hormat dan simpati terhadap binatang
 memelihara habitat binatang daripada kerosakan dan kemusnahan
 membentuk individu yang cintakan kebaikan dan bencikan keburukan
TAJUK 5 : IHSAN TERHADAP BINATANG

ِِِت ِداّذَش ًَيِعَ َ ٍِِتَأ َِِع لا َ هِىُصَس َُّأ َُِْٔع ُلا َ ًِضَس ٍسِوَأ ( ﺺ  َهاَ ق : َةَ تَم َلا ّ ُِإ
ْهَو َ حَذِ تّزىا اىُِْضِدَ أَ ف ٌُِتِذَ تَر اَرِإَ و َ حَيِتِقْ ىا اِىُِْضِدَ أَ ف ٌُِتْيَتَق اَرِإَ ف ٍءًَِش ّ وُم ًَيَع َُاَ ضِدِ لْا ّذِذُ َ
ِفَ ش ِ ٌُمُذَدَ أ َخِ ُِتَر ِ حِ شُُْىَ و ُ َٔتَس َُٔت ( ٌيضٍ ٓاوس )

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
26

4. Perlakuan ihsan seseorang ketika membunuh binatang:
 tidak menyeksa sebelum membunuh
 tidak membunuh dengan kejam seperti membakar
 menggunakan alat dan cara yang mempercepatkan mati
 memastikan alat yang digunakan sesuai untuk membunuh

5. Perlakuan ihsan ketika menyembelih binatang:
 menggunakan pisau yang tajam
 tidak tergesa-gesa melapah binatang
 elakkan menyembelih di hadapan haiwan lain
 membaringkan binatang sembelihan di tempat yang rata
 memberi minum kepada binatang sebelum menyembelih
 melakukan sembelihan secara cepat dengan sebaik-baiknya
 tidak menyembelih binatang yang bunting / menyusukan anak
 tidak mengheretnya secara kasar atau menyeksa badannya ketika dibawa ke tempat
sembelihan

6. Ciri-ciri binatang yang harus dibunuh:
 binatang yang berbahaya, beracun – ular
 binatang buas dan ganas – contoh harimau
 burung yang menyambar mangsa dengan kuku – helang
 binatang perosak , kotor dan memudaratkan – tikus, cicak

7. Bentuk penganiayaan terhadap binatang:
 menyabung / melaga binatang
 memusnahkan habitat binatang
 pelihara binatang dalam sangkar
 melontar / menghumban binatang
 memukul dan menyeksa binatang
 kurung binatang tanpa diberi makan
 merendam dalam air sehingga lemas
 menjadikan binatang sebagai sasaran memanah

8. Perbezaan di antara menyembelih dan membunuh binatang:

Menyembelih Membunuh
 yang halal dimakan
 memutuskan urat merih dan urat
halkum
 wajib menyebut nama Allah SWT
 binatang yang merbahaya /
memudaratkan
 mematikan dengan cara yang cepat
dengan alat yang sesuai
 sunat menyebut nama Allah SWT

9. Implikasi / kesan buruk menganiayai binatang:
 diazab di akhirat
 dibenci dan tidak dihormati
 bersikap bengis / kasar / tak bertolak ansur
 hati menjadi keras / sukar menerima teguran


AKIDAH

TINGKATAN SATU

BIL TAJUK TAHUN
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
27
06 07 08 09 10
1. Konsep Akidah //
2. Asas Aqidah Islam
3. Konsep Muslim dan Mukmin /
4. Rukun Iman Teras Aqidah Islam /
5. Dalil Kewujudan Allah SWT //

1. Maksud akidah:
 kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah SWT dan sifat-sifat
kesempurnaanNya

2. Bukti kesempurnaan akidah sesorang:
 melaksanakan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan laranganNya

3. Ciri-ciri akidah yang betul:
 keyakinan yang betul terhadap kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah SWT
 tidak mensyirikkan Allah SWT
 keyakinan berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah

4. Ciri-ciri akidah yang salah:
 melakukan perbuatan syirik
 menafikan tentang keesaan dan kekuasaan Allah SWT
 mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah

5. Nama lain ilmu akidah:
 llmu kalam
 Ilmu tauhid
 Ilmu makrifah
 Ilmu ususluddin

6. Tujuan mempelajari ilmu akidah:
 menolak fahaman sesat
 dapat mengenal ajaran akidah yang salah
 menjaga iman supaya selamat di dunia dan akhirat
 melindungi akidah daripada dirosakkan ajaran yang menyeleweng
 memantapkan keimanan dan keyakinan tentang kewujudan Allah SWT

7. Akidah berdasarkan alam syahadah. Maksud alam syahadah:
 kejadian alam yang dapat dilihat, diperhati dan dikaji dengan pancaindera

8. Hubungan antara akidah dan syariah:

Akidah Syariah
Beriman kepada Allah SWT  mentaati perintahNya
Beriman kepada Malaikat  melakukan kebaikan
Beriman kepada Rasul  melaksanakan sunnahnya
Beriman kepada Kitab  menjalankan hukum yang ditentukan oleh Allah
SWT
Beriman kepada Hari Akhirat  melaksanakan segala tuntutan Islam sebagai
persediaan hari akhirat
Beriman kepada Qadak & Qadar  berusaha mencapai kebaikan dunia dan akhirat
TAJUK 1 : ASAS AKIDAH ISLAM

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
28


1. Sumber akidah Islamiah:
 al-Quran
 al-Hadis

2. Aspek akidah Islamiah:
 al-Uluhiyat
 as-Sam‟iyat
 an-Nubuwat
 ar-Rububiyat

3. Contoh kerosakan akidah melalui perkataan, perbuatan dan iktikad (hati):
a) Melalui perkataan:
 mengubah ayat al-Quran atau hadis Rasulullah SAW
 menyanyi lagu-lagu yang bertentangan dengan akidah
 mengubah hukum seperti menolak kewajipan solat fardu
 bersumpah dengan selain nama Allah SWT seperti demi bulan
 menghina Islam seperti mencela Allah SWT, al-Quran dan hadis Nabi

b) Melalui perbuatan:
 sujud selain kepada Allah SWT
 memakai lambang mana-mana agama seperti salib dan tatu
 menghina al-Quran seperti mengoyak, memijak atau mencampak
 menyembah selain daripada Allah SWT seperti pokok dan syaitan
 menyertai upacara agama lain seperti upacara penyembahan berhala

c) Melalui hati:
 berniat keluar daripada Islam
 meyakini bahawa alam ini terjadi dengan sendiri
 beriktikad bahawa pencipta alam ini sama spt makhluk lain
 ragu-ragu dengan rukun iman, rukun Islam, syariat atau hukum-hukum Islam

4. Amalan yang boleh dilaksanakan untuk memantapkan akidah selain membaca dan
memahami al-Quran dari segi perbuatan:
 menuntut ilmu yang berfaedah
 beradab sopan dalam pergaulan
 melakukan kerja yang baik seperti berniaga
 menunaikan ibadat sama ada fardu atau sunat
 membantu golongan yang memerlukan bantuan seperti anak yatim dan orang miskin
1. Cara akal manusia membuktikan kewujudan Allah SWT:
 memerhati, berfikir dan mengkaji tentang kehidupan alam nyata

2. Proses kejadian manusia:
TAJUK 2 : ASAS AKIDAH ISLAM

TAJUK 3 : DALIL KEWUJUDAN ALLAH SWT

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
29
 air mani
 segumpal darah
 segumpal daging
 tulang belulang
 tulang disaluti daging
 ditiupkan roh
 janin
3. Bukti kewujudan Allah SWT berdasarkan kejadian manusia:
 kejadian manusia yang unik
 kewujudan roh dalam diri manusia
 dijadikan manusia sebaik-baik kejadian
 Allah SWT menghidupkan manusia ketika di alam rahim

4. Bukti kewujudan Allah SWT berdasarkan kejadian siang dan malam:
 pertukaran siang dan malam sentiasa teratur dan tidak pernah berubah

5. Bukti kewujudan Allah SWT berdasarkan kejadian haiwan dan tumbuhan:
 mencipta buah yang pelbagai rasa
 mencipta binatang yang pelbagai jenis
 menjadikan tumbuhan dengan pelbagai jenis dan rasa

TINGKATAN DUA
BIL TAJUK
TAHUN
06 07 08 09 10
Beriman Kepada Asma Al Husna
1. Unit 1 : Asma Al-Husna /
2. Unit 2 : Al-Wahid (Allah SWT Maha Esa) /
3. Unit 3 : Al-Rahman (Allah SWT Maha Pemurah) //
4. Unit 4 : Al-Rahim (Allah SWT Maha Penyayang) //
5. Unit 5 : Al-Hakim (Allah SWT Maha Bijaksana) /
6. Unit 6 : Al-Alim (Allah SWT Maha Mengetahui) /
7. Unit 7 : Al-Adlu (Allah SWT Maha Adil) /
Kesan Beriman Kepada Malaikat
8. Unit 1 : Keunikan Malaikat Allah SWT /
9. Unit 2 : Tugas-tugas Malaikat / /
10. Unit 3 : Kesan Beriman Kepada Malaikat /
11. Beriman Dengan Kitab-kitab Allah SWT //

1. Maksud ar-Rahman:
 Allah SWT Maha Pemurah mengurniakan nikmatNya di dunia kepada semua makhluk
tanpa mengira samada berakal atau tidak, beriman atau kufur

2. Bukti Allah SWT bersifat ar-Rahman:
 rezeki
 Al-Quran
 kesihatan tubuh badan
 Rasulullah SAW sebagai pembimbing
 akal fikiran untuk membezakan perkara baik dan buruk
 semua ciptaan Allah SWT seperti bumi, langit, binatang, manusia dan lain-lain

3. Kesan beriman dengan ar-Rahman:
TAJUK 1 : AR-RAHMAN (ALLAH SWT MAHA PEMURAH)

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
30
 sentiasa merendah diri
 menjadi seorang yang pemurah
 berkasih sayang sesama manusia
 sentiasa bersyukur kepada Allah SWT
 menjadi hamba Allah SWT yang soleh
 tekun berusaha mencari keredaan Allah SWT

4. Perbezaan antara sifat pemurah Allah SWT dengan pemurah manusia:
Pemurah Allah SWT Pemurah Manusia
 kekayaan Allah SWT tidak
terbatas
 terbatas kerana manusia tidak mempunyai
kekayaan mutlak
 dikurniakan kepada semua
hamba
 dikurniakan kepada manusia tertentu
sahaja
 meliputi kebaikan di dunia dan
akhirat
 terbatas kepada kebaikan di dunia sahaja
 memberi tanpa mendapat
manfaat
 melakukan sesuatu untuk mendapat
manfaat

5. Ciri-ciri amalan yang bercanggah dengan ar-Rahman:
 bersifat bakhil
 membenci orang miskin
 berputus asa dari rahmat Allah SWT
 percaya bahawa kekayaan itu adalah hasil usaha sendiri bukan daripada Allah SWT

1. Maksud ar- Rahim:
 Allah SWT Maha Penyayang kepada semua mukmin sama ada di dunia atau akhirat

2. Bukti Allah SWT bersifat ar-Rahim:
 memberikan tubuh badan yang sihat
 mengurniakan rezeki yang bermacam-macam jenis
 penurunan al-Quran dan perutusan Nabi Muhammad SAW
 menganugerahkan ibubapa yang sentiasa mengambil berat
 akal fikiran yang sejahtera boleh membezakan antara baik dan buruk

3. Kesan beriman dengan Allah SWT yang bersifat ar Rahim:
 melahirkan individu muslim sejati
 memulakan setiap aktiviti dengan ”Bismillah”
 menggunakan rezeki kurniaan Allah SWT dengan sebaik-baiknya
 melahirkan individu yang sentiasa bersyukur kepada Allah SWT atas nikmatNya

4. Ciri-ciri tindakan yang berlawanan dengan ar-Rahim:
 mengutamakan diri sendiri
 bersifat kedekut dan bakhil
 bersikap bengis, takbur dan pemarah

5. Perbezaan antara sifat ar-Rahman dengan ar-Rahim:

Ar-Rahman Ar-Rahim
 untuk semua makhluk  untuk orang mukmin sahaja
 untuk nikmat di dunia sahaja  untuk nikmat di dunia dan akhirat

TAJUK 2 : AR-RAHIM (ALLAH SWT MAHA PENYAYANG)

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
311. Maksud al-Hakim (Allah SWT Maha Bijaksana):
 Allah SWT Maha Bijaksana dalam mecipta makhluk, menetapkan undang-undang,
peraturan dan mentadbir ciptaanNya.

2. Bukti kebijaksanaan Allah SWT:
 mencipta laut dan sungai yang berbeza rasa airnya
 mencipta matahari sebagai sumber tenaga manusia
 Allah SWT mencipta manusia daripada tiada kepada ada
 mencipta cap jari manusia yang berbeza antara satu sama lain
3. Kesan beriman kepada al-Hakim:
 menjadi hamba yang bersyukur
 istiqamah melakukan ibadat dan amal salleh
 menghargai setiap ciptaan Allah SWT dan kurniaanNya
 bijak mengurus dan mengendalikan sesuatu tanpa pembaziran

4. Amalan yang bercanggah dengan sifat al-Hakim:
 banyak berangan-angan dan berkhayal
 merendah-rendahkan orang yang berilmu pengetahuan
 menyalahgunakan nikmat untuk melakukan kemungkaran
 malas berusaha untuk membuat perubahan ke arah kemajuan

1. Maksud al-Alim:
 Allah Maha Mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi serta apa yang terdapat di
antara kedua-duanya

2. Perbezaan antara ilmu Allah dan ilmu manusia:

Ilmu Allah Ilmu Manusia
1. meliputi semua perkara 1. amat terbatas
2. ilmu allah mutlak tidak
bergantung pada masa
2. ilmu manusia terbatas dan
melalui proses pembelajaran
3. tidak memerlukan kajian
3. bergantung kpada
kebolehan mendapatkan maklumat
4. mengetahui segala yang
nyata dan tersembunyi
4.mengetahui perkara yang
maujud

3. Kesan beriman dengan al-Alim:
 melahirkan sifat jujur kepada diri sendiri
 mendorong peningkatan ilmu pengetahuan
 terhindar dari sifat sombong takbur dan riak
 menyedari bahawa diri kita sendiri dalam perhatian Allah SWT
TAJUK 3 : AL-HAKIM (ALLAH SWT MAHA BIJAKSANA)

TAJUK 4 : AL-ALIM (ALLAH SWT MAHA MENGETAHUI)

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
32

4. Amalan yang bertentangan dengan sifat al-Alim:
 belajar sambil lewa
 tidak ikhlas dalam melakukan kebaikan
 bersikap sombong, riak dan takbur apabila berilmu
 memandang ringan terhadap kemungkaran dan dosa


5. Faedah beriman kepada al-Alim:
 sentiasa berhati-hati dalam setiap perbuatan
 menjauhkan diri daripada melakukan kejahatan
 sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan untuk menambahkan ketakwaan kepada Allah
SWT1. Maksud beriman kepada kitab-kitab suci:
 Percaya serta membenarkan tanpa sebarang keraguan dengan segala yang dikurniakan
oleh Allah SWT kepada mereka yang terpilih daripada kalangan rasul

2. Akibat mengingkari salah satu daripada kitab suci:
 rosak akidah / terbatal iman / berdoas besar

3. Jadual berikut adalah berkaitan dengan wahyu-wahyu Allah SWT yang terdiri daripada
kitab dan suhuf.

 Wahyu – Kitab suci

Zabur Taurat Injil Al-Quran
Penerima Nabi Daud a.s. Nabi Musa a.s. Nabi Isa a.s.
Nabi Muhammad
saw
Bahasa Siryani Ibrani / Hebrew Ibrani / Hebrew Arab
Umat/Zaman
Yahudi / Bani
Israel
Yahudi / Bani
Israel
Yahud / Bani
Israel
Org Arab dan
semua manusia
Kandungan
Kata-kata
hikmah dan
nasihat
Pengajaran dan
bimbingan
Hukum-hukum
yang khusus
kepada Bani
Israel
Syariat untuk
semua manusia

 Wahyu – suhuf

Penerima Bilangan
Nabi Syith a.s 50
Nabi Idris a.s 30
Nabi Ibrahim a.s. 10
Nabi Musa a.s 10


4. Carta di bawah adalah berkaitan dengan cara al-Quran diturunkan:TAJUK 5 : BERIMAN DENGAN KITAB-KITAB SUCI


ALLAH SWT

LUH MAHFUZ
LANGIT DUNIA
/BAITUL IZZAH
NABI
MUHAMAD
SAW
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
33
TINGKATAN TIGA

BIL TAJUK
TAHUN
06 07 08 09 10
Beriman Kepada Rasul
1. Unit 1 : Ketaatan Kepada Rasul
2. Unit 2 : Rasul-Rasul Yang Wajib Diketahui
3. Unit 3 : Sifat-sifat Rasul /
4. Unit 4 : Kesan Beriman Kepada Rasul
5. Unit 5 : Ismatur Rasul //
Beriman Kepada Hari Akhirat
1. Unit 1 : Kematian & Alam Barzakh Satu Kepastian /
2. Unit 2 : Hari Kiamat Satu Kebenaran /
3. Unit 3 : Pahala Mendorong Amalan Kebaikan //
4. Unit 4 : Dosa Jambatan Ke Neraka //
5. Unit 5 : Perhimpunan Di Mahsyar
6. Unit 6 : Al-Hisab Perhitungan Yang Adil /
7. Unit 7 : Al-Mizan Neraca Keadilan /
8. Unit 8 : Titian Sirat /
9. Unit 9 : Syurga Ganjaran Kebaikan /
10. Unit 10 : Neraka Balasan Kejahatan /
11. Unit 11 : Persediaan Menghadapi Akhirat
12. Unit 12 : Kesan Beriman Kepada Akhirat //
13. Beriman Kepada Qadak Dan Qadar /


1. Maksud Ismatur Rasul:
 rasul terpelihara daripada melakukan maksiat, dosa dan perkara yang boleh menjatuhkan
martabat kerasulan

2. Hikmah rasul bersifat maksum:
 menjaga martabat rasul
 mengakui kebenaran ajaran / wahyu
 memudahkan manusia mempercayai rasul
 menjadi contoh / ikutan / teladan yang baik

3. Sebab rasul dilantik daripada kalangan manusia:
 menjadi contoh kepada umatnya
 memudahkan manusia menerima ajaran rasul
 hanya manusia memahami kehendak manusia
 untuk menguji manusia samada membenarkan rasul atau mendustakannya

4. Maksud mukjizat:
TAJUK 1 : ISMATUR RASUL

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
34
 perkara luar biasa yang dianugerahkan Allah SWT kepada nabi dan rasul yang tidak boleh
ditandingi dan dipelajari oleh manusia5. Maksud istilah-istilah:

Bil Istilah Maksud
1. Karamah  Perkara luar biasa dikurniakan kepada orang soleh
2. Irhas
 Perkara luar biasa berlaku kepada orang yang bakal dilantik
menjadi rasul
3. Maunah
 Perkara luar biasa berlaku kepada orang beriman sebagai
pertolongan Allah SWT
4. Istidraj
 Perkara luar biasa berlaku kepada orang yang mengengkari
Allah SWT
5. Sihir
 Perkara luar biasa berlaku kepada sesiapa dengan dorongan
nafsu dan syaitan

6. Maksud Mukjizat Hissi dan Mukjizat Maknawi beserta contoh:

Bil Jenis Maksud Contoh

1.
Mukjizat Hissi
 Mukjizat yang dapat dilihat
dengan pancaindera
 Tangan Nabi Musa
memancarkan cahaya

2. Mukjizat Maknawi
 Mukjizat yang dapat diketahui
dengan menggunakan
kekuatan akal fikiran
 Al-Quran

7. Tujuan mukjizat diberikan kepada rasul:
 mengukuhkan keimanan
 membuktikan kerasulannya
 membuktikan kekuasaan Allah SWT
 menghalang daripada ancaman musuh
 memudahkan rasul menyampaikan wahyu
 menyakinkan manusia supaya beriman kepada Allah SWT

1. Maksud pahala:
 ganjaran baik yang disediakan Allah SWT untuk hamba yang mentaatiNya

2. Hikmah Allah SWT menjanjikan ganjaran pahala:
 membuktikan kebesaran Allah SWT
 melahirkan individu yang berakhlak mulia
 membawa kepada kasih sayang Allah SWT
 sebagai pendorong untuk melakukan kebaikan

3. Langkah-langkah untuk meningkatkan pahala:
 mempertingkatkan ibadat sunat
 menghadiri majlis ilmu dan agama
 bersungguh mempelajari ilmu syariat
TAJUK 2 : PAHALA MENDORONG AMALAN KEBAIKAN

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
35
 mendampingi ulamak dan orang soleh1. Maksud dosa:
 balasan seksa yang disediakan oleh Allah SWT untuk hamba yang melanggar perintah
Allah SWT

2. Maksud Dosa besar dan dosa kecil beserta contoh:

Jenis Dosa Maksud Contoh
Dosa Besar
 kesalahan yang diberi amaran
oleh Allah dengan azab keras di
akhirat dan hukuman tertentu di
dunia
 berzina, derhaka kepada
ibu bapa, membunuh
Dosa Kecil
 kesalahan yang tiada amaran
yang keras dan tiada hukuman
tertentu di dunia
 melihat aurat bukan
mahram

3. Langkah-langkah menjauhi dosa:
 menjauhi kemungkaran
 menjauhi tempat maksiat
 mempertingkatkan ilmu agama
 memperbanyakkan amalan sunat
 menghindari / menjauhi kawan yang melakukan maksiat

4. Usaha untuk menghapuskan dosa besar dan kecil:
a) menghapuskan dosa besar:
 bertaubat nasuha
 rela menerima hukuman
 memohon keampunan dengan beristighfar

b) menghapuskan dosa kecil:
 melakukan kebajikan
 melakukan ibadat fardu
 menunaikan amalan sunat
 memperbanyakkan memohon keampunan Allah

5. Hikmah Allah SWT mengadakan pembalasan dosa:
 menyucikan diri orang mukmin
 membuktikan keadilan Allah SWT
 sebagai balasan atas perbuatan maksiat
 sebagai pencegah dari perbuatan maksiat

6. Perbezaan antara pahala dengan dosa:

Pahala Dosa
 tanda belas kasihan Allah SWT  tanda keadilan Allah SWT
TAJUK 3 : DOSA JAMBATAN KE NERAKA
7
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
36
 memperolehi nikmat Syurga  mendapat azab Neraka
 ganjaran kebaikan  balasan kejahatan
 tiada had  setimpal dengan dosa

1. Maksud al-Hisab:
 kiraan amalan manusia semasa hidup di dunia yang dijalankan di Mahsyar

2. Cara Allah SWT menjalankan proses al-Hisab:
 setiap manusia akan dibahagikan buku suratan amalan
 sebelum hisab dijalankan, perbicaraan diadakan berdasarkan rekod amalan masing-
masing
 semua amalan akan diperlihatkan semula oleh Allah SWT
 terdapat dua golongan orang yang dihisab dengan cara mudah dan susah
 Allah SWT menghitung semua amalan manusia sama ada kecil atau besar
 semua anggota menjadi saksi

3. Hikmah diadakan al-Hisab:
 sentiasa berwaspada dalam tindakan
 menggalakkan manusia melakukan kebaikan
 merupakan keagungan dan kekuasaan Allah SWT
 takut melakukan dosa kerana semua aktiviti akan dihisab

4. Kepentingan beriman dengan al Hisab dalam kehidupan seseorang:
 agar manusia menjauhi perbuatan zalim
 mendorong manusia melakukan amal soleh
 supaya hidup tidak menyimpang jauh daripada matlamat
 melahirkan pemimpin yang jujur dan amanah melaksanakan tugas
 melahirkan masyarakat yang berlumba-lumba melakukan kebajikan


1. Maksud al-Mizan:
 Neraca timbangan untuk menimbang amalan baik dan jahat di akhirat bagi menentukan
masuk ke Syurga atau Neraka

2. Kepentingan beriman dengan al-Mizan:
 meyakinkan keadilan Allah SWT
 akidah dan sahsiah menjadi mantap
 mendorong manusia melakukan amalan soleh

3. Perkaitan / Hubungan al-Mizan dengan al-Hisab:
 proses al-Hisab lebih dahulu daripada al-Mizan
 al-Hisab ialah proses memastikan amalan seseorang samada atau jahat
 al-Mizan ialah proses untuk menentukan keputusan menyatakan sama ada seseorang
manusia itu akan ke Syurga atau Neraka
TAJUK 4 : AL-HISAB PERHITUNGAN YANG ADIL

TAJUK 5 : AL-MIZAN NERACA KEADILAN

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
37

4. Hikmat beriman kepada al-Mizan:
 membuktikan Allah SWT bersifat adil
 menggalakkan manusia melakukan amalan soleh
 mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran
 melahirkan sifat gerun dan takut terhadap balasan azab di akhirat5. Perbezaan antara al-Mizan di akhirat dengan perhitungan di dunia:

al-Mizan di akhirat Perhitungan di dunia
 tetap dan tegas  boleh berubah-ubah
 pelaksanaannya tanpa dipengaruhi
emosi atau diskriminasi
 pelaksanaannya terdedah kepada
pengaruh emosi dan diskriminasi
 meliputi semua perkara, adil dan
telus
 ketetapannya terbatas dan tidak
terjamin
 berdasarkan zahir dan batin  berasaskan zahir sahaja

1. Maksud as-Sirat :
 Titian yang merentang Neraka menuju ke Syurga

2. Keadaan manusia ketika melalui as-Sirat:

Orang Beriman Orang kafir
 Meniti dengan cepat dan
mudah
 Meniti dalam kesukaran
 Selamat ke Syurga  Tergelincir ke Neraka

3. Kepentingan beriman dengan as-Sirat:
 dipermudahkan meniti as-Sirat
 melahir individu muslim yang baik
 melengkapkan kepercayaan kepada Rukun Iman
 amalan yang dilakukan berteapan dengan syariat Allah SWT

4. Hikmat beriman dengan as-Sirat:
 meningkatkan keimanan kepada Allah SWT
 mencegah manusia daripada tegahan Allah SWT
 membuktikan keadilan dan kekuasaan Allah SWT
 mengingatkan manusia tentang kepentingan amal soleh

5. Amalan yang perlu dilakukan agar berjaya melepasi titian as-Sirat:
 sentiasa melakukan kebaikan
 berwaspada daripada kesesatan
 menghindari diri dari semua larangan Allah SWT
 mematuhi dan melaksanakan perintah Allah SWT

1. Maksud Hari Akhirat:
TAJUK 6 : AS-SIRAT

TAJUK 7 : PERSEDIAAN MENGHADAPI AKHIRAT

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
38
 alam yang kekal abadi sesudah Hari Kiamat

2. Tiga kepentingan membuat persediaan menghadapi Hari Akhirat:
 supaya manusia mencukupkan bekalan untuk Hari Akhirat
 supaya manusia tidak tergolong dalam kalangan orang yang rugi
 agar umat Islam mendapat ganjaran yang baik daripada Allah SWT
 sebagai ingatan kepada manusia bahawa segala amalan mereka akan diberi pembalasan


3. Dua langkah untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat:

Dunia Akhirat
 istiqamah dalam setiap
pekerjaan yang baik
 berpegang kepada aqidah ahli sunnah
wal jamaah
 rajin dan bersunguh-sunguh  menyempurnakan ibadat wajib dengan
sebaiknya
 suka membantu orang lain  memperbanyakkan amalan sunat
 berakhlak mulia  melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar
dalam kehidupan1. Kesan beriman kepada hari Akhirat terhadap individu, keluarga dan masyarakat:

a) Individu:
 menunaikan ibadat dengan khusyuk
 menjadi pendakwah ke jalan Allah SWT
 mendorong individu melakukan kebaikan

b) Keluarga:
 membentuk institusi keluarga yang soleh
 melahirkan suasana ibadat dalam keluarga
 mewujudkan perasaan kasih sayang dan saling hormat-menghormati

c) Masyarakat:
 hidup aman dan damai
 melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia
 melahirkan masyarakat amar makruf nahi mungkar

2. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Hari Akhirat:
 berakhlak mulia
 teliti dalam tugas
 rajin menuntut ilmu
 berpakaian menutup aurat
 mementingkan kebersihan
 mentaati perintah Allah SWT
 bijak melaksanakan tanggungjawab

3. Langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi meningkat keimanan kepada Hari
Akhirat:
 melazimi ajaran Islam dalam kehidupan
 memperbanyakkan amal ibadat dan kebajikan
TAJUK 8 : KESAN BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
39
 mengambil iktibar daripada kematian seseorang
 mengambil iktibar daripada pelbagai bencana alam
 menuntut ilmu agama supaya dapat mengenal Allah SWT
 mengkaji ayat al-Quran yang berkaitan dengan hari akhirat1. Maksud Qadar:
 ketetapan atau perancangan Allah SWT yang azali bagi semua makhlukNya dan segala
hal yang berlaku padanya

2. Maksud Qadak:
 pelaksanaan Allah SWT terhadap perkara yang berlaku ke atas makhluk seperti yang telah
ditetapkan Nya sejak azali lagi

3. Maksud Qadak Mubram dan Qadak Muallaq serta contoh tiap-tiap satu.
 Qadak Mubram – pelaksanaan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan tidak
akan berubah.
 Contoh: jantina, ajal dan maut

 Qadak Muallaq – pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketetapan Allah SWT yang azali
sesuai dengan usaha dan ikhtiar disertai dengan izin Allah SWT
 Contoh: kekayaan, kejayaan dan kegagalan seseorang

4. Contoh-contoh fahaman salah terhadap Qadak dan Qadar dalam masyarakat:
 fahaman yang meletakkan kepada takdir apabila ditimpa kesusahan. Mereka berkata ”apa
boleh buat, sudah ditakdirkan kehidupan saya susah”
 menyerah untung nasib kepada Allah tanpa sebarang usaha dan ikhtiar. Mereka beralasan
”rezeki secupak tak akan jadi segantang”
 mengatakan bahawa beriman kepada Qadak dan Qadar menyebabkan kemunduran dan
menghalang kemajuan

5. Hujah-hujah untuk menolak fahaman salah terhadap Qadak dan Qadar:
 beriman kepada Qadak dan Qadar menjadikan seseorang itu lebih rajin dan gigih
berusaha, tabah menghadapi ujian hidup, tidak mudah putus asa
 beriman kepada Qadak dan Qadar bukan bererti berdiam diri dengan menyerahkan nasib
semata-mata kepada Allah SWT, tetapi ia mendorong supaya aktif dan gigih berusaha
 beriman kepada Qadak dan Qadar menjadikan seseorang lebih yakin dengan kekuasaan
Allah SWT

6. Hikmat beriman kepada Qadak dan Qadar:
 tabah menghadapi ujian
 tidak sombong apabila berjaya
 mendorong seseorang dengan rajin
 bersyukur apabila mendapat nikmat
 terhindar daripada sifat kecewa apabila gagal
 menambahkan keyakinan terhadap kekuasaan Allah SWT

7. Maksud ikhtiar:
 usaha seseorang untuk membuat sesuatu mengikut pilihannya untuk mencapai matlamat
dengan berpandukan hukum syarak

TAJUK 9 : BERIMAN KEPADA QADAK & QADAR

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
40
8. Maksud tawakal:
 berserah kepada Allah SWT setelah berusaha dan berikhtiar dengan bersungguh-sungguh.

9. Hikmat tawakal:
 tidak mudah berputus asa jika gagal
 melahirkan rasa rendah diri dan ikhlas
 memantapkan keyakinan bahawa Allah Maha Berkuasa
 terhindar daripada sifat sombong, takbur dan bangga diri
 sentiasa tenang, tabah dan berani menghadapi ujian hidup
10. Akibat tidak menghayati tuntutan Qadak dan Qadar:
 lahir sifat sombong
 iman menjadi lemah
 menjadikan diri malas bekerja
 mudah berputus asa apabila gagal
 boleh menolak kebesaran dan kekuasaan Allah SWT

IBADAT / TINGKATAN SATU

BIL TAJUK
TAHUN
06 07 08 09 10
Fardhu Ain & Fardhu Kifayah
1. Unit 1 : Konsep Fardu Ain & Kifayah / /
2. Unit 2 : Kepentingan Fardu Ain & Kifayah / /
Bersuci Asas Kebersihan
3. Unit 1 : Konsep Bersuci
4. Unit 2 : Bersuci Daripada Najis /
5. Unit 3 : Istinjak /
6. Unit 4 : Wuduk //
7. Unit 5 : Mandi //
8. Unit 6 : Tayammum //
9. Unit 7 : Samak //
10. Unit 8 : Hikmah Bersuci Dalam Kehidupan
Solat
11. Unit 1 : Solat Fardhu /
12.
Unit 2 : Khusyuk Solat & Kesannya Kepada
Kehidupan Mukmin
/
13. Unit 3 : Tuntutan Solat Berjemaah / /
Solat Jumaat
14. Unit 1 : Konsep Solat Jumaat /
15. Unit 2 : Khutbah Jumaat /
16. Unit 3 : Adab Makmum Solat Jumaat /
17. Solat Sunat Tahhiyatul Masjid Dan Rawatib //
1. Maksud wuduk:
 membasuh @ menyapu anggota badan yang tertentu dimulai dengan niat kerana Allah
SWT

2. Wajib berwuduk apabila hendak mengerjakan ibadat:
 solat
 tawaf
 sujud syukur
 sujud tilawah
TAJUK 1 : WUDUK

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
41
 membaca khutbah Jumaat
 menyentuh / membawa al-Quran

3. Empat rukun wuduk selain daripada niat:
 membasuh muka
 membasuh tangan hingga ke siku
 menyapu sedikit kepala
 membasuh kaki hingga ke buku lali
 tertib
4. Perkara sunat dan makruh wuduk:

Bil Perkara Sunat Wuduk Perkara Makruh Wuduk
1. dimulakan dengan „basmalah‟ bercakap ketika berwuduk
2. membasuh tangan memasukkan air ke hidun berlebihan
3. berkumur-kumur membasuh lebih dari 3 kali
4. mendahulukan anggota kanan mendahulukan anggota kiri

5. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk:
 hilang akal
 tidur yang tidak tetap punggung
 menyentuh kemaluan tanpa berlapik
 keluar sesuatu daripada qubul dan dubur
 bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa berlapik

6. Hikmah berwuduk:
 menghapuskan dosa-dosa kecil
 membangunkan minda dan menjernihkan jiwa
 membersihkan angota yang terdedah kepada kekotoran

1. Pengertian mandi:
 meratakan air mutlak ke seluruh anggota badan yang dengan niat

2. Bahagian mandi:
 Mandi wajib – mandi yang disertakan niat kerana berhadas besar
 Mandi sunat – mandi yang disertakan niat kerana tujuan tertentu seperti mandi hari
Jumaat

3. Sebab yang mewajibkan mandi bagi lelaki dan perempuan:
 keluar mani
 bersetubuh
 mati selain mati syahid

4. Sebab yang mewajibkan mandi bagi perempuan sahaja:
 keluar haid
 keluar nifas
 wiladah / melahirkan anak

5. Rukun mandi wajib:
 niat
 meratakan air ke seluruh badan

6. Perkara sunat ketika mandi wajib:
TAJUK 2 : MANDI

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
42
 berdoa selepas mandi
 berwuduk sebelum mandi
 membersihkan najis / kotoran
 mendahulukan anggota kanan
 menggosok seluruh anggota badan
 memulakn mandi dengan basmalah
 menyelati jari kaki, tangan dan rambut


7. Dua perbezaan antara mandi wajib dengan mandi sunat:

Bil Mandi Wajib Mandi Sunat
1. hukumnya wajib hukumnya sunat
2. mandi kerana keluar haid mandi sunat hari Jumaat

8. Perkara yang haram dilakukan ketika berhadas besar:
 tawaf
 berhenti dalam masjid
 puasa wajib atau sunat
 solat sama ada wajib atau sunat
 membaca, menyentuh dan membawa al-Quran


1. Pengertian tayammum:
 menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke
siku dengan syarat tertentu disertai dengan niat

2. Sebab-sebab membolehkan tayammum:
 ketiadaan air
 tidak boleh menggunakan air disebabkan sakit

3. Syarat-syarat tayammum:
 masuk waktu solat
 debu tanah yang suci daripada najis
 telah berusaha untuk mendapatkan air
 hanya sah untuk satu waktu / solat fardu
 menghilangkan najis sebelum bertayammum
 debu yang kering, tidak bercampur lumpur atau kapur

4. Perkara sunat ketika bertayammum:
 mengadap kiblat
 mendahulukan tangan kanan
 memulakan dengan basmalah
 menipiskan debu tanah di tapak tangan
 merenggangkan jari semasa menekap debu
 berturut-turut antara menyapu muka dan tangan

5. Perkara membatalkan tayammum:
 semua perkara membatalkan wuduk
 ada air jika bertayammum kerana tiada air

TAJUK 3 : TAYAMMUM


2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
43
6. Perbezaan antara wuduk dengan tayammum:

Wuduk Tayammum
i. menggunakan air i. menggunakan debu tanah
ii. boleh dilakukan bila-bila masa ii. dilakukan setelah masuk waktu solat
iii. wajib dibasuh muka, tangan,
kepala dan kaki
iii. muka dan tangan sahaja
iv. boleh digunakan untuk beberapa
waktu solat
iv. hanya untuk sekali solat fardu

7. Hikmah tayammum:
 memberi ketenangan jiwa
 mendidik individu menjaga solat
 memelihara keunggulan syariat Islam
 dapat mengerjakan solat dalam apa jua keadaan
1. Maksud samak:
 menyuci kulit binatang selain daripada kulit anjing dan babi dengan cara tertentu

2. Alat menyamak:
 bahan yang boleh menanggalkan lendir dan darah contoh tawas, kapur sireh, bahan
kimia, buah manjakani dan kulit kayu

3. Cara-cara menyamak:
 kulit binatang hendaklah dibuang lendir, lemak dan darah terlebih dahulu
 kemudian digosok dengan bahan-bahan yang boleh menanggalkan benda yang masih
melekat pada kulit
 selepas disamak, kulit tersebut hendaklah dijemur hingga kering

4. Faedah / kepentingan menyamak:
 dapat meningkatkan ekonomi negara
 menambah peluang pekerjaan kepada masyarakat
 kulit boleh dimanfaat untuk kegunaan manusia seperti pakaian & perhiasan
1. Maksud solat Jumaat:
 solat 2 rakaat dalam waktu zohor pada hari Jumaat, didahului dengan 2 khutbah dengan
syarat-syarat tertentu

2. Hukum solat Jumaat:
 wajib - bagi lelaki muslim yang cukup syarat
 berdosa – meninggalkan solat Jumaat
 meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut – akan ditutup hati daripada menerima
hidayah Allah SWT

3. Keistimewaan hari Jumaat:
 penghulu segala hari
 hari berlakunya kiamat
 Nabi Adam as dicipta dan diwafatkan
 Allah SWT mengurniakan rahmat kepada hambaNya
 Allah SWT memakbulkan doa hambaNya yang beramal soleh
TAJUK 4 : SAMAK


TAJUK 5 : KONSEP SOLAT JUMAAT

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
44
 Nabi Adam as dikeluarkan dari Syurga dan diturunkan ke dunia

4. Syarat-syarat wajib solat Jumaat:
 Islam
 Baligh
 Lelaki
 Berakal
 Merdeka
 Bermukim
 Berkemampuan
5. Syarat-syarat sah solat Jumaat:
 ditunaikan di tempat khas – masjid / tanah lapang bagi penduduk tetap (mastautin)
 ditunaikan secara berjemaah
 ditunaikan dalam waktu zohor
 sekurang-kurang 40 orang jemaah
 didahului 2 khutbah sebelum solat Jumaat

6. Hukum menunaikan solat Jumaat bagi mastautin, bermukim dan musafir:

Jenis Maksud
Hukum
menunaikan
Jumaat
Perkiraan ahli Jumaat
Mastautin
Orang yang tinggal tetap di
suatu tempat
wajib
Tergolong dalam 40
orang jemaah
Bermukim
Orang yang tinggal di suatu
tempat untuk tempoh tertentu /
sementara
wajib
Tidak dikira dalam 40
orang jemaah
Musafir
Orang yang dalam perjalanan
jauh melebihi 2 marhalah
(93km)
Tidak wajib
Tidak dikira dalam
bilangan jemaah
7. Hikmah solat Jumaat:
 mengukuhkan ikatan silaturrahim
 dapat menambahkan ilmu pengetahuan
 mempertingkatkan keimanan dan ketaqwaan
 dapat bertukar fikiran untuk kepentingan bersama
 mempertingkatkan semangat tanggungjawab kepada agama1. Maksud khutbah:
 ucapan / syarahan yang disampaikan oleh khatib sebelum solat Jumaat yang mengandungi
nasihat, peringatan dan pengajaran

2. Syarat sah khutbah Jumaat:
 khatib menutup aurat
 khatib mestilah seorang lelaki
 dibaca sebelum solat Jumaat
 dibaca setelah masuk waktu zohor
 berturut-turut di antara dua khutbah
 khatib suci daripada hadas dan najis
 dibaca sambil berdiri jika berkemampuan
 khatib duduk sebentar di antara dua khutbah
TAJUK 6 : KHUTBAH JUMAAT

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
45
 rukun khutbah disampaikan dalam Bahasa Arab
 khutbah boleh didengar sekurang-kurang oleh 40 orang ahli Jumaat

3. Rukun khutbah:
 memuji Allah SWT sekurang-kurangnya mengucapkan Alhamdulillah
 berselawat ke atas Nabi Muhamad SAW
 mengingatkan jemaah supaya bertaqwa kepada Allah SWT
 membaca sekurang-kurangnya satu ayat al-Quran
 mendoakan orang Islam

4. Perkara-perkara sunat khutbah:
 disampaikan di atas mimbar
 khutbah itu ringkas dan padat
 disampaikan dengan fasih dan jelas
 memegang tongkat ketika berkhutbah
 rukun khutbah disampaikan mengikut tertib
 disampaikan dengan suara yang nyaring dan lantang

1. Adab makmum semasa di masjid:
 badan dan pakaian suci
 memakai wangi-wangian
 dalam keadaan berwuduk
 menjaga kebersihan masjid
 menjaga ketenteraman jemaah
 menjauhi percakapan yang sia-sia

2. Adab makmum semasa memasuki masjid:
 membaca doa
 mendahulukan kaki kanan
 tidak melangkah makmun lain yang duduk
 memenuhkan ruang hadapan yang kosong
 tidak melintas di hadapan makmum yang sedang solat

3. Adab / perkara sunat semasa berada dalam masjid:
 berniat iktikaf
 duduk dengan tertib
 bersalam dengan jemaah yang berdekatan
 memberi ruang kepada jemaah lain untuk duduk
 membaca al-Quran, berselawat, berzikir dan berdoa
 menunaikan solat sunat Tahiyyatul Masjid sebelum duduk

4. Adab sebelum solat Jumaat:
 mandi sunat Jumaat
 datang awal ke masjid
 memakai minyak wangi
 memakai pakaian bersih dan kemas
 memotong kuku, menggunting misaim dan bercukur

5. Adab semasa solat Jumaat:
 bersama-sama imam menyebut “amin”
 memberi perhatian semasa khatib berkhutab
TAJUK 7 : ADAB MAKMUM SOLAT JUMAAT

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
46
 tidak menyamai atau mendahului pergerakan imam

6. Adab selepas solat Jumaat:
 berdoa selepas solat
 melakukan solat sunat
 berdoa ketika keluar masjid
 segera meneruskan aktiviti harian7. Kelebihan adab solat Jumaat:
 dimakbulkan doa
 dimapunkan dosa
 memperoleh hidayah
 bertambah ilmu pengetahuan
 mengukuhkan iman dan takwa
 dikurniakan rahmat dan barakah
1. Pengertian solat sunat Tahiyyatul Masjid:
 solat sunat 2 rakaat yang dilakukan sebaik sahaja seseorang itu masuk ke dalam masjid

2. Pengertian solat sunat Rawatib:
 solat sunat yang dilakukan sebelum atau selepas solat fardhu.

3. Bahagian-bahagian solat sunat Rawatib.
 solat ba‟diah (selepas solat fardu)
 solat qabliah (sebelum solat fardu)

4. Jenis-jenis solat sunat Rawatib:
 solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu Subuh
 solat sunat 2 rakaat sebelum & selepas solat fardu Zuhur
 solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu Asar
 solat sunat 2 rakaat selepas solat fardu Maghrib
 solat sunat 2 rakaat sebelum & selepas solat fardu Isyak

5. Hikmat solat sunat Rawatib:
 mendidik diri sentiasa berdisiplin
 membentuk sifat mulia dalam diri
 menyempurnakan kekurangan dalam solat fardu

TINGKATAN DUA

BIL TAJUK
TAHUN
06 07 08 09 10
1. Solat Qasar Dan Jamak / /
Puasa Menjana Keperibadian Muslim
2.
Unit 1 : Ibadah Puasa

/ //
3. Unit 2 : Golongan Yang Harus Berbuka Puasa //
4. Menghayati Bulan Ramadan
5. Zakat Fitrah / /


TAJUK 8 : SOLAT TAHIYATUL MASJID & RAWATIB

TAJUK 1 : IBADAT PUASA

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
47

1. Maksud puasa:
 menahan diri dari melakukan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga
terbenam matahari beserta niat

2. Syarat-syarat wajib puasa:
 Islam
 Baligh
 Berakal
 Tidak uzur syarie ( haid, nifas, pitam sepanjang hari)
3. Syarat-syarat sah puasa:
 Islam
 Berakal
 Mumaiyyiz
 Niat pada waktu malam
 Suci daripada haid dan nifas
 Berpuasa pada hari yang diharuskan
 Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa

4. Rukun puasa:
 Niat
 Menahan diri dari melakukan perkara membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga
terbenam matahari

5. Perkara-perkara yang membatalkan puasa:
 murtad
 bersalin
 keluar haid @ nifas
 gila walaupun sekejap
 bersetubuh di siang hari
 muntah dengan sengaja
 berbuka sebelum masuk waktu
 makan & minum dengan sengaja
 pengsan @ mabuk sepanjang hari
 mengeluarkan mani dengan sengaja
 memasukkan sesuatu objek ke dalam rongga badan

6. Perkara-perkara makruh:
 berbekam
 tidur sepanjang hari
 bercakap perkara keji
 mencium isteri @ suami
 berkumur berlebih-lebihan
 merasa makanan dengan lidah

7. Perkara-perkara sunat:
 memberi sedekah
 melewatkan sahur
 membaca al-Quran
 berzikir / berselawat
 berbuka dengan buah tamar
 mandi janabah sebelum fajar
 menunaikan solat sunat terawih

8. Jenis-jenis puasa:
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
48
 Puasa nazar
 Puasa Qadak (Ganti)
 Puasa kafarat (denda)
 Puasa bulan Ramadan


9. Hari disunatkan berpuasa:
 Hari Isnin & Khamis
 Pada 9 & 10 Muharram
 Hari Arafah (9 Zulhijjah)
 Puasa enam di bulan Syawal
 Pada 13, 14 & 15 setiap bulan
 Puasa di bulan Rejab & Syaaban

10. Hikmah berpuasa:
 melahirkan keinsafan dalam diri
 membina kekuatan rohani & jasmani
 mendidik diri bersifat sabar dan ikhlas
 melahirkan perasaan kasihan belas kepada fakir miskin
1. Golongan yang harus berbuka puasa:
 orang bermusafir
 orang tua yang tidak mampu berpuasa
 orang sakit tenat yang tiada harapan sembuh
 orang sakit yang boleh memudaratkan dirinya
 . orang yang melakukan pekerjaan berat sepanjang hari
 orang yang tersangat lapar atau dahaga yang membahayakan dirinya
 perempuan mengandung yang bimbang kesihatan diri atau kandungannya
 perempuan yang menyusukan anak untuk menjaga kesihatan diri atau anaknya

4. Golongan yang diharamkan puasa:
 perempuan haid
 perempuan nifas
 perempuan wiladah / bersalin

3. Maksud qadak puasa:
 mengerjakan semula puasa yang tidak sah, yang tertinggal atau senghaja ditinggalkan
pada hari lain

4. Maksud fidyah puasa:
 gantian yang dikenakan kepada orang Islam yang melakukan beberapa kesalahan tertentu
ketika ibadat puasa

5. Maksud kafarat puasa:
 denda yang dikenakan kerana menlanggar sesuatu peraturan semasa berpuasa.

6. Golongan yang wajib qadak :
 musafir yang diharuskan syarak
 perempuan haid, beranak dan nifas
TAJUK 2 : GOLONGAN YANG DIHARUSKAN BERBUKA PUASA

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
49
 orang yang sakit yang memudaratkan jika berpuasa
 perempuan mengandung atau menyusukan anak kerana bimbangkan kesihatan dirinya

7. Golongan yang wajib membayar fidyah :
 sakit tenatyang tiada harapan sembuh
 orang yang bekerja penat sepanjang hari
 orang tua yang tidak berdaya untuk berpuasa8. Golongan yang wajib qadak dan fidyah :
 lewat mengkadak puasa hingga tiba Ramadan berikutnya
 perempuan menyusukan anak kerana bimbang kesihatan diri dan anaknya
 perempuan mengandung kerana bimbang kesihatan diri dan kandungannya

9. Golongan yang wajib qadak dan kafarah :
 suami yang melakukan persetubuhan dengan sengaja pada siang hari di bulan Ramadan

10. Hikmat diharuskan berbuka puasa:
 mendapat hidayah dan keredaan Allah SWT
 menjalani kehidupan berlandaskan hukum syarak
 memberi semangat untuk terus mengerjakan ibadat puasa
 memberi kemudahan dan kesenangan kepada mereka yang tidak dapat berpuasa

TINGKATAN TIGA
BIL TAJUK
TAHUN
06 07 08 09 10
1. Solat Ketika Sakit / /
2. Solat Aidilfitri & Aidiladha //
3. Solat Sunat Hajat /
4. Solat Sunat Tahajud /
5. Pengurusan Jenazah Satu Kefarduan /
6. Zakat Harta / //
1. Maksud Solat Sunat Aidilfitri & Solat Sunat AidilAdha:
 Solat Aidilfitri ialah solat 2 rakaat yang ditunaikan pada pagi 1 Syawal
 Solat AidilAdha ialah solat 2 rakaat yang ditunaikan pada pagi 10 Zulhijjah

2. Persiapan diri yang sunat dilakukan oleh seseorang muslim sebelum menunaikan
solat sunat hari raya:
 banyakkan sedekah
 pergi awal ke masjid
 membayar zakat fitrah
 memakai pakaian yang bersih
 mandi sunat pada pagi hari raya
 memakai wangi-wangian bagi lelaki
 menghidupkan malam raya dengan ibadat
 bermaaf-maafan dengan ibu bapa dan keluarga
 berwajah ceria dan senyum pada setiap orang Islam yang ditemui

3. Perbezaan antara solat hari raya dengan solat Jumaat:
Perkara Solat Hari Raya Solat Jumaat
TAJUK 1 : SOLAT SUNAT AIDILFITRI & AIDILADHA

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
50
Hukum
- sunat bagi lelaki dan
perempuan
- wajib bagi lelaki yang mukallaf yang
bermukim
Waktu
- pagi 1 Syawal dan 10
Zulhijjah
- setiap waktu zohor hari Jumaat
Khutbah - selepas solat - sebelum solat
Tempat - masjid, surau, padang - masjid atau surau yang diiktiraf
Bilangan
Jemaah
- sekurang-kurangnya 2
orang
- sekurang-kurangnya 40 orang
lelaki yang bermastautin
Takbir
- sunat takbir dan tasbih
sebelum membaca
al-fatihah
- tidak disunatkan takbir

4. Hikmat solat Aidilfitri dan Aidiladha terhadap masyarakat:
 menzahirkan syiar agama Islam
 mengukuhkan hubungan silaturrahim
 mengambil pengajaran daripada khutbah
 melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan bertanggungjawab

5. Kepentingan takbir hari raya:
 meningkatkan syiar Islam
 melahirkan kesyukuran kepada Allah SWT
 memantapkan semangat perjuangan umat Islam
 mengingatkan kita tentang kebesaran Allah SWT
1. Maksud zakat harta:
 mengeluarkan harta benda yang tertentu dengan syarat yang tertentu dan diberikan
kepada golongan yang tertentu

2. Syarat-syarat wajib zakat harta benda:
 Islam : harta yang dimiliki oleh orang Islam
 Merdeka : tidak wajib kepada golongan hamba
 Cukup Nisab : genap tempoh satu tahun hijriyah
 Sempurna milik : berkuasa penuh ke atas harta itu

3. Maksud cukup nisab, genap haul dan sempurna milik:
 Cukup Nisab : cukup sukatan,bilangan dan timbangan
 Genap haul : genap tempoh setahun hijrah
 Sempurna milik : berkuasa penuh ke atas harta itu

4. Jenis-jenis harta benda yang diwjibkan zakat:
 hasil pertanian
 binatang ternakan
 harta rikaz dan galian
 keuntungan perniagaan
 emas, perak dan mata wang

5. Nisab bagi zakat perniagaan dan kadarnya:
 Nisabnya : 20 Misqal @ 85 gram
 Kadar : 2.5 gram
TAJUK 2 : ZAKAT HARTA

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
516. Perbezaan antara zakat, sedekah dan cukai:
Perkara Zakat Harta Sedekah Cukai
Pengertian
Mengeluarkan
sebahagian drpd harta
tertentu bertujuan
diberikan kepada yang
berhak
Bantuan kepada
orang fakir dan
miskin dalam bentuk
harta atau
perkhidmatan
Bayaran yang dikenakan
oleh kerajaan kepada
individu yang bekerja,
syarikat dan perbadanan
untk perbelanjaan negara
Hukum
Wajib Sunat T/jawab di sisi undang-
undang
Masa Sekali dalam setahun Bila-bila masa Sekali dalam setahun
Jenis Harta
Jenis harta yang
ditentukan oleh syarak
Sebarang harta yang
halal
Harta atau pendapatan
Kadar
Mengikut kadar yang
ditetapkan oleh syarak
Mengikut
kemampuan
Mengikut kadar yang
ditetapkan oleh kerajaan
Penggunaan
Asnaf Terbuka/sesiapa
sahaja
Semua rakyat
Taraf Kekal Pilihan Berubah mengikut kerajaan

7. Peranan pusat urusan zakat:
 membuat agihan zakat kepad asnaf

 memungut, mengumpul dan meningkatkan kutipan zakat negeri

8. Syarat-syarat khas wajib zakat pertanian

Tanaman Pengairannya menggunakan tenaga
5% atau 1/20
Tanaman Pengairannya tidak menggunakan tenaga dan perbelanja an yang tinggi
10% atau 1/10

12. Hikmat mengeluarkan zakat harta :
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
52
 membersihkan diri dari tamak dan bakhil
 membersihkan harta daripada hak orang lain
 melahirkan sifat pemurah dan suka membantu
 melahirkan kesyukuran terhadap nikmat Allah SWT
 mengeratkan silaturahim antara orang kaya dan miskin

13. Peranan zakat dalam pembangunan masyarakat:
 meningkatkan taraf hidup fakir miskin
 memberi modal perniagaan kepada golongan miskin
 memberi peluang pendidikan kepada golongan yang memerlukan
 mengurangkan jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin
SIRAH & TAMADUN ISLAM
TINGKATAN SATU

BIL TAJUK
TAHUN
06 07 08 09 10
1. Masyarakat Arab Sebelum & Selepas Islam //
2. Riwayat Hidup Rasulullah SAW //
3.
Kejayaan Rasulullah Meletakkan Asas Akidah Yang
Kukuh
/

4. Strategi Perjuangan Rasulullah di Mekah & di Madinah
5. Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah /
Keunggulan Perjuangan Tokoh-tokoh Islam
6. Unit 1 : Abu Bakar Al-Siddiq / //
7. Unit 2 : Saidatina Khadijah /
8. Unit 3 : Sumayyah Ummu Ammar b. Yasir //
9. Unit 4 : Bilal b. Rabah


1. Maksud Jahiliyyah:
 Tidak tahu @ sesat daripada agama samawi (agama langit yang diturunkan oleh Allah
SWT)

2. Ciri-ciri masyarakat badawi & Hadari:

Masyarakat Badawi Masyarakat Hadari
 tinggal di luar bandar  tinggal tetap di bandar
 hidup berpindah- randah  hidup bersatu padu
 bercucuk tanam & menternak  menjalankan perniagaan

3. Kepercayaan (agama) masyarakat Arab Jahiliyyah:
 Agama Hanif
 Agama Majusi
 Agama Yahudi
 Agama Kristian
 Agama menyembah alam
 Agama menyembah berhala

4. Keadaan politik masyarakat arab Badawi & Hadari:

Politik Masyarakat Badawi Politik Masyarakat Hadari
TAJUK 1 : MASAYARAKAT ARAB SEBELUM & SELEPAS ISLAM

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
53
 berasaskan qabilah  berasaskan pentadbiran pusat
 setiap qabilah dipimpin oleh sheikh  terdiri drpd berbagai jabatan
 patuh kepada sheikh  rakyat patuh kpd pentabiran pusat

5. Keadaan ekonomi masyarakat arab Badawi & Hadari:

Ekonomi Masyarakat Badawi Ekonomi Masyarakat Hadari
 bercucuk tanam  berniaga
 menternak spt kambing, biri-biri  pertukangan tangan
 merompak harta qabilah lain  menjalankan perniagaan antarabangsa

6. Keadaan akhlak masyarakat Jahiliyyah:
 fitnah & hasad dengki
 menindas golongan lemah
 membunuh bayi perempuan
 suka berzina, minum arak & berjudi
 merompak, membunuh & suka berperang

7. Bukti agama Islam adalah agama penyelamat:
 Menukar akhlak buruk kepada akhlak mulia
 Menghapuskan penindasan & penipuan dengan memperkenalkan peraturan yang adil
 Islam berjaya membasmi kepercayaan karut dan menanam konsep mentauhidkan Allah
SWT


1. Keturunan Nabi Muhamad SAW:
 Bangsawan Arab Quraisy

2. Kedudukan keturunan Rasulullah SAW:

Fatimah Kilab

TAJUK 2 : RIWAYAT HIDUP RASULULLAH SAW

Qusai
Nabi Muhhammad SAW
Abd Manaf
Hasyim
Abdul Mutalib
Abdullah
Aminah
Wahab
Abd Manaf
Zahrah Qusai
Nabi Muhhammad SAW
Abd Manaf
Hasyim
Abdul Mutalib
Abdullah
Aminah
Wahab
Abd Manaf
Zahrah
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
54

3. Riwayat hidup Rasulullah SAW bermula kelahiran hingga bersama ibu
susuannya:
a) Semasa kelahiran Baginda:
 dilahirkan di Mekah
 pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal / 20 April 570 Masehi
 tahun kelahiran – Tahun Gajah
 bapanya meninggal dunia semasa baginda dalam kandungan
 datuknya (Abdul Mutalib) membawanya ke Kaabah pada hari ke-7 kelahiran & diberi nama
“Muhammad” (orang yang terpuji)


b) Semasa bersama ibu susuannya:
 pada mulanya disusui oleh ibunya (Aminah) & Thuwaibatul Aslamiah
 diserahkan kepada Halimatus Saadiah untuk disusui
 Baginda membantu keluarga angkantnya mengembala kambing semasa berusia
4 tahun

4. Kehidupan Rasulullah SAW bersama ibunya, datuknya dan Abu Talib:
a) semasa bersama ibunya (Aminah):
 tinggal bersama ibunya ketika 5 tahun
 menziarahi makam bapanya di Madinah bersama ibunya & Ummu Aiman
 ibunya meninggal dunia – tinggal pula bersma datuknya

b) semasa bersama datuknya:
 sentiasa dibawa ke mana-mana
 ketika usia 8 tahun, datuknya meninggal dunia
 dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib

c) semasa bersama Abu Talib:
 mengembala kambing
 berniaga ke Syam bersama bapa saudaranya (12 tahun)
 di Syam, pendita Nasrani (Buhaira) mendapati tanda kenabian & kerasulan pada diri
Baginda
 Buhaira meminta Abu Talib membawa pulang Baginda serta disuruh menjaga dengan baik

5. Riwayat hidup Rasulullah SAW semasa remaja:
 berkongsi perniagaan bersama pemuda bernama as-Saaib bin Abi as-Saaib
 umur 25 tahun memperniagakan barang dagangan Khadijah bt Khuwailid ke Syam
 berkahwin dengan Khadijah kerana Khadijah tertarik dengan keperibadian Baginda
 ketika berkahwin, baginda berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun

6. Peristiwa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul secara ringkas:
 mengasingkan diri untuk beribadat di Gua Hira‟ Jabal Nur ketika umur 40 tahun
 didatangi malaikat Jibril pada waktu malam menyuruh Baginda membaca tetapi Baginda
menjawab beliau tidak tahu membaca
 Jibril memeluk Baginda beberapa kali kemudian Baginda diajar membaca “Iqra‟” dari ayat
1-5
 peristiwa ini diberitahu kepada isterinya Khadijah lalu Baginda dibawa berjumpa dengan
Waraqah bin Naufal
 Waraqah memberitahu yang Baginda akan dilantik menjadi Rasul

7. Faktor mendorong masayarakat Quraisy menggelarkan Baginda “Al-Amin”:
 sabar
 berwawasan
 bersifat amanah
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
55
 bercita-cita besar
 bertanggungjawab

8. Sifat-sifat keperibadian Rasulullah SAW:
 sabar
 pemaaf
 amanah
 pemurah
 menepati janji
 bertanggungjawab
 suka memberi pertolongan1. Riwayat hidup Abu Bakar as-Siddiq:
 Abdullah bin Abi Qahafah
 lahir di Mekah pada 572M (2 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW)
 keturunan bangsawan Quraisy
 seorang ahli perniagaan yang berjaya sebelum Islam
 lelaki pertama memeluk Islam
 menjadi khalifah pertama pada 632M / 11H
 memerintah selama 2 tahun 3 bulan

2. Digelar dengan as-Siddiq:
 sentiasa yakin & membenarkan apa-apa sahaja yang diperkatakan & dilakukan oleh
Rasulullah SAW

3. Sifat-sifat peribadi Saidina Abu Bakar as-Siddiq:
 tabah
 setia kawan
 bercakap benar
 bersopan santun
 pembela kebenaran
 bersifat lemah lembut
 pengasih & penyayang
 ikhlas dalam perjuangan

4. Bukti Saidina Abu Bakar as-Siddiq sahabat Rasulullah SAW yang paling setia dan
akrab:
 menemani Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah
 membenarkan semua kata-kata RAsulullah SAW
 sanggup menahan sakit kerana patukan ular demi menyelamatkan Rasulullah SAW
semasa bersembunyi di dalam Gua Hira‟

5. Sumbangan dan pengorbanan Saidina Abu Bakar as-Siddiq:
 sentiasa bersama Rasulullah SAW dalam semua peperangan
 membebaskan Bilal bin Rabah yang diseksa oleh tuannya dengan kejam
 sanggup melakukan apa sahaja demi untuk menyelamatkan Rasulullah SAW walaupun
nyawanya terancam
 menderma seluruh hartanya membiayai peperangan Tabuk
 menemani Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah

6. Faktor yang mendorong para sahabat memilih Saidina Abu Bakar sebagai
khalifah:
 dilantik oleh Nabi sebagai imam
TAJUK 3 : SAIDINA ABU BAKAR AS-SIDDIQ

2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
56
 sahabat pertama memeluk Islam
 antara yang tertua dalam kalangan sahabat
 sahabat paling rapat dengan Rasulullah SAW
 menemani Rasulullah SAW semasa berhijrah ke Madinah

7. Jasa-jasa Saidina Abu Bakar as-Siddiq semasa menjadi khalifah:
 mengekalkan keamanan
 memerangi golongan nabi palsu
 mengembangkan Islam ke Farsi & Rom
 memerangi dan menghapuskan golongan murtad
 berusaha mengumpulkan al-Quran atas cadangan Saidina Umar
8. Perkara yang boleh dicontohi oleh pelajar daripada perjalanan hidup Saidina Abu
Bakar as-Siddiq:
 berani menyatakan kebenaran
 mencontohi iman & akhlak Abu Bakar
 bercita-cita membantu orang yang susah
 sanggup berkorban tenaga, harta & fikiran untuk agama


1. Riwayat Hidup Saidatina Khadijah:
 Nama : Khadijah Bt Khualid Bin Asad Bin Abd. Uza Bin Qusai
 Keluarga mulia dan berharta
 Tokoh perniagaan yang kaya raya
 Berkahwin dengan Rasulullah ketika 40 tahun
 Isteri pertama Rasulullah SAW
 Wanita pertama menganut Islam
 Wafat Tahun ke 10 selepas Rasulullah dilantik menjadi Rasul di Madinah T 620 M

2. Sifat Peribadi Saidatina Khadijah:
 dermawan
 penyayang
 berwawasan
 berakhlak mulia
 berfikiran kreatif
 sabar, tabah, cekal
 taat perintah Allah SWT

3. Jasa & Sumbangan Saidatina Khadijah:
 taat setia kepada Baginda
 banyak mengorbankan harta untuk perjuangan Islam
 mententeramkan perasaan Baginda semasa dalam keadaan kesusahan
 sentiasa memberi perangsang kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah

4. Perkara yang boleh dicontohi daripada Saidatina Khadijah:
 memiliki sifat keibuan
 menjadi isteri solehah
 penyayang dan penyabar
TAJUK 4 : SAIDATINA KHADIJAH


TAJUK 5 : SUMAYYAH UMU AMAR BT YASIR2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
571. Riwayat Hidup Sumayyah:
 nama : Sumaiyyah Bt Khabbat
 hamba kepada Abu Huzaifah Bin Al-Mughirah
 berkahwin dengan Yasir bin Amir seorang pengembara
 dikurniakan anak bernama Ammar
 memeluk Islam secara rahsia2. Penyeksaan terhadap Sumayyah:
 diseret di padang pasir
 dipukul sehingga berdarah
 dicucuk dengan besi panas
 dijemur diatas panas matahari
 ditikam dengan tombak hingga mati

3.Sumbangan & pengorbanan Sumayyah:
 berani menyatakan yang hak
 mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan akidah
 memberi imej yang baik kepada umat islam mempertahankan agama
 meneguh keyakinan dan keazaman umat islam yang lain untuk meneruskan perjuangan

4. Pengajaran yang boleh dicontohi:
 Umat Islam hendaklah tabah menghadapi ujian
 Umat Islam hendaklah sanggup berjuang dan mati syahid
 Umat Islam hendaklah mencontohi pengorbanan sahabat Nabi
 Umat Islam mmengutamakan kepentingan umum dari kepentingan diriTINGKATAN DUA

BIL TAJUK
TAHUN
06 07 08 09 10
1. Saidina Umar Pentadbir Yang Ulung //
2. Saidina Othman Korporat Yang Dermawan
3. Saidina Ali Pemuda Yang Berani /
4. Saidina Hamzah Pahlawan Yang Terbilang
5. Abu Hurairah Perawi Hadis //
6. Ab Rahman Ahli Perniagaan Berwawasan
Kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah
7. Unit 1 : Pembinaan Masjid //
8. Unit 2 : Persaudaraan Antara Muhajirin & Ansar /
1. Biodata Saidina Umar bin al-Khattab:
 nama penuhnya Umar b. Al-Khattab b. Nufail b. Abdul Uzza
 berketrunuan Bani Adi, Quraisy
 dilahirkan di Mekah
 lahir 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW / 584 masihi
TAJUK 1 : SAIDINA UMAR AL-KHATTAB PENTADBIR YANG ULUNG2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
58
 menjadi khalifah kedua pada Selasa, 22 Jamadil Akhir tahun 13H / 23 Ogos 634M
 memerintah selama 10 tahun
 meninggal dunia pada Zulhijjah tahun 23H ketika berusia 63 tahun
 meninggal kerana dibunuh oleh seorang hamba Majusi berbangsa Farsi bernama Fairuz
(Abu Lu‟ lu‟)
 digelar ”al-Faruq” (Pemisah antara hak dengan batil)

2. Bukti Saidina Umar b. al-Khattab seorang pahlawan yang berani:
 mencabar pihak Quraisy supaya menghalangnya daripada berhijrah ke Madinah
 mengisytiharkan keislamanannya di khalayak ramai
 menunaikan solat secara terang di Masjidil Haram sebelum hijrah
 memberi cadangan supaya Islam disebar secara terus-terang
3. Sumbangan Saidina Umar b. al-Khattab dari segi pembangunan negara:
 mendirikan rumah persinggahan bagi musfair
 mengemaskinikan institusi Baitul-Mal
 meneroka kawasan baru untuk dijadikan tanah pertanian serta membina saliran air
 membina sekolah untuk mengajar dan mendidik anak-anak orang yang baru memeluk
Islam

4. Faktor yang menjadikan Saidina Umar al-Khattab mempunyai semangat jihad
yang tinggi untuk mempertahankan Islam:
 keimanan dan ketakwaan yang tinggi
 rasa bertanggungjawab yang mendalam untuk membangunkan umat dan negara
1. Riwayat hidup :
 Nama sebelum Islam : Abdu Syam
 Nama : Abd Rahman Bin Sakhr Al-Dausi Al-Yamani
 Lahir di Dus negeri Yaman 19 tahun sebelum Hijrah
 Memeluk Islam pada 7 Hijrah ketika Rasul berada di Khaiba
 Menjadi anak yatim sejak kecil
 Menjadi ahli Sofah di Madinahu
 Wafat 59 H ketika usia 78 Tahun.
 Gelaran Abu Hurairah (Bapa kucing) kerana sukakan kucing


2. Sifat peribadi Abu Hurairah:
 mengasihi binatang
 menghormati ibu bapa
 cintakan ilmu pengetahuan
 taat kepada Allah dan Rasul
 seorang yang tabah sabar dan tegas

3. Faktor Abu Hurairah terkenal sebagai perawi hadis:
 mempunyai ingatan yang kuat
 selalu menghadiri majlis Rasulullah SAW
 usia yang lanjut dapat bertemu ramai sahabat
 kemahuan yang kuat untuk mendapatkan ilmu
 banyak menghimpun dan meriwayatkan hadis
 keupayaan menyampaikan hadis dengan berkesan

4. Kejayaan Abu Hurairah yang perlu dicontohi:
 menghadiri majlis ilmu
TAJUK 2 : ABU HURAIRAH RA
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
59
 kuat mengerjakan ibadat
 menghormati guru dan ibu
 mencintai ilmu pengetahuan
 menghafal al-Quran dan hadis
 sentiasa mendampingi ulamak
 mengutamakan akhirat dari dunia

5. Sumbangan Abu Hurairah:
 meriwayatkan 5374 hadis
 gigih mengembangkan Islam melalui hadis
 seramai 800 orang murid datang mempelajari hadis daripada beliau
1. Asas Rasulullah SAW dalam membangunkan Madinah:
 membina masjid
 mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar

2. Masjid pertama dibina oleh Rasulullah SAW di Madinah:
 Masjid Quba‟

3. Peranan masjid dalam Islam:
 pusat seni
 pusat ibadat
 pusat politik
 pusat ekonomi
 pusat kemasyarakatan
 pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan

TINGKATAN TIGA

BIL TAJUK
TAHUN
06 07 08 09 10
Keunggulan Perjuangan Tokoh-tokoh
1. Unit 1 : Saidatina Fatimah az-Zahra‟ /
2. Unit 2 : Saidatina Aisyah Ilmuan Wanita Yang Terulung /
3. Unit 3 : Saidina Khalid al-Walid Perwira Perkasa / /
Kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah
4. Unit 1 : Piagam Madinah /
5. Unit 2 : Perjanjian Hudaibiyyah
6. Pembukaan Kota Mekah (Fathu Mekah) //

1. Riwayat hidup Saidina Khalid al-Walid:
 Nama sebenar Khalid b. Abdi Syamsi al-Walid b. Mughirah
 Berketurunan Bani Mahzun
 Lahir di Mekah tahun 592M
 Memeluk Islam pada Safar 8H
TAJUK 3 : PEMBINAAN MASJID
TAJUK 1 : SAIDINA KHALID AL-WALID PERWIRA PERKASA
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
60
 Wafat pada tahun 21H
 Dimakamkan di Hims, Syria
 Digelar dengan Saifullah al-Maslul (pedang Allah yang terhunus)

2. Sifat-sifat mulia Khalid al-Walid:
 tegas
 berani
 berwawasan
 bertanggungjawab
 seorang yang ikhlas


3. Faktor yang membentuk sikap kepahlawanan Khalid al-Walid:
 berani
 berketurunan pahlawan
 mempunyai iman yang sangat teguh
 sentiasa menanamkan keazaman untuk mati syahid
 memiliki disiplin yang tinggi dalam setiap kerja yang dilakukan
 mendapat latihan daripada bapanya tentang ilmu peperangan sejak remaja

4. Sumbangan Khalid al-Walid:
 sebagai panglima perang tentera Islam menentang Rom dalam perang Yarmuk
 sebagai panglima perang tentera Islam ketika Pembukaan Kota Mekah
 memimpin tentera Islam memerangi orang murtad dalam perang Yamamah di Yaman
 berjaya mengalahkan tentera musuh berjumlah 200,000 walaupun tentera Islam hanya 3,
000 orang dengan strategi yang berkesan


1. Faktor-faktor yang mempercepatkan proses Pembukaan Kota Mekah:
 musyrikin Mekah melanggar perjanjian Hudaibiah
 musyrikin Mekah telah memberi bantuan tentera dan senjata kepada Bani Bakar yang
berperang dengan Bani Khuza‟ah
 Bani Khuza‟ah meminta bantuan daripada Rasulullah SAW

2. Strategi Rasulullah SAW bagi mengelakkan pertumpahan darah semasa
Pembukaan Kota Mekah:
 mengajukan 3 tuntutan terhadap musyrikin Mekah
 mendirikan khemah
 memasang unggun api
 memberi tawaran keselamatan kepada penduduk Mekah

3. Tuntutan Rasulullah SAW kepada Musyrikin Quraisy sebelum memasuki Mekah:
 membayar wang sebagai tebusan / pampasan kepada waris Bani Khuza‟ah yang
terbunuh
 mengutuk perbuatan Bani Bakar membunuh orang Bani Khuza‟ah
 berperang dengan tentera Islam

4. Tindakan Rasulullah SAW sebaik sahaja baginda berjaya memasuki Kota Mekah:
 memberi pengampunan kepada bekas musuhnya
 menunaikan solat sunat 8 rakaat di Makam Ibrahim
 mengarahkan tentera memusnahkan berhala di sekeliling Kaabah
TAJUK 2 : PEMBUAKAAN KOTA MEKAH (FATHU MEKAH)
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
61
 menyuruh Bilal b. Rabah melaungkan azan di atas bumbung Kaabah
 memberi ucapan tentang keesaan Allah SWT dan persaudaraan sejagat

5. Faktor kejayaan Rasulullah SAW membebaskan Kota Mekah daripada cengkaman
musyrikin tanpa pertumpahan darah:
 strategi yang berkesan
 semangat jihad yang tinggi
 pemimpin musyrikin memeluk Islam
 keunggulan kepimpinan Rasulullah SAW
 kelahiran generasi muda dalam suasana Islam
 perubahan sikap penduduk Arab menerima Islam
 kehilangan pemimpin musyrikin akibat peperangan
6. Kesan Pembukaaan Kota Mekah:
 ramai kafir Quraisy memeluk Islam
 dakwah Islam dapat dijalankan secara terang
 umat Islam dapat menunaikan ibadat tanpa gangguan
 Tanah Haram Mekah menjadi kawasan larangan bagi orang bukan Islam
 masyarakat Mekah saling berkerjasama dan hidup dalam keadaan aman harmoni

TINGKATAN SATU

BIL TAJUK
TAHUN
06 07 08 09 10
1. Adab Menjaga Fitrah Lelaki & Perempuan / /
2. Adab Berkawan /
3. Adab Kepada Dua Ibu Bapa / /
4. Adab Bergaul Dengan Keluarga //
5. Adab Berguru
6. Adab Menuntut Ilmu /
7. Adab Menjaga Harta Benda Sekolah //
8. Adab Membaca Al-Quran /

1. Maksud keluarga:
 sanak saudara / kaum kerabat & saudara mara terdekat termasuk ibu, bapa, datuk, nenek,
bapa saudara & emak saudara

2. Cara-cara / Adab bergaul dengan keluarga:
 memberi salam
 ziarah menziarahi
 mengasihi yang lebih muda
 menghormati yang lebih tua
 sentiasa menasihati dalam kebaikan
 tolong-menolong & bekerjasama dalam kebaikan

3. Kelebihan menjaga adab bergaul dengan keluarga:
 memperolehi kejayaan
 mudah mendapat bantuan
 mengeratkan persaudaraan / silaturrahim
 dirahmati / diberkati / diredai oleh Allah SWT

4. Contoh perbuatan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga:
TAJUK 1 : ADAB BERGAUL DENGAN KELUARGA
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
62
 berhasad dengki
 tidak bekerjasama dalam perkara kebaikan
 merestui perbuatan maksiat dalam keluarga
 membiarkan ahli keluarga dalam kesusahan
 tidak ziarah menziarahi, bermasam muka & tidak bergaul mesra

5. Akibat tidak menjaga adab berkeluarga:
 hidup tidak berkat
 hidup dalam kesusahan
 maruah keluarga tercemar
 hilang semangat kerjasama
 institusi keluarga porak peranda1. Kepentingan / sebab-sebab wajib menuntut ilmu:
 dapat melaksanakan ibadat dengan betul
 martabat / maruah dipandang tinggi / mulia
 dapat membezakan antara yang hak & batil
 dapat memajukan diri, masyarakat & negara
 meningkatkan keyakinan terhadap kewujudan Allah SWT

2. Contoh ilmu fardu ain & ilmu fardu kifayah:
a. Ilmu fardu ain:
 ilmu tafsir
 ilmu hadis
 ilmu fekah
 ilmu akhlak

b. Ilmu fardu kifayah:
 ilmu pertanian
 ilmu perubatan
 ilmu perdagangan
 ilmu sains & teknologi

3. Adab menuntut ilmu:
 bersopan dengan guru
 menjaga buku dengan baik
 bertanya pada guru apabila tidak faham
 memberi perhatian semasa guru mengajar
 sentiasa memberi pertolongan kepada guru

4. Contoh tingkahlaku yang tidak beradab ketika menuntut ilmu:
 melawan guru
 mempersendakan guru
 berpakaian tidak kemas
 melanggar perintah / arahan guru
 tidak menghormati guru apabila bertemu
 bermain ketika guru mengajar / tidak memberi perhatian

1. Cara untuk menjaga harta benda sekolah:
TAJUK 3 : ADAB MENJAGA HARTA BENDA SEKOLAH
TAJUK 2 : ADAB MENUNTUT ILMU
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
63
 melaporkan kerosakan kepada guru berkenaan
 menggunakan peralatan sekolah dengan cermat
 meletakkan peralatan yang digunakan ke tempat asal

2. Faktor-faktor yang mendorong berlakunya kemusnahan terhadap harta benda
sekolah:
 tidak berdisiplin
 tiada kesedaran sivik
 tidak minat untuk belajar
 tidak bersyukur dengan kemudahan yang ada
 tidak bertanggungjawab terhadap harta sekolah
 tidak mengambil iktibar daripada kesusahan orang lain
3. Kesan yang timbul akibat kerosakan harta benda sekolah:
 merugikan negara
 keselamatan terancam
 menyulitkan pengurusan sekolah
 tidak dapat belajar dengan selesa

4. Hikmat menjaga harta benda sekolah:
 dapat belajar dengan selesa
 ujikaji dapat dijalankan dengan sempurna
 keindahan dan susun atur kelas terpelihara

5. Cadangan untuk mengelakkan perbuatan vandalisme terhadap harta benda
sekolah:
 memastikan harta sekolah dijaga dengan baik
 mengambil tindakan terhadap sesiapa yang melakukannya
 semua pihak hendaklah bekerjasama membenteras vandalisme

6. Cadangan untuk menjaga keselamatan peralatan yang berada di dalam kelas anda:
 melaporkan kepada guru apabila berlaku kerosakan
 mengadakan peraturan penggunaan peralatan kelas
 menanamkan rasa hak milik bersama terhadap peralatan di dalam kelas

TINGKATAN DUA

BIL TAJUK
TAHUN
06 07 08 09 10
1. Nikmat dan Musibah Ujian Kehidupan /
2. Menghayati Adab Berjiran / /
3. Menjaga Maruah Diri /
4. Menjana Keharmonian Hidup
5. Memelihara Kesucian Masjid dan Surau //
6. Memelihara Kesucian Mashaf
7. Doa Penyeri Kehidupan //
8. Wawasan Ibadah /

1. Adab ketika masuk:
TAJUK 1 : MEMEMLIHARA KESUCIAN MASJID & SURAU
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
64
 membaca doa
 meninggalkan kasut
 melangkah masuk dengan kaki kanan

2. Adab semasa di dalam masjid atau surau :
 niat iktikaf
 duduk mengadap kiblat
 menjauhi perkara sia-sia
 sentiasa mengingati Allah SWT
 menunaikan solat tahiyatul masjid


3. Adab keluar masjid:
 membaca doa
 keluar dengan tenang
 berazam untuk datang lain
 menghulurkan / mendahulukan kaki kiri
 memberi salam kepada orang yang tingal di masjid

4. Fungsi masjid:
 pusat ibadah
 interaksi umat
 persinggahan musafir
 pembangunan keluarga
 kegiatan Islam atau dakwah
 pendidikan atau perbincangan atau muzakarah
 penyelidikan atau mengembangkan ilmu pengetahuan

5. Kelebihan menjaga adab di masjid:
 diampunkan dosa
 dirahmati Allah SWT
 mat Islam tenang selesa menunaikan solat
 menarik orang bukan Islam terhadap Islam
6. Akibat tidak beradab di masjid:
 imej Islam jatuh
 umat Islam dihina
 dimurkai Allah SWT
 jauh dari rahmat Allah SWT
 masyarakat berpecah belah
 pembangunan tidak dapat dilaksanakan

1. Cara beradab dengan mashaf:
 mengadap kiblat
 membaca dengan bertajwid
 berpakaian bersih dan menutup aurat
 meletakkan al-Quran di tempat yang tinggi
 membawa dengan penuh sopan dan hormat
 berwuduk ketika menlis memegang dan membawanya
 mencium dan mengucup mashaf selepas membacanya

2. Tujuan beradab dengan mashaf:
TAJUK 2 : MEMEMLIHARA KESUCIAN MASHAF
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
65
 Merupakan kalamullah untuk panduan hidup manusia
 Kedudukan mashaf tidak sama dengan buku lain
 Mengelakan dari kemurkaan Allah SWT
 Supaya hidup diberkati dan dirahmati Allah SWT

3. Larangan-larangan teradap mashaf:
 mengoyak helaian al-Quran
 menyimpan di tempat rendah
 menulis al-Quran berupa lembaga manusia dan haiwan
 membawa dan memegang semasa berhadas kecil dan besar
 menulis al-Quran ditempat yang terdedah dengan penghinaan seperti di pakaian

4. Cara memupuk menghormati al-Quran:
 mencium mashaf selepas membacanya
 membawa dengan berhati-hati dan cermat
 elak dari menyamakan bahan mashaf dengan bahan lain
 mashaf yang rosak hendaklah dibakar dan abunya ditanam jauh dari laluan orang

5. Akibat mengabaikan beradab denngan mashaf:
 dimurkai Allah SWT
 mencemarkan kesucian al-Quran1. Maksud doa:
 memohon sesuatu hajat kepada Allah SWT sama ada untuk mendapat manfaat atau
menolak mudarat

2. Kepentingan berdoa dalam kehidupan:
 supaya jiwa tenang
 untuk mencapai sesuatu hajat
 merupakan senjata orang mukmin
 supaya kehidupan menjadi sempurna
 merapatkan hubungan dengan Allah SWT

3. Adab-adab berdoa:
 mengadap kiblat
 berdoa dengan khusyuk
 berpakaian menutup aurat
 berdoa dengan penuh yakin
 diri suci daripada hadas dan najis
 membaca selawat ke atas Nabi SAW
 memuji Allah SWT pada permulaan doa
 mengangkat dan menadah kedua-dua tangan
 diakhiri dengan selawat dan memuji Allah SWT
 berdoa dengan doa-doa ma‟thur yang bersumberkan al-Quran dan Hadis

4. Waktu mustajab berdoa:
 waktu sedang sujud
 hari Arafah (9 Zulhijjah)
 hari Jumaat dan malamnya
TAJUK 3 : DOA PENYERI KEHIDUPAN
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
66
 antara waktu azan dan iqamat
 bulan Ramadan terutamanya malam Lailatul Qadar
 waktu tengah malam yang sunyi khasnya sepertiga malam

5. Tempat mustajab berdoa:
 di Multazam
 di Padang Arafah
 di hadapan Kaabah
 di Raudah (Masjidil Nabawi)
 di dalam peperangan menentang musuh
 di dalam masjid terutamanya Masjidil Haram

6. Golongan yang dimakbulkan doa oleh Allah SWT:
 doa hamba yang ikhlas
 doa pemimpin yang adil
 doa orang yang dizalimi
 doa orang yang berpuasa
 doa orang musafir pada jalan Allah SWT
 doa ibu bapa yang bertakwa kepada anak-anaknya

7. Doa yang ditolak / tidak dimakbulkan oleh Allah SWT:
 berdoa dalam keadaan riak
 doa orang yang melakukan maksiat
 tidak khusyuk dan lalai ketika berdoa
 memohon perkara yang dilarang oleh Allah SWT
 sumber makanan, minuman dan pakaian ketika berdoa daripada sumber haram

8. Akibat / kesan tidak mengamalkan doa dalam kehidupan:
 hidup tidak berkat
 tidak mendapat pertolongan Allah SWT
 hati tidak tenang dan mudah terpesong akidah
 menjadi manusia yang lalai kepada Allah SWT
 tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan

9. Langkah untuk melazimkan diri berdoa / cara memupuk diri supaya rajin berdoa:
 mentaati perintah Allah SWT
 sentiasa mengingati Allah SWT
 memilih rakan yang abik akhlaknya
 sentiasa menghadiri majlis ilmu agama
 mengetahui kelebihan orang yang berdoa

1. Maksud ibadat:
 Mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan cara melakukan segala perintahNya dan
meninggalkan segala laranganNya

2. Keperluan mengekalkan adab beribadat:
 mendapat ganjaran pahala yang dijanjikan Allah SWT
 membentuk keperibadian unggul dalam menjalani kehidupan
 ibadat yang dilakukan mencapai kesempurnaan dan diterima Allah SWT

3. Perbezaan di antara ibadat dan adab:
TAJUK 4 : WAWASAN BERIBADAT
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
67

Ibadat Adab
 ditentukan oleh syariat
 tidak boleh diubahsuai
 mendapat pahala
 terdiri daripada perkara wajib & sunat
 berdasarkan al-Quran & Hadis
 menjadi kebiasaan dalam kehidupan
 berubah mengikut budaya masyarakat
 mendapat pahala mengikut niat
 terdiri daripada perkara harus
 ada yang bersesuaian dengan al-Quran &
Hadis & ada yang bertentangan

4. Bahagian ibadat:
 Ibadat wajib – solat , puasa
 Ibadat sunat – zikir, sedekah
5. Akibat seseorang yang meninggalkan adab ketika beribadat:
 ibadat tidak sah
 memecahbelahkan umat
 ibadat tidak diterima Allah SWT
 dipandang rendah oleh orang bukan Islam

6. Adab yang perlu disempurnakan semasa beribadat supaya diterima Allah SWT:
 mengikut ketentuan syarak
 niat ikhlas kerana Allah SWT
 menunaikan dengan khusyuk
 besungguh-sungguh melaksanakan ibadat
 berpakaian menutup aurat, bersih & kemas

7. Hikmah menjaga adab beribadat:
 mendapat ketenangan jiwa
 menjauhkan diri daripada kemungkaran
 masyarakat saling hormat-menghormati
 menambahkan keimanan kepada Allah SWT
 melahirkan masyarakat yang jujur & bertanggungjawab

TINGKATAN TIGA
BIL TAJUK
TAHUN
06 07 08 09 10
Adab Dalam Hubungan Sosial
1. Unit 1 : Adab Menerima & Melayan Tetamu /
2. Unit 2 : Adab Menjalankan Tugas / /
3. Unit 3 : Adab Bercakap Dalam Majlis //
4. Adab Terhadap Ibu Bapa / / //
5. Adab Berpidato /
1. Cara bercakap dengan beradab:
 bersopan
 bercakap benar
 menjauhi bahasa kasar dan kesat
 mengucapkan kata-kata yang mudah difahami
 bercakap dengan perkataan yang lemah lembut

2. Cara bercakap ketika dalam majlis:
 bercakap perkara yang baik
 mengucapkan kata-kata yang benar
TAJUK 1 : ADAB BERCAKAP DALAM MAJLIS
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
68
 menggunakan tutur kata yang sopan
 bercakap dengan merendahkan suara
 bercakap lemah lembut dan memandang pendengar
 mengunakan perkataan yang mudah difahami dan berkesan

3. Faedah beradab semasa bercakap:
 diredai Allah SWT
 keharmonian akan wujud
 sesuatu tujuan mudah dicapai
 melahirkan kemesraan antara satu sama lain
 persaudara dan perpaduan bertambah kukuh
 menghindarkan perasangka buruk dan salah faham
4. Kelebihan bercakap benar:
 tenang dalam hidup
 terhindar sifat munafiq
 menjadi contoh dan ikutan
 terhindar dari pembohongan
 dapat mengatasi tipu daya Iblis
 dipercayai dan dihormati orang ramai
 mendapat keredaan dan keampunan Allah SWT

5. Akibat tidak beradab ketika bercakap:
 berakhlak buruk
 dibenci Allah SWT
 jiwa tidak tenang dan keras hati
 pelajar sukar menyelesaikan masalah
 menimbulkan perbalahan dan perpecahan
 tidak mendapat kepercayaan kawan-kawan

1. Sebab wajib berbakti kepada ibu bapa:
 kewajipan ini tuntutan agama
 untuk membalas jasa baik ibu bapa
 agar anak kita akan berbakti kepada kita
 menjamin keutuhan sistem kekeluargaan

2. Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa:
 berbuat baik kepada rakan mereka
 berbakti kepada mereka bila-bila masa
 merendah diri dan menghormati mereka
 berdoa dan memohon ampun untuk mereka
 taat perintah mereka selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak

3. Adab percakapan terhadap ibu bapa:
 merendahkan suara
 menunjukkan muka yang manis
 menggunakan bahasa yang baik
 menumpukan perhatian ketika bercakap
 bercakap dengan hormat dan sopan santun


4. Adab pergaulan terhadap ibu bapa:
TAJUK 2 : ADAB TERHADAP IBU BAPA
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
69
 berdiri untuk memberi hormat kepada mereka
 memberi hormat semasa bertemu dengan mereka
 tidak mendahului mereka ketika menjamah makanan
 jangan melunjurkan kaki ke arah mereka ketika duduk
 mencium tangan mereka sebelum ke sekolah dan sebelum tidur

5. Cara berbakti kepada ibu bapa semasa hidup:
 memberi nafkah kepada mereka
 mendoakan kesejahteraan mereka
 menjaga mereka semasa tua dan sakit
 selalu menziarahi mereka sekiranya tidak tinggal bersama

6. Cara berbakti kepada ibu bapa setelah meninggal dunia:
 melaksanakan wasiat mereka
 berbuat baik kepada sahabat mereka
 mendoakan keampunan untuk mereka
 membayar hutang mereka sekiranya ada

7. Kesan berbakti kepada ibu bapa:
 disayangi oleh keluarga
 mendapat ganjaran pahala
 mendapat keberkatan hidup
 mendapat balasan Syurga di akhirat
 ikatan kekeluargaan bertambah kukuh

8. Akibat derhaka kepada ibu bapa:
 runtuh institusi kekeluargaan
 dikenakan azab Neraka di akhirat
 mengancam keharmonian masyarakat
 kehidupan tidak diberkati oleh Allah SWT1. Maksud pidato:
 ucapan yang disampaikan oleh seseorang dikhalayak ramai / ceramah yang
membicarakan sesuatu perkara

2. Format pidato:
 pendahuluan / mukadimah – ucapan pembukaan
 isi – lengkap dengan fakta, bukti dan hujah yang tepat
 penutup – kesimpulan bagi isi yang disampaikan

3. Adab berpidato:
 isi kandungan sesuai dengan tajuk
 menyampaikan pidato secara berhikmah
 ucapan tidak menyentuh perkara sensitif
 ucapan tidak menyentuh peribadi seseorang
 berpakaian menutup aurat, kemas dan bersih
 menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan

4. Ciri-ciri pidato yang baik:
TAJUK 3 : ADAB BERPIDATO
2010 PROGRAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peruncingan Tajuk Pendidikan Islam PMR Negeri Johor
Sektor Pendidikan Islam
70
 disampaikan dengan penuh keyakinan, fasih dan lancar
 menggunakan bahasa yang sopan, nada suara dan gaya yang sesuai
 bersandarkan kepada hujah al-Quran dan Hadis serta dimantapkan dengan hujah akal
 ucapan tidak terlalu lama hingga membosankan dan tidak terlalu ringkas hingga tidak
mencapai maksud

5. Ciri-ciri pidato yang tidak baik:
 disampaikan secara emosi
 ucapan yang gagap dan tersekat-sekat
 ucapan terlalu lama atau terlalu ringkas
 menggunakan bahasa yang kasar dan kesat


6. Cara-cara menjadi pemidato yang baik:
 berpengetahun luas
 mempunyai peribadi yang baik
 mempunyai kemahiran berpidato yang baik
 mempunyai keyakinan terhadap diri dan isi ucapan

7. Kesan pidato yang baik:
 Individu:
 mudah menerima teguran
 boleh mengubah sikap pendengar

 Masyarakat:
 menyatupadukan masyarakat
 memberi motivasi ke arah perpaduan

8. Akibat tidak beradab semasa berpidato:
 menjatuhkan maruah seseorang
 tidak memberikan sebarang kesan positif
 masyarakat berpecah-belah dan bersengketa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful