You are on page 1of 13

Nezisková organizace Právo21, z. s.

Výroční zpráva za rok 2021


2

Obsah
Slovo úvodem .................................................................................................................................................. 3

Poslání ............................................................................................................................................................. 4

Cíle ................................................................................................................................................................... 4

Činnost Práva21 v roce 2021 ............................................................................................................................ 5


Publikační činnost ............................................................................................................................................... 5
Přednášková a další činnost ............................................................................................................................... 7

Partneři neziskové organizace .......................................................................................................................... 9

Hospodaření................................................................................................................................................... 10
Přehled o majetku a závazcích (v tisících Kč) .................................................................................................... 10
Přehled o příjmech a výdajích (v tisících Kč) ..................................................................................................... 11

Tým Práva21 v roce 2021 ............................................................................................................................... 12


3

Slovo úvodem
„Jste ukázkou toho, že z ničeho jde vybudovat něco. Děláte to dobře.“
„Líbí se mi vaše nadšení pro věc.“
„Mám rád vaše podcasty, protože jsou dělaný jinak, než od ostatních.“
Tyto krásné vzkazy jsou jen střípkem toho, co jsme obdrželi od našich čtenářů v roce
2021. Máme obrovskou radost z podpory, které se nám dostává. Právo21 jsou totiž především
lidé. Jednak ti, kteří jej tvoří, jednak naši čtenáři. Společně se potkáváme u stejného cíle. Tím
je srozumitelný a přehledný svět práva, ve kterém si uvědomujeme, že právo se dotýká nás
všech.
120 článků. 10 podcastů. Soutěže. Kvízy. To vše byl rok 2021. Získali jsme v něm
dokonce generálního partnera, kterým se stala advokátní kancelář KROUPAHELÁN.
Rok 2021 byl ve znamení růstu. Ne do výšky. Možná trošku do šířky, ale to bude spíše
nějakou divnou gravitací. Spoustě našim redaktorům se podařilo vyrůst především tím, že
dokončili své právnické studium, posunuli se v odborné kariéře a hlavně se zase trošku zlepšili
v právu. Nenašli byste u nás inzeráty na „dynamicky se rozvíjející kancelář“, ani jednorožce
procházející přes klávesnice počítačů poté, co jsme do tří do noci psali článek. Místo toho u
nás jako deštníky za duhy rostlo nadšení z toho, co děláme. A tou krásnou duhou jste byli už
šestým rokem právě vy, naši čtenáři.
Rádi bychom proto na tomto místě poděkovali všem čtenářům, redaktorům,
spolupracovníkům, autorům článků, dalším dobrovolníkům, partnerům a podporovatelům.
Bez vás by to nešlo!

Svatava Veverková
prezidentka Práva21
šéfredaktorka mediální platformy
4

Poslání
Pro mnoho lidí je právo španělskou vesnicí. Přestalo nás bavit tomu přihlížet a rozhodli jsme
se založit mediální platformu nejen o právu. Snažíme se psát o právu jednoduše
a srozumitelně. Právo by totiž mělo sloužit všem. To se povede pouze tehdy, když mu lidé
budou rozumět.
Již v roce 2016 jsme začali vydávat tištěný časopis FAKT. Časem jsme si ale uvědomili,
že časopis nestačí. Chtěli jsme víc. Cestu jednadvacátým stoletím jsme začali v roce 2018
prorážet pod novým názvem Právo21. Vznikla nezisková organizace a stejnojmenná mediální
platforma.
Proč Právo21?
21. století, nová generace právníků, svěží nápady.
Píšeme o právu srozumitelně a pro každého. Chceme, aby naši čtenáři právo vnímali
jako praktického a funkčního průvodce.
Přinášíme aktuální témata, dění z domova i ze světa, rozhovory s výjimečnými
osobnostmi, rozbory právních otázek, střípky ze studentského života i odlehčené literární
kousky. Publikujeme také historicky první právnický podcast s názvem Podcasty21.

Cíle
Naším cílem je zejména zvyšovat právní povědomí, kultivovat veřejnou debatu, rozvíjet
společenskou odpovědnost a podporovat právní vzdělávání.
Hlavní činností Práva21 je vydávání publicistických a odborných článků on-line nebo
v tištěné podobě, pořádání přednášek, seminářů a dalších akcí humanitární a charitativní
povahy, jakož i ekologického zaměření, vydávání či zprostředkování vzdělávacích materiálů,
pořádání společenských akcí, navazování, udržování a rozvoj kontaktů s podobně zaměřenými
osobami v tuzemsku i zahraničí.
5

Činnost Práva21 v roce 2021


V souladu se stanovami bylo hlavní činností neziskové organizace Právo21 v roce 2021
vydávání publicistických a odborných článků, pořádání přednášek, seminářů a dalších akcí.

Publikační činnost
Při publikování článků na mediální platformě Právo21 se orientujeme na důležitá
celospolečenská témata. Jsme vyhledávaným médiem řady studentů, akademiků, soudců,
advokátů a dalších profesních skupin. V průměru dva až tři příspěvky týdně publikujeme
na našich internetových stránkách www.pravo21.cz v rubrikách: Podcasty21, Rozhovory,
Právo, Společnost, Studium a Kultura. Následně je sdílíme na sociálních sítích Facebook,
Instagram, Twitter a LinkedIn.
V roce 2021 jsme publikovali 120 článků a 10 podcastů na aktuální témata. Za každým
článkem stojí několikadenní práce autora a dále editora. Než článek spatří světlo virtuálního
světa, pracují na něm ještě korektoři a šéfredaktorka. Jelikož všichni pracují bez nároku na
honorář, je každý článek v Právu21 výsledkem usilovné dobrovolné práce hned několika lidí,
kteří publikují nikoliv proto, že by museli, ale protože chtějí. Věříme, že je tato láska k právu
na našem webu vidět.
V Podcastech21 zpovídáme soudce, advokáty, akademiky, průkopníky Legal Techu a
další právníky. Za hosty většinou jezdíme. Přinášíme díky tomu rozhovory rychle, navzdory
časové vytíženosti hostů. Pozvání přijímají i osobnosti, které většinou rozhovory odmítají nebo
se jedná o jejich první rozhovor. Nespornou výhodou je, že moderátorem je právník, a tak si
na své přijdou právní laici i profesionálové. Podcasty21 přinesly rozhovor s docentem
ústavního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a bývalým vedoucím Ústavu pro
otázky soudnictví (JUSTIN) Davidem Kosařem, předsedkyní Zvláštního tribunálu pro Libanon
Ivanou Hrdličkovou nebo Jiřím Helánem a Pavlem Kroupou, partnery advokátní kanceláře
KROUPAHELÁN. V Podcastech21 SPECIÁL jsme se věnovali životě a odkazu Antonina Scalii a
moot courtu Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.
Z nejzajímavějších psaných rozhovorů můžeme uvést ty se stíhaným soudcem Pawłem
Juszczyszynem, bojujícím za nezávislost polské soudní sestavy, asistentkou soudce Stanislavou
Sládekovou, zabývající se cizineckým a azylovým právem, nebo Petrou Masopust Šachovou,
předsedkyní Institutu pro restorativní justici.
Články o nejnovější judikatuře a aktuálních právních tématech jsme publikovali
v rubrice Právo. Věnovali jsme se schváleným nebo připravovaným novelám předpisů
a nejznámějším českým soudním kauzám. Připravili jsme i seriál o táborovém nebo IP právu,
či články s mezinárodním prvkem, například o zahraniční špionáži.
V rubrice Společnost jsme se zaměřili na politickou situaci v Polsku, omezení interrupcí
v USA nebo homosexuální manželství. Psali jsme o veřejném ochránci práv nebo právních
dějinách.
6

V rubrice Studium jsme informovali o zahraničních studijních pobytech, soutěžích,


studentských praxích a o dění na právnických fakultách. Rubriku Kultura opanovaly recenze
a zprávy z významných akcí.
Webové stránky neziskové organizace Právo21 v roce 2021 zaznamenaly 152 428
zobrazení. Třetina uživatelů na stránky přistupovala z Prahy, další z Brna, Českých Budějovic
nebo Ostravy. Nejčtenějším se stal článek „Instalace bezpečnostních kamer musí být v souladu
s ochranou osobních údajů“, který si zobrazilo téměř šest tisíc návštěvníků webu.

Facebooková stránka Práva21 na konci roku 2021 přesáhla 2 900 sledujících. „To se mi
líbí“ řeklo stlačením příslušného buttonku o stránce 2 692 lidí. To je skoro tolik, kolik má
Právnická fakulta MUNI studentů. Ovšem to jen pro srovnání. Stránku sleduje zhruba 900 lidí
z Brna, a v závěsu je přibližně 800 lidí z Prahy. Třetí příčku drží Olomouc. 55 % všech sledujících
tvoří ženy. Prim mezi sledujícími hrají studenti a čerství absolventi, tedy mladí lidé ve věku 25
až 34 let.
Průměrný dosah příspěvku s fotkou činí 1 297 uživatelů. Tradičně nejvyšší pozornosti
se těší oblíbené Podcasty21. Nejsledovanější příspěvek o podcastu se dostal k 4 200
uživatelům Facebooku. Šlo o podcast s Josefem Baxou, bývalým předsedou a současným
soudcem Nejvyššího správního soudu.
Nejoblíbenějším soutěžním příspěvkem byla soutěž o knihu z nakladatelství Wolters
Kluwer 20 případů státního zástupce na okrese z pera Adély Rosůlek. Dostal se k více než 6 000
lidí.
Za rok 2021 se k našemu Instagramu připojilo více než 600 nových sledujících.
Nejaktivnější skupinou jsou lidé ve věku mezi 18 a 24 lety. Nejvíce sledujících je z Prahy,
nicméně Brno se drží v těsném závěsu. Nelze opomenout ani naše fanoušky ze zahraničí –
Slovenska, Velké Británie, ale i Brazílie. Jsme nadšení, že sledující fandí nejen projektu Právo21,
ale i našim členům. Jedním z nejlajkovanějších příspěvků byl ten, v němž jsme oznámili
úspěšné složení doktorské státnice (Ph.D.) zakládající členkou neziskové organizace Kamilou
Abbasi. Rovněž jsme uspořádali již tradiční letní soutěž „Právo21 na cestách“ o hodnotné ceny,
která opět zaznamenala úspěch. Velkému zájmu se na Instagramu těšil i Právnický PubQuiz
Práva21.
Podcasty21 v roce 2021 zaznamenaly 52 000 přehrání. Pravidelně je odebíralo přes
2 100 lidí, což je o třetinu více než vloni. Posluchačstvo tvoří z 60 % ženy a z jedné třetiny lidé
pod 22 let. Nejposlouchanějším Podcastem21 roku 2021 se stal díl s Jiřím Helánem a Pavlem
7

Kroupou, partnery advokátní kanceláře KROUPAHELÁN. Podcasty21 najdete na portálech


SoundCloud, Spotify i Apple Podcasts.
V roce 2021 jsme na twitterovém účtu přesáhli hranici 800 followers. Sledují nás
významné twitterové účty jako Česká justice nebo Hayato Okamura. Nejvyšší dosah v jednom
měsíci činil přes 10 000 impressions. Náš nejúspěšnější tweet získal přes 2 600 impressions.
Jednalo se o příspěvek odkazující na rozhovor s kandidáty do představenstva České advokátní
komory.

Přednášková a další činnost


V lednu jsme zahájili spolupráci s měsíčníkem Reflex a zveřejnili článek poskytující
praktické právní rady o koupi automobilu. V průběhu roku vyšly ještě texty o nájmu, rozvodu
manželství, plné moci a komentář k odpovědnosti za újmu způsobenou pokousáním psa.
Živý rozhovor v aplikaci Clubhouse o právním psaní se Štěpánem Janků a Martinem
Kopou jsme uspořádali v únoru. Moderoval ho Jan Šlajs. Následující měsíc proběhla na sociální
síti Instagram ve spolupráci s naším partnerem nakladatelstvím Wolters Kluwer soutěž o dvě
e-učebnice dle vlastního výběru.
Valná hromada se stejně jako loni konala na dálku prostřednictvím aplikace Google
Meet dne 27. 5. 2021. Projednali jsme a schválili na ní výroční zprávu za rok 2020 a odpovídali
na dotazy účastníků stran naší současné i plánované činnosti.
Dne 24. 7. 2021 jsme uspořádali výlet pro členy neziskové organizace Právo21 a naše
redaktory do Mikulova a na Svatý Kopeček. Díky společně strávenému času jsme měli
příležitost se lépe poznat a prodiskutovat naše plány do budoucna.
V srpnu probíhala již tradičně na sociální síti Instagram velká letní soutěž Právo21 na
cestách. O čtečku Kindle nebo bezdrátová sluchátka Anker soutěžily desítky sledujících, kterým
stačilo vyfotit se s naším logem, právě rozečteným článkem nebo třeba rozposlouchaným
podcastem a výslednou fotkou se pochlubit na Instagramu. Ceny do soutěže věnovaly Cisek,
advokátní kancelář s.r.o. a KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o., kterým touto cestou
ještě jednou děkujeme za podporu.
Knihu 20 případů státního zástupce na okrese od nás mohl získat v srpnu každý, kdo si
na našem Facebooku tipnul, kolik bylo v roce 2020 zahájeno trestních řízení proti fyzickým
osobám. Za poskytnutí ceny do soutěže děkujeme nakladatelství Wolters Kluwer.
O adaptovaný překlad knihy Právní psaní srozumitelným jazykem si mohli zasoutěžit
naši sledovatelé na sociální síti Instagram v září. Publikaci do soutěže věnovalo nakladatelství
Nugis Finem Publishing.
V říjnu naše šéfredaktorka Svatava Veverková přijala pozvání do podcastu Právničky od
Info.cz, ve kterém hovořila mimo jiné o práci pro Právo21.
8

Na začátku listopadu nám do redakce dorazil zbrusu nový merch. O fialová pera,
propisky, zvýrazňovače, pravítka, bločky, samolepky nebo plátěné tašky jste si sledovatelé
také mohli zasoutěžit na našich sociálních sítích.
Již třetí hospodský kvíz Práva21 se konal 15. 11. 2021. Více než 100 lidí rozdělených do
třinácti týmů během celého večera odpovídalo na záludné otázky s právní i neprávní tematikou
a soutěžilo o hodnotné ceny. Kromě dotazů na akademické prostředí, sériové vrahy či slavné
kauzy přišla řeč i na články Práva21 nebo známé Podcasty21. Ceny do soutěže věnovaly
advokátní kancelář KROUPAHELÁN, advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL, nakladatelství
Wolters Kluwer, spotřebitelská organizace dTest, Právnická fakulta MUNI a časopis Reflex.
Všem ještě jednou mnohokrát děkujeme.
A protože soutěží není nikdy dost, ještě před koncem listopadu bylo možné na našem
Instagramu vyhrát e-knihu Online soudnictví v České republice od nakladatelství Wolters
Kluwer.
Na začátku prosince proběhlo školení na sociální sítě. Od Veroniky Šemberové
z advokátní kanceláře Cisek jsme se dozvěděli spoustu tipů, jak pro vás dělat naše sítě lepší a
hezčí.
Ani v naší neziskové organizaci nemohl chybět předvánoční večírek. Dne 16. 12. jsme
se nad punčem setkali s našimi redaktory a partnery. Nikdo neodešel s prázdnou. Všem Ježíšek
nadělil propagační předměty a láhev vína.
A kdo nám ještě před Vánoci na Instagramu a Facebooku napsal, který předmět ho na
právnické fakultě baví nebo bavil nejvíce, mohl vyhrát licenci Student ASPI od Wolters Kluwer.
Každý měsíc jsme také připravovali newsletter a přehled nejčtenějších článků za
uplynulé období. K jeho odběru je možné se přihlásit na domovské stránce www.pravo21.cz.
Díky smlouvě o spolupráci se společností Wolters Kluwer jsme mohli dále zasílat vybrané
právní články k publikaci do právního informačního systému ASPI. Čtenáři je naleznou
v modulu Literatura, pramen Právo21, pod zkratkou P21.
Pokračovali jsme i v poskytování povinných praxí studentům magisterského oboru
Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studenti v rámci praxe
zpracovávají pod vedením právníků a právniček odborné články a zlepšují se ve schopnosti
psát a argumentovat. Od editorů dostávají podrobnou zpětnou vazbu. V roce 2021 úspěšně
praxi dokončil jeden student a dvě studentky. Jedna z nich nám zanechala následující zpětnou
vazbu: „Chtěla bych poděkovat za velmi milý a vstřícný přístup, za trpělivé připomínkování
článku a obecně srozumitelné šíření právního povědomí. Vykonání praxe u Práva21 pro mě
bylo velmi příjemnou záležitostí.“ Druhá nám napsala: „Myslím, že jsem si pro první praxi
nemohla vybrat lepší místo než Vaši redakci. Tak nějak souhrnně děkuji za všechno – ochotu,
otevřenost, pochopení a samozřejmě za kvalitní editaci a trefné podněty.“
9

Partneři neziskové organizace


Generálním partnerem neziskové organizace Právo21 se v roce 2021 stala KROUPAHELÁN
advokátní kancelář. Partnery byly Vašíček a partneři, advokátní kancelář; act Řanda Havel
Legal advokátní kancelář; Cisek, advokátní kancelář; AVE Soft; Wolters Kluwer; SEDLAKOVA
LEGAL, advokátní kancelář a Právnická fakulta Masarykovy univerzity.
Novým partnerem se v březnu 2021 stala společnost AVE Soft, která vyvíjí chytrý
software pro advokátní kanceláře Evolio. O půl roku později jsme dokonce získali generálního
partnera. Stala se jím advokátní kancelář KROUPAHELÁN.
Rádi bychom na tomto místě všem partnerům poděkovali za podporu, bez které by
Právo21 v roce 2021 nemohlo existovat.
10

Hospodaření
Nezisková organizace Právo21, z. s., v průběhu roku 2021 financovala svoji činnost zejména ze
sponzorských darů a příjmů od partnerů. Ve sledovaném období dosáhla výsledku
hospodaření 101 626 Kč, navýšila tedy své jmění o 39 137 Kč. Veškeré příjmy a výdaje
odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje dostatek zdrojů pro realizaci své
hlavní činnosti v následujících obdobích. Za účelem jejího intenzivnějšího rozvoje by bylo
vhodné získat další finanční prostředky.

Přehled o majetku a závazcích (v tisících Kč)


11

Přehled o příjmech a výdajích (v tisících Kč)


12

Tým Práva21 v roce 2021


Neziskovou organizaci spravují tyto orgány: valná hromada, prezidentka a auditorka. Členy
valné hromady jsou všichni výkonní členové. Prezidentka je zároveň šéfredaktorkou mediální
platformy Právo21. Výkonní členové mají klíčové úlohy v redakci.

Část výkonných členů neziskové organizace Právo21 (zleva) Jana Marková, Alena Ivanová, Kamila Abbasi, Josef Bártů,
Svatava Veverková a Martina Ivanová. Foto: Lilia Nguyen

Prezidentka: Svatava Veverková


Výkonní členové: Kamila Abbasi, Josef Bártů, Alena Ivanová, Martina Ivanová, Jana Marková,
Barbora Mitášová, Jan Šlajs, Svatava Veverková
Auditorka: Kamila Abbasi
Redakce: Kamila Abbasi, Josef Bártů, Kristýna Bónová, Aneta Boudová, Eva Gergelová, Jan
Hroudný, Zuzana Hrušková, Alena Ivanová, Martina Ivanová, Petr Jedlička, Jana Marková,
Barbora Mitášová, Jakub Novák, Adam Pálka, Štěpán Paulík, Andrea Prägerová, Lenka Suchá,
Roman Šafář, Barbora Šambergerová, Jan Šlajs, Marek Tesař, Svatava Veverková a další
spolupracující osoby
13

Všem redaktorům, spolupracovníkům, autorům článků, dalším dobrovolníkům,


podporovatelům a partnerům děkujeme!
Výroční zpráva za rok 2021
Právo21, z. s.
se sídlem Václavkova 1267/46, 615 00 Brno
IČO 07174918
sp. zn. L 24748 vedená u Krajského soudu v Brně
www.pravo21.cz
pravo21@pravo21.cz
číslo transparentního účtu: 2001581299/2010
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001581299
výroční zprávu sestavil Josef Bártů
projednala valná hromada dne 30. 5. 2022
© Právo21, z. s., Brno

You might also like