You are on page 1of 2

από την εικονογράφηση

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΗΣ

το σεξ
και τα
Πώς η σεξουαλική αγωγή μπορεί να εξασφαλίσει
ΤΑΜΠΟΥ

σωματική, συναισθηματική, ψυχική και κοινωνική υγεία.

σ χο λ ε ί α
μ α ς
Τι γίνεται στο εξωτερικό και πόσο έτοιμοι είμαστε στην Ελλάδα;

ΑΣ ΞΕΚΙΝΉΣΟΥΜΕ ΑΠΌ μια έρευνα που διε- προωθούν την αποχή από το σεξ μέσω της σχολικής
νεργήθηκε στην Αμερική και δεν αφορά εμάς αλλά εκπαίδευσης έχουν περισσότερες εφηβικές εγκυμο-
μια πολυπληθέστερη χώρα, για να δούμε τη μεγάλη σύνες από τις υπόλοιπες. H πιο ακραία περίπτωση
εικόνα. Η εταιρεία Innerbody Research, λοιπόν, είναι αυτή της πολιτείας Μισισίπι, με 27,9 γεννήσεις
δημοσίευσε πρόσφατα ένα άρθρο με τίτλο «These ανά 1.000 εφήβους ηλικίας 15-19 ετών και με τα
Abstinence-Only States Have the Highest Rates of μεγαλύτερα ποσοστά σεξουαλικώς μεταδιδόμενων
Teen Pregnancy». Βασισμένο σε στοιχεία φορέων νοσημάτων σε όλη την Αμερική (στοιχεία 2020). Το
όπως είναι το ομοσπονδιακό Κέντρo Ελέγχου και συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι στις πολιτείες
Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) ή η ΜΚΟ SIECUS, το όπου το σεξ είτε ενοχοποιείται είτε δεν συζητείται
άρθρο παρουσιάζει μια αντιφατική πραγματικότητα, καθόλου στο σχολείο, οι νέοι αντιδρούν με τρόπο που
σύμφωνα με την οποία οι αμερικανικές πολιτείες που έχει επιπτώσεις στην υγεία τους.  ➔

1.00668 69
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η Ελλάδα δεν είναι Μισισίπι, έχει όμως κενά μιας συζήτησης που έχει ήδη ξεκινήσει από ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΉ ΡΌΛΩΝ αφορά περισσότερο τις γυναίκες και το ενδεχόμενο
τους δικούς της γόρδιους δεσμούς. Το 1964 το σπίτι ανάμεσα σε παιδιά και γονείς. Να συστη- Η σεξουαλική αγωγή ως γνωστικό αντικείμενο να πέσουν θύματα λεκτικής κακοποίησης ή ωμής
πρωτοσυζητήθηκε η εισαγωγή της σεξουαλικής ματοποιήσει τις πληροφορίες και να εμπλουτίσει στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επεξεργασία βίας από τον σύντροφό τους. Περισσότερη ενημέ-
διαπαιδαγώγησης στο ελληνικό σχολείο, από τον τις γνώσεις των παιδιών, και όλο αυτό να το κάνει λέξεων που έχουν ιδιαίτερο βάρος, συχνά και για ρωση σημαίνει λιγότερη παραπληροφόρηση, αγόρια
τότε γενικό γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, με εκπαιδευτικό τρόπο, δίνοντας συγκεκριμένες τους ενήλικες. «Σεξ», «αιδοίο», «ωάρια», «οργα- που αργότερα ως άντρες θα συμπεριφέρονται με
Ευάγγελο Παπανούτσο, και μόλις πέρυσι μπήκε πληροφορίες και ανοίγοντας διαφορετικές συζητή- σμός», «γέννα», «πέος», «περίοδος», «μήτρα», σεβασμό και κορίτσια που ως γυναίκες θα νιώθουν
στο ελληνικό σχολείο στη βάση της υποχρεωτικό- σεις ανάλογα με την ηλικία. «viagra», «αυνανισμός», «σπέρμα», «εκσπερμάτι- λιγότερο ευάλωτες.
τητας (επιμέρους προγράμματα έχουν εφαρμοστεί Βασικοί πυλώνες της σεξουαλικής αγωγής ση», «AIDS», «προφύλαξη» είναι κάποιες από τις Στην Ελλάδα οι μαθητές μοιάζουν πιο ώριμοι
και κατά το παρελθόν), αλλά όχι χωρίς κωλύματα είναι, πρώτον, τα παιδιά να μάθουν πολύ καλά λέξεις που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πρόγραμμα και προετοιμασμένοι για το μάθημα της σεξουαλι-
ως προς τη διδασκαλία της. Ζητήσαμε την άποψη το σώμα τους σε επίπεδο βιολογίας και, δεύτε- σεξουαλικής αγωγής στο Πειραματικό Γυμνάσιο κής αγωγής απ’ ό,τι είναι το ίδιο το εκπαιδευτικό
μιας ειδικού σχετικά με το τι κερδίζει μια κοινωνία ρον, κορίτσια και αγόρια να διδάσκονται τα ίδια Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης και έχουν λειτουργήσει σύστημα. Όπως αναφέρει η κ. Γερούκη, «η προσέγ-
όταν η σεξουαλική αγωγή είναι κομμάτι της εκ- πράγματα, ώστε να μην υψώνεται ο «τοίχος της ως έναυσμα για να εκφραστούν απορίες, σκέψεις γισή μας στη σεξουαλική αγωγή είναι περισσότερο
παιδευτικής διαδικασίας. Η Μαργαρίτα Γερούκη ντροπής» ανάμεσα στα δύο φύλα. «Πολλές φο- και ερωτήματα που ένας έφηβος εκ των πραγμάτων καιροσκοπική και πολύ λιγότερο επιστημονική.
είναι πρώην εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας, ρές στο σχολείο μαθήτριες τετάρτης ή πέμπτης έχει. «Όταν ένα παιδί έχει ερωτήσεις, θα βρει τις Έχουμε θεσμοθετήσει τα προγράμματα σεξουαλι-
μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο δημοτικού έχουν περίοδο. Τα αγόρια, μες στην απαντήσεις. Εμάς, ως ενήλικες, πρέπει να μας κής αγωγής από το 2003, αλλά ακόμη η πολιτεία
της Γιουβάσκουλα της Φινλανδίας για θέματα σε- άγνοιά τους, μπορεί να αρχίσουν να κοροϊδεύουν, απασχολήσει αν οι απαντήσεις προέρχονται από δεν έχει καταφέρει να επιμορφώσει ολοκληρωμένα
ξουαλικότητας και φύλου, μία εκ των δημιουργών δημιουργώντας ακόμα χειρότερα συναισθήματα σε αξιόπιστες πηγές», και όχι μόνο μέσα από το ίντερ- τους/τις εκπαιδευτικούς, ούτε να δημιουργήσει ένα
του εκπαιδευτικού εγχειριδίου για τη σεξουαλική ένα κορίτσι που βλέπει το σώμα του να αλλάζει». νετ ή το πορνό, που αποτελούν βασικό μέσο σεξου- ολοκληρωμένο αναλυτικό πρόγραμμα σεξουαλικής
αγωγή Παίζω με τον Φρίξο, το οποίο το 2019 απέ- Αν όλη μαζί η τάξη θέσει απορίες σχετικά με το τι αλικής διαπαιδαγώγησης των εφήβων. «Τα παιδιά εκπαίδευσης. Χωρίς αυτά τα βασικά εργαλεία οι
σπασε το βραβείο αριστείας και καινοτομίας από είναι η έμμηνος ρύση, θα εξαλειφθεί η αρνητική μεγαλώνουν και παίρνουν μηνύματα μισογυνιστικά, εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να ανταποκρι-
ΤΑΜΠΟΥ

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Σεξουαλικής Υγείας μυθολογία που την περιβάλλει. Αντίστοιχα, στα βίαια, επιθετικά. Το βλέπεις στα τραγούδια, σε βι- θούν σωστά στον ρόλο τους, ανεξάρτητα από τις
(WAS), και ένα από τα έξι μέλη του οργανισμού τέλη του δημοτικού κάποια αγόρια έχουν ονείρω- ντεοκλίπ και, φυσικά, τα αποτελέσματα τα βλέπεις προθέσεις τους. Στην Ιρλανδία, για να δώσω ένα
(περίοδος 2021-2025), μια θέση τιμητική για την ξη. «Να μην τους εξηγήσεις τι είναι; Να τα αφήσεις στην κοινωνία. Όταν δεν δίνουμε εργαλεία κριτικής παράδειγμα, το αναλυτικό πρόγραμμα σεξουαλικής
ίδια αλλά και για την Ελλάδα. να αγωνιούν για το τι τους συμβαίνει, όταν είναι σκέψης ήδη από το σχολείο, τα παιδιά μπορεί να την αγωγής είναι δεκάδες σελίδες», ενώ εδώ αρκού-
Με μεγάλη εμπειρία σε τελείως διαφορετικά μια απόλυτα φυσιολογική διαδικασία;». Στόχος αναπτύξουν πολύ αργότερα, αλλά στο ενδιάμεσο να μαστε στις στοιχειώδεις οδηγίες της σελίδας του
πόστα, λοιπόν, η κ. Γερούκη πιστεύει ότι με της σεξουαλικής εκπαίδευσης είναι τα δύο φύλα κάνουν λάθη με κόστος στην υγεία τους», κάτι που Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. ■
την ολοκληρωμένη σεξουαλική εκπαίδευση «η να γνωρίζουν πώς λειτουργεί τόσο το αντρικό όσο
κοινωνία ξεκάθαρα κερδίζει σε θετικούς δείκτες και το γυναικείο σώμα, για να μπορούν ως έφηβοι
σεξουαλικής υγείας του πληθυσμού». Αντιθέτως, και αργότερα ως ενήλικες να χτίσουν σχέσεις που
«όταν η σεξουαλική εκπαίδευση είναι ανύπαρκτη βασίζονται στην επικοινωνία και όχι στα ταμπού
ή “προβληματική”, τα ζητήματα που αφορούν την και στην άγνοια.
υγεία του πληθυσμού (αμβλώσεις, σεξουαλικώς Στο πλαίσιο των προγραμμάτων σεξουαλικής
μεταδιδόμενα νοσήματα, σεξουαλική κακοποίηση, αγωγής που έχει οργανώσει κατά το παρελθόν στην
κ.λπ.) είναι υπαρκτά και έντονα». Στόχος της Ελλάδα, η κ. Βερούκη ζητούσε από τους μαθητές
σεξουαλικής αγωγής στο σχολείο είναι ένας: η να θέσουν με ανώνυμο τρόπο τις ερωτήσεις τους,
υγεία. «Σωματική, συναισθηματική, ψυχική και οι οποίες, κατά κανόνα, «ήταν εντός θέματος και
κοινωνική υγεία». Το να μάθουν τα παιδιά, από μι- με τεράστια γκάμα», όπως θυμάται. Ειδικά στις
κρή ηλικία, να κάνουν υγιείς σχέσεις «ρομαντικές τάξεις του γυμνασίου η ταυτότητα φύλου μπορεί να
ή σεξουαλικές, οι οποίες δεν θα τα βάλουν σε θέση αποκτήσει μια πιο ρευστή μορφή απ’ ό,τι είχε στην
ρίσκου ή κινδύνου», είτε αυτό σημαίνει «χρησιμο- παιδική ηλικία. Εδώ έρχεται το σχολείο και η σε-
ποιώ προφυλακτικό όταν κάνω έρωτα» είτε «δεν ξουαλική εκπαίδευση για να προλάβουν φαινόμενα
κάνω έρωτα με κάποιον που δεν θέλω». εκφοβισμού. «Τα παιδιά, στο πλαίσιο των αξιών και
κυρίως αυτού που λέμε “ενσυναίσθηση”, μαθαίνουν
ΑΝΏΝΥΜΕΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ, ότι δεν μπορούν να θεωρούν κάποιον λιγότερο
ΚΟΙΝΈΣ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ άνθρωπο επειδή π.χ. είναι transgender. Στην εφη-
Ένα ερώτημα που δέχεται συχνά η κ. Γερούκη από βεία οπωσδήποτε πρέπει να συζητάμε γι’ αυτό, γιατί
γονείς είναι πότε πρέπει να αρχίσουν να μιλάνε στα ένα ποσοστό των μαθητών ανήκουν στην ομάδα
παιδιά για θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλι- ΛΟΑΤΚΙ. Η πολυμορφία που αφορά τον σεξουαλι-
κότητα. Νωρίς, είναι η απάντηση, γιατί το ανθρώ- κό προσανατολισμό ή την έκφραση του φύλου είναι
πινο σώμα και η σεξουαλικότητα είναι σύμφυτα. κάτι που τα παιδιά πρέπει να συζητήσουν, γιατί ζουν
«Κάτι που υπάρχει μέσα σου και αναπτύσσεται με με αυτό». Η έλλειψη συζήτησης είναι που δημι-
το σώμα σου, δεν μπορείς να περιμένεις να φτάσεις ουργεί συνθήκες αποκλεισμού, με τους μαθητές
σε μια συγκεκριμένη ηλικία για να το συζητήσεις». που φαίνεται ότι ανήκουν σε ομάδες ΛΟΑΤΚΙ «να
Στην πραγματικότητα, η ουσία της σεξουαλικής έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να παρενο- Πληροφορίες
για τις δράσεις
αγωγής στο σχολείο είναι να συμπληρώσει τα χληθούν από τον τυπικό πληθυσμό». του Παγκόσμιου
Οργανισμού
Σεξουαλικής
Υγείας θα
βρείτε εδώ.

Μαθητές που φαίνεται ότι ανήκουν σε ομάδες ΛΟΑΤΚΙ έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να παρενοχληθούν από τον τυπικό πληθυσμό.
1.00670 71

You might also like