Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

MODULUL 8
„APLICAREA TIC ÎN ŞCOALĂ”

CURSUL
„UTILIZAREA CALCULATORULUI PERSONAL; APLICAREA TIC ÎN ŞCOALĂ ŞI AFACERI”

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 1

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

Obiectivele acestui modul sunt:
 Însuşirea cunoştinţelor şi acumularea deprinderilor practice privind rolul TIC în procesul de predare-învăţare
Rolul TIC în dinamizarea procesului de predare

Rolul TIC în structurarea curricumului unei discipline. Rolul instrumentelor colaborative Exemple  Însuşirea cunoştinţelor şi acumularea deprinderilor practice privind rolul TIC în procesul de studiu: Biblioteca electronică Studiu extra-curicular folosind instrumente TIC Însuşirea cunoştinţelor şi acumularea deprinderilor practice privind rolul TIC în procesul de evaluare Instrumente şi exemple Însuşirea cunoştinţelor şi acumularea deprinderilor practice privind rolul TIC în comunicare Instrumente şi exemple Însuşirea cunoştinţelor şi acumularea deprinderilor practice privind rolul TIC în administrarea şi dezvoltarea şcolii Securitatea informaţiilor Exemple, recomandări Cunoaşterea aspectelor etice ale utilizării TIC în scop educaţional

 

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 2

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

Cuprins
8. INTRODUCERE ............................................................................................................... 4

8.1. TIC în procesul de predare-învăţare ...................................................................................................................... 5 8.1.1. Dinamizarea procesului de predare cu ajutorul TIC ......................................................................................... 7 8.1.2. TIC şi curriculum ............................................................................................................................................ 17 8.1.3. Cunoaşterea colaborativă prin intermediul TIC .............................................................................................. 19 8.2. TIC în procesul de studiu ...................................................................................................................................... 31 8.2.1. Biblioteca şcolii .............................................................................................................................................. 33 8.2.2. Studiu extra-curricular .................................................................................................................................... 34 8.3. TIC în procesul de evaluare .................................................................................................................................. 40

8.4. Comunicarea cu ajutorul instrumentelor TIC .................................................................................................... 52 8.4.1. Website-ul şcolii ............................................................................................................................................. 53 8.4.2. Forum-ul ......................................................................................................................................................... 62 8.4.3. Blog-ul ............................................................................................................................................................ 65 8.5. TIC în contextul administrativ .............................................................................................................................. 68 8.5.1. Instrumente TIC pentru un management performant al şcolii ........................................................................ 68 8.5.2. TIC şi dezvoltarea şcolii prin programe de finanţare ...................................................................................... 73 8.5.3. Securitatea informaţiilor în mediul educaţional .............................................................................................. 75 8.6. Aspecte etice în utilizarea TIC în scop educaţional ............................................................................................. 77 8.6.1. În evaluare ...................................................................................................................................................... 77 8.6.2. În managementul şcolii ................................................................................................................................... 78 8.7. 8.8. 8.9. ANEXA 1. Resurse on-line pentru profesori şi elevi ........................................................................................... 79 ANEXA 2. Termeni specifici pentru eEducaţie ................................................................................................... 84 ANEXA 3. Programe de formare continuă pentru cadrele didactice ................................................................ 88

8.10. ANEXA 4. Programe de finanţare pentru şcoli ................................................................................................... 93 8.10.1. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII ................................................................ 93 8.10.2. PROIECTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL RURAL .................................................................................. 97 8.10.3. PROIECTUL “ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE” ...................................................................... 98 8.10.4. PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL, AXA 3.4 ........................................................................... 100 8.10.5. ALTE PROGRAME SAU MODALITĂŢI DE FINANŢARE .................................................................... 101 8.10.6. PROIECTE DE SUCCES ............................................................................................................................. 103 8.10.7. ELEMENTE DE MANAGEMENTUL PROIECTELOR ............................................................................ 106

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 3

autorităţilor locale şi la nivelul tuturor celor care văd un interes în educaţie. la început de secol XXI. dumneavoastră să vă definiţi propriile linii de dezvoltare. Materialul de faţă a fost dezvoltat exact în această direcţie. al elevilor şi al adulţilor din comunitatea din care faceţi parte. care le permitea să imagineze şi să dezvolte instrumente noi pentru nevoile lor. propunându-şi să determine la nivelul cadrelor didactice. Ca atare. la început. Acum. să ştiţi ce competenţe v-ar mai fi necesare şi cum să le obţineţi. el îşi propune să ofere puncte de reper pentru ca ulterior. datorită faptului că învăţământul devenise de masă. între comunităţile mai puţin dezvoltate şi cele hiper-dezvoltate. dar şi la nivel politic. învăţarea pe parcursul întregii vieţi. La finele secolului al XII-lea – începutul secolului al XIII-lea. ci şi una din punct de vedere economic întrucât cei care beneficiaseră de pe urma lor priveau lucrurile obişnuite. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. pregătirea cadrelor didactice şi asigurarea resurselor necesare. şcolile au contribuit enorm la creşterea calităţii vieţii. conjugându-se cu alte direcţii prioritare. de zi cu zi. Din acest motiv. Mai târziu. acum se vorbeşte tot mai mult de o accelerare a procesului. procesul educaţional însuşi beneficiază de pe urma introducerii noilor tehnologii în şcoală. o schimbare de percepţie menită să readucă şcoala în centrul procesului de dezvoltare a societăţii. dezvoltarea TIC constituie un element definitoriu al societăţii. dintr-o perspectivă nouă. Cursul îmbină partea teoretică – prezentarea conceptelor de bază. Acest lucru presupune faptul că ideile pe care le veţi dezvolta în timpul trainingului să fie transpuse foarte uşor în lumea reală înspre folosul dumneavoastră. ci drept părţi componente esenţiale ale procesului educaţional. Societatea informaţională. Ulterior. iar educaţia are o importanţă deosebită în valorificarea noilor tehnologii. iar premisele se modifică sensibil. nu doar ca simple instrumente. între regiunile izolate şi cele industrializate. prin prisma necesităţii de fundamentare teoretică. a impus utilizarea tehnologiei ca punct de referinţă al schimbărilor de fond în sistemele de învăţământ. spre formarea de competenţe transferabile şi construirea de structuri şi operaţii mentale. spre o regândire a strategiilor de predare-învăţare şi a sistemului de educaţie în sine. 4 . Introducere Şcoala. profesionalizarea cadrelor didactice. în secolul al XX-lea. importanţă recunoscută atât la nivel economic. nucleul acestui curs îl reprezintă modelul de şcoală care utilizează într-o măsură maximală tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor. la inovaţii în domenii din ce în ce mai diverse. aceste trei direcţii au fost detaliate şi completate. educaţia au reprezentat din totdeauna motorul progresului societăţii. psihologică şi pedagogică. explicaţia cadrului şi exemplele – cu cea practică – aplicaţii directe. pe trei direcţii majore: dotarea şcolilor. bazată pe cunoaştere. Pe de altă parte. Internetul şi TIC în genere elimină orice diferenţă între zonele urbane şi cele rurale. Totodată. cum ar fi asigurarea calităţii în educaţie. iar provocările s-au conturat. la apariţia unor noi meserii. apariţia universităţilor în spaţiul cultural occidental a însemnat nu doar o evoluţie la nivel intelectual.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8.

elevii Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.youtube. 5 . atât software cât şi hardware (de exemplu. utilizând TIC în predare se formează atenţia audio-vizuală. Însă TIC nu se reduce doar la atât. Dacă în sistemul clasic elevul asculta lecţia şi era învăţat să ia notiţe.  să implici mai mult elevii în cadrul lecţiilor.1. ştirile ori desenele animate într-o limbă străină. fiecare elev poate asculta şi răspunde la exerciţii ca şi cum ar fi câte un profesor pentru fiecare elev în parte. tablele inteligente – smartboard – care îndeplinesc atât funcţia de video proiector.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8. De exemplu. De exemplu. la clasă şi în afara ei. le poate induce mult mai simplu noţiunile de gramatică. dacă anumiţi elevi trebuie să înveţe limba engleză. Este o foarte mare diferenţă între explicarea în sistemul clasic a gravitaţiei şi explicarea însoţită de un suport video în care sunt ilustrate efectele gravitaţiei (http://www. profesorul le poate forma mult mai uşor „urechea‟ pentru acea limbă. acest lucru se datorează faptului că TIC se adaptează nevoilor de învăţare ale elevilor şi nevoilor de predare ale profesorilor.com/watch?v=Op8yZYxNGc&feature=related. Accentul se mută pe receptivitate şi interactivitate din partea elevului. Elevul va fi mai activ în cadrul lecţiilor. profesorul trebuie să înţeleagă că nu doar cărţile oferă cunoaştere. punând mai multe întrebări cu privire la fenomenele explicate. putând fi utilizate fără a mai fi nevoie să ştergeţi ceea ce aţi scris şi putând chiar să salvaţi pe un calculator tot ceea aţi lucrat la clasă).com/watch?v=17zF_pt-Aeg). pe reţinerea de informaţii şi formarea de competenţe. care vin în întâmpinarea profesorului şi-l ajută să lucreze cu elevii. În primul rând. folosind un software specializat şi calculatoare dotate cu căşti şi microfon. contribuie într-o măsură foarte mare la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. adică de pe reţinerea de informaţii. Există o serie întreagă de tehnologii. TIC în procesul de predare-învăţare TIC te ajută …  să facilitezi şi să dinamizezi procesul de predare-învăţare  să creşti atractivitatea pentru materia predată. În al doilea rând. Un alt avantaj important adus de introducerea TIC în educaţie este acela că profesorul ajunge la fiecare elev.youtube. în procesele educaţionale în ansamblul lor. cât şi pe cea de tablă normală. majoritatea profesorilor din învăţământul preuniversitar care folosesc în acest fel TIC apelează în cele mai multe cazuri la prezentări în PowerPoint şi într-o măsură mult mai mică la software educaţional. La fel de important este şi faptul că TIC facilitează procesul de învăţare încă din clasă. utilizarea TIC în procesele de predare-învăţare face ca elevii să fie mai atenţi la ceea ce se predă. dacă în sistemul clasic. Studiile realizate în ultimii ani în diverse ţări au arătat că introducerea TIC în şcoală. creşte receptivitatea lor precum şi interactivitatea. http://www. ci şi materialele documentare. Din acest motiv. Însă pentru aceasta.  să treci de la lecţiile centrate pe transferul de cunoaştere la cele centrate pe formarea de competenţe şi dezvoltarea de cunoştinţe  să eficientizezi administrarea proceselor educaţionale În România anului 2009 se poate constata foarte uşor că există o reticenţă faţă de regândirea procesului de predare-învăţare astfel încât tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor să fie parte din acest proces şi nu doar simple instrumente de lucru. un profesor de engleză avea posibilitatea de a conversa în limba predată doar cu maximum 10 elevi în decursul unei ore de curs. ca în exemplul amintit. folosind un software educaţional specializat şi o conexiune la Internet pentru a accesa materiale audio-video.

va fi stimulată memoria de lungă durată şi nu cea de scurtă durată. În felul acesta. şi anume cel de studiu (elevul învaţă nu doar la şcoală. Asociind cunoştinţele dobândite în noul model educaţional cu imagini şi sunete. Predare Învăţare Evaluare Studiu Evaluarea nu mai este faza finală a unui proces educaţional. el nu trebuie decât să fie atent. Prin urmare. la calculator. procesul care se întâmplă este invers: elevul nu mai are nevoie să scrie nimic. de a elabora proiecte pentru lecţii şi a colabora cu colegii. să-l înveţi să înveţe. dezvoltă abilităţi complementare cum ar fi cele de utilizare a calculatorului şi a noilor tehnologii informaţionale. adică să-şi construiască singur cunoaşterea. Acest deziderat al centrării pe elev se datorează şi exploziei informaţionale care a început în secolul trecut. învăţare. Activitatea profesorului se centrează pe elev.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere reţinând mult mai uşor informaţiile noi pentru că le asociază unor imagini. ceea ce propun specialiştii în metodică şi pedagogie modernă este să se treacă de la viziunea în care procesele de predare. nu informaţia este problema. profesorul devine managerul procesului de predare-învăţare. Nu e deloc de neglijat acest lucru ţinând seama de faptul că majoritatea elevilor sunt învăţaţi în România să scrie de foarte multe ori pentru a reţine ceva. şi se adaugă lor un proces nou. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 6 . Iar profesorul este în acest context un facilitator al cunoaşterii. pe complexul de cunoştinţe şi înţelegere. În această paradigmă. el ghidează elevul înspre rezultatele aşteptate. competenţe şi atitudini.  Educaţia centrată pe elev înseamnă să ţii seama de ritmul propriu de învăţare al elevului. să genereze noi idei. iar creierul înmagazinează informaţia de la prima sau a doua vizualizare. mintea lui va fi antrenată să folosească acele cunoştinţe în situaţii noi. îi oferă repere şi îl antrenează în procesul de predare-învăţare. ci ea intervine pe tot parcursul acestui proces cu scopul de a gestiona procesul de predare-învăţare. în faţa televizorului. cum ajunge un elev să-şi structureze cunoştinţele de care are nevoie. De fapt. pe ajutarea acestuia să înveţe cum să înveţe. cât şi profesorul. În acest nou context. ci şi acasă. De fapt. să-l cooptezi în procesul de predare-învăţare. ascultând un post de radio on-line sau folosind un forum pentru a afla date despre o temă de interes personal). să inoveze cu ajutorul lor. Pe de altă parte. evaluare sunt concepute ca separate la aceea în care cele trei sunt integrate într-un tot unitar. La toate aceste avantaje se adaugă acela că elevului i se stimulează creativitatea. atât elevul. procesul educaţional nu se mai petrece de dragul lui însuşi. Ca atare. nu trebuie uitat nici faptul că folosind TIC cât mai mult la clasă. lecturând o revistă sau un ziar. de a prezenta (în locul clasicului mod de a preda prin lectura unor notiţe ori de a asculta dacă elevul reproduce lecţia bine). ci el îşi mută focalizarea de pe profesor şi transferul de informaţie pe elev. ci un manager şi un facilitator al învăţării. ci modul cum e structurată ea. profesorul nu mai este un educator.

papirus. Integrând TIC în procesul de predare-învăţare. el va expune pe parcursul orei elementele pe care elevii trebuie să le înţeleagă şi să le reţină din lecţie. arhitectură. folosindu-se de o prezentare realizată într-un program de genul OpenOffice Impress sau Microsoft PowerPoint. ci şi resursele de pe Internet ori filmele documentare etc. iar conform programei trebuie să-i familiarizeze pe elevi cu concepte precum cultură. toată lecţia se schimbă. hărţi şi desene pe care profesorul le comentează. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. profesorul va lucra cu elevii mult mai aproape fiindcă după o scurtă prezentare a ceea ce urmează să înveţe în lecţia respectivă. cu cât folosesc mai mult imagini şi sonor. profesorul de istorie şi-a stabilit următoarele activităţi pentru cele 45 de minute pe care le are la dispoziţie pentru lecţie: (1) În primul rând. profesorul venea la clasă şi le expunea elevilor “povestea” piramidelor. Dinamizarea procesului de predare cu ajutorul TIC Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor nu sunt menite să ia locul profesorului. Este greşită concentrarea tuturor calculatoarelor dintr-o şcoală într-o singură sală. ci îi va ajuta ca învăţarea elementelor să se facă chiar în clasă. acesta îi va coopta la fiecare pas în a explora lumea Egiptului antic prin intermediul instrumentelor TIC şi nu doar că le va capta atenţia. piramidă.1. Aşadar. aflată sub cheie. cu cât elevul este pus să facă un lucru practic. 8. Fiecare clasă trebuie să fie dotată cu calculator şi videoproiector fiindcă numai în acest fel putem vorbi cu adevărat de dinamizarea procesului de predare-învăţare-evaluare. În cele ce urmează vom oferi trei exemple prin care un profesor poate dinamiza procesul de predare-învăţare. În noua variantă. În stilul tradiţional. Problema e cum poate să facă acest lucru. Nu doar cărţile oferă cunoaştere. templu. scriere.1. iar aceştia ar fi scris după dictare ori după ceea ce profesorul ar fi scris la tablă. devenind mai atractivă atât pentru elevi cât şi pentru profesor. sculptură. Prezentarea respectivă conţine imagini. 7 . EXEMPLUL 1 Profesorul de istorie trebuie să predea la clasa a V-a lecţia despre moştenirea culturală a Orientul antic. ci să-l ajute pe acesta în noul său rol. cu atâta sporeşte atenţia lui faţă de ceea ce predă profesorul.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere   Cu cât orele sunt mai practice.

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. atunci când ajunge să le explice elevilor despre papirus şi hieroglife.html (© 1999. http://www. de data aceasta explicându-le elevilor cum au ridicat faraonii imensele morminte. profesorul foloseşte scurte filmuleţe sau serii de imagini pentru a-i introduce şi mai mult pe elevi în elementele care compun lecţia.co.uk/menu.com/watch?v=_FNtqAkzpuU&NR=1 La fel procedează şi în cazul piramidelor.youtube. De exemplu. profesorul accesează un film de pe Internet în care este explicat procesul de fabricaţie al papirusului. 8 .ancientegypt.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www. The Trustees of the British Museum) (2) La anumite momente.

Pentru această temă. http://earth. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. profesorul le indică să folosească versiunea românească a Wikipedia şi alte câteva site-uri tematice.youtube.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www. © Google Earth. Pentru a nu-i lăsa doar cu aceste informaţii primite în clasă.com/ (3) La fel procedează şi cu celelalte concepte pe care elevii trebuie să şi le însuşească în urma lecţiei.com/watch?v=nxP46jWYglI&feature=related Pentru a-i introduce şi mai mult în istoria piramidelor. profesorul le cere elevilor să pregătească pentru fiecare concept cheie o scurtă descriere. 9 . profesorul le cere elevilor să acceseze Google Earth (care fusese deschis în prealabil pe calculatorul din clasă) şi să navigheze în jurul piramidelor care se pot vedea şi tridimensional.google.

ziare şi reviste.wikipedia.. Ca atare. De asemenea. http://www. care nu a durat mai mult de 15 minute. (2) De îndată ce a terminat de prezentat partea teoretică. enciclopedii etc. în cor.com/. Poate că.). În felul acesta. ci cu explicarea pas cu pas a lucrurilor noi pe care elevul trebuie să le înţeleagă şi să le reţină. pronunţia fiecărui substantiv. Mai întâi. http://lexiquefle. Toate acestea contribuie la cunoaştere. http://www.bonjourdefrance.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://ro. Dar totul s-ar opri aici. Ea face acest lucru după cum urmează: (1) În primul rând. EXEMPLUL 2 Profesoara de limba franceză de la clasa a V-a trebuie să le predea elevilor lecţia despre substantiv în limba respectivă. iar elevii ar pleca plictisiţi şi fără să fi învăţat ceva la lecţia de franceză. profesoara s-a concentrat pe lucrul elevilor direct cu substantivele limbii franceze. ea ar fi putut apela şi la un casetofon care să redea pronunţia unui nativ.tv5. Predarea unei limbi străine nu poate să se desfăşoare la fel cu predarea matematicii. pentru a introduce cât mai multe elemente de vocabular. nu doar manualele şi publicaţiile de specialitate.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_enseigner.org/wiki/Marea_Piramid%C4%83_din_Giza  Elevii trebuie să fie angrenaţi în pregătirea lecţiilor la clasă prin jocuri.php). în loc de a folosi tabla şi creta. 10 . prin activităţi de culegere de informaţii de pe Internet sau din alte surse (TV.free. de exemplu. Iar apoi ar fi exersat cu elevii.fr/. Noul model de predare-învăţare se axează mult mai mult pe cum învaţă o persoană o limbă străină. profesoara de franceză va apela şi ea la o prezentare cu ajutorul calculatorului şi unui video-proiector. ea s-ar fi folosit de câteva pagini fotocopiate din anumite cărţi de învăţat limba franceză în care imaginilor unor obiecte le sunt asociate substantivele corespondente în franceză. Iar pentru asta ea se foloseşte de resurse găsite pe Internet: texte în franceză fie de pe site-urile unor reviste pentru tineri din Franţa. În modelul educaţional clasic. ea nu se va preocupa cu scrisul la tablă. profesoara îşi regândeşte strategia de predare folosindu-se mai mult de tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor. unde fiecare elev Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. fie de pe site-urile pentru învăţarea limbii franceze (de ex. ea le explică care sunt părţile corpului folosind un site interactiv. fie de pe site-urile ziarelor franceze. ea s-ar fi folosit de tablă pentru a scrie câteva substantive şi pentru a explica diferenţa dintre un substantiv la singular şi unul la plural.

11 .swf După ce elevii au exersat circa 10 minute în felul acesta. profesoara apelează din nou la Internet pentru a îi obişnui pe elevi cu limba franceză vorbită şi nu doar scrisă. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. http://lexiquefle.fr/vocab.free.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere poate să indice cu mouse-ul calculatorului o anumite parte a corpului şi să vadă cuvântul care există pentru ea. Pentru asta fiecare elev va accesa pe calculatorul din faţa sa o pagină web unde există un fişier audio şi textul corespunzător. Elevii au căştile pe urechi şi pot să asculte în linişte accentul nativului şi să meargă cu cursorul pe anumite cuvinte pentru a testa dacă au identificat corect substantivele din textul lecturat.

com/n8/a11. elevii nu doar îşi întăresc în memorie cuvintele nou învăţate şi simt limba franceză. http://www. profesoara revine la prezentarea ei şi verifică în circa 10 minute dacă elevii au reţinut cuvintele noi şi cum se formează singularul şi pluralul substantivelor în limba Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.bonjourdefrance. 12 . ci ei învaţă câteva lucruri şi despre propriul lor corp.htm (3) Mergând mai departe. Astfel. şi anume din ce este format sângele şi cum circulă el prin organism.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www.php (4) La final. profesoara de franceză accesează un alt site unde elevii pot urmări un scurt desen animat în care personajului central i se explică părţile corpului şi cum circulă sângele.tv5.org/TV5Site/tivi5/video.

oonicescu. ea va avea surpriza plăcută să vadă că elevii au reţinut mai mult decât dacă aceştia ar fi citit de pe tablă un şir de cuvinte. tot procesul de învăţare producându-se exclusiv acasă.ro/LECTII/CHIMIE/CHIMIE%209.  http://www. Din acest motiv. 13 . Ca atare.pdf Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Profesorul a decis că este nevoie de o schimbare şi a trecut toate lecţiile sale pe un blog personal . profesorul nu are la dispoziţie un laborator în care să le arate direct anumite reacţii chimice. Unele lecţii le-a făcut sub formă de prezentări. elevii erau obligaţi să citească acasă ceea ce şi-au notat pe caiete în timpul orei şi să încerce singuri să înţeleagă procesele chimice după acele notiţe. Ca urmare. Evident. De data aceasta. şi rezultatele elevilor erau mai slabe decât cele ale unor elevi care mergeau în laboratorul de chimie şi vedeau “pe viu” reacţia dintre o bază şi un acid. EXEMPLUL 3 La ora de chimie. elevii nu mai sunt nevoiţi să se concentreze pe luarea de notiţe ci pe ceea ce le explică profesorul. În felul acesta. pe altele le-a transformat în fişiere PDF. până acum el s-a rezumat la a preda chimia doar cu ajutorul tablei.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere franceză. majoritatea elevilor nu reţineau nimic din clasă.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www. Pentru a ilustra reacţiile dintre anumite baze şi anumiţi acizi. pe explicarea neînţelegerilor. Pentru asta el schimbă modul de organizare. 14 .ppt Procedând astfel. Iar la oră.ro/files/5/oxizi.youtube. profesorul de chimie se foloseşte de câteva filme scurte de pe Internet: http://www. pe ilustrarea proceselor chimice. dându-le sarcina elevilor să lectureze şi să înţeleagă materialul pentru lecţie înainte ca aceasta să se desfăşoare. profesorul se axează pe aprofundarea anumitor aspecte. profesorul de chimie a câştigat timp pentru implicarea elevilor în desfăşurarea lecţiilor.com/watch?v=ya6YX_tLNJQ&feature=related Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.didactic.

youtube.com/watch?v=diRETKFVh4o&feature=related http://www.com/watch?v=VBReOjo3ri8&feature=related Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 15 .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www.youtube.

fiecare elev va avea ocazia să-şi testeze acele cunoştinţe cu ajutorul unor exerciţii pregătite în prealabil de profesor. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiei facilitează procesul de învăţare. aşa cum se întâmplă în cadrul unei ore de curs. la lecţia respectivă.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www. ci vor şti că unele reacţii sunt efervescente. Iar profesorul le poate răspunde tot sub forma unui comentariu la acea lecţiei. când profesorul explică. Avantajul materialelor de curs şi lecţiilor în format electronic este acela că elevul poate avea acces la ele nu doar în timpul orei. În felul acesta se realizează o învăţare asincronă. chiar cu degajarea unor vapori toxici ori cu producerea unei lumini puternice. 16 . Această comunicare vine să suplinească prezenţa profesorului la oră şi a notelor de curs postate de către acesta pe blog.youtube. cu alte cuvinte care nu depinde de răspunsurile imediate din partea profesorului. pentru a relua anumite aspecte. în afara orelor de curs obişnuite. ci şi după.com/watch?v=zbmLMm2Mpa8&feature=related După ce deja au cunoştinţele de bază despre reacţia dintre oxizi şi acizi din notele profesorului. profesorul poate alege să insereze în material diverse sarcini pentru a fi îndeplinite de elevi acasă. În felul acesta. exerciţii la tablă etc.  Utilizarea TIC în predare nu exclude testarea elevilor prin lucrări scrise. Din acest motiv. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. profesorul poate primi comentarii şi întrebări de la elevii săi chiar prin intermediului blogului. Folosind un blog şi nu o pagină simplă de web. Exerciţiile nu le vor mai părea străine. dar nu suplineşte învăţarea şi testarea. predarea se prelungeşte şi în afara orele de curs.

în care accentul cade asupra capacităţii elevilor de a folosi cunoştinţele în situaţii reale. deşi în aparenţă nu au nimic de-a face cu lumea reală. Schiţaţi planul de lecţie în funcţie de utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare. mergeţi în secţiunea Educaţie / Blog.ecomunitate. trebuie menţionat faptul că şcoala românească a fost dintotdeauna axată pe transmiterea de cunoştinţe de la profesor către elev. de foarte multe ori s-a spus că lucrurile pe care le învaţă elevul la şcoală nu-l ajută cu nimic în viaţa de zi cu zi. Ce tehnologii aţi putea folosi pentru a dinamiza lecţiile pentru disciplina pe care o predaţi? 2. Aceste planuri de lecţie. Această trecere poate fi pusă în practică doar dacă se ţine seama de ceea ce acest modul scoate în evidenţă. TIC şi curriculum Dacă am vorbit despre procesul de predare-învăţare. a educaţiei ca proces de transfer de cunoştinţe. În primul rând. dacă el nu are acces la programarea lecţiilor Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.youtube. Revenind la curriculum. la învăţarea prin experimente.com – un portal care găzduieşte milioane de imagini din toată lumea http://www. atunci aceasta trebuie să-l implice. Ca atare. profesorii pot scrie articole în blog – pentru asta. inevitabil trebuie să aducem în discuţie şi partea de curriculum. nu trebuie să fie rezervate doar profesorului. şi anume rolul pe care tehnologia este nevoie să-l joace în educaţie.com – portal care găzduieşte scurte fişiere video TEME 1. Dacă dorim orientarea educaţiei către elev. afirmaţia respectivă nu ar trebui înţeleasă ca şi cum ar fi transmis ideea că elevii nu trebuie să înveţe şi lucruri care. profesorul are sarcina ca pe marginea curricumului să construiască planuri de lecţie pentru fiecare oră pe care o ţine în parte. la o viziune modernă. la formarea de competenţe.o colecţie de site-uri unde pot fi găsite imagini www. 8. el este documentul principal pentru orice proces educaţional instituţional.1. Şi cum să-l implice.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere   RESURSE UTILE www.imaginigratuite. Această schimbare implică trecerea de la viziunea clasică.educaţie Google Images . de a învăţa prin experimente şi proiecte.google. Ele trebuie să constituie un punct de reper şi pentru elev.ro –pe acest portal.flickr. vom scoate în evidenţă modul cum TIC poate ajuta la structurarea curricumului unei discipline. abordarea s-a dovedit deficitară fiindcă domeniul educaţional nu a ţinut pasul niciodată cu nivelul de dezvoltare socio-economică.ro – o foarte bună sursă de imagini Flickr – www.http://images. de altfel. Iar asta presupune mai degrabă vizarea competenţelor decât simplul cumul de cunoştinţe pe care elevul trebuie să le dobândească.  Trebuie să trecem de la o educaţie bazată pe ideea transferului de cunoaştere la învăţarea bazată pe rezolvarea de probleme.2. 17 . Însă el nu conţine decât elementele esenţiale care normează modul cum trebuie să arate procesul educativ pentru o anumită disciplină. Iar aşa cum era de aşteptat. Cu toate acestea. la nivel macro. În acest condiţii. Însă situaţia de până acum nu mai poate să reprezinte un vector de dezvoltare a comunităţii şi se impune o schimbare. Din acest motiv. ca şi curricumul.ro/ . ele sunt vitale pentru o bună formare intelectuală a elevului.

capacităţile cognitive de nivel superior ale elevilor şi contexte din viaţa reală. prin integrarea tehnologiei şi prin abordări bazate pe proiecte particulare şi cu un grad foarte ridicat de aplicabilitate. să afişeze curriculumul de la disciplina sa.” Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Mergând mai departe. într-o secţiune specială. cu planul de lecţii aferent. dar şi materiale suplimentare. “Învăţarea bazată pe proiecte este un model de instruire centrat pe elev. care promovează investigaţia şi demonstraţiile autentice ale învăţării prin rezultate şi performanţe. se asigură de fapt elevului accesul la conţinutul educaţional pe care el trebuie să-l asimileze. 18 . Inclusiv notele elevilor săi la evaluări le poate include tot alături de curriculum. Din acest punct de vedere. este importantă introducerea modelului pedagogic bazat pe proiect. aceste informaţii publicate on-line pot ajuta cadrele didactice să discute cu alţi colegi pe marginea lor şi să le îmbogăţească şi să le îmbunătăţească. ca pe pagina personală sau pe blogul personal. Acest tip de învăţare dezvoltă cunoştinţe şi capacităţi într-un domeniu prin sarcini de lucru extensive. Predarea prin proiecte este o metodă activă de predare şi are ca scop sprijinirea cadrelor didactice în promovarea învăţării centrate pe elev.ro/chimie/html/anorganica. http://www. Un profesor ar putea să aleagă. pe linia a ceea ce spuneam despre schimbarea de paradigmă. scurte rezumate ale lecţiilor şi exerciţii diferenţiate pe grade de dificultate pentru fiecare elev din clasă.html Totodată. sau link-uri către asemenea resurse. Educaţia prin metoda proiectului este orientată de întrebări cheie ale curriculumului care fac legătura între standardele de performanţă (obiective de referinţă şi competenţe specifice).liceulovidius. îmbogăţit cu trimiteri bibliografice şi la resurse on-line sau nu. un element major pe care orice curriculum trebuie să-l prevadă este metodologia pe care profesorul o adoptă.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere dintr-un semestru? Publicând on-line curricumul unei discipline.

Pe de altă parte.ro – portalul Ministerului Educaţiei cu curricula pentru învăţământul preuniversitar. elevii vor înţelege că pentru a obţine un anumit rezultat.   RESURSE UTILE http://curriculum2008. cum ar fi să creeze o pagină de prezentare a unui eveniment istoric împreună. Odată creată pagina disciplinei pe care o predaţi. fără să apeleze la Internet sau la un atlas. Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Iar astfel de sarcini nu se pretează doar la anumite materii. ei trebuie să realizeze o scurtă prezentare a ceea ce li s-a cerut să facă. Dacă în cazul identificării capitalelor ţărilor din Europa elevii se pot descurca şi direct. timpul alocat diverselor activităţi. elevii pot avea de realizat un proiect care să presupună analizarea unei nuvele şi să extragă tipologiile personajelor. prin faptul că procesul educaţional e gândit în funcţie de un proiect. ei trebuie să producă o compunere de trei pagini în care să facă un rezumat a ceea ce a realizat pe parcursul proiectului. Aceştia pot folosi Internetul pentru a găsi informaţii şi pentru a realiza anumite sarcini.3. Pentru fiecare etapă.intel. Soluţiile TIC.com/ro/ProjectDesign/Design/) Acest model pedagogic facilitează nu doar procesul de predare-învăţare. urmând ca pe parcursul mai multor săptămâni şi a mai multor lecturi suplimentare. În felul acesta. planificarea activităţilor şi planurilor de lecţii. ci şi evaluarea elevilor. Ei vor fi nevoiţi să se folosească de diverse tehnologii pentru a-şi îndeplini sarcina. TEME 1. Să luăm drept exemplu o oră de geografie în care elevii pot să lucreze pe echipe. 19 Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” . De exemplu. ci inclusiv de modul cum s-a desfăşurat proiectul. La final.edu. Elevii respectivi vor discuta între ei şi vor suplini unii celorlalţi informaţiile lipsă. Cunoaşterea colaborativă prin intermediul TIC Cunoaşterea colaborativă reprezintă acea modalitate de a genera cunoştinţe atât în cazul unui elev. aceştia să compare personaje la alegere din lecturi diferite. în genere. ei învaţă şi cum să-şi gestioneze proiectul. 2. sarcina comună fiind să identifice cât mai multe capitale din anumite regiuni fără a folosi harta. trebuie să ştie cum să se auto-gestioneze. orientând elevii către rezultat.1. Creaţi o pagină de Internet sau un blog care să conţină curriculum disciplinei pe care o predaţi acum. să-şi planifice studiul şi activităţile practice. facilitează foarte mult colaborarea dintre elevi. nu acelaşi lucru se întâmplă atunci când au de realizat un proiect comun mai complex. cât şi în cazul unui profesor.  Cunoaşterea colaborativă trebuie încurajată prin utilizarea cât mai multor sarcini care presupun rezolvarea unor probleme de către grupuri de elevi. 8. rezultatele intermediare etc. Evaluarea proiectului (pe bază de procentaj) în exemplu nostru va ţine seama nu doar de rezultatul final. şi mai ales să-şi respecte planul. la anumite lecţii. ci toate disciplinele pot beneficia de pe urma cunoaşterii colaborative. la disciplina literatură română.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere (http://educate. prin coordonarea unor activităţi comune în cadrul unui grup. introduceţi pentru fiecare lecţie cel puţin două materiale suplimentare pe care elevii să le studieze acasă.

. În acest caz. În plus. Şi anume.) etc. îi împarte în grupuri de câte trei persoane şi îi pune să caute pe Internet informaţii despre anumite lucruri.. pe alţii să găsească imagini cu piramidele şi alte temple egiptene şi să-şi noteze perioadele în care se crede că ele au fost construite. Cu cât elevul este mai activ. După ce documentul a fost creat. pe alţii să identifice în ce perioade au trăit anumiţi gânditori greci (de exemplu.. După această etapă. ei se deprind cu căutare de informaţii pe Internet pentru orice problemă ar avea de rezolvat. Homer.icio. profesorul le cere să comunice între ei prin intermediul poştei electronice şi să caute răspunsurile cele mai bune. După aceasta. profesorul îi învaţă să folosească un sistem de bookmarking colaborativ (de exemplu. iar cine răspunde corect să primească un punct – iar dacă nimeni nu răspunde corect.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Să ne imaginăm următorul exemplu: profesoara de franceză. adică să comunice nu doar verbal. ci şi în scris. profesoara va acţiona doar ca arbitru – să stabilească cine are dreptate atunci când apare o dispută cu privire la corectitudinea unui răspuns. pe de altă parte să folosească TIC în comunicarea lor. Acesta. iar. Cum întrebările nu sunt tocmai uşoare. elevii sunt determinaţi să-şi dorească să ştie cât mai multe cuvinte pe care colegii lor să nu ştie. poate să utilizeze un joc prin care să-i determine pe elevi să colaboreze unii cu alţii. Pentru a nu uita de unde au luat informaţiile.us/) şi să-şi salveze link-urile către paginile sursă. Să ne amintim şi exemplul profesorului de istorie. Astfel li se stimulează creativitatea artistică.  Elevii trebuie să fie deprinşi să scrie. De fapt. Iar participarea lui îi creşte şi nivelul de atenţie acordat şcolii. profesorul afişează rezultatele tot pe blogul personal. profesorul creează împreună cu ei pe site-ul şcolii o linie temporală cu toate acele date. vor fi capabili să scrie o cerere către directorul unei instituţii ori să formuleze argumente într-o contestaţie.  Profesorii trebuie să încurajeze elevii să participe mai mult la ore. Pericles. prin poştă electronică ori cu ajutorul blogului. Socrate. elevii se vor raporta mult mai uşor la momentele istorice despre care află la ora de istorie. Şi de această dată. http://del. punctul să-i fie atribuit celui care pune întrebarea. după ce elevii au finalizat de folosit primul instrument amintit în secţiunea anterioară.?”. pentru a-i atrage înspre domeniul istoriei. Aristotel. cele trei răspunsuri trebuie să fie editate într-un editor de texte astfel încât să nu depăşească 300 de cuvinte şi să fie scrise cu diacritice.. ceea ce face profesoara este să le stimuleze pe de o parte dorinţa de a învăţa limba franceză cât mai bine. De data aceasta însă. În felul acesta. să le ceară să acceseze un cont personal de instant messaging sau chat şi să-şi pună întrebări reciproc de genul “Cum se spune la . profesorul îi împarte pe grupe şi atribuie fiecărui grup câte două componente din secţiunile dedicate lor. elevii trebuie să-l încarce pe un site de partajare de documente şi să-l invite pe profesor să evalueze răspunsurile. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 20 . elevii sunt nevoiţi să caute pe Internet informaţii suplimentare despre subiectele din întrebări şi apoi fiecare dintre cei trei membrii ai unei grupe să formuleze un răspuns coerent. mai târziu. cu atât el învaţă mai multe lucruri. O altă metodă de lucru colaborativ implică apelul la un blog pe care profesorul să posteze informaţii cu privire la conţinutul lecţiilor şi cu secţiuni pe care elevii să le completeze postând la rândul lor comentarii la fiecare lecţie în parte. În felul acesta. Pe unii îi desemnează să caute între ce perioade au domnit diverşii faraoni. La final. prin programele de mesagerie instant sau chat.

Evident. iar dumneavoastră trebuie să le găsiţi pe cele mai potrivite pentru specificul disciplinei pe care o predaţi.wikispaces. 21 .  Wiki http://mirceaeliade. La fiecare în parte veţi găsi şi sugestii privitor la modul cum puteţi să le integraţi. acestea sunt doar nişte exemple.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere În cele ce urmează prezentăm câteva tehnologii pe care le puteţi integra în procesul de predareînvăţare.com/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.wikispaces.com/  Wiki este o tehnologie web 2.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Wiki http://elisazamfirescu.wikispaces. 22 . iar autorul unui wiki poate fi notificat cu privire la modificările apărute în conţinut. Wiki-urile pot fi setate să fie editate de către oricine sau doar de anumiţi utilizatori.0 care se bazează pe principiul colaborării dintre mai mulţi utilizatori cu scopul de a dezvolta conţinut.com/ http://aninoasa.

a. Aceeaşi modalitate o veţi putea folosi şi dumneavoastră. ci doar cunoştinţe de bază despre editarea unui text într-un editor obişnuit. lista elevilor diferenţiaţi pe clase. o persoană poate fi desemnată să scrie prezentarea acesteia. 23 . wiki se pretează foarte bine şi pentru postarea de material pentru lecţii şi proiecte colaborative cu elevii. În această situaţie.  VoiceThread http://voicethread.  Wiki-urile pot fi folosite pentru a gestiona conţinut despre şcoala în care predaţi (de la prezentarea şcolii. iar fiecare profesor despre el însuşi. În cele două exemple de mai sus.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Wiki  Câteva exemple de utilizări ale wiki-urilor:  Cea mai mare enciclopedie liberă de pe Internet este realizată cu această tehnologie. alta să scrie despre un proiect de eTwining.org). De aceea. iar cu toate acestea informaţiile să păstreze o structură clară şi foarte uşor de utilizat. site-ul şcolii a fost realizat cu ajutorul tehnologiei wiki. un scurt istoric al comunităţii. paginile profesorilor şi proiectelor care se desfăşoară în şcoala respectivă ş. şi anume Wikipedia (http://ro. pe cicluri şi alfabetic.com/#q. până la lista profesorilor. calendarul anului şcolar.m.ecomunitate.ro Aici vor fi disponibile în format wiki site-urile şcolilor implicate în proiectul “Economia bazată pe cunoaştere”.wikipedia. în cadrul wiki-ului şcolii. un utilizator obişnuit poate să-şi creeze propria enciclopedie sau pagină de web. imagini din comunitate şi din şcoală.b315776.d.).  Editarea conţinutului unui wiki nu necesită cunoştinţe în domeniul programării. de data aceasta nu pe un portal de găzduire gratuit ci pe portalul dedicat (şi acesta gratuit) al programului “Economia bazată pe cunoaştere” – www.i1672894 Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. În acelaşi mod cum a fost realizată Wikipedia.

să scrie comentarii sub formă de text. De asemenea. cât şi pentru realizarea unor proiecte în sistem colaborativ. Acest instrument VoiceThread poate fi folosit atât ca metodă complementară de predare. să discute cu alţi utilizatori. poate fi utilizat în educaţia la distanţă. să scrie.i1672894  VoiceThread (http://voicethread.com/#q.com/) este un nou instrument de lucru colaborativ care permite unui utilizator înregistrat să partajeze imagini. 24 . permiţând utilizatorilor înregistraţi să urmărească lecţia la ceva vreme după ce ea a fost realizată cu ajutorul VoiceThread.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  VoiceThread http://voicethread. să înregistreze un comentariu audio.b315776. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

cineva explică utilizarea formelor octogonale în tabloul respectiv. trimiţând la site-uri externe sau la alte pagini din site-ul respectiv.com. un profesor de religie poate folosi aceasta tehnologie pentru a explica anumite pasaje biblice şi să insereze imagini statice sau video pe care să indice cu ajutorul funcţiei “Creion” anumite elemente pe care le consideră importante  Un alt exemplu pentru utilizarea acestei tehnologii o reprezintă cazul în care un profesor de matematică doreşte să coreleze anumite formule cu o figură geometrică. ci funcţionează sub forma unui element al unei pagini de web.mit. Pentru asta el va introduce pe site-ul www.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  VoiceThread  VoiceThread se pretează mai ales pentru realizarea de către elevi a unor proiecte de prezentare sau pentru ilustrarea unor lecţii de artă.  De exemplu. acestea fiind disponibile elevilor şi după finalizarea orelor.voicethread. imaginea dorită şi cu formula alături. istorie..  Elementul cel mai important al acestei tehnologii este că permite colaborare dintre utilizatorii portalului VoiceThread prin intermediul secţiunii “Comentează”. În exemplul de mai sus. El nu este un software. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Crearea unei “linii temporale” într-o pagină de web este foarte simplă. cu “Creionul” încercuieşte elementele care sunt relevante pentru formulă.edu/timeline/) este o resursă gratuită care generează reprezentări grafice temporale pentru evenimente introduse de utilizator. documentaţia disponibilă pe site-ul dezvoltatorilor oferind toate detaliile necesare. putând fi creat în orice pagină de web doriţi. profesorul urmărind comentariile elevilor şi răspunzând la ele. 25 . O “linie temporală” poate conţine şi informaţii suplimentare despre fiecare din punctele temporale create.  Simile Timeline  Simile Timeline (http://simile. iar după aceea poate să salveze o explicaţie audio şi video în care în fundal se aude vocea sa iar pe imagine. în zona personală. desen şi educaţie artistică etc.

26 . de exemplu. În felul acesta.ro/).wikipedia. aceştia îşi vor mări indirect bagajul de cunoştinţe cu privire la acele evenimente istorice.bloglines. “Historia” .  Colecţiile de RSS: bloglines.  Nu trebuie uitat nici faptul că folosind în acest mod calculatorul.historia. elevul deprinde anumite abilităţi care îi vor permite pe viitor să caute singur informaţiile de care are nevoie precum şi să colaboreze şi să comunice tot mai bine cu colegii săi.com/public/keproject Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. la ora de istorie puteţi introduce ca temă de proiect realizarea unei pagini web care să conţină reprezentarea grafică a tuturor evenimentelor importante care au fost prezentate în cadrul lecţiilor.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Simile Timeline  Simile Timeline poate fi o foarte bună resursă educaţională pentru angrenarea elevilor în sarcini de lucru colaborativ.  De exemplu. dacă elevii sunt puşi să caute informaţii suplimentare pe Internet.. în enciclopedii precum Wikipedia (www.  În plus.com) sau pe site-urile unor reviste specializate (de ex.com http://www.http://www. elevii îşi vor fixa şi mai bine în memorie informaţiile cu privire la acele evenimente.

Aceste agregatoare on-line funcţionează pe principiul colaborării între utilizatorii înregistraţi.ro/index.ro). Ele pot fi privite şi ca un index la care elevul apelează pentru a găsi mai uşor anumite informaţii.com http://www. pot accesa un astfel de agregator şi să urmărească până apar noi lucruri pe site-urile care îi interesează.bloglines. programul respectiv (care mai poartă şi denumirea de agregator) nu poate fi consultat decât de persoana care utilizează acel calculator. fără a mai fi nevoie să instalaţi vreun program pe calculatorul personal şi la care au acces un număr foarte mare de utilizatori ai Internetului. care este un program rezident pe calculatorul propriu. Două exemple de astfel de programe sunt FeedReader (www.php/legaldocs?theme=rss  RSS (Rich Site Summary) este o tehnologie web 2. În acest caz.  În educaţie. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Printre asemenea agregatoare on-line putem menţiona Bloglines (www. fără a mai fi nevoie să acceseze site-ul cu pricina.edu. nu doar celui care le-a creat.com) şi SharpReader (www.weblog.feedreader.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Colecţiile de RSS: bloglines.0 care permite unei persoane care navighează pe Internet să urmărească modificările unui site în mod automat. Însă există agregatoare de RSS care funcţionează on-line. pentru a nu accesa inutil un site care nu a suferit modificări. De exemplu.com) şi Weblog (www. 27 . elevii. Iar informaţia astfel disponibilă într-un agregator va fi accesibilă şi altor persoane. Pentru a citi un RSS aveţi nevoie de un RSS reader.sharpreader.com). agregatoarele de RSS pot fi folosite pentru a eficientiza accesul la blogurile profesorilor sau la site-urile educaţionale.

Dar există o modalitate prin care acest bookmark-uri pot fi puse la comun de mai mulţi utilizatori ai Internetului şi folosite în mod colaborativ. să selecteze pagini web cu materiale pentru o anumită disciplină sau cu materiale de pedagogie şi metodică.icio.icio.us http://delicious. Atunci când sunt mai multe bookmark-uri cu aceeaşi etichetă.us care conţine milioane de bookmark-uri de la utilizatori din toată lumea. Aceste link-uri. O astfel de modalitate poate fi întâlnită pe portalul de. 28 . dacă se află doar în lista din browser-ul folosit pe calculatorul personal nu prezintă interes decât pentru noi. fie de un coordonator al lor (cum ar fi profesorul de la o anumită disciplină).com/tag/keproject  Bookmark-urile sunt scurtături către pagini web pe care le generăm din orice browser şi sunt stocate în secţiunea Bookmarks din cadrul acestuia. sortate după tag. ci şi pentru profesori. ele sunt afişate într-o listă comună.  Acest sistem colaborativ poate fi utilizat nu doar pentru elevi. adică după eticheta pe care o definesc aceştia pentru fiecare bookmark. profesorii dintr-o anumită şcoală sau regiune pot să colaboreze pentru a identifica resurse on-line care se pretează la o utilizare în procesul educaţional. De exemplu.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Colecţiile de Bookmarking colaborativ: del. elevii dintr-o clasă sau dintr-un an şcolar) la resursele identificate fie de ei înşişi. cei care folosim respectivul calculator. exact ca în exemplul de mai sus.  Acest sistem de bookmarking colaborativ este interesant pentru educaţie fiindcă facilitează accesul mai multor utilizatori (de exemplu.  să adunaţi link-urile preferate  să organizaţi pe categorii link-urile preferate şi le puneţi la comun cu site-urile preferate ale altor utilizatori din lume  să vă puteţi abona la liste de discuţii Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. să spunem. Ei pot. Ce trebuie să faceţi:  să vă creaţi un cont.

pentru a-i motiva pe elevi să genereze ei înşişi prezentări pe care să le salveze pe acest portal. urmând ca în blogul personal să pună doar un link către fişierul respectiv.slideshare. iar toţi ceilalţi elevi să o comenteze în acelaşi loc. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Acest portal poate fi folosit atât pentru a găsi idei pentru prezentări sau pur şi simplu pentru a învăţa cât mai bine cum se fac prezentările de efect. acest lucru se întâmplă fiindcă site-ul care găzduieşte blogul nu oferă şi spaţiu de stocare pentru fişiere. la ora de limba română.com) este un portal care conţine prezentări de tip Microsoft PowerPoint şi OpenOffice Impress de la utilizatori din lumea întreagă. de exemplu. Pe lângă prezentare.net/greta_negru/calculatorul-1  Slideshare (www.  De asemenea. profesorii pot introduce prezentările lor de la clasă pe acest portal.  Prezentările au devenit un loc comun în educaţie. Ca atare. site-ul oferă şi posibilitatea de a introduce comentarii la prezentare sau note la fiecare slide în parte (pagină de prezentare).  Portalul respectiv poate fi folosit de profesori şi pentru a disemina informaţii legate de cursuri de genul celui de faţă. De regulă.slideshare. cât şi la clasă. care îi dezvoltă abilităţile de prezentare în public. poate apela la această modalitate de comunicare pentru a aduce mai aproape de elev romanele şi nuvele din programa şcolară cu ajutorul imaginilor şi fragmentelor audio-video din filme şi/sau piese de teatru. Un profesor de limba română.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Colecţiile de prezentări: Slideshare http://www. profesorul poate delega câtorva elevi realizarea unei prezentări despre romanul “Ion” al lui Liviu Rebreanu pe care să o posteze pe acest portal. 29 . Dar şi elevul trebuie să se deprindă cu astfel de prezentări deoarece este un mijloc de comunicare facil. iar foarte mulţi profesori au început să le folosească din ce în ce mai des la clasă.

ce anume subliniază ea. Profesorul de istorie poate să dea drept sarcină pentru un grup de elevi să creeze o galerie a tuturor domnitorilor români. când.  Flickr poate fi utilizat în educaţie pentru a crea un proiect colaborativ cu ajutorul imaginilor. în ce condiţii. din ce curent face parte. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Mai mult. profesorul de arte plastice le poate cere elevilor să realizeze o mini-galerie virtuală cu lucrări artistice care înfăţişează natura. iar mai nou pot adăuga şi fişiere video. De exemplu. având în comentariu date istorice. La alt grup. pot posta comentarii la imaginile respective. 30 . iar la fiecare imagine să ataşeze drept comentariu câteva date despre viaţa şi înfăptuirile respectivului domnitor. profesorul de istorie indică faptul ca această galerie să conţină şi câte o imagine cu harta locului unde s-a dat o bătălie sau alta.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Colecţiile de imagini: Flickr http://www. ce o deosebeşte de alte tablouri cu aceeaşi temă etc. iar fiecare imagine să fie însoţită de o scurtă descriere a respectivei lucrări: cine a realizat-o. din nou.flickr. acelaşi profesor poate să dea ca temă realizarea unei galerii care să ilustreze marile bătălii ale ţărilor române. Flickr este de fapt un portal pe care utilizatorii înregistraţi pot afişa imagini surprinse de ei sau imagini favorite.com/groups/13508291@N00/  Flickr este cea mai mare resursă de imagini din lume. iar elevii având sarcina să scrie o scurtă descriere a zonei respective.

) Wikispaces – http://www.edu/timeline/ CiteULike – http://citeulike.wikieducator.bloglines.http://writer.youtube. 8.2. Ca atare.com/ – cel mai cunoscut portal care găzduieşte fişiere audio-video. să importaţi aproape orice tip de document.ro/ – agregator on-line. Creaţi-vă un cont pe del. partajarea documentelor fără a mai fi nevoie să trimiteţi documente ataşate mesajelor de poştă electronică. -VoiceThread – http://voicethread. YouTube – http://www.icio.slideshare.  să treci de la lecţiile centrate pe transferul de cunoaştere la cele centrate pe formarea de competenţe şi dezvoltarea de cunoştinţe  să eficientizezi administrarea proceselor educaţionale Diverse sondaje arată că există o percepţie aproape general valabilă atât în cazul multor profesori.com/ – un portal care permite crearea de documente. -PORTALURI PENTRU LUCRU COLABORATIV Scribd – http://www.org/Main_Page (Un portal wiki pentru dezvoltarea de proiecte colaborative în domeniul educaţiei.un portal care găzduieşte gratuit prezentări sub formă de fişiere PowerPoint sau OpenOffice Impress -PORTALURI PENTRU IMAGINI ŞI FIŞIERE VIDEO Flickr – http://www. respectivii profesori nu mai simt nici o motivaţie de a lucra cu elevii după program şi nici elevii să mai studieze suplimentar. ZohoWriter .com/ – o alternativă de găzduire a wiki-urilor.weblog. Accesaţi www.com/ – agregator off-line Bloglines – http://www. -AGREGATOARE PENTRU RSS FeedReader – http://www.wikispaces. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.sharpreader.com/ – o foarte bună resursă de imagini.org/ – un portal de bookmarking colaborativ dar specializat pe articole academice. editarea lor în regim colaborativ. 2.scribd. potrivit căreia după ore se termină cu “şcoala”. considerând suficiente cele 6 ore de la şcoală.com/ – o tehnologie care generează filme cu posibilitatea de a comenta împreună cu alţi utilizatori pe marginea lor.com/ – agregator off-line SharpReader – http://www. util pentru lucru colaborativ -PORTAL PREZENTĂRI Slideshare – http://www.feedreader. cât şi în rândurile elevilor.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  RESURSE UTILE Wikieducator – http://www. TIC în procesul de studiu TIC te ajută …  să angrenezi şi mai mult elevii în formarea lor  să implici mai mult elevii în cadrul lecţiilor.mit.zoho.com/ – un portal unde poţi publica şi discuta documente proprii.us şi apoi introduceţi câteva link-uri în lista personală.com/ – agregator on-line.flickr.slideshare.  TEME 1.com şi comentaţi câteva dintre slide-urile care v-au plăcut. util pentru lucru colaborativ Weblog – http://www. Simile Timeline – http://simile.com/ . 31 .

ei află lucruri noi despre acele state şi regiunile în care se află.com sau site-ul NASA. ascultă muzică on-line sau urmăresc un film documentar pe www. De data aceasta. Elevii nu învaţă doar la şcoală şi în bibliotecă. ci şi atunci când stau şi navighează pe Internet. Pentru asta. De fapt. Dar acelaşi lucru se petrece şi cu profesorii: aceştia învaţă lucruri noi dacă accesează diverse pagini de pe Internet. aceştia pot fi impulsionaţi să studieze mai mult. egretă / egret ş. Pe de altă parte.d. ei speră să stimuleze şi mai mult proprii elevi dar şi pe cei din alte şcoli. Aşadar. în ciuda oricăror dificultăţi. Unele studii au relevat faptul că un tânăr american de 18 ani a petrecut până la vârsta respectivă doar 9% din timpul lor la şcoală. egrete etc.m. De exemplu. ocupă mult mai mult timp din educaţia unui tânăr. Iar. Prin comparaţie. Aceeaşi profesori. implicând elevii în activităţi de genul cercurilor literare. Babele / The Old Ladies. Atât glosarul cât şi descrierea vizuală a specificului ţărilor Uniunii Europene sunt postate pe un site gratuit făcut în întregime de elevi şi cei doi profesori. văzând că rezultatele elevilor sunt mult mai bune dacă integrează materiile în acest fel.. Din această perspectivă. În acest fel. 32 . să fie mai atraşi de şcoală. mult mai elocvent. şi astfel învaţă spiritul de echipă. când vizitează magazine virtuale. Acest exemplu arată că se pot învăţa lucruri şi dacă se iese din cadrul instituţionalizat. cât şi limba engleză. Prin intermediul acestui program. Babele. colaborarea cu elevul trebuie să se dezvolte şi în afara orele de la clasă astfel încât să includă activităţi care să susţină procesul de predare-învăţare. folosindu-se de Internet pentru a căuta ceea ce este specific anumitor ţări. dacă participă personal la conţinutul unora.gov. iar fiecare elev să posteze pentru câte o ţară a Uniunii Europene o descriere vizuală care să conţină imagini cu lucrurile care sunt specifice ţării respective şi cu denumirea în limba română şi în limba engleză. Delta Dunării / The Danube Delta. www. citesc o ştire de pe un site. dacă nu s-ar produce această ieşire. De exemplu. prin multiplele activităţi extracuriculare care se desfăşoară în şcolile americane. ei colaborează cu ajutorul TIC la un proiect comun.youtube. dorind să-şi ajute elevii să înveţe mai bine atât temele de la disciplina geografie.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Numai că procesul de studiu nu se limitează la cele 6 ore de la şcoală. Un alt exemplu. Aceştia. nu în ultimul rând. pe care apoi să o traducă în engleză. ei realizează un site unde postează condiţiile în care pot participa clasele de elevi şi profesorii lor şi deschid un cont de e-mail pentru a gestiona corespondenţa cu cei care se înscriu la concurs. se gândesc să organizeze un concurs între mai multe şcoli generale din judeţul în care lucrează.a. elevii şi profesorii învaţă şi în afara contextului şcolii. pentru România.nasa. stabilesc să realizeze la aceeaşi clasă un program educaţional bazat pe tehnologiile informaţiei şi comunicării care să completeze curriculum. este cel al colaborării dintre doi profesori din aceeaşi şcoală: un profesor de geografie şi unul de limba engleză.). Delta Dunării şi câteva animale de acolo (pelicani. dar informaţiile pe care ei le reţin sunt de lungă durată şi îi ajută să-şi formeze un bagaj intelectual cât mai bogat. unul dintre elevi caută pe Internet imagini cu Sfinxul. iar pentru fiecare imagine alături numele românesc şi cel în engleză: Sfinxul / Sphinx. folosesc un program de calculator pentru a crea-modifica o imagine. Respectivul program presupune ca elevii să realizeze un glosar on-line român-englez al tuturor conceptelor învăţate la geografie. elevii nu doar că încep să facă progrese în ceea ce priveşte cele două discipline. proiectul presupune ca elevii să găsească elementele specifice pentru ţări din toată lumea şi să le redea în română şi engleză. în cadrul instituţionalizat. atelierelor de informatică etc. învăţarea informală. pelican / pelican. dacă elevii nu ar fi învăţaţi că există un univers foarte bogat în Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. când discută cu colegii pe forumuri. iar fiecare elev să compună câte o scurtă descriere pentru o ţară (maximum o pagină). mămăliga.

proquestk12. Prioritatea bibliotecilor şi a şcolii în ansamblul ei trebuie să fie o mai bună organizare a resurselor prin introducerea calculatoarelor în mediul bibliotecii. profesorii trebuie să înţeleagă că există şi alte medii de învăţare care nu sunt instituţionale şi au rezultate la fel de bune dacă nu chiar mai bune decât în cazul şcolii. Dar ca acest declic să se petreacă. chiar dacă ea nu se găseşte fizic în depozitul bibliotecii în care se află.shtml Dintr-un alt punct de vedere. care implică doar doi factori: elevul (sau profesorul) şi cartea. utilizarea Internetului şi altor tehnologii TIC este esenţială pentru o mai bună educaţie a tinerilor şi o mai bună pregătire a cadrelor didactice. învăţându-şi proprii elevi să recurgă din ce în ce mai des la TIC pentru a-şi găsi Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.1. 8.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere jurul lor pe care trebuie să-l exploreze. Biblioteca şcolii De regulă. Un prim pas pe care şcoala trebuie să-l facă este să genereze un catalog electronic al resurselor de care dispune în bibliotecă. În al doilea rând.com/productinfo/pq_learning_lit. elevul poate găsi aproape orice carte pe care ar dori sau trebuie să o citească. foarte important pentru studiu. chiar în locul unde regăsesc resursele de care sunt interesaţi.2. 33 . profesorii trebuie să se folosească din ce în ce mai mult de materialele în format electronic. Însă noile tehnologii au extins această viziune deoarece lumea Internetului oferă posibilitatea cititorilor de a comenta pe marginea aceloraşi lecturi. http://www. În felul acesta. se spune că biblioteca este pentru exerciţiu personal de studiu. De aceea. Biblioteca este un astfel de mediu. bibliotecile şcolare româneşti suferă de ceva vreme de o acută lipsă de resurse. ei ar rămâne la concepţia limitativă de care aminteam la începutul acestei secţiuni.

Studiu extra-curicular Activităţile extra-curicular nu trebuie considerate ca fiind costisitoare ori consumatoare de timp şi energie. puteţi afla dacă şcoala dintr-o anumită zonă. Aşadar. căci matematica este unul dintre instrumentele esenţiale ale fizicii. apropiată sau nu de dumneavoastră. Totodată.2. Folosind acel catalog. şi care dintre cele două arde mai repede prin frecarea cu particulele din atmosferă.) iar cei care-l frecventează acest pot comunica mult mai facil decât în mod direct. densitate. Tot astfel află ce înseamnă acceleraţie. tehnologiile inovaţiei şi comunicaţiilor pot ajuta mai mult decât ne putem imagina la o primă reflecţie. dar şi trimiţând elevii să citească materiale de pe anumite pagini web. Un profesor de matematică poate să-şi motiveze elevii pentru a învăţa la disciplina geometrie punându-i să construiască în afara orelor diverse obiecte care să ilustreze teoriile expuse. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. prezentări on-line. De exemplu. 8.  Învăţându-i pe elevi să folosească biblioteca. În cazul activităţilor extra-curiculare. puteţi în continuare să vă bucuraţi de accesul direct la cărţi. Un elev care învaţă mai uşor prin activităţi extra-curiculare decât prin activităţi instituţionalizate este un elev normal. să vadă anumite filme educative de pe Internet. De exemplu. capabile să-şi creeze singure propriile planuri de studiu.2. Profesoara de fizică. atmosferă etc. Iar astfel elevii îşi vor dori să afla şi mai mult de ce acceleraţia unui meteorit de 30 kg la intrarea în atmosferă este mai mare decât acceleraţia unui meteorit de doar 10 kg. care trebuie atras înspre şcoală prin înglobarea acestor activităţi în procesul de predare-învăţare. are carte de care aveţi nevoie şi puteţi să o comandaţi tot prin Internet prin serviciul de schimb interbibliotecar. de exemplu. ci de loc în care se întâlnesc resurse dintre cele mai felurite (cărţi electronice. 34 . materiale audio-video. profesoara de fizică le insuflă pasiunea pentru cifre. rostul bibliotecii nu mai este doar acela de depozitar al cărţilor. Astfel de lucruri nu pot fi utilizate la clasă pentru că ele nu sunt prevăzute în programa şcolară. o biblioteca ar trebui să includă şi un scaner cu ajutorul căruia să se poată extrage anumite pagini din resurse tipărite deţinute ca să fie folosite în procesul de predare cu ajutorul noilor tehnologii. poate apela la diverse materiale de pe Internet pentru a le explica elevilor. profesorii pot apela la diverse proiecte extra-curiculare pentru a susţine învăţarea la clasă. de fapt îi învăţaţi să fie persoane autonome. mişcarea planetelor şi diferenţele dintre traiectoriile unor comete care trec prin dreptul unor planete. mai ales biblioteca virtuală. resurse de imagini etc. folosind catalogul electronic al cărţilor. o profesoară de fizică poate deschide un mini-club pentru a-i iniţia pe elevi în tainele astronomiei şi pentru a-i ajuta să înţeleagă mai bine teoriile expuse la orele de fizică. şi atunci se pretează cel mai bine la un mini-club de astronomie. un profesor de fizică poate să-şi impulsioneze elevii să folosească TIC pentru a învăţa multe lucruri la disciplina pe care o predă prin simpla modificare a modului cum predă astfel încât să includă TIC în predare. Pe lângă banalele calculatoare. Sau.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere sursele de informaţii necesare. Ne vom opri doar la două astfel de exemple: mini-clubul de astronomie şi cercul literar. Nu trebuie uitat faptul că prin intermediul TIC.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://hubblesite.org/gallery/ http://amazing-space.stsci.edu/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 35 .

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 36 .

De exemplu. Ca discuţia să înceapă de undeva. EXEMPLUL 1 Şcoala dincolo de şcoală – programul “e-Vacanţa!” Ce-ar fi dacă activităţile extra-curiculare ale elevilor ar avea o continuitate? Dacă. 2007. În anul 2008. elevii trebuie să beneficieze de acces gratuit la Internet pe parcursul vacanţei. Creaţi o listă de resurse on-line pentru activităţile la care v-aţi gândit anterior.. li se poate cere să descrie propria lor palmă folosind cât mai multe epitete.boards2go. 37 .com/) o zonă pentru cercul literar în care elevii pot intra ca utilizatori înregistraţi şi publica comentariile lor. cât mai multe comparaţii. pentru a le stimula creativitatea cu ajutorul infrastructurii TIC existente în şcoală. Sunteţi implicat în vreo activitate extra-şcolară? Găsiţi o idee care să se potrivească disciplinei pe care o predaţi şi faceţi un mic plan de activităţi pe care aţi dori să le realizaţi.com/. ea a creat o pagină gratuită pentru cercul literat unde a postat atât o scurtă prezentare a obiectivelor cercului. Trică şi comoara a lui Tudor Negoiţă. cu atâta vocabularul lor se va îmbogăţi şi vor putea să scrie o compunere la clasă. Pentru a uşura comunicare dintre elevi.portaluri pe care puteţi găzdui gratuit cercuri literare TEME 1.boards2go. ci cu foarte multe cunoştinţe şi competenţe? Ce ar fi dacă ar exista un program care să sprijine astfel de proiecte extra-curriculare? Ei bine. 2008) au participat 200 de şcoli. 8000 de elevi şi 1000 de cadre didactice care au arătat că ideea de învăţare comunitară a dus la crearea de proiecte de succes în domeniul TIC în educaţie. Această modalitate de lucru este cea mai bună pentru a le dezvolta elevilor abilitatea de a se exprima în scris. http://www.com/ro/ProjectDesign/UnitPlanIndex/LiteratureECircles/ . profesoara respectivă le-a cerut elevilor din clasa sa să posteze scurte rezumate ale capitolelor nuvelei şi să pună întrebări despre personaje.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Profesoara de limba română de la o şcoală din judeţul Tulcea s-a gândit că ar fi foarte bine dacă i-ar atrage pe elevi înspre literatura română cu ajutorul unui cerc literar. el există! Acesta este e-Vacanţa şi face parte din programul mai larg «Economia bazată pe cunoaştere» al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiilor Informaţiei. Cu cât elevii vor exersa mai mult în acest fel.o prezentare despre cum puteţi să creaţi un cerc literar http://www. În cele 3 ediţii de până acum (2006. Noi cinci.com/ . cât mai multe metafore.   RESURSE UTILE http://educate. şi dintre elevi şi profesorii implicaţi în cercul literar.quicktopic. iar un cadru Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 2. ea a stabilit împreună cu profesorii de la alte şcoli din judeţ prin intermediul poştei electronice un calendar pentru lecturarea şi discutarea unor nuvele pentru copii – de exemplu. temele proiectului eVacanţa sunt descrise mai jos: ACTIVITATEA 1 – Internet de vacanţă În acest caz. Programul e-Vacanţă! a fost gândit în mod special pentru a încuraja utilizarea noilor tehnologii de către elevi şi profesori pe perioada vacanţelor de vară. http://www. Fiecare membru al respectivului cerc literar are posibilitatea să intre pe site-ul respectiv şi să comenteze ceea ce au scris elevii profesoarei de limba română şi chiar să propună ei înşişi lecturi noi sau pagini de web unde pot fi accesate resurse suplimentare. După ce a avut acest plan definitivat. profesoara respectivă a creat cu ajutorul unui site specializat (de ex.intel. Pentru asta. în vacanţa de vară ar avea o alternativă educaţională la petrecerea timpului liber şi ar participa activ la programe extra-curiculare de unde s-ar îmbogăţi nu doar cu experienţa propriu-zisă. cât şi planul împreună cu textul în format electronic al nuvelei amintite.

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. care să realizeze fotoreportaje cu ajutorul unei camerei foto. profesorii trebuie să coordoneze grupuri de elevi de la clasele I-V în realizarea unui concurs de desen cu ajutorul unui editor de imagini de genul programului PAINT. ACTIVITATEA 3 – Desene pe monitor Pentru această activitate. proiectul ar trebui să cuprindă prezentări ale unor evenimente sau elemente esenţiale din viaţa comunităţii din care şcoala respectivă face parte. ACTIVITATEA 7 – Şcoala mea. şcoala trebuie să realizeze un parteneriat instituţional cu o altă şcoală în cadrul căruia trebuie să realizeze activităţi comune care să implice utilizarea TIC. părinţi şi cadre didactice.arhiva foto cu imagini din comunitate . jocuri educaţionale etc.centru de tradiţie locală . cum ar fi interviuri. pot să realizeze activităţi care să constea în utilizarea calculatorului în scopuri creative: realizarea de materiale cu ajutorul aplicaţiilor de tip Office şi editoarelor de imagini.centru de informare prin presa online Echipa respectivă va trebui să colecteze toate informaţiile specifice acestor direcţii de popularizare.punct de informare turistică . Toate materialele vor fi apoi editate sub forma unei publicaţii care să fie distribuită în comunitate. comunitatea mea Pentru această activitate. ACTIVITATEA 6 – Comunicare prin Internet În cadrul acestei categorii de activităţi. Pentru aceasta.centru de informare pentru întreprinzătorii din localitate . ACTIVITATEA 8 – Micii jurnalişti Scopul acestei activităţi este acela de a-i angrena pe elevi în activităţi cu specific jurnalist. reportaje etc. cadrele didactice implicate în proiect trebuie să împartă elevii în grupe de câte 5. la care să ia parte cel puţin 20 de elevi. navigării pe pagini web cu informaţii enciclopedice etc. De exemplu. ACTIVITATEA 2 – Micul scriitor Această activitate trebuie să implice realizarea de către elevi a unor materiale literare (eseuri. De exemplu. ACTIVITATEA 5 – Parteneriat şcolar pentru viitor De data aceasta. ACTIVITATEA 9 – “Învăţăm împreună” Şcolile coordonatoare vor invita reprezentanţi ai şcolilor din zonele învecinate şi vor desfăşura activităţi care să disemineze practicile pozitive pe care le-au obţinut în urma participării în cadrul diverselor programe educaţionale. profesorul poate să-i îndrume pe elevi să folosească Internetul pentru studiu sau pentru activităţi educaţionale suplimentare. ACTIVITATEA 10 – PAPI Voluntar Această activitate presupune ca personalul RECL să coordoneze o echipă formată din cel puţin 10 elevi care să participe la atingerea obiectivelor Punctului de Acces Public la Informaţie prin activităţi menite să popularizeze PAPI în comunitate drept: . de genul accesării unor materiale educaţionale sau navigării. ACTIVITATEA 4 – Albumul meu foto La această activitate trebuie să participe minimum 20 de elevi de la clasele I-VIII. Instantaneele respective trebuie apoi să fie utilizate în formarea unui album foto în format electronic. 38 . proiectul trebuie să constea în organizarea unei serii de trei conferinţe web cu o altă şcoală. care apoi să desfăşoare activităţi de tip jurnalistic. Pentru aceasta.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere didactic să-i supraveghe şi să-i îndrume în această activitate. elevii trebuie să organizeze întâlniri informative. ACTIVITATEA 11 – Şcoala părinţilor Rolul acestei activităţi este să-i implice pe părinţi şi alţi membrii ai comunităţii în activităţi derulate în cadrul şcolii pe perioada vacanţei. referate sau poezii) care să fie redactate cu ajutorul calculatorului.

elevii vor fi mult mai atraşi şi înspre imagine. e) realizarea de către elevi. toţi fiind mult mai motivaţi de a lucra împreună în timpul şcolii. Dacă elevii învaţă să utilizeze mai bine tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în activităţile lor de zi cu zi. profesoara coordonatoare a proiectului.google. Acest proiect îi va ajuta pe elevi să-şi dezvolte capacitatea de a redacta în format electronic diverse texte. dar şi să-şi dezvolte limba şi vocabularul. b) iniţierea elevilor în utilizarea unui camerei foto acordate în proiect şi realizarea de instantanee cu anumite evenimente din cadrul comunităţii sau şcolii respective. neavând nevoie buget ci doar de câteva echipamente IT(cameră foto. a unei reviste şcolare de vacanţă. precum şi gustul pentru domeniul artei imaginii. Căutaţi pe www. iar pregătirea lor didactică va fi mult mai eficientă. într-o pagină special creată cu acest scop. în care să însoţească imaginile de texte care să descrie locurile ilustrate. astfel de proiecte vor creşte şi experienţa profesorilor în a gestiona activităţi de tip administrativ. ştiind că portofoliul de activităţi contează foarte mult în evaluarea proiectului propus.acces la Internet şi cel mai important de un număr minim de cadre didactice coordonatoare şi un număr de elevi care doresc să-şi petreacă vacanţa în mod creativ şi activ. În centrul respectivelor activităţi trebuie să fie tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor. dar nu să se limiteze doar la acestea. Un exemplu foarte bun pentru un proiect de acest gen îl constituie şi realizarea de către elevi. putând fi propuse şi altele. care vor integra din ce în ce mai mult TIC în activităţile didactice. 39 . În plus. în sistem colaborativ. Şi nu în ultimul rând. Aceste activităţi pot fi schimbate funcţie de nevoile locale. cameră web). Astfel de proiecte aduc un beneficiu nu doar elevilor. videoproiector. colaborarea lor cu elevii va fi din ce în ce mai strânsă. ci şi profesorilor. Pentru aceasta. f) realizarea unor afişe care să fie puse în comunitate pentru a anunţa apariţia revistei în format electronic şi prin care elevii să invite membrii comunităţii să folosească Punctul de Acces Public la Informaţie pentru a o citi. La fiecare activitate în parte. nu doar educaţional. calculator. c) iniţierea elevilor în utilizarea Internetului pentru a se informa cu privire la anumit tradiţii populare. a prevăzut următoarele acţiuni comune ale elevilor: a) iniţierea elevilor în utilizarea unui editor de texte. microfon. la fel se întâmplă şi în cazul profesorilor. orice şcoală poate participa în proiectul eVacanţa. d) realizarea de către elevi a unor scurte fotoreportaje. sub îndrumarea profesoarei.ro referinţe la proiectul e-vacanţa Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere dezbateri pe teme de interes şi pentru părinţi sau sesiuni de formare. rezultatele profesorilor vor creşte. ei vor învăţa să utilizeze mult mai bine Internetul şi cum să îşi prezinte materialele cu ajutorul acestuia. a machetei revistei cu ajutorul unui editor de texte şi publicarea acesteia pe Internet. Pe de altă parte. există criterii de realizare pe care proiectul trebuie să le atingă în mod obligatoriu. anumite locuri istorice aflate în vecinătate comunităţii din care fac parte. reportofon. g) realizarea unei expoziţii de instantanee din comunitate menite să scoată în evidenţă punctele pozitive ale locurilor în care locuiesc.  TEME 1. Folosind camera foto. deprinzând în acest fel un ochi critic pentru orice fel de imagine sau material tipărit. cu care aceştia să editeze ulterior revista de vacanţă. în colaborare. În felul acesta. În general.

să-i coopteze şi mai mult în realizarea activităţilor de la clasă. Cu alte cuvinte. 40 . dar şi să-şi regândească maniera de lucru cu aceştia. iar acest lucru să permită afişarea notelor elevilor de la o anumită clasă într-o pagină specială.3. vă sugerăm să accesaţi următoarea prezentare: http://fmi. evaluarea nu trebuie să ia neapărat forma scrisă – studiile au arătat că în cele mai multe cazuri. ci şi de a ghida profesorul în procesul de predare-învăţare. Toată această muncă o face direct sistemul. comportă mult mai multe aspecte decât cel simplei verificări de cunoştinţe. În plus. deşi în mod tradiţional era privit ca fiind ultima etapă a procesului de predare-învăţare. s-a observat că această spaimă dispare aproape în totalitate pentru că atenţia elevului se mută de la coala albă înspre modul de prezentare a conţinutului testării. evaluările cu ajutorul TIC eficientizează în mod considerabil modul cum sunt testaţi elevii. testele scrise blochează elevul producându-i o spaimă legată de rezultatul pe care trebuie să-l obţină. profesorul îşi poate modela lecţiile astfel încât să recupereze elementele neasimilate de elevi.  SUGESTIE Pentru o tratare metodologică a evaluării. fără ca profesorul să stea să calculeze separat nota pentru fiecare elev în parte. scopul principal al evaluării nu mai este acela de a trece o notă în catalog. deci şi asupra conţinutului.unibuc. cât şi ca instrument de motivare a elevului. a nivelului de aplicare a acelor cunoştinţe în diverse situaţii şi integrare a lor în contexte noi. În al doilea rând. Nu mai este nevoie să pierdeţi timpul dictându-le subiectele sau corectând zeci de lucrări la care de cele mai multe ori aveţi probleme serioase de descifrare a scrisului. Utilizând TIC în evaluare. În această nouă lumină. sub formă de tabel.pdf Nu este de neglijat posibilitatea de a avea evaluarea integrată într-un sistem de management al educaţiei (LMS – Learning Management System). De exemplu.ro/cniv/2006/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaA/6_10_radu. dacă în urma unei evaluări elevii dovedesc un grad scăzut de pregătire.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8. iar astfel evidenţa notele este mult mai clar Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. TIC în procesul de evaluare TIC te ajută …  să eficientizezi evaluarea elevilor pe tot parcursul semestrului  să nu pierzi din timpul dedicat orelor de predare/pregătire  să gestionezi mai bine procesul de evaluare şi toate informaţiile generate în cadrul acestui proces  să nu pierzi timp cu corectarea lucrărilor  să faci cunoscute rezultatele evaluării mult mai uşor  să existe o mai mare transparenţă în evaluare Evaluarea este unul dintre procesele educaţionale implicate în activitatea şcolii. ci de a-i ajuta pe profesori şi pe elevi să progreseze. evaluarea nu mai are doar rolul de a verifica stadiul dezvoltării elevului. care. ea trebuie privită atât în rolul de atestare a nivelului de cunoştinţe şi de înţelegere a lor. În primul rând.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplu de evaluare pe platforma AeL Educaţional Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 41 .

42 .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplu de evaluare pe platforma AeL Educaţional Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

Pentru asta. ea s-a gândit de când şi-a structurat cursul la două etape de evaluare: 1) AUTO-EVALUARE 2) EVALUARE FINALĂ În primul caz. în cazul în care nu avea răspunsurile. vă propunem în continuare două exemple concrete. Folosindu-se de auto-teste deja realizate de alţii sau creându-şi singură propriile teste cu ajutorul platformei AeL. Acest lucru nu se putea întâmpla în cazul situaţiei cu exerciţiile de la finalul lecţiilor fiindcă. profesoara de franceză recunoaşte limita acelor exerciţii şi îşi propune să schimbe modul cum îi sprijină pe elevi în învăţare. profesoara de franceză le dă elevilor câteva exerciţii de făcut în clasă cât şi acasă. EXEMPLUL 1 Profesoara de limbă franceză a lucrat deja cu elevii de la clasa a VI-a capitolul despre prepoziţii şi doreşte să îi evalueze astfel încât să aibă o imagine clară a nivelului lor. fie pe platforma AeL – pentru a schimba modul de evaluare. Pentru a face ceea ce şi-a propuse. auto-evaluarea presupune exerciţiul elevilor cu ei înşisi cu ajutorul auto-testelor. teste nu sunt cronometrate. iar elevii pot să revină Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. În auto-evaluare. Ca atare.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplu de evaluare pe platforma AeL Educaţional Pentru a ilustra modul cum poate implementa TIC un profesor în partea de evaluare din cadrul procesului educaţional. Fiindcă ceea ce o interesează este cât anume au asimilat elevii şi nu capacitatea acestora de a răspunde într-un interval de timp dat. ci să-şi cunoască nivelul la care se află cu ajutorul unei evaluări obiective. Dacă în modelul pedagogic clasic exerciţiile de la finalul fiecărui capitol de manual jucau uneori şi rolul de auto-teste. profesoara se foloseşte de exerciţii care sunt în format electronic – fie pe un site. fie pe un CompactDisk. 43 . el trebuia să fie şi propriul evaluator. obiectivul nu este ca elevul să primească o notă (chiar dacă la finalul unora dintre testele folosite primeşte o notă).

Din acest punct de vedere. 44 .com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-55854. Exemplul 1 .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere asupra lor ca să se re-testeze şi după alte câteva zile. auto-evaluarea funcţionează ca o evaluare diagnostic. identificând punctele tari şi punctele slabe ale elevilor.francaisfacile.php Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.Set de exerciţii http://www.

php?id=55542 Exemplul 3 .about. 45 .com/cgi2/myexam/voir2r.francaisfacile.Set de exerciţii http://french.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 2 .Set de exerciţii corectat automat de site http://www.com/library/prepositions/bl_prep_verbs-test.htm?level=20&last=1&q0=17&question1=a Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

htm Exemplul 5 .ucl.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 4 .be/gramlink-an/exercices/verbprep/verbprep01c.Set de exerciţii corectat.htm Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.be/gramlink-an/exercices/verbprep/verbprep03c.ac.ucl.ilv.ilv.ac.Set de exerciţii http://www. 46 . oferind posibilitatea de a introduce din nou răspunsurile greşite http://www.

de la cele mai uşoare exerciţii până la cele pentru olimpiadă.geocities. deoarece este obişnuit cu testările. evaluarea capătă în acest fel şi o valoare formativă pentru că elevul este învăţat să-şi testeze cunoştinţele şi competenţe şi să se auto-îmbunătăţească. să analizeze critic un discurs. ci şi platforme web cu exerciţii diferenţiate pe niveluri de dificultate.com/eu_citizenship/  Elevii şi profesorii deopotrivă trebuie deprinşi cu auto-evaluarea. atitudinea elevului faţă de evaluările pentru care primeşte o notă se schimbă. Dar profesoara de franceză nu a limitat acest tip de evaluare doar la lecţia despre prepoziţii.Set de exerciţii cu răspunsuri multiple http://www. De fapt. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. E un fel de disciplină de sine pe care elevul şi-o însuşeşte. ei realizează că mai au de învăţat înainte de a spune că au terminat cu studiul. Pe Internet există nu doar teste simple de genul celor enumerate anterior. rezervată testelor de matematică. învaţă să-şi recunoască propriile limite şi îi împinge să şi le depăşească. ci el este parte din tot procesul educaţional angrenat la disciplina sa. Tot datorită obişnuinţei de a se auto-evalua şi de a fi evaluat.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 6 . O astfel de platformă este Experior. Prin autotestare. 47 . elevul învaţă să compară idei. Nu se mai simte ameninţat de fiecare dată când este anunţat că urmează o lucrare de control sau o teză. Mai mult decât atât. Prin urmare. să se raporteze la o anumită poziţie pentru a critica o alta. să-şi auto-impună un termen pentru a duce la bun sfârşit o sarcină.

experior.ro/ Pagina de testare Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Experior http://www. 48 .

Făcând astfel. cât şi pentru evaluarea la clasă. Sau ar putea tipări respectivele subiecte pe bucăţi de coală A4 pentru fiecare elev în parte. profesoara de franceză îşi anunţă elevi că va urma o lucrare finală pe care vor primi o notă. iar elevii să răspundă direct pe platformă. fie le-ar fi dictat. al dificultăţii. O altă soluţie. În felul acesta. într-o zonă specială.  Puteţi utiliza Experior atât ca suport de auto-evaluare. Însă există soluţii astfel încât acest lucru să nu se mai întâmple. Experior se bucură de o interfaţă intuitivă. 49 . ea tot ar fi pierdut timp cu transcrierea subiectelor pe tablă sau cu dictarea lor. profesoara ar fi venit la clasă cu subiectele scrise pe o foaie şi fie le-ar fi scris pe tablă. iar ceea de-a doua presupune un consum suplimentar de timp cu tipărirea şi tăierea subiectelor. elevii ar avea subiectele afişate pe tot parcursul testării fără a fi nevoie să le mai scrie pe coala de examinare. O astfel de soluţie ar putea fi proiectarea subiectelor pe o tablă albă cu ajutorul unui videoproiector. care facilitează accesul la teste şi gestionarea testelor începute din punct de vedere al duratei (timpul total pentru efectuarea testului. ea poate să-l publice pe site-ul propriu.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Experior Pagina de gestionare a testelor  Experior este o platformă inovativă de evaluare a cunoştinţelor de matematică pentru diverse niveluri. pe blog-ul propriu sau pe site-ul şcolii. al notei obţinute. Dar ambele soluţii pot fi considerate costisitoare pentru că prima presupune ca elevul să se concentreze când pe coala de examinare. cum ar fi AeL. este aceea de a îngloba testul pe o platformă de managementul educaţie. timpul rămas). când pe tablă. Evaluarea finală După un anumit timp. În sistemul clasic. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Chiar dacă profesoara le-ar fi redactat folosind un calculator. De îndată ce are acest raport. În felul acesta este o mai bună gestionare a evaluării pentru că profesoara nu se mai chinuie cu calcularea procentelor pentru fiecare subiect în parte şi calcularea notei finale. mult mai eficientă. Profesoara de franceză îşi poate face singură testul cu ajutorul AeL-ului. de fapt o listă cu elevii şi notele primite. iar apoi poate crea un raport imediat cu situaţia celor care au susţinut evaluarea finală.

ea a pregătit un test care presupune lectura unei poezii şi oferirea de răspunsuri la 10 întrebări pe marginea poemului respectiv. ca în loc să aleagă răspunsul corect. eventual. Au aflat despre figurile de stil.a. profesoara poate să le ceară elevilor prin aceeaşi platformă AeL. Concluzia. După aceasta. 50 . este că profesoara şi elevii dumneaei nu au pierdut timp cu transcrierea subiectelor pe tablă sau pe coala de examinare. ci evaluarea nivelului de cunoştinţe şi competenţe dobândite. elevii au învăţat să analizeze o operă literară din perspectiva elementelor de compoziţie artistică. tipărite. la un moment dat pe parcursul semestrului. despre modalităţile de exprimare poetică ş. fiindcă notele vor fi la îndemâna lor tot timpul şi vor putea cunoaşte situaţia şcolară oricând ar dori.d. să scrie text. Prin urmare. Dar nu înseamnă că noile tehnologii nu o pot ajuta. ci s-au putut ocupa direct de a răspunde la întrebări.  Testarea elevilor nu înseamnă “sancţionarea” acestora. oricând putând fi regăsite şi. dorind să îi ajute să înţeleagă mai uşor toate aceste elemente teoretice a folosit în predare diverse metode care implicau TIC: de exemplu. măsură. Profesoara de limba şi literatură română. profesoara de română nu va mai fi nevoită să care acasă un teanc de foi pe care apoi să fie nevoită să le depoziteze până se strânge praful pe ele. Nota este un demers secundar. Dacă subiectele cu răspunsuri multiple nu mai pot fi folosite acum. profesoara are posibilitatea de a verifica fiecare test în parte şi să atribuie o notă pentru rezolvările la test ale fiecărui elev. Însă. a făcut apel la imagini pentru a însoţi explicaţia unei poezii sau nuvele.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere profesoara de franceză economiseşte timp în relaţia cu elevii şi cu părinţii acestora. sau i-a pus pe elevi să caute pe Internet cât mai multe informaţii despre scriitorii studiaţi şi operele lor. şi în acest caz. De data aceasta. despre rimă. la ora de limbă şi literatură română. profesoara a hotărât să le dea o testare ca să vadă cât au înţeles din cele studiate şi cum ştiu să se folosească de acele informaţii. care au fost proiectate cu ajutorul unui video-proiector. exact aşa cum ar scrie un mesaj de poştă electronică sau o intrare pe un blog sau un comentariu la un blog. subiectele de tip grilă nu o pot ajuta pe profesoara de română să eficientizeze evaluarea aşa cum am văzut în exemplul precedent. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. În al doilea rând. Toate testele vor fi în baza de date a sistemului.m. EXEMPLUL 2 La clasa a VII-a. ceea ce interesând de fapt fiind formarea elevului. curentele în care au fost aceştia încadraţi şi specificul scriiturii lor.

php?act=Attach&type=post&id=96 Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 51 .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 2 .Set de exerciţii în Word .didactic.ro/files/1/testdeevaluareunitatea1.Set de exerciţii în Word .Matematică http://www.Matematică http://myschool.doc Exemplul 2 .ro/content/index.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

Conţinutul testelor şi rezultatele evaluării pot fi publicate on-line pe site-ul sau blog-ul profesorului pentru ca elevii să poată reveni, dacă doresc, asupra lor şi să se auto-corecteze. Rostul testelor nu este să le acorde note mici elevilor pentru că nu au învăţat, ci să-i ajute să înveţe. De aceea, publicarea lor on-line este un beneficiu pentru profesor şi nu un consum de energie sau o risipă a muncii după principiul “nu le voi mai putea folosi la altă clasă”. Publicarea lor on-line se poate face după finalizarea evaluării la toate clasele unde profesorul respectiv predă.

RESURSE UTILE
http://www.cniv.ro/2008/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaC/sectiuneaC_lucrarea14.pdf o prezentare a unor aspecte metodico-didactice şi a unor recomandări practice de evaluare folosind mediul AeL http://www.cniv.ro/2008/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaC/sectiuneaC_lucrarea23.pdf o prezentare a platformei Easy-Learning (http://easy-learning.neuro.pub.ro/) disponibilă în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti, şi vă puteţi face o idee cu privire la cum arată o platformă de evaluare integrată http://myschool.ro/ - forum cu rezolvări la exerciţiile din manualele de liceu http://matematik.ro/ - pagina web a unei profesoare de matematică din judeţul Sibiu şi care conţine exerciţii de matematică pentru gimnaziu (organizat sub formă de forum) http://teste.haios.ro/ - website cu teste grilă pentru diverse materii http://www.englezaonline.ro/ - website care conţine şi o secţiune cu teste on-line http://www.profuderomana.ro/ - website care are secţiune cu teste de gramatica limbii române propuse la examenele de admitere la diferite universităţi

TEME
1. Ce instrumente de evaluare folosiţi în procesul didactic? Identificaţi modele alternative de evaluare care să implice utilizarea instrumentelor TIC. 2. Care sunt diferenţele dintre testele folosite pentru a ilustra primul exemplu şi cele de la al doilea exemplu? 3. Accesaţi Experior şi comentaţi aspectele care vi se pare cele mai interesante.

8.4. Comunicarea cu ajutorul instrumentelor TIC
TIC te ajută …  să comunici mai uşor cu elevii şi părinţii acestora,  să comunici mai uşor cu colegii şi alte persoane interesate de şcoală  să promovezi şcoală mai bine şi să diseminezi informaţii cu privire la proiectele organizate de aceasta  să identifici potenţiali parteneri pentru dezvoltarea de proiecte

Am tot adus vorba despre modelul educaţional clasic, arătând de fiecare dată că există soluţii moderne, mult mai eficiente, de a îmbunătăţi procesele de predare-învăţare-evaluare. Este cazul acum să ne referim şi la modelul de comunicare presupus de sistemul clasic în relaţia dintre profesori şi elevi, profesori şi părinţii elevilor, dintre profesori şi colegi, şi la cum poate fi acesta îmbunătăţit cu ajutorul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor.

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 52

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

8.4.1. Website-ul şcolii
Din totdeauna, profesorii au comunicat în mod direct cu elevii şi părinţii acestora. De exemplu, aproape în toate cazurile, contactul pe care părinţii îl au cu şcoala se rezumă la şedinţele cu părinţii şi întâlnirile informale cu profesorii, pe holurile instituţiei. Însă acest contact este insuficient şi are efecte negative asupra motivaţiei elevilor şi părinţilor de a se interesa de procesul educaţional, precum şi asupra modului cum are loc comunicare. Iar asta se întâmplă fiindcă avem de-a face cu un contact minimal, mai degrabă de control a activităţii elevilor decât de implicare în educaţia acestora. Dar această situaţie se poate schimba folosind tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor. Modelul clasic poate fi completat în beneficiul tuturor părţilor implicate. Cea mai la îndemână sugestie în acest sens o reprezintă comunicarea prin intermediul site-ului şcolii. Făcând un obicei din anunţarea diverselor evenimente festive sau administrative ale şcolii pe site-ul web al acesteia, părinţii şi elevii vor şti din timp ce activităţi îi solicită, unde ar fi nevoie de implicarea lor. Pe de altă parte, modul cum e construit un astfel de site, poate transforma total comunicarea. Ce ar fi dacă părinţii ar putea să vadă oricând situaţia la învăţătură a copiilor prin intermediul unei zone speciale, cu acces restrâns, de pe site-ul web al şcolii? Oare nu le-ar fi mai uşor să urmărească progresele copiilor la şcoală decât să ceară tot timpul carnetul ori să meargă până la şcoală ca să vorbească cu dirigintele clasei? Sau ce ar fi dacă elevii ar putea găsi pe site-ul şcolii exerciţii propuse spre rezolvare de profesorii lor, suplimentar temelor obişnuite – sau alte materiale educaţionale? Cu alte cuvinte, website-ul unei şcolii poate fi folosit ca o adevărată platformă educaţională, care oferă nu doar date de contact pentru şcoală, ci şi lista profesorilor şi elevilor, paginile cluburilor care funcţionează în şcoală, secţiuni cu materiale educaţionale ş.a.m.d. Totodată, site-ul şcolii poate fi un foarte bun mijloc de comunicare nu doar între cadrele didactice, elevi şi părinţi, ci şi între instituţie şi alte organizaţii (şcoli, ong-uri, autorităţi etc.) din ţară şi străinătate. El poate sta la baza unor parteneriate cu alte şcoli, la baza cooperării între cadrele didactice din Uniunea Europeană. Câteva chestiuni elementare Un site web poate fi static, adică sub forma unei prezentări (inclusiv cu imagini care se modifică la un anumit interval), sau dinamic, folosind o bază de date cu informaţii, conţinut care se schimbă relativ repede, formulare de contact sau alte metode de interacţiune cu vizitatorii, fişiere audio-video, forum, blog etc.. Un site static poate fi comparat cu un tablou, în timp ce un site dinamic poate fi apropiat mai degrabă unei interacţiuni cu o persoană aflată de cealaltă parte a ecranului – pui întrebări şi ţi se oferă răspunsurile de care ai nevoie, ceri un anumit lucru (de exemplu, structura anului pre-universitar cu datele exacte ale vacanţelor) şi ţi se oferă. Cele mai importante lucruri la un site, indiferent dacă e static sau dinamic sunt următoarele: 1. design-ul a. design-ul trebuie să nu fie complicat fiindcă, de regulă, complicat înseamnă şi mare, ceea ce duce la o încărcare greoaie a site-ului b. culorile site-ului nu trebuie să fie nici prea tari, nici în compoziţii obositoare (cu multe culori) fiindcă va respinge mai degrabă decât să atragă c. să nu conţină mult text într-o singură pagină; atunci când se doreşte inserarea unui raport de activitate, de exemplu, este mai bine ca acesta să apară pe pagini succesive cu un meniul de navigare pentru accesul cât mai uşor – în felul acesta se evită pe de o parte îngreunarea unui site, iar pe de altă parte obosirea vizitatorilor/lectorilor
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 53

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

2. structura a. site-ul trebuie să aibă o structură clară şi aerisită, care să permită o navigare simplă chiar şi pentru cei care nu cunosc deloc şcoala b. să conţină toată informaţiile despre şcoală şi să nu existe pagini goale 3. interactivitatea a. să conţină elemente de interactivitate: un formular de contact etc. b. să aibă înglobat şi un motor de căutare limitat la site c. să ofere servicii pentru utilizatori înregistraţi: forum etc. Orice site trebuie să fie verificat la finalul dezvoltării sale astfel încât să nu conţină erori, greşeli de ortografie, erori de formatare etc. De asemenea, el trebuie să fie întreţinut permanent cu informaţii, pe măsură ce acestea suferă vreo modificare sau apar elemente noi. Exemple de pagini web ale unor şcoli
Exemplul 1 – site static – http://www.scoala12.multinet.ro/

Exemplul 2 – site static – http://www.scoalajosemarti.ro/

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 54

com/romanul1/ Exemplul 4 – site dinamic – http://www.geocities.ro/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 3 – site static – http://www.scoala5calarasi. 55 .

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 4 – lista profesorilor – http://www. 56 .ro/ Exemplul 4 – fişe de lucru pentru elevi – http://www.ro/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.scoala5calarasi.scoala5calarasi.

ro/ Exemplul 4 – expoziţie de lucrări artistice realizate de elevi – http://www. 57 .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 4 – continuare fişe de lucru – http://www.ro/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.scoala5calarasi.scoala5calarasi.

adică prezintă un grad scăzut de interactivitate cu vizitatorul . o secţiune de ştiri unde sunt anunţate examenele naţionale – Testarea naţională şi Bacalaureatul .site cu elemente dinamice.geocities.conţine link-uri “moarte” – care nu duc nicăieri .geocities.puţine elemente dinamice: o bază de date cu cadrele didactice şi o secţiune pentru foştii elevi la care accesul se face pe baza unui user şi a unei parole individuale .cnlazar.lipsesc cu desăvârşire informaţiile despre corpul cadrelor didactice şi conducere. care să faciliteze regăsirea site-ului Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.ro/fosti.lipseşte o ofertă educaţională din partea liceului Liceul Ion Neculce (Bucureşti) PRO: .site-ul este găzduit pe un cont gratuit de pe www.se păstrează la nivelul de prezentare. fără culori stridente sau incompatibile .conţine informaţii despre foştii elevi CONTRA: .secţiunea Noutăţi nu conţine decât un afiş sub formă de imagine (care datorită dimensiunii foarte mari se încarcă greu) pentru Balul Bobocilor Şcoala cu clasele I-VIII nr.com şi este invadat de reclamă de la Yahoo . şi conducerea instituţiei. o bază de date cu toţi elevii liceului.nu conţine nici un element care să indice identitatea proprietarul site-ului cu excepţia unui buton .informaţii lipsă (Galeria foto) sau foarte veche .site static.conţine prea puţine informaţii relevante despre şcoală .ro/ http://www. Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr (Bucureşti) PRO: .php http://www. o bază de date cu toate cadrele didactice.neculce.prima pagină nu atrage deloc.date de contact insuficiente Model de site nerecomandat.oferta educaţională se prezintă sub forma unei liste cu clasele disponibile . pe discipline.nu are un nume de domeniu propriu. 7 (Timişoara) – prima variantă PRO: .informaţia este structurată clar în interiorul site-ului şi dispusă aerisit.conţine informaţii la zi CONTRA: .slabă optimizare pentru motoarele de căutare (de exemplu.conţine formular de contact CONTRA: .nimic CONTRA: . o galerie foto intitulată Liceul virtual care prezintă dotările existente. distribuiţi pe ciclu de învăţământ şi clase. denumirea liceului apare doar ca imagine) .ro/ http://www.com/romanul1/ Liceul Sfântul Sava (Bucureşti) PRO: . conţinând informaţii inutile . cum ar fi: un poll pentru sondarea vizitatorilor cu privire la ce cursuri IT ar dori să participe – CISCO. cu text bloc imposibil de citit .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www. ORACLE. 58 .licsfsava.consultarea primei pagini este mult prea dificilă . despre facilităţile oferite (oferta licelului) . ECDL.culorile ales sunt mult prea închise pentru site-ul unei şcoli .

directorul şcolii a optat să folosească un portal gratuit care să găzduiască site-ul. concursurile. Însă această dificultate a fost înlăturată o dată prin programul care le-a oferit elevilor 200 de Euro pentru a-şi achiziţiona un calculator.orarul este afişat într-o pagină specială. distribuiţi pe discipline . uşor de găsit . care permite lucrul în sistem colaborativ.ro/ Şcoala I-VIII “Nicolae Titulescu” (Călăraşi) PRO: . script imagini care se schimbă prezentând dotările şcolii. el se hotărăşte să se folosească de un site web care să conţină diverse jocuri pentru elevi. counter care cuantifică numărul de vizitatori . Pe de altă parte.are un nume de domeniu propriu .conţine foarte multe elemente dinamice: vertical roll-bar cu anunţuri.conţine un set de link-uri utile . site-ul respectiv va veni în completarea activităţilor de la şcoală.sunt oferite informaţii despre istoria şcolii şi despre oraş .conţine foarte multe informaţii relevante despre şcoală din ultimii trei ani. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. preluare script cu informaţii despre vreme în oraşul Călăraşi.conţine informaţii despre structura de conducere şi structura administrativă . CONTRA: .s-a încercat crearea unui brand propriu prin utilizarea unui banner . Următorul pas al directorului şcolii a fost să implice toate cadrele didactice în dezvoltarea siteului respectiv. script căutare de la Google. Pentru asta. sondaj părere despre site. susţinând lecţiile pe care aceştia le parcurg pe tot timpul semestrului. pe de altă parte prin programul prin care au fost introduse Puncte de Acces Public la Informaţii (PAPI) în incinta primăriei locale. de a-şi apropia părinţii pentru a-i susţine mai mult pe elevi în activităţile lor şcolare prin iniţierea celor dintâi în utilizarea minimală a calculatorului şi Internetului. unde. Pentru a fi cât mai eficienţi. ceea ce arată consecvenţa . materiale educative sub formă de fişiere audio-video etc. festivităţile organizate de şcoală sau legate de ea . şi anume atragerea elevilor înspre şcoală prin intermediul calculatorului şi Internetului. iar forma acestuia să fie de tip wiki.scoala5calarasi. el le-a solicitat părinţilor care nu aveau conexiune la Internet acasă să-şi trimită copii la PAPI pentru a putea folosi site-ul şcolii.există diferite materiale educaţionale . Singura dificultate reală pentru ca planul profesorului să eşueze ar fi fost ca elevii să nu aibă un calculator şi o conexiune la Internet disponibilă. se găseşte informaţia care interesează Două exemple de cum poate fi folosit site-ul şcolii Imaginaţi-vă următoarea situaţie: directorul unei şcoli dintr-o zonă izolată şi puţin dezvoltată a României ar dori să-şi atragă elevii mai mult înspre şcoală decât înspre muncile zilnice din gospodăriile familiilor lor. cel deal doilea. precum şi ei înşişi să îi însoţească din când în când pentru a obţine informaţii despre activităţile şcolare ale acestora. Ca atare. Această cerere venită din partea directorului şcolii atinge două obiective: primul ar fi cel propus.conţine secţiune de evenimente unde sunt anunţate toate olimpiadele. 59 .există o expoziţie virtuală cu lucrările artistice ale elevilor etc. poate.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www.există o bază de date cu profesorii.în unele cazuri sunt prea multe informaţii într-o singură pagină şi trebuie să derulezi destul de mult până a ajunge la final.

În felul acesta. pentru a le stârni şi mai mult Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Odată cu punerea în funcţie a site-ului. Un avizier. să adauge şi exerciţii suplimentare. direct pe site-urile şcolii. Descrierea proiectelor realizate în cadrul şcolii 3. De exemplu. iar la fiecare în parte câte o pagină cu materiale educaţionale pentru anul respectiv. cu programa şcolară etc. Descrierea şcolii şi date de contact (în limba română şi în engleză) 2. O listă a disciplinelor care se predau. de nevoie. despre programa şcolară şi activităţile de la disciplinele lor. Tipuri de conţinut introdus pe site: 1. pe clase.wikispaces. unde sunt anunţate toate chestiunile care privesc şcoala şi modul de desfăşurare a activităţilor şcolare (de la calendarul anului şcolar până la evenimente speciale şi informaţii despre plecarea sau venirea unui profesor nou) 4. Evident că profesorii au considerat necesar să folosească alte materiale. După o scurtă perioadă în care site-ul a prins contur. jocuri educaţionale. profesorii au putut să înceapă să pună informaţii despre şcoală. ei au aflat cât de multe resurse educaţionale se găsesc pe Internet. fiecare profesor al şcolii a lucrat cu elevii săi câte 5 minute în fiecare zi. pe site-ul şcolii pentru a-i deprinde pe aceştia cu funcţiile site-ului. care sunt mai captivante pentru elevi în momentele când aceştia nu sunt la şcoală. la fiecare clasă în parte şi pe structura planurilor de lecţii. timp de două săptămâni. au început să lucreze mai mult pe Internet. profesorul de chimie de la clasa a VII-a.com/ De îndată ce directorul a deschis contul pe portalul www. pe discipline – iar la fiecare profesor în parte câte o scurtă prezentare într-o pagină proprie 5.wikispaces. În felul acesta. ei au introdus la disciplinele pe care aceştia le coordonează. Lista claselor cu elevii care le compun 6. Iar pe unele dintre acestea le-au înglobat în propriile lor lecţii. 60 .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://mirceaeliade. Lista profesorilor.com. Lista absolvenţilor din ultimii doi ani 7. profesorii. materiale audio-video.

cele două şcoli s-au înfrăţit în mod virtual. La fel. prevede toate activităţile pe care grupurile de elevi selectate de cele două profesoare trebuie să le desfăşoare.etwinning. Pentru asta. poate să le ceară părinţilor de la clasa respectivă să colaboreze la realizarea decorurilor. elevii au într-o secţiune specială ar putea să realizeze un jurnal comun.elevii să planteze nişte seminţe. profesoara de franceză din şcoala din România a realizat împreună cu colega ei de franceză din Franţa un plan de acţiune. la Avizier. De exemplu.pe pagina proiectului de pe site-ul şcolii româneşti.ro. să afle lucruri noi despre piesa de teatru şi autorul ei. Profesoara de limba franceză s-a gândit să folosească site-ul şcolii într-un mod cu totul diferit de cel amintit. poate să invite părinţii tuturor elevilor şi ceilalţi elevi ai şcolii la prezentarea scenetei tot prin intermediul Avizierului on-line. un profesor de limba română care ar dori să-i implice pe elevi într-o scenetă care să îi înveţe să comunice mai uşor.com/shared/videos/ch/Reactions.com. Şi anume. . profesorul nu trebuie decât să posteze un anunţ pe site-ul şcolii. iar profesoara să le corecteze cu o altă culoare decât roşu formulările necorespunzătoare. el a introdus şi un link către un site educaţional care conţine un material on-line în care elevii pot lua cu mouse-ul diverse substanţe şi să le amestece între ele pentru a vedea ce reacţii rezultă.youtube. a introdus la fiecare lecţie în parte şi un materiale audio-video de pe www. să fie mai puţin inhibaţi.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere curiozitatea elevilor. www. tot prin intermediul Internetului (prin e-mail. să descrie în limba franceză evoluţia plantelor de la seminţe până la ciclul final. 61 .html Dezvoltarea site-ului le permite profesorilor să-şi convoace mult mai uşor părinţii la şcoală pentru diverse activităţi. prin intermediul unui portal dedicat.elevii să încerce dialoguri imaginare între ei. http://www. unde sunt arătate anumite experimente. iar pe parcursul unei anumite perioade.crocodile-clips. Acest plan de acţiune. . Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. De exemplu. de astfel de proiect de eTwinning ar putea include: . Pentru această înfrăţire. povestindu-şi reciproc călătorii prin ţara sau regiunea lor. ea a contactat o altă şcoală din Franţa cu care a demarat un proiect de eTwinning ale cărui obiective sunt atragerea elevilor înspre învăţarea limbii franceze şi utilizarea TIC în învăţarea limbii respective. cu ajutorul instrumentelor de lucru colaborativ). Apoi. Prin acest proiect. care a devenit accesibil on-line odată cu finalizarea lui. în care fiecare elev să scrie în franceză ce a învăţat el la şcoală în săptămâna respectivă.

folosind imagini cu diferite tipuri de păsări pe care le întâlneşte zilnic şi cu descrierea lor în limba engleză.wikispaces. este un loc virtual de întâlnire în care profesorii pot scrie despre absolut orice îi interesează sau îi preocupă. Forum-ul. aşa cum îi spune şi numele. 8. ei pot iniţia o discuţie pe marginea programei şcolare sau a celor mai potrivite materiale pe care să le utilizeze la clasă. De exemplu. iar apoi să posteze mesajele la fel cum trimit un mesaj prin poşta electronică. De exemplu. Ei pot. el speră ca profesorii să poată purta discuţii mai uşor atât între ei. În felul acesta. Forum-ul Pe lângă site-ul şcolii.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://mirceaeliade. un elev dintr-o şcoală din judeţul Tulcea ar putea să descrie satul în care locuieşte. cât şi elevii sau părinţii acestora.2. Ele pot foarte bine să ţină elevii conectaţi la activităţile proiectelor şi acasă.com/Proiecte+eTwinning Aceste programe de eTwinning nu trebuie să se desfăşoare neapărat în cadrul instituţiei şcolare. să prezinte comuna în care locuiesc cu ajutorul pozelor făcute în comunitate şi cu scurte descrieri alături. 62 . prin intermediul Internetului. ei nu trebuie decât să se înscrie (adică să obţină un nume de utilizator şi o parolă) pe forumul creat de director pe site-ul şcolii. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.4. directorul a luat decizia să includă şi un forum. de exemplu. Pentru a face acest lucru.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://forum.ro/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.scoala30. 63 .

profesorul respectiv îi obişnuieşte pe elevi să-şi realizeze sarcina în ziua în care le-a fost dată şi să discute despre soluţia găsită de ei. În felul acesta. E o modalitate complementară de a comunica. De exemplu. fără microscop. tulpină subţire şi aspră. Elevii nu doar că învaţă să recunoască structura plantelor.). în comunicarea cu elevii şi părinţii acestora.scoala30.m. frunze late şi foarte aspre ş. Ca atare. complementară la comunicarea de la clasă.ro/viewtopic. Un profesor de biologie poate să le ceară elevilor să intre pe forum. urmând ca această a doua etapă să se întâmple la clasă. profesorul de matematică de la clasa a VI-a le poate cere elevilor să intre pe forum atunci când îşi scriu tema şi să explice cum au rezolvat o problemă şi de ce au optat pentru o anumită variantă de rezolvare. ei îşi îmbogăţesc considerabil vocabularul. despre orice îi interesează. explicând care sunt părţile unei plante şi ce forme şi culori au ele (rădăcină puternică sub formă de fire groase.a. 64 . Pentru rezultate cât mai eficiente. unde să scrie despre structura unor plante pe care ei le găsesc acasă. Astfel. într-o secţiune specială pentru orele de biologie. dar şi să caracterizeze ceea ce văd. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.php?t=45 – pagină cu discuţii Pe forum pot discuta şi elevii între ei despre ce nu înţeleg la şcoală.  Forum-ul şcolii poate fi utilizat atât pentru o comunicare eficientă între cadrele didactice. Forum-ul poate fi utilizat de profesori şi pentru a-i verifica cu privire la realizarea unor sarcini pentru disciplinele lor. un elev ar putea să scrie despre floarea soarelui. cât şi în procesul educaţional propriu-zis. Apoi să descrie structura internă a plantei aşa cum o văd ei. care nu a mai fost menţionată.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://forum. despre hobby-urile comune. profesorul a introdus condiţia ca elevii să se uite tot timpul pe forum şi să vadă despre ce plante au scris colegii lor ca ei să scrie despre o altă plantă. complementară altor modalităţi de a comunica cu ajutorul TIC.d.

blogspot. 65 . eventual. Puteţi introduce inclusiv materiale audio-video pe blog-ul dumneavoastră. ci şi de instrument de comunicare. Pentru a vă crea un blog.com etc. un profesor nemulţumit de prestaţia elevilor la clasă poate să introducă un comentariu prin care să le indice situaţia respectivă părinţilor. Blog-ul Despre blog am tot amintit în secţiunile anterioare.4.com. un exemplu de portal care găzduieşte documente şi prezentări tip slideshow. http://anetaradu.wordpress.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8.blogspot.3. indicându-le.  Blog-ul este cea mai facilă metodă de a vă face o pagină web personală. puteţi să includeţi şi documente pe blog. Combinând blog-ul cu www. nu trebuie decât să accesaţi un portal care găzduieşte gratuit blog-uri: www. el poate să posteze şi comentarii sau anunţuri pentru profesori.com. www.scribd. Rolul lui este nu doar de instrument pentru educaţie. De exemplu. Pe lângă faptul că un profesor poate să-şi afişeze pe blogul personal informaţii pentru elevi despre lecţiile pe care acesta le ţine. şi modalităţi de a lucra cu elevii acasă.com/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

http://crisdialog-cds.blogspot.com/

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 66

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

Dialogând cu elevii pe blog veţi reuşi să schimbaţi percepţia acestora şi asupra dumneavoastră. De foarte multe ori elevii reacţionează negativ şi ca urmare a faptului că ei sesizează diferenţe considerabile între o lecţie făcută de alt profesor într-un mod mai interactiv, cu ajutorul TIC, şi stilul clasic de predare-învăţareevaluare.

Blog-ul face comunicarea dintre profesor şi elev să nu mai pară un monolog. Elevul are posibilitatea de a contribui cu comentarii pe blog-ul profesorului şi să-şi spună părerea cu privire la lecţiile pe care le audiază. Cu cât un elev se simte mai atras de metodele utilizate de profesor la clasă şi în afara ei, cu atât elevul va fi favorabil unei colaborări mai strânse cu profesorul.
http://stiu.info/

TEME
1. Alegeţi-vă un site asemănător celor prezentate şi comentaţi-l cu argumente pro şi contra. 2. Creaţi-vă propriul blog pe www.blogspot.com, www.wordpress.com. 3. Dacă există un forum dedicat al şcolii dumneavoastră, accesaţi forumul şi introduceţi mesaje despre disciplina dumneavoastră şi lecţiile pe care urmează să le ţineţi, indicând materiale ajutătoare de pe Internet.

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 67

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

8.5. TIC în contextul administrativ
TIC te ajută …  să gestionaţi mai bine activităţile din cadrul şcolii  să gestionaţi mai bine informaţiile din interiorul şcolii  să comunicaţi mai uşor cu colegii  să identificaţi posibile tipuri de proiecte care să fie finanţate şi linii de finanţare  să intraţi în contact cu posibili parteneri  să găsiţi resurse care să vă ajute în redactarea cererilor de finanţare  să depuneţi cererea de finanţare  să vă protejaţi informaţiile mult mai bine

Deşi tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor îşi fac din ce în ce mai mult simţită prezenţa în şcolile româneşti, foarte puţini sunt cei care apelează la ele pentru a-şi eficientiza, pentru a-şi uşura munca. De cele mai multe ori, acest lucru se întâmplă datorită unor constrângeri externe (de exemplu, obligaţia de a prezenta un anumit document într-o formă electronică sau tipărită sau de a comunica şi prin intermediul poştei electronice anumite rapoarte sau documentaţii). În acest capitol, vom încerca să vă arătăm că TIC vă poate fi de mare ajutor în toate activităţile dumneavoastră legate de şcoală, de la partea administrativă a procesului educaţional până la realizarea de proiecte pentru dezvoltarea şcolii.

8.5.1. Instrumente TIC pentru un management performant al şcolii

  

Ce ar fi dacă programul după care sunt împărţite orele şi sălile ar fi realizat de un calculator, fără riglă, creion şi gumă de şters? Ce ar fi dacă activităţile administrative ale şcolii (de la gestiunea fondurilor, salariilor, şi până la numărul de ore pentru fiecare profesor, datele elevilor ori bunurile de inventar etc.) ar fi făcute cu ajutorul unui calculator? Ce-ar fi dacă în loc să mergi în bibliotecă pentru a vedea dacă există sau nu o anumită carte ai avea la îndemână o interfaţă web pe care să o consulţi de oriunde ai fi?

Directorul unei şcoli s-a săturat să se chinuie la începutul fiecărui an şcolar să facă programul şcolii împreună cu colegii săi, folosindu-se de creion, riglă şi guma de şters. Anterior, directorul acelei şcoli a încercat să introducă orarul astfel realizat în Word şi să-l tipărească pentru a fi mai vizibil şi mai estetic. Însă şi această sarcină i s-a părut complicată şi mare consumatoare de timp şi energie. Din alt punct de vedere, deşi programul respectiv era făcut pentru tot anul, datorită modificărilor orare (trecerea de la o ora de vară la ora de iarnă şi invers) făcea munca de la începutul anului şcolar inutilă pe parcursul lunilor de iarnă. Căutând pe Internet diverse materiale educaţionale, unul dintre profesorii şcolii respective a aflat de o categorie specială de programe de calculator care generează orare pentru şcoală. Folosinduse de o bază de date în care sunt trecute numele profesorilor, intervalele orare de lucru pe luni, săptămâni, zile, precum şi indicativul sălilor de curs şi laboratoarelor disponibile, software-ul creează tabele mult mai clare şi mult mai uşor decât dacă le-ar fi făcut cineva manual. Prin urmare, profesorul respectiv discută cu directorul despre acest tip de software şi îi trimite prin poşta electronică link-uri către paginile unor astfel de programe:
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 68

Website http://lalescu.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Sistemul FET – Open Source Free Timetabling Software [GRATUIT] ASC TimeTables Lantiv Timetabler Wise Timetabler iMagic Timetable Mimosa Scheduling Software Dezvoltatorul Liviu Lălescu Applied Software Consultants Lantiv International Wise Technologies Ltd.com/ http://www.lantiv.com/ http://www.wisetimetable.asctimetables.ro/liviu/fet/) Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 69 .html Exemplu interfaţă profesori 1 – generat cu FET (http://lalescu.mimosasoftware.imagictimetablesoftware. iMagic Mimosa Software Ltd.com/index.ro/liviu/fet/ http://www.com/ http://www.com/ http://www.

70 .wisetimetable.asctimetables.com/) Exemplu grafic orar 3 – generat cu aSc Timetables (http://www.com/) Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplu grafic orar 2 – generat cu Wise Timetable 4 (http://www.

71 .eminescusm.eminescusm.ro/Orar/ Orarul general al sălilor – http://www.ro/Orar/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Orarul unei clase – http://www.

având o asemenea infrastructură informatizată.d. cu privire la software dedicat muncii de secretariat şi muncii financiar-contabile.programul pentru fiecare clasă în parte.precum şi orarul desfăşurat pe săli de curs şi laboratoare.programul fiecărui profesor în parte. pe hârtie.orarul Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”. Văzând câte beneficii are de pe urma introducerii unui astfel de program.eminescusm. directorul ar fi putut să facă o singură versiune a orarului. el se interesează pe Internet. accesând baza de date. Faptul că orarul este disponibil şi în variantă electronică uşurează munca şi în cazurile schimbărilor de la ora de vară la ora de iarnă şi invers pentru că nu se va face decât o mică ajustare prin alegerea opţiunii pentru programul restrâns. toate calculele se fac automat. Nu e nevoie de efort suplimentar pentru a comunica mai bine cu profesorii. . . Cu câteva click-uri de mouse. a fondurilor care ajung în şcoală ş.m. Dar directorul nu se rezumă doar la programul de generare a orarului. În acest fel sunt eliminate erorile pe care le-ar fi genera prelucrarea manuală a datelor financiare. Pe de altă parte. Aşa află că utilizând un program de calcul tabelar. software-ul generează automat următoarele elemente: .  Programele de calculator pentru gestiunea bunurilor ori gestiunea financiarcontabilă a şcolii pot reduce cu până la 60% timpul care se pierde cu aceste activităţi în lipsa unui sistem informatic. directorul şcolii reduce considerabil efortul şi timpul investit în realizarea unui program pentru şcoală. Introducând toate datele contabile sau toate datele elevilor şi profesorilor pe calculator. clasa a IX-A Utilizând un program de generare a orarului. într-un program de calcul tabelar (de exemplu. Aşadar.orarul Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”. a salariilor şi sporurilor alocate. elevul sau părintele acestuia poate vedea pe pagina on-line a orarului (situată pe site-ul şcolii). directorul şcolii va putea foarte uşor să demonstreze că respectivul profesor a lucrat cu mult mai mult decât îi cere norma şi merită să primească o compensaţie financiară pentru munca depusă. clasa a V-a http://www. În plus. Prin intermediul unui program de poştă electronică. Microsoft Access). Un elev.ro/Orar/ .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  EXEMPLE DE ORARE http://www. contabila şcolii scapă de evidenţa scriptică. toate informaţii pot fi regăsite foarte uşor în orice moment. Dacă în varianta manuală. el decide să eficientizeze şi munca secretarelor şi a contabilei şcolii. pe diverse forumuri educaţionale şi nu numai.a. Ca atare. există diverse variante prin care tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor pot transforma managementul unei şcoli într-unul eficient.un orar general pe clase şi pe profesori. OpenOffice Calc sau Microsoft Excel) sau într-o bază de date (de exemplu. nu se va mai holba la orar încercând să desluşească programul pentru săptămâna respectivă. Dacă ar veni cineva de la Inspectoratul Şcolar Judeţean să întrebe de ce un profesor primeşte sporuri. după care fiecare profesor ar fi extras programul propriu de la clasă.ro/orar/ . 72 .leonida. lucrurile sunt mult mai transparente. în noua variantă. directorul unei şcoli poate convoca mult mai uşor şi mai rapid cadrele didactice pentru o şedinţă de Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. poate să identifice simplu care este orarul clasei la care învaţă. de exemplu. .

de tip gratuit. În acest mod.ro puteţi afla mai multe detalii despre cine poate organiza un program de înfrăţire şcolară. Un profesor poate folosi un program de calcul tabelar (de exemplu.5. profesorii care predau aceeaşi materie. Un astfel de sistem colaborativ. am folosit un exemplu în care o profesoară de franceză a realizat un proiect de înfrăţire (eTwinning) cu o altă şcoală. reprezentanţii comunităţii. În felul acesta.etwinning. O altă ilustrare a modului cum eficientizează TIC procesele administrative ale şcolii este dată de utilizarea unui program de lucru colaborat. oricând având la dispoziţie informaţia respectivă. În interfaţa administratorului. TIC şi dezvoltarea şcolii prin programe de finanţare În secţiunea 8. este cel oferit de Google. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. adică a bibliotecarului. profesorul respectiv economiseşte timp pe care altfel l-ar fi pierdut cu medii aritmetice pentru fiecare elev în parte. Obiectivele principale ale proiectului respectiv au fost două: impulsionarea elevilor să înveţe limba franceză şi acomodarea acestora cu TIC în învăţarea unei limbi străine. 8. Biblioteca nu este o extensie a şcolii.5. care conţine: * serviciu de poştă electronică: Gmail * serviciu de lucru colaborativ pe documente: Google Documents * serviciu de calendar colaborativ: Google Calendar * serviciu de mesagerie instant: Google Talk * serviciu de găzduire de imagini: Google Picasa * grupuri de discuţii: Google Groups * agregator pentru RSS: Google Reader Pentru a beneficia de toate aceste avantaje nu trebuie decât să vă creaţi un cont de poştă electronică pe www. conţine o secţiune unde se precizează dacă acea carte este disponibilă sau este împrumutată. Însă management eficient al şcolii nu înseamnă doar atât. Website-ul şcolii ar putea fi reamintit aici ca un exemplu de instrument TIC care eficientizează foarte mult managementul şcolii prin faptul că permite crearea unui canal direct de legătură cu toţi factorii implicaţi: cadre didactice. ce activităţi să cuprindeţi. ci o parte a ei. ar putea să discute pe marginea unui curriculum ca să găsească împreună o modalitate de lucru cu elevii cât mai interesantă pentru aceştia. de data aceasta din Franţa. acesta poate vedea şi cui este împrumutată şi când trebuie să sosească.gmail. iar toate cheltuielile ar fi suportate de către altcineva? Sau dacă un elev ar participa la un program dedicat nivelului său în care să descopere lucruri noi. un elev sau un profesor care sunt interesaţi de o anumită carte vor şti dacă o pot obţine astăzi sau peste alte trei zile. Informatizând catalogul cărţilor. De exemplu.2. dar şi cum puteţi transmite cererea de proiect prin Internet. Acest proiect poate fi sprijinit în mod activ prin programul eTwinning al Ministerului Comunicaţiilor.com. Planurile de lecţie ar putea fi realizate în sistem colaborativ şi gestionate în format electronic. Accesând pagina www. părinţi. Acest catalog. 73 . iar media finală să fie calculată în mod automat.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere catedră decât dacă ar lăsa un anunţ pe o foaie sau ar scrie pe tablă în cancelarie. OpenOffice Calc sau Microsoft Excel) pentru a ţine evidenţa notelor sau punctajelor acordate elevilor. alte părţi interesate de bunul mers al şcolii. O mai eficace gestionare a fondului de carte al bibliotecii se încadrează tot în această categorie. iar totul să fie acoperit nu din buzunarul propriu? Astfel de participări sunt posibile doar prin intermediul programelor Comeniu şi Grundtvig ale Agenţiei Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. elevi. Ce ar fi dacă un profesor de limbă engleză ar merge la un program de specializare în Marea Britanie. în interfaţa utilizatorilor obişnuiţi. se reduce considerabil timpul necesar identificării unei cărţi.

pentru a realiza rapoarte ori materiale. Folosind programe de editare de texte ori imagini. pliante. să multiplicaţi rezultatele proiectului şi după finalizarea lui Suita OpenOffice sau Microsoft Office vă ajută să …  redactaţi cererea de finanţare  creaţi lista de activităţi şi gestionaţi succesiune şi costurile aferente fiecăreia  gestionaţi bugetul proiectului  Apelând la o pagină web puteţi să diseminaţi mult mai uşor informaţiile cu privire la activităţile din proiect. să realizaţi diverse activităţi cuprinse în proiect 7. Tot ce trebuie să faceţi e să accesaţi pagina de web şi să scrieţi un proiect folosind un program de editare de text gen OpenOffice Write sau Microsoft Word. să identificaţi tipurile de proiecte ce pot fi finanţate 2. TIC vă ajută să … 1. 74 . Sau. să intraţi în contact cu posibili parteneri 3. Pentru a vă uşura o primă imagine a posibilităţilor de finanţare ale proiectelor şcolii. TIC este un instrument esenţial. De exemplu. broşuri. scurte prezentări audio-video etc. Tot prin Internet puteţi să depuneţi şi documentaţia solicitată.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Pe site-ul acestei instituţii veţi găsi detaliat toate programele pe care le gestionează. Totodată. să comunicaţi rapid şi eficient cu partenerii aleşi în redactarea cererii de finanţare 5. să gestionaţi proiectul 8. deci şi pentru a programa activităţi. să depuneţi cererea de finanţare în format electronic 6. să diseminaţi informaţii cu privire la proiect şi rezultatele sale 9.  Accesând Internetul veţi putea afla foarte multe informaţii despre programele de finanţare pentru şcoli. Aceştia ar avea toate costurile asigurate prin programul Comenius Mobilităţi. aţi putea să participaţi la un program de training sau să realizaţi un program de training care să presupună învăţarea unei limbi străine cu ajutorul sistemelor de management educaţional (LMS) – de eLearning. să elaboraţi rapoarte de activitate pentru proiect 10. elevi şi cadre didactice. Aveţi nevoie de programe pentru a redacta cererile de finanţare. am pregătit în Anexa 4 o descriere a celor mai relevante programe de finanţare. ca în exemplul de care am reamintit mai sus. pe care apoi să o transmiteţi în format electronic prin e-mail. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. să găsiţi resurse care să vă ajute în redactarea cererii de finanţare 4. În dezvoltarea proiectelor. iar dumneavoastră i-aţi iniţia în limba română utilizând instrumentele aşa cum am exemplificat până acum.). TIC vă ajută să dezvoltaţi activităţi de tip colaborativ. Însă singura modalitate ca dumneavoastră să fiţi la curent cu aceste oportunităţi este să accesaţi paginile web ale instituţiilor care le gestionează. aţi putea crea un program de formare pentru tinerii din alte ţări care doresc să înveţe limba română. puteţi să creaţi diverse materiale în cadrul proiectului (afişe. cât şi condiţiile de participare.

În al doilea rând. deteriorarea sau accesul neautorizat la date confidenţiale sau orice fel de date care privesc bunul mers al şcolii. Doamna secretară a aflat de la diverse persoane că ecranul negru al calculatorului care apare atunci când nu lucrează la el circa 10 minute poate fi personalizat astfel încât să arate fie poze personale. ci chiar să le piardă ca urmare a unei căderi a sistemului. De exemplu. fie imagini de pe net. în cancelarie şi în biroul directorului. datele stocate pe acelea calculatoare sunt expuse la tot felul de pericole. doamna secretară expune toate datele şcolii acestui pericol. o şcoala dintr-o comună din sudul judeţului Giurgiu a fost dotată de curând cu un laborator de informatică. personalul şcolii trebuie să fie instruite cu privire la eventualele riscuri la care se expun dacă folosesc programe de calculator piratate sau din surse nesigure. în lipsa unei bune administrări a calculatoarelor dintr-o instituţie şcolară. să nu se partajeze fişiere cu date în reţea. Securitatea informaţiilor în mediul educaţional Una dintre cele mai mari probleme cu care se poate confrunta o instituţie şcolară este pierderea. Însă ceea ce nu ştie secretara şcolii e că respectivul program conţine un virus troian care fură informaţii de pe calculatorul respectiv şi le transmite prin Internet către anumite site-uri. datele contabile. În al patrulea rând.) să nu fie păstrate pe unităţi de calculator care sunt conectate la Internet sau în reţea. Calculatoarele aflate în birourile administrative sunt folosite cel mai adesea pentru a scrie documente într-un editor de texte clasic şi pentru a naviga pe Internet. Printre datele cu care aceasta lucrează se află inclusiv CNP-urile şi alte date de identificare ale personalului şcolii.5. În al treilea rând.. Ceea ce face respectivul program e să genereze o listă de imagini de pe Internet şi pe care să le afişeze apoi sub formă de ScreenSaver. de contabilitate). este nevoie să se utilizeze periodic un program antivirus. şi mult mai rar pentru alte tipuri de activităţi (de exemplu. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. În felul acesta. ci doar gestionate. să nu se acceseze site-uri cu conţinut reprobabil. pentru a proteja sistemul. recomandarea specialiştilor este ca toate datele şcolii (de ex. bazele de date cu profesorii şi elevi etc. a căutat pe Internet un anumit program indicat de respectivele persoane şi apoi l-a instalat pe calculator. De exemplu. Ce se poate face pentru a evita astfel de situaţii? În primul rând. Aceste riscuri nu pot fi eliminate. cu calculatoare la secretariat. Dar gestionându-le corect. riscând nu doar ca acestea să devină publice.3. care conţine şi un anti-spyware şi un filtru pentru poşta electronică (ca în cazul majorităţii programelor de acest fel). Prin urmare. de la viruşi până la accesarea lor de la distanţă de către persoane care nu au nici o legătură cu şcoala. o administrare bazată pe categorii de utilizatori cu drepturi de acces diferenţiate pentru fiecare calculator în parte. fie ceasul.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8. foarte rar se poate întâmpla ca acele riscuri să se materializeze. toate parolele de acces nu trebuie să fie cunoscute decât de persoanele cărora le sunt destinate iar mesajele de e-mail suspecte să nu fie accesate. În plus. 75 .

nimeni nu va garanta pentru integritatea datelor.  Este recomandat să vă schimbaţi parolele cel puţin o dată la doi ani şi să nu folosiţi în formarea unei parole date relevante pentru dumneavoastră (de exemplu.  De asemenea. cât şi simboluri speciale (de exemplu. -) şi să aibă în componenţă mai mult de 7 caractere.  Totodată. Identificaţi programul anti-virus instalat pe calculatorul la care vă aflaţi şi porniţi interfaţa de verificare ca să vedeţi dacă pe calculator se află viruşi sau alte programe distructive.php TEME 1. #. numele unor persoane apropiate sau cuvinte din dicţionar.)  Calculatoarele pe care se află datele importante sau confidenţiale ale şcolii nu trebuie să fie conectate la Internet pentru a evita eventuale probleme de genul celor amintite anterior.  În cazul în care un calculator este utilizat de mai multe persoane.avg. Creaţi un fişier în OpenOffice Calc sau Microsoft Excel care să vă ajute să calculaţi media generală a elevilor de la clasa la care predaţi. care să includă un firewall.0 Free – o versiune gratuită a AVG 8. 4. Explicaţi ce măsuri de protecţie aţi luat pentru calculatoarele la care aveţi acces. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. În felul acesta se păstrează un control asupra programelor care se instalează pe unitatea respectivă. @. în cazul în care sistemul se defectează.  În cazul în care se foloseşte un program pentru poştă electronică (e-mail). 76 . dar şi cu mai puţine opţiuni de utilizare http://free. (A se vedea site-urile recomandate din secţiunea “Resurse utile”. care să aibă drepturi “zero” (adică să poată instala programe. seria şi numărul buletinului.   RESURSE UTILE SOFTWARE ANTI-VIRUS AVG 8. atunci se recomandă verificarea periodică a programului anti-virus ca să aibă activată setarea de verificare a mesajelor primite şi transmise. parole şi alte date de acces pentru programele sau site-urile pe care le folosiţi.0. 2.  De asemenea. parole şi coduri de acces) nu se păstrează pe calculator fiindcă ele pot fi furate de programe specializate sau de persoane răuvoitoare. atunci se impune asigurarea accesului la respectiva unitate numai pe baza de autentificare cu ajutorul unui nume de utilizator şi a unei parole individuale (adică pentru fiecare utilizator în parte). Specialiştii IT recomandă ca parolele să conţină atât litere şi cifre. conturi bancare. calculatoarele trebuie să aibă un cont de Administrator. este recomandat să nu deschideţi documente pe care le primiţi şi care au denumiri ciudate sau de la persoane pe care nu le cunoaşteţi. Care este activitatea şcolară pe care aţi dori să o îmbunătăţiţi imediat? Ce instrumente TIC aţi folosi? 3. soft-ul utilizat pe calculatoarele şcolii nu trebuie să fie piratat. să poată modifica setările sistemului etc.eset. dar cu drepturi restrânse (să nu poată instala programe.com/download-avg-anti-virus-free-edition ESET NOD32 Antivirus – versiunea de probă (1 lună) este disponibilă în secţiunea Download http://www.  Datele persoanele (CNP-uri.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  RECOMANDĂRI  Protejarea tuturor calculatoarelor cu un program anti-virus. $.ro/thinksmart/ena. a nu se transmite altor persoane numele de utilizator şi parola de la calculatorul pe care îl folosiţi. Altfel. şi conturi pentru restul utilizatorilor. de exemplu).).  Tot legat de poşta electronică. data de naştere sau CNP-ul). este esenţială.

Aceasta este o primă modalitate de a identifica eventuale probleme în evaluare. Totodată. Unul dintre elevi. deşi s-ar putea să nu ne placă. Elevul. În felul acesta va putea să efectueze foarte uşor căutări pe un motor de căutare folosind fraze sau bucăţi de fraze din rezumatele elevilor. În secţiunea despre TIC în procesul de evaluare. Aspecte etice în utilizarea TIC în scop educaţional TIC te ajută …  să evaluezi corect şi obiectiv cunoştinţele şi competenţele elevilor  să descoperi mult mai uşor cazurile de plagiat  să obţii feedback pe marginea procesului de predare-învăţare-evaluare În şcoală NU utilizezi TIC pentru …  accesarea site-urilor interzise  ca înlocuitor al lucrărilor ştiinţifice. Astfel. elevii nu mai nici ocazia să mai scrie două rânduri până cei din faţă merg la catedră ca să predea lucrarea. Cu alte cuvinte. dacă profesorul nu utilizează TIC în evaluare.ro a găsit un scurt rezumat. Însă. merită să subliniem încă o dată. este acela că elimină factorul subiectiv din procesul de evaluare. 8. ar putea scăpa fără nici o sancţiune. ca profesor cu experienţă recunoşti că textul foloseşte un limbaj mult prea elevat pentru un elev de clasa a V-a. nu vei putea dovedi că este vorba de un plagiat. a căutat pe Internet o scurtă prezentare a respectivei nuvele şi. dacă profesorul s-a obişnuit cu integrarea TIC în predare-învăţare şi evaluare. am oferit câteva exemple de evaluare cu ajutorul noilor tehnologii. în loc să citească nuvela respectivă şi apoi să facă rezumatul cerut.6. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. avem de-a face cu un caz tipic de plagiat. neavând la îndemână termenul de comparaţie (sursa după care s-a copiat). O altă modalitate la care dorim să facem referire este trecerea de la testele scrise la cele în variantă electronică. O altă chestiune importantă legată de evaluarea cu ajutorul TIC este aceea că poate elimina într-o proporţie destul de mare frauda.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8.6. aceste riscuri sunt date de modul cum utilizăm aceste tehnologii şi nu de cum funcţionează ele. Elevul a copiat de mână textul şi l-a predat profesoarei ca fiind realizarea sa. Asta se poate întâmpla fiindcă deşi. În cea mai mare măsură. În evaluare Profesoara de limba română a dat drept temă elevilor de la clasa a V-a să citească şi să facă un rezumat pentru nuvela “Popa Tanda” a lui Ioan Slavici. aceştia sunt nevoiţi să fie atenţi la ecran şi nu la ce răspunde colegul de alături fiindcă testele sunt cronometrate şi după un anumit timp ele se închid automat. profesorul nu mai poate fi acuzat de un părinte nemulţumit de rezultatele fiului că a favorizat un anumit elev şi l-a defavorizat tocmai pe fiul său. problemele cu care ne confruntăm în funcţionarea TIC ni se datorează în cea mai mare măsură. Marele avantaj al acestora. din pagină în pagină. TIC facilitează în unele cazuri utilizarea improprie a informaţiei. În acest exemplu. enciclopediile şi dicţionarele libere presupun un control minim din punctul de vedere al corectitudinii informaţiilor oferite Utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor nu este lipsită de riscuri. pe site-ul www. Folosind teste tip grilă pe o platformă de e-learning (gen AeL) la care elevii au acces într-un anumit moment. atunci el le va cere elevilor rezumatele în format electronic. În felul acesta.1.calificativ. 77 . vă oferim în continuare câteva recomandări. Pentru aceste două situaţii posibile.

 Evaluarea cu ajutorul TIC nu trebuie să înlocuiască total sistemul clasic de evaluare. ar putea fi eliminat treptat prin educarea elevilor cu privire la conţinutul site-uri şi la ce este permis şi ce nu este permis pe Internet. O altă utilizare neetică a infrastructurii şcolii este atunci când un cadru didactic foloseşte echipamentele şcolii în scopuri personale. O astfel de situaţie ar putea fi prevenită prin utilizarea unui filtru special care nu lasă utilizatorii calculatoarelor să intre pe anumite site-uri. 8. În acest caz. ar putea utiliza calculatoarele şcolii pentru a transmite mesaje de tip spam către diverse adrese de e-mail. Astfel de programe sunt instalate pe aproape toate calculatoarele din şcolile şi bibliotecile din Statele Unite şi majoritatea statelor europene. sau pot fi distruse parţial sau integral de viruşi.anrcti.2. În managementul şcolii Securitatea unui sistem informatic este esenţială pentru o bună administrare a şcolii sau a procesului educaţional. Însă nu este deloc ineficient să le ceri elevilor să susţină o testare la geografie în care ei să fie nevoiţi să identifice. anumite valori pentru formele geometrice avute în vedere. pentru configuraţia fiecărei lecţii în parte. ceea ce contând mai degrabă în cazul acestei discipline fiind capacităţile practice ale elevului de a determina anumite coordonate. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. o lecţie de trigonometrie nu se poate transpune decât parţial în format electronic. dar şi în tabelul elevilor de la clasa în care învaţă. Pe de altă parte. în mâinile unor persoane nu tocmai bine-voitoare. Ca atare. 78 . au accesat siteuri cu caracter pornografic. evaluarea prin intermediul unei platforme de e-learning permite afişarea aproape imediată a rezultatelor. La nivelul României există o instituţie publică al cărui obiectiv este să reglementeze şi să sancţioneze astfel de incidente. În lipsa unor minime măsuri de protecţie. Dar este vreo problemă dacă un profesor sau un elev accesează un site care conţine materiale îndoielnice? De exemplu. Acest exemplu cu spam-ul este foarte bun pentru a înţelege că lucrurile nu stau în felul acesta. Una e să tipăreşti la imprimanta şcolii teste pentru elevi sau un document relevant pentru activitatea ta didactică. precum şi ora la care a făcut acest lucru.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere De asemenea. caracteristicile unei delte alegând dintr-o listă sau pur şi simplu scriind ei anumite cuvinte care se aşteaptă de la ei. De exemplu. Alţi elevi. elevii de la o anumită clasă. Mulţi utilizatori ai Internetului cred că în mediul virtual totul este permis. după cum am văzut şi în secţiunea anterioară.6. Acest proces trebuie adaptat pentru fiecare disciplină în parte.ro/ – a început încă din 2007 să dea amenzi usturătoare celor care fac spam de pe serverele din România. iar părinţii lor nu vor mai comenta că elevii nu-şi cunosc nivelul pentru că nu ar avea repede rezultatele în cazul unei testări după metoda tradiţională. Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii – http://www. cea mai bună soluţie este contorizarea paginilor imprimate. lucru care scoate din uz unitatea respectivă iar elevii să nu mai beneficieze de el. site-uri cu conţinut reprobabil conţin cel mai adesea programe distructive care se instalează pe calculatorul care accesează site-urile respective şi pot conduce la distrugerea sistemului.  RECOMANDĂRI  Cea mai bună soluţie de transmitere a temelor cu ajutorul TIC este prin folosirea poştei electronice deoarece în felul acesta se păstrează date de autentificare ale persoanei care a trimis mesajul şi documentul ataşat. de exemplu. calculatoarele şcolii pot fi folosite doar în scopuri educaţionale. elevii îşi vor cunoaşte rezultatul la finalul testului. toate datele şcolii pot ajunge pe Internet. În felul acesta. Însă nu este deloc aşa. vrând să dea o dovadă de teribilism. deşi mai greu de prevenit un astfel de comportament. şi alta să tipăreşti un document personal ori horoscopul. În această situaţie.

alături de bibliotecile clasice.com/ Untangle Web Filter: http://www.)  În cazul în care un calculator este utilizat de mai multe persoane.  RESURSE UTILE SOFTWARE PENTRU FILTRAREA ACCESULUI LA INTERNET 1) Se pot utiliza programe speciale pentru filtrarea accesului la Internet (care se numesc “filtre web” (web filters). 2. 79 . site-uri care promovează sau oferă accesul la jocurile de noroc ş. atunci se impune asigurarea accesului la respectiva unitate numai pe baza de autentificare cu ajutorul unui nume de utilizator şi a unei parole individuale (adică pentru fiecare utilizator în parte). resursele online ocupă un loc la fel de important atât pentru cadrele didactice. dar cu drepturi restrânse (să nu poată instala programe. Pentru că elevii sunt mari consumatori de informaţii de pe Internet. cât şi pentru elevi. vă recomandăm utilizarea unui program special pentru filtrarea traficului Internet. (A se vedea site-urile recomandate din secţiunea “Resurse utile”. de exemplu).squid-cache. de noi practici. Resurse on-line pentru profesori şi elevi În era informaţiei.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  RECOMANDĂRI  Asiguraţi-vă că utilizatorii calculatoarelor şcolii nu pot accesa site-uri nepotrivite mediului educaţional (site-uri cu materiale pornografice.a. Pentru a nu permite accesarea acestor site-uri. profesorii trebuie să ţină pasul cu ei.7.opendns.com/index.). am încercat să sistematizăm resursele după tipul lor şi modalitatea de folosire după cum urmează: Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. cu avalanşa de informaţii. etc. să-i atragă şi să-i ajute să aleagă drumul şi informaţiile potrivite. şi conturi pentru restul utilizatorilor. Prin urmare.m.  Totodată.k9webprotection. pentru monitorizarea accesului la Internet şi se blochează conexiunea la Internet persoanelor care nu o folosesc în scopuri educaţionale sau administrative. În felul acesta se păstrează un control asupra programelor care se instalează pe unitatea respectivă.. ANEXA 1.org/). în mediul educaţional. calculatoarele trebuie să aibă un cont de Administrator.com/ 2) Se solicită administratorului de server instalarea SQUID (http://www. articole vechi. Identificaţi dacă aveţi un program pentru filtrarea accesului la Internet instalat pe calculatorul la care vă aflaţi. La ce site-uri consideraţi că elevii nu ar trebui să aibă acces? 8.com/ Net Nanny Parental Control: http://www.untangle.d. dintre care menţionăm: Blue Coat K9 Web Protection (gratuit pentru utilizatorii individuali): http://www1.  TEME 1.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=141 O trecere în revistă a programelor de filtrare a accesului la Internet (în limba engleză): http://www. Pentru a veni în sprijinul profesori.internet-filter-review. care să aibă drepturi “zero” (adică să poată instala programe. resursele on-line sunt foarte importante şi tind să înlocuiască modalităţile clasice de căutare a informaţiei şi explorare prin biblioteci.toptenreviews.). să poată modifica setările sistemului etc.com/ OpenDNS (gratuit): http://www. cu schimbarea. cărţi.netnanny.

edu. folosite în procesul de predare-învăţare-evaluare de către profesori sau elevi 1.pro-didactica.pro-edu.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 1. geografie): http://www.htm Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.ro – portal cu exerciţii pentru mai multe discipline: http://www. informatică.teem. istorie.matematica-scolara.exampro.2 Resurse suplimentare pentru clasă  EXEMPLE Portalul educaţional SEI : www.html Arventure: The Romans .didactic.0-softeducational. matematică.ro Didactic. Călăraşi): http://www. tehnologie): http://portal.com/en/Absorb_Chemistry_for_GCSE 1.uk/ Absorb Chemistry for GSCE – un program care conţine explicaţii şi teste de auto-evaluare pentru chimia elementară.htm Lecţii pentru elevii din învăţământul primar: http://www. matematică.scoala5calarasi. fizică.crocodile-clips. chimie.com/teachers.1 Software educaţional  EXEMPLE DE SOFTWARE EDUCAŢIONAL Software educaţional gratuit Pachete de lecţii electronice (biologie.htm Software educaţional comercial Realizare de teste : http://www.freshney.8k. fizică.escoala.php/base/materiale/ Lecţii gratuite (informatică.ro/ Programul Pitagora – Clasa 5: http://www.un program foarte atractiv care simulează un şantier arheologic într-un sit roman şi cuprinde foarte multe informaţii despre perioada Imperiului Roman: http://www.php Forum de probleme de matematică: http://www.ro/31-informatica/univtest-generator-pro-6.com/matematica-clasa-5. Resurse generale.ro/ Mate Club – comunitate virtuală unde puteţi găsi materiale matematice: http://mateclub.html Periodic Table Classic 3. 80 .7 – un program gratuit care ilustrează tabelul periodic al elementelor: http://www.co.org/education/index.ro/fise.edu.ro/Downloads/index. chimie.uk/1824/ Exampro GCSE Sciences – software pentru crearea de teste: http://www.sheppardsoftware.ro/discipline Fişe de lucru pentru matematică (Şcoala I-VIII “Nicolae Titulescu”.portal. geografie. se adresează elevilor de liceu : http://www.ro/index.org.

bmb-on-line.html Encyclopedia of Life – enciclopedie universală despre animale: http://www.ro/ Institutul de Memorie Culturală: http://www.ro/ro/biblioteca_virtuala Biblioteca românească .enciclopediaromaniei.htm Biblioteca virtuală românească: http://www.com/ SpringerLink: http://www.bibliotecadigitala.html Biblioteca Virtuală Metropolitană Bucureşti: http://www.ro/bib_web/Biblioteca%20Virtuala.org/ EBSCO: http://www.org/ Wikipedia – enciclopedie online gratuită: http://ro.wikipedia.eukarya. 81 .ebsco.edu/  ENCICLOPEDII e-Enciclopedia: http://www.jhu.stanford.ro/a_carte.c-cultural.com/ JSTOR: http://www.britannica.scopus.php Cărţi de la A la Z: http://www.litera.ro/resurse/resurse_electronice/carte_capitole.net/ Biblioteca Universităţii din Craiova: http://biblio.biblioteca.org/ Encyclopedia Britannica: http://www.htm Europeana – o mega structură on-line care cuprinde bibliotecă virtuală.ro/biblioteca/index.org/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.unibuc.com/ SCOPUS: http://www.gov/diglib/ihas/html/guide/guide-home.pantheon.ro/index.eol.loc.wikipedia.ro/wiki/Portal:Marea_Unire Enciclopedie de filosofie – Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.europeana.orthodoxwiki.html Bibliotecă virtuală: http://www. muzeu şi arhivă: http://www.ro/biblioteca%20virtuala/proza.php?cid=45 Enciclopedia României: http://www.cartiaz.liternet.central.org/mythica.3 Biblioteci.cimec.ase.ro/e.com/ Muse: http://muse.php/clasics/all/ Biblioteca virtuală LiterNet: http://editura.springerlink.e-scoala.proquest.enciclopedia/ Enciclopedia Dacica: http://www.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 1.asp Biblioteca Online a Universităţii din Bucureşti: http://www.jstor.ro/index.org/ Wikipedia: http://ro. enciclopedii şi dicţionare virtuale  BIBLIOTECI VIRTUALE Biblioteca digitală a Academiei de Studii Economice din Bucureşti: http://www.ro/catalog/toate/0/2/Carti-pentru-copii.ro/scripts/master.un proiect al Asociaţiei pentru iniţiativă culturală în internet: http://biblior.php Enciclopedia României (în PDF): http://www.ase.org/ Ghid de artă: http://memory.html OrthodoxWiki – enciclopedie colaborativă despre tradiţia creştină ortodoxă: http://ro.ro/biblioteca/model/index2.gk.com/ Encyclopedia Mythica (engleză): http://www.eu/ Mari biblioteci virtuale (accesul gratuit se poate face doar din reţeaua bibliotecilor universitare româneşti) ProQuest: http://www.edu/ Enciclopedie de Psihologie (engleză): http://www.ro/sarmizegetusa/ Enciclopedia florei şi faunei din România: http://www.psychology.ucv.php Biblioteca virtuală de literatură contemporană: http://agonia.

ro/index.php/articles/c187 3.ro/teze_cu_subiect_unic/subiecte_si_bareme/ http://www.ro/ Dicţionare de termeni matematici: http://math.it/index. Resurse şi informaţii utile despre Concursuri EXEMPLE http://www.ro/ http://www.jsp?project_id=18 http://www.ro/index.ro/ Dicţionar explicativ al limbii spaniole (Academia Regală a Spaniei): http://buscon.oed.cniv.demauroparavia.ro/ Dicţionare de limbi străine: http://www.com/ Dicţionar explicativ al limbii italiene De Mauro Paravia: http://www.ro/ http://campion.rae.ro/Dictionar.edu.ro/ Cupa SIVECO : http://portal.info.roburse.md/formule.php/articles/c1461 CNIV: http://www.dictionaronline.anpcdefp.html Dicţionare online (diverse domenii): http://www.edu.html Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.dictionar-online.ro 4. Resurse şi informaţii utile despre Examene    EXEMPLE http://www.edrc.html http://www.aspx Dicţionar explicativ al limbii engleze (OED): http://dictionary.it/ Dictionar explicativ al limbii române (DEX): http://www.ro/ http://subiecte.edu.edu.edu.examene.ro/ http://www.dexonline.ro/ www.study-in-italy.wiktionary.edu.edu.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  DICŢIONARE ON-LINE Dicţionar de termeni matematici: http://mate.org/ 2.ournet.edu. 82 .examene. Resurse şi informaţii utile despre Burse de studiu EXEMPLE http://www.ro/ Wicţionar – dicţionar liber şi universal: http://ro.ro/teste_nationale/ http://subiecte2008.edu.ro/tempus/index.ro/projects.olimpiade.es/draeI/ Dicţionare ale limbii române: http://dictionare.eComunitate.ro/ http://titularizare.

inforegio.ro/programe/tineret/referinta/index_s.gmfus.finantare.ro/ Programul de Granturi pentru Dezvoltarea Şcolară Apelul 2007: http://isj.html Programul Sectorial “Leonardo Da Vinci” http://www.html Programul eTwinning http://www.euractiv.ro/index.php/articles/c303 Programul Operaţional Regional (POR) – Axa prioritară 3.php/articles/9581 Pentru apeluri viitoare.anpcdefp.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 5.is. precum şi pentru programul “Tineret în acţiune” http://www.ro/index.ro Programul “Tineret în acţiune” http://www. Resurse şi informaţii utile despre obţinerea finanţărilor  EXEMPLE Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) – autoritatea coordonatoare pentru “Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii”.anpcdefp.ro/programe/llp/grundtvig/formulare. “Grundtvig” şi alte ce nu au relevanţă pentru acest curs. 83 .ro/index.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC Linkuri utile cu oferte pentru stagii de formare: Catalogul de cursuri Comenius/Grundtvig: http://ec.ro/program-481-Programul-de-Granturi-pentru-DezvoltareScolara.anpcdefp.anpcdefp.org/about/office.ro/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.html Balkan Trust for Democracy – program coordonat de biroul de la Belgrad al The German Marshall Fund of the United States http://www.gmfus.ro/programe/llp/comenius/formulare.4 http://www.html Programul Sectorial “Comenius” http://www.ro/site/page.php?50 http://www. care include sub-programele “Comenius”.edu.ro/programe/llp/comenius/arhiva.ro/ http://www. secţiunea Programe şi proiecte: http://www. a se urmări site-ul Ministerului Educaţiei.edu. “Leonardo Da Vinci”.html Proiectul pentru Învăţământul Rural http://rural.cfm?city=bucharest Fondul de Mediu – program coordonat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile http://www.edu.ro/ A se urmări şi site-urile: http://www.ro/programe/llp/leonardo/formulare.eu/education/trainingdatabase Centre de formare pentru profesori de limba străine http://www.anpcdefp. Cercetării şi Tineretului.afm.org/balkantrust/ Black Sea Trust for Regional Cooperation – program coordonat de biroul de la Bucureşti al The German Marshall Fund of the United States http://www.anpcdefp.finantare.europa.html Programul Sectorial “Grundtvig” http://www.edu.

ro – cancelaria virtuală -loc virtual unde profesori se pot întâlni şi discuta oricând: http://www. Un program pentru comunitate Înfrăţirea online a şcolilor poate fi însoţită de înfrăţirea comunităţilor. tuturor profesorilor. la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională. indiferent de disciplina predată.famouswhy.8k. alături de colegi din ţările europene.vizite. Beneficii Un program pentru profesori eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă.info.ro/index.8.didactic.ro/Forum/ Mate Club – comunitate virtuală unde puteţi găsi materiale mtematice: http://mateclub. vă stau la dispoziţie o serie de instrumente de Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.didactic.ro/forum/ Forum de discuţii despre educaţie şi învăţământ: http://forum. Accesaţi câteva din site-urile indicate şi navigaţi prin conţinut.php?s=162a9ad6758d2aee1da0ceb0da080dfb&showforum=12 Comunitate virtuală de discuţii: http://mate. Termeni specifici pentru eEducaţie Proiecte eTwinning Programul "eTwinning" a fost lansat la 14 ianuarie 2005.ro/ Forum de probleme de matematică: http://www. 2. 8.edu.ro/ RECOMANDĂRI  Folosiţi cât mai multe resurse on-line în activitatea de predare-învăţare-evaluare  Solicitaţi elevilor să viziteze anumite site-uri recomandate de dumneavoastră pentru a culege informaţii  Participaţi în cât mai multe comunităţi virtuale de specialitate  Participaţi la cât mai multe cursuri şi perfecţionaţi-vă în fiecare an  Implicaţi-vă activ în educaţia elevilor dumneavoastră: organizaţi concursuri.pro-didactica.portal.arc-software. etc. îndemnaţi-i să participe la concursuri.  Site recomandat:http://doku. activităţi culturale pentru adulţi etc. elevii au posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante. Un program pentru elevi Prin participarea la proiecte de eTwinning (înfrăţire online între şcoli). Apoi menţionaţi ce materiale vi sau părut potrivite pentru a fi folosite în procesele educaţionale. ANEXA 2. ca parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei Europene. Se adresează tuturor şcolilor din învăţământul preuniversitar.ro/ Didactic. să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine.ro/Educatie_Resurse_online/doku. Pentru desfăşurarea de activităţi în cadrul programului eTwinning. să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere. Propuneţi un concurs destinat elevilor dintr-o clasă la care predaţi.ro/ Forum de discuţii pentru profesori: http://www. Unele localităţi au decis să se "înfrăţească" şi completeze comunicarea şi cooperarea online prin alte proiecte .php/educatie TEME 1. directorilor de unităţi şcolare şi inspectorilor şcolari. Forumuri    EXEMPLE Forum de discuţii pe site-ul Ministerului Educaţiei: http://forum.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 6. 84 .

etwinning. colaje. Portofolio. idei de proiecte) Împărtăşirea rezultatelor (Blog. un weblog. Vizitarea profilelor) Discutarea ideilor (mailbox. precum şi câteva instrumente externe: http://www. profil personal. integrator. machete.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere lucru şi pentru colaborare pe platforma www. forum  ştiri. constă în informaţii precum: 1. lucrări curente scrise  răspunsuri la chestionare. chat. stimulând implicarea activă în sarcinile de lucru şi dezvoltând capacitatea de autoevaluare.etwinning. 85 . contribuţii la reviste şcolare  reportaje. fotografii. desene. Classroom. adrese. caricaturi. casete audio. resurse ) Clasă virtuală Instrument colaborativ şi de comunicare între profesori Instrument de planificare Instrument de colectare a documentelor şi linkurilor Instrumente TwinSpace ePortofolii Portofoliul este un instrument de evaluare complex. reclame. clipuri publicitare. 3. Showroom) Instrumente Desktop (eTwinning Desktop) Actualizarea profilului: informaţii. Servicii ce pot fi aduse publicului larg participant la comunicarea web pe blog. compuneri pe diverse teme. părinţilor  prezentarea unor bibliografii  creaţii proprii: postere. wiki sau o aplicaţie integrată. scrieri libere. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.htm Instrumente specifice Dacă te-ai înscris eşti un eTwinner! Poţi avea şi un eTwinning Label pentru proiectele înregistrate TwinSpace este un instrument specific proiectelor eTwinning (Staffroom.  secvenţe de agendă personală. persoane şi organizaţii ce au acces la aceste informaţii. idei de proiecte. colecţii de realizări. Forum. interviuri  seturi de întrebări şi răspunsuri adresate profesorilor. afişe. activităţi întreprinse. revistă digitală Un ePortofoliu poate fi o simplă pagină web. 4.net/ww/en/pub/etwinning/tools. Un portofoliu poate include  înregistrări pe banda magnetică. galerie foto Căutarea partenerilor (Search. sondaje de opinie. 2. Această metodă alternativă de evaluare oferă fiecarui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu. e-Portfolio – sau portofoliul electronic.net. colegilor. hărţi. eseuri pe teme originale  teste. chat. reprezentând o alternativă de evaluare şi autoevaluare a performanţelor şcolare. CD şi video  comunicări.

fr/~hansn/index. evaluare sau ca mijloc de comunicare (pentru realizarea unor sarcini individuale etc. Medierea se realizează prin noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării – în special prin Internet.). etimologic. tutoriale. instruire prin multimedia etc.eife-l. tehnologii şi metode de predare-învăţare astfel încât procesul de învăţare să fie cât mai accesibil şi mai eficient. aria semantică a conceptului e-learning interferează cu şi se suprapune indefinit variabil pe o multitudine de termeni ce surprind varietatea experienţelor didactice ce pot beneficia de suport tehnologic: instruire asistată/ mediată de calculator.blogspot. conţinut specific şi metodologie.enseeiht. mai mult ca e-education. Definit astfel. acoperind acum aria de intersecţie a acţiunilor educative cu mijloacele informatice moderne. cărţi (e-books). ca experienţă planificată de predare-învăţare organizată de o instituţie ce furnizează mediat materiale într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de studenţi în maniera proprie. preluat din literatura anglo-saxonă.php http://www.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  eLearning EXEMPLE http://roinfocds. Internetul constituie atât mediul de distribuţie al materialelor. teste. prezentări în diverse formate. cât şi canalul de comunicare între actorii implicaţi. digital/ mobile/ online learning/ education. simulări. Funcţional deocamdată doar la nivelul învăţământului superior şi în educaţia adulţilor. Blended Learning Blended Learning sau învăţarea mixtă se referă la îmbinarea mai multor resurse. sistemul de instruire prin Internet replică si adaptează componentele demersului didactic tradiţional/ faţă-în-faţă: planificare. dicţionare. enciclopedii. software de exersare. prin elearning (sau e-learning) se întelege totalitatea situaţiilor educaţionale în care se utilizează semnificativ mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicării. elearning reprezintă un tip de educaţie la distanţă. Computerul şi materialele electronice/multimedia sunt utilizate ca suport în predare. jocuri didactice etc. 86 . Termenul. eContent Sub denumirea de software didactic/ educaţional (eContent).eife-l. interacţiune.bde. a fost extins de la sensul primar. software ce formează abilităţi.org/publications/misc/eifelglossary/eportfolio Ce este eLearning (1) În sens larg.org/publications/eportfolio/ http://www. suport şi evaluare. filme didactice.com/ http://www. de învaţare prin mijloace electronice. învăţare. (2) În sens restrâns. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. o gamă largă de materiale electronice (pe suport digital/multimedia) sunt dezvoltate pentru a simplifica procesul de educaţie: hărţi.

liste de surse de căutare. Avantaje Deosebirea faţă de stilul clasic de învăţare este aceea că elevul se comportă autonom. în plus. Blog-urile iau adesea forma unor jurnale şi sunt actualizate constant cu noi intrări. interacţiunea dintre el şi calculator fiind maximă: procesul de învăţare este coordonat după un scenariu. cât şi de prezenţa unui profesor sau tutor. Interacţiunea cu un profesor poate fi minimă sau poate lipsi. şi anume instruire asistată de calculator.com/index. mai există un alt concept care ne interesează aici. blog-urile sunt utilizate pentru a schimba informaţii şi opinii cu cititorii. De exemplu. colectarea de răspunsuri la idei. de ritmul propriu.  EXEMPLE http://www. şi. foloseşte teste pentru auto-evaluarea elevilor.wikipedia.php/articles/c3 Blog. un plan preexistent într-un software educaţional. Exemple de utilizări în scopul instruirii Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. elevul beneficiază atât de componenta TIC. un profesor de istorie foloseşte diverse materiale pentru a ilustra Războiul de 100 de ani. pentru a solicita reacţii şi discuţii. reflecţii cu privire la studiu. el nu afectează deloc ritmul de învăţare al unui alt elev. Rolul său este tot de a eficientiza procesul de învăţare şi de a facilita formarea de competenţe. 87 . iar componenta TIC este un instrument de care el se foloseşte. îi mobilizează pe elevi să caute informaţii suplimentare despre tema respectivă pe Internet. dezbaterea unor probleme relevante pentru domeniul respectiv etc.org/wiki/E-learning http://advancedelearning. Altfel spus. dacă elevul are un ritm de învăţare mai lent. Jurnale personale. Instruirea asistată de calculator Pe lângă învăţarea mixtă. Lecţiile sunt conduse de acesta din urmă. Un aspect foarte important în instruirea asistată de calculator este acela că ritmul desfăşurării procesului educaţional depinde de elev.ro/ http://en.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Avantaje În cazul acestui tip de învăţare. iar însăşi evaluarea are loc prin intermediul calculatorului. Wiki şi site-uri web de colaborare on-line Blog Descriere Acronimul de la weblogs.elearning.

Programe de formare continuă pentru cadrele didactice Aşa cum am amintit şi în secţiunile anterioare.info/edit/index.com/a_tech/techtorial/techtorial037print. nu doar elevii trebuie să înveţe să-şi direcţioneze singuri studiul.  EXEMPLE Articol despre modul de utilizare a blog-urilor în clasele primare www. de a-şi îmbunătăţii competenţele de predare şi evaluare. În noul model educaţional.com/news/showStoryts.ro/ce-este-o-comunitate-de-practici/ 2. Autorul unui wiki poate fi notificat cu privire la toate modificările şi poate urmări şi monitoriza dezvoltarea conţinutului site-ului. 88 . Pentru ca respectivele programe să conteze.html Utilizarea wiki în educaţie – http://www.educationworld.com/a_tech/tech/tech217. Wiki-urile reprezintă site-uri web de colaborare online care pot fi setate pentru a fi editate de oricine sau doar de anumiţi utilizatori. cu excepţia cazului în care faceţi intrările blog private.com/4520-9239_7-6627472-1. Însă nu orice program de formare profesională continuă merită efortul şi banii. ci şi procesul de perfecţionare al cadrelor didactice.scienceofspectroscopy. Acestea trebuie să caute în permanenţă oportunităţi de a se perfecţiona.html  TEME 1) Accesaţi site-ul http://trainingpractice. • Conţinutul trebuie de obicei introdus online.php?title=Main_Page Pentru profesori începători în ceea ce priveşte wiki-urile – http://writingwiki.aspx/WritingWiki/For%20Teachers%20New%20 to%20Wikis.) Aţi folosit vreunul din instrumentele descrise mai sus? În ce context? 8.9. ci şi profesorii.shtml Scurtă introducere pentru a-i determina pe elevii dumneavoastră să scrie propriile lor blog-uri www.educationworld. Iar pentru a găsi programe de training specifice.org/default. • Blog-urile pot fi vizualizate de orice persoană care are acces la Internet.cnet. ele trebuie să fie acreditate de CENTRUL NAŢIONAL DE Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.www. nu e nevoie decât să se acceseze Internetul. opţiunile de proiectare şi elementele multimedia sunt deseori limitate. în cazul elevilor.com/wiki/index. ANEXA 3.budtheteacher.shtml Despre Bloguri.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Dezavantaje • Interacţiunea este limitată de răspunsurile scrise.php?title=Using_wiki_in_education Oferă un articol complet despre utilizarea aplicaţiilor online www. tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor facilitează nu doar procesul de predare-învăţare-evaluare de la şcoală. • Formatarea. Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional depinde de formarea continuă a cadrelor didactice şi de o atitudine pro-activă din partea acestora.cfm?ArticleID=6656 Tipăreşte şi călătoreşte: Aplicaţii web pentru procesarea documentelor http://reviews.eschoolnews. • Persoanele pot răspunde la intrările blog cu conţinut acid sau necorespunzător.

org/ http://www.cnfp.ro/ http://ccd.edu.com secretariat@ccdis.buzau.ccd-bucuresti.ro/.ro office@ccd.ro/ Programe de formare continuă acreditate pentru cadre didactice (situaţia la 6 februarie 2006) http://www.ro ccdcalarasi@k.edu.ro/ Pagina web Număr de telefon 0258 826 147 0258 826 147 0248 220 520 0234 523 988 0359 409 726 0263 237 094 0231 535 919 0239 611 060 0268 472 169 021 314 4660 0238 718 504 0242 312 793 0255 218 029 0264 593 945 0241 615 468 0267 316 088 0245 220 569 0251 421 159 0236 414 749 0246 212 638 0253 240 888 0266 372 139 0254 232 452 0243 234 205 0232 210 424 Adresa de mail ccdab@yahoo.ro/ http://www.edu.ro/cnfp/prog_acredit_dir.com ccdbucuresti@yahoo.ccd-bucuresti.com ccd@buzau. BUCUREŞTI Oferta pentru perioada 2008-2009 este disponibilă la adresa: http://www.edu.ccd.com ccd@rmpsz.com ccdbihor@yahoo.ro/cnfp/progr_acredit_prof.htm PROGRAME CASA CORPULUI DIDACTIC. Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră.ro ccddambovita@yahoo.ro/weblap/ http://ccd.htm Programe de formare continuă acreditate pentru personalul de conducere.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere FORMARE A PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (CNFP).ccdgorj.ccdbacau.educv.ro ccd@ccd.bt.ro ccd@isjcta.ro/ccd/ http://ialomita.com ccd_dj@isj.ccd.ro/ http://www.edu.ubbcluj. menţionăm câteva locuri unde se pot afla mai multe informaţii despre oferta de programe de formare disponibilă pe piaţa românească:  SUGESTII CNFP http://www.ro/ http://www.rdsbv.ro ccd@ccd.org/2008-2009%5C2008OfertaCCD.ro ccd@isj.ro ccd_gl@yahoo.com CCDBrasov@gmail.dj.ccdbv.ro/ http://www.old. Pentru detalii privind organizaţiile acreditate să organizeze astfel de programe.eduhr.com ccd_gl@yahoo.htm CASELE CORPULUI DIDACTIC Denumire CCD Alba CCD Arad CCD Argeş CCD Bacău CCD Bihor CCD Bistriţa Năsăud CCD Botoşani CCD Brăila CCD Braşov CCD Bucureşti CCD Buzău CCD Călăraşi CCD Caraş Severin CCD Cluj CCD Constanţa CCD Covasna CCD Dâmboviţa CCD Dolj CCD Galaţi CCD Giurgiu CCD Gorj CCD Harghita CCD Hunedoara CCD Ialomiţa CCD Iaşi http://www.com ccdgorj@hotmail.ro/ http://ccdbraila.hd.com ccd_bistrita@yahoo.ro/ http://www.ccdis.cnfp.ro/ http://www.ro/ http://www.old.edu.ro Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.ro/ http://isj.hd.ubbcluj.com ccdag2005@yahoo.com ccdab@yahoo.com ccd@ccd.ubbcluj.com ccd_bacau@yahoo.edu. 89 .ccdcovasna.ccdag.ro ccd_ialomita@yahoo.xhost.ccdoradea.ccddj.ro/ http://ccdbn. accesaţi pagina web a instituţiei: http://www.ro ccdbraila@yahoo.ccdar. de îndrumare şi control (situaţia la 6 februarie 2006) http://www.uv.ro/ http://www.ro/ http://www.

htm http://ccdmehedinti.edu.cervantes.ph.ccdph.ro/ccd/index.ro/ Universitatea Transilvania din Braşov http://unitbv.html#mobi.com ccdph@isj.org/ro/romania-support-exchanges-and-professional-networks-englishlanguage-networks-networking-development-courses Lista cursurilor pentru 2009: http://www.com http://www.ro ccdsatumare@yahoo.ro ccdmaramures@gmail.doc Institutul Cervantes – Cursuri pentru profesorii de limbă spaniolă http://bucarest.ro/ http://www.ccd.ro/programe/llp/comenius/tipuri.britishcouncil.ro ccd_tr_2005@yahoo.ro/ http://www.ro/ http://www.ccdsibiu.ro/ http://www.com ccdtimis@yahoo.234/ http://www.com ccdvs@yahoo.ro/ 021 350 1402 0262 275 935 0252 321 537 0265 260 880 0233 223 885 0249 406 103 0244 514 793 0261 715 869 0260 661 396 0269 230 259 0230 523 316 0247 315 636 0256 490 452 0240 516 656 0250 736 558 0235 317 279 ccdilfov@zappmobile.ro ccdmures@yahoo.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere CCD Ilfov CCD Maramureş CCD Mehedinţi CCD Mureş CCD Neamţ CCD Olt CCD Prahova CCD Satu Mare CCD Sălaj CCD Sibiu CCD Suceava CCD Teleorman CCD Timiş CCD Tulcea CCD Vâlcea CCD Vaslui CCD Focşani http://ccdilfov.edu.196.anpcdefp.ccd.ro ccdolt@yahoo.ccdfocsani.ro/ http://81.britishcouncil. Pentru detalii.ro/ http://www.ro/ http://www.ro/ http://tulcea.isjsibiu.aspx?tabid=328&language=ro-RO Academica II http://unitbv.ro/Default.com ccd_tl@yahoo.edu.org/ro/cursuri_british_council_pt_ccd_2009.ccd-suceava.ro/ 0237 223 372  PROGRAME SUPLIMENTARE British Council – Cursuri de dezvoltare pentru profesorii de limbă engleză http://www. accesaţi http://www.com ccdfocsani@yahoo.aspx?tabid=827&language=ro-RO Academica I http://unitbv.ccdneamt.org.aspx?tabid=329&language=ro-RO De asemenea. nu uitaţi că prin intermediul programului Comenius se pot finanţa integral programele de formare profesională continuă pentru profesorii de limbi străine sau pentru profesorii care doresc să înveţe o limbă străină.isjmm.170.ro/Default.ccdmures. Lista programelor de formare existente şi care pot fi accesate prin programele Comenius sau Grundtvig poate fi accesată la adresa: http://ec.europa.es/ro/Cursuri/profesores_espanol/profesori_romana.eu/education/trainingdatabase/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.ro/Default.com ccdvalcea@yahoo.aspx?tabid=327&language=ro-RO Curs de formare continuă a personalului de conducere http://unitbv.ecdl.com ccdneamt@gmail.go.ro/Default.com ccdmehedinti@go.htm ECDL – Certificat de competenţe pentru folosirea calculatorului http://www.ro ccd@ccd-suceava.ccd-timis.com office@ccd. 90 .com ccdsalaj@yahoo.

91 .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.  Nu evitaţi programele de formare profesională de tip elearning. TEME 1. 92 .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere   RECOMANDĂRI  Accesaţi Internetul pentru a găsi cât mai multe informaţii despre programe de formare profesională şi specializare pentru profesori. 2. Puneţi pe blogul personal sau site-ul anterior creat informaţii despre programele de specializare care vi se par cele mai interesante. Faceţi o scurtă listă cu programele la care aţi vrea să participaţi.

Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (Long-Life Learning Programme) Program Programul sectorial Comenius Erasmus Leonardo Da Vinci Educaţia şi formarea vocaţională (VET) » Dezvoltarea tehnicilor de predare/învăţare » Dezvoltarea instituţiilor care furnizează programe educaţional şi de formare profesională » Încurajarea cooperării la nivelul UE în domeniul educaţiei şi formării profesionale • Instituţii sau organizaţii care oferă programe de educaţie şi formare vocaţională Grundtvig Segmentul Învăţământul pre-universitar » Îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii europene a educaţiei prin promovarea acţiunilor de cooperare între şcoli » Încurajarea învăţării limbilor străine » Îmbunătăţirea metodelor pedagogice şi de management a şcolii • Instituţii de învăţământ preuniversitar. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII Cele mai importante programe de finanţare centrate pe şcoală sunt cele din cadrul “Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii”. şi anume Comenius. • Ong-uri şi altele (Nu persoane fizice) • Organizaţii care se ocupă cu educaţia adulţilor. Acestea nu sunt singurele incluse în programul amintit. Programe de finanţare pentru şcoli 8.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8. sindicate etc. Leonardo Da Vinci şi Grundtvig.10. de stat şi private • Elevi • Cadre didactice • Autorităţi locale • Asociaţii de părinţi • Ong-uri din sectorul educaţional Parteneriate şcolare Comenius Regio Mobilităţi individuale Cooperare multilaterala Reţele de parteneriat e-Twinning Învăţământul universitar Educaţia adulţilor » Dezvoltarea de programe alternative de educaţie şi îmbunătăţirea accesului la ele Obiective generale (se aplică doar învăţământului universitar) • Întreprinderi. 93 .1. non-formal sau informal • Adulţi (fie >25 ani. dar sunt cele mai relevante pentru şcolile din mediul rural. din sistemul formal. ANEXA 4. fie 25< care nu mai e cuprins în sistemul formal de educaţie) Cui se adresează? Mobilitate Transfer de inovaţie Mobilităţi individuale Parteneriate pentru învăţare Proiecte multilaterale Reţele de experţi şi organizaţii Vizite pregătitoare Măsuri acompaniatoare Acţiuni Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.10.

Proiectele vor avea o durată de 2 ani. 94 . Mobilităţi individuale (stagii de formare iniţială şi continuă cu scopul de a creşte calitatea şi a consolida dimensiunea europeană în educaţie): Mobilităţi ale elevilor Asistenţi Comenius Formare continuă pentru personalul implicat în educaţie şcolară Găzduirea unui Asistent Comenius Vizita pregătitoare 4. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Măsurile pe care le cuprinde se adresează instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private (de la grădiniţe la şcoli postliceale) şi tuturor membrilor comunităţii educaţionale care îşi desfăşoară activitatea în acest sector: elevilor. Au ca scop promovarea diversităţii lingvistice în Europa şi încurajarea folosirii tuturor limbilor oficiale ale Uniunii. Dezvoltarea de reţele de parteneriate şcolar.html#multi (b) Proiecte bilaterale – http://www.anpcdefp. La schimbul de elevi vor participa minimum 10 elevi cu vârsta de cel puţin 12 ani.ro/programe/llp/comenius/tipuri. Măsuri acompaniatoare  nu se aplică 6. Pot fi axate pe: 1. 5. Presupun schimburi reciproce de elevi între instituţiile partenere. Proiecte de formare a personalului didactic. Realizarea de parteneriate şcolare: Proiecte multilaterale Proiecte bilaterale 2.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere COMENIUS Comenius este cel mai important program sectorial al Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii care se adresează educaţiei pre-universitare şi continuă vechiul program Comenius de care a beneficiat România înainte de momentul aderării la Uniunea Europeană. să testeze şi să pună în practică noi abordări pedagogice şi manageriale. Durata schimbului de elevi este de minimum 10 zile. tuturor categoriilor de personal didactic. Se vor aborda strict tematici referitoare la dezvoltarea competenţelor elevilor şi profesorilor în limbile străine.html#bi (a) Proiecte multilaterale Proiecte de parteneriat în care se pot implica cel puţin trei instituţii din trei ţări diferite. Grupul de elevi va fi însoţit de profesori. Proiectele propuse trebuie să aibă o durată de 2 ani. precum şi autorităţilor locale. (b) Proiecte bilaterale Se vor implica maximum două instituţii din două ţări diferite.ro/programe/llp/comenius/tipuri.anpcdefp. Elevi şi implicarea activă a acestora în activităţi specifice unei tematici comune la nivel de parteneriat. Comenius este împărţit în următoarele acţiuni: 1. Una din instituţiile implicate în parteneriat îşi va asuma rolul de coordonator de proiect. 2. asociaţiilor de părinţi sau ong-urilor care activează în domeniul educaţional. Aceste proiecte vor permite echipelor de profesori şi directori de şcoli din ţările partenere să împărtăşească experienţe şi informaţii. Activităţile prevăzute în proiect trebuie să fie interdisciplinare. Parteneriate şcolare: Parteneriatele şcolare se împart în două categorii: (a) Proiecte multilaterale – http://www. eTwinning Proiectele COMENIUS sunt cele mai potrivite pentru şcolile din zonele defavorizate fiindcă se adresează în mod direct acestora. 3. iar ulterior să fie integrate în curriculum. Instituţie şi îmbunătăţirea managementului şcolar şi a metodelor pedagogice.

La proiectele de înfrăţire pot participa doar instituţii de învăţământ preuniversitar situate în două State Membre diferite. care nu mai este cuprins în sistemul formal de educaţie. pentru a le oferi oportunităţi alternative de educaţie.ro/ O modalitate de căutare de parteneri este utilizarea instrumentului Twin finder. din sistemul formal. doresc să dobândească noi competenţe prin forme de educaţie a adulţilor. o se adresează instituţiilor sau organizaţiilor care asigură sau facilitează educaţia acestora. Orice organizaţie din domeniul educaţiei adulţilor. pentru persoanele implicate în educaţia adulţilor.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Mobilităţi individuale Mobilităţile individuale pot fi de două feluri: a) Mobilităţi ale elevilor prin care elevii sunt cei care au posibilitatea de a participa în activităţile de mobilitate de scurtă durată (schimb de elevi.  o A SE CONSULTA Pentru detalii privind acţiunea de sprijinire a proiectelor de înfrăţire: http://www. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. fie formatori ai profesorilor de limbi străine. iar beneficiarii sunt atât elevii şi profesorii. reuniune de proiect) în Proiectele de parteneriat multilateral sau bilateral Comenius.etwinning.etwinning. să amelioreze calitatea şi să crească volumul cooperării între organizaţiile implicate în educaţia adulţilor în Europa. Acesta poate fi accesat la adresa: http://www. în sensul programului Grundtvig.net/ww/en/pub/etwinning/tools. indiferent de vârstă. să asiste persoanele care provin din categorii şi contexte sociale vulnerabile şi/sau marginalizate. personal didactic din şcoli care participă la Parteneriatele Comenius şi solicită formare în limba străină în care se desfăşoară parteneriatul. o vine în întâmpinarea nevoilor de predare/învăţare ale adulţilor.htm GRUNDTVIG Programul Grundtvig: îşi propune să ofere alternative educaţionale şi să îmbunătăţească accesul celor care. în mod deosebit persoanele vârstnice şi pe cei care au ieşit din sistemul formal de educaţie fără calificări de bază. Adultul. non-formal sau informal poate să participe la programul Grundtvig. cât şi comunităţile din care aceştia provin (prin activităţi culturale comune. Vârsta minimă a potenţialilor beneficiari este de 12 ani. b) Mobilităţi ale asistenţilor Comenius – pentru studenţii şi absolvenţii de studii superioare care doresc să devină profesori în sistemul de învăţământ pre-universitar. chiar şi la nivel de comunităţi). Obiective operaţionale Prin acţiuni şi tipuri de activităţi specifice programul Grundtvig îşi propune: să crească accesibilitatea. să faciliteze dezvoltarea de practici inovative în educaţia adulţilor precum şi transferul acestora de la o ţară participantă la alta. calitatea şi volumul mobilităţilor în Europa. eTwinning Programul sectorial Comenius finanţează şi proiectele care presupun înfrăţirea şcolilor şi liceelor din State Membre ale Uniunii Europene. sau un tânăr sub această vârstă. care trebuie să se desfăşoare în instituţii de învăţământ pre-universitar dintr-un alt Stat Membru c) Formare continuă pentru personalul implicat în educaţia şcolară – se adresează cadrelor didactice din învăţământul pre-universitar care predau limbi străine şi are ca scop îmbunătăţirea calităţii actului educaţional. Pot participa la aceste mobilităţi fie profesori calificaţi să predea o limbă oficială a Uniunii Europene ca limbă străină. Finanţarea se acordă pentru stagii de formare profesională continuă care implică activităţi desfăşurate într-un alt Stat Membru şi au o durată de minimum 5 zile şi maximum de 6 săptămâni. Prin această acţiune se finanţează stagii de formare profesională cu o durată de minimum 3 luni şi maximum 10 luni. este o persoană de peste 25 de ani. 95 .

Alte iniţiative (Măsuri acompaniatoare) [nu e cazul] LEONARDO DA VINCI Obiectivele generale ale programului sectorial Leonardo Da Vinci sunt: Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. formale cat şi non-formale. regional şi naţional. pe teme de interes comun pentru instituţiile participante Detalii la: http://www. Candidaţi eligibili adulţi care învaţă/cursanţi adulţi.anpcdefp. cursuri sau schimburi de experienţă între cei implicaţi în organizaţii sau instituţii de educaţia adulţilor. instituţii din învăţământul superior. Reţele de experţi şi organizaţii [nu e cazul] 5. centre de cercetare în domeniul educaţiei adulţilor. organizaţii care furnizează servicii de orientare. formatori sau alte categorii de personal din instituţii şi organizaţii de educaţia adulţilor. asociaţii şi reprezentanţi ai organizaţiilor implicate în educaţia adulţilor.html#vizite 6. persoane sau instituţii responsabile cu iniţierea şi monitorizarea politicilor şi sistemelor educaţionale pentru adulţi. inclusiv Asociaţii ale profesorilor sau Asociaţii din domeniul educaţiei.ro/programe/llp/grundtvig/tipuri.ro/programe/llp/grundtvig/tipuri.ro/programe/llp/grundtvig/tipuri. dezvoltarea serviciilor.html#multi 4. de la nivel local.anpcdefp. sesiuni de formare sau de dezvoltare profesională a personalului implicat în educaţia adulţilor.anpcdefp. practicilor şi metodelor pedagogice inovative pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii să multiplice abordările pedagogice şi să îmbunătăţească managementul organizaţiilor pentru educaţia adulţilor. organizaţii non-profit. consiliere şi informare în domeniul educaţiei adulţilor. instituţii implicate în formarea iniţială şi continuă a personalului din domeniul educaţiei adulţilor.html#parteneriat 3. vizite pregătitoare destinate constituirii Parteneriatelor şi elaborării viitoarelor proiecte Grundtvig Detalii la: http://www.să sprijine dezvoltarea de conţinuturi informaţionale bazate pe noile tehnologii.anpcdefp. instituţii şi organizaţii care oferă diferite tipuri de pregătire în educaţia adulţilor. Asociaţii şi fundaţii care lucrează în regim de voluntariat. Proiecte multilaterale – scopul acestor proiecte trebuie să fie de ameliorare a sistemelor de educaţie a adulţilor prin dezvoltare şi transfer de inovaţii şi bune practici între mai mulţi parteneri din ţări diferite Detalii la: http://www. Vizite pregătitoare destinate reprezentantului unei instituţii care doreşte să participe la un seminar de contact sau la o întâlnire cu potenţiali parteneri pentru realizarea unui Parteneriat sau proiect Grundtvig Detalii la: http://www. plasamente. Parteneriate (Parteneriate pentru Învăţare Grundtvig).ro/programe/llp/grundtvig/tipuri. Mobilităţi individuale – stagii. Tipuri de activităţi Prin intermediul programului Grundtvig pot fi finanţate: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 1. firme. 96 . întreprinderi şi IMM-uri.html#mobi 2. profesori. organizaţii non-guvernamentale.

care presupun dezvoltarea de conţinut educaţional bazat pe tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor. cadre didactice. organizaţiilor care furnizează/facilitează accesul la educaţie şi formare profesională. voluntariate. dezvoltarea instituţiilor. părinţi etc.).2 – Oportunităţi de pregătire profesională pentru cadrele didactice din mediul rural. dezvoltarea tehnicilor de predare / învăţare pentru toate persoanele implicate în educaţie şi formare profesională. 97 . 1.edu. îmbunătăţirea capacităţii locale de a administra sistemul de învăţământ. elevi. şi anume: C1 – Îmbunătăţirea activităţilor de predare-învăţare în şcolile din mediul rural. etc. Din cele patru componente anunţate ale “Proiectul pentru Învăţământul Rural”.php/articles/4 Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. autorităţile urmăresc îmbunătăţirea parteneriatului comunitate-şcoală în vederea creşterii calităţii procesului educaţional şi în vederea dezvoltării de soluţii pentru nevoile educaţionale chiar din interiorul comunităţilor. îmbunătăţirea procesul de învăţare-predare.ro/index. creşterea ratei de absolvire şi ratei de trecere de la un ciclu de învăţământ la altul.10. organisme furnizoare de servicii de orientare. asociaţii sau reprezentanţii celor implicaţi în educaţie şi formare profesională. cât şi inspectorii şcolari şi comunităţile locale. şi C2 – Îmbunătăţirea parteneriatului comunitate-şcoală. incluzând comunicarea pe orizontală şi pe verticală între factorii implicaţi (directori de şcoli. crearea unei dinamici interne a şcolii. întreprinderi. Valorile limită ale finanţărilor care vor fi acordate nu au fost încă stabilite. programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice pe baza activităţilor din şcoală şi prin participarea la programe de formare profesională continuă. v. consiliere şi informare privind orice aspect al învăţării pe tot parcursul vieţii. autorităţi) şi găsirea de soluţii pentru abandonul şcolar. iv. iii.4 – Mijloace de învăţământ pentru şcolile din mediul rural.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Prin programul Leonardo Da Vinci se pot finanţa proiecte care încurajează învăţarea limbilor străine. ii. dar detalii pot fi obţinute de pe site-ul: http://rural. ONG-uri. La prima componentă există patru sub-componente: 1. 1. El nu se adresează persoanelor fizice decât în măsura în care acestea sunt prinse printre membrii echipei unui proiect. proiecte comune ale şcolilor şi autorităţilor locale de creştere a ratei de absolvire prin responsabilizarea tuturor factorilor implicaţi (cadre didactice. PROIECTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL RURAL Prin “Proiectul pentru Învăţământul Rural”. crearea unui cadru de colaborare între şcolile din mediul rural şi comunitatea din care fac parte. părinţilor şi cadrelor didactice. 1. elevi. inspectori. încurajarea cooperării europene în educaţie şi formare profesională.1 – Dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din mediul rural pe baza activităţii proprii desfăşurate în şcoală.3 – Condiţii minime de funcţionare pentru şcolile din mediul rural. organizaţii non-profit. inclusiv camerele de comerţ şi organizaţiile de comerţ. Activităţile eligibile pot include. doar primele două sunt importante pentru scopul acestui curs. inclusiv asociaţiile elevilor. parteneri sociali sau alţi reprezentanţi ai pieţii muncii. părinţi. Cu alte cuvinte. La acest program pot participa: instituţii sau organizaţii furnizoare de învăţare în domeniile acoperite de programul sectorial Leonardo da Vinci. La acest program pot participa atât cadrele didactice şi elevii din şcolile situate în mediul rural. în funcţie de componenta avută în vedere. 8.2. obiectivele programului sunt: i.

Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Statele cu economii avansate se bazează. constructiv si decisiv. iar bunăstarea cetăţenilor lor este în proporţie directa cu numărul mare de angajaţi cu un înalt nivel de profesionalism şi cu utilizarea eficienta a abilitaţilor şi resurselor superioare pe care aceştia le accesează. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA). Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Parteneri: Administraţiile Publice Locale ale comunităţilor EBC. Împreuna cu primăria din fiecare localitate. cum ar fi creativitatea. din care 60 de milioane sunt puşi la dispoziţie printr-un împrumut al Băncii Mondiale. Acoperirea şi durata proiectului: Proiectul EBC acoperă 38 din judeţele României şi se adresează unei populaţii de peste 1. opţiunea pentru cunoaştere. Analfabetismul vremurilor actuale si al viitorului imediat este.4 milioane dolari. reţeaua este administrata de un Manager de Reţea şi un Administrator IT. angajaţi de către primărie şi sprijiniţi în activitate de MCTI. alcătuită dintr-un Punct de Acces Public de Informare (PAPI) şi mai multe puncte de acces în următoarele instituţii de utilitate publică: în una sau mai multe scoli din comunitate. organism din cadrul MCSI Bugetul proiectului este de 69. o poarta pentru câteva dintre localităţile cele mai defavorizate din punct de vedere al accesului la cunoaştere. Atât copiii cât si adulţii din zonele rurale au acelaşi drept la cunoaştere ca si locuitorii zonelor urbane. Pentru cei mai mulţi tineri este deja de la sine înţeles ca a nu şti sa lucrezi cu calculatorul este aproape la fel de grav cu a nu şti să citeşti. Toate cele aproape 3000 de localităţi rurale din România au fost provocate in 2006 la o competiţie. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării (MECI). facilitează modernizarea procesului educaţional şi promovează soluţiile inovative în mediul de afaceri. de fapt. Ministerul Culturii şi Cultelor (MCC). cunoaşterea înseamnă înţelegerea şi asumarea unei culturi care pune accent pe un cetăţean foarte bine pregătit. este o inechitate. deschizând. pe cunoaştere.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8. Faptul ca locuitorii zonelor rurale au un acces mai limitat la tehnologia informaţiei este o realitate. inovaţia. În fiecare localitate. Cunoaşterea înseamnă mai mult decât accesul la informaţie şi la tehnologia informaţiei. cu un bun nivel al cunoştinţelor profesionale şi un înalt grad de dezvoltare personală. În acelaşi timp. inabilitatea de a recurge la tehnologia informaţiei si de a te raporta la acumulările generaţiilor anterioare sau ale celei prezente. asistenţă). 98 .4 reprezintă contribuia Guvernului României. Proiectul se derulează în perioada 2004 – 2010 Administrarea proiectului este realizată de Unitatea de Management a Proiectului Economia Bazată pe Cunoaştere. în fiecare biblioteca publică şi în fiecare primărie. MCSI a dotat 255 de comune şi oraşe mici din toata tara cu calculatoare si acces la Internet. Comerţ.8 milioane locuitori. iar 9. asigurând în acelaşi timp infrastructura IT&C şi servicii cu valoare adăugată bazate pe aceasta (training. competenta pe propriul domeniu de activitate. Cooperaţie. mai mult decât dorinţa de perfecţionare şi învăţare continuă.Iniţiatorul si implementatorul proiectului este Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. imaginaţia. PROIECTUL “ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE” Economia Bazată pe Cunoaştere este cel mai amplu proiect de informatizare a mediului rural din România. Proiectul ECB propune o schimbare a modului de gândire privind repartizarea geografica a cunoaşterii.10. sprijină dezvoltarea şi promovarea serviciilor de guvernare electronică.3. finanţări nerambursabile. Prin Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere (EBC). Turism şi Profesii Liberale (MIMMC) şi Banca Mondială. Aceştia beneficiază de specializare în diferite domenii şi astfel contribuie la îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la tehnologiile moderne. de fapt. a fost înfiinţată o Reţea Electronică a Comunităţii Locale (RECL). din ce în ce mai mult. pentru a le selecta pe cele care îşi asuma.

au acum ocazia sa-si antreneze locuitorii în aceasta minunata aventura a cunoaşterii. ajutor pentru utilizarea serviciilor de guvernare electronică. Servicii specializate: cursuri de iniţiere sau perfecţionare în calculatoare. 99 . construind platforme de acţiune pe mai multe nivele de acoperire: educaţional. fie ca aceştia sunt copii de grădiniţa sau elevi. fermieri sau mici întreprinzători. (3) Dezvoltarea şi promovarea serviciilor de eguvernare. croite pe măsura fiecărei categorii de utilizatori ai RECL. oferă şanse noi de dezvoltare a comunităţilor. personal administrativ. s-a putut trece la oferirea serviciilor cu valoare adăugată. Portretele beneficiarilor proiectului ECB sunt la fel de variate ca poveştile întâlnirii lor cu instrumentele cunoaşterii. Proiectul urmează sa-i familiarizeze pe locuitorii acestor comunităţi cu aceste concepte noi. pentru elevi sau adulţi. consilieri locali sau funcţionari în administraţia locală. multiplicare. care au darul de a declansa o schimbare fără precedent la nivelul mentalităţii şi al atitudinii. mai ales. Astfel.000 de locuitori. administrativ şi cultural. profesionalizarea cetăţenilor din comunităţile EBC. dezvoltare de afaceri. sesiuni de informare privind fondurile structurale sau alte proiecte de finanţare şi alte activităţi. antreprenori. primari. Cele 255 de RECL oferă doua paliere de servicii: cele de baza si cele cu valoare adăugată. Cunoaşterea deschide porţi pentru împlinire personala şi realizări profesionale. pe ansamblu. acordarea de finanţări nerambursabile si asistenta pentru administraţia publica. promovarea comerţului electronic si a reţelelor de afaceri prin crearea unui portal specializat. 8% din populaţia României. studenţi sau pensionari. veterinari sau poliţişti. cetăţenii pot accesa reţele de preocupări comune şi. IMM-uri si alţi agenţi economici in procesul de accesare a finanţărilor. conceptul generos al economiei bazate pe cunoaştere devine accesibil unei populaţii de 1. Proiectul EBC este cuprinzător şi acoperă domenii esenţiale pentru locuitorii zonelor rurale si din oraşele mici. Proiectul are în derulare acţiuni concrete. Cunoaşterea este un vector important al creşterii economice. facilitate prin conectarea la tehnologiile moderne: sprijinirea actului educaţional. cursuri de perfecţionare profesională pentru agricultori sau alte meserii.000 locuitori) sau. scanare de documente etc. ei vor fi mai bine pregătiţi să beneficieze de oportunităţile momentului pentru a-si construi viata aşa cum si-o doresc. asistenta pentru căutare de informaţii online.800. persoane fizice autorizate. 255 dintre ele. Apelând la aceste servicii. începând cu 2009 urmează o ampla serie de activităţi de specializare în domeniul IT&C a peste 5000 de persoane din comunităţile EBC: profesori.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere ca element de progres si dezvoltare comunitara. beneficiari ai subvenţiilor din agricultura sau şomeri în căutare de locuri de munca. copiere. redactare. telefon). altfel spus. facilitează contacte între oameni cu preocupări şi competente foarte diferite. dezvoltarea şi promovarea serviciilor de eGovernment. cele câştigătoare. Prin acest proiect. Ulterior. asociaţii familiale sau întreprinderi mici si mijlocii. Servicii de baza: servicii de comunicaţii (fax. uşurează relaţia între cetăţean şi stat. în general. o adevărată schimbare la nivel cultural. Cu alte cuvinte. dar este. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. activităţi educaţionale. altfel spus guvernare electronica si (4) Promovarea comerţului electronic inovativ şi susţinerea IMM După realizarea infrastructurii şi specializarea celor doi experţi din fiecare RECL. (2) Modernizarea sistemului educaţional prin IT&C. oferă posibilitatea unui trai mai bun celor care vor sa beneficieze de noua tehnologie şi sunt dispuşi sa facă efortul de a se perfecţiona. cursuri de scriere a proiectelor de finanţare. apelând instrumente noi. îşi pot largi orizontul cunoaşterii. ingineri agronomi sau preoţi. reprezentând 20% din populaţia rurală (comunităţi sub 30. profesori sau medici în mediul rural. novatoare. un factor de progres individual care trebuie utilizat de fiecare dintre noi. Coordonatele principale pe care a fost direcţionat Proiectul sunt: (1) Acces la IT&C si alfabetizarea digitala pentru locuitorii celor 255 de comunităţi.

parteneriate. modernizare.4 Un alt tip de oportunitate de finanţare pentru şcolile din zonele rurale o reprezintă Axa 3. Urmează finalizarea proiectelor finanţate prin programul de finanţare nerambursabila e-creştere. iar potenţialii beneficiari pot depune propunerile lor oricând în timpul anului (funcţionează după principiul cererii deschise cu depunere continuă şi a regulii primului venit-primului servit). cu scopul de a deveni un centru de resurse. 100 . dotărilor şcolilor şi a centrelor de formare profesională astfel încât să se poată asigura un proces educaţional la standarde europene şi să se determine o creştere a participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional. entităţile eligibile sunt autorităţile locale. achiziţia de licenţe software. Se lucrează intens la dezvoltarea versiunii avansate a portalului www. care a oferit in toamna anului 2008. nici un program de investiţie nu a fost anunţat pe site-ul POR. Activităţile eligibile trebuie să vizeze îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie. 9 mil. Nu in ultimul rând.000. deşi apelul este deschis de la începutul lui 2008. AXA 3. expoziţii. dezvoltare şi echiparea infrastructurii educaţionale şi a infrastructurii de formare profesională continuă.ro. cursuri specializate şi achiziţia de servicii de marketing online. În cazul proiectelor care vizează şcolile. USD pentru următoarele tipuri de activităţi: achiziţia de utilaje de producţie cu conţinut crescut de elemente inovatoare sau tehnologii moderne. soluţii software sau consultanta pentru creşterea competitivităţii. care vizează infrastructura educaţională.000 RON şi un maxim de 67. 8. Conform documentaţiei POR.4. De asemenea. inovare şi promovare a comunităţilor EBC.ecomunitate. PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL.10. finanţarea se alocă pentru proiecte de reabilitare. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Până la ora când acest material de curs este redactat.000 RON.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere cetăţeni. Proiectul investeşte în creşterea vizibilităţii beneficiilor IT&C pentru cetăţenii comunităţilor EBC. este în curs armonizarea sistemului online de înregistrare a asociaţiilor familiale (AF) si persoanelor fizice autorizate (PFA) cu schimbările legislative recente. participarea la târguri. Proiectele propuse trebuie să aibă o valoare totală cuprinsă între un minim de 500. adică primăriile.4 a Programului Operaţional Regional (POR).

anpcdefp. fie între instituţii şcolare şi autorităţi Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. ca acele proiecte să fie centrate pe acţiuni în parteneriat (fie între mai multe instituţii şcolare din ţară sau din ţară şi străinătate.php/articles/c303 Programul Operaţional Regional (POR) – Axa prioritară 3. 8.ro/index.php/articles/9581 Pentru apeluri viitoare. chiar de 100%.ro/index. În primul rând.html Programul eTwinning http://www.html Finanţările alternative pot fi:  finanţări din partea unor institute culturale străine sau ong-uri internaţionale (gen Institutul Cervantes sau The German Marshall Fund for United States). “Grundtvig” şi alte ce nu au relevanţă pentru acest curs. ci cu educaţia informală şi complementară.html Programul Sectorial “Comenius” http://www.ro/programe/llp/comenius/formulare. precum şi pentru programul “Tineret în acţiune” http://www. “Leonardo Da Vinci”.5. secţiunea Programe şi proiecte: http://www.4 http://www.anpcdefp.  finanţări din surse proprii (familiile elevilor).edu. ALTE PROGRAME SAU MODALITĂŢI DE FINANŢARE Reprezentanţii şcolilor şi cadrele didactice nu trebuie să aştepte doar apelurile pentru finanţările centrate pe şcoală la care neam referit anterior. a unor activităţi pe care le pot desfăşura elevii alături de profesori.html Programul Sectorial “Grundtvig” http://www. viabile în mod special pentru şcolile din zonele rurale. a se urmări site-ul Ministerului Educaţiei.ro/programe/llp/grundtvig/formulare.ro/ Programul de Granturi pentru Dezvoltarea Şcolară Apelul 2007: http://isj. Aceste finanţări alternative nu au legătură directă cu procesul educaţional propriu-zis.anpcdefp. În cele ce urmează ne vom referi la două astfel de alternative. Există şi alte modalităţi de finanţare.ro/index.html Programul Sectorial “Leonardo Da Vinci” http://www.ro/programe/llp/comenius/arhiva.ro/programe/tineret/referinta/index_s.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC Linkuri utile cu oferte pentru stagii de formare: Catalogul de cursuri Comenius/Grundtvig: http://ec.edu.php?50 http://www.finantare.anpcdefp.edu.  finanţări din partea unor agenţi economici. Fondul de Mediu).Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  A SE CONSULTA Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) – autoritatea coordonatoare pentru “Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii”.eu/education/trainingdatabase Centre de formare pentru profesori de limba străine http://www.ro/site/page.anpcdefp.ro/program-481-Programul-de-Granturi-pentruDezvoltare-Scolara.ro Programul “Tineret în acţiune” http://www.html Proiectul pentru Învăţământul Rural http://rural.europa.ro/programe/llp/leonardo/formulare. trebuie precizat că sorţii de izbândă ale unor proiecte menite să atragă finanţări alternative depind de doi factori: primul.inforegio.anpcdefp.is.10.edu. 101 . care include sub-programele “Comenius”. Cercetării şi Tineretului.  finanţări din fonduri europene care nu au legătură directă cu şcoala (de exemplu.

Coltau Maramures Grupul Scolar Agricol Tandarei Tandarei Scoala cu clasele I-VIII Baia Sprie. Nr. Anumite activităţi – în speţă cele de “educare şi conştientizare a publicului privitor la protecţia mediului” (http://www.65 6. se pot scrie. Evident.21 "Gh.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere locale). În felul acesta se pot urmări două obiective: 1) se dezvoltă potenţialul şcolii respective deoarece elevii au un nou stimulent de a-şi însuşi limba şi cultura respectivă. în acest caz.php) – pot fi finanţate şi prin intermediul Fondului de Mediu. bombe ecologice Invatam sa traim intr-un mediu curat Durata proiect 10 luni 10 luni 10 luni 11 luni 10 luni 3 luni 4 luni 12 luni 12 luni 9 luni 9 luni Valoarea finanţată 76.ro/proiecte05_categorii. în ceea ce priveşte protecţia mediului).afm. din Baia Sprie Maramureş Colegiul Naţional "Stefan Suceava.222.VIII Maramures Tautii-Magheraus Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.12 6.Ţiţeica” Liceul teoretic "NICOLAE Medgidia. al doilea.Murgoci" Şcoala cu clasele I . Beneficiar Localitate Denumire proiect Istoria ne obligă la conştiinţa verde Gestionarea deseurilor.989.VIII Craiova Nr. proiecte care să vizeze întărirea colaborării între tineri din ţările din Balcani.390. Pe de altă parte. promovarea unor valori culturale şi a unor acţiuni care să contribuie la dezvoltarea durabilă a regiunii (de exemplu.690. 8 Liceul Teoretic "Emil Baia Mare Racovita" Scoala cu clasele I .47 139. proiectele trebuie să aibă o legătură directă cu cultura şi/sau limba ţărilor respective.986. cunoaşterea culturii ţărilor vecine şi înţelegerea paternurilor de gândire astfel încât conflictele interetnice să fie de domeniul trecutului.73 8.). de exemplu.35 161. de exemplu.M. contribuie cu materiale informativeducative în cazurile în care există o dorinţă de a face cunoscute aceste structuri. De exemplu. cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU).15 3. Organizaţia Tratatului Altanticului de Nord (NATO). jud. informarea si pregatirea elevilor.852. Nu trebuie uitat nici faptul că anumite instituţii internaţionale. Comisia Europeană. jud. să constea în organizarea unor concursuri de limbă la nivel judeţean. program coordonat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.519. se pot finanţa programe cultural-educative cu sprijinul institutelor culturale ale unor ţări (Institutul Cervantes – Spania.55 143. dar promotorul să fie o şcoală dintr-o zonă defavorizată. în exerciţiul 2007-2008. Institutul Goethe – Germania.555. Apelându-se la The German Marshall Fund for United States. Institutul Cultural Italian – Italia. BALCESCU" Constanta SCOALA CU CLASELE GIURGIU I-VIII.55 73. Suceava cel Mare" Scoala cu clasele I-VIII Grosi Grosi Colegiul Naţional Brăila "Gh. rezultatele proiectelor să aibă impact nu doar la nivelul şcolii. ci mai ales la nivelul comunităţii.16 97. O altă posibilitate o reprezintă programele de întărire a proceselor democratice la nivel regional prin acţiuni de parteneriat cultural-educativ între grupuri de tineri din sud-estul Europei (zona Balcanilor) şi regiunea Mării Negre. proiecte nu trebuie să vizeze doar partea de infrastructură ori formare a cadrelor didactice. jud.99 12. Consiliul Europei.52 Şcoala cu clasele I-VIII Coltau.773. instituţiile Uniunii Europene – Parlamentul European. un număr de 21 de şcoli şi licee sau grupuri şcolare au beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni în cadrul acestui obiectiv. De exemplu. 102 . in beneficiul protecţiei mediului Rândunica a venit Tinerii Naturalisti Impreună pentru o natura curată Creeaza Eco-Generatia Ta! Sanatatea mediului-sanatatea noastra Iazurile de decantare.822.283. jud.o investitie sigur pentru viitorul mediului inconjurator Educaţie ecologică în oraşul minier Baia Sprie (campanie de conştientizare şi educaţie ecologică) Exerciţii cu natura -Program de educaţie a adultilor de către liceeni. Un astfel de proiect ar putea. şi 2) sunt făcute cunoscute cultura şi limba ţării în cauză într-o regiune a ţării care nu are acces în mod direct la acţiunile culturale ale institutelor amintite. Institutul Cultural Francez – Franţa etc.

Vrancea VLAHUŢÃ" Scoala cu clasele I – VIII Ciugud Structura Ciugud Structura Hapria Hapria. 103 .gmfus. EDU-PART “M” .34 88.afm.ro/ http://www.814.40 Liceul Teologic Romano Catolic ''Sf.33 Assisi" Scoala cu clasele I . tinerilor şi părinţilor acestora. Activităţi cuprinse în proiect: a) activităţi de informare pentru echipa de proiect cu privire la istoria cărţii. Dolj Mici. dar responsabili! 10 luni 25. jud.ro/ A se urmări şi site-urile: http://www.mediu sănătos Constientizarea si sensibilizarea comunităţii asupra necesităţii protecţiei apelor din localitatea Podu Iloaiei 12 luni 8 luni 10 luni 35. istoria bibliotecii.VIII Craiova.6.438.php  RESURSE UTILE Balkan Trust for Democracy – program coordonat de biroul de la Belgrad al The German Marshall Fund of the United States http://www.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Scoala cu clasele I-VIII "ALEXANDRU Focsani.57 Lovinescu" Grupul Şcolar''Ioan Com. Craiova Eco-caravana promotorilor de mediu 12 luni 162.25 Saguna" Grupul Scolar Industrial Borsa. Maramureş copiilor.016.10.37 Borsa Maramures Liceul Teoretic "Eugen Bucuresti Saptamana verde 8 luni 41.ro/ 8.org/balkantrust/ Black Sea Trust for Regional Cooperation – program coordonat de biroul de la Bucureşti al The German Marshall Fund of the United States http://www. Şomcuta Mare.finantare.88 Buteanu" Jud.org/about/office. ca mijloc de informare şi îmbogăţire a cunoştinţelor.435.305. 2 Iscroni Titlul proiectului: Trecut.euractiv. Eco Borsa 11 luni 34.ro/proiecte01_finalizate. privind protecţia mediului Grupul Scolar "Costin D.afm. O carte deschisă întregii comunităţi Categorie proiect: Proiect care sprijină îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare prin activităţi extra-curiculare Durata: 6 luni Obiectivul proiectului: Îmbunătăţirea cadrului de colaborare între şcoală şi comunitatea din care face parte prin sensibilizarea întregii comunităţi în favoarea lecturii.335.cfm?city=bucharest Fondul de Mediu – program coordonat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile http://www.94 Nr.045.12 "Decebal" Grupul Scolar "Andrei Oradea. Bihor Pro Natura – 2007 12 luni 14.Parteneriat Educaţional pentru conştientizarea 12 luni 57.19 5. Alba Grup Scolar Agricol "Haralamb Vasiliu" Podu Iloaiei. istoria tiparului şi a hârtiei b) activităţi de amenajare a unui nou spaţiu pentru biblioteca şcolii iniţiatoare Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. judetul Vaslui Vrancea-mediu european O viaţă sanatoasă intr-un mediu mai curat la nivelul comunei Ciugud. prezent şi viitor. Francisc de Roman Un mic pas in reconcilierea cu natura 10 luni 59. jud. jud.271. PROIECTE DE SUCCES EXEMPLUL 1: Şcoala Generală cu clasele I-VIII Nr.32 Nenitescu" Sursa: http://www.870. judeţul Alba Ape curate .327.gmfus.

întâlniri cu scriitori şi jurnalişti. primul de acest fel din regiune. şi promovarea cu ajutorul membrilor cenaclului a implicării comunităţii în îmbogăţirea fondului de carte prin donaţii. Obiectivele specifice ale proiectului prevăzute de coordonatori au fost ales în mod special pentru a putea fi măsurate în cadrul rapoartelor intermediare şi final. De exemplu. al costumelor populare. o Încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură atât prin metode clasice cât şi prin metode noi. informatizarea bazei de date cu cărţile din fondul bibliotecii. EXEMPLUL 2: Şcoala Generală cu clasele I-VIII Rogoz Titlul proiectului: Ieri meşteşugar. precum şi dotarea cu mijloace audio-video pentru activităţile înscrise în proiect. afişe şi pliante. electronice. valorificarea şi perpetuarea meseriilor tradiţionale specifice zonei Activităţi cuprinse în proiect: a) Realizarea unui mini-muzeu local al meseriilor tradiţionale. o masă rotundă în comunitatea din care a fost iniţiat proiectul.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere c) înfiinţarea unui cenaclu literar-artistic. prin tradiţii şi folclor! Categorie proiect: Proiect care sprijină integrarea şcolară şi profesională a copiilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale şi a celor din sistemul de protecţie socială Durata: 6 luni Obiectivul proiectului: Întărirea colaborării dintre şcoală şi comunitatea locală în vederea sprijinirii şi integrării şcolare şi profesionale a unor categorii de copii şi tineri defavorizate prin reînvierea. o Creşterea gradului de implicare a comunităţii în activităţile şcolare şi extraşcolare. s-a avut în vedere: o Organizarea unui spaţiu în cadrul şcolii în care să fie puse la dispoziţia elevilor şi părinţilor acestora cărţi şi acces la cărţi virtuale.. o Conştientizarea apartenenţei la comunitatea locală. Internet – crearea şi întreţinerea unui website al proiectului. Mijloacele de diseminare a informaţiilor folosite în proiect au fost: presa scrisă locală – anunţuri. o Organizarea bibliotecii virtuale în cadrul celei tradiţionale. al instrumentelor muzicale specifice b) Implicarea meşterilor populare în cadrul proiectului c) Editarea unui volum conţinând date despre tradiţiile şi obiceiurile locale d) Instruirea teoretică şi practică a tinerilor în cadrul unor ateliere de lucru şi instruirea privind dansurile populare e) Organizarea unei expoziţii cu lucrările realizate de “micii meşteşugari” f) Promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor Rezultatele: Rezultatele măsurabile din punct de vedere cantitativ au constat în instruirea în meşteşugurile tradiţionale şi dansurile populare a 100 de elevi din şcoala care a iniţiat proiectul şi aflaţi în sistemul de Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 104 .. organizarea de seri de lectură etc. televiziunea locală – participarea unor membrii ai proiectului la emisiuni informative. o Creşterea numărului de cititori ai bibliotecii şcolare. părinţi şi membrii comunităţii. azi antreprenor. Rezultatele: 1) crearea unui nou spaţiu pentru bibliotecă 2) îmbogăţirea fondului de carte de la 6815 volume la 7500-8000 3) sporirea numărului de elevi care frecventează biblioteca 4) impulsionarea membrilor comunităţii locale de a sprijini biblioteca Realizarea proiectului a mai presupus achiziţionarea de mobilier nou (rafturi pentru cărţi şi mese şi scaune pentru sala de lectură). distribuirea ofertei şcolare către elevi.

chestionare. informarea membrilor echipei de proiect cu privire la sarcinile care le revin etc. cadrelor didactice şi părinţilor în ceea ce priveşte dezvoltarea spiritului de muncă în echipă. . EXEMPLUL 3: Şcoala Generală cu clasele I-VIII Şinca Titlul proiectului: Educaţia. părinţi şi membri ai comunităţii locale a Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.).. afectivitate.Se va obţine constituirea unor nuclee de informaţii specifice care vor juca un rol activ în cadrul comunităţii. prin interviuri.Conştientizarea de către părinţi a celor mai bune modalităţi de educare a copilului (acordarea atenţiei. Integrarea socială şi creşterea interesului pentru dezvoltarea personală şi profesională a celor 100 elevi cursanţi. . părinte-cadru didactic/consilier şi copil-cadru didactic.) b) Activităţi de informare şi documentare prin intermediul instituţiilor specializate în consiliere şi orientare. .Construirea unui eveniment care să aibă impact major asupra modului de comportament în cadrul familiilor din comunitatea locală. iniţiatorii au prevăzut următoarele tipuri de activităţi: a) Activităţi de management de proiect (de ex. Întărirea rolului şcolii în susţinerea unei culturi locale a dezvoltării. .Integrarea şcolară a elevilor cu nevoi speciale. Îmbunătăţirea cooperării dintre şcoală şi comunitatea locală. după cum urmează: Îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor necesare celor 100 elevi cursanţi în practicarea meşteşugurilor tradiţionale. Şcoala va deveni suport pentru rezolvarea unor probleme cu care comunitatea se confruntă. implicare activă în managementul timpului activităţilor (extra-)şcolare. articole). responsabilizarea individului în cadrul grupului. . toate fiind realizate prin implicarea elevilor şi profesorilor d) Activităţi de consiliere şcolară şi consiliere pentru părinţi şi cadre didactice e) Activităţi de diseminare a rezultatelor proiectului Rezultatele aşteptate: .Încurajarea colaborării părinte-copil. Coordonatorii au pus un accent mai mare pe rezultatele „calitative‟ ale proiectului. interviuri.Dezvoltarea de abilităţi specifice la nivelul elevilor. receptivitate la solicitările copilului. Instituţiile comunitare devin interdependente. 105 . eliminarea practicilor violente din relaţia părinţi-copil etc. .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere protecţie socială sau cu cerinţe educaţionale speciale. . prin strângerea de materiale specifice şi realizarea unora noi c) Activităţi de cenaclu artistic – punerea în scenă a unor piese de teatru şi comentarea acestora.O bază de date pentru consilierea şi orientarea elevilor şi părinţilor disponibilă la nivelul comunităţii locale (materiale informative.Conştientizarea de către cadrele didactice. un drept al tuturor? Categorie proiect: Proiect care sprijină integrarea şcolară şi profesională a copiilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale şi a celor din sistemul de protecţie socială Durata: 12 luni Obiectivul proiectului: Îmbunătăţirea calităţii procesului didactic prin integrarea şcolară şi profesionale a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale Activităţi cuprinse în proiect: Pentru atingerea obiectivului general propus. dansurilor populare şi valorificarea folclorului. având ca scop comun dezvoltarea reală şi progresul comunităţii în care se află.

106 . dacă etapele prevăzute pot conduce la atingerea obiectivelor.7..Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere importanţei informaţiilor primite prin diseminarea rezultatelor proiectului. dar şi pe membrii comunităţii să înţeleagă de ce este nevoie de acţiuni individuale şi comune de protecţia mediului 4) Impulsionarea bunelor relaţii dintre elevi şi a practicilor bune de urmat de către aceştia 5) Să ajute şcoala să devină un punct de informare şi educare cu privire la protecţia mediului 8. părinţii acestora şi 3 cadre didactice. album foto) ajute la diseminarea rezultatelor proiectului Rezultatele: La proiect au participat 30 de elevi din clasele I-VIII. adică unei alei cu planşelor care să explice diverse aspecte de protecţia mediului b) Organizarea unei excursii cu scopul de a observa vegetaţia şi fauna locală şi de a identifica acele căi prin care elevii pot contribui la protejarea mediului c) Amenajarea unui spaţiu special pentru activităţile proiectului (Căsuţa din pădure). După ce s-au clarificat aceste Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. documentaţia care trebuie depusă constă doar într-o cerere de finanţare cu detalii despre etapele şi bugetul proiectului şi documente care să ateste că iniţiatorul are capacitatea de a duce la bun sfârşit proiectul.10. De cele mai multe ori. dacă obiectivele propuse sunt realiste (adică dacă se pot realiza în orizontul de timp stabilit de iniţiator). sau nu să aducă o co-finanţare). Revista Broasca Verde.24. este recomandat să se clarifice ideea proiectului şi ce presupune ea Trebuie respectate în mod obligatoriu atât din punctul de vedere al implicării necesare (oameni şi toate termenele de realizare ale instituţii).1 sunt foarte uşor de realizat şi nu necesită ajutorul unei firme de consultanţă. Ceea ce contează foarte mult la aceste proiecte este modul cum sunt ele concepute. EXEMPLUL 4: Şcoala Generală cu clasele I-VIII Târgu Lăpuş Titlul proiectului: Suntem prietenii naturii Categorie proiect: Proiect care sprijină îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare prin activităţi extra-curriculare Durata: 12 luni Obiectivul proiectului: “Formarea conştiinţei ecologice şi a unui comportament ecologic” (sic!) Activităţi cuprinse în proiect: a) Crearea unei “potecii educative”. cât şi din punct de vedere financiar (dacă iniţiatorul poate proiectului. Înainte de a porni în căutarea unei finanţări pentru proiect. ELEMENTE DE MANAGEMENTUL PROIECTELOR Proiectele pentru programele de finanţare amintite la 8. dacă bugetul este bine proporţionat astfel încât să ajungă realizării activităţilor din fiecare etapă sau să nu rămână fonduri necheltuite datorită unei supradimensionări a sa. loc în care se vor face excursii tematice d) Amenajarea în cadrul şcolii a spaţiului destinat educării în spiritul protecţie mediului e) Activităţi de observarea a poluării mediului în cadrul comunităţii şi în afara ei f) Organizarea de concursuri pe teme de ecologie şi cu specific local g) Realizarea unor materiale tipărite şi foto care să (de ex. Rezultatele aşteptate au constat în: 1) Perceperea nevoilor comunităţii în ceea ce priveşte protecţia mediului 2) Să contribuie la educarea elevilor asupra faptului că acţiunile individuale influenţează negativ sau pozitiv mediul înconjurător 3) Crearea unor materiale care să îi ajute şi pe alţi elevi.

avându-se în vedere faptul că dubla finanţare (acelaşi proiect să fie finanţat de două ori şi din surse diferite) nu este acceptată nici la nivelul fondurilor europene. dacă un proiect îşi propune să crească nivelul de conştientizare al propriei contribuţii la procesul de încălzire globală. fie în mod direct de la persoanele care se ocupă de acel program de finanţare. Etapele trebuie să conţină toate activităţile relevante atingerii obiectivelor şi să se încadreze cât mai bine în acestea. este bine să consultaţi Ghidul solicitantului astfel încât să cunoaşteţi toate criteriile de eligibilitate pentru proiect şi activităţile specifice. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. nici la nivelul celor naţionale. Înainte de a depune cererea de finanţare. În felul acesta se vor evita situaţiile în care cererile de finanţare sunt respinse înainte de a intra în procesul de evaluare. deci de a scrie documentaţia proiectului. Proiectul trebuie să aibă o echipă de proiect fixă. ai cărei membrii să cunoască foarte bine ce responsabilităţi le revin. Echipa de proiect poate fi formată din directorul/coordonatorul de proiect. se va căuta acel program de finanţare care să corespundă cel mai bine obiectivelor ideii de proiect.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere A se verifica criteriile de eligibilitate din Ghidul solicitantului înainte de a depune un dosar. De exemplu. Înainte de a completa cererea de finanţare.   RECOMANDĂRI  Accesaţi Internetul şi resursele indicate mai sus în mod regulat pentru a afla detalii din timp despre apelurile de proiecte existente. cadru didactic sau simplu membru al comunităţii –. Bugetul trebuie să includă doar acele tipuri de cheltuieli considerate eligibile de către coordonatorii programului de finanţare. aspecte. 2. consilieri experţi pe tema proiectului şi elevi. Găsiţi o idee de proiect pe care aţi dori să o concretizaţi cu ajutorul unuia dintre programele de finanţare amintite mai sus. este obligatoriu să se verifice dacă dosarul conţine toate documentele solicitate. Căutaţi detalii cu privire la programul de finanţare cel mai potrivit pentru ideea dumneavoastră de proiect şi apoi aflaţi când se pot depune propunerile de proiecte. TEME 1. atunci etapele unui eventual proiect trebuie să pună accent pe informare cu privire la efectele încălzirii globale şi diseminare a metodelor prin care fiecare – elev. poate face ceva astfel încât să fie împiedicat fenomenul. să-şi respecte obligaţiile prin implicare activă. 107 . Detalii se pot obţine fie din Ghidul solicitantului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.