ISI KANDUNGAN FAIL PEMULIHAN JAWI SK BANJAR 2011

1. SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI 1.1. SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI TAHAP 1 1.2. SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI TAHAP 2 2. SENARAI NAMA GURU PEMULIHAN JAWI DAN KELAS YANG DIAJAR 3. SENARAI NAMA MURID PEMULIHAN JAWI 3.1. SENARAI NAMA MURID PEMULIHAN JAWI TAHAP 1 3.2. SENARAI NAMA MURID PEMULIHAN JAWI TAHAP 2

4. ANALISIS PENCAPAIAN PEMULIHAN JAWI 4.1. ANALISIS PENCAPAIAN JAWI TAHAP 1 4.2. ANALISIS PENCAPAIAN JAWI TAHAP 2