John Perkins

E g y g a zd as ág i b érg y ilko s vallomásai

R ÁCIÓ KIADÓ
Budapest, 2006

Anyámnak, Ruth Moodynak és apámnak, Jason Perkinsnek, akik szeretni és élni tanítottak, és belém oltották a bátorságot, amely lehetővé tette, hogy ezt a könyvet megírjam.

Tartalom

Előszó Prológus

11 18

1 . r é s z : 1963-1971
1 2 3 4 5

Gazdasági bérgyilkos születik „Beszervezve egy életre" Indonézia: egy EHM munkájának első tanulságai Megmentünk egy országot a kommunizmustól Eladom a lelkem

27 36 44 47 51

2 . r é s z : 1971-1975
6 7 8 9 10 11

Inkvizítori szerepben Perbe fogott civilizáció Jézus, másképp Egy életre szóló lehetőség Panama elnöke és hőse Kalózok a Csatorna-övezetben Katonák és utcalányok

59 63 68 72 78 83 86

12

13 14

Beszélgetések a tábornokkal A gazdaságtörténet új és fenyegető korszakának kezdete

90

95 99

15 16

A Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet Hogyan lettem kerítő, valamint Oszama bin Laden pénzelése

110

3 . r é s z : 1975-1981
17

A Panama-csatornával kapcsolatos tárgyalások és Graham Greene 117 124 128 132 135 139 145 156 160

18 19 20 21 22 23 24 25

Az iráni Királyok Királya Egy megkínzott ember vallomásai Egy király bukása Kolumbia: Latin-Amerika sarokköve Amerikai Köztársaság kontra globális birodalom Megtévesztő életrajz Ecuador elnöke megküzd az olajkartellel Kilépek

4 . r é s z : 1981-TÓ L MÁIG
26 27 28

Ecuador elnökének halála Panama: egy másik elnök halála Energiaipari vállalatom, az Enron és George W. Bush

167 172

176

hogy megvesztegessenek Az Egyesült Államok megtámadja Panamát Az EHM-ek kudarca Irakban Szeptember 11-e és következményei. az én számomra Venezuelát Szaddám menti meg Újra Ecuador A látszaton túl 181 187 195 201 208 214 222 Mit tehetünk Epilógus Függelék Jegyzetek 231 236 246 253 .29 30 31 32 33 34 35 Hagyom.

akik m i n d i g a n y o m u n k b a n jártak. akik dollármilliárdokat csalnak ki a világ országaitól. a C I A által támogatott sakálok léptek akcióba.) 11 . erről a világnak tudnia kell" — vélekedett. Oszama bin Laden felbukkanása. 2 0 0 3 . A Világbank. Minden alkalommal világpolitikai események indítottak írásra: Panama amerikai megszállása 1989-ben. S.b a n egy nagy hatalmú nemzetközi nagyvállalat tulajdonában álló vezető kiadó igazgatója elolvasta annak a könyvnek a munkapéldányát. gazdasági bérgyilkosoknak nem sikerült behálóznunk Roldóst és Torrijost. és azt mondta.Előszó A gazdasági bérgyilkosok (EHM*-ek) jól fizetett szakemberek. Ecuador elnökének és O m a r Torrijosnak. én is gazdasági bérgyilkos voltam. hogy ne írjam meg azt a könyvet. mert a vállalat vezetői valószínűleg elleneznék. „Lenyűgöző történet. (A ford. Szomália. Én tudom. A következő húsz év alatt még négyszer fogtam hozzá. az USAID (U. de ez a játék most. az első öbölháború. erőszak. két olyan embernek. amelyből végül az Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai lett. manipulált választások. Merényletet követtek el ellenük. Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége) és más külföldi „segélyszervezetek"pénzét a világ természeti erőforrásait ellenőrző nemzetközi nagyvállalatok és néhány gazdag család zsebeibe töltik. akik az ügyfeleim voltak. A fenti sorokat 1982-ben írtam Egy gazdasági bérgyilkos lelkiismerete m u n kacímmel elkezdett könyvem elejére. Meggyőztek. Haláluk n e m volt véletlen. így másfajta k o m mandósok. Mindketten baleset áldozatai lettek. A birodalmak létével egyidős játékot űznek. mert szembe mertek szállni a nagyvállalatok. K ü l ö n b ö ző fenyegetések és megvesztegetések hatására azonban m u n k á m m a l újra és újra felhagytam. kormányok és bankok világuralomra törő vezetőinek köreivel. akiket tiszteltem és rokon léleknek éreztem — Jaime Roldósnak. N e k ü n k . Eszközeik között meghamisított pénzügyi jelentések. hogy n e m vállalhatja a kiadás kockázatát. ezért a kötetben az angol rövidítést (EHM) használjuk. Azt a könyvet két államfőnek ajánlottam. Panama vezetőjének. Azt * Az angol eredetiben Economic Hit Man. megrázta a fejét. Agency for International Development. Aztán szomorúan elmosolyodott. megvesztegetés. szex és gyilkosság is szerepel. a globalizáció korában új és ijesztő méreteket öltött.

mert 2001. hogy tegyem fiktívvé a történetet. nemzetközi nagyvállalatoktól független kiadó vállalta. mert szeptember 11-e megtörtént. amiket leírok. hogy semmibe vegyem a fenyegetéseket és a megvesztegetést? Röviden azt felelhetem. hogy lehetősége. Ezt a történetet el kell mondani. Ennek a bizonyos gazdasági bérgyilkosnak a története arról szól. h o g y n e m fogok ölbe tett kézzel ülni. amely „életet. Jessica elvégezte az egyetemet. hogyan j u t o t t u n k oda. mert a múltban elkövetett hibáinkat m e g kell értenünk ahhoz. A helyszínek. 1 És ami m é g fontosabb. Minden nap huszonnégyezer ember hal m e g azért. Mikor nemrég elmondtam neki. amit a további fejezetekben szeretnék bővebben kifejteni. A hosszabb válasz több dologgal is kapcsolatos. azért is mindenképpen el kell ezt a történetet mondani. valamint szeptember 11-ét követő elhatározásommal. hogy egyetlen lányom. Ez életem igaz története. piacra t u d n á n k vinni. pénze és hatalma van ahhoz. az érzések. mert a történelem során először került egy ország olyan helyzetbe. m í g a gazdasági bérgyilkosok világbirodalommá változtatják ezt a köztársaságot. szabadságot és a boldogság lehetőségét" ígéri m i n d e n k i n e k az egész világon —. hogy jövőbeli lehetőségeinket ki t u d j u k használni. és megosztottam vele a félelmeimet. Ez igaz történet. Mi vett rá végül arra. Ezt m á r az unokákért is m e g kell t e n n ü n k . azt mondta: „ N e aggódj. és megkezdte önálló életét a világban.a köztársaság iránt. a beszélgetések. Ez a hosszabb válasz váza. szülőhazám iránti hűségemmel. m i n d életem részei vol- 12 .tanácsolta. Ha bosszút állnak rajtad. „Ha J o h n Le Carré vagy G r a h a m Green mintáját követve írna. hogy segít megszólalnom. ahol te abbahagytad. Ezt a történetet el kell mondani." De ez n e m fiktív történet. ahol születtem. ahol vagyunk. h o g y szeretném kiadni ezt a könyvet. akiknek a halálát közvetve vagy közvetlenül az éhezés okozta. Végül egy bátrabb. és miért találjuk szembe magunkat megoldhatatlannak látszó problémákkal. az amerikai köztársaság iránti elkötelezettségemmel . h o g y mindezen változtasson. és írjam meg regénynek. mert képtelen a léte fenntartásához szükséges ennivalót előteremteni. és amelyet gazdasági bérgyilkosként szolgáltam: az Amerikai Egyesült Államok. szeptember 11-én nemcsak a terroristák áldozatául esett háromezer e m ber halt meg. az e m b e rek. apa. hanem m é g huszonnégyezren. Ez az ország. akiket majd neked szülök!" Ez a rövid válasz. Szörnyű válság és óriási lehetőségek korában élünk. az Alapító Atyáink által megfogalmazott eszmények tiszteletével és szeretetével. és kitört a második iraki háború. M i n d e n percét megéltem. majd én folytatom.

Minden erőmmel azon voltam. Mikor történelmi eseményt tárgyalok vagy beszélgetéseket idézek föl.tak. olyan hatékony. repülőterek épülnek. amely az amerikai gazdasági érdekeket képviseli világszerte. hogy gazdasági bérgyilkossá formáljalak. embereket. egy-egy illetővel több alkalommal folytatott beszélgetésemet egy beszélgetéssé olvasztva adom tovább. A könyv végén található irodalomjegyzék számos művet ajánl az említett témákban elmélyedni kívánó olvasó figyelmébe. amelyek formálták történelmünket. amelyek korábban titkos vagy hozzáférhetetlen információt hoztak napvilágra. saját emlékeimre és más résztvevők visszaemlékezéseire. Senki nem tudhat arról. átlátta gyengeségeimet." Ma már látjuk ennek a fékevesztett rendszernek a következményeit." Elkomolyodott.e k voltunk. Egészen pontosan 1971-ben azon a napon. Claudine nem kímélt. több forrásra is támaszkodom: nyilvánosságra hozott dokumentumokra." Ezután ritkán használta a teljes kifejezést. erőművek. Olajtársaságok mérget eresztenek az esőerdők folyói- 13 . életed végéig benne maradsz. Az amerikai építőipari és beruházó cégek vezetői pedig mesésen meggazdagodnak. hogy országukban ipari parkok. ha politikai. ahogyan azt végrehajtotta. Amilyen szép és intelligens volt. gazdasági vagy katonai érdekeink úgy kívánják. Feladata és az. beszélgetéseket. „Ha egyszer belépsz. A legnagyobb tiszteletben álló vállalataink a rabszolgaságra emlékeztető bérekért és embertelen körülmények között dolgoztatnak embereket ázsiai üzemekben. és gyermekeink jövőjét is meghatározzák. bár legtöbbször csak a rövidítést (EHM) használtuk. amit korábban írtam. jól példázza. hogy be vagy szervezve. Kiadóm megkérdezte. mikor jövendő feladatomat leírta. ahol most vagyunk. még a feleséged sem. és ez biztosítja lojalitásukat. Az elbeszélés gördülékenysége érdekében néhány. Claudine szerepe érdekes példája annak a manipulációnak. különösen olyan nemrég megjelent könyvekre. hogy „rávegyem a világ vezetőit. amely ezt a tevékenységet jellemzi. hogy igen. valóban gazdasági bérgyilkosnak neveztük-e magunkat. Személyes történetem azonban olyan világesemények kontextusában zajlott. épüljenek be abba az óriási rendszerbe. ő ezt mondta: „Az a feladatom. milyen kifinomultan működnek ennek a rendszernek az emberei. Bármikor használhatjuk őket. saját feljegyzéseimre. mondta. Az lesz a dolgom. mikor elkezdtem tanárommal. Végül is ezek a vezetők belegabalyodnak az adósságok hálójába. hogy pontosan adjam vissza ezeket a tapasztalatokat. és azokat a saját legnagyobb előnyére használta ki. Biztosítottam afelől. és más szerzők beszámolóira. egyszerűen E H M . arra az öt kéziratra. Cserébe ők megerősíthetik politikai pozíciójukat azzal. elvezettek oda. Claudine-nal dolgozni.

Tudjuk. elősegítő embereket kiemelten kell jutalmazni. Ezt a rendszert azonban az összeesküvésnél sokkal veszélyesebb erő tartja működésben. Csak az Egyesült Államokban tizenkét millió család n e m tudja. A globális birodalom kiépítésére irányuló törekvésükben a vállalatok. akkor a mohóság korrupcióra ösztönöz. Ha a Föld forrásainak gátlástalan fogyasztását állítjuk követendő mintaként az emberek elé. annál szélesebb körben érezhetőek az előnyei. akik valami szervezett összeesküvést okolnak jelenlegi problémáinkért. Egy elmélet. 4 És m é g csodálkozunk. hogy sok országban a népességnek csak kis hányada részesül a gazdasági növekedés hasznából. 2 A gazdasági életben olyan botrányok zajlanak. és talán ez az egyik oka az összeesküvés-elméleteknek is. miért támadnak m e g m i n k e t terroristák? Vannak. állatokat és növényeket. ahol glo- 14 . míg az E N S Z becslései szerint ennek kevesebb mint feléből tiszta vizet. tudatosan ölnek meg embereket. hogy a rendszert m ű k ö d t e t ő gazdasági vezetőket különleges státus illeti meg. megfelelő élelmiszert. az ördögöt festjük a falra. m i n t az energiaiparban m ű k ö d ő E n r o n vagy a számvitel terén m ű k ö d ő Andersen ügye. Bár ilyen egyszerű lenne! Egy összeesküvés tagjait el lehet fogni és bíróság elé lehet állítani. és minél nagyobb a növekedés. Számos problémánk ered ebből a felfogásból. 3 Az Egyesült Államok több m i n t 87 milliárd dollárt költ az iraki háborúra. A világ lakosságának a fejlett országokban élő leggazdagabb egyötöde és a szegény országokban élő legszegényebb egyötöde közötti jövedelemarány az 1960-as 30:1-hez képest 1995-re 74:l-re változott. hogy iskoláink. Ha az embereket a mohóságukért j u t a l mazzák meg. A gyógyszeripar HIV-fertőzött afrikaiak millióitól tagadja meg az életmentő orvosságot. Ebből a felfogásból az is következik.ba. bankok és kormányok (összefoglaló néven a korporatokrácia) pénzügyi és politikai befolyásukat latba vetve igyekeznek biztosítani. Aki m e g is jelenik. Ezt a hatást csak erősíti az a fentiekből következő tétel. Olyan helyzetbe juttattak minket. hogy a gazdasági növekedést hajtó. közegészségügyi ellátást és alapvető oktatást lehetne biztosítani a Föld m i n d e n lakójának. vállalkozásaink és a média egyaránt támogassák ezt a hibás alapelvet és következményeit. mit eszik másnap. hogy kiegyensúlyozatlanul élő példaképeket kövessenek. Ez a felfogás természetesen hamis. kizsákmányolhatók a növekedés érdekében. és ha a népesség nagy részét a szűk elitet kiszolgáló tömegnek tekintjük. ha gyerekeinket arra tanítjuk. m í g a többség számára ez a folyamat egyre elkeserítőbb körülményeket teremt. a peremvidékeken élők viszont felhasználhatók. egész ősi kultúrákat irtanak ki. amelyet szentírásként fogadtunk el: hogy a gazdasági növekedés az emberiség hasznára van.

Át f o g j u k értékelni a szerepünket abban a világban. míg végül ők m a g u k is szétesnek. és a M o n santo. ahol néhányan úsznak a gazdagságban. M i n d e n alkalmat m e g ragadnak. fogyasszunk. Egy nagyon is valódi értelemben az Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai legalább annyira az ő történetük is. 15 . aki E H M korában viszonylag kis csoport tagja volt. míg a többség megfullad a szegénységben. Manapság már sokkal többen vannak. egyik legfontosabb céljuk. hogy ha elég sokan ráébredünk arra. És ha a sakál is kudarcot vall. A birodalmak sosem állnak fenn sokáig. Biztos vagyok benne. Ha mi nem j á r u n k sikerrel. m i n t az enyém. nem fogjuk tovább tűrni. Legyen ez a könyv tehát megváltásunk kezdete. és szabjunk új irányt a történelmünknek. Segítsen abban. a vég elkerülhetetlen. amelynek egyre több üzemanyagra és karbantartásra van szüksége. a W a l . a mi világunk. hogy hűen engedelmeskedjenek a rendszernek. Számos kultúrát tönkretesznek a dominanciáért folytatott versenyfutásban. Elkötelezettekké válunk az együttérzés.M a r t és a világ csaknem valamennyi nagyvállalatának irodáiban megtalálhatók. a Nike. igazságos társadalomról szóló álmunk megvalósítására. hogy a rendszert folyamatosan fenntartsák. és a föld kizsákmányolása jó a gazdaságnak. Ez a te történeted is. környezetszennyezésben és erőszakban. A probléma felismerése a megoldás felé tett első lépés. az első globális birodalom története. j ö n a katonaság. így magasabb érdekeinket szolgálja. fogyasszunk. magánrepülők — modellként állnak előttünk. A pozíciójuknak szebben csengő neve van. a General Motors. de tagjai közös értékeket és célokat vallanak. Eddig még mindegyik csúfosan megbukott. hogy kapjunk észbe. Egy ország vagy országcsoport sem élhet hosszú távon jól mások kizsákmányolásából. m í g fel nem fal m i n d e n t maga körül. hogy tudatosítsák bennünk: állampolgári kötelességünk vásárolni. bővítsék és erősítsék. a sakál lép a színre. az ügynökök m é g gonoszabb fajtája. hogyan használ ki bennünket ez a Föld készleteit kielégíthetetlen étvággyal fogyasztó és embereket szolgasorba taszító rendszer. akik hasonló szerepet játszanak. hogy ha n e m sikerül más utat találnunk. jachtok. a General Electric. hogy fogyasszunk. A hozzám hasonló embereknek felháborítóan magas fizetéseket adnak. törekedni tudjunk a kiegyensúlyozott. hogy az elkötelezettség új szintjeire tudjunk lépni. Az „élenjárók" élete és körülményei — a nagy házak. Azért írtam ezt a könyvet. A b ű n megvallása a jóvátétel feltétele. A történelem azt tanítja.bális kultúránk már óriási gépezethez hasonlít. a demokrácia és a társadalmi igazságosság mellett. A korporatokrácia nem összeesküvés. Ez a könyv olyan ember vallomása. és végül önmagát is fel n e m emészti.

és elmondták róla a véleményüket. vállalataival és azok politikai kapcsolataival összefüggésben. Tiffany Leenek. aki huszonöt éve fantasztikus feleségem és társam. Sabrina Bolognit. Örökké hálás leszek Emily Haynesnek. különösen segítő kollégáimnak. Marina Cooknak. Paul Fedorkónak. Hálásan köszönöm Stevennek. Art Roffeynak és sokaknak a Dream Change (Álomváltozás) utak és műhelyek résztvevői közül. Trena Keating főszerkesztőnek. amiért bemutatott neki. akik felismerték. akik nevük elhallgatását kérték. Michael Crowleynek. David Kortennek. hogy a világot jobbá tegyék. Dianne Platnernek — a BK valamennyi munkatársának. hogy papírkötésben is hozzáférhetővé teszi ezt a könyvet. hogy vállaljam a kockázatot és mondjam el a történetem: Stephan Rechtschaffennek. Kristen Frantznak. a tehetséges szerkesztőnek és diplomatának. valamint Winifrednek. María Jesús Aguilónak. mekkora szükség van az emberek tudatosságának emelésére. Köszönettel tartozom azoknak is. Steven Piersanti. aki az első pillanattól kezdve nagy érdeklődéssel és türelemmel dolgozott a könyvön. aki nemcsak elolvasta és véleményt mondott róla. Allen Jonesnak. Hálás vagyok azoknak az embereknek. Jamie Grantot. hanem zseniális szerkesztőként számtalan órát töltött a kézirat javításával is. Juan Gabriel Carrosot. külön köszönet illeti Michael Ben-Elit. Jennifer Lissnek. az ügynökömnek. akik bátorítottak. akik megosztották velem személyes felismeréseiket és ismereteiket a különböző országok multinacionális bankjaival. illetve Jessica lányunknak. Chris Leenek. valamint Richard Perinek. Hálás vagyok nekik a tapasztalatokért és a tanulságokért. Catherine Lengronne-nak. hogy átolvasták a kéziratot. Brant Janeway értékesítési igazgatónak. Laurie Pellouchoudnak és Jenny Williamsnek.Ez a könyv soha nem született volna meg a könyv lapjain felbukkanó emberek nélkül. A Plume Kiadó és a Penguin Csoport elhatározta. és fáradhatatlanul dolgoznak azon. valamint Ken Lupoffnak. Nova Brownnak. Ann Kempnek. Lyn Roberts-Herricknek és Mary Tendallnak. R a n d i Fiatnak. Eve Bruce-nak. Robin Donovannak. Valerie Brewsternek a könyv külsejének megtervezéséért és Todd Manzának. akiknek az életében osztoztam. bővített változatán. Szeretném kifejezni hálámat Jeevan Sivasbramaniannak. de arra is ösztönzött. szóműves korrektoromnak. Norina 16 . hogy magamon túlnőve igyekezzek az ő magas mércéjének megfelelni. Rick Wilsonnak. Paut Shawt és számos más segítőmet. a BerrettKoehler ügyvezető igazgatójának. a Berrett-Koehler Kiadó alapítója nemcsak hogy elég bátor volt a könyv befogadásához. Bill és Lynna Twistnek. munkatársaik sokat dolgoztak az anyag új. Pat Andersonnak.

2004. a jakartai kanálisok m e n t é n épült bádogviskó telepeken és a világ számos nagyvárosának n y o m o r negyedeiben. Végtelenül hálás vagyok mindazoknak. akik meghívtak otthonukba a dzsungelben. és nem voltak tudatában. akik velem dolgoztak. és barátként segítettek abban. a hatásos új borító tervezőjének. akikkel együtt utaztam távoli országokba. h o g y írói pályára lépjek. hogy a könyv üzenetét szélesebb olvasóközönséghez. Aline Akelisnek. a szerzői j o g o k k a l foglalkozó igazgatónak. miként segítették a gazdasági bérgyilkosokat a világbirodalom formálásában.Frabotta és Abigail Powers tördelőszerkesztőnek. akik együtt dolgoztak velem a M A I N . A Plume és a Berrett-Koehler munkatársai mintaszerűen működtek együtt annak érdekében. a sivatagban.n é l . Jaya Micelinek. és sok értékes pillanatot éltünk át közösen. és akik leginkább ösztönöztek ennek a könyvnek a megírására. a hegyekben. Köszönetet kell m o n d a n o m m i n d a z o k n a k . egyetemistákhoz és főiskolásokhoz is el tudjuk juttatni. és Gretchen Swartley marketing koordinátornak. külön köszönet azoknak. Hálával tartozom E h u d Sperlingnek és munkatársainak az Inner Traditions International Kiadónál. augusztus John Perkins 17 . akik megosztották velem ételüket és életüket. akik a bennszülött kultúrákról és a sámánizmusról szóló korábbi könyveimet kiadták.

olajipari dolgozók. Szerettem volna véget vetni egy háborúnak. bár csak pár kilométerre vannak az Egyenlítőtől délre. melynek kirobbantásában részem volt. illetve a helyi shuar és kecsua törzsek tagjai. A helyiek szerint az utazó egy nap alatt mind a négy évszakot átéli. Fullasztóan párás város. kimerítő és lélegzetelállító. akik prostituáltként vagy kétkezi munkásként kiszolgálják őket. lakói többnyire katonák. amely egyik városból a másikba vezet. A várost jóval Kolumbusz érkezése előtt alapították. Az út.Prológus Quito. lakói hozzászoktak. a nevét adó olajvállalat előretolt helyőrsége és katonai támaszpont. A másik oldalon. melyekért mi. Az egyik oldalon meredek. egy mélységes szakadék alján kanyarog a Pastaza folyó. Bár már sokszor jártam erre. az Amazonas egyik felső mellékfolyója. Mintegy kétezer-négyszáz méterrel lejjebb. 2003-ban olyan küldetéssel indultam el Quitóból Shell felé. A Pastaza az inkák idejében istenként tisztelt Cotopaxi. hogy körös-körül havas hegycsúcsokat látnak. gazdasági bérgyilko- 18 . ami nagyban különbözött addig vállalt megbízatásaimtól. az ecuadori Amazonasdzsungelből kiszakított területre épült Shell városa. a világ egyik legmagasabban fekvő aktív vulkánja oldalában található gleccserek vizét viszi a több mint ötezer kilométerre lévő Atlanti-óceánba. Ecuador fővárosa az Andok egy vulkanikus völgyében terül el majd háromezer méter magasan. vízesésekkel és ragyogó broméliákkal tarkított sziklák emelkednek. sosem tudok betelni a fenséges látványnyal. Erről a háborúról az ország határain kívül nem nagyon hall senki — így van ez számos más konfliktus esetében is.

pénzről és természeti erőforrásokról. Mint a maffiában m ű k ö d ő kollégáink. Az útra készülve azt olvastam. akkor a hitel olyan nagy. Olyan elit csapat vagyunk. családjaikat és földjeiket. a zaparokkal és a shiwiarokkal — törzsekkel. hogy itt csaknem ugyanannyian beszélnek valamilyen ősi bennszülött nyelven. Amikor ez bekövetkezik. h o g y az adós néhány év után már képtelen lesz törleszteni. gazdasági bérgyilkosok a legjobban értünk: a globális birodalom építéséhez. m i n t spanyolul. mi E H M .elektromos erőműveket. hogy a pénz csaknem azonnal visszatér a korporatokrácia (a hitelező) soraiba tartozó vállalatokhoz. A pénz nagy része lényegében el sem hagyja az Egyesült Államokat. Az adós ország természetesen továbbra is adósunk marad — egy újabb ország a globális birodalom uralma alatt. hogy a létesítményeket a mi országunk vállalatai építsék meg. amihez mi. M í g ezen a napfényes 2003-as napon Quitóból Shell felé autóztam. 1 Ez az. kikötőket. Ezeknek a kölcsönöknek feltétele. Azért indultam az olajvárosba. hogy az olajtársaságok tönkretegyék otthonaikat. az ashuarokkal. és komoly értékekhez — olajhoz vagy éppen a Panama-csatornához — j u t u n k hozzá. hogy nem engedik. még ha az ellenállás az életükbe kerül is. hogy bár Ecuador csak akkora. bankjainkat és kormányunkat vezető korporatokráciával szemben. míg számunkra hatalomról. houstoni vagy San Franciscó-i építőipari vállalatokhoz. amelyik a n e m zetközi pénzügyi szervezeteket felhasználva kiszolgáltatottá tesz más nemzeteket a legnagyobb vállalatainkat. csak a washingtoni bankoktól átkerül a N e w York-i. melyek elhatározták. érintetlen és ártatlan. 19 . a maffiához hasonlóan mi is könyörtelenül érvényesítjük az érdekeinket. m é g t u d o mányosan le sem írt növényfaj mellett. több ezerféle. Mindezt nagyon izgalmasnak és persze egzotikusnak találtam. katonai bázisokat állítunk föl. Ha egy gazdasági bérgyilkos igazán sikeres. repülőtereket vagy ipari parkokat .fejlesztő kölcsönök formáját öltik. m i n t Nevada.sok vagyunk a felelősek. a hitelfelvevő országnak azt kamatokkal együtt kell visszafizetnie. a világ valamennyi madárfajának 15%-a megtalálható itt. a kecsuákkal és szomszédaikkal. Része a világuralomért. Kultúrája sokszínűségére jellemző. Számukra ez a háború gyermekeik és kultúrájuk megmaradásáról szól. Ezek általában infrastruktúrát . Annak ellenére. h a r m i n c vulkán m ű k ö d i k a területén. hogy tiszta. mikor harmincöt évvel azelőtt először léptem erre a földre. eszembe j u t o t t az a nap. autópályákat. a néhány kapzsi ember álmában létező globális birodalomért folytatott harcnak. hogy találkozzam a shuarokkal. mégis leginkább az a három szó járt a fejemben. Például E N S Z beli szavazataikat diktáljuk.e k is szívességeket teszünk.

1968-ban a Texaco még éppen csak fölfedezte az amazonasi olajmezőket. és az államadósság 240 millió dollár helyett már 16 milliárd. bankrendszer és építőipar csodáinak világába. nehézfémekkel és rákkeltő anyagokkal szennyezett vizet eresztett nyílt tározókba és folyókba. mint amekkora az Exxon Valdez-ből elfolyt. A vádirat szerint 1971 és 1992 között az olajipari óriás naponta több mint négymillió gallon (15. amely továbbra is mérgezi az embereket és az állatokat.5 Sajnos Ecuador nem kivétel. amelyet mi. 1970. három ecuadori bennszülött kultúra az összeomlás szélére jutott. hogy milyen szerepet játszottam ennek a gyönyörű országnak a tönkretételében. 2003. 4 Az erdőkből sűrű párafelhők szálltak fel a Pastaza kanyonján. vagyis az olajárrobbanás időszaka óta a szegénység hivatalosan elismert szintje 50%-ról 70%-ra nőtt. gazdasági bérgyilkosok vontunk be a globális birodalom hatókörébe. és csaknem 350 olyan nyílt hulladéklerakót hagyott hátra. Nekem és EHM-társaimnak köszönhetően Ecuador most sokkal rosszabb állapotban van. mint amit a fejlődő országok összesen évente egészségügyre és oktatásra költenek. hanem annak tudatától is. Mindeközben a legszegényebb rétegek által birtokolt nemzeti erőforrások aránya 20%-ról 6%-ra esett vissza. és a gyomrom összeszorult. illetve a munkanélküliség 15%-ról 70%ra emelkedett. 1.1 millió liter) olajjal. az alulfoglalkoztatottság. amely harmincezer bennszülött ecuadorit képviselt. május 7-én amerikai jogászok egy csoportja. Izzadság itatta át az ingem. s húszszorosa annak az összegnek. Ma az olaj az ország teljes exportjának csaknem a felét teszi ki. amit a fejlődő országok évente külföldi se- 20 . és korábban érintetlen folyók valóságos szennycsatornákká változtak. egymilliárd dolláros keresetet adott be a ChevronTexaco Corp. Ez alatt az idő alatt a bennszülött népek is megkezdték az ellenállást.3 milliárd dollár értékű csővezetéke Ecuadort az Egyesült Államok tíz legnagyobb külföldi olajszállítója egyikévé fogja tenni.e k által szervezett konzorcium négyszázötven kilométeres. 3 Óriási területen vágták ki az esőerdőt. melynek kezelési kiadásai 2004-ben éves szinten több mint 375 milliárd dollár volt — nagyobbak. Első látogatásom idején.5 billió dollárt.Sok minden megváltozott a harmincöt év alatt. mint mikor elkezdtük bevezetni a modern gazdaság. de nemcsak a trópusi hőségtől és a kanyargós úttól. 2 Most egy E H M . Hasonló lett a sorsa csaknem minden olyan országnak. A látogatásom után nem sokkal épített Andokot átszelő csővezeték azóta több mint félmillió hordó olajat szivárogtatott el a törékeny egyensúlyú esőerdőkben — csaknem kétszer akkora mennyiség ez. 6 A harmadik világ adóssága meghaladja a 2. ellen. az arapapagájok és a jaguárok csaknem teljesen kipusztultak.

természetellenes és tájba n e m illő. hogy meglepjen a látvány. mint amit a '70-es évek elején kaptak. amit ő a m e - 21 . Ez a város meleg vizű fürdőiről híres. Most mégis libabőrös lettem tőle. melyek a m ű k ö dő Tungurahgua vulkán mellett eredő föld alatti termálvizű folyókból táplálkoznak. Gyerekek szaladtak mellettünk. a pontos százalékérték országonként változik. akik hivatalos adatok szerint súlyos szegénységben élnek. Már sokszor találkoztam vele. rágógumit és süteményeket próbáltak eladni n e k ü n k . A világ lakosságának több m i n t fele napi két dollár alatti összegből él. és régen még dicsértem is. a harmadik legnagyobb olajszállítónk nemrég a szegény népet képviselő elnököt választott H u g o Chávez személyében. Valójában az E H M . ami nagyjából ugyanaz az összeg. hogy Ecuador ma a globális birodalom része. Aztán m a g u n k m ö g ö t t h a g y t u k Bañost. Ecuador egyetlen lehetősége külföldi kötelezettségeinek teljesítésére.p r o j e k t e k az okai. Ráadásul Venezuela. hogy a közel-keleti olajforrásai elapadhatnak. mert az Amazonas-vidék alatt húzódó olajmezők nagyságát a közel-keletihez hasonlónak tartják. Ez a 156 megawattos Agoyan vízi erőmű.gélyként kapnak.e k közreműködésével jöttek létre. és energiáját elektromossággá alakítja. Ezek a követelések különösen sürgetővé váltak 2001. Ez a vízi erőmű csak egyike annak a számos projektnek. ahogy az autó kiért a paradicsomból. amelyek az én részvételemmel és más E H M . képtelen fal a gát. egy óriási szürke fal. egyenesen D a n t e Poklának m o d e r n változatába. A gyönyörű táj hirtelen véget ért. ha eladja esőerdőit az olajvállalatoknak. A folyóból gigantikus szörny mered elő. szeptember 11-e után. hogy leselkedik rám. mint az E H M . 7 Lassítottam. hogy több millió polgárának segítene. aki határozottan szembehelyezkedett azzal. miközben mérhetetlen szenvedést hozott a folyó mellett élő földműveseknek és bennszülötteknek. Maroknyi gazdag ecuadori család tulajdonában álló gyárakat lát el energiával. és nemzeti költségvetésének aránytalanul nagy részét kell ezek kifizetésére fordítania ahelyett.e k teljesítményének jelképét. amely a Pastaza folyó rohanó vizét megállítja. 8 A globális birodalom olajkoncessziók formájában követeli jussát. Mindeközben a harmadik világ háztartásainak 1%-a birtokolja országa privát pénzvagyonának és ingatlanainak 70-90%-át. Persze nem kellene. a hegybe vájt óriási csatornákba tereli. Csöpögő betonja teljességgel idegen. Mindvégig tudtam. Ezeknek a projekteknek köszönhető. Az ilyen E H M . kecsuák és szomszédaik háborúval fenyegetik olajvállalatainkat. hogy Ecuador ma elmerül a k ü l földi adósságban. mikor Washington attól tartott.e k részben éppen azért vetettek szemet Ecuadorra. Ez a riasztó. és hogy a shuarok. ahogy az út a Baños nevű gyönyörű üdülővároson kanyargott keresztül.

a spanyol konkvisztádorokat és a 18—19. Építkezéseket keresünk föl. kevesebb mint 3 dollár jut azoknak az embereknek. E H M . most aztán ki is szorítjuk belőle. fúrások és csővezetékek. Ecuadorban. 22 . N e m viselünk páncélt. hiszen az egész rendszer kiskapukra épül. Ilyennek mutatjuk magunkat. A kormánybizottságok tárgyalóasztalait beterítjük tervezeteinkkel és pénzügyi előrejelzéseinkkel. Mi. mint a kormánytisztviselők vagy bankárok. de sikerrel jártak Ecuadorban. és a rendszer a definíció szerint legitim. 9 Tehát minden 100 dollárnyi olajból. hogy vajon mikor szánják el magukat ezek az emberek a cselekvésre. vagy a latinamerikaiak Spanyolország ellen az 1800-as évek elején. Washingtonban és Párizsban úgy nézünk ki. mint a helyi tanítók vagy boltosok. E gátat nézve azon tűnődtem . hogy nem ad el neki több olajat. A gazdasági bérgyilkosok k u darcot vallottak Irakban és Venezuelában. oktatásra és a szegényeket támogató programokra. Altruizmust hirdetünk. Mindezek az emberek .mint már annyiszor a világ különböző helyein -.rikai imperializmusnak nevez. A maradék 25 dollár háromnegyedét a külföldi adósság törlesztésére kell fordítani. Számon tartanak minket. A modern birodalomépítés rafináltsága megszégyeníti a római centuriókat. hanem egyszerűen azért. és azzal fenyegette meg az Egyesült Államokat. és elszegényedett falvakban járunk. mert hisznek a kommunizmusban vagy az anarchizmusban. Nigériában. A fennmaradó összeg nagy részét a hadsereg fenntartása és egyéb kormányzati költségek emésztik fel . vagy olyan ruhát. Ecuador tipikus példája azoknak az országoknak. akiknek legnagyobb szükségük lenne a pénzre.e k fineszesek vagyunk. akiknek az életét tönkretették a gátak.így mindössze 2. helyi lapoknak nyilatkozunk nagyszerű humanitárius tevékenységünkről. hétköznapinak látszunk.milliók Ecuadorban és milliárdok az egész Földön — potenciális terroristák. Így működik a rendszer. melyet az Amazonas vidékén termelnek ki. Az ecuadori esőerdőkben kitermelt finomítatlan olaj árából 100 dolláronként 75-öt kapnak az olajvállalatok. tanultunk a történelemből. és ilyennek is fogadnak el. Indonéziában úgy öltözünk. századi európai gyarmatosító hatalmakat. vagy eredendően gonoszak. ami a többiektől megkülönböztetne. mert kisemmizettek és mindenre elszántak. amit lehet.5 dollár marad egészségügyre. Szerénynek. Már nem hordunk kardot. Ritkán teszünk bármi jogelleneset. N e m azért. nyilvánosan szerepelünk. és akik megfelelő élelem és iható víz hiányában halálra vannak ítélve. és a Harvard Business Schoolban tartunk előadást a makroökonómia csodáiról. ahogy az amerikaiak az angolok ellen az 1770-es években. melyeket az E H M ek vontak be a nemzetközi gazdasági-politikai rendbe.

nagyon is a gyomromat összerántó görcs és a ruhámat átitató izzadság tudatában voltam. Föltettem magamnak a kérdést: hogyan került egy helyes. Folytattam utamat a dzsungelbe. akik készek az utolsó emberig harcolni. oda fiatal amerikaiakat küldenek ölni és meghalni.e k csak sakáloknak hívunk. Ahol a sakálok megbuknak. rendes New Hampshire-i srác ebbe a piszkos üzletbe? 23 . 10 És ha netán a sakálok is kudarcot vallanak. Gyötört a bűntudat. Amikor feltűnnek. akkor a régi módszerek kerülnek elő. egy még gonoszabb fajta lép a helyünkbe. ahogy ez megtörtént Afganisztánban és Irakban. melynek létrehozásában én is részt vettem.Ha azonban mi kudarcot vallunk — és ez súlyos figyelmeztetés —. országok vezetői buknak meg hírtelen. Ahogy elhaladtam a folyóból kiemelkedő ormótlan szürke betonszörnyeteg előtt. hogy találkozzam az őslakosokkal. E H M . és most is mindenhol jelen vannak az árnyékban rejtőzve. akiket mi. Ilyen sakálok minden korábbi birodalomban m ű k ö d tek. hogy megállítsák a birodalmat. vagy halnak meg „balesetekben".

1. R É S Z 1963-1971 .

és büszkén — egyesek szerint talán arrogánsan . egy vidéki bentlakásos fiúiskolában N e w Hampshire-ben. Az iskola egy hegyen állt. akik a kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig járhattak ide. A negyedik születésnapomtól az iskola ebédlőjében ettem. Őseim háromszáz évre visszamenően N e w England-i jenkik voltak. az iskola munkásai vágták a füvet. Ez az exkluzív intézmény évente mindössze ötven diákot vett föl. Caracas. f e j e z e t Gazdasági bérgyilkos születik Épp elég ártatlanul kezdődött. amelynek apám volt az edzője. A diákok nagy része Buenos Aires. akik egyetemre kerültek .ösztöndíjjal. Családunk szűkében állt a készpénznek. Középosztálybeli család első és egyetlen gyermekeként születtem 1945ben. Később nyelvtanár lett Tilton Schoolban. az Atlanti-óceánon közlekedő tankhajó fegyveres őrségének volt a parancsnoka. rendíthetetlenül republikánus gondolkodása generációkon átívelő puritán hagyományt tükrözött. Anyám középiskolai latintanár lett. Családjukban ők voltak az elsők. 27 . szüleim szigorú.1. Apám tengerész hadnagyként vett részt a második világháborúban. ő éppen csípőcsonttörésből lábadozott egy texasi kórházban. és egy. ingyen kaptak ennivalót. Boston és N e w York vagyonos családjaiból került ki. és lapátolták el a havat a házuk előtt.magasodott az azonos nevet viselő város fölé. Hanoverben megszülettem. Bár a tanároknak nagyon kevés fizetés járt. lakást. moralizáló. Egyéves koromig nem is láttam. és törülközőt osztottam az öltözőben. Mikor én N e w Hampshire-ben. de semmiképpen nem tekintettük magunkat szegénynek. fűtést és vizet. labdát szedtem a focicsapatnak.

A tanárok és feleségeik finoman szólva felsőbbrendűeknek érezték magukat a helyiekhez képest. Hallottam, hogy szüleim azzal viccelődnek, hogy ők a majorság urai, akik az egyszerű parasztokon — a városlakókon — uralkodnak. Tudtam, hogy ezt félig-meddig komolyan is gondolták. Elemi iskolai barátaim ehhez a paraszti osztályhoz tartoztak; nagyon szegényen éltek. Szüleik szántóvetők, favágók, fűrésztelepi alkalmazottak voltak. N e m kedvelték a „hegyi diákokat", apám és anyám pedig igyekezett lebeszélni arról, hogy a „cédának" és „cafkának" nevezett városi lányokkal barátkozzam. Első osztálytól kezdve közösen használtuk a könyveket és a színes ceruzákat ezekkel a lányokkal, és az évek során három szerelmem is akadt köztük: Ann, Priscilla és Judy. Nehéz volt megértenem szüleim felfogását, de engedelmeskedtem. Apa három hónapos nyári szabadságát minden évben egy tóparti házban töltöttük, melyet még nagyapám épített 1921-ben. A házat erdő vette körül, éjszakánként baglyok és pumák hangját hallgattuk. Nem voltak szomszédaink; egynapi járóföldön belül én voltam az egyetlen gyerek. Az első években egész nap azt játszottam, hogy a fák Artúr király kerekasztalának lovagjai, illetve bajba került hölgyek, akiket (az évtől függően) Ann-nek, Priscillának vagy Judynak hívtak. Semmi kétségem nem volt, hogy szenvedélyem ereje vetekszik Lancelot Guinevere iránt érzett szerelmével — de még annál is titkosabb. Tizennégy éves koromban tandíjmentesen kaptam helyet Tilton Schoolban. Szüleim kívánsága szerint minden kapcsolatot megszakítottam a várossal, és soha többé nem láttam a régi barátaimat. Mikor osztálytársaim szünidőre hazamentek tekintélyes családi házaikba és tengerparti villáikba, egyedül maradtam a hegyen. Barátnőik első bálozó lányok voltak; nekem nem volt barátnőm. Az összes lány, akit ismertem, „cafka" volt; elutasítottam őket, ők pedig elfelejtettek engem. Magányos voltam — és iszonyú frusztrált. A szüleim a manipuláció nagymesterei voltak; meggyőztek, milyen kivételes szerencse, hogy itt tanulhatok, és ezért egyszer még hálás leszek. Megtalálom majd a tökéletes feleséget, aki megfelel magas erkölcsi elvárásainknak. Belül azonban forrtak bennem az érzések és indulatok. Női társaságra, szexre vágytam — egy cafka nagyon is vonzó ötletnek tűnt. Lázadás helyett azonban elnyomtam dühömet, és frusztrációmat kiváló teljesítménnyel próbáltam levezetni. Kitűnően tanultam, két iskolai sportcsapatnak voltam a kapitánya, én szerkesztettem az iskolaújságot. Elhatároztam, hogy megmutatom gazdag osztálytársaimnak, ki vagyok, és örökre magam mögött hagyom Tiltont. Az utolsó évben sportösztöndíjat kaptam a Brown Egyetemre, és tanulmányi ösztöndíjat a Middleburyre. A Brownt választottam, mert jobban szerettem atléta lenni, és

28

mert ez az egyetem nagyvárosban volt. Anyám Middleburyben végzett, apám ott doktorált, így hiába volt a B r o w n az Ivy Ligában, ők Middlebury mellett szálltak síkra. — Mi lesz, ha eltöröd a lábad? - kérdezte apám. — Jobb, ha a t a n u l m á nyi ösztöndíjat fogadod el. Beadtam a derekam. Middleburyt Tilton hasonmásának láttam, kicsit gyöngébb kiadásban - bár Vermont, és nem N e w Hampshire, vidéki környezetében. Igaz, hogy koedukáltan m ű k ö d ö t t , de szegény voltam, m í g m i n d e n k i más j ó m ó d ú , és négy éve nem j á r t a m lányokkal iskolába. N e m volt önbizalmam, kirekesztettnek éreztem magam, pocsék volt a hangulatom. Könyörögtem apámnak, engedje meg, hogy abbahagyjam az egyetemet, vagy legalább kihagyjak egy évet. Bostonba akartam menni, hogy tanuljak valamit az életről és a nőkről. Hallani sem akart róla. — H o g y a n h i n n é k el rólam, hogy mások gyerekeit föl t u d o m készíteni az egyetemre, ha a magamét n e m t u d o m ott tartani? — kérdezte. Mostanra már úgy látom, hogy az élet véletlenek egybeesésének sorozata. M i n d e n azon múlik, hogyan reagálunk ezekre — hogyan használjuk szabad akaratunkat, ahogy egyesek nevezik; a sorsunk szabta korlátok között hozott döntések határozzák meg, kik v a g y u n k . Két ilyen fontos, az életem folyását alakító véletlen hatás is ért Middleburyben. Az egyik egy iráni fiú képében, akinek tábornok apja a sah személyes tanácsadójaként dolgozott, a másik pedig egy gyönyörű fiatal nő személyében, akit úgy hívtak, m i n t gyerekkori szerelmemet: A n n . Az iráni fiú, akit most Farhadnak fogok nevezni, hivatásos focista volt Rómában. Atlétatermete, göndör fekete haja, lágy, dióbarna szeme, családi háttere és személyes kisugárzása minden nőt levett a lábáról. Sok tekintetben az ellentétem volt. Keményen megdolgoztam a barátságáért, és rengeteget tanultam tőle, ami később nagy hasznomra vált. A n n is a szárnyai alá vett, bár akkoriban komoly kapcsolata volt egy másik egyetemre járó fiatalemberrel. Platonikus viszonyunk lett életem első igazi szeretetkapcsolata. Farhad arra buzdított, hogy bulizzak, igyak, ne törődjek a szüleimmel. Ú g y döntöttem, abbahagyom a tanulást. Elhatároztam, hogy így egyenlítem ki a számlámat apámmal. A jegyeim leromlottak; elvesztettem az ösztöndíjamat. Másodév felénél kimaradtam az egyetemről. Apám azzal fenyegetett, hogy kitagad, Farhad viszont tovább ösztökélt. Beviharzottam a dékáni hivatalba, és kiiratkoztam. Életem egyik kulcsfontosságú pillanata volt ez. A városban töltött utolsó éjszakámat Farhaddal együtt ünnepeltük meg egy helyi bárban. Egy óriási termetű részeg farmer megvádolt, hogy

29

flörtölök a feleségével, fellökött, és nekivágott a falnak. Farhad közénk ugrott, előkapta a kését, és megvágta a farmer arcát. Aztán engem átvonszolt a termen, kirakott az ablakon, az O t t e r Creek fölé kinyúló magas párkányra. Leugrottunk, és a folyó partján visszamentünk a kollégiumba. Másnap, amikor az egyetemi rendőrség kikérdezett, hazudtam, és tagadtam, hogy bármit is t u d n é k az esetről. Farhadot mégis kicsapták. Együtt m e n t ü n k Bostonba, és közösen béreltünk lakást. A Record American/Sunday Advertiser című újságnál kaptam állást mint a Sunday Advertiser főszerkesztőjének személyes asszisztense. 1965-öt í r t u n k ekkor, és az év során több munkahelyi barátomat is behívták katonának. H o g y ezt a sorsot elkerüljem, beiratkoztam a Boston University üzleti menedzsment szakára. Időközben A n n szakított régi barátjával, és gyakran meglátogatott Middleburyből. N a g y o n örültem a figyelmének. 1967-ben diplomázott, mikor nekem még egy évem volt hátra a Boston Universityn. Makacsul elutasította, h o g y hozzám költözzön, mielőtt összeházasodunk. Bár viccből többször megjegyeztem, hogy ez zsarolás, és valójában bántott, hogy viselkedésében szüleim m a radi és prűd erkölcsi elveit látom viszont, szerettem vele lenni, és többet akartam. Összeházasodtunk. A n n apja kiváló m é r n ö k volt; kidolgozta egy fontos rakétafajta navigációs rendszerét, és ezért magas pozícióval jutalmazták a Tengerészeti Minisztériumban. Legjobb barátja, akit A n n csak Frank bácsinak hívott (nem ez a valódi neve), az NSA-nál (National Security Agency, N e m z e t biztonsági Hivatal), az ország legkevésbé ismert — és a legtöbb forrás szerint legnagyobb — kémszervezeténél volt felső vezető. Házasságkötésünk után nem sokkal katonai orvosi vizsgálatra hívtak be, ahol megfeleltem, így az egyetem elvégzése után vietnami katonai szolgálat várt volna rám. A gondolat, hogy Délkelet-Ázsiában kell majd harcolnom, érzelmileg összetört, bár maga a háború mindig is érdekelt. A m é g a gyarmati korban élt őseimről — például T h o m a s Paine-ről és E t h a n Allenről — szóló történeteken n ő t t e m föl, és végiglátogattam a franciák és az indiánok ellen vívott csaták, valamint a forradalmi harcok valamennyi helyszínét N e w Englandben és N e w York állam északi részén. M i n d e n történelmi regényt elolvastam, amit csak találtam. Sőt amikor a hadsereg különleges alakulatai harcba szálltak Délkelet-Ázsiában, m a g a m is lelkesen jelentkezni akartam. A m i k o r azonban a m é dián keresztül egyre több hír érkezett az atrocitásokról és az amerikai politika következetlenségeiről, megváltoztak az érzelmeim. T ű n ő d n i kezdtem, vajon Paine melyik oldalra állna ebben a helyzetben. Arra a meggyőződésre jutottam, hogy a Vietkonghoz, ellenségeinkhez csatlakozna.

30

Frank bácsi mentett meg. Tudomásomra hozta, hogy ha munkát vállalnék az NSA-nál, felmentést kaphatnék a katonai szolgálat alól, és meg is szervezett nekem egy sor beszélgetést az ügynökségénél, többek között egy kimerítő, egész napos, poligráfmérésekkel kísért interjúsorozatot. Azt mondták, e vizsgálatok eredményétől függ, alkalmas vagyok-e arra, hogy az NSA fölvegyen és kiképezzen. Ha igen, kimutatást készítenek erősségeimről és gyenge pontjaimról, és ennek alapján tervezik majd meg szakmai jövőmet. A vietnami háborúval kapcsolatos véleményem miatt biztos voltam benne, hogy nem fognak fölvenni. Az interjú során elismertem, hogy lojális amerikai létemre ellenzem a háborút, és meglepett, hogy a kérdezők nem firtatták tovább ezt a témát. Ehelyett neveltetésemre, szüleimhez való viszonyomra voltak kíváncsiak, és arra, milyen érzelmeket váltott ki belőlem, hogy szegény, puritán gyerekként nőttem föl jómódú, élvhajhász diákok között. Vizsgálták, miként frusztrált a nők, a szex és a pénz hiánya az életemben, és miről fantáziáltam mindezzel kapcsolatban. Meglepett, mekkora figyelmet szenteltek Farhaddal való barátságomnak, és annak a ténynek, hogy védelmében kész voltam hazudni az egyetemi rendőrségnek. Először azt hittem, mindezek a negatívumok elutasításhoz fognak vezetni, de ennek ellenkezőjére utalt, hogy az interjúk folytatódtak. Csak évekkel később értettem meg, hogy ami nekem negatívumnak tűnt, az az NSA szempontjából valójában pozitívum volt. Megítélésem nem annyira a hazámhoz való hűségemen, mint az életemben fölmerült frusztrációkon múlott. Szüleimmel szemben érzett dühöm, a nőkkel kapcsolatos megszállottságom és a fényűző élet iránti vágyam adta a kezükbe a kulcsot, hogyan lehet rám hatni. Elcsábítható voltam. Elszántságom, amellyel tanulmányaimban és a sportban kitűnni akartam a többiek közül, apámmal szembeni lázadásom, az a képességem, hogy jól kijövök külföldiekkel, és hajlandó vagyok a rendőrségnek hazudni, mind éppen olyan jellemvonások voltak, amilyeneket kerestek. Mint később kiderült, Farhad apja is az amerikai hírszerzésnek dolgozott Iránban, így Farhaddal fenntartott barátságom kifejezetten előnyt jelentett. Néhány héttel az interjúk után fölajánlottak nekem egy állást, melynek keretében megkezdhettem volna a kémkedés művészetébe bevezető kiképzésemet pár hónappal később, amikor megszereztem a diplomámat a Boston Universityn. Azonban még mielőtt hivatalosan elfogadtam volna ezt az ajánlatot, hirtelen ötlettől vezérelve beültem az egyetemen egy szemináriumra, amelyet a Békehadtest (Peace Corps) egyik tagtoborzó aktivistája tartott. Az NSA-hoz hasonlóan az egyik fő vonzerő itt is az volt, hogy a Békehadtestnél betöltött állás fölmentést adott a katonai szolgálat alól.

31

A döntés, hogy a szemináriumon részt veszek, megint olyan véletlennek tűnik, aminek az adott pillanatban látszólag nem volt jelentősége, de hosszú távú következményei megváltoztatták az életemet. Az aktivista a világ több tájáról is beszélt, ahol nagy szükség volt önkéntesekre. Említette többek között az Amazonas menti esőerdőket, ahol szerinte a bennszülöttek még mindig úgy éltek, mint az észak-amerikai őslakók az európaiak érkezésének idején. Mindig álmodtam arról, hogy úgy éljek, mint az abnaki indiánok, akik N e w Hampshire-t lakták, mikor őseink ott letelepedtek. Tudtam, hogy az én ereimben is folyik abnaki vér, és el akartam sajátítani azt a természeti tudást, amelynek ők is birtokában voltak. A nap végén odamentem az aktivistához, és megkérdeztem, volna-e mód arra, hogy Amazóniába kerüljek. Biztosított róla, hogy arrafelé nagy szükség van önkéntesekre, és jó esélyem van, hogy oda osszanak be. Fölhívtam Frank bácsit. Meglepetésemre Frank bácsi biztatott, hogy vállaljak munkát a Békehadtestnél. Bizalmasan közölte velem, hogy Hanoi eleste után - ami felől akkoriban az ő pozíciójában lévő embereknek kétsége sem volt — Amazónia jelentősége meg fog nőni. — Tele van olajjal — mondta. — Szükségünk lesz ott jó ügynökökre — olyanokra, akik szót értenek a bennszülöttekkel. Biztosított róla, hogy a Békehadtest kiváló gyakorlóterep, és biztatott, hogy tanuljak meg jól spanyolul, és sajátítsak el néhány helyi dialektust is. — Lehet, hogy a végén nem is a kormánynak, hanem egy magánvállalatnak fogsz dolgozni — kuncogott. Akkor még nem fogtam föl, mit értett ez alatt. Kémből E H M - m é léptettek elő, bár ezt a kifejezést addig nem is hallottam, és még azután sem, évekig. Fogalmam sem volt arról, hogy a világ különböző pontjain több száz olyan férfi és nő dolgozik tanácsadó cégeknél és más magánvállalatoknál, akik soha egy fillér fizetést sem kapnak a kormánytól, mégis a birodalom érdekeit szolgálják. Azt sem sejthettem, hogy az ezredforduló táján hasonló feladatokkal megbízott emberek ezrei fognak már működni szépen hangzó pozíciók mögé bújva, és hogy nekem is jelentős szerepem lesz e növekvő létszámú hadsereg kialakításában. Ann és én jelentkeztünk a Békehadtesthez, és Amazóniába kértük elhelyezésünket. Mikor a válasz megérkezett, első reakcióm mély csalódottság volt. A levélben az állt, hogy Ecuadorba küldenek minket. Jaj ne, gondoltam. Én Amazóniába akartam menni, nem Afrikába. Megpróbáltam megkeresni Ecuadort a földrajzi atlaszban. Elkeseredtem, mikor nem találtam az afrikai kontinensen. Végül a tartalomjegy-

32

zékből kiderült, hogy valójában Latin-Amerikában van, és a térképen látszott, hogy a hatalmas Amazonas az Andok ecuadori gleccsereiből származó folyórendszerből ered. Tovább olvasva megtudtam, hogy az ecuadori őserdő a világ egyik legnagyobb és legváltozatosabb ilyen területe, és őslakos népei ugyanúgy élnek, mint évezredekkel ezelőtt. Elfogadtuk a felkínált helyet. Dél-Kaliforniában végeztük el a Békehadtest felkészítő tanfolyamát, és 1968 szeptemberében indultunk Ecuadorba. Amazóniában a shuaroknál laktunk, akiknek életmódja valóban hasonlított a gyarmatosítás előtti észak-amerikai őslakókéra; de dolgoztunk az Andokban is, az inkák leszármazottai között. Addig nem is álmodtam, hogy a világnak ez az arca még létezik. A latin-amerikaiak, akikkel addig találkoztam, az apám iskolájába járó gazdag gyerekek voltak. Azon kaptam magam, hogy együtt érzek ezekkel az őslakosokkal, akik vadászatból és földművelésből tartották el magukat. Furcsa rokonságot éreztem velük. Valahogy azokra a városlakókra emlékeztettek, akiket gyerekkorom színhelyén magam mögött hagytam. Egy napon egy öltönyös úriember, Einar Greve érkezett repülővel telephelyünk leszállópályájára. A Chas. T. Main, Inc. (MAIN) alelnöke volt. Ez a vállalat igyekezett munkáját csöndben, feltűnés nélkül végezni; egyik feladata az volt, hogy háttértanulmányokat készített a Világbank számára, érdemes-e sok milliárd dolláros kölcsönöket nyújtani Ecuadornak és a szomszédos országoknak vízi erőművek és más infrastrukturális beruházások létrehozására. Einar egyébként az amerikai hadsereg tartalékos ezredese is volt. Elbeszélgetett velem arról, milyen előnyökkel jár, ha az ember egy olyan vállalatnál dolgozik, mint a M A I N . Megemlítettem, hogy mielőtt a Békehadtesthez csatlakoztam, felvételt nyertem a NSA-hoz, és valószínűleg vissza is szeretnék majd hozzájuk térni, mire azt felelte, hogy ő néha NSA-összekötőként is dolgozik, és a tekintetéből azt olvastam ki, hogy jövetelének célja részben az volt, hogy képességeimet fölmérje. Ma azt gondolom, hogy a rólam készült aktákat akarta naprakésszé tenni, és különösen azt akarta felmérni, hogyan boldogulok az átlag északamerikai számára keserves körülmények között. Együtt töltöttünk egy pár napot Ecuadorban, aztán levelezés útján tartottuk a kapcsolatot. Kérte, írjak neki Ecuador gazdasági kilátásait felmérő jelentéseket. Volt egy kis hordozható írógépem, szerettem írni, és örömmel teljesítettem a kérését. Egy év alatt mintegy tizenöt levelet küldtem neki. Ezekben a levelekben Ecuador gazdasági és politikai jövőjéről tűnődtem, és elemeztem az őslakos közösségek egyre növekvő frusztrációját, melyet az olajtársaságoknak, nemzetközi fejlesztő ügy-

33

nökségeknek és más erőknek a modern világból érkező törekvései váltottak ki. Ahogy a Békehadtestnél vállalt megbízatásunk véget ért, Einar meghívott egy állásinterjúra a M A I N bostoni központjába. Mikor magánemberként találkoztunk, Einar kifejtette, hogy bár a M A I N alapvetően mérnöki cég, legnagyobb ügyfele, a Világbank nemrég követelni kezdte, hogy vegyenek föl közgazdászokat is, akik gazdasági előrejelzéseket készítenek a mérnöki projektek nagyságának és kivitelezhetőségének meghatározásához. Elmondta, hogy a közelmúltban vett föl három kiválóan képzett, remek ajánlásokkal rendelkező közgazdászt — kettőjüknek Master fokozata, egyiküknek pedig PhD-ja volt. Munkájukba csúfosan belebuktak. - Egyikük sem tudott megbirkózni azzal a helyzettel, hogy olyan országokban kell előrejelzéseket készíteni, ahol nem áll rendelkezésre megbízható statisztika — mondta Einar. Elmondta még, hogy egyik közgazdász sem tudta teljesíteni szerződésének azt a kitételét, hogy utazzanak el Ecuador, Indonézia, Irán vagy Egyiptom távoli vidékeire, beszéljenek helyi vezetőkkel, és készítsenek személyes becsléseket az adott vidék gazdasági növekedésének kilátásairól. Egyikük idegösszeomlást kapott egy elzárt panamai faluban; a panamai rendőrség kísérte el a repülőtérre, és tette föl egy Egyesült Államokba induló gépre. - A nekem írt leveleidből az derül ki, hogy jól átlátod a helyzetet még akkor is, ha nincsenek egyértelmű adatok. Ismerve ecuadori életkörülményeidet, biztos vagyok benne, hogy szinte bárhol boldogulnál. Elmondta, hogy az egyik közgazdászt már el is bocsátotta, és szívesen elküldené a másik kettőt is, ha én elvállalnám a munkát. Így történt, hogy 1971 januárjában fölajánlottak nekem egy közgazdászi állást a MAIN-nél. Éppen huszonhat éves lettem — ez volt a bűvös korhatár, amely fölött már nem hívtak be katonának. Megbeszéltem a dolgot A n n családjával; biztattak, hogy fogadjam el a munkát, és feltételeztem, hogy Frank bácsi is hasonlóképpen vélekedne erről. Eszembe jutott, hogy egyszer említette azt a lehetőséget, hogy végül is magánvállalatnál fogok dolgozni. Soha nem derült ki egyértelműen, de mégsem volt kétségem afelől, hogy MAIN-beli állásom részben Frank bácsi három év előtti szervezőmunkájának volt köszönhető, részben pedig ecuadori tapasztalataimnak és annak, hogy hajlandó voltam az ország gazdasági és politikai helyzetéről írni. A fejem hetekig kóválygott, az egóm óriásira dagadt. A Boston Universityn csak főiskolai (bachelor) diplomát szereztem, ami elvileg nem lett volna elég közgazdászi pozíció betöltéséhez ilyen nagy presztízsű cégnél. Tudtam, hogy azok az egyetemi csoporttársaim, akik nem felel-

34

tek meg a sorozáson, és továbbtanulva MBA fokozatot vagy más posztgraduális diplomát szereztek, meghalnának az irigységtől. Száguldó titkos ügynöknek képzeltem el magam, aki egzotikus távoli vidékekre utazik, és a szálloda uszodája mellett álldogál Martinival a kezében, gyönyörű bikinis nők társaságában. Bár ez csak fantáziálgatás volt, később kiderült, hogy tartalmazta az igazság bizonyos elemeit. Einar közgazdásznak vett föl, de hamarosan rájöttem, hogy a m u n k á m messze túlnő a közgazdászi feladatok keretein, és valójában sokkal közelebb áll James Bond tevékenységéhez.

35

bár versenytársaink . akik a tanácsadójuktól — csakúgy. hiszen a M A I N külön kategóriában indult. mint ügyvédjeiktől vagy pszichológusuktól — a legszigorúbb titoktartást várták el. Little. és pozíciójukat mindenki irigyelte. fejezet „Beszervezve egy életre" Jogi szaknyelven szólva a M A I N zárt részvénytársaság volt. Csak azt tudtam. A versenytársak kifejezést itt tág értelemben használom. Azt is tudtam. a Halliburton. M ű k ö d é s ü k legfőbb jellemzője a diszkréció volt.az Arthur D. m i n d e n á r o n meg akartak győzni arról. és soha nem épített egy szerszámoskamrát sem. A szakdolgozók nagy része mérnök volt. mit is csinálunk tulajdonképpen. ahol ő volt az egyetlen versenyző. h a n e m ők tették zsebre a nagy pénzeket is. a B r o w n & R o o t . de a hadügyminisztériumnak vagy más katonai szolgálatnak nem dolgoztunk. Tevékenységünk annyira különbözött a szokásostól. hogy első igazi feladatom Indonéziában vár rám. a kétezer dolgozó m i n t e g y 5%-a birtokolta a vállalatot. Sok munkatárs szolgált korábban a hadseregnél. hogy Jáva gazdasága 36 . A sajtóval egyszerűen tilos volt érintkezni. ahol egy tizenegy tagú csoporttal Jáva szigetének villamosenergia-ellátási tervét kell kidolgoznunk. Ezeket a tulajdonosokat partnereknek vagy társaknak hívták. h o g y Einar és mások. államfőkkel és más vezető beosztású emberekkel álltak kapcsolatban. hogy ott-tartózkodásom első hónapjaiban még én magam sem tudtam kideríteni. akik erről a munkáról beszéltek velem. a Stone & W e b ster. a Bechtel és mások — n e m voltak ismeretlenek az újságolvasók előtt. de a vállalatnak nem voltak gépei. Következésképpen a vállalaton kívül szinte senki nem hallott rólunk.2. Nemcsak hatalommal bírtak a többiek fölött.

Ezenfelül azonban mintegy kétszáz nő dolgozott a személyi titkárságokon . Ezután sok időt töltöttem ezekben a könyvtárakban. hogy ökonometriai modelleket kell majd készítenem Indonéziáról és Jáváról. hogy előléptessenek). ezért úgy döntöttem.. hogy a végeredmény az elemző kedve szerint alakuljon. 37 . Még tanfolyamokat is végeztem a témában. ami a többi munkatársat szolgálta ki.Ne aggódj .szárnyalni fog. hogy Kuvaitról olvass.és a gyors. Nemzetközi Valuta Alap) és a Világbank adott ki. Ezekről az utakról senki nem nagyon beszélt. amely csak néhány háztömbnyire volt az irodától és egészen közel a lakásomhoz. Szerintem ezt az időt részben arra kellene használnod. hogy tanulásképpen felállítok egyet Kuvaitról is. különösen a Bostoni Közkönyvtárban. de az M I T (Massachusetts Institute of Technology) és a Harvard könyvtárába is tudunk belépőt szerezni. ami a Bostoni Közkönyvtár olvasótermében történt egy szép napon. A Bostoni Közkönyvtár remek forrás. — Rá sem fér majd a grafikonra — szerette Einar mondani. Mindeközben rájöttem. hanem számos olyan gazdasági statisztikáról szóló könyvet is elolvastam. . hogy van egy nagy projektünk Kuvaitban. mint a madár! Einar gyakran utazott el két-három napra. .mondta. Még van egy kis idő az indonéziai utazásig. így nagyon sok időt töltöttem ennek tanulmányozásával is. A M A I N macsó szervezet volt. — Ez a gazdaság úgy repül majd. amit az E N S Z .Mindenesetre tudod. így elérhető. Nemrég jártam Washingtonban. így aztán különösen meglepődtem azon. hogy bizonyos statisztikai manipulációk segítségével ugyanazokból az adatokból nagyon különböző következtetésekre lehet jutni. és igyekeztem többet megtudni róla és arról. az IMF (International Monetary Fund. Hozzászoktam ehhez a nemi előítélethez. ilyen értelmű jelentéseket kell írnom. mit várnak el tőlem a munkám során. Ahogy jobban megismertem. és ha jó előrejelző szeretnék lenni (és szeretném. hová ment. mestere volt a beszélgetések elterelésének. és titokzatosan elmosolyodott. felbátorodtam. Az egyetemen kapott üzleti képzésemnek az ökonometria nem volt része. mintha nem is tudták volna. Kérdezett Annről. Sosem kaptam kielégítő választ. Mikor az irodájában volt. gyakran behívott egy kávéra. miközben ujjával a feje fölé mutatott. az új lakásunkról és arról a macskáról. 1971-ben összesen négy hölgy dolgozott a szakcsapatában. — Hangja elhalkult. .Nagy terveink vannak veled. Nemcsak Kuvaittal ismerkedtem meg.. melyet Ecuadorból hoztunk magunkkal. Tudtam. Egy ilyen alkalommal különös pillantást vetett rám.minden alelnöknek és osztályvezetőnek volt ilyen .és gépíró csoportban.

N e m tudom. Próbáltam úgy tenni. ami a számat elhagyta. amelyekre az NSA-interjúk során fény derült.Felkértek. hogy mindez velem történik. hogy engem gazdasági bérgyilkossá képezzen. T. Együttlétünk első órájában elmagyarázta. Elmosolyodott. Main Inc. Már a puszta elnevezés is régi kémtörténetszerű álmokat idézett. egyszerűen E H M . . Sötétzöld kosztümjében nagyon intelligensnek látszott. Aztán arról tájékoztatott. . amit tudok. Zavarba jöttem attól az ideges nevetéstől.Őszinte leszek veled.mondta nevetve. és leült a velem szemközti székre. és erős a nyo- 38 . Aztán választanod kell. több üzletágban szerzett tapasztalataim alapján mondhatom — beleillett azon általánosan használt módszerek sorába. Már tudom. Néhány perc múlva szó nélkül elém tolt egy nyitott könyvet. kifejezetten rám volt szabva. a Chas. „Ki venné komolyan?" . hogy ezt a kifejezést részben humorosan kell felfogni. az NSA. bár — későbbi. ami csak pár háztömbnyire esett a M A I N Prudential Centerbeli központjától. Bevallottam. Ezután ritkán használta a teljes kifejezést. mert rajta kívül senki nincs erre feljogosítva. de az biztos. és biztosított arról. Elmondta.még a feleséged sem. egy piszkos üzletágban. amelyeket akkor vesznek elő. vagy valaki más -. A könyv egy olyan táblázatnál volt nyitva. hogy helyzetem rendkívüli. mintha észre sem venném. hogy semmit nem tudok a gazdasági bérgyilkosok szerepéről. amit akkor nem tudtam .Majd elkomolyodott. Ha egyszer belépsz. többé nem léphetsz ki. — Ritka fajta vagyunk. A döntésed végleges.Egy igen csinos barna hölgy lépett az asztalomhoz. és ő kezet nyújtott. Senki nem tudhat arról. amit már régen kerestem Kuvaittal kapcsolatban. hogy segítsek a képzésedben — mondta. hogy mindeddig azért nem mondott senki semmit a m u n kámról. és közömbösen végeztem tovább a dolgom. és mindent a legnagyobb titokban kell tartanunk.e k voltunk. hogy feladata az. A következő naptól kezdve Claudine Bacon Street-i lakásán találkoztuk. hogy mesterien használta fel őket. és könyvjelzőnek ott volt a névjegye: Claudine Martin. és a következő hetekben mindent megtanítok neked.kérdezte. a M A I N személyzeti osztálya. különleges tanácsadója. amikor nagy a tét. a fizikai csábítással elegyített szóbeli manipuláció. El sem hittem. ki adta át neki ezeket az információkat — Einar.Claudine a lehető legteljesebben kihasználta személyiségemnek azokat a gyenge pontjait. . Munkamódszere. hogy részt veszel ebben . Felnéztem lágy zöld szemébe. — N e m vagy egyedül . Ránézésre pár évvel idősebbnek tűnt nálam.

hogy előre jelezzem. zavart és megbabonázott voltam ahhoz. és amelyek különböző projektek hatásait elemzik. bár nem volt okom feltételezni. Az lesz a munkám. hogy a beruházásban részt vevő cégek nagy profithoz jussanak. hogy fizetésképtelenné tegyem a kölcsönöket fölvevő országokat (természetesen csak azután. hogy vezetői ne álljanak a Szovjetunió mellé. amelyek húsz-huszonöt évre jelzik előre a gazdasági növekedést. mikor a tőlem elvárt tevékenységek árnyoldalairól beszélt. hogy az országra nehezedő 39 . hogy alátámasszam olyan nagy összegű nemzetközi hitelek kihelyezését. hogy nem a névjegykártyáján feltüntetett M A I N .van szükségünk. ENSZ-szavazatokra vagy olajra és más természeti erőforrásokra . ha az adott összeget erőművekre. Ha például döntés születik. milyen előnyökkel járna. Minél nagyobb a kölcsön. ha szívességekre — például katonai bázisokra. amelyek aztán óriási mérnöki és építőipari beruházásokon keresztül visszajuttatják a pénzt a M A I N és más amerikai vállalatok (mint például a Bechtel. hogy összevessem. Claudine elmondta. ugyanakkor biztosítsa a világ különböző országainak hosszú távú pénzügyi függését és így politikai lojalitását. kitől kapta a fizetését. Valamennyi ilyen programtervezetnek az volt a kimondatlan célja. a fogadó ország néhány gazdag és befolyásos családja hasznot húzzon belőle. Ha csak egy projekt elindításáról van szó. a feladatom az lenne.t ő l . hogy annak megvalósítása milyen kedvezően fogja érinteni a G N P alakulását. Kezdettől fogva tudta. A kritikus tényező minden esetben a bruttó nemzeti termék (GNP). bizonyítsam be. a Halliburton. Az a projekt nyer. azt kell bizonyítanom. annál jobb. a Stone & Webster és a Brown & Root) számláira. hogy munkámnak két alapvető célja van. hogy az új rendszerből fakadó gazdasági növekedés indokolja a kölcsön fölvételét. Fogalmam sem volt. A másik feladatom az. milyen eredményekkel jár majd több milliárd dollár befektetése egy-egy országban. új úthálózatra vagy éppen telekommunikációs rendszerre fordítanák. hogy nem fogom a házasságomat veszélyeztetni titkos együttléteink felfedésével. És brutálisan nyílt volt. hogy ha egy országnak fel akarnak ajánlani egy modern elektromos közműrendszert. Olyan feladatot is kaphatok. Egészen pontosan olyan tanulmányokat kell majd írnom. Akkoriban túl naiv. Azt a tényt senki nem vette figyelembe. Az egyik. amelyik a G N P évi átlagos legnagyobb növekedését ígéri. hogy állandó függésben maradjanak a hitelezőiktől és könnyű prédát jelentsenek.más egy-egy csábító üzlet megkötésére. hogy ma már nyilvánvalónak tűnő kérdéseket föltegyek. hogy egy országnak 1 milliárd dolláros kölcsönt folyósítunk annak érdekében. hogy a M A I N nek és a többi amerikai vállalatnak járó összegeket már kifizették).

Jáva szigetére. hogy nagyon optimista képet kell festened arról. ha a munkádban hibát találnak. Az iskoláink és a sajtónk arra tanított minket. a M A I N dolgozói is azt hitték. és akkor is. Téged persze megjutalmaznak. Megkérdeztem. ha megépülnek az új erőművek és elosztórendszerek. Még sincs fogalmuk arról. ha a lakosság többségére nagy adósságteher nehezedik. Néhány hónap volt hátra indulásomig Indonéziába. hogy a M A I N Jávára induló szakértői csoportjában rajtam kívül még tíz másik férfi lesz. miért nem vonulunk ki abból az átkozott országból. és édesen mosolygott. Ez lehetővé teszi majd. — Mondj u k azt. hogy az amerikai köztársaságot globális birodalommá tettük. mint azok a 18. hogy megkérdőjelezzék az előrejelzéseid — ezért fizetik őket. A statisztika szempontjából ez gazdasági növekedésnek számít. hogy szerepem nehéz lesz. ha az egyetlenegy embert gazdagít. hogy a saját érdekeinket érvényesítsük. hogy az USAID és a nemzetközi bankok indokolják a kölcsönöket. ami a 20. Mint az amerikai polgárok általában. Egyetemi bizonyítványaik ellenére ezek az emberek éppen annyira műveletlenek. akik a földjük védelmében harcoló indiánokat az ördög szolgáinak tartották. más projekteken dolgozni. autópályákat és kikötőket építünk. század második felében azt jelentette. Ha csatlakoznak a kommunista táborhoz. oktatási és más szociális szolgáltatásoktól.adósságteher évtizedekre megfosztja a legszegényebb rétegeket az egészségügyi. Egy napon szóba hoztam. hogy elsősorban azért létesítünk nagykövetségeket a világ különböző pontjain. hogy 40 .. Indonézia emellett véletlenül olajban is gazdag muzulmán ország és a kommunista szervezkedés egyik melegágya is volt. hogy minden lépésünket önzetlennek lássuk. amit abban az időben a világ legsűrűbben lakott ingatlanjának volt szokás nevezni. és miért nem hagyjuk őket saját nyomorukban fetrengeni?" Akik ilyet mondanak. Az ő tekintélyüket erősíti. — ujját elhúzta a torka előtt. és mehetsz tovább más egzotikus helyekre. századi gyarmatosítók. — Ez Vietnam után a következő dominó — így mondta Claudine. Az egész világot bejárhatod. hogy: „Ha nemzeti zászlónkat elégetik és a követségünk előtt tüntetnek.Meg kell nyernünk az indonézeket. Az a dolguk. tehát elvileg m ű veltek. Claudine-nal nyíltan megvitattuk a G N P csalóka természetét. Például a G N P akkor is növekedést mutat. — A bankok szakértőit nem lesz könnyű meggyőzni. például egy közüzemi szolgáltató vállalat tulajdonosát.. — Figyelmeztetett. sokszor diplomás emberek. A vagyonosok gazdagodnak. Az évek során sokszor hallottam olyan megjegyzéseket. amelyekben erőműveket. a szegények szegényednek. . hogyan fog virulni a gazdaság. hogy jót teszünk azokkal az országokkal.

amit mondott. gazdasági vagy katonai igényeinket kielégítsék. az átadó.és elosztórendszert. — Egy szűk. A te előrejelzéseid határozzák meg az általuk tervezett létesítmények és így a kölcsönök nagyságát. befordultam a Dartmouth utcába. és megijesztett. mielőtt belekezdesz. Claudine biztosított arról. Végül meggyőztem magam. aki a jövő előrejelzésével foglalkozik. ebben az idilli helyzetben. Claudine elmesélte. hogy lojalitásuk biztosított.Ne légy nevetséges. De a múltban elszenvedett frusztrációk nem hagytak nyugodni. döbbenten nézett rám. annál könnyebben leleplezhetem majd ezt az egészet később . exkluzív klubhoz tartozunk — mondta Claudine. hogy országuk lakosainak ipari parkokat.ők is hasonló kiképzést kapnak-e. Miután elbúcsúztam tőle. A második világháború végén azonban a Szov- 41 . mint én. Végül ezek a vezetők annyira belegabalyodnak az adósság hálójába. többet nem tudsz kilépni. Néhány hónappal később egy délután a kanapén ülve néztük. mikor Claudine lakásáról hazafelé mentem. mikor nekünk tetszik. Ha egyszer beszállsz ebbe. Azon a délutánon. ami az életemből hiányzott. hogy nem. — Ők tervezik majd az erőműveket. h o gyan esik kint a hó. megtudtam jövendő foglalkozásom eredetét. vajon mit szólna ehhez Tom Paine. Te vagy az egyetlen. hogy a kivétel én vagyok. csatlakozzanak az Egyesült Államok gazdasági érdekeit érvényesítő hatalmas hálózatához. Cserébe ezek a vezetők megszilárdíthatják politikai hatalmukat azzal. hogy a M A I N mindent egyszerre kínál. Ezt el kell döntened. M i n d eközben az amerikai mérnöki és építőipari cégek tulajdonosai igencsak meggazdagodnak. Amint látod. hogy a történelem során a legtöbb birodalmat vagy katonai erővel vagy legalábbis katonai fenyegetés segítségével építették ki. . — Azért fizetnek minket — és nem is rosszul —. ahol az üzemanyagot szállítják majd. te vagy a kulcsember. azon tűnődtem. a kikötőket és az utakat. Mikor ezt a gondolatomat megosztottam Claudine-nal. hogy politikai. Minden nap. hogy próbáld rávenni a világ vezetőit. A lelkem mélyén valami azt súgta. minél több tapasztalatot szerzek. hogy dollármilliárdokat csaljunk ki a világ különböző országaitól. és meggyőztem magam.Ők mérnökök — mondta. miközben Claudine ablakából a kint örvénylő hópelyheket néztük. Megértettem. .a „belülről bomlasztás" régi önigazoló érve. erőműveket. mégis egyre azt kérdeztem magamtól. Akkor mozgósíthatjuk őket. Úgy tűnt. repülőtereket építenek. hogy minél többet tanulok. A munkád legnagyobbrészt abban áll. hogy nem. végigsétáltam a Commonwealth Avenue-n. vajon helyesen cselekszem-e.

hogy az első. Kermit Roosevelt fektette le annak a szakmának az alapjait. igen népszerű miniszterelnöke (és a TIME magazin szerint az Év E m b e r e 1951-ben). és vesztegetéssel vagy fenyegetéssel egyre több embert állított a maga oldalára. 1 Roosevelt trükkje átformálta a Közel-Kelet történelmét. hogy Moszadik népszerűtlen és tehetetlen. Az I M F . hogy az Egyesült Államok korlátozott — n e m nukleáris . Ez volt az egyetlen módja annak. hogy Irán oldalán szálljon harcba. Az A m e rika-barát M o h a m m e d Reza sah lett korlátlan hatalmú diktátor. A stratégiagyártók szerencséjére a '60-as években egy másfajta forradalom is zajlott: a multinacionális nagyvállalatok. hogy ha az U S A (a Johnson és N i x o n elnökök által megálmodott) világbirodalmi terveit valóra akarja váltani. A tengerészgyalogság helyett tehát Washington egy CIA-ügynököt küldött Iránba: Kermit Rooseveltet (Theodore unokáját). külföldi kormány megdöntésére irányuló a m e rikai beavatkozást m é g számos hasonló akció fogja követni. amelyek aztán olyan csúfos vereségekhez vezettek Koreában és Vietnamban. Kermit Roosevelt a C I A alkalmazásában állt. Volt azonban egy probléma. ahová én belépni készültem. hogy a szovjeteket a t o m h á b o r ú veszélye nélkül legyőzzék. Ez időben egybeesett azzal is. 1968-ra — m i kor az N S A az interjút készítette velem .katonai akciókkal kezdett kísérletezni. A döntő pillanat 1951-ben j ö t t el. A vállalat a mai BP (British Petroleum) elődje volt. A tajtékzó Anglia második világháborús szövetségesének. az Egyesült Államoknak a segítségét kérte. és életének hátralévő részét házi őrizetben töltötte. akkor Roosevelt iráni beavatkozásához hasonló módszereket kell alkalmaznia. M o h a m e d Moszadik Irán teljes olajkészletét államosította. Végül is Moszadik megbukott. amely kizsákmányolta természeti erőforrásait és népét. M i n d a két ország tartott azonban attól. amely Washingtont n e m keveri közvetlen gyanúba. de olyan megoldást kellett találni. hogy szervezzenek utcai zavargásokat és véres tüntetéseket.világossá vált. Irán d e m o k r a t i k u san megválasztott. és ugyanakkor elavulttá tette a birodalomépítés hagyományos módszereit. ami azt a benyomást keltette. Ezeket aztán rávette. Esetleges lebukása súlyos következményekkel járt volna. Roosevelt rem e k teljesítményt nyújtott.e t elsősorban az Egyesült Államok és európai birodalomépítő 42 . Várható volt.j e t u n i ó megerősödésével és a nukleáris háború rémének fölmerülésével a katonai megoldás túl kockázatossá vált. hogy a katonai bosszú a Szovjetuniót arra indítaná. valamint az I M F hez és a Világbankhoz hasonló nemzetközi szervezetek megerősödése. amikor Irán fellázadt egy brit olajvállalat ellen.

e k sosem kaptak állami fizetést. Így aztán ha piszkos munkájukra fény derült. Az amerikai titkosszolgálat több ügynöksége — mint például az NSA . mi ennek a nemes szakmának csupán a következő generációja vagyunk. 43 . Mire én beiratkoztam a Boston University üzleti menedzsment szakára. és egyre több jogszabállyal — például a márkanévre. Ezek az E H M . akiket aztán a nemzetközi nagyvállalatok alkalmazhattak.olyan lehetséges E H M . Ráadásul az őket alkalmazó nagyvállalatok — bár kormányhivatalok és nemzetközi pénzügyi szervezetek is támogatták őket (az adófizetők pénzéből) — kívül estek a kongresszus és a közélet ellenőrző jogkörén. csakis magánvállalatok kötelékében működtek. azt a nagyvállalatok mohóságának a számlájára írták.bástyázták körül függetlenségüket. Szimbiotikus kapcsolat alakult ki a kormányok. a nagyvállalatok és a nemzetközi szervezetek között. a nemzetközi kereskedelemre. amikor te még kis elsős voltál. — Látod — mondta végül Claudine —. a Roosevelt-mint-CIA-ügynök problémát már meg is oldották. nem hozták összefüggésbe a kormánypolitikával.e k e t kezdett keresni. ami akkor indult útjára. az információ szabad áramlására vonatkozó törvényekkel 2 .társai finanszírozták.

a holland csapatok nem sok ellenállást tanúsítottak. december 27-én visszaadták a szuverenitását annak a népnek. A küzdelemből a hollandok kerültek ki győztesen 1750-ben.különösen a jávaiak . A gyönyörű szöveteiről. a spanyol. annál könnyebb lesz a dolgod . gyökeresen más kultúrák jelle- 44 . még mielőtt odamennél. Sukarno lett a köztársaság első elnöke. Indonézia kormányzása azonban nehezebb feladatnak bizonyult. sokat olvastam Indonéziáról is. holland. míg a kijjebb fekvő szigeteket uralmuk alá tudták vonni. Mikor Kolumbusz 1492-ben útnak indult. harcok között élt. Mikor a japánok a második világháborúban lerohanták Jávát. amely több mint három évszázadon keresztül idegen uralom alatt.3. különleges fűszereiről és dúsgazdag királyságairól híres Jáva volt a koronaékszer. portugál és brit kalandorok leghevesebb összecsapásainak színtere. A japánok fegyverletételét követően egy karizmatikus vezető. de hiába erősítették meg a hatalmukat Jáván.tanácsolta Claudine. Sukarno kiáltotta ki a függetlenséget. Megfogadtam a szavát.és Dél-Amerikánál is sokkal többet érő kincsnek tartották. Négyévi küzdelem után a hollandok végül 1949. törzsi ellentétek. mint a hollandok legyőzése. A gyarmatosító korszakban ezt a szigetcsoportot még Észak. az akkor Fűszer-szigeteknek nevezett Indonéziába akart eljutni. A szigetvilág 17 500 szigetének lakossága távolról sem volt homogén. még 150 évig tartott. fejezet Indonézia: egy EHM munkájának első tanulságai Amellett. több tucat nyelv és dialektus. évszázadok óta harcban álló népcsoportok. — Minél többet tudsz egy országról. Ennek következtében az indonézek .rengeteget szenvedtek. hogy új pályámról tanultam.

Az amerikai külpolitika alappillére az volt. A Claudine-nal töltött idő máris egyik fantáziám megvalósulását jelentette. ahogy a Bostoni Közkönyvtárban a könyvekbe merültem. és az amerikai stratégia egyre globálisabb méretekben kezdett gondolkozni. A kulcs Indonézia volt. és ezzel a világ szocialista vezetőinek elismerését kivívja. A M A I N villamos energiai projektje annak az átfogó tervnek a része volt. És ha mindez még n e m lett volna elég ösztönző tényező. és az különösen egy-két országra koncentrálódott. Szoros szövetségeket kötött a világ különböző kommunista államaival katonai felszerelés és kiképzés ellenében. 1960-ban fölfüggesztette a parlament működését. A stratégia lényege az volt.mezték az országot. 1971-re az Egyesült Államokban megérett az elhatározás. Ellenzéke egyre erősödött. hogy Indonézia példája modellként fog szolgálni a térség többi országa számára. amely biztosítani kívánta az amerikai dominanciát Délkelet-Ázsiában. Indonéziának még olaja is volt. Végül is mindenért a kommunista pártot tették felelőssé. A M A I N . és 1965-ben puccsot hajtottak végre ellene. melyeket a hadsereg indított el. hiszen a vietnami háború kimenetele egyre bizonytalanabbnak látszott. Az összecsapások gyakoriak és brutálisak voltak. hogy megakadályozza. Sukarno csak szeretője fürge észjárásának köszönhetően úszta meg élve. becslések szerint három-ötszázezer halálos áldozata volt. Egyelőre senki nem volt tisztában a készletek nagyságával és minőségével. Kezdtem elképzelni az előttem álló kalandokat. A helyzet nagyon emlékeztetett az 1953-ban Iránban lezajlott eseményekre. egymást követően kommunista befolyás alá kerüljenek. és 1963-ban élete végéig elnökké nyilvánították. különösen annak Kínához közel álló frakcióját. hogy Suharto úgy szolgálja Washingtont. és Sukarno erővel teremtett rendet. N i x o n elnök 1969 nyarán megkezdte a csapatok kivonását. Az Egyesült Államok azt is remélte. de az olajtársaságok kutatói nagyon bizakodóan nyilatkoztak a lehetőségekről. hogy Indonéziát át kell csábítani a kommunista táborból. Az ezt követő tömegmészárlásoknak. hogy országok dominószerűen. de sok közeli munkatársa és magas rangú tisztje nem volt ilyen szerencsés. Suharto tábornok 1968-ban vette át elnökként a hatalmat. hogy az Indonéziában elért siker kedvező hatást kelt az egész muzulmán világban. A stratégia alapját képezte az a feltételezés is. Szovjet fegyverekkel ellátott indonéz csapatokat küldött a szomszédos Malajziába. hogy a kommunizmust Délkelet-Ázsiában terjessze. túl szépnek látszott 45 . különösen a robbanásveszélyes Közel-Keleten. Az én lelkesedésem is egyre nőtt. mint az iráni sah. A hadsereg vezetője.n e k dolgozva a Békehadtest nyomorúságos életformáját ragyogó luxuskörülményekkel válthatom föl.

Köszöntőt mondott a tiszteletemre. ahogy a szüleim becsaptak Tiltonnal vagy Middleburyvel kapcsolatban. ő legalább nem csapott be úgy. mint addig még soha. hogy igaz legyen. mint annak idején a szüleimnek. hogy valaha is láttalak. Akárhogy is. és aztán hidegen elnevette magát. ha beszélnél. hogy ugyanúgy beadtam a derekam az ő ostoba elvárásainak. 1971-ben. kapcsolatunkra nem volt semmi bizonyíték. egy héttel tervezett indonéziai utazásom előtt válogatott sajtokkal és kenyérféleségekkel és egy üveg kiváló Beaujolais-val terített asztal várt rám Claudine kis ebédlőjében. . — Hosszasan rám nézett — talán ez volt az egyetlen alkalom. Szörnyen éreztem magam. Én a saját viselkedésemet magam előtt azzal igazoltam. amiért belekényszerített a házasságba. Gondolom. mikor már a M A I N irodái felé gyalogoltam. Természetesen visszatekintve már úgy gondolom. Más is történt az életemben: Ann-nel nem jöttünk ki jól. és letagadnám. — Soha senkinek ne beszélj a találkozásainkról — mondta szigorú hangon. Fél óráig kellemesen elcsevegtünk. hogy Claudine-nal fenntartott viszonyom meghatározó tényező volt kapcsolatunk megromlásában. és a M A I N munkatársai közül senkinek sem volt ehhez köze. elhatároztuk. 46 . hogy szétköltözünk. Mindig csak az ő lakásában voltunk együtt. — Megcsináltad — mondta mosolyogva. — Veszélyessé válna az életed. hogy kettős életet élek. Hiába támogatott és gondoskodott rólam ecuadori kiküldetésünk során. — Most már közénk tartozol. de megérezte.ahhoz. Meg voltam döbbenve. kapcsolatunkban még mindig azt láttam. majd mikor a bort megittuk. amikor féltem tőle —. megérezte. Legalább részben kárpótolva éreztem magam azokért a szörnyű évekért. amelyeket a fiúiskolában töltöttem. Erről n e m beszélhettem Ann-nek.N e m bocsátanék meg neked. el kellett ismernem. úgy nézett rám. hogy nehezteltem rá. hogy okosan volt fölépítve a terv. Énem egy része őszintén csodálta Claudine-t. de mosolya egyáltalán nem tűnt őszintének. Később azonban.

ahol az elkövetkező három hónapot készültem tölteni. f e j e z e t Megmentünk egy országot a kommunizmustól Romantikus elképzelésem volt Indonéziáról. Különösen megkapó volt az a sorozat. Talán tudhattam volna. Az elolvasott könyvek némelyikében a fényképek ragyogó színű sarongokba öltözött gyönyörű nőket. Óriási várakozásokkal néztem az út elébe. amelyen a hírhedt bugi kalózok remek fekete vitorlás hajói voltak láthatóak. A misztikum. amelyek még jóval Krisztus születése előtt keltek útra az ázsiai hegyeken és a perzsa sivatagokon keresztül. mítosz és erotikus szépség földje ez. hercegnő. amelyet Kolumbusz egész életén át hasztalan keresett. Borneó. és olyan ősi történetek. mint a régi nagy felfedezők. annak idején annyira rettegésben tartották az európai tengerészeket. törzsi szultánok. akinek kezéért hiába versengett Spanyolország. Ennek az országnak a történelme és legendakincse csodálatosnál csodálatosabb figurák tárháza: rosszindulatú istenek. tüzet fújó sámánokat és füstölgő vulkánok lábánál smaragdszínű vízen kivájt fatörzs kenukban evező harcosokat m u tattak. hogy azok otthon aztán így ijesztgették a gyerekeiket: „Jók legyetek. komodói sárkányok. hogy a mediterrán vidéken is befészkeljék magukat kollektív pszichénk legmélyebb rétegeibe. Kolumbuszhoz hasonlóan azonban tudnom kellett volna fékezni a fantáziámat. Celebesz — is csábítóan hangzanak. fantázia és álom. egzotikus bali táncosokat. Már e mesés szigetek nevei —Jáva. hogy a sors nem mindig 47 .4. Hollandia. különben elvisz a bugi!" Ezek a képek a lelkem mélyéig lázba hoztak. talán úgy. csalóka kincs. akik még utazásom idején is hajóztak a szigetvilág vizein. Portugália és Japán. Ezek a kalózok. Szumátra.

A szépség azért jelen volt. hideg téli napokon is vékony kabátban és szétrúgott teniszcipőben jöttek iskolába. Csapatunkat természetesen az ország legjobb szállodájában. — A jó életre! — sóhajtotta. Jakartában. Láttam már szegénységet. és ahol egy újszülöttnek éppen annyi esélye volt arra. Charlie nagy szakértője volt a háborúnak. Követtük a példáját. spiritualitás és profanitás. mint ahogy ő elképzeli. Indonézia valóban kínált kincseket. Fülsiketítő dudálás és fojtogató füst. de nem minden bajra gyógyírt jelentő csodaszereket. Szépség és rútság. ötletesen kifestett biciklitaxik. rágyújtott egy szivarra. miközben pezsgőspoharát megemelte. Ott-tartózkodásunk első estéjén projektvezetőnk. és mosdatlan testük régi izzadságtól és trágyától szaglott. a szivárvány minden színében pompázó. egzotikus bali táncosok. Az egykor ragyogóan megépített holland csatornák szennyvizes fertővé változtak. elegancia és közönségesség. ahol a szegfűszeg és az orchidea illata keveredett a nyitott szennyvízcsatornák bűzével. trópusi virágokkal ékes kertek. Leprások nyújtogatták kezük véres csonkjait. akik kátránypapírból készült viskóban laktak.úgy vezeti az embert. A fekete folyók szeméttel szegélyezett partjain egész családok laktak kartondobozokból összetákolt házakban. 48 . Ez volt Jakarta. hogy a gazdag külföldiek. mint arra. Gyönyörű nők színes sarongokban. A vietnami háborút karosszékből támogató katonák mintapéldánya volt. Laktam az andokbeli parasztok sárkunyhóiban. De volt a városnak egy visszataszító. N e w Hampshire-ben voltak olyan osztálytársaim. amit vártam. a Pan American Airways tulajdonában álló Hotel Intercontinental Indonesiában szállásolták el. ahol az étrend szinte kizárólag szárított kukoricából és krumpliból állt. Charlie Illingworth vacsorát adott a tiszteletünkre a szálloda legfelső emeletén található elegáns étteremben. de ez mind semmi volt Jakartához képest. Miután köszöntött bennünket. a volt holland gyarmatosítók villái és tornyos mecsetek. Szokásához híven ezen az estén is khakiszínű nadrágot és ugyanolyan rövid ujjú inget viselt katonai váll-lappal. tragikus arca is. hogy megérje első születésnapját. Szabad ideje jelentős részét nagy csatákról és hadvezérekről szóló történelmi könyvek és regények olvasásának szentelte. Én már láttam szegénységet. Fiatal lányok árulták aprópénzért testüket. a füstös fővárosban töltött első napjaim 1971 nyarán kifejezetten sokkszerűen értek. A világ többi pontján működő Intercontinental Szállodákhoz hasonlóan ez is arra volt berendezve. különösen az olajcégek vezető alkalmazottai és családjaik m i n den szeszélyét kielégítse. hogy meghaljon.

luxuslakosztályom kényelmében és biztonságában. Scott játszotta Patton tábornokot. De ne felejtsük el.bólintott elismerően. De tudtam. hogy felidéztem a menedzsmentképzés makroökonómia óráin tanultakat. hogy Jáva. nagyot szívott szivarjából. Ez járulhat hozzá leginkább — talán az olaj mellett —.— A jó életre! — Poharaink összecsendültek. amire a terv 25 éves futamideje alatt szükségük lehet. Indonézia m ö gött hosszú és tragikus történelem áll. hogy készül belépni a 20. És tudtam. arra emlékeztetett. és mind a csecsemők. mi is itt a dolgunk. — Ha már az olajról van szó — mondta. újra válaszút elé került. És az amerikai nagykövetség emberei is. magasan a város felett. a szálloda fényűző kertjén és uszodáin túl körös-körül a nyomorúságos viskók tengerét fogom látni.kikötők. és egyenesen rám nézett. Felpillantott a jegyzeteiből. Indonézia erős szövetségesünk lehet ebben a tekintetben. ha majd reggel kinézek az ablakon. századba. és szörnyű betegségektől szenvednek. Charlie szivarfüstbe burkolózva körülnézett. a világ legnépesebb országa elektromos hálózatának tervét elkészítsük. mint alulbecsülni. hogy segítsek Indonéziának kiemelkedni középkori gazdasági viszonyaiból. mondtam magamnak.J o b b fölfelé tévedni. Vietnamnak. mind a felnőttek rémes körülmények között élnek. A villamosítási terv kifejlesztésekor tehát tartsák szem előtt.vagy amerikai — gyerekek vére száradjon a lelkünkön. Végül is. N e m akarjuk. Kambodzsának és Laosznak a példáját. hogy indonéz . azért vagyunk itt. Ahogy tudjátok. hogy a sarló és a kalapács vagy Kína vörös zászlója alatt éljenek! Ahogy aznap éjjel az ágyamban feküdtem. építő vállalatok — megkapják az elektromos energiát. Arckifejezése komollyá vált. mindnyájan tudjuk. hogy biztosítsuk a kapitalizmus és a demokrácia uralmát. hogy ne kövesse északi szomszédainak. képzeletemből Claudine lépett elő. hogy az olajipar és az azt kiszolgáló létesítmények . azért vagyok itt. A kulcstényező egy integrált elektromos hálózat. — Itt el leszünk kényeztetve . — Az indonézek gondunkat fogják viselni. mint hogy kimentsük ezt az országot a kommunizmus karmai közül. N e m akarjuk. ahogy George C. — A jegyzeteibe pillantott. és jegyzetlapjai közül néhányat átlapozott —. hogy országunk mennyire függ az olajtól. 49 . Azzal próbáltam nyugtatni magam. . De ez csak a jéghegy csúcsa. hogy ott mindennap csecsemők halnak meg élelem és ivóvíz hiányában. A mi dolgunk elérni. — N e m kevesebbért vagyunk itt. Charlie egyik kedvenc hősét. — Igen. és elfoglalni helyét a modern ipari társadalomban. csővezetékek. Most. Nyomasztottak a dolgok. amiket ő a külföldi adósságról mondott.

A Ford Motor Company elnökéből a Kennedy. Valójában a kapitalizmus terjesztése gyakran a középkori feudális rendszerhez hasonló berendezkedéshez vezet. Az amerikai külpolitika és nagyvállalatok érdekeit szolgáljuk. A valóság föltárása valószínűleg a professzorok állásába került volna — ha én kimondanám az igazságot. részben kemény munkának köszönhetően helyet szereztem magamnak az élet napos oldalán. sőt lehet. hogy Charlie és csoportunk minden tagja önző érdekből van itt. A kapzsiság vezérel bennünket. hogy főiskolai professzoraim nem értették meg a makroökonómia valódi természetét.és a Johnson-kormány honvédelmi minisztere lett. Ennek ellenére éjszakánként gyakran kellett azzal vigasztalnom magam. Ú t o n voltam afelé. Az is megnyugtatott. vagy én találtam ki. Ha ezt egyes tanáraim tudták is. amelyet a világ agytrösztjeinek legnagyobb koponyái hagytak jóvá. de úgy tűnt. Részben a szerencsének. hogy sikeres és elismert közgazdász legyek. Különös szó jutott eszembe: korporatokrácia. Azt csináltam. Arra is rájöttem. A korporatokrácia néhány. és el a behívó elől. amire a menedzsmentképzés fölkészített. pontosan leírja azt az új elitet. Olyan fejlesztési modellt segítettem bevezetni. mert a felsőoktatást is a nagyvállalatok. Csak így tudtam aztán elaludni. valójában egy gazdaság növekedése sokszor csak a hatalmon lévő szűk réteget gazdagítja tovább. hallottam-e már valahol. végül is teljesen személyes okokkal igazoltam: fölküzdöttem magam abból a N e w Hampshire-i városból. melynek tagjai viszonylag szabadon mozognak a nagyvállalati és kormányzati pozíciók között. ki az előkészítő iskolából. én is elveszteném az enyémet. hogy majd egyszer fölfedem az igazságot. illetve az azokat vezető emberek finanszírozzák. nem tudtam magam előtt tagadni. hogy a saját kultúrám szemszögéből nézve helyesen cselekszem. hogy az indonézek nagy tömegeinek életkörülményein javítsunk. hogy őket még jobban elnyomorítja. nem árulták el — talán azért. és nem az.Miközben álmatlanul forgolódtam az ágyamban. Robert McNamarának a pályája kiváló példa volt erre. hogy részt veszek ebben a munkában. 50 . Louis L'Amour régi vadnyugati regényeit olvasva. majd a világ legbefolyásosabb pénzügyi intézményének vezető pozícióját töltötte be. hasonló célokat követő ember szoros baráti társasága. N e m tudtam. Ilyen gondolatok gyötörtek minden éjjel a Hotel Intercontinental Indonesiában. Döntésemet. A Világbank akkori elnökének. és nincs hasznára a társadalom többi részének. amely ellenőrzése alá akarja vonni a földgolyót.

állami tulajdonban álló elektromos társaság helyi központjában biztosítottak számunkra irodát. Végül tagsági igazolványt kaptunk az exkluzív Bandungi Golf. A Bandungban töltött első pár nap során többször tárgyaltam Charlieval és Howard Parkerrel. és kevesebb dolog vonta el a figyelmünket a munkánkról. a szegénység kevésbé mellbevágó. kertésszel és kiszolgáló személyzettel együtt.az amerikai olajipari és építőipari cégek vezető munkatársainak feleségeiben. Most az volt a dolga. Wisma nevű vendégházát. A holland megszállás alatt épült Wisma kényelmes menedék volt. amelyek beborították a környék hullámzó dombjait. és a Perusahaan U m u m Listrik Negara (PLN) nevű. akik napközben a medence körül. este pedig a hotel környékén található fél tucat luxusétterem valamelyikében ütötték el az időt. Aztán Charlie egy Bandung nevű hegyi városba költöztette a csapatot.5. sofőrrel és tolmáccsal együtt. A szálláson kívül kiutaltak nekünk tizenegy Toyota terepjárót is. és felkúsztak a vulkanikus jávai hegyek lejtőire. szakáccsal. Megdöbbentett. és üldögéltünk a medence körül. vezetővel. rendbe szedtük magunkat. nyugdíjazása előtt a N e w England Elektromos Hálózatnál dolgozott mint vezető terhelés-előrejelző. Tágas terasza teaültetvényekre nézett. különféle tisztviselőkkel találkoztunk. Az éghajlat enyhébb volt. jelentkeztünk az amerikai nagykövetségen. Megkaptuk a kormány egyik. Howard már hetvenes éveiben járt. f e j e z e t Eladom a lelkem Tizenegy tagú csoportunk hat napot töltött Jakartában. hogy milyen sok amerikai lakik a Hotel Intercontinentalban. Gyönyörködtem a ragyogó fiatal nőkben .és Teniszklubba. hogy felmérje azt az energia- 51 .

valamint tervezi meg az erőműveket. az utakról. Az utolsó hónapban már csak a hiányzó elemeket pótoljuk. vasútról és m i n d e n ilyesmiről. amelyre Jáva szigetének az elkövetkezendő huszonöt évben szüksége lesz.régiókra lebontva. Vagy talán csak rövid távon akartak vele 52 . Claudine-nak igaza volt. M i n t később kiderült. de valójában keserű öregember volt. Sosem j u t o t t fel a N e w England Elektromos Hálózat vezető pozíciójába. Megbeszéléseink alkalmával Charlie nem győzte hangsúlyozni m u n k á m fontosságát. és mivel n e m bírta. hogy legyek nagyon optimista a számításaim elkészítésekor. a kikötők kapacitásáról. előrejelzései az én gazdasági számításaimon múltak. Ez volt a második megbízatása. Mivel az energiaszükséglet nagyban f ü g g a gazdasági növekedéstől. A falakat a R a m a y a n a ősi hindu történeteit ábrázoló batikkárpit borította. és ezt az előrejelzést városokra és régiókra bontsa le. és ez mélyen bántotta. .mennyiséget és erőmű-kapacitást (terhelést). és Einar és Charlie egyaránt figyelmeztetett. hogy az az általunk fölállított előrejelzésnek a lehető legjobban megfeleljen. A következő szavakkal jellemezték: makacs. Csapatunk többi tagja az általunk megadott számok alapján dolgozza majd ki a villamosítási terv részleteit: helyezi el. bosszúálló. — A mérnökök részletes képet fognak adni a jelenlegi energiarendszerről. Nyugdíjba küldték. Howard ránézésre barátságos nagypapának látszott. Sosem volt olyan k i k é p zésben része. Az első hónap végére H o w a r d n a k már nagyjából tisztában kell lennie az áramhálózat eredményeképpen megszülető gazdasági csoda nagyságrendjével. aki úgy érezte. — Az első pár hét feladata — magyarázta Charlie — az adatgyűjtés. amilyet én Claudine-tól kaptam. A második hónap végére már részletesebb számokra lesz szüksége . túl öregnek. esetleg túl makacsnak tartották. U t á n a már senki n e m j ö n vissza. H o w a r d volt az egyik legbölcsebb tanárom. és állandóan azt ismételgette. — Mellőztek — mondta többször -. — N e k e d gyorsan kell cselekedned. Ő. H o w a r d és én Charlie kényelmes irodájának nagy rattan karosszékeiben ü l t ü n k . az átadó. becsapta az élet. ez a jelszavam. A hálaadás ünnepére otthon leszünk. m e g kell g y ő z ő d n ü n k arról. h o g y m i n d e n szükséges információ a birtokunkban van. mert n e m adtam be a derekam. hogy a feleségével kettesben üljön otthon tétlenül. h o g y legyek vele óvatos. m é g ha annak idején n e m is t u d t a m elfogadni. én voltam a fejlesztési terv kulcsembere. Mielőtt hazaindulunk. mindnyájan összedugjuk majd a fejünket.és elosztóvonalakat és az üzemanyagszállítási rendszereket. Gondolom. úgy.Szivarjával rám mutatott. rosszindulatú. Ez kritikus időszak lesz. elfogadta a M A I N által felkínált konzultációs m u n k á t . Charlie szivarfüstöt pöfékelt.

főállású embert.Ó. de ugyanakkor be akartam bizonyítani. és annak hangerő-szabályozójával játszott az inge alatt. depresszió és fellendülés idején. hogy az imperializmus egy olyan formájának terjesztésére akarják fölhasználni. — Volt rá pár évem. letolta a nadrágját. . Ne hagyd. hogy a R o u t e 128* úgynevezett massachusettsi * R o u t e 128: a bostoni kör-autópálya. hogy szárnyalni fog . ha valahol olajat találnak. leguggolt. de makacsságának legalább egy része abból fakadt. Láttam. Egyet mondhatok. de tudta. Láttam.b e l i főnökeim elégedettek lesznek-e velem.) 53 . hogy milyen szerepet akarnak vele eljátszatni. melynek mentén számos hi-tech vállalat telepedett meg. Világosan látta a helyzetet.Ez a gazdaság biztos. Akárhogy is. Szavai hatására szédülni kezdtem. egy sarongot lazán meztelen testére csavarva.mondtam. amit elfogadhatatlannak tartott. míg nem találnak egy hozzám hasonló.Hát így állunk — motyogta. és azt.mondta Howard.Ez maradjon kettőnk között — mondta fojtott hangon. .Én már láttam egyet-mást — mondtam. hogy szemérmességének látszatát fönntartsa.Lehet. hogy nem akart a szolgájuk lenni. ahol három évet töltöttem. de nemrég tértem vissza Dél-Amerikából.Nézd csak meg. hogy fiatal vagyok. Fiatal nő fürdött poshadt vizében. . de nem zavartatta magát. — Charlie könyörtelen.Meg akarnak majd győzni téged. Nagyothalló készüléke volt. A fiatal nő látta. . hogy bedaráljon. Egész életemben elektromos terhelés előrejelzésével foglalkoztam . Közös irodánk ablakánál álltunk. . N e m hiszem.a nagy világválság és a második világháború alatt. amely a PLN épülete mellett húzódó pangó csatornára nézett. igaz? A figyelmemet újabb esemény kötötte le. én is láttam már egyet-mást . hogy valaha is hallotta a gazdasági bérgyilkos kifejezést. . végtére is egész karrierem attól függött. mi történik. hogy M A I N . . és eltökélte. . Egy öregember ereszkedett le a csatorna partján. hogy Charlie-nak igaza van.Már be is adtad a derekad. (A ford. . A dolgok gyorsan változnak. N e m érdekelnek az olajlelőhelyeitek. és könnyített magán. még mindig a csatornában fürdő nőt figyelve. fürdött tovább.dolgozni. mi történik. Elfordultam az ablaktól. és egyenesen Howardra néztem. hogy nem lesz egyszerű bábfigura. fiatalember. formálhatóbb. tudomást sem véve a csatornáról és a nőről. hogy ez a gazdaság szárnyalni fog . az ő szempontjukból Howard valóban problémásnak bizonyult. Einar és Charlie jellemzése helytállónak bizonyult. Egy Charlie-val folytatott megbeszélésünk után félrevont.felelte gúnyosan.

elég hülyén fogsz kinézni. h o g y az elektromos terhelés tartósan évi 7—9%-nál nagyobb ü t e m b e n nőtt volna. Leültem egy törött betondarabra. És ez is csak a legjobb időkben. Most pedig — kényszeredett mosollyal az inge alá nyúlt .csodája mit tett Bostonnal.Add el magad. Félúton megtorpantam. R á b á m u l t a m . próbáltam rájönni. — H o w a r d . h o g y igaza lehet. Ez már olyan kihívás volt. és belerogyott. . m i n t h a el akarna söpörni. hogy m é g n e m volt olyan.kikapcsolom a hallókészülékemet. Itt m i n d e n másképp van. Te — ti m i n d . Ez teljesen felkavart. Keményen küzdöttem. mit is akarok tulajdonképpen. Újra és újra hallottam H o w a r d szavait. M e g kellett győznöm. kiabálva a csatorna vizében. ki a délutáni napsütésbe. miért érzem m a g a m ilyen n y o morultul. Lecsapta a ceruzáját. te pedig egy olyan elektromosenergia-növekedést. 6% reálisabb. amit én gondolok. m i n t Bostonban az 1960-as években. — M e n j csak — morogta. Kirántotta a székét az íróasztala m ö g ü l . amit m i n denki vár . Eleven e m b e vágott. és megyek vissza dolgozni. és irkálni kezdett jegyzettömbjébe. ahol idáig m é g alig j u tott valaki egyáltalán elektromos áramhoz. Az elektromos terhelés előrejelzését annak alapján f o g o m megcsinálni. Az öregember eltűnt. Az asztala elé álltam. de ú g y éreztem. és r á m bámult. n e m más. amit n e m hagyhattam szó nélkül. G o m b ó c o t éreztem a torkomban. n e m pedig holmi légből kapott gazdasági előrejelzés alapján. Inkább visszafordultam. A pénzért csináljátok. hogy el ne sírjam magam. Néhány fiú játszott pancsolva. Sarkon fordult. ha én azt jelzem előre. M i t érdekel engem az előrejelzésed.egy kaliforniai aranylázhoz hasonló gazdasági robbanást -. — Lelkiismeretlenség! Ez az. és kezével olyan mozdulatot tett. — Nézd. elbizonytalanodtam. 54 . sarongja szorosan teste köré csavarva. egy másik ruhát sulykolt. Ez olyan ország. és elindultam Charlie irodája felé. É n e m egy része gyanította.karja széles mozdulatával a falon túli irodákra mutatott — eladtátok a lelketeket az ördögnek. ez n e m Boston. Fölkapta ceruzáját. Egy idősebb asszony térdig a vízben állva mosta a fogát. A pénzért csináljátok. K i m e n t e m a folyosóra. m e g kell védenem m a g a m . És biztosan állíthatom. m e r t saját lelkiismeretemet is m e g kellett n y u g t a t n o m . és próbáltam nem törődni a kanális bűzével. lementem a lépcsőn. A fiatal nő éppen mászott fölfelé a csatorna töltésén.

míg a többi fiú elsőbálos mulatságokra készült. mint ők? Ez a kérdés gyötört. hogy nem tehetek ilyet. A jövőmön is tűnődtem. újra felsejlettek a N e w Hampshire-i iskola képei. akármit is beszéltek gazdasági csodáról! 55 . ami megnyugtatott. hogy megint nincs senki. Ahogy a kanális koszos vizébe bámultam. vidám kiabálásuk betöltötte a levegőt. talán ketten találnánk valamilyen megoldást. Talán megbízhatnék Howardban. és azt javasolta. és beledobtam a csatornába. ha nem találkoztam volna velük. amelyek pályáját előrevihették volna. Az előttem álló döntésen. úgy tűnt el az én jókedvem is. hogy azt várja Howardtól és tőlem. Hogy is nem jutott ez eszembe hamarabb? N e m is enyém itt a döntés. milyen veszélynek teszik ki magukat azzal. púpos férfi bicegett görbe botjával a csatorna partjára. hogy Howard azonnal térjen vissza az Egyesült Államokba. Milyen előrejelzést írjak? Egyszerre olyan gondolat ötlött a fejembe.A kisfiúk továbbra is egymást fröcskölték. hogy azt csinálja. szemmel láthatóan nem tudva. hogy legalább évi 17%-os növekedési rátával számoljunk. az biztos. éppen csak indulóban. Megállt. amit jónak lát. Az orvos gyógyszert írt föl. szája fogatlan mosolyra húzódott. Egy öreg.mondta. Mély álomba merültem. mint ő. Néhány nap múlva Howard súlyos amőbafertőzést kapott. az én m u n k á m valójában nem is lesz majd hatással a villamos hálózat tervére. Hogyan lehetnék én is olyan gondtalan. és azon tűnődtem. Búcsúzásunkkor megismételte korábbi figyelmeztetését. Nagy kő esett le a szívemről. Ő már elszalasztotta azokat a lehetőségeket. hogy már minden szükséges adatot öszszegyűjtött. és ő is meghozza a saját döntését. Azonban ahogy a vízgyűrűk elhaltak. akivel beszélhetnék. Fölkaptam egy kis követ. Hol lennék most? N e m Indonéziában. Az emberek mindig az én szerepemet hangsúlyozzák.Ne bűvészkedj a számokkal . Howard megmondta. ami felé haladok. hogy ebben a fertőzött vízben játszanak. R ö g t ö n megkönnyebbülést éreztem. . . Howard öreg volt és megkeseredett. hogyan ugrálnak a vízbe boldog-ártatlanul. Ő biztosított minket arról. Lassan tudatosult bennem a szomorú tény.Én nem veszek részt ebben a játékban. ahol nyarakat töltöttem egyedül. de tévednek. Ő most már biztos nem inog meg. Én fiatal voltam. nézte a fiúkat. Azon tűnődtem. Gyorsan egy katolikus missziós kórházba vittük. Azon az éjszakán ágyban fekve sokáig gondolkoztam az embereken. függetlenül az én eredményeimtől. amint néztem őket. Charlie világossá tette. és semmiképpen nem akartam volna úgy végezni. Én megszerezhetem főnökeim jóindulatát magas gazdasági számaimmal. mit kellene tennem. és előrejelzését Bostonban is be tudja fejezni. Tudtam. akik életem részei lettek. milyen volna az életem.

2. RÉSZ 1971-1975 .

Mintha gátlásossá tette volna őket a jelenlétem. mit kezdj a bogarakkal. és sokszor aludtam nyomorúságos szállásokon. A Wisma házvezetőnőjének volt egy nálam pár évvel fiatalabb fia. az Ázsiai Fejlesztési Bankkal és az USAID-del kötött szerződésünk értelmében csapatunk egy tagjának végig kellett látogatnia a tervezett elektromos hálózat területére eső nagyobb településeket. Általában azt mondták. Néha már úgy éreztem. Ú g y találtam azonban.6. két út között mindig visszatértem Bandungba. a kígyókkal és az ihatatlan vízzel. hogy többségük vonakodik megosztani velem ismereteit. de édesanyján kívül mindenki Rasynek szólította. Közgazdaságtant tanult a helyi egyetemen. A szigetvilágban több mint 350 nyelvet és dialektust beszél- 59 . hogy hozzanak létre egy könnyen megtanulható közös nyelvet. Én kaptam ezt a feladatot. Ezek az utak rendszerint rövidek. Gyanítottam. és rögtön érdekelni kezdte a feladatom. tudod. Találkoztam helyi üzleti és politikai vezetőkkel. Ahogy Charlie megfogalmazta: „Te már túlélted Amazóniát. Rasmonnak hívták. Miután Indonézia elnyerte függetlenségét. Elkezdtem tőle a bahasa indonéz nyelvet tanulni. lépjek kapcsolatba a főnökeikkel. Sukarno elnök azt tartotta a legsürgősebbnek. nem tudnék-e munkát adni neki. és meghallgattam véleményüket a gazdasági növekedés kilátásait illetően. valami összeesküvés vesz körül. hogy egyszer csak megkérdez. fejezet Inkvizítori szerepben Az indonéz kormánnyal. két-három naposak voltak." Sofőrömmel és tolmácsommal együtt sok szép helyen megfordultam. a kormányhivatalokkal vagy a vállalatok jakartai központjával.

hogy megismertet a városával és annak lakóival. Mindnyájan beszéltek angolul. és örömmel látták. ételüket. és elzárni magam ezektől az emberektől. és elhatározta. a luxuséttermek. Árnyékbábszínházak. és a shuarral. hogy az országnak közös szókincsre van szüksége ahhoz. Mindig emlékezni fogok erre az éjszakára. jó h u m o r ú tanár volt. amit még nem ismersz . zsonglőröket és utcai árusokat. mint egy közülük valóval. Rasynek volt egy kismotorja. hagyományos zenét játszó utcai muzsikusok mellett mentünk el. a jobb mozik és elegáns bevásárlóközpontok tele vannak európaiakkal és amerikaiakkal. hajviseletük egy '60-as évek végi Beatles-koncert hangulatára emlékeztettek. láttunk tűznyelőket. rendhagyó igéket és más komplikációkat. Végül egy kis kávéházban kötöttünk ki. hogy a sok szigeten. kalapjaik. Rasy remek.és teniszklub. és maga mögé ültetett a motorra. de értékelték és bátorították. Eufórikus boldogság töltött el attól. hogy bahasa nyelven próbálkozzak. hogy egyetértek velük. zenéjüket. megosztották velem a városukat. nevethettem velük. Ez a malájon alapul.1 és Sukarno felismerte. — Megmutatom neked Indonézia egy olyan arcát. Mindnyájan mélyen fel voltak háborodva ettől a „törvénytelen megszállástól". Nagyon megköszöntem neki. ahogy nevezték. sokféle kultúrában élő népet összefogja. ő pedig azért volt 60 . Azt sem tudtam megmagyarázni. mint a Békehadtestben. bár saját közösségeikben továbbra is a jávait vagy más helyi dialektusokat használtak. ha nem is mind jól. beszívhattam a szegfűszeg-cigaretták illatát. Rasy és barátai úgy bántak velem. Rasy bemutatott az egyik asztal mellett ülő csoport tagjainak. de elkerüli a legtöbb nyelvet jellemző bonyolult igeidőket. miért én vagyok az egyetlen nyugati a városnak ebben a részében. amely aztán egy igen sikeres nyelvet alkotott: a bahasa indonézt. A nyílt és őszinte b e szélgetés során megkérdezték. Olyan volt újra. hogy elvitt magával. hogy az amerikaiak általában miért nem tanulják meg az ő nyelvüket. Nemzetközi nyelvészcsoportot hívott össze. sőt a spanyollal is összehasonlítva a bahasa könnyűnek bizonyult. ruháik. és leültünk. Ahogy telt az idő. már sötét éjszaka volt. hogy velük lehettem. N e m tudtam válaszolni. akik csempészett amerikai kazettáktól kezdve ritka helyi műtárgyakig mindent árultak.ígérte egy este. Mire Rasyvel visszatértünk a vendégházba. és tréfálkozhattam. holott a golf. ami tele volt fiatalokkal. miért is akartam első osztályon utazni. Az 1970-es évek elejére a legtöbb indonéz már beszélte.tek. egyre jobban érdekelte őket a véleményem Indonéziáról és a vietnami háborúról. bár mindnyájan indonézek voltak. és egyszerre azon tűnődtem.

amiket korábban észre sem vettem. h o g y el kell h a g y n o m Bandungot a füstös nagyváros kedvéért. hogy megnyíltam barátai felé. Megállapodtunk. megöleltük egymást. csak a jakartai kormányhivatalokban volt hozzáférhető. hogy bár behívtak irodáikba.m é g a tolmácsom is úgy tudta. tábornok vagy az amerikai nagykövetség. hogy ezt még megismételjük. hogy több időt töltsek távol a M A I N csapatától. ahol elmondtam. ahogy bántak velem. egy olyan bahasa szót használt. udvariasan válaszoltak a kérdéseimre. Jakartában azonban azt tapasztaltam. Korábban ez nem tűnt fel. A szavak jelentésének véletlen egybeesései voltak ezek csupán? A szótárom értelmezett valamit félre? Próbáltam meggyőzni magam arról. és a vidéki utazások. hogy örülnek a látogatásomnak. amit Rasyvel és fiatal barátaival töltöttem. és az elegáns Hotel I n t e r c o n t i n e n t a l Indonesiában lakhassak. A politikai és üzleti vezetőkkel folytatott m e g beszéléseim során érdekes jelenségre figyeltem föl azzal kapcsolatban. Mást is észrevettem. A medence körüli vaskerítés. De minél több időt töltöttem el ezekkel az emberekkel. és én is sajnálkoztam. N e m tudom. Másképp tekintettem a többi amerikaira. és sokat használtam az ilyen találkozók után. hogy egy-két hetet Jakartában töltök.hálás. hogy már más színben látom a világot. hogy működjenek együtt velem. Például amikor egyik a másiknak bemutatott engem. és e l m e n t ü n k lefeküdni. de most láttam. és n e m tehettek mást. hogy betolakodó vagyok. h o g y egyedül fedezzem föl Jakartát. hirtelen j e l e n t ő ségteljessé váltak. mennyire n e m j u t o k információhoz a helyi embereken keresztül. ők valahonnan föntről parancsot kaptak arra. hogy tolmá- 61 . mint hogy engedelmeskedtek. amelyekre a gazdasági előrejelzések kidolgozásához szükségem volt. Másnap reggel megbeszélésünk volt Charlie-val. vettem egy jó bahasa—angol szótárt. Például az sosem fordulhatott elő. bankár. annál i n kább láttam. és minden látható m ó d o n igyekezték kifejezni. az alsó emeletek ablakait takaró vasrácsok. A hotel elegáns éttermeiben fölszolgált étel ízetlennek tűnt. hogy eltűnődjek a kérdéseimre adott válaszaikon és adataik hitelességén is. hogy egyáltalán n e m örültek a jelenlétemnek. hogy csak pár mondatot beszélek —. Ez arra késztetett. Titokban azonban izgatott a lehetőség. Charlie-val megegyeztünk. Megváltoztatott az este. Ez a Rasyvel töltött este vágyat ébresztett b e n n e m arra. amely a szótár szerint inkvizítort vagy kérdezőbiztost jelentett. a felszín alatt elzárkózás és gyűlölet húzódott. megkínáltak teával. Ráadásul az adatok többsége. Csak azt tudom. hogy igen. A fiatal feleségek már n e m tűntek olyan szépeknek. Szándékosan nem árultam el nyelvtudásomat . ki adta a parancsot: kormánytisztviselő. Együttérzését fejezte ki.

és tízéves terveket adtak meg. a bankárok mindenféle diagramokkal szolgáltak. átnyújtottak nekem egy előre összeállított paksamétát. a kormányhivatalnokok pedig olyan projektek listáit adták át. valami mélyen zavart. azt támasztotta alá. milyen információra lenne szükségem. mint valóság. Mivel a telefonok ritkán működtek. De ez a játék halálosan komoly. és ott találkozom valakivel. N e m bízhatunk egymásban. robbanásszerű gazdasági növekedés előtt áll. Ez még önmagában nem is lett volna furcsa. A megadott időpont kivétel nélkül mindig több nappal későbbre esett. Udvariasan — arcán a híres jávai mosollyal — kikérdezett. inkább játék. nem adott ezzel ellentétes információt. Mintha pókereznénk.csommal egyszerűen csak besétálok egy hivatalba. nem hagyatkozhatunk a másiktól kapott információra. Az ipari vállalkozók öt. hogy minden. ha nem tartott volna olyan felháborítóan sokáig. hogy aztán a gazdasági növekedés motorjaivá váljanak. és az elkövetkezendő évtizedekre emberek millióinak az életét határozza meg. hogy gyakran egy pár sarokkal arrébb lévő épületig is egy óra volt az út. Minden adat. amit a gazdaság vagy a kormány oldaláról kaptam. hogy Jáva a világgazdaságban példátlan. és mindaz. A lapjainkat nem fedjük föl. és mikor végre megtörtént a találkozó. először időpontot kellett kérni. Végül megjelent egy titkár. mindenféle nyomtatványokat töltettek ki velünk. Ahogy azonban visszafelé tartottam Bandungba. ami ezeken az interjúkon elhangzott. Soha senki nem kérdőjelezte meg ezt az előfeltevést. amelyek olyan szerencsétlenül voltak kialakítva. Mikor odaértünk. Úgy tűnt. és adott egy időpontot. 62 . amelyek most kerülnek le a tervezőasztalról. kocsival végig kellett araszolnunk a bedugult forgalmú utcákon. és ezeken az élményeken tűnődtem. amit Indonéziában csinálok.

földimogyoró és szegfűszeg illata töltötte be. — Tudod. Az egyik kislány illatos virágot tűzött a hajamba.7. mások hordozható székekben ültek. negyedeken. Ú g y tűnhetett. tiszta éjszaka volt. — N a g y o n fontos előadás lesz ma a városban. gyerekek szaladtak oda hozzánk. apró süteményekkel és mogyoróolajban sült húsfalatokkal kínáltak. szegényes. mégis büszkén viselkedtek. Rasy eltűnt a tömegben. és hamarosan több fiatallal tért vissza. Itt már nem láttam a fővárosban megszokott tekintélyes holland gyarmati villákat és irodaépületeket. így a csillagok ragyogtak a fejünk fölött. cseréptetejű templomok. néhányan álltak. élénk színű blúzokkal és széles karimájú szalmakalappal. a híres i n donéz bábszínházasok. A levegőt égő fa. hogy visszatértem Bandungba. akikkel a kávéházban már találkoztam. Gyönyörű. 63 . az utcán n e m volt közvilágítás. — Szemmel láthatóan örült. A város olyan részein vitt keresztül motorral. hogy megtapintsák a farmernadrágom anyagát. mert az egyik nő egy kicsi t ű z re mutatott. ahol a hagyományos jávai kampongházak ú g y sorakoztak. széles mosollyal és nevetéssel köszöntöttek. Bár Bandung óvárosának szívében voltunk. A motorról egy mellékutcában álló színház közelében szálltunk le. Bármerre m e n t ü n k . hogy haboztam. Viseltes. Az emberek láthatóan szegények voltak. f e j e z e t Perbe fogott civilizáció .Elviszlek egy dalangra. de tiszta. mint kicsi. — mondta Rasy ragyogva. batikolt sarongot viseltek. M i k o r megálltunk. Forró teával. A színházban már több száz ember gyűlt össze. amelyekről idáig n e m is tudtam. mielőtt ez utóbbit elfogadtam.

a dalang egy Richard Nixont formázó. a R a m a y a n a ősi szövegein alapuló r é sze véget ért. Majd fordítjuk neked. ott álltam ebben a tömegben. Mögöttük a Közel. h o g y megsértődtek a bábjátékos m o n d a tain. N i x o n m i n d e n egyes o r szágot valami durva iszlámellenes megjegyzés kíséretében dobott a v ö dörbe: „Muszlim kutyák!" „ M o h a m e d szörnyetegei!" vagy „Muzulmán ördögök!" A t ö m e g egyre izgatottabbá vált. Meglepett. rá jellemzően nagy orrú és lógó orcájú bábut vett elő. amit úgy fordítottak le. és adja a h a n g j u k a t is. Több mint száz bábuja volt. Ez a bábu indonéz férfit f o r m á - 64 . mikor Rasy lefordította.A dalang maga játszik a hangszereken — súgta Rasy.Ezt adjuk a Világbanknak. M i u t á n az előadás klasszikus. Ezek helyett közel-keleti országokat emelgetett le — Palesztinát. . hogy d ü h ü k egyszer csak felém irányul. hol m e g voltak d ö b benve. és bekapta. m i n t Sam bácsi: csillagsávos cilindert és frakkot viselt. és mindegyik más hangon beszélt. ú g y nőtt a feszültség. az előadást transzban játszotta végig. Az elnök kíséretében egy másik bábu is felbukkant. hogy „Keserű! Szemét! Ebből elég!" Azzal bedobta Vietnamot a v ö dörbe. mit tud kihozni nekünk Indonéziából.. Kuvaitot. Időnként úgy éreztem. hogy a dalang sámán. Szíriát és Iránt. Szaúd-Arábiát.N a g y o n friss hús — mondta nevetve. — Most sült ki. ősi legendákkal ötvözött akkori aktuális események. a másikkal pedig egy amerikai zászlót lengetett N i x o n feje fölött.Ő egyedül kezeli a bábokat. Leemelte Indonéziát a térképről. Irakot. Az amerikai elnök úgy volt öltözve. . Nézzük. több nyelven. Nixon rögtön odament a térképhez. amelyből egy fejjel kimagaslottam. Ezután Pakisztán és Afganisztán felé fordult. . ahogy a szolga legyezi az urát. Én megijedtem. leemelte Vietnamot. amitől lúdbőrös lett a hátam. Aztán Nixon valami olyat mondott. hogy először n e m Délkelet-Ázsia dominó-országokként emlegetett népeit választotta.és Távol-Kelet térképe jelent meg: az egyes országok kampókon függtek a helyükön. amely háromrészes hajszálcsíkos öltönyben feszített. és ahogy telt a vödör. A nézők hol dühöngtek. majd sorra ugyanezt tette a többi országgal is. hol nevettek. Aztán felcsendült a zene — a gamalán templomi harangokat idéző varázslatos hangja. Ez a bábu egyik kezében egy dollárjelekkel k i d e korált vödröt tartott. Később m e g t u d t a m . Nagyon érdekes előadás volt. Kiáltott valamit. mikor egy új figura ugrott elő. féltem. Sosem felejtem el ezt az egész életemet meghatározó estét. és éppen a vödörbe akarta ejteni.

és fölemelte a kezét. . de hiába. Én nem voltam ebben olyan biztos. ahogy ez a darab mutatta? N e m úgy néz-e a kormányotok Indonéziára és a többi országra.mondta a mellettem ülő férfi. — Egy népszerű bandungi politikus — magyarázta Rasy.Tipikus amerikai vonás . és azt mondta.Az indonézeket nagyon érdekli a politika .Igen. A közönség fújjolt. Kínát megeszi. egy fürt szőlőre. Elmondtam neki. — Valójában ez nem ugyanaz? — nem is várt válaszra.Te is a Világbanknál dolgozol. — Semmi baj — mondta. . Próbáltam védeni magam. hogy értékeljék: az ame- 65 . és belevágta az indonéz férfiba. hogy jelenlegi munkámmal az Ázsiai Fejlesztési Bank és az USAID bízott meg. A vödrös ember fölemelte a zászlóját. hogy eljöttem a városnak erre a részére. . batikolt inget és khakiszínű nadrágot viselt. A bábu Nixon és a vödrös ember közé ugrott. — Azt hiszem. amelyiket akarja. . végignéztem ezt az A m e rika-ellenes darabot. Szerettem volna. Büszke szerettem volna lenni arra. és kimentek. . A tömeg tapsviharban tört ki. nem? — kérdezte. Kereste a megfelelő szót. mivel lep meg ez a bábjátékos — mondta az egyik fiatalember. majd meghajoltak.lapogatta meg a hátamat barátságosan. Nixon és a vödrös ember egy darabig ott álltak velünk szemben. hogy ők is bátornak lássanak. kiabált. hogy túl nagy az egóm. — Sosem lehet tudni. . — Szőlőre . aki megtántorodott. majd drámai haldoklás után kilehelte a lelkét. . — N e m úgy van-e minden. Védőn átkarolta a vállam. Később átmentünk a kávéházba. . Rasy és a többiek is biztosítottak arról. mennem kéne — fordultam Rasyhoz.tette hozzá egy másik nő. Angliát megtartja.zott. Indonéziát kidobja. az öklét rázta. mint egy f ü r t . hogy vajon nem az én tiszteletemre állította-e színre ezt a jelenetet. .segítette ki egy barátja. hogy az előadás előtt nem tudtak a nixonos—világbankos jelenetről.Indonézia szuverén ország.Stop! — kiáltotta. Azt választja. Valaki fölnevetett.Miután elveszitek az olajunkat . — Az amerikaiak nem járnak ilyen előadásokra? Velem szemben egy gyönyörű angol szakos lány ült. — Ellened személy szerint senkinek nincs kifogása. Fennhangon tűnődtem. amit akár személyes sértésnek is vehettem volna. és egy jelvényen nagy betűkkel ott állt a neve.

— Kivárjuk az időnket . m i n t a kígyó. És erősödünk. hogy megtanuljak bahasa nyelven és érdeklődjem a kultúrájuk iránt. hiszünk. a brit Toynbee könyvét. Toynbee ezt előre látta. és különösen vezető hatalma. A szép angol szakos lány nevetett: — Mert ez a terv. — N e m gondolhatjátok komolyan. hogy más is van a világon a nagy házaitokon és az elegáns bevá- 66 . m e r t a N y u g a t . hogy a következő század igazi háborúja nem a kommunisták és a kapitalisták. de a szovjetek nem fognak sokáig kitartani. — Azért — mondta a lány lassan. és aztán lecsapunk. — Micsoda szörnyű gondolat! . Inkább másra próbáltam terelni a beszélgetést. Aztán mégis úgy gondoltam. Erősebben. az Egyesült Államok. h o g y én voltam az egyetlen külföldi az előadáson. Vegyétek észre. Mi.rikai küldöttségből egyedül én vettem a fáradságot. Nincs vallásuk. m i n t bármelyik másik nép. eltökélte. m i n t annak idején Hollandia a nácik számára. Ugródeszka. hogy az Egyesült Államok iszlámellenes! — Nem? Mióta nem? Olvasd csak el az egyik történészetek. — Ne legyetek olyan m o h ó k — mondta — és olyan önzők. M á r az ötvenes években megjósolta. Megkérdeztem. hogy uralma alá hajtja a földet. és létrehozza a világtörténelem legnagyobb birodalmát. hogy a hit — a lélek. hanem a keresztények és a m u z u l m á n o k között fog folyni. Tehát várunk. — Az igazi célpont . Összenéztek. m u z u l m á n o k .folytatta a lány — a muszlim világ. — Vietnam csak hídfőállás — vágott közbe egy férfi —. A történelem bizonyítja.elengedhetetlen. A Szovjetunió jelenleg m é g útjában áll.alig tudtam türtőztetni m a g a m . — Igen. szerintük a dalang Vietnam kivételével miért csak m u z u l mán országokat választott ki. — De miért lenne ellenségeskedés a keresztények és a m u z u l m á n o k között? — kérdeztem. — Arnold Toynbee ezt mondta volna? — m e g voltam döbbenve.kapcsolódott be az egyik férfi -. Szemmel láthatóan n e m értették. még a keresztényeknél is erősebben. mintha gyöngeelméjűnek vagy nagyothallónak magyarázna —. okosabb ezekről nem szólni. Ezt már n e m hagyhattam válasz nélkül. Olvasd el a Perbe fogott civilizációt (Civilisation on Trial) és A világ és a Nyugatot (The World and the West). a magasabb hatalomba vetett bizalom . És ezt már csakn e m el is érte. nincs hitük. — H o g y a n lehetne ezt elkerülni? Az angol szakos lány egyenesen a szemembe nézett. semmi nincs az ideológiájuk mögött. hogy kérdezhetek ekkora ostobaságot.

de a ti fületek zárva van a segélykiáltásaink előtt. Ha nem változtok meg. 67 . Az emberek éheznek. Néhány nappal később a népszerű bandungi politikussal. R a d i kálisnak vagy kommunistának bélyegzitek őket. A hozzánk hasonló népek fuldokolnak a szegénységben.sárlóközpontokon kívül. Gyerekek halnak szomjan. végetek van. ti pedig az autótokba való benzin miatt aggódtok. ahelyett. cserbenhagyásos gázoló végzett. Meg sem hallgatjátok azokat. míg ti a divatmagazinokat böngészitek. hogy még jobban beletipornátok őket a nyomorba és a szolgaságba. Már nincs sok idő hátra. Meg kell nyitnotok a szíveteket a szegények és elnyomottak előtt. akinek a figurája szembeszállt Nixonnal és akit a vödrös ember leszúrt. akik minderről beszélni próbálnak nektek.

Az ő szemükkel nézve ráébredtem. hogy más oldalról is vizsgáljam ezt a kérdést. Az a bandungi éjszaka a megértés és a gondolkodás új szintjét nyitotta meg előttem. ugyanígy a szép angol szakos lány szavai is. mint a nagyvállalatok éves jelentései vagy a külpolitikát megfogalmazó politikusok választási stratégiái.8. Jártam az utcákat. Charlie és mindnyájan csak azt teszszük. másképp A dalang emléke máig elevenen él bennem. reakcióimat csak érzelmek uralták. Arra használtam az ott töltött magányos napokat. milyen következményei lehetnek indonéziai munkánknak. Azzal igazoltam magam előtt részvételemet ebben a munkában. Einar. Sokat gondolkoztam a nemzetközi segélyek természetén. és ezeket az érzelmeket általában a józan észre. Bár addig is részben tudatában voltam. pénzt adtam a koldusoknak. hogy ilyen az emberi élet. és próbáltam szóba elegyedni leprásokkal. amit az emberek mindig is tettek: gondoskodunk magunkról és a családunkról. csakúgy. történelmi példákra és biológiai okokra hivatkozva le tudtam csendesíteni. hogy ezeken a dolgokon tűnődjek. és egy naplóba feljegyzéseket készítsek. prostituáltakkal és utcagyerekekkel. A fiatal indonézekkel folytatott beszélgetésem azonban rákényszerített. A gazdasági előrejelzésekhez szükséges adatok beszerzése céljából gyakran kellett Jakartába utaznom. és azon. milyen szerepet játszhatnak a fejlett országok a kevésbé fejlettek szegény- 68 . fejezet Jézus. hogy az önző külpolitika a világon sehol nem válik a jövő generációk hasznára. Ez a politika rövidlátó.

hogy segítsenek a világ éhező és beteg emberein. hogy irigylem a Charlie-hoz hasonló embereket. akik annyira hittek a mi rendszerünkben. Kételkedtem abban. minden intellektuális érvet félretéve. hogy a hazámhoz hasonló országoknak határozott lépéseket kellene tenniük. hogyan lehetne ezen változtatni? Biztos voltam benne. hogy más országok polgárai akarnának-e úgy élni. úgy látszik. hogy vállalataink már megkapták ennek a pénznek a nagy részét azért. hogy bár a történelem egyik leggazdagabb országa vagyunk. Meg kell engedniük nagyvállalatainknak.ségének és nyomorának enyhítésében. válásról és bűnözésről vezetett statisztikáink azt mutatják. Ha nem. hogy erőműveket. mint mi. hogy nem tudnak erről? Igaz. Az erőszakos cselekményekről. hogy alulinformáltak. repülőtereket és ipari parkokat építsenek. és le kell mondaniuk az oktatásról. Mikor őszinte a külföldi segély. hogy az Egyesült Államokhoz hasonló bőségben éljen. Mindig visszatértem a kiinduló kérdéshez: olyan nagy baj az. hogy ez ritkán — vagy soha nem — volt beavatkozásaink fő motivációja. Ezt írtam a naplómba: Van ártatlan ember Amerikában? Bár a gazdasági piramis csúcsán lévők nyernek legtöbbet. Akárhogy is. hogy rá akarták erőltetni a világ többi országára. és mikor nyújtják mohóságból és önös érdekből? Kezdtem kétségbe vonni. hogy adósságaikat vissza tudják nekünk fizetni. mikor még az USA-ban is több millió szegény él. hogy természeti erőforrásaikat kizsákmányolják. de abban is biztos voltam. szándékosan félretájékoztatottak — de vajon ártatlanok-e? 69 . depresszióról. A nemzetközi segély formájában nyújtott kölcsönök biztosítják. hogy a világ korlátozott erőforrásai lehetővé tennék valamennyi ország számára. Miért akarnánk. Ráadásul abban sem voltam biztos. Már n e m voltam benne biztos. ha a segélyek célja az imperializmus céljainak támogatása? Gyakran azon kaptam magam. Az üzleti életünk jó részét fenntartó erőforrások és olcsó munkaerő az Indonéziához hasonló országokból jön. és nagyon kevés haszon jut vissza hozzájuk. sajnos fájdalmasan világosan láttam. ugyanakkor egyik legboldogtalanabb társadalma is. Felmenthető-e az amerikaiak nagy része a felelősség alól azáltal. mit is akarhatott mondani nekem. egészségügyről és más szolgáltatásokról. nem számít. hogy a mai gyerekek. hogy ártatlanságom korának vége. amerikaiak millióinak életmódja függ — közvetve vagy közvetlenül — a kevésbé fejlett országok kizsákmányolásától. kábítószerről. de még az ő unokáik is egész életükben kiszolgáltatottak legyenek. lehet-e egyáltalán az ilyen segély önzetlen. Az a tény. hogy mások is ide jussanak? Talán Claudine figyelmeztetett minderre annak idején.

a hosszú ideig kizsákmányolt népek egyszer föllázadnak. hogy a fejlett országoknak nincs j o g u k hatalmuk alá vetni és kizsákmányolni a világ többi népét. Mi.elköltött dollármilliárdokat arra fordították volna. Semmi változás a gyarmati kereskedelmi rendszerhez képest. Elég csak az amerikai forradalomra és T o m Paine-re gondolni. n e m annyira a muzulmánok és a keresztények között fog zajlani. az erdőket és általában a tiszta vizet és levegőt nyújtó természetet. hogy katonai védelmet nyújtott gyarmatainak a franciákkal és az indiánokkal szemben. ha az Egyesült Államok és szövetségesei a gyarmati háborúkban . a Józan észben ( C o m m o n Sense) lényegében ugyanazt kínálta honfitársainak. a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való j o g csak az ame- 70 . a történelem ismétli ö n magát. A világméretű szent háború gondolata nagyon aggasztó volt. amelyek a lelkünket ugyanúgy táplálják. mint a testünket? N e m hiszem. hogy a kevés természeti kincscsel. talán a m u z u l m á n o k vezetésével.Természetesen szembe kellett n é z n e m azzal a ténnyel. H o g y a n érintené a következő generációkat. jól m ű k ö d ő mechanizmusok biztosítják. milyen lenne a világ. A gyarmatok lakói ezt másképp látták. felhasználjuk az erőforrásokat. Azonban ú g y gondoltam. m i n t inkább a kevésbé fejlett és a fejlett országok között. h o g y megszüntessék a világon az éhezést. annál valószínűbbnek tűnt. A mohamedánok is hasonlót hirdetnek: hitet egy magasabb erőben. N e m volt nálam Toynbee könyve. akik természeti kincsekben gazdagok. és ahogy a britek az 1770-es években. vagy m i n d e n k i számára — az amerikaiak számára is — hozzáférhetővé tegyék az oktatást és az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat. de gyengék. Az amerikai szabadságharc polgárőreihez hasonlóan a muszlimok is azzal fenyegetnek. hogy m á r én is a szándékosan félretájékoztatók közé tartozom. most mi is terrorizmusnak m i n ő s í t j ü k ezeket az akciókat. amely szöges ellentétben állt a brit m o narchiával és annak elitista osztályszerkezetével. ha ez a dzsihád tényleg elindul.egy eszmét. hogy az élethez. és a szabadság és egyenlőség vallását. hogy annak idején Anglia azzal indokolta adói k i vetését. T ű n ő d t e m azon. hogy belássam. de eleget tudtam a történelemből ahhoz. a fejlődő országok e r ő forrásait. hitet egy magasabb erő igazságában. Ú g y látszik. a fejlett országok lakói. amire fiatal indonéz barátaim is hivatkoztak . h o g y harcolni fognak a j o g a i kért. és a meggyőződést. de nagy hatalommal rendelkező országok könnyen kizsákmányolhassák azokat. Paine ragyogó könyvében. h o g y alapító atyáink úgy gondolták volna. ha védenénk a vízkészleteket.például Vietnamban . és m i n d azon dolgokat. ha erőinket a n y o m o r felszámolására szentelnénk. Emlékeztem rá. de m i nél többet t ű n ő d t e m rajta.

Tudtam. csak az ismerős bútorok. bekeretezett árnyékbábok a falon. amelyek ellen ők harcoltak? Indonéziában töltött utolsó éjszakámon fölriadtam álmomból. Hazafelé találkoztam Ann-nel Párizsban. miért. két külön lakásba. Ugyanolyan volt. így felöltöztem. de a francia nyaralás alatt is veszekedtünk. be kellett látnunk.rikaiakat illeti meg. hogy a gyerekkori Jézus szőke volt és fehér bőrű. akkor most miért követünk olyan imperialista értékrendet. hogy hamarosan virrad. miért éppen Indonéziába. Az egyetlen különbség abban állt. és valamit fölemelt a vállára. másnak látnátok. akivel gyerekkoromban minden este megosztottam gondolataimat a kötelező imádság után. és felkapcsoltam a lámpát." Megkérdeztem. felültem az ágyban. hogy a bennünk egymással szemben fölgyülemlett rengeteg harag és sérelem áthághatatlan akadályt jelentett. Krisztus állt előttem. miért éppen ide sodort az élet. és sétáltam egyet a kertben az úszómedence körül. a keréktárcsa úgy nyúlt Jézus feje fölé. 71 . hogy mit keresek én itt. „Mert a világ megváltozott" — mondta. hogy kereszt. Először azt gondoltam. batikolt tapéta. mennyire alapvetően. lifttel lementem az üres társalgóba. mint az a Jézus. Kiegyenesedett. Ann és én a bostoni Logan repülőtérről már külön taxiban indultunk haza. És akkor eszembe jutott az álom. Tudtam. A gépolaj vérként csöpögött a homlokára. ennek pedig göndör fekete volt a haja és sötét a bőre. Megpróbáltunk kibékülni. rajtam kívül még van valaki a szobában. a szemembe nézett. Ú g y éreztem. hogy nem f o gok már tudni visszaaludni. mint valami fém glória. Az órámon láttam. Lehajolt. az orchideák édes illata betöltötte a levegőt. és azon tűnődtem. de aztán láttam. hogy egy autó acéltengelye. Ráadásul annyi mindent nem mondhattam el neki! Claudine volt az egyetlen ember. akivel minderről beszélhettem volna. Bár voltak szép együttléteink. rengeteget gondoltam rá. Leültem egy padra. Körülnéztem. és így szólt: „Ha ma jönnék. A hold fényesen sütött. de fogalmam sem volt. hogy megváltozott az életem.

részben a haja színéről. elég annyi. és remekül fogalmazott. fejezet Egy életre szóló lehetőség Az igazi próbatétel Indonéziával kapcsolatban otthon várt rám. a M A I N idős.9. míg ujjaival az asztalán fekvő iratcsomó tetején dobolt. 72 . hogy a vállalat elnöki székében ő követi majd idős mentorát. — Elbocsátom Howard Parkert. hogy majdnem leestem a székről. Így közvetlen főnököm Bruno Zambotti lett. hogy elvesztette a realitásérzékét — zavaróan kedvesen mosolygott. aztán Bruno valami olyat mondott. N e m akarok most részletekbe menni. Jake Daubert. mint Indonézia! Az arcáról eltűnt a mosoly. Alelnökként a M A I N elektromos energia részlegét és a külföldi projektek többségét felügyelte. és egyenesen a szemembe nézett. ahol a liftre várva értesültem. A megérkezésünk utáni reggelen a M A I N Prudential Center-beli központjába siettem. Pár mondatot csevegtünk Indonéziáról. hogy Mac Hall. hogy ravaszul túljárt mindenkinek az eszén. Kiválóan képzett ember volt: MBA fokozattal és mérnöki diplomával is rendelkezett. aki keresztezni próbálta az útját. Ekkora elektromosenergia-igény növekedéssel számol. kifürkészhetetlen elnöke és vezérigazgatója Einart a portlandi iroda elnökévé nevezte ki. A Cary Grant elegáns jóképűségével megáldott Brunót „ezüst rókának" is nevezték. — Évi nyolc százalék. jól értett az ökonometriához. Ebéd előtt az irodájába hívatott. Várható volt. részben amiatt. El tudod ezt hinni? Egy olyan lehetőségek előtt álló országban. A M A I N legtöbb alkalmazottjához hasonlóan félelemmel vegyes csodálatot éreztem Bruno iránt.

aki nevét titokban kívánta tartani. Másnap reggel a telefon ébresztett öntudatlan álmomból. A Prudential Centerben a M A I N ügyintézőitől is azt a felvilágosítást kaptam. Elhatároztam. Aztán kibámultam az ablakon. mégis kért. hogy el kellett volna mennem ünnepelni valami jó kis étterembe a M A I N . hogy megvettek. Úgy tűnt. Majd meghaltam. Claudine kihasznált és eldobott. hogy semmit nem tudnak Claudine-ról. hogy a telefonszáma már nem él. és a járása is emlékeztetett Claudine-éra. Végül sikerült összeszednem magam.Gratulálok.b e l i kollégáimmal. de valószínűleg az ágyból ugrasztottam ki őket. órákig feküdtem ott a puszta falakat bámulva. Az előléptetésem semmit nem jelentett a számomra. elkeserítően magányosnak és elhagyottnak éreztem magam. legalább délután menjek majd be. . megittam egy sört. Késő délutánra kimerültem és kiégtem. Elhessegettem ezt a képet. Elő vagy léptetve. Fölállt. tántorog. de nem ő volt az. Ebédidő volt. hogy a te gazdasági előrejelzésed sokkal reálisabb. meglehetősen dühösen biztosítottak arról. Csak annyit ismertek el. Az ágyra rogytam. Most elkeseredve tapasztaltam. Figyelmeztetett. a lakást előzőleg egy férfi vette ki. hogy nem adom át magam a keserűségnek. Ráadásul a hosszú repülőút utáni átállási nehézségek miatt is pocsékul voltam. hogy igaz. hogy Claudine gyilkos golyózáporban áll. a dühöt és gyűlöletet félelem váltotta fel. Paul Mormino. Lehet. Hirtelen magam előtt láttam. Szép volt. és kezet nyújtott. és az üres üveget az asztalhoz vágtam. és elfojtottam az érzelmeimet. és abból évi 17—20%-os terhelésnövekedés következne. és holtan esik össze. De én állandóan csak Claudine-ra gondoltam. a M A I N személyzeti osztályának vezetője hívott. A nő közelebb ért. majd újra ki az ablakon. Keresni kezdtem. bevettem pár altatót. hogy pihenni szeretnék. A szívem megsajdult. 73 . és álomba ittam magam. Egy távoli utcából mintha ő közeledett volna. bár gondolta. Fölkeltem. és elöntött a kétségbeesés. hacsak nem annak bizonyítékát. hogy nem szerepel a foglalkoztatottak között. Mikor üres lakásomba visszatértem. Igaz ez? Bólintottam. hogy elmesélhessem neki az előléptetésemet és indonéziai élményeimet. Az ajtóra bámultam. hogy vannak „különleges tanácsadók".— Charlie Illingworth azt mondja. Elmentem az ingatlanügynökséghez mint Claudine unokatestvére. Az adataik között egyáltalán nem szerepelt volt tanárom és mesterem neve. hogy ne hívjam külföldről. akiknek az adataiba nem tekinthetek be. Egy fiatal pár költözött a lakásába. vagy akár egyedül. így nem is hívtam.

Addigra érzelmeim egyfajta komor elhatározássá váltak. Az ezt követő hetekben megpróbáltam nem gondolni Claudine-ra. hogy szakértő vagyok. Elvégeztem néhány. — Ki lát a jövőbe huszonöt évre előre? — kérdezte. Olyan tanulmányt készítettem. milyen fontos a titoktartás. és kiderült. majd Kennedy védelmi minisztere. — Ettől majd magadhoz térsz. Ettől kicsit jobb kedvre derültem. A lényeg az önbizalom. és úgy tekintettem. hanem vezető közgazdászi címet és fizetésemelést is adott.önhitt magabiztosságára. a Charles folyó partján kóboroltam néhány doboz sörrel a kezemben. mint az övék. Írtam a jelentésemet az indonéz gazdaságról. hírnevét a számokra.— Jó híreim vannak! — mondta. a Bacon Street-i lakásban hallottam tőle. valószínűségi elméletekre és matematikai modellekre alapozta. McNamara. amit még hónapokkal azelőtt. az azt követő nyolc évben évi 17%-kal. Szakértői csapataik hosszasan és könyörtelenül kérdeztek. Laktam Amazóniában és Jáva olyan részein. Majd ő fog hívni. Ahogy ott ültem és a vitorlásokat figyelve próbáltam megbirkózni a hosszú repülőút miatti átállás és a kegyetlen másnaposság nehézségeivel. meggyőztem magam. — A te becslésed ugyanolyan jó. ez igencsak hasonlított a középiskolában átéltekhez. a Világbank akkori elnöke. ahová senki másnak esze ágában sem volna ellátogatni. eszembe jutott Claudine tanácsa. Sőt nemcsak Howard helyére léptetett elő. Mindig hangsúlyozta. hogy nevet szerezzen magának a banknál. Délután még nem dolgoztam. Mikor az Ázsiai Fejlesztési Bank egy szemtelen fiatal közgazdásza egy egész délutánon át gyötört a kérdéseivel. Szót fogadtam. mint a munkámat megítélő — és néha nálam kétszer idősebb — emberek többségének. M o r m i n ó nak igaza volt. az ökonometria finomabb részleteit felső vezetők számára megvilágító intenzív tanfolyamot. Claudine emléke azonban mindig velem volt. hogy a Robert McNamara nyomdokaiban járó ökonometria. A rosszullét és az aggodalmam elpárolgott. mikor a lázadás helyett inkább kitűntem. hiszen több tapasztalatom van a fejlődő országokról. amilyet a főnökeim látni akartak: a rendszer üzembe állítása utáni első tizenkét évben az elektromos energia iránti igény évi 19%-kal fog nőni. előzőleg a Ford Motor Company vezetője. valamint — gyanúm szerint . hogy Bruno állta a szavát. 74 . Meggyőztem magam. és továbblépett a következő feladatára.és statisztikahívő csodagyerekek egyike vagyok. majd a huszonöt éves időszak fennmaradó részében évi 15%-kal. A következtetéseimet hivatalos találkozókon kellett megvédenem nemzetközi pénzügyi intézmények képviselői előtt. hogy Claudine elvégezte a munkáját. és felülvizsgáltam Howard előrejelzéseit.

Charlie-hoz hasonlóan meg voltak győződve. inkább a közös felfogás és közös érdekek tartják őket laza szövetségben. hogy nem papírdobozokból összetákolt kunyhóba. több ország korábbi vezetőivel és magával Robert McNamarával is. Egy jól hangzó pozíció vagy egy PhD nem sokat segített a szakértőknek abban. Egy idő után a déli államok polgárháború előtti ültetvényeseihez kezdtem őket 75 . a főnökömet. Az előzőtől bizonyos beszédmódokat vettem át. ha már nekik olyan szerencséjük volt. helyesen cselekszenek. Rájöttem. annál szkeptikusabb lettem képességeiket és céljaikat illetően. hogy megértsék egy jakartai szennyvíztároló mellett tengődő leprás életét. Bécsben és Washingtonban. Haboztam. ami világuralomra tör. és a statisztikák manipulálásának trükkjei sem tettek senkit képessé arra. hogy a legtöbben azt hiszik. hogy a világon a kapitalizmust tegyék uralkodóvá. az utóbbitól nagyképű. gazdasága fölvirágzik. ahogy egy értekezleten körbenéztem az arcokon. hogy kinevezésem és az indonéz projekttel kapcsolatos sikerem mennyire megváltoztatták az emberek magatartását velem szemben. mint az összes többi m u n k a társamé. alig tudtam türtőztetni a dühömet. Aztán elvesztettem az illúzióimat. Valójában nem nagyon értettem semmihez. vagy egyszerűen szorosan összefonódott baráti hálózatnak. azt szemtelen vakmerőséggel pótoltam. amely titkos találkozókon gonosz terveket forralna. hogy ezeket az embereket összeesküvés résztvevőinek tartsam. kötelességüknek érezték. és kötelességük országuk. gyermekeik és Isten előtt. hanem kivételezett helyzetbe születtek bele. hogy a jövőbe lásson. Híres emberekkel találkoztam: az iráni sahhal. hogy ezt az örökséget utódaikra hagyják. Minél jobban megismertem a világot formáló döntéseket meghozó embereket. Végül ez is megváltozott. aktatáska-lengető járását. Kezdtem magam Merlinnek gondolni. Először fejembe szállt a dicsőség. Londonban. Saját indítékaim ugyanolyan kérdésesek voltak. Ragaszkodtak a legerősebbek fennmaradásának elméletéhez is.Megpróbáltam utánozni McNamarát és Brunót is. És ez működött is. A középiskolához hasonlóan ez is a férfiak világa volt. de ami képzettségben és tudásban hiányzott. A következő hónapokban egymást követték az értekezletek Teheránban. Úgy láttam. Sokszor. Meglepett. hogy a kommunizmus és a terrorizmus ördögi erők — nem pedig előre látható reakciók elődeik döntéseire —. aki csak egy kört ír varázspálcájával egy ország fölé. Guatemala Cityben. és az máris föllendül. és nem jól szervezett elit csoportról van szó. Végül a szakértői bizottság elfogadta a jelentésemet. Caracasban. Visszatekintve csodálkozom az arcátlanságomon.

hogy megszüntetése társadalmi és gazdasági káoszhoz vezetne. hogy a hatalom önmagában képes fenntartani egy ilyen rendszert. az ember állandó igényéről a növekedésre és a rabszolgamunka elvéről beszélt nekünk. az ősi környezet és kultúrák tönkretételéből. hogy nyernek. nem hiszem. az öngyilkosság és az erőszak. akik szolgák és rabszolgák uraiként nőttek föl. aki a korlátozott erőforrásokról. úgy tűnt. hogy „akié a hatalom. hogy Istentől kapott j o g u n k néhány emberünket a kapitalizmus piramisának csúcsára helyezni. azé a jog". népirtás. hasonló fából vannak faragva. és berendezkedésünket az egész világon elterjeszteni. a görögökön és R ó m á n keresztül sokan. lelkiismeretüket és közérzetüket megterhelő árat kellett fizetniük.hasonlítani. ha erejét messzemenően elismerem. hogy hosszú távon mindenki veszít. Ez újabb kérdéseket vetett föl: Mért marad így ez a helyzet? Miért áll fenn már olyan régóta? Elegendő magyarázat-e erre a régi mondás. hogy mindig a leggazdagabb kultúrákban terjedt el leginkább a kábítószer. ahol a csúcson lévők szigorú ellenőrzés alatt tartják az alsóbb szinteket. Hasonló gyakorlatot követtek az ősi észak-afrikai. Azon is tűnődni kezdtem. a parancsuralmi láncolat alján álló munkástömegeket pedig viszonylagos összehasonlítással nyugodtan lehet rabszolgáknak tekinteni. Ki nyer azon. mert a korporatokrácia meggyőzött minket. de rövid távon a piramis tetején állók — a főnökeim és én —. a hatalmon lévők tartják fenn a rendszert? Engem ez a magyarázat nem elégített ki. Persze nem mi vagyunk a világon az elsők. hogy joguk és kötelességük a „pogányokról" gondoskodni. egészen a keresztesekig vagy a Kolumbusz korát követő európai birodalomépítőkig. közel-keleti és ázsiai birodalmaktól kezdve Perzsián. Eszembe jutott egy közgazdászprofesszorom az üzleti menedzsment képzésem éveiből: egy észak-indiai férfi. 76 . a folyók öncélú szabályozásából. akik ezt teszik. nem véletlen. Szerinte minden sikeres kapitalista berendezkedés merev hatalmi hierarchián alapul. és gyógyítható betegségekben? Lassan kezdtem megérteni. A modern oligarchiák vezetői. hogy azért támogatjuk ezt a rendszert. hogy százezrek halnak meg megfelelő étel és iható víz hiányában. Végül is arra jutottam. környezetrombolás oka. Valami más erőnek is kell itt működnie. még akkor sem. ki húz hasznot a háborúkból és a fegyverek tömeggyártásából. Ha filozófiailag visszataszítónak találták is a rabszolgaságot. a korporatokrácia tagjai. És ezért a birodalmak lakóinak mindig súlyos. áttéríteni őket tulajdonosuk vallására és életmódjára. legalábbis anyagilag. Thomas Jeffersonhoz hasonlóan mégis igazolták azzal. éhezés. Ez az imperialista törekvés volt mindig is a legtöbb háború. úgy tűnik. és arra tanították őket.

Tehát meggyőztem magam. Ez teljesen jogszerű. Egy fillért sem kaptam az NSA-tól vagy más állami intézménytől.Sokat tűnődtem ezeken a problémákon. hanem vezető közgazdásznak tekinteni. elfogadható pozíciónak tűnt. amilyen a nálad sokkal idősebbek közül is csak keveseknek adatik meg. A székem mögé állva megveregette a vállamat. 77 . Egy napon Bruno az irodájába hívatott. de mindig gondosan elkerültem azt a kérdést. — R e m e k munkát végeztél — mondta behízelgő hangon. hogy mindebben mi az én szerepem. és ha megerősítésre volt szükségem. — Elismerésképpen most olyan lehetőséget adunk neked. amilyen csak egyszer adódik az életben. Majdnem. egy magánvállalattól származott. Próbáltam magamat nem gazdasági bérgyilkosnak. elég volt a fizetési papírjaimra pillantani: minden bevételem a M AIN-től.

míg végül 1889-ben vállalkozásuk pénzügyi összeomlásba torkollott. és mivel én beszéltem spanyolul. 1881-ben kezdtek bele a franciák ebbe az óriási munkába. hogy kiállt Panama önrendelkezési joga és a Panama-csatorna f ö lötti szuverenitása mellett. kalapjának széles karimája az egyik oldalon hetykén feltűrve. amely szerint a földszoros tulajdonjogát egy amerikai konzorciumnak engedi át. hogy Torrijos panamai népszerűségének egyik oka az volt. munkatársaimmal együtt többen ültünk egy taxiba. erős szemöldökű. hogy összeköttetést teremtsen az Atlanti. Eltökélte. hogy az ő vezetése alatt az ország elkerüli azokat a csapdákat. Erre az utamra is a szokásos módon készültem a Bostoni Közkönyvtárban.10. század első éveiben az Egyesült Államok megpróbált aláíratni Kolumbiával egy szerződést. 78 . melynek során egymást érték a katasztrófák. f e j e z e t Panama elnöke és hőse 1972 egyik áprilisi éjszakáján a gépem óriási trópusi felhőszakadás közepette ért földet a panamai Tocumen nemzetközi repülőtéren. O m a r Torrijos volt. mikor a Szuezi-csatornát építő francia mérnök. Theodore Rooseveltnek azonban felkeltette az érdeklődését. Ahogy az akkoriban szokás volt. Tudtam. tüzes szemű férfiarcot. Ferdinand de Lesseps elhatározta. de Kolumbia ebbe nem ment bele. hogy a közép-amerikai földszoroson is épít egy csatornát. Panama Kolumbiához tartozott. én kerültem a vezető mellé az első ülésre. A 20. Az eső függönyén keresztül egy óriásplakátot világítottak meg a reflektorok: rokonszenves. amelyekbe dicstelen történelme során oly sokszor beleesett. Ráismertem: a modern Panama hőse.és a Csendes-óceán között.

akik m i n d e n intézkedést meghoztak. Az amerikai katonák partra szálltak. és ezt az újonnan létrejött „független" országot gyakorlatilag Washington fennhatósága alá helyezte. majd kikiáltották Panama függetlenségét. Egy vidéki városban. Arnulfo Arias. szülei tanárok voltak. amerikai zónát jelölt ki a jövendő vízi út két oldalán. Lényegében tehát egy amerikai és egy francia által kötött szerződés kényszerítette arra Panamát. Gyorsan emelkedett a ranglétrán a Nemzeti Gárdában. Santiagóban nőtt fel. ami halványan is a szocializmusra emlékeztet. Panama uralkodó családjait b ő k e z ű e n megjutalmazták szolgálataikért. és segítették az amerikai nagyvállalatok. Járt a viskótelepek utcáin. 1 T ö b b m i n t fél évszázadon át Panamát Washingtonhoz szorosan k ö tődő gazdag családok oligarchiája irányította.1903-ban Roosevelt elnök Panamába küldte a Nashville hadihajót. bár ő közvetlenül nem is vett részt a puccsban. segített 79 . vagy az ültetvényeken és a nagyvállalatoknál gyakorlatilag rabszolgasorban dolgozó emberek helyzetén j a vítsanak. mikor én éppen a Békehadtest önkéntese voltam Ecuadorban. amely egyre inkább élvezte a szegények támogatását. 2 Torrijost az alsó néprétegek és a középosztály tagjai igen nagyra b e csülték. gyűléseket tartott olyan n y o m o r n e g y e dekben. az amerikai katonai erők egy tucat alkalommal avatkoztak be oldalukon az ország függetlenségének kikiáltása és 1968 között. A Washingtonnal szövetséges többi latin-amerikai diktátorhoz hasonlóan Panama vezetői úgy értelmezték az amerikai érdekek szolgálatát. Bábkormányt állítottak föl. ami az amerikai érdekek védelme érdekében szükséges volt. Azt szemmel láthatóan nem tartották fontosnak az amerikai érdekek szempontjából. Panama legfontosabb fegyveres testületében. hogy meghallgatja a nincsteleneket. az eredeti mérnökcsoport egyik tagja írta alá. Azonban abban az évben.így visszatekintve ez a kezdet sok m i n d e n t előrevetített. hogy a reménytelen szegénységben élő. legalizálta az amerikai katonai beavatkozást. ahová más politikusok be sem merték tenni a lábukat. elfogták és megölték a helyi milícia egyik népszerű vezetőjét. Torrijosról az a hír járta. és O m a r Torrijos k e rült az ország élére. az utolsó diktátor hatalmát puccsal megdöntötték. Panama történelme hirtelen fordulatot vett. Jobboldali diktátorok voltak. hogy Kolumbiából kiválva az Egyesült Államokat szolgálja . Támogatták a CIA és az N S A kommunistaellenes tevékenységét az egész féltekén. például a Rockefeller Standard Oil és a U n i t e d Fruit C o m p a n y tevékenységét. h o g y m i n d e n népi mozgalmat el kell nyomni. Érdekes m ó d o n az egyezményt Hay amerikai külügyminiszter és Philippe Bunau-Varilla francia mérnök. amely aláírta az első Csatorna-egyezményt. panamai ember n e m .

az erdők eltűnjenek. hogy nem köt szövetséget annak ellenségeivel. utóbb kiterjesztették a karibi szigetvilágra és Közép-Amerikára is. és olyan gaz* Manifest Destiny: 1845-ben. old. Corvina. hogy országába minden üldözöttet befogad pártállástól függetlenül. bevezetve politikai rendszerét és értékrendjét. Castro-ellenes gerilláknak. (Bart István: Amerikai-magyar kulturális szótár.) (A ford. Kolumbiát. amely Torrijost mint az amerikai kontinens történelmének megfordítóját ünnepelte. 2000. Chilét és Paraguayt — szinte szétszakítottak. Perut. Texas annexiója alkalmából fogalmazta meg bizonyos Alfred Mahan az amerikai nemzeti célt. de nem volt a k o m m u nizmus híve. és abban. Kubát. Torrijos elhatározta. hogy vezetőként igyekezett oldani azon különböző szervezetek közötti ellentéteket.. ahogy a piros lámpánál megállva kinéztem a nyikorgó ablaktörlők között. Argentínát. A Bostoni Közkönyvtárban folytatott kutatásaimból tudtam. Történelme során először Panama nem volt sem Washington.) 80 . 1845). El Salvadort. Torrijos sosem adta be a derekát Moszkva vagy Peking csábításának sem. hogy Torrijos valóban kiállt az elvei mellett. A cikk írója egy. Guatemalát. mint a jobboldali . Nicaraguát. a mocsarakat lecsapolják. m i n t „isteni elhivatottságot": „ O u r manifest destiny to overspread the continent alloted by Providence for the free development of our yearly multiplying millions" (U. amelyek több latin-amerikai országot — Hondurast. az 1840-es években közkedvelt doktrínából indult ki. 97. a bölényeket kiirtsák. és a világ legkülönbözőbb vezetőit inspirálta. Az úgynevezett Manifest Destiny* szerint Észak-Amerika meghódítása Isten rendelése volt. hogy növekvő lakosságajavára m i n d t o vább terjeszkedjék a Mississippin túl. hogy a szegényeken segíteni kell. aki véget vet az Egyesült Államok dominanciája felé hosszú ideje tartó trendnek. A Bostoni Közkönyvtárban kezembe akadt egy kevéssé ismert folyóirat cikke is. Arról is ismertté vált. 4 Panamába érkezésem éjjelén. karizmatikus és bátor férfiarc. sem más ország játékszere. Magazine & Democratic Review. Castrótól eltérően úgy akart függetlenné válni az Egyesült Államoktól. hogy az indiánok kipusztuljanak. M o n r o e Doctrine. a Szovjetunió felbomlasztását tervező szakszervezeti vezetőktől a líbiai Moamer al-Kadhafihoz hasonló muzulmán militánsokig.a munkanélkülieknek munkát találni. és szűkös lehetőségeihez mérten gyakran adakozott betegség vagy tragédia sújtotta családok javára. és ugyanúgy menedéket ad a chilei Pinochetet balról támadóknak. Kis kétmilliós országa a modern társadalmi reformok m i n tapéldájává vált. megindított ez az óriásplakátról rám mosolygó megnyerő. az Úr akarta. hitt a társadalmi reformokban. Az egész féltekén nagy megbecsülésnek örvendett: a béke követének tekintették.S. az USA küldetése tehát az. a folyókat szabályozzák. 3 Életszeretete és emberi együttérzése nem korlátozódott a panamaiakra.

itt volt egy ember.vagy Dél-Amerika bármelyik országát megtámadhatja. Egy sor további amerikai elnök . A Monroe-elv (Monroe Doctrine).különösen Taft. század második felében az Egyesült Államok a k o m m u n i z m u s fenyegetését használta föl arra.kivéve azt a kevés gazdagot. és ezek a jogok ugyanolyan érvényesek és Istentől valók. úgy tűnt. további hivatkozási alappá vált a Manifest Destiny kiterjesztésére. Torrijos világossá tette. csak ő nem tartotta mozgalmát forradalminak. földje. Wilson és Franklin R o o s e velt . Egyszerűen annyit mondott. illetve ezen országok katonai vezetőit. N e m ő volt az első . valamint az Egyesült Államok Déli Hadserege trópusi kiképzőtáborának tevékenységét is. aki Washington útjába állt. akik hasznot húztak belőlük. hogy nem tűr meg ilyen kiképzőközpontokat Panamá- 81 . hogy jó kapcsolatokat építsenek ki az amerikai hadsereg vezető tisztjeivel. hogy itt képezték ki a jobboldali halálosztagosokat és kínvallatókat. illetve saját vagyonuk és a nagy magánvállalatok érdekeinek védelméhez szükséges volt. hogy ezt az elméletet a világ más országaira. akik oly sok országban járultak hozzá a totális diktatúra létrejöttéhez. amikor ezt az elvet az 1850-60-as években annak alátámasztására használták fel. hogy azok a vallatástól kezdve a titkos katonai akciókig minden taktikát elsajátítsanak. de ő maradt egyedül távol a kommunista ideológiától. Torrijos ellenezte továbbá a Csatorna-övezetbe telepített School of the Americas.dasági rendszer alakuljon ki. Teddy Roosevelt a Monroe-elvvel igazolta az amerikai intervenciót a Dominikai Köztársaságban és Venezuelában. A latin-amerikaiak gyűlölték ezeket az intézményeket . Az itt tanulóknak módjuk volt arra is. ami a k o m m u n i z m u s elleni harchoz. így például Vietnamra és Indonéziára is kiterjessze. amely a munkaerő és a természeti erőforrások folyamatos kizsákmányolásán alapszik. amelyet eredetileg James M o n r o e elnök fogalmazott meg 1823-ban. Az Egyesült Államok hadseregének vezetése éveken át ezekben az Észak-Amerikán kívül legnagyobb és legjobban felszerelt intézményekben hívta össze a latin-amerikai diktátorok fiait. illetve Panama „felszabadítását" a kolumbiai fennhatóság alól. Végül a 20. m i n t az Egyesült Államok jogai. hogy az Egyesült Államoknak különleges jogai lehessenek a félteke egészén. és az azt átszelő vízi út fölötti szuverenitáshoz —.a népe. például: Közép. hogy Panamának is megvannak a maga jogai .hiszen megelőzték Castróhoz és Allendéhez hasonló vezetők —. 5 Most. ha az nem támogatja az USA politikáját. Ez a cikk elgondolkoztatott országomnak a világhoz való viszonyáról. Az a hír járta.szintén erre hivatkoztak pánamerikai politikájukban a második világháború végéig.

az Amerika-közi Fejlesztési Bank (Inter-American Development Bank) és az USAID több milliárd dolláros energetikai. Mit törődöm én ezzel? Jáván már döntöttem. Egy csapásra gazdag. A trópusi eső hevesen verte a szélvédőt. hogy Panamát örökös adósságba taszítsák. 82 . híres és hatalmas lehetek. közlekedési és mezőgazdasági beruházásaihoz ebben a kicsi. 6 A tábornok jóképű arcképe alatt a következő felirat állt: „Omar eszméje a szabadság.ha nem tragikus — idők állnak. most pedig itt állok életem nagy lehetősége előtt. Ez természetesen csak trükk volt. hogy megkössem a M A I N első igazán nagyszabású. Ahogy a taxi elindult az éjszakában. de kulcsfontosságú országban. de elfojtottam. és így visszakényszerítsék kiszolgáltatott bábfigurahelyzetébe. ami egy eszmét meg tudna ölni!" Ezt olvasva végigszaladt a hátamon a hideg. Saját helyzetemen tűnődtem. a lámpa zöldre váltott. és azt is. és sofőrünk rádudált az előttünk álló autóra. századi történelme még messze nem ért véget. Balsej telmem szerint Panama 20. átfogó fejlesztési projektjével kapcsolatos szerződést. hogy a Panama-csatorna övezetét országa területének tekinti. Azért küldtek Panamába. még nem találták föl azt a fegyvert. és Torrijos előtt még nagyon nehéz . belém hasított a bűntudat. Ez a projekt nyújtana aztán alapot a Világbank. amely valójában azt a célt szolgálta.ban. eladtam a lelkem.

és eszébe sem j u t megtanulni a nyelvünket — mondta.m a gyarázta. szemei könnybe lábadtak. h o g y én is folyékonyan t u d o k spanyolul. Fidelnek hívták. de mikor kiderült. . hogy megismertessen a környékkel.Keveset kérdezünk az ügyfeleinktől. m i n t a R i o Grandétől délre bármely másik országban. A hajók fele Japánból j ö n .Gyakran neveznek minket Észak. M i k o r a m o d e r n üveg-acél felhőkarcolók között jártunk. vékony férfi várt rám a szállodában.és Dél-Amerika Svájcának . A hajók hosszú sorban horgonyoztak itt.11. hogy Fidel olvasta a Józan észt spanyolul. a panamai kormány küldte. . az öböl vonalát követő széles úton autóztunk. E l m o n d tam neki.felelte nevetve.Szép türelmesen várnak a sorukra. elmondta. Nagyon büszke volt országára. Megkérdeztem Fidelt. m i k o r a nap m á r l e m e n ő b e n volt a Csendes-óceán fölött. és első látásra rokonszenvesnek találtam. A n n a k a szigetországnak nagyobb a részesedése az itteni forgalomból. látványosan j ó m ó d ú negyedén. valami baj van-e a csatornával. Fidel autóval körbevitt a város Új Panamának nevezett. 83 . és lelkes ö r ö m m e l fogadtam. hogy én pedig T o m Paine egyik leszármazottja vagyok.Sok amerikai évekig él itt. vagy oda megy. hogy Panamában több nemzetközi bank működik.Ez m i n d i g így van . f e j e z e t Kalózok a Csatorna-övezetben Másnap egy magas. . . mint az Egyesült Államoknak. Késő délután. . Beszélt angolul. ükapja Bolivar mellett küzdött a spanyolok ellen a függetlenségért.

hogy úgy legyen. aki éppen a gyerekeknek segített megteríteni a piknikhez. liánokkal sűrűn benőtt ősi r o m o k előtt. kész a vacsora. és angolul köszöntek n e k ü n k . Idilli szépségű. — Leengedte a kezeit. — Az idősebb férfira mutatott. A romok mellett egy család éppen esti piknikre készülődött: apa. hogy ezt idáig n e m is tudtam. és szorosan átölelte a vállam. Egy emléktábla szerint egykor ez az erőd védte a várost a portyázó angol kalózoktól. — N e m vagyok meglepve — mondta. Veszélyes ember. A Csatorna-övezet amerikai terület. A Csatornaövezetben gyönyörű életünk van. Fidel hozzám lépett. — A családom három generáció óta a Csatorna-övezetben él . — N e m ez a legszörnyűbb . családjával együtt jól érzi majd magát itt. 84 . Ő vezette az egyik öszvért. Hirtelen elfogott a vágy az iránt a nyugalom iránt. Az asszony újra nekilátott. — A fia lesz a negyedik generáció? A férfi imára kulcsolta és az ég felé emelte kezeit. — Én n e m beszélem ezeknek a nyelvét — mondta. a házaspár mosolyogva integetett. A kisfiú odaszaladt. hogy még legalább ötven évig sikerül m e g tartanunk. M ö g ö t t ü k a nap éppen akkor bukott alá a kék óceánba. és sok m i n d e n t m e g t u d Panama kultúrájáról. anya. valószínűleg a gyerekek nagyapja. A h o g y e l m e n t ü n k mellettük. Az a zsarnok Torrijos nagyon áskálódik. Megkérdeztem a férfit. turisták-e. Hirtelen sarkon fordult. és egyenesen Fidelre nézett. hogy amerikai állampolgárok-e. — M i n d e n nap imádkozom az Úrhoz. — Adios.magyarázta büszkén. és visszatért a piknikhez és családjához. és én is az ő nyomdokaiba léptem. hogy segítsen apósának és a gyerekeknek. R e m é l e m .Bevallottam. A férfi odajött hozzánk. Undorodva nézett rám. — Köszönöm — mondta. Monet-képre emlékeztető jelenet volt. A városba visszatérve Fidel egy nyomornegyeden vezetett keresztül. — Persze. Megkérdeztem. Nevettek. hogy jelentse édesapjának. — A nagyapám az övezet kialakítása után három évvel költözött ide.mondta -. . amelyik a hajókat áthúzta a zsilipeken. Csodálkozva nézett rám. Gyönyörű parknál álltunk meg. de a hangulatát azért így is meg lehet érezni. valamint egy idősebb férfi. egy kisfiú és egy kislány.Az apám m é r n ö k lett. ami ezt az öt embert körülölelte. — Remélem. Hirtelen indíttatástól vezérelve spanyolul szóltam hozzá. — Az észak-amerikaiak n e m sokat t u d n a k a világ többi részéről.

aki képes meghalni a népéért. Ország az országban. az én oldalamra gyűltek. m i n t h a gyorsan végigmérne. „ N e szarjatok a csatornánkba!". az éttermek és m i n d az összes — mentesülnek a panamai j o g r e n d alól.Az utcát fából készült k u n y h ó k szegélyezték.megrázta a fejét. amerikai postahivatalok.Itt m i n d e n amerikai tulajon . gondosan nyírt pázsit. ön pedig amerikai állampolgár. O t t . színházak. rabszolgahajcsár!" és „Mondjátok meg Nixonnak.És mit tesz az állam? Megfordult. . A kocsi mellett horpadt hasú gyerekek szaladtak. a jövedelmek m e g sem közelítik az ezer dollárt. előttük állóvízzel telt árok. a szépségszalonok. de azt m o n d o m : Torrijos megpróbálja. H é t nagy golfpálya. Természetesen abban a nyomornegyedben. és 30%-os a munkanélküliség. hogy m i n d e n erejével ezen dolgozik. .Most m e n j ü n k át a túloldalra .Mit tehetünk? . B á r m e n n y i r e is felkészültnek gondoltam m a g a m . a m i n átjöttünk. A falak tele voltak graffitivel. A rothadás és a szennyvíz szaga betöltötte az autót. hogy Panama n e m Vietnam!" Egy felirattól borsózni kezdett a hátam: „Aki a szabadságért hal meg.mondta végül. aztán m e g m u t a t o m ö n n e k Panama másik arcát. ahogy lassítottunk. luxusházak.Valamennyi gazdasági vállalkozás — a szupermarketek.Válaszomat m e g sem várva azt mondta: . pillantásában harag és szomorúság keveredett.mondta Fidel.mondta Fidel. bíróságok és iskolák. . . és bácsikának szólítva nyújtogatták kezüket alamizsnáért. g r i n gók!". Bíborszínű ég alatt autóztunk át a Csatorna-övezetbe. Fidel elmosolyodott.N e m t u d o m . Olyan ember.Micsoda arcátlanság! Fidel r á m pillantott. . váratlanul ért a látvány. ú g y h o g y m e h e t ü n k . .Vacsorázzunk. golfpályák.Ez találó kifejezés. Jakartára emlékeztetett ez a jelenet. a fodrászatok. mintha romos csónakok állnának ki egy szennyvíztároló medencéből. — N e k e m vannak papírjaim. áruházak.Igen . N é h á n y szokásos szerelmes szívtől eltekintve a legtöbb felirat Amerika-ellenes volt: „Menjetek haza. . mint ezer dollár. Krisztushoz kerül.Szeret táncolni? . alig valakinek van egyáltalán munkája. Alig hitt e m a szememnek az elém táruló fényűzés láttán: óriási fehér épületek. olyan hatást keltve.a m ö g ö t t ü n k elterülő városra mutatott — az egy főre jutó éves jövedelem kevesebb. de akkor is biztos vagyok benne. 85 . . hogy ez a halálát jelenti. A h o g y kifelé i n d u l t u n k a Csatorna-övezetből. „Uncle Sam." A föliratok között O m a r Torrijos egy-egy arcképe volt látható. . Lehet. .

azzal egy bankjegyet nyomott az öreg kezébe. és védőn átkarolta a társa vállát.Jól vigyázz rá. De mondd csak. csak a ház bejáratánál szálljon ki a taxiból. .magyarázta. Csak azt kérdeztem tőle.alig ért föl a combjáig.Elnézést kérünk. .mondta. Egy öregember sántikált oda hozzánk. A fiúk egymásra néztek. Ahogy a parkolóból kiértünk. . barátom.mosolygott Fidel.Előre mutatott. . .Semmi baj.Az öcsém . Megpróbálta megerőszakolni az anyánkat. . .Ha itt van dolga. kire lövöldöztök ilyen nagyon? A másik fiú is odajött hozzánk. Fidel a lelkemre kötötte. Két fiú rohant el mellettünk. ahová való.lihegte spanyolul. Megállt. majd szeretettel simította végig autója elejét. Fidel barátságosan hátba veregette. mire lövöldöztök. hogy sose járjak gyalog ezen a környéken. Fidel talált még szabad helyet. vibráló neonfényekkel elárasztott utcán találtuk magunkat. Egy autóparkolóként működő üres teleknél álltunk meg. Gyerekkoromban én is játszottam ilyesmit.12.N e m történt semmi .Ő a Csatorna-övezet gringo tábornoka. én meg visszakergetem oda.N e m ütött meg. 86 . .Bocsánat. Ő a szívem hölgye . Az idősebb elmosolyodott. . botpuskákkal lövöldözve egymásra. f e j e z e t Katonák és utcalányok A zaftos sült és hideg sör után egy sötét kis utcán autóztunk végig. Fidel mindkét kezét a fiú vállára tette.Az ott a kerítésen túl már a Csatorna-övezet. . . Az egyik fiúcska Fidelnek ütközött . és hátralépett. uram .

mintha versenyeztek volna egymással. A vendégek nagy része angolul beszélő katona volt. mint például a két mellettünk ülő férfi. hanem a táncosnőkre. Bár mindnyájan farmert és pólót viseltek. és Fidel spanyolul odaköszönt a szomszédos asztalnál ülő két férfinak. hogy a panamai nőknek törvény tiltja a prostitúciót. Három gyönyörű fiatal nő táncolt éppen nevetve. nevetgéltek. ahogy táncoltak. — Dolgozhatnak bárban. és örömujjongással ugrott a férfi nyakába. — Édesanyád itt dolgozik? — O t t — mutatott a fiú büszkén az egyik neonnal kivilágított épületre. hogy katonai rendészek. a másiknak egy zöld katonai sapka. Fidel megkopogtatta az egyik pincérnő vállát. maradjatok a lámpafényben. Azon tűnődtem. míg meg nem láttuk a színpadot. rövid ujjú inget és gyűrt anyagból készült nadrágot viseltek. rövidre vágott hajuk elárulta. Körülnéztem. Ezek ki87 . és csókot dobott neki. — Miért. A katonáktól eltérően ők nyomott mintás. — Igen. — De vigyázzatok. Fidel megpaskolta a fenekét. Azt csak az importált utcalányok tehetik.Bárpultos. hogy a Csatorna-övezet katonai támaszpontjáról valók. Ahogy tovább sétáltunk. Az ajtó mellett két nagydarab amerikai katona állt. és ahogy megfordult. hogy a pultnál ülő fiatal katonák már nem ránk figyeltek. A zene. — Na. menjetek. Eltartott egy-két percig. a harmadiknak pedig egy cowboykalap. Leültünk. vajon szerintük a Manifest Destiny erre a panamai nőre is vonatkozik-e. de voltak mások is. nyilván panamaiak. uram. A nő megfordult. csak a fejükön volt valami: az egyiknek egy tengerészsapka. ki mozog szebben. A pincérnő egy sarokba vezetett minket. Fidel elmondta. hová való? — Vissza az Egyesült Államokba. Köszönjük — azzal elvágtáztak. Fidel végigvezetett a báron.Fidel lopva rám nézett. és megkönnyebbülve láttam. A nő visszamosolygott. táncolhatnak. Úgy táncoltak. és rögtön amerikai sláger bömbölt a fülünkbe. az egyenruhájukon karszalag mutatta. míg a szemem és a fülem hozzászokott a benti viszonyokhoz. A fiatalemberek rosszalló pillantásokat váltottak. Lenyűgöző alakjuk volt. Beléptünk egy bárba. de a testüket nem adhatják el. a színpad — mindez akár egy bostoni diszkóban is történhetett volna. és valahonnan szerzett egy asztalt és két széket. teljesen meztelenül. a meztelenséget leszámítva. A pincérnő egy pár üveg Balboa-sörrel tért vissza. Átfurakodtunk angolul beszélő fiatalemberek egy csoportján. — Fidel egy-egy pénzdarabot nyomott a markukba. .

mondd el. és azon tűnődtem. Az asztalok között nők nyüzsögtek. Néhányan asztalnál ültek.. De miért azokból az országokból j ö n n e k a legtöbben. vagy farmert. Nicaragua és Guatemala. — N e m az amerikai dollárok miatt j ö n n e k véletlenül? — Hát igen. Felállt. — Mind más országokból jöttek? — kérdeztem Fideltől a zenét túlkiabálva. — Örülök. férjét. Világos volt. mint a nyájat őrző pulikutyák. hol a pincérnőknek kiáltottak oda. ahol fasiszta diktátorok vannak hatalmon? Újra a színpadra néztem. — Clarissa . milyen nyomor és elkeseredés juttathatta őket idáig. — N e m teljesen. Kínzás és halál légkörében nőttek föl. és öltözködni kezdtek. kedvesét. Fidelhez fordultam. hogy megismerhetem — mondta. de mindnyájan ébernek tűntek. A tánc és a prostitúció 88 . és összeszedte az asztalról az üres üvegeket. milyen sokan eljutottak Panamába.Fidel kérdésére válaszolva: azért jönnek ide a lányok. A lányok viháncolva dobálták egymásnak a tengerészsapkát. akik most lejöttek a színpadról. kérlek.mondta -. Bólintott. énekeltek. és az új táncosok a zene ritmusára dobálták le ruhadarabjaikat. és Fidel térdére ült. — Kivéve.Bárcsak ne így lenne. és egymást követték a színpadon. Szűk szoknyát. Mikor elment. miért jöttek el a hazájukból . mások a falhoz támaszkodtak. — a pincérnőkre mutatott. — Milyen országokból? — Honduras. bátyját. pólót viseltek. . — Szomszédok. A pincérnő visszajött. táncoltak. — Komolyan mondod? — Komolyan . . észak-amerikai barátomnak. Clarissa kezet nyújtott. El Salvador. hogy a brutalitástól megmeneküljenek.apját. H á r o m új lány vette át a kalapokat az előzőektől.. és nem pólót és farmert viseltek. hogy itt csak a legszebbek maradhattak meg. A közvetlen szomszédaink Costa Rica és Kolumbia. Csodálkoztam. — Ők panamaiak. Hol valakinek az ölébe ültek. magas sarkú cipőt. A másikon csak bikini. A férfi gyengéden simogatta hátát.ríttak az amerikaiak közül. mert a hajuk nem felelt volna meg a katonai előírásoknak. Az egyiken Viktória korabeli ruha és fátyol volt. Hozok még egypár Balboát. A zene salsára váltott.és fejével a színpad felé bökött. Ezeknek a lányoknak a többsége elvesztette a családját . szorosan testükre simuló ruhát.mondta elkomorulva. Fidel szemébe néztem.

— Megértettél? — Gyönge nyögés volt a válasz. és aztán valahol új életet kezdhetnek. A két katonai rendész végre akcióba lépett. A színpad melletti homályos részről egy magas. A katona nevetett. sovány panamai lépett elő. Itt sok pénzt kereshetnek. Az a katonát megemelte és a bárpultnak szorította. aki kezét elkapta és hátracsavarta.. T ö b b panamai. A rendészek felé taszította a katonát. — Dobjátok ki innen.nekik n e m t ű n i k olyan szörnyűnek. amíg nem fizettetek nekik. most félkörbe álltak a magas kidobóember körül. Enrique . A katonai rendészek az ajtó mellől nyugodtan figyelték az eseményeket. fiúk. Fidelt félbeszakította a bár irányából érkező hangzavar. és úgy. amit nem hallottam. ahogy az egyik pincérnő az öklét emelte egy katonára. A pincérnő elillant. O d a j ö t t e k a panamaiak csoportjához. A nő szabad kezével próbált ütni. Láttam. A nő arca eltorzult a fájdalomtól. Enrique itt van. A szomszédos asztalnál ülő egyik férfi kinyúlt és megállította. és a bár felé indult. Fidel felugrott. lassan és tagoltan azt mondta angolul: — A pincérnőkhöz semmi közötök. Úgy mozgott. Egyik kezével átfogta a nyakát. Mindannyian nevettek. boltot. kávéházat nyithatnak. mint egy macska. — Akkor jó. Aztán fölemelte a hangját.. Ő m é g keményebben megrántotta a nő karját. — N y u g a l o m . A kidobóember leengedte a katonát a földre. és még egyszer úgy hátraszorította a nyakát. — Tranquilo. — Most már mi átvesszük. 89 .mondták. és odakiáltott valamit a társainak. és egy pillanat alatt a katonán termett. és m o n d o t t neki valamit. barátom. hogy a zene ellenére m i n d e n k i hallja a dermedt teremben. hermano — mondta. és a többiekhez sem n y ú l tok. hogy az fájdalmában felkiáltott. akik idáig a fal mellett álltak. a másikkal egy pohár vizet locscsantott az arcába. A nő felkiáltott és térdre rogyott.

Kérdezett Indonéziában. hogy együttműködött Hitlerrel. hogy részt vesz egy összeesküvésben. Panamai módra. lezseren volt öltözve: khakiszínű nadrágot. amely a saját apja ellen irányul? Panama államfője jól ismerte ennek a távoli országnak a történelmét. és világoskék alapon finom zöld mintás. jóképű ember volt. 1972-es panamai látogatásom alkalmával egy reggel az irodámban ültem. a nyaknál kigombolt. M o h a m m a d Reza Pahlavi sah foglalkoztatta. Ugyanazon. f e j e z e t Beszélgetések a tábornokkal A meghívás teljesen váratlanul ért. Éppen valami statisztikákkal foglalkoztam. és 90 . miután az angolok és a szovjetek megdöntötték apja hatalmát. hogy elvigyen engem a tábornok egyik vidéki házába. azért jött. milyen óriási felelősség nyomta a vállát. A sah 1941-ben került hatalomra. hogyan borították rá az asztalt a sahra 1951-ben. 1 . rövid ujjú inget viselt. kisportolt. Beszéltünk arról. örültem. de különösen Irán királya. hogy addig sem kell a számokkal bajlódnom.13. A tábornok sofőrjeként mutatkozott be. Meglepően lazának és nyugodtnak tűnt ahhoz képest. Guatemalában és Iránban tett utazásaimról. Behívtam. Egy órával később egy asztalnál ültem O m a r Torrijos tábornokkal. az Instituto de R e c u r sos Hidráulicos y Electrificación hivatalában bocsátottak a rendelkezésemre.kérdezte Torrijos -. és azt mondta. Egy fekete hajtincs a homlokába hullott. akit azzal vádoltak. Magas. mikor egy férfi finoman megkopogtatta nyitott ajtóm keretét. amit Panama állami tulajdonú elektromos áramszolgáltató vállalata. Mindhárom ország nagyon érdekelte.El tudja képzelni .

és értettem. mintha nem értené. Abban az időben a guatemalaiak kevesebb mint 3%-a kezében volt a föld 70%-a. hogyan kérdezhetek ilyen ostobaságot. — Ön szerint meg fog bukni? — Nagy hatalmú ellenségei vannak. hogy segíteni fog a szegényeknek. . — Gondolja.hogyan kényszerítette őt száműzetésbe saját miniszterelnöke. hogy az éhezést leküzdjék. hogy a sah hatalmát visszaállítsák. hogy ezek az események az imperializmus új korszakának nyitányát jelentették: a gyufát. hogy megszabadul tőlem? Megkérdeztem. Hátha tanulhatnék tőle valamit. — Nincs valami nagy véleményem a sah politikájáról — arról. Arbenz megígérte.Testőrök? N e k e m is van egypár. — Miután a sah újra hatalomra került — folytatta Torrijos —. amely fellobbantotta a globális birodalom tüzét. 91 . hogy Iránt a modern kor szintjére emelje. meg tudnak védeni. — Titkosrendőrsége. Ez sokkal többet ér. Megkérdeztem. A United Fruit Company Guatemalában az volt. hogyhogy ilyen sokat tud Iránról. — Itt van a Csatorna. Torrijos keserű gúnnyal nézett rám. hogy országa számára hasznos dolgokat is tesz. Foglalkoztam Guatemala történelmével. ha az ön országa úgy dönt. Ha hatalmon marad. Ezzel nem sok barátot szerez magának. — Az ajtó felé intett. . M o h a med Mosszadik. hogy ezt tényleg valós lehetőségnek látja-e. mint az Arbenz és a United Fruit. Úgy húzta föl a szemöldökét. Az 1800-as évek végén alapított United Fruit hamarosan Közép-Amerika egyik legjelentősebb hatalmi tényezője lett. N e m sokáig marad a helyén. amelyet az egész féltekén a demokratikus folyamat modelljeként ünnepeltek. hogy a CIA kiáltotta ki kommunistának a miniszterelnököt. a SAVAK. — De a világ legjobb testőrei vigyáznak rá. majd elhúzta a száját. Torrijos. mire gondol. ahogy a világ nagy része is. melyekről Claudine mesélt: Kermit Roosevelt zseniális tevékenységéről és a tényről. egy sor forradalmi programot indított el az ipari szektor fejlesztésére. N e m tudott viszont — vagy legalábbis nekem nem tett említést — azokról a dolgokról. mint Panamában a Csatorna. tisztában volt azzal. de úgy tűnik. és ők léptek közbe. hogy hajlandó volt elűzni a saját apját és a CIA bábjává válni —. könyörtelen gengszterbanda hírében áll. és megválasztása után nagyszabású földreformprogramot vezetett be. Az 1950-es évek végén Guatemalában egy reformpárti politikust. Jacobo Arbenzet választották elnökké egy olyan választáson.Kis szünetet tartott.

Hálából leállították a földreformot. hogy Arbenz ilyen ötleteket adjon a többi országnak. Torrijos szólalt meg először. Santo Domingóban. Tudtuk. — Én pedig most a Bechtellel készülök ujjat húzni.válaszoltam. A m e rikai pilóták bombázták Guatemala Cityt. hogy a United Fruit ellenzi a programot. és az új rendszert bírálók ezreit vetették börtönbe. mindketten gondolatainkba merülve. Panama villamos energiai fejlesztési tervének esetében gyanítottam.Hogyan vehette be az önök népe azt a CIA-s maszlagot? Velem nem lesz ilyen könnyű dolguk.n e l különböző projektekben. mi fog történni. — Politikailag és emberileg is — rövid szünetet tartott. és Guatemala a Szovjetunió csatlósa. 2 — Arbenzet kicsinálták — folytatta Torrijos. A hadsereg engem támogat. és lehalkította a hangját. amely a United Fruit.— A szegények és a középosztály egész Latin-Amerikában ünnepelte Arbenzet — mondta Torrijos. hogy ki a United Fruit tulajdonosa? — kérdezte. század második felében a Guatemalát kínzó erőszak és terrorizmus eredetét történészek arra a nem is titkolt szövetségre vezetik vissza. megszüntették a titkos szavazást. Nagy ültetvényeik voltak Kolumbiában. és itt. George Bush ENSZ-nagykövet cége . . — Tudja ön. hiszen ez a vállalat volt Guatemala egyik legnagyobb és legkíméletlenebb földbirtokosa. Ez meglepett. A többit már én is tudtam. a CIA és az ezredes-diktátor által vezetett guatemalai hadsereg között jött létre. Kubában. hogy ez a vállalat az egyik fő versenytársunk. Az új kormány mindent a United Fruitnak köszönhetett. Lélegzet-visszafojtva figyeltük. Előrehajolt. eltörölték a külföldi befektetők osztalékára és kamatnyereségére kivetett adót. 1954-ben a CIA puccsot szervezett. A Bechtel a világ legerősebb mérnöki cége volt. egyik példaképemnek tartom. és elfintorította az arcát. — A Zapata Oil. a demokratikusan választott Arbenzet megbuktatták. N e m engedhették meg. Nicaraguában. aki fel mert szólalni Castillo ellen. hogy Arbenz egy orosz összeesküvés tagja. Mindenkit üldöztek. Costa Ricában. — Magának a CIA-nek kell engem megölnie! Néhány másodpercig csöndben ültünk. — Ami engem illet. gyakran működött együtt a M A I N . hogy meggyőzze az amerikai közvéleményt és a kongresszust. Panamában is. A United Fruit óriási kampányt indított az Egyesült Államokban. — Igen ambiciózus ember. Jamaicában. és helyére Carlos Castillo Armas ezredest. a könyörtelen jobboldali diktátort állították. A 20. — Hogy érti ezt? 92 . A politikai ellehetetlenítés nem lesz elég — elmosolyodott.

hanem a szegények jogaiért. — Pontosan. igen — de olyan. — Ez lenne az utóbbi idők legnagyobb építőipari m u n k á j a — kis szünetet tartott. hogy törődünk a szegényekkel. A japánok esetleg hajlandóak lennének finanszírozni. De ez m é g kevés — hátradőlt a székében. N a g y o n kényelmetlenül kezdtem érezni m a g a m . M e g voltam döbbenve. hogy teljesíteni tudjam a rám bízott feladatot. 93 . Elektromosság. — A segítségemet? Mit tehetek önért? — Vissza fogjuk venni a Csatornát.n a g y k ö v e t és Ford m i n t a kongresszus kisebbségi frakciójának vezetője. ideje nekilátni a mi dolgunknak. akik az általa gyűlölt rendszert működtették. a Világbankéra és az Amerika-közi Fejlesztési Bankéra.) — Ú g y hallottam. Meg kell mutatnunk. Egyenesen a szemembe nézett. és elmosolyodott. Ez mellbe vágott. és az állam támogatja. fogadjon el nemzetközi hiteleket. — Modellként is kell szolgálnunk. — A Bechtel pedig h o p p o n marad. Ford és Bush embereivel. Panamának szüksége van az ön segítségére. ami a legszegényebbekhez is eljut. miért hívott engem ide? Az órájára pillantott. ők is végzik el a munkát. és minden kétséget kizáróan. és biztos voltam benne. — A Bechtel tele van Nixon. . valamint a R e p u b l i k á n u s N e m z e t i Kongresszus elnöke. Ugyanez igaz a közlekedésre és a k o m m u nikációra is. Kína vagy Kuba diktálja. Be kell bizonyítanunk a világnak. Ezen nagyobb hajók is át t u d n á n a k kelni. És különösen a mezőgazdaságra. hogy építünk egy új csatornát a tenger szintj é n . Torrijos előtt is ismert republikánus hatalmi tényezők voltak. függetlenségi igényünket n e m Oroszország. Természetesen ha ők adják a pénzt. és cserébe a m u n k á k elvégzésével bízzon m e g amerikai vállalatokat. E h h e z sok pénzre van szükség . Elhatároztam. vagyis hogy meggyőzzem.az önök pénzére. Én kérem a segítségét. hogy egyenesen nekiszegezem a kérdést: — T á b o r n o k úr.— Gondolkoztunk azon.Ennek érdekében a féltekén páratlan gazdasági alapra van szükségünk. zsilipek nélkül. Én is azok közé tartoztam. hogy a Bechtel család mozgatja a R e p u b likánus Pártot. R e m é n y t e l e n n e k látszott. Ismét előrehajolt. hogy Panama józan ország. — Igen. — (Bush m i n t amerikai E N S Z . — Ők a Csatorna legfőbb használói. és n e m az Egyesült Államok ellen dolgozunk.Keresztbe tette a lábát. hogy ezt ő is tudja. .

Biztos voltam abban. és ezáltal milyen kényes a helyzete. de mi a helyzet a mögöttük álló emberekkel? Che. Allende. Azt is tudtam. Adja meg azt. Arbenzhez hasonlóan ő is határozott lépéseket tesz. az egész világ szeme rajta lesz. A fejlődő országok első emberei között máris vezetőnek számít. mint H e n r y Morgan vagy Francis Drake. hogy az eszmék nem halnak meg. és ezt általában a munkák mesterséges felfújásával éri el — szélesebb autópályák. nagyobb erőművek.— Tudom. hogy ez az ember kikezdi a tevékenységem igazolására kiizzadt érvrendszeremet. mélyebb kikötők. az országát pedig megterheljék kölcsönökkel. még nem találták föl azt a fegyvert. hogy teljesítjük Torrijos feltételeit. Mindenesetre ellentmondott mindennek. aki hatalmon van. hogy az ön vállalatának több munkára van szüksége. de nem volt kalandor. Nagyon óvatosnak kellett lennie. aki szemmel láthatóan tisztában volt azzal. és én önöknek adom az összes munkát. Hogyan fog a rendszer reagálni? Pontosabban. én pedig kezeskedem arról. Az óriásplakát nem volt tipikus politikai manipuláció. korrumpálható. milyen óriási hatalmat tart a kezében a Csatorna révén. Hogy LatinAmerika maradjon mindenkor a Manifest Destiny útján. Javaslata teljesen váratlanul ért. Ha példaképéhez. hogy a M A I N megkapja a fejlesztési tervre vonatkozó szerződést. 94 . ha Torrijos mártírszerepbe kerülne? Azzal a megállapodással váltunk el. amit a M A I N nél addig tanultam. azt fenyegetésként fogják értékelni. hogy a segélyekkel folytatott játék csapda volt. akik az angol királyok menlevelével legitimizálhatták kalózkodásukat. hogy ő meggazdagodjon. Elnéztem ezt az embert. Hogy Panama örökre le legyen kötelezve az Egyesült Államoknak és a korporatokráciának. hogy tudja: a rendszer azon alapul. ami a népemnek a legjobb. ez utóbbi még életben van. Torrijosnak is megvoltak a maga emberi gyengeségei. hogyan fog az amerikai kormány reagálni? Latin-Amerika történelme tele van halott h ő sökkel. Washingtonnak és a Wall Streetnek alávetve. egyszerre döbbentett meg és hozott izgalomba. Lehet. Arbenz. „Omar eszméje a szabadság. ami egy eszmét meg tudna ölni!" N e m írt Tom Paine is valami ilyesmit? Azért ezen eltűnődtem. Úgy volt kitalálva. Biztosan tudta. hogy mindenki. amely láncreakciót indíthat el. és ha ő nem akarja ezt a helyzetet a saját személyes javára kihasználni. és felboríthatja az egész rendszert. de meddig? És én vajon hogyan fogadnám. Most az egyszer viszont másként lesz.

95 . hogy a „Hét Nővér" néven ismert nagy nemzetközi olajcégek közös erővel tartják alacsonyan az olajárakat — így az olajtermelőknek fizetett jövedelmet is -. vagy talán éppen ezért.14. hogy a lehető legnagyobb profitot fölözzék le. A sah a hatalmát — és valószínűleg az életét is — annak köszönhette.vezetett. Ennek a feljett világ gazdaságait megrázó sokknak a jelentőségét akkor még csak kevesen sejtették. Az események az 1970-es évek elején csúcsosodtak ki. mikor az O P E C térdre kényszerítette az ipari óriásokat. de ismernem kellett a meghatározó gazdasági folyamatokat és elméleteket is. nemcsak az volt a dolgom. és osztozott a sah szorongásában. Az O P E C azért jött létre. hogy a M A I N egyik osztályát vezessem.és az amerikai benzinkutak előtt kígyózó hosszú sorokhoz . Ezt a többi olajban gazdag ország vezetője is tudta. hogy a nagy olajfeldolgozó vállalatok befolyását ellensúlyozza. Azt is tudták. Az 1970-es évek elején nagy átalakulás zajlott a nemzetközi közgazdaságtanban. f e j e z e t A gazdaságtörténet új és fenyegető korszakénak kezdete Mint vezető közgazdásznak. nagyrészt azért. Az 1960-as években az olajtermelő országok egy csoportja O P E C néven kartellbe tömörült. hogy visszavágjon. hogy bármikor kicsúszhat a lába alól a talaj. és a nagy világgazdasági válsághoz hasonló összeomlással fenyegetett. és felügyeljem a világ különböző részeiről írt tanulmányok elkészítését. hogy az Egyesült Államok titokban beavatkozott a Moszadik ellen vívott küzdelembe. Irán is fontos szerepet játszott ebben. Az összehangolt lépések sorozata végül az 1973-as olajembargóhoz . Ennek ellenére. nagyon is tisztában volt azzal.

tele félelemmel és kétségekkel. nagyon meg kellett magamat tartóztatnom. mire én úgy feleltem. Ma már tudjuk. hogy éppen meghatározó világpolitikai és gazdasági változások küszöbén került hatalomra. aki első osztályon utazik körbe a világon. hogy a korporatokrácia. többségük szabadgondolkodó. hogy az olajválság után a gazdasági növekedés mutatói az 1950—60-as évek értékeinek a felére csökkentek. hogy sokszor milyen fensőbbségesen viselkedtem.h e z hasonló kis emberek diktálnak.Az olajválság nem jöhetett volna rosszabbkor az Egyesült Államoknak. Visszatekintve már látszik. Az embargó idején egyikünk sem volt tisztában annak valamennyi következményével. egyetemi professzorok. Mások bostoni kutatóintézetek munkatársai. a gazdasági bérgyilkosok csapata és a háttérben várakozó sakálok sosem 96 . Nagyon izgalmasnak találtam a világ eseményeit. Megvoltak az elméleteink. hogy a gazdáimat így megleckéztetik. vagy munka után egy sör mellett. N e m mesélhettem azonban a Torrijoshoz hasonló emberekkel folytatott magánbeszélgetéseimről. amelyekről nem beszélhettem. A korporatokráciának köszönhettem a kenyeremet. néha tizenketten. Ebben az időben gyakran beszélgettünk barátaimmal ezekről a kérdésekről ebédszünetben. professzori állásukkal vagy PhD-jukkal vágtak föl. röstellem. hogy az O P E C . Akkor úgy tűnt. Tudtam olyan dolgokról. Ahogy visszatekintek ezekre az alkalmakra. Az ország meg volt zavarodva. hogyan manipulálunk különböző országokat különböző kontinenseken. így a munkanélküliség megnőtt. A növekedés más gazdasági struktúrában valósult meg. mint egy nagy tanácsadó cég vezető közgazdásza. Talán ez kicsit enyhítette a b ű n tudatomat. mint korábban. a második világháború óta működő rögzített árfolyamrendszer lényegében összeomlott. az egyikük pedig egy kongresszusi képviselő asszisztense volt. amit ma már tisztán látunk. Ez egyszerre frusztrált és tett arrogánssá. legalábbis az átlagos mérce szerint. A többiek n e m tudhatták. Közülük néhányan az osztályomon dolgoztak . Ráadásul a nemzetközi pénzügyi rendszer is megrendült. kábultan a vietnami háború megaláztatásától. és sokkal kevesebb munkahely keletkezett. A barátaim néha Beacon Hill-i és washingtoni kapcsolataikkal. Nixonnak nemcsak Délkelet-Ázsiával és a Watergate-üggyel volt gondja. Mikor a kis emberek hatalmáról volt szó. sokkal nagyobb inflációs nyomás mellett. E kötetlen. Mintha Paine árnyát láttam volna a partvonalon az O P E C nek drukkolni. a lelkem mélyén mégis örültem. vagy arról.nagyon értelmes fiatal férfiak és nők. de még nem értettük. szenvedélyes beszélgetéseken néha csak ketten vettünk részt. az elnök lemondásának küszöbén.

és ahogy később be is bizonyosodott. Az „agresszív irányítás" általa propagált módszerét nemcsak kormányzati tisztségviselők. és végső soron ez vezetett a csúcsvezetők új. ahogy a Ford Motor Company pénzügyi elemző és tervező osztályának vezetőjéből 1960-ra a Ford elnöke lett. munkanélküliség kezelése stb. miszerint a piac önszabályozó. Mindez Kennedy és Johnson elnöksége alatt történt. hogy az államnak szerepet kell vállalnia a piacok irányításában és a társadalmi szolgáltatások — egészségügy. Ráadásul a világválság és a második világháború új nemzetközi szervezetek mint a Világbank. — biztosításában. A világválság következményeképpen jelent meg a N e w Deal (Új Egyezség). az első elnök. N e m sokkal később Kennedy védelmi miniszterré nevezte ki. hogy a globális birodalom az O P E C ellenére — sőt ahogy gyanítottam. ahogy azt elemezték és értékelték. Elég csak Arbenz vagy Moszadik példájára utalni. és az ember. ahogy azt az ország jelentősebb üzleti menedzsment iskoláiban tanítani kezdték. Megvoltam győződve. Beszélgetéseink során gyakran vetettük össze az 1970-es évek elejét az 1930-as évek elejével. és az állami beavatkozásnak minimálisnak kell lennie. hogy ők átvegyék a hatalmat. ekkor tevődött át a hangsúly a neoklasszikus közgazdaságtanról a keynesi felfogásra. aki nem a Ford családból származott. és abban. 1 97 . McNamara a kormányzás keynesi elveinek egyik fő szószólójává vált. az állam pénzügyi manipulációi és a fiskális politika erőteljes alkalmazása. természetesen nem személyesen. Ez utóbbi jelentős vízválasztónak számított a nemzetközi gazdaság történetében. Salvador Allende hatalmát. Ez lett az alapja az irányítás új filozófiájának. aki egyszemélyben mindezt talán a legnagyobb mértékben befolyásolta. matematikai modellek és statisztikai módszerek segítségével határozta meg többek között a Vietnamban szolgáló csapatok elosztását és a pénzügyi eszközök csoportosítását.egyre erősödött. hanem vállalati vezetők is magukévá tették. R o b e r t McNamara volt. az O P E C segítségével . világbirodalomra törekvő nemzedékének kialakulásához. valamint a gazdasági szabályozást elősegítő politika. és vetette fel a gondolatot. Az 1960-as évek kulcsfontosságúak voltak ebben a folyamatban. McNamara gyakran volt jelen beszélgetéseinken. vagy a nemrég. Az az évtized nyitotta meg a kaput a keynesi gazdaságtan előtt.engedték volna meg. mikor a CIA megdöntötte a demokratikusan megválasztott miniszterelnök. Mindnyájan ismertük üstökösként ívelő karrierjét. az IMF (Nemzetközi Valuta Alap) és a G A T T (Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény) — létrejöttéhez vezetett. A hátunk mögött hagytuk a régi felfogást. 1973-ban történt chilei esetre.

Barátaim többsége azt emelte ki. Visszatekintve megdöbbent. amit hadügyminisztersége után vállalt. például Indonéziában és Ecuadorban is elértük a célunkat. W. Mi. hogy ő volt az úgynevezett katonai-ipari összefonódás szimbóluma. 98 . Szaúd-Arábia változtatott. aztán Nixon alatt iráni nagykövetté nevezték ki. aztán a Halliburton elnökeként dolgozott. Például George Schultz N i x o n alatt pénzügyminiszterként és a Gazdaságpolitikai Tanács (Council of Economic Policy) elnökeként tevékenykedett. E H M . aki egyáltalán nem volt meglepve. vezette a Bechtelt. megszokott módszerekhez. majd George H. Bush hadügyminisztere volt.A világ eseményeiről beszélgetve különösen izgatott minket McNamarának a Világbank elnökeként betöltött szerepe. Követői eltanulták és továbbfejlesztették módszereit. mennyire naivak voltunk. Kermit Roosevelt már mutatott egy hatékonyabb eljárást. hogy Robert McNamara történelemformáló tevékenységének legfontosabb és legkárosabb vonása abban állt. hogy a Világbankot addig soha nem tapasztalt mértékben állította a világbirodalom építésének szolgálatába. Ezen az O P E C vezető tagállama. a kormányban és most a világ leghatalmasabb bankjánál. aztán Reagen hadügyminisztere lett. W. A hatalom különböző területeinek ez az összefonódása sok barátomat megdöbbentette. Most úgy látom.e k sok országban. Precedenst is teremtett. de érdekes volt látni Vietnam példáján. Richard Cheney George W. Nixon és Ford idejében az Egyesült Államok ENSZ-nagyköveteként szolgált. és Ford alatt a CIA igazgatója volt. Richard Helms a CIA-t igazgatta Johnson idejében. milyen könnyen visszacsúszhatunk a régi. Caspar Weinberger a Bechtel alelnöke volt. talán én voltam közülük az egyetlen. vállalat alapítójaként kezdte. ahogy a korporatokrácia különböző ágai közötti távolságokat áthidalta. Karrierje során vezető pozíciót töltött be nagyvállalatnál. Még George H. Bush amerikai elnök is a Zapata Petroleum Corp. amikor egy iráni demokratát megdöntött. és helyére zsarnoki királyt állított. Bush alelnöke lett. majd Reagan alatt külügyminiszter lett. Sok szempontból akkor még csak a birodalomépítés régi módszereiben tudtunk gondolkodni.

az ország fővárosáról. és a Korán hitrendszerét igen szigorúan értelmezte. A szövetség erősnek bizonyult. szemétdombok között. megdöbbentő választ kaptam. Azt felelte. Akkoriban tagja voltam egy tanácsadó csoportnak. f e j e z e t A Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet 1974-ben egy szaúdi diplomata fényképeket mutatott nekem Rijádról.mondta. hogy mindenki imádkozik-e napjában ötször. A szaúdi társadalom alapítóinak puritán idealizmusát tükrözte. Kecskék! A világ első olajtermelő országának fővárosában. Vallási rendőrség ellenőrizte. Mekkát és Medinát is.Egy magára valamit is adó szaúdi sosem nyúlna szeméthez . amely az olajválságra kezdte keresni a választ. Szaúd-Arábia történelme tele volt erőszakkal és vallási fanatizmussal. Ezek a kecskék adták az ötletet. . A bűnözőket keményen megbüntették: gyakoriak voltak a nyilvános kivégzések és a halálra kövezés. figyelembe véve az ország fejlődését az utóbbi háromszáz évben. hogy mit keresnek ott. és az elkövetkező kétszáz évben a Szaúd család Vahháb szövetségeseivel együtt meghódította az Arab-félsziget nagy részét. Mikor 99 . A nőknek tetőtől talpig el kellett magukat takarniuk. században M u h a m m a d ibn Szaúd. hogy ők takarítják el a szemetet a városban. Mikor megkérdeztem a diplomatát. egy helyi hadúr összefogott az ultrakonzervatív Wahhabi szekta fundamentalistáival. Hihetetlennek tűnt. többek között az iszlám legszentebb városait. Ezek egyikén egy csapat kecske turkált egy kormányépület mellett. — Ezt az állatokra hagyjuk.15. A 18. milyen megoldást lehetne itt találni.

majd ezt követően minden hónapban további 5%-kal. A Kuvait Cityben összeült arab olajügyi miniszterek további lehetőségeket fontolgattak. aktatáskámat. Másnap Szaúd-Arábia és más arab termelők 100 . Felhívta a figyelmet arra. és a legkeményebb büntetést helyezte kilátásba azoknak. hogyan fejeznek le valakit. hogy nyugodtan hagyhatom fényképezőgépemet. és vonják ki pénzeiket az amerikai bankokból. hirdessenek teljes olajembargót az Egyesült Államok és az Izraelt támogató többi ország ellen. Október 16-án Irán és az öt Perzsaöböl menti állam. volna-e kedvem felkeresni egy úgynevezett kivégzőteret.2 milliárd dolláros segélyt kért a Kongresszustól Izrael számára. október 6-án (jom kippur. Szadat egyiptomi elnök nyomást gyakorolt Feiszal szaúd-arábiai uralkodóra. hogy Izrael támogatása miatt büntesse az Egyesült Államokat. köztük Szaúd-Arábia bejelentette. sőt még pénztárcámat is a piac mellett parkoló nyitott autóban. ahogy Szadat nevezte. Egyetértettek abban. Irak képviselője keményen síkra szállt az Egyesült Államokat támadó intézkedések mellett. . az „olajfegyver" bevetésével. A vahhábiták ragaszkodása a—mi fogalmaink szerint — szélsőséges puritanizmushoz biztonságot teremtett az utcákon. politikai és gazdasági felfogásuk részeként fontos szerepet játszottak a nyugati világot megrázó olajembargóban. Aznap később megkérdezte. melynek az egész világra nagy hatása volt. Ez volt az októberi háború. Fölszólította kollégáit. amikor sofőröm elmondta. hogy 5% helyett 10%-kal fogja csökkenteni termelését.először jártam Rijádban. Október 19-én Nixon elnök 2. akik megszegték a törvényt. — Senkinek nem jutna eszébe ellopni — mondta. az ülésen részt vevő ország bejelentette. hogy 70%-kal megemeli az olaj hordónkénti árát. A többi arab miniszter nem támogatta ezt a radikális elképzelést. és leginkább őt kell sújtani az embargóval. Nem fogadtam el a meghívást. 1973. hogy valamennyi arab országban államosítsák az amerikai tulajdonú vállalatokat. elcsodálkoztam. és ez a lépés az 1929-eshez hasonló pánikot idézhetne elő. a negyedik és egyben a legpusztítóbb arab-izraeli háború kezdete. de október 17-én megegyeztek egy visszafogottabb embargó meghirdetésében: eszerint azonnal 5%-kal csökkentenék termelésüket. hogy az Egyesült Államokat meg kell b ü n tetni Izrael-barát magatartásáért. jól látható helyen.A tolvajoknak levágják a kezét. A szaúdiak vallási nézetei. a legszentebb zsidó ünnep napján) Egyiptom és Szíria összehangolt támadást intézett Izrael ellen. és megnézni. hogy az arabok jelentős összegeket helyeztek el ezekben a bankokban. míg politikai céljaikat el nem érik. Több.

2 A politikusok és a kormányok sosem fogják elfelejteni a '70-es évek első felében kapott leckét. hogy soha többet nem lesz olajembargó.Saudi Arabian Joint Economic Commission) néven.39 dollárról 1974.teljes embargót hirdettek az Egyesült Államokba irányuló olajszállításokra. A gazdag szaúdiak utaztak a világban. ahogy az embargó véget ért. január 1-jére 8. és házaikat nyugati stílusú termékekkel töltötték meg. Az embargó jelentősen átrendezte a politikai prioritásokat is. század színvonalára emelkedhessen. újszerű elven nyugodott: itt szaúdi pénzből bíztak meg amerikai vállalatokat Szaúd-Arábia felépítésével. amely gyorsan dagadó vagyonuk hatékony kezeléséhez szükséges lett volna. hogy az ország a 20. Olajbeszerzési forrásaink védelme addig is fontos politikai cél volt. Európában és az Egyesült Államokban jártak egyetemre.minden addiginál jobban összeforrtak. Washington tárgyalni kezdett a szaúdiakkal: műszaki segítséget. Drága autókat vettek. 101 . Az országba beáramló sok milliárd dollár kezdte fellazítani a vahábbiták szigorú vallási nézeteit. Ez a kötődés tartósnak bizonyult. tartópillérei . N e m tartott sokáig. A konzervatív vallási nézetek helyét egy új típusú materializmus vette át — és éppen ez a materializmus kínált megoldást arra. a nemzetközi bankok és a kormányok . figyelembe véve. de 1973-tól kezdve rögeszmévé vált.n a k nevezett bizottság működése tehát a hagyományos külföldi segélyprogramokkal gyökeresen ellentétes. A tárgyalások eredményeképpen egy különös szervezet jött létre „Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia Közös Gazdasági Bizottsága" (United States .32 dollárra ugrott hordónként. A szaúdi olaj piaci ára az 1970. január 1-jei 1. Csaknem azonnal. de hatása óriási volt. Ennek a néhány hónapnak a traumája hosszú távon megerősítette a korporatokráciát. A megemelkedett olajárakból származó többletbevétel Szaúd-Arábia számára egyszerre volt áldás és átok. A Wall Streeten és Washingtonban egyetértettek abban. Cserébe az olajdollárokon kívül biztosítékot kértek arra. hogy ilyen eset nem fordulhat elő még egyszer. A röviden J E C O R . Az embargó megnövelte Szaúd-Arábia világpolitikai súlyát. hogyan csalogathatnák vissza az olajdollárokat az Egyesült Államokba. Az amerikai korporatokrácia vezetői pedig lázasan kezdték keresni a lehetőségeket. hogy a szaúdi kormányzat nem rendelkezett olyan adminisztratív és szervezeti háttérrel. március 18-án ért véget. felajánlották segítségüket ahhoz.a nagyvállalatok. hogyan lehetne egy újabb olajválságot elkerülni. 1 Az olajembargó 1974. és Washingon kénytelen volt felismerni ennek az országnak a stratégiai jelentőségét az amerikai gazdaság számára. katonai felszerelést és kiképzést kínáltak.

Azt is tudtam. mint máskor — soha vissza nem fizethető kölcsönökkel megterhelni az országot —. és a birodalom érdekeinek hagyományos képviseletével szemben új alternatívákat állított. A J E C O R alapos tanulmányozása után David Holden és Richard Johns a következő megállapítást teszi: „Ez volt a legnagyobb léptékű ilyen típusú egyezmény. mintha a M A I N lenne az első számú tanácsadó ebben a kérdésben. hogy itt nem az volt a cél.t tanácsadóként. és minden. hogy ez a megállapodás új követelményeket állított a gazdasági bérgyilkosok elé. miért kell Szaúd-Arábia gazdaságába több száz millió dollárt befektetni amerikai mérnöki és építőipari cégek közreműködésével. és forgatókönyveket vázoljak föl a pénz elköltésének különböző módjaira. mennyire is fontos az én szerepem e precedensteremtő ügyben. Azt tudom. nem tudhattam. hogy a tanulmányaimban fölvázolt legtöbb forgatókönyvet végül is alkalmazták. másrészt hogy annak eredménye nagyon előnyös lehet a M A I N számára. hogy m i n den kreativitásomat latba vetve indokoljam meg. Módot adott arra." 3 A Pénzügyminisztérium korán bevonta a folyamatba a M A I N . hogy a munkám nemzetbiztonsági okokból titkos. Engem is behívattak. hogyan hatna Szaúd-Arábiára. szigorúan titkos. hogy csak egy voltunk sok más megkérdezett tanácsadó cég közül. hiszen nem amerikai pénzről volt szó. a M A I N jutalmul elnyerte az egyik első nagy — és igen jövedelmező — szerződését Szaúd-Arábiában. így azzal sem voltam tisztában. később tudtam meg. hogy az USA beépüljön a királyságba. hogy kulcsfontosságú munkát bíznak rám. munkatársaim segítsége nélkül. Figyelmeztettek egyrészt. egy kis külön szobába telepítve. Röviden arra kértek föl. Mivel minden a legnagyobb titokban folyt. Akkoriban úgy állították be a dolgot. A Pénzügyminisztérium szerepe ellenére az ügy a kongresszus jogkörén kívül esett. amit az Egyesült Államok egy fejlődő országgal valaha is kötött. és megerősítse a kölcsönös egymásrautaltság elvét. én pedig szép prémiumot kaptam az év végén. Több mint huszonöt éves időszak alatt végül is több milliárd dollárt költhetett el gyakorlatilag kongresszusi felügyelet nélkül.Bár a pénzügyi és irányítási felelősséget az amerikai Pénzügyminisztérium viselte. amit teszek és amiről tudomást szerzek. Természetesen átláttam. hogy előrejelzéseket dolgozzak ki arra vonatkozóan. hogy a Pénzügyminisztérium miről tárgyal a többi tanácsadóval. R á m az ügy egy titkos hadművelet benyomását tette. több emelettel az osztályom irodái fölött. ha- 102 . és közölték. ha óriási összegeket fektetnének infrastruktúrája fejlesztésébe. Az volt a feladatom. Mindezt egyedül kellett elvégeznem. ez a bizottság az elképzelhető legönállóbban működött.

és — legtöbb. Ez a gondolat többször vissza103 . Mindez jól szolgálná a globális birodalom érdekeit. építsenek ki olajfeldolgozó ipart. hogy az O P E C közgazdászai sürgették az olajkitermelő országokat. és fokozatosan integrálódik. megértőbb lesz a rendszerünkkel szemben. Az olajból származó bevételt föl lehetett használni arra. rájöttem. függővé válik tőle. csővezetékek. A pénz meghatározott részén ki lehetett volna építeni egy olyan olajipari szektort. hogy amerikai cégek a kecskéket a világ legmodernebb szemétgyűjtő és -feldolgozó rendszerével helyettesítsék. csak a kezdet voltak. hogy a Rijád utcáin kószáló kecskék a kulcsot jelentik. autópályák. Ahogy nekiláttam a munkának. A folyamat során Szaúd-Arábia gazdasága egyre jobban összefonódik a miénkkel. természetesen. A kecskék. a kecskékre gondoltam. Szinte könyörögtek. amely véleményem szerint minden érdekelt fél számára előnyös volt. a királyi család. meghívnák más országok vezetőit. körülöttük nagy ipari parkok.e n kívüli országok számára . Olajipari központok emelkedtek volna ki a sivatagból. Ugyanezt a logikát lehetett alkalmazni a királyság gazdaságának legtöbb területére. kommunikációs és szállítási rendszerek: új repülőterek és kikötők. Ez a két felismerés lett az alapja a stratégiámnak. amely a nyers kőolajból exportálható végtermékeket állít elő. és gyakran a fülembe csengtek egykori sofőröm szavai: „Egy magára valamit is adó szaúdi sosem nyúlna szeméthez". majd ahogy egyre nyugatiasabbá válik. hogy ez a terv mintát nyújthat arra. szálka voltak a világon körbe-körbeutazó szaúdiak szemében. ezek a vezetők aztán meghívnának minket. az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma és MAIN-beli főnökeim legnagyobb megelégedésére. különféle szolgáltató iparágak és a mindehhez hozzátartozó infrastruktúra kiépítését is. átadó és elosztó rendszerek. Természetesen egy ilyen terv megkövetelte volna a több ezer megawattos villamos erőművek. hogy megmutassák. az O P E C . Arról is tudtam. olyan korszerű technológiával. Nagyon bíztunk benne. és a kőolaj helyett a magasabb nyereséget biztosító feldolgozott termékeket vigyék piacra. amire a szaúdiak méltán büszkék lehetnek. A világjáró szaúdiak mindenhol a dicséretünket zengenék. milyen csodákat vittünk végbe.segítsünk világbankos vagy egyéb. hogy váltsuk fel őket valami korszerűbbel a modern világba törekvő sivatagi királyságban. Ahogy ezeken a terveken dolgoztam. hogy az olajdollárok minél nagyobb része vándoroljon vissza az Egyesült Államokba. adósságra épülő finanszírozásukban. hogy segítsünk hasonló terveket készíteni az ő országaik számára is.nem az. hogyan lehetne hasonló fejlesztést véghezvinni a világ más országaiban is.

A történelemben páratlan gazdasági lehetőségeket kínált: egy fejletlen ország. lényegében korlátlan anyagi lehetőségekkel. élelem és közszolgáltatások előteremtése. hogy a szaúdiak nem akartak a saját embereikkel lealacsonyító munkát végeztetni. azokat úgysem lehetett volna használni.és szennyvízkezelő telepeket. Mindössze az volt a feladatom. csatorna. Pakisztánból vagy Jemenből. hogy népének a kétkezi munkásokénál jóval magasabb oktatási és életszínvonalat kíván biztosítani. A munkások számára óriási lakótelepeket. és hogy Szaúd-Arábia egyre inkább 104 . mérnök és ingatlanfejlesztő valóra vált álma volt. ipari munkásként. de eszükbe sem jutott. elektromos. Sem a Bostoni Közkönyvtárban. hogy ők maguk kétkezi munkásként dolgozzanak. Ezen túlmenően a szaúdi uralkodóház elkötelezte magát. nagyjából mennyibe kerülhet egy megawatt elektromos energia. vagy az egy munkásnak szükséges víz.egy egész ország gyors átalakítása eddig sosem látott mértékben —. Először is túl kevesen voltak. Szaúd-Arábia minden tervező. hogy teljesen új technológiákat próbáljunk ki. sem később. Ez az elképzelés még nagyobb fejlesztési távlatokat nyitott meg. kommunikációs és szállítási rendszereket kellett kiépíteni — lényegében egész városokat kellett felhúzni a sivatagban. Mindig szem előtt tartottam a valódi célokat: hogy az amerikai vállalatok a lehető legjobban járjanak. ahol a munkaerő olcsó volt. legalábbis a munka ezen szakaszában nem. hogy lehetséges terveket — vagy inkább elképzeléseket — vázoljak fel. N e m is várt senki ilyen számszerű elemzést. hogy becsléseimet finomítsam. Egyszerűen a képzelőerőmre hagyatkoztam. lakás. mikrohullámú rendszerek.és tűzoltóállomásokat. amelyekből ki tudtam számolni. El kell ismernem. és az emberek dolgozni akartak. sem az egyes létesítmények felépítése során. víz. például a tengervíz sótalanítását végző telepek. kórházakat. Valójában olyan óriási volt ez a munka . egy mérföld út. amelyekre ökonometriai modelleket lehetett volna alapozni. hogy nagyon élveztem ezt a munkát. N e m kérték tőlem. rendőr. Világos volt. bevásárlóközpontokat. rövid időn belül föl akart zárkózni a legfejlettebbekhez. és tanulmányaimban nagyszerű jövőt vázoltam föl a királyság számára. sem máshol nem voltak olyan megbízható adatok Szaúd-Arábiáról. Palesztinából. Itt is megvolt a lehetőség arra. lehetőleg közel-keleti vagy muzulmán országokból. Voltak ökölszabályszerű alapadataim. például Egyiptomból. hogy ha lettek is volna történelmi adatok. és nagyjából megbecsüljem ezek költségeit. A szaúdiak esetleg hajlandóak voltak másokat irányítani. vagy végső következtetéseket vonjak le. Ezért olyan országokból kellett munkásokat behozni.köszönt különböző összefüggésekben. egészségügyi komplexumok és a számítógépes technológia területén.

a Stone & Webster és sok más amerikai tervező és kivitelező cég busás hasznot remélhetett ezekből az üzletekből az elkövetkezendő évtizedekben. hogy ez a két dolog szorosan összefügg. a másikon a hosszú távú üzemeltetési és karbantartási szerződések szerepeltek.függővé váljon az Egyesült Államoktól. nem volt még hivatalos neve. Mind az e területen dolgozó magánvállalatok." E kifejezést ezt követően még sokszor 105 . Az egyik alelnököt ezek a következő kifejezés megalkotására ihlették: „a tehén. Az alelnököknek és a Pénzügyminisztérium képviselőinek különösen tetszettek a hosszú távú karbantartási megállapodásokkal kapcsolatos ötleteim. hol tartok a munkámmal. Ugyanis csaknem valamennyi projekt esetében folyamatos karbantartásra és korszerűsítésre volt szükség.h o z . új iparágat is fellendít majd: az Arab-félsziget katonai védelmét. mind az amerikai hadászati és honvédelmi ipar nagy megrendelésekre és hosszú távú karbantartási szerződésekre számíthatott. a Brown & R o o t . Én ritkán kérdeztem ezeken az értekezleteken. válaszoltam a megjegyzéseikre. személyzeti létesítmények — sorát tenné szükségessé. Jelentéseimet lezárt borítékban. a Saudi Arabian Monetary Agency-nek (SAMA) nevére utalt. amit kértek tőlem. két listát vezettem az elképzelt fejlesztésekkel kapcsolatban: az egyiken a várható tervezési és kivitelezési megbízások. a Halliburton. Hamar felismertük. Az ő jelenlétük újabb mérnöki és beruházási projektek — repülőterek. és nem tartozott a J E C O R . Izrael és a többi szomszédos ország pedig fenyegetve érzi magát. amely függővé tette tőlünk Szaúd-Arábiát. A M A I N . projektvezető"-nek címezve. a Bechtel. és ezt a speciális műszaki körülmények miatt csak azok a cégek tudták elvégezni. A gazdasági okokon túl volt még egy merőben más jellegű tényező. amelyek a technológiát eredetileg kifejlesztették. Ennek az országnak a gazdasági fejlődése várhatóan egy másik. Számítottunk arra. amit nyugdíjba vonulásunkig fejhetünk. és beleegyeztem abba. belső postával nyújtottam be. de egyben szójáték is. így egymás között — mindig csak halkan — SAMA-ként emlegettük. Állítólag ez a Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet (Saudi Arabian Money-laundering Affair) rövidítése volt. amely az ország központi bankjának. hogy ennek az olajban gazdag királyságnak a modernizációja kedvezőtlen reakciókat is ki fog váltani. A konzervatív muzulmánok tajtékzanak majd. Időnként csatlakozott hozzánk a Pénzügyminisztérium valamely képviselője. Néha találkoztam a projekten dolgozó más tanácsadókkal — a M A I N alelnökeivel és a főnökeimmel. rakétasilók. Általában elmondtam. Mivel ez a projekt akkoriban csak a kutatás és fejlesztés fázisában volt. „Pénzügyminisztérium. Ahogy haladtam a munkában.

hogy olyan terveket készítsek. hogy a SAMA és az egész JECOR-művelet példaértékű lesz. és mindenki jövedelmező szerződésekre számított fáradozása fejében. Nyolc hónapig dolgoztam ezeken a távlati elképzeléseken. hogy a napi nyilvántartásomban elszámolt munkaóráim a cég általános és adminisztratív költségei között látszottak megjelenni. intenzíven. hogy az 1973-as olajembargó. rövid távú kockázatot vállalva annak érdekében. hogy versenytársaink is részt vesznek az előkészületekben. amely kezdetben olyan nagy csapásnak tűnt. hogy ezeknek az országoknak a vezetői utánozni szeretnék majd Szaúd-Arábiát.használtuk. akiknek a munkáját a Pénzügyminisztérium leginkább hasznosítani tudja. Értekezleteinken azt is megvitattuk. Idővel oszlott a titok homálya a m u n k á n k körül. feltételeztük. Bár tudtuk. bár egyszerre mindig csak néhány napot. és meglehetősen önállóak voltak. Rögtön Irak és Irán jutott eszünkbe. hogy több versenytársunk is dolgozott hasonló feladatokon. még gyorsabban juthatok előre. hogy valami nagy dolog van kibontakozóban Szaúd-Arábiával kapcsolatban. Az alelnökök és a Pénzügyminisz- 106 . végül is váratlan lehetőségeket nyitott meg a mérnöki és építőipari beruházások számára. akiknek a javaslatai eljutnak a megvalósulásig. bár néha azért ellenőriztem a munkájukat. mindenféle pletykák keringtek. Ezt a gyanút megerősítette. Én magam személyes kihívásnak éreztem. hogy nemzetközi bankoknál adósságot halmozzanak fel. hogy mindenki számára lesz elég munka. Az osztályom m u n katársai mind más feladatokkal foglalkoztak. A csillagom már amúgy is gyorsan emelkedett a MAIN-nél. Ez a legtöbb projekt előkészítő szakaszában így volt. és a legjobb szerződéseket azok a tanácsadók kapják majd. Eddigi tapasztalataim alapján úgy gondoltam. valószínűnek látszott. külön irodám magányában vagy a bostoni belvárosra néző otthonomban. hogy azok fognak nagyobb j u talmat kapni. de nekem mindig inkább kecskék jutottak róla eszembe. Ha a SAMA esetében sikerrel járunk. Ezzel az új módszerrel jövedelmező munkalehetőségeket tudnánk teremteni olyan országokban. Egyre többen tudták. ismervén az emberi természetet. mekkora az esélye annak. mint tehenek. amelyek meg is valósulnak. Nőtt az izgalom. Úgy tűnt. és tovább egyengeti a globális birodalom útját. hogy a tűzhöz közel legyenek. hogy a befektetés bőven meg fog térülni. de az alelnökök szemmel láthatóan meg voltak győződve. amelyeknek nem volt szükségük arra. Ebben az esetben a költségek messze meghaladták a megszokott mértéket. Gyanúm szerint a M A I N és a többi hasonló cég fizette ezeknek az előkészítő munkálatoknak a költségeit. Ezeken az értekezleteken jöttem rá.

figyelembe véve földrajzi helyzetét. egy olyan kitételt. a kötvények hozamát pedig az amerikai Pénzügyminisztérium olyan beruházásokra költi. hogy az Arabfélszigeten óriási infrastruktúrát. egész városokat építsünk ki. Visszatekintve nem egészen értem. A saját országunk Pénzügyminisztériuma bízna meg minket szaúdi pénzen. amely konzervatív vahábbi 107 . hogyan adta be a derekát a királyi ház Washington minden követelésének. A formálódó terv részeként Washington el kívánta érni. amelyek Szaúd-Arábia középkori társadalmát a modern ipari társadalom szintjére emelik. hogy Szaúd-Arábia olajdollárjait amerikai állami kötvényekbe fekteti. amely újradefiniálta a gazdasági bérgyilkosok szerepét a világban. hogy Szaúd-Arábia modern ipari hatalommá váljék. hogy amerikai cégek megvalósítsák azokat az elképzeléseket. és pótolni a hiányzó mennyiséget. elvenné a többi ország kedvét az embargó gondolatától. hogy a fejlesztések fő irányaiba beleszóljanak. amit a szaúdi uralkodóház aligha utasíthatott vissza. valójában külföldiek elit csapata . Ha a többi olajtermelő ország. például Irak esetében is próbáltunk alkalmazni.térium képviselői is egyre nyíltabbá váltak — szerintem részben azért. mert ők maguk is egyre többet tudtak meg az alakuló program részleteiről. az O P E C és a többi muzulmán ország mindenesetre föl volt háborodva. Más szavakkal.a muzulmánok szemében hitetlenek .döntik majd el. Bár a szaúdiak fönntartották a jogot. hogyan fogadhattak el a szaúdiak ilyen kondíciót. a hatalmas készletek fölött rendelkező Szaúd-Arábiának közbe kell lépnie. Washington arra használta ki ezt a helyzeti előnyét. amellyel hosszú távon biztosíthatják uralmukat az országban. amelyeket én (valószínűleg néhány versenytársammal) dolgoztam ki. És mindez egy olyan királyságban. és amelyet később más országok. A feltétel az volt. Az arab világ országai. és az ingadozó árakat tartsák olyan szinten. Szíriának. amikor megismerték az üzlet részleteit. hogyan alakuljon az Arab-félsziget gazdasága és arculata. hogy a szaúdiak folyamatosan biztosítsák Amerika olajellátását. Irak. hogy még egy fontos feltételt kényszerített rá a szaúdiakra. Indonézia vagy Venezuela embargóval fenyegetne. például Irán. Ezen biztosítékok fejében Washington nagyon vonzó ajánlatot tett a szaúdi uralkodóháznak: teljes és egyértelmű politikai és szükség esetén katonai támogatást ígért. Már a puszta tény. Iraknak és Izraelnek. katonai gyengeségét és általában vett kiszolgáltatottságát szomszédainak: Iránnak. a királyság több milliárd dollárnyi olaj bevételének kamatát arra fordítják. Olyan ajánlat volt ez. és megtudták. hogy Szaúd-Arábia erre kész. ami az Egyesült Államok és szövetségesei számára elfogadható.

mi is történt a szomszédos Iránban. hogy részükről ez ugrás a sötétségbe. bár a körülmények súlya. mint a Bechtel és a M A I N . A szaúdi kormány néhány kulcsemberét is meg kellett győznünk. mikor Moszadik megsértette a brit olajtársaságok érdekeit. a Washington által kétségkívül felfokozott politikai és katonai nyomás alatt a Szaúd család valószínűleg azt érezte. Lippman. de azt hiszem. Nincs kétségem afelől. azt az üzenetet hozta. aminek hasznosságáról a szaúdi féllel megegyeztek. első dolga biztosan az volt.elveken alapult és évszázadokon keresztül azok szerint működött. És hogy még csábítóbb legyen mindez. Azután bizonyára fölvázolta a tervet. Már csak egy apróság volt hátra. semmihez nem volt szükség kongresszusi jóváhagyásra. Thomas W. A konstrukció értelmében a bizottság vezetői a kongresszus jóváhagyása nélkül valósíthattak meg bármilyen projektet. A mi szempontunkból mérhetetlenül nagy nyereségre volt kilátás. de különösen a magánkézben lévők. vagy elutasítják . Bárki is volt a küldött. amely magában hordozta későbbi hasonló ügyletek lehetőségét. amely mindaddig ott is maradt. hogy a Szaúd-házon belül szükség volt konszenzusra. Már csak azt kellett kitalálni. a Middle East Institute (Közel-Kelet Intézet) kutatója. hogy a szaúdi pénz visszaáramoljon az amerikai gazdaságba. és akkor biztosítékot kapnak arra. hogy támogatjuk és védelmezzük a hatalmukat. R e m e k üzlet volt. míg a vállalkozóknak vagy az alkalmazottaknak fizetni nem kellett. hogy el lehessen utasítani.4 E történelmi vállalkozás paramétereinek a kimunkálása bámulatosan rövid idő alatt ment végbe. hogyan lehetne mindezt megvalósítani. amely túl csábító volt ahhoz. Ez a rendszer biztosította. Mikor a követ visszatért Washingtonba. hogy emlékeztette a királyi családot.. Ezt a procedúrát minden vállalat utálta. hogy a beszélgetés végén a Szaúdok úgy érezték. így utalva arra. hogy ez végső soron a családon belül dől el. hogy a Szaúd családnak nincs sok választása.és akkor Moszadik sorsára jutnak. Sosem tudtam meg biztosan. Úgy tűnt. úgy tűnt. . nem sok választása maradt. amelyek nem szívesen tárták föl titkaikat senki előtt. Henry Kissinger lehetett. Ennek érdekében a kormány legmagasabb szintjéről utazott valaki Szaúd-Arábiába szigorúan titkos megbízatással. Bár Szaúd-Arábia nem volt demokrácia. Azt az információt kaptuk. ki volt az illető. vagy elfogadják az ajánlatunkat. így foglalta össze tömören a megállapodás lényeges elemeit: A készpénzben úszó szaúdiak több százmillió dollár befizetését vállalták az Államkasszába. hogy a Szaúdok belementek az alkuba. korábban újságíró. 108 .

mint a keresztes lovagoknak ezer évvel korábban: az arab világ keresztény hitre térítése. Ez nem volt olyan egyszerű. bár sosem derült ki pontosan. mint neki magának nagy haszonnal fog járni. hogy az általam ismert Szaúdok közül csak W. herceg jó vahábbinak vallotta magát. hogy átlátja. W. Ebben részben igaza is volt. 109 . Szerinte ugyanaz volt a célunk. mint a korporatokrácia. vagy legalábbis csak ő mutatta ki előttem. A középkori Európa katolikusai a purgatóriumtól akarták megmenteni a muzulmánokat. milyen alattomos szándék húzódik meg javaslatunk mögött. mi pedig a szaúdiak modernizációját szeretnénk elősegíteni. hogy országa a nyugati fogyasztói társadalom nyomdokaiba lépjen. valójában saját birodalmukat akarták kiterjeszteni. Azt is mondta. Mindig W. Szerintem köztünk és a keresztesek között inkább csak fokozati különbség volt. hogy feladatomat teljesítsem. Az volt a dolgom. valóban koronaherceg-e. Nézetem szerint a keresztesek csakúgy. mint ahogy kezdetben látszott. hercegként gondoltam rá. Szilárd vallási nézetei ellenére W. hogy meggyőzzem: a Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet úgy az országnak. el kell ismernem. milyen messzire voltam hajlandó elmenni. hercegnek volt egy gyönge pontja — a szép szőke nők. és nem akarta. Bár ez mára már szinte sztereotípiává vált. hercegnek volt ilyen hajlama.1975-ben rám bízták az egyik ilyen kulcsembert. M i n d e n esetre ez is szerepet játszott a történelmi üzlet megkötésében. és jól példázza.

Tekintélyes borravalókkal sikerült 110 . A Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet egyik alfejezeteként zajló W. és nem is rejtette véka alá kisebb-nagyobb kalandjait. egy kedvére való hölgy társaságára vágyik. herceg—Sally-affér elég sok gondot okozott nekem.foglalkoztam. és ez megkönnyítette. de kikötötte. hogy teljesítsem kérését. herceg már kezdetben tudtomra adta. Magam is titokban találkoztam W. akitől a beszélgetésen kívül más szolgálatokat is elvár. Szex áruba bocsátásával . hogy találkozik W. hogy kapcsolatuk jövőjét teljes egészében a férfi hozzáállásától és iránta tanúsított magatartásától teszi függővé. így a legnagyobb problémát az jelentette. valamint Oszama bin Laden pénzelése W. akivel ő vagy családjának valamelyik tagja összefuthat az utcán vagy egy koktélpartin. herceggel. ami Massachusettsben tilos. szőke hajú „Sally" Bostonban lakott. hozzászokott a szabad szerelemhez. Egy évtizeddel korábban még hippi volt. Elégedett volt a férfi fizetésével. f e j e z e t Hogyan lettem kerítő. herceggel.16. a United Airlines egyik pilótája munkája keretein belül és kívül is rengeteget utazott. hogy bármi törvénytelenséget elkövessenek. Beleegyezett abba. a kényelmes bostoni lakással és a pilótafeleségeknek akkoriban járó kedvezményekkel. kék szemű. hogy mikor meglátogat Bostonban. A gyönyörű. Szerencsére a könyvelési osztály nagy szabadságot engedett nekem a magánköltségeim elszámolásában. A M A I N szigorúan tiltotta munkatársainak. Semmiképpen nem akart azonban hivatásos prostituáltat.kerítéssel . Férje. Sally nagyvonalúan elnézte férje félrelépéseit. és egy titkos bevételi forrás lehetősége is vonzotta. Szerencsémre megfeleltek egymásnak. hogyan fizessek Sallynek.

hogy a királyi család végül az egész csomagot elfogadta. Ezekkel a nőkkel meghatározott időre kötöttek szerződést. bizonyos európai országok és a Közel-Kelet között élénk nőkereskedelem folyt. herceg ez utóbbi terhet levette a vállamról. bizalmasává váltam. Végül azt kérte. Robert Baer. a libanoniak mesésen meggazdagodtak. akiknek voltak libanoni kapcsolatai Londonban és Amszterdamban. Nem tudom.. hogy Sally nem fogja otthagyni Bostont egy közel-keleti sivatagi villáért. Az az egy bizonyos. mikor kiderült. én pedig. akik meg tudtak kötni egy ilyen szerződést. így foglalja össze ezt a jelenséget: „A '70-es évek elején. Hosszú órákat töltöttünk statisztikák fölött. amelyeket még Indonéziába indulásom előtt Claudine segítségével készítettem. Ez azonban még nem győzte meg arról. vállalkozó szellemű libanoniak kezdtek prostituáltakat becsempészni a királyság hercegei számára. hogy adjanak üres számlákat. hogy új kedvesének maga kíván fizetni.meggyőznöm pár pincért Boston legelőkelőbb éttermeiben. aki húsz évig volt a CIA műveleti igazgatóságának Közel-Keletre szakosodott nyomozótisztje. hogy a szaúd-arábiai Sallynek n e m kell feltétlenül azonosnak lennie azzal. szaúd-arábiai magánvillájába. és még olyanokat is ismertem. Sally testi vágyat elégített ki. Azt a feladatot kaptuk. Ez akkoriban nem volt teljesen szokatlan kérés. akkoriban még nem számítógépek. hogy mérjük föl az ország rosszul szervezett és 111 . és megnyugtatott. Az is nyilvánvaló volt. mi történt pontosan a többi E H M és a szaúdi kormány más befolyásos tagja között. hanem emberek töltötték ki ezeket. másrészt a fizetés módja. W. hogy Sally odaköltözzön hozzá. nekem csak az utazást kell megszerveznem. aki ebben segítségére voltam. mikor az olajdollárok beáramlása megindult. Az is nagy megkönnyebbülés volt a számomra." 1 Tisztában voltam ezzel a helyzettel. De két akadály tornyosult előttem: egyrészt Sally. segítettem neki más országokról készült tanulmányokat elemezni — többek között azokat a Kuvaitról fölállított ökonometriai modelleket. W. herceg nem volt könnyű ember. Meg voltam győződve.. és mikor a szerződés lejárt. Végül is a beleegyezését adta. Pár hét múlva a pót-Sally aláírta a szerződést. Az idő múltával W. a hölgyeket otthon tekintélyes bankszámlák várták. igen jövedelmező szerződést az amerikai Pénzügyminisztériumtól. Körbetelefonáltam ismerőseimet. Keményen meg kellett dolgoznom a beleegyezéséért. Mivel a királyi család tagjai nem tudnak mértéket tartani a költekezésben. akivel Amerikában töltötte idejét. hogy a SAMA országa javát szolgálja. A M A I N jutalmul megkapta az egyik első. hogy ennek az utazásnak a költségeit nem lehet üres éttermi számlákkal fedezni. intézzem el. herceg egyre bátrabb lett.

Nagy bosszúságunkra kiderült. berendezéseket használhatunk. * Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia között létrejött üzlet szinte egyik napról a másikra átformálta a királyságot. Végül arra jutottunk. Mivel Szaúd-Arábiában nem készítettek ilyesmit.korszerűtlen villamosenergia-rendszerét. mint a virágzó amerikai kertvárosokban. és tervezzünk egy újat. A M A I N nem akart elveszteni egy ilyen fontos szerződést néhány szobányi irodabútor miatt. mikor a jogi osztályról érkezett egy üzenet. hogy csak az Egyesült Államokban vagy Szaúd-Arábiában előállított fölszerelést. amely az Egyesült Államok szabványainak is megfelel. eszembe jutott. hogy a szerződés értelmében három héten belül teljesen fölszerelt irodával kell jelen lennünk a szaúdi fővárosban. Hónapokig is eltarthatott. Emlékszem. mindent az Egyesült Államokból kellett küldeni. Az érintett partnerekkel együtt órákon át törtük a fejünket. műholdas tévécsa- 112 . akinek a felesége olyan jelentős szerepet játszott a Szaúd-ház meggyőzésében. Ahogy Thomas Lippman 2003-ban megfogalmazta: Az amerikaiak a saját képükre formálták a nomádok sátrainak és a parasztok sárkunyhóinak végeláthatatlan. ha a gép a United Airlines tulajdona volna. a Waste Management Inc. Mint rendesen. A szerződésnek ez a pontja láthatólag több mint egy hónapig elkerülte a figyelmünket. mit tegyünk. hogy kibérelünk egy Boeing 747-est. és az a bizonyos pilóta vezetné. légkondicionált bevásárlóközpontjaiban ugyanazok az elegáns üzletek várják a vásárlókat. vállalattal kötött 200 millió dolláros szerződésnek megfelelően. A kecskéket kétszáz élénksárga amerikai szemeteskocsi váltotta föl. és azon szállítjuk a Boston környéki áruházakban bevásárolt fölszerelést Szaúd-Arábiába. 2 Ehhez hasonlóan a szaúdi gazdaság valamennyi területét modernizálták a m e zőgazdaságtól az energiaiparon keresztül az oktatásig és a k o m m u n i k á cióig. hogy stílszerű lenne. Három nemzetközi projektekben tapasztalt emberem éppen indulóban volt Rijádba. egészen a sarki Starbucks kávéházak és a mozgássérültek által is könnyen. gyorséttermek. hogy a gazdasági előrejelzéseket és elektromosterhelés-becsléseket az ország egyes részeire kidolgozó első csapatot kiküldjem. most is az volt a dolgom. üres földjét. hogy az Arab-félsziget kikötői előtt hosszú sorokban várakoznak a tankhajók bebocsátásra várva. Szaúd-Arábia ma az autópályák és számítógépek országa. A Pénzügyminisztériummal kötött megállapodásunk előírta továbbá. míg a hajón elküldött fölszerelés a királyságba ér. rámpákon megközelíthető új középületek részleteiig. Luxusszállodák.

Amerika régi szövetségese és a világ legnagyobb olajtermelője. Az Egyesült Államok tiltakozott ugyan.5 milliárd dollárral segítették a mudzsahedineket. Bizonyos értelemben a S A M A / J E C O R volt a következő mérföldkő K e r m i t Roosevelt iráni akciója után. amelyeket már a globális birodalom katonáinak új nemzedéke alkalmazott. Az Egyesült Államok n e m csinált titkot abból a kívánságából. valahogyan . A m i k o r a hírhedt ugandai diktátor 1979-ben száműzetésbe vonult. akit két-háromszázezer ember haláláért tartottak felelősnek.a terroristák finanszírozásának „epicentrumává" vált. News & World Report átfogó tanulmányt k ö zölt „A szaúdi kapcsolat" (The Saudi Connection) címmel.az iráni forradalom és a szovjet-afgán háború kettős sokkhatását követően . A Szaúd-Arábiai Pénzmosó Művelet és a Közös Bizottság a nemzetközi j o g számára is új precedenssel szolgált. Bár gyilkos zsarnok volt. A nyolcvanas évek végétől . autóit és szolgáit a Szaúd-ház biztosította. hogy a Szaúd-ház támogassa anyagilag Oszama bin Laden afganisztáni háborúját a Szovjetunióval szemben a '80-as években. 2003-ban nyolcvanéves korában halt m e g Jiddahban. 2003 vége felé a U. Rijád és Washington összesen mintegy 3. amerikai és külföldi titkosszolgálati jelentéseket és más dokumentumokat vizsgáltak át. Ez különösen Idi A m i n Dada esetében vált nyilvánvalóvá.ahogy a Pénzügyminisztérium egy vezető képviselője fogalmazott . amit Szaúd-Arábia a nemzetközi terrorizmus finanszírozásában játszhatott. 3 Az 1974-ben megfogant tervek új szintre emelték az olajban gazdag országokkal folytatott későbbi tárgyalásokat. 5 Az amerikai és szaúdi beavatkozás azonban ezen messze túlment. mint a legmodernebb kórházak. Következtetéseik többek között az alábbiakban foglalhatók össze: A bizonyíték megkérdőjelezhetetlen: Szaúd-Arábia. magasra nyúló irodaépületek vagy az amerikai stílusú vidámparkok. valamint Közel-Keletszakértőt kérdeztek meg. több tucat kormányzati képviselőt és terrorizmus-. Idi Amin Dada utolsó éveit horgászással és tengerparti sétákkal töltötte. S. A politikai-gazdasági fegyvertár minőségileg más. Szaúd-Arábiában kapott menedéket. 4 Még kevésbé feltűnő és végső soron sokkal károsabb volt az a szerep..tornák ugyanúgy megtalálhatók itt. Az újságírók több ezer oldalnyi bírósági jegyzőkönyvet. nehogy veszélyeztesse a Szaúdikkal fennálló megállapodást. de n e m túl hangosan. veseelégtelenség következtében.. luxuskörülmények közé vonult vissza. jóval kifinomultabb eszközökkel gazdagodott.Szaúd-Arábia félhivatalos jótékonysági segélyei váltak a gyorsan növekvő dzsihád mozgalom fő pénz- 113 .

. amely a Bush család. hogy félkatonai kiképzőtáborokat működtessenek. Vajon ebben közrejátszott-e a Bush család és a Szaúdok régi kapcsolata?7 114 . A Vanity Fair az alábbi következtetésre jutott: A Bush család és a Szaúd-ház. majd a C I A vezetője (1976-77) volt. hogy a királyi család tagjai nemcsak az Al-Kaidát. Bush nagy összegeket fektetett. illetve addig az időszakig. magánrepülőgépeken menekítették ki az Egyesült Államok területéről. Elektronikusan lehallgatott beszélgetések bizonyítják. Pár nappal szeptember 11-e után több vagyonos szaúd-arábiait. a világ állítólag legnagyobb törzstőkéjű magánvállalata.. melybe George W. W. 2003 októberében a Vanity Fair magazin addig még nem publikált információt hozott nyilvánosságra „A Szaúdok m e g m e n tése" című részletes írásában. Senki sem ismeri el. Legutóbb George H. Szerződések. fegyvereket vásároljanak és új tagokat toborozzanak. Bush volt elnök és régi szövetségese. üzleti és politikai kapcsolatban. hogy minderről ne vegyenek tudomást. a világ két legnagyobb hatalmú dinasztiája több mint húsz éve áll egymással szoros személyi. Volt hírszerző tisztek véleménye szerint a szaúdiak bőkezűsége vette rá az amerikai illetékeseket. Az lepett csak meg. miniszterek zsebébe. CIA vezetők. James Baker III. W.. volt külügyminiszter. hogy ezek a kapcsolatok legalább a SzaúdArábiai Pénzmosó Művelet 1974-es kezdetéig nyúlnak vissza. Bush az Egyesült Államok E N S Z . a Szaúdház és a bin Laden család kapcsolataira fényt derített. Idősebb Bush korábbi elnök továbbra is a cég vezető tanácsadója. Több mint húsz országban használták föl ezt a pénzt arra...forrásává. 6 A Világkereskedelmi Központot és a Pentagont ért 2001-es támadást követően m é g több bizonyíték került elő Washington és R i j á d titkos kapcsolatait illetően.. hogy az igazság végre eljutott a sajtóig. és az utasokat senki sem kérdezte ki. Tudtam. engem egyáltalán n e m lepett meg. köztük a bin Laden család több tagját. A magánszektorban a Szaúdok segítették a Harken Energy nevű. mikor George H.n a g y k ö v e t e (1971-73). a Carlyle Group számára próbált befektetőket toborozni a Szaúdok között.. A történet. támogatás és fizetések formájában több milliárd dollár vándorolt át a Szaúdokkal foglalkozó amerikai tisztségviselők: nagykövetek. hogy felszállási engedélyt adott volna a gépeknek.. hanem más terrorista csoportokat is támogattak. gondokkal küszködő olajcéget.

3. RÉSZ 1975-1981 .

Én már úton voltam fölfelé. és részvényeimtől bizton reméltem. R e m e k fizetést kaptam. 1 Volt egy v i torlás jachtom. nézzek utána. hogyan lehetne egy századfordulón élt orosz matematikus munkáira épített újszerű ökonometriai modell segítségével előrejelzéseket készíteni. „az Ö r e g Vashasú"-nak is becézett hadihajó mellett. amelyekkel a nagy kölcsönök fölvételét indokoljuk. hogy az aktuális eseményekről írjak. A cég százéves fennállása óta én lettem a legfiatalabb partner. amely arról volt nevezetes. 117 .17. f e j e z e t A Panama-csatornával kapcsolatos tárgyalások és Graham Greene Szaúd-Arábia sok karriert elindított. de a sivatagi királyságban elért sikereim új kapukat nyitottak m e g előttem. A modell szubjektív valószínűségi együtthatókat rendelt a gazdaság egyes szektorainak b e csült növekedéséhez. újságok kértek fel. mit lehetne ezzel a módszerrel kezdeni. R ö g t ö n átláttam. milyen jól használható ez az eljárás a magas növekedési ráták igazolására. hogy a Függetlenségi Háború után nem sokkal legyőzte a Barbary kalózokat. 1977-re már egész kis birodalmat építettem ki. de sok időt töltöttem gyönyörű és érdekes nők társaságában a világ k ü lönböző részein. B r u n o megkért. másrészt a vállalat irodáiban a világ k ü l ö n b ö z ő pontjain m ű k ö d ő tanácsadókból állt. Igaz. hogy a házasságom t ö n k r e m e n t . Brunónak volt egy ötlete azzal kapcsolatban. Vezető közgazdászi címem mellé kineveztek a Gazdasági és Regionális Tervezés vezetőjének is. amely egyrészt a M A I N bostoni központjában dolgozó m i n t e g y húsz szakemberből. hogy m é g negyvenéves korom előtt a milliomosok kivételezett csoportjába juttatnak. ami a bostoni k i k ö t ő b e n horgonyzott közvetlenül a Constitution. Előadásokat tartottam a Harvardon és más helyeken.

innovatív tervet is ki kellett dolgoznunk a mezőgazdaság számára. Az ötödik látogatásom alkalmával azonban át kellett költöznöm az út túloldalán lévő Hotel Panamába.ismertté váltunk a szakmán belül. hiszen a C o n - 118 . mert eredeti szállodámban zajos átépítési munkák folytak.Fölvettem az osztályomra egy fiatal matematikust. ahogy azt a világ nagy része helyesnek tartotta volna. amit alaposan megtépázott a vietnami fiaskó. hogy az előrejelzéseim nem voltak olyan rendesen túlbecsülve. mint más esetekben. hogy a Panamáról készített tanulmányaink tisztességesek legyenek. De Washington konzervatív erői és a vallásos jobboldal pulpitusai hangosak voltak a felháborodástól. és javaslataink vegyék figyelembe a szegények érdekeit. a hagyományos infrastrukturális szolgáltatások mellett egy átfogó és egészen újszerű. éppen a legjobbkor. dr. amely „bizonyította". amely forradalmasítja az infrastrukturális beruházások gazdasági növekedésre gyakorolt hatásainak előrejelzését. akiket olyan kölcsönök fölvételére beszélünk rá. amelyek a Markov-módszert olyan eljárásként mutatták be. vagy megkérdőjelezni következtetéseit. átengedi-e az Egyesült Államok a panamaiaknak a csatorna fölötti ellenőrzést. Az emberek figyelték. A Csatornával kapcsolatos tárgyalások az egész világon nagy érdeklődést és indulatokat váltottak ki. A cikkeket több rangos szervezet is publikálta. A tanulmányok — és mi magunk is . hogyan kezdi újratárgyalni Torrijos és Jimmy Carter a Csatorna-egyezményt. Közben a partvonalról néztem. Együtt összehoztunk egy sor szakcikket. a M A I N egymás után nyerte el a szerződéseket a Torrijos-kormánytól. Azon voltam. sok idővel és pénzzel rendelkező ökonometrikusok tudnák egyáltalán felfogni a markovi modell bonyolult finomságait. E szerződések keretében. Pontosan erre volt szükségünk: tudományos eszközre. melyeket sosem fognak tudni visszafizetni. vagy megpróbálunk visszatérni a Manifest Destiny globális változatához. Hogyan adhatnánk föl a nemzetbiztonság eme védőbástyáját. 2 O m a r Torrijosszal kölcsönösen tiszteletben tartottuk megállapodásunkat. Ráadásul csak nagyon képzett. Sokaknak úgy tűnt. az amerikai leleményességnek ezt a szimbólumát: az USA üzleti érdekeit Dél-Amerika kincseivel összekötő vízi utat? Panamai utazásaim során általában a Hotel Continentalban szálltam meg. Bár hallottam olyan megjegyzéseket. és hogy szocialista színezetük is volt. aki hat hónap alatt kifejlesztette a Markov-féle ökonometriai modellezési módszert. és mi is sok konferencián és egyetemen adtuk azokat elő a világ számos országában. hogy jót teszünk azokkal az országokkal. Nadipuram Prasadot. Először bosszús voltam emiatt. hogy értelmes és együttérző ember került az Egyesült Államok elnöki székébe.

— Ezért határoztam úgy. „a jelenlegi helyzet igazságtalan .. hogy kezdeményezésünkkel újra megerősítjük az önrendelkezés joga melletti. fölbámultam a ventilátorokra.elegendő ok bármilyen döntés esetén". ha segítünk a panamaiaknak. Letettem a New York Review of Books egyik példányát. hogy átvegyék a vízi út fölötti irányítást és az azzal járó felelősséget. M i n t h a a Casablanca egyik jelenetének díszletei között lettünk volna. szeptember 19-i számban. Harmadszor pedig „a jelenlegi helyzet súlyosan megterheli az amúgy is problematikus kapcsolatrendszert az Egyesült Államok és Latin-Amerika között".tinental már második o t t h o n o m m á vált. A kolonializmus elfogadott volt a századfordulón (a 1900-as évek elején) csakúgy. amelyben Graham Greene egy Panamáról szóló cikkét olvastam el. Torrijos beszéde inspiráló volt. „a jelenleg érvényben lévő szerződés sokkal súlyosabb biztonsági kockázatokat rejt magában. kétszáz éve kimondott elkötelezettségünket.. az volt az érzésem. hogy fölgyorsítom a Csatorna ügyét. Hivatkoztam az Ó c e á n közi Csatorna Bizottság (Interoceanic Canal Commission) tanulmányára.a forgalmat két évre meggátolhatná. erre a lehetőségre egyébként maga Torrijos is nyilvánosan fölhívta a figyelmet.. A szállodába visszatérve papírra vetettem egy levelet a Boston Globe számára. . n e m fogják újraválasztani . írjam meg cikk formájában.jósolta O m a r Torrijos 1975-ben. hogy sikeres legyen ez a minden erőnket követelő politikai k ü z delem. büszkék lehetünk arra. Most esély nyílik arra. Először is. Az alábbiakkal fejeztem be: A Csatorna további zavartalan és hatékony működésének záloga. Befolyásos panamaiak egy csoportjához beszélt.Ford g y ö n g e elnök. akiket szintén meghívtak az elegáns régi klubba. és kérte. A mennyezeti ventilátorok surrogtak. Másodszor. m i n t h a a panamaiaknak több beleszólást engednénk". A cikk három konkrét érvet sorakoztatott föl a Csatorna visszaadása mellett. és eszembe jutott egy két évvel korábbi este. ha valaki — esetleg egyetlen ember — bombát helyezne el a Gatun gát oldalában". mint 1775-ben. Mikor Bostonba visszatértem. A „Nincs helye a kolonializmusnak Panamában 1975-ben" a vezércikkek mellett csaknem az oldal felét elfoglalta az 1975. melynek állítása szerint . Ha így teszünk. rattanszékeit és falapátos mennyezeti ventilátorait. Egy ilyen szerződés ratifikálását annak 119 . Én egyike voltam a néhány külföldinek. az újság egyik szerkesztője felhívott telefonon. hogy H u m p h r e y Bogart bármelyik pillanatban átsétálhat a színen. De később egészen megszerettem a Panama óriási társalgóját.

Ezt. hogy beosztottjainak különféle privilégiumokat. országunk kétszáz éves fennállását ünnepelve. a képaláírás 120 . szerintem okos lépés volt. általában név nélküli levelet kaptam. a cikk másolatával összetűzve. A M A I N több versenytársa a rossz oldalra állt. például luxuslakásokat juttat. A cikk határozottan azt sugallta. remélem. nekünk is föl kell ismernünk. hogy szabotálják a tárgyalásokat. és javában folytak a tárgyalások a Csatornáról. és ha kell. az imént olvastam el Grah a m Greene egyik cikkét a New York Review of Books című lapban. de attól aztán végképp. Carter költözött a Fehér Házba.n é l (én alig öt). hogy szenvedélyes politikai állásfoglalásokat közöljenek N e w England legtekintélyesebb napilapjának szerkesztőségi oldalain. megvesztegeti Panama katonai vezetőit. Az üzenetet egy vad koponya díszítette. mert „ H a én nem. A vállalat belső postájával egy halom gyalázkodó. amíg j ö n n e k a m e g r e n d e lések. hogy megírtam ezt a cikket. Az egyiken szinte biztosan fölismertem Charlie Illingworth kézírását.a kornak a kontextusa talán valamennyire magyarázza. küldesz neki egy példányt. és a szövege mindössze ennyi volt: „Ez a komcsi tényleg partner a cégünkben?" B r u n o behívatott az irodájába. Első projektmenedzserem már több mint tíz éve dolgozott a M A I N . A partnereknek illett tartózkodni a sajtótól. akik Torrijost szocialistának tartják. R e n d b e n . és ennek megfelelően kell cselekednünk. míg a mi m u n k á n k egyre sokasodott.Ennek m é g megiszod a levét. a hivatalban. és így kipenderítették őket Panamából. Ez a bátor cikk. De ma nem lenne erre magyarázat. És én éppen a Hotel Panama társalgójában ültem. A szerző szerint maga a tábornok is elismerte. hogy nem sokkal azelőtt lettem partner a M A I N ben. Torrijosnak nagyon fog tetszeni. „Az öt határzóna országa" többek között a panamai N e m z e t i Gárda vezető tisztjei között uralkodó korrupcióval is foglalkozott. és m é g n e m volt partner. valójában fikarcnyit sem t ö r ő d n e k ezzel. akkor majd a C I A fogja megfizetni őket". keresztbe tett lábszárcsontokkal. Brunónak megint igaza volt — m i n t rendesen. De ha tudni akarod. hogy az amerikai titkosszolgálat eltökélte: aláássa Carter elnök törekvéseit. hogy vajon a sakálok már Torrijos körül ólálkodnak-e. amelyen Torrijos és Greene egy asztalnál ültek. A M A I N meglehetősen konzervatív hely. 3 Bátor lépés volt részemről. Ezek a bohócok pedig itt. A kolonializmusnak nincs helye 1975-ben. 4 N e m tudtam elhessegetni a gondolatot. A TIME vagy a Newsweek „Hírességek" (People) rovatában láttam egy képet. M á r 1977-et í r t u n k . és azt mondta: . különösen azt figyelembe véve.

N e m a saját játszmámat játszottam. körülnézett.szerint az író kedves vendége és jó barátja a tábornoknak. de valami azt súgta. k o r r u m p á l ható. A közszereplők korrumpálásán alapuló rendszer nem tűr meg olyan közszereplőket. h o g y ez szabadítja most el a sakálokat? Eszembe jutott. Graham Greene habozott egy pillanatra. hogy a rendszer alapja az a föltételezés. Vajon Torrijos megbánta-e a megállapodást. és döntése. a Szerepjátszók és a Havannai emberünk. akik n e m hajlandók korrumpálódni. ha a Panamának nyújtott kölcsönök valóban a szegények javát szolgálják anélkül. Tudnia kellett. 121 . de n e m egyezett azzal. Az egész világ figyelte ezt az embert. Hirtelen azt hittem. Legszívesebben utánakiáltottam vagy -rohantam volna. és m a g a m is meglepődtem. Graham Greene cikke egy másik kérdést is fölvetett. hogy a segélyeket valóban a népe javára fordítja. ami még ahhoz az 1972-es alkalomhoz kötődik. hogy m i k o r aznap kiléptem Torrijos házából. hogy a következő pillanatban már a kávézó ajtajában álltam. hanem az övét. A k k o r azt gondoltam. mikor az általa diktált tisztességes feltételeket a szerződésekért cserébe elfogadtam. Tisztán gazdasági szempontból ez a M A I N érdekeit jól szolgálta. amit velem kötött? És én magam hogy vagyok ezzel? Hiszen akkor kiléptem az EHM-szerepből. amit Claudine tanított nekem: nem szolgálta a globális birodalom érdekeit. Fölvettem a New York Review of Books példányát. vajon mit gondolhat a tábornok a bizalmát élvező regényíróról. aki ilyen kritikus cikkeket jelentet meg. Azon is elgondolkodtam. A h o g y elhaladt mellettem. hogy a tábornok egészen biztosan ismeri a külföldi segélyek logikáját: a vezetők meggazdagodnak. H u m p h r e y Bogart az. lépéseinek következményei messze túlnyúltak Panamán. aki hatalmon van. és valószínűleg kitérne a közeledésem elől. de aztán rájöttem. hogy először azt gondoltam. arra gondoltam. a rendszert veszélyeztető és végső soron fölborítani is képes fenyegetésnek is felfogható. Lehet. hogyan reagál majd a korporatokrácia. az ország meg roskadozni fog az adóterhek alatt. hogy ennek az embernek szüksége van a magányra. amikor én ültem Torrijosszal szemtől szemben. így igen nagy volt a súlyuk. káprázik a szemem. Annyira zavarban voltam. míg ő maga nem húz belőlük hasznot. hogy m i n d e n k i . Egy ismerős alak sétált át lassan a társalgón. a Hatalom és dicsőség. hogy ez az ember nem más. majd elindult a kávézó felé. hogy Bogart már rég halott. m i n t a kortárs angol nyelvű irodalom egyik legnagyobb alakja. hogy a visszafizethetetlen adósság tömegét növelnék. rájöttem. hogy Latin-Amerika történelme tele van halott hősökkel. valamint az imént elolvasott cikk szerzője. T ű n ő d t e m .

m i k é n t szólítsam meg. Lelkesen áradoztam. Megkérdezte. — Tessék? — rám meredt. Nagyon kíváncsi voltam. ha jól emlékszem. milyen m u n k á t végzek a M A I N . így a főpincér kissé furcsán nézett rám. n e m én vagyok-e az a tanácsadó. El voltam képedve.n é l .mondta —. és hogyan találkoztam több ízben is Torrijosszal. — Az ilyen szavak nagy károkat okozhatnak — aztán elmosolyodott. ön G r a h a m Greene. Kávét és mézes croissant-t rendeltem. Megkérdeztem.N e m ülne át hozzám? Talán másfél óráig ü l t ü n k ott együtt. — N e m szeretném zavarni. A mexikói forradalom. hogy fontos dolgokról írjunk. Sokkal nagyobb a szabadságom . hogy írjak könyvet az országáról. — Megreggelizhetnék még egyszer annál az asztalnál? — kérdeztem a főpincért. h o g y kortyoljon egyet a poharából. . milyen közel kerültek egymáshoz Torrijosszal. Végre fölnézett. hogy én ki vagyok. vagy legalábbis úgy láttam. 122 . — A Boston Globe-ban olvastam. Graham Greene a fal mellett ült egy asztalnál.mondta. — Panamában nem szoktak megismerni. A szomszédos asztalra mutattam. — Elnézést — m o n d t a m . majd röviden elmeséltem. Az író újságolvasásba merült.Aznap már egyszer reggeliztem. hogy az Egyesült Államoknak ki kellene vonulnia Panamából. A főpincér tudta jól. a jól informáltak mosolyával az asztalhoz vezetett. M i n t az ön cikke a Globe-ban a Csatornáról. miért ír szívesebben szépirodalmat. — M e g aztán szeretek is szépprózát írni. N é h a úgy beszélt a tábornokról. Haiti. Ez most n e m széppróza lesz — ilyet m é g nem nagyon csináltam. mit gondol Graham Greene Panamáról. hogy mindig szép borravalókat szoktam adni. — Bátor dolog az ön pozíciójában — mondta. egyre j o b b a n éreztem. A h o g y beszélgettünk.erősen rám nézett. de ha n e m tévedek. Ezekről nem sok kiadó merne dokumentarista köteteket kiadni — a New York Review of Booksra mutatott. Éppen azon dolgozom. Torrijosról és a Csatorna-ügyről. Körülnéztem.A legtöbb t é m á m ellentmondásos. — A szépirodalom biztonságosabb . — A tábornok megkért . aki nemrég cikket írt arról. mint d o k u m e n tarista műveket. — Az a lényeg. — Valóban — mosolyodott el melegen. de fogalmam sem volt. . egyedül. amelyet a szomszédos asztalon hagytam. mennyire szeretem a regényeit. Vietnam. m i n t apa a fiáról.

A g g ó d o m a biztonságáért. 1977-ben sikeresen lezárultak a tárgyalások Carter elnökkel. Panama államfője egy regényíróra is éppolyan mély benyomást tett. M é g ugyanabban az évben. A végső szavazáson a Csatorna-szerződést egyetlen szavazattöbbséggel ratifikálták. Ugyanilyen világos volt. A m i k o r évekkel később Graham Greene d o k u m e n t u m k ö n y v e .lassan fölállt. és a megállapodás szerint Panama visszakapta a fennhatóságot a Csatorna-övezet és a Csatorna fölött. — Franciaországba megyek. — Merész vállalkozás ujjat húzni az Északi Óriással — szomorúan megrázta a fejét. . Visszakapja a Csatornát. a szerző ajánlása így szólt: „Barátom. Hirtelen megállt. — Miért n e m ír könyvet? — biztatóan bólintott. De ne feledje. hogy ratifikálja a szerződést. Szedelőzködött.Nyilvánvaló volt. A konzervatívok bosszút esküdtek. és kezet rázott velem. A szemembe nézett. . m i n t a szegényekre és elnyomottakra. a Getting to Know the General (Ismerkedés a tábornokkal) megjelent. M á r csak az volt hátra. csak valóban fontos dolgokról írjon — megfordult. hogy a Fehér Ház meggyőzze a K o n g resszust. mennyire becsüli Torrijost. — Ne aggódjon — mondta. és néhány lépés erejéig visszajött a terembe. És Torrijos visszakapta." 5 123 . El Salvadorban és Panamában. Hosszú és elkeseredett küzdelem kezdődött. — B e n n e van önben. és elindult. és indul a repülőm . hogy mennyire aggódik Greene a barátja életéért. O m a r Torrijos barátainak Nicaraguában.A tábornok győzni fog.

1962-ben elrendelte. Itt tehát más taktikát követtünk. hogy a CIA szervezte az államcsínyt. Kínával. R á adásul Irán történelme tele volt zűrzavaros politikai helyzetekkel. amely átfogó társadalmi-gazdasági reformokat irányozott elő. ahol dolgoztunk. hogy nagy magánbirtokokat osszanak szét a parasztok között. Líbiával. időnként szinte ingáztam Latin-Amerika vagy Indonézia és Irán között. sem az a kevésbé nyilvánvaló tény. hogy a sah rendszerét alternatívaként állítják szembe Irakkal. Washington és az üzleti körök közös erővel igyekeztek a sahot a haladás jelképévé tenni. hogy megmutassuk a világnak. A Sahok Sahja (szó szerint „a Királyok Királya". 124 . ahogy hivatalosan nevezik). de nem arab. amely eltért minden más országtól. különleges helyzetet hozott létre. hogy ambiciózus terveit finanszírozza. Lényegesen különbözött azonban Szaúd-Arábiától abban. f e j e z e t Az iráni Királyok Királya 1975 és 1978 között gyakran fölkerestem Iránt. Irán gazdag volt olajban. mind az országon belül. amely Pahlavi hatalomra jutását megelőzően megbuktatta az ország demokratikusan megválasztott miniszterelnökét. mind pedig szomszédaival kapcsolatban. mire képes egy erős és demokratikus ország. N e m számított sem az uralkodó nyilvánvalóan antidemokratikus címe.18. A látszat szerint a sah a nincstelenek haladó szellemű barátja volt. Koreával és más országokkal. és Szaúd-Arábiához hasonlóan nem kellett adósságba keverednie ahhoz. Washington és európai szövetségesei eltökélték. ahol erős Amerika-ellenes érzelmek törtek felszínre. bár közel-keleti és muzulmán. hogy nagy lélekszámú lakossága. Óriási erőfeszítéseket tettünk. A következő évben megindította az úgynevezett Fehér Forradalmat. amely támogatja az amerikai üzleti és politikai érdekeket.

hogy nem is lehetett látni a mögötte lévő épületet. Megdöbbenve láttam. gyönyörű iráni nő kísért be és vezetett végig egy alacsony mennyezetű folyosón. Mikor a szemem végül hozzászokott a fényességhez. átadó. amelyek a kulcsfontosságú energiát szolgáltatják majd az előrejelzéseket megvalósító ipari és kereskedelmi növekedéshez. hogy előrejelzést készítsünk a regionális növekedési lehetőségeket illetően. és sétáltam az ősi királyok legendás palotája. Irán látszólag a keresztény-muzulmán együttműködés mintapéldája volt. amelyet díszes olajlámpások világítottak meg. ahol a sahot is megkoronázták.a fal olyan magas volt. ha érdekel Iránnak egy olyan arca. A taxi egy magas falba vágott kicsi ajtó előtt állt meg . hogy egy Jamin nevű ember írta alá. hogy a nyugodt felszín mély ellentéteket takarhat. 1977-ben.1 A M A I N olyan programokban vett részt. mint a gyémánt. Még sosem találkoztam vele. A folyosó végén egy szobába jutottunk. Hosszú fekete köntöst viselő. hogy a falakat féldrágakövek és gyöngyház borítják. M i n d eközben nagyon megszerettem ezt az országot és különleges népét. Megint csak az volt a feladatunk. de nem tudtam ellenállni a kísértésnek.Ahogy az O P E C hatalma nőtt az 1970-es évek során. 125 . az ókori világ egyik csodája. hogy nagy kockázatot vállalok. Iszfahánt és a Perszepolisz mellett épült csodálatos sátorvárost. mikor egyik este hazatértem a szállodámba. de egy kormányegyeztetés alkalmával úgy beszéltek róla. Hamarosan kiderült azonban. és aztán megtervezzük az elektromos erőműveket. Kermántól Bandar—Abbászig követtem a sivatagi hegyeken át kanyargó régi karavánutat. mint ismert és radikális felforgatóról. hogy én pontosan milyen pozícióban vagyok? Tisztában voltam vele. úgy vált a sah egyre befolyásosabb vezetővé a világpolitikában is. hogy találkozzam vele egy bizonyos étteremben. Ugyanebben az időben Irán a muzulmán Közel-Kelet egyik legnagyobb hadseregét építette ki.és elosztórendszereket. láttam. Egyben figyelmeztetett. Bejártam az ország leghíresebb és leglátványosabb helyeit: Sirázt. Perszepolisz romjai között. amelyek csaknem az ország egész területére kiterjedtek. egy levélkét találtam az ajtóm alatt. északon a Kaszpi-tenger melletti turistaövezettől a Hormuzi-szorosra tekintő titkos déli katonai létesítményekig. a fénye egészen elvakított. Apránként Irán valamennyi nagyobb régióját felkerestem. Az éttermet díszes bronzcsillárokban álló magas fehér gyertyák árasztották el fénnyel. amely úgy ragyogott. hogy ezzel a titokzatos emberrel találkozzam. Vajon Jamin tudta-e. A gyönyörű angol kézírással rótt levélben meghívott. amelyet „a hozzám hasonló pozícióban lévő emberek" még sohasem láttak. hogy csak akkor menjek el.

A n ö vények eltűnése szárazságot okozott. . ami aztán az egész terület elsivatagosodásához vezetett. hogy ez az étterem kifejezetten ilyen titkos találkozóknak adott helyet. Az állatok fölették a növényzetet. hogy sok millió fát kell ültetnünk. — Az önéhez hasonló cégek óriási profithoz juthatnak. Azért választott ki engem. Az volt az érzésem. hogy különbözöm a többi amerikaitól. melyeknél párok ettek csöndesen. Termőre fordítása sokkal több. . majd újra hozzám fordult. Beszélgetésünkből kiderült.Egy tengerészkék öltönyt viselő magas. Elmentünk több terített asztal mellett. az étterem légköre. hogy a legkevésbé sem tűnik radikális felforgatónak. Azt tapasztaltam. Jamin nagyon szívélyes volt. Jamin biztosított róla. ha nyitva tartottam a szememet. és őszintén érdeklődik történelmünk és jelenlegi problémáink iránt. hogy rajtunk kívül mások is voltak ott. hallottam-e a Virágzó Sivatag programról. és az volt róla az első benyomásom.A sah azt gondolja. Ez. és a sivatag újra virulni fog. Legalábbis ezt állítja. mint Rasyvel Jáván vagy Fidellel Panamában. Aznap este talán a miénk volt az egyetlen nem szerelmes természetű. fülemet és a szívemet a kultúrájuk előtt. hogy nem hisz ebben az elméletben. Természetesen ezek a munkálatok több száz millió dollárba kerülnének — leereszkedően elmosolyodott. a kiejtése alapján iráni lehetett.A sivatag szimbólum. Jaminként mutatkozott be. hogy dolgoztam a Békehadtestnél. Elmélete szerint Nagy Sándor uralma idején óriási seregek vonultak végig ezen a vidéken. míg végül egy különálló kis benyílóba jutottunk.Úgy veszem ki a szavaiból. hogy minden alkalmat megragadok. megnyugtatott. hogy sivatagaink helyén valamikor virágzó mezők és sűrű erdők voltak. Ö n b e n van a reményünk. másrészt értékes lehetőségnek fogtam föl. 126 . mert tudta. hogy megismerjem országát. hogy az emberek is hamar megnyíltak felém. . Akkor aztán egy csapásra az eső is visszatér. A sah szerint egyszerűen az a megoldás. Egy sor pincér érkezett az asztalunkhoz. mint mezőgazdasági kérdés. és lakóival lehessek. és a tény. 2 . mert én tényleg beleszerettem a helyekbe. melyeket meglátogattam. hátsó szándékaimról mit sem sejt. és ezt egyrészt megtiszteltetésnek. Engedelmemet kérve Jamin kiválasztott a tálcák közül néhányat. és azt is hallotta. gyönyörűen tálalt iráni ételeket hoztak tálcáikon. Megszoktam már. Jamin megkérdezte. hogy összebarátkozom emberekkel. aki brit iskolákban tanult. valamint Jamin megjelenése. és megrázta a kezem.Ön nagyon fiatal a többi tanácsadóhoz képest — mondta —. Tudtam. hogy itt nyugodtan beszélgethetünk. hosszú fekete hajú férfi sietett hozzám. több millió kecskét és birkát terelve. hogy egyszerű gazdasági tanácsadónak tart.

Perkins. De nem a környezet lerombolása okozta-e végső pusztulásukat? — elmagyarázta. Hogyan engedhetnénk. de biztos vagyok benne. és megköszönte az időt. hogy ön megérti majd. Cinikus nevetés volt a válasz. Mr. A taxim a kapun kívül várt. — Miről volna szó? — Szeretném bemutatni egy drága barátomnak. Ismét megemlítette fiatal koromat és nyitottságomat. hogy az. és mikor az indiánoknak rezervátumokba kellett vonulniuk. hogy sok városlakó iráni a sivatagba megy nyaralni. N e m könnyen kérem ezt. föltennék önnek egy kérdést. hogy én úgy tudtam. hogy nem fogja sajnálni a vele töltött időt. és kifejezte. Szerinte ezt a gondolatot az én amerikai kormányom ültette el a sah fejében. Mikor az este véget ért. aki sokat tudna mesélni önnek a Királyok Királyáról. kikísért a nagy falban nyíló kicsi kapuhoz. a bölények és más állatok. Lehet. mert ez után az együtt töltött este után tudom. hogy ő vaskézzel irányítja. hogy ilyen pozícióban vagyok. egy olyan embernek. . — Mi — a mi népünk — a sivatag része. — Nagyon örülök.a beduinok — és a sivatag viszonyáról.— Ha lehetek olyan bátor. hogyan tűntek el az egykori erdők. az indiánok kultúráját? Azt feleltem. Hangsúlyozta. majd hosszú fejtegetésbe kezdett népe . reményt ad neki a j ö vőre nézve. hogy szerintem ebben sok minden közrejátszott. amelyről a sah azt állítja. többek között a kapzsiság és a j o b b fegyverek. A nép.mondta Jamin. Sokat nyerhetne általa. hogy meg fogja önt döbbenteni. Mi tette tönkre az önök hazájában őshonos népek. Akkora sátrakat állítanak. — Egy igazi perzsa sosem engedne meg ilyet . 127 .A sivatag a mi környezetünk.Még egyetlen szívességet szeretnék öntől kérni. Mi magunk vagyunk a sivatag. és a sah csupán annak a kormánynak a bábja. hogy ezt az időt egy ilyen emberrel tölthettem el . az eredeti ötlet maguktól az irániaktól származott. és így töltenek el egy-két hetet. — Ez valóban mind így van. hogy megvalósuljon? Elmondtam neki. Jamin megrázta a kezem. nem egyszerűen a sivatag népe.folytatta a kezemet szorongatva. amelyekben az egész család elfér. . mint társadalmunk egész szövetét fenyegeti. ugyanez történik itt is — mondta. amit vele töltöttem. mégis azért teszem. Ezután mesélt személyes élményeiről a sivatagban. — Látja. A Virágzó Sivatag program valójában nem kevesebbet. kultúrájuk alapjai végképp összeomlottak.

Mindketten megtiszteltetésnek tartjuk. hogy m ó d u n k van meglátogatni önt. csak a sarokban egy alacsony asztalon álló olajlámpás világította be. — Az ember. és a feje is be van kötve. Perkins. hamarosan ön előtt is világos lesz. Önkéntelenül is közelebb hajoltam hozzá. Egykor 128 . akivel találkozni fogunk.Egy megtört embert lát maga előtt. . A lámpa előtt ült úgy.Már meséltem önnek Mr. . Jamin b e nyomta az ajtót.19. — Már évszázadokkal Marco Polo előtt itt állt . uram.az egyik kunyhóhoz vezetett. f e j e z e t Egy megkínzott ember vallomásai Néhány nappal később Jamin autójában egy poros nyomortelepen végighajtva magunk mögött hagytuk Teheránt. Szólítsa egyszerűen Doktornak.az érdes mély hang gazdája szinte akcentus nélkül beszélt angolul.Ez egy igen régi oázis . gyengéden átkarolta. és bevezetett. Aztán lassan egy férfi körvonalai derengtek fel. az önök egyik legrangosabb egyetemén szerzett PhD-t. hogy a földpadlót perzsaszőnyegek borítják. hogy vonásai ne legyenek kivehetőek. észrevettem. A kicsiny szobának nem volt ablaka. . . Perkinsről . Ő maga odament a férfihoz. Mire a nap lement a város mögött. Jamin intésére leültem a földre. Tolószékben ült. majd leült mellém. majd egy régi teveösvényt követve eljutottunk a sivatag szélére.magyarázta kísérőm. hogy takarókba van burkolva. Inkognitóban kell maradnia.mondta. ezen és az asztalon kívül nem is volt más bútor a szobában. Isten hozta . Ahogy a szemem hozzászokott a homályhoz. Bekopogott a faajtón. . hogy miért. valaki fojtott hangon válaszolt.Mr. Csak anynyit láttam belőle. Ez nem volt mindig így. valamit súgott a fülébe. pálmafákkal körülvett sárkunyhók csoportjához érkeztünk.

és mindnyájunké. Ők bíztak bennem.Személyesen ismertem a világ számos vezetőjét. Ön és a családja is jobban jár. Ezek az emberek egész életükre meg vannak bélyegezve . amit én inkább nevetésnek véltem —. azt orra levágásával büntetik. — Látja. és a kerekesszék nyikorogva fordult kissé oldalra. nagyrészt a Közel-Kelet olaja m ű ködteti. De bízom abban. hogy Hitlert is túlszárnyalja gonoszságban. de Gaulle-t. ha nem tudja. . Igazán groteszk — megint az a furcsa fuldokló nevetés. Eisenhowert. Akkoriban még nem ismertem ezt a néhány m u zulmán kultúrában élő szokást: ha valakiről úgy ítélik. igaz. . és én is bíztam a sahban. az enyém. kusza szakállát és — döbbenetemre — a lapos részt az arca közepén.a sahé.Biztosan kíváncsi. mert állítólag együttműködött a nácikkal. úgy hittük. Mr.kérdeztem. a Királyok Királya — a hangja inkább szomorúan. A pokróchalom megmozdult. Mr. mintha eltörölné ennek a kegyetlenségnek a nyomát.Remélem. Úgy tűnt.erős voltam. Ma a sahunk a legjobb úton van afelé. hogy Perzsia betölti rendeltetését. . az én segítségemmel. És mindezt az önök kormányának tudtával és teljes támogatásával. Az apját az önök CIA-ja tette el az útból . abban. A kerekesszék ismét megnyikordult és visszatért eredeti helyére. és visszafojtottam a lélegzetemet. Ő az önök egyetlen biztos szövetségese a KözelKeleten. Hittem. A sah is bízott bennem — k ö h ö gésszerű hangot hallatott. hogy meghaltam. Perkins. A sah közeli és bizalmas tanácsadója voltam — hosszú szünet következett. miért hívtuk önt ide . Hivatalosan már nem létezem.Egészen egyszerű. mint ön. bizonyára ki tudná nyomozni. hogy nem fog próbálkozni. ki vagyok. . ki vagyok.N e m valami szép látvány. Nixont. mint 129 . mint dühösen csengett. és az ipari világot az olaj. Most láthattam a férfi profilját. hogy nem láthatja napvilágnál. Aztán itt volt ez a Moszadik-ügy. — A Sahok Sahja. hogy ez a sorsunk . . A sah és a SAVAK keze messzire elér. ez az ember. Megkönnyebbültem. akiknek részünk volt ebben a küldetésben. amelynek teljesítésére születtünk. Hittem a szónoklataiban.válaszra sem várva folytatta.szégyellem kimondani -. Ha akarná. . de valószínűleg azt találná. de az inkább teher önöknek. hogy én nem látom. N e m volt orra! Megborzongtam. hogy szégyent hozott az országra vagy annak vezetőjére.ahogy e férfi példája is mutatta. Ó persze itt van Izrael is. megérti. Perkins? Kár. valójában sátáni. hogy nem árulom el a nevemet. aki a Királyok Királyának hívja magát.Miért van ez így? . hogy Irán új korszakba vezeti át a muzulmán világot. hogy segítek a kapitalista táborba vezetni ezt az országot.

Perkins? . — Csak azokkal tud szót váltani. amely szinte az egész országot áthatja. Ők is csak a sah köreihez tartozókkal beszélnek. a sah már nem sokáig lesz hatalmon. szereti a sahot. Mr. az Egyesült Államokban. hogy ne vállaljon munkát az országunkban. Szeretnénk önöket figyelmeztetni: lehet. — Ön nem beszél fárszi nyelven . . mintha a beszéd erőfeszítése és az érzelmek kezdenék felemészteni az energiát. mesés összegeket fognak itt keresni.a Doktor hangja még rekedtebb volt. És persze az önök sajtóját is nagyrészt az olajipar uralja. — A Doktor közel áll a mullahokhoz . Aki az Egyesült Államokban vagy Angliában tanult. amit akarnak. És ott nincs olaj. Az önök olajtársaságainak — akiknek még a zsidóknál is több hatalom van a kezében — szükségük van ránk.Ő gonosz! Mi.Indonéziában. hogy mindenki. hogyan folytassa. akik a legtöbb hasznot húzzák a rendszerből. Így hát sajnos kénytelenek fölvállalni Izraelt. amit az oldalaikon hirdetők olvasni szeretnének.mondta nekem halk. Csak nehéz lélegzését hallottam. és örül a gazdasági föllendülésnek. Rövid szünetet tartott. Maguknak szükségük van a mi sahunkra — vagy legalábbis azt hiszik. de leginkább itt. mint ahogy Dél-Vietnam korrupt vezetőiről is ezt gondolták. mint annak idején Vietnammal? — Potenciálisan sokkal rosszabb. — Ön szerint nem így van? Iránnal ugyanaz lenne a helyzet. — Hogy miért mondjuk el önnek mindezt. gyűlöljük! — Azután csönd. De Irán itt a kulcs. Úgy tűnt.segítség. akivel beszéltem. akik hasznot húznak a sah kapitalizmusából. perzsák. a saját perzsa népe — tompán puffanó hangot hallottam és rájöttem. általában a sah szolgálatában áll. — De meg kell mondanom. — Létezik egy kiterjedt földalatti vallási mozgalom. hanem az összes muzulmán . Ez a kormány már nem sokáig lesz hatalmon — ismét hallottam a puffanó hangot.jegyezte meg Jamin. amit erre a beszélgetésre összegyűjtött. de mindez csak illúzió. hogy szükségük van rá.Mert meg akarjuk önt győzni. hogy lépjen ki ebből. Így hát azt hallják meg. . kivéve a kereskedő osztályok szűk rétegét. A Doktor kivétel — jelenleg. és vegye rá a vállalatát. Az önök politikusainak meg kell szerezniük a zsidók szavazatait és pénzét. nyugodt hangon Jamin. és azt írják meg. Az egész muzulmán világ gyűlöli. hogy azt gondolják. ahogy a székére csa- 130 . hogy igaza van — mondtam. Nézze. — N e m kétlem. mintha tűnődne. széke oldalára csapott. hogy eddigi négy látogatásom során nyomát sem láttam ennek. hogy a kampányaikat finanszírozni tudják. — Az önök sajtójával is ez a helyzet. Nemcsak az arabok. mintha kimerítette volna ez az érzelmi kitörés.

hogy ezt elősegítsük. és megdörzsölte a hátát. Legalábbis ezt reméljük. hogy nem fognak minket kifizetni? A Doktor köhögésben tört ki. miért akarják a M A I N . — Azt mondja. de a sahnak mennie kell. hogy még időben meg tudja győzni ezt a Mr. — De miért én? — Már a közös vacsoránk során észrevettem. Mikor a köhögésnek vége szakadt. amit önről hallottam: ön két világ között él. elindíthat egy folyamatot. Igaz. 131 . De még jobban örülnénk. Imádkozunk Allahhoz. ha kivonulnának Iránból. ha az önök vállalata tönkremenne. Hazafelé megkérdeztem Jamint.És ha eltűnik. nem fogják önöket kifizetni. alkalmas a közvetítésre. valamit mondott a Doktornak fárszi nyelven. Nézze. hogy nyitott az igazságra. mikor a Virágzó Sivatag programról beszéltünk. — Be kell fejeznünk ezt a beszélgetést — mondta. majd visszatért hozzám.t megmenteni a pénzügyi katasztrófától. — Nagyon örülnénk. amit megjósoltak. hogy eltűnődjek: vajon mi mást is tudott még rólam. Zambottit. az utóda már nem fog együtt érezni a magukfajtával. Elvégzik a munkát. Nem állhattam meg. — Hogy megválaszolj a m a kérdését: igen.pott. Ha egy ilyen nagyvállalat viszszalép. . és mire a munkadíj behajtására kerülne a sor. és mindent megteszünk. a sah már nem lesz a helyén. mi nem akarunk vérfürdőt. Jamin odalépett hozzá.

20. és egy nagydarab. Rómában együtt vacsoráztunk Farhad szüleivel. mikor az ötvenes években megdöntötték Moszadikot. Átnyújtott nekem egy repülőjegyet. aki valaha testével fogta föl egy merénylő golyóját. Megöleltük egymást. hogy saját munkájáról viszont nem akar beszélni. önök vetették el a békétlenség magvát. hogy az utóbbi néhány évben a sah megmutatta valódi arcát. a nyugalmazott iráni tábornok. régi egyetemi barátom. A dolgok itt szétesőben vannak. . mikor valaki megkopogtatta a vállamat. akit több mint tíz éve nem láttam. jobb. Van egy j e gyem a te számodra is.okolta a Közel-Keleten végigsöprő gyűlölethullámért. ha kiszállsz.pontosabban Izrael. fejezet Egy király bukása 1978-ban egy este éppen a teheráni Hotel Intercontinental társalgójának fényűző bárjában ültem.John Perkins! N e m ismersz meg? Az egykori futballista igencsak meghízott. és leültünk. Egy percig sem kételkedtem a szavában. Apja. Megfordultam. Akkoriban ezt nagyon 132 . öltönyös iráni állt előttem. mikor a második kör sört megrendelte. Azt mondta. csalódását fejezte ki volt főnökével kapcsolatban. — Tudja — mondta —. hogy mindent tudott rólam és a munkámról. Az is kiderült. arroganciáját és kapzsiságát. — Holnap Rómába repülök. a korrupt vezetők és az elnyomó kormányok támogatását . H a m a r kiderült. ugyanarra a gépre. és megjósolta. — Térjünk rögtön a tárgyra — mondta. de a hangja a régi volt. hogy megmentse a sah életét. hogy a sah hónapokon belül meg fog bukni. Farhad volt az. ott élnek a szüleim. A tábornok az amerikai politikát .

1 Megdöbbentettek a kijelentései. Elmondták. újságcikkekben. hangszalagra rögzített üzenetekben sürgette az irániakat. és 444 napon keresztül fogságban tartotta őket. . és hozzanak létre egyházi államot. 1902-ben született egy kis faluban Teherán mellett. de érezhető elismeréssel beszéltek a vallási vezetőnek a sah ellenében elért eredményeiről. Khomeini ajatollah és a mullahok megkezdték offenzívájukat. engedélyt adott az 1980. ami a muzulmán világban készül. hamarosan robban. és nekünk is. Khomeini szándékosan nem vett részt a Moszadik és a sah között folyó küzdelmekben az 1950-es években. Akkorra már mindenki tudott a fundamentalista iszlám egy földalatti mozgalmának létéről. An Najafba száműzték. A düh. Farhad és apja elhatárolódott fanatikus síita nézeteitől. viszont olyan keményen kritizálta a sahot a '60-as évek során. hogy „Istentől indított". de az ő szájából ez egészen másképp hangzott. Csak előjátéka annak. végleg megpecsételve Carter elnök bukását. 2 Carter elnök először megpróbált tárgyalni a túszok szabadon bocsátásáról. Két nappal a Farhaddal és szüleivel elköltött vacsora után robbantások és zavargások híre érkezett Iránból.Emlékezzen a szavaimra . Khomeini hívei a visszatérését követelték. akinek felvett neve azt jelenti.mivel az orvosok megállapították. hogy Törökországba. Mikor ez nem járt eredménnyel. és politikai hatalma rendíthetetlen. A d ü h ü n k túl régóta forrong a homok alatt. Vacsora közben sokat hallottam Ruhollah Khomeini ajatollahról. véres muzulmán felkelés formájában robbant ki.ügyes húzásnak tartották — én magam is. korábbi barátai mind cserben- 133 . A tábornok azonban keményen fogalmazott. hogy rákos — egy N e w York-i kórházba vonult be. döntsék meg a sah uralmát. a sah bukása csak a kezdet. áprilisi katonai mentőakcióra. Amerikai üzleti és politikai körök erős nyomására a rákos sah kénytelen volt az Egyesült Államokból távozni. Mióta elhagyta Teheránt. de meggyőztük magunkat. Ezt követően gyorsan peregtek az események. A sah 1979 januárjában Egyiptomba menekült. 1979 novemberében egy militáns muszlim banda elfoglalta a teheráni amerikai nagykövetséget. Levelekben. Valami ilyesmit hallottam Jamintól és a Doktortól is. túszul ejtett ötvenkét amerikait. nem volt könnyű menedéket találnia. hogy keljenek föl. majd az iraki szent síita városba. és hamarosan át is vették a hatalmat. De ma együtt kell élni a következményekkel — önöknek. amelyről Farhad apja beszélt. majd . hogy a sah nagyon népszerű az ország többsége körében.mondta ünnepélyesen -. és elkötelezett síita tudósok leszármazottja. ahol az ellenzék elismert vezetője lett. Ez csúfos kudarccal végződött. hogy ez a vallási vezető.

Felfoghatatlannak tűnt.hagyták. versenytársaihoz hasonlóan. hogy az Egyesült Államok igyekszik eltitkolni az igazságot a világban játszott valódi szerepünket illetően. bár személy szerint viszolygott politikájától. és menedéket kínált a sahnak Panamában. Biztos voltam benne. 134 . hogyan lehettünk ennyire alultájékozottak a sahhal és az ellene irányuló gyűlölethullámmal kapcsolatban. A sah megérkezett. hogy korrupt. a túszok kiszabadítását. A tanulságok számomra cáfolhatatlanok voltak. és amerikai polgárok életét veszélyezteti. összejátszik a sahhal. most azzal vádolták meg Torrijost. ami Torrijos számára már 1972-es találkozásunk idején nyilvánvaló volt. Azok az amerikai politikusok. ahol nem sokkal később meghalt rákban. Furcsa módon néhány héttel korábban ezek közül az emberek közül a legtöbben még a sah leghűségesebb támogatói voltak. Azt is követelték. Cartert nem választották újra. akik olyan vállalatoknál dolgoztunk. több millió dollárt vesztett Iránban. ahol nem sokkal korábban a Csatornával kapcsolatos tárgyalások folytak. és ugyanazon az üdülőhelyen szállásolták el. Még mi sem érzékeltünk semmit. A mullahok a sah visszatérését követelték az amerikai túszokért cserébe. Torrijos tábornok azonban megint megmutatta együttérzését. Irán példája m i n den kétséget kizáróan bizonyította. az iráni demokrácia visszaállítását és a Panama-csatorna helyzetének rendezését ígérve. hogy a sahot adják ki Khomeininek. Washingtont a Reagan-Bush adminisztráció foglalta el. de a saját hírszerzésünk szándékosan arra bátorított mindenkit. a mullahok hatalmának megdöntését. hogy hunyjunk szemet fölötte. akik a Csatorna-szerződést is ellenezték. hogy az NSA és a CIA látta. amelyeknek irodájuk. A Doktor jóslata beigazolódott. Az egykor büszke Királyok Királya végül visszatért Egyiptomba. személyzetük volt az országban. mint a M A I N . A M A I N .

Itt a M A I N egy nagy vízienergia-projekt tervezésében és kivitelezésében vett részt. hogy a kontinens tetején elhelyezkedő Kolumbia mintha összefogná a földrész többi országát. pálmafás partok szegélyezik. hogy Teddy Roosevelt felismerte országa jelentőségét. Az első kettő nagy olajkészletei.és Dél-Amerikával is. a harmadik a Csatorna miatt különbözött egy átlagos adottságú államtól. Kolumbia különleges természeti szépségekkel megáldott ország. az minden esetre igaz.tekinti ezt az államot. mind atlanti-. Az elnök — korábbi R o u g h Rider* — a térképre m u tatva Kolumbiát állítólag „Latin-Amerika sarokkövének" nevezte. (A ford. Ő köti össze a déli területeket a panamai földszorossal. így Közép. pampái az észak-amerikai nagy síksá* Az 1898-as spanyol-amerikai háborúban létrehozott elit lovas alakulat katonája. de bizonyos értelemben mind a három ország kivétel volt. aki felismerte Kolumbia kulcsfontosságú helyzetét.21. Sosem jártam utána ennek a történetnek. Akár mondta e szavakat Roosevelt.vagy inkább a déli félteke üzleti és politikai kapujának . mind csendes-óceáni partvidékét gyönyörű. hegyei fenségesek. nem ő volt az egyetlen amerikai elnök. akár nem. aki a pánamerikai kapcsolatoktól írt könyvet.) 135 . Kolumbia helyzete tipikusabb. egyszer azt mondta nekem. Egy kolumbiai professzor. f e j e z e t Kolumbia: Latin-Amerika sarokköve Szaúd-Arábia. Irán és Panama izgalmas és felkavaró élményekkel gazdagított. Az Egyesült Államok már csaknem két évszázada sarokkőnek .

és Nicaraguával szemben ennek az országnak választott vezetése volt. így az erős Brazíliától és Argentínától is eltérően. mind a Wall Street kulcsfontosságúnak tekintette Kolumbiát a pánamerikai politikai és üzleti érdekek érvényesítésében. Az utóbbi időkben pedig az 1945-ös problematikus elnökválasztás mély megosztottságot idézett elő a politikai pártok között. hogy kormányai viszonylag demokratikusak voltak. Lakói is különlegesek. óriási esőerdőiben burjánzik az élővilág. A konfliktusok és ellentmondások ellenére mind Washington. sok más országtól. másrészt pedig arról. hogy a CIA hozta volna létre. A kábítószerkartellek szégyenfoltja ellenére az ország megbízható szövetséges hírében állt.gokkal vetekszenek. filozófusai és más értelmiségi emberei. Ez az ország vált Kennedy elnök nemzetépítő programjainak modelljévé egész Latin-Amerikában. akinek uralma Peru északi részétől Costa Ricáig terjedt. A modern korban Kolumbia egyrészt arról volt híres. hogy a földrész vezetői egyfajta pél- 136 . európai és közel-keleti emberek vonásaival. A régi nagy kultúrákat eltörölték a betegségek és a hódítók fegyverei. Végül. művészei. Kolumbia nem volt bizalmatlan az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Az ország mindig központi szerepet játszott Latin-Amerika történelmében és kultúrájában. Guatemalától eltérően kormányának nem vette el a hitelét az. az ellentétek következtében kirobbant La Violencia (1948-57) során több mint kétszázezer ember halt meg. például itt aratott nagy jelentőségű győzelmet a spanyol royalisták f ö lött Simón Bolivar az 1819-es boyacái csatában.1 Kolumbia történelmének dicsőséges lapjait azonban gyűlölet és kegyetlenség árnyékolja be. és pénzügyileg felelősen gazdálkodtak. A spanyol királyi helytartó székhelye egyben az inkvizíció otthona is volt. mind a kommunistákkal szemben. Ebben az ország földrajzi fekvésén kívül az is szerepet játszott. A aranyflottákon elszállított kincseket — szent tárgyakat és amiket a könnyebb szállítás érdekében beolvasztottak — az őslakos népek lelkéből szakították ki. ázsiai.összehordott mérhetetlen kincset Spanyolországba szállították. Cartagena kikötőjéből futottak ki azok az aranyszállító flották. Nagyszerű erődök. a helyi tairona nép fizikai. A gyarmati időkben itt volt a spanyol királyi helytartó székhelye. hogy innen kerültek ki Latin-Amerika legragyogóbb írói. A függetlenségi háború sok fontos eseménye kötődik Kolumbiához. amely alternatívát jelentett mind a jobboldali diktátorokkal. kulturális és művészi öröksége keveredik a bevándorolt — vagy behurcolt — afrikai. uradalmi házak és városok emelkedtek indián és afrikai rabszolgák csonthalmain. amelyek a kontinens területéről — még a távoli Chiléből és Argentínából is .

hogy időnként bűntudat tört rám a munkám miatt. ezért úgy éreztem. Az igazi cél — ami meg is valósult. hogyan vehet föl egy ország óriási kölcsönöket. E hónapok alatt kerültünk a legközelebb ahhoz. Az elektromosenergia-hálózattal. és aztán hogyan fizetheti ezeket vissza részben a megvalósított beruházások hasznából. Kolumbia esete jól példázza. illetve magas hegyi városokba is elvitték az áramot. virágot. Egy Baranquilla nevű tengerparti városban kaptam irodát. Kolumbia második otthonommá. miért kellenek az óriási kölcsönök. hogy a kölcsönöket kamatostul vissza lehessen fizetni. ahol dolgoztam. és ő .az volt. illetve hogy Kolumbia sok mindent szállított az Egyesült Államokba — kávét. és ott találkoztam 1977-ben egy gyönyörű kolumbiai nővel. amelyek a dzsungel mélyére. többek között vízierőmű-létesítmények hálózatának kiépítésében. Attól eltekintve. valamint számos terméket. sőt meg akartunk venni egy kis kávéfarmot a karibi part menti hegyekben. Ez volt az elmélet. mint hogy a reálisnál magasabb gazdasági növekedést és elektromosenergia-szükségletet jelzek előre. és én csak válásunk után tudtam Kolumbiába jó szívvel visszatérni. Kolumbiának sajnos nem volt Torrijosa. ahogy a külföldiek egy tipikus kolumbiait elképzelnek. A '70-es évek elején eltöltöttünk itt Ann-nel egypár hónapot. mint a világ sok más országában is . olajat és kokaint —. melyek aztán elég jövedelmet termelnek ahhoz. szolgáltatást vásárolt is onnan. banánt. gyémántot. hogy begyógyítsuk az évek során egymásnak okozott sebeket. részben egyéb természeti kincseinek értékesítéséből. hogy indokoljam meg. A mérnöki és építőipari szaktudás volt az egyik legfontosabb szolgáltatás. Az én feladatom itt is abban állt. hogy Kolumbia kiaknázza az iparilag fejletlen Amazonas menti területek alatt húzódó hatalmas olaj. hogy Bogotát alávessük a globális birodalom érdekeinek. aki nagy változásokat indított el az életemben. nincs más választásom. valamint elosztórendszerek kialakításában. A szülei Észak-Olaszországból vándoroltak be. Paulának hosszú szőke haja és megdöbbentő zöld szeme volt . mi történt a legtöbb országban. Az 1970-es évek során a M A I N számos infrastruktúra-fejlesztési beruházásban vett részt.és gázkészleteket. már foglalót is fizettünk rá.daképnek tekintették Bogotát. autópályákkal és a telekommunikációval összefüggő óriási befektetések lehetővé teszik majd. század vége felé eladtunk. amit ennek az országnak a 20. Végül azonban ezek a sebek túl mélynek bizonyultak. textíliát.családja 137 . Viszonylag könnyű volt bemutatni.szóval nem úgy nézett ki. mintegy menedékemmé vált.

Nagyon együttérző ember volt.hagyományait követve — divattervező lett. hogy egy fiúiskola tanárának fiaként nőttem föl N e w Hampshire egy vidéki kisvárosában. hogy szaúd-arábiai. A véletlen események során azonban vannak választásaink. mit is csinálok tulajdonképpen. hogy kiválóan tanultam. Rengeteget tanultam tőle arról is. és az ő hatása olyan lépésekre indított. ahol az általa tervezett ruhákat meg is varrták. hogyan reagálunk a történésekre. feleségül vettem Annt. Rávett. és ismerjem be: sosem leszek teljesen boldog. hogy beléptem az E H M . milyen következményekkel jár valójában a m u n k á m . és úgy döntöttem. Már korábban is említettem. 138 . hogy gazdasági bérgyilkos leszek. csatlakoztam a Békehadtesthez. hogyan cselekszünk. hogy nézzek mélyen magamba. hogy tönkrement házasságom traumáját földolgozzam. A Paulával való találkozás is ilyen véletlen volt. Amíg vele nem találkoztam. ahogy Claudine szerepe döntő volt abban. hogy éppen ez időben folyt a vietnami háború. sokat segített abban. Lehet. miért maradok mégis benne. amíg ebben a szerepben maradok. iráni és panamai élményeim cselekvésre sarkalltak volna. melyek fölött nincs hatalmunk. Panamában és Venezuelában is. Az a döntő. hogy aztán elegáns butikokban adják el őket szerte az országban és külföldön. úgy egy másik nő.e k sorába. elég jól együttműködtem a rendszerrel. hogy megismertem Annt és rajta keresztül Frank bácsit. hogy szerintem az élet véletlen egybeesések sorozata. Talán Paula éppen a legjobbkor jött. Például én úgy jutottam el akkori élethelyzetembe. De biztos vagyok abban. és elkezdjek változtatni a nőkhöz való önkárosító viszonyomon. amire akkor szükségem volt. De ő egy lépéssel még t o vább ment: egy kis üzemet létesített. Az én életemben ilyen volt. de mindig megmagyaráztam magamnak valahogy. és hogy találkoztam Einar Greve-vel. hogy előbb-utóbb magamtól is léptem volna. amelyek megváltoztatták az életemet. Gyakran föltettem magamnak a kérdést. néha b ű n tudatom is volt miatta. Paula jelentette éppen azt a segítséget.

de tudom.1 9 . Csak odaadták nekik a levelet.Őszinte leszek — mondta Paula egy napon. terroristáknak. az épülő gát környékén élnek.Nyugodtnak látszott. mert a M A I N belső rendelkezései tiltották. akiknek az életterét a vállalatotok tönkreteszi. . Manuel kolumbiai állampolgár volt. akit és néhány munkatársát a gát építési területén megtámadtak a gerillák.Az indiánok és a parasztok. . Még a városlakók is az építkezéseteket támadó gerillákkal rokonszenveznek. Elmondtam Paulának. bár őket nem érinti közvetlenül a gát ügye. a M A I N egyik mérnökéről. .Manuel szerint csak a levegőbe és a lábához lőttek AK—47-esekkel . pedig valójában egyszerű családos emberek.Halálra is rémült. gyűlölnek titeket. a FARC-ból vagy az M . azért kapta meg ezt a munkát. és leküldték őket a folyón csónakkal.mondtam Paulának. kábítószerkereskedőknek bélyegzi ezeket a embereket. Egyre jobban gyűlöltem ezt a politikát. akik a folyó mellett. hogy erre a helyszínre amerikai állampolgárokat küldjünk. . amit néhányan — többek között kolumbiai partnereink is — „a kolumbiaiak fogyóeszközök" elvének neveztek. Az ilyen és hasonló előírások egyre fokozták belső békétlenségemet.ez a kettő volt talán a leghírhedtebb. mikor épp egy kávézóban ültünk. . Senkit nem lőttek le. A kormányotok kommunistáknak. 139 . .22.Az a szegény ember halálra rémülhetett. vajon melyik gerillacsapatból voltak a támadók. Éppen akkor meséltem Paulának Manuel Torresről. fejezet Amerikai Köztársaság kontra globális birodalom .kiáltott fel Paula. hogy magánkívül volt.Istenem! . hogy megkérdeztem Manuelt. mikor elmesélte.b ő l .

amiért eljátszom ezt a szerepet.. mintha paraszt írta volna. Állást foglaltak. a kolumbiai lázadókat. Újra eszembe jutottak azok az emberek. vagy lennék én is gerilla. megesküszünk az őseink vérére: soha nem engedjük meg. a feltaláló egy Kalasnyikov nevű kommunista. kalózok és a vadnyugat meghódítói. akik nap mint nap a puszta megélhetésért küzdünk. hogy igaza van. Jamin megjegyzése arról. Az ő világuk valódi volt. akikre olyan sokat gondoltam az utóbbi években: Tom Paine és a Függetlenségi Háború más hősei. — Manuel megvonta a vállát — a pillantásunk találkozott. Megkérdeztem. — Gyűlölöm — folytattam. nem a senki földje két világ között. Valahogy azt kívántam. Mire én megerősítettem. és vállalták a következményeket. mint hogy a földjeinket elárasztva lássuk. a Doktort. „Egy orosz". mondta. — Munkakötelességem volt ezt mondani — feleltem végül. Egyszerű indiánok és meszticek vagyunk. — Rácsaptam ököllel az asztalra. hogy gátak épüljenek a folyóinkon. — Nem volt választásom. Finoman elmosolyodott. Paula csak ült és figyelt engem. de inkább meghalunk. Megérttettem vele. De elhiszi. de alig hallottam a válaszát. — És ezt elhiszed? — kérdezte. Mit felelhettem volna őszintén? Eszembe jutott Irán. Ők az élen voltak. Kérdése megállított. 140 . amit a levelükben írtak. hogy azt a levelet kommunisták írták. bárcsak lettem volna az építkezésnél. Azt kellett tennem. látott-e már parasztot AK-47-essel sétálni. a Vörös Hadsereg sokszorosan kitüntetett tisztje. Paula megfogta a kezem. Ezeknek az embereknek volt meggyőződésük. Furcsa érzésem támadt. tudja-e. Aztán megkérdeztem. — Ó. Megkérdeztem. — Tudta? — Igen. gyűlölöm magam. Figyelmeztetjük kolumbiai testvéreinket: ne dolgozzanak tovább az építővállalatoknak — Paula letette az újságot. amit hoztam. hogy két világ között élek. Paula fölvette az újságot. — Napról napra jobban gyűlölöm a munkámat. — Mit mondtál neki? Haboztam. nem középen. és hangosan fölolvasta a levelet. ki találta föl az AK-47-est.És? — Azt mondta. amit elvártak tőlem. egyikből sem. — Mit tettél ezután? . — Mi.hajtott tovább. Megfélemlítettem. vajon úgy hangzik-e ez a levél. Paula. mikor a gerillák támadtak. mintha irigyeltem volna Jamint. de csak egy pillanatig.

hogy pénzt szerezzenek fölszerelésre. hogy körmömet az alkaromba vájom.kérdeztem végül. Azt hittem. mindent tudok róla. Sőt. mit feleljek. és most tessék. és elengedte a kezem. akit Oroszországban vagy Kínában képeztek ki — megkeverte a tejeskávéját. Megkönnyebbülésem önvédelembe fordult. . míg ezrek halnak meg a mérgezett hal és víz miatt. Le voltam forrázva. milyen együttérzéssel beszél az ellenségeinkről — ellenségeimről.Saját magamat.Próbálsz témát váltani? Bólintottam. .egyezett bele. Rögtön megkönnyebbülést éreztem. hogy próbálok jót tenni.A munkádat? Tekintetünk újra találkozott. Paula szemén láttam. valaki nálam is rosszabb lép a helyembe. már attól. Néha kokaint adnak el. hogy nem akarom tudni a választ. . . .. Az egész testem beleborzongott. módot találni arra. Ha erre még máskor visszatérünk .Tudom. — Mi mást tehetnek? Meg kell valahogy tanulniuk. John? N e m tudtam. gazdag rétegnek van szüksége Kolumbiában. Megszorította a kezem.Hogyhogy ezt n e m mondtad soha? 141 . hogy megvédjék magukat.. . Úgy éreztem magam. Rákényszerített arra. Egy percig habozott. .mondta. A Világbankotok nem segít nekik. Ami még roszszabb. Az elektromosságra csak egy szűk.a kanalát vizsgálgatta. Éreztem. . mire gondol. Hogyan vehetnének fegyvereket másképp? Nagyon nehéz helyzetben vannak. hogy nem veszi be ezt a szöveget. Eldadogtam a szokásos önigazoló érveimet. ahogy hallgattam. . hogy van olyan gerilla. tudtam. . az kényszeríti őket ebbe a helyzetbe — kortyolt egyet a kávéjából. . és — a régi nóta —. kávéscsészéjét félretolta.ahogy föltettem a kérdést. mint a férj. és lassan bólintott. Azon kaptam magam. hogy szembesüljek az igazsággal: nem a m u n k á m a hibás.Na jó . akik a ti iskoláitokban végeztek. — Egy feltétellel.. ha kilépek. hanem én magam.Te mit hiszel? Sóhajtott.Néhánnyal együtt jártam iskolába .A bátyám is csatlakozott hozzájuk. . hogy a rendszert belülről megváltoztassam. majd lassan lenyalta a kanalat. aki hazatérve egy másik férfit talál a felesége ágyában.Mit fogsz tenni. hogyan kell a modern fegyvereket használni. hogy ezt beismertem.H o n n a n tudsz ilyen sokat a gerillákról? . ha a gátatokat megépítitek. hogy én sem.És te? . rögtön éreztem.Szerintem az ügyük igaz. hogyan kell azok ellen a katonák ellen harcolni.

de nemrég olvastam a nevét a kormány egyik körözési listáján. Soha nem beszélt arról. mert a területen élő törzset már a kihalás fenyegette. bankokat. — Néhány barátjával egy olajtársaság — talán az Occidental — irodái előtt tüntettek az esőerdőben végzett fúrások ellen. Katonák támadták meg őket. föllépett. hogy megértsem a különbséget a régi amerikai köztársaság és az új globális birodalom között. Ez volt az első ilyen beszélgetésünk Paulával. Ez jó jel. A köztársaság reményt kínált a világnak. ugyanakkor erő is volt. az állami bürokráciát -. — Egyébként két éve nem láttam. Ki tudta nyújtani karjait. de még mindig a pénztárcám irányított. hogy ítélkező legyek. hogy véget vessenek a 142 . Paula elindított a megváltás felé vezető ösvényen. vagy védekezésbe m e neküljek. amelyek most a köztársaságot fenyegetik. Kétségek között hányódtam. csak álltak egy épület előtt. Nagyon óvatosnak kell lennie. Személyes őrlődésemen túl a Kolumbiában eltöltött idő abban is segített. és mindazok a gyengeségeim. Küzdöttem a vággyal. de amikor szabadult. Szerencsére a kávéscsészéjét nézte. Reméltem. Ugyanakkor nem csupán utópikus álom volt. Az egyenlőség és az igazságosság mindenkire vonatkozó elvén alapult. Azáltal. arra is föl lehetne használni. hogy az elnyomottaknak védelmet kínáljon. — Hogyan állt be közéjük? — kérdeztem. — Hat hónapig tartották börtönben. megverték és börtönbe zárták — pedig n e m tettek semmit. Ezeknek az intézményeknek a rendelkezésére áll minden kommunikációs és szállítási eszköz. — H o n n a n tudod. mi történt ott vele. melyet még számos hasonló követett. hogy még él? — Nem tudom biztosan. ami törvénytelen. amelyek a kalózok és más lázadók iránti tiszteletem mögött meghúzódtak. Inkább erkölcsi és filozófiai. hanem élő. és segített megérteni azokat a mélyebb érzéseket. mint például a második világháború idején. nagyszerű egység. hogy ezek a beszélgetések készítették elő a terepet a változáshoz. Intézményeit . lélegző. Ha arra volt szükség. már más ember volt. melyeket az NSA vizsgálata egy évtizeddel korábban. és most már tudom. mennyire féltékeny vagyok. nem veszi észre. hogy megvédje az általa képviselt alapelveket. Inspirációt adott. amellyel számolni kellett. hogy alapvető változásokat indítsunk el a világban.— N e m tűnt lényegesnek.a nagyvállalatokat. plakátokat lengettek és énekeltek — kinézett az ablakon. 1968-ban olyan pontosan kimutatott. mint materialista alapon állt. Miért mondtam volna? Ilyesmivel az ember nem dicsekszik — megállt. hogy mindezzel szembesített.

hogy a lelkiismeretem ki akart lépni. mint a peremvidékeken: Európa isten háta mögötti területein. hogy a katonai beavatkozásnak vannak korlátai. az afrikai dzsungelben vagy az amerikai határterületeken élőknek. Minden szükségesnek ítélt eszközt fölhasznál arra. az általuk kiszolgált) nemzetközi segélyszervezetek és magánvállalatok ezt a tervet professzionális módon hajtják végre. őszintén megmondta. hogy elhiggyék. de ezzel az újfajta. ami a legvadabb összeesküvés-elméletek feltételezéseit is túlszárnyalja. így hát a közgazdászok jobb tervvel álltak elő. vagy lépjek ki? N e m volt kétséges. megragadja. A globális birodalom viszont a köztársaság végzete. de személyiségem másik. Claudine figyelmeztetett. amely leginkább a középkori uradalmakban vagy a déli ültetvényeken folyó életre emlékeztetett. hogy vezetőinek hatalmát és gazdagságát tovább növelje. amit csak lát. az éhezésnek és még a háborúknak is — ha meg lehetne őket győzni arról. Az én sa143 . Bensőm csatatérré változott: maradjak-e a MAIN-nél. „üzletember" oldala nem volt ebben olyan biztos. pedig valójában még mélyebbre taszították őket egy olyanfajta rabszolgaságba. A korábbi birodalmakhoz hasonlóan karját csak azért nyújtja ki. a merkantilizmuson alapuló rendszer. Önző. ahogy amerikai cégeknek dolgozó férfiak és nők . A Föld minden szegletében láttam. Panamában. és örökké éhes pofájába tömje. hogy az összefüggéseket mélyebben megértsem. úgy ezek a dolgozók is vakok voltak tetteik következményeivel szemben. kifinomult imperializmussal ugyanazt követjük el pénzügyi formában.h á lózat tagjai — hogyan vettek részt valami olyasmiben. hogy a cégük számára cipőt vagy autóalkatrészt előállító gyárak és műhelyek dolgozóival jót tesznek. szeretetére és személyes történeteire. Délkelet-Ázsia megtanított minket. és az őket kiszolgáló (vagy helyesebben.világon a betegségeknek. Persze ahogy ezt a különbséget felismertem. A kizsákmányolás korábbi formáihoz hasonlóan a m o dern jobbágyokat és rabszolgákat is úgy szocializálják. Iránban és Kolumbiában szerzett élményekre ahhoz. kapzsi és materialista. segítenek nekik kimászni a szegénységből. minek kell megfelelnem. ha elfogadom a M A I N által felkínált állást.még ha hivatalosan nem is voltak az E H M . saját szerepemet is egyre tisztábban láttam. És szükség volt Paula türelmére. mint amit annak idején katonai úton próbáltunk elérni Vietnamban. hogy forrásokat halmozzon föl. meg voltak róla győződve. öncélú. jobb dolguk van. De szükségem volt az Indonéziában. Hűséges híve vagyok az Amerikai Köztársaságnak. Ahogy a M A I N legtöbb mérnöke. hogy forduljanak ebbe az irányba.

— Minden. — És mi van. egómat tovább duzzasztva egyre több alkalmazottat. . Nem leszek keresztes lovag. ha nem teregeted ki a szennyest? — kérdezte. ha még tovább maradok. Azt feleltem. N e m fogok könyvet írni.leereszkedően elmosolyodott. csak egyszerű ember. hogy üldözzenek. — Megnézted mostanában a szakmai életrajzodat? . talán családot alapítok egy olyan nővel. És egyébként meg nem mindegy? Így nem vagy boldog. hallgassak? . hogy igaza van..Nem. Elismertem neki és magamnak. hogy Claudine-nak sok mindenben igaza volt. A M A I N egyik partnereként kezdtem vagyonos lenni. Hogyan tudna Claudine vagy bárki más ezen még rontani? Ehhez a refrénhez Paula gyakran visszatért.. kedvemre utazom. hogy nem jutott eddig az eszembe. Elegem volt. Inkább arra adj nekik okot. hogy. — Az már régen volt. élvezni fogom az életet. hogy föltárjam az általam látott igazságot. — Hát akkor nézd meg. ámítás volt — tette hozzá Paula. Ha az angol is olyan. Az élet változik. egyszerűen ki akartam lépni. ne kavarják föl a vizet.Pontosan. . országot. hogy az összes pénz. Ne adj nekik okot arra. bűntudatot és stresszt. Paula ezt persze nem hitte.Arra gondolsz. szerintem érdekesnek fogod találni. Egy napon. N e m r é g olvastam el spanyolul. amint a rengeteg kalóztámadást megélt cartagenai spanyol erőd mellett a parti fövenyen sétáltunk. és végül is elismertem. amire addig nem is gondoltam. végképp csapdába kerülök. 144 . részvényt csatoltam különböző portfólióimhoz. amit éreztem. amit Claudine tanított neked.kérdezte. hogy ha egyszer b e léptem. Paula fölvetett valamit. kaland. — Hazugság az életed . és tudtam. Ez nagyon ésszerűnek hangzott .csodálkoztam. mint Paula.ját birodalmam is egyre nőtt. és nem teszek semmit. A pénz és az életstílus csábításán és a hatalom izgalmas gyönyörén túl gyakran eszembe jutottak Claudine szavai arról.Honnan tudhatta ezt Claudine? . ragyogás már nem érte meg azt a zaklatottságot. többé már nem léphetek ki. hogy hagyjanak békén.

Mint ahogy várható volt. adataiért én voltam felelős. Korunk valóságát tükrözték. Akkor az volt a szokás. egyre jobban elöntött a harag és a depresszió. hogy Paula szemével láttam. Az anyagok jelentősége azonban ezen messze túlmutatott. hogy naprakészen kellett tartanom mind az életrajzom alapadatait. Bár az életrajzot konkrétan nem én írtam.) Valamikor nagyon büszke voltam az önéletrajzomra. E változások és pletykák még inkább arra ösztönöztek. valamint a M A I N L I N E S nevű vállalati újság 1978. novemberi számát. A telefonvonalak szinte égtek Boston és Baranquilla között. ha nem hazugsággal. hogy Jake Daubner visszavonult a M A I N vezérigazgatói székéből. mind az ügyfeleim névsorát és az elvégzett munkák 145 . mindenki arra számított. hogy a valós folyamatokat elfedjük. hiszen Bruno egyik legbelsőbb bizalmasa voltam. Paula tanácsára még Kolumbiában elolvastam életrajzom spanyol változatát. Furcsa módon ez a két dokumentum jól jellemezte az életem: mesterséges felületen csillogó máz. Mac Hall elnök Brunót nevezte ki Daubner helyére. Megdöbbentett. hogy végiggondoljam a helyzetem. és a globális birodalom felé való menetelésünk legjellemzőbb sajátosságáról rántották le a leplet: pontosan kiszámított stratégiákkal pontosan kiszámított látszatokat közvetítünk. fejezet Megtévesztő életrajz Kolumbiában ért a hír. Bostonba visszatérve pedig elővettem az angol eredetit. (Lásd a 146-147 és a 150-151 oldalt. de most.23. hogy engem is hamarosan előléptetnek. és erre a cikkre is. A két d o k u m e n t u m tele volt szándékos megtévesztéssel. amelyben megjelent rólam egy cikk „Szakértők új szolgáltatásokat kínálnak a M A I N ügyfeleinek" címmel.

Ez a rész a Békehadtest kötelékében végzett ecuadori m u n k á m felsorolásával zárul. hogy a gazdasági és regionális tervezés a MAIN egyik legújabb és leggyorsabban fejlődő területe. a feladat típusának megjelölésével: fejlesztő beruházások tervezése. ahogy az a céljainak megfelelt. jó szándékú fiatal nő készített velem. energiaszükséglet előrejelzése és így tovább. melyet a cikk írója. Az életrajzot félretéve a M A I N L I N E S cikkét vettem kézbe. azt a benyomást keltve. Csodálkoztam. m i n t h a egy építőipari cég igazgatója lettem volna. hogy valaki a Közel-Keleten szerzett tapasztalataimat vagy a Világbankban és más nemzetközi f ó r u m o k o n tartott előadásaimat akarta kiemelni. és s e m m i kivetnivalót n e m találtam benne.listáját.A m e r i k a i Olajtársaság. bár természetesen ez is része volt az életemnek. A legutolsó sor keltette föl leginkább a figyelmemet: Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma. Latin-Amerikában és a Közel-Keleten vezettem. de a Békehadtest említése nélkül. De mivel sokat voltam úton. a kuvaiti kormány. a panamai Instituto de Recursos Hidraulicos y Electrificación. gazdasági előrejelzés. Ázsiában. a Világbank hivatalos neve). Ezt az ügyfelek hosszú listája követte. Lehet például. a Szaúd-Arábiai A r a b . bár a b e n n ü k található információ hiteles volt. m é g hálás is voltam az írójának. amelyeket az Egyesült Államokban. 146 . az iráni energiaügyi minisztérium. ez n e m mindig történt meg. úgy formálhatta az alapadatokat. A cikk így kezdődött: Már az íróasztalok fölé hajló arcokon végignézve is láthatjuk. hogy ilyen hízelgő képet festett rólam. egy intelligens. Ha egy marketinges vagy egy projektmenedzser valamilyen ajánlatában szerepeltetni akart vagy csak szüksége volt a referenciáimra. Így hát vállaln o m kell érte a felelősséget. Megjelenése előtt láttam a cikket. Világosan emlékeztem az interjúra. Szaúd-Arábiai Királyság. az Ázsiai Fejlesztési Bank (Asian Development Bank). Ezért a Paula által olvasott spanyol életrajz és annak angol eredetije az újdonság erejével hatott rám. mielőtt az átalakított változatot felhasználták. az indonéziai Perusahaan U m u m Listrik Negara és m é g sok más intézmény.. Elfogadtam.. hogy ilyesmi megjelenhet nyomtatásban. Szakmai tapasztalat címszó alatt voltak felsorolva azok a projektek. melyen szerepelt a N e m z e t közi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (Bank of Reconstruction and Development. Ilyen esetben az életrajzommal dolgozó embereknek elvileg a jóváhagyásomat kellett kérniük. Az önéletrajz első látásra ártatlannak tűnt. és n e m önkéntes segítő írástudatlan andoki parasztok téglavető szövetkezetében.

Összebarátkoztak. Ezek a dokumentumok nagy tudású gazdasági szakértőnek állítanak be engem. és ahogy nőtt az igény munkájára az ügyfelek. munkaajánlatok és jelentések borítóján díszelgett. a csoport jelenlegi vezetőjének köszönhető. hogy a MAIN-nél több közgazdászra is szükség van. amely köztiszteletnek örvend más vállalatok. mert az igazság elemeiből és nem nyilvánvaló kitalációkból építkeznek. hogy John Perkins találkozott Einar Greve-vel (korábbi MAIN-alkalmazottal) [aki azóta már kilépett. még nagyon kevés közgazdász dolgozott a MAIN-nél. milyen munkáim voltak korábban. hogy a hitelesség igazolására szolgáló pecsét csakúgy. ügyvédek irodáiban kiakasztott diplomák pecsétjei. elsősorban a Világbank részéről. Első megbízatása keretében egy 11 tagú csoport tagjaként részt vett egy tanulmány elkészítéseben. amely Indonézia elektromosenergia-szükségletét mérte föl. a cikk csak egy magazin könnyebb fajsúlyú interjúja volt. majd így folytatódott: Ekkortájt történt. ami az életrajz alján és a vállalat által kiadott. aki akkor éppen Paute városában dolgozott Ecuadorban a MAIN egy vízenergiai projektjén. h o gyan töltöttem „három évet Ecuadorban". a legtöbb mégis John Perkinsnek. egy rangos tanácsadó cég osztályvezetőjének. nagy súlyt képvisel az üzleti életben. Egy évvel később Johnt vezető terhelés-előrejelzőnek nevezték ki. Ez különösen igaz a hivatalos dokumentumnak tekintett életrajzra. valahogy elferdítik. A nyilvánvaló hazugságokat meg lehet cáfolni.Bár sokan működtek közre a gazdasági csoport létrejöttében. aki azért utazza 147 . mint az orvosok. mégis úgy éreztem. Mikor 1971 januárjában Johnt fölvették vezető terhelés-előrejelző asszisztensnek. úgy ismerte föl. majd John állásajánlatot kapott a MAIN-től. sterilizálják a valóságot. A M A I N logója. nemzetközi bankok és kormányok körében. hosszasan leveleztek. mondhatni. Egyik dokumentum sem tartalmazott nyilvánvaló hazugságokat — tényeik valósak voltak. és jelenleg a Tucson Gas & Electric Company igazgatója]. az életrajzot is tartalmazó. Az ilyen dokumentumokat viszont lehetetlen. és egy olyan vállalat állította ki őket. A cikk röviden összefoglalta. Hivatalos dokumentumokat istenítő kultúránk közegében pedig valami ennél sokkal károsabb dologhoz is hozzájárultak.

148 .

149 .

150 .

151 .

mert azt mondta. hogy ez a sor nagyon is határozott céllal szerepel az életrajzban. A csalás nem az állításokban. és hogy munkám lényege abban állt. Senki nem dicsérte elődöm. Jogosan kérdezhetnék. mekkora nyomás nehezedett rám. akit elbocsátottak azért. hogy részt vettem az évszázad legnagyobb történelemformáló . támogató. egy ilyen sorból mindenki érti. ahogy azt elvárták tőlem.de az újságokban soha meg nem jelenő — üzletének létrehozásában. hogy én igazi közgazdász lettem volna. Valójában sosem gondoltam. objektíven nézzük. Azokban a belső körökben. Újra és újra visszatértem ehhez a sorhoz. hogy előrejelzéseim irreálisan magasak legyenek. hogy óriási kölcsönöket szerveztem országoknak — például Panamának. Howard Parker bátor kiállását. ahol én mozogtam. hanem az elhallgatásokban rejlett. A M A I N L I N E S cikkének utolsó bekezdése a szerző személyes b e nyomásairól szól. milyen kapcsolatban volt Einar Greve a hadsereggel. el kellett ismernem. A leginkább zavarba ejtő tétel klienseim listájának utolsó sora volt: az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma. hogy a M A I N vezető közgazdásza használható ember. két külön sor véletlenül egybecsúszott. milyen kapcsolat van az amerikai pénzügyminisztérium és Szaúd-Arábia között. a Szaúd-ház számára a hatalmat. amely biztosította Amerika számára az olajat. mert úgy hamisítottam meg a számokat. de engem nagyon érzékenyen érintett: A Gazdasági és Regionális Tervezési Osztály létrejötte óta gyors ütemben bővül. és hozzájárult Oszama bin Laden finanszírozásához. hogy ezek az elhallgatások sok kérdést vetettek föl. Szaúd-Arábiai Királyság. A Boston Universityn főiskolai (bachelor) diplomát szereztem üzleti 152 . amit igaznak gondolt. rokonszenves vezetői hozzáállása. hogy azért lettem én vezető terhelés-előrejelző.körül a Földet. Ez az egy sor sokat elárult a bennfenteseknek. de John legnagyobb örömére valamennyi munkatársa keményen dolgozó. A legtöbb olvasó azonban sosem j ö n n e rá az igazságra. és az ugandai Idi Amin Dadához hasonló nemzetközi bűnözők védelméhez. Szavain átsüt érdeklődő. hogy annak civilizálása és felvirágoztatása érdekében tanulmányokat készítsen. hogy az NSA interjúkat készített velem. jó szakember. tűnődve. melyeket azok sosem tudnak visszafizetni. vagy arról. Indonéziának —. és senki nem jegyezte meg. azt üzente. és hogy milyen szerepet játszott mint NSA-összekötő. N e m volt szó arról sem. Segítettem megkötni az egyezményt. Például nem esett szó arról. vajon hogyan értelmeznék ezt az emberek. Talán néhányan elírásnak vélnék. Ha egy kívülálló szemével.

rokonszenves vezetői hozzáállása. míg mi — munkatársaim és én — első osztályú szállodákban alszunk. ami meggyorsítja a G N P növekedését. karácsonyi jutalmuk. Gondoltam arra. Az ő életükben nem voltak NSA poligráfok és Claudine-ok. akik nap m i n t nap éheznek. Mindig gyenge voltam matematikából és statisztikából. inkább annak. Vezető közgazdászi címem. és kiépítjük pénzügyi portfóliónkat. a tőkebeáramlás. hogy világosan és meggyőzően tudtam írni. A fizetésük." Ezt a két d o k u m e n t u m o t néhány másikkal együtt asztalom legfelső fiókjában tartottam. és bűntudatom van azért. Természetesen m i n d e n t megtettem. N e m telt el 153 . hogy a kollégáim asztalai között sétálgatok. milyen tanulmányokat. Sokat gondoltam azokra az emberekre is. a nagy kölcsönök. amely mélyíti a szakadékot szegények és gazdagok között. hogy gazdasági bérgyilkos vagy E H M . Middleburyben angol irodalom szakos voltam. illetve annak a természetes képességemnek. valamint a Gazdasági és Regionális Tervezési Osztály vezetői pozíciója nem közgazdászi vagy tervezői képességeimnek volt köszönhető. Egyszerűen a példámból meg jutalmaim és büntetéseim rendszeréből tanultak. amilyeneket a főnökeim és a megbízóim akartak. sokuknak Master fokozata vagy PhD-ja is volt. és javítja a világ helyzetét. hogy jól képzett embereket vettem föl az osztályomra. minden lehetőséget megragadtam. Ráadásul volt annyi eszem. De ez már nem ugyanaz volt. soha senki nem mondta nekik. Cikkeket írtam. hogy ebből már többé n e m léphetnek ki. már egy másik nemzedékhez tartoztak. Soha nem hallották azt a kifejezést. Tudták. milyen eredményeket várok el tőlük. támogató. h o g y az emberek. sőt egész állásuk attól függött. Hatékonyabbakká és pusztítóbbakká váltunk. nézem a férfiakat és nőket. mint én magam. és együtt játszott szerepünk miatt. akik nekem dolgoztak. amit ellenük tettem. hogy könynyítsek a terheiken. A világ változott. akik n e k e m dolgoznak. hogy hajlandó voltam olyan tanulmányokat és végkövetkeztetéseket prezentálni. hogy a cikk szerzője így fejezte be írását: „Szavain átsüt érdeklődő. a gazdasági bérgyilkosok sorába léptek. N e k i k senki n e m magyarázta el. Később sokszor azon kaptam magam. N e m csoda. akiket én képeztem ki. a korporatokrácia fejlődött. Én szerveztem be és képeztem ki őket. mennyire vagyok megelégedve velük. milyen fontosak az optimista előrejelzések. mit várnak tőlük a globális birodalom építése érdekében. a legjobb éttermekben eszünk.adminisztráció szakon. mint amikor én csatlakoztam. előadásokat tartottam. akik jóval többet tudtak m u n k á n k technikai részleteiről. Azok az emberek. és gyakran elővettem. könnyen írtam. h o g y meggyőzzem őket. marketing szakirányon. amit csak tudtam.

hogy ezek a dolgok most is csak ugyanúgy vannak. hacsak nem eszközlünk mielőbb gyors és mélyreható változást. A legendák és népmesék tele vannak elferdített igazságról és csalárd egyezségekről szóló történetekkel: csaló szőnyegkereskedők. melynek célja nem egy gyanútlan vevő kifosztása. a kényszer már sokkal rafináltabban. Megértettem. Ha nem kapják meg. hogy a csalásnak olyan új szintjére érkeztünk el. kapzsi uzsorások és szabók. A csillogó felszín alól azonban vér szivárog. megjelennek a sakálok a baseballütőkkel. mi a viszony látszat és valóság között. Odafigyelnek. hogy az életrajzom által keltett látszat és a mögötte lévő valóság közti különbség egyszerűen az emberi természetből ered. amelyre a vevő ügyelhet. akik a bostoni Back Bayre néző irodám asztalainál ülnek. Sokat tűnődtem azon is. idővel megváltoztatják a külsejüket. hogy a ruháit csak ő nem látja. hogy kifogástalan öltönyben járjanak. mint ahogy annak idején Claudine létrehozott engem.egy évtized. egyfajta kifinomult agymosás formájában jelentkezik. aki rászorul. hogy fényes pozícióm: vezető közgazdász. Egy nagyon is valós értelemben én hoztam őket létre. Azonban bárhogy is próbáltam magam meggyőzni. a szívem mélyén tudtam: ez nem igaz. A maffia vezetői gyakran egyszerű rablókként kezdik. a Gazdasági és Regionális Tervezési Osztály vezetője. Ha az adósok nem tudnak fizetni. Szívesen adnak kölcsön annak. így megvédtem őket saját lelkiismeretüktől. jönnek a bérgyilkosok. És most ezek a férfiak és nők. mi a tisztesség szerepe az üzleti életben. Az emberek a történelem kezdete óta becsapják egymást. melyek engem nyomasztottak. mint a szőnyegkereskedőé. Szándékosan becsaptam. hanem a kultúra fizikai értelmében is —. helyi közösségük megbecsült tagjai. Jótékonysági egyleteket támogatnak. Nekik nem kellett azokkal a morális kérdésekkel küzdeni. ők is mintapolgároknak tűnnek. mondtam magamnak. Be kellett látnom. De velem ellentétben őket nem világosította föl senki. Mint a M A I N életrajz John Perkinse. A dolgok megváltoztak. Tisztségeim egy gonosz rendszer részét képezték. gyakran irigyeltem beosztottjaimat tudatlanságuk miatt. Sok éjszakát töltöttem ébren ezeken a dolgokon rágódva. a globális birodalom ügyét képviselve rajzanaki ki a világba. hanem a világ eddigi legkifinomultabb és leghatéko- 154 . elvegyüljenek a felsőbb körökben. amely már saját magunk és kultúránk pusztulásához vezet — nemcsak erkölcsileg. nem olyan egyszerű csalás. akik képesek a császárral elhitetni. Végül előkerülnek a fegyverek. és részüket követelik. és a csábítás. Paula megjegyzése az életrajzomról fölnyitotta Pandora szelencéjét. A szervezett bűnözés példája talán jó hasonlat. De akik eljutnak a csúcsra. legális vállalkozásaik legyenek. mint régen.

hogy munkaerejüket fillérekért adják el az őket kizsákmányoló üzemeknek. Osztályom minden dolgozójának volt valamilyen címe: pénzügyi elemző. hogy mi csupán a jéghegy csúcsát jelentettük. San Franciscó-i. Paula rákényszerített. A menetelés megindult. hogy a maguk módján mindnyájan gazdasági bérgyilkosok voltak. szociológus. Minden egyes nagy nemzetközi cégnek — foglalkozzon az sportcipőkkel vagy gépipari berendezésekkel — megvoltak a maga E H M jei. és tiszteletre méltó külsőt öltöttek. és ezzel még egy lépést tegyek az úton. hogy meggyőzzék a világ különböző országainak korrupt politikusait. hogy a korporatokrácia béklyóba verje országukat. amely egy erkölcsileg elfogadhatatlan és végső soron önpusztító rendszerhez láncol minket. vezető közgazdász. hogy az életrajzom és az újságcikk sorai mögött meghúzódó kimondatlan részletek egy olyan. és az elkeseredett emberek arra kényszerüljenek. szemfényvesztésre épülő világ körvonalait rajzolták meg. londoni vagy tokiói központjaiból. és hamarosan körbeér a Földön. Felkavaró felismerés volt. jól szabott öltönyökbe bújtak. hogy olvassak a sorok között. 155 . chicagói. N ő k és férfiak százai indultak el a nagyvállalatok N e w York-i. ökonometrikus és így tovább — de egyik cím sem fejezte ki. A huligánok félretették a bőrdzsekit.nyabb imperialista rendszerének előmozdítása. és a globális birodalom érdekeit szolgálták. amely végül életem átalakulásához vezetett. hagyják. Azt sem fejezték ki ezek a címek. közgazdász.

hogy bármikor ingyen fölkeresem Quitóban. az ekkor kialakult fölvásárlási lázban az Ecuadort irányító néhány család a nemzetközi bankok keze alá dolgozott. amely hazám után az első otthonom volt. Nevetett. Egyszer. nem játszott össze a korporatokráciával. Ezt részben tréfának szántam. A nemzetközi tervező és kivitelező vállalatok megint csak szép profitot zsebeltek be. mert kedveltem őt. aki nem vett részt politikai korrupcióban. hirtelen ötlettől vezérelve fölajánlottam. vízerőművek gátjai.és elosztórendszerek és más energetikai létesítmények épültek szerte az országban. hogy ha baj van az olajszámlámmal. hogy országát meglátogassam. karizmatikus volt és megnyerő. ha a szakmai tanácsaimra igényt tart. és akinek csillaga gyorsan emelkedett Ecuadorban. Jaime Roldós harmincas évei végén járó egyetemi professzor és ügyvéd volt. A jövendő olajbevételekre hivatkozva hatalmas adósságokkal terhelték meg az országot. ahol a korporatokrácia jelentős hídfőállásokat épített ki.24. csak forduljak hozzá. fejezet Ecuador elnöke megküzd az olajkartellel Kolumbiában és Panamában végzett m u n k á m lehetőséget adott arra. átadó. részben tényleg szívesen áldoztam volna erre szabad időmből. Ecuador sokat szenvedett az amerikai politikai és üzleti körök által manipulált diktátoroktól és jobboldali oligarcháktól.mindig is kerestem az alkalmat. és ellenszolgáltatásként fölajánlotta. Az Amazonas ecuadori medencéjében az 1960-as évek végén indult meg komolyan az olaj kitermelése. Akadt azonban egy kivételes ember. és . Többször is találkoztam vele. 156 .ahogy vele is gyorsan közöltem . hogy kapcsolatban maradjak azzal az országgal. Utak és ipari parkok. Bizonyos értelemben a banánköztársaságok mintapéldája volt.

A huaorani területen a SIL apró rádióadókkal fölszerelt. Szembeszállt az olajtársaságokkal és az azokat nyilvánvalóan kiszolgáló rendszerrel. így akarták figyelmeztetni a misszionáriusokat. majd gyógyszert ajánlottak föl. hogy a SIL emberei alattomos módszereket is alkalmaztak a törzsek elköltöztetése érdekében. vonuljanak a misszionáriusok rezervátumaiba. állítólag az amerikai hadsereg szakemberei. de sok amazóniai közösségben az a hír járta. hogy rábeszélje az embereket. A szervezet hivatalosan azzal a céllal lépett Ecuador — és több más ország — földjére. a pletyka szerint a rádiók adását a Shell helyi telepén kialakított. Ha a törzs egy tagját mérges kígyó marta meg vagy valaki súlyosan megbetegedett. ruhát. Sőt végül is ellentétes hatást váltott ki. Az olajkitermelés megindulását követő első években a SIL már javában foglalkozott az Amazonas medencéjében élő huaorani törzzsel. hogy összejátszik az olajtársaságokkal. ott ingyen kapnának élelmet. az egyik meggyilkolt férfi nővére 157 . hogy ahol olajtársaságok geológusai nagy olajkészleteket sejtettek a föld alatt. a SIL képviselője az ellenméreggel vagy a megfelelő gyógyszerrel jelent meg . Az egyetlen kikötésük — e történetek szerint az volt. amikor furcsa dolgok kezdtek történni. hogy a bennszülöttek adják át földjeiket az olajtársaságoknak. hogy az ország természeti kincseivel tisztességesen gazdálkodjanak. Roldós egyike volt azon kevés modern politikusnak. testükből huaorani nyilak álltak ki. Summer Nyelvészeti Intézet) elnevezésű amerikai protestáns misszionárius csoportot. orvosi ellátást és oktatást a miszszionáriusok iskolájában. aki meggyőződéssel hitt a szegények jogaiban és a politikusok felelősségében. szállást. vagy ahol a nép egyéb külső erők befolyásától kívánt megszabadulni. lejegyezze. hogy meggyógyítsák a hasmenésjárványt. hogy hagyják őket békén. akiknek olaját idegen érdekeltségek termelték ki. akik nem féltek megkérdőjelezni a fönnálló helyzetet.semmit nem sikerült bizonyítani -. Egy gyakran hallható történet szerint hashajtóval átitatott ételt ajándékoztak a bennszülötteknek. Rachel Saint. Az olajkitermelés korai időszakában egyszer holtan találtak öt miszszionáriust. Később a törzs emberei azt mondták. jól fölszerelt katonai központban fogták. A figyelmeztetés eredménytelen volt. fölkeltette mindazok figyelmét — országa határán belül és kívül —.Néppárti és nemzeti érzelmű politikus hírében állt. Például azzal vádolta a Summer Institute of Linguistics (SIL. Rengeteg pletyka keringett arról. Én is ismertem SILmisszionáriusokat. Amikor 1978-ban indult az elnökválasztáson. ott hamarosan fölbukkan a SIL néhány tagja. hogy az őslakosok nyelveit tanulmányozza. Lehet.gyakran az olajvállalat helikopterén. kettős fenekű élelmiszerkosarakat helyezett el. még a Békehadtestnél eltöltött éveimből. hogy mindez véletlen egybeesés volt .

amelyek szerinte a „vadak" civilizálásán és oktatásán munkálkodnak. vagy ha esetleg mégis ellenükre győzne. És Roldósról is azt j ó solták az okosok. nemzeti érdekeket érvényesítő álláspontja a világ legbefolyásosabb vállalatait sértette. Torrijoshoz hasonlóan Roldós sem volt kommunista. Mindketten a világ legnagyobb szuperhatalmával szálltak szembe. Roldós szilárdan hitt abban. akkor Roldós és Torrijos ez utóbbi pillért készült aláásni. Én személy szerint örültem. és ez a mozgalom a világ valamennyi országát érintő változások kiindulópontjává válhat. hogy Roldós a Torrijos által kitaposott ösvényen halad. hogy az állam kötelessége támogatni a szegényeket és a kisemmizetteket. Rockefeller hozta létre.a nagyvállalatokon. hiszen tudta. hogy annak hasznából az ecuadori lakosság lehető legnagyobb százaléka részesedjék. és nem dogmatikusak. 158 . hogy ebben a kritikus időszakban Carter volt az amerikai elnök. Abban bízott. amelyből később több óriáscég. Népszerű. sem Kínához. Ha a korporatokrácia építménye három pilléren nyugodott . Nemzeti elkötelezettségűek. a nemzetközi bankokon és a velük összejátszó kormányokon —. pragmatikusak. hogy Ecuadorban . csak síkra szállt országa önrendelkezési jogáért. Tudtam. A Texaco és más olajérdekeltségek erős nyomása ellenére Washington távol tartotta magát az eseményektől. adakozzanak a SIL és az olajtársaságok javára. hogy Washington és a nagyvállalatok sosem fogják elnökként elfogadni. Óvatosan kellett haladnia. sem — Allendével ellentétben — a nemzetközi szocialista mozgalomhoz. hogy a Szénhidrogén Politika segítségével társadalmi reformokat vezethet majd be. míg Roldós olajjal kapcsolatos. az Exxon és a Mobil is kinőtt. és ha megválasztanák. hogy Ecuador legfontosabb természeti kincse a kőolaj. hogy ez a két ember együtt új mozgalmat indíthat el a latin-amerikai politikában. hasonló sors várna rá. Annak idején a Standard Oil vállalatot a dinasztiaalapító John D. karizmatikus vezetők voltak.bejárta az Egyesült Államokat és országos tévécsatornákon kérte az embereket. de nem Amerikaellenesek. Roldós politikai programjának gerincét az úgynevezett Szénhidrogén Politika (Hydrocarbon Policy) alkotta. E politika azon az elven alapult. mint Castro vagy Kadhafi. Ez a két ember más volt. köztük a Chevron. Torrijos a Csatornát akarta visszaszerezni. és ezt az elkövetkező időkben úgy kell kitermelni. Bizonyos források szerint a SIL-t részben a Rockefeller jótékonysági alapítvány finanszírozta. 1 Úgy tűnt. N e m volt közük sem a Szovjetunióhoz. mint a guatemalai Arbenzre vagy a chilei Allendére.sok más országhoz hasonlóan — senki nem lehet elnök legalább néhány befolyásos család támogatása nélkül. Én úgy láttam. intelligens. azok segítsége nélkül programját sosem tudná megvalósítani.

hogy megvédjük nemzetünk energiakészletét. Döntéseinket kizárólag a nemzet érdeke és szuverén jogaink mindenekfölött álló védelme fogja meghatározni. Az együttműködés igen nehezen ment. de sem félelem. Az államnak őriznie kell az export többirányúságát.3 1980-ban újév napján fogadalmat tettem. Az olajvállalat bizalmatlan volt az új elnökkel szemben. Véleményem szerint elsősorban a Szénhidrogén Politika győzte meg az ecuadoriakat. Roldósnak a Texacóval kellett elsősorban szembenéznie. hogy Jaime Roldóst ültessék a quitói elnöki palotába — diktátorok hosszú sora után ő volt az első demokratikusan megválasztott elnökük. 2 Mikor hivatalba lépett. és példaképemül az O m a r Torrijoshoz és Jaime Roldóshoz hasonló mai hősöket választom. Ráadásul néhány hónappal korábban megdöbbentő dolog történt. sem kisebbségi érzés nem befolyásolhat minket az ezekkel a külföldiekkel folytatott tárgyalások során. augusztus 10-i beiktatási beszédében Roldós így foglalta össze programja lényegét: Hatékony lépéseket kell tennünk. 1979.. Roldós egyik fő tanácsadója így foglalta össze: Ha egy partner [a Texaco] nem akar kockázatot vállalni és befektetni egy koncessziós terület föltárása vagy kitermelése érdekében.. föl kell készülnünk arra. amely precedenst teremthetett. és a terület tulajdonjogát átvenni. hogy ez más országok számára is mintául szolgálhatna. születésnapomig. Elhatároztam. a harcban keménynek kell lennünk. és nem szabad elveszítenie gazdasági függetlenségét. akár demokrata — esetében ez másképp lett volna. Huszonnyolc nap volt hátra a 35. Ennek ellenére Mac Hall váratlanul és minden előzetes figyelmeztetés nélkül kirúgta. Hisszük. 159 . Az új kormány álláspontját José Carvajal.hogy más kormányzat — akár republikánus. mert addigra ez a vállalat vált az olajjátszma domináns szereplőjévé. A profittermelés szempontjából Bruno a M A I N történetének legsikeresebb vezérigazgatója volt. hogy különböző eszközökkel próbálnak ránk nyomást gyakorolni. akkor egy másik partnernek joga van ezeket a beruházásokat megtenni. és nem volt hajlandó olyan politikában részt venni. hogy a külföldi vállalatokkal fennálló kapcsolatainkat igazságos alapokra kell helyeznünk. hogy az elkövetkező év során változtatok az életemen. Egy új évtized első napja volt. Nagyon is jól tudta.

— Tudta. Paul már évek óta a M A I N alelnöke volt. hogy Mac Hall lépését a féltékenység motiválta. fejezet Kilépek Bruno távozása földrengésként rázta meg a M A I N . John. . mi is a valódi szerepünk külföldön. Kétségesnek láttam. és sosem fogja őt csillagászati profitokkal fenyegetni.25.t . Én jellegtelen embernek. amerre lát. Bruno távozása letaglózott. mint addig még soha. filozofikus hangulatban találtam. hogy Bruno így ragyogjon — mondta az egyik férfi. afféle bólogató Jánosnak tartottam. Mac a 160 . egyébként barátságos és alapos mérnök. és Bruno átveszi a helyét. tudta. de még közülük is sokan meg voltak döbbenve. hogy Hall úgy érezte. Az ebédlőben vagy a kávézóasztal körül folytatott bizalmas beszélgetések során sokan voltak azon a véleményen. Mikor Brunót otthon fölhívtam. — Hall nem engedhette meg. Mintha csak ezeket az elméleteket akarná igazolni. akinek a keze alatt a cég akkora nyereséget termelt. Nézeteimet sokan osztották. pozícióját fenyegeti a nálánál több mint tizenöt évvel fiatalabb Bruno. Személyes mentorom és nemzetközi munkáink kulcsembere volt.Nos. Sok kolléga számára egyértelmű volt. fölfordulást és viszályt keltett a vállalat minden területén. Hall Paul Priddyt nevezte ki új elnöknek. . hogy nincs erre oka .Ezért nagyon magas végkielégítést követeltem.mondta Hallról. és nem sokat tudott arról. és akkor az öreg mehet. amit meg is kaptam. Brunónak voltak ellenségei. mi lesz így a vállalatból. hogy csak idő kérdése. Priddy ezzel szemben a belföldi megrendelésekre összpontosított. aki az elnök minden szeszélyének meghajol.

Megkérdeztem. Thomas Jefferson. — Mac Hall elvesztette a realitásérzékét. Davy Crockett. földeket. ami újévi elhatározásomat beváltotta. és tetteikért mégis dicsérték. Daniel Boone. hogy csak néhányat említsek . Most. akik ügyfeleink voltak. 14 kg. hogy az elmúlt tíz év során mennyit gondoltam a Drake-hez és Sir H e n r y Morganhez hasonló kalózokra és más történelmi alakokra.) 161 . így semmit sem tehettem. ahogy bekanyarodtunk a Sir Francis Drake-átjáróba. hogy több kiváló állásajánlatot is kapott nemzetközi bankoktól. — Tartsd nyitva a szemed — tanácsolta. Az átjárót természetesen a spanyol aranyflotta angol réméről nevezték el. kizsákmányoltak másokat. többnyire harmincfontos* vasban. Egy „Mary" nevű fiatal nő jött velem. hogy enyhítsem bűntudatomat. George Washington és az alapító atyák mind hasonló eszmékért kockáztatták az életüket. Ecuador — kizsákmányolása miatt? Az általam tisztelt hősök egész sora .Ethan Allen. mikor egy kora délután megkerültük a St. hogy szerinte mit tegyek. amit velem tett. Thomas Jefferson. 1980 márciusának végén — még mindig sajgott az elbocsátás ütötte seb .n é l dolgozott. George Washington. fosztogattak. amiről a korábbi években nem vettem tudomást. hogy ezeket az embereket tiszteljem. mint ahogy Jaime Roldós és O m a r Torrijos most a saját népe szabadságáért küzd. de ezt senki sem fogja neki megmondani — főleg nem azután. Ethan Allen több hónapot töltött szűk és bűzös cellákban brit börtönhajókon. melyek nem voltak a birtokában. amely az amerikai és a brit Virgin-szigeteket elválasztja. rabszolgákat. hogy a környék történelme segítségemre volt. akik raboltak. Először akkor támadt furcsa érzésem. hogy meg tudjam hozni a döntést. Eszembe jutott viszont néhány dolog. és befordultunk a Sir Francis Drake-átjáróba.zsákmányolt ki indiánokat. Hadifogoly volt. nevetségesnek találtam korábbi önigazoló magyarázkodásomat.vitorlázni mentem a Virgin-szigetekhez. majd további hónapokat egy angol tömlöcben. az 1775-ös montreáli csatában esett fogságba. sőt lovaggá ütötték őket. mikor végül lépett — Bruno jelezte. aki szintén a M A I N .szavazati részvények nagy részét ellenőrzi. Lewis és Clark. ahol ugyanúgy a szabadságért harcolt. Gyakran föltettem magamnak a kérdést: hogyha engem úgy neveltek. Erről eszembe jutott. Bár nem gondoltam erre. John-szigetet. én pedig az ő példájukra hivatkoztam. most már tudom. mikor az úticélt kiválasztottam. Panama. N e m tudhat* Kb. (A ford. Kolumbia. miért legyen lelkiismeret-furdalásom országok — Indonézia.

modern kalózok. Dühös voltam a szüleimre. amit Brunóval művelt. és fölhangosított egy Jimmy Buffett-számot. A hajó jobboldali korlátja felé mutatott. és sok áldozatot hozott. Daniel Boone. Kinyitottam a következő doboz sört. Ahogy az átjárón át a szél ellenében oda-vissza kreuzolva lassan közeledtünk a tengerből kiemelkedő hegyekhez . hogy a hajón élnek. És Drake meg Morgan? A történelemnek ezt a szakaszát nem ismertem olyan jól. Mary egy sört nyomott a kezembe. ami vitorlázáskor általában eltöltött. Az enyémet.Leinster-öböl — mondta.ták. vitorláit mindkét oldalon dagasztotta a hátszél. ahogy eltűntek mögöttünk a távolban. . magamat utáltam. ha elbuknak. de a kezem nem engedelmeskedett. Azonban hiába vett körül a gyönyörű természet. Ekkor értettem meg. kommunában. Megpróbáltam lesöpörni. de arra emlékeztem. hogy Drake és Morgan nem saját meggazdagodását és dicsőségét keresve adta a fejét a kalózkodásra. Meg tudtam volna ölni Mac Hallt azért. Lewis és Clark szintén nagy nehézségeken ment keresztül. De az érzés megmaradt.kérdezte. . Én voltam a felelős. A hajó és ahogy kinéztek. Mary a fedélzeten állt és figyelte. élénk színű sarongokba öltözött hippik. sehogy sem tudtam kiverni a fejemből ezeket a gondolatokat. Elöntött az irigység.azért. Mac Hallról volt szó. Közelebb lépett hozzám.A mai kikötőnk.északra a Great Thatchsziget. A saját életemet gyűlöltem. hogy a katolikus Spanyolország súlyosan fenyegeti. mert belém verték ezt a történelmet. Fél tucat fiatal férfi és nő integetett és kiabált nekünk. Itt volt előttünk a kicsiny öböl a St. mégis dühöt éreztem. hogy győzni fog-e a forradalom. az aranyat szállító hajókat támadva Anglia szent sérthetetlenségét védelmezzék. Fölhajtottam a sört. Davy Crockett. Tiltonra — erre a hegy tetején álló képmutató iskolára . hiába a szabadságérzés. délre pedig a St. Egy fából készült szivárványzászlós vitorlás hajózott el mellettünk. Dühítettek ezek a történelmi alakok. és főleg ahogy fölhasználtam őket. John-sziget oldalában. árulóként akasztják föl őket. hanem azért. . Hajlottam arra a lehetőségre. elárulta. N e m a szüleimről. hogy a protestáns Anglia úgy érezte. Megpróbáltam visszaintegetni. Tiltonról. hogy saját kapzsiságomat megmagyarázzam. John —.Mit szólnál egy ilyen élethez? . szabadok és felszabadultak. az előfedélzeten egy teljesen meztelen pár. azt viszont tudták. Mary kiáltott valamit. Köze- 162 . hogy a spanyol birodalom szívét. ahol a kalózok hajói álltak lesben az átjárón áthaladó aranyflottára várva.

A tenger sötétedni kezdett. akiket kizsákmányoltam. A hely nyugodt békéje elfedte történelmének brutalitását. hogy magam is rabszolgatartó voltam. melyek a nyers cukrot a r u m alapanyagává alakítják. Mary úszott egyet. halálsikolyokat hallanom. hogy az ültetvény kimondhatatlanul sok szenvedésnek volt tanúja. és előhúztam a horgonyt. A munkám emberekről is szólt. és partneri pozícióm sem egyszerűen a cég jövedelmezőségét fokozta. afrikai rabszolgák százai haltak meg itt — csőre töltött puskákkal kényszerítették őket. én leengedtem az orrvitorlát. és dolgozzanak a berendezésekkel. akik meghaltak ezeket a falakat építve. N e m segített. írtam neki pár sort.lebb hajóztam. Minden olyan idillinek tűnt. aztán elaludt. vagy talán még nagyobb. a testtől. akik az afrikai dzsungelekben vadásztak férfiakra és nőkre. Tíz éven keresztül azoknak a rabszolgatartóknak az utódja voltam. rothadó hús szagát éreznem. ültessék el és takarítsák be a cukornádat. a hústól. hogy ha az országomnak olaj kellett. hogy a part mellett várakozó hajókra tereljék őket. Az én módszereim modernebbek. Az ég bíborvörösbe borult. Átdobtam a horgonyt a hajó oldalán. próbáltam nem gondolkodni. a kiáltásoktól. hogy kölcsönök segítségével szegény országokat vontam be a globális birodalomba. valószínűleg 163 . A lány a Görögdinnye-zátonyt megkerülve bekormányozta a hajót a gyönyörű öbölbe. hogy kiürítsem magamból az érzelmeket. mint azok. A nap eltűnt egy hegyekkel csipkézett sziget mögött. Megint lenéztem a hajónkra. családjaikról. Figyeltem. Mary ügyesen bevonta a fővitorlát. bármikor megkaphassa.sosem kellett haldokló embereket látnom. Sokáig ültem a víz partján. és az első fedélzetre mentem. és egyszer csak ott álltam a régi ültetvény omladozó falai között. mint ahogy a bennem tomboló dühöt is. ahogy a horgony lánca m e g feszül a kiáramló dagályban. éppen lehorgonyzott vitorlásunkra láttam. majd átadtam a kormánykereket Marynek. csak arra koncentráltam. Éppen egy régi cukornádültetvény romjai alatt kötöttem ki. kifinomultabbak voltak . túlbecsült előrejelzéseim nem csak azt szolgálták. Késő délután fölmásztam a meredek hegyoldalon. De amit én tettem. miközben tudtam. a lánc csörögve hullott alá a kristálytiszta vízbe. és a hajó lassan megállt. Miután mindent elrendeztünk. A M A I N . és kieveztem a csónakkal a partra. hogy a büszke udvarházat fölépítsék.n é l végzett munkám nem csak arról szólt. hogyan megy le a nap a Karib-tenger fölött. hiszen én képes voltam elzárni magam tetteim emberi következményeitől. láttam. olyanokról. Mary a fedélzeten üldögélt. Szembesültem azzal a megrázó ténnyel. emberekről. az ugyanolyan bűn volt.

. a MAIN-hez és mindahhoz. Aztán csak feküdtem a fűben. hogyan változtattam őket gazdasági bérgyilkosokká. az egyéb juttatások. A fizetésemelések. olyan vastag volt. Fölugrottam. Rabszolga lettem. Vagy verem magam tovább. szíven ütött. Fizetésemelések és előléptetések ígéretével rávettem őket arra. és már tudtam.Margaritát ivott. Megpróbáltam mindezt kizárni a tudatomból. Tudtam. felkaptam. az öböltől és a bíborszínű égtől. görcsös botot pillantottam meg. bizalommal vár engem. Elfordultam a tengertől. és várta. a részvények. de Claudine őszintesége nélkül. és néztem a fölöttem elvonuló felhőket. a nyugdíjak. mint engem. néztem az azúr vízen ringatózó vitorlásunkat. 1980. Végül aztán visszamentem a csónakhoz. Ugyanazt tettem velük. 164 . vagy elmenekülök. április l-jén bementem Paul Priddy irodájába. milyen elengedetten. a biztosítás. örökre elvesztem. mit tettem vele és a többi beosztottammal. amit afrikai otthonukból kiszakított rabszolgák építettek. ahogy a lemenő nap fényénél megláttam. amit ez jelent. Két nappal később visszatértem Bostonba. annál nehezebb lesz kiszállni. Behunytam a szemem a falak előtt. hogy ha most visszatérek a korábbi életemhez. Álltam a parton. amit Claudine velem. hogy legyenek rabszolgatartók. mit kell tennem. Ütöttem. ugyanúgy. egy nagy. hogy nekem is tölthessen egyet. amíg össze nem estem a kimerültségtől. és ütni kezdtem vele a falat. és kétszer olyan hosszú. ahogy az imént azt a falat vertem. és most őket is béklyóba veri ez a rendszer. Mikor kinyitottam a szemem. Abban a pillanatban. Ők is rabszolgák.. Minél tovább maradok. és fölmondtam. mint egy baseballütő.

4. RÉSZ 1981-TŐL MÁIG .

de úgy érzem. Biztosítottam arról. hogy új életet kezdek. milyen jó dolgom van itt. de persze a politikát nem akarom belekeverni. Paul Priddy nem akart hinni nekem. aki egyenesen azt mondta.26. és nem volt a láthatáron erős utód. Sűrűn e m l é keztettek. h o g y részben azért sem akarják elhinni. hogy minden lehetőséget megragadok. Emlékeztem Paula tanácsára. és ne adjak okot gyanúra.n e k . hogy mindig is szerettem volna írni azokról az emberekről. elment az eszem. Különösen nehéz volt a beosztottjaim reakcióival szembenézni. 167 . hogy lehetőleg senkit ne haragítsak magamra. hogy eltűnődjenek saját helyzetükön. hogy komolyan beszélek. hogy vállalatunk dicsőségét zengjem. Azt mondtam. és megesküdtem. Ha én n e m vagyok őrült. Végül Paul beadta a derekát. tovább kell lépnem. és elmegyek. Ezután m i n d e n k i megpróbált lebeszélni a kilépésről. ezért hangsúlyoztam.t otthagyni. esetleg cikkeket írnék a National Geographicnak és más folyóiratoknak. akkor ők vajon normálisak-e. cserbenhagyom őket. Úgy érezték. Kifejeztem a M A I N iránti hűségemet. Utazgatni szeretnék. volt. mert ez arra kényszerítette volna őket. hogy megbolondultam. Oly sok évi hezitálás után most eltökéltem. fejezet Ecuador elnökének halála N e m volt egyszerű a M A I N . hogy EHM-tevékenységemről bármit is nyilvánosságra hozok. Én azonban már döntöttem. önszántamból megyek el. Megértettem. hogy maradnak? Egyszerűbb volt azt gondolni. — Április bolondja — kacsintott. milyen sokat köszönhetek a M A I N . akiket szerte a világon megismertem a munkám során.

hogy menjek be az irodájába. Meglepetésemre Paul elfogadta. részvényeim nem hoztak eleget a konyhára a nyugdíjazáshoz. lehettem volna negyvenéves milliomos. és felfrissítettem néhány régi barátságot Ecuadorban. A következő néhány évben magasan fizetett szakértőként dolgoztam. melyek igyekeztek a világot egyetlen globális birodalommá szervezni. és amelyek országa polgárait marginális. Kapcsolatban maradtam Paulával. és mire Paul asztalához leültem. vagy nem akartak észrevenni. de mivel még távol álltam attól. Olyan árat neveztem meg. Sokat gondolkodtam ezen. ha szakértőként te képviselnéd őket. Bár már nem álltam napi kapcsolatban Latin-Amerikával. — Azért kértek föl minket. de harmincöt éves koromban ettől még nagyon távol álltam. Világosan látott sok mindent. barátságtalan április volt Bostonban.n é l . hogy a világpolitika új korszakába léptünk. hogy teljes tulajdonjoggal felruházott partner legyek. és a kiszabadításukra 168 . Ez az ország hirtelen a nemzetközi olajpolitika homlokterébe került. Egy napon Paul Priddy hívott föl. Hideg. Jaime Roldós megtartotta választási ígéretét. hogy a nagy vihart kavaró Seabrook atomerőmű gazdaságilag megvalósítható. Ügyfeleim közé tartozott a Public Service Company of N e w Hampshire is. . ahogy korábban gondoltam. amit mások a Panama-csatorna két partján nem vettek észre. az ő esetükben az volt a feladatom. Szakértő tanúként rengeteg időm volt a bíróság előtti megjelenéseim között. elsősorban olyan amerikai elektromos szolgáltatóknak. mert azt szeretnék. és rábeszélt. amelyek új erőművek építésére kértek engedélyt a közszolgáltatási bizottságoktól. Ha még pár évet maradtam volna a M A I N . Ezek a mélyebb összefüggések arra mutattak. már nem dolgoztam. Ebben nagy szerepet játszott a Torrijosszal nemrég megkötött Panama-Csatorna Egyezmény. és ezzel új pályán indított el. Az újságban róla olvasva nem csupán elkötelezettsége érintett meg.mondta. 1980 novemberében Carter elvesztette az elnökválasztást Ronald Reagannel szemben. amely több mint háromszorosa volt a MAIN-beli fizetésemnek. követtem az ottani eseményeket. már döntöttem. szinte szolgai szerepre kárhoztatták volna.Sajnos ez nem volt olyan egyszerű. Értette azokat a felszín alatt működő erőket. hanem a mély összefüggéseket fölismerő tisztánlátása is. és támadásba lendült az olajvállalatokkal szemben.Az egyik ügyfelünk vissza akarja vonni a megbízását . hogy esküvel megerősítve igazoljam. Igaz. az iráni helyzet — különösen az amerikai nagykövetségen fogva tartott túszok.

Richard Helms és Robert McNamara. hogy nagy tisztelője Torrijosnak. Caspar Weinberger védelmi miniszter. és olyan nemzetközi kereskedelmi és bankrendszert. szép jövő vár az E H M . amely teljesíti ennek az Amerikának a parancsait.e k r e . tudtam azonban a történelemből. Richard Cheney. hogy én éppen ezt a történelmi pillanatot választottam. aki maradian ragaszkodott a népét formáló. nagyszüleinket ide vonzó eredeti eszmékhez. Tudtam. Jó volt az időzítés. Visszatekintve naivan régimódinak tűnik. Bush alelnök. hogy Carter nem volt hatékony politikus. hogy kiszálljak. kilóg a sorból. hogy mogulok utasításait kövesse. hogy ezeket eltávolíttassa. de akik valójában a kormányt irányították — mint például George H. hogy a birodalmak nem állnak fönn sokáig. hogy az Egyesült Államok jogos helye a világ katonai erővel fönntartott piramisának csúcsa. olyan világot.indított sikertelen akció. Ha közvetlen elődeivel és utódaival vetjük össze. illetve hogy Amerika isteni rendeltetése. George Shultz külügyminiszter. Ez lett legjellemzőbb vonása. Azonban minél többet töprengtem rajta. de Amerikáról olyan kép élt benne. Megválasztásakor igen találónak láttam. Lehet. aki hozzászokott. Reagan viszont a korporatokrácia hű támogatójaként építette a globális birodalmat. hogy hollywoodi színész volt. akinek fő célja a világbéke volt. mit jelent mindez a jövőre nézve. és ünnepelte Carter bátor ki- 169 . Szolgálta a társaságot. úgy hitte. Biztos voltam benne. De ennél valami sokkal kevésbé látható is m ű ködésben volt. W. amit ezek az emberek akartak: olyan Amerikát. N e m volt kristálygömböm. hogyan kell igazodni. az újnak első dolga volt. és aki határozottan igyekezett csökkenteni az Egyesült Államok olajfüggőségét. Aki viszont hatalomra került. A régi elnök napelemeket szereltetett a Fehér Ház tetejére. amely fegyveres erővel kényszeríti ki az amerikai játékszabályok betartását. Olyan elnök távozott. és az inga mindig visszalendül. amely az egész világot és annak minden nyersanyagkincsét ellenőrzése alatt tartja. hogy Ecuador új elnöke mélyen megérti a jelenlegi helyzet összefüggéseit. hogy a világ valamennyi olajlelőhelyét az ellenőrzése alatt tartsa. és tudta. hadsereget. Azt hirdette. A sors fintora volt. a bankok központjai és a kormányépületek között váltogatták pozíciójukat. és sok egykori bevándorlót. melynek tagjai a nagyvállalatok igazgatói irodái. akik látszólag őt szolgálták. Jól szolgálta azokat. amely támogatja az Egyesült Államok vezéri pozícióját a globális birodalomban. Nekem a R o l dóshoz hasonló emberek nyújtottak reményt. ami megmutatta volna. Világnézete összeegyeztethetetlen volt az ügynökökével. amely összhangban állt a Függetlenségi Nyilatkozattal. annál jobban örültem neki. Úgy tűnt.

1981 elején a Roldós-kormány hivatalosan benyújtotta új szénhidro-. akik éppen az általa és Torrijos által kínált inspirációra várnak. 1 Az olajvállalatok úgy reagáltak. hogy Roldós nem fog meginogni. és ezért különösen óvatos volt. aktatáskáik fenyegetésekkel és megvesztegetési ajánlatokkal voltak tele. akkor el kell hagyniuk az országot. O t t szenvedett halálos repülőgép-balesetet 1981. Bár kézzelfogható bizonyítékkal nem szolgált. majd elindult. hogy Washington és az olajvállalatok nyilvánvalóan gyűlölték az elnököt. Nagy beszédet tartott a quitói Atahualpa olimpiai stadionban. és minél több tény került napvilágra. hogy összejátszik az olajvállalatokkal. köztük az olajvállalatokat. hogy az életét veszély fenyegeti. Az egész féltekén újságcikkek kürtölték világgá: „CIA-merénylet!" Amellett. Semmit sem lehetett bizonyítani. hogy állhatatossága példát mutat olyan más országok vezetőinek. hogy fölkeressen egy kis dél-ecuadori közösséget. annál inkább erősödött a gyanú. Az ő elnöksége idején a Summer Language Institute tovább dolgozhatott az ország- 170 . Hatása messze átnyúlt volna Ecuador határain. sőt radikálisnak tartották. két repülővel utazott. Osvaldo Hurtado vette át az elnöki posztot Ecuadorban. május 24-én. De Roldóst nem törte meg a rágalomhadjárat. átformálta volna az ország és az olajvállalatok kapcsolatát. A világ meg volt döbbenve. gén-törvényét az ecuadori országgyűlésnek. A világ erős reakciója ellenére azonban az amerikai sajtóba alig jutott el a hír. Annyi biztos. Csak remélni tudtam. 2 Néhány héttel a törvénycsomag benyújtása és pár nappal a SIL miszszionáriusainak kiutasítása után Roldós figyelmeztette a külföldi érdekeltségeket. Ecuador modern történelmének első demokratikusan megválasztott elnökét Castróval próbálták egy sorba helyezni. de szemtanúk szerint Roldóst figyelmeztették. Biztos voltam benne. az olaj — és a vallás közötti összefonódástól.állását a Panama-csatorna ügyében. majd egy igen bátor lépéssel kiutasította őket az országból. Ha hatályba lépett volna. ahogy az várható volt — minden eszközt bevetettek. hogy megváltoztatta volna az üzleti élet működését. Sokan forradalminak. Az robbant föl. és Latin-Amerikán túl az egész világot érintette volna. nyíltan megvádolta a Summer Language Institute-ot azzal. több körülmény is alátámasztotta ezt a feltételezést. PR-embereik lejárató kampányt folytattak Jaime Roldós ellen. Állítólag egyik biztonsági tisztje győzte meg az utolsó pillanatban. lobbistáik ellepték Quitót és Washingtont. hogy ha nem hajlandóak az ecuadori nép érdekeit szolgáló intézkedéseket bevezetni. Válaszul elhatárolódott a politika. A latin-amerikaiak föl voltak háborodva. hogy a hasonmás gépre szálljon.

ban. mintha óriási tüzes gömbben zuhanna le az égből. Látnoki álom volt. gyakran álmodik arról. sőt tagjai különleges vízumot kaptak. hogy ellene is merényletet fognak elkövetni. Az év végén az új elnök nagyszabású programot indított. melynek keretében a Texaco és más külföldi vállalatok újabb fúrásokat végezhettek a Guayaquil-öbölben és az Amazonas medencéjében. 171 . 3 O m a r Torrijos Roldóst méltatva „testvérének" nevezte. Azt is megvallotta.

Az eset magán viselte a CIA által szervezett akciók j e gyeit. a sakálok mehetnek vissza az állatkertbe. és hajthatatlanul ellenállt a Reagan-kormányzat követelésének. hogy mindez egyértelmű legyen: üzenetértéke volt. hogy tárgyalják újra a Csatorna Egyezményt. Egyáltalán nem voltam naiv. mindenki szeme láttára végrehajtott durva akciók korának vége. f e j e z e t Panama: egy másik elnök halála Döbbenten álltam Roldós halálhíre fölött. De Torrijos nem hátrált meg. Két hónappal Roldós halála után Torrijos rémálma valósággá vált: repülőszerencsétlenség érte 1981. hogy tévedtem. A sakálok visszatértek. hogy az ilyen. N e m volt kétségem afelől. akik nem kerültek be a hírekbe vagy a történelemkönyvekbe. és ezt tudtára is akarták adni O m a r Torrijosnak és mindenki másnak. mert szembeszálltak a korporatokrácia érdekeivel. Mindennek ellenére le voltam sújtva. Ő is kitiltotta a Summer Language Institute-ot. azt az embert tisztelték benne. Allende történetét — és sok más emberét is.27. július 31-én. Moszadik. hogy Roldós merénylet áldozata lett. Ismertem Arbenz. bár nem is értem. Szaúd-Arábiában aratott látszólagos sikerünk nyomán azt gondoltam. hogy megfélemlítsék. miért. aki esetleg csatlakozni akarna a korporatokráciaellenes keresztes háborúhoz. Abban is biztos voltam. Annyira égbekiáltóan nyilvánvaló volt. Roldóshoz hasonlóan ő sem hagyta. Latin-Amerika és az egész világ föl volt kavarva. de életük azért tört derékba vagy ért véget idő előtt. Most be kellett látnom. aki rákényszerítette az Egye- 172 . Az új Reagan-kormány hollywoodi cowboyimázsával együtt kiválóan alkalmas volt ilyen üzenetek küldésére. hogy nem véletlenül intézték úgy. Torrijost világszerte ismerték.

réz. és szoros kapcsolatokat ápolt washingtoni politikusokkal. század utolsó évtizedeiben. Weinberger védelmi miniszter és több hatalmas nagyvállalat vezérigazgatójának a szemében is. ötödik panamai utazásom előtt már indulásra készen álltak becsomagolt bőröndjeim. m é g az iráni sahot is.sült Államokat. sokak szerint Nobel-Békedíjra jelölték volna. alias José de Jesús Martínez. Chuchu őrmester. azt mondta. hogy adja vissza a Panama-csatornát jogos tulajdonosának. amely a School of the Americas és az Amerikai Déli Hadsereg trópusi kiképzőbázisának bezárására vonatoztak. Omar Torrijos Herrera tábornok halálhíre. Természetesen volt m é g egy lehetőség: megszabadulni Torrijostól. aki pártállástól függetlenül befogadta a világ különböző tájairól érkező politikai menekülteket. mikor repülője lezuhant. a Panamai Egyetem volt marxista filozófia tanára. Sokan gyűlölték Torrijost. Az emberi jogok harcosa volt. mezőgazdasági területeinek . A legtöbb részt vett Latin-Amerika munkaerejének és természeti kincseinek . akit a szegények és védtelenek szószólójaként ismertek. és aki kitartóan szembeszegült R o n a l d Reagannel. olyan államfő. G r a h a m Greene könyve. a Getting to Know the General (Ismerkedés a tábornokkal). hogy Washington vizsgálja ki a CIA szerepét az ügyben.C a r t e r . A panamai hegyek között. „CIA m e rénylet!" — harsogtak újra az újságok címoldalai. Erre azonban n e m volt esély. mikor fölhívtam: „Bomba volt a gépen.és bauxitkészleteinek. vagy más országot keres.e g y e z mény azon kitételei. Karizmatikus szószólója volt a társadalmi igazságosságnak. matematikaprofesszor és költő. A katonai vezetés komoly probléma elé került: vagy megpróbálja valahogy kijátszani az új szerződést. Bush alelnök."' A világon mindenütt gyászolták ezt az embert. Voltak közöttük feldolgozó- 173 .ez utóbbi n e m lett volna könnyű a 20. Torrijos üzleti körökből való ellenségei között ott voltak a multinacionális óriások is. amelyen már panama hotelbeli találkozásunkkor is dolgozott.olaj-. azt nem mondhatom el telefonon. ón-. Ahogy hallottam. Tudom. és követelték. A katonai vezetőket különösen dühítette a T o r r i j o s .kizsákmányolásában. Coclesitóban álló házába tartott. Néhány nappal később testőre. mikor telefonon elérkezett hozzám barátom és házigazdám. de hogy honnan. És most halott. senki nem élte túl a balesetet. fa-. szálka volt Reagan elnök. hogy bomba volt rajta. amely hajlandó befogadni ezeket az intézményeket . többek között igen nagy hatalmú emberek is. és újratárgyalni a szerződést az utódjával. a következő bekezdéssel indul: 1981 augusztusában.

hajózási és szállító konglomerátumok. A Bechtel volt az Egyesült Állam o k legbefolyásosabb mérnöki-építőipari cége.és dél-amerikai országon végigsöpört. m i n t azon a régi viharos éjszakán. hatékonyabb vízi úttal való helyettesítésére. Manuel Noriega lett. és főépítésze személyes jó barátommá vált. hogy visszaszolgáltassák a Csatornát annak a népnek. karizmája és intelligenciája. Bushai és Bechteljei ellenében. Vezetői közül sokan gyűlölték Torrijost. Egy éjszaka sokáig b á m u l t a m az arcképét egy újságban. Utódja egyik védence. A Bechtel Group Inc. Most halott volt. melynek vezetői közé tartozott George Shultz és Caspar Weinberger is. hogy törekedett volna arra. Órákat töltöttem azzal. amely a magánvállalatok és az amerikai kormány között kialakult. mégpedig m e g n y e rően. hogy az ötvenkét éves Torrijos halála újabb epizód a CIA-merényletek sorában. és akinek — sokak szerint — n e m lesz esélye a világ Reaganjei. akiből azonban hiányzott Torrijos szellemessége. hogy egy másik sötét éjszakán egy rutinrepülés során fog meghalni Twin Otterjében. hogy Torrijos együtt tud majd m ű ködni Carterrel. h o g y ez a győzelmei csakúgy. 2 Egy ilyen lépés nemcsak hogy végképp átruházta volna a tulajdonjogot az Egyesült Államokról Panamára. mint kísérletei. hogy fölidéztem Torrijosszal folytatott beszélgetéseinket. Múltja alapján biztosra vehetjük. amelyet az jogosan megillet. amely oly sok közép.. hiszen a M A I N gyakran m ű k ö d ö t t vele együtt. bizonyára megpróbálta volna lecsendesíteni az erőszakhullámot. hogy enyhítse a latin-amerikai szocialisták és diktátorok között feszülő ellentéteket. Jól ismertem ezt a vállalatot. Engem személyesen sújtott ez a tragédia. hogy megállapodást dolgozzon ki a nemzetközi olajvállalatokkal 174 . Azt sem gondoltam. méltósággal és remek humorral. a R e a g a n . Torrijos szembeszállt ezekkel az emberekkel. mert egy japán tervet m e r t fontolgatni a jelenlegi csatornát új. m i k o r a z u h o g ó esőben a taxi megállt az óriásplakát előtt: „ O m a r eszméje a szabadság. illetve m é r n ö k i és más műszaki területen m ű k ö d ő vállalatok is.k o r m á n y z a t o t annyira felbőszíti. ami egy eszmét m e g tudna ölni!" Ebbe a mondatba most u g y a n ú g y beleborzongtam. Ha Torrijos életben marad. Akkoriban még n e m tudhattam. visszagondolva a Panamában töltött első estémre.ipari és kommunikációs cégek.B u s h . k i t ű n ő példa arra a szoros kapcsolatra. h o g y merényletet készít elő ellene (mint ahogy ezt egy későbbi szenátusi vizsgálat alkalmával tett vallomás föltárta). h a n e m a Bechtelt is kizárta volna az évszázad legizgalmasabb és remélhetőleg legjövedelmezőbb m é r n ö k i vállalkozásából. és hogy az Egyesült Államokon kívüli világnak nem lesz kétsége afelől. m é g n e m találták föl azt a fegyvert. 3 N e m tudhattam.

példája modellként szolgálhatott volna Amerika. Kolumbiához és Peruhoz tartozó amazóniai területek károsításának mérséklése érdekében. És ami még fontosabb.ezt viszont a CIA. az NSA és az E H M . Mindennek eredményeképpen enyhültek volna azok a szörnyű konfliktusok.az Ecuadorhoz. Afrika és Ázsia vezetőinek új generációja számára .e k nem engedhették meg. 175 . melyekben Torrijos azonban családjukat és otthonukat védő emberek elkeseredett akcióit látta volna. melyeket Washingtonban egyszerűen terrorista támadásoknak és kábítószer-háborúnak neveznek.

hogy meggyőzzem a N e w Hampshire-i közszolgáltatási bizottság illetékeseit. fejezet Energiaipari vállalatom. akinek életről alkotott nézetei gyökeresen különböztek puritán szüleim vagy A n n fölfogásától. mint a gyermek születésére felkészítő Lamaze-órákon résztvevő többi férfi. Sokat küzdöttem szakértő tanúként végzett munkámmal. Kapcsolatunk elmélyült. és akinek apja a Bechtel f ő építésze volt. Bush Torrijos halálának idején már hónapok óta nem láttam Paulát. Lassan. Szabadgondolkodó volt. a hajót gyakran egyegy kikötőben hagyva.28. Winifred rengeteget segített nekem ebben az időben. de megegyeztünk. San Francisco keleti öblének Berkeley negyedében nőtt föl. hogy gyakorlati okokból miért van szükség egyre több villamos áramra. ugyanakkor megértette. hogy szerelmi kapcsolatunknak véget vetünk. és lakást béreltünk. az Enron és George W. Florida felé.n é l ismertem meg. és a pénz kedvéért visszacsúsztam régi szerepembe. megint csak eladtam magam. Összeházasodtunk. akit a M A I N . különösen a Seabrook atomerőmű ügyében. például Winifred Grant. egy fiatal környezetvédelmi mérnök. Más barátnőim voltak. hogy szakértőként kapott bírósági idézéseim miatt repülőre szállhassak. hogy az állam 176 . és 1982. Harminchat éves voltam ekkor. A Seabrook esetében m u n k á m részét képezte. és a Berkeley Egyetemen végzett. Winifred fizetés nélküli szabadságot vett ki a MAIN-től. Gyakran úgy tűnt. jóval idősebb. Barátok maradtunk. Végül is megérkeztünk a floridai Palm Beachbe. és vitorlásomon lehajóztunk az Atlanti-óceán partja m e n tén. május 17-én megszületett Jessica lányunk. kényelmesen haladtunk. Meggyőződéses környezetvédő volt. Paula egy kolumbiai újságíróval járt.

az atomenergiánál gazdaságosabb és műszakilag fejlettebb alternatív energia-előállítási módszer is létezik. A szakirodalom gyorsan változott az új kutatások hatására. elnökjelölt és külügyminiszter. Különösen előnyösnek t ű n tek azok az eljárások. amelyik innovatív. hogy vállalatot hozok létre. Föladtam ezt az anyagilag igen vonzó pályát. melyben a korábbi amerikai szenátor. Hajlandó volt részt venni az IPS igazgatósági tanácsában és a botladozó vállalat elindulásának finanszírozásában. annál inkább kételkedtem saját érveim helyességében.elektromosenergia-ellátására az atomerőmű a leggazdaságosabb és a legjobb megoldás. hogy életében először családról kellett gondoskodnia. Jessica születése után néhány hónappal. hogy ügyüket nem tudom tovább képviselni. és amelyben bírósági eskü alatt kellett szakértői tanúvallomást tennem. a személyzet képzésével és az emberi hiba lehetőségével. talán hogy megjutalmazzon korábbi szolgálataimért és hallgatási fogadalmamért. A „véletlen egybeesések" azonban segítségünkre voltak. Egyre kényelmetlenebbül éreztem magam a szerepben. Az a korábban elfogadott vélemény is kétségessé vált. Bruno Zambotti az Amerika-közi Fejlesztési Banknál dolgozott akkor. Ugyanakkor egyre inkább meggyőződtem arról. 1982-ben megalapítottam az Independent Power Systems (IPS. amit elvártak tőlem . Támogatott minket a Bankárszövetség. Független Energiarendszerek) nevű vállalatot. amelyek korábban hulladéknak tartott anyagokból állítottak elő elektromos energiát. a Prudential Insurance Company. a Chadbourne and Parker (jelentős Wall Street-i ügyvédi iroda. amely a tervezett új technológiák közül valósít majd meg néhányat. hogy több. Sajnos minél tovább tanulmányoztam az ügyet. hogy az atomenergia biztonságos. magas beosztásban. valamint a Riley Stoker Corporation (az Ashland Oil Company egyik mérnöki cége. hogy néhány új technológia valóban környezetkímélő villamosenergia-termelést tenne lehetővé. és elhatároztam. hogy a környezet szempontjából hasznos erőműveket hozzunk létre. hogy sok esetben valaki jótékonyan beleavatkozott az ügyeinkbe. Nagyon kockázatos üzletág volt. és a bizonyítékok egyre inkább azt támasztották alá.amiért fizettek -. Winifred teljes mértékben támogatott a vállalkozás bizonytalanságai ellenére. Egy szép napon közöltem a N e w Hampshire szolgáltató vállalatnál dolgozó főnökeimmel. azzal a céllal. a berendezések szerkezeti fáradásával és a nukleáris hulladék tárolásával kapcsolatban. Komoly aggályok merültek föl a tartalékrendszerek integritásával. különleges 177 . és annak fényében is. Határozottan úgy éreztem. és működő modellek bemutatásával másokat is erre bátorítsunk. legtöbb versenytársunk tönkre is ment. Ed Muskie is partner volt). az ESI Energy.

korszerű technológiák finanszírozását egy kis. mikor egyedül az IPS-t mentette föl egy bizonyos adó megfizetése alól. hogy bebizonyította: hulladéknak tartott anyagokat föl lehet használni energiatermelésre. Az iparág ismerői „az energia Vadnyugatának" nevezték a helyzetet. A jelszó a szektor liberalizációja volt. Jó üzleti érzékű emberek remekül kihasználhatták az óriási lehetőségeket. Az energiaipar nagy átalakuláson ment keresztül. most azzal szembesültek. Az energiaszolgáltatók. Winifred a Bechtel San Franciscó-i központja mellett nőtt föl. lobbistákkal. és fölvásárolni az eddig piacon lévő vállalatokat. A folyamat egyik áldozata a M A I N volt. savas eső képződése nélkül állítottak elő energiát. Paul Priddy sosem próbálta átvenni az irányítást. hiszen egyetem után ennél a cégnél kezdett dolgozni. Még maga az amerikai kongresszus is támogatott minket. hogy nagy mérnöki cégek igyekeztek beszállni a versenybe. hanem egy másfél hektáros melegház fűtésére használta föl. akik korábban helyi monopóliumokat élveztek. 1986-ban az IPS és a Bechtel egyszerre. és ezt senki nem merte neki megmondani. a szabályok egyik napról a másikra megváltoztak. melyek a bíróságok és a kongresszus zavara és tanácstalansága révén adódtak. Mac Hall elvesztette realitásérzékét. Ez cáfolta az energiatermelő vállalatok régi. amelyek szénhulladékból. határozott előnyhöz juttatva minket versenytársainkkal szemben. és ő is tagja volt a vállalat „nagy családjának". hogy olyan apósom volt.1 Ráadásul az IPS-erőmű a keletkezett hulladékhőt nem hűtőtavak vagy hűtőtornyok segítségével juttatta vissza a környezetbe. hogy ki nem próbált. de egymástól függetlenül kezdte meg egy-egy olyan új innovatív technológiákat alkalmazó erőmű építését. Az évtized végére ez a két erőmű forradalmasította az energiatermelési szektort. ezzel ellenkező érveit. Ahogy Bruno megmondta. Éppen egy város építését irányította Szaúd-Arábiában — annak a munkának a közvetlen következményeként. Az is előnyömre szolgált. a szenet pedig el lehet égetni savas eső képződése nélkül.erőművi bojlereket tervezett és épített). Találkoztam az üzletág legbefolyásosabb embereivel: jogászokkal. A mi erőművünk azt is megmutatta. aki harminc éve dolgozott a Bechtelnél. amit én az 1970-es években a SzaúdArábiai Pénzmosó Művelet keretében elvégeztem. és a vállalat főépítészi posztjára emelkedett. és közvetlenül hozzájárult új nemzeti környezetszennyezés-ellenes törvények megalkotásához azzal. és a M A I N vezetése nemcsak hogy képtelen volt kihasználni az iparágon végigsöprő 178 . befektetési bankárokkal és nagy cégek vezető munkatársaival. független vállalat is meg tudja oldani a Wall Street és más hagyományos források segítségével. Az IPS elnökének szerepében belülről is megismerhettem az energiaipart.

A partnerek eladták a vállalatot egy másik nagy mérnöki és építőipari cégnek. George W. melyet. A legtöbb üzleti tárgyalás kötetlen beszélgetéssel kezdődik. csak mosolyogtak rajtunk. Első energetikai vállalkozása. Néha. A spektrum másik szélén egy olyan cég állt. Így ért megalázó véget száz év dicsőséges munkája. akik ismerik az egyes országok hatalmi központjaihoz vezető utakat. hogyan érte el az Enron ezeket a csodákat. majd azt is ejtette. Bush. hogy B r u n o rekordprofitokat ért el. és nem szóltak semmit. ugyanakkor megerősítve láttam a döntésemet: jókor szálltam ki. de egy sor végzetes hibát is elkövetett. amely az adódó lehetőségekkel jól tudott élni. mi történt azokkal a vállalatokkal. hogy Bush alkalmazásában szerepet játszhatott a tény. Bush évi 120 000 dolláros fizetésért őrizte meg igazgatósági tagságát és tanácsadói funkcióját.t e c h n i k á k új változatai. és súlyos pénzügyi válságba jutott. akiket érdekelt az olaj és a nemzetközi politika: az alelnök fia.változások előnyeit. Szomorúan láttam a vállalat összeomlását. A globális birodalom hatalmas léptekkel haladt előre. 2 Gyanítottuk. és arról. és máris óriási méretű üzleteket tudott kötni. hogy olyan emberekkel dolgoznak. és végül a Spectrum 7-tel történt egyesülés mentette meg 1984-ben.„bokor" . a többi partner ennek kevesebb mint feléért adta el a sajátjait négy évvel később.spanyol megfelelője) kudarcba fulladt. A M A I N nevét még egy darabig használta az új tulajdonos. feledésbe merült. az Arbusto (a „bush" . Nekem úgy tűnt. W. olajipari befektetési lehetősé- 179 . Ez az egyik leggyorsabban növekvő szervezet szinte a semmiből bukkant fel. és 1986-ban a Harken Energy Corporation vásárolta föl. „kreatív finanszírozásról". amelyek nem tudtak alkalmazkodni az energiaipar változásához. irataikat rendezik és kávét töltenek. hogy apja az alelnök. G. ha nagyon erőltettük. lenyűgözve figyeltünk: az Enron. míg a résztvevők leülnek. mi bennfentesek. hogy a Harken ezt az alkalmat ragadta meg arra. Az sem tűnt véletlennek. hogy történelme során először külföldi érdekeltségeket építsen ki. mondtak valamit egy újfajta vállalatvezetésről. A M A I N jól példázza. A logó. ebben az időszakban ezek a beszélgetések gyakran folytak az Enronról. melynek egykor olyan nagy súlya volt a világ sok országában. Akik a falakon belül voltak. Míg én 1980-ban még harminc dollárt kaptam részvényenként. Egy másik téma is sokat foglalkoztatta azokat. A vállalat falain kívül senki sem tudta. hogy ezek a régi E H M . Néhány évvel azután. Nem sokkal később a Spectrum 7 is a csőd szélére került. hiszen az ifjú Bush eddigi olajipari pályafutása nemigen indokolta ezt a magas pozíciót. a M A I N elvesztette EHM-szerepét.

amiért majd az apjának kell megfizetnie — mondta egy jogász barátom.50 dollárról 5. 5 *George W.új befektetések. Charles Holstert — megszervezett néhány találkozót a bahreini kormány és a Harken Energy között." 3 1989-ben az A m o c o a bahreini kormánnyal tárgyalt part menti f ú rások jogáról. melyet én és E H M .50 dollárra emelkedett. Korábban dolgoztam a kuvaiti. váratlan finanszírozási források. Néhány héten belül a Harken Energy részvényeinek ára húsz százalékkal. mint társaim.) 180 . 4.Érdemes ezt csinálni? .kérdezte szomorúan csóválva a fejét. Bush „beceneve". égből pottyant fúrási jogok. — R e m é l e m . és tudtam.k o l l é g á i m h o z t u n k létre: ők a hűbérurak és az ültetvényesek. — Érdemes a fiú karrierjéért az elnökséget kockáztatni? Én kevésbé voltam meglepve. hogy Bush . talán mert más szemszögből láttam az eseményeket. csodálatos dolgok kezdtek történni a Harkennel . és egyébként a Republikánus Párt jelentős támogatója volt. G. aki az energiaiparral foglalkozott. ami Bahreinben történt. . ismertem a közel-keleti politikát. W* nem tesz s e m m i olyat. m i n t az E n r o n szakértői egy olyan hálózat részei. az egyiptomi és az iráni k o r m á n y n a k .geket kezdett keresni a Közel-Keleten. aki Bahreinben bemutatta az újonnan kinevezett amerikai nagykövetet. (A ford. 4 A legtapasztaltabb energetikai szakértők is megdöbbentek azon. A Vanity Fair magazin szerint: „Ahogy Bush elfoglalta helyét az igazgatótanácsban. Váratlanul a H a r k e n lépett az A m o c o helyébe. a szaúdarábiai. N e m sokkal ezután Michael A m e e n — a külügyminisztérium megbízottja. Ekkor választották elnökké Bush alelnököt. Koktélt ittunk a Wall Street közvetlen közelében álló Világkereskedelmi Központ tetején.csakúgy.

E szerint a törvény szerint a nagy szolgáltatóknak kötelező volt megvá- 181 . a végelszámolás eredményének növelése. továbbra is virágzott. túlléptek legsötétebb elképzeléseimen is. A folyamatok. hogy a nagyvállalatoknál vezető pozíciókat betöltő E H M . Lehet. Az 1980-as években a középvezetők soraiból kiemelkedő fiatalok meg voltak győződve. hogy valóban új korszak kezdődött a világgazdaságban. melyek akkor indultak el. f e j e z e t Hagyom. Míg a régi ágazat. hogy a cél. McNamara keynesiánus gazdaságtani szemlélete és agresszív vezetési módszere mindent áthatott. hogy nem az NSA toborozta őket és mérte föl képességeiket. az én ágazatom. az újfajta változat még károsabb formákat öltött. Az új tendenciák az én területemen. A Kongresszus 1978-ban fogalmazta meg a közüzemi szolgáltatások szabályozásáról szóló törvényt (Public Utility Regulatory Policy Act. a gazdasági vezetők egyre szélesebb körét olvasztott magába. Az EHM-elv egyre több üzletágat. PURPA). Az volt az egyetlen különbség. hogy megvesztegessenek Ebben az időben döbbentem rá. A kongresszus eredeti szándéka az volt. amely hosszú jogi viták után végül 1982-ben emelkedett törvényerőre. mikor Robert McNamara . hogy segítse az enyémhez hasonló kicsi. de szerepük hasonló volt.egykori példaképem . mint a magasabb profithoz vezető út.29. független vállalatokat alternatív üzemanyagok és innovatív villamosenergia-termelési módszerek kifejlesztésében.e k nem feltétlenül működtek együtt a nemzetközi bankvilág pénzalapjaival. az energiaiparban is pontosan kirajzolódtak. minden eszközt szentesít.védelmi miniszter és a Világbank elnöke volt. A globális birodalom nem más.

Biztos voltam benne. mind a liberalizált piacon működő független energiatermelő cégek tulajdonosaiként működhettek. Egyszerűen axiomatikusan elfogadottá vált. ahogy a többi független kisvállalatot a nagy építőipari cégek.) 182 . a függetlenekkel azonos tevékenységi körű vállalatokat alapítottak. Olajfüggőségünk csökkentésének gondolata háttérbe szorult. amely az előbbivel szoros kapcsolatban állt. melyek nemcsak hogy talpon maradtak. Sokan közülük agresszív módszerekkel juttatták a független cégeket a tönk szélére. Ami az energiaiparban történt. E két iparág egyébként nem csak a republikánusokat támogatta. (A ford. hogy holdingokat* hozzanak létre. az élet minőségével kapcsolatos szempontokat háttérbe szorította a kapzsiság. Ez a jogszabály még Carter azon törekvését tükrözte. maga Bush pedig az olajiparból szerezte a vagyonát.minden olaj. illetve maguk a közszolgáltató vállalatok sorra lenyelték. hogy aztán fölvásárolják őket. hogy csökkentse az Egyesült Államok olajfüggőségét . és nem csak az import tekintetében. hogy ez a korporatokráciának tett korábbi szolgálataim eredménye. melyek lehetővé tették a számukra. hogy alternatív energiaforrások igénybevételére bátorítson. a Demokrata Párt sok képviselője és híve is nagy jövedelmekhez jutott általuk. Változatlanul a P U R P A eredeti céljait tartottuk szem előtt. És e két kormány kulcsszereplői is vagy az olajiparból jöttek. Az 1980-as és '90-es évek során a vállalkozó szellemről a liberalizációra tevődött át a hangsúly. és lekötelezettjük volt. de később már ilyen igazolásra sem volt szükség. vagy a mérnöki és építőiparból. Eleinte ezt elméleti alapon próbálták alátámasztani azzal. és le fogja azt győzni. E folyamatban mindent lehengerlő hangsúlyt kapott a magáncégek szerepének növelése. hogy a gazdag befektetők természetüknél fogva *Az angol holding company kifejezés más vállalatok részvényeinek birtoklására specializálódott vállalkozást jelent. a környezet védelmét. Mások egyszerűen új. de prosperáltak is. Az IPS célja továbbra is a környezet javát szolgáló energiatermelés maradt. Végignéztem.sárolni és méltányos árat fizetni a kisvállalatok által előállított elektromos áramért. A szociális ellátást. Egyike volt annak a néhány független cégnek. A törvény egyértelműen azzal a céllal született. A valóság azonban egészen másként alakult. és támogassa az amerikai vállalkozó kedvet megtestesítő független vállalatok fejlődését. és vállalatunk sorsa igen kedvezően alakult. hogy a kapitalizmus felsőbbrendű a szocializmusnál. Reagan mélyen le volt kötelezve az olajvállalatoknak. ezek aztán mind a szabályozottan működő közszolgáltató vállalatok. jól tükrözte az egész világot átható trendeket. Ez utóbbiak jogi kiskapukat találtak.

Ennek eredményeképpen könnyű volt az EHM-koncepciót egy nagyobb közösség szintjére emelni. N e m tehettem róla. kommunikációs hálózatok. és az állami tulajdonban álló vízés csatornarendszerek. azt. exkluzív körünk tevékenységi területéhez tartoztak. Egy kislány apja voltam. ahogy engem gyötörtek annak idején. és boldog voltam a családommal. és féltem. Szemmel láthatóan mit sem törődtek a maguk mögött hagyott közösség számára sokszor katasztrofális következményekkel. És ahogy az őket megelőző E H M . televíziót. a legnagyobb piacokat keresték. milyen jövőt fog tőlünk örökölni. vajon őket is gyötrik-e néha kétségek. A jelenleg működő nemzetközi pénzügyi rendszer alapjait a második világháború végén sok ország vezetőinek közös tanácskozásán fektették le a N e w Hampshire-i Bretton Woodsban. A rendszer gyorsan bővült. Hozzánk hasonlóan ők is közösségeket és országokat béklyóztak meg. hová fog mindez vezetni. telefont. a leginkább hozzáférhető nyersanyagokat. vagy még könnyebben elérhető nyersanyagforrást találtak. privatizációját proponálták. Létrehozták a Világbankot és a Nemzetközi Valuta Alapot a lerombolt Európa újjáépítésére. és a legkülönbözőbb üzletágakban dolgozó szakembereket olyan feladatok végrehajtásával megbízni. Visszatekintve nagyon aggasztó történelmi tendenciát láttam kibontakozni. Ezek a szakértők aztán a világ minden tájára eljutottak. A legolcsóbb munkaerőt. miközben egy vénember a feléje folyó vízbe intézte dolgát? N e m maradtak már Howard Parkerek. energiaelosztó rendszerek és más létesítmények liberalizálását. orvosi ellátást ajándékoztak. Könyörtelenek voltak. megmagyarázták maguknak.e k . amely az otthonom. Tűnődtem.mint én Indonéziában. Bőséget ígértek. amelyek korábban csak a mi szűk. hamarosan az Egyesült Államok minden nagyobb szövetségese jóváhagyta. hogyan viseli mindezt ezeknek az embereknek a lelke. és szép sikereket értek el. melyben egy fiatal nő fürödni próbált. hogy a cél nem a kommuniz183 . Panamában és Kolumbiában -. A Világbank és más nemzetközi szervezetek magukévá tették ezt a nézetet. Iskolákat és országutakat építettek. egyszerűen továbbálltak. időnként súlyos depresszió tört rám. mint az állam. hogy ez fog megszabadítani mindnyájunkat a kommunizmus gonosz karmai közül. amit tettem. hogy a magánszektor segítségével az országok ledolgozhatják adósságukat. Majd amikor máshol olcsóbb munkaerőt. Gyötört a bűntudat mindazért.jobb tulajdonosok. Biztosítottak minket arról. az államban. föl kellett tennem a kérdést. hogy föltegyék a kemény kérdéseket? Bár élveztem az IPS sikereit. Az 1980-as évek végére a Szovjetunió és a világkommunizmus mozgalmának összeomlása világossá tette. Álltak valaha bűzös csatorna partján. miért cselekedtek helyesen. és az elnyomás elleni csodaszerként üdvözölte.

mit jelent a gazdasági globalizáció. amelyben mindenről beszámolok. Szívesen olvasom föl barátaimnak készülő m u n k á m egy-egy fejezetét. ki kap jutalmat az engedelmességért. A globalizáció olyan erővel folyik.n é l eltöltött éveimről akarok könyvet írni. akik sikeresen alapítottak és ve- 184 . mik a szabályok. aki képes lenne magányos elszigeteltségben dolgozni. segítenek visszaemlékezni régmúlt eseményekre. hogy ez veszélyes lehet. ha nem is egyenlően. hogy valami E H M . illetve a Világkereskedelmi Szervezet (World Trade Organization.. Így aztán hamar kitudódott. W T O ) önkényes szabályaitól. Volt kollégám elmondta. és büntetést a szabályszegésért. hogy egy új leányvállalatuknak kellene dolgoznom. de a világ összes nemzetgazdaságát integrálja. és új megvilágításba helyezik a történteket.1 A h o g y mindezeken töprengtem. Jim Garrison.mus legyőzése volt. különösen a gazdasági globalizáció és a „szabad piaci" kapitalizmus mitikus tulajdonságai tekintetében ma már elérte egy valódi „birodalom" szintjét. Ezt az elhatározásomat azonban nem tartottam titokban. Megkönnyebbültem: n e m arra kértek.. hogy a kapitalizmusban g y ö kerező globális birodalom már szabadon uralkodhat. valójában nem is kellene sok mindent tennem. Ma sem vagyok az az író. amely. h o g y Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai címmel megírjam a könyvet. hogy a M A I N . Azon kevesek közé tartoztam. Ahogy a telefonáló elmondta.t í p u s ú nemzetközi m u n k á b a n vegyek részt. A Föld egyetlen nemzete sem volt képes kivonni magát a globalizáció kényszerítő erőinek hatása alól. Szükségem van rá. és egy rendkívül előnyös szakértői szerződést ajánlott a Stone & Webster E n gineering Corporation (SWEC) nevében. a State of the World (A világ állapota) f ó r u m elnöke így fogalmaz: Összességében tekintve a világ egészének integrációja. amely az IPS-hez hasonló független keretek között energiaipari fejlesztésekkel foglalkozik. Bármennyire nem megfelelőek is e nemzetközi pénzügyi szervezetek. amely az energiaipar változó körülményei között próbált magának helyet biztosítani. Kevesen menekültek meg a Világbank vagy a Nemzetközi Valuta Alap által diktált „szerkezeti átalakításoktól" és „feltételektől". Tudom. mégis ők határozzák meg. hogy valószínűleg még a mi életünkben létrejön egy globális szabadpiaci rendszer. Akkoriban a S W E C a világ egyik vezető m é r n ö k i és építőipari cége volt. hogy meghallgassam véleményüket. hogy másokkal is megbeszéljem. úgy éreztem. inspirációt kapok a többiektől. de képtelen vagyok másképp dolgozni. 1987-ben egy délután a M A I N egyik volt partnere hívott föl. ami foglalkoztat. az is nyilvánvaló lett. itt az ideje.

megáll a szívverésem. ráadásul ilyen szép h o n o r á r i u m ellenében.n é l . hogy csatlakozhatom a S W E C .n é l végzett m u n k á j a lényegéhez. Egy régi érzés kerített hatalmába.m o n d t a m . Elmondta. ami kapcsolódik akár itteni. — Ezek nem publikus témák. valamint az erőművek építésével és működtetésével jár. Elhatároztam. Ö r ü l t e m tehát a lehetőségnek. vendéglátóm szóba hozta addig megjelent egyetlen k ö n y v e m e t . — Ezt ö r ö m m e l hallom — felelte. ami egy bonyolult energiaipari vállalat vezetésével. mert bizonyos okok miatt az IPS eladását fontolgattam. láthatólag lazított. m i n t e g y választ várva. és tanácsadói listáján szerepeltetni a nevemet. hogyan fogom elkölteni a jelentékeny honoráriumot. — N e m . Aztán egyenesen a szemembe nézve megkérdezte: — Akar még más könyvet is írni? Egyszeriben görcsbe rándult a g y o m r o m . Hirtelen megértettem. Az ajánlat azért is vonzott. hogy a vállalatunk nevét könyveiben soha nem fogja említeni. amit Howard 185 .Mostanában n e m tervezek újabb könyvet. Csakúgy. meg ilyesmiről. miről is van szó. fejlesztési projekteket érintő kérdésekről — rám nézett. N e m haboztam. — Természetesen az olyan könyvek. teljesen elfogadhatóak.h e z .zettek független energiaipari vállalatot. N e m ír politikai ügyekről vagy nemzetközi bankokat. hogy többek között egy nonprofit szervezetet hozok létre belőle. mindez teljesen legális volt. és kiváló hírem volt a szakmában. — Magától értetődik — biztosítottam róla. rájöttem. hogy sok jót hallott róla. m i n t a M A I N . . De azt talán m o n d a n o m sem kell. az építkezések idején dolgozó több mint száz ember irányításával. és megfelelt az iparágban uralkodó szokásoknak. akár a M A I N . Mosolyogva hátradőlt. — Vállalatunknál fontos a titoktartás. Miközben barátságosan elbeszélgettünk. Már előre elképzeltem. a Stresszmentes szokást ( T h e Stress-Free Habit). teljesen elfogadható. — Ezt megértem. m i n t ahogy nem fog semmi olyanról sem írni. amit a vezérigazgató föl fog nekem ajánlani. Egy pillanatra úgy éreztem. — Igen. hagynám magam m ö gött a felelősséget. Mikor a desszertnél tartottunk. hogy tulajdonképpen szívesen visszatérnék a tanácsadói pályára. Ezek néha tovább is vihetik az ember karrierjét. A S W E C szerette volna életrajzomat fölhasználni. A S W E C tanácsadójaként ilyeneket nyugodtan kiadhat — rám nézett. — Ezt jó tudni. m i n t ez a legutóbbi a stresszről. A szerződés aláírása előtt a S W E C vezérigazgatója meghívott ebédelni.

Féltem. a vállalat részéről teljesen legális és elfogadható volt. hogy fölvegyenek a névsorukba. és úgy éreztem magam. úgy éreztem. az országom. 186 . vagy Paulával kávézva Kolumbiában. mi mindennek a valódi célja. súlyos következményei lettek volna. Ez jogi értelemben nem volt megvesztegetés. Késő délután magamba roskadva ültem a repülőtéren. A vezérigazgató egy csúcsvezető fizetésének megfelelő éves tiszteletdíjat kínált föl nekem. vártam a Floridába induló járatot. ha nem fogadom el ezt az ajánlatot. Ami még rosszabb. Eladtam magam — m e gint. hogy időnként tanácsot kérjenek tőlem. elhívjanak egy-egy értekezletre — de tudtam. mint egy prostituált. hogy elárultam a lányom. Fidel autójában ülve Panama Cityben. azt gondoltam. Mégis. nem volt más választásom. hogy fizetnek nekem azért. a családom.Parker mellett éreztem Indonéziában.

hogy tovább vizsgálta a japán finanszírozással és kivitelezéssel elkészülő új csatorna építésének lehetőségét. valamint Panama továbbra is eltökélt maradt.és a Bush-kormányzat rettegett annak lehetőségétől. hogy az Egyesült Államokat a Csatorna-egyezmény betartására kényszerítse. Amerikai építőipari cégek több milliárd dollárt veszítettek volna. hanem gazdasági versenypozíciók miatt is. fejezet Az Egyesült Államok megtámadja Panamát Torrijos halála ellenére továbbra is kötődtem Panamához. Torrijos öröksége tovább élt. Kezdetben úgy tűnt. Egyik legfontosabb tevékenysége volt.1 187 . több forrásból is értesültem a Közép-Amerikában folyó eseményekről. hogy egy esetleges csatornaépítési beruházásnak Japán legyen a meghatározó játékosa. hogy a csatorna építése során keletkező több milliárd dolláros hasznot ő tegye zsebre [. Mivel DélFloridában laktam. Halála után is folytatódtak a kísérletek a féltekén dúló ellentétek enyhítésére. a terv Washington és az amerikai magánvállalatok óriási ellenállásába ütközött. erős jellemek.30. A Bechtel legfőbb vágya volt. de minden beszámoló szerint eleinte megkísérelte a latin-amerikai szegények és elnyomottak ügyét szolgálni. Sosem találkoztam vele személyesen. nemcsak túlzott biztonsági aggályok.] A Reagan. még ha folytatói nem is voltak hozzá foghatóan különleges.. Caspar Weinberger honvédelmi miniszter pedig ugyanennek a cégnek az alelnöke. Noriega maga írja: George Shultz külügyminiszter korábban a Bechtel multinacionális építőipari cég vezetője volt. hogy Torrijos utóda. Mint ahogy azt előre látni lehetett.. Manuel Noriega a mestere által megkezdett utat kívánja követni.

a CIA-vel kapcsolatot tartó katonai hírszerzési egységet.) 188 . és a repülőtéren a CIA helyi képviselője várta őt. hogy Caseyvel fönnálló szoros kapcsolata a legyőzhetetlenség érzésével töltötte el. hogy meggyilkoltatta egy politikai ellenfelét. 3 Noriega helyzetét tovább nehezítette. Évekkel később Noriega beismerte. megkérdezte: „Hol van az én fiam? Hol van Noriega?" A m i k o r a tábornok utazott Washingtonba. kettős ügynökként egyszerre kémkedett az Egyesült Államoknak és Kubának. hogy a C I A az amerikai kormányzat legerősebb egysége.k o r mányzat figyelmeztetni akarta Castrót az 1983-as grenadai invázió előtt. Ebben a minőségében k ö zeli viszonyba került a CIA igazgatójával. az újságírók az utóbbit egyszerűen George H. N e m volt meg benne korábbi főnökének karizmája és integritása. és „Panama legjelentősebb kábítószer-ellátó csatornája" Noriega személyes irányítása alatt állt. William J. A CIA fölhasználta ezt a kapcsolatot. hogy egy imázsproblémával k ü z d ő amerikai elnökkel volt dolga. Azt gondolta. hogy Casey megvédi őt a Csatorna-egyezménnyel és a Csatorna-övezet amerikai katonai bázisaival kapcsolatos álláspontja ellenére. A cikk mellett szereplő portré sem festett hízelgő képet a tábornokról. a G—2 az ő parancsára fejezte le H u g o Spadaforát. csakúgy.2 erős hatalmi helyzetben volt Panamában. Caseyvel. Idővel korrupció és kábítószer-kereskedelem hírébe keveredett. Például amikor a R e a g a n . 2 Így aztán ahogy Torrijos az igazság és egyenlőség nemzetközi jelképe volt. hogy emberei beépülhessenek kolumbiai és más kábítószerkartellekbe. a Panamai Védelmi Erők vezetője. mikor abban az évben Casey fölkereste Panama Cityt. Casey Noriegát kérte meg. úgy vált Noriega a korrupció és a romlás szimbólumává. hogy vállalja a hírvivő szerepét. június 12-én az első oldalon közölt róla cikket az alábbi címmel: „A panamai hadúr állítólag kábítószerrel és jogellenes pénzekkel üzletel". hogy keresztülvigye saját terveit a karibi térségben. Bush „pipogyaságtényezőjének"* nevezték. A cikket egy Pulitzerdíjas riporter írta. Noriega ismertségét annak idején az alapozta meg. Az újság következő napi számában a cikk második része újabb részleteket tárt a nyilvánosság elé. sőt az a gyanú is fölmerült.és Dél-Amerikában. (A ford. Biztos volt benne. W. 1984-re Noriega már tábornok volt. ahogy a G . 4 Ez akkor *Az angol e r e d e t i b e n „ w i m p factor". a két férfi négyszemközt találkozott Casey házában. Közép. Állítólag. Állítása szerint a tábornok titokban és illegálisan több latin-amerikai vállalkozásban vett részt.De Noriega nem volt Torrijos. H u g o Spadaforát. Az ezredes abban is segített a C I A . amikor a New York Times 1986. hogy ezredesi rangban ő vezette a Panamai Védelmi Erők G—2-es csoportját.n e k . Ez irányú hírnevét az pecsételte meg.

De mi a School of the Americas intézményét szégyenfoltnak tekintettük. amikor Noriega határozottan elutasította. Ők az intézmény [a School of the Americas] meghosszabbítását vagy a megegyezés újratárgyalását akarták elérni arra hivatkozva. hogy Torrijos örökségét folytassuk. mely szerint a Panama-csatorna esetleg egy független.mint például Pinochet Chiléjében. amely Panama 1989-es lerohanásával zárult. annak volt a következménye. kormányai és sajtója az egyoldalú amerikai lépést a nemzetközi j o g egyértelmű megsértéseként értékelte. sem más ország számára. Mindez pusztító következményekkel járt az ország számára. hogy az 1986-ban az Egyesült Államok által megkezdett destabilizációs kampány. hogy Japánt bízza meg egy új csatorna finanszírozásával és megépítésével. Panama és népe semmilyen fenyegetést nem j e lentett sem az Egyesült Államok. Nem akartunk hazánk földjén olyan bázist. december 20-án az Egyesült Államok állítólag a második világháború óta nem látott méretű légitámadással megtámadta Panamát. az Egyesült Államok azonban nem akarta ezt engedni.. hogy szükségük van rá növekvő közép-amerikai háborús előkészületeik miatt. amelyben tömeggyilkosságok vagy más emberjogi bűntények történtek . társadalmi reformerekkel tárgyalt. melyet nem előzött meg semmilyen provokáció.. szuverén Panama kezében lenne . hogy az Egyesült Államok minden olyan lehetőséget elutasított. A tábornok visszaemlékezései érdekes bepillantást engednek az akkori helyzetbe: Lehettünk mi eltökéltek és büszkék. a Stroessner által vezetett Paraguayban. és vizsgálta annak lehetőségét. Somosa Nicaraguájában. azt a világ lehet. az ország mindössze szembe mert szállni néhány nagy hatalmú politikus és nagyvállalati vezető akaratával. De Panamában semmi ilyesmi nem történt. hogy a School of the Americas működését további tizenöt évre engedélyezze.kapott különös jelentőséget. A világ politikusai. vagy Szaddám Irakjában —.Japán támogatásával [. ahol halálosztagosokat és jobboldali elnyomó haderőt képeznek ki. hogy megértette volna. Ragaszkodott a Csatorna-egyezmény tiszteletben tartásához. Ha olyan ország ellen indítottak volna támadást. Noriega szerint: Nagyon egyértelművé szeretném tenni. a D'Aubuisson uralma alatt álló El Salvadorban. mikor 1989. de a világ mégis meg volt döbbenve.] Shultz és Weinberger kihasználta a közvélemény tudatlanságát az általuk valójában képviselt gazdasági érdekeket 189 . 6 Olyan polgári lakosságot ért támadás volt ez.5 Talán számíthattunk volna rá.

annál inkább arra a következtetésre j u t o t t a m . azért gyújtatta fel Panama City egész kerületeit. Manuel Antonio Noriega tábornok volt az egyetlen. Minél többet töprengtem és olvastam az invázióról. hogy ott őt az amerikai jognak az illető uralkodó saját országa területén való megsértése miatt bíróság elé állítsa és bebörtönözze. hogy Noriegát elfogja. hogy Irakra és a hozzá hasonló országokra ráijesszenek. a New York Times Magazine egyik szerkesztője és több könyv szerzője. Tudtam. hogy ez az amerikai politika visszatérését jelzi a régi birodalomépítő módszerekhez. diktátora. hogy vagy lehetővé tegyék a merényletet. akivel így bántak el. David Harris. A Hold lelövésében (Shooting the Moon): A világ összes uralkodója. Lehet. azért terhelte meg lelkiismeretüket ártatlan emberek. hogy érvényesítse érdekeit. köztük számtalan gyermek megölésével. érdekes megállapítást tett 2001-ben megjelent k ö n y v é ben. hogy a sakálok ne tudtak volna ugyanúgy elbánni vele. huntája és hadura közül. hogy lerohanja a kétmillió lakosú országot — amely véletlenül éppen a Föld egyik legértékesebb ingatlanján terült el. hogy az akció balul fog elsülni. Azért kockáztatta fiatal katonái életét. és biztos m e g lehetett volna fizetni őket. m i n t Roldósszal vagy Torrijosszal. hogy Noriegának voltak testőrei. Kétszázhuszonöt éves formális nemzeti fennállása óta az Egyesült Államok csak egyszer támadott meg egy országot és vitte annak vezetőjét amerikai területre azért. A gonosznak. propaganda-hadjáratot indítottak az ellehetetlenítésemre. Egy darabig úgy tűnt. Testőrei többségét valószínűleg amerikai katonák képezték ki. hogy a Bush-kormány lemosta magáról a pipogyaság vádját. mint Reagan.illetően. A Bush-kormányzat még egy lépéssel tovább is ment. vagy esetleg ők m a g u k kövessék azt el. a nép ellenségének. de most a legitimáció problémájával nézett szembe. azt a látszatot keltve. Az invázió hírére napokig tartó depresszióba süllyedtem. de nem voltam képes elhinni. hiszen terrorista m ó d - 190 . a kábítószer-kereskedő szörnyetegnek beállított Noriega okot szolgáltatott az amerikai k o r m á n y nak. 7 Washington a hivatalos indoklás szerint egyetlenegy ember miatt rendelte el az akciót. hogy megmutassa a világnak: nem habozik nagy erőket bevetni. melyekkel az amerikaiaknak dolguk volt. hogy országuk érdekeit szolgálják. Panamában Torrijos örökségének fölszámolása és egy Washingtonhoz hű bábkormány fölállítása mellett az is cél lehetett. 8 A bombázást követően az Egyesült Államok hirtelen kényes helyzetben találta magát.

abban az időben ő volt az Egyesült Államok egyetlen hivatalos hadifoglya. és a hajléktalanná tett emberek számát további huszonötezerre becsülték. Ebben sok minden közrejátszott: a kormány politikája. 9 Noriegát letartóztatták. repülőn Miamiba szállították. és más külső megfigyelőket sem.jára viselkedett. és azon. amit a Noriega ellen való küzdelem jegyében elkövettek — és az eseményeket övező hazugságok . Soha nem f o g u n k m i n d e n t m e g t u d n i az invázióról. de f ü g getlen emberjogi csoportok két-háromezerre tették az áldozatok számát. Amerika alapelvét fenyegették [.. hogy meg kell menteniük az országot egy kegyetlen. de Amerikában a közfelháborodásról vagy a Washington által elkövetett bűntettekről alig tudott valaki. hogy vajon milyen erőszakos és egyéb b ü n t e t e n d ő cselekmények bizonyítékait tüntethették el. A sajtóban fölmerültek olyan kérdések. a Fehér Házból érkező telefonok főszerkesztőknek és televíziós vezetőknek. mivel úgy tudták. 10 A világ fel volt háborodva a nemzetközi j o g ilyen megsértése láttán. az Egyesült Államok foglyának emlékiratai (The Memoirs of Manuel Noriega: America's Prisoner) című könyvben Eisner így ír: A gyilkosság. n e m objektivitásra. illetve hányan haltak m e g amiatt.a demokráciát. Peter Eisner. és ezt teljesítették is. Az 1997-ben megjelent Manuel Noriegának. hogy a közvéleménynek hősökre van szüksége. pontosan hányan haltak meg a mészárlásban. de ezekre a kérdésekre n e m érkezett válasz. hogy a világ legerősebb hadserege m i n d e n ok nélkül védtelen embereket gyilkol halomra. és m é g évekig folytatta az események elemzését. és mögöttük hadrendben menetelt országuk (az Egyesült Államok) egész népe. hogy n e m részesültek időben megfelelő orvosi ellátásban. többek között Noriegával is készített interjúkat a m i a m i b ö r t ö n cellájában. és negyvenévi börtönre ítélték." Eisner hosszas kutatásokat végzett. m i n t ahogy az sem fog kiderülni. rombolás és igazságtalanság. a Newsday szerkesztője és az Associated Press riportere kivétel volt: részletesen tudósított Panama megszállásáról.] A katonák gyilkolásra kaptak parancsot Panamában. a pipogyasági tényező miatt ellentmondani nem merő kongresszusi képviselők és újságírók. amíg a katonák az áldozatokat el nem hamvasztották és el nem temették. A sajtó mindezzel alig foglalkozott. romlott diktátor karmai közül. akik úgy vélték. Kiderült. Richard Cheney hadügyminiszter öt-hatszáz halálos áldozatról beszélt. Ezekre támaszkodva írja: 191 .. hogy az amerikai hadsereg három napig nem engedte az erősen bombázott területekre a sajtó és a Vöröskereszt képviselőit.

és azt sem.13 Visszahelyezték pozícióiba az Arias családot és a korábbi oligarchiát. akik az Egyesült Államok bábjai voltak attól kezdve. hogy az Egyesült Államok panamai inváziója a hatalommal való gyalázatos visszaélés volt. alatti és utáni időkben készített panamai tudósításaim során arra a következtetésre jutottam. Ez alkalommal viszont hallgattam a munkámról. illetve a MAIN-nél eltöltött éveimen tűnődtem. Nem hiszem. Úgy láttam. hogy Panamát elszakították Kolumbiától. azzal a változtatással. illetve a megszállás előtti. Ahogy a könyvön dolgoztam.e k . hogy most Torrijost állítottam a középpontba. nem kértem ki barátok és ismerősök tanácsait. Ahogy mindezeken. hogy az ő történetén keresztül sokat be lehet mutatni a világot sújtó igazságtalanságok közül. és ennek segítségével talán én is megszabadulhatok a bűntudattól. mert egy elnök nem akarja. milyen sok helyen. amelyek mögött nem a helyes cselekvés szándéka. ahol valaha dolgoztam. egészen Torrijos hatalomra kerüléséig. hogy választópolgárai pipogyának tartsák? A S W E C vezérigazgatójának tett ígéretem ellenére a panamai invázió miatt érzett frusztráció és tehetetlenség érzése arra késztetett. de mellbevágó volt azoknak a helyeknek a listája. hogy folytassam a munkát könyvemen. véghezvinni. esztelen vérontás árán.12 Eisner erre a következtetésre jut: A politikai helyzet elemzése. Az új Csatorna-egyezmény kérdése elvesztette jelentőségét. hogy külföldi katonai vezetőként vagy egy szuverén ország vezetőjeként tett lépései indokolták Panama lerohanását. Akármit tartalmaztak is a hivatalos dokumentumok.Nem hiszem. E H M . Arrogáns amerikai politikusok és panamai szövetségeseik érdekeit szolgálta. Próbáltam csak a legfontosabb országokra koncentrálni. és amelyek a tevé- 192 . újra és újra fölvetődött bennem a kérdés: hány olyan döntés születik — emberek millióinak életét befolyásoló nagy történelmi döntések is —. milyen óriási változásokat tudtunk mi. hogy nemzetbiztonsági fenyegetést jelentett volna az Egyesült Államok számára. hogy a legfontosabb vonatkozásokban a bizonyítékok alátámasztják Noriega bűnösségét. hanem személyes indítékok húzódnak meg? Hány kormánytisztviselőnket vezeti saját kapzsisága a nemzeti érdekek szolgálata helyett? Hány háborút indítanak azért. a vízi út lényegében újra Washington ellenőrzése alá került. megdöbbentett. már ami az ellene emelt vádakat illeti.

egy magánvállalat alkalmazottja. A katona jut erről eszembe. Ennek beismerése megkönnyítette. Megértettem. mégis mikor benne voltam a dolgok sűrűjében. abban a reményben. Mikor megöli az első ellenséget. Megértettem. Magánember voltam. Milyen egyszerűnek és milyen magától értetődőnek is hangzik ez. szabad-e egy másik embert megölni. megrohanják az érzelmek. hogy olyan embereket találjanak. hogyan bombázhatták rendes amerikaiak Panama Cityt. Most. akiknek a gyerekei alultápláltak vagy éheznek. Saját korruptságom mértéke is megrémített. és ezeket az embereket érzéketlenné tették tetteik következményeivel szemben. a Fülöp-szigetekre. Aztán ahogy telik az idő. Gazdasági bérgyilkosként közvetlenül egy fillért sem kaptam az NSA-tól vagy más kormányszervtől. Botswanába. Iránban rettenetesen fölkavartak a Jaminnal és a Doktorral folytatott beszélgetések. és tudatlanságban maradni tetteim valódi jelentőségét illetően.kenységem következtében rosszabb helyzetbe kerültek. ami által bűntények követtetnek el és birodalmak épülnek. Kezdetben naiv. Ezt vetettem papírra: Ebben a korban férfiak és nők százai utaznak Thaiföldre. Kimondottan azzal a szándékkal mennek. Katonák egy egészen új fajtája lép a világ színpadára.embereket. Hivatásos katonává válik. Bolíviába és minden más országba. egyre több csatában vesz részt. mégis.hogyan dolgozhattak például rendes. annyira lekötöttek napi teendőim. 193 . de elsősorban saját félelmével. hogyan követhettek el oly sokan brutális tetteket . vagy a Rasy fiatal indonéz barátai által fölvetett kérdéseken. egyre több embert öl meg. hogy a megnyomorítottakat kizsákmányolják . Panamában a Fidel által a nyomornegyedekben. saját túlélésével van elfoglalva. a könyv írása közben kezdett összeállni a kép. hogy milyen könnyű volt elsiklani az összefüggések fölött. Lehet. hogy nem ismertem föl a mélyebb összefüggéseket. akiknek kétségbeejtő szükségük lenne munkára. hogyan követhették rendes németek Hitler parancsait. Én is hivatásos katonává váltam. és megkeményszik. hogy fölmerül benne a kérdés. családszerető irániak a sah kegyetlen titkosrendőrségénél. fizetésemet a MAIN adta. akik nyomornegyedekben laknak. lelkiismeretfurdalása lehet. a Csatorna-övezetben és a diszkóban szerzett élmények következményei érintettek mélyen. hogy megértsem a folyamatot. Esetleg eszébe jut a halott családja. Sok időt töltöttem önvizsgálattal. Indonéziában sokat rágódtam például a Howard Parkerrel folytatott beszélgetéseken. milyen alattomos ezeknek a tapasztalatoknak a természete. Ezt megértve világosabban láttam a „vállalatvezető mint E H M " formálódó szerepét.

hogy a társadalom működéséhez rabszolgák kellenek. Aztán megindulnak. akik biztosítják őket arról. Egyszerűen összegyűjtik a megfelelő számú elkeseredett embert. ahol hátba veregetik egymást. mert rajtuk alapul a gazdaság. Ezek a férfiak és nők maguk mögött hagyják kényelmes manhattani. megmutatják gyerekeiknek a különös helyekről. A mai rabszolgakereskedő is meggyőzi magát arról. Hazatérnek. teljesen jogszerű. teniszcipőt. Még ma is vannak rabszolgakereskedőink. és ellátják egymást jó tanácsokkal. ahol akarnak. amit ő.akik már a jobb élet reményét is elvesztették. hanem egy helyi vállalkozót bíznak meg. akik már nem is álmodnak a másnapról. és felhúznak egy gyárat. mintha egyet sem. hogy ők az ő életvitelének alapja. A régi rabszolgakereskedő azt mondta magának. hogy mindez miként befolyásolhatja majd saját gyermeke jövőjét. hogy aztán fogásuk legszebb példányait jó áron adhassák el Charleston. ami nem is egészen ember. Azt is tudja. hogy a világ gazdaságába integrálódjanak. hogy azokkal az elkeseredett emberekkel jót tesznek. hogyan kell távoli országok furcsa szokásaival boldogulni. és így lehetőséget kapnak arra. hogy elkeseredett embereket kutassanak föl. 194 . hogy elgondolkozzék annak mélyebb összefüggésein. hogy nem is ők a gyár tulajdonosai. Pszichológusok és más szakértők győzik meg őket. hogy amit tesznek. amit aztán jó pénzért eladhatnak. San Franciscó-i vagy chicagói irodáikat. hogy végezze el helyettük a piszkos munkát. farmert. Szemináriumokon vesznek részt. hogy ezek az elkeseredett emberek jobban járnak. Már nem szükséges Afrika őserdeiben portyázniuk. hogy vállalata életben maradjon. hogy olyan fajjal kereskedik. az életvitele és a mögöttük álló gazdasági rendszer a világ egészével tesz — vagy azon. első osztályú hotelekben szállnak meg. luxusgépeken repülnek a szárazföldek és óceánok fölött. Főnökeik jogászokat foglalkoztatnak. hogy ezekre az emberekre szükség van ahhoz. ha napi egy dollárt keresnek. számítógépes tartozékokat és még sok ezer más dolgot készíttessenek velük. Vagy lehet. Cartagena és Havanna árverésein. autóalkatrészt. és legalább lehetőséget ad nekik. hogy kereszténnyé váljanak. Ezek a férfiak és nők tisztességesnek gondolják magukat. Azt is tudta. Soha nem áll meg. az ország legjobb éttermeiben esznek. régi romokról készült fényképeket. hogy öltönyt.

kommunikációs hálózatok és elektromos elosztórendszerek előnyeit. például azt. milyen haszonnal járt számukra a Pénzmosó Művelet. ami ott történt. az USAID-nél. Az üzlet megkötését követően városok emelkedtek ki a sivatagból. az IMF-nél vagy más nemzetközi pénzügyi szervezeteknél dolgoztak. Rijád szemételtávolító kecskéit csillogó szemeteskocsik váltották föl.e k keményen dolgoznak Irakban. hogy terrorizmushoz 195 . mint apósom is. amelyekhez az emberek többsége nem jutott hozzá. Engem viszont nagyon érdekelt. hogy az E H M . hogy kövesse a Szaúd-ház példáját. akik a Világbanknál. Washingtoni jó barátaik sok mindent elnéztek nekik. f e j e z e t Az EHM-ek kudarca Irakban Az IPS elnökeként az 1980-as években. A '80-as években az átlag amerikai keveset tudott erről az országról. hogy Irakot második Szaúd-Arábiává változtatja. és a szaúdiak élvezhették a világ legmodernebb technológiáit: korszerű sótalanító telepek. illetve a S W E C tanácsadójaként az 1980-as évek végétől a '90-es évek végéig olyan információkhoz is hozzáfértem Irakkal kapcsolatban. illetve más független energiaipari cégeknek a mérnökei is részt vettek közel-keleti projektekben. Az IPS alvállalkozóinak. Nagyon is tudatában voltam annak.és a Bush-kormányzat eltökélte. hogy a szaúdiak nemzetközi jogi ügyekben is különleges elbánásban részesültek. Szaddám Huszeinnek több jó oka is lett volna rá. szennyvízkezelő rendszerek. illetve a Bechtelhez és a Halliburtonhöz hasonló nagy mérnöki és építőipari cégeknél álltak alkalmazásban. Elég lett volna csak megfigyelnie. A Reagan.31. Kapcsolatban maradtam régi barátaimmal. Szaddám Huszein bizonyára azt is tudta.

amelyek korábban a kis független energiaszolgáltató cégeket nyelték le. az egész régióra is kiterjeszthette volna befolyását. A Reagan. hogy ezeket a technológiákat korszerű fegyverek előállítására is föl lehet használni. hogy a kötvények kamataiból amerikai vállalatok fejlesszék Irak infrastruktúráját. Sőt maga az Egyesült Államok kért és kapott pénzügyi támogatást Szaúd-Arábiától Oszama bin Laden afganisztáni háborújához a Szovjetunió ellen. Az Egyesült Államok már korábban is eltűrt. most arra készültek. sőt támogatott ilyen embereket. Az 1980-as években az E H M . A '80-as évek során a víz fontossága — mind politikai. LatinAmerika és a Közel-Kelet vízrendszereit privatizálják. Szaúd-Arábiával. hogy ugyanezt tegyék — vagy legalábbis hunyjanak szemet az ügy felett. Túl az olajon és a vízen. hogy tömeggyilkosságokért volt felelős. Kuvaittal. Iránnal. ahogy azt sok más országban is megtettük.és a Bushkormány nemcsak hogy bátorította a Szaúdokat ebben a tekintetben. Szíriával és Törökországgal határos. Az általános vélekedéssel ellentétben Irak nemcsak az olaj miatt érdekes. Szívesen fölajánlottunk volna neki amerikai állami kötvényeket cserébe a petrodollárokért. vagy hogy allűrjei és brutalitása Adolf Hitlerre emlékeztetett. Végül is ha Irak egy Szaúd-Arábiához hasonló megegyezést kötött volna Washingtonnal. Jordániával. Szaddám biztosítva érezhette volna uralmát az országban. sőt. A privatizációs lázban a nagyvállalatok. hogy Szaddám végül is beadja a derekát. A Tigris és az Eufrátesz is keresztülfolyik az országon. Szívesen eladtunk volna nekik tankokat és vadászrepülőket. Katonai stratégák a mai Irak fontosságát a Hudson folyó 196 . Az nem számított. vagy építettünk volna vegyi üzemeket és atomerőműveket. hanem a víz és a geopolitika miatt is. hogy Afrika. Irak fekvése stratégiailag is igen jelentős.e k erősen voltak jelen Bagdadban. hogy beteges zsarnok volt. Irak nagyon fontos volt nekünk. mind gazdasági szempontból — egyre nyilvánvalóbbá vált azok számára. akik az energetika és a mérnöki beruházások területén dolgoztak. építsenek új városokat. vagy hogy nemzetközileg körözött szökevényeket fogadtak be. tehát a világnak ebben a részében Irak ellenőrzi az egyre nagyobb jelentőségű vízkészletek legbőségesebb forrásait. sokkal fontosabb. és a Perzsa-öböl jelentős partszakaszát is magáénak mondhatja. Bíztak abban. és változtassák oázisokká a sivatagokat. hanem más országokat is igyekezett rávenni. mint ahogy az első pillantásra látszott. annak ellenére. Az innen indítható rakéták hatósugara Izraelt és az egykori Szovjetuniót egyaránt eléri.közel álló fanatikus csoportokat támogattak. j ó m a g a m is ezzel a feltételezéssel éltem. a folyamatos olajszállítás ígéretéért és egy olyan üzletért.

amikor a S W E C valami tényleges munkára kért föl. Ez az első Bush-kormányt igencsak zavarba ejtette és frusztrálta. gyógyszeripari és vegyipari cégek . században a franciák. repülőgép-.és tankgyártók. és Szaddám a kezére játszott: 1990 augusztusában megtámadta az olajban gazdag Kuvaiti Sejkséget. hogy aki Irakot ellenőrzi. Az iraki invázió idején éppen Bostonban tárgyaltam — azon ritka alkalmak egyike volt ez. W. Nemzetközi haderő részeként ötszázezer amerikai katonát vetettek be. annál van az egész Közel-Kelet kulcsa. Panamához hasonlóan Irak is hozzájárult ahhoz. a britek és az amerikaiak egyaránt tudták. akik közvetlen hasznot reméltek a háborútól. azé az egész kontinens. A lelkesedés nem korlátozódott csupán azokra. Az ezt követő százórás szárazföldi támadás szétverte a szinte fegyvertelen és minden szempontból gyengébb iraki hadsereget.mind Irakon tartották a szemüket. A gazdasági élet főszereplői — mérnöki és építőipari cégek. hogy Amerika újra megmutassa katonai erejét. Ennek a hozzáállásnak valószínűleg több oka is volt. hogy aki ezt a folyóvölgyet ellenőrzi. Mindezek mellett Irak hatalmas piacot is kínált az amerikai technológiai és mérnöki tudás számára. amely akkor következett be. biztosíték volt arra. A 18. ami Bush döntését fogadta. mikor Reagan legyőzte Cartert. Bush próbált kiutat keresni. mert egy gyilkos diktátor ellen felléptünk. hogy az amerikai elnök végül katonai támadást rendelt el. illetve az amerikai szabadságharc alatt. Természetesen a Stone & Webster valamennyi dolgozója izgatott volt. 1991 első hónapjaiban légitámadást intéztek iraki katonai és civil célpontok ellen. Nagyon jól emlékszem a lelkesedésre. többek között a filozófiai váltás. holott alig egy éve ő maga adott parancsot Panama jogtalan és egyoldalú lerohanására. hogy óriási infrastrukturális és ipari beruházásokat tudna finanszírozni. de nem állították bíróság elé. Bush elítélte Szaddamot a nemzetközi jog megsértése miatt. Az a tény. előléptetések és fizetésemelések lehetőségét jelentette. Kuvait megmenekült. Bush népszerűségi indexe 90%-ra emelkedett Amerikában.e k által kínált forgatókönyvet. az iráni túszok kiszabadultak. de nem csak amiatt. Az egész ország szinte várva várta. Busht pipogya elnöknek tartották.völgyéhez hasonlítják a francia és indián háború. A zsarnokot megfenyítették. Számukra az Egyesült Államok iraki győzelme nagy profit. 197 . Nem okozott meglepetést. hogy George H. hogy Szaddám nem fogadja el az E H M . Ma köztudott. rakéta. számítógép-ipari vállalatok. hogy az ország a világ egyik legnagyobb olajkészlete fölött helyezkedik el — amelynek nagysága egyes becslések szerint a szaúd-arábiai olajmezőkét is meghaladja —. Az 1980-as évek végére azonban világossá vált.

például R i o de Janeiróba. M i n dennek ellenére ironikusnak éreztem. hogy még mindig két világ között lebegtem. A S W E C n e m sok időmet kötötte le. szocializmus már szinte elavultak. vagy segítsek egy munkaajánlatot előkészíteni. ahogy az amerikai üzleti körök — és ezáltal a legtöbben. átnyúlt a határokon. amelyben szinte az egész ország részt vett. hogy ilyen kevés m u n k á é r t olyan sok pénzt kapok. Egyszer magánrepülővel m e n t e m Guatemalába. úgy látom. ami szerint m ű k ö d n i akarnak. hogy én is behódoltam a korporatokráciának. A sors fintora. Gyakran h í v t a m a projektmenedzsereket. és szívesen tettem volna valami hasznosat. Közülük sokan országok sokaságában is be vannak j e gyezve. ami igazolná létem jogosságát.és R e a g a n bejelentette szándékát a Csatorna-egyezmény újratárgyalására. A korporatokrácia léte kétségtelen tény lett. Bántotta a lelkiismeretemet. A globális birodalom valóban világméretűvé vált. hogy emlékeztessem őket. N é h a elküldtek külföldre. Az olyan szavak. akik amerikai vállalatnál dolgoztak — a világot látta. m i n t demokrácia. Végső soron ez már nem csak az Egyesült Államokról szólt. hogy egy olajcég lesz alternatív energiaipari vállalatom új tulajdonosa. A globális birodalomra való t ö rekvés már olyan realitássá vált. Jól ismertem ezt az üzletágat. Szerettem volna tenni valamit. hogy töltsek egy kis időt az ottani üzletfelekkel. A korábban amerikainak tartott vállalatok mára már jogi szempontból is teljesen nemzetköziek. amikor 1990 novemberében eladtam az IPS-t. A hazafias retorika és a cselekvésre buzdítás mögött azonban. bármikor fordulhatnak hozzám. és múltam negatív hatásait valami pozitívba fordítaná. r e püljek Bostonba egy-egy megbeszélésre. kapitalizmus. de újra elkezdtem dolgozni az Egy gazdasági 198 . m í g az eladásból meggazdagodnánk. egy sokkal kevésbé feltűnő változás is megfigyelhető volt abban. valahol árulónak éreztem magam. Bush panamai inváziója pedig föllobbantotta a már parázsló tüzet. így tetszésük szerint választhatják m e g az előírások és szabályok rendszerét. Titokban és m e g lehetősen rendszertelenül. mindezt m é g inkább m e g könnyítik a globális kereskedelmi egyezmények és szervezetek. de valójában azért d ö n t ö t t ü n k partnereimmel az eladás mellett. Nagyon zavart az az érzés. De erre n e m igazán tartottak igényt. N a g y o n vonzó ajánlatot kapt u n k . Tapasztalatból tudtam. ami egyre inkább az egyedüli jelentős hatásként kényszerítette rá magát a világ gazdaságaira és politikájára. mert az Ashland Oil Company részéről óriási nyomás nehezedett ránk. A globalizáció és a privatizáció kettős eszméje beette magát a lelkekbe. Alkalmanként megkértek. h o g y több szempontból is igen költséges lenne fölvenni velük a küzdelmet.

hogy az emberek Amerikában és Európában is megismerhessék ezeket a kultúrákat. bár n e m áltattam m a g a m azzal. D r e a m C h a n g e C o a lition (Álom Változás Koalíció) néven. A S W E C .az Amazonas mentén élő shuarokkal és ashuarokkal. Jessica olyan világot örököl. az A n d o k ban élő kecsuákkal vagy a guatemalai majákkal . N e w York-i vagy milánói közönségem előtt állva néha megcsapott a helyzet iróniája. egyre kevésbé tudtam h i n n i ebben. ezek a tevékenységek abban is segítettek. 1991-ben kisebb csoportokat kezdtem kalauzolni az Amazonas menti erdőkbe a shuarokhoz. Könyveim egyre népszerűbbé váltak. * Az Egyesült Á l l a m o k l e g n a g y o b b j ó t é k o n y s á g i szervezete. Sok követőnk akadt a világ minden táján. másoknak pedig az igazgatói tanácsában vettem részt. Ha olyan a világ. ahol gyermekek milliói születnek olyan adósságteherrel. amit soha az életben n e m t u d n a k majd visszafizetni. hatásunkra több országban is alakultak hasonló célú csoportok. melyek honlapja a legjobban tükrözte a Föld Napjának eszméit és céljait. gondosan kerülve az EHM-tevékenységemre vonatkozó utalásokat. (A ford. Ezek közül több is a Dream Change elkötelezett embereinek munkájából nőtt ki. de mindig csak az őslakosok tanításairól. hogy az írás és a n o n profit szervezeteknél végzett m u n k á m helyreállítja az egyensúlyt.n e k n e m volt kifogása ez ellen az emberbaráti tevékenység ellen. hiszen maga is támogatta a United Wayt*. hogy kapcsolatot tartsak Latin-Amerikával és a számomra fontos politikai kérdésekkel. A TIME magazin azon tizenhárom szervezet közé választott minket. Az elkövetkező években egyre nagyobb igény mutatkozott ezekre az utakra. akik nagy örömmel osztották meg velünk tudásukat a környezet felelős gondozásáról és ősi gyógymódjaikról. több szervezet létrehozásában segítettem.való együttműködést is magában foglalt. hogy felelősségemet a lányom vállára próbáltam áttenni. A szívem mélyén tudtam. amilyennek megálmodod című (The World Is As You D r e a m It).) 199 . vagy azt célozta. hogy elűzték unalmamat. Bostoni. További könyveket is írtam. E könyv sikere nyomán egyre több előadás és szeminárium tartására kaptam felkérést. A D r e a m C h a n g e célja az volt. Ezért én is felelős vagyok. jóvá teszi korábbi tetteimet. hogy valaha is ki fogom adni. végül létrehoztunk egy nonprofit szervezetet is. amilyennek álmodjuk. Amellett. különösen az A világ olyan.bérgyilkos vallomásai kéziratán. 1 Az 1990-es évek során egyre jobban bedolgoztam m a g a m a n o n p r o fit világba. és latin-amerikai őslakosokkal . hogy megváltoztassa az ipari társadalmak lakóinak viszonyát a Földhöz. De akárhogy is próbáltam meggyőzni magam.

hogy kilépek a M A I N . szinte érintetlen körülmények között élő törzsekhez. akik többnyire a nonprofit világban dolgoztak. Többen is segítettünk az amazóniai törzseknek védeni földjeiket az olajvállalatoktól. szeptember 11-én is ott voltam. azzal az öböllel találtam magam szemben.én miért álmodtam ilyen világot? Hogyan játszhattam aktív szerepet egy ilyen rémálom megvalósításában? 1997-ben fölkért az Omega Institute. Gondolataimat megosztottam közeli barátaimmal. és már maga a döntés is óriási megkönnyebbülést hozott. a St. hogy tartsak egy egyhetes szemináriumot a Karib-tengernél. hogy a továbbiakban nem kell csillagászati tiszteletdíjamat fizetnie. és barátaim féltek. Amúgy is költségcsökkentő programba kezdett. nem tettem meg a következő lépést. és nekem is azt kell tennem. Helyette inkább csoportokat kísértem az amazóniai őserdők mélyén. A vállalat azon elnöke. Mikor másnap reggel szobám kicsi erkélyére léptem.n é l . Attól tartottak: ha elmondom az igazat. Megértettem. John-sziget egyik üdülőhelyén. A hét során szabad időm nagy részét ezen az erkélyen töltöttem. amit hallgatóimnak tanácsolok: meg kell változtatnom az álmaimat. Késő éjszaka érkeztem meg. Mikor hazatértem. Néhányan azzal is fenyegettek. és veszélyeztetheti a nonprofit szervezeteket. hogy az engem körülvevő világ nem olyan. Meglepetésemre fel voltak háborodva. és nagyon örült. és utódja. és próbáltam megérteni az érzéseimet. hogy bár kiléptem. aki fiatalabb volt nálam. A hét végére arra jutottam. hogy nem segítenek többé. amilyet álmodni szeretnék. hogy megmaradtam középen. Elhatároztam. Így aztán újra abbahagytam az írást. elveszíthetem előttük hitelemet. szemmel láthatóan nem törődött azzal. aki annak idején fölvett. hogy befejezem a könyvet. és nagy árat kell fizetnem azért. az alááshatja tanítói munkámat. 200 . ha a múltamra fény derül. hogy azt a világot tükrözzék. amelyben igazán szeretnék élni.t ő l . ha a könyvet megírom. már nyugdíjban volt. amin olyan régóta dolgozom. elmondom-e a történetem vagy sem. föladtam tanácsadói pozíciómat a S W E C . melyeket támogattam. és őslakos kultúrákkal vagy az esőerdők védelmével foglalkoztak. 2001. és ez az egész mozgalmat alááshatja. Érzelmeimmel küszködve rogytam a karosszékbe. néztem a Leinster-öblöt. ahol tizenhét évvel korábban elhatároztam.

hogy nem személy szerint velem. 201 . de sajnos el kell mondjam. szeptember 10-én Amazónia ecuadori részén ereszkedtünk le egy folyón Shakaim Chumpival. és arról. de a vita eldöntése csak most vált sürgőssé: az olajtársaságoknak tudniuk kellett. Félelmetes harcosok voltak. Azért küzdöttek. melyik országgal tárgyaljanak az olajban gazdag területek egyes részeinek kitermelési jogairól. N e m tudtak semmit a háború hátterében álló politikai helyzetről. A látogatók m e g szerették volna ismerni ezeket az embereket. többször legyőztek túlerőben lévő. A shuarok szelleme (Spint of the Shuar) című könyvem társszerzőjével. hogy a konfliktus lezárása majd megnyitja az utat az olajtársaságok előtt. pedig elsősorban az ő olajellátásuk miatt vívták. hogy most veletek fog u n k háborúzni. . az én számomra 2001. Bár a két ország közötti határvonalat már régóta vitatták. .Igen .32. Egy tizenhat fős észak-amerikai csoportot kísértünk Shakaim közösségéhez. m é g m i n d i g betartják-e a fegyverszünetet. A shuarok képezték Ecuador első védvonalát. A nagy olajfogyasztó országok lakossága nem is igen hallott erről a háborúról. mert a harcnak régi hagyománya volt közösségükben. Shakaim katonaként harcolt a nemrég lezárult ecuadori—perui háborúban. A folyón lefelé evezve és a fölöttünk fecsegve repülő papagájokat nézve megkérdeztem Shakaimot.Megnyugtatott. A határokat m e g kellett húzni. és segíteni akartak nekik őserdejük védelmében. és n e m akartak idegen katonákat a földjükre engedni. amely az esőerdő mélyén lakott. jobban fölszerelt csapatokat.mondta -. fejezet Szeptember 11-e és következményei.

Elmeséltem Shakaiminal folytatott beszélgetésemet. Ahogy közeledtem. a világon vajon hányan érezhetnek hasonlóan olajtársaságainkkal és országunkkal kapcsolatban. mint ahogy senki más sem.De láttuk. mint ahogy peruiakat sem. Hányan retteghetnek a shuarokhoz hasonlóan attól. ahogy végigsétáltam a Central Parkon. egyszerre kiáltást hallottam a vonal túlsó végén. amely addig tánczenét játszott a háttérben. Két hónap telt el. Napos. a jóleső érzést lassan iszonyat váltotta föl. 202 . és tönkretesszük kultúrájukat és földjüket? Hányan gyűlölnek minket? Másnap reggel lementem a kis irodába. Erre nem voltam fölkészülve . Tönkretették erdőiket. a ma Ground Zero néven ismert Wall Street melletti terület felé. ahol meg szoktam szállni. N e m fogjuk hagyni. jöjjenek értünk néhány nap múlva. Eltűnődtünk. és hitetlenkedve rázta a fejét. Kora délután érkeztem meg a M a n hattan északi részében lévő hotelbe. a törmelék és a füst.vagy a csoportunkban lévő emberekkel. hogy az utolsó csepp vérünkig küzdeni fogunk. Ahogy velük beszéltem. és még mindig álldogáltak itt. az elszenesedett romok és az égett hús gyomrot kavaró szaga. Pilótákat kellett kérnem. — Ti a barátaink vagytok — biztosított. hogy föl kell keresnem a Ground Zerót. de egészen más volt itt lenni. Azok. Az olajvállalatokról beszélt. a Világkereskedelmi Központ (World Trade Center) tornyainak helyét. gyerekeket is. és levelekkel fedték be. sokat közülük megöltek. Megesküdtünk. . a házat földbe ásott hasított bambuszlécekből emelték. Sosem fogom elfelejteni ezeket a perceket. és befordultam a központ. Floridába visszatérve tudtam. hogy velünk is ezt tegyék. Egy egyiptomi férfi járkált föl-alá kis cipőjavító műhelye előtt. Mára a huaorani törzs már szinte megszűnt népként létezni. D ö b benetes volt a hihetetlen pusztulás. így jegyet váltottam N e w Yorkba. 1 Aznap este már egy gyönyörű shuar hosszúház közepén ülte körül csoportunk a tüzet. a túlélők. a látvány és a szagok. akik a közelben éltek vagy dolgoztak. — Jóságos ég! — kiáltott valaki a vonal túlsó végén —. ahol régen oly sok időt töltöttem. aki átélte. N e w Yorkot megtámadták! — Beszélgetőtársam fölhangosította a rádióadást. mi történt az Egyesült Államokban. Jóleső érzés töltött el. Mindezt láttam már tévén. A következő fél óra során percről percre követhettem. és az őket védő katonaságról. beszennyezték vizeiket. hogy egyszer csak betörünk az életükbe. mit tettek a huaorani törzzsel. az egykor nagyszerű épületek megcsavarodott és megolvadt váza.különösen nem az emberekre. Ugyanúgy nem engedünk olajvállalatokat a területünkre. novemberhez képest szokatlanul enyhe idő volt. ahol a rádió adóvevőnket tartottuk.

Figyeltem az embereket. Próbáltam a szemükbe nézni. mintha tudnának repülni. amelyek többet mondtak a szavaknál. Egy rendőr egy lefulladt autóra üvölt. (A ford. és szótlan. Befordultam a sarkon a Trinity Church mellett. Annak idején. a romok mellett állókat melengette a napfény. bár felé indultak. Olyan sokan ugrottak. ami az utamba akadt. Aztán egy szépen összehajtogatott papírt húztam ki a zsebemből. Már a puszta gondolattól is bűntudatot éreztem. tudomást sem véve egymásról.) 203 . nincs fény. Néhányan kettesével. ritkás ősz szakálla volt. Leültem az első lépcsősorra. Az emberek egymás szemébe néztek. amely a Világkereskedelmi Központ északi tornyának tetején m ű k ö d ö t t . Rohantak föl-le az utcán. vagy a Világra Nyíló Ablakokon* kinézve a vacsora fölött vállalati stratégián töprengjek beruházási bankáraimmal. Nincs ég. és piszkos kabátot viselt. Ezek a találkozások túl voltak a szavakon. . kijöttek az irodájukból. vagy egy étterem. hogy hátha az ég látványa. Most a völgy szétnyílt: az utcán. Lower Manhattan olyan volt. Emberek rohannak a járdán. Meglepett. a fény segített az embereknek. mint egy sötét kanyon.— Képtelen vagyok megszokni — motyogta. tele statisztikával. ha fényt akart az ember látni. Hosszú percekig ültem ott csöndben. a Világkereskedelmi Központ tetejére. hogy folytassák üzleti megbeszéléseiket. a riasztó elhallgatott. És akkor megláttam őt. Ezt kezdetben nem tudtam megfogalmazni. Ha komoran is. a N e w York-i tőzsde hatalmas kőépülete felől jön a hang. és elindultam lefelé a Wall Streeten. . beszélgetve sétáltak. Föl kellett menni magasra. De volt még valami furcsa ezzel a hellyel kapcsolatban. Valahonnan óriási ventilátorok zaja hallatszott. De többségük egyedül volt. láttam kiugrani. . N e m t u d o m . aztán hirtelen rájöttem: a fény. ami különösen idege* W i n d o w s on the World: N e w York egyik legelegánsabb étterme. Hosszú. árnyékba burkolt N e w Yorkba. hogy pénzt szerezzek az IPS számára. de eszembe jutott.Azt hiszem. rohantak haza. Egy autóriasztó hangja vonta figyelmemet ismét az utcára. nem sikerült. A földet nézve csoszogott az utcán. hogy kinyíljon a szívük. Vissza a régi. kulcsát az autó felé tartva. — Sok vásárlóm. Az unokaöcsém ott fent halt meg — a kék égre mutatott. minden mást túlharsogva. sok barátom elvesztettem. de együtt érző pillantásokat. a 14-es szám előtt. egymás kezét fogva vagy karjaikkal csapkodva. félmosolyokat váltottak. ahogy az emberek egymással beszéltek New York Cityben. Ú g y tűnt. Egy férfi rohant ki az irodájából. amikor idezarándokoltam. N e m tehettem róla.

szomorú. Az ember eltűnődik.nül hatott ezen a meleg délutánon a Wall Streeten. Volt Kandahar mellett egy kicsi gránátalmafa-ültetvényem. mint egy puskát. — Maga katona volt? Akaratlanul is fölnevettem. és hosszú. majd így szólt: — Én is majdnem egy voltam közülük. pillanatnyi habozás után. — Afganisztánból való? R á m bámult. Udvariasan bólintott. hinduk és muzulmánok. — A koldusok rajta vannak? 204 . csaknem fekete. Aztán. — Lesben álltak — leeresztette a kezét. — Ezek voltak a fegyvereim. — Háború. India és Pakisztán. — Ezek a számok azt mondják. elindult fölfelé a lépcsőn. rajtam áll. hogy afgán. egy-két méterre tőlem. gazdasági tanácsadó — átnyújtottam neki a statisztikával teleírt lapot. — Kasmir — húzogatta a szakállát. Elvette a kezemből a papírt. miről is szól a vallás. — Vagy nem is a vallás. Megjöttek az oroszok. bütykös ujjával a tőzsde épülete felé mutatott. — Számok. — Szép ez a délután. Szeme sötétbarna volt. igaz? A pillantásunk találkozott. — Gyönyörű — erős akcentussal beszélt. majd elmosolyodott. éreztem. Nemrég jöttem vissza a Himalájából. — Mit csinált azután? Fejével a papír felé intett. — Ilyen időkben jólesik a napfény. — Igen. Egy darabig tanulmányozta a listát. Halkan füttyentett. Kasmirból. Ahogy maga elé nézett. hogy megszólítom-e.fölemelte a kezét. egy kicsit elgondolkodott. hanem a gazdaság? — adtam neki igazat. majd leült mellém. és a mudzsaheddinek a fák mögött és a vizes árkokban bújtak el . — Világstatisztika. — Az összes fa és vizes árok tönkrement. — Nem. hogy naponta huszonnégyezer ember hal éhen. Visszafordult. — Látszik? — Sokat utaztam. R á m nézett. bölcs tekintet. Láttam rajta. — A Világkereskedelmi Központra gondol? Bólintott. — N e m tudok olvasni — azzal visszaadta.

olyan nyolcvanmillióan vannak a világon. és a Bankers Trustnak. — Se fa. Eszembe jutott. — Mi bűnnek tartjuk az ópiummák termesztését. Szerettem volna. — Én is az voltam — megrázta a fejét. melyet energiaipari vállalatom finanszírozásához én is igénybe vettem. ahogy az öreg afgán olyan találóan mondta. ha marad még. Pár percig csöndben ültünk. mielőtt újra megszólalt. — Azt hiszem. hogyan formálják életünket a véletlenekre adott reakcióink. az ország egyik leggazdagabb pénzügyi intézményének adott otthont. melyen a mögöttem álló épület képe volt látható. Végre sikerült fölállnom és utána indulnom. Ahogy az épületre fölnéztem. A lépcső alján egy tábla állított meg. és tekintete a lelkem mélyéig hatolt. és lebicegett a lépcsőn. jelentéktelenül kicsinek éreztem magam. Már akkor itt székelt a Bankers Trust. de emlékeztem a számra. se víz. Csak így lehet a családot etetni. de nem volt erőm bármit is mondani. A táblát a N e w York kulturális örökségét védő egyesület állította. hogy ennek az egyszerű ténynek nagyobb nyomatékot adjon.egy katona örökségének. Ez az 539 láb* magas felhőkarcoló a maga korában a világ legmagasabb épülete volt.N e m voltak. — Maga katona volt . szomorúság és bűntudat nyomasztott. Az előző századforduló idején a Wall Street 14. és itt ezzel az afgán férfival találkoztam. 164 m. A gyerekem meghal. Aztán lassan fölállt. Furcsa véletlennek tűnt. az alábbi szöveggel: A Wall Street 14-es számú ház tervének alapötlete Halicarnassus mauzóleuma a velencei Szent Márk tér harangtornyának tetején. pedig leggazdagabb embereink közül sokan a kábítószer-kereskedelemnek köszönhetik a vagyonukat. (A ford. — N e m szeretem a koldulást. Most hogyan reagáljak? * Kb. Ez az épület az én örökségemnek is szerves része volt .) 205 . és gondolataiba merült.mondta. és még bólintott is. Gombócot éreztem a torkomban. hogy pont ide jöttem. a Wall Street és a Broadway sarkán megépítve. töltötte be azt a szerepet. A pillantásunk újra találkozott. amit később a Világkereskedelmi Központ: a hatalom és a gazdasági dominancia jelképe volt. Mákot termesztek. — Ópium? Megvonta a vállát. Véletlenek egybeesése.

de a férfinak nyomát sem láttam. valahol olvastam. és az utóbbi időkben már ormótlan behemótnak tartották az egész épületkomplexumot. hogy anyagilag fönntarthatatlan. a Wall Streethez. A behemótnak vége. meggyorsítottam lépteimet. hogy segítsenek. Ez a bank. ahol George Washington az Egyesült Államok első elnökeként 1789. sok szempontból a korporatokrácia jelképe. Tűnődtem. A következő épületnél óriási. ahogy az emberek tülekedve rohantak ki az összedőlő toronyból. Pontosan ez volt az a hely. Lassan. N e m tudtam okát adni. el tudnak-e szakadni a munkájuktól. amint egy számítógép mellett ülve az üres képernyőt bámulom. Próbáltam elképzelni. a Ground Zeróval ellentétes irányban. Vajon gondolkodnak-e ilyesmin egyáltalán. kelletlenül sétáltam tovább. liftrendszere drága és nehézkes. a földön ejtett sebnél. és aminek gyümölcseit a hozzám hasonlóak szedték.. hogy minden ember élethez.e k e t szolgálta. Az épület kőhomlokzatán az állt. aki pénzt és több milliárd dollár értékű fegyvert vesz át az amerikai kormánnyal szerződésben álló egyik tanácsadó cég alkalmazottjától. a megcsavart fémszerkezetnél. előttem a tűz által megkímélt N e w York-i utcákra. amely az E H M . április 30-án hivatali esküjét letette. A két tornyot valaha Davidnek és Nelsonnak nevezték. Wall Street 26. Megpróbáltam azokra gondolni. hanem a tönkretett gránátalmafa-ültetvényekről és a napi huszonnégyezer éhhalálról. szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való jogát védeni kell. A langyos délután ellenére fáztam. ahogy a tűzoltók befelé siettek. Egyszerre megint annál az üszkös gödörnél találtam magam. hogy mit gondolhatnak minderről az utcákon sétáló emberek — nemcsak a tornyok lerombolásáról. a bankkal. A háztömböt megkerülve a Pine Streetre értem. benzinfaló autóiktól és kamattörlesztéseik részletfizetéseitől 206 . kék műanyagba csomagolt szobor emelkedett. alkalmatlan a korszerű üvegszálas és internettechnológiák bevezetésére. az ő kétségbeesésükre. Ilyen közel a Ground Zeróhoz. Itt a Chase. Eszembe jutott. rossz előérzet lett úrrá rajtam. és a globális birodalom építésének egyik nagymestere volt. Ehelyett Oszama bin Ladent láttam.Továbbsétálva a tömeget fürkésztem. akik kiugrottak. és egyszerre furcsa szorongás. Egy épen maradt épületnek támaszkodva belenéztem a gödörbe. Az a hír járta. a David Rockefeller által fölépített bank központjával találtam magam szemben. ahol az első hivatali eskü elhangzott annak ígéretével. és próbáltam félresöpörni. De hiába. melyek lassan visszatérnek a normális kerékvágásba. ami olajpénzből sarjadt. hogy a Világkereskedelmi Központ tervét David Rockefeller vetette föl 1960-ban. hogy ez a Federal Hall. Körülnéztem. Aztán magamat láttam.

Venezuela demokratikusan megválasztott Amerika-ellenes elnökéről szólt. De eszembe jutott a világ összes többi olyan országa. és arról a gyűlölethullámról. Mi történik Venezuelában? 207 . Mi a helyzet Panamában. túlharsogva a közlekedés. aki naponta éhen hal? És újra ott láttam magam az üres számítógépes képernyő előtt. hogy fontolóra vegyék. a hadseregünket. Megálltam. hogy átfussam a vezércikket. és egy pillanatra megálltam. az autódudák és a milliónyi ember zaját. Indonéziában. Afrika nagy részén? Ellöktem magam a faltól. és Afganisztánhoz hasonló országokra gondol. Iránban. ők maguk hogyan járulnak hozzá annak a világnak az alakulásához. Vettem egy lapot. hanem az öregember hazájáról? Vajon mit gondol az a huszonnégyezer ember. napbarnított ember újságokat lengetve spanyolul kiabált. az egész globális birodalmat. Egy alacsony. amerikai katonai sátrakkal és tankokkal teleszórt országról. — Venezuela a forradalom küszöbén! . ahol az emberek gyűlölik a vállalatainkat. Ecuadorban.annyi időre. és elindultam. amit a gyermekeikre hagynak? Mit tudhatnak Afganisztánról — nem a televízióban megjelenő. amit az amerikai politika vált ki Latin-Amerikában.kiabálta. Guatemalában. Hugo Chávezről. Igyekeztem a Ground Zeróra koncentrálni. a politikánkat. Abban a pillanatban egy dolog volt biztos: országom bosszút akar állni.

amely már nevében is emlékeztetett arra. Elítélte az Egyesült Államokat „szégyentelen imperializmusáért". egyenes következményei voltak az 1998-as elnökválasztásnak. fölszólalt a globalizáció ellen. 3 A Petróleos de Venezeula negyvenezer alkalmazottjával. melyekről a Ground Zero mellett olvastam az újságban. hogyan gazdagodhat meg egy igen szegény ország az olajnak köszönhetően. és saját embereit ültette a vezető pozíciókba. kiterjesztette ellenőrzését a bíróságokra és más intézményekre. A törvény duplájára emelte a külföldi olajtársaságok által fizetendő díjakat. Példa volt arra is. milyen igazságtalanul nagy különbségek alakulnak ki szegények és gazdagok között. évi 50 milliárd dolláros forgalmával. föloszlatta a venezuelai kongresszust. az Egyesült Államoknak pedig harmadik legnagyobb olajszállítója volt. milyen zavart tud kelteni az olajvagyon. a Petróleos de Venezuela hagyományos függetlenségét. nem sokkal repülőgép-balesete előtt. Ezt követően Chávez megszüntette az állami tulajdonban álló olajvállalat. Klasszikus példa volt arra. 2 A venezuelai olaj kulcsfontosságú a világ gazdaságai számára. amit Jaime Roldós terjesztett elő Ecuadorban. hozzám hasonló E H M . fejezet Venezuelát Szaddám menti meg Sok éve figyeltem már Venezuelát. Az események. és milyen gátlástalanul tud kihasználni egy országot a korporatokrácia. Klasszikus példája lett a régimódi. vállalati fajta közös munkaterületének is. és az ország 208 .e k és az új. 2002ben az ország a világ negyedik. bevezetett egy szénhidrogén-törvényt.33. 1 Az új államfő azonnal drasztikus intézkedéseket vezetett be. amikor szegény és kisemmizett venezuelaiak elsöprő fölénnyel választották meg elnökké Hugo Chávezt.

és nyomást gyakorolt Caracasra. Ahogy az gyakran előfordul az olajtermeléstől függő országokban. Ezt sok venezuelai sorsszerűnek. Megrendült az illúzió. A romló gazdaság leginkább a középosztályt sújtotta. A gazdasági bérgyilkosok akcióba léptek. 1978 és 2003 között az egy főre jutó jövedelem 40%-kal csökkent. melyekből hatalmas infrastrukturális és ipari beruházásokat finanszíroztak. és Venezuela nemzeti költségvetése megnégyszereződött. 1930-ra már a világ legnagyobb olajexportőre volt. 5 Ahogy nőtt a szegénység. amely munkaerőt szolgáltatott a gyárak és műhelyek számára. Az üzleti élet virágzott. a demográfiai mutatók radikálisan változtak. Közvetlenül a szeptem209 .exportjából való 80%-os részesedésével Venezuela gazdaságának messze legfontosabb szereplője. hogy más módokon is támogassa a korporatokráciát. Valamennyi fontos statisztikai mutató javult: az egészségügy. és Venezuela nem tudta törleszteni adósságát. úgy fokozódott az elégedetlenség. az oktatás és a foglalkoztatás terén csakúgy. december 14-én vastag olajsugár tört föl a földből Maracaibo közelében. hogy az olaj árából minden finanszírozható.e k . és fölépítették a földrész legmagasabb felhőkarcolóit. Három napig napi százezer hordó kőolaj szökött a levegőbe. A nemzetközi bankok elárasztották az országot kölcsönökkel. Aztán az 1980-as években megérkeztek a vállalati E H M . hogy első szárnypróbálgatásaikat megtegyék. lépéseivel a Bush-kormány ellen fordult. Venezuelában tekintélyes középosztály alakult ki. 4 Az iparág elfoglalásával Chávez egy csapásra a világ fontos hatalmi tényezőjévé vált. hogy Venezuela a világ egyik legszegényebb országából Latin-Amerika egyik leggazdagabb államává fejlődjön. Az 1973-as OPEC-embargó idején égbe szöktek az olajárak. Az új demográfiai viszonyok készítették elő Chávez színre lépését és a Washingtonnal kialakuló konfliktust. A venezuelaiak hevesen reagáltak: a zavargásokban több mint kétszázan haltak meg. ugyanakkor megmaradt egy széles szegény réteg. Ez az ország ideális terepnek látszott. Amint az új elnök hatalomra került. egy nyolcvan évvel korábban megkezdődött folyamat befejezésének látta. Az ország lakói minden problémájuk megoldását az olajban látták. A következő negyven év olajbevételei lehetővé tették. és ez a geológiai esemény örökre megváltoztatta az ország életét. A társadalom polarizálódott. 1922. amely sokféle terméknek jó piacot biztosított. közülük sokan szegénysorba süllyedtek. mint az átlagos élettartamot és a gyermekhalandóságot illetően. a középosztály és a szegények egymás ellen fordultak. 1989-ben az IMF szigorú takarékossági intézkedéseket kényszerített az országra. Aztán az olajárak visszaestek.

amelyből olyan vezetők emelkedtek ki. mert amíg Afganisztán katonai megszállása már megtörtént. de valahogy túl réginek tűnt már ez a történet.k é n t végzett munkám következményei nagyon kedvezőtlenül érintik a lányom generációját. a pszichopata Szaddám és a gazdasági vezetésre alkalmatlan Chávez). hogy a korporatokrácia létezik. Az iraki és a közelkeleti olajszállítások bizonytalanná válásával Washington nem hagyhatta sokáig figyelmen kívül a venezuelai helyzetet. N e m tagadhattam a szerepemet. Úgy tűnt. Szeptember 11-e azonban átrendezte a prioritásokat. Az én szemszögemből nem az volt az érdekes. találkozásom az afgán öregemberrel. akik sok kívánnivalót hagynak maguk után (a kegyetlen és zsarnoki Talibán. és megérteni. Bush elnök és tanácsadói arra koncentráltak. Az egyik amazóniai utunkon egy venezuelai család is csatlakozott hozzánk. Ehelyett egyszerűen aláásta azoknak a vezetőknek a hatalmát. és a Chávez Venezuelájáról olvasott cikk végül is eljuttatott egy olyan pontig. Foglalkoztatott az Afganisztánba. akik olajpolitikánk útjában álltak. hanem arról. ideje odaküldeni a sakálokat. és őszintén szembesített három évtizedes tevékenységem következményeivel. Sok szempontból Venezuela volt a legérdekesebb eset. hogy Bush és Chávez között előbb-utóbb kirobban a konfliktus. hogy az segítsen az embereknek ráébredni. avagy sem. hogy megszerezzék a világ támogatását az Egyesült Államok afganisztáni tevékenységéhez és Irak lerohanásához. Irakba és Venezuelába utazás gondolata. akik Chávez rendszerében mentek tönkre. Közeli 210 . a körülmények megint közbeszóltak. A Ground Zero és a Wall Street körüli sétáim. Össze kellett kötnöm a jelennel. hogy Chávez jó vezető-e. Venezuela ügye háttérbe szorult. Ráadásul az amerikai gazdaság éppen recesszióban volt. miért gyűlöl minket a világ nagy része. Mielőtt azonban megszervezhettem volna az utazást. Az azonban bizonyosnak látszott. és ez Irak esetében sem látszott elkerülhetőnek.e k kudarcot vallottak. hogy útjában áll-e a korporatokrácia előrenyomulásának a globális birodalom felé. az E H M . hogy a jóvátételt nem halogathatom tovább. Ennek ellenére azonban a korporatokrácia mégsem kísérelte meg soha. az amerikai kormány reakciója Chávez lépéseire egyelőre homályban maradt.ber 11—i támadások előtt Washington már újabb lépéseket fontolgatott. Tisztára kellett mosnom az életemet. hogy e három ország jelenlegi helyzetéről is be tudjak számolni. mégpedig úgy. mindhárman valamiféle iróniával tükrözik a világ dolgainak állását: mindhárom ország traumatikus politikai zűrzavaron esett át. 2002-ben nonprofit m u n k á m több ízben szólított Dél-Amerikába. hogy ezen országok mélyebb problémáit orvosolja. Újra írni kezdtem. és azt a tényt sem. hogy E H M . Tudtam. amit évek óta igyekeztem kerülni.

A munkabeszüntetés. hogy „. azonban kitartanak amellett. a gazdasági paletta másik széléről. hogy kiálljanak a 28. az adott 211 .akik közül sokat a School of the Americas képzett ki -. és juttatta hatalomra a sahot. aki évek óta kapcsolatban állt a sakálokkal. Ellenfelei. napja tartó országos sztrájk mellett. aki végül elvállalta.barátok lettünk. Ennél erősebb m á r n e m is lehetne a párhuzam. akiket egy üzleti és munkásvezetőkből álló koalíció irányít. így a végső megoldásra. A jelentések szerint több embert lelőttek és sokan megsebesültek. hónapokra megbéníthatja a világ ötödik legnagyobb olajtermelő országának gazdaságát. Tudtam. hogy sztrájkjuk a vállalat és így a Chávez-kormány összeomlásához fog vezetni. Chávez a munkára hajlandó dolgozók segítségével igyekszik normalizálni az állami tulajdonban álló olajvállalat működését. Találkoztam olyan latin-amerikaiakkal is. mit csinál". Chávez hívei több ízben összecsaptak ellenfeleikkel.. amellyel Hugo Chávez elnököt akarják lemondásra kényszeríteni. Elmondta: egy magáncég föl akarta bérelni. 6 Éppen így buktatta m e g a C I A Moszadikot. A Caracasban k i bontakozó események jellemzőek voltak az E H M . az invázióra készültünk. amelyhez mintegy 30 000 olajmunkás is csatlakozott. akik Chávezt megváltónak tartották. A New York Times jelentése szerint: Több százezer venezuelai vonult ma az utcákra. H o z zám hasonlóan ő sem dolgozott közvetlenül egy kormánynak sem.az illető. de több országban is vezetett titkos akciókat. Öt évtized múltán m é g m i n d i g az olaj a mozgatóerő. 2002 decemberében m i n d az iraki. A két országban kialakult helyzet egymásnak tökéletes ellentéte volt. Ő nem fogadta el a megbízást. Ú g y tűnt. szervezzen sztrájkokat Caracasban. Irakban a f i n o m módszerek .. 7 A Wall Street és az olajvállalatok vezetői az olajárak emelkedésétől és az amerikai olajkészletek csökkenésétől tartottak. A sztrájk az utóbbi napokban holtpontra jutott. de megjegyezte. és az ő szempontjukból is megismerhettem a történteket. és vesztegessen meg katonatiszteket . m i n d a venezuelai helyzet válságosra fordult.e k és a sakálok — n e m tudták Szaddámot térdre kényszeríteni.. tudja.e k által létrehozott világra.az E H M . a t ö r t é nelem ötven év elteltével különös m ó d o n ismétli önmagát. hogy forduljanak a megválasztott elnök ellen. Másnap egy régi barátommal találkoztam.. Venezuelában a Bush-kormányzat Kermit Roosevelt iráni forgatókönyvét alkalmazta.

Mr. Mr. majd négy évtizeden át támogatott jobboldali kormányokat a kis baloldali lázadó csoportokkal szemben. Montesinos évtizedes hatalmának fönntartásában. hogy Iránnak készpénzért adtak el hadászati fölszerelést..és Dél-Amerikában a hidegháború alatt és után. Később az Egyesült Államok venezuelai nagykövete lett. a latin-amerikai harcok veteránjának tevékenységére is.. és rossz hírű kémfőnöke. A New York Times megragadta az alkalmat. hogy az eseményeket történelmi perspektívába helyezze — és egyben megpróbálja azonosítani a férfit. aki Venezuelában Kermit Roosevelt szerepét játszotta: Az Egyesült Államok [. A parányi Guatemalában a CIA 1954-ben puccsot szervezett a demokratikusan megválasztott kormány megdöntésére. Vladimiro L. 8 Ha Mr. A chilei Augusto Pinochet tábornok szintén egy CIA által támogatott puccsnak köszönhette 1973-tól 1990-ig tartó hatalmát. Az Egyesült Államoknak 1989-ben meg kellett támadnia Panamát. Meglepő fordulattal Chávez visszaszerezte az ellenőrzést az események fölött. Az iráni Moszadiktól eltérően neki sikerült a maga oldalán tartania a hadsereget. és most elnöki kinevezéssel az Amerika-közi ügyekért felelős külügyminiszteri posztot tölti be.közel-keleti helyzetben a Bush-kormány mindent megtesz. Az akkori vizsgálatok kiterjedtek Otto J. és n e m egészen három nap múlva már ismét ő volt hatalmon. hogy Chávez hatalmát megdöntse. A minden lehetséges módszert bevető igyekezet. pedig odáig ment. Alberto K. Noriega hatalmát. Reich és a Bush-kormányzat ünnepelte is a Chávez elleni pucscsot. aki egyébként csaknem húsz éven át az amerikai titkosszolgálat értékes informátora volt. Mintegy 200 000 civil vesztette életét. Ráadásul az 212 . hogy sikerrel jártak: Chávez megbukott. Peru törékeny demokratikus kormánya most próbálja föltárni. hogy Nicaragua fegyvertelen ellenzékét Noriega balos csapatára uszítsák. Egyszer csak megérkezett a hír. bár a legmagasabb pozíciókban lévő tiszteket megpróbálták ellene fordítani. Chávez bukása újabb trófea a gyűjteményében. hogy megdöntse a kábítószer-diktátor Manuel A. milyen szerepet játszott az amerikai titkosszolgálat az elhíresült és nemrég leváltott elnök. Reich ellen végül nem emeltek vádat. Reich. az ünnepségnek hamar vége szakadt. Fujimori.] gazdasági és politikai érdekeinek védelmében elnyomó rendszereket támogatott egész Közép. ami a Reagan-kormányzat több tisztségviselője elleni vádemeléshez vezetett.

vagy csak anomália . Húszévi börtönt követelt az ellenzék két prominens vezetője. A Bushkormányzat n e m tudott egyszerre megbirkózni Afganisztán. hogy ezek a körülmények gyorsan változhatnak. Irak és Venezuela problémájával. 213 . és talpon maradt. De tudom. Washington ügynökei ellen. Pillanatnyilag ehhez sem katonai ereje. T ű n ő d t e m . Venezuela esete arra emlékeztet.. A Petróleos de Venezuela dacolt a sztrájkoló munkásokkal. A m i n t kitisztult a levegő. hogy vajon ez változások előjele volt. h o g y itt nemcsak a gazdasági bérgyilkosok vallottak k u darcot. 9 Az események ilyen alakulása végül is a Bush-kormányzatot hozta kellemetlen helyzetbe. m i n t Iráné 1953-ban. hogy már hónapok óta tárgyaltak Venezuela egyes katonai és civil vezetőivel Hugo Chávez elnök elmozdításáról [. akiket az árulásra rá tudtak venni. Venezuela 2003-as története egész másképp végződött. Chávez megerősítette a kormány hatalmát az olajvállalat dolgozói fölött. megtisztította a hadsereget a néhány hűtlen tiszttől. hanem a sakálok is. Venezuela válságba süllyedését — és Chávez elmozdítását — Szaddám Husszein akadályozta meg. A Los Angeles Times cikke szerint: A Bush-kormány tisztségviselői kedden elismerték. akik az országos sztrájkot vezették. hogy az utóbbi ötven évben n e m sok m i n d e n változott . és Chávez elnöknek m é g kemény ellenfelekkel kell szembenéznie a közeljövőben.. és ellenzékének több vezetőjét emigrációba kényszerítette.erős állami olajvállalat is őt támogatta.] Egyre többeket foglalkoztat a kormányzatnak a sikertelen puccsal kapcsolatos tevékenysége.10 Világos volt.a végeredményen kívül. legalábbis egyelőre. sem politikai támogatottsága nem volt.és mit fog tenni most Washington? Ú g y gondolom.

feltűnt. mert a terítéken lévő problémák messze túlmutattak a birodalmakat általában meghatározó materiális célokon.ahelyett. 1 Az ecuadori helyzet világosan bizonyítja. a hivatalos források szerint súlyos szegénységben élő lakosát segítené. Ahogy azonban az ottani eseményeket figyeltem. f e j e z e t Újra Ecuador Venezuela klasszikus eset volt. hogy itt nem volt szó öszszeesküvésről. Első. Olyan országban húzódtak. A hozzám hasonló gazdasági bérgyilkosoknak és modern vállalati változatainknak sikerült Ecuadort a tönk szélére juttatni. Ezek a frontvonalak a bankárok. Ennek eredményeképpen három évtized alatt a hivatalos szegénységi ráta 50ről 70%-ra nőtt. hogy több millió. Ma Ecuador nemzeti jövedelmének mintegy 50%-át fordítja adósságai törlesztésére . és csak az ország leggazdagabb családjainak voltak hasznára. mert több pénzről vagy emberéletről volt szó. és a legszegényebb polgárokra jutó nemzeti források aránya 20-ról 6%-ra csökkent. üzletemberek és politikusok seregén túl a modern civilizáció lényegéig hatoltak. az államadósság 240 millió dollárról 16 milliárdra emelkedett. amelyet jól ismertem és szerettem. hanem azért. a folyamat. Többmilliárdos kölcsönöket nyújtottunk projektekhez. hogy az igazán jelentős frontvonalak egy másik országban húzódnak. az alulfoglalkoztatottság és a munkanélküliség 15-ről 70%-ra. N e m azért voltak jelentősek. amelyben a legtöbb nagy nemzetközi bank. 214 . 1968-as látogatásom óta ez a kis ország a korporatokrácia áldozatainak egyik legklasszikusabb példája lett. ahol a Békehadtest önkénteseként először dolgoztam: Ecuadorban. melyeket aztán a mi mérnöki és építőipari cégeink valósítottak meg.34.

a kizsákmányolók és a kizsákmányoltak közt folyik. jutalom. hogy mit tesznek. akinek ő az üzletét és a lánya esküvőjét finanszírozta. Ezek az emberek nem voltak tudatában annak. a bankoknál és a kormányügynökségeknél. ugyanúgy zajlott a demokrata. mi is kivártuk az időnket. nem tartoztak titkos összeesküvéshez. hogy türelmesek legyünk. amely a világ eddigi legkifinomultabb és leghatékonyabb imperializmusát szolgálja. Bush-sal. nyugdíj. Ahogy a Pastaza folyón épült gátszörnyeteg mellett elhajtottam. mint a republikánus kormányzat alatt. A zsebünkben volt ugyanúgy. mit tesznek. hogy Ecuador az ezredfordulóra ilyen nehéz helyzetbe jutott. Megengedhettük magunknak. vagy a fajtámbeli főnökeiket követték. Egy olyan rendszer termékei voltak. hozzám hasonlóan tudatában voltak. Ideje volt behajtanunk Ecuadoron a jussunkat. Mint minden jó maffiózó. Be voltak csapva. Több ezer ember harmincéves kemény munkájának köszönhető. Ezek a résztvevők saját szerepüket a legrosszabb esetben közömbösnek látták. Be kellett tömnünk a lyukat. hogy itt. hogy megtámadják. Amerika olajkészletei az utóbbi harminc év alatti legalacsonyabb szintre süllyedtek. tudtuk. hogy egy szegény országon segítenek. A megvesztegetés fizetés. a fenyegetés pedig a társadalmi elvárásokon. a többiek viszont aszerint jártak el. akik saját mohó példájukkal illusztrálták a rendszer működését. Ecuadorban a küzdelem nem egyszerűen a világ gazdagjai és szegényei. Az Egyesült Államok vezető szerepe mellett más országok is bekapcsolódtak. hogy az ecuadori esőerdők alatt olajtenger van. illetve a társak nyomásán alapult. Az ezredfordulóra Ecuador reménytelen csapdába került. Ennek megfelelően a korporatokrácia üzleti mutatói sem festettek jól. Szaddám nem adta be a derekát. N e m kellett lámpással keresni megvesztegethető és fenyegethető embereket — ezek már ott dolgoztak a nagyvállalatoknál. hogy el fog jönni a mi napunk. Szembeszállt George W.sok nagyvállalat és több ország külföldi segélyszervezete is részt vett. a gyerekek jövőbeli iskoláztatásával kapcsolatos kimondatlan kérdéseken. Ez a nap már eljött. és győzött. rájöttem. ahogy a maffiavezér zsebében van a kisember. és nem nagyon volt kilátás arra. mérnöki és jogi egyetemeken tanultak. A rendszer sikere látványos volt. Chávez már visszavette a hatalmat Venezuelában. és sokszor saját magukat is becsapták. Közülük néhányan. biztosítási kötvény formáját öltötte. mikor én autómon Quitóból a dzsungelben épült Shell városába hajtottam. hogy hagyományos forrásainkból több olajhoz juthassunk. és készült arra. és tudtuk. amit az üzleti. a legoptimistább hozzáállás pedig azt láttatta velük. és jól kiszámított b ü n tetésekkel és jutalmakkal segítették fönnmaradását. 215 .

hogy megnyissa amazóniai esőerdőit az olajtársaságaink előtt. az ázsiai sztyeppék. Bár az ecuadori esőerdők. amely részt vesz a nem- 216 . üvegházhatást okozó gázokat. az USAID. ahol dolgoztam. nagyvállalat és kormány. az IMF és az összes többi bank. Hogyan követhetünk ilyen rövidlátó politikát Ecuadorban. előttünk létezett gyarmatosító hatalom. N e m csak arról van szó. nem értékesebbek. olyan imperialista mintát követünk.és növényfaj pusztul el. emberi életek. több százezer állat. Észak-Amerika erdőségei. Ez beláthatatlan méretű pusztítást fog okozni. Mi ugyan megvetjük a szolgaságot. hogy személyes kötődésem mondatta velem. mindegyikük arra kényszerít minket. Itt az ökológusok szokásos érvein túlmenően sokkal többről van szó. az itt élő őslakos kultúrák. Ha ragaszkodunk ahhoz. veszélyben lévő helye. számunkra létfontosságú oxigént termelnek. és közben hogyan tudunk együtt élni kollektív lelkiismeretünkkel? Ahogy autóm ablakán át az Andok tarra vágott lejtőit néztem. melyekből a világ édesvízkészletének nagy része származik. a sarkvidéket borító jégsapka és a világ sok száz más. hogy őslakos kultúrák. és valójában minden ország. milyen civilizáció is vagyunk valójában. mint az iráni sivatagok és Jamin beduinjainak öröksége. Rájöttem. melyek némelyike betegségek eddig föl nem fedezett ellenszerét is hordozhatja. olyan következményekkel találjuk magunkat szemben. 2 És a Világbank. Eszembe jutott egy összefoglaló statisztikai adat: a jövedelem megoszlása a világ lakosságának a leggazdagabb országokban lakó egyötöde és a legszegényebb országokban lakó egyötöde között az 1960-as 30:1 arányról 1995-re 74:l-re emelkedett. melyek nagyságát még csak föl sem tudjuk mérni. és táplálják a felhőket. olyasvalamiről. Én személyesen vonzódom ehhez a helyhez. de ez csak szubjektív elfogultság. Rá akartuk kényszeríteni ezt a kis országot. Ha ezt a stratégiát folytatjuk. egyformán fontos. amelyeket békehadtestes szolgálatom idején még buja trópusi erdő borított. N e m értékesebbek. Minden egyes ilyen hely frontvonal. ami a lelkünk m é lyét érinti. hogy az esőerdők kötik meg az iparunk által termelt. mint a rómaiak vagy bármely más. hogy behajtsuk a járandóságunkat. amely már jóval a Római Birodalom előttről ered. állatok és növények nagyon értékesek. amelynek természeti kincseit a birodalom megkívánja.A frontvonalak azt fogják megmutatni. N e m is csak arról. ahol az 1960-as években az ártatlanságomat elvesztettem. hogy az ecuadori frontvonal a legjelentősebb. minden ország. de globális birodalmunk több embert taszít rabszolgasorba. mint Jáva hegyei. a Fülöp-szigetek körüli tenger. köztük olyanok is. hirtelen újabb felismerésre jutottam. hogy nézzünk saját és kollektív lelkiismeretünk mélyére.

a világ fejlődik. és nem is fenyegették semmiféle erőszakkal a munkásokat. hogy a szóban forgó harcosok terrorista csoporthoz tartoznak. 3 A h o g y vezettem. „A világ olyan. továbbra is azt sulykolja belénk. hogy felajánljam segítségemet őserdeik megmentéséhez. A törzs képviselői szerint az olajmunkások olyan területre léptek. hogy a munkásokat egy percig sem tartották vissza akaratuk ellenére. A törzs tagjai azt állították. bozótvágó késsel és elöltöltős puskával fölszerelt őslakos fogja megvívni. mert ezt néhány ezer lándzsával. hogy az afganisztáni. amelyről az amerikaiak többsége m é g csak n e m is hall. hogy elriasszanak minket egy újabb konfliktus kirobbantásától. Egyszerűen elkísérték őket a falujukba. amelynek nevében a béke szó szerepel.amit az őslakos csoportok hevesen cáfoltak. ahová akartak. a helyi sörrel. és megkínálták őket étellel és chichával. Ehhez a h á b o r ú h o z nem lesz szükség az amerikai hadseregre. és rámutattak. az egyik frontvonalon. Ez az Ecuador és Peru között 1995-ben kirobbant konfliktushoz hasonlóan olyan háború lesz. Ennek ellenére a vállalat azt állította. mit mondtak nekem a shuarok 1990-ben. a m i lyennek megálmodod". és az olajvállalatok által fizetett sakálkiképzésben részesült zsoldosokkal. hogy munkásaik egy csoportját túszként fogva tartják. mikor pár nappal később elmondták. Az ügyet az is bonyolította. utaltak arra. hogy az olajvállalat még nem kapott engedélyt a kormánytól a fúrások megkezdésére. Itt voltam tehát újra Ecuadorban. a harcosok meggyőzték a munkások kísérőit. hogy mi ott északon nagy gyárakról. Ez alkalommal azért jöttem. ők hogyan látják a történteket. Velük szemben a m o d e r n ecuadori hadsereg fog állni az Egyesült Államok hadserege különleges osztagainak m a r o k n y i tanácsadójával. mikor az IPS eladása után visszatértem hozzájuk. 2003-at írtunk. hogy evezzenek el. Míg a munkások ettek-ittak. ahová n e m volt j o g u k . amelyik különösen kedves volt a szívemnek. hogy megpróbáljak megelőzni egy háborút. Úgy is tűnhetett volna. hogy jól végzi a dolgát. 217 . oda mehettek. amely az Al-Kaidával is kapcsolatban állhat. sok autóról. melynek előkészítésében én is részt vettem három évtizeddel korábban. harmincöt év telt el azóta. 2002 decemberében egy olajvállalat képviselői megvádoltak egy őslakos közösséget. eszembe jutott. a harcosoknál n e m volt fegyver. hogy m u n kásainak joga volt a területen előzetes vizsgálatokat folytatni . gigantikus felhőkarcolókról á l m o d t u n k . iraki és venezuelai események elegendőek voltak ahhoz. hogy először léptem erre a földre egy olyan amerikai szervezet önkénteseként. de Ecuadorban más volt a helyzet. A közelmúlt eseményei jelentősen m e g n ö velték a fegyveres konfliktus kirobbanásának valószínűségét. mondták.zetközi „segélyezésben".

hogy még n e m jött el a harc ideje. hogyan próbálták a katonák visszaéléseit azzal ellensúlyozni. és b e szél több helyi nyelvjárást is. Úgy döntöttünk. ahogy szomorúan mesélték. molesztálták a nőket. — A fiam — mondta egy asszony . Ez az őslakosok kultúráiban szentnek számító fa egy évben egyszer terem. ashuarok. vagy büszkeségünket félretéve megpróbáljuk helyrehozni a károkat.jól tud angolul. és kifestették az arcukat. nem sokkal azután. — Változtassátok meg ezt az álmot — tanácsolták a shuarok. sietve kísértek be egy megbeszélésre. hogy saját embereiket arra biztatták. hogy a m u n kások visszatértek az olajvállalathoz. a banánültetvényeket és a maniókaföldeket. gázolajjal és oldószerekkel szennyezték a folyókat. h o gyan vették semmibe a katonák a tilalmakat. A madarak ebben az időszakban különösen sebezhetőek. Páran hagyományos fűszoknyájukat. cipőt húzott. M i k o r végül megérkeztem Shell városába. tollas fejdíszüket viselték. Öregek és gyerekek betegedtek m e g az alultápláltság miatt. Egy ökoturizmussal foglalkozó cégnél dol- 218 . Elmondták. és társaiét is. n e m megfelelő latrinákat ástak. — A katonák nem jöhettek volna rosszabbkor — magyarázta egy nő. és úgy dobálták el a szemetet. spanyolul. Először annak a közösségnek a képviselői beszéltek. Meséltek fenyegetésekről és vesztegetésekről is. de inkább önkéntes éhezésnek tűnt. a többség azonban megpróbálta a városiakat utánozni. és ez jelzi a vidék sok madara. Éreztem a fájdalmát. Elmesélte. riasztó méretben. és megették a családok kedvenc háziállatait. hogy éppen különleges időszak volt az esőerdőben. rengeteg ember és nonprofit szervezet m u n kája ellenére. shiwiarok és zaparok képviseletében érkeztek. a rémálom előttünk állt új. Néhányan napokig gyalogoltak a dzsungelben. akiket a túszszedéssel gyanúsítottak. mások nonprofit szervezetek kis repülőgépein jöttek. — Két választásunk volt — mondta egy férfi. és nadrágot. száz ecuadori katona jelent meg a falujukban. hogy az odavonzotta a rovarokat és a férgeket. — Vagy harcolunk. Végigrabolták a családok kertjeit. amely végül m i n d nyájunk vesztét okozza. a chonta érésének ideje. Robbanóanyaggal halásztak a folyóban. Emlékeztettek arra. hogy ez valójában rémálom. köztük ritka és veszélyeztetett fajok nászidőszakának kezdetét. És mégis. pólót. Sportból és étkezés céljára kilőtték a madarakat. Elvették a helyi vadászok puskáit és fúvócsöveit.Most kezdünk rájönni. ne egyenek. egy évtizeddel később. ezért a törzsek ilyenkor szigorúan tiltják a vadászatukat. gyakran helyrehozhatatlanul tönkretéve a talaj vékony termőrétegét. A résztvevők több törzs: a kecsuák. Ő ezt böjtnek nevezte. shuarok.

írástudatlan emberek között. hogy a Bush család több olajvállalatban érdekelt. és az olajvállalatok egy percet sem vesztegetve a saját embereikkel töltötték be ezt az űrt.. és arra is. De azt állítom. Egy másik férfi egy szerződést vett elő és olvasott föl. mert az egyik a bátyám. Itt voltam az amazóniai esőerdő közepén. Furcsa módon mindez Ecuador olyan részén történt. A szünetekben. A közelgő háborúról szóló hírek az ecuadori újságok címlapján szerepeltek. hogy ez a három halál nagy űrt hagyott a szervezetünkben.gozott mint idegenvezető és tolmács. hogy az olajvállalatok okozták a balesetet. hogy Cheney alelnök korábban a Halliburton vezérigazgatója volt. mikor baráti beszélgetésekre volt alkalom. — Ezek az aláírások nem valódiak — mondta. Felállt egy idős ember. akik megpróbálnak segíteni nekünk. súlyosan aggasztó. A szerződésen három törzsi vezető aláírása állt. Ezek eljutottak ebbe a dzsungelbeli városba is. miért fenyegeti az Egyesült Államok Irakot. többen megkérdezték. Ahogy ott ültem és hallgattam őket. hogy képviseljenek bennünket az olajvállalatokkal szemben. 219 . akik sosem jártak iskolába. ahogy a kutya lerázza magáról a vizet. mint az Államokban. az olajtársaságokat pedig a barátainknak nevezi — megrázta a testét. Az olajvállalat a tízszeresét kínálta. Ez is egyfajta merénylet: hiteltelenné teszik a vezetőinket. — Már nem tartozik közénk. hogyan tették tönkre a szomszédaikat. Utaltak arra. aki a sámánok hagyományos tukántollas fejdíszét viselte. amire pedig fény derült.. ebéd közben és este. tanúi voltak. Már több helyen f ú r tak e terület körül. amelyek a globális birodalom lényegére irányultak. azon tűnődtem. Ezeket az újságokat olyan embereknek is felolvasták. amit olyan sokan mondanak. ahol az olajtársaságok még nem is kaptak engedélyt a fúrásra. Ezek a gyűlések izgalmasak voltak. A téma szemmel láthatóan mindenkit érdekelt.e n vagy az esti híradóban. Az okmány szerint a törzs háromszázezer dollár fejében hatalmas területet adott el egy faipari vállalatnak. és akik abban a repülőszerencsétlenségben haltak meg? N e m mondom azt. Mit tehetett? Most a leveleiben szidja régi munkaadóját és mind a többieket. és az őslakók látták a következményeket. ha ilyen gyűléseket látnának a C N N . akiket megválasztottunk. A fiam. — Hallottatok arról a három emberről. De az ülések formális keretein kívül más is történt. Rendes fizetést kapott. de egészen más színben. mit szólnának az országom polgárai. akiket Észak-Amerikában sokan „elmaradottaknak" vagy egyenesen „vadakn a k " tartanak. mégis olyan kérdéseket tettek föl. — Tudom.

ugyanazon az úton. illetve régi naptárak lezárulásáról és újak kezdetéről beszélnek. Csaknem minden általam ismert kultúra azt jövendöli. az 1990-es években új korszak kezdődik. indonéz szent helyeken és észak-amerikai őslakosok rezervátumain. az intuíció. Új Korszakról (New Age). hogy régen. hogy az emberi történelem különleges pillanatában élünk. az anyag) útját. A legerőteljesebb azonban az az üzenet. amit be kell töltenünk. Ha a két madár elfogadja ezt a lehetőséget. a Harmadik Évezredről. a misztikum) vagy a sas (az agy. A jövendölés szerint az 1490-es években a két út keresztezi egymást. mikor a sasnak és a keselyűnek módja lesz újra egyesülni. Ez felidézi. melyben alkalmunk van sokféle szemszögből látni magunkat és a világot. Aztán ötszáz évvel később. sokat tanulhatunk az amazóniai törzsektől. és más hasonló próféciák.A visszafelé vezető úton. ahogy a vízi erőmű gátját elhagyva az Andok magaslatai felé tartottam. Úgy éreztem. „A kondorkeselyű és a sas próféciája" tipikusnak mondható. és mi mind azért születtünk éppen most. amelyek a mostani utamon látottak és hallottak. hogy az 1990-es évek végén jelentős átalakulás korszakába lépünk. A himalájai kolostoroktól kezdve. a történelmi idők kezdetén az emberi társadalmak kettéváltak. A jövendölések címei és szavai eltérnek. és az északi és a déli kultúrák összekapcsolódnak. mely által helyreáll az egyensúly a jin és a jang közt. mert minden iskolázottságunk. a racionalitás. Erről eszembe jutott „A kondorkeselyű és a sas próféciája". hogy a tudatosság magasabb szintjeire emelkedjünk. 220 . azokon a különbségeken gondolkoztam. A kondor és a sas próféciáját több szinten is lehet értelmezni — a hagyományos interpretáció szerint az ősi tudásnak a tudomány vívmányaival való ötvözését jósolja. Amazónia őserdőin és az Andok csúcsain keresztül Közép-Amerika maja városaiig mindenhol azt hallottam. mert küldetésünk van. amely az emberi tudatról szól: eszerint olyan korszakba léptünk. újságolvasással és tévénézéssel eltöltött időnk ellenére hiányzik belőlünk az az eleven éleslátás. Emberi mivoltunk lényegére ébredhetünk. a Vízöntő Koráról vagy az Ötödik Napkorong Kezdetéről. ami nekik sajátjuk. abból rendkívüli utód fog születni. melyekkel a világ más részein találkoztam. és két különböző utat kezdtek követni: a keselyű (a szív. valamint az Egyesült Államokban megszokott világ között feszültek. amit sokszor hallottam Latin-Amerika különböző tájain. és tudatosabb fajjá fejlődhetünk. amilyet a Föld még nem hordott a hátán. és a sas a kihalás szélére taszítja a keselyűt. és ezt fölhasználhatjuk arra. hogy együtt repüljenek ugyanazon az égen. A fogalmazásbeli különbségek ellenére azonban nagyon sok a hasonlóság köztük.

ehelyett át kell értékelnünk. Föl kell ráznunk végre magunkat. a világtörténelem valaha is létezett legnagyobb hatalmú országának lakói. és látnunk kell tetteink — a sas tetteinek — következményeit az Irakhoz és Ecuadorhoz hasonló helyeken. hogy mit jelent embernek lenni ebben az új évezredben. akkor nyitva kell tartani a szemünket. negyedéves pénzügyi jelentések és a Dow Jones-tőzsdeindex napi változásainak világából.Amazónia kondorkeselyű népe nyilvánvalóvá teszi: ha meg akarjuk válaszolni a kérdést. és milyen jövőt szánunk a gyermekeinknek. és föl kell tennünk magunknak az alapkérdéseket — minden más lépés túlságosan veszélyes. föl kell végre néznünk szappanoperák. Meg kell állnunk. futballmeccsek. Mi. 221 . vagy ha mérlegelni akarjuk a következő évtizedekre vonatkozó szándékainkat. kik is vagyunk.

megváltoztatja az állást. Szaddám bukása csakúgy. amelyhez a Pénzmosó Művelet is kapcsolódott. A sakálok is.ennek az olajcsaládnak — a szempontjából fontosabb az olajkészletek és az újjáépítési szerződések biztosítása. aminek a megválaszolásával valószínűleg kevés amerikai próbálkozhatna meg: mit jelent mindez a szaúdi királyi család számára? Ha az Egyesült Államok elfoglalja Irakot. fejezet A látszaton túl N e m sokkal azután. Ha az Egyesült Államok Irakot ellenőrzése alá vonná. ahol becslések szerint több olaj található. hogy öljenek és haljanak a sivatag homokjában. függetlenül a Torrijos és Carter között létrejött egyezménytől. bő egy évtizeden belül immár másodszor.35. mint Noriega eltávolítása Panamából. Panama esetében bábjaink újbóli kulcspozíciókba juttatásával megszereztük a Csatornát is. Az invázió fölvetett egy fontos kérdést. mint a terroristák elleni küzdelem? A történet azonban más irányt is vehet: az O P E C megpróbálhatna újra talpra állni. mint Szaúd-Arábiában. ahelyett hogy minden erőnket az Al-Kaida afganisztáni felszámolására fordítaná? Lehet. ha megemeli az 222 . az Egyesült Államok megtámadta Irakot. a többi olajtermelő ország nem sokat veszíthetne azzal. láthatólag szükségtelen lesz tiszteletben tartani a Szaúd-házzal az 1970-es években kötött egyezséget. az O P E C is a miénk lesz? Jelentéktelenné fog-e válni a szaúdi királyi család a globális olajpolitika porondján? Néhány sajtókommentátor máris felvetette a kérdést: miért támadta meg Bush Irakot. Fiatal férfiakat és nőket küldtek tehát. Ha Irakot ellenőrzésünk alá vonjuk. hogy hazatértem Ecuadorból 2003-ban. A gazdasági bérgyilkosok kudarcot vallottak. hogy ennek a kormányzatnak .

ez az óriási adósság nem jelent különösebb kockázatot a korporatokrácia számára. hogy a dollár világvalutaként működik.olajárakat és/vagy csökkenti a termelést. 2002. hogy azokat ők sosem fogják visszafizetni. hogy a világ bízik a gazdaságunkban és abban. amit aztán saját érdekeink szerint kihasználhatunk. amit a korporatokrácia olyan nagy munkával fölépített. és hatalma. Az Egyesült Államok bankjegyeinek nincs aranyfedezete. a helyzet gyökeresen megváltozna. A tartozás nagy része ázsiai országokkal. Így kölcsönöket nyújthatunk az Ecuadorhoz hasonló országoknak abban a biztos tudatban. hogy sok behajthatatlan követelése legyen. Azonban ha egy másik valuta lépne a dollár helyébe. hogy lehívja követeléseit. amire a világ legfelsőbb nemzetközi pénzügyi körein kívül senki nemigen gondolna: átbillenthetné a geopolitikai mérleget. ruházati cikkek . Ez olyan forgatókönyvhöz vezethetne. melyeket nem fognak visszafizetni . hogy uralni tudjuk a globális birodalom útján megszerzett erőket és forrásokat. hiszen egy hitelező sem engedheti meg magának. mert ez az adósság biztosítja függőségüket. presztízse hónapról hónapra nő. Valójában egy ilyen valuta létezése már nem csak elméleti lehetőség. A globális birodalom léte ugyanis nagyrészt azon a tényen alapszik. hogy folyamatosan olyan kölcsönöket nyújtsunk. amíg a világ a dollárt alapvalutának fogadja el. Az euró szokatlan lehetőséget 223 . és ezt a dollárt az Egyesült Államok pénzjegynyomdájában nyomják. ami a történelem első. hogy pénzt nyomhatunk. különösen Japánnal és Kínával szemben áll fenn. Óriási hatalmat ad nekünk. 1 Mindaddig. végső soron romba dönthetné az egész rendszert. Normális körülmények között a saját pénzünket kockáztatnánk. és ha az Egyesült Államok hitelezői (például Japán vagy Kína) úgy döntene. számítógépek. valójában nem is akarjuk. autók. hogy visszafizessék. amit a fogyasztási javak . A mieink azonban nem normális körülmények. Többek között lehetővé teszi. Ezek az országok amerikai államkötvényeket (lényegében adósleveleket) vásárolnak azon a pénzen. 2003 elejére az Egyesült Államok adósságállománya meghaladta a 6 billió dollárt.amerikai és világpiaci értékesítése során felhalmoztak. január l-jén belépett a nemzetközi pénzügyi piacra az euró. Valójában semmilyen fedezete sincs azon kívül. Az Egyesült Államok egyszeriben igen nehéz helyzetben találná magát.elektronikai és más berendezések. és a prognózis szerint az év végére eléri a 7 billiót is — ez nagyjából 24 000 dollár adósságot jelent minden egyes amerikai állampolgár számára. Ez a forgatókönyv önmagában olyan tényezővé válhatna. valóban globális birodalmának önmegsemmisítését indítja meg.és mi magunk óriási adósságokat halmozzunk föl.

kínál az O P E C . és más férfiak és nők munkájáé. az alapjaiban rázhatja meg a birodalmat. a vállalat elnöki pozícióját töltötte be.. a Reagan-adminisztráció volt külügyminisztere. ennek felmérhetetlen hatása lenne. Bechtelt Bush elnök felkérte. A cikk szerint: „A Bush-kormányzat ma megkötötte a hatalmas iraki újjáépítési program első jelentős szerződését a San Franciscó-i Bechtel Csoporttal. aki a San Franciscó-i székhelyű cég vezető munkatársa volt. Áttértem egy másik Times-cikkre: „A vállalatnak Washingtonnal és Irakkal is vannak kapcsolatai". nagypénteken házamból átsétáltam a garázsból átalakított irodámba. aki a Bechtel főtanácsadója is. és aztán ezt találtam: A Bechtel kapcsolatai a nemzetbiztonsági hatalmi tényezőkkel nem új keletűek. amire Claudine képzett ki engem harmincöt évvel ezelőtt." Lejjebb a szerzők arról értesítik az olvasót. Shultz. Idén a Bechtel vezérigazgatóját. A főcím rögtön viszszatérítette gondolataimat a nemzetközi pénzügyek. m e lyek az előző cikk információit ismételték. Mr..mindkét szervezetben jelentős befolyással bír az Egyesült Államok. 3 Ezekben a cikkekben dióhéjban benne volt az egész modern történelem. és szokásomhoz híven megnyitottam a New York Times honlapját. Ha ez megtörténne. az annak a munkának a eredménye. április 18-án. és egy vagy két nagyobb hitelezőnk azt követelné. Ami Irakban történik. amikor 2003. Riley P. Átugrottam az első pár bekezdést. Egyik igazgatója George P. vegyen részt a President's Export Councilban (Elnöki Exporttanácsban). Shultz. leültem az asztalomhoz." 2 Jelentős befolyással! Enyhe kifejezés. mielőtt védelmi miniszterré nevezték volna ki. 224 . hogy: „Az irakiak az ország újjáépítése során együtt fognak működni a Világbankkal és a Nemzetközi Valuta Alappal . ha Irak megszállásának megtorlása mellett. ami az újságban áll. az államadósságok és az euró világából régi foglalkozásomhoz: „Az Egyesült Államok kormánya nagy értékű szerződése a Bechtellel Irak újjáépítésével kapcsolatban".n e k . Ezek a problémák jártak a fejemben. és együtt dolgozott Caspar W. hogy fizessük vissza a kölcsönöket euróban. hogy ezentúl az eurót használja alapvalutaként a dollár helyett. Weinbergerrel. Mielőtt a Reagan-kormányhoz csatlakozott volna. bekapcsoltam a számítógépet. vagy valamilyen más okból erődemonstráció mellett dönt az Egyesült Államokkal szemben. Ha az O P E C úgy határoz. a globális birodalomra való törekvés.

amelynek célja. amely mind hegemóniájukat. E cikkek megjelölik. és a mi embereink végeznék ezek karbantartását és fejlesztését. viszszavonhatatlan precedenst teremtettek arra. Ahogy ezeket a cikkeket olvastam. A C N N leírása nagyon hasonlított a Timeséhoz. ha a Szaúdokhoz hasonlóan elfogadja a feltételeinket. De n e m a részletek. Ezek a cikkek Irak 2003-as megszállásáról szóltak. két évre szóló szerződést az iraki olajinfrastruktúrában legszükségesebb javítások elvégzésére. a 2003. úgy tűnt. vajon hányan tudják még rajtam kívül.akik ugyanúgy el voltak telve magukkal. milyen szerződéseket írtak most alá a hadseregünk által lerombolt ország nyugati minta szerinti újjáépítésére. Ugyanakkor a S A M A új játékszabályokat teremtett a világ kőolajkészleteinek kezelése terén is. m i n t én annak idején. Idáig a legfontosabb m é d i u m o k gondosan kerülték ennek a történetnek a nyilvánosságra hozatalát. vagy fővállalkozóként. sőt. és megnéztem a C N N honlapját is. Kíváncsi voltam. de még hozzátette: Több más vállalat neve is szóba került a munkával kapcsolatban. és olyan szövetséget hozott létre a szaúdi királyi családdal.. hogy ez m é g csak halvány utalás. vagy konzorciumi tagként. átrendezte a geopolitikai viszonyokat.-hoz tartozó Kellogg Brown & Root (KBR) . hogy Szaddám még mindig hatalmon lenne. csalás. április 18-i hírek utalnak az 1970-es évek elejére. hogy ez adósság. n e m az a tény. a Szaúd-Arábiai Pénzmosó Műveletre is. Nagyon jó üzlet lett volna — ahogy Szaúd-Arábia is az volt. „A Bechtel iraki szerződést kapott" címmel. hogy ezt k i m o n d a n á k . mégis kezd kiszivárogni a történet. ezek a cikkek épphogy előrevetítik egy összefoglaló elemzés árnyékát. eltűnődtem. A S A M A és a belőle következő szerződések új. például a Halliburton Co.amelynek egykor Dick Cheney alelnök volt a vezérigazgatója [. ez egyenesen kötelező is. Igaz. azokat mi m a g u n k építettünk volna neki. és arról. rabszolgasorsba döntés és kizsákmányolás tragikus története. Anélkül. hol tart éppen a korporatokrácia a folyamatban. és hogy ez a világon szerte élő emberek szíve. hogy a világon m i n d e n embert a befolyása alá vonjon.. mind pedig a játékszabályaink általuk való elfogadását biztosította. elkezdett kiszivárogni. Meglennének a rakétái és vegyi üzemei. gondolkodása. hogy a New York Times ellenzéki szerepbe lépett-e ezzel. lelke és erőforrásai durva 225 . És most itt van. Itt is volt egy cikk. valamint a m é r n ö k i és építőipari cégek részt kapjanak egy sivatagi k i rályság átfogó fejlesztésében.4 Tehát a globális birodalomépítés története. hogy az amerikai olajipar.] A Halliburton már elnyert egy 7 milliárd dolláros.

annyi más emberhez hasonlóan én is benne ragadtam volna régi helyzetemben. Mindezen hiányosságok ellenére mégis . A lényegnek nem sok köze van ahhoz. hogy bekapcsoljuk a tévét. hogy ami 2003-ban Irakban történt. Már régóta tudom. Ezekben a cikkekben még semmi nem utal arra. amíg halogattam a megírását. részben a kivitelezés kifinomult módszerei miatt. vagy ahhoz. Claudine lakásán kezdődtek. hogy 226 . Azt is tudtam. A modern birodalom — az elkeseredett embereket kizsákmányoló és a történelem legbrutálisabb. hogy bűntudatom. mint hogy kivessük ezeket az embereket a hatalomból.elbitorlását jelenti. ijesztő dimenziókat öltött. legönzőbb és végső soron legönpusztítóbb erőforrás-rablóhadjáratát végrehajtó korporatokrácia . Csillogó festék volt az egész. és megnyugodjunk kisiskolás-szintű történelemszemléletünkben. ahogy egész kultúránk is halogat. Visszagondolva látom. De még mindig halogattam az írást. elfelejtsük az egészet. mely szerint majd „ Ő k " megoldják. mégis késlekedtem. itt sem került felszínre a lényeg. ami az újságokban megjelent. hogy kilépek a MAIN-től. még mielőtt elvállaltam volna azt az első indonéziai megbízatást. Ez már az összeesküvés-elméletekre kezdene emlékeztetni. elkezdett kiszivárogni. a fájdalom és a bűntudat nem kínzott volna állandóan. hogy ezt a vallomást meg kell tennem. és a hosszú évekre. hogy egy elit csoport az évezredes hagyományokat követve visszaél magas kormánypozícióiból eredő privilégiumaival. Ha nem álltam volna azon a fövenyen a Virgin-szigeteken. Annál több köze van viszont hozzánk. hogy a nagy mérnöki és építőipari cégek megint több milliárd dollárt tesznek zsebre azért. Saját személyes történetemre emlékeztetett. Arról sincs említés. A vonakodva kiszivárgó történet képe elevenembe vágott. részben a globalizáció mindenre kiterjedő hatása. és az azóta eltelt sok év alatt szinte szüntelenül gyötörtek. És ez megmagyarázza persze. nemzetközi bankok és kormányok közötti összefonódásra. az állam hajója nem süllyedhet el. de akkor minden jóra fordul. Lehet. ha ki akarnánk javítani rendszerünk hibáit. hogy egy országot — melynek népe valószínűleg egyáltalán nem vágyik a mi értékrendünkre .lényegének kevés köze van ahhoz.a történet. nem volna más dolgunk. hogy ha a kétségek. vonakodva. miért olyan nehéz odafigyelnünk a valódi történetre. kétségeim kezdettől fogva jelen voltak. de akárcsak M A I N beli életrajzomban. majd csak egyenesbe kerül. Ezek a szalagcímek mintha utaltak volna a nagyvállalatok. hogy ez a birodalmakkal egyidős történet most új. egy szégyenteljes történet folytatása. Ha az ügy ennyire egyszerű lenne. Inkább elhisszük a mesét. nem határoztam volna el.a mi képmásunkra formáljanak. és jó ürügyet szolgáltatna. hogy várnunk kell a következő választásokig.

és ezt szinte mindig bizonyítani tudják. hogy a történelem leghatalmasabb és leggazdagabb birodalmában megdöbbentően magas az öngyilkosság. mi működtetjük. sakálok és hadseregek virulhatnak mindaddig. a nemi erőszak és a gyilkosságok aránya. a válás. vagy az általuk forgalmazott javaktól és szolgáltatásoktól függnek valamilyen módon. ezek az aggasztó jelenségek évről évre szélesebb körben terjednek el. míg a peremvidékeken élők kizsákmányolhatók.eredményes együttműködésén nyugszik. és természetesen ezért olyan nehéz sokunknak kiállni ellene. villamos 227 . miszerint a gazdasági növekedés serkentésében elöljáró embereket dicsőíteni és jutalmazni kell. így fájdalmunkat nem hallja meg senki. Változásért kiáltunk. a gyerekek zaklatása. hogy egyszerűen hiszékenyen bevettünk és szentírássá tettünk egy téveszmét. amíg bizonyítani tudják. hogy hazugságban élünk. Meggyőztük magunkat arról. és aztán újjáépíted.az ember több évezredes társadalmi fejlődése során végül létrehozta a tökéletes gazdasági rendszert. Könnyű lenne mindezért egy összeesküvést okolni. meg lehet erőszakolni és meg lehet ölni ártatlan embereket Iránban. amely elfedi a mélyben terjedő halálos daganatokat. de ez nem összeesküvés. és mint a rosszindulatú daganat. A tumort kimutatja a statisztika röntgensugara.b e l i életrajzom esetében is történt. Irakban és bárhol. A birodalom a nagy bankok. Ez a helyzet számos kérdést fölvet . Ahogy a M A I N . ennivalót és ruhát.gondolkoztam tovább a képernyőn látható szalagcímeket bámulva. kormányoknak dolgoznak. Mégis inkább öklünket harapva fojtjuk el a zokogást. Szívesebben hiszünk homályban bujkáló összeesküvőkben. Mindnyájan érezzük a szívünkben a fájdalmat. Panamában. hogy gazdasági növekedést generálnak . az ökonometria és a statisztika elfogult „tudományának". nagyvállalatoknak. minthogy szembesüljünk a ténnyel. annál szélesebb rétegek részesülnek az előnyeiből. de ezt nem tehetjük. hogy igaz és igazságos a fentiekből logikusan következő tétel. amely láthatólag lakást és autót. Hála az előrejelzés. A korporatokrácia mi magunk vagyunk. és minél nagyobb a növekedés. Az a helyzet. amely feltárja a riasztó tényt. Végül meggyőztük egymást. a számok a gazdasági növekedés kiugró gyorsulását mutatják. Hogyan lázadhatsz föl olyan rendszer ellen. ha lebombázol egy várost. a kábítószer-használat. N e m harapjuk meg kenyéradó gazdánk kezét. Kolumbiában. A gazdasági bérgyilkosok. hogy minden gazdasági növekedés az emberiség javát szolgálja. Ez az elmélet és a belőle fakadó következtetés mindenfajta kalózkodást igazol — ki lehet rabolni. mert sokan közülünk éppen ezeknek a bankoknak. mi mindnyájan közreműködünk a csillogó felszín fenntartásában. nagyvállalatok és kormányok a korporatokrácia .

hogy kilépjenek a sorból. A dátumot látva megjelent előttem az ötvös alakja. ha sejted. Ki tudja még a napot s az évet. hogy m é g egy bögre kávét töltsek m a g a m n a k . 228 . És akkor eszembe jutott: szavak. tiszteletét elültették b e n n e m az amerikai szabadságharcért rajongó szüleim. Ez is közölte a New York Times cikkét Irakról és a Bechtelről. ha tudod. Kis kitérőt tettem. amely egy történelmi pillanatban egyszerre gyújtotta m e g azt a sok egyéni tüzet. amely a kocsibehajtó aszfaltján. T ű n ő d t e m . T o m Paine. megnyitották szívü*Prágai Tamás fordítása. egy szikra. hogy m a g a m h o z vegyem a Palm Beach Post aznapi számát. hogy e rendszer miatt naponta huszonnégyezren halnak éhen és további milliók gyűlölnek téged. m é g akkor is.áramot és egészségügyi ellátást biztosít — m é g akkor is. energia vagy katalizátor. A k k o r megállították a birodalmat. vajon mi motiválhatta az amerikai gyarmatok akkori n é pét. melyeket te és körülötted m i n denki szentírásként fogad el. hogy a hírt megvigye. ahogy N e w England városainak sötét utcáin vágtat. és Longfellow verse: Figyelj. hogy a rendszer közel áll önmaga megsemmisítéséhez? Lassan fölálltam és visszamentem a házba. Aligha él egy ember is. Keresztül hogy nyargalt az éjen Hetvenötben Paul Revere. Mi ösztönözte őket arra. a levélszekrény közelében hevert. lángra lobbantották honfitársaik lelkét. legalábbis N e w Englandben. m e g harapják a kenyéradó kezet. és kalapját lengetve kiabálja: „Jönnek az angolok!" R e v e r e az életét kockáztatta. hogy megtudták az igazságot a Brit Birodalom ö n ző és végső soron ö n r o m b o l ó merkantilista rendszeréről. gyerek. életüket kockáztassák? Nyilván mindüknek volt valamilyen személyes oka. és az amerikaiak hallgattak a szavára. és megkérdőjelezz olyan alapelveket. hogy kockára tegyék jól menő üzletüket. Most vettem észre a dátumot a fejlécen: április 18. Híres dátum. Vezetőik közül sokan vagyonosak voltak. vagy legalábbis gyűlölik az általad választott képviselők politikáját? H o n n a n veszed a bátorságot.* Ebben az évben nagypéntek éppen Paul Revere éjjeli vágtájának évfordulójára esett. Az adta a szikrát. hogy legyen valami közös mozgatórugó is. s meghallod éppen. de kellett. melyek a mélyebb összefüggéseket feltárták. T h o m a s Jefferson és mások szavai. hogy kilépj a sorból.

.] azért is mindenképpen el kell ezt a történetet mondani.. pénze és hatalma van ahhoz. Szörnyű válság és óriási lehetőségek korában élünk. és kérdéseik nyomán föltárult a valóság. hogyan döntötte őket szolgasorba. hogy a többieket riassza. és miért találjuk szemben magunkat megoldhatatlannak látszó problémákkal. megértették. ahol születtem. hogy mindezen változtasson. Ezt a történetet el kell mondani.ket és gondolataikat. majd meggyőzték az embereket arról a hazugságról.már Paine előtt is . csalta meg őket a Brit Birodalom. halász. aki végigvágtatott a sötét N e w England-i tájon. és amelyet gazdasági bérgyilkosként szolgáltam: az Amerikai Egyesült Államok. míg egy maroknyi filozófus. Az ötvös tudta. Ez a hazugság és az ebből következő kizsákmányolás évtizedekig fennmaradt. földművelő. egészen addig. és hogy a kereskedelem és politika birodalmi módszere a leghatékonyabb és leghumánusabb módja a nagy néptömegek megsegítésének — míg a rendszer valójában csak keveseket gazdagított a nagy többség kárára. sikerül-e minden forrást az angol király kezében összpontosítani. A szavak erején t ű n ő d v e töltöttem ki a kávét. ahol vagyunk. Szavak. hogy n é p ü n k elkötelezett az élet. Ennek a bizonyos gazdasági bérgyilkosnak a története arról szól. Jefferson j e lentette ki. hogy angol uraik létrehoztak egy rendszert. mert a múltban elkövetett hibáinkat meg kell értenünk ahhoz. Felismerték a csillogó felszín alatt rejtőző igazságot. lerázták magukról az ámítást. amit az emberiség létrehozhat. hogy az emberek otthon már olvasták ezeket a szavakat. a m i n előző este dolgoztam.megelőzték. üzletember. és sétáltam vissza az irodámba a számítógéphez. hogy a világ fejlődése azon múlik. Ez az ország. hogy ez a legjobb rendszer. hogy lehetősége. hogyan jutottunk oda. Belátták. és megvitatták a kocsmákban. író és szónok el n e m kezdett az igazságról beszélni. a szabadság és a boldogság keresése mellett. A brit birodalom zsarnokságáról végül Paine rántotta le a leplet. A véletlenek és a velük kapcsolatos d ö n téseim során végre eljutottam erre a pontra. mert a történelem során először került egy ország olyan helyzetbe. hogyan m a n i p u lálta. h o g y a r ö p iratírók szavai . M e g i n t arra a férfira gondoltam. Most azt a szöveget hívtam elő. És Revere tudta. Utolsó bekezdése így hangzott: Ezt a történetet el kell mondani. A gyarmatlakók kérdezni kezdtek. hogy jövőbeli lehetőségeinket ki tudjuk használni [. hogy a kolóniákon élőket ezek a sza- 229 . Tovább fogok lépni. Most már nem torpanok meg.

föl fognak kelni.. 230 .vak bátorsággal töltötték el. Eldöntöttem. hogy nem halogatom tovább. Szavak. és harcolni fognak egy jobb világért. és befejezem. vallomást teszek ..megírom ezt a könyvet. aminek olyan sokszor nekiláttam az évek során: szembenézek az életemmel.

Készen állsz arra.és rádióhír mélyebb összefüggésein. Remélem. A tisztviselők és rendezők. és a C N N az óriási AOL Time Warner konglomerátum része. egész életükben arra tanították őket. a CBS-é a Viacom. akik a média csaknem minden formáját ellenőrzik. és véget vess a globális birodalom felé tartó őrült és ö n r o m boló menetelésnek. Először is. amilyennek látszanak. folyóirat és kiadó nagy nemzetközi vállalatok tulajdonában — és befolyása alatt . de ez egyben kezdet is. ha valaki az útjukba áll.é a Disney. tudják a helyüket. mire ez a könyv a kezedbe kerül. az A B C . és a világ felé fordulj. hogy fönntartsák. az előző fejezet hírei a Bechtel és a Halliburton iraki tevékenységéről már bizonyára elavultnak tűnnek.Mit tehetünk? Elérkeztünk a könyv végéhez. A legtöbb napilap. Beszélj róla a családodnak. Az N B C tulajdonosa a General Electric. A médiánk is a korporatokrácia része.áll. hogy magad mögött hagyd ezt a könyvet. az előző fejezet elolvasása után másképp tekintesz majd a hírekre. hogy most azon tűnődsz. mikor először támadtuk meg Irakot. Ám e cikkek jelentősége messze túlmegy a bennük található információ aktualitásán. Van egy pár gyakorlati javaslatom is. és könyörtelenek tudnak lenni. erősítsék és kiterjesszék a rendszert. a barátaidnak. Néhánnyal szolgálhatok. megtanulsz a sorok között olvasni és eltűnődsz minden tévé. terjeszd. hogy megállítsd a korporatokráciát. Ezt igen hatékonyan végzik. Lehet. hogy a felszín alatt meglásd az igazságot. mit tehetnél. A dolgok nem olyanok. mit tehetnél. 231 . 1990-ben. és ki is mondd. Ötleteket szeretnél. kedves olvasó. Így aztán rád hárul. Például csökkentsd az olajfogyasztásodat. amit örököltek.

vagy szenynyezik a környezetet. mint az. hogy embert küldtünk a Holdra. vásárolj tudatosan és körültekintően. inkább olvass egy könyvet. Légy minta. írj leveleket és e-maileket. az autód. sportolj vagy meditálj. Szerintem van remény a jelenlegi rendszer megváltoztatására. a ruhatárad. megszűnt a Szovjetunió. és kiépült egy olyan infrastruktúra.évi 8 millió hordó kőolajat importáltunk. inspirálj mindenkit magad körül a példáddal. hanem abban a szemléletben. kérdezzünk. Sorolhatnám a tényezőket. amit a shuarok mondtak nekem 1990ben: a világ olyan. A rendkívül hatékony. Ez nem kevésbé irreális. amilyennek álmodod. az irodád és életed más tartozékainak méreteit. hogy a Nike. a MacDonalds vagy a Coca-Cola logója olyan vállalatokat jelölne. telefonon tedd föl kérdéseidet. hanem a gazdasági fejlődésről alkotott hibás nézeteinkből. hangoztasd aggodalmaidat. amik lehetővé tennék számunkra. ahogy működésüket. vállalatok. akik mindezeket működtetik . hogy átalakítsuk magunkat. és megváltoztassuk gondolkodásunk kereteit. hogy jobb világot építsünk föl: van elég élelmünk és vizünk mindenki szá- 232 . A környezetszennyező ipar. környezetbarát módon. Tiltakozz a „szabadkereskedelmi" megállapodások. Képzeljük csak el. a második invázió idejére ez a mennyiség már több mint 50%-kal. Szavazz fölvilágosult iskolai vezetésre. és az olyan vállalatok ellen. önkormányzatra. és merjünk cselekedni. amely a fönntarthatóság és az egyenlőség Földet tisztelő és társadalmilag felelős alapelvein nyugodna. kormányok intézménye nem eredendően rossz. bedugult autópályák és zsúfolt városok rémálmát fölválthatnánk egy új álommal. hiszen a bankok. és az emberek sem azok. Ha venned kell valamit. hogy gondolkozzunk. Az előttünk tornyosuló problémák nem rosszindulatú intézmények működéséből erednek.nem kellene feltétlenül korporatokráciává válniuk. Forradalomra van szükség az oktatásban. Szólalj föl minden lehetséges fórumon. a menedzserek szerepét jelenleg megítéljük. egymás közötti kapcsolataikat. Fogd vissza a háztartásod. amelyek elkeseredett embereket zsákmányolnak ki üzemeikben. egész világra kiterjedő kommunikációs és elosztó hálózatokat pozitív változások szolgálatába is lehetne állítani. N e m magukban az intézményekben van a hiba. 2003-ra. Legyél tanár és diák. hogy tégy olyan lépéseket. hogy a Föld szegényeit etessék és ruházzák. 1 Ha legközelebb vásárolni lenne kedved. Hatalmunkban áll. Szeretnélek emlékeztetni arra. meg kell tanítanunk saját magunkat és gyermekeinket is. melyek az életedben j e lenlévő intézményeket érintik. Bátorítalak arra. 12 millió hordó fölé emelkedett. melynek segítségével ezek a vállalatok a világ minden zugába eljuthatnak. melyeknek legfőbb célja.

melyek segítségével a Föld legtávolabbi részeibe is eljuttathatjuk az élethez szükséges dolgokat. vannak olyan szállítási rendszereink.org honlapon). és mert a belépést nagyon könnyű volt maga előtt igazolni. amik a legjobban vonzanak. melyek ma még milliók életét követelik. illetve az atom részeit vizsgálni képes technológiáinkat fölhasználhatnánk arra. Ez a könyv azonban nem valamiféle előírás. hogy kétségbeesett embereket zsákmányol ki. aki megengedte magának. hogy ezek közül néhányra már magad is gondoltál. Egy olyan ember vallomása. és az internet segítségével lehetővé válhatna. és vidd őket végig. hogyan hatott rád ez a könyv és más elolvasott könyvek. látni fogod. bármiről -. a világegyetemet. hogy környezetbarátabbá és hatékonyabbá tegyük életünk m i n d e n területét. mert az olyan sok előnyt kínált. és tönkreteszi a Földet. hogy segíts a többieknek megérteni az előttünk álló válságot és a kiút lehetőségeit. aki kihasználta. amelyet azonnal megtehetnél. • Készíts előadást a közeledben lévő általános iskola diákjai számára a kedvenc témádról .sportról. Fel kell ráznunk magunkat és m i n d e n k i mást m a g u n k körül.John Perkins.arra. milyen is valójában a társadalom. A konfliktuskezelés új m ó d szerei túlhaladottá tehetik a háborúkat. hogy a Földön bárki bárkivel kapcsolatot találjon. aki beszállt egy korrupt rendszerbe. tiszta és egyszerű. mert szü233 . hogy meggyógyítsunk betegségeket és megelőzzünk járványokat. hogy gazdasági bérgyilkossá váljon. hogy a világtörténelem egyik leggazdagabb társadalmában született. és cselekednünk kell. és aki sajnálta magát. főzésről.mára. amit neked is és nekem is föl kell vállalnunk. tudatossá kell válnunk. vannak gyógyszereink. melyekben leírod. növelhetnénk az írástudók számát. aki jobb meggyőződése ellenére mindig talált mentséget a kapzsiságára . egy emberé. vallomás. h o g y a fentieket m i n d megvalósítsuk és így tovább. van elegendő forrásunk. amit örökölnek. Szeretnék javasolni néhány lépést. hogy mindezek csak részei egy sokkal nagyobb feladatnak. • Küldj e-maileket a címlistádon található valamennyi címre. • Hirdess meg csoportokat a helyi könyvesboltban vagy könyvtárban — vagy mindkét helyen . hogy felhívd a diákok figyelmét. Gyanítom. hangyákról. Meg kell hallanunk a jövendölések bölcsességét. m e g kell n y i t n u n k szívünket és gondolkodásunkat a lehetőségek előtt.az Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai közös tanulmányozására (ehhez ötletek találhatók a www. Csak válaszd ki azokat. és használd föl arra.

hogy az ő nyomába lépjenek. a szabadságról és a boldogság kereséséről? Mit tehetnék annak érdekében. Eufóriát. amelyről tudom. ha ezek az emberek az általuk irányított médián keresztül kultúránk csúcsának tüntetik föl magukat. akkor is. még akkor sem. miért tetted mindazt. népirtással vagy környezetrombolással járt. és mit akarsz tenni mindennek tudatában. melyek ugyanazon nagyvállalatok tulajdonában állnak. egyértelműen ki 234 . Mint minden beismerés. amit csak az eksztázishoz tudnék hasonlítani. Lehet. hogy már idáig elolvastad. hogy gyermekeink és a világ összes gyereke beteljesíthesse Alapító Atyáink álmát az életről. miért élsz éppen ebben a történelmi korban. hogy a habzsoló. Hidd el. hogy van bennünk közös vonás. akik jogosnak éreztek minden lépést a globális birodalom érdekében. ez is az első lépés a megbocsátás felé. kiegyensúlyozatlanul élő embereket sajnálni kell. és én magam tanulhassak? Ezek korunk alapvető kérdései. hogy a felhőkarcolók tetején épített luxuslakások és a jachtok tesznek boldoggá? Milyen változásokat akarok elérni saját viselkedésemben és gondolkodásomban? Milyen fórumokat fogok fölhasználni arra. De eddig még soha nem tapasztalt felszabadulást hozott. Az. gyakran fájdalmas és megalázó érzelmi munka volt megírni ezt a könyvet. Sokszor annyira ijesztőnek tűnt a feladat. hogy véget vessünk a szükségtelen éhezésnek. amivel eddigi életem során szembetaláltam magam. Tedd föl magadnak ezeket a kérdéseket: Mit kell megvallanom? H o gyan csaptam be magamat és másokat? Van-e valami. és arról próbálnak meggyőzni. Most rajtad a sor. és aztán olyan emberek példáját követte. kemény. egy olyan emberét. és válaszainkat világosan. mutatja. Számomra személyes ébredésem lényegi része ez a vallomás.lei nem voltak a piramis csúcsán. mint még soha semmi. aki másokat is arra tanított. Neked is meg kell tenned a magad vallomását. Ha szembenézel azzal. amit írtam. aki hallgatott a tanáraira. és amire nem —. és hogy ne ismétlődhessen meg szeptember 11-e? Hogyan értethetném meg a gyermekeinkkel. hogy más utakon jártunk. és semmi esetre sem felülmúlni. megkönnyebbülést fogsz érezni. hogy kiegyensúlyozatlanul működik? Mit fogok tenni annak érdekében. Mindnyájunknak a magunk módján kell ezekre választ adnunk. tankönyveket olvasott a gazdasági növekedésről. hogy másokat tanítsak. és olyan éttermeknél álltunk meg enni. ki vagy. hogy személyes szinten is közöd van ahhoz. de hasonló járművel és üzemanyaggal utaztunk. ha az gyilkossággal.amire büszke vagy. amit tettél . Ez az én vallomásom. egy olyan emberé. amit halogatok? Miért hagytam magam beszippantani egy rendszerbe.

is kell fejeznünk. Paine, Jefferson és az összes többi nagy hazafi a vállunk fölött figyel. Szavaik ma is inspirálnak minket. Ma is szól hozzánk azoknak az embereknek a példája, akik elhagyták farmjaikat és halászcsónakjaikat, hogy szembeszálljanak a hatalmas Brit Birodalommal, vagy később, hogy a polgárháború alatt a rabszolgák fölszabadításáért küzdjenek, vagy azért áldozták az életüket, hogy megvédjék a világot a fasizmustól. Mint ahogy azoké is, akik otthon maradtak, ruhát és élelmiszert állítottak elő, és erkölcsi támogatásukat adták a harchoz; és azoké is, akik megvédték, amit a csatamezőkön sikerült elérni — tanároké, költőké, művészeké, vállalkozóké, egészségügyi dolgozóké és kétkezi munkásoké — az enyém és a tiéd. Eljött az idő. Itt az ideje, hogy csatasorba álljunk, föltegyük a fontos kérdéseket, lelkünk mélyét kutatva megadjuk rájuk saját válaszunkat, és cselekedjünk. Az életed véletlen fordulatai és velük kapcsolatban meghozott döntéseid juttattak el téged erre a pontra...

235

Epilógus

Másfél év telt el azóta, hogy befejeztem az Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai írását. A könyv azonnali és váratlanul széles körű sikert aratott, m i n d e n jelentős bestseller listára fölkerült, és eddig tizenhét nyelven adták ki. Az utóbbi tizennyolc hónapban sokat utaztam az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában. A legkülönbözőbb életpályájú és p o litikai meggyőződésű emberekkel beszéltem, több száz e-mailt és levelet kaptam. A Vallomások kapcsán leggyakrabban megfogalmazott vélemény lényege így foglalható össze: „ M i n d i g is t u d t a m a szívem mélyén, hogy zajlik a könyvben leírt birodalomépítés, de a többiek azt mondták, paranoiás vagyok. A könyv megerősítette, amit már tudtam. Most végre cselekedni fogok." Sokan elmondták, hogy először nagyon dühösek voltak rám. „ R e mek élete volt E H M - k é n t . Most kipakolt, és bestsellert írt. És m é g azt várja, hogy megbocsássak!?" Ezek az emberek azt is elmondták, hogy amikor mélyebb érzéseikkel szembenéztek, rájöttek, haragjuk nagy része saját m a g u k ellen irányult. „A Wal-Martban vásárolok, N i k e cipőt hordok, és túl sok benzint használok. K ö n n y ű magát, a politikusokat vagy a korporatokráciát hibáztatni. R á j ö t t e m , hogy nekem is pozitív lépéseket kell t e n n e m . Fogok is." N é p ü n k történelme bővelkedik olyan esetekben, mikor a polgárok összefogtak a változás érdekében. N e m r é g kezembe került egy könyv, amelyben az alábbi, elszántságot sugárzó és cselekvésre indító sorokat olvastam:

236

Soha nem volt még fontosabb és dicsőbb ügy, mint amelybe belefogtatok; nemcsak feleségeiteket és gyermekeiteket, távolabbi rokonaitokat, hanem az egész emberiséget, a Föld minden lakóját érinti; mert ha a zsarnokság győzelemre jut ebben a nagyszerű országban, akkor tarthatunk attól, hogy a szabadság fénye az egész világon kialszik. Ezért több emberi dicsőség és boldogság függhet a ti erőfeszítéseitektől, mint bárki ember fiáétól.1 Ez az „egy szabad ember" által aláírt üzenet nagyon időszerűnek tűnt. Pedig először a New England Chronicle egy 1775-ös számában jelent meg, abban az időben, mikor az amerikaiakat nagyon megosztotta a kérdés, hogyan bánjanak egy zsarnoki birodalommal. Megdöbbentett, menynyire hasonlított az a történelmi helyzet a mostanihoz. A világ legnagyobb birodalma, Nagy-Britannia, túllépte határait. N e m hallgatta meg az elnyomott emberek jogos panaszait, és az elkeseredett lázadásokra brutális katonai erőszakkal reagált, mint például a bostoni mészárlás esetében. Az amerikaiak m e g voltak zavarodva. Sokan gondolták, hogy kötelességük a királyukat támogatni, bármilyen agresszív lépéseket tesz is. M é g többen gondolták, hogy nincs esélyük megváltoztatni a rendszert, amelyről azt tanították nekik, hogy ez a történelem legigazságosabb rendszere. A birodalommal szembeszegülőket árulóknak bélyegezték és hóhérral fenyegették. A Függetlenségi H á b o r ú b a n részt vevő angol katonák naplóiból azt látom, hogy ezeket a katonákat lenyűgözte Amerika gazdagsága. A földek bőven teremtek, a farmok prosperáltak, a városok mennyországnak tűntek a 18. századi európai városokhoz képest. A katonák nem értették, hogyan lehetséges, hogy emberek, akik ilyen jól élnek, mindent kockára tesznek, és szembeszegülnek egy legyőzhetetlennek látszó kormánnyal és hadsereggel — és éppen a saját országuk kormányával és hadseregével. A „szabad ember" által írt felszólításhoz hasonló röpiratok sokat tettek annak érdekében, h o g y az amerikaiak megértsék, mit nyerhetnek a szabadsággal, és hajlandóak legyenek cselekedni. A következő év, 1776 mozgalmas és nehéz volt. Ezrével dezertáltak az amerikai katonák, akiknek nem volt ruhájuk, élelmük, szállásuk, lőszerük, vezetőik és fizetésük. Washington tábornok és vezérkara fatális hibákat követett el, és jelentős csatákat vesztett N e w York City körül. M o z g a l o m indult a menesztésére. A forradalom az összeomlás szélén állt. T h o m a s Paine m á r egyszer felszította az amerikai hazaszeretetet Józan ész című röpiratával. Újra tollat ragadott; Az amerikai válság két nappal 1776 karácsonya előtt jelent meg az utcákon. Azonnali és mélyreható hatása volt; nyitó sorai még most is fölkavaróak.

237

Embert próbáló időket élünk. A nyári katona, a napos oldalon álló hazafi meghátrál hazája szolgálata elől ebben a válságban; az azonban, aki kitart, méltó az emberek szeretetére és hálájára. A zsarnokságot, akárcsak a poklot, nem könnyű legyőzni; legyen azonban vigaszunkra, hogy minél keményebb a küzdelem, annál dicsőségesebb a győzelem. 2 Ma hasonló történelmi pillanathoz érkeztünk el. Saját k o r m á n y u n k , a nagyvállalatokkal és bankokkal karöltve, olyan birodalmat hozott létre, amely szolgaságot, nyomort és halált hozott emberek millióinak. Ennek eredményeképpen mi, akik a birodalom falain belül vagyunk, állandó félelemben élünk azoktól, akik követelik a jogukat, hogy megvédhessék magukat egy zsarnokinak tartott rendszerrel szemben; félünk az ö n gyilkos merénylőktől, a repülőgép-eltérítőktől, de még a más etnikai csoporthoz tartozó szomszédainktól is. Tartunk a következményektől, ha fiatal katonáinkat Afganisztánba vagy Iránba küldjük, ahol veszélyben van az életük, és ki vannak téve annak, hogy ártatlan civileket kelljen megölniük. Erkölcsileg aggályosnak tartjuk a hadseregünk által külföldön fönntartott hadifogolytáborok ügyét. Gyanítjuk, hogy katonáink kínzásokban, nemi erőszakban, fosztogatásban vesznek részt; aggódunk, hogy milyen hatással lesz a háború a lelkükre, és milyen hatással a világ közvéleményére. Sokunkat lehet hibáztatni azért, mert csak napos oldalon álló hazafi szeretne lenni. Tudjuk, hogy hazánk szolgálata n e m azt jelenti, hogy beállunk a hadseregbe, és vakon támogatunk intervenciókat és más p o litikai lépéseket, melyek a korporatokrácia érdekeit szolgálják; értjük, hogy az igazi hazaszeretet megköveteli, hogy cselekedjünk a köztiszteletben álló d o k u m e n t u m a i n k b a n Alapító Atyáink által olyan világosan megfogalmazott alapelveink védelmében. A hűség megköveteli, hogy a forradalomban harcoló férfiakhoz és nőkhöz hasonlóan mi is fölkelj ü n k a birodalom zsarnoksága ellen. Olyan lépéseket kell t e n n ü n k , melyekkel kiérdemeljük a következő generációk szeretetét és háláját, amelyek egy igazságosabb, és ezért békésebb világhoz vezetnek. Mégis halogatjuk a cselekvést, f ü r d ő z ü n k a birodalom látszólagos előnyeinek fényében. A h o g y a Vallomások megjelenése után utazgattam az Egyesült Államokban, sok emberrel találkoztam, akik egy modern forradalom határán állnak. Hallottam őket haragosan beszélni a vezetőinkről. Fölismertek egy olyan igazságot, melyet a sajtó nagy része, a politikusok és a vállalati vezetők el akarnak tagadni: hogy n e m Irak, Afganisztán - vagy Irán, Venezuela és a „Gonosz Tengely" többi országa - az igazi probléma; az ezekben az országokban és sok más helyen zajló események csupán egy

238

olyan rendszer tünetei, amely az 1770-es évek Brit Birodalmához hasonlóan félresiklott. Az emberek az egész országban kezdik érteni, hogy a valódi probléma a korporatokrácia, amely olyan önzővé és kapzsivá vált, annyira körülbástyázta állásait, hogy már az Egyesült Államok biztonságát, valamint az egész emberiség és sok más élőlény puszta túlélését fenyegeti. Az egymást követő fórumokon, az e-mailekben és levelekben sok fölkavaró kérdéssel találkoztam, melyek az Egyesült Államok helyzetét és a hozzá f ű z ő d ő viszonyunkat érintették. Gyanítom, hogy sok olvasót foglalkoztatnak hasonló kérdések, ezért leírok most néhányat a leggyakoribbak közül, a rájuk adott válaszaimmal együtt. Hogy lehet, hogy még életben van? Nem fél, hogy a sakálok elhallgattatják? Figyeljünk erre a kérdésre. A Vallomásokban nincs semmi lázító. Hűséges amerikai vagyok, akinek az ősei fontos háborúkban vettek részt, többek között a forradalomban is. Azért írtam ezt a könyvet, mert hiszek abban, hogy nagy nemzet v a g y u n k , és dicsőbb dolgokra v a g y u n k képesek, mint hogy folytassuk ennek a milliók által gyűlölt birodalomnak az építését. Reméltem, ez a könyv arra ösztönöz majd minket, hogy fejlesszük magunkat, és javítsunk a világon, amit a gyermekeink örökölni fognak. O k o t ad ez arra, hogy a sakálok a nyomomba szegődjenek? Ha ön szerint igen, akkor az ön felelőssége is, hogy cselekedjen. Lépnie kell. Bár kaptam pár dühös levelet, igyekszem n e m félni a sakálok megtorlásától. Tudom, hogy arra kell összpontosítanom az erőmet, hogy j o b b világot teremtsek a lányomnak és a Földön élő testvéreinek. Az az aggodalom, hogy ez esetleg n e m sikerül, sokkal erősebb, m i n t a sakálok bosszújától való fel-felbukkanó félelem. Abban is bízom, hogy a sakálok elég értelmesek ahhoz, hogy belássák: a könyv már megjelent, és ha megölnek engem, csak a népszerűségét növelik. Előálltak-e más gazdasági bérgyilkosok is? Igen, több E H M és sakál is fölvette már velem a kapcsolatot a Vallomások megjelenése óta. Megosztották velem hajmeresztő történeteiket a Közel-Keleten, Latin-Amerikában és Afrikában zajló eseményekkel kapcsolatban. Sokan most is kapcsolatban állnak foglalkoztatóikkal - vagy még aktívan dolgoznak, vagy nyugdíjrendszerük, tanácsadói megbízatásuk köti őket hozzájuk -, és ezért n e m vállalják, hogy nevük m e g j e lenjen. Közülük legalább egy késznek t ű n i k arra, hogy megírja könyvét a saját neve alatt.

239

Érkezett-e visszhang MAlN-beli munkatársaitól, és ha igen, milyen? Egész sokról hallottam. Többségük vagy az osztályomon dolgozott, vagy ahogy azt a 9. és a 23. fejezetben leírtam, nem volt tisztában m u n k á n k EHM-vonatkozásaival. Elmondták, hogy könyvem elolvasása sokat segített nekik, hogy megértsék a M A I N - n é l zajló, akkor furcsának és megmagyarázhatatlannak t ű n ő eseményeket. N é h á n y u k a t , akiket a könyvben megneveztem, vagy akik akkor befolyásos pozícióban voltak, zaklatták újságírók, de - m i n t ahogy vártam is - nem akartak nyilatkozni. Az egyetlen kivétel Einar Greve, aki annak idején fölvett engem. Miután a M A I N - t ő l kilépett, Einar a Tucson Electric Power C o . elnöke lett, és azóta már nyugdíjba vonult. Nemrég interjút adott a Tucson Citizen számára, melyben ez olvasható: „Alapjában véve a történet igaz" - mondta Greve. — [...] John könyve azt állítja, hogy szándékosan próbálták horogra keríteni ezeket az országokat, és ez meg is történt [...] Sokan közülük máig sem voltak képesek visszafizetni a kölcsönöket." 3 Ez nagyjából megfelel annak, amit Einar egy levélben írt m e g nekem. Azt is elárulta, hogy fontolgatja saját könyve megírását ebben a témában. Több újságírótól úgy hallottam, hogy a cikk megjelenése után Einar előző megjegyzéseivel ellentétes állításokat tett a könyvemről. Fölmerül a kérdés: Vajon mi történhetett vele a Tucson Citizen-beli riport megjelenését követően? Mi a helyzet más magas pozíciókat betöltő emberekkel? Beszél valaki közülük a gazdasági bérgyilkosokról? Igen, sok bennfentes írt már olyan kérdésekről, melyekkel a Vallomásokban foglalkoztam. Lényegében a könyvben említett minden jelentősebb esemény leírását más források is megerősítik — Torrijos meggyilkolásától a J E C O R Szaúd-Arábiai Pénzmosó Műveletéig. A fő különbség abban áll, hogy míg a többi szerző intézményvezető, aki tudományos elemzéseket írt ezekről a témákról, én a frontvonalon szolgáló katona voltam; az én beszámolóm egyes szám első személyben íródott. Van néhány „vallomás" is, melyeket szeptember 11-e után adtak ki a piramis csúcsán álló emberek: • Joseph Stiglitz, a Világbank egykori vezető közgazdásza és a közgazdasági Nobel-díj birtokosa: „Úgy tűnik, a globalizáció jelenlegi formájában a nemzeti elitek régi diktatúráját a nemzetközi pénzvilág új diktatúrájával váltja föl [...] A gazdasági előrejelzéseket manipulálni kellett annak érdekében, hogy az [IMF] programjai mű-

240

ködőképesnek látsszanak, és a számítások »kijöjjenek« [...] A GDPelőrejelzések nem bonyolult statisztikai számításokon alapulnak, nem is a gazdaságot jól ismerő szakértők becslésein, hanem egyszerűen egy IMF-program keretében, tárgyalások során kialakított számok" [a kiemelések az eredeti szövegben találhatók]. 4 • James Henry, a McKinsey & Co. korábbi közgazdásza és az IMB/ Lotus alelnöke: „Az 1970-es évek időszaka a gazdasági fejlődés »nagy projekt« paradigmájának fénykora volt. A Világbank, az Amerikaközi Fejlesztési Bank, az Ázsiai Fejlesztési Bank, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) és más hasonló szervezetek alkalmazottai járták a világot nagy beruházási kölcsönöket nyújtva, és a bonyolult beruházás-tervezési eljárások dicséretét zengve [...] 1990-re a fejlődő országok több mint 1,3 billió dollárnyi külföldi adósságot halmoztak föl [...] 2000-ben az US EXIM Bank által nyújtott 7,7 milliárd dollár új külföldi exporthitel és garancia 86%-án mindössze tíz, politikailag befolyásos nagyvállalat osztozott, köztük az Enron, a Halliburton, a GE, a Boeing, a Bechtel, a United Technologies, a Schlumberger és a Raytheon." 5 • Jeffrey D. Sachs, a Kolumbia Egyetem Föld Intézetének (Earth Institute) igazgatója és Kofi Annannak, az ENSZ főtitkárának különleges tanácsadója: „A világon több mint nyolcmillió ember hal meg azért, mert túl szegény, hogy életben maradjon [...] Az a 450 milliárd dollár, amit az Egyesült Államok az idén katonai célokra költ, nem fog békét hozni, ha az USA továbbra is ennek az összegnek csak tizenharmad részét, mindössze 15 milliárd dollárt költ a világ legszegényebbjeinek megsegítésére, akiknek társadalmát destabilizálja a szegénység, és ezért a nyugtalanság, erőszak, sőt a globális terrorizmus melegágyává válhatnak." 6 Miért nem szólt a Clinton-kormányról a Vallomásokban? Az 1990-es években egy nonprofit szervezetet vezettem, csoportokat kísértem Amazóniába, és „tanácsadói" fizetést kaptam, amelyért valójában nagyon keveset kellett t e n n e m azon kívül, hogy hallgattam. Teljesen más helyzetben voltam, mint az 1980-as években, mikor egy energiaipari vállalat vezérigazgatójaként nagyon is jól láttam, mi történt az első B u s h - k o r m á n y idején, és George W. olajérdekeltségeivel kapcsolatban. C l i n t o n n a l n e m volt semmi dolgom. Érdeklődéssel figyeltem, hogyan támadta őt és Hillaryt a korporatokrácia első kormányperiódusa idején; m i n t h a figyelmeztető lövéseket adtak volna le, és ezeknek a figyelmeztetéseknek következtében Clinton több megígért programja nem is valósult meg. Később sokat tűnődtem, mivel indíthatta Clinton

241

ellenfeleit arra, hogy Monicával előhozakodjanak — hiszen minden vezetőről számos „negatívumot" el lehet mondani, de ez csak akkor történik meg, ha valamiért szükségessé válik. Mivel nem voltam a tűz közelében, n e m voltak bennfentes információim, így másokhoz hasonlóan én is csak spekulálhattam, és a Clinton-kormánnyal kapcsolatban n e m tudtam semmiről, amit be kellett volna vallanom, vagy ami az olvasók érdeklődésére számot tarthatott volna. Hogyan értékeli azt a lépést, hogy a Harmadik Világ egyes országainak adósságát elengedik? Vesztésre állnak a gazdasági bérgyilkosok? Ellenkezőleg. Sajnos azt kell mondanom, ez arra utal, hogy az E H M - e k a korábbinál még rafináltabb módszerekkel élnek. Nagyon támogatnám, hogy engedjék el ezeket az adósságokat — melyeket, ne felejtsük, az országok lakosságának beleegyezése nélkül vettek föl, és a korporatokrácia, valamint néhány gazdag H a r m a d i k Világbeli család gazdagítására használtak föl —, de az adósságok elengedése n e m erről szól. A G8 országok (az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán és Oroszország) a Világbankkal és az IMF-fel együtt újra csak kizsákmányolja ezeket az országokat, és ezt az „adósságok elengedésének" nevezik. Ragaszkodnak a „feltételeikhez", melyeket olyan jól hangzó kifejezésekbe csomagolnak, mint „hatékony kormányzás", „szilárd gazdaság", „a kereskedelem liberalizációja". A nyelvezet tetszetős, de csalóka. Olyan intézkedésekről van szó, melyek csak a korporatokrácia szempontjából tűnnek „hatékonynak" vagy „szilárdnak". Ha az országok belemennek ezekbe a feltételekbe, privatizálniuk kell az egészségügyet, az oktatást, az áram- és vízszolgáltatást és más közszolgáltatásokat — más szóval el kell adniuk őket a korporatokráciának. Arra kényszerülnek, hogy csökkentsék a hazai ipart védő támogatásokat és kereskedelmi korlátozásokat, m i k ö z b e n el kell fogadniuk, hogy az Egyesült Államok és más G8 országok továbbra is támogatják egyes üzletágaikat, és kereskedelmi korlátokat emelhetnek az iparukat fenyegető importtal szemben. Mikor Bolívia ilyen „hatékony kormányzási" ajánlásokat fogadott el, lehetővé tette, hogy multinacionális vállalatok privatizálják vízszolgáltatási rendszerét, a víz ára az égbe szökött, és a bolíviaiak szerint ezrek maradtak ki a szolgáltatásból. 7 Elefántcsontparton a francia cég, amely megvette a privatizált telefonvállalatot, olyan magasra emelte az árait, hogy az embereknek vissza kellett m o n d a n i u k az előfizetésüket. Ezért például egyetemi diákok sem fértek hozzá a tanulmányaikhoz elengedhetetlen internethez. 8 Tanzániában ez a politika ahhoz a szégyenletes helyzethez vezetett, hogy a gyerekeknek fizetni kell az iskoláért, és

242

akiknek az országa a G8 korporatokrácia edzője és kapitánya — megkövetelni. a londoni és madridi merényletek és annyi más erőszakos cselekmény mögött m e g húzódó mélyebb igazságot: lehet. hogy személy szerint ÖN mit tegyen. hogy Blair és Bush „jó fiúk .t r ü k k . az én termékemet vegyétek. képességei. Én író vagyok. amelyben valamennyi kontinens képviselői helyet kaptak. elnökének megválasztása és fontos döntései olyan testületre tartoznának. de csak azért történhetnek meg. hogy annak látná. A G8 2005 júliusában Skóciában tartott tanácskozásaival szemben megmutatkozó ellenállás nagyrészt a hazugságok miatt érzett d ü h kitörése volt. Megdöbbentő.rossz f i ú k " játszmája arra ment ki. a király meztelen!" Mit szól ahhoz. hogy mit gondolnak róla a brazilok. Milyen tanácsot tudna nekem adni? Mit tehetnék.erre a kérdésre nincs is egyedüli helyes válasz. indonézek és a világ többi népe.sokan vannak. amerikai polgárok . talán az eddigi legrafináltabb lépés a világbirodalom felé vezető úton. M i k o r mondja ki végre valaki. nigériaiak. Sokan gondolták úgy. Mikor fogjuk mi. hogy olyan sok ember hajlandó bedőlni ennek a csalásnak ahelyett. Egyáltalán n e m számít. m i t gondolok Wolfowitzról mint emberről vagy üzleti vezetőről. hogy ez n e m a világ bankja. hogy ezek fanatikus gyilkosok akciói. Ha ezen t ú l m e n ő e n én akarnám m e g m o n d a n i . elnyomottai és éhezői kárára. Ez az Egyesült Államok bankja. hogy vezetőink vallják be hazugságaikat? M i k o r látjuk be a szeptember 11-e. hogy Paul Wolfowitzot nevezték ki a Világbank elnökévé? Wolfowitz kinevezése n e m hagyott kétséget afelől — ha valakinek még volt egyáltalán kétsége —. mert emberek milliói élnek elkeseredésben. akik ehhez túl szegények. Az U S A elnöke nevezi ki a vezetőjét és ellenőrzi fontosabb döntéseit. hogy megváltozzon ez a helyzet? Néhány javaslatot már megfogalmaztam a Vallomások utolsó fejezetében. Ha a Világbank igazán a világ bankja lenne. 9 Számtalan hasonló történetet lehetne elmondani az úgynevezett adósságelengedés előfeltételeit elfogadó országokról. és újabb. ez az igazi!" Ez így természetesen n e m m ű k ö d n e . hogy legitimizáljanak egy erősen kizsákmányoló rendszert. és ebben a minőségemben sokat tehetek. mi folyik itt — és dühös. A H a r m a d i k Világ azonban tisztában van azzal. hogy: „Nézzétek. De m e - 243 . amely a multinacionális vállalatokat részesíti előnyben a világ szegényei. M i n d n y á j u n k n a k megvan a m a g u n k érdeklődése. készségei. ami: E H M . és ünneplik csöndben a merénylőket. a korporatokrácia módszereit követném: „Tessék. Az lenne a fontos kérdés.

hogy fontos kérdéseket folyamatosan föltegyünk. A Vallomások első kiadása óta a korporatokrácia szerepe . Föl kell tennie magának a kérdést: Mit szeretnék tenni? M i k az erősségeim és a gyengéim? Mi áll közel a szívemhez? Az amerikai forradalom nagy ereje részben abban állt. Az egyik dolog. Üzleti jogászként próbáljon hatni az ügyfeleire. Ha masszőrként vagy autószerelőként dolgozik. Ezek a kérdések és beszélgetések. akik ú g y érzik. George Washington hadvezér volt. Aggódnak és — m i n t még sok száz millióan világszerte . m i n t azokat. vagy betelefonálós rádióműsorokban.kapzsisága. amit mindnyájan megtehetünk — és meg is kell tenn ü n k -. akiket „ellenségének" nevez — egyre több ember előtt vált világossá m i n den földrészen. biztassa tanítványait. A gyerekek golyót öntöttek a katonák puskáiba. A határvidéken élő vadászok kiváló lövészek voltak. R i j á d b a n vagy La Pazban. A nők élelmet és ruhát küldtek a frontra. Egyre elkeseredettebb lépésekre számíth a t u n k azok részéről. hogy ellássanak m i n k e t információval. Emberpróbáló időket élünk. A demokrácia alapja a képzett emberfő . ha valaki tud írni-olvasni. üzleti jogász. masszőr vagy autószerelő. arra is képesnek kell lennünk. melyek gyakran elhangzanak előadásaim során. Észak-Amerikában is. A b e szélgetés az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módja annak. ahogy mi személy szerint. és ahogy életstílusunk a világot érinti. a korporatokrácia becsapja és elnyomja őket. üzleti vezetőinkkel és sajtónkkal kapcsolatban. Miközben egyre tudatosabbakká válunk. Londonban.gint mást tud tenni egy tanár. és hajlandósága. amit művelünk.nem elég. T o m Paine írt. muszáj m e g é r t e - 244 . hogy képezzük magunkat és a körülöttünk élőket. hogy olvassanak a történelemkönyvek és a mai újságok sorai között. hogy saját embereit u g y a n ú g y megölje. akár Madridban. mit gondolnak arról. meggyőztek arról. hogy nagyon különböző emberek egyéni képességeit használta föl. A sorok között kell olvasnunk. illetve közösségünk tagjaként j ó n a k látjuk. hogy gondolkodjanak a környezettel és a társadalommal szemben felelősen. hogy elterjesszük a változás eszméit. a felelősségünk is nő. de nem próbált sereget vezetni. A halászok hajóikkal zaklatták a brit flottát. hogy az Egyesült Államokban emberek milliói aggódnak amiatt. hogy felszólaljunk és cselekedjünk.dühösek. Akár M a n h a t t a n b e n történik terrorista cselekmény. ragaszkodnunk kell hozzá. beszélgessen el ügyfeleivel. Benjamin Franklin hetvenes éveiben járva is nagyon sikeres követ volt franciául beszélő potenciális szövetségeseinknél. de nem fogalmazott röpiratokat. Legyünk szkeptikusak politikusainkkal. ami az újságokban áll. Ha tanár.

az emberek joga. Ennek csak úgy lehet véget vetni. sem határőrség. hogy megváltoztassák vagy eltöröljék. és új kormányt hozzanak létre.. hogy a világhoz együtt érzően közeledjünk — ahogy ezt Alapító Atyáink gondolták. így az élet. és Teremtőjük elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel őket. hogy ezektől a szörnyűségektől hosszú távon nem véd meg m i n ket sem katonaság. mikor az alábbiakat írták: Magától értetődőnek tartjuk azt az igazságot. bankjaink és kormányunk hagyjanak fel a világ nagy részének kizsákmányolásával.nünk. ami biztonságukat és boldogságukat a leginkább elősegíteni látszik. hogy minden ember egyenlőnek teremtetett. 245 . és ha ragaszkodunk ahhoz. sem a repülőterek biztonsági személyzete. olyan elvekre alapozva és hatalmát olyan módon megszervezve. a szabadság és a boldogság keresésének jogával [.. ha elegen követeljük.] és ha bármikor egy kormány ezen alapelvek ellen cselekedne. hogy nagyvállalataink.

hogy közvetlen kölcsönöket és szakmai segítséget ad a tagországok bármely csoportjának. A társaság legnagyobb kereskedelmi bankja a Bankers Trust Company. érdekeltségekkel és képviseleti irodákkal. A szervezet tagjai. Brazília. Székhelye N e w York. Ázsiai Fejlesztési Bank (Asian Development Bank. Jelenlegi nevét 1967-ben vette fel. amelynek célja a nyugati félteke gazdasági és szociális fejlesztésének finanszírozása.és latin-amerikai kormány által létrehozott nemzetközi intézmény. „nem regionális" ország. Az alapító okmány fontosabb aláírói: Argentína. A részvénytársaság bankok és egyéb pénzintézetek felvásárlása révén épült ki. ADB): Az E N S Z Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Bizottsága (ESCAP) által létrehozott szervezet. Mexikó. több mint 30 országra kiterjedő fiók. A tagországok száma azóta 6 amerikai. valamint az ágazati tanulmányok készítésére. Bankers Trust New York Corporation: A m e r i k a i b a n k h o l d i n g . IAD): 1959-ben 20 észak. Mindegyik tagország egy kormányzót és egy helyettest jelöl a kormányzótanácsba. Tevékenysége kiterjed a beruházások előkészítésére és megvalósítására.és Kelet-Ázsia. Székhelye Manilában van. Az A D B célja Ázsia gazdasági fejlődésének elősegítése azáltal. N e w York. Az 1980-as évek során a bank 246 . Dél-.Függelék Amerika-közi Fejlesztési Bank (Inter-American Development Bank. amely az operatív teendőket ellátó 12 tagú igazgatótanácsot nevezi ki. Az ADB az E N S Z Fejlesztési Programjának végrehajtó szerve. valamint Dél-Óceánia 30 „regionális" országa. valamint 14 nyugat-európai és észak-amerikai. két ázsiai és 14 európai országgal gyarapodott. ellenőrzési joga van a nemzeti és regionális programok felett.és leányvállalati hálózattal. Délkelet. Venezuela és az Egyesült Államok. Nemzetközi bankhálózat. A kihelyezett kölcsönök célja az alacsony jövedelmű rétegek életfeltételeinek javítása. e r e d e - tileg BT N e w York Corporation néven jegyezték be 1965-ben. amelyet 1903-ban állami és szövetségi bankok számára vagyonkezelői szolgáltatásokat nyújtó bankként hoztak létre. amely 1966 augusztusában kezdte meg működését. a gazdaságpolitika és az intézményrendszer kialakítására.

A W T O az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) utódszervezete. Kennedy elnök kezdeményezte. Sargent Shriver volt. A Bankers Trust 1978 óta vesz részt a kereskedelmi papírok forgalmazásában. A W T O 1995. a technika és a lakóhelyfejlesztés terén. 104 ország alapító tagságával. Felállítását John F. képzettségük és tapasztalatuk szerint. ez azonban később bővült. és feloldania a nézeteltéréseket. 1966-ban a létszám elérte a 15 556 főt. 1981-ben a Bankers Trust Company of Florida. A Békehadtest önkénteseit meghatározott programok végrehajtására osztják be szakértelmük. az egészségügy. Elvárják tőle. a mezőgazdaság. a szervezet ekkor 52 országban tevékenykedett. a G A T T viszont figyelemre méltó sikereket ért el a nemzetközi kereskedelem liberalizálásában. és helybéli munkatársaihoz hasonló színvonalon éljen. hogy egy erősebb jogosítványokkal rendelkező nemzetközi szervezetnek kellene felügyelnie a világkereskedelemre. NA. január l-jén kezdte meg működését. hogy a tagországok betartják-e a korábbi GATT-megállapodásokat. R. Kereskedelmi Világszervezet (World Trade Organization. és az érintett országok száma is 90-re nőtt (a kelet-európai államokkal együtt). a lakossági és hitelkártya-szolgáltatásokat megszüntették. A GATT-ot 1947-ben hozták létre azzal az elképzeléssel. A Békehadtest célja. 1989-ben a költségvetés 5100-ra csökkentette az önkéntesek létszámát.üzletpolitikájában a nagykereskedelmi ág élvezett elsőbbséget. a lízing és a beruházási tanácsadás területén is jelen van. W T O ) : A világkereskedelem felügyeletére és liberalizálására létrehozott nemzetközi szervezet. A vállalkozás a betétforgalom. vagyonkezelő társaságként kezdte meg működését. Az I T O soha nem alakult meg. a kereskedelem. az 1961-es Békehadtest-törvény hozta létre (1971 és 1982 között. hogy szakemberek küldésével segítse más országok fejlődését. a tervezett Nemzetközi Kereskedelmi Szervezet (ITO). Az 1990-es évek közepére azonban mind többen fogalmazták meg azt az igényt. Békehadtest (Peace Corps): Önkéntesekből álló kormányszervezet az Egyesült Államokban. Feladata annak ellenőrzése. hogy szerepét hamarosan átveszi az E N S Z egyik szakosított szervezete. 1961-ben a Békehadtest 16 országban szolgált összesen 900 önkéntessel. hogy beszélje a vendéglátó ország nyelvét. az Action nevű független szervezet részeként működött). beleértve a GATT égisze alatt megrendezett utolsó nagy kereskedelmi konferencia. Külföldre kerülve az önkéntes két éven keresztül egyfajta jó szomszédként tevékenykedik. elsősorban az oktatás. az uruguayi for247 . első igazgatója pedig Kennedy sógora.

A közös politikát a tagországok küldötteinek évente legalább kétszer megtartott értekezletein alakítják ki. a haditengerészet és a Szövetségi Nyomozóiroda (EBI) irányította. melyeket részint nyilvános forrásokból gyűjtenek.duló (1986—94) során megkötött egyezményeket. amelyeket a Nemzetbiztonsági Tanács rábíz. részint 248 . A Kongresszus 1947-ben létrehozta a Nemzetbiztonsági Tanácsot és az irányítása alá tartozó Központi Hírszerző Ügynökséget. embereik versengtek egymással. ajánlásokat tegyen a különféle kormányzati hírszerző szervezetek tevékenységének egyeztetésére. A hivatalosan 1947-ben megalakított szervezet elődje a második világháborúban működő Stratégiai Szolgálatok Hivatala (OSS) volt. A W T O irányító testületei a miniszteri konferencia. hogy az országnak nincsen központi hírszerző szervezete. Ecuador (1973) és Gabon (1975). Központi Hírszerző Ügynökség (Central Intelligence Agency. CIA): Az Egyesült Államok kormányzatának legfontosabb hírszerző és kémelhárító szervezete. vesse össze és értékelje a hírszerzés révén begyűjtött adatokat j u t tassa el őket a kormányzat illetékes szerveihez. Az O P E C kezdetben Genfben működő központja 1965-ben áttette székhelyét Bécsbe. Az amerikai hírszerzést és kémelhárítást korábban a szárazföldi hadsereg. Kuvait. A három szervezet tevékenysége közt sok volt az átfedés. A CIA négy fő igazgatóságból áll. Abu Dhabi (1967. Székhelye a svájci Genf. A hírszerzési igazgatóság elemzi az adatokat. amely kétévente ül össze. s hiányzott a megfelelő egyeztetés. Indonézia és Líbia (1962). és a vezérigazgató. a tagok kőolajtermelési és -kereskedelmi politikájának összehangolására. A döntéseket egyhangúlag hozzák. de hivatalosan csak 1961 januárjában alakult meg Irak. valamint lássa el m i n d azokat a központi hírszerzési feladatokat. az általános tanács. OPEC): Nemzetközi szervezet. amelyeknek aláírásával a G A T T hivatalosan is megszűnt létezni. Az alapítás óta fölvett tagok: Katar (1961). akit a miniszteri konferencia nevez ki. Kőolajexportáló Országok Szervezete ( O r g a n i z a t i o n o f P e t r o l e u m E x - porting Countries. Nigéria (1971). amely a konferencia döntéseinek végrehajtásáért és a folyamatos adminisztratív munkáért felel. Algéria (1969). A CIA feladata az volt. valamint m ű szaki és gazdasági támogatására hozták létre 1960 szeptemberében. hogy a nemzetbiztonságot érintő hírszerzési ügyekben tanácsokat adjon a Nemzetbiztonsági Tanácsnak. tagságát 1974-ben az Egyesült Arab Emírségekre ruházta át). Az USA szövetségesei nehezményezték. SzaúdArábia és Venezuela részvételével. Irán.

amely a C I A munkatársai. hogy az Óvilág és az Újvilág rendszerei eltérőek. A műveleti (operatív) igazgatóság felel a titkos akciókért. A tudományostechnikai igazgatóság n y o m o n követi a tudományos és technikai fejlődést. Négy alapvető pontban fejtette ki álláspontját: 1. műszaki berendezéseket fejleszt ki az ügynökség számára.h o z való csatolásának a „Manifest Destiny". valamint a külföldről az USA-ba menekült informátorok. az Amerikai Egyesült Államok nem fog beavatkozni az európai hatalmak belügyeibe.kémkedéssel. az U S A ötödik elnöke (1817—1825) a Kongresszushoz intézett szokásos évi üzenetében fejtett ki. valamint a titkos távközlés biz- 249 . Kijelentette. J o h n Louis O'Sullivan az amerikai United States Magazine and Demokratic Reviewban Texas U S A . jelentésekben és kimerítő alaposságú tanulmányokban jelenteti meg. és az első indiánnak elnevezett őslakót kiűzték otthonából. telefonbeszélgetések és más kommunikációfajták lehallgatásával. a nyugati féltekén azonban további gyarmatosítások n e m lehetségesek. de egy angolszász erős központi hatalom kellett ahhoz. dec. amikor az első telepesek betették a lábukat erre a kontinensre. amely a nyugati félteke bármely államának elnyomására vagy ellenőrzésére irányul. Manifest Destiny: Az amerikai terjeszkedési fogalom akkor j ö t t létre. azaz a „Kinyilvánított Rendeltetés" filozófiai kifejezéssel adott jogi alapot. légi és műholdfelvételekkel. sem egymás közti háborúiba. hogy ennek ideológiai alapot adjon. az Egyesült Államok az őellene irányuló ellenséges lépésnek fogja tekinteni. Ez történt 1845-ben. információkat szolgáltató kormánytisztviselők biztonságáért felel. Nemzetbiztonsági Hivatal (National Security Agency. Az a d m i nisztrációs igazgatóság irányítja a szervezetileg is hozzá tartozó Biztonsági Hivatalt. Monroe-elv (Monroe Doctrine. Elemzéseit az igazgatóság bulletinekben. például a hírszerzésért (azaz a kémkedésért) és a különleges titkos tevékenységekért. A CIA figyeli a külföldi rádiók adásait is. a rejtjelfejtésért és a távközlési felderítésért. rádióadások. valamint tudományos és technikai támogatást nyújt a C I A akcióihoz. 1823. melyet James M o n r o e (1758-1831) republikánus politikus. 2. és különálló övezeteknek is kell maradniuk. 3. az európai hatalmaknak bármely olyan kísérletét. az Egyesült Államok elismeri a nyugati féltekén (tehát az amerikai kontinensen) akkor létező gyarmatokat. 4. és nem fog beavatkozni ezek ügyeibe. 2. NSA): Az Egyesült Államok hírszerző szerve a védelmi minisztériumon belül.): Az amerikai külpolitika alapelve. létesítményei és információi. amikor egy amerikai diplomata és újságíró.

Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank ( k ö z k e l e t ű n e v é n Világbank. A bank hivatalosan 1946 júniusában kezdte meg működését. A hivatal az elektronikus üzenettovábbítás minden formája terén folytat kutatásokat. tehát tábornok vagy tengernagy. Az első hiteleket második világháborús újjáépítési célokra adta. számjelrendszerek és más titkosírási eszközök kidolgozása és védelme. Ázsia. de az 1950-es évek közepére a hangsúly áttolódott Afrika. Kezdetben a bank portfóliójának nagy része köz. a Közel-Kelet és Latin-Amerika gazdasági fejlődését segítő kölcsönökre. vagy olyan magánvállalkozásoknak. a N e w Hampshire állambeli Bretton Woodsban megtartott monetáris és pénzügyi értekezleten (1944. angolul International Bank for Reconstruction and Development.tonságáért felelős. A bank a kölcsönöket rendszerint közvetlenül a kormányoknak adja. kikötők. Világszerte tart fenn állomásokat a rádióüzenetek lehallgatására. utak. Létrehozását az Egyesült Államokban. Valamennyi amerikai hírszerző szerv közül ez a legtitkosabb. Az amerikai katonai alakulatok második világháborús távközlési felderítő tevékenységéből nőtt ki. A jegyzett tőkének rendszerint csak a 10%-át fizetik be. Abból a célból hozták létre. sem a nyilvánossággal. A Világbank központja Washingtonban van. amelyek garanciát kaptak a kormányuktól. valamint az elektronikus vagy más módon továbbított kódolt üzenetek elfogása. A bank pénzalapjai a tagországok részéről jegyzett tőke befizetéséből. a maradékot a bank lehívhatja. Miután az NSA az ellenséges hírszerző szervek elsőrendű célpontja. a világ tőkepiacain végrehajtott kötvénykibocsátásokból és a bank nettó nyereségeiből származnak. csővezetékek és repülőterek építésébe való befektetés céljából. I B R D ill. ha szükség van rá kötelezettségei teljesítéséhez. elektromos áramellátásba. A 20. viszonylag mentes a törvényhozás felügyeletétől. A hivatal feladata többek között az amerikai fegyveres erők és más kormányszervek céljaira rejtjelkódexek. s minthogy nem a Kongresszus állította fel. World Bank): Az E N S Z szakosított intézménye. Minden egyes tagállam gazdasági erőforrásainak megfelelő arányban jegyez tőkét. 1952-ben elnöki utasításra hozták létre.vagy magántulajdonú közművállalatoknak adott kölcsönökből állt. július) hagyták jóvá. megfejtése és elemzése. hidak. Igazgatója a tábornoki karba tartozó tiszt. Ez olyan sajátos tervek esetében történik. hogy a bank révén finanszírozzák a tagországok gazdasági fejlődését elősegítő programokat. sem a sajtóval nem tart fenn kapcsolatot. század vége felé azonban a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés lett a kiemel- 250 . amikor ésszerű feltételek mellett nem lehet magántőkéhez jutni.

ten segélyezett szektor. Fontos terület ezenkívül az ipar. a kamatláb főként az ennek kapcsán fölmerült költségektől függ. hogy azonnal enyhítsen a gazdasági válság hatásain. a munkaügyekben és a lakáshelyzetben. hogy kölcsöneivel csak a külföldről behozott anyagok. a vízellátó. valamint az oktatás is. A laissez-faire Amerikában hagyományos gazdaság- 251 . Központja Washingtonban van. A bank a pénzügyin felül műszaki segítséget is ad. A tagállamok pénzügyi hatóságaival fenntartott folyamatos érintkezés az IMF-et a konzultatív együttműködés hatékony eszközévé tette. a valutaárfolyamok stabilizálása és a nemzetközi likviditás (a készpénzre átválthatóság) bővítése érdekében. és b ő víteni az IMF képességét. és statisztikai információkat nyújt nemzetközi pénzügyi kérdésekben. ahol a kormányzat korábban nem avatkozott be. A tagság később egyre nőtt. A tagok kötelesek folyamatosan szabályozni a valutaforgalmat. berendezések és szolgáltatások költségeit fedezi. és évente egyszer ül össze. Emellett jelentős pénzügyi kutatómunkát folytat. csökkenteni az arany szerepét a nemzetközi pénzügyi tranzakciókban. A Kormányzótanácsban minden tagországnak egy-egy képviselője van. kifizetéseit pedig rendszerint közvetlenül a szállítók kapják.és csatornarendszerek. Legfelsőbb irányítószervei a Kormányzótanács. és reformokat vezessen be az iparban. Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund. 1944-ben a Bretton Woods-i (New Hampshire. Magát a kifejezést Rooseveltnek abból a beszédéből vették. Minthogy a hitelnyújtáshoz a banknak is külső forrásokat kell bekapcsolnia. A bank általános gyakorlata. Roosevelt amerikai elnök kormányzatának gazdaságpolitikai programja 1933 és 1939 között. az energiatermelésben. a mezőgazdaságban. vagyis olyan területeken is. és ők hagynak jóvá minden kölcsönt. az üzletpolitikát a 21 ügyvezető igazgató hajtja végre. az Igazgatóság és az elnök. ahogy a volt gyarmatok elnyerték függetlenségüket. amelyben 1932. a pénzügyekben. IMF): Az ENSZ szakosított intézménye. USA) értekezleten alapították a nemzetközi pénzügyi együttműködés biztosítása. Herbert Hoover elnök kormányzatának a válsággal szembeni tehetetlenségére reagálva az amerikai választók az év novemberében elsöprő többségben Rooseveltre és az „elfelejtett ember" érdekében kötött „new deal"-re („új egyezségre") szavaztak. Alapvető célja az volt. hogy elérhesse eredeti céljait. New Deal: Franklin D. július 2-án elfogadta a demokrata párti elnökjelöltséget.

j ú n .politikai filozófiájával szembefordulva a N e w Deal az államilag szabályozott gazdaság koncepcióját tette magáévá. 8. 252 . Anglia . Norfolk. jan. amely a francia forradalom és a köztársasági elvek védelmében született.1809. Egyéb főművei: a Rights of Man (Az ember jogai). N e w York. melynek célja az egyensúly megteremtése az egymással konfliktusban álló gazdasági érdekek között. amely a vallásnak a társadalomban elfoglalt helyét elemezte. Thomas Paine (1737. Thetford. a t ö r t é nelem egyik legkiemelkedőbb politikai propagandistája. USA): Angol—amerikai író. politikai röpiratszerző. és a The Age of Reason (Az értelem kora). Common Sense (A Józan ész) című pamfletje és Crisis (Válság) című röpiratsorozata nagy hatást tett az amerikai forradalomra. 29.

www. Seeking Balance: Growth vs.. FRAC. a napi halálesetek száma 2 megközelítené az ötvenezret. Culture in the Amazon. 3 ENSZ-jelentés az emberiség fejlődéséről (Human Development Report).JEGYZETEK Előszó 1 Az ENSZ Világélelmezési Programja. New York. 2003. Tarimiat . december 10. december 27. ledge." (www.] Ez mindösszesen 40 milliárd dollár" . még Pamela Martin. a Diet for a New America (Étrend egy új Amerika számára) és a Food Revolution 2003. Abby Ellin. Perilous Prosperity. org. A starvation. CDES and CONAIE. 1999.) Az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium Department Agriculture) adatai. 2003. Natural Resource Defense Council.org (letöltve 2003.Firmes en Noustro Territorio: FIPSE vs. (U. Tolan. Sandy 2003.. foodrevolution." (www. június. 4 „1998-ban az ENSZ Fejlesztési Programja szerint a folyó kiadásokon túl mintegy 9 milliárd dollárból tiszta ivóvizet és közegészségügyi ellátá st lehetne biztosítani a Föld minden lakójának. További információért Amazon lásd Crude. Quito. hanem alapvet ő egészségügyi ellátást is.). ENSZ. a letöltés ideje 2003. 2002.org/programs/morning/features/2003/jul/latinoil töltve 2003. május 8. The Globalization of Contentious Politics: The Amazonian Indigenous Rights Movement. ARCO. New internationalist. 1991. További 6 milliárdból meg lehetne oldani az alapfokú oktatást az egész Földön [. ami a legszegényebbeket sújtja.org/index. című könyvek szerzője. (Élelmiszerforradalom) december 27-én). megelőzhető betegségek miatt. www. org/issue35/perilous. New York Times.).. a letöltés of ideje 2003.wfp.frac. a rossz ivóvíz által okozott betegségeket és az AIDS-et. További 12 milliárd d ollárba kerülne a szülésekkel kapcsolatos egészségügyi ellátás valamennyi nő szá mára. National Public Radio.). Upheaval in the Back Yard: Illegiti- 4 5 253 . RoutKimerlinc. szerk. Mario Meló és Juana Sotomayor. Chris Jochnick. New York. Suit Says Chevron Texaco Dumped Poisons in Ecuador. idézi a Food Research and Action Center.aps/section=l (a letöl- tés ideje 2003. New York. Morning Edition (le- 2 www. Újabb 13 milliárd dollárból nemcsak élelmet lehetne mindenki szá mára biztosítani.htm. július 9-én).net. december 27. 2002.newint. vagy az éhezés következtében fellépő.na psoc. július Ecuador: 9. www.S. A National Assotiation for the Prevention of Starvation becslése szerint: „Minden nap 34 000 öt éven aluli gyermek hal meg éhezés.. 3 Juan Forero. december 27. december 27 -én).net becslése szerint „ha ehhez (az éhezéshez) hozzávennénk a két további vezető halálokot. 2001.npr. Leslie Wirpsa (ford.org (letöltve Pr ol ógus 1 Gina Cha vez és munkatá rsai. Lost Promises. New York Times.John Robbins.starvation.

Indonesian Destinies. A RCO. 248. 10.. New York. National Public Radio. Graham Greene. Darwin Payne. 1999. Contract Sport: What Did the Vice-President Do for Halliburton?. február 16 és 23. OPIP. Singer. 8 Gina Chavez és munkatársai. The Belknap Press of Harvard University. and Daniel Yegrin .. 1999. Money and Power. Douglas & Mcintyre. 2003. William Friar. Vancouver-Toronto. április. Simon & Schuster. Henry. fejezet 1 Lásd David McCullough. Pocket Books. 2000. Inc. 2 Lásd Zapata Petroleum Corp. 1880-1978. 2003. Hoboken. Felix Rodriguez Weisman. Graphic Arts Publishing Company. New York. Morning Edition 2003. 6 Az olajnak a nemzeti gazdaságokra és a világgazdaságra gyakorolt hatásáról lásd Micha el T. 7 James S. James R. Resource Wars: The New Land scape of Global Conflict. New York. és Gregory Palast. Sergrafic. Edition Víctor Lopez A. Centro de Derechos Económicos y Sociales. 2 Jane Mayer. 2002. július 9. További információért lásd Henry könyvét: The Bold Bankers: Tales From the Global Underground Economy. 2001. W. 83. The Prize: The Epic Quest for Oil. Petróleo. 1979. október 18. Klare.org/programs/morning/features/2003/jul/latinoil (letöltve 2003. Free Press. 1984. The Path Between the Seas: The Creation of the Panama Canal 1870-1914.. and John 2003. New Yorker 2004. New York. Ecuador: Lost Promises. szerk. 2000. 2002 . 9 Sandy Tolan. Davis. 2003 . 2002. Simon & Schuster. Steve Pizzo és munkatársai. Cambridge MA-London. Where the Money Went. Conversations General. Traimiat . Four Walls Eight Windows. CDES és CONAIE. Cornell University Pess.npr. Ithaca-New I. 10 A sakálokról és más ügynökökről további információ található az alábbi könyvekben: P. Ambiente y Derechos en la Amazonia Centro Sur. április-május. Portrait with the of the Panama Canal: From Construction to the Twenty-First Century. www. Guardian. John Wiley & Sons. NJ. IACYT-A (az Oxfam America támogatásával).mate Debts and Human Rights — The Case of Ecuador-Norway. Inside Corporate América. Fortune 1958. Mario Meló és Juana Sotomayor. július 9-én). 2. 254 . Quito. Daniel Yegrin. The Commanding Heights: The Battle for World E conomy. 6. New York. Fortune's Wariors: Private Armies and the New World Order. 42-45. Shadow Warrior: The CIA Hero of 100 Unknown Battles. Simon and Schuster. New York.Joseph Stanislaw. New York. Inc. Quito. York-London. Quito. Centro de Derechos Económicos y Sociales.. New York. 2001. Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry. 1989. Simon & Schuster.Firmes en Nuestro Territorio: FIPSE vs. 5. 1993. Henry Holt and Company. New York. Initiative in Energy: Dresser Industries.. f ej ezet 1 E végzetes akció részletes leírását lásd Stephen Kinzler könyvében: All the Sah' s Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror. Inside Job: The Looting of America's Savings and Loans. Across the Board 2004. fejezet 1 Theodore Friend.

John Wiley & Sons.. 3 Manuel Noriega . Derrick Jensen. Graham Greene. 1983.m. Harper & Row. For The Record: The United Fruit Company's Sixty-Six Years In Guatemala.m. Gyors információszerzésre. I. 1994. Manuel Noriega .mayaparadise. f ej ezet 1 Robert Baer. Johns Hopkins University 2 3 Press. Seven Stories Press. CO. New York. 359. Money and Power. 1989. New York. április. 1954. 86-88. Gary Webb. Powerful Dynasty in the Arab World.. The Memoirs of Manuel Noriega. bővebben: Zapata Petroleum Guatemala www. m. Free Press. NJ. 2004. the Contras and the Crack Cocaine Explosion. Diane K. Ideario. 6 13. Fortune 1958. New York.upenn. 2 Sokat írta k Arbenzr ől.defenselink. David Holden and Richard Johns..mil (letöltve 2003. Inc. I. Howard a United (volt Fruitról és Guatemala viharos a történelméről. Graham Greene. The Bush Guatemala Fruit Coup. Centro The html. www. I. 2000. Gerard ColbyCharlotte Dennet.Peter Eisner. New York. m. 160. City. The Oil Price Revolution. 15.McGraw Hill. 1980. 248. 167.. 1993. Simon & Schuster. 45. New York. Context Books. Crown Publishers.Peter Eisner. 1988. A Language Older Than Words. Sleeping with the Devil: How Washington Sold Our Soul for Saudi Oil. Ian Seymour. 1981. House. Stanley. I. Omar Torrijos Herrera. 1997. Thy Will Be Done. bostoni egye- lásd példá ul Zinn politikatudomány-professzorom temen): A People's History of the United States. 14. 2003. 2003 . Hoboken. Banana Republic: Involved United család Company. America' s Prisoner. I. The House of Saud: The Rise and Rule of the Most Thomas W. 1995. 4 16. New York. 1983 . f ej ezet 1 William Shawcross. 155-159. m. OPEC: Instrument of Change.. New York. 1980. Impresor CIA Piedra in A Santa.Peter Eisner. Holt Rinehart and Winston. 1999. Editorial Uni- Random 4 5 versitaria Centroamericano. Dark Allience: the CIA.. New York. Stephen Kinzer. érintettségéről Corp. 255 . I. Graham Greene. The Shah's Last Ride: The Fate of an Ally.edu/~afilreis/ 50s/guatemala. www. New York. McMillan. f ej ezet 1 Robert M cNamara : 8th Secretary of Defense. december 23-án).english.com/ufcle. The Prize: The Epic Quest for Oil. Thomas W. f ej ezet 1 További információ található az 1973-as embargóhoz vezető eseményekről és az embargó hatásairól a következő könyvekben: Thoma s W. m. I. m. Harper-Collins.html. Lippman. Lippman. London. The Conquest of the Amazon: Nelson Rockefeller and Evangelism in the Age of Oil. Stephen Schneider. New York. Westview Press. Inside the Mirage: America's Fragile Partnership with Saudi Arabia. Baltimore. 26. Manuel Noriega . Boulder. All the Shah's Men: An American Coup and the Roots of Middle Ea st Terror. Lippman. Daniel Yergin.

Prasad. Edwin Vennard John M. Perkins elősza vával. h„ 19. Perkins és mások. 89-90. Ender. New York. előadás a 4. Saving the Saudis.. f ej ezet 1 William Shawcross. Consulting Enginee 1973. Hoboken. Westview Press. Lippman. Stephen Kinzler. 1979. The Iran Conspiracy. Murderous Ugandan Dictator. A Nation At War: The Contractor Company Has Ties in Washington and to Iraq.28th Conference Edition) 1974. 1997. Editor's Letter: Fly in Friendly Skies. The Boston Globe 1976. Boston. 1880-1978. Graham Greene. július és C74 146-7. május 10.2 Thomas W. The Saudi Connection. Shiraz. I. New York. Nathan Vardi. John M. A Markov Process Applied to Forecasting.S. Pocket Books. június 23. NJ. Oppel . 1975. szeptember 19. m.Brasil Pact Upsets Ecuad or. Darwin Payne. április. Iráni Mérnöki Konferencián. U. 2 Jaminról. Shapeshifting. 1974. 18.. D. Boston Evening Globe 1975. Lippman. január. The Saudi Connection. a Virágzó Sivatag programr ól és Iránról lásd még John Perkins. 248. Perkins és mások. Richard A. 1973. John M. Initiative in Energy: Dresser Industries. 20. december 15. Inc. Irán. New York Times 2003 . további szerepéről lásd még: Zapata Petroleum Corp. 1988. mindkettő: Forbes 2003. Henry Wasswa. Green way. Pahlavi University. The Sah's Last Ride: The Fate of an Ally. a Bechtel stb. Rochester. I. Main. 2 56 . . április. Destiny Books. Getting to Know the General.) 3 4 5 John M. CO. 2004. 26. The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Perkins. h. Idi Amin. Desert Storm: Bechtel Group Is Leading the Charge. Perkins.The Demand for Electricity.. Part I.. A Bush család.. 21 .Robert C. Fortune 1958. VT. Vanity Fair 2003. Boulder. 1984.. Associated Press 2003. Inc. október. április 18. Iranian Steel: Implications for the Economy and the Demand for Electricity és Markov Method Applied to Planning. szeptember 23. Chas. 162. Inside the Mirage: America's Fragile Partnership with Saudi Arabia. m. f ej ezet 1 Példá ul: John M. Dies.. I. illetve Contacts For Contracts. John M. 2 Néhány példa a John Perkins által szaklapokban publikált tanulmányokra: John M. Conference Papers C 73 475-1. John Wiley & Sons. I.. Electric Demand from Interconnected Systems. Graydon Carter. Vanity Fair 2003. Perkins .. Colonialism in Panama Has No Place in 1975. 2.. Simon & Schuster.. New York. október. Perkins. All the Salt's Men: An American Coup and the Roots of Midd le East Terror. Thomas W.. 3 4 5 6 7 17.Diana Henriques. S. Colonialism in Panama Has No Place in Í975. május 12-16. TAPPI Journal (Technical Assotiation of the Pulp and Paper Industry . A Model for Describing Direct and Indirect Interrelationships Between the Economy and the Environment. T. A sah hatalomra jutásáról lásd még: H.Economic Development és A Markov Process Applied to Forecasting. Graham Greene. 63-66 . Part II . News & World Report 2003. New York Review of Books 2003. S. U.. és Economic Theories and Applications: A Collection of Technical Papers John M. Inc. Perkins-Nadipuram R. augusztus 17. 1974. Simon & Schuster. 2003.. Craig Unger.

. 24. 1995. Thy fellerekkel Will Be Done. 2 John D. New York. fejezet 1 A SIL történetének részleteiről. Alfred A. 2003. Savages. 1987. Getting to Know the General. Thy Will Be Done. 1975-től 3 majd a Bechtel és a Csoport alelnöke és általános tanácsadójaként védelmi dolgozott miniszter- 1980-ig. a Bechtel vezérigazgatója. 1995 . Hoboken. Harper-Collins. Objectivos y Políticas de CEPE. The Iran Conspiracy. 21. 11. Quito. 272. Stephen Kinzler. 400. 88. All the Sah's Men:: An American Coup and the Roots of Middle East Terror. 272. 1979. Martz. m. Transaction Books. New York Review of Books 2003. S. Politics and Petroleum in Ecuador.. tevékenységéről. Martz. szeptember 23. I. Joe Kane. NJ. az olajtársaságokkal és a Rockefönnta rtott kapcsolatairól lá sd Gerard Colby Charlotte Dennet. The Conquest of the Amazon: Nelson Rockefeller and Evangelism in the Age of Oil. a 156. 257 . Premier Seminario. f ej ezet 1 2 Graham Greene. New York. f ej ezet 1 A sah hatalomra jutásáról lásd még H. I. február 12. oktatási és jóléti miniszter volt a Nixon-Ford-kormány alatt 1973 és 1975 között. 1987. aki az amerikai szenátus előtt tett vallomásában föltárta a Torrijos elleni merénylet terveit. John D. Martz. a CIA ügyeit vizsgáló bizottság munkája során újabb vallomások születtek. majd külügyminiszter az a Reaganés nomic Policy) titkára volt a Nixon-Ford-kormány idején 1972-től 1974-ig. Transaction Books. 1980. Bush adminisztráció alatt 1982-től 1989-ig. 1987. és a 227.. Inc. Politics and Petroleum in Ecuador. 3 José Carvajal Candall. Reagan-Bush-adminisztráció idején ként működött 1980 és 1987 között. 1984. John Wiley & Sons.. Martz. illetve egészségügyi. Greenway. 27. George Shultz pénzügyminiszter és a Gazdaságpolitikai Tanács (Council on Ecoilletve elnöke 1974-től 1982-ig. D. és dokumentumok kerültek elő mind a Torrijos.20. 1975-ben a Frank Church szenátor által vezetett. 381. 1995 (információ Rachel Saint-ről a 85.. 26. 1979. The Conquest of the Amazon: Nelson Rockefeller and Evangelism in the Age of Oil. Pocket Books.. New York. New John Brunswick-Oxford. augusztus 17. Caspar Weinberger Igazgatási Költségvetési Hivatal (Office of Management and Budget) igazgatója. 2 3 John D. New Brunswick-Oxford.. m.Charlotte Dennet. 303. 1 f ej ezet D. ja- nuár 7. Knopf. New York. 381. Az 1973-as Watergate-vizsgálat során John Dean volt az első. 2 Lásd a Time magazin cikkeit Khomeini ajatollahról. Harper-Collins. oldalon). f ej ezet 1 Gerard Colby .

f ej ezet 1 Az IPS-ről. 3 4 Saudis. 2 Joe Conason. 38. Little Brown and Company. The Memoirs of Manuel Noriega. 212. I. I. 107. Shooting the Moon: The True Story of an American Manhunt Unlike Any David Harris. I. 178 . Manuel Noriega . America's Prisoner. Saving the Saudis. htm (letöltve 2000. Civil Engineering 1988. 56. 29.Peter Eisner. 3 4 Washington Post 1999. John Perkinsről lásd Jack M. az Enron dolgozóit és az egész amerikai népet.. június 7. 2 Other. február.Part Two: 5 The Third Genera tion.Peter Eisner..mind Noriega meggyilkolásáról szóló tervekkel kapcsolatban. 28.newnetizen. Scranton Tribune 1987. mikor évekkel később kiderült.. I.com/presidential/busholigarchy. m. Ever.com/georgebush. Bush Success Story..Peter Eisner. m. The Scranton Times 1987.Thomas J. Citizen's Voice. New York. American Empire: Global Leader or Rouge Power?. 2. 56-57. Generation Plants Attributes Cited. 165 . Lásd például Manuel Noriega . 248. 31 -34. . Craig Unger. David Harris. The Turning Point After Coming Up Dry. Boston. WilkesBarre. Joe Conason. San Francisco. Ez az elmélet új jelentőséget kapott.famoustexans. m. Citizen's Voice.htm. f ej ezet 1 Jim Garrison. f ej ezet 1 Manuel Noriega .. Manuel Noriega . 4. 5 6 7 8 9 10 11 258 . július.. Craig Unger. Duffy. 1988. The George W. Coveleskie. 114. Robert Curran. I. America' s Prisoner. m. PA. David Harris.Peter Eisner.com/georgebush. Bush Success Story. Archbald Plant Will Turn Coal Waste into Power. Liabilities to Assets: Culm to Light. október 17. www. Manuel Noriega . 2001. 30. 165. Daly . Random House. Food (vezércikk).. július 30. New York. I. Berrett-Koehler Publishers Inc. m. Random House. Burning Coal's Archbald. 1988. 2004. október.htm. Waste Archbald at Power Corporation nevű leányvállalatáról. 6. m. Lásd www..famoustexans. David Harris. 43. lásd még Craig Unger. 1997.. és Sam Parry. The George W. I. június 6. Archbald Facility Dedicated. m. A hábor ú alatt Bahrein kulcsszerepet játszott George W. hogy a köztiszteletben álló Arthur Anderson csapta be az energiafogyasztókat.. Harpers Magazine 2000. és már-már a közvélemény figyelmének középkönyvelőcég az Enron vezetőivel együttműködésben dollármilliárdokkal pontjába került. Harpers Magazine 2000.Peter Eisner.. The Bush Family Oligarchy .. A készülődő 2003-as iraki háború elvonta a figyelmet erről az ügyről. október 17.. Saving the Manuel Noriega .Lois Roman. www. Bush elnök stratégiájában. október. Vince illetve korábbi Co- vezérigazgatójáról. Vanity Fair 2003. The Memoirs of Manuel Noriega. Wilkes-Barre PA. Vanity Fair 2003. m. 3. I. Lásd George Lardner Jr.Peter Eisner. á prilis 19 -én). 1997. február.

Savages. Knopf.chavezthefilm. 1995. National Public Ginger Thompson. december 10-23. Alfred A. www. New York. Simon Romero. (a Reuters is közölte). A Coup by Any Other Name. Singer.com. Had Ta lks on Chavez Ouster. El Universo (napilap. United Nations. 5 Radio. június.12 13 Manuel Noriega . 6 New York Times 2002.org. 2000.. Venezuela Leader Urges 20 Years for Strike Chiefs. rendezte Kim Bartley és Donnacha O'Brian Venezuelan President Forced to Resign. december 10. Y. El Commercio (napilap. Lásd www. Shadow Warrior: The CIA Hero of 100 Unknown Ba ttles. a Hoy (napilap. New Bob Edwards. Felix I.. TIME 1999 . és Juan Forero. december 16. Achuar Free Eight Oil Hostages. xxi. Human Development Report. Douglas & Mcintyre. N. 8 9 10 Tim Weiner. f ej ezet 1 2 Venezuela on the Brink. I. Manuel Noriega .. 2002.Peter Eisner. Demands Government Action. április 17 . Guayaquil.com. Oakland org/issue335/perilous. New York. 31. Az Ecuador amazóniai őslakosaival kapcsolatos aktuális információ található a Pachamama Allience honlapján: www. 33. f ej ezet 1 A huaoranikról lásd még Joe Kane.Peter Eisner. Associated Press 2002. december 30. Los Angeles Times 2002. New York Times 2003. Quito). New York Times 2002. 1989. április 14. 62. Paul Richter. United Nations. I. Venezuela Strikers Keep Pressure on Chavez and Oil Exports. 32. Ecuador: Oil Firm Stops Work because Staff Seized. december 24. m. 34.. Ithaca. Cornell University Press. m. Perilous Prosperity. W. Natives Seek Redress for Pollution. The Revolution Will Not Be Televised. 2003). Tenuous Truce in Venezuela/or the State and Its Oil Company. 2 3 Tribune 2002. Morning Edition 2003. április 26. a New York Times vezércikke. Quito. Associated Press 2003.. 2002. 2002 . S. 7 The Rise of the Privatised Military Industry. Culture in the Amazon. James R. Corporate Warriors: (az Irish Film Boarddal együttműködésben. U.pachamama. december 18. A sakálokról és másfajta verőemberekről lásd még: P.newint. f ej ezet 1 Morns Barrett.htm. december 10. 3 4 York Times 2002. között. The Web's Wild World. 1 f ej ezet Chris Jochnick. London 2003. április 24. április 24.Indigenous Groups to Discuss Release of Kidnapped Oil Men. Vancouver Toronto. Ecuador) cikkei 2003. What Went Wrong with the Oil Dream in Venezuela. Davis. Simon & Schuster. 211. február 22. 1999. 259 . Seeking Balance: Growth vs. Fortune's Warriors: Private Armies and the New World Order. és Sarayacu . július 8. Rodriguez John Weisman. eluniverso. New York. Ecuador) www. A túszhelyzetről lá sd még Alan Zibel. New Internationalist 2001.

publicdebt. 40.. New James S. www. A Nation at War: Reconstruction. január 17. október 3.. Epilógus 1 2 3 Frank Moore. március 1.htm Mit tehetünk 1 Energy Information Administration. 2 60 .com/2003/04/17/news/companies/war-bechtel/index.Diana B. Opel . New York. (letöltés: Lásd Joseph E. Four Jeffrey D. Stiglitz. U. Diary of the American Revolution. The Blood Bankers: Tales from the Global Underground Economy. Henry. S. Tucson Citizen 2005. www. 1. 2002. I. 1.nytimes. Opel. 2003 . 4 York.Richard A. New York Times 2003. Elisabth Becker . 18 60. Lásd Nelson Mandela on G8 Summit: Overcoming Poverty Is Not a Gesture Of Charity. Revere.35. Joseph E. nytimes. Scribner..html. 248. fej ezet 1 A nemzeti adósságokra vonatkozó adatok a Bureau of the Public Debt (ÁllamadósIroda) a nyilvántartásából jövedelemmel származnak. New York. április 18. kapcsolatos www. 3 Richard A. 8 9 It Is an Act of Justice.com.org (letöltés: 2005. S. WW Norton & Company. http://cnn. T. 247.pdf. pockets. C. The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. Simon & Schuster. 2005.treas. The PenLásd Bolivia President's Resignation Rejected.cnn. www. Globalisation and Its Discontents.).html 4 http://money. április 18. Gives Bechtel a Major Contract in Rebuilding Iraq. m. nemzeti sági htm. június 7..org/data/databytopic/GNIPC. Company Has Ties in Washington and to Iraq. 6 guin Press.gov/opd/opdpenny..). 2 worldbank. 56. New York.worldnews.. I. xiv. New York. A Nation at War: The Contractor. 232. 2005 . 2004. reported in USA Today. xiii. Sachs. 172. www. Author: Tsunami aid may line U. David McCullouch. com/2003 /04 /18 /internationa l/worldspecial/l8CONT. statisztika forrása a Világbank.democracynow. 3 Walls Eight Windows. 1776. 7 2005.com/2003/04/18/international/worldspecial/18REBU. 41 . Stiglitz. 1-3A.. New York Times 2003. Henriques.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful