You are on page 1of 20

Χιώτικη

Διαφάνεια
Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
22 Σεπτεμβρίου 2022 - Έτος Ιδρύσεως: 1999 • Έτος 23ο - Αριθ. Φύλλου 1116 - Τιμή φύλλου 1.00 €

www.ant1aigaiou.gr
ΤΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΟΥ
Λεωφ. Αιγαίου 80, τηλ.: 22710 41224,
fax: 22710 26590, e-mail: konkyd@otenet.gr

Κ. Σκρέκας για ηλεκτρικό ρεύμα: Θέμα ημερών η επαναλειτουργία


Σε 3 κλίμακες η επιδότηση του Ιωνικού Κολυμβητηρίου
στους λογαριασμούς Θέμα ημερών είναι η επαναλειτουργία του Ιωνικού Κο-
λυμβητηρίου μετά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν
και την αλλαγή των τεντών. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός
από το κέλυφος σε φάση ολοκλήρωσης είναι και το έργο
της ενεργειακής αναβάθμισης του κολυμβητηρίου, αλ-
λαγές κουφωμάτων, μονώσεις κ.λπ.. Στο Ιωνικό Κολυμ-
βητήριο αναμένεται άμεσα να δοκιμαστούν οι πισίνες,
ώστε να είναι σίγουρο ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν
μέχρι τώρα στις αντλίες θα αντέξουν κατά την κανονική
λειτουργία του κολυμβητηρίου. Ήδη, το προσωπικό
φροντίζει τις δεξαμενές, ώστε να γεμίσουν με νερό.
Συνέχεια στη σελ. 3

Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου για το Θόλος
Συνέχεια στη σελίδα 3 Στόχος του Δημοσίου παραμένει το κλείσιμο της ΒΙΑΛ
& η δημιουργία κλειστής/ελεγχόμενης δομής
Μαρίνα Χίου: Με επιτυχία έληξε η "αποστολή" Απορρίφθηκαν με απόφαση του Ειρηνοδικείου Χίου τα ασφα-
του Καπετάν Παναγιώτη Τσάκου λιστικά μέτρα του Δημοσίου προς το Δήμο Χίου. Αυτό σημαίνει
ότι απαγορεύεται η πρόσβαση του Δημοσίου ή των μηχανημά-
των εργασιών στην επίμαχη περιοχή του Θόλους, όπου το
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σχεδιάζει την κατα-
σκευή Νέας Δομής προσφύγων και μεταναστών.
Απάντηση προς την απόφαση του Ειρηνοδικείου Χίου
από κύκλους του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

"Αναρμόδιο θεώρησε ότι είναι το Ειρηνοδικείο Χίου για την εκ-


δίκαση της υπόθεσης πρόσβασης στην δημόσια έκταση στο
Θόλος. Θυμίζουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας με τελεσίδικη
απόφαση δέχθηκε ως νόμιμη την άδεια χωροθέτησης και κατα-
σκευής.
Συνέχεια στη σελ. 6
Συνέχεια στη σελίδα 7

Δρόμος μνήμης (Λαμπαδηδρομία) των Σφαγών της Χίου


1.268.000 λίτρα νερό κατάφεραν
να εξοικονομήσουν οι Οινούσσες
(1822-2022) 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2022

Η
Δημοτική Κοινότητα Χίου και ο Πριν από 200 χρόνια η υπόδουλη Χίος
Δήμος Χίου, η Επιτροπή Επετει- επαναστάτησε κατά των Τούρκων κατα-
ακών Εκδηλώσεων «Χίος 2022», ο κτητών. Το αποτέλεσμα ήταν ο αφανισμός
Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου σας προ- σχεδόν κάθε ίχνους ζωής στο νησί! Το μέ-
σκαλούν στη διοργάνωση «Δρόμος Μνή- γεθος της καταστροφής είναι ακόμη και
μης των Σφαγών της Χίου (1822-2022) – σήμερα ασύλληπτο… μια καταστροφή
Λαμπαδηδρομία» που θα διεξαχθεί από από την οποία η Χίος δεν επανάκαμψε
την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου έως και ποτέ!
την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022. Πέρα από τη λεηλασία κάθε περιουσια-
Η Τελετή Έναρξης θα λάβει χώρα την Πα- κού στοιχείου του ντόπιου πληθυσμού
ρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στις 9:00 π.μ. των 120.000 κατοίκων, μετά τις συνεχόμε-
στην Πλατεία Ν. Πλαστήρα και η Τελετή νες σφαγές που διήρκησαν αρκετούς
Λήξης την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου στις μήνες στο νησί παρέμειναν μόλις 1.800
18:30 μ.μ. στην Πλατεία Ν. Πλαστήρα. Χιώτες…
Συνέχεια στη σελίδα 11
Συνέχεια στη σελ. 20

Διαβάστε ΑΠΟΨΗ
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυδώνης
OΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ
Νέο ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Καλλονής
Σήμερα Τουρκία: Σκληρή απάντηση της Αθήνας
στις νέες προκλήσεις Ερντογάν Σελίδα 3 Σελίδα 4
Σελίδα 2 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

25 Σεπτεμβρίου, Εθελοντική Αιμοδοσία e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι κύριες


στον Άγ. Γεώργιο "Συκούση" και οι επικουρικές συντάξεις του Οκτωβρίου
Το πρόγραμμα πληρωμής των κύ-
ριων και των επικουρικών συντά-
Μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά ξεων ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.
www.ant1aigaiou.gr ή www.diafaneia.com Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της
εφαρμογής του μέτρου της ταυτό-
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα χρονης καταβολής τους, το πρό-
γραμμα πληρωμής των συντάξεων
05.00 – 07.00: Επικαιρότητα & Προεκτάσεις (Ε)
07.00 – 08.00: Non stop music διαμορφώνεται ως εξής:
08.00 - 09.30: «Καλημέρα με τον ΑΝΤ1» – Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 θα
με τον Κων/νο Κυδώνη καταβληθούν οι κύριες και οι επι-
09.30: Δελτίο ειδήσεων Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία του Τμήματος Αιμο- κουρικές συντάξεις των συνταξιού-
10.00-12.00: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη δοσίας του Νοσοκομείου Χίου "Σκυλίτσειο", ενη- χων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ,
«Φρένο – Γκάζι» με τη Β. Χατζάκη μερώνει ότι, την Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου, 09:00
Κάθε Τετάρτη
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ.
- 13:00, θα πραγματοποιηθεί Εθελοντική Αιμο- – Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές
«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες»
με τον Θ. Γκαραβέλα
δοσία, στον Άγιο Γεώργιο "Συκούση", με την συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο ΑΜΚΑ
«Ελληνικό Top 40» με τον Κ. Σιτόπουλο Γεωργίου "Συκούση", στην αίθουσα του Μορ- τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9.
12.00: Δελτίο ειδήσεων (Ε) φωτικού Συλλόγου. – Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές
12.00-14.00 : Επικαιρότητα & Προεκτάσεις Οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται τηρώντας όλα
συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
με τον Γιάννη Μανωλάκη τα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης από τον
τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο ΑΜΚΑ
12.25-13.30: Κάθε Τετάρτη covid 19.
«Χωρίς φόβο αλλά με πάθος» τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.
με εκλεκτούς καλεσμένους Το νέο ωράριο των καταστημάτων
14.00-15.00: Non stop music
15.00: Δελτίο ειδήσεων (Ε) στην Χίο μέχρι 30 Οκτωβρίου "Η Χίος είναι πανέμορφο νησί" - Ο Νότης Μηταράκης έκανε
15.00-17.00: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη
Ανακοινώθηκε το νέο ωράριο των καταστη-
guest εμφάνιση στην σειρά του ΑΝΤ1 "Οι Παγιδευμένοι"
«Jazz Life» με τoν Γ. Κοπανέλλη
Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη μάτων από τον Εμπορικό Σύλλογο Χίου που Η νέα αστυνομική σειρά, με
ξένη μουσική εκπομπή με τον Κ. Κατραμάδο ουσιαστικά είναι το θερινό με παράταση μέχρι τίτλο «Οι Παγιδευμένοι» έκανε
Κάθε Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Το ωράριο έχει όπως παρα- τη Δευτέρα πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες» κάτω: και συμμετείχε και ο υπουργός
με τον Θ. Γκαραβέλα
17.00-18.00: Non stop music Μετανάστευσης και Ασύλου,
18.00: Δελτίο ειδήσεων (Ε) Νότης Μηταράκης. Ξεσηκωμό
18.30-20.00: Non stop music από το πρώτο της κιόλας επεισό-
20.00-21.30: Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε) διο προκάλεσε η νέα δραματική
21.30: Δελτίο ειδήσεων (Ε) σειρά του ANT1. Ο λόγος; Η
22.00-00.00: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη
guest εμφάνιση του Νότη Μητα-
«Φρένο – Γκάζι» (Ε) με τη Β. Χατζάκη
Κάθε Τετάρτη ράκη, ο οποίος εμφανίζεται σε
«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες» (Ε) μία σκηνή μερικών δευτερολέπτων να υποδύεται… τον εαυτό του και μάλιστα "δια-
με τον Θ. Γκαραβέλα φημίζοντας" το νησί μας, τη Χίο μας.
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ζήτησε από μόνος
«Ελληνικό Top 40» (Ε) με τον Κ. Σιτόπουλο του να συμμετέχει στη σειρά, καθώς μέρος των γυρισμάτων της γίνονται στο κτήριο
00.00-03.00 : Non stop music του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
03.00-04.30 : Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
04.30-05.00: Non stop music
Συγκεκριμένα, πηγαίνοντας στο γραφείο του, ο Υπουργός έπεσε πάνω στα γυρίσματα,
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ζήτησε να μάθει περισσότερα για την σειρά και εν συνεχεία εξέφρασε την επιθυμία του
06.00 – 07.30: Non stop music να συμμετάσχει.
07.45-09.30: Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε) Οι ατάκες που ακούγονται από τον Υπουργό είναι οι εξής:
09.30: Δελτίο ειδήσεων "Δεν πειράζει, πέρασε μέσα, εμείς τελειώσαμε. Όπως είπαμε, όταν τα έχεις έτοιμα τα
10.00-12.00: Έντεχνα τραγούδια με τον Λ. Φωτόπουλο στέλνεις στο γραφείο μου. Ευχαριστώ. Και να σου πω. Κανόνισε κάποια στιγμή να έρ-
12.25-14.00: Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
θεις στη Χίο, τόσες φορές το έχουμε πει. Καλή συνέχεια".
14.00-21.30: Non stop music
21.30: Δελτίο ειδήσεων
00.00-06.00: Non stop music
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών:
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
«Tα σχολεία δεν ήταν ποτέ ξανά σε τέτοια καλή κατάσταση»
09.30 12.00 15.00 18.00 21.30 Ξεκινούν και πάλι οι πρόβες «Τους τελευταίους μήνες τα συνεργεία των τε-

Χιώτικη Eφημερίδα
της Χορωδίας Χίου για τη νέα χνικών υπηρεσιών εργάζονται για τις επιδιορ-
θώσεις και αποκαταστάσεις σε σχολικά
XIΩTIKH ΔIAΦANEIA καλλιτεχνική σεζόν 2022-2023 συγκροτήματα» ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Τε-
χνικών Υπηρεσιών.
Κωδικός: 5431
ΧΙΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η κατάσταση δεν ήταν ποτέ καλύτερη και
22ο Έτος κυκλοφορίας μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν και οι διευ-
Λεωφόρος Αιγαίου 80, T.K. 82100, XIOΣ, ΤΘ 183 θυντές των σχολείων. Έργα για την ενεργειακή
Tηλ: 22710.41224-41120 αναβάθμιση των σχολείων μας υλοποιήθηκαν,
fax: 22710.26590 - Κινητό 6947408501 υλοποιούνται αλλά και δρομολογούνται», δή-
e-mail: konkyd@otenet.gr- www.diafaneia.com λωσε κ. Γιάννης Ξενάκης απαντώντας στις κα-
Σύμφωνα με το νόμο ταγγελίες της Συμμαχίας Αξιών για την
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΥΔΩΝΗΣ κατάσταση στα σχολεία.
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΥΔΩΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ε.Τ.
Δημοσιογράφοι-Συνεργάτες: ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΔΩΝΗΣ,
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΔΩΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΑΤΑΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΛΙΟΡΗ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΜΑΧΑΛΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΧΑΛΙΟΡΗ Σ.
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΑΠΑΧΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Tα ενυπόγραφα άρθρα δεσμεύουν τους αρθρογράφους τους
HΛEKTPONIKH ΣEΛIΔOΠOIHΣH - ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Η Χορωδία Χίου έκλεισε 40 χρόνια καλλιτε-
ΣYNΔPOMEΣ:
Ετήσια Εσωτερικού (ταχυδρομικώς): 65 ευρώ χνικής δημιουργίας και προχωρά ξεκινώντας
TPAΠEZEΣ-ΔHMOΣIOI OPΓANIΣMOI: 150 ευρώ και πάλι τις πρόβες της και ανοίγοντας την αγ-
Ετήσια Εξωτερικού: 150 ευρώ καλιά της σε όλους όσους αγαπούν τη μου-
Αρ. Λογαριασμού Τραπέζης (για συνδρομές) σική, σήμερα Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022
Πειραιώς: 6359-010132-894 EUR
IBAN: GR66 0171 3590 0063 5901 0132 894 στις 18:00!
Εθνική: 760/600156-41 «Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να Aγ. Αποστόλων 36, Χίος, 82 131
IBAN: GR4201107600000076060015641 επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα Τηλ.: 22710 81380, 22710 40280, Fax: 22710 81381
Σε πελάτες που προβαίνουν σε μαζική αγορά φύλλων,
η τιμή διαμορφώνεται κατόπιν συμφωνίας από 0,10 έως 0,70 λεπτά.
στη σελίδα μας ή στο 6932376523» αναφέ- E: texnetch@otenet.gr W: www.texnetchios.gr
ρεται σε σχετική ανακοίνωση.
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 3

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Θέμα ημερών η επαναλειτουργία


του Ιωνικού Κολυμβητηρίου
Συνέχεια από σελ. 1
Ακόμη, αναμένεται η τοποθέτηση μαντζης και ο Αντιδήμαρχος, Γιάν-
ΑΠΟΨΗ
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυδώνης
τριων αλεξικέραυνων στη στέγη του νης Ξενάκης σε δηλώσεις τους ανέ-
Ιωνικού Κολυμβητηρίου για λόγους φεραν ότι μέσα σε λίγες ημέρες το
ασφαλείας, αφού μόνο με τον ένα
όπως ήταν στο παρελθόν δημιουρ-
έργο θα παραληφθεί από τον Δήμο
Χίου και θα έχει παραδοθεί κατά
Τουρκία: Σκληρή απάντηση της Αθήνας
γούνταν σημαντικά προβλήματα. πάσα πιθανότητα εντός του Οκτω- στις νέες προκλήσεις Ερντογάν
Ο Δήμαρχος Χίου, Σταμάτης Κάρ- βρίου.

Κ. Σκρέκας για ηλεκτρικό ρεύμα:


Σε 3 κλίμακες η επιδότηση στους λογαριασμούς
Συνέχεια από σελ. 1
Κλιμακωτή επιδότηση υπάρξει μείωση κατανάλωσης κατά 15%.
ρεύματος ανάλογα με • Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμο-
την κατανάλωση, λόγιο (ΚΟΤ) απορροφούμε όπως κάθε μήνα σχεδόν το 100% της
ανακοίνωσε ο υπουρ- αύξησης και η επιδότηση ανέρχεται στα 485 €/MWh.
γός Περιβάλλοντος Επιδότηση σε Εμπορικά Τιμολόγια Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις προχώρησε από το βήμα του ΟΗΕ
και Ενέργειας Κώστας Συγκεκριμένα: ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας
Σκρέκας στο πλαίσιο • Για τους μη οικιακούς καταναλωτές με παροχή ισχύος ως 35KVa, κάνοντας για μία ακόμη φορά το «άσπρο μαύρο» φτάνοντας μάλι-
των κρατικών παρεμ- η επιδότηση για τις πρώτες 2.000KWh στον μήνα Οκτώβριο ανέρ- στα στο σημείο να κατηγορήσει την Ελλάδα ότι «έχει μετατρέψει
βάσεων για τον μήνα χεται στα 398 €/ΜWh. Απορροφούμε το 80% της αύξησης. το Αιγαίο σε νεκροταφείο προσφύγων».
Οκτώβριο. • Για τους μη οικιακούς καταναλωτές έως 35KVa που ξεπερνούν τις Ο τούρκος πρόεδρος, ο οποίος έχει ανοίξει και πάλι πολλά μέτωπα
Όπως τόνισε ο κ. 2.000KWh αλλά και όλα τα υπόλοιπα μη οικιακά τιμολόγια χα- και δέχεται τις τελευταίες ημέρες απανωτά «χαστούκια» από Ε.Ε και
Σκρέκας, η κυβέρνηση έχει θέσει 3 στόχους: μηλής μέση και υψηλής τάσης, η επιδότηση ανέρχεται σε ΗΠΑ για την στάση της Άγκυρας σε μία σειρά ζητημάτων, δεν κρύ-
1. στήριξη πολιτών 230€/MWh βει πλέον τον εκνευρισμό του για την στήριξη ορισμένων χωρών
2. ενεργειακή επάρκεια • Για τους αγρότες, η επιδότηση είναι οριζόντια και ανέρχεται στα υπέρ της Ελλάδας.
3. εξοικονόμηση ενέργειας 436 €/MWh. Ο Ερντογάν, εκτός από το προσφυγικό, επιτέθηκε στη χώρα μας
Το νέο μοντέλο επιδότησης για το ρεύμα Φυσικό αέριο και για το θέμα της έντασης που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών.
Σύμφωνα με τα όσα έχει περιγράψει ο κ. Σκρέκας, η επιδότηση θα Για το φυσικό αέριο ο υπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει από «Η Τουρκία εργάζεται για την επίτευξη της ειρήνης σε όλο τον
είναι κλιμακωτή και για ορισμένη κατανάλωση ρεύματος και πάνω την ΔΕΠΑ οριζόντια επιδότηση 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα για κόσμο, από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική και την Αφρική»
θα προβλέπεται και μπόνους για όσους μειώνουν την κατανάλωσή όλους τους οικιακούς καταναλωτές και για το σύνολο της κατανά- τόνισε για να αναφερθεί στη συνέχεια στην κατάσταση στο Αιγαίο
τους σε σχέση με πέρυσι. λωσης. Θα απορροφήσει έτσι το 50% της αύξησης με το μέτρο να και την Ανατολική Μεσόγειο, διαμηνύοντας μεταξύ άλλων πως «θα
Η κλιμακωτή επιδότηση για τον Οκτώβριο διαμορφώνεται ως εξής: αφορά 700.000 καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγέθους υπερασπιζόμαστε πάντα τα δικαιώματα μας μέχρι τέλους και δεν
• Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 KWh απορροφούμε το 90% κατοικίας ή παρόχου. θα υποχωρήσουμε σε στρατηγικές κλιμάκωσης από άλλες χώρες».
της αύξησης, με την επιδότηση να φτάνει στα 436 €/MWh. Αφορά Τα έσοδα από το ειδικό τέλος θα κατευθύνονται στο ταμείο ενερ- Διευθέτηση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο
το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα. γειακής μετάβασης και θα έχουν ως στόχο την: «Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε μια για πάντα
• Για την μηνιαία κατανάλωση από 501-1000kWh απορροφούμε α) Υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρή- διευθέτηση, η οποία να είναι σύμφωνη με τους κανόνες καλής γει-
το 80% της αύξησης, με επιδότηση 386 €/MWh. Αν, όμως, ένα σεων για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών του φυσικού αε- τονίας και στη βάση του διεθνούς δικαίου».
νοικοκυριό μειώσει κατά 15% την μέση ημερήσια κατανάλωσή ρίου. Ο τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε γελοίες τις προσπάθειες όσων
του σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, τότε η επιδότηση αυξά- β) Υποστήριξη επενδύσεων σε εναλλακτικά καύσιμα, όπως το βιο- αναζητούν περιπέτειες και διεμήνυσε πως η ευθύνη για τη σταθε-
νεται κατά 50 €/MWh μεθάνιο και το πράσινο υδρογόνο. ρότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο εξαρτάται από
• Για την μηνιαία κατανάλωση πάνω από 1001KWh, απορροφούμε γ) Υποστήριξη τροποποιήσεων και επεκτάσεων υποδομής του συ- το σεβασμό στα δικαιώματα όλων των πλευρών.
το 70% της αύξησης και η επιδότηση ανέρχεται στα 336 €/MWh. στήματος φυσικού αερίου που είναι απαραίτητες για την αντικατά- Στο σημείο αυτό επιχείρησε να επιρρίψει την ευθύνη για την κλιμά-
Αφορά μόνο το 2% των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Και σε αυτή σταση του ρωσικού φυσικού αερίου και την ενίσχυση της κωση της έντασης αποκλειστικά στην Ελλάδα, καλώντας την να
την κλίμακα ισχύει η επιπλέον επιδότηση των 50 €/MWh, αν δυνατότητας εισαγωγών από άλλες πηγές. «εγκαταλείψει την πολιτική των προκλήσεων και της κλιμάκωσης»
και να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις της Τουρκίας για συνεργασία.
Σκληρή απάντηση της Αθήνας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στις νέες εμπρηστικές δηλώσεις
Ερντογάν.

το τρίαθλο "Μαστίχαθλον" στη Χίο Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, χαρακτήρισε
ψευδείς τους ισχυρισμούς Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέ-
λευσης του ΟΗΕ, δείχνοντας την Άγκυρα ως υπεύθυνη για την ερ-
Με μεγάλη συμμετοχή αθλητών αλλά και θεατών πραγματοποι- γαλειοποίηση του μεταναστευτικού, σημειώνοντας μάλιστα ότι η
ήθηκε το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου το τρίαθλο Τουρκία είναι η χώρα η οποία απειλεί με πόλεμο και κατέχει παρά-
"Μαστίχαθλον" στη Χίο. νομα εδάφη ξένων χωρών όπως της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η αφετηρία ήταν στην Πλατεία του «Αφανή Ναύτη» στο Βροντάδο, Σημείωσε δε ότι η Άγκυρα είναι αυτή που θα πρέπει να απαντήσει
όπου και εξελίχθηκαν τα αγωνίσματα. για την ελληνική μειονότητα ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα σέβε-
Πολλές οι πρωτιές για το Μαστίχαθλον αυτής της χρονιάς και για τους ται απόλυτα τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας στη
διοργανωτές, τον σύλλογο «Ποδηλάτες Χίου» και τον Δήμο Χίου. Θράκη, η οποία – όπως είπε – ευημερεί.
Για πρώτη φορά φέτος η διοργάνωση ήταν διήμερη, για πρώτη φορά Ο κ. Δένδιας, κάλεσε την Άγκυρα να σέβεται το διεθνές δίκαιο και
συμμετείχαν σε αυτήν ΑΜΕΑ στο λεγόμενο special aquathlon αλλά να επανέλθει το συντομότερο τουλάχιστον στο χώρο της λογικής.
και για πρώτη φορά έγινε Τρίαθλο στο Βόρειο Αιγαίο. «Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί της Τουρκικής πλευράς έχουν ακου-
Πολλοί εκ των συμμετεχόντων (ένας στους τρεις) ήταν εκτός Χίου, με στεί και απαντηθεί πολλές φορές. Κατ΄ αρχήν η Ελλάδα είναι μία
τα ανάλογα οφέλη για την τοπική οικονομία. ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και βε-
Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κος Κωνσταντίνος Βεργίνας εξέφρασε βαίως τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας. Άλλωστε
την ευαρέσκεια της Δημοτικής Αρχής για την διοργάνωση και δήλωσε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
αυτό το αποδεικνύουν οι αριθμοί».
ότι ο Δήμος είναι πάντα έτοιμος να στηρίξει τέτοιου είδους διοργανώ- ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Η πρώτη αντίδραση και τα επόμενα βήματα του Μητσοτάκη
σεις με ευγενείς σκοπούς, άρτια αλλά και έγκαιρη προετοιμασία. ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ Ν/ΜΕΙΟ ΧΙΟΥ Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πληροφορήθηκε εν πτήσει τα όσα υπο-
«Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την σημασία που έχουν για την τοπική «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Aρ.πρωτ.14137/21-9-22 στήριξε από το βήμα του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
οικονομία τέτοιες πρωτοβουλίες μιας και τις περισσότερες φορές γί- ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ
Ερντογάν, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι πνίγει παιδιά στο Αιγαίο,
νονται στις άκρες της τουριστικής περιόδου την οποία και επιμηκύ- ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ωστόσο δεν θέλησε να απαντήσει.
νουν» δήλωσε ο κος Βεργίνας. ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΗΛΗΣ «Του απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών» ήταν το πρώτο σχόλιο
Έσοδα από την διοργάνωση θα διατεθούν στον σύλλογο γονέων και του κ. Μητσοτάκη στους Έλληνες δημοσιογράφους που βρίσκονται
Το Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» προκηρύσσει διαγωνισμό με την ανοικτή διαδι-
κηδεμόνων ΑΜΕΑ Χίου του οποίου Πρόεδρος είναι ο Αντιδήμαρχος στη Νέα Υόρκη, ο οποίος συμπλήρωσε πως «τα υπόλοιπα θα τα
κασία του άρθρου 121 του ν. 4412/16 για την ανάδειξη αναδόχου για την
κος Γιώργος Πατεριμός ο οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς προμήθεια ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ακούσετε στην ομιλία μου την Παρασκευή από το βήμα του ΟΗΕ».
τους «Ποδηλάτες Χίου» για την συμπερίληψη των ΑΜΕΑ στην διορ- ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΗΛΗΣ Ωστόσο, σε συνέντευξη του πρωθυπουργού που είχε προηγηθεί
γάνωση αλλά και για την δωρεά των εσόδων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 89.563,25 € συμ- των δηλώσεων Ερντογάν, είχε τονίσει στέλνοντας μήνυμα στην
περιλαμβανομένου εκάστοτε ισχύοντος ΦΠΑ. Τουρκία, ότι «ξέρουν όλοι ότι δεν παίζουν με την Ελλάδα».
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10-10-22
ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00 μ.μ και η διενέργεια του διαγωνισμού θα Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι επιλογή της Αθήνας να μην «τσιμ-
πραγματοποιηθεί στις 14-10-22 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ πάει» στο κρεσέντο των τουρκικών προκλήσεων που όπως είπε
Το κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκε στον ιστότοπο έχουν ξεπεράσει τα όρια. Εκτίμησε ότι οι ίδιοι οι Τούρκοι θεωρούν
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). ότι οι προκλήσεις οφείλονται σε προεκλογικούς λόγους.
Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδι-
κτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε
Διεμήνυσε, δε, ότι «θα είμαι πολύ αυστηρός ως προς τα όρια που
Συστημικό Αριθμό: 169589 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων θέτουμε, ξέρουν όλοι ότι δεν παίζουν με την Ελλάδα, από την άλλη
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη πρέπει να συζητούμε και να λύνουμε τις διαφορές μας ή να συζη-
διεύθυνση (URL): www.xioshosp.gr τούμε και να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε χωρίς να πλακωνόμα-
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
στε». «Χρειαζόμαστε κάθε μέρα αυτή την ένταση και αυτό το
δηλητήριο;» αναρωτήθηκε ο πρωθυπουργός.
KANTAΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Πηγή: tovima.gr
Σελίδα 4 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

OΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ Με τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη


συναντήθηκαν οι Δήμαρχοι Χίου, Μυτιλήνης & Ανατολικής Σάμου
Νέο ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Καλλονής Με τον Υπουργό Επικρατείας
Γιώργο Γεραπετρίτη συναντήθη-
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΤΑ
ΠΑΝΤΑ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΙ…
καν το πρωί της Πέμπτης (15/9) .ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ…».
Επιμέλεια: Παντελής Κυδώνης οι Δήμαρχοι Χίου Σταμάτης Κάρ- Και το μεταναστευτικό ζή-
μαντζης, Μυτιλήνης Στρατής Κύ- τημα αλλά όχι για το θέμα
τελης και Ανατολικής Σάμου της δομής προσφύγων και
Γιώργος Στάντζος, προκειμένου μεταναστών στη Χίο συζητή-
ακόμα μία φορά να συζητήσουν θηκε στη συνάντηση των
τα σοβαρά θέματα που απασχο- Δημάρχων Χίου, Μυτιλήνης
λούν τα ακριτικά μας νησιά. Στο και Αν. Σάμου με τον
πλαίσιο της συνάντησης στο Υπουργό Επικρατείας Γ. Γε-
Μαξίμου διατυπώθηκαν σημαν- ραπετρίτη. Όπως ανέφερε ο
τικά αιτήματα προς την Κυβέρ- Δήμαρχος Χίου Στ. Κάρμαν-
νηση με γνώμονα την άμεση τζης σε δήλωσή του στη συ-
επίλυση ζητημάτων που ταλαιπωρούν τα νησιά. ζήτηση κυριάρχησε ο
Κοινός παρονομαστής των νησιωτών Δημάρχων ήταν η εξασφά- προβληματισμός για το γε-
λιση λύσεων και εργαλείων για την ενίσχυση των περιοχών ευ- γονός ότι η Τουρκία εργαλει-
θύνης τους καθώς και η αποτελεσματική αντιμετώπιση τρεχόντων οποιεί πρόσφυγες και
θεμάτων, στο πλαίσιο της νησιωτικότητας αλλά και της ιδιαίτερης μετανάστες εντάσσοντας και
φυσιογνωμίας των ακριτικών μας νησιών στα σύνορα του Αι- αυτό το θέμα στην προκλη-
Ένα νέο υπερσύγχρονο ασθενοφόρο απέκτησε το Κέντρο γαίου. τική ρητορική της.
Υγείας Καλλονής, όπως ενημερώνει με ανάρτηση του στο Ο Δήμαρχος Χίου, μετά τη συνάντηση έγραψε σε
Facebook ο περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης. Σύμφωνα ανάρτησή του στο FB:
με τον Περιφερειάρχη το ασθενοφόρο αποτελεί δωρεά της «Συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας κ.
Βουλής των Ελλήνων ύστερα από εισήγηση του αντιπρο- Γιώργο Γεραπετρίτη με ατζέντα όλα τα θέματα που
έδρου της Βουλής κ. Αθανασίου. απασχολούν τα νησιά μας.
Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζού- Στην συνέχεια είχα συνάντηση με τον αναπληρωτή
ρης συνοδευόμενος από τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Λέ- Υπουργό εσωτερικών κ. Στυλιανό Πέτσα για τα
σβου Πανάγο Κουφέλο παρέστησαν τη Τρίτη 20.09.2022 στο έργα που έχουμε υποβάλλει στο πρόγραμμα Τρί-
προαύλιο χώρο της Βουλης των Ελλήνων στην τελετή παρά- τσης και ανάκαμψης ποσού 27.000.000 ευρώ και
δοσης ενός σύγχρονου και πλήρους εξοπλισμένου ασθενο- έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής 12.600.000 ευρώ.
φόρου που δώρισε η Βουλή στο Κέντρο Υγείας Καλλονής. Διεκδικούμε δυνατά και προχωράμε γιατί και θέ-
Το ασθενοφόρο παρέδωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κων- λουμε και ξέρουμε και μπορούμε.
σταντίνος Τασούλας ενώ στην τελετή παρευρέθησαν επίσης Χτίζουμε την Νέα Χίο μας.
ο Υπουργός Υγείας, κ.Θάνος Πλεύρης, η Αναπληρώτρια Για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους… Αποτε-
Υπουργός Υγείας κ. Μίνα Γκάγκα, ο Γενικός Γραμματέας Πρω- λεσματικά και μετρήσιμα…..
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, οι
Βουλευτές Λέσβου κ.κ. Χαράλαμπος Αθανασίου (Β΄ Αντιπρό-
εδρος της Βουλής) και Μαρία Κομνηνάκα, ο Ειδικός Γραμμα-
ΑΠΟ
Συνέχεια από σελ.ΣΤΟ
ΤΟ ΧΘΕΣ 1 ΣΗΜΕΡΑ
τέας της Βουλής κ. Βασίλης Μπαγιώκος, ο Δήμαρχος Δυτικής
Λέσβου κ. Ταξιάρχης Βέρρος, ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΑΒ κ. Νίκος
Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
Παπαευσταθίου, ο Διευθυντής ΕΚΑΒ κ. Γιώργος Περδικογιάν- Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πο- διατήρηση των παραπάνω παραμέτρων της πολιτιστικής κληρονο-
νης, ο Διοικητής 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιά και λιτιστικής Κληρονομιάς για μιάς.
Αιγαίου κ. Χρήστος Ροϊλός, ο Πρόεδρος Διοικούσας Επιτρο- το έτος 2022 εορτάζονται με Με αφορμή τον φετινό εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών, η Εφο-
πής Κέντρου Υγείας Καλλονής κ. Αλέξανδρος Ροδίτης. τον τίτλο «Βιώσιμη Πολιτι- ρεία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει, την Παρασκευή 23-9-2022,
Η απόφαση της δωρεάς ελήφθη ομόφωνα από τη Διάσκεψη στική Κληρονομιά - Διατη- ενημερωτική δράση με τίτλο «Από το χθες στο σήμερα. Η αναβίωση
των Προέδρων της Βουλής, μετά από πρόταση του Προέδρου ρώντας το παρελθόν για τις των μνημείων της Χίου», στο ναό του Αγίου Ισιδώρου Λέτσαινας. Η
της Βουλής κ. Τασούλα και εισήγησης του Αντιπροέδρου της μελλοντικές γενιές», υπό δράση απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
Βουλής Χαράλαμπου Αθανασίου. τον συντονισμό της Διεύ- εκπαίδευσης, και έχει στόχο να φανερώσει πώς οι σωστές τεχνικές
Στο περιθώριο της τελετής ο Περιφερειάρχης είχε συνομιλία θυνσης Αρχαιολογικών αποκατάστασης μπορούν να οδηγήσουν στην ανάδειξη και επανά-
με τον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη με τον οποίον θα συναντη- Μουσείων, Εκθέσεων και χρηση ερειπωμένων μνημείων, διατηρώντας τις ισορροπίες μεταξύ
θεί το επόμενο διάστημα κατόπιν αιτήματος του προκειμένου Εκπαιδευτικών Προγραμ- της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής ανά-
να θέσει στον Υπουργό τα θέματα υγείας που αφορούν την μάτων του Υπουργείου Πο- πτυξης. Θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές αποκατάστασης και
Χίο και συνολικά τις νήσους του Βορείου Αιγαίου. λιτισμού και Αθλητισμού. επανάχρησης μνημείων που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του
Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε τους κ. Τασούλα και κ. Αθα- Η φετινή θεματική του εορτασμού αφορά στην προστασία της πο- μνημειακού πλούτου της Χίου και αναδεικνύουν το ρόλο της βιω-
νασίου για την σημαντική αυτή δωρεά προς τους πολίτες της λιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα στην ευαισθητοποίηση γύρω σιμότητας στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς: από Μου-
Δυτικής Λέσβου εκφράζοντας την πεποίθηση του ότι το από τεχνικές και υλικά αποκατάστασης περασμένων εποχών, στην σουλμανικό Τζαμί σε Βυζαντινό Μουσείο, από Οθωμανικό Λουτρό
πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης που επικρατεί μεταξύ επισήμανση καλών πρακτικών από το παρελθόν που μας επιτρέ- σε εκθεσιακό χώρο, από Οθωμανικό σχολείο σε γραφεία της Εφο-
της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής πολιτικής σκηνής θα συ- πουν να απολαμβάνουμε τους ιστορικούς χώρους σήμερα, καθώς ρείας Αρχαιοτήτων Χίου, από παλαιοχριστιανική βασιλική στον εν
νεχιστεί προς όφελος των νησιωτών. και στη χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων για τη ενεργεία ναό του Αγίου Ισιδώρου.

Συνάντηση του Δημάρχου Χίου με τον Πρώην Περίληψη διακήρυξης

Αρχηγό Λιμενικού κ. Θεόδωρο Ρεντζεπέρη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: 77641


ΝΟΜΟΣ: XIOY Ημερ/νία: 21-9-2022
ΔΗΜΟΣ: XIOY

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας


για την εκμίσθωση 5 λεωφορείων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση 5 λεωφορείων ιδιοκτη-


σίας Δήμου Χίου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 4725, ΚΗΥ 4727, ΚΗΥ
4712, ΚΗΥ 4695 και ΚΗΥ 5616.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24/10/2022 ώρα 10:00 στο Δημοτικό
κατάστημα Xίου.
Το Δήμαρχο Χίου κ. Σταμάτη Κάρμαντζη επισκέφθηκε τη Τρίτη
Προαγγελία Γάμου
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται
(20/9) ο πρώην Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος κ. Θεόδωρος Ρεν- το ποσό των 490 ευρώ ανά όχημα και πρέπει να είναι συνολικά για
ΟΛΑ τα οχήματα..
τζεπέρης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε μία σειρά Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν
Ο ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ευστρατίου θεμάτων εθνικού και τοπικού ενδιαφέροντος. Επισπροσθέτως, συ- και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 245 ευρώ χωρίς
ζητήθηκε η αλλαγή της εικόνας της Χίου μέσα από σημαντικά έργα ΦΠΑ.
και της Ιωάννας το γένος Κυπραίου και προσπάθειες, ενώ ακόμα μία φορά υπογραμμίστηκε το ιδιαίτερο Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέ-
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Χίο ενδιαφέρον αλλά και η αγάπη του πρώην Αρχηγού του Λιμενικού
χονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο 7 του Δήμου
Χίου,
και η ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου Σώματος για το νησί, συγκαταλέγοντας μάλιστα τον εαυτό του στους Αρμόδιος ΣΓΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
και της Μαρκέλλας το γένος Σκανδάλη Χιώτες, καθώς, ως γνωστόν, η σύζυγός του είναι Χιώτισσα και με- Διεύθυνση Δημοκρατίας 2
Τηλέφωνο 2271 3 50872
τρούν μεγάλο χρονικό διάστημα παραμονής στο νησί με το οποίο
που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και διατηρούν ισχυρούς δεσμούς. Τέλος, με δεδομένη την προσφορά Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ
κατοικεί στη Χίο, πρόκειται να παντρευτούν του στην Πατρίδα και τον τόπο μας ο Δήμαρχος του απένειμε το επε-
και ο γάμος τους θα γίνει στη Χίο. τειακό μετάλλιο του Δήμου για τα 200 χρόνια από την Ελληνική ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ
Επανάσταση.
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 5

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
Επί ποδός τα συνεργεία καθαρισμού
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποψίλωσης ξερής και χλωρής
βλάστησης για την πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων, καθώς
και συντήρησης πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενό-
τητας Χίου.
Τα συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου συνεχίζουν τους καθαρι-
σμούς ρεμάτων με καθημερινές παρεμβάσεις και έμφαση στις περιοχές υψη-
λής επικινδυνότητας, όσον αφορά και τους χειμερινούς μήνες.
Σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας
Χίου, έχουν προχωρήσει σε καθαρισμούς χειμάρρων και ρεμάτων του Επαρ-
χιακού Εθνικού δικτύου στην Βόρεια και Νότια Χίο.

Συνεχίζεται ο καθαρισμός, η απομάκρυνση «Εντατικοποιούμε τις παρεμβάσεις μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
πεσμένων δέντρων και το κλάδεμα μας, για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, έχοντας πάντα
σε όλο το Επαρχιακό δίκτυο του νησιού μας. προτεραιότητά μας την ασφάλεια των πολιτών της Χίου», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου, Παντελής Βρουλής.
Τις επόμενες μέρες οι εργασίες θα συνεχιστούν εντατικά σε όλο το οδικό δί-
κτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας, με αποψιλώσεις βλάστησης
και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν των οδι-
κών αξόνων.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παντελής Βρουλής ανέφερε σε δήλωσή του στην
Χιώτικη Διαφάνεια - diafaneia.eu:
«Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι καθαρισμοί και οι αποψιλώσεις ξερής
και χλωρής βλάστησης σε όλες τις οδούς αρμοδιότητας της Περιφερειακής
Ενότητας Χίου.
Η Π.Ε. Χίου διενεργεί όλες τις αναγκαίες εργασίες που έγκεινται στην αρμο-
διότητά της στο πλαίσιο της πρόληψης και προς αποτροπή των κινδύνων
εκδήλωσης πυρκαγιών, ακόμη και πλημμυρών για τους χειμερινούς μήνες.
Όλοι, φορείς και πολίτες, θα πρέπει να ενεργούμε με γνώμονα την εξάλειψη
των κινδύνων στο βαθμό που μας αναλογεί».

Ολοκληρώθηκαν τα αντιπλημμυρικά έργα προστασίας, κατολισθήσεων στον οδικό άξονα Χίου - Βολισσού στην περιοχή Περδικά με την εγκατάσταση συρματοκιβωτίων στα πρανή του δρόμου

Συνεχίζεται η απομάκρυνση προϊόντων καθαρισμού – σκουπιδιών σε ρέματα, χειμάρρους και σε όλο το οδικό Επαρχιακό δίκτυο.

Έργα στην οδό Λ. Ενώσεως αλλάζοντας την εικόνα του δρόμου.


Σελίδα 6 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Στήλη άλατος Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου για το Θόλος
Στόχος του Δημοσίου παραμένει το κλείσιμο της ΒΙΑΛ
Επιμέλεια: Γιάννης Μανωλάκης & η δημιουργία κλειστής/ελεγχόμενης δομής
Συνέχεια από σελ. 1
Υπάρχει ανάγκη Αναφορικά με το ιδιοκτη- (όσο δηλαδή ήταν η χωρητι-
για 3.500 Έλληνες ναυτικούς σιακό καθεστώς το Πρωτοδι-
κείο Χίου, στην εκδίκαση
κότητα της ΒΙΑΛ και των δια-
μερισμάτων) ώστε να μην
ασφαλιστικών μέτρων δέχ- ξαναβιώσει η Χίος καταστά-
θηκε την ιδιοκτησία του Δημο- σεις, όπως την περίοδο 2015-
σίου στην επίμαχη έκταση. 2019" αναφέρεται σε σχετική
Στόχος του Δημοσίου παραμέ- ανακοίνωση του Υπ. Μετανά-
νει το κλείσιμο της ΒΙΑΛ και η στευσης και Ασύλου, μετά την
δημιουργία κλειστής / ελεγχό- απόφαση του Ειρηνοδικείου
μενης δομής 1.240 θέσεων Χίου.

Στη Χίο η Ιερά Εικόνα της Αγίας Ματρώνας από το Ναύπλιο


Στη Χίο βρίσκεται η εικόνα της πτεμβρίου 2022 θά τελεσθῇ
Ο ελληνόκτητος στόλος έχει μεγαλώσει περίπου 7% τον τελευταίο Αγίας Ματρώνας, η οποία φυ- Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς
χρόνο και σύμφωνα με την τελευταία απογραφή απαριθμεί 5.300 λάσσεται στον Ιερό Ναό του Γε- τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου
πλοία. νεσίου Θεοτόκου Ναυπλίου της Θεολόγου Κουρουνίων.
Η ανάγκη ενίσχυσης της ναυτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα με επι- Ιεράς Μητρόπολης Αργολίδος. Ἐπίσης, κάθε ἀπόγευμα καί ὥραν
πλέον υποδομές και με την εισαγωγή περισσότερων νέων σπουδα- Η εικόνα έφτασε στο νησί την 18:00΄ θά τελῆται Ἱερά Παράκλη-
στών, καθώς ο ελληνόκτητος στόλος διαρκώς μεγαλώνει και προηγούμενη Πέμπτη 15/9. σις.
υπάρχει έλλειψη Ελλήνων ναυτικών, επισημάνθηκε σε ημερίδα που Στις 22 πρός 23 Σεπτεμβρίου Οἱ πιστοί θά ἔχουν τήν δυνατότητα
διοργάνωσε το υπουργείο Ναυτιλίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκ- 2022 θά τελεσθῇ Ἱερά νά προσκυνήσουν τήν Ἱεράν
θεσης Θεσσαλονίκης, με θέμα η «Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση. Η Ἀγρυπνία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰκόνα ἀπό τίς 10.30΄π.μ. ἕως τήν
επόμενη μέρα». Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Κου- 12ην μεσημβρινήν καί ἀπό τίς
Όπως τονίσθηκε, η ελληνική ναυτιλία χρειάζεται 3.500 νέους ναυτι- ρουνίων. 6.00΄μ.μ ἕως τίς 8.00΄μ.μ. εἰς τόν
κούς τον χρόνο για τα επόμενα 20 χρόνια για να καλυφθούν οι ανάγ- Στις 25 Σεπτεμβρίου 2022 θά Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Θεο-
κες. τελεσθῇ Μέγας Ἑσπερινός στις 19.30’το απόγευμα καί στις 26 Σε- λόγου Κουρουνίων, ἕως τήν 30ήν Σεπτεμβρίου 2022.
Ο ελληνόκτητος στόλος έχει μεγαλώσει περίπου 7% τον τελευταίο
χρόνο και σύμφωνα με την τελευταία απογραφή απαριθμεί 5.300
πλοία, ενώ το 25% του παγκόσμιου στόλου είναι πολύ νέος με μέσο Βραβεύτηκαν τα Σωματεία και οι Σύλλογοι που πήραν μέρος
όρο ηλικίας τα 11 χρόνια, αναφέρθηκε στην εκδήλωση.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νη-
σιωτικής Πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας Μανώλης Κουτου-
στις καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις της Περιφέρειας
λάκης, και ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Σε μια σεμνή τελετή βραβεύτηκαν τα Σωματεία και οι Σύλλογοι που
Γιώργος Πατέρας, επεσήμαναν ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής πήραν μέρος στις πολιτιστικές δράσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ναυτιλίας έχει δύο πυλώνες. το φετινό καλοκαίρι.
Οι δύο πυλώνες Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, κος Νικόλαος Νύκτας παρέδωσε
Ο ένας έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη της ελ- στους εκπροσώπους των Συλλόγων από μία καλαίσθητη μεταλλική
ληνικής σημαίας και το κομμάτι της ελληνικής πλοιοκτησίας που σύνθεση κλαδιών ελιάς και αναφέρθηκε στην προσφορά του καθενός
ελέγχει περισσότερα από 5.000 ελληνόκτητα πλοία παγκοσμίως και ξεχωριστά εκφράζοντας τις ευχαριστίες τις δικές του αλλά και του Πε-
ο δεύτερος με τους ανθρώπους της ναυτιλίας μέσα και έξω από το ριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κου Κωνσταντίνου Μουτζούρη.
καράβι.
Ο κος Νύκτας στην ομιλία του εξήρε την σημασία του εθελοντισμού
Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, ο Έλληνας ναυτικός αναγνωρί-
ζεται διεθνώς όχι μόνο για τη ναυτοσύνη του αλλά και την κατάρτισή και σημείωσε ότι το φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι της Περιφέρειας βοή-
του, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει θέσει έναν πολύ σημαντικό θησε στην προβολή της Χίου πανελλαδικά.
βηματισμό με την υποστήριξη των υπηρεσιών της δημόσιας ναυτικής Στην τελετή βραβεύτηκαν οι Σύλλογοι: Δικηγορικός Χίου, Μεστών,
εκπαίδευσης, ενώ αξιοποιεί στο έπακρο τους ευρωπαϊκούς πόρους Ολύμπων, Νεοχωρίου, Φρουρίου, Εθελοντών Πυροσβεστών Ιωνίας
καθώς η επένδυση στους ανθρώπους περνάει και στην επένδυση καθώς και το Μουσικό Σχολείο Χίου.
του επιπέδου του περιβάλλοντος και των εξοπλισμών.
Το υπουργείο Ναυτιλίας έχει επενδύσει ευρωπαϊκούς πόρους από
το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο, με τη στήριξη της επιτελικής δομής
Εκτέλεση βολών με πραγματικά πυρά
ΕΣΠΑ, περισσότερα από 13 εκατ. ευρώ σε εξοπλισμούς στις Ακαδη- Από την στρατιωτική διοίκηση Χίου ανακοινώθηκε ότι θα εκτελεσθούν
μίες Εμπορικού Ναυτικού, ενώ υποστηρίζει την πρακτική άσκηση βολές με πραγματικά πυρά στην θαλάσσια περιοχή Βακέλωνας, Μά-
των σπουδαστών για το Α και Β εκπαιδευτικό ταξίδι που είναι πολύ ναγρος και Τηγάνι, στις 4 Οκτωβρίου 2022 (από 07:00 έως 16:00 και
σημαντικό για την απόκτηση εμπειρίας. από 19:00 έως 22:00), στις 5 Οκτωβρίου (από 07:00 έως 16:00) και στις
Επενδύσεις 200 εκατ. 6 Οκτωβρίου 2022 (από 07:00 έως 14:00).
Για την επόμενη προγραμματική περίοδο έχουν δρομολογηθεί πε- Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται από τα σημεία: Ύψωμα
ρισσότερα από 200 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις για τη ναυτική εκπαί- Πρόπουλο – ύψωμα Βίγλα – ύψωμα Περδικάς – ύψωμα Άγιος Ιωάννης
δευση στην Ελλάδα. – ύψωμα Κοιλάνη – ύψωμα Τρούλος και η θαλάσσια περιοχή σε από-
Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Ναυτιλίας κατάφερε από κοινού με σταση 6 ναυτικών μιλίων από την ακτή ανάμεσα στο ακρωτήριο Πύργος
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνεργασία με τη διεύθυνση εκπαί-
– ακρωτήριο Πυργάρι – ακτή Μάναγρος – ακρωτήριο Βακέλωνας –
δευσης ναυτικών και την επιτελική δομή ΕΣΠΑ να υλοποιήσει για
τους σπουδαστές της ναυτικής εκπαίδευσης προγράμματα στήριξης ακρωτήριο Τηγάνι – ακτή Άγιος Ισίδωρος.
σίτισης, στέγασης και άλλων κινήτρων που θα βοηθήσουν και παιδιά Κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες, απαγορεύεται στην
που δεν έχουν την ίδια δυνατότητα με κάποια άλλα να σπουδάσουν παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόμων, ζώων, οχημάτων και σκαφών,
και να μην είναι αντικίνητρο το οικονομικό ή το εισοδηματικό επί- προς αποφυγή ατυχημάτων.
πεδο.
Στην εκδήλωση τονίσθηκε ακόμη η ανάγκη δημιουργίας περισσό- Βαρβασιακός - “Γρονθοκόπησαν 17χρονο ποδοσφαιριστή μας,
τερων υποδομών στη ναυτική εκπαίδευση στην Ελλάδα για την ει-
σαγωγή περισσότερων σπουδαστών. υπέστη κάταγμα στο ζυγωματικό και ούτε ένα συγνώμη"
Από τις 43 ψηφιακές δράσεις που έχει υπογράψει το υπουργείο Ναυ-
Σε φιλικό παιχνίδι το οποίο διεξήχθη το Σάββατο 2. Αξίζει τελικά τον κόπο να αγωνίζεται κανείς στο ερα-
τιλίας με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι 11 αφορούν
17/9/2022 μεταξύ των ομάδων του ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΎ σιτεχνικό πρωτάθλημα με ότι αυτό συνεπάγεται για
το σύστημα Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης.
Επίσης στην εκδήλωση προαναγγέλθηκε η δημιουργία πλατφόρμας και του ΟΜΗΡΟΥ Καλλιμασιάς στο στάδιο της Καλ- την ασφάλεια της ζωής ποδοσφαιριστών;
που θα αποτελεί το ηλεκτρονικό μητρώο εκπαιδευτικών και στο λιμασιάς και κατά την διάρκεια μίας φάσης (χτύπημα 3. Θα συνεχίσουν οι 2 συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές
οποίο θα ενταχθούν οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στη ναυτική εκ- κόρνερ) υπήρξε ένα σπρώξιμο μεταξύ δύο αντίπαλων να αγωνίζονται στο Χιώτικο ποδόσφαιρο;
παίδευση, ενώ θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και τα προσόντα ποδοσφαιριστών. Ο αδελφός του ποδοσφαιριστή 4. Θέλουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν στο γήπεδο
σε όσους θέλουν να υπηρετήσουν σε αυτή. του ΟΜΗΡΟΥ που αγωνιζόταν εκείνη την στιγμή στο για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι; Πως αυτό προκύ-
Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου προχωρά η υλοποίηση της παιχνίδι έτρεξε προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή πτει από τέτοιες συμπεριφορές;
δράσης της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών στις σχολές ναυτικής εκ- του ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΥ και τον οποίο χτύπησε με γροθιές. Η διοίκηση του ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΎ θεωρεί απαράδεκτη
παίδευσης, που αποτελεί μία βασική απαίτηση που έχει τεθεί από Από την διοίκηση του ΟΜΗΡΟΥ δεν υπήρξε ούτε ένα την διοίκηση του ΟΜΗΡΟΥ για την συμπεριφορά της
τον ΕΜΣΑ (Ευρωπαϊκό οργανισμό για την ασφάλεια στη θάλασσα). συγνώμη για το συμβάν ακόμα και μετά την τηλεφω- και δηλώνει απερίφραστα ότι θα σταθεί στο πλευρό
Τέλος, να σημειωθεί ότι η δημόσια ναυτική εκπαίδευση αυτή τη νική επικοινωνία του πατέρα του ποδοσφαιριστή του ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΥ του ποδοσφαιριστή και ταυτόχρονα θα ακολουθήσει την νομική οδό.
στιγμή υπηρετείται από 14 σχολές πλοιάρχων και μηχανικών σε 11 με την διοίκηση του ΟΜΗΡΟΥ. Σε κάθε περίπτωση ζητάει την παρέμβαση της ΕΠΣ Χίου (μέσα από το
ακαδημίες εμπορικού ναυτικού (10 σχολές πλοιάρχων και 4 σχολές Ο ποδοσφαιριστής του ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΥ μετακομίστηκε στο νοσοκο- θεσμικό πλαίσιο) και καλεί όλα τα σωματεία της Χίου να σκεφτούν
μηχανικών), πέντε κέντρα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης και δύο μείο Χίου όπου διαγνώστηκε με κάταγμα στο ζυγωματικό. Ένα παιδί ότι οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους και
σχολές σωστικών και πυροσβεστικών μέσων που επίσης παρέχουν 17 χρονών το οποίο την χρονιά που διανύουμε θα δώσει πανελλα- καλό είναι να μην τους φανατίζουν οι διοικήσεις αλλά να προλαμ-
μετεκπαίδευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. δικές εξετάσεις. βάνουν τέτοια φαινόμενα.
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Τα ερωτήματα είναι πολλά.
1. Πρέπει να γίνονται ανεπίσημοι φιλικοί αγώνες; Το ΔΣ του ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 7

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Μαρίνα Χίου: Με επιτυχία έληξε η "αποστολή" του Καπετάν Παναγιώτη Τσάκου


Συνέχεια από σελ. 1
Το κοινωφελές Ίδρυμα "Μαρία Τσάκος" μετά την επιτυχημένη τοχής στο επενδυτικό σχήμα μιας καταξιωμένης και εξειδικευ-
αδειοδότηση της Μαρίνας Χίου ανακοίνωσε τα παρακάτω: μένης Ελληνικής εταιρείας στην εκμετάλλευση Μαρίνων στην
«Η εταιρεία Avlum Enterprises Company Limited μέλος του ελληνική επικράτεια αποτελεί ουσιαστική συμβολή για την
ομίλου εταιρειών Τσάκος, ανακοινώνει την μεταβίβαση του αποτελμάτωση και την έναρξη ενός λιμενικού έργου μείζονος
50% των μετοχών που διατηρεί στην εταιρεία "Μαρίνα Χίου σημασίας για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στο νησί
ΑΕ" στον όμιλο Τέφα που δραστηριοποιείται με μεγάλη επι- της Χίου.
τυχία στην διαχείριση και λειτουργία Μαρίνων. Στο προσεχές διάστημα η εταιρεία Avlum θα είναι σε θέση να
Η συνδρομή της εταιρείας Avlum για την ωρίμανση της αδει- ανακοινώσει τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις προς όφελος
οδότησης του έργου καθώς και της ενεργοποίησης της συμμε- της Χιακής οικονομίας και κοινωνίας».

Επίσκεψη της Υφυπουργού Εργασίας & Κ.Α. κ. Δόμνα Μιχαηλίδου στο ΚΔΗΦ ¨Η ΓΕΦΥΡΑ" του ΠΣΑμεΑ
Στη συνάντηση των εκπροσώπων του ΠΣΑμεΑ και της ΠΟ- υπόθεση, προς το παρόν, του Φορέα υλοποίησης, ενώ στο
ΑμεΑΒΑ με την κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργό Εργα- αίτημα του ΠΣΑμεΑ να ενταχθούν τα ΚΔΗΦ στους Φορείς
σίας & Κ.Α. στο ΚΔΗΦ «Η ΓΕΦΥΡΑ» του ΠΣΑμεΑ, έγινε της Κεντρικής Κυβέρνησης και να χρηματοδοτείται η λει-
συζήτηση για προβλήματα Πρόνοιας στο νησί της Χίου. τουργία τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, απάντησε
Αναδείχθηκαν ως κύρια θέματα οι ελλείψεις που υπάρχουν ότι το αίτημα μπορεί να εξεταστεί, χωρίς όμως να δεσμευτεί.
στο νεοσύστατο ΚΔΗΦ «Η ΓΕΦΥΡΑ» του ΠΣΑμεΑ στη Χίο, Στην αναφορά για τη μόνη δομή αποκατάστασης στο νησί,
στην υλικοτεχνική υποδομή, στην μη ολοκλήρωση της το ΚΕΦΙΑΠ, οι μεγάλες ελλείψεις του οποίου οδηγούν όσους
προμήθειας εξοπλισμού, αλλά και σε επιπλέον ειδικότητες αντέχουν οικονομικά, να αναζητούν δομές εκτός νησιού, με
όπως του Εργοθεραπευτή, στην ανάγκη μόνιμου προσω- υπέρογκα κόστη μεταφορών και διαμονής, δεν ανέφερε
πικού αλλά και στις λίγες ώρες εργασίας των ειδικών θε- καμία πρόθεση για τη στελέχωσή του ενώ είπε ότι υπάρχουν
ραπευτών, που δεν αρκούν για την ουσιαστική εκτός από ιδιωτικά και δημόσια τέτοια κέντρα, εκτός νησιού
εξυπηρέτηση των ωφελούμενων. Η εξυπηρέτηση 20 ωφε- σε κάθε περίπτωση.
λούμενων αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό με δεκάδες να παραμένουν εκτός δομών σε ένα νησί Δέσμευση δεν υπήρξε στα κρίσιμα ζητήματα, παρά μόνο η προσπάθεια να μετατραπεί η 4ωρη
με πάνω από πενήντα χιλιάδες κατοίκους. σε 8ωρη απασχόληση των ειδικών θεραπευτών, εργαζομένων του ΚΔΗΦ, με αύξηση της χρη-
Οι εκπρόσωποι των Φορέων ΑμεΑ εξέφρασαν την αγωνία τους για το μέλλον του ΚΔΗΦ ύστερα ματοδότησης από τον ΕΟΠΥΥ, αν το επιτρέπει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στο οποίο είναι ενταγμένο
από τη λήξη του ΕΣΠΑ το 2023 και ζήτησαν από την υφυπουργό να επισπευστούν οι διαδικασίες το ΚΔΗΦ. Όσο για την κατασκήνωση ΑΜΕΑ, που δεν πραγματοποιείται στις μη προσβάσιμες Δη-
για την ένταξη των ΚΔΗΦ στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027. Όσο για την μετά ΕΣΠΑ εποχή, μοτικές εγκαταστάσεις, στα Σκλαβιά, είπε ότι υπάρχει άλλη μια τέτοια περίπτωση και ότι θα εξε-
παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί, επειδή δεν γνωρίζει αν θα βρίσκεται στην θέση της τάσει το θέμα.
Υφυπουργού μέχρι τότε. Στην προσπάθεια να αναδειχθούν και τα γενικότερα προβλήματα στην πρωτοβάθμια και δευτε-
Η υφυπουργός κατέθεσε ορισμένα γενικά στοιχεία για το κυβερνητικό έργο, σε θέματα Πρόνοιας ροβάθμια φροντίδας υγείας, στο νησί που αναπόφευκτα συνδέονται με τις ελλείψεις στον τομέα
και Κοινωνικής πολιτικής, λέγοντας ότι η κατάσταση είναι γνωστή και ότι " όμως από κάπου πρέ- της πρόνοιας, ζήτησε να μείνουμε στα θέματα του ΚΔΗΦ.
πει να ξεκινήσει κανείς" Βεβαίως, τα ζητήματα αυτά δεν είναι καθόλου νέα και θα έπρεπε να βρι- Από τα παραπάνω και σε κάθε περίπτωση, φαίνεται και πάλι ότι μόνος δρόμος για τα ΑμεΑ, τους
σκόμαστε στο στάδιο οριστικής επίλυσής τους με βάση τις δυνατότητες της εποχής μας. χρόνους πάσχοντες και τις οικογένειές μας, είναι αυτός του αγώνα με όλο το λαό για την ουσια-
Στο ερώτημα για το σχεδιασμό δημιουργίας τέτοιων δομών και για την πλήρη στελέχωσή τους, στική ανακούφιση και επίλυση των σοβαρών και κρίσιμων προβλημάτων μας.
παραδέχτηκε, ότι από τη στιγμή που γίνεται μια δομή, μετά πρέπει οι εκπρόσωποι των ΑμεΑ να
πιέζουν διαρκώς, να προσπαθεί η Περιφέρεια και όλοι οι εμπλεκόμενοι, ώστε να αναζητούν λύ- ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΣΑμεΑ
σεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, στην στελέχωση και στην υλικοτεχνική επάρκεια, απο- Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
καλύπτοντας ουσιαστικά ότι η λειτουργία ενός κέντρου παροχής Κοινωνικής φροντίδας είναι ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ

Έγινε η δράση των Νοσηλευτών του Γ. Ν. Χίου


«Σκυλίτσειο» για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών
Με μεγάλη επιτυχία έγινε η δράση «Οι Νοσηλευτές δίνουν ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» Η Διοικήτρια του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου, κα Κανταράκη Ελένη ανέφερε
από την Διοίκηση και την Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γ. Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» στο facebook:
την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου. «Γνωρίζετε πόσοι συνάνθρωποί μας έχουν την καθημερινή αγωνία για να βρουν
Η δράση αυτή αφορούσε την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δωρεά ένα δότη συμβατό που θα τους σώσει τη ζωή και κυρίως τα μικρά παιδιά;
μυελού των οστών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Δότη Μυελού Ο εθελοντής δότης μυελού των οστών ΧΑΡΙΖΕΙ τη ΖΩΗ σε ανθρώπους που πά-
των Οστών. σχουν από καρκίνο του αίματος (Λευχαιμία ή Λεμφώματα ή άλλα Αιματολογικά
Πανελλαδικά διοργανώθηκε από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, σε συνερ- νοσήματα).
γασία με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», η 1η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Για να διαπιστωθεί αν κάποιος είναι συμβατός δότης ακολουθείται η απλή δια-
Δωρεάς Μυελού Οστών. δικασία λήψης επιχρίσματος από το στόμα».

Ξεκάθαρος ο Τσίπρας στη ΔΕΘ:


Ανοικτά σύνορα και ελληνική
υπηκοότητα σε όλους τους μετανάστες

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Ν. Μηταράκης


με ανάρτησή του σχολίασε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
στη ΔΕΘ:
«Ξεκάθαρος ο Τσίπρας στη ΔΕΘ: Ανοικτά σύνορα και ελ-
ληνική υπηκοότητα σε όλους τους μετανάστες.
Το έχω πει καθαρά στους Χιώτες όποιος δε θέλει τις
δομές θέλει τις ροές».
Σελίδα 8 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Εκπαιδευτικοί: Κάρτα ελεύθερης εισόδου Πιο λαμπρές από ποτέ οι εκδηλώσεις Μνήμης του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας
στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους που έγιναν στη Χίο, την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022
Επιμέλεια: Σταυρούλα Χαλιορή

Απαραίτητα δικαιολογητικά για κάρτα ελεύθερης εισόδου


στα κρατικά μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους.
Όλοι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές,
δικαιούνται κάρτα ελεύθερης εισόδου στα κρατικά μουσεία
και στους αρχαιολογικούς χώρους.
Στην περίπτωση των αναπληρωτών και ωρομισθίων, η έκ-
δοση δελτίου ελευθέρας εισόδου είναι δυνατή για το διά-
στημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα. Η κάρτα
εκδίδεται από τις κατά τόπους Αρχαιολογικές Εφορίες ή
Μουσεία σε όλη την Ελλάδα.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Α. Εάν η κάρτα εκδίδεται για πρώτη φορά και αφορά μεμο-
νωμένους εκπαιδευτικούς:
-Δύο φωτογραφίες
-Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου, που να αναφέ- Με λαμπρότητα έγιναν και φέτος οι εκδηλώσεις Μνήμης του Χαραλάμπους στο Βαρβάσι, στην οποία χοροστάτησε ο Μη-
ρει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαι- Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Κοινή διαπίστωση είναι ότι τροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος, ακο-
δευτικός του κλάδου ΠΕ……, το σχολείο που υπηρετεί και ήταν πιο λαμπρές από κάθε άλλη χρονιά. λούθησε κατάθεση στεφάνων στον έφιππο ανδριάντα του
αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής. Σε αυτές, για πρώτη φορά πήραν μέρος αρκετοί πολιτιστικοί Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα και στην συνέχεια έγινε η
Β. Εάν η κάρτα επανεκδίδεται και αφορά μεμονωμένους εκ- Σύλλογοι και Σωματεία πέραν αυτών που κάθε χρόνο κά- ρίψη του "Στεφάνου Μνήμης" στο Αιγαίο Πέλαγος από τον
παιδευτικούς: νουν τη συνδιοργάνωση. Στρατιωτικό Διοικητή της 96 ΑΔΤΕ, Ταξίαρχο Εμμανουήλ
-Μία φωτογραφία Πλήθος κόσμου και εθελοντών συμμετείχαν, οι περισσότε- Χατζή παρουσία του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη κου Π.
-Η παλιά κάρτα
ροι εξ αυτών φορώντας παραδοσιακές Μικρασιάτικες στο- Βρουλή, του Δημάρχου Χίου κου Στ. Κάρμαντζη και των
-Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου, που να αναφέ-
λές. λοιπών Αρχών που επέβαιναν πάνω σε πλωτό σκάφος της
ρει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαι-
Μετά από την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν.Αγίου Ακτοφυλακής.
δευτικός του κλάδου ΠΕ…, το σχολείο που υπηρετεί και αν
είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
Γ. Εάν σε ένα σχολείο είναι πολλοί οι ενδιαφερόμενοι εκπαι-
δευτικοί για έκδοση κάρτας, εκτός των παραπάνω χρειάζεται
και ένα διαβιβαστικό από τη Διεύθυνση του σχολείου, που
θα αναφέρει: «Σας διαβιβάζουμε τα δικαιολογητικά των πα-
ρακάτω εκπαιδευτικών - τα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις
κατοικίας και τηλέφωνα- και σας παρακαλούμε για την έκ-
δοση…). Συνημμένα τα σχετικά έντυπα.
Βεβαίωση Δ/ντή Σχολείου
Διαβιβαστικό Διευθυντή (για ομαδική αποστολή ανά σχο-
λείο)
Αίτηση Εκπαιδευτικού
Η κάρτα ελευθέρας εκδίδεται από πολλά Μουσεία, όπως
Βυζαντινό, Αρχαιολογικό… Πριν ξεκινήσετε να πάτε, πάρτε
ένα τηλέφωνο στο Μουσείο που σας βολεύει για επιβεβαί-
ωση ότι εκδίδει κάρτες και μέρες, ώρες που δέχεται κλπ.

Εκπολιτιστικός
Συνέχεια απόκαι
σελ. 1Μορφωτικός Σύλλογος

Λιβαδίων Χίου «Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΟΣ»:


Προσκυνηματική εκδρομή στον Άγιο Ιωάννη
τον Θεολόγο, στα Κουρούνια
Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Ματρώνας, που μεταφέρθηκε από το
Σύλλογος Λιβαδίων Χίου «Ο ΓΕΩΡ- Ναύπλιο. Αναχώρηση από τις φοιτη-
ΓΙΟΣ ΒΟΥΡΟΣ» οργανώνει προσκυ- τικές εστίες Λιβαδίων στις 7:30 π.μ.
νηματική εκδρομή στον Άγιο Ιωάννη Επιστροφή από τα Κουρούνια στις
τον Θεολόγο, στα Κουρούνια, τη 2:00 μ.μ. περίπου. Πληροφορίες και
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022. Θα δηλώσεις συμμετοχής στην κ. Πόπη
έχουμε την ευλογία να προσκυνή- Μπουρνιά τηλ. 22710-29201 και
σουμε και την ιερή εικόνα της Αγίας 6949349830.
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 9

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

(Παρα)Πολιτικά Νέα
«Τα γεγονότα με άλλη ματιά»
Ο Μηταράκης "απειλήθηκε" μέσω εμαιλ ... Όπως σχολίασε η ίδια σε ματος της Τουρκίας, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.
από "γνωστό" καθηγητή ανάρτησή της στο face- Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ και της Καθη-
book: μερινής, Μανώλη Κωστίδη, ο Μπαχτσελί δήλωσε τα εξής: «Ο πρω-
"Ξεκίνησε η εβδομάδα θυπουργός της Ελλάδας Μητσοτάκης δηλωσε αντί τη νύχτα, να
μας με την ορκωμοσία, έρθουμε μέρα».
το πρωί, μόνιμου Τραυ- «Ευχαρίστως και θα έρθουμε τρέχοντας να καλύψουμε τη μέρα σας,
ματιοφορέα στο Γ. Ν. σαν να είναι νύχτα, και να σας κάνουμε να πληρώσετε για τις πα-
Χίου και κοντά στο κλεί- ρενοχλήσεις σας με το αίμα και τις ζωές μας. Τότε δεν θα μπορέσουν
σιμο της ημέρας ακολού- να σας προστατέψουν ούτε τα αφεντικά σας ούτε οι συνεργάτες
θησε η ορκωμοσία σας», είπε.
μόνιμου υδραυλικού. Πηγή: Καθημερινή
Καλή δύναμη σε όλους
τους εργαζόμενους!!!!». Milliyet: Απευθείας πτήσεις Ρωσίας – κατεχομένων

Το παιχνίδι της μοίρας: Στη θέση του πατέρα του 32 χρόνια


μετά- Από την Τρίπολη στη Χίο

Ένα παιχνίδι της μοί-


Με ανάρτηση του στο twitter ο υπουργός Μετανάστευσης κ. Νότης ρας επιφύλασσε φέτος
Μηταράκης ρίχνει τα βέλη του σε γνωστό Έλληνα καθηγητή του η μετάθεση του Διοι-
εξωτερικού, καθώς όπως λέει τον "απείλησε". Σύμφωνα με τα όσα κητή της Στρατιωτικής
γράφει στην ανάρτηση του ο κ. Μηταράκης έλαβε email από Έλ- Μουσικής Χίου, του
ληνα καθηγητή ο οποίος μένει στο Λονδίνο χωρίς ωστόσο να τον Τριπολίτη Αλέξιου Αμ-
κατονομάζει, σημειώνοντας πως εκείνος τον απείλησε για προσω- πατζή. Για απευθείας σύνδεση μεταξύ Ρωσίας και κατεχομένων, ως
πική του υπόθεση . «Νομίζει λανθασμένα ότι υπάγεται σε εμένα Όταν του ανακοινώ- απάντηση της Μόσχας στην άρση του αμερικανικού εμπάργκο
απειλώντας με δημοσιεύματα αν δεν λυθεί η υπόθεση του απαριθ- θηκε η μετάθεση για το όπλων στην Κύπρο, κάνει λόγο δημοσίευμα της τουρκικής Milliyet.
μώντας και τις γνωριμίες του. Πόσο κρίμα» γράφει χαρακτηριστικά που θα πάει αν και Το δημοσίευμα, επικαλούμενο διπλωματικές πηγές, αναφέρει
ο Νότης Μηταράκης. εκείνος υπολόγιζε στην πως οι διαδικασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ενώ μάλιστα
Λήμνο τελικά ούτε ο έχει δοθεί το «πράσινο φως» και από τη Μόσχα, με το πιθανότερο
Ο Δήμος Χίου προχωρά στην αγορά ίδιος δεν το πίστευε από τα σενάρια να θέλει τις πτήσεις να πραγματοποιούνται μέσω
του πρώτου ηλεκτρικού λεωφορείου στο νησί μας όταν άκουσε ότι ανα- ταξιδιωτικού πράκτορα.
λαμβάνει Διοικητής στη Επιπλέον, η Milliyet αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ση-
Χίο. μαντικό ορόσημο για την αναγνώριση του ψευδοκράτους, καθώς
Χωρίς να γνωρίζει η και ότι γίνονται προσπάθειες προετοιμασίας της πρώτης πτήσης από
Διεύθυνσή του το πόσο σημαντική είναι από άποψη αναμνήσεων η τη Ρωσία προς τα κατεχόμενα για τα εγκαίνια του νέου παράνομου
Χίος τον έστειλε στην κατάλληλη θέση, λίγο πριν ολοκληρώσει την αεροδρομίου της Τύμπου, τα οποία σχεδιάζεται να πραγματοποι-
στρατιωτική του ζωή και σταθμός η Χίος αφού είναι η τελευταία με- ηθούν στις 15 Νοεμβρίου.
τάθεση, εκεί όπου ξεκίνησε. Την ίδια στιγμή, η Μιλλιέτ, αφού αναφέρει ότι μετά την έναρξη
Πριν 32 χρόνια το 1990 ο πρώτος Διοικητής στην Στρατιωτική του πολέμου στην Ουκρανία μετατοπίστηκε το σημείο προτίμησης
Μουσική της Χίου ήταν ο πατέρας του ο αείμνηστος Εμμανουήλ των Ρώσων τουριστών από τις ελεύθερες περιοχές στα κατεχόμενα,
Αμπατζής ο οποίος επίσης πήρε μετάθεση από την Τρίπολη. χαρακτηρίζει την εξέλιξη ως απάντηση στην άρση του εμπάργκο
Ο νυν διοικητής και γιος του Αλέξιος Αμπατζής ήταν μαζί του στην πώλησης όπλων από ΗΠΑ προς Κύπρο.
μετάθεση το 1990 στην Χίο και μετά παρουσιάστηκε στην Τρίπολη Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΠΡΟΥ
το 1991.
Η κόρη του αείμνηστου Ανχη Εμμανουήλ Αμπατζή, Βάλια Αμπα- Λέσβος: Εμπρησμός με έναν νεκρό στον Πολίχνιτο
τζή δημοσιογράφος, μας λέει:
«Το 1992-1993 πήγα στο μπαμπά μου στην Χίο όπου ήμουν μα- Ένα απίστευτο περι-
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου η θήτρια του 2ου Λύκειου Χιου. Εκανα πολλές παρέες που τις διατηρώ στατικό συνέβη τα
αγορά ενός ηλεκτρικού λεωφορείου 19 ατόμων που θα συνδέει, μέχρι σήμερα. Θυμάμαι το μπαμπά μου το πόσο αγαπούσε την Χίο. ξημερώματα της
μέσω κυκλικής διαδρομής, τους περιφερειακούς χώρους στάθμευ- Θυμάμαι που δεν υπήρχε κτίριο να στεγάσει την στρατιωτική μου- Δευτέρας στην πε-
σης με το εμπορικό κέντρο της πόλης μας. Ο Δήμος Χίου προχωρά σική και ο ίδιος μαζί με το προσωπικό και τους στρατιώτες του χωρίς ριοχή του Πολιχνίτου
σε αυτή την συμβολική (αλλά και ουσιαστική) κίνηση με σκοπό να να υπολογίζει ότι είναι Διοικητής να γυρνάει στα ΣΟΑ που μέναμε Λέσβου, καθώς ένας
συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καλυτέρευση με λερωμένη από τα τσιμέντα την στολή γιατί προσπαθούσαν να άνδρας εισέβαλε στο
της ποιότητας ζωής στην Χίο. Στην δαπάνη αγοράς συμπεριλαμβά- φτιάξουν το κτίριο. κατάστημα του αδερ-
νεται και ο σταθμός φόρτισης του οχήματος. Με πολύ χαρά ο αδερφός μου είπε ότι ακόμα και το φυτό που φού του, το έκαψε
διακοσμεί την στρατιωτική μουσική και φύτεψε ο μπαμπάς μου το και τελικά φέρεται ο
Το Blue Star Chios στη θέση του Blue Star Myconos βρήκε στην θέση του. ίδιος να κάηκε ζων-
Σίγουρα ο πατέρας μου τον καμαρώνει από ψηλά όπως εμείς από τανός.
την Τρίπολη. Είναι ένα απίστευτο παιχνίδι της μοίρας. Ο πατέρας Γύρω στις 4 τα ξημερώματα, ο 71χρονος άνδρας έβαλε πρώτα φωτιά
μας πάντα έλεγε «όπου γη και πατρις». στο σπίτι του αδερφού του, με τον οποίο φέρεται να είχαν οικονομικές
Ο Αλέξης Αμπατζής ανέφερε σε συγγενείς του, οι οποίοι και μας διαφορές, και έκαψε το αυτοκίνητό του που ήταν στο γκαράζ.
το μετέφεραν: Στη συνέχεια, ο ίδιος πήρε το αγροτικό του όχημα και εισέβαλε με
«Όταν άκουσα το που πάω δεν το πίστευα, έλεγα δε μπορεί θα αυτό στη βιτρίνα καταστήματος με ρούχα και είδη δώρων που διατη-
πάω στο μέρος που ξεκίνησα εγώ και πρώτος διοικητής ήταν ο πα- ρούσε ο αδερφός του στην περιοχή του Πολιχνίτου. Σύμφωνα με το-
τέρας μου. Όταν έφτασα στο κτίριο της μουσικής η συγκίνηση ήταν πικά μέσα, στο αγροτικό όχημα ο 71χρονος μετέφερε φιάλες
μεγάλη και τα βρήκα όπως τα είχε αφήσει ο πατέρας 32 χρόνια υγραερίου, ενώ το κατάστημα τυλίχθηκε στις φλόγες.
μετά. Είναι η τελευταία μου μετάθεση που θα κλείσω την στρατιω- Τελικά, στο σημείο που βρίσκεται το κατάστημα έσπευσαν 10 πυρο-
τική μου ζωή. Είμαι περήφανος που υπηρετώ στην Χίο, είμαι ανά- σβέστες με 3 οχήματα για να σβήσουν την πυρκαγιά, ενώ βρήκαν
μεσα σε υπέροχους κατοίκους που με υποδέχτηκαν θερμά στο νησί μέσα στο αγροτικό όχημα τη σορό ενός άνδρα η οποία – αν και δεν
τους. Και εγώ την σειρά μου θα βάλω ένα λιθαράκι σε αυτή την υπέ- έχει ταυτοποιηθεί ακόμα – θεωρείται ότι ανήκει στον 71χρονο δρά-
ροχη μουσική . Επίσης έχει καταπληκτικούς συναδέλφους.. Για στη.
έναν στρατιωτικό είναι τιμή να υπηρετεί σε έναν νησί σαν τη Χίο». Σημειώνεται ότι το κατάστημα και το αγροτικό όχημα κάηκαν ολοσχε-
Με απόφαση της Δ/νσης θαλάσσιων Συγκοινωνιών του υπ. Ναυτι- ρώς, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστη το σπίτι και το αυτοκίνητο του αδερ-
λίας, τίθεται σε ακινησία το Ε/Γ-Ο/Γ Blue Star Myconos για το χρο- Νέες απειλές Μπαχτσελί: Θα έρθουμε μέρα φού του εμπρηστή.
νικό διάστημα από 16/09/2022 έως και 29/09/2022 για εκτέλεση και δεν θα σας προστατέψουν τα αφεντικά σας Εμφανώς σοκαρισμένος ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και του σπι-
εργασιών ετήσιας επιθεώρησης και γίνεται αντικατάστασή του από τιού, κ. Άγγελος Κρικλάνης, μίλησε στην ιστοσελίδα stonisi.gr για μια
το Ε/Γ-Ο/Γ Blue Star Chios στις ίδιες γραμμές και με τα ίδια μισθώ- «Θα έρθουμε να καλύψουμε τη απίστευτη κατάσταση.
ματα ανά πλήρες δρομολόγιο. Το Blue Star αναχωρεί από τον Πει- μέρα σας, σαν να είναι νύχτα, και «Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συνέβη. Ο αδελφός μου είχε γε-
ραιά και εκτελεί δρομολόγια προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και να σας κάνουμε να ξεπληρώσετε νικά μια προβληματική συμπεριφορά απέναντί μου και απέναντι γε-
Κυκλάδες. για τις παρενοχλήσεις σας με το νικά στην κοινωνία. Θα έπρεπε από χρόνια να βρίσκεται φυλακή. Τον
αίμα και τις ζωές μας», δήλωσε ο συντηρούσα σε όλη μας τη ζωή. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν αρ-
Ορκωμοσίες νέων υπαλλήλων στο Γ.Ν. Χίου "Σκυλίτσειο" Μπαχτσελί. κετά ζητήματα σοβαρά. Έβαλε φωτιά στο σπίτι και στο μαγαζί μου με
Νέες απειλές κατά της Ελλάδας ρούχα και είδη δώρων. Ευτυχώς πρόλαβα και βγήκα έξω, είναι απί-
Δύο νέοι μόνιμοι υπάλληλοι ορκίστηκαν την Δευτέρα 19 Σεμπτεμ- εκτόξευσε την Κυριακή ο κυβερ- στετα όλα αυτά», είπε. Έρευνα διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυ-
βρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου "Σκυλίτσειο" παρουσία της Διοι- νητικός εταίρος του Ερντογάν και ροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης.
κήτριας κας Έλενας Κανταράκη. αρχηγός του Εθνικιστικού Κινή- Πηγή: Καθημερινή
Σελίδα 10 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Χίος: Τους έκοψαν το ρεύμα χωρίς να υπάρχει οφειλή στη ΔΕΗ


Μια παράξενη περίπτωση διακοπής ρεύματος πραγματοποι- 41392/3281/20.07.1976 ΦΕΚ 965Β/1976) να προβεί στη διακοπή
ήθηκε στο κέντρο της Χίου. της σύνδεσης των παροχών στις οποίες δεν έχει γίνει επανέλεγχος
Χωρίς καμία ενημέρωση, ενοικιαστής και ιδιοκτήτης ακινήτου βρέ- της εγκατάστασης, για λόγους ασφαλείας. Η Εταιρία ενημερώνει με
θηκαν προ εκπλήξεων, όταν σε κατοικημένη οικία και χωρίς καμία επιστολή τους ιδιοκτήτες των ακινήτων (στην συγκεκριμένη περί-
προειδοποίηση διακόπηκε το ρεύμα από συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ. πτωση δεν ενημερώθηκε κανείς) των οποίων η περίοδος ισχύος
Στην συγκεκριμένη περίπτωση η διακοπή έγινε λόγο μη επανέλεγ- της ΥΔΕ έχει παρέλθει, αφήνοντας μεγάλο χρονικό περιθώριο (έως
χου της εγκατάστασης, για λόγους ασφαλείας.Όπως μας ανέφερε και έξι μήνες) για την προσκόμιση του εν λόγω πιστοποιητικού,
ο ιδιοκτήτης του ακινήτου προκλήθηκαν και υλικές ζημιές, όπως υπογραμμίζοντας πως αν δεν κατατεθεί μέχρι συγκεκριμένη ημε-
αλλοίωση τροφίμων από την μεγάλη καθυστέρηση της επαναηλε- ρομηνία, είναι υποχρεωμένος βάσει νόμου να προχωρήσει στη δια-
κτροδότησης του ακινήτου. κοπή της ηλεκτροδότησης χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση».
Επίσημη ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, την οποία ουδέ ποτέ έλαβαν Προς διευκόλυνση των καταναλωτών, ο ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει στην
οι παραπάνω, ιδιοκτήτης και ενοικιαστής, κάνει γνωστό προς κάθε ανακοίνωση του ότι «λειτουργεί διαδικτυακή εφαρμογή στην ηλε-
κατεύθυνση και σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας κτρονική διεύθυνση deddie η οποία επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή
ότι ο διαχειριστής του δικτύου είναι υποχρεωμένος από τη νομο- τους χρήστες των ακινήτων να πληροφορούνται για την ημερομη-
θεσία να διακόψει την παροχή ρεύματος εάν ο ιδιοκτήτης του ακι- νία λήξης της ΥΔΕ που είναι κατατεθειμένη στα αρχεία της Εταιρίας,
νήτου δεν έχει προβεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών δηλαδή να ενημερώνονται κατά πόσον η ΥΔΕ είναι σε ισχύ ή έχει
στον επανέλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεών τους λήξει ή πρόκειται να λήξει σύντομα».
και στην έκδοση νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). Οι καταναλωτές μπορούν μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: -«O ΔΕΔΔΗΕ από την πλευρά ΔΕΔΔΗΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση deddie να διαπιστώσουν
του, υποχρεούται εκ του νόμου (Ν.4483/1965 – ΦΕΚ 118Α/1965, την υποχρέωση τους για την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη
Υ.Α. Φ.75/1816/88/27.02.2004- ΦΕΚ 140Β/2004, Υ.Α. (ΥΔΕ).

Παράταση μέχρι την 1η Νοεμβρίου για τις αγορές


νέων ηλεκτρικών συσκευών του προγράμματος
«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοι- «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή». Η νέα καταλη-
νώνει την παράταση της προθεσμίας περιόδου αγο- κτική ημερομηνία αγορών είναι η 1η Νοεμβρίου
ρών με χρήση κουπονιών νέων μη ενεργοβόρων 2022, ενώ η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν
ηλεκτρικών συσκευών, μέσω του Προγράμματος στις 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Πεπραγμένα τριών χρόνων της Δημοτικής Κοινότητας Χίου


Γράφει ο κος Σίμος Βενέτος, Πρόεδρος της Κοιν. Χίου
Η Δημοτική Κοινότητα Χίου καθ’ όλη την διάρκεια της κινά την αποκατάστασή της.
τριετούς θητείας της, προσπάθησε και προσπαθεί να Σημαντικές προτάσεις μου, που ψηφίστηκαν ομόφωνα από το Τοπικό Συμβούλιο και ανα-
σταθεί με αξιοπρέπεια στο ύψος των περιστάσεων και μένουμε να πραγματοποιηθούν είναι:
των αρμοδιοτήτων της απέναντι στο κοινό καλό και
στις ανάγκες του πολίτη. Ως πρόεδρος της Δημοτικής 1. Παιδική Χαρά ΑΜΕΑ που δεν υπάρχει στη Χίο. Η πρότασή μου έχει ψηφιστεί ομόφωνα
Κοινότητας Χίου, κάνοντας έναν απολογισμό των από το Τοπικό Συμβούλιο από τον Δεκέμβριο του 2019. Αναμένουμε την πραγματοποίησή
τριών ετών που έχω αναλάβει καθήκοντα, επικεντρώ- της εδώ και τρία χρόνια. Πιστεύουμε στην ευαισθητοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
νομαι στις κυριότερες δράσεις μου για την βελτίωση 2. Τοποθέτηση απινιδωτών στις μακρινές συνοικίες της πόλης. Αναμένουμε την τοποθέτησή
της ζωής των κατοίκων της πόλης της Χίου καθώς και τους καθώς η απινίδωση είναι πολύ σημαντική σε έκτακτη ανάγκη για τον ασθενή.
στις προτάσεις μου προς τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 3. Αθλητικό Κέντρο στις Εργατικές Κατοικίες Λιβαδίων (επαρκής χώρος και για την παιδική
χαρά ΑΜΕΑ) και αξιοποίηση των δημοτικών κτηρίων.
Σημαντικές προτάσεις μου που ψηφίστηκαν ομόφωνα από το Τοπικό Συμβούλιο και πραγ- 4. Κατασκευή παιδικών πάρκων στις συνοικίες της πόλης, περιοχή Νοσοκομείου, Γιαλούρικα,
ματοποιήθηκαν είναι: Αγ. Γεώργιος Ορφανός, Τρουλωτή, Ευαγγελίστρια, Γρου. Σε όλες τις συνοικίες είναι σημαν-
1. Ανακατασκευή του σιντριβανιού στην Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, που έδωσε χαμόγελα τική η ύπαρξή τους για τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών.
σε μικρούς και μεγάλους. 5. Αξιοποίηση του δημοτικού κτηρίου στην οδό Λιβανού 48 ως χώρος Πινακοθήκης ή άλλου
2. Ανάπλαση του εξωτερικού χώρου του Κάστρου, που αποτελεί ιστορικό μνημείο και έμ- χώρου κάλυψης αναγκών του Δήμου Χίου.
βλημα του νησιού (αναμένουμε την εκτέλεση των προτάσεών μας και για τον εσωτερικό 6. Αξιοποίηση Ιαματικών Λουτρών ως Ιστορικό Μνημείο.
χώρο). 7. Δημιουργία Πάρκου Σκύλων σε έκταση του Δήμου με όλες τις νόμιμες προβλέψεις (όργανα
3. Αξιοποίηση του μακροβιότερου υγειονομικού ιδρύματος, του Λωβοκομείου ως διατηρη- εκγύμνασης, παγκάκια, ποτίστρες).
τέο ιστορικό μνημείο, υλοποιείται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Αρχαιολο- 8. Ανακατασκευή του δημοτικού κτηρίου REX.
γία. Μία πρόταση πολλών ετών αρχίζει να πραγματοποιείται κατόπιν του αιτήματός μας. 9. Δημιουργία αίθουσας αναμονής επιβατών επί της οδού Νεωρείων και η ανακατασκευή
4. Ίδρυση δημοτικού Υπνωτηρίου Προσωρινής Φιλοξενίας για τους δημότες της Χίου που πεζοδρομίου με επαρκή φωτισμό. Είναι πολύ σημαντικό και χρήζει άμεσης δημιουργίας
στερούνται των απαραίτητων οικονομικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών στέγασης για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών και για την εικόνα της πύλης εισόδου στο λιμάνι της
και επιβίωσής τους. Η πρότασή μας αρχίζει να υλοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία. Χίου.
5. Έλεγχος καταφυγίων πολεμικών και φυσικών καταστροφών. 10. Νέες κατασκευές και επιδιορθώσεις πεζοδρομίων στην οδό Βερίτη, Παναγίας Λετσένης
6. Αντισεισμικός έλεγχος των σχολείων για την προστασία μαθητών και καθηγητών. και άλλων οδών της πόλης και συνοικιών για την εξυπηρέτηση των πεζών.
7. Βελτίωση και ανακατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Καλουτά έχει εγκριθεί και αρχίζει να 11. Ασφαλτόστρωση και τσιμεντόστρωση σε δρόμους της πόλης και των συνοικιών.
πραγματοποιείται. 12. Δημιουργία ποδηλατοδρόμου που δεν υπάρχει στο νησί.
8. Νέες κατασκευές και επιδιορθώσεις πεζοδρομίων προς εξυπηρέτηση των πεζών σε διά- 13. Καλλωπισμός παρτεριών της πόλης της Χίου και των συνοικιών και ενίσχυση περιαστικού
φορες οδούς της πόλης, τσιμεντόστρωση και ασφαλτόστρωση. πρασίνου με διάφορα φυτά και δέντρα. Το νησί μας θέλει χρώμα, σκιά και πολύτιμο οξυ-
9. Φωτισμός σε δημοτικούς δρόμους στην Απλωταριά και στις γύρω οδούς, στην κεντρική γόνο, σε κάθε γωνιά, σε κάθε γειτονιά, για να είναι βιώσιμη και με ποιότητα ζωής για
Πλατεία, σε συνοικίες και δημοτικά parking. όλους μας.
10. Καθαρισμός ποταμών και ρυακιών σε συνοικίες και στην πόλη της Χίου. 14. Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου από την περιοχή Κοντάρι μέχρι τους τρεις Μύλους,
11. Καθαρισμός φρεατίων στην πόλη της Χίου και σε συνοικίες. σύνορα της Δημοτικής Κοινότητας Χίου.
12. Ψεκασμός για έντομα (δάκος, κουνούπια, κατσαρίδες). 15. Τοποθέτηση μικρών καλαθιών απορριμμάτων στην πόλη.
13. Καθαρισμός, χορτοκοπτική, κοπή δέντρων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης και σε συ- 16. Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Μονοδέντρι.
νοικίες. 17. Εξωραϊσμός του χώρου του Παλιού Αστεροσκοπείου με παγκάκια και λουλούδια, υπαί-
14. Τοποθετήθηκαν νέα παγκάκια σε συνοικίες και στην πόλη. θριο σκάκι και τηλεσκόπιο κιαλιών.
15. Θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ στην πόλη και σε συνοικίες.
16. Διαβάσεις για πεζούς στην πόλη και έξω από σχολεία. Ο αγώνας της καθημερινότητας συνεχίζεται πάντα και παντού, με στοχευμένες δράσεις και
17. Κατασκευή Παιδικών Πάρκων, στο δημοτικό Κήπο, Πάρκο Θελούδη, περιοχή Φόρου, σεβασμό στα προβλήματα του πολίτη. Μέσα από την άμεση επαφή μου με τους πολίτες και
Κοφινά, Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Αγίου Σπυρίδωνα, Μονοδεντρίου, Παναγίας Ευρε- τις προσωπικές μου επισκέψεις σε συνοικίες, θα συνεχίζω να αφουγκράζομαι τις ανάγκες και
τής. τους προβληματισμούς κάθε Χιώτη. Η Δημοτική Κοινότητα Χίου στηρίζει κάθε προσπάθεια
18. Έλεγχος και αποκατάσταση Πυροσβεστικών Κρουνών σε συνοικίες. που τιμά τον πολιτισμό και αφυπνίζει την ιστορική μνήμη και την εθνική μας συνείδηση.
19. Αναστήλωση Μονής Μουνδών, το θαυμάσιο μοναστήρι-κόσμημα για τη Χίο αλλά και Τέλος, ευχαριστώ θερμά τους Τοπικούς Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Χίου για την
για ολόκληρο το Βόρειο Αιγαίο. Μετά από έγγραφό μου προς την Υπουργό Πολιτισμού άψογη συνεργασία μας.
και Αθλητισμού κ Λίνα Μενδώνη, η Αρχαιολογία και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ξε- (Τηλέφωνο επικοινωνίας Δημοτικής Κοινότητας Χίου: 2271350046).
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 11

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1.268.000 λίτρα νερό κατάφεραν να εξοικονομήσουν οι Οινούσσες


Συνέχεια από σελ. 1
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας του FINISH «Το γέμισαν ξεχωριστή χαρά και βαθιά ικανοποίηση. Με τη συ-
Νερό είναι στα Χέρια μας», οι κάτοικοι των Οινουσσών απέ- νεργασία του FINISH και του GWP-Med, το νησί μας, οι κά-
δειξαν πως μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν τοικοι, οι επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες και ο Δήμος μας
να φέρουν την αλλαγή. πετύχαμε να υπερβούμε έναν φιλόδοξο στόχο, να εξοικο-
Το πανέμορφο νησί των Οινουσσών ήταν ο δεύτερος σταθ- νομήσουμε μέσα σε ένα έτος 1,28 εκατ. λίτρα νερού. Απο-
μός της δράσης «ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ», που δείξαμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε συνήθειες στην
στόχο έχει την προώθηση της εξοικονόμησης νερού σε πε- κατανάλωση νερού και να στηρίξουμε ευοίωνες προοπτι-
ριοχές με περιορισμένους υδατικούς πόρους. Το FINISH, σε κές για τον πλανήτη μας. Ευχαριστούμε θερμά τους χορη-
συνεργασία με το Global Water Partnership – Mediter- γούς για την συνδρομή τους σε αυτήν την πρωτοβουλία».
ranean (GWP-Med), επισκέφθηκαν το νησί, προσέφεραν Ζούμε σε μία εποχή όπου οι επιπτώσεις της κλιματικής αλ-
συσκευές εξοικονόμησης νερού σε όλα τα νοικοκυριά, όλα λαγής αποτυπώνονται καθημερινά στις ζωές όλων μας. Για
τα τουριστικά καταλύματα και την Ακαδημία Ναυτικών Δο- τον λόγο αυτό χρειάζεται να είμαστε παραπάνω από ευαι-
κίμων, ενώ ανέλαβαν και την ανακαίνιση των παροχών νερού στο Μαθητικό Οικοτρο- σθητοποιημένοι για το περιβάλλον και για το πιο πολύτιμο αγαθό, το Νερό. Το FINISH
φείο. και το Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med) ξεκίνησαν το 2020 την
Οι κάτοικοι του νησιού, από την πρώτη στιγμή, αγκάλιασαν την πρωτοβουλία και ευαι- πρωτοβουλία ‘’ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ’’ με στόχο να υποστηρίξουν περιοχές της
σθητοποιήθηκαν για την υιοθέτηση νέων συνηθειών, βάζοντας στόχο την εξοικονόμηση Ελλάδας με περιορισμένους υδατικούς πόρους να εξοικονομήσουν νερό.
1.000.000 λίτρων νερού σε διάστημα ενός έτους. Τα αποτελέσματα των δύο πρώτων προορισμών, του Άη Στράτη και των Οινουσσών,
Έναν χρόνο μετά (Ιούλιος 2021 – Ιούνιος 2022), με την κινητοποίηση της τοπικής κοινω- αναδεικνύουν την αξία πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης για την προστασία του περι-
νίας, ο στόχος αυτός ξεπεράστηκε. Οι κάτοικοι των Οινουσσών εξοικονόμησαν 1.268.000 βάλλοντος, αλλά και την προθυμία των τοπικών κοινωνιών να υιοθετήσουν νέες συνή-
λίτρα νερό προς όφελος του νησιού και απέδειξαν πως οι μικρές αλλαγές στις καθημε- θειες για την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση των ζωτικών φυσικών πόρων.
ρινές μας συνήθειες μπορούν να επιφέρουν μία μεγάλη αλλαγή για το περιβάλλον και Το 2022, η πρωτοβουλία ‘’ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ’’ συνεχίζει την επιτυχημένη
τον πλανήτη. πορεία της, με τρίτο προορισμό την Ηρωική νήσο των Ψαρών και στόχο εξοικονόμησης
Ο Γιώργος Δανιήλ, δήμαρχος των Οινουσσών, δήλωσε χαρακτηριστικά για την επιτυχία τα 1.500.000 λίτρα νερού σε διάστημα ενός έτους!
του προγράμματος: «Τα αποτελέσματα της εκστρατείας «Το νερό είναι στα χέρια μας» μας Επισκεφθείτε το www.toneroeinaistaxeriamas.gr και μάθετε περισσότερα για τη δράση.

Αυξάνεται η άδεια μητρότητας από 6 σε 9 μήνες


Αυξάνεται η άδεια μητρότητας, από 6 σε 9 μήνες, σύμφωνα με όσα κατώτατο μισθό, όπως αυτός κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και
είπε στην ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλ- αναλογία Δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με βάση το προ-
ληλα, αυξάνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και η ταυτόχρονη αναφερόμενο ποσό.
καταβολή του επιδόματος μητρότητας. Το νέο αυτό μέτρο στοχεύει Όσον αφορά στο επίδομα αδείας, ο εργοδότης καταβάλει τη δια-
στη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του δημογραφικού, φορά που προκύπτει από την καταβαλλόμενη από τον ΟΑΕΔ ανα-
αλλά και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης στις νέες μητέρες, λογία επιδόματος αδείας, ενώ η καταβολή τόσο των αποδοχών,
όπως ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο- όσο και του επιδόματος αδείας γίνεται παράλληλα με την άσκηση
τάκης. του δικαιώματος της εργαζόμενης σε ετήσια κανονική άδεια. Η δε
Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται σήμερα ειδική άδεια προστα- υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή Δώρων Πάσχα και Χρι-
σίας μητρότητας χρονικής διάρκειας έξι μηνών, ενώ έπειτα από την στουγέννων περιορίζεται στο διάστημα προ και μετά του εξαμήνου
ψήφιση της νέας ρύθμισης η άδεια θα αυξηθεί στους 9 μήνες. της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας που γίνεται σύμφωνα
Η άδεια αυτή χορηγείται στις εργαζόμενες μετά τη λήξη της άδειας με τις διατάξεις της ΚΥΑ 19040/1981.
μητρότητας (τοκετού-λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας λογίζεται ως
ωράριο άδειας, καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως τρότητας ασκείται με αίτηση που υποβάλει η ίδια η δικαιούχος ή χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΕΦΚΑ. Ο ΟΑΕΔ υπο-
μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση της ετήσιας κανονικής δι’ αντιπροσώπου στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ εντός 60 χρεούται να αποδίδει τις προβλεπόμενες εισφορές για τον κλάδο
άδειας, εφ’ όσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση της ετήσιες προ- ημερών από τη λήξη των ανωτέρω αδειών. σύνταξης, παρακρατώντας την προβλεπόμενη εργατική εισφορά
θεσμίες για τη χορήγησή της. Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας ο ΟΑΕΔ υποχρεούται που βαρύνει τον εργαζόμενο μαζί με την εργοδοτική εισφορά που
Το δικαίωμα της λήψεως ειδικής εξάμηνης άδειας προστασίας μη- να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον βαρύνει τον ΟΑΕΔ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.Ο.Θ.


2022-2023
Ο Μορφωτικός Εκπολιτι- από τη Δευτέρα 26-9-2022 έως και την Παρασκευή 30-9- Ελληνική Δημοκρατία Χίος, 9 Σεπτεμβρίου 2022
Δήμος Χίου Αρ. Πρωτ.: 74080
στικός Όμιλος Θυμιανών 2022 και ώρες 18:00- 20:00. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
με μεγάλη χαρά ανακοι- Για πληροφορίες και ενημέρωση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών
νώνει στα μέλη και στους μας http//:www.meoth.gr.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
φίλους του το πρόγραμμα f/b ΜΕΟΘ, instagram Meoth_chios ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
λειτουργίας των πολιτιστι- Σας ευχόμαστε μια γόνιμη, υγιή και εποικοδομητική χρονιά
κών εργαστηρίων & δρά- κοντά στα πολιτιστικά εργαστήρια του Μ.Ε.Ο.Θ. Ο Δήμαρχος Χίου, προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σύναψη Συμφω-
σεων για το έτος 2022-2023. Οι καιροί επιβάλουν νίας – Πλαισίου διετούς διάρκειας με σφραγισμένες προσφορές και με κρι-
περισσότερο από ποτέ, με ασφάλεια και με προσοχή, να ξα- τήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
ναβρούμε τους ρυθμούς μας και να ασχοληθούμε με ότι αγα- προσφορά βάσει τιμής (το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τιμοκαταλό-
γων ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης) σύμφωνα με
πάμε. ΑΔΑ: 9Υ8Υ469073-Λ2Ψ
τα σχετικά παραρτήματα για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών,
Τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με νέα αντικείμενα για να ανα- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κλπ. και συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων
καλύψουν τις κλίσεις τους και τον εαυτό τους, ενώ οι ενήλι- 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ. Χίου» συνολικού προϋπολογισμού 935.000,00 ευρώ συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ.
κες, περπατώντας στο μονοπάτι της δια βίου μάθησης, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τμηματικές προσφορές σύμ-
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και περνούν δημιουργικά τον Χίος.: 19.09.2022 φωνα με τους όρους των τευχών της διακήρυξης.
ελεύθερο χρόνο τους. Αριθ. Πρωτ.: 14020/19.09.22 Ο διαγωνισμός με Α/Α Συστήματος 171010 θα διεξαχθεί αποκλειστικά με
Θα λειτουργήσουν λοιπόν δεκατρία (13) εργαστήρια (Παρα- χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ κών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
δοσιακός χορός, εκμάθηση μουσικών οργάνων, χορωδία ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφο-
ενηλίκων, μουσικοκινητική, εικαστικό παιδικό τμήμα, θεα- «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ» ρών την 17η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00. Δικαίωμα
τρικό παιδικό τμήμα, τμήμα ρομποτικής, γυμναστική παιδικό (ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4412/2016 και την παρ. 2.2.1 της διακή-
τμήμα & ενηλίκων, εργαστήρι πλεκτικής, εργαστήρι ραπτικής Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 33/16.09.2022 (ΑΔΑ:62ΤΒ469073-ΞΙΙ) Απόφαση ρυξης.
για αρχάριους/ες, εκμάθηση τούρκικης γλώσσας, εργαστήρι του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, δίνεται παράταση της καταληκτικής ημερομη- Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται. Μετά την κατακύ-
επεξεργασίας Θυμιανούσικης Πέτρας), πέντε (5) δράσεις (αι- νίας υποβολής προσφορών που αφορά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ρωση των αναδόχων προβλέπονται εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της Συμ-
ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου που φωνίας – Πλαισίου και των εκτελεστικών συμβάσεων, σύμφωνα με το
μοδοσία, τμήμα πεζοπορίας, τμήμα Δανειστικής Βιβλιοθήκης άρθρο 4.1.1 της διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και οι
αφορά την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (Ιολο-
και πρόγραμμα φιλαναγνωσίας, εκπαιδευτικά προγράμματα γικός Έλεγχος Εξετάσεων)». όροι συμμετοχής στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης ανα-
«Μόστρα – Καρναβάλι Θυμιανών» και «Τα μονοπάτια της Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω του συστήμα- φέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
τος ΕΣΗΔΗΣ είναι η Τρίτη 04.10.2022 και ώρα 23:59 Πληροφορίες δίδονται στο Δήμο Χίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
Πέτρας») , η θεατρική μας ομάδα καθώς και οι εθελοντικές την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Δημοκρατίας 2, Χίος 82100,
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμε-
ομάδες Πλεκτού χωριού - Μόστρας & Καρναβαλιού και Λα- τοχής – Τεχνική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στα τηλ. 2271350876 και 2271351713). Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν
ογραφικού Μουσείου. 07.10.2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥ- αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου (www.chios.gov.gr).
ΛΙΤΣΕΙΟ». Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τους
Τα παραπάνω τμήματα – ομάδες θα λειτουργήσουν από 3 αναδόχους της Συμφωνίας - Πλαισίου.
Οκτωβρίου 2022 έως και 31 Μαΐου 2023. Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Πολιτιστικά Ερ- του Γ.Ν.ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ
γαστήρια του Μ.Ε.Ο.Θ γίνονται είτε ηλεκτρονικά στην διεύ- ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ
θυνση http//:www.meoth.gr, είτε στο κτήριο του Μ.Ε.Ο.Θ
Σελίδα 12 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΙΝΑΙ Η ΧΙΟΣ ΔΙΑΣΗΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;


Γράφει ο Αναστάσιος Ι. Τριπολίτης, Γιατρός και Χιώτης1
Σεπτέμβριος 2022 είναι δυνατόν να περιγραφεί, ούτε με λόγια, ούτε με φωτογραφίες!... ταλλήλως η περιοχή γύρω από την Πέτρα του Ομήρου (ήδη υπάρχει
Μαζί με τη συμβουλή μου (την προτροπή μου, αν προτιμάτε), εκ- κάποιο κτίσμα κλειστό), κάποιες οικογένειες θα μπορούσαν να επι-
Στην «ΕΣΤΙΑ» της 24/7/2022 διαβάζω ότι: φράζω και τα συγχαρητήριά μου και στους ανθρώπους που φρόντι- βιώσουν στη Χίο! Και μη μου απαντήσει κάποιος ότι ήδη υπάρχει του-
«Σπουδαστές από το Πανεπιστήμιο σαν για τη μέχρι τώρα ανάδειξή του. Έχει θαυμάσιο φωτισμό που ριστική εκμετάλλευση και ανάπτυξη!... Δεν εννοώ αυτό, ο νοών
Berkeley της Καλιφόρνιας, επεσκέφθη- αναδεικνύει τους σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες, και πάρα πολύ νοείτω!...
σαν την όμορφη Χίο με στόχο να κατα- καλή πρόσβαση με σκαλοπάτια καλοφτιαγμένα, τα οποία ίσως να Αγαπητοί Αναγνώστες, Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες,
δυθούν2(!) στα άδυτα της Μεσογειακής δυσκολεύουν πολλούς! Εγώ πάντως, παρά τα 81 χρόνια μου, τα κα- Προτρέπω και επαναλαμβάνω: «Επισκεφθείτε το σπήλαιο των Ολύμ-
διατροφής κλπ.». Αμέσως πιο κάτω (στην τάφερα καλά!... πων και θα με καταλάβετε! Ποτέ δεν είναι αργά!...».
ίδια σελίδα) διαβάζω: «Το Χόλλυγουντ στο σπήλαιο των πηγών Αγ- Αγαπητοί Αναγνώστες, Τελειώνω, απαντώντας στο αναπάντητο ερώτημα του τίτλου μου. Βε-
γίτη», και ο δημοσιογράφος που γράφει γι’αυτό το θέμα αναφέρει Όσοι με γνωρίζετε, ξέρετε καλά ότι δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο, ούτε βαίως η Χίος είναι διάσημη για πολλά πράγματα (ναυτιλία, μαστίχα,
ότι: «…το εν λόγω σπήλαιο τράβηξε την προσοχή των παραγωγών θα ανακατευτώ με την πολιτική, διότι απλώς… είμαι περίεργος χαρα- φυσικές ομορφιές, μοναστήρια κλπ.), είναι όμως (κυρίως) διάσημη
της ταινίας "Tin Soldier" λόγω του ιδιαιτέρου κάλλους του και της αι- κτήρας. Δεν μπορώ όμως να μην εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για για τον ΟΜΗΡΟ.
σθητικής του τοπίου»! Στην ταινία πρωταγωνιστούν διάσημοι ηθο- τη «νοικοκυροσύνη», την καθαριότητα και τη συντήρηση των κοινό- Αδέλφια, διοικούντες, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, ΕΚ-
ποιοί όπως oRobert De Niro, o Jamie Foxκ.α., και βέβαια συνέρευσαν χρηστων χώρων, κυρίως δε των δρόμων της Χίου μας! Δεν γνωρίζω ΜΕΤΑΛΛΕΥΘΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ!
πλήθος συντελεστές, ηθοποιοί, τεχνικοί παραγωγής κ.α., με αποτέλε- ποιοι είναι υπεύθυνοι: ο Δήμος ή η Περιφέρεια, εγώ όμως λέγω
σμα να «ζωντανέψει» η περιοχή και το χρήμα… να «ρεύσει» «Εύγε»3 και στους μεν και στους δε!... Πάντα με ΑΓΑΠΗ,
άφθονο!... Ξεκίνησα το κείμενό μου λόγω… μεσογειακής διατροφής, το συνέ- Αναστ. Ι. Τριπολίτης
Εγώ, ο άσχετος με τα σπήλαια, δεν είμαι ειδικός για να κάνω συγκρί- χισα λόγω… σπηλαίων, και επιτρέψτε μου να το κλείσω με αφορμή Ο Χιολάτρης γιατρός
σεις, όμως το έφερε η τύχη(!) (δεν γράφω… ο διάβολος) λίγες ημέρες ένα άρθρο του γνωστού Ναυάρχου εν αποστρατεία και φίλου μου κ.
πριν να έχω επισκεφθεί στην ιδιαιτέρα πατρίδα μου τη Χίο ένα σπή- Σταύρου Μιχαηλίδη, ο οποίος αναφέρει ότι «…μόνο Ναυτιλία και 1. Δεν συνηθίζω να γράφω τίτλους για πολλούς και διαφόρους λό-
λαιο που ευρίσκεται κοντά στο χωριό «Όλυμποι» και ονομάζεται βέ- Μαστίχα βοηθούν τη Χίο»! Εγώ, συμφωνώντας, κατ’αρχάς, θα προ- γους!...
βαια «Το σπήλαιο των Ολύμπων». Επαναλαμβάνω ότι λόγω του ότι σέθετα ότι υπάρχουν και «αναξιο ποίητοι» τομείς (τουρισμός, ιστο- 2. Το θαυμαστικό δικό μου!...
είμαι αδαής, εγώ στο μυαλό μου κατέταξα το εν λόγω σπήλαιο ως το ρία του νησιού, ακόμα και θρησκεία κλπ.) που μπορούν να 3. Παλαιότερα με μάλωσε κάποιος, διότι είπα τη λέξη «μπράβο» και
«όγδοο θαύμα του κόσμου»! Το σπήλαιο λοιπόν των Ολύμπων, δεν «κρατήσουν» κάποιους στη Χίο. Παράδειγμα: αν είχε αξιοποιηθεί κα- μου συνέστησε να… ομιλώ… Ελληνικά!...

ΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ Νέες ακροάσεις


του Αριστείδη Ζαννίκου για τις χορωδίες της
"ΧΙΟΣ ΛΥΡΙΚΑ"
Το κείμενο που ακολουθεί προέρ- Η, κατ΄ανάγκη, μειωμένη ταχύτητα εισόδου σε κυκλικό κόμβο,
χεται από μη ειδικό. Γι' αυτό και, πριν η παραχώρηση προτεραιότητας στον εισερχόμενο σ΄αυτόν, ο
γραφεί, διαβάστηκαν αρκετά σχετικά επαρκής χρόνος ελέγχου του γύρω οδικού δικτύου και η δυνα-
κείμενα με απόψεις ειδικών (Πανεπι- τότητα νόμιμης, άρα ασφαλούς, αναστροφής, καθιστούν, στις πε-
στημιακών και μη). Επι πλέον στηρίζε- ρισσότερες των περιπτώσεων, τον κυκλικό κόμβο ως τη βέλτιστη
ται σε πρόσφατη εμπειρία από επιλογή έναντι των φαναριών.
ολιγοήμερη επίσκεψη στη Σάμο, όπου Εξυπακούεται ότι, τόσο στο αστικό όσο και στο υπεραστικό
οι κυκλικοί κόμβοι διευκολύνουν οδικό δίκτυο, σε σημειο που είναι τελείως ανέφικτη η κατασκευή
αφάνταστα τις μετακινήσεις ντόπιων και τουριστών. κυκλικού κόμβου, κατ΄ανάγκη, θα επιλεγεί η τοποθέτηση φωτει-
Στην Ελλάδα, μόλις τις τελευταίες δεκαετίες, η επιλογή του κυ- νών σηματοδοτών (π.χ. στο κέντρο της πόλης της Χίου).
κλικού κόμβου, ως τύπου σύνδεσης κυκλοφοριακών ρευμάτων, Με δεδομένη τη στροφή και στην Ελλάδα (στεριανή και νη-
άρχισε να επιλέγεται όλο και πιο συχνά. Παραδοσιακά επιλεγό- σιωτική) στην επιλογή των κυκλικών κόμβων, νομίζω ότι κάτι
ταν, ως λύση διαχείρισης της κυκλοφορίας σε ισόπεδες διασταυ- ανάλογο πρέπει να γίνει και στο νησί μας.
ρώσεις οδών, η απλή σήμανση ή οι φωτεινοί σηματοδότες Υπ΄ αυτήν την οπτική θεώρησης του όλου προβλήματος (που
(φανάρια). αφορά την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών), χαρο-
Με το πέρασμα των χρόνων, στατιστικές καταγραφές, απέδει- ποιούν όλους μας πρόσφατες δηλώσεις αιρετών της Χίου (τόσο
ξαν ότι, το σύστημα των φαναριών, δεν παρέχει τον ίδιο βαθμό της Περιφ/κής Ενότητας όσο και του Δήμου), ότι, στο εξής, θα
ασφάλειας όπως αυτόν ενός σωστού και σύγχρονου κυκλικού εξετάζεται σοβαρά η δυνατότητα κατασκευής κυκλικών κόμβων,
κόμβου, πέραν του ότι, η τοποθέτηση φαναριών, συνήθως στοι- τόσο σε υφιστάμενες επικίνδυνες διασταυρώσεις οδών, όσο και
χίζει περισσότερο, τόσο στην κατασκευή όσο και στην συχνή σε δημιουργούμενες στα υπό κατασκευή, νέα οδικά έργα.
συντήρηση. ΄Οσοι φίλοι και γνωστοί μου εμπιστεύτηκαν τις σκέψεις τους,
Στατιστικά έχει πιστοποιηθεί ότι, ο κυκλικός κόμβος, μειώνει εκφράζουν την ελπίδα ότι, αστοχίες του παρελθόντος ή και του
τα τροχαία ατυχήματα τουλάχιστο κατά 30%! Επι πλέον συμβά- παρόντος χρόνου, μπορούν να διορθωθούν σταδιακά, μέσα από
λει στην ομαλή και, συχνά, πιο γρήγορη κυκλοφορία των οχη- σοβαρές μελέτες, χωρίς την “πεισματική” ή “εγωιστική” επανά-
μάτων. Τούτο διότι, οι άσκοπες καθυστερήσεις στα φανάρια δεν ληψή τους στο μέλλον.
είναι σπάνιες, (π.χ. σε ώρες περιορισμένης κυκλοφορίας οχημά- Καλό, ήρεμο (πολιτικά) και ειρηνικό Φθινόπωρο με προσπά-
των), με συχνό το φαινόμενο, μια βλάβη αυτών, να καθιστά προ- θεια περιορισμού της κατανάλωσης καυσίμων και ηλεκτρικής
βληματική και πολύ επικίνδυνη την κυκλοφορία πεζών και ενέργειας, χάρη του γενικού καλού αλλά και της τσέπης μας.
οχημάτων. Βροντάδος 18 Σεπτεμβρίου 2022

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Chioslyrikarts με έδρα


την Χίο & οι Χορωδίες της «Χίος Λύρικα», διεξάγουν ακρο-
άσεις το Σάββατο 24.09.2022 και ώρα 19.00 στον Οίκο Δι-
δασκάλου Χίου, για τα νέα μέλη της!

Θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα:


-Παιδική Χορωδία (για παιδιά από 8 ετών και άνω)
-Μικτή Πολυφωνική Χορωδία ( για ενήλικες άντρες και γυ-
ναίκες)
Οι πρόβες της παιδικής Χορωδίας θα γίνονται κάθε Σάβ-
βατο 15.00-16.30 και της Μικτής 19.00-21.00, στον Οίκο
Διδασκάλου Χίου.
Την Χορωδία Χίος Λύρικα, η οποία δημιουργήθηκε τον
Δεκέμβριο του 2021, διευθύνει η μαέστρος κυρία Αγγέλα
Τσιμπιρλού, ιδρύτρια αυτού του νέου συνόλου, ενώ ο
βοηθός της κ. Μιχάλης Πιλαβάς συνοδεύει στο πιάνο.
Ευχαριστούμε θερμά τον Οίκο Διδασκάλου Χίου, την πρό-
εδρο κυρία Αγγελική Σκούφαλου και τον Σύλλογο Δ/Ν
για την φιλοξενία.
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 13

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Στοιχεία ανατομίας στο βιβλίο «Γένεσις» της Παλαιάς


Διαθήκης και άλλα θέματα ιερά της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ μας.
Γράφει ο Επίτιμος Λυκειάρχης Χριστοφόρος Γ. Γατανάς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ άνθρωπος. Αγγέλους, με τους αγίους και
Θ΄ 15 και μνησθήσομαι της διαθήκης μου, η εστιν ανά μέσον εμού με όσους έκαμαν και κά-
Στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο και υμών, και ανάμεσον πάσης ψυχής ζώσης εν πάση σαρκί…., 17, μνουσι το θέλημά σου΄ ότι
Κρήτης κ.κ. ΕΥΓΕΝΙΟ, τον κατά κό- 23, Ι΄ 20,ΙΓ΄14, ΙΔ΄22, ΙΣτ΄4, 6,9,11,12, ΙΖ΄ 3 και έπεσεν Αβραμ επί πρό- εσύ είσαι τιμημένος , δοξα-
σμον Ευάγγελον Χρήστου Αντωνό- σωπον αυτού και ελάλησεν αυτώ ο θεός, λέγω, 11, 17, ΙΗ΄4, ΙΘ΄2, σμένος, προσκυνημένος, δο-
πουλον, από το Ηράκλειο Κρήτης, 10,16, ΚΑ΄ 19 και ανέωξεν ο θεός τους οφθαλμούς αυτής, και είδε ξολογημένος, νυν και αεί και
Πτυχιούχο Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Κα- φρέαρ ύδατος ζώντος, και επορεύθη και έπλασε τον ασκόν ύδατος εις τους ατελευτήτους αιώνας
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον θεόπεμπτο, Άξιο, θέ- και επότισε το παιδίον. των πάντων αιώνων. Αμήν.
σκελο, διαπρύσιο κήρυκα του θείου Λόγου, τον μειλίχιον, ΚΒ΄ 4, 6, 12 και είπεν(ο άγγελος), μη επιβάλης την χείρα σου επί το
ευπρόσιτον, ελεήμονα, προσηνή, όχ΄ άριστον και με πολυσχιδή δρά- παιδάριον (Ισαάκ), μη δε ποιήσης αυτώ μηδέν, νυν γαρ έγνω, ότι ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
σιν ιεράρχη, για όσα υπέρ της Αγίας μας ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, προσέφερε φοβή συ τον θεόν…. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθή-
και προσφέρει! ΚΓ΄ 13,16, ΚΔ΄2,22,30, ΚΕ΄ 24, ΚΘ΄ 1,3, Λ΄ 2 θυμηθείς δε Ιακώβ τη κης εγράφησαν στην εβραί΄κή γλώσσα εκτός από το «Μακκαβαίων
Ραχήλ είπεν αυτή, μη αντί θεού εγώ ειμί, ος εστέρησέ σε καρπόν κοι- Β΄» και τη Σοφία Σολομώντος.
Στον Σεβασμιώτατο προσιδιάζουν τα γραφόμενα του Αποστόλου λίας, ΛΑ΄2, 10,12,29,40. ΛΒ΄11 εξελού με εκ χειρός του αδελφού Ο Έλλην βασιλεύς της Αιγύπτου Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος( 309-
Παύλου «τοιούτος γαρ ημίν έπρεπεν Αρχιερεύς, όσιος, άκακος, μου,εκ χειρός Ησαύ ότι φοβούμαι εγώ αυτόν , μη ποτέ ελθών πατάξη 247 π.Χ.) εκάλεσε στην Αλεξάνδρεια 72 ελληνιστές Ιουδαίους και
αμίαντος, κεχωρισμένος από των αμαρτωλών και υψηλότερος των με και μητέρα επί τέκνοις, 20,25,30, ΛΓ΄ 1,10. ΛΔ΄24, ΛΕ΄ 4,7, ΛΣτ΄ 6, μετέφρασαν στην ελληνική αλεξανδρινή κοινή , δηλ. στη γλώσσα
ουρανών γενόμενος».(Προς Εβραίους Επιστολής Ζ΄ 26). ΛΖ΄27, 34 διέρρηξε δε Ιακώβ τα ιμάτια αυτού και επέθετο σάκκον επί που ωμιλούσεν ο λαός στην Αλεξάνδρεια, όλα τα βιβλία της Παλαιάς
την οσφύν αυτού…. ΛΗ΄ 15, 18, ΛΘ΄ 3,4,6,13, Μ΄17, 19 έτι τριών Διαθήκης.
Μετά βαθυτάτου σεβασμού ημερών και αφελεί Φαραώ την κεφαλήν σου από σου, και κρεμάσει Οι μεταφραστές εργάσθησαν κλεισμένοι ο καθένας σε ξεχωριστό δω-
Χριστοφόρος Γ. Γατανάς σε επί ξύλον, και φάγεται τα όρνια του ουρανού της σάρκας σου από μάτιο στο μικρό νησί ΦΑΡΟΣ, επί 72 ημέρες.
σου, ΜΑ΄ 2 και ιδού ώσπερ εκ του ποταμού ανέβαινον επτά βόες, Ο Πτολεμαίος Β΄ ωνομάσθη Φιλάδελφος, διότι έλαβε σύζυγο την
Η Αγία Γραφή αποτελείται από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. καλαί τω είδει, και εκλεκταί ταις σαρξί, και εβόσκοντο εν τω Άχελ . αδελφή του.
Η Παλαιά Διαθήκη πραγματεύεται την υπόσχεση που έδωσεν ο Θεός 21 και εισήλθον εις τας κοιλίας αυτών, και ου διάδηλοι εγένοντο, ότι Ο Δαμασκηνός Στουδίτης, μετέπειτα Μητροπολίτης Άρτης και Ναυ-
στους Εβραίους και ιδιαίτερα στον Μωυσή με τις Δέκα Εντολές. εισήλθον εις τας κοιλίας αυτών, και αι όψεις αυτών αισχραί, καθά και πάκτου γύρω στον 16ον αιώνα, έγραψε το βιβλίο «Θησαυρός Δα-
Είναι των Ισραηλιτών η Ιστορία από το 2.000 π.Χ. μέχρι την υποδού- την αρχήν, εξεγερθείς δε εκοιμήθην. ΜΒ΄ 37 είπε δε Ρουβήμ τω πατρί μασκηνού», λόγοι σε διάφορες εορτές, περί αγάπης, περί του Πάτερ
λωση από τους Ρωμαίους το 63 π.Χ. αυτών, λέγων, τους δύο υιούς μου απέκτεινον, εάν μη ανάγω αυτόν ημών, περί μετανοίας κ.α.
Είναι των βιβλίων το σύνολο που περιέχουν την παλαιά συμφωνία προς σε, δος αυτώ προς σε. ΜΓ΄ 4, 8, 11 και το αργύριον δισσόν λά- Ο Θεόδωρος Στουδίτης, έγραψεν ανάμεσα στα άλλα, εις τον όσιον
του Θεού με τους ανθρώπους που έγινε από τον Μωυσή ,που το βετε εν ταις χερσίν υμών …., 20, 23, 30 και νιψάμενος το πρόσωπον Εφραίμ , μια παράκληση
όνομά του σημαίνει υδατόσωστος. …. και είπε, παράθετε άρτους. Ως άνθη τερπνά τα σα λόγια δρεπόμενοι,
Περιέχει την δημιουργία του ορατού και αοράτου κόσμου και των ΜΔ΄ 26, 29 εάν ουν λάβητε και τούτον εκ του προσώπου μου …. εν οις στεφάνους υμνωδικούς
ανθρώπων, την Ιστορία των Ισραηλιτών, την διδασκαλία των Πα- και κοιτάξετέ μου το γήρας μετά λύπης εις άδου. προσφέροντές σοι άδωμεν.
τριαρχών, Προφητών, βασιλέων και άλλων. ΜΕ΄ 12 ιδού οι οφθαλμοί υμών βλέπουσιν και οι οφθαλμοί Βενιαμίν Διό υπέρ ημών δυσώπει τον Κύριον.( οίκος Ζ΄).
Η Π. Δ. αποτελείται από 49 βιβλία ιστορικά 23, προφητικά 19 και δι- του αδελφού μου, ότι το στόμα μου το λαλούν προς υμάς… Ασμάτων αίνον προσφέρω
δακτικά ή ποιητικά 7. 14 και επιπεσών επί τον τράχηλον Βενιαμίν του αδελφού αυτού ο υμνωδός ο πτωχός σου.
Τα βιβλία της εγράφησαν σε διάστημα 11 αιώνων. έκλαυσεν επ΄ αυτού, και Βενιαμίν έκλαυσεν επί τω τραχήλω αυτού
Τα πρώτα 5 βιβλία, η Πεντάτευχος, που αποδίδονται στον Μωυσή 20 και μη φείσησθε τοις οφθαλμοίς των σκευών υμών, τα γαρ πάντα ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
και είναι η Γένεσις, η Έξοδος, το Λευιτικόν, οι Αριθμοί και το Δευτε- αγαθά Αιγύπτου υμίν έσται. αινέω-αινώ΄ επαινώ, επιδοκιμάζω, δοξολογώ, υπόσχομαι ή εύχομαι
ρονόμιον. ΜΣτ΄ 4 και εγώ καταβήσομαι μετά σου εις Αίγυπτον και εγώ αναβι- πειρατήριον το ΄ δοκιμαστικό μέσο, δοκιμή
Περιέχουν την διήγηση της δημιουργίας των πρωτογόνων, μέχρι το βάσω σε εις τέλος και Ιωσήφ επιβαλεί τας χείρας αυτού επί τους κλοιός ο ΄ το περιδέραιο
θάνατο του Ιωσήφ. οφθαλμούς σου, 29, 30 και είπεν Ισραήλ προς Ιωσήφ αποθανούμαι μηρός ο΄ το άνω μέρος του σκέλους, το μερί, το οστούν του μηρού,
Η γέννησις του Μωυσή γράφεται στο βιβλίον Έξοδος. από του νυν, επεί εώρακα το πρόσωπόν σου , έτι γαρ συ ζης. τα οστά της κνήμης
Οι Σαμαρείται απέρριπταν τα βιβλία της Π.Δ. εκτός από την Πεντά- ΜΖ΄12, 29, ΜΗ΄ 14 εκτείνας δε Ισραήλ την χείρα την δεξιάν επέβαλε ηγούμαι΄ είμαι αρχηγός, προηγούμαι, είμαι πρώτος σε κάτι, οδηγώ,
τευχο. Γράφονται κατ΄ επιλογήν του υποφαινομένου. επί την κεφαλήν Εφραίμ, ούτος δε ην ο νεώτερος και την αριστεράν διευθύνω στρατόν ή στόλο, κυβερνώ, εξουσιάζω
Η ανατομία ή ανατομική, κλάδος της μορφολογίας και αναλύει τον επί την κεφαλήν Μανασσή, εναλλάξ τας χείρας. ΙΓ΄ 18 είπε δε Ιωσήφ έσεσθε΄ μέλλων οριστικής β΄ πληθ. πρόσωπο του βοηθητικού ρ. ειμί΄
οργανισμό στα μέρη του που τον αποτελούν, εξετάζει τη μορφή, τη τω πατρί αυτού, ουχ ούτως πάτερ, ούτος γαρ ο πρωτότοκος , επίθες υπάρχω στη ζωή, ζω, συμβαίνω, γίνομαι
συναρμολόγηση και τη σχέση των μερών αυτών. την δεξιάν σου επί την κεφαλήν αυτού. επίθες΄ β΄ πρόσωπο εν. αριθμού, χρόνου αορίστου προστακτ. του ρ.
Η σπουδή των διαφόρων μερών του οργανισμού δεν περιορίζεται ΜΘ΄ εις την βουλήν αυτών μη έλθοι η ψυχή μου …. 8 Ιούδα, σε αι- επιτίθημι΄ θέτω, τοποθετώ, προσθέτω, προσάπτω, επιχειρώ, εφορμώ,
μόνο στα μεγάλα όργανα, αλλά επεκτείνεται σε όλα τα όργανα και νέσαισαν οι αδελφοί σου, αι χείρες σου επί νώτου των εχθρών σου, επιβάλλω, προστάσσω, παραγγέλλω, δίνω όνομα
στο ελάχιστο δηλαδή στη μονάδα που λέγεται κύτταρο. προσκυνήσουσί σοι οι υιοί του πατρός σου. νώτον το΄ η ράχη, πλάτη ανθρώπου, μτφ. επιφάνεια το όπισθεν
Αποτελείται από 6 κλάδους όπως την περιγραφική και υποδιαιρέσεις 10 ουκ εκλείψει άρχων εξ Ιούδα, και ηγούμενος εκ των μηρών μέρος επί στρατιωτικής παρατάξεως
της η οστεολογία,η μυολογία, η σπλαχνολογία, η νευρολογία, η αυτού, εως εάν έλθη τα αποκείμενα αυτού και αυτός προσδοκία εώρακα΄ παρακ. οριστικής α΄ εν. πρόσωπο του ρ. ορώ΄ βλέπω,
συνδεσμολογία. Άλλοι κλάδοι η γενική ανατομία, η τοπογραφική, εθνών. θεωρώ, αντικρύζω, προσέχω, ετοιμάζομαι, οραματίζομαι, αντιλαμ-
η χειρουργική κλπ. 12 χαροποιοί οι οφθαλμοί αυτού υπέρ οίνον, και λευκοί οι οδόντες βάνομαι με την όρασι
Οι αρχαίοι Έλληνες Ερασίστρατος και Ηρόφιλος έκαμαν κρυφά ανα- αυτού. προσδοκία η΄ αναμονή, ελπίδα, απαντοχή
τομία σε ανθρώπινα πτώματα. 19. πειρατήριοι πειρατεύσει αυτόν, αυτός δε πειρατεύσει αυτόν κατά φείδομαι΄ επιμελούμαι, δεν βλάπτω, αποφεύγω, αποκρούω, κάμνω
Στον ΙΘ΄ αιώνα καθιερώθη η συγκριτική ανατομία με τη χρήση του πόδας. μέτρια χρήσι, διαθέτω με μέτρο
μικροσκοπίου την ιστολογία και εμβρυολογία. 25 και εβοήθησέ σοι ο θεός ο εμός και ευλόγησέ σε ευλογίαν ουρα- οσφύς η ΄ προς τους νεφρούς μέρος των νώτων του ανθρώπου, η
Ο αοίδιμος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών με ωνόμαζε νού άνωθεν, και ευλογίαν γης πάντα, είνεκεν ευλογίας μαστών και μέση
Φιλόλογο θεολογούντα. μήτρας. έγνων΄ αόρ. β΄οριστικής α΄εν. πρόσωπο του ρ. γιγνώσκω΄ γνωρίζω,
Δίκαιον είχε! Άληστη η μνήμη του. Έχω γράψει περί τα 8- 9 βιβλία Και επιπεσών Ιωσήφ επί πρόσωπον του πατρός αυτού, έκλαυσεν κατανοώ, καταλαβαίνω, διακρίνω,
θεολογικού περιεχομένου, ανάμεσα στα οποία τις ποιητικές μετα- αυτόν και εφίλησεν αυτόν. εξελού΄ αόρ. β΄ προστ. β΄ εν. πρόσωπο του ρ. εξαιρούμαι΄ εξάγω κάτι
φράσεις των αγίων Ευαγγελίων Μάρκου και Λουκά των ιερών Ευαγ- Φιλόλογος είμαι θεολογών, γράφω έτσι, από τον Ψαλμόν ΙΗ΄ του για τον εαυτό μου, ξεφορτώνω, διαλέγω κάτι, λυτρώνω, αφαιρώ
γελιστών, το παρόν «ω γλυκύ μου έαρ», και άλλα. Κατάγομαι από Δαβίδ, στίχ. 2 κάτι από κάποιον, σώζω από κάποιον
εκκλησιαστική οικογένεια, του χωριού μου Φυτά της Χίου. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγ- ούτω΄ τροπικόν επίρρημα΄ έτσι
Στο βιβλίο Γένεσις γράφονται οι λέξεις το πρόσωπον, η σάρξ, η γέλλει το στερέωμα. ανώλεθρος ο΄ όποιος δεν βλάπτει, αβλαβής
πλευρά, ο τράχηλος, οι οφθαλμοί, το οστούν, αι χείρες, η γλώσσα,οι Στίχ. 5 εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος αυτών, και εις τα πέρατα ακατάληπτος ο΄ ακατανόητος
πόδες, τα ώτα, η γαστήρ,η κεφαλή, η κοιλία, το στόμα, οι οδόντες, η της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Λόγος ο΄ ο Θεός
μήτρα, η οσφύς, ο μηρός κ.α. Την Κυριακή 12 Ιουνίου ήταν η εορτή της Πεντηκοστής και τη Δευ- δρεπόμενοι(μτχ. ενεστ. του ρ. δρέπομαι) στα άνθη σημαίνει κόπτω΄
Στο περισπούδαστο βιβλίο η Γένεσις εκεί στο Α΄ κεφάλαιο στίχ. 27 τέρα 13 η εορτή του Αγίου Πνεύματος. μτφ. αποκομίζω, απολαύω καρπών
γράφεται΄ και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα θεού εποί- Ο Δαμασκηνός Στουδίτης, στο βιβλίο του «Θησαυρός Δαμασκη- δυσωπώ΄ καθικετεύω
ησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς. νού», γράφει΄ Λόγος Ι΄ Λόγος εις την κάθοδον του παναγίου και φω- άδω΄ ψάλλω, τραγουδώ, υμνώ, διαδίδω
Στο Β΄ κεφ. στίχ. 7, γράφεται΄ και έπλασεν ο θεός τον άνθρωπον, χουν τιστικού Πνεύματος, εις την Πεντηκοστήν. Παρατίθεται ο επίλογος. Εσαεί με αγάπη Χριστού.
από της γης και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, Ελάτε όλοι, ευλογημένοι Χριστιανοί, και ας τελειώσωμεν τον λόγον
και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. 21 και επέβαλεν ο θεός μας με ευχαριστίαν ούτω΄ Πάτερ άναρχε και άφθαρτε, Υιέ συνάναρχε ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Γ. ΓΑΤΑΝΑΣ.
έκστασιν επί τον Αδάμ, και ύπνωσε και έλαβε μίαν των πλευρών και αθάνατε, Πνεύμα άγιον, συναί΄διον και ανώλεθρον΄ Τριάς αγία Από τα Φυτά της Χίου.
αυτού, τη αναπλήρωσε σάρκα απ΄ αυτής, 22, και ωκοδόμησεν ο θεός και προσκυνητή, ακατάληπτε, σύνθρονε, ομότιμε, ομόδοξε΄ Πάτερ
την πλευράν, ην έλαβεν από τον Αδάμ, εις γυναίκα, και ήγαγεν αυτήν αγέννητε, Υιέ και Λόγε γεννητέ. Πτυχιούχος Τμημάτων Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Κλασσικής
προς τον Αδάμ. Πνεύμα άγιον εκπορευόμενον εκ Πατρός και εν Υιώ αναπαυόμενον΄ Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού
23 και είπεν Αδάμ, τούτο νυν οστούν εκ των οστέων μου, και σαρξ εσένα προσκυνούμεν, εσένα δοξάζομεν, εσένα έχομεν Θεόν, εσένα και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
εκ της σαρκός μου. Γ ΄ 5 ήδει γαρ ο θεός, ότι η ημέρα φάγητε βασιλέα, κτίστην, δημιουργόν ομολογούμεν και κηρύττομεν τον κό- Πτυχιούχος Διδασκαλείου Μέσης Εκπαιδεύσεως Αθηνών,
απ΄αυτού, διανοιχθήσονται οι οφθαλμοί και έσεσθε ως θεοί, γινώ- σμον όλον΄ ευχαριστούμεν το έλεός σου, δοξάζομεν την ευσπλα- μείζονος διαρκείας.
σκοντες καλόν και πονηρόν, 6,7, χνίαν σου ότι μας εφιλανθρωπεύθης, ότι μας ηγάπησας και Έπαινος Ακαδημίας Αθηνών.
Δ΄ 5,6,16,19, Ε΄29,Στ΄ 3,12, 17 εγώ ιδού επάγω τον κατακλυσμόν… ετελείωσας τοιούτον μυστήριον θαυμαστόν, και ένδοξον, και τοις Αγ- Βραβείο α΄ με έπαινο της Γλωσσικής Εταιρείας Αθηνών.
καταφθείρεται πάσαν σάρκα…, Ζ΄ 15 εισήλθον προς Νώε εις την κι- γέλοις ακατάληπτον. Αλλά, δεόμεθά σου και παρακαλούμεν σε, εδώ Μεγαλόσταυρος του Αγ. Ισιδώρου, ανώτατο παράσημο της Χιακής
βωτόν δύο δύο άρσεν και θήλυ από πάσης σαρκός, εν ω εστι πνεύμα μεν αξιωσαί μας να περάσωμεν ζωήν ειρηνικήν, αναμάρτητον, Εκκλησίας.
ζωής, 21 και απέθανε πάσα σαρξ κινουμένη επί της γης …. και πας ασκανδάλιστον, ακατάγνωστον και απολέμητον από εχθρούς ψυχι- Έπαινος Γλωσσικής Εταιρείας Αθηνών.
κούς και σωματικούς΄ εκεί δε αξιωσαί μας να σε υμνούμεν με τους Συγγραφέας.
Σελίδα 14 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (Νο 79 / 16-09-2022)


Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου Το Κεντρί
*Πολύς λόγος έγινε τελευταία ται ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πολιτικές γραμμές σε συνεται-
για την εκδημήσασα βασίλισσα ρισμούς και εταιρίες, εν τούτοις οι ίδιοι δείχνουν να μην κι-
Επιμέλεια: Μαρία Κόρμαλου-Κυδώνη
της Αγγλίας, Ελισάβετ. Δεν θα νούνται με αμιγώς επιχειρηματικά και εταιρικά κριτήρια. Διότι
πω κάτι περισσότερο, διότι «ο
αποθανών (η αποθανούσα εν
στην περίπτωση αυτή, τον εργαζόμενο που προσφέρει εργα-
σία και είναι καλός σε ένα άλφα πόστο, δεν ζητάς να τον αλ-
ΔΥΠΑ: Ανοίγουν οι αιτήσεις για 6.500 θέσεις
προκειμένω) δεδικαίωται από
της αμαρτίας» (Ρωμ. ΣΤ΄, 7). «Ο
λάξεις επικαλούμενος τον τύπο αλλά βλέποντας την ουσία.
Στις όποιες προσωπικές κόντρες και διαφορές, που τυχόν έχεις
για μακροχρόνια άνεργους 55-67 ετών
αποθανών δεδικαίωται από της με κάποιον, δίνεις τέλος όταν αυτές αγγίζουν: 1) την υγεία του,
αμαρτίας» σημαίνει ότι δεν μπο- 2) την εργασία του και 3) την οικογένειά του. Με δυο λόγια
ρεί πια να αμαρτήσει, όχι ότι την αξιοπρέπεια της υπόστασής του. Επιτυχία δεν είναι μόνο
συγχωρείται για όσα έχει πράξει. το να καταστήσεις μια επιχείρηση επικερδή, αλλά πρωτίστως
Απεναντίας, τότε έρχεται η κρίση να έχεις μια ζώσα ανθρώπινη στάση έναντι των εργαζομένων
του Θεού και προγεύεται των της. Εάν αρχίσουν όλοι να κοιτούν τους τύπους, κανένας δεν
καλών ή κακών καταστάσεων θα ωφεληθεί!
που πρόκειται να βιώσει η ψυχή *Ανεξάρτητα των ανωτέρω, αλλά παρομοίως, μόνο μικρό-
του εν ημέρα τελικής κρίσεως (Δευτέρα Παρουσία του Κυ- νοες, μικρόψυχοι και φτηνοί πολιτικάντηδες μπορούν να χα-
ρίου). Έτσι, μέχρι τότε ζει η ψυχή «υπό μερική κρίση», σύμ- ρακτηριστούν όσοι πολιτικοί τρέμουν μην χάσουν την
φωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Δεν θα σταθώ στα καρέκλα τους και προσπαθούν να πλήξουν εργασιακά ανθρώ-
όσα εποίησε η μεγαλειοτάτη (κατά κόσμον Αγγλίας), διότι δεν πους που, είτε πολιτικά τους κρίνουν είτε (ακόμη κι αν δεν
πιστεύω στο θεσμό της βασιλείας και τον θεωρώ ξένο και προς ασχολούνται μαζί τους) φοβούνται την όποια πολιτική απώ-
το Χριστιανικό αλλά και το δημοκρατικό φρόνημα. Θεωρώ λεια, από την μη ψηφοσυλλεκτική στήριξή τους ! Μιλάμε για
ντροπή ένας λαός να ποδηγετείται από μονάρχες. Θα σταθώ, επίπεδο της δεκαετίας του 1950…!!! Θα πρέπει να γνωρίζουν Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις επιπλέον 6.500 θέσεις του
όμως, σε 3 σημεία: 1) Ότι η Αγγλία, όσες φορές προσέγγισε τη ότι, δεν θα "άρχουν" για πάντα, όμως οι πράξεις τους αυτές επιτυχημένου προγράμματος απασχόλησης μακροχρό-
χώρα μας ως δήθεν "σύμμαχος" ήταν για να προσεταιριστεί θα μείνουν και θα συζητιούνται στις τοπικές κοινωνίες για νια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, συνολικού προϋπο-
πολιτικά ή εθνικά οφέλη για τον εαυτό της. 2) Η Ελισάβετ ου- πολλά χρόνια, στιγματίζοντάς τους! Είναι ντροπή! Γι΄ αυτό προ- λογισμού 123 εκατ. Ευρώ.
δέποτε επισκέφθηκε τη χώρα μας, στις τόσες δεκαετίες βασι- σοχή, κανένας δεν πρέπει να ενεργεί ευρισκόμενος εν θερμώ! Όπως είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
λείας της. 3) Όσοι σήμερα φωνασκούν (προφανώς εκ του Και κυρίως πριν εξαντλήσει κάθε περιθώριο συνεννόησης! τσοτάκης τον Ιούλιο κατά τη διάρκεια συζήτησης με
ασφαλούς), θα είχε νόημα η διαμαρτυρία τους αυτή εάν γινό- *Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σίφι-Κοφινά, με την ευγενική επι- ωφελούμενους, σκοπός του προγράμματος της Δημό-
ταν όσο η ίδια ήταν εν ζωή και εάν απαιτούσαν να ζητήσει συγ- μέλεια και εποπτεία του αεικίνητου καλλιτέχνη Μπάμπη Κοι- σιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) είναι η πρόσ-
γνώμη για όσα εγκλήματα διέπραξε η Αγγλία στην Κύπρο και λιάρη και τη σύμπραξη των -πάντα δραστήριων- μελών και ληψη μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, σε
όχι μόνο. Από εκεί και πέρα, μόνο ντροπή προκαλεί ο οχετός κατοίκων της περιοχής, δημιούργησαν τρία όμορφα φίλμς, με θέσεις πλήρους απασχόλησης.
του εσμού του … πληκτρολογίου, να συγκρίνουν τον θάνατο ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστούν οι ίδιοι και αναφέρονται Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνα-
της εκδημήσασας βασίλισσας με την βιοτή Ελληνίδας καλλι- στα γεγονότα της Σφαγής της Χίου. Τα γυρίσματα έγιναν στο τότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες και η μηνιαία επι-
τέχνιδος η οποία "ζει και βασιλεύει" (και καλά να είναι πάντα Λωβοκομείο Χίου, τον Ανάβατο και το Μελανειός. Δηλαδή σε χορήγηση ανέρχεται στο 75% του μισθού και των
στην υγεία της η κυρία). Η υπεροψία των νεοελλήνων του πλη- τρεις εκ των πολλών περιοχών της μεγάλης Σφαγής του 1822.
ασφαλιστικών εισφορών, έως τα 750 ευρώ μηνιαία.
κτρολογίου δεν έχει ντροπή, ούτε όριο…!!! Φαίνεται, έλυσαν Οι ταινίες αυτές, μικρού μήκους, έχουν ταξιδέψει σε αρκετές
Σημειώνεται πως το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων ερ-
κάποιοι όλα τα προβλήματά τους και άρχισαν να μετρούν και περιοχές της Χίου (στην πόλη αλλά και σε χωριά) και έχουν
γασίας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2017, αλλά μέχρι τον
τα χρόνια που οι διπλανοί τους ζουν ! Λες και τους παίρνουν συναρπάσει το φιλοθεάμον κοινό. Συγχαρητήρια σε όσους κο-
Ιούλιο του 2020 η κάλυψη ήταν αρκετά χαμηλή καθώς
τη δική τους ζωή…!!! Σημείο και αυτό των καιρών! πίασαν για να δημιουργηθούν! Ευελπιστούμε να αγκαλιαστεί
οι προσλήψεις δεν ξεπερνούσαν τις 1.500. Το πρό-
*«Αδικία ομόφυλα ζευγάρια να μην μπορούν να υιοθετή- η όλη προσπάθεια και από τους τοπικούς φορείς και να δια-
γραμμα ενισχύθηκε και βελτιώθηκε τον Ιούλιο του 2022
σουν ένα παιδί». Τάδε έφη προ καιρού η συμπαθέστατη Υφυ- δοθούν έτι περαιτέρω, με αφορμή τη συμπλήρωση των 200
και έκτοτε καλύφθηκε το σύνολο των 8.500 θέσεων. Με
πουργός Εργασίας (Κοινωνικής Πρόνοιας), που πριν λίγες χρόνων της αποφράδας εκείνης περιόδου για το νησί μας. Μια
την αύξηση των 6.500 θέσεων για πολίτες που είναι
ημέρες ήλθε στο νησί μας και δεν διακρίναμε η παρουσία της πολύ όμορφη πρωτοβουλία θα ήταν να δοθούν οι ταινίες σε
άνεργοι για 12ή περισσότερους μήνες, το βελτιωμένο
να πρόσθεσε κάτι περισσότερο στα ήδη υπάρχοντα και γνω- όλα τα σχολεία της Χίου και να πληροφορηθούν τα γεγονότα
στά! Η κα Υφυπουργός, εξ όσων δυνάμεθα να γνωρίζουμε, της εποχής οι μαθητές μέσα από τον κόσμο της τέχνης και του πρόγραμμα θα έχει προσφέρει συνολικά 15.000 θέσεις.
δεν είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά διο- πολιτισμού. Ομοίως, σε όλους τους εκτός Χίου πολιτιστικούς Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από ένα ευρύ
ρισμένη Υφυπουργός με απόφαση του Πρωθυπουργού (όπως συλλόγους των Χιωτών απανταχού, αποδήμων και ομογενών. φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Ενδεικτικά να αναφερ-
και οι περισσότεροι Υπουργοί και Υφυπουργοί του στενού *Εμείς οι Χριστιανοί έχουμε διδαχθεί, όταν ασκούμε φιλαν- θεί ότι έχει ενταχθεί πλήθος Νομικών Προσώπων Δη-
Πρωθυπουργικού περιβάλλοντος). Συνεπώς, η άποψή της θρωπία (από αγάπη, όχι ανάγκη ή λύπηση ή υπερηφάνεια ή μοσίου Δικαίου (όπως Δήμοι, Περιφέρειες, Ασφαλιστικά
αυτή μάλλον δεν συνάδει με την πολιτική του κόμματος που αυτοπροβολή διότι τότε είναι υποκρισία και φαρισαϊσμός) να Ταμεία, Νοσοκομεία, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας,
εκπροσωπεί. Όμως, ως κατέχουσα μείζονα πολιτική-κυβερνη- μην διατυμπανίζουμε τις πράξεις μας αυτές, αλλά «όπως ή σου κ.λπ.) και Δημοτικές Επιχειρήσεις, στο σύνολο της επι-
τική θέση, εκφράζει οπωσδήποτε τον Πρωθυπουργό (διότι εάν η ελεημοσύνη εν τω κρυπτώ και ο πατήρ σου ο βλέπων εν τω κράτειας.
δεν τον εξέφραζε, άμα τη ειδήσει του γεγονότος, θα είχε υπάρ- κρυπτώ αποδώσει σοι εν τω φανερώ» (Ματθ. ΣΤ΄, 4). Αυτό,
ξει αντίδραση). Εάν κάτι τέτοιο συμβαίνει, δεν έχω παρά να ευ- ασφαλώς, δεν το ενστερνίζονται πολλοί άνθρωποι και ιδιαί-
χηθώ περαστικά στον κόσμο των παραδοσιακών ψηφοφόρων τερα οι ασχολούμενοι με τα κοινά, οι οποίοι λίγα δίνουν
του κυβερνώντος κόμματος, που εξακολουθεί να ψηφίζει αν- (υλικά) και πολλά θέλουν να απολαμβάνουν (πολιτικά) από
θρώπους με τέτοιες θεωρίες !!! Σέβομαι και ανέχομαι κάθε τον κόσμο. Έτσι, το να προβάλλεις τι έκανες ως αιρετός με τα
άποψη στον δημοκρατικό, ελεύθερο πλουραλισμό, αλλά δεν χρήματα του Δημοσίου είναι επιβεβλημένο, όμως το να προ-
είμαι υποχρεωμένος και να την υιοθετήσω. βάλλεις τι κάνεις με τα δικά σου χρήματα συνιστά φαρισαϊσμό.
*Το ζήτημα των υποκλοπών-παρακολουθήσεων έχει αρχίσει Εάν θέλει ο ωφελούμενος να σε ευχαριστήσει ας το κάνει.
να παίρνει ρυθμό χιονοστιβάδας. Δείτε που σε λίγο θα υπάρξει Αλλά μην βγεις να το πεις εσύ, ούτε να ζητήσεις εσύ από εκεί-
ταύτιση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα αυτό και η ΝΔ θα μείνει νον να το κάνει. Πριν από πολλά χρόνια (πάνω από 20) είχα
μόνη της. Τελικά, ακόμη και τα όποια φημολογούμενα σενάρια ακούσει ότι, υπήρχε κάποιο πολιτικό πρόσωπο που προεκλο-
περί μελλοντικής συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ μετά από αυτό δεν γικά μοίραζε δώρα σε πολίτες με απώτερο σκοπό την επανε-
υπάρχει περίπτωση να ευοδωθούν. Αν και η πρόσφατη πολι- κλογή του. Ξέρετε τι κατάφερε; Να τον "μαυρίσουν" πρώτοι
τική ιστορία στη χώρα μας έδειξε ότι, όποια μικρά κόμματα συ- αυτοί που τα έπαιρναν! Ξέρετε γιατί; Διότι στη συνείδηση του
νεργάστηκαν ως "δεκανίκι" μεγαλύτερων (ΔΗΑΝΑ, ΔΗΜΑΡ, ανθρώπου που πας να εκμεταλλευτείς, με τον τρόπο αυτό, δεν
ΛΑΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ, κ.α.) είχαν τρα- έχεις περίοπτη θέση. Τον βλέπεις και σε βλέπει ως …"αναλώ-
γική κατάληξη. Ένα λάθος που διαρκώς γίνεται είναι αυτό, που σιμο προϊόν"! Θα σε αντιμετωπίσει, λοιπόν κι εκείνος με το
ορισμένοι επικαλούνται, περί απορρήτου για την περίπτωση ίδιο νόμισμα την κατάλληλη στιγμή. Έτσι, κυκλοφόρησε τότε
Ανδρουλάκη. Εάν η ΕΥΠ ανήκει στον Πρωθυπουργό και ο κ. η φράση «τον παρά και μαύρο»…!!! Όπερ και εγένετο !
Ανδρουλάκης είναι, ως Πρόεδρος κόμματος, εν δυνάμει Πρω- *Με ιδιαίτερη χαρά έλαβα, δια χειρών του φίλου κ. Κώστα
θυπουργός, δεν υπάρχει απόρρητο, εφόσον πιθανόν κληθεί Σταμούλη (λάτρη της Καλλιμασιάς), το τελευταίο φύλλο της
στο μέλλον να εποπτεύσει την Υπηρεσία αυτή. Ο Ελληνικός τετράμηνης έκδοσης (εφημερίδας) «Καλλιμασιώτικα», που εκ-
λαός οφείλει να γνωρίζει με ποιων εντολή και για ποιο λόγο δίδει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καλλιμασιάς «Η Πρόοδος».
παρακολουθείτο ο σημερινός Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ως Ευ- Πρόκειται για μια εξαιρετική έκδοση, που καταγράφει τα γεγο-
ρωβουλευτής. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες! Απόρρητο νότα στο χωριό, που παρουσιάζει ιστορικά και λαογραφικά
υπάρχει για οποιονδήποτε, όχι όμως για κάποιον που ο κό- αφιερώματα για την Καλλιμασιά, αλλά ακόμη προβάλλει τις
σμος μπορεί να επιλέξει με την ψήφο του να κυβερνήσει τη ανάγκες και τις σύγχρονες απαιτήσεις των πολιτών για την ανα-
χώρα! Εκεί ο λαός πρέπει να γνωρίζει κι εκεί θα πέσει η "αυ- βάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Εγκάρδια εύχομαι καλή δύ-
λαία" των παρακολουθήσεων για τους ενορχηστρωτές της! ναμη και καλή συνέχεια στις ευγενικές και αξιόλογες
*Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η απόλυση ενός 56χρονου προσπάθειες του Συλλόγου.
συμπολίτη μας, από γνωστό συνεταιρισμό, έπειτα από 15 έτη *Με τούτα και με κείνα συμπληρώθηκε ο χώρος και ο χρόνος
υπηρεσίας, επειδή απλά έκανε χρήση των δικαιωμάτων του μας για σήμερα. Σε λίγες ημέρες και πάλι μαζί. Έως τότε υγεία
και ζήτησε να απασχολείται στην ειδικότητα που (επί 15 έτη) και χαρά στους φίλους αναγνώστες και κοινωνούς των από-
πρακτικά εργαζόταν. Κάποιοι, καίτοι συχνά πυκνά, επικαλούν- ψεών μας!-
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 15

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Γιορτάζουμε τις Ευρωπαϊκές Ημέρες


Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Μουσείο Μαστίχας Χίου Με το μελάνι
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
(ΠΙΟΠ) συμμετέχει στον φετινό εορτασμό
των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής
ειδικές βελόνες, θα φτιάξουν λου-
λούδια με υλικά φιλικά προς το πε-
ριβάλλον και θα δημιουργήσουν
της ...Σουπιάς
Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ), με θέμα «Βιώσιμη υπέροχες μπουτονιέρες για να στο-
Πολιτιστική Κληρονομιά-Διατηρώντας το λίσουν τα ρούχα τους. 1 στις 3 αναζητήσεις των παιδιών
παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» με Η συμμετοχή στο εργαστήρι όπως
ένα δημιουργικό εργαστήρι, για εφήβους και τα υλικά είναι δωρεάν. στο Διαδίκτυο αφορά το YouTube
και ενήλικες, στο Μουσείο Μαστίχας Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.
Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες και
Συγκεκριμένα, την Κυριακή 25 Σεπτεμ- δήλωση συμμετοχής, μπορείτε να
βρίου (ώρα 11:00) θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι κατασκευής επικοινωνήσετε με το Μουσείο, στο τηλέφωνο 22710 72212 (κα-
λουλουδιών της χιακής φύσης, όπως λαλάδες (χιώτικες τουλί- θημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00).
πες), με την τεχνική του felting, η οποία συγκαταλέγεται στους *Στο πλαίσιο του εορτασμού των ΕΗΠΚ, στις 24 και 25 Σεπτεμ-
αρχαιότερους τρόπους κατασκευής υφάσματος. Το felt ή αλλιώς βρίου η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό σε όλα τα Μου-
κετσές είναι ακατέργαστο μαλλί που χρειάζεται μόνο νερό, σα- σεία του Δικτύου ΠΙΟΠ. Το ίδιο διάστημα οι επισκέπτες όλων των
πούνι και φαντασία ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα υφά- Μουσείων ΠΙΟΠ, θα έχουν έκπτωση 10% στα είδη των πωλητη-
σματα. Οι συμμετέχοντες, χρησιμοποιώντας τα χέρια τους ή ρίων.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές των πολιτιστικών εργαστηρίων Εξαιρετικά δημοφιλές ανάμεσα στα νέα παιδιά παραμένει το
του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου YouTube. Δεν είναι τυχαίο ότι μία στις τρεις αναζητήσεις των παι-
διών στο Google αφορά το YouTube. Στο μεταξύ, το 18% των
Λιβαδίων Χίου «Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΟΣ» αναζητήσεων των παιδιών αφορούσε διάφορες υπηρεσίες Δια-
δικτύου.
Σας γνωρίζουμε ότι στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου Μια νέα μελέτη της Kaspersky αποκάλυψε τα διαδικτυακά εν-
«Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΟΣ» θα λειτουργήσουν την επιμορφωτική περίοδο 2022 – διαφέροντα των παιδιών για το καλοκαίρι του 2022, λαμβάνον-
2023 τα εξής πολιτιστικά εργαστήρια με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου τας δεδομένα από αναζητήσεις στο Google και το YouTube. Είναι
2022. ενδιαφέρον ότι αυτό το καλοκαίρι τα παιδιά ασχολήθηκαν πε-
Οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας των πολιτιστικών εργαστηρίων θα ανακοινω- ρισσότερο με το δημιουργικό κοινωνικό δίκτυο “DeviantArt”
(6%) παρά με το TikTok (5%).
θούν στους ενδιαφερόμενους τηλεφωνικώς.
Το “DeviantArt” είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή κοινότητα για
Για νέες εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω
καλλιτέχνες ή λάτρεις της τέχνης και επιτρέπει στους ανθρώπους
τηλέφωνα επικοινωνίας. να συνδέονται μέσω της δημιουργίας και του διαμοιρασμού τέ-
Θα εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά του covid19. χνης.
1. Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί (νήπια, παιδιά, έφηβοι, ενήλικες) Μαυρονικόλα Ελένη 6937475611 Επιπλέον, το gaming ήταν μια από τις πιο δημοφιλείς κατηγο-
2. Ζωγραφική (νήπια, παιδιά, έφηβοι, ενήλικες) Νεαμονίτη Αγγελική 6988300003 ρίες, με το μερίδιο του στις αναζητήσεις των παιδιών να ανέρ-
3. Κέντημα χειρός (ενήλικες) Μαυρονικόλα Ελένη 6937475611 χεται στο 10%. Συγκεκριμένα, το Roblox κυριάρχησε
4. Χοροκίνηση (νήπια, παιδιά , έφηβοι) Αναστασάκη Άννα 6937292976 αντιπροσωπεύοντας το 33% των σχετικών αναζητήσεων, ξε-
5. Χορωδία ενηλίκων Κουσκουσάκης Ιάκωβος 6936889688 περνώντας κατά πολύ το Minecraft (9%), παρά την τεράστια
6. Κατηχητικό Σχολείο Ρέβη Αγγελική 6949410641 δημοτικότητα του στα παιδιά.
7. Βυζαντινή Μουσική (ενήλικες) Αναστασάκης Θεμιστοκλής 6973935757 Εκτός από σειρές, όμως, τα παιδιά εξερεύνησαν επίσης memes
8. Θεατρικό παιχνίδι-Θεατρολογία Ψαραδάκη Μαρία 6934506800 και bloggers. Το πιο δημοφιλές meme του καλοκαιριού, που
9. Γυμναστική Ψαραδάκη Μαρία 6934506800 αναζήτησαν τα παιδιά στο Google, ήταν το Big Floppa, με ένα
10. Κεραμική-Πηλογλυπτική (νήπια, παιδιά, ενήλικες) Πουλιανίτη Χριστίνα 6936927177 στα πέντε αιτήματα για memes (20%) να αφορούν το συγκεκρι-
μένο meme.
11. Συμβουλευτική Σχολή Γονέων Ρέβη Αγγελική 6949410641
Τι αναζήτησαν τα παιδιά στο YouTube;
Ανάμεσα σε όλα τα αιτήματα για “Κινούμενα σχέδια, ταινίες και

Δρομολόγια πλοίων
τηλεοπτικές εκπομπέςr” (16% όλων των αναζητήσεων στο
YouTube), υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον για την τέταρτη σεζόν
του Stranger Things. Τα παιδιά αναζήτησαν όχι μόνο βίντεο που
σχετίζονται με τη σειρά, αλλά και τους ηθοποιούς και τους χα-
ρακτήρες, που έπαιξαν τους κύριους ρόλους. Αυτή τη φορά οι
πιο διάσημες ηθοποιοί ήταν η Millie Bobby Brown και η Sadie
Sink.
Η δημοτικότητα του Stranger Things μεταφέρθηκε και στο πεδίο
της μουσικής (τα αιτήματα για μουσική στο YouTube ανέρχονται
στο 16%). Τα πιο συχνά αναζητούμενα βίντεο που έψαξαν τα
παιδιά ήταν το "Chrissy, Wake Up" - ένα βίντεο που δημιουρ-
γήθηκε από clip και φωτογραφίες από την τέταρτη σεζόν, καθώς
και το κομμάτι της Kate Bush "Running Up That Hill" (1985), το
οποίο άρεσε σε έναν από τους κύριους χαρακτήρες.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το φετινό καλοκαίρι η
σειρά “Stranger Things” κυριάρχησε με διαφορά στις προτιμή-
σεις του κοινού. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η τέταρτη
σεζόν έσπασε τα ρεκόρ όλων των εποχών, καθώς οι θεατές την
παρακολούθησαν για 287 εκατομμύρια ώρες την εβδομάδα
μεταξύ 23 και 29 Μαΐου.
Ασφαλές Διαδίκτυο
Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να διατηρήσετε τα παιδιά
σας ασφαλή στο διαδίκτυο:
- Μην αμελείτε να δείξετε ενδιαφέρον για τη διαδικτυακή δρα-
στηριότητα των παιδιών σας. Ρωτήστε τα αν μπορείτε να παρα-
κολουθήσετε την αγαπημένη τους σειρά ή να ακούσετε μουσικά
κομμάτια μαζί. Μια επιλογή θα μπορούσε να είναι επίσης το να
μάθετε από κοινού ορισμένες πρακτικές για να παραμείνετε
ασφαλείς στο διαδίκτυο.
- Μια καλή επιλογή μπορεί να είναι οι εφαρμογές γονικού ελέγ-
χου. Αλλά είναι σημαντικό να συζητήσετε αυτό το θέμα με το
παιδί σας για να εξηγήσετε πώς λειτουργούν αυτές οι εφαρμογές
και γιατί χρειάζονται για να παραμείνουν ασφαλείς στο διαδί-
κτυο.
- Εξηγήστε ότι ευαίσθητες πληροφορίες θα πρέπει να κοινοποι-
ούνται μόνο μέσω messenger και μόνο με άτομα που γνωρί-
ζουν στην πραγματική ζωή. Μπορείτε να αποτελέσετε πρότυπο
και να τους δείξετε καλά παραδείγματα συνετής συμπεριφοράς.
- Αφιερώστε περισσότερο χρόνο στην επικοινωνία με τα παιδιά
σας σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στο διαδίκτυο.
- Κάντε τις συζητήσεις για την κυβερνοασφάλεια πιο ευχάριστες
και ενδιαφέρουσες συζητώντας τις με το παιδί σας μέσω παιχνι-
διών και άλλων διασκεδαστικών μορφών.
Σελίδα 16 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Τι να προσέχετε μετά την επέμβαση για καταρράκτη


Οι περισσότεροι ασθενείς που υποβάλλονται σε επέμβαση κα- επέμβαση για να αποφευχθεί ο κίνδυνος μόλυνσης και ερεθι-
ταρράκτη ανακτούν τις φυσιολογικές δραστηριότητές τους μέσα σμού του οφθαλμού. Το λούσιμο μπορεί να γίνει με ειδικό τρόπο
σε μερικές ημέρες ή εβδομάδες. έτσι ώστε να αποφύγετε το νερό να έρθει σε επαφή ακόμα και σε
Οι επεμβάσεις για τη διόρθωση του καταρράκτη είναι από τις πιο κλειστά βλέφαρα. Οι γυναίκες πρέπει επίσης να αποφεύγουν το
συχνές και επιτυχημένες στον κόσμο. Υπολογίζεται ότι σε ετήσια μακιγιάζ.
βάση διενεργούνται παγκοσμίως 10 εκατομμύρια επεμβάσεις, με Έως ότου δώσει την έγκρισή του ο ιατρός, οι ασθενείς με μεγάλες
τη συχνότητά τους να κυμαίνεται από 100 έως 6.000 ανά εκατομ- διαθλαστικές ανωμαλίες (π.χ. μυωπία, αστιγματισμό), δεν πρέπει
μύριο πληθυσμού, αναλόγως με τη χώρα. να φορούν φακούς επαφής.
Στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων Οι ασθενείς με ξηροφθαλμία, βλεφαρίτιδα ή άλλα οφθαλμικά
ηλικίας άνω των 65 ετών έχουν κάποιου βαθμού καταρράκτη, προβλήματα, πρέπει να σταματήσουν για τουλάχιστον 1 εβδο-
ενώ ετησίως πραγματοποιούνται επεμβάσεις σε περισσότερους μάδα την εφαρμογή θεραπειών για αυτά (π.χ. θερμά επιθέματα
από 4,5 εκατομμύρια ασθενείς, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στα- στους οφθαλμούς). Ο οφθαλμίατρος θα ενημερώσει επίσης τον
τιστική Αρχή (Eurostat). να επουλωθούν πλήρως. Στο μεσοδιάστημα οι ασθενείς ακολου- ασθενή πότε μπορεί να ξαναρχίσει τη θεραπεία και για άλλες
Ο καταρράκτης είναι η σταδιακή θόλωση του φυσικού φακού θούν οδηγίες για ενστάλαξη κολλυρίων και προστασίας, για το οφθαλμοπάθειες, όπως το γλαύκωμα κ.λπ.
του οφθαλμού, που βρίσκεται στο πρόσθιο τμήμα του. Η απώ- διάστημα που θα τους υποδείξει ο θεράπων ιατρός. Η χρήση τεχνητών δακρύων δεν απαγορεύεται, αρκεί να χρησι-
λεια της διαύγειάς του συνήθως αρχίζει μετά την ηλικία των 40 Μετά την επέμβαση είναι φυσιολογικό να έχουν οι ασθενείς ελα- μοποιείται αποστειρωμένη συσκευασία και όχι αμέσως μετά τα
ετών, αλλά κατά κανόνα γίνεται αντιληπτή μετά τα 60-70 έτη, όταν φρές ενοχλήσεις και αλλαγές στην εμφάνιση και στην αίσθηση αντιβιοτικά και αντιφλεγμονώδη κολλύρια.
πια προκαλεί αισθητά συμπτώματα. του οφθαλμού τους, όπως θολή όραση, κοκκίνισμα και αίσθηση Όσον αφορά τις ιατρικές εξετάσεις για άλλα νοσήματα (π.χ. μα-
Οι περισσότεροι ασθενείς που υποβάλλονται σε επέμβαση κα- ότι υπάρχει ένα ξένο σώμα στον οφθαλμό. Δεν πρέπει όμως να γνητικές τομογραφίες, ακτινογραφίες, υπερηχογραφήματα) αυτές
ταρράκτη ανακτούν τις φυσιολογικές δραστηριότητές τους μέσα τον αγγίζουν ούτε να τον τρίβουν. επιτρέπονται οποιαδήποτε στιγμή μετά την επέμβαση καταρρά-
σε μερικές ημέρες ή εβδομάδες. Ωστόσο, μπορεί να χρειασθεί Αντίθετα, όσοι ασθενείς εκδηλώνουν συμπτώματα όπως απώ- κτη, αρκεί να μην έρθει κάτι σε επαφή με τον οφθαλμό που έχει
έως και ένας χρόνος έως ότου αισθανθούν φυσιολογική την λεια όρασης, πόνο στον οφθαλμό, «φώτα» που αναβοσβήνουν γίνει η επέμβαση.
όρασή τους, αναφέρει η Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας ή μια σκούρα «κουρτίνα» στο οπτικό πεδίο, ναυτία, έμετο ή έν- Χρειάζονται 1-2 εβδομάδες έως ότου σταθεροποιηθεί η όραση
(AAO). τονο βήχα, πρέπει να επικοινωνούν αμέσως με τον οφθαλμίατρό στον οφθαλμό που έγινε η επέμβαση. Όταν συμβεί αυτό, ο
Η ΑΑΟ εξέδωσε προσφάτως έναν αναλυτικό οδηγό, στον οποίο τους. οφθαλμίατρος θα ελέγξει την όρασή σας, διότι μπορεί εφεξής να
εξηγεί τι πρέπει να προσέχουν οι ασθενείς κατά την ανάρρωση Η ανάκτηση των καθημερινών δραστηριοτήτων θα γίνει άμεσα ή χρειάζεστε νέα γυαλιά για τις διαθλαστικές ανωμαλίες (π.χ. πρε-
από την επέμβαση. Ο δρ Αναστάσιος-Ι. Κανελλόπουλος, MD, Χει- σταδιακά, ανάλογα με την τεχνική της επέμβασης αλλά με βάση σβυωπία, κ.λπ.).
ρουργός-Οφθαλμίατρος, ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής πάντοτε τις συστάσεις του θεράποντος ιατρού. Σε γενικές γραμμές, Τέλος, να θυμάστε ότι το σώμα σας χρειάζεται χρόνο και υπομονή
του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας LaserVision και καθηγητής τις πρώτες 48 ώρες μετά την επέμβαση ο ασθενής πρέπει να απο- έως ότου επουλωθεί o οφθαλμός στο οποίο έχετε κάνει επέμ-
Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, συνοψίζει φεύγει τις έντονες δραστηριότητες, αλλά μπορεί να κινείται ελεύ- βαση.
τα κυριότερα σημεία του. θερα, να έχει ελεύθερη και πλήρη διατροφή, να χρησιμοποιεί «Η επιστημονική μας ομάδα έχει πρωτοστατήσει στα βήματα εξέ-
Κατά την επέμβαση για τη διόρθωση του καταρράκτη, ο χειρουρ- υπολογιστές και να βλέπει τηλεόραση. Μέσα σε 1-5 ημέρες μπο- λιξης της πιο σύγχρονης τεχνικής για τον καταρράκτη, με την πλει-
γός οφθαλμίατρος διανοίγει μικροσκοπική τομή (2-2,8 χιλιοστών) ρεί και να οδηγεί, σύμφωνα με τις συστάσεις του θεράποντος ια- ονότητα των ασθενών μας να βλέπουν πολύ σύντομα (μόλις σε
στην πρόσθια επιφάνεια του οφθαλμού, απ' όπου «αποσυναρ- τρού. 1-2 ημέρες) καλύτερα απ' ό,τι ήταν η όρασή τους προεπεμβατικά.
μολογεί» και αφαιρεί τον κατά 12 χιλιοστά θολωμένο οφθαλμικό Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται μετεπεμβατικά (λόγω συνεργασίας Στην πλειονότητά τους, μάλιστα χωρίς την ανάγκη βοηθητικών
φακό και τον αντικαθιστά με έναν τεχνητό ενδοφακό. Στη συνέ- των δύο οφθαλμών) κατά την οδήγηση σε περίπτωση που ο γυαλιών», τονίζει ο κ. Κανελλόπουλος.
χεια, ο οφθαλμός παραμένει ακάλυπτος και μόνο κατά τη διάρ- άλλος οφθαλμός έχει ακόμα καταρράκτη. «Απαιτείται όμως έγκαιρη παρέμβαση από τον θεράποντα ιατρό
κεια του ύπνου τοποθετείται διαφανές πλαστικό κάλυμμα για την Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να κάνουν ελαφρά άσκηση (όσον αφορά τη μορφολογία και την ωρίμανση του καταρράκτη)
προστασία του, για μερικές ημέρες. (π.χ. περπάτημα) από την επομένη κιόλας ημέρα της επέμβασης. για να μπορούν οι ασθενείς να αποκομίσουν τα σημαντικά πλε-
Ο οφθαλμός επουλώνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο 24ωρο Οι έντονες ασκήσεις (π.χ. ποδηλασία, τρέξιμο, τένις, γκολφ) συ- ονεκτήματα γρήγορης ανάρρωσης και ασφαλείας της λιγότερο
αρχίζει η επούλωση της τομής στην επιφάνεια του οφθαλμού, νήθως συνιστώνται τουλάχιστον 1 εβδομάδα αργότερα. Η κο- επεμβατικής τεχνικής», καταλήγει.
ενώ οι υποκείμενοι ιστοί χρειάζονται συνήθως μία εβδομάδα για λύμβηση επίσης συνιστάται συνήθως 1-2 εβδομάδες μετά την Πηγή: iatronet.gr

Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Ο Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ Λιμενικού Σώματος και Ιδιωτικές ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ *** Ερμοφάντους 6, Χίος
Ασφαλιστικές Εταιρείες Δρ. Καραμούζος Ε. Ανδρέας Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Γαρρής Σ.Βίκτωρ Σουρή 1 (πανω από τα Goody's) ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧIOY Κοζικοπούλου - Δημητράκη Ειδικός Ορθοδοντικός Τηλ.: 22710 25010,
Ειδικός Αλλεργιολόγος «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» Ι. Κατερίνα DDS, MS Ortho, Dr Dent Κιν.: 6947120150
Ώρες ιατρείου:
Στρατιωτικός Ιατρός Συμβεβλημένη με ΕΟΠΥΥ Χειρούργος Μαιευτήρας E-mail:
Καθημερινά πρωϊ: 09.00-13.00 Διδάκτωρ Ορθοδοντικής
τ. επιμελητής αλλεργιολογικού & Ιδιωτικές Ασφ/κες Εταιρείες Γυναικολόγος
Απόγευμα: 18.00-20.30 Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης dre.m.fragkomichalos@gmail.com
ιατρείου 401 ΓΣΝΑ Ευαγγελιστρίας 10, Χίος Πτυχιούχος Αριστοτελείου
Πολυτεχνείου 31 πλην Τετάρτης Πολυτεχνείου 31,
Τηλέφωνα: Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 3ος όροφος ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Τηλ.:2271027222, Σάββατο με ραντεβού Κλινικής: 22710 44750 Ειδικευθείσα στο Πανεπιστημιακό
Φαξ:2271020908 Τηλ./Φαξ: 2271301041 Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείου: 22710 23610 Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Ρίου Μαρία Ι. Κουτρουμπέ
Κιν.:6932460788 Κιν.6974818639 Τηλ.: 2271022222
22710 43301 Δέχεται καθημερινά Παιδίατρος
E-mail:v.garris.allergia@gmail.com E-mail:andkar@dent.auth.gr
E-mail: nipa_75@hotmail.com Λογιστηρίου: 22710 22487 κατόπιν ραντεβού: 694 740 7076 τ. Επιμελήτρια Γ. Ν. Χίου
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ fax: 22710 23610 Συνεργάτης Κλινικής "ΕΛΕΥΘΩ" *** Αγ. Ιακώβου 2, (2ος όροφος),
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ Γ. ΒΕΡΙΤΗ 49, ΒΑΡΒΑΣΙ - ΧΙΟΣ Mαρκούτσης Σ. Γεώργιος 82100 Χίος
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΤΗΛ. 22710 29777, Σύμβαση με ταμείο Στρατού,
Χειρούργος Οδοντίατρος
22710 29888, 22710 43888 Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικές
Βουρνούς Μ. Νικόλαος Δρ. Καρατζάνος Χ. Παναγιώτης Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών
Φαρμάκης Ευάγγελος E-mail: katerinakozikopoulou ασφαλιστικές εταιρείες
Ιατρός Βιοπαθολόγος Επιστημονικός Υπεύθυνος Μαρτύρων 9,
Ιατρός Δερματολόγος @hotmail.com Ώρες ιατρείου:
Μικροβιολόγος Διδάκτωρ Παθολογίας 1ος όροφος
Πολυτεχνείου 33 Αφροδιοσολόγος Καθημερινά πρωί 10:00- 13:00
Τ. Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. *** Τηλ.:2271082175,
Τηλ.:2271042900, Πολυτεχνείου 31 (4ος όρ.) Απόγευμα 17:30-20:30,
Επιστημονικός Συνεργάτης Dr. Χρυσοβαλάντης Κουμπής Κιν.:6985641401
φαξ:2271041888 Τηλ/Φαξ.:2271081808 (εκτός Τετάρτης απόγευμα)
Μάντικας Χρυσοβαλάντης Χειρούργος Μαιευτήρας - E-mail:georgemarkoutsis@gmail.com
E-mail:nvournous@chi.forthnet.gr Κιν.:6944241909 Δέχεται με ραντεβού
Απόφοιτος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Στρατιωτικός Ιατρός
E-mail:evfarmakis@gmail.com τηλ./fax: 22710 41090,
*** Ιωάν. Χανδρή 1, Χριστός, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ κιν: 6973820320
Βαρβάσι, 82100 Χίος Αθηνών
Κακούλας Α. Ζαχαρίας ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ e-mail: mariakoutroumpe@yahoo.gr
Τηλ: 22710 22555, Γ. Βερίτη 49, Βαρβάσι,82100 Bασιλάκης Στέλιος
Ιατρός Βιοπαθολόγος ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΙ
Kιν: 6938285526, Χίος Χειρουργός Ορθοπεδικός
Μικροβιολόγος ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
Fax: 22710 22555 Τηλ.: 22710 29777, Αγίου Ιακώβου 2, Χίος (2ος όροφος)
Αλ. Παχνού 3, Χίος Μοσχούρης Μ. Παναγιώτης
Email: karatzanos@yahoo.gr Fax: 22710 29700 Τηλ.: 22710 44387,
Τηλ.:22710 83066, MD, MSc Μαθιούδη- Μπιρλή Μαριάννα
Κινητό: 6932 756 679, Κιν.: 6944573074
Κιν.:6932896999 *** Ψυχίατρος
Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος Email: info@drkoumpis.com E-mail: stelvas@yahoo.com
E-mail:kakoulaslab@gmail.com Αγ. Αποστόλων 3
Σγούτα 8, Χίος 82131 Παπαβασιλείου Δ. Ν. *** Τηλ.:2271081606,
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ Δέχεται καθημερινά με ραντεβού Kτηνίατρος Π.Θ., D.V.M. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Ευάγγελος Μ. Φραγκομίχαλος, Κιν.6936525000
ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΙ Τηλ.: 22711 00707 Λεωφόρος Ενώσεως 92, Χίος MD, Ορθοπαιδικός ***
Κιν.: 6947773311 Περιοχή αεροδρομίου, Γεωργούλης Ι. Νίκος Χειρουργός Χαλκούσης Μ. Νίκος
Παντελάρος Ι. Νικόλαος E-mail: πίσω από το Pet Shop Κιβωτός Στρατιωτικός Χειρούργος Charles University of Prague Ψυχίατρος
Ειδικός Γαστρεντερολόγος- pan.moschouris@gmail.com μέσα στο Parking Οδοντίατρος MSc Μεταβολικά νοσήματα Δέχεται με ραντεβού
Ηπατολόγος- Τηλ: 22710 40000, Κουντουριώτου 17, 4ος όροφος των οστών Πολυτεχνείου 33, (3ος όρ.)
www.moschouris.gr
Ενδοσκόπος Πεπτικού Κιν: 6981487255, Δέχεται με ραντεβού Εθνικό Καποδιστριακό Τηλ.: 2271028222,
Σύμβαση με ταμείο Στρατού, *** E-mail: dpap.vet@gmail.com Τηλ.: 2271023739, Κιν.: 6945433113 Πανεπιστήμιο Αθηνών Κιν.: 6944643405
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 17

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Τι θα φάμε
ΟΙΚΟΛΟΓΕΙΝ
σήμερα… Το στέκι του βιβλίου
Δελφίνια στις ελληνικές θάλασσες: Σημαντικοί Επιμέλεια Μ.Κ.
οι πληθυσμοί τους παρά τα πολλά προβλήματα Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΑΡΟΥΝΤΑΤΙ ΡΟΪ
Ημ/νία έκδοσης: 1 Νοεμβρίου 1997
Θεματική Κατηγορία: Κοινωνικό
Σειρά: Ξένη λογοτεχνία
Όνομα σειράς: Βιβλία που Ξεχώρισαν
Είδος: Μυθιστόρημα
Ηλικία: 18+
Σελίδες: 440
Χιλιάδες κυκλοφορίας: 82
Όλοι θαύμασαν τις υπέροχες εικόνες που αιχμαλώτισε ο φακός της ομάδας
Up Stories, χρησιμοποιώντας drone, με «πρωταγωνιστές» του video δεκάδες
ενήλικα δελφίνια μαζί με τα μικρά τους, να κολυμπούν κοντά στην περιοχή
Παστίτσιο με λαχανικά Αρ. Ανατύπωσης: 37

του Θεολόγου Φθιώτιδας. Υλικά:


Αλήθεια, πόσο συχνό είναι το παραπάνω θέαμα στην Ελλάδα και τι κινδύ-
νους αντιμετωπίζουν τα δελφίνια στη χώρα μας; • 18 φύλλα λαζάνια, 1/4 φλ. ελαιόλαδο,
«Αυτά που βλέπετε στο συγκεκριμένο video είναι ένα κοπάδι με 30 περίπου • 3 χρωματιστές πιπεριές (όχι πράσινες) & 2 μελιτζάνες
ρινοδέλφινα. Για εμάς που ερευνούμε τα κητώδη είναι ένα συνηθισμένο μέ- • 2 1/2 φλ. κασέρι (ή ρεγκάτο ή γραβιέρα) & 2 κολοκυθάκια
γεθος κοπαδιού» ξεκινάει να εξηγεί στην «K» η Αναστασία Μήλιου, διευ- • 1/2 φλ. κεφαλοτύρι τριμμένο
θύντρια έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» και Για την εύκολη κρέμα
προσθέτει: «Το συγκεκριμένο είχε πολλά νεαρά μέλη και είναι ένα σχετικά • 3 κ.σ. βούτυρο, 1/2 πράσο ψιλοκομμένο & 3 κ.σ. γεμάτες
μεγάλο κοπάδι για το συγκεκριμένο είδος. Έχουμε δει όμως και κοπάδια που • 750 ml φρέσκο γάλα (χλιαρό) & Αλάτι
αποτελούνται από περισσότερα από 200 δελφίνια. Αυτό το παρατηρούμε • 1/2 φλ. κεφαλοτύρι τριμμένο
συχνά στα ζωνοδέλφινα». Για τη σάλτσα ντομάτα
Με τρία σκάφη και μια ερευνητική ομάδα αφιερωμένη εξ’ ολοκλήρου στο • 1 kg ντομάτες τριμμένες ή ψιλοκομμένες,
αντικείμενο, το ινστιτούτο συγκεντρώνει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου • 1/4 φλ. ελαιόλαδο, 1 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος & Πιπέρι
δεδομένα για τη συμπεριφορά των δελφινιών στις ελληνικές θάλασσες, τις • 1 σκελ. σκόρδο & Αλάτι
μεταναστεύσεις των πληθυσμών τους, αλλά και τους παράγοντες που τα
απειλούν.
Όπως μας λέει η κα Μήλιου: «Συναντάμε συχνά πολυπληθείς ομάδες. Είμα- ΕΚΤΕΛΕΣΗ
στε πολύ τυχεροί που στις ελληνικές θάλασσες επιβιώνουν ακόμα σημαντικοί
πληθυσμοί δελφινιών». Κόβουμε σε μικρά καρέ τις μελιτζάνες, τις πιπεριές και τα κολοκύθια.
Η ίδια τονίζει όμως πως δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και όπως σπεύδει Ακουμπάμε τα ψιλοκομμένα λαχανικά σε μία λαμαρίνα και τα ραντί-
να εξηγήσει: «Έχουμε καλούς πληθυσμούς, αλλά το κοινό δελφίνι για πα- ζουμε με ελάχιστο ελαιόλαδο. Τα ψήνουμε στους 200ºC στις αντιστάσεις
ράδειγμα, το οποίο καταγράφεται και στο βόρειο αλλά και στο νότιο και ανα- για 15 λεπτά.
τολικό Αιγαίο, έχει ήδη εξαφανιστεί από το Ιόνιο. Τώρα πια αυτό το δελφίνι Για τη σάλτσα ντομάτα
μόνο… κοινό δεν είναι, ενώ και ο μεσογειακός πληθυσμός του είδους έχει Βάζουμε όλα τα υλικά για τη σάλτσα ντομάτα σε κατσαρόλα και τα βρά-
μειωθεί ανησυχητικά». ζουμε για 10 λεπτά.
Αυτά τα ιδιαίτερα χαρισματικά ζώα σχηματίζουν σύνθετες κοινωνικές ομάδες Για την κρέμα
αλλά και υποομάδες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. «Οι υποομάδες Λιώνουμε το βούτυρο σε μία κατσαρόλα.
διαχωρίζονται είτε για λίγο, είτε για περισσότερο. Βλέπουμε ομάδες με ενή- Σε χαμηλή φωτιά, προσθέτουμε και σοτάρουμε το ψιλοκομμένο πράσο
λικα που είναι γρήγορα στο κολύμπι και στο ψάρεμα. Βλέπουμε και μικτές για 5 λεπτά, να μαραθεί. Πασπαλίζουμε με το αλεύρι. Το αφήνουμε να
ομάδες με νεαρά και ενήλικα δελφίνια, οι οποίες λειτουργούν “εκπαιδευτικά” ψηθεί για 2 λεπτά. Λίγο λίγο, προσθέτουμε το χλιαρό γάλα και ανακα-
για τα μικρότερα δελφίνια. Σε κάθε περίπτωση, η κινητικότητά τους διαμορ- τεύοντας αφήνουμε την κρέμα να δέσει για λίγα λεπτά. Προσθέτουμε το
φώνεται από το που βρίσκεται η τροφή τους αλλά και που εντοπίζονται οι κεφαλοτύρι. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.
κίνδυνοι». Για το μοντάρισμα
Σύμφωνα με την κ. Μήλιου, το πιο πολυπληθές είδος δελφινιών από τα τέσ- Σε μεγάλο πυράντοχο σκεύος στρώνουμε μία κουταλιά σάλτσα ντομά-
σερα που ζουν στην Ελλάδα είναι τα ζωνοδέλφινα… «τα οποία συναντάμε τας. Απλώνουμε μία στρώση λαζάνια. Προσθέτουμε μία κουταλιά σάλ- Λίγα λόγια για το βιβλίο
στο ανοιχτό πέλαγος σε μεγάλα κοπάδια. Την ίδια στιγμή όμως δυστυχώς τσα ντομάτας. Κάνουμε μία στρώση με το 1/3 των λαχανικών.
είναι και το είδος που συναντάμε πιο συχνά σε περιστατικά εκβρασμών. Το Αναμειγνύουμε τη γραβιέρα και το κεφαλοτύρι και πασπαλίζουμε με το
σταχτοδέλφινο είναι ένα λιγότερο γνωστό είδος το οποίο συναντάμε σε ολι- 1/3 αυτών. Κάνουμε δεύτερη στρώση λαζάνια. Καλύπτουμε με μία κου-
Δυο όμορφα, αγνά δίδυμα παιδιά και η υπέροχη
γομελείς μεταναστευτικές ομάδες σε περιοχές με βαθύτερα νερά. Το ρινοδέλ- ταλιά σάλτσα ντομάτας. Στρώνουμε μία στρώση λαχανικών και τα μισά μητέρα τους επιστρέφουν για να ζήσουν στο πα-
φινο κάνει την εμφάνισή του περισσότερο στα ρηχά νερά και είναι και το είδος τριμμένα τυριά. Κάνουμε τρίτη στρώση λαζάνια. Ρίχνουμε την υπόλοιπη τρικό της σπίτι, στο Αγιέμενεμ, στην Ινδία, αφού ο
που αλληλεπιδρά περισσότερο με τα αλιευτικά εργαλεία και για αυτό το λόγο ντομάτα, τα υπόλοιπα λαχανικά και τυριά. Τέλος, καλύπτουμε με την ιδιόρρυθμος πατέρας τα έχει εγκαταλείψει. Μέσα σ’
είναι και το πιο ευάλωτο απ’ όλα. Στις θάλασσές μας που αδειάζουν από κρέμα. αυτό το πλαίσιο ξετυλίγεται μια συναρπαστική ιστο-
ψάρια λόγω της υπεραλίευσης, τα ρινοδέλφινα πλησιάζουν ολοένα και συ- Ψήσιμο ρία όπου οι διάφοροι ήρωες παίζουν τους ρόλους
χνότερα τα δίχτυα των παράκτιων αλιέων σε αναζήτηση τροφής και συχνά Ψήνουμε το παστίτσιο για 30 λεπτά σκεπασμένο με αλουμινόχαρτο
τα καταστρέφουν. Πάντως, τα δελφίνια κινούνται σε όλο το εύρος των ελλη-
τους ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Μέσα
στους 200 ºC. Ξεσκεπάζουμε και αφήνουμε να ψηθεί, για ακόμα 10-15
νικών θαλασσών- στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, μέχρι νοτιότερα στην Κρήτη». στα πάθη και τον αισθησιασμό, το κείμενο φτιάχνει
λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνεια.
Οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν το δικό του λεξιλόγιο από εικόνες. Ένας έρωτας
Παρόλο που στις ελληνικές θάλασσες επιβιώνουν ως σήμερα σημαντικοί απαγορευμένος, μια λαχτάρα για μακρινούς ορί-
πληθυσμοί δελφινιών, τα υπέροχα αυτά ζώα αντιμετωπίζουν αυξανόμενους ζοντες, ένα ποτάμι που μιλάει μια γλώσσα ονειρική,
ανθρωπογενείς κινδύνους. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ κι ένας θεός που τα πάντα ορίζει.
«Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η ιδιαίτερα έντονη υπεραλίευση, η οποία
ουσιαστικά μειώνει δραματικά τα αποθέματα της τροφής τους στη θάλασσα» ΛΕΩΝΙΔΑ Μ. ΜΠΙΛΙΡΑΚΗ Βιογραφικό συγγραφέα
εξηγεί η κ. Μήλιου και συνεχίζει: «Είναι η υπεραλίευση άλλωστε, η οποία
προκαλεί και τις περισσότερες ανισορροπίες αυτή τη στιγμή στα θαλάσσια
& ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΣΕΤΤΑΚΗ Η Αρουντάτι Ρόι υφαίνει τον
οικοσυστήματα, όπως το χιλιοειπωμένο πια ζήτημα με τις μωβ μέδουσες ή η Ιατροί Ακτινολόγοι ιστό της αφήγησης με δεξιοτε-
εμφάνιση των ξενικών ή εισβολικών ψαριών. χνία και ομορφιά και το ξετύ-
Όσο παραμένουμε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη όπου δεν εφαρμόζεται • ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 1.5Τ λιγμα της ιστορίας έχει τη
κανένα ουσιαστικό πλαίσιο διαχείρισης της αλιείας, με αποτέλεσμα να “αδει- • ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ δύναμη να ταράζει, να συνε-
άζουμε” εντατικά τις θάλασσες μας από τα ψάρια, τόσο περισσότερο αντιμέ- παίρνει, να μαγεύει τον ανα-
τωποι θα βρισκόμαστε με το πρόβλημα της ανισορροπίας στα θαλάσσια • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ γνώστη. Χωρίς να έχει ζήσει
οικοσυστήματα». ΕΓΧΡΩΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ TRIPLEX
Σε κίνδυνο δελφίνια και φάλαινες
• ποτέ μακριά από την πατρίδα
Σημαντικοί παράγοντες που απειλούν τους πληθυσμούς των δελφινιών είναι • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ της, χωρίς να ξεχνάει ούτε
και η πλαστική ρύπανση αλλά και η ηχορύπανση του βυθού. Το ηχητικό
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ στιγμή τη γλωσσική παράδοση, κατάφερε να γρά-
φορτίο που προκαλούν τα πλοία, σκάφη κτλ (ιδίως τα μεγάλα ταχύπλοα),
• ψει στα αγγλικά με μαεστρία ένα μυθιστόρημα που
σε πολλές περιοχές είναι ιδιαίτερα έντονο και προκαλεί πολυάριθμα προ- (ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ - ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ) σου κόβει την ανάσα. Η ΑΡΟΥΝΤΑΤΙ ΡΟΪ είναι η
βλήματα σε αυτά τα ευφυή θαλάσσια θηλαστικά η επικοινωνία των οποίων
βασίζεται στον ήχο.
• ΒΙΟΨΙΕΣ ΘΥΡΟΕΙΔΗ - ΜΑΣΤΟΥ συγγραφέας του μυθιστορήματος Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΜΙ-
Όπως υπογραμμίζει η κα Μήλιου: «Eίναι παράδοξο εν έτη 2022, σε μία εποχή (ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ) ΚΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, που κέρδισε το βραβείο
που τόσα πολλά λέγονται για την προστασία του περιβάλλοντος, να συνεχί- Booker το 1997 και έχει μεταφραστεί σε περισσότε-
ζουμε να ανεχόμαστε ως κοινωνία τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των θα- ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ρες από 40 γλώσσες. Από τότε έχει εκδώσει πέντε
λασσών μας. Παρόλο που δεν εφαρμόζουμε στην πράξη κανένα ουσιαστικό ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:30-14:00 & 17:30-20:30 (ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) δοκίμια, συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων Η
μέτρο για την προστασία τους, έχουμε την τύχη να επιβιώνουν στις ελληνικές ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00-13:00 ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, Η ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟ-
θάλασσες σημαντικοί πληθυσμοί και από τα τέσσερα είδη δελφινιών. Και ει- ΣΥΝΗΣ και Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ-
δικά σε μια εποχή όπου πολλοί πληθυσμοί δελφινιών μειώνονται ανησυ- ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
χητικά σε άλλες περιοχές της Μεσογείου». ΤΙΑΣ, που έχουν κυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις
Μαρτύρων 5, Χίος, Τηλ.: 22710 23055 - 22710 25500, Fax: 22710 23533 - 22710 23553 ΨΥΧΟΓΙΟΣ. Ζει στο Δελχί.
Πηγή: kathimerini.gr E-mail: leonbil1972@yahoo.gr - settakis@hotmail.com
Σελίδα 18 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ε.Ι.Ε.Τ: Προσπαθούμε για την επιβίωση των εβδομαδιαίων περιφερειακών εφημερίδων


Οι θέσεις της Ε.Ι.Ε.Τ. για το νέο σχέδιο Καθώς οι εβδομαδιαίες εφημερίδες εκδίδονται 1 φορά την εβδομάδα και οι ημε- Πάγια θέση της Ένωσης μας είναι η αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του Ν.
Νόμου υπό τον τίτλο: «Ενίσχυση δη- ρήσιες 5-6, δεν είναι αναντίστοιχο το να απαιτούνται π.χ. στους Νομούς 80.001 – 2328/1995 και του ΠΔ 261/1997 για την κατανομή του 40% της συνολικής δαπά-
μοσιότητας και διαφάνειας στον έν- 200.000 κατοίκων (που είναι και οι περισσότεροι) 4 εργαζόμενοι σε μια εβδομαδι- νης για την κρατική διαφήμιση σε εφημερίδες και περιοδικά και του 30% τουλά-
τυπο και ηλεκτρονικό τύπο - αία εφημερίδα και μόλις 6 σε μια ημερήσια; Πως μπορεί να λειτουργήσει μια ημε- χιστον στα περιφερειακά ΜΜΕ.
Σύσταση Ηλεκτρονικών Μητρώων ρήσια εφημερίδα με μόλις δύο δημοσιογράφους και μόλις 2 άτομα ως λοιπό Θεωρούμε επιβεβλημένη την επανασύσταση της επιτροπής ελέγχου της διανομής
Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου προσωπικό; Η εβδομαδιαία δύναται να λειτουργήσει με λιγότερα από 4, όπως της κρατικής διαφήμισης, την οποία θα αποτελούν υπάλληλοι του Υπουργείου
και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενη- συμβαίνει σήμερα στις περισσότερες εφημερίδες μέλη μας. Ψηφιακής Πολιτικής και εκπρόσωποι όλων των Ενώσεων (ανάλογη επιτροπή είχε
μέρωσης» Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις ημερήσιες – εβδομαδιαίες εφημερίδες που ανήκουν συσταθεί το 2006, ωστόσο λειτούργησε μόνο για λίγα χρόνια). Υπενθυμίζουμε ότι
Αγαπητοί συνάδελφοι, στις άλλες πληθυσμιακές κατηγορίες. η ποσόστωση ανά κατηγορία μέσων ίσχυε μέχρι το 2017 και ζητάμε την επανα-
Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 15-9-2022 η δημόσια διαβούλευση για τη νομοθετική Επίσης, να δούμε και κάτι άλλο: φορά της που θα είναι προσαρμοσμένη στα σημερινά δεδομένα.
πρωτοβουλία, υπό τον τίτλο: «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο Υπαρκτό παράδειγμα: Μια εφημερίδα υποχρεούται να απασχολεί 2 δημοσιογρά- Αν η Επιτροπή ελέγχου δεν επανασυσταθεί, θεωρούμε ότι οποιοδήποτε κανόνες
και ηλεκτρονικό τύπο - Σύσταση Ηλεκτρονικών Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρο- φους και 2 εργαζόμενους ως λοιπό προσωπικό. για την ένταξη εφημερίδων – ιστοσελίδων στη σχετική λίστα (ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟΥ
νικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοι- Ωστόσο, σήμερα απασχολεί 3 δημοσιογράφους και έναν διανομέα. Σε αυτή την ΤΥΠΟΥ) δεν θα έχει κανένα νόημα.
νωνίας και Ενημέρωσης». περίπτωση τι γίνεται; Μετατρέπει τον δημοσιογράφο σε… διανομέα ή γραμματέα, Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το κείμενο με τις θέσεις της Ε.Ι.Ε.Τ. που ανέβηκε στη διαβούλευση είναι το παρακάτω: ή φωτογράφο ή σελιδοποιό; Ή μήπως απολύει έναν δημοσιογράφο (που του είναι Για μια ακόμη φορά καλούμαστε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για τις εφημερίδες
1.Υπομητρώο Έντυπου Τύπου αναγκαίος για να τον έχει σήμερα) και προσλαμβάνει έναν επιπλέον διανομέα ή μας. Στη μάχη αυτή πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες.
Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, Το Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού γραμματέα που δεν του χρειάζονται στη λειτουργία της εφημερίδας; Βρισκόμαστε στο πλέον κομβικό σημείο των τελευταίων χρόνων και η συμμετοχή
Τύπου που προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), όπως το άρθρο 3. Πωληθέντα φύλλα κάθε μέλους της Ε.Ι.Ε.Τ. θα είναι χρήσιμη στο να πετύχουμε τον στόχο μας που
αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 23 του παρόντος, και στο οποίο μπορούν να εγ- Για να ενταχθεί μια εφημερίδα στο υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου δεν είναι άλλος από το να κρατήσουμε τις εφημερίδες μας ανοιχτές.
γράφονται οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που δικαιούνται να προβαί- θα πρέπει να έχει πωλήσεις, οι οποίες υπολογίζονται με συντελεστή πωλούμενων Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
νουν στις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), φύλλων ανά έκδοση 0,3% επί του πληθυσμού κάθε περιφερειακής ενότητας. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
εντάσσεται στο Μ.Ε.Τ. ως υπομητρώο. Καθώς σήμερα ο αριθμός των πωληθέντων φύλλων είναι τετρακόσια (400) για ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Εδώ να τονίσουμε ότι ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε τεθεί θέμα αλλαγών του τους Νομούς άνω των 80.000 κατοίκων, πολλές εφημερίδες θα κληθούν να αυ- ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΤΣΗΣ (Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Ν.3548/2007 και μάλιστα αλλαγών που θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις ξήσουν τα πωληθέντα φύλλα τους. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
εβδομαδιαίες εφημερίδες. Μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχουν οι Νομοί: Αχαΐας (900 φύλλα), Ηρακλείου (900 ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΡΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
Το 2007, που ο νόμος ψηφίστηκε, ο έντυπος τύπος βρίσκονταν σε μια από τις κα- φύλλα), Λάρισας (800 φύλλα), Αιτωλοακαρνανίας (600 φύλλα), Εύβοιας (600 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
λύτερες περιόδους του. Κι όμως για τις εβδομαδιαίες εφημερίδες θεσπίστηκε το φύλλα) και Μαγνησίας (550 φύλλα). ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ (ΤΑΜΙΑΣ)
να απασχολούν δύο (2) δημοσιογράφους (για Νομούς άνω των 80.000 κατοίκων) Είναι αυτονόητο ότι και εδώ οποιοδήποτε επιπλέον οικονομικό βάρος θα οδηγήσει ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΔΩΝΗΣ (ΜΕΛΟΣ)
και έναν (για Νομούς κάτω των 80.000 κατοίκων). πολλές εφημερίδες σε αδιέξοδο και πολύ σύντομα σε αναστολή έκδοσης.
Σήμερα, 15 χρόνια μετά κι ενώ ο εβδομαδιαίος περιφερειακός Τύπος έχει δεχτεί Είναι αυτονόητο ότι και εδώ οποιοδήποτε επιπλέον οικονομικό βάρος θα οδηγήσει
συνεχή και μεγάλα πλήγματα, καλούμαστε να σηκώσουμε επιπλέον βάρη με την
πρόσληψη δημοσιογράφων, αλλά και… λοιπού προσωπικού.
πολλές εφημερίδες σε αδιέξοδο και πολύ σύντομα σε αναστολή έκδοσης.
Ένα ακόμη οικονομικό βάρος που φορτώνεται στις εφημερίδες από το Υπομητρώο, ΦAPMAKΕIA
Αναφέρουμε τα κυριότερα πλήγματα, από το 2007 μέχρι σήμερα: χωρίς αντισταθμιστικά οφέλη.
α) Κατάργηση δημοσίευσης ισολογισμών. Να σημειώσουμε επίσης ότι πολλές εφημερίδες από τις παραπάνω Περιφερειακές
β) Σημαντικό «ψαλίδισμα» στις δημοσιεύσεις διακηρύξεων, προκηρύξεων κ.α. Ενότητες δεν λειτουργούν στην έδρα αλλά σε μικρούς Δήμους, ωστόσο καλούνται ΔIHMEPEYEI
γ) Γενική κρίση στον έντυπο τύπο. να δηλώνουν πωληθέντα φύλλα με βάση τον συνολικό πληθυσμό της Περιφε- Πέμπτη, 22/09
δ) Μείωση διακινούμενων φύλλων μας μέσω των ΕΛΤΑ (σε 400, τα οποία μάλιστα ρειακής Ενότητας.
είτε δεν φτάνουν ποτέ στον παραλήπτη τους είτε με μεγάλη καθυστέρηση) 4. Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου Σ.Φ.ΚΑΛΛΕΡΓΗ Γ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ Μ ΟΕ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
ε) Επιβολή 2% επί του τζίρου μας, υπέρ ΕΔΟΕΑΠ. Παράλληλα, με το Μητρώο Έντυπου Τύπου, στο νέο Νομοσχέδιο εντάχθηκε και ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ.ΕΝΩΣΕΩΣ 56 (πάρκινγκ Φάρκαινας)
στ) Και εσχάτως: Αύξηση κατά 30-40% στην εκτύπωση (τυπογραφείο, χαρτί, υλικά το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου.
κ.α.), καθώς και στην διανομή των εφημερίδων μας (καύσιμα). Σύμφωνα με το Νομοσχέδιο, η προβολή διαφημίσεων και κάθε άλλη προβολή Σ.Φ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
Αναφέρουμε τα παραπάνω για να επισημάνουμε το ότι είναι αδιανόητο να επιβα- έναντι άμεσου ή έμμεσου αντίτιμου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ.
Παρασκευή, 23/09
ρυνθούν με επιπλέον έξοδα οι εφημερίδες, με την πρόσληψη προσωπικού που (β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, συμπεριλαμβανομένων και των
δεν πρόκειται να ωφελήσει, αλλά αντιθέτως θα πλήξει τις επιχειρήσεις μας. επιχειρήσεων του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, πραγματοποιείται μόνο σε ηλε- Σ.Φ.ΚΑΛΛΕΡΓΗ Γ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ Μ ΟΕ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε αλλαγή στον Ν. 3548/2007! κτρονικό τύπο (ιστοσελίδα) που έχει εγγραφεί στο Μητρώο.
Γιατί, απλά, οποιαδήποτε αλλαγή θα επιφέρει σωρεία λουκέτων σε εβδομαδιαίες, Ωστόσο, είναι γνωστό τοις πάσι ότι το πρόβλημα στο διαδίκτυο δεν είναι οι ιστο-
ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ.ΕΝΩΣΕΩΣ 56 (πάρκινγκ Φάρκαινας)
αλλά και ημερήσιες, περιφερειακές εφημερίδες. σελίδες που λειτουργούν επαγγελματικά, αλλά εκείνες που λειτουργούν ΠΑΡΑ- Σ.Φ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
Κι όλα αυτά, ενώ εκκρεμούν τρία σημαντικά αιτήματα μας που στόχο έχουν την εξα- ΝΟΜΑ, εισπράττουν ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ, οι περισσότερες εκ των οποίων
σφάλιση ρευστότητας, αλλά να δώσουν οικονομική ανάσα στις εφημερίδες μας: «λειτουργούν» χωρίς νομική και φορολογική υπόσταση. Αυτές δεν επιθυμούν Σάββατο, 24/09
α. Άμεση εξόφληση των παραστατικών που αφορούν τις δημοσιεύσεις της παρ. 3 κρατική διαφήμιση, αλλά τους αρκεί η τοπική με εξευτελιστικές τιμές και -βεβαίως- Σ.Φ.ΚΑΛΛΕΡΓΗ Γ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ Μ ΟΕ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) και συγκεκριμένα εξόφληση εντός δεκα- χωρίς παραστατικά, καλλιεργώντας έναν πρωτοφανή ΑΘΕΜΙΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
πέντε (15) ημερών από την δημοσίευση τους στις εφημερίδες μας (να ισχύσει και που πλήττει σημαντικά τις υγιείς και νόμιμες επιχειρήσεις. ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ.ΕΝΩΣΕΩΣ 56 (πάρκινγκ Φάρκαινας)
αναδρομικά καθώς πολλοί φορείς οφείλουν σημαντικά ποσά στις εφημερίδες). Μπορεί σε πρώτη ανάγνωση, η επισήμανση μας αυτή να φαντάζει άσχετη με το Σ.Φ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
β. Ορισμός ενιαίας τιμής (5 ευρώ ανά εκατοστό) για όλες τις δημοσιεύσεις της παρ. νέο σχέδιο Νόμου, όμως θεωρούμε πως αν δεν δοθεί τέρμα σ’ αυτήν την ασυδο-
3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α’ 68). σία, που διαπράττεται μάλιστα στον χώρο της ενημέρωσης, τόσο αυτό όσο και Κυριακή, 25/09
Τα δύο παραπάνω αιτήματα έχουν ελάχιστο έως μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, οποιοδήποτε άλλο νομοσχέδιο θα είναι ανώφελο. Σ.Φ.ΚΑΛΛΕΡΓΗ Γ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ Μ ΟΕ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
καθώς το 85% και πλέον των δημοσιεύσεων πληρώνονται από τους ανάδοχους 5. Κρατική Διαφήμιση
των έργων. Δευτέρα, 26/09
γ. Και φυσικά το οριστικό τέλος των βασανιστικών παρατάσεων που αφορούν τον
ΠΟΙΗΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ & ΚΡΗΝΗΣ 2, (Βαρβάσι)
Ν. 3548/2007. Υπενθυμίζουμε ότι η τρέχουσα παράταση εκπνέει στις 31-12-2023.
Άραγε, πως μπορεί να σχεδιάσει ο καθένας από εμάς το μέλλον της εφημερίδας ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ.ΠΑΧΝΟΥ 3
του πέρα από την ημερομηνία αυτή; ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., ΚΑΝΑΡΗ 5
Οριστικό τέλος λοιπόν, στις παρατάσεις επί παρατάσεων και οριστική απελευθέ-
ρωση στις δημοσιεύσεις των διακηρύξεων.
ΚΑΡΙΕΡΑ Τρίτη, 27/09
2. Αριθμός εργαζομένων Μιλάς για πράγματα κοινά, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ & ΚΡΗΝΗΣ 2, (Βαρβάσι)
Σύμφωνα με το νέο σχέδιο Νόμου, οι εβδομαδιαίες εφημερίδες θα πρέπει να απα- επάγγελμα, καριέρα,
σχολούν δημοσιογράφους και λοιπούς εργαζομένους ως εξής: ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ.ΠΑΧΝΟΥ 3
*Για Νομούς έως 80.000 κατοίκους: 2 εργαζόμενους (1 δημοσιογράφο, 1 λοιπό όμως αγνοείς αληθινά,
την αυριανή ημέρα. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., ΚΑΝΑΡΗ 5
προσωπικό).
*Για Νομούς από 80.000 έως 200.000 κατοίκους: 4 εργαζόμενους (2 δημοσιογρά- Όταν πεινάνε οι φτωχοί, Τετάρτη, 28/09
φους, 2 λοιπό προσωπικό). οι άστεγοι κρυώνουν, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ & ΚΡΗΝΗΣ 2, (Βαρβάσι)
*Για Νομούς άνω των 200.000 κατοίκων: 6 εργαζόμενους (3 δημοσιογράφους, 3 κι οι πλούσιοι, γι' άλλη μια φορά,
λοιπό προσωπικό). ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ.ΠΑΧΝΟΥ 3
Στην τελευταία κατηγορία εντοπίζεται και η μεγαλύτερη αδικία, καθώς οι εφημε-
τα αυτιά τους δεν ιδρώνουν.
ρίδες στους Νομούς: Αχαΐας, Ηρακλείου, Λάρισας και Αιτωλοακαρνανίας (στην Γύρισε κοίτα γύρω σου, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., ΚΑΝΑΡΗ 5
περίπτωση αυτή αν ληφθεί υπόψη η απογραφή του 2011 και όχι η πρόσφατη), τον πόνο και τη θλίψη,
θα κληθούν να προσλάβουν τουλάχιστον τρία επιπλέον άτομα. και μη ζητάς ολημερίς,
Φυσικά, επιπλέον βάρη καλείται να σηκώσει και η πλειοψηφία των εφημερίδων τίποτα μη σου λείψει.
και σε πολλούς ακόμα Νομούς, όσον αφορά τους λοιπούς εργαζομένους, καθώς
ο αριθμός των δημοσιογράφων στις δύο πρώτες κατηγορίες παραμένει ο ίδιος, Είν' η ζωή ένας πόλεμος, ΔIΑNYKTEPEYEI
αφού για τις επιχειρήσεις περιφερειακού και τοπικού έντυπου τύπου, δύναται να μια μάχη κάθε μέρα,
προσμετρηθεί στην παρούσα προϋπόθεση και ο ιδιοκτήτης ή ο εταίρος, εφόσον
Πέμπτη, 22/09 ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
προσγέιωσε τα θέλω σου,
είναι δημοσιογράφος ασφαλισμένος στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα). και μη πετάς, στον αέρα. Παρασκευή, 23/09 ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ Μ., ΚΑΛΟΥΤΑ 157 (Νοσ.)
Βέβαια, τα επιπλέον οικονομικά βάρη που θα προκύψουν από την προσθήκη 1 ή
2 ατόμων ως λοιπό προσωπικό για τις περισσότερες εφημερίδες είναι ασήκωτα, Βοήθα τον πλησίον σου,
Σάββατο, 24/09 ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79
ιδιαίτερα αυτή την εποχή που οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί (αύξηση κόστους που την ανάγκη σου έχει,
εκτύπωσης, διανομής, ενέργειας κλπ.), αλλά και… κάνει να λάβουν χρήματα είτε τον άρρωστο και το φτωχό, Κυριακή, 25/09 ΜΑΡΗ.Δ, ΑΛ.ΠΑΧΝΟΥ 11
από κρατική διαφήμιση (αυτή του εμβολίου παραμένει ανεξόφλητη εδώ και 14- που παραδίπλα στέκει.
15 μήνες), είτε από δημοσιεύσεις υποχρεωτικών καταχωρήσεων (διαχρονικά Δευτέρα, 26/09 ΣΚΡΙΝΗ Μ., ΑΕΡ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 24 (πρώην Βουπάλου)
άλυτο το πρόβλημα αυτό!)
Ανέβασε επίπεδο,
Επίσης, ας δούμε τις αντιστοιχίες εβδομαδιαίων – ημερήσιων περιφερειακών εφη- τη μίζερη ύπαρξη σου, Τρίτη, 27/09 ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 38
μερίδων: για σένα, την πατρίδα σου,
και το μικρό παιδί σου. Τετάρτη, 28/09 ΚΑΤΣΟΣ Μ., ΚΑΝΑΡΗ 10
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ του Αλέκου Οικονόμου, επιχειρηματία,
ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ ΕΩΣ 80.000: 2 εργαζόμενους. ο οποίος έκρυβε μέσα του ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΤ. ΔΙΑΜΕΡ. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ 80.001 – 200.000: 4 εργαζόμενους. ένα ταλέντο ποίησης και το ανακάλυψε
ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 200.000: 6 εργαζόμενους. όταν την περασμένη άνοιξη έκανε ΔIHMEPEYEI - ΔIANYKTEPEYEI
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ μια μικρή χειρουργική επέμβαση
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ σε Νοσοκομείο των Αθηνών, 19/09/2022 - 25/09/2022 Μπουμπάρη Μαριόγκα
ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ ΕΩΣ 80.000: 4 εργαζόμενους. όπου εκεί ξεκίνησε να γράφει
ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ 80.001 – 200.000: 6 εργαζόμενους. 26/09/2022 - 02/10/2022 Βασιλάκης Αγαπητός
και έτσι ανακάλυψε το ταλέντο του.
ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 200.000: 8 εργαζόμενους.
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 19

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Τηλέφωνα Επικοινωνίας Υπηρεσιών Τηλέφωνα επικοινωνίας


της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Υπηρεσιών του Δήμου Χίου
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη . . . . . . . .22713-50503,22713-50567
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50550 Υπηρεσία Τηλέφωνο
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530 Γραφείο Δημάρχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350803
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508, Αντιδήμαρχος Περιβ. & Διοικ. Υπηρεσιών . .2271350851
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας . . . . . . . . . . . .2271350820
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος . . .22713-50508,ΦΑΞ: 22713-50509
Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας . . .2271350806
Τμήμα Εργαστηρίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22710-44460
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας . . . . . . . .22713-52323, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Χίου . . . .2271350807
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52306 Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350809
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού . . . . . . . . . .22713-50504, Οικονομική Επιτροπή . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350883
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552
Τμήμα Προμηθειών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351713
Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . .22713-50510,
Τμήμα Καθαριότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350850
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50511, 22713-50515, 22713-50565
Ενοικιάζεται περίπτερο που βρίσκεται στο κέντρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552 Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων . . . . . . . . . . . . . .2271351726
της πόλης, συγκεκριμένα στην πλατεία Βουνα- Άδειες Καταστημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350842
Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης . . . . . .22713-50523, 22713-50547
κίου απέναντι από τον ΟΤΕ. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέ- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551 Τμήμα Διοίκησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350815
φωνο 6947408501. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας . . . . . . .22713-50520, 22713-50562, Τμήμα Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350816
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551
Τμήμα Ληξιαρχείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350826
Τμήμα Προμηθειών . . . . . . . . . . . . . . .22713-50519, 22713-50521
Τμήμα Δημοτολογίου . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350849
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50519
Τμήμα Μηχανοργάνωσης . . . . . . . . . . . . . . .2271350004
Eορτολόγιο Τμήμα Γραμματείας . . . . . . . . . . . . . . .22713-50512, 22713-50535
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50561 Τμήμα Περιουσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351735
Τμήμα Πληροφορικής . . . . . . . .22713-50526, ΦΑΞ: 22713-50519 ΚΕΠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350888
Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου: Διεύθυνση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής . . . . .22713-53328, Τμήμα Ταμείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351706
Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-53338
Τμήμα Εσόδων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351734
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου: Τμήμα Αλιείας . . . . . . . . . . . . . .22710-44438, ΦΑΞ: 22710-43358
Οσίων Ξανθίππης και Πολυξένης Τμήμα Κτηνιατρικής . . . . . . . . .22713-53206, ΦΑΞ : 22713-53207
Τμήμα Λογιστηρίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351721
Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου: Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου . . .22713-53332, Τεχνική Υπηρεσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351623
Πρωτομάρτυρος Θέκλης, Οσίου Κόπριος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-53337 Πολεοδομία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351600
Kυριακή, 25 Σεπτεμβρίου: Διεύθυνση Ανάπτυξης . . . . . . . .22713-52300, ΦΑΞ: 22713-52306 Δημοτική Αστυνομία Χίου . . . . . . . . . . . . . . .2271044415
Οσίων Ευφροσύνης και Παφνουτίου Τμήμα Γραμματείας . . . . . . . . . .22713-52305, ΦΑΞ: 22713-52306
Τμήμα Πρασίνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351920
Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου: Τμήμα Διά Βίου Μάθησης . . . . .22713-52309, ΦΑΞ: 22713-52306
Η μετάστασις του ευαγγελιστού Ιωάννου του θεολόγου Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές . . . . . . . . . . . . . .2271350812
Τμήμα Εμπορίου . . . . . . . . . . . .22713-52312, ΦΑΞ: 22713-52322
Tρίτη, 27 Σεπτεμβρίου: Τμήμα Επαγγέλματος . . . . . . . . .22713-52319, ΦΑΞ: 22713-52313 Δημοτική Ενότητα Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350847
Νεομάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίω Χαλκιδικής ΤμήμαΧορήγησης Αδειών . . . . .22713-52318, ΦΑΞ: 22713-52313 Δημοτική Ενότητα Αγ.Μηνά . . . . . . . . . . . . .2271351400
Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου:
Τμήμα Τουρισμού . . . . . . . . . . .22713-50514, ΦΑΞ : 22713-50517 Δημοτική Ενότητα Ιωνίας . . . . . . . . . . . . . . . .2271351500
Οσίου Χαρίτωνος ομολογητού
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών . . . . . . . .22713-52400 Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων . . . . . . . . .2272350021
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52404
Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων . . . . . . . . .2271357930
Τμήμα ΚΤΕΟ . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52903, ΦΑΞ: 22713-52904
Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων . . . . . . .2271351200
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52400
Διεύθυνση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας . . .22713-52603, Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης . . . . . . . . .2271093392
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-52615 Δημοτική Ενότητα Αμανής . . . . . . . . . . . . . .2274021208
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης . . . . . . . .22713-52616 έως 618 ΔΗΚΕΧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271081106
Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας . .22713-52605 έως 608 ΚΑΠΗ Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271044395
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
Παιδικός Σταθμός Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . .2271022200
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52609 έως 614
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας . . . . . .22713-50536, 22710-44212, Ομήρειο Πνευματικο Κέντρο . . . . . . . . . .2271044391
στην εφημερίδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22710-44211 Ενιαία ΔΕΥΑ Nήσου Χίου . . . . . . . . . . . .2271044351-52
“XIΩTIKH ΔIAΦANEIA” Γραφείο ΠΑΜ ΠΣΕΑ . . . . .22713-50533, ΤΗΛ-ΦΑΞ: 22710-44211 Ταμειακή Υπηρεσία ΔΕΥΑΧ . . . . . . . . . . . . . .2271044353
τηλεφωνήστε στα 41224 - 41120

Πωλούνται αγροτεμάχια XPHΣIMA THΛEΦΩNA


στην περιοχή της Βολισσού AΣΤΥΝΟΜΙΑ: ...............................................................100 BΛΑΒΕΣ ΔEH
σε τιμή ευκαιρίας. AΞ. YΠ.: ....................................................................44428 Xίου: ..............................................................22710.44365
Τηλ. επικοινωνίας 6947408500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: ..........................................................199 Kαλαμωτής: ..................................................22710.71288
NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ........................................................22710.44306 Oινουσσών: ..................................................22710.55249
Kλινική AYΓOYΣTH: .....................................22710.44750 Bολισσού: .....................................................22740.21225
Kλινική APΓYPOYΔH: ..................................22710.29777 Kαρδαμύλων: ..............................................22720.22240
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ: .............................................22710.44434 BΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
PAΔIO TAΞI: ..................................................22710.41111 Xίου: ..............................................................22710.44353
NEΛ: ..............................................................22710.23971 Aγ. Mηνά: .....................................................22710.31232
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΩΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ .............................................22710-81919 Aμανής: .........................................................22740.21289
Τηλεφωνήστε στα: 22710 41224, 41120 Δ.ΚΤΕΟ Χίου ...............22713-52903, ΦΑΧ: 22713-52904 Oμηρούπολης: .............................................22710.93202
OΔIKH BOHΘEIA INTERAMERICAN- ΕΛΠΑ: .................... Iωνίας: ...........................................................22710.61318
.......................22710.31104, 22710.33233 & 6942841283 Kαμποχώρων: ..............................................22710.78477

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ KΑΙΡΟΣ: ........................................................................149


BΛΑΒΕΣ OTE
Kαρδαμύλων: ..............................................22710.23766
Oινουσσών: ..................................................22710.55326
Παρακαλούνται οι φίλοι συνδρομητές αναγνώστες που
Xίου: .............................................................................121 K.T.E.Λ. XIOY
για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλαμβάνουν τη “Χιώτικη
Διαφάνεια” να επικοινωνούν με τα γραφεία μας, για να ξα- Bολισσού: .....................................................22740.21199 Aστικές Γραμμές: ..........................................22710.23086
ναστέλνεται, στα τηλέφωνα 22710 41224 και 22710 41120. Kαρδαμύλων ................................................22720.22121 Yπεραστικές Γραμμές: .......................................22710.24257
Σελίδα 20 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Χιώτικη
Διαφάνεια FM
www.diafaneia.eu www.ant1aigaiou.gr

Δρόμος μνήμης (Λαμπαδηδρομία) των Σφαγών της Χίου (1822-2022)


23 & 24 Σεπτεμβρίου 2022
Συνέχεια από σελ. 1
Περίπου 20.000 κατάφεραν και διέφυγαν με πλοία και θα κατευθύνονται στο Ηρώον για να ανάψουν θωνίου Δρόμου,
σε γειτονικά νησιά και στην ηπειρωτική Ελλάδα, τον βωμό της Μνήμης και Τιμής. Εκεί θα τους ανα- • Χριστόφορος Μερούσης, Πολυνίκης
αλλά και σε περιοχές της ελληνικής διασποράς ανά μένουν κάτοικοι, μαθητές και τοπικοί φορείς. Μετά Πρωταθλητής Μαραθωνίου Δρόμου • Ομιλία από διακεκριμένο θεολόγο.
την Ευρώπη και την Αφρική! Όλοι οι υπόλοιποι την αφή του βωμού, έκαστο χωριό, στο πλαίσιο • Ιωάννης Φουντούλης, Ολυμπιονίκης και Παγκό- • Ξενάγηση στο Μουσείο των Σφαγών.
σφαγιάστηκαν ή αιχμαλωτίσθηκαν. Από τους τε- των δυνατοτήτων του, θα πραγματοποιήσει ανά- σμιος πρωταθλητής Υδατοσφαίρισης 20:30 Μουσική βραδιά στην πλατεία Ν. Πλαστήρα
λευταίους, πουλήθηκαν από δουλεμπόρους στα λογα δρώμενα (σύντομη ομιλία, επιμνημόσυνη • Μαρία Τσουρή, Ολυμπιονίκης και Παγκόσμια (Βουνακίου) με τίτλο: «Τα τραγούδια λένε πάντα την
παζάρια της Ανατολής, μόνο τα αγόρια από 3 – 12 δέηση κτλ). πρωταθλήτρια Υδατοσφαίρισης αλήθεια» Τραγούδι: Ηρώ Λαμπρινούδη – Ορχή-
ετών και τα κορίτσια και οι γυναίκες από 3 – 40 Το όλο εγχείρημα θα πραγματοποιηθεί με τη συμ- • Κέλλυ Λουφάκη, Παραολυμπιονίκης και Παγκό- στρα: Αυγουστίδη (Έντεχνα – Λαϊκά).
ετών. Όλοι οι άλλοι εκτελέστηκαν! μετοχή της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας σμια Πρωταθλήτρια Ξιφασκίας Σάββατο, 24/09/202
Πρόκειται για πραγματική γενοκτονία του νησιού, (ΕΘΝΟΑ), της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας • Παντελής Καλόγερος, Παραολυμπιονίκης και (ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ Βόρεια Χίος):
γεγονός το οποίο δεν έχει κατανοηθεί, μελετηθεί Εκπαίδευσης Χίου, της Βιβλιοθήκης του Κοραή και Παγκόσμιος Πρωταθλητής Δισκοβολίας • 09:00 Αφή φλόγας στο άγαλμα του Κανάρη στην
και προβληθεί ανάλογα στην εποχή μας! Αντίθετα, είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου, της Περιφέ- • Σοφία Ρήγα, Πρωταθλήτρια Μαραθωνίου Δρό- πλατεία Νικολάου Πλαστήρα (Βουνακίου).
την περίοδο που συνέβησαν τα γεγονότα αυτά, η ρειας Β. Αιγαίου και της Μητρόπολης Χίου, Ψαρών μου, Διαδρομή: Βροντάδο, Παντουκιός, Συκιάδα, Λαγ-
Καταστροφή της Χίου αποτέλεσε τον καταλύτη και Οινουσών. Επίσης, το δύσκολο αυτό έργο θα ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ κάδα. Στη διασταύρωση για Πιτυός:
αφύπνισης της ευρωπαϊκής συνείδησης και οδή- στηρίξουν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η Ελλη- ΜΑΣ! Δυτική διαδρομή: Πιτυός, Διευχά, Κηπουριές,
γησε στην ανάπτυξη του φιλελληνικού κινήματος. νική Ομάδα Διάσωσης και η Ομάδα Όμικρον. Την ΤΡΕΞΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ Φυτά, Σπαρτούντα, Πισπιλούντα, Νέα Ποταμιά, Βο-
Σήμερα, 200 χρόνια μετά τα αποτρόπαια γεγονότα εκδήλωση θα πλαισιώσουν η Φιλαρμονική Δήμου ΤΩΝ ΣΦΑΓΩΝ. λισσός, Παρπαριά, Μνημείο Σφαγής στον Κάβο
και υπό το καθεστώς της μόνιμης τουρκικής απει- Χίου, οι Πρόσκοποι Χίου, το 2ο Σύστημα Ναυτο- ΕΛΑ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ Μελανειός.
λής κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας προσκόπων Χίου, ο Παγχιακός Σύλλογος ΑμεΑ και ΣΤΙΣ 23, 24 ΚΑΙ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022. Βόρεια διαδρομή: Άνω Καρδάμυλα, Μάρμαρο,
μας, επιβάλλεται η αφύπνιση της συλλογικής συ- το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ Χίου «Ίωνες», το Σω- Η κάλυψη όλης της διαδρομής με τους λαμπαδη- Αμάδες., Καμπιά, Λεπτόποδα, Κέραμος, Χάλανδρα,
νείδησης των συμπολιτών, αλλά και ο εξευμενι- ματείο Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Χίου, δρόμους θα πραγματοποιηθεί ως εξής: Αφροδίσια, Εγρήγορος, Κουρούνια, Νενητούρια,
σμός των ψυχών των χιλιάδων αθώων προγόνων τοπικά χορευτικά συγκροτήματα καθώς και επιχει- Παρασκευή 23/09/2022 Άγιο Γάλα, Μνημείο Σφαγής, στον Κάβο Μελα-
μας, που έχασαν τη ζωή τους μ’ αυτόν τον τραγικό ρήσεις που θα παραθέσουν τοπικά προϊόντα. (ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ Νότια Χίος) νειός.
τρόπο. Η απότιση φόρου τιμής αποτελεί το ελάχι- Το λογότυπο της διοργάνωσης «Δρόμος Μνήμης • 08:45: Συγκέντρωση στην πλατεία Νικολάου 19:00 ΔΡΩΜΕΝΑ στον Κάβο Μελανειός:
στο χρέος μας απέναντι σε όλους όσοι θυσιάστηκαν των Σφαγών της Χίου (1822-2022) – Λαμπαδηδρο- Πλαστήρα (Βουνακίου), με αντιπροσωπεία μαθη- • Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο.
για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. μία» αποτυπώνει τα παρακάτω στοιχεία: τών. • Ομιλία από τον καθηγητή Θεολογίας και διδά-
Η επέτειος αυτή αποτελεί μοναδική ευκαιρία 1. Τον ηγέτη-ήρωα, τον θρυλικό Κωνσταντίνο Κα- • 09:00: Χαιρετισμός από τους θεσμικούς φορείς κτωρ Φιλολογίας και Φιλοσοφίας κ. Κωνσταντίνο
(πρώτη μετά από 200 χρόνια) παγχιακής, αλλά και νάρη, ο οποίος πέρα από στρατιωτικός, διετέλεσε του νησιού και το Ίδρυμα «Μ. Τσάκος». Φραγκομίχαλο.
πανελλήνιας -ακόμη και διεθνούς- προβολής του γερουσιαστής, υπουργός και πρωθυπουργός του • 09:15: Ομιλία για το γεγονός. Κυριακή 25/09/2022
μεγέθους της θυσίας των προγόνων μας στον νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Προσωπικότητα • 09:30: Αφή φλόγας στο άγαλμα του Κανάρη από (ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ Κεντρική Χίος):
αγώνα για την απόκτηση της ελευθερίας και των που έχαιρε πανελλήνιας εκτίμησης για τις ικανότη- Χιώτες αθλητές. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η • 10:30 Αφή φλόγας στο άγαλμα του Κανάρη στην
πανανθρώπινων βασικών δικαιωμάτων τους. τες και τον χαρακτήρα του, σύμβολο του αγώνα για πρώτη ημέρα δρόμου, όπως φαίνεται στη συνέ- πλατεία Νικολάου Πλαστήρα (Βουνακίου).
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας την ελευθερία, επαναστάτης που χαρακτηρίστηκε χεια. • Διαδρομή: Καρυές, Νέα Μονή (12:10 Επιμνημό-
Χίου, σε συνεργασία με τους Ποδηλάτες Χίου, Έλ- από τον Άγγλο ιστορικό Γκόρντον ως «ο πιο έξοχος • 09:45 -13:00 Οι μαθητές της πόλης της Χίου θα συνη δέηση), Αγίοι Πατέρες, Ανάβατος.
ληνες Ολυμπιονίκες αλλά και απλούς πολίτες, θα εκπρόσωπος του ηρωισμού, που η Ελλάδα όλων μεταβούν στη Βιβλιοθήκη του Κοραή για ενημέ- • Στα Αυγώνυμα: Βόρεια διαδρομή: Σιδηρούντα,
μεταφέρουν με δάδες, σε όλα τα χωριά της Χίου, των εποχών μπορεί να υπερηφανεύεται». ρωση, επίδειξη τεκμηρίων, έργων και πινάκων Κατάβαση, Μνημείο Αίπους, Βροντάδο, Βαρβάσι,
τη φλόγα, το μήνυμα Μνήμης και Τιμής για όσους 2. Τη νήσο Χίο, η οποία υπέστη αυτή την τραγωδία που σχετίζονται με τη Σφαγή και θα παρακολου- Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα (Βουνακίου).
θυσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των Σφαγών του από τον βάρβαρο κατακτητή, από την οποία στάζει θήσουν σχετικό τεκμηριογράφημα στο «Ομήρειο • Νότια διαδρομή: Λιθί, Βέσσα, Άγιος Γεώργιος Συ-
1822. το αίμα των παιδιών της μετά την αποτρόπαια Πνευματικό Κέντρο» του Δήμου Χίου. κούσης, Ζυφιάς, Δαφνώνας, Βερβεράτο, Χαλ-
Το δρώμενο αυτό θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο σφαγή τους. • Επίσης, θα γίνει επίδειξη ολυμπιακών αθλημάτων κειός, Βασιλειώνικο, Βαρβάσι, Πλατεία Νικολάου
από 23 έως και 25 Σεπτεμβρίου 2022, κατά το 3. Την άνθιση μιας παπαρούνας, σύμβολο μνήμης από την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία στην Πλα- Πλαστήρα (Βουνακίου).
οποίο οι αθλητές θα τρέξουν περίπου 400 χλμ για και τιμής για όσους θυσιάστηκαν (συνήθως μετά τεία Ν. Πλαστήρα (Βουνάκι), ενώ θα δώσει ομιλία 17:00 ΔΡΩΜΕΝΑ στην Πλατεία
να μεταφέρουν σε όλα τα χωριά της Χίου το μή- από μάχες), καθώς είναι το μόνο φυτό που φυτρώ- ο Γιάννης Κούρος. Νικολάου Πλαστήρα (Βουνακίου):
μυμα της θυσίας των προγόνων μας. Σε κάθε σκέ- νει σε πεδία ερημωμένα από τον πόλεμο, όπως έχει Διαδρομή: Παραλία Χίου, Κάμπος (Παναγία Αγιο- • Επίδειξη από τους Ολυμπιονίκες της ΕΘΝΟΑ
λος της διαδρομής, θα τρέχουν ταυτόχρονα δύο καταγραφεί κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων δεκτεινή), Θυμιανά, Νεχώρι, Βαβύλοι, Σκλαβιά, ολυμπιακών αθλημάτων.
δρομείς, οι οποίοι σε κάποιο σκέλος της θα συνο- Πολέμων αλλά και του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Θολοποτάμι, Αρμόλια, Πυργί, Ολύμποι, Μεστά, Λι- • Παράθεση χιακών εδεσμάτων από τοπικές επιχει-
δεύονται και από άλλους αθλητές, ιππείς ή ομάδα Η παπαρούνα, λοιπόν, συμβολίζει το μέγεθος της μένας, Ελάτα, Βέσσα, Αρμόλια, Καλαμωτή, Πα- ρήσεις.
ποδηλατών. Οι δύο δρομείς θα αντικαθίστανται θυσίας όσων χάθηκαν κατά τη διάρκεια αιματοχυ- τρικά. 18:30 Άφιξη αθλητών
από άλλους σε προκαθορισμένα σημεία, ενώ οι σιών και αποτελεί μόνιμο μνημόσυνό τους. Στην Κοινή (διάσπαση των δρομέων): • Υποδοχή αθλητών από τη Φιλαρμονική του
ποδηλάτες θα διατρέχουν κάθε ημέρα μία συγκε- ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΑ ΤΙΜΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥ- • Δυτική διαδρομή: Παγίδα, Έξω Διδύμα, Μέσα Δι- Δήμου Χίου.
κριμένη διαδρομή. ΣΙΑ ΤΟΥΣ: δύμα, Μυρμήγκι, Καλλιμασιά, Άγιο Μηνά. • Χαιρετισμός από την οργανωτική επιτροπή.
Η απόφαση να τρέχουν μαζί δύο δρομείς έχει • Γιάννης Κούρος, Παγκόσμιος Πρωταθλητής Υπερ- Ανατολική διαδρομή: • Επίδοση μεταλλίων στους δρομείς, βεβαιώσεων
σκοπό να θυμίσει τη γνωστή παράδοση ότι οι “Χιώ- μαραθωνίου Δρόμου, • Βουνό, Φλάτσια, Νένητα, Καταρράκτης, Καλλιμα- και αναμνηστικών στους προσκεκλημένους.
τες πάνε δυο-δυο”. • Γιώργος Καραγκούνης, πρώην διεθνής ποδο- σιά, Άγιο Μηνά. • Ομιλία από τη διδάκτωρ Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Τους αθλητές λοιπόν που θα φτάνουν στα χωριά σφαιριστής, Πρωταθλητής Ευρώπης 19:00 ΔΡΩΜΕΝΑ στον Άγιο Μηνά: Αθηνά Ζαχαρού-Λουτράρη.
θα τους υποδέχονται στην είσοδό τους, σε καθορι- • Δημήτρης Θεοδωρακάκος, Πρωταθλητής Ορει- • Επιμνημόσυνη δέηση. • Χιακά άσματα από τη Χορωδία Χίου κ.ά.
σμένα σημεία, μαθητές ή κάτοικοι κάθε χωριού (κά- νού & Μαραθωνίου Δρόμου • Βυζαντινές ψαλμωδίες από τον σύλλογο Ιερο- • Τοπικοί χοροί από χιακούς χορευτικούς συλλό-
ποιοι από τους οποίους θα λαμβάνουν τη δάδα) • Νίκος Πολιάς, Πολυνίκης Πρωταθλητής Μαρα- ψαλτών Χίου «Ρωμανός ο Μελώδός». γους.

Λεωφόρος Αιγαίου 78, Χίος

Διαφημιστείτε στο Ρ/Σ “ΑΝΤ1 ΑΙΓΑΙΟΥ”, τη “Χιώτικη Διαφάνεια” και τις ιστοσελίδες www.diafaneia.eu & www.ant1aigaiou.gr

Έχεις φωνή... παντού και πάντα!


Τηλ.: 22710.41224 & 41120 , Fax: 22710.26590 • e-mail: konkyd@otenet.gr

You might also like