Nilai Murni.

Nyatakan nilai murni yang terdapat dalam pernyataan di bawah.
Soalan contoh:
Amir bermain bola di padang pada waktu petang.
Menjaga kebersihan diri dan mental.
1. Alia membuat ulang kaji pelajaran di perpustakaan sekolah.
______________________________________________.
2. Tolong senyap sewaktu berada di dalam kelas.
_______________________________________________.
3.Dia memulangkan wang yang dijumpainya kepada guru yang bertugas.
________________________________________________.
4.Penduduk Kampung Sungai Kertas bergotong-royong membersihkan kawasan
masjid.
________________________________________________.
5.Anis memberikan susu kepada anak kucing yang dijumpainya.
________________________________________________.
6.Amir mendeklamasikan sajak “Merdeka” dengan penuh semangat.
_________________________________________________.
7.’Ibrahim,ambillah wang ini buat belanja’,kata Ah Chong apabila melihat Ibrahim
tidak makan apa-apa semasa rehat kerana tidak membawa wang saku.
__________________________________________________.
8. Sikap boros ketika berbelanja perlu dielakkan ketika berbelanja.
_________________________________________________.
9. Kes penderaan kanak-kanak kian merunsingkan masyarakat Malaysia pada hari
ini.
_________________________________________________.
10. Dheva kasihan melihat peminta sedekah itu lalu menghulurkan wang sebanyak
RM 2.00.
_________________________________________________.
11. Negara kita telah merdeka pada 31 Ogos 1957.
_________________________________________________.
Formula Jawapan Bahagian C.

Kita mestilah_______________________dengan______________________________.
Kedua, kita hendaklah_________________contohnya_______________________
____________________________________.Selain itu, kita perlulah_______________
_____________________________dengan____________________________________
____________________________________.Seterusnya,kita wajarlah_____________
_______________________contohnya_______________________________________
_________________________.Akhir sekali, kita haruslah_______________________
__________________________dengan_______________________________________
____________________________________.
Formula Jawapan Bahagian C.

Kita mestilah_______________________dengan______________________________.
Kedua, kita hendaklah_________________contohnya_______________________
____________________________________.Selain itu, kita perlulah_______________
_____________________________dengan____________________________________
____________________________________.Seterusnya,kita wajarlah_____________
_______________________contohnya_______________________________________
_________________________.Akhir sekali, kita haruslah_______________________
__________________________dengan_______________________________________
____________________________________.
Formula Jawapan Bahagian C.

Kita mestilah_______________________dengan______________________________.
Kedua, kita hendaklah_________________contohnya_______________________
____________________________________.Selain itu, kita perlulah_______________
_____________________________dengan____________________________________
____________________________________.Seterusnya,kita wajarlah_____________
_______________________contohnya_______________________________________
_________________________.Akhir sekali, kita haruslah_______________________
__________________________dengan_______________________________________
____________________________________.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful